Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 14 · 109. årg. Mandag, den 30. marts 2015

Påske ageren hos Guldb

Påske tilbud gælder fra tirsdag den 31. marts - mandag den 6. april Månedens brød - Gulerodsbrød

+ dagens Påskekrans Først lavede børnene fællesmalerier til børnehaverne.

Unge kunstnere in spe!

KUN

25.-

65.-

NORMALPRIS 30.-

NORMALPRIS: 89.-

Børnehavebørn var på besøg i Galleri Aalestrup AALESTRUP: Børnehuset Aalestrup, som omfatter Børnehaverne Højtoften og Paddehatten, har været på besøg i Galleri Aalestrup. Førskolegruppe har været i galleriet over to dage, hvor

de skulle lave kunst. Multikunstneren Poul Spanggaard tog imod og guidede børnene omkring processen med den svære kunst De unge kunstnere har lavet to fine malerier, et til

Højtoften og et til Paddehatten samt et lille et til sig selv. Som afslutning på projektet blev der afholdt fernisering i begge huse for forældre og søskende i torsdags.

Valgfrit rugbrød +

45.-

NORMALPRIS: 53.Fragelité roulader

60.-

Påskekage

Hotel Simested Kro

45.-

NORMALPRIS: 50.-

NORMALPRIS: 61.-

NYHED

NORMALPRIS: 65.-

Derefter lavede de et mindre maleri, de måtte få med hjem.

50.-

Lækker jordbærtærte m/ friske jordbær

68.LÆKRE PÅSKEÆG FRA ”KATRINE ANDERSEN”

Perfekte til kæresten eller værtinden...

Lad mor holde fri i påsken OG TA’ UD OG SPIS PÅ HOTEL SIMESTED KRO HVOR VI SERVERER

Det store påskebord Ta’ selv buffet med lækre påskespecialiteter Skærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag 12.00 - 14.30

Spis så meget du har lyst til for kun

149,-

(børn under 12 år ½ pris)

Bordbestilling på telefon 98 64 90 13 Boldrupvej 75, 9620 Aalestrup www.simested-kro.dk • info@simested-kro.dk

v/ Gitte og Ole Stisen Jernbanegade 3 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 10 19 · www.guldbageren.dk

Åbent alle påskedage fra kl. 6.00 – 16.00


Side 2

30. marts 2015

Kulturråd har støttet mange initiativer Af Hanne Monrad

Ejendomsudvikler Jacob Jørgensen med skitsen til det kommende Rema 1000-byggeri på Colas-grunden i Aalestrup. Nu vil man forsøge at få flere butikker til at flytte med.

Rema ønsker flere med ud på Colas-grunden

1030 km2 stor butik står klar i slutningen af 2017 Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Betingelserne for at Rema 1000 kan opføre en ny forretning på den tidligere Colas-grund i Aalestrup er nu opfyldt, men fødevarekæden vil gerne have flere butikker med. Derfor har Rema Retails ejendomsudvikler, Jacob Jørgensen, rettet henvendelse til butikker i Aalestrup for at høre om der er interesse for at flytte med. Han spørger også andre samarbejdspartnere om det samme. Jacob Jørgensen orienterede om planerne med Colas-grunden i forlængelse af AIF Erhvervsklubs

generalforsamling på Hotel Simested Kro. Jacob Jørgensen har været med siden 2009 da en arbejdsgruppe i Aalestrup på initiativ af erhvervsklubben, undersøgte mulighederne for at etablere et forretningscenter. Siden har finanskrisen lagt en dæmper på detailhandelens aktiviteter, men Rema 1000 har været vedholdende og ønsker at foretage en udflytning af den nuværende butik fra Vestergade til Colas-grunden. - På grund af lejekontrakten for de nuværende lokaler bliver det først i slutningen af 2017 eller begyndelsen af 2018, at vi kan rykke ud af det nuværende

KLIP FOR HELE FAMILIEN Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

LUKKET 9-17 9-18 8-12

v/Heidi Bygvraa Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64 Mette

Pernille

Har du ikke modtaget onsdag inden kl. 20.00 - så kontakt vores budomdeling:

Distribution på telefon 99 35 34 34 fra torsdag kl. 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

lejemål. Derfor benytter vi tiden til at undersøge om andre vil flytte med. Vi vil nemlig gerne skabe det hele på een gang, sagde Jacob Jørgensen. Colas-grunden er på omkring 20.000 kvadratmeter, så der er masser af plads og muligheder. Udover Rema 1000s nye butik på 1030 kvadratmeter, har der været talt om at opføre et sundhedshus. Det er man åben over for, men de lokale handlende og en samarbejdspartner med kædebutikker som speciale, spørges i øjeblikket om de har emner som kunne tænke sig at flytte med. Jacob Jørgensen sagde også, at Rema Retail forventer at indlede byggeriet senest i 2017, så man kan åbne den nye Rema 1000-butik i slutningen af året. Der er lagt en plan for, hvorledes butikken skal placeres på grunden, hvor der skal være parkeringsplads, og hvor der kan opføres andre butikker eller et sundhedshus. Desuden stiller Rema 1000 et areal til rådighed til rekreativt område, og der vil blive lavet en afskærmning og ryddet op på området, så det hele kommer til at fremtræde pænt. Jacob Jørgensen understregede at lokale eller regionale firmaer får mulighed for at udføre bygge og anlægsarbejdet, og at Rema 1000 glæder sig meget til at slå dørene op til den nye forretning.

VESTHIMMERLAND: Igen i 2014 har Vesthimmerlands Kulturråd støttet mange kulturelle aktiviteter med et større eller mindre beløb. Det fortalte formanden, biblioteksleder Bo Jacobsen, da rådet holdt årsmøde, torsdag, i Biografen i Løgstør. Tidligere, 4. marts, har de fire lokalråd afholdt årsmøderne lokalt. Som dirigent til årsmødet blev Frode Sønderstrup, Løgstør, valgt og Viktor Weiss, Aars blev valgt til referent. Bo Jacobsen startede sin beretning med at omtale bestyrelsesmøderne, som der kun har været tre af i løbet af året. - Vi bruger oftest elektronisk sagsbehandling mellem de fysiske møder sagde Bo Jacobsen. Det er hurtigere på den måde. Det er ofte svært, at få samlet 10 travle mennesker til møde og vi sætter pris på, at ansøgerne får en hurtig tilbagemelding. Et af rådets fornemmeste opgave er, at vælge en værdig modtager af årets Kulturpris efter indstilling fra borgerne i Vesthimmerland. - Det har i lighed med de sidste år været rådets opgave, at vælge blandt de indstillede til kommunens store kulturpris. Der var indkommet mange gode og velmotiverede forslag, så det var svært at vælge. I år faldt valget på Egon Jensen, Aars. Vi lagde vægt på Egon Jensen store indsats for at skabe et fælles forum for alle kommunens lokalhistoriske arkiver. Et arbejde der blandt andet har resulteret i udgivelse af en fælles lokalhistorisk årbog. I august måned havde udvalget inviteret Kulturrådet til et dialogmøde, hvor der blev drøftet forskellige emner, blandt andet: Kulturblad - Oplev Vesthimmerland på tryk. Kulturrådet opfordrede det poliske udvalg til at synliggøre kulturen i Vest-

Du trykker bare

98 64 12 55

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen

Bo Jacobsen aflagde kulturrådsberetning.

himmerland gennem udgivelsen af et kulturblad. Udvalget vil bede kulturog fritidsafdelingen om at afdække muligheden herfor, når den nye kommunale organisation er på plads Tilskudspolitik - til hvem, hvad og under hvilke forudsætninger gives tilskud fra henholdsvis Kulturrådet og Kultur- og Fritidsudvalget? Det aftaltes i fællesskab at give ordningen et serviceeftersyn - I forbindelse med frivillighedsdagen havde kommunen atter taget initiativ til at afholde et frivillighedsmarked lørdag den 27. september 2014 i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø, fortalte Bo Jacobsen - Vi havde i år ikke mulighed for at bemande en stand; men delte en folder om vores Grejbank ud samt en folder om muligheden for at søge om støtte fra kulturrådet.

Tilskud og underskudsgarantier Et af de største opgaver Kulturrådet har, er at yde tilskud til gode arrangementer - Vi har i årets løb ydet tilskud til en række kulturelle arrangementer, kunne formanden berette: Vesterbølle Sogns Beboerforening blev bevilget et tilskud på 7.500 kr. til arrangementet, ”Levende landsby” Folkevirke blev bevilget et tilskud på 5.000 kr. til to Kierkegaardarrangementer 2014-15 med henholdsvis Hanne Lyngbjerg-Larsen og Sørine Gotfredsen. Samuel Fredriksen (sidste år kulturprismodtager) fik bevilget 3.000 kr. til afholdelse af alternative musikdage i oktober.

Støttegruppen for Ullits Skole blev bevilget 8.000 kr. til bogudgivelse om den lokale, nu afdøde kunstner Osvald H. Kavsman. Støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle fik bevilget 15.000 kr. til bygning af stammebåde med efterfølgende Stenalderfestival og regatta. Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet fik bevilget et tilskud på 2.500 kr. til projekt ”Erindringsværksteder” på Johannes V. Jensen Museet. I alt blev der givet tilskud i 2014 på 50.000 kr. Bo Jacobsen sluttede sin beretning med at fortælle om de aktiviteter og planer, der forestår i det nye år: - Vores kapital skulle gerne ud at arbejde endnu mere til gavn for kulturen i hele Vesthimmerland. Vi vil derfor arbejde med at blive endnu mere synlige både fysisk og digitalt. Vi agter også at gennemgå vores retningslinjer for tilskud, med den hensigt, at kunne støtte så bredt som muligt. Endelig er der aftalt et nyt dialogmøde med det politiske udvalg i august 2015. Input til dette møde modtages gerne. Som afslutningsreplik rettede formanden en tak til de øvrige medlemmer af rådet for et godt og inspirerende samarbejde i årets løb og ikke mindst til alle rådets samarbejdspartnere, til Kultur- og Fritidsudvalget og til kulturafdelingen for deres gode opbakning. Regnskabet blev forelagt og det viste et beskedent overskud på 895 kr. Medlemmer ar Kulturrådet er tidligere blevet valgt på de lokale møder. Fra Aars Kulturråd er det Hardy Jensen og Viktor Weiss, fra Farsø, Lone Pedersen og Karen Pedersen, fra Løgstør Else Marie Sønderstrup og Bo Jacobsen og fra Aalestrup er Niels Bonnerup og Hanne Monrad valgt til Vesthimmerlands Kulturråd Kultur- og Fritidsudvalgets tilforordnede, Signe Nøhr samt kommunes kultur- og udviklingskonsulent Inge Lise Jæger Sørensen har også deltaget i møderne. Efter årsmødet og et lettere traktement blev deltagerne inviteret i Biografen, hvor der var premierer på filmen ”Skammerens Datter”.

Vesthimmerlands Avis Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk

- hvis du vil vide hvad der sker lokalt!


30. marts 2015

Side 3

Der var god deltagelse til generalforsamlingen i AIF Erhvervsklub. Købmand Karl W. Carlsen var dirigent.

Erhvervsklub i Aalestrup gav 45.000 kr. til AIF Stegt flæsk og foredrag samlede 60 medlemmer Af Thortkil Christensen SIMESTED: I årets løb har AIF Erhvervsklub skænket 45.000 kr. til forskellige formål i Aalestrup Idrætsforening. Det nævnte formanden for erhvervsklubben, tømmerhandler

Tom Berntsen, i sin beretning ved generalforsamlingen på Hotel Simested Kro. Erhvervsklubben og handelsstandsforeningen var gået sammen om et arrangement, hvor købmand Lars Larsen, Jysk, fortalte

om sin virksomhed og om golfarrangementet Made in Denmark. Overskuddet fra arrangementet blev doneret til AIF. Herudover har klubben ydet forskelluge tilskud, bl. a. til en håndboldtur, til nye spillertrøjer og til AIF-Cup. Sam-

menlagt blev det til 45.000 kr. - Udover at danne netværk er Erhvervsklubbens formål at støtte AIF. Derfor er det tilfredsstillende, at vi har kunnet kanalisere 45.000 kr. over til sporten i 2014, sagde Tom Berntsen. Erhvervsklubben har succes og stor medlemsdeltagelse når der holdes arrangementer, men Tom Berntsen sagde, at det ikke helt var blevet til så meget i 2014 som der var lagt op til. Det skyldtes et par planlagte arrangementer som ikke kunne gennemføres, bl. a.

SÅ ER FUTTE KLAR

et virksomhedsbesøg, som er udsat til senere på grund af nybyggeri. - Men det er jo positivt, at der sker noget i vort område, og vi har lovning på at komme tilbage senere, sagde formanden. Tom Berntsen sagde også, at klubben igen var med i arbejdet omkring Nytårskoncerten. Her var der arrangeret spisning inden koncerten for klubbens medlemmer, og der var stor deltagelse. Klubben støttede også op omkring et foredrag med hjerneforskeren Peter Lund Madsen på Vesterbølle Efterskole. Det skete ved at man købte et antal billetter der blev fordelt til medlemmerne efter først-til-mølle princippet. I forbindelse med generalforsamlingen i april sidste år havde klubben besøg af den berømte travtræner Jørn Laursen, som fortalte om eventyret med hesten Tarok. Bagefter gik medlemmerne ned i Bio Aalestrup for at se filmen om Tarok, og der var lejlighed til at stille spørgsmål til Ingelise og Jørn Laursen bagefter. Det var en god aften med stor deltagelse. Klubben havde for nogle måneder siden besøg af Dannfoss-direktør Kim Frausing, som oprindelig kommer fra Aalestrup. Han fortalte om virksomheden, og gav en stående invitation til et klubbesøg på Danfoss. Det er planlagt til 24. og 25. april.

Torsdag og fredag:

Søndag og Mandag:

Kl. 17.30-20.30 Påskebuffet i salen incl. 1 påskeøl.

Kl. 17.00-19.30 åben for take away samt forud bestilte selskaber ud af huset.

kr. 145,00 Lørdag Alm. åbningstider og a la carte

Ja, kun fantasisen sætter grænser. Og vi kan også medbringe en pølsevogn, hvis der skulle være behov for det… Du lejer bilen, inklusive personale, popcornmaskine, fadølsanlæg, slush ice og softicemaskine til en fornuftig lejepris

f.eks. 2 timer kun 1.499,-

Forbrug afregnes iflg. prislisten. Se mere på www.futte-hvam.dk og Futte-Hvam på Facebook. For yderligere oplysninger/ønske om leje: kontakt Dennis på tlf. 4083 8974

Søndag 1. påskedag:

tlf. 4083 8974

Alle dage Påske frokost ud af huset min 10 couv. ellers tillæg på 20 kr. pr person.

Kl. 10.30-13.30 Påske brunch

På gensyn

138,00

Påskefrokost ud af huset • Sild og karry salat • Hjemmepaneret fiskefilet med hjemmelavet remoulade • Hjemmelavede frikadeller med rødkål • Tarteletter med høns i asparges • Skiden æg (kogte æg i senneps sauce) • Lun leverpostej • Hjemme lavet varm røget laks • Brie ost • Brød og smør + 15 kr. pr. kuvert

Kun 118,00 kr.

Skovtoften 7 • 9620 Aalestrup •

Regnskabet blev gennemgået af kassereren Poul Pedersen. Der var kontingenter for 122.500 kr. fra 55 firmaeer med sammenlagt 67 personer. Regnskabet viser et overskud på 16.147 kr. Generalfolrsamlingen vedtog et uændret kontingent på 15. år . Det skete efter indstilling fra bestyrelsen. Tom Berntsen og Therese Ettrup var på valg til bestyrelsen. Therese Ettrup havde bedt sig fritaget, og i stedet blev Hans Ettrup valgt. Tom Berntsen blev genvalgt. 60 personer deltog i generalforsamlingsarrangementet, hvor der blev serveret stegt flæsk med persillesovs inden en orientering om planerne med Colas-grunden i Aalestrup og et foredrag af kommunaldirektør Henrik Kruuse.

Påsken 2015

TIL EN NY SÆSON

Her er din løsning til et festligt indslag ved alle former for fester, receptioner, jubilæer, messer, børnefødselsdage, julearrangementer, markeder, studenter fester, konfirmationer, festivaler, Åbent Hus, firmaarrangementer ….

Tom Berntsen: - Erhvervsklubben kanaliserede 45.000 kr. over til AIF i 2014.

v/ Hans Ettrup Jernbanegade 7 · 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 33 · www.hotelhvidekro.dk


Side 4

30. marts 2015

Socialdemokrater i syd fusionerer med Løgstør Enstemmigt ja på generalforsamlingen i Aars AARS: Socialdemokraterne Vesthimmerlands Syd sagde på generalforsamlingen i Aars forleden enstemmigt ja til en sammenlægning med Socialdemokraterne Vesthimmerland Nord (Løgstør). Beslutningen skal konfirmeres på en ekstraordinær generalforsamling i Aars mandag, 13. april. - Vi har haft et fællesmøde, hvor de to foreninger i kommunen har drøftet, hvad der er vigtigt at få med fra de bestående foreninger og hvad der er vigtigt, vi prioriterer i den ny sammenlagte forening, sagde formanden for Socialdemokraterne i Vesthimmerland Syd, Herdis Brix, Aars. Socialdemokratiet i Aars blev i lighed med partiets

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Formand for Socialdemokraterne Vesthimmerland Syd, Herdis Brix, Aars, er klar til fusion.

afdeling i Hornum etableret 1907 på foranledning af cigarhandler og skomager Julius Poulsen, Løgstør. Han var kendt som Vesthimmerlands dygtigste socialdemokratiske agitator. Ved valget i 1908 blev han valgt som det første socialdemokratiske byrådsmedlem i Løgstør. Fusionen mellem Socialdemokraterne i Aars og Løgstør slutter således på en måde ringen fra de implicerede foreningers start og til fusionen i år. I sin beretning udtryhkte Herdis Brix håb om, at kontanthjælpsreformen gi-

ver mulighed for at hjælpe den enkelte borger videre til en tålelig tilværelse i stedet for at gøre vedkommende til kastebold i diverse bureaukratiske systemer. - Tal er så taknemmelige at jonglere med. Tag nu hetzen mod kontanthjælpsmodtagerne. Cirka 450.000 kr. kunne et ægtepar på kontanthjælp med tre børn få i overførselsindkomst fra det offentlige. 2.894.000 kr. kan et forhenværende ministerægtepar i Folketinget, ligeledes med tre børn, få i samlede ydelser. Hvilket tal skal vi forarges mest over, spurgte formanden. Herdis Brix glædede sig over, at det lykkedes at få Ole Christensen genvalgt til Europaparlamentet 25. maj sidste år. Derimod kunne hun godt ønske lidt mere entusiasme omkring EU. - Det er ufatteligt så lidt interesse, der er i forhold til EU. Navnlig set i lyset af, hvor stor en rolle EU spiller i forhold til den nationale lovgivning og dermed vor hverdag, understregede formanden. Formanden er optimistisk i forhold til det kom-

mende Folketingsvalg. - Med sloganet ”Det Danmark, du kender” vil vi arbejde på at bevare velfærdssamfundet. Med de foruroligende udmeldinger fra borgerligt hold om nulvækst med brugerbetaling for at gå til læge, ingen SU til hjemmeboende unge og meget andet i den dur er det slet ingen selvfølge at kunne bibeholde det samfund, vi kender i dag, pointerede Herdis Brix. Vi gør en stor lokal indsats for at sikre genvalg af vort lokale folketingsmedlem, Flemming Møller Mortensen, og har allerede 600 plakater klar til de forskellige områder i Vesthimmerlands Kommune. Socialdemokraternes hjemmeside er nu oppe at køre med byrådsmedlem Doris Lauritzen, Gedsted som webmaster. - Hjemmesiden kan blive et godt talerør for vore fire byrådsmedlemmer. De har vanskelige vilkår med hensyn til at komme til orde i den offentlig debat, men på hjemmesiden er det muligt at komme med indlæg, så synlighed og informationsdeling kan nå ud til en bredere kreds, sagde formanden. Generalforsamlingen i 3F Midtfjords lokaler i Aars blev rundet af med orientering fra den socialdemokratiske byrådsgruppe ved Palle Jensen, Farsø, og Uffe Bro, Løgstør.

Anders og Henriette Hald.

Festlig Tyroleraften i Vennepunktet GEDSTED: Sæsonen i Vennepunktet i Gedsted nærmer sig sin afslutning, og arrangørerne disker op med en rigtig festaften på Gedsted Skole. Det sker fredag, 10. april, når det helt store Tyrolershow indtager Gedsted. Det sker under titlen ”Ta’ med Anders og Henriette til Tyrol”. - Vi skal gynge til ”Snevalsen”, ”I sommersol ved den hvide hest”, Du burde købe dig en tyrolerhat” og alle de andre kendte og festlige sange fra Tyrol. Vi skal nyde de melodiøse sange som ”Edelweiss” og Tirolerberge”, fortæller Erik

Kragelund fra Vennepunktet Bag showet står Anders og Henriette Hald fra Viborg og orkestret ”Tyrolerklang”. I et par timer vil der blive sunget og vugget, der vil blive fortalt gode historier og anekdoter fra Alperne, og deltagerne skal også synge med af karsken bælg - ja, alle skal i det hele taget have en munter og glad aften i hinandens selskab. Vi vil føle os hensat til de høje bjerge og de dybe dale, vi vil se den alpeblå himmel og føle os hensat til Tyrols lyksaligheder, siger Erik Kragelund, som også oplyser at aftenen starter med fælles spisning, og man skal huske at melde sig til i god tid.

MØBEL& TÆPPERENS

10 ÅRS JUBILÆUMSLØB

- se mere på www.lindbergservice.dk

Lindberg Service Tlf. 26 79 66 35

HIMMERLAND-LØBET 8,4 km motionsløb i Myrhøj Plantage Søndag den 12. april 2015, kl. 12.00 Tag venner, familie og kolleger med i skoven og få en sund og sjov oplevelse. Ruten er flad og i næsten jævnt terræn. Det er gratis at deltage på 8,4 km ruten. Himmerland Forsikring betaler startgebyret. • Væske og frugt på ruten og suppe i mål.

• Pokal til de tre hurtigste drenge/ piger • Præmie til hurtigste mand/ kvinde START OG MÅL Strandby Skole · Farsøvej 13 · Farsø TILMELDING triogtrim.dk eller før start

÷ 10%

÷ 25% ÷ 15% ÷ 50%

på alt belysning i butikken - også nyheder!

F.eks ALLE bord- og gulvlamper

÷ 25%

Hessellund EL

• Medalje til deltagere født i 2000 eller senere. himmerland-forsikring.dk

Fra mandag den 30. marts er der igen normale åbningstider hos Hessellund DET SKAL FEJRES MED GODE TILBUD MANDAG - TIRSDAG OG ONSDAG

Tæt på og ligetil

GEDSTED ApS

Aut. elektro-installatør Vesterbro 3-5 • 9631 Gedsted • Tlf. 9864 5043 - 9864 5599


30. marts 2015

Side 5

og optagelser af Testrup på kryds og tværs. I Videoklubben glæder man sig over, at Erik Dalgaard som har en stor del af æren for mange ting i Testrup, inden sin død, nåede at medvirke og også, at han nåede, at se dele af filmen. Udover Erik Dalgaard, medvirker også Erna Dalgaard, Hans Riis, Maja Larsen, Niels Aage Poulsen, Søren Thomsen, Knud Andersen, Karin Winther, Lis og Henrik Haugaard. Filmens ”bagmænd” er Gunnar Vestergaard og Kristian Kristensen som har optaget filmen, Lisbet Primdal har stået for at interviews og de har alle i forening redigeret filmen om Testrup Sogn. Det næste område, der

skal filmes og fortælles om, er Hvilsom, derefter kommer Gedsted, og Simested. Videoklubben laver også andre film og reportager fra andre arrangementer og aktiviteter, blandt andet blandt de nyere kan man få film om ”Flyvergravene” på Aalestrup Kirkegård og det kongelige besøg i september 2014. Aalestrup Videoklub tæller 15 aktive personer og godt 150 støttemedlemmer. Klubben har fået stillet et lokale til rådighed på Knabergården, hvor de ofte mødes for at arbejde med de mange gode projekter, der er til glæde og gavn for hele lokalområdet.

Kristian Kristensen og Jens Brendborg er nu klar med en ny film om Testrup.

Videoklubben har barslet med ny film Af Hanne Monrad

AALESTRUP: Aalestrup Videoklub er i gang med et projekt, om at beskrive de ni sogne i den gamle Aalestrup Kommune i hver sin film. Projektet skal gennem et visuelt medie sætte fokus på de kvaliteter, som byerne i den tidligere Aalestrup Kommune rummer og som kan motivere til øget bosætning, turis-

me og erhvervsudvikling, fortæller Kristian Kristensen fra Videoklubben. Samtidig skal projektet have en historisk dimension ved at give eftertiden et indblik i de historiske, kulturelle og naturmæssige perler, der knytter sig til Aalestrupegnen, som også kan være med til at styrke den lokalhistoriske interesse, både i og udenfor området. I den første film var det

Østerbølle sogn, der blev beskrevet, senere kom så Fjelsø. Nu er nummer tre i rækken blevet klar til at blive solgt. Denne gang er det Testrup og i kraft af de mange historiske fortællinger og steder, blev det et stort arbejde for klubben. Filmen var i første omgang i et sådant omfang, at der kunne blive seks dvd ér ud af materialet. Men efter en grundig

redigering, er man nu kommet ned på 136 minutters film, som man i Videoklubben er meget stolte over og glæder sig til at præsentere. Udsnit af filmen blev vist første gang til Aalestrup Lokalhistoriske Arkivs årsmøde, torsdag, i sidste uge og senere skal den vises blandt andet i Testrup, som glæder sig til at se, hvad der er kommet ud af de mange samtaler

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D e T

s k e r …

Påskeåbningstider på Vesthimmerlands biblioteker Der er åbent for selvbetjening fra skærtorsdag til 2. påskedag kl. 7.00-22.00 (begge dage inklusive). Personalet træffes ikke i påsken.

15 Mandag den 30. marts kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Skammerens Datter” Tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Skammerens Datter” Onsdag den 1. april kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Skammerens Datter” Torsdag den 2. april (Skærtorsdag) kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 14.00 Vitskøl Kloster: Påskeudstilling, fernisering kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Skammerens Datter” Fredag den 3. april (Langfredag) kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Skammerens Datter” Lørdag den 4. april kl. 9.00-16.00 Strandby: Pløje-Møjdag kl. 10.00-14.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Skammerens Datter” Beboerforeningen i Vognsild, borgerforeningen i Østrup og Vognsild-Østrup Pensionistforening stod tirsdag i sidste uge bag et modeshow i klubhuset i Vognsild.

Flot modeshow i klubhuset i Vognsild VOGNSILD: Tirsdag, 24. marts havde beboerforeningen i Vognsild, borgerforeningen i Østrup sammen med Vognsild-Østrup Pensionistforening arrangeret modeshow i klubhuset i Vognsild. Det havde trukket det modne publikum af huse,

og de kunne se og mærke på den nyeste mode. Der var herretøj fra Din tøjmand Finn Bisgaard i Farsø og dametøj fra Ellen Kristensen i Nørager. Efter opvisningen med ni lokale og dygtige modeller på catwalken, blev der serveret kaffe og smørrebrød.

Søndag den 5. april (1. Påskedag) kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Skammerens Datter” Mandag den 6. april (2. Påskedag) kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl 11.00 Østerbølle: Gudstjeneste og påskefrokost kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Skammerens Datter” Tirsdag den 7. april Kl. 9.30 Konfirmandhuset: Tirsdagscafe kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Skammerens Datter” Onsdag den 8. april Kl. 19.00 Gedstedhallen: Generalforsamling GFI kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Skammerens Datter” Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen

bustur til ordkraft lørdag den 11. april Tag med på bustur til litteraturfestivalen Ordkraft i Aalborg. Bussen kører fra busterminalen i Ranum kl. 8.45 og fra Løgstør Bibliotek kl. 8.55. Der køres retur til Vesthimmerland kl. 16.00. Busbilletter á 50 kr. på himmerlandsbilletten.dk.

mød Anja Fonseca Vesthimmerlands Biblioteker inviterer til foredrag med Anja Fonseca på Himmerland Golf og Spa Resort torsdag den 9. april kl. 19.00. Hør hendes personlige beretning om angst og spiseforstyrrelser. Billetter á 50 kr. på himmerlandsbilletten.dk. Se mere om arrangementerne på: www.vhbib.dk

m e D D e l e l s e r

kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

j o b Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger social- sundhedshjælper, Plejecenter søndervang Er du en person med store faglige og personlige kompetencer og tør bruge dem, så har vi masser af udfordringer til dig. Vi er et Plejecenter beliggende midt i Gedsted by i Vesthimmerlands Kommune. En arbejdsplads hvor vi arbejder rehabiliterende, og arbejder hen i mod at borgerne bliver længest mulig i eget liv, samt indretter deres bolig efter deres behov i det omfang det kan lade sig gøre. Ansøgningsfrist: 6. april 2015. barselsvikar til Ullits skole Er du frisk på et vikariat? Er du vores nye lærer med skema i 1., 4. og 6. klasse? Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer. Ansøgningsfrist: 10. april 2015.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Side 6

30. marts 2015

Navne/Bekendtgørelser Dødsfald Sys Dybdal Clausen, Plejecenter Søndervang, Gedsted, er død 22. marts, 86 år. Sys Dybdal Clausen blev født på Dybdalgård i Gedsted. Hun har sammen med ægtefællen Bent, hele deres liv, drevet arkitektvirksomhed og betonelementfabrik i Gedsted. Som medarbejdende ægtefælle har Sys altid været værdsat

Ny ledelse i Lions Club i Aalestrup

af de ansatte. Hun har altid været afholdt og respekteret, alle søgte til en kop kaffe i Sys ‘køkken og alle var særdeles velkomne. Var hun ikke at finde dèr, kunne man som regel finde hende i drivhuset eller i haven. Sys Dybdal Clausen efterlader sig ægtefællen Bent Clausen, børnene Dorte, Per og Ole, svigerbørn og en stor flok børnebørn og oldebørn.

Hej Mads Du ønskes stort tillykke med de 18 år. Bedstemor, Bedstefar, Caroline og Mathias

Hjertelig tillykke med de 50 år. Vi glæder os til at fejre dig. Janne og Heidi

Til lykke

Sig TILLYKKE med Vesthimmerlands Avis. Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten »TIL LYKKE«. Billede plus 10 ord koster 60.00 kr., som vedlægges i check eller indbetales forud på annonce-kontoret (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk. Annoncen KAN IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Skriv teksten på nedenstående linjer: - Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

I Skals Bageri og Nærkøb kan turister fremover finde informationer om lokalområdets tilbud.

“Turistkontor” hos Skals Bageri SKALS: Onsdag 25. marts fik Skals et nyt tilbud til turister og forbirejsende samt borgere, der gerne vil udforske nærområdet. Hos Skals Bageri og Nærkøb har Viborg Turistforening opstillet en interaktiv tv-skærm, der ved få tryk kan oplyse om alt lige fra lokale spisesteder til bustider overalt i landet. Claus Høgedal fra Skals Bageri forklarer, at skærmen kører online, og turistforeningen tilbyder lokale erhvervsdrivende at få lagt link ind med egne oplysninger. Hvis for eksempel et lokalt spisested ønsker

at være med, er det bare at kontakte turistkontoret. Det er et smart system, så alle rejsende kan orientere sig om seværdigheder og så videre, og det ovenikøbet på både dansk, tysk og engelsk. Skals blev med opstillingen af skærmen den første i Fjordklyngen, der nyder godt af tiltaget fra Viborg Turistforening. Fjordklyngen har blandt andet turisme som et vigtigt punkt at vil arbejde med, og foreningen holder stiftende generalforsamling 15. april i Ulbjerg Kultur & Fritidscenter. Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed

HØJ SERVICE TIL KONKURRENCEDYGTIG PRIS AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

AALESTRUP: Lions Club i Aalestrup har fået ny ledelse. Det sker hvert år ved generalforsamlingen, at der skal vælges nye navne til at stå i spidsen. Præsidenten sidder kun for et år ad gangen og bliver så det næste år ”Pastpræsident”. Ny præsident for det næste år er Hans Erik Klausen, vicepræsident Per Aagaard, sekretær Hans-Werner Gruhn, klubmester Karl Overgaard, tailtwister Frank Kristensen og pastpræsident Eigild Andersen. Tage Buhl er mangeårig kasserer og han bliver som den eneste ikke udskiftet hvert år. Udover disse personer som udgør bestyrelsen er alle medlemmer sat på

Tlf. Herman 70 20 41Olesens 41 Eftf. www.hanslandry.dk

Himmerlandsgade . Aars Tlf. 70 20 412641 • Døgnvagt

Birgitte Landry Torben Nielsen Hans Landry Birgitte Landry Torben Rask Hans Landry www.hanslandry.dk Birgitte Landry Torben Nielsen

VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Hans Landry

35 års erfaring - Døgnvagt

En aften med Karsten Hansen i Ældre Sagen GEDSTED: Mange har sikkert siddet en aften foran fjernsynet og fulgt Karsten Hansen (Natur Karsten), enten i sin kano på Gudenåen eller i sin gamle Volvo sammen med hunden Frode.

Nu kan man opleve ham på tæt hold, når han, i Medborgerhuset i Gedsted, med Ældre Sagen som arrangør, holder sit foredrag som han kalder ”Originalerne i mit liv”. En rejse i ord gennem en bondesøns opvækst med fokus på alle dem, ingen havde brug for. Her møder vi Cylus, Smedepeter, Ingeborg, Frederik Frysehus, Jørgen Knudsen, Mams, . Nedergaards v/Bedemand Hans Landry lille Poul og mange andre.Eftf. BegravelseTlf. 70 20 Mennesker som fortjener 41 41 • Døgnvagt deres historie for. Nedergaards til fastTorvet prisv/Bedemand Hans Landrybliver . www.hanslandry.dk 4 . 9240 at Nibe talt smukt - og med et glimt kr. 10.500,- kr. Tlf.i 70 20 41er41fortællerens • Døgnvagt Birgitte Landry Torben Nielsen HansDet Landry . øjet. Torvet 4egen 9240historie Nibe . med www.hanslandry.d humor og Med gravsten Begravelser og gribende øjeblikke. Men ligbrænding kr. 15.500,-Birgitte kr. Landry Torben Nielsen Hans Landry samtidig er detordnes manges overalt. Begravelser historie, for vi var mange Aftaler træffes også ligbrænding Tlf. 30 32 62 01 som voksede op gerne i det ilandhjemmet. ordnes over brugsland, som så Det drastisk er vigtigt, at du ved Aftaler træff dødsfald får præcis den Se på skiftede karakter, da hesten gerne i hjemm hjælp og rådgivning, du forsvandt og gårdene blev www.begravelsetilfastpris.dk har brug for - diskret og Det er vigtigt, større og større. omhyggelig.dødsfald får pr hjælp og rådgiv Bedemand og stenhugger Arrangementet finder har brug for - d sted onsdag, 15. april. omhyggelig. Jan & Stinne AARS Hansen NIBE LØGSTØR STØVRING SVENSTRUP

VED DØDSFALD Nibe Begravelsesforretning

Nibe Begravelsesforretnin

I

Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Øvrige billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.

AARS

I NIBE I LØGSTØR I STØVRING I SVENSTRUP

I NIBE I LØGSTØR I STØVRING I SVENSTRUP www.hanslandry.dk

I

I

I

VestergadeBEGRAVELSESFORRETNING 21, 9620 Aalestrup

BEGRAVELSESFORRETNING AARS

forskellige opgaver og opgaverne er mange gennem året, så der er nok at gøre for alle i den aktive klub.

Karsten Hansen med hunden Frode.

Løgstør Begravelsesforretning Aars Begravelsesforretning Herman Olesens Eftf. Hans Landry Løgstør Begravelsesforretning Tlf.Bedemand 70 20 41 41 • Døgnvagt Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

Hans Klausen.

BEGRAVELSESFORRETNING

AARS

LØGSTØR esthimmerlands I NIBE IV I STØVRING I SVENS

GravstenBEGRAVELSESFORRETNI Avis - 98 64 12 55 Spar 25%


30. marts 2015

Side 7

Bekendtgørelser

Galleri Alstrup er klar med påskeudstilling ALSTRUP: Allerede søndag, 29. marts havde Galleri Alstrup fernisering på sin påskeudstilling, denne gang med Kjeld Nielsen, maler og grafiker og Tina Langhoff, keramiker, begge uddannet fra Århus Kunstakademi. Begge kunstnere var tilstede til ferniseringen. Fælles for de to kunstnere er deres fantastiske arbejde med koloritten. Der er ingen nemme genveje. Farverne lægges på i mange tykke lag, enten det er Kjeld Nielsen, der påfører linolie på lærred med en spartel, eller Tina Langhof

Tina Langhoff med keramik udstillinger i Alstrup.

der lægger glasur i mange lag på en lerform, som gen-

nemgår flere brændinger, inden krukkerne får deres endegyldige udtryk. Tina Langhoff har værksted i Århus og har i en del år været fast udstiller i Galleri Pagter i Kolding. Det er første gang hun udstiller i Galleri Alstrup, så der glæder man sig til at præsentere hendes krukker for galleriets besøgende. Tina Langhoff arbejder med enkle og rolige, nærmest klassiske former. Hun eksperimenterer med tryk, dekorationer, former og strukturer. Hun brænder ofte sin keramik i mange omgange, lægger nye glasurlag på ind imellem og får på den måde et meget groft og rustikt udtryk frem. Det er også på den måde det fantastiske farvespil i kruk-

Stiftende generalforsamling i ”Fjordklyngen” i Ulbjerg 15. april bliver foreningen officielt stiftet ULBJERG: Ulbjerg Kultur & Fritidscenter danner rammen, når landsbyfællesskabet ”Fjordklyngen” onsdag 15. april indbyder til stiftende generalforsamling. Aftenen starter med indlæg fra Lars Stentoft, direktør for Kultur, Service & Events i Viborg Kommune, som vil fortælle om de tanker, man gør sig i Viborg Kommune omkring ideen med Landsbyklynger, og hvordan det passer ind i kommunens landdistriktsstrategi ”Liv i landdistrikterne”. Derefter får Poul Erik Olsen fra Mors ordet. Han vil berette om sine erfaringer fra ”Superlandsbyen” på den sydvestlige del af Mors, hvor en række landsbyer i flere år har samarbejdet om at løse de fælles udfordringer, der er, og skabe udvikling i området. På generalforsamlingen vil formanden, Inge

udpeget i begyndelsen af november 2014 - et arbejde der skal skabe grobund for det kommende Klyngeråd, der kommer til at bestå af to repræsentanter for hvert lokalområde. Alle over 18 år, der er

15. april vil “Fjordklyngen” officielt blive stiftet på en generalforsamling i Ulbjerg Kultur & Fritidscenter.

Carlskov, fortælle om de opgaver, man har beskæftiget sig med siden det midlertidige Fjordklyngeråd blev

bosiddende i områderne Nr. Rind, Låstrup, Skals, Skringstrup, Ulbjerg og Sundstrup, kan stille op til Fjordklyngerådet, og der er allerede stor interesse for at deltage i dette arbejde. Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, men kun de, der har bopæl i ovenstående område, har stemmeret. Af hensyn til kaffe og brød er der tilmelding til denne aften senest fredag 10. april til din lokale repræsentant.

Vennepunktet FREDAG DEN 10. APRIL PÅ GEDSTED SKOLE Kl. 18.00 Fællesspisning Kl. 19.30 Tyroleraften med tyrolerorkester, bægerklang, fest og stemning.

Tilmelding til fællesspisning

April trækning

senest den 8. april til: Tlf./SMS 29678909 Margit Horn Tlf./SMS 23345818 Erik Kragelund inge.kragelund@skolekom.dk

Plejecenter Søndervangs Støtteforening kr. 200,- nr. 393 kr. 150,- nr. 200 kr. 100,- nr. 146 kr. 75,- nr. 82

Mad og kaffe 50 kr. Børn halv pris. Entré 50 kr. Husk tallerken, bestik, glas og kop.

Fjelsø Friskole

Vesthimmerlands Avis ønsker alle

EN GOD PÅSKE !

kerne kommer. Kjeld Nielsen har Hanny Abel og Jan Anker Pedersen, indehavere af Galleri Alstrup, haft en del samarbejde med, og han har udstillet i deres galleri med jævne mellemrum igennem årene. Kjeld Nielsen er født og opvokset i Søkbæk, har været i håndværksmaler-lære i Hvalpsund, og er først senere kommet på akademiet i Århus. Malerierne til denne udstilling indeholder en del genkendelige motiver, eller dele af motiver. Men det er stadig det meget udviklede arbejde med farvespillet, de mange toner, nuancer, og lag i malerierne, man som beskuer hæfter sig ved, en berigende farveæstetik.

afholder

GENERALFORSAMLING Tirsdag den 21. april kl. 19.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Regnskabet forelægges 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er: Majken Sørensen, Ritta Poulsen, Lisbeth Sjømann, Jens Jørn Nielsen

5. 6. 7. 8.

Valg af statsaut. revisor Vedtægtændring Indkomne forslag Eventuelt

Bestyrelsen

Ekstra affald VESTHIMMERLAND: På grund af påskedagene kan der forekomme ændringer i afhentning af dagrenovation, oplyser Renovest. Borgere i Vesthimmerlands Kommune kan opleve forskydninger i afhentning af deres dagrenovation i forbindelse med påskedagene. De borgere, der kommer til at vente en ekstra uge med tømning, får naturligvis udleveret en ekstra sæk.

Mange borgere oplever, at helligdagene byder på mere affald end sædvanligt. Det giver dog ikke ret til ekstra afhenting. Renovest gør i den forbindelse opmærksom på, at affaldsbeholderen ikke må overfyldes. I stedet skal man købe et ”ekstra affald”-mærkat til 20 kr på genbrugspladsen.

Guds­tjenester Skærtorsdag den 2. april Aalestrup 19.00 Hvam 19.30 Gedsted 18.00 Fjelsø ingen Simested ingen Testrup 19.30 Østerbølle ingen Vesterbølle 19.30 Skals 19.00 Hvornum ingen Snæbum 10.15 Hvilsom ingen Gislum 11.00, påskefrokost Vognsild 16.00, påskemåltid Haubro 09.30, påskekaffe Rørbæk ingen Grynderup 19.00 Stenild 10.30 Tostrup ingen Roum 17.00, spisning i konf. stuen kl. 18.30 Kgs. Tisted ingen Binderup 10.30 Durup 18.00, påskemåltid i Sognehuset Farsø 19.30 Aars 17.00 Langfredag den 3. april Aalestrup 10.00, liturgisk gudstj. Hvam 15.00 Gedsted 09.30 Fjelsø 11.00 Simested ingen Testrup ingen Østerbølle 09.00 Vesterbølle 14.00 Skals 10.00 Hvornum 10.15 Snæbum ingen Hvilsom ingen Gislum 11.00, liturgisk gudstj. Vognsild ingen Haubro ingen Rørbæk 09.00 Grynderup 10.30 Stenild ingen Tostrup 19.30 Roum ingen Kgs. Tisted 10.30 Binderup ingen Durup ingen Farsø 10.30, læsn. og meditation Aars 10.00

Påskedag den 5. april Aalestrup 10.00 Hvam 10.00 Gedsted 11.00 Fjelsø ingen Simested 09.30 Testrup 11.00 Østerbølle ingen Vesterbølle 09.45 Skals 10.00 Hvornum 09.00 Snæbum ingen Hvilsom 10.15 Gislum ingen Vognsild 09.30 Haubro 11.00 Rørbæk 10.30 Grynderup ingen Stenild 09.00 Tostrup ingen Roum 10.00 Kgs. Tisted ingen Binderup 10.30 Durup 09.00 Farsø 10.30 Aars 10.00 2. påskedag den 6. april Aalestrup 09.30 Hvam 10.00 Gedsted 09.30 Fjelsø 11.00 Simested ingen Testrup ingen Østerbølle 11.00 Vesterbølle ingen Skals 08.45 Hvornum ingen Snæbum 10.15 Hvilsom ingen Gislum 14.00 Vognsild ingen Haubro 11.00 Rørbæk ingen Grynderup 09.00 Stenild ingen Tostrup 10.00 Roum ingen Kgs. Tisted ingen Binderup ingen Durup 10.30 Farsø 09.00 Aars 10.00 Mission Afrikas Hjælpearbejde mødes i Missionshuset onsdag d. 8. april kl. 14.


Side 8

30. marts 2015

Bekendtgørelser Vesthimmerlands FODSLAW

Tirsdagscafé

Starter sæsonen 2015

Tirsdag den 7. april kl. 9. 30

SØNDAG DEN 12. APRIL

i Aalestrup Konfirmandhus

bliver der ringet på din dør af en af Kræftens Bekæmpelses indsamlere. Tag godt imod dem - de går for en livsvigtig sag.

Bente Høj Jensen fortæller ”Fra bypige til landmandskone”

Kræftens Bekæmpelse Aalestrup lokaludvalg

Kaffe og rundstykker á kr. 25,Alle er velkomne Aalestrup Menighedsråd

Hvis du har tid, lyst til at blive indsamler kan vi sagtens bruge dig. Kontakt Gitte Lyng Vetter 20347110

Vesthimmerlands Avis - hvis du vil vide hvad der sker lokalt!

2. påskedag i Østerbølle

med de ugentlige traveture på tirsdage kl. 19.00 Vi går ca. 1½ time, en tur på 6-8 km. 7/4: 1. gang. Aalestrup Kirke, Kirkevej 18, Aalestrup 14/4: 2. gang. Nutidsmuseet, Støberivej 8, Aars 21/4: 3. gang. Fransgård Maskinfabrik, Fredbjergvej 132, Fredbjerg 28/4: 4. gang. Aarestrup kirke, Haverslevvej 84, Aarestrup Turene er for alle, så mød op til en rask travetur. Bagefter hygger vi os med kaffe, kage og en sludder. Arr.: Vesthimmerlands Fodslaw Tlf.: 61 74 09 48 & 22 28 87 32

Kirkefrokost

Efter gudstjenesten kl. 11.00 inviteres til særlig påskefrokost! Påskefrokosten bliver i klubhuset, hvor vi mødes omkring bordet til brød, lam og tilbehør. Påskeugen er højtid for folkekirken, som den er det for alverdens kristne,- derfor holder vi fest og nyder det nye grønne forår! Husk det er for hele familien og det er ganske betalingsfri! Alle er velkommen fra pastorat og egn omkring os

Menighedsrådet i Østerbølle sammen med Simested og Testrup

ONSDAG D. 15. APRIL KL. 19:00. TORVET I GEDSTED Karsten Hansen holder foredraget ”Originalerne i mit liv” Kaffe og entre 60 kr. for medlemmer 75 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding senest d. 12. april. Til Verner tlf. 98 64 28 25 eller Birgit tlf. 98 64 88 20 Blandt entrebilletterne trækkes lod om tre gevinster Skænket af ”Karins Blomster” Gedsted.

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 www.vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk / redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Gedsted Bogtrykkeri

Ny video om Testrup Den nye videofilm om Testrup Sogn er nu klar og kan købes hos Superkiosken eller hos Videoklubben.

Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Hanne Monrad Salgskonsulent

Redaktør

Produktion

Pris pr. stk. 100.-

Bodil Ankjær Johansen Tlf. 98 64 50 10

Filmene om Fjelsø og Østerbølle sælges stadig. Filmen om ”Flyvergravene” og filmen om det kongelige besøg i sep. 2014 kan købes samme sted

for kun 65.Aalestrup Videoklub Thorkil Christensen

Peter Pedersen Grafiker

Morten Karlsen Grafiker

Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00

Blandede EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

UDLEJNING

Køb/salg

Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00 Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst.

Vestergade 8 -10 9620 Aalestrup Tlf. 29 48 86 63 www.blaakorsgenbrug.dk

Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser Trend

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Hyllebjerg

Åbningstider: Man. - fre. kl. 10.00-17.30 Lør. kl. 10.00-12.30

Sønderup

Aars

Haverslev Farsø

Vognsild

Mejlby

Nysum

Østrup

Ullits

Stenstrup

Vesterbølle

Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Indlevering af effekter: Indgang i gården i åbningstiden eller i container i gården.

Klotrup Fjelsø

Hvilsom

Hvam

Hobro

Snæbum

Ulbjerg

Vi modtager med tak brugbart tøj. Ting, sager og møbler.

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

ADVOKATFIRMAET

Stort Loppemarked

JAN POULSEN Møderet for højesteret

på Testrupvej 12, Aalestrup

LØRDAG OG SØNDAG DEN 4. OG 5. APRIL KL. 10.00 - 16.00 Loppepigerne

Boligadvokat

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 18 11 • Fax 98 64 24 58 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret der hjælper dig...

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

Møldrup Sundstrup Skals

Vi holder ÅBENT HVER DAG for SALG af

Klejtrup

Bjerregrav

ÆBLER & PÆRER

Hersom

- samtidig kan du købe honning og koldpresset æblesaft - presset på frugt fra egen plantage

Foulum

& 9864 9231 · Brovejen 78 · Korsø · 9620 Aalestrup (mellem Simested og Hvilsom)

Viborg

Nu kan du også handle med os HVER TORSDAG kl. 9.45-10.15 på P-pladsen ved Plejehjemmet Toftegården i Møldrup

Lånum Daugbjerg

Finderup

Vinkel

Lee

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling

Vesthimmerlands Avis bringer gerne omtale af mærkedage Telefon 98 64 12 55


30. marts 2015

Side 9

SuperGode tilbud Vebbestrup is

Royal

900 ml

Pilsner eller classic 24 x 33 cl. excl. pant

Pr. stk

55,-

20,Påskekam

Gråsten salat

10,-

Kalvesteak eller kalvemedaljon

Svinekam med forskellige marinader

Pr. stk 1-1,1 kg

Pr. stk/150 g

50,-

20,-

Hamburgerryg

Tirsdag, onsdag og lørdag Slagteren fylder den betjente box med:

Røget fisk og møre bøffer til påsken

Ribbensteg

1-1,3 kg pr. stk

Pr. ½ kg

3995

1495 Gælder hver mandag, tirsdag og onsdag

Kom og oplev det store udvalg

frem til og med den 27. maj 2015

Pålækker pålæg

Kærgården

Pr. stk.

FRIT VALG

Pr. pakke

395

895

995

Arla 24 Sød. let, mini, skummet

200 g.

Åbent alle dage 8-20 SuperBrugsen Aalestrup • Vestergade 32 • 9620 Aalerstrup Tlf.: 96 97 07 97 • Slagter tlf.: 96 97 07 95

Aalestrup


Side 10

30. marts 2015

Sport

HIF91’s A hold, som er de forsvarende FM Mester fra sæsonen 2013/14. Vandt A rækken i Region 1. Hvor A holdet har vundet 9 kampe og spillede 1 uafgjort ud af de 10 kampe. De har en målscore på 34-01. Nr. 2 blev Thisted 1. Begge hold er klar til FM 2015.

HIF91’s B hold har spillet otte kampe, hvor de vandt fire, spillede tre uafgjort og tabte en. De har en målscore på 15-6. Men sluttede på en tre plads i B rækken. Hvor de fik bronze. Nr. et i B rækken blev Thisted, Nr. 2 blev Morsø.

HIF91’s C hold har spillet otte kampe, de vandt to, spillede fire uafgjort og tabte to. De har en målscore på 8-9, og sluttede på en tredje plads i C rækken, hvor de fik bronze. Nr. 1 i C rækken blev Thisted 2, nr. 2 blev Hadsten.

Handicapidrætten har stor opbakning i Aalestrup Af Hanne Monrad AALESTRUP: Aalestrup Handicap Idrætsforening - ”HIF91” har nu afsluttet sæsonen indenfor hal hockey for handicappede. Det blev en god og dejlig sæson, for alle HIF91’s fem hold. Turneringerne her i region 1, holdes i to haller, da

der er et stort antal kampe pr. stævne. Der var tilmeldt 25 hold. HIF91 har lige holdt det sidste og afgørende stævne, som blev afviklet i Aalestrup Idrætscenter, hvor alt gik efter planen. - Det var en dejlig hyggelig dag, med en del tilskuere, som var der, for at se de mange kampe, fortæller

Bent Loft Østrup, Gedsted, fra HIF. Der var en god service for os spillere og banerne var tip top i orden, takket været personalet i hallen og de mange frivillige hjælpere, der altid stiller op. Dagen blev afsluttet med en hyggelig fest med dejlig mad og musik og der var præmieuddeling til holdene

HIF91’s D hold har spillet seks kampe som de vandt alle . De har en målscore på 26-4. De sluttede på en første plads i D rækken. Nr. 2 blev Hadsten. Begge hold er klar til FM 2015.

Hingstedag Jylland fejrer 10 års jubilæum Arrangementet løber af stablen 11. april NØRAGER: Der bliver noget for enhver smag, når HingsteNet for 11. april for tiende gang samler avl og sport i samarbejde med Ryttergården i Ravnkilde. Som sædvanligt har flere hingsteejere udloddet bedækningsgevinster i samlet værdi tæt på 30.000 kroner. Når man køber kataloget på indgangsentréen, er man med i kampen om at vinde de flotte bedækningspræmier. Der kan opleves dressur, springning, mønstring og bedste påhit med flere racer. Til at dømme hingstene i år i dressur og mønstring er GP dressurrytter og indehaver af Stutteri Klosterheden Margit Ørum og Malene Bach fra Farsø, som er uddannet stildommer i springning. For første gang kan opleves en forholdsvis ny race, nemlig Dansk Fellpony,

Sidste års vinder af hingstedagen, haflingerhingsten Amadeos, som ejes af Line Gautesen, Suldrup, vil også være at finde på dette års hingstedag i Ravnkilde.

som er en børnevenlig- og familiepony. Hingsten Milesaway Prime Star fra Fårup er repræsentant for dagen. Øvrige racer der kan ses på dagen er Haflinger, Knabstrupper, Barockpinto, OX araber og Palomino hingste.

Alle hingste er kårede eller har avlsgodkendelse enten i Danmark eller forbund i Udlandet. En af hingstene Constantijn BP 18 har også et enkelt afkom i klassen med visning af afkom med, nemlig unghingsten Carano, som er

som havde vundet guld, sølv og broche i sæsonen. Om aften var der en dejlig hyggelig fest, med dejlig mad og musik. Samt hvor de 3 bedste hold fik deres Guld, Sølv og Bronze Medaljer, som de havde vundet, i sæsonen 2014/15. Hal hockey for handicappede er det delt op i tre regioner, hvor de to bedste fra hver række, kommer til FM (Forbunds Mesterskabet). Region 1 er fra Århus, Herning og nord på. Region 2 er det sydlige Jylland og Fyn. Region 3 er Sjælland og Bornholm. Aalestrup Handicap Idræts Forening (HIF91), har tre hold, som skal til FM i Haslev på Sjælland. Det forgår fra 10. - 12. april 2015. Forbundsmesterskaberne forgår på skift mellem de tre Regioner. Alle tre hold i HIF91 glæder sig meget til at deltage, siger Bent Loft Østrup racen Barockpinto. Knabstrupperhingstene møder i år frem med hele tre flotte repræsentanter. Kinnerup Hesteartikler er hovedsponsor med 10 flotte dækkener. Der er et stort lotteri på dagen med sponserede gevinster med forskellige spændende ting til både dem med og uden hest. Både dommere og publikum er med til at bestemme hvilken hingst, der løber med titlen som årets Best In Show. Af shows vil dagen traditionen tro byde på et nyt flot show ”Engle & Dæmoner” fra Frieser Nord med seks flotte frieserheste. Team Haffer viser show med dejlige haflinger, hvoraf to hingste Amadeos og Ariel fra Line Gautesen, Suldrup, også indgår i opvisningen med Team Haffer. Weekenden byder på jubilæum, da også Ryttergården Ravnkilde kan fejre 10 års jubilæum. Derfor læg vejen forbi til en spændende hingstedag med stemning og hygge i højsædet, og mød de smukke hingste, som står til avlstjeneste.

- Vi håber at A holdet, kan forsvare FM mesterskabet fra sidste år, så de kan få

den store pokal, med hjem til Aalestrup igen. Men alt kan ske i disse turneringer.

HIF91’s E hold har spillet fire kampe. Vandt to og spillede en uafgjort og tabte en. De har en målscore på 11-9. De sluttede på en første plads i E rækken. Nummer to blev Viborg. Begge hold er klar til FM 2015.

Sundhed/velvære Frisørbehandlinger til hele familien permanent makeup, extensions og negle

Heidi

Dorte

Åbningstider er: Man.-tirs. og fre. 09.00 - 17.00 Onsdag-Lukket eller efter aftale

Vivian

Tors. 09.00 - 19.00 Lør. 10.00 - 13.00 Online booking Tlf: 98 99 96 20

Borgergade 4 • 9620 Aalestrup

Tilskud til nikotin og rygestopmedicin Tilskud på op til kr. 1.700,- til nikotinerstatning eller receptpligtig rygestopmedicin* Gives ved deltagelse i rygestopkursus * kræver recept fra egen læge

Projekt Kvit og Frit - Tilmelding og information

www.sundhedscentervesthimmerland.dk - 9966 8200


30. marts 2015

Side 11

Sang skaber glæde

Forlystelser

Af Hanne Monrad AALESTRUP: “Man bliver så glad når man har været her”. Det sagde en af deltagerne ved Skumringssangen i konfirmandhuset i sidste uge. Og det er da også noget af et tilløbsstykke når Aalestrup Menighedsråd en gang om måneden invitere til en time med fællessang. Mange møder op for at være med, når der skal synges og hygges med kaffe og brød som Menighedsrådets medlemmer sørger for, står klar på bordene. Til hver gang er der nye personer der står for udvælgelsen af sangene og derudover bliver der fortalt om sangene, teksten og musikken. I sidste uge var det Elsebeth og Ejner Noe der

havde udvalgt fællessangene. De fortalte på skift om deres opvækst med sangtraditioner og Elsebeth fortalte blandt andet om sin tid på Grønland og naturligvis skulle der så også synges en grønlandsk sang. Ejner fortalte om sin tid som lærer, blandt andet på en efterskole, hvor eleverne er specielt glade for at synge og spille. Parrets valg af sange var meget varierede, lige fra ”Ole sad på en knold og sang” til mere nutidige sange. Organist Susanne Holmen spillede klaver til og til nogle af sangene kunne man også glæde sig over Ejner Noe’s guitarspil. Næste gang der vil blive arrangeret Skumringssang i konfirmandhuset er det Kirsten Højbjerg fra Simested, der har fået lov til at vælge sangene.

To haller var fyldt med voksne og børn - og kager til skolefesten.

Skolefest med sjov og kager i Aalestrup Idrætscenter

Aalestrup Skole holdt skolefest for alle elever, søskende og forældre med alle de sjove og festlige boder i den tilstødende hal. Optakten til festen blev dog startet nogle dage tidligere, hvor alle elever på skolen havde emneuge, hvor de så skulle lave de flotte boder og værksteder. Eleverne gik højt op i projektet og samtidig blev der samlet nogle penge ind ved salg i boderne, som bliver samlet i en pulje og fordelt til klasserne.

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Torsdag aften var der fest i de to haller i Aalestrup idrætscenter. Lige fra start var der aktiviteter over det hele. Festen startede med et rigtig flot stumpnummer, udført af elever fra 6.B. under ledelse af musiklærer Christina Kollerup Nielsen. I hal 1 var der stillet borde op til forældrene og rundt omkring var der forlystelsesboder i alle afskygninger. En af de mest populære aktiviteter var vandbassinet, som var blevet lavet af 3. klasserne og gik ud på, at seks lærere på skift skulle ”skydes” ned og ende i det kolde vand i bassinet. Som tidligere år havde man også denne gang alli-

For de lidt ældre elever trak musikken.

eret sig med nogle forældre der ville bage en kage til festen og to store langborde bugnede af flotte og festlige kager i alle farver og størrelser. Det er et meget populært indslag for både

børn og voksne. I hal 2 var der diskorytmer, her var der mulighed for en dans til de unges musik. Der var dog god plads på dansegulvet, mange synes det var så spændende

Fjelsø Forsamlingshus Udlejning

tlf. 51 72 86 61 www.fjelsoe-klotrup.dk

BIO

Elsebeth og Ejner Noe, tv, havde valgt sange til Skumringstimen. Th. Susanne Holmen.

Bolig FÅ EN GOD START PÅ FORÅRET

Tromling og gødning af græsplænen til 300 kr. op til 200 kvm. Græsslåning 150 kr. pr. gang op til 200 kvm. Rensning og maling af tage. ALGEFJERNING Have pasning - Mosfjerning.

Ring og få et uforpligtet tilbud 28 74 31 57 ved Simon Staun

PÅ FLISER OG TAGE M.M.

KR. 500,OP TIL 120 KVM.

Aalestrup Aagade 1 • Aalestrup Tlf. 9864 1092 www.bio-aalestrup.dk

Skammerens datter

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Man. 30/3 - ons. 8/4

kl. 19.00

Albert Tors. 9/4 - ons. 15/4

Nogle af eleverne blev udsat for en hårdhændet behandling.

Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

Med Vesthimmerlands Avis leves livet lokalt!


Side 12

30. marts 2015

Stillinger/Uddannelse

Provsti-volontør

Vesthimmerlands Provsti søger en volontør til i efteråret at rejse ud som u-landsfrivillig i tre måneder til Tanzania og derefter fortælle om det i sognene i tre måneder. Udsendelsen sker i samarbejde med Danmission. Kvalifikationer: Mindst 19-21 år, tale engelsk, medlem af folkekirken, interesseret i kirkens ungdoms- og missionsarbejde og have kørekort. Henvendelse til: Provst Hanne Petersen, email: hpe@km.dk, tlf. 98 66 10 27. Ansøgningsfrist: 10. april 2015.

GRAVER - VESTERBØLLE KIRKE En stilling som graver ved Vesterbølle kirke er ledig til besættelse pr. 1. juli 2015 eller efter aftale. Stillingen er på 27 timer gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Arbejdstiden varierer hen over året, sommeren er den travleste tid. Vi søger en medarbejder, der har god ordenssans, kan arbejde selvstændigt og samtidig være i god dialog med menighedsrådet om arbejdet. Endvidere prioriterer vi højt at graveren har blik for at gøre kirkens rum imødekommende og evner at skabe god kontakt til kirkens og kirkegårdens brugere. Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Ansøgningsfrist er den 16. april 2015. Se det fulde opslag på www.jobnet.dk

Vidste du at ...

Henrik Kruuse: - Vi kører frem efter sloganet “Aalestrup - byen på kanten af åen”.

Små tiltag skal gøre Aalestrup by attraktiv

Henrik Kruuse talte i AIF Erhvervsklub i Simested Af Thorkil Christensen SIMESTED: En række mindre kommunale tiltag skal medvirke til at gøre Aalestrup mere attraktiv. Det var essensen af det foredrag, som komunaldirektør Henrik Kruuse, Vesthimmerlands Kommune holdt for de omkring 60 deltagere i forlængelse af Erhvervsklubben AIFs generalforsamling på Hotel Simested Kro. Henrik Kruuse fortalte om kommunens udvikling med fokus på Aalestrupområdet, og han tog udgangspunkt i byudviklingsplan og områdefornyelse, som allerede er igangsat. - Vi kører frem efter sloganet “Aalestrup - byen på kanten af åen”, og som een af udviklerne har sagt: “Den by kan et og andet”,

lød det fra Henrik Kruuse inden han oplistede nogle af de tiltag som allerede er igangsat, eller som er afsluttet efter processen med borgerinddragelse, som blev sat igang i 2012. Det er tiltag som hundeskov, forbedringer af Himmerlandsstien gennem Aalestrup, lys på stien fra Borgergade til kirkegården, overdækning af St. Torv, tiltag omkring Galleri Aalestrup, udvidelse af bevægelsesparken, trappearrangement i Den jyske Rosenpark, bygningsfornyelse og meget mere. Kommunaldirektøren nævnte også Colas-grunden ved Testrupvej som nu er afhændet til butiksformål, og hvor der fragår et areal som skal anlægges til trial-bane så unge kan få udfordringer. Han nævnte

også en kommunal indsats for at få udtjente huse i Aalestrup fjernet, men sagde at man her var stødt på problemer omkring ejendommen Vestergade 19. Det ser dog ud til at en løsning er på vej nu. Der er også planer om at udføre en såkaldt friarealforbedring i området bag den tidligere biografbygning. Det er et forskønnelsesprojekt, som skal udføres i dialog med ejerne af naboejendomme og grunde, og tanken er, at kommunen vil anvende et afsat pengebeløb til glæde for borgerne. - Det kræver informationsmøder og høring, men pengene skal bruges inden udgangen af året, så vi får travlt, lød det fra Henrik Kruuse, som håbede, at det kan lykkes at skabe

Vi er leveringsdygtige i alle former for

T RYK SAGER

lige fra farvestrålende brochurer til daglige tryksager.

Brevpapir Kuverter Visitkort Invitationer Takkekort

Medlemskort Gavekort Skilte Forandringsbøger Bestillingsbøger

Returbøger Reklamationsbøger Tilgodebøger Udvalgsbøger brochurer

Ring til os - send en mail - eller kom ind og få en uforpligtende snak om netop din tryksag.

Borgergade 17 . 9620 Aalestrup post@himmerlandstryk.dk · Tlf. 98 64 12 55

Borgergade 17 . 9620 Aalestrup gb@gedstedbogtrykkeri.dk · Tlf. 98 64 50 10

Lagerføres i Aalestrup - Tilbud er gældende til 01.06.2015

begejstring, glæde og vilje i hele Vesthimmerland, så kommunen kan få flere indbyggere og dermed et bedre skattegrundlag i de kommende år. Der bliver gjort en særlig indsats for de unge. De skal være stolte af deres egn, så de bliver boende eller vender tilbage efter de f. eks. har gennemført en uddannelse et andet sted. Men det er ikke let for når de unge i dag ønsker at komme lidt hjemmefra, tænker de måske på New York. Og så er Aalestrup, eller for den sags skyld de øvrige byer i Vesthimmerland, små i sammenligning, og knap så attraktive. De unge tager udgangspunkt i en global verden, og ser andet end f. eks. Aalestrup og Aars som fremtidige muligheder. Henrik Kruuse nævnte, at Vesthimmerlands Kommune har en række overordnede udfordringer. Det er bl. a. økonomi, geografi, fælles identitet og stigende centralisering. Kommunen har Danmarks laveste beskatningsgrundlag, men en forholdsvis høj skatteprocent. Derfor skal kommunen spare eller effektivisere. Fremtidsprognoser viser, at der vil være en tilbagegang på 1160 borgere frem til 2020. Heraf mister kommunen 849 13 til 17-årige, og derved opstår et kæmpebehov for at tilpasse økonomien. - Vi skal finde en balance, og derfor arbejdes der ud fra en række indsatsområder for unge, så det bliver mere attraktivt at bo, arbejde og leve i Vesthimmerland. Her satses på sundhed, turisme og bosætning. Vi savner et ungdomsmiljø og at flere på egnen får en ungdomsuddannelse, fastslog Henrik Kruuse. Kommunaldirektøren mindedes tiden da kommunen var sat under administration. De seneste fem år har der været styr på økonomien. I 2014 var der et overskud - eller et mindreforbrug, som det kaldes i kommunalt regi - på 41 mio. kr. Kommunen har 72 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning. Det betegnede Henrik Kruuse som pænt, men ikke prangende.


Loppemarked top 4-f 18/08/04 8:35 Side 1

30. marts 2015

Hvornum Æble Avler Laug udvider med flere træer HVORNUM: Cirka 20 medlemmer af Hvornum Æble Avler Laug trodsede den kolde forårsvind og fandt fræser, skovl og rive frem da den lokale æblelund skulle udvides med 75 nye æbletræer på arbejdsdagen 22. marts. Hvornum Æble Avler Laug tager i år hul på sin anden sæson. De eksisterende 176 træer, som æbleavlerlauget startede ud med i sidste år sæson, blev 22. marts suppleret med 75 nye træer. Hvornum Æble Avler Laug har følgende formål: Dyrkning af æbler i fællesskab til den enkeltes selvbestemte formål, eksempelvis Most, cider, æblechampag-

ne, fryse og spiseæbler med mere, samt at etablere et socialt fællesskab omkring dyrkning og forarbejdning af æbler med mere. I lauget prøves på forskellige måder kræfter med æbleavl. Der beskæres, dyrkes og smages forskellige æblesorter samt ikke mindst eksperiteres med anvendelsen af æbler. I tråd hermed har æbleavler lauget fornyligt investeret i en ny kværn, som skal prøves af ved årets mostning. Æbleavlerlaugets medlemmer har typisk relation til Hvornum enten som borgere eller bekendte eller interesseret i byen.

Den Jydske Hest til åben stald i Aalestrup AALESTRUP: 11. april slår man på Boldrupvej 148 dørene op til et åben stald-arrangement, hvor der er fuld fokus på Den Jyske Hest. Den Jydske Hest har en stor ære i, at det danske landbrug i dag er mekaniseret. Den var en sikker og stærk trækkraft for den danske landmand og gjorde, at han tjente penge til

at købe traktorer, da disse begyndte at komme frem. På den måde var Den Jyske Hest med til at gøre sig selv til en truet race, men heldigvis overlevede racen, så man også i dagens Danmark kan nyde det store, godmodige trækdyr. Lokalforeningen Nordjyden står for arrangementet.

Forårskoncert og cabaret i Kig Ind

Kig Ind i Nørager byder 17. april på cabaret og koncert i forbindelse med “De glade amatørers aften”.

dans og show. Det bliver en alsidig aften med god underholdning, og af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig.

Brug annoncekronerne rigtigt - annoncér i

Hver uge på internettet

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

Tlf: 51 52 96 11

Sælges: Læggekartofler kl. A, gængse sorter: Solist, Ballerina, Folva, Sava, Hamlet m.fl. Spisekartofler. Plæneklipper samt haveredskaber fra nedlagt gartneri. Veggerbyvej 17, Suldrup. Tlf: 40 91 50 23

Sælges: Brænde, gran, ca. 25 m i 2 meter stykker. Pr. m kr. 210. Tlf: 61 76 06 98

Sælges: Olivette telefon med fax/kopi. Kr. 200,-. Tlf: 98 14 34 12

Sælges: Drivhus med dobbelte skydedøre. Pris afhentet 2.000,kr. Tlf: 51 62 13 68

Sælges: Sorte rullegardiner. 2 stk. 140 cm bredde, 2 stk. 72 cm bredde. Tlf: 61 39 22 33

Sælges: El-kørestol ca. 5 år gammel, med kip, lys, benstøtte, nakkestøtte o.s.v. Kr. 25.000,-. Pæn og velholdt. Tlf: 98 14 34 12

Sælges: Sovesofa, grå. Udslået 200x140 cm, velholdt, 500,kr. Rapido støvsuger, brugt få gange, 500,- kr. 2-fløjet skab 100x220 cm, 100,- kr. Tlf: 60 37 75 15

Sælges: Forsvindingsreder til høns, nye, halv pris. Kgl. porcelænsfigurer: Stor fugl gøg, stor kronhjortfigur, før ca. kr. 1.500/ stk. Nu kr. 500/stk. Drømmeseng ny, stadig i emballage, kr. 300. Købes: Newhampshire hane, måske også høns. Tlf: 98 64 57 67

AARS AVIS AARS AVIS FARSØ AVIS FARSØ AVIS FOLKEBLADET STØVRING FOLKEBLADET STØVRING HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Købes: Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 22 40 65 56 Købes: Dødsboer og flytteboer. Kontant afregning Tlf: 23 22 01 24 Købes: Flinteøkser og stenøkser med hul til skaft samt andre ting fra stenalderen, f.eks. segl, mejsler, knive, dolke og pilespidser Tlf: 98 37 33 46 Købes: Modeltog. Mrk. Märklin Tlf: 61 68 82 79

Købes: Skrot, gammelt jern og hårde hvidevarer. Total oprydning Tlf: 40 19 92 59

Sælges: Stort loppemarked den kommende weekend, Testrupvej 12, Aalestrup Tlf: 52 17 71 72 Sælges: TV LG 42” ikke digital. Fra okt. 2009. Tlf: 22 56 42 85

Sælges: Havetraktorer til renovering eller reservedele, bl.a. hjemmebygget med 3-punktsophæng. Stærk hænger til havetraktor. Aalestrup

Sælges: Wrap hø, små baller. Elefanthegn. Galv. hundegård, 10 sektioner a 120 cm. Tlf: 25 65 00 75

Tlf: 51 34 23 49

Købes: Alt jern og skrot. Gode priser samt hurtig afhentning. Tlf: 25 47 13 12

Sælges: Hækplanter, Liguster ”Liga”. 2 års. Sunde og fine planter, godt rodnet, højde op til 120 cm. Tlf: 23 39 16 05 Sælges: Køle/fryseskab, 124/17 liter. Støvring. Tlf: 98 37 81 41

Købes: TOPPRIS GIVES! Dødsbo og indbo fra 1930’erne 1970’erne købes. Polstret læne/ loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. RING FØRSTE TIL OS!

Sælges: Brænde. gran kr. 200,pr. m. Løv fra kr. 295,- pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 21 26 43 30 Sælges: Halm i små bundter. 2,5 m Stegsted såmaskine u/efterharve og tromle. KØBES 5 rk STANHAY roersåmaskine Tlf: 22 17 40 43

Tlf: 27 20 46 97

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

Sælges: Stort privat loppemarked på Brovejen 89, 9620 Aalestrup, i påsken, tor-fre-lørmandag, tlf. 30 34 80 46 Tlf: 30 34 80 46

LOPPEMARKED til 101.262 husstande

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Bestil dine tryksager hos os

Annoncen må fylde op til 20 ord!

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING:

l l

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande! Annoncen sendes til:

Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Østhimmerlands Folkeblad,

SENEST fredag kl. 9.00 senest fredag 9.00 Refsnæsvej 8, 9293kl. Kongerslev Mrk.: »Loppemarked«

Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check ANNONCETEKST: ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk

- den lokale avis!

Se priser og rabatter på www.vesthimmerlandsavis.dk

l

Sælges: 3 bambusstole på drejefod. 2 bambusborde. Indbygningsovn. Kogeplade med induktion. Ny emhætte. Bordrundsav 380 V. Gl. båndsav. Søjleboremaskine.

Købes: Palisanderspisestue, Sælges: 10 stk. wienerstole, kr. -bord, -stole, skænk i palisander og skrivebord i palisander + Fal- 1.000. Rokokostol og bord, kr. 600. Toiletstol, kr. 300. con stole. 30 86 40 73 19 9718/08/04 8:23 Tlf: Loppemarked Tlf: kupon 4-f Side 1 51 54

NØRAGER: Bestyrelsen for Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager gentager successen fra sidste år, når den 17. april inviterer indenfor til ”De glade amatørers aften”. Aftenen kan byde på alt fra koncert til cabaret. Kig Ind vil gerne bakke op om de lokale musiktalenter og andre scenekunstnere og give dem mulighed for at optræde for et veloplagt publikum. Der lægges op til hyggelig, musikalsk aften i godt selskab med en vifte af lokale aktører, der ser frem til at vise deres talenter for andre i form af musik, sang,

l

Side 13

Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Telefon:

Afsenders navn og adresse:


Side 14

30. marts 2015

UGENS TV

1. - 7. april 2015 Face Off

DR1 fredag kl. 23.00 Amr. actionfilm fra 1997 med bl.a. John Travolta og Nicolas Cage Mareridtet er først lige begyndt, da FBI-agenten Sean Archer har held til at fange sin ærkefjende, terroristen Castor Troy. For Troy, DR1 torsdag kl. 21.50: “The Impossible”

der ender i koma, har plantet en gigantisk bombe midt i Los Angeles, og kun hans fængslede bror Pollux ved hvor. For at lokke sandheden ud af Pollux må Archer give sig ud for at være Troy. Og det gør han ved - helt bogstaveligt - at låne Troys ansigt...

Matador: Fødselsdagen

TV2 torsdag kl. 20.00: “Margrethe”

DR1 lørdag kl. 20.00 Dansk drama fra 1978 med bl.a. Jørgen Buckhøj og Buster Larsen Mens Mads Skjern udvider forretningen under navnet ”Skjerns Magasin” og åbner Omegnsbanken med broren Kristen som direk-

tør, trænges bankdirektør Varnæs fra alle sider. Hans bror Jørgen er blevet ruineret af både sin skilsmisse og sin dyre elskerinde Gitte Graa og sælger sine aktier og sin bestyrelsespost i Korsbæk Bank til sagfører Viggo Skjold Hansen.

DR1 lørdag kl. 21.25: “Downton Abbey” Cora har fået en beundrer, mens Violet møder en kær gammel bekendt.

Klassefesten DR1 fredag kl. 20.00: “Hvem var det nu vi var” Jacob Riising har inviteret fire kendte danskere i studiet til en festlig quiz.

TV2 fredag kl. 21.00 Dansk komedie fra 2011 med bl.a. Nicolaj Kopernikus og Anders W. Berthelsen De tre kammerater Niels, Andreas og Thomas skal til genforeningsfest med deres gamle gymnasieklasse - og Thomas har i den anledning

arrangeret den helt store weekendtur med drinks, damer og dampbad! Spørgsmålet er, om de rent faktisk overlever det københavnske natteliv - og om de overhovedet når frem til klassefesten!

TV2 lørdag kl. 21.00: “ZULU Awards 2015” Med Vild $mith, Cisilia, TopGunn, Medina og mange, mange flere.

Dødbringende våben 3

TV2 fredag kl. 20.00: ”Klipfiskerne” Der er garanti for god underholdning med højt humør og skøre indfald i den benhårde quiz.

TV2 lørdag kl. 23.30 Amr. actionfilm fra 1992 med bla. Mel Gibson og Danny Glover Det umage politi-makkerpar Martin Riggs og Roger Murtaugh efterforsker en sag om tyveri af våben fra LAPD’s våbendepot - men

desværre har de et ”lille uheld” med sprængstoffer, og bliver degraderet til gadebetjente. Her får de følgeskab af Rigg’s kvindelige modstykke, betjenten Lorna Cole, hvis skjulte dagsorden er, at hun efterforsker dem for politiledelsen.

KOM IND TIL JAN OG FÅ DEN BEDSTE HANDEL PÅ RADIO - TV - PARABOLER UGENS TV ONSDAG DR1 05.35 Ud i naturen 06.05 Shamwari nationalpark. 2 afsnit 06.55 Red kænguruerne! 07.25 Formiddagsprogrammer 11.05 Antikkrejlerne med kendisser 12.05 Antikduellen 12.35 Eftermiddagsprogrammer 15.15 Ken Folletts Jordens søjler 16.55 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Skattejægerne 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 DR’s 90 års show 21.30 TV Avisen 21.50 DR’s 90 års show, 2. del 22.15 En Kongelig Affære 00.30 You Can Count On Me 02.15 Natfjernsyn

DR2 07.15 60 Minutes 08.00 DR2 Morgen 09.00 Formiddagsprogrammer 11.20 Hairy Bikers 12.15 Niklas’ mad 12.40 Eftermiddagsprogrammer 16.30 Havet og Frilandshaven 17.00 USA på hjul - Oregonsporet 17.45 Briternes bedste - biler 18.30 Spooks 19.30 Satirearkivet 20.00 The Life of David Gale 22.00 Danskerne i Qatar 22.30 Deadline 23.00 Satirearkivet 23.30 10 ting du ikke vidste om søvn 00.20 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Han, hun og haven 13.15 Sæt pris på dit hjem 14.05 CPH Lufthavnen 14.35 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.35 Razzia 16.05 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark 20.05 Olsen-banden overgiver sig aldrig. Dansk folkekomedie fra 1979 21.55 En verden udenfor. Amr. drama fra 1994 00.20 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.20 Med livet som indsats 01.50 Cold Case 02.35 Kongen af Queens. 2 afsnit 04.00 Nyhederne og Vejret

TORSDAG DR1 05.35 Ud i naturen 06.05 Shamwari nationalpark. 2 afsnit 06.55 Red kænguruerne! 07.25 Formiddagsprogrammer 11.05 Antikkrejlerne med kendisser 12.05 Antikduellen 12.45 Eftermiddagsprogrammer 15.50 Ken Folletts Jordens søjler 17.35 Jordemoderen 18.30 TV Avisen med Sporten 19.00 De 90 bedste med Sofie og Bedste 20.00 Min søsters børn i Afrika 21.30 TV Avisen med Sporten 21.50 The Impossible 23.35 American Gangster 02.05 Mord uden grænser 03.05 Mord i centrum 03.50 Natfjernsyn

DR2 07.35 Gadebørn udgiver avis i Indien 08.00 DR2 Morgen 09.00 Formiddagsprogrammer 11.25 Hairy Bikers 12.15 Eftermiddagsprogrammer 16.30 Jordlam i Frilandshaven 17.00 USA på hjul - den mest øde vej 17.45 Briternes bedste - humor 18.30 Spooks 19.30 Satirearkivet 20.00 Forsvundet 22.00 Banken - New normal 22.30 Deadline 23.00 Satirearkivet 23.30 Historien bag Historien: Matchfixing 00.15 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.35 Han, hun og haven 13.10 Sæt pris på dit hjem 14.00 CPH Lufthavnen 14.35 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.35 Razzia 16.05 Hvem vil være millionær? Nervepirrende quiz med Hans Pilgaard 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark 20.00 Margrethe 20.50 Engle & dæmoner. Amr. thriller 23.10 Dødbringende våben. Amr. spændingsfilm 01.05 Grænsepatruljen. 2 afsnit 02.05 Med livet som indsats 02.35 Natfjernsyn

FREDAG DR1 05.35 Ud i naturen 06.05 Shamwari nationalpark. 2 afsnit 06.55 Red kænguruerne! 07.25 Formiddagsprogrammer 11.05 Antikkrejlerne med kendisser 12.05 Antikduellen 12.40 DR’s 90 års show 14.10 DR’s 90 års show, 2. del 14.35 The Flintstones 16.00 Ken Folletts Uendelige verden 17.35 Jordemoderen 18.30 Nyhedsblok 19.00 Disney Sjov 20.00 Hvem var det nu vi var 21.00 Nyhedsblok 21.25 The Expendables 2 23.00 Face Off 01.10 Natfjernsyn

DR2 07.35 Ægyptens gravrøvere 08.00 DR2 Morgen 09.00 Formiddagsprogrammer 11.20 Hairy Bikers 12.10 Eftermiddagsprogrammer 16.30 Pølser i Frilandshaven 17.00 USA på hjul - Route 66 17.25 Historien om campingvognen 17.45 Briternes bedste - hjemmet 18.30 Husker du... 19.30 Satirearkivet 20.00 Forsvundet 22.00 Banken - New normal 22.30 Deadline 23.00 Satirearkivet 23.30 Monty Python’s The Meaning of Life 01.10 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.35 Han, hun og haven 13.10 Sæt pris på dit hjem 14.00 CPH Lufthavnen 14.35 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.35 Razzia 16.10 Hvem vil være millionær? Nervepirrende quiz med Hans Pilgaard 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark 20.00 Klipfiskerne 21.00 Klassefesten. Dansk komedie 22.40 Dødbringende våben 2. Amr. actionfilm 00.35 Romeo + Juliet. Amr. romantisk drama 02.35 Natfjernsyn

DR1 søndag kl. 21.20: ”Den skaldede frisør”

Aalestrup Radio/TV Aps Vestergade 9, 9620 Aalestrup www.aalestrupradiotv.dk

LØRDAG DR1 05.30 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.00 Drømmen om landet 07.00 Formiddagsprogrammer 10.25 Den sidste slæderejse 10.55 I farezonen 11.45 Hjem. Norsk dramaserie 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.55 Ken Folletts Uendelige verden 17.35 Jordemoderen 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 De 90 bedste med Sofie og Bedste 20.00 Matador: Fødselsdagen 21.25 Downton Abbey 22.15 Kriminalkommissær Barnaby: Mord efter mål 23.45 Mordene i Brokenwood 01.15 Natfjernsyn

DR2 07.15 Under fire øjne - Richard Dawkins 08.00 Formiddagsprogrammer 11.55 Ekstrem verden 12.35 Anthony Bourdain - Stopover i Amstardam 13.20 DR2 Tema: Velkommen til 90 år med klager og kaos i DR 15.50 First Blood 17.20 Kongens tale 18.10 Historien om brillen 18.30 Husker du ... 19.30 Satirearkivet 20.00 DR2 Tema: Korsfæstelse 22.30 Deadline 23.00 Satirearkivet 23.30 Detektor & Debatten 01.15 Natfjernsyn

TV2 06.00 Morgen-TV - for børn 08.00 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.05 Eftermiddagsprogrammer 14.35 Sæt pris på dit hjem. 2 afsnit 15.30 Familien Danmark - helt privat 16.00 Danskere på tvang 16.50 SuperMatchen: Studiet 17.05 SuperMatchen 17.50 Nyhedsblok 17.55 SuperMatchen 19.00 Nyhedsblok 19.45 Sportscenter 20.00 Rundt på gulvet 21.00 ZULU Awards 2015 22.40 Natholdet - Highlights 23.30 Dødbringende våben 3 01.30 New York, I Love You 03.15 Natfjernsyn

SØNDAG DR1 05.20 Drømmen om landet 06.20 Dyrenes utrolige evolution 07.10 Formiddagsprogrammer 10.30 Godsejerne 11.00 Gudstjeneste i DR Kirken 11.45 Marta & Guldsaksen 12.10 Downton Abbey 13.00 Eftermiddagsprogrammer 15.00 Ken Folletts Uendelige verden 16.35 HåndboldSøndag: Viborg HK - Buducnost (k), direkte 18.30 Nyhedsblok 19.00 Søren Ryge - næsten direkte 19.30 Skattejægerne 20.00 Mord uden grænser 21.00 21 Søndag 21.15 Sporten 21.20 Den skaldede frisør 23.15 Braveheart 02.05 Natfjernsyn

DR2 07.30 Nyheder fra Grønland 08.00 DR2 Morgen 08.30 Hairy Bikers. 2 afsnit 10.10 Briternes bedste - sandwich 10.50 Briternes bedste - humor 11.35 Historien bag Historien: Matchfixing 12.20 Eftermiddagsprogrammer 15.45 Den store flugt 18.30 Husker du ... 19.30 Satirearkivet 20.00 Forsvundet 22.00 Banken - New normal 22.30 Deadline 23.00 Satirearkivet 23.30 Krigen i kolonihaverne 00.15 Vidnerne 01.10 60 Minutes 01.55 Natfjernsyn

TV2 06.00 Morgen-TV - for børn 08.00 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.10 Holder Danmark i live. 8 afsnit 18.00 Nyhederne og Sporten 18.12 Regionale nyheder 18.20 Dit forårsvejr 18.25 Nyt håb. Dansk dokumentar 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem vil være millionær? 21.00 Alle for to. Dansk komedie fra 2013 22.30 Dødbringende våben 4. Amr. action-krimi fra 1998 00.40 Klipfiskerne 01.35 Station 2 Politirapporten 02.10 Zirkus Nemo - Nu på tur 02.45 Sky Cops. 2 afsnit 04.00 Nyhederne og Vejret

TV2 søndag kl. 21.00: ”Alle for to”

9697 0012

lokalt! - Hvor handler du! 1. -Vi handler 7. april 2015

MANDAG DR1 05.45 Ud i naturen 06.15 Yellowstone Nationalpark. 2 afsnit 07.55 De flyvende læger. 2 afsnit 09.30 Formiddagsprogrammer 11.40 Min søsters børn i Afrika 12.55 Hop 14.25 Cirkus Summarum 2014 16.05 Ken Folletts Uendelige verden 17.35 Jordemoderen 18.30 Nyhedsblok 18.55 Fodboldmagasinet 19.25 Søren Ryge præsenterer 19.45 Kender Du Typen? 20.30 Dronningen og kunsten 21.30 TV Avisen med Sporten 21.50 The Best Exotic Marigold Hotel 23.50 Besat af fortiden 01.55 Natfjernsyn

DR2 07.20 Ekstrem verden 08.00 DR2 Morgen 09.00 30 års krig i Guds navn 1979-1989. 2 afsnit 10.45 60 Minutes 11.30 Historien bag Historien: Matchfixing 12.15 Eftermiddagsprogrammer 16.35 Niklas’ mad 17.05 Røg i Frilandshaven 17.35 Øjne i natten 19.30 Satirearkivet 20.00 Forsvundet 22.00 Nærkontakt 22.30 Deadline 23.00 Satirearkivet 23.30 Mord uden grænser 00.30 Cool it 01.55 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.35 Han, hun og haven 13.10 Sæt pris på dit hjem 14.00 CPH Lufthavnen 14.35 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.35 Razzia 16.05 Hvem vil være millionær? Nervepirrende quiz 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark 20.00 Rita. Dansk dramaserie 20.50 Rygtet siger... Amr. komedie fra 2005 22.30 Familien Danmark - helt privat 23.10 Flammen & Citronen. Dansk krigs-drama fra 2008 01.25 Grænsepatruljen. 2 afsnit 02.30 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 05.35 Ud i naturen 06.05 Shamwari nationalpark. 2 afsnit 06.55 Red kænguruerne! 07.25 Formiddagsprogrammer 11.10 Antikkrejlerne med kendisser 12.10 Eftermiddagsprogrammer 16.55 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Hammerslag 20.45 Made in Denmark 21.30 TV Avisen 21.55 Madmagasinet 22.20 Sporten 22.30 Hamilton: I nationens interesse 00.15 Natfjernsyn

DR2 06.20 Anthony Bourdain - Stopover i Amstardam 07.00 DR2 Morgen 11.00 Cool it 12.20 Røg i Frilandshaven 12.50 Eftermiddagsprogrammer 16.30 Øl i Frilandshaven 17.00 DR2 Dagen 18.00 Retshjælpen 18.30 Spooks 19.30 Satirearkivet 20.00 Lyssky chokolade 20.45 Dokumania 22.10 Banken - New normal 22.30 Deadline 23.00 Sex, løgn og pakistansk jura 23.55 Mig og jøderiet 00.35 Legionen 01.25 Deadline Nat

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Han, hun og haven 13.15 Sæt pris på dit hjem 14.05 CPH Lufthavnen 14.35 Grænsepatruljen. 2 afsnit 15.35 Razzia 16.10 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark 20.00 Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed 20.50 Mysteriet om Scandinavian Star 21.35 Station 2 Politirapporten 22.00 Nyhedsblok 22.45 Fangerne 23.15 Aspiranterne 23.50 Én gang strisser 00.35 Natfjernsyn


30. marts 2015

Side 15

Fem søde finalister til Miss Vesthimmerland 2013 - nu søges nye kandidater til titlen i 2015.

Deltagere til Miss Vesthimmerland søges Af Hanne Monrad AALESTRUP: Nu er det sidste chance for at tilmelde sig til konkurrencen, om at

blive Miss Vesthimmerland 2015. Indtil 2. april har unge piger over 16 år og bosiddende i Vesthimmerlands kommune, mulighed for at

tilmelde sig konkurrencen om, at blive årets kønneste pige i Vesthimmerland. Tidligere har kåringen af Miss Vesthimmerland

været et af højdepunkterne ved årets Knaberfest, men sidste år var der kun få, der ved fristens udløb, havde meldt sig som kandidat, så Knaberkomiteen valgte at springe et år over med konkurrencen. I år har man så gennem de seneste par måneder søgt efter nye mulige kandidater til dette års Knaberfest.

For at komme i betragtning til udvælgelsen skal man være fyldt 16 år og være bosat i Vesthimmerlands kommune. Tilmeldingen foregår ved at sende sit navn og data sammen med et foto enten til Vesthimmerlands Avis eller tilmelde sig på Knaberfestens hjemmeside. En nedsat komite vil blandt de forhåbentlig mange ansøgere, vælge et antal piger, der så vil gå videre til finalen. Finalisterne vil blive præsenteret i Vesthimmerlands Avis og ”live” første gang, bliver onsdag, 20. maj på Knaberscenen. Afstemningen vil foregå som tidligere år. Man kan afgive sin stemme på Knaberfesten.dk eller indsende kuponen, som vil blive bragt i avisen, når kandidaterne til finalen er blevet fundet. Alle finalister kan se frem til fine gaver og selvfølgelig også megen opmærksomhed, men de tidligere kandidater har alle sagt, at det er en rigtig god og sjov

oplevelse, så man skal ikke tøve med at melde sig til konkurrencen, hvis man er en sød pige, minimum 16 år og bosiddende i Vesthimmerlands Kommune. Vinderen af titlen Miss Vesthimmerland 2015 vil blive kåret på scenen på festpladsen, søndag, 24. maj, umiddelbart inden det nye Knaberpar bliver kåret.

Du trykker bare

98 64 12 55

- så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os

• Vi hjælper gerne

med udformningen

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Find din fagmand Færdigblandet beton - også udlægning med bånd Levering af sand og grus! MOBIL BETON ApS

ApS

Tlf. 98 64 50 14

Telefon 30 86 96 70 (dag) - 98 52 40 03 (aften)

ole@smede-vvs.dk www.smede-vvs.dk

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv

V/ Mikael Sadolin Pedersen Bjergegaardsvej 4, Aalestrup

AALESTRUP EL-SERVICE

b

Salg og reparation af hvidevarer

- EN AFDELING AF SIMESTED EL-SERVICE ApS

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Arne Knudsen

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

20 14 61 01

Service og salg af hårde hvidevarer

98 64 12 77

Montør Hans Leegaard mobil 20 48 52 76

TONNYS VVS A/S Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester MØLDRUP • SKALS Kontor og værksted:

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

Tlf. 86 69 18 38 Vi er medlem af: l Nybygning

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

l Tilbygning

Varmepumpeprdningen

l Køkken

montering l Renovering

NYT: Udlejning af 18 m lift

Quick-Guide - til din lokale fagmand

Beton/Cement:

Mobil Beton ApS 30 86 96 70 / 98 52 40 03

ApS MØLDRUP VVS A/S

MØLDRUP VVS A/S

Aut. GAS- og VANDMESTER Mogens Kastrup Nielsen GAS- og VANDMESTER Dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

Bjergegaardsvej 4 Mobil 40 31 84 64 kbj.byg@gmail.com www.kbj-byg.dk l

l

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Søhalevej 8 - Hvilsom - Tlf. 98 54 84 15

- Alt i tømrer- og snedkerarbejde - Nybygning - Til- og ombygning - Erhvervs - og landbrugsbyggeri

Arne Albertsen og Martin Nielsen Priv. 86 69 21 16

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation • Solceller • Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik Mail: tonny@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk

Priv. 86 69 16 60

Find DIN fagmand

- i Vesthimmerlands Avis!

Elektriker:

En Lys Idé 40 59 80 80 / 98 64 13 00 Aalestrup El-Service 20 14 61 01

Tryksager:

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Tømrer/Snedker:

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforr. 98 54 84 15 Tømrer og snedker Kim B. Jørgensen 40 31 84 64 / 98 64 26 10

VVS:

Arne Bach Pedersen ApS 98 64 12 77 Gedsted Smede & VVS 98 64 50 14 Møldrup VVS 86 69 20 99 / 40 20 93 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38


Side 16

30. marts 2015

Vesthimmerlands Avis og Knaberfesten præsenterer

Miss Vesthimmerland

2015

VÆR MED I KONKURRENCEN Miss Vesthimmerland 2013

Alle deltagere skal være fyldt 16 år og bosiddende i Vesthimmerlands Kommune.

Miss Vesthimmerland 2012

Stine

Sidste frist for tilmelding

Nanna

2. april 2015

Miss Vesthimmerland 2011

Miss Vesthimmerland 2009

Send lidt om dig selv og et vellignende foto.

Xenia Miss Vesthimmerland 2008

Alle finalister får et gavekort på 1.000 kr. til Aalestrup Handel & Erhverv, samt andre sponsorgaver

Lea Miss Vesthimmerland 2007

Vinderen af titlen

Miss Vesthimmerland Benedikte

2015 får desuden en flot præmie Værdi 5.000 kr.

Tilmelding på www.knaberfesten.dk eller facebook eller skriftligt til: Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup

Arrangør: Vesthimmerlands Avis & Knaberfesten 2015

Trine 20 1 5

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 14 - 2015  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 14 - 2015  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk