Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 30 · 109. årg. Onsdag, den 22. juli 2015

G L A S D U E P M Æ K 0 .0 3 1 l k /7 3 2 . d g Fra Torsda

, r e k s a t , j ø t e r r e h / e m a D o k s g o r e k smyk (Gælder ikke nye efterårs/nedsatte varer)

Outletafd: Frit valg pr. del:

-50%

100 kr.

HUSK: Lang lørdag d. 25/7 Åbent til kl. 16.00 åbningstider: TirsDAG - FREDAG: 13.00 - 17.30 LØRDAG: 9.30 - 13.00

Find os på Facebook BOUTIQUE UNIQUE MØLDRUP

Nørregade 22K • 9632 Møldrup • Tlf. 86 69 22 35

SOMMERUDSALG Tors-fre-lør:

HOS FLUGGER FARVER MØLDRUP

-25% på alle varer Gælder ikke tilbudsvarer

MALERFIRMAET C. QUORNING Nørregade 22 K, 9632 Møldrup Tlf. 86 69 22 35 Åbent tirs-fre 10.00 - 17.30, lør 9.30 -13.00


Side 2

22. juli 2015 I områder med etageboliger og rækkehuse, som ikke har plads til tre containere til hver husstand, vil der i stedet blive opstillet centralt placerede affaldsøer, hvor man kan aflevere papir, pap, glas, metal og hård plastik. Det samme gælder for sommerhusområder, hvor der også fremover bliver mulighed for at aflevere papir, pap, glas, metal og hård plastik i centralt placerede affaldsøer. Niels Krebs Hansen op-

lyser, at storskraldsordningen fortsætter. Som noget nyt vil storskrald fremover medtage tekstil og plastfolie til genanvendelse. Desuden vil alle husstande få udleveret en miljøkasse til indsamling af farligt affald. Miljøkassen stilles ud til storskrald, og når den er fuld byttes den til en tom.

Det koster penge Ændringerne koster penge. Borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil kunne

forvente en stigning i renovationsgebyret på omkring 160 kr. pr. år i forbindelse med den nye ordning. I løbet af efteråret 2015 vil kommunen og I/S Renovest informere borgerne yderligere om den nye ordning, herunder hvornår containerne udleveres, hvornår affaldsøer etableres, og hvornår selve ordningen præcis træder i kraft.

Skraldestativ og papircontainer bliver fra årsskiftet erstattet af tre affaldscontainere med sorteringsmuligheder til hver husstand i Vesthimmerlands Kommune.

Vesthimmerlands Kommune:

Fra nytår skal alle husstande have tre affaldscontainere Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Fra nytår sker der store ændringer på affaldsindsamlingsrådet i Vesthimmerlands Kommune. Byrådet har vedtaget en ny ressourceplan og den medfører, at alle husstande fra årsskiftet skal have tre affaldscontainere og at der skal arbejdes for at indsamle mere affald til genanvendelse. Målet er, at 50 pct. af affaldet fra husstandene skal indsamles til genanvendelse inden 2022. Ændringerne sker som følge af regeringens ressourceplan. Regeringen ønsker, at affald betragtes som en ressource, der kan handles med, og som i mange tilfælde kan indgå i produktionen af nye produkter. I Vesthimmerland oplever man det allerede, idet affald er en vigtig energikilde til fjernvarme. Det er imidlertid billigere at genanvende affald fremfor at brænde det. Vesthimmerlands Kommune indsamler i dag kun 29 procent affald til genanvendelse: - Vi ved af erfaring, at det er i skraldespanden, at af-

Niels Krebs Hansen: - Målet er, at øge mænden af affald til genanvendelse til 50 procent.

faldet til genanvendelse skal findes. Så derfor gør vi det nu nemt for borgerne at komme af med det sorterede affald, lige ved siden af skraldespanden, siger formand for byrådets udvalg for teknik- og miljø, Niels Krebs Hansen. Derfor vil alle husstande i kommunen fra årsskiftet få udleveret tre nye affaldscontainere i stedet for de to hver husstand har i dag. Den ene container skal bruges til dagrenovation og de to øvrige til papir, pap, glas, metal og hård plastik .- De udleverede containere

POLITIRapporten for Aalestrup

Tre indbrud i Aalestrup AALESTRUP: En indbrudsbølge hærger i øjeblikket Vesthimmerland, og selv om Aalestrup ikke har været helt så hårdt ramt som nogle andre byer, kom tre husejere dog hjem til en trist overraskelse i sidste uge. I tidsrummet fra lørdag klokken 14.30 til søndag klokken 13.30 gik det ud over en villa på Elmevej, hvor et vindue var brudt op med et koben, hvorefter der var forsvundet primært smykker fra huset.

I tidsrummet fra torsdag til søndag blev samme indbrudsteknik benyttet på et hus på Hasselvej, men her blev det ikke umiddelbart konstateret, at noget var forsvundet. Natten mellem lørdag og søndag var det så en villa på samme vej, der havde ubudne gæster. Her blev et soveværelsesvindue brudt op, hvorefter huset blev gennemrodet. Der er endnu ikke overblik over, hvor meget der er forsvundet fra adressen.

er delt i to. På den måde får vi plads til hele fem forskellige affaldstyper. De to-delte containere bliver tømt af lastbiler med to kamre, så affaldet ikke på noget tidspunkt blandes mellem borgeren og modtageren, siger Niels Krebs Hansen. Hvad sker der med de to gamle containere? - Den gamle papircontainer bliver indsamlet og genanvendt, mens den gamle dagrenovationscontainer er borgerens egen. Den kan borgeren bruge til f.eks. opsamling af haveaffald eller andre ting, fortsætter udvalgsformanden.

14 dages tømning Samtidig med indførelsen af den nye indsamlingsordning, vil dagrenovationscontaineren fremover kun blive tømt hver 14. dag. - Vi skulle jo gerne flytte en masse affald fra skraldespanden og til de nye containere med papir, pap, glas, metal og hård plastik. Derfor tror vi på, at vi kan nøjes med at tømme skraldespanden hver 14. dag fremover, siger Niels Krebs Hansen og nævner, at det også er besluttet, at indføre en rabatordning til de borgere som vil stille deres container frem til skel på tømningsdagen, eller som ønsker at lave en fast plads til containeren ved skel. Disse borgere får en rabat i deres renovationsgebyr, da det vil spare skraldemanden både tid og skridt ved hver tømning. Men Niels Krebs Hansen understreger, at det er helt frivilligt om man ønsker at benytte sig af denne ordning.

Borgmester Knud Kristensen tager med høstfolkene på arbejde i Vesterbølle. (Arkivfoto)

Vesterbølle bliver igen levende landsby i august af Hanne Monrad VESTERBØLLE: Hvis man gerne vil opleve høstdage og landsbylivet som det foregik i rigtig gamle dage, skal man tage en tur til Vesterbølle, i weekenden, lørdag, 1. eller søndag, 2. august Foreningen Levendegørelse af Landsbykulturen i Vesthimmerland og Vesterbølle Sogns Beboerforening er arrangører og åbner igen for en weekend på ny byen for alle interesserede. Og der er lagt et omfattende program for arrangementet. Gamle håndværkere demonstrerer deres kunnen. Det er bl. a. rebslageren, bødkeren, billedskæreren, knipledamerne, smeden, pilefletterne, kurvefletterne, trædrejeren og mange, mange flere. Traditionen tro vil der blive gammeldaws høst i rollespilsform. Her svinger herremanden og ridefogeden pisken over fæstebønderne. Den fordrukne bonde kommer på ”træhesten” og endnu engang bliver

KLIP FOR HELE FAMILIEN Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

LUKKET 9-17 9-18 8-12

Ferielukket uge 29+30

v/Heidi Bygvraa Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64 Mette

Pernille

der født børn i Vesterbølle i denne weekend, endda både lørdag og søndag. Det er borgmester Knud Kristensen, der officielt åbner høstdagen, og det sker fra den gamle gård, Tolshøj 4, inden folkene og herremanden tager i marken for at høste. Borgmesteren deltager selv som bonde på lige fod med alle de andre bønder, der skal slide hårdt i det, hvis de ikke vil have pisk fra ridefogedens hånd. Anne Jensen, som er slægtsforsker, var med for første gang sidste år. Hun vil også dukke op i år, hvor hun vil være behjælpelig med at hjælpe folk i gang med slægtsforskning og give gode råd til at komme i gang. Der er selvfølgelig også gang i den gamle skole, hvor eleverne bliver undervist af den noget ”stramtandede” lærerinde. Der bruges tavler og kridt og det skorter ikke på irettesættelser, hvis man ikke kan sine ting.

Flere nye aktiviteter Selvom mange af aktiviteterne er de gode gamle, som alle gæster ser frem til, er der også hvert år nogle nye. Den gamle købmandsbutik genopstår på Hougården, hvor man kan se en gammel butik fra en svunden tid. Der vil være mulighed for at købe gammeldags bolsjer i papirs kræmmerhuse. På Hougården vil Anna også i år have gang i det gamle brændekomfur og uddele smagsprøver på sit bagværk. I en af stuerne vil der køre en film som Karl Nielsen fik indspillet

om høsten i gamle dage. I hestestalden vil der være udstilling med plancher om historier om ejendommen på Sognevejen og ”Præstemarken”, Tolshøj 37 -67. For børnene vil der på Hougården være lysestøbning og pandekagebagning, Som sidste år vil der også i år være plancher ved de gamle huse igennem byen, der fortæller om husets historie og beboere gennem tiden. Også gamle skole og konfirmationsbilleder vil blive udstillet, tillige med en stor udstilling af familiebilleder. Sonja Feldt fra Gedsted Kunstnergruppe vil være i landsbyen for at vise, hvordan en landskabsmaler arbejder med sine billeder Om søndagen bliver der gudstjeneste på gammeldags facon og kirken vil begge dage være åben for et besøg, som man skal unde sig selv. Kirkens indretning er speciel, idet den har hørt under herregården Lerkenfeld med speciel plads til herremanden og hans familie.

I Vesterbølle kan man opleve de gamle håndværk.


22. juli 2015

Side 3 himmerlands Museum, som også har bistået med billedmateriale som er tilgængeligt via QR-koderne. Projektet er kommet i stand i et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i Aalestrup, Aars, Farsø og Løgstør, Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune. Kommunen finansierer formidlingsprojektet. For at skabe størst mulig opmærksomhed omkring nyskabelsen planlægges en indvielse i august eller september i hver af de fire byer.

Borgergade, Jernbanegade og Knabergaarden i Aalestrup har fået nye skilte med forklarende tekster om navnet. Her ses skiltet i Borgergade, som tidligere hed Østergade, og som oprindelig var en del af landevejen der forbandt Hobro med Gedsted.

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

M E D D E L E L S E R

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

Gadeskilte i Aalestrup med forklarende tekst Og via QRkoder kan man få meget mere at vide om historien

som i sin tid var med til at sætte Farsø på landkortet. - Man kan blive rigtig meget klogere på kulturarvshistorierne i de fire byer. De nye skilte bliver sat op i en højde, så personer i alle aldre kan affotografere QR-koderne, siger udviklingskonsulent Carsten Christensen, som er en af tovholderne i projektet. Alle historier er verificerede af sagkyndige på Vest-

Af Thorkil Christensen AALESTRUP: For et år siden bebudede Vesthimmerlands Kommune, at man ville forsyne udvalgte gadeskilte i kommunen med forklaringer om historien bag navnene. Gode ting tager som bekendt tid, men nu er opsætningen af omkring 30 historiske gadeskilte i Aalestrup, Aars, Løgstør og Farsø i fuld gang. I Aalestrup drejer det sig om gaderne Jernbanegade, Knabergaarden og Borgergade. Skiltene og de forklarende tekster er interessante og oplysende for både turister og fastboende, for ikke alle tænker over, at f. eks. Borgergade og Vestergade i Aalestrup følger den forhenværende landevej, der forbandt Hobro med Gedsted. Mange har også glemt, at Borgergade indtil 1970 hed Østergade. Skiltet om Jernbanegade fortæller om Aalestrups storhedstid efter jernbanen kom til byen i 1893. Forklaringerne får man nu på et gadeskilt, som er lidt højere end standardskiltene og som er forsynet med en såkaldt QR-kode, så man med sin mobiltelefon kan gå ind og få en endnu mere uddybende forklaring på navnet. De nye skilte er også flere steder placeret lidt alternativt sammenlignet med den almindelige gadeskiltning, som kommunens folk ikke har ændret på. Med den nye skiltning kan man blive klogere på, hvilken betydning Kimbrerne fra Nordeuropa havde for Aars i det 2. århundrede før Kristi fødsel, eller hvad Kongekajen og Kongeskibet Dannebrog havde for Løgstør. Skiltene fortæller også historien om

Knabernes betydning for Aalestrup, og om de meget driftige forretningsfolk,

Hotel Simested Kro

15 kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

Onsdag den 22. Juli kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

Søndag den 26. Juli kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

Torsdag den 23. Juli kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

Mandag den 27. Juli kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

Fredag den 24. Juli kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 15.30-19.00 Friplejehjemmet Hesselvang: Åbent hus

Tirsdag den 28. Juli kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent Onsdag den 29. Juli kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

Lørdag den 25. Juli kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent

Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen

SOMMERUDSALG Havetraktorer

Tilbud fra restaurationen

Søndag - mandag - tirsdag - onsdag kl. 17.00 - 20.00 (Også til afhentning ud af huset)

Forret:

Kyllingespyd på salatbund, med dressing & flutes

Hovedret:

Schnitzel à la wiener 200 g. m/ brasede kartofler, ærter & smørsovs

2 retter

120,3 retter

140,-

KUN UD AF HUSET

Schnitzel à la wiener 200 g.m/ brasede kartofler, ærter & smørsovs

KUN 99,-

Dessert:

Islagkage eller kaffe/te med lidt sødt

Stjerneskud med 2 stegte fiskefilet, pyntet med rejer

KUN 50,-

Spis hvad du kan for KUN 99,(Lev. ikke ud af huset)

Oksefilet med kartofler, sovs og salater

FEST PÅ KROEN

med 3 retter

KUN 205,-

2 retter

110,-

m/ kaffe og natmad

Hovedret:

3 retter

fra 287,-

130,-

Dessert:

Islagkage med chokoladeovertræk

Tilbudene gælder til den 30. sep. 2015

NU 22.996,-

- Hydrostatisk fremdrift - 95 cm klippebredde

- 98 cm klippebredde

Hønsesalat hjemmelavet på ananasring m/flutes eller Røget laks på salatbund m/ dressing & flutes Krydderkam m/ grønsager, hvide kartolfer & sovs

Castelgarden XK 140 HD

- 5+1 gear

Spis hvad du kan for KUN 99,-

Forret:

- 18,5 hk Normalpris 16.995,-

Castelgarden XD 140

Hver fredag fra kl. 17.00 - 20.00:

Minimum 10 kuverter

- 108 cm klippebredde

NU 14.200,-

Normalpris 27.995,-

Stegt flæsk med persillesovs og kartofler

FESTMAD UD AF HUSET

- Hydrostatisk fremdrift

- Knækstyret - 13 hk

Hver torsdag fra kl. 17.00 - 20.00:

TILBUD

Castelgarden XDL 190 HD

Fest til fast pris

fra 488,-

incl. drikkevarer i 7 timer

Boldrupvej 75, 9620 Aalestrup Telefon: 98 64 90 13 • www.simested-kro.dk

- 13 hk

Brugt Stiga Villa fra 2008, renoveret skærebor + gearkasse

5.900,-

Stiga Park WD4 - 15,5 hk - 95 cm klippebredde

- Hydrostatisk fremdrift - Knækstyret

34.995,-

KKN Auto- og Dækservice

Vesterrisvej 91 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 65 85 09 • 40 34 07 09


Side 4

22. juli 2015

Navne/Bekendtgørelser

Vores kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Vores kære

* 10-10-1936

Hans Peter Rasmussen

Birthe Katrine Andersen

Tapetserermester * 29. september 1931 er stille sovet ind Aalestrup, den 14. juli 2015

er pludselig taget fra os. Aalestrup, den 20. juli. To flittige hænder er gået i stå, et hjerte af guld er holdt op med at slå

Familien

Jens og Inger, Bent og Dorthe, Hans og Jonna Børnebørn og oldebørn

Henning Hougesen - 65 år torsdag, 23. juli.

Begravelsen har fundet sted Hjertelig tak for venlig deltagelse

65 år

Hjertelig Tak

for den store deltagelse ved vores elskede ven og mor Aase Christensens død og begravelse Tak til Åglimt for go’ og kærlig pleje. Tak alle sammen. Jens Mona & KE Lene & Vagn

Vor kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Stence Nielsen * 1. september 1921 er stille sovet ind Aalestrup, den 20. juli 2015

Sonja, Erik, Peter og Hans Svigerbørn, børnebørn og oldebørn Begravelsen finder sted fra Aalestrup Kirke fredag den 24. juli kl. 13.00

fejre dig på lørdag.

Vores elskede mor og svigermor, vores varme og kærlige bedstemor

og Nicolai

Til lykke

Sig TILLYKKE med Vesthimmerlands Avis. Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten »TIL LYKKE«. Billede plus 10 ord koster 60.00 kr., som vedlægges i check eller indbetales forud på annonce-kontoret (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk. Annoncen KAN IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Skriv teksten på nedenstående linjer: - Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

Else Bisgaard Madsen * 11. januar 1929 † 20. juli 2015 er stille sovet ind på Klejtrup Friplejehjem Et hjerte af guld er holdt med at slå to flittige hænder er gået i stå

Erik og Helle Per og Dorte Annemarie og Gert Kirsten og Jan Børnebørn Begravelsen foregår fra Aalestrup Kirke lørdag den 25. juli kl. 13.30

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Birgitte Landry

Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Torben Rask

35 års ng erfari

Hans Landry

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55 Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Henning Hougesen, Engparken 82, Aalestrup, fylder i morgen torsdag, 23. juli 65 år. Han er fra Simested og kom som ung i lære som kommis hos en af byens købmand og supplerede med uddannelse på Handelsskolen i Aars. Han begyndte at køre lastbil, først for en grossist og senere for et fragtfirma. Derefter gik han i lære som murer, men blev i 1982 ansat som redder hos Falck i Aalestrup. I nogle år for inden havde Henning Hougesen, sideløbende med murerfaget, arbejdet som deltidsbrandmand og havde på denne måde fået kendskab til livet på Falck-stationen. Da Falck i Aalestrup lukkede i 2003 blev Henning Hougesen flyttet til Bjerringbro. Her var han til 2008 da han måtte sygemeldes på grund af en skade på den ene fod. Hos Falck var Henning Hougesen i flere år sikkerhedsrepræsentant for sine kolleger. Han var sygemeldt i et par år på grund af den be-

Penge til lys ved hytte i Vestrup VESTRUP: Den Jyske Sparekasse i Farsø har uddelt penge til 12 lokale formål fra Fonden for Sparekassen Farsø. En af modtagerne er KFUM Spejderne i Vestrup, som efter ansøgning får 3.000 kr. til tre udelamper ved en bålhytte.

VED DØDSFALD Begravelse til fast pris kr. 10.500,- kr. Med gravsten kr. 15.500,- kr.

Tlf. 30 32 62 01 Se på www.begravelsetilfastpris.dk

VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Bedemand og stenhugger

Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed

Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Øvrige billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.

HØJ SERVICE TIL KONKURRENCEDYGTIG PRIS AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Jan & Stinne Hansen

skadigede fod, og efter 36 år hos Falck besluttede han sig for at på pension. Henning Hougesen har altid været aktiv, i mange år og indtil for et par måneder siden, i butiksbestyrelsen for SuperBrugsen i Aalestrup, hvior han var næstformand og ved mange lejligheder har givet en hånd med når der var praktisk arbejde som skulle udføres. Henning Hougesen satte bl. a. en ære i, at der altid var fejet omkring brugsen, og han svingede selv kosten. Han har også deltaget i det frivillige arbejde i Idrætsforeningen Kvik, Simested, Hvam og Hvilsom og Testrup Idrætsforening. Han har givet et nap med hos KFUMSpejderne i Oles Torp Gruppe i Aalestrup, og han har i flere år samlet effekter ind til Knaberfestens loppemarked. I de senere år har Henning Hougesen interesseret sig meget for cykelsport, og er med når Knabercyklisterne i Aalestrup kører ud på landevejene. En interesse som fylder meget hos Henning Hougesen og i hjemmet i Engparken er orkesteret Kandis med sangeren Johnny Hansen og co. Henning Hougesen har samlet effekter og udklip om Kandis i årevis, og møder gerne op når de spiller i rimelig køreafstand fra Aalestrup. Henning Hougesen havde også den glæde for nogle år siden, at hele orkesteret aflagde et privat besøg hos den trofaste fan i Aalestrup. Det var en stor glæde og oplevelse for ham og hustruen Inge Merethe.

Ny økonomiassistent Kristina Kristensen, 28, Aars, er pr. 1. juni tiltrådt i en nyoprettet stilling som økonomiassistent hos vindueskoncernen Inwido Denmark. Kristina Kristensen kommer primært til at tage hånd om kreditorbogholderi og finansbogholderi. Hun er uddannet kontorassistent hos Aalestrup Tømmerhandel og har flere års erfaring fra forskellige bogføringsfirmaer. Inwido Denmark A/S er koncernselskab for en række vinduesproducenter, bl.a. Outline Vinduer, KPK Døre & Vinduer, PRO TEC Vinduer, JNA Vinduer og Døre samt Frovin Vinduer og Døre.

Aflysning af min fødselsdag, venligst

Grethe Christensen

Vestergade 21, 9620 Aalestrup Gravsten Spar 25%

Vesthimmerlands Avis - læses!


22. juli 2015

Side 5

Bekendtgørelser

Populært at blive fadder i Vesthimmerland Antallet af faddere er steget det seneste år VESTHIMMERLAND: 24 millioner børn lever på verdensplan uden mor og far. En urimelig tilværelse, der rammer børnene på deres tryghed, skolegang og muligheder senere i livet. Derfor er det glædeligt, når mange danskere vælgere at blive faddere for et barn, mener SOS Børnebyerne, der hjælper udsatte og forældreløse børn i 134 lande verden over. - Fadderne er med til at give børn en tryg barndom og et kærligt hjem. Intet er i mine øjne vigtigere for et lille barns opvækst. Vi er ekstremt taknemmelige for støtten, siger direktør i SOS Børnebyerne, Paula Guillet de Monthoux. I Vesthimmerlands Kommune er der i dag 129 faddere, der støtter gennem SOS Børnebyerne. Fadderne giver hver måned et fast beløb til SOS-børnebyen, hvor fadderbarnet bor, og får samtidig lov at følge barnets udvikling gennem

FERIELUKNING

Klinikken har ferielukket fra mandag den 20. juli til fredag den 31. juli, begge dage inclusive. Klinisk Tandtekniker Anne Grethe Nielsen Tlf. 98 62 13 40

billeder og breve. Og ser man på udviklingen over tid, er der meget, der tyder på, at netop denne form for støtte er blevet populær. I løbet af det seneste år er antallet af faddere i Vesthimmerland steget med hele 6,6 procent, og på landsplan er der sket en fordobling siden 2004. Paula Guillet de Monthoux håber, at den gode udvikling vil vare længe endnu, for millioner af børn mangler stadig et hjem med muligheden for at blive elsket, komme i skole og få den støtte et hvert barn har brug for, fortæller hun. To af de børn, der allerede har fået hjælp af fadderne er Channa og hendes søster fra Cambodja. De blev efterladt af deres mor, mens de var helt små. Formentlig, fordi moren var for fattig til at passe børnene og måtte rejse til udlandet for at finde arbejde.

Klinikken

holder ferielukket fra 10/ 7 til 31/ 7, begge dage incl.

Men ingen ved helt præcist, hvorfor hun forlod de to små piger. En dag var hun simpelthen bare væk. Takket være støtten fra fadderne, fortæller Paula Guillet de Monthoux, har Channa og hendes søster i dag fået hjælp. De bor i SOS-børnebyen i Phnom Penh, hvor de har fået en SOS-mor og går i skole, så de kan lære at klare sig selv og bryde den onde cirkel.

Guds­tjenester

Hun håber, at mange flere i Vesthimmerland vil melde sig som faddere. Det koster fem kroner om dagen, og man kan tilmelde sig på børnebyernes hjemmeside eller ringe ind og tale med en medarbejder i organisationen. Udover indsatsen med fadderskaber har Vesthimmerland tidligere markeret sig med et flot resultat til SOS Børnebyernes landsindsamling. Den 10. maj på mors dag blev der indsamlet 25.242 kroner i Vesthimmerlands Kommune.

Haubro ingen Rørbæk 09.00 Grynderup ingen Stenild ingen Tostrup ingen Roum 10.00 Kgs. Tisted ingen Binderup ingen Durup 10.30 Strandby 09.00 Ullits 10.30 Farsø 10.30 Aars 10.00

Søndag den 26. juli 2015 Aalestrup 09.30 Gedsted ingen Fjelsø 11.00 Hvam 09.00 Simested ingen Testrup 11.00 Østerbølle ingen Vesterbølle ingen Skals 08.45 Hvornum ingen Snæbum ingen Hvilsom 09.00 Gislum 11.00 Vognsild ingen

Al opmærksomhed

- Channas historie viser jo bare, at vi kan gøre noget, hvis vi vil. Det er så uendeligt vigtigt, at vi aldrig svigter børnene, siger Paula Guillet de Monthoux.

i anledning af vort guldbryllup frabedes venligst. Er bortrejst. Karen og Eggert Dalsgaard

Vejby kræmmermarked

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 www.vesthimmerlandsavis.dk

Vildmosen 4, 7860 spøttrup

annonce@vesthimmerlandsavis.dk / redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk

Prøv en GRATIS stand, vi har 2 GRATIS stande hver weekend. Vi er et marked der er fyldt godt op med friske kræmmere og mange spændende ting. Kom og oplev stemningen - vi ses!

Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Gedsted Bogtrykkeri

ÅBEN HVER WEEKEND KL. 10-17 Ring til Gitte, tlf. 21 48 78 72

Vestergade 24 B 9620 Aalestrup

Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Hanne Monrad Salgskonsulent

Redaktør

Produktion

Bodil Ankjær Johansen Tlf. 98 64 50 10

d. 6. aug. Besøg på Vebbestrup Is og Stinesminde TorsdagTorsdag d. 6. aug. Besøg på Vebbestrup Is og Stinesminde Vi kører i private biler, med start fra

P-pladsen v. Hvide Kro kl. 13:00start fra Vi kører i private biler, med Ældre Sagen medbringer eftermiddagskaffen. P-pladsen v. Hvide Kro kl. 13:00 Medbring selv service. Thorkil Peter Pedersen Morten Karlsen Ældre Sagen eftermiddagskaffen. Tilmelding senest medbringer d. 3. aug. På 98 64 28 25 eller 98 64 88 20 I UGE 29 - 30 - 31 Christensen Grafiker Grafiker Ønskes kørelejlighed meddeles ved tilmelding. MANDAG - FREDAG KL. 13.00 - 17.30 Medbring selv dette service. Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00 LØRDAG KL. 9.00-12.00 Tilmelding senest d. 3. aug. På 98 64 28 25 eller 98 64 88 20 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Ønskes kørelejlighed meddeles dette ved tilmelding. Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00

Reduceret åbningstid

Hessellund EL GEDSTED ApS

Aut. elektro-installatør Vesterbro 3-5 • 9631 Gedsted Tlf. 9864 5043 - 9864 5599

Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00

18:21 Aalestrup Taxi & Turist

Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst. Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser Trend

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge:

Vi har

Åbningstider i uge

29, 30, 31, 32, 33 og 34 kl. 8.00 til 14.00 Vi ønsker alle en god sommer

Hyllebjerg

Sønderup

Aars

25 års jubilæum

Haverslev Farsø

Vognsild

Gedsted

ÅBENT HUS

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

LØRDAG DEN 1. AUGUST KL. 13.00-17.00 DALGAARDSVEJ 4, AALESTRUP.

Nysum Stenstrup

Vesterbølle

Hvalpsund

Mejlby

Østrup

Ullits

...og det skal fejres!

St. Binderup Gislum

Hvilsom

Hvam

Hobro

Snæbum

Ulbjerg Møldrup Sundstrup

Der vil være både vådt og tørt til ganen!

Skals

Klejtrup

Bjerregrav Hersom

Vi håber at se kunder, kolleger, venner, naboer, familie og forretningsforbindelser!

Foulum

Hilsen Sanne & Kjeld

Viborg Lånum Daugbjerg

Finderup

Vinkel

Lee

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling


Side 6

22. juli 2015

Bekendtgørelser

Plejecenter Åglimt har fået flot kickstart i jagt på støttekroner Radioklubben har givet 5000 til forbedringer i sansehaven Af Lars Lindberg

Centerleder på Plejecenter Aaglimt, Bodil Kjær, (t.v.) og formand for Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Vesthimmerland, Birthe Laustsen, er enige om, at plejecentrets sansehave trænger til en kærlig hånd. Derfor har radioklubben doneret 5000 kroner til plejecentret, som nu vil søge flere penge hos erhvervsdrivende, foreninger og fonde. Målet er at nå 25.000 kroner.

Køb/salg Vinduespolering i nåhøjde og havearbejde udføres til rimelige priser. Andreas J. Petersen Boldrupvej 73. Simested, 9620 Aalestrup

Tlf. 60 79 01 44 (svarer alle dage)

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Vestergade 8 -10 9620 Aalestrup Tlf. 29 48 86 63 www.blaakorsgenbrug.dk Åbningstider: Man. - fre. kl. 10.00-17.30 Lør. kl. 10.00-12.30 Vi modtager med tak brugbart tøj. Ting, sager og møbler. Indlevering af effekter: Indgang i gården i åbningstiden eller i container i gården.

JORDBÆR - SELVPLUK Plukkede bær på bestilling

Nyopgravede kartofler

Åben hverdage: 9-19 Lør/søn: 9-17 eller efter aftale

AALESTRUP: 1. juni skiftede Bodil Kjær jobbet som centerleder på Plejecenter Ulstruplund i Hornum ud med en tilsvarende stilling på Plejecenter Aaglimt i Aalestrup. Noget af det første hun lagde mærke til, da hun begyndte på sin nye arbejdsplads, var, at især de udendørs områder trængte til en kærlig hånd. Særligt sansehaven, som primært er tiltænkt plejecentrets senildemente beboere, kunne bruge en ordentlig overhaling, og det fik den ny leder til at efterspørge en økonomisk håndsrækning fra lokale foreninger - og det varede ikke længe, inden den første donation var i hus. Bodil Kjær håber, det vil lykkes at samle 25.000 kroner ind, og nu har Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Vesthimmerland givet de første 5000 kroner. - Vi er en forening, som gerne vil støtte gode formål, men da vi har en temmelig begrænset pengetank, kan vi desværre ikke støtte så mange, som vi gerne ville, men her var vi ikke i tvivl. Vi skal passe på vores svageste og sørge for, at de har det så godt som muligt, så vi synes, det er en super god idé at få sat lidt skik på plejecentrets sansehave, så deres svageste beboere kan

MARGIT & JENS CHR. SKOV Mosevænget 5 • Ll. Binderup • Mobil 24 21 61 77/23 44 65 57

Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Hans Riis

Grandgaardsvej 44, Testrup Tlf.: 98 64 19 04 / 51 29 51 63

- Vi har nogle gode hyggekroge indenfor, men det er mit håb, at vi kan skabe en lille lukket have, som de

Jan Poulsen Møderet for højesteret Aagade 8 - 9620 Aalestrup

et

jpo@advokatjanpoulsen.dk uge 31

- Salonen for både

med Ferielukket fra og med og til /7 17 d. g freda /7 26 d. ag nd sø Henrik

Stine

Åbent på nr. 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-19.00 LUKKET

Der er skibe på fjorden når Vikingemarkedet i Hobro afvikles 1. og 2. august.

Vikingemarked i Hobro for 12. gang HOBRO: I weekenden 1. og 2. august holdes der for 12. gang i nyere tid vikingemarked på Sildehagen i Hobro. Man kan nemt forestille sig, at der på den dejlige eng helt ned til fjorden har været holdt markeder igennem århundreder, bl. a. fordi det har været nemt at komme med varer fra landsiden, og skibe lastet med fisk, og handelsskibe, har sikkert fyldt inderfjorden. Vikingemarkedet ligger meget smukt lige ned til vandet, der bliver ”telt-

gader” med kulørte boder, hvor man kan købe fine håndlavede varer, der er skibe i fjorden, kampscener, krigerskole for børn, opvisning af jagtfugle, ridning, bueskydning og meget mere. I et afsides, mere moderne hjørne, kan man købe øl, vand og vikingepølser. Børn kommer gratis ind, og hedder man Thor eller Freja, eller kan løfte Thors Hammer i en fastsat tid kommer man også gratis ind.

TELEFON 98 62 45 22

Salon 2000

98 64 26 26

- Jeg har allerede fået tilsagn fra to frivillige, som gerne vil stå for arbejdet i haven, men der skal lige lidt flere penge i kassen, før jeg ringer til dem, siger Bodil Kjær, som regner med at slå ansøgningsmotoren til efter sommerferien. Hun håber, at det i løbet af efteråret vil lykkes at nå målet på de 25.000 kroner, så arbejdet med den ny sansehave kan blive sat i gang i foråret.

v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

www.advokatjanpoulsen.dk

Vestergade 35 9620 Aalestrup

simpelthen ikke kan holde sig fra. Det skulle gerne blive sådan, at haven bliver brugt rigtig meget, og at vi for eksempel kan grille derude om sommeren, siger Bodil Kjær. De 25.000 kroner, som centerlederen håber at skaffe til den ny sansehave, skal gå til havearkitekt, materialer og planter, men selve anlægningsarbejdet vil blive udført af frivillige.

AARS MOTORSERVICE

kk11 lu18 rie64 Tlf: Fe98

Åben alle dage fra kl. 10.00 -18.00

Jordbær, ærter og kartofler sælges fra bod ved vejen

- Vi håber, vi kan få råd til en havearkitekt, som kan sørge for, at sansehaven bliver netop en sansehave. Den vil primært blive benyttet af de demente, og for dem betyder det meget, at der er noget at se på, noget at lugte til, noget at røre ved, noget at lytte til og noget at smage på. De har brug for den slags adspredelser i en hverdag, der godt kan være lidt trist og ensformig, siger Bodil Kjær, som samtidig slår fast, at sansehaven vil være åben for alle plejecentrets beboere.

Advokatfirmaet

Jordbær pluk selv

Ærter - pluk selv

- Vi skal nu i gang med at have søgt nogle flere midler forskelligesteder, og i den forbindelse er det jo rart at kunne fortælle, at andre allerede har valgt at hjælpe os, siger Bodil Kjær, som gerne vil have en professionel til at designe den ny sansehave.

Blandede

ØKOLOGISK

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr

få maksimal glæde af den, siger Birthe Laustsen, der er formand for den lokale afdeling af radioklubben, som den i daglig tale blot hedder. Med de første støttekroner i kassen har Bodil Kjær fået blod på tanden i forhold til at nå målet på 25.000 kroner.

UDLEJNING AF MOSFJERNER

Vestergade 18 9620 Aalestrup

98 64 14 64

mænd og kvinder

GRØN SALON

Hårextension Lysnings- og hårfarvning

Ferielukket uge 30 - 31 og 32

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag Lørdag

7.30-17.00 9.00-12.00

UDLEJNING

Sanne

Åbent på nr. 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-12.30 9.00-17.30 9.00-19.00 LUKKET

Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010


22. juli 2015

Side 7

Vesthimmerland vil satse sundt VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune satser målrettet på sundhed for borgerne. Derfor tilbyder Sundhedscenter Vesthimmerland nye hold i efteråret, hvor deltagerne f. eks. kan gennemgå et rygestopforløb. Det sker med opstart 13. august. Der bliver også mulighed for at lære at tackle angst og depression. Borgere med symptomer på angst eller en depressionsdiagnose kan tilmelde sig et hold som fra 17. september sætter fokus på disse problemer. Samme dag bliver der mulighed for

Det vindende hold fra Østerbølle kan, efter et par hårde kampe, stolt fremvise pokalen.

Kokassebingo og lokalderbyer til årets sommerfest i Testrup Lørdag bød både på hygge-fodbold og alternativ bingo Af Lars Lindberg TESTRUP: Lørdag var der sommerfest i Testrup, og dagen var velvalgt, da vejret artede sig glimrende - noget vi ellers ikke har været forvænt med denne sommer. Klokken to startede bagagerumssalget på byens sportsplads, og samtidig lød startskuddet til den nervepirrende og højdramatiske disciplin “kokassebingo”. Koen tog det store forventningspres med ophøjet ro, og den havde ikke travlt med at afgøre spillet ved at lægge en kokasse i et af de 100 felter, som alle var solgt til forventningsfulde “fans”.

Efter en del drøvtyggeri og vandren frem og tilbage i den 10 gange 10 meter store indhegning blev presset dog for stor for koen, som til sidst overgav sig og afgjorde spillet. Kun tre biler deltog i bagegerumssalget, men det betød ikke, at de hurtigt fik udsolgt, for der var langt imellem de besøgende. Senere kl. 19.00 blev der spillet firma/hyggefodbold, hvor fire hold - to fra Testrup og to fra Østerbølle - deltog. Der var i den grad dømt lokalderbyer, men spillerne formåede at holde hovederne kolde og bentøjet intakt, selv om der stod enorme mængder håneret på spil. De fire hold mødte først

hinanden indbyrdes, inden finalen stod mellem de to hold fra Østerbølle, og her var det Jørgen Brunsgaards hold, som trak det længste strå. Da finalen var afgjort samledes fodboldspillere og andre Testrupborgere på sportspladsen, hvor den

stod på fællesspisning og jukeboks-musik til sommerfesten, som blev genoplivet med manér efter et par år, hvor beboerforeningen har måttet droppe sommerfesten på grund af byggerod på sportspladsen.

Fjelsø Idræts- og Kulturforening inviterer

Lørdag den 1. august kl. 10.00

Heidi

Åbningstider er: Man.-tirs. og fre. 09.00 - 17.00 Onsdag-Lukket eller efter aftale

Tors. 09.00 - 19.00 Lør. 10.00 - 13.00 Online booking Tlf: 98 99 96 20

Borgergade 4 • 9620 Aalestrup

Vivian

Den 22-årige golfspiller Julie Carslund Kristensen fra Nørager skal i denne uge deltage i EM for amatører i Østrig

med de bedste amatører fra hele Europa.

KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

Trekløverløbet 2015

Dorte

AARS: Dansk Golfunion er repræsenteret ved seks spillere, når EM for amatørgolfspillere løber af staben i Østrig i denne uge. Blandt dem er 22-årige Julie Carslund Kristensen, som er født, opvokset og bosat i Nørager. Julie Carslund Kristensens golfkariere begyndte i Aars Golfklub, men hun flyttede til Volstrup Golfcenter, da det åbnede. Hun træner og spiller til dagligt i Volstrup og Aalborg Golf Klub, hvor hun spiller på divisionsholdet. Det unge golftalent ser meget frem til at måle sig

AARS BOLIGFORENING

Fjelsø Idræts- og Kulturforening

Frisørbehandlinger til hele familien permanent makeup, extensions og negle

Golftalent fra Nørager udtaget til amatør-EM

Bolig

Hovedpersonen i kokassebingoet til sommerfesten i Testrup havde så travlt med at nyde tilskuernes forventningsfulde blikke, at den gav sig god tid, inden den med en velplaceret kasse afgjorde spillet.

Tungen skulle holdes lige i munden, da felterne til kokassebingoet skulle sælges. Det lykkedes arrangørerne at sælge stort set alle numre, inden kokassen ramte græsset.

at deltage på et hold hvor man kan lære at tackle job og sygdom. For personer som gerne vil ændre på madvaner, alkohol eller motionsforløb bliver der mulighed for at komme på “sundhedsværksted” i september og her opnå bedre trivsel i et forløb med små skridt i hverdagen. Endelig er der også mulighed for at lære at tackle kroniske smerter. Det er et forløb for både den sygdomsramte og pårørende. Der holdes informationsmøde herom 28. september.

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

NY LEJEBOLIG? Få mere at vide på www.lejerbo.dk eller ring på 70 12 13 10

4 ruter: 3 km – 4 km – 7 km og 12,2 km

✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

Sidste tilmelding er den 30. juli 2015 På tlf. 40 60 71 23 eller mail: trekloverlobet@gmail.com Eftertilmelding på dagen senest kl. 9.30

HUSK Sportsdage i Fjelsø uge 32

rg ebo e p p Ho ørnen til b

www.aarsbo.dk

BO I LEJERBO

til et spændende motionsløb i den smukke natur omkring Fjelsø.

Se mere på www.lob.fjelso-ik.dk

AARSBO

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40


Side 8

22. juli 2015

Der blev i ordenes bogstaveligste forstand kæmpet i røg og damp, da 55 deltagere søndag kickstartede Revlingefesten i Møldrup med en omgang traktortræk.

Revlingefesten blev startet med et brag Søndagens traktortræk i Møldrup tiltrak ikke færre end 1100 tilskuere Af Lars Lindberg MØLDRUP: Der var dømt store maskiner, mandehørm og hestekræfter for alle pengene, da Revlingefe-

sten i Møldrup søndag blev kickstartet med det traditionelle traktortræk. Vejret artede sig fremragende, og det var stærkt medvirkende til, at ikke færre end 1100 tilskuere så til fra lægterne, imens de 55 deltagere dystede i råstyrke og køreteknik. Deltagerne var delt ind i otte klasser, og der var i den grad smæk for skillingen, når de imponerende maskiner brølede op af banen med kulsort røg op af skorstenen. Jacob Bach, der er for-

mand for Revlingekomitéen, er da også yderst tilfreds med det første af utallige arrangementer i forbindelse med årets Revlingefest. - Vi vidste godt, at traktortrækket altid er populært, men det kom alligevel bag på os, at der kom så mange tilskuere. Vi havde håbet på mellem 800 og 1000 tilskuere, så vi er ovenud tilfredse, siger Jacob Bach, som håber, at opbakningen fortsætter festen ud.

- Nu fik vi sparket festen i gang med et brag i søndags, og så håber vi, vi kan holde den kørende ugen ud, siger Jakob Bach, som samtidig understreger, at vejrguderne har stor indflydelse på, om byfesten bliver en succes. - Jeg gider ikke bruge tid på at tjekke vejrudsigter, for jeg kan nok ikke ændre det store i den sammenhæng alligevel, og jeg har sådan set ikke noget imod, at der kommer en masse regn - det skal bare komme om natten og om morgenen, griner Jacob Bach. Revlingefesten løber ugen ud, og den byder på

massevis af aktiviteter for både børn og voksne. I dag onsdag er der blandt andet beachvolleyog kroketturneringer, fest i kulturcentret og fodbold på stadion. Torsdag byder på mere fodbold, banko i hallen og musik i teltet. Fredag står den på bilorienteringsløb, gratis grillmad og tivoli. Lørdag kulminerer festlighederne med blandt andet Mørkedaleløbet, havetraktortræk, børnedyrskue og Revlingeballet, som arrangørerne har store forventninger til. - Vi har lavet lidt om på konceptet, så prisen er ble-

vet banket helt i bund, og det håber vi selvfølgelig giver en masse ekstra deltagere. Vi håber, at 250 til 300 mennesker deltager i fællesspisningen, og så kommer der forhåbentlig mange flere, når dørene bliver åbnet senere på aftenen, siger Jacob Bach. Søndag afsluttes en uges Revlingefestivitas med blandt andet optog gennem byen, bagagerumssalg, kagekonkurrence, danseopvisning, fællesspisning, kåring af Årets Borger og revy, inden et stort festfyrværkeri sætter endelig punktum for årets Revlingefest.

Der var god opbakning på lægterne, da det gode vejr havde været med til at lokke 1100 tilskuere til traktortrækket i Møldrup.

H

Grundlagt 1927 -stadig på vej

FRerreg r A ård kr sst . 6 en 0,182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

www.simested-cement.dk

Simested Cementstøberi ApS

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

Fjelsø Forsamlingshus Udlejning

tlf. 51 72 86 61 www.fjelsoe-klotrup.dk

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55


22. juli 2015

Side 9 TOPPRIS GIVES! Dødsbo og indbo fra 1930’erne - 1970’erne købes. Polstret læne/loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. RING FØRST TIL OS!

Himmerlandsavisernes

loppemarked

Tlf: 27 20 46 97

Syv lokale aviSer for Samme priS!

Alt jern og skrot. Gode priser samt hurtig afhentning.

Tlf: 29 21 83 24 Brænde grantræ, 20 meter, savet og kløvet, tørt, 35 cm langt. Pris 5.500 kr. Evt. levering. Tlf: 98 55 00 07/26 23 98 95

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 22 40 65 56/20 70 92 34 Skrot, gammelt jern og hårde hvidevarer. Total oprydning Tlf: 40 19 92 59

Lysbord på grå stålstativ med underhylde og skuffe, lysformat 70x100 cm, kr. 500,-. Tlf. 29 63 15 97

Pillefyr 11 kg vat m. 150 kg vandbeholder. Bordvægt m. skydelodder 39 kg. Trailer 500 kg. Græstrimmer 1,50 m. bred. Ferguson 35, benzin ”guldfugl”. Frontlæsser ”Cift” med greb. Tlf: 86 69 60 89 Stort garagesalg lørdag den 25. juli kl. 10-15 på Hvedemarken 12, Løgstør Tlf: 29 17 41 31

Glasvæv til vægge, grov, 13 ruller, 1x25 meter, sælges for kr. 110,- pr. rulle eller samlet for kr. 1000,-. Tlf. 29 63 15 97. Aalborg 100 års jubilæumsakvavit incl. æske Tlf: 20 30 45 48

Vårbyghelsæd sælges på roden. 3,4 ha 4 km øst for Støvring ved asfaltvej. Kraftig udlæg. Evt. bytte med kreaturer. Tlf: 22 17 55 70

Aalborg 100 års jubilæumsakvavit incl. æske. Sælges for 550 kr. Tlf: 98 67 60 73

Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup senest fredag SENEST fredag kl. kl. 9.00 9.00

...fra kyst til kyst

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

 Kontant

Brænde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan evt. lev. mod mere betaling. Tlf: 21 26 43 30/28 59 12 49 Hakki-Pilki brændekløver udlejes m/gummibånd for indføring og afgang til vogn til traktordrift - partytelt udlejes, op til 80 personer, 2500 kr. Tlf: 22 17 40 43 Hoppen »Natali« og vallakken »Ludoman« - begge med sokker og blis. 4 og 5 år. Har været meget i hænder Tlf: 98 38 72 19 Plæneklipper »STIGA«. Turbo Combi med opsamler og selvtræk. Sælges for 1000 kr. Tlf: 61 67 28 23

Fabriksny Jolly 150 cm rotorklipper, liftophængt, 9000 kr. Tlf: 26 31 73 25

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

Biler, motorcykler, campingvogne

kr.

FOR LOPPEANNONCE OM F. EKS. LOPPEMARKED MED ANGIVELSE AF TID OG STED.

Loppemarked Aalestrup. Bjergegaardsvej 2, midterste hal. Åben hver weekend lørdag - søndag kl. 10-16. Hør for ledig stand. Tlf: XX XX XX XX

150

ANNONCETEKST:

kr.

FOR LOPPEANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD.

og traktorer henvises til

2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.-

Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

Hængemappeskab, rød og flot med tre skuffer og et rum med låge, lås og en del nye hængemapper, kr. 500,-. Tlf. 29 63 15 97

 Check

 Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

kr.

FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

Betaling vedlagt:

1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.-

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms.

50

Mrk.: ”Loppemarked”

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.-

SE EKSEMPLER:

Loppermarked den 25.-26. juli. Anneksvej 43, Farsø. Møbler, glas, porcelæn, tøj (store str.), pynteting+ meget mere. Stauder, 3 stk. 50. Tlf: 98 63 40 24

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande!

HIMMERLANDS AVISERNE

PRISER:

Tlf: 86 69 60 89

...fra kyst til kyst

Kaburator til Ferguson 35 Tlf: 86 69 60 89

TLF. 24 61 42 73

2 kraftige pallegafler. 2 furet plov ”Øverum” høj model, lang, muldplader. 2 høje sider til hestebox. 29 tands Kongskilde harve, så god som ny. Brudekjole. Str. 38. Slank model, perlebesat m/lille slæb. Incl. underskørt Brugt én gang (2014). Nyrenset og 100% intakt Nypris 10.800 kr. - sælges forhøjeste antagelige bud

12 rm fyr og gran, fældet i 2014, opskåret i ca. 35 cm. stk. Pris kr. 2.400,00 afhentet. Tlf: 86 69 47 61

KONTANT VED INDLEVERING AF ANNONCEN, ELLER SEND VIA E-MAIL: OG OVERFØR BETALINGEN VIA SWIPP

SÆLGES:

HIMMERLANDS AVISERNE

BETALING: annonce@himmerlandsgruppen.dk

Tlf: 25 47 13 12

89.121 eksemplarer

KØBES:

Loppemarked Aalestrup. Bjergegaardsvej 2, midterste hal. Åben hver weekend lørdag søndag kl. 10-16. Hør for ledig stand. Tlf: 30 46 11 90

avisens øvrige

Telefon:

annonce-pladser

Afsenders navn og adresse:

GOd fOrNøjElSE!

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE-RUBRIKKER.

LIKE OS PÅ FACEBOOK


Side 10

22. juli 2015

UGENS TV

22. - 28. juli 2015 Shall We Dance? DR1 fredag kl. 22.25 Amr. romantisk komedie fra 2004 med bl.a. Richard Gere og Jennifer Lopez Advokaten John har det godt med en dejlig kone og en sød datter, men alligevel er det som om, der mangler noget i hans liv. En aften

DR1 torsdag kl. 22.00: “Kriminalinspektør Banks”

ser han fra toget en smuk kvinde i et vindue. Et par aftener senere stiger han af, og snart er han optaget af at lære ballroom-dans, for kvinden er danselærer. Gradvis opdager John en helt ny verden, der kommer til at ændre hans liv.

Det vilde dusin

TV2 torsdag kl. 21.25: “Sportsquizzen”

DR1 lørdag kl. 20.00 Amr. komedie fra 2003 med bl.a. Steve Martin og Bonnie Hunt Tom og Kate er forældre til ikke færre end 12 børn i alle aldre. Da Tom får tilbudt et nyt job i en anden by, må hele familien pakke flyt-

tekasserne. Børnene er dog ikke glade for at skulle flytte væk fra venner og kærester. Samtidig tager Kate på turne for at gøre reklame for sin nye bog, og pludselig må Tom både håndtere et krævende nyt job og en ikke mindre krævende børneflok.

DR1 lørdag kl. 21.35: “Kriminalkommissær Barnaby” Barnaby må atter i arbejdstøjet, da et lille nonnekloster bliver skueplads for et mord.

Bedtime Stories DR1 fredag kl. 00.05: “Farligt begær” Dan er lykkeligt gift, men han lader sig alligevel hvirvle ind i en affære med forlæggeren Alex.

TV2 fredag kl. 21.00 Amr. familiefilm fra 2008 med bl.a. Adam Sandler og Keri Russell Om dagen er Skeeter handyman på et hotel, men om aftenen er han babysitter for sin søsters børn, og her fortæller han de mest fanta-

Politiskolen 5

TV2 fredag kl. 23.45: “The Matrix Reloaded” Neo tager kampen op mod maskinerne, der har gjort menneskeheden til slaver.

TV2 lørdag kl. 21.00 Amr. komedie fra 1987 med bl.a. David Graf og G.W. Bailey Rektor på Politiskolen, Lassard, skal sammen med sine vanvittige, gamle elever til Miami for at modtage en hæderspræmie. Det vil

stiske godnat-historier med sig selv som helten. Børnene elsker historierne og uden at vide det åbner Skeeter døren til deres fantasi. På mystisk vis begynder dele af hans historier at blive til virkelighed, og det vender fuldstændig op og ned på hans liv.

den lumske sergent Harris benytte til at vippe Lassard af pinden og gøre sig selv til leder af galeanstalten. Men allerede i lufthavnen går der kuk i det, da Lassard mister sin taske med sin elskede guldfisk.

KOM IND TIL JAN OG FÅ DEN BEDSTE HANDEL PÅ RADIO - TV - PARABOLER UGENS TV ONSDAG DR1 05.10 05.40 06.10 07.00 11.15 12.00 12.30 15.25 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 21.00 21.30 22.00 23.30 00.55 08.00 09.00 09.30 12.15 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 00.05

Søren Ryge præsenterer Price inviterer Havoddere i tangskoven Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Tobias på kageeventyr Eftermiddagsprogrammer Bergerac Forsyte-sagaen TV Avisen Price inviterer Nyhedsblok med Aftenshowet Guld i Købstæderne AftenTour 2015: 17 etape TV Avisen med Vejret Kommissæren og havet: Den inderste kreds. Svensk krimi Kommissær Cato Isaksen: Sørgekåben Natfjernsyn

DR2

DR2 Morgen Sommer i Systemet Formiddagsprogrammer Eftermiddagsprogrammer Niklas’ mad Frank ser rødt Sommer i Systemet Spooks Helt hysterisk. 2 afsnit Kode for mord Arne Dahls A-gruppen Sommer i Systemet Deadline Illegale hundekampe Supermarkedets hemmelighed 01.05 Kvindemorderne Fred og Rose West 01.50 Deadline Nat

06.30 12.00 12.35 13.30 14.00 14.10 16.00 16.10 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 20.50 21.35 22.00 22.40 00.40

TV2

Go’ morgen Danmark Nyhedsblok TV 2 på Tour Tour de France: Studiet Nyhederne Tour de France: 17. etape, direkte Nyhederne Tour de France: 17. etape, direkte Tour de France: Studiet Nyhedsblok Tour de France: Studiet Nyhedsblok Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed Fantastiske fund Station 2 Patrulje Nyhedsblok Super 8 Natfjernsyn

05.10 05.40 06.10 07.00 11.15 12.00 12.30 15.25 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 23.30 00.00 00.05 08.00 09.00 09.30 12.15 13.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 21.35 22.00 22.30 23.00 23.50 00.45 06.30 12.00 12.35 13.30 14.00 14.10 15.00 15.10 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.40 01.00 01.55

TORSDAG DR1

Søren Ryge præsenterer Price inviterer Dyrenes verden Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Tobias på kageeventyr Eftermiddagsprogrammer Bergerac Forsyte-sagaen TV Avisen Price inviterer Nyhedsblok med Aftenshowet Bonderøven Søren Ryge præsenterer AftenTour 2015: 18 etape TV Avisen med Vejret Kriminalinspektør Banks Ditte & Louise OBS Natfjernsyn

DR2

DR2 Morgen Sommer i Systemet Formiddagsprogrammer Yotam Ottolenghis Middelhavsfest Eftermiddagsprogrammer Frank ser rødt Sommer i Systemet Spooks Helt hysterisk. 2 afsnit Monty Pythons bedste Halløj på badehotellet Da Sharon mødte Rob Sommer i Systemet Deadline Diamanter er hundens bedste ven Sandheden om LSD Natfjernsyn

TV2

Go’ morgen Danmark Nyhedsblok TV 2 på Tour Tour de France: Studiet Nyhederne Tour de France: 18. etape, direkte Nyhederne Tour de France: 18. etape Tour de France: Studiet Nyhedsblok Tour de France: Studiet Nyhedsblok Kurs mod fjerne kyster. Rejsereportage Liebhaverne - sommerhuse Sportsquizzen Nyhedsblok The Matrix Venner. 2 afsnit Natfjernsyn

05.10 05.40 06.10 07.00 11.15 12.00 12.30 15.20 16.55 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25 21.55 22.25 00.05 02.00 08.00 09.00 09.30 11.25 12.15 13.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.40 22.30 23.00 23.50 01.30 06.30 12.00 12.35 13.30 15.00 15.10 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.40 23.45 02.05 02.55 04.20

FREDAG DR1

Søren Ryge præsenterer Price inviterer Menneskets planet Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Tobias på kageeventyr Portugal Eftermiddagsprogrammer Bergerac. 2 afsnit Forsyte-sagaen TV Avisen Price inviterer Nyhedsblok Disney Sjov Her er dit liv: Søs Egelind TV Avisen med Vejret AftenTour 2015: 19 etape Ditte & Louise Shall We Dance? Farligt begær Natfjernsyn

DR2

DR2 Morgen Sommer i Systemet Formiddagsprogrammer Hairy Bikers Yotam Ottolenghis Middelhavsfest Eftermiddagsprogrammer Niklas’ mad Frank ser rødt Sommer i Systemet Globe Trekker - Østrig 00’erne tur/retur. 2 afsnit Passion. Fransk-tysk thriller Vi ses hos Clement Deadline 60 Minutes Kærlighedsforbrydelser. Fransk thriller fra 2010 Natfjernsyn

TV2

Go’ morgen Danmark Nyhedsblok TV 2 på Tour Tour de France: 19. etape, direkte Nyhederne Tour de France: 19. etape Tour de France: Studiet Nyhedsblok Tour de France: Studiet Nyhedsblok Klipfiskerne Bedtime Stories ”Anden” live i Cirkusbygningen - hva’ snakker du om? The Matrix Reloaded. Amr. action-thriller fra 2003 Cold Case The Onion Movie Natfjernsyn

TV2 søndag kl. 21.00: ”Total Recall”

9697 0012 22. - 28. juli 2015

Vestergade 9, 9620 Aalestrup www.aalestrupradiotv.dk

05.20 Søren Ryge præsenterer 05.45 Kyst til kyst - Østjyllands kyst 06.45 Formiddagspr. 12.25 Hella og Karen elsker mænd 12.55 Skat eller skrammel 13.40 Dyrk, høst, spis 14.10 Kongerigets Kager 14.40 Den Store Bagedyst 15.40 Mit navn er Nobody 17.30 Hvem var det nu vi var 18.30 TV Avisen med Vejret 18.55 AftenTour 2015: 20 etape 19.15 Nordamerika 20.00 Det vilde dusin 21.35 Kriminalkommissær Barnaby 23.05 Vera: Pigen fra Irak. Eng. krimiserie 00.35 Opgør ved daggry 02.30 Natfjernsyn

DR2

08.00 DR2 Morgen 09.00 Hairy Bikers. 3 afsnit 11.30 Krisen i den katolske kirke. Fransk dokumentar fra 2012 12.25 Sommer i Systemet. 4 afsnit 14.20 Anne & Anders tilbage til rødderne: Iran 16.20 The Godfather 3. Amr. gangsterdrama fra 1990 19.00 00’erne tur retur: 2003 19.30 00’erne tur retur: 2004 20.00 Anne & Anders tilbage til rødderne: Tyrkiet 22.00 Gintberg på kanten - Hundested 22.30 Deadline 23.00 Sammensværgelsen. 00.30 Uden for loven 02.40 Deadline Nat

17.30 18.00 18.25 19.00 19.45 20.00 21.00 22.35 00.35

DR1 søndag kl. 23.30: ”The Godfather 3”

Aalestrup Radio/TV Aps LØRDAG DR1

06.00 06.05 09.00 09.10 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.10 13.00

TV2 lørdag kl. 20.00: “Rundt på gulvet” Alexander Willaume og Robert Hansen bliver denne gang udsat for umulige prøvelser.

TV2

Bernard Morgen TV - for børn Nyhederne Mit Danmark Nyhederne Kurs mod fjerne kyster Nyhederne Kurs mod fjerne kyster Nyhederne TV 2 på Tour Tour de France: 20. etape, direkte Tour de France: Studiet Nyhedsblok Tour de France: Studiet Nyhedsblok Sportscenter Rundt på gulvet Politiskolen 5 James Bond: Natfjernsyn

05.10 05.40 06.05 10.15 11.15 11.45 12.45 14.15 15.00 16.00 17.30 18.30 19.00 20.00 21.00 21.15 21.40 22.00 23.30 02.10 08.00 09.00 10.45 11.35 12.35 16.15 17.10 19.00 20.00 21.00 21.40 22.30 23.00 23.30 00.15 01.00 02.50 06.00 06.05 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.10 13.00 15.55 18.00 18.15 19.25 20.00 21.00 23.00 23.50 00.40 01.25

SØNDAG DR1

Søren Ryge præsenterer Island på kryds - og tværs Formiddagspr. I farezonen Dahlgårds Tivoli Kyst til kyst Taggart: Forbryderbilleder. Skotsk krimiserie En ny begyndelse Ved du hvem du er? En sag for Cloth III Den Store Bagedyst Nyhedsblok Dyrenes verden Kongerigets Klogeste TV Avisen AftenTour 2015: 21 etape Fodboldmagasinet Beck: Kartellet. The Godfather 3 Natfjernsyn

DR2

DR2 Morgen Hairy Bikers. 2 afsnit Under fire øjne Kampen om tiden Eftermiddagsprogrammer Globe Trekker - Østrig Strømer på stregen. Amr. thriller fra 1984 00’erne tur retur. 2 afsnit Supermarkedets hemmelighed Nak & Æd Den vilde monsun Deadline De ukuelige - Serbien Den hemmelige forbindelse 60 Minutes Omtælling Deadline Nat

TV2

Benard Morge TV- for børn Nyhederne Kurs mod fjerne kyster Nyhederne Kurs mod fjerne kyster Nyhederne TV 2 på Tour Tour de France: Studiet Tour de France: 21. etape Nyhedsblok Tour de France: 21. etape Tour de France: Studiet Nyhedsblok Total Recall Broadchurch Det hemmelige USA Boligkonge i Las Vegas Ud at køre med de skøre 2. Amr. actionkomedie 03.15 Natfjernsyn

Vi handler lokalt! - Hvor handler du!

05.05 05.35 06.05 11.05 11.50 12.30 15.20 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.05 22.30 00.15 08.00 09.00 09.30 12.15 13.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.55 00.45 06.30 12.00 12.40 13.30 14.40 15.15 16.10 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.40 01.40 02.40 03.25

MANDAG DR1

Søren Ryge præsenterer Price inviterer Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Skat eller skrammel Eftermiddagsprogrammer Taggart. 2 afsnit Store forretninger TV Avisen Auktionshuset Nyhedsblok med Aftenshowet Skattejægerne Dyrk, høst, spis Regentparrets sommertogt i Grønland Nyhedsblok Sommerhorisont Dommer John Deed. Realityserie Natfjernsyn

DR2

DR2 Morgen To på rejse Formiddagsprogrammer Yotam Ottolenghis Middelhavsfest Eftermiddagsprogrammer Frank ser rødt Diverse meddelelser Spooks Helt hysterisk. 2 afsnit DR2 Uden skrald Livet efter livet Forført af en svindler Mænd med hovedpine Sommer i Systemet Deadline The Newsroom Den vilde monsun Natfjernsyn

TV2

Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Stjernerne på slottet Toppen af poppen. 2 afsnit Gutterne på kutterne Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Lærkevej. Dansk drama Danmarks dejligste badehoteller Huse der aldrig kommer til salg Nyhedsblok Broadchurch Revolutionary Road. Amr. drama fra 2008 Venner. 2 afsnit Cold Case Natfjernsyn

05.05 05.35 06.05 06.55 11.05 11.50 12.30 15.25 17.05 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30 22.05 23.35 01.00 08.00 09.00 09.30 11.25 12.15 13.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00 22.30 23.00 00.15 01.05 02.00 06.30 12.00 12.35 13.25 14.35 15.10 16.10 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.40 00.55 01.50 02.40 03.25 04.00

TIRSDAG DR1

Søren Ryge præsenterer Price inviterer Havleguaner på Galapagos Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Skat eller skrammel Eftermiddagsprogrammer Taggart. 2 afsnit Store forretninger TV Avisen Auktionshuset Nyhedsblok med Aftenshowet Kender Du Typen? Jagten på det vilde vejr Nyhedsblok Maria Wern: Dreng forsvundet. 2 afsnit Kriminalassistent Cato Isaksen: Honningfælden Natfjernsyn

DR2

DR2 Morgen Sommer i Systemet Formiddagsprogrammer Kulinariske globetrottere Yotam Ottolenghis Middelhavsfest Eftermiddagsprogrammer Frank ser rødt Sommer i Systemet Spooks Helt hysterisk. 2 afsnit Dokumania Sommer i Systemet Deadline Da FBI blev hængt til tørre Drengen, som alle havde opgivet Sandheden om LSD Deadline Nat

TV2

Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Stjernerne på slottet Toppen af poppen. 2 afsnit Gutterne på kutterne Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Jespers store sommertræf Kongelig sommer i Grønland Politiskolen Nyhedsblok Body of Lies. Amr. thriller fra 2008 Venner. 2 afsnit Cold Case Beauty and the Beast Helt sygt! Nyhederne og Vejret


22. juli 2015

Side 11

Massevis af aktiviteter på Hobro Dyrskue i år Og der bliver god underholdning for børnene HOBRO: På lørdag løber Hobro Dyrskue af stablen, og som sædvanligt går det ikke stille for sig. Programmet byder på en masse gamle klassikere, men der er også tænkt nyt fra arrangørernes side - og som altid vil der være mange aktiviteter for dyrskuets yngste gæster. Blandt deltagerne vil være Danmarks Smukkeste Ko, som for nyligt modtog den fornemme titel på landsskuet i Herning. Den kommer fra Søften ved Århus, men da de

Hobro Dyrskue: På lørdag mødes landmænd fra store dele af Jylland til Hobro Dyrskue, hvor de lokale besætninger som altid vil være flot repræsenteret.

de himmerlandske landmænd er kendt for at have nogle af landets bedste besætninger, vil der også set med lokale øjne være mange spændende dyr at holde øje med. 4H står igen i år for mange af aktiviteterne for børnene, og 4H vil blandt andet sørge for, at de yngste dyrskuegæster kan prøve at lave bolsjer og se de mange flotte kager, som deltager i kagebagekonkurrencen. Lidt over middag er der uddeling af ærespræmier, og derefter er der atter aktiviteter

for børnene. Først kan børnene prøve, om de kan lave mål på Jesper Rask, der er målmand på Hobros Superligahold. Derefter vil der være en lille fodboldkamp i ringen, hvorefter nogle af spillerne skal prøve at mønstre en ko. Der vil naturligvis også være tid til autografskrivning og fotografering sammen med børnene. Sædvanen tro slutter Hobro Dyrskue af med et brag af en fest i det store telt på dyrskuepladsen.

Find din fagmand Færdigblandet beton

Murer- og byggefirMaet DalsgaarD a s

- også udlægning med bånd Levering af sand og grus! MOBIL BETON ApS

p

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Telefon 30 86 96 70 (dag) - 98 52 40 03 (aften)

Landbrugsbyggeri Jord/beton Nybyggeri Reparationer Kloak Totalentrepriser

v/

l Nybygning l Tilbygning

l Køkken

montering

l Renovering

NYT: Udlejning af 18 m lift M.B.D.

Flemming Dalsgaard

Toftegaardsvej 11 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 93 91 . Mobil 23 41 17 91

Tlf. 98 64 50 14

TONNYS VVS A/S

ole@smede-vvs.dk www.smede-vvs.dk

Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester

ApS Bjergegaardsvej 4 Mobil 40 31 84 64 kbj.byg@gmail.com www.kbj-byg.dk l

l

MØLDRUP • SKALS Kontor og værksted:

AALESTRUP EL-SERVICE

b

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

Tlf. 86 69 18 38 Vi er medlem af:

Arne Knudsen

20 14 61 01

ApS

Varmepumpeprdningen

- EN AFDELING AF SIMESTED EL-SERVICE ApS

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation • Solceller • Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik Mail: tonny@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk

El-installationer i bolig og industri

V/ Mikael Sadolin Pedersen Bjergegaardsvej 4, Aalestrup

98 64 12 77

Montør Hans Leegaard mobil 20 48 52 76

Vi ønsker alle en god Revlingefest

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv Salg og reparation af hvidevarer

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

- i Vesthimmerlands Avis!

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Find DIN fagmand

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

- til din lokale fagmand

Beton/Cement:

Mobil Beton ApS 30 86 96 70 / 98 52 40 03

Elektriker:

En Lys Idé 40 59 80 80 / 98 64 13 00 Aalestrup El-Service 20 14 61 01 MØLDRUP VVS A/S

MØLDRUP VVS A/S

Aut. GAS- og VANDMESTER Mogens Kastrup Nielsen GAS- og VANDMESTER Dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Søhalevej 8 - Hvilsom - Tlf. 98 54 84 15

- Alt i tømrer- og snedkerarbejde - Nybygning - Til- og ombygning - Erhvervs - og landbrugsbyggeri

Arne Albertsen og Martin Nielsen Priv. 86 69 21 16

Quick-Guide

Priv. 86 69 16 60

Murer/Entreprenører:

Murer- og Byggefirmaet Flemming Dalsgaard ApS 98 64 93 91 / 23 41 17 91

Tryksager:

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Tømrer/Snedker:

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforr. 98 54 84 15 Tømrer og snedker Kim B. Jørgensen 40 31 84 64 / 98 64 26 10

VVS:

Arne Bach Pedersen ApS 98 64 12 77 Gedsted Smede & VVS 98 64 50 14 Møldrup VVS 86 69 20 99 / 40 20 93 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38


Side 12

22. juli 2015

Vesthimmerlands bedste småkage til golf-gæster

Kommunen er på jagt efter den bedste småkage opskrift

mæssigt potentiale i - og vil derfor gerne tage rigtig godt imod dem, bl. a. med et tilbud om en gratis småkage. Derfor er jagten nu gået ind på at finde den bedste af slagsen i Vesthimmerland. Kommunen opfordrer borgerne til at finde de gode opskrifter frem, og dele dem med et panel bestående af borgmester Knud Kristensen, en lokal bagermester og amatørbagere, som skal smage sig igennem opskrifterne og derefter kåre en lokal vinder.

VESTHIMMERLAND: Alle midler bliver taget i brug for at behage gæsterne i Vesthimmerland. Som for eksempel servering af Vesthimmerlands bedste småkage. Vesthimmerlands Kommune er gået ind i projektet i forbindelse med golfturneringen i Gatten “Made in Denmark” som slås igang i uge 34 og ventes at trække 70.000 gæster til egnen. Disse gæster ser kommunen et bosætnings-

- Vi er på jagt efter Vesthimmerlands bedste småkage, som vi vil servere for de 70.000 gæster til golfturneringen Made In Denmark. Send din bedste opskrift ind til konkurrencen.

Det kan for eksempel være en gammel familieopskrift, dine egne bagetryllerier – eller bare en opskrift, du elsker, lyder opfordringen fra Vesthimmerlands Kommune. For at deltage i konkurrencen skal man bare sende opskriften, et billede af småkagen og historien om småkagen, hvis man er i besiddelse af den. Hvis småkagen “slår benene væk” under dommerpanelet, vinder deltageren et eksklusivt bagesæt til en værdi af 700 kr. Samtidig får man småkagen opkaldt efter sig. Kommunen skal have opskrifterne inden 5. august.

Ikke færre end 61 medlemmer af Nørager Pensionistforening deltog for nylig i en tur på Mariager Fjord med hjuldamperen “Svanen”.

61 pensionister fra Nørager lejede ”Svanen” for en aften Vejret artede sig perfekt til en tur på mariager Fjord NØRAGER: Endnu en gang oplevede Nørager Pensionistforening en mas-

WEBSIDER & WEBSHOPS get CMS til ✔ Brugervenligt og danskspro d redigering af indhol el med ✔ Responsive webside (kompatib computer, mobil og tablet)

GRATIS SUPPORT

✔ Unikt grafisk design ✔ Gode SEO muligheder

Få et tilbud hos dit LOKALE reklame- og webbureau på

20 30 65 43

Like os på FACEBOOK

Himmerlandsgade 150 • AARS • kontakt@boostingbusiness.dk • www.boostingbusiness.dk

Mange foretrækker den

te bil

vask g

rmel 1 Polerin

Aars strivej 7 · 9600 autoaars.dk 43 00 · info@

k

w.autoaars.d

Facebook: Tøje

Himmer

t 9600 Aar landsgade 89

ksperten Hol

s t Tlf.: 98 62

webshop tøjeksperten-holst.dk

st

10 77

GSVURD G R AT I S S A L

ERING

AARS

aarsavis.dk 99, telefonbog@ n ansvar

os på

98 62 17 11

og institutioner

firmaer, skoler

immerland danbolig Vesth r, MDE

9862 4444 msmægle · 9600 Aars · Tlf. Statsaut. Ejendo olig.dk ade 40A, st. th. Himmerlandsgnd@danbolig.dk · www.danb erla mm vesthi

SLAGTER HAVERSLEV s ade 47 . 9600 Aar Himmerlandsg

OFFSET TRYK & k ryk@aarsavis.d 98 62 17 11

Frisk frugt til

32 73 08 23 tem Tlf.www anden.as .flyt

22

Aars

9640 Farsø

H

11 TLF. 22 72 46

beds

?

med en arkedsføring m in d r lé merp p Su eren Aars ogen Vesthim b n fo le Te i Vinduespuds E 88 NC LLE! Tlf. 24 87 88ere ANNO m nder dig til A e v n - udsigt til e h u Kontakt d g lastnd, o ol Tulipanvej 22,

11 98.b-a63 Tlf.www ndersen.dk

dsen

48 14

Vil du GÅ GLIP af disse kunder

størvej 70 - 9600 Gårdbutik: Løg

t me

Aars . Tlf. 98 66

v/ Berit Asp Ma

d et smil

G

- OPBEVARIN

Grundlagt 1956

sig fra søsiden blandt andet ved hjælp af grønne og orange sømærker, der markerer forløbet af sejlrenden, som blev smallere og smallere, jo længere østpå man kom i fjorden. Undervejs blev der serveret medbragt mad fra Nørager Kro, som Julie Bøgh, der er ældste barnebarn af grundlæggeren af driftsselskabet ”Svanen”, Erik Bøgh, sammen med sin veninde Emilie sørgede for en fin servering af ved bordene på begge dæk. Efter knap tre timers sejlads blev deltagerne afhentet i Hadsund af ledbussen, og det var en noget speciel oplevelse at køre i den lange bus, især gennem de smalle gader i Hadsund. Den meget vellykkede aftentur sluttede med isdessert til aftenkaffen i medborgerhuset Kig Ind i Nørager, hvor der traditionen tro blev rundet af med sangen ”En dejlig dag”. Foreningens næste arrangement er fællesspisning for medlemmerne onsdag 12. august på Nørager Kro.

når fagmanden skal findes!

UG13T43PLANTA SAUER’STLFF. R 98 62

ANDWICH CHOS TER - NARE R RIKKEVA

FLYTNING A/S FORRETNING

VOGNMANDS NDSKØRSEL - & VOGNMA CONTAINER & KURÉRKØRSEL G EXPRES/ OPBEVARIN FLYTNING SE BIL SUGE / BLÆ

/15 erland 2014

m gen Vesthim

0 Aars

3 55 grens.dk

CH’s Eftf. WALTHER BA

Telefonbo

a sk ns

GE

LOKALE TELEFONBOG

siv tilslutning til sine arrangementer. Denne gang gjaldt det en tur med hjuldamperen “Svanen”, hvor 61 af medlemmerne havde meldt sig til turen. Det var så mange, at der måtte lejes en såkaldt ledbus til at afhente deltagerne i Nørager og køre dem til havnen i Hobro. Herfra sejlede selskabet gennem Mariager Fjord til Hadsund, ligesom der blev tid til en afstikker ind til det århundredgamle fiskerleje Høllet, der nok er Mariager Fjords mest idylliske havn. Blandt deltagerne var der stor interesse for udsigten undervejs, og sejlturen bekræftede endnu en gang, at Mariager Fjord er Danmarks smukkeste fjord. Der var en hyggelig stemning om bord med masser af snak om fjorden, naturen og oplevelser i den forbindelse. Det var åbenbart en heldig aften, der var valgt til sejlturen i stille og tørt vejr, idet det regnede først på dagen, og dagen efter bød på hård blæst. Det kunne føles helt fremmed at skulle orientere

Se mad ud af

Oplag: 24.500

35 TLF. 98 65 40 gter.dk

haverslevsla huset på www.

T

E

L

E

F

O

N

BOGEN Vesthimmerland

I timerne op til sejlturen regnede det, men da først pensionisterne fra Nørager kom om bord på “Svanen”, klarede det op, og deltagerne fik en dejlig tur i godt vejr.

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 30 - 2015  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 30 - 2015  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk