__MAIN_TEXT__

Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 3 · 110. årg. Onsdag, den 20. januar 2016

Boutique Unique

g l a s ud

0 .0 3 1 . L K R A U N A J 21 0 .0 6 1 FRA TORSDAG DEN 0 .3 9 . L K R A ANU J . 3 2 N E D G A D R Ø HUSK: LANGL

masser af lækkert herre- & dametøj

- 50%

(Gælder ikke i forvejen nedsatte og nye varer) Åbningstider: Tirsdag - fredag 13.00 - 17.30 • Lørdag 9.30 -13.00

VIS DIT FLÜGGERKORT OG

FÅ 25% RABAT

PÅ ALLE FLÜGGER VARER I JANUAR OG FEBRUAR *GÆLDER IKKE TILBUDSVARER* KOM IND OG FÅ RÅD HOS MALERMESTEREN ! HUSK VI HAR ALTID ET GODT TILBUD PÅ TÆPPER OG VINYL

MALERFIRMAET C. QUORNING Nørregade 22 K, 9632 Møldrup Tlf. 86 69 22 35 Åbningstider: Tirs-fre 13.00 - 17.30 • Lør 9.30 -13.00


Side 2

20. januar 2016

Gratis lokal kræftrådgivning i Vesthimmerland Kommune Åbner en afdeling med profesionelle rådgivere VESTHIMMERLAND: Der kan være meget, man har brug for at snakke om, hvis man selv og ens familie er kræftramt. Det kan være om selve sygdommen, behandlingen eller den bekymring, man har om fremtiden, jobbet eller familien. Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivning åbner derfor nu en lokal kræftrådgivning i Vesthimmerland for kræftramte og deres pårørende. - Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivning i Aalborg er åben for alle, og det vi den fortsat være, siger kræftrådgivningsleder  Kaare Johansen, men vi kan se, at der ikke kommer mange borgere fra Vesthimmerland. Og de har jo et lige så stort behov for rådgivning som alle andre, der er berørt af kræft. Derfor vil Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Vesthimmerland oprette en lokal rådgivning betjent af professionelle rådgivere fra Aalborg - Vi vil gerne tilbyde vores borgere de samme muligheder med et lokalt tilbud om kræftrådgivning, siger lokalformand Søren P. Johansen, Gedsted, derfor vil der være mulighed for at booke en samtale til en

Søren P. Johansen: - Vi tilbyder borgerne kræftrådgivning.

kræftrådgiver, der vil sidde på Aars Bibliotek. Vi tror det har stor betydning, at der også kommer et lokalt tilbud, så vores kræftramte familier ikke behøver køre til Aalborg eller Viborg. Rådgivning vil forsat foregå i  Aalborg men nu også på Aars Bibliotek den sidste onsdag i måneden. - Tilbuddet er et supplement til vores tilbud i Aalborg, hvor folk på alle hverdage bare kan droppe ind uden forudgående aftale, siger Kaare Johansen. Vi er meget fleksible, og skulle en lokal virksomhed eller arbejdsplads have behov for en snak om, hvordan man tackler, at en kollega og

KLIP FOR HELE FAMILIEN Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

LUKKET 9-17 9-18 8-12

Lukket fra 20. dec. til 4. jan. Begge dage incl.

v/Heidi Bygvraa Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64 Heidi

medarbejder er kræftramt, så kan vi også rykke ud der. Det har vi gjort før. Professionel rådgivning og en medmenneskelig snak Rådgiverne har alle en faglig uddannelse og specialviden om kræft: Der er psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og en læge. Desuden er der et uddannet korps af engagerede frivillige, der kan give en medmenneskelig snak. De har alle fået et kursus i Kræftens Bekæmpelse, og som kan ved, hvornår de kan træde til som medmenneske, og hvornår det er emner, der løses af fagprofessionelle rådgiver. - Vi har oprettet et korps af uddannede frivillige i Vesthimmerland, til at  bemande rådgivningen på Aars Bibliotek hver gang, den er åben. Så vil det på sigt være muligt at møde både frivillige og  rådgivere. Eneste forskel på rådgivningen i Aalborg og Aars er at man skal ringe og bestille tid til rådgivningen på Aars Bibliotek, så de rette rådgivere kan være til stede og betjene kræftramte, pårørende og efterladte. siger Søren P. Johansen. - Vi arbejder hele tiden på at forbedre forholdene for kræftramte og deres familier Vesthimmerland, og vi ved, at rådgivningen har en stor betydning for livskvaliteten. Både for de kræftramte, deres børn og andre pårørende og for netværk og kolleger, siger Søren P. Johansen

for Aalestrup

Mindre lys hos kommunen

AALESTRUP: Mellem torsdag og fredag i sidste uge har der været indbrud i Vesthimmerlands Kommunes administrationsbygning på Ågade i Aalestrup. Ved at lave et hul i en rude til et kontor er tyve kommet ind. De er forsvundet med to lamper og en standerlampe. Ved samme lejlighed har de også taget en Dell PC.

Med Vesthimmerlands Avis leves livet lokalt!

Byggeriet af kommunes rådhus nærmere start Der er ikke kommet høringssvar til lokalplanen Af Torsten Hansen AARS: Bygningen af Vesthimmerlands Kommunes nye rådhus ved Lyngsøvej i Aars er nu rykket tættere på start. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og der er ikke kommet høringssvar. Lokalplanforslaget giver mulighed for ny bebyggelse i op til 3 etager og en højde på maksimalt 12,5 meter. I hovedtræk lægger lokalplanen op til, at de nye bygninger opføres i området ud mod Vestre Boulevard, mens parkering primært skal foregå i området ud til Lyngsøvej. Samtidig med at der ikke er kommet hørings-

svar, så er en anden del af planen også gået den rigtige vej for kommunen. Siden lokalplanforslaget blev sendt i offentlig høring er tilstedeværelsen af eventuel jordforurening nemlig blevet undersøgt. Undersøgelsen viste, at der ikke er jordforurening i området. Derfor er behovet for opsamling af regnog overfladevand, som lokalplanen foreskriver, ikke længere relevant, da lokal nedsivning ikke vil påvirke grundvandet. Det får administrationen til at foreslå mindre tilrettelser til lokalplanen. Det skitserede vinderprojekt arbejder med to parkeringslommer ud mod Vestre Boulevard. Og placerer et skur og et cykel-

skur på kanten af byggefeltet bagerst på grunden mod Lyngsøvej. Administrationen foreslår at lokal nedsivning benyttes, så fire overkørsler til Vestre Boulevard er muligt. Samtidig forslås den skitserede placering af skur og cykelskur ved at udvide byggefeltet ca. fem meter mod vest mod Lyngsøvej. Det vurderes, at de foreslåede tilretninger er mindre væsentlige for områdets karakter og for naboer, og at der derfor ikke kræves fornyet høring. Teknik- og Miljøudvalget har på deres seneste møde anbefalet administrationens forslag.

Knaberfest nr. 50 er i støbeskeen Af Hanne Monrad

Pernille

POLITIrapporten

Vesthimmerlands kommende rådhus skal placeres på en grund ved siden af Jobcenteret i Aars.

AALESTRUP: Den første Knaberfest fandt sted i 1967, så ved nærmere hovedregning, kan man i år fejre Knaberfest nummer 50 i rækken. Det skal naturligvis fejres med endnu en forrygende god Knaberfest. I rigtig mange år er Knaberfesten blevet afviklet i forbindelse med pinsen og det vil også ske i år. Men allerede fredag, 29. april bliver det første programpunkt afviklet. Det er det store Knaberbanko, som hvert år trækker et stort antal spilleglade himmerlændinge fra et stort område. Søndag, 8. maj indledes så den egentlige Knaberfest med sommerkoncert i kirken, hvor kirkens kor medvirker og er med til at finde den rette stemning for en uges byfest. Knaberkomiteen er for længst trukket i arbejdstøjet og er godt i gang med at få arrangeret festen til glæde for borgere i Aalstrup, samt et stort antal gæster, der i ugens løb møder op for at være en del af festen.

Mange af de kendte programpunkter skal naturligvis være med, men der er også altid plads og behov for nyheder og det bliver der også i år, lyder det fra Knaberkomiteen. Det er Aalestrup Idrætsforening og Aalestrup Handel & Erhverv, der står bag byfesten og Knaberkomiteen som består af 10 personer er udpeget af de to organisationer. Knaberkomiteen har i år fået ny formand, Thomas Svenningsen, som har været med i komiteen i mange år og har lagt et stort arbejde i festen, han afløser Bjarne Nielsen, som har været i spidsen for Knabefesten i nogle år. Udover Thomas, består komiteen af Torben Halkjær, Lars Thomsen Jensen, Per Thornvig, Hanne Ebdrup, Poul Monrad, Dirk van Bolhuis, Carsten Bogner og Per Dam. Kasserer er Lars Jensen og Web master er Carsten Bogner. Desuden deltager det regerende par i møderne. I år er det Knaberdronning Rosa Nørskov og Knaberprins Morten Olesen.

Thomas Svenningsen - ny formand for Knaberkomiteen.

Komiteen har lavet et forretningsudvalg bestående af Thomas Svenningsen, Torben Halkjær, Dirk van Bolhuis og Lars T. Jensen. Til at udpege årets Knaberkonge/ Dronning er et udvalg bestående af Thomas Svenningsen, Karl W. Carlsen, Per Bisgaard, Hanne Monrad og Torben Halkjær. Knaberfestens overskud går ubeskåret til ungdomsarbejdet indenfor idræt og spejderarbejdet i den gamle Aalestrup kommune

og uddeles hvert år af den regerende Knaberkonge eller -Dronning. - Desværre var der fra sidste års fest, ikke så stort overskud, som der plejer at være, siger Thomas Svenningsen, så beløbet, der blev uddelt var ikke helt tilfredsstillende. Desværre løb vi ind i nogle ekstra omkostninger og indtjening på nogle af aktiviteter var ikke helt så gode som vi havde forventet. Men vi har lært af fejlene og er meget opmærksom på de ting, så vi forventer, at vi efter festen i 2016 kan uddele en stor sum penge til de foreninger, der tager aktivt del i Knaberfesten. Det har de fortjent. Selvom mange af programpunkterne er fastlagte er der altid plads til nogle gode forslag til nye aktiviteter, fastslår formanden som gerne modtager gode ideer fra borgerne i Aalestrup, så man igen i 2016 kan få en rigtig god Knaberfest, der kan samle unge som ældre i byen og der kan fejres et festligt ”jubilæum” med Knaberfest nummer 50.


20. januar 2016

Side 3

Sundhedsformidler taler for Aktive Kvinder i Aalestrup

Stel fra 200,- stk.

Programmet er klar til en ny spændende sæson Af Hanne Monrad AALESTRUP: Foreningen Aktive Kvinder i Aalestrup er klar igen her i det nye år med endnu et spændende program til medlemmerne. Det første arrangement finder sted på mandag, 25. januar på Aalestrup Skole. Her inviteres medlemmerne til en inspirationsaften med sundhedsformidler Marianne Mosbæk, som vil fortælle om de gode råvarer og samtidig laver hun en suppe som alle skal smage, dertil serveres humus og hjemmebagte boller. Den årlige generalforsamling bliver holdt, mandag, 8. februar, som sædvanlig finder generalforsamlingen sted i kantinen på Knabergården. Mange medlemmer møder sædvanligvis op, dels for at høre om årets gang og økonomi, men også fordi der denne aften bliver spillet banko om medbragte gaver. Det er en gammel tradition i foreningen som tidligere blev afviklet til den årlige julestue, men de senere år er den aktivitet blevet flyttet til aftenen sammen med generalforsamlingen. I marts går turen til Vi-

Marianne Mosbæk giver inspiration til sund mad i Aalestrup skole på mandag.

borg, hvor foreningens medlemmer skal besøge Cafe & Design. Her er der unikke møbler og brugskunst for enhver smag i en hyggelig atmosfære og masser af personlighed. Aalestrup-damerne skal dog også opleve en blomsterdekoratør og få inspiration til påsken. En blomsterdekoratør vil vise, hvordan man med naturmaterialer kan

trylle og fremstille de flotteste dekorationer. Tirsdag, 19. april kommer forfatter Agnete Odgaard-Jensen på besøg. Arrangementet bliver i Knabergaarden. Agnete Odgaard - Jensen er blind og hun vil i sit foredrag ”Soldrys” blandt andet fortælle om kunsten at bevare livsmodet trods sygdom og modgang. En tur til Nordjyllands politi på den nye politigård i Hobro er programsat i maj, og naturen skal nydes i juni, hvor foreningen inviterer hele familien med på vandretur til smukke Ulbjerg Klint. Efter en god travetur vil der blive serveret sandwich og drikkevarer. Aktive Kvinder i Aalestrup er en gammel forening som blev stiftet som Aalestrup Husmoderforening tilbage i 1935. Sidste år i februar blev 80 års dagen markeret med en hyggelig damefrokost i Den Jydske Rosenpark i Aalestrup.

Vesthimmerlands Avis - gemmes og læses hele ugen...

Spar op til

70%

Moderne flerstyrke glas SPAR

Ikke nedsatte stel

1000,-

20%

÷

Moderne brilleglas med nanooptik sikrer højeste præcision i hele brilleglasset, 90% mindre svømmeeffekt. Syncroneyes tager hensyn til øjnenes samarbejde - alt dette giver dig fremragende skarphed, hurtig tilvænning og bedste komfort. Vælg Prevencia og beskyt dine øjne mod skadeligt blåt lys, bevar dit gode syn længere.

Udsalget gælder indtil d. 30. januar. Kan ikke kombineres med andre tilbud Vestergade 15 9620 Aalestrup

ÅBNINGSTIDER: Mandag lukket Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 9.30 - 12.30

UDSALG 9864 2300

Lene

Bygum Mosegaard holder

v/ Hans Ettrup · Jernbanegade 7 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 14 33 · www.hotelhvidekro.dk

Kom og spar rigtig mange penge!

25%

Nedsatte

TIL DEN KOLDE TID:

Spar

Erling Rask

& Henrik Koitz GIVER EN FORRYGENDE KONCERT PÅ HOTEL HVIDE KRO I AALESTRUP Torsdag den 11. februar 2016

Kl. 17.30: Serveres en lettere anretning Kl. 20.00: Koncert

Billetter købes på Hotel Hvide Kro

Tlf. 98 64 14 33 Mail: mail@hotelhvidekro.dk Samt ved indgangen. (Dog kun koncertbilletter)

SPISNING OG KONCERT

black

• Alpaca strømper • Angora sokker • Glerup uldsko

danish fashion design

kjoler white

Obs - kun lagervarer

Gælder ikke nye kjoler 2016

50 %

Spændende krydderier fra Claus Holm

SPAR OP TIL

15,-

60%

FRIT VALG PR. STK. Normal 39,-

50 %

Spar på brugskunst

Har du set vort store sortiment i te - konfekture og mange andre lækkerier

Gælder ikke retroting

(excl. drikkevarer)

kr. 150,Koncert 100,-

På gensyn Dannie & Hans

Åbningstider: Torsdag og fredag kl. 9.30 - 17.00 Lørdag og søndag kl. 9.30 - 15.00

Tilbuddene gælder fra fredag d. 22. januar til søndag den 24. januar.

Bygum Mosegaard

Farsø

Mod Aalborg

Her finder du os Bygum Gedsted

Aalestrup

Kirkevangen 18 · 9620 Aalestrup · Tlf. 50 52 42 49

Mod Viborg

Mod Hobro


Side 4

20. januar 2016

Giv huset frakke på

Erfaren tømrersvend søges

- med papirisolering

Papiruld har mange gode egenskaber:

DE Tømrer- & Snedkerfirmaet

E Esben V Villumsen ApS

Dalmosevej5, 38,Fjelsø Fjelsø, 9620 Aalestrup Sportsvej Tlf. 9864 7777 · Bil 4044 7222

Bil 4044 7222

Vi laver også alt i tømrer- og snedkerarbejde - Ring på 40 44 72 22

IGTIGE VA TR LG !

SPAR op til

50%

Kun 300,- pr. mdr. i 20 mdr.

PAKKEPR I

S

5.999,SPAR 1.2

82,-

Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 5.999 kr. Samlede kreditomk. 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,00%. *Garantien gælder alle cykler op til kr. 20.000. Vi finder en anden model i samme priskategori, som passer bedre til dig, og en evt. difference modregnes: Er den dyrere, betaler du forskellen, er den billigere, får du differencen udbetalt. Cyklen skal byttes inden for 14 dage i den butik, den er købt i, og kan kun ombyttes én gang. Cyklen må ikke have skader, og du skal medbringe faktura og servicehæfte, når du returnerer den. Evt. ekstra tilbehør monteret på cyklen, bliver monteret på den ombyttede cykel

Fri Bikeshop Aalestrup Testrupvej 8, 9620 Aalestrup

v. Jesper Andersen

Tlf. 98 64 15 44

Festlig åbning af ny restaurant i Aalestrup Af Hanne Monrad

BIKE SALE

Trek X-Caliber 7 - 27G Rigtig god begynder mountainbike til skoven. Stelstørrelse 13” og 15” leveres med 27,5” hjul. Øvrige stelstørrelser leveres med 29” hjul. Inkl. pakke med SKS skærmsæt, flaskeholder og computer Trip 100 inkl. montering.

Restauratør Kenan Dermihan fik hjælp af borgmester Knud Kristensen til at forestå den officielle åbning af den nye restaurant Kennedy.

Borgmesteren klippede snoren hos Kennedy

på varmeregningen med miljørigtig papirisoleri ng

Se mere på www.fribikeshop.dk

AALESTRUP: Kenney Pizzeria i Aalestrup er flyttet til en ny adresse, som vi skrev om i Vesthimmerlands Avis i sidste uge. Den nye adresse er to huse længere nede ad Vestergade, og såvel bygningen som lokalerne har fået et helt andet udseende

Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Alle Priserne er inkl. moms. TILBUDDET GÆLDER TIL OG MED DEN 20. FEBRUAR 2016

…Vejen til et sundt og energirigtigt hus!

- høj brandmodstand - høj isoleringsevne - ingen brug af dampspærre - effektiv lydisolering - fugtransporterende - CO2 venlig produktion - godt indeklima - hurtig og nem isolering - ingen råd, skimmel og skadedyr - enkel adgang til installationer

end tidligere. Restauratør Kenan Demirhan har samtidig med åbningen udvidet sortimentet og indrettet lokalerne så der nu står en flot restaurant, der sagtens kan hamle op med større byers spisesteder. I lørdags var tiden så kommet til at holde en reception og officiel indvielse, og det blev gjort på flot

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

Vinterfest i Østhallen LØRDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 18.30 - 02.00 HUSK at købe billetter i BIKSEN i Aalestrup eller HOTEL SIMESTED KRO senest fredag den 29. januar Prisen er kun

225.- kr.

Arr. De Samvirkende Foreninger

maner. Borgmester Knud Kristensen var kommet til Aalestrup, og sammen med indehaver Kenan Demirhan blev den røde snor klippet over på helt professionel vis. I løbet af dagen var der godt fyldt op med gratulanter og gæster i retauranten, der ville prøve de mange muligheder der er på menukortet.

BOX-RUM 10 m2 - 30 m3 Pr. måned kr. 370,www.lagerboksen.dk

21 27 95 02 KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Har du ikke modtaget onsdag inden kl. 20.00 - så kontakt

Distribution på telefon 99 35 34 34 fra torsdag 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamatio @nordjyske.dk


20. januar 2016

Side 5

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R …

Ordinært byrådsmøde Torsdag den 28. januar 2016 kl. 16.00 på Rådhuset i Aars. Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk/dagsorden

18. december holdt Hvilsom Friskole rejsegilde på en tilbygning med tre klasselokaler og et musiklokale. Det er planen, at skolens 109 elever kan benytte tilbygningen fra det tidligere forår.

Hvilsom Friskole bygger ude og inde HVILSOM: Når der kommer flere elever, er der behov for flere klasselokaler - også på Hvilsom Friskole I skrivende stund har skolen 109 elever fordelt på nulte til niende klasse. Det er en af grundene til, at Hvilsom Friskole netop før juleferien har haft rejsegilde for en tilbygning med tre klasselokaler og et musiklokale, som forventes indviet og taget i brug i det tidlige forår. Både lærere og elever glæder sig til de nye, større og lysere lokaler. Den kommende nulte klasse på Hvilsom Friskole tæller indtil videre 13 elever, som kommer fra børnehaver i Hvornum, Aalestrup, Hvam og Hvilsom.

klasse mødes i førskolegruppe en gang om ugen for at lære hinanden, skolen og skolefritidsordningen at kende, så skolestarten kan blive så naturlig og positiv som muligt.

Ud og røre sig

Hvilsom Friskole er i gang med en række forbedringer af legepladsen. Her er der blandt andet kommet et nyt klatrehus med rutsjestænger.

- Det er første gang, at vi har så bredt et opland, si-

ger skoleleder Anja Thomadsen. Hun tilføjer, at indskrivning foregår til alle klasser hele året, så har man overvejet friskole, er man velkommen til at tage kontakt. Den kommende nulte

Når der er bevægelsespause eller frikvarter, skal børnene ud og røre sig. Det hjælper Legepatruljen med, men eleverne ønsker også at blive udfordret af motiverende omgivelser i skolegården og skoleskoven. Derfor er skolens legeplads ved at blive fornyet trin for trin. Det er indtil videre blevet til et klatrehus med rutsje-stænger og klatrenet for alle aldre, som blev taget i brug tidligere på skoleåret. På længere sigt er der også planer om et udendørs undervisningshus.

Spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12.00 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland. dk/spoergetid Knud Kristensen Borgmester

Hoppe-loppe-koncert Koncert for de 2-6 årige og deres familie. Tine Mynster synger, spiller og danser sig igennem sine største hits. Efter koncerten er der aftensmad. Tirsdag den 26. jan. kl. 17.00 på Aalestrup Bibliotek. Billetter á 20 kr. på himmerlandsbilletten.dk7

Den medieskabte virkelighed og hvordan vi undgår mediernes hjernevask Hør Jeppe Sø’s uforbeholdne og skarpe mening. Torsdag den 28. jan. kl. 19.00 på Ranum Efterskole. Billetter á 90 kr. på himmerlandsbilletten.dk. Arr.: Folkeuniversitetet og bibliotekerne i Vesthimmerland. Se mere om arrangementerne på: www.vhbib.dk

Har du knogleskørhed og har du lyst til at gøre noget ved din sundhed? Så kan du deltage i kursus, sammen med ligestillede på sundhedscentret. Kurset indeholder både undervisning og træning. Kurset foregår om formiddagen på tirsdage og torsdage. Opstart 1. marts 2016 Henvisning via egen læge eller sygehus. For yderligere oplysninger kontakt Sundhedscentret på 99 66 82 00 eller sundhedscenter@vesthimmerland.dk

M E D D E L E L S E R

Web-indskrivning til folkeskolerne og SFO/Mini SFO Fristen for web-indskrivning til folkeskolerne og SFO/Mini SFO er forlænget til 31. januar 2016. Se mere på: www.vesthimmerland.dk/webindskrivning

Ungerådgivningen i Vesthimmerlands Kommune Fra 1. februar 2016 får Vesthimmerlands Kommune sin egen ungerådgivning. Ungerådgivningen er til for børn og unge, som har brug for nogen at tale med. Læs mere på www.vesthimmerland.dk/ur

Entertaineren Flemming Baade underholdt ved vise- og danseaftenen i Simested.

Vise- og danseaften på Simested Kro Af Hanne Monrad SIMESTED: Fredag aften havde værtsparret på Hotel Simested Kro inviteret til en festlig vise- og danseaften. Knap 100 mennesker havde taget imod tilbuddet om en aften på den hyggelige kro med god mad, historier, viser, fællessang og med bal bagefter. Efter sidste års succes med Flemming Baade som havde arrangeret en John Mogensen aften på kroen, hvor der var fuldt hus, havde værtsparret Lis og John Hansen fået mod på at arrangere en lignende aften, hvor det også var Flem-

ming Baade, der stod for den underholdende del af aftenen. Efter spisningen, ”Himmerlandsgryde” startede Flemming Baade med at underholde med historier fra Himmerland, viser og sange som publikum sang godt med på. Efter en god kop kaffe og lækker lagkage, var det tid, at gæsterne selv kom i aktion. Igennem tre timer blev der danset igennem til de festlige toner fra Flemming Baade, der forstår at sætte stemningen i vejret, så alle deltagere gav udtryk for at det havde været en rigtig god aften på Hotel Simested Kro.

Udvidelse af husdyrbrug • Vilstedvej 2, 9670 Løgstør Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

OPRYDNING PÅ KOMMUNENS HAVNE Alle både og stativer, som er oplagret på vinteroplagspladserne i Løgstør Havn, Rønbjerg Havn og Hvalpsund Havn, skal tydeligt forsynes med ejers navn og adresse samt bådpladsnummer. Alle både eller stativer, som efter den 1. februar 2016 ikke er forsynet med dette, vil blive fjernet fra arealerne og bortskaffet. For at gøre brug af vinteroplagspladserne, skal man have en bådplads til den pågældende båd i den pågældende havn. Denne aktion på Vesthimmerlands Kommunes Havne sker som følge af, at der gennem længere tid er blevet efterladt stativer og saneringsmodne både. Vesthimmerlands Kommune ønsker med dette tiltag, at gøre forholdene for de der har bådplads bedre og forskønne områderne.

Lukning af Korsholmvej ml. husnr. 152, 153 og 164 B, Vesterbølle, 9631 Gedsted. Arbejde med udskiftning af brodæk vil ske i perioden fra den 25. januar til og med den 28. februar (uge 4 til og med uge 8). Der vil være omkørsel i perioden da bro en spærret for kørsel. Vi beklager de gener det må medføre for borgerne i området. Se kort på www.vesthimmerland.dk/korsholmvej.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside www.vesthimmerland.dk.

Forstander, Aars-tilbudene Psykiatri- og handicap for voksne i Vesthimmerlands kommune søger en forstander, der kan tage over i forhold til nogle tilbud, der er i topform, og hvor mange dygtige medarbejdere og kolleger venter på, at du videreudvikler tilbuddene. Ansøgningsfrist: 31. januar 2016.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Side 6

20. januar 2016

Navne/Bekendtgørelser

Høge skal stresse råger i Aalestrup AALESTRUP: Råger har de seneste år kastet deres kærlighed på Rosenparken i Aalestrup, der har ideelle forhold for fuglene. Til gengæld er de mange ynglende rågepar til stor gene for parkens naboer og besøgende. Vesthimmerlands Kommune udfører regulering af råger med blandt andet nedskydning af unger, men som noget helt nyt forsøger kommunen sig nu med en stressekampagne, hvor Harrishøgene Sif og Storm flyver i parken før ynglesæsonen for at skræmme rågerne. Håbet er, at det kan

få dem til at søge andre ynglepladser. Søndag, 31. januar er det muligt at se høgene i funktion. Samtidig kan man høre Preben Schøpzinsky fra Lehmann Falconry og jæger Ulrik Holm fortælle om rågeregulering. - Jeg håber, mange familie vil lægge søndagsturen forbi Rosenparken. Jeg har varm kaffe og kakao samt en rågekonkurrence klar ved bålet, så vi satser på at få skudt sæson 2016 i gang med manér, fortæller naturvejleder Karin Winther, der arrangerer “rågestressedagen”.

Fjelsø Forsamlingshus bliver ramme om en harmonikaaften fredag, 5. februar.

God mad og musik på 12. år i Fjelsø Forsamlingshus Harmonikaspillere samles igen fredag, 5. februar Af Hanne Monrad

Harrishøgen Sif vil 31. januar kunne opleves i aktion i Rosenparken i Aalestrup. Her skal hun sammen med sin makker Storm stresse rågerne, så de vælger et andet sted, når de skal til at bygge rede.

Til lykke

Sig TILLYKKE med Vesthimmerlands Avis. Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten »TIL LYKKE«. Billede plus 10 ord koster 60.00 kr., som vedlægges i check eller indbetales forud på annonce-kontoret (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk. Annoncen KAN IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Skriv teksten på nedenstående linjer: - Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

FJELSØ: For 12. år i træk arrangeres der en festlig harmonikaaften i Fjelsø Forsamlingshus. I Fjelsø står man sammen om at lave tingene. For 12 år siden var en gruppe initiativrige borgere enige om, at det kunne være sjovt at arrangere en aften med dejlig musik og da der i Fjelsø er mange der spiller harmonika, var det nærliggende at det blev en aften med musik spillet på dette

instrument. De to aktive borgere, Edna Poulsen og Carsten Rold, fik sat skub i tingene og det blev en stor succes, så stor at man nu 12 år efter stadig møder op til denne gode tradition i Fjelsø Forsamlingshus. De to foreninger der står bag, er Fjelsø Forsamlingshus og Fjelsø Pensionistforeningen og fredag, 5. februar bliver således ”harmonikaften” nummer 12 afviklet. Der startes med fællesspisning, hvor det er for-

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved

Karen Margrethe Fogsgaard Larsens ”Suss” bisættelse Tak for blomster og kranse På familiens vegne

Bente, Eva og Per

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Din lokale bedemand · Exam. bedemænd Jens Møller

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

Bedemand Hans Landry

VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Døgn vagt

Jette Torp synger i Kig Ind i Nørager NØRAGER: Smuk, sjov, alvorsfuld og intens. Det er nogle af de ord der sættes på, når arrangørerne skal beskrive kunstneren til koncerten fredag, 29. januar i Kig Ind i Nørager. Ordene dækker over sanger og entertainer Jette Torp. Hun beskrives i øvrigt som en af Danmarks dygtigste sangerinder og fortolkere. Med sin akustiske guitar og en stor portion levet liv i bagagen tager Jette Torp publikum med på en rejse igennem en karriere og et liv, der er gået i mange retninger. Store shows, koncertturnéer, CD-udgivelser, teater og TV - Jette Torp har aldrig valgt kun at gå på ho-

vedvejen. Nysgerrigheden og lysten til at udfordre sig selv har inviteret til ture ad nye og nogle gange snoede veje. Karrieremæssigt såvel som privat er det gået op og ned, hurtigt og langsomt - som det nu er, når man insisterer på at flytte sig. Repertoiret denne aften spænder derfor også vidt. Som Jette Torp selv siger: Mange af sangene er valgt, fordi de støtter op om de historier jeg gerne vil fortælle, mens andre sange er med, fordi jeg simpelthen ikke kan undvære dem!

VED DØDSFALD Begravelse til fast pris kr. 10.500,- kr. Med gravsten kr. 15.500,- kr.

Tlf. 30 32 62 01

Aars Begravelsesforretning

Tlf. 70 20 41 41

samlingshusets bestyrelse, der kreerer den to retters menu og efterfølgende er der kaffe og småkager. Og efter middagen er der un-

derholdning på højt plan, forlyder det fra arrangørerne. Udover harmonikamusik er der også fællessang og andre musikalske indslag. Så der erlagt op til endnu en festlig aften med Fjelsøborgerne og arrangørerne gør opmærksom på, at alle er velkomne og håber på, at rigtig mange igen vil være med til en hyggelig aften med smittende musik i Fjelsø Forsamlingshus.

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

35 års ng erfari

Se på www.begravelsetilfastpris.dk

Bedemand og stenhugger

Jan & Stinne Hansen Vestergade 21, 9620 Aalestrup

Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Øvrige billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.

Birgitte Landry

Torben Rask

Hans Landry

Gravsten Spar 25%

Jette Torp kommer til Kig Ind med sin guitar.


20. januar 2016

Side 7

Bekendtgørelser

Elev fra Nørager hjælper flygtninge NØRAGER: Flygtningene fryser i Danmark. Det fortalte de i Tv2nord, og indslaget fik Oliver Vang fra Haverslev til at skride til handling. Han har via Ungecenter Syd fået indledt en indsamlingscentral på Sortebakkeskolen i Nørager, hvor han også har præsenteret sit projekt i alle klasserne. Oliver Vang, der går i ottende klasse, er selv tovholder på projektet, hvor man indsamler tøj og sko til blandt andre kommunens mange uledsagede asylbørn, og han er ikke uvant med at levere et stort stykke frivilligt arbejde. I 2014

Ministerbesøg i Aalestrup AALESTRUP: Når Himmerlands Udviklingsråd holder møde i Forum Væksthimmerlnd 22. februar bliver det i Aalestrup med bl. a. erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen som indlægsholder. Mødet holdes på me-

stod han i spidsen for projektet “Giv en ged”, som resulterede i flere flotte julegaver til børn i tredjeverdenslande. Oliver Vang mener, man bør hjælpe, hvor man kan, og når vi har åbnet vores kommune for flygtninge, bør vi behandle dem godt og med respekt, og de skal ikke fryse. Allerede nu har de første været forbi med bidrag, der sorteres og kommer i kasser, som afleveres efter uge fire. En af kasserne indeholder sommertøj, så der også er noget at tage på, når Kong Vinter forlader Danmark igen.

talvarevirksomheden Treco A/S, som er inde i en meget kraftig vækst. Direktør Preben Pedersen vil fortælle om, hvorledes virksomheden har vundet en kæmpe ordre i Canada. Borgmester Knud Kristensen holder en nytårstale, og der bliver strategidebat inden ministeren får ordet. Mødet slutter med en rundvisning på virksomheden.

GENERALFORSAMLING Fjelsø-Klotrup Beboerforening afholder generalforsamling onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.00 i Fjelsø Forsamlingshus. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest den 3. februar.

Bestyrelsen Se dagsordenen på www.fjelsoe-klotrup.dk

16

ÅBENT

HUS

I anledning af at jeg runder de 50 år, vil det glæde mig at se familie, venner, naboer, kunder og forretningsforbindelser til ”en bid mad” og ”en kop øl” i

Onsdag den 20. januar kl. 17.00-18.00 Konfirmandhuset, Aalestrup: Skumringssang kl. 19.00 Bio Aalestrup: Kollektivet

Hvilsom Kulturhus fredag den 12. februar 2016 kl. 13.00-17.00. Venlig hilsen

Torsdag den 21. januar kl. 18.30 Aalestrup Kirke: Børne-og ungdomsgudstjeneste kl. 19.00 Aalestrup Bibliotek: Dit sensitive barn kl. 19.30 Aalestrup Idræts Center: Nytårskoncert

Arne Albertsen

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforretning ApS

IF KVIK Generalforsamling

Fredag den 22. januar kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Kollektivet Lørdag den 23. januar kl. 10.00 Simested Sognehus: Kreativdag for børn kl. 10.00-14.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Kollektivet

Der afholdes ordinær generalforsamling i IF KVIK

Tid: Lørdag den 6. februar Sted: Klubhuset Hvam Stadion kl. 10.00 Kaffe og rundstykker kl. 10.30 Generalforsamling

Søndag den 24. januar kl. 10.00-15.00 Hvalpsund Camping: Åbent Hus kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 15.00 Bio Aalestrup: Kollektivet

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af ledelsens beretning og visioner for fremtiden ved ledergruppens organisator til godkendelse 3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger og visioner til godkendelse 4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse 5. Orientering om budgettet for indeværende år 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til ledergruppen i form af: 1 organisator, 1 økonomiansvarlig og 1 praktikker 8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene 9. Valg af revisor 10. Eventuelt

Mandag den 25. januar kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Aalestrup Skole: Aktive Kvinder, Inspirationsaften kl. 19.00 Bio Aalestrup: Kollektivet kl. 19.30 Simested Sognehus: ”Hvad er et ungeråd?” Tirsdag den 26. januar kl. 17.00 Aalestrup Bibliotek: Hoppe, Loppe koncert kl. 19.00 Bio Aalestrup: Kollektivet Onsdag den 27. januar kl. 19.00 Bio Aalestrup: Kollektivet kl. 19.00-21.00 Aalestrup Realskole: Informationsaften

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være ledergruppen i hænde senest 8 dage før. IF Kviks Ledergruppe

Generalforsamling i Fjelsø Forsamlingshus Tirsdag d. 9. februar. kl. 19.30

Hovedsponsor

Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen

Aalestrup Realskole Borgergade 32—9620 Aalestrup Tlf. 97970400 kontor@aalestrup-real.dk www.aalestrup-real.dk

Informationsaften på Aalestrup Realskole

Dagsorden iflg. vedtægterne

RÅDGIVNING I AARS Gratis rådgivningstilbud til alle, som er berørt af kræft, uanset om du er patient, pårørende eller efterladt.

Sidste onsdag i hver måned Kl. 10.00 - 13.00 i Biblioteket, Søndergade 24, 9600 Aars Tidsbestilling nødvendigt på telefon: 70 20 26 85 Kræftrådgivningen i Nordjylland Tlf. 70 20 26 85 • Email: aalborg@cancer.dk www.cancer.dk

FJELSØ

HARMONIKA-AFTEN I FJELSØ FORSAMLINGSHUS fredag den 5. februar kl. 18.00 Aftenen byder på dejlig harmonika-musik, sang og andre lokale musiske indslag. Vi starter med spisning. Entré kr. 150.Tilmelding senest den 29. januar til Lisbeth 23 24 69 18

Fjelsø Forsamlingshus og Fjelsø Pensionistforening

Bestyrelsen

Fjelsø FDF afholder generalforsamling mandag d. 15.02.16 kl. 19.00 i FDF-huset. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før.

Onsdag den 27. januar 2016 kl .19.00—21.00 i skolens kantine

Vi vil gerne invitere elever og forældre til kommende 7. klasse til en orienteringsaften. Her vil vi fortælle om skolen og dagligdagen som elev hos os. I løbet af aftenen vil vi komme ind på følgende:  

Bestyrelsen

HUSK VORES ÅRLIGE FASTELAVNSFEST D. 7. FEBRUAR

Vesthimmerlands Avis - når det skal være lokalt!

 

Præsentation af skolen og personalet Aalestrup Realskoles undervisningstilbud De fysiske rammer / rundvisning Transport Det sociale liv i klassen og på skolen At være elev på Aalestrup Realskole

Nye elever og forældre Underoverskrift til 8. og 9. klasse er naturligvis også velkomne denne aften Af hensyn til det praktiske arrangement vil vi bede jer om at tilmelde på mail: kontor@aalestrup-real.dk eller telefon 96970400 senest fredag den 22.1.2016


Side 8

20. januar 2016

Bekendtgørelser

Guds­tjenester

GENERALFORSAMLING Gedsted Pensionistforening

Haubro ingen Tostrup ingen Roum 10.00 Kgs. Tisted ingen Binderup 09.00 Durup ingen Svingelbjerg 09.00 Foulum 19.30 Ulbjerg 08.45 Farsø 10.30 Aars 10.00

Søndag 24. januar 2016 Aalestrup 10.00 Gedsted ingen Fjelsø 09.30 Hvam 19.30 Simested 11.00, fam.gudstj. Testrup ingen Østerbølle ingen Vesterbølle 11.00 Skals 10.00 Hvornum ingen Snæbum 10.15 Hvilsom ingen Gislum 11.00 Vognsild 09.30

afholder ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne fredag 5. februar kl. 14.00 på “Torvet” Efter generalforsamlingen er der banko og kaffe med snitter. Husk at medbringe service og bestik.

for Fjelsø Friskole afholdes på skolen tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2016. Bestyrelsen

Bestyrelsen

Torsdag den 21. januar 2016 Tostrup 17.00, spaghettigudstj.

Generalforsamling

SIMESTED SOGNEHUS Vesthimmerlands Kommune har et ungeråd. Hvad går det ud på?

AKTIVE KVINDER

Det kunne være interessant for både unge og ældre at vide. Derfor er Beboerforeningen, Østhallen, KVIK og Menighedsrådet gået sammen om en aften, hvor formanden for Ungerådet + en mere kommer og fortæller om det.

GENERALFORSAMLING Mandag den 8. februar kl. 19.00 I Knabergårdens kantine.

MANDAG 25. JANUAR KL. 19.30

Dagsorden iflg. lovene Der vil blive serveret et lettere traktement, hvorefter der er pakkespil med medbragte pakker. Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig til Jytte, tlf. 40 61 01 12, mail: j.olesen@hotmail.dk eller Solvejg, tlf. 98 64 14 25, mail: solvejg.oestergaard@privat.dk - senest den 4. februar.

Find mere om ungerådet på www.vesthimmerland.dk Som sædvanlig gratis og med kaffe

Foredrag med Søren Holm Smeden fra Rigtige Mænd på DR1

OBS: Husk tilmelding til Inspirationsaften mandag den 25. januar - senest tilmelding den 21. januar.

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93

3. februar kl. 19 - 21 Dr. Ingrid Hallerne Thit Salen, Farsø Fri entré - tilmelding

www.vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk / redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk

Blandede

Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Gedsted Bogtrykkeri

Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Hanne Monrad Salgskonsulent

Redaktør

Produktion

Thorkil Christensen

Peter Pedersen Grafiker

FARVEKOPIER

Kontor

Bodil Ankjær Johansen Tlf. 98 64 50 10

Når du blot skal bruge få, flotte brochurer - så lad os fremstille flotte

FARVEKOPIER

til dig.

Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255 Fax 9864 1693

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr

Morten Karlsen Grafiker

Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00

Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst.

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Hyllebjerg

Sønderup Haverslev

Farsø

Vognsild

Mejlby

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso

Nysum

Østrup

Ullits

Stenstrup

Vesterbølle

Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Hvilsom

Hvam

Hobro

Snæbum

Ulbjerg

Vestergade 8 -10 9620 Aalestrup Tlf. 29 48 86 63 www.blaakorsgenbrug.dk

BINTJE, SAVA OG DITTA SPISEKARTOFLER SÆLGES Jørgen Skov

Kirkevangen 53, Østerbølle tlf. 98 64 15 30

Vi modtager med tak brugbart tøj. Ting, sager og møbler. Indlevering af effekter: Indgang i gården i åbningstiden eller i container i gården.

Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

Klotrup Fjelsø

Køb/salg

Åbningstider: Man. - fre. kl. 10.00-17.30 Lør. kl. 10.00-12.30

Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser

Aars

110 pladser - Tilmelding senest 29. januar på: sundhedscenter@vesthimmerland.dk eller 9966 8200

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81

Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S

Trend

Sundhedscentret inviterer mænd og deres partnere til foredrag med Søren Holm Samtidig vil medarbejdere og tidligere deltagere fortælle om Sundhedsmekaniker - kun for mænd

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Kirkens Korshær

Genbrugsbutik Nørager Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90 Åben daglig 13.00-17.00 Lørdag åben 10.00-12.00

Møldrup Sundstrup Skals

Vesthimmerlands Avis bringer gerne omtale af mærkedage

Klejtrup

Bjerregrav Hersom

Foulum

Telefon 98 64 12 55

Viborg Lånum Daugbjerg

Finderup

Vinkel

Lee

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling

Vi holder ÅBENT HVER DAG for SALG af

ÆBLER & PÆRER - samtidig kan du købe honning og koldpresset æblesaft - presset på frugt fra egen plantage

& 9864 9231 · Brovejen 78 · Korsø · 9620 Aalestrup (mellem Simested og Hvilsom) · www.brovejensfrugt.dk Nu kan du også handle med os HVER TORSDAG kl. 9.45-10.15 på P-pladsen ved Plejehjemmet Toftegården i Møldrup


20. januar 2016

Side 9

SupergodeTilbud Hakket kalv,og flæsk

Hakket svinefars

Hjemmelavet hamburgerryg

850 g.

1 kg.

Pr. ½ kg.

29,-

29,-

25,-

Hjemmerøget svinekam m/svær

Aalestrup platten

Blomkål

1,2 - 1,5 kg.

Pr. stk.

Pr. stk.

40,-

49,-

8,Husk fiskebilen

HVER LØRDAG 10.00 - 13.00 Kartofler

Toiletpapir ell. køkkenrulle

Dagmarstang

2,5 kg.

FRIT VALG

1 stk.

8

95

20,-

fra Farsø bageri

15,-

Nu på lørdag: Rødspættefileter

pr. ½ kg.

65,-

Åbent alle dage 8-20 SuperBrugsen Aalestrup • Vestergade 32 • 9620 Aalerstrup Tlf.: 96 97 07 97 • Slagter tlf.: 96 97 07 95

Aalestrup


Side 10

20. januar 2016

Stillinger/Uddannelse

Sport

Aalestrups håndboldherrer kæmper for at blive i 3. div. HÅNDBOLD: 3. div. Aalestrup IF - Ans IF 31-26 (12-12) Torsdag aften mødte 3. div. mandskabet fra Aalestrup, Ans IF i Aalestrup Idrætscenter. Kampen var vigtig, da

begge hold ligger nederst i rækken og Ans er truet af nedrykning . Kampen var meget lige og første halvleg endte med en stilling på 12-12. I anden halvleg trak hjemmeholdet dog fra og viste mere kampgejst. De kom på 26-18 for så at vinde

STANDERHEJSNING

FJELSØ - GEDSTED FF Lørdag den 6. februar kl 13.00 på GEDSTED STADION

Vi har nu fusioneret de to klubber og glæder os til en ny sæson Gamle som nye spillere fra begge klubber er meget velkomne! Efter en let gang træning serveres der suppe fra Gedsted Hallens Cafeteria.

Bolig

med slutresultatet på 31-26. Kampens bedste spiller var Morten Olesen som blev topscorer med ni mål. Team Vesthimmerland 2 - Aalestrup IF 25-21 (11-9) Allerede søndag var holdet i kamp igen. Denne gang mod Team Vesthimmerland 2, som blev spillet i Idrætscenter Østermarken i Aars. Denne kamp blev noget ulige, TVH brugte første hold spillere og dommerne var ikke lige med Aalestrup drengene, siger vor udsendte sportsmedarbejder. Blandt andet blev der dømt syv straffekast til TVH men kun et enkelt til Aalestrup IF. Men de fulgte nu godt med alligevel og ved pausen stod der 11-9. I anden halvleg var Aalestrup godt med, men der blev brændt for mange chancer. Slutresultatet blev på 25-21 til Team Vesthimmerland. På søndag skal holdet i ilden igen, hvor de skal møde Viborg HK i Viborg Stadionhal. Viborgholdet liger som numemr to i puljen, så det bliver sikkert en stor opgave for Aalestrupholdet.

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

Sundhed/velvære Klinik for fodterapi

Vesthimmerlands Avis

Kirsebærvænget 15 9620 Aalestrup

- når det skal være lokalt!

Statsaut. fodterapeut

Bodil Wetke

98 64 92 40

Frisørbehandlinger til hele familien permanent makeup, extensions og negle

Heidi

Dorte

Åbningstider er: Man.-tirs. og fre. 09.00 - 17.00 Onsdag-Lukket eller efter aftale

Tors. 09.00 - 19.00 Lør. 10.00 - 13.00 Online booking Tlf: 98 99 96 20

Borgergade 4 • 9620 Aalestrup

Vivian

Aktive pensionister dyrker sport AALESTRUP: Aalestrup Pensionistforening har også i år sportsaktiviteter på programmet. Seniordansen i Aalestrup Idrætscenter er startet og her kan man hver torsdag, få en herlig svingom i et par timer til god musik og dansen giver motion til både krop og hoved. Og det er ingen hindring, hvis man ikke møder op med en partner, for der er altid én at danse med, idet man hele tiden bytter, forlyder det fra foreningen. Også den ugentlige bowlingtur til Aars Bowlingcenter er begyndt igen her i januar. Mange ældre Aalestrupborgere nyder spillet og det hyggelige samvær og det giver en god motion tilligemed at svinge den store kugle på banen.

Man kan selv være med til at ”redde liv” på messen i Aalborg.

Se, mærk og oplev ”Den Hvide Verden” Aktiv uddannelsesmesse med mange aktiviteter UDDANNELSE: Tirsdag, 26. januar kan man komme på en aktiv uddannelsesmesse på Aalborg Universitetshospital og finde ud af, hvordan ens fremtid kan se ud i den hvide verden. Aalborg Universitetshospital slår dørene op til et kæmpe arrangement i Medicinerhuset på Aalborg UH Syd - for alle, der kunne have lyst til at gøre en forskel på et moderne hospital. Og de mener det, når de siger ”aktiv uddannelsesmesse”. Oplev f.eks. dramaet helt tæt på i Reality Hospitalet, når en ung kommer akut ind efter en alvorlig trafikulykke. Eller prøv selv at tage en blodprøve på en kunstig arm og røre ved en helt frisk og

vaskeægte moderkage (hvis du altså tør). Da arrangementet fandt sted i 2014, var det en stor succes. 900 unge kom forbi og blev klogere på, hvad de kunne blive - og hvor mange forskellige faggrupper, der faktisk skal til at få en så stor og kompleks maskine som et hospital til at fungere. Også dengang var et messens store trækplastre et Reality Hospital, hvor man kan følge, hvad der sker, når en patient kommer ind akut. - Det var rigtig spændende interessant at se - især hvordan alle arbejder sammen, sagde 20-årige Andrew Nybo dengang efter at have oplevet Den Hvide Verden i aktion.

AFTENMALKER SØGES Frisk M/K til at malke vores 320 køer søges. Vi malker 3 gange i døgnet, i en 32 plads malkekarrusel - og håber du er den vi mangler til at malke fra kl. 19.00 til kl. 23.00. Evt. 3-4 aftener pr. uge eller efter aftale. Henrik Haugaard Testrupvej 93, Testrup, 9620 Aalestrup Tlf. 24 98 18 05 - 98 64 31 61

Gravermedhjælper En stilling som gravermedhjælper ved Simested Kirke og Kirkegård er ledig pr. 1. april 2016 Stillingen er på 1.100 timer pr. år.

Messen handler naturligvis ikke kun om læger og sygeplejersker. Der er nemlig masser af andre jobtyper, der holder gang i et stort hospital, så Aalborg Universitetshospital opfordrer alle til at komme forbi og få en snak og et par spændende anekdoter. På Den Hvide Verden 2016 kan man møde: Læger, jordemødre, sygeplejersker - f.eks. børnesygeplejersker og psykiatriske sygeplejersker, lægesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, portører, social- og sundhedsassistenter, hygiejnesygeplejersker, bioanalytikere, farmakologer, perkussionister (folk, der styrer hjerte-lungemaskinen under hjertekirurgi), ernæringsassistenter og professionsbachelorer i ernæring og sundhed, Falck, hospitalsassistenter med speciale i neurofysiologi, kliniske diætister og rengøringsteknikere og rengøringsassistenter.

Du trykker bare

98 64 12 55

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os

• Vi hjælper gerne

med udformningen

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Ansøgningsfrist 7. feb. Sendes til Henrik Bønlykke, Torupvej 86, Guldager, 9620 Aalestrup eller pr. mail til: 8521fortrolig@sogn.dk Yderligere oplysninger: Henrik Bønlykke 2174 0183

Se det fulde opslag på www.jobnet.dk

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk


20. januar 2016

Side 11

Forlystelser

Lasse Rimmer slipper sine “kæpheste” løs i nyt show

Prinsens Musikkorps er igen på banen i Aalestrup. Det sker ved Nytårskoncerten torsdag aften i Aalestrup Idrætscenter.

Prinsens Musikkorps igen i spidsen for nytårskoncert For 10. gang kan man opleve orkestret i Aalestrup Af Hanne Monrad AALESTRUP: Prinsens Musikkorps er et af forsvarets tre musikkorps - de øvrige er Den Kongelige Livgardes Musikkorps i København og Slesvigske Musikkorps i Haderslev. Prinsens Musikkorps hed indtil sommeren 2005 Prinsens Livregiments Musikkorps, men med nedlæggelsen af Prinsens Livregiment overgik Prinsens Musikkorps til Jydske Dragonregiment i Holstebro. Musikkorpset har stadig øve faciliteter i Musikhuset på Skive Kaserne. Et smukt og funktionelt hus, der blev bygget til Prinsens Musikkorps i 2001. Prinsens Musikkorps blev det første af forsvarets musikkorps, der fik en orkesterchef, og siden har også de to øvrige musikkorps fået hver deres orkesterchef. Prinsens Musikkorps har i dag også ansat en chefdirigent. Or-

kestrets første chefdirigent var Jesper Juul, der i dag er tiltrådt et professorrat ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Han blev 1. august 2012 efterfulgt at den norske dirigent, Bjørn Sagstad, der har kontrakt med Prinsens Musikkrops. Musikkorpset har rigtig mange opgaver og skal populært sagt betjene Kongehuset, Forsvaret og Det Danske Folk. Det gøres med musik, ved royale begivenheder (bryllupper, fødselsdage m.v.), royale besøg, parader, marchture og andet ceremoniel. Musikkorpset bruges også som Forsvarets repræsentant ved forskellige begivenheder i udlandet. De civile koncerter er mange og særdeles forskellige. Hvert år begynder Prinsens Musikkorps eksempelvis med en stor nytårskoncert- serie, hvor der spilles med kendte og populære solister. I begyndelsen af august er der

blevet tradition for, at orkestret - i samarbejde med Kulturcenter Limfjord - spiller til en stor udendørskoncert i Nykøbing: En søndag på Mors, og december står i julekoncerternes tegn. De seneste år har Prinsens Musikkorps indgået et samarbejde med Den Jyske Operas Kor om en række julekoncerter i Aalborg og Aarhus. Et af de mest omfattende turneer er, når orkesteret gennemfører 13 ”Nytårskoncerter” i januar måned. I morgen torsdag, er hele den omfattende ”karavane” med musikere, instrumenter, solister og hjælpere på plads i Aalestrup Idrætscenter, hvor der forventes fuldt hus. De tidligere koncerter i år med Thomas Eje og Jan Glæsel har fået ovenud fine anmeldelser alle steder, så publikum der møder op til koncerten i morgen aften kan vente sig en helt igennem professionel musikalsk oplevelse.

Hoppe-loppe-koncert på Aalestrup Bibliotek AALESTRUP: Tirsdag, 26. januar bliver der gang i den på Aalestrup Bibliotek, når dørene slås op for en koncert med efterfølgende aftensmad. Koncerten henvender sig især til børn i alderen to til seks år og deres familie, og det er en god gammel kending, Tine Mynster, der står for underholdningen. Tine Mynster har udgivet et par cd’er med

iørefaldende børnehits, og det er den musik, hun benytter, når hun synger og danser sammen med børnene. Koncerten foregår i børnehøjde og tager udgangspunkt i børnenes musikalske univers. Der skal hoppes, drejes og vrikkes, og det bliver bestemt ikke kedeligt. Billetter kan købes på himmerlandsbilletten.dk. 26. januar underholder Tine Mynster på Aalestrup Bibliotek.

AARS: Lasse Rimmer har en hel stald fuld af kæpheste i sit hoved. Emner han brænder for. Og det er på tide, de kæpheste bliver luftet og får en begejstret ridetur rundt i comedymanegen. Det sker i hans fjerde soloshow, “Kæpheste”, der kan opleves 13. februar i Vesthimmerlands Musikhus Alfa. Kan vi danskere hygge os uden mad i munden? Er man en dårlig forælder, hvis man helt generelt ikke er superimponeret af børn? Hvor længe skal en dyrlæge i fængsel, hvis hun stikker hele armen op i en ko… og koen nyder det? Alle de spørgsmål, du aldrig har stillet, bliver besvaret i “Kæpheste”, plus nogle af dem du faktisk

Fjelsø Forsamlingshus

salen, når Rimmers legesyge interesse for Danmark og danskerne drilsk prikker til publikum. Lasse Rimmer er en af Danmarks mest alsidige tv-værter og komikere. Han boltrer sig f.eks. lige hjemmevant som holdkaptajn i TV2s “Klipfiskerne”, som vært på TV2 Fri’s “Krejlerkongen”, eller når han forklarer verden og hverdagen som vært for Discovery Channels “Forklaring Følger”, alt sammen på tvskærmen i 2015. Som komiker tæller hans tidligere succeser bl.a. de tre one man shows Nævenyttig, Komiker og Selvtilfreds, der har resulteret i masser af udsolgte shows og femstjernede anmeldelser. “Kæpheste” bliver helt sikkert ingen undtagelse.

Lasse Rimmer - underholder i Vesthimmerlands Musikhus Alfa.

stiller. For Lasse Rimmer er en nysgerrig mand med dét, Berlingske Tidende har kaldt en “tæt på telepatisk evne til at gå i infight med publikum”. Det komiske spotlys bliver vendt mod

Hotel Simested Kro

Udlejning

tlf. 51 72 86 61 www.fjelsoe-klotrup.dk

RESTAURATIONS TILBUD:

Søndag - mandag - tirsdag - onsdag kl. 17.00 - 20.00 (Også ud af huset)

Vesthimmerlands Avis

Forret:

- når det skal være lokalt!

Hovedret:

Røget laks på salatbund med dressing & flutes Jægerschnitzel 200 g. m/ brasede kartofler, ærter & champignionsovs

2 retter

120,3 retter

140,-

Schnitzel à la wiener 200 g. m/ brasede kartofler, ærter & smørsovs

Islagkage eller Kaffe / Te med lidt sødt

Aalestrup Aagade 1 • Aalestrup Tlf. 9864 1092 www.bio-aalestrup.dk

Kollektivet

KUN 99,-

Stjerneskud med 2 stegte fiskefilet, pyntet med rejer

Dessert:

BIO

KUN UD AF HUSET

KUN 65,-

Hver torsdag fra kl. 17.00 - 20.00: Stegt flæsk med persillesovs og kartofler

Spis hvad du kan for KUN 99,Hver fredag fra kl. 17.00 - 20.00: Oksefilet med kartofler, sovs og salater

Spis hvad du kan for KUN 99,(Lev. ikke ud af huset - husk bordbestilling)

TILBUD

FESTMAD UD AF HUSET Minimum 10 kuverter

Forret:

Spegeskinke m/ salat, melon, dressing & flutes Ons. 20/1 - ons. 27/1

kl. 19.00

Rødvinsmarineret svinekam m/ grønsager, hvide kartofler & rødvinssauce

Danmarkspremiere

Dessert:

Tordenskjold og Kold Tors. 28/1

Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

Brevpapir Kuverter Visitkort

med 3 retter

2 retter

120,-

Hovedret:

Søndag kun kl. 15.00 Ingen forestilling 21/1

FEST PÅ KROEN

3 retter

140,-

Islagkage med chokoladeovertræk

Tilbudene gælder til den 31./3 - 2016

KUN 205,m/ kaffe og natmad

fra 287,Fest til fast pris

fra 488,-

incl. drikkevarer i 7 timer

Boldrupvej 75, 9620 Aalestrup Telefon: 98 64 90 13 • www.simested-kro.dk

Borgergade 17 . 9620 Aalestrup · post@himmerlandstryk.dk · Tlf. 98 64 12 55


Side 12

n e t r e c n o k s r å t y 2016 N

20. januar 2016

10 år jublæum

AALESTRUP IDRÆTSCENTER

TORSDAG, 21. JANUAR KL. 19.30 (Dørene åbnes kl. 18.30)

Thomas EJE

Jan

Kapelmester

GLÆSEL

Prinsens

MUSIKKORPS

HOVEDSPONSORER:

fjelsø

ENTREPRISE A/S glas • alu • stål

SPONSORER: Blomsterhuset Hotel Hvide Kro Nostalgi.dk KJB Tømrer og Snedker ApS Nordea Bolig Punkt Salon 2000 Klinik for fodterapi v/ Bodil Wetke SuperBrugsen

Billetpris:

200,-

Tandplejecentret Aalestrup Elektro Aalestrup Tømmerhandel Carsten Maltesen Hotel Simested Kro Superkiosken Falck Himmerlands Serviceudlejning Torben Halkjær ApS

Aalestrup Eksportslagteri A/S Aalestrup Smede & VVS Danske Bank Aalestrup Apotek Boligforeningen Nørrevang Aalestrup Taxi & Turist Revisorerne i Skals

Billetter kan købes hos: Jutlander Bank Superkiosken Himmerlandsbilletten.dk

Arrangør: Musik- og Teaterforeningen Membranen www.membranen.dk


20. januar 2016

Side 13 Flinteøkser og stenøkser med hul til skaft samt andre ting fra stenalderen, f.eks. segl, mejsler, knive, dolke og pilespidser.

Himmerlandsavisernes

loppemarked

Tlf: 98 37 33 46 Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

Syv lokale aviSer for Samme priS!

- INDEN DU se eksempler: LAVER DIN ANNONCE!

Playstation 2. 250 kr. Sølvgrå damecykel, 7 gear, 1996, Everton Citybike model Uptown, 700 kr. Originale tagbøjler, Opel Vectra C, 5-dørs. 500 kr. 1 stk. Recaro-sæde, 450 kr. bedst efter kl. 16. Tlf: 20 40 80 39

50

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Brænde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan evt. leveres mod mere betaling.

NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

- en stærk løsning…

Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30 Byghalm i små baller samt prima enghø i wrapballer. Tlf: 30 33 91 20

køBES:

Hø sælges.1 kr pr. kilo. Tæt på Haubro.

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34

Tlf: 20 49 11 51

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

Løvtræ tørt og kløvet, klar til brug. Velegnet til pejs og brændeovn. Tlf: 21 77 42 92

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars

SENEST kl.9.00 9.00 senest fredag fredag kl.

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Telefon: Afsenders navn og adresse:

150

kr.

personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

kr.

for aLminDELiG for LoppEHvad KAN loppemarkedet bruges til? LoppEannoncE annoncE mED Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE.oG Derop kan mED op tiL BiLLEDE annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af 20 orD. tiL 20 orD. næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede

Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, lørdag og søndag d. 23. og 24. januar kl. 10.00-16.00. Loppepigerne. Tlf: 52 17 71 72

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING

HIMMERLANDS AVISERNE

tlf. 24 61 42 73

Brænde. Blandet løvtræ og nåletræ. Kr. 200 pr. rm. Pileflis, tørt, kr. 150 pr. m3. Tlf: 61 75 58 19

Brænde, fæld selv. Løv og fyr. Tlf: 24 25 11 99

Flis/brænde til selvskover. Jeg har 1 ½ hektar. 20 års egeskov, som trænger til udtyndning. Pris gratis. 3 km. sydøst for Aars Morten Tlf: 21 78 14 68

SE HER! priser:

SÆLGES:

...fra kyst til kyst

kontant ved indlevering Waf annoncen, eller send via e-mail: og overfør Betalingen via sWipp

Tlf: 40 28 61 89

HIMMERLANDS AVISERNE

Betaling: annonce@himmerlandsgruppen.dk

Gammelt jern og skrotbiler købes/afhentes, op til kr. 2.300 alt efter stand.

89.121 eksemplarer

BortGivES:

d e k r a m e p p o l

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering gl.af:sofa, Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, Flot pænt grønt becampingvogne, motorcykler og landbrugsmasktræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste iner, herunder også traktorer. (Disse ting henafvises Kong til Christian d.10. H: 24 henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, cm. Pris:1.000 kr. MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. Tlf: XXKØB XX XXOG XX SALG). - Du kan IKKE til rubrikken indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

100

kr.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Hvor stor må annoncen være? Tlf: XX XX XX XX

Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første for LoppEord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« annoncE regnes hver for om et ord og skal derfor tælles med. EkS.om LoppE- f. Uanset et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det mED for et ord. Har du flere effekter til markED salg, end en annonce anGivELSE af kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog teltiD oG StED. efonnr. under hver annonce.

LoppEmarkED

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen Stort på ellerloppemarked ved check.i laden Beløbet kan ikke vedlægges i Hverrestruplund, Eveldrupvej frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips må IKKE indeholde kontanter! til møbler, design, retro, teak. Lørdag og søndag 10-16 Hvor bliver annoncen Tlf: XX XX XX XX

indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

SE HER!

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

- INDEN DU Vær opmærksom LAVER DINpå, at der kan ANNONCE! være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem. Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne Du kan annoncErE mED aLt BruGt fra hjEmmEt, DoG ikkE BiLEr, motorcykLEr, bringes her i campinGvoGnE oG traktorEr. annoncEr hErom hEnviSES tiL aviSEnS øvriGE annoncE-ruBrikkEr. førstkommende Hvor stor må annoncen være?


Side 14

20. januar 2016

UGENS TV

20. - 26. januar 2016 The Bourne Supremacy Fredag kl. 21.25 Amerikansk actionthriller fra 2004 med bl.a. Matt Damon og Franka Potente Jason Bourne er en tidligere CIA-snigmorder med hukommelsestab og farlige fjender. Efter to år i skjul sammen med sin kæreste

Torsdag kl. 20.00: “Bonderøven”

Marie må den handlekraftige eks-agent igen i ilden. Hans skjulested er blevet afsløret. Stærke kræfter stræber ham efter livet, men de skulle have ladt ham være i fred. For denne gang går Jason Bourne til modangreb.

The Trigger Effect

Torsdag kl. 23.15: “Casper & Lars præsenterer”

Lørdag kl. 00.00 Amerikansk thriller fra 1996 med bl.a. Kyle MacLachlan og Elisabeth Shue Alt bliver ubrugeligt, da en stor by rammes af et langvarigt strømsvigt. I Matts og Annies forstadshjem kan Matt ikke skjule sin mangel

på begejstring, da hans kone tilbyder vennen Joe at blive boende, til strømmen kommer tilbage. Også uden for parrets hjem hersker der en anspændt stemning. Situationen skaber frygt og mistro, og snart synes alle regler at være sat ud af kraft.

Lørdag kl. 21.00: “Lewis: En uafvaskelig plet” Den amerikanske akademiker Paul Yelland findes kvalt på sit værelse.

Adams æbler Fredag kl. 20.00: “X Factor” X Factor auditions går nu ind i sin afgørende fase på sidste auditiondag.

Fredag kl. 21.00 Dansk komedie fra 2005 med bl.a. Ulrich Thomsen og Mads Mikkelsen Nynazisten Adam bliver dømt til samfundstjeneste i den godhjertede præsts Ivans kollektiv, hvor også bl.a. den alkoholiske tidligere tennis-

stjerne Gunnar og tankstationsrøveren Khalid logerer. Ivan modtager Adam med åbne arme, men hurtigt åbenbarer der sig sprækker i hans status som samaritaner - ikke mindst da den bibelske fortælling om den gudfrygtige bonde Job kommer i spil.

Lørdag kl. 21.10: “Fool’s Gold” Surferen Ben og hans ekskone Tess tager på skattejagt efter en spansk skat fra 1715.

Ghost Rider

UGENS TV

Fredag kl. 20.00: “Klipfiskerne” Internettets tossede trends bliver atter vakt til live i studiet. ONSDAG DR1 05.25 Frilandshaven 05.50 Drømmeferien 06.20 Formiddagsprogrammer 09.45 Kystvagten 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.00 Hercule Poirot. 2 afsnit 16.40 Downton Abbey 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Skattejægerne 20.30 Dronningens nye have 21.30 Nyhedsblok 22.30 Johan Falk: Bloddiamanter 00.10 Hamish Macbeth 01.00 I farezonen 01.50 Spooks 02.45 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Sundhedsmagasinet 11.30 På sporet af maden. 2 afsnit 12.20 Hairy Bikers 13.20 Det uberørte Kina. 2 afsnit 15.20 Uhellig afhængighed 16.00 Hairy Bikers 17.00 DR2 Dagen 18.30 Våben, hvede og stål 19.20 Stripper på farten 20.00 Spionen. Tysk thrillerserie 21.30 DNA Detektiven 22.30 Deadline 23.00 Islamisk Stats jihad-skole. Amerikansk dokumentar 23.50 Født på grænsen til livet 00.35 En verden af discount 01.30 Eventyr på fire hjul 02.30 Deadline Nat

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Kurs mod fjerne kyster 13.30 Eftermiddagsprogrammer 16.10 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit 18.30 Håndbold: EM: Studiet 19.00 Nyhedsblok 19.30 Håndbold: EM: Studiet 19.55 Håndbold: Ungarn - Danmark 20.40 Håndbold: EM: Studiet 20.45 Håndbold: Ungarn - Danmark 21.45 Håndbold: EM: Studiet 22.00 Nyhedsblok 22.45 Håndbold: EM: Studiet 23.15 Casper & Lars præsenterer 00.05 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 05.35 Frilandshaven 06.00 Drømmeferien 06.30 Formiddagsprogrammer 09.25 Downton Abbey 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.20 Hercule Poirot. 2 afsnit 17.00 Downton Abbey 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Bonderøven 20.30 Ikke Okay 21.00 Kontant 21.30 Nyhedsblok 22.30 Kriminalkommissær Barnaby 00.05 OBS 00.10 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Penge 11.30 På sporet af maden. 2 afsnit 12.20 Hairy Bikers 13.20 Det uberørte Kina. 2 afsnit 15.20 Stripper på farten 16.00 Hairy Bikers 17.00 DR2 Dagen 18.30 Våben, hvede og stål 19.20 Sugardaddy søges 20.00 Debatten 21.00 Mænd der dræber kvinder 21.30 Vi går i krig: Libyen 22.00 Felix og vagabonden 22.30 Deadline 23.00 Med verden imellem os 00.00 Debatten 01.00 Louis Theroux - Porno 02.00 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit 14.15 Hjemme bedst 15.05 Grænsepatruljen. 2 afsnit 16.10 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit 18.30 Håndbold: EM: Studiet 19.00 Nyhedsblok 20.00 Gerningsstedet 20.50 Station 2 21.35 Station 2 Efterlyst 22.00 Nyhedsblok 22.45 Håndbold: EM: Studiet 23.15 Casper & Lars præsenterer 00.05 Rude Tube 00.35 Cold Case. 2 afsnit 02.15 Natfjernsyn

UGENS TV

Lørdag kl. 23.35 Amerikansk action-thriller fra 2007 med bl.a. Nicolas Cage og Eva Mendes I et forsøg på at redde sin far indgår Johnny Blaze en aftale med djævlen, og som betaling lader Johnny sig besætte af en ond ånd, der om

FREDAG DR1 05.25 Frilandshaven. 2 afsnit 06.20 Når giraffen får en tennisalbue 06.50 Formiddagsprogrammer 09.40 Downton Abbey 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.20 Hercule Poirot. 2 afsnit 17.00 Downton Abbey 17.50 TV Avisen 18.00 Skattejægerne 18.30 Nyhedsblok 19.00 Disney sjov 20.00 X Factor 21.00 TV Avisen med Vejret 21.25 The Bourne Supremacy. Amerikansk actionthriller 23.10 Sjakalen. Amerikansk actionfilm fra 1997 01.05 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Langt fra Borgen 11.30 På sporet af maden. 2 afsnit 12.20 Hairy Bikers 13.20 Det uberørte Kina 14.05 Verdenshistorien 15.20 Sugardaddy søges 16.00 Hairy Bikers 17.00 DR2 Dagen 18.30 Indefra med Anders Agger 19.10 Skandale 20.00 Changeling. Amerikansk autentisk thriller fra 2008 22.30 Deadline 23.00 Leatherheads. Amerikansk romantisk komedie 00.45 60 Minutes 01.35 Krysters Kartel. 2 afsnit 02.35 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit 14.15 Hjemme bedst 15.10 Grænsepatruljen. 2 afsnit 16.10 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit 18.30 Håndbold: EM: Studiet 19.00 Nyhedsblok 20.00 Klipfiskerne 21.00 Adams æbler. Dansk komedie fra 2005 22.40 Håndbold: EM: Studiet 23.10 James Bond: Thunderball. Amerikansk / britisk actionthriller 01.20 Cold Case. 2 afsnit 03.00 Natfjernsyn

natten forvandler ham til den flammende hævner Ghost Rider. Da han møder sin gamle kæreste Roxanne, får han et ønske om at komme ud af kontrakten med djævlen. Samtidig får han til opgave at uskadeliggøre djævlens fortabte søn Blackheart.

LØRDAG DR1 05.20 Frilandshaven 05.45 En plettet sprinter 06.15 Naturtid 07.15 Formiddagsprogrammer 09.35 Downton Abbey 10.25 Verdens fedeste byer - Paris 11.10 Kommissær Alleyn 12.50 Ikke Okay 13.20 Du kan vente dig 15.05 Kongerigets Klogeste 16.05 Alvin og de frække jordegern 2 17.30 X Factor 18.30 Nyhedsblok 19.00 Tæt på pingvinerne 20.00 Kongerigets Klogeste 21.00 Lewis: En uafvaskelig plet 22.30 Irene Huss: I skjul af skyggerne. Svensk krimi 00.00 The Trigger Effect 01.30 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 Morgen 09.00 Tidens Tegn 09.50 Kulinariske globetrottere. 2 afsnit 11.30 Stinkende rig 12.10 Uhellig afhængighed 12.50 Stripper på farten 13.30 Eftermiddagsprogrammer 15.10 DR2 Tema: Charlotte Fich tilbage til Dragør 17.10 Pigen i rødt. Amerikansk romantisk komedie 18.35 Født på grænsen til livet 19.20 Skandale 20.00 DR2 Tema: Selvsving Galla 22.30 Deadline 23.00 Debatten 00.00 The Weight of Water 01.45 Natfjernsyn

TV2 07.00 Nyhederne og Vejret 08.00 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.15 Hvem vil være millionær? 13.15 Rundt på gulvet 14.15 To på ski. 5 afsnit 18.00 Nyhederne og Sporten 18.12 Regionale nyheder 18.20 Dit vintervejr 18.25 Håndbold: EM: Studiet 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 Sportscenter 20.00 Danmark har talent 21.10 Fool’s Gold. Amerikansk romantisk komedie 23.05 Håndbold: EM: Studiet 23.35 Ghost Rider. Amerikansk action-thriller fra 2007 01.30 Lone Star 03.50 Natfjernsyn

20. - 26. januar 2016

Søndag kl. 20.00: ”Bedrag”

SØNDAG DR1 05.30 Naturtid 06.30 Husdrømme 07.30 Klædt på til livet 08.20 Formiddagsprogrammer 11.30 Rebellen fra Langeland. 2 afsnit 13.00 Sporløs 13.40 Bonderøven 14.10 Kriminalkommissær Foyle 15.45 Ved du hvem du er? 16.45 Klanernes kamp 18.30 Nyhedsblok 19.00 Det vilde Australien 20.00 Bedrag 21.00 21 Søndag 21.40 Sporten 21.50 Maria Lang: Morderen lyver 23.15 Johan Falk: Bloddiamanter 00.55 Den perfekte forbrydelse? 01.40 Natfjernsyn

DR2 07.30 Nyheder fra Grønland 08.00 DR2 Morgen 09.00 Ægypten - Religionens rolle 09.50 Våben, hvede og stål. 3 afsnit 12.20 Mig og min abebaby 13.10 Eftermiddagsprogrammer 16.30 Hvem dræbte Nicholas? 17.20 Pink Cadillac. Amerikansk actionkomedie fra 1989 19.20 Skandale 20.00 Eventyr på fire hjul 21.00 Felix og vagabonden 21.30 Vi ses hos Clement 22.30 Deadline 23.00 Vi går i krig: Libyen 23.30 DNA Detektiven 00.30 60 Minutes 01.15 Natfjernsyn

TV2 07.00 Nyhederne og Vejret 08.00 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.10 Årgang 0 13.00 Eftermiddagsprogrammer 16.15 Bli’r du plukket? 3 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.25 Håndbold: EM: Studiet 19.00 Nyhedsblok 20.00 Håndbold: EM: Studiet 20.25 Håndbold: Danmark - TBA 21.10 Håndbold: EM: Studiet 21.20 Håndbold: Danmark - TBA 22.20 Håndbold: EM: Studiet 22.55 Gerningsstedet 23.45 Station 2 00.30 Dags Dato: Gennem Helvede til Europa 01.30 Jeg vil giftes med en ISkriger 02.30 Natfjernsyn

Søndag kl. 22.55: ”Gerningsstedet”

MANDAG DR1 05.30 Frilandshaven 05.55 Dyrehospitalet 06.25 Formiddagsprogrammer 10.25 OBS 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Eftermiddagsprogrammer 15.25 Hercule Poirot. 2 afsnit 17.00 Downton Abbey 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Sporløs 20.45 DR1 Dokumentaren: Sådan svindles Danmark 21.30 TV Avisen med Horisont og Sport 22.30 Agatha Christies Den hemmelige modstander 23.25 Mord med dr. Blake 00.20 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Kontant 11.30 På sporet af maden. 2 afsnit 12.20 Hairy Bikers 13.20 Verdenshistorien. 2 afsnit 15.00 Gud velsigne Island! 16.00 Hairy Bikers 17.00 DR2 Dagen 18.30 Sex i Uganda 19.15 Supersæd 20.00 Kan videnskaben spå om fremtiden? 20.45 Candy Film - da børneporno var lovlig 21.30 Hvem dræbte Nicholas? 22.30 Deadline 23.00 Vi ses hos Clement 00.00 Dokumania 01.40 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.45 Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit 14.15 Hjemme bedst 15.05 Grænsepatruljen. 2 afsnit 16.05 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit 18.30 Håndbold: EM: Studiet 19.00 Nyhedsblok 20.00 Badehotellet 20.55 Sæt pris på dit hjem 21.25 Hofleverandørerne 22.00 Nyhedsblok 22.45 Håndbold: EM: Studiet 23.15 Casper & Lars præsenterer 00.05 Rude Tube 00.35 Cold Case. 2 afsnit 02.15 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 05.30 Frilandshaven 05.55 Dyrehospitalet 06.25 Formiddagsprogrammer 09.45 Downton Abbey 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.20 Hercule Poirot. 2 afsnit 17.00 Downton Abbey 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 I hus til halsen 20.45 Far, Mor og ADHD 21.30 TV Avisen med Sundhedsmagasinet og Sport 22.30 Beck: Øje for øje 00.00 Hamish Macbeth 00.50 I farezonen 01.40 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Horisont 11.30 På sporet af maden. 2 afsnit 12.20 Hairy Bikers 13.20 Verdenshistorien. 2 afsnit 15.20 Supersæd 16.00 Hairy Bikers 17.00 DR2 Dagen 18.30 Sex i Himalaya 19.15 Junglefixet 20.00 Indefra med Anders Agger 20.45 Dokumania 22.30 Deadline 23.00 Hvem dræbte Nicholas? 23.50 Candy Film - da børneporno var lovlig 00.35 Vi går i krig: Libyen 01.05 Våben, hvede og stå 01.55 Deadline Nat

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.45 Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit 14.15 Hjemme bedst 15.10 Grænsepatruljen. 2 afsnit 16.05 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit 18.30 Håndbold: EM: Studiet 19.00 Nyhedsblok 20.00 Håndbold: EM: Studiet 20.25 Håndbold: Danmark - TBA 21.10 Håndbold: EM: Studiet 21.15 Håndbold: Danmark - TBA 22.20 Håndbold: EM: Studiet 22.50 Nyhedsblok 23.35 Casper & Lars præsenterer 00.25 Rude Tube 00.55 Natfjernsyn

20. - 26. januar 2016


20. januar 2016

Side 15

Spar Nord Fonden har doneret nye salmebøger til Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund.

Hesselvang har fået doneret salmebøger HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund havde allerede seks måneder efter opstar-

ten, beboere i alle lejlighederne. Succesen har givet travlhed i hverdagen og også

blandt Foreningen Hesselvangs Venner, har man mærket påvirkningen af det støt stigende antal beboere. Det har nemlig skabt efterspørgsel efter forskellige aktivitetsfremmende tiltag; blandt andet salmebøger, hvor beboerne som fælles beskæftigelse har mulighed

for at dyrke glæderne og fællesskabet ved at synge sammen, især ved gudstjenester. Salmebøger er imidlertid bekosteligt at anskaffe. Derfor valgte Foreningen Hesselvangs Venner at søge Spar Nord Fonden om økonomisk bistand til at indkøbe de nævnte salmebøger. Det var en glad afdelingsdirektør for Spar Nord Farsø, Ole Kuhr, som kunne imødekomme ansøgningen og overrække 40 salmebøger til beboerne. Spar Nord fonden havde sponsoreret 5.000 kr. og Hesselvangs Venner havde suppleret med resten. Spar Nord Fondens formål er at donationer skal komme et bredt udsnit af befolkningen til gode. I snart to årtier, har Spar Nord Fonden årligt doneret mere end 20 millioner kroner til tusindvis af små og store initiativer rundt om i Danmark. Fra 2016 øges Spar Nord Fondens donationer til 30 millioner kroner, der årligt skal gavne og glæde fællesskabet i hele Danmark.

Så kom sneen

AALESTRUP: - til stor glæde for mange men også til stort besvær for nogle! Men flot ser det ud - også når Den Jydske Rosenpark i Aalestrup er iklædt en snekåbe.

Vesthimmerlands Avis - hvis du vil vide hvad der sker lokalt!

Find din fagmand

TONNYS VVS A/S

Færdigblandet beton - også udlægning med bånd Levering af sand og grus! MOBIL BETON ApS

Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester MØLDRUP • SKALS Kontor og værksted:

Tlf. 98 64 50 14

Telefon 30 86 96 70 (dag) - 98 52 40 03 (aften)

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

Tlf. 86 69 18 38

ole@smede-vvs.dk www.smede-vvs.dk

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv

Vi er medlem af: Varmepumpeprdningen

AALESTRUP EL-SERVICE

b

Salg og reparation af hvidevarer

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation • Solceller • Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik Mail: tonny@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk

- EN AFDELING AF SIMESTED EL-SERVICE ApS

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Arne Knudsen

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

20 14 61 01

Service og salg af hårde hvidevarer

ApS V/ Mikael Sadolin Pedersen Bjergegaardsvej 4, Aalestrup

l Nybygning

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

l Tilbygning

l Køkken

98 64 12 77

montering

l Renovering

NYT: Udlejning af 18 m lift

Quick-Guide - til din lokale fagmand

Beton/Cement:

Mobil Beton ApS 30 86 96 70 / 98 52 40 03

ApS MØLDRUP VVS A/S

MØLDRUP VVS A/S

Aut. GAS- og VANDMESTER Mogens Kastrup Nielsen GAS- og VANDMESTER Dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

Bjergegaardsvej 4 Mobil 40 31 84 64 kbj.byg@gmail.com www.kbj-byg.dk l

l

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Søhalevej 8 - Hvilsom - Tlf. 98 54 84 15

- Alt i tømrer- og snedkerarbejde - Nybygning - Til- og ombygning - Erhvervs - og landbrugsbyggeri

Arne Albertsen og Martin Nielsen Priv. 86 69 21 16

Montør Hans Leegaard mobil 20 48 52 76

Priv. 86 69 16 60

Find DIN fagmand

- i Vesthimmerlands Avis!

Elektriker:

En Lys Idé 40 59 80 80 / 98 64 13 00 Aalestrup El-Service 20 14 61 01

Tryksager:

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Tømrer/Snedker:

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforr. 98 54 84 15 KBJ Tømrer og Snedker 40 31 84 64 / 98 64 26 10

VVS:

Arne Bach Pedersen ApS 98 64 12 77 Gedsted Smede & VVS 98 64 50 14 Møldrup VVS 86 69 20 99 / 40 20 93 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38


Side 16

20. januar 2016 moderne form for springgymnastik, der garanterer sved på panden. Et af de nye tiltag er Esport. Her spiller eleverne online computerspil i hold, og der snakkes indlevende hen over computerskærmene om modtræk til modstandernes strategier. I profilfaget friluftsliv blev der lavet pandekager over bål, og i det kreative profilfag kunst og design var der blandt andet læderarbejde på programmet. I et andet kreativt hjørne fortalte teatergruppen levende om deres oplevelse med profilfaget musik og teater, hvor gruppen i efteråret med stor succes turnerede med deres egen forestilling. I

musiklokalet var der skruet godt op for mikrofonerne, og de besøgende fik at høre, hvad musikholdet arbejder med for tiden. - Det er vores erfaring, at de unge og deres forældre er meget interesserede i det fagudbud, som rækker ud over de almindelige boglige fag, så vi forsøger at præsentere dem for de alsidige muligheder, fortæller forstander Martin D. Aamann. Der var også udstilling og fortælling om efterskolens tradition for rejser, blandt andet til det fattige El Salvador. I denne uge har eleverne til gengæld sne under skiene, da de er på skitur i Sverige. Eleverne tilbydes også

en temarejse i foråret, som denne gang går til Normandiet. De besøgende fik udover rundvisning også en snak med en lærer, hvor alverdens spørgsmål om efterskolelivet blev besvaret. På alle mulige måder fik de besøgende således indblik i, hvad Vesterbølle Efterskole står for, men som forstanderen pointerer, så handler det at gå på efterskole i høj grad om ting, som ikke lige kan demonstreres på en aften. - Det handler om, at man bliver dannet og modnet som menneske, at man får nogle uforglemmelige oplevelser, og at man efter opholdet har fået kammerater for livet, siger forstanderen.

Der blev bagt pandekager over bål, da Vesterbølle Efterskole i forbindelse med Efterskolernes Aften demonstrerede, hvad profilfaget friluftsliv blandt andet indebærer.

Efterskolernes aften på Vesterbølle Efterskole Der var stort rykind den populære efterskole VESTERBØLLE: Efterskolernes Aften, der er et landsdækkende Åbent Hus-arrangement for landets efterskoler, har netop fundet sted. Også Vesterbølle Efter-

skole slog dørene op for interesserede - og dem var der mange af. Der var rig mulighed for at snuse til efterskolens tilbud, hvor både nuværende og tidligere elever trådte til

for at demonstrere noget af indholdet på Vesterbølle Efterskole. Under profilfaget Volley og Idræt kunne blandt andet opleves volleyball og faget parkour, som er en

Computerglade drenge og piger kan på Vesterbølle Efterskole prøve kræfter med faget E-sport.

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 3 - 2016  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 3 - 2016  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk
Advertisement