Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 29 · 107. årg. Onsdag, den 16. juli 2014


Side 2

16. juli 2014

Pensionister fra Nørager i mosen

Jakob Konnerup fra Lille Vildmosecentret fortalte pensionisterne fra Nørager om vildmosen.

NØRAGER: Medlemmer af Nørager Pensionistforening har været på sommertur i det østhimmerlandske. Efter afgang fra Nørager gik turen nordpå til Ellidshøj, hvorefter den gik på tværs af Østhimmerland til Dokkedal, hvor selskabet passerede de store kalkudvindingsområder ved Mejls og Kongerslev.

Søren Christensen havde tilrettelagt turen og fortalte om de ting, de kom forbi på turen. Blandt andet kunne han fortælle, at for mange år siden lå Kattegats kystlinje fem til seks kilometer inde i det nuværende landskab. Efter en god middag på Mulbjerg Kro i Dokkedal gik turen til Lille Vildmosecentret, hvor det blev en in-

teressant eftermiddag sammen med Jakob Konnerup fra centret. I løbet af to en halv time fik selskabet utrolig meget at vide om området, og de fik set både kronhjorte og kongeørne i Høstemark Skov, som støder op til moseområdet. En god dag var forbi, og deltagerne glæder sig allerede til de næste ture, der dels er en tur til Tyrol i august og en løvfaldstur til Vesthimmerland.

Nyt hold russerbørn er på ferie i Nørager Der er mange oplevelser i vente for 19 børn, ledere og værtsfamilier i tiden frem til lørdag, 2. august Af Thorkil Christensen NØRAGER: Et nyt hold børn fra et russisk plejehjem har indledt et feriehold i Himmerland. Det sker med udgangspunkt fra Nørager, og det er Himmerlands Humanitære Forening og lokale værtsfamilier, der tager sig af børnene frem til lørdag, 2. august. Efter en 12 timer lang rejse, landede de 19 børn fra børnehjemmet i Podborki, 300 km. syd for Moskva, fredag aften i Aalborg Lufthavn. Her fik de en hjertelig velkomst af værtsfamilierne. - Nu venter tre uger med oplevelser. Den første uge bor børnene i spejderhuset på Skrænten i Nørager, hvor der er fælles hygge. Lørdag aften

var der velkomstfest, hvor vi fik god mad og hyggede med børnene, siger Frank Jensen, Nørager. Mandag lagde børnene ud med et besøg hos tandlægen. Desuden kommer en optikker på besøg og tjekker børnenes øjne, så de børn der har behov for det kan få briller, så de bedre kan følge undervisningen når de kommer tilbage til børnehjemmet. Børnene skal også besøge Falck i Hobro, og de skal i vandland og sommerland, på udflugt til Bramslev Bakker og køre ræs på Nysumbanen. Et af de store hit for børnene er at komme med på den daglige mælketur til en lokal landmand, hvor der hentes økologisk mælk til børnene. De synes det er sjovt at se

køerne blive malket i en karrusel, og de store traktorer som er på gården.

Bor hos værtsfamilier

De sidste to uger skal børnene bo hos forskellige værtsfamilier rundt om i Himmerland. Her vil børnene hygge sammen med familierne, opleve hvordan en normal dansk familie lever, komme på udflugter, få masser af omsorg og blive forkælet med god mad og masser af is i denne dejlige sommervarme, siger Frank Jensen. I år er 17. gang foreningen holder sommerlejr for forsømte børnehjemsbørn. - Vi er i foreningen rigtig glade for den store opbakning som vi får fra forskellige forretninger, firmaer, for-

eninger og private. Al mad, rengøringsartikler, legesager mv. har vi fået doneret. Vi vil gerne sige tusind tak for denne store opbakning til vores arbejde, uden denne støtte ville det ikke være muligt at give disse børn

for Aalestrup

Af landpolitiassistent Hans Jørgen Nielsen

Indbrud i apotek

AALESTRUP: Onsdag i sidste uge blev en kunde meldt for butikstyveri i Aalestrup Apotek.   Kunden så sit snit til at tage medikamenter bag skranken og ville forlade apoteket med varerne.

Ligger du inde med oplysninger, der kan føre til opklaring, vil politiet gerne høre fra dig på 98 64 10 18

tigste er at hygge om og lege med børnene. 2. august tages afsked med børnene som rejser hjem med tre ugers oplevelser på nethinden - oplevelser som de vil kunne huske tilbage på resten af deres liv.

Nyt legetøj skulle prøves efter ankomsten til Nørager. Her er det skateboardet.

Hele holdet med 19 børn fra hjemmet i Podborki var samlet til gruppefotografering efter ankomsten til Nørager.

POLITIRapporten

denne store oplevelse, lyder det fra Frank Jensen, der har været med i arbejdet i flere år. Desuden hjælper alle værtfamilier med det praktiske arbejde som madlavning og rengøring, men det vig-

Har du ikke modtaget

Der blev tid til en fodbolddyst blandt drengene Din Servicepartner Tlf. 51 15 51 15

Solceller Aut. El-installatør

Se mere på www.skals-el.dk

KLIP FOR HELE FAMILIEN

onsdag inden kl. 20.00

Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

- så kontakt

LUKKET 9-17 9-18 8-12

Distribution på telefon 98 92 89 00 fra torsdag 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamatio@nordjyske.dk

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Vi har ferielukket i uge 29 og 30 GOD SOMMER

v/Heidi Bygvraa Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64 Heidi

Regitze

Pernille


16. juli 2014

Side 3

Hvam-Hvilsom forening er på vej til sit 60. leveår Pensionistforeningen vil fejre jubilæet i Hvilsom Af Thorkil Christensen HVILSOM: Hvam-Hvilsom Alders- og Invalideforening blev stiftet 1. august 1954 på Hvam Hotel, og det er besluttet at 60 års jubilæet skal fejres i Hvilsom. I dag er navnet Hvam-Hvilsom Pensionistforening. Foreningen har i jubilæumsåret omkring 100 medlemmer og er stadig aktiv og med pæn søgning til sommerudflugter, ålespisningstur i september, og bowling i Hobro hver onsdag i vinterhalvåret. I foreningens første le-

veår blev der arrangeret juletræsfest for medlemmeerne. Dem var der 54 af i det første år, og de betalte hver to kroner i kontingent. På generalforsamlingen 12. august 1957 kom foreningens navn op til revidering, og det blev besluttet at ændre til det mere tidssvarende Hvam-Hvilsom Pensionistforening, som også benyttes i dag.

Jo ældre, jo billigere

Med 66 kr. og 88 øre i kassen i 1960 blev det besluttet at hæve kontingentet til 10 kr. Medlemmer over 80 år

kunne dog deltage for halv pris, og når man var fyldt 85 år blev man æresmedlem og var kontingentfri. Denne ordning fortsatte til 1990. Andespil har også været populært i Hvam og Hvilsom-området. Frem til 1970 afviklede pensionistforeningen to andespil om året, og ser man på gevinster og priser er der sket meget. I 1957/58 blev der f. eks. indkøbt en halv gris som præmie til spillet for 112 kr., fire ænder kostede 73 kr. og 60 øre, en gås 30 kr., og der var desuden udsat to gavekort på hver 10 kr. som gevinster.

Therese Ettrup, Poul Pedersen og Poul Spanggaard har kreeret det første billede til kunstauktionen 25. september. Nu skal andre kunstnere fra egnen byde ind med værker som kan friste private, kunstcirkler og virksomhedskunstklubber..

Kunstauktion er nyt initiativ i Aalestrup

Knaberfestens Pengeynglere søger efter kunstnere Af Thorkil Christensen

Forslag åbner for mange muligheder på grunden Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Hvornår sker der noget på Colas-grunden ved Testrupvej i Aalestrup? Det spørgsmål er stillet utallige gange siden det for nogle måneder siden kom frem, at varehuskæden Rema 1000s ejendomsselskab havde købt grunden med henblik på en udflytning af butikken i Aalestrup fra Vestergade til Testrupvej. Planlægger Merete Bach Hansen, Vesthimmerlands

Du trykker bare

98 64 12 55

- så trykker vi resten • Ring og tag en uforpligtende snak med os  i hjælper gerne •V med udformningen

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Kommune, har netop overfor de lokale borgergrupper, der arbejder med områdefornyelse i Aalestrup, oplyst at der arbejdes med et forslag til plangrundlag for etablering af butik m.m. på Colasgrunden og at foslaget vil være klar til politisk behandling i august.

Mange muligheder

- Forslaget muliggør bl. a. etablering af et centerområde på den forladte erhvervsgrund i Aalestrup.

I området kan der etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, offentlig og privat service, kontorerhverv, restauranter, caféer, tankanlæg og vaskehal, rekreativt område og lignende funktioner, der naturligt findes i et centerområde, siger Merete Bach Hansen. Såfremt udvalg og byråd i Vesthimmerlands Kommune godkender planforslagene forventes disse at kunne udsendes til høring i september og oktober.

Transportanlæg og blandeanlæg Vi giver gerne tilbud på transportanlæg og blandeanlæg samt renovering og forandringer Konstruktion og smedeopgaver udføres efter tilbud

Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC fræser opgaver

kornteknik

APS 9632 MØLDRUP • TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70

l din r

ti jælp

h

kunstcirkler køber kunst til det kommende år, og ved auktionen i Aalestrup bliver der mulighed for at gøre fordelagtige køb fra et bredt udvalg af kunstnere i forskellige genrer, hvis ideen slår an. - Det håber vi, siger Therese Ettrup, som glæder sig meget til arrangementet - og i mandags lagde ud med at kreere et kunstværk sammen med Poul Spanggaard og Poul Pedersen for ligesom at slå seancen igang.

H

Grundlagt 1927 -stadig på vej

FRerreg r A ård kr sst . 6 en 0,182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

www.simested-cement.dk

Simested Cementstøberi ApS

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

te u p om

Sanne på Vestergade 18

c

FERIELUKKET uge 30-31-32

• I dit område hver uge • Private og erhverv • Vi køre gerne til dig • Eget værksted • Lynhurtig service • Salg af nyt og brugt • Netværk • Antivirus • Backup • Winkompas • Server/klient • IP-telefoni

!

Det lysner for Colasgrunden i Aalestrup

!

Colas-grunden ved Testrupvej i Aalestrup vil kunne anvendes til mange formål, hvis politikerne giver deres godkendelse.

AALESTRUP: Et nyt initiativ, som både kan blive sjovt og indbringende, ser dagens lys i Aalestrup torsdag, 25. september. Det er en kunstauktion, som kan give byderne og køberne en oplevelse, kunstnerne anerkendelse og arrangørerne penge til ungdomsarbejdet i Aalestrup. Knaberfestens Pengeynglere står bag initiativet. Det er filialdirektør Poul Pedersen, Nordea, restauratør Therese Ettrup, Hotel Hvide Kro og universalkunstneren Poul Spanggaard, Galleri Aalestrup. - I første omgang henvender vi os til en række kunstnere for at høre om de vil sætte tre af deres værker på auktion. Hvis værkerne bliver solgt er kunstnerne garanteret en mindstepris som de selv fastsætter, og det beløb der bydes over mindsteprisen tilfalder Pengeynglernes arbejde. Hver kunstner betaler desuden et symbolsk beløb for at deltage på auk-

tionen, der holdes om aftenen torsdag, 25. september i Galleri Aalestrup - eventuelt udenfor på Store Torv, hvis vejret er til det, siger Therese Ettrup. Udover at skaffe penge til ungdomsarbejdet er formålet med auktionen, at de deltagende kunstnere møder repræsentanter for egnens kunstcirkler, -klubber, -foreninger og lignende som arrangørerne håber vil møde op i stort antal og med budlysten i behold. Mange

OatNioEn IPpH ar re

,1.599 fra kr. kiner .699,s a ,m 2.995 Nye fra 2 fra kr. ooks Noteb smaskiner rv Erhve oms excl. m

Åbent på nr. 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-12.30 9.00-17.30 9.00-19.00 LukkeT

effektiv-pc.dk & 98 55 16 88

RING

98 64 14 64

Sanne

Katharina og Henrik på Vestergade 35 FERIELUKKET mandag den 21. juli

Åbent på nr. 35

Mandag-tors. 9.00-17.30 Fredag 9.00-19.00 Lørdag LukkeT

Tidsbestilling

RING

98 64 26 26

Henrik

Salon 2000

Vestergade 35 -det lille computerfirma

Tidsbestilling

98 64 26 26

- Salonen for både

Vestergade 18

98 64 14 64

mænd og kvinder

katharina


Side 4

16. juli 2014

Revlingefesten i Møldrup

Julie Abels Dansestudie fra Viborg giver opvisning til Revlingefesten.

Det store optog, søndag, vil i år have et feststemt sambaoptog i spidsen. (Arkivfoto)

En hel uge med arrangementer i Møldrup Otte dage med 35 arrangementer venter borgerne når årets revlingefest render af stablen Af Hanne Grabow MØLDRUP: Den 12 mands store Revlingekomite er nu klar til affyring af en hel uge med masser af aktiviteter og arrangementer i Møldrup.   Igennem et helt år har komiteen haft arbejdstøjet på og lavet et stort og omfattende program, der tilgodeser både store og små borgere.   Et langt program, der indeholder alle de gode traditioner og selvfølgelig er der også nyder på programmet hvert år. Og når man læser det indholdsrige program, må man konstatere at holdet bag Revlingefesten endnu engang har gjort et godt stykke arbejde.   Allerede søndag er det

første programpunkt klar til at blive afviklet med det traditionsrige traktortræk, hvor ”Bowski ” har 25 års jubilæum som arrangør for denne aktivitet, der sædvanligvis trækker en masse tilskuere og er et af publikums absolutte favoritarrangementer.   Mandag er der et nyt tiltag på programmet, som komiteen glæder sig til at afvikle. De holder for første gang en stor Beach Volley turnering på banen ved hallen. - Vi håber på god stemning og højt humør, udtaler formanden for Revlingekomiteen, Tommy Troels, der vil være DJ, fyldte pandekager og ikke mindst en masse glade volleyspillere. Der er

Roseband Duo spiller op til fest lørdag aften i teltet.

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

MøldrUp VVS a/S

Aut. gAs- og vAndmester mogens Kastrup nielsen gAs- og vAndmester dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

lagt op til hygge og fest i hele området omkring volleybanen.   Tirsdag eftermiddag kommer kroketspillerne igen til at præge boldbanerne og imens gør cykelrytterne sig klar til det store Revlinge Cykelløb - I år har vi fire nye ruter, fortæller Tommy Troels, hvor der vanen tro er den korte rute til alle de glade feststemte familier og unge, der ikke konkurrerer på fart, men på godt humør og fjollede udklædninger og specielle cykler. For de fartglade er der en ny krævende rute på 68 km., som nok skal få sveden frem, selv for de bedste.   Onsdag dyster kroketspillerne videre inden deres turnering slutter med præmieoverrækkelse i teltet.   5. klasserne fra Møldrup Skole er med begge dage til at servicere med kage og kaffe. Al indtjening herfra går til at sikre økonomien for klassens kommende tur til Bornholm.   Onsdag aften tager fodbolden over på Stadion. Her skal der spilles firma- og gade-/familiefodbold. En herlig aften med en masse glade fodboldspillere - i alle aldre!   I hallen er der også fuld fart på onsdag aften! Her er det de fest- og danseglade til ”Bette-kurn awten” der holder fest. Der følger op på successen fra sidste år og byder igen op til dans, sang,

levende musik og god mad.   Torsdag byder MTIF velkommen i hallen til det store Revlingebanko. Her vil der traditionen tro være fine præmier. Imens vil lokale musikere som Den Lange & Den Langhårede samt Timm og Dürr spille i teltet, der er rammen for en festlig aften for alle. Der er gratis adgang og der vil helt sikkert blive holdt en kæmpe telt-fest.   Fredag eftermiddag starter en af de klassiske og meget besøgte arrangementer fra p-pladsen i Jernbanegade. Det er bilorienteringsløbet, der altid samler mange deltagere. Her serverer Handelsstandsforeningen gratis grillpølser til alle. Alle biler og busser starter ud herfra og kan forvente endnu en fantastisk tur, med masser af udfordringer og sjove poster, lover formanden. Senere fredag aften mødes alle i teltet på festpladsen, hvor der vil være fyldt med alle de glade feststemte deltagere fra bilorienteringsløbet. Her kan man regne med en festlig aften hvor der vil være en af vore ’gamle’ lokale DJ’s der spiller musik fra 80’erne, 90’erne og frem til nu.   Lørdag mødes alle til kaffebord i Søndergade, hvor Handelsstandsforeningen igen er værter for kaffe og rundstykker. Alt imens går Mørkedaleløbet i gang. Igen i år vil der være mulighed for at få en tur i en hestevogn fra Birken eller en køretur

Hvem skal afløse ”Årets borger 2013”, Bent Nielsen? (Arkivfoto)

på en motorcykel fra MC Bethesda.   Lige efter Mørkedaleløbet starter aktiviteterne på festpladsen, hvor der vil være flere nye arrangementer. Kl. 11.30 starter der et stort traktortræk - denne gang for havetraktorer. Selve banen vil være oppe på festpladsen og der er gratis adgang! Børneteltet på pladsen vil også være åbent hele eftermiddagen, her kan man blandt andet få malet et flot ansigt.   Igen i år er der tombola i samarbejde med Røde Kors, som også åbner lørdag. Her vil der igen være muligt at prøve lykken og vinde fantastiske flotte præmier. Kl. 16 lukker vi ned på festpladsen og gør klar til det store Revlingebal i hallen. Her spiller Matchpoint og Roseband Duo op til fest.   Søndag startes der med optog igennem byen. Her vil et feststemt sambaoptog gå i

spidsen for de, forhåbentlig mange pyntede vogne. Optoget vil ende på festpladsen der også denne eftermiddag vil summe af liv med Revlingetivoliet, børneteltet og arrangementer som ’Under Overfladen’ familieunderholdning i teltet og bagagerumsmarked vil skabe en herlig stemning. Igen i år kan der også spilles på brevduerne. Og midt på eftermiddagen vil der være et flot danseshow i hallen med dansere fra Julie Abels Dansestudie.   Efter fællesspisningen vil der være uddeling af præmier til mange vindere fra arrangementerne i løbet af ugen, og ikke mindst kåre ”Årets Borger 2014”.   Der er en god grund til at blive i teltet denne sidste aften i Revlingeugen. Straks efter overrækkelserne er der endnu et nyt tiltag, nemlig ’ugen der gak’. Her skal der gættes på de mange finurlige og sjove episoder der har præget den forgange uge.   Sidste indslag inden det store festfyrværkeri, som vanen tro lukker og slukker Revlingefesten, er værd at vente efter. Det er her at lattermusklerne for alvor kommer på arbejde, når vore lokale Revlingerevy kører. - Vi har i Revlingekomitéen haft et fantastisk år og glæder os nu alle til at det skal blive uge 30, så vi kan få al vores planlægning ud til alle Jer glade borgere i Møldrup og omegn, slutter formanden Tommy Troels.

Tonnys VVs A/s Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester møldrup • skals

ønsker alle en rigtig god og festlig

Revlingefest!

Kontor og værksted:

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

Tlf. 86 69 18 38 Vi er medlem af: Varmepumpeprdningen

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation • Solceller • Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik Mail: tonny@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk


16. juli 2014

Side 5

Revlingefesten i Møldrup Fire ruter til Revlingecykelløbet MØLDRUP: Der er rigtig god mulighed for at komme ud og se egnen omkring Møldrup, når der tirsdag, 22. juli afvikles Revlingecykelløb i forbindelse med Revlingefesten i Møldrup. Der vil traditionen tro være fire ruter af forskellig længde. Ruterne er henholdsvis 11, 25, 42 og 68 km. De tre lange ruter kan ses på festens hjemmeside og hentes direkte ind i smartphonen, hvis man har appen

Endomondo. Den korte rute bliver først offentliggjort på selve dagen. Revlingekomiteen håber, at mange vil støtte op om løbet som i de forgangne år. Komiteen glæder sig til at se sofacykler, tandemer, sammenbyggede lig og selvfølgelig også til at se profferne cykle med deres 40 gear i fuld fart. Efter løbet er der en gratis øl eller vand i Revlingeteltet på startnummeret. Her er der ligeledes mulighed for at få sit diplom.

Beach volley er en af årets nyheder Mørkedaleløbet i Møldrup har været afviklet hvert år siden 1981. Lørdag, 26. juli løbes igen.

En festlig lørdag med løb og kaffebord i Møldrup Af Hanne Grabow MØLDRUP: Et af de mere traditionsrige indslag i Revlingefesten i Møldrup er Mørkedaleløbet, som i år bliver arrangeret for 34. gang i træk. Løbet blev afviklet første gang i 1981. Det er Møldrup Gymnastikforening og løbeklubben ”Team Møldrup” der står for arrangementet.   Løbet vil i år finde sted, lørdag, 26. juli med start fra Søndergade om formiddagen.   Sidste år var der 118 deltagere i det populære løb, og udover det var der 25 børnehavebørn, der løb

med. Det var et flot syn da den store flok i ens bluser løb afsted.   Løberne kan i år vælge mellem fire ruter, 6,0- 10,0 og 12,4 km, desuden er der en speciel rute for børn på 2,9 km.   På børneruten er der en cykelstafet som påser, at der ikke opstår farlige situationer og at sikkerheden er i top for de mindste. Alle børn der løber, gerne sammen med forældre eller bedsteforældre, får en medalje.   Undervejs vil der naturligvis være mulighed for at få fyldt væskedepoterne op, hvis der er behov for det,

og der er frugt til alle, når de har passeret målstregen.   Der er præmier til de hurtigste, og gaver der bliver uddelt ved lodtrækning mellem alle deltagerne. De mange præmier er ikke kun sportsrelaterede, fortæller løbskoordinator Lars Haugaard. - Vi har fået en masse præmier fra vores lokale firmaer og butikker. Vi mener, at løberne efterhånden havde vundet nok af løbesokker og drikkedunke. Der vil også være nogle store præmier imellem.   Efterfølgende kan man udskrive et diplom fra løbeklubbens hjemmeside.

  Ruterne går gennem det naturskønne Mørkedale og forgrener sig, for til sidst, at alle ender i et opløb i Søndergade, som i dagens anledning er omdannet til ”gågade” med et kæmpe kaffebord som er sponseret af Den Jydske Sparekasse og som plejer at være en stor succes blandt såvel løbere som andre morgenfriske borgere i Møldrup.   Et sikkert trækplaster, er et opbud af flotte motorcykler i Søndergade fra klubben ”Bethesda”. Rideklubben ”Birken” fra Skringstrup møder op med hestevogne, så man kan få en tur rundt i Møldrup.   Så lørdag formiddag er midtbyen i Møldrup rammen om festlighederne i Revlingefesten, som senere på dagen flytter til den store festplads ved hallen.

MØLDRUP: Der skal altid gerne ske noget nyt, selv om det også er vigtigt, at der bliver holdt fast i traditionerne. Sådan er det også for Revlingefesten i Møldrup. Mange af årets programpunkter holder fast i traditionerne, men et af de nye punkter er mandagens beach volley. Festlighederne vil finde sted på den normalt så sløje volleybane bag hallen, der i dagens anledning er blevet forvandlet til en triangulær festfusion mellem Hawaii, kolde drinks og volleyball. Der vil blive spillet læk-

ker musik og solgt umanerligt delikate wraps, så alt i alt er der lagt noget så frygteligt op til en sjov aften. ”Men… jeg er total dårlig til volley?!” tænker nogle nok. - Men der er ikke grund til frygt, fordi det er vi andre også - men det bliver skide skægt alligevel, lover Oliver Boch Larsen, Revlingefesten. Foruden det vindende hold er der også præmier til det bedst udklædte hold. Det er besluttet, at der skal være fire personer på banen og hver kamp varer 10 minutter.

Havetraktortræk er nyhed ved festen MØLDRUP: 26. juli byder Revlingefesten på havetraktortræk på festpladsen. Det er en af årets nyheder ved festen. Her vil der være cirka fire

timers underholdning med larm og røg! Havetraktortræk er de senere år blevet vældigt populært rundt omkring i det danske sommerland.

ALT I TRYKSAGER

Sporten er lidt mere familievenlig end dens ”storebror”, traktortræk i store traktorer som i øvrigt indleder Revlingefesten, traditionen tro, søndag, 20. juli.

Kørerne til havetraktortræk vil blive opdelt i fem klasser, og der køres på en 40 meter lang bane - altså traktortræk i miniformat i mere end en forstand.

Udlejning af mikrofonanlæg og musikanlæg Reparation af nyt og gammelt elektronik

Hvilsom Radio Skivevej 117, Fristrup 9632 Møldrup Tlf. : 21 77 83 17

Borgergade 17 · 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 50 10

gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk

Vi ønsker en god Revlingefest

Åbningstider: (Formiddag kun efter aftale) Mandag - Fredag: kl. 14.00 - 17.00 Lørdag: kl. 09.00 - 13.00 BEMÆRK FOR JULI KUN ÅBENT åbningstider KL:Butik 9.00 - 12.00 Mandag - fredag: I uge 28 og dog kl. 8 - 10 og 29 kl. 14 - 17helt lukket*

*(p.g.a.viLørdag: skal have malet gulv i værkstedet)

Tommy Kristensen Butik & Værksted

21 77 83 17

9 - 12 Se også:kl.www.hvilsomradio.dk Antenneafdeling telefontider Email: tommy@hvilsomradio.dk Mandag - fredag: Nukl. også på Facebook Peter Bisgaard 7.30 - 8.30 Antennemontør

www.hvilsomradio.dk

21 77 83 18

Hvilsom Radio

Vesthimmerlands Avis - gemmes og læses hele ugen...


Side 6

16. juli 2014 Simested Å er anslået til at koste 400.000 kr. Flytning af indgangen til rosenparken, så den bliver mere synlig for såvel beboere i Aalestrup som turister anslås til at koste yderligere 100.000 kr. Ny belægning i Knabergårdens gårdrum så gangbesværede kan færdes på arealet er anslået til at koste 200.000 kr. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har godkendt de foreslåede ændringer i programmet. Desuden er der indsendt anmodning til Direktoratet for Fødevareerhverv om fristforlængelse for LAGmidler i yderligere et år, idet fristen udløb i juni. Der kan forventes en sagsbehandlingstid på fire til seks måneder.

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de este tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde ndes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R

Vil jeres forening være med i Faneborg? … når Regentparret besøger Vesthimmerlands Kommune 5. september Vesthimmerlands Kommune er i gang med at planlægge den ofcielle velkomst ved Rådhuset i Aars kl. 10, fredag den 5. september, hvor Regentparret kommer på ofcielt besøg. Ved modtagelsen af Regentparret vil der være Faneborg med den kongeligt indviede Fane m/kommando og musik ved Søværnets Tamburkorps. Civile foreninger og spejderkorps er velkomne til at deltage sammen med garder-, soldater-, marineforeninger, forsvarsbroderselskaber og hjemmeværnskompagnier m.. Tilmelding og praktisk information: Ønsker jeres forening at deltage i Faneborgen og modtagelsen af Regentparret, vil vi bede om jeres tilmelding med henblik på at koordinere pladsen og opstillingen senest tirsdag den 12. august 2014, kl. 09.00 til Borgmesterkontor@ vesthimmerland.dk – tlf. 9966 7009. I er velkomne til at kontakte Borgmesterkontoret for nærmere information Fredag den 5. september kl. 9.30 vil der være fælles brieng ved Totalforsvarregion Nord- og Midtjylland om den konkrete opstilling og rækkefølge.

M E D D E L E L S E R

Ferielukket for ekspedition af Pas og Kørekort i Løgstør Der er lukket for ekspedition af Pas og Kørekort på administrationsbygningen i Løgstør i ugerne 29 - 30 - 31 - 32. Henvendelse kan ske til Borgerservice i Aars. Åbningstiderne ndes på kommunens hjemmeside: www. Vesthimmerland.dk

Sommerbemanding i Sundhedsplejen

Færdigt projekt Ejendommen Vestergade 19 i Aalestrup er under nedrivning, men hensyn til naboens gavl forsinker arbejdet. Grunden gøres i første omgang til ”begrønnet område”.

Nye tiltag i Aalestrups områdefornyelse i vente Nedrivningen af Vestergade 19 er gået lidt i stå Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Nye tiltag er i gang og andre er i vente som et led i områdefornyelsen i Aalestrup. Der er på det seneste omprioriteret opgaver for et beløb på 1,2 mio. kr., som

Sundhedsplejen har i ugerne 28 - 31 feriebemanding. Se yderligere oplysninger på: www.vesthimmerland.dk/ sundhedsplejen

14

Prisaftale på briller Vesthimmerlands Kommune indhenter tilbud på prisaftale på briller til pensionister. Se mere på www.vesthimmerland.dk/Erhverv/Udbud

Etablering af husdyrbrug • Mosbækvej 84 B, 9600 Aars Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Revurdering af husdyrbrug • Næsborgvej 24, 9670 Løgstør Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Åstedsforretning Byrådet har i medfør af §47 i planloven, (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) besluttet at erhverve et areal på ca. 6,5 ha fra landbrugsejendommen matr. nr.6l Farsø By, Farsø beliggende Fandrupvej 27, 9640 Farsø ved ekspropriation. Kommunen ønsker at erhverve arealet for at byggemodne dette til boligformål (fritliggende parcelhuse med forskelligartet karakter samt række og klyngehuse) i henhold til lokalplan 1038, vedtaget af byrådet den 22. maj 2014.

Onsdag den 16. juli

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent

Torsdag den 17. juli

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent

Fredag den 18. juli

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent

Lørdag den 19. juli

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent

I den anledning afholdes der åstedsforretning onsdag den 20. august 2014 kl. 10.00, Fandrupvej 27, 9640 Farsø.

Søndag den 20. juli

Enhver, der som ejer, bruger, panthaver m.m., der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen har adgang til under åstedsforretningen eller 3 uger efter denne at fremkomme med bemærkninger, ligesom der er mulighed for at fremføre synspunkter omkring erstatningens fastsættelse.

Mandag den 21. juli

Ekspropriationsplan og arealfortegnelse er fra onsdag den 16. juli 2014 fremlagt til eftersyn på rådhuset i Farsø, Frederik IX´s Plads 1, 9640 Farsø.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Dansk, engelsk og idrætslærer i 6. - 9. klasse Aars Skole søger en lærer med fokus på faglige resultater og gode relationer. Stillingen indeholder fagene dansk, engelsk og idræt, med mulighed for lidt tilpasning til den rette person. Ansøgningsfrist: 25. juli 2014. Støttepædagog Erfaren støttepædagog søges til indskolingsbarn. Ansøgningsfrist: 4. august 2014.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

erstatter et budgetteret beløb i områdefornyelsen til forskønnelse af Vestergade/ Borgergade og Jernbanegade/Aagade. Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte i slutningen af april et forslag til nye projekter.

Der er tale om indretning af grunden Vestergade 19 som ”begrønnet, kombineret opholds- og parkeringsareal” og medfører nedrivning af en ejendom i dårlig stand, som tidligere har været anvendt til forretning og beboelse. Arbejdet med nedrivning af ejendommen er igang, og færdiggørelsen af området er anslået til at koste 100.000 kr. Nedrivningen af Vestergade 19 er dog midlertidig sat i stå på grund af fare for sammenstyrtning af en gavl på naboejendommen Vestergade 17. Der arbejdes på at finde en løsning i samarbejde med ejeren af naboejendommen. En anden opgave er revitalisering af Aalestrup Bevægelsespark med indretning af en svævebane og en trampolin i den sydøstlige del af parken. Udgifterne anslås til 200.000 kr. Forbedring af stier og opsætning af belysning på især Himmerlandsstien i Aalestrup, og etablering af trapper i tilknytning til Den Jyske Rosenpark ned mod

Signalregulering ved Himmerlandsstiens krydsning af Testrupvej er etableret trods udfordringer med placering af stolper og opsamling af regnvand på stien ved overgangen. Der bliver i øjeblikket arbejdet på højtryk for at få overdækningen af St. Torv i Aalestrup klar til Madein-Denmark/European Golf Tour i midten af august. Det forventes, at der kan opsættes stolper og sejl lige op til arrangementet. Der er også dialog med Galleri Aalestrups bestyrelse om at få igangsat renovering af lokalerne ved St. Torv. Det forventes, at der kan gives et revideret tilsagn om støttemidler til galleriet umiddelbart efter sommerferien, så renoveringen kan indledes i efteråret. I bevægelsesparken er der opsat hegn som forberedelse til og afskærmning for svævebanen. Svævebane og trampoliner forventes opsat i slutningen af august. - For så vidt angår bygningsfornyelsen og muligheden for at søge støtte til udvendige bygningsforbedringer har dette ligget stille i en periode, bl.a. på grund af manglende interesse for at søge midlerne. Efter sommerferien vil der blive taget stilling til, om der skal iværksættes en ny ansøgningsrunde, siger planlægger Merete Bach Hansen, Vesthimmerlands Kommune.

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent

kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent

Tirsdag den 22. juli

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent

Onsdag den 23. juli

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent Revlingefest i Møldrup 20. – 27. juli – se særskilt program Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen

Aalestrup Bevægelsespark får svævebane og trampolin.


16. juli 2014

Side 7

6. februar 2013

Navne/Bekendtgørelser Nygifte

Hjertelig tak

Dødsfald

Aud-Julie Næss Rasmussen, Aaparken 43, Aalestrup, er død, 70 år. rgit Iversens Aud-Julie Næss Rasmusd og bisættelse sen voksede op i Norge, men oer og venner for trøstende ord valgte efter sin handelsskoak til Niels Peter Sørensen leuddannelse at søge stilling ller for hjælp og støtte. i København. Hun flyttede med virkFamiliens vegne somheden til Vejle i 1965, Kjeld Iversen og videre med mand og børn rksomhed i anledning til Aalestrup i 1972, hvor ødselsdag frabedes. hun blev uddannet børnehavepædagog fra seminariet i Viborg og derefter tog specialuddannelse fra Danmarks Lærerhøjskole i Aalborg, efterfulgt af en fire-årig maleruddannelse fra KunstVor kære skolen i Aalborg. ls Lundtoft Resultatet blev brugt til et mangeårigt arbejde med . februar 1916 børn med tilpasnings- og ind i troen på sin Frelser talebesvær i Himmerland. den 4. februar 2013 Der blev også tid til at dyrke billedkunsten og til Anker og Ida mange udstillinger med forSara skelligartede udtryksformer. argit og Ejnar Som medlem af Aalestrup Ebba Lions Klub Marie Louise, Else og Erik arbejdede hun på alle plan, bl. a. som præsident og med der sted fra Aalestrup Kirke klubbens humanitære arbejn 8. februar kl. 11.00 de med hjælp til trængende såvel lokalt, nationalt og internationalt. Med baggrund i sin egen helbredsmæssige VIET I AALESTRUP: Hanne Grabow, Østerbølle, tilstand, og Poul Monrad, Aalestrup, blev lørdag viet haven på behov Agertoften var ider også for 16, et Aalestrup af borgmester Knud Kristensen. Knaberkonger dannede aktivt arbejde med hjælp til espalier med kongehatte efter vielsen. osteoporoseramte. Med børn og børnebørn på Sjælland og familie i Normange gange. Selv om kræfterne svinder er Dagny KriDagny Kristensen, Kærvej stensen fuld af optimisme og 10, Aalestrup, fylder 85 år prøver igen og igen, med god søndag, 20. juli. Fhv. bankdirektør Tage Buhl, hjælp fra ægtefællen som Dagny Kristensen er født fyldte Aaparken Aalestrup, fyl90 år21, i maj, at få havei Guldager og flyttede som arbejdet der mandag, 11.lykkes. februarDet 75 år. til at er barn til Båndrup ved Aale- blevet TagetilBuhl er engageret mange gode timeri strup, hvor hun voksede op sammen lokalsamfundet, bl. a. genmed havekonsulensammen med syv søskende. nemogLions hvorhaver”, han i ter besøgClub, i ”åbne Som ung tjente hun i hu- hvor mange år har været primus Dagny Kristensen henset hos en ejendomsmægler ter motor samarbejdet med ideeri til sin egen meget i Løgstør. Desuden var hun i hyggelige Aalestrup have. Handelsstandseen periode ansat i huset på forening omkring byens ju85 års fødselsdagen fejres Sjælland og har haft job på ilebelysning. Buhl og er selskab medTage søskende Aalestrup Apotek. kasserer i Lions Club, hvor børn. I 1950 blev hun gift med han har et godt netværk, og Holger Kristensen. Par- er på det seneste trådt ind ret købte98 en 64 ejendom i Tol- i arbejdet omkring Galleri 12 55 lestrup. Senere overtog de Aalestrup, hvor han udstilHolger Kristensens føde- ler smukke drejede ting i træ, været hans hobby i hjem i Østerbølle, hvor fire som forhar opmærksomheden børn voksede i meget trygge en årrække. graVelse ved vort Tage Buhl sølvbryllup er fra Spanggårers eftf. rammer. v/ Jens møller I 1995 solgte parret går- de ved Møldrup. Han fik sin i Esbjerg og OmMette og Thorkild den i Østerbølle og byggede uddannelse egns Sparekasse, som et hus på Kærvej i Aalestrup. Skærshale senere Nørrehedevej 5 fusionerede med Bikuben. I De anlagde9620 en have som siAalestrup den er passet og plejet plan98 64 18 69 ter er gravet op og nye er sat - hvert eneste lille hjørne Himmerlandsgade 76 af 9600 Aars d Jensgrunden Fisker Begravelse til fast pris er vendt og drejet

tagelse ved min kære hustru

85 år

75 år

nds Avis -

Tusind tak

immerland

lt ved begravelse og bisættelse

brug for os

98 62 58 69

på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk

demand tte og Hans andry

ed dødsfald får præcis den hjælp brug for - diskret og omhyggeræffes i dit eget hjem.

rsonligt døgnet rundt

20 41 20 41 41 41 etning . Himmerlandsgade 26 . Aars

Dagny Kristensen - 85 år sønww.hanslandry.dk dag, 20. juli.

Ved dødsfald

1 Kiste - 1 Urne - 1 Kistepynt 1 Familie krans - 1 rustvognskørsel (max. 10 km + km takst)

KR. 10.500,-

Begravelse med gravsten Som ovenstående - med gravsten

KR. 15.500,-

Gør-det-selv pakken Se på www.begravelsetilfastpris.dk

KR. 5.500,-

Stinne og Jan Hansen Østre Allé 2 · Støvring

DØGNVAGT 98 37 26 01

GRAVSTEN SPAR 25%

Kærlighed og dramatik i årets spil i Rævemosen Brudekilden i Hvalpsund indgår også i handlingen Af Thorkil Christensen

over oldtiden, med legenden om Brudekilden ved Hvalpsund. Kilden er omdrejningspunkt for handlingen, både i sorg og glæde. Hovedhistorien er om den unge pige Else, der som ung var forlovet med en fattig spillemand, men som af sine forældre tvinges til at gifte sig med en af egnens gårdejere, som havde mistet sin hustru. Elses flugt fra bryllup på vej til kirken bliver indledningen til en række dramatiske begivenheder, bl. a. fordi hun til stor forargelse stadig mødes åbenlyst med sin tidligere forlovede.

AARS: Når GundestrupspilAud-Julie Næss Rasmussen. let opføres i Rævemosen ved Aars fra 2. til 8. august er det ge fortælling blev tiden om hurtigt besat, en kærlighed menkildevand. der blev alligevel tid til og ”Kilden” er slægtsforskning. titlen på friluftspillet, der er Aud-Julie Næss Rasmussen skrevet af Troels Laursen, rejste rundt i Norge og DanUllits og igen instrueres af mark forSchwab. at finde og afdække Martin steder og familierelationer. Handlingen foregår i Det blev også til rejser rundt Vesthimmerland - nærmere ibetegnet USA fori at finde efterkomperioden 1800 til mere efter udvandrere, som 1850, mendemed en pendant forlod Norge i i1868. til 1960erne stationsbyen En af Aud-Julies Næss Aars. Rasmussens storebegynder glæder vari Handlingen mangfoldigheden verdens første dageafogblomhenster i haven og over de mange orkideer inden døre. Og så var det hende magtpåliggende aktivt at følge med i børnebørnenes udvikling og gøremål. Aud-Julie Næss Rasmussen havde et klart ønske om at gøre en forskel med de opgaver hun påtogsom sig, var og med til at gøre til alle det kom bl. a. til udtryk i vores bryllupsdag til en ubeskrivelig kampen mod kræft, som desværre blev tabt.dejlig og minderig dag. Aud-Julie Næss Rasmussen Tak tilægtefællen alle for en fantastisk fest, for taler, efterlader Knud Rasmussen og to sønner og sange, sjove indslag og godt humør! deres familie på Sjælland.

Tusind tak

I nyere tid

Når Troels Laursen kan knytte den gamle fortælling sammen med noget mere nutidigt omkring 1960, skyldes det at han inddrager en ung pige fra Aars - Elsebeth - der finder og læser den gamle historie om Else - som måske er hendes tipoldemor. Elsebeth forelsker sig i en ung pigtrådsmusiker, der er mekanikerlærling, ansat hos Elsebeths far - en ung mand som forældrene ikke just ser som deres kommende svigersøn i familien.

Mens Brudekilden udspringer fra Hvalpsund-området, så er ”Kilden” i Aars den gamle dansepavillon i Aars Lystanlæg. I disse dage er friluftsspillets rammer i Rævemosen et par kilometer uden for Aars ved at blive bygget op. Skuespillerne er på plads og øver på livet løs, forberedelserne i øvrigt er i fuld gang, og Gundestrupspillets formand, Jørgen Justesen, Blære, oplyser, at der allerede nu er travlhed på Aars Turistkontor med salg af billetter til forestillingerne. - En enkelt forestilling er helt udsolgt, og nu begynder det at gå stærkt med billetsalget, siger Jørgen Justesen som glæder sig til årets friluftsforestilling i Rævemosen. med premiere lørdag, 2. august.

Åbent hus Hvem bliver 40? Hvem er ”fed”? Og hvem er færdig? Familie, venner, bekendte og kolleger kom og find ud af det Lørdag d. 9. august kl. 18.00 i Fjelsø forsamlingshus

Tak til venner for de flotte æresporte.

Anja og Mogens

Tak til Knaberdronnninger og – konger for overraskelsen med espalier.

Tilmelding senest 31. juli 2014 på 6116 3738 el. 4060 7123

Tak for al hjælp til og på dagen, tak til ”Grillmestrene” og Knaberkongen for kulinariske oplevelser. Tak for blomster, gaver og hilsener. Tusind tak alle sammen! Tage Buhl - 75 år mandag, 11. Hilsen februar.

Hanne & Poul

Esbjerg avancerede Tage Buhl jobmæsigt flere gange og var til sidst kreditchef. I 1980 vendte han tilbage til sin hjemegn, da han blev udnævnt til direktør for Biku- og Hans Birgitte ben i Aalestrup. Han ledede med stor dygtighed pengeinstituttet og stoppede som 59Det- er vigtigt, du ved dødsfald får præcis den hjælp årig efter 40 år iatBikuben. ogGennem rådgivning, harTage brug for - diskret og omhyggeåreneduhar lig. Alle kan træffes i dit eget hjem. Buhl haft aftaler flere tillidsposter. Han har bl. Træf a. været bestyos ipersonligt døgnet rundt relsen for Aalestrup Varmeværk og i repræsentantskabet Aarsdaværende Begravelsesforretning for det Aalestrup . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk kommunes Erhvervsråd og for Landsforeningen til Bekæmpelse af øjensygdomme. KFUM-Spejderne i NordBegraVelse jylland har også nydt godt Fiskers eftf. v/ Jens møller af Tage BuhlsJens økonomiske indsigt, idet han var kasserer her. Samme hverv havde han Nørrehedevej 5 i flere år i Skals Herreders 9620 Aalestrup Brandkasse. 98 64 18 69 I dag er det Lions-arbejdet og trædrejning der fylder Himmerlandsgade 76 godt i Tage Buhls liv. Han er 9600 Aars Jens Møller Annette Rolighed fingersnild og kreativ og de98 62 58 69 ler i Vi øvrigt er derdenne når dukreativitet har brug for os med sine to døtre, som også læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk har kunstneriske evner.

Bedemand Landry

Til lykke

Sig tillykke med Vesthimmerlands Avis. Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten »TIL LYKKE«. Billede plus 10 ord koster 30.00 kr., som vedlægges i check eller indbetales forud på annonce-kontoret (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk. Annoncen KAN IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Skriv teksten på nedenstående linjer: - Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt be­tragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

70 70 20 20 41 41 41 41

Vesthimmerland

Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse

VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Øv­rige billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.


Side 8

16. juli 2014

Bekendtgørelser

Nørager måske i Guds­tjenester fjernvarme-fusion Haubro ingen Rørbæk 09.00 Grynderup ingen Stenild 10.30 Tostrup ingen Roum 09.00 Kgs. Tisted ingen Binderup ingen Durup ingen Strandby 09.00 Ullits 10.30 Farsø 10.30 Aars 10.00

Søndag den 20. juli 2014 Aalestrup ingen Gedsted 09.30 Fjelsø ingen Simested ingen Testrup 11.00 Østerbølle ingen Vesterbølle ingen Skals 08.45 Hvornum ingen Snæbum 10.15 Hvilsom ingen Gislum 11.00 Vognsild ingen

NØRAGER: Da det efter loven ikke vil være tilladt at fyre med naturgas efter 2025, arbejder bestyrelsen for Nørager Kraftvarmeværk med en plan om fusion med Aalestrup Varme A.m.b.a. Det sker for at fremtidssikre varmeforsyningen i Nørager. På Nørager Kraftvarmeværks generalforsamling oplyste fomanden, Ellegaard Larsen, Nørager, at der har været ført forhandlinger med bestyrelsen for Aalestrup Varme, og at man for at få klarlagt de økonomiske konsekvenser ved en fusion,

har entreret med ingeniørfirmaet Aaen i Aarhus. Bestyrelsens hensigt er at arbejde videre med fusionsplanerne, dog under forudsætning af, at der kan opnås en nul-løsning så forbrugerne i Nørager ikke kommer til at betale for at komme med i fusionen. Der vil inden længe, formentlig allerede i august, blive holdt et informationsmøde for forbrugerne i Nørager om planerne og for at en fusion mellem de to værker er lovlig skal der holdes to generalforsamlinger, hvor et

FERIELUKKET

flertal af forbrugere skal sige ja. Sker det kan fusionen træde i kraft fra april 2015. I Simested har 80 boligejere allerede sagt ja til at få fjernvarme fra Aalestrup. Varmeværket i Aalestrup har så stor kapacitet, at det også kan forsyne Simested og Nørager uden at skulle udvide andet end ledningslettet.

Klinikken

holder ferielukket uge 29 - 30 og 31

Vestergade 24 B 9620 Aalestrup

Aalestrup Dyreklinik, Testrupvej 14, 9620 Aalestrup holder sommerlukket i juli måned Har du brug for assistance henviser vi til: Aars Dyrehospital, Industrivej 4, 9600 Aars, tlf. 98 62 31 00

uge 30 og 31

www.familiedyrlægerne.dk

Karins Blomster

Brug annoncekronerne rigtigt - annoncér i

Vesterbro 8, Gedsted Tlf. 98 64 54 74

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 www.vesthimmerlandsavis.dk

Reduceret åbningstid

annonce@vesthimmerlandsavis.dk / redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

i uge 29 - 30 - 31 Mandag - fredag kl. 13.30 - 17.30 Lørdag kl. 9.00-12.00

Gedsted Bogtrykkeri

Hessellund EL Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Hanne Grabow Salgskonsulent

Redaktør

Produktion

Gedsted ApS

Bodil Ankjær Johansen Tlf. 98 64 50 10

Aut. elektro-installatør Vesterbro 3-5 • 9631 Gedsted Tlf. 9864 5043 - 9864 5599

Hvam-Hvilsom Thorkil Christensen

Peter Pedersen Grafiker

Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00

i Hvilsom Forsamlingshus den 6. august 2014 kl. 12.00

Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S

Der serveres en tre-retters menu og kaffe. Underholdning ved ”De Småborgerlige Gårdsangere”.

Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution

Tilmelding senest den 30. juli til Evald Kristoffersen 98 54 81 41 / 30 32 61 10

Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Hyllebjerg

Sønderup

Aars

Åbningstider

Haverslev Farsø

Vognsild

Mejlby

Nysum

Østrup

Ullits

Stenstrup

Vesterbølle

Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hvilsom

Hvam

Møldrup

Vi ønsker alle en god sommer.

Sundstrup Skals

Klejtrup

Bjerregrav

Kontoret samt telefonen er åben fra kl. 8.00 – 14.00 den 16. – 17. og 18. juli samt uge 30.

Hobro

Snæbum

Ulbjerg

Bestil dine tryksager hos os - også de elektroniske l

Visitkort Kuverter l Brevpapir l

Vestergade 25 · 9620 Aalestrup Tlf. 29 48 86 63 www.blaakorsgenbrug.dk ----Vi modtager med tak brugbart tøj, ting, sager og møbler ----Åben daglig kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Advokatfirmaet

Jan Poulsen

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 18 11 • Fax 98 64 24 58

Hersom

Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00

Viborg

- advokatkontoret der hjælper dig...

Lånum Daugbjerg

Vinkel

Brochurer Webdesign l Aalestrup Vejviser l

Blå Kors Genbrug

Foulum

Finderup

l

Blandede

Pris pr. person kr. 200,-

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst.

- den lokale avis!

Se priser og rabatter på www.vesthimmerlandsavis.dk

Pensionistforening

Kristine Andie Grafiker

inviterer alle medlemmer til 60 års jubilæum

Trend

Hver uge på internettet

Lee

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk


16. juli 2014

Side 9

Torsdag /Fredag

r te et l te o k e ed er in r a m x 4 4 x pølser

AALESTRUp

SKINKESchNITzLER 1200 g.

59

GRILLBAKKE

95

hELT SKINKE INDERLÅR

Udskæres til schnitzler, tern eller strimler

jAN

hEL SVINEKAM

LANDGANGSBRøD

4-5

Med svær - uden ben

KG.

149,-

89,FRIT VALG

95

SLAGTERMESTER

pR. STK.

FAxE KONDI/pEpSI NIKOLINE/EGEKILDE

39

DAGMARTÆRTER wIENERSTÆNGER FRIT VALG

1 FLASKE

bake off bagt i aalestrup

19

95

19

95

DARK-MANDEL-LAKRIDS

SpAR

190

Super Brugsen Aalestrup Vestergade 32, Aalestrup

FRIT VALG

cOOp IS

hVID-RøD-ROSÈ

199,-

25,-

4 stk. eller 2 stk. m/ kartoffelsalat

ROSSO FUOcO 6 FLASKER

pR. STK.

FRIKADELLER

pR. STK.

10,-

1 FLASKE 6495

720 g.

70

BRUGS

pER

pK. M/ 3 STK.

10,-

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 8 - 20

TILBUDENE GÆLDER T.O.M. LøRDAG - FORBEhOLDT FOR TRyKFEjL OG UDSOLGTE VARER


Side 10

16. juli 2014

KØR-SELV-LÆSERREJSER MED

Sport

Som læser af Vesthimmerlands Avis får du disse særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden VA ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen. I samarbejde med

n Hotel am ter V es

rk

Bes t

lpa it a

W

2 overnatninger 899,3 overnatninger 1.449,4 overnatninger 1.849,-

6 dage på hotel Midttyskland Det var en overraskelse for de fleste, da Hobro IF rykkede op i Superligaen. Holdet har lagt sidste træningskamp før turneringsstart i Nørager. (Foto: Erik Røgild)

Hobros superliga mod Vendsyssel i Nørager Sidste træningskamp inde turneringsstarten NØRAGER: I Nørager forbereder man sig netop nu til besøg fra superligamandskabet fra Hobro IK, som spiller testkamp mod Vendsyssel FF på Nørager Stadion. Den 20. juli står spillerne så over for deres superligadebut, når de møder OB på udebane. Dermed er testkampen mod Vendsyssel sidste mulighed for Hobro for at pudse formen af inden turneringsstart. Af samme grund spår arrangørerne fra Nørager/ Rørbæk IF stor opbakning til kampen, og afhængig af vejret forventer man op imod 500 tilskuere. - Det er en fremragende mulighed for både områ-

det og Nørager/Rørbæk IF, siger Ole Skødt, der har været med til at arrangere kampen.

Professionelle kontrollører

De mange tilskuere kommer dog ikke til at skabe sikkerhedsmæssige problemer på stadion. Ole Skødt fortæller nemlig, at Hobro IK medbringer professionelle kontrollører til kampen - helt i overensstemmelse med almen superligakutyme. Ligeledes har Nørager/ Rørbæk IF fået nogle af klubbens egne spillere til at agere vagter på parkeringspladsen, så tilskuere, dommere og spillere kan komme ordenligt på plads på stadion.

Ingen held i Belgien

MOTORSPORT: Banen i Belgien var nyt bekendtskab for rallycross-køreren

Ulrik Linnemann, og bragte i den grad udfordringer med sig. Et af hoppene på banen,

SPORTSDAGE I FJELSØ FODBOLD FORENING PROGRAM:

Forventningen om den store opbakning skyldes, ifølge Ole Skødt, blandt andet områdets tilhørsforhold til Hobro IK, der har flere spillere med fra lokalområdet - blandt andet anfører Mads Justesen, der er født og opvokset i Hvilsom.

Støtte

Det vil være muligt at købe grillpølser og brød grillet af Nørager IF’s nystartede dartklub, mens Nørager/Rørbæks seniorherrer sælger øl og sodavand. Efter kampen serverer dameseniorerne mad for dommerne og de to hold, der er inviteret til fællesspisning i klubhuset.

skabte store problemer for mange af kørerne, heriblandt Ulrik Linnemann. - Både i træningen, og i første heat måtte vi udgå med en ødelagt front på bilen, siger Ulrik Linnemann. Trods alt klarede han at komme med i semifinalen. Nordjyden indtager nu en 4. plads i den samlede stilling i kampen om Europamesterskabet.

Kl. 10.00

Gade/Firmafodbold - tilmelding til Benny på tlf. 40 18 19 78

Kl. 18.00

Cykelorienteringsløb for hele familien

Kl. 20.00

Grisefest

Husk Trekløverløbet Lørdag den 2. august kl. 10.00!

Farvekopier

Opstart med rundstykker og kaffe

Best Western Hotel am Vitalpark ★★★★ Lige syd for Harzens sagnomspundne bjerglandskaber ligger en af Tysklands smukke, gamle barok- og middelalderbyer; Heiligenstadt. Byen er også en kendt kurby, og traditionen for wellness og forkælelse får I serveret på et sølvfad på jeres hotel. Det flotte hotel ligger i udkanten af byens kurpark, og det har givet plads til ikke mindre end 4500 m2 badeland med seks forskellige opvarmede bassiner i alle størrelser og udformninger, et helt saunalandskab og en eksklusiv wellnessafdeling, hvor selv det mest forvænte luksuslegeme må overgive sig. Samtidig er nærområdet overstrøet med idylliske bindingsværksbyer og borgidyller, som man kun finder dem i det historiske Midttyskland og Harzen. Ankomst: Valgfri frem til 15.12.2014.

8 dage på hotel i Østrig

Naturskønne Tyrol

Når du blot skal bruge få, flotte brochurer - så lad os fremstille flotte

farvekopier

til dig.

Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255 Fax 9864 1693

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-11 år ½ pris.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.149,-

Pris uden rejsekode 2.449,-

• • • •

5 overnatninger 5 x morgenbuffet 3 x 3-retters middag/buffet Fri entre til badelandet Vitalpark • 1 x dagsbillet til hotellets saunaområde Kurafgift EUR 1,- pr. person pr. døgn.

Pris pr. person i dobbeltværelse

Børnerabat

2 børn 0-6 år gratis. 2 børn 7-13 år ½ pris.

Hotel Margarete Maultasch

3.199,-

Pris uden rejsekode 3.499,-

3 overnatninger 1.399,4 overnatninger 1.849,-

• • • • •

7 overnatninger 7 x morgenbuffet 7 x 4-retters middag 1 x oplevelseskort 10 % rabat på aktiviteter i oplevelsesparken Area 47 • 15 % rabat på entre til Swarovski Kristallwelten

Hotel Margarete Maultasch ★★★★ Kun få kilometer fra både den italienske og schweiziske grænse ligger hotellet i den gamle fæstningsby Nauders i det sydvestlige Tyrol. Alpelandet danner en fantastisk kulisse omkring byen og hotellet med mulighed for en tur i swimmingpoolen, Ankomst: Valgfri frem til 13.9.2014. Kurafgift EUR 2,- pr. person over 14 år pr. døgn. lækre middage og oplevelser i smukke omgivelser.

4 dage på hotel i Kolding

Pris pr. person i dobbeltværelse

Sommer midt i Danmark

1.349,-

Best Western Hotel Kolding City

rejsekode 1.499,Pris Pris udenuden rejsekode kr. 1.699,-

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-14 år ½ pris.

LØRDAG DEN 9. AuGuST: Kl. 09.15

Luksusliv i Heiligenstadt

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 1 x 2-retters middag inkl. kaffe/te

BEST WESTERN Hotel Kolding City ★★★ Ankomst Kolding har en helt central beliggenhed for oplevelser på Fyn Valgfri i perioden 22.6.-8.8.2014. og i hele Syd- og Sønderjylland, og her bor I på et hyggeligt ANKOMST FRA 11.8: kvalitetshotel lige op ad Kolding Bypark og Legeparken, der 2 overnatninger 999,er fyldt med aktivitetsmuligheder for børn og oaser for voksne. Besøg f.eks. Trapholt (5 km) eller Legoland (42 km). Opholdet inkluderer kun slutrengøring. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabat ved 2 voksne.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

VA

Åbent hverdage kl. 8-17.


16. juli 2014

Side 11

Golfreklamebil er nu nået til Aalestrup

 

Formanden for Aalestrup Handelsstandsforening Karl William Carlsen ved reklamebilen som kører i Aalestrup i denne uge.

   

   

             

Torben Myrup - afløst som formand for Lundbæk Landbrugsskole efter 12 år.

Formandsskifte på skolen i Lundbæk UDDANNELSE: Lundbæk Landbrugsskole har fået ny formand. Det er gårdejer Bøje Pedersen, Astrup, som i en årrække har været aktiv i flere af landbrugets organisationer. Bøje Pedersen blev indstillet til landbrugsskolens bestyrelse af Agri Nord og afløser gårdejer Torben Myrup, Gundersted ved Aars, som har været med i skolens bestyrelse i 25 år, heraf 12 år som formand. Gårdejer Hans Jørgen Boel, Hjørring, er valgt som skolens næstformand efter indstilling til bestyrelsen fra Landbo Nord. Lundbæk Landbrugsskole er med omkring 200 årselever een af de største af

slagsen i Danmark. Torben Myrup har været med i den store udvikling på uddannelsessiden som skolen har været igennem i de senere år. Torben Myrup kendte det hele indefra. Han blev elev på grundskolen i 1973 og blev senere formand for elevforeningen på Lundbæk.. I 1978 vendte han tilbage til Lundbæk Landbrugsskole for at gennemføre driftslederuddannelsen, og så blev han valgt til bestyrelsen.. I 2005 fusionerede Try Landbrugsskole og Nordjyllands Landbrugsskole. Mange landmænd på Aalestrup-egnen har gennem årene fået deres teoretiske uddannelse på Lundbæk Landbrugsskole.

søger erfaren pædagog med hjertet på rette sted Ansøgningsfrist 15. august. Se mere på www.hjertebo.dk eller kontakt Anne Brorson på tlf. 20 51 53 33

KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Husdyr ikke tilladt. Husleje kr. 5.500,- + forbrug. Indskud kr. 16.500,Henv. Tlf. 20 16 59 37 - 24 82 77 51

Jobbet - Du skal være med til at sikre at alle maskiner er produktionsklare 15 minutter før produktiosnstart. - Overvågning af maskinerne og foretage løbende vedligeholdelse, fejlffinding og fejretning. - Følge de første kartoner fra pakning til palletering og udbedre evt. fejl. - Sikre at alle afskærmninger sidder korrekt - Kontrollere metaldetektorer, chechvejere og svejsninger på alle linjer - Gennemgang af etiketstationer og påsætning af etiketter - Løbende foretage nødvendige reperationer og tilkalde teknisk afdeling ved større nedbrud. - Arbejdstiderne vil ligge om aftenen og der vil kunne forekomme enkelte natvagter. - Snarest muligt

Sundhed/velvære Klinik for fodterapi Kirsebærvænget 15 9620 Aalestrup Statsaut. fodterapeut

Bodil Wetke

98 64 92 40

Personen Jobbet er særdeles udfordrende da, der sjældent er 2 dage, der er ens. Du skal derfor kunne fungere i et omskiftelig miljø, hvor vi hver dag bliver målt på vores indsats. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændig og er forandringsparat. Du har teknisk flair og sætte en ære i at der ikke sker nedbrud på din vagt. Du motiveres ved at håndtere flere bolde ad gangen, og generelt trives du med stor travlhed.

Vesthimmerlands Avis - når det skal være lokalt!

Hvalpsund kranio-sakral Fysioterapi v/Fysioterapeut Kaare Bay . Tlf. 2820 3644 Se www.kranio-fys.dk - og bestil en prøvebehandling (150 kr.)

KRA NIO-SAK RA L TE RAPI V/ GITTE BISGAARD Vesterled 24 B 9620 Aalestrup

Ansøgning Ansøgning sendes til Danpo A/S, Vestre Skovvej 3, 9600 Aars eller til danpo.medarbejder@scandistandard.com. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anders Poulsen 2277 8775.

anpo A/S er en division i fjerkrækoncernen Scandi            Standard                                                                                                                              

AARS BOLIGFORENING

Til leje fra 15. juli eller efter aftale. 147 m2 + carport og redskabsrum. Nyt køkken og badeværelse.

Afdeling Vores fersk pakkeri beskæftiger ca 80 medarbejdere fordelt på flere nathold- og et enkelt daghold. Pakkeriet pakker både fersk- og frostvarer, til indland og eksport.

tlf. 70 25 50 25

på Vejlebakken i Låstrup med skøn udsigt over Simested ådal/Hjarbæk fjord.

Vi søger snarest muligt en dygtig og stabil medarbejder, til stillingen som procesoperatør på aftenhold.

www.aarsmaegleren.dk

Dejligt hus

Procesoperatør til pakkeriet

Gatten. I denne uge kører den så rundt i Aalestrup.   De fire byer Aalestrup, Aars, Farsø og Løgstør sætter alle sejl til, for at byde turisterne, der kommer til Europatouren, velkommen til kommunen. Hver by har hvert sit arrangement. I Aalestrup finder arrangementet sted 13. august med ”Open by Night”.

Stillinger/Uddannelse

AALESTRUP: Så blev det Aalestrups tur til at få besøg af reklamebilen for ”Made in Denmark/European Golf Tour”.   For at markere at Euro              kommer                         til patouren    i      golf kommunen, vil bilen køre rundt i kommunens fire største byer, inden den bliver parkeret centralt i Aars ugen op til turneringen, som finder sted 14. - 17. august i

Bolig

Boliger til leje - se:

Tlf: 51 74 07 72 www.gittebisgaard.dk

                                                                                                                                                                                                                                 

Danpo A/S er en division i fjerkrækoncernen Scandi Standard Danpo A/S blev 3. juni 2013 en del af Skandinaviens førende aktør på kyllinge-markedet, da Lantmännen med Capvest Equity Partner i ryggen samlede Kronfågel-gruppen (herunder SweHatch og Skånefågel) i Sverige, Cardinal Foods i Norge AS og Danpo A/S i Danmark i koncernen Scandi Standard. Danpo A/S har et topmoderne og særdeles effektivt produktionsapparat, som bl.a. sikrer høj kvalitet og leveringssikkerhed. I øvrigt lægges der stor vægt på et tæt partnerskab med virksomhedens kunder. Danpo A/S er f.eks. det første slagteri i verden, som kan producere en kylling, som er såvel salmonellasom campylobacterfri. På det danske anlæg i Års slagtes der årligt 46 millioner kyllinger, som leveres af ca. 85 opdrættere. En stor del forædles på Danpos forædlingsfabrik i Farre, hvor der produceres ca. 23.000 tons færdigvarer. Danpo A/S beskæftiger 850 medarbejdere.

Frisørsalon

FERIELUKKET fra den 14.-28. jul i (begge dage incl.)

Salon

Louise Rostved NieLseN Hovedgaden 55, Skals • Tlf. 86 69 69 89

Klip foriehnele famil

Åbningstider: Man. kl. 12.00 - 19.00 / Tirs., tors. og fre. kl. 8.30 - 16.00 / Ons. og lør. lukket


Side 12

16. juli 2014

Dem fra

Aalestrup

er mere værd end dem fra Aalborg

Med lokalavisen rammer du lige præcis dit handelsområde Der er forskel på folk, når man er lokal erhvervsdrivende. Fx gider man ikke bruge penge på at annoncere over for nogen, som bor for langt væk til at være potentielle kunder. Med den lokale ugeavis kan du ramme et eller flere afgrænsede områder helt præcist — så får du mest muligt ud af annoncekronerne. I den lokale ugeavis bliver dine annoncer læst. Dit budskab er en del af livets gang i byen på linje med de

andre lokale nyheder. Du kan læse mere om, hvordan læserne opfatter og bruger lokalavisen på delokaleugeaviser.dk Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere om at indrykke en annonce. Vi kan også hjælpe med opsætningen. Vesthimmerlands Avis Borgergade 17, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 · Mail: annonce@@vesthimmerlandsavis.dk


16. juli 2014

Side 13

Landsdelens bedste

Købes: Gammelt jern og metaller afhentes. Større mængder købes. Skrotbiler købes. Tlf. 40 28 61 89

Købes: Gammelt jern og metaller afhentes. Større mængder købes. Skrotbiler købes. Tlf. 40 28 61 89

LOPPEMARKED

BILER, MOTORCYKLER

Sælges: Brænde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf. 20 32 73 38/21 26 43 30

finder du i

Sælges: Brænde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf. 20 32 73 38/21 26 43 30

Købes: Alt jern og skrot købes. Hurtig afhentning.

HIMMERLANDS AVISERNE

Købes: Alt jern og skrot købes. Hurtig afhentning.

Tlf. 25 47 13 12

Inger Jensen, Aalestrup: - Vi trækker det gode frem...

90 årig i Aalestrup med positivt livssyn AALESTRUP: Det positive livssyn og glæden er vigtige ingredienser i hverdagen hos Inger Jensen, Hasselvej 90, Aalestrup. Fredag, 11. juli kunne hun fejre 90 års fødselsdag Det blev fejret med familie og naboer, og borgmester Knud Kristensen kom også forbi. En stor glæde for hende var også, at oldebørnene gav hende 90 flotte roser. Inger Jensen stammer fra Bygum Mark mod åen, som det hed dengang der ikke var mange vejnavne og vejnumre. I en alder af 14 år kom hun ud at tjene. I 1947 fandt hun Henry Jensen, som hun senere blev gift med. De købte en ejendom på 13 tønder land i Lille Rørbæk.

Efter 13 år i Rørbæk fik parret mulighed for at overtage Inger Jensens barndomshjem, hvilket de gjorde. Da Henry Jensen nogle år senere fik en blodprop, valgte parret at flytte til Hasselvej i Aalestrup. De fik begge job på virksomheden Horn Belysnuing A/S i Aalestrup. Her blev. Inger Jensen til hun fyldte 60 år. I dag hygger hun sig mest med at lave håndarbejde og passe hus og have. Hun går aldrig af vejen for et godt spil 500, og selv om det er børnebørnene der er modstandere, så går hun altid efter at vinde... Inger Jensen har et meget positivt livssyn. ”Vi trækker det gode frem”, som hun siger.

Købes: Skrot. Jern, biler og metaller. Kontant på stedet. Mindre mængder afhentes gratis dog min. 300 kg. Nedbrydning. Hurtig afhentning. Tlf. JD 51 97 77 83

Sælges: Lidt brugte vaskemaskiner som AEG, Siemens og Bauknecht, 5-8 kg tøj, evt. levering. Købes: Dødsboer, ytteboer, Tlf. 42fl52 19 63 finere indbo, møbler, malerier, tæpper, lamper, ure, spejle, Nye hjem: 2 killinger, 9 ugerporog celæn, figurer, sølv, renlige,glas, søgerfajance, nye hjem. guld, Tlf. 21 samlinger, 92 51 09 nips, småting. Toppris betales kontant. Gives væk: 3 killinger, 10 uger, 1 han og 2 hunner.Tlf. 21 64 80 90 Tlf. 98 66 64 55 – 21 49 49 30 Sælges: Sankt Bernhards hvalpe. Ægte,3-hjulet uden papirer. Sælges: el-scooter, ikke meget brugt, med 2 indkøbsTlf. 98 39 80 66/25 66 85 73 kurve, gode batterier, flot model. Sælges: 4200,- kr. Akvarie med pumpe, 30x30x55 cm, 250,kr. 30 Krebs til Tlf. 23 92 15 akvarie pr. stk. 50,- kr. Sælges: Drejebænk Tlf. 23med 95 22div. 26 værktøjer, 2000 kr. Gasflaske Sælges: Kildemoes180 pigecykel, fyldt med regulator, kr. 24”, neongrøn, 3 gear, Kraftigt stempel, 600 cykelkurv, kr. Jern, støttefod, lås, lys, 1200,metal og skrotbiler købes.kr. Tlf. 22 98 86 58 83 92 42 13 Sælges: Hundehvalpe, dansksvensk gårdhunde, Foxterrier x Border Collie, 10 uger. Tlf. 98 66 60 13

Tlf. 25 47 13 12 Købes: Skrot. Jern, biler og metaller. Kontant på stedet. Mindre mængder afhentes gratis dog min. 300 kg. Nedbrydning. Hurtig afhentning. Tlf. JD 51 97 77 83

Sælges: Komfur, vaskemaskine, køleskab, fryser, spisebord i eg m. 6 stole. Tlf. 53 97 96 33

Købes: Gammelt jern og metaller afhentes. Større mængder købes. Skrotbiler købes. Tlf. 40 28 61 89

Sælges: Bådplads Nibe, 1/2 pris. Lille rystepudser, 100 kr. Målebånd, 50 kr. Transportbur, kat, 30 kr. Tlf. 98 37 21 45

Sælges: Brænde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf. 20 32 73 38/21 26 43 30

Sælges: Ft. Springerspanielshvalpe, 7 uger gamle. Fornuftig pris. Tlf. 28 40 45 42 Sælges: 13 hvalpe, gule, brune og sorte. Mor: ægte gylden Golden Retriever. Far: gul Labrador blanding. Pris 3.000/2.500 kr. Tlf. 21 77 63 00 Sælges: 2 stk. babysæt til Stokke højstole. Et i Pale Pink og et i lyserød. 150 kr. pr. stk. Så fine som nye. Tlf. 40 37 21 74

Købes: Alt jern og skrot købes. Hurtig afhentning. Tlf. 25 47 13 12 Købes: Skrot. Jern, biler og metaller. Kontant på stedet. Mindre mængder afhentes gratis dog min. 300 kg. Nedbrydning. Hurtig afhentning. Tlf. JD 51 97 77 83 Sælges: Lidt brugte vaskemaskiner som AEG, Siemens og Bauknecht, 5-8 kg tøj, evt. levering. Tlf. 42 52 19 63 Nye hjem: 2 killinger, 9 uger og renlige, søger nye hjem. Tlf. 21 92 51 09 Gives væk: 3 killinger, 10 uger, 1 han og 2 hunner. Tlf. 98 66 64 55 – 21 49 49 30

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer Sælges: 3-hjulet el-scooter, ikke henvises tilavisens øvrige meget brugt, med 2 indkøbskurve, gode batterier, flot model. annonce-pladser4200,- kr. Tlf. 23 30 92 15

LOPPEMARKED til 101.262 husstande

20 ord for 50 kr.r

OBS!

cer må Loppeannon e datoer ld ikke indeho . eller adresser

HIMMERLANDS AVISERNE

Sælges: Drejebænk med div. værktøjer, 2000 kr. Gasflaske fyldt med regulator, 180 kr. Kraftigt stempel, 600 kr. Jern, metal og skrotbiler købes. Tlf. 98 58 92 13

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk

Annoncen må fylde op til 20 ord!

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING:

Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Tlf. 98 66 64 55 – 21 49 49 30 Sælges: 3-hjulet el-scooter, ikke meget brugt, med 2 indkøbskurve, gode batterier, flot model. 4200,- kr. Tlf. 23 30 92 15 Sælges: Drejebænk med div. værktøjer, 2000 kr. Gasflaske fyldt med regulator, 180 kr. Kraftigt stempel, 600 kr. Jern, metal og skrotbiler købes. Tlf. 98 58 92 13 Sælges: Sejljolle Askeladen 14 Sælges: Hundehvalpe, danskmed trailer. Kr. 17.000. Foxterrier x svensk gårdhunde, 28 93 94 14 Border Collie, 10Tlf. uger. Tlf. med 98 66 13 Købes: Variant trailer 10’’60hjul under ladet. Kun med trælad og god stand. Max totalvægt 575 kg. Sælges: 3 år gl. Nilfisk højtryksrenser 350 kr. Tlf. 23 92 11 97 Sælges: Gl. lille vægskab, hvidbejset skrivepult med klap, barnevogn med lift + klapvogn, samme stel m/ kurv på, bogreol mahogni, markedsparasol teaktræ, serveringsvogn, ude med hjul, gl. nypolstret stol. Tlf. 29 85 52 56

Sælges: Hundehvalpe, danskAnnoncen svensk gårdhunde, Foxterrier xsendes til: Sendes eller indleveres til Border Collie, 10 uger. Østhimmerlands Folkeblad Østhimmerlands Folkeblad, Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup Refsnæsvej 9293 Kongerslev, mrk.: “Lopper” Tlf.8,98 66 60 13

Refsnæsvej 9293 Kongerslev SENEST8,fredag kl. 9.00 Mrk.: »Loppemarked«

Betaling vedlagt:

Kontant K

Check

ANNONCETEKST: Sælges

Købes

Du trykker bare

- så trykker vi resten

Nye hjem: 2 killinger, 9 uger og renlige, søger nye hjem. Tlf. 21 92 51 09 Gives væk: 3 killinger, 10 uger, 1 han og 2 hunner.

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

Inger Jensen mærkede den kommunale service, da borgmester Knud Kristensen skænkede kaffe til hende på 90 års dagen.

98 64 12 55

Sælges: Lidt brugte vaskemaskiner som AEG, Siemens og Sælges: Plæneklipper, nyrenoBauknecht, 5-8 kg tøj, evt. leveveret, benzinmotor. Pris 300 kr. ring. Tlf. 42 30 52 31 19 98 63 94 Tlf.

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

Byttes

Gives væk


Side 14

16. juli 2014

Ugens tv

16. - 22. juli 2014

UGE 29 - 2014

Gladiator

DR1 fredag kl. 21.55 Amr. actiondrama fra 2000 med bl.a. Russell Crowe og Joaquin Phoenix Romerrigets kejser udpeger hærføreren Maximus som sin efterfølger, men kejserens magtbegærlige søn Commodus har andre planer.

DR1 torsdag kl. 22.45: “Taggart: Hjælpelinjen”

Han lader Maximus’ familie myrde, mens Maximus undslipper, hårdt såret. Maximus bliver gjort til slave og trænet som gladiator. Hans berømmelse i arenaen vokser hurtigt, men selv lever han kun for at hævne sin familie.

De røde heste vinder løbet

TV2 torsdag kl. 20.00: “Fantastiske fund”

DR1 lørdag kl. 20.00 Dansk Morten Korch-film fra 1968 med bl.a. Kjeld Nørgaard og Poul Reichhardt Unge Ole vender hjem til sin fødeby med en vellykket eksamen fra Landbohøjskolen. Derhjemme finder han ud af, at hans forlovede har

The Mexican

DR1 fredag kl. 00.25: “Land of the Lost” Will Ferrell, Anna Friel og Danny McBride rejser gennem en tidsportal og havner i en ukendt verden.

TV2 fredag kl. 23.20 Amr. actiondrama fra 2001 med bl.a. Brad Pitt og Julia Roberts Jerry står i et dobbelt dilemma: Kæresten Samantha truer med at forlade ham, hvis han ikke dropper sine forbindelser til mafiaen, og en mafiagangster, Leroy, har

forladt ham, og at nabogårdejer Munk ligger for døden. Ole lader sig overtale til at hjælpe til på Munks gård og forelsker sig i datteren Bente. Men da Munk dør, står en brutal hestetræner på spring for at overtage gården.

beordret ham til Mexico for at hente en antik og gådefuld pistol - gør han det ikke, må han betale prisen! Jerry vælger turen til Mexico, og finder uden store problemer frem til pistolen. Turen hjem viser sig til gengæld alt andet end problemfri.

DR1 lørdag kl. 21.35: “Kriminalkommissær Barnaby” Hvem myrder løs med en gammel revolver fra det ægte vilde vesten?

TV2 lørdag kl. 23.00: ”Stig Rossen: 25-års jubilæumskoncert” De største hits og musicalnumre gennem tiden.

Det skete på Møllegården

TV2 fredag kl. 20.55: ”Bruce den almægtige” Gud tilbyder brokkehovedet Bruce alle sine guddommelige kræfter.

TV2 lørdag kl. 21.05 Dansk familiefilm fra 1960 med bl.a. Poul Reichardt og Christian Arhoff Da den unge Martin dukker op i en lille fiskerby, vækker han en del røre. Han har nemlig arvet en kutter og et lille hus af sin onkel. Selvom Martin ikke er fisker, beslut-

ter han sig for at blive det, og hyrer den erfarne fisker Mikkel til at hjælpe sig. Han møder også den smukke bondepige Anna, som han forelsker sig i. Det, og hans interesse for fiskeri, gør at han kommer på kollisionskurs med byens rigeste fisker Bertel Simonsen.

kom ind til jan og få den bedste handel på radiotv - tv - paraboler Ugens ONSDAG DR1 05.05 Et rigtigt cirkusliv 05.35 En chance til 06.05 Emmerdale 06.25 Formiddagsprog. 11.30 Antikkrejlerne 12.15 Antikduellen 12.40 Skattejægerne 13.05 Eftermiddagsprog. 15.30 Hun så et mord. 2 afsnit 17.00 Herskab og tjenestefolk 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Puk og Herman stævner ud 21.00 AftenTour 2014 21.30 TV Avisen med Vejret 22.00 Felthospitalet 23.45 Kystvagten 00.30 Til undsætning 01.15 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.10 Tidsmaskinen 09.00 Formiddagsprog. 11.35 Urt: Mælkebøtte 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.05 Eftermiddagsprog. 17.00 Halvbroderen 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.01 Livet ud ad Landevejen 18.30 Hjælp min kone er skidesur 19.00 Husker du... 20.00 Sagen genåbnet 21.40 Tidsmaskinen 22.00 Livet ud ad Landevejen 22.30 Deadline 23.00 Seriemorderen Jeff 00.15 The Daily Show 00.40 Natfjernsyn

TV2 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Grænsepatruljen 12.00 Nyhedsblok 12.10 TV2 på Tour - i Danmark 13.15 Eftermiddagsprog. 16.00 Nyhederne 16.10 Tour de France: 11. etape 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.30 TV2 på Tour - i Frankrig 19.00 Nyhedsblok 20.00 Rita. Dansk dramaserie 20.50 Liebhaverne - sommerhuse 21.25 Alarm 112 22.00 Nyhedsblok 22.40 The Italian Job. Amr. actionthriller 00.35 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.35 Cold Case 02.25 The Following 03.15 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 05.05 Et rigtigt cirkusliv 05.35 En chance til 06.05 Emmerdale 06.25 Formiddagsprog. 12.15 Antikduellen 12.40 Skattejægerne 13.05 Eftermiddagsprog. 15.30 Hun så et mord. 2 afsnit 17.00 Herskab og tjenestefolk 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Bonderøven 20.30 Søren Ryge direkte 21.00 AftenTour 2014 21.30 TV Avisen med Vejret 22.00 Mord i familien 22.45 Taggart: Hjælpelinien 23.55 Til undsætning 00.40 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.10 Tidsmaskinen 09.00 Formiddagsprog. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 Eftermiddagsprog. 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.01 Livet ud ad Landevejen 18.30 Hjælp min kone er skidesur 19.00 Husker du... 20.00 Jersild minus spin 20.30 Europamestrene 21.00 Rytteriet 21.20 Mothers and Daughters 21.35 Det slører special edition 22.00 Livet ud ad Landevejen 22.30 Deadline 23.00 Min bror var seriemorder 23.50 Natfjernsyn

TV2 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Grænsepatruljen 12.00 Nyhedsblok 12.10 TV2 på Tour - i Danmark 13.15 Eftermiddagsprog. 16.00 Nyhederne 16.10 Tour de France: 12. etape 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.30 TV2 på Tour - i Frankrig 19.00 Nyhedsblok 20.00 Fantastiske fund 20.45 Station 2 Konfrontation 21.45 Nyhedsblok 22.40 Seven. Amr. thriller fra 1997 00.50 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.50 Cold Case 02.40 The Following. Amr. spændingsserie 03.25 Natfjernsyn

FREDAG DR1 05.05 Et rigtigt cirkusliv 05.35 En chance til 06.05 Emmerdale 06.25 Formiddagsprog. 12.15 Antikduellen 12.40 Skattejægerne 13.05 Eftermiddagsprog. 15.30 Hun så et mord. 2 afsnit 17.00 Herskab og tjenestefolk 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok 19.00 Disney Sjov 20.00 Hvem var det nu vi var 21.00 TV Avisen med Vejret 21.25 AftenTour 2014 21.55 Gladiator. Amr. actiondrama fra 2000 00.25 Land of the Lost. Amr. eventyrkomedie fra 2009 02.00 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.10 Tidsmaskinen 09.00 Formiddagsprog. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 Nadja - 13 år og fotomodel 13.25 Eftermiddagsprog. 17.05 Halvbroderen 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.01 Livet ud ad Landevejen 18.30 Hjælp min kone er skidesur 19.00 Husker du... 20.00 Elizabeth. Eng. drama 21.55 Fuglekongerne 22.30 Deadline 23.00 Jersild minus spin 23.30 60 Minutes 00.15 The Daily Show 00.35 Natfjernsyn

TV2 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Grænsepatruljen 12.00 Nyhedsblok 12.10 TV2 på Tour - i Danmark 13.15 Tour de France: Studiet 14.00 Nyhederne 14.10 Tour de France: 13. etape 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.30 TV2 på Tour - i Frankrig 19.00 Nyhedsblok 20.00 Klipfiskerne. Familiequiz med bid i 20.55 Bruce den almægtige. Amr. komedie fra 2003 22.40 Linda P... og mig 23.20 The Mexican. Amr. actiondrama fra 2001 01.25 Ekstreme metoder. Amr. thriller fra 1996 04.00 Nyhederne og Vejret

DR1 søndag kl. 21.55: “Johnny English”

Aalestrup Radio/TV Aps Vestergade 9, 9620 Aalestrup www.aalestrupradiotv.dk

LØRDAG DR1 05.05 Et rigtigt cirkusliv 05.35 Vesterhavsøerne 06.15 Emmerdale 06.40 Formiddagsprog. 09.30 De store bjørne 10.00 Herskab og tjenestefolk. 2 afsnit 11.40 Mord på hjernen 13.40 Muppets juleeventyr 15.00 Navarones kanoner 17.30 Hvem var det nu vi var? 18.30 Nyhedsblok 18.55 AftenTour 2014 18.58 Held og Lotto 19.15 Store forretninger 20.00 De røde heste vinder løbet 21.35 Kriminalkommissær Barnaby: Blod på sadlen 23.05 Hercule Poirot: De fire store. Eng. krim 00.35 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.10 Terrorister i naturens navn 09.30 Formiddagsprog. 12.10 Ekstreme ækvator 13.00 Humlebiernes hemmeligheder 14.00 DR2 14.00 - Nyheder 14.15 Tema: Overvågning 17.00 Hollywood-skurke 17.50 Anthony Bourdain i Canada 18.35 Når vejr dræber 19.20 Nak & Æd 20.00 Tema: Anne og Anders på sporet af det tabte land 22.00 Gintberg på kanten 22.30 Deadline 23.00 Grey Owl 00.50 Natfjernsyn

TV2 06.00 MorgenTV - for børn 08.55 Galapagos 09.50 Go’ appetit 10.25 TV2 på Tour - i Danmark 11.20 Tour de France: Studiet 11.50 Tour de France: 14. etape 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.25 TV2 på Tour - i Frankrig 19.00 Nyhedsblok 19.45 LørdagsSporten 20.00 Rundt på gulvet 21.05 Det skete på Møllegården. Dansk familiefilm 23.00 Stig Rossen: 25-års jubilæumskoncert 23.50 Analyze That. Amr. gangsterkomedie 01.30 The Hills Have Eyes 2. Amr. gyser 03.05 Natfjernsyn

SØNDAG DR1 05.05 Et rigtigt cirkusliv 05.35 Vesterhavsøerne 06.15 Emmerdale 06.40 Formiddagsprog. 09.30 De store bjørne 10.00 Herskab og tjenestefolk. 3 afsnit 12.35 En ny begyndelse 13.20 Eftermiddagsprog. 16.55 Miss Marple: Liget i biblioteket. Eng. krimi 18.30 Nyhedsblok 19.00 Den store Bagedyst 20.00 Nordamerika 20.45 Det Søde Sommerliv 21.00 TV Avisen 21.15 AftenTour 2014 21.40 Fodboldmagasinet 21.55 Johnny English 23.20 Vi skal over i nat 01.05 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.10 Robert Mugabe - hvad skete der? 09.00 Formiddagsprog. 12.10 Det dyrebare liv 13.35 Eftermiddagsprog. 16.40 Sådan er forældre 17.00 Thelma & Louise 19.00 Helt hysterisk. 2 afsnit 20.00 Anthony Bourdain i Marokko 20.40 River Cottage 20.50 Scott & Bailey 21.35 Præsident Bill Clinton 22.30 Deadline 23.00 Efterforskningen af Jimmy Savile 23.55 Red. Amr. thrillerdrama 01.20 Natfjernsyn

TV2 06.00 MorgenTV - for børn 09.05 Galapagos 10.05 Go’ appetit 10.35 Ganske enkelt italiensk 11.10 Fed forvandling 12.00 Nyhederne 12.10 TV2 på Tour - i Danmark 13.15 Tour de France: Studiet 14.25 Tour de France: 15. etape 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.25 TV2 på Tour - i Frankrig 19.00 Nyhedsblok 20.00 Pengene på bordet 20.55 21 Jump Street. Amr. actionkomedie 22.45 Klipfiskerne 23.35 Linda P... og mig 00.15 Anders Matthesen: vender tilbage 01.20 Natfjernsyn

TV2 søndag kl. 20.55: “21 Jump Street”

9697 0012

16. - 22. juli 2014 Vi handler lokalt! - Hvor handler du!

MANDAG DR1 05.05 Et rigtigt cirkusliv 05.35 En chance til 06.00 Emmerdale 06.25 Formiddagsprog. 12.15 Antikduellen 12.40 Skattejægerne 13.05 Eftermiddagsprog. 15.30 Hun så et mord. 2 afsnit 17.00 Herskab og tjenestefolk 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Guld på Godset 21.00 Må vi komme med? 21.30 Nyhedsblok 22.05 Sommer Horisont: Dødsgangen - Sidste chance 22.55 Lewis: Liv født af ild. Eng. krimi 00.30 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.10 Tidsmaskinen 09.00 Formiddagsprog. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 A/S Mord og afpresning 13.00 En lille hjælp 13.55 Eftermiddagsprog. 17.10 Magic City 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.01 Nærkontakt - papfamilier 18.30 Hjælp min kone er skidesur 19.00 Husker du... 20.00 Monty Python Live (Mostly) 22.00 Livet ud ad Landevejen 22.30 Deadline 23.00 En forårsdag i helvede 00.45 Natfjernsyn

TV2 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Grænsepatruljen 12.00 Nyhedsblok 12.10 TV2 på Tour - i Danmark 13.10 Kurs mod fjerne kyster. Rejsereportage. 4 afsnit 16.10 Tour de France: Studiet 17.00 Nyhedsblok 17.20 Tour de France: Studiet 17.50 Nyhedsblok 18.30 TV2 på Tour - i Frankrig 19.00 Nyhedsblok 20.00 Dicte. Dansk krimiserie med Iben Hjejle 20.50 Sommer i Tivoli 21.25 TV2 Listen 22.00 Nyhedsblok 22.40 Zohan. Amr. komedie fra 2008 00.40 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.35 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 05.05 Et rigtigt cirkusliv 05.30 En anden vej i livet 06.00 Emmerdale 06.25 Formiddagsprog. 12.15 Antikduellen 12.40 Skattejægerne 13.05 Eftermiddagsprog. 15.30 Hun så et mord. 2 afsnit 17.00 Herskab og tjenestefolk 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 I hus til halsen 20.35 Skattejægerne 21.05 AftenTour 2014 21.30 TV Avisen med Vejret 22.00 Wallander: Inden frosten 23.30 Maria Wern: Sort sommerfugl 00.15 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.10 Tidsmaskinen 09.00 Formiddagsprog. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 A/S Mord og afpresning 13.00 Eftermiddagsprog. 17.10 The Tunnel 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.01 Livet ud ad Landevejen 18.30 Hjælp min kone er skidesur 19.00 Husker du... 20.00 Nærkontakt - tilgivelse 20.30 Dokumania 22.00 Livet ud ad Landevejen 22.30 Deadline 23.00 Overcoming 00.25 The Daily Show 00.45 Natfjernsyn

TV2 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Grænsepatruljen 12.00 Nyhedsblok 12.10 TV2 på Tour - i Danmark 13.15 Eftermiddagsprog. 16.00 Nyhederne 16.10 Tour de France: 16. etape 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.30 TV2 på Tour - i Frankrig 19.00 Nyhedsblok 20.00 Kongens foged 20.50 Leth - Lyden af Tour de France 21.25 Station 2 tur/retur 22.00 Nyhedsblok 22.40 88 Minutes. Amr. actionthriller 00.35 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.35 Cold Case 02.25 Natfjernsyn


16. juli 2014

Side 15

Ferie kan være godt for bundlinjen i landbruget Ferie giver landmænd luft til at tænke nye tanker HIMMERLAND: Ferie kan være godt for bundlinjen også på et landbrug. For mange landmænd byder sommerperioden på en enkelt uges ferie eller to væk fra bedriften. Det kan på mange måder være en rigtig god investering, mener driftsøkonom hos LandboNord, René Nedergaard. I de kommende uger vil de fleste danskere holde sommerferie. Flere og flere landmænd har også set fordelene ved at holde fri fra en travl hverdag, selv om det

Det kan være en god idé at tænke store tanker i ferien - også for en landmand.

kan være svært. Men det kan vise sig at være en nødvendig investering på den lange bane. - Udover at man mentalt har brug for at komme væk og være sammen med sin familie, så er det også en god lejlighed til at gennemtænke strategi og visioner for sin bedrift, når man alligevel sidder på sol-terrassen ved Middelhavet med et køligt glas hvidvin, siger René Nedergaard. Her i sommerperioden oplever han at blive kontaktet af landmænd, som i øje-

blikket har lidt tid til at tale strategi og muligheder for nye investeringer. - De fleste har lige fået lavet regnskab, og egentlig er de taget på ferie. Selv om de mentalt skulle være et andet sted, så har de svært ved helt at slippe deres bedrift. Men det er jo oplagt at bruge en del af sin ferie til også at reflektere og tænke store tanker. Og det er der mulighed for nu, hvor de ikke skal tage stilling til den daglige drift, siger René Nedergaard.

Find din fagmand Murermester

BØRGE ANDERSEN ApS Boldrupvej 174, Thorup Tlf. 98 55 15 65 Biltlf. 23 61 40 65

SIMESTED

Murerfirmaet

Martin Christensen ApS

Toftegaardsvej 23 • 9620 Aalestrup

Tlf. 28 19 81 77

EL-SERVICE 98 54 81 15 Gert Jensen

J O R D - B ET O N O G M URERAR B E J D E

SB

NYT – NYT – NYT Materieludlejning ApS

CVR 34734224

Bjergegaardsvej 4 · 9620 Aalestrup Tlf. 2045 4926 E-mail: sbmaterieludlejning@yahoo.dk

Udlejning af stort og småt materiel/udstyr til ude - og indebrug. Indenfor byggeri og anlæg, landbrug m/v, til privat og erhverv.

A p S

El-installationer i landbrugsbedrifter

Vi udfører alle former for gas- og oliefyrservice - også industri

Salg af gas- oliekedler, olietanke, jordvarme, solvarme og solceller

Himmerlands Gas-Olie & VVS Teknik ApS Markvænget 24

Tlf. 98 62 41 90 - Vi sparer dig for en del!

Vi er servicepartnere for

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv Salg og reparation af hvidevarer

www.himmerlands-gas-olie.dk

Find din fagmand - i Vesthimmerlands Avis!

Quick-Guide - til din lokale fagmand

Elektriker: Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Simested El-Service 98 54 81 15 En lys idè/Bojsen El 98 64 13 00/40 59 80 80

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

Entreprenørfirma:

Frands Trangbæk GE

LI

:

NU

• • • • • •

Træpiller Briketter Bark Flis Spagnum til haven Grå og sort granit

• • • • • •

Ærtesten Nødder Stabilgrus Støbemix Sand Muldjord

Kan afhentes på pladsen eller leveres med grab Husk: Vi henter haveaffald med grab Vognmand Frands Trangbæk • Gl. Viborgvej 90 • 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 82 88 • Mobil: 40 63 83 88 • E-Mail: frands@frands-trangbaek.dk

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS 98 64 82 36

Gas/Oliefyrsservice:

Himmerlands Gas & Olieteknik 98 62 41 90

Hus og Have:

Frands Trangbæk 98 64 82 88 / 40 63 83 88

Materieludlejning:

SB Materieludlejning 20 45 49 26

Murer/Entreprenører:

Murerfirmaet Martin Christensen 28 19 81 77 Murermester Børge Andersen ApS 98 55 15 65 Ejnar Nielsen A/S 86 69 17 04

Tryksager:

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

VVS:

Møldrup VVS A/S 86 69 20 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38


G L A S R E M SOM

Side 16

16. juli 2014

Pige- og drengetøj 1 del 60,-

2 dele

100,-

Drenge og pige SHORTSSÆT FRIT VALG

50,-

BIKINI SHORTS T-SHIRTS BADESKO Str. 28-35

25,-

Str. 2-10 år FRIT VALG

10,-

Drenge- og pige JOGGINGTØJ FRIT VALG

50,-

ÅBNINGSTID

ER:

Torsdag ........ . 10-17 Fredag .......... . 10-18 Lørdag .......... . 10-17 Søndag ........ .. 10-17

ASSENS OG AALESTRUP

Vestergade 34, 9620 Aalestrup Industrivej 6, Assens, 9550 Mariager

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 29 - 2014  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 29 - 2014  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk