__MAIN_TEXT__

Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 32 · 110. årg. Onsdag, den 10. august 2016

Aalestrup-håndværkere forbigåes ved licitationer Problemet rejses politisk i byrådets økonomiudvalg Af Thorkil Christensen AALESTRUP: En stribe håndværkere i Aalestrup er skuffede og vrede over, at de ikke får lejlighed til at deltage i licitationer på lokale byggeopgaver, hvor Vesthimmerlands Kommune er bygherre. Seneste eksempel er udvidelse og ombygning af Børnehaven Højgården i Vestergade i Aalestrup, hvor der holdes indbudt licitation, men uden lokale håndværkere har fået lejlighed til at afgive tilbud på de enkelte entrepriser. I stedet må håndværkerne se på, at kolleger fra Løgstør, Farsø og Aars - og som reglerne foreskriver - en enkelt håndværker udenfor kommunen afgiver tilbud og tildeles arbejdet. Håndværkerne anfører samtidig, at den omvendte politik på området - at Aalestrup-firmaerne får lejlighed til at deltage i indbudte licitationer på kommunale opgaver i Farsø, Aars og Løgstør ikke finder sted. De er overladt til sig selv og er nu så vrede, at de har bedt om at få problemet rejst politisk. Håndværkerne har rettet henvendelse til byrådsmedlem Per Bisgaard (V), som finder kritikken berettiget og vil tage den med til drøftelse i byrådets økonomiud-

Per Bisgaard (V): - Det er ikke en ordentlig måde at behandle Aalestrup-håndværkerne på.

valg. - Jeg har stor forståelse for den kritik, som flere håndværkere i Aalestrup har rejst mod den proces, som Vesthimmerlands Kommune har benyttet i forbindelse med tilbygningen til børnehaven Højtoften, siger Per Bisgaard. Byggeriet er udbudt i ”indbudt licitation”, hvilket betyder at minimum tre af de indbudte firmaer skal være lokale og minimum et firma skal være hjemmehørende udenfor kommunen. Lokale håndværksfirmaer i Aalestrup kunne have en berettiget forventning om,

at blive inviteret til at give tilbud på det lokale byggeri, men ved forespørgsler til Vesthimmerlands Kommune har det vist sig, at kun to firmaer er inviteret. Det er ganske enkelt ikke en ordentlig måde at behandle Aalestrup-håndværkerne på, når de i øvrigt heller ikke har modtaget invitationer til at deltage i indbudte licitationer ved byggerier i andre af kommunens byer, siger Per Bisgaard. Per Bisgaard vil også tale håndværkernes sag i økonomiudvalget på vegne af den lokale erhvervsklub. Han vil udbede sig en forklaring på, hvorfor der er en skævdeling, når der skal inviteres til indbudte licitationer. - Vi havde et fantastisk godt møde på Hotel Hvide Kro med teknisk forvaltning sidste år, hvor ledelsen i forvaltningen gav de fremmødte håndværkere en grundig indsigt i, hvorledes man fordeler lokale byggeopgaver, men vi må konstatere, at der i den aktuelle sag er meget langt fra teori til virkelighed, slutter Per Bisgaard. Byggeriet i Aalestrup skal igangsættes i efteråret, så det er på høje tid at ændre på processen, hvis tilbygningen skal stå færdig til den fastsatte dato.

Lions Club Møldrup har 25 års jubilæum I den anledning vil der blive uddelt donationer

DEN 3. SEPTEMBER 2016 KL. 13.00 i Revlingen, Nørregade 15, 9632 Møldrup Foreninger, institutioner, borgere i Hvam sogn og den tidligere Møldrup Kommune opfordres til, inden den 19. august 2016 at indsende ansøgninger til: Lions Møldrup, Skovgaardsvej 14, Ulbjerg, 8832 Skals e-mail adresse: medlem.5724@lions.dk For at komme i betragtning skal det ansøgte falde inden for følgende almenvelgørende formål. Det kan for eksempel være: • Støtte til anskaffelse af hjælpemidler til handicappede medborgere, • Ungdomsarbejde i foreningsregi, • Ældreomsorg, • Misbrugsbekæmpelse mm.

Lions Club Møldrup vil gerne høre fra jer

Mange husker de gamle stationsbyskilte med de karakteristiske mørkerøde bogstaver. Nu kommer Skals på banen igen - med istandsættelse af byens godsbanehus - med nyt skilt.

Skals på banen igen... SKALS: Christina K. Loftager, indehaver af Chrisser Skilte i Viborg, afleverede forleden med et stort smil to skilte til det gamle godsbanehus i Skals. Dermed er hun med til at bringe Skals på banen igen. Skiltene, som oser af jernbanenostalgi er skænket kvit og frit til den lille arbejdsgruppe af frivillige, der med Skals Borgerforening

som ”bagmand” er i færd med at renovere godsbanehuset fordi det er, som de siger, en bygning der er værd at bevare. Arbejdsgruppen er meget stolte over forståelsen og gaverne til byen Skals. De to skilte repræsenterer en værdi af knap 5000 kr. Klyngen får noget at se på, men turismen i området får også glæde af det fremadrettet.

Når huset står færdigt, vil der blive holdt en lille event omkring et stykke lokalhistorie der bevares nogle flere år. Alternativet var salg eller nedrivning. - Vi bliver da helt misundelige over, hvad Skals kan, siger Christina Loftager som flere gange har bemærket at der er vilje og medieinteresse for byen Skals. Kun få kilometer fra staden...

E L E H D U B TI L NED Å RUP: ST M AUGÜGU Ø LD G E R FARVE R M

25%

HOS FL

G N I L A M R E G G PÅ ALT FLlderÜikke tilbudsvarer Gæ

gode id lt a r a h i V : K H US vinyl g o r e p p æ t å p r prise Køb din maling hos malermesteren og få råd!

MALERFIRMAET C. QUORNING Nørregade 22 K • 9632 Møldrup • Tlf. 86 69 22 35 Åbent tirs-fre 13.00 - 17.30, lør 9.30 -13.00


Side 2

10. august 2016

Lions i Møldrup er klar med jubilæumsdonationer Snart 25 år siden Lions Club Møldrup blev stiftet

HIF91 Aalestrups bestyrelse i jubilæumsåret: Michelle Jørgensen, Bent Loft Østrup, Carsten Nordentoft (formand), Flemming Hald og Tina Nordentoft ved de mange præmier som medlemmerne har vundet i de 25 år.

25 år blev fejret i Aalestrup dem var mødt op i Aalestrup Idrætscenter lørdag eftermiddag, hvor man havde valgt at dagen skulle fejres. Bestyrelsen havde arrangeret en kagekonkurrence, og det var da også nogle meget lækre og festlige kager deltagerne skulle be-

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Handicapidrætsforeningen HIF91 Aalestrup har fejret 25 års jubilæum. Foreningen blev stiftet i 1991 og dengang var der 35 medlemmer. I jubilæumsåret er der 114 medlemmer og en del af

Karen Kristensen og Inga Vad Nielsen har været aktive i alle 25 år og fik overrakt blomster på jubilæumsdagen.

Klip for hele familien Åbningstider:

Mandag................... LUKKET Tirsdag til torsdag......... 9-17 Fredag.......................... 9-18 Lørdag.......................... 8-12

online booking:

www.askepot-aalestrup.dk Ferielukket uge 29 og 30

Askepot

v/ Heidi Bygvraa Vestergade 11, Aalestrup Heidi

Pernille

98 64 27 64

POLITIrapporten for Aalestrup

Indbrud

NØRAGER: I sidste uge var der indbrud på Sortebakkeskolen i Nørager. Ved at slå hul i en rude er tyven kommet ind på skolen, hvorfra der er stjålet to pengekasser med et mindre kontantbeløb.

dømme og sætte tænderne i sammen med kaffen. Forinden havde borgmester Knud Kristensen været på besøg og han holdt en jubilæumstale. Borgmesteren kom ind på, at det var et flot arbejde der var præsteret sammen med et godt sammenhold i foreningen og bemærkede at tre af dem som begyndte i 1991, var med til jubilæet. Han lod også skinne igennem, at et 25 års jubilæum ikke er noget som kommer af sig selv, det kræver indsats fra såvel forældre som pårørende, så der også bliver noget at fejre på 50 års dagen. - Jeg vil gerne takke jer for den store indsats, som har været med til at gøre denne dag mulig og når jeg ser på bordet med de mange præmier, så har der virkelig været stor aktivitet i de første 25 år. Klubben har været meget aktiv og har deltaget i mange stævner. Jeg ønsker held og lykke i fremtiden for klubben, sluttede borgmesteren. Eftermiddagen bød, udover kagekonkurrence, på kaffe og hyggeligt samvær også på lidt motion i form af hockey.

MØLDRUP: I september for  25 år siden blev Lions Club Møldrup stiftet og isamtidig blev der indgået medlemsskab af Lions International. Næste år kan Lions-organisationen fejre 100 års jubilæum.  Formålet er at støtte almennyttige initiativer, fortrinsvis gennem en lokal og personlig indsats - og at fremme den mellemfolkelige forståelse. Støttemidler kommer fra klubbens pengegivende aktiviteter, og støtte ydes i størst muligt omfang i lokalområdet.

Klubbens medlemmer har besluttet, at jubilæet skal markeres ved uddeling af donationer i overensstemmelse med Lions-organisationens ånd. Lions Club Møldrup opfordrer derfor foreninger og borgere i Hvam sogn og den tidligere Møldrup Kommune til at indsende ansøgninger. Initiativtageren til Lions, Melvin Jones, er kendt for indførelse af ”Den hvide stok”, som blinde og svagtseende benytter. Denne stok er i de senere

år videreudviklet til en intelligent blindestok kaldet “I-Cane stok”. Klubben håber, at modtage en ansøgning fra en svagtseende, som har mod på at benytte denne stok i hverdagen. Donationerne vil blive overrakt 3. september ved en reception i ”Revlingen” i Møldrup. Lions-klubbens indsamlede midler går ubeskåret til uddeling, idet medlemmernes kontingent finansierer administrationen, herunder møde- og rejseaktivitet.

Ny SDU-professor er fra Nørager NØRAGER: Jens Troelsen, 46 år, og oprindelig fra Nørager, er udpeget som professor i Active Living ved Syddansk Universitet,. Active Living er et nyt forskningsområde, der undersøger, hvordan fysisk aktivitet i højere grad kan integreres i vores dagligdag. Forskningen er i særlig grad rettet mod, hvordan vi skaber fysiske og organisatoriske rammer, der appellerer til mere fysisk aktivitet i hverdagen, mens vi for eksempel er på arbejde, i skole, holder fri eller transporterer os. Formålet er at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan vi skal indrette fx byrum, landskaber, skoler, bygninger, sti- og vejsystemer for at modvirke den stigende forekomst af en passiv, inaktiv livstil. Jens Troelsen er født og opvokset i Gl. Nørager. Det er ikke fra fremmede, at han har fået interessen for idræt, fysisk aktivitet og Active Living. Forældrene, Gerda og Jørgen Troelsen, og de to søstre, Hanne og

Har du ikke modtaget onsdag inden kl. 20.00 - så kontakt vores budomdeling:

Distribution på telefon 99 35 34 34 fra torsdag kl. 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

elsen sin forskningskarriere på Syddansk Universitet, fik ph.d.-grad i 2004 og har efterfølgende haft ansættelse som post.doc, adjunkt og lektor på Institut for Idræt og Biomekanik. Siden 2013 har han fungeret som leder af forskningsenheden Active Living, der består af 22 forskere. I sin forskningskarriere har han været med til at udvikle, opbygge og konsolidere Active Living som forskningsområde nationalt og internationalt. Dette er blandt andet gjort ved at skrive videnskabelige artikler og rapporter, undervise og vejlede studerende, hjemtage store Jens Troelsen fra Nørager er ny forskningsbevillinger, genprofessor i Active Living. nemføre større interventionsforskningsprojekter, og Lone har tidligt påvirket deltage på adskillige interham i den retning ved at nationale konferencer. Han være aktive i gymnastik og har etableret sig i et stærkt internationalt forskningsfodbold. Jens Troelsen var elev netværk med bl.a. længere på Sortebakkeskolen og tog ophold på University of efterfølgende 10. klasse på California, San Diego, UniHimmerlands Ungdoms- versity of Melbourne og skole. Herefter tog han Griffith University, BrisHøjere Handelseksamen bane. Jens Troelsen har også på Aars Handelsskole, aftjente sin værnepligt i været bestyrelsesmedlem i den Kgl. Livgarde, var på Idrættens Analyseinstitut, USA-rundrejse og var elev og er i øjeblikket medlem og ”bisse” på Gymnastik- af Kræftens Bekæmpelses højskolen i Ollerup. I 1993 forebyggelsesråd. I de seindledte han sin univer- neste 20 år har han været sitetsuddannelse på Syd- instruktør for et drengedansk Universitet, Odense, gymnastikhold på Fyn, har og blev i 1999 cand.scient i siddet i børnehavens forælidræt og historie. Parallelt dreråd og dyrker i sin fritid med færdiggørelsen af sine løb og cykling. Der er tiltrædelsessemistudier var han i perioden 1997-1999 ansat som høj- nar og reception for Jens skolelærer på Ryslinge Høj- Troelsen fredag, 2. september på Syddansk Universiskole. I 2000 indledte Jens Tro- tet i Odense.

TRANSPORTANLÆG OG BLANDEANLÆG Vi giver gerne tilbud på transportanlæg og blandeanlæg samt renovering og forandringer Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC fræser opgaver Se vores vintertilbud på www.snkorn.dk

kornteknik APS 9632 MØLDRUP • TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70 • www.snkorn.dk


10. august 2016

Side 3

NY GENBRUGSPLADS & SORTERINGSHAL AALESTRUP

Borgergade 49 i AALESTRUP inviterer alle interesserede til

ÅBNINGSRECEPTION for kommunens første private genbrugsplads for erhverv

FREDAG DEN 19. AUGUST KL. 14.00 r e t s e m g Bor

n e s n e t s i r K ud er

Kn

pp i l k g o r kommerønne snor den g

r og e m m o k en k ngen s o o k i r K e r b e a Kn Sup s n e m , r ølse p r nd e a r v e v g r o l se ø leverer

Her hos os kan du fremover aflevere

ALLE FORMER FOR GENANVENDELIGT AFFALD fra såvel erhverv som private (dog ikke jernskrot og biler) Vi kan også hente det hjemme hos dig! Vi afhenter og modtager blandet affald fra dødsboer, byggerier og virksomheder til sortering Afgift efter vægt. Alt affald vejes på vores nye brovægt Vi tilbyder også

INDSAMLING AF AFFALD

ng i n d l o h r nde u e k s l a ik Den mus t i hænderne på er lag

n e M Jazz Four «

p u r t s e l a A

g n i l c Recy

fra erhverv, butikker og landbrug - med særskilte indsamlinger af

GLAS & FLASKER METAL • PAP • PLAST

Vi har et stort netværk og samarbejder med rigtig mange af områdets vognmænd – så ring til vores konsulent på 4073 9254 og få en snak om DINE muligheder!

g n i n t e r r o f s d n a m n g o V d Simeste

4 5 2 9 3 7 0 4 om dine g og hør

Rin

en Bach t r o M / v ade 49 g r e g r o B lestrup a A 0 2 6 9

der

mulighe


Side 4

10. august 2016

Børn lærte om hverdagen i gamle dage i Hvalpsund Af Hanne Monrad

Der plejer at være mange til Høstdag på Hessel.

Høstdag på Herregården Hessel ved Hvalpsund

HVALPSUND: Hver onsdag i skolernes sommerferie har Herregården Hessel ved Hvalpsund haft et arrangement for børn, ”Levendegørelse af Hessel”. I fire timer kunne børnene lære om, hvordan hverdagen var for omkring 100 år siden. Børnene kunne blive klædt i de gamle dragter for at kunne føle sig helt som børn i gamle dage. Mange af de frivillige på Hessel mødte gerne op for at være med til at gøre børn klogere på den tid, hvor alting ikke var så enkelt som i dag. Deltagerne kunne få lov til at prøve at væve i vævestuen og i køkkenet blev

Mathilde lærte hvordan man bagte æbleskiver på det gamle komfur på Hessel.

der bagt æbleskiver på det store sorte komfur. I laden kunne man behandle hør igennem de mange faser der skulle til, før man havde

et produkt som var anvendelig til f.eks. at væve med og så kunne man selv lave et reb måske til et sjippetov og ved et senere besøg hos trædrejerne kunne man få lavet trægreb til sjippetovet. I de hyggelige stuer på herregården kunne voksne og børn se udstillingen og også her var der gang i forskellige sysler, f.eks. knipling. Mange forældre og bedsteforældre mødte op for at opleve tiden, hvor tingene tog tid, de kunne fortælle og få en god snak med børnene om de forskellige aktiviteter og fra Hessel lyder det, at det er der rigtig mange der benyttede sig af, så det har været en stor succes i sommerferien.

Herregården afvikler høstdag søndag, 14. august HVALPSUND: Dagen er fuld af aktiviteter, og der er masser at opleve for publikum. På forsøgsmarkerne over for indgangen bliver der præsentation af gamle korn- og roesorter, flere af dem kunne være interessante at dyrke i dag. Der bliver også fortalt om Hessels frugthave, som blev etableret i 2012. Alle veteranmaskinerne bliver herefter præsenteret, inden høsten går i gang. Her vil man se gamle veterantraktorer, mejetærskere, halmpressere og river fra før verden gik af lave. Der vil desuden være traktorkørsel til markerne og også en ”X-traktor” - der henter folk fra parkeringspladsen hen til indgangen, så de ikke har så langt at gå.

På gårdspladsen kører hestegangen - datidens elektricitetsværk, og bag laden kan man se det store tærskeværk og mange mindre maskiner. Her bliver der også vist gammeldags tækning, og hvordan det var at tærske med plejl.

Høsten Traditionen på Hessel er at vise høst med le, som det foregik før maskinerne tog over. På Hessel foretages høsten af ”hovbønder”, som har hoveripligt og som er under opsyn af både den strenge ”ladefoged” og ”ridefoged”. Sammen opfører de en form for skuespil for publikum. Efter et skrapt eftersyn af hovbøndernes redska-

ber, som foregår på gårdspladsen, går man afsted til marken. Der er dog en af karlene som får en tår over tørsten, og det kommer han til at bøde for på træhesten. Familien Elle har også travlt. De har besøg af familien og skal afsted til høstgudstjeneste. Dette foregår i flotte kareter på gårdspladsen, og når de kommer hjem, er der høstgilde for folkene. Optoget med de flotte kareter kører igennem Hvalpsund, hvor der bliver gjort holdt på pladsen ved færgehavnen og ved plejehjemmet Hesselvang. Her bliver der danset og sunget et par sange, inden de vender tilbage til Hessel. Når de trætte høstfolk kommer hjem fra marken, skal man først lige have straffet den fordrukne karl, men så skal det også fejres at høsten er kommet i hus. Dette forgår på gårdspladsen under megen lystighed.

Gamle håndværk

Søndag, 14. august holdes der Høstdag på Herregården Hessel ved Hvalpsund.

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

Der vil være masser af aktiviteter hele dagen på Hessel: Smedene arbejder i smedjen, og der er vævning på de gamle skaftevæve både i stuehus og vævestuen i forvalterboligen. Vaskekonerne vasker på gårdspladsen ligesom rebslageren også holder til her, og trædrejerne arbejder i karetmagerværkstedet. Køkkenpigerne arbejder i det gamle køkken i stuehuset, hvor der både er smagsprøver, og mulighed for at købe mel eller få malet sit eget speltmel. Ølbryggerne arbejder i bryggerset - og har nok en lille smagsprøve, ligesom snapselauget står klar med smagsprøver og fortæller om de mange kryddersnapse. Der er boder i laden og lunden, gammeldags isvafler og fadøl, og for børnene er der trækture med hest, karamel-skattejagt og halmborg. Dagen igennem er der mulighed for kaperkørsel.

Møldrup Borgerlaug deltog i Revlingefestens optog og blev kåret som nummer tre.

En travl sommer for Møldrup Borgerlaug Alle byens blomsterkummer er plantet til og vandet MØLDRUP: Møldrup Borgerlaug har holdt en fælles arbejdsdag for laugets medlemmer. Omkring madpakkehuset og det nærliggende område er en stor jorddynge blevet fordelt, og der er slået græs. - Overskydende jord er blevet fordelt langs et stykke af Himmerlandsstien, så det nu er nemmere at slå græsset og holde omgivelserne ved stien pæne, siger oldermand Lauritz Laustsen. Fem blomsterkummer er også plantet til og pynter nu ved Himmerlandsstien. Dermed er alle blomsterkummerne i byen plantet til, og og laugets medlemmer sørger for vanding i løbet af sommeren, så blomsterne forhåbentligt vil holde sig flotte helt til efteråret. Foruden de fælles arbejdsdage har alle medlemmer faste opgaver med at passe og vedligeholde Møldrups grønne områder, opgaver der passes med ildhu og entusiasme. Til næste arbejdsdag vil

Blomster pynter i Møldrup.

alle de løg, der er givet til borgerlauget af private, blive plantet bl. a. langs Himmerlandsstien. Hvis nogen har blomsterløg i overskud - også gerne brugte løg, kan man stadig aflevere dem hos oldermanden på Nybovænget 16 i Møldrup. Løgene vil så i løbet af efteråret blive plantet rundt om i byen, så de til foråret kan være til glæde for borgerne.

I forbindelse med Revlingefesten var det Møldrup Borgerlaugs opgave hver morgen at tømme affaldsbøtterne, og inden festen var hele byen gået igennem med hensyn til oprydning og græsslåning, så den kunne tage sig pæn ud. - Lauget deltog også i Revlingefestens optog, og i den forbindelse fik vi en fornem tredjeplads, det er vi meget glade for, slutter Lauritz Laustsen. Borgerlaugets næste opgave, udover de daglige gøremål, er at hjælpe i forbindelse med ”Den store klassefest” på Møldrup skole, Borgerlauget assisterer med til at dække bord og folde servietter.    Det er hyggeligt at være med i Møldrups Borgerlaug. Når arbejdet på de fælles arbejdsdage er gjort, er det tid til fælles hygge omkring kaffe, te og en god hjemmebagt kage og hvis der er nogen, som har lyst til at være med, er der altid plads til en til, slutter Lauritz Laustsen.


10. august 2016

Side 5


Side 6

10. august 2016

Gammel silo som vartegn i Gedsted Af Thorkil Christensen

Den nye flisvarmeværk i Gedsted er opført på den tidligere DLG-grund ved Østergade og Nørrevangen. Den gamle lagerhal i baggrunden skal anvendes til opbevaring af flis. Værker indvies på fredag samtidig med at Gedsted Varmeværks 60 års jubilæum markeres.

Gedsted Varmeværk går fra biogas til flis Indvielsen af nyt flisværk sker i jubilæumsår Af Thorkil Christensen GEDSTED: Det er 60 år siden at Gedsted Varmeværk blev etableret og jubilæet markeres med en reception på fredag, 12. august, hvor man samtidig indvier et nyt flisværk på den tidligere DLG-grund ved Østergade. Der er tale om et turnkey flisfyret biomasseanlæg. Fra tidligere at have fyret med biogas fra Gedsted Nørgaard og naturgas går Gedsted Varmeværk over til hovedsagelig at fyre med flis. Værket har fået de op-

timale muligheder på grunden ved Østergade, hvor en hal fra DLG-tiden genanvendes til opbevaring af flis. Selve biomasseanlægget er installeret i en nyopført kedelbygning på 300 kvadratmeter. Der er anlagt en flisgrav og installeret traverskran som forsyner kedellinien med flis. Selve kedellinjen indeholder kedel og et vaske- og køletårn. Det nye biomasseanlæg i Gedsted kan yde 1,5 MW. som er tilstrækkelig til at forsyne de 400 forbrugere med varme. Installeringen

60 års jubilæum - INDVIELSE AF FLISVÆRK -

I den anledning vil det glæde os at se forbrugere, leverandører, samarbejdspartnere samt forretningsforbindelser til

RECEPTION

fredag, 12. august kl. 13 til 16 på det nye flisværk Østergade 51, Gedsted Vi håber, at I vil komme og dele denne festdag sammen med os. Med venlig hilsen Bestyrelse og medarbejdere

Gedsted Varmeværk

Bestyrelsesmedlem Per Ibsen: Nyt flisværk giver besparelse for forbrugerne.

af anlægget blev indledt i efteråret 2015. Der er kørt forskellige tests og alt fungerer efter hensigten - oven i købet med en straks-bespa-

relse på varmeregningen for værkets 400 forbrugere. - Det er jo ret imponerende, og det er da ingen hemmelighed, at der var modstand i Gedsted mod denne store investering da vi i sin tid begyndte at tale om planerne. Men denne modstand er forstummet nu, hvor en gennemsnitlig besparelse pr. husstand på mellem 1500 og 2000 kr. om året er resultatet for den enkelte forbruger, siger medlem af Gedsted Varmeværks bestyrelse, Per Ibsen. Selve flisværket er projekteret og leveret af firmaet Industrivarme, men lokale håndværkere har løst opgaven med jordarbejde, tømrerarbejde, el-installation og smede og VVS-arbejde på velfærdsdelen. - Det er blevet et rigtig godt resultat til gavn for Gedsted. Og med det nye flisværk kan vi garantere driftssikkerhed og - ikke mindst - miljørigtig og CO2-neutral varmeproduktion til forbrugerne, siger Per Ibsen.

GEDSTED: Med Gedsted Varmeværks køb af den tidligere DLG-grund med tilhørende bygninger i Østergade åbner der sig helt nye muligheder i byen. Ikke alene får Gedsted et nyt varmeværk, men også et nyt grønt område ved indkørselen til byen - og en gammel silo kan blive byen vartegn. - Det er bestyrelsens tanke, at siloen der kan ses på lang afstand skal renses af, pudses og males. Den høje silo har jo i mange år været en del af bybilledet, og i stedet for at vælte den vil vi forsøge at få noget pænt ud af bygningen, siger varmeværkets driftsleder Tommi Østergaard. En gedebuk er jo allerede Gedsteds vartegn og bruges i mange sammenhænge. Tommi Østergaard udelukker da heller ikke, at en kreativ sjæl kan komme forbi med en god ide til, hvordan siloen kan

DLGs gamle silo i Gedsted skal pudses og males, så den kan blive et smukt vartegn for byen. Silobygningen og grunden ejes nu af Gedsted Varmeværk.

Stor udvikling på varmeværket i Gedsted i de seneste 10 år GEDSTED: Gedsteds Varmeværks bestyrelse og medarbejdere er enige om, at der gennem de 60 år er ”løbet utrolig meget vand gennem åen”. Og siden 50 års jubilæet i 2006 er der også sket meget nyt på varmeværket. F. eks. blev der i 2006 indgået en samarbejdsaftale med Hvalpsund Kraftvarmeværk og Gedsted Vandværk, så varmeværket i Gedsted overtog administrationen. Denne aftale åbnede for nye beman-

dingsmæssige muligheder i takt med udviklingen og i dag er tre medarbejdere på varmeværket, driftsleder Tommi Østergaard, driftsassistent Jan Mogensen log administrator Anette T. Kidmose. I 2007 begyndte Gedsted Varmeværk at fyre med biogas leveret af Gedsted Nørgaard, men denne leverance ophørte i 2015. Det var for usikkert med kun een varmekilde og værket satsede derfor sideløbende på naturgas og flis. Det førte til

blive til noget smukt for Gedsted. Og måske kommer gedebukken til at indgå i et sådant projekt. Udover at siloen kan blive et vartegn for Gedsted har varmeværket også en indtjening fra bygningen som er så høj, at to teleselskaber har lejet en plads på toppen til placering af antenner. Det giver ikke alene god forbindelse, men også god økonomisk mening, idet lejeindtægterne i sidste ende er med til at nedbringe varmeregningen for forbrugerne i Gedsted. Selv om der nu er bygget et stort moderne flisværk på DLG-grunden er der stadig mange ledige kvadratmeter tilbage - vel at mærke kvadratmeter som munder ud i Østergade selv om indkørselen til værket er fra Nørrevangen. På det store areal forestiller bestyrelsen sig et pænt grønt område, som kan være med til at gøre den del af Gedsted mere attraktiv.

overvejelser om at opføre et helt nyt flisværk og da det blev muligt at erhverve den tidligere DLG-grund i Østergade blev den købt til formålet. Erfaringer havde man allerede fra samarbejdet med Hvalpsund Kraftvarmeværk, og med små ændringer står der nu en næsten tro kopi i Gedsted.

Transmissionsledning Det oprindelige varmeværk på Nørrevold midt i byen er også bevaret, og der er lagt

en transmissionsledning mellem de to værker, så man i tilfælde af driftstop eller behov for ekstra varme har en back up. Fra 2009 til 2016 blev der foretaget en gennemgribende renovering af ledningsnettet i hele byen. I 2015 blev første spadestik taget til det nye flisværk på den gamle DLGgrund i industrikvarteret. Med flisværket følger en 1,5 Mw kedel, som skal supplere de to eksisterende motorer i det gamle værk på Nørrevold. I juni blev der igangsat tests på værket, så bestyrelse og medarbejdere er sikre på at værket kan være køreklar inden højsæsonen for varme for alvor sætter ind.


10. august 2016

Side 7

Driftige mænd tog initiativ til varmeværket i Gedsted Et ønske er at få industrikvarteret med på fjernvarmenettet Af Thorkil Christensen GEDSTED: A. C. Hessellund, Alfred Nielsen, Mandrup Nielsen, Chr. Søndergaard og Sigfred Jensen udgjorde den arbejdsgruppe som for mere end 60 år siden lavede forarbejdet til det andelsselskab som fra 14. august 1956 skulle drive Gedsted Varmeværk. Det var driftige og fremsynede borgere som ville det godt for Gedsted. Det forbrugerejede varmeværk blev sat i drift i oktober samme år, og adressen var Vesterbro 2. Der var tale om et oliefyret fjernvarmeværk. Men i 1956 var der stadig lidt skepsis omkring begrebet fjernvarme. Måske mest på grund af de økonomiske omkostninger, tilslutningsafgifter osv. De fleste havde eget oliefyr eller kakkelovn på parcellen, men der blev startet op med 39 forbrugere. I dag 60 år efter er antallet vokset til knap 450. - Og der er mulighed for at flere kan komme med.

I 1988 blev der opført en ny gasfyret varmecentral på Nørrevold i Gedsted.

Der er 530 husstande i forsyningsområdet og jo flere der er med, jo bedre bliver økonomien, siger driftsleder Tommi Østergaard som passer varmeværket sammen med yderligere to ansatte. De klarer også driften af Hvalpsund Varmeværk, som fyrer med flis og har været en god inspirator for bestyrelsen da der skulle træffes en beslutning om overgang fra biogas til flis og opførelse af et helt nyt værk. Værket i Hvalpsund kører eminent, og forbrugerne her har den laveste varmepris i Vesthimmerland, så der blev truffet beslutning om at opføre et tilsvarende flisværk i Ged-

TØMRERARBEJDET:

sted. Pris 13,5 mio. kr. I årene efter etableringen kom der flere og flere forbrugere til og behovet for fjernvarme i byen blev så stort, at man i 1988 måtte opføre en ny gasfyret varmecentral på Nørrevold 2B. Første spadestik blev taget i foråret 1988. 29. oktober samme år blev værket indviet. I 1994 blev der taget beslutning om, at Gedsted Varmeværk skulle være et kraftvarmeværk, og i løbet af efteråret blev der opført en tilbygning til det eksisterende varmeværk for at kunne huse de nye gasmotorer. Gedsted Varmeværk var nu blevet et kraftvarmeværk som sideløbende med

varme også kunne producere elektricitet. Denne elektricitet blev aftaget af Energi Midt, som distribuerede elektriciteten videre. For 10 år siden arbejdede bestyrelsen med at finde en alternativ brændselsform biogas. Det var nærliggende, idet ”naboen”, Gedsted Nørgaard, var i stand til at levere biogas og i 2007 overgik man så til fyring med biogas. Gedsted Nørgaard gik konkurs i 2015, men bestyrelsen var allerede i gang med at se sig om efter en ny energikilde. - Det har taget to år at opnå myndighedsgodkendelser. DLG-grunden i Østergade skulle købes og første spadestik blev taget i december 2015. 20. juni kørte det nye flisværk, siger Tommi Østergaard, som mener at værket kan producere 60 til 65 pct. af forbruget hvis ejendommene i Gedsteds industriområde også bliver varmeaftagere. Indtil da kan man producere 80 pct. af varmen på flisanlægget.

VVS- OG SMEDEARBEJDET:

Resten skal så produceres med naturgas på det eksisterende anlæg på Nørrevold. Automatik sørger for at det gamle anlæg går igang, og en transmissionsledning mellem midtbyen og industrikvarteret sender varmen ud i nettet, hvis det

nye flisværk ikke kan klare varmeforsyningen. Bestyrelsen i jubilæumsåret består af Brian Bertelsen, formand, Anders Hessellund, næstformand, Henrik Heshe, Finn Bisgaard, Karl Jakob Bisgaard, Per Ibsen og Ove Buchwardt.

HOVEDENTREPRISE:

FÆRDIGBETON:

Tlf. 98 64 50 14 FJORDVEJENS BYGNINGSSERVICE Thomas & Niels Chr. Jensen 25 39 39 85 • 40 16 50 39 www.fbs-byg.dk

JORD- OG BETONARBEJDET:

ole@smede-vvs.dk www.smede-vvs.dk

REVISION:

Nørrevangen 18 • 9631 Gedsted

EL-ARBEJDET:

Hessellund EL GEDSTED ApS Løgstørvej 14, 9600 Aars, Tlf. +45 96 98 23 00

Aut. elektro-installatør

Vesterbro 3-5 • 9631 Gedsted Tlf. 9864 5043 - 9864 5599


Side 8

10. august 2016

Åbent hus Jeg serverer gule ærter med tilbehør

DEN 22. AUGUST FRA 17.00 - 20.00 på Frugtvejen 70 for familie, naboer og venner der ønsker at sige tillykke til mig.

Hilsen Jens

Kære Anton din 5 års fødselsdag idag

Hej Anton

Kræftens Bekæmpelse arrangerer tur til Paradiset AALESTRUP: Kræftens Bekæmpelses lokaludvalg, som dækker den tilbageværende del af den tidligere Aalestrup kommune, genoptager nu de tidligere aftenture rundt til skønne og interessante steder i området. I år har man valgt, at byde på en tur til et naturskønt område ved Gedsted, der kaldes Paradiset. I området blev der, i forbindelse med projekt ”Spor i landskabet” lavet vandrestier og der blev lavet en bro over Lerkenfeldt Å, hvor den løber ud i Louns Bredning. ”Paradiset” er et område, hvor den gamle hærvej er gået igennem. Turen går

Hans Andersen, Gedsted, fortæller om Sporet ved Paradis.

gennem en dejlig gammel løvskov og fra toppen af bakkerne, er der en fanta-

stisk udsigt over engene og fjord. På turen vil Hans Andersen, Gedsted, bl.a. fortælle om, hvad der foregik i området under anden verdenskrig. Der vil være mulighed for at gå en kortere tur, for dem der ønsker det. Kræftens Bekæmpelse vil under turen servere kaffe og kage, som man håber, kan nydes i ”Paradiset”. Hvis vejret ikke arter sig til det, vil kaffe blive serveret indendørs. - Vi, i lokaludvalget, håber, at mange vil deltage denne aften, således, at vi igen kan få gang i den årlige tradition med aftentur, siger Inger Stad.

Tillykke med de 5 år Et stort klem fra Kreidler Nicke Elin og Henning

❤ Det er med stor sorg, vi pludselig har mistet min kærlige hustru, mor, svigermor, farmor, søster og svigerinde

Susanne Damsted Andersen 30. 07. 1956 - 07.08. 2016

Elsket og savnet Bjarne, Telly, Louise, Emma, Johnny og Katrine Bisættelse fra Ulbjerg Kirke, torsdag d. 11. 08. kl. 13.00

Min elskede hustru, vor kære mor, svigermor, mormor, søster og moster.

Betty Graven Christensen

Vesthimmerlands Jagtforening har afviklet pokalskydning. Vinderne blev: Vesthimmerlands hovedskydning: Børge Andersen. Vesthimmerlands trap: Mads Sørensen. Veteran: Kristian Sloth. Støttrup hovedskydning: Jan Madsen. Støttrup trap: Brian Andersen. Bagduer: Mads Sørensen. Pigepokalen: Zita Ballegaard Jensen.

Pokalskydning JAGTFORENING: Vesthimmerlands Jagtforening har afholdt foreningens pokalskydning. Det foregik på V.H.S.C. skydecenter i Ulbjerg. Medlemmerne dystede om syv pokaler, og de fik efterfølgende disse ejermænd: Vesthimmerlands

* 12. februar 1940 † 6. august 2016 Et varmt og kærligt hjerte er holdt op med at slå to flittige hænder er gået i stå På familiens vegne

80 år

hovedskydning: Børge Andersen. Vesthimmerlands trap: Mads Sørensen. Veteran: Kristian Sloth. Støttrup hovedskydning: Jan Madsen. Støttrup trap: Brian Andersen. Bagduer: Mads Sørensen. Pigepokalen: Zita Ballegaard Jensen.

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Ib Hanne Mette og Susanne Bisættelsen finder sted fra Hvilsom Kirke torsdag den 11. august kl. 15.00 Højtideligheden slutter ved kirken

Din lokale bedemand · Exam. bedemand Jens Møller

Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Leif Sørensen * 4. september 1933 er stille sovet ind Testrup, den 7. august 2016 Tak for alt

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

35 års ng erfari

Lørdag, 13. august vies i Gl. Ullits Kirke: Katrine Kragh Jørgensen, datter af Dorte og Tommy Kragh Jørgensen, Durup, og Jakob Cæsar Jensen, søn af Charlotte og Tage Jensen, Fjelsø.

Begravelse til fast pris kr. 10.500,- kr. Med gravsten kr. 15.500,- kr.

Tlf. 30 32 62 01 Se på www.begravelsetilfastpris.dk

Bedemand og stenhugger

Jan & Stinne Hansen

Elin Ole, Søren, Else og Bent Svigerbørn, børnebørn og oldebørn Begravelsen finder sted fra Testrup Kirke onsdag den 17. august kl. 13.30

Bryllup

VED DØDSFALD AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69

Min kære mand, vores kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Hans Andersen, Vesterbro 39, Gedsted, kan torsdag, 11. august fejre 80 års fødselsdag.

Vestergade 21, 9620 Aalestrup

Birgitte Landry

Torben Rask

Hans Landry

Gravsten Spar 25%

Else Laursen - 30 år på Vesterbølle Efterskole.

30 års jubilæum i Vesterbølle VESTERBØLLE: Søndag tog Vesterbølle Efterskole imod årets nye elevhold, og lærer Else Laursen har været med ombord og budt velkommen til nye elever hvert år i august lige siden 1986 da skolen blev indviet. Hun har således 30 års jubilæum, og Vesterbølle er utrolig privilegeret ved stadig at have en kvinde som hende i huset. Else Laursen dimitterede på Silkeborg Seminarium og fandt hurtigt vej til Vesterbølle Efterskole, hvor hun underviser i fagene dansk, engelsk og hjemkundskab. Hun er også vejleder og sørger for, at de unge får smag på det virkelige erhvervsliv. Alt sammen gør hun med dygtighed og engagement. Else Laursen er både i lærerjobbet og privat højt respekteret for sin facon - kendetegnet ved varme, omsorg, åbenhed, respektfuldhed, anerkendelse og ikke mindst et godt humør. Hun er klog på mennesker og kærer sig om dem - det mærker både elever, kolleger, venner og familie. Else Laursen har valgt at blive på Vesterbølle i så mange år af en grund - her harmonerer værdierne med det menneske, hun er og den lærergerning, som hun er så glad for. For hende er lærerjobbet nemlig mere end et job - nok snarere et kald. Else Laursen blev født i Rask Mølle ved Vejle og bor nu i Vesterbølle sammen med sin mand Orla. Sammen har de sønnerne Rasmus og Peter. I fritiden dyrker hun i bogstavelig forstand det grønne og går meget op planter i både have og drivhus. Fritiden bruger hun også på madlavning, rejser og på at være noget for andre. Hun er meget aktiv i ”Venligboerne” i Aalestrup, hvor hun er med til at bygge bro med flygtninge.

Al opmærksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Asta Poulsen, Fjelsø


10. august 2016

Side 9

Hjertemotionen

I Aars Fysioterapi og Træningscenter starter igen

Onsdag den 24. august Hold 1 kl. 8.30-10, få ledige pladser, dette hold Hold 2 kl. 13-14.30 Hold 3 kl. 14.30 -16 Evt. kontakt til Anna Marie Wittrup tlf. 21 13 26 87

HJERTEFORENINGEN

Gudstjeneste i Nordskoven i Bjerregrav

Søndag den 14. august kl. 11:00 Kan man fejre gudstjeneste i skoven? Kom og giv dit besyv med. Søndag den 14. august er der gudstjenestegilde i skoven, og skovens beboer har også inviteret dig.

SÆSONSTART! Det rytmiske kor "A PIECE OF CAKE"

Torsdag den 11. august kl. 19.15 i Musikhuset ALFA starter koret efterårssæsonen. Der optages nye kormedlemmer, der kan lide at synge og være en del af korfællesskabet - korerfaring og lidt nodekendskab vil være en fordel. Der er fast øveaften torsdag kl. 19.15 - 21.45. Derudover skal man være indstillet på deltagelse i koncerter (ca. 4-6). Pris: 400 kr. for deltagelse indtil jul. Venlig hilsen - Bestyrelsen

Menighedsrådet serverer sandwich, øl og vand efter gudstjenesten. Tag endelig din nabo med til skovgudstjeneste. De små og store børn er også meget velkomne. Vester Bjerregrav Menighedsråd Kirsten Krab Koed

ÅLETUR TORSDAG DEN 1. SEPTEMBER 2016 Afgang fra Hvilsom kl. 11.45 og fra Hvam kl. 11.30 Ole Antonsen underholder med sin guitar efter spisningen i Hvam.

Fællesspisning skal genoptages i Hvam HVAM: Fredag, 26. august genoptages traditionen med fællesspisning i Hvam Kultur- og Forsamlingshus for alle lokale. Bestyrelsen har valgt at invitere nye tilflyttere med, så de kan opleve fællesskabet i Hvam, og samtidig få noget godt at spise. Aftenens menu , som bliver tilberedt på stedet, består af tunrand, flæskesteg, kaffe med roulade og småkager. Efter spisningen vil den

lokale troubadur Ole Antonsen underholde med sin guitar og selvkomponerede sange. Børnene er der også tænkt på, da den tidligere krostue vil blive indrettet, så de lidt større børn kan se en film. I depotrummet vil der være legestue for mindre børn. Huset kan rumme ca. 100 personer. Derfor skal man melde sig til inden 14. august, oplyser formanden Jonna Skov Jensen.

Høstdag

på Museet Herregården Hessel Søndag den 14. aug. 2016

Kl. 10.00 Museet åbner. Spillemandsmusik på gårdspladsen Høstaktiviteter begynder Kl. 11.00 Velkomst v/borgmester Knud Kristensen Kl. 11.45 Præsentation af markparceller og frugthave Kl. 12.00 Præsentation af veteranmaskiner, derefter høst med de gamle maskiner Kl. 13.00 Folkedans bag laden Kl. 13.30 Hestevogne ankommer for at køre til høstgudstjeneste Kl. 13.45 Hestevognene kører Kl. 14.00 Høstfolk inspiceres på gårdspladsen, derefter går de til markarbejdet Kl. 15.00 Hestevognene ankommer fra høstgudstjenesten Kl. 15.00 Høstmaskinerne fortsætter på marken ved P-pladsen - derefter går høstfolkene hjem En karl bliver afstraffet på træhesten, og derefter er der høstgilde på gårdspladsen Familien Elle, der har været til høstgudstjeneste, får kaffe i stuerne Kl. 15.30 Høstgildet fortsætter med folkedans bag laden. Kl. 16.00 Tak for i dag.

Herregården Hessel

Hesselvej 40B, Hvalpsund, 9640 Farsø www.herregaarden-hessel.dk

Turen går til Bunker museet ved Hanstholm. Guiden vil fortælle om anlægget mens vi kører med tog gennem fæstningen. Ål på Gullerup Strandkro Pris 350,00 kr. - ikke medlemmer 400,00 kr.

Tilmelding senest 25. august Evald tlf. 30 32 61 10 / Ella tlf. 98 64 81 89

HVAM-HVILSOM PENSIONISTFORENING

LIKE os på Facebook og få bragt de bedste lokale nyheder direkte til dig!

Skøre knogler - stærke smerter?

Pigen med Osteoporoseforeningen indbyder til foredrag i Aars

jernviljen

Onsdag d. 9. september kl. 19 – 21 Osteoporoseforeningen indbyderAktivitetscenteret, til foredrag i Aars Aars Bymidte 15, 9600 Aars

Mandag den 22. og august kl. 19-21 Har du stærke smerter måske endda kroniske? Aktivitetscenteret AARS, Bymidten 15 Så kom og hør overlæge Steen Hupfeld, SmerteCenter

Skørping, fortælle om,Laursen, hvad kroniske og lidt Kom og hør Marie kendtsmerter fra tv er som ”Pi-om, hvordan du bedst håndterer sådanne. gen med knogler af glas” fortælle om at finde livsglæden påertrods af utallige knoglebrud og mange Foredraget ikke specifikt relateret til osteoporose/knogleoperationer. skørhed, så alle kan have fornøjelse af at høre foredraget.

Tilmelding senest onsdag den 17. august til Tilmelding senest 7. september til: Thorkild Bach, Karen Kjøbsted, tlf. 25 46 01 40 eller mail: tlf. 4086 6832 ----- e-mail: th.bach@post1.tele.dk nordjylland@osteoporose-f.dk kr. 50 – ikke-medlemmer kr. 75 Entré:Pris: 50 Medlemmer kr. for medlemmer og 75 kr. for øvrige inkl. et let traktement. Let traktement

Alle er velkomne!!

Alle er velkomne!

16

Onsdag den 10. august kl. 10.00 - 19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 14.30 - 19.30 Aalestrup Friluftsbad: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Kæledyrenes hemmelige liv Torsdag den 11. august kl. 10.00 - 19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 14.30 - 17.30 Aalestrup Friluftsbad: Åbent kl. 17.00 Bio Aalestrup: Kæledyrenes hemmelige liv kl. 19.00 Bio Aalestrup: Virgin Mountain kl. 19.15 Alfa, Aars: ”A Piece of Cake”, sæsonstart

Fredag den 12. august kl. 10.00 - 19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 13.00 - 16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 13.00 - 16.00 Gedsted Varmeværk: Reception kl. 14.00 - 17.00 Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter: Jubilæum kl. 14.30 - 17.30 Aalestrup Friluftsbad: Åbent kl. 17.00 Bio Aalestrup: Kæledyrenes hemmelige liv kl. 18.00 Fjelsø Stadion: Fodboldkamp kl. 19.00 Bio Aalestrup: Virgin Mountain Lørdag den 13. august kl. 09.15 Fjelsø Stadion: Sportsfest kl. 10.00 - 19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00 - 14.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 12.00 - 18.00 Aalestrup Friluftsbad: Åbent kl. 14.00 Bio Aalestrup: Kæledyrenes hemmelige liv kl. 19.00 Bio Aalestrup: Virgin Mountain Søndag den 14. august kl. 10.00 Herregården Hessel: Høstdag kl. 10.00 - 19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 11.00 Nordskoven, Bjerregrav: Gudstjeneste kl. 13.00 - 16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 12.00 - 18.00 Aalestrup Friluftsbad:Åbent kl. 13.00 - 17.00 Den Jydske Rosenpark: Besøg fra Gadstrup Planteskole kl. 14.00 Bio Aalestrup: Kæledyrenes hemmelige liv kl. 16.00 Bio Aalestrup: Find Dory, Forpremiere kl. 19.00 Bio Aalestrup: Virgin Mountain Mandag den 15. august kl. 10.00 - 19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 13.00 - 16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 14.30 - 19.30 Aalestrup Friluftsbad: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Virgin Mountain kl. 19.00 Hvam Skole: Samspil Hvam Spillemænd kl. 21.00 Hvamvej: Aftenmusik ved åen Tirsdag den 16. august kl. 10.00 - 19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 14.30 - 17.30 Aalestrup Friluftsbad: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Virgin Mountain Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen


Side 10

10. august 2016

Hvam Spillemænd

Guds­tjenester

Øvelokale: Hvam Skole

Grynderup ingen Stenild ingen Kgs. Tisted ingen Binderup ingen Durup 09.00 Ulbjerg 08.45 Lynderup ingen Låstrup 10.00 Ullits ingen Strandby ingen Svingelbjerg ingen Louns 10.30 Foulum 09.00 Farsø 09.00 Aars 10.00

Søndag den 14. august Aalestrup 10.00 Gedsted ingen Fjelsø 09.00 Hvam 10.00 Simested 09.30 Testrup 11.00 Østerbølle ingen Vesterbølle 11.00 Skals 10.00 Hvornum ingen Snæbum ingen Hvilsom ingen Brøndum 11.00 Friluftsgudstjeneste Rørbæk 10.30

Samspil hver mandag fra den 8. august kl. 19.00 Nye medlemmer er velkomne.

Kræftens Bekæmpelse/Aalestrup Lokaludvalg

Aftentur til Paradiset

Første mandag i hver måned er folk velkomne til at komme med kaffekurven.

Onsdag den 17. august arrangeres der en travetur til det skønne naturområde ved Gedsted. Hans Andersen, Gedsted vil være guide og fortælle om områdets historie.

Ring og hør nærmere 98 64 71 15

Vi mødes på Torvet i Gedsted kl. 18.30 Der vil blive serveret kaffe/brød. Deltagerpris inkl. kaffe er kr. 25,00. ALLE ER VELKOMNE

Lokaludvalget

Reduceret åbningstid i juni - juli og august

kl. 8.00 - 14.00

SØNDAG DEN 14. AUGUST KL. 13.00 - 17.00 Vi får besøg af Sonja og Karsten Jespersen fra vor rosenleverandør Gadstrup Planteskole, som kommer og viser de nye rosensorter og giver gode råd om roser.

Vi ønsker alle en god sommer

Parken er åben alle dage indtil ultimo september 2016 fra kl. 10.00 - 19.00 Priser i 2016: Sæsonkort (personligt) Kun 50.-

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 www.vesthimmerlandsavis.dk

På gensyn Den Jydske Rosenpark Bestyrelsen

annonce@vesthimmerlandsavis.dk redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk

Stålplader

Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Produktion

Hanne Monrad Salgskonsulent

Redaktør

Peter Pedersen Grafiker

Lisa Bonde Sudergaard Kontorassistent

til tag og væg Vi har for tiden et stort parti stålplader bl. farver fra 25,95 kr. m² ensfarvede fra 29,95 kr. m²  Vi har alt i tilbehør. Ved køb over 5000 kr. frit lev.

Thorkil Christensen

Kom til Haverslev og gør en god handel

Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00

Håndværkervej 2-4, Haverslev, 9610 Nørager

Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00

Tlf.: 98 33 54 00 mail: tilbud@karlmolin.com

Nedbrydningsmat. sælges 8 stk. gangbroer 4-8 mtr. m.v. m/ gelænder Nedbrydningsmat. m.v. sælges 1 stk. brandport B: 2,0KW mtr. H: 2,25 mtr. Reka stokerfyr 11 Reka stokerfyr 22 22 KW Ståltrapper 14 plastvinduer plastvinduer 0,59 B x 1,05 H 14 1 Aluport a 6,80 B x0,59 2,70BHx 1,05 H dobb. plastdør, buet 2 stk. 30.000 ltr. tank 11 dobb. plastdør, buet iitop top 2.15100.000 HH tank 1 stk. 2.15 BB xx 1,90 1,90 ltr. 1 stk. 80.000 ltr. tank 20 Terrassedøre 0,95 B X 20 Terrassedøre 0,95 B X2,10 2,10HH 1 stk. 20.00010,65 ltr. tank foldedør B x 2,30 H 11 foldedør B x 2,30 H 1 stk. 30.000 10,65 ltr. glasfibertank 10 stk. kridt tavler 3 limtræsbjælker á 8,7m (14x36 cm) 10 stk. kridt tavler 1 naturgaskomfur m/4 blus 2 stk. limtræsbjælker ca. 11,5 mtr. (15x55 cm) 1 naturgaskomfur m/4 blus redskabsskure 30 2bondehusvinduespartier H:1,95 m B:1,43 m 2 redskabsskure 2 6 Velux x H1,40 1.500vinduer m2 gulv-B1,35 og parketbrædder mog gulvog parketbrædder 301.500 stk. eg BD30 branddøre 1,08 x 2,08 (fyr, bøg) 30(fyr, stk. eg BDog Branddøre B 0,90 x H 2,10 bøg) 1 16.000 liters + 1 6.000 liters 2001 stk. stålmandskabsskabe m/ 2tank og 3 låger 16.000 liters + 1a 6.000 jerngitterspær 12 m liters tank 40 3garderobeskabe 3 jerngitterspær a 12 m 2004 mtr. 10 og 12 cm jerngitterspær a 10I-jern m 43 jerngitterspær a 10 m og sorte 300 m alu2 chaussesten, ledhejseporte 4,80 B xgrå 4.50 H Tilhuggede sokkelsten4,80 B x 4.50 H 3m/elhejs alu ledhejseporte Granit trædesten m/elhejs alu butiksdøre m. automat. 20 2dobbelte terrassedøre 1,10 Bopluk. x 2,30 H 2Limtræsbjælker alu butiksdøreim. automat.str. opluk. forskellige 2 skyde-/hævedøre Limtræsbjælker forskellige str. 200 50ståldøre terrassedøre ii træ og plastik 300 4” rør i træ og plastik 50 terrassedøre 25meter yderdøre 200 2” rør 25 yderdøre 20meter branddøre 500 m2 parketbrædder 20 branddøre 500 indvendige 4 jerngitterspærdøre a 10 m indvendige 1000 vinduer døre 11500 saksgitterspær á 6 mtr. Stenstrup 9 trægitterspær mtr. 1000 vinduer á 8,40 100 vinduespartier til udestuer 10100 trægitterspær 6 mtr. vinduespartier udestuer Ovenlys kupler á til 18 sakstrægitterspær á 12,6 m 400indvendige køkkenelem. og garderobesk. Ovenlys kupler døre 500 Tømmer: 2x4”,i forskellige 3x5”, 8x8” 400 køkkenelem. og7x7”, garderobesk. 1000 vinduer størrelser Udslagsvaske rustfri og porcelæn 400 overskabe køkken Tømmer: 2x4”,itil 3x5”, 7x7”, 8x8” 15Udslagsvaske Udslagsvaske i porcelæn Lægter og forskallingsbrædder i rustfri og porcelæn 6 toiletter medog dobbeltskyl 20 toiletter håndvaskeog håndvaske Lægter og forskallingsbrædder 600 støbejernsvinduer 1000 støbejernsvinduer 20 toiletter og Store partier rørhåndvaske og jernbjælker

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst. Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Hyllebjerg

Sønderup Haverslev

Farsø

Vognsild

Mejlby

Nysum

Østrup

Ullits Vesterbølle

Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hvilsom

Hvam

Hobro

Snæbum

Ulbjerg Møldrup

Skals

Klejtrup

www.is-brdr-nielsen.dk

Hersom

nedbrydning og skrotning samt ViTilbud borpå15 km nord for Viborg knusning af beton og jernbeton Tilbud på nedbrydning gives overalt i landet. - og Kunskrotning 36 kr. pr.samt ton knusning af beton og jernbeton gives overalt i landet. - Kun 36 kr. pr. ton

Foulum Viborg Lånum Daugbjerg

Finderup

Vinkel

Du trykker bare

98 64 12 55

Lee

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling

UDLEJNING

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os

Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

• Vi hjælper gerne

med udformningen

Storestøbejernsvinduer partier rør og jernbjælker 1000

Åben Åben alle hverdage kl. 7-17.30, Lørdagkl.kl. 9-14.30 alle hverdage kl. 7-18, lørdag 9-15 Store partier rør og jernbjælker Se meget mere på: Åbenwww.is-brdr-nielsen.dk alle hverdage kl. 7-18, lørdag kl. 9-15 Se meget mere på:

Sundstrup Bjerregrav

Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Nedbrydningsmat. m.v. sælges

Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution

Aars

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81

Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S

Trend

Alle priser er ekskl. moms.

Kontor

www.rosenparken.dk facebook/d.j.rosenparken.dk

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup


10. august 2016

Side 11

rmester Cars gte

NAKKEFILET

ten

Sla

Aalestrup

Velkommen hjem tilbud

tilbyder

TYKSTEGSBØFFER eller ENTRECÔTE

OKSECULOTTE

Ca. 700 g.

2 KG.

4 STK.

60-, Coop pålæg

TA´2

80-,

FÅ DEN BILLIGSTE GRATIS

Skrabeæg

Kærgården smør 200 g.

SPAR OP TIL 8,95 PR. PK.

FRIT VALG

PR. PAKKE

10 STK.

695

695

1295

Levebrød

Så længe lager haves

e Uddel r Bo

Dansk blomkål

Coca Cola Flere varianter

PR. PAKKE

PR. STK.

1,5 LITER

8-,

8-,

10-,

+ pant

Åbent alle dage 8-20 SuperBrugsen Aalestrup • Vestergade 32 • 9620 Aalerstrup Tlf.: 96 97 07 97 • Slagter tlf.: 96 97 07 93

Der tages forbehold for trykfejl!


Side 12

10. august 2016

Der er ekstra fokus på fodboldkamp AALESTRUP: Når Kvik/ Aalestrup IFs førstehold tager til Roslev på lørdag for at spille kamp mod Roslev IK, er der ekstra fokus på kampen. Denne kamp har Jysk Serie Fodbold i samarbejde med Nordicbet ekstra meget fokus på. Jysk Serie Fodbold vil være til stede på Roslev Stadion, og Nordicbet vil lave nogle helt speciel gode Odds op til kampen. Henrik Nielsen, formand for Jysk Serie Fodbold har forud for kampen, talt med de to holds trænere: - Roslev træner Klaus Isaksen fortalte mig at man, som sæsonens mål, havde at spille med i toppen af puljen. Man var dog selvfølgelig nødt til at tage en kamp af gangen, idet at det var en stærk pulje. Han forventede at Kvik/Aalestrup kom for at få point, men at hans hold selvfølgelig gik efter en sejr. Roslev har mistet nogle enkelte spillere, og har samtidig to stamspillere langtidsskadet, men har fået tilgang af en del yngre spillere som er rykket op. Desuden har man fået tilgang af den tidligere Skive spiller Nikolai Borgaard, og han forventer at kunne bruge ham her i starten af sæsonen. Han ville tage til Kvik/Aalestrup tirsdag aften for at se holdet spille, for at se, hvad man kunne forvente af dem på lørdag. Kvik/Aalestrup ass. træner Niki Rold fortalte

Der er stor interesse for basketball i Himmerland og deltagerne samles i Aalestrup Idrltsforenings regi i Aalestrup Idrætscenter.

Aalestrup bliver egnens nye basketball-magnet

Mål: At få en basketballspiller på ungdomslandsholdet

Der arbejdes procesorienteret med spillet, oplyser træner Peter Kjeldsteen.

psund, Simested og Skive. - Aalestrup er tydeligt blevet Himmerlands basketball magnet, men der vil også være plads til spillere fra Gedsted, Nørager, Hvilsom og de resterende af egnens byer, siger træneren. Årsagen til klubbens succes skal nok findes i træningsmetoderne. Ofte indleder klubbens hold med at tabe kampene, men læringen fra disse kampe tages med i træningslokalet, hvor der arbejdes procesorienteret, for kontinuerligt at

VINTERENS PROGRAM

AARS GYMNASTIKFORENING

er klar med vinterens program.

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Der er tilbud til alle aldre. Nybegyndere som øvede. Der åbnes åb for online tilmelding søndag den 14. august. Sæsonen starter i uge 35* 35 Vi glæder os til at se DIG Instruktører og bestyrelse i Aars Gymnastikforening *enkelte hold undtaget. Se hjemmesiden

- Sæsonen indledes den første uge i september. - Træner for U10: Henrik Bak. - Træner for U14 drenge: Ronni Pedersen. - Træner for U14 piger: Peter Kjeldsteen. - Træner for senior serie 1: Palle Moth.

KliniK for

mig, at sæsonens mål er at videreudvikle spillerne, give dem noget erfaring, og selvfølgelig kæmpe for at blive oppe i serie 1. Han fortalte, at holdet altid går på banen for at vinde, og det er samme tilgang de har til kampen i Roslev. Holdet har fået tilgang af nogle nye spillere, og han glæder sig til at se dem omkring holdet. Holdet består af en god blanding af rutine og yngre spillere, og mange af dem hurtige og teknisk stærke, så han var fuld af tiltro til at sæsonens mål om at sikre holdets eksistens i serie 1 nok skal blive indfriet. - Jeg glæder mig til at se hvad Kvik/Aalestrup IF har at byde ind med, mod et stærkt Roslev hold, som dog ikke indfriede mine forventninger i sidste sæson, slutter Henrik Nielsen.

fodterapi

Yvonne Overgaard

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Tlf. 20 68 71 41

Jernbanegade 1 • 9620 Aalestrup Mail: yvonne@fodterapiaalestrup.dk • www.fodterapiaalestrup.dk

Når du blot skal bruge få, flotte brochurer - så lad os fremstille flotte

Fakta

Se sæsonens tilbud på www.aarsgymnastikforening.dk

skabe forbedring af spillet. Samtidig accepterer holdene ikke spillere med stjernenykker. Tværtimod fokuseres der meget på det sociale og respekten for hinanden, hvilket løfter holdånden og gør det sjovt at komme til basket. Denne opskrift vil blive videreført på de nye hold i den kommende sæson. Klubbens mål er at udruge mindst én basketspiller i Aalestrup, der kommer på et ungdomslandshold inden for de kommende fem år. Et mål som absolut er realistisk med det materiale der er i klubben, mener Peter Kjeldsteen.

FARVEKOPIER

til dig.

FARVEKOPIER

BASKETBALL: I Aalestrup har det været muligt at spille basketball i de seneste syv år. Aalestrup Idrætsforening lagde ud med et juniorhold i 2009, men allerede året efter blev der udvidet med yderligere to hold. I det seneste år er interessen for basketball vokset væsentligt, så der i den kommende sæson, som indledes i september, bliver fire basketballhold i Aalestrup. - Stammen består af seniorholdet der spiller i Serie 1, men mange af spillerne deltager i arbejdet med at opbygge ungdomsafdelingen og hjælper som trænere og dommere. Det har betydet at klubben i den kommende sæson starter op med et U10 mix hold for drenge og piger fra årgang 2007 og 2008, samtidig med at U14årgangen udvides så der både bliver pige- og drengebasket i årgangene 2003 og 2004, siger træner Peter Kjeldsteen. Peter Kjeldsteen ser Aalestrup basket som den nye sportsmagnet i hele Himmerland. Spillerne kommer nemlig ikke kun fra Aalestrup, men også fra byer som Skals, Farsø, Aars, Hobro, Hval-

Niki Rold.

Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255 Fax 9864 1693

KRA NIO-SAK RA L TE RAPI V/ GITTE BISGAARD Vesterled 24 B 9620 Aalestrup Tlf: 51 74 07 72 www.gittebisgaard.dk


10. august 2016

Side 13

Haver ved Nørager og i Ugelris åbnes

Fúsi tvinges til at gå til dans og det vender op og ned på hans liv. (Foto: Rasmus Videbæk)

En skøn lille perle med et stort hjerte! FORLYSTELSER: Der vises en islandsk film i Bio Aalestrup fra i morgen torsdag. ”Virgin Mountain” er historien om manden Fúsi, der endnu ikke har fundet modet til at brede vingerne ud, flyve fra reden og træde ind i voksenlivet. Han er i 40’erne, men bor stadig hos sin mor. Han arbejder i lufthavnen, hvor han ser flyene lette hver dag, men selv har han aldrig rejst nogen steder. Meget af fritiden går med at bygge modellandskaber. Hver dag har sine faste rutiner, og han bevæger sig som i søvne gennem livet. Han er genert, kejtet og har aldrig lært at begå sig med andre. Hans familie tvinger ham til at gå til dans, og her møder han en anderledes, jævnaldrende kvinde, der virker energisk og livsglad helt modsat sig selv. Samtidig flytter en 8-årig pige ind i opgangen, som søger kontakt med Fúsi. Det vender op og ned på hans liv. Måske kan kvinden og pigen give Fúsi modet til at brede sine vinger ud og se, hvor vinden fører ham hen. ”Virgin Mountain” vandt Politikens Publi-

til Festen Jukeboext DJ g · Indbyg t Pianist ge g y b d In leliste · egen spil in d v · La

NyhLeEdJN!ING AF NU UDice maskiner · Slusch øjtalere eh · Kraftig kr. 300,N U K a fr

line n O k o o B k e.d på sirjuk

ring! ellerRonald Lund 7070 2310

kumspris ved sidste års CPH PIX for sin ømme og charmerende skildring af den ensomme kæmpe med en lille horisont og et stort hjerte. Instruktør Dagur Kári har tidligere stået bag den prisvindende og kritikerroste ”Voksne mennesker”. Instruktørens bemærkninger: - Det er et karakterstudie af en mand, der stadig er fanget i sin egen barndom. Som en fugleunge, der nægter at forlade reden. Han bor stadig hos sin mor og har på en måde skabt en boble, hvor han føler sig tryg. Han har ingen lyst til at bryde boblen. Han vil bare have, at alt er uforandret. Men udefra kan vi se, at han har brug for noget andet. Der er et liv, som ikke bliver levet. Fúsi trænger til at tage et

skridt i en uventet retning og se, om der kunne være noget bedre på den vej. Samtidig kan filmen også kaldes et portræt af den islandske vinter. Solen står lavt, ulmende, og den er kun fremme nogle få timer om dagen. Folk er rykket sammen i kulden, sneen og mørket, og lydlandskabet er mudret, som om alting kommer fra under en dyne. Jeg viser ofte Fúsi fugleperspektiv, næsten som en miniaturefigur i en modelverden. Denne film kunne ikke

være blevet lavet uden skuespilleren Gunnar Jónsson. Den er skrevet til ham, og når man ser den, vil man forstå, at de to - manden og filmen - er smeltet sammen. Gunnar er et naturtalent, der mest har arbejdet som komiker, men jeg har altid drømt om at se, hvad der ville ske, hvis han fik en mere seriøs rolle at arbejde med. Jeg er sikker på, at hans unikke tilstedeværelse vil give publikum en helt speciel oplevelse med filmen. Jeg synes, han er vidunderlig og uforglemmelig.

Hotel Simested Kro Restauranten tilbyder: Restauranten tilbyder:

Søndag - mandag onsdagkl.kl.17.00 17.00- 20.00 - 20.00 Søndag - mandag--tirsdag tirsdag -- onsdag (Ogsåtil tilafhentning afhentning ud (Også udaf afhuset) huset)

Forret: Forret:

Dessert: Dessert:

Hjemmelavet hønsesalat Indbagt rejer med salat, på ananasring m/ flutes dressing & flutes

retter 22 retter:

Simested gryde - svineKyllingebryst med medaljonfrites, m/ pommespommes frites og paprikasovs grønt bearnaisesauce

Tors. 11/8 og fre. 12/8 Kl. 17.00 Lør. 13/8 og søn. 14/8 Kl. 14.00 FORPREMIERE

Find Dory

Søn. 14/8 kl. 16.00

Captain Fantastic Tors. 18/8 - ons. 24/8 Aagade 1 · Aalestrup Tlf. 98 64 10 92 Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

og fantastisk udsigt udlejes. Nybygget hus fra 2014 på 213 m2 på Parkvænget 40 i Aalestrup udlejes hurtigst muligt. For nærmere detaljer kontakt: Rico Jensen tlf. 23 30 12 83

Møldrup Den anden have der er åben lørdag, 13. august er på Nørdamvej 38, Ugelris pr. Møldrup. Her er tale om en landbohave med forskellige partier, stubhave, rhododendron, hosta, specielle træer og buske. Haven er udviklet over tid. Senest er et stumpery under etablering efter engelsk inspiration. Der er mulighed for at gå en tur ad stier mellem stauder, rhododendron, hosta og hortensia. Forbi mange spændende buske og træer, roser og lavendel.

Ny bolig? Kig i Vesthimmerlands Avis

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

120, 140,-

retter 33retter:

140, 160,--

Virgin Mountain

Kæledyrenes hemmelige liv

Hus med stor have

med marksten/kampesten. Haven er på ca. 8.000 kvadratmeter inkl. grønthave og læbeplantninger. Haven var kåret som ”Nordjyllands flotteste have” i 2014.

Islagkage m/eller chokoladeIslagkage overtræk eller Rabarberkage Kaffe / The med lidt sødt

Hovedret: Hovedret:

Tors. 11/8 - ons. 17/8 Kl. 19.00

NØRAGER: Sommeren er på vej mod slutningen. Men der er stadig masser af flotte blomster i haverne. I den kommende weekend er der mulighed for at komme ud og se to flotte haver. Knud Halskov, Fyrkilde Møllevej 4, ved Nørager åbner haven både lørdag og søndag. Haven kaldes også ”Molevitten”. Det er en utraditionel økologisk landbohave med sten og vand, og en frodig beplantning. Haven er udviklet fra bar mark i 1980 frem til i dag. Haven, som ligger på et skrånende terræn, er bygget op med stensætninger, mange stenbede og havegange med piksten. Flere små, og et større vandbassin, med tilhørende vandfald, er støbt i beton og bygget op

ORGANIST

Stjerneskud m/ 2 stegte fiskefilet, pyntet m/ rejer

Schnitzel 200 g à la wiener m/ brasede kartofler, ærter & smørsovs

KUN

KUN

65,-

99,-

dage fra kl. 17.00-20.30 Restauranten er åben alle kl. 19.00 Hvis ingen gæster lukkes STILLING! HUSK VENLIGST BORDBE

Røget laks på salatbund m/ dressing & flutes Engelsk bøf m/ bløde løg, hvide kartofler, skysovs og surt

KUN

175,-

Hver torsdag fra kl. 17.00 - 20.00:

Hver fredag fra (Lev. ikke ud kl. 17.00 - 20.00: af huset)

Stegt flæsk m/ persillesovs og kartofler

Oksefilet m/ kartofler, sovs og salater

Spis hvad du kan for KUN

99,-

Spis hvad du kan for KUN

99,-

Tilbudene gælder til 30. september

Obs: Det er forsat muligt at komme til kroen- følg skilte med ”simested Kro”

BOLDRUPVEJ 75 | 9620 AALESTRUP TLF. 98 64 90 13 | WWW.SIMESTED-KRO.DK

En stilling som organist ved Simested, Testrup og Østerbølle Kirker er ledig pr. 1. november 2016. Stillingen er på 13 timer pr. uge. Stillingen omfatter spil i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Ansættelse sker ved Simested Sogns Menighedsråd. Se det fulde opslag på www.jobnet.dk eller kirkens hjemmeside.

Du trykker bare

98 64 12 55

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk


Side 14

10. august 2016

FESTLIGE SPORTSDAGE Sportsdage er en rigtig god tradition i Fjelsø Af Hanne Monrad FJELSØ: Som optakt til sportsdagene i Fjelsø, blev det traditionelle Trekløverløb afviklet i lørdags. Godt 80 løbere i alle aldre var mødt op. Sommervejret har i den senere tid været ret lunefuld, så arrangørerne af løbet havde håbet, at vejret ville arte sig nogenlunde og det kom da også til at holde stik, bortset fra en kraftig vind, der generede løbere og tilskuere. Men alligevel var der mødt en pæn gruppe af løbere op, da starten gik fra kirkepladsen i Fjelsø præcis kl. 10.00. Løbskoordinator Mogens Nannberg bød velkommen og gav de sidste instrukser, inden der blev talt ned og løbet kunne starte. Imens kunne tilskuerne varme sig på en kop kaffe og rundstykker, som var sponseret af Tømrer- og snedker firmaet Esben Villumsen og et hold lokale

Der er lækkert grillmad på menuen til Sportsfesten i Fjelsø. (Arkivfoto)

aktive stod for serveringen. Løberne kunne vælge mellem tre ruter på 12,2, syv eller fire kilometer og børnene havde deres helt egen rute på tre kilometer.

ALT i tømrer- & snedkerarbejde

Vælg altid en håndværker med Byg Garanti.

- Vi var godt tilfredse med deltagerantallet i år, selvom det var mindre end de tidligere år, siger Mogens Nannberg, det lidt dårlige vejr afholder mange fra at deltage og vi kan også se en general nedgang på

løbsdeltagere andre steder. Men det hele blev afviklet på en hyggelig måde og der var god stemning over hele linjen og vi tror alle var tilfredse. I denne uge er der så mere sport på programmet

i Fjelsø. Fredag går det løs med lokalbrag i fodbold. Fjelsø/Gedsted møder Møldrup/ Tostrupi en serie

4 kamp på Fjelsø Stadion. Lørdag starter festen med morgenkaffe og rundstykker, før den store dyst i fodbold, for gade, firma og familie eller andre til lejligheden sammensatte hold, går i gang. Sidste år var der tilmeldt 10 hold og arrangørerne håber på, at ligeså mange vil være med i år. Sidst på dagen afvikles et cykelorienteringsløb, som også er et populært indslag i sportsfesten og mange familier møder op med store og små cyklende medlemmer, som tager en tur rundt i den dejlige natur omkring Fjelsø, inden det sidste programpunkt løber af stablen, nemlig grisefesten i teltet ,som kunne samle 120 personer sidste år. Under spisningen er der som sædvanlig festlige indslag, blandt andet grisebingo, som plejer at være en særdeles munter affære.

- ring først til ...

E V

& Tømrer-rfirmaet e Snedk

Esben n Villumse

pS AApS

Dalmosevej 38, Fjelsø, 9620 Aalestrup

Bil 4044 7222

Vi ønsker god Sportsfest!

Autotransport Søkrogen 3 - Fjelsø 9620 Aalestrup Tlf. 9864 7166 . 4011 2522

Madsen Udlejning

- alt i telte og service telte - slush ice NYHED! stole - servering UD AF Nu HUSET udlejning -MAD alt i telte og service service - gulve af festlokaler Smørrebrød  Sandwich  Foretter telte - slush ice NYHED! soft ice -borde Stegeretter  BuffeterNuudlejning Desserter stole - servering og meget mere!! service gulve festlokaler Vi kan også tilbyde af festlokale/ www.madsen-udlejning.dk soft icetotal -borde fest i selskabslokaler Vejgrenen 1 - 9631 - Gedsted - 98645788 og meget mere!!

fjelsø fjelsø ENTREPRISE ENTREPRISE A/S A/S glas glas alu alu stål stål  

 

Vi ønsker alle en god sportsfest Så gik starten til Trekløverløbet 2016.

Klotrup Entreprenørforretning og Maskinstation v/ Erik Nielsen Knabervej 37, Klotrup 9620 Aalestrup 98 64 29 89 Mobil 40 26 91 66

SPORTSFEST

- Vi ønsker Fjelsø en god sportsfest

Borgergade 17 - 9620 Aalestrup. Tlf: 98 64 12 55

Madsen Udlejning

www.madsen-udlejning.dk Vejgrenen 1 - 9631 - Gedsted - 98645788

Vi ønsker alle en god sportsfest

VI ØNSKER ALLE EN GOD

Fri Bikeshop Aalestrup

Vi ønsker alle en god sportsfest

TORBEN HALKJÆ

Testrupvej 8, 9620 Aalestrup

TØMRER OG SNEDKERF

v. Jesper Andersen

Tlf. 98 64 15 44

God sportsfest

- en bette go’ forre

TORBEN HALKJÆR’S TØMRER OG SNEDKERFORRETNING ApS

- en bette go’ forretning


10. august 2016

Side 15

Sommerfest i Østerbølle Af Hanne Monrad

Forstander Martin Diget Aamann hilser på de unge som ankom til Vesterølle Efterskole søndag. 92 elever har indledt deres skolegang i Vesterbølle, hvilket er rekord i skolens historie.

Skolestart i Vesterbølle med rekordoptag i år Digital foto og e-sport er fag som tiltrækker unge VESTERBØLLE: Vesterbølle Efterskole bød søndag velkommen til 92 nye elever - det største antal i efterskolens historie. Man havde sidste år udvidet optaget til 88 elever imod de 80, som skolen ellers hidtil har kunnet rumme. Blandt andet har man bygget spisesalen om for at kunne skabe optimale rammer for de 92 unge som nu tager hul på deres efterskoleeventyr. Vesterbølle Efterskole oplevede i kølvandet på finanskrisen, ligesom mange andre efterskoler, en nedgang i elevtallet. En veletableret medarbejderstab og en engageret bestyrelse har under og efter krisen haft fokus på en række tiltag, som skal medvirke til at fremtidssikre den mere end 30 år gamle efterskole. Der er blandt andet fokus på PR, undervisningsformer og man har udarbejdet en ambitiøs vision om efterskolens omstillingsparathed. Det øgede elevtal vidner da også om et ønske om en økonomisk robusthed fremadrettet, men under hensyn til efterskolens værdigrundlag. - Vi vil værne om det nære og om fællesskabet. Derfor bliver vi aldrig en stor efterskole med flere hundrede elever - det harmonerer bare ikke med ånden på Vesterbølle, siger forstander Martin Diget Aamann. Visionen indeholder også ønsker om til stadighed at udvikle sig indenfor

områder som blandt andet trivsel og fællesskab, bæredygtighed og fagudbud. Netop fagudbuddet har tendens til at være appetitvækker hos mange unge, og efterskolen har da også haft held med at udbyde flere nye populære valgfag. Digital foto er et populært valgfag, ligesom man med e-sport har stor succes. Vesterbølle var den første af nu 14 efterskoler, som tilbyder e-sport. Samtidig trækker flere af de klassiske valgfag også massivt. Her er både de kreative fag samt volleyball og friluftsliv blandt de helt store. Forstanderen mener også, at fagene betyder meget. - Når de unge og deres forældre vælger os, gør de det jo heldigvis af mange årsager, men vi oplever ofte, at det umiddelbare trækplaster er vores fagudbud og måden, valgfagene er strikket sammen på. På Vesterbølle Efterskole vælger man ikke linjefag, men der er mulighed for at vælge valg-

fag på tværs af interesser, hvilket for mange resulterer i et meget alsidigt skema. Når eleverne begynder, går de meget op i valgfagene, men når de slutter, er det nogle andre ting, der viser sig at være vigtige - særligt den personlige og faglige udvikling, kammeratskab og fællesskab, og det er jo dér den store værdi i efterskoleopholdet i virkeligheden ligger, pointerer Martin Diget Aamann.

Rift om pladserne De mange fokusområder betyder samlet set, at Vesterbølle Efterskole er et populært valg blandt de unge. Efterskolen glæder sig over den positive udvikling og melder allerede nu rift om pladserne til næste skoleår. 25. september er det oplagt at undersøge mulighederne for efterskoleophold nærmere, når dørene slås op på alle landets efterskoler til ”Efterskolernes Dag”, som er et åbent hus-arrangement.

Østerbølle: Sommerfesten i Østerbølle startede i år allerede, fredag aften, da der var arrangeret bilorienteringsløb. Løbet foregik omkring Østerbølle med forskellige opgaver undervejs. Lørdag blev sommerfesten, traditionen tro, indledt med gudstjeneste, som sognepræst Line Karmann Børding, stod for og som en nyere tradition havde beboerforeningen også i år inviteret til kagekonkurrence. Der var denne gang kun indleveret fem kager til konkurrence, men kampen var hård, da det var nogle meget lækre kager, som dommerne (publikum) skulle vælge imellem. Konkurrencen blev vundet af Ulla Skov med en selvkomponeret kage. Efter kaffen og de lækre kager var det tid til lidt

Astrid, Line og Annemette glæder sig til at smage de lækre kager.

udendørs aktiviteter igen. Havetraktortrækket skulle afvikles. 12 traktorer var tilmeldt og der blev opdelt i tre grupper. På grund af den kraftige blæst måtte årets havetraktorringridning aflyses, da ringen var for urolig til at den kunne

fanges i luften. Sommerfesten sluttede med fællesspisning i teltet, hvor der deltog 66 personer, så teltet var godt fyldt op med en masse mennesker der hyggede sig, forlyder det fra festkomiteen i Østerbølle Beboerforening.

Aktiv i naturen For ældre over 65 år, der er enker/enkemænd eller bor alene i Aalestrup-området. Få fælles naturoplevelser og dan netværk. Træn balancen, få bedre styrke og mød andre. Maks. 17 deltagere - vi går højst 2 km. Egenbetaling 250 kr. i alt. (kun tilmelding til alle ture). Tilmelding på forhånd til Sara Ipsen på 20 75 37 64

Afgang med bus kl. 9.00 15. september: Svampetur i Jenle 29. september: Fugletræk ved Vildsted sø • 12. oktober: Snapsetur på heden • 25. oktober: Johannes V. Jensens kærlighedshistorie i Louns • 8. november: Løvfaldstur i Uhrehøj • 22. november: Adventstur til Jenle •

Naturvejleder Karin Winther og ældrerådgiver Sara Ipsen Naturvejleder Karin Winther og ældrerådgiver Sara Ipsen Tilmelding på telefon til Sundhedscentret 9966 8200 Tilmelding på telefon til Sundhedscentret 9966 8200

LIKE os på Facebook og få bragt de bedste lokale nyheder direkte til dig!

Sara Ipsen Ældrerådgiver Sara Ipsen Ældrerådgiver

Aftenmusik ved åen

Karin Winther Naturvejleder Karin Winther Naturvejleder

Annoncesponsor:

Hver mandag aften kl. 21.00 - 21.15 i august

Lars Refsgaard (trompet) og Ejner Noe (guitar) spiller solen ned ved Simested Å hver mandag aften i august. Mød op - nyd musikken, solnedgangen og naturen - det er gratis. Adgang fra stien ved Hvamvej i Aalestrup.

Turistforeningen for Aalestrup og Omegn


Side 16

10. august 2016

Fortyndet gylle fra naboens tank Frode G. Hansen, Brovejen 50, Korsø, har sendt et indlæg til Vesthimmerlands Avis:

Læserbreve Vi fik for kort tid siden skiftet indholdet i vor septiktank ud. For et halvt år siden blev der trukket på min konto til tømning af septiktank. Nu ved jeg godt, at det ikke falder i god jord at spørge det offentlige, endsige udtrykke sin mening, men jeg tillader mig alligevel, at spørge Vesthimmerlands Kommune, hvad det er for et svindelnummer, de har gang i? Når vi betaler for at få septiktanke tømt, skal den være tømt, men det er den jo ikke, når operatøren fylder den op igen med fortyndet gylle. Sidste år

spurgte jeg, om det var det, han havde suget op ved naboen? Efter, at han havde gumlet lidt på spørgsmålet, uden at finde et afvigende svar, sagde han, som det ærlige menneske han er, at det var det egentligt. Jeg ved ikke, om det var den samme i år, men da det gik op for ham, at jeg ikke ønskede septiktanken fyldt op, spurgte han, om jeg havde et sted, hvor han måtte smide det. Når han gjorde det på den her måde, kunne han køre hele dagen med den samme tankfuld. Da ordningen blev gennemført, blev det sagt, at septiktanken ville blive fyldt op med vand, men her er der jo også blevet manipuleret med sandheden, da det jo er fortyndet gylle, der bliver brugt. De ingredienser, der skal fyldes i septiktanken, skal vi nok selv sørge for.

Birgitte Madsen, Simested, udstiller sine billeder på Gallerigangen i Møldrup.

Maler fra Simested udstiller i Møldrup MØLDRUP: Gallerigangen i Møldrup har fået ny udstilling. Birgitte Madsen fra Simested har udlånt sine billeder. Hun er uddannet lærer med billedkunst som et af sine specialer. Birgitte Madsens eget arbejde med billedkunsten er foregået i perioder, hvor arbejde og børn gav mulighed for det. To af billederne er helt nye fra 2016. Hun eksperimenterer med mange materialer på lærredet, for eksempel sand, gips, kul m.v. Derfor har billederne

en struktur, der giver spændende detaljer. Blandt andet er to fugle vokset ud af lærredet, men kun i det sort/hvide. Ser man nærmere efter, dukker der dog farvenuancer op. Naturen er en inspirationskilde for Birgitte Madsen. Tilskueren får forskellige associationer, når de betragter værkerne. Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn har lånt billederne i to måneder indtil oktober

Man er ikke helt enige om redskabernes beskaffenhed.

Et levende Vesterbølle med gode traditioner 500 fik en god oplevelse om gamle dage på landet Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: Første weekend i august, byder landsbyen Vesterbølle på oplevelser for hele familien med mange gode traditioner, der fører de besøgende 80 til 100 år tilbage i tiden. Lørdag og søndag besøgte omkring 500 gæster Vesterbølle. Vejret var en udfordring for arrangørerne, og det var da heller ikke helt optimalt hverken for gæsterne eller for de mange, der frivilligt var med til at gøre de to dage til en minderig oplevelse med de mange aktiviteter i hele landsbyen. Men alle havde til trods for det kedelige vejr en rigtig god oplevelse som altid når Vesterbølle bliver til en meget levende landsby de to dage. Der er mange personer involverede når Beboerforeningen og ”Foreningen til levendegørelse af landsbykulturen i Vesthimmerland”, inviterer til ”Levende Landsby”, i Vesterbølle. Det er et kæmpearbejde, når hele byen bliver omdannet til kulisser i et stykke levendegørelse af, hvordan der har set ud i en landsby for omkring 100 år siden. Alle beboere er aktører i dagene og mange besøgende familier benytter sig af at kunne fortælle børn og børnebørn om gamle dage på landet, hvor alt ikke altid var lige idyllisk, men også et slidsomt arbejde rundt omkring på gårdene og i markerne. Allerede klokken 10 lørdag var alle af huse i Vesterbølle og boder og arbejdende værksteder blev åbnet for publikum. Man kunne også opleve tærskning af korn på gammeldags vis, klipning af får og som sædvanligt var det også mulighed for at besøge den gamle skolestue, hvor lærerinden med hård hånd prøvede at lære børnene at skrive og læse. Det, der trækker flest publikummer, er når det

Borgmester Knud Kristensen takkede de frivillige for en stor indsats.

store høstarbejde skal indledes og i år var det igen borgmester Knud Kristensen, der på officiel måde skulle åbne høstdagen i Vesterbølle. I år var borgmesteren i ”civil” da han hurtigt måtte forlade stedet igen på grund af andre aftaler - tidligere har han været en del af folkeholdet, der skulle med i marken. Knud Kristensen havde fået til opgave, at åbne høstdagen. I år skete det på Hovgården og han sagde blandt andet: - Det er mig en stor glæde, at i mange ildsjæle, nu har dannet tradition for dette projekt her i Vesterbølle. I medvirker til at levendegøre datidens historie, så nye og fremtidige generationer får indblik i, hvor slidsomt arbejdet var i landbruget den gang. Det er dejligt, at der er så mange børn med, så de kan opleve den tid for 80-100 år siden. I landbruget var der mange arbejds-

pladser og lokalsamfundene sprudlede af liv, også uden for arbejdstiden, da der var mange karle og piger på gårdene. Efter Knud Kristensens indlæg fortalte ”Herremanden” i skikkelse af H. O. A. Kjeldsen, Lerkenfeldt, som også gerne deltager i arrangementet, om sin families tilknytning til Vesterbølle og ikke mindst til kirken. Alle høstfolkene var samlet på gårdspladsen og et stort antal interesserede fulgte med, da redskaberne skulle efterses af ridefogeden og da alle havde fået ris eller ros for mere eller mindre velholdte redskaber kørte herremanden i karet i spidsen efterfulgt af vognen med musikanter, høstfolkene og til sidst det store følge fra gården og ud til marken i den vestlige ende af landsbyen, hvor høstarbejdet kunne tage sin begyndelse. Som sædvanlig var den uge kone også

Flotte ikoner kunne opleves i Vesterbølle Kirke.

højgravid og måtte have fat i jordmoderen, mens manden tog det mere med ro og dramflasken blev flittigt benyttet, men det fik jo også konsekvenser senere, da han kommer en tur på træhesten. Programmet for de to dage er ret omfattende og der er da også hvert år noget nyt, i år var der rundvisning på skolen for gamle elever og i den gamle gård på Tolshøj 4, kunne man se en række skolebilleder, der nok kunne vække minder frem. Nyt var også en række børnekonkurrencer som var til stor glæde for alle børn og barnlige sjæle. I Vesterbølle kirke var der også i år en flot kunstudstilling. En række imponerende ikoner af Alice Skals fra Farsø der var placeret rundt om i kirkerummet. Jo, alt var som det plejer i Vesterbølle og som publikum fra et stort område hvert år møder op til. Programmet blev i store træk gentaget om søndagen, hvor der yderligere var gudstjeneste i den smukke kirke. Tidligere har der været et ekstra punkt på programmet. Ofte har der været bryllup i kirken, men det er ved at være nogle år siden, at der har været et brudepar, der har været medvirkende til at gøre høstdagene i Vesterbølle ekstra festligt for publikum. Det er stor oplevelse, at være med til arrangementet i Vesterbølle, som flere burde møde op til, men også beboerne i landsbyen holder af denne oplevelse og deltager gerne med frivillige hænder. - Vi har som sædvanligt haft en hyggelig weekend, fortæller en af arrangørerne, Mette Lillethorup, hvor byen igen viste deres sammenhold og samarbejde. Det gav sig især udslag i fællesspisningen lørdag aften, hvor der var tilmeldt 110 personer til spisning, byens borgere og familiemedlemmer, der gav en hjælpende hånd med. - Det er første gang vi har været over 100, normalt er der mellem 70 og 80, slutter Mette Lillethorup, som retter en stor tak til alle, der har lagt vejen forbi Vesterbølle i weekenden og trodsede det halvdårlige vejr.


10. august 2016

Side 17

SÆLGES:

Himmerlandsavisernes

Brugt plæneklipper sælges, pris 300 kr. BS motor, Jeg kan måske reparere din gamle. Træffes efter kl. 15.30 Tlf: 30 31 98 94

loppemarked Syv lokale aviSer for Samme priS!

Brænde, blandet træ, tørt, savet og kløvet. Pr. rm kr. 350. Kan leveres mod ekstra. Tlf: 22 17 49 87

89.121 eksemplarer

Hvid El-cykel 28”, kun brugt i 2 år. Mustang, købt i Kvickly, lige så fin som ny. Kr. 5000,Tlf: 57 50 46 68

HIMMERLANDS AVISERNE

Prestige campingvogn, årgang 1985, indreg., 7 meter lang, fortelt 1 år gl. Massey Ferguson, årgang 1985, reg. time antal 5886, diesel, frontlæser. 4-hjulet crosser suzuki km 480. 10 meter grantræ klar til brug, kr. 2000,- lev. 1 sele til nordbagge. 2 hestevogne Tlf: 98 56 92 13

...fra kyst til kyst

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… KØBES: Dødsbo/flyttebo købes og ryddes. Totalrydning efter aftale. Møbler renoveres. Tlf: 26 22 67 75 Dødsbo købes. Total oprydning og rengøring. Evt. male og småreparationer, så dødsbo er salgs-/nøgleklar. Tlf: 70 23 00 02 Fordør eller bagdør. Højde 190 cm - 210 cm. , dør med karm. Efter kl. 20.30 Tlf: 21 78 95 72

Stenøkser med hul itil skaft samt andre ting fra stenalderen, f.eks. flinteøkser, segl, mejs ler, knive, dolke og pilespidser købes. Tlf: 98 37 33 46 Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34 Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! RING FØRST TIL OS! Tlf: 27 20 46 97 Skrot, gl. jern samt gamle hvidevarer. Tlf: 40 19 92 59

HIMMERLANDS AVISERNE

Haveplanter fra 5 kr.. Eks. Benved bunddækkeplanter, Prydgræs, Iris, staudeklematis, Silkepæoner, Kleoptræsnål, Aricema, Bregner, Træpæon, Træhortencia, Hosta, Trillium, Lilje, Morgenstråle, Hasselurter, Vandplanter Tlf: 41 17 45 55/98 62 14 15 Stort loppemarked med mange forskellige effekter. Dato 1314. Lørdag - søndag kl. 10 -17. Hyldalmøllevej 6, 9541 Suldrup Tlf: Loppemarked, Staunvej 22. Almue, palisander møbler. Køkkenudstyr, lamper billeder + 1000 ting. Åben efter aftale Tlf: 21 79 12 06 Plænetraktor, MTD, 12,5 /96. Med automatik. 4200kr. Tlf: 61 67 28 23

Bekæmp myrerne: Effektiv med et rent naturprodukt. Anvendes både ude og inde. Ufarligt for husdyr. Ring for info. Et halv kg. kr. 100. Tlf: 23 92 11 97 Klip ud! Klip ud! Stort loppemarked på Hobrovej 96B, Støvring. Åbent hver dag fra kl. 12.00 eller efter aftale. Bl.a. møbler, porcelæn, tøj, bestik, radioer, glas + 1000 andre ting. Kom og kig - alt skal væk! Tlf: 98 37 29 53 Vig 17 fods jolle med trailer og motor, med 3 stk. garn og 2 redningsveste 14000 kr. 18 HK motor, Tomos 3500 kr. Tlf: 21 92 19 48 1 stor kornskovl med Trima beslag 1500 kr. 1 kornrenser med cyklon og rør 1500 kr. 1 presser sliske til små baller 800 kr. 1 halmvogn med stativ 1500 kr. 1 750 kg skjold foderblander 750 kr. Tlf: 22 41 35 51 Brænde sælges, Gran 200 kr. pr. m.. Løv fra 295 kr. pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30 Sælges: Lille sød hundehvalp Langhåret dværg gravhund krydset med korthåret gravhund, chippet og vaccineret. Tlf: 98 64 91 75 Loppemarked Alt fra møbler til nips og tøj. Afholdes lørdag og søndag d. 13-14 august fra kl. 10-17. Låstrupvej 28, Låstrup/ Skals Tlf: 51 76 37 76 Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, vi starter op igen lørdag d. 13. august og søndag d. 14. august kl. 10.0016.00. Ledige stande udenfor. Loppepigerne Tlf: 52 17 71 72

Teaktræsbord med 6 stole - Kaj Kristiansen - nypolstret med sort læder. Tlf: 98 66 31 89/24 26 02 13 Golden Retriever han, ½ år gl., flot mørk gylden, fin stambog, renlig, sælges pga. tidsnød. Tlf: 40 18 98 89

LOPPEMARKED

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup SENEST kl. 9.00 9.00 senest fredag fredag kl.

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.-

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

KONTANT VED INDLEVERING WAF ANNONCEN, ELLER SEND VIA E-MAIL:

annonce@himmerlandsgruppen.dk OG OVERFØR BETALINGEN VIA SWIPP

TLF. 24 61 42 73

PRISER:

SE EKSEMPLER:

50

kr.

FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

150

kr.

FOR LOPPEANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD.

SE HER!

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

100

kr.

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Meget velFlot velourstue. Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan holdt. Pris 3.500,annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede Tlf: XX XX XX XX personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

FOR LOPPEANNONCE OM Hvilke effekter kan IKKE annonceres? F. EKS. Du kan LOPPEIKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, MARKED MED campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henANGIVELSE AF vises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. TID OG STED. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« hver for et med ord og skal derfor tælles med. Stort regnes loppemarked - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt gamle ting og sager. Alt fra ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til nips til salg, møbler, retro. end design, en annonce kan rumme, er du velkommen og til at indrykke flere annoncer, husk dog telAlle fredage lørdage 10-16 efonnr. under hver annonce.

Tlf: XX XX XX XX

LOPPEMARKED

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE! Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.-

BETALING:

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce. Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter! Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE-RUBRIKKER.

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.


Side 18

10. august 2016

Vognsild Sommerfest havde en særlig dimension i år. 40 året for stiftelsen af Vognsild Idræts- og Boldklub blev fejret med en 70er fest.

Idrætsklubbens 40 års dag fejret i Vognsild Borgerne i Vognsild holdt sommerfest i en hel uge VOGNSILD: Vognsild Idræts- og Boldklub blev stiftet i 1976 og kan således i år fejre 40 års jubilæum. Og hvad var mere naturligt end at holde en 70’er fest lørdag aften, som afslutning på fire dage med sport, sjov og hygge. Vognsild Sommerfest indledtes onsdag og torsdag med afviklingen af Vognsildløbet, som, i modsætning

til sidste år, var delt med cykelløb onsdag og for løbere om torsdagen. Samtidig var der i år separate børne- og voksenruter. Det regnfulde vejr taget i betragtning var tilslutningen og entusiasmen overvældende. Efter de sportslige udfoldelser onsdag og torsdag var der dømt familiehygge fredag. Her mødtes unge og gamle til grill-selv, og da di-

skotek ”MoVe” senere spillede op til dans for børnene i klubhuset, var der ”voksenpasning” på terrassen. Lørdag morgen blev der traditionen tro serveret morgenkaffe og rundstykker og sunget morgensange, før tombolaen åbnede. Lokale forretnings- og erhvervsdrivende havde givet fine bidrag til årets tombola, som hurtigt blev udsolgt.

Mega bordfodbold er slet ikke så let endda.

Fra lørdag middag stod den igen i sportens tegn, idet VØ91, som er en håndboldog fodboldoverbygning, i et samarbejde mellem Østrup Idrætsforening og Vognsild Idræts- og Boldklub, markerede sit 25 års jubilæum med showkampe lørdag eftermiddag. Aars vandt U8 fodbold, Farsø vandt U12 fodbold, mens seniorhåndbold blev vundet af VØ91. Mellem kampene muntrede tilskuerne sig med hoppeborge, skydevogn, Mega bordfodbold, det munter køkken, vandrutsjebane, skattejagt, Krolf og selvfølgelig det store kagebord. Efter fire dage skulle man tro at der ikke var

mere energi tilbage til lørdag aften, men når først Abba, Sweet og Slade lyder fra højttalerne er der dømt Saturday Night Fever på dansegulvet til 70’er fest. Det kræver sin mand, og hans telefon, at booke og koordinere de mere end 60 ildsjæle, som hjælper til med alt fra indsamling af tombolagaver, opstilling af vandrutsjebane, trafikvagter ved cykelløb, kaffebrygning, pasning af bar og boder, layout til tryksager, opkridtning af boldbaner, borddækning, indkøbslister og mange andre opgaver. At så mange er med til at stable det hele på benene, gør bare det hele sjovere og hyggeligere.

I den kommende weekend vil Vognsild Stadion igen summe af liv, når der afholdes kvalifikationsturnering til Europamesterskaberne i Kroket. Vognsildløbet 2016 blev vundet af: Cykling: U7; William Köster, Knabercyklisterne. U10; Asta Krogh, Vognsild. U13; Anne Sofie Krogh, Vognsild. Seniorer 10 km; Ole Haubro, Vognsild, 30 km; Julie Andersen, Knabercyklisterne. 50 km; Morten Andersen, Fri Bikeshop Aalestrup. Løb: 5 km; Ole Haubro, Vognsild. 10 km; Morten Andersen, Fri Bikeshop Aalestrup, 15 km; Ejgil Troelsen, Farsø Tri & Trim.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 23.30: The Bank Job Engelsk thriller fra 2008 Terry har pengeproblemer, og han er ikke sen til at sige ja, da en gammel flamme dukker op med et forslag, der kan gøre ham rig i en ruf. Terry skal grave sig ind i en bank og tømme en stribe bokse for en formue i kontanter og juveler. En tilsyneladende simpel plan, som dog ikke er helt så ligetil, som Terry tror.

Kl. 23.00: Maria Wern: End ikke fortiden Svensk krimi fra 2012 Maria modtager dødstrusler, og afsenderen mener det alvorligt, for snart udsættes hun for et attentatforsøg. Maria får ordre på at forlade Gotland af hensyn til sin egen sikkerhed. Sammen med en gruppe gamle veninder begiver hun sig i al hemmelighed afsted til den naturskønne ø Stora Karlsö.

Kl. 20.30: RIO 2016: Badminton, direkte Det er de sidste kampe i gruppespillet for både herre- og damesingle. Riocentro lægger gulv til kampene, hvor Danmark både er repræsenteret i herre- og damesingle ved Viktor Axelsen, Jan Ø. Jørgensen og Line Kjærsfeldt. Kommentatorer: Henrik Fallesen og Hans-Kristian Vittinghus.

Kl. 20.00: Klipfiskerne Familiequiz med bid i Denne gang bydes der velkommen til Julie Zangenberg, Geo, Anders Fjeldsted og Thomas Hartmann. Gæsterne bliver lagt i trygge hænder hos de to holdkaptajner, Thomas Warberg og Lasse Rimmer, der er klar til at grine sig igennem de sjoveste, skøreste og vildeste videoer fra internettet.

Kl. 21.55: Rundt på gulvet Dansk underholdning Lars Hjortshøj udfordrer seks kendte skuespillere og komikere i alle mulige tænkelige og utænkelige improvisationslege. Det faste hold bestående af Niels Olsen, Andreas Bo, Lise Baastrup og Christian Fuhlendorff skal denne gang på gulvet med komiker Carsten Bang og skuespiller Mads Knarreborg.

Kl. 20.00: Hvem vil være millionær? I den gode sags tjeneste Hans Pilgaard får særdeles veloplagt besøg fra teatrets verden - nemlig Preben Kristensen og Kenneth M. Christensen. De to skuespillere er lige nu aktuelle i musicalen ’Skønheden og udyret’ på Det Ny Teater, men har alligevel taget sig tid til en gang quiz i den gode sags tjeneste.


10. august 2016

Side 19

MURERFIRMAET

Martin Christensen ApS

Toftegaardsvej 23 • 9620 Aalestrup

SIMESTED EL-SERVICE

HJEMME SERVICE Inde & Ude

98 54 81 15

Kontakt Stig:

Tlf. 28 19 81 77

Service og salg af hårde hvidevarer

Gert Jensen

JORD - BETON OG MURERARBEJDE

SB

A p S

Gulve Gardiner •

Materieludlejning ApS

CVR 34734224

Bjergegaardsvej 4 · 9620 Aalestrup Tlf. 2045 4926 (Træffes altid) E-mail: sbmaterieludlejning@yahoo.dk

Borgergade 17 · 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 50 10

gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk

Udlejning af stort og småt materiel/udstyr til ude - og indebrug. Indenfor byggeri og anlæg, landbrug m/v, til privat og erhverv. Træffes på Bjergegaardsvej 4 Mandag - fredag kl. 16 -18 - lørdag kl. 8 - 14.

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv

Vi udfører alle former for gas- og oliefyrservice - også industri

Salg og reparation af hvidevarer

Salg af gas- oliekedler, olietanke, jordvarme, solvarme og solceller

Himmerlands Gas-Olie & VVS Teknik ApS

Solafskærmning Gardiner Tæpper Vinyler Vinyler til badeværelser Ring til Karen eller Kristian Tlf. 98 63 11 27 ell. 20 12 84 48

Tonnys VVs A/s Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester

møldrup • viborg • randers Kontor og værksted:

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Markvænget 24

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

Tlf. 98 62 41 90 - Vi sparer dig for en del!

Tlf. 86 69 18 38 Vi er medlem af: Varmepumpeprdningen

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation • Solceller Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik

Vi er servicepartnere for

Mail: info@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk

www.himmerlands-gas-olie.dk

Find DIN fagmand - i Vesthimmerlands Avis!

Frands Trangbæk E

LIG

:

NU

• • • • • •

Træpiller Briketter Bark Flis Spagnum til haven Grå og sort granit

• • • • • •

Ærtesten Nødder Stabilgrus Støbemix Sand Muldjord

Kan afhentes på pladsen eller leveres med grab Husk: Vi henter haveaffald med grab Vognmand Frands Trangbæk • Gl. Viborgvej 90 • 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 82 88 • Mobil: 40 63 83 88 • E-Mail: frands@frands-trangbaek.dk

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

MØLDRUP VVS A/S

MØLDRUP VVS A/S

Aut. GAS- og VANDMESTER Mogens Kastrup Nielsen GAS- og VANDMESTER Dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

Du trykker bare 98 64 12 55 - så trykker vi resten Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Quick-Guide - til din lokale fagmand

Elektriker:

Simested El-Service 98 54 81 15 En lys idè/Bojsen El 98 64 13 00/40 59 80 80

Entreprenørfirma:

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS 98 64 82 36

Gas/Oliefyrsservice:

Himmerlands Gas & Olieteknik 98 62 41 90

Hus og Have:

Frands Trangbæk 98 64 82 88 / 40 63 83 88

Hjemmeservice:

Inde & Ude v. Stig Andersen 28 68 01 34

Materieludlejning:

SB Materieludlejning 20 45 49 26

Murer/Entreprenører:

Murer- & Byggefirmaet Dalsgaard ApS 98 64 93 91 / 23 41 17 91 Murerfirmaet Martin Christensen 28 19 81 77 Ejnar Nielsen A/S 86 69 17 04

Tryksager:

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

VVS:

Møldrup VVS A/S 86 69 20 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38


Side 20

10. august 2016

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 32 - 2016  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 32 - 2016  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk
Advertisement