__MAIN_TEXT__

Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 23 · 109. årg. Onsdag, den 3. juni 2015

Aalestrup bag messe for udviklingshæmmede Seksualitet som tabu er emne for workshop i dag AALESTRUP: Indenfor Psykiatri og Handicap i Vesthimmerlands Kommune har vi valgt at uddanne tre seksualvejleder, hvoraf Byen i Byen fik lov at uddanne de to af dem, fortæller leder af institutionen Byen i Byen i Aalestrup, Nellie Hilding. Når vi uddanner specielt på dette område, er det med baggrund i en lovgivning som skal følges. Denne kræver en speciel uddannelse. Lovgivningen kræver, at man ikke tilsidesætter denne del, hvilket kan være nærliggende, da seksualitet stadig kan være tabubelagt. Men vi skal huske, at seksualitet faktisk betyder det hele menneske og vi skal netop sikre og tage vare på det hele menneske i det job vi varetager. Seksualvejlederne skal omkring mange emner, da det også handler om bl.a. hygiejne, kropsbevidsthed og bare det at have en kæreste. Vi glæder os på vore be-

Nellie Hilding: Byen i Byen har fået uddannet to seksualvejledere.

boeres vegne. Vi skal nemlig også huske, at frustrationer

på dette område hos den enkelte kan medfører en uhensigtsmæssig adfærd og psykisk påvirkning, udtaler Nellie Hilding. 30 deltagere fra hele landet begyndte i januar på seksualvejlederuddannelsen. Som et led i uddannelsen er der fire forskellige projekter som alle gælder borgergruppen med personer med nedsat fysik/ psykisk funktionsevne (udviklingshæmmede). Desuden vil hver gruppe på sin arbejdsplads, lave et borgerkursus, hvor temaet

er ”kend din krop og følelser”. Dette for at skabe et fælles fundament til en messe/work shop, som bliver afviklet i dag onsdag og hvor alle fra de forskellige enheder i Vesthimmerland kan mødes og deltage i workshops. Her vil der være temaer som Kærester/Venner, Dating, Hvordan finder jeg en kæreste?, Prævention og hjælpemidler og Kend din krop- personlig hygiejne. Der vil være en lille cafe med livemusik og mulighed for at snakke på kryds og tværs. Det er vort håb, at der vil blive mulighed for, at også nye bekendtskaber dannes. Vi håber ligeledes, at vi med dette tiltag sætter focus på seksualiteten, så det vil være et fast punkt på personalets dagsorden, slutter Nellie Hilding.

Møldrupborger vandt 6,4 mio. MØLDRUP: Lørdagens Lotto-millioner ruller til Jylland, hvor en heldig spiller fra Møldrup har vundet 6,4 millioner kroner. Kun en spiller havde lørdagens syv vindertal på samme række i Lotto. Det

heldige asen er fra Jylland og kan juble over gevinsten på 6.497.007 kroner. Millionerne kom i hus på en selvudfyldt rækkekupon købt hos Spar, Gl. Ålborgvej 16, Bjerregrav, 9632 Møldrup. Den nybagte Lotto-

TRANSPORTANLÆG OG BLANDEANLÆG Vi giver gerne tilbud på transportanlæg og blandeanlæg samt renovering og forandringer Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC fræser opgaver Se vores vintertilbud på www.snkorn.dk

kornteknik APS 9632 MØLDRUP • TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70 • www.snkorn.dk

 

millionær vil få tilbudt økonomisk rådgivning af Danske Spil - ligesom alle andre spillere, der vinder mere end 1,5 millioner kroner. Danske Spil har endnu ikke hørt fra den heldige jyde.

Boutique Unique FAR FORKÆLES SÅ SKHAULSK DET ER FARS DAG DEN 5/6 VI HAR ÅBENT I BUTIKKEN FRA 10-14

Har du fået lavet et Flüggerkort, der udover rabat hos Flügger, giver dig 15% på alle varer i Boutique Unique og produkter i Salon Unique

A UT H E N T I C SP ORT SW E A R S I N C E 1 9 61

Åbningstider: Tirsdag - Fredag 10.00 - 17.30 · Lørdag 9.30 - 13.00

Butikken er fyldt med masser af lækkert sommertøj til både damer og herrer Find os på facebook: Boutiqueunique Møldrup


Side 2

3. juni 2015

Slut med lysdrilleri på tårn i Aalestrup

Søren Hestbæk orienterede bl. a. om fusionen med Nørager Varmeværk ved generalforsamlingen i Aalestrup Varme A.m.b.a. på Hotel Hvide Kro.

Aalestrup-forbrugere reducerede vandspild

Små vandværker ønsker at samarbejde med Aalestrup Af Thorkil Christensen AALESTRUP: I 2014 blev der udpumpet 220.200 kubikmeter vand fra Aalestrup Vandværk. Det var 4.700 kubikmeter mere end året tidligere og der blev faktureret 213.200 kubikmeter. Det samlede vandtab var således 7000 kubikmeter, hvilket var et fald på 700 kubikmeter eller 3,2 procent i forhold til 2013. Bestyrelsen er tilfreds med, at vandspildet reduceres - ovenikøbet i en tid, hvor vandværket arbejder med renovering af gadenettet samtridig med udskiftning af kloaksystemet i Aalestrup. - Vi har i 2014 renoveret vandledningerne i Dalvangen. Her var kloaksystemet allerede separeret, så der har vi og fjernvarmen været alene om at udføre re-

noveringen, sagde formanden for Aalestrup Vand A.m.b.a., Søren Hestbæk, ved generalforsamlingen på Hotel Hvide Kro. Søren Hestbæk oplyste, at gaderenoveringen fortsætter i 2015 i og omkring Rolighedsvej og Engvangen og i de fleste sidegader hertil. Aalestrup Vands kvalitet er god. Det viser syv prøver udtaget i årets løb fire prøver ved tappesteder hos forskellige forbrugere i byen, to prøver taget på vandværket inden vandet pumpes ud til husstandene og en prøve taget fra een af boringerne. Alle prøver overholder de foreskrevne krav til rent drikkevand. I årets løb blev der skiftet 221 målere som led i den løbende udskiftning. Der blev tilsluttet syv nye forbrugere - fire på Lucernevangen, to

POLITIRapporten for Aalestrup

Forfølger stjålet bil

AALESTRUP: En beboer på Evalundsvej ved Aalestrup var ikke sen til at tage en beslutning, da han opdagede at hans orange Transporter blev stjålet. Manden satte resolut efter tyven i en anden bil. Han forfulte transporteren til Skive og havde undervejs kontaktet politiet. Ved Skive lykkedes det politiet at stoppe biltyven. Det viste sig at være en 25-årig mand fra Aalestrup. Politiet har stærk mistanke om, at biltyven var påvirket enten af alkohol eller stoffer.

Hus gennemrodet

GEDSTED: Der venter en kedelig opgørelse for beboerne i et hus på Højdevej i Gedsted.

Naboen opserverede natten til søndag, at der havde været indbrud. Huset var gennemrodet. Ejeren har ved redaktionens afslutning ikke haft mulighed for at fastslå, hvormeget der eventuelt er stjålet.

i Toftehaven og en på Solbærvej. Søren Hestbæk sagde, at Aalestrup Vand - i modsætning til en del af de mindre vandforsyninger i kommunen - finder det positivt, at der nu kommer lovfæstede krav til dokumentation og kvalitetssikring af vandforsyninger. - Som loven har været hidtil, har der faktisk været, og er stadig, meget større krav til kontrol og kvalitetssikring til producenter af foder til dyr, end der er til “producenter” af drikkevand - altså de almene vandforsyninger. Dette synspunkt deler vi i øvrigt med de tre øvrige store vandforsyninger i Vesthimmerlands Kommune - Løgstør, Aars og Farsø. Vi har i 2014 etableret et erfa-samarbejde med disse værker, så vi kan udveksle og bruge af hinandens erfaringer. Det er et samarbejde vi ser frem til, og som vi allerede hver især har benyttet os af i flere sammenhænge, sagde Søren Hestbæk. Formanden nævnte, at et par mindre vandværker

omkring Aalestrup har bedt om en vurdering af mulighederne for overtagelse eller hjælp med drift og administration. Et alternativ kan være fusion med Aalestrup Vand. - Vi vil gerne samarbejde, men ønsker at sikre, at de nuværende forbrugere i Aalestrup ikke kommer til at betale ekstra for vandet, hvis vi vælger at samarbejde og hjælpe andre værker. Vort udgangspunkt er, at alle omkostninger ved det valgte samarbejde skal dækkes af det pågældende værks nuværende forbrugere - ikke af forbrugerne i Aalestrup, fastslog Søren Hestbæk. Aalestrup Vand A.m.b.a. omsætte i 2014 for 2.218.673 kr., hvilket var ca. 200.000 kr. mere end året tidligere. Årets resultat blev 232.367 kr. mod 26.373 kr. i 2013, og egenkapitalen steg til 2.182.235 kr.Vandværket har gældsforpligtelser på godt 10,3 mio. kr.. Der blev ikke foretaget valg til bestyrelsen, idet der blev opfordret til at bestyrelsen, der også er bestyrelse for Aalestrup Varme A.m.b.a., bliver siddende mens der foregår forhandlinger om fusion mellem Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk. Denne opfordring blev respekteret af generalforsamlingsdeltagerne.

Har du ikke modtaget onsdag inden kl. 20.00 - så kontakt vores budomdeling:

Distribution på telefon 99 35 34 34 fra torsdag kl. 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

AALESTRUP:Det har været nødvendigt at udføre en reparation af neonlyset på vandtårnet i Aalestrup, og nu er problemet med manglende lys i perioder forhåbentlig løst... Det røde og grønne neonlys på toppen af vandtårnet kan i aftentimerne ses på lang afstand og er blevet et vartegn for Aalestrup. Men næsten hver gang det var blæsevejr, resulterede det i knækkede lysrør med deraf manglende lys til følge. - Producenten har nu ændret ophænget af lysrørene, så problemet forhåbentlig er løst. I samme omgang er der monteret nye transformatorer på lyset, så det overholder nye gældende

lovkrav, sagde vandværkets formand, Søren Hestbæk, Aalestrup, i sin beretning ved generalforsamlingen. Formanden kunne også oplyse om en anden episode, som vandværket har været involveret i - en påkørselsskade. En bil parkeret på toppen af Møllegade, uden trukket håndbremse, stoppede først sin selsvstændige køretur, da den ramte facaden på den nye vandværksbygning ved Vandværksvej. Der skete ingen personskade, men facade og indvendigt murværk led en del overlast. Hele sagen er dog afsluttet med forsikringsselskabet - uden omkostninger for Aalestrup Vand.

Nu skulle neonlyset på Aalestrup Vandtårn være stabilt - også i blæsevejr.

Aalestrup-klub besøger politiet AALESTRUP: Den succesfulde Aalestrup Erhvervsklub, som bl. a. understøtter Aalestrup Idrætsforening økonomisk, har et nyt arrangement på bedding. Tirsdag, 9. juni gæster erhvervsklubben Nordjyllands Politi på den nye politigård i Hobro. Deltagerne kører i bus fra ppladsen bag Hotel Hvide Kro i Aalestrup til Digterparken i Hobro, hvor man får en rundvisning på politigården og hører om politiets arbejde. Bagefter skal

man spise kinesisk mad på en restaurant i Hobro inden turen igen går mod Aalestrup. Erhvervsklubben har stor succes med at samle deltagere til arrangementerne. Klubben har 68 medlemmer, og det er ikke ualmindeligt med 40 til 50 deltagere i en aktivitet. Udover ny viden om det man ser og hører er klubben med til at danne netværk for de selvstændige erhvervsdrivende, som er fordelt på mange brancher.

KLIP FOR HELE FAMILIEN Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

LUKKET 9-17 9-18 8-12

v/Heidi Bygvraa Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64 Mette

Pernille


3. juni 2015

Side 3

Hvis forbrugerne godkender fusionsplanen skal varmeværket i Aalestrup fremover forsyne Nørager by med fjernvarme.

Aalestrup Varme klar til fusion med Nørager

fusionen, at der bliver flere om at betale de faste omkostninger fremadrettet, ligesom der kan planlægges en mere optimal drift af anlæggene med en mere positiv forventning om, at vi kan fastholde en stabil og billig varmepris til gavn for alle forbrugere i Aalestrup, Nørager og Simested fremadrettet. Søren Hestbæk sagde, at det formelle er på plads. Der foreligger en underskrevet fusionsaftale, og der er indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger i de to selskaber, for at få andelshavernes accept af fusionen. Rent økonomisk kan fusionen mellem de to værker gennemføres uden, at der skal betales udligningsgodtgørelse fra hverken forbrugere i Aalestrup eller Nørager. Frem til 2018 modtager Nørager Varmeværk ca. 2 til 2,5 mio. kr. årligt fra Energinet A/S for at stå stand by til el-produktion. Dette beløb kan betale omkring halvdelen af

transmissionsomkostningerne mellem de to værker og betyder, at omkostningerne til at sende varmen fra Aalestrup til Nørager bliver langt billigere end at producere varme på gaskedlen i Nørager. Aalestrup Varme A.m.b.a. fakturerede 24.855 MWh, eller knap fem procent mindre end året tidligere, til de 1402 forbrugere i fyringssæsonen 2014/15. Der var et ledningstab på godt 26 pct. Årsopgørelserne, som forlængst er sendt ud, viser at 1196 forbrugere i gennemsnit fik 1701 kr. retur, mens 203 forbrugere har fået en efterregning på i gennemsnit 1447 kr. Der er i årets løb tilsluttet 13 nye forbrugere. På selve varmeværket sker der en ændring. Efter 28 års ansættelse har bogholder Gurli Bech valgt at fratræde sin stilling for at gå på efterløn. I stedet er Anna Marie Findinge, som kommer fra en stilling som selvstændig revisor i Aalestrup,

ansat. Søren Hestbæk rettede en tak til Gurli Bech for et fortrinligt samarbejde med både den nuværende og tidligere bestyrelser, og ser frem til samarbejdet med Anna Marie Findinge.

til Festen Jukeboext DJ g · Indbyg t Pianist ge g y b d In leliste · egen spil in d v · La

NyhLeEdJN!ING AF NU UDice maskiner · Slusch øjtalere eh · Kraftig kr. 300,N U K a fr

line n O k o o B e.dk på sirjuk ring! ellerRonald Lund 7070 2310

Tilfredsstillende år for Aalestrup Varme A.m.b.a. Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Med et overskud på 403.000 kr. og en faktureret varmemængde, som var den laveste siden 2006/07 og omkring fem procent under 2013, blev året 2014/15 tilfredsstillende for Aalestrup Varme A.m.b.a. For et gennemsnitshus på 130 kvm var prisen for varme 10.901 kr. inkl. moms, og det placerer Aalestrup blandt de 10 billigste fjernvarmeforsyninger i Danmark. Det blev i det hele taget et godt år for Aalestrup Varme A.m.b.a., som nu er klar til fusion med varmeværket i Nørager. Det fortalte formanden for varmeværket, Søren Hestbæk, Aalestrup, ved generalforsamlingen på Hotel Hvide Kro, og glædede sig over, at varmeanlægget ved Elmegaardsvej endnu engeng havde produceret billig og stabil varme til forbrugerne i Aalestrup. I årets løb var der ikke større reparationer på var-

meanlægget. Barkanlæggets røgvaskertårn skal dog renoveres i løbet af sommeren, og der er renoveret og repareret på bygningen ved Rolighedsvej. Desuden har man fået opgraderet alarmanlægget på Elmegaardsvej efter et tyveri sidste forår. På gadenettet er der skiftet rør og stikledninger på Dalvangen og Engvej. i 2015 arbejdes videre i de områder, hvor der skal laves kloakker i 2015 og 2016. - Endnu engang skal der lyde en stor ros til vore forbrugere for den tålmodighed og forståelse, der møder vore medarbejdere når nye stikledninger og gadearbejder skal planlægges. Og det selv om det medfører nogle “her-og-nu” omkostninger til reparation af bryggersgulve, indkørsler, græsplæner, blomsterbede m.v. Vi tror, at de fleste - trods alt - er glade for, at det hele klares på en gang - både kloak, vand og varme, sagde Søren hestbæk. I foråret 2013 fik Aalestrup Varmeværk en hen-

vendelse fra bestyrelsen for Nørager Varmeværk. Henvendelsen førte til en undersøgelse af, hvilke muligheder, der kunne være for et fremtidigt samarbejde. Der har været holdt mange møder siden og de to bestyrelser lægger nu op til en fusion mellem de to værker gældende fra 1. april i år.

Den sunde måde at sidde på

Billigere varme - Fusionen vil for forbrugerne under det nuværende Nørager Varmeværk betyde, at de får en varmepris, som er den samme som forbrugerne i Aalestrup betaler fra den dag hvor rørledningen mellem de to værker er etableret. Det er et niveau på ca. to til tre tusinde kroner årligt under den nuværende pris for varme i Nørager. For de kommende forbrugere i Simested vil en varmepris, som den vi betaler i Aalestrup, betyde op mod en halvering af omkostningen til opvarmning, oplyste Søren Hestbæk. For de nuværnde forbrugere i Aalestrup betyder

Forårskampagne hos Bolig Punkt i Aalestrup

Vi har et særligt godt tilbud på de kendte Farstrup hvilestole

Frem til 5. juni kan du spare op til kr. 3.000,på din helt personlige hvilestol fra Farstrup Vi springer to prisgrupper over og leverer luksusstole betrukket med kvalitetsstof Hallingdal fra Kvadrat og Comfort+ fra Gabriel til nedsat pris - men stadig tilpasset dine behov.

VI ER EN DEL AF

Borgergade 39 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 14 99 · www.bolig-punkt.dk Aalestrup Varmes formand, Søren Hestbæk, rettede en tak til bogholder Gurli Bech, som stopper ved værket efter 28 års ansættelse for at gå på efterløn. Hun bliver afløst af Anna Marie Findinge (t.h.).

Åben: Man.- tors. 9.30 - 17.30 • Fre. 9.30 - 18.00 • Lør. 9.30 - 12.30


Side 4

3. juni 2015

Seks landsbyer, bl.a. Gedsted har skabt et dejligt naturrum til glæde for beboerne.

Mange nød den dejlige natur ved søndagens arrangement.

Glæde, stolthed og mange timers frivilligt arbejde! GEDSTED: Det er nogen af de ord, der kan kobles på dagens “Åbent Hus” i de Vesthimmerlandske Naturrum. I de seks naturrum stod stolte og glade ildsjæle klar, til at fortælle om netop deres naturrum. Hvordan det blev etableret, hvor pengene kom fra og endelige, hvordan naturrummene kom fra idé til færdigt projekt. Projektet Grønne(natur)Rum blev

sat i værk, da forskning i sundhed og natur viser, at det er sundt for mennesker at opholde sig i grønne områder - både for den fysiske, mentale og sociale sundhed. Grønne omgivelser har en stressnedsættende effekt, idet naturen får folk til at slappe af og på den måde få et større mentalt overskud. Grønne områder kan også gavne sociale relationer. Jo mere indbydende folks fysiske omgivelser er, jo hyppigere

og længere vil de deltage i rekreative og sociale aktiviteter. En bus fyldt af Vesthimmerlands ildsjæle, politikere og repræsentanter fra landsbyrådet, tog på “Tour De Naturrum” rundt til alle naturrum, for at blive inspireret til nye projekter eller videreudvikling af allerede eksisterende naturrum i egen landsby. Med i bussen var udvalgsformand for Kultur og Fritid Jan Dyregaard.

- Jeg synes, det var en fantastisk tur med nogle meget forskellige, men meget flotte Naturrum, vi fik set. Og så samtidig høre det engagement, der lyste ud af de frivillige, der har stået for projekterne, sagde Jan Dyregaard. Oprindelig fik de seks udvalgte landsbyer en bundet opgave med at indrette deres grønne fællesareal ud fra indretningsteorier, som understøtter indretningen af terapihaver. Landsbyer-

ne fik hver 50.000 kr. samt assistance fra naturvejleder Karin Winther, der var den “grønne” kompetence i udviklingsforløbet. Jeg er pavestolt udtaler Karin Winther og synes at både borgerne i landsbyerne og Vesthimmerlands Kommune har fået ”Valuta for alle pengene”. Succes skifter navn fra Grønne(Natur)Rum til Grønne Landsbyrum. Det mener Friluftsrådet, som har støttet pro-

jektet også, så den nærmeste fremtid vil vi sammen fortælle den gode historie fra Vesthimmerland, så mange flere landsbyer i hele Danmark inspireres af vores projekt. I den forbindelse har vi valgt at skifte navn fra Grønne(Natur) Rum til Grønne Landsbyrum. Et navn, som er meget lettere at forbinde med grønne projekter ude i landsbyerne, slutter Karin Winther.

Lokal 3F-bekymring over social dumping

92,2 pct. af afdelingens medlemmer er bekymrede

”A Piece of Cake”-koret afslutter sæsonen med en koncert.

Koncert med populært kor AARS: Det rytmiske kor, ”A Piece of Cake” holder sæsonafslutning i Vesthim-

!

l din lp ti er

t

pu com hjæ

• I dit område hver uge •

merlands Musikhus, Alfa i Aars. Det sker i morgen, torsdag aften, 4. juni, med en uhøjtidelig sommerkoncert, hvori også indgår et par fællessange, så publikum kan få rørt stemmebåndene.

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40

!

Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

OatNioEn H IP epar r

,1.599 fra kr. kiner .699,s a ,m 2.995 Nye fra 2 fra kr. ooks Noteb smaskiner rv Erhve oms excl. m

-det lille computerfirma

effektiv-pc.dk & 98 55 16 88

I pausen vil der være mulighed for at købe kaffe eller the, og i den anledning giver koret - som navnet siger - et stykke kage. Vi har haft en god sæson med et passende antal engagementer både i Vesthimmerland og Aalborg, forlyder det fra Paul Schøning fra korets ledelse. Det har været dejligt at optræde på hjemmebane, men det er på en anden måde spændende at blive bedt ud. Koret tæller 45 medlemmer og er klar til ny opstart og optag af nye kormedlemmer torsdag, 20. august.

Kom og se vores nye havetraktorer Vi har alt fra Castelgarden og Stiga i forskellige størrelser - Priser fra kr. 12.000,- til kr. 36.000,Husk at vi også udfører reparationer på havemaskiner og har de reservedele du har brug for.

KKN Auto- og Dækservice

Vesterrisvej 91 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 65 85 09 • 40 34 07 09

VESTHIMMERLAND: Mens 3F Midtfjord er godt tilfreds med stigende beskæftigelse i Vesthimmerland og Fjerritslev-området, bekymrer risikoen for social dumping fagforeningen og dens medlemmer. En ny undersøgelse viser, at hele 92,2 procent af medlemmerne er delvist eller meget bekymrede for, at social dumping underminerer danske løn- og arbejdsforhold. Normalt anvendes udtrykket ”social dumping” om forhold, hvor udenlandske lønmodtagere arbejder efter løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau. Formand Lene Haugbølle, 3F Midtfjord, kan godt forstå, at medlemmerne er utrygge ved risikoen for, at udlændinge snupper lokale jobs via løn-dumping og accept af dårlige arbejdsforhold. - Når så stor en procentdel af vore medlemmer er bange for, at social dumping vil underminere deres løn- og arbejdsforhold, vil jeg som formand for 3F Midtfjord sammen med fagligt aktive sætte fuld skub på kampagnen mod social dumping, understreger Lene Haugbølle. Hvis de danske forhold konstant underbydes, vil det på sigt føre til dårligere vilkår for de danske lønmodtagere, mener hun. Lene Haugbølle ærgrer sig over, at social dumping

Formand Lene Haugbølle, 3F Midtfjord.

truer det lokale arbejdsmarked. - For vi kan i 3F Midtfjord tydeligt se, at der fra begyndelsen af 2014 er kommet gang i hjulene efter finanskrisen. I 2013 havde afdelingen på nuværende tidspunkt en ledighedsprocent på 11,9 (475 ledige, heraf 206 på bygge- og anlægsområdet), mens den tilsvarende ledighed her i 2015 er nede på 6,7 procent (247 ledige, heraf 50 på bygge-og anlægsområdet). Ledigheden ligger ganske vist stadig over landsgennemsnittet på 4,8 procent, men fremgangen i beskæftigelsen viser tydeligt, at vi er inde i en gunstig udvikling, siger formanden. Med hensyn til social dumping retter 3F Midtfjord nu en klar opfordring til lokale politikere om, at de bør kæmpe for 3Fs ho-

vedkrav for et dumpingfrit Danmark. Det kan ske ved Mere kontrol for at stoppe virksomheder, der snyder og opretter underselskaber/ leverandører for at undgå overenskomsten.Ved at kommuner og regioner ikke hyrer virksomheder, der dumper løn- eller arbejdsforhold. Ved at indføre strengere straffe og større bøder til virksomheder, der dumper løn- og arbejdsforhold. Ved at tilføre faste midler til Arbejdstilsynet, Skat og Politiets kontrol. Og ved en strammere skattelovgivning, så det bliver slut med spekulative ansættelsesformer. Al arbejdskraft skal have samme rettigheder.

Lokal undersøgelse Uden sociale klausuler og uddannelse får vi ikke restgruppen med, og så vil risikoen for social dumping vokse. Social dumping er et samfundsproblem, som vi må og skal håndtere. Hvis ikke det sker, vil presset mod bunden blive endnu stærkere i de kommende år, pointerer Lene Haugbølle. Det betyder dog ikke, at udenlandsk arbejdskraft ikke må være her. De skal blot være her på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. 267 af den lokale afdelings knap 4500 medlemmer har deltaget i undersøgelsen om social dumping. Undersøgelsen blev foretaget i april 2015.


3. juni 2015

Side 5

GRATIS SOLBRILLE MED DIN STYRKE

½ PRIS ELLER

PÅ BRILLESTEL

Filialdirektør Poul Pedersen, tv., havde inviteret til uddeling af midler fra Nordea Fonden. Modtagerne var: Kristine Iversen og Frank Thygesen fra Aalestrup Pensionistforening, Søren Bruun Sørensen, Aalestrup Idrætscenter, Carsten Laustsen, Aalestrup Ridecenter og Poul Erik Jensen, Carpe Diem.

Uddelte penge til lokale formål i Aalestrup Af Hanne Monrad AALESTRUP: Nordea fonden har igen været i gavehumør og tildelt nogle sponsorater til lokale foreninger i Aalestrup. Repræsentanter fra de tiltænkte foreninger var mødt op, torsdag eftermiddag, i Aalestrup Idrætscenter. Idrætscenterets friluftsbad var modtager af den ene af fire sponsorater der denne dag blev tilgodeset. Filialdirektør i Nordea, Poul Pedersen, Aalestrup, fortalte om Nordea Fondens formål med at støtte gode initiativer lokalt. - Vi giver store beløb ud til større projekter, men det er også dejligt at fonden vil tilgodese lokale ildsjæle og være med til, på den måde, at støtte frivilliges arbejde i foreninger og fritidsliv, sagde Poul Pedersen. I forbindelse med idrætscenterets jubilæum i november sidste år, blev der givet nogle beløb, som var øremærket til legeredskaber til friluftsbadet. Idrætscenterets inspektør, Søren Bruun Sørensen, fortæller, at der igennem sommeren er rigtig mange børn i friluftsbadet og de vil

gerne tilbringe mange timer her, når der er godt vejr. Så det er godt at der også kan være andre aktiviteter på det dejlige store område. Blandt andet har man lige etableret en Beachhåndboldbane for de lidt større og til de mindre vil der også komme nye legeredskaber. Det Nordea Fondens penge gik til var en vandrutsjebane som skal stilles op ved småbørnsbassinet. Det var et sponsorat på 6.000. - Det kan synes som mange penge for en vandrutsjebane i den størrelse, siger Søren Bruun, men kvaliteten skal være i orden, så derfor synes vi at pengene bliver godt brugt til dette formål.

Penge til petanque Én af de andre foreninger, der har nydt godt af penge fra Nordea fonden, er Aalestrup Pensionistforening, som har søgt penge til deres petanque baner og til opholdsstedet i forbindelse med dem, blandt andet vil de bruge pengene til afskærmning med plexiglas i pavillonen. Nordea Fonden betænkte dem med 4.000 til formålet. Hele sæsonen er der to gange om ugen, 5060 pensionister der benytter

Aalestrup Vand er truet af skattesag AALESTRUP: I lighed med andre vandforsyningsselskaber er Aalestrup Vand A.m.b.a. løbet ind i en skattesag. Det er sket efter selskabernes overgang til skattepligt i 2010, og det store stridspunkt er ansættelsen af selskabernes afskrivningsgrundlag. Skat fastholder en afskrivning af selskabernes aktiver på grundlag af handelsværdi, mens vandselskaberne fastholder, at afskrivningen skal beregnes i henhold til de krav der er opstillet i vandforsyningsloven. Ta-

ber vandselskaberne kan det betyde højere priser på vand for forbrugerne i fremtiden. - Vi er for perioden 2010 til 2012 blevet mødt med et skattekrav på knap 190.000 kr. Efter samråd med revisoren har vi valgt at indbetale beløbet, men har samtidig besluttet at påklage og anke betalingen og afskrivningsgrundlaget til Landsskatteretten, sagde Aalestrup Vands bestyrelsesvormand, Søren Hestbæk, på generalforsamlingen forleden.

de seks baner på pladsen bag ved Aalestrup Idrætscenter. Foreningen ”Carpe Diem” er kommet godt i gang med deres aktiviteter og er startet med at dele midler ud til børnefamilier der har kræft inde på livet. Det kan være støtte til oplevelser i en hverdag som kan være med til at fokusere på andre ting end den alvorlige sygdom der har ramt familien. Mange har meldt sig ind som medlemmer i foreningen og der er også været aktiviteter for disse medlemmer som også på den måde kan støtte det gode formål. Formanden Poul Erik Jensen var mødt op for at modtage 5.000 til foreningens virke. Aalestrup Ridecenter, som ligger i Borgergade i Aalestrup, har mange frivillige som gør et stort arbejde og der bliver arrangeret mange stævner og lignende og som noget nyt kan andre også arrangere stævner og lignende på området. Der er søgt midler til en renovering af køkkenet som ligger i forbindelse med kantinen. Til dette formål fik Ridecenteret 10.000 kr. af Nordea Fonden. Aalestrup Vands bestyrelse regner ikke med en afgørelse i sagen før om et par år, fordi det forventes at de allerede førte klagesager vil blive kørt helt til tops i retssystemet. Hvis Skat får medhold og loven ikke ændres, må Aalestrup Vand forvente en skattebetaling i størrelsesordenen 50.000 til 75.000 kr. pr. år svarende til et tillæg på vandprisen på 25 til 40 øre pr. kubikmeter. I 2014 blev prisen for vand i Aalestrup holdt uændret på tre kroner pr. kubikmeter excl. moms og afgifter, ligesom målerleje og den faste afgift på 600 kr. pr. bo- eller erhvervsenhed var uændret i forhold til året tidligere.

VIS, HVEM DU ER… Kom ind og se de nye flotte modeller Køb ny brille med Essilor rex eller Varilux glas, inden d. 30. juni og få en Prego solbrille med din styrke GRATIS Jeg garanterer hurtig tilvænning til flerstyrkeglas og skarpt syn ved bilkørsel i mørke med kvalitetsglas fra Varilux. Priser fra 3600,- pr. par. incl. synsprøve og antireflex. Vestergade 15 9620 Aalestrup

9864 2300

ÅBNINGSTIDER: Mandag lukket Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 9.30 - 12.30

VI HAR 15 ÅRS JUBILÆUM

... og det skal fejres I hele juni tilbyder vi

15% rabat på

®

Stoker fyr

Lene


Side 6

SPORTSUGE I KVIK

3. juni 2015

KVIKløbet 2015

Tirsdag mandagden den16. 15. juni juni2015 2015 kl. kl.18.30 18.30

I forbindelse med Sportsugen i Hvam bliver tirsdag den KVIKløbet afviklet mandag den16. 15.juni junifra frakl.kl.18.30 18.30 Man kan vælge mellem 4 distancer:

3 km 5,2 km 9,6 km 15 km

Tidtagersystem m/chip armbånd

Også i år 15 km rute START OG MÅL:

I.F. KVIKs stadion i Hvam St.by

TILMELDING:

Se på www.if-kvik.dk under menuen KVIKløbet. Se også kort over de forskellige ruter og mere information om løbet.

FORHÅNDSTILMELDING kan benyttes indtil søndag den 14. juni! PRIS: Børn til og med 11 år er GRATIS! Fra 12 år og opefter på 3,0 - 5,2 km: 40.- kr. - 9,6 - 15 km: 60.- kr.

Eftertilmelding på dagen: Et tillæg på 30.- kr. indtil kl. 18,15

Der vil være vand-depoter ude på ruterne samt frugt og vand i målområdet.

PRÆMIER:

3 km: GAVEKORT (værdi 100.- kr.) til første K/M i aldersgrupper 0-11, 12-16, + 16 år 5,2 km: GAVEKORT (værdi 150.- kr.) til første K/M i aldersgrupper 0-11, 12-16, +16 år 9,6 km: GAVEKORT (værdi 200.- kr.) til første K/M i aldersgrupper 12-16, +16 år 15 km: GAVEKORT (værdi 250.- kr.) til første K/M Efterfølgende er der lodtrækningspræmier på alle startnumre!

Kontaktpersoner: Lone Johansen, tlf. 23 23 95 9553 5394 95 Solvejg Sørensen, tlf. 21 72 45 36

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Forberedelserne til Kvik-løbet i Hvam tirsdag, 16. juni er i gang. (Arkivfoto)

Kvik-løb i Hvam er rykket frem HVAM: Forberedelserne er i fuld gang til årets udgave af Kvikløbet. Årets løb i forbindelse med Sportsugen i Hvam bliver afviklet tirsdag, 16. juni. - De sidste par år har vi haft stor succes med vores chips tidtagersystem og det fortsætter vi med, fortæller Lone Johansen som sammen med Solvejg Sørensen står for at organisere aktiviteten. Løberen får udleveret et armbånd sammen med et nummer, når løberen passere målstregen bliver tiden registret ved, at man fører armen hen over en scanner. Sportsugen i KVIK er blevet rykket en uge frem i

år i håb om, at man kan få flere folk til byen til de forskellige aktiviteter der er i løbet af ugen. Sportsugen løber af stablen i uge 25, hvor KVIKløbet bliver afholdt tirsdag den 16 juni . - Sidste år lancerede vi en ny rute på 15 km og den udfordring kan man få fornøjelsen af igen i år, lyder det fra arrangørerne. Der udover har vi stadig de tre distancer som man kender på 3 km som i øvrigt er meget børnevenlig, 5,6 km og 9,6 km. Men som noget helt nyt, har vi en 15 km rute for dem, som bare kan lide at løbe lidt længere. Det er en helt fantastisk natur rute, hvor man bliver udfordret med

bakket terræn, grusveje og en del af Himmerlandsstien. Den lange rute på 15 km vil blive sendt af sted en halv time før de andre distancer, således at alle løbere vil være i mål ved otte tiden. Så mon ikke der er nogen derude som er frisk på at tage udfordringen op. Igen i år er der fine præmier til første pige/dreng i de forskellige distancer og alderskategorier. Derudover vil der være lodtrækning præmie på alle løbenumre, disse præmier er venligt sponseret af lokale forretninger. Mens man venter på at alle får passeret målstregen, kan man købe øl/vand/ pølser og slik til rimelige

priser eller benytte tiden på at få et varmt bad i omklædningsrummene på stadionet. Man kan tilmelde sig på www.if-kvik.dk og få flere informationer om løbet. - Så tag familien og naboen under armen og kom ud og nyd en fantastisk løbetur i det grønne og husk børn til og med 11 år er gratis, da vi gerne opfordre de voksne til at tage deres børn med ud på en rask løbetur, siger Lone Johansen. Sidste år var der 102 løbere til start. Det var noget mindre end arrangørerne havde håbet på, men samme aften var der også Vesthimmerlands Cup løb i Løgstør.

HVAM SPORTS- OG BYFEST 2015 TIRSDAG D. 16/6:

LØRDAG D. 20/6:

Kl. 18.30 KVIK løbet Med fire distancer: 3,4 km, 5,2 km. 9,6 km. Og 15km. Med start/mål på Hvam stadion. Forhåndstilmelding: Senest den 14/6 på www.if-kvik.dk/KVIK-løbet (Man kan også tilmelde sig på dagen - senest en halv time før løbsstart)

Kl. 10-16 Bagagerumsmarked Kig forbi og lad dig friste af de mange forskellige effekter, som folk har taget med i deres bagagerum. (Standplads for private 5x5 meter) - Pris pr. stand kr. 50,- (reservér plads, Lars Bisgaard tlf. 21 79 09 99) Kl. 10.00 FIFA15 - Playstation 4 turnering Slå din venner i vores FIFA-turnering, som spilles på storskærme i klubhuset. Pris kr. 100,- pr. pers Præmier til 1., 2. og 3. plads Tilmelding senest d. 18/6 til Mads Holm tlf. 22412377 Kl. 12.00 Knallert-træf Kom og vis din gamle knallert frem - Alle udstillere og andre interesserede er velkomne! (Medlemmer fra Aalestrup Classic klub kommer og viser deres fine eksemplarer frem) Kl. 12.15 Cykelsponsorløb En gruppe af klubbens medlemmer og tilhængere, har sat sig for at samle penge ind til at forbedre klubbens faciliteter. Og ved hjælp af sponsorer der betaler pr. tilbagelagt km vil der blive konkurreret om hvem der er i stand til at samle flest penge ind. - der er præmie til den mest ihærdige. (ALLE som cykler over kr. 1000,- ind kommer gratis med til sommerfesten i teltet lørdag aften) Kl. 13.30 Kvik/Aalestrup IF serie 3 spiller kamp mod Doense/Vebbestrup IF (fri entre) Kl. 18.30 Sommerfest i øl-teltet Traditionen tro afslutter vi Byfesten med et brag af en fest i øl-teltet Tag vennerne/naboerne med til en forrygende festlig aften! Alle er velkomne! Musikken leveres af Diskotek VENUS v/Peter Christensen Menu: Grillet kamsteg m/tilbehør Pris Kr. 160,- pr. pers. Tilmeld dig på listen i klubhuset, eller til Lars Bisgaard tlf. 21 79 09 99 TILMELDING ER BINDENDE!

ONSDAG D. 17/6: Kl. 18.30 Kvik/Aalestrup IF serie 6 spiller kamp mod Skals FF (fri entre) Kl. 19.00 Kvik/Aalestrup IF oldboys spiller kamp mod BMK 90 (fri entre) Grillen er tændt, og baren i teltet er åben

TORSDAG D. 18/6: Kl. 19.00 Kvik/Aalestrup IF serie 4 spiller kamp mod Klejtrup BK (fri entre) Kl. 19.00 Kvik/Aalestrup IF serie 5 spiller kamp mod Ulbjerg IF (fri entre) Grillen er tændt, og baren i teltet er åben

FREDAG D. 19/6: Kl. 18.00 7-mandsturnering - Firma-/gade-/familie-fodbold på stadion Tilbud nr. 1) Pris pr. hold kr. 300,Tilbud nr. 2) Pris inkl. 1 kasse øl Kr. 500, (Tilmelding senest d. 17/6 til Jesper Andersen tlf. 40 68 15 44 eller Mikkel Sørensen tlf. 20 87 87 57) Amerikansk lotteri: Under hele Byfesten vil der blive solgt lodder til vores Amerikanske lotteri i baren i teltet. Hovedpræmien er en Kildemoes cykel sponsoreret af Fri Bikeshop i Aalestrup. Vindernumrene udtrækkes ved Telt-festen lørdag aften. Bliver også offentliggjort på www.if-kvik.dk og www.facebook.com/KvikAalestrupIF

FREDAG OG LØRDAG ER DER OPSTILLET HOPPEBORG TIL UNGERNE


3. juni 2015

Side 7

Fars dag

Fars Dag er en amerikansk opfindelse og skyldes primært en enkelt persons ønske om at hædre sin far. I Danmark fejrer vi altid Fars Dag d. 5. juni - Grundlovsdag.

Historien bag Fars Dag FARS DAG: Ligesom ”Mors Dag” er også dagen for fædre en amerikansk opfindelse, og skyldes primært en enkelt persons ønske om at hædre sin far. Det er mrs. Sonora Lou-

ise Dodd fra Spokane i staten Washington, der normalt tillægges æren for at have opfundet ”Fars Dag” i 1909. Andre holder på, at Grace Clayton fra Fairmot bør have æren på grund af

en markering for fædre allerede i 1908.  

Første Fars dag Det var imidlertid Sonora Dodds koncept, som takket være hendes egen ind-

Verdens bedste øl til

VERDENS BEDSTE FAR ØL KÆLDERE N ÅBEN FARS DAG KL. 10-12

HUSK

FARS

DAG

gjorde præsident Johnson den 3. søndag i juni officiel ”Fars Dag” og i 1972 underskrev daværende præsident - Richard Nixon - en erklæring, som gjorde dagen til amerikansk helligdag.  

Du trykker bare

98 64 12 55

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os

Røde eller hvide roser Ligesom nelliken oprindeligt var tænkt som blomsten til Mors Dag havde Sonora også tænkt på en blomst til Fars Dag, nemlig rosen. Også hun havde forestillet sig symbolikken med røde blomster for de levende fædre og hvide for de døde.

• Vi hjælper gerne

med udformningen

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Gaven til Fars dag finder du hos

Se det omdelte katalog, med de mange gode tilbud Lukket Fars dag fredag den 5. juni

Normale åbningstider:

Mandag lukket • Tirsdag – torsdag fra 10.00 – 17.30 Fredag fra 10.00 – 18.00 • Lørdag fra 9.30 – 12.30

Find os på Facebook

På fredag den 5. juni er det

FARS DAG og han skal da fejres med en lækker middag på Hotel Hvide Kro

Wienersnitzel med tilbehør kun 99,Kl. 17.30 – 20.30 - Husk bordbestilling Annette er klar til at pakke din gave ind!

MASSER AF GODE TILBUD: 28 kr.

Rochefort 8: 22 kr.

(normalpris 32 kr.)

(normalpris 25 kr.)

Tripel Karmeliet: 21 kr.

Gulden Draak: 50 kr.

(normalpris 23 kr.)

sats blev til nutidens ”Fars Dag”. Hun fik angiveligt ideen til Fars Dag efter at have hørt en Mors dag’sprædiken i sin kirke i 1909, og valgte juni måned til dagen, fordi hendes far havde fødselsdag i juni. Egentlig skulle det have været på hans fødselsdag, 5. juni, men af forskellige årsager kunne dette ikke lade sig gøre, og arrangementet måtte udsættes. Bl.a. den lokale afdeling af YMCA (KFUM) og præsteforeningen støttede op omkring ideen, og den første ”Fars Dag” fandt sted 19. juni 1910 i Spokane. Foreninger, aviser m.m., som støttede den ligeledes nye ”Mors Dag” tog også ideen om en dag for fædre op, og bl.a. Henry Meek, der var præsident for Lions Club i Chicago, meldte sig i 1915 under fanerne, og udfoldede en stor indsats for tanke. Mrs. Dodds idé vandt også genhør på allerhøjeste niveau, idet præsident Wilson fejrede dagen med sin famile i 1916, og i 1925 gav præsident Coolidge sin støtte til stater, der ønskede at markere ”Fars Dag”. I 1926 blev der dannet en national ”Fars Dag”- komite i New York. Den amerikanske Kongres anerkendte imidlertid først dagen i 1956, i 1966

Vi serverer Fars livret:

Gavekurve fra 125 kr.

Rochefort 10:

5. juni

(normalpris 58 kr.)

Færdigfest hos os: Fest til fast pris alt inklusiv pr. person kr. 448,eller hjemme hos dig selv: f.eks. Buffet fra 179,-

Nyt: Tappasbuffet fra 148,- eller sammensæt selv en menu fra vores store menukort.

Kontakt os for nærmere information – vi hjælper gerne med at sammensætte den helt rigtige menu.

BESØG VORES SHOWROOM / ØLKÆLDER Åben hver torsdag fra kl. 15.00 – 19.00 (lukket på helligdage) eller efter aftale MK Event ApS - Skovvej 4 - 9631 Gedsted - Tlf. 40 27 08 29 info@trappist.dk - www.trappist.dk Følg os på facebook.com/trappist.dk

På gensyn

v/ Hans Ettrup Jernbanegade 7 · 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 33 · www.hotelhvidekro.dk


Side 8

3. juni 2015

Midler fra Ældremilliarden er brugt til Richshawcykler

Vesthimmerlands Kommune har købt 11 Rickshawcykler til plejecentrene

Frivillige søges - Giv af dig selv og få mere igen Vesthimmerlands Kommune Psykiatri og Handicap afdelingen søger frivillige til projekt Liv og ledsagelse. Liv og ledsagelse er ferielignende dagsaktiviteter til personer med fysisk og/eller psykiske handicaps. Aktiviteterne udgår fra Møllersgård og fra Kulturladen på Havnen i Løgstør i juni - juli og august 2015. Hvis du er min. 18 år og har lyst til at hjælpe med ex. servering, gåture og med at skabe en god stemning så vil vi meget gerne høre fra dig. Du bestemmer selv, hvor mange timer du ønsker at hjælpe. Vi tilbyder: Introduktion Netværksdannelse Opfølgning på dine oplevelser Vi glæder os til at høre fra dig, ring eller skriv til: Projektleder Malene Wendtland maso@vesthimmerland.dk tlf. 25 27 50 56 Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Du trykker bare

98 64 12 55

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk

VESTHIMMERLAND: Med midler fra ældremilliarden er der indkøbt 11 Rickshawcykler til kommunens plejecentre og socialpsykiatrien Gunnar Jensen på 96 år var i sikre hænder, da han fik en kort køretur i en af kommunens nye Rickshawcykler på Plejecenter Højgaarden i Farsø. Piloten var nemlig hans søn - og kørelærer - sundhedsudvalgsformand Palle Jensen. Det, at kunne være sammen med sine pårørende på en anderledes måde, har været en vigtig grund til, at Vesthimmerlands Kommune har anskaffet 11 rickshawcykler til alle kommunens plejecentre og til socialpsykiatrien.

der skulle gerne være endnu flere frivillige rickshawpiloter. - Vi går i gang med at præsentere cyklerne på de enkelte kommunale plejecentre og ved forskellige events rundt omkring i kommunen, og vi håber på rigtig mange frivillige. Vi vil også gerne have nogle yngre mennesker, der har lyst til at knytte bånd til de gamle, siger Annette Sander.

Samvær på tværs af generationer Palle Jensen kan også se perspektiverne på tværs af generationerne. - Jeg vil da tro, at mine to døtre på 19 vil synes det er noget sjovere at besøge deres farfar på Plejecentret, når de kan være sammen med ham på den her måde, siger han. Der er indkøbt 11 Rickshawcykler til alle kommunale plejecentre, Hesselvang og Røde Kors Hjemmet samt til brugere i socialpsykiatrien. De specialbyggede cykler koster 40.000 kroner pr. styk, men så er der også batteri, kaleche, kørepose, sikkerhedssele, cykelhjelm m.v.

Udflugter med minder og dufte - Et af temaerne i Ældremilliarden var at lave flere sociale aktiviteter for de svageste ældre på plejecentrene, og det syntes vi i Sundhedsudvalget, at cyklerne var et rigtig godt middel til, siger Palle Jensen. - De gamle kan komme mere ud, og de kan besøge og mindes steder, hvor de har haft deres dagligdag før i tiden. For de ældre, der måske er svækkede af begyndende demens, så kan en fælles cykeltur, hvor de kan mindes, dufte, sanse og få vind i håret, være noget, der kan sætte nogle samtaler erindringer i gang, fortsætter Palle Jensen.

Til markedsdag

Frivillige cykelpiloter

Kørerlærer og formand for Sundhedsudvalget Palle Jensen kørte en tur med sin far, da Richshawcyklerne blev indviet på Plejecenter Højgården i Farsø.

- Cyklerne er bygget op om de velkendte Christianiacykler, og de er specielt udviklede til formålet. Der er plads til to passagerer, og cyklen er forholdsvis let at lære at bruge, lavt gearet og

med batteri til hjælp, siger projektleder Annette Sander. - Vi er ved at få alle cykler i hus og de er på vej ud på alle plejecentrene, hvor de

allerede er taget godt imod, siger Annette Sander. Der er allerede flere frivillige piloter fra blandt andet venneforeningerne i de lokale plejecentre, men

Lørdag var det så Plejecenter Solvang og Plejecenter Østermarken, repræsenteret ved bl.a. henholdsvis centerleder Eva Grøn og Hanne Sæderup, der var til markedsdag i Aars. Her kørte de rigtig mange ture på deres cykler for bl.a. at fange frivillige rickshawpiloter, som har tid, lyst og kræfter til at cykle med kommunens ældre borgere. Mange fik denne dag ”Vind i håret” på en lille tur rundt i byen - og der blev delt foldere ud til en stor del interesserede rickshawpiloter.

4 ud af 5 borgere vælger Den Kommunale Hjemmepleje Den Kommunale hjemmepleje tilbyder dig: • • • • • •

Faguddannet plejepersonale Tillid, troværdighed og værdighed i alle arbejdsopgaver Dygtige, stabile og glade medarbejdere Løbende efteruddannelse af vores medarbejdere sikrer dig den bedste hjælp 24 timers service Medarbejdere, der har lyst til at gøre en forskel

Hvad kan vi hjælpe med? Vi udfører de ydelser, som du er visiteret til, og som kommunen betaler. Vi tilbyder dig desuden, at du kan købe: • Ekstra rengøring/pleje • Stor/lille hovedrengøring • Wellness pakke – hår/make-up • Wellness pakke – manicure Ring og hør nærmere

Kontaktinfo Hjemme- og sygeplejen i Løgstør Hjemme- og sygeplejen i Løgstør Tlf.: 9966 9175 Aars Tlf.: 9966 9308

Hjemme- og sygeplejen i Farsø Tlf.: 9966 9691

*Kun for borgere, som er visiteret til hjælp og i tilknytning til levering af andre visiterede ydelser.

Hjemme- og sygeplejen i Aalestrup Tlf.: 9966 9179

Ekstra re ngøring 1 tim Kun kr. 2 e 99,00 *


3. juni 2015

Side 9

Undgå problemer med leje, udleje og boligbytte Forsikringsselskab giver gode råd til udlejere BOLIG: Det er nemmere end nogensinde før at leje, udleje og bytte bolig på alverdens udlejningsportaler i hele verden. Mange danskere lejer derfor deres hjem ud, mens de selv er på ferie eller bytter sig til en villa i Sydfrankrig og overlader parcelhuset til en anden familie. Men selvom udlejningsportaler gør det nemt for dig at spare penge på hoteller eller kradse lidt ekstra lommepenge ind, kan det ende med at koste dig dyrt. Det er nemlig ikke altid nemt at gennemskue, hvordan forsikringen gælder, hvis der skulle opstå skader. Airbnb, der er den mest populære udlejningsportal, oplyser, at man kan søge om at få dækket eventuelle skader gennem deres ’Værtsgaranti’, uanset om man har en indboforsikring eller andre forsikringer. Men samtidig slår Airbnb fast, at garantien hverken bør erstatte indbo- eller lejeforsikring. Gennem den fremadstormende udlejningsportal Wimdu er man slet ikke dækket af en garanti eller forsikring. Udlejningsportalernes forskellige garantier - eller mangel på samme – får nu forsikringsselskabet Alka til at komme med følgende råd til de mange danskere, der overvejer at leje, udleje eller bytte bolig. - Selvom nogle udlejningsportaler tilbyder for-

skellige garantier, er det en rigtig god idé at tjekke, hvordan du er dækket i tilfælde af, at dine ting bliver ødelagt, eller hvis du kommer til at ødelægge noget i det hjem, du bor i. Du kan nemlig meget let ende i en gråzone, hvis du udelukkende stoler på udlejningsportalerne, da det kan være svært at læse sig til, hvordan man helt konkret er dækket i fælde af skader, siger Lise Agerley, der er kommunikationsdirektør i Alka. Lejer du dit hjem ud, dækker din indboforsikring skader som følge af for eksempel brand, vand og indbrudstyveri. - Bliver dit hjem udsat for vand- og brandskader, dækker din indboforsikring, mens indbrudstyveri kun dækkes, hvis dit hjem har været forsvarligt aflåst. Forsikringen dækker ikke simpelt tyveri, så hvis lejeren stjæler ting fra din bolig, er du ikke dækket, og din forsikring dækker heller ikke, hvis din lejer smadrer en lampe, vase eller dit fjernsyn, siger Lise Agerley fra Alka. Hvis du selv er lejer, skal du sørge for, at du har en ansvarsforsikring. Den dækker de skader, du forvolder på andres ting. - Du har et ansvar for den bolig, og det udstyr du låner/ lejer. Hvis der sker skade på dette, kan du blive pålagt at erstatte skaden. Det er her, at en ansvarsforsikring kan

15

hjælpe dig. Forsikringen dækker, når du er ansvarlig for en skade, eller hvis der sker pludselige skader på lånte/lejede indbogenstande inden for den første måned, oplyser Alka. Hos Alka har man endnu ikke haft forsikringssager, der bunder i, at en kunde, der havde udlejet sit hus eller lejlighed gennem en udlejningsportal, har fået øde-

lagt boligen eller inventar. Men man forventer, at der vil opstå problemer i takt med, at tendensen med leje og udleje af privatboliger vokser, derfor er det vigtigt at have styr på sine forsikringer. - Da der kan være en del gråzoner på dette område, anbefaler vi, at du kontakter dit forsikringsselskab, inden du kaster sig ud i at udleje, leje eller bytte bolig. Så er du på den sikre side og kan sove trygt om natten, selv når du er langt væk fra dit hjem og ejendele, eller hvis du selv kommer til at ødelægge noget i den lejlighed eller hus, du lejer, udtaler Lise Agerley fra Alka.

Folketingsvalg - Brevafstemning Torsdag den 18. juni 2015 er der valg til Folketinget. Du kan stemme ved at møde op på afstemningsstedet på valgdagen eller ved på forhånd at afgive brevstemme. Der er mulighed for at brevstemme på ethvert folkeregister i Danmark til og med tirsdag den 16. juni 2015. I Vesthimmerlands Kommune foregår det i Borgerservice på Rådhuset i Aars, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars på følgende tidspunkter: Mandag-tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

10.00 - 15.00 LUKKET 10.00 - 17.00 10.00 - 12.30

Ekstraordinære åbningstider for brevafstemning: Ud over almindelig åbningstid er der desuden åbent i administrationsbygningerne i: Løgstør, Farsø, Aalestrup samt i Borgerservice i Aars på følgende tidspunkter: Lørdag, den 6. juni 2015 kl. 10.00 - 12.00 Lørdag, den 13. juni 2015 kl. 10.00 - 12.00 Legitimation i form af pas/kørekort/ sundhedskort skal medbringes.

Onsdag den 3. juni kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 14.00 Biblioteket, Aars: Foredrag om demens kl. 19.00 Bio Aalestrup: “Mad Max: Fury Road” kl. 19.30 Nørrevangen 15: Venstre på virksomhedsbesøg kl. 19.30 Aalestrup IC: Generalforsamling, Membranen

Der bliver annonceret særskilt om mulighederne for at brevstemme i eget hjem.

Torsdag den 4. juni kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 18.00 Hotel Hvide Kro: Ekstraord. generalforsamling, Aalestrup Vand & Varme kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”I dine hænder” kl. 19.30 Alfa, Aars: Sommerkoncert

Folketingsvalg - Brevafstemning i hjemmet

Fredag den 5. juni kl.10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 14.00 Ertebølle: Grundlovsmøde kl. 14.00 Hersom Præstegaard: Grundlovsfest kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”I dine hænder”

Du kan brevstemme hjemme, hvis du på grund af sygdom eller fysisk handicap ikke kan komme og stemme på valgdagen torsdag den 18. juni 2015.

Lørdag den 6. juni kl.10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”I dine hænder” Søndag den 7. juni kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 13.00 Oudrup Kirke: De Himmerlandske Heder kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”I dine hænder” Mandag den 8. juni kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 15.00 Plejecenter Søndervang: Thyra Frank kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”I dine hænder” Tirsdag den 9. juni kl. 8.00 Hvilsom: Hvam- Hvilsom Pensionistforening, tur til Skagen kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 17.00 Messecenter, Aars: Borgermøde kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”I dine hænder” Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen

Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside bliver løbende opdageret om valget.

Hvis du ikke kan komme på valgdagen grundet sygdom eller fysisk handicap

Ring til Folkerregistret i Borgerservice på telefon 99 66 80 44 eller 99 66 80 41 som sender en blanket, du skal udfylde og returnere senest mandag den 8. juni, inden kl. 12.00. Du har også mulighed for at hente eller indberette blanketten via: valg.vesthimmerland.dk/ brevstemme-hjemme Du vil skriftligt få at vide, hvornår vi kommer hjem til dig, så du kan brevstemme.

Er du udpeget som valgstyrer ved Folketingsvalget 2015 Hvis du er tilmeldt digital post vil du modtage mødeindkaldelsen i din digitale postkasse.

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D e T

s K e r …

Borgermøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17.00 - 19.30 i Messecenter Vesthimmerland Udviklingen af Børne- og Skoleområdet er på den politiske dagorden i Vesthimmerlands Kommune. Behandlingen af de væsentlige udfordringer, der ligger i de kommende år er i fuld gang og repræsentanter fra byrådets partier ønsker i den forbindelse dialog med kommunens borgere. Kom og hør hvad status er på processen, deltag og vær med til at sætte dit aftryk på udviklingen. Mød op og tilmeld dig gerne via kommunens facebookside: www.facebook.com/events/407360919457101/

De Himmerlandske Heder Søndag den 7. juni kl. 13.00 - 16.00 Mødested: Oudrup Kirke, Oudrup Kirkevej 1, 9670 Løgstør På en vandring på heden omkring Bruså, fortæller vi om naturplejen i området, der bl.a. skal understøtter levevilkårene for den meget sjældne sommerfugl Hedepletvinge. På ruten kommer vi også forbi sjældne planter som Guldblomme og flere vilde orkideer. Arrangør: Skov og landskabsingeniør Martin Hostrup og Naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands kommune.

skal du have nyt PAs Borgerservice, Aars holder ekstra åbent for PAS-ekspeditioner. Lørdag den 13. juni kl. 10.00 – 12.00 Lørdag den 20. juni kl. 10.00 – 12.00 Lørdag den 27. juni kl. 10.00 – 12.00 På www.vesthimmerland.dk kan du finde oplysninger om, hvad du skal medbringe, for at få lavet pas.

Åbent hus på Plejecenter Ulstruplund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 - 15.00. Haven åbnes af Borgmester Knud Kristensen. I løbet af dagen: Kor og opvisning af lokale dansere. Grillen tændes og der mulighed for at købe mad og drikkevarer. Alle er meget velkomne.

m e D D e l e l s e r

Høring af plan for udvidelse af husdyrbrug • Trædemarksvej 52, 9670 Løgstør Ansøgning med bilag kan ses på www.vesthimmerland.dk/ afgoerelser

Udvidelse af husdyrbrug • Dammevej 1, 9670 Løgstør Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

miljøgodkendelse • Omfartsvej syd om Aars. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord under asfalt. Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Genopslag - ledige taxibevillinger i Aalestrup området Vesthimmerlands Kommune opslår 2 ledige taxibevillinger i Aalestrup området. Ansøgningsfrist 10. juni 2015 kl. 12.00. Se hele annoncen på www.vesthimmerland.dk/taxibevilling.

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Se eventuelt også: valg.vesthimmerland.dk/ valgstyrere Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55


Side 10

3. juni 2015

Navne/Bekendtgørelser Morgensang i anledning af vort sølvbryllup frabedes. Dagen fejres med indbudte gæster til middag. Susanne & Kjeld

Al opmærksomhed frabedes venligst. B. K. Laursen

Stort tillykke med de 2 år den 3/6 2015. Knus Lærke, Mormor & Mor

Hej Marc Stort tillykke med de 18 år Camilla, mor & far

Mor og Far Tillykke med sølvbrylluppet, tirsdag den 9. juni. Kærlig hilsen Heidi og Jakob

Til lykke

Sig TILLYKKE med Vesthimmerlands Avis. Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten »TIL LYKKE«. Billede plus 10 ord koster 60.00 kr., som vedlægges i check eller indbetales forud på annonce-kontoret (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk. Annoncen KAN IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Skriv teksten på nedenstående linjer: - Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

Dødsfald Karen Sørensen, Otto Jørgensens Vej 1, Aalestrup er død, 84 år. Karen Sørensen blev født i Løvel, 3. april 1931. Efter et ophold på Haubro Ungdomsskole, var hun pige i huset på en gård ved Stenild. Hun blev gift med Eigil Sørensen, 30. oktober 1953. De drev landbrug i Klotrup fra 1954, først ordinært landbrug med køer og svin. Senere blev det specialiseret til fjerkræproduktion med æglæggende høns. Karen Sørensen fortsatte driften, sammen med en søn, efter hendes mand Eigil døde i 1986. Efter hun stoppede med aktiv tjeneste i landbruget, købte hun hus i Vestergade i Aalestrup og boede senest på Plejecenter Aaglimt. Karen Sørensen var igennem hele livet meget aktiv i fritiden. Igennem mange år dyrkede hun og ægtefællen folkedans. Ligeledes har hun igennem mange år dyrket gymnastik og også været med i diverse bestyrelser, for idræt og

skole. Igennem pensionisttilværelsen i Aalestrup, har hun været aktiv med petanque, bowling samt andre aktiviteter for ældre. Håndarbejde, i alle genrer, har igennem hele livet været en passion for hende. Pensionisttilværelsen har også budt på mange ferierejser til udlandet, med store oplevelser i Island og i Norge til det sydlige Europa, Gran Canarie og Tenerife. Udover rejselysten, har hun igennem hele livet haft en passion for have og blomster. En interesse der sandsynligvis blev vakt, da hun var ung og deltog i 4H arbejdet. Gennem årene har Karen Sørensen haft meget samvær og mange oplevelser med alle sine børnebørn. Det har været meget givtigt for familien, at hun har kunnet træde til med børnepasning i travle tider. Det skabte stor tryghed og tillid i hele familien til gavn for alle. Karen Sørensen har altid været et meget afholdt familiemenneske og har skabt et unikt sammenhold i familien.

Vores kære

Henry Høgh

Dødsfald Signe Holm Gascoine, Plejehjemmet Ulstruplund, Hornum, 86 år. Hun blev født i Hvalpsund og voksede op i en søskendeflok på færgekroen, hvor hun allerede som ung tog del i arbejdet. Kort efter Anden Verdenskrig havde Signe Holm Gascoine ophold på Salling Ungdomsskole og fik derefter job som servitrice på Hotel Hvide Kro i Aalestrup, Restaurant Næsby Dale ved Løgstør og Hagebro Kro ved Holstebro. I perioden på Hagebro Kro mødte hun sin tilkommende, Charles Gascoine, der gæstede stedet som lystfisker. De blev gift i 1963 og

flyttede til England i byen Radlett. Efter tre år her kom familien til Danmark på ny, først til Fredericia og mange år senere til Hvalpsund, hvor de nød pensionisttilværelsen. Signe Gascoine var glad for at læse og synge, men satte også stor pris på selskabelighed. Hun mistede sin mand i 2008, men blev boende i Hvalpsund til 2011, hvor hun på grund af dårligt helbred måtte tage ophold på et plejehjem. Tanken var, at hun skulle flytte til det nyetablerede friplejehjem i Hvalpsund, men det nåede hun ikke. Signe Gascoine efterlader en datter og svigersøn, fire børnebørn og to oldebørn.

Bryllup

Bryllup

Lea Bjørk Mikkelsen, datter af Annette Bjørk, Bygum, og Lars Sennenwaldt, Nørager, og Lars Sundgaard Hansen, søn af Karen Marie og Jeppe Sundgaard Hansen, Spjald, vies lørdag, 6. juni i Aalestrup Kirke.

Line Lundsgaard, datter af Birgitte Andersen, Breum og Henning Lundsgaard, Gedsted og Thomas Kongsgaard Pedersen, søn af Bente og Brian Kongsgaard Pedersen, Højbjerg vies lørdag, 6. juni i Gedsted Kirke.

Sølvbryllup Helle Skriver og Gert Werner Jensen, Ørnbjergvej 4, Boldrup, Nørager, kan tirsdag, 9. juni fejre 25 års bryllupsdag.

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

er stille sovet ind Aalestrup, den 28. maj 2015 På familiens vegne

Hjertelig tak

Lis og Karl Overgaard

for venlig deltagelse ved

Begravelsen finder sted fra Aalestrup Kirke torsdag den 4. juni kl. 13.00

Karen Sørensens begravelse fra Fjelsø Kirke.

Vor kære mor, svigermor, farmor og oldemor

Asta Dalum

* 17. oktober 1917 er stille sovet ind Hobro, den 24. maj 2015

Tak for blomster og kranse. En særlig tak til personalet på Aaglimt for god og kærlig pleje. Tak til præst Niels Peter Sørensen for den personlige tale, og tak til bedemand Jens Møller.

Familien

Du vil altid være i vore hjerter. Begravelsen har fundet sted.

Medlem af Danske Bedemænd

Vi takker alle for opmærksomheden og deltagelsen.

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Niels Ivar og Vibeke Inge Lis og Carsten Børnebørn og oldebørn

Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed

Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

Vores kære og gode mand, far, svigerfar og morfar

Alex Jensen

* Korsø, 12. september 1947  Hvam, 20. maj 2015 Er liv betaget af naturen, fyldt med træer, planter og dyrenes verden er slut.

VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved bisættelsen i Hvam Kirke.

HØJ SERVICE TIL KONKURRENCEDYGTIG PRIS AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

35 års ng erfari

Tak for alle blomsterne, penge til Alex` minde, samt donationer til Kræftens Bekæmpelse. Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Øvrige billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.

Elisabeth Elsebeth - Mogens - Anette Svigerbørn og børnebørn

Birgitte Landry

Torben Rask

Hans Landry


3. juni 2015

Side 11

Bekendtgørelser

Støtteforening for Hesselvang har holdt 25 års jubilæum

Direktør Ivar Brændgaard, TV MidtVest fortalte om tv-stationen.

Aktive Kvinder var på besøg hos TV MidtVest Af Hanne Monrad AALESTRUP: I sidste uge var medlemmer af foreningen Aktive Kvinder i Aalestrup på besøg hos TV MidtVest i Holstebro. Aalestrup: Interessen for at deltage var stor blandt medlemmerne og bussen var fyldt godt op da turen gik til Holstebro, hvor man efter ankomsten blev modtaget af direktør Ivar Brændgaard, som viste gæsterne ind i den nye store Multimediesal. Direktøren fortalte om TV stationens opståen i 1988 og de mange ændringer og til tider også problemer de havde haft gennem årene. Han kunne dog med stolthed fortælle om alle de mange udsendelser de producerede og også om den nye kanal, Mocca, der sender 24 timer i døgnet. Det

er meget travl arbejdsplads og man dækker et stort område, så det kræver mange ansatte og mange af dem er på vejene rundt i det store dækningsområde mange timer om dagen for at fortælle historier fra det lokale liv på godt og ondt.. I salen var der også et kæmpelærred, hvor der blev vist udpluk af stationens mange udsendelser og da det blev tid til aftens nyhedsudsendelse blev den også vist på det store lærred. Det var den aften lidt anderledes udsendelse, da valget netop den dag var blevet udskrevet. Marie Frank Mitchell ,som var aftenens nyhedsvært, dukkede op for at fortælle om sit arbejde og publikum kunne også stille relevante spørgsmål til hende. Efter orienteringen i salen blev holdet delt op i to

grupper, hvor den ene blev budt på kaffe og kage og den anden blev vist rundt i huset. Særlig interessant var det at se studierne, hvor de forskellige optagelser bliver optaget. Direktør Ivar Brændgaard fortalte stolt om de mange nye tekniske ting, der var blevet indført og hvor svært det var for studieværterne at lære, hvordan det hele fungerede, så det ser så let og elegant ud for seerne. Aftenen sluttede igen i den store Multimediesal, hvor der var mulighed for at stille yderligere spørgsmål og som et sidste sjovt og lunt indslag viste direktøren en række fraklip fra udsendelser, som de af gode grunde ikke havde valgt at vise for seerne. ”Aktive Kvinder” s forårsprogram byder på endnu et arrangement. Onsdag, 10. juni er medlemmer med familien inviteret til en vandretur på ”Hjertestien” i Ertebølle. Det er et arrangement i samarbejde med Hjerteforeningen. Ruten er på seks kilometer og har et utroligt smukt forløb gennem sommerhusområde, skov, hede og langs stranden . Efter en god travetur vil bestyrelsen servere sandwich og drikkevarer et hyggeligt sted, hvor det er muligt at slå sig ned.

HVALPSUND: Støtteforeningen for Friplejehjemmet Hesselvangs Venner i Hvalpsund, fejrede 28. maj, 25 års jubilæum. Jubilæet faldt kun kort tid efter at friplejehjemmet blev officielt indviet. - Vennerne har i alle årene været en stor hjælp og støtte for plejehjemmet, fortæller leder af plejehjemmet, Pia Nielsen. De har sammen med bestyrelsen en stor del af æren for, at Hvalpsund nu igen har et plejehjem. Formanden for venneforeningen, Ingelise Simonsen, holdt en flot tale. Hun startede med at fortælle, at 25 år jo er lang tid når man ser fremad, men ser vi tilbage kan vi ikke forstå hvor tiden er blevet af, indtil vi får øjnene op for alle minderne, og dem kan der ikke undgå at være mange af i løbet af et kvart århundrede, og for Friplejehjemmets Venners vedkommende, er det heller ikke nogen undtagelse. Hvis væggene kunne tale så ville de fortælle om mange fester, bankospil, jule og lop-

Ingelise Simonsen holdt festtalen.

pemarkeder, generalforsamlinger med gule ærter, sangaftner, ture på havnen, tre og fire dages ture i både ind og udland og meget mere. Hun afsluttede talen med at sige, at der engang var en der havde sagt ”Et hus er lavet af vægge og brædder men et hjem er opbygget af kærlighed og drømme” det er vennernes ønske at kunne være til hjælp med det på Friplejehjemmet Hesselvang. Leder Pia Nielsen og formanden for Fripleje-

Nu skal ny skulptur i Møldrup afsløres MØLDRUP: 5. juni markeres 100-året for indførelsen af kvindernes valgret og i den anledning blive der afholdt et festligt arrangement i Møldrup. Den røde løber bliver rullet ud, og festlighederne starter ved den grønne plæne, i byens hjerte, mellem Rolighedsvej, Jernbanegade og Søndergade. Festen starter kl. 18.00 med dejlige toner fra Babushka-koret. Dette er startskuddet for afsløringen af byens nye kunst. Efterfølgende får byen besøg af en meget markant kvindelig politiker fra Christiansborg, der vil træde på scenen for at sige et par ord, og afsløre byens nye kunst. Herefter vil koret igen synge . Kunstnerne der har fremstillet skulpturen, vil gå på scenen og fortælle om deres tanker omkring tilblivelsen

af skulpturen. Der ligges op til, at alle der har lyst til at være med, tager en stol eller et tæppe med, og medbringer sin egen picnic kurv. - Årsagen til at vi er nået så langt, til at få realiseret denne dag, er fordi der har været et fortrinligt samarbejde på tværs af mange foreninger i byen, siger Lone Kastberg fra Skulpturgruppen, foruden stærkt lokal opbakning fra byens borgere. Det er meget værdifuldt for vores by, at vi sammen kan opnå resultater som denne kunst. Vi fra skulpturgruppen glæder os rigtigt meget til afsløringen og til at vise Møldrups borgere, byens nye siger Lone Kastberg, projektet skyldes jo i høj grad den velvilje, vi har mødt over-alt først og fremmest hos byens borgere. Derfor håber vi at byens AKTIVE KVINDER

Formand for Aktive Kvinder Jytte Olesen prøvede den røde stol ved besøget på TV MidtVest.

Pensionistlotto Maj trækning

Nr. 157-54-109 -105-22 Aalestrup Pensionistforening Hvor mennesker mødes

Juni trækning

Plejecenter Søndervangs Støtteforening kr. 200.- nr. 157 kr. 150.- nr. 150 kr. 100.- nr. 270 kr. 75.- nr. 234

TORSDAG D. 18. JUNI

Bustur til Mariager Saltcenter Afgang fra P. pladsen v. Hvide Kro kl. 13:00 Entre, rundvisning og eftermiddagskaffe 150 kr. for medlemmer / 175 kr. for ikke medlemmer. Ældre Sagen betaler for bussen. Hjemkomst kl. ca. 17 Tilmelding senest d. 15. juni til Verner 21 63 45 82 - 98 64 28 25 eller Birgit 98 64 88 20 - 22 37 10 70

hjemmets bestyrelse, Søren Skovgaard Madsen, holdt også tale, hvor de takkede Venneforeningen for deres store arbejde for Friplejehjemmet Hesselvang, de er en kæmpe ressource for huset med planlægning og hjælp til forskellig arrangementer samt uundværlige i hverdagen, hvor de er med til at give beboerne gode sociale oplevelser. Beboer og personale glæder os meget til samarbejdet de næste mange, mange år.

borgere vil komme og deltage så vi kan få endnu et godt arrangement. Arrangørerne satser på godt vejr, men holder det ikke, så rykkes arrangementet, efter afsløringen op i Kulturcenteret, hvor det medbragte mad indtages. Møldrupborgere er blevet opfordret til at skrive deres historie, og tage den med denne aften, så vil alle historieren blive samlet i en kasse, der skal låses og gemmes i 25 år på Lokalhistorisk Arkiv. Skulpturgruppen er vært for en forfriskning og lidt godt til ganen, som en stor tak og anerkendelse af den støtte og opbakning der har været igennem hele forløbet. Pengene til skulpturen er bl.a. tilvejebragt fra Møldrup Husmoderkreds, der har doneret deres overskud ved nedlukning af foreningen, på 18.000 kr. Desuden har en ansøgning fra Fonden for Sparekassen i Skals resulteret i et tilskud på 10.000 kr.

Vandretur

på ”Hjertestien” i Ertebølle onsdag d. 10. juni

Vi mødes kl. 18.30 på P-pladsen bag Hotel Hvide Kro, hvorfra vi sammen kører til Ertebølle.

Ruten er på 6 km, og efter en god travetur serveres der sandwich, øl og vand. Hele familien er velkommen.

Pris kr. 50,-

TILMELD. SENEST D. 7. JUNI TIL

Jytte tlf. 40 61 01 12 - mail: j.olesen@hotmail.dk eller Solvejg tlf. 98 64 14 25 - mail: solvejg.oestergaard@privat.dk


Side 12

3. juni 2015

Bekendtgørelser

Guds­tjenester

Kom og hils på Thyra Frank

Hvilsom 10.15 Rørbæk ingen Grynderup ingen Stenild 09.00 Tostrup 13.00, friluftsgudstj. Roum ingen Kgs. Tisted ingen Binderup 10.30 Durup ingen Svingelbjerg 09.00 Farsø 10.30, frimesse Aars 10.00

Søndag den 7. juni 2015 Aalestrup 11.00 Hvam 09.30 Gedsted 09.30 Fjelsø ingen Skals 10.00 Simested 09.30 Testrup ingen Østerbølle ingen Vesterbølle 11.00 Hvornum ingen Snæbum ingen

Plejecenter Søndervang i Gedsted får besøg af Thyra Frank mandag den 8. juni kl. 15.00 - 17.00 Alle er velkomne Der er plads til 100, så skynd dig at tilmelde dig på Plejecenter Søndervang inden d. 6. juni 2015 på tlf. 99 66 97 30 Der er gratis kaffe og småkager

EftErlysning

Koret "A PIeCe oF CAKe" Holder sæsonafslutning med

Sommerkoncert og fællessang torsdag d. 4. juni kl. 19.30-21.00 i Musikhuset AlfA i Aars. Fri entre. Kaffe/the 10 kr. Koret giver kage til kaffen. Bestyrelsen

Miss Vesthimmerland

2015 Vinderen blev:

Traktor m/ kost

484 - m/ militær nummer på køler 51.455

DUSØR PÅ 5.000 KR. GIVES. Henvendelse KBJ Tømrer- og Snedker ApS Kim B. Jørgensen • Tlf. 40 31 84 64

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 www.vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk / redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Gedsted Bogtrykkeri

Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Hanne Monrad Salgskonsulent

Redaktør

Produktion

Thorkil Christensen

ADVOKATFIRMAET SØNDERGAARD PAKHUSSTRÆDE 5, 9500 HOBRO TELF. 98 52 08 33 - FAX 98 51 16 32 hobro@advsoendergaard.dk

FREDAG DEN 12. JUNI 2015 KL. 12.30 i “Det røde Pakhus”, Sdr. Kajgade, Hobro

For Nordjyllands Politi sælges uanbringeligt gods og hittegods herunder bådmotor, fladskærm, guitar, PH-lampe, Playstation, Apple iPod, Nintendo, golfkøller, cykler, smykker, tøj, motor- og håndværktøj, haveredskaber m.v.

Morten Karlsen Grafiker

Auktionen omfatter også enkelte effekter fra private rekvirenter.

Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00

Eftersyn kan finde sted den 12. juni 2015 fra kl. 11.30

Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S

Børnefamilier - se her!

Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst.

Er I en travl børnefamilie? Har I lyst til at få en hyggelig snak med to lokale folketingskandidater om de udfordringer, en moderne børnefamilie møder i hverdagen?

Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser Trend

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Hyllebjerg

Sønderup

Aars

Haverslev Farsø

Vognsild

Mejlby

Nysum

Østrup

Ullits

Stenstrup

Vesterbølle

Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hobro

Snæbum

Ulbjerg

Det er onsdag den 10. juni, det sker, fra kl. 17.00-19.00 i KULTURLADEN, Kanalvejen 11, 9670 Løgstør.

Møldrup Sundstrup Skals

Klejtrup

Bjerregrav

Kom og få en snak med folketingskandidaterne Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne, og Thomas Klimek, SF - fortæl dem om jeres travle dagligdag. De er der for at lytte til jer - altså ingen valgtaler og valgflæsk den aften. I stedet serverer vi spaghetti/pasta med kødsovs, som I kan nyde sammen med jeres børn.

Hvilsom

Hvam

Kom og gå som I har lyst.

Hersom

Vesthimmerland

Viborg Lånum Daugbjerg

Vinkel

Hvam

Gavekort på 500 kr. er vundet af: • Marie Pedersen Storegade 49, 8882 Fårvang • Poul Skriver Stationsvej 1 A, 9610 Nørager

TILLYKKE TIL VINDERNE! Gavekortene kan afhentes på Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, Aalestrup

Køb/salg

Kirkens Korshær

Genbrugsbutik Nørager Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90 Åben daglig 13.00-17.00 Lørdag åben 10.00-12.00

Vesthimmerlands Avis bringer gerne omtale af mærkedage Telefon 98 64 12 55

Blandede Vesthimmerlands Avis - når det skal være lokalt!

Advokatfirmaet

Jan Poulsen Møderet for højesteret Aagade 8 - 9620 Aalestrup

Tlf: 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81

Foulum

Finderup

Kea Pedersen

HITTEGODSAUKTION M.V.

Bodil Ankjær Johansen Tlf. 98 64 50 10

Peter Pedersen Grafiker

Kandidat A:

Lee

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling

Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres


3. juni 2015

Side 13

SupergodeTilbud Roastbeef

Svinekam 2,5 - 3 kg

Ribeye eller entrecôte

Pr. ½ kg.

Pr. stk.

4 stk.

39,Pålækker pålæg Pr. stk.

9,-

Iceberg salat Pr. stk.

5,-

89,Dagmartærte Pr. stk.

15,Blomkål Pr. stk.

10,-

100,Savanha vin Bag in box

3 liter

109,Nye danske kartofler 1 kg

10,-

HVER MANDAG

HVER FREDAG & LØRDAG

HVER LØRDAG

Arla mælk

Bland selv slik

Rundstykker

1 liter

3

95

Pr. 100 g

Pr. stk.

5

2

95

50

Åbent alle dage 8-20 Fredag den 5. juni: Lukket SuperBrugsen Aalestrup • Vestergade 32 • 9620 Aalerstrup Tlf.: 96 97 07 97 • Slagter tlf.: 96 97 07 95

Aalestrup


Side 14

3. juni 2015

Sport

Motor

Søren fra Aalestrup er landsholdsspiller nu Er på landtrænerens trup til Frankrigstur i juni AALESTRUP: For den tidligere Aalestrup-spiller og nu Aalborg Håndbold kan de seneste 12 måneder næppe betegnes med mere rammende ord end ”et vanvittigt godt år”. Søren Mortensen flyttede således forud for den nyligt afsluttede sæson til Aalborg Håndbold, hvor han som første års U-16 spiller formåede at spille sig på klubbens fremmeste hold der rangerede i ligaen. Han og holdet gjorde det faktisk så godt, at de blev både Jysk og Dansk mester for U-16 Drenge i sæsonen 2014-15. For Søren Mortensens vedkommende var det også et år hvor han blev udtaget til Kreds 2s hold, der jo for første gang i 15 år sluttede som vinder af

Søren Mortensen havde et vanvitigt godt år.

Kredsholdsturneringen i Jylland. Søren Mortensen blev i forbindelse med Kredsstævnet efterfølgende udtaget af DHF til Talenttruppen for årgang 1998 og 1999.

Udtagelsen til talenttruppen betød at Søren Mortensen var selvskreven deltager i DHFs sommerlejr for drenge fra årgang 1998 og 1999 som blev holdt i uge 20 - og igen endte det fantastisk godt for Søren - idet han var at finde på Landstrænerens blok med de 16 endelige navne til Frankrigsturen i juni. Med andre ord kan Søren Mortensen nu kalde sig for Landsholdsspiller. Søren Mortensen er på trods af al den succes der regner ned over ham i øjeblikket, stadig den samme behagelige unge mand som altid, og han har på godt jysk sine fødder fornuftigt plantet på jorden. Det kan han ikke mindst på grund af den krævede

opbakning hjemme fra for at få en godt fyldt dag med skole og træning til at fungere, altid er og har været der. Lige nu står den, for Søren Mortensens vedkommende, blandt andet på sommertræning i Aalborg frem mod den kommende sæson hvor kvalifikationsstævnerne i efteråret vil være med til at afgøre i hvilken række man skal spille og mod hvem - det kan således mage sig så Aalborg Håndbold kan komme op mod bl.a. Aars HK hvor flere af Søren Mortensens tidligere holdkammerater fra Aalestrup-tiden nu spiller. - Selv om Søren Mortensen ikke længere er at finde som spiller i Aalestrup IF, er det stadig en stolt klub der følger Sørens succes og store udvikling, og heldigvis ser vi stadig Søren i Aalestrup Idrætsklub, siger Tom Sørensen, da han også skal være hjælpetræner for klubbens U-10 hold Drenge.

BOLL-BILER.dk Bilvask Diamant

Guld

Sølv

Bronze

Vask1

Vask 2

Vask 3

Vask 4

t t t t t t

t t t t t

t t t

t

59,-

49,-

39,-

Indhold Børstevask & tørring Spuling af undervogn Skum forvask Voksbehandling Ekstra grundig vask & tørring Lakforsegling

89,-

Pris

ÅBENT ALLE DAGE 7–22 Boll-Biler.dk - aalestrup@boll-biler.dk

Sundhed/velvære KRA NIO-SAK RA L TE RAPI V/ GITTE BISGAARD Vesterled 24 B 9620 Aalestrup Tlf: 51 74 07 72 www.gittebisgaard.dk

Frisørbehandlinger til hele familien permanent makeup, extensions og negle

Åbningstider er: Trods silende regn blev cykelsponsorløbet gennemført i Møldrup og der blev kørt 21.406,50 kr. ind til Byfornyelsesfonden.

Cykelsponsorløb i silende regn MØLDRUP: Arrangementet fredag aften ”Open by Night” i Møldrup blev afviklet trods dårligt vejr. Der var lagt op til en festlig aften i Møldrup. Vejret viste sig ikke fra sin allerbedste side, men aktiviteterne i forbindelse med ”Open by Night” blev alligevel afviklet, og der var mange mennesker til trods for det dårlige vejr. Spejderne lavede mad og flere forretninger havde boder på torvet med ekstra gode tilbud, og der blev afviklet cykelsponsorløb. Selv om vejret ikke var med rytterne, formåede de at have overskud til at køre rigtig mange runder, på den til tider udfordrende rute. Løbet blev gennemført med succes og uden uheld. De cyklede 21.406,50 kr.

ind til Byfornyelsesfonden. Dette kunne kun lade sig gøre, fordi et samarbejde mellem MTIF og Skulpturgruppen under Møldrup Borgerforening,

med hjælp fra byens Borgerlaug og andre frivillige, der afviklede arrangementet. - Stor ros til alle parter for at det lod sig gøre, desuden

vil der i kommende uge blive omdelt hilsener til de, der har tilkendegivet sponsorstøtte til rytterne, udtaler Hans Peter Pedersen fra Skulpturgruppen.

Man.-tirs. og fre. 09.00 - 17.00 Onsdag-Lukket eller efter aftale

Vivian

Heidi

Dorte

Tors. 09.00 - 19.00 Lør. 10.00 - 13.00 Online booking Tlf: 98 99 96 20

Borgergade 4 • 9620 Aalestrup

Vidste du at ... Vi er leveringsdygtige i alle former for

T RYK SAGER

lige fra farvestrålende brochurer til daglige tryksager

Brevpapir Kuverter Visitkort Invitationer Takkekort

Medlemskort Gavekort Skilte Forandringsbøger Bestillingsbøger

Returbøger Reklamationsbøger Tilgodebøger Udvalgsbøger brochurer

Ring til os - send en mail - eller kom ind og få en uforpligtende snak om netop din tryksag.

Borgergade 17 . 9620 Aalestrup · post@himmerlandstryk.dk · Tlf. 98 64 12 55

Borgergade 17 . 9620 Aalestrup · gb@gedstedbogtrykkeri.dk · Tlf. 98 64 50 10

Efter løbet var det godt med en forfriskning til rytterne.


3. juni 2015

Side 15

KØR-SELV-LÆSERREJSER MED

Filmen ”I dine hænder” er instrueret af Samanou A. Sahlstrøm, og kan ses i Bio Aalestrup fra torsdag, 4. juni

Film om utraditionel kærlighedshistorie vises i Bio Aalestrup ny, ved at vælge døden. Da Niels’ familie afslår at hjælpe ham indvilliger Maria i at ledsage ham til Schweiz, hvor han kan få professionel hjælp til at gøre en ende på sit liv. Sammen drager Maria og Niels ud på en intens rejse, der bringer dem tættere på hinanden og på hver deres drømme om livet og døden og alt det midt imellem. “I dine hænder” er en poetisk karakterbåren road movie. En utraditionel kærlighedshistorie om to mennesker, som på hver sin måde sidder fast i livet. En fortælling om det moderne menneskes endeløse rast-

BIO Aalestrup Aagade 1 • Aalestrup Tlf. 9864 1092 www.bio-aalestrup.dk

I dine hænder

M E TA F I L M P R Æ S E N T E R E R I C O - P R O D U K T I O N M E D TA M TA M F I L M E N F I L M A F S A M A N O U A . S A H L S T R Ø M ‘ I D I N E H Æ N D E R ’ L I S A C A R L E H E D P E T E R P L A U G B O R G J O H A N N A W O K A L E K M I R C O K R E I B I C H H E N R I K V E S T E R G A A R D K I R S T E N O L E S E N G U S TAV D Y E K J Æ R G I E S E F O T O G R A F B R I A N C U RT P E T E R S E N K L I P P E R T H E I S S C H M I D T T O N E M E S T E R O S K A R S K R I V E R K O M P O N I S T A U G U S T R O S E N B A U M P R O D U C T I O N D E S I G N E R C H A R L O T T E B E C H P R O D U K T I O N S L E D E R J O H N N Y A N D E R S E N C O - P R O D U C E R E A N D R E A S C H Ü T T E & D I R K D E C K E R C R E AT I V E P R O D U C E R L A R S V O N T R I E R E X E C U T I V E P R O D U C E R M E TA L O U I S E F O L D A G E R PRODUCER S A R A N A M E R MANUSKRIPT OG INSTRUKTION S A M A N O U A . S A H L S T R Ø M

P R E M I E R E 2 1. M A J

P r o d u c e r e t a f M E TA F I L M i c o - p r o d u k t i o n m e d TA M TA M F I L M m e d s t ø t t e f r a N E W D A N I S H S C R E E N , D E T D A N S K E F I L M I N S T I T U T v. k u n s t n e r i s k l e d e r J A K O B K I R S T E I N H Ø G E L o g F I L M F Ö R D E R U N G H A M B O R G S C H L E S W I G - H O L S T E I N . D i s t r i b u t i o n D a n m a r k : S F F I L M . A r t w o r k a f Y E L L O W 1 . D K

Tors. 4/6 - ons. 10/6

kl. 19.00

Danmarkspremiere

Asterix: Byplanlæggeren Tors. 11/6 kl. 19.00

Som læser af Vesthimmerlands Avis får du disse særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden VA ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Børnerabat

Op til 3 børn 0-7 år gratis. 2 børn 8-14 år ½ pris. Boi rn kr. Maks. 2 opredninger pr. værelse.

6 dage på 3-stjernet hotel i Oberwiesenthal

Oplevelser i de tyske bjerge Berghotel Ullr HHH Oberwiesenthal er den højest beliggende by i Tyskland. Her finder I det hyggelige Berghotel Ullr malerisk beliggende for foden af bjerget Fichtelberg og med udsigt over det skovklædte bjergområde Erzgebirge fra jeres balkon på hotelværelset. Her kan I glæde jer til en ferie med oplagte muligheder for at opleve den storslåede sachsiske natur, Østtysklands velbevarede historie og de spændende aktiviteter i et af Tysklands mest oversete ferieområder. Erzgebirge er naturligvis oplagt til vandreture. Her er der et bredt udvalg af vandrestier og cykelruter samt bjergbaner, der kan bringe jer op til de største naturoplevelser i løbet af ingen tid – bland andet til Østtysklands højeste bjerg Fichtelberg. Begynd eventuelt med en tur med hestevognen gennem Oberwiesenthal og få et godt overblik over den dejlige bjergby med broerne og viadukterne.

Kurafgift EUR 1,90 pr. person pr. døgn.

Feriehus i Sønderjylland

i Gedsted, 94 m2 + nem have og nyanlagt terrasse. Pris kr. 220.000 + kr. 2.500,- / mdr.

Tlf. 61 27 58 92

UDLEJES I AALESTRUP

Lejlighed, 50 m2. Nyt køkken og bad. Husleje 2.900 kr. + forbrug. Indskud 3 mdrs. leje.

Henvendelse på tlf. 25 50 99 30

Vesthimmerlands Avis - når det skal være lokalt!

KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

Pris uden rejsekode 2.199,-

• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet • 5 x 3-retters middag/buffet • Fri Wi-Fi • Værelse med balkon Ankomst Søndage frem til 18.10.2015.

Pris uden rejsekode 1.099,Pristillæg i perioden 11.–15.10.: 150,-

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 2 x aftenret • 1 times bowling • Fri adgang til badeland og fitnesscenter m.m. • Elforbrug og slutrengøring

Skærbæk Feriecenter Hvis I hører til dem, der elsker plads omkring jer og tid til det hele, er Feriecenteret et godt bud på en lille ferie. Her bor I i fuldt udstyrede feriehuse, og opholdet inkluderer desuden halvpension. Ankomst: Søndag - onsdag frem til 17.6. og i perioderne 9.8.-17.12. samt fredag og lørdag i perioderne 20.-21.11, 27.-28.11., 4.-5.12., 11.-12.12. og 18.-19.12.2015.

83 dage 4-stjernet hotel i Gabicce Mare, Italien dagespåferie på 3-stjernet kro i Tylstrup

Ferie ved Adriaterhavets kyst Pris pr. person i dobbeltværelse

3.299,-

HUS SÆLGES/BYTTES Hyggeligt hus, centralt beliggende i Østerbølle, ca. 150 kvm, sælges. Billig husleje. Kan evt. byttes med mindre sommerhus

Tlf. 29 62 71 63

Tømrer- & snedkerarbejde

VINDUER · DØRE · SKABE · GLAS · LÅSE · STALDDØRE Hannerupvej 56 9620 Aalestrup

30 59 34 41

RING OG FÅ ET TILBUD!

BKJ

Tømrer- & Snedkerfirma

949,-

Boibrn ørnekrrab .

Book et helt ferie hus med plads til 7 personer fra 1.399 Ring og hør nærm ,ere

AARS BOLIGFORENING

1.899,-

Pris pr. person i feriehus

Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

Bolig Andelsbolig sælges

Pris pr. person i dobbeltværelse

3 dages ferie i Skærbæk Feriecenter

God

FORLYSTELSER: Maria er en ung sygeplejerske. Hun lever et isoleret liv i København, i længsel efter frihed og følelsesmæssig forløsning. Maria har en forkærlighed for Niels, en ung mand som bor på det plejehjem hvor Maria arbejder. Måske fordi Niels præcis som Maria forsøger at holde hele verden på afstand. Niels er uhelbredeligt syg og i takt med at hans krops funktioner sætter ud, vokser hans sorg og afmagt overfor sygdommen som æder ham op, til et altoverskyggende ønske om at tage kontrol over sit liv på

løshed og behov for kontrol. Selv over døden.... “I dine hænder” er et bud på en moderne melodramatisk film med tragiske undertoner. En kvinde og en mand. Hun vil leve. Han vil dø. Så enkelt kan det siges. Et kammerspil on the road, hvor karaktererne bliver bragt tættere på hinanden og tættere på deres modsatrettede drømme. Hvor kvinden og manden hjælper hinanden på trods. Hvor man kan være egoist og generøs på samme tid. En fortælling, hvor døden langt mere end sex er det mest intime man kan opleve. Hvor man tør elske selvom alt er tabt eller netop fordi der intet er tilbage. Hvor kærlighed kan redde det hele og alligevel ikke.

at

Forlystelser

Pris uden rejsekode 3.599,Pris i perioderne 27.6–31.7: 3.799,1.8–21.8.: 4.049,13.9.–10.10.: 2.899,-

3 overnatninger fra 1.2 5 overnatninger fra 49,2.099,-

Hotel M. Glamour HHHH Gabicce Mare er en helt særlig, lille oase ved Adriaterhavets kyst, som adskiller sig fra det mere kommercielle turistliv, som området især er kendt for. Besøg f.eks. San Marino ( 40 km). Ankomst: Valgfri i perioderne 30.5.-20.6., 27.6.-27.7., 1.-15.8., 22.8.-6.9. og 13.9.-4.10.2015.

• 7 overnatninger • 7 x morgenbuffet • 7 x 3-retters middag Turistskat EUR 2,- pr. person over 12 år pr. døgn.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabat ved 2 voksne. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

VA

Åbent hverdage kl. 8-17.


Side 16

3. juni 2015

Stillinger/Uddannelse

Tre elevårgange fra Vesterbølle Skole i 1960erne havde sat hinanden stævne lørdag, 30. maj.

Udlært i ernæring VESTHIMMERLAND: I fredags, 29. maj, modtog et hold ernæringsassisten-

ter og en ernæringshjælper deres svendebrev fra Erhvervsskolerne Aars. Der

MEDARBEJDER TIL SVINEPRODUKTION

Fast M/K søges til pasning af klimastald, samt afløsning i andre staldafsnit. 37 timer og arbejde hver 3. weekend. Eller evt. elev til både stald og mark. UNG WEEKEND-ARBEJDER SØGES, til hjælp i farestald og klimastald, FAST hver anden weekend. Ca. 6 timer. Kastkærgaard Testrup 20 81 84 43 kastkaergaard@mail.dk

2 tømrersvende søges til snarlig tiltrædelse. Gode arbejdsforhold med mange spændende opgaver.

blev uddelt tre guldmedaljer og en sølvmedalje. Guldmedaljerne gik til: Annette Kjærsgaard Larsen, Hobro, i lære på Sygehus Himmerland Hobro-Terndrup, Henriette Klepner, Aalborg, i skolepraktik på Erhvervsskolerne Aars og Kirsten Pejstrup Sudergaard, Vodskov, i lære på Nordjyllands Landbrugsskole. Sølvmedaljen fik Malene, Vestergaard, Randers, i lære i Randers Regnskov. Desuden fik følgende svendebrev: Anni Karna, Aalestrup, i lære i Storkøkken Gug, Dorthe Jensen, Fjerritslev, Pernille Kjær, Hobro, i lære i Storkøkken Gug, Ditte Schormann Larsen, Nibe, i lære på Forsorgshjemmet Svenstrupgård, Karin Margrethe Laustsen, Aars, i lære på Sygehus Himmerland Hobro-Terndrup, Sascha Maria Aggerholm Pedersen, Hobro, i lære på Rosendalskolen.

Henvendelse mail: peter@ttolstrup.dk eller telf. 22 65 06 01.

TYGE TOLSTRUP A/S

Tømrer- og snedkerfirma . Søndergården 7 . 9640 Farsø www.ttolstrup.dk

Græsslåning, alm. vedligeholdelse m.m. Kr. 110,- i timen

Tlf. 60 79 01 44

Eks.: SOSU-hjælper  Kok  Håndværker  Frisør

 Tag fagpakken på VUC og bliv helt parat til erhvervsuddannelsen  Start nu  Giver SU Kontakt os og få mere at vide

VUC i Aars

GSK

FAGPAKKER

Jyllandsgade 50 B, 9600 Aars. Tlf. 99 300 760 www.vucnordjylland.dk

VESTERBØLLE: Tre årgange fra Vesterbølle Skole havde sat hinanden stævne lørdag, 30. maj. Det var eleverne i afgangsklasserne fra 1965-1966 og 1967 som mødtes til spisning og hyggeligt samvær i Sognehuset i Vesterbølle. Efter at have spist dejlig mad gik de alle ud på Vesterbølle efterskole for at mindes skoletiden. Her blev de alle fotograferet.

Navnene til billedet er som anført her (alle navne er de oprindelige navne fra barndommen): Bag fra venstre: Hans Ørum, Arne Lillethorup, Peter Kristiansen, Knud Kristensen, Inger Ingerslev, Jens Rasmussen, Gerda Hald, Frank Krøjmand, Benny Jensen. Række 2 fra venstre: Gerda Pedersen, Kristian Iversen, Kirsten Mark, Per

Saugbjerg, Inge Lykkegård, Lilly Kristensen, Meta Christensen, Oluf Kristensen. Foran fra venstre: Per Sørensen, Maren Else Bo Jensen, Inge Merete Nielsen, Elva Lykkegård, Elin Bak, Rosa Rasmussen, Linda Kristensen, John Nielsen, John Lassen og John Lillethorup.

Havearbejde udføres

Videre på erhvervsuddannelse?

OBU FVU AVU HF

Afgangselever fra 60erne på Vesterbølle Skole mødtes igen

FLEX OG VUC ERHVERV FJERN

Den nye bestyrelse i Cabaret Alfa: Jens Pind, John Bunde, Ole Høgh Sørensen, Mette Henriksen, Jan Holm Jensen, Lene Weiss og Mie Hejlskov. Anne- Marie Rasmussen var ikke tilstede ved fotograferingen.

Generalforsamling i Cabaret Alfa VESTHIMMERLAND: Det var en stolt formand, Lene Weiss, Aars, der kunne byde velkommen til den årlige generalforsamling i Cabaret Alfa, som i sin beretning kom ind på afvikling af årets Cabaret. - Det var med store betænkeligheder, at bestyrelsen 25. maj sidste år mødtes for at afgøre, om vi turde spille i 2015, økonomien skulle jo først og fremmest være i orden, men vi vovede pelsen og sikke da et år - der fik vi da belønning for al vor slid og optimisme Det lykkedes bare! Efter at en række uheldi-

Brevpapir Kuverter Visitkort

ge omstændigheder gjorde, at vi så os nødsaget til at aflyse Cabaret 2014, valgte vi rigtigt og ansatte Ole Jakobsen igen som instruktør. Det viste sig, at han havde/har en fantastisk god tilgang til os alle - skuespillere, medhjælpere og bestyrelsen, så der var højt humør over hele linjen lige fra begyndelsen til afslutningen. Cabaretèn blev gennemført ved fire forestillinger i marts. Ved de to af forestillinger blev der budt på spisning inden og det var også en stor succes, sagde Lene Weiss.

Mange var mødt frem til generalforsamlingen som samtidig var evaluering på årets forestilling efter generalforsamlingen var overstået. Gode råd og konstruktiv kritik føg gennem luften, så bestyrelsen har noget at arbejde med til næste år. På generalforsamlingen var der tre bestyrelsesmedlemmer der har valgt at stoppe, men kun en enkelt blev valgt ind, Ole Høgh Sørensen, Løgstør. Efter konstitueringen ser den nye bestyrelse således ud: formand, Lene Weiss, kasserer, John Bunde, koordinator, Mette T. Henriksen samt Jan Holm Jensen, Mie Hejlskov , Ole Høgh Sørensen. Som suppleanter blev Jens Pind og Anne-Marie Rasmussen valgt.

Borgergade 17 . 9620 Aalestrup · post@himmerlandstryk.dk · Tlf. 98 64 12 55


3. juni 2015

Side 17

Aktive foreninger i vesthimmerlAnd

Erhvervsklubber Erhvervsklubben AIF Formand: Tom Berntsen Tlf. 98 64 10 33 Kasserer: Poul Pedersen Tlf. 98 64 15 00 Turistforeningen for Aalestrup og omegn Formand: Marianne Nielsen Engparken 66, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 34 38 Idrætsforeninger/klubber Aalestrup Badminton Klub Formand: Dan Kristensen Engparken 58, 9620 Aalestrup Tlf. 22 28 90 78 engparken589620@yahoo.dk Kasserer: Jens Kvorning Engparken 54, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 31 71 Mødested: Aalestrup Idrætscenter Aalestrup Gymnastikforening Formand: Mette Struntze Pilevej 69, 9620 Aalestrup Tlf: 43 33 54 57 Kasserer: Anne-Marie Sørensen Engparken 16, 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 22 82 www.aalestrupgymnastikforening.dk Gedsted og Omegns Rideklub Formand: Anders Hessellund Tyttebærvej 21, 9631 Gedsted Kasserer: Torsten Fuglsang Skovvej 17, 9631 Gedsted Tlf. 98 64 50 68 HIF 91 Aalestrup Handicap Idrætsforening Formand: Karen Kristensen Toftehaven 6, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 36 63 Kasserer: Inga Vad Nielsen Gl. Aalborgvej 132, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 54 ivn.on@mail.tele.dk

Idrætsforeningen Kvik Formand: Peter Andersen Boldrupvej 19, Simested 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 15 Kasserer: Jesper Dalum Ferskenvej 14, 8920 Randers Tlf. 29 34 19 03 Mødested: Hvam Stadion/Østhallen Simested Aalestrup Rideklub Formand: Karina Carlsen Højlyngen 19, 9620 Aalestrup Tlf: 31 31 54 30 aalestruprideklub@hotmail.com Kasserer: Anna Laustsen Fredensvej 12, 9620 Aalestrup Tlf. 40 24 61 79 www.aalestruprideklub.dk Klubber Knaber Cyklisterne kausmed@email.dk Formand: Thomas Munk Larsen Boldrupvej 48, Simested, 9620 Aalestrup Tlf: 21 60 34 74 Kasserer: Rasmus Bisgaard Parkvænget 8, 9620 Aalestrup Find os på Facebook: Knabercyklisterne Mødested: Klubhuset, Østerbølle

Singleklubben Himmerland Formand: Kirsten Boel marieboel45@gmail.com Kasserer: Lene Laustsen Mødested: Jydeværkstedet Knabergården 4, 9620 Aalestrup www.singleklubben-himmerland.dk Lystfiskerforeninger Aalestrup Lystfiskerforening www.aalestrup-lystfisker.dk Formand: Søren Godsk Lærkestien 2, Birgittelyst, 8800 Viborg Tlf. 98 64 19 65 Mødested: Aadiget 40 s.godsk@mail.dk Teater Membranen Formand: Per Aagaard Højtoften 21, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 19 74 - 22 26 90 74 Kasserer: Lisa Bjørn Birkevej 18, 9620 Aalestrup Tlf. 61 72 98 64 Mødested: Knaberscenen

Foreningens navn: _________________________________________ E-mailadresse: ______________ ________________________________ Formand: _________________________________________________ _ ________________________________ Navn: ____________________________________________________ _ ________________________________________ Adresse: __________________________________________________ _ _________________________________________ By: ______________________________________________________ Tlf: ______________________________________________________ Kasserer: _________________________________________________ Navn: ____________________________________________________ _ _________________________________________ Adresse: __________________________________________________ _ ________________________________________________ By: ______________________________________________________ Tlf: ______________________________________________________ Evt. mødested: ____________________________________________ Hjemmeside: _____________________________________________

“Aktive foreninger” bringes i Vesthimmerlands Avis mindst 8 gange årligt Pris for et års optagelse: kr. 310.- + moms pr. forening


Lucernevangen i Aalestrup

Side 18

3. juni 2015

Formand for Aars Boligforening, Niels Krogh Madsen (i midten), glædede sig ved fredagens rejsegilde på Lucernevangen i Aalestrup over, at byggeriet af de 13 nye træhuse er gået lige efter bogen, og det tilsyneladende bliver en smal sag at få dem beboet.

Aalestrup fik 13 nye træhuse Fredag var der rejsegilde på Lucernevangen i Aalestrup Af Lars Lindberg AALESTRUP: Fredag i sidste uge havde Aars Boligforening inviteret til rejsegilde på 13 nye træhuse på Lucernevangen i Aalae-

strup, og den invitation havde mange interesserede takket ja til. Udover de mange håndværkere, som de seneste ni måneder har stået for byggeriet, var mange

nysgerrige sjæle fra lokalområdet mødt op for at blive klogere på nybyggeriet, og de kunne blandt andet høre Niels Krogh Madsen, der er formand for Aars Boligforening,

rose samarbejdet med de lokale håndværkere til skyerne.

- Det er selvfølgelig lidt tidligt at rose jer, når arbejdet kun er halvt færdigt, men vi kan allerede nu se, at I har gjort deres arbejde godt, og så har det været en fornøjelse at arbejde sammen med jer, lød det blandt andet i formandens tale, som blev holdt indendøre. Huset, det stod klar til rejsegilde, var naturligvis uden tag, og da vejrguderne ikke ligefrem smilede til Aalestrup denne fredag eftermiddag, måtte både værter og gæster trække indenfor. Det gav til gengæld de fremmødte en unik mulighed for at tage et halvfærdigt hus i nærmere øjesyn, og både rumindretning og vand- og hvidevareløsninger blev kommenteret flittigt. Med fredagens rejsegilde er Aars Boligforening tæt på at være færdig med anden etape af den tretrinsrakat, som indtil videre har beriget Aalestrup med 23 træhuse og som i løbet af et par år vil give

byen yderligere 12 af slagsen. Og formanden kunne ved fredagens rejsegilde fortælle, at der er rift om træhusene. - De første 10 huse er beboet, og vi har 27 skrevet op til at se på dem her, så de kommer bestemt ikke til at stå tomme, lovede Niels Krogh Madsen, som glædede sig over, at træhusene både skabe smukke og gode boliger til Aalestrup og arbejde til de lokale håndværkere. - Det er jo sådan, at vi skal sende den slags i licitation, men det er da ingen hemmelighed, at vi har et rigtig godt forhold til de lokale håndværkere, så vi noterede os da med tilfredshed, at mange af licitationerne blev vundet af folk vi kender og kan lide at arbejde sammen med, sagde Niels Krogh Madsen, som efter de obligatoriske hurraråb inviterede de fremmødte på de lige så obligatoriske pølser og rejsegildeøl.

BO GODT!

Bo i Aalestrup - tæt på byliv, skoler og en prægtig natur… Boligforeningen har otte afdelinger i Aalestrup med boliger på Gl. Aalborgvej, Diget, Otto Jørgensens Vej, Borgergade, Lucernevangen, Knabergården og i Tårnborg på hjørnet af Borgergade og Jernbanegade.

Mange interesserede mødte op til rejsegildet på de 13 nye træhuse på Lucernevangen i Aalestrup.

Himmerlandsgade 110 · 9600 Aars · Tlf. 96 98 18 00

Kun enkelte lejemål er ledige nu, men du og din familie kan blive skrevet op til en bolig ved indmeldelse i boligforeningen. Det koster kun 150 kr. om året.

FARVEKOPIER

Seneste skud på stammen er en ny afdeling med 13 træhuse ved Lucernevangen.

Når du blot skal bruge få, flotte brochurer - så lad os fremstille flotte

FARVEKOPIER

til dig.

Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255 Fax 9864 1693

KROGH MADSEN ARKITEKTER A / S Oustrupvej 28,9600 Aars

Aars Boligforening Kirkegade 2 . 9600 Aars . Telefon 98 62 24 13 . www.aarsbo.dk

98 62 18 66

info@km-ark.dk

www.km-ark.dk


Lucernevangen i Aalestrup

3. juni 2015

Side 19

Kim B. Jørgensen, der er direktør i KBJ Tømrer og Snedker, kunne ved fredagens rejsegilde på Lucernevangen konstatere, at byggeriet på “hjemmebanen” i Aalestrup var med til at hjælpe hans firma helskindet igennem finanskrisen.

Lucernevangen gjorde krisen lettere for lokale håndværkere Af Lars Lindberg AALESTRUP: Der var øl og flere forskellige slags pølser til håndværkerne,

da der i fredags blev holdt rejsegilde på Aars Boligforenings 13 nye træhuse på Lucernevangen i Aalestrup, og de mange murere,

tømrere og elektrikere kunne med god samvittighed snuppe lidt godt til ganen. De har overholdt tidsplanerne, og selv om ikke l Nybygning l Tilbygning

alle husene er klar til indflytning endnu, kunne boligforeningens formand allerede fredag konstatere, at arbejdet er veludført. Blandt de firmaer, som har stået for opførelsen af de 13 nye huse, er KBJ Tømrer og Snedker APS, som har til huse i Aalestrup, og firmaets direktør, Kim B. Jørgensen, lagde ved rejsegildet ikke skjul på, at opgaven på Lucernevangen var kommet på et godt tidspunkt. - Det har gjort, at vi kunne holde skruen i vandet i en meget svær tid, hvor ordrebøgerne ikke ligefrem bugnede, så det var en rigtig god opgave på et rigtig godt tidspunkt, og så var det jo bare et ekstra plus, at vi stort set skulle arbejde i vores egen baghave, sagde Kim Jørgensen, som på grund af byggeriet på Lucernevangen kom igennem krisens sidste krampetrækninger uden at skulle fyre medarbejdere. - Jeg har i gennemsnit haft fire mand gående hernede det sidste års tid, og det be-

l Køkken

montering

l

NYT: Udlejning af 18 m lift

tyder altså meget, når man kun har seks fastansatte og et par lejede mænd, sagde Kim B. Jørgensen, som ikke forventer, at finanskrisen vil ramme hans firma med forsinkelse, når byggeriet på Lucernevangen er overstået om halvanden måneds tid.

- Nu kommer sommeren, og det ser fornuftigt ud i ordrebogen. Jeg regner ikke med, at jeg må sige farvel til nogen, så jeg håber, vi snart kan sige, at vi er kommet helskindede igennem krisen, sagde Kim Jørgensen.

Håndværkerne nød en velfortjent pølse og øl og sodavand til rejsegildet på Lucernevangen.

      

ApS Bjergegaardsvej 4 Mobil 40 31 84 64 kbj.byg@gmail.com www.kbj-byg.dk l

l

Kuben Management er en engageret samarbejdspartner med fokus på udvikling, helhed og bæredygtighed i forbindelse med bolig- inden og byomdannelse. tilbyder bistand inden for for detVibyggede miljø

Tlf.: 9865 8012 • www.grotrian-as.dk Tlf.: Tlf.:9865 9865 8012 8012 • www.grotrian-as.dk www.grotrian-as.dk TRYGHED SIKKERHED GARANTI TRYGHED -- SIKKERHED SIKKERHED --- GARANTI TRYGHED GARANTI Vi Vier er ISO ISO 9001 certificeret Vi er ISO 9001 certificeret certificeret og arbejdsmiljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret arbejdsmiljøcertificeret og

bejdspartner med fokus på udvikling, helhed og bæredygtighed

samt proces- og projektudvikling i forbindelse med nybyggeri, renovering og

Skibbrogade 3 · 9000 Aalborg Tlf.: 98 77 89 99 · Fax 98 77 89 50

- DET ER OS DER BYGGER

LÆS YDERLIGERE PÅ WWW.KUBENMAN.DK

ELKJÆR A S Murer- og Entreprenørfirma

Hvidkildevej 9 | 9610 Nørager | Tlf. 98 65 10 92

Hessellund EL GEDSTED ApS Aut. elektro-installatør

Svane Køkkenet Aars • Løgstørvej 20 • Aars • Tlf. 9862 4844

Vesterbro 3-5 • 9631 Gedsted Tlf. 9864 5043 - 9864 5599

Vestergade 28 9620 Aalestrup Tlf.: 9657 5590


Side 20

3. juni 2015

Her læses din

lokale avis

Vi udkommer bl.a. i: Aalestrup, Gedsted, Ulbjerg, Hvilsom, Hvalpsund, Klejtrup, Nørager, Skals, Møldrup, Vognsild, Ullits, Alstrup, , Lovns, Vesterbølle, Østerbølle, Østrup, Gislum, St. Binderup, Testrup, Klotrup, Fjelsø, Gl. Hvam, Hvam, Sundstrup, Nørre Rind, Låstrup, Lynderup, Skringstrup, Bjerregrav, Hvolris, Hersom, Roum, Hvornum, Snæbum, Hannerup, Stenild, Simested, Torup, Gl. Nørager, Kgs. Tisted, Mejlby

OPLAG: 11.525 ekspl. hver uge

Borgergade 17 . 9620 Aalestrup . Tlf. 98 64 12 55 . Fax 98 64 16 93


3. juni 2015

Side 21

Fra uge 24 sker der ændringer aF avisens loppemarked!! det bliver muligt, at indrykke brugtmarkedsannoncer med foto for 150 kr. der kan annonceres for et loppemarked med angivelse af tid og sted for 100 kr. og der kan som nu indrykkes en alm. loppeannonce for 50 kr. Desuden bliver det muligt at betale via Swipp eller Mobilpay.

Men avisen modtager naturligvis stadig annoncer og betaling kontant i ekspeditionen. Loppemarked top 4-f

18/08/04

Læs nærmere i næste uge… 8:35 Side 1

Sælges: Græs til afgræsning eller slæt 1,5 ha. Pris aftales

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

Tlf: 98 64 71 15 Sælges: Loppemarked-Flyttesalg Masser af garn, stof, glas oma. til lave priser. Den kommende weekend. Haverslevvej 90, 9520 Skørping Tlf: 25 34 89 22 Sælges: LP’er med klassisk musik. Vivaldi, Georges Bizet, Mozart, m.fl. Ring og få tilsendt liste Tlf: 20 30 45 48 Sælges: Nyrenoveret plæneklipper starter og kører godt. Pris 400,-. B.S. motor. Træffes bedst efter kl. 15.15 Tlf: 30 31 98 94 Sælges: Renoveret hestevogn. Antik bornholmerur. Spinderok, mrk. Ashford med tilbehør. Tlf: 40 34 03 53

AARS AVIS AARS AVIS FARSØ AVIS FARSØ AVIS FOLKEBLADET STØVRING FOLKEBLADET STØVRING HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Købes: Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 22 40 65 56/20 70 92 34 Købes: Har du en lade/stald/ loft med gamle sager som trækasser, borde, metal lamper, havemøbler, mm. så kontakt mig - god pris gives! Tlf: 27 20 46 97

Købes: TOPPRIS GIVES! Dødsbo og indbo fra 1930’erne 1970’erne købes. Polstret læne/ loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. RING FØRST TIL OS! Tlf: 27 20 46 97 Købes: Værktøj, haveredskaber og fiskegrej købes og sælges. Kontant afregning. Tlf: 60 79 01 44

Købes: Skrot, gammelt jern og hårde hvidevarer. Total opryd- Sælges: 2-rækkers kartoffeloptager. Mrk. Thyregod. ning Loppemarked Tlf: kupon 4-f 18/08/04 8:23 Tlf: Side 1 53 93 40 19 92 59 98 64

LOPPEMARKED til 101.262 husstande

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Annoncen må fylde op til 20 ord!

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING:

Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Sælges: SCO »New Generation« damecykel. Cherise/bordeaux farvet. Kan hentes i Nibe for 75 kr. Tlf: 20 30 45 48 Sælges: SIMO barnevogn. Godt brugt, men i god stand. Mørkblå med tern. Liggemål: 85 cm. Tlf: 29 21 23 24 Sælges: Stort loppemarked 6. juni kl. 10-16 med alt for kvinder, mænd og børn. På Porthusvej 10, Buderupholm, imellem Skørping og Støvring. Tlf: 24 22 86 39 Købes: Alt jern og skrot. Gode priser samt hurtig afhentning. Tlf: 25 47 13 12 Købes: Antikviteter, teak, palisander og designmøbler. Flytterester til totalrydning af Dødsboer. Alt har interesse. Kontant afregning. Byttekøbmand Gedsted Tlf: 25 53 55 96

Sælges: 1 herrecykel 3 gear kun lidt brugt kr. 400,-. 1 blandemaskine med motor kr. 400,-. 1 kornsnegl 5 m med motor kr. 800,-. Tlf: 98 65 60 63 Sælges: 2 Holmegård loftslamper kr. stk. 1.000,-. Mange forskellige vinglas kr. pr. stk. 5,-. Glaskarafler forskellige slags + isspand. Aars Tlf: 51 16 00 30 Sælges: Et parti flotte skriveborde, garderobeskabe, kommoder, sofaborde mm fra kr. 100,Tlf: 40 62 09 16 Sælges: Haveplanter eks. stauder, etageløg, bjørnetidsel, hvidløg, rødhyld, fritilaria, benved, bunddækkepl., prydgræs, skærmlilje, staudeklematis, alpinepl. juleroser, violfrøstjerne, bregne, astilpe, riddersporer Tlf: 41 17 45 55/98 62 14 15 Sælges: Mørkeblå Bjerre keramik thestel 8 pers., inkl. the kande, fløde - sukkerskål kr. 300,-. Laura Ingalls Wilder: Det lille hus på Prærien BD 1-10 Kr. 200,-. Tlf: 21 70 64 99 Sælges: Personaleskabe brugte, gråmalet metal, m/hylde og bøjlestang. Sektioner á 3 skabe. Kan afhentes for kr. 500,-. pr. sektion. Velegnet til værksted eller hobbyrum. Tlf: 29 63 15 97 Sælges: Sports pony hingst,mål 146 i stang til afbenyttelse Tlf: 50 85 16 39 Sælges: Velholdt sofabord 140x80 cm i lys bøg pga. pladsmangel. Pris kr. 800,-. Onsild Tlf: 98 54 14 3 Sælges: Brænde grantræ, 20 meter savet og kløvet, tørt, 35 cm langt. Evt. leveret. Tlf: 98 55 00 07/26 23 98 95

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande! Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup Østhimmerlands Folkeblad, SENESTfredag fredag kl. 9.00 senest 9.00 Refsnæsvej 8, 9293kl. Kongerslev Mrk.: »Loppemarked« Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check ANNONCETEKST: ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

SE HER! - INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter. Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER. Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce. Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter! Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis. Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem. Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!


Side 22

3. juni 2015

UGENS TV

3. - 9. juni 2015 Det’ indviklet DR1 fredag kl. 22.25 Amr. romantisk komedie fra 2009 med bl.a. Meryl Streep og Alec Baldwin Jane er fraskilt og mor til tre voksne børn. Hun står på god fod med sin eksmand, Jake, men efter et fugtigt møde i en hotelbar bliver

DR1 torsdag kl. 20.00: “Danmarks skønneste sommerhus”

deres forhold mere end blot venskabeligt. Pludselig har Jane en affære med sin eksmand. Som nu er gift med en anden kvinde. En kompliceret situation, og den bliver ikke mindre indviklet, da den charmerende arkitekt Adam går hen og falder for Jane.

Lewis: Den sande barmhjertighed

TV2 torsdag kl. 22.40: “Moonrise Kingdom”

DR1 lørdag kl. 22.30 Eng. krimi fra 2008 med bl.a. Kevin Whately og Laurence Fox En gruppe studerende forbereder en opførelse af Shakespeares Købmanden i Venedig. Da skuespillets hovedrolleindehaver findes

myrdet, er det Lewis’ tur til at træde ind på scenen. Morderen har efterladt et Shakespeare-citat ved liget, og det bliver ikke sidste gang, den belæste gerningsmand slår til. Samtidig graver Hathaway en oplysning frem, der ryster Lewis dybt.

DR1 lørdag kl. 20.00: “Døden kommer til Pemberley” Elizabeth Darcys svoger Wickham er blevet anholdt, mistænkt for mord.

Speed DR1 fredag kl. 21.55: “Ditte & Louise” Ditte og Louise mødes til en casting. Ditte er ekshibitionist og Louise er privat.

TV2 fredag kl. 22.35 Amr. actionfilm fra 1994 med bl.a. Keanu Reeves og Dennis Hopper Da politimanden Jack Traven forpurrer bombepsykopaten Howard Paynes terrorplaner, vender Payne tilbage med en sindrigt udtænkt

hævn: En bombe befinder sig sammen med fartglade Annie Porter ombord på en bus i Los Angeles’ myldrende trafik. Den aktiveres, når bussen passerer de 80 km/t, og hvis fartnålen igen kommer under de 80, vil bomben detonere.

TV2 lørdag kl. 20.00: “Rundt på gulvet” Søren Østergaard og Thomas Mørk er de erfarne kræfter, der er hentet ind til de faste hold.

Samme dag næste år

TV2 fredag kl. 20.50: ”I Love You, Man” Da Peter skal giftes, går det op for ham, at han ingen venner har, som kan blive hans forlover.

TV2 lørdag kl. 21.05 Amr./eng. romantisk drama fra 2011 med bl.a. Anne Hathaway og Jim Sturgess Den 15. juli 1988 tilbringer Emma og Dexter dagen sammen. Trods det at kemien er fantastisk mellem dem, nøjes de med at blive venner. I åre-

ne efter stifter Dexter familie med en pige fra overklassen, mens Anne gifter sig med en mand hun ikke elsker. Ingen af dem har det særligt godt og efterhånden indser de, at alt det, de har søgt efter og håbet på, har været lige foran næsen på dem.

KOM IND TIL JAN OG FÅ DEN BEDSTE HANDEL PÅ RADIO - TV - PARABOLER UGENS TV ONSDAG DR1 05.05 Søren Ryge præsenterer 05.35 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.05 Formiddagsprogrammer 11.05 Antikkrejlerne 11.50 Skattejægerne 12.15 Eftermiddagsprogrammer 15.20 Bergerac. 2 afsnit 17.05 En ny begyndelse 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Gaden hvor politikerne forsvandt 20.45 Folketingsvalg med TV Avisen 22.35 Sporten 22.40 Ung og ensom 23.10 Sherlock Holmes 23.55 Natfjernsyn

DR2 07.00 Valgkanal 13.00 Thorning og Ringberg 13.30 Valgkanal 15.00 #DRdinstemme 15.30 Valgkanal 17.00 Valget med Uffe Tang 18.00 Valgkanal 18.30 Spooks 19.30 Når mænd er værst 20.00 Terroristen fra Larvik 21.00 Jan Fabel: Mord er ikke noget eventyr. Tysk krimi 22.30 Deadline 23.00 Detektor - Valg 2015 23.15 Det politiske menneske Pia Olsen Dyhr 23.45 4 år på Borgen - fortalt indefra 00.45 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Loppe Deluxe 13.20 Kirsties genbrugsguld 14.15 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.20 Jarl samler op 16.10 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Fantastiske fund 20.45 Landmand søger kærlighed 21.40 Station 2 Patrulje 22.00 Nyhedsblok 22.40 The Story of Us. Amr. romantisk komedie fra 1999 med Bruce Willis 00.20 Venner. 2 afsnit 01.20 Cold Case 02.10 Castle 02.55 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 05.05 Søren Ryge præsenterer 05.35 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.05 Formiddagsprogrammer 11.05 Antikkrejlerne 11.50 Skattejægerne 12.15 Eftermiddagsprogrammer 17.05 En ny begyndelse 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Danmarks skønneste sommerhus 20.30 Hella og Karen elsker mænd 21.00 Kontant 21.30 TV Avisen med Folketingsvalg 22.35 Sporten 22.40 Hercule Poirot 00.10 Natfjernsyn

DR2 07.00 Valgkanal 13.00 Thorning og Ringberg 13.30 Valgkanal 15.00 #DRdinstemme 15.30 Valgkanal 17.00 Valget med Uffe Tang 18.00 Valgkanal 18.30 Spooks 19.30 Når mænd er værst 20.00 Debatten 21.00 Jan Fabel: Blodørn 22.30 Deadline 23.00 Detektor - Valg 2015 23.15 Det politiske menneske Johanne Schmidt-Nielsen 23.45 Louis Theroux - Gensyn med USA’s mest forhadte familie 00.45 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Loppe Deluxe 13.20 Kirsties genbrugsguld 14.15 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.20 Jarl samler op 16.10 Hvem vil være millionær? Quizshow med Hans Pilgaard 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 På røven i Nakskov 20.50 Station 2 21.40 Station 2 Efterlyst 22.00 Nyhedsblok 22.40 Moonrise Kingdom. Amr. komediedrama fra 2012 00.20 Venner. 2 afsnit 01.15 Cold Case 02.10 Natfjernsyn

FREDAG DR1 05.05 Søren Ryge præsenterer 05.35 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.05 Det vilde Arktis 06.55 Formiddagsprogrammer 11.05 Antikkrejlerne 11.50 Skattejægerne 12.20 Eftermiddagsprogrammer 15.25 Bergerac. 2 afsnit 17.05 En ny begyndelse 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer 18.30 Nyhedsblok 19.00 Disney Sjov 20.00 Hurra for Grundloven - 100 året for kvindernes stemmeret 21.30 TV Avisen med Vores vejr 21.55 Ditte & Louise 22.25 Det’ indviklet 00.15 Natfjernsyn

DR2 07.00 Valgkanal 09.00 DR2 Live: Grundlovsdag 13.00 Thorning og Ringberg 13.30 Valgkanal 15.00 #DRdinstemme 15.30 Valgkanal 17.00 Valget med Uffe Tang 18.00 Valgkanal 18.30 Skandale! - fra offer til skurk 19.10 24 timer vi aldrig glemmer 20.00 Nanjings tyske helt. Tysk autentisk drama fra 2009 22.05 Tidsmaskinen om UFOer 22.30 Deadline 23.00 Detektor - Valg 2015 23.15 JERSILD minus SPIN 00.00 60 Minutes 00.45 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 10.10 Grundlovsdag 12.30 Regionale nyheder 12.40 Loppe Deluxe 13.20 Kirsties genbrugsguld 14.15 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.20 Jarl samler op 16.05 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Klipfiskerne. Familiequiz med bid i 20.50 I Love You, Man. Amr. romantisk komedie fra 2009 22.35 Speed. Amr. actionfilm fra 1994 00.35 Frantic. Amr. thriller fra 1988 02.35 Helt sygt! 03.10 Natfjernsyn

DR1 søndag kl. 21.45: ”Stolthed og fordom”

Aalestrup Radio/TV Aps Vestergade 9, 9620 Aalestrup www.aalestrupradiotv.dk

LØRDAG DR1 05.15 Søren Ryge præsenterer 05.45 Skibet skal sejle 06.15 Team Bachstad - kurs Mongoliet 06.45 Formiddagsprogrammer 10.40 I farezonen 11.30 Søren Ryge: Trætophuset 12.00 Danmarks skønneste sommerhus 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.45 Ni til fem. Amr. komedie 17.30 Hvem var det nu vi var 18.30 Nyhedsblok 19.05 Naturens små mirakler 20.00 Døden kommer til Pemberley 21.00 Kriminalkommissær Barnaby: I form til mord 22.30 Lewis: Den sande barmhjertighed 00.00 Natfjernsyn

DR2 06.10 Tidens tegn 07.00 Valgkanal 13.00 Thorning og Ringberg 13.30 Valgkanal 14.55 DR2 Tema: Lev stærkt, dø gammel 17.00 Valget med Uffe Tang 18.00 Valgkanal 18.40 En dansker redder verden 19.10 Da protestsangen havde vinger 20.00 DR2 Tema: Wallah min søster! 22.30 Deadline 23.00 Detektor - Valg 2015 23.15 Debatten 00.15 Een mand - syv kvinder. Amr. psykologisk drama 01.55 Natfjernsyn

TV2 06.00 Morgen-tv - for børn 08.00 Nyhederne 08.10 Formiddagsprogrammer 11.10 Danmarks bedste amatørkokke 12.00 Nyhederne 12.20 Hvem vil være millionær? 13.10 Eftermiddagsprogrammer 15.55 Vi elsker biler. 2 afsnit 17.00 Adrenalin-jæger med livet i hænderne 18.00 Nyhedsblok 18.25 Sæt pris på dit hjem 19.00 Nyhedsblok 19.45 Sportscenter 20.00 Rundt på gulvet 21.05 Samme dag næste år 22.55 Rune Klan - Det stribede show 23.55 VM-fodbold: Canada-Kina 00.55 Natfjernsyn

SØNDAG DR1 05.10 Søren Ryge præsenterer 05.40 Skibet skal sejle 06.10 På tur i Norge: Dovrefjeldet 07.10 Formiddagsprogrammer 11.20 Reddet af en gris 11.45 Dahlgårds Tivoli 12.15 Danmarks bedste bonderøv 12.55 Eftermiddagsprogrammer 15.30 Puk og Herman stævner ud 16.30 Hurra for Grundloven - 100 året for kvindernes stemmeret 18.00 Spise med Price, egnsretter 18.30 Nyhedsblok 19.00 Afrika - Sahara 20.00 Folketingsvalg: Duellen 21.00 TV Avisen med Vejret 21.15 Fodboldmagasinet 21.45 Stolthed og fordom 23.30 Fortabt i Austen 00.15 Natfjernsyn

DR2 06.30 Nyheder fra Grønland 07.00 Valgkanal 13.00 Kongerne af Borgen 13.30 Valgkanal 18.30 Alternativ behandling - virker det? 19.10 Da protestsangen havde vinger 20.00 Dem der gør os fede 21.00 Historier fra dødsgangen. Amr. dokumentar fra 2014 21.45 Krasnik og kapitalisten - et møde med Lars Seier Christensen 22.30 Deadline 23.00 Detektor - Valg 2015 23.15 JERSILD minus SPIN 00.00 Morder jages 01.00 Natfjernsyn

TV2 06.00 Morgen-tv - for børn 08.00 Nyhederne 08.05 Formiddagsprogrammer 11.10 Danmarks bedste amatørkokke 12.00 Nyhederne 12.15 Rundt på gulvet 13.15 Klipfiskerne 14.10 Sommerdrømmehuset, 3 afsnit 15.50 Ghost 18.00 Nyhedsblok 18.25 Razzia 19.00 Nyhedsblok 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Dit sommervejr 21.00 Going the Distance 22.40 Rune Klan - Det stribede show 23.35 Klipfiskerne 00.30 Natfjernsyn

TV2 søndag kl. 21.00: ”Going the Distance”

9697 0012

- Hvor handler du! 3.Vi-handler 9.lokalt! maj 2015

MANDAG DR1 05.10 Søren Ryge præsenterer 05.40 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.10 Formiddagsprogrammer 11.15 Antikkrejlerne 12.00 Skattejægerne 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.20 Bergerac. 2 afsnit 17.05 En ny begyndelse 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 I hus til halsen 20.45 DR1 Dokumentaren 21.30 TV Avisen med Folketingsvalg 22.35 Sporten 22.40 Unge Morse. Eng. krimi fra 2013 00.10 Natfjernsyn

DR2 07.00 Valgkanal 13.00 Thorning og Ringberg 13.30 Valgkanal 15.00 #DRdinstemme 15.30 Valgkanal 17.00 Valget med Uffe Tang 18.00 Valgkanal 18.30 Spooks 19.30 Når mænd er værst 20.00 Junkfoodbørn - hvem har skylden? 20.45 I følelsernes vold - Vrede 21.30 Fedt, Fup og Flæskesteg 22.00 Mænd med hovedpine 22.30 Deadline 23.00 Detektor - Valg 2015 23.15 Det politiske menneske Anders Samuelsen 23.45 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Loppe Deluxe 13.15 Kirsties genbrugsguld 14.10 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.10 Jarl samler op 16.00 Pengene på bordet. Gameshow med Claus Elming 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Hjørdis. Dansk familieserie 20.35 Kampen om det tunge vand 21.25 Danmarks dejligste badehoteller 22.00 Nyhedsblok 22.40 Instinct. Amr. thriller fra 1999 00.50 Venner. 2 afsnit 01.45 Cold Case 02.35 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 05.10 Søren Ryge præsenterer 05.40 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.10 Formiddagsprogrammer 11.15 Antikkrejlerne 12.00 Skattejægerne 12.30 Eftermiddagsprogrammer 17.05 En ny begyndelse 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Skat eller skrammel 20.45 Historien bag Historien: De perfekte piger 21.30 TV Avisen med Folketingsvalg 22.35 Sporten 22.40 Maria Wern: Fremmed fugl. Sv. krimi-miniserie. 2 afsnit 00.10 Natfjernsyn

DR2 07.00 Valgkanal 13.00 Thorning og Ringberg 13.30 Valgkanal 15.00 #DRdinstemme 15.30 Valgkanal 17.00 Valget med Uffe Tang 18.00 Valgkanal 18.30 Spooks 19.30 Når mænd er værst 20.00 Skandale! 20.45 Dokumania 22.15 Sort arbejde 22.30 Deadline 23.00 Detektor - Valg 2015 23.15 Det politiske menneske Søren Pape Poulsen 23.45 Louis Theroux og de sexdømte i Los Angeles 00.45 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Loppe Deluxe 13.10 Kirsties genbrugsguld 14.05 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.05 Jarl samler op 15.55 Pengene på bordet. Gameshow med Claus Elming 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Størst 20.50 Gutterne på kutterne 21.25 Vi elsker biler 22.00 Nyhedsblok 22.40 Bag facaden. Amr. gyser fra 2000 00.55 Venner. 2 afsnit 01.50 Cold Case 02.40 Castle 03.25 Natfjernsyn


3. juni 2015

Side 23

Find din fagmand

SIMESTED

Vi udfører alle former for gas- og oliefyrservice - også industri

Salg af gas- oliekedler, olietanke, jordvarme, solvarme og solceller

Himmerlands Gas-Olie & VVS Teknik ApS Markvænget 24

Tlf. 98 62 41 90

EL-SERVICE

Murermester

A p S

BØRGE ANDERSEN ApS

98 54 81 15 Gert Jensen

Boldrupvej 174, Thorup Tlf. 98 55 15 65

Service og salg af hårde hvidevarer

Biltlf. 23 61 40 65

- Vi sparer dig for en del!

Vi er servicepartnere for www.himmerlands-gas-olie.dk

Borgergade 17 · 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 50 10

gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk

Sandblæsning af husfacader m.m

- ring til...

40 46 13 16

98 38 57 96

Find DIN fagmand El-installationer i bolig, landbrug og erhverv Salg og reparation af hvidevarer

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

Du trykker bare

www.sandblæseren.dk - www.sandblaes.dk

MURERFIRMAET

Martin Christensen ApS

Toftegaardsvej 23 • 9620 Aalestrup

98 64 12 55 • Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen

JORD - BETON OG MURERARBEJDE

Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester MØLDRUP • SKALS Kontor og værksted:

Tlf. 86 69 18 38 Varmepumpeprdningen

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation • Solceller • Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik Mail: tonny@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk

Frands Trangbæk U:

N

Træpiller Briketter Bark Flis Spagnum til haven Grå og sort granit

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

MØLDRUP VVS A/S

MØLDRUP VVS A/S

Aut. GAS- og VANDMESTER Mogens Kastrup Nielsen GAS- og VANDMESTER Dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

- til din lokale fagmand

Vi er medlem af:

• • • • • •

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Quick-Guide

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

E LIG

- i Vesthimmerlands Avis!

- så trykker vi resten

Tlf. 28 19 81 77

TONNYS VVS A/S

Find DIN fagmand

• • • • • •

Ærtesten Nødder Stabilgrus Støbemix Sand Muldjord

Kan afhentes på pladsen eller leveres med grab Husk: Vi henter haveaffald med grab Vognmand Frands Trangbæk • Gl. Viborgvej 90 • 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 82 88 • Mobil: 40 63 83 88 • E-Mail: frands@frands-trangbaek.dk

Elektriker:

Simested El-Service 98 54 81 15 En lys idè/Bojsen El 98 64 13 00/40 59 80 80

Entreprenørfirma:

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS 98 64 82 36

Gas/Oliefyrsservice:

Himmerlands Gas & Olieteknik 98 62 41 90

Hus og Have:

Frands Trangbæk 98 64 82 88 / 40 63 83 88

Murer/Entreprenører:

Murerfirmaet Martin Christensen 28 19 81 77 Murermester Børge Andersen ApS 98 55 15 65 Ejnar Nielsen A/S 86 69 17 04

Tryksager:

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

VVS:

Møldrup VVS A/S 86 69 20 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38


Side 24

3. juni 2015

Venstres nulvækst - også en katastrofe for vores ældre Mette Nielsen, der er formand i Ældre og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune, har ikke høje tanker om Venstres plan om nulvækst:

Folketingsvalg

2015

Vesterbølle Efterskole har ikke færre end 88 tilmeldte elever til næste skoleår. Skolen har således udviddet med otte pladser, og så er der endda stadig elever på venteliste.

Rekordoptag på efterskole Vesterbølle Efterskole er et hit blandt de unge VESTERBØLLE: Alt imens der stadig er efterskoler, der har det svært, så oplever man på Vesterbølle Efterskole en meget positiv udvikling. Skolen har nemlig et rekordoptag til næste skoleår på 88 elever samt venteliste og deraf også en udvidet medarbejderstab. Faktisk har efterskolen valgt at øge kapaciteten med otte ekstra elevpladser.

Grundlagt 1927 -stadig på vej

Forstander Martin Diget Aamann mener ikke, at udviklingen kan forklares entydigt, men at den skal forklares af flere sammenfald. - Vi har gjort et stort udviklingsarbejde i forhold til nye undervisningsmetoder, nye utraditionelle valgfag, markedsføring og meget andet, som samlet set har været medvirkende, fortæller han.

He

FR rreg r A ård kr sst . 6 en 0,182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

www.simested-cement.dk

Simested Cementstøberi ApS

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

Efterskolen har med de forskellige tiltag kunnet tiltrække elever fra nye geografiske områder og med lidt anderledes interessefelter, end man tidligere har set. Samtidig er der den generelle tendens, at der er større tilgang til efterskolerne, end der har været de seneste år, hvilket påvirker mange efterskoler - også Vesterbølle. Dog er tilgangen ikke tilstrækkelig til at fremtidssikre alle efterskoler, og senest er Rovvig Efterskole gået konkurs. Af samme grund hviler man ikke på laurbærrene på Vesterbølle Efterskole. - Det er et faktum, at ungdomsårgangene er faldende, og det må vi forholde os til, fastslår forstanderen. Efterskolen, som blev etableret i 1983, har altid vægtet at være en bred og rummelig efterskole med højt fagligt niveau og et bredt fagudbud. Det gør man stadig, men man har

nu en meget ambitiøs plan for fremtidens Vesterbølle Efterskole. Ambitionerne er nedfældet som en vision 2022, hvor efterskolen arbejder målrettet med områder som pædagogisk og bæredygtig udvikling, trivsel for elever og medarbejdere, dannelse, fagudbud og robusthed. Alt sammen skal medvirke til en endnu bedre efterskole, som er klædt godt på til såvel markedsvilkår som fremtidens unge. - Vi ønsker at være de unge og deres forældres første prioritet, når der skal vælges efterskole - også om 2, 5, eller 10 år, fortæller forstanderen. Onsdag aften holdt efterskolen nye elevers aften, som er et arrangement for hele næste skoleårs elevhold og deres forældre. Således mødte rekordoptaget på de 88 elever hinanden for første gang, og der blev rystet sammen og snakket. Lige om hjørnet venter der eleverne en cocktail af undervisning, oplevelser, rejser, venskaber og fællesskab.

WEBSIDER & WEBSHOPS get CMS til ✔ Brugervenligt og danskspro redigering af indhold el med ✔ Responsive webside (kompatib let) tab og computer, mobil ✔ Unikt grafisk design ✔ Gode SEO muligheder

GRATIS SUPPORT

Få et tilbud hos dit LOKALE reklame- og webbureau på

20 30 65 43

Like os på FACEBOOK

Himmerlandsgade 150 • AARS • kontakt@boostingbusiness.dk • www.boostingbusiness.dk

Vi er i den positive situation, at vi lever længere - og det betyder, at vi får flere ældre. Det gør vi i hele Danmark - og det gør vi også i Viborg Kommune. Venstres oplæg om nulvækst i den offentlige sektor vil blive en katastrofe for vores ældre i Viborg Kommune. Befolkningsprognoser for Viborg Kommune viser, at der i de kommende år vil ske en markant stigning i antallet af ældre borgere, og det betyder, at flere ældre i fremtiden skal have del i den pose penge, der er afsat til ældreområdet - med andre ord: Der er flere, som skal have en bid af kagen. Stigningen af antallet af ældre vil give et pres på ældreområdet ”helt af sig selv”, og som lokalpolitiker er jeg naturligvis optaget af, hvordan vi i fremtiden får mest mulig velfærd til flest mulige ældre borgere. Med Venstres snak om nulvækst og alle de besparelser, der vil følge med dette

Mette Nielsen.

- såfremt de skal bestemme retningen i Danmark - kunne jeg godt tænke mig at få Venstres svar på følgende: - Hvordan skal vi kunne undvære flere varme hænder på ældreområdet - som følge af Venstres nulvækst med de udfordringer som vi ved, at ”der kommer helt af sig selv”? Kristian Pihl (V) plejer jo at være flittig ved tasterne og lave læserbreve om alt mellem himmel og jord - og mon ikke han på trods af en travl valgkamp vil prioritere at svare os, der bor i Viborg Kommune, på, hvilken service de ældre kan forvente med Venstres nulvækst, og med mange færre ansatte i Viborg kommune - såfremt Lars Løkke ender i Statsministeriet?

Landbruget går mod lysere tider Folketingskandidat Per Bisgaard (V), Parkvænget 8, Aalestrup, skriver om landbrugets situation at der lysning forude ved et regeringsskifte:

Folketingsvalg

2015

Dansk landbrug vil være på vej mod lysere tider, hvis Venstre, sammen med de øvrige blå partier, får flertal og kan danne regering efter valget 18. juni. - Det glæder mig, at folketingsgrupperne fra Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har fundet sammen om en plan, som skal gøre forholdene for danske landmænd væsentlig bedre end i dag, siger den lokale folketingskandidat Per Bisgaard fra Venstre. Det kan blive ekstra godt, hvis også Liberal Alliance vil støtte op om 16 punkts planen, således at en enig blå blok vil give dansk landbrug konkurrencevilkår, der vil kunne medføre

øget eksport og dermed også indtjening til den enkelte landmand. Et af punkterne i den underskrevne plan er at fjerne de særregler om gødskning, som betyder at danske landmænd må anvende mindre gødning end øvrige EU-lande. Beregninger fra landmændenes Viden Center i Skejby viser, at erhvervet ville kunne løfte indtjeningen med mere end 2 mia. kr. om året, hvis denne ene regel blev fjernet. For den enkelte landmand vil det være en fantastisk hjælp til at skabe en økonomisk bæredygtig bedrift. Når blå blok - forhåbentlig - får regeringsmagten tilbage, så skal der igen skabes vækst og arbejdspladser i fødevare- og landbrugssektoren, hvilket også vil give øget vækst i landdistrikterne. Vi skal fremover fortsat værne om naturen, drikkevandet og miljøet i almindelighed, men landbruget skal ikke lægges for had som visse organisationer ynder at gøre.

Med Vesthimmerlands Avis leves livet lokalt!

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 23 - 2015  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 23 - 2015  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk
Advertisement