Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 23 · 107. årg. Onsdag, den 4. juni 2014

Transportanlæg og blandeanlæg Vi giver gerne tilbud på transportanlæg og blandeanlæg samt renovering og forandringer Konstruktion og smedeopgaver udføres efter tilbud

Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC fræser opgaver

kornteknik

APS 9632 MØLDRUP • TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70

Vi tilbyder nu:

Aalestrup Varme A.m.b.a. skal levere varme til Simested by fra 2016 - måske følger Nørager by efter.

Simested får varme fra Aalestrup i 2016

Og der har været drøftelser med Nørager og Hvam

Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Der har i en periode været arbejdet med planer om fjernvarme i Simested - og som det ser ud nu så vil mindst 80 ejendomme i området blive tilsluttet Aalestrup Varme A.m.b.a. fra udgangen af 2016. Det oplyste formanden for Aalestrup Varme, Søren Hestbæk ved generalforsamlingen på Hotel Hvide Kro. - Efter beregninger og vurderinger, et velbesøgt møde på Simested Kro, og ikke mindst en engageret indsats af Simested Beboerforening, så har vi nu fået tilslutningstilkendegivelse fra ca. 80 ejendomme i byen. Dermed er grundlaget for udvidelse af fjernvarmeforsyningsnettet på plads, og bestyrelsen har besluttet at sætte projektet igang, sagde Søren Hestbæk. Der skal nu udarbejdes en varmeplan for området. Planen skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune inden det videre arbejde kan indledes. Søren Hestbæk sagde, at bestyrelsen har en positiv forventning om, at en varmeplan kan være udarbejdet og godkendt i løbet af det næste års tid, så varmeværket i løbet af 2015 kan få planlagt og projekteret et ledningsnet til Simested. Nettet kan så etableres i 2016, så Aalestrup

Søren Hestbæk: - Det kræver mere og mere at drive varmeforsyning. Derfor kan fusion eller samarbejde være en løsning.

Varme kan levere varme til Simested-borgerne til vinteren 2016/17.

Flere interesserede På generalforsamlingen kom det også frem, at varmeværket har fået en henvendelse fra Nørager Fjernvarme om et muligt samarbejde. Nørager Fjernvarme er et naturfyret kraft-varmeværk med omkring 450 forbrugere. - Men i modsætning til mange mindre kraftvarmeværker, så har Nørager Fjernvarme en sund økonomi, dog med en afregningspris til forbrugerne i et niveau på 30-40 procent over, hvad der betales i Aalestrup. Derfor har Nørager et ønske om at fremtidssikre varmeforsyningen og prisen på fjernvarme, og

der er igangsat undersøgelser om et muligt samarbejde, sagde Søren Hestbæk. Alle muligheder er åbne for samarbejde med Nørager. Det kan være teknisk og administrativt, fusion eller bare en leveringsaftrale. De to bestyrelser og rådgivere fører i øjeblikket en dialog her om. Ved generalforsamlingen sagde formanden, at bestyrelsen også har haft en snak med Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk om et muligt samarbejde. Drøftelserne er dog indtil videre stillet i bero, idet Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk sidste år investerede i en ny gasmotor og forventer at få en væsentlig bedre forbrugerøkonomi end hidtil. Aalestrup Varme har dog meddelt, at døren står åben, hvis man i Hvamområdet ønsker at genoptage drøftelserne. - Det er ikke sådan, at vi jagter nye forbrugere og forsyningsområder, men vi må se i øjnene at vi ved at udvide forsyningsområdet og ved at arbejde sammen med naboværker eller ved fusion, kan udnytte ressourcerne mere optimalt. Det gælder både de tekniske og menneskelige. Endelig er der det, at den administrative del ved at drive varmeforsyning bliver mere og mere omfattende og kræver mere tid. Derfor kan fusion eller samarbejde være

EFTERFØDSELSHOLD & PIL ATES fornuftigt, fastslog Søren Hestbæk og tilføjede, at lovgivningen siger meget klart, at det ikke må lægges eksisterende forbrugere til last, at der tilsluttes nye områder eller sammenlæges værker..

Jernbanegade 2A . 9620 Aalestrup . Tlf. 98 64 22 27 www.aalestrupfys.dk

aalestrupbynight onsdag d. 4. juni

har butikkerne åbent til kl. 20.00 På knaberscenen: kl. 17.30: Underholdning med ”HYbrIs” kl. 18.15: Uddeles der

Gavekort for 10.000 kr. til byens butikker

Gavekortene skal bruges samme aften inden butikkerne lukker

Fra kl. 17.30: knaberparret sælger grillmad på Torvet. Der er opstillet stort telt kl. 19.00: start på knaberløb kl. 20.20: sambaoptog udgår fra ”rosengården”

Kom og vær med til en festlig aften i aalestrup

2 2 0 01 13 4


Side 2

4. juni 2014

Sygehusstøtteforening fik information fra ny ledelse Farsø Sygehus Støtteforening har fået ønske opfyldt Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: Formandens beretning faldt fint i tråd med det efterfølgende arrangement, da Støtteforeningen ved Farsø Sygehus holdt generalforsamling på Farsø Hotel. Formand Christian Bach Iversen benyttede omkring halvdelen af sin beretning til at fortælle om kampen for at få flyttet Farsø Sygehus fra samarbejdet med Hobro til Aalborg Universitetshospital. Efterfølgende var der et særdeles velbesøgt offentligt møde med ledelsen på Aalborg Universitetshospital, som Farsø Sygehus nu er en del af. - Året, der er gået siden vor sidste generalforsamling, har været mere begivenhedsrigt og travlt, end vi i Støtteforeningen ved Farsø Sygehus rent faktisk bryder os om, indledte Christian Bach Iversen sin beretning. - Det begyndte lige efter nytår, da Regionsrådet fik forelagt et forslag med underskrift af sygehusledelsen på Sygehus Himmerland. For-

Formanden for Farsø Sygehus’ Støtteforening Chr. Bach Iversen glæder sig over, at Farsø nu er kommet under Aalborg Universitetshospital.

slaget skulle have til formål at sikre en bedre rekruttering af læger til sygehusene i Farsø og Hobro, hvor særlig sidstnævnte døjede med et meget stort forbrug af vikarer. Forslaget indebar tre modeller, der i realiteten alle ville betyde, at samtlige medicinske funktioner i Farsø i løbet af kort eller lidt længere tid skulle flyttes fra Farsø til Hobro, fortsatte formanden.

Det var en udfordring, som var til at tage og føle på. - Efter behandling i de respektive udvalg i Regionen, vedtog Regionsrådets flertal at flytte 20 senge fra Farsø til Hobro. Det var et hårdt slag, men det er heldigvis ikke hele historien, for på trods af det kedelige vedr. de 20 senge er der heldigvis også noget at glæde sig over. Det gælder bl.a. at regionsrådet med alle stemmer besluttede at lægge Farsø Sygehus ledelsesmæssig og organisatorisk sammen med Aalborg Universitetshospital. Noget, som vi længe havde ønsket, understregede formanden. Det var også glædeligt, at medicinsk dagafsnit og diagnostisk center forbliver på sygehuset i Farsø. og at palliativ sengeafdeling fastholdes på Farsø Sygehus. Og sidst men ikke mindst at ortopædkirurgien i Farsø udvides med yderligere en operationsstue. Sammenlægningen med Aalborg blev yderligere forklaret på det efterfølgende møde.

Ved støtteforeningens generalforsamling blev der fortalt om kampen for at få flyttet Farsø Sygehus fra samarbejdet med Hobro til Aalborg Universitetshospital.

Der var mødt ikke mindre end fire ledere, nemlig sygehusdirektør Jens Ole Skov, Klinikchef for ortopædien Odd Ravlo, Klinikchef for anæstesien Henrik Imer Nielsen og viceklinikchef (ortopædi) Lis Bjerregaard. Jens Ole Skov gav en generel orientering om, hvordan man fra den nye ledelses side ser fremtiden for Farsø Sygehus, og Odd Ravlo uddybede specielt vedr. ortopædien i Farsø, som fik megen rosende omtale, og som står over for en kraftig udvidelse. Alle fire chefer gav ved deres positive indlæg den store forsamling et godt indblik i, hvordan en god frem-

tid forventes at forme sig for Farsø Sygehus. De var meget anerkendende over for det personale, som arbejder i Farsø og fremhævede den høje faglighed på sygehuset, personalets engagement og evne til at tænke på tværs og ikke mindst den store patienttilfredshed. Det var en fin og opmuntrende aften, hvor det glædede Støtteforeningen, at også rigtig mange fra sygehuset var mødt op. Generalforsamlingen bød også på valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende blev genvalgt: Gert Hosbond, Farsø, Karin Simensen, Vilsted, Anna Marie D. Jørgensen, Farsø,

Har du ikke modtaget onsdag inden kl. 20.00 - så kontakt vores budomdeling: Distribution

på telefon 98 92 89 00 fra torsdag kl. 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Pia Vejling fra Revas, til venstre, fortæller, at en sodavandsdåse kan ligge i naturen i op til 500 år år, inden den bliver nedbrudt. En oplysning, der overrasker både børnene og pædagogisk assistent Else Godthåb. Foto: MedieKontoret.

Revas er blevet et hit hos POLITIRapporten børnehavebørnene i Skals for Aalestrup

Cykeltyve fanget

AALESTRUP: Mandag eftermiddag blev to mountainbikecykler stjålet fra Brombærvej og Højtoften i Aalestrup. Cyklerne har en værdi på cirka 4500 kroner stykket. Det lykkedes for beboerne på Brombærvej og Højtoften at finde cyklerne på Vandværksvej i Aalestrup. To mænd på henholdsvis 18 og 21 år var i gang med at skille cyklerne ad. De to mænd er nu sigtet i sagen.

Af landpolitiassistent Hans Jørgen Nielsen

Nummerplader væk

AALESTRUP: Nummerpladerne fra en Seat Altea er blevet stjålet. Bilen holdt på Vestergade i Aalestrup. Registreringsnummeret er EW 25 576.

Ligger du inde med oplysninger, der kan føre til opklaring, vil politiet gerne høre fra dig på 98 64 10 18

SKALS: Børnehaven Kærhuset i Skals samarbejder med Viborg Kommunes affaldsselskab Revas om at gøre børnene til gode miljøambassadører, der opsamler og sorterer affald, som de finder i naturen eller på fortovet   Udtværede cigaretskodder, fedtet ispapir og gamle pizzabakker hører ikke hjemme i naturen, på gaden eller på fortovet. Den slags skal i affaldsspanden. Ligesom tomme coladåser skal sendes videre til genanvendelse. Din Servicepartner Tlf. 51 15 51 15

Solceller Aut. El-installatør

Se mere på www.skals-el.dk

Er du i tvivl, så spørg børnene i Børnehaven Kærhuset i Skals. De ved nemlig en masse om affald og måden, vi skal håndtere det på.   Børnehaven er en af de mange daginstitutioner, der som led i Viborg Kommunes børn- og unge-projekt Tusindbenet samarbejder med Viborg Kommunes affaldsselskab Revas om at lære børnene gode affaldsvaner. - Det er et emne, som børnene går op i med liv og sjæl. Når vi går tur, er det ”superaffaldspatruljen”, der rykker ud, og børnene har fået ” skraldøjne”, så de kan få øje på det affald, som flyder rundt omkring. Der er nærmest konkurrence om at fin-

de og opsamle mest muligt affald, som vi så sorterer, når vi kommer hjem. Samtidig tager vi selvfølgelig en snak om tingene, så børnene forstår vigtigheden af, at vi ikke sviner vores omgivelser til med affald, fortæller pædagog Anne Marie Villumsen.

Revas-besøg har gjort stort indtryk

En gruppe af børnene fra Kærhuset været på besøg på Revas’ genbrugsstation og affaldscenter i Viborg, hvor de har set og fået forklaret en masse om affald og affaldshåndtering. Besøget har tydeligvis gjort indtryk. Det bekræftes, da Revasmedarbejder Pia Vejling, der som en del af Revas-

Jesper Holm Jespersen, Løgstør, og Jan Dyregaard, Vestrup. Ib Vestergaard Thomsen, Aars, ønskede ikke genvalg, i stedet blev valgt Christian Rode, Aars. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Lillian Frimor, Hornum, Rete Kyø, Hvalpsund, Kirsten Bernlow, Ertebølle, Inge B. Nielsen, Aalestrup, og Chr. Bach Iversen, V. Hornum. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde: Formand Christian Bach Iversen, næstformand Anna Marie D. Jørgensen, kasserer Gert Hosbond og sekretær Lillian Frimor. pakkens tilbud i dag er på visit i Kærhuset. - Må man smide affald i naturen eller på fortovet, spørger Pia Vejling. - Nej, lyder det højt i kor fra børnene, hvorefter ét af dem tilføjer: - Hvis man smider en flaske, og den går i stykker, kan dyrene skære sig på den, mens en anden konkluderer: - Man skal altid samle sit affald op. Det kan måske bruges til at lave nye ting af.   Bagefter rækker mange små børnehænder ud efter Pia Vejling, som naturligvis også skal med ud at se børnehavens grønne Revascontainere til opsamling af grønt køkkenaffald, der omdannes til kompost. En af drengene har fundet noget særligt spændende affald – en flot stænklap, der er faldet af et lastbil – og dette klenodie skal Revas-medarbejderen naturligvis også præsenteres for. - Ja, Revas er blevet noget af et hit hos mange børn. Især efter at vi var inde at se, hvordan man sorterer og opbevarer de store mængder affald, som kommer ind, siger Anne Marie Villumsen, der finder megen sund fornuft i, at Revas bruger tid og kræfter på at fortælle børn – fremtidens voksne - at vi alle har et ansvar over for miljøet og derfor skal håndtere vores affald på den rigtige måde. - Det er et enkelt budskab, som tre- til seksårige børnehavebørn også godt kan forstå. Men naturligvis skal man løbende gentage budskabet, så børnene er lige så miljøbevidste, når de bliver teenagere, som de er i dag, siger Anne Marie Villumsen.


4. juni 2014

Færre brandhaner i Aalestrup midtby Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Antallet af brandhaner i Aalestrup vil blive reduceret, men det betyder ikke at brandvæsenet får sværere arbejdsvilkår. Tværtimod. Det sagde formanden for Aalestrup Vand A.m.b.a., Søren Hestbæk, ved generalforsamlingen på Hotel Hvide Kro og oplyste, at man i forbindelse med ibrugtagning af det nye vandværk har lavet en bedre og mere effektiv løsning for alle i tilfælde af brand. - Vi har fået monteret en brandhane på vandværksbygningen, som brandvæsenet kan bruge til at hente

vand ved, når tamkvognene skal fyldes. Dermed kan brandfolkene fylde deres biler meget hurtigere end ved en traditionel brandhane ude i byen. Anlægget er nemlig sådan indrettet, at der straks starter ekstra pumper op for at kompensere for det trykfald der opstår, når en brandhane åbnes. Og så slipper vi af med en hel del brandhaner ude i gaderne. Det er ikke længere nødvendigt at have en brandhane på hvert gadehjørne, sagde Søren Hestbæk. Formanden kunne i øvrigt oplyse, at det nye vandværk ved Vandværksvej er helt færdigt nu. Desuden er det gamle vandtårn repareret

Side 3 efter en mindre brand ved neonlyset, og næsten alle målere hos forbrugerne er elektroniske. Vandspildet er helt nede på 3,5 pct.. Der blev i 2013 oppumpet 215.000 kubikmeter vand - 2.500 kubikmeter mere end i 2012 - og der blev faktureret 207.800 kubikmeter. Vandkvaliteten er i orden. Der blev udtaget 10 prøver i 2013 og de overholder alle de lovmæssige krav til drikkevand. Seks nye forbrugere kom til i årets løb. Vandværkets administrator Gurli Bech gennemgik regnskabet, der viser en omsætning på 2.018.073 kr. og et overskud på 26.373 kr. Vandværket har aktiver for 9.847.259 kr. og drift og administration foregår i et samarbejde med Aalestrup Varme A.m.b.a.

Det var et imponerende syn der ventede Aalestrup-borgerne som passerede Hotel Hvide Kro fredag morgen. Hele parkeringspladsen var fyldt af flotte skinndende motorcykler fra Sønderjylland.

Hotel Hvide Kro havde besøg af motorcyklister Grundlovsfest i Præstegårdshaven HERSOM: Menighedsrådene i Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup inviterer Grundlovsdag torsdag 5. juni til Grundlovsfest i Hersom Præstegårdshave. Menighedsrådene byder på frugttærte, kaffe, the, øl og vand, og værterne stiller et telt op, så man kan sidde i skygge, hvis solen skinner og holde sig tør, hvis vejret

skulle drille. Man skal bare medbringe sin stol og sit smil. Programmet byder blandt andet på gudstjeneste i haven, salmesang, Grundlovstale ved Karsten Nissen og koncert med Lømmelband, der blandt andet er inspireret af Dolly Parton, Johnny Cash, Bob Dylan og Kim Larsen.

KLIP FOR HELE FAMILIEN Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64 Regitze

Pernille

din l i t lp er

I Hvam er man klar til ”Kvikløbet” nr. 11

HVAM: Forberedelserne er i fuld gang til årets udgave af Kvikløbet, som er nummer elleve i rækken.   Sidste år var der et nyt tidtagnings program på prøve, hver løbere fik et chip armbånd på og dette armbånd førte man hen over en scanner, når man passerede målstregen, hvor ens tid så bliver målt. Dette system er nu blevet indkøbt til Kvikløbet ved hjælp fra forskellige sponsorer.   Sportsugen i Kvik er blevet rykket en uge frem i år i håb om, at man kan få flere folk til byen til de forskellige aktiviteter der er i løbet af ugen.   Sportsugen løber af stablen i uge 25, hvor Kvikløbet bliver afholdt mandag, 16 juni .

  Som noget nyt, er der nu fire forskellige ruter man kan vælge imellem. De tre distancer som man kender på 3 km, som i øvrigt er meget børnevenlig, 5,6 km og 9,6 km. - Men som noget helt nyt, har vi en 15 km rute for dem, som bare kan lide at løbe lidt længere, fortæller Lone Johansen, som er løbskoordinator. Det er en helt fantastisk natur rute, hvor man bliver udfordret med bakket terræn, grusveje og en del af Himmerlandsstien. Den lange rute på 15 km vil blive sendt af sted en halv time før de andre distancer, således at alle løbere vil være i mål ved otte tiden. Så mon ikke der er nogen derude som er frisk på at tage udfordringen op.

  Igen i år er der fine præmier til første pige/dreng i de forskellige distancer og alderskategorier. Derudover vil der være lodtrækning præmie på alle løbenumre, disse præmier er venligt sponseret af lokale forretninger.   Mens man venter på, at alle får passeret målstregen, kan man købe øl, vand, pølser og slik til rimelige priser eller benytte tiden på at få et varmt bad i omklædningsrummene på stadionet. - Så tag familien og naboen under armen og kom ud og nyd en fantastisk løbetur i det grønne og husk børn til og med 11 år er gratis, da vi gerne opfordre de voksne til at tage deres børn med ud på en rask løbetur, slutter Lone Johansen.

Sommerudsalg

Alle brillestel 1/2 pris tilbud: 600,-

fra pr. par Enkeltstyrket brilleglas incl. synsprøve og antireflexbehandling

tilbud:

t

pu m o c hjæ

• I dit område hver uge • Private og erhverv • Vi køre gerne til dig • Eget værksted • Lynhurtig service • Salg af nyt og brugt • Netværk • Antivirus • Backup • Winkompas • Server/klient • IP-telefoni

OatNioEn H IP r epa

2500,-

fra pr. par Flerstyrket brilleglas incl. synsprøve og antireflexbehandling

spAr 2000,tilbud:

på Luxus personligtilpassede flerstyrkeglas

7500,-

pr. par - Hvis kun dEt bEdstE Er godt nok!

r

,1.599 fra kr. kiner .699,s a 5,m Nye fra 2 r. 2.99 ooks r fra k Noteb smaskine rv Erhve oms excl. m

LUKKET 9-17 9-18 8-12

v/Heidi Bygvraa

Heidi

ste år og da var det også Hotel Hvide Kro, der husede de mange motorcyklister.   I år var det blandt andet en samlet tur til Fur, der stod på programmet.

!

flotte skinnende motorcykler.  30 motorcyklister fra Sønderjylland var på besøg i Aalestrup for anden gang, idet de også havde deres sommerudflugt til byen sid-

!

AALESTRUP: Et skinnende syn mødte de morgenfriske Aalestrupborgere der passerede Hotel Hvide Kro i Jernbanegade, fredag morgen. Hele parkeringspladsen var fyldt op med

Kvikløbet er populært. Når Kvik holder Sportsuge afvikles Kvikløbet mandag, 16. juni. (Arkivfoto)

-det lille computerfirma

effektiv-pc.dk & 98 55 16 88

Obs: ikke udvidet åbningstid by night Få råd til det hele - betal med se-konto 0,- Udbetaling 0,- Rente 0,- Gebyrer - du betaler kun brillens pris!

Vestergade 15 9620 Aalestrup

9864 2300

Lille parti skagen vægure

tilbud 500,Tilbuddet gælder hele juni, når du køber en hel brille. Gælder ikke solbriller. Kan ikke kombineres med andre tilbud. Styrke +/- 4,0 = -2,0 cyl. add 3,0 Åbningstider: Mandag lukket Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 9.30 - 12.30

Lene


Side 4

4. juni 2014

Russiske børn skal på lejr i Nørager på 17. år 18 børn fra Podborki kommer til egnen 11. juli Af Thorkil Christensen

Singleklubben Himmerland står bag mange aktiviteter, her er medlemmerne til Sankt Hans-fest og torsdag, 12. juni er der café-aften med fokus på nye medlemmer i Aalestrup.

Singler mødes i Aalestrup Singleklubben holder café-aften i Knabergården AALESTRUP: Singleklubben ”Himmerland” er en forening for singler og dækker primært området omkring, Aalestrup, Aars, Farsø, Hobro, Møldrup og Skals.

Singleklubben Himmerland har som formål, at give medlemmerne mulighed for, at være sammen med andre “solister” omkring fælles aktiviteter, lære nye men-

He

FR rreg r A ård kr sst . 6 en 0,-

Grundlagt 1927 -stadig på vej

182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

www.simested-cement.dk

Simested Cementstøberi ApS

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

Vi søger testpersoner

FLERSTYRKELINSER - når du vil være fri for briller

• Flerstyrkelinser ➝ Istedet for

nesker at kende gennem fælles aktiviteter, have det sjovt sammen, prøve nye ting, som man måske aldrig selv ville have taget initiativ til, bruge og hjælpe hinanden, lære af hinandens erfaringer, selv være med til at skabe aktiviteter efter behov og interesse.   Singleklubben er en klub der rummer alsidighed, netop fordi man ønsker at medlemmerne er medbestemmende og er medarrangører til de forskellige aktiviteter.   Klubben har mange medlemmer, men vil naturligvis gerne have flere og derfor bliver der nu inviteret til Cafeaften med information for nye medlemmer og der er også sang på programmet. Arrangementet finder sted 12. juni i Knabergården i Aalestrup.   Bestyrelsen og nogle af klubbens medlemmer vil tage sig “kærligt” af gæsterne, give en god information om klubbens mange arrangementer, besvare spørgsmål og vise billeder frem fra nogle af klubbens mange arrangementer.   Denne aften kan man deltage i en caféaften “på prøve”, men der kan selvfølgelig også tegnes medlemskab, siger man fra bestyrelsen.

NØRAGER: I tre uger i juli holdes for 17. gang sommerlejr for en gruppe russiske børn fra børnehjemmet i Podborki. Der bliver i år tale om en uges fælleslejr i Nørager, og to ugers ophold hos en værtsfamilie i Himmerland eller nærmeste opland. 18 børn ankommer fredag, 11. juli, heraf mange yngre mellem 9 og 12 år. Halvdelen af børnene har ikke været i Danmark tidligere, men for nogle af dem bliver der tale om et gensyn med både landet og værtsfamilierne. Det store arbejde med at forberede en uforglemmelig sommerferie for de

Sygehuset er et stort aktiv for kommunen Regionsrådsmedlem Kirsten Moesgaard, der er medlem af Udvalget for Sundhed og Sammenhæng og koordinationsudvalget, skriver om Farsø Sygehus’ fremtid:

Læserbreve Støtteforeningen til bevarelse af Farsø Sygehus havde ordinær generalforsamling i maj, som vedtægterne foreskriver. Efter generalforsamlingen var der offentligt møde, hvor den øverste ledelse fra Aalborg Universitetshospital, som Farsø Sygehus nu er en del af, var til stede for at fortælle om de tanker og ideer, som universitetshospitalet har for Farsø Sygehus. Efter aftenens møde var der ikke tvivl om, at der i

Sanne på Vestergade 18

briller med overgang

Åbent på nr. 18

• Natlinser ➝ Se klart hele dagen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

UDEN linser!

• Døgnlinser ➝ skal kun skiftes 1 gang om måneden

• Linser til bygningsfejl ➝ Naturligvis! • Allerede linsebruger? ➝ Prøv os på prisen, vi er oftest billigst!

9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-12.30 9.00-17.30 9.00-19.00 LukkeT

Tidsbestilling

RING

98 64 14 64 Sanne

Katharina og Henrik på Vestergade 35 Åbent på nr. 35

Mandag-tors. 9.00-17.30 Fredag 9.00-19.00 Lørdag LukkeT

Tidsbestilling

RING

Henrik

98 64 26 26 Stylist

Optiker

Indehaver

Salon 2000

Vestergade 35

98 64 26 26 Annette

Line

Nyt Syn Aars | Anlægsvej 6 | 9600 Aars | Tlf. 98 62 10 90 | nytsyn.dk

98 64 14 64

mænd og kvinder

Aalborg er stor respekt omkring det arbejde, der udføres i Farsø. Her har vi Danmarks tredjestørste ortopædkirurgiske klinik, og mere end halvdelen af den forskning, der finder sted i Nordjylland inden for ortopædkirurgien, sker i Farsø. Et utroligt stort aktiv for Vesthimmerlands Kommune. Hidtil har regionen sendt en del ortopædkirurgiske operationer uden for regionen på grund af manglende kapacitet. Derfor er det besluttet, at operationskapaciteten i Farsø skal øges. Der planlægges en udvidelse af hofte/knæ operationer fra 700 til 1060. Skulderoperationer fra 1050 til 1350 og traumeoperationer fra 800 til 900 pr. år. Altså vil produktionen i Farsø blive øget betydeligt. En sådan kapacitetsforøgelse kræver, at der indrettes endnu en operationsstue, hvilket sker i år. Inden for det medicinske område fik forsamlingen under aftenens dialogmøde håndslag på, at der i det diagnostiske center og dagfunktionen bygges videre på det, vi har i Farsø allerede, så de nybyggede og specielt til formålet indrettede lokaler, som er fuldt udstyret med det, der skal til, også fremover vil betjene de himmerlandske og andre borgere. Fremtiden er netop et

ferter med til de andre børn på børnehjemmet. Der arbejdes ligeledes på at sende nogle paller med tøj og andre fornødenheder af sted til Podborki. Himmerlands Humanitære Forening er en lokal forening med omkring 500 medlemmer, som arbejder for at give udsatte børn et bedre liv og en tro på fremtiden. Det humanitære arbejde finansieres af bidrag fra fonde og foreninger, sponsorater fra virksomheder, gaver fra privatpersoner, indtægter fra loppemarkeder og kontingent fra medlemmerne. Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet.

diagnostisk center, hvor udredning af sygdomme sker uden indlæggelse, mens dagfunktionerne med behandlinger i dagtimerne, på samme fremsynede måde forebygger indlæggelser. Nu venter alle spændt på næste skridt. Universitetshospitalets ledelse er meget opmærksom på, hvor vigtigt, det er, at vi i Nordjylland vælger det nordjyske sygehus. Og vejen frem til dette er, at der også decentralt tilbydes et sundhedsvæsen, der kendetegnes ved en høj faglig kvalitet, som vi altid har kendt den i Farsø. Også inden for det palliative område har man fuld fokus på de fine faciliteter, der er i Farsø. Det er allerede meldt ud, at kapaciteten øges til 14 senge. Det er mit klare indtryk, at Kræftens Bekæmpelse har stor fokus på netop dette palliative tilbud, som er unikt også på landsplan. Et tilbud som den aktive patientforening ønsker udvidet og styrket. Dermed er fremtiden for Farsø Sygehus slået fast til glæde for både det himmerlandske område, som for hele regionen. Og lad os nu se, om ikke et flertal i regionsrådet på et tidspunkt må erkende, at det var en dum beslutning af nedlægge så mange medicinske senge i Himmerland. Det vil vise sig, om ikke den ældre medicinske patient på et tidspunkt vil få en højere prioritet i det danske sundhedsvæsen, end vi ser det lige i øjeblikket.

Du trykker bare 98 64 12 55 - så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen

Vestergade 18

Kent

- Salonen for både

18 børn er i fuld gang. Budgettet for sommerlejren lyder på 145.000 kr., oplyser Himmerlands Humanitære Forening, som står bag projektet. Alle der har plads og overskud til at have et russisk barn boende i to uger kan være værtsfamilie. Udover at arrangere det årlige ferieophold i Danmark hjælper foreningen med penge til renovering af børnehjemmet i Podborki, eksempelvis renovering af badeværelser, og anskaffelse af ting til gavn for børnehjemsbørnene. Foreningen samler brugt tøj, sko, støvler, legetøj m.m. til børnehjemmet. Når dette års feriebørn rejser hjem, sendes ekstra kuf-

katharina

Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk


4. juni 2014

Side 5

Flere lokale løbere var med på det første stykke, da Per og Michael startede turen i Gedsted.

Per og Michael på vej Kattegat Rundt Af Hanne Grabow GEDSTED: Per Støvring og Michael Lorentsen er startet på deres lange tur som

går ”Kattegat Rundt”. Startskuddet lød kl. 8, torsdag morgen, hvor mange Gedstedborgere var mødt op på Torvet, for at hjælpe dem

på vej. Gedsted Beboerforening havde sørget for kaffe og rundstykker til de morgenfriske.   Flere lokale fulgte dem på vej enten med løbesko eller cykel til Ulbjerg og Skals.   De to skal tilbagelægge 1500 km på knap ni dage og den første dags etape var på 187 km og der blev overnattet ved Middelfart, hvorefter den næste etape blev startet kl. 6.   Turen ”Kattegat Rundt” dækker over en to mandsstafet som i løbesko og på cykel afvikles over 10 dage i Danmark, Sverige og Norge. Det sidste stykke tages dog med en færge fra Larvik til Hirtshals, hvor så turen skal slutte i Kjellerup. På grund af arbejde har duoen en dag mindre end de andre til at gennemføre turen, så de må bare løbe og cykle lidt hurtigere, så de når hjem til arbejdstids begyndelse!

KØR-SELV-LÆSERREJSER MED

Som læser af Vesthimmerlands Avis får du disse særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden VA ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen. I samarbejde med

Hotel Villa Tacchi

8 dage på 4-stjernet hotel i Italien

3 overnatninger 1.499,5 overnatninger 2.349,-

Bo i venetiansk villa

Hotel Villa Tacchi ★★★★ Hotellet ligger i den venetianske landsby mellem Vincenza (14 km) og Padova (31 km). Det stilfulde hotel er opført i palladiansk stil i 1685 og ligger omgivet af en park, som byder på mange botaniske overraskelser – blandt andet et sumaktræ, som stammer helt tilbage fra 1700-tallet. I kan leje cykler på hotellet og tage på opdagelse i området. Inden for en radius på blot ti kilometer kan I for eksempel opleve middelalderbyer, herregårde, historiske haver, slotte og vingårde. I kan også opleve Andrea Palladios arkitektoniske perler i Veneto eller tage en udflugt til romantiske Verona (77 km), kendt for historien om Romeo og Julie. En oplagt udflugt er en togtur gennem det bakkede landskab til en af verdens mest unikke byer – Venedig (63 km).

Pris pr. person i dobbeltværelse

3.299,-

Pris uden rejsekode 3.599,-

• • • •

7 overnatninger 7 x morgenbuffet 7 x 3-retters middag 1 velkomstdrink

Børnerabat 1 barn 0-4 år gratis. 1 barn 5-14 år ½ pris. 1 barn i alt pr. værelse.

Ankomst: Valgfri frem til 15.12.2014. I anledning af Knaberfesten blev der holdt en stemningsfyldt koncert i Aalestrup Kirke.

Stemningsfyldt og flot koncert Af Hanne Grabow AALESTRUP: Søndag aften blev der taget hul på en lang række af arrangementer i forbindelse med årets Knaberfest.   For tredje gang i træk, havde man som indledning en kirkekoncert til opstart på det ugelange program.   Mange benyttede sig af en god afslutning på en dejlig forsommerdag til en tur i kirken for at opleve kirkens to kor og ”Blæserorkestret Pust” dejlige toner med sommeren som emne. Omkring 150 var mødt op i kirken for at få en dejlig musikalsk oplevelse med korene og orkestret.

  Det var børnekoret som består af 11 søde og musikalske piger der indledte koncerten med en række danske sommersange som blev sluttet af med ”Ud under åben himmel”. Det udløste store klapsalver fra publikum.  

Børn og voksne

Aftenen vekslede mellem kirkens børne- og voksenkor og blæserorkestret ”Pust”, som indledte deres afdeling med ”Amazing Grace” som lød ekstra dejligt i det det store kirkerum der har en flot akustik.   Også Aalestrup Kirkes voksenkor havde en række danske forårs- og sommer-

sange på programmet, blandt andet med Poul Dissing og Benny Andersens ”Hilsen til forårssolen” og de sluttede af med en smuk fortolkning af ” I Danmark er jeg født” med Sebastians musik og H.C. Andersens tekst.   Begge de to kirkekor bliver ledet af organist Susanne Holmen.   Også publikum fik lov til at røre stemmebåndet da der var indlagt flere fællessange i programmet. Og det er efterhånden blevet en tradition at afslutte sommerkoncerten med ”Der står et slot i Vesterled” som et stemningsfyldt punktum på en flot musikalsk oplevelse i Aalestrup Kirke.

4 dage i Schleswig-Holstein

Kroferie i Nordtyskland

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.249,-

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis. 1 barn 6-14 år ½ pris.

Pris uden rejsekode 1.399,-

Osterkrug Treia

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 3 x 3-retters middag/buffet • 1 velkomstdrink

Osterkrug Treia 2 overnatninger Velkommen til det hyggelige Nordtyskland. Her er I godt ind949,kvarteret på et hotel med velrenommeret køkken i det gamle, danske land, der har rigtigt meget at byde det voksne publi- Ankomst kum. Hotellet med den indbydende krostue med kamin ligger Fredage frem til 30.5. og i perioden eksempelvis kun 21 km vest for Slesvig by. 6.6.-19.12.2014.

5 dage på designhotel i Silkeborg centrum

Pris pr. person i dobbeltværelse

Bo ved Gudenåen

Radisson Blu Papirfabrikken

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis. 1 barn 6-14 år ½ pris.

Radisson Blu Papirfabrikken ★★★★ Hører I til dem, der holder af at gøre noget ekstra ud af fridagene, bør I stifte bekendtskab med en hoteloplevelse, der er lidt ud over det sædvanlige i Danmark: hotellet blev i 2002 indrettet i byens gamle papirfabrik, der er grundlagt i 1846 lige ned til Gudenåen.

1.749,-

Pris uden rejsekode 2.049,Pris uden rejsekode kr. 1.699,-

• 4 overnatninger • 4 x morgenbuffet • 1 x gourmetburger eller 1 ret efter kokkens valg • Rabat på entre til Museum Jorn • 20 % rabat på greenfee Ankomst Lørdage i perioden 28.6.-23.8.2014.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabat ved 2 voksne.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på Mange var mødt op i Aalestrup Kirke for at få en dejlig musikalsk oplevelse med kor og orkester.

2 overnatninger 1.099,3 overnatninger 1.499,-

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

VA

Åbent hverdage kl. 8-17.


Side 6

4. juni 2014

Aktive foreninger i Vesthimmerland

Borgerforeninger

Borgerforeningen 9620 Formand: Søren Bruun Sørensen Aagade 9, 9620 Aalestrup Tlf. 51 55 67 47 sbruun@mail.tdcadsl.dk Kasserer: Pia K. Knudsen Jernbanegade 2C, 9620 Aalestrup Tlf. 20 46 61 40 www.9620borger.dk

Erhvervsklubber

Erhvervsklubben AIF Formand: Tom Berntsen Tlf. 98 64 10 33 Kasserer: Poul Pedersen Tlf. 98 64 15 00 Turistforeningen for Aalestrup og omegn Formand: Marianne Nielsen Engparken 66, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 34 38

Idrætsforeninger/klubber

Aalestrup Badminton Klub Formand: Dan Kristensen Engparken 58, 9620 Aalestrup Tlf. 22 28 90 78

HIF 91 Aalestrup Handicap Idrætsforening Formand: Karen Kristensen Toftehaven 6, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 36 63 Kasserer: Inga Vad Nielsen Gl. Aalborgvej 132, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 54 ivn.on@mail.tele.dk Idrætsforeningen Kvik Formand: Peter Andersen Boldrupvej 19, Simested 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 15 Kasserer: Jesper Dalum Ferskenvej 14, 8920 Randers Tlf. 29 34 19 03

Gedsted og Omegns Rideklub Formand: Anders Hessellund Tyttebærvej 21, 9631 Gedsted Kasserer: Karina Pedersen Sundvej 52, Sundstrup 8832 Skals Tlf. 26 39 13 60

Singleklubben Himmerland Formand: Kirsten Boel marieboel45@gmail.com Kasserer: Lene Laustsen Pilevej 105, 9620 Aalestrup Mødested: Jydeværkstedet Knabergården 4, 9620 Aalestrup

Aalestrup Lystfiskerforening www.aalestrup-lystfisker.dk

Kasserer: Inga Vad Nielsen Gl. Aalborgvej 132, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 54 www.aalestrupmotionscenter.dk

www.aalestrupgymnastikforening.dk

Mødested: Klubhuset, Østerbølle

Aalestrup Motionsforening Formand: Evald Munk Bøgevej 2 A, 9620 Aalestrup Tlf: 24 21 45 98 emunk@privat.dk

Kasserer: Jens Kvorning Engparken 54, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 31 71

Kasserer: Anne-Marie Sørensen Engparken 16, 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 22 82

Kasserer: Rasmus Bisgaard Parkvænget 8, 9620 Aalestrup

www.singleklubben-himmerland.dk

Mødested: Aalestrup Hallens hal 2

Aalestrup Gymnastikforening Formand: Susanne Nørris Rolighedsvej 26 B, 9620 Aalestrup Tlf: 21 82 34 08

Formand: Karsten Kildevæld Jensen Knabervej 29, 9620 Aalestrup Tlf. 25 39 38 28

Mødested: Hvam Stadion/Østhallen Simested

engparken589620@yahoo.dk

Mødested: Aalestrup Idrætscenter

Knaber Cyklisterne kausmed@email.dk

Lystfiskerforeninger

Formand: Søren Godsk Lærkestien 2, Birgittelyst, 8800 Viborg Tlf. 98 64 19 65 Mødested: Aadiget 40 s.godsk@mail.dk

Teater

Membranen Formand: Per Aagaard Højtoften 21, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 19 74 - 22 26 90 74 Kasserer: Lisa Bjørn Birkevej 18, 9620 Aalestrup Tlf. 61 72 98 64 Mødested: Knaberscenen

Aalestrup Rideklub Formand: Karina Carlsen Højlyngen 19, 9620 Aalestrup Tlf: 31 31 54 30

Foreningens navn: _________________________________________

aalestruprideklub@hotmail.com

Navn: ____________________________________________________

Kasserer: Anna Laustsen Fredensvej 12, 9620 Aalestrup Tlf. 40 24 61 79

Adresse: _ _________________________________________________

www.aalestruprideklub.dk

Tlf: ______________________________________________________

Klubber

Singleklubben På sporet www.singleklubpaasporet.dk

E-mailadresse: _____________________________________________ Formand: _________________________________________________

By: ______________________________________________________ Kasserer: _________________________________________________ Navn: ____________________________________________________ Adresse: __________________________________________________

Kasserer: Jan Jensen Mejsevej 5, 9640 Farsø Tlf. 20 84 22 68

By: ______________________________________________________

Mødested: Klubhuset, Ryttervej 2, Aars ole@sager.dk

Evt. mødested: ____________________________________________

Tlf: ______________________________________________________ Hjemmeside: _____________________________________________

  “Aktive foreninger” bringes i Vesthimmerlands Avis mindst 8 gange årligt Pris for et års optagelse: kr. 310.- + moms pr. forening


4. juni 2014

Side 7

Spire-kogle fest i børnehave i Hvam

Pensionisterne i Hvam og Hvilsom besøger Flamingo Naturpark i Vestjylland som har en klosterruin som ruinen ved Testrupgaard.

Sommerudflugt til Vestjylland HVAM: Pensionistforeningen i Hvam og Hvilsom inviterer medlemmerne på sommerudflugt. Turen vil gå til det vestlige jylland og efter en pause med kaffe i grøftekanten køres videre til Vedersø, hvor man blandt andet skal besøge Kaj Munks grav på Vedersø Kirkegård og der vil også være et besøg i præstegården, hvor der vil blive fortalt om digterpræsten Kaj Munk.   Middagen bliver indtaget på Legegården i Husby og efter en tur rundt om Nissum Fjord er der afsat tid til et besøg i den storslåede ”Flamingo Naturpark”. Ved Vemb. I parken finder man også en klosterruin.

  ”Slyk kloster” er en ny opført klosterruin, men med historie gemt i stenene. Klosteret er opført efter mål og beregninger fra Testrupgaard kloster. Her er Knud ”Flamingo” Christensen opvokset, hvor han som barn legede i ruinerne uden at vide, at han legede på Danmarks historie. Som voksen syntes Knud Christensen, at historien omkring Testrupgaard Kloster var så spændende, at han besluttede at opføre en kopi i sin egen naturpark.   Efter en forhåbentlig god dag med mange oplevelser går turen efter eftermiddagskaffen igen hjem til det himmerlandske.

HVAM: Naturbørnehaven Solstrålen i Hvam har holdt den årlige spire-kogle fest. For når førskolebørnene tager på overnatning, skal der også ske noget specielt, for dem der bliver hjemme.   Menuen stod på, pizza, som børnene selv have hjulpet med og lave, med gulerødder og agurker til. Desserten var store lækre vandmeloner, som blev nydt med stor tilfredshed.   Bagefter stod den på ”lil-

Gedsted-par til Hvam Cafeteria Af Hanne Grabow

HVAM: Dennis Pedersen har opsagt sin forpagtning med virkning fra den 30. september. Det er dog kun Hvam Tank han forpagter indtil da, idet der allerede er en ny forpagter til cafeteriet.   Charlotte Poulsen og Morten Nielsen har fra

BME flytter praktiske prøver ud i virkeligheden Borremose-elever afviklede prøve i Kvickly i Aars BORREMOSE: Efter et år fyldt med handel og service afslutter eleverne på Borremose Erhvervsefterskole (BME) faget Handel og Service i Kvickly i Aars. Borremose Erhvervsefterskole tilbyder eleverne praktiske prøver i den virkelige verden. I et samarbejde mellem Kvickly og efterskolen har faglærer Dennis Jensen på BME i samarbejde med foodchef Thor Jensen, Kvickly Aars, udarbejdet en faglig prøve, som består af en praktisk prøve i butikken og en teoretisk prøve.

- Vi er utrolig spændte på forløbet af denne prøve, siger Dennis Jensen og fortsætter: - Det er jo første gang vi gennemfører en sådan prøve. I år er det også en slags prøve både for mig og Kvickly, mens det til næste år, er en indbygget del af faget Handel og Service. Som udgangspunkt har vi jo driften af skolens kiosk som et vigtigt læringsrum for eleverne. Dette udvides betragteligt i løbet af skoleåret, hvor Kvickly flere gange er rammen omkring forskellige indlæringsaktiviteter. Derfor er det også en naturlig afslut-

le Ib og de tre små bjørneunger”, en super sjov leg, hvor man skulle høre godt efter ellers nåde man ikke med. Til sidst var der skatte jagt, hvor man både skulle kigge under jorden og oppe i træerne. Heldigvis fandt børnene skattene, som blev åbnet og nydt.   Som en af hjælperne sagde: ”Hold da op! Sådan et par timer flyver bare af sted!”, med det sagt, en rigtig hyggelig aften, med glade børn.

ning af faget med en sådan prøve i butikken. Vort mål er selvfølgelig, at give eleverne en forudsætning for at forstå ”Handel og Service”, men også at det bliver en del af elevernes afklaringsproces i valget af uddannelse, forklarer Dennis Jensen. - Samarbejdet med Borremose Erhvervsefterskole er vores mulighed for at spotte nye medarbejdere. Vi får her muligheden for at se, hvilke elever der har lysten og evnerne til ar arbejde i butik. Eleverne fra Borremose Erhvervsefterskole har været meget engageret i det prak-

den 1. juni overtaget forpagtningen af Hvam Cafeteria.   Parret, som er bosat i Gedsted, er ikke ukendt med cafeteriedriften. De har tidligere drevet Ulbjerg Cafeteria i en periode for et par år siden.   Hvam Cafeteria åbner med nye forpagtere, i morgen torsdag, 5. juni. tiske arbejde i Kvickly Aars, siger foodchef Thor Jensen. Kvickly er en af de virksomheder, som Borremose Erhvervsefterskole arbejder sammen med. I indeværende år har skolen også afviklet en mindre praktisk prøve i faget Tømrer, hvor eleverne lavede en lige tap. Senere blev elevernes arbejde vurderet af tømrermester Fogh, som er indehaver af det tømrerfirma, skolen samarbejder med. Alle erhvervsfagene bygger ovenpå de almindelige skolefag, som eleverne afslutter med folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse prøven. - Det er vigtig for os, at man gennem både den boglige og praktiske undervisning får opbygget en viden, som kan styrke den enkelte ved gennemførelsen af en ungdomsuddannelse, siger Dennis Jensen.

Pizza, gulerødder og agurker var på menuen ved spire-kogle festen i Naturbørnehaven i Hvam.

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de este tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde ndes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R …

Tilbud til alle mænd I forbindelse med Sundhedsugen for mænd ”Men’s Health Week” giver Sundhedscenter Vesthimmerland dig muligheden for et sundhedstjek og en snak om sunde vaner, og du kan høre nærmere om Sundhedscentrets mange tilbud til mænd. Du har mulighed for at få målt dit blodtryk, BMI, fedtprocent, og kuliltemåling, hvis du er ryger. Du kan nde os her: 4. juni:

Autogaarden i Farsø kl. 18.00-22.00 i forbindelse med ”Sport by night” 6. juni: Renovest v. Oudrup kl. 14.00-17.00 13. juni: Bygma i Aars kl. 11.00-15.00 13. juni: XL-byg i Aalestrup kl. 11.00-15.00

Se pinsesolen danse fra en hængekøje Lørdag den 7. juni kl. 17.00 - søndag den 8. juni kl. 10.00. Sted:

Naturbasen i Jenle Plantage. Drej ned ad markvej overfor Kelddalvej 68

Pris 65 pr. deltager. Oplev pinsesolen danse fra en hængekøje i skoven. Bålet vil være klar til at grille medbragt aftensmad fra kl. 17.00. Efter aftensmaden byder skoven på udfordringer og naturopgaver for alle generationer. Tilmelding: til Karin Winther på 30324939 eller på karin@ naturekspeditionen.dk senest onsdag den 4. juni kl. 12.00. www.naturekspeditionen.dk

M E D D E L E L S E R

Biblioteker lukket grundlovsdag Torsdag den 5. juni er der betjening fra kl. 10.00-12.00 på Vesthimmerlands Biblioteker. Resten af dagen er der åbent for selvbetjening.

OBS OBS OBS Sidste frist for sommerskoletilmelding er ændret til fredag den 13. juni kl. 12.00. Nogle hold er fyldt, andre er næsten fyldt. HVOR LÆNGE TØR DU VENTE?!?! Læs mere på www.ungivhk.dk

Prisaftale på briller Vesthimmerlands Kommune indhenter tilbud på prisaftale på briller til pensionister. Se mere på www.vesthimmerland.dk/Erhverv/Udbud

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Sygeplejerske med specialistviden indenfor palliation og smerter, 32-37 timer pr. uge Sygeplejerske søges i projektstilling, 32-37 timer pr. uge, i forbindelse med ”Puljen til løft af ældreområdet” i perioden 1. august 2014 til 31. december 2015. Ansøgningsfrist: 15. juni 2014.

Eleverne afviklet en mindre praktisk prøve i faget Tømrer, hvor eleverne lavede en lige tap.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


fra mus

e

alle mor

Side 8

* 4. februar 1916 er stille sovet ind i troen på sin Frelser Gedsted, den 4. februar 2013

Kr. Anker og Ida Sara Margit og Ejnar Ebba Else og Erik

4. juni 2014

Navne/Bekendtgørelser Begravelsen finder sted fra Aalestrup Kirke fredag den 8. februar kl. 11.00

Al opmærksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes venligst

Opmærksomhed frabedes. Gudrun Kyhnæb

Evald Sloth

Hej Marc

ts

e

Tillykke med de 17 år den 6. juni Knus Camilla, Mor & Far

fra 200

us

et mangeårigt arbejde med børn med tilpasnings- og forlod Norge i 1868. En af Aud-Julies Næss talebesvær i Himmerland. Der blev også tid til at Rasmussens store glæder var dyrke billedkunsten og til mangfoldigheden af blommange udstillinger med for- ster i haven og over de manskelligartede udtryksformer. ge orkideer inden døre. Og Som medlem af Aalestrup så var det hende magtpåligLions Klub Marie Louise, gende aktivt at følge med i arbejdede hun på alle plan, børnebørnenes udvikling og bl. a. som præsident og med gøremål. Aud-Julie Næss Rasmusklubbens humanitære arbejde med hjælp til trængende sen havde et klart ønske om såvel lokalt, nationalt og at gøre en forskel med de Tak for opgaver hun påtog sig, og internationalt. opmærksomheden Med baggrund i sin egen det kom bl. a. til udtryk i til min konfirmation. helbredsmæssige tilstand, kampen mod kræft, som desvar der også behov for et værre blev tabt. Aud-Julie Næss Rasmussen aktivt arbejde med hjælp til Hjertlig hilsen efterlader ægtefællen Knud osteoporoseramte. Mette Med børn og børnebørn Rasmussen og to sønner og på Sjælland og familie i Nor- deres familie på Sjælland.

Kære Mona

Tillykke med de 60 år. Vi glæder os til festen.

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Kærlig hilsen Joan og Majbritt

Vesthimmerland BegraVelse

Jens Fiskers eftf. v/ Jens møller

Den lille pige

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse

Nørrehedevej 5

Aalestrup 60 år 9620 idag. Tillykke. 98 64 18 69

Jens Møller

Annette Rolighed

Jens Fisker

Vi er der når du har brug for os

Mor og Far Himmerlandsgade 76 9600 Aars

98 62 58 69

læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk

Hej Tonny Bedemand Birgitte og Hans Landry

Et forsinket tillykke med 50 års fødselsdagen den 3. juni. Kærlig hilsen

Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og far og rådgivning, du har brug for - diskret ogmor omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

70 41 41 70 20 20 41lykke 41 Til Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars Træf os personligt døgnet rundt

Sig tillykke medwww.hanslandry.dk Vesthimmerlands Avis. Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten »TIL LYKKE«. Billede plus 10 ord koster 30.00 kr., som vedlægges i check eller indbetales forud på annonce-kontoret (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk. Annoncen KAN IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Skriv teksten på nedenstående linjer: - Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt be­tragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

75 år

Danmarks

Cykelmuseum

Fhv. bankdirektør Tage Buhl, Aaparken 21, Aalestrup, fylNordens eneste der mandag, 11. februar 75 år.museum om cyklens udvikling Tage Buhl er engageret i lokalsamfundet, bl. a. gennem Lions Club, hvor han i mange år har været primus motor i samarbejdet tilmed sponsorer: Aalestrup HandelsstandsJutlander Bank forening omkring byens juDanske lebelysning. Tage Buhl er Bank, Tage Buhl - 75 år mandag, 11. kasserer i Lions Club, Lions hvor Club, Aalestrup februar. han har et godt netværk, og Kulturåd Aalestrup er på det seneste trådt ind Esbjerg avancerede Tage Buhl og gæster og hjælpere var med til at gøre i arbejdet omkring Galleri der jobmæsigt flere gange og var Aalestrup, vort hvor40han udstilårs jubilæum til en festlig dag. til sidst kreditchef. ler smukke drejede ting i træ, Tak for de mange gaver og hilsener. I 1980 vendte han tilbage som har været hans hobby i til sin hjemegn, da han blev På bestyrelsens vegne en årrække. udnævnt til direktør for BikuTage Buhl er fra SpanggårAgner Svenningsen ben i Aalestrup. Han ledede de ved Møldrup. Han fik sin med stor dygtighed pengeinuddannelse i Esbjerg og Omstituttet og stoppede som 59Borgergade 10 • 9620 Aalestrup egns Sparekasse, som senere www.cykelmuseum.dk årig efter 40 år i Bikuben. fusionerede med Bikuben. I Gennem årene har Tage Buhl haft flere tillidsposter. Han har bl. a. været i bestyrelsen for Aalestrup VarmeBegravelse til fast pris værk og i repræsentantskabet 1 Kiste - 1 Urne - 1 Kistepynt forfordetopmærksomheden daværende Aalestrup 1 Familie krans - 1 rustvognskørsel (max. 10 km + km takst) kommunes Erhvervsråd og ved vort guldbryllup. KR. 10.500,for Landsforeningen til Bekæmpelse af øjensygdomme. Begravelse med gravsten Ingrid og Holger KFUM-Spejderne i NordSom ovenstående - med gravsten KR. 15.500,jylland harThybo også nydt godt af Tage Buhls økonomiske Gør-det-selv pakken indsigt, idet han var kasserer Se på www.begravelsetilfastpris.dk her. Samme hverv havde han KR. 5.500,Vesthimmerlands i flere år i Skals Herreders Avis bringer gerne Brandkasse. Stinne og Jan Hansen I dagomtale er det Lions-arbejdet Østre Allé 2 · Støvring af og trædrejning der fylder mærkedage DØGNVAGT 98 37 26 01 godt i Tage Buhls liv. Han er fingersnild og kreativ og deGRAVSTEN ler i øvrigt denne kreativitet SPAR 25% medTelefon sine to 98 døtre, også 64 som 12 55 har kunstneriske evner.

Stort rykind hos Biksen

AALESTRUP: I varehuset Biksen i Borgergade i Aalestrup er man vant til stort

Al opmærksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Johannes Høgh

rykind, men i lørdags var der ekstra travlhed. Anledningen var forretningens 25 års jubilæum. Indehaverne Connie Hvid og Svend Ejlskov markerede dagen med reception i et telt ved siden af forretningen, og det myldrede til med besøgende. To kæmpemæssige grill var i sving og gæsterne kunne forsyne sig med både mad og drikke i forbindelse med deres visit. Forretningsmæssigt er jubilæet også markeret med gode tilbud og konkurrencer.

Tusind TAk

Ved dødsfald

Tak

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

Det er med dyb sorg vi alt for tidligt har mistet vor gode ven

Flemming Andersen Litte Jette og Lau Britta og Niels Jørgen Karen og Carsten med familie

Min kære mand og bedste ven

Flemming Andersen * 23. maj 1951 er stille sovet ind efter svær sygdom Hvam, den 3. juni 2014 Tak for alt

Bodil Bisættelsen finder sted fra Aalestrup Kirke fredag den 6. juni kl. 13.00

Min kære mand, vores kære far, svigerfar, morfar og farfar

Gunnar Hougaard Madsen * 10. januar 1932 er stille sovet ind Gedsted, den 1. juni 2014

Mille Lisbeth & Erik Søren Flemming & Lone Inger & Søren Kasper & Maj, Thomas, Mads & Anna, Amalia, Sofie, Esben, Emma, Lasse og Asta Begravelsen finder sted fra Gedsted Kirke fredag den 6. juni kl. 13.00

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Vesthimmerland BegraVelse

Jens Fiskers eftf. v/ Jens møller

Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse Nørrehedevej 5 9620 Aalestrup

98 64 18 69 VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Jens Møller

Annette Rolighed

Vi er der når du har brug for os

Himmerlandsgade 76 9600 Aars

98 62 58 69

læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Øv­rige billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Min elskede mand, vores kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Christian Johannes Dalsgaard er stille sovet ind i troen på vor Frelser Viborg Sygehus, søndag den 1. juni 2014 Du var så let at elske og så svær at miste

Henny Inger og Hans Knud-Erik og Tina Lene og H. C. Jan og Joan Børnebørn og oldebørn Begravelsen finder sted ved Hvam Kirke fredag den 6. juni kl. 13.00


4. juni 2014

Side 9

Bekendtgørelser

Idræt vinder mere og mere indpas hos dagplejefamilierne. Anne-Mette Dahl Nielsen har været selvstændig dagplejer i Møldrup i halvandet år. Nu har hun uddannet sig til idrætsdagplejer.

Dagplejer er blevet DGI idrætsdagplejer Af Hanne Grabow MØLDRUP: Anne-Mette Dahl Nielsen er her i midten af maj blevet DGI idrætsdagplejer.   Anne-Mette Dahl Nielsen har været selvstændig dagplejer i Møldrup i halvandet år og tidligere været kommunal gæste dagplejer.   Hun har mange lørdage fra februar til maj taget turen til Åbybro i Nordjylland for at tage alle kursus-modulerne. Hendes dagpleje vil forblive som hidtil, blot med endnu mere fokus på børn i bevægelse - Det har længe været mit højeste ønske, allerede fra jeg startede som selvstændig dagplejer, at jeg med tiden ville finde et kursus-sted,

hvor jeg kunne blive certificeret idrætsdagplejer, fortæller Anne-Mette, det ønske gik så i opfyldelse, da DGI Nordjylland gjorde det muligt med et sådan forløb for interesserede dagplejere, som kunne tænke sig at udvide sin dagpleje til at blive certificeret idrætsdagplejer. - Det har været et utrolig spændende forløb hele vejen igennem, jeg har bare fået så mange spændende og gode ting, med hjem i bagagen, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde med dagplejebørnene. Det handler om børn i bevægelse, fordi sundhedsstyrelsen anbefaler at børn bevæger sig mindst 60 minutter om dagen, det er godt for børnene at få røde kinder og få pulsen op.

Vindere af konkurrencen

  Det handler om at ”slippe legen fri”, og om hvordan jeg som den voksne kan skabe gode legemuligheder - miljø, rammer og tid - for børnene. Det er vigtigt at lege, og det er rigtig vigtig at turde at slippe legen fri. På den måde kan børnene skabe sig grundlæggende erfaringer og lære at tage ansvar for egne valg og handlinger. ”Slip legen fri” er

altså ikke ensbetydende med ”fri leg”, for jeg vil naturligvis stille krav til legemiljøets karakter, indhold og rammer og derved underbygge barnets aktiviteter i disse.   Anne-Mette glæder sig utrolig meget, til at bruge alt hvad hun har lært fra dette lærerige idrætskursus, med en fantastisk god og inspirerende DGI konsulent. - Jeg glæder mig til at bruge det dagligt, både indenfor og ude i haven, på legepladsen, i skoven og hvor vi ellers i naturen, ser det som spændende steder, hvor det er godt for børn i bevægelse. Jeg har til min idrætsdagpleje, købt en masse motoriske materialer, hvor børnene kan udfordres, vi er allerede i fuld gang med de nye udfordringer og tiltag, og børnene elsker det.   Anne-Mette Dahl Nielsen vil også i fremtiden tage løbende kurser for at blive opdateret på området og allerede nu er der spændende foredrag om emnet på programmet til efteråret som hun vil deltage i.

Singleklubben Himmerland En forening for singler

Mangler du nogen at følges med til en travetur, en biograftur, en teatertur, til koncerter, til at sejle i kano, et spil kort eller en cafétur, så er klubben måske noget for dig. Vi holder infomøde den 12. juni kl. 19.00 i Jydeværkstedet, Knabergården 4, 9620 Aalestrup Kontakt: Kirsten 50 74 47 78 / Anni 61 60 44 61 www.sindleklubben-himmerland.dk

Dorte Petersen

1 stk. Endagsbillet

Vesthimmerlands Avis ønsker tillykke 2. - 5. juli 2014

Billetterne kan afhentes på Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, Aalestrup

Sundhedscentret tilbyder: Måling af fedtprocent, blodtryk, lungefunktion Hvordan kan du ændre dine vaner? 4/6 kl. 18 - 22: Autogaarden i Farsø - Sport by Night 6/6 kl. 14 - 17: Renovest Oudrup, Løgstør 13/6 kl. 11 - 15: Bygma i Aars 13/6 kl 11 - 15: XL-Byg i Aalestrup

På grund af pinsen sker der forskydninger i vores afhentning af dagrenovation i forhold til ”normale” uger. Afhentning ændret til: By Land

Mandag 9. juni, 2. pinsedag ..............Fredag 6. juni Tirsdag 10. juni Tirsdag 10. juni ................................................................. Onsdag 11. juni Onsdag 11. juni ................................................................. Torsdag 12. juni Torsdag 12. juni ................................................................ Fredag 13. juni

Stengårdsvej 33 Oudrup 9670 Løgstør Tlf. 98 68 32 00 Fax 98 68 36 54 info@renovest.dk www.renovest.dk

Farvekopier

Ændringer i afhentning af dagrenovation i Vesthimmerlands Kommune omkring pinse

Normalt afhentes denne ugedag:

afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 11. juni 2014 kl. 19.30 i Jutlander Bank, Aalestrup Dagsorden iflg. vedtægter Evt, forslag til behandling bedes tilsendt bestyrelsen senest den 9. juni 2014 P.b.v. Per Aagaard, Formand

Overtagelse Vi har overtaget Hvam Cafeteria og åbner torsdag den 5. juni kl. 10.00.

Åbningstilbud Stort stjerneskud med to stegte fisk

55,Vi glæder os til at se gamle og nye kunder. Hvam Cafeteria Morten og Charlotte tlf. 98 64 71 70

14

Torsdag den 5. juni kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 14.00 Hersom Præstegård: Grundlovsfest kl. 17.00 Rosenparken: Grundlovsmøde kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Kolbøttefabrikken”

Rolighedsvej 19, Aalestrup

Det rigtige svar: 2.-5. juli

MEMBRANEN

Onsdag den 4. juni kl. 9.30 Torvet, Gedsted: Pensionistudflugt kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Kolbøttefabrikken”

1 stk. Partoubillet 4 dage

Vinni N. Boch

Musik - og Teaterforeningen

Tilbud til alle mænd Hvordan står det til med sundheden?

Billetter til Nibe Festival:

Solhøjvej 17, Nørager

Generalforsamling

Når du blot skal bruge få, flotte brochurer - så lad os fremstille flotte

farvekopier

til dig.

Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255 Fax 9864 1693

Fredag den 6. juni kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Kolbøttefabrikken” Lørdag den 7. juni kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-14.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Kolbøttefabrikken” Søndag den 8. juni (Pinsedag) kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Kolbøttefabrikken” Mandag den 9. juni (2. pinsedag) kl. 11.00 Vitskøl Kloster: Fællesgudstjeneste kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 14.00 Borup Hede: Fællesgudstjeneste kl. 14.00 Lejrgården, Dollerup: Fællesgudstjeneste kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Kolbøttefabrikken” Tirsdag den 10. juni kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Kolbøttefabrikken” Onsdag den 11. juni kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Kolbøttefabrikken” kl. 19.30 Jutlander Bank: Generalforsamling ”Membranen” Fra den 4. – 8. juni Knaberfest – se særskilt program Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen


Side 10

4. juni 2014

Bekendtgørelser Juni trækning

Pensionistlotto Juni trækning

Udflugt til Vestjylland

Plejecenter Søndervangs Støtteforening Kr. 200,- Nr. 337 Kr. 150,- Nr. 45 Kr. 100,- Nr. 48 Kr. 75,- Nr. 388

Nr. 17 - 124 - 34 36 - 138 Aalestrup Pensionistforening

Tirsdag den 17. juni Afg. Hvilsom kl. 9.00. Hvam kl. 9.15 Vi besøger Vedersø Kirke og præstegård. Middag på Legegården i Husby Tur rundt om Nissum Fjord Eftermiddagskaffe Besøg i Flamingo Naturpark i Vemb

Friluftsgudstjeneste i Fjelsø

Pris for medlemmer: kr. 300.Ikke medlemmer: kr. 350.-

Fredag d. 13. juni 2014 kl. 19.00 afholdes der friluftsgudstjeneste ved Fjelsø sø. Vores provst Hanne Petersen står for gudstjenesten.

Tilmelding senest den 11. juni til 98 54 81 41 eller 30 32 61 10

Efter gudstjenesten bliver der serveret grillpølser og øl/sodavand. I tilfælde af dårlig vejr afholdes arrangementet i telt.

Annoncesponsor:

Vesthimmerlands Provsti holder fællesgudstjeneste d. 9. juni 2014. Kl. 11.00 Vitskøl Kloster Kl. 14.00 Lejrgården i Dollerup Medbring selv stole til at sidde på. Der er mulighed for at nyde medbragt frokost-/ kaffekurv efter gudstjenesterne. Arrangør: Præsterne i Vesthimmerlands Provsti

Hvam - Hvilsom Pensionistforening

Med på virksomhedsbesøg

Alle er meget velkomne Med venlig hilsen Fjelsø Menighedsråd

Hjertehøjskole på Comwell Sport Rebild Bakker

den 3. - 5. september Hjerteforeningen afholder højskoledage i naturskønne omgivelser i Rebild Bakker. Hyggeligt samvær og ikke mindst en positiv tilgang til at leve godt med dit hjerte. Hør sundhedsfaglige oplæg, få inspiration til hjerterigtig motion og sund mad.

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 www.vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk / redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk

Pris kr. 2.195,- i enkelt værelse kr. 1.895,- i dobbelt værelse kr. 1.495,- uden overnatning

Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag

Gedsted Bogtrykkeri

Hjertehøjskolen udbydes i samarbejde med LOF. Se flere oplysninger og program på Mariagerfjord.lof.dk

Den 16. juni 19:30 inviterer Venstre i Aalestrup på virksomhedsbesøg hos Fjelsø Byg og Stål, på Dalgårdsvej 13, Aalestrup. Efter rundvisning og spørgsmål er Fjelsø byg vært ved en kop kaffe. Det er nødvendigt at tilmelde sig hos formand Marianne Damtoft Nielsen på 30 47 21 26 eller mail Vogterhusvej@gmail.com Alle er velkomne. Med venlig hilsen Venstre i Aalestrup

Tilmelding på mariagerfjord.lof.dk, mariagerfjord@lof.dk / tlf. 24 47 99 69 Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Hanne Grabow Salgskonsulent

Redaktør

Produktion

Hurtig tilmelding, da der er begrænset pladser. Ønsker du program tilsendt, ring da på tlf. 9852 4983.

Bodil Ankjær Johansen Tlf. 98 64 50 10

Guds­tjenester Thorkil Christensen

Peter Pedersen Grafiker

Søndag den 8. juni - Pinsedag

Kristine Andie Grafiker

Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00 Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst. Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser Trend

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Hyllebjerg

Sønderup

Aars

Haverslev Farsø

Vognsild

Mejlby

Nysum

Østrup

Ullits

Stenstrup

Vesterbølle

Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Mandag den 9. juni – 2. pinsedag Aalestrup ingen * Hvam ingen ** Gedsted ingen* Fjelsø ingen* Simested ingen* Testrup ingen* Østerbølle ingen* Vesterbølle ingen* Skals 10.00 Hvornum ingen Snæbum 10.15 Hvilsom ingen Gislum ingen* Vognsild ingen* Haubro ingen * Rørbæk ingen Grynderup 10.30 Stenild ingen Tostrup ingen** Roum ingen** Kgs. Tisted 09.30 Binderup ingen Durup ingen Foulum ingen* Svingelbjerg ingen* Farsø ingen* Aars ingen***

Hvilsom

Hvam

Hobro

Snæbum

Ulbjerg

*Lejrgården, Dollerup 14.00 Friluftsgudstjeneste **Borup Hede 14.00 Friluftsgudstjeneste *** Vitskøl 11.00 Friluftsgudstjeneste

Møldrup Sundstrup Skals

Aalestrup 10.00, Musikgudstjeneste Hvam 10.00 Gedsted 9.30 Fjelsø ingen Simested 11.00 Testrup 09.30 Østerbølle ingen Vesterbølle 10.30 Skals 10.00 Hvornum ingen Snæbum ingen Hvilsom 10.15 Gislum 11.00 Vognsild 14.00 Haubro 09.30 Rørbæk 10.30 Grynderup ingen Stenild 09.00 Tostrup ingen Roum 10.00 Kgs. Tisted ingen Binderup 10.30 Durup 09.30 Ullits 09.00, Våbenhuskaffe Foulum 10.30 Farsø 09.00 Aars 10.00

Klejtrup

Bjerregrav Hersom

Blandede Blå Kors Genbrug

Vestergade 25 · 9620 Aalestrup Tlf. 29 48 86 63 www.blaakorsgenbrug.dk ----Vi modtager med tak brugbart tøj, ting, sager og møbler ----Åben daglig kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Advokatfirmaet

Jan Poulsen

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 18 11 • Fax 98 64 24 58 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00

Foulum Viborg

- advokatkontoret der hjælper dig...

Lånum Daugbjerg

Finderup

Vinkel

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Lee

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk


4. juni 2014

d u b l i t t s e f Knaber SchULSTAD

Side 11

AALESTRUp

STEFF hOULBERG pøLSER 1 pk. 31,95 3 pakker

LEVERpOSTEj

50,-

Femkornsbrød

AALESTRUp BILLIGSTE

2 stk.

25,-

I TELTET

Knaberpris

kUN FREDAG

pr. 1/2 kg

10 kr. - 20 kr. - 50 kr. pr. del

19

95

pengeynglerne og SuperBrugsen

22

Onsdag åben til Torsdag LUkkET Fredag Lørdag Søndag LUkkET Mandag - DET SIGER LOVEN

LANDGANGSBRøD

BREEzER, cULT ELLER MOkAI

hjEMMEBAGT wIENERkRINGLE

8-20

pr. stk.

hAkkET OkSEkøD

2 kg.

25,-

79

95

Fredag - Lørdag ROSSO FUOcO 1 FLASkE 64,95

1 stk.

pr. stk.

6 flasker

10,-

20,-

199,-

+ pant

Super Brugsen Aalestrup Vestergade 32, Aalestrup

9

95

GAMMELDAGS OkSEGRyDESTEG

STORT TøjSALG

kun

DET GODE Solsikkerugbrød eller

BAG SELV

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE kL. 8 - 20

TILBUDENE GÆLDER T.O.M. LøRDAG - FORBEhOLDT FOR TRykFEjL OG UDSOLGTE VARER

SpAR

190 70


Side 12

4. juni 2014

Sport

Forlystelser

Dansk western er på vej til Aalestrup

Vinderne af gruppe 1 ”Galacticos” nød sejren.

Fodbold for hele familien i det dejlige sommervejr Af Hanne Grabow AALESTRUP: Mandag eftermiddag kom der en stor regnbyge ind over Aalestrup

og det så lidt sort ud for afviklingen af årets fodbolddyst mandag aften, men heldigvis blev det solskin og dejligt lunt sommervejr så

Knaberparret, Lone og Preben, solgte knaberpølser.

Vinderne af gruppe 2 ”Kongerne af Vestergade”.

KVIKløbet 2014 mandag den 16. juni 2014 kl. 18.30

Sportsugen i Hvam er rykket en uge frem, så KVIKløbet bliver afviklet mandag den 16. juni fra kl. 18.30 Man kan vælge mellem 4 distancer:

3 km 5,2 km 9,6 km 15 km

Nyt tidtager-system m/chip armbånd

alle kunne nyde den hyggelige aktivitet på stadion, der traditionen tro samler mange mennesker såvel aktive som tilskuere.   Det er en fodbolddyst der samler familie, venner og kolleger på en god måde. I år var der tilmeldt 20 hold som var fordelt i fire puljer og hele fire baner blev taget i brug for at afvikle dysten indenfor rimelig tid og som altid var der god opbakning fra tilskuerne der hepper og hygger sig på skråningerne.   Det er Jesper Andersen og Mikkel Sørensen der står for det store arbejde med at koordinere de mange kampe og i år havde de fået hjælp af Christina Knudsen ved dommerbordet og selvfølgelig var der også frivillige dommere, hele otte af slagsen der havde det store overblik og dømte for det meste uretfærdigt, var der i alt fald nogle der mente.   Blandt de mange spillere kunne man se hold fra bl.a. Hjemmeplejen, Fjelsø Entreprise, Nørreled, Familien Strøm, Hotel Hvide Kro, Fri Bike Shop og SuperBrugsen.   Holdene var delt op i to grupper og derfor var der også to vindere. I den ene gruppe var det ”Galacticos” og i den anden blev det ”Kongerne af Vestergade” der løb med sejren.

FORLYSTELSER: John slår gerningsmanden ihjel, men da den nådesløse Oberst Delarue, som er bror til gerningsmanden, hører om drabet, skyr han ingen midler for at få hævn. Den forrådte og udstødte John har ingen anden mulighed end at forvandle sig til en frygtløs kriger i kampen mod Delarue.   ”The Salvation” får premiere i Bio Aalestrup torsdag, 12. juni. Det er en dansk western med skuespilleren Mads Mikkelsen i hovedrollen og en lang række internationale navne i birollerne.   Svenske Mikael Persbrandt (Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark), amerikanske Jeffrey Dean Morgan (Watchmen), franske Eva Green (Casino Royale)

Fem stjerner for sti-oplevelse Verner Mikkelsen, Smedevænget 6, Aalestrup har sendt følgende indlæg til Vesthimmerlands Avis: En vandretur ad den ny anlagte sti fra start ved Himmerlandsstien med marker på venstre side og træbevoksning, samt åen der slynger sig gennem landskabet, foruden kreaturer på engen, er simpelthen en sublim oplevelse. Hurra for den!

BIO Aalestrup Aagade 1 • Aalestrup Tlf. 9864 1092 www.bio-aalestrup.dk

Kolbøttefabrikken

og Eric Cantona (Looking for Eric) samt britiske Jonathan Pryce (Pirates of the Caribbean) er alle at finde på rulleteksterne.   Selvom der tidligere er produceret westerns i Danmark, er ”The Salvation” en markant mere seriøs og brutal affære end de såkaldte kartoffelwesterns fra 1970erne. Filmen er instrueret af Kristian Levring, som stod bag det fjerde Dogmebidrag, ’The King Is Alive’ (2000). (copyright: kino.dk)

Sundhed/velvære Hvalpsund kranio-sakral Fysioterapi v/Fysioterapeut Kaare Bay Solitudevej 10, Hvalpsund - Tlf. 2820 3644 www.kranio-fys.dk Bestil en prøvebehandling - 150 kr. KRA NIO-SAK RA L TE RAPI V/ GITTE BISGAARD Vesterled 24 B 9620 Aalestrup Tlf: 51 74 07 72 www.gittebisgaard.dk

Frisørsalon Salon

Louise Rostved NieLseN Hovedgaden 55, Skals • Tlf. 86 69 69 89

Klip foriehnele famil

Åbningstider: Man. kl. 12.00 - 19.00 / Tirs., tors. og fre. kl. 8.30 - 16.00 / Ons. og lør. lukket

Ons. 4/6 - ons. 11/6

Motor

kl. 19.00

NYHED!! 15 km rute

Der er masser western-stemning i filmen ”The Salvation” som spilles i Aalestrup fra tordag, 12 juni. Mads Mikkelsen har hovedrollen.

The Salvation

Tors. 12/6 - ons. 18/6

START OG MÅL:

I.F. KVIKs stadion i Hvam St.by

Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

TILMELDING:

Se på www.if-kvik.dk under menuen KVIKløbet. Se også kort over de forskellige ruter og mere information om løbet.

FORHÅNDSTILMELDING kan benyttes indtil fredag den 13. juni! PRIS: Børn til og med 11 år er GRATIS! - fra 12 år og opefter: 40.- kr.

PRÆMIER:

3 km: GAVEKORT (værdi 100.- kr.) til første K/M i aldersgrupper 0-11, 12-16, + 16 år 5,2 km: GAVEKORT (værdi 150.- kr.) til første K/M i aldersgrupper 0-11, 12-16, +16 år 9,6 km: GAVEKORT (værdi 200.- kr.) til første K/M i aldersgrupper 12-16, +16 år 15 km: GAVEKORT (værdi 250.- kr.) til første K/M Efterfølgende er der lodtrækningspræmier på alle startnumre!

Kontaktpersoner: Lone Johansen, tlf. 23 95 53 95 Solvejg Sørensen, tlf. 21 72 45 36

Der blev også tid til lidt ”tøsesnak”.

Farvekopier

Eftertilmelding på dagen: Et tillæg på 30.- kr. indtil kl. 18,15 Der vil være vand-depoter ude på ruterne samt frugt og vand i målområdet.

Når du blot skal bruge få, flotte brochurer - så lad os fremstille flotte

farvekopier

til dig.

Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255 Fax 9864 1693

Lille Lille service service kun kun

995. 995.--

Stor Stor service service kun kun

1995. 1995.--

F.eks. Aygo, 107 m.fl. F.eks. Aygo, 107 m.fl. Aygo, VW Upc1, m.fl. Aygo, VW Upc1, m.fl. F.eks. Aygo, c1, 107 m.fl. F.eks. Aygo, c1, 107 m.fl. Tidsbestilling på 986410 88 Tidsbestilling på 986410 88 Siden 1949 Siden 1949 aalestrup@boll-biler.dk - 98641088 aalestrup@boll-biler.dk Aalestrup Motor Co. ApS- 98641088 - Testrupvej 6 Aalestrup Motor Co. ApS - Testrupvej 6


4. juni 2014

Side 13

Bolig karmkonstruktionen. Limede ruder er eksempelvis vanskelige at fjerne fra deres ramme. Skråtstillede skruer, topbeslag og hærdede kolver gør det svært at bryde karm og ramme fra hinanden. Og ekstra stærke lukkepunkter i låsen betyder, at døren ikke uden videre lader sig brække op.

Slip for indbrud i sommerferien

BOLIG: Vi burde gøre langt mere for at sikre vores hjem mod indbrud, lyder det fra Det Kriminalpræventive Råd.   Vidste du, at de fleste indbrudstyve slår til om fredagen? Og at over halvdelen af alle indbrud sker om dagen mellem klokken 8 og 16? Danskerne er de mest indbrudsplagede folk i Skandinavien - døgnet rundt. Ifølge dugfriske tal fra Det Kriminalpræventive Råd må vi lægge hjem til syv gange så mange indbrud som nordmændene og 3,5 gange så mange som svenskerne. Primært fordi vi ikke sikrer vores hjem godt nok, lyder det fra rådet.   For tyveknægte virker huse

Boliger til leje - se:

med nem adgang bare mere indbydende. Det tager ikke mange sekunder at brække en lås op, hvis karmtræet er råddent, og kolverne ikke er lange nok, advarer rådet.   Al erfaring viser, at de fleste tyve af frygt for at larme vil forsøge at brække vinduet op i stedet for at smadre ruden. Derfor har Rationel Vinduer gjort en del ud af at udvikle ekstra sikkerhedspakker, der styrker robustheden i netop ramme- og

Travle perioder for tyvene

- Over halvdelen af alle indbrud sker om dagen mellem klokken 8 og 16. Over en tredjedel sker mellem klokken 16 og 24. Natten er altså mindst travl for tyvene. - De fleste tyve slår til om fredagen, men lørdag er også en travl dag. - De fleste indbrud bliver begået fra den 10. dag i måneden til den 27. dag. - Og allermest travlt har indbrudstyvene ved juletid og i sommerferien Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Gedsted

Lejlighed udlejes Vestergade 10, Aalestrup. 250 m2 + stor terrasse. Husleje kr. 6.000,+ forbrug.

3 vær. lejlighed på 85 m2 i roligt kvarter udlejes efter aftale. Husleje 3.100,+ forbrug.

Claus tlf. 20 67 70 26

Tlf. 60 70 62 84 Lars

www.aarsmaegleren.dk tlf. 70 25 50 25

Udlejes i Aalestrup Lejlighed, 50 m . Nyt køkken og bad. Husleje 2.900 kr. + forbrug Indskud 3 mdrs. Leje. 2

Henvendelse på tlf. 25 50 99 30

Tømrer- & snedkerarbejde

VINDUER · DØRE · SKABE · GLAS · LÅSE · STALDDØRE Hannerupvej 56 9620 Aalestrup

30 59 34 41

RING OG FÅ ET TILBUD!

www.til-leje.nu

& BKJ TømrerSnedkerfirma BO I LEJERBO

Møldrup

Hyggelig 1 værelses lejlighed med hems. 2.500 kr. + forbrug.

Tlf. 4343 9999 #1

NY BOLIG?

Få mere at vide på www.lejerbo.dk eller tlf. 70 12 13 10

Til leje Aalestrup 4 værelses lejlighed på 1 sal,104 kvm. Vaskekælder, carport, cykelskur, depotrum og adgang til have. Ledig 1/7. Leje /md kr. 4000 ex. forbrug Dep.kr.8000 Hus 120 kvm. Carport og have. Leje kr. 4800/md. excl. forbrug. Dep.kr 8000. Ledig nu. Henv. 40 68 48 10

6 ha. landbrugsjord syd for Aalestrup udbydes hermed til salg

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

6 ha. landbrugsjord syd for Aalestrup 6 ha. landbrugsjord udbydes hermed til salg, hvoraf alle hektar er i omdrift. Arealet fremkommer efter udstykning. Det er en del af matr.nr. 4 C Hvam By, Hvam. Der medfølger alm. betalingsrettigheder til de 6 ha. Arealet er bortforpagtet for 2014 og afleveres på stub. Frist for afgivelse af bud er fredag den 20.6.2014 kl. 12.00. Det skal klart fremgå af enten kuverten eller i emnefeltet på mail, at der er tale om afgivelse af bud. Buddet skal være ubetinget i enhver henseende og må ikke på anden måde gøres afhængig af størrelsen af andre bud. Generel rådgiverforbehold medfører, at der kan ses bort fra buddet. Vejledende udbudspris 700.000,00 kr. Budmateriale og budblanket skal rekvireres ved Agriteam Aars ApS, Søndergade 31 1.m., 9600 Aars, tlf.nr. 98621396 eller mail aars@agriteam.dk. Sælger forholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne bud, evt. at forkaste dem alle.

Signaturforklaring til kort: Rød: arealet Turkis: adgangsvej

Agriteam Aars ApS

Ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard Ib Bjerregaard

Bettina Sæderup

Søndergade 31, 1.m . 9600 Aars . Tlf.: 9862 1396 aars@agriteam.dk . www.agriteam.dk/aars


Side 14

4. juni 2014

Knaberfest 2014 2 2 0 01 13 4

1.- 8. juni

Program:

OnSdag den 4. juni Forretningerne i Aalestrup ” Open by Night” til kl. 20.00 17.30 Grill mad på Torvet/ Knaberparret med pølsevogn 17.30 Underholdning med gruppen ”Hybris” 18.15 Uddeling af gavekort 19.00 Knaberløb med start fra Nordea 20.20 Samba – optog udgår fra Rosengården TOrSdag den 5. juni (grundlOvSdag) 13.00 – 16.00 Frokost i teltet med underholdning af ”Tres Vires” 13.00 Nordisk Tivolipark åbner på festpladsen 18.00 Der sælges tur-armbånd til Tivoli – 175 kr. der gælder torsdag aften i kørende forlystelser hos SuperBrugsen og Guldbageren Fredag den 6. juni 15.00 Stort loppemarked på Ll. Torv Børneloppemarked Knaberspillemændene underholder – salg af pølser og drikkevarer 18.00 Nordisk Tivolipark åbner på festpladsen 18.30 – 02.00 Grisefest i teltet på festpladsen Musik: ”Det vildeste band”

s e f

PROGRAMMET

PÅ DIN MOBIL

Se mere på: knaberfesten.dk og på FACEBOOK

s n te

to

m

Hovedgevinster på nittelodder:

1 voksencykel r 1 Weber gasgrill e b 1 havebord m/4 stole na

P SCAN KODEN OG FÅ

Søndag den 8. juni 10.00 Kræmmermarkedet fortsætter 10.00 Bistroen åbner 12.00 Nordisk Tivolipark åbner 12.30 Optog med Brovst Pigegarde Børn med i Sparekassens tog 14.00 Knæk koden og vind en palle øl 15.00 Klovnen Alfredo på friluftscenen 16.00 Bistroen lukker 16.15 Kåring af de 3 bedste vogne i optoget Tombolaens nittegevinster udtrækkes 16.30 Kåring af nyt Knaberpar Konferencier: Per Bisgaard 18.30 – 02.00 Spisning i teltet - Knaberbal Med Kim & Hallo

b o

Mandag den 2. juni 18.00 7 mands fodbold. Firma/gade/åbenrække 18.00 Knaberparret på pladsen med pølsevognen

la

lørdag den 7. juni 07.30 Ølteltet åbner – kaffe og rundstykker 08.00 Stort heste – og kræmmermarked 10.00 – 14.00 Sparekassen Himmerlands tog kører non-stop festpladsen/P. Pladsen - St. Torv 10.00 Bistroen åbner 10.00 Nordisk Tivolipark åbner 10.00 Cykelløb start Aalestrup Idrætscenter – mål: v/Bygumvej 12.00 – 17.00 Musik/underholdning i teltet v/ Michael Wegdwood Duo 13.00 Kåring af ”Vesthimmerlands stærkeste mand” 13.00 Udstilling ”Classic Cars & MC” 19.00 – 02.00 Åben scene – musikarrangement 20.00 Bistroen lukker

Søndag den 1. juni 19.30 Koncert med Blæserorkestret ”Pust”, Kirkens Voksen og Børnekor i Aalestrup Kirke

yk l v ø r

n e k

ik

TOMbOlavOgnen:

Fra fredag den 30. maj v/ SuperBrugsen den 4. juni på Store Torv/ Knaberscenen den 6. juni på Lille Torv – Loppemarked den 7. – 8. juni på Festpladsen

Støt op om KnaberfeSten overSKuddet går til ungdomSarbejdet i aaleStrup og omegn. Der må ikke medbringes drikkevarer på festpladsen


4. juni 2014

2 20 01 13 4

Side 15

Knaberfest2014

Knaberfesten skal have kåret regent nummer 48 Af Hanne Grabow AALESTRUP: Søndag, 8. juni, udløses spændingen om, hvem det nye regentpar 2014 skal være.   Udnævnelsen sker på scenen på festpladsen ved Aalestrup Idrætscenter som et af de sidste programpunkter i det omfattende program, der hvert år udgør en hel uge med aktiviteter og festligheder.   Kåring af et Knaberpar er først og fremmest tænkt som en hæder til nogle personer, der har gjort en ekstra indsats for byen med frivilligt arbejde. Men det er også en hård tjans at være regent igennem et helt år. Siden Knaberfestens start har der været udråbt Knaberkonger og efter et par år blev der også udråbt en Knaberpige til at stå ved hans side. I 2004 blev der så indført, i ligestillingens navn, at der også kunne vælges en Knaberdronning som så skulle have en Knaberprins ved sin side.

Hun eller hankøn

Den første Knaberdronning blev Lisa Bjørn. Og der er

ungdomsforeninger i Aalestrup og omegn.   Knaberparret 2013, Lone Sørensen og Preben Pedersen har en travl uge år Knaberfesten løber af stablen. De er værter for festen og skal være her og der og alle vegne. Og de skal jo også sørge for at få penge i kassen og det sker blandt andet ved, at man de fleste dage i festugen, kan møde dem i pølsevognen, hvor de sælger de

Knaberbuket kun 100,Lille fin tæt buket i udvalgte farver

Knaberparret Preben Pedersen og Lone Sørensen bliver afløst ved Knaberfesten på søndag hvor regentpar nr. 48 kåres på scenen ved Aalestrup Idrætscenter.

da også altid spænding om det nu er en regent af hun eller hankøn.   Sædvanen tro er det parrets fornemmeste opgave, at få en 100 kr. seddel til at yngle. Den gamle 100 kr. seddel, der går på skift til regenterne, er den gamle fra

Kim og Hallo er et omrejsende musikalsk supermarked som spiller ved Knaberballet i Aalestrup på søndag.

Knabergensyn med populært orkester Af Hanne Grabow AALESTRUP: Der er lagt op til et brag af en fest, når Knaberballet bliver afviklet som sidste punkt på et langt Knaberfestprogram søndag aften i det store telt på festpladsen.   Publikum kan glæde sig til en aften med det populære orkester Kim & Hallo. Orkestret har hjemsted i Skive og består i dag af Kim Harring, Keld Dons, Jacob Thorstensen, Martin Rydnemalm og Benny Jensen.   Historien bag Kim & Hallo er, at efter to grundlæggere, Kim Harring og Keld Dons, i 1989 planlagde at indspille en cd. De henvendte sig optimistiske til et nyt pladestudie i Skive, men da ejeren gerne ville se nogle

berømte Knaberpølser. Selvom det er et år med travlhed og mange aktiviteter er det også et år med mange gode oplevelser, som man gerne ser tilbage på med glæde.   Efterhånden er det et større persongalleri, man kan se i Aalestrup Cafeterias lokaler, hvor fotografier af alle Konger, Dronninger, Piger og Prinser gennem de mange år, er ophængt.

penge, blev de tre i fællesskab enige om i stedet at bytte ydelser. Pengene væltede jo ikke ligefrem ud af Kim og Kelds lommer, men hammer og sav kunne de da bruge. Aftalen blev, at de skulle istandsætte studiet, og så kunne de få lov til at indspille et par sange, når studiet ikke var optaget af andre. Det kom der den første cd ud af med bl.a. nummeret “Du ligner din mor”, der senere blev orkestrets første hit på Dansktoppen.   Det blev startskuddet til en travl periode. “Kim & Hallo” blev født som et fire-mands orkester. Orkestret bestod af: Kim Harring, Keld Dons, Frank Snebang og Frank Riisgaard. De ville ud og underholde det danseglade

1967, den bliver passet godt på og den bliver kun taget ud af pengeboksen denne ene gang om året, når den skal overdrages til den ny udråbte Knaberkonge eller Dronning.  Igennem året påtager Knaberparret sig forskellige publikum, og efterhånden som de blev spillet sammen, var det på tide at gøde den musikalske jord med reklamefremstød. Dette skete i en Caddilac Limousine som var udstyret med forstærkeranlæg, instrumenter og mikrofon. Kim & Hallo kunne så spille deres sange til stor forundring for både lokalradioer og forbipasserende.   Med tiden blev orkestret kontaktet af lokalradioer, tv-stationer og endelig DR’s populære Dansktoppen.  Dansktoppen på Danmarks Radio var utrolig populær igen og Kim & Hallo klarede sig meget flot på listerne rundt omkring i hele Danmark.

På DR TV

Kim & Hallo skulle nå endnu en milepæl da Danmarks Radio inviterede dem til at medvirke i tv-programmet Dansktop på 1’eren. Dette gjorde orkestret meget populært på spillestederne rundt omkring i Danmark og en efterhånden stor skare af fans begyndte at følge de 4 fyre fra job til job.   Senere blev de fire til fem personer og flere af orkestrets medlemmer er blevet skiftet ud gennem årene, men stadig med Kim Harring i front med sang og bas.   Sidst ”Kim & Hallo” var i Aalestrup til Knaberfesten i 2011 leverede de en supergod underholdning som satte en festlig afslutning på programmet og det håber arrangørerne selvfølgelig også det bliver tilfældet i år, når der bliver sat punktum for Knaberfesten 2014.

opgaver som de får betaling for og det er altid spændende, hvor meget der er kommet i kassen, når konferencier Per Bisgaard røber beløbet for alle.   Det indtjente beløb går selvfølgelig, som alt andet overskud ved Knaberfesten, til Knaberfonden, der efterfølgende uddeler tilskud til

Tilbuddet gælder fra onsdag, 4. juni til lørdag, 7. juni Husk vi har åbent Fars Dag s

Vi har øl - vin - chokolade og lakrid

Blomsterhuset 96

20

Vestergade 14

A ale

8 s t r u p · T l f. 9 8 6 4

87

7

Open by Night Tilbud:

Onsdag den 4. juni

STjerneSkud

kun 50,-

Serveres kun i cafeen og gårdhaven

Glæd dig - nu har vi igen startet med den populære

SOmmermenu

Forret:

Roulade af kylling, fyldt med ostecreme, serveret på marinerede urter

Hovedret:

Sommerbuk, på kåltimbale serveret med små stegte kartofler samt sky sauce

dessert:

Chokolademousse serveret på bund af krystalliseret chokolade og friske jordbær

2 retter 189,- 3 retter 219,Fredag den 27. juni - og hver fredag i sommerperioden

Grill i GårdHaVen Spis hvad du kan for kun

På gensyn

129,-

Obs Vi har lukket i uge 25

v/ Therese & Hans Ettrup Jernbanegade 7 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 33


Side 16

4. juni 2014

Stillinger/Uddannelse Genopslag

SU-reformen er vedtaget

Faglærer til landbrugsmaskinuddannelsen Kompetencer til en fremtid med succes gennem engagerede medarbejdere og en pædagogik, der fokuserer på at give den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter. Da en af vores medarbejdere går på pension, søger vi en faglærer på fuld tid til hovedforløbet for landbrugsmaskinmekanikere med start senest 1. august 2014. Du har følgende kompetencer: • Opdateret viden og bred erfaring med traktorer og høstmaskiner. • Grundig viden om hydrauliske og elektriske systemer på landbrugsmaskiner. • Grundig viden om brug af forskellige diagnose værktøjer til fejlfinding på landbrugsmaskiner. Din profi l: Du har en faglig uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker og har gymnasiale fag eller ønsker at tage dem. Det er en fordel, hvis du har en videregående teknisk uddannelse. Du har lyst, engagement og evnerne til at omgås nutidens unge og være med til at give dem både personlig og faglig ballast. Stillingen kræver fleksibilitet, gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner og gode samarbejdsevner i et mindre lærerteam, der løser mange forskellige opgaver. Du vil komme til at undervise på mange niveauer både fagligt og teoretisk, ligesom udvikling af nye undervisningsmetoder/materialer og undervisning på efteruddannelse for entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikere vil være en del af jobbet. Endelig skal du være i stand til at holde hovedet koldt i pressede situationer og have en naturlig interesse i konstant at følge med i det nyeste, der rører sig i branchen.

Østre Boulevard 10 9600 Aars

Tlf. 9698 1000 Fax 9698 1080

Løn og ansættelsesforhold: Ansættelsen sker på tjenestemandslignende vilkår i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007 og i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene fastlagt i Finansministeriets cirkulære af 3. december 2008 om aftale om arbejdstid for lærere ved erhvervsskolerne. Ansættelsen sker på prøve i 2 år, og ansøgere uden gymnasiale fag og PD skal tage 2 A-niveau fag samt påbegynde en pædagogisk uddannelse (pædagogisk diplomuddannelse (PD)) inden for prøvetiden. Aflønning og pensionsindbetaling fastlægges i henhold til cirkulære om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse af 11. august 2008. Stillingen er i pensionsmæssig henseende henført til CO10 pension i PFA. Lønnen eksl. pension (incl. undervisningstillæg) udgør årligt fra kr. 291.384,00 til kr. 351.117,00 samt 18% pension afhængig af anciennitet. Hertil kommer muligheden for at aftale tillæg. Ansøgningen: Din skriftlige ansøgning, mærket ”Landbrugsmaskinmekaniker”, sendes, vedlagt relevante bilag, til aars@erhvervsskolerne. dk senest den 12. juni 2014 kl. 8.00. Samtaler forventes afholdt den 18. juni 2014. Yderligere oplysninger: Kontakt uddannelseschef Helle Vestergaard Nielsen på 9698 1000 eller 6155 4030.

aars@erhvervsskolerne.dk erhvervsskolerne.dk

UDDANNELSE: Et flertal i Folketinget har vedtaget lovforslaget om ændring af SU-loven - den såkaldte SUreform. L   Støttetidsreglerne ændres. Fremover vil unge, der søger ind på en videregående uddannelse senest to år efter, at de har afsluttet deres adgangsgivende uddannelse - som hidtil - kunne få støtte til den normerede studietid plus 12 klip.   Søger man ind på en videregående uddannelse senere end to år efter, man har bestået den adgangsgivende uddannelse, vil man fremover kun kunne få støtte i den normerede studietid.   Eksempel: Har man en adgangsgivende eksamen fra juni 2012, vil man opfylde betingelsen, hvis man bliver optaget på sin videregående uddannelse i august/september 2014.   Reglerne træder i kraft for de studerende, der starter første gang på en videregående uddannelse den 1. juli 2014 eller senere. Som en overgangsordning vil studerende med en adgangsgivende eksamen fra 2011 kunne søge optagelse i 2014 efter de nuværende regler.   Ændringerne får virkning fra den 1. juli 2015 for studerende, der er startet på en ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere.

Studiestart den 18. august

Dit næste job! Butik, salg, advokat- eller lægesekretær, kontor, økonomi, indkøb, dekoration, markedsføring... - vi gør dig klar til drømmejobbet! Er du voksen og har du gennemført folkeskolens afgangsprøve eller tilsvarende, kan du tage en merkantil (HG) uddannelse på kun 38 uger. Hvis du har en STX, HF eller HTX, kan vi klæde dig på til drømmejobbet på kun 16 uger. International Drømmer du om en international karriere, eller om at få internationale erfaringer, kan du tage på et udvekslingsophold inden for ovennævnte forløb på vores samarbejdsskole i Skotland. Kontakt vejleder Anders Hjortshøj ach@erhvervsskolerne.dk - tlf. 61554046

erhvervsskolerne.dk

Tlf. 9698 1000

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Vi mangler smedelærlinge...

Østre Boulevard 10 9600 Aars

Tlf. 9698 1000 Fax 9698 1080

aars@erhvervsskolerne.dk erhvervsskolerne.dk

RS R

AA

VE

Himmerland

ERH

Er du interesseret, så kontakt Praktikcenter Aars på tlf. 9698 1000.

TI

UD

D

AN

Vi mangler lærlinge og hjælper dig med en læreplads efter bestået grundforløb på Produktion og udvikling på Erhvervsskolerne Aars. LS E S GA NE R AN Alle vores elever har både i år og de seneste år fået en læreplads. VS

SK OLER

N

E


3sort/h ĂĽr, SĂŚlges: Tlf.Wraphø SĂŚlges: Veteranknallert Diesella cm lang 325,pr. rm. 98 58 42 5160-70 / 51 86 kg. 08 90 Købes: Dødsboer, flytteboer, fi- SĂŚlges: Cylinderklipper, selvbĂĽd. Alt som nyt samlet: 15.900,- haves EU-pallerammer 30,-korntank pr. Gul palleVerdotHar f SĂŚlges: Kornsnegl, 25 tdr. nere indbo, møbler, malerier, tĂŚpDvĂŚrghønsekyllinger, Pris Købes: Mindre maskiner, trak- kørende, GudenĂĽ G.U,VESTHIMMERLANDS L 45 med 1953 FOLKEBLAD SĂŚlges: BrĂŚnde savet ogTlf. Ă˜STHIMMERLANDS FOLKEBLAD heltTlf. original har aldrig vĂŚ86 47 10 11/21 81kløvet. 40 88 96 52 00 15 Tlf. 40 34pr.halm23lyse kornvalse, højtrykspresser, haves ure, spejle, porcelĂŚn, torer,lamper, havetraktorer samt redska- grĂŚsboks, som ny, 2 ĂĽr gammel. te dvĂŚrg, BrĂŚnde flerfarvet Susses, Løv 35 cm lang 425,pr. rm. Gran 35 Aars ret adskilt, kører perfekt. Pris kr. SĂŚlges: løv 300,m.55Tørt per, Ă˜STHIMMERLANDS FOLKEBLAD Købes: Dødsboer, flytteboer, fiSĂŚlges: Cylinderklipper, selvSĂŚlges: Wraphø 60-70 kg. SĂŚlges: Veteranknallert Diesella vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07 glas, fajance, figurer, sølv, guld, ber og skrot. Kontant. cm lang 325,pr. rm. Susses, tvĂŚrstribet Plymorock. Tlf. 52 92 88 10 7.000,merla EU-pallerammer 30,- pr. palle SĂŚlges: Ny el-cykel 3800,Ny elekBrĂŚnde savet og kløvet. SĂŚlges: Gives 4. juni 2014 Side 17 SĂŚlges:Tlf. BrĂŚnde pr.86 m. 08 Tørt90 Seletøj SĂŚlges:tilKornsnegl, korntank 25 nere indbo,nips, møbler, malerier, tĂŚp- kørende, GudenĂĽ G.U, L 45 med DvĂŚrghønsekyllinger, Gul40 Verdot1953golfvogn helt original har aldrig 86 47 10 11/21 8152 40 88 smĂĽting. pony. Maratonvogn. 98 58løv 42300,51 / 51 Tlf. 34 tdr. 23 55 samlinger, trisk 2500,Tlf. 43 47vĂŚ66 Tlf. 2220 32 94 Tlf. 25 47Toppris 13 12 Løv Tlf. 35 cm lang 425,pr. rm. Gran pingto 35 EU-pallerammer 30,-korntank pr. palle 25 tdr. SĂŚlges: kornvalse, højtrykspresser, halmper,Købes: lamper, ure, spejle, porcelĂŚn, te dvĂŚrg, flerfarvet Susses, lyse grĂŚsboks, som ny, 2 ĂĽr gammel. Gives SĂŚlges: Kornsnegl, ret adskilt, kører perfekt. Pris kr. Garageport stĂĽlpl. 230x225 betales kontant. Tlf. 21 64 80 90 Tlf. 20 70 96 30 Dødsboer, flytteboer, fi- SĂŚlges: Cylinderklipper, selvSĂŚlges: Wraphø 60-70 kg. SĂŚlges: Veteranknallert Diesella cm lang 325,pr. rm. let pg Tlf. 40 34 23 55 vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07 glas, fajance, figurer, sølv, guld, Susses, tvĂŚrstribet Plymorock. Tlf. 52 92 88 10 SĂŚlges: Markise til campingvogn, 7.000,kornvalse, højtrykspresser, pingto SĂŚlges: Ny el-cykel 3800,-har Nyhaven. elek- vĂŚGrundfos centrifg. vandp. rustBrĂŚnde. Gran kr. pr. m SĂŚlges: BrĂŚnde løv 300,- pr. halmm. Tørt 800,SĂŚlges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. SĂŚlges: nere indbo, møbler, malerier, tĂŚp-SĂŚlges: DvĂŚrghønsekyllinger, Gul Verdotkørende, GudenĂĽ G.U, L 45 medSĂŚlges: Golden RetrieverhvalTrĂŚer og buske 1953 helt original aldrig Tlf. 86 47 10til11/21 81 40 SĂŚlg 88 samlinger, nips, smĂĽting. Toppris Seletøj til pony. Maratonvogn. 4m, Fiamma Caravanstore. 1.000 vogn, halmsnitter. 30,-Tlf. 56 50 07 SĂŚlges: trisk golfvogn 2500,Tlf. 20 43 47 66 let Tlf. 22 32 52 94 fri 900,MF 135 3 cyl. m/lĂŚsser og 200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan Købes: Palisander spisestueEU-pallerammer pr.98 palle Fryseskab, pĂŚnt, som nyt kornvalse, højtrykspresser, te dvĂŚrg, flerfarvet Susses,halmlyse per, lamper, ure, spejle, porcelĂŚn,pe. grĂŚsboks, somlivlige ny, 2 hvalpe. ĂĽr gammel.Bl.a. dvĂŚrgfyr, blĂŚrespirea, ribs, solDejlige kønne ret adskilt, kører perfekt. Pris den kr. pgk SĂŚlges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. 19 SĂŚlges: Garageport stĂĽlpl. 230x225 betales kontant. Tlf.og21betaling. 64 80 90 Tlf. 20 70 96 30 07 bord, kr.Susses, Weber kuglegrill, 57Tlf. evt.glas, leveres mod mere tds. og gĂĽrdrive 2cm. transportTlf. 40 34 23 55 350 stole, skĂŚnk skrivebord kr.Harve Pengeskab mrk. M.H.JĂŚger vogn, halmsnitter. 98m. 56 di50 fajance, figurer, sølv, guld, tvĂŚrstribet Plymorock. bĂŚr, solstik, dronningebusk, tyrkiskTlf. 52 92 88 10 2 x 1/4 slagtet kødSĂŚlges: 7.000,KøkkenopdrĂŚt. Har fĂĽet ormeSĂŚlges: Ny el-cykel 3800,- Ny elekkornvalse,Garageport højtrykspresser, halm- 800,SĂŚlg Grundfos centrifg. vandp. rustgital termometer, kulholder og SĂŚlges: Golden RetrieverhvalSĂŚlges: TrĂŚer ogkg. buske til haven. overa SĂŚlges: stĂĽlpl. 230x225 kasser tilSøjleboremaskine, fjĂŚrk 200,Tlf. 53 26 53 Tlf. 4026 7343 19Toppris 97 kur, 800 kr. lille00 300 samlinger, nips, smĂĽting. Seletøj til pony. Maratonvogn. hassel, gingko-biloba. Tlf. 20 32 73 38/21 30 kvĂŚg ĂĄtretorn, 50 kr. ildløn, pr. trisk golfvogn 2500,Tlf.22 2032 4352 47 Pris 66 er vacc. DKK stambog. Tlf. 94 vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07 fri 900,MF 135 3 cyl. m/lĂŚsser og Købes: Palisander spisestueideer SĂŚlges: Fryseskab, pĂŚnt, som nyt grillstarter. 500 kr. Bl.a. dvĂŚrgfyr, blĂŚrespirea, ribs, solhvalpe. 800,Grundfos centrifg. vandp. 25 rustSĂŚlgk SĂŚlges: Kornsnegl, korntank tdr. kr.SĂŚlges: 2 stk. Garageport metaldrejebĂŚnke mrk. stĂĽlpl. 230x225 Tlf. 20 70 96 30 betales kontant. Tlf. 21 64 80 90pe. Dejlige kønneTlf.livlige 10,- Tlf. 86 47 savet, 10 11/21tørt. 81 40Fra 88 Skrue LøvtrĂŚ, kløvet, 98 65 83 34 Fra 19 tds. Harve og gĂĽrdrive 2 transportbord, stole, skĂŚnk og skrivebord 350 kr. Pengeskab mrk. M.H.JĂŚger bĂŚr, solstik,2 dronningebusk, x 1/4 slagtettyrkiskkød- ideer SĂŚlges: Har fĂĽet ormefrikornvalse, 900,- MF 135 3 cyl. m/lĂŚsserhalmog SĂŚlges: højtrykspresser, Købes: Skrot. og KøkkenopdrĂŚt. Warp, 4500 firkantet ca.15400 Golden Jern, retriverbiler hvalpe, 800,-evt. Grundfos centrifg. vandp. rust- SĂŚlges: samlet kr. 35 Tlf. 98 64 Golden RetrieverhvalSĂŚlges: 325 kr. pr. rm.TrĂŚer og buske til haven. SĂŚlges: Garageport stĂĽlpl. 230x225 Lion, kasser tilSøjleboremaskine, fjĂŚrk 200,- Tlf. 53 26 53 metaller. Kontant pĂĽ Tlf.stedet. 40 73 19 97 kur,SĂŚlges: 800 kr. lille00300 10 hassel,ĂĄtretorn, ildløn, gingko-biloba. kr. kvĂŚg 50 kr. pr. kg. er vacc. DKK stambog. 19 tds. halmsnitter. Harve og gĂĽrdrive transportvogn, Tlf.2 98 56 50 07 kg. Min300,pr. balle. Ponier ridevante ĂŚgte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. fri 900,MF 135 3 cyl. m/lĂŚsser og Skrue Købes: Palisander spisestueTlf. 30 63 83 31 Fryseskab, pĂŚnt, som nyt SĂŚlges: SĂŚlges: Anneks: 10 kvm. HĂĽndvĂŚrBl.a. dvĂŚrgfyr, blĂŚrespirea, ribs, solpe.vĂŚk: Dejlige kønne og livlige hvalpe. 800,- Grundfos centrifg. vandp. rust- kr. 6 herlige kĂŚlne 2tds. stk. metaldrejebĂŚnke mrk. dre mĂŚngder afhentes gratis Gives lkr.met 29 84 26 Fra 10,- Tlf. 86 47 Tlf. 10 11/21 8157 40Fra 88 SĂŚlg SĂŚlges: Murray 12,5 plĂŚnetrakLøvtrĂŚ, kløvet, savet, tørt. Tlf. 98 65 83 34 kasser til fjĂŚrk 200,- Tlf. 53 26 00 53 evt. bytte med kalve/kreaturer. 19 Harve og gĂĽrdrive 2 transportFysisk/psykisk stabile forĂŚldre. bord, stole, skĂŚnk og skrivebord 350 kr. Pengeskab mrk. M.H.JĂŚger vindue2 idronningebusk, hver sideslagtet og dør.tyrkiskbĂŚr, solstik, x 1/4 kød- 10 SĂŚlges: KøkkenopdrĂŚt. Har En fĂĽet orme-kerbygget, fri 900,- MF 135 3 cyl. m/lĂŚsser og Lion, kan hentes. eller Warp, nyt firkantet ca. 400 SĂŚlges: Golden retriver hvalpe, kattekillinger evt.til samlet 4500 kr. 53 1l met l Sa tor, god motor, 325 kr. pr. beklĂŚdt rm. 200,SĂŚlges: Garageport stĂĽlpl. 230x225 SĂŚlges: dog min. 300 kg.forNedbrydning. kasser fjĂŚrk Tlf. 00 53 StueopdrĂŚt. 25 89200,02 batteri. 76/98 58pĂĽ26 80 98300 Tlf. 40 73 Ring yderlige info.19 97 kur, er vacc. DKK stambog. 800 kr.Tlf. lille 2Søjleboremaskine, sorte lĂŚderstole drehassel, gingko-biloba. Indvendig med kvĂŚg ĂĄtretorn, 50 kr. ildløn, pr. kg.fyrrustik. 19 tds. Harve og gĂĽrdrive 2 transport- SĂŚlges: kg. 300,pr. balle. Ponier ridevante ĂŚgte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. flere gratis. Vant til kattegrus. Tlf. 30 63 83 31 SĂŚlges: Anneks: 10 kvm. HĂĽndvĂŚr800,- Grundfos rust- jefod, SĂŚlges: Warp, centrifg. firkantetvandp. ca. 400 Gives vĂŚk: 6 herlige og kĂŚlne Hurtig afhentning. evt. le kr. 2 stk. metaldrejebĂŚnke mrk. Lone. Pris 3000,500 kr. 20 33 60 19 Fysisk/psykisk stabile forĂŚldre. 188l Sa Fra 10,- Tlf. 86Tlf. 47 1084 11/21 81 40Fra Tlf. 29savet, 57 26 20 25 82tørt. 69 LøvtrĂŚ, kløvet, Tlf. 98 65 kasser til fjĂŚrk 200,- Tlf. 53 26 00 53 evt. bytte med Tlf. kalve/kreaturer. Ingen lus eller 25.83 3419.000,kerbygget, vindue i hver side og dør. fri 900,135 3 Ponier cyl. m/lĂŚsser kg. 300,- MF pr. balle. ridevanteog SĂŚlges: kattekillinger kanlopper. hentes.Født En eller Warp, firkantet ca. 400 SĂŚlges: SĂŚlges: Golden retriver hvalpe, Lion, evt. samlet 4500 kr. Rhododendron, Azalier, Tlf. 21 24 64 31 / 98 57 19 14 Tlf. 41 14 52 95 Aars Tlf. JD 51 97 77 83 325 kr. pr. rm. med fyrrustik. T Tlf. 25 89lĂŚderstole 02vaskemaskine, 76/98 58pĂĽ80dre98 StueopdrĂŚt. Ring for yderlige info. SĂŚlges: 2 Komfur, sorte til at SĂŚlges: Indvendig beklĂŚdt 19 tds.bytte Harve med og gĂĽrdrive 2 transport- Hosta, evt. kalve/kreaturer. kg. 300,pr. balle. Ponier ridevante flere Deres gratis. mor Vantvartil skrap kattegrus. Tlf. 30Bronce63 83 31 ĂŚgte, snehvide. Salgsklare d. 20/8.maj. Canna, StenbrĂŚk, Anneks:hvalpe, 10 kvm. sorHĂĽndvĂŚrSĂŚlges: Labrador SĂŚlges: Warp, firkantet ca. 400 jefod, Gives vĂŚk: 6 herlige og kĂŚlneSĂŚlges: Lone. Pris 3000,500 fryser, kr. køleskab, spisebord i eg m. fange mus. 19.000,Tlf. 20 25 82 69 Tlf. 29 84 57 26 kasser tilTlf. fjĂŚrk 200,Tlf. 53 26 00 53 evt.Gunnerra bytte med Tlf.kalve/kreaturer. 89 02Ponier 76/98ridevante 58 80 98 SĂŚlges: Købes: Gammelt stabile jern og forĂŚldre. me- Ingen lus eller lopper. Født 25. Fysisk/psykisk blad, 98 31 14 SĂŚlges: BrĂŚnde. fra58 295 kr. kerbygget, vindue i hver side SĂŚlg Har fĂĽet ormekur, gladeog dør. kg. 300,- pr.25 balle. kattekillingerTlf. kan hentes. En ellerte hanner. SĂŚlges: Azalier, Tlf. LĂŚdersofagruppe, 21 24 64 31 / 98 57 192+3 14 Tlf. 41Bøg 14 52 95 Aars 6 SĂŚlges: stole. Rhododendron, 64 82 Tlf. 25190 89lĂŚderstole 02 76/98 58 80dre98 pers. StueopdrĂŚt. Ring formĂŚngder yderlige taller afhentes. Større 2 fra sorte pĂĽ Deres mor var 98 skrap til 48 at sort 2.250,Sovesofa blĂĽ 2info.maj.flere m. Gran kr. pr. m. Løv Indvendig beklĂŚdt med fyrrustik. lydige, katteog børnevenlige. Efevt. bytte med kalve/kreaturer. pr. Hosta, Canna, StenbrĂŚk, Broncegratis. Vant til kattegrus. Tlf. 53 97 96 33 købes. SĂŚlges: Labrador hvalpe, sor- skuffe Warp, firkantet ca. 400 fra SĂŚlges: Rhododendron, Lone. PrisKarlekammerskab 3000,-købes. Skrotbiler SĂŚlges: jefod, 500 fange mus. Jolle 4 m. glasfiber 431hk. pers. 550,rød. 265 kr. pr.kr.m. Kan evt. leveres. 19.000,- forĂŚldre. PrisTlf.1500,20 25 82 69 Tlf. 25 89 02 76/98 58Azalier, 80 98 SĂŚlges: ter jagtglade blad, Gunnerra Tlf. 98 58 14 SĂŚlges: LĂŚdersofagruppe, 2+3 SĂŚlges: BrĂŚnde. Bøg fra 295 kr. Ingen lus eller lopper. Født 25. te hanner. Har fĂĽet ormekur, glade syret ca.641682fods kg. 300,pr. balle. Ponier Bronceridevante marina Rhododendron, Azalier, SĂŚlges: Tlf. 21 24 64 31 /75 9861 5789 19 14SĂŚlges: BĂĽdtrailer Tlf.4141og 14stenøkser 52 95 Aars Hosta, Canna, StenbrĂŚk, Tlf.til98 48 4-takt, Brennderup trailer til 650,Tlf.40 2428 59 67 Tlf. 98 65 43 / 21 26 43 30 Købes: Flinteøkser Tlf. Tlf. 98 33 52 45 300,pers. sort 2.250,Sovesofa blĂĽ 2 pr. m. Gran fra 190 kr. pr. m. Løv maj. Deres mor var skrap til at lydige, katte- og børnevenlige. Efevt. Gunnerra bytte med Tlf. kalve/kreaturer. jolle. Uden papirer, med lys, ok, Hosta, Canna, StenbrĂŚk, Bronceblad, 98 58Azalier, 31 14 bĂĽd. Alt som nytm. 15.900,SĂŚlges: Labrador hvalpe, sormed hulkr. til skaft samt andre SĂŚlges: Rhododendron, SĂŚlges: Jolle 4samlet: m. glasfiber 4 ting hk. pers. 550,- Karlekammerskab rød. fra 265 pr. Kan evt. leveres. fange mus. bl.a. ter jagtglade forĂŚldre. Pris 1500,Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 98 fraSĂŚlges: blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14 SĂŚlges: SĂŚlges: LĂŚdersofagruppe, 2+3køreklar 2000 kr. BrĂŚnde. Bøg fra 295 Haveplanter. Eks. ca. 16 fods 9626 52 00 15 Havemøbler, i trĂŚ stenalderen, segl, mejs te hanner. Har fĂĽet ormekur, glade Almuegerigter, fodlister, Hosta, Canna, StenbrĂŚk, Bronce- SĂŚlges: marina trailer til- kr. SĂŚlges: 2 ridevante, meget børne650,Tlf.hvide 24 75 breg 59 67- SĂŚlges: BĂĽdtrailer tilTlf. Tlf.4-takt, 98 65 Brennderup 43f.eks. 41Tlf. / 21 43 30 9860648982 48SĂŚlges: Tlf. 98 33 52 45 dulat pers. sort 2.250,Sovesofa blĂĽ 2 Tlf. 86 69 pr. m. Gran fra 190 kr. pr. m. Løv ner, Hosta, PrydgrĂŚs, BronzeJolle 4 m. glasfiber SĂŚlges: ler, 92, knive, og18, pilespidser lydige, katte- og børnevenlige. EfBord, bĂŚnk, 2 stole. Fin jolle. Uden papirer, med lys, ok, venlige 118 dolke mm,samlet: 14, 25 kr./m. m/hynder. blad, Gunnerra Tlf. 98 58 431hk. 14 68, bĂĽd. Alt som nyt 15.900,shetlĂŚnder ponyer. Hoppe lĂŚsen Rhododendron, Azalier, SĂŚlges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. SĂŚlges: pers. 550,Karlekammerskab rød. fra 265 kr. pr. m. Kan evt. leveres. blad, PĂŚoner, Lilje, Benved, marina 4-takt, Brennderup trailer til SĂŚlges: købes. køreklar 2000 kr. BrĂŚnde savet og kløvet. ter jagtglade forĂŚldre. Pris 1500,stand 2 ĂĽr gl. L. Binderup. Tlf. 96fodlister, 52 00 15 SĂŚlges: Havemøbler, hvide i trĂŚ SĂŚlges: Almuegerigter, og hingst sĂŚlges. Hovedtøj og sadel SĂŚlges: 2 ridevante, meget børnetil ca. 16 fods SĂŚlges: Hosta, Canna, StenbrĂŚk, Broncemarina 4-takt, Brennderup trailer til Likolarie, 2408 75Fin 59 67SĂŚlges: 650,-Tlf. 98 98mm, 65 43 41 /37 21 26 43 Juleroser, StorkeGl. BĂĽdtrailer avlshoppe, kĂĽret, Tlf. 98 33 46 bĂĽd. Alt som 15.900,Tlf. 86 69 60 89 98 16 33 52 45 35 Tlf. cm 425,pr. rm. 35 30 58 42 51 / 51 86 90 Tlf. 61 26Gran 40 69 SĂŚlges: Jollenyt4samlet: m. glasfiber 4 hk. Løv m/hynder. Bord, bĂŚnk, 2Tlf.stole. 68, 92, 118lang 14, 18, 25 kr./m. 61 Tlf. 54Hoppe 84 venlige shetlĂŚnder Tlf. ponyer. jolle. Uden papirer, med lys, ok,medfølger. blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14 bĂĽd. Alt som nyt samlet: 15.900,nĂŚb, Violfrøstjerne, vandplanter, Tlf. 96 52 00 15 hovedstambog, afkom kan ses, cm lang 325,pr. rm. marina 4-takt, Brennderup trailer til L. SĂŚlges: BrĂŚnde savet og kløvet. stand 2 ĂĽr gl. Binderup. og hingst sĂŚlges. Hovedtøj og sadel køreklar 2000 kr. Gratis: Plastic havebĂŚnk, 3 mount Tlf. 96 52 SĂŚlges: hvide i trĂŚtilredet SĂŚlges: Almuegerigter, fodlister, SĂŚlg bretica, bunddĂŚkkeplanSĂŚlges: meget kr. BarokpintoSĂŚlges:10.000 Gl. avlshoppe, kĂĽret, Tlf. 86 425,47 10 11/21 81 40 00 88 bĂĽd. Alt som nyt samlet: 15.900,BrĂŚnde løv 300,m.08Tørt SĂŚlges: Spisebord (palisander) Løv 35 cmstole, lang pr. rm.26 Gran 35 15 SĂŚlges: Tlf. 98Havemøbler, 58 42 51 / 51pr. 86 90 61 40 69 Ægte2 ridevante, langhĂĽret dvĂŚrg medfølger. Tlf. 61 54 84 16børneTlf. 86 69 60 89SĂŚlges: 3 Tlf. klapstole kan Jolle 4 m. glasfiber hk. plastic SĂŚlges: BrĂŚnde m/hynder. Bord, bĂŚnk, 2 stole. Fin 68, 92, 118 mm, 14, 18, 25 kr./m. ter, Bispehue, Violer, Stenurt, savet og52kløvet. SĂŚlges: venlige shetlĂŚnder ponyer. Hoppe hoppe 5 ĂĽr, tilredet, drĂŚgtig ved Tlf. 96 004 15 hovedstambog, afkom kan ses, EU-pallerammer 30,pr. palle 90x140 cm. Kan blive 90x95 cm + cm lang 325,pr. rm. gravhundehvalpe har fĂĽet ormekur, skem afhentes gratis. marina 4-takt, Brennderup trailer BrĂŚnde savet og40 kløvet. SĂŚlges: stand BrĂŚnde 2 ĂĽr gl. løv 300,L. Binderup. Dalia. og hingst sĂŚlges. Hovedtøj og mask Løv 35 cm lang 425,pr. rm. Gran 35til 2SĂŚlges: el-cykel 3800,Ny elektilredet 10.000 kr. BarokpintoFriser 14.000 kr. Tlf. 40 34 23 55 plader ĂĄNy 45 Tlf. 86cm. 47 10 11/21 81 88 SĂŚlges: pr. m. Tørt SĂŚlges: Spisebord (palisander) vaccineret chippet, vant til sadel SĂŚlges: Ægteog langhĂĽret dvĂŚrg Tlf. 98 37 21 45 69 SĂŚlges: Gl. avlshoppe, kĂĽret,er bĂĽd. Alt325,som nytrm. samlet: Løvgolfvogn 35 cm lang pr. rm. Gran 5815/41 42 / 5145 8655 08 90hoppe Tlf. 40 medfølger. Tlf. 61 54 84 16 cm lang pr. SĂŚlges: BrĂŚnde savet 15.900,og kløvet. trisk 2500,2061 43 47 66+ 35 EU-pallerammer 5 ĂĽr, tilredet, Tlf. 98Tlf.629814 17 Tlf. drĂŚgtig 86 69 60ved 89 børn 30,pr. 51 palle Tlf. 425,98 Tlf. 64 50 1226 Aars 90x140 cm. Kan blive 90x95 cm aars avis og at gĂĽ tur 3500,gravhundehvalpe har fĂĽet ormekur, Tlf.rm. 9681 52400088 hovedstambog, afkom kan ses, AARS AVIS cm langNy 325,pr. rm. 86 425,47 10pr. 11/21 Løv 35 cmTlf. lang Gran 3515 2SĂŚlges: elek- SĂŚlges: Kornsnegl, korntank Tlf. 40 3425 23tdr. 55 Friser 14.000 kr. SĂŚlges: i Nibe Ny sĂŚlges plader ĂĄBĂĽdplads 45el-cykel cm. 3800,og chippet, til Tlf. 24 41vant 44 37 farsø avis kr. Barokpinto-er vaccineret Tlf. 86 47buske 10 11/21 81 40 88 kornvalse, BrĂŚnde løv 300,-hvalp, pr. m. Tørt tilredet 10.000 SĂŚlges:DvĂŚrgpinscher, SĂŚlges: Spisebord (palisander) SĂŚlges: SĂŚlges: FARSĂ˜ AVIS cm lang 325,pr. rm. trisk golfvogn 2500,Tlf. 20 43 47 66 TrĂŚer og til haven. SĂŚlges: til ca. 1/2 pris. Tlf. 86 69 60flot89 højtrykspresser, halmTlf. 98 64 50 12 Aars SĂŚlges: AEG vaskemaskine, som aars avis SĂŚlges: Siameserkillinger, SĂŚlg børn og at gĂĽ turÆgte 3500,- langhĂĽret dvĂŚrg BrĂŚnde savet og kløvet. SĂŚlges: AARS AVIS hoppe 5 ĂĽr, tilredet, drĂŚgtig ved folkebladet støvring EU-pallerammer 30,pr. palle 90x140 cm. Kan blive 90x95 cm + han, 11 uger, 2500 kr. gravhundehvalpe har fĂĽet ormekur, Tlf.el-cykel 86 47 103800,11/21 81 88 ny. Ny Ny40 elekSĂŚlges: Tlf. 98 37ribs, 21 45 vogn, SĂŚlges: Kornsnegl, korntank Bl.a.Miele dvĂŚrgfyr, blĂŚrespirea, solTlf. 98 5625 50tdr. 07 te, sunde, kĂŚlne brunmaskede SĂŚlges: Colie (Mini)Tlf.bl.24941dejlige halmsnitter. opvaskemaskine. Bosch FOLKEBLADET STĂ˜VRING 44 37 rygge farsø avis Løv 35 cm lang 425,pr. rm. Gran 35 Ny el-cykel 3800,Ny elekSĂŚlges: Friser 14.000 kr. Tlf. 40 34 23 55 2 plader ĂĄ 45 cm. FARSĂ˜ AVIS hadsund folkeblad er vaccineret og chippet, vant til trisk golfvogn 2500,- Tlf. 20 43 47 66 bĂŚr, SĂŚlges: TrĂŚer og buske til tyrkiskhaven. halmSĂŚlges: AEG vaskemaskine, som kornvalse, højtrykspresser, solstik, dronningebusk, Tlf. 24 25 99 05 kattekillinger. SĂŚlges: Siameserkillinger, flotOrmekur, dyrlĂŚgod familiehund 34-40 cm hynd HADSUND FOLKEBLAD cm lang 325,pr. rm.3800,- Ny elek- vaskemaskine. folkebladet støvring trisk golfvogn 2500,Tlf. 20 43 47 Tlf. 86 69 60 89hvalpe, Tlf. 98gingko-biloba. 64 50 12solAars SĂŚlges: 2 blĂŚrespirea, stk. babysĂŚt til 66 vogn, halmsnitter. aars avis børnColie og at (Mini) gĂĽ tur 3500,SĂŚlges: Ny el-cykel Bl.a. dvĂŚrgfyr, ribs, Tlf. 98 230x225 56 50 07 getjek ny. Miele opvaskemaskine. Bosch hassel, tretorn, ildløn, nibe Garageport stĂĽlpl. SĂŚlges: FOLKEBLADET STĂ˜VRING te, sunde, kĂŚlne brunmaskede Tlf. 42 52 19 63 AARSavis AVIS SĂŚlges: bl. kr. 9 dejlige og 1. vaccination 1000 kr. høj, køkkenopdrĂŚt, 9 uger 2500,Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 Kornsnegl, korntank 25 tdr. SĂŚlges: Stokke højstole. hadsund NIBEfolkeblad AVIS SĂŚlges: Byghalm og elhegn. Tlf. 24cm 41 44 37 trisk golfvogn 2500,Tlf. 20 43 47 66 farsø avis bĂŚr, solstik, dronningebusk, tyrkiskTrĂŚer og buske til haven. SĂŚlges: vaskemaskine. Fra 10,Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 800,Grundfos centrifg. vandp. rustkattekillinger. Ormekur, dyrlĂŚhvalpe, god familiehund 34-40 Købes: Alt jern og skrot købes. SĂŚlges: vesthimmerlands avisHerregĂĽrdssten sĂŚlges. Tlf. 40 42 73 16 (Sheltie) Tlf. 51 23 21 03 HADSUND FOLKEBLAD FARSĂ˜ AVIS TrĂŚer og buske til haven. SĂŚlges: kornvalse, højtrykspresser, halmSĂŚlges: AEG vaskemaskine, som SĂŚlges: Siameserkillinger, flotEt i Pale Pink og et i lyserød. Sportspony hingst til afbenythassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. nibe avis SĂŚlges: Garageport stĂĽlpl. 230x225 Tlf. 42 52 19 63 Bl.a. dvĂŚrgfyr, 2 blĂŚrespirea, ribs, solfri 900,MF 135 3 cyl. m/lĂŚsser og VESTHIMMERLANDS AVIS folkebladet støvring getjek og 1. vaccination 1000 kr. SĂŚlges: Piaggio Typhoon, 3 ĂĽr høj, køkkenopdrĂŚt, 9 uger kr. 2500,Hurtig afhentning. tromlet sten, grĂĽmix. Ca. 200 m Ny el-cykel 3800,elek- 150 SĂŚlges: vesthimmerlands folkeblad Bl.a. dvĂŚrgfyr, blĂŚrespirea, ribs, Tlf. 98 56 50 07 te, sunde, kĂŚlne brunmaskede vogn, halmsnitter. ny. Miele opvaskemaskine. Bosch NIBE AVIS FOLKEBLADET STĂ˜VRING som nye. kr. pr. stk. SĂĽ fine telse. SĂŚlges: ColieTlf. (Mini) SĂŚlges: TrĂŚer og buske til Ny haven. Fra 10,Tlf. 86 47 11/21 81og 40kĂŚ88sol- 19 800,rustbĂŚr, solstik, dronningebusk, SĂŚlges: Anneks: 1010 kvm. HĂĽndvĂŚrtds.Grundfos Harve ogcentrifg. gĂĽrdrivevandp. 2 transportvesthimmerlands avis km 6200, m. boks Tlf. 40 42 73 16 (Sheltie) 51 23bl.21 903dejlige kr. 50. Tlf. 20 tyrkiskPris pr. m2 kun hadsund Borderterrier/puddel VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD trisk golfvogn 2500,43 47 66 gammel, Tlf. 25 47 13 12 folkeblad bĂŚr, solstik, dronningebusk, tyrkiskvaskemaskine. Tlf. 40 37 21 74 kattekillinger. Ormekur, dyrlĂŚ-SĂŚlges: østhimmerlands folkeblad hvalpe, god familiehund 34-40 cm Bl.a. dvĂŚrgfyr, blĂŚrespirea, ribs, solfri 900,MF 135 3 cyl. m/lĂŚsser og VESTHIMMERLANDS AVIS SĂŚlges: Piaggio Typhoon, 3dør. ĂĽr kasser til fjĂŚrk 200,-Tlf.Tlf.505385 HADSUND FOLKEBLAD hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. 16 39 kerbygget, vindue i hver side og 26 00 53 delĂĽs. Alt virker 100%. Nyt fordĂŚk. Tlf. 26 50 84 92 vesthimmerlands folkeblad race har fĂĽet ormehassel, Anneks: tretorn, ildløn, gingko-biloba. nibe avis 230x225 getjek og 1. vaccination 1000 kr.kryds,høj,lille SĂŚlges: Tlf. 42 52kĂŚ19 63 19 tds. Ă˜STHIMMERLANDS FOLKEBLAD køkkenopdrĂŚt, 9 uger kr. 2500,bĂŚr, solstik, dronningebusk, tyrkiskSĂŚlges: 10m. kvm. HĂĽndvĂŚrHarveGarageport og gĂĽrdrive 2stĂĽlpl. transportgammel, 6200, boks og Fra 10,Tlf. 86 47og10buske 11/21 81 88 4000 Indvendig beklĂŚdt med fyrrustik. SĂŚlges: Borderterrier/puddel kr. km VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD Købes: Mindre østhimmerlands maskiner, trakNIBE AVIS kur. TĂŚve: 2500,Han:Tlf.2000,TrĂŚer til 40 haven. SĂŚlges: Fra 10,Tlf. 86100%. 47 10 Nyt 11/21 81dør. 40 88 kasser folkeblad 800,-til Grundfos centrifg. vandp. rustvesthimmerlands avis Tlf. 40 42 73 16 (Sheltie) 51 23 21 03 hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. kerbygget, vindue i hver side og Tlf. 53 26 00 53 fjĂŚrk 200,delĂĽs. Alt virker fordĂŚk. SĂŚlges: Herrecykel. Motobecane. kryds, lille race har fĂĽet orme19.000,Tlf. 20 25 82 69 SĂŚlges: Warp, firkantet ca. 400 Tlf. 27 12 31 36 torer, havetraktorerĂ˜STHIMMERLANDS samt redskaTlf. 24 27 81 87 Bl.a. dvĂŚrgfyr, sol- Indvendig FOLKEBLAD VESTHIMMERLANDS AVIS SĂŚlges: Piaggio med Typhoon, 3 ĂĽr fri 900,- MF 135 3 cyl. m/lĂŚsser og Fra 10,Tlf. 86 blĂŚrespirea, 471010 11/21 81ribs, 40 07 88 fyrrustik. 4000 kr. beklĂŚdt vesthimmerlands folkeblad Tlf. 22 HĂĽndvĂŚr23 44 Anneks: kvm. SĂŚlges: kur. TĂŚve: 2500,- Han: 2000,300,balle. Ponier ridevante ber og skrot. Kontant. bĂŚr, solstik, dronningebusk, SĂŚlges: Labrador, sort, tyrkiskhan- 19.000,10 kvm. HĂĽndvĂŚrSĂŚlges: Anneks: 19 tds. pr. Harve ogfirkantet gĂĽrdrive 2 transportgammel, km 6200, m. boks og36 kĂŚ- kg. Købes: Danske Postkort fra før kerbygget, SĂŚlges: Borderterrier/puddel VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD Tlf. 20 25 82 69 SĂŚlges: Warp, ca. 400 Tlf. 27 12 31 vindue i hver side dør. SĂŚlges: Tlf. 24 27 81kil87 SĂŚlges: Labrador hvalpe, sor-dør. evt.kasser østhimmerlands folkeblad byttetil fjĂŚrk med200,kalve/kreaturer. GĂŚstehus m2,Nyt isoleret hassel, gingko-biloba. SĂŚlges: 4 kĂŚlne børnevenlige hvalp, 2tretorn, 1/2 mdr. søger nytoghjem. kerbygget, vindue100%. i 9hver side og Tlf. 25 47album 13 12 SĂŚlges: Tlf.ridevante 53 26 00 53 Alt virker fordĂŚk. 1950 købes. Gerne hele Anneks: 10kan kvm. HĂĽndvĂŚrkryds, lille ograce har fĂĽet ormeGives vĂŚk: Katildløn, afhentes pĂĽ tedelĂĽs. kg. 300,pr. balle. Ponier Indvendig beklĂŚdt med fyrrustik. Ă˜STHIMMERLANDS FOLKEBLAD SĂŚlges: Labrador, sort, hanhanner. Har fĂĽet ormekur, glade Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 98 gulv, termovinduer, tagrender er Købes: Danske Postkort fra før Fra 10,Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 linger søger nyt hjem køkkenopdrĂŚt Indvendig beklĂŚdt med fyrrustik. Prisen taler vi om. 4000 kr. samt gl. bryggeri og reklame 19.000,kerbygget, vindue i hver side dør. kur.4 kĂŚlne TĂŚve:og 2500,Han:kil-2000,grund 3A. SĂŚlges:katteLabrador sorevt. bytte med kalve/kreaturer. SĂŚlges: GĂŚstehus 9hvalpe, m2, isoleret SĂŚlges: Tlf.23 20nyt 25og 82 69 samlet. hvalp,af2flytning. 1/2 mdr.Søndergade søger hjem. lydige, og tilbørnevenlige. EfStĂĽlsilo Stokerfyr 2x5 Købes: Dødsboer, flytteboer, 1950 købes. GerneGran hele SĂŚlges: BrĂŚnde. kr.album pr. m Tlf. 20 til? 76 89 børnevenlige 01 / 20Tlf. 76 89 Tlf.27 2012 25 82 69 SĂŚlges: Warp, firkantet ca.98 400 hvad kan loppemarkedet bruges Tlf. 42 22 76 Tlf. 31 36 Indvendig beklĂŚdt med fyrrustik. 24 09 27 81 87 Tlf. 98 63 63 68 effekter. te19.000,hanner. HarforĂŚldre. fĂĽet ormekur, glade Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 gulv, termovinduer, tagrender er linger søger nyt hjem køkkenopdrĂŚt Prisen taler vi om. til 101.262 husstande ter jagtglade Pris 1500,SĂŚlges: finere Løv indbo, malerier, meter. samt gl. bryggeri og295,-. reklame 200,-. fra kr.møbler, pr. m Kan 19.000,Anneks: 10Tlf. kvm. HĂĽndvĂŚrSĂŚlges: kg. 300,-Rhododendron, pr. balle. PonierAzalier, ridevante 20 25 82 69 lydige, katteog børnevenlige. EfSĂŚlges: Labrador, sort, hansamlet. StĂĽlsilo til Stokerfyr 2x5 Tlf. 50 55 50 03 Købes: Danske Postkort fra før Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonTlf. 20 til? 76 89 01 / 20 76 89 09 Tlf. 23side 42 22 76 Labrador hvalpe, sorhvad kan loppemarkedet bruges Tlf.98 98 3342 52 45sor- Hosta, StenbrĂŚk, BroncetĂŚpper, lamper, por- SĂŚlges: evt. leveres mod ure, merespejle, betaling. Tlf. 65 69 effekter. kerbygget, vindue iMidland hver oghjem. dør. Labrador hvalpe, SĂŚlges: evt. Canna, bytte med kalve/kreaturer. SĂŚlges: engelsk til 101.262 husstande m2, isoleret SĂŚlges: Ægte labrador, formel 1 meter. SĂŚlges: 4 kĂŚlne og børnevenlige kilterSĂŚlges: jagtgladeGĂŚstehus forĂŚldre. 9Pris 1500,SĂŚlges: Rhododendron, Azalier, hvalp, 2Jagtriffel 1/2 mdr. søger nyt 1950 købes. Gerne figurer, hele album hanner. Har fĂĽet ormekur, glade celĂŚn, glas, fajance, sølv, Tlf. 98 58 31 14 blad, Gunnerra Indvendig beklĂŚdt med fyrrustik. ceres med køb, salg, bytte og Âťgives vĂŚkÂŤ nĂŚsten alle Tlf. 50 26 55 43 50 03 te te hanner. Har fĂĽet ormekur, glade Tlf. 25 89 02 76/98 58 80 98 kal. 30.06 med pĂĽmonteret Miroku gulv, termovinduer, tagrender er Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kanhjem annonTlf. 20 32 73 38/21 30 hvalpe sĂŚlges. 3 tĂŚver, køkSĂŚlges: Labrador hvalpe, sor-1 linger søgerafnyt køkkenopdrĂŚt Tlf.98 9865 3342 52 69 45 Hosta, Canna, StenbrĂŚk, BroncePrisenkattetaler vi Tlf. SĂŚlges: 1 køle/frys Ariston Super lydige, samt bryggerinips, og smĂĽting. reklame SĂŚlges: Ægte labrador, ogom. børnevenlige. Ef-69 SĂŚlges: ridevante, meget børneSĂŚlges: guld, gl. samlinger, Rød ShetlĂŚnderrhoppe 19.000,Tlf.23 20formel 25 82 lydige, 2katteog tilbørnevenlige. Ef- blad, Gunnerra kikkert, velholdt. samlet. StĂĽlsilo Stokerfyr 2x5 kenopdrĂŚt og stuevante. 100% te hanner. Har fĂĽet ormekur, glade Tlf. 20 76 89 01 /og 20 76 89 09 Tlf. 98 58 31 14 Tlf. 42 22 76 BRUGTE effekter. Momsregistrerede personer hvad kan loppemarkedet bruges til? ceres med køb, salg, bytte og Âťgives vĂŚkÂŤ af nĂŚsten alle Spec. lavenergi m/pure wind, effekter. hvalpe sĂŚlges. 3 tĂŚver, køkjagtglade forĂŚldre. Pris TopprisA+ betales kontant. venlige shetlĂŚnder ponyer. Hoppe Jolle Rhododendron, 4 m. glasfiber 4 Azalier, hk. Købes: Jern, biler og ter harforĂŚldre. gĂĽet ved hingst SĂŚlges: 1Skrot. køle/frys Ariston Super ter jagtglade Pris 1500,- SĂŚlges: SĂŚlges: Tlf. 98 63 1500,18 11 m/hingsteføl, meter. familiehund. lydige, katte- og og stuevante. børnevenlige. EfSĂŚlges: 2 ridevante, meget børneSĂŚlges: Rød ShetlĂŚnderrhoppe flot, hvidt m/2 døre, 100% kenopdrĂŚt 100% Tlf.m/pure 50 64 55 80 50 03 SĂŚlges: LabradorTlf.hvalpe, 9857 3311 52 01 45 virksomheder kan -er IKKE bruge loppemarkedet, men Loppemarkedet forbeholdt PRIVATE. Der kan annon-Betaling ve og hingst sĂŚlges. Hovedtøj og65 sadel BRUGTE effekter. Momsregistrerede personer og 4-takt, Brennderup trailer til metaller. pĂĽ stedet. Min(Aars) sorSpec. A+Kontant lavenergi wind, Tlf. 98 33 52 69 45 marina Hosta, Canna, Tlf. 98 42 Tlf. 21 90 Tlf. 25 ter jagtgladeÆgte forĂŚldre. Pris formel 1500,venlige shetlĂŚnder ponyer. Hoppe SĂŚlges: Jolle 4 m.StenbrĂŚk, glasfiber 4Broncehk. SĂŚlges: labrador, 1 m/hingsteføl, har gĂĽet ved hingst OK, 6afhentes mdr., nyt familiehund. SĂŚlges: Legesyge labradorhvalpe, medfølger. Tlf. 61 54 84 16 dre brugt mĂŚngder gratis bĂĽd. Alt som nyt samlet: 15.900,Tlf. 40 78 44 33 te hanner. Har fĂĽet ormekur, glade flot, hvidt kun m/2 døre,som 100% blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14 ceres med køb, salg, bytte og Âťgives vĂŚkÂŤ af nĂŚsten alleâ?‘ henvises til avisens øvrige spalter. Tlf. 98 33 52 45 virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men og hingst sĂŚlges. Hovedtøj og sadel marina 4-takt, Brennderup trailer til Betaling ve hvalpe 2sĂŚlges. 3meget tĂŚver, Kon Tlf. 25 57renlige. 11 køk01Ef- (Aars) H188x60, evt. kr. 2.150,SĂŚlges: 1Hvalpe. køle/frys Ariston Super ridevante, børnegule/sorte, køkkenopdrĂŚt, SĂŚlges: Dansk dog min. 300 kg. Nedbrydning. Tlf.15.900,96 52 00 15 lydige, katteog stuevante. børnevenlige. OK, brugt kunlev. 6 Gammel mdr., som nyt SĂŚlges: ridevante, meget børneSĂŚlges: 2Rød SĂŚlges: ShetlĂŚnderrhoppe SĂŚlges: Komplet fastbrĂŚndselsmedfølger. Tlf. 61 54 84 16 bĂĽd. Alt som nyt samlet: Tlf. 40 78 44 33 kenopdrĂŚt og 100% BRUGTE effekter. Momsregistrerede personer og henvises til avisens øvrige spalter. Spec. A+ lavenergi m/pure wind, â?‘ Kon venlige shetlĂŚnder ponyer. Hoppe Tlf. 98 31 03 90 Salgsklare ca. 15. juni. Hønsehund, født 18. april. Hurtig afhentning. SĂŚlges: Ægte langhĂĽret dvĂŚrg ter jagtglade forĂŚldre. Pris 1500,130. 15kmt, venlige Minicrosser shetlĂŚnder ponyer. Hoppe glasfiber 4 hk. m/hingsteføl, har gĂĽet ved hingst SĂŚlges: Jolle 4 m. H188x60, evt. lev. kr. 2.150,SĂŚlges: 2Komplet ridevante, meget anlĂŚg sĂŚlges. (Atmos DCbørne50S SĂŚlges: Tlf. 96 52 00 15 familiehund. SĂŚlges: fastbrĂŚndselsflot, hvidt m/2 døre, 100% og hingst sĂŚlges. Hovedtøj og sadel Tlf. 25 13 19 Tlf. 98 33 5257 45 40 gravhundehvalpe harHovedtøj fĂĽet ormekur, virksomheder kanikke IKKEannonceres? bruge loppemarkedet, menANN savet og kløvet. pĂĽMinicrosser en opladning, kr. 8850. ogkm hingst sĂŚlges. og sadel SĂŚlges: effekter kan marinaBrĂŚnde 4-takt, Brennderup trailer til hvilke (Aars) 87 12 05 Tlf. Tlf. JD shetlĂŚnder ponyer. Hoppe Tlf. 51 98 97 31 77 03 83 90 venlige = 48 kw), ca 4 1/2 ĂĽr. Pris kr. SĂŚlges: Ægte langhĂĽret dvĂŚrg SĂŚlges: 130. 15kmt, Tlf. 25 57 11 01 anlĂŚg sĂŚlges. (Atmos DC 50S OK, brugt1 kun 6 mdr., keramisk som nyt medfølger. ANN Tlf. 61 54 84 16 SĂŚlges: elkomfur, er vaccineret og chippet, vant til 35 cm lang pr. rm. Gran 35 Calypso 40 en opmedfølger. Tlf.pĂĽ 61 54 84 33 16 Løv bĂĽd. AltBrĂŚnde som425,nytsavet samlet: Tlf. 40 78 44 SĂŚlg og sĂŚlges. sadel gravhundehvalpe harkm fĂĽet ormekur, 22.800. SĂŚlges: og15.900,kløvet. 40 km pĂĽ10kmt, en opladning, kr. 8850. henvises avisens øvrigeannonceres? spalter.til annoncering af: â?‘ hvilke kanloppemarkedet ikke Du kan effekter IKKEtilbruge = hingst 48 kw), ca 4Hovedtøj 1/2 meget ĂĽr. og Pris kr. ladning, H188x60, kr. 2.150,plade med blĂŚseovn og(sovegrill, 2 ridevante, børneSĂŚlges: SĂŚlges: Fin 3 lev. pers. sofa, Købes: Gammelt jern me- medfølger. børn og at gĂĽ tur 3500,cm lang 325,pr. rm. kr. 6850. Tlf. 96 52 00 15 Tlf. 61 54 84 16 SĂŚlges: 1evt. elkomfur, keramisk er vaccineret og chippet, vant til Løv 35 cm lang 425,pr. rm. Gran 35 Tlf. 28 31 30 04 Calypso 10kmt, 40 km pĂĽ en opSĂŚlges: Komplet fastbrĂŚndselsSĂŚlg â?‘ 22.800. shetlĂŚnder Du kan IKKEsommerhuse, bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, grunde, biler, campingvogne, Ægte langhĂĽret dvĂŚrg 100% OK, 8Tlf. mdr. som nyt. venlige ponyer.DC Hoppe 98 31 03 90 SĂŚlges: sofa) afhentes. m/chaiselong. Stof: Mørtaller Større mĂŚngder Tlf.22 24130. 41 89 44 37 cm lang 325,Tlf. 86 Ægte langhĂĽret dvĂŚrg SĂŚlges: Tlf. 74 02 SĂŚlges: Minicrosser 15kmt, plade medbrugt blĂŚseovn og grill, børn og at tur 3500,pr.47 rm.10 11/21 81 40 88 kr.gĂĽ6850. anlĂŚg sĂŚlges. Tlf. (Atmos 50S ladning, 28 31 30 04 SĂŚlges: Kummefryser, fĂĽetVestfrost, og sĂŚlges. Hovedtøj og sadel kegrĂĽ. Ingen slid8kr. kr. 1000,købes. Skrotbiler købes. gravhundehvalpe har fĂĽet ormekur, Flot stĂĽl, evt. lev. 1.750,SĂŚlges: BrĂŚnde savet81og km pĂĽ en opladning, hvilke effekter kan ikke Ejendomme, sommerhuse, grunde,annonceres? biler, campingvogne, SĂŚlges: Ægte dvĂŚrg 100% OK, brugt mdr. som Flot nyt. gravhundehvalpe Tlf.22 24 41kr. 448850. 37 Tlf. 86 47 10 11/21 40 kløvet. 88 motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder ogsĂĽ trakTlf. 74 89 02 SĂŚlges: AEG vaskemaskine, = hingst 48 kw), ca langhĂĽret 4har 1/2 ĂĽr.ormekur, Pris kr. 40 240 L, 300 kr. virker. medfølger. Tlf. 61ormekur, 54 84til16 SĂŚlges: SĂŚlges: 1 elkomfur, vaccineret og Rørradio, chippet, vant gammel stol kr.keramisk 400,er vaccineret og40chippet, vant til SĂŚlges: SĂŚlges: Colie (Mini) bl. 9pĂĽdejlige Løv 35Ny cmel-cykel lang 425,pr. Ny rm.elekGran 35 3800,Calypso 10kmt, km en opHaveplanter. Eks. PĂŚogravhundehvalpe har fĂĽet Tlf.1.750,98 31 03 89 90 er 40 28 61 Flot stĂĽl, egetrĂŚs evt. lev.Tlf. kr. 22.800. Bosch opvaskemaskine, Køle-/ Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder ogsĂĽEjEntrak- af: SĂŚlges: AEG vaskemaskine, torer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens 200vaccineret kr. atHarmonika, Wrestsplade med blĂŚseovn og grill, og gĂĽ tur børnMontbretia, og at tur 3500,cm lang pr. rm. hvalpe, god familiehund 34-40 cm trisk ladning, kr.gĂĽ 6850. Tlf. 20 43 66 golfvogn 2500,Gyldenris, Pryder og3500,chippet, vant Tlf. SĂŚlges: Colie (Mini) bl.Eks. 9 dejlige SĂŚlges: Ny325,el-cykel 3800,Ny47 elekSĂŚlges: Haveplanter. PĂŚoTlf.Ika 28 31 30til04 ner, Tlf. 98 98 33 31 10 03 02 90 børn fryseskab, tørretumbler m.v. Bosch opvaskemaskine, Køle-/ torer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EjEnEjendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, nester, 500 kr. Ægte langhĂĽret dvĂŚrg SĂŚlges: 100% OK, brugt 8 mdr. som nyt. Tlf. 24 41 44 37 SĂŚlges: Haveplanter. Eks. breg Tlf. 24 41 44 37 Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 Tlf. 22 74 89 02 høj, køkkenopdrĂŚt, 9 ugerAnadonis, kr. 2500,DoMs-, MoToR- og LAnDBRUGssIDER eller evt. til og at gĂĽ turTlf. 3500,Købes: FĂĽr, lam, vĂŚddere, alle børn hvalpe, godAgapantus, familiehund 34-40 cm trisk golfvogn 2500,- Tlf. 20 43 47 66 ner, Montbretia, Gyldenris, Pryd29fĂĽet 77 44 09 grĂŚsser, fryseskab, tørretumbler m.v. gravhundehvalpe har SĂŚlges: Dejlige og jagtner, Hosta, PrydgrĂŚs, BronzeFlot stĂĽl, evt. lev.familiekr. 1.750,(Sheltie) 51Anadonis, 232500,21 03 SĂŚlges: TrĂŚer og buske til haven. Tlf. 2414 41ormekur, 44 56 37 Blodurt, TrĂŚpĂŚon, Flaskerenser, Tlf. 22 61 høj, køkkenopdrĂŚt, 9Tlf. uger kr. DoMs -, MoToRLAnDBRUGs sIDER eller evt. motorcykler ogog landbrugsmaskiner, herunder ogsĂĽtil trakgrĂŚsser, Agapantus, SĂŚlges: AEG vaskemaskine, slags, efter 16.00 Købes: FĂĽr, lam, vĂŚddere, alle rubrikken KøB oG sALG). - Du kan IKKE indrykke Tlf. 29 77 44 09 er vaccineret og chippet, vant til Fritelarie, hunde hvalpe, 3 03 sort/ Colie (Mini) 921dejlige SĂŚlges:TrĂŚpĂŚon, blad, PĂŚoner,2 sorte Lilje,98og31 Benved, Colie (Mini) bl. 9 lĂŚderdejlige SĂŚlges: NyblĂŚrespirea, el-cykel 3800,Ny SĂŚlges: Haveplanter. PĂŚoSĂŚlges: 3-2-1 brun dvĂŚrgfyr, sol-elekTlf. 90 SĂŚlges: Rosenrobina, Haveor(Sheltie) Tlf. 51bl.Eks. 23 03 Bl.a. SĂŚlges: TrĂŚer og buske tilribs, haven. Blodurt, Flaskerenser, Bosch opvaskemaskine, Køle-/ slags, efter 16.00 Tlf. 23 83 27 36 rubrikken KøB angivelse oG sALG). - tilDu kanklokkeslĂŚt. IKKEindrykke indrykke Duhenholdsvis IKKE torer. (Disse ting henvises avisens børn oggod atColie gĂĽ tur(Mini) 3500,med af dato ogkan DisseEjEnSĂŚlges: Nyrenoveret hvide hanner. Mor: FT Spaniels hvalpe, god familiehund 34-40 cm bĂŚr, Likolarie, Juleroser, Storke- hvalpe, 20 43 47 66 annoncer trisk golfvogn 2500,- Tlf.ribs, familiehund 34-40 cm kide, ner, Montbretia, Gyldenris, PrydSĂŚlges: bl.plĂŚneklip9m.v. dejlige SĂŚlges: Borderterrier/puddel solstik, dronningebusk, tyrkiskmed maghoni stel. Engblomme, Mesonopsis, SĂŚlges: 3-2-1 brun lĂŚderBl.a. dvĂŚrgfyr, blĂŚrespirea, solFritelarie, Rosenrobina, Haveorfryseskab, tørretumbler Tlf. 23 FT 83 27 36 sofagrube Tlf. 24 41 44 37 per sĂŚlges, B.S. motor, 300 kr. og goldenretriver. Far: Spahøj, køkkenopdrĂŚt, 9 uger kr. 2500,nĂŚb, Violfrøstjerne, vandplanter, annoncer med angivelse af og klokkeslĂŚt. Disseevt. til DoMs -, MoToRog LAnD BRUGs sIDER eller høj, køkkenopdrĂŚt, 9 uger kr. 2500,grĂŚsser, Agapantus, Anadonis, hvalpe, god familiehund 34-40 cm annoncer angivelse af dato og klokkeslĂŚt. Købes: FĂĽr, lam, vĂŚddere, alle kryds, lille race har Mesonopsis, fĂĽet orme- hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. SĂŚlges: Borderterrier/puddel Hosta. velholdt. 2500 bĂŚr, solstik, dronningebusk, tyrkisksofagrube medPris: maghoni stel. kide, Engblomme, annoncer henvises til rubrikken BEKEnDTGøRELsER. Tlf. 29 77kr.44 09 Bronzeblad, SĂŚlges: Gamle glas, ovalt spejl, Meget TrĂŚffes efter kl.Tlf. 15.00 niels og Breton. Salgsklare 1. juli. (Sheltie) (Sheltie) Tlf. 512000,23 21 03 Fra mount bretica, bunddĂŚkkeplanSĂŚlges: TrĂŚer og11/21 buske til haven. Blodurt, TrĂŚpĂŚon, Flaskerenser, Tlf. 51 23kr. 2126 03 kur. høj, køkkenopdrĂŚt, 9 uger kr. 2500,TĂŚve: 2500,Han: kryds, lille race har fĂĽet orme10,Tlf. 86 47 10 81 40 88 hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. Tlf. 41 17 45 55 / 98 62 14 15 Bronzeblad, Hosta. slags, efter 16.00 Meget velholdt. Pris: 2500 29 89 08 annoncer henvises rubrikken rubrikken KøBtiloG sALG).BEKEnDTGøRELsER. - Du kan IKKE indrykke confetti = hyacintglas, SĂŚlges: Gamle glas, ovalt snapspejl, (Mini) bl. 908 dejlige SĂŚlges: SĂŚlges: Colie 3-2-1 brun lĂŚderter, Bispehue, Tlf. Violer, Stenurt, ribs, Fritelarie, HaveorTlf. 51 23 21 03 kur. TĂŚve: 2500,2462 272000,81 15 87 FraBl.a. 10,- dvĂŚrgfyr, Tlf. 86 47blĂŚrespirea, 10 11/21 81 40 88 solTlf. 41 17Rosenrobina, 45 55Tlf. /Han: 98 14 Tlf. 30 31 98 94 Tlf. 29 89 26 21 19 Tlf.hattehoved, 23 92 83 27 48 36 (Sheltie) confetti =Gammelt hyacintglas, snapsehund. annoncer med angivelse af dato og klokkeslĂŚt. Disse hvalpe, god familiehund 34-40 cm SĂŚlges: Borderterrier/puddel Dalia. bĂŚr, solstik, tyrkisk- hvor stor mĂĽ annoncen vĂŚre? sofagrube med maghoni stel. kide, Engblomme, Mesonopsis, SĂŚlges: Borderterrier/puddel Tlf. 24 27 81 87 SĂŚlges: Anneks:dronningebusk, 10 kvm. HĂĽndvĂŚrsehund. Gammelt dametasker, kuffert,hattehoved, kĂŚlk og Købes: høj, køkkenopdrĂŚt, 9 uger kr. 2500,kryds, lille race har fĂĽet ormeModeltog, mrk. Märklin, hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. Bronzeblad, Hosta. Meget velholdt. Pris: 2500 kr. SĂŚlges: Ca. 300 stk. motorblaSĂŚlges: Borderterrier/puddel kryds, lille race har fĂĽet ormeAnnoncen mĂĽ fylde hvor stor mĂĽ annoncen vĂŚre? SĂŚlges: Anneks: 10 kvm. HĂĽndvĂŚrannoncer hen vises til rubrikken BEKEnDTGøRELsER. SĂŚlges: 4 kĂŚlne og børnevenlige kil- kerbygget, vindue i hver side og dør. Tlf. 98 62 kuffert, 14glas, 15/41 17 45 55 SĂŚlges: Gamle ovalt spejl, dametasker, kĂŚlk og meget (Sheltie) 51 2126 03 linger kur. søger TĂŚve: 2500,Fra 10,- vindue Tlf. 86i hver 47med 10side 11/21 40 88 Annoncen mĂĽ HøjsT fylde 20 ord. Det første ord f.eks. købes Tlf. 41 45børnevenlige 55 /Han: 98 62 2000,14 de kan mere. afhentes gratis. kryds, lille race harTlf. fĂĽet ormeTlf. 29 8923 08 TĂŚve: 2500,Han: 2000,SĂŚlges: 4 kĂŚlne og kil- 15 Indvendig kerbygget, og81 dør. nyt17hjem køkkenopdrĂŚt beklĂŚdt fyrrustik. confetti = hyacintglas, snap- kur. Annoncen mĂĽ HøjsT fylde 20mĂĽ ord.fylde Det førstehver ordfor f.eks. op Âťtlf. til 20 ord! meget mere. Tlf. 40 61 91 11 ÂťsÆLGEsÂŤ ogErAnnoncen tilderslut nummerÂŤ regnes et Telefo kur. TĂŚve:8:23 2500,SĂŚlges: DvĂŚrgpinscher, hvalp, nyt76hjem Tlf.Han: 2468 81 79 87 linger søger Indvendig beklĂŚdt Tlf. med20 fyrrustik. Tlf. 20 89 01køkkenopdrĂŚt /Tlf. 20 24 76 27 89 81 09 87 19.000,25 82 69 Tlf. 61 82 Loppemarked kupon 4-f 18/08/04 Side 1272000,sehund. Gammelt hattehoved, Tlf. 98 14 31 35 over 20 ord, skal der indrykkes en Tlf. 40 61 91 11 SĂŚlges: Borderterrier/puddel ÂťsÆLGEsÂŤ og til slut Âťtlf. nummerÂŤ regnes hver for et op til 20 ord! hvor stor mĂĽ annoncen vĂŚre? SĂŚlges: Anneks: 10 kvm. HĂĽndvĂŚrTlf. 24 27 81 87 han, 11 uger, 2500 kr. kĂŚlk Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09 19.000,Tlf. 20 25 82 69 Loppemarked kupon 4-f og18/08/04 8:23 Side 1 dametasker, kuffert, ord og skal derfor tĂŚlles med. Uanset om et ord er ekstra annonce - ogsĂĽ med max. 20 ord. Telefo kryds, lille race har fĂĽet ormeEr der over 20 ord,med. skal der-indrykkes en om et ord er 4 kĂŚlne og børnevenlige kilSĂŚlges: kerbygget, vindue i hver side og dør. 4 kĂŚlne og børnevenlige kilSĂŚlges: ord og skal derfor tĂŚlles Uanset SĂŚlges: Labrador hvalpe, sorAnnoncen mĂĽ HøjsT fylde 20 ord. Det første ord f.eks. Tlf. 24 25 99 05 meget mere. forkortet eller skrevet helt ud, tĂŚller det for et ord. Har ekstra annonce ogsĂĽ med max. 20 ord. kur. TĂŚve: 2500,Han: 2000,linger søger nyt hjem køkkenopdrĂŚt Indvendig beklĂŚdt med fyrrustik. SĂŚlges: 4 kĂŚlne og børnevenlige kilSĂŚlges: hvalpe, glade sorte hanner. Labrador Har fĂĽet ormekur, Tlf. 40 61 91 11 linger søger nyt hjem køkkenopdrĂŚt forkortet eller skrevet helt ud, det kan for et ord. Har ÂťsÆLGEsÂŤ ogtil til slut Âťtlf. nummerÂŤ regnes hver Tlf. BETALING: Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09 lydige, Tlf. 20glade 25Ef82 69 du 19.000,linger søger nyt76hjem køkkenopdrĂŚt Loppemarked kupon 4-f 18/08/04 Side 12789810987 SĂŚlges: Byghalm og elhegn. te hanner. Harog fĂĽetbørnevenlige. ormekur, Tlf. 8:23 20 89 01 / 202476 flere effekter salg, end enaftĂŚller annonce rumme, erfor etAfsenders katteKontant vedtĂŚlles levering annoncen Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09 du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er ord og skal derfor med. Uanset om et ord erAfsenders Sportspony hingst til afbenytlydige, katteog børnevenlige. Efter jagtglade forĂŚldre. Pris 1500,du velkommen tilKontant atBETALING: indrykke flere annoncer, husk dog Annoncer til loppemarkedet SĂŚlges: 4 kĂŚlne og børnevenlige kilhvalpe, sorter SĂŚlges: jagtglade Labrador forĂŚldre. Pris 1500,telse. ved levering af annoncen Tlf. 98 33 52 45 du velkommen til atskrevet indrykke annoncer, husk forkortet eller heltflere ud, tĂŚller det for et dog ord. Har kanannonce. ikke indtelefoneres! linger søger nyt hjem køkkenopdrĂŚt te hanner. Har fĂĽet glade telefonnr. under hver Tlf. ormekur, 98 33 52 45 Annoncer til loppemarkedet Tlf. 50 85 16 39 telefonnr. under hver annonce. Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09 du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er lydige, katte- og børnevenlige. Efkan ikke indtelefoneres! SĂŚlges: 2 ridevante, meget børneter jagtglade forĂŚldre. Pris 1500,SĂŚlges: 2 ridevante, meget børnedu velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog Annoncen sendes til: til venlige shetlĂŚnder ponyer. Hoppe Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup Tlf. 98 33 52 45 hvad koster en loppeannonce? Annoncen sendes til: til 101.262 101.262 husstande husstande venlige shetlĂŚnder ponyer. Hoppe og hingst sĂŚlges. Hovedtøj og sadel hvad kosterunder en loppeannonce? telefonnr. hver annonce. Ă˜sthimmerlands ogFolkeblad, hingst sĂŚlges. Hovedtøj og 84 sadel S! r mĂĽ SENEST fredag kl. 9.00 OBon KUn kr. 50.00 pr. annonce for Ă˜sthimmerlands Folkeblad, medfølger. Tlf. 61 54 16 ce KUn kr. 50.00 pr. annonce for hver hver indrykning. indrykning. AnnonAnnon2 ridevante, meget børneSĂŚlges: nn medfølger. Tlf. 61 54 84 16 RefsnĂŚsvej 8, 9293 Kongerslev Loppea er to cen betales KonTAnT ved indleveringen RefsnĂŚsvej 8, 9293 Kongerslev da Annoncen sendes til: til 101.262 husstandeikke indholde venlige shetlĂŚnder ponyer. Hoppe cen betales KonTAnT ved indleveringen eller Mrk.: ÂťLoppemarkedÂŤ eller ved ved hvad koster en loppeannonce? SĂŚlges: Ægte langhĂĽret dvĂŚrg Mrk.: ÂťLoppemarkedÂŤ . er ss re ad og hingst sĂŚlges. Hovedtøj og sadel r SĂŚlges: Ægte langhĂĽret dvĂŚrg le el check. Husk: Breve sendt med postvĂŚsenet mĂĽ IKKE Ă˜sthimmerlands Folkeblad, Betaling vedlagt: gravhundehvalpe har fĂĽet ormekur, check. Husk: Breve sendt med postvĂŚsenet mĂĽ IKKE KUn kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. AnnonBetaling vedlagt: medfølger. Tlf.ormekur, 61 54 84 16 gravhundehvalpe har fĂĽet er vaccineret og chippet, vant til indeholde kontanter! Kongerslev â?‘ Kontant RefsnĂŚsvej â?‘ Check 8, 9293 er vaccineret og chippet, vant til indeholde kontanter! â?‘ Kontant â?‘ Check cen betales KonTAnT ved indleveringen eller ved Mrk.: ÂťLoppemarkedÂŤ børn og at gĂĽ tur 3500,Ægte langhĂĽret dvĂŚrg SĂŚlges: børn og at gĂĽ tur 3500,check. Husk: Breve sendt med postvĂŚsenet mĂĽ IKKE Tlf. 24 41 44 37 ANNONCETEKST: Betaling vedlagt: gravhundehvalpe Tlf. har24fĂĽet ormekur, 41 44 37 ANNONCETEKST: hvor bliver Hvor bliver annoncen annoncen hvor indrykket? er vaccineret og chippet, vant til indeholde kontanter! indrykket? Kontant Købes â?‘â?‘Check Gives vĂŚk â?‘ SĂŚlges â?‘ â?‘ Købes â?‘ Byttes Byttes â?‘ â?‘SĂŚlges: Gives vĂŚk â?‘â?‘SĂŚlges Colie (Mini) bl. 9 dejlige Annoncen indrykkes ii 997 aviser ii Himmerland børn ogColie at gĂĽ(Mini) tur 3500,SĂŚlges: bl. 9 dejlige Annoncen (totaloplag indrykkes aviser Himmerland (totaloplag (totaloplag hvalpe, 34-40 24 41cm 44 37 118.472 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vesthimmerlands ANNONCETEKST: hvalpe, god god familiehund familiehundTlf. 34-40 cm 118.472 Avis. Farsø Farsø Vesthimmerlands Avis. Avis. Vest himmerlands høj, hvorekspl.): bliverAars annoncen indrykket? høj, køkkenopdrĂŚt, køkkenopdrĂŚt, 99 uger uger kr. kr. 2500,2500,â?‘SĂŚlges: Gives vĂŚk â?‘ SĂŚlges â?‘ Købes â?‘ Byttes (Sheltie) Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Tlf. 23 03 Folkeblad, Aalestrup. Løgstør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Colie (Mini) 9 dejlige (Sheltie) Tlf. 51 51bl. 23 21 21 03 Annoncen indrykkes i 9 aviser i Himmerland (totaloplag hvalpe, god familiehund 34-40 cm øst him merlands Folkeblad, Konger s lev. Hadsund FolkeĂ˜sthimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Folkebladet øst him merlands Folkeblad, Konger s lev. Hadsund Folke118.472 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vest himmerlands SĂŚlges: Borderterrier/puddel høj, køkkenopdrĂŚt, 9 uger kr. 2500,SĂŚlges: Borderterrier/puddel blad.Folkeblad, Folkeogbladet, støvringVesthimmerlands og nibe Avis. Avis, Aalestrup. Nibe Avis. kryds, lille Løgstør. (Sheltie) Tlf. 51orme23 21 03 Støvring kryds, lille race race har har fĂĽet fĂĽet ormekur. kur. TĂŚve: TĂŚve: 2500,2500,- Han: Han: 2000,2000,østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Hadsund FolkeTlf. 24 27 81 87 SĂŚlges: Borderterrier/puddel hvornĂĽr annoncen indleveres? blad. Folskal kebladet, støvring og nibe Avis. kryds, lille race har fĂĽet ormekĂŚlne og børnevenlige SĂŚlges: kur. 4TĂŚve: 2500,Han: kil2000,- Annoncen skal vĂŚre avisen i hĂŚnde senest fredag kl. linger søger nyt hjem køkkenopdrĂŚt Tlf. 24 27 81 87 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages hvornĂĽr skal annoncen indleveres? Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09 Annoncen mĂĽ fylde senere, indrykkes efter. Annoncen skalugen vĂŚre avisen i hĂŚnde senest fredag kl. SĂŚlges: 4 kĂŚlne og børnevenlige kilop til 20 ord! linger søger nyt hjem køkkenopdrĂŚt Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages Telefon: Er der over 20 ord, skal der indrykkes en Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09

Loppemarked top 4-f

18/08/04 8:35 Side 1 stand 2 ürBrÌnde gl. SÌlges: løv 300,-hvide pr. m. Tørt Havemøbler, i trÌ SÌlges: Tlf. 98 5830,42bÌnk, 51 / palle 512 86 08 90 EU-pallerammer pr. m/hynder. Bord, Loppemarked top 4-f 18/08/04 8:35 Side 1 stole. Fin Tlf. 40 34 23 55 stand 2 ür gl.

Landsdelens Landsdelens bedste Landsdelens bedste LOPPEMARKED bedste LOPPEMARKED finder du i LOPPEMARKED finder du i HIMMERLANDS finder du i HIMMERLANDS AVISERNE HIMMERLANDS AVISERNE

BEMÆRK BEMÆRK

CAMPINGVOGNE, • CAMPINGVOGNE • CAMPINGVOGNE BILER, • BILER • BILER MOTORCYKLER, • MOTORCYKLER •LANDBRUGSMASKINER MOTORCYKLER •SkalLANDBRUGSmed under bilmarkedet • LANDBRUGSMASKINER eller køb & salg! MASKINER

AVISERNE

- SKAL med under - SKAL med under bilmarkedet bilmarkedet eller køb & salg! eller køb & salg!

se her! se her! inden du laver din annonce! LOPPEMARKED inden du laver her! din annonce! se LOPPEMARKED til 88.050 husstande

inden du laver din annonce! til 88.050 husstande

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

LOPPEMARKED LOPPEMARKED 20 20 ord ord for kr. 2050 ord for 50 kr. HIMMERLANDS AVISERNE HIMMERLANDS

Ind  Ind  og  og 

20 20 ord ord for 50 kr. for 50 kr.

HIMMERLANDS HIMMERLANDS AVISERNE AVISERNE

Indryk Indryk en en loppemarkedsannonce loppemarkedsannonce og kom ud og kom ud til til 101.262 101.262 husstande! husstande! Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

AVISERNE

Annoncen mĂĽ fylde op til 20 ord! Er der over 20 ord, skal der indrykkes en BETALING: ekstra annonce - ogsĂĽ med max. 20 ord.

ekstra annonce - ogsĂĽ med max. 20 ord. Kontant ved levering levering af annoncen annoncen Kontant ved af Annoncer til til loppemarkedet loppemarkedet Annoncer kan ikke ikke indtelefoneres! indtelefoneres! kan

BETALING:

Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

Afsenders navn og adresse:

senere, indrykkes ugen efter. vÌrAnnoncer opmÌrksom pü, at der kan vÌreindtelefoneres. Ìndrede til loppemarkedet kan IKKE indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene vÌr üret igennem. loppeannoncerne her opmÌrksom pü, at der kanbringes vÌre Ìndrede i førstkommende nummer efter indlevering! indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene üret igennem. loppeannoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!


Side 18

4. juni 2014

Ugens tv

4. - 10. juni 2014

UGE 23 - 2014

Agent 007 - Die Another Day DR1 fredag kl. 21.25 Eng. agentfilm fra 2002 fra 1998 med bl.a. Pierce Brosnan og Halle Berry. Agent 007 kommer hjem til rystende nyheder efter et års tortur i et nordkoreansk fængsel. Hans uundværlige tilladelse til at slå ihjel er DR1 torsdag kl. 22.30: “Taggart”

inddraget! Hans chef M er bange for, at han er blevet hjernevasket og arbejder for fjenden. Bond må nu ikke alene redde verden fra gale terrorister, men også sit gode navn og rygte. Det gør han med hjælp fra den veldrejede amerikanske agent-inde Jinx.

Fort Apache

TV2 torsdag kl. 20.50: “Station 2”

DR1 lørdag kl. 00.30 Amr. westernklassiker fra 1948 med bl.a. John Wayne og Henry Fonda. Kavaleriofficeren Kirby York har sin helt egen måde at klare tingene på ved Fort Apache, så der er lagt op

til en konfrontation, da den strikse oberstløjtnant Owen Thursday overtager ledelsen af garnisonen. Ikke mindst da Thursday forråder indianerhøvdingen Cochise i et forsøg på at afslutte indianerkrigene én gang for alle.

DR1 lørdag kl. 23.00: “Miss Marple” Louisa Oxley og hendes søn er i nød, og miss Marple får dem indlogeret Greenshaws kaotiske gods.

The Wedding Singer

DR1 fredag kl. 20.00: “Hvem var det nu vi var” Andreas Bo, Ditte Hansen, Uffe Holm og Robert Hansen, genoplever året 2000.

TV2 fredag kl. 23.15 Amr. romantisk komedie fra 1998 med bl.a. Adam Sandler og Drew Barrymore. Robbie ernærer sig som entertainer og sanger ved andre folks bryllupper. Han skal selv giftes, men hans kommende kone udebliver fra brylluppet. Robbie er søn-

derknust og har ikke lyst til at være med til en bryllupsfest igen! Men Jules får ham alligevel overtalt til at øse af sin ekspertise, da hun skal planlægge sit bryllup med en egoistisk og slibrig fyr. Mon Jules når at opdage, Robbie faktisk er hendes drømmefyr, før det er for sent?

TV2 lørdag kl. 21.05: ”Meet the Fockers” Greg og Pam skal giftes, og nu skal deres forældre mødes, hvilket gør Greg rædselsslagen!

The Losers

TV2 fredag kl. 20.55: ”Imagine That” Evan bruger så meget tid på sit arbejde, at han næsten glemmer at tage sig af sin syvårige datter.

TV2 lørdag kl. 23.35 Amr. action-krimi fra 2010 med bl.a. Jeffrey Dean Morgan og Zoe Saldana. En gruppe elite-soldater er sendt til den bolivianske jungle på en hemmelig mission. Men da de opdager. hvad missionen går ud på, må de tage en vanskelig

beslutning. De nægter at være med! Senere går det op for dem, at de selv har været målet for missionen, og at deres fjende er at finde blandt deres egne. Da gruppen overraskende overlever et voldsomt angreb, udnytter de, at alle tror, de er døde.

kom ind til jan og få den bedste handel på radiotv - tv - paraboler Ugens ONSDAG DR1 05.20 Midt i naturen 05.50 Redningstjenesten på vej 06.20 Emmerdale 06.45 Hairy Bikers i Marokko 07.15 Formiddagsprogram. 12.30 Skattejægerne 13.00 Eftermiddagsprogram. 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Spise med Price 20.40 Historien bag Historien 21.20 Det Søde Sommerliv - Rabarberkoldskål 21.30 TV Avisen med Penge og Sporten 22.30 Vegas 23.10 Kystvagten 23.55 OBS 00.00 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Madmagasinet Bitz & Frisk 11.30 Pessimisterne 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 117 ting du absolut bør vide om opfindelser 18.45 Den store vandring 19.35 Caféen 20.00 Sagen genåbnet 21.40 Tidsmaskinen om rygning og alkohol 22.00 Nak & Æd - en muflon 22.30 Deadline 23.00 Undercover på tøjfabrik 23.50 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Airline 12.00 Nyhedsblok 12.20 Have haves 12.50 Byg et liv på landet 13.45 Den hemmelige millionær 14.30 Eftermiddagsprogram. 17.00 EM-håndbold: Ukraine Danmark (k), direkte 19.00 Nyhedsblok 20.00 Prins Henrik 80 år - når skæbnen forpligter 21.00 Hvem bor hvor? 21.35 Alarm 112 - Skadestuen 22.00 Nyhedsblok 22.40 Med børnene som våben - systemet fejler 23.35 Station 2 Politirapporten 00.05 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.05 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 05.20 Midt i naturen 05.50 Redningstjenesten på vej 06.20 Emmerdale 06.45 Hairy Bikers i Marokko 07.15 Formiddagsprogram. 12.30 Skattejægerne 13.00 Danmarks skønneste sommerhus 13.30 Eftermiddagsprogram. 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Bonderøven 20.30 Søren Ryge præsenterer 21.00 00’erne tur/retur: 2003 21.30 TV Avisen med Bag Borgen og Sporten 22.30 Taggart: Det 13. trin 23.40 Til undsætning 00.25 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Penge 11.30 Pessimisterne 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogram. 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.05 117 ting du absolut bør vide 18.45 Den store vandring 19.35 Caféen 20.00 Pind og Holdt i USA 20.30 Europamestrene 21.00 Rytteriet 21.25 Mothers and Daughters 21.30 Partiets mand 22.00 Nak & Æd - et krondyr 22.30 Deadline 23.00 Nordkoreanere på flugt 23.50 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Airline 12.00 Nyhedsblok 12.20 Have haves 12.50 Byg et liv på landet 13.40 Den hemmelige millionær 14.30 Stor, større - megafamilier 15.20 Alarm 112 15.50 CPH Lufthavnen. Reprotageserie om Københavns Lufthavn i Kastrup 16.20 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Fantastiske fund 20.50 Station 2: Indbrudsgruppen 22.00 Nyhedsblok 22.40 Jorden slugte min bror 23.40 Elementary. Amr. krimidramaserie 00.30 Natfjernsyn

FREDAG DR1 05.45 Midt i naturen 06.15 Emmerdale 06.40 Kinas mad 07.10 Formiddagsprogram. 12.30 Under Hammeren 13.00 Danmarks skønneste sommerhus 13.30 Hammerslag 14.00 Mord på hjernen 15.35 Hun så et mord. 2 afsnit 17.05 Store forretninger 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Disney Sjov 20.00 Hvem var det nu vi var 21.00 TV Avisen med Vores Vejr 21.25 Agent 007 - Die Another Day 23.30 Angelos vendetta 01.05 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Kontant 11.30 Sådan er det bare 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 117 ting du absolut bør vide om kendte 18.40 På sporet af kaffen med Simon Reeve 19.30 Caféen 20.00 Inglourious Basterds. Amr. krigsfilm fra 2009 22.30 Deadline 23.00 60 Minutes 23.45 The Daily Show 00.05 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Airline 12.00 Nyhedsblok 12.20 Have haves 12.50 Byg et liv på landet. Eng. livstilsserie 13.40 Den hemmelige millionær 14.30 Fed forvandling 15.20 Alarm 112 - Lægehelikopteren 15.50 CPH Lufthavnen 16.20 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Klipfiskerne 20.55 Imagine That. Amr. familiekomedie fra 2009 22.45 Best of Bremen 23.15 The Wedding Singer. Amr. romantisk komedie fra 1998 00.55 Natfjernsyn

DR1 søndag kl. 21.15: “Robin Hood”

Aalestrup Radio/TV Aps Vestergade 9, 9620 Aalestrup www.aalestrupradiotv.dk

LØRDAG DR1 05.35 Midt i naturen 06.05 Emmerdale 06.30 Formiddagsprogram. 12.10 OBS 12.15 Ved du hvem du er? 13.15 Vejen til FIFA VM 2014: Bosnien, Urguay, Frankrig og Chile 14.05 Guld på godset 15.05 En ny begyndelse 15.45 En ny dag i livet 17.30 Hvem var det nu vi var 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 18.58 Held og Lotto 19.00 Tæt på tigeren 20.00 Danmarks bedste bonderøv 20.40 Store forretninger 21.30 Kriminalkommissær Barnaby 23.00 Miss Marple 00.30 Natfjernsyn

DR2 07.30 Nyheder fra Grønland 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.05 Krisen i den katolske kirke 09.00 Formiddagsprogrammer 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.15 Magtspil i fængslet 13.00 Eftermiddagsprogrammer 16.50 Jagten på det perfekte brød 17.50 Danske Vidundere: Hammerknuden 18.20 Jeg elsker dig. Og dig. Og dig 19.05 Havets fem store hajer 20.00 DR2 Tema: Mor er den værste i verden 22.30 Deadline 23.00 Partiets mand 23.25 Bonded by Blood. Eng. gangsterdrama fra 2010 00.55 Natfjernsyn

TV2 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.05 Dyrepasserne. 2 afsnit 10.00 Go’ appetit 10.35 Det gode brød 11.05 Tinas sommerkøkken 12.00 Nyhederne 12.20 Hvem vil være millionær? 12.55 Eftermiddagsprogram. 17.10 EM-håndbold: Østrig - Danmark (k), direkte 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Rundt på gulvet 21.05 Meet the Fockers. Amr. komedie fra 2004 23.05 Casper & Lars præsenterer 23.35 The Losers 01.15 Grænsepatruljen 02.05 Truslen 04.00 Nyhederne og Vejret

SØNDAG DR1 05.35 Island på kryds - og tværs 06.05 Emmerdale 06.30 Syrenes utrolige evolution 07.20 Formiddagsprogram. 12.30 Jeg var der - 4. maj 12.50 Store forretninger 13.40 Guld på godset 14.40 Inspector Morse 16.25 Ønskeøen 17.50 Danmarks Bedste bonderøv 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Livets planet. Naturserie fra BBC 20.00 Her er dit liv 21.00 TV Avisen med Sporten 21.15 Robin Hood 23.25 Herretur 2 - Jagten på Curlys guld 01.15 Skyggespil 02.15 Natfjernsyn

DR2 06.30 Dokumania: Livets spil - fodbold i Brasilien 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.01 Ingen burkaer i fængslet 09.00 Formiddagsprogram. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 Banaz - en kærlighedshistorie 13.00 Eftermiddagsprogram. 16.30 Navarones kanoner. Amr. actionfilm 19.00 Helt hysterisk. 2 afsnit 20.00 Dem der gør os fede 20.45 River Cottage - brændenældesuppe 21.00 Scott & Bailey 21.45 Per Stig Møller 22.30 Deadline 23.00 Putins fjende 00.00 Natfjernsyn

TV2 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.05 Dyrepasserne. 2 afsnit 10.00 Go’ appetit 10.35 Det gode brød 11.10 Tinas sommerkøkken 12.00 Nyhederne 12.05 Pengene på bordet 13.00 Eftermiddagsprogram. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Dit pinsevejr 18.25 Razzia - Miljø- og Naturstyrelsen rykker ud 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Det vilde Brasilien 21.00 The Back-up Plan 22.45 Carsten Bang: Plukker kameler 23.30 Station 2 tur/retur 00.00 Natfjernsyn

TV2 søndag kl. 21.00: “The Back-up Plan”

9697 0012

4. - 10. juni 2014 Vi handler lokalt! - Hvor handler du!

MANDAG DR1 05.10 Island på kryds - og tværs 05.40 Redningstjenesten på vej 06.10 Emmerdale 06.35 Kinas mad 07.05 Formiddagsprogram. 12.15 Under Hammeren 12.45 Danmarks skønneste sommerhus 13.15 Hammerslag i Florida 14.15 Eftermiddagsprogrammer 18.00 Antikduellen 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Kattens hemmelige liv 20.00 Danmarks skønneste sommerhus 20.30 Må vi komme med? 21.00 Bildsøe i Brasilien 21.30 TV Avisen med Sporten 21.50 Agent 007 - Licence to Kill 00.00 Til undsætning 00.45 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.05 Sergio 09.40 Formiddagsprogram. 11.30 Pessimisterne - jagten på lykke 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 Eftermiddagsprogram. 18.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.15 24 timer vi aldrig glemmer 19.05 Tidsmaskinen 19.15 Når vildmarken kalder 20.00 PH.D. Cup 2014 - Det Danske Hjernemesterskab 21.15 Spin 22.00 Nak & Æd - et dådyr 22.30 Deadline 23.00 Congos tragiske rigdom 23.50 Natfjernsyn

TV2 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Airline 12.00 Nyhedsblok 12.15 Have haves 12.45 Byg et liv på landet. Eng. livstilsserie 13.40 Den hemmelige millionær 14.30 Fed forvandling 15.15 Alarm 112 - Lægehelikopteren 15.50 CPH Lufthavnen 16.20 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Dicte. Dansk krimiserie 20.50 Sommer i Tivoli 21.25 TV2 Listen 22.00 Nyhedsblok 22.50 Krop umulig! 23.45 Station 2 Politirapporten 00.20 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.20 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 05.10 Island på kryds - og tværs 05.40 Redningstjenesten på vej 06.10 Emmerdale 06.35 Formiddagsprogram. 12.15 Under Hammeren 12.45 Danmarks skønneste sommerhus 13.20 Eftermiddagsprogrammer 17.00 Herskab og tjenestefolk 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Kender Du Typen? 20.30 Hofretter: Gråsten Slot 21.00 Kontant 21.30 TV Avisen 21.55 Madmagasinet Bitz & Frisk 22.20 Sporten 22.30 Beck: Det svage led 00.00 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Horisont 11.30 Pessimisterne - jagten på lykke 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogrammer 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.15 24 timer vi aldrig glemmer 19.05 Tidsmaskinen 19.15 Når vildmarken kalder 20.00 Det sejler - Tøsetur i Skagen 20.30 Nak & Æd - en and 2. forsøg 21.00 Dokumania 22.30 Deadline 23.00 Hvem falder først? 23.50 The Daily Show 00.15 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Airline 12.00 Nyhedsblok 12.20 Have haves 12.50 Byg et liv på landet. Eng. livstilsserie 13.40 Den hemmelige millionær 14.30 Fed forvandling 15.20 Alarm 112 - Lægehelikopteren 15.50 CPH Lufthavnen 16.20 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Grillfeber 20.50 Station 2 tur/retur 21.25 Razzia - Skat rykker ud 22.00 Nyhedsblok 22.50 Station 2 Politirapporten 23.25 Dags Dato 00.10 Natfjernsyn


4. juni 2014

Side 19

Find din fagmand

SB

SIMESTED

NYT – NYT – NYT

EL-SERVICE

Materieludlejning ApS

CVR 34734224

Bjergegaardsvej 4 · 9620 Aalestrup Tlf. 2045 4926 E-mail: sbmaterieludlejning@yahoo.dk

Udlejning af stort og småt materiel/udstyr til ude - og indebrug. Indenfor byggeri og anlæg, landbrug m/v, til privat og erhverv.

Murerfirmaet

Martin Christensen ApS

Toftegaardsvej 23 • 9620 Aalestrup

Tlf. 28 19 81 77

J O R D - B ET O N O G M URERAR B E J D E

A p S

98 54 81 15 El-installationer i landbrugsbedrifter

Gert Jensen

• Om- og tilbygning • Støbe-/murerarbejde • Renovering • Rep. og vedligeholdelse • Fliser/Badeværelse • Netpus afskallede facader v. Gert Kristensen · Støttrupvej 59 · Støttrup · 9620 Aalestrup gkbyggeservice@gmail.com · www.gkbyggeservice.dk

Tonnys VVs A/s

Murermester

Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester

BØRGE ANDERSEN ApS

møldrup • skals

Boldrupvej 174, Thorup Tlf. 98 55 15 65

Kontor og værksted:

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

Tlf. 86 69 18 38

Biltlf. 23 61 40 65

Vi er medlem af: Varmepumpeprdningen

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation • Solceller • Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik Mail: tonny@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv

Vi udfører alle former for gas- og oliefyrservice - også industri

Salg og reparation af hvidevarer

Salg af gas- oliekedler, olietanke, jordvarme, solvarme og solceller

Borgergade 17 · 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 50 10

gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk

Himmerlands Gas-Olie & VVS Teknik ApS

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Markvænget 24

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

Tlf. 98 62 41 90 - Vi sparer dig for en del!

Frands Trangbæk

Vi er servicepartnere for www.himmerlands-gas-olie.dk

Du trykker bare

98 64 12 55

- så trykker vi resten • Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen Borgergade 17 ÷ 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

E

LIG

:

NU

• • • • • •

Træpiller Briketter Bark Flis Spagnum til haven Grå og sort granit

• • • • • •

Ærtesten Nødder Stabilgrus Støbemix Sand Muldjord

Kan afhentes på pladsen eller leveres med grab Husk: Vi henter haveaffald med grab Vognmand Frands Trangbæk • Gl. Viborgvej 90 • 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 82 88 • Mobil: 40 63 83 88 • E-Mail: frands@frands-trangbaek.dk

Quick-Guide - til din lokale fagmand

Elektriker:

Simested El-Service 98 54 81 15 En lys idè/Bojsen El 98 64 13 00/40 59 80 80

Entreprenørfirma:

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS 98 64 82 36

Gas/Oliefyrsservice:

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

MøldrUp VVS a/S

Aut. gAs- og vAndmester mogens Kastrup nielsen gAs- og vAndmester dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

Himmerlands Gas & Olieteknik 98 62 41 90

Hus og Have:

Frands Trangbæk 98 64 82 88 / 40 63 83 88

Materieludlejning:

SB Materieludlejning 20 45 49 26

Murer/Entreprenører:

GK Byggeservice 41 62 64 60 Murerfirmaet Martin Christensen 28 19 81 77 Murermester Børge Andersen ApS 98 55 15 65 Ejnar Nielsen A/S 86 69 17 04

Tryksager:

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

VVS:

Møldrup VVS A/S 86 69 20 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38


4. juni 2014

Få den bedste røv i byen!

Caps Flere farver Spar 40,-

Vælg mellem lækre mærker som:

10-, Åbent fra 10-17 ÅBENT FRAkl. KL. 10-17 GRUNDLOVSDAG KR. HIMMELFARTSDAG

Torsdag

Fredag d. den 6.maj juni Fredag 30. Lørdag d. den juni Lørdag 31.7.maj Søndag den 8. juni Søndag d. 1. juni

T-shirt eller toppe Flere farver Str. 38-44 Spar 70,-

Tilbudene gælder kun disse 4 dage

Kjoler Flere farver Str. S-XXL Spar 100,-

30-,

Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl. Layout og produktion: Refleksion.info

100-,

Toppe og bukser Flere farver Str. 34-44 Spar op til 450,-

Shorts Flere farver Str. 38-44 Spar 150,-

Frit valg

50-,

50-,

Ikke alle modeller føres i alle butikker

Sweatshirts, caps t-shirts og shorts Flere farver Spar op til 150,-

Få den bedste røv i byen!

Badeshorts eller joggingbukser Flere farver Str. S-XXL Spar op til 150,-

T-shirt eller polo Flere farver Str. S-XXL Spar 200,-

10,-

Frit valg

50-, 50-, Shorts Flere farver Str. S-XXL Spar 150,-

50-,

Accesorries Mange varianter Spar op til 90,-

10,-

Frit valg

H usk Fa rs da g

Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl. Layout og produktion: Refleksion.info

7

Side 20

STORT udvalg til store drenge & piger H usk Fa rs da g

Top, cowboybuks eller stumpebuks Str. 44-54 Spar op til 250,-

T-shirt Str. 3XL-6XL Spar 100,-

50-,

50-, Stumpebuks fåes også i sort og grå

:

STIDER

ÅBNING

0-17 .......... 1 besøg vores e-shop på Torsdag e-shop. 1www.shopoutlet.dk -18 .. .. 0herning ikast ..................... ..åbent 10.00-17.30 Fredag Mandag .............. -17 10.00-17.30 tirsdag................. 10.00-17.30 10.00-17.30 ..... 10 .. .. g Onsdag ............... 10.00-17.30 10.00-17.30 a Lørd torsdag ..............110.00-17.30 -17 10.00-18.00 0 .. .. .. .................. 10.00-18.00 10.00-18.00 Fredag .. g a d n Lørdag ................ 10.00-15.00 10.00-14.00 Sø

Tarm Centervej 5 6880 Tarm

Nykøbing Mors Nørrebro 174 7900 Nykøbing M.

Aalestrup Vestergade 34 9620 Aalestrup

Herning Valløvej 2, Tjørring 7400 Herning

Århus Anelystparken 13 8381 Tilst

Vejle Andkærvej 6 7100 Vejle

Frederikshavn Havnegade 9-11 9900 Frederikshavn

Assens, Mariager Industrivej 6, Assens 9550 Mariager

Viborg Holstebrovej 81 8800 Viborg

Ikast Eli Christensens vej 25 7430 Ikast

Bornholm Ved Lunden 8 3700 Rønne

Korsør Motalavej 147 4220 Korsør

ASSENS OG AALESTRUP

Vestergade 34, 9620 Aalestrup Industrivej 6, Assens, 9550 Mariager

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 23 - 2014  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 23 - 2014  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk