__MAIN_TEXT__

Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 8 · 110. årg. Onsdag, den 24. februar 2016

Aalestrup vært for basketballturnering AALESTRUP: I løbet af de seneste år er basketball vokset som sportsgren i Danmark, og også i Aalestrup er spillets popularitet vokset. Aalestrup IFs U12 basketballhold er eksempelvis vokset fra fem til 15 spillere, og det er ikke kun garderhøje drenge, som øver sig i sætte treere, lave layups og dunke - pigerne vil også lege med. Seks af de 15 U12-

spillere er således piger, og de deltager på lige fod med drengene. Når Aalestrup IF 27. februar er vært for en basketballturnering, hvor to hold fra Aalborg kommer på besøg, må drengene dog se til fra sidelinjen, for det er en ren pigeturnering. Det er den første pigeturnering i Aalestrup nogensinde, og Aalestruppigerne ser meget frem til det.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen på vej til ministerbilen efter 45 minutter på virksomheden Treco A/S, der har store udvidelsesplaner i Aalestrup.

Ministerbesøg i Aalestrup Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Erhvervsog vækstminister Troels Lund Poulsen besøgte man-

dag formiddag virksomheden Treco A/S i Aalestrup. Og det var det rigtige sted ministeren var kommet når det gælder vækst og mulig-

heder, for Treco venter i øjeblikket på en underskrift, så virksomheden for alvor kan udvidde og komme igang med en eksportordre i stør-

relsesordenen 850 mio. kr. over fem år - endda med udsigt til forlængelse. Læs mere side 3...

Aalestrup er 27. februar vært for en basketballturnering for piger.

”Alt mellem himmel og jord” Bestil konfirmationssalmebogen i Biksen Mulighed for navne og ikon gravering

Vi lukker ned i Vestergade 22

ALT SKAL VÆK UHØRTE PRISER·KÆMPERABATTER SPOTPRISER PÅ ALT NYT OG BRUGT!

n e k ik t u b t e d d y r Vi skal have ONSDAG 24. FEBRUAR KL. 13.00 - 17.00 TORSDAG 25. FEBRUAR KL. 15.00 - 17.00 LØRDAG 27. FEBRUAR KL. 10.00 - 12.00 MANDAG 29. FEBRUAR SIDSTE DAG KL. 10.00 - 17.00 Vi fortsætter med vores respektive firmaer:

Bygum Mosegaard

Vi siger tak til vore kunder for opbakningen Hilsen Anette, Per og Annette

Rose

Smiley

About love

Dansenode

Held & Lykke

Ridderkors

Enkelt kors

Kirke

HVID • SORT RØD BLÅ

pr. stk.

329,-

Tro, Håb & Kærlighed

Excl. gravering Skyum POKALER Connie Hvid & Svend Ejlskov 98 64 10 63 skyum-pokaler.dk

Borgergade 15 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 21 20 • www.biksen-aalestrup.dk

ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. 9.30-17.30 | Fre. 9.30-18.00 | Lør. 9.00-12.30


Side 2

24. februar 2016

Nordic Beef er nu en del af Aalestrup-gruppe Hjalmar Nielsen Gruppen har købt majoriteten

Hjalmar Nielsen Gruppen har kontor i bygningen til venstre og har nu købt aktiemajoriteten i Nordic Beef Hadsund A/S.

Jutlander Bank vil udlodde 22 procent Af Torsten Hansen AALESTRUP: Jutlander Bank, med afdeling i Aalestrup, er kommet markant bedre ud af 2015 end banken gjorde i 2014 og flere af de foregående år. Årets resultat udgør et overskud før skat på 239 mio. kr. og efter skat på 195 mio. kr. Resultatet svarer til en egenkapitalforrentning på 9,9 pct. før skat og 8,0 pct. efter skat. Det er et resultat, som bankens ledelse anser for meget tilfredsstillende. Bankens indtjening fra den primære drift udgør 332 mio. kr. og ligger dermed i det øverste niveau af

de seneste udmeldte forventninger på 310-335 mio. kr. Den primære indtjening er steget med 52 mio. kr. eller 18,6 pct. i forhold til året før. 2015 var et godt år på aktiemarkederne og det har Jutlander Bank også mærket. Banken opnåede et flot afkast af egenbeholdningen af aktier og obligationer. Banken har modtaget aktieudbytter for 12 mio. kr. og kursreguleringerne er samlet positive med 74 mio. kr. mod 69 mio. kr. året før. Samtidig har Jutlander Bank kunne reducere tab og nedskrivninger. I 2014 lød de på 261 mio. I 2015 er de reduceret til 146 mio. kr.

Har du ikke modtaget onsdag inden kl. 20.00 - så kontakt Distribution på telefon 99 35 34 34 fra torsdag 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamatio@nordjyske.dk

POLITIrapporten for Aalestrup

Diesel-tyve

AALESTRUP: To naboejendomme på Fjelsøvej ved Aalestrup fik mellem lørdag og søndag uønsket besøg af dieseltyve. Begge steder er der stjålet 1000 liter olie fra uaflåste tanke.

AALESTRUP: For at styrke og fremtidssikre selskaberne har Hjalmar Nielsen Gruppen, med hovedsæde i Aalestrup købt aktiemajoriteten i Nordic Beef Hadsund A/S. Det er sket med virkning fra 1. januar 2016. - Vi har på under et år fået samlet ledelse, salg og administration i Hjalmar Nielsen Gruppen, og effekten heraf har været positiv - både personaleog resultatmæssigt. Især har effekten været positiv i Himmerlandskød A/S, og vi har derfor en stor tro på, at købet af aktiemajoriteten i Nordic Beef vil kunne bidrage yderligere til den positive fremgang, siger adm. direktør Lars Andersen. - Det er en særdeles sund virksomhed vi investerer i,

og samlet opnår virksomhederne i Hjalmar Nielsen Gruppen en andel på næsten 25% af de danske slagtedyr, hvilket gør, at vi kan øge service- og leveringsgraden betragteligt over for såvel kunder som leverandører. Ud over det stærke brand der allerede er i Himmerlandskød, så får vi mulighed for at arbejde med de koncepter, som Nordic Beef Hadsund har udviklet, heriblandt Nordjysk Naturkød, BeefOne, Fjordlandskød og økologi, fortsætter han. Adm. direktør Søren Svendsen i Nordic Beef Hadsund glæder sig ligeledes til samarbejdet, idet den samlede mængde på cirka 100.000 slagtekreaturer, vil gøre, at virksomheden nu kan forstærke og

udbrede sine specielle koncepter yderligere. Hjalmar Nielsen Gruppen vil således fremover have slagterier i Kjellerup, Aalestrup og Hadsund, samt forædling og produktion af danske kvalitetsfødevarer i både Farsø og Hadsund. Alle virksomhederne køber og producerer i dag udelukkende 100 procent dansk kvalitetskød, og det fortsætter naturligvis også i den nye konstellation. Ledelsen i Nordic Beef Hadsund A/S forbliver den samme med Søren Svendsen og Jens Peter Svendsen som ansvarlig ledelse. - Vi glæder os til at komme i gang, for potentialet ved det kommende samarbejde er stort, og til glæde og gavn for alle parter, siger Søren Svendsen.

Nedskrivningsprocenten er dermed faldet fra 2,5 til 1,3.

Udlodning af udbytte Det gode resultat får bestyrelsen til at indstille til generalforsamlingen 16. marts i Aars at udlodde udbytte på fem kr. pr. aktie svarende til 22 pct. af årets resultat. Jutlander Bank har gennem 2015 haft en stigning i forretningsomfanget på 3,0 mia. kr. til i alt 31,6 mia. kr. Bankens udlån udgjorde ved årets udgang 8,0 mia. kr., indlån 11,6 mia. kr. og garantier 2,4 mia. kr., mens værdi af kundedepoter udgjorde 9,6 mia. kr. Ultimo 2015 udgør bankens egenkapital 2,5 mia. kr. Ud over egenkapitalen har banken efterstillede kapitalindskud for 0,2 mia. kr., der indgår i bankens kapitalgrundlag. Bankens egentlige kernekapitalprocent og kapitalprocent udgør henholdsvis 16,2 pct. og 18,0 pct. ultimo 2015. Banken forventer en fortsat lav økonomisk vækst i samfundet i det kommende år. Den begrænsede efterspørgsel efter nye lån til investeringer og det fortsat meget lave renteniveau vil påvirke den finansielle sektors indtjening. Ledelsen forventer, at den primære indtjening for 2016 vil ligge i niveauet 230260 mio. kr.

Børnene fik lov til at bore i nogle kunstige tænder og var meget optaget af tandplejerens fortælling.

Tandplejer var på besøg i Gedsted GEDSTED: Børnehuset i Gedsted har haft besøg af Ingrid Christensen fra Vesthimmerlands Kommunes tandpleje. Hun fortalte børnene om tænder og mundhygiejne.

Du trykker bare

98 64 12 55

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk

Børnene var meget optaget af, hvordan man skal børste sine tænder. De fik selv lov til at føle forskellen på en glat, grundig børstet tand og en ru ikke børstet tand. Ingrid Christensen

havde et kæmpe gebis og en stor tandbørste med og viste børnene, hvordan de skal børste tænderne derhjemme. Børnene fik lov til at bore i nogle kunstige tænder. Yderligere fik de et hæfte med opgaver, tegninger m.m, som de kunne male i, og til at tage med hjem fik alle en lille tube tandpasta.

TRANSPORTANLÆG OG BLANDEANLÆG Vi giver gerne tilbud på transportanlæg og blandeanlæg samt renovering og forandringer Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC fræser opgaver Se vores vintertilbud på www.snkorn.dk

kornteknik APS 9632 MØLDRUP • TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70 • www.snkorn.dk


24. februar 2016

Side 3

Ministerbesøg i Aalestrup før stor Treco-udvidelse

Treco A/S klar til at ansætte 60-65 til stor eksportordre i ny fabrik Af Thorkil Christensen

Erhvervschef Dan Skovgaard, Himmerlands Udviklingsråd, bød Troels Lund Poulsen velkommen til Aalestrup.

Direktør Per Therkelsen, Treco, viste rundt på virksomheden.

AALESTRUP: Erhvervsog vækstminister Troels Lund Poulsen besøgte virksomheden Treco A/S i Aalestrup mandag formiddag. Og det var det rigtige sted ministeren var kommet når det gælder vækst og muligheder, for Treco venter nemlig i øjeblikket på en underskrift, så virksomheden for alvor kan komme igang med en eksportordre i størrelsesordenen 850 mio. kr. over fem år - endda med udsigt til forlængelse. Det fortalte Treco-direktør Preben Pedersen ved Forum Væksthimmerlands møde for erhvervsledere på virksomheden. Det var ved dette møde erhvervsog vækstministeren havde et indlæg om at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet i Danmark. Men det rokkede ikke ved, at ministeren fik et indtryk af aktiviteten på Treco, selv om ministerbilen skulle kørte igen efter kun tre kvarter. Preben Pedersen havde indvilget i, at fortælle om virksomhedens kæmpestore eksportordre, som så småt er i gang. Der er fremstillet 327 prototyper til et

specielt produkt som han dog ikke kunne løfte sløret for, hvem er til. - Men det begyndte i 2004 da vi vandt et udbud på en ordre på en femårig kontrakt. I 2010 var der et nyt udbud - og vi vandt igen. I 2015 blev vi ringet op og spurgt om vi var interesseret i at få fem år mere. Det sagde vi ja til og vandt et udbud i konkurrence med 28 andre. Kort efter fik vi

meddelelse om, at vi også havde vundet et andet udbud - og vi har gjort op, at vi over fem år har ordrer inde for omkring 850 mio. kr., sagde Preben Pedersen. Der er dog et lille men... Der er nemlig gået politik i sagen, og Treco-folkene venter derfor på en underskrift, men alle - både hos kunden og hos Treco - regner med, at den store ordre bliver til noget.

- Det vil betyde ansættelse af 65-70 medarbejdere og indretning af ca. 7000 kvadratmeter produktionsareal. Vi opbygger en selvstændig fabrik til formålet i ledige lokaler ”på den anden side af gaden”, sagde Preben Pedersen, som roste Jobcenter Vesthimmerland for professionel medvirken til at finde kvalificeret arbejdskraft. Fortsættes på næste side...

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, borgmester Knud Kristensen og direktør Preben Pedersen på virksomheden Treco A/S i Aalestrup.

UDSALGSSLUT Spar STORT på brillestel og glas

BRILLESTEL 200,- stk.

4 års fødselsdags fest Tirsdag den 1. marts kl. 13.30 inviterer Naturbørnehaven Solstrålen, i Hvam, alle til deres 4 års fødselsdag, hvor vi serverer kaffe og kage. KOM OG FÅ EN HYGGELIG EFTERMIDDAG.

BEDRE KVALITET – BARE BILLIGERE

NYE VARILUX e-design

KUN 5000,- pr. par SPAR

1000,-

Påskejagt

Gælder ved køb af hel brille kun indtil 27/2 2016 kan ikke kombineres med andre tilbud Vestergade 15 9620 Aalestrup

9864 2300

LØRDAG D. 2 APRIL KL. 9.30 - 11.30 ÅBNINGSTIDER: Mandag lukket Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 9.30 - 12.30

er der påskeægsjagt for alle i Naturbørnehaven solstrålen, så mød op og se om i kan finde påskeæggene.

Lene


Side 4

24. februar 2016

Der er tale om en produktion som for en stor dels vedkommende drejer sig om arbejde i tyndplader. Det har man stor erfaring med på Treco, og tanken er at flytte een af firmaets nuværende pladebearbejdningsrobotter over i den nye fabrik. Preben Pedersen oplyste, at Treco allerede har leveret for omkring 13 mio. kr. til den udenlandske kunde, men stadig afventer

en underskrift på den store ordre, så man kan komme igang. - Det er hårdt at vente, men vi tror stadig på det og har da også allerede investeret et par mio. kroner og en masse energi i denne mulighed. Hvis alt går vel kommer vi igang i 2017 og sætter ”fuld gas” på i 2018, lød det forventningsfuldt fra Preben Pedersen. Treco A/S blev etableret i Gedsted i 1992 af de tre

Troels Lund Poulsen i Aalestrup:

Vækst og udvikling i hele Danmark AALESTRUP: Det er afgørende for regeringen at skabe et Danmark, der hænger bedre sammen. Vi skal have vækst og udvikling i hele landet - ikke kun i hovedstadsområdet og i en del af Østjylland, sagde erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, da han mandag talte ved Himmerlands Udviklingsråds møde på virksomheden Treco A/S i Aalestrup. Troels Lund Poulsen sagde, at regeringen er

opmærksom på at landdistrikterne er under pres. Derfor lægger man bl. a. op til en lempelse af planloven med bedre udviklingsmuligheder for kommunerne, som bør kunne give dispensationer. Der er allerede givet dispensation til 10 projekter i turistområder, og det er på tale med 15 mere. Det giver arbejdspladser. Ministeren nævnte også, at han anser udflytningen af knap 4000 statslige arbejdspladser fra hoved-

arbejdskammerater Allan Prang, Per Therkelsen og Preben Pedersen. Fire år senere flyttede virksomheden til Aalestrup da Treco A/S købte fabrikken Mitek A/S . Siden er der udvidet så Treco i dag råder over 8200 kvm. produktionslokaler og har 55 medarbejdere. Desuden har Treco en fabrik i Vietnam, hvor den ene af stifterne, Allan Prang, har bosat sig.

stadsområdet som en succes, der afsluttes i 2017. - Vi får megen politisk anerkendelse for denne plan, som desuden har den virkning, at vi opnår mindre sygefravær og højere effektivitet. Flere tiltag er med til at understøtte at små og store virksomheder får bedre vilkår. Det er begyndt at gå den rigtige vej, men vi er ramt af, at der er lande som har større vækst end os. Derfor er det vigtigt, at vi også begynder at interessere os mere for robotteknologi, automatisering osv. Det kan bringe Danmark på rette vej. Vi skal desuden gøre det nemmere at starte egen virksomhed - og få virksomheden til at vokse, lød det fra ministeren.

Nogle af deltagerne i Forum Væksthimmerland ved Trecos stanserobot til tyndpladebearbejdning.

Børnene i førskolegruppen i Børnehuset i Aalestrup.

Aalestrup-børn gøres skoleklar AALESTRUP: Børnehuset Aalestrup arbejder meget målrettet med skoleparathed i forhold til de kommende skolebørn. I den forbindelse samles børnene fra Højtoften og Paddehatten i førskolegruppe og laver aktiviteter

som omhandler færdigheder i forbindelse med skolestart og sociale relationer. Børnehuset har derudover et samarbejde med Aalestrup Skole og UCN omkring projektet ”Kvalitet i de gode overgange”. Projektet har til formål,

at højne kvaliteten af overgangen fra daginstitution til skole. Dette sker blandt andet ved fælles fokus på, hvad skoleparathed er, og ved at skabe tryghed og forudsigelighed for børnene i forbindelse med overgangen.

Fastelavn grundigt markeret i Gedsted GEDSTED: Fastelavn i Gedsted Børnehus var ikke en lille ting, her blev der virkelig ”slået til den”. Klubben (SFO 2) havde inviteret til en kæmpe fastelavnsfest. Hele den ældste afdeling på Gedsted skole, var inviteret, yderligere havde de også inviteret de børn fra 3. klasse der går i Børnehusets SFO. 40 børn var med til festen, som blev holdt i klubbens lokaler på Gedsted Skole. Der var pasta med kødsovs og salat til aftensmad og sodavand. Børnene var flot udklædt, da de to tønder senere på aftenen skulle slås ned. Da børnene var færdig med deres mad, var der tid til at danse, der var nemlig disco og børnene var selv DJs. Efter discofesten var der tid til tøndeslagning, hvor der rigtig blev gået til den. Efter de to tønder var blevet slået ned, var der kåring

af to kattekonger og to kattedronninger. Der var også præmier til den flotteste udklædte - det var en pige klædt ud som en Läkerolæske i et hjemmelavet kostume. Festen sluttede med en sodavand og en kæmpe fastelavnsbolle til alle. Mandag, 8. februar var det de yngste i Børnehuset, der fejrede fastelavn. Vuggestuebørnene og de yngste børnehavebørn fejrede fastelavn i Børnehusets børnehave, hvor de slog katten af tønden. Deres tønde var flot pyntet og indeni var der slik til alle. Efter at kattekongen og kattedronningen var blevet kronet, var der tid til at indtage fastelavnsboller og drikke saftevand. Børnehusets ældste børnehavebørn var traditionen tro på Plejecenter Søn-

Tøndeslagning for de yngste børn i Børnehusets børnehave.

dervang for at slå katten af tønden. Efter deres tønde var blevet slået til pindebrænde og kattekongen og kattedronningen var kåret blev der serveret fastelavnsboller og saftevand. Børnene sluttede besøget med at synge nogle fastelavnssange for plejehjemmets beboere.

TANDLÆGERNE tandlaegerne-biesgade.dk

Tandlæge, ph.d. Kristian Andersen er nu ansat ved Tandlægerne i Biesgade, Hobro.

Der blev spist fastelavnsboller og drukket saftevand.

LECA - FUNDA BLOKKE Fa b

Kristian Andersen har i seks år været ansat på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital samt undervist på Tandlægeskolen i Aarhus. Kristian Andersen modtager nye patienter.

rik

98 52 07 07 Direkte salg til erhverv og private

spr

ise

r

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

Tandlægerne i Biesgade ved Katarina Stilling • H. I. Biesgade 9, 9500 Hobro • Tlf.: 98520707 • mail@tandlaegerne-biesgade.dk

se meget mere: www.simested-cement.dk


24. februar 2016

Side 5

Der var trængsel i biografen, hvor man også kunne købe popcorn.

”Betteby Aales” købmandsforretning bød på et stort varesortiment.

Aalestrup Skole blev omdannet til en by Af Hanne Monrad AALESTRUP: Det var livlig aktivitet på Aalestrup Skole i sidste uge. Den sidste uge op til skolens vinterferie, er der som regel en anden dagsorden på skoleskemaet. Hele skolen holdt emneuge, hvor hele skolen var omdannet til et minisamfund, med egen møntfod, bank, avis, byråd, politi, cafe, restaurant, genbrugsbutik, biograf, massageklinik, skønhedssalon galleri, købmand, fitness og flere andre butikker og funktioner.

Genbrugsbutikken var velbesøgt.

Ugen indledtes med at skoleder Helle Griebel Anesen, som ”borgme-

ster” åbnede minibyen ”Betteby Aale” og så var starten gået til åbning af

alle boder, forretninger og meget mere. Overalt på skolen var der trængsel af elever, der skulle rundt til så mange aktiviteter som muligt. Alle havde en håndfuld penge ”Aalepenge” som skulle benyttes til indkøb af gode ting og sager. Børnene har sammen med lærere og pædagoger, stået for alt, lige fra jobansøgninger, arbejdsprøvning, ledende stillinger og egentligt produktion af varer og ydelser. - Det har været en super god og lærerig uge, hvor børnene har været blandet imellem hinanden på tværs af årgange, fortæller skoleleder Helle Griebel Anesen. Hver dag på Aalestrup Skole er afsluttet med en gåtur eller anden form for bevægelse.

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R …

Årsmøde i Vesthimmerlands Kommunes Frivilligråd Mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00 i ”Firkløveren”, Hovedgaden 81, Vester Hornum, Farsø Læs nærmere på www.vesthimmerland.dk/ aarsmødefrivilligraad

Plejecenter Aaglimt i Aalestrup Torsdag den 3. marts kl. 13.30 - 15.30 Foredrag ved Ejler Vinkel: ” Kristendom og humor ” Nyt Bruger/pårørenderåd præsenteres. Venner og frivillige i huset, er velkommen til at tilbringe en munter eftermiddag sammen med beboerne. Med venlig hilsen Bodil Kjær Nielsen

Det sker på Vesthimmerlands Biblioteker Fredagscafé med to indvandrerfamilier, der har boet i Vesthimmerland i en årrække. Hør om deres oplevelser og mødet med Vesthimmerland. Fredag den 26. februar kl. 16.00 på Aars Bibliotek. Gratis adgang, tilmelding ikke nødvendig. En have med stemning og sjæl. Havearkitekt Lilly Ravn giver tips og idéer til indretning af både den nye og den allerede etablerede have. Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 på Farsø Bibliotek. Billetter á 50 kr. på himmerlandsbilletten.dk Kaptajn Klaps sørøvershow for 2-6 årige og deres familie. Efter forestillingen er der aftensmad. Torsdag den 3. marts kl. 17.00 på Løgstør Bibliotek. Billetter á 20 kr. på himmerlandsbilletten.dk

M E D D E L E L S E R

Tilbudsindhentning - Genoptræning

Det var en festlig forsamling, der holdt kombineret fastelavnsfest og bedsteforældredag i Legestuen Rosenknop i Aalestrup.

Fastelavnsfest og bedsteforældredag i Legestuen Rosenknop i Aalestrup AALESTRUP: Onsdag 10. februar holdt legestuen Rosenknop i Aalestrup fastelavnsfest og bedsteforædredag for dagplejebørnene.

50 bedsteforældre og enkelte oldeforældre havde meldt deres ankomst, og personalet i legestuen var glade for den flotte opbakning. Dagen startede med

kaffe og hjemmebagte fastelavnsboller i hallen. Snakken gik så godt mellem bedsteforældrene og dagplejerne, at de næsten ikke havde tid til at hjælpe

deres børnene med at slå katten af tønden. Tønden, som var fyldt med vingummi og rosiner, blev dog slået i stykker og der blev kåret en kattekonge.

Vesthimmerlands Kommune ønsker at indhente tilbud på genoptræning af borgere, som har fået indsat ny hofte eller knæ, samt genoptræning af borgere med artrose. Tilbuds materiale kan rekvireres hos Ditte Larsen på mail: dla@vesthimmerland.dk

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Central vagtplanlægger Løgstør tilbuddene søger en super logistisk tænkende Central vagtplanlægger på 32 t/uge til besættelse snarest muligt. Ansøgningsfrist: 8. marts 2016.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Side 6

24. februar 2016

Navne/Bekendtgørelser

Ny cafeteriabestyrer får comeback i Aalestrup Af Hanne Monrad

Anette Viderup og Annette Bjørk lukker deres fælles butik i Aalestrup.

Butik bliver lukket i Aalestrup Af Hanne Monrad AALESTRUP: Efter kun ni måneder med butikken ”Alt mellem himmel og jord” lukker de tre indehavere butikken ned i Vestergade 22. Det er Anette Viderup, Per Worm og Annette Bjørk, der for ni måneder siden, fik den gode ide, at starte en forretning med

deres meget forskellige varegrupper. Anette Viderup og Per Worm har deres firma som net butik og Annette Bjørk driver i forvejen ”Bygum Mosegaard”. Men efter den tid der er gået, mener de tre, at med de muligheder, de har for at drive en fysik butik, er for besværlig i forhold til hvad det giver af mere omsætning.

Hjertelig tillykke med din 17 års fødselsdag. Kærlige knus Emma, Sofie, Mormor og Morfar

Til lykke

Sig TILLYKKE med Vesthimmerlands Avis. Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten »TIL LYKKE«. Billede plus 10 ord koster 60.00 kr., som vedlægges i check eller indbetales forud på annonce-kontoret (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk. Annoncen KAN IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Skriv teksten på nedenstående linjer: - Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

- Vi tror, at vi kan bruge tiden bedre med at arbejde mere for vores respektive firmaer i fremtiden, siger Anette og Annette, som heller ikke lægger skjul på, at butikslokalerne ikke er de bedst egnede til deres varer. Hvis vi skulle fortsætte i lokalerne skulle vi bruge en del på at istandsætte den væsentlig for, at de kunne leve op til vores krav. Vi har derfor valgt at lukke ned med udgangen af februar i år. De sidste dage inden lukningen bliver der et sandt udsalgs boom, hvor alle varer bliver hensynsløst nedsat, oplyser de tre indehavere.

AALESTRUP: Den første marts bliver der et nyt ansigt i Aalestrup Idrætscenters Cafeteria. Connie Kjellerup har valgt at stoppe, i stedet har bestyrelsen ansat Joan Lintrup Jensen, Aalestrup, som ny bestyrer fra 1. marts. Joan Jensen er 59 år og hun er godt bekendt med forholdene på stedet, idet hun tidligere, fra 2003 til 2007, var ansat som bestyrer i cafeteriet. Hun måtte dengang stoppe på grund af sygdom. Men nu er hun igen

”fit for fight” og har mod på at genoptage arbejdet. - Jeg glæder mig til igen at komme tilbage, det er et dejligt arbejde og det at man møder så mange glade mennesker er dejligt og giver en særlig god arbejdsglæde, siger Joan Jensen. Mange af brugerne kan jeg jo huske fra tidligere, så det bliver dejligt at vende tilbage. Joan starter så småt op allerede i denne uge, for at komme i gang og blive dus med det hele igen. Hun får allerede i næste uge en stor opgave med et stort handicapstævne i hallen.

Der bliver ikke så mange ændringer i dagligdagen i cafeteriet. Joan vil være der når der er aktiviteter i centeret og tilbyder det nuværende sortiment, dog vil hun ikke som forgængeren have mad ud af huset. - Man må jo kende sin begrænsning, siger Joan, jeg mener at kiosken/ cafeteriet skal være for brugerne, der kommer i hallen. Selvom jeg selvfølgelig får hjælp af såvel mand, som børn og børnebørn, er der mange timer for mig med at servicere de daglige kunder og det glæder jeg mig til!

Joan Jensen glæder sig til at komme tilbage som bestyrer i Aalestrup Idrætscenters Cafeteria.

Indbydelse

De, der vil være med til at fejre min fødselsdag er velkommen i Rosenparken, Aalestrup

PINSELØRDAG DEN 14. MAJ KL. 13.00

KLIP FOR HELE FAMILIEN Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

LUKKET 9-17 9-18 8-12

Jakob Jessen, Østerbølle Svar udbedes senest den 1. maj på mail: sognevejen112@gmail.com eller tlf. 98 64 15 24

v/Heidi Bygvraa Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64 Heidi

Pernille

Hjertelig tak

Medlem af Danske Bedemænd

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Poula Jakobsens

begravelse. Tak for de smukke kranse og blomster. Tak for hver en hilsen. Er særlig tak til Hesselvang’s personale for stor omsorg og altid venlig hjælpsomhed. På familens vegne Poul, Jens og Inga

Din lokale bedemand · Exam. bedemænd Jens Møller

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Vor kære far, svigerfar, morfar og gode ven

Bedemand Hans Landry

Jørgen Borup

Aars Begravelsesforretning

* 21. september 1946 er stille sovet ind efter kort tids sygdom Lerkenfeldt, den 18. februar 2016

Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

35 års ng erfari

Karin og Jan Marianne, Peter Anne Sofie og Kamilla Grete Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Øvrige billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.

Begravelsen finder sted fra Svingelbjerg Kirke fredag den 26. februar kl. 13.00

Birgitte Landry

Torben Rask

Hans Landry


24. februar 2016

Side 7

Bekendtgørelser Beboerforeningen for Østerbølle og Omegn GENERALFORSAMLING

SINGLEKLUBBEN HIMMERLAND

En forening for singler Kan du lide at lære nye mennesker at kende, have fælles aktiviteter som udflugter, traveture, cykelture, kanosejling, biograf, revy, teater, koncerter, diskussioner m.m. - kort og godt have det sjovt og udveksle nye ideer og erfaringer. Vi har ”ÅBENT HUS” torsdag den 25/2-16 fra kl. 19.00 i Jydeværkstedet, Knabergården 4, 9620 Aalestrup Der bydes på gratis kaffe/te samt hjemmebag.

Spaghettigudstjeneste i Fjelsø Kirke

TORSDAG D. 3. MARTS 2016 KL. 17.00

Lørdag den 12. marts

er der generalforsamling for både Østerbølle Vandværk og Beboerforeningen for Østerbølle og Omegn i klubhuset på Østerbølle Stadion. Østerbølle Vandværk er vært ved fællesspisning kl. 19.00 hvor “De finere Mænd” forbereder maden.

Kontakt Brian 22 93 23 55 / Lillian 51 34 71 65.

Derefter generalforsamlinger.

Tilmelding til Johan 28 56 91 75 senest den 8. marts -Hold øje med Beboerforeningens Facebook -

Østerbølle Vandværk

afholder ordinær generalforsamling d. 12/3-16 kl. 19.00 på Østerbølle Stadion Dagsorden iflg. vedtægterne. Pbv. Jørgen Skov

Efter gudstjenesten serverer FDF spaghetti og kødsovs i Fjelsø forsamlingshus. Alle både børn og voksne er meget velkomne. Menighedsrådet og Fjelsø FDF

Med Vesthimmerlands Avis leves livet lokalt!

FOLKEUNIVERSITETET I VESTHIMMERLAND Indbyder til festligholdelse af Løgstørs 500 års fødselsdag Torsdag den 10. marts kl. 19-21 Foredrag ved museumsdirektør, mag art. Anders Bloksgaard:

LIMFJORDEN RUNDT PÅ 90 MINUTTER

Du trykker bare

98 64 12 55

MED SÆRLIGT FOKUS PÅ LØGSTØR

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os

Vi hjælper gerne med udformningen

Sted: Salen på Hotel du Nord - Pris: kr.90 Gerne tilmelding ved indbetaling på kt. 9202 9202--2070773077 eller til et af komitemedlemmerne.

Mere på : www.fuvh.dk Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

16 Onsdag den 24. februar kl. 19.00 Bio Aalestrup: Zootropolis

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 25. februar kl. 15.00 Bio Aalestrup: Zootropolis kl. 19.00 Bio Aalestrup: Den Danske Pige Kl 19.00 Knabergården: Singleklubben, Åbent Hus

TORSDAG DEN 17. MARTS 2016 KL. 18.15 PÅ HOTEL HVIDE KRO Generalforsamlingen starter med spisning. Dagsorden:

Fredag den 26. februar kl. 15.00 Bio Aalestrup: Zootropolis kl. 19.00 Bio Aalestrup: Den danske pige

1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger fyldestgørende beretning for det forløbne år 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, indeholdende driftsregnskab samt budget 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter På valg er: Ole Stisen og Lene Christensen 6. Indkomne forslag og spørgsmål 7. Eventuelt

Revideret regnskab for 2015 kan afhentes hos kassereren Gitte Stisen, Guldbageren, fra den 12. marts 2016. Evt. forslag eller spørgsmål skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Tilmelding af hensyn til maden er nødvendig: til superkiosken@ofir.dk eller tlf.: 98 64 14 52 senest den 12. marts Aalestrup Handel & Erhverv Bestyrelsen

ERHVERV VÆKSTHIMMERLAND OG AARS ERHVERVSRÅD inviterer til Briefing-møde

Lørdag den 27. februar kl. 15.00 Bio Aalestrup: Zootropolis kl. 19.00 Bio Aalestrup: Den danske pige

Torsdag d. 10. marts kl. 16.00 til 18.00

Søndag den 28. februar kl. 13.00 Bio Aalestrup: Zootropolis kl. 15.00 Bio Aalestrup: Den danske pige

Alle selvstændige og virksomheder er velkomne, og det koster 150 kr. at deltage pr. person.

Mandag den 29. februar kl. 19.00 Bio Aalestrup: Den danske pige Kl. 19.00 Knabergården: Generalforsamling, Natteravnene

Afholdes møde om temaet ”Professionelt brug af LinkedIn”. Indlægsholder er Marianne Køpke. Mødet finder sted hos Jutlander Bank, Markedsvej 5-7, 9600 Aars

Du skal tilmelde dig senest en uge før mødet på mail til amm@himur.dk

Dette møde er en del af en møderække i samarbejde mellem de 4 erhvervsforeninger i Vesthimmerland og Erhverv Væksthimmerland under Himmerlands Udviklingsråd. Se mere på www.himur.dk

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 Bio Aalestrup: Den danske pige Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen


Side 8

24. februar 2016

Bekendtgørelser

Generalforsamling

Guds­tjenester

ONSDAG DEN 9. MARTS 2016 KL. 19.00 i Fjelsø forsamlingshus.

ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.30 I GALLERI AALESTRUP

Bestyrelsen

Alle er velkomne

Onsdag den 2. marts kl. 16.30 - ca. 17.30 Jens Fisker, Aalestrup, tidl. Guldager. Kom og hør, hvad han synes, vi skal synge. Kom og hør, hvad han fortæller. Midtvejs skyller vi halsen. Menighedsrådet

Uge 12

www.vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk / redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk

Vesthimmerlands Avis udkommer mandag den 21. marts 2016

Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Redaktør

Samannoncering/lopper/korrektur: Onsdag den 16. marts kl. 12.00 Rubrikannoncer: Torsdag den 17. marts kl. 12.00

Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00

Urmager

Tom Korsgaard reparerer stue-/standure Jeg afhenter og bringer uret tilbage efter reparation.

Kontakt tlf. 22 62 18 80

GRÆS SØGES

til afgræsning omkring Hvam eller Aalestrup. Ca. 10 ha. Henvendelse: Tlf. 20 12 57 64

KLIP UD OG GEM

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

UDLEJNING

Samannoncering/korrekturannoncer: Mandag den 21. marts kl. 12.00 Lopper: Mandag den 21. marts kl. 9.00 Rubrikannoncer: Tirsdag den 22. marts kl. 12.00

Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

Vesthimmerlands Avis udkommer onsdag den 30. marts 2016

Morten Karlsen Grafiker

Blandede

Uge 13

Thorkil Christensen

Produktion

Peter Pedersen Grafiker

Kulturrådet er vært ved kaffe og kage

Sang før spisetid

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93

Hanne Monrad Salgskonsulent

Dagsorden iflg. vedtægter

SIMESTED SOGNEHUS

Ændrede indleveringsfrister i forbindelse med påsken

Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Årsmøde

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Mission Afrikas Hjælpearbejde mødes hos Anne Møller, Lindevej 12 onsdag d. 2. marts kl. 14.00

Kontor

Kulturråd

Fjelsø Vandværk I/S afholder generalforsamling

Tostrup 09.30 Roum ingen Kgs. Tisted 10.30 Binderup ingen Durup ingen Ullits 09.00 Lynderup 10.00 Låstrup 19.00, vejgudstjeneste ved Risgårdvej+Nørremarksvej Farsø 09.00 Aars 10.00

Søndag den 28. februar 2016 Aalestrup 09.00 Gedsted ingen Fjelsø 09.30 Hvam 10.00 Simested 11.00 Testrup ingen Østerbølle ingen Vesterbølle 11.00 Skals 10.00 Hvornum 14.00 Snæbum ingen Hvilsom 10.15 Gislum 09.30 Vognsild ingen Haubro ingen

AALESTRUP

Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst.

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso

Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser Trend

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Hyllebjerg

Advokat (H) Jan Poulsen

Sønderup

Aars

tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

Haverslev Farsø

Vognsild

Mejlby

Nysum

Østrup

Ullits

Stenstrup

Vesterbølle

Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hvilsom

Hvam

Hobro

Snæbum

Ulbjerg Møldrup

Skals

FARVEKOPIER

Sundstrup Klejtrup

Bjerregrav Hersom

Foulum Viborg Lånum Daugbjerg

Finderup

Vinkel

Lee

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling

Når du blot skal bruge få, flotte brochurer - så lad os fremstille flotte

FARVEKOPIER

til dig.

Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255 Fax 9864 1693

Køb/salg Vi holder ÅBENT HVER DAG for SALG af

ÆBLER & PÆRER - samtidig kan du købe honning og koldpresset æblesaft - presset på frugt fra egen plantage

& 9864 9231 · Brovejen 78 · Korsø · 9620 Aalestrup (mellem Simested og Hvilsom) · www.brovejensfrugt.dk Nu kan du også handle med os HVER TORSDAG kl. 9.45-10.15 på P-pladsen ved Plejehjemmet Toftegården i Møldrup


24. februar 2016

Side 9

{ Byens supermarked med egen slagterafdeling } Aalestrup

Z-zinfandel

Fiskefilet, frikadeller eller steg

6 FLASKER

20,-

279,-

Toiletpapir eller køkkenrulle

rmester Cars gte

ten

Sla

e Uddel r Bo

4 STK.

Mammen ost

K-salater eller remo / mayo

SPAR OP TIL 150,75

SPAR 60,-

5 STK.

¼ OST

99,-

89

95

Hel fersk lakseside

PR. STK.

10,-

Hel svinekam 3,8 - 5,0 kg.

PR. STK.

PR. STK.

129,-

79

95

Entrecôte

Hakket oksekød

Ca. 800 g.

6 - 10%

4 STK.

2,5 KG.

100,-

99,-

Åbent alle dage 8-20 SuperBrugsen Aalestrup • Vestergade 32 • 9620 Aalerstrup Tlf.: 96 97 07 97 • Slagter tlf.: 96 97 07 95


Side 10

24. februar 2016

Sport

Vesthimmerland fejrer idrætten med priser

Idrætsrådet uddeler priser på generalforsamling

Ulbjerg og omegns folkedanserforening har markeret 50 års jubilæet med en ”legestue”.

Jubilæum markeret i Ulbjerg ULBJERG: Ulbjerg og Omegns Folkedanserforening kan 1. marts fejre 50 års jubilæum og har sluttet dansesæsonen af med en fest for foreningens medlemmer. Folkedanserforeningen kunne fredag, 5. februar markere jubilæet med en legestue, hvor mange foreninger og andre danseglade

personer mødte op. Foreningen kan næsten ikke få armene ned over den store tilslutning medomkring 131 danseglade personer, der var mødt op. Gulvet var fyldt hele tiden og dansen fortsatte frem til midnat, hvor festen sluttede. Foreningens danseleder, Helle Thorgaard, sørgede

for at lede dansen og Ivan & Co leverede musikken. Foreningens bestyrelse havde haft travlt med at sørge for, at foreningens scrapbog og fotoalbum var på plads til den store dag, og med lidt hjælp kom der også giner op med nogle af medlemmernes flotte folkedansedragter.

VESTHIMMERLAND: Der er lagt op til en festlig aften, når Idrætsrådet Vesthimmerland 1. marts uddeler priser til idrættens ildsjæle i det vesthimmerlandske foreningsliv. Denne aften præsenterer idrætsrådet ligeledes planen for arbejdet med at styrke de lokale idrætsforeninger i det kommende år. Traditionen tro hædrer Idrætsrådet Vesthimmerland på årets generalforsamling enkeltpersoner eller hold, der har gjort sig særligt positivt bemærket i løbet af det seneste år. Prisen for ”Årets Idrætsnavn” uddeles til en person, der har leveret et resultat på højt sportsligt plan og

som gennem sporten har synliggjort Vesthimmerland lokalt, regionalt eller nationalt. Sidste år var det U-17pigerne fra Aars IK, der modtog æren. Prisen for ”Årets Idrætstalent”, som sidste år gik til Laura Fløj Thomsen fra Aars Badmintonklub, går til en ung idrætsudøver, som har udvist særlig engagement og færdigheder inden for sin idrætsgren. Udover at afsløre modtagerne af årets priser vil formand Tove Douglas fremlægge årsberetningen for Idrætsrådet, som arbejder for at fremme foreningsidrætten i Vesthimmerland. I april 2015 ansatte Vesthimmerlands Kommune

En flot indsats af Aalestrup-holdet

Bedsteforældredagen og fastelavn samlede mange hos de private dagplejere i Bjerregrav og Møldrup.

Bedsteforældredag og fest til fastelavn blev en stor succes MØLDRUP: De private dagplejere i henholdsvis Bjerregrav og Møldrup, Heidi Juhl Høgh, Rikka Thoft Fuglsang, Anne Grethe Vindstrup og AnneMette Dahl Nielsen har holdt fastelavnsfest for deres dagplejebørn i legestuen, kombineret med bedsteforældredag. - Det er en rigtig god kombination, at holde bedsteforældredag samme dag som fastelavnsfest. Det er tredje år i træk, vi prøver det, siger Anne-Mette Dahl Nielsen. Dette viste sig heldigvis også at være en rigtig stor succes igen i år, idet der igen i år var meget stor fremmødte. Dagen indledtes med at bedsteforældrene var inviteret til formiddagsmad, som bestod af hjemmebagte fastelavnsboller og frugt. Frugten var til alles begejstring anrettet og serveret som en ugle, hvilket gjorde, at børnene var ekstra sultne, på grund af anretningen. Derefter sang de og lavede

fagter til sjove sange, som de havde indøvet til dagens arrangement. Børnene var vilde med at optræde for bedsteforældrene, hvilket de også gjorde rigtig flot, og bedsteforældrene nød i den grad deres optræden. Derefter skulle de udklædte dagplejebørn slå katten af tønden¸ det gik også rigtig godt, og tønden indeholdt da også en lille godbid, i form af en ostehaps og rosiner, samt balloner. Derefter var der fri leg og hygge med bedsteforældrene, indtil der blev serveret pålægskagemand for alle, både i børnevenlig og voksen udgave, samt et farvestrålende grøntsagstog. Efter middagsmaden, sluttede arrangementet, og pædagogerne kunne putte nogle meget trætte børn.

Gode faciliteter - Vi er så glade for at have så skønne faciliteter og dejlige omgivelser til at holde vores heldagslegestue i hver fredag. De gode omgivelser mærkede vi bestemt også

denne her gang, da vi skulle holde dette super skønne og festlige fastelavnsfest-/bedsteforældrearrangement. Vi mærker også de perfekte rammer om sommeren, når vi laver vores planlagte udendørs aktiviteter, hvor vi altid kommer indover de forskellige læreplans temaer, som vi alle arbejder med. Vi er nemlig så heldige, at de gode udenoms arealer er lige ved døren, vi har bl.a. skoven, fodboldbanerne, tarzanbanen, bamse/troldeskoven, skolens legeområde, samt børnehavens legeplads, siger Anne-Mette Dahl Nielsen. Mange af bedsteforældrene tilkendegav da også på denne skønne dag, at børnene var heldige med lokaliteter og faciliteter. - Vi er rigtig glade for, at bedsteforældrene nød denne dag sammen med deres børnebørn, slutter AnneMette Dahl Nielsen, og da arrangementet var slut, tilkendegav mange da også, at de helt bestemt er klar igen næste år.

AALESTRUP: Aalestrups herrehåndboldhold i 3. division tog mandag aften imod lokalrivalerne fra Team Vesthimmerland fra 1. division, og det lokale hjemmehold leverede en god indsats. I begyndelsen af kampen kunne man ikke se, at der var to rækker til forskel. Efter bare 10 minutter var stilingen 4-5 på tre mål af Rasmus Rold, som startede på bænken. Desuden havde

Rasmus Rold nogle målforsøg på stolpen. 22 minutter inde i første halvleg var stillingen 9-11. Men holdet gik til pause bagud 12-16. Efter pausen skiftedes holdene til at score. Midt i halvlegen så det ud til at Team Vesthimmerland ville trække fra til 22-30, men Aalestrup-spillerne blev ved med at score. 29 mål mod et 1. divisionshold var godkendt, og

i samarbejde med DGI Nordjylland idrætskonsulent Anja Andersen. På generalforsamlingen vil hun fortælle, hvad hun har arbejdet med det første år samt om fremtidige muligheder og planer for foreningsidræt i Vesthimmerland. - Idrætsrådet har siden 2007 arbejdet på at få en idrætskonsulent ansat i Vesthimmerlands Kommune. Nu, hvor det er lykkedes, glæder vi os til det fortsatte samarbejde med idrætskonsulenten om at fremme idrætten i kommunen, fortæller Tove Douglas, som på generalforsamlingen vil fortælle meget mere om foreningens arbejde for at styrke Vesthimmerlands idrætsforeninger. træner Sune Sørensen var enig med avisens udsendte, Gert Sadolin, om at der ikke skulle så meget mere til end måske lidt flere redninger fra de to Aalestrupmålmænd for at kampens resultat var blevet et andet. Men målmændene kom nok til at stå for defensivt. Alt i alt var det dog en godkendt indsats med et slutresultat på 29-36 til Team Vesthimmerland. Aalestrups målscorere blev: Jannik C. ni mål. Rasmus Rold, seks mål. Mogens B. seks mål. Bjarke C. tre mål. Tony Bysted to mål. Jonas S. et mål og Rasmus B. og Morten O. et mål.

Motionsløbere Aalestrup fejrer 10 års fødselsdag Fødselsdagen bliver også opstart på en ny sæson AALESTRUP: Motionsløberne Aalestrup kan den første søndag i marts fejre rund fødselsdag med hele 10 år på bagen. Traditionen tro er løbeklubbens fødselsdag samtidig opstart på en ny sæson, hvor nye motionsløbere også er meget velkomne. Vi fejrer den runde fødselsdag med besøg fra Runners Corner i Viborg og derudover afholder vi ”Den store Fødselsdags-kagedyst, hvor man kan melde sig til at bage den flotteste el. bedste fødselsdagskage. Motion er naturligvis i højsædet i løbeklubben, men ligeså vigtig er det sociale samvær, når vi mødes onsdag aften og søndag formiddag til løbeture i og omkring Aalestrup. Der løbes i hold inddelt i mange forskellige tempi, så der er plads til dem der løber i moderat tempo, dem som måske har brug for at gå

Motion er i højsædet i Aalestrup. Foreningen Motionsløberne i Aalestrup kan søndag, 6. marts fejre 10 års dagen for stiftelsen.

lidt indimellem, samt dem som ønsker lidt mere fart i løbeskoene. Flere gange om året arrangeres løbeture med start rundt omkring i nærområdet. Senest har der været arrangeret rundeløb med start fra Testrup Kirke, efterfulgt af nybagte boller og varm cacao. Derudover er der i løbet af året masser af muligheder for at følges ad til løb rundt omkring. Dog vigtigt at slå fast at det

ikke er ”et must” at deltage i løb, men kan bestemt være en motiverende faktor. I årenes løb har der også været arrangeret weekendture i sommerhus, grillaftener og meget andet. Hermed opfordring til alle om at snøre løbeskoende og komme ud og nyde naturen og forårets komme sammen med Motionsløberne Aalestrup - se mere på www.aalestrup-if.dk.


24. februar 2016

Side 11

Forlystelser get en kønskorrigerende operation, Lili Elbe. Tom Hooper - Oscar-vinder for ”Kongens store tale” - har instrueret filmen, der til dels er optaget i København. Filmen er nomineret til fire Oscars - heriblandt er Eddie Redmayne nomineret til Bedste skuespiller, mens svenske Alicia Vikander er nomineret i birollekategorien.

BIO Aalestrup Aagade 1 • Aalestrup Tlf. 9864 1092 www.bio-aalestrup.dk

Zootropolis

Vises i 2D Tors. 25/2 - lør. 27/2

29. JUNI - 2. JULI 2016

FORRYGENDE BILLETSALG KØB INDEN 4. MARTS OG SPAR PENGE! PARTOUT BILLET

DAGSBILLET

FÅ BILLETTER

ONSDAG UDSOLGT

1.175.-

495.-

3-DAGS BILLET TORS-LØR

1.075.-

KØB DIN BILLET PÅ ELLER WWW. NIBEFESTIVAL.DK

kl. 15.00

Bio Aalestrup viser den Oscar-nominerede film ”Den danske pige” fra i morgen torsdag.

Oscar-nomineret drama vises i Bio Aalestrup FORLYSTELSER: ”Den danske pige” er en amerikansk film instrueret af Tom Hooper med Eddie Redmayne i hovedrollen som Lili Elbe. Filmen er baseret på David Ebershoff biografiske roman om den danske landskabsmaler Einar Wegeners liv. Han var i 1931 den første transkønnede i verden, der ved kirurgiske indgreb foretog et kønsskifte. En transformation, der ikke kun indebærer metamorfosen fra mand til kvinde, men også en radikal ændring af ægteskabet, tager sin begyndelse. Lili Elbe bliver født som Einar Wegener og lever som sådan, indtil Einar møder Gerda på kunstakademiet. De bliver forelskede, gif-

ter sig og lever begge som kunstnere - Einar noget højere anskrevet for sine landskabsmalerier end Gerda for sine portrætter. Men i deres tætte følelsesmæssige og arbejdsmæssige samarbejde opstår der en metamorfose for dem begge: En dag skal Einar stå model for Gerda i en kjole, og i det øjeblik dukker Lili endelig frem til overfladen. Efter den første forvirring er Gerda klar til at acceptere sin elskede for det, hun er, men omverdenen - selv ikke kunstnerkredsen i København - er helt så forstående, så parret drager til Paris, hvor Lilis mod til at bære sin sande identitet inspirerer Gerda til at finde sin sande identitet som kunstner. Men tøj, paryk-

ker og makeup er ikke nok for Lili, og med støtte fra Gerda opsøger hun en tysk læge, der indvilger i fysisk at fuldende forvandlingen. Med Oscar-vinderen Eddie Redmayne og svenske Alicia Vikander som det danske Wegener-par fortæller ”Den danske pige” den sande historie om den første transperson, der fik foreta-

Søn. 28/2 kl. 13.00

Bolig

Den danske pige

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

Tors. 25/2 - ons. 2/3

kl. 19.00

Søn. kun kl. 15.00

Danmarkspremiere

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

Flaskepost fra P Tors. 3/2 kl. 19.00

Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

Sundhed/velvære KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Vesthimmerlands Avis - når det skal være lokalt!

KRA NIO-SAK RA L TE RAPI V/ GITTE BISGAARD Vesterled 24 B 9620 Aalestrup

29. JUNI - 2. JULI 2016

Così fan tutte Lørdag 5. marts 2016 kl. 15.00

TUBORG SOMMERCAMP - NEMT OG BEKVEMT! KØB INDEN 4. MARTS OG SPAR PENGE!

700.SPAR 200.-

+ 1 STK. PARTOUT

+ 2 STK. PARTOUT

1.750.- 2.900.SPAR 400.-

SPAR 600.-

KØB DIN BILLET PÅ ELLER WWW. NIBEFESTIVAL.DK

Bliv forført af nogle af de bedste unge stemmer landet har at byde på. NONTARDAR præsenterer en livlig operaleg med Mozarts mesterværk “Così fan tutte”. Titlen betyder “sådan gør alle” - men Nontardar gør det på deres helt egen måde: De laver en dramatisk iscenesat koncert med den allerbedste italienske skønsang fra operaen, dropper de lange dialoger og fortæller historien på dansk undervejs. Læs mere på www.vmalfa.dk. Billetpris: Kr. 165,- / 140,Billetsalg på www.HimmerlandsBilletten.dk, på de himmerlandske biblioteker samt i ALFA.

Tlf: 51 74 07 72 www.gittebisgaard.dk

Du trykker bare

98 64 12 55

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen

Forestillingen indgår i Aalborg Operafestival. KULTURPARTNER: Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Jyllandsgade 54 - 9600 Aars www.vmalfa.dk - info@vmalfa.dk - 96 98 00 50

Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk


Side 12

24. februar 2016 boligmarked og en forventet vurdering af salgsprisen.

Effektiv rådgivning

Ejendomsmæglerne Anita Skjødt Eriksen, Peter Lange Jepsen, Janni Bisgaard Sørensen og Thomas Rask Glerup, Danbolig Vesthimmerland, er klar til vurderingsweekend i Aalestrup.

Vurderingsweekend i Aalestrup:

Boligejere ønsker at kende prisen på huset AALESTRUP: Opsvinget på boligmarkedet har gjort mange nysgerrige på, om deres bolig er steget i værdi. Derfor tilbyder danbolig

Vesthimmerland at besøge boligejerne i weekenden 5.-6. marts for at gøre dem klogere på, hvad deres bolig er værd.

Biavlerkursus

for begyndere, utrolig spændende hobby Teoretisk undervisning 6 lektioner, praktik ca. 10 lektioner. Kursusafgift 350,- kr. inkl. medlemskab af lokalforeningen. Medlemmer af Danmarks Biavlerforening kan deltage gratis i kurset. Betaling erlægges 1. kursusaften (mobilepay haves).

Start mandag den 7. marts kl. 19.00 i klublokalet, Hovedgaden 39, Vester Hornum, 9640 Farsø Tilmelding på tlf. 23 34 77 96 eller: secretaer@vesthimbiavl.dk

Vesthimmerlands Biavlerforening Læs mere på vores hjemmeside: www.vesthimbiavl.dk

Jagt & Fiskeri jyllands store Jagt & Fiskeri outdoormesse

Stigende boligpriser, kortere salgstider og større handelsaktivitet i store dele af landet har gjort boligejerne nysgerrige på, om deres bolig er steget i værdi. Det viser en opgørelse fra danbolig, hvor markant flere boligejere har bedt om en salgsvurdering i 2015 i forhold til året før. - Opsvinget på boligmarkedet har for alvor sat skub i lysten til at købe og sælge bolig. Vi oplever især en stor efterspørgsel fra boligejere, der gerne vil have vores vurdering af, om opsvinget også har smittet af på deres bolig, siger Thomas Glerup, indehaver af danbolig Vesthimmerland. I weekenden 5.-6. marts tilbyder danbolig derfor at tage hjem til boligejerne i Aars, Aalestrup og omegn for at give et hurtigt indblik i udviklingen på det lokale

En salgsvurdering består af en gratis og uforpligtende gennemgang af boligen, hvor mægleren ikke kun ser på boligens stand, men også kigger på boligens muligheder i form af konkrete og effektive råd til eventuel optimering af salgsprisen. - Det er vigtigt for os at møde boligejerne, når de har tiden til det. Netop derfor tilbyder vi at komme forbi i weekenden for at give en kvalificeret vurdering af den enkeltes bolig - uanset om man går i salgstanker eller ej, siger Thomas Glerup og fortsætter: Vores vurderingsweekend henvender sig både til de boligejere, der gerne vil vide, hvad deres bolig vurderes til, ligesom tilbuddet også henvender sig til de boligejere, der går i mere konkrete salgstanker, siger han.

Fart på handlerne Initiativet med at dedikere en weekend til salgsvurderinger blev søsat sidste år, hvor hele 650 boligejere landet over bestilte en gratis salgsvurdering. Ifølge danbolig skyldes den store interesse en kombination af den lave rente, tillid til fremtiden hos boligejerne og et opsparet behov for at handle bolig. - Sidste år var vi ude ved mange boligejere, som blev positivt overrasket over, hvor meget deres bolig er steget i værdi. Det har fået flere af dem til sælge, mens andre har brugt vurderingen til at blive bedre informeret på deres fremtidige muligheder på boligmarkedet, siger Thomas Glerup. 5.-6. marts kan boligejere få en gratis og uforpligtende salgsvurdering, når danbolig holder Vurderingsweekend i Aars, Aalestrup og omegn.

JYLLANDS STORE OUTDOORMESSE

Fra venstre KFUM-spejderne Simon Stougaard, Daniel Stougaard, Jonas Hauris Hansen, Jakob Gejl og spejderleder Kasper Gejl, som netop har modtaget ”Shelty”-mærket.

Skals-spejderne er vilde med mærker

27. - 28. februar kl. 10 -16

27. - 28. februar

i Messecenter Vesthimmerland i Aars LÆS MERE PÅ MCVH.DK OG FØLG OS PÅ FACEBOOK

kl.10-16

i messecenter vesthimmerland i aars læs mere på mcvh.dk og følg os på facebook

SKALS: Hos KFUM-spejderne i Skals er spejderne vilde med at tage spejdermærker og udfordre sig selv og hinanden i naturen. Det seneste år har fire friske spejdere derfor taget mærket ”Shelty”. For at få mærket skal spejderne sove en gang hver måned i et helt år i 12 forskellige shelters. De fire spejdere, Simon Stougaard, Daniel Stougaard, Jonas Hauris Hansen og Jakob Gejl startede på mærket i november 2014 og havde sidste overnatning i november 2015.

Overnatningerne har budt på både solskin, blæsevejr, regnvejr samt frostog snevejr, men spejderne har gennemført de 12 overnatninger ved godt mod. De har netop fået overrakt deres ”Shelty” mærke af deres spejderleder Kasper Gejl. Kasper Gejl har det seneste år kontrolleret, at spejderne har sovet i 12 forskellige shelters og har selv deltaget i et par overnatninger. Shelter er betegnelsen for en fast træhytte, der giver læ for regn og vind.

Billedkunstner Anita Houvenaeghel, Hvilsom og violinist Karen Humle lader publikum komme helt tæt på den skabende proces.

Sanselighedens ukendte rejse

Et musisk atelier i lyd og farve VESTHIMMERLAND: Billedkunstner Anita Houvenaeghel og violinist Karen Humle inviterer til musikalsk atelier på Vitskøl Kloster fra 2.-5. marts. De lover en god oplevelse, hvor billeder og musik improviseres i samspil med hinanden. - I en tid, hvor vi bombarderes med informationer og påvirkninger udefra, tilbyder kunstens verden et kreativt rum, hvor menneskers indre ressourcer næres og får plads. Vores kunstneriske rejse opstår i et intuitivt, improvisatorisk samspil, hvor vi sætter fantasien og ideerne fri. Publikum kommer helt tæt på den skabende proces og får mulighed for at sanse og mærke den kraft, der ligger i tilblivelsen af musik og billeder, siger Anita Houvenaeghel. Anita Houvenaeghel er med talrige udstillinger på Himmerlands Kunstmuseum velkendt. Hun har for længst slået sit navn fast og udstillet sine værker nationalt og internationalt, bl.a. på Kunsten i Aalborg og Herning Kunstmuseum. Dertil kommer en lang række udsmykninger af kirker og offentlige bygninger, bogudgivelser med mere. Karen Humle supplerer: - Det, at vi improviserer, giver en spænding: Der er noget på spil, også for os. Vi har fokus på selve processen, ikke på et færdigt produkt. Dermed inviterer vi publikum ind i et for os meget intimt rum, og vi håber, at vores gensidige inspiration, og det at høre og se lag og strukturer opstå lige nu og her, kan smitte på den gode måde og åbne den enkelte for styrken i forståelse og dialog.

Karen Humle er en højt anerkendt violinist, som har spillet bl.a. i DR Symfoniorkester, DR Underholdningsorkester samt i Det Kongelige Kapel. Dertil kommer flere cd-udgivelser. Hun har gjort improvisationens kunst til sit varemærke og har bl.a. medvirket ved lanceringen af HKH Prins Henriks seneste digtsamling samt i projektet KulturInvest Himmerland. For at give et dybere indblik i samspillet mellem de to kunstnere får deltagerne mulighed for at stille spørgsmål og kommentere deres oplevelser i forbindelse med ugens performances. Karen Humle og Anita Houvenaeghel håber dermed at give den enkelte deltager stof til eftertanke og mulighed for selv at arbejde videre med indtrykkene. Billedkunstner Anita Houvenaeghel og violinist Karen Humle lader publikum komme helt tæt på den skabende proces under en række performances, hvor musik og billedkunst improviseres i gensidig inspiration. Karen sætter det første buestrøg an, en flygtig, høj tone efterfulgt af en dyb, vibrerende klang. Anita lader farven og strukturerne følge musikken, som nu væver sig videre - hvem følger hvem? En dramatisk turkis males med heftige strøg, musikken følger i et voldsomt ekspressivt udtryk. Stemningen skifter, og en høj, svævende, spindelvævstynd lyd forenes med en gul farveflade. Herefter følger kaligrafiske noter malet med bambusgrene, og musikken svarer i fragmentariske strofer som fra et ufuldstændigt nodeblad...


24. februar 2016

Side 13 TOPPRIS GIVES! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! RING FØRST TIL OS!

Himmerlandsavisernes

loppemarked

Tlf: 27 20 46 97 Palisanderspisestue, -bord, -stole, -skænk og –skrivebord købes.

Syv lokale aviSer for Samme priS!

Tlf: 40 73 19 97 Kenwood kødhakker AT950. Empire kaffe-/spisestel (dele). Kondicykel. 2 stk. syverstole (gerne skrammede). Tlf: 30 24 04 27

89.121 eksemplarer

HIMMERLANDS AVISERNE

Rævepelskrave med hoved, krop, hale og ben, foret, 500 kr. Tlf: 98 68 12 08

KONTANT VED INDLEVERING WAF ANNONCEN, ELLER SEND VIA E-MAIL:

Brænde. Gran. Pr. meter kr. 175. Tlf: 40 34 30 91

annonce@himmerlandsgruppen.dk

SÆLGES: Tørt miniflis til stokerfyr 160 kr/ m3, kan evt. leveres. Dobbelt radiator med indvektor, pæn, mål: 30 x 140 cm, 200 kr.

...fra kyst til kyst

Tlf: 27 11 14 99

Et parti ægte sættekasser sælges, samlet eller enkeltvis. Størrelse 55 x 81 cm, i alt 20 stk. Henv. ml. kl. 9.00-16.00. Tlf: 96 49 88 12 Flot amerikaner køle-/fryseskab, rustfri stål med 4 låger. H 180, br. 80, dyb 65 cm. Købt 15. nov. for 6.100 (fejlkøb). Priside 4.500. Tlf: 23 92 11 97

2 billetter Simono Rossi koncert i AKKC 16. april kl. 20.00, blok B. Pris kr. 1100,31 Jumbobøger stk. kr. 10,Aars

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

- en stærk løsning… KØBES: Jeg ønsker bajonetter/sabler til samlingen Tlf: 21 84 62 92

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34

HIMMERLANDS AVISERNE

1 stk. stor fodervogn i rustfri kr. 1200. 1 stk. havefræser med 5,5 hp motor. 1 stk. Nordsten såmaskine. 2 stk. marksprøjter. 2 stk. 3 led fjertandharver. 1 stk. Volvo Krabat traktor. Jern og metal købes. Tlf: 98 56 92 13

LOPPEMARKED

SCO Herrecykel sport 12 gear, ny, aldrig brugt, med cykeltaske, nypris 2600 kr., nu 1200 kr. Tagbøjler til bil, nye, 175 kr. Cykelholder til anhængertræk, 75 kr. Tlf: 22 91 34 32

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup SENEST kl. 9.00 9.00 senest fredag fredag kl.

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Telefon: Afsenders navn og adresse:

- PRISER: INDEN DU SE EKSEMPLER: LAVER DIN ANNONCE!

50

kr.

150

kr.

FOR ALMINDELIG FOR LOPPEHvad KAN loppemarkedet bruges til?MED LOPPEANNONCE ANNONCE Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der MED OP TIL BILLEDE OG kan OP annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af 20 ORD. TIL 20 ORD. næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Tlf: 51 16 00 30

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

SE HER!

OG OVERFØR BETALINGEN VIA SWIPP

TLF. 24 61 42 73

Indbo & Dødsbo Effekter Købes - især mindre Møbler, Brugs Ting & Køkken Sager har interesse. pia@leensbak.dk Tlf: 21 70 01 14

BETALING:

Hø i minibig sælges af god kvalitet. 265 stk. Affaldstræ sælges. MF 525, 12 fod mejetærsker 9.500 kr. Tlf: 20 71 21 36

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncerEjendomme, sommerhuse, grunde, biler, Floting gl. af: sofa, pænt grønt beog landbrugsmasktrækcampingvogne, og mahognitræ.motorcykler L; 190 cm.iner, Pris; herunder 1.200 kr. Gipsbuste også traktorer. (Disse ting henaf Kong d.10. H: 24 visesChristian til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, cm.MOTORSIDER Pris:1.000 kr. og LANDBRUGSSIDER eller evt. Tlf: XXKØB XX XXOG XX SALG). - Du kan IKKE til rubrikken indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

100

kr.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Hvor stor må annoncen være? Tlf: XX XX XX XX

Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første FOR LOPPEord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« ANNONCE regnes hver forOM et ord og skal derfor tælles med. F. EKS.om LOPPE- Uanset et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller detMED for et ord. Har du flere effekter til MARKED salg, end en annonce ANGIVELSE AF kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telBiler, motorcykler, TID OG STED. efonnr. under hver annonce.

campingvogne og traktorer Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce forhenvises hver indrykning. til Annoncen betales KONTANT ved indleveringen avisens øvrige Stort loppemarked i laden på eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i Hverrestruplund, frimærker. - Eveldrupvej Husk: Breve sendt med postvæsenet annonce-pladser 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips må IKKE indeholde kontanter!

til møbler, design, retro, teak. Lørdag og søndag 10-16 Hvor bliver annoncen Tlf: XX XX XX XX

indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

SE HER!

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

- INDEN DU Vær opmærksom LAVER DINpå, at der kan ANNONCE! være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem. Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, bringes her i CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE-RUBRIKKER. førstkommende Hvor stor må annoncen være?


Side 14

24. februar 2016

UGENS TV

24. februar - 1. marts 2016 Strømer på stregen Fredag kl. 23.40 Amerikansk thriller fra 1984 med bl.a. Clint Eastwood og Geneviève Bujold Politimanden Wes Block står over for sit livs mest makabre sag, da en kvindemorder slår til i New Orleans. Alle ofrene dør under bizarre

Torsdag kl. 20.30: “Ikke Okay”

omstændigheder, og de færdes alle i det natklubmiljø, som Wes har bevæget sig i, efter han er blevet skilt. Wes kan ikke længere forklare sine to små piger, hvad han foretager sig om natten, når han burde have fri fra arbejde.

Lewis: Intelligent design

Torsdag kl. 22.45: “Natholdet”

Lørdag kl. 21.00 Engelsk krimi fra 2013 med bl.a. Kevin Whately og Laurence Fox Richard Seager, professor i biokemi, findes død under sin gamle Jaguar. Dagen før blev han løsladt efter en fængselsdom for hasarderet

kørsel, der kostede en ung kvinde livet. Naturligt nok vender Lewis og Hathaway søgelyset mod den unge kvindes søster. Men også Seagers kolleger på universitetet må finde sig i duoens nysgerrige spørgsmål.

Lørdag kl. 20.00: “Cirkusrevyen 2014” Oplev bl.a. Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard i Cirkusrevyen på Bakken.

Talenttyven Fredag kl. 21.50: “A-Team” Fire benhårde, bindegale elitesoldater bliver hængt op på en forbrydelse, de ikke har begået.

Fredag kl. 20.00 Dansk komedie fra 2012 med bl.a. Casper Crump og Mille Lehfeldt Sangeren Mark får sig noget af et chok, da hans kæreste Laura får målt sit talent som langt større end hans. Det bevirker, at Laura

får masser af selvtillid, og med troen på sig selv følger succes på jobbet samt en ualmindeligt begejstret chef. Marks karriere derimod fortsætter hastigt mod afgrunden, og i desperation sætter han sig for at stjæle Lauras evner.

Lørdag kl. 20.00: “Danmark har talent” Vi tager hul på den sidste semifinale med fænomenale optrædener.

Pi’s liv

UGENS TV

Fredag kl. 21.35: “James Bond: The Man with the Golden Gun” Bond må op imod verdens dygtigste lejemorder, Scaramanga. ONSDAG DR1 05.10 DR-Friland 05.35 Dyrehospitalet 06.05 Formiddagsprogrammer 09.25 Downton Abbey 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.30 Fader Brown. 2 afsnit 17.00 Downton Abbey 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Skattejægerne 20.30 Godsejerne 21.00 Far, mor og børn 21.30 Nyhedsblok 22.30 Mord i Skærgården: Inderst inde 23.15 Mord med dr. Blake 00.10 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Sundhedsmagasinet 11.25 Kina om Kina. 2 afsnit 12.25 Et liv på kanten 13.10 Jimmys helte. 2 afsnit 15.10 Verdens bedste restauranter 16.10 Jamies mad på 15 minutter. 2 afsnit 17.00 DR2 Dagen 18.30 Nak & Æd - en råge 19.00 Den fabelagtige historie om lort 20.00 De sexdømte i Los Angeles 21.00 Velkommen til Ängelby 22.30 Deadline 23.05 Historien om FIFA 00.40 Lægen flytter ind 01.25 Sandheden om LSD 02.15 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.45 Stjernerne på slottet 13.35 Fantastiske fund 14.15 Krejlerkongen 14.50 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.50 CPH Lufthavnen. Dansk reportageserie 16.25 Natholdet 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Nybyggerne 20.50 Blændende boliger 21.25 Razzia 22.00 Nyhedsblok 22.45 Natholdet 23.20 Top 20 Funniest 00.10 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.10 Cold Case. 2 afsnit 02.45 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 05.20 DR-Friland 05.45 Dyrehospitalet 06.15 Formiddagsprogrammer 09.40 Downton Abbey 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.30 Fader Brown. 2 afsnit 17.00 Downton Abbey 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Bonderøven 20.30 Ikke Okay 21.00 Kontant 21.30 Nyhedsblok med Langt fra Borgen 22.30 Kriminalkommissær Barnaby 00.10 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Penge 11.25 Kina om Kina. 2 afsnit 12.25 Iran - A-bombe for en hver pris 13.20 Eftermiddagsprogrammer 17.00 DR2 Dagen 18.30 Nak & Æd - krebs 19.00 Sandheden om motion 20.00 Debatten 21.00 Omringet af Taleban 21.30 Felix og vagabonden 22.00 Fra paraplysælger til milliardær 22.30 Deadline 23.00 Adam Holm - Tilbage til Damaskus 23.45 Skeletterne i SKAT 00.15 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.45 Stjernerne på slottet 13.35 Fantastiske fund 14.15 Krejlerkongen 14.50 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.50 CPH Lufthavnen 16.25 Natholdet 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Til døden os skiller 20.50 Station 2: Fra kærlighed til had 21.40 Station 2: Fanget på overvågning 22.00 Nyhedsblok 22.45 Natholdet 23.20 Top 20 Funniest 00.10 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.10 Natfjernsyn

UGENS TV

Lørdag kl. 21.55 Amerikansk eventyrfilm fra 2012 med bl.a. Suraj Sharma og Irrfan Khan Et fragtskib med alle dyrene fra en zoologisk have på vej fra Indien til Canada synker under en gigantisk storm,

FREDAG DR1 05.20 DR-Friland 05.45 Dyrehospitalet 06.15 Formiddagsprogrammer 09.40 Downton Abbey 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Antikduellen 12.25 Eftermiddagsprogrammer 15.10 Fader Brown. 2 afsnit 16.40 Downton Abbey 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok 19.00 Disney sjov 20.00 X Factor 21.00 Nyhedsblok 21.25 X Factor Afgørelsen 21.50 A-Team. Amerikansk actionfilm fra 2010 23.40 Strømer på stregen. Amerikansk thriller fra 1984 01.30 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Langt fra Borgen 11.25 Kina om Kina. 2 afsnit 12.25 Brydning i Dakar 13.20 Jimmys helte. 2 afsnit 15.20 Jamies mad på 15 minutter. 4 afsnit 17.00 DR2 Dagen 18.30 Indefra med Anders Agger 19.15 Lægen flytter ind 20.00 Kapringen. Dansk spillefilm 21.40 24 timer vi aldrig glemmer 22.30 Deadline 23.00 JERSILD minus SPIN 23.50 The Whistleblower. Canadisk-tysk autentisk thriller fra 2010 01.35 60 Minutes 02.20 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.45 Stjernerne på slottet 13.35 Fantastiske fund 14.15 Hvem bor hvor? 14.50 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.50 CPH Lufthavnen 16.25 Natholdet 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Talenttyven. Dansk komedie 21.35 James Bond: The Man with the Golden Gun. Amerikansk/britisk action-thriller 23.40 Dame, konge, es, spion. Britisk thriller 01.50 London Boulevard. Engelsk krimi-drama 03.35 Natfjernsyn

og de eneste overlevende er den indiske dreng Pi og en bengalsk tiger. De må nu klare sig sammen på en lille redningsbåd midt i Stillehavet. Vil det lykkes dem at overleve?

LØRDAG DR1 05.10 DR Friland 05.40 Naturtid 06.40 Formiddagsprogrammer 09.00 Dovendyr på asyl 09.50 Downton Abbey 10.55 OBS 11.00 Hajerne ved koralrevet 11.55 Sidste appel 13.20 Ikke Okay 13.50 Maria Lang: Farlige drømme 15.20 Halløj i klostret 17.00 X Factor 18.00 X Factor Afgørelsen 18.30 Nyhedsblok 19.05 Elefanternes hemmelige liv 20.00 Cirkusrevyen 2014 21.00 Lewis: Intelligent design 22.30 Mordene i Brokenwood 00.00 Tequila Sunrise 01.50 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 Morgen 09.00 Tidens Tegn 09.55 Kulinariske globetrottere. 2 afsnit 11.40 På sporet af kaffen med Simon Reeve 12.30 Tom Hardys krig mod krybskytterne. 2 afsnit 14.00 DR2 Tema: Sydamerikas utæmmelige natur 16.30 Måske uskyldig 18.30 24 timer vi aldrig glemmer 19.20 Kold krig 20.00 DR2 Tema: Panik 22.30 Deadline 23.00 Debatten 00.05 Fly 8969 er kapret. Fransk autentisk actiondrama 01.30 Natfjernsyn

TV2 07.00 Nyhederne og Vejret 08.00 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.35 Eftermiddagsprogrammer 14.05 Avatar 16.50 SuperMatchen: Studiet 17.05 SuperMatchen: Nordsjælland-Skanderborg (m) 17.54 Regionale nyheder 17.55 SuperMatchen: Nordsjælland-Skanderborg (m) 19.00 Nyhedsblok 19.45 SportsCenter 20.00 Danmark har talent 21.10 Natholdet om lørdagen 21.25 Danmark har talent - afgørelsen 21.55 Pi’s liv 00.05 Up In the Air 01.55 And then Came Love 03.35 Natfjernsyn

24. februar - 1. marts 2016 Søndag kl. 20.00: ”Bedrag”

SØNDAG DR1 05.10 DR-Friland 05.40 Naturtid 06.40 Husdrømme 07.40 Formiddagsprogrammer 10.25 Livet i trætoppen 11.15 Far, mor og børn 11.45 Made in Denmark 12.30 Godsejerne 13.00 Bonderøven 13.30 Eftermiddagsprogrammer 16.55 HåndboldSøndag: Buducnost-FC Midtjylland (k) 18.30 Nyhedsblok 19.05 Elefanternes konge 20.00 Bedrag 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Maria Lang: Mordet på landsbykirkegården 23.40 Bullhead 01.40 Natfjernsyn

DR2

Søndag kl. 21.00: ”12 Years a Slave”

MANDAG DR1 05.25 DR-Friland 05.50 Dyrehospitalet 06.20 Formiddagsprogrammer 09.45 Kystvagten 10.25 OBS 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.30 Fader Brown. 2 afsnit 17.00 Downton Abbey 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Kender Du Typen? 20.45 En vej - to verdener 21.30 Nyhedsblok med Horisont 22.30 Kriminalinspektør Banks: Et spor af ild. Engelsk krimi 00.00 Natfjernsyn

DR2

07.30 Nyheder fra Grønland 08.00 DR2 Morgen 09.00 Team Bachstad i Sydamerika. 2 afsnit 10.00 Vi ses hos Clement. 2 afsnit 12.00 Hugh i Norge 12.45 Eftermiddagsprogrammer 16.45 Dirty Harry vender tilbage 18.35 60 Minutes 19.25 HåndboldSøndag: RheinNeckar Löwen-KIF Kolding København (m) 21.30 Vi ses hos Clement 22.30 Deadline 23.00 Omringet af Taleban 23.35 JERSILD minus SPIN 00.20 Adam Holm - Tilbage til Damaskus 01.05 Natfjernsyn

TV2

07.00 DR2 Morgen 11.00 Kontant 11.30 Kina om Kina. 2 afsnit 12.30 Jimmys helte. 2 afsnit 14.30 Paul Merton i Europa 15.20 Jamies mad på 15 minutter. 4 afsnit 17.00 DR2 Dagen 18.30 Nak & Æd - en kanin 19.00 Palme 19.55 Junkfoodbørn - hvem har skylden? 20.45 Lægen flytter ind 21.30 Danskerne i Sydafrika? 22.00 Skeletterne i SKAT 22.30 Deadline 23.00 Vi ses hos Clement 00.00 Dokumania 01.25 Natfjernsyn

TV2

07.00 Nyhederne og Vejret 08.00 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.10 Badehotellet - et kig bag kulissen 12.55 Nybyggerne 13.40 Big Fish 15.50 Pi’s liv 18.00 Nyheddblok 18.25 Go’ appetit 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem vil være millionær? 21.00 12 Years a Slave. 23.15 Oscar 2016: Og de nominerede er... 00.00 Nyhederne 00.05 Oscar 2016: Den røde løber, direkte 02.30 Oscar 2016: Prisuddeling - direkte

06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Stjernerne på slottet 13.35 Fantastiske fund 14.20 Krejlerkongen 14.55 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.50 CPH Lufthavnen. Dansk reportageserie 16.25 Razzia 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Stjernerne på slottet 20.50 Bedre skilt end aldrig 21.25 Den første date - helt privat 22.00 Nyhedsblok 22.45 Trump - provokatør eller præsident 23.15 Natholdet 23.50 Top 20 Funniest 00.40 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 05.25 DR Friland 05.50 Dyrehospitalet 06.20 Formiddagsprogrammer 09.45 Downton Abbey 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.30 Fader Brown. 2 afsnit 17.00 Downton Abbey 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Hammerslag 20.45 Made in Denmark 21.30 Nyhedsblok med Sundhedsmagasinet 22.30 Beck: Hævnens pris 00.00 Til undsætning 00.45 I farezonen 01.35 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Horisont 11.25 Kina om Kina. Fransk dokumentarserie. 2 afsnit 12.30 DR2 Live: Folketingets spørgetime 15.15 Paul Merton i Europa 16.00 Storrygeren - det oser af laks 16.30 AnneMad i Spanien 17.00 DR2 Dagen 18.30 Nak & Æd - en gås 19.00 Palme. Svensk dokumentarserie fra 2012 21.30 Donald Trumps vilde valgkamp. Britisk dokumentar 22.30 Deadline 00.30 60 Minutes 01.15 Deadline Nat

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Stjernerne på slottet 13.35 Fantastiske fund 14.20 Krejlerkongen 14.55 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.50 CPH Lufthavnen. Dansk reportageserie 16.25 Natholdet 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Kurs mod fjerne kyster 20.50 Se dagspressen 22.00 Nyhedsblok 22.45 Natholdet 23.20 Top 20 Funniest 00.10 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.05 White Collar. 2 afsnit 02.45 Blue Bloods. 2 afsnit 04.20 Natfjernsyn

24. februar - 1. marts 2016


24. februar 2016

Side 15

Fastelavn i Østerbølle ØSTERBØLLE: Traditionen i Østerbølle med at fejre fastelavn lidt senere end andre er populært. Endnu engang var tøndeslagningen en succes, idet klubhuset på Østerbølle Stadion var fyldt til randen af både voksne og børn. Det begyndte i kirken fredag eftermiddag, hvor børnene malede tønder og klippede og pyntede kirken. Om søndagen indledtes med en kort gudstjeneste i kirken, hvorefter alle gik til klubhuset for at slå katten af tønden. Blandt de mindre børn var det Lukas og Anders, der blev henholdsvis kattekonge og kattedronning. Blandt de større børn var det Peter Weihrauch, der blev kattekonge og Mads Baandrup, der blev kattedronning. Præmie for bedste udklædning gik til Freja Sørensen.

Find din fagmand

SIMESTED

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv

EL-SERVICE

A p S

98 54 81 15

Salg og reparation af hvidevarer

Service og salg af hårde hvidevarer

Gert Jensen

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

MURERFIRMAET

Martin Christensen ApS

Vi udfører alle former for gas- og oliefyrservice - også industri

Salg af gas- oliekedler, olietanke, jordvarme, solvarme og solceller

Himmerlands Gas-Olie & VVS Teknik ApS Markvænget 24

Tlf. 98 62 41 90 - Vi sparer dig for en del!

Vi er servicepartnere for www.himmerlands-gas-olie.dk

TONNYS VVS A/S

Frands Trangbæk E LIG

Kontor og værksted:

• • • • • •

Træpiller Briketter Bark Flis Spagnum til haven Grå og sort granit

• • • • • •

Ærtesten Nødder Stabilgrus Støbemix Sand Muldjord

Kan afhentes på pladsen eller leveres med grab Husk:

Tlf: 98 64 82 88 • Mobil: 40 63 83 88 • E-Mail: frands@frands-trangbaek.dk

Find DIN fagmand

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

Tlf. 86 69 18 38 Vi er medlem af: Varmepumpeprdningen

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation • Solceller • Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik Mail: tonny@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk

Tlf. 28 19 81 77

:

NU

Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester MØLDRUP • SKALS

Toftegaardsvej 23 • 9620 Aalestrup JORD - BETON OG MURERARBEJDE

Gulve Gardiner •

Solafskærmning Gardiner Tæpper Vinyler Vinyler til badeværelser Ring til Karen eller Kristian Tlf. 98 63 11 27 ell. 20 12 84 48

Quick-Guide - til din lokale fagmand

Elektriker:

Simested El-Service 98 54 81 15 En lys idè/Bojsen El 98 64 13 00/40 59 80 80

Entreprenørfirma:

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS 98 64 82 36

Gas/Oliefyrsservice:

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

Himmerlands Gas & Olieteknik 98 62 41 90

Gulve og Gardiner:

KJ Gulve og Gardiner 98 63 11 27/20 12 84 48

Hus og Have:

Frands Trangbæk 98 64 82 88 / 40 63 83 88

Murer/Entreprenører:

Murerfirmaet Martin Christensen ApS 28 19 81 77 Ejnar Nielsen A/S 86 69 17 04

Tryksager: MØLDRUP VVS A/S

MØLDRUP VVS A/S

Aut. GAS- og VANDMESTER Mogens Kastrup Nielsen GAS- og VANDMESTER Dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

VVS:

Møldrup VVS A/S 86 69 20 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38


Side 16

24. februar 2016

Dilettanten i Hvilsom får egen støtteforening Ny forening skal værne om en god tradition HVILSOM: I Hvilsom Kulturhus er der igen i år fuld gang i forberedelserne til årets dilettantforestilling i marts. En tradition som borgerne i Hvilsom og omegn stædigt holder fast i, trods tidernes skiften, ja faktisk så stædigt, at der i år er oprettet en forening, der skal bevare og støtte dilettanten og andre tiltag på de skrå brædder. - Vi har oprettet en forening for at værne om den kulturelle værdi, den årlige dilettant har her i lokalsamfundet som et samlingspunkt for alle aldre. Vi har gennem alle årene nydt en stor

opbakning til vores forestillinger og håber at kunne stå stærkere som en selvstændig forening, siger formanden Finn Kragelund Madsen, som selv har deltaget som amatørskuespiller i over 10 år. Der er ingen tvivl om, at de glade amatører har det sjovt undervejs. Det vil enhver kunne opleve, hvis de slår et slag forbi på en øveaften, men klimakset er selvfølgelig de to forestillinger den første weekend i marts, hvor replikkerne skal sidde lige i skabet - ellers må man jo selv finde på nogen i en fart. Og som tilskuer får

man fornøjelsen af at se de lokale i uvante roller og andre karakterer end i dagligdagen. Det er altid god underholdning. Af nye medvirkende kan nævnes Bjarke Andersen, Erik Arkesteijn, Bente Carlsson og Inge Klitgaard, imens Hans Jørgensen, Finn Madsen, Aaltje Hingstman, Peter Bak, Henrik Nielsen, Ejla Nielsen, Heidi Sørensen og Jens Erland Jensen har været med før. Gitte Tougaard er igen i år instruktør, Klaus Brøndum lydmand og Dorthe Thrysøe er sufflør.

Også i år vil pigerne fra ”Marie Louise” sælge tulipaner til et godt formål. (Arkivfoto)

”Marie Louise” i Aalestrup støtter misbrugskampagne Af Hanne Monrad AALESTRUP: Lions Club, Aalestrup ”Marie Louise” har igennem nogle år støttet projektet ”Med Lions - mod misbrug” Kampagnen går helt tilbage til 1995, men er stadig lige aktuel og den vil vi stadig meget gerne støtte, siger Maja Nielsen fra ”Marie Louise”. Kampagnens formål er, at få unge mennesker til at tage klar stilling til misbrug - at sige NEJ. Lions Club ”Marie

Louise” vil også i år deltage aktivt i kampagnen. Det går de som mange år før, ved at sælge forårsblomster og derved skabe et overskud, som skal gå til det gode formål. I denne uge vil butikker og virksomheder blive kontaktet af medlemmerne fra ”Marie Louise” med tilbud om at købe en buket blomster, i år flotte tulipaner, til 100 kr. Køberen får ikke blot en smuk buket, men får også mulighed for at vise, at man støtter ”Med Lions

- mod misbrug” kampagnen. Det pointeres, at overskuddet fra salget af buketterne, som ved enhver anden Lions aktivitet, ubeskåret går til humanitært arbejde - i dette tilfælde altså, forebyggende arbejde mod misbrug i den tidligere Aalestrup Kommune. Pigerne i Lions Club ”Marie Louise” håber, at rigtig mange vil være velvillige til at støtte, når salget går i gang i denne uge.

Dilettantforestillingen i Hvilsom har fået sin egen støtteforening. Årets forestillinger løber af stablen i marts.

AFFALDS-INFO:

ErhvervsAFFALD? Miljøstyrelsen har bestemt at behandling af genanvendelig affald skal liberaliseres. Det betyder, at det fremover er private aktører, som varetager den form for renovation ved erhverv. Samtidig har Vesthimmerlands kommune lavet et nyt, fremsynet affaldsdirektiv, som åbner op for, at private vognmænd/skraldemænd må hente dagrenovation og forbrændingsegnet erhvervsaffald.

En stor del af kommunens skraldemænd er allerede klar til den udfordring! Til genanvendeligt affald hører blandt andet: Have- og parkaffald, beton, jord, glas/flasker, rockwool, pap og papir, alle former for plast og meget mere. For yderligere information kontakt en af nedenstående aktører/ skraldemænd.

Simested Vognmandsforretning Farsø Vognmandsforretning Vogngården v/ Martin Grandfeld Per Brændstrup Aars Vognmandsforretning

De Glade Amatører står for den musikalske underholdning, når Borger- og Håndværkerforeningen i Ulbjerg 11. marts holder sang- og musikaften i byens nyrestaurerede forsamlingshus. Overskuddet fra aftenen går til vedligeholdelse af byens hjertestarter og til afholdelse af førstehjælpskurser.

Musik og sang af hjertens lyst i Ulbjerg ULBJERG: Når Borger- og Håndværkerforeningen i Ulbjerg 11. marts slår dørene op til en musik- og sangaften i det nyrestaurerede Ulbjerg Forsamlingshus, er det ottende gang, foreningen står bag et sådant arrangement. Det er det lokale orkester, De Glade Amatører,

som står for musikken, og overskuddet fra aftenen går til et særdeles godt formål pengene går nemlig til vedligeholdelse af byens hjertestarter og til afholdelse af førstehjælpskurser. Aftenen byder i øvrigt på spisning, amerikansk lotteri med mange gode gevin-

ster og kaffe- og kagebord. - Det er jo en vigtig sag, vi samler penge ind til, så vi håber, rigtig mange igen vil møde op til en dejlig aften og støtte det gode formål, siger Heidi Plougmand Pedersen, der er formand for Borger- og Håndværkerforeningen.

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 8 - 2016  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 8 - 2016  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk
Advertisement