__MAIN_TEXT__

Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 10 · 110. årg. Onsdag, den 9. marts 2016

Fjelsø-landmand blev hædret med medalje Tage Christensen fik fornem kongelig sølvmedalje Af Thorkil Christensen FJELSØ: Gårdejer og kvægavler Tage Christensen, Fjelsø, blev tirsdag hældret med Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje ”Den fortiente til ære”. Det skete på Agro Nord-skuet i Aars i overværelse af et stort publikum. Tage Christensen har i 40 år gennem bestyrelsesarbejde i Vesthimmerlands Kvægavlsforening og i A/S Nordjysk Agrocenter været en stor drivkraft i udviklingen af kvægavlen i Nordjylland. En af de mest synlige og markante udtryk for dette arbejde er hans engagement i udviklingen af Danmarks største elitekvægskue Agro Nord med ca. 5.500 besøgende.

Tage Christensen - hædret med Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje.

Tage Christensen har været aktiv inden for kvægavlen siden 1970. Først som afkomsinspektør, siden 1976 som selvstændig land-

mand og aktiv inden for organisationsarbejde vedrørende kvægavl. I 1977 blev Tage Christensen valgt til bestyrel-

sen i Vesthimmerlands Kvægavlsforening og var formand for bestyrelsen gennem flere år.  Vesthimmerlands Kvægavlsforening var en meget effektiv og økonomisk sund forening. Som formand var han med til at lægge grundstenene til de senere fusioner inden for kvægavlsforeningerne. Han var således bestyrelsesmedlem i Dansire International i 12 år og i Viking Danmark i 2 år. Tage Christensen var blandt initiativtagerne til etablering af A/S Nordjysk Agrocenter, som blev stiftet i 1989. Formålet med selskabet er at drive et agrocenter med dyrskueplads og udstillingshal, men også udlejning af bygninger og arealer primært til landbrugsmæssige formål.

Stadig aktiv Tage Christensen er stadig aktiv i bestyrelsen og har været medlem af bestyrelsen i hele selskabets levetid, herunder som bestyrelsesformand fra 1992 til 2010. Som ovenfor nævnt har han

i samme periode været en hovedkraft i udvikling og drift af AgroNord dyrskuerne, som samler professionelle kvægfolk fra både indog udland. Han har også i hele perioden været aktiv i planlægning og gennemførelse af dyreudstillingerne i det indendørs dyrskue Kimbrerskuet som hvert år holdes i oktober. Den professionelle og faglige indsats i kvægavlsarbejdet og i det organisatoriske arbejde er almindeligt anerkendt fra alle sider. Men ved overrækkelse blev Tage Christensens personlige egenskaber blev også nævnt, som en væsentlig årsag til, at han har skabt respekt om sin person. Ordholdenhed, humør, konstruktiv tilgang til de opgaver, der skal løses, og gode samarbejdsevner er med til at skabe et godt arbejdsklima i de fora, hvor Tage Christensen er med, sagde Agro Nords formand, gårdejer Oluf Bøgh, Stenild, i forbindelse med overrækkelsen.

Inde i avisen Ny professor er fra Aalestrup - Læs side.............

7

Nye kunstnere i Galleri Aalestrup - Læs side.............

4

HORNFONDEN inviterer folkepensionister i ”Gl. Aalestrup Kommune” til koncert med

MINDFULNESS I AALESTRUP Forårssæson med nye hold

Mindfulness for alle - mandage kl. 19.00 - 20.30

Neighbours & Friends

TORSDAG DEN 21. APRIL KL. 20.00 I AALESTRUP IDRÆTSCENTER

Pris: 1.200 kr. for 8 gange • Start mandag den 4. april

Mindfulness for mænd - søndage kl. 8.30 - 10.00

Pris: 1.200 kr. for 8 gange • Start søndag den 3. april

Mindfulness for børn (5-10 år) - mandage kl. 16.30 - 17.15 Pris: 300 kr. for 4 gange • Start mandag den 4. april

Åben meditationsaften - 1. tirsdag i måneden kl. 20.00 - 21.00 Pris: 50 kr. pr. gang Tilmelding til hold er nødvendig på tlf. 20 68 82 72

Gratis prøvetime i Mindfulness Mandag den 14. marts kl. 19.00 og tirsdag den 15. marts kl. 17.00 Prøvetime for børn mandag den 14. marts kl. 16.30. Tilmelding er ikke nødvendig. Kom og få en introduktion til hvad Mindfulness er, eller ring og få en snak med mig på tlf. 20 68 82 72. Jeg tilbyder også individuelle forløb. Se også min hjemmeside www.ditcentrum-aalestrup.dk eller find mig på Facebook

V/HEIDI GULDHAMMER GROTH

Ergoterapeut og Mindfulness instruktør Vestergade 13, 9620 Aalestrup

Tlf. 20 68 82 72

FØRST TIL MØLLE: De første 300 folkepensionister (+65 årige) der møder frem i Aalestrup Idrætscenter og i Gedstedhallen torsdag den 17. marts ml. 16.00 -18.00 kan købe indgangsbillet til koncerten for KUN 100 kr. (1 stk. pr. person ved fremvisning af sygesikringsbevis).

Arrangør: Musik- og Teaterforeningen MEMBRANEN Evt. spm. kan rettes til Per Bisgaard, tlf. 40 19 12 11


Side 2

9. marts 2016

Aalestrup IFs Støtteforening takkede for støtte og hjælp Stor frivillig indsats og støtte fra sponsorer Af Hanne Monrad

De kommunale dagplejere i Møldrup holdt i fredags heldagslegestue med sproget som tema. Det blev en god og oplevelsesrig dag for de yngste.

Dejlig dag i sprogets tegn for de mindste MØLDRUP: De kommunale dagplejere i Møldrup mødtes i fredags til en god og oplevelsesrig dag i Møldrup Kulturhus. Dagen bød på heldagslegestue i sprogets tegn. Viborg Kommune har stor fokus på sprogstimulering også for de mindste i dagplejen. Alle kommunale

dagplejere har derfor fået udleveret specielle sprogtæpper, rim og remser, sange og sprogkufferter til stimulering af sproget hos deres dagplejebørn igennem leg. Udover sprogkufferter og sprogtæpper havde dagplejerne denne dag i samarbejde med Viborg Bibliotek arrangeret, at der blev ud-

POLITIrapporten for Aalestrup

Tricktyveri AALESTRUP: Det lykkedes seks personer at stjæle 10.000 kroner fra privatboligen ved Superkiosken i Aalestrup i sidste uge. De seks personer kom ind i kiosken. Det lykkedes dem at forvirre medarbejderne, så tricktyvene fik adgang til den private beboelse. Der stjal de 10.000 kroner fra en taske. Der er optaget video af hændelsen. Politiet er i gang med at at gennemgå videoen.

Indbrud GEDSTED: På Fjordvej i Bystrup ved Gedsted er et soveværelsesvindue brudt op i en ejendom. Det er tydeligt, at nogen har færdedes i hele huset. Det vides endnu ikke, hvad der er stjålet.

Hærværk i Hvam HVAM: Søndag nat kl. 0.50 blev der begået hærværk mod en bil, der kom

kørende på Agerdiget i Hvam. Bilsten blev antastet af to personer. De ødelagde bilens bagrude og slog mod højre bagdør. De to gerningsmænd er fra Aars-egnen og er kendt af bilisten. De to mænd er nu sigtet i sagen.

Stjal bærbar og smykker GEDSTED: Ved at knuse en rude i en bagdør er en tyv kommet ind i en ejendom på Østergade i Gedsted. Fra ejendommen er tyven forsvundet med to bærbare computere og diverse smykker.

lånt kassevis af alderssvarende bøger til fri afbenyttelse for de små. Der blev læst, hygget og sunget hele dagen i Kulturhuset i Møldrup, og derudover bød dagen også på et lille teaterstykke, som tog udgangspunkt i en sprogkuffert og en bog om ”Trunte Lunte”. Det var en fantastisk og meget hyggelig dag for både børn og dagplejere, og et arrangement som helt sikkert tåler gentagelse en anden gang.

AALESTRUP: Aalestrup Idrætforenings Støtteforening har holdt generalforsamling. Formanden, Jørgen Østergaard, som afløste Ove Kristensen på posten ved sidste generalforsamling, indledte med at byde velkommen til de fremmødte. Som dirigent blev Ove Kristensen valgt. I sin beretning fortalte Jørgen Østergaard om de mange aktiviteter, støtteforeningen har deltaget i i det forløbne år. Han kunne berette om et travlt år. Der sker nye ting hvert år, mens der også er tiltag, der udgår. Valget tages ude fra en økonomisk betragtning, da det er støtteforeningens formål at skaffe penge til AIF. I løbet af året har foreningen bl.a. hjulpet ved Nytårskoncerten, Knaberfesten, Julemessen og afholdt KFUM’s Forbundsmesterskaber i håndbold for seniorer og ynglinge og afholdt AIF Cup i håndbold for ungdomsspillere Selvom holdene var sene til at tilmelde sig AIF Cup, blev det alligevel et godt stævne. Forbundsmesterskaberne var i år igen det arrangement, der bidrog mest til foreningens overskud. Jørgen Østergaard udtrykte sin tak til de mange

KLIP FOR HELE FAMILIEN Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

LUKKET 9-17 9-18 8-12

v/Heidi Bygvraa Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64 Heidi

Pernille

Har du ikke modtaget onsdag inden kl. 20.00 - så kontakt vores budomdeling:

Jørgen Østergaard.

der hjælper: Det er arrangementer, der ikke ville kunne gennemføres uden den store frivillige indsats der ydes fra rigtig mange mennesker og hjælp fra sponsorer. Jørgen Østergaard beklagede samtidig, at skønt det var let at finde folk til at hjælpe ved arrangementer, er det svært at finde nogle, der er parat til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Kasserer Anne Mette Müller fremlagde det reviderede regnskab, hvoraf fremgik, at der er overført ca. 90.000 kr. til AIF. Kontingent er fortsat 100 kr. for et år.

På valg til bestyrelsen var Kjeld Larsen som modtog genvalg, mens tre andre medlemmer, Ove Kristensen, Vagn Christensen og Maibritt Kristensen ikke ønskede at fortsætte. Da det ikke har været muligt at finde medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, blev bestyrelsens ændringsforslag aktuelt Bestyrelsen havde varslet ændringsforslag til vedtægternes punkt 8: Antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra ni til fem, hvoraf følger, at der skal vælges tre personer i ulige år og to i lige år. Bestyrelsen vil være beslutningsdygtig, såfremt mindst tre medlemmer er mødt til indvarslet møde. Ændringsforslaget blev efter skriftlig afstemning vedtaget. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Østergaard som formand, Birthe Pedersen som næstformand, Anne Mette Müller som kasserer og Birgit Stad som sekretær.

Revisionsfirma opretter afdeling i Aalestrup AALESTRUP: Revisionsfirmaet ”Revisorerne i Skals” vil fra 1. april åbne en afdeling i Aalestrup. Firmaet har lejet sig ind på Testrupvej 14, hvor der tidligere har været dyrlægeklinik. Reg. revisor Anne Marie Carøe Klitgaard vil blive daglig leder af afdelingen. Revisor Birthe Pedersen fra Aalestrup er blevet ansat til at tage imod nye og gamle kunder, ligesom revisor Lars Jensen fra Aalestrup vil være fasttilknyttet afdelingen til at servicere kunderne.

Birthe Pedersen er ansat som ny revisor på det nyetablerede kontor i Aalestrup.

TRANSPORTANLÆG OG BLANDEANLÆG Vi giver gerne tilbud på transportanlæg og blandeanlæg samt renovering og forandringer Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC fræser opgaver Se vores vintertilbud på www.snkorn.dk

kornteknik APS Distribution på telefon 99 35 34 34 fra torsdag kl. 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

9632 MØLDRUP • TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70 • www.snkorn.dk

Med Vesthimmerlands Avis leves livet lokalt!


9. marts 2016

Side 3

Aalestrup Pensionistforening tager ”seniorer” ind i navnet Har ændret navnet for ikke at lyde gammeldags Af Hanne Monrad

Joan Jensen og gemalen Erik (t.v.) blev budt velkommen af halinspektør Søren Bruun.

Cafeteriaforpagter fik comeback i Aalestrup Joan Jensen er tilbage i Aalestrup Idrætscenter Af Hanne Monrad AALESTRUP: Mange var mødt op i Aalestrup Idrætscenters cafeteria, fredag eftermiddag. Centeret har pr. 1. marts ansat en ny forpagter i cafeteriet. Det er Joan Jensen, Aalestrup, der igen har fået mod på at styre ”biksen” for sportsfolk. Og det glæder hun

sig til og hvis man skal tro, den store skare af gratulanter der var mødt op for at ønske held og lykke, ser det ud til, at der en god opbakning om den kommende forpagter. Joan Jensen vil drive cafeteriet sammen med sin familie. Joan Jensen har tidligere igennem en årrække været ansat i centeret som forpagter, men måtte holde

en pause på grund af sygdom. Nu er hun frisk igen til at tage de udfordringer op, som måtte komme på et aktivt sted, hvor der flokkes voksne, unge og børn i mange timer hver dag. Joan Jensen er da også kommet godt i gang, da hun allerede overtog efter den tidligere forpagter, Connie Kjellerup, 24. februar.

Danske film i Bio Aalestrup vises nu med undertekster Af Hanne Monrad AALESTRUP: Bio Aalestrup viser i øjeblikket filmen ”Flaskepost fra P”. Mange klager over, at det er svært at høre hvad det bliver sagt både på TV og i danske film i biografen. Derfor er det ofte svært for nogle at få det hele med. Bio Aalestrup har nu et godt tilbud til de personer, der har et problem med at høre skuespillerne i de danske film.

Danske film, der bliver vist onsdag og søndag vil bliver forsynet med danske undertekster, så alle har mulighed for at få det hele med, når man er i biografen for at se en god film. Bio Aalestrup fortsætter med at vise den nye spændende danske film ”Flaskepost fra P”, efter Jussi Adler Olesens bog. Filmen har fået en fin kritik og er blevet meget omtalt før og efter premieren sidste torsdag. Bestyrelsen i Bio Aale-

Grundfos ud med et bedre regnskab HVAM: Pumpefabrikken Grundfos A/S med afdeling i Hvam ved Aalestrup, præsenterde mandag årsregnskabet for 2015, der viser et resultat før renter og skat på to milliarder kroner. Der er tale om en klar forbedring sammenlignet med året tidligere, hvor resultatet var 861 millioner kroner. Virksomheden reducerede i 2015 omkostninger til både løn, salg og udvikling, og resultatet er mere end tredoblet i forhold til 2014. Grundfos’ administrerende direktør Mads Nipper sagde ved præsentationen af regnskabet, at salget er vokset med fem procent i kroner og 0,8 procent i lokal valuta. Som mange andre

eksportvirksomheder har Grundfos problemer med markederne Rusland og Kina. Her har Grundfos dog i beskedent omfang vundet markedsandele i 2015. - Det er vi ganske godt tilfreds med, sagde Mads Nipper ved regnskabspræsentationen. Grundfos har haft svært ved at skabe organisk vækst i de senere år. Hård konkurrence og afmatning i den kinesiske og russiske økonomi har lagt en dæmper på salget. Nu skal salg og indtjening løftes i perioden frem mod 2020. Der arbejdes ud fra en strategi om at nå en årlig salgsvækst på seks procent og et regnskabsmæssigt resultat på mindst 10 pct. af omsætningen.

strup mener også, at det er en god fil at vise for de lidt ældre biografgængere. Seniorbio er igen på pletten og viser filmen tirsdag eftermiddag, især for seniorer, men alle er velkomne forlyder det fra Hans Henrik Jepsen, som er koordinator for arrangementet. Som sædvanligt er der kaffe og kage bagefter, derfor er der også denne gang tilmelding til forestillingen på tirsdag.

AALESTRUP: Pensionistforeningen i Aalestrup ville til at være lidt mere moderne så derfor har de ændret navnet til Aalestrup Seniorer, som man mener ikke lyder så gammeldags. Det blev bestemt på foreningens generalforsamling, tirsdag den 23. februar. På grund af navneændringen måtte man dog igennem to generalforsamlinger, den ordinære og en ekstra som blev holdt umiddelbart efter den ordinære. Der kom også nye an-

Kristine Iversen er fortsat formand i foreningen med det nye navn.

sigter i bestyrelsen. Ingelise Nielsen, Rita Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen og Karsten Jacobsen blev valgt til ny suppleant. Eftermiddagen bød, udover de to generalforsamlinger, også på kaffe og bankospil. På et senere konstituerende møde kom bestyrelsen til at se således ud: Kristine Iversen, formand, Rita Jensen, næstformand, Ingelise Nielsen, kasserer, Gunnar Jensen, sekretær og Elly Nielsen som varetager jobbet med pensionistlotto. Suppleanter er Karsten Jacobsen og Kurt Pedersen.

Kræftens Bekæmpelse klar til ny indsamling i Aalestrup AALESTRUP: Tusindvis af danskere går søndag, 3. april på gaden for at samle ind til kampen mod kræft. Du kan allerede i dag støtte op om den gode sag og melde dig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Søndag, 3. april holder Kræftens Bekæmpelse landsindsamling over hele landet. Som ved de seneste fire landsindsamlinger er det personlige budskab i centrum under sloganet: Vi har alle en grund. Igen i år kan de mange indsamlere skrive deres grund til at samle ind for Kræftens Bekæmpelse på et flag, som kan hæftes uden på tøjet eller sættes fast på tasken. - Nogle har mistet familiemedlemmer eller venner, andre vil gerne støtte forskningen, og en del har selv kræft. Der er mange

grunde til at støtte kampen mod kræft, og vores erfaringer fra de sidste landsindsamlinger viser, at det lille flag kan være med til at gøre indsamlingen mere personlig, siger Birthe Fruergaard og Gitte Vetter, der er indsamlingsleder i gl. Aalestrup kommune Flagene bliver udleveret sammen med indsamlingsbøtterne, og indsamlingslederne understreger, at det er helt frivilligt, om man vil bruge flaget.

Alles støtte er vigtig De penge, der bliver samlet ind til landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at støtte og hjælpe patienter og pårørende, med forskning og forebyggelse. Kun fire procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige. Resten af ind-

tægterne er afhængige af dig og andre, der vælger at støtte sagen og som samtidig er med til at sikre, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft og pårørende har de rigtige betingelser for, at livet med og efter kræft bliver bedst muligt. - Uanset hvilken grund man har, håber vi, at rigtig mange vil bakke op om landsindsamlingen. Enten ved at give et bidrag eller ved selv at gå ud med indsamlingsbøtten, siger Gitte Vetter og Birthe Fruergaard. Alle kan melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Unge under 18 skal gå to og to, mens børn under 13 skal følges med en voksen på de i forvejen tilrettelagte indsamlingsruter.

Vi har været på messe...

FORÅRETS NYHEDER ER NU I BUTIKKEN! VIL DU HAVE EN

GRATIS

- se www.2par.dk eller kik ind!

SOLBRILLE?

neomadeinitaly

TM

Vi holder påskeferie fra den 22. - 28. marts (begge dage incl.)

Vestergade 15 9620 Aalestrup

9864 2300

ÅBNINGSTIDER: Mandag lukket Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 9.30 - 12.30

Lene


Side 4

9. marts 2016

k d . n o i t k u a

maskin

. .1010.00 k1l1 . 5 L 1 K 0 6 2 mb2e0r1 eS oRvT A n . M 0 . 3 2 . g .d1 GaD nd LØRMDaA

KONKURSAUKTION

hos 2 hj. vogn, Navtek, til kompakttraktor • Bugs. majssåmaskine, Gedsted Nørgård Gaspardo, 8 rk., m/3 T. gødningstank, 2011 • Byggestrømtavler Nørgaardsvej 50CX85, 2006 • Div. • Båndemb. Cyklop, m/låsetang • Cyklop svejseslanger m.m. • Drejebænk, Colchester Mascot 1600, 9631 Gedsted m/digital • El-palleløftevogne, Rapid RME1000, m/lader • Lifter

HL10E, m/lader • El-pallestabler, Linde L10, m/indb. lader • Fjernbetjeninger, til kran, 3 stk. • Folieindpakker, Micro Duo, KOM• OG BYDDalbo, - ALT SKAL m/krymper Frontpakkere, 2,5 m, svingbar, VÆK h+v • Heva, 4 m, u/opklap, 70” ringe • Fuldfodervogn, Schuitemaker, 2006, udfodring h+v, •enk. aksel • Gylleudlægger, Agrometer 2001, 24 Bagtipskovl Ballespyd • Bugs. rotorvender, Kuhn m bom, m/4 slanger, Harsø fordeler, 4 WD, Iveco motor, 670 m GF8501T, 2004 • Campingvogn, slange, m/pumpevogn, defekt motor og Hobby pumpe • Excellent, Gyllevogn, Samson PG 20 20.000L, 2001, m/lift, udskud på kran,• hydr. momsfri • CO2-svejser • Div. arbejdslamper Div. undervogn, joystick, computer • Harve, Väderstad, 5,8 m, • belægningssten og mursten • Div. dæk, hjul, skærme, Hejseladscontainere, m/krog & wirehejs, 4 m • m/krog & wirekileremme, remme, slanger m.m. 2 stk.• hejs, 3 m, lukket • Kabelruller, JO-EL,• Fangarm 40 m, stort• parti Klammehæfter, Nagel Multinak • ex Kærreplov, PL 100 Frontpakkere, Dalbo Levelfl 2000 –Kverneland 4 m, 2001/07 7 F • Løftegrej, stort parti • Majssåmaskine, Amazone ED601, 8 • rk., Frontvægtklods Frontvægtsæt Iveco • 4 35S11, stk. Gardem/gødningsudstyr•• Mandskabsvogn, 2010 • Maskintrailer,•Brenderup, 2500/1250 • Radrenser, Einböck 8 rk.,5 robeskabe 2 stk. Graveskovle • Grubber, Evers frontmont., m/frøsåagregat • Skivehøster, Lely Optimo, 8 sk., tds. • Gummibåndstransportør • Gyllepumpe • Gylliftoph. • Skraldenøgler, 8 stk. • 2 stk. sneplove, Epoke SPS 300 • Sortjordsnedfældere 12130 Big levogn, SAK 20.000• Storballepressere, L, m/sugetårn,Krone nedfælderlift, Pack, 2007, 23000 baller • Massey Fergusson 190, 2002, 55180 650/65x30.5 hjul • Halmvogn • Harvesåsæt, Lemken baller • Teleskoplæsser, Jones • Traktorer, Case CVX 170, 2002, Solitair 8/400 S, •2006 • Hegnsklipper, Kyndestoft frontlift, v. 4824 tim. Deutz-Fahr Agrotron 265 TLS, 2006, fron-• lift, v. 6300 tim., affj. foraksel • Fendt 312 LSA,• v.Heste-/fåre3862 tim., ny Helsædsbord, Champion/John Deere motor (1800 tim.) • Traktor m/frontlæsser, Renault Ares 816, trailer, Ifor Williams 3500 kg, m/rampe,Kverneland 2002 • Jord4WD, 2004 • Transportkasser • Vendeplov, 5F, EG100-300 5F, m/pakker • Wienerstiger, stort parti • Plus skovl, Uniloader/Thaler • Kompressor, Stenhøj 150 meget, meget mere...

k d . n o i t k au

n i k s a m

L • Kornvalse • Lagerreoler • Lastbiltipvogn, m/bo-.00 1 5 kl. 1Eingie og bremser • Luftblæser • Majsradrenser, 1 0 2 r mbe Optima II – 8 rk. böck 8 rk. • Majssåmaskine, . noveAccord 0 3 . d g • Pallereoler Manda• Roegreb • Roeoptager, Tim F600-MII • 2 stk. Roesåmaskiner, Becker II – 12 rk. • Rundballepresser, John Deere 592 Hi Flow • Sengemåtter • Silogreb • Skrabeblad • Skårlæggersæt, Claas Disco 3000 FC/8500 C • Taarup Butterfly • Snittevogn, Strautmann MegatilVitesse III • Sortjordsnedfælder, Vo2 hj. vogn, Navtek, kompakttraktor • Bugs. majssåmaskine, Gaspardo, 8 rk., gødningstank, 2011 • Byggestrømtavler gelsang 6m • 1m/3 sætT.sprøjtehjul • Stationcar, Volvo V70 • Båndemb. Cyklop, m/låsetang • Cyklop CX85, 2006 • Div. D5 aut., momsfri, 2004 • Storrive, Kuhn GA7301, Eftersyn på auktionsdagen i Herning fraMascot kl. 8.002003 svejseslanger m.m. • Drejebænk, Colchester 1600, • m/digital Stubharve, Kverneland 15Rapid tds. RME1000, Turbo II •m/lader Swimming• El-palleløftevogne, • Lifter HL10E, m/lader • El-pallestabler, lader • pool • Såbedsharve, Fraugde Linde FuturaL10, 5.4m/indb. m • Traktor, Fjernbetjeninger, til kran, 3 stk. • Folieindpakker, Micro Duo, New Holland TM 190, Dalbo, m/frontlift/-PTO, m/krymper • Frontpakkere, 2,5 m, svingbar,710/70x38 h+v • Heva, 4 m, 2003 u/opklap, 70” ringem/frontlæsser, • Fuldfodervogn,John Schuitemaker, 2006, hjul, • Traktor Deere 6800 udfodringMads h+v, enk. aksel • Gylleudlægger, Eg Damgaards Vej 69 • 7400Agrometer Herning 2001, 24 PQ/Quicke 40Harsø km/t, 520/85x38 hjulm m bom, m/4 650, slanger, 4 WD, Iveco motor, 670 Tlf. 9722 5888fordeler, •vognhitch, Fax 9721 2713 slange, m/pumpevogn, defekt motor og pumpe • Gyllevogn, www.dmb.dk • www.maskinauktion.dk • Traktorfræser, Maschio Fresac 300, 2009 • TrakSamson PG 20 20.000L, 2001, m/lift, på kran, hydr. Professionelle udrykkerauktioner, udenudskud branchemæssige torkost, Scan Agro • Tromle, Dalbo Rollomax 630 • undervogn, joystick, computeroveralt • Harve, Väderstad, 5,8 m, • begrænsninger, i landet. 1Hejseladscontainere, sæt tvillinghjul • 1m/krog sæt twinhjul • Vendeplovspakker, & wirehejs, 4 m • m/krog & wirehejs, & 3 Noot m, lukket • Kabelruller, 40 m, stort parti • Vogel Packer 60 – 3 m JO-EL, • Plus meget mere… Klammehæfter, Nagel Multinak • Kærreplov, Kverneland PL 100 7 F • Løftegrej, stort parti • Majssåmaskine, Amazone ED601, 8 rk., m/gødningsudstyr • Mandskabsvogn, Iveco 35S11, 2010 • Maskintrailer, Brenderup, 2500/1250 • Radrenser, Einböck 8 rk., frontmont., m/frøsåagregat • Skivehøster, Lely Optimo, 8 sk., liftoph. • Skraldenøgler, 8 stk. • 2 stk. sneplove, Epoke SPS 300 • Sortjordsnedfældere • Storballepressere, Krone 12130 Big Pack, 2007, 23000 baller • Massey Fergusson 190, 2002, 55180 baller • Teleskoplæsser, Jones • Traktorer, Case CVX 170, 2002, frontlift, v. 4824 tim. • Deutz-Fahr Agrotron 265 TLS, 2006, fronlift, v. 6300 tim., affj. foraksel • Fendt 312 LSA, v. 3862 tim., ny motor (1800 tim.) • Traktor m/frontlæsser, Renault Ares 816, 4WD, 2004 • Transportkasser • Vendeplov, Kverneland 5F, EG100-300 5F, m/pakker • Wienerstiger, stort parti • Plus meget, meget mere...

De farvestrålende malerier får Evnike Kavigak inspiration til fra hendes hjemland, Grønland.

Mange nye spændende kunstnere udstiller nu i Galleri Aalestrup En af de største og flotteste udstillinger i galleriet til dato Af Hanne Monrad AALESTRUP: Lørdag formiddag var der fernisering og mange var mødt op for at opleve mange af de faste udstillere der har fået ny plads og også nye kunstværker i stor udstrækning, men også for at se 15 nye kunstnere der dennegang har fundet vej til det hyggelige galleri på Torvet i Aalestrup. En af de nye udstillere er Evnike Kavigak fra Farsø. Evnike Kavigak kommer fra Nord-vest Grønland, Qaanaaq. Thule, og er født i 1966. Med rødder er i det polare eskimoiske samfund i Nord Grønland, hvor hun henter sin inspiration blandt sine stammefrænder, polareskimoerne. Derfor erhendes billeder ofte erindringer og symboler fra barndommen, om dagliglivet i Thule, og om fangstrejser. Tvangsflytningen i 1953 inugguit fra det gamle Thule til det sted vi i dag kalder Qaanaaq, fylder meget i hendes billeder. Evnike har gået på Kunstskole i Nuuk 19892001. Kunstskole i Danmark 1994-1996 og har tegnet siden barndommen. I dag maler hun hovedsagelig med akrylfarver.

- Jeg tænker ofte på mine forfædre, da de før tvangsforflyttelsen fra Thule til Qaanaaq endnu levede i fred og fordragelighed og med masser af fangstdyr. En anden ny spændende udstilling i galleriet, står Torkild Jensen, Gedsted for. Han udstiller blandt andet noget så sjældent som sivsko. - At flette og sy sivsko har man kendt til i mange år. Fiskerne i de midtjyske søer har haft det som arbejde om vinteren, ved siden af at fiske på søen. Sivene høstes om sommeren med en lille le, de bundtes i neg og sættes

Eftersyn på auktionsdagen i Herning fra kl. 8.00 www.maskinauktion.dk

Mads Eg Damgaards Vej 69 • 7400 Herning Tlf. 9722 5888 • Fax 9721 2713 www.dmb.dk • www.maskinauktion.dk Professionelle udrykkerauktioner, uden branchemæssige begrænsninger, overalt i landet.

desko. De var dejlige varme og der var ingen isolering i gulvene. Jeg havde en bekendt der flettede sko og jeg prøvede det også. Det var i 1967. I dag er der kun en tilbage, der syr sivsko i midtjylland. Han har rundet de 80 år og sidste år var jeg med ham ude at hente siv og har fået et opfriskningskursus af ham, så nu håber at jeg kan føre det gamle håndværk videre. Det er tidskrævende, så det bliver kun på hobby basis. Udover sivsko udstiller Torkild Jensen også skulpturer i træ, sten og beton.

Torkild Jensen, Gedsted, udstiller alsidige kunstværker i galleriet.

Du trykker bare Eftersyn på auktionsdagen i Gedsted fra kl. 9.00

til tørre, og vendes hver dag til de er gennem tørre. Det tager ca. en måned. De opbevares tørt til de skal flettes og senere syes til sko. - Som dreng besøgte jeg en af fiskerne i Emborg, det var i 1956, fortæller Torkild Jensen, jeg husker at vi sad på pøller flettet af siv og der var sko i alle størrelser. Under krigen blev der flettet store overtrækssko til tyskernes støvler, så de kunne holde fødderne varme. Næsten alle der boede på landet gik i sivsko inden døre eller hjemmesyede klu-

98 64 12 55

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk


9. marts 2016

Side 5

s d n e i r F & s r ou ighb

Koncert med

Ne

- kendt fra live-koncerter i ”Mariehaven”, Ansager og DK4’s lørdagsudsendelser

TORSDAG DEN 21. APRIL KL. 20.00 I AALESTRUP IDRÆTSCENTER

Dørene åbnes kl. 19.00

- ingen nummererede pladser

FORSALGET TIL KONCERTEN STARTER ONSDAG DEN 16. MARTS

Billetter á 300 kr. kan købes hos ”Superkiosken”, Aalestrup og på HimmerlandsBilletten.dk

Arrangør: Musik- og Teaterforeningen MEMBRANEN Koncerten er støttet af HORNFONDEN


Side 6

9. marts 2016

Aktive foreninger i vesthimmerlAnd

Erhvervsklubber Erhvervsklubben AIF Formand: Tom Berntsen Tlf. 98 64 10 33 Kasserer: Poul Pedersen Tlf. 98 64 15 00 Turistforeningen for Aalestrup og omegn Formand: Marianne Nielsen Engparken 66, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 34 38 Idrætsforeninger/klubber Aalestrup Badminton Klub Formand: Dan Kristensen Engparken 58, 9620 Aalestrup Tlf. 22 28 90 78 engparken589620@yahoo.dk Kasserer: Jens Kvorning Engparken 54, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 31 71 Mødested: Aalestrup Idrætscenter Aalestrup Gymnastikforening Formand: Mette Struntze Pilevej 69, 9620 Aalestrup Tlf: 43 33 54 57 Kasserer: Anne-Marie Sørensen Engparken 16, 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 22 82 www.aalestrupgymnastikforening.dk Gedsted og Omegns Rideklub Formand: Anders Hessellund Tyttebærvej 21, 9631 Gedsted Kasserer: Torsten Fuglsang Skovvej 17, 9631 Gedsted Tlf. 98 64 50 68 HIF 91 Aalestrup Handicap Idrætsforening Formand: Karen Kristensen Toftehaven 6, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 36 63 Kasserer: Inga Vad Nielsen Gl. Aalborgvej 132, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 54 ivn.on@mail.tele.dk

Idrætsforeningen Kvik Formand: Peter Andersen Boldrupvej 19, Simested 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 15 Kasserer: Jesper Dalum Ferskenvej 14, 8920 Randers Tlf. 29 34 19 03 Mødested: Hvam Stadion/Østhallen Simested Aalestrup Rideklub Formand: Karina Carlsen Højlyngen 19, 9620 Aalestrup Tlf: 31 31 54 30 aalestruprideklub@hotmail.com Kasserer: Anna Laustsen Fredensvej 12, 9620 Aalestrup Tlf. 40 24 61 79 www.aalestruprideklub.dk Klubber Knaber Cyklisterne kausmed@email.dk Formand: Thomas Munk Larsen Boldrupvej 48, Simested, 9620 Aalestrup Tlf: 21 60 34 74 Kasserer: Rasmus Bisgaard Parkvænget 8, 9620 Aalestrup Find os på Facebook: Knabercyklisterne Mødested: Klubhuset, Østerbølle

Singleklubben Himmerland Formand: Brian B. Andersen brian.baade@gmail.dk Kasserer: Lillian Sørensen Mødested: Jydeværkstedet Knabergården 4, 9620 Aalestrup www.singleklubben-himmerland.dk Lystfiskerforeninger Aalestrup Lystfiskerforening www.aalestrup-lystfisker.dk Formand: Søren Godsk Lærkestien 2, Birgittelyst, 8800 Viborg Tlf. 98 64 19 65 Mødested: Aadiget 40 s.godsk@mail.dk Teater Membranen Formand: Per Aagaard Højtoften 21, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 19 74 - 22 26 90 74 Kasserer: Lisa Bjørn Birkevej 18, 9620 Aalestrup Tlf. 61 72 98 64 Mødested: Knaberscenen

Foreningens navn: _________________________________________ E-mailadresse: ______________________________________________ Formand: _________________________________________________ _ ________________________________ Navn: ____________________________________________________ _ ________________________________________ Adresse: __________________________________________________ _ _________________________________________ By: ______________________________________________________ Tlf: ______________________________________________________ Kasserer: _________________________________________________ Navn: ____________________________________________________ _ _________________________________________ Adresse: __________________________________________________ _ ________________________________________________ By: ______________________________________________________ Tlf: ______________________________________________________ Evt. mødested: ____________________________________________ Hjemmeside: _____________________________________________

“Aktive foreninger” bringes i Vesthimmerlands Avis mindst 8 gange årligt Pris for et års optagelse: kr. 310.- + moms pr. forening


9. marts 2016

Side 7

Aarhus Universitet får professor fra Aalestrup

Tommy Dalgaard udnævnt til professor med særlige opgaver i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse AALESTRUP: Aarhus Universitet har fået en ny professor. Det er den 45-årige Tommy Dalgaard fra Testrupgaard ved Aalestrup, der med virkning fra 1. januar 2016 er blevet kaldet som professor mso i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse.

Fra Pilevej Han havde sin tidlige barndom på Pilevej i Aalestrup, blev student fra Vesthimmerlands Gymnasium i 1989, og havde sin ungdomstid i Testrup, hvor forældrene Erik og Erna Dalgaard drev Testrupgaard ved siden af lærergerningen på Sortebakkeskolen i Nørager. I dag er Tommy Dalgaard ansat på Institut for Agroøkologi, Forskningscenter Foulum i Tjele, hvor han bor sammen med sin kone Inger og de tre børn Anna Sofie, Anders og Anton. Fritiden nyder han blandt andet i skov og mark på Testrupgaard, som efter faderen Erik Dalgaards for tidlige død nu drives i samarbejde med en dygtig forpagter. Nogle professorer dykker dybt og bliver fremragende eksperter på et smalt område. Tommy Dalgaard går den modsatte vej i sin forskning. Han flyver højt og ser på tingene i det store perspektiv. Hvor nogle mennesker ser træer, ser andre skove. Tommy Dalgaard ser hele landskaber, med både skove, marker, husdyr, vandhuller og de mennesker, der lever i og af landskabet – og studerer de relaterede stofog energibalancer på såvel dansk som internationalt niveau. I overført betydning skal der mere end blot en helikopter til for at få det udsyn; det kræver både en satellit

og en tidmaskine, for den nye professor tager det hele med i både tid og rum. Tommy Dalgaard forklarer den helhedsorienterede tilgang til sit fag ved hjælp af titlen på hans professorat: Jordbrug og Bæredygtig Ressourceanvendelse. - Med ordet ”jordbrug” forstås hele landbrugslandskabet - ikke blot de enkelte dyrkede marker. Begrebet ”bæredygtighed” inkluderer både de økonomiske, menneskelige og miljømæssige aspekter. Ordet ”ressourcer” tager højde for både jord, input og output; dvs. brug af dyrkningsjorden, input i form af eksempelvis næringsstoffer og energi, samt output i form af eksempelvis majs eller mælk. Til sidst er ordet ”anvendelse”, som jeg ser på i tid og rum, eksempelvis hvordan arealerne anvendes, forklarer Tommy Dalgaard. Professor Tommy Dalgaard har lige siden sin studietid på Landbohøjskolen arbejdet med at skabe overblik over anvendelsen af kulturlandskabet set fra et integreret synspunkt. Han blev cand.agro. i 1996, og har praktisk erfaring både som landmand og mejerimedarbejder, samt ved at udføre planteforsøg som voluntør i Tureby-Køge Landboforening. Efter ophold på Silkeborg Højskole, værnepligt ved CF-kolonnen i Thisted og endt agronomuddannelse blev Tommy Dalgaard ansat ved Forskningscentret i Foulum, først som videnskabelig assistent ved Statens Husdyrbrugsforsøg, og dernæst ved Statens Planteavlsforsøg som forsker og ph.d. studerende i Agroøkologi. Her udvikledes, blandt andet under et studieophold i Californi-

Kirsten Olsen, Maja Krogh Hansen, Martin Jørgensen, Terkel Hassing-Kristiansen, Claus Laursen og Tonny Struwe Poulsen er godt i gang med at øve til årets Cabaret Alfa.

Der øves på Cabaret Alfa Nu samles trådene i årets Cabaret ALFA, skuespillerne er ved at have styr på teksterne, musikken og kostumeholdet arbejder også på højtryk, og scenefolket kan starte opbygning af kulisser på scenen om et par uger. Premieren er torsdag 31. marts. Publikum kan glæde sig - mon ikke man bl.a. hører lidt om politiets fotovogne, Inger Støjberg,

den nye omfartsvej og den nye skraldeordning? Med på scenen er både garvede og nye ansigter. En af skuespillerne, Martin Jørgensen har allerede - sin unge alder til trods - en bred fortid indenfor teaterverdenen. Han startede 2007 med skolekomedier og siden 2009 har han været aktiv i Grey Hound Stage Company og Gundestrupspillene.

Tommy Dalgaard fra Aalestrup er netop udnævnt som professor ved Aarhus Universitet.

en, metoder til at identificere, hvilken skala man skal kigge på for at måle effekterne af jordbrugets ressourceanvendelse på en retvisende måde. Sin ph.d.-grad fik Tommy Dalgaard i 2001. Han blev i Foulum, hvor han i 2002 blev seniorforsker og i 2004 forskningsleder i Institut for Agroøkologi. I 2012 blev han leder af kandidatuddannelsen i Agro-Environmental Management på Aarhus Universitet, hvor han også underviser i blandt andet agroøkologi og jordbrugspolitik. Som professor i ”det store overblik” har Tommy Dalgaard for vane at arbejde på tværs af både fag- og landegrænser. I forskningen inddrages en bred vifte af ekspertområder, og aner-

kendte universiteter internationalt. Især gennem EU projekter, ved vejledning af studerende og ph.d. kandidater fra hele verden, og som leder af Den Danske Kvælstof-forskningsalliance (dNmark) inddrages viden på tværs af discipliner såsom agronomi, økonomi, sociologi, bio-geografi, landskabsforvaltning, rådgivning, geologi, sundhedsvidenskab, kultur og samfund. Tommy Dalgaard er også formand for en særlig FN task force omkring kvælstofressourcens forvaltning i Nordamerika, Europa og Rusland. Rollen er her at vise og fremme gode eksempler på bæredygtig kvælstofanvendelse, især ift. jordbrugs- og fødevaresektoren. - Vi bruger livscyklusanalyser og gode eksempler fra praksis til at vise, hvordan man kan anvende ressourcerne, og i dette tilfælde i særlig grad kvælstof, så man også tager hensyn til det øvrige samfund og miljø. Man skal løse det lokale problem uden at skabe et globalt problem, siger den nyslåede professor.

Har bidraget til 200 publikationer Tommy Dalgaard har i alt bidraget til over 200 videnskabelige publikationer, og heraf mere end 50 fagfællebedømte publikationer de seneste fem år, men de to

FORÅRSFEST

for efterlønsmodtagere og pensionister Messecenter Vesthimmerland i Aars Tirsdag den 10. maj 2016 kl. 13.00-17.00 Dørene åbnes kl. 12.00

Program: 13.00 Velkomst v/formand for Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune Erik Stagsted. 13.10 Sange om foråret v/Aars Spillemandslaug. 13.30 Underholdning v/Marna Lund. 14.00 Sange v/Aars Spillemandslaug. 14.15 Status på ældres forhold i kommunen v/borgmester Knud Kristensen. 14.35 Kaffe med snitter og lagkage. 15.30 Musik og dans v/Bongoes fra Nibe. 16.50 Afslutning v/formand for Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune Erik Stagsted. Billetter kan købes fra den 7. marts og indtil den 30. april 2016 hos: Finn Michelsen, Blære .................98 66 60 41 & 23 32 88 52 Betty Østergaard, Løgstør ..........98 67 11 49 & 23 37 98 99 Niels Erik Jensen, Haubro ...........98 66 42 22 & 52 24 42 22 Leif Thomsen, Aars ......................98 62 44 11 & 30 70 44 96 Per Drejer, Aars ............................98 62 38 17 & 21 65 52 43 Lis Bach, Løgstør ..........................30 22 70 05 Villiam Sloth, Fjelsø .....................40 25 71 22 Emil Bernhard, Gedsted ..............98 64 51 78 Birthe Lapirtis, Overlade .............24 83 41 45 Margit Krogh, Farsø ....................98 63 24 06 H.J. Lau Jeppesen, Aars ...............20 70 57 62 Pris 125 kr. Pris inkl. bus 175 kr. Der arrangeres bustransport til Aars, såfremt der viser sig behov derfor.

Efterløns- og pensionistklubberne og Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune

forfatterskaber, han er mest tilfreds med, er ikke dem, der giver flest point i forskerkredse. - Jeg er mest glad for mine bidrag til Aarhus Universitets flotte serie ”Verdensbøger” om Danmarks natur- og kulturhistorie. Jeg har skrevet artikler om landbrug til ”Romantikkens Verden”, ”Modernitetens Verden” og ”Fremtiden”. Jeg er også meget stolt af at bidrage til det fornemme ”Trap Danmark” værk, hvor jeg skriver om landbruget i Danmark. Det er et opslagsværk, der kun skrives en gang pr. generation og kun af særligt indbudte forfattere, siger Tommy Dalgaard. Han sætter formidling af sin omfattende viden til den brede befolkning i højsædet. - Min mission er at skabe og udbrede viden om, at

der skal investeres i en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Vi skal forstå hele kæden lige fra indkøb af gødning til at fødevaren serveres på bordet. Men i stedet for at se på det som en lineær kæde, skal vi betragte det som en cirkulær, biobaseret økonomi, det vil sige en grøn økonomi. Der skal være værditilvækst i alle led til fordel for både vand, land, landbrug og mennesker. Det sker ved, at man genanvender ressourcer, forklarer han. Professor Tommy Dalgaard holder tiltrædelsesforelæsning fredag 15. april i auditoriet i Foulum med titlen ”Langtidsperspektiver for en bæredygtig anvendelse af ressourcer i jordbruget - Hvorfor er investeringer i den biobaserede økonomi vigtig netop nu?”

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R …

Det sker på Vesthimmerlands Biblioteker Under mit træ. Teaterforestilling for 2-6 årige og deres familie. Efter forestillingen er der aftensmad. Mandag den 14. marts kl. 17.00 på Aars Bibliotek. Billetter á 20 kr. på himmerlandsbilletten.dk Mælkevejens mange planeter. Foredrag v/Torben Arentoft fra Aarhus Universitet. Arrangeret i samarbejde med Aars Amatør Astronomer. Onsdag den 16. marts kl. 19.00 på Aars Bibliotek. Billetter á 40 kr. på himmerlandsbilletten.dk Snus til skuespil. 3 timers dramaforløb for 12-18 årige v/Kulturskolens dramalinje. Torsdag den 17. marts kl. 15.00 – 18.00 på Aars Bibliotek. Gratis adgang, men tilmelding til Kulturskolen på tlf. 9966 8825. IT-café for alle. Introduktion til bibliotekets IT-tilbud. Fredag den 18. marts kl. 15.00 - 16.30 på Aars Bibliotek. Gratis billetter kan printes på himmerlandsbilletten.dk

M E D D E L E L S E R

Ejendom til salg Vesthimmerlands Kommune har nu ejendommen Torvegade 6, Løgstør til salg. Her får du en udviklingsejendom med gode muligheder for selv at sætte dit præg på rammerne for din virksomhed. Med sine 256 kvadratmeter er det oplagt at anvende ejendommen til butik, klinik, kontor eller lignende. Se mere på: www.vesthimmerland.dk/koebbygning

Tilskud til frivilligt socialt arbejde Frivillige sociale organisationer og foreninger m.v., som virker inden for reglerne i Lov om Social Service § 18, har nu mulighed for at ansøge om tilskud i form af § 18 midler. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Børneog Arbejdsmarkedsforvaltningen på tlf. 99 66 80 66 eller på mail: rha@vesthimmerland.dk Ansøgningsskemaet kan også findes på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside www.vesthimmerland.dk/ansoegningsskema2016 Ansøgningsskemaet skal være Forvaltningen i hænde senest tirsdag den 29. marts 2016. OBS. Vær opmærksom på, at der kun uddeles § 18 midler én gang årligt.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Side 8

9. marts 2016

Navne/Bekendtgørelser

Aalestrup samler ind til nødhjælp 13. marts

Folkekirkens Nødhjælp holder sogneindsamling AALESTRUP: På søndag, 13. marts har Folkekirkens Nødhjælp sogneindsamling over hele landet og også her i Aalestrup. - Vi håber, man vil ta’ godt imod vores indsamlere, når de på søndag mellem kl. 10 og 13, ringer på døren og beder om en gave, så vi sammen kan gi’ verdens fattigste kvinder en fremtid. Har man ingen kontanter hjemme, er det ikke noget problem, vi modtager også penge via Mobil Pay og Swipp, for-

tæller indsamlingslederne Eva Svendsen og Hanne Fisker. Hjælper man verdens fattigste kvinder, styrkes ikke kun kvinderne selv, men også deres familier og lokalsamfund. Og når krig og konflikter driver millioner af mennesker på flugt, når naturkatastrofer forårsager død og ødelæggelser eller når langvarig tørke fører til sultkatastrofer, rammes kvinder og børn hårdest. Risikoen for at kvinder og børn dør under katastrofer

Kære Irene

Mor, Svigermor, Mormor, Bedstemor og Oldemor.

er 14 gange større end for mænd. Og det nytter - sidste år blev der her i Aalestrup indsamlet ca. 15.000 og på landsplan 14 mio. - Vi er glade for, at der i år er så mange, der vil hjælpe med indsamlingen, at alle ruter i byen kan dækkes. Vi har indsamlere, som trofast hjælper til hvert år; men også nye indsamlere, som skal ud med indsamlingsbøssen for første gang - deriblandt en flok elever fra Naturefterskolen. Er der flere, som gerne vil hjælpe, så vi også kan få dækket oplandet ind, er man meget velkommen til at kontakte en af os. Efter indsamlingen sker optællingen i Jutlander Bank, som giver kaffe/the og der bydes på en bolle og lidt snak om formiddagens oplevelser.

Bestyrelsen i Natteravnenes Aalestrup afdeling med formanden, Vagn Kramer, forrest. Bagved fra venstre: Maj Jensen, Per Nordentoft, Aase Sørensen og Kirsten Ryberg.

Formanden blev genvalgt i Natteravnene i Aalestrup AALESTRUP: Natteravnene i Aalestrup har holdt den årlige generalforsam-

Knus fra os alle

Til lykke

Sig TILLYKKE med Vesthimmerlands Avis. Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten »TIL LYKKE«. Billede plus 10 ord koster 60.00 kr., som vedlægges i check eller indbetales forud på annonce-kontoret (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk. Annoncen KAN IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Skriv teksten på nedenstående linjer: - Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

Vagner Lundgaard er stille sovet ind Bisættelsen finder sted fra Aalestrup Kirke onsdag den 16. marts kl. 13.00

Min veninde

Helene Nielsen Storm * 9 juli 1918

✝ 29. februar 2016

er stille sovet ind efter lang tids sygdom. En stor tak til Valmuen for en kærlig pleje i årenes løb. Bisættelsen har fundet sted. Tak for blomster og opmærksomhed. Hjertelig tak Aage

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Din lokale bedemand · Exam. bedemænd Jens Møller

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Øvrige billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.

Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Torben Rask

Blandt andet et indkommende forslag om evt. samarbejde med Aars Natteravne, med hver sin bestyrelse og regnskab. Det kniber med at få nok frivillige medlemmer, og det er nogle gange et problem, når turplanen skal udfyldes. Det vil blive taget op igen, når det bliver aktuelt. Den ny bestyrelse har konstitueret sig med formand Vagn Kramer, bestyrelsesmedlemmerne Per Nordentoft, Åse Sørensen, Kirsten Ryberg og Maja Jensen.

Dødsfald

del og deltog gerne i venners lag. Interesserne var mange, blandt andet gymnastik, svømning og folkedans. Vagner og Dagny Lundgaard var glade for at køre rundt i Danmark og gerne med den foretrukne Citroen og campingvogn, hvor der blev camperet og besøgt familie og venner gennem mange år. Pensionisttilværelsen blev nydt med hus og have på Birkevej i Aalestrup. Børnebørn og oldebørn var Vagners store hit, når der skulle laves sjov og udfordrende( overraskende) lege, såsom at kravle på taget, klæde sig ud, lave svævebane tværs over vejen, et barn ad gangen i hjemmelavet fuglebur o.s.v. Trods to store operationer nåede Vagner Lundgaard at holde sin 90 års fødselsdag, inden han på grund af sygdom måtte flytte til Plejecenter Aaglimt, hvor han faldt godt til. Vagner Lundgaard efterlader foruden sin hustru, Dagny, en søn, Freddy i Frederiksværk, en datter, Britha i Randers, svigerbørn tre børnebørn og tre oldebørn.

Af Hanne Monrad

Medlem af Danske Bedemænd

Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

ling, og mange af medlemmerne var mødt op Formanden, Vagn Kramer, Østerbølle, fremlagde beretning om de mange aktiviteter foreningen har haft i året 2015. Regnskabet blev godkendt og en bestyrelse valgt. Kristian Kynæb ønskede ikke genvalg. På generalforsamlingen blev der drøftet lidt om i fremtiden og forslag om, hvordan Natteravnene kunne arbejde sammen i forskellige udvalg, ved arrangementer gruppen er med i.

35 års ng erfari

Hans Landry

Vagner Lundgaard, Plejecenter Aaglimt, Aalestrup, er død 93 år . Vagner Lundgaard er født i Karup. Som ung tjente han ved landbruget. Senere bosatte han sig i Viborg, hvor beskæftigelsen blev lastbilkørsel såvel i ind - som udland. I 1947 blev Vagner Lundgaard gift med Dagny og parret flyttede til Aalborg i 1950. Vagner Lundgaard indledte en karriere som rutebilchauffør ved DSB på ruten Viborg-AalestrupAalborg. Et hverv han holdt ved igennem 42 år. I 1959 flyttede parret til Aalestrup. Vagner Lundgaard interesserede sig meget for biler og gerne med reparationer, som han altid har holdt ved og han var altid klar med en hjælpende hånd, hvor der var brug for det. I kælderen på Birkevej var det især værkstedet, hvor man ofte kunne finde Vagner travlt optaget og det var hans hjerterum. Ægteparret har rejst en


9. marts 2016

Side 9

Bekendtgørelser

”Det meningsløse” til debat med Troels Laursen i Aalestrup AALESTRUP: ”Hvad ska’ vi sige, når vi ser det meningsløse?” Med denne overskrift afholder foreningen ”Carpe Diem - Grib Dagen” en aften med den lokale sogneog hospitalspræst Troels Laursen fra Ullits. Foreningen ”Carpe Diem - Grib Dagen” arbejder for at hjælpe kræftramte og udsatte børn, unge og familier. Foreningen har i forbindelse med dette arbejde været på besøg på palliativ afdeling på Farsø Sygehus og er derved kommet i kontakt med Troels Laursen. ”Carpe Diem - Grib Dagen” har i de forløbne år

Lokalt valg til elselskab AALESTRUP: Der er fem kandidater opstillet til elselskabet HEFs repræsentantskabsvalg i valgdistrikt Aalestrup. Der skal vælges tre personer til repræsentantskabet fra valgdistrikt Aalestrup, og da der er fem kandidater opstillet holdes der skriftligt valg. Det har alle forbrugere fået meddelelse om, ligesom de har fået tilsendt en stemmeseddel. Forbrugerne skal afgive stemme senest 10. marts. De fem kandidater i valgdistrikt Aalestrup er Ove Thomsen, Poul Erik Jensen, Villy Brunsgaard, Jann Svendsen og Martin Pinholt. Repræsentantskabet er HEFs øverste myndighed og vælger bestyrelsen.

blandt andet støttet sorggrupper af unge, som har mistet en far eller mor til kræften. De unge har været på weekendophold sammen med en præst, der var ansvarlig for arbejdet med gruppen. Der har også været tilskud til mødeaftener af sorgramte ligesom familier i sorg/krise har fået tilskud til weekendophold. Troels Laursen siger selv om foredraget: - Alle mennesker udsættes for tab. Sorgen kan være svær at bære. Og lige så svært kan det være, når andre rammes af sorg. Hvordan kan vi finde ord, der kan trøste? Hvad gør man, når der ikke er noget at trøste med?. Så mød op i Spejderhuset i Aalestrup onsdag 16. marts til et folkeligt foredrag med sjove anekdoter og gode fortællinger om det at være i krise, hvor der ellers ikke er noget at grine af. Vi kan alle få en god aften med den erfarne og spændende foredragsholder Troels Laursen. Og helt sikkert masser af stof til eftertanke.

BEDRE PSYKIATRI VESTHIMMERLAND inviterer til foredragsaften på Aars Bibliotek (i kælderen)

torsdag den 17. marts kl. 19.00 Kom og hør to stærke kvinder fra ”En af os”, der fortæller om, hvordan man får et godt liv på trods af skizofreni, ADD, fødselspsykose og bipolar lidelse. Fri entre.

Vennepunktet Tirsdag den 15. marts på Gedsted Skole Kl. 18.00: Fællesspisning Kl. 19.30: Ellen - velkommen til Helvede. Fortælleteater v/Levende Fortællinger Tilmelding til fællesspisning senest søndag den 13. marts til: Tlf./SMS 29 67 89 09 Margit Horn Tlf./SMS 23 34 58 18 Erik Kragelund Mail: inge.kragelund@skolekom.dk Mad og kaffe 50 kr. Børn halv pris. Entré 50 kr.

Foreningen “Carpe Diem - Grib Dagen” inviterer alle interesserede til foredrag af sogne- og sygehuspræst, Troels Laursen, Ullits.

Husk tallerken, bestik, glas og kop

ONSDAG DEN 16. MARTS 2016 KL. 19.00 i Spejderhuset på Rolighedsvej i Aalestrup

Officiel indvielse af

Aftenens emne: “Hvad ska’ vi sige, når vi ser det meningsløse?”

Stisystem Ulbjerg - Sundstrup

Mulighed for spørgsmål efter foredraget. Kaffe med brød kr. 20,-

LØRDAG DEN 19. MARTS 2016 KL. 10.30

Bestyrelsen ”Carpe Diem - Grib Dagen”

Alle med interesse for at se og prøve de nye mountainbike/ vandre- og løbestier, indbydes til at komme og deltage i indvielsen. Der vil være mulighed for at tage på guidede gå/løbe eller cykleture på stierne eller udforske dem på egen hånd og samtidig nyde foråret og naturen. Turene er fra 2 km til 30 km lange. Efter turene rundt på stierne vil Ulbjerg-Egnens Lokalråd være vært ved en skål suppe og lidt at drikke i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter. Der er mulighed for omklædning samme sted. Med venlig hilsen Ulbjerg-Egnens Lokalråd

AALESTRUP

IDRÆTSCENTER Der afholdes ordinær generalforsamling i den selvejende institution Aalestrup Idrætscenter

med taler og start fra Ågade 11 i Ulbjerg

TIRSDAG DEN 29. MARTS 2016 KL. 19.30 I IDRÆTSCENTRETS CAFETERIA

16

Vedtagelse af vedtægtsændringer

Hvilsom Vandværk

Regnskabet kan afhentes i centret en uge før generalforsamlingen.

afholder generalforsamling MANDAG DEN 21/3 KL. 20.00 i Hvilsom kultur- og forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne

På bestyrelsens vegne Mette Lillethorup

Hilsen bestyrelsen

Banko

Søndag den 13. marts kl. 13.00 i Østhallen, Simested Dørene åbnes 1 time før Masser af gode præmier IF KVIK Håndboldafdelingen

SIMESTED SOGNEHUS

Underholdning Jeppe Aakjærs 150 års fødselsdag fejres med fortællinger om ham, solosang og fællessang. Det hele styres af Birgitte Sørensen og Ulrik Dam - find dem på sogneaften.dk

DET ER TIRSDAG 15. MARTS KL. 19.30 Der er kaffe, og som sædvanlig er det hele gratis

Menighedsrådet

SKUMRINGS SANG Onsdag den 16. marts kl. 17.00 -18.00 i konfirmandhuset

Hanne Monrad vælger og kommenterer sangene. Mød frem til en uformel og hyggelig times tid med god stemning, kaffe på kanden og et spændende udvalg af sange fra Højskolesangbogen.

Alle er velkomne

Aalestrup Menighedsråd

Generalforsamling Lokalhistorisk Forening for Gedsted og Omegn

Foreningen afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 21. marts kl. 19.30 i Medborgerhuset på Torvet

Evt. forslag skal være formand Villy Hjelm Pedersen I hænde senest den 16. marts. Foreningen vil være vært med en kop kaffe.

Efter generalforsamlingen vil Hans Andersen fortælle om sin opvækst i Gedsted. Venlig hilsen Bestyrelsen

Onsdag den 9. marts kl. 19.00 Fjelsø Forsamlingshus: Generalfors., Fjelsø Vandværk kl. 19.00 Bio Aalestrup: Flaskepost fra P kl. 19.30 Testrup Gl. Skole: Foredrag Torsdag den 10. marts kl. 16.00 Jutlander Bank, Aars: Erhvervsrådet, Briefing- møde kl. 17.00 Torvet, Gedsted: Generalforsamling. Ældre Sagen kl. 19.00 Bio Aalestrup: Flaskepost fra P Fredag den 11. marts kl. 13.00 - 16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 17.00 Dr. Ingrid Hallerne, Farsø: Forårsopvisning kl. 19.00 Rosenparken: Danseaften kl. 19.00 Bio Aalestrup: Flaskepost fra P Lørdag den 12. marts kl. 10.00-14.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 10.30 Himmerlands Ungdomsskole: Jubilar – Dag kl. 11.00 Dr. Ingrid Hallerne, Farsø: Forårsopvisning kl. 13.00 Aalestrup Idrætscenter: Gymnastikopvisning kl. 19.00 Klubhuset, Østerbølle: Generalforsamling kl. 19.00 Bio Aalestrup: Flaskepost fra P Søndag den 13. marts kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 13.00 Østhallen, Simested: Bankospil kl. 15.00 Bio Aalestrup: Flaskepost fra P kl. 15.30 Aalestrup Idrætscenter: Håndboldkamp, 3. div. Mandag den 14. marts kl. 13.00 - 16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Flaskepost fra P Tirsdag den 15. marts kl. 13.00 Bio Aalestrup: Seniorbio kl. 18.00 Gedsted Skole: Vennepunktet kl. 19.00 Bio Aalestrup: Flaskepost fra P kl. 19.30 Simested Sognehus: Underholdning Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen


Side 10

9. marts 2016

Bekendtgørelser

Guds­tjenester

GYMNASTIKOPVISNING I ULBJERG KULTUR- OG FRITIDSCENTER SØNDAG D. 20. MARTS 2016 KL. 13:00

Roum ingen Kgs. Tisted 09.00 Binderup ingen Durup 10.30 Louns 09.00 Svingelbjerg 10.30 Ulbjerg 08.45 Farsø 09.00 Aars 10.00

Søndag den 13. marts 2016 Aalestrup 09.00 Gedsted 09.30 Fjelsø ingen Simested ingen Testrup 09.30 Østerbølle 11.00 Vesterbølle 11.00 Skals 10.00 Hvornum 10.15 Snæbum ingen Hvilsom 14.00 Tostrup 10.00

Musikforeningen Klinten

Entré: 40 kr. inkl. Ulbjergs længste kagebord. Børn u. 12 år er gratis. Medbring selv kaffe og service

.

ordinær generalforsamling TIRSDAG DEN 29. MARTS 2016 KL. 19.30 PÅ GRØNDALSCENTRET I ULBJERG

ULBJERG Gymnastikf rening

Dagsorden ifølge vedtægter.

Gymnastikopvisning

Torsdag den 10. marts 2016 Roum 19.30, meditation

afholder

I Aalestrup Idrætscenter

Lørdag den 12. marts

Legat Legat af Hilfred Marie Kristine Lykkebo, forvaltet af Aalestrup Menighedsråd, kan søges af en mor med forsørgerpligt for tre børn eller af enlig kvinde med folkepension som eneste indtægt. For at komme i betragtning, skal ansøger desuden bo i Aalestrup Sogn.

Kl. 13.00 - 15.00 5 lokale gymnastikhold + gæstehold fra Løgstrup Gymnastikforening giver opvisning. Se program på www.aalestrupgymnastikforeninng.dk

Uddelingen finder sted på Dronning Margrethes fødselsdag den 16. april. Ansøgning sendes, inden den 1. april, til: Ejvind R. Nielsen, Aaparken 78, 9620 Aalestrup

Entre: voksne 30 kr., børn til og med 7. kl. gratis,

Ændrede indleveringsfrister i forbindelse med påsken

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 www.vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk / redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk

Uge 12

Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Vesthimmerlands Avis udkommer mandag den 21. marts 2016

Redaktør

Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Hanne Monrad Salgskonsulent

Samannoncering/korrekturannoncer: Onsdag den 16. marts kl. 12.00 Lopper: Onsdag den 16. marts kl. 9.00 Rubrikannoncer: Torsdag den 17. marts kl. 12.00

Thorkil Christensen

Produktion

Blandede EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

UDLEJNING

Uge 13

Vesthimmerlands Avis udkommer onsdag den 30. marts 2016 Peter Pedersen Grafiker

Samannoncering/korrekturannoncer: Mandag den 21. marts kl. 12.00 Lopper: Mandag den 21. marts kl. 9.00 Rubrikannoncer: Tirsdag den 22. marts kl. 12.00

Morten Karlsen Grafiker

Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00

Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst.

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso

Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser Trend

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Hyllebjerg

Advokat (H) Jan Poulsen

Sønderup

Aars

tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

Haverslev Farsø

Vognsild

Mejlby

Nysum

Østrup

Ullits

Stenstrup

Vesterbølle

Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hvilsom

Hvam

Hobro

Snæbum

Ulbjerg Møldrup

Skals

FARVEKOPIER

Sundstrup Klejtrup

Bjerregrav Hersom

Foulum Viborg Lånum Daugbjerg

Finderup

Vinkel

Lee

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling

Når du blot skal bruge få, flotte brochurer - så lad os fremstille flotte

FARVEKOPIER

til dig.

Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255 Fax 9864 1693

Køb/salg Vi holder ÅBENT HVER DAG for SALG af

ÆBLER & PÆRER - samtidig kan du købe honning og koldpresset æblesaft - presset på frugt fra egen plantage

& 9864 9231 · Brovejen 78 · Korsø · 9620 Aalestrup (mellem Simested og Hvilsom) · www.brovejensfrugt.dk Nu kan du også handle med os HVER TORSDAG kl. 9.45-10.15 på P-pladsen ved Plejehjemmet Toftegården i Møldrup


9. marts 2016

Side 11

{ Byens supermarked med egen slagterafdeling } Aalestrup

{ FREDAG }

Svinekoteletter

Ferske svinemørbrad

Menu to Go

+

2 KG.

KUN

89,-

125,-

4 STK.

100,-

rmester Cars gte

ten

Sla

e Uddel r Bo

1 FL. VIN

DELIKATESSEN TILBYDER

Ta´ 1 pakke med 4 koteletter eller kyllingebryst på grøntsagsbund

Farsø bageri

Skærkager

Croissant

Reje/hønsekødsfyld

KUN

1 STK.

FRIT VALG

49,-

20,-

30,-

Viking eller Herkules rugrød SPAR 750

FRIT VALG

Palo Alto vin Flere varianter

Røde pølser 2 KG

SPAR 22070

1 KG

6 FLASKER

10,-

199,-

PR. KASSE

59

KÆRE KUNDE Vi holder åbent hele påsken fra kl. 8.00 til 20.00 - alle dage Åbent alle dage 8-20 SuperBrugsen Aalestrup • Vestergade 32 • 9620 Aalerstrup Tlf.: 96 97 07 97 • Slagter tlf.: 96 97 07 95

95 { Begrænset parti}


Side 12

9. marts 2016

Sport

Herreholdet fik nederlag på Mors HÅNDBOLD 3. div. herrer VIF Mors - Aalestrup IF 28-22 (15-7)

Made in Denmark udbyder lokale ”Twilight” billetter til festival Billetterne sælges i Aalestrup i Superkiosken i Vestergade

Aalestrups herrehold, der nu hænger i en tynd tråd, hvis spillerne skal forblive i 3. division, var i lørdags på besøg i Sydvestmors Kultur & Fritidscenteret, hvor de skulle møde hjemmeholdet VIF Mors. Heller ikke denne gang formåede de at få point med hjem. Det blev til et nyt nederlag til holdet. De var slet ikke klar til start og kom hurtig bagude 11-3. Men efter pausen, hvor der sandsynligvis er blevet talt med store bogstaver kom der lidt mere gang i drenge og var kun bagud tre mål på et tidspunkt. Men Jonas Sommer kom lidt på kant med de to kvindelige dommere og det resulterede i et rødt kort til Jonas.

Jonas Sommer.

Kampen endte med et nederlag på 28-22. Målscorer : Bjarke Christensen,7, Jannik Christensen, 5, Mogens Boe, 3, Morten Olesen, 2, Mathias Kronborg, 2, Rasmus Rold, Jonas Sommer og Rasmus Bak, 1 mål til hver. Den næste kamp bliver spillet på hjemmebane på søndag, hvor det er AIATranberg, der kommer til Aalestrup og mon ikke der er behov for en stor opbakning til holdet i Aalestrup Idrætscenter.

FORÅRSOPVISNING I  FARSØ      2012  

DGI FORÅRSOPVISNING I GYMNASTIK 2016

DGI NORDJYLLAND  

Gymnastikopvisning i  Dronning  Ingrid  hallerne  i  Farsø   Fredag  d.  9.  marts    kl.  17.30  –  22.00  

i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø

Lørdag d .  10.    marts    kl.  9.30  –  21.15  

Fredag 11. marts kl. 17.00 - 22.10 og Lørdag 12. marts kl. 11.00-20.00 Billetpris: Børn 0-13 år gratis. Voksne 60 kr. (Rabat for 2 dage)

AALESTRUP: Golfturneringen Made in Denmark, der afvikles 25.-28. august på Himmerland Golf & Spa Resort, har indledt et samarbejde med de lokale Handelsstandsforeninger i Aalestrup, Aars, Farsø, Løgstør og Fjerritslev omkring salget af en helt ny lokal billettype, der giver adgang til både Made in Denmark Festival og golfturneringen. Billettypen, der kaldes ”Twilight”, giver adgang til hele området torsdag, fredag og lørdag fra om efter-

middagen, og billetkøbere kan således opleve de sidste timers golf hver dag og derefter koncerter på festivalen, der kører i umiddelbar forlængelse. - Vi har fået rigtigt mange henvendelser fra lokale, som måske ikke nødvendigvis er den typiske golfgæst, men som gerne vil være en del af festen, og derfor har vi i samarbejde med handelsstandsforeningerne i nærområdet lavet dette tiltag. Vi vil også rigtigt gerne styrke vores lokale forankring og give de lokale en

NØRAGER: Søndag morgen blev Sortebakkehallerne i Nørager invaderet af morgenfriske og sprudlende gymnaster, instruktører og forældre, der havde resten af familien med. I løbet af dagen viste de dygtige gymnaster alt det de havde lært gennem sæsonen. 17 hold var meldt til, så det var bare med at overholde tiden. Redskabsfolkene havde nok at lave med alle de redskaber der skulle ud og ind på gulvet. Det er blevet en stor opvisningsdag for Sortebakken Gymnastikforening. Der var omkring 1500 mennesker i løbet af dagen, hvilket gør det meget nød-

vendig med en god logistik. Og foreningen gør meget ud af pyntningen af hallen. Hver enkelt gymnast skal kunne huske denne dag som noget helt specielt. Det skete også i år. Gymnasterne blev mødt af en pyntet hal hvor temaet i år var Bondegården. Der var alt hvad der skal være på en gård, endda en grøn John Deere traktor. Sortebakkeskolens SFO havde lavet en fantastisk hønsegård, hvor ræven var på besøg. - Det var en fantastisk opvisningsdag og alle gik glade hjem. Vi glæder os til næste år, siger Vibeke BøghKristensen fra Sortebakken Gymnastikforening.

Motor 17 gymnastikhold var på gulvet i Sortebakkehallerne. Børnestævnet var arrangeret med bondegårdstema. Derfor ses traktoren i baggrunden.

KOM I AALESTRUP IDRÆTSCENTER PÅ SØNDAG!

BILVASK

FRA 39,-

Siden 1949 aalestrup@boll-biler.dk - 98641088

Aalestrup Motor Co. ApS Testrupvej 6

Løberne indledte en sæsonen i søndags.

10 års jubilæumsløb med kagebord

Teglgårds Plads 1 - niveau 9 | 9000 Aalborg | nordjylland@dgi.dk Telefon 79 40 41 50 | Fax 79 40 41 65

Få iskolde tilbud på 98641088

anden. Festivalen har indtil videre offentliggjort to af de i alt seks navne der skal optræde. Torsdag aften lukker Gnags deres vilde kaniner ud, og fredag skal Mads Langer fortsætte festen. Næste navn på plakaten kommer torsdag, 10. marts. Billetterne kan i Aalestrup købes i Superkiosken Pitten. Har man allerede købt dagsbilletter eller partout billet til Made in Denmark 2016, så har man fri adgang til koncerterne torsdag, fredag og lørdag.

Gymnastikstævne med bondegårdstema for børn i Nørager

Arrangør: Gymnastikforeningerne i Vester Hornum, Ullits og Aars

Byens BILLIGSTE vinterdæk

særlig mulighed for at opleve den helt unikke stemning - og det håber vi den nye billettype kan hjælpe til med, siger Thomas Nielsen på vegne af Made in Denmark Festival og Himmerland Golf & Spa Resort. ”Twilight” billetterne sælges kun gennem udvalgte butikker og kan ikke købes online. Billetten er tre-delt, og de tre billetter kan anvendes af individuelle personer, hvilket betyder, at skulle man være forhindret en af dagene, kan man videregive den til en

Det er nu, der skal bakkes op om håndboldherrerne, hvis de skal forblive i 3. div. Så mød op til den næste hjemmekamp.

AALESTRUP IF MOD AIA - TRANBJERG SØNDAG DEN 13. MARTS KL. 15.30 Håndboldudvalget Aalestrup IF

AALESTRUP: Løbeklubben i Aalestrup kunne søndag, 6. marts fejre 10 års fødselsdag og havde derfor inviteret til fødselsdag og opstart af ny sæson. Mange var mødt op i det lidt kolde og vinterlige vejr og dagen startede med fællesopvarmning i skolegården ved Aalestrup Skole, inden løbeturen og trods de mørke skyer holdt det tørvejr. Efter løbeturen skulle depoterne fyldes med nybagte boller og lækre kager. I anledning af den runde dag blev der afholdt Den Store Kagedyst og Henrik Skydt fra ”RunnersCorner” var på besøg for at præsentere det sidste nye inden for løbesko. Kagedysten blev vundet af Jørgen Nørskov

Vinderkagen.

som sammen med sin familie havde kreeret fine løbe-cup cakes. Runners Corner havde sponsoreret præmier til de tre bedste kage-bagere.


9. marts 2016

Side 13

KØR SELV-LÆSERREJSER MED

Forlystelser

Dramatisk fortælleteater i Vennepunktet i Gedsted

Som læser af Vesthimmerlands Avis får du disse særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden VA ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen. Grand Hotel Astoria

Børnerabat

Den dramatiske historie om Ellen fra Dragør GEDSTED: På tirsdag, 15. marts kan man opleve den dramatiske historie om Ellen Nielsen fra Dragør, der på forunderlig vis blev stærkt involveret i modstandsbevægelsen under 2 verdenskrig. Historien bygger på virkelige begivenheder, og i disse dage, hvor flygtningedebatten fylder meget i alle medier, må det siges at være en aktuel forestilling. Flygtningene i denne historie er ikke syrere eller irakere, men jøder som blev forfulgt på livet af nazisterne. Men problematikken er den samme: man forsøger at hjælpe mennesker på flugt. I oktober 1943 blev Ellen Nielsen kontaktet af to unge jøder, som bad om hjælp. De var på flugt fra nazisterne med livet som indsats. De havde ingen steder at gå hen, så Ellen skjulte dem i sin lejlighed og via sin nevø, der var fisker, fik hun dem over til Sverige.

Dermed var hun pludselig blevet en del af modstandsbevægelsen. Det udviklede sig, og hun fortsatte med at hjælpe jøder til Sverige. En overgang boede der 30 jøder på flugt i hendes hus. Det var farligt, men det tænkte hun ikke så meget på. Det blev endnu farligere, da hun senere blev involveret i flere illegale aktiviteter. Til sidst gik da også galt. En sen aften i juli 1944 bankede Gestapo på hendes dør, og hun blev arresteret. Via Vestre fængsel og Frøstrup lejren i Sønderjylland endte hun i koncentrationslejren Ravensbrück i nærheden af Berlin. Her blev hun fange nr. 94.315. Hun blev ved modtagelsen mødt af en anden dansk kvinde med ordene: ”Velkommen til Helvede”. Hun overlevede mod alle odds opholdet i lejren på trods af, at hun to gange var på vej ind i gaskammeret. Hvordan det gik til, må

man vente med at få at vide til på tirsdag på Gedsted Skole. Vennepunktet præsenterer nemlig den dramatiske opsætning med Pernille Stockfleth, som fortælleren ledsaget af David Kampmanns underlæggende guitarspil. Forestillingen har meget naturligt fået titlen ”Velkommen til Helvede.” Publikum inviteres indenfor til en barsk og medrivende historie, der vil gå lige til hjertet.

BIO Aalestrup Aagade 1 • Aalestrup Tlf. 9864 1092 www.bio-aalestrup.dk

Flaskepost fra P

1 barn 0-4 år gratis. 2 børn 5-14 år ½ pris. Maks. 2 børn pr. værelse uanset alder.

8 dage på hotel i Trentino, Norditalien

5 overnatninger fra 1.899,-

Udsigt over Lago di Lavarone Grand Hotel Astoria Hotellet blev bygget i år 1900 på en bakke ved bredden af søen Lago di Lavarone – en lille perle i den norditalienske ferieidyl Trentinos charmerende natur, som allerede var populær blandt aristokratiet i 1800-tallet. Da Grand Hotel stod klar, henlagde de snart deres feriedage her – siden gæstede også Sigmund Freud hotellet – og man kan stadig fornemme fordums glans og storhedstid i de historiske rammer. I dag er stedet et turistklassehotel med en suveræn udsigt over de disede bjerge og masser af faciliteter som bowling, squash, volleyball, cykeludlejning og wellnessafdeling med swimmingpool, dampbad m.m. – samt ikke mindst en solterrasse med liggestole og boblebad, hvor I kan nyde den smukke udsigt over søen. Turistskat EUR 2,- pr. person pr. døgn.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.599,-

Pris uden rejsekode 2.899,Pristillæg 3.7.-3.9.: 450,-

• • •

7 overnatninger 7 x morgenbuffet 7 x 3-retters middag fra valgmenu inkl. salatbar

Ankomst: Valgfri i perioderne 18.-26.6. og 21.8.-11.9. samt søndage i perioden 3.-31.7.2016.

Ons. 9/3 - ons. 16/3

kl. 19.00

Søndag kl. 15.00 Søndag og onsdag med undertekster

SENIORBIO

6 dage på 3-stjernet hotel i Sydtyskland

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.949,-

Glade dage ved Rhinen

Tirs. 15/3 kl. 13.00

Pris uden rejsekode 2.249,- Pristillæg 16.4.–20.10.: 250,-

Kaffe og brød efter filmen Tilmelding nødvendig på hjemmesiden eller tlf. 51 26 19 25

Carol

Tors. 17/3 - ons. 23/3 Biografklub Danmark

Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

Ellen Nielsen fra Dragør er hovedpersonen i Vennepunktets teaterforestilling i Gedsted på tirsdag, 15. marts.

Hotel Simested Kro

Ringhotel Central HHH Det traditionsrige hotel ligger i hjertet af den charmerende, lille vinby Rüdesheim direkte ved Rhinen. Her kan man nyde et godt glas vin og den hyggelige atmosfære i den populære vinby – især Drosselgasse (700 m) har en skøn atmosfære, hvor musik, vinbarer og værtshuse skaber liv og glade dage.

• • • •

Ankomst Søndage i perioden 6.3.-13.11.2016.

4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.049,-

Oplev Neumünster

Lad mor holde fri i påsken

Pris uden rejsekode 1.199,-

OG TA’ UD OG SPIS PÅ HOTEL SIMESTED KRO, HVOR VI SERVERER

God

Ta’ selv buffet med lækre påskespecialiteter

Bobø

b

i rnrnekrra . Best Western Hotel Prisma HHH Her bor I midt i Schleswig-Holstein med Vadehavet og østersøkysten, hansestæderne og middelalderidyllerne. Ankomst: Torsdage og fredage frem til 17.6. og i perioden 25.8.-16.12. samt valgfri i påsken 24.-.26.3., pinsen 12.-14.5. og i perioderne 26.6.-19.8. og 13.-21.10.2016.

Langfredag og påskedag 12.00 - 14.30

159,-

(børn under 12 år ½ pris)

Boldrupvej 75, 9620 Aalestrup www.simested-kro.dk • info@simested-kro.dk

at

Det store påskebord Spis så meget du vil til for kun

5 overnatninger 5 x morgenbuffet 4 x 3-retters middag 20 % rabat på billetter til KD Köln-Düsseldorfers rutebåde på Mosel (jul-sep) og Rhinen (medio apr-sep)

Bordbestilling på telefon 98 64 90 13

• • • • • •

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Børnerabat ved 2 voksne. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på

3 overnatninger 3 x morgenbuffet 2 x 3-retters middag/buffet 1 velkomstdrink 10 % rabat i Designer Outlet Neumünster Rabat på greenfee på tre forskellige golfbaner Brug rejsekoden www.happydays.nu på og se flere opholdsmulighe der Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

VA

Åbent hverdage kl. 8-17.


Side 14

9. marts 2016

Sundhed/velvære KRA NIO-SAK RA L TE RAPI V/ GITTE BISGAARD Vesterled 24 B 9620 Aalestrup Tlf: 51 74 07 72 www.gittebisgaard.dk

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Bolig

Psykolog Peter Askou Jakobsen, Viborg, har specialiseret sig med at give klienter en bedre søvn.

Psykolog behandler søvnløshed

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

Tømrer- & snedkerarbejde

VINDUER · DØRE · SKABE · GLAS · LÅSE · STALDDØRE Hannerupvej 56 9620 Aalestrup

30 59 34 41

RING OG FÅ ET TILBUD!

& BKJ TømrerSnedkerfirma

Ferieafløser /gravervikar

Landbrug Erhverv Transport

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Problemet med vedvarende søvnløshed er omfattende og metoder til at få has på det, temmeligt sjældne. Ca. 10 procent af befolkningen døjer med problemet. Det fortæller psykolog Peter Askou Jakobsen, der primært arbejder med at hjælpe folk med søvnproblemer. Han har klinik i Sundhedshuset Toldboden i Viborg. - Oftest er lægens eneste redskab en sovepille og

Stillinger/Uddannelse

✔ Vikarservice ✔ Haveservice

SUNDHED: Psykisk betinget søvnløshed kan i mange tilfælde afhjælpes uden brug af medicin. Det handler i bund og grund om at genoprette en positiv forbindelse mellem seng og søvn, forklarer psykolog Peter Askou Jakobsen fra Viborg. Nogle få nætter med dårlig søvn kender alle til, men for mange bider søvnbesværet sig fast og varer ved i månedsvis eller årevis.

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Mindre landbrug sælges Mindre velbeliggende landbrug ca. 1 km nord for Møldrup sælges.

X Areal udgør 21,9 ha, hvoraf 21,0 ha er i omdrift. X Jorden er sort, sandmuldet jord som for tiden er bortforpagtet. X Der er et velholdt rødstens stuehus fra 1923 med dejlig have. X Udbygningerne består af ældre svinestald samt en rummelig lade. X Ejendommen vil være velegnet til mindre dyrehold samt til alternativt erhverv. X Ved ejendommen er endvidere et mindre moseareal med bl.a. vildænder. Ejendommen sælges til en kontantpris på kr. 3.450.000,Henvendelse direkte til ejeren: Frede Ørris

Tlf. 86 69 11 63 / 60 85 07 92

En stilling som ferieafløser/gravervikar ved Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup kirkegårde er ledig pr.1. maj 2016. Stillingen er pt. på 170 timer årligt. Aflønningen sker på timebasis. Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 30. september. Vi forventer, at du: • Har kendskab til havearbejde • Kan arbejde selvstændig Vi kan tilbyde: • Frie forhold under ansvar • Gode arbejdsbetingelser Ansættelse sker ved Hersom Sogns Menighedsråd beliggende Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand Jens Nielsen på telefonnummer 98 54 63 03 / 31 20 74 02 eller mail: 8525fortrolig@sogn.dk hvortil ansøgning med relevante bilag fremsendes til. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. marts 2015. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 14/15. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Der henvises til stillingsopslag på jobnet. På menighedsrådenes vegne Jens Nielsen Formand

nogle gode råd. For mange er rådene ikke nok, og pillen får måske folk til at sove her og nu, men den har bivirkninger, fremmer ikke den naturlige søvn og løser ikke problemet på sigt. Der findes en sundere og mere holdbar løsning, fortæller Peter Askou Jakobsen, der i stedet fokuserer på naturlige redskaber i håndteringen af psykisk betinget søvnløshed.

Væk med målrettede intentioner Peter Askou Jakobsen kender ikke til andre psykologer i Jylland med fokus på at afhjælpe søvnløshed, og han oplever stor interesse, når han præsenterer praktiserende læger for sin metode: Kognitiv Adfærdsterapi for Søvnløshed (CBTi). Han introducerer sine klienter for metoden via et forløb, der strækker sig over otte uger, og som giver den enkelte viden og redskaber til at tackle sin søvnløshed. Nogle vigtige elementer i metoden er at droppe kampen og at be-

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

grænse sin vågne tid i sengen, forklarer han. - For mange har problematikken omkring søvnløshed udviklet sig til målrettede intentioner og fremgangsmåder. Der arbejdes hårdt på at skulle sove, og man giver sig selv beskeder som ”jeg vil”, ”jeg burde kunne” og ”jeg skal gøre det ene og det andet”. Men at ”ville”, ”burde” og ”gøre” er meget vågne tilstande, og bringer ikke den pågældende tættere på en god søvn. Indledningsvist handler det derfor ofte om at få kampen droslet ned og blive mere afslappet omkring situationen, fortæller Peter Askou Jakobsen. Der er mange redskaber at gøre brug af, fortæller Peter Askou Jakobsen. Et af de mest virksomme redskaber hedder ”stimuluskontrol” og handler om at oprette en positiv association mellem seng og søvn. - Sengen skal bruges til søvn og sex, punktum. Man skal ikke tjekke facebook på telefonen eller se fjernsyn, når man ligger i sin seng. Ved hjælp af et såkaldt søvnskema kortlægger den enkelte, hvor stor en del af tiden i sengen, vedkommende sover. Med udgangspunkt i skemaet sørger vi for at opnå en søvneffektivitet på ca. 90 procent. Et eksempel kunne være, hvis man sover fem timer og ønsker at stå op kl. 6.00 – så skal man hverken sove eller gå i seng før kl. 0.15. På den måde er man søvnig, når man lægger sig, og har langt større chancer for en god og stabil søvn. Når søvnen er mere stabil, kan der langsomt skrues op for tiden i sengen, forklarer Peter Askou Jakobsen. Blandt de andre redskaber i værktøjskassen findes også forskellige afslapningsteknikker og gode råd omkring kost, motion, skjult koffein og middagslure mm. Peter Askou Jakobsen håber, at flere vil slippe for at skulle døje med søvnproblemer. - Med den kognitive metode kan man hjælpe sig selv til naturlig og sund søvn. Det er en mere holdbar løsning end at tage en pille, og det er langt bedre både for den enkelte og for samfundet, understreger Peter Askou Jakobsen.


9. marts 2016

Side 15

Vesthimmerlands Avis og Knaberfesten præsenterer

Miss Vesthimmerland 2016

VÆR MED I KONKURRENCEN Alle deltagere skal være fyldt 16 år og bosiddende i Vesthimmerlands Kommune. Sidste frist for tilmelding

 KEA 

2. april 2016

Miss Vesthimmerland 2015

 STINE  Miss Vesthimmerland 2013

Send lidt om dig selv og et vellignende foto.  NANNA  Miss Vesthimmerland 2012

Alle finalister får et gavekort på 1.000 kr. til Aalestrup Handel & Erhverv, samt andre sponsorgaver

 XENIA  Miss Vesthimmerland 2011

Vinderen af titlen

Miss Vesthimmerland  LEA  Miss Vesthimmerland 2009

16 20

får desuden en flot præmie Værdi 5.000 kr.

 BENEDIKTE  Miss Vesthimmerland 2008

Tilmelding på www.knaberfesten.dk eller skriftligt til: Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup

Arrangør: Vesthimmerlands Avis & Knaberfesten 2016


Side 16

9. marts 2016

Her læses din

lokale avis

Vi udkommer bl.a. i: Aalestrup, Gedsted, Ulbjerg, Hvilsom, Hvalpsund, Klejtrup, Nørager, Skals, Møldrup, Vognsild, Ullits, Alstrup, , Lovns, Vesterbølle, Østerbølle, Østrup, Gislum, St. Binderup, Testrup, Klotrup, Fjelsø, Gl. Hvam, Hvam, Sundstrup, Nørre Rind, Låstrup, Lynderup, Skringstrup, Bjerregrav, Hvolris, Hersom, Roum, Hvornum, Snæbum, Hannerup, Stenild, Simested, Torup, Gl. Nørager, Kgs. Tisted, Mejlby

OPLAG: 11.525 ekspl. hver uge

Borgergade 17 . 9620 Aalestrup . Tlf. 98 64 12 55 . Fax 98 64 16 93


9. marts 2016

Side 17 Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34

Himmerlandsavisernes

loppemarked

Betaling: kontant ved indlevering Waf annoncen, eller send via e-mail:

En læderstol i sort glat læder, kopi af svane af A.J. Skal være pæn.

Syv lokale aviSer for Samme priS!

Tlf: 61 11 99 98

89.121 eksemplarer

Emil Felumb klaver med jernramme, messing lysestager og hjul. 800 kr.

Tlf: 27 20 46 97

Tlf. 60 22 41 42

Indbo & dødsbo effekter købes - især mindre møbler, brugsting & køkkensager har interesse. pia@leensbak.dk

HIMMERLANDS AVISERNE

Tlf: 21 70 01 14

sÆlges: Skindjakke, lys lammeskind, brugt få gange, str. 52. Ny pris kr. 1.000 (Ellos) NU 500 kr. Foto kan sendes.

bortgives: Jord, 150 m3, kan afhentes gratis. Tlf: 71 65 68 50

ønskes: Udgået/frisk træ, fældes mod at få træet. Tlf: 22 43 20 08

Tlf: 30 32 83 60

...fra kyst til kyst

Tlf: 22 52 16 17/86 69 12 92

NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… købes:

Lille brugt trailer. Tlf. 42 50 05 70

Gl. knallert, ej scooter. Pris efter stand. Tlf: 20 82 83 62

Motions-/kondicykel. Hvalpsund. Tlf: 22 36 42 64

HIMMERLANDS AVISERNE

Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Stålfade, stofrester, havelygter og prismekrone. Tlf: 98 38 29 21/26 83 44 45 Loppemarked i stuerne hos Annie, Hedegårdsvej 6, Nibe. Halkær Sø og natur. Lørdag den 12. marts og søndag den 13. marts fra kl. 10.00 til 16.00.

loppemarked

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Aars Avis, Himmerlandsgade 150,9620 9600 Aars Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, Aalestrup Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.-

Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

kr.

150

kr.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncerEjendomme, sommerhuse, grunde, biler, Floting gl. af: sofa, pænt grønt beog landbrugsmasktrækcampingvogne, og mahognitræ.motorcykler L; 190 cm.iner, Pris; herunder 1.200 kr. Gipsbuste også traktorer. (Disse ting henaf Kong d.10. H: 24 visesChristian til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, cm.MOTORSIDER Pris:1.000 kr. og LANDBRUGSSIDER eller evt. Tlf: XXKØB XX XXOG XX SALG). - Du kan IKKE til rubrikken indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.-

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms.

50

Hø i minibig, god kvalitet. Affaldstræ sælges. M.F. 525, 12 fod mejetærsker, kr. 9.500. Tlf: 20 71 21 36

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.-

- priser: INDEN DU se eksempler: LAVER DIN ANNONCE!

personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

SENEST kl. 9.00 9.00 senest fredag fredag kl.

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE:

tlf. 24 61 42 73

Markise, 3 mtr. + diverse sider (3 sider) og stænger. Kr. 2.000. Tlf: 20 83 54 11

Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

og overfør Betalingen via sWipp

for almindelig for loppeHvad KAN loppemarkedet bruges til?med loppeannonce annonce Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der med op til billede og kan op annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af 20 ord. til 20 ord. næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede

3 m Fiona såmaskine combisæt, David Brown 950 årg. 1963, 3-led knast tromle br. 3,60 m

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING

SE HER!

annonce@himmerlandsgruppen.dk

Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os!

Telefon: Afsenders navn og adresse:

100

kr.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Hvor stor må annoncen være? Tlf: XX XX XX XX

Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første for loppeord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« annonce regnes hver forom et ord og skal derfor tælles med. f. eks.om loppe- Uanset et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller detmed for et ord. Har du flere effekter til marked salg, end en annonce angivelse af kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telbiler, motorcykler, tid og sted. efonnr. under hver annonce.

campingvogne og traktorer Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce forhenvises hver indrykning. til Annoncen betales KONTANT ved indleveringen avisens øvrige Stort loppemarked i laden på eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i Hverrestruplund, frimærker. - Eveldrupvej Husk: Breve sendt med postvæsenet annonce-pladser 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips må IKKE indeholde kontanter!

til møbler, design, retro, teak. Lørdag og søndag 10-16 Hvor bliver annoncen Tlf: XX XX XX XX

indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

SE HER!

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

- INDEN DU Vær opmærksom LAVER DINpå, at der kan ANNONCE! være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem. Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne du kan annoncere med alt brugt fra hjemmet, dog ikke biler, motorcykler, bringes her i campingvogne og traktorer. annoncer herom henvises til avisens øvrige annonce-rubrikker. førstkommende Hvor stor må annoncen være?


Side 18

9. marts 2016

Den kendte familievejleder Lola Jensen taler i Bjerregrav Har bred erfaring med hvad der rører sig i familien BJERREGRAV: De Private Dagplejere i Møldrup/ Bjerregrav har hyret den meget populære socialpædagog, familievejleder og foredragsholder Lola Jensen onsdag, 6. april og billetsalget er allerede godt i gang. De sidste godt 25 år har Lola Jensen arbejdet som familievejleder for børnefamilier, samtidig med at hun er fast tilknyttet TV2’s Go’morgen Danmark som ekspert. Desuden er hun også kendt fra TV3’s ”Hjælp - vi har børn” Den uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund kombineret med et talent for seriøs og humoristisk formidling har betydet, at Lola Jensen er en meget efterspurgt foredragsholder om emner som børn, teenagere, forældre og familien. Lola Jensen har derfor en bred erfaring omkring det, der rører sig i ”Familien Danmark” netop nu. Alle forældre vil jo deres børn det bedste. Det er bare ikke altid, at mål og handling kommer til at stemme overens. Måske fordi usikkerhed, dårlig samvittighed, manglende selvtillid, stress o.s.v overhaler intentioner. Lola Jensen vil på aftenen holde foredraget ”Familien Danmarks hverdag sat på humoristisk spids”, hvor hun

Lola Jensen - taler om, hvad der rører sig i familien Danmark.

bl.a. vil komme ind på nogle af følgende emner: Parforholdets positive (u)muligheder efter ønskebarnets ankomst, trivsel i forældrerollen i dag-job, børn, hvem bestemmer hjemme hos jer, at turde at sætte omsorgsfulde rammer og give værdisætning videre til børnene. Kunsten at sige nej så barnet får lysten til at følge det, at give modet til at turde at tage en efterfølgende konflikt, hvis barnet ikke fandt et nej okay og oveni alligevel give plads til barnets selvstændighed. Dialogen med børn, hvad

kan/skal vi tale med vores børn om? Forældrerollen til et barn i det nye årtusinde - servicering, opdragelse og omsorg, og mange, mange flere gode relevante emner. Foredraget er for alle, som har lyst til at høre en af landets absolut mest populære foredragsholdere - hun er nemlig underholdende, skarp og lige i øjet. Få kan som Lola Jensen, ramme de ømme punkter og samtidig give realistiske bud på, hvordan tingene kan ændres til det bedre. - Vi glæder os til en sjov, underholdende og inspirerende aften, så husk lommeletterne da hun er ekspert i at få tilhørerne til at grine, så meget, at tårerne nogen gange vil trille ned af kinderne, fordi hun kommer med mange gode ting og historier fra det virkelige liv, som mange af os, nok vil nikke genkendende til, udtaler Anne-Mette Dahl Nielsen, fra De Private Dagplejere i Møldrup/Bjerregrav. - Vi er sikre på, at Lola ville kunne få nogen af os til at tænke - gad vide om hun er fluen på væggen hjemme hos os, for hun rammer så mange ting, som også foregår hjemme i ”Familien Danmarks hverdag”, at vi vil føle, at hun nærmest har været på besøg hjemme hos os.

Ulbjerg-gymnasterne er i alle aldre og 20. marts giver de en forrygende gymnastikopvisning i Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter.

Ulbjerg Gymnastikforening indbyder til festlig opvisning ULBJERG: Kalenderen siger marts måned og med forårets komme er det også tiden for mange gymnastikopvisninger. Dette gør sig også gældende i Ulbjerg Gymnastikforening, der søndag, 20. marts byder indenfor til en forrygende og festlig gymnastikopvisning i Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter. Her skal seks af gymnastikforeningens i alt 13 hold på gulvet, og alle store som små gymnaster glæder sig til at vise resultatet af vinterens mange anstrengelser. - I den kommende weekend skal både Børnespring 2 og vores Juniorhold lave opvisning - begge hold skal lave opvisning både lørdag og søndag, og de glæder sig udtaler formanden for Ulbjerg

Gymnastikforening Christina Ambrosius og tilføjer: - Begge hold er nemlig blevet inviteret til vores nabobyer Gedsted og Skals for at lave opvisning, og så skal de selvfølgelig også til Bjerringbro, hvor DGI Midtjylland afvikler deres store Forårsstævne lørdag for voksne og juniorer samt søndag for børn.

140 på gulvet Når Ulbjerg Gymnastikforening slår dørene op i de vante rammer i Ulbjerg, bliver det med ikke færre end ca. 140 børn på gulvet - fordelt på Forældre/barn holdet, Lopperne, Børnespring 1, Børnespring 2 og Juniorholdet med både rytme og spring. - Vi har nogle dygtige gymnaster her i Ulbjerg og der

bliver virkelig noget at se frem til, når vores gymnaster indtager gulvet på næste søndag, udtaler formanden og fortæller, at der også i år er inviteret et gæstehold. - I år kommer DGI Midtjyllands Ynglingehold, hvoraf en enkelt af gymnasterne er instruktør i vores egen forening, og vi er sikre på at DGI Midtjyllands Ynglingehold vil give en forrygende opvisning, som vil sætte et flot punktum på dagen. Ulbjerg Gymnastikforening håber at rigtig mange vil lægge vejen forbi Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter søndag, 20. marts og være med til at afslutte sæsonen på allerbedste vis! Som sædvanligt afsluttes den festlige dag med Ulbjergs længste kagebord.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 20.00: X Factor Dansk talentprogram De tilbageværende seks deltagere bliver kastet ud i en drabelig kamp for overlevelse, når de hver skal kæmpe om en plads videre i konkurrencen. Feltet snævrer stille ind, så deltagerne skal levere en hæsblæsende optræden, hvis de skal gøre sig nogen forhåbning om at stå tilbage som vinder.

Kl. 23.55: Sliding Doors Engelsk romantisk drama fra 1998 Da Helen bliver fyret fra sit job, tager hendes liv en overraskende drejning - eller snarere to drejninger. Hvis hun når sit tog, vil hun opdage, at hendes kæreste har en affære. Hvis hun ikke når sit tog, vil hun ikke nå hjem i tide til at opdage Gerrys sidespring. Her får vi fortalt begge historier.

Kl. 22.10: Kommissær George Gently Engelsk krimiserie fra 2011 Nordøstengland, 1968. Verden er i forandring, men den engelske overklasse har stadig magt. Det opdager kommissæren George Gently, da en ung kvinde findes død på passagersædet af en forulykket bil, der tilhører den adelige familien Blackstone.

Kl. 20.00: Modus: Det stille vidne Svensk krimiserie baseret på Anne Holts romaner Efter en del overvejelser takker Inger Johanne ja til tilbuddet om at blive en del af efterforskningen. Samtidig forsøger hun at få oplysningerne fra sine døtre til at passe sammen, og spørgsmålet er, om der er en sammenhæng mellem mordene.

Kl. 21.50: Going the Distance Amerikansk romantisk komedie fra 2010 Erin og Garret møder hinanden i byen, og det slår gnister mellem dem. Ingen af dem tror dog på, at det vil bliver til mere en end sommerflirt, for om seks uger skal Erin tilbage til San Francisco - og Garret må blive i New York på grund af sit arbejde.

Kl. 20.00: Hvem vil være millionær? Dansk quizprogram Niels Olsen og Asger Reher forsøger at vinde en stor check til Røde Kors og Familier med kræftramte børn, da de quizzer hos Hans Pilgaard. Bagefter kommer skuespillerne Sonja Richter og Peter Plaugborg på besøg og spiller til fordel for AIDS-Fondet og LMS.


9. marts 2016

Side 19

Karsten ”Kortbuks” vil pode i Boldrup

Karsten ”Kortbuks” Hansen hjælper 14. marts de besøgende på Boldrup Museum med at pode deres egne æbletræer.

NØRAGER: Mandag 14. marts har Karsten Hansen - måske bedre kendt som Karsten Kortbuks eller Natur Karsten - igen fundet hele sit omfattende arsenal af podekviste fra alskens æbletræer frem og slæbt hele dyngen med til Boldrup Museum. Her vil han for tredje år i træk hjælpe publikum med

at lave deres egne æbletræer. - Jeg havde aldrig prøvet at pode frugttræer, før Karsten viste mig det. Men jeg må give ham ret: det er faktisk såre simpelt, når bare man ved, hvordan man skal gøre det, fortæller arrangøren, museets naturvejleder Gert Rubæk. Som nævnt er det ikke første gang, det populære

podearrangement bliver afholdt på museet. For to år siden var det lille museum således ved nærmest at blive løbet over ende af ivrige kursusdeltagere, men man håber, at man i år, ligesom sidste år, vil have et mere passende deltagerantal. - Vi prøver i år at lave podekurset som et aftenarrangement, og ligesom sidst vover vi at tage chancen og lave det uden tilmelding, siger Gert Rubæk, der også lover deltagerne en kop kaffe og en småkage. Så det eneste man skal

gøre, er at møde op med en interesse for frugttræer, så har Karsten sørget for grundstammer, podekviste og alle de øvrige remedier, man skal bruge for at lave sine egne, personlige frugttræer. Og skulle der være nogle, der har et helt specielt æbletræ i haven, de gerne vil lave en ny udgave af, er de hjerteligt velkomne til at medbringe deres egne podekviste. Man kan læse mere om tidspunkter og deltagerpris på Nordjyllands Historiske Museums hjemmeside.

Find din fagmand

SIMESTED EL-SERVICE

A p S

AARS MOTORSERVICE

98 54 81 15 Gert Jensen

El-installationer i bolig og industri

MURERFIRMAET

Martin Christensen ApS

v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22 UDLEJNING AF MOSFJERNER ÅBNINGSTIDER:

Mandag-fredag Lørdag

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv Salg og reparation af hvidevarer

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

Frands Trangbæk E LIG

:

NU

• • • • • •

Træpiller Briketter Bark Flis Spagnum til haven Grå og sort granit

• • • • • •

Toftegaardsvej 23 • 9620 Aalestrup

Tlf. 28 19 81 77

7.30-17.00 9.00-12.00

Ærtesten Nødder Stabilgrus Støbemix Sand Muldjord

JORD - BETON OG MURERARBEJDE

Murer- og byggefirMaet DalsgaarD a s p

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Landbrugsbyggeri Jord/beton Nybyggeri Reparationer Kloak Totalentrepriser

v/

M.B.D.

Flemming Dalsgaard

Toftegaardsvej 11 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 93 91 . Mobil 23 41 17 91

Vi udfører alle former for gas- og oliefyrservice - også industri

Salg af gas- oliekedler, olietanke, jordvarme, solvarme og solceller

Himmerlands Gas-Olie & VVS Teknik ApS Markvænget 24

Tlf. 98 62 41 90

Kan afhentes på pladsen eller leveres med grab Husk:

- Vi sparer dig for en del!

Vi er servicepartnere for

Tlf: 98 64 82 88 • Mobil: 40 63 83 88 • E-Mail: frands@frands-trangbaek.dk

www.himmerlands-gas-olie.dk

Quick-Guide - til din lokale fagmand

Elektriker:

Simested El-Service 98 54 81 15 En lys idè/Bojsen El 98 64 13 00/40 59 80 80

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

Entreprenørfirma:

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS 98 64 82 36

Gas/Oliefyrsservice:

Himmerlands Gas & Olieteknik 98 62 41 90

Hus og Have:

Frands Trangbæk 98 64 82 88 / 40 63 83 88

Murer/Entreprenører:

Murerfirmaet Martin Christensen 28 19 81 77 Ejnar Nielsen A/S 86 69 17 04 Murer-& Byggefirmaet Flemming Dalsgaard APS 98 64 93 91/23 41 17 91

Tryksager: MØLDRUP VVS A/S

MØLDRUP VVS A/S

Aut. GAS- og VANDMESTER Mogens Kastrup Nielsen GAS- og VANDMESTER Dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

VVS:

Møldrup VVS A/S 86 69 20 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38


Side 20

9. marts 2016 vet indkøbt nye borde og en græsslåmaskine. Disse ting har kun kunnet lade sig gøre med hjælp fra Viborg Kommune, Den jyske Sparekasse, Lokale og Anlægsfonden, Min købmand, Freelance i Bjerregrav, Tuborg Fonden, Monier og smeden i Bjerregrav samt en forhøjelse på et lån.

En håndsrækning

Der er god vin, en lækker tre retters menu og festlig stemning når Hersom-Bjerregravs Borgerforening arrangerer gourmetaften

Generalforsamling med stegt flæsk og persillesovs

Levende Landsby Bjerregrav og byfornyelse drøftet HERSOM/BJERREGRAV: Formanden Jørgen Mouritsen indledte aftenen med at byde velkommen til Hersom-Bjerregrav Borger-

foreningens fællesspisning med efterfølgende generalforsamling. De 70 medlemmer blev mætte af stegt flæsk og per-

Vesthimmerlands Avis - hvis du vil vide hvad der sker lokalt!

sillesovs, som Dortes Dinner Transportable havde produceret. Efter bespisningen startede man generalforsamlingen, hvor Hilmar Kristensen blev valgt til dirigent. Formanden gennemgik i bestyrelsens beretning års gang bl.a. den kommende gourmetaften sidste lørdag i februar, det 40 års jubilæumspil, der gav et fint over-

skud, det nystartede Sct. Hans aften samt de store investeringer i forsamlingshuset. Der var kommet nyt tag på huset, man havde fået opsat et nyt indgangsparti med skydedøre. Der er ændret el system til LED. Der er blecvet sat ny skydedør op i salen. Der er ble-

Drama, fordrejninger og politikerlede Ryan Klitholm, Anneksvej 27, Alstrup, mener, borgmester Knud Kristensen har opført sig pinligt i debatten om landbrugspakken:

Lokal debat

Revisorerne i Skals Revisorer reg. revisionsanpartsselskab

Revisorerne i Skals åbner lokalafdeling i Aalestrup d. 1. april Vi er rigtig glade for at kunne åbne i Aalestrup med Birthe Pedersen - lokal fra Aalestrup - ved bordet

Vi fokuserer på den personlige kontakt mellem kunde og revisor KONTAKT

BIRTHE PEDERSEN Testrupvej 14 9620 Aalestrup Tlf. 27 79 46 40 Mail: birthe@reviskals.dk Læs mere om os på www.reviskals.dk

Der blev også omtalt det arbejde som Levende Landsby Bjerregrav gør samt den økonomisk hjælp, de har fået til byfornyelsen fra Viborg Kommune. Formanden takkede for håndsrækningen, samt Dorte og Dan Jørgensen, de lokale håndværkere og bestyrelsen med påhæng for det gode samarbejde. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Han havde splittet det op, så man kunne se, hvordan det så ud inden investeringerne og hvordan det så ud efter investeringerne. Det viste et total driftsmæssigt underskud på ca. 37.000,00 og det er billigt sluppet i forhold til investeringerne. Derefter gennemgik han budgettet og det ser fornuftigt ud i fremtiden.

Valg til bestyrelsen blev foretaget og her var Søren Overgaard, Jens Nielsen, Birgit Jespersen og Esther Nielsen på valg. Esther Nielsen ønskede ikke genvalg, så i stedet blev Ebba Nielsen-Grøn valgt, mens der var genvalg til de andre. Suppleanter blev Hanna Balle og Tom Saugmann. Til revisor var der genvalg til Birthe Kristensen og suppleanten Jens Ove Christensen. Efter valget omtalte formanden de kommende arrangementer, bl.a. den kommende forårsfest i Hersom Forsamlingshus hvor der vil blive serveret en tre retters menu fra Dortes Dinner Transportable, der vil være fire orkestre, bl.a. Lars Norden. Festen finder sted 8. april. Formanden omtalte også en større reparation af kølerummet, samt et ønske om en glaspavillon mod vest, men det er ud i fremtiden. Til slut takkede formanden det afgående bestyrelsesmedlem og dennes ægtefælle for arbejdet i bestyrelsen. Herefter blev der serveret kaffe og lagkage.

Borgmesteren er for 117. gang sprunget op som en løve ... og faldet ned som et lam. Temmelig pinligt har han senest raset over sin partiformands afvisning af en miljø- og fødevareminister, der (vist tydeligt for de fleste) havde fiflet med tallene. Alligevel blev den famøse landbrugspakke (som samtlige deltagende forskere undsagde) vedtaget med konservativ velsignelse, og så kunne borgmesteren pludselig ikke få armene ned igen over sin partiformand. Efterhånden mistænker man borgmesteren for at ville i medierne for enhver pris uanset omverdenens syn på kommunen; og ikke mindst kommunens evne til at tiltrække folk udefra, hvad der ellers er hårdt nok brug for! Den ”fuldstændig rystede” borgmester var ellers rasende: Uden en landbrugspakke hvad skulle han så ”sætte 20 procent af lønmodtagerne til, som i min kommune er beskæftiget i fødevareklyngen”? Og han argumenterede videre: ”Vi har i øjeblikket så udsultet en jord, at vi

ikke engang kan producere brødhvede.” Borgmesteren er ikke bare en ægte drama-queen, men en mester i overdrivelse: uden en landbrugspakke må kommunen vinke farvel til alle sine ansatte i fødevareklyngen!! Forhåbentlig ved borgmesteren, at virkeligheden er stik modsat. Med de hidtidige miljøregler har høstudbyttet i DK gennemsnitligt været opadgående i årtier (var i 2014 det højeste siden 2009), og ifølge Danmarks Statistik skyldes stigningen i produktionen især, at udbyttet pr. hektar er steget! Den eneste forklaring på borgmesterens blæs i dommedagsbasunen må være et bevidst forsøg på en skræmmekampagne til gavn for landbruget. Det indtryk forstærkes af borgmesterens velvillige genfortælling af landbrugsorganisationernes katastrofemyte om den danske brødhvedes lave kvalitet. Virkeligheden er en anden: Dansk brødhvede dækker pt. 50 procent af det hjemlige forbrug, og brødindustrien kalder kvaliteten glimrende. Den eneste ”udsultning af jorden” er landbrugets udpining af stadigt mere natur ved at inddrage brakjord, marginaljord, randzoner, vådområder og så videre. Det har gjort Danmark til verdens mest intensivt dyrkede land, så hvorfor i alverden skal vi have mere gødning ud på flere brødhvedehektar og arealer,

som vurderes ikke kunne tåle det, og dermed sætte resultaterne af årtiers vandmiljøplaner over styr? Med sine fordrejninger lefler den konservative borgmester atter en gang for et erhverv og dets snævre profitinteresser. Denne gang for et magtsygt landbrug, der lever i en parallelvirkelighed og opfinder sine egne ”fakta”. Hvis nogen undrer sig over borgmesterens seneste raserianfald, er noget af forklaringen måske, at landbruget (med under 10 procent af kommunens arbejdspladser) er overrepræsenteret i byrådet; godt for det erhverv, og skidt for demokratiet. Noget andet er mediernes historie om Lars Løkke, der for at bevare formandsposten i Venstre under sin seneste bilagskrise kynisk lovede landbruget guld og grønne skove. Måske har det givet den konservative borgmester med politikerambitioner ud over kommunegrænsen sved på panden for at gøre De Konservative og ikke mindst sig selv lige så lækker over for landbruget. I en nylig undersøgelse har seks ud ti danskere ”meget lille eller ret lille tillid til politikerne”. Det er historisk højt. Politikernes uafladelige opsplitning af danskerne i blå og rød, og deres reducering af verdens store udfordringer til smålige magtspil, skaber grobund for en politikerlede, der er begyndt at bide sig fast.

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 10 - 2016  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 10 - 2016  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk
Advertisement