Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 6 · 112. årg. Onsdag, den 7. februar 2018

Aalestrup vil kæmpe for at kunne beholde lægerne

Forsøger at samle sundhedsfunktioner i nyt hus ved Testrupvej Af Thorkil Christensen AALESTRUP: I Aalestrup optrappes arbejdet nu for at kunne bevare lægefunktionen i byen og måske udbygge viften af sundhedstilbud. Det forestiller man sig sker i et nyt læge- og behandlerhus, som en gruppe under AIF Erhvervsklub og foreningen Aalestrup Handel & Erhverv presser på for at få opført på en del af den tidligere Colasgrund ved Testrupvej i Aalestrup. - Vi går all in nu, lyder det fra gruppen som vajrer morgenluft efter at Sundheds- og Ældreministeriet i januar har opslået en pulje på foreløbig 200 mio. kr. til investering i moderne lægeog sundhedshuse, der understøtter lægedækningen og det nære sundhedsvæsen i alle dele af landet. Puljen kan søges af regioner og kommuner. I Aalestrup er politikeren Per Bisgaard (V) medlem af

Per Bisgaard: - Det er rettidig omhu at sikre lægerne.

Mogens Dam Lentz - Bistår med ansøgning til ministeriet.

byrådet i Vesthimmerlands Kommune og af Regionsråd Nordjylland. Per Bisgaard har allerede taget kontakt til ældre- og sundhedsministeren, repræsentanter for den lokale gruppe har været til møde med kommunen, herunder borgmester Per Bach Laursen, kommunaldirektør Henrik Kruuse og afdelingschef Benthe Bach Poulsen. Der har desuden været møde med regionsrådsformand Ulla Astmann - og senest er der indgået aftale

med advokat og projektrådgiver Mogens Dam Lentz, Aarhus, som med stor succes tidligere har skaffet financiering af aktiviteter i både Aalestrup og Gedsted.

Projektsgruppens plan Projektgruppen under de to lokale foreninger har tidligere arbejdet med planer om center og sundhedshus i privat regi på en del af Colas-grunden. Men hvis huset skal opføres med støtte fra Sundheds- og

Fastelavn SLÅ KATTEN AF TØNDEN

SØNDAG DEN 11. FEBRUAR

folkningstilvækst, skønner gruppen, at det er vigtigt at arbejde for at bevare og udbygge sundhedsfunktionerne.

Grund fra kommunen Vesthimmerlands Kommune har tidligere givet gruppen tilsagn om en byggegrund til formålet på favorable vilkår ved Testrupvej. Men kommunen arbejder også med etablering af et sundhedshus i Farsø og politisk prioriteres arbejdet her højt. Derfor må projektgruppen i Aalestrup arbejde på egen hånd, og har for egne midler og med tilskud fra Danske Banks Fond entreret med Mogens Dam Lentz om assistance til underbygning af ansøgningen til ministeriet. Ansøgningsfristen er 5. marts i år, så der skal arbejdes hurtigt. Kommunen skal blåstemple ansøgningen og det forventer man sker 1. marts.

Valentine menu

Inviter din kone – kæreste – veninde ud på en lækker middag i anledning af Valentines Dag

Vind middagen

Vi trækker lod om en Valentine menu, 2 retter, med vine mellem alle der bestiller bord til Valentine aften.

Vi giver også en rose til alle piger/damer.

Vi tilbyder en lækker menu

Onsdag den 14. februar kl. 18.00 - 20.30 Forret:

Torsk i svøb på baby salat og marinerede urter samt citrus vinaigrette.

Hovedret: Chateaubriand med bagt rødløg, grønsags timbale hertil kartoffel røsti samt skysauce.

På Store Torv kl. 14.00 • Slå katten af tønden • Kroning af kattekongerog dronninger • Præmier til bedst udklædning

Dessert:

Chokolade brownie med jordbærmousse hertil frisk frugt. pris pr. persOn

2 retter

O GRATIS KAFFE/CACA ER LL BO NS AV OG FASTEL

Mød op til en festlig fastelavnssøndag i Aalestrup

Ældreministeriets pulje vil der blive tale om et hus i enten kommunalt eller regionalt regi. Lykkes det at få tildelt midler fra puljen, er der mulighed for at gruppen kan ”udvide” projektet med en privat del, som kan tilføre eller fastholde andre funktioner i Aalestrup. Lokal ”tovholder” er revisor og tidligere økonomidirektør Jørgen Monrad. - Vi synes, at det er rettidig omhu at forsøge at sikre, at vi også i årene fremover har et velfungerende lægehus i Aalestrup. Derfor vil vi gerne samarbejde med de to nuværende læger og skabe

mulighed for, at der i et nyt lægehus bliver plads til et yderligere antal læger, siger Per Bisgaard. Men gruppen ser også gerne, at der skabes mulighed for at få andre sundhedsaktiviteter ind i huset. Det kan være fysioterapi, kiropraktor, fodklinik, tandlæge, kostvejleder, genoptræningscenter og andet som er sundhedsmæssigt relateret. Gruppen har tidligere gennemført et orienteringsmøde med mulige lokale brugere af huset. Her blev der fra flere sider vist interesse for ideen om at leje sig ind i et læge- og sundhedshus frem for at skulle eje. Ved at leje sig ind i huset skønnes det, at det kan være nemmere, at få f. eks. yngre læger til at overtage en praksis. Det samme kan være tilfældet for andre i sundhedssektoren. Da Aalestrup er den by i Vesthimmerlands Kommune, der har den næsthøjeste be-

175,-

3 retter

225,-

Nyd Valentine middagen på Hotel Hvide Kro Bordbestilling på tlf. 98 64 14 33

På gensyn Arrangører: KFUM SPEJDERNE, AALESTRUP AALESTRUP HANDEL & ERHVERV

Husk kOncert med

tHe flOrines

lørdag d. 3. marts

v/ Hans Ettrup Jernbanegade 7 · 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 33 · www.hotelhvidekro.dk


Side 2

7. februar 2018

Kræftrådgiver Susanne Duus holder foredrag

Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling arrangerer

Fra tidligere års tøndeslagning på Store Torv i Aalestrup. (Arkivfoto)

Fastelavn i Aalestrup og Simested er en tradition Fastelavnsfest i Aalestrup og i Østhallen i Simested Af Hanne Monrad AALESTRUP: De seneste fire år har aktiviteten, fastelavnssøndag, været et samarbejde mellem Aalestrup Menighedsråd, KFUMSpejderne i Aalestrup samt Aalestrup Handel & Erhverv. KFUM-Spejderne har igennem mange år haft den tradition, at man mødes i kirken til en kort fastelavnsgudstjeneste, inden man så

tidligere drog i samlet flok til Spejderhuset på Rolighedsvej for at ”slå katten af tønden”. Da samarbejdet med Aalestrup Handel & Erhverv kom i stand, blev det i stedet Store Torv, der danner rammen om arrangementet. I år bliver der dog ingen gudstjeneste som optakt til fastelavnsløjerne, men de farverige og fyldte tønder hænger klare på Store Torv, til at blive slået godt og

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

POLITIrapporten for Aalestrup

Orangeklædt tyv AALESTRUP: To tyve begik mandag kl. ca. 22.40 indbrud i en boligforretning på Borgergade i Aalestrup. Tyvene kom ind ved at bryde et kontorvindue op. Udover at tjekke indholdet i skuffer og skabe, stjal tyvene tilsyneladende ingenting. Et vidne, der hørte forretningens tyverialarm, så to mænd forlade stedet i en Volvo Stationcar. Bilens registreringsnummer begyndte med AU 15.... Den ene mand var iført en orange jakke.

Kontrovers med overbo GEDSTED: En beboer på Østergade i Gedsted anmeldte et indbrud mandag. Da politiet ankom vurderede de, at der nok nærmere var tale om hærværk. Døren til lejligheden var sparket ind. Men det tydede ikke på, at der havde været nogen inde i lejligheden, og der var ikke stjålet noget. Det viste sig, at underboen havde en kontrovers med overboen. Derfor kontaktede politiet overboen, der erkendte at han havde sparket døren ind.

grundig omkuld. Der er tønder til alle aldersgrupper og når arbejdet er færdiggjort, bliver der udråbt såvel kattekonger - som dronninger, der naturligvis vil blive hædret på behørig vis. Arrangørerne lover også, at der vil være præmie til den person, der er sjovest og mest iderig udklædt, så det er bare med at få fantasisen sat i sving. Der er gratis kaffe, kakao og fastelavnsboller til alle, der møder op til en festlig fastelavnssøndag i Aalestrup. Også i Simested holder man traditionen i hævd med fastelavn. Her er det menighedsrådet og beboerforeningen der arrangerer eftermiddagen. Her startes med en kort børnegudstjeneste i kirken og derefter drager alle til Østhallen, hvor der er rigtig fastelavnsfest, som der har været gennem rigtig mange år med gode traditioner og med kagebord - og selvfølgelig præmier. I Simested vil man også belønne den bedst udklædte med en præmie.

VESTHIMMERLAND: Susanne Duus, rådgiver ved Kræftrådgivningen i Aalborg, holder foredrag med overskriften ”Kræft, kærlighed, samliv og samtale” i Vesthimmerland torsdag, 15. februar. Det sker når Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Vesthimmerland holder generalforsamling i Firkløveren i Vester Hornum. Når et menneske rammes af sygdom, påvirkes mange dimensioner af vedkommendes dagligdag. Mange gange er parforholdet og samlivet blandt de områder, hvor sygdommen sætter sit præg. Når en kræftsygdom kommer ind i et parforhold, rammes begge parter. Mange par beskriver, at de har mindre overskud, og at

Søren P. Johansen, Gedsted, er formand for Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Vesthimmerland.

de hurtigt bliver vrede eller kede af det. Det kan være svært at finde overskud til at forstå sin partners reaktioner, når man nu selv har svært ved at forstå og rumme sine egne. I sådanne pe-

rioder kan det betyde, at der ikke er det store overskud tl at pleje parforholdet. - Seksualitet ændrer sig gennem hele livet, og det er helt naturligt. Sygdom eller andre udfordringer i livet kan også gå ind og påvirke vores samtale og seksualitet. Hvad sker der i parforholdet, når ”vi ikke kan gøre, som vi plejer”? Det er blot nogle af de spørgsmål, Susanne Duus vil forsøge at besvare i Vester Hornum. Susanne Duus er uddannet sygeplejerske med speciale i intensiv og palliation, og har arbejdet syv år i et specialiseret palliativt team. Hun er desuden uddannet master i Sexologi ved Aalborg Universitet og har undervist og holdt foredrag i 12 år.

Vesthimmerlands Kommune gør en indsats for pårørende VESTHIMMERLAND: I marts i år vil Vesthimmerlands Kommune udbyde kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” - et kursus målrettet voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. En netop offentliggjort evaluering af indsatsen viser, at kursisterne får det markant bedre efter kurset. Hvis pårørende til mennesker med for eksempel demens, kræft, depression eller KOL forbliver raske, kan de fortsat passe på sig selv, være aktive på ar-

bejdsmarkedet og hjælpe deres nærtstående. Det nye kursus er med til at forebygge, at pårørende udvikler stress, depression eller mistrivsel på grund af de ekstra udfordringer, de møder. På kurset får deltagerne redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Desuden møder de andre pårørende, som er i samme situation som dem selv. Sådan beskriver en kursist sit udbytte af pårørendekurset: - Jeg kom på kurset og var helt nede i kulkælderen. Men efter kurset er jeg

mere, som jeg var før. Jeg er blevet mere selvstændig, initiativrig og har større overskud og glæde ved livet. 750.000 danskere er pårørende til en ældre med alvorlige helbredsproblemer . Hvis alle pårørende - uanset alder - medregnes, er antallet formodentlig langt højere. En undersøgelse viser, at næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, mens en ud af tre føler sig stresset. Begge dele på grund af ekstra belastninger i hverdagen. Hver femte oplever ligefrem, at de er blevet kronisk syge af belastningen.

Har du ikke modtaget

TRANSPORTANLÆG OG BLANDEANLÆG

onsdag inden kl. 20.00

Se vores vintertilbud på www.snkorn.dk

- så kontakt vores budomdeling:

Vi giver gerne tilbud på transportanlæg og blandeanlæg samt renovering og forandringer Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC fræser opgaver

kornteknik APS 9632 MØLDRUP • TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70 • www.snkorn.dk

Distribution på telefon 99 35 34 34 fra torsdag kl. 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

LIKE OS PÅ FACEBOOK


7. februar 2018

Side 3

Den sunde måde at sidde på FARSTRUP FURNITURE LANCERER DEN NYE MODEL “EDGE” MED DENNE FARSTRUP HVILESTOL FÅR DU:

Apoteket i Aalestrup har holdt flyttedag Af Hanne Monrad

- De nye lokaler er lyse og venlige for kunderne og vi vil stadig have fuldt butikssortiment. Vi har ikke brug for så meget lagerplads, da vi samdriver apotekerne I Aalestrup og Aars. Vi glæder os til at modtage vore kunder i de nye lokaler, siger Lonnie Skovfoged. På åbningsdagen blev kunderne budt på kaffe og rundstykker.

At vi er specialister i hvilestole er ikke nogen hemmelighed. Vi tilpasser stolen, så den passer til din krop. Det giver den optimale siddekomfort. Træfarver og betræk vælger du selv, så din nye stol passer ind i stuen.

Hvilestole fra 5.795,Cantate

AALESTRUP: Efter nogle måneder med at tilrettelægge flytningen af det gamle apotek i Aalestrup, blev dørene mandag formiddag åbnet på den nye adresse i Jernbanegade, til et nyt kapitel i Aalestrup Apoteks historie. Mange har beklaget, at den gamle ærværdige byg-

ning i Borgergade, som indtil nu har rummet Aalestrup Apotek, skal ryddes og måske kommer til at stå tom. - Men lokalerne var blevet for utidssvarende, fortæller apoteker Lonnie Skovfoged, som også driver Aars Apotek. Tiden var løbet fra indretningen og regler omkring adgangsforhold var også blevet et problem.

Hvilestol efter mål

plus

Apoteker Lonnie Skovfoged og farmakonom Christina Michaelsen glæder sig over de nye lyse og venlige lokaler.

• Fantastisk siddekomfort • Smukt træstel i eg • Bedste læder - og stofkvaliteter • 10 års garanti på træstellet • Dansk møbeldesign i særklasse

Koncert med fuldt hus på Hotel Hvide Kro i Aalestrup Af Hanne Monrad AALESTRUP: Mange Aalestrupborgere havde valgt lørdag aften i selskab med den tidligere Aalestrup dreng, Erling Rask, på Hotel Hvide Kro. Erling Rask er opvokset i Aalestrup og kommer gerne tilbage til sin hjemby for at give koncert, når det byder sig. Han har tidligere givet koncert hos Hans Ettrup på Hotel Hvide Kro men aldrig for så mange publikummer som denne lørdag

aften. Der var allerede først på ugen udsolgt til en aften i godt musikalsk selskab og desuden spisning til rimelig pris. Erling Rask havde denne gang taget to musikalske venner med til Aalestrup. Henrik Koitszch, som han har dannet musikalsk par med i nogle år efterhånden, desuden havde Henrik Hansen fået lov at komme med denne aften. Gæsterne blev heller ikke snydt for en hyggelig aften med den muntre trio, som spillede sange og

fortalte små historier til et opmærksomt og lyttende publikum. Erling Rask bor nu i Rødding ved Viborg, efter nogle år på Fanø, men har stadig sit hjerte i Aalestrup. Han husker endnu sin barndomsby med det store, pulserende og alsidige liv i byen. Erling Rask’s forældre havde selv forretning i midtbyen. Han ved, at meget er forandret, men han kunne godt tænke sig, måske, at flytte til byen på et senere tidspunkt.

plus multi

Henrik Koitszch, Henrik Hansen og Erling Rask varmer op til en festlig musikalsk oplevelse på Hotel Hvide Kro, lørdag aften.

applaus

Med elektrisk sædeløft og fodhviler

VI ER EN DEL AF

BORGERGADE 39 · 9620 AALESTRUP TLF. 98 64 14 99 · WWW.BOLIG-PUNKT.DK

MAN. - FRE. 10.00 - 17.00 LØR. 9.30 - 12.30


Side 4

7. februar 2018

Det er et omfattende projekt som lige nu er planlagt i forbindelse med friplejehjemmet i Hvalpsund.

Området ved Friplejehjemmet Hesselvang som man ønsker gjort til fritidsanlæg.

Frøsangbakken - nyt projekt i Hvalpsund HVALPSUND: Et længe næret ønske om at lave en oplevelseshave i tilknytning til Friplejehjemmet Hesselvang, er nu begyndt at spire i Hvalpsund i et såkaldt ildsjæleprojekt. Under opførelsen af Friplejehjemmet blev der for ca. fire år siden tilkøbt

ekstra jord i form af en stor kuperet grund med skråninger til udvidelse af udearealerne. En del af denne grund var for mange år siden Hvalpsund bys anlæg. Hesselvang ønsker nu med anlæggelse af oplevelseshaven at genetablere det gamle anlæg som et nyt

Vådområde til salg langs Lille Å ved Aalestrup Landbrugsstyrelsen udbyder i henhold til Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010, nedenstående arealer beliggende i Vesthimmerland Kommune til salg ved offentligt udbud. Arealet er landbrugsnoteret, men arealet kan alligevel erhverves af såvel jordbrugere som andre interesserede.

Den gode ånd - Den gode ånd og atmosfære, der hersker i og omkring Friplejehjemmet, skal gerne munde ud i en invitation til fælles oplevelser, aktiviteter og samvær for hjemmets ældre beboere, frivillige, byens borgere,

Tog • Traktorer • RC • RC Truck • Tekno Skibe • Fly • Byggesæt • Landskab Damp • Actionfigurer Tabletop spil og figurer • Racerbaner m.m.

10. - 11. februar kl. 10-16 i Aars

Tilbud på køb af ovennævnte areal skal afgives på særlig tilbudsblanket. Tilbud skal være Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i hænde senest onsdag den 4. april. 2018 kl. 10.30, hvor tilbuddene åbnes i overværelse af de tilbudsgivere, der måtte ønske at være til stede.

r i Messecenter Ve rua sth b fe im . 1

10. -

d rlan me

Arealerne udbydes med forventet overtagelse foråret 2018, således at der kan søges om Grundbetaling til kommende sæson.

børn og unge samt medarbejdere til Friplejehjemmet, siger Dorthe Liltorp Bredtoft fra Friplejehjemmet Hesselvang. Målet er også at få mere udeliv og rehabilitering i de ældres hverdag og få skabt fællesskaber og relationer på tværs af generationer i lokalområdet. Plantegningen til oplevelseshaven er udført af landskabsarkitekt Helle Nebelong, der lægger op til et bæredygtigt naturmiljø med maritimt præg, inspirerende til leg og bevægelse

Præsentation og salg af:

1

Det drejer sig om ca. 188 ha, som ligger langs Lilleå mellem Vester Bølle og Øster Bølle. Arealerne indgår i et vådområdeprojekt gennemført af Vesthimmerland Kommune. I forbindelse med projektet har man flyttet og genslynget Lilleå samt annulleret en række grøfter. Arealerne henligger som græs og naturområde, hvor der vil blive tinglyst en vådområdedeklaration. Arealerne vil bl.a. kunne anvendes til afgræsning og slæt. Arealerne vil blive budt i mindre dele. En del arealer overholder ikke de generelle regler om Grundbetaling, men de fleste arealer vil alligevel være støtteberettigede, og der vil medfølge betalingsrettigheder.

samlingspunkt for byen. Ideen er kort og godt også at udvikle og inspirere til nye samværsformer og aktiviteter i naturen - mærke vinden i håret - få glimtet frem i øjet.

Model- Hobbymesse b il

er

- fly

- traktor - to g - s kib

e

- rc

Tilbudsmaterialet inkl. kort m.v. kan hentes på www.lbst.dk/lilleaa

for at vække minder. Duftende-, smukke-, velsmagende planter, prydbuske, bærbuske og en frugtlund. Bi- stader der kan give liv til afgrøderne i haven. Masser af løgplanter i plænen og måske en lille blomstereng. Initiativtagerne fra Friplejehjemmet ser meget frem til projektet bliver en realitet, men der forestår et meget stort planlægningsarbejde, som lige nu er af teknisk art i forhold til at søge fondsmidler i ildsjæleprojektet Underværker.

Søger midler Underværker.dk, er et spændende landsdækkende projekt, der opfordrer ildsjæle i udkantsområderne til at søge midler ud fra at man i første omgang opretter sin bæredygtige idé, og dernæst sørger for at få så mange som muligt til at støtte projektet på deres hjemmeside. Når disse krav er opfyldt, kan projektet så endelig gå videre via den konkrete ansøgning til en bedømmelseskommité. Deadline er allerede 14. februar, så initiativtagerne har travlt og håber der er rigtig mange fra lokalområdet, der støtter op om ideen, ved at gennemse projektet på Underværker.dk.

Salon 2000 hos Sanne Nyt i

GRØN SALON Hårextension

Lysnings- og hårfarvning

eller evt. ved henvendelse til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder, ved Anette Løbner Paulsen tlf. 72 13 98 56 eller pr. mail på anlope@lfst.dk

Vestergade 18 · 9620 Aalestrup

Oplysninger om arealet kan fås ved Kristian Gadegaard på tlf. 25 23 85 06 eller pr. mail på krga@lfst.dk Landbrugsstyrelsen • Jordfordeling & Landbrugslov Pionér Allé 9 • 6270 Tønder

og nye samværsformer, hvor man i haven kan gå på opdagelse. Foruden de små bygninger og hytter i haven, som hver især har et formål, er der talrige elementer der binder hele området sammen. Grønne oaser, rislende vandløb ned over skråningen med kildeudspring på den højeste udsigtsplads, et lysthus til ro og fordybelse eller en god snak, omkranset af sommerfugle- og rododendron buske. Musikrum, havedam med guldfiskesøjle, pergola, bålhytte med udekøkken, shelter´s, brændehuggeplads og bålsted. Der vil også blive handicapvenlige stiforløb, legeområde med spændende aktivitetsmuligheder for børn og voksne og en eventplads hvor kun fantasien sætter grænser. Pladsen kan være et område åben for ”events”, som byens borgere måtte ønske til forskellige arrangementer, eller måske har Veteran traktorklubben lyst til at udstille deres flotte maskiner, gamle håndværksting, dans under åben himmel eller en campingvogn med fortelt kan slås op så børn og ældre kan knytte bånd. Oplevelseshaven vil blive beplantet med forskellige vækster som er velkendte

98 64 14 64

Sted: Messevej 1 • 9600 Aars • www.mcvh.dk

Åbningstider: Mandag 9.00 - 17.30 Tirsdag 9.00 - 17.30 Onsdag 9.00 - 12.30

Torsdag 9.00 - 17.30 Fredag 9.00 - 19.00 Lørdag LUKKET

UDEN tidsbestilling Hver tirsdag fra kl. 9.00 - 15.00


7. februar 2018

Side 5

Tilmeld dig vores SMS-klub og vi sender 1 - max 3 tilbud pr. uge

Send Sb 7017 til 1400 og du er med

Per - uddeler

Natasja - souschef

4 stk.

Pr. stk.

100,- Entre côte

Dansk hel svinekam 5-6 kg

Pr. 1/2 kg

60,-

1/4 pålægskagemand

HUSK HVER FREDAG:

Menu to go

Frit valg

60,-

Pr. stk.

Slagtermester Martin

Culotte/tyndsteg

125,-

Delikatessens pizza

DELIKATESSEN TILBYDER:

HVER MANDAG:

HVER TIRSDAG:

HVER ONSDAG:

HVER TORSDAG:

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

25,-

Stjernekaster

VI SKÆRER SELV

Koteletter

25,-

Landgangsbrød

720 g

Solsikke Kartoffel Rugbrødsboller Rug mild

Pr. stk.

395

PRIS

FALD

Pr stk.

795

18,-

Croissanter

Kohberg rugbrød

MÅSKE DANMARKS BILLIGSTE

Pr. stk.

25,-

Herregårds rødkål

Pakke m. 10 stk.

PÅ HUNDREDVIS

10,-

AF VARER FAST LAV PRIS

Spar 13,-

STORKØB: Pølsehorn

Mammen ost

Zinfandel

Smørrebrød ”Snitter” SuperBrugsen rydder op i tilbudsjunglen og introducerer nye faste lave priser! Det skal være enklere at være kunde i SuperBrugsen. Derfor gør butikken nu op med den tilbudsjungle, hvor priserne på varerne skifter meget hyppigt. Det betyder, at SuperBrugsen sætter prisen ned på hundredvis af varer og introducerer ”Fast lav pris”, så mange hverdagsvarer i butikken altid kan fås til en lav pris.

Mette Munk Fastelavnsboller

HALV PRIS

Pose m/50 stk.

Pr. stk.

6 flasker

135,-

99,-

299,Spar 30070

Åbent alle dage

8-20

Der tages forbehold for trykfejl. Der tages forbehold for udsolgte situationer.

Uddeler Per

Frugt & Grønt leder Denice

Delikatesse leder Lise

SuperBrugsen Aalestrup Vestergade 32 9620 Aalestrup Tlf.: 96 97 07 97 Slagter tlf.: 96 97 07 93

35,Bestil gerne på tlf. 96 97 07 93

Pakke med 4 stk.

Under 3,pr. stk.

100,Pr. stk.

Mad til 2 personer

Kylling/mørbrad med flødekartofler

15995

Pakke m/4 stk.

8,-


Side 6

7. februar 2018

Valentins Dag ONSDAG DEN 14. FEBRUAR

Den første historie om Valentins dag VALENTINS DAG: Den første historie handler om, at Valentinsdag er opkaldt efter den romerske præst der hed Valentin. Han levede omkring år 250, men døde tidligt, da han trodsede den romerske kejsers ordre om, at unge soldater ikke måtte gifte sig. I stedet for at følge kejserens ordre, viede han dem og til sidst blev det opdaget, hvilket førte til at han blev arresteret og senere halshugget 14. februar - dagen, som vi i dag fejrer som kærlighedens dag. En anden historie fortæller, at den kristne præst

Valentin hjalp kristne, der blev forfulgt af katolikker. Til sidst blev han arresteret af kejserens folk og fik valget mellem, at vælge kristendommen fra eller få en dødstraf. På grund af sin stærke tro, valgte han kristendommen, hvilket førte til hans død 14. februar. Inden han blev hængt, skrev han et meget personligt og kærligt afskedsbrev til hans elskede og det er eftersigende det brev der førte til, at rigtige mange mennesker verden over, skriver romantiske Valentinskort til hinanden hvert år.

Forkæl den du holder af med en lækker middag på

Selvom historierne er forskellige, så siger begge sagn, at den romersk-katolske kirke, valgte at udnævne Valentin til helgen efter hans død og fra deraf, blev han til Sankt Valentin og fik sin egen helligdag den 14. februar. I nyere tid er Valentine dog ikke længere en helligdag, men dagen er i stedet blevet en mærkedag, som fejres over hele verdenen. I Danmark er det en forholdsvis ny tradition, men i særligt USA og Finland fejres dagen stort. Februar måned var - i øvrigt - en meget populære måned for forelskede par. Udover Valentinsdag som kom til lidt senere, så fejrede man allerede Kærlighedsgudinden med en stort fest og det var også i februar måned, at man satte de unge mennesker sammen i par, ved de populære februars-gilder. I dag har Valentinsdag fået en anden betydning for rigtig mange mennesker, da mange mener at den er skabt af kommercielle grunde, men I en hverdag hvor mange hjem er fyldt med stress og bekymringer, er disse mærkedage en tiltrængt mulighed for, at stoppe op og sætte pris på de ting, som vi nogen gange glemmer til dagligt.

Bent og Bente Solvang Poulsen fra Nørager var de heldige vindere, der kunne nyde en Valentine middag på Hotel Hvide Kro sidste år.

En Valentin middag for to Af Hanne Monrad VALENTINS DAG: I denne mørke og kolde tid kan man glæde sig over alle de røde farver i mange nuancer, der er allevegne op til onsdag, 14. februar. Denne dag fejrer man Valentines Dag. Dagen bliver efterhånden markeret i de fleste aldersklasser og grupper, fra det midaldrende ægtepar, der går ud

Hotel Simested Kro

Valentines menu: • Røget laks på salatbund m/ dressing & flutes • Valentins steak af oksefilet m/ timian kartofler, grill tomat, asparges i svøb & bordelaisesovs • Kaffe/te m/ lidt sødt

2 retter

199,-

3 retter

229,-

Serveres onsdag den 14. februar kl. 17.00 - 20.00

Ønskes menuen, bedes den bestilt senest dagen før.

Husk bordbestilling på telefon 98 64 90 13

Vind en romantisk

Valentine middag for 2

og spiser en god middag, til teenagerpigen, der sendes Valentine SMS èr og måske modtager en enkel rød rose fra sin kæreste. Allerede i 1950èrne forsøgte blomsterhandlerne i Danmark, at indføre dagen, men det faldt ikke så heldigt ud, men sidst i 1990erne slog skikken først folkeligt igennem. Og de senere år har der været en sød og varm ide med masser af røde farver, der lysner op i den mørke vintertid. Det der startede med en enkelt rose og et sødt kort har udviklet sig til at gælde for alle gaver, der kan glæde konen, kæresten eller veninden. Også mange restauranter har tilbud på en romantisk middag for to og selvom dagen i år falder på en onsdag, er der sikkert mange, der vil nyde at tage en lille

Husk

Inviter din kone, kæreste eller veninde på en lækker middag på Hotel Simested Kro

ONSDAG DEN 14. FEBRUAR

I får: • 3-retters menu m/vine • 1 buket blomster fra ”Blomsterhuset” Udfyld kuponen og aflever/send den til: Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup - den skal være os i hænde senest mandag, 12. februar kl. 12.00. Vi kontakter vinderen på telefon.

Onsdag den 14. Februar ÅBENT 9.30 - 17.30 Vi binder den smukkeste buket efter dit ønske - bestil gerne i forvejen Vi har også fine plante arrangementer, samt andre lækkerier der gør lykke.

Navn: ________________________________

Blomsterhuset

Adresse: ______________________________ Boldrupvej 75, 9620 Aalestrup Telefon: 98 64 90 13 • www.simested-kro.dk

pause og forkæle sig selv og den man holder af med lidt forkælelse. Såvel Hotel Hvide Kro i Aalestrup, som Hotel Simested Kro i Simested tilbyder naturligvis også en romantisk menu i dejlige hyggelige omgivelser Som det efterhånden er blevet en tradition vil Vesthimmerlands Avis også gerne være med til at fejre et par og udlodder en middag med vine. I år er det på Hotel Simested Kro, der sponserer middagen og man kan hygge sig med en fin Valentines middag, hvis man skulle være så heldig, at ens kupon bliver udtrukket. Udover en lækker middag og diverse vine, vil Anette Andersen i ”Blomsterhuset” i Aalestrup også gerne være med til at fejre det heldige par med en flot buket blomster.

Tlf.: __________________________________

96

20

Vestergade 14

A ale

8 s t r u p · T l f. 9 8 6 4

87

7


7. februar 2018

Side 7

80 år Af Hanne Monrad Fhv. bankdirektør Tage Buhl, Aaparken 21, Aalestrup, fylder søndag, 11. februar 80 år. Tage Buhl er fra Spanggaarden ved Møldrup. Han fik sin uddannelse i Esbjerg og Omegns Sparekasse, som senere fusionerede med Bikuben. I Esbjerg avancerede Tage Buhl jobmæssigt flere gange og var til sidst kreditchef. I 1980 vendte han tilbage til sin hjemegn, da han blev udnævnt til direktør for Bikuben i Aalestrup. Her ledede han med stor dygtighed pengeinstituttet som dengang havde et stort antal ansatte. Han stoppede som 59 årig - efter 40 år i Bikuben. Tage Buhl er meget engageret i lokalsamfundet,

bl.a. gennem Lions Club, hvor han i mange år har været meget aktiv, bl.a. indenfor juleudsmykningen, som han har været primus motor i samarbejdet med Aalestrup Handel & Erhverv. Tage Buhl har i mange år været kasserer i Lions Club, et hverv han tager meget alvorligt og medlemmerne ved, at der er styr på kassen. For sit store engagement i Lions Club, modtog Tage Buhl i 2016 en fornem hæder, nemlig Melvin Jones Fellow Ship, om er den største udmærkelse et Lions medlem kan få. Klubbens bestyrelse havde indstillet Tage Buhl for hans mangeårige indsat for Lions Club i Aalestrup. Denne hæder tildeles kun medlemmer af Lions , som har ydet en helt ekstraordinær uegennyttig indsat i klub-

Tage Buhl - 80 år søndag, 11. februar.

ben, generelt for at hjælpe andre. Gennem årene har Tage Buhl haft flere tillidsposter. Han har bl.a. været i bestyrelsen for Aalestrup Varmeværk og i repræsentantskabet for det daværende

Aalestrup Kommunes Erhvervsråd og for Landsforeningen til Bekæmpelse af øjensygdomme. KFUM spejderne i Nordjylland har også nydt godt af tage Buhls økonomiske indsigt, idet han var kasserer her. Samme hverv havde han i flere år i Skals Herreders Brandkasse. I sin pensionisttilværelse har Tage Buhl også kastet sig over en kreativitet med trædrejning, som han bruger megen tid på. Han har flere gange udstillet i Galleri Aalestrup og der bliver brugt mange timer, dels i Jydeværkstedet og dels i Husflidsskolen i Viborg, med at femstille de flotte træarbejder og hvor han stadig lærer meget nyt. Tage Buhl har i alle årene i Aalestrup været bosat i en dejlig villa i Aaparken og der befinder han sig godt!

Generalforsamling for Fjelsø Friskole afholdes på skolen tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar 2018. Bestyrelsen

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Exam. bedemand Jens Møller & bedemand Bettina Mørk

TLF.: 98 64 18 69

Aalestrup, Møldrup og omegns bedemænd

Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning · www.hanslandry.dk Min kære hustru, vores omsorgsfulde og dejlige mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Viola Andersen

DØGNVAGT

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 · 9600 Aars

* 6. august 1929 er stille sovet ind i sit hjem Hvilsom, den 3. februar 2018 Alfred Niels, Jonna, Tommy og Jette med familier

Birgitte Landry

Torben Rask

Claus Landry

Hans Landry

Begravelsen finder sted fra Hvilsom Kirke fredag den 9. februar kl. 13.00 Gulvet måtte tages i brug til gaver og blomster, da Helle Hansen, lørdag inviterede til reception.

Velbesøgt reception i salon i Aalestrup Af Hanne Monrad AALESTRUP: Ved årsskiftet fik Eva Salonen i Borgergade i Aalestrup ny indehaver. Frisør Grethe Jensen takkede af efter 61 år med salonen. Grethe Jensens assistent gennem 33 år blev opfordret til at videreføre den populære salon. Helle Hansen tog imod udfordringen og overtog salonen. Hun har siden haft travlt med en omfattende renovering og udskiftning af

inventar, så hun selv kunne sætte sit præg på, at salonen nu skiftede indehaver. I lørdags var tiden kommet til, at det hele stod klar og flot, og Helle Hansen inviterede alle interesserede indenfor til en reception og markering af overtagelsen. Mange havde taget imod invitationen, så der var trængsel af gratulanter hele dagen, som ville ønske Helle Hansen til lykke, og der blev fyldt godt op med gaver og blomster i hele salonen.

HJERTELIG TAK for venlig deltagelse ved

Jane Kristiansens

begravelse fra Testrup Kirke, den 2. februar 2018 Tak for de smukke blomster, kranse og mindegaver. Tak for de mange besøg og hjælp, vi har modtaget under Jane’s sygdom. På familiens vegne Morten Kristiansen

Højtideligheden slutter ved graven

Min elskede mand Vores kære far, svigerfar, morfar og farfar

Poul Christensen Vores kære mor, svigermor, mormor og farmor

Henny Rita Jensen * 17. januar 1948 har fået fred efter lang tids sygdom Gedsted, den 1. februar 2018 Den største sorg i verden her er dog at miste den man har kær

Lone, Bjarne og Frank med familie

* 13. juli 1940 er stille sovet ind Fjelsø, den 5. februar 2018

Vibeke Morten & Susan, Thomas & Marian Berit & Peter, Mette Simone, Jonas, Oliver og Emilie Begravelsen finder sted fra Fjelsø Kirke fredag den 9. februar kl. 13.00

Begravelsen finder sted fra Aalestrup Kirke torsdag den 8. februar kl. 12.00 Højtideligheden slutter ved graven

Vores kære søster og svigerinde

Henny Rita Jensen * 17.01. 1948  01.02. 2018

er stille sovet ind efter lang tids sygdom. Du vil altid være i vore hjerter. Ruth og Niels Esther og Poul Marna og Knud Erik Gitte og Kaj

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars

Tlf. 98 64 50 10

gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk


Side 8

7. februar 2018

Cambodja og Filippinerne i ord GENERALFORSAMLING og billeder på Aalestrup Bibliotek

Gedsted Forenede Idrætsklubber afholder

DEN 8. MARTS KL 19.00 I GEDSTEDHALLENS CAFETERIA Forslag til dagsorden skal sendes til formanden og skal være Bent Loft i hænde senest den 28. februar. På mail: bent.loft@live.dk

GENERALFORSAMLING Den selvejende institution Testrup Gl. Skole afholder generalforsamling

FREDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 19.00 I TESTRUP GL. SKOLE Dagsorden iflg. vedtægterne

NATTE

VI

ER

Generalforsamling afholdes i klublokalet i Knabergården

V N E NE RA

Aalestrup Natteravne

STØTT

Mvh. Bestyrelsen

AALESTRUP: Fredag 9. februar inviterer Pernille Egetoft fra Vesthimmerlands Biblioteker til anden og sidste del af sit visuelle foredrag om sin rejse til Asien i vinteren 2016. I vinteren 2016 rejste Pernille Egetoft sammen med sin mand syv uger til Asien. Hver medbragte de kun et styk håndbagage, så de hurtigt kunne komme fra A til B. De besøgte, i løbet af de syv uger, både Vietnam, Cambodja, Thailand og Filippinerne. Til denne fredagscafé på Aalestrup Bibliotek tager Pernille Egetoft os med på en forførende rejse til Cambodja, Filippinerne og Thailand, når hun inviterer til anden

Fredag 9. februar fortæller Pernille Egetoft om sin tur til Asien på Aalestrup Bibliotek.

og sidste del af sit visuelle foredrag om rejsen til Asien i vinteren 2016. Cambodja, Filippi-

Kaj Aage fortalte om sine oplevelser

2 0 18

Tirsdag den 6. marts kl. 19.00 Alle er velkomne

Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars tlf. 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

Det

sker…

Mød forfatter katrine Marie Guldager Onsdag den 7. februar kl. 19.00-21.00 på Aars Bibliotek. Mød forfatter Katrine Marie Guldager, og hør om de tanker og overvejelser, der ligger bag den populære roman ’En uskyldig familie’. Billetter koster 50 kr. og kan købes på himmerlandsbilletten.dk

Fredagscafé: turen går til Asien med Pernille Fredag den 9. februar kl. 16.00 på Aalestrup Bibliotek. Kom til fredagscafé i Aalestrup, og hør Pernille fra biblioteket fortælle om sin rejse til Cambodja og Filippinerne i vinteren 2016. Gratis deltagelse. Ingen tilmelding. Se mere om arrangementerne på: www.vhbib.dk

Ulbjerg Folkedanserforening inviterer sine naboer til legestue 9. februar.

Folkedansere holder legestue i Ulbjerg ULBJERG: Ulbjerg og Omegns Folkedanserforening inviterer til legestue i Ulbjerg Kultur- og fritidscenter fredag 9. februar. Som sædvanlig har folkedanserne sendt invitationer ud til de mange naboforeninger, og man håber på rigtig mange fremmødte, fortæller formanden Anette Dalsgård Christensen, som blandt andet også tager imod tilmeldingerne.

Har du knogleskørhed og er bosat i Vesthimmerland Kommune, kan du få et kursustilbud, som kan hjælpe dig til, at leve bedst muligt med din sygdom. Det kræver at du bliver henvist til tilbuddet af din læge eller fra sygehuset. Forventet opstart af næste hold er april 2018. Du kan få yderligere information ved at kontakte os via sundhedscenter@vesthimmerland.dk eller på tlf. 99 66 82 00.

TESTRUP: Kaj Aage Pedersen, Nørager, har givet mange Himmerlændinge en god oplevelse med sine erindringer. Kaj Aage Pedersen er en munter person, der holder publikum i sin hule hånd en hel aften. Det var også tilfældet, da han gæstede Testrup gamle Skole, torsdag i sidste uge. Der var fyldt godt op og alle stole var besat, da Kaj Aage Pedersen mødte op

for at fortælle om sine erindringer fra 2. Verdenskrig. Han var fem år da krigen brød ud i Danmark. I Testrup mødte han en af sine gamle kolleger, lærer Erna Dalgaard, som roste Kaj Aage Pedersen for hans fantastiske hukommelse selv i de mindste detaljer. Hun var lærer på Sortebakkeskolen i Nørager, hvor Kaj Aage Pedersen var viceskoleinspektør i en årrække.

Ulbjerg Folkedanserforenings egen danseleder, Helle Thorgaard, skal guide danserne i gennem aftenens danseprogram, hvor der er alt fra polka, vals til den kendte dans Lancier. Musikken sørger Ivan Tang og Co. for. I løbet af aftenen serveres der hjemmebagt kringle og lagkage, og der bliver også plads til et par sange.

GENERALFORSAMLING AIF’s Støtteforening afholder ordinær generalforsamling

tilbud fra sundhedscentret i Farsø

nerne og Thailand bød på lidt af hvert - lige fra dykning og delfiner til grønne chokoladebjerge, azurblåt

vand, hvide sandstrande og vilde aber. Det blev også en tur, der satte tingene lidt i perspektiv for Pernille. Hun lærte blandt andet, at man kan klare sig med meget lidt. Så glæd dig til at høre om alt dette og meget mere, mens Pernille Egetoft viser fantastiske og forførende billeder fra rejsen. Du kan selvfølgelig også se frem til et par gode rejsetips. Nysgerrig? Så kom til fredagscafé på Aalestrup Bibliotek fredag, 9. februar og skyd weekenden godt i gang med en gang rejseinspiration. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendigt.

Mandag den 19. februar 2018 kl. 19.00 i Aalestrup Idrætscenter’s kantine/mødelokale Dagsorden iflg. vedtægterne Det bemærkes at evt. forslag skal sendes skriftligt til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen.

BESTYRELSEN

Kaj Aage Pedersen, Nørager, fortalte erindringer i Testrup, hvor han mødte sin mangeårige kollega, Erna Dalgaard, Aalestrup.

Februar trækning

Plejecenter Søndervangs Støtteforening kr. 200,- nr. 293 kr. 150,- nr. 141 kr. 100,- nr. 60 kr. 75,- nr. 360

Vesthimmerlands Avis - når det skal være lokalt!


7. februar 2018

Side 9

VIND med Vesthimmerlands Avis Vi har ikke mindre end 20 x 2 billetter

ferieforalle.dk

23. - 25. februar 2018

Vind billetter til Skandinaviens største feriemesse Hvor afholdes “Ferie for Alle 2018”?

A. Gigantium, Aalborg B. Messecenter, Herning

Simested Kirke og Østhallen Simested beboerforening afholder

Fastelavnsfest søndag den 11. februar

Det starter med børnegudstjeneste i kirken kl. 14.30 og herefter er der tøndeslagning, kagebord og præmier til den bedst udklædte i Østhallen. Beboerforeningen og menighedsrådet

Tirsdagscafé

Navn: ___________________________ Svar: ____ Messecenter Herning | mch.dk

Adresse: ____________________________________ Postnr.: ________ By: ________________________ Indlever/send dit svar til: Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 senest mandag, 12. feb. kl. 12 Messecenter Herning Aalestrup | mch.dk Vinderne offentliggøres i Vesthimmerlands Avis onsdag den 14. februar Messecenter Herning | mch.dk

Onsdag den 7. februar

18

kl. 14.00 Bio Aalestrup: Børnefilmklub kl. 16.00 Bio Aalestrup: Børnefilmklub kl. 16.30 Sognehuset, Simested: Sang før spisetid kl. 19.00 Bio Aalestrup: Downsizing kl. 19.00 Fjelsø: Kyndelmisse og Foredrag kl. 19.00 FDF huset, Fjelsø: Generalforsamling kl. 19.00 Klubhuset, Hvam: IF Kvik, generalforsamling

Torsdag den 8. februar

Tirsdag den 13. februar kl. 9. 30 i Aalestrup Konfirmandhus

Guds­tjenester

Søndag den 11. februar

Kaffe og rundstykker kr. 25,Alle er velkomne Aalestrup Menighedsråd

Vesthimmerlands Venstrevælgerforeninger indkalder til generalforsamling Løgstør, den 13/2 2018 kl. 19.00 i Lanternen Farsø, den 14/2 2018 kl. 19.00 i Dr. Ingrid hallerne Aars, den 20/2 2018 kl. 19.00 på kimbrerkroen Aalestrup, den 26/2 2018 kl. 19.00 i Testrup gl. skole Borgermester Per Bach Lauersen samt Himmerlands kredsens Folketingskandidat Marie Bjerre er tilstede med et oplæg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der kan købes Øl/vand og kaffe med brød til.

Borgergade 17, 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 www.vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Hanne Monrad Salgskonsulent

kl. 10.00-14.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 10.00-16.00 Messecenter, Aars: Model-Hobbymesse kl. 19.00 Bio Aalestrup: Fifty shades - Fri

Søndag den 11. februar

kl. 9.30 Aalestrup Konfirmandhus: Tirsdagscafe kl. 19.00 Fjelsø Forsamlingshus: Generalfors., Beboerforeningen kl. 19.00 Bio Aalestrup: Fifty shades - Fri Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen

Peter Pedersen Grafiker

Thorkil Christensen

Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst. Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Trend

Hyllebjerg

Sønderup

Aars

Haverslev Farsø

Vognsild

Hvalpsund

Advokat (H) Jan Poulsen

Mejlby

Nysum Stenstrup

Vesterbølle Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso

St. Binderup Gislum

Østrup

Ullits

Mandag den 12. februar

Tirsdag den 13. februar

Redaktør

Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00

kl. 10.00-16.00 Messecenter, Aars: Model-Hobbymesse kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 14.00 Store Torv, Aalestrup: Fastelavn kl. 14.30 Simested Kirke: Fastelavnsgudstjeneste kl. 15.00 Bio Aalestrup: Fifty shades - Fri kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Aars Kirkecenter: Generalforsamling, Røde Kors kl. 19.00 Bio Aalestrup: Fifty shades - Fri

Lisa Bonde Sudergaard Kontorassistent

Produktion

Annonce-ekspedition: Mandag - fredag kl. 8.00 - 14.00

Fredag den 9. februar

Lørdag den 10. februar

(1) Fastelavnsfest i Borremosehallen kl. 13.30

Ole Smed fortæller om ”Barnets blå Hus”

kl. 14.00 Medborgerhuset, Gedsted: ÆldreSagen kl. 15.00 Dr. Ingridhallerne, Farsø: Hjerteforeningen kl. 19.00 Efterskolen, Ranum: Folkeuniversitetet kl. 19.30 Bio Aalestrup: Fifty shades - Fri, Danmarkspremiere kl. 19.30 Fjelsø Forsamlingshus: Generalforsamling kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 14.00 Torvet, Gedsted: Generalfors., Gedsted Seniorklub kl. 16.00 Aalestrup Bibliotek: Fredagscafe kl. 19.00 Bio Aalestrup: Fifty shades - Fri

Hvilsom 10.15 Rørbæk ingen Grynderup 13.30 Stenild ingen Kgs. Tisted (1) Binderup (1) Durup (1) Ullits 13.30 Strandby 10.30 Svingelbjerg ingen Louns 13.30 Foulum ingen Alstrup ingen Farsø 10.30 Aars 10.00

Aalestrup 11.00 Gedsted ingen Fjelsø 13.00 Vesterbølle 14.00 Hvam 09.30 Ulbjerg ingen Låstrup 14.00 Lynderup ingen Hersom ingen Klejtrup ingen Vester Bjerregrav 11.00 Simested 14.30 Testrup ingen Østerbølle ingen Skals 10.30 Hvornum ingen Snæbum 09.30

Hvilsom

Hvam

Snæbum

Ulbjerg Møldrup Sundstrup Skals

tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

Klejtrup

Bjerregrav Hersom

Foulum Viborg

Hobro


Side 10

7. februar 2018

AKTIVE FORENINGER I VESTHIMMERLAND ERHVERVSKLUBBER

• AALESTRUP RIDEKLUB www.aalestruprideklub.dk aalestruprideklub@hotmail.com

• ERHVERVSKLUBBEN AIF Formand: Tom Berntsen Tlf. 98 64 10 33

Formand: Annecathrine Jacobsen Tlf. 28 11 60 79, mail: missaj@live.dk

Kasserer: Poul Pedersen Tlf. 96 57 55 91

Kasserer: Anna Laustsen Fredensvej 12, 9620 Aalestrup Tlf. 40 24 61 79

• TURISTFORENINGEN FOR AALESTRUP OG OMEGN

• AALESTRUP IDRÆTSFORENING

Formand: Hans Ettrup Jernbanegade 7, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 33

www.aalestrup-if.dk Formand: Thomas Rævsgaard Svenningsen Anlægsvej 1, 9620 Aalestrup Tlf. 20 63 93 86, mail: aalestrupif@gmail.com

IDRÆTSFORENINGER/ KLUBBER

Kasserer: Anders Kyllingsbæk Ørnhøjvej 97, 9620 Aalestrup Tlf. 51 98 49 29, mail: regnskabaif@gmail.com

• AALESTRUP BADMINTON KLUB Formand: Dan Kristensen Engparken 58, 9620 Aalestrup Tlf. 22 28 90 78, mail: engparken589620@yahoo.dk

• AALESTRUP SENIORER Formand: Kristine Iversen Birkevej 30A, 9620 Aalestrup Tlf. 30 34 21 42

Kasserer: Jens Kvorning Engparken 54, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 31 71

Kasserer: Ingelise Nielsen Højtoften 17, 9620 Aalestrup

Mødested: Aalestrup Idrætscenter

Mødested: Knabergården

• GEDSTED OG OMEGNS RIDEKLUB

• LIONS CLUB AALESTRUP MARIE LOUISE

Formand: Anders Hessellund Tyttebærvej 21, 9631 Gedsted

Formand: Annette Mindegaard Skovgaardsvej 14, Ulbjerg, 8832 Skals Tlf. 61 69 51 49

Kasserer: Torsten Fuglsang Skovvej 17, 9631 Gedsted Tlf. 98 64 50 68

Kasserer: Nina Sode Borgergade 23, P1, 9620 Aalestrup Tlf. 25 30 11 65

• HIF 91 AALESTRUP Handicap Idrætsforening Formand: Karen Kristensen Toftehaven 6, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 36 63

• AKTIVE KVINDER AALESTRUP Formand: Elin Simonsen Kløvervangen 8, 9620 Aalestrup Tlf. 51 51 56 70, mail: elinsimonsen@mail.dk

Kasserer: Inga Vad Nielsen Gl. Aalborgvej 132, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 54, mail: ivn.on@mail.tele.dk

KLUBBER • SINGLEKLUBBEN HIMMERLAND www.singleklubben-himmerland.dk Formand: Brian B. Andersen Mail: brian.baade@gmail.dk Kasserer: Lillian Sørensen Mødested: Jydeværkstedet Knabergården 4, 9620 Aalestrup

• THE OUTLAWS (Aars Linedancers) www.theoutlaws.dk Formand: Hanne Hansen Langmosevej 1, 9632 Møldrup Tlf. 20 41 35 30 Kasserer: Ann Klitte Jensen Nybovænget 26, 9632 Møldrup Tlf. 30 28 18 34 Mødested: Vestermarksskolen, Aars

LYSTFISKERFORENINGER • AALESTRUP LYSTFISKERFORENING www.aalestrup-lystfisker.dk Formand: Søren Godsk Lærkestien 2, Birgittelyst, 8800 Viborg Tlf. 98 64 19 65, mail: skgodsk@gmail.com Mødested: Aadiget 40

TEATER • MEMBRANEN Formand: Per Aagaard Højtoften 21, 9620 Aalestrup Tlf. 22 26 90 74 Kasserer: Hanne Monrad Agertoften 16, 9620 Aalestrup Tlf. 29 62 71 63 Mødested: Knaberscenen

Kasserer: Solvejg Østergaard Rolighedsvej 23, 9620 Aalestrup Tlf. 29 40 25 33

• AALESTRUP MOTIONSCENTER www.aalestrupmotionscenter.dk

Foreningens navn: ___________________________________________________________

Formand: Evald Munk Bøgevej 2a, 9620 Aalestrup Tlf. 24 21 45 98, mail:emunk@privat.dk

E-mailadresse: ________________________________________________________________ Formand:

Kasserer: Inga Vad Nielsen Lindevej 4, 9620 Aalestrup Tlf. 26 14 90 54, mail: aalborgvej132@gmail.com

Navn: _________________________________________________________________________ Adresse: __________________________________ By: ________________________________ Tlf: ________________________ Mail: __________________________________________________

• IDRÆTSFORENINGEN KVIK

Kasserer:

Formand: Niels Møller Holm Grønningen 25, 9500 Hobro Mail: nmoellerh@gmail.com

Navn: _________________________________________________________________________ Adresse: __________________________________ By: ________________________________

Kasserer: Jesper Dalum Ferskenvej 14, 8920 Randers Tlf. 29 34 19 03

Tlf: ________________________ Mail: __________________________________________________

Mødested: Hvam Stadion/Østhallen Simested

Evt. mødested: ____________________________ Hjemmeside: ____________________________

AKTIVE FORENINGER

bringes i Vesthimmerlands Avis mindst 8 gange årligt Pris for et års optagelse: kr. 310,- + moms pr. forening


7. februar 2018

Naturvejleder Karin Winther var med da børn og ældre skulle høre om fugle.

Børn og ældre så på fugle på plejecentret i Gedsted GEDSTED: Ofte går turen til plejecenter Søndervang for børnene, der er hos Kirsten Michaelsen i Troldeskovens Dagpleje i Gedsted.

Også mandag, 29. januar satte man kursen mod plejecentret og denne dag fik man selskab af naturvejleder Karin Winther.

- Planen var at få lidt natur indenfor på plejecentret, derfor havde Karin Winther taget fugle med, fortæller Kirsten Michaelsen.

Små plydsfugle med autentisk lyd og udstoppede fugle. Børnene havde helt styr på solsorten og en af de ældre kunne klart genkende “rødspætten”, flagspætten. En af beboerne på plejecentret kunne fortælle, at da hun var barn måtte de skifte de lange strømper ud med de korte, når de havde hørt lærken fløjte tre gange. Karin Winther havde også taget billeder af fugle med, som børnene i samarbejde med de ældre farvelagde. Der blev også lavet foder til fuglene. Karin havde medbragt nogle kogler, som der skulle gnides fedt og kerner ind i, og derefter hænges ud til fuglene. Det hele blev blandet i en plasticpose og derfor nemt at håndtere for både store og små hænder. Snakken gik og stemningen var god, mellem ung og gammel. Formiddagen blev afsluttet med middagsmad, som bestod af kåldolmerne og kærnemælkssuppe. Næste gang Kirsten og dagplejebørnene skal besøge deres venner på Søndervang, bliver temaet forår.

Side 11

Den nye stol fra Farstrup Furniture kan ses i Aalestrup.

God siddekomfort er på dagsordenen BOLIG: God komfort og flot design kan sagtens forenes, mener den fynske møbelfabrik Farstrup Furniture, som netop har lanceret en ny serie stole, hvor der sættes siddekomfort på dagsordenen til danskerne. Møbelforretningen BoligPunkt, Borgergade i Aalestrup har netop fået den nye Edge stol i butikken. Farstrup Furniture er kendt for sine håndbyggede ergonomiske lænestole. Dansk design har altid handlet om, at skabe gode møbler til folket. - Det vil vi gerne hylde med lanceringen af vores nye stol Edge. Stolen er på en gang en videreførelse og en ny-

tænkning af alt det som Farstrup Furniture er kendt for, udtaler direktør Steen Lyhne-Johansen.

UDLEJES I AALESTRUP MIDTBY Stor 5 vær. stuelejlighed m. udhusplads og fælles have. Leje pr. md. 4.500,- + forbrug. Dep. 3 mdr. leje. 3 vær. 1. sals lejlighed m. redskabsrum og fælles have. Leje pr. md. 3.500,- + forbrug. Dep. 3 mdr. leje.

Håber ovenstående har interesse, så ring på tlf.: 40 56 93 08

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

Dagplejebørnene fik middagen med, da de besøgte Plejecenter Søndrevang i Gedsted.

Fortæller i Aalestrup AALESTRUP: På tirsdag, 13. februar besøger lederen af Barnets Blå Hus i Aars, Ole Smed, Strandby, Aalestrup. Ved et møde i Aalestrup Konfirmandhus vil Ole Smed fortælle om arbejdet med vanskeligt stillede børn i familier med rusmiddelproblemer. Børnene kan få hjælp og et fristed i Barnets Blå Hus, som på det seneste også har fået en forgrening til Aalestrup hvor frivillige børn og voksne har indsamlet brugt legetøj. Det er Aalestrup Menighedsråd, der arrangerer mødet der holdes om formiddagen og hvor alle kan deltage.

ET RIGTIGT GODT TILBUD

KOPI-PAPIR En pakke (500 ark)

En kasse (2500 ark)

AARSBO www.aarsbo.dk

Tømrer- & snedkerarbejde

VINDUER · DØRE · SKABE · GLAS · LÅSE · STALDDØRE Hannerupvej 56 9620 Aalestrup

30 59 34 41

RING OG FÅ ET TILBUD!

40,-

180,-

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

& BKJ TømrerSnedkerfirma

Du trykker bare

98 64 12 55

Priserne er inkl. moms

Himmerlands Tryk A/S Borgergade 17 • 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen A S

Himmerlands Tryk / Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk


Side 12

7. februar 2018

KØR SELV-FERIE

Som læser af Vesthimmerlands Avis får du disse specielle læsertilbud på kør selv-ferie. Oplys rejsekoden ”VA” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Hotel Limonaia

3 nætter fra 1.149,5 nætter fra 1.849,-

Citronkysten ved Gardasøen Hotel Limonaia i Limone Sul Gardam Italien Den lille, romantiske fiskerby Limone Sul Garda er nærmest hugget ind i de høje bjergskråninger på Gardasøens nordvestlige side, omgivet af de citron- og olivenlunde, som den og kysten er opkaldt efter, og ligger helt ned til det glitrende, blå vand. I udkanten af byen ligger Hotel La Limonaia højt hævet og med en fantastisk udsigt fra sin beliggenhed på en af bjergskråningernes terrasser over de små fiskerhuse i byens krogede gyder. Hotellet ligger omgivet af sin egen store park med oliventræer og cypresser, og her er der dømt badeferie med både indendørs- og udendørs poolområde. Valgfri ankomst 2.4.-30.6. og 4.8.-20.10. samt lørdage 7.7.-28.7.2018.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

2.599,Pris uden rejsekode 2.899,-

Pristillæg i udvalgte perioder.

• • • •

7 overnatninger 7 x morgenbuffet 7 x aftenbuffet Værelse med balkon eller terrasse

Sidste del af trilogien ”Fifty Shades of Grey” vises i Bio Aalestrup fra i morgen, torsdag.

”Fifty Shades - Fri” vises i Bio Aalestrup FORLYSTELSER: I det erotiske drama ”Fifty Shades - Fri” er tiden kommet, hvor den unge, jordbundne Anastasia Steele skal giftes med sin mystiske mange-

Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-11 år ½ pris. Turistskat ca. EUR 1-5,- pr. person pr. døgn.

Hygge i Rüdesheim

Pris pr. pers. i dbl. værelse

2.349,Pris uden rejsekode 2.649,-

Også 4 nætter! Hotel Altdeutsche Weinstube HHH i Sydtyskland Nyd en livsbekræftende ferie i skønne Rüdesheim am Rhein, og oplev det idylliske Rhinlandskab og den legendariske feststemning på allernærmeste hold. Her bor I centralt i byen og kun en kort slentretur fra Rhinens bred (150 m) og den populære Drosselgasse (550 m), hvor cafeer, vinbarer og souvenirbutikker skaber den helt rigtige atmosfære.

• • • • • •

5 overnatninger 5 x morgenbuffet 1 velkomstdrink 4 x 3-retters middag 1 svævebanetur 20 % rabat på billetter til KD rutebåde på Mosel

DANMARKSPREMIERE:

Fifty Shades - Fri

Tors. 8/2 kl. 19.30 Fre. 9/2 - ons. 21/2 kl. 19.00 Søndag kun kl. 15.00 Billetsalget er startet

Valgfri ankomst 1.4.-25.4. og 30.9.-27.10. samt søndag 29.4.-23.9.2018

Hodja fra Pjort

Lør. 17/2 - søn. 25/2

Slotsromantik i Nordtyskland

Aagade 1 · Aalestrup

Tlf. 98 64 10 92

Pris pr. pers. i dbl. værelse

749,-

Schlosshotel Neetzow

Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

millionær-kæreste, Christian Grey. Det er her eventyret ender. Her hvor de elskende giver hinanden deres ja, men for Christian og Anastasia Grey er eventyret blot begyndt... og det er ved at blive af den uhyggelige slags. Hvedebrødsdagene præsenterer for alvor den nye Mrs. Grey for et liv i luksus uden sammenligning, men ferien ender brat, da en trussel fra fortiden begynder at hjemsøge det nyforelskede par. Da de kommer hjem til hverdagen, må Anastasia og Christian se i øjnene, at der skal store beslutninger til, for at deres umage ægteskab, nogensinde vil fungere. De troede sig i sikkerhed for den hævngerrige Jack Hyde, der efterstræbte Anastasia, men for øjnene af hende i retten lykkes det ham at blive løsladt mod kaution. Mareridtet kan begynde forfra. Hyde har ikke længere nogen ambition om at få, hvad Christian har - men så kan han i stedet ødelægge det. Og mens Christians familie kommer i livsfare trues det unge æg-

tepars tilsyneladende lykkelige liv af store og små udfordringer: Er hun pludselig for optaget af sit nye forfatterfund på forlaget? Lægger den smukke arkitekt an til at gøre mere end indrette soveværelset? Og kan Christian Grey med sin traumatiske barndom se i øjnene, at han selv skal være far! ”Fifty Shades - Fri” er sidste del i trilogien om Anastasia og Christian, der startede med kæmpehittet Fifty Shades of Grey. Filmene er selvsagt baseret på E.L. James’ gigantiske bogfænomen, der flyttede underlødig litteratur målrettet kvinder frem til forreste placering i boghandlen. James byggede oprindeligt sin roman på fanfiktion over Twilight-bøgerne, men skiftede vampyrens trang til at bide sin udkårne ud med en kløe i sadomasochistens håndflader. Resultatet minder samtidig om film som 9 ½ Weeks, der også legede med grader af dominans i et passioneret forhold. Dakota Johnson og Jamie Dornan spiller stadig de centrale elskere, mens filmen instrueres af James Foley, der udover at have instrueret en perle af Madonnas bedste musikvideoer også har været fast instruktør på ’House of Cards’. Foley stod også bag den forrige film Fifty Shades - I mørket.

Pris uden rejsekode 899,-

Også 3 og 4 nætter! Schlosshotel Neetzow Turen gennem Mecklenburg-Vorpommerns landskab er et møde med fortiden. De karakteristiske kastanjealléer langs vejene, de imponerende hansestæder, nostalgiske gamle badebyer og slotte vidner om et område med en enorm historisk betydning. I den lille landsby Neetzow ligger et af de slotte, som sov tornerosesøvn gennem hele den kolde krig, og som siden gennem en nænsom restaurering har den mest romantiske stemning at byde sine gæster.

Bestil nu på

• • • • •

2 overnatninger 2 x morgenbuffet 1 x frokostpakke 1 flaske rødvin på værelset 1 x kaffe to go ved afrejse

Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 1 barn 6-12 år ½ pris. Opred. fra 13 år: Pris 549,-

Valgfri ankomst 30.3.-30.10.2018.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend og helligdage kl. 10-14. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Rejsekode: VA Teknisk arrangør:

KLINIK FOR

FODTERAPI

YVONNE OVERGAARD

Tlf. 2068 - 7141

Jernbanegade 1 • Aalestrup • Tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” • Tilskud via udvidet helbredstillæg

aars TaNDTEKNIKEr

Louise adamsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12


7. februar 2018

Side 13

KØBES:

Himmerlandsavisernes

loppemarked SekS lokale aviSer for Samme priS!

Brænde evt. nedrivning. Opsamler og gårdrive til havetraktor. Kompresso, knallert, ATV, havetraktor evt MF. Betaling efter stand. Aalestrup. Tlf: 51 34 23 49

73.621 eksemplarer

HIMMERLANDS AVISERNE

Skrivebord og sidebord i lakeret bøg med hvide stålben og bagplade. Skrivebord 195x80 med 3 skuffer. Sidebord 130x42 med jalousiskab. Kr. 1.200. Tlf: 98 63 10 61

AF ANNONCE, KAN SKE PERSONLIGT, VIA POST ELLER E-MAIL:

annonce@himmerlandsgruppen.dk BETALING KONTANT ELLER

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo, vi kommer med kort varsel. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34 Møbler: Teaktræ, palisander samt design møbler. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

SÆLGES:

...fra kyst til kyst

Brænde sælges! Savet, kløvet samt træ i meterstykker + flis og hegnspæle. Evt levering. Tlf: 31 38 25 92/40 88 71 40

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING

Godt Kram hver onsdag kl. 18.30-21.00 og hver lørdag/ søndag kl. 10.00-16.00. Bjergegaardsvej 2, hal 2, Aalestrup.Vel mødt! Tlf: 22 57 23 77

NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… KØBES: Top pris gives! Dødsbo og indbo fra 1930 -70èrne købes. Polstret læne/loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

Skal du af med din bil? - er den for god til skrotning, - har evt. flere måneder til syn? Så ring eller send en sms Tlf: 40 62 09 16

Gammelt jern og metal afhentes. Større mængder købes.

Skrot, gl. jern samt gamle hvidevarer. Total oprydning. Tlf: 40 19 92 59

Tlf: 40 28 61 89

INDLEVERING:

Tyskerhjelme efterlyses. Købspris min. 1.000 kr. Samt tyske kikkerter, kasketter, bæltespænder m.m. købes. helm1420@gmail.com Tlf: 61 85 26 98

Brother MFC-7440N. Scan, fax og kopi s/h. Kr. 200. Tlf: 98 63 10 61 Brænde sælges! Gran 200 kr. pr. m. Løv fra 295 kr. pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30 Tørt brænde, bøg, savet og kløvet. Hø og halm i minibig fra kr. 125/stk. TEXAS fejemaskine, 7,5 hk, 100 cm bred, kr. 2.000. Tlf: 22 20 38 24 Bosch vaskemaskine, 8 kg, 1.600 omdr. Nyere Gram køle/ fryseskab. Reolsektioner i fyr (natur). Tlf: 53 97 96 33 6 tommer gyllepumpe til fortank, lille kreaturvogn, wrapballer 40 stk. med græs 1. slet, velegnet til heste. Tlf: 30 33 91 20

Tremmeseng fra 50’erne. Original madras og betræk, kr. 400. Tlf: 28 18 71 30

Brænde, 15 rummeter løv-lærkgran-blandet, i meterstykker. Nyskovet. 200 kr. pr. m. Tlf: 98 64 70 87

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 73.621 husstande!

TLF. 70779

PRISER:

SE EKSEMPLER:

50

kr.

FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

150

kr.

FOR LOPPE­ ANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD.

Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup senest fredag fredag kl. SENEST kl. 9.00 9.00

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og overføre via Mobilepay på tlf. 70779 Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.-

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

100

kr.

FOR LOPPE­ ANNONCE OM F. EKS. LOPPE­ MARKED MED ANGIVELSE AF TID OG STED.

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.-

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Stort loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX

LOPPEMARKED

DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE­RUBRIKKER.


Side 14

Konservativ ros for motorvejssynspunkt Byrådsmedlem Svend Jørgensen (C) er tilfreds med, at borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen (V), går ind for at en ny parallelmotorvej skal følge Hovedvej 13 og sammenkobles med E45 ved Sønderup:

Læserbreve Borgmester Per Bach Laursen har i forskellige indlæg i diverse medier nævnt, at han vil arbejde for, at den nye jyske parallelmotorvej (også kaldet Hærvejsmotorvejen) kommer til at følge nuværende hovedvej 13, så sammenkoblingen med E45 sker ved Sønderup. I stedet for - som planerne er nu - en sammenkobling ved Hobro. Jeg vil rose borgmesteren for, at han dermed fortsætter den linje, som tidligere borgmester Knud Kristensen og den konservative gruppe i byrådet har fulgt i flere år.

Brevpapir Kuverter Visitkort

Svend Jørgensen.

Hidtil har de konservative i Vesthimmerland stået temmelig alene med ønsket om en linjeføring til Sønderup. Det har vi ikke mindst i Regionen og i de øvrige nordjyske kommuner. Det må ellers være oplagt for enhver, at stort set alle nordjyske kommuner vil have fordel af denne linjeføring, når det gæl-

der fremkommelighed, erhvervsmæssig udvikling, vækst og tilflytning. Jeg håber meget, at Per Bach Laursens bestræbelser vil kunne ændre holdningen i både de øvrige nordjyske kommuner og i Regionen, samt naturligvis også i regeringen. Den konservative gruppe i byrådet vil gøre alt, hvad vi kan, for at støtte borgmesteren i denne sag, og vi vil gerne opfordre til, at han hurtigst muligt inviterer transportministeren og hele trafikudvalget til møde om sagen på rådhuset i Aars. Den konservative gruppe har tidligere drøftet motorvejen og infrastrukturen med direktørerne fra flere store lokale virksomheder, og jeg er sikker på, at de også gerne deltager i de videre drøftelser, idet fremkommelighed er afgørende for, at de kan drive deres virksomhed. Vi er overbeviste om, at en ny motorvej så tæt på Vesthimmerlands Kommune som muligt vil være af afgørende betydning for en positiv udvikling i hele kommunen og i hele Regionen.

Borgergade 17 . 9620 Aalestrup · post@himmerlandstryk.dk · Tlf. 98 64 12 55

7. februar 2018

De mange frivillige, som hjælper på Klejtrup Friplejehjem, blev 1. februar takket for deres store hjælp med en god fest på Blåbærhaven.

Takkemiddag på Klejtrup Friplejehjem KLEJTRUP: På Klejtrup Friplejehjem afdeling Blåbærhaven holdt de 1. februar fest for deres mange frivillige. Festen blev holdt for at sige tak for den uselviske hjælp alle bidrager til på plejehjemmet - lige fra besøgsvenner, hjælpere til ste-

dets mange arrangementer, bankohjælpere, ledsagere på ture ud af huset og de mange andre ting, stedets frivillige hjælper med Klejtrup Friplejehjems frivillige bidrager også med et frisk pust i dagligdagen for stedets beboere, hvilket er en uvurderlig

hjælp for både beboere og de ansatte. I år var rammerne for festen Blåbærhaven, maden var fra Hersom Forsamlingshus, og underholdningen blev leveret af De Glade Amatører. Stemningen var i top til festen, og alle havde en hyggelig aften.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FrEDaG

LørDaG

SøNDaG

Kl. 21.25:  Spionen fra U.N.C.L.E. Amerikansk actionthriller fra 2015 Under  1960’ernes  kolde  krig  tvinges  CIA-agenten  Napoleon  Solo og KGB-agenten Kuryakin til at slå pjalterne sammen. Et  gådefuldt internationalt forbrydersyndikat pønser nemlig på at  destabilisere den skrøbelige magtbalance mellem øst og vest,  og nu er det op til Solo og Kuryakin at stikke en kæp i hjulet.

Kl. 20.00:  Dansk Melodi Grand Prix 2018 Annette  Heick  og  Johannes  Nymark  byder  velkommen,  når  Dansk Melodi Grand Prix 2018 bliver skudt i gang. Ti, spritnye  og skarpslebne popsange skal konkurrere om muligheden for  at repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest i Portugal i maj måned. Årets show bliver sendt direkte fra Ålborg,  og det bliver, traditionen tro, en aften fyldt med fest og farver.

Kl. 20.00:  Broen IIII (7:8) Dansk/svensk krimiserie fra 2017 Med  Tommy  som  centrum  i  sagen,  fortsætter  opklaringen.  Tommys  mor,  som  sidder  fængslet,  nægter  at  samarbejde.  Niels Thormod dukker igen op i sagen. Det viser sig, at Niels  har  hyret  en  privatdetektiv  og  nu  er  den  privatdetektiv  meldt  savnet. Lillian får en ubehagelig overraskelse. 

Kl. 22.40:  Elysium Amr. actionfilm fra 2013 I år 2154 er Jorden plaget af overbefolkning og forurening, og  de rige er flyttet op til rumstationen Elysium, hvor de lever et  luksusliv.  Maskinarbejderen  Max  De  Costa  drømmer  om  at  komme op på Elysium, og da han bliver ramt af en dødelig strålingsulykke, der kun kan blive kureret af lægerne på Elysium.

Kl. 20.00:  The Karate Kid Amr./kinesisk action-drama fra 2010 I Detroit er den 12-årige dreng Dre den mest populære dreng  i sin klasse, men da hans mor bliver forflyttet til Kina og tager  ham  med,  er  han  på  udebane  og  pludselig  mobbeoffer.  Efter  han  har  fået  bank  på  en  legeplads,  begynder  han  at  træne  kampsporten kung fu med viceværten Hr. Han.

Kl. 21.00:  The Imitation Gam Amr./engelsk drama fra 2015 I  starten  af  Anden  Verdenskrig  får  det  unge  matematikgeni  Alan  Turing  et  superhemmeligt  job  af  den  britiske  regering   - han skal finde en måde at bryde nazisternes Enigma-kode på.  Han  og  en  gruppe  af  forskere,  skakmestre  og  efterretningsfolk, går i gang med at udvikle verdens første computer.


7. februar 2018

Side 15

SIMESTED EL-SERVICE

Nyt VVS firma i Aalestrup! A p S

98 54 81 15 Gert Jensen

El-installationer i bolig og industri

Frands Trangbæk E

LIG

:

NU

• • • • • •

Træpiller Briketter Bark Flis Spagnum til haven Grå og sort granit

• • • • • •

Ærtesten Nødder Stabilgrus Støbemix Sand Muldjord

Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars

Tlf. 98 64 50 10

gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk

• Nybygninger • Tilbygninger • Reparationer

AUT. VVS / BLIKKENSLAGER

Toftegaardsvej 23 • 9620 Aalestrup

Vestergade 13 - 15, Aalestrup

Tlf. 22 27 06 76

Tlf. 28 19 81 77

www.leegaardvvs.dk Mail: vvs@leegaardvvs.dk

JORD - BETON OG MURERARBEJDE

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv Salg og reparation af hvidevarer

• • • • •

Entreprenørarbejde • Aut. Kloakmester • Kloakseparering Maskinudlejning - køreplader • Gravning af søer Oprensning af grøfter • Udlægning af grus med udlægger Alt i anlægsarbejde • Nedsivningsanlæg 18 m teleskop lift udlejes

Hestehøjvej 7, Bjerregrav, 9632 Møldrup

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

NYE GULVE · TÆPPER GARDINER · MARKISER ELLER SOLAFSKÆRMNING?

l Nybygning l Tilbygning

l Køkken montering l Renovering

NYT: Udlejning af 18 m lift

Besøg vort showroom

eller ring og få et godt tilbud! Åbningstider: • Man. + Tors. kl. 13.00 - 17.00 • Lør. kl. 9.30 - 12.30 - eller ring for nærmere aftale!

TLF. 20 10 11 94

BORGERGADE 17 • 9620 AALESTRUP

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen A S

Himmerlands Tryk / Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk

Ejnar 22131704

Kristian Kristensen

Tlf. 23 60 60 95

98 64 12 55

Kontakt os for uforpligtende tilbud

ENTREPRENØRFIRMAET

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Du trykker bare

• Jordarbejde • Betonarbejde • Kloakarbejde • Murerarbejde • Fliser og klinker Brian 22141704

Martin Christensen ApS

HANS LEEGAARD

Kan afhentes på pladsen eller leveres med grab Husk: Vi henter haveaffald med grab Vognmand Frands Trangbæk • Gl. Viborgvej 90 • 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 82 88 • Mobil: 40 63 83 88 • E-Mail: frands@frands-trangbaek.dk

MURERFIRMAET

KB Tømrer og Snedker ApS J Kim B. Jørgensen Bjergegaardsvej 4 Mobil 40 31 84 64 kbj.byg@gmail.com www.kbj-byg.dk l

l

Find DIN fagmand - i Vesthimmerlands Avis

Quick-Guide - til din lokale fagmand Elektriker: En lys idè/Bojsen El 98 64 13 00 / 40 59 80 80 Simested El-Service 98 54 81 15

Hus og Have: Frands Trangbæk 98 64 82 88 / 40 63 83 88 Punkt 20 10 11 94

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

Murer/Entreprenører: Ejnar Nielsen A/S 86 69 17 04 Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS 98 64 82 36 Entreprenørfirmaet Kristian Kristensen 23 60 60 95 Murerfirmaet Martin Christensen 28 19 81 77

Tryksager: Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10

Tømrer/Snedker: MØLDRUP VVS A/S

MØLDRUP VVS A/S

Aut. GAS- og VANDMESTER Mogens Kastrup Nielsen GAS- og VANDMESTER Dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

KBJ Tømrer og Snedker 40 31 84 64 / 98 64 26 10

VVS: Møldrup VVS A/S 86 69 20 99 Hans Leegaard aut. VVS/Blikkenslager 22 27 06 76


Side 16

7. februar 2018

Vesthimmerlands Avis nr. 6 - 2018  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 6 - 2018  

Læs Vesthimmerlands Avis

Advertisement