Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 11 · 107. årg. Onsdag, den 12. marts 2014

Rema 1000 i Aalestrup flytter sandsynligvis til Colas-grunden ved Testrupvej.

Rema 1000 i Aalestrup op på Colas-grunden Planerne om et butikscenter er blusset op igen AALESTRUP: Meget tyder på, at Rema 1000 i Aalestrup skal flytte fra de nuværende lejede lokaler i Vestergade til et nyopført varehus på Colasgrunden ved Testrupvej. Reitan Ejendomsudvikling A/S, der er datterselskab af Reitangruppen, som ejer Rema 1000-kæden, har nemlig indgået en betinget købsaftale om den ca. 20.000 kvadratmeter store grund ved Testrupvej i Aalestrup, som i mange år husede asfaltproduktionen for Colas og Novejfa. Hvis betingelserne er til det vil Reitan, efter hvad Vesthimmerlands Avis erfarer, være interesseret i at bygge 3600 kvadratmeter butikslokaler på arealet og dermed skabe plads for andre end Rema 1000. Det bliver med andre ord muligt for andre detailhandlere at etablere sig i lokalerne og dermed kan de tidligere planer om et butikscenter i Aalestrup føres ud i livet. For tre-fire år siden indledte en projektgruppe nedsat på initiativ af bl. a. AIF Erhvervsklub arbejdet med at ændre byen så tomme forretningslokaler blev nedrevet eller omdannet til boliger. Sideløbende hermed blev der arbejdet på at købe Colasgrunden via et folkeaktieselskab så der kunne etableres et forretningscenter, men planerne måtte opgives sidste år på grund af manglende opbakning - og på grund af tidernes ugunst - manglende tilsagn fra et tilstrækkeligt antal butiksindehavere om at etablere sig på arealet. Nu har Reitan Ejendomsudvikling A/S imidlertid taget sagen i egen hånd, og der er indgået købsaftale med Colas A/S om grunden.

Oplysningerne kom frem, da der forleden på foranledning af Vesthimmerlands Kommune blev holdt møde på det tidligere rådhus om områdefornyelse i Aalestrup. Her var der også andre gode nyheder.

For meget snak

På grund af udskydelse af en del af det igangværende kloakeringsprojekt i byen til 2018 og 2019 har byrådets økonomiudvalg besluttet, at der skal udarbejdes ændringer og tilføjelser til program-

Aalestrup satte ny indsamlingsrekord AALESTRUP: Søndagens indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp gav i år et rekordstort beløb.   Resultatet blev 19.780 kr. Det er betydeligt mere end sidste år som ”kun” gav 12.659 kr. i bøsserne.   Et par ruter i Aalestrup blev ikke dækket, til gengæld blev der samlet ind i Vesterbølle, Gedsted og Fjelsø, og det gav godt, fortæller koor-

dinator for indsamlingen Erna Nielsen, Aalestrup.   Der var 19 voksne indsamlere og desuden 14 friske elever fra Vesterbølle Efterskole der gav et par timer til det gode formål.   Alle nød turen i det herlige forårsvejr, så det var en god dag og der var stor tilfredshed med indsamlingen som forløb uden problemer siger Erna Nielsen.

Forårsnyheder Se voreS nye ”All over” printet bukser, 3 nuancer

400,KUN 200,KUN

T-shirt

Klip annoncen ud og få:

T shirt m/ print i

ass. farver

140,– ta’ 2 stk for KUN 200,KUN

Inde i avisen Aalestrup Realskole fester for 110 år - Læs side...........

5

Vesterbølle-elever hjemme fra Afrika - Læs side........

16

Transportanlæg og blandeanlæg Vi giver gerne tilbud på transportanlæg og blandeanlæg samt renovering og forandringer Konstruktion og smedeopgaver udføres efter tilbud

Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC fræser opgaver

kornteknik

APS 9632 MØLDRUP • TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70

Kom til

Modeopvisning / Inspirationsdag

På Hotel Hvide Kro søndag 23. marts Kl. 10.00

Pris for hele arrangementet kun 125,-

Program: Kl. 10.00: Hotel Hvide Kro byder på lækker brunch med kaffe og the Kl. 11.00: Modeshow

- Se alle nyhederne til foråret med modeller fra ”Hans & Hendes” og ”Bygum Mosegaard” Der bliver vist tøj til både små og store piger og til herrene. - Hotel Hvide Kro og Himmerlands Serviceudlejning har udstilling og giver deres bud på forårets ankomst. - Der udtrækkes gevinster på indgangsbilletterne under showet. Efter modeshowet holder ”Hans & Hendes” åbent i butikken til kl. 15.00 Billetter købes eller bestilles hos Hotel Hvide Kro, tlf. 98 64 14 33 eller ”Hans & Hendes”, tlf. 98 64 17 97/ 23 25 77 88 - senest torsdag den 20. marts (begrænset antal billetter)

Af Thorkil Christensen

met for områdefornyelse. Et budgetteret beløb på 1,2 mio. kr. er derfor i spil til andre opgaver end oprindelig besluttet indenfor områdefornyelse. Kommunens planlægger Merete Bach Hansen og konsulent Mogens DamLentz, efterlyste derfor gode ideer til, hvad pengene kan anvendes til. - Meget har været drøftet, men det er blevet til for meget snak og for lidt handling. De synlige resultater - udover en ny hundeskov - har ikke været der, men nu skal der handles, sagde Mogens Dam Lentz. Derfor blev der indledt et gruppearbejde med henblik på fremskaffelse af gode forslag. Der er en tidsfrist for hvornår pengene skal være anvendt og derfor vil der nu blive arbejdet videre med bl. a. en ny fodgængerovergang ved Testrupvej, en skaterbane på banearealet og en række mindre projekter, som alle kan medvirke til at ”løfte” Aalestrup fremadrettet. Der vil senere i foråret blive indkaldt til et nyt møde for borgerne, og Merete Bach Hansen opfordrede til at man igen finder gejsten frem i Aalestrup og møder op for at få indflydelse på de tiltag, som der er penge til.

vi udlodder 5 billetter

M ode E A Vestergade 17 Aalestrup Tlf. 98 64 26 27 Parkering lige ved døren!

www.eamode.dk

Deltag i lodtrækningen ved at aflevere kuponen hos Hotel Hvide Kro eller hos ”Hans & Hendes”, senest lørdag den 15. marts. Vinderne får direkte besked, mandag den 17. marts. Sponsor: Aalestrup Handel & Erhverv

Navn:

Tlf.


Side 2

12. marts 2014

Familien, som bor Markdiget 28 i Aalestrup, Sabina Hamann, fem-årige Amanda og Jimmie Lønsmann, er glade for boligforeningens gode service. Her ser de på røgalarm sammen med vicevært Steen Thomsen og forretningsfører Jens Damgaard fra Aars Boligforening.

Glæde i Aalestrup over boligforeningens service

700 røgalarmer installeres i lejeboliger i Aalestrup AALESTRUP: - Det er dejlig trygt, at Aars Boligforening nu også installerer røgalarmer Aalestrup. Jeg er godt klar over, at det er vort eget ansvar, men jeg betragter det som en rigtig god service fra boligforeningen. Det siger Sabina Hamann, som sammen med sin familie bebor en dejlig lejlighed på Markdiget 28 i Aalestrup. Inden længe sætter Aars Boligforening røgalarmer op i samtlige lejligheder i Aale-

strup. Der er indkøbt cirka 700 røgalarmer til Aalestrup. - Så vi står over for noget af en opgave, siger vicevært Steen Thomsen, Aars Boligforening, som sammen med sine kolleger i Aalestrup inden længe udfører opgaven hos lejerne. Forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening, understreger, at installeringen af alarmerne er en tryghedsskabende foranstaltning. Det er for risika-

belt at bebo en lejlighed uden røgalarm. Energistyrelsen anslår således, at mellem 60 og 80 mennesker hvert år mister livet som følge af en brand, de fleste i boliger uden røgalarm. - Vi anbringer tre røgalarmer i hver lejlighed, nemlig i entre/trappegang, stue og soveværelse. Boligforeningen har valgt selv at forestå installeringen og efterfølgende udskifte batterierne en gang om året. Så behøver

Formanden for Kirke og Medier i Aalestrup:

En ny tid - en ny struktur Af Hanne Grabow AALESTRUP: Formanden for KLF, Kirke og Medier Henning Bjerg Mikkelsen aflægger besøg når foreningen KLF i Aalestrup og Omegn på onsdag, 19. marts holder generalforsamling og forårsmøde i konfirmandhuset i Aalestrup.   Henning Bjerg Mikkelsen er præst i et pastorat med hele otte landsogne i Vestjylland. Han deler ansvaret med en kollega og betjener

derfor fire af sognene vest for Lemvig: Lomborg, Rom, Dybe og Ramme.   Mikkelsen har været med i KLF, Kirke & Mediers landsstyrelse siden 2006 og blev i 2012 formand for KLF.   Han vil på mødet i Aalestrup fortælle om den nye struktur i foreningen: - Hvordan skal vores forening overleve, når lokalforeningerne bliver afløst af et netværk?   KLF, Kirke & Medier er

POLITIRapporten for Aalestrup

Anholdt med stjålet slush ice maskine AALESTRUP: En politipatrulje stoppede søndag eftermiddag en bil ved Knabergården i Aalestrup. I bilen befandt sig en ”gammel bekendt” af politiet. En 20 årig mand fra Aalestrup. Bilen viste sig også at indeholde en Slush ice maskine. Manden erkendte, at han havde købt maskinen for 1500 kroner og ville sælge den videre. Slush ice maskinen er stjålet, og derfor blev

Af landpolitiassistent Hans Jørgen Nielsen

manden sigtet for hæleri. Politiet var mandag formiddag endnu ikke klar over, hvorfra slush ice maskinen var stjålet.

Ligger du inde med oplysninger, der kan føre til opklaring, vil politiet gerne høre fra dig på 98 64 10 18

Danmarks største seer- og lytterorganisation og blev stiftet i 1926 under navnet “Kristelig Lytterforening”. Da fjernsynet kom til Danmark, ændrede man navn til “Kristelig Lytter- og Fjernseerforening” (heraf “KLF”).   Siden da er mediemarkedet eksploderet. Nye medier skaber behov for nye fokusområder og arbejdsmetoder. I dag arbejder foreningen også med andre områder end den dialog med public

vore lejere ikke at være nervøse for, at deres røgalarm svigter på grund af udslidte batterier, understreger Jens Damgaard. Formålet med investeringen i røgalarmer er, at beboerne advares så tidligt som muligt, hvis der opstår brand. Røgalarmerne hindrer jo i sig selv ikke, at der kan opstå en brand. Det indebærer den fordel, at alarmerne giver beboerne mulighed for at reagere i tide enten ved selv at slukke ilden eller bringe sig selv i sikkerhed og få tilkaldt hjælp. I boliger fra før 2004 påhviler ansvaret for røgalarmer lejerne, mens ansvaret i lejligheder opført efter den tid - f.eks. Tårnborg og Lucernevangen i Aalestrup påhviler Aars Boligforening som udlejer. - Ikke desto mindre har vi af sikkerhedsmæssige grunde valgt at påtage os opgaven også for de ældre lejligheders vedkommende, pointerer forretningsfører Jens Damgaard. Selv om vi nu får røgalarmer i alle vore udlejningsboliger, bør alle have respekt for brand og følge Energistyrelsens råd om brandsikkerhed. Det gælder bl.a. følgende: Sluk levende lys, når du forlader et rum, ryg aldrig i sengen og hold øje med komfuret, hvis det er tændt. Aars Boligforening påregner, at der er røgalarmer i samtlige foreningens lejligheder i Aalestrup i løbet af foråret. service-medierne, som er seer- og lytterorganisationernes kerneydelse.

Henning Bjerg Mikkelsen gæster Aalestrup 19. marts.

Har du ikke modtaget onsdag inden kl. 20.00

Også lokale bands til Søfest i Snæbum SNÆBUM: Zididada og Ole Gas m.fl. gi´r den gas ved Snæbum Sø, lørdag, 10 maj. Som en del af Festugen i Mariager Fjord kommune, arrangerer en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Snæbum, Hannerup og Hvilsom en Søfest.. Søfesten har til formål at skabe en kulturel oplevelse i den vestlige del af kommunen. På samme måde kan Søfesten bidrage til at styrke sammenholdet i den vestlige del af kommunen, og skabe kontakt til den øvrige del. Medarrangør Troels Fagerskov, Snæbum udtaler: - Ud over professionelle musikere vil Søfesten også give rum for lokale bands og amatører der får en oplevelse med at stå på en scene. Derfor har Klejtrup Musikefterskole allerede nu en plads i programmet og på scenen.

Tove Nielsen, Hvilsom, fortsætter: - Vi i arbejdsgruppen bag søfesten håber at flere lokale amatører der ønsker at prøve kræfter med at stå på en scene vil give sig til kende, for på den måde at skabe en folkelig musikoplevelse.   Det er ligeledes målet, at Søfesten skal rette sig mod hele familien. Derfor bliver programmet spækket med god underholdning for folk i alle aldre og ikke mindst for hele familien. Programmet indledes med tryllerier af Jesper Grønkjær og en hoppeborg for de mindste. Senere leverer Thomas Ring, Zididada og Ole Gas Band underholdningen. Da Søfesten holdes samme aften som det internationale Melodi Grand Prix sørges der for, at Grand Prixet kan følges live på storskærm inde i forsamlingshuset.

Ændringer for posthus i Aalestrup AALESTRUP: Post Danmark foretager landet over en justering af posthusnettet, der dels samler de mindst benyttede services på færre steder, men som samtidig udvider tilgængeligheden til posthusenes mest benyttede ydelser. Det får også betydning for posthuset i Aalestrup hos SuperBrugsen. Her får kunderne fra 12. marts mulighed for at hente alle slags pakker og købe pakkeporto i hele butikkens åbningstid alle ugens dage. I dag kan pakker, der fx kræver betaling fra modtager, alene hentes i et begrænset tidsrum. - Vores kunder bruger i dag posthuset til at hente og sende pakker og almindelige breve samt købe frimærker. Det indretter vi nu posttil-

budene efter hos SuperBrugsen i Aalestrup og gør det muligt at hente alle slags pakker og købe pakkeporto i hele butikkens åbningstid. Til gengæld er der nogle af de postprodukter, som kunderne sjældent gør brug af, der bliver taget af hylderne. Det gælder blandt andet rekommanderede breve, som ikke længere kan sendes fra butikken, siger Gordon Dalsgaard, kundechef i Post Danmark. Det betyder, at det ikke længere er muligt at betale sine regninger hos SuperBrugsen i Aalestrup. Skal man for eksempel sende et rekommanderet brev eller betale en regning, kan man gøre det på posthuset hos Kvickly på Markedsvej 3 i Aars.

Vellykket dilettant HVAM: Sidste weekend opførte Hvam amatørerne Elsebeth Risgaard, Casper Kjellerup, Jeanette Christensen, Karsten Nielsen, Peter Faber, Mette Eriksen, Bjarne Sørensen og Heidi Strøm, det lattervækkende skuespil ”Et svips med et knips” for næsten fulde huse begge aftener.   Begge aftener havde publikum fået ekstra god mulighed for at kunne høre aktørerne på scenen, da man havde

fået højttaler ug mikrofoner stillet til rådighed. Det var et par aftener for tilskuerne med latter og galskab på et højt plan i denne vanvittige farce, som aktørerne udførte rigtig godt. Instruktør var Margit Wenning og sufflør Eva Kjærsgaard.   Som afslutning fredag aften blev der serveret kaffe og kage og lørdag aften var der efter dilettanten spisning med efterfølgende dans til langt ud på natten.

- så kontakt vores budomdeling:

Distribution på telefon 98 92 89 00 fra torsdag kl. 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Aktørerne fra venstre: Elsebeth Risgaard, Casper Kjellerup, Mette Eriksen, Peter Faber. Jeanette Christensen, Bjarne Sørensen og Heidi Strøm.


12. marts 2014

Side 3

Oplev det nye individuelle Varilux® brilleglas Se bedre, se lettere

lige nu

Gratis

*Solbrille når du køber Varilux® Physio 2,0 Fit briller.

*(værdi op til 2398,-)

Mange har i de seneste par år bidraget til, at Klejtrup Hallen både indvendigt og udvendigt har fået en ansigtsløftning. Her ses fra venstre Niels Hedelund, repræsentant fra Himmerlands Forsikring, Kurt Kvist fra Fonden Himmerland, Michael Jørgensen fra Klejtrup Boldklub, Palle Villumsen, Klejtrup IF, Michael Nøhr, Klejtrup Hallen, Jette Sandholdt, Klejtrup IF og Per Vammen, Klejtrup Boldklub.

Forårets nyheder i brillestel fra

Nye borde og bænke til Klejtrup Hallen

Fleye

KLEJTRUP: Klejtrup Hallen har de seneste par år gennemgået en større renovering indvendigt som udvendigt. Indvendigt har cafeteriaet og mødelokalet fået nye gulve, væggene er blevet malet, og der er også kommet nye vinduer i. Udvendigt blev der sidste år anlagt en ny terrasse, hvor Klejtrup Idrætsforening og Klejtrup Boldklub gik sammen med Klejtrup Hallen om at lave projektet. I den sammenhæng skulle der også

findes sponsorer til fire nye borde- og bænkesæt. Her fik Klejtrup Hallens formand, Michael Nøhr, lavet en aftale med Dagli’ Brugsen Klejtrup om at købe bordeog bænkesættene gennem dem mod, at de sponsorerede det ene af sættene. Fonden Himmerland har så sponsoreret resten af sættene. - Klejtrup Hallen er et vigtig samlingspunkt for lokalområdet, og Klejtrup Boldklub, Klejtrup Idrætsforening og

Klejtrup Hallen sammen har udført et stort arbejde med omdannelse af området foran hallens hovedindgang, så det er blevet mere indbydende og praktisk anvendelig med en stor og hyggelig terrasse, placering af fladstand, nye lamper og bedre parkeringsmulighed cyklister og scooter, siger Kurt Kvist fra Fonden Himmerland. Klejtrup Hallens formand, Michael Nøhr, takker i den forbindelse Fonden Himmerland men også Dagli’ Brugsen Klejtrup - for dens bidrag til borde- og bænkesættene - og Klejtrup Idrætsforening og Klejtrup Boldklub for det gode samarbejde med at få opført terrasseprojektet.

”Marie Louise” i Aalestrup støtter misbrugskampagne

Ulbjerg-skytterne holdt forårsstævne ULBJERG: I den første rigtige forårsweekend i år blev der af holdt stævne i Ulbjerg Skytteforening. Trods det gode vejr havde mange børn og voksne lagt vejen forbi Ulbjerg, og det blev til i alt 203 skydninger i kaliber 22 og luft.

Det var det bedste fremmøde i flere år, så det var en meget glad bestyrelse, der søndag eftermiddag kunne lukke og slukke efter en travl men hyggelig weekend, hvor foråret i bogstaveligste forstand blev skudt ind.

Fest sange laves Aase Brøns

Jernbanegade 2 D, 1. 5. Aalestrup Tlf. 98 64 33 15 - 23 23 83 50

SKaga

+30% FORBEDRING AF SYNET, UANSET HVOR DU KIGGER I GLASSET Varilux® Physio 2,0 Fit fremstilles personligt til dig, med udgangspunkt i dit stel og hvordan du ønsker at bære det - glassene er unikke. Resultatet er et lettere, klarere og mere ergonomisk læsesyn.

Vestergade 15 9620 Aalestrup

9864 2300

Åbningstider: Mandag lukket Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 9.30 - 12.30

Lene

onsdag d. 26. marts

turen går over til din tøj butik ellen Kristensen Vi inviterer dig til en hyggelig formiddag hvor vi er klar til at vise dig alle de dejlige forårs nyheder til hverdag og fest. Midtbus kører med afgang: 9.30 dagli`brugsen, Hvalpsund

din r p til

l

Kuno QViST

Hop på bussen

terne, som ved enhver anden Lions aktivitet, ubeskåret går til Lion`s humanitære arbejde - i dette tilfælde altså, forebyggende arbejde mod misbrug i den tidligere Aalestrup Kommune.   Lions Club ”Marie Louise” håber, at rigtig mange vil være velvillige til at støtte, når salget går i gang i løbet af næste uge.

te

pu m o c hjæ

marc by marc JacobS

9.45 dagli`brugsen, gedsted

• I dit område hver uge • Private og erhverv • Vi køre gerne til dig • Eget værksted • Lynhurtig service • Salg af nyt og brugt • Netværk • Antivirus • Backup • Winkompas • Server/klient • IP-telefoni

10.00 superbrugsen, aalestrup 10.10 biksen, aalestrup Tilmeld dig på tlf.: 98 55 10 87 senest d. 24. marts. Vi serverer formiddags kaffe. glæder os til at se dig.

!

ster og derved skabe et overskud som skal gå til det gode formål.   I næste uge vil butikker og virksomheder i Aalestrup blive kontaktet af medlemmerne fra ”Marie Louise” med tilbud om at købe en buket blomster til 100 kr.   Køberen får ikke blot en smuk buket, men får også mulighed for at vise, at man støtter ”Med Lions - mod Misbrug” kampagnen.   Det pointeres, at overskuddet fra salget af buket-

!

AALESTRUP: Lions Club, Aalestrup ”Marie Louise” har stadig et projekt kørende som siger “Med Lions - mod misbrug”.   Kampagnen går helt tilbage til 1995 men er stadig lige aktuel og det vil de gerne støtte. Kampagnens formål er, at få unge mennesker til at tage klar stilling til misbrug - at sige NEJ.   Lions Club ”Marie Louise” vil også i år deltage aktivt i kampagnen. Det gør de ved at sælge forårsblom-

Tom Ford

OatNioEn H IP r a p e r

99,kr. 1.5 er fra 9,askin 9 ,Nye m oks fra 2.6 a kr. 2.995 fr o Noteb smaskiner rv e v Erh oms excl. m

-det lille computerfirma

effektiv-pc.dk & 98 55 16 88

bussen går retur ca. Kl. 13.00

v/ Gitte Laustsen www.ellenkristensen.dk

KRISTENSEN Din modebutik i Nørager - Damekonfektion fra str. 38-52 Bredgade 30 - 9610 Nørager - Tlf. 98 55 10 87


Side 4

12. marts 2014

Forårstøjet vises frem på Modeshow Af Hanne Grabow

Invitation til workshop Vil du være Vesthimmerlands bedste vært? Har du plads i dit sommerhus eller hus til Vesthimmerlands mange gæster? Vi vil gerne invitere dig til en workshop om hvordan du kan være med til at give vore fælles gæster både husly og en god oplevelse på:

Tirsdag den 18. marts 2014 fra kl. 17.00 - kl. 20.00 Sted: Himmerland Golf & Spa Resort, Centervej 1, 9640 Farsø VisitVesthimmerland er vært ved en sandwich og kaffe/te/vand. Tilmelding direkte til Anna Oosterhof via anoo@vesthimmerland.dk I Vesthimmerlands Kommune forventer vi op mod 70.000 gæster, når Made in Denmark, European Tour-golfturneringen, spilles fra og med den 14. til og med den 17. august 2014 på Himmerland Golf & Spa Resorts baner. Læs mere på: http://madeinhimmerland.dk/projektet

KLARUPGAARD Fødevare og forbrugsmarked 15. marts kl. 10-16 Egensevej 155 . 9270 Klarup Se mere om udstillerne på www.klarupgaard.dk

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

AALESTRUP: Et par initiativrige forretningskvinder i Aalestrup, fik en god ide for nogle år siden med at lave en inspirationsdag med udstilling og modeshow på Hotel Hvide Kro.   Therese Ettrup, værtinde på Hotel Hvide Kro og Jonna Poulsen, indehaver af ”Hans & Hendes ” i Jernbanegade i Aalestrup inviterer søndag, 23. marts for tredje gang til Inspirationsdag.   Udover de to nævnte vil også Bygum Mosegaard og Himmerlands Serviceudlejning være at finde på minimessen.   Hotel Hvide Kro og Him-

Jonna Poulsen og Therese Ettrup inviterer til Inspirationsdag søndag, 23. marts.

merlands Serviceudlejning vil dække inspirerende borde, så man kan få nogle gode ideer til forårets fester.   Modeller fra ”Hans & Hen-

des” og ”Bygum Mosegaard” vil vise nyhederne i tøj frem. ”Hans & Hendes” har både herre- og dametøj og Annette fra ”Bygum Mosegaard” vil

Gruppe-jubilæum fejres i Aalestrup AALESTRUP: Himmerlandsgruppen, der er et fælles salgs- og udviklingsselskab for ni lokale ugeaviser, har i år eksisteret i 40 år. Jubilæet markeres på Hotel Hvide Kro i Aalestrup på lørdag.   Når jubilæet markeres i Aalestrup er det fordi Himmerlandsgruppen i sin tid blev dannet i byen på initiativ af daværende bogtrykker Viggo K. Petersen, Himmerlands Tryk A/S.  Viggo Petersen udgav Vesthimmerlands Avis og havde før mange andre ugeaviser investeret i edb, som han var meget optaget af. Ved hjælp af edb udregnede Viggo Petersen en model, som lige siden har været grundlaget for Himmerlandsgruppens salg og afregning af annoncer i området ”fra kyst

Se mere på www.st-ajstrup.dk eller ring på tlf. 98 35 53 11

n, e k k ø k t y n ler g n a m u d r Nå be r og o r e d r a g r e l bad el de stort udvalg, skarpe prise ed

m trup tilby g at handle in n t e r r - Kan St. Ajs o f lid t en bundso ikke minds Fra udstillingen i St. Ajstrup

til kyst” og på en måde så kunderne på nemmest mulige måde og med rabat kunne ekspedere og betale et sted.   Ved Viggo Petersens død i 1980erne blev administrationen af gruppens arbejde flyttet til Aars, men er siden ”kommet hjem” igen idet Aars Avis i de seneste 10 år også har været udgiver af Vesthimmerlanbds Avis. redaktør Thorkil Christensen er gruppens direktør.   Erfaringsudveksling er en anden del af gruppens arbejde, og der holdes regelmæssige møder for deltagerne i bestræbelserne på at lave gode lokale ugeaviser.  Himmerlandsgruppen består af Farsø Avis, Aars Avis, Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør, Nibe Avis, Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev, Folkebladet, Støvring og Vesthimmerlands Avis, som alle er ligeværdige ejere af selskabet. Hobro Avis og Hadsund Folkeblad, som er dagbladsejet, er associerede medlemmer af gruppen.

Der var god deltagelse til fastelavnsfesten i Østrup på trods af skoldkopper og forårssnue.

Fastelavnsfest hos dagplejen Grønhøj ØSTRUP: Børnene i den kommunale dagpleje Grønhøj i Østrup har slået katten af tønden i anledning af fastelavn. Selv om nogle måtte blive hjemme med skoldkopper og forårssnue, så var der alligevel deltagelse af mange udklædte børn..

St. Ajstrup

AALESTRUP: - Fastelavn er mit navn... Sådan lød det i legestuen Rosenknop i Aalestrup, da børn og pædagoger onsdag holdt fastelavnsfest. Mange af børnene kom flot udklædt, og de havde en dejlig fest med masser af sange, hygge, og så måtte man godt få lidt slik på sådan en festdag. Om eftermiddagen var der kaffe og fastelavnsbolBåde børn og pædagoger i Legestuen Rosenknop havde en festlig ler til børn og forældre. dag, da de i onsdag holdt fastelavnsfest.

Grundlagt 1927 -stadig på vej

v/Nibe

Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30 - Lørdag og søndag lukket

etning Bundsolid forr ed! at handle m

Kattekonge blev Peter plys som gemte på den søde Josefine. Da tønden var slået ned var der nybagte fastelavnsboller til alle. Desuden gemte fastelavnstønden på en god portion godter. Det blev en rigtig dejlig dag både for børn og dagplejer.

Rosenknopper slog katten af tønden

www.simested-cement.dk

KØKKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN Brugsvej 7, St. Ajstrup · 9240 Nibe

vise sine flotte nye modeller fra firmaet” Du milde”.   Inden det går løs med inspirationen vil der blive serveret en stor og lækker brunch.   Arrangørerne har i samarbejde med ”Aalestrup Handel & Erhverv” sat nogle billetter på højkant, men er man ikke så heldig at vinde en adgangsbillet, er prisen ikke højere end man kan få en hyggelig og god oplevelse for en billig pris.   I forbindelse med modeshowet kan man også være heldig at vinde nogle fine præmier som de medvirkende firmaer vil sponsere og de bliver udtrukket på entrebilletten.

He

FR rreg r A ård kr sst . 6 en 0,182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

direkte fra eget støberi

Simested Cementstøberi ApS Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45


12. marts 2014

Side 5

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de este tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde ndes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R

Oplever du tegn på angst eller depression? Sundhedscentret tilbyder et nyt ”Lær at tackle angst og depressions kursus”. Kurset starter tirsdag den 15. april kl. 14.00 – 16.30. For tilmelding og spørgsmål ring senest 28. marts på telefon nr. 99 66 82 00 eller skriv en mail til sundhedscenter@vesthimmerland.dk. Se også vores hjemmeside www.sundhedscentervesthimmerland.dk.

Foro af den flotte hovedbygning, som blev opført i 1904.

Aalestrup Realskole gør klar til 110-års elevfest AALESTRUP: Der bliver helt sikkert trængsel i Aalestrup Idrætscenter lørdag, 20. september, ikke fordi der afvikles sportskampe, men fordi Aalestrup Realskole inviterer til elevfest i forbindelse med skolens 110-års jubilæum, som finder sted senere på året. - Jeg har, siden vi afviklede elevfester i 2004 og 2009 fået utallige henvendelser om, at gentage disse, og nu er lejligheden der så, når skolen i år fylder 110 år, siger lærer Per Bisgaard, der er ansvarlig for afviklingen af elevfesten, og som har været lærer på skolen siden 1980.   Ved 100-års jubilæet i 2004 mødte der mere end

1200 elever frem, så forventningerne er, at lige så mange vil deltage denne gang. I løbet af de 110 år har mere end 7000 elever haft deres skolegang på Borgergade i Aalestrup. I starten udelukkende i den store hvide bygning, men siden 1960erne er der sket flere udvidelser og senest i 2011 blev der indviet nye lokaler på skolens areal. - Jeg arbejder i øjeblikket på at få en hjemmeside færdig, som man kan linke sig op på via skolens hjemmeside og få oplysninger om de mange elever, der gennem årene har gået på skolen. Det er mit store ønske, at alle der har gået på skolen oplyser

deres nuværende adresse, således at vi får et lavet et elevkartotek, der kan bruges til for eksempel klassefester og jubilæumssammenkomster, siger Per Bisgaard.   Det endelige program for festdagen i september er ikke helt på plads, men det ligger fast, at skolen om eftermiddagen er åben for tidligere elever, som gerne vil se skolen anno 2014 og

Elsker du at danse? måske genopfriske minderne inden aftenens fest..   Begge haller i idrætscenteret kommer i brug, idet den gamle hal 1 vil være forbeholdt de årgange, som har gået på skolen før 1970, og den nye hal vil være for elever, der har gået senere. Festen indledes med fællesspisning, hvor Hotel Hvide Kro og Simested Kro leverer en stor og lækker buffet.   Senere på aftenen bliver der mulighed for en svingom, idet der vil være danseorkestre i begge haller, og festen slutter først om natten.

14 Onsdag den 12. marts kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Kartellet” kl. 19.00 A  alestrup IC: Ekstraordinær generalfors. Borgerforeningen kl. 19.30 Konfirmandhuset, Aalestrup: Foredrag Torsdag den 13. marts kl. 12.00 Bio Aalestrup: ”Babybio” kl. 19.00 Hans & Hendes, Jernbanegade: Aktive Kvinder kl. 19.00 Løgstør Bibliotek: Folkeuniversitetet kl. 19.00 ”Torvet” Gedsted: Generalforsamling kl. 19.00 Bio Aalestrup :”Monumenternes mænd” Fredag den 14. marts kl. 17.30 Dr. Ingrid Hallerne, Farsø: Gymnastikopvisning kl. 18.30 Kimbrerkroen, Aars: Danseaften kl. 18.30 Aalestrup IC: Vinsmagning kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Monumenternes mænd” Lørdag den 15. marts kl. 10.00-14.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 10.00 Dr. Ingrid Hallerne, Farsø: Gymnastikopvisning kl. 10.00-16.00 Klarupgaard: Fødevare og Forbrugsmarked kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Monumenternes mænd”

Festarrangør og lærer Per Bisgaard med to idrætspiger, som var skolens gave til sig selv ved 75-årsjubilæet i 1979.

Søndag den 16. marts kl. 11.00 Møldrup Hallen: Gymnastikopvisning kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 15.00 Bio Aalestrup: ”Monumenternes mænd” kl. 15.00 Gedsted Skole: Dilettant Mandag den 17. marts kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.30 Vesterbølle Efterskole: Peter Lund Madsen kl. 19.00 F irkløveren, V. Hornum: Generalforsamling, Kræftens Bekæmpelse kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Monumenternes mænd” Tirsdag den 18. marts kl. 13.00 Bio Aalestrup: Seniorbio kl. 17.30 Kimbrerkroen, Aars: Venstreaften kl. 18.00 Gedsted Skole: Vennepunktet kl. 19.00 F jelsø Forsamlingshus: Ekstraord. generalfors. Fjelsø - Klotrup Beboerforening kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Monumenternes mænd” kl. 19.30 Simested Sognehus: Foredrag Onsdag den 19. marts kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Monumenternes mænd” kl. 19.30 K  onfirmandhuset, Aalestrup: KLF, Kirke - og Medier

Nyopførte klasselokaler fra begyndelsen af dette århundrede.

Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen

Vær med til at danse sangen ”Elektrisk stød (Boxeren)” Alle unge fra 13-16 år inviteres til to sjove og kreative danseeftermiddage på Farsø Bibliotek den 18. og 25. marts fra kl. 14.00 – 18.00, hvor danser og koreograf Rikke Mapstone er klar til at hjælpe. Tilmelding til Elin ebd@vesthimmerland.dk, sms 40 87 63.

Invitation til messe om ”Den åbne skole” Børne-og skoleforvaltningen sætter fokus på den nye skolereform tirsdag d. 18. marts kl. 14-20 i Messecenter Vesthimmerland. 36 stande giver bud på, hvordan lærere og pædagoger kan bruge det omgivende samfund.Alle er velkommen – gratis adgang. Læs mere på: www.vesthimmerland.dk.

M E D D E L E L S E R

Farsø Bibliotek lukker kl. 16.00 den 12. marts På grund af arrangement er Farsø Bibliotek lukket for både betjening og selvbetjening onsdag den 12. marts fra kl. 16.00.

Ansøgning om medlems- og lokaletilskud Den 15. marts er der sidste frist for ansøgning om medlemstilskud 2014 og lokaletilskud 2013 til folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune. Du kan nde ansøgningsskemaer og retningslinjer for tilskud på www.vesthimmerland.dk/sogtilskud.

Vil du bo nær Limfjorden? Vesthimmerlands Kommune udbyder 4 store boligparceller i Rønbjerg. Grundene kan sælges enkeltvis eller samlet. Dit bud skal være os i hænde senest den 2. maj 2014 kl. 8.00. Det samlede udbudsmateriale skal tages i betragtning når du giver et bud. Læs mere på www.vesthimmerland.dk/udbudgrunde.

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Sygeplejerske i barselsvikariat Hjemme- og Sygepleje Farsø søger sygeplejerske i barselsvikariat i perioden 1. april 2014, eller snarest derefter til 30. september 2014. Ansøgningsfrist: 21. marts 2014. Pædagogisk viceskoleleder Hornum Skole kan tilbyde en pædagogisk lederstilling pr. 1. august 2014 med særlig ansvar for ledelsen af inklusionsprocesserne. Du vil få ansvar, i samarbejde med ledelsesteamet, PPR, SSP/ungteam og andre eksterne samarbejdspartnere, for de daglige udfordringer med elev- og holdsammensætninger, ledelse af og sparring til skolens inklusivvejledere, faglærere, pædagoger og forældre. Se mere på www.hornumskole.dk og www.vesthimmerland.dk. Ansøgningsfrist: 21. marts 2014.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


fra mus

Vor kære

Niels Lundtoft Side 6

* 4. februar 1916 er stille sovet ind i troen på sin Frelser Gedsted, den 4. februar 2013

Kr. Anker og Ida Navne/Bekendtgørelser Sara Margit og Ejnar Ebba Else og Erik

Østerbølle Vandværk

Begravelsen finder sted fra Aalestrup Kirke fredag den 8. februar kl. 11.00

afholder generalforsamling i klubhuset på Stadion

e

ts

e

Hilsen børnene

P.b.v. Jørgen Skov

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Tusind tak

fra 200

us

lørdag d. 29. marts kl. 20.00

Sølvbryllup Den 18. marts har dette skønne par sølvbryllup. Kom og hjælp med at vække dem kl. 7.30 på Egevej 20, Aalestrup.

alle mor

maleruddannelse fra Kunstskolen i Aalborg. Resultatet blev brugt til et mangeårigt arbejde med børn med tilpasnings- og talebesvær i Himmerland. Der blev også tid til at dyrke billedkunsten og til mange udstillinger med forskelligartede udtryksformer. Som medlem af Aalestrup Lions Klub Marie Louise, arbejdede hun på alle plan, bl. a. som præsident og med klubbens humanitære arbejde med hjælp til trængende såvel lokalt, nationalt og internationalt. Formand for iKræftens Med baggrund sin egen Bekæmpelses Lokalforening helbredsmæssige tilstand, ivarVesthimmerlands Komder også behov for et mune, Søren med P. Johansen, aktivt arbejde hjælp til Tyttebærvej 9, Gedsted: osteoporoseramte. Med børn og børnebørn på Sjælland og familie i Nor-

for venlig deltagelse ved

Clara Skamris’s bisættelse. Tak for smukke blomster og kranse.  På familiens vegne Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55 Inge Lindholm

Vesthimmerland BegraVelse

Jens Fiskers eftf. v/ Jens møller

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse

Vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar Nørrehedevej 5 Preben Nygaard Jensen 9620 Aalestrup

* 21. juli 1928 98 64 18 69 er stille sovet ind, den 10. marts 2014 Annette Rolighed børnebørn Jens Fisker Børn, svigerbørn,

Jens Møller

Himmerlandsgade 76 9600 Aars og oldebørn

98 Kirke 62 58 69 Vi Begravelsen er der når du harfinder brug forsted os fra Hvam

fredag den 14. marts kl. 13.00 læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk Højtideligheden slutter ved graven

Bedemand Hjertelig tak Birgitte og Hans Landry Ida Johanne Mogensens for venlig deltagelse ved

Det er vigtigt, at du vedfra dødsfald fårKirke præcis den hjælp begravelse Hvilsom og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggeTak for blomster og kranse. lig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Tak til personalet på Aaglimt for god og kærlig pleje. Træf os personligt rundt Også tak til Johanne og Jonnadøgnet for mange gode besøg.

Christen 70 41 70 20 20 41 41 41 Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

steder og familierelationer. Det blev også til rejser rundt i USA for at finde efterkommere efter de udvandrere, som forlod Norge i 1868. En af Aud-Julies Næss Rasmussens store glæder var mangfoldigheden af blomster i haven og over de mange orkideer inden døre. Og så var det hende magtpåliggende aktivt at følge med i børnebørnenes udvikling og gøremål. Aud-Julie Næss Rasmussen havde et klart ønske om at gøre en forskel med de opgaver hun påtog sig, og det kom bl. a. til udtryk i kampen mod kræft, som desværre blev tabt. Aud-Julie Næss Rasmussen efterlader ægtefællen Knud Rasmussen og to sønner og deres familie på Sjælland.

Lokal opfordring fra Kræftens Bekæmpelse Læserbreve

75 år

Mød op og deltag i generalforsamlingen for Kræftens Fhv. bankdirektør Tage Buhl, Bekæmpelse. Aaparken 21, Aalestrup, har fyl Lokalforeningen der mandag, 11. februar 75 år. inviteret Elin Bødker og Tage Buhl er engageret Jette Lyngholm som vili lokalsamfundet, bl. a. genfortælle om landsforeninnem Lions Club, hvor han gen Patientforeningen fori mange år har været primus Tarmkræft, på generalformotor i samarbejdet med samlingen. Aalestrup Handelsstands Kræftens Bekæmpelforening omkring byens juses kampagne ”Hold øje, lebelysning. Tage Buhl er mand” siden kasserer har i Lions Club,januar hvor kørt på TV suppleret han har et godt netværk,med og annoncer på internettet, er på det seneste trådt ind med det formål at få især i arbejdet omkring Galleri mænd over hvor 50 århan til atudstilblive Aalestrup, opmærksomme påting symptoler smukke drejede i træ, mer, der kan skyldes tarm-i som har været hans hobby kræft. Niels Hausgaard gør en årrække. det,Tage Mads Kristensen, John Buhl er fra SpanggårFaxe, Heick de ved Keld Møldrup. Hanog fik Per sin Christensen gør detogogså. uddannelse i Esbjerg OmDe i kummen, når egnskikker Sparekasse, som senere fusionerede Bikuben.forI de har væretmed på toilettet

Ved dødsfald

Begravelse til fast pris 1 Kiste - 1 Urne - 1 Kistepynt 1 Familie krans - 1 rustvognskørsel (max. 10 km + km takst)

KR. 10.500,-

Begravelse med gravsten Som ovenstående - med gravsten

KR. 15.500,-

Gør-det-selv pakken Se på www.begravelsetilfastpris.dk

KR. 5.500,-

Stinne og Jan Hansen Østre Allé 2 · Støvring

DØGNVAGT 98 37 26 01

GRAVSTEN SPAR 25%

Hjertelig tak

Søren P. Johansen. Tage Buhl - 75 år mandag, 11. februar.

at sikre, at de eksempelvis ikke har blod i afføringen. Esbjerg avancerede TageafBuhl   Tarmkræft er en de jobmæsigt flere gange og var mest almindelige kræftsygtil sidst kreditchef. domme blandt mænd og I 1980herhjemme. vendte hanEn tilbage kvinder sygtil sin hjemegn, da han blev dom, der hvert år rammer udnævnt til direktør for Biku4300 danskere. Tarmkræft, ben opdages i Aalestrup. Han ledede der i tide kan helmed stor dygtighed pengeinbredes. Derfor er det vigtig stituttet og stoppede som 59at gå til læge, hvis man opleårig - efter 40 år i Bikuben. ver ændrede afføringsvaner Gennem årene har Tage eller opdager, at der er blod Buhl haft flere tillidsposter. iHan afføringen. Tarmkræft er har bl. a.- været i bestyen af de ”store” kræftsygrelsen for Aalestrup Varmedomme. er det en værk og iAlligevel repræsentantskabet tabulagt sygdom. Vi sidder for det daværende Aalestrup jo ikke og underholder kommunes Erhvervsråd hinog anden med afføringsmønstre for Landsforeningen til Beeller tarmproblemer i det kæmpelse af øjensygdomme. hele taget. KFUM-Spejderne i Nord  Tanken tarmunjylland har om ogsåennydt godt dersøgelse, behager os ikke af Tage Buhls økonomiske og kan let os til ignoreindsigt, idetfåhan varatkasserer re og håbe at her.symptomer Samme hverv havdepåhan i flere SkalsafHerreders det nokårgåri over sig selv. Brandkasse. I dag er det Lions-arbejdet Vesthimmerlands Avis ogbringer trædrejning fylder gerneder omtale godt i Tage Buhls liv. Han er af mærkedage fingersnild og kreativ og deler i øvrigt denne kreativitet med sine to døtre, som også 98 64 12 55 harTelefon kunstneriske evner.

for venlig deltagelse ved vor kære

Vesthimmerland

Elly Bruns

Jens Fiskers eftf. v/ Jens møller

begravelse ved Gedsted Kirke. Tak for de mange smukke blomster. Tak til familie og venner for jeres støtte. På familiens vegne

BegraVelse

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse Nørrehedevej 5 9620 Aalestrup

98 64 18 69

Hans Jens Møller

Min kære mand, vor kære far, svigerfar, morfar og farfar

Knud Aage Sørensen

Annette Rolighed

Jens Fisker

Vi er der når du har brug for os

Himmerlandsgade 76 9600 Aars

98 62 58 69

læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk

* 18. maj 1932 er stille sovet ind Nørager, den 5. marts 2014 Elsket og savnet

Bedemand Birgitte og Hans Landry

Lyt Børn, svigerbørn og børnebørn

Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Bisættelsen har fundet sted Hjertelig tak for venlig deltagelse. En særlig tak til læge Peter Aaquist og til personalet på Nørager Ældrecenter for god pleje og omsorg.

12. marts 2014

Træf os personligt døgnet rundt

70 70 20 20 41 41 41 41 Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Det dur selvfølgelig ikke og det er det kampagnen skal sætte gang i med fakta, information og humor.   Der indføres en landsdækkende tilbud om screening for tarmkræft for kvinder og mænd i alderen 50 - 74 år. Målgruppen skal tilbydes screening hvert andet år. Men der går 4 år før alle i aldersgruppen har været inviteret igennem første gang. Regionerne står for screeningen, hvor man får et prøvesæt og en grundig vejledning i hvordan man tager en afføringsprøve, så den kan blive undersøgt for usynligt blod. Man får svar på sin prøve inden for ca. 14 dage, også hvis der ikke

Dødsfald Clara Skamris, Aalestrup, er død, 89 år gammel.   Clara Skamris døde kun knap 14 dage inden hun kunne have holdt sin 90 års fødselsdag.   Clara Skamris er vokset op på en gård i Klotrup sammen med seks søskende, fire brødre og to søstre. Hun var ansat i en købmandsforretning i Klotrup, da hun mødte tilkommende mand, Niels Skamris og de blev gift, 23. marts 1945 lige inden 2. verdenskrig sluttede. Parret byggede hus på Rolighedsvej og her voksede de to piger op, Annie fra 1946 og Inge som blev født i 1953.   Niels Skamris var elektriker og Clara Skamris var også udearbejdende, hun var blandt andet ansat på Horns Lampefabrik, Asani i Viborg og til sidst hjemmearbejde for Derby.   Efter Niels Skamris’ død i 2001 flyttede Clara Skamris i en lejlighed i Borgergade, hvor hun havde nogle rigtig gode år med gode veninder og nye kom til. De havde blandt andet en kortklub gennem mange år.  Men da helbredet

er fundet blod i afføringen. Viser testen, at der er blod i afføringen, bliver man tilbudt en koloskopi (kikkertundersøgelse) på hospitalet.   Det er vigtigt at alle der får tilbuddet, vælger at deltage screeningen. Jo tidligere kræft opdages, jo bedre er chancerne for at overleve. Screeningen starter med alle der er født i marts, juli og oktober mellem 60 og 74 år. Efter fire år ar alle kvinder og mænd i målgruppen 50 til 74 år igennem. Screeningen er beregnet til at koste 400 mio. kr. på landsplan  Sundhedsudvalgsformand Palle Jensen, Farsø, og Kræftens Bekæmpelses ambassadører, regionsudvalgsmedlem Kirsten Moesgaard, Farsø og borgmester Knud Kristensen vil også deltage i generalforsamlingen. begyndte at svigte kom Clara Skamris på Plejecenter Aaglimt, hvor hun havde det rigtig godt og blev plejet og passet.   Clara Skamris har altid været meget hjælpsom, såvel overfor sin store familie som overfor den store vennekreds og hun elskede at få besøg, specielt af sine børn, børnebørn og oldebørn. Børnebørnene kom på skift på sin ferie og det var til stor glæde for alle. Hun var god til at holde sammen på familien og passede sine egne og svigerforældrene, da de kom op i årene. Senere hjalp hun meget til på Aaglimt.   Clara Skamris var altid godt orienteret, læste aviser og så meget TV, en god fodbold eller håndboldkamp var også gerne på programmet. For nogle år siden fik hun en blodprop i sit talecenter og havde svært ved at kommunikere, men hun fortsatte stadig med at læse og løse kryds og tværs.   Clara Skamris havde den store sorg at miste sin ældste datter Annie i 2005 og den sorg kom hun aldrig over. Hun efterlader datteren Inge i Børkop, to svigersønner, fire børnebørn og syv oldebørn.

Reception I anledning af

REG. REVISOR SVEND ÅGE NEDERGAARDS 60 ÅRS FØDSELSDAG vil det glæde os at se kunder, forretningsforbindelser samt venner af huset til en uformel reception.

ENGVEJ 2A I SKALS FREDAG D. 21/3 2014 KL. 13-17

Revisorerne i Skals reg. revisionsanpartsselskab

Engvej 2A 8832 Skals

CVR nr. 19 95 21 93 www.reviskals.dk

Tlf. 86 69 46 00 Fax 86 69 43 18


12. marts 2014

Side 7

Bekendtgørelser Generalforsamling Lokalhistorisk Forening for Gedsted og Omegn

Foreningen afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 24. marts kl. 19.30 i Medborgerhuset på Torvet

Evt. forslag skal være formand Villy Hjelm Pedersen I hænde senest den 17. marts. Foreningen vil være vært med en kop kaffe. Kaffe for ikke-medl. kr. 25,-

Efter generalforsamlingen vil vores gæst, Christian Holst, vise lysbilleder fra det gamle Gedsted. Venlig hilsen Bestyrelsen

Årsmøde

i Lokalhistorisk Arkiv, Aalestrup Torsdag den 27. marts 2014, kl. 19.30 i Knabergårdens Kantine Dagsorden iflg. Vedtægterne. Efter årsmødet vil Birger Frandsen, Hvam, fortælle om den jyske forfatter Anton Berntsen og oplæse nogle af hans digte.

Beboerforeningen for Østerbølle og Omegn afholder generalforsamling i klubhuset på stadion Lørdag den 29. marts 2014 kl. 19.00 Dagsorden iflg. vedtægter

Fællesarrangement

Gudstjeneste i Hersom Kirke Arrangement lavet i samarbejde mellem menighedsrådene i Hersom og Bjerregrav, Levende Landsby, Bjerregrav Friskole, Forældreforeningen, Pensionistforeningen, Hersom-Bjerregrav Idrætsforening og Hersom-Bjerregrav Borgerforening. Søndag den 23. marts kl. 11.00 med efterfølgende kirkefrokost i Hersom Forsamlingshus. Frokosten er gratis og drikkevarer kan købes til rimelige priser Tilmelding senest den 15. marts til: Jens Nielsen 98 54 63 03 - 31 20 74 02 eller jens.musse.nielsen@gmail.com Birte Bergman 86 69 21 85 - 40 29 55 57 eller birtebergman@fiberpost.dk

Sted: Aalestrup Konfirmandhus Taler: KLF Formand Henning Bjerg Mikkelsen fortæller om "En ny struktur i KLF". Indbyder: A alestrup Menighedsråd og KLF, Kirke og Medier.

Generalforsamling

Gedsted Beboer- og Erhvervsforening Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00

i Medborgerhuset Torvet med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 4. Vedtægtsændring (ønske fra bestyrelse) 5. Behandling af indkomne forslag (skal indleveres senest 7 dage før) 6. Valg til bestyrelse og suppleanter v/skriftligt valg 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil nuværende formand Doris Lauritzen kort fortælle om planerne for byudvikling i Gedsted. Denne planlægning vil kræve borgerinddragelse

Alle er velkomne! Bestyrelsen

FORÅRSOPVISNING I  FARSØ      2012  

DGI FORÅRSOPVISNING I GYMNASTIK 2014

DGI NORDJYLLAND  

Gymnastikopvisning i  Dronning  Ingrid  hallerne  i  Farsø  

Husk brød og kop (Vi giver kaffen) Arkivudvalget

Generalforsamling den 19. marts 2014 kl. 19.30

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig til Johan, tlf. 28 56 91 75 senest den 24. marts

Entre: medlemmer gratis adgang Ikke medlemmer 40 kr. Alle er velkomne

KLF, Kirke og Medier – Aalestrup og Omegn

Fredag d.  9.  marts    kl.  17.30  –  22.00  

AROSIA - 40 års jubilæum Alle nuværende og tidligere sangere samt tidligere samarbejdspartnere inviteres til sangstævne

24.-25. maj 2014 i Vesthimmerlands Musikhus ALFA

i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø

Lørdag d .  10.    marts    kl.  9.30  –  21.15  

Fredag 14. marts kl. 17.30 - 21.30 og Lørdag 15. marts kl. 10.00-20.30 Billetpris: Børn 0-13 år gratis. Voksne 50 kr. (Rabat for 2 dage)

Arrangør: Gymnastikforeningerne i Flejsborg, Ullits og Aars

Dirigent Henrik Svane indstuderer 5 værker, og weekenden afsluttes med en koncert. Nærmere kan læses på www.arosiakoret.dk Tilmelding senest 15. april til Betty Busk - buskkrogh@hotmail.com

»Bonderøven« »Det enkle liv« med Frank Erichsen

Med venlig hilsen Arrangørerne

Åbent møde

Auditoriet, Vesthimmerlands Messecenter tirsdag den 25. marts kl. 19.30: Dir. Søren Kragelund, Fårup Sommerland om virksomheden, kundebehandling og turisterhverv.

Gedsted Musik- og Teaterforening Aars Erhvervsråd inviterer til møde med Søren Kragelund, som fortæller om den store turistvirksomhed og hvad der skal til for at få succes i turisterhvervet.

opfører

Førtidsaspiranten på Gedsted skole

Ca. 20.30 serveres et let traktement.

Søndag d. 16. marts kl. 15.00 Tirsdag d. 18. marts kl. 19.15

Fællesspisning med VENNEPUNKTET kl. 18.00 Tilmelding til fællesspisning senest søndag d. 16. marts til: Tlf./SMS 29678909 Margit Horn Tlf./SMS 23345818 Erik Kragelund inge.kragelund@skolekom.dk Mad og kaffe 50 kr. Børn halv pris. Entré 50 kr. Børn halv pris. Husk tallerken, bestik, glas og kop.

Tirsdag d. 25. marts kl. 19.00 Haverslevhallen Strandvejen 21, 9610 Nørager Pris: 100 kr. Tilmelding til: LOF Vesthimmerland, tlf. 98 63 15 40 eller www.vesthimmerland.lof.dk LOF Mariagerfjord, tlf. 24 47 99 69 eller www.mariagerfjord.lof.dk LOF Rebild, tlf. 24 47 99 69 eller www.rebild.lof.dk

Der er fri adgang for alle interesserede. Af hensyn til det praktiske arrangement, borddækning mv. beder vi om tilmelding til erhvervskontoret, tlf. 98 62 20 66 e-mail: post@himur.dk senest 24. marts. På bestyrelsens vegne Hans-Jørgen Kastberg Fmd.


Side 8

12. marts 2014

Bekendtgørelser

Køb/salg Natur og samvær for enlige ældre

Generalforsamling

Aktiv i Naturen i Aalestrup

Fjelsø Vandværk I/S afholder generalforsamling

7. april: Forårstegn 25. april: Ramsløgtur 5. maj: Skovtur i Jenle 26. maj: Smag på Livø 2. juni: Rejetur i Rønbjerg 23. juni: Skovtur i Uhrehøje Plantage Egenbetaling 200 kr. for alle turene Afgang kl. 9 fra P-pladsen bag Hotel Hvide Kro

onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.30. i Fjelsø forsamlingshus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen

Simested sognehus

For ældre over 65 år der er enker/enkemænd eller bor alene i Aalestrupområdet Få seks fælles naturoplevelser og dan netværk Træn balancen, få bedre styrke og mød andre Maks. 15 holddeltagere - vi går højest 2 km.

Tirsdag 18. marts kl. 19.30 Karsten Hansen – ”Naturkarsten” – kendt fra TV2 Nord holder foredrag om de originaler, han har mødt i sit liv. Der Cylus, Smedepeter, Frederik Frysehus, Mams og mange andre – deres historie fortælles med varme og glimt i øjet. Der er kaffe.

Tilmelding på forhånd til Sara Ipsen på 2075 3764

Menighedsrådet

Sara Ipsen Ældrerådgiver

Karin Wintner Naturvejleder

Peter Lund Madsen

Vesthimmerlands Avis bringer gerne omtale af mærkedage

Spisekartofler sælges Bintje - Ditta - Sava

10 kg. 30,- 25 kg. 70,-

Jørgen Skov Telefon 98 64 12 55

Kirkevangen 53, Østerbølle Tlf. 98 64 15 30

LOPPEMARKED Aars Y’s Men’s Club Markvænget 36, Aars

ÅBNINGSTIDER: Hver torsdag kl. 14.30-17.00 Første lørdag i hver måned kl. 10.00-12.00

Besøg vort store loppemarked og gør en god handel! Indsamling og aflevering af brugbare effekter hver torsdag mellem 14.30-17.00. KONTAKT: Aars: Vagn E. Jensen, tlf. 98 62 19 24 - 40 28 70 07 Farsø: Vagn Andersen, tlf. 98 63 17 75 - 23 62 23 55 Aalestrup: Peter Nielsen, tlf. 98 64 19 02 - 22 80 31 79 Y’s Men’s Clubben yder økonomisk støtte bl.a. i lokalområdet, Aars, Farsø og Aalestrup.

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93

Blandede

www.vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk / redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Gedsted Bogtrykkeri

Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Hanne Grabow Salgskonsulent

Redaktør

Produktion

Blå Kors Genbrug

Bodil Ankjær Johansen Tlf. 98 64 50 10

På Vesterbølle Efterskole Mandag den 17. marts kl. 19.30 har du mulighed for at blive klogere på hjernen, når den populære hjerneforsker og formidler Peter Lund Madsen indtager scenen i Vesterbølle. Det bliver en spændende, lærerig og hyggelig aften.

Thorkil Christensen

Peter Pedersen Grafiker

Billetpris 125 kr. inkl. kaffe og kage.

Kristine Andie Grafiker

Bestil billet på www.v-e.dk eller tlf. 98645380

Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00

Vesterbølle Efterskole • Sognevejen 300 • Vesterbølle • 9631 Gedsted

Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution

Guds­tjenester

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst. Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Hyllebjerg

Sønderup

Aars

Haverslev Farsø

Vognsild

Mejlby

Nysum

Østrup

Ullits

Stenstrup

Vesterbølle

Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hvilsom

Hvam

Hobro

Snæbum

Ulbjerg

Søndag den 16. marts 2014 Aalestrup 10.00 Hvam 10.00 Gedsted 11.00 Fjelsø ingen Simested ingen Testrup 09.30 Østerbølle ingen Vesterbølle ingen Skals 15.30, spillemandsgudstj. Hvornum 10.15 Snæbum 14.00 Hvilsom ingen Hersom ingen V. Bjerregrav 11.00

Klejtrup ingen Gislum ingen Vognsild ingen Haubro 09.30, kaffe Rørbæk 19.00 Grynderup ingen Stenild 10.30 Tostrup 19.30, spillemandsgudstj. Roum ingen Kgs. Tisted ingen Binderup ingen Durup 09.00 Ullits 10.30 Farsø 09.00

Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Advokatfirmaet

Jan Poulsen

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 18 11 • Fax 98 64 24 58 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret der hjælper dig...

§

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

ADVOKATHUSET

Kurt Kvist Henrik Ejlersen Ejler Ejlersen Ole Anders Petersen Møderet for Højesteret

Hersom

Vesthimmerlands Avis - hvis du vil vide hvad der sker lokalt!

Foulum Viborg Lånum Daugbjerg

Finderup

Vinkel

Lee

Boligadvokat

Møderet for højesteret

§

Vestergade 21 - 9620 Aalestrup - Fax 86 62 82 11

Klejtrup

Bjerregrav

Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Tlf. 98 64 28 22

Møldrup Sundstrup Skals

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81

Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00

Trend

Vestergade 25 · 9620 Aalestrup Tlf. 29 48 86 63 www.blaakorsgenbrug.dk ----Vi modtager med tak brugbart tøj, ting, sager og møbler ----Åben daglig kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling


12. marts 2014

Side 9

AAlestrup

FRIT VALG

800 gr.

39

95

Skinkeschnitzler eller skinke i tern

Pr. stk.

Levebrød

Kernegrov, Gulerodsbrød eller skyrboller

10,-

8-10 stk. 1,5 kg.

150,-

1/2 kg.

Pr. stk.

7

95

Oksemedaljoner

Højst 6 poser pr. person

Stegeben

24

95 Lakse-

symfoni

SPAR

69,10 400 gr.

19

95

18 stk.

karat kaffe

20,-

FREDAG Gælder også på i forvejen nedsatte varer

Frit valg

+ pant

Cola Special franskbrød

÷20% PÅ OST

Super Brugsen Aalestrup Vestergade 32, Aalestrup

19

95 Frikadeller

Pr. stk.

20,ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE kL. 8 - 20

4 stk. eller 2 stk. med kartoffelsalat

NyT - NyT - NyT - NyT

Hver onsdag fra kl. 10.00

Prøv Slagter Bjørns

hjemmelavede medister efter egen opskrift

TILBUDENE GÆLDER T.O.M. LøRDAG - FORBEhOLDT FOR TRykFEjL OG UDSOLGTE VARER


Side 10

12. marts 2014

Sport

Sundhed/velvære

Søndag gik turen til Randers, til mødet med rækkens ubestridte tophold Randers DH. Randers havde inden kampen mod Kvik/Aalestrup i 1. Division maksimum point, og havde i hele sæsonen kun sat et point til, og det var netop mod Kvik/ Aalestrup det skete.

  Kampen viste sig hurtigt at blive akkurat lige så hård og svær for Kvik/Aalestrup, som de plejer at være, og Randers DH kunne da også gå til pausen med en fem måls føring på 12-7.  Efter pausen fortsatte Kvik/Aalestrup dog ufortrødent kampen mod overmagten, og de kunne trods et nederlag på 23-19 konstatere at de trods alt formåede at vinde 2. halvleg med

Bestil en prøvebehandling - 150 kr.

Rosenmetoden Kranio Sakral Terapi Akupunktur 2000 SuperSole såler

Brevpapir kuverter fakturaer visitkort

Fysioterapi

Tilskud fra Danmark

Lad os give et godt tilbud på ud­form­ning.

Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255 Fax 9864 1693

Fysioterapeut Lisbeth Grud-Leth

Blærevej 31 . 9600 Aars Tlf. 98 62 28 62 Mobil. 26 80 82 59 Se mere på: www.lisbethgrud.dk

Familierådgivning

Individuelle samtaler, familier & par

LIS NIELSEN

Familieterapeut & sygeplejerske Aarupvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 34 - 20 14 02 30 lnaarup@mail.dk www.ln-raadgivning.dk Medlem af Psykoterapeut Foreningen

KRA NIO-SAK RA L TE RAPI V/ GITTE BISGAARD

U14 holdet fra Aalestrup.

370 gymnaster til stort børnestævne i Nørager

Cirkus Gymnahop dannede ramme om flot stævne NØRAGER: Sortebakken Gymnastikforening holdt i weekenden børnegymnastikstævne i Sortebakkehallerne i Nørager. Ikke færre end 370 unge gymnaster var med i ”Cirkus Gymnahop”, der var baggrund for stævnet.

11-12, til sammenligning slap Viborg HK fra topholdets hule med et 18 måls nederlag.   Målscore : Nicolaj Sørensen 6, Frederik Damgaard 4, Søren Mortensen 3, Nikolaj Mortensen 2, Christoffer Sørensen 1, Mikkel Høgh 1, Victor Oest 1 og Mads Nygaard 1.  Næste kamp er hjemme mod Hjallerup d.18 marts i Østhallen, Simested.

Solitudevej 10, Hvalpsund - Tlf. 2820 3644 www.kranio-fys.dk

FOR KROP & SJÆL

Kvik/Aalestrups U-14 Drenge 1. Division spillede torsdag en udsat kamp mod vore noget større naboere Viborg HK. Det skulle vise sig, at de mere end 100 mennesker der havde valgt, at bruge tiden på at se kampen ikke blev snydt, idet det blev en flot, intens og til tider hårdt spillet kamp, men også en kamp hvor Kvik/Aalestrup hele tiden var et skridt eller to foran modstanderen og kunne efter flot spil gå til pausen med en føring på 15-11.   Efter pausen fortsatte Kvik/Aalestrup, hvor de slap og var endog på et tidspunkt foran med 19-13 inden de tillod sig at slappe lidt af - men aldrig mere end at Viborg HK aldrig kom faretruende tæt på, og Kvik/Aalestrups drenge kunne sætte to point på kontoen med slutcifrene 26-23.  Målscorere : Nicolaj Sørensen 8, Mikkel Høgh 6, Christoffer Sørensen 5, Søren Mortensen 4, Nikolaj Mortensen 2 og Henrik Haugaard 1.

Randers DH - Kvik/Aalestrup IF 23 -19 (12-7)

v/Fysioterapeut Kaare Bay

FYSIOTERAPI

Håndbold U-14 Drenge 1. Division Kvik/Aalestrup IF - Viborg HK 26-23 (15-11)

Hvalpsund kranio-sakral Fysioterapi

Tryksager

Flot sejr over Viborg HK og nederlag til topholdet Randers DH

Udover de mange aktive deltagere var der mange tilskuere til stævnet, og fra lægterne fik de en dejlig og livsbekræftende oplevelse på børnestævnet. Børnestævnet er arrangeret af DGI Nordjylland sammen med Sortebakken

Gymnastikforening som den lokale forening, der varetager opgaven. Børnestævnet startede klokken 10.00, og varede indtil klokken 14.30. Den forholdsvis korte tidsperiode gjorde, at man kunnebliver under hele stævnet.

Vesterled 24 B 9620 Aalestrup

Sortebakken Gymnastikforening sørgede for bespisning af gymnasterne, og de glædede sig over, at Bager Rask havde lavet Pizzasnegle og grovboller, som blev guffet i store mængder. Efter spisepausen var der redskabsbaner, der blev benyttet til spring og leg. Selvom vejret viste sig fra den dejligste side, var hallerne fyldt med glade gymnaster og tilskuere, der nød den fantastiske livsglæde, der udfoldede sig på gulvet.

Jyllandsgade 1B 7800 Skive Tlf: 51 74 07 72 www.gittebisgaard.dk

KLIP FOR HELE FAMILIEN Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

LUKKET 9-17 9-18 8-12

v/Heidi Bygvraa

Storsejr til Aalestrup 3. Divisions herrer Håndbold Herrer 3. Div. Stoholm IF - Aalestrup IF 17-29 (8-17) I fredags hentede Aalestrup 3. divisionsherrer en fornem sejr i udekampen mod Stoholm IF 2. Sejren blev på hele 17-29 efter at have ført 8-17 ved pausen.   Aalestrup havde revanche til gode efter tidligere have tabt på hjemmebane. Et nederlag der dengang gjorde ekstra ondt, da holdet undervejs havde ført med ni mål, men efter et totalt sammenbrud mod slutningen måtte spillerne gå slukøret fra kampen.   Fredag var der imidlertid klasseforskel, og anført af en storspillende Jannik

Christensen kom Aalestrup endnu et skridt nærmere 2. division. Aalestrup startede lidt usikkert ud og kom bagud med 4-3, men herefter stod der Aalestrup på kampen. Som cifrene antyder, var forsvaret og målmændene i særklasse. Forsvaret har netop igennem flere kampe i sæsonen været holdets akilleshæl, men i dag fik holdet gjort det ry til skamme.   Holdansvarlig, Lars Vetter, var naturligt meget tilfreds efter kampen, navnlig i lyset af at han havde måttet lægge ører til mange negative kommentarer efter holdets kollaps i første kamp mod Stoholm IF.   I næste kamp møder Aalestrup det andet tophold, Løgstør. Med en sejr her,

Jannik Christensen.

står holdet med den ene fod i 2. division. Med til billedet hører, at Løgstør er en af de få klubber, som har slået Aalestrup i denne

sæson. Med andre ord venter der tilskuerne et sandt topbrag, når Løgstør gæster Aalestrup idrætscenter søndag, 23. marts.   For avisens reporter, Brian Saugberg, er der imidlertid ikke den store tvivl om, at pilen peger i retning af sejr. Aalestrup har i alle de store kampe i sæsonen såvel som i pokalturneringen vist, at når det for alvor gælder, demonstrerer holdet kolossal styrke.  Bag holdets scoringer i fredagens kamp. stod: Jannik Christensen 10; 3 mål fra der fra Jonas Sommer, Rasmus Rold, Peter Krogh, Jesper Olesen og Mikkel Sørensen; Rasmus Bak lavede 2, mens Casper Olsen og Jeppe Pedersen stod bag 1 hver.

Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64 Heidi

Regitze

Pernille

Landbrug V.B.K. Markservice tilbyder følgende: n Udbringning af gylle, 9 kr. pr. ton n Såning og pløjning, 450 kr. pr. hektar n Udbringning af staldgødning

Henv. tlf. 60 49 20 68 Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55


12. marts 2014

Side 11

Forlystelser

Bolig

Ny medicin mod flisepest

Filmen ”Monumenternes mænd”, der vises i Bio Aalestrup fra torsdag, 13. marts er en krigsfortælling om historiens største skattejagt.

George Clooney film i Bio Aalestrup FORLYSTELSER: ”Monumenternes mænd” er baseret på den sande historie om en gruppe amerikanske kuratorer, skulptører, kunsthandlere og arkitekter, som med opbakning fra præsident Roosevelt i slutningen af 2. Verdenskrig blev sendt til det krigshærgede Europa for at redde uerstattelige kunstskatte stjålet af nazisterne. Nazisterne plyndrede systematisk byer som Warszawa, Amsterdam og Paris for alt fra malerier af Rembrandt og Picasso til historiske skulpturer. Op mod 5 millioner artefakter blev stjålet i løbet af krigen.

  George Clooney iscenesætter denne for manges vedkommende ukendte krigsfortælling om historiens største skattejagt med hjælp fra et hold af nogle af verdens største skuespillere.   Ud over George Clooney selv tæller rollelisten Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Bob Balaban, Hugh Bonneville, Jean Dujardin og Cate Blanchett.   Clooney spiller kunsthistorikeren Frank Stokes, der samler ”Monumenternes Mænd”. En gruppe, der ud over at være midaldrende og meget lidt krigsegnede, også befinder sig i et kapløb med

OG

tiden, da de når til Europa. For efterhånden som Hitler indser, at han er ved at tabe krigen, giver han ordre til at destruere de uerstattelige mesterværker.   Med hjælp fra den franske kurator og modstandskvinde Claire Simone (Blanchett) kommer gruppen imidlertid nærmere nazisternes gemmesteder, og for at undgå ødelæggelsen af over 1000 års kultur, og forsvare menneskehedens største kunstneriske bedrifter, sætter de hver især deres liv på spil.   Monumenternes mænd er baseret på Robert M. Edsels og Bret Witters bestseller The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History, og karaktererne i filmen er løseligt baseret på virkelige personer. - Der finder altid plyndringer sted i krigstid. Det, der chokerede mig, var den matematiske, kalkulerede og systematiske måde, nazisterne plyndrede på, siger Cate Blanchett, der spiller Claire Simone, fransk kurator og modstandskvinde.

BOLIG: Det er grå pletter. Og de sætter masser af grå hår i hovedet på de danske husejere. Fænomenet kaldes flisepest og er en speciel luftbåren lavsvamp, der sætter sig som store grå pletter på de udendørs fliser og er næsten umulig at fjerne igen.   Men nu er der håb forude for alle, der drømmer om pæne flisebelægninger omkring huset. Borup Kemi har nemlig udviklet et nyt rensemiddel, som kan fjerne de eksisterende pletter - og et nyt imprægneringsmiddel, der kan forebygge angreb på såvel nye fliser som ældre afrensede fliser.   Flisepest er et relativt nyt fænomen. Den luftbårne

Aalestrup Aagade 1 • Aalestrup Tlf. 9864 1092 www.bio-aalestrup.dk

DENNE GRUPPE STJÆLER DET HELE TILBAGE.

www.til-leje.nu

BO I LEJERBO

Møldrup

Hyggelig 1 værelses lejlighed med hems. 2.700 kr. + forbrug.

Tlf. 4343 9999 #1

Borgergade 25 A, Aalestrup 3 værelses lejl. 65 m2 Husleje 3.200,+forbrug tlf. 28 91 22 20

2 vær. lejlighed 65 kvm. udlejes, nær skov og strand. Mulighed for at holde hest. 3500,- kr. /mdr. + forbrug. Tlf. 40 44 23 66

østerbølle Dilettanterne gjorde det godt på scenen. Her ses fra venstre: Heidi Glerup, Gitte Andreasen, Orla Jensen, Linda Christensen, Ejnar Andersen, Herluf Grauslund og Gitte Greth.

Imellem publikummet var forfatteren af stykket Maria Ohrt Nissen og skuespillere fra uropførelsen. De var meget tilfredse med det de så, og stykket kan helt klart også anbefales. Skuespillerne gjorde det godt. Det galt også debutanterne. Der var sjældent brug for suffløren, og der var meget få svipsere.

Flisepest er en speciel luftbåren lavsvamp, der sætter sig som store grå pletter på de udendørs fliser.

NY BOLIG?

Få mere at vide på www.lejerbo.dk eller tlf. 70 12 13 10

Tømrer- & snedkerarbejde

VINDUER · DØRE · SKABE · GLAS · LÅSE · STALDDØRE Hannerupvej 56 9620 Aalestrup

30 59 34 41

RING OG FÅ ET TILBUD!

& BKJ TømrerSnedkerfirma

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

DENNE GRUPPE STJÆLER DET HELE TILBAGE.

Monumenternes mænd

ØSTRUP: Der blev i weekenden spillet dilettant i Østrup, og det gik over alt forventning. Torsdag aften kunne knap 70 mennesker nyde et veloplagt dilettanthold i lystspillet ”Mytteri på plejehjemmet”, og lørdag aften var der næsten 90 veloplagte publikummer, der fik sig et godt grin.

kraftværkerne og landbruget i de senere år er blevet stærkt reduceret, har flisepesten fået nye og bedre vækstbetingelser. Så på sin vis er flisepest et sundhedstegn.

OG

BIO

Årets dilettant i Østrup gik rent ind hos publikum

lavsvamp, der er en mellemting mellem svampe og alger, har længe haft svære livsbetingelser i Danmark, fordi organismen ikke kan tåle svovl. Men i takt med at svovludledningen fra især

Tors. 13/3 - lør. 15/3 Man. 17/3 - ons. 19/3

kl. 19.00

Søn. 16/3 kl. 15.00

Pæn 4 vær. lejlighed udlejes. Leje pr. md. 3.665,+ forbrug. Indskud 7.330,-

aalestrup

Monica Z

2 vær. lejlighed udlejes. Leje pr. md. 3.200,+ forbrug. Indskud 6.400,-

SENioR Bio

møldrup

Kartellet BABy Bio

Tors. 13/3 kl. 12.00

Danmarkspremiere Tors. 20/3 kl. 19.00

Den hundredårige Tirsdag 18/3 kl. 13.00 Kaffe efter filmen med i prisen. Reservér billet på tlf. 51 26 19 25 eller bio-aalestrup.dk

Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

2 vær. lejlighed udlejes. Leje pr. md. 3.200,+ forbrug. Indskud 6.400,-

Tlf. 40 89 22 55

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Hjemmeservice

gi’r tryghed i hverdagen ... - nu også med pleje ...

Hjemmehjælp - Valget er frit - Valget er dit.

Hvis du er bevilget hjemmehjælp - Kan du selv bestemme, hvem der skal gøre rent eller købe ind for dig. Ønsker du en personlig assistent, så kontakt Himmerlands HjemmeService

Himmerlands HjemmeService www.himmerlandsvikarservice.dk · Hjortskjærsvej 30 · 9600 Aars · Tlf.: 99 98 97 42


Side 12

12. marts 2014

Fastelavnsfest i Skals Multihus SKALS: Igen i år var der arrangeret fastelavnsfest for børnene i Skals Multihus. I år ramlede datoen dog sammen med flere andre arrangementer for børn og unge i Skals og omegn, så der kom ikke så mange som forventet. Alligevel var arrangementet endnu en gang en succes for de fremmødte, og det var dejligt at se alle børnene i deres flotte og fantasifulde kostumer. Festen startede med kåring af bedst udklædte dreng og pige i de tre alders-

grupper nul-fem år, seks-otte år og ni år og opefter. Børnene gik catwalk, så dommerne og publikum rigtig kunne se de fine kostumer. Igen i år var der en præmie til vinderne i form af et gavekort. Herefter blev der slået katten af tønden. Børnene gik vældigt til den, indtil bunden faldt ud af tønderne, og det væltede ud med slik og karameller. Der blev kåret kattekonger og kattedronninger efter alle kunstens regler. Der var herefter arrange-

ret nogle lege/konkurrencer for de børn, som havde lyst til at deltage. Det var blandt andet snørrebåndsspisning og ”bid til bolle”. Vinderne fik et flot diplom med hjem. Imens var der mulighed for at få fastelavnsboller med sodavand eller saftevand til børnene samt kaffe eller te til de voksne. Fastelavnsudvalget siger en stor tak til alle deltagerne, der endnu engang var med til at gøre den årlige fastelavnsfest i Skals Multihus til en succes.

Sophia Weihrauch og Sebastian Brun blev kattekonge og dronning.

Fastelavn i Østerbølle Af Hanne Grabow

ØSTERBØLLE: Fastelavnsfesten i Østerbølle startede i år lidt utraditionelt, idet sognepræst Line Karmann Børding og menighedsrådet havde inviteret alle til at være med i gudstjenesten i Østerbølle Kirke.   Det var der mange børn og voksne der havde taget imod og det blev jo også lidt mere festligt, da der ovenikøbet denne søndag var dåb, da én af landbyens yngste beboere blev døbt.   Efterfølgende gik alle til klubhuset på Østerbølle Stadion, hvor tønderne ventede på at blive dekoret og deref-

Peter Weihrauch var sjoveste udklædte ved fastelavnsfesten.

ter opsat til at blive udsat for en hårdfør behandling.

  De holdt ikke så længe, så kort tid efter kunne man kåre to kattekonger og to kattedronninger. Og da de fleste børn var klædt festligt ud, skulle der da også kåres en, der var ekstra sjov udklædt. Den titel gik til Peter Weihrauch, der havde gjort sig helt ukendelig i dametøj og sort paryk.   Søndagens vejr viste sig fra den gode side, så i år kunne tøndeslagningen foregå udendørs, men til den traditionsrige servering med cacao og fastelavnsboller foretrak deltagerne at gå ind de ny restaurerede lokaler i klubhuset.

Stillinger

som lastbilchauffør. Alt har interesse. Henv. Knud Kjær Nielsen Tlf. 98 65 85 09/ 40 34 07 09

Smed med pædagogisk erfaring. Alt har interesse. Timepris kr. 260. Elo Stevn, 54 år

tlf. 30 50 51 65 Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Du er hermed inviteret til fødsesdag.. og VI giver gaverne!

TORSDAG 13. MARTS - FREDAG 14. MARTS - LØRDAG 15. MARTS

1 år

Kage - kaffe - flødeboller - KIG IND Vi vil så gerne se jer - ALLE er velkomne!

1 år

Gave til alle vores dejlige kunder! Tak for den flotte modtagelse I har givet os hent din gave i butikken

1 år

Et godt syn er en gave - få en synsprøve og vores populære wellness-løsning med kontante fordele

Motor

Lille Lille service service kun kun

995. 995.--

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

FØDSELSDAG

vikarservice tilbydes

job søges

Der var ikke så mange børn som tidligere år, da der i weekenden var fastelavnsfest i Skals Multihus - til gengæld var der rigelig slik til alle deltagerne i tøndeslagningen.

Stor Stor service service kun kun

1995. 1995.--

F.eks. Aygo, 107 m.fl. F.eks. Aygo, 107 m.fl. Aygo, VW Upc1, m.fl. Aygo, VW Upc1, m.fl. F.eks. Aygo, c1, 107 m.fl. F.eks. Aygo, c1, 107 m.fl. Tidsbestilling på 986410 88 Tidsbestilling på 986410 88 Siden 1949 Siden 1949 aalestrup@boll-biler.dk - 98641088 aalestrup@boll-biler.dk Aalestrup Motor Co. ApS- 98641088 - Testrupvej 6 Aalestrup Motor Co. ApS - Testrupvej 6

Anlægsvej 6 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 10 90 www.nytsyn.dk Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

Butikken er fuld af nye flotte brilleste l!

Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette


stand år89 gl.02 Tlf. Tlf.225 76/98 96 58 52 80 00 98 15 pers. sort 2.250,-løvSovesofa Sælges: Brænde 300,- pr. m.blåTørt2 Tlf. 98 58 42 51 / 51 86 08 90 Tlf.gl. 21 24 64 31 / 98 57 19 14 Købes: flytteboer, pers. 550,-Dødsboer, Karlekammerskab rød. fistand 2 år EU-pallerammer 30,- pr. palle Sælges: Rhododendron, Sælges: Brænde savet og Azalier, kløvet. Tlf.malerier, 24 34 75 59 67 nere indbo, møbler, Tlf. 98 58 42 51 / 51 86 08 90 650,Hosta, Canna, Stenbræk, BronceSælges: Brænde løv 300,pr. Tlf. 40 23 tæp55 Løv 35 cm lang 425,pr. rm. Gran 35m. Tørt Sælges: Lædersofagruppe, 2+3 per, lamper, ure, spejle, porcelæn, 12. marts 2014 Side blad, Gunnerra Tlf. 98 58palle 3113 14 EU-pallerammer 30,pr. Købes: Dødsboer, flytteboer, fi- Sælges: Cylinderklipper, selvSælges: Wraphø 60-70 kg. Sælges: Veteranknallert Diesella cm lang 325,pr. rm. pers. sort 2.250,- Sovesofa blå 2 Sælges: Havemøbler, hvide i træ glas, fajance, figurer, sølv, guld, nere indbo, møbler, malerier, tæpTlf. 40 34 23 55 Sælges: Brænde løv 300,- pr. m. Tørt Dværghønsekyllinger, Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. Gul Verdotkørende, Gudenå G.U, L 45 med 1953 helt original har aldrig væTlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 pers. 550,-Dødsboer, Karlekammerskab rød.fi- m/hynder. Bord, bænk, 2 stole. Fin Købes: flytteboer, samlinger, nips, småting. Toppris Sælges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. EU-pallerammer 30,pr. palle kornvalse, højtrykspresser, halmper, lamper, ure, spejle, porcelæn, te dværg, flerfarvet Susses, lyse græsboks, som ny, 2 år gammel. ret adskilt, kører perfekt. Pris kr. 650,24 75 59 67 stand 2 år gl. nere indbo, møbler,Tlf. malerier, betales kontant. Tlf. 21 64 80 90 marina 4-takt, Kornsnegl, Brennderupkorntank trailer til25 tdr. Sælges: Tlf. 40 34 23tæp55 vogn, halmsnitter. Tlf./ Plymorock. 98 86 56 08 50 90 07 glas, fajance, figurer, sølv, guld, Tlf. 52 92 88 10 7.000,Sælges: Ny el-cykel 3800,Ny elek98 58 42 51 51 per, lamper, ure, spejle, porcelæn, Susses,Tlf. tværstribet båd. Alt som nyt samlet: 15.900,kornvalse, højtrykspresser, halmsamlinger, nips, småting. Toppris Seletøj til pony. Maratonvogn. Sælges: Havemøbler, træ trisk golfvogn 2500,-Tlf. Tlf.22 2032 43 47 94 66 52 glas, fajance, figurer,hvide sølv,i guld, Købes: Palisander spisestueTlf. 96 52 00 15 vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07 Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. Sælges: Garageport stålpl. 230x225 betales kontant. Tlf. 21 64 80 90 20 70skrivebord 96Tørt 30 m/hynder. Bord, bænk, Fin Sælges: løvTlf. 300,m. Loppemarked top 4-f 18/08/04 8:35 Side 1 2 stole. samlinger, nips, småting. Toppris bord, Brænde stole, skænk ogpr. kornvalse, højtrykspresser, halm800,Grundfos centrifg. vandp. ruststand 2 år gl. EU-pallerammer 30,pr. palle Sælges: Golden RetrieverhvalSælges: Træer og buske til haven. betales kontant. Tlf. 21 64 80 90 Sælges: Brænde savet ogstålpl. kløvet. Tlf. 40 73 19 97 Sælges: Garageport 230x225 vogn, halmsnitter. Tlf./ 51 98 86 56 08 50 90 07 Sælges: fri 900,- MF 135 3 cyl. m/læsser og Tlf. 98 58 42 51 Palisander spisestue- pe. Dejlige kønne livlige hvalpe. Fryseskab, pænt, som Tlf. 40 34 23nyt 55 Købes: Bl.a.35 dværgfyr, blærespirea, solLøv cm lang 425,- pr. rm.ribs, Gran 35 rust800,Grundfos centrifg. vandp. 19 tds. og gårdrive 2 transportbord, stole, skænk flytteboer, og skrivebord Dødsboer, fi- Sælges: 350 kr.Harve Pengeskab mrk. M.H.Jæger Cylinderklipper, selvWraphø 60-70 kg. Købes: Sælges: Veteranknallert Kulturcenter   På vil være LÅSTRUP: Købes: Palisander spisestue- Sælges: bær, solstik, tyrkisk2 dronningebusk, xMF1/4 slagtet kød- og cm lang 325,pr. rm. Køkkenopdræt. Har fået ormeGolden retriver hvalpe, Sælges: fri markedet 900,135 3 der cyl.Diesella m/læsser HVILSOM: Hvilsom Bebo- Sælges: Tønderne fik300,nogle or- Dværghønsekyllinger, Brænde løv m. Tørt Garageport stålpl. 230x225 Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. malerier, tæpkasser fjærk 200,-Salgsklare Tlf.Gul 53 26 00 53 Verdot40 73 19 97 kørende, Gudenå LLåstrup 45 med 800 kr.tilSøjleboremaskine, lille 1953 helt original har aldrig væTlf. 86ildløn, 47 og 10 11/21 81 40 88 bord, stole, skænk og pr. skrivebord hassel, gingko-biloba. ægte, snehvide. d.300 20/8. nere indbo, møbler, Tlf. kvæg átretorn, 50 kr. pr. kg. ”Værestedet” i arbejdende værksteder, kur, er vacc. DKK G.U, stambog. 19 tds. Harve gårdrive 2 transport30,pr. erforening stod søndag bag EU-pallerammer dentlige slagcentrifg. med stokkene, kornvalse, højtrykspresser, halm800,Grundfos vandp. dværg, Susses,forældre. lyse per, lamper, ure, spejle, porcelæn, græsboks, som ny, 2 år gammel. kr.Fysisk/psykisk 2 stk. flerfarvet metaldrejebænke mrk. ret adskilt, kører perfekt. Pris kr. Tlf.palle 40 73rust19 97 te stabile Fra 10,Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 Løvtræ, kløvet, savet, tørt. Fra Tlf. 98 65 83 34 åbner på søndag for forårsblandt andet med Hvolris kasser til fjærk 200,Tlf. 53 26 00 53 Tlf. 40 34 23 55 vogn, halmsnitter. Tlf. 98 56 50 07 fajance, figurer, sølv,hvalpe, guld, tværstribet Plymorock. 3 cyl. m/læsser og Susses, årets fastelavnsfest i Hvil- friog900,da MF der135 skulle 25 runder Tlf. 52 92 88 10 7.000,Sælges: Warp, firkantet ca. 400 Sælges: Golden retriver Sælges: Nyrm. el-cykel 3800,- Ny elekLion, evt. samlet 4500 Stueopdræt. Ring forkr. yderlige info. glas, 325 kr. pr. udstilling og forårsmarked. smedene, der arbejder i samlinger, nips, småting. Toppris Seletøj til pony. Maratonvogn. 19 tds. Harve og gårdrive 2 transporttrisk golfvogn 2500,Tlf. 20 43 47 66 kg. 300,pr. balle. Ponier ridevante ægte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. Tlf. 22 32 52 94 Tlf. 30 63 83 31 retriver hvalpe, Lone. Pris 3000,Sælges: som Kulturhus. til, før Kornsnegl, deGolden endelig gav efter, Sælges: Anneks:Warp, 10 kvm. HåndværSælges: firkantet ca. 400 Gives væk: starter 6 herligemed og kælne Sælges: korntank 25 tdr. Sælges: Garageport stålpl. 230x225 betales kontant. Tlf. 21 64 80 90 Tlf. 20 70 96 30 Tlf. 29 84 57 26   Dagen grasmedjen og fremstiller ting kasser tilsnehvide. fjærk 200,Tlf. 53som 26d.0020/8. 53 evt. bytteTlf. 21 med kalve/kreaturer. ægte, Salgsklare 24 64 31 / 98 57 19 14 Fysisk/psykisk stabile forældre. kattekillinger kan hentes. En eller Her var 75 udklædte børn kornvalse, var der mange børn, fik kerbygget, vindue hver side og dør. kg. 300,pr.i balle. Ponier ridevante højtrykspresser, halmGrundfos centrifg. vandp. rustGolden RetrieverhvalSælges: Træer og buske tilfyrrustik. haven. tis kaffe og rundstykker. fra jernalderen. Fysisk/psykisk stabile forældre. 800,Tlf. 25 89 02 76/98 58på80 98 Stueopdræt. Ring for yderlige info. Sælges: Sælges: 2 sorte læderstole dreIndvendig beklædt med evt. bytte med kalve/kreaturer. og cirka 65 forældre mødt vogn, ømme fingre og arme halmsnitter. Tlf. 98 56-50det 07 fri flere gratis. Vant til kattegrus. 900,MF 135 3 cyl. m/læsser og Palisander spisestue- pe. Dejlige kønne livlige hvalpe. Fryseskab, pænt, som nyt Købes: Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, solWarp, firkantet ca. 400 Sælges: Stueopdræt. Ring for yderlige info. Sælges: ”Kreativ Husflid”, Låstrup,   Om eftermiddagen Lædersofagruppe, 2+3 Lone. Pris 3000,Sælges: jefod, 500 kr.og 19.000,20 76/98 25 82vil 69 Tlf. 25 Tlf. 89 02 58 80 98 gårdrive 2 transport- bord, stole, skænk og skrivebord Køkkenopdræt. op til en hyggelig eftermid- kg. ødelagde dog Ponier ikkeridevante deres 19 350tds. kr.Harve Pengeskab mrk. M.H.Jæger Ingen lus eller lopper. Født 25. bær, solstik,2 dronningebusk, x 1/4 slagtettyrkiskkødSælges: Har fået orme300,pr.3000,balle. Lone. Pris Sælges: Rhododendron, Azalier, pers.tilsort 2.250,Sovesofa blå 2 Tlf. 21 24 64 31 / 98 57 19 14 Tlf. 41 Tlf. 14 52 26 95 Aars udstiller vinterens arbejder. der blive vist dans med Sælges: Garageport stålpl. 230x225 kasser fjærk 200,53 00 53 Tlf. 40 73 19 97 800 kr. Søjleboremaskine, lille 300 maj. Deres mor var skrap til at hassel,átretorn, dag med tøndeslagning, evt. dag,bytte atTlf. de21med skulle knokle lidt kvæg 50 kr. ildløn, pr. kg.gingko-biloba. kur, er vacc. DKK stambog. 24 64kalve/kreaturer. 31 / 98 57rust19 14 Hosta, pers. Canna, 550,- Karlekammerskab rød. Stenbræk, BronceSælges: Rhododendron, Sælges: Labrador hvalpe, 800,- Grundfos centrifg. vandp. Der vises Seniordanserne, så tørt. der erAzalier, kr. 2 stk. metaldrejebænke mrk. Fra 10,Tlf. 86 47 10 11/21 81 40sor88 fange mus. smukke Løvtræ, kløvet, savet, Fra Tlf. 98håndind65 83 34 fastelavnsboller, kaffe, so- frifor godterne. Tlf. 25 58 80 og 98 Sælges: 650,Tlf. 24 75 59 67 blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14 Sælges: Lædersofagruppe, 2+3 Sælges: Brænde. Bøg fra 295 kr. Hosta, Canna, Stenbræk, Bronce900,MF 135893 02 cyl.76/98 m/læsser te hanner. Har fåetblive ormekur, glade Warp, firkantet ca. 400 Sælges: Golden retriver hvalpe, bundne bøger Tlf. Lion, evt. samlet 4500 kr. og fine æsker. nok man kan inspire325 kr. pr. rm. 98 64 82 48 Sælges: 2+3 kg. davand og slikposer. pers. sort 2.250,Sovesofad. blå pr. m. Gran 190Tlf. kr.30pr.63 m.83Løv blad, Gunnerra Tlf. 98Ef58 31 14 19 tds. HarveLædersofagruppe, og gårdrive 2 transport300,pr. fra balle. Ponier ridevante snehvide. Salgsklare 20/8.2 Gives lydige, katteog børnevenlige. 31 ægte, Sælges: Anneks: 10 kvm. Håndværviser ret af og arrangørerne væk: 6 herlige og spænkælne pers. til sort 2.250,Sovesofa Sælges: Havemøbler, i træ Fysisk/psykisk Sælges: Rhododendron, Tlf. 29Pris 84håber 57 26 Sælges: 4 m. glasfiber 4 hk. pers. 550,- Karlekammerskab rød. Væveværkstedet kasser fjærk 200,- Tlf. 53 26Azalier, 00blå 53 2 evt. fra 265bytte kr.Jolle pr. m. Kankalve/kreaturer. evt.hvide leveres. med stabile forældre. ter jagtglade forældre. 1500,vindue i hver side og dør. kan hentes. En fods eller Sælges: Bådtrailer til ca. 16 pers. 550,rød. Sælges: dende vævede ting vævet på kerbygget, på mange besøgende der m/hynder. Bord, bænk, 258 stole. Hosta, Canna,Karlekammerskab Stenbræk, Broncemarina Brennderup trailer tilFin Stueopdræt. 650,24 75 59info. 67 kattekillinger Sælges: Jolle 4 m. glasfiber Tlf.4-takt, 98 65 43læderstole 41 / 21 26 43 30 Tlf. 25 89 02 76/98 80dre98 Ring forTlf. yderlige 2 sorte på 33 52 45 4 hk. Indvendig beklædt Tlf. med98 fyrrustik. flere gratis.papirer, Vant 650,-Gunnerra Tlf.9824ca. jolle. Uden lys, ok, stand 2 årkr.gl. forskellige væve.tilmed I kattegrus. træværkudover også blad, Tlf. 58753159 1467 jefod, Sælges: Warp, firkantet 400 båd. Alt500 som nyt samlet: 15.900,marinaudstillingen 4-takt, Brennderup trailer til Lone. Pris 3000,19.000,Tlf. 20 25 82 69 Ingen lus2000 ellerkr. lopper. Født 25. Det var nogle genstridige tønder, 98 42Tlf. 5152 / 51 86 08 kg. 300,-Hvilsom pr. balle.Beboerforening Ponier ridevante Sælges: Rhododendron, Azalier, 21 24 64 31 /hvide 98 57 19 14 køreklar båd. Alt som nyt meget samlet: 15.900,Tlf.5841 14 95 Aars 96 52 00 15 90 Sælges:Tlf.Havemøbler, stedet er der i vinterens løb kan deltage i det hyggelige i træ Sælges: Tlf. Almuegerigter, fodlister, Sælges: 2 ridevante, børnemaj. Deres mor Tlf. var 86 skrap til 89 at havde skaffet til deresevt. fastelavnsfest, så kalve/kreaturer. børnene Havemøbler, hvide4kom i hk. træ Hosta, Canna, Stenbræk, BronceSælges: bytte med 69 60 Sælges: Jolle 4 m. glasfiber Tlf.Hoppe 96sor52 00 15 68, 92, 118 mm, 14, 18, 25 kr./m. m/hynder. Bord, bænk, 2 stole. Fin fange Labrador ponyer. hvalpe, fremstillet samvær. venlige shetlænder mus. mange flotte gen- Sælges: i den grad til marina at knokle godterne tønden. m/hynder. Bord, bænk, stole. Fin Sælges: Sælges: Brænde løv 300,pr. m. Tørt Tlf.for 25 Brennderup 89 02 76/98 80 98 Loppemarked top 4-f 18/08/04 8:35 Side 1 2i 58 blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14 Sælges: Lædersofagruppe, 2+3 Brænde. Bøg fra 295 kr. 4-takt, trailer til Sælges: Brænde savet og kløvet. stand 2 år gl. te hanner. Har fået ormekur, glade L. Binderup. og hingst sælges. Hovedtøj og sadel stande, som også vises frem. Tlf. 98 64 82 48 stand år gl.nyt samlet: 15.900,EU-pallerammer 30,2.250,blå90 2 Sælges: Gl. avlshoppe, pr. m. fra425,190 kr.pr. pr.palle m.40Løv Brænde savet Sælges: kåret, båd. Alt2som lydige, katte- og børnevenlige. Løv 35 Gran cm lang pr. rm. Gran 35 pers. sort Tlf. 98 58 42 Sovesofa 51 / 51 86 08 Tlf. 61 26 69 medfølger. Tlf. 61 54 84ogEf16kløvet. 98 58 42 51 / 51 86 Tlf. 40 34 23 55 pers. 550,- Karlekammerskab rød. hovedstambog, afkom kan ses, Sælges:Tlf.Rhododendron, Sælges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. 265 kr. pr. m. Kan evt. leveres. Løv 35 cm lang 425,rm. Gran 35 ter jagtglade forældre. Prispr.1500,Tlf. 96 52Azalier, 00081590 fra cm lang 325,- pr. rm. Bådtrailer til ca. 16 fods Sælges: Hosta, Canna, Stenbræk, Bronce- marina Købes: Skrivebord Dødsboer, flytteboer, Sælges: Cylinderklipper, selvSælges: 60-70 Brennderup trailer tilkg. 650,Tlf. 24 67 fi-tilredet Tlf.4-takt, 98 65 43 / 21 26 43 Sælges: Veteranknallert Diesella cm lang 325,pr.Tlf.rm. 98 33 52 45 10.000 kr. med BarokpintoSælges:Brænde fra Ikea, Tlf. 86Wraphø 47 41 10 11/21 81 40 30 88 Købes: Dødsboer, flytteboer, løv 300,pr.75m.59 Tørt Sælges: Sælges: Brændeovn medlys, certifiSpisebord (palisander) Ægte langhåret dværg Uden papirer, ok, Sælges: Brænde løvTlf. 300,Tørt Sælges: blad, Gunnerra 98 pr. 58 m. 31 14 Sælges: 25 tdr. model nereBestå indbo,Burs, møbler, malerier, tæp-jolle.kørende, Alt somKornsnegl, nyt samlet:korntank 15.900,Dværghønsekyllinger, Gul VerdotGudenå G.U, Lved 45 medSælges: 1953 helt original har aldrig væTlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 hvid højglans, Sælges: Brænde savet og kløvet. båd. finere indbo, møbler, malerier, hoppe 5 år, tilredet, drægtig kat, skorsten og stenplade, sælEU-pallerammer 30,pr. palle 90x140 cm. Kan blive cmhalm+ gravhundehvalpe har fåetperfekt. ormekur, 2000 kr. EU-pallerammer 30,- pr. palle kornvalse, højtrykspresser, Tlf.90x95 96 52 00 15 per, lamper, ure, spejle, porcelæn, Havemøbler, hvide i pris træ køreklar te dværg, flerfarvet Susses, lyse Sælges: Sælges: Almuegerigter, fodlister, græsboks, som ny,evt. 2 år bytte gammel.Sælges: ret adskilt, kører Pris kr. 2 ridevante, meget børne180x40x74. Fejlkøb. Ny Løv 35 cm lang 425,pr. rm. Gran 35 tæpper, lamper, ure, spejle, porges samlet kr. 3.500 Sælges: Ny el-cykel 3800,Ny elekFriser 14.000 kr. Tlf. 40 34 23 55 2 plader á 45 cm. Tlf. 86 69 60 89 er vaccineret og chippet, vant til Sælges: Jolle 4 m. glasfiber hk.55 68, Tlf. 40 344 23 vogn, Tlf.25 98 kr./m. 56 50 07 m/hynder. Bord, for bænk, 2 kr. stole. glas,sælges fajance, figurer, sølv,Fin guld, 92, halmsnitter. 118 tværstribet mm, 14, 18, Susses, Plymorock. Tlf. 52 92 88 10venlige 7.000,shetlænder ponyer. Hoppe Ny el-cykel 3800,Ny elekSælges: 1.999,900,celæn, glas, 2500,fajance, sølv, cm lang4-takt, 325,- pr.Brennderup rm. med brugt drivhus. trisk golfvogn Tlf. 20 47 66 stand Tlf. 86 69 60 89 Tlf. 98 64figurer, 50 12kløvet. Aars aars avis marina trailer til L. børn og atsælges. gå tur 3500,Sælges: Brænde savet og43 2 år gl. nips, Binderup. samlinger, småting. Toppris Seletøj til pony. Maratonvogn. AARS AVIS og hingst Hovedtøj og22 sadel trisk golfvogn 2500,Tlf. 20 43 47 94 66 Tlf. 32 52 Tlf. 25 72 27 09 guld, samlinger, nips, småting. Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 korntank Tlf. 27 58kåret, 09 66 medfølger. båd. Alt som nyt samlet: 15.900,-25 tdr. Løv Sælges: Kornsnegl, korntank Tlf. 61 24 54 41 44 35 cm lang 425,-Tlf. pr. rm. Gran 35 30 Sælges: Tlf.Kornsnegl, 98 58 42 51 /Tlf. 51 21 8625 08 90 61 26 40 69 Sælges: Garageport stålpl. 230x225 farsø avis betales kontant. 64tdr. 80 90Sælges: Gl. avlshoppe, Tlf. 20 70 96 Tlf. 84 37 16 Toppris betales kontant. FARSØ AVIS Sælges: Træer og buske til haven. kornvalse, højtrykspresser, halmSælges: AEG vaskemaskine, som Tlf. 96 52 00halm15 cm hovedstambog, afkom kan ses, Sælges: Siameserkillinger, flotlang 325,pr. rm. kornvalse, højtrykspresser, 800,- Grundfos centrifg. vandp. rust- Købes: Flinteøkser og stenøkser Sælges: Golden RetrieverhvalSælges: Træer og buske til haven. folkebladet Sælges: støvring Sælges: Ny hækklipper, AL-KO, Ny el-cykel 3800,Bl.a. dværgfyr, ribs, solvogn, halmsnitter. Tlf. 98 50ting 07 tilredet ny. opvaskemaskine. 21 64 80 90 10.000 kr.brunmaskede BarokpintoTlf. 86blærespirea, 47 Tlf. 10 11/21 81Bosch 40 88nyt FOLKEBLADET STØVRING Brænde løv 300,pr.56m. Tørt te, sunde, kælne vogn, halmsnitter. Tlf. 98Ny 56elek50 07 Sælges: Spisebord (palisander) fri Miele 900,MF 135 3 cyl. m/læsser og Sælges: med hul til skaft samt andre bl. 9 dejlige Købes: Palisander spisestueFryseskab, pænt, som Sælges: Sælges: Ægte (Mini) langhåret dværg Bl.a. Colie dværgfyr, blærespirea, ribs, solpe. Dejlige kønne livlige hvalpe. vundet i lotteri. Nypris 998,for hadsund folkeblad trisk golfvogn 2500,-savet Tlf. 20 47 66 90x140 Sælges: Brænde og43kløvet. bær, solstik, dronningebusk, tyrkisk5 år, tilredet, drægtig ved vaskemaskine. pr. segl, palle Kan 90x95 cm + EU-pallerammer kattekillinger. Ormekur, dyrlæfra bord, stenalderen, f.eks. mejs- hoppe 19 Harve ogblive gårdrive 2 transportstole, 30,skænk og skrivebord hvalpe, god familiehund 34-40 cmtyrkisk350tds. kr.cm. Pengeskab mrk. M.H.Jæger gravhundehvalpe har fået ormekur, HADSUND FOLKEBLAD bær, solstik, dronningebusk, 2 x 1/4 slagtet kødSælges: Køkkenopdræt. Har fået ormekr. 550,70 cm sværd, 9670. Sælges: Hækkeplanter, Liguster, Løv 35 cmGarageport lang 425,- pr. rm. Gran 35 2 Sælges: Ny el-cykel 3800,Ny elekFriser 14.000 kr. hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. nibe avis Tlf. 40 34 23 55 Sælges: Garageport stålpl. 230x225 plader á 45 cm. Tlf. 42 52 19 63 Sælges: stålpl. 230x225 pilespidser kasser fjærk 200,- Tlf. 53 26 53 ler, knive, dolke og Tlf. 40 73 19 97getjek 800 kr.tilSøjleboremaskine, lille00300 vaccination 1000 kr. er og kr. chippet, vant til høj,vaccineret køkkenopdræt, 9ildløn, ugerkg. kr.gingko-biloba. 2500,hassel,átretorn, kvæg 50 pr. kur,oger1.vacc. DKK stambog. ”Liga” fine planter med godt rodNIBE AVIS cm lang 325,pr. rm. Tlf. 21 84 77 74 Sælges: Træer og buske til haven. trisk golfvogn 2500,Tlf. 20 43 47 66 Tlf. 69 60 89 Tlf. 50 81 1240 Aars Tlf. 86 4798 1064 11/21 88 aars avis Grundfos centrifg. vandp. rust800,- Grundfos centrifg. vandp. rust- Fra købes. og gå tur 3500,kr.10,2 stk. metaldrejebænke mrk. 800,vesthimmerlands avis Tlf. 86 40 (Sheltie) 51 21tørt. 03 Fraat10,Tlf. 86Tlf. 47 savet, 10 23 11/21 81 40Fra 88 AARS AVIS Løvtræ, kløvet, Tlf.42 9873 651683 34børn net. Tlf. 86 47310cyl. 11/21 81 40sol88og Sælges: Kornsnegl, korntank 25 tdr. Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, Tlf. 98m/læsser 37 33 46 fri 900,MF 135 m/læsser fri 900,MF 135 3 cyl. og VESTHIMMERLANDS AVIS 3 år400 Sælges: Tlf. 24 41 44 37 Sælges: Warp, Typhoon, firkantet Sælges: Golden retriver hvalpe, Lion, evt.Piaggio samlet 4500 kr. ca. farsø avis 325 kr. pr. rm. vesthimmerlands folkeblad FARSØ AVIS Sælges: Træer og buske til haven. kornvalse, højtrykspresser, halmSælges: AEG vaskemaskine, som Sælges: Siameserkillinger, flotbær, solstik, dronningebusk, tyrkiskTlf. 23 39 16 05 19 tds. Harve og gårdrive 2 transportSælges: Anneks: 10m. kvm. HåndværHarve og gårdrive 2 transportkg. 300,balle. Ponier ridevante gammel, kmpr.6200, boks og kæægte, snehvide. Salgsklare d. 20/8. Gives væk: 6 herlige og kælneSælges: Tlf. 30 63 83 31 19 tds. Borderterrier/puddel 10 kvm. HåndværSælges: Anneks: folkebladet Sælges: støvring VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD el-cykel østhimmerlands folkeblad Bl.a. dværgfyr, blærespirea, sol- vogn, halmsnitter. Tlf. 98 26 56 50 07 te, sunde, kælne brunmaskede Miele opvaskemaskine. Bosch Tlf. 84 57 26 FOLKEBLADET STØVRING hassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. kasser tilNy fjærk 200,-3800,Tlf. 53Ny 26elek00 53 ny. Sælges: Colie (Mini) bl. 9 29 dejlige Ikea200,Billystabile reol, 3 00 sekSælges: evt. bytte med kerbygget, vindue i hverkalve/kreaturer. sideribs, og dør. Fysisk/psykisk forældre. Tlf. 53 53 kasser til fjærk delås. Alt virker 100%. Nyt fordæk. kerbygget, vindue ifået hver side og dør. kryds, lille race har ormehadsund folkeblad kattekillinger kan hentes. En eller trisk golfvogn 2500,Tlf. 20 43 47 66 ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD bær, solstik, dronningebusk, tyrkiskhvalpe, god familiehund 34-40 cm Fra 10,- Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 vaskemaskine. med lågerRing i glasfor og yderlige fyldning.info.kattekillinger. Ormekur, dyrlæ25 89læderstole 02 76/98 58 98 tioner Stueopdræt. Indvendig beklædt med fyrrustik. 2 sorte på80dreSælges: HADSUND FOLKEBLAD 4000 kr. Tlf. beklædt fyrrustik. kur. Indvendig Tæve: 2500,Han:med 2000,flere gratis. Vant til kattegrus.høj, gingko-biloba. nibe avis Sælges: Garageport stålpl. 230x225 Tlf. 42 52 19 63 køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,Sælges: Warp, firkantet ca. 400 hassel, Nypris nu 2000,kr. 400 3/4 getjek og 1. vaccination 1000 kr. Lone.4000,Pris 3000,jefod,tretorn, 500 kr.ildløn, 19.000,Tlf. 20 25 82 69 Sælges: Warp, firkantet ca. Tlf. 27 12 31 36 Sælges: Brænde. Gran kr. pr. m 19.000,Tlf. 20 25 82 69 Tlf. 24 27 81 87 NIBE AVIS Sælges: Træer og buske til haven. Ingen lus eller lopper. Født 25. Fra 10,Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 800,Grundfos centrifg. vandp. rustvesthimmerlands avis Tlf. 40 42 73 16 (Sheltie) Tlf. 51 23 21 03 kg. 300,-Anneks: pr. balle. PonierHåndværridevante 200,-. seng med topmadras Sælges: Rhododendron, Azalier, 21 24Ponier 64 311000,/ridevante 98 57kr. 19 14 Sælges: 10 kvm. Tlf.pr.41m14 52 95 Aars kg. 300,pr.Tlf. balle. LøvPiaggio fra kr. 295,-. Kan Sælges: Labrador, sort, handværgfyr, blærespirea, ribs, solmaj. Deres mor var skrap til at fri 900,MF 135 3 cyl. m/læsser og VESTHIMMERLANDS AVIS Købes: Danske vesthimmerlands Postkort fra før Bl.a. Sælges: Typhoon, 3 år evt. byttevindue medi hver kalve/kreaturer. Hvidt bytte spisebord med runde hjørnHosta, Canna, Stenbræk, Broncefolkeblad kerbygget, side og dør. Sælges: Sælges: Labrador sor- 19 evt. med kalve/kreaturer. Gæstehus 9hvalpe, m2, isoleret evt. leveres mod betaling. Sælges: Labrador hvalpe, Sælges: 4 kælneBorderterrier/puddel og børnevenlige kil- sorsolstik, hvalp, 2 Tlf. 1/2dronningebusk, mdr. nyttyrkiskSælges: Anneks: 10mere kvm. HåndværHarve og gårdrive 2 transportkm 6200, m. boks og58kæ1950 købes. Gerne hele album bær, Sælges: VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD 25 89 søger 02med 76/98 58hjem. 80 98 gammel, er, tds. med 2 tillægsplader 800,kr. 2+3 fange mus. blad, Gunnerra Tlf. 98 31 14 Sælges: Lædersofagruppe, Sælges: Brænde. Bøg fra 295 kr. Indvendig beklædt fyrrustik. østhimmerlands folkeblad te hanner. Har fået ormekur, glade Tlf. 25 89 02 76/98 58 00 80 53 98 hanner. Har køkkenopdræt fået ormekur, glade gulv, termovinduer, tagrender er lingertesøger nyt hjem kerbygget, vindue i 49/21 hver Nyt side og Tlf. 59 12 26fordæk. 43dør. 30 kasser til fjærk 200,- Tlf. 53 26 Prisen tretorn, taler vi ildløn, om. gingko-biloba. delås. Alt28 virker 100%. Tlf. 98 64 82 48 samt gl. bryggeriØSTHIMMERLANDS og reklame hassel, kryds, lille race har fået ormesælges pga. flytning. sort 2.250,Sovesofa blå 2 pr. m.katteGran fratilbørnevenlige. 190 kr. fyrrustik. pr. m. FOLKEBLAD 19.000,Tlf. 2042 25 82 76 69 4000 lydige, og / 20 børnevenlige. lydige, og Ef-Løv Alt pers. samlet. Stokerfyr 2x5 Fra 10,- Tlf. 86 47 10 11/21 8122 40 88 Indvendig beklædt med Tlf. 20katte76 89 01 89 09 Efkr. Stålsilo Tlf. 23 til? kur. bruges Tæve: 2500,Han: 762000,effekter. Sælges: Rhododendron, Azalier, Tlf. 20 40 Azalier, 80 39rød. hvad kan loppemarkedet Sælges: 4ogm. glasfiber 4 hk. Sælges: pers. 550,Karlekammerskab fra 265Gl. kr.Jolle pr. m. Kan evt. leveres. ter jagtglade forældre. Pris 1500,jern metal købes/ Købes: ter jagtglade forældre. Pris 1500,Rhododendron, meter. 19.000,Tlf. 20 25 82 36 69 Sælges: Warp, firkantet ca. 400 Tlf. 27 12 31 Tlf. annon24 27 81 87 Bådtrailerer tilforbeholdt ca. 16 fods PRIVATE. Der kan Hosta, Canna, Stenbræk, Broncemarina Brennderup trailer til Hosta, Tlf. 50 55 50 03 Sælges: 650,Tlf.ridevante 24 75 59 67 Sælges: Tlf.4-takt, 98 65 43Tlf. 4198 / 21 Loppemarkedet Labrador hvalpe, sor-1 afhentes. Tlf. 98 33 52 45 Evt. nedskæring. Tlf. 98 3326 5243 45 30 Anneks: 10 kvm. HåndværStenbræk, Bronce65 42 69 kg. 300,-Canna, pr. balle. Ponier med 6 stabel-stole, sort Sælges: Ægte labrador, formel jolle. Uden papirer, med lys, ok, Sælges: Labrador, sort, hanKøbes: Danske Postkort fra før kerbygget, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14 båd. Alt som nyt samlet: 15.900,teblad, hanner. Har fået ormekur, glade vindue i hver side og dør. Sælges: blad, Gunnerra Tlf. 98 58 31 14 Sælges: Gæstehus Labrador hvalpe, sorevt. bytte med kalve/kreaturer. 9 m2, isoleret plastiksæde, pr. stk. 50,kr. Sort/ ceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten allekilTlf.: 40 28 61 89 Sælges: 4 kælne og børnevenlige hvalpe sælges. 3 tæver, køkhvalp, 2 1/2 mdr. søger nyt hjem. 1950 købes. GerneAriston hele album Tlf. 96børne52 00 Sælges: Havemøbler, hvide i træ køreklar 2000 kr. Sælges: Almuegerigter, fodlister, Sælges: 1 køle/frys Super Indvendig ridevante, meget børnebeklædt med fyrrustik. lydige, katteog børnevenlige. Ef- gulv, te hanner. Har fået ormekur, glade Tlf. 25 89 02sofabord 76/98 58 8075,98 Sælges: 2Rød ridevante, meget termovinduer, tagrender er 15 mørkebrun Sælges: Shetlænderrhoppe Ikea lingerSælges: søger nyt2hjem køkkenopdræt Prisen taler vi om. kenopdræt og stuevante. 100% Tlf. 86 69 60 89 samt gl. bryggeri og reklame Sælges: Jolle 4 m. glasfiber 4 hk. BRUGTE effekter. Momsregistrerede personer og m/hynder. Bord, bænk, 2 stole. Fin 68, 92, 118 og mm, 14, 18, Hoppe 25mekr./m. Spec. A+ lavenergi m/pure wind, 19.000,venlige shetlænder Tlf.23 20 251500,82 76 69 samlet. lydige, katteEf- Sælges: Skrot: biler, Købes: ter jagtglade forældre. Pris Stålsilo tilbørnevenlige. Stokerfyr 2x5 venlige shetlænder ponyer. Jolle 4 med m. glasfiber 4 hk. kr. Hjørnesofa chaiselong, m/hingsteføl, harJern, gået ved hingst Tlf. 20 til? 76 89 01 / 20ponyer. 76 89 09Hoppe Tlf. 42 22 hvad kan loppemarkedet bruges familiehund. marina 4-takt, Brennderup trailer til ter effekter. Sælges: Brænde savet og kløvet. stand 2 år gl. L. Binderup. flot, hvidt m/2 døre, 100% og hingst sælges. Hovedtøj jagtglade forældre. Pris 1500,Azalier, taller købes kontant på og stedet. Tlf.25 9857 3311 52 01 45 meter. virksomheder kan IKKEkåret, bruge loppemarkedet, men og sadel 2000,- 4-takt, 1,5Rhododendron, år gammel. Ikea Bestå og hingst sælges. Hovedtøj sadel Sælges: marina Brennderup trailer til (Aars) Tlf. Gl. avlshoppe, båd. Alt som nyt samlet: 15.900,50 55 50nyt 03 Sælges: Løv 35mængder cm lang 425,pr. rm. Gran 35 Hosta, Canna, Tlf. 98Stenbræk, 58 42 51 / Bronce51 86 08 90 Sælges: Tlf. 40 69 Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonLabrador hvalpe, sorOK, brugt kun 6 Tlf. mdr., som medfølger. Tlf. 61 54 84 16 Tlf. 9861 3326 52 45 Tlf. 98 65 42 69 Mindre afhentes gratis skænk med to låger, 300,kr. Alt medfølger. Tlf. 61 54 84 16 båd. Alt som nyt samlet: 15.900,Tlf. 40 78 44 33 Sælges: Ægte labrador, formel 1 henvises tilkøb, avisens øvrige spalter. Tlf. 96 52glade 00 15 cm lang 325,- pr. rm. hovedstambog, afkom kan ses, te hanner.2sælges. Har fået 3ormekur, Gunnerra Tlf. 96 98 52 58 00 31 15 14 kg. Hurtig afhent- blad, H188x60, evt. lev. kr. 2.150,ceres med salg,Barokpintobytte og »gives væk« af næsten alle Sælges: ridevante, meget sælges pga. flytning.Tlf. hvalpe tæver,børnekøk- dog min. 300 Sælges: 1 køle/frys Ariston Super lydige, Sælges: Komplet fastbrændselstilredet 10.000 kr. Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 Brænde løv 300,pr. m. Tørt Sælges: Sælges: Spisebord (palisander) katteog børnevenlige. EfSælges: 2 ridevante, meget børneSælges: Ægte langhåret dværg Sælges: Rød Shetlænderrhoppe ning. Campingvogne modtages. Tlf. 20 40 80 39 venlige shetlænder ponyer. Hoppe Tlf. 98 31 03 90 kenopdræt og stuevante. 100% Sælges: Ægte langhåret dværg Sælges: Minicrosser 130. 15kmt, BRUGTE effekter. Momsregistrerede personer og Spec. A+ lavenergi m/pure wind, ter Brænde savetPris og kløvet. Sælges: anlæg sælges. (Atmos DC1500,50S m/hingsteføl, hoppe 5 år, tilredet, drægtig ved EU-pallerammer pr. palle 90x140shetlænder cm. har Kangået blive 90x95 cm + Sælges: jagtglade forældre. venlige ponyer. Hoppe Jolle 4 m.30,glasfiber 4 hk. gravhundehvalpe har fået ormekur, ved hingst familiehund. og hingst sælges. Hovedtøj og sadel Tlf. 25 47 13 12 gravhundehvalpe har fået ormekur, Sælges: Brænde savet og kløvet. 40 km på en opladning, kr. 8850. hvilke effekter kan ikke annonceres? flot, hvidt m/2 døre, 100% Løv cm lang pr. rm. Gran 35 Ny el-cykel 3800,Ny elekSælges: Friser 14.000 kr. = 4835kw), ca 425,4 1/2 år. Pris kr. Tlf. 40 34 23 55 2 plader á 45 cm. Tlf. 9857 33 52 01 45 og hingst sælges. Hovedtøj og sadel marina 4-takt, Brennderup trailer til virksomheder kan IKKE bruge erloppemarkedet, men vant til vaccineret og chippet, Tlf. medfølger. Tlf.25 61 5411 84 16 (Aars) Sælges: elkomfur, ertrisk vaccineret og vant til 66 båd. Løv 35 lang pr. 15.900,rm. Gran 35 Calypso 10kmt, 40chippet, km40 på78 en OK, brugt1 kun 6 mdr., keramisk somaars nyt avis cm lang 325,- pr. rm. golfvogn 2500,Tlf. 20 43 47 Tlf. 86 69 60spalter. 89 Tlf. 98 64 50 12 Aars 22.800. medfølger. Tlf. 61 54 84op16 Altcm som nyt425,samlet: Tlf. 44 33 Du kan IKKE bruge loppemarkedet annoncering børn til og at gå tur 3500,- af: Købes: Jern og skrot kontant. henvises til avisens øvrige AARS AVIS plade med blæseovn og grill, børn og at gå tur 3500,cm lang 325,pr. rm. kr. 6850. 86 47Tlf. 10meget 11/21 81 H188x60, lev. kr. 2.150,Sælges:2Tlf. Yamaha 45 Sælges: Kornsnegl, Sælges: ridevante, børneSælges: evt. Dansk/svensk hundeh28 31knallert 30400488 ladning, Tlf.korntank 96 52 00 25 15 tdr. Tlf. 24 41 44 37 farsø avis Sælges: Komplet fastbrændselsAfhentning v/mindst 250 kg.89 Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, Sælges: Ægte langhåret dværg 100% brugt 8Tlf. mdr. nyt. Tlf. 2474 41 44haven. 37 Tlf. 86 højtrykspresser, 47 10 11/21 81 40 88 FARSØ Tlf. 22 02 1.000,kr. Drengecykel 16” 100,venlige shetlænder ponyer. Hoppe Sælges:Minicrosser Træer og buske til 98 som 31 90 AVIS halm- Sælges: valpe. 4OK, tæver, 1 han. Ring for03 pris. Sælges: AEG vaskemaskine, som kornvalse, Sælges: Ægte langhåret dværg Siameserkillinger, flotSælges: 130. 15kmt, anlæg sælges. (Atmos DC 50S folkebladet støvring Tlf. 40 32 01 03 gravhundehvalpe har fået ormekur, Flot stål, evt. lev. kr. 1.750,Ny el-cykel 3800,Ny elekSælges: sælges. Hovedtøj sadel Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, sol- Sælges: kr. Pigecykel 200,kr.og Damevogn, halmsnitter. 56 50 07 te, Ved Farsø. ny. opvaskemaskine. Bosch gravhundehvalpe har fået kr. ormekur, Brænde savet Tlf. og 98 kløvet. 40 kmMiele på en opladning, 8850. motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder FOLKEBLADETog STØVRING sunde, kælne brunmaskede hvilke effekter kan ikke annonceres? Sælges: AEG vaskemaskine, Sælges: Colieogså (Mini)trakbl. 9 dejlige = hingst 48 kw), ca20” 1/2 år. Pris kr. hadsund folkeblad er vaccineret og4 chippet, vant til66 Calypso Sælges: Colie dejlige Sælges: el-cykel elektrisk golfvogn Tlf.612054 43 medfølger. Tlf. 844716 Sælges: Haveplanter. PæoSælges: 1 elkomfur, keramisk Tlf. 61 bær, solstik, dronningebusk, tyrkiskTlf. 81 98 31 88 03 74 90 FOLKEBLAD er vaccineret og(Mini) til Løv cykel 21opvaskemaskine, gear 2500,300,kr. 35 cmNylang 425,- 3800,pr. rm. Ny Gran 35 vaskemaskine. 10kmt, 40chippet, kmbl.Eks. på9 vant en opkattekillinger. Ormekur, dyrlæBosch Køle-/ hvalpe, god familiehund 22.800. HADSUND Sælges: AEG vaskemaskiner og Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af:34-40 cm torer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EjEnbørn og at gå tur 3500,plade med blæseovn og grill, hvalpe, god familiehund 34-40 cm 63 cm triskSælges: golfvogn 2500,43 47 66 ner, Montbretia, Gyldenris, Prydbørn og at gå6850. tur 3500,hassel, tretorn, ildløn, nibe avis lang 325,-Garageport pr. rm. Tlf. 20 stålpl. 230x225 ladning, kr. Tlf.gingko-biloba. 42 52 19 getjek og 1. vaccination 1000 kr. høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,fryseskab, tørretumbler m.v. Tlf. 28 31 30 04 Tlf. 40 47 73 60 Bosch opvaskemaskine. Evt. leSælges: 2 brugt etage-senge med nyt. blå AVIS NIBE sommerhuse, biler, campingvogne, Tlf. 24 41 44 37 høj, Sælges: Ægte og langhåret 100% OK, mdr. som Sælges: Træer buske tildværg haven. 9Tlf. uger kr. 24 412500,44 40 37 88 Sælges: Tlf.Handicapstol 86 47 10 11/21 81 88rust- Ejendomme, Frakøkkenopdræt, 10,- Agapantus, Tlf. 86 47Tlf. 10 11/21 81 DoMs-, MoToRog42LAnD sIDER eller evt. Anadonis, 800,- Grundfos centrifg. vandp. 22 74 89 02 Købes: Får, lam,8 væddere, alle vesthimmerlands avis Tlf. 40 73 grunde, 16BRUGs (Sheltie) Tlf. til 51 23 21 03 til40 elTlf. 29 77 44 09 græsser, vering madrasser, samt Kun brugt få gravhundehvalpe har fået ormekur, Bl.a. dværgfyr, blærespirea, ribs, sol- Blodurt, Flot stål, evt. lev.stige. kr. 1.750,(Sheltie) Tlf. 51 23 21 03 fri 900,MF 135 3 cyl. m/læsser og VESTHIMMERLANDS AVIS Sælges: Træer og buske til haven. Sælges: Piaggio Typhoon, 3 år Træpæon, Flaskerenser, Sælges: Hø i minibig. motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også trakSælges: AEG vaskemaskine, slags, efter 16.00 funkt., ligge ned, sidde op, rejse vesthimmerlands folkeblad rubrikken KøB oG sALG). Du kan IKKE indrykke uger. 6 unikke barstole. Tlf. 42 52 19 er vaccineret og(Mini) chippet, til Sælges: bær, solstik, dronningebusk, tyrkiskSælges: (Mini) bl. 9Haveordejlige el-cykel 3800,- ribs, Ny elekSælges: Colie bl. 9 vant dejlige Haveplanter. Eks. PæoAnneks: 10m. kvm. HåndværSælges:Colie 19dværgfyr, tds.Ny Harve ogbrugt gårdrive 2 transportSælges: 3-2-1 brun læderTlf. 98 31 03 90 gammel, km 6200, boks og63 kæ- Sælges: Bl.a. blærespirea, solFritelarie, Rosenrobina, opvaskemaskine, Sælges: avisens Borderterrier/puddel VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD til stående. Kun 2 md. Ny Tlf. 98 23 63 83 61 27 34 36 Bosch Tlf. 22 39 Køle-/ 29 61 ner, torer. (Disse ting henvises til henholdsvis EjEnTlf. østhimmerlands folkeblad børn og god at gåmed turildløn, 3500,god familiehund 34-40 cmdør. trisk og klokkeslæt. Disse golfvogn 2500,Tlf. 20 47 hassel, tretorn, gingko-biloba. Montbretia, Gyldenris, hvalpe, familiehund 34-40stel. cm hvalpe, kerbygget, vindue i hver sidePrydog kasser til fjærk 200,Tlf.43 53 2666 00 53 annoncer med angivelse af datokryds, delås. Alt virker 100%. Nyt fordæk. Sælges: Borderterrier/puddel bær, solstik, dronningebusk, tyrkisksofagrube maghoni kide, Engblomme, Mesonopsis, fryseskab, tørretumbler m.v. lille race har fået ormepris 10.000,-. Nu 8.000,-. KvitSælges: Fodboldstøvler Adidas ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD Tlf. 24 41 44 37 høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,DoMs -, MoToRog LAnD BRUGs sIDER eller evt. til 2000,græsser, Agapantus, Anadonis, Fra 10,Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 Købes: Får, lam, væddere, alle Indvendig beklædt med fyrrustik. høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,4000 kr. kryds, lille race har fået ormehassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. Bronzeblad, Hosta. Meget velholdt. Pris: 2500 kr. Tlf. 29 77 44 09 kur. Tæve: 2500,Han: Købes: Kataloger og brochurer Absolado LZ TRX FG i gule. Str. tering haves. annoncer hen vises til rubrikken BEKEnDTGøRELsER. Købes: Velholdt komfur, gasspejl, eller Sælges: Gamle glas, ovalt (Sheltie) Tlf. 5127 2312 2131 03 36 og 10 buske Træpæon, Flaskerenser, 19.000,Tlf. 20 25 82 69 Sælges: Warp, firkantet ca.88 400 rubrikken KøB oG sALG). - Du kan IKKE indrykke Tlf. slags, 16.00med fiber/trælad (Sheltie) Tlf. 51 2308 2126 03 Blodurt, kur. Tæve: 2000,FraSælges: 10,- Træer Tlf. 86 47 11/21til81haven. 40 Tlf. 41 172500,453 55 /Han: 98 62 14 15 Tlf. 24 27 81 87 Tlf. 29 89 fra Märklin og Fleischmann fra før el 380 efter volt.= Trailer confetti hyacintglas, snap- Sælges: 40 2/3. Brugt gange, 3 mdr. Tlf. 21 57 99 21 Colie (Mini) bl. 9Håndværdejlige Fritelarie, Rosenrobina, Haveor- Bl.a. Sælges: 3-2-1 læderribs, solSælges: Anneks: 10brun kvm. kg.dværgfyr, 300,- pr.blærespirea, balle. Ponier ridevante Tlf. 23 83 27 kg 36 Tlf. 24 27 81lille. 87 Sælges: Labrador, sort, hanog 10 tommer hjul, max. 1075 1968 købes. Gamle togbilletter, Købes: Danske Postkort fra før hvalpe, gamle. Sælges da de er for sehund. Gammelt hattehoved, annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse god familiehund 34-40 cm Sælges: Borderterrier/puddel bær, solstik, dronningebusk, tyrkisksofagrube med maghoni stel. kide, Engblomme, Mesonopsis, kerbygget, vindue i hver side og dør. Sælges: Sælges: Gæstehus Labrador 9hvalpe, sor- Sælges: evt. Anneks: bytte med kalve/kreaturer. m2, isoleret Sælges: Borderterrier/puddel hvor stor må annoncen være? Sælges: 4 kælne og børnevenlige kil10 kvm. Håndværtotalvægt. hvalp, 2 1/2 mdr. nyt hjem. jernbanekøreplaner samt jernbaByttes:tretorn, Træ fældes mod at få 1950 købes. Gerne hele album Købt forlille kr. 600,-. Prisormekur, kr. 300,dametasker, kuffert, kælk og høj, køkkenopdræt, 9søger uger kr. 2500,kryds, race har fået ormegingko-biloba. Bronzeblad, Hosta. Meget velholdt. Pris: 2500 kr. Indvendig beklædt med fyrrustik. te hanner. Harog fået glade Tlf.ildløn, 25i 89 02side 76/98 58 80 98 annoncer henvises til rubrikken BEKEnDTGøRELsER. gulv, termovinduer, tagrender er hassel, Sælges: Gamle glas, ovalt spejl, kryds, lille race har fået ormelinger nyt ord hjem f.eks. køkkenopdræt Tlf. og 23 92 11 97 Sælges: 4 kælne børnevenlige kilkerbygget, vindue hver og dør. Prisen taler vi om. nebøger købes. Afhenter. træet. samt gl. bryggeri reklame (Sheltie) 51 2182 0369 kur. Annoncen må HøjsT fylde 20 ord. Detsøger første Tæve: 10,- Tlf. 86 47 10 11/21 81 40 88 Tlf. 41 172500,45 55tilbørnevenlige. /Han: 98 62 2000,14 22 152x5 meget mere. Tlf. Tlf. 29 89 08 26 20 35 92 19.000,Tlf. 2023 25 lydige, katteogTlf. Ef- Fra confetti = hyacintglas, snap- kur. samlet. Stålsilo Stokerfyr Tæve: 2500,Han: 2000,Tlf. 20 til? 76 89 01 / 20 76 89 09 Tlf. 23 42 222576 linger søger nyt hjem køkkenopdræt Indvendig beklædtTlf.med fyrrustik. hvad kan loppemarkedet bruges effekter. Tlf. 24 27 81 87 Tlf. 21 56 39 22 43 20 08 40foxterriere, 61 91 11 ter jagtglade Byttes/sælges: 2 Tlf. flotte Sælges: Rhododendron, sehund. Gammelt hattehoved, meter. »sÆLGEs« sluter»tlf. nummer« regnes hver for et Tlf. 24127 81 87 Sælges: Tlf. Kasmir 20 76forældre. 89 01 / 20 Pris 76 891500,09 Sælges: 19.000,Tlf. 20Håndvær25 82Azalier, 69 Loppemarked kupon 4-f 18/08/04 8:23Borderterrier/puddel Side Sælges: stor og måtilannoncen være?PRIVATE. topmadras kvm. 50kælk 55 50 03 Loppemarkedet forbeholdt Der kan annonSælges: Labrador hvalpe, sorhenholdsvis 6 og 13Tlf. måneder. Begdametasker, kuffert, og Tlf.98 9865 3342 524 69 45 Hosta,Anneks: Canna,10Stenbræk, Bronce- hvor Tlf. Sælges: Ægte labrador, formel 1 Sælges: Købes: Modeltog, mærk. Märkryds, lille race har fået ormeSælges: Hø i rundballer. 300 kg. ord og skal derfor tælles med. Uanset om et ord er alle 4 kælne og børnevenlige kilvindue i hver side og 58 dør. år gammel. Ny pris kr. 14.000,- kerbygget, tehvalpe hanner.sælges. Har fået 3ormekur, glade ge hanner og udtaget til avl. Gerne må HøjsT fylde 20 og ord.»gives Det første f.eks. blad, Gunnerra Tlf. 98 31 14 Annoncen meget mere. ceres med køb, salg, bytte væk« ord af næsten tæver, køkSælges: 4(Restrup kælne og Enge) børnevenlige kil- linger Sælges: Labrador hvalpe, sorkur. Tæve: 2500,Han: 2000,klin, købes 200 ,kr. søger nyt hjem køkkenopdræt Indvendig beklædt med fyrrustik. sælges for kr. 1.000,-. 180x200. Sælges: 1 køle/frys Ariston Super lydige, katteog børnevenlige. Efbytte med tilsvarende Sælges: 2Rød ridevante, meget børneforkortet eller skrevet helt ud, tæller det for hver et personer ord. Sælges: Shetlænderrhoppe Tlf.tæver. 40 61 91 11 linger kenopdræt stuevante. 100% »sÆLGEs« ogeffekter. til slut »tlf. nummer« regnes forHar et og søger8:23 nytoghjem køkkenopdræt Tlf. 81 87 te hanner. Har fået ormekur, glade BRUGTE - Momsregistrerede 20 76 89 01 30 / 2068 7626 89 47 09 19.000,Tlf.61 2068 2582 82 69 Loppemarked kupon 4-f Side 12728 Spec. A+ lavenergi wind, 79 Tlf. 4024Pris 81 56 ter jagtglade forældre. 1500,Tlf.m/pure 23 92 11 9718/08/04 Tlf. venligeTlf.shetlænder ponyer. Hoppe m. glasfiber 4 hk. m/hingsteføl, har gået ved hingst Sælges: Jolle 4Tlf. familiehund. Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09 du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er lydige, katteog børnevenlige. Efog skal derfor kan tællesIKKE med.bruge - Uanset om et ord er men flot, hvidt m/2 døre, 100% Tlf.25 9857 3311 52 01 45 (Aars) loppemarkedet, og hingst sælges. Hovedtøj og sadel marina 4-takt, Brennderup trailer til ordvirksomheder Tlf. kilSælges: Labrador hvalpe, sorter båd. jagtglade forældre. Pris15.900,1500,OK, brugt kun 6 mdr., som nyt Sælges: 4 kælne og børnevenlige du velkommen til at indrykke flere annoncer, dog medfølger. Tlf. 61 54 84 16 Alt som nyt samlet: forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for ethusk ord. Har Tlf. 40 78 44 33 henvises til avisens øvrige spalter. linger søger nyt hjem køkkenopdræt te hanner. Har fået ormekur, glade Tlf. 98 33 52 45 H188x60, evt. lev. kr. 2.150,2 ridevante, meget børneSælges: Tlf. 96 52 00 15 Sælges: Komplet fastbrændselsTlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09 telefonnr. under hver annonce. du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er lydige, katte- og børnevenlige. Efshetlænder ponyer.DC Hoppe Tlf. 98 31 03 90 venlige Sælges: Minicrosser Ægte langhåret dværg ter jagtglade forældre. Pris 1500,130. 15kmt, anlæg sælges. (Atmos 50S Sælges: du velkommen til at indrykke flereannonceres? annoncer, husk dog Sælges: 2 ridevante, meget børneog hingst sælges. Hovedtøj og sadel gravhundehvalpe har fået kr. ormekur, savet og km på en opladning, 8850. Sælges: BrændeTlf. hvilke effekter kan ikke = 48 kw), ca 4 1/2 år. Pris kr. 40 98 33Hoppe 52 kløvet. 45 Annoncen sendes til: venlige shetlænder ponyer. Tlf. 61 54 84 16 Sælges: 1 elkomfur, keramisk medfølger. er vaccineret og chippet, vant til Løv 35 cm lang 425,pr. rm. Gran 35 Calypso 10kmt, 40 km på en optelefonnr. under hver annonce. hvad en bruge loppeannonce? 22.800. Du koster kan IKKE loppemarkedet til annoncering af: og cm hingst sælges. Hovedtøj og sadel plade med blæseovn og grill, børn og at tur 3500,lang 325,- pr. rm. kr.gå6850. Tlf. 28 31 30 04 ladning, Sælges: 2 ridevante, meget børneKUn kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annonmedfølger. Tlf. 61 54 84 16 Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, Sælges: Ægte langhåret dværg 100% OK, brugt 8 til mdr.101.262 som nyt. husstande Tlf.22 2474 41 89 44sendes 37 venlige Tlf. 86 47ponyer. 10 11/21 81 40 88 Tlf. 02 Annoncen til: shetlænder Hoppe hvad koster en loppeannonce? gravhundehvalpe har fået ormekur, Flot stål, evt. lev. kr. 1.750,cen betales KonTAnT ved indleveringen eller ved trakmotorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også ogFolkeblad, hingst17, sælges. og sadel Sælges: AEG vaskemaskine, Vesthimmerlands Avis, Borgergade 9620Hovedtøj Aalestrup Mrk.: »Loppemarked« Østhimmerlands vaccineret og chippet,r m vant til Sælges: Sælges: langhåret dværg Sælges: Colie (Mini) bl.Eks. 9 dejlige Sælges:Ægte Ny el-cykel 3800,Ny16elek- KUn kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. AnnonHaveplanter. Pæo- medfølger. Tlf. 98 31 03 90 er å Tlf. 61 54 84 Bosch opvaskemaskine, Køle-/ ce on check. Husk: Breve medtilpostvæsenet IKKEEjEntorer. (Disse tingsendt henvises henholdsvis må avisens eann Betaling vedlagt: SENEST kl. golfvogn 9.00 2500,børn og at gå Lo turpp3500,Refsnæsvej 8,fredag 9293 Kongerslev har fået hvalpe, god familiehund 34-40 cm gravhundehvalpe Tlf.ormekur, 20 43 47 66 cen trisk ner, Montbretia, Gyldenris, Pryddatoer fryseskab, tørretumbler betaleskontanter! KonTAnT ved indleveringen eller vedevt. til oldem.v. Mrk.: »Loppemarked« ikke indhTlf. 24 er 41. 44 37 Kontant høj, køkkenopdræt, 9 uger kr. 2500,er vaccineret og chippet, vant til DoMs -, MoToRog LAnD BRUGs sIDER eller indeholde græsser, Agapantus, Anadonis, Købes: Får, lam, væddere, alle Check Sælges: Ægte langhåret dværg ss 44 09 Tlf. adre77 eller 29 check. Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE Betaling vedlagt: (Sheltie) Tlf. 51 23 21 03 Sælges: Træer og buske til haven. Blodurt, Træpæon, Flaskerenser, børn og at gå tur 3500,gravhundehvalpe har fået ormekur, slags, efter 16.00 rubrikken KøB oG sALG). - Du kan IKKE indrykke Sælges: Colie (Mini) bl. 9 dejlige Fritelarie, Rosenrobina, dværgfyr, ribs, Tlf. 24 41vant 44 37 vaccineret og blærespirea, chippet, til sol- indeholde kontanter! ❑ CheckHaveor- er Bl.a. Tlf. 23 83 27 36 Sælges: 3-2-1 brun læder-❑ Kontant annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse hvalpe, god med familiehund 34-40stel. cm kide, bliver annoncen indrykket? Sælges: Borderterrier/puddel bær, tyrkisk- hvor sofagrube maghoni Engblomme, Mesonopsis, børn og solstik, at gå turdronningebusk, 3500,Sælges Købeshar fået Byttes Gives væk høj, køkkenopdræt, 9 uger kr.kr. 2500,-ANNONCETEKST: kryds, lille race ormehassel, tretorn, ildløn, gingko-biloba. Bronzeblad, Hosta. Meget velholdt. Pris: 2500 Tlf. 24 41 44 37 Sælges: Colie (Mini) bl. 9 dejlige annoncer henvisesi 9tilaviser rubrikken BEKEnDTGøRELsER. Sælges: Gamle glas, ovalt spejl, Annoncen indrykkes i Himmerland (totaloplag (Sheltie) 2126 03 kur. Tlf. Fra 10,Tlf. 86 47 10 11/21 40 88 hvor bliver annoncen indrykket? 41 172500,45 55 /Han: 98 62 2000,14 15 hvalpe, Tlf. Tlf. 2951 892308 god familiehund 34-4081cm confetti = hyacintglas, snap❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk ❑ SælgesTæve: 118.472 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vest himmerlands Tlf. 24 27 81 87 Sælges: Colie (Mini) bl. kr. 9 dejlige Annoncen indrykkes i 9 aviser i Himmerland (totaloplag høj, køkkenopdræt, 9 uger 2500,sehund. Gammelt hattehoved, Sælges: Borderterrier/puddel hvorekspl.): stor må hvalpe, god Anneks: familiehund Sælges: 10 kvm. Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. (Sheltie) Tlf. 5134-40 23Håndvær21cm 03 dametasker, kuffert, kælk og 118.472 Aarsannoncen Avis. Farsø være? Avis. Vest himmerlands kryds, lille race har fået orme- Sælges: 4 kælne og børnevenlige kil- høj,kerbygget, køkkenopdræt, 2500,vindue9 uger i hverkr.side og dør. Annoncen må HøjsT fylde 20 ord. Det første ord f.eks. meget mere. øst him merlands Folkeblad, Konger s lev. Hadsund FolkeFolkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. kur. Tæve: 2500,- Han: 2000,- linger søger nyt hjem køkkenopdræt (Sheltie) Tlf. 51 23 21 03 Indvendig beklædt med fyrrustik. Sælges: Borderterrier/puddel Tlf. 40 61 91 11 »sÆLGEs« og til slut »tlf. nummer« regnes hver Tlf. 24127 81 87 Tlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09 19.000,Tlf. 20orme25 82 69 øst Loppemarked kupon 4-f 18/08/04 8:23 Side blad.him Folmerlands kebladet, Folkeblad, støvring ogKonger nibe sAvis. lev. Hadsund Folke-for et kryds, lille race har fået Sælges: Borderterrier/puddel ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er kur. Tæve: 2500,-har Han: 2000,kryds, lille race orme- sor- blad. Folkebladet, støvring og nibe Avis. Sælges: 4 kælne og børnevenlige kilSælges: Labrador fået hvalpe, forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har Tlf. 24 27 81 87 kur.te Tæve: 2000,linger søger nyt hjem køkkenopdræt hanner. 2500,Har fåetHan: ormekur, glade hvornår skal annoncen indleveres? 24 27 81 87 EfTlf. 20 76 89 01 / 20 76 89 09 du flereskal effekter salg,indleveres? end en annonce rumme, lydige, katte- og Tlf. børnevenlige. hvornår annoncen Annoncen skal væretilavisen i hænde senest kan fredag kl. er Sælges: 4 kælne og børnevenlige ter jagtglade forældre. Pris kil1500,du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk skalindrykningen. være avisen i Annoncer, hænde senest fredag kl. dog linger søger nyt hjem køkkenopdræt Sælges: 4 kælne og børnevenlige 9.00 ugen før der modtages Tlf. 98 33kil52 45 Annoncen telefonnr. hver annonce. Tlf. 20 89 01køkkenopdræt / 20 76 89 09 linger søger nyt76hjem 9.00 ugen førunder indrykningen. senere, indrykkes ugen efter. Annoncer, der modtages Tlf. 202 76 89 01 / 20 76 89 børne09 Sælges: ridevante, meget

Loppemarked top 4-f

Lone. Pris 3000,m/hynder. Bord,Side bænk,1 2 stole. Fin 18/08/04 8:35

Forårsmarked i Låstrup

Festlig fastelavn i Landsdelens Hvilsom Kulturhus bedste

LOPPEMARKED Landsdelens bedste finder du i

HIMMERLANDS LOPPEMARKED AVISERNE finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE Landsdelens bedste

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

LOPPEMARKED

se her!

finder du i

inden du laver din annonce!

HIMMERLANDS AVISERNE

se her!

inden du laver din annonce!

LOPPE-ANNONCER indleveres til avisen SENEST FREDAG KL. 9

se her!

inden du laver din annonce!

LOPPEMARKED

LOPPEMARKED til 101.262 husstande

20 ord 2050 ordkr. for

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande! Østhimmerlands Folkeblad, Refsnæsvej 8, 9293 Kongerslev

OBS!

for 50 kr.

HIMMERLANDS HIMMERLANDS AVISERNE

❑ ❑ ANNONCETEKST: ❑ ❑ ❑

AVISERNE

LOPPEMARKED Annoncen må fylde

Annoncen må fylde op til 20husstande ord! til 101.262 op20til ord! Er der over ord,20 skal der indrykkes en Er der over 20 ord, skalmed der max. indrykkes en ekstra annonce - også 20 ord. ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING: 20 ord BETALING: for 50 kr. Kontant ved levering af annoncen Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres! kan ikke indtelefoneres!

HIMMERLANDS

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

Telefon:

Telefon:

Annoncen sendes til: venlige

shetlænder ponyer. Hoppe hingst sælges. Hovedtøj og sadel Østhimmerlandsog Folkeblad, medfølger. Tlf. 61 54 84 16

Refsnæsvej 8, 9293 Kongerslev Afsenders navn og adresse: Afsenders navn og adresse: Betaling vedlagt:

Mrk.: »Loppemarked«

Sælges: Ægte langhåret dværg gravhundehvalpe har fået ormekur, er vaccineret og chippet, vant til børn og at gå tur 3500,Tlf. 24 41 44 37

❑ Kontant ❑ Check ANNONCETEKST: Gives væk ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑Sælges: Colie

(Mini) bl. 9 dejlige hvalpe, god familiehund 34-40 cm

senere, indrykkes ugen efter. kan IKKE indtelefoneres. Annoncer til loppemarkedet hvad koster en loppeannonce? Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres. KUn kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annonvær opmærksom opmærksom på, at der kan være ændrede betales KonTAnT vedkan indleveringen eller ved værcen på, at der være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagecheck. Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene indeholde året igennem. igennem. loppeannoncerne bringes bringes her her kontanter! ne året loppeannoncerne ii førstkommende førstkommende nummer nummer efter efter indlevering! indlevering! hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 9 aviser i Himmerland (totaloplag 118.472 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vesthimmerlands


Side 14

12. marts 2014

Ugens tv

12. - 18. marts 2014

UGE 11 - 2014

Street Kings

DR1 fredag kl. 23.35 Amr. kriminaldrama fra 2008 med bl.a. Keanu Reeves og Forest Whitaker. Tom Ludlow er politimand i Los Angeles, og hverken han eller hans kolleger skyr nogen midler i kampen mod forbryderne. Ingen DR1 torsdag kl. 20.30: “Din og min uge”

metoder er for grove, men efterhånden begynder den dårlige samvittighed at nage, for hvor går grænsen mellem rigtigt og forkert? Da en af Toms kolleger bliver myrdet, havner den hårdkogte strømer selv i søgelyset.

Udenfor enhver tvivl

TV2 torsdag kl. 22.40: “Natholdet”

DR1 fredag kl. 00.50 Amr. thriller fra 2009 med bl.a. Michael Douglas og Jesse Metcalfe. En succesrig topanklager kommer pludselig i problemer, da journalisten C.J.Nicholas mistænker ham for at fuske med beviserne i

flere sager. I et meget risikabelt forsøg på at afsløre anklagerens metoder lægger journalisten falske spor ud i en mordsag og implicerer dermed sig selv. Men spørgsmålet er, om han kommer ud af det med friheden og livet i behold.

DR1 lørdag kl. 21.50: “Crocodile Dundee i Los Angeles” Med Paul Hogan og Linda Kozlowski i hovedrollerne.

Ledsaget udgang DR1 fredag kl. 21.50: “The Dilemma” Ronny og Nick’s venskab sættes på en alvorlig prøve, da Ronny ser Nicks kone kysse en anden.

TV2 fredag kl. 20.50 Dansk komedie-drama fra 2007 med bl.a. Erik Clausen og Ditte Gråbøl. Den garvede kriminelle John fra Vesterbro sidder i spjældet, men får bevilget ledsaget udgang fordi hans

søn skal giftes. Johns ledsager er den godmodige fængselsbetjent Bo, som John planlægger at stikke af fra, gerne sammen med massagepigen Lisbeth. Men Bo er slet ikke så naiv, som John tror.

TV2 lørdag kl. 21.00: ”Morning Glory” Becky får nok at se til på hendes nye arbejde som tv-producer på morgenshowet ”Daybreak”.

After the Sunset

Ugens tv

TV2 fredag kl. 20.00: ”Hvem vil være millionær?” Der er endnu en gang speed-dating på programmet med Ditte og Alexander. ONSDAG DR1 06.05 Der er noget i luften 06.30 Den store britiske bagedyst 07.30 Formiddagsprogram. 12.00 Antikduellen 12.30 Skattejægerne 13.00 Hammerslag 13.40 Kommissær Alleyn 15.20 Hun så et mord. 2 afsnit 16.55 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Sporløs 20.40 De unge landmænd 21.10 Det søde liv 21.30 TV Avisen med Penge 22.20 Sporten 22.30 Vegas. Amr. dramaserie 23.10 Godnat, elskede 00.10 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Madmagasinet Bitz & Frisk 11.30 DR2 Uden CO2-aftryk 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 DR2 Undersøger 13.00Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.01 DR2 Undersøger 18.30 På jagt efter videnskaben 19.20 Coupling 19.50 Voldtægt som krigsvåben 20.50 Sagen genåbnet 22.30 Deadline 23.00 Korea - en umulig genforening? 23.55 The Daily Show 00.15 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.25 Go’ appetit 12.00 Nyhedsblok 12.20 Liebhaverne 12.50 Klar, parat, sælg 13.45 Sæt pris på dit hjem 14.40 Cykling: Paris - Nice, 4. etape, direkte 16.00 CPH Lufthavnen. Dansk reportageserie 16.30 Store boligdrømme 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Liebhaverne 20.35 BS & recepten på lykke 21.25 Fangerne 22.00 Nyhedsblok 22.40 Natholdet 23.15 Flugtkongerne 00.10 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 06.05 Der er noget i luften 06.30 Formiddagsprogram. 12.00 Antikduellen 12.30 Skattejægerne 13.00 Hammerslag 13.45 Kommissær Alleyn 15.20 Hun så et mord. 2 afsnit 16.55 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Bonderøven 20.30 Din og min uge 21.00 Undskyld vi er her også 21.30 TV Avisen med Bag Borgen 22.20 Sporten 22.30 Taggart 23.40 I farezonen 00.30 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Penge 11.30 Jersild i tiden 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 Min Verdenshistorie - Nina og guerillakrigen 18.35 På jagt efter videnskaben 19.30 Coupling 20.00 Debatten 21.00 Detektor 21.30 Dårligt Nyt 22.00 Nærkontakt 22.30 Deadline 23.00 Apples kinesiske helvede 23.55 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.25 Go’ appetit 12.00 Nyhedsblok 12.20 Liebhaverne 12.50 Klar, parat, sælg 13.45 Sæt pris på dit hjem 14.40 Cykling: Paris - Nice, 5. etape, direkte 16.00 CPH Lufthavnen 16.30 Store boligdrømme 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed 20.50 Station 2 22.00 Nyhedsblok 22.40 Natholdet 23.30 Elementary 00.20 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.15 Natfjernsyn

Ugens tv

TV2 lørdag kl. 22.45 Amr. eventyr-komedie fra 2004 med bl.a. Pierce Brosnan og Salma Hayek. Den charmerende mestertyv Max Burdett og hans medsammensvorne Lola rejser til Paradise Island for at nyde livet, men den arbejdsomme FBI agent, Stan Lloyd, er lige

FREDAG DR1 06.05 Der er noget i luften 06.30 Den store britiske bagedyst 07.30 Formiddagsprogram. 12.00 Antikduellen 12.30 Skattejægerne 13.00 Hammerslag 13.50 Kommissær Alleyn 15.30 Hun så et mord. 2 afsnit 17.00 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Bonderøven 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Disney Sjov 20.00 X Factor 21.00 TV Avisen med Vores vejr 21.25 X Factor Afgørelsen 21.50 The Dilemma 23.35 Street Kings. Amr. kriminaldrama 01.20 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Kontant 11.30 Nærkontakt 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Michael Jeppesen møder... 13.00 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.10 Nærkontakt 18.40 På jagt efter videnskaben 19.30 Coupling 20.00 There Will Be Blood. Amr. drama fra 2007 22.30 Deadline 23.00 60 Minutes 23.45 The Daily Show 00.05 The Road. Amr. drama 01.50 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Go’ appetit 12.00 Nyhedsblok 12.20 Liebhaverne 12.50 Klar, parat, sælg 13.45 Sæt pris på dit hjem 14.40 Cykling: Paris - Nice, 6. etape, direkte 16.00 CPH Lufthavnen 16.30 Store boligdrømme 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Ledsaget udgang. Dansk komedie-drama fra 2007 22.30 Comedy Aid 2013 - Speakup! 23.40 Arthur 01.35 I skyggen af varmen 03.10 Natfjernsyn

i hælene på dem, for han tror ikke på, at de har droppet deres kriminelle karrierer. I stedet er han overbevist om, at de planlægger at stjæle en værdifuld diamant, der snart ankommer til øen. Samtidig planlægger den lokale gangster Kingpin, hvordan han kan stjæle diamanten.

LØRDAG DR1 06.05 Der er noget i luften 06.30 Forunderlige verden. 3 afsnit 09.05 På sporet 09.55 DR Dokumentar 11.00 Mord på hjernen 12.40 Ved du hvem du er? 13.40 Sommer 14.40 En ny begyndelse 15.25 En ny dag truer 17.05 X Factor 18.05 X Factor Afgørelsen 18.30 Nyhedsblok 18.58 Held og Lotto 19.05 Forældreløse dyrebørn 19.30 MGP 2014: Vejen til MGP 20.00 MGP 2014 21.50 Crocodile Dundee i Los Angeles 23.20 Kommissær George Gently 00.50 Natfjernsyn

DR2 06.30 Debatten 07.30 Nyheder fra Grønland 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.10 Europas skabelse - ild 09.00 Formiddagsprogram. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.05 Vulkanlandet Hawaii 13.00 DR2 13.00 - Nyheder 13.10 Europas skabelse - jordskælv 14.00 Eftermiddagsprogram. 17.50 Gourmetklubben 18.55 DR2s Ark 19.10 Verdens ældste mødre 20.00 DR2 Tema 22.30 Deadline 23.00 Dårligt Nyt 23.30 Skavlan 00.30 Natfjernsyn

TV2 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.00 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.20 Hvem vil være millionær? 13.10 OperationX: Glemmer du, så husker jeg 14.00 Eftermiddagsprogram. 16.50 SuperMatchen: Studiet 17.05 SuperMatchen: Randers HK - Viborg HK (k), direkte 17.50 Nyhederne 17.54 Regionale nyheder 17.55 SuperMatchen: Randers HK - Viborg HK (k), direkte 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 Lørdags Sporten 20.00 Klipfiskerne 21.00 Morning Glory 22.45 After the Sunset 00.25 Natfjernsyn

TV2 søndag kl. 21.00: “Skal, skal ikke?” 12. - 18. marts 2014

DR1 søndag kl. 22.10: “Agent 007: Moonraker”

SØNDAG DR1 06.05 Der er noget i luften 06.30 Forunderlige verden. 3 afsnit 09.05 Puk og Herman går i land 10.05 Halifax 11.40 OBS 11.45 Vore Venners Liv 12.45 DR1 Dokumentaren 13.45 Pop up - Spis Billund 14.35 Verdens fedeste byer 15.25 Sherlock Holmes 17.10 Passer passer piger 18.30 Nyhedsblok 19.05 Vores planet 20.00 Sommer 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Agent 007 - Moonraker 00.10 Pigen med den røde hætte: 1983 01.50 Natfjernsyn

DR2 06.35 Dokumania 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.01 Skavlan 09.00 Formiddagsprogram. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 Paul Merton som globetrotter 13.00 Eftermiddagsprogram. 17.30 Fort Humboldt. Amr. western 19.00 Javel, hr. minister. 2 afsnit 20.00 Jimmys bondegård 21.00 Søndag Live 22.30 Deadline 23.00 2. sektion 23.30 Dræbt af sin penneven. Bri. dokumentar fra 2012 00.15 Titanic: Storhed og fald 01.10 Natfjernsyn

TV2 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.00 Go´morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.10 Savnet 13.00 Mobbet 13.45 Dogs in the City 14.35 Operation X 15.30 Cykling: Paris - Nice, 8. etape, direkte 17.05 Gordon Ramsays køkkenmareridt 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Dit forårsvejr 18.25 Sæt pris på dit hjem 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Pengene på bordet 21.00 Skal, skal ikke? 22.55 Klipfiskerne 23.50 Natfjernsyn

MANDAG DR1 06.05 Der er noget i luften 06.30 Den store britiske bagedyst 07.30 Arvingen til Glenbogle 08.20 Formiddagsprogram. 12.00 Antikduellen 12.30 Skattejægerne 13.00 Hammerslag 13.40 Eftermiddagsprogram. 16.55 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Danmark på prærien - Tilbage til Elk Horn 21.05 For godt til at være sandt? 21.30 TV Avisen med Horisont 22.20 Sporten 22.30 Unge Morse 00.00 I farezonen 00.50 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Bag Borgen 11.30 Detektor 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 Dårligt Nyt 18.35 Vendepunkter for klimaet 19.30 Coupling 20.00 The Newsroom 21.00 DR2 Undersøger 21.30 Michael Jeppesen møder... 22.00 Jersild i tiden 22.30 Deadline 23.00 Robert Blecker ønsker mig død 23.50 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.25 Go’ appetit 12.00 Nyhedsblok 12.20 Liebhaverne 12.50 Eftermiddagsprogram. 15.20 Grænsepatruljen 15.50 CHP Lufthavnen. Dansk reportageserie 16.25 Store boligdrømme 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Sæt pris på dit hjem 21.25 Den rene vare 22.00 Nyhedsblok 22.40 Natholdet 23.15 Snydt i storbyen 00.10 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.00 Narkostrømer i Laredo 01.30 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 06.05 Der er noget i luften 06.30 Den store britiske bagedyst 07.30 Arvingen til Glenbogle 08.20 Formiddagsprogram. 12.00 Antikduellen 12.30 Skattejægerne 13.00 Eftermiddagsprogram. 16.55 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 I hus til halsen 20.40 Retshjælpen 21.05 Kontant 21.30 TV Avisen 21.55 Madmagasinet Bitz & Frisk 22.20 Sporten 22.30 Beck: Kartellet 00.00 I farezonen 00.50 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Horisont 11.30 2. sektion 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.35 Vendepunkter for klimaet 19.30 Coupling - kærestezonen 20.30 Min verdenshistorie 21.00 Dokumania 22.30 Deadline 23.00 USA’s stenede børn 23.50 Pengenes herrer 00.40 Jersild i tiden 01.10 Min Verdenshistorie 01.35 Første Verdenskrig 02.25 Deadline Nat

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.25 Go’ appetit 12.00 Nyhedsblok 12.20 Liebhaverne 12.50 Eftermiddagsprogram. 14.55 Hus til stregen 15.20 Grænsepatruljen 15.50 CPH Lufthavenen. Dansk reportageserie 16.20 Store boligdrømme 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Kurs mod fjerne kyster 20.50 Når sindet dræber 21.35 Station 2 Patrulje 22.00 Nyhedsblok 22.40 Natholdet 23.15 Beretninger fra fronten 00.10 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.00 Natfjernsyn

12. - 18. marts 2014


12. marts 2014

Side 15

Find din fagmand Murermester

BØRGE ANDERSEN ApS

Sandblæsning af husfacader m.m

- ring til...

Boldrupvej 174, Thorup Tlf. 98 55 15 65

Murerfirmaet

Martin Christensen ApS

Toftegaardsvej 23 • 9620 Aalestrup

Tlf. 28 19 81 77

Biltlf. 23 61 40 65

www.sandblæseren.dk - www.sandblaes.dk

SB

J O R D - B ET O N O G M URERAR B E J D E

NYT – NYT – NYT Materieludlejning ApS

CVR 34734224

Bjergegaardsvej 4 · 9620 Aalestrup Tlf. 2045 4926 E-mail: sbmaterieludlejning@yahoo.dk

SIMESTED

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv

EL-SERVICE

Salg og reparation af hvidevarer

Udlejning af stort og småt materiel/udstyr til ude - og indebrug. Indenfor byggeri og anlæg, landbrug m/v, til privat og erhverv.

A p S

98 54 81 15 Gert Jensen

El-installationer i landbrugsbedrifter

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

Tonnys VVs A/s

Du trykker bare

Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester

98 64 12 55

møldrup • skals Kontor og værksted:

- så trykker vi resten

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

Tlf. 86 69 18 38 Vi er medlem af: Varmepumpeprdningen

Vi udfører alle former for gas- og oliefyrservice - også industri

Salg af gas- oliekedler, olietanke, jordvarme, solvarme og solceller

Himmerlands Gas-Olie & VVS Teknik ApS Markvænget 24

Tlf. 98 62 41 90

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen

- Vi sparer dig for en del!

Vi er servicepartnere for

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation • Solceller • Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik Mail: tonny@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk

www.himmerlands-gas-olie.dk

Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk

Frands Trangbæk E

LIG

:

NU

• • • • • •

Træpiller Briketter Bark Flis Spagnum til haven Grå og sort granit

• • • • • •

Ærtesten Nødder Stabilgrus Støbemix Sand Muldjord

Borgergade 17 · 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 50 10

gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk

Kan afhentes på pladsen eller leveres med grab Husk: Vi henter haveaffald med grab Vognmand Frands Trangbæk • Gl. Viborgvej 90 • 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 82 88 • Mobil: 40 63 83 88 • E-Mail: frands@frands-trangbaek.dk

Quick-Guide - til din lokale fagmand

Elektriker:

Simested El-Service 98 54 81 15 En lys idè/Bojsen El 98 64 13 00/40 59 80 80

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

MøldrUp VVS a/S

Aut. gAs- og vAndmester mogens Kastrup nielsen gAs- og vAndmester dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

Entreprenørfirma:

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS 98 64 82 36

Gas/Oliefyrsservice:

Himmerlands Gas & Olieteknik 98 62 41 90

Materieludlejning:

SB Materieludlejning 20 45 49 26

Murer/Entreprenører:

Murerfirmaet Martin Christensen 28 19 81 77 Murermester Børge Andersen ApS 98 55 15 65 Ejnar Nielsen A/S 86 69 17 04

Tryksager:

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

VVS:

Møldrup VVS A/S 86 69 20 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38


Side 16

12. marts 2014

Eleverne hjalp med at male bygninger, lave veje, grøfter og meget andet. Under regntiden kan noget så simpelt som en grøft være afgørende for liv eller død. Hospitalet har flere gange oplevet, at patienter ikke kommer frem til hospitalet i tide, fordi vejene dertil kan være næsten ufremkommelige i regntiden. - Det ligger meget langt væk Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDE fra vores vestlige standarder, men det at hjælpe med at Kom godt videre lave en vej og en grøft giver så bedste megetgolfområder mening, når man Kvalitetssommerhus med flot udsigt Velholdt golfhus i et af Danmarks ved, at det faktisk kan redde NY PRIS liv, siger efterskoleforstanderen.   Udover stolthed og den Eleverne fra Vesterbølle Efterskole kom helt tæt på lokalbefolkningen, som de hjalp i Sierra Leone. gode mavefornemmelse over Her er det Nina Mortensen, som leger med nogle af de afrikanske børn. det hårde slid, så har eleverne også oplevet på godt og ondt, hvordan det er at leve under nogle ganske andre forhold end dem, de er vant til. - Det har været en rigtig fed oplevelse, og jeg har lært en masse om Sierra Leone og faktisk også om mig selv og Danmark - der er så mange ting, vi i Danmark VESTERBØLLE: Eleverne De cyklede sig blandt an- dens fattigste lande, og man- nemt tager for givet. I Sierra på Vesterbølle Efterskole det til 56.000 kroner i et cy- ge års borgerkrig i 90’erne Leone fik vi én dag kød til Sag 96400176 Sag 96400542 er netop kommet hjem fra kelrally, de vandt Spar Nord har sat sit præg på landet, så aftensmaden og koldt vand, Sierra Leone i Vestafrika, Fondens gevinst på 10.000 hjælpen er værdsat. hvilket var noget helt særligt og de kan skrive under på, at kroner i konkurrencen ”10 til - Når vi rejser ud, skal der dernede, fortæller 10 klasses man med fundraisingmidler i forskel”, og de har i det hele være en mening med det, elev Nina Mortensen. ryggen virkelig kan gøre en taget ydet en stor indsats for og eleverne skal gerne have Udover det praktiske aroplevelsen af, at de kan gøre bejde bød rejsen til Sierra forskel. at realisere rejsen. Som en del af faget ”Ud - Det har været helt fantastisk en forskel for andre men- Leone også på møde med i verden” rejser eleverne til at opleve den opbakning og nesker, fortæller Martin D. lokalbefolkningen og besøg Sierra Leone, hvor de i for- støtte, som eleverne har fået Aamann, som også selv var på skoler. skellige projekter skal ned og i arbejdet med fundraising, med på rejsen. Der blev leget både danog vi er meget taknemlige, Eleverne hjælpe lokalbefolkningen. ske og afrikanske lege, spilBævervej 6, Ertebølle Golfsvinget 184,lagde Gatten en masse sigerskøn Martin D. Aamann, arbejde i at hjælpe på Renoveret Ma- let Der skal kvailitets penge til, så i med Nyereopført sommerhus beliggenhed. Husetder er Velholdt golfhus i "Klyngen". medfodbold bl.a. nye og trægulve, nytandet. køkken, meget arkitekttegnet og man fornemmer straks at kvaliteten erpå i top. Beliggende nye vinduer og ny træbeklædning ved indgangspartiet. 2 træterasser samt at 2 er forstander Vesterbølle sanga hospitalet, hvor de i efteråret samlede eleverne Det er sjovt at opleve, for enden af blind stikvej og med flot udsigt over eng, marker og til fjorden. redskabsrum. Beliggende i et af Danmarks bedste golfområder. Gåafstand Efterskole. store ogaktiviteter. små projekter effekmidler ind Entre. på alle tænkeligeFlot køkken fortiden og fattigdomIndretning: Badeværelse. alrum med adgang til stuen. til flere Kort afstand til Sjøruptrods Sø og Øje Sø. rum er der loft til kip og store vinduespartier hvorfra kan Indretning: hospitalet. Opholdsstue/Spisestue med trappe til befolkningen 1. sal og nyt køkken. Sierra Leone erudsigten et af vertiviserede ogIbegge utænkelige måder. men så er utro-

0

Butikken 0 i Farsø - hvor køber og sælger mødes

0

Danebo

edcdanebo.dk

Turen bød også på fysiske strabadser, da delegationen fra Vesterbølle blandt blev sat til graver grøfter. Her skal duandet ikke generes af at larm fra omgivelserne!

NY PRIS lig positiv, smilende og imødekommende, og det afspejler sig i elevernes oplevelse dernede, som helt sikkert er

en oplevelse for livet, siger Martin D. Aamann der allerede glæder sig til at rejse derned igen til næste skoleår.

Elever fra Vesterbølle gør forskel i Vestafrika

Vesterbølle Efterskole er netop hjemvendt fra Afrika

0

nydes. 3 værelser. Kælder med godt opbevaringsrum.

Pris/Udb. 1.350.000/70.000 Bo./ Grund Rum/ Brt./Nt. 7.299/6.133 Kld. m² m² Vær. Alternativt finansieringsforslag: 81/26 1600 m² 4/3 Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 5.343/4.317

0

Badeværelse. 1. sal: Opholdsrum med faste skabe. Soveværelse.

Opf.

Danebo 2005

Kontakt Tlf. 98632666

Pris/Udb. 1.095.000/55.000 Brt./Nt. 6.553/5.645 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.952/4.161

0

Bolig m² 77

Velindrettet nyere sommerhus med kig til fjorden Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDE NY PRIS

Kom godt videre

Kvalitetssommerhus med flot udsigt

Grund Rum/ m² Vær. 234 m² 3/2

Opf./ Omb. 1983/ 09

Kontakt Tlf. 98632666

Sommerhus ved Limfjorden ?

BOLIG FTEN FTEN BOLIG

NY PRIS

- for dig, som er på vej til at eje din første bolig - for dig, som er på vej til at eje din første bolig Sag 96400413

EDC og Jutlander Bank inviterer til en spændende boligaften for boligaften for

0

0

i Farsø - Farver, tapeter og trends. Du får desuden gode tips og trends til indretningen fra Colorama i Farsø - Farver, tapeter og trends. Sag 96400176

Velindrettet nyere sommerhus med kig til fjorden NY PRIS

Kontakt Tlf. 98632666

NY PRIS

Opf. 1968

Kontakt Tlf. 98632666

edcdanebo.dk

PPrrooggrraamm

Sag 96400491

• Boligmarkedet i dag Birkevej 3, Hvalpsund • Boligmarkedet i dag Traditionelt med en god beliggenhed. velholdt og er indrettet med åbent v/Gert Wiborg, EDC i Farsø hvor der er samtidig udgang til terrasse. Der er et v/Gert Wiborg, EDC i Farsø køkken, daglig/spisestue

0

godt badeværelse samt to gode værelser.

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit RTL1 3.128/2.721 • Gode råd Brt./Nt. fra advokaten • Gode råd fra advokaten v/Carsten Hyggeligt Kjeldsen,renoveret Bindslevsommerhus & Kjeldsen v/Carsten Kjeldsen, Bindslev & Kjeldsen

Grund Rum / m² Værelser 801 3/2 Kontakt tlf. 98632666

Opført 1969

Sag 96400234

HUSK: Sag 96401322 Ta’ en H ve4,U nTrend ,SveKn: inde eller Amandasvej Ta’ Hyggeligt ednin ve kæ n,revesntsommerhus renoveret på dejlig grund med kort in e dmeede!Entre. llbeliggende er Vær. Åbent afstand til stranden. Indretning: nyt køkken. Badevær. dLiengård in 64, Louns k æ reste m Spisestue. Opholdsstue m/brændeovn. etræbeklædning, d! Sovevær. Sommerhuset er opført i sort og med tagdækning i eternit.

Tilmelding: Sag 96410036 Sag 96400493 Kjeldhøj 26, Ertebølle 15, Trend Tilmelding: Via www.jutlander.dk/tilmelding eller Agathesvej 9863 2666 I et fredfyldt område på en stor grund finder du dette flotte sommerhus. Særdeles flot og velholdt fritidshus. Huset er beliggenhed på 1.327 kvm stor Bemærk, det er efter ”først til mølle”, dog senest tilmelding Via www.jutlander.dk/tilmelding eller 2666 Glem alt om renovering, maling og ombygning, her kan du tage hen9863 og grund. Indr.: Badevær. Dejlig opholdsstue. Åbent køkken/alrum med Bævervej 6, Ertebølle Golfsvinget 184, Gatten denblot 17. marts 2014. med slappe af i naturen helt mandag ugeneret og nyde skabselementer i finer. Soveværelse. 2 dejlige vær. Bemærk, det er efter ”først tilsamværet mølle”, dog familien. senest tilmelding Nyereopført kvailitets sommerhus medi løbet skønaf de beliggenhed. er Velholdt golfhus i "Klyngen". Renoveret med bl.a. nye trægulve, nyt køkken, Huset er opført i 1978 og total renoveret sidste 10 årHuset med b.la. mandag den 17. marts 2014. arkitekttegnet og man fornemmer straks at kvaliteten er i top. Beliggende nye vinduer og ny træbeklædning ved indgangspartiet. 2 træterasser samt 2 nyt køkken, nyt badeværelse, nyt tag, tilbygget i 1992 med poolafdeling

EDC Danebo

Bolig Grund Rum/ m² m² Vær. 64 1500 m² 4/2

NY PRIS

i EDC’s lokaler på Søndergade 5 i Farsø

EDC Danebo

Pris/Udb. 649.000/35.000 Brt./Nt. 3.930/3.180 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.006/2.319

• Tips og trends til boligindretningen • Tips og trends til boligindretningen v/Colorama i Farsø Sag 96400542 v/Colorama i Farsø Vi er vært ved sandwich og en forfriskning Vi ierløbet værtafved sandwich og en forfriskning aftenen ... i løbet af aftenen ...

Torsdag den 20. marts 2014 kl. 18.30 - ca. 21.002014 Torsdag den 20. marts i EDC’s lokaler på Søndergade 5 i Farsø kl. 18.30 - ca. 21.00

Pris/Udb. 1.350.000/70.000 Bo./ Grund Rum/ Opf. Himmerlandsgade 38 Søndergade 5 Brt./Nt. 7.299/6.133 Kld. m² m² Vær. 9600 finansieringsforslag: Aars 9640 Farsø 2005 Alternativt 81/26 1600 m² 4/3 98 62 24 RTL1 00 98 63 26 66 Brt./Nt. Afdragsfrit 5.343/4.317

0

• Finansiering, SkatogogFaldgruber Faldgruber EDC Farsø har et bredt udvalg af sommehuse langs den • Finansiering, Skat Pris/Udb. 675.000/35.000 Bolig v/Charlotte Christensen, Jutlander Bank m² 4.124/3.642 Ring 9863 2666 for en fremvisning v/Charlotte Brt./Nt. Christensen, Jutlander Bank 60

din beslutning. Flot sommerhus iDu fredfyldt område flot og velholdt fritidshus. får desuden gode tips og trends til indretningenSærdeles fra Colorama

0

GEDSTED: Fastelavnsmandag fik plejecentret Søndervang

Liengård 64, Louns i Gedsted, besøg af 18 glade udklædte børn fra børnehuset i Sommerhuset er opført i sort til træbeklædning, med tagdækningtro i eternit. Gedsted. Der blev gået makronerneogog traditionen blev Huset byder på to gode soverum, et og godtdronning. badeværelse, med detblev inventar der kåret både en katte konge Bagefter der som man kan forvente. til huset er der brugbart køkken, som ligger i spist masser af fastelavnsboller og der blev også tid til fastelavn forlængelse af spise/dagligstuen, hvor fra der er stort glas parti så man kan sange stor fornøjelse for både børn, beboere personale. nyde dentil ugeneret have, og samtidig nyde det lille kig somog er til Limfjorden!

Her skal du ikke generes af larm fra omgivelserne!

Går du med tanken om at købe egen bolig, så kom og hør alt om ”det”

at1.250.000/65.000 købe bolig foratførste Pris/Udb. Går du med Bolig Grundbolig, Rum tanken om købegang. egen så/ komOpført og hør alt om ”det” m² m² så Værelser Brt./Nt. 6.792/5.992 Limfjord. Vi kommer hele vejen rundt, du bliver godt klædt på dejlige til at tage at købe bolig for første gang. 86 1404 4/3 2007 Alternativt finansieringsforslag: din beslutning. Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 5.011/4.332 tlf. 98632666 Vi kommer hele vejen rundt, såKontakt du bliver godt klædt på til at tage

Pris/Udb. 1.195.000/60.000 Bolig Grund Rum / Opført/ for enden af blind stikvej og med udsigt over eng, marker og til fjorden. med badeværelse og sauna. Dejligflot stor have terrasse. m² og storm² Værelser Ombygget Brt./Nt. 7.898/6.173 Indretning: Entre. Badeværelse. Flot køkken alrum med adgang til stuen. 117 1200 5/3 1978/92 Alternativt finansieringsforslag: Ibegge rum er der loft til kip og store vinduespartier hvorfra udsigten kan Brt./Nt. Rentetilpasning 6.059/5.300 Kontakt tlf. 98632666 nydes. 3 værelser. Kælder med godt opbevaringsrum.

Der blev holdt fastelavn på plejecenter Søndervang

Butikken 0 i Farsø sommerhus, Tæt på vandet! - hvor køber ogVelholdt sælger mødes

Velholdt golfhus i et af Danmarks bedste golfområder

Kærneøksevej 15, Ertebølle dig, sommed er på til at eje din første bolig. ogsommerhus Jutlander Bank inviterer tilog enudsigt spændende VelindrettetEDC nyere godvej beliggenhed til vandet. Huset er beliggende forenden blind og tætbolig. til stort fælles dig, somi Ertebølle er på vej til at af eje dinvejførste areal. Der er soveplader til min. 8 personer.

Sag 96400234

Pris/Udb. 695.000/35.000 Bolig Grund Rum / Opført redskabsrum. Beliggende i et af Danmarks bedste golfområder. Gåafstand m² m² Værelser Brt./Nt. 4.089/3.589 til flere aktiviteter. Kort afstand til Sjørup Sø65og Øje Sø. 1327 4/3 1977 Alternativt finansieringsforslag: Indretning: Opholdsstue/Spisestue med trappe til 1. sal og nyt køkken. Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.103/2.669 Kontakt tlf. 98632666 Badeværelse. 1. sal: Opholdsrum med faste skabe. Soveværelse.

Åbningstider:

Pris/Udb. 1.095.000/55.000 Bolig Grund Rum/ Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Brt./Nt. 6.553/5.645 m² m² Vær. Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Alternativt finansieringsforslag: 77 234 m² 3/2 Søndag efter aftale Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.952/4.161

Opf./ Omb. 1983/ 09

Kontakt Tlf. 98632666

Sommerhus ved Limfjorden ?

Huset byder på to gode soverum, et godt badeværelse, med det inventar Pris/Udb. 795.000/40.000 Bolig Grund Rum / Opført/ som man kan forvente. til huset er der brugbart køkken, som ligger i m² m² Værelser Ombygget Brt./Nt. 4.503/3.817 forlængelse af spise/dagligstuen, hvor fra der er stort glas parti så man kan 82 1241 4/2 1980/08 Alternativt finansieringsforslag: nyde den ugeneret have, og samtidig nyde det lille kig som er til Limfjorden! Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.318/2.724 Kontakt tlf. 98632666

0

Pris/Udb. 649.000/35.000 Bolig Grund Rum/ Brt./Nt. 3.930/3.180 m² m² Vær. Kom godt videre Alternativt finansieringsforslag: 64 1500 m² 4/2 Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.006/2.319

Velholdt sommerhus, Tæt på vandet! NY PRIS

Opf. 1968

Kontakt Tlf. 98632666

KOM GODT VIDERE

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 11 - 2014  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 11 - 2014  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk