Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 8 · 107. årg. Onsdag, den 19. februar 2014

Der har bl. a. været travlhed med malerarbejde i Aalestrup Kirke. På søndag kan kirkegængerne se resultatet af håndværkernes anstrengelser.

Aalestrup Kirke har fået ”ansigtsløftning” Af Hanne Grabow AALESTRUP: Aalestrup Kirke blev bygget i 1908, da

byen var begyndt at vokse efter jernbanens etablering. I sommeren 1988 blev kirken udsat for en brand, hvor-

ved der skete stor indvendig skade. Altertavlen brændte totalt. Skærtorsdag 1989 blev kirken genindviet.

  Det daværende menighedsråd traf en stor og svær beslutning omkring nyindretning af kirken og man var bestemt ikke helt enige, men resultatet med nye farver og indretning har siden været genstand for mange kirkegængeres meninger. For det meste har det lydt, at kirken er imponerende flot og stilfuld og med et velafbalanceret udtryk.   Men Aalestrup Menighedsråd syntes, at det var ved at være tid til en opfriskning af kirkerummet.   Gennem længere tid har kirkegængere, som lader blikket glide lidt opad, kunnet se mørke skygger og afskallet hvid maling, især i kanten af det hvide kirkeloft. - Det var hverken smukt at se på eller hensigtsmæssigt at lade sig distrahere af, siger formanden for Aalestrup Menighedsråd, Lisbet Primdahl. Derfor besluttede menighedsrådet, at loftet skulle males.   Da der nu skulle en lift ind i kirken, var der mulig-

med sig. Sammen med det smukke hvide loft, så væggene falmede og medtagne ud. Da malerfirmaet gav et fornuftigt tilbud, blev det besluttet også at lade væggene male. Man besluttede dog, at den flotte farve skulle bibeholdes. Også gavlene på kirkebænkene har fået en overhaling.  Ved gudstjenesten på søndag kan man så se det smukke resultat af malerarbejdet.

hed for at få et mangeårigt ønske om en fast projektor opfyldt. Lysekronerne er blevet hævet, så der er frit udsyn til et lærred i korbuen. Der kan nu lettere vises illustrationer på lærredet til glæde for små, men også nogle gange for voksne kirkegængere. Mange vil sikkert også synes, at de store lysekroner kommer mere til syne i den ny højde.

Beholder kuløren Som det ofte går, når man rører ved ældre bygninger, tager det ene noget andet

Str. 44 - 56

Damebukser m/ fast linning el. elastik Alt fra denim til festbukser

250,- 300,- 400,-

Altid hos

Mode E A Vestergade 17 Aalestrup Tlf. 98 64 26 27 Parkering lige ved døren!

www.eamode.dk

n o l a s r ø is r F y N

Mandag den 24. februar åbner jeg ny salon i Skals Åbningsreception: Borgerforeningens bestyrelse som den så ud efter generalforsamlingen sidste år: Fra venstreBjarne Nielsen, Nikolaj Loft Jørgensen, Niels Jønsson, Ove Løvendal, Pia Knudsen, Søren Bruun Sørensen og Hanne Mette Christensen.

Aalestrup-forening skal vælge nye til bestyrelsen Af Hanne Grabow AALESTRUP: Borgerforeningen 9620 i Aalestrup, som blev oprettet for nogle år siden, har været yderst aktiv på mange områder, bl. a. som igangsætter for flere rigtig gode aktiviteter i Aalestrup, er kommet i en vanskelig situation.   Når foreninger holder generalforsamling i næste uge, ønsker kun tre af bestyrelsens medlemmer at fortsætte.   Tidligere på året trak Ove Løvendal sig fra arbejdet, og i efteråret ønskede formanden, Søren Bruun Sørensen, at træde ud af bestyrelsen på grund af et stort arbejdspres.

- Bestyrelsen har siden formandens udtræden arbejdet kollektivt, fortæller Pia Knudsen, som er kasserer.   Men nu ønsker hun og også Hanne Mette Christensen at forlade bestyrelsen. Tilbage er Bjarne Nielsen, Nikolaj Loft Jørgensen og Niels Jønsson, som gerne vil fortsætte med det arbejde som foreningen hidtil har været garant for. - Efterhånden som opgaverne er løst, er der blevet mindre og mindre at varetage, siger Pia Knudsen. Og måske er der ikke behov for en sådan forening mere. Der har heller ikke været så stor medlemstilgang som vi kunne ønske i de seneste par år, og det sikrer ikke en

god økonomi på længere sigt.   Så nu råber vi ”vagt i gevær” for at få nogle Aalestrup-borgere i tale, som har lyst til at gå ind i et arbejde med at udvikle Aalestrup og være sparringspartner med kommunen, handelsstandsforeningen og andre, så vi sammen kan lave gode aktiviteter og udvikling i byen.   Borgerforeningens generalforsamling bliver holdt i Aalestrup Classic Bil & MC`s lokaler på Vandværksvej den 26. februar, og til at krydre aftenen har man engageret den kendte tidligere PET-politibetjent Hugo Mortensen.

Lørdag den 1. marts kl. 11.00 - 16.00

Jeg håber rigtig mange vil komme forbi og hilse på - jeg giver en ”hotter” og lidt at drikke

ig Jeg glædt emr ømde dig! til a

Åbningstilbud: Alle Angel produkter

÷20%

hd Life Style hairspray extreme

Kun

119,På gensyn

Salon

LouiSe RoStved NieLSeN Hovedgaden 55, Skals • Tlf. 86 69 69 89 Åbningstider: Man. kl. 12.00 - 19.00 / Tirs., tors. og fre. kl. 8.30 - 16.00 / Ons. og lør. lukket


Side 2

19. februar 2014

Nørager-foredrag om humor og PET NØRAGER: 24. februar holder Kultur- og Medborgerhuset ”Kig Ind” i Nørager og pensionistforeningen et foredrag med den tidligere PETpolitimand Hugo Mortensen, som er kendt for massiv brug af humor når han fortæller. Emnet for Hugo Mortensens foredrag er ”Hvordan kommer man gennem livet på trods af en usportslig kropsbygning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer”. Hugo Mortensen fortæller om sin skolegang med indlæringsproblemer og jævnlige ørefigner, en mislykket militær karriere, hvor ønsket om en admiralstitel så skammeligt gik til grunde. Han kommer også ind på kærlighedslivet, herunder kærestesorg, og et job som tørvegraver i Store Vildmose.

Jutlander Banks afdeling i Aalestrup bidrog til Sparekassen Himmerlands resultat i 2013.

Sparekassen tjente kun seks mio. kr. i 2013

Ledelsen betragter ikke resultat som tilfredsstillende Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Sparekassen Himmerland med afdeling i Aalestrup, som fra nytår fusionerede med Sparekassen Hobro og blev til Jutlander Bank, havde en lidt større primær indtjening i 2013 end året før. Alligevel kom pengeinstituttet ud med et resultat efter skat på kun seks mio. kr. - to mio. kr. mindre end i 2012. Det betragter ledelsen ikke selv som tilfredsstillende. Den primære indtjening blev på 179 mio. kr. og svarer til forventningerne. Året tidligere var den primære indtjening 177 mio. kr. Bag tallene ligger en nedgang i nettorente- og gebyrindtægterne på grund af faldende udlån, men det er samtidig lykkedes at reducere omkostningerne med syv Din Servicepartner Tlf. 51 15 51 15

Solceller Aut. El-installatør

Se mere på www.skals-el.dk

mio. kr. i 2013 sammenlignet med 2012. - Det er tilfredsstillende, at vi har formået at fastholde vores primære indtjening til trods for, at vores udlån er faldet, siger Poul Damgaard, der var direktør i Sparekassen Himmerland og som nu i Jutlander Bank er sideordnet direktør med Per Sønderup fra den daværende Sparekassen Hobro. Udlånet er i tilbagegang. Det faldt med 7,4 pct. fra 2012 til 5,5 mia. kr. i 2013. Faldet skete på trods af, at pengeinstituttet i 2013 fik næsten 5000 nye kunder. Medvrkende er også, at man løbende tilpasser sin forretningsmodel, så kreditgivning til kunder foregår i pengeinstituttets naturlige markedsområde. Poul Damgaard understreger, at man ikke oplever nogen ”kreditklemme”, men derimod en manglende efterspørgsel på lån. - Mange har lært af krisen, og vi har brugt ressourcer på at hjælpe kunderne. Det rokker ikke ved, at vi har haft

POLITIRapporten for Aalestrup

Af landpolitiassistent Hans Jørgen Nielsen

store nedskrivninger, men ingen ”hængepartier”. Vi har nedskrevet tilstrækkeligt hen ad vejen, siger Poul Damgaard og erkender, uden at ville hænge et bestemt erhverv ud, at bl. a. landbrugs-engagementer har kostet dyrt. Der er også mange landbrug som klarer sig godt, og vi bakker naturligvis op om vore kunder - også i svære tider, siger direktøren. Indlånet er også veget. Ultimo 2013 havde sparekassen 7,3 mia. kr. i indlån, hvilket var 0,1 mia. kr. mindre end året tidligere. Med i billedet omkring årsresultatet på seks mio. kr. i 2013 hører også ekstraordinære omkostninger, som trækker i negativ retning. Det var en bøde på fem mio. kr. i forbindelse med kursmanipulationssagen fra 2011. Selv om sagen er anket, har man valgt at udgiftsføre bøden i 2013. Regnskabet belastes desuden med 18 mio. kr. til såkaldte sektorløsninger - bidrag til Indskydergarantifonden og til afvikling af nødstedte pengeinstitutter.

Hertil kommer en række omkostninger til ekstern rådgivning i forbindelse med forberedelsen af fusionen til Jutlander Bank. På denne konto blev der alene udgiftsført seks mio. kr. i 2013. De samlede omkostninger i forbindelse med fusionen forventes at blive 45-50 mio. kr.. Til gengæld mener ledelsen, at banken fra 2015, når fusionen er endelig gennemført, kan høste årlige synenergieffekter for 3035 mio. kr.. Siden nytår har Jutlander Bank gennemført en medarbejderreduktion på ca. 10 pct. af de oprindelige medarbejdere. Efter fusionen med Sparekassen Hobro forventes solvens og kernekapitalprocent at udgøre ca. 17 procent for den samlede bank, mens det individuelle solvensbehov ligger i niveauet 11 procent. Dermed har Jutlander Bank en solvensbuffer på seks procentpoint svarende til en kapitalmæssig overdækning på ca. 700 mio. kr. Banken har en egenkapital på 2,3 mia. kr. og for 2014 venter den nye bank en primær indtjening mellem 230 og 250 mio. kr. - Det er for tidligt at sige, at det hele syder og bobler i vores markedsområde, men vi ser positivt på fremtiden, lyder det i en kommentar fra Poul Damgaard.

Ligger du inde med oplysninger, der kan føre til opklaring, vil politiet gerne høre fra dig på 98 64 10 18

Øgaard El overtager Nørager-forretning NØRAGER: 5. februar er Nørager Smede og VVS forretning overdraget til Øgaard El A/S. Øgaard El A/S håber at kunne videreføre det gode solide håndværk, som Nørager Smede og VVS forretning er kendt for, og de nye ejere glæder sig til at betjene eksisterende såvel som nye kunder. Kerneforretningen er stadig VVS, og Øgaard El er meget glade for at overtage kompetente fagfolk, som kan fortsætte det gode håndværk. Det nye firma vil også fremover tilbyde alle smede- og maskinopgaver, fra projekteringsfasen til den afsluttende montering. Opgaverne vil stadig kunne løses på eget værksted el-

ler ude hos kunden. Øgaard El kan også udføre alle former for svejseopgaver, foretage reparationer og vedligeholdelse og bygge både små og store konstruktioner helt fra bunden. - Vi ser en stor synergi i at kunne tilbyde en komplet teknikløsning til vore kunder, og derfor er vi glade for, at Nørager Smede og VVS nu bliver en del af Øgaard El A/S. El-installation og VVS er stærkt forbundet i dag, og vores kunder kan nu drage fordel af vi tilbyder begge dele. Forretningen fortsætter uændret på adressen i Nørager, og med de samme kendte medarbejdere som hidtil, siger direktør Mads Øgaard.

Har du ikke modtaget

Guldur

AALESTRUP: Fredag var der indbrud i en villa på Engdiget i Aalestrup. Tyven er kommet ind ved at vride låsecylinderen i hoveddøren ud. Fra villaen er stjålet et guldur, en MacBook computer, en bærbar computer og et Samsung musikanlæg.

Endelig kommer en spændende beretning om tilværelsen som politimand, hvor han i mere end 43 år gjorde tjeneste i politikorpset - nogle år som ordenspolitimand i København, herefter tre år i fremmedpolitiet. Kriminalpolitiet i Glostrup blev også belemret med hans tilstedeværelse, inden han i sommeren 1975 blev ansat ved Politiets Efterretningstjeneste. Her gjorde Hugo Mortensen tjeneste til pensioneringen i 2010. Siden har han efter eget udsagn så småt affundet sig med en stilfærdig tilværelse i selskab med konen, der varter ham op på alle måder. Han er nemlig gift efter ”den gamle ordning”, hvor koner som en naturlig ting sørger for mandens velbefindende.

Nyfødte tvillinge-lam i Klejtrup.

onsdag inden kl. 20.00 - så kontakt vores budomdeling:

Distribution på telefon 98 92 89 00 fra torsdag kl. 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Forårstegn! KLEJTRUP: Årets første nyfødte tvillingelam på ”Verdenskortet”. De blev født mandag d. 10. februar ved 11 -tiden.   Et par robuste størrelser af racen Texel; en pige og en dreng, som straks blev navngivet Alberte og Wil-

liam. Moderen er glad for sine børn og sørger for at de får mælk og varme inde i fårehytten.   Indenfor den nærmeste tid, forventer de flere fødsler på ”Verdenskortet” i Klejtrup.


19. februar 2014

Side 3

Natteravnene er med til at gøre en forskel Af Hanne Grabow

Den tidligere skole i Testrup er efter en større renovering blevet et eftertragtet samlingssted for byens og egnens beboere.

Flot opbakning til lokalt kultursted i Testrup Af Hanne Grabow TESTRUP: Den selvejende Institution Testrup gl. Skole har netop holdt generalforsamling og der er stadig fin opbakning til at videreføre samlingspunktet for beboerne i Testrup. Omkring 90 procent af medlemmerne var mødt til generalforsamlingen og det følte bestyrelsen var en flot opbakning til det arbejde der bliver udført.   Der er sket utroligt meget siden beboerne i Testrup stiftede Den selvejende institution Testrup gl. Skole og købte Testrup gl. Skole af kommunen.   Mange foreninger har store problemer med at skaffe medlemmer og frivillig arbejdskraft, men sådan er det ikke i Testrup. Her har alle mødt op og har ydet en stor indsats for at få lavet et flot samlingssted i byen. Der er ydet masser af timer som frivillig arbejdskraft, givet flotte gaver, ting, maling og døre mm. - Der er udført et kæmpe arbejde med at søge diverse fondsmidler hjem til renovering og forbedring af Testrup gl. Skole. Derfor står vi også i dag med en utroligflot og gældfri ejendom, fortalte formanden, gårdejer Hans Riis på generalforsamlingen.   Nu er man færdige med at renovere den sidste del af Testrup gl. Skole. Så nu står huset flot med nyt tag, nymalede lokaler med anretterkøkken og tre flotte nyrestaurerede dobbeltværelser med adgang til tekøkken og bad, som udlejes f.eks. til overnatning for pilgrimme, personer på cykel- og vandreferie og gæster i området.

  Vil man derimod overnatte i det fri kan det også lade sig gøre i Testrup, idet Den Selvejende Institution Testrup gl. Skole har to flotte shelters med gode faciliteter, lige midt i den skønne natur.  Lokalerne på skolen bruges som samlingssted for beboerne i Testrup og udlejes til f.eks. møder, generalforsamlinger og private fester. Testrup Kirke har også en del kulturelle arrangementer i Testrup gl. Skole.   Da folk ikke kan undvære at tale sammen og det er for koldt til at spille på petanquebanerne, bruger beboerne i Testrup og

omegn lokalerne til spilleaften hver anden uge. Her spilles kort, brætspil og meget andet, eller strikketøjet bliver fundet frem. Aftenen sluttes med kaffebord og man skiftes til at medbringe kaffe og kage. Alle kan deltage i spilleaftenerne, og det er ikke nødvendig at være medlem for at deltage. - Alt dette har kun kunnet lade sig gøre fordi alle beboerne i Testrup har stået sammen og har ydet en stor frivillig indsats, siger Hans Riis. På vegne af bestyrelsen takkede Hans Riis for stor opbakning og fremmøde til de arrangementer der har været i Testrup gl. Skole.

AALESTRUP: Natteravnene i Aalestrup er en frivillig forening, som en gruppe lokale mennesker oprettede i 2006.   Natteravne er voksne, der ikke er ligeglade med deres medmennesker. De frivillige bruger nogle aften – og nattetimer en gang imellem, for at medvirke til trygheden i lokalområdet på en diskret og ikke voldelig facon, som skaber tillid, ro og respekt.   I Aalestrup er natteravne på gaden, de går altid tre af gangen og der er et stort behov. - Vi går først på aftenen og nogle gange senere, har bolcher og kondomer med i lommerne til de unge, som henvender sig til os, fortæller Maja Jensen.   Natteravnene observerer og snakker med de unge, ofte spørger de os om ”er det ikke kedeligt at være natteravn” hvorved vi svarer: Det er frivilligt at være med og vi gør det af lyst, det er dejligt at møde de søde unge mennesker.   Gruppen i Aalestrup vil gerne have flere med og alle der har lyst, det kan være enlige, forældre eller bedsteforældre, er meget velkommen til at kontakte foreningen. Også hvis man har

lyst til at give en økonomisk håndsrækning til arbejdet.   Natteravnene i Aalestrup holder generalforsamling, torsdag den 27. februar i Jydeværkstedet.

Natteravnekorpset i Aalestrup er en frivillig forening af lokale borgere oprettet i 2006.

Tilbud

kr. 448,00

Vi leverer også gerne til festen derhjemme: Vi hjælper med at finde det helt rigtige - enten det skal være en menu eller buffet - eller du har lyst til noget helt andet! Vi står naturligvis til rådighed med hjælp og gode råd!

Sæt

i kalenderen: Lørdag den 1. marts kl. 9.30

”Slå Katten af Tønden” Ligesom sidste år får vi besøg af ”Frank Fumlefod”

Durumrulle m/kebab eller Kylling

½ pris

FRIT VALG

29,-

Forbehold for udsolgte varer.

www.hvamtank.dk

Hvam Tank & Cafeteria 98 64 81 70

Hannerupvej 17 • 9620 Aalestrup

200,-

Jeg garanterer hurtig tilvænning til flerstyrkeglas og skarpt syn ved bilkørsel i mørke med kvalitetsglas fra Varilux. priser fra 3600,- pr. par. incl. synsprøve og antireflex.

Pulled Pork Burger

eller

Alle bilvaske

Brillestel fra

Cafeteria

fra 19/2 til 25/2 Butikken

Husk til forårets fester: Fest til fast pris - alt inkl. - pr. person

  Bestyrelsen håber på, at mange der har interesse i Natteravnene vil møde op og være med til at sikre fremtiden for det gode arbejde.

Alle ikke nedsatte brillestel

/2 pris

1

Enkeltstyrkebrilleglas fra 600,- pr. par

Udsalg slå til nu! flottE stEl til små prisEr gælder ikke NicePrice.

OBS: Sidste frist d. 28. februar Vestergade 15 9620 Aalestrup

v/ Therese & Hans Ettrup · Jernbanegade 7 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 14 33

9864 2300

Åbningstider: Mandag lukket Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 9.30 - 12.30

Lene


Side 4

19. februar 2014

Boligmarkedet har forårsfornemmelser

Tiltro til bedre tider sætter gang i salget af boliger

HMN Entreprenøren, Løgstør, i arbejde med kloakeringsprojektet i Østerbølle.

Stort kloakeringsprojekt er sat igang i Østerbølle Spildevand og overfladevand bliver nu separeret ØSTERBØLLE: Vesthimmerlands Vand A/S har netop taget hul på et større kloakeringsarbejde i Østerbølle. Det betyder etablering af det såkaldte separatsystem, hvor spildevand og overfladevand bortledes i hver sin ledning. - Vi er godt tilfreds med at få nyt kloaksystem i Østerbølle, pointerer direktør Bent Skovkær Hansen, Vesthimmerlands Vand A/S. Det gamle fælles kloaksystem har medført mange brud med deraf følgende reparationer, hvilket er den naturlige følge af gamle og nedslidte kloakledninger. Spildevandet fra Østerbølle pumpes til rensning i Aalestrup Rensningsanlæg, mens regnvandet udledes i Lilleåen. Desuden anlægges et regnvandsbassin syd for

byen for at begrænse belastningen af åen. I forbindelse med kloakeringsarbejdet udskifter Østerbølle Vandværk de gamle vandledninger, og Vesthimmerlands Kommune fornyer vejanlægget. - Det er samfundsøkonomisk en god ide, at vandværk og kommune følger vort store kloakeringsprojekt op i form af fornyelse af vandledninger og vejanlæg, understreger Bent Skovkær Hansen. Kloakeringsprojektet i Østerbølle afvikles i løbet af i år og næste år. Udførende entreprenørfirma er HMN Entreprenøren, Løgstør, som vandt licitationen.. Der indkom følgende syv tilbud: HMN Entreprenøren, Løgstør 7.338.667 kr. Hornum Murer- og En-

treprenørforretning A/S 7.439.535 kr. Robert S. Simonsen, Viborg 7.499.999 kr. Vesthimmerlands Bygge & Anlæg, Løgstør 7.519.030 kr. Vils Entreprenørforretning, Viborg 7.867.158 kr. NCO Byg A/S, Aars 7.964.070 kr. Gunnar Nielsen A/S, Aars 8.476.575 kr. Kloakeringsprojektets samlede omkostninger anslås til cirka 9,8 millioner kr.

VESTHIMMERLAND: Vintermørket og kulden er så småt ved at slippe sit tag, og vintergækkerne stikker forsigtigt hovederne op af jorden. På boligmarkedet er der også udsigt til lysere og lunere tider. Og det er vel at mærke ikke kun de altid optimistiske ejendomsmæglere, der ser lyst på fremtiden. Danskerne, eksperterne og tallene peger også på bedre tider på boligmarkedet. Næsten hver anden dansker regner med, at huspriserne er højere om et år, og kun én ud af 10 tror på det modsatte. Det viser Boligøkonomisk Videncenters seneste undersøgelse, hvor deltagerne peger på udviklingen i dansk økonomi som en af de vigtigste grunde til denne optimisme. Tiltroen til en positiv udvikling i samfundsøkonomien er også tydelig i Danmarks Statistiks nye måling af forbrugertilliden, hvor danskerne ser på deres egen og samfundets økonomi i det kommende år. Tilliden har ikke været højere siden sommeren 2007, hvor finanskrisen endnu ikke for alvor havde vist sit grimme ansigt. Et af spørgsmålene i må-

Peter Lange Jepsen: - Tiltro til jobmarkedet giver optimisme for boligsalget.

lingen af forbrugertilliden går på folks forventninger til udviklingen i beskæftigelsen, og på bare to år er de gået fra at være klart negative til klart positive. Den ændring er rigtig godt nyt for boligsælgerne.

Jobmarkedet vigtigt - At købe bolig er en kæmpestor økonomisk beslutning, så det er helt naturligt, at køberne holder sig tilbage, hvis de, uanset om det er velbegrundet eller ej, frygter at blive ledige. Derfor er tiltroen til bedre tider på jobmar-

kedet vigtig for sælgernes muligheder for at få solgt, siger Peter Lange Jepsen fra Danbolig Vesthimmerland. Størstedelen af landets førende økonomiske eksperter deler danskernes optimisme i forhold til boligmarkedet. Nationalbanken, Økonomiministeriet og Vismændene forudser alle, at der kommer moderate prisstigninger i de næste par år, og en række allerede kendte tal for udviklingen på boligmarkedet underbygger også optimismen. Antallet af tvangsauktioner falder. Salgstiderne falder. Sælgernes afslag i prisen falder. Og priserne på lejligheder og huse er med lokale variationer på vej op igen. Især København og Aarhus fører an, og udviklingen i de største byer plejer at forplante sig udad. - Vi glæder os rigtig meget på sælgernes vegne, for der har ikke været mange lyspunkter i de senere år. Selv om markedet er skrøbeligt, er der efterhånden mange ting, der tyder på, at vintermørket også i overført forstand er på retur, siger Peter Lange Jepsen.

SKROTHANDEL Niels 30 42 70 40

Nordvestvej 14, 9600 Aars

Isolering sparer penge og

giver komfort

Jeg tilbyder isolering af:

Krybekælder, hulmur, loft, etageadskillelse, skråvæg,

Louise Rostved Nielsen - ny frisør i Skals.

Ny frisørsalon i Skals Af Hanne Grabow SKALS: På mandag den 24.

februar bliver dørene slået op til en ny frisørsalon på Hovedgaden i Skals.

Dansk papir- og EPS isolering Bestil tid i dag på: 51 24 12 75 til et GRATIS

VI TAGER HÅND OM DINE MASKINER Vi reparerer:

isoleringstjek og tilbudsbesøg MvhOle Villumsen

Bæredygtig energi og isolering ole@ov-consult.dk Munksjørupvej 93, 9670 Løgstør.

Industiparken 7 B · 8832 Skals · Tlf. 86 69 49 55 Åbent mandag-torsdag 7-15.30 og fredag 7-14

  Det er Louise Rostved

Nielsen, der hat fået mod på at blive selvstændig. Louise er netop blevet færdig med sin uddannelse som frisør hos Salon Askepot i Aalestrup.   Louise er 32 år og bosat i Fjelsø, men kommer oprindeligt fra Skals, så det var ikke svært, at bestemme sig til, hvor salonen skulle ligge og da der ovenikøbet var et rigtig fint lokale til rådighed, midt i Skals by, så var der ikke langt fra tanke til handling. Det er bygningen, hvor der tidligere var ”Tatol” gennem mange år og senest har der været en frisør på adressen. Gennem den senere tid, har Louise brugt megen tid på at gøre i stand, så lokalerne nu

er fuldt moderne og indbydende til kunderne.   Louise har gennem længere tid haft lyst til at prøve at blive selvstændig og hun ved også, at det er lidt af en udfordring, når man er gift og har to børn på fem og syv år. - Men jeg har lavet mine åbningstider lidt familievenligt, siger Louise Rostved Nielsen. Der er lukket to dage om ugen, til gengæld har jeg en fast åbningstid hver mandag til kl. 19.   Louise markerer åbningen med en reception, lørdag den 1. marts og hele hele marts måned er der gode åbningstilbud hos ”Salon In” som er blevet den nye salons navn.


19. februar 2014

Side 5

Lene laver løbende fagprøve Af Hanne Grabow AALESTRUP: Lene Brix Mikkelsen, Nørager, tidligere Aalestrup, er ansat hos Matas I Aars.   Om kort tid står der en svendeprøve på spil og det har Lene valgt, at gøre helt anderledes.   Fagprøven bliver holdt den første uge i april, og lørdag 1. april, inviterer Lene alle, der har lyst til at løbe for en god sags tjeneste.   Hun har arrangeret et løb, der samtidig støtter Hjerteforeningens arbejde.   Via støtte kampagner henover året, støtter Matas’ hudplejeserie ”Plaisir”, som er den serie, hun skal aflægge fagprøven om. Matas støtter blandt andet

også den vigtigste forskning i kvinders hjertekarsygdomme. - Det er vigtigt for mig at løbet skulle være en del af min fagprøve. Og jeg vidste fra starten, at jeg ville lave et løb, som skulle støtte Hjerteforeningen, siger Lene Brix Mikkelsen   Løbet vil foregå 1. april om aftenen, hvor alle løberne samles på parkeringspladsen bag Matas i Aars. Der indledes med fælles opvarmning, og derefter vil løbet blive skudt i gang. Deltagerne kan vælge at løbe 4,4 km eller 8,8 km. Der vil være små konkurrencer under løbet.   Efter løbet vil der være præmier til de forskellige pladser i løbet og alle delta-

gere vil få en lille gave, en såkaldt ”Goddi Bag”, lover Lene, så ingen går tomhændet hjem efter oplevelsen. - Mine tanker med løbet har været at folk skulle samles og have en hyggelig aften med enten at gå eller løbe en tur og samtidig støtte hjerteforeningen og min fagprøve.   Overskuddet fra løbet går til Hjerteforeningen og vil blive overrakt fredag, 4. april i forretningen i Aars.   Hele ugen, hvor Lene Brix Mikkelsen holder sin fagprøve, vil der være forskellige aktiviteter. Programmet for det, kan man orientere sig om i Matas. Blandt andet vil der være mulighed for at få målt blodtrykket.

Formanden for menighedsrådet i Simested, John Frandsen, og Hans Jensen fra Øst Hallens bestyrelse glæder sig over, at Simested nu råder over en hjertestarter.

Nu har Simested fået hjertestarter Af Hanne Grabow SIMESTED: Ved trappen til Simested Hotel hænger der nu en hjertestarter, som Østhallen og Simested Menighedsråd er gået sammen om at købe.   Det begyndte med at menighedsrådene for Testrup, Østerbølle og Simested og ansatte ved de tre kirker var til førstehjælpskursus i sognehuset i Simested. Dette kursus indbefattede undervisning i brug af hjertestarter og i for-

Lene Brix Mikkelsen støtter Hjerteforeningens arbejde med overskud fra et løb lørdag, 1. april.

SÆT

løbet var der også et tilbud på sådan en maskine. - Det kunne vi i Simested Menighedsråd godt tænke os at ofre nogle penge på, fortæller formanden for Simested Menighedsråd, John Frandsen, og da vi vidste, at Øst Hallen har en god økonomi, henvendte vi os til kasserer Henning Als og spurgte, om hallen ville være med.   Det ville den, og herefter henvendte de sig til Jørgen Løvendahl, Aalestrup, som er med i samarittertjenesten

hos Røde Kors. Han var behjælpelig med at få hjertestarteren anskaffet. - Man kunne selvfølgelig let forestille sig, at den skulle hænge enten ved sognehuset eller hallen, siger John Frandsen, men vi mente alle, at kroen var det mest centrale sted, og kroparret stillede mur og strøm til rådighed, så nu hænger den på muren udenfor.   Hvis der bliver brug for hjertestarteren, vil der ved ibrugtagning lyde en stemme, der fortæller, hvad man skal gøre, men herudover er det meningen, at der skal være en slags tilkaldevagt, som er fortrolig med betjeningen, men alle skulle kunne betjene den, oplyser John Frandsen.

I KALENDEREN

4. MAJ 2014 KL. 10.00

Varm dig på en pølseklassiker Ristet el. Rød hotdog

2 stk.

30,Gælder til 28. februar

Løbet skydes i gang på Boosting Business/Aars Avis Hvem? For glade motionister og gale løbetosser

Hvad? Rundeløb Halvmarathon Helmarathon

Sponsorer:

AARS

AARS

MIDTFJORD

NEVE EDB

www.hvamtank.dk

Hvam Tank & Cafeteria 98 64 81 70

Hvorfor? Et evt. overskud går til et godt formål

AARS

AARS

Læs mere og tilmeld her

AARS

Hannerupvej 17 • 9620 Aalestrup AARS

AARS

Aars Bolighus

www.boostingbusiness.dk


Side 6

19. februar 2014

10. beretning fra Klejtrup-formand KLEJTRUP: Klejtrup Boldklub har holdt generalforsamling, og det var samtidig et lille jubilæum for formand Per Vammen, som kunne aflægge årsberetning for 10. gang. Per Wammen fortalte om et turbulent år i klubben. I ungdomsrækkerne måtte der trækkes et par hold, dels på grund af manglende spillere men også fordi nogle af drengene var blevet så dygtige, at de ville prøve talentet af i Viborg FF. På seniorsiden måtte der trækkes et serie 6 hold, da der også her manglede spillere. Der var dog også mange ting, der lykkedes - blandt andet Ikastcup for nogle rigtig gode arrangementer for andre. Som noget nyt blev der i efteråret indført ordningen med en kontaktforældre på alle ungdomshold. Denne forældre står så med ansvaret for, at visse arbejdsopgaver bliver udført på deres hold. Formålet er flere involverede i klubarbejdet samt at aflaste trænere og ledere, så man mindsker udskiftningen på disse poster. Økonomisk kunne året knap hænge sammen, men klubben har stadig en god økonomi. I bestyrelsen var der stor udskiftning, da Lars Vadsholt, Dorthe Valentin og

BOX-RUM 10 m2 - 30 m3 Pr. måned kr. 350,www.lagerboksen.dk

21 27 95 02 Nedbrydningsmat. m.v. sælges Limtræsbjælker a ca. 9 mtr. 5 stk. dobbelte BD30 branddøre 30 stk. BD30 branddøre B: 0,90-1.35 x H: 2,10 400 m2 Rockwool 5 cm 1 stk. Multiheat BAXI stokerfyr type 1,5, årg. 2006 260 stk. 3x7” tømmer a 3,60 mtr. 100 stk. mandskabsskabe 200 mtr. 10 og 12 cm I-jern 400 mtr. 14 cm HEB-Jern 2 stk. aluporte B: 2,50 x H: 2.10 med elhejs 1 stk. aluport B: 3,50, x H: 3.20 11 stk. bondehusvinduer B: 0,85 x H: 0,85 10 bondehusplastvinduer med grå karm, B 0,95 x H 1,18. 250 m2 store brosten 450 chaussesten 30 dobbelte plastdøre 1,10 B x 2,30 H 200 ståldøre 300 meter 4” rør 200 meter 2” rør 1.500 m2 gulv- og parketbrædder (fyr og bøg) 4 jerngitterspær a 10 m 1 alu butiksdør m. automat. opluk. 5 yderdøre 500 indvendige døre 1000 vinduer i forskellige størrelser 400 overskabe til køkken 20 Udslagsvaske i porcelæn Lægter 20 toiletter med dobbeltskyl og håndvaske 800 støbejernsvinduer Store partier rør og jernbjælker 8 limtræsbuer uden ben á 19,80 mtr. Åben alle hverdage kl. 7-18, lørdag kl. 9-15 Se meget mere på:

www.is-brdr-nielsen.dk

Formand i Klejtrup Boldklub, Per Wammen, kunne for nylig aflægge beretning til generalforsamlingen for tiende gang.

Henrik Langbak ikke ønskede genvalg. Nyvalgt blev Ron Arkesteijn, Tanja Juhl Larsen og Lasse Madsen. Den senere konstituering fik følgende udseende: Per Vammen blev genvalgt som formand, Ron Arkesteijn som næstformand og Lene Lundsberg Gade fortsætter som sekretær.

Trine Bach Christensen, Nørager - nyansat hos Vesthimmerlands Vand A/S.

Nyansat VESTHIMMERLAND: Trine Bach Christensen, Nørager, er den 1. februar, ansat som administrativ driftsassistent. Hun er uddannet teknisk designer i 2003 og har senere suppleret med uddannelsen som rørlægger. Trine Bach Christensen, 33, har arbejdet hos NCO Byg A/S, Aars, og – indtil ansættelsen hos Vesthimmerlands Vand A/S - hos B & E Stål i Svenstrup.

Folkekirkekns Nødhjælps lokale afdeling i Aalestrup samler ind mod sult ved en husstandsindsamling søndag, 9. marts. Der bliver brug for mange lokale indsamlere.

Aalestrup gør klar til husstandsindsamling AALESTRUP: Søndag, 9. marts har Folkekirkens Nødhjælps lokale afdeling brug for frivillige indsamlere til at besøge husstande i Aalestrup ”sogn”. Folkekirkens Nødhjælp for 16. gang den årlige landsindsamling, som bliver organiseret i et stærkt samarbejde med lokale sogne over hele landet.   I flere end 1200 danske sogne arrangerer og koordinerer frivillige indsamlingsledere den lokale indsats. - Det er 13. gang vi samler ind i Aalestrup, Gedsted og Vesterbølle fortæller koordinator Erna Nielsen, Aalestrup. Siden den første Sogneindsamling i 1999 har lokale indsamlingsledere og titusinder af frivillige samlet mere end 170 mio. kroner ind til verdens fattigste.

Sult

Mad er en menneskeret. Og i 2000 lovede verdens ledere hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden 2015. I dag lever 842 mio.

Nordjyllands største

i Gigantium

Kræmmer- & Loppemarked OPLEV KRÆMMERE FRA HELE LANDET

Besøg Gigantium med 250 kreative kræmmerstande, fyldt med masser af spændende antikviteter, legetøj, møbler, bøger, lysestager, porcelæn, smykker og meget mere.

Lørdag & søndag den 22.-23. februar Entre 35 kr. Børn under 12 år har gratis adgang ifølge med en voksen. Buslinierne 2, 5 og 12 Masser af gratis p-pladser Åbningstider: lørdag kl. 10-17 og søndag kl. 10-16

Vi ses i

Gigantium

Vi bor 15 km nord for Viborg

Willy Brandts vej 31 . 9220 Aalborg Øst

Tilbud på nedbrydning og skrotning samt knusning af beton og jernbeton gives overalt i landet. - Kun 36 kr. pr. ton

Stadeplads bestilles på 2728 1708 - jharrangementer.dk

mennesker med sult, og med en fælles indsats er det faktisk muligt at nå målet.   Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlig dyrkning af jorden, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser, osv. Dertil kommer, at man netop i disse lande ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. I Etiopien slog hungersnød 1 mio. mennesker ihjel for 30 år siden. I århundreder har etiopier levet af høsten fra år til år og dermed gjort deres indtægter og maddepoter særligt sårbare overfor naturkatastrofer. De sidste ti år har investeringer i nye dyrkningsmetoder, bedre gødning og retten til jordbesiddelse sikret, at bønderne bedre kan regne med årets afgrøder. Fremskridt i landbruget er den største del af grunden til, at Etiopien har en vækst på ca. 11% om året. Andelen af ekstremt fattige er fra 1995 til 2010 faldet fra 49,5% til knap 30%, og andelen af mennesker, der sulter, er faldet fra 28% til 21%.   Den gode udvikling skal op i fart. Derfor sætter Sogneindsamlingen i 2014 fokus på sult i Etiopien. I Etiopien arbejder Folkekirkens Nødhjælp og lokale partnere på at ruste befolkningen på landet til at kunne producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier og tackle klimaforandringerne.

Fokus på en landsby i det nordlige Etiopien

I sommeren 2013 startede Folkekirkens Nødhjælp og den lokale samarbejdspartner, Mekane Yesuskirken, et udviklingsprojekt i bjerglandsbyen Tedesh. Formålet er at forbedre indbyggernes levevilkår med hovedvægt på at sikre dem tilstrækkelig mad og vand. De næste to år følger Folkekirkens Nød-

hjælp udviklingsarbejdet i Tedesh for at dokumentere og beskrive forandringerne i indbyggernes levevilkår.  Sogneindsamling 2014 sætter fokus på nogle af de mennesker, der bor i Tedesh. Bl.a. kvinden Workie og hendes børn, som kan ses på årets kampagnematerialer.   Sidste år var der 18 indsamlere i gang i Aalestrup området og de samlede 13.000 kroner ind. - Vi fik ikke så mange penge samlet ind sidste år, da vi manglede en del samlere. I år håber vi på, at mange

vil henvende sig og tilbyde deres hjælp et par timer søndag den 9. marts, siger Erna Nielsen. Mange har allerede meldt sig, men vi håber på flere, så vi kan få dækket hele området.   Indsamlingen foregår fra Jutlander Bank, hvor der er udlevering af materialer og det er også her der bliver stillet personale til rådighed for optællingen.   Hvis man har lyst til at give et par timer til et godt formål, kan man kontakte koordinator for indsamlingen Erna Nielsen.

Aalestrup-foredrag om Sigrid Undset Af Margrethe Rechendorff med Ældre Sagen som arrangør. Sigrid Undset er en af Norges største forfattere i det 20. århundrede. Kernen i hendes forfatterskab - og i hele hendes liv - var spørgsmålet om troskab eller svig, og på den baggrund blev hendes liv lige så righoldigt og spændende som hendes romaner.   Sigrid Undset, 20. maj 1882 - 10 juni 1949, norsk forfatter. Sigrid Undset modtog 1928 nobelprisen for de historiske romaner Kristin Lavransdatter (1920-22, da. 1940) og Olav Audunssøn (192527, da. 1962-63). Hun blev født i morfaderens, juristen P.A. Gyths, hus i Kalundborg, hvor hendes forældre opholdt sig som nygifte, indtil de i 1884 flyttede til Kristiania (Oslo).  

En reaktionær forfatter

Man plejer at bruge ordet reaktionær i nedsættende betydning, som et udtryk for idémæssig forste-

Sigrid Undset s forfatterskab er på programmet i Aalestrup.

ning og fjendtlighed mod enhver form for udvikling og forandring. Den norske forfatter Sigrid Undset (1882-1949) var en af Nordens store reaktionære forfattere i det 20. århundrede. Men i sammenhæng med hende må ordet så også få sin grundbetydning tilbage. Det betyder én, der reagerer kritisk på sin samtid og søger at bringe tidligere tiders glemte ideer og værdier ind i den igen.   Der er meget mere at høre om denne spændende forfatter. Men kom selv hen på Knabergården og hør mere.


19. februar 2014

Der foregår noget uldent på biblioteket i Aalestrup AALESTRUP: Der foregår noget uldent på Aalestrup Bibliotek. Strikketøjet findes frem, kaffen bliver hældt op, opskrifter gennemgås og de nyeste kreationer beundres. De øvrige biblioteksbesøgende kigger nysgerrigt på strikkecaféen og skal lige høre, om det er noget, alle kan deltage i. Svaret er ja. Her er alle velkomne, og

tilmelding er ikke nødvendig. 5. februar blev der for første gang afholdt strikkecafé på Aalestrup Bibliotek - en succes der gentages hver onsdag i lige uger. Initiativet er taget af en eksisterende strikke- og hækleklub, der ser muligheder i at benytte bibliotekets lokaler. Ifølge tovholder Natalie Thomsen er biblioteket et ideelt sted at afholde strik-

Side 7

kecafé, fordi der kan være flere deltagere end i privat regi og fordi bibliotekets centrale beliggenhed gør det nemmere at mødes. Når det kommer til formålet med strikkecaféen, er svaret klart: - Mit håb med denne café er, at vi kan drage nytte af hinanden, og at dem, som er gået i stå med et projekt, kan få hjælp til at komme videre, siger Natalie Thomsen.

DF-fremgang i kommunen Røde Kors i Møldrup har mange aktiviteter, der alle har for øje at støtte velgørende formål - både lokalt og globalt.

Lokal Røde Kors støtter gode formål MØLDRUP: Røde Kors i Møldrup har forskellige aktiviteter i gang på det sociale område. Hver anden mandag mødes en flok damer, nørklerne, på Toftegården, hvor de trævler hjemmestrikkede ting op, så de kan bruge garnet til at strikke tæpper, trøjer og undertøj til børn i især Afrika, der har brug for disse ting. Hvis man vil gøre nørklerne glade, skal man bare aflevere garn, man ikke selv har brug for til dem, så skal de nok lave gode ting ud af

det. Meget ofte er det hjemme, at man strikker. Det er ikke kun strikkepindene, der er gang i hos nørklerne. Der bliver også syet tøj til børn af det stof, der bliver afleveret til Røde Kors. Har man lyst til at være med, kan nørklerne altid kontaktes. Røde Kors har også besøgsvenner, der besøger gamle og ensomme. De bringer glæde til dem, de besøger. Også her kan man henvende sig, hvis man har lyst

til at være besøgsven. En ting, der er synlig i gadebilledet, er Røde Kors Butikken i Jernbanegade. Her kan man gøre en god handel, både hvad tøj og ting angår. Folk er flinke til at komme med noget til Røde Kors. Der er også en container ved busholdepladsen. Den bliver tømt hver uge. Tøj, der ikke kan sælges i butikken, bliver solgt ude i verden. På den måde kommer der også penge til Røde Kors. Nogle af de penge, der bliver i overskud fra butikken, anvendes til et ophold for to børn her fra området på en ferielejr i en uge på Mors. Der sendes også penge til et vandprojekt i Togo i Afrika.

VESTHIMMERLAND: Når Dansk Folkeparti i Vesthimmerland holder generalforsamling på mandag, 24. februar kan medlemmerne se tilbage på et år ”på godt og ondt”, men med medlemsfremgang. Det oplyser formanden, Niels Peter Hougaard som glæder sig over, at partiet gik et mandat frem i Vesthimmerland, og at vælgerforeningen nu har 70 medlemmer. - Det har givet fornyet optimisme, og vi håber at vore kandidater i byrådet vil gøre sit til, at Dansk Folkeparti bliver hørt i den kommende periode, skriver Niels Peter Hougaard i et brev til medlemmerne med opfordring til at møde op til generalforsamlingen, der holdes i Flejsborg Forsamlingshus.

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de este tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde ndes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R

Ordinært byrådsmøde Torsdag den 27. februar 2014 kl. 16.00 på Rådhuset i Aars Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk/dagsorden Spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland.dk/spoergetid Knud Kristensen Borgmester

Foredrag Jens Nauntofte Vesthimmerlands Biblioteker og Folkeuniversitetet inviterer til foredraget KAN SYRIEN UDLØSE STORKRIG Torsdag den 27. februar kl. 19.00 i Byrådssalen, administrationsbygningen i Løgstør. Billetter á 90 kr. på himmerlandsbilletten.dk

M E D D E L E L S E R

Røde Kors butikken i Nørager tilbyder et flot sortiment.

Strikketøjets rejse ”Mission Afrikas Hjælpearbejde” har fredag den 21. februar en af årets store højdepunkter.   Denne dag samles alt, hvad der i årets løb er blevet fremstillet med hjælp af strikkepinde, hæklenåle eller symaskine, det er kun fantasien der har sat grænser, og mange kan få meget ud af lidt, fortæller Anna Møller som er koordinator for hjælpearbejdet i Aalestrup.   Mette og Henrik Kristensen fra Skrødstrup Efterskole, vil møde op og fortælle, i ord og billeder, om Mettes tur til Sierra Leone sammen med nogle elever. På billederne kan man se, at der bliver delt tøj ud. Så Mettes

emne er ” Strikketøjets rejse til Sierra Leone”.   Vi glæder og til at høre mere om det, siger Anna Møller og vi kan samtidig også glæde os over et rigtig godt samarbejde og stor velvillighed vi har mødt gennem året. Det giver et ”puf” i den positive retning. Det er ikke alene os der giver, men vi får meget igen.   Også i form af, at vi giver nogle ældre en aktiv dag, hvor de også er med til at gøre noget for andre.   Vi håber mange vil møde op i Missionshuset på fredag og se hvad dagens virksomme timer kan bruges til, slutter Anna Møller fra ”Mission Afrikas Hjælpearbejde” i Aalestrup.

Mød op og styrk din lokale frivilligpolitik ÅRSMØDE I VESTHIMMERLANDS FRIVILLIGRÅD tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 i ”Firkløveren” Dagsorden: 1. Beretning for Frivilligrådets arbejde i 2013 2. Oplæg ved konsulent Hans Stavnsager Hans Stavnsager har igennem de seneste 25 år brugt kræfter indenfor forenings- og frivilligverdenen. Han har bl.a. i en periode været generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd. I dag arbejder han som konsulent på Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der er et videns- og rådgivningscenter under Socialministeriet. Mød op og hør om Frivilligrådets arbejde og giv din mening til kende. Har du gode forslag til nye tiltag, er de også velkomne. Alle er velkomne og der serveres kaffe og kage. Vesthimmerlands Kommunes Frivilligråd Firkløveren Hovedgaden 81 Vester Hornum 9640 Farsø

Udvælgelse af entreprenører til nedrivningsopgaver Entreprenørvirksomheder med kendskab til nedrivning opfordres til at tilkendegive interesse for at komme i betragtning til nedrivningsopgaver under Landsbypuljen 2014. Læs mere på www.vesthimmerland.dk/nedrivning

Tillæg til miljøgodkendelse af landbrug • Faldvejen 28, 9670 Løgstør Afgørelsen kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Pædagog til Børnehuset Læs stillingsopslaget på vores hjemmeside. Ansøgningsfrist: 21. februar 2014. Hjemmeplejeleder Pleje- og seniorservice søger ny Hjemmeplejeleder til hjemme- og sygeplejen i Farsø. Ansøgningsfrist: 24. februar 2014.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Navne/Bekendtgørelser Side 8

Tak Navne/Bekendtgørelser

Dødsfald

Hjertelig tak

for den store deltagelse ved min kære hustru

for opmærksomheden i anledning af vores sølvbryllup.

Dødsfald Hanne og Jens Frederiksen

Optometrist Ove Skyum, Engvej 34, Aalestrup, er død, 69 år.   Ove Skyum er født i Nykøbing Mors, men flyttede for i 1946 med opmærksomhed, familien den store som blev vist os til Aarhus, hvor han i 1965 i anledning af vort guldbryllup. blev udlært som optiker. morgensang Efter Tak endt for uddannelse var og de flotte æresporte, Ove soldat gaver, ved Jydske Tele-og mange hilsener. blomster grafregiment i Aarhus, inden Tusind tak for en uforglemmelig dag. han i 1967 blev forretningsbestyrer ved Gunst Larsens og Gamborg naboejendommen blev i Grethe og Frank eftf. i Viby. Efter 7 år og 1987 købt og lagt til den yderligere tre år ved Aarhus oprindelige forretning. SorOptik som forretningsbesty- timentet i forretningen var rer var det tid til nye udfor- i begyndelsen, guld, sølv, dringer. ure og briller. Siden blev   I 1977 flyttede familien ”Guld & Sølv” og urene depokaler 60 år kom ind så til Aalestrup, hvor Ove solgtMed fra og på fredag mormor! sammen med hustruen, i butikken. Pokalerne blev Jytte, drev Optikforretning en stor og succesfyldt del i Vestergade, først i num- af forretningen. Kunderne Kys fra mer 9, men efter nogle år, strømmede til fra Rasmus hele lanvar der brug for mere plads det og ægteparret tog ofte

Hjertelig tak

Tillykke

Kære Lærke Kære Mor, Hjertelig til lykke med Svigermor og de 9 år på fredag. Mormor Knus fra os alle Hjertelig tillykke - mor med din runde dag.

Margit Iversens

død og bisættelse Tak til familie, for trøstende ord udenlands for at naboer indkøbeog venner som sælger til Knaberfeog støtte. Også tak til Niels Peter Sørensen nye pokaler til den hastigt stens loppemarked, ligesom og Jens Møller for hjælp og støtte. voksende afdeling. han altid mødte op, nar der På Familiens   Der er i rigt mål gjort brug varvegne noget ”de gamle konaf Ove Skyum i foreningsarger” kunne være behjælpeKjeld Iversen bejdet i Aalestrup. Han var ligeimed. p.s. Opmærksomhed anledning gennem en årrække   Ove Skyum dyrkede som af min meget fødselsdag frabedes. aktiv i Aalestrup Handels- barn atletik, men i voksenlistandsforening, hvor han vet var det motorsport, der var formand fra 1982 -1986. blev den store interesse og Han var en stor fortaler for mange timer er der blevet udviklingen i Aalestrup brugt med denne interesog specielt renovering af se. Igennem 22 år var han Vor kære Vestergade, som blev en beregner på Jyllands Ringen realitet i 1991. Også mangeLundtoft og senere på Nysum Banen. Niels andre foreninger har nydt Ove har også rejst for sin februar 1916 og han har blandt godt af Ove Skyums* 4.store interesse, er stille sovetandet ind i troen sin Frelser arbejdsindsats, blandt andetpåværet til motorløb i Bio 88, som han var medden til 4. USA og Formel Gedsted, februar 2013 1 løb i både at oprette og sad mange år i Shanghai og Singapore. Anker  ogJytte Ida og Ove Skyum bestyrelsen og ogsåKr. etableSara ring af Knaberscenen, havde valgte for nogle år siden, at Margit ogafhænde Ejnar butikken i Vesterhan stor andel i. Ebba   I 1990 blev Ove Skyum gade for at hellige sig det Else Erik kåret til Knaberkonge ogog omfattende arbejde med i alle Begravelsen årene herefterfinder kunnestedpokalerne og flyttede fra Aalestrup Kirke firmaman blandt andet møde ham et til kl. Toftegårdsvej. Senere fredag den 8. februar 11.00

Vor afholdte medarbejder og gode ven

Ove Skyum har vi pludselig mistet. Aalestrup, den 14. februar 2014 Personalet Connie og Svend Biksen, Aalestrup

Til lykke Hej Birte og Frits

I ønskes hjertelig til lykke med kobberbrylluppet den 12/2. Sig tillykke med Vesthimmerlands Avis. Har nogen,

du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto,Hilsen så send fra et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade Gl. Aalborgvej 200 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten »TIL LYKKE«. Billede plus 10 ord koster 30.00 kr., som vedDalægges voresi check far (Esben Villumsen) eller indbetales forud på annonce-kontoret (HUSK at fræk breve sendt med postvæsnart bliver fyrre, og frejdig senet IKKE må indeholde kontanter), følgende vil vi ord gerne inviterer koster 1.00 kr. pr.alle, stk. der har lyst til Annoncen KAN IKKE indtelefoneres! Bemærk: skal være Forsamlingshus bladets kontor i hænde åbEntAnnoncen hus i FjElsø senest fredag kl. 12.00. Skriv teksten på nedenlørdag d. 9- marts 18.00. som stående linjer: Invitationerkl. - camoufleret til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt be­tragtes som bekendtgørelser, og Mor skal lave maden så ring til faktureres som sådan.

hende, hvis du kommer.

kærlig hilsen malick, Carl, signe, Emil og mia

Egon Bjørn * 27. februar 1927 er stille sovet ind Møldrup, den 15. februar98 2014 64

Vesthimmerlands Avis -

I anledning af min 50 års fødselsdag og 20 år som selvstændig landmand vil det der glæde mig at Navn og adresse på personen, skal hyldes (skal udfyldes,venner ellers vil din ikke blive bragt i hus avisen): se familie, og hilsen naboer til åbent arrangement i Hvilsom Kulturhus

lørdag den 16. marts kl. 18.00

12 55

Ellen og Leo

Børnebørn og oldebørn BegraVelse

Bisættelsen findereftf. stedv/fra Tostrup Jens Fiskers Jens møllerKirke lørdag den 22. februar kl. 11.00

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse Nørrehedevej 5 9620 Aalestrup

Vesthimmerland 98 64 18 69 BegraVelse

Himmerlandsgade 76 Jens Fiskers eftf. v/ Jens møller 9600 Aars

vedforbegravelse og98bisættelse 62 58 69 ViVier hjælper der når dumed haraltbrug os Annette Rolighed

Jens Fisker

Nørrehedevej 5 læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk 9620 Aalestrup

98 64 18 69

Bedemand Vi er der nårBirgitte du har brug forog os Hans98 62 58 69 Landry

Jens Møller

Annette Rolighed

Jens Fisker

Himmerlandsgade 76 9600 Aars

læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk

Af hensyn til mad og drikke - tilmelding på 21613384 senest 10. marts

Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Med venlig hilsen

Træf os personligt døgnet rundt

VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - IndHenrik Nielsen senderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Hvilsom

Bedemand Birgitte og Hans 70 20 70 20 .41 41 41 41 Aars Begravelsesforretning Landry

Himmerlandsgade 26 . Aars

www.hanslandry.dk

Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Øv­rige billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Jytte Michael og Juli Peter og Jane Levi og Denali Lily

Bisættelsen finder sted fra Aalestrup Kirke Fhv. bankdirektør Tage Buhl, denfyl20. februar kl. 14.00 Aaparken 21,torsdag Aalestrup, der mandag, 11. februar 75 år. Tage Buhl er engageret i lokalsamfundet, bl. a. gennem Lions Club, hvor han i mange år har været primus motor i samarbejdet med Aalestrup HandelsstandsVor gode byens og altid forening omkring ju- hjælpsomme ven lebelysning. Tagegennem Buhl er mange år- 75 år mandag, 11. Tage Buhl kasserer i Lions Club, hvor februar. han har et godt netværk, og er på det seneste trådt ind Esbjerg avancerede Tage Buhl i arbejdet Galleri har omkring vi uventet og uforståelig mistet. Aalestrup, hvor han udstil- jobmæsigt flere gange og var til sidst kreditchef. Aalestrup, februar 2014 ler smukke drejede ting den i træ, 14. I 1980 vendte han tilbage som har været hans hobby i til sin hjemegn, da han blev en årrække. Tove og Hans Henrik udnævnt til direktør for BikuTage Buhl er fra Spanggårben i Aalestrup. Han ledede Sys og Jørgen de ved Møldrup. Han fik sin med stor dygtighed pengeinuddannelse i EsbjergHanne og Om- og Poul egns Sparekasse, som senere stituttet og stoppede som 59fusionerede med Bikuben. I årig - efter 40 år i Bikuben. Gennem årene har Tage Buhl haft flere tillidsposter. Al har opmærksomhed Han bl. a. været i bestyi anledning af min 70 års fødrelsen for Aalestrup VarmeBegravelse til fast pris selsdag værk og frabedes. i repræsentantskabet 1 Kiste - 1 Urne - 1 Kistepynt Tagedaværende Bisgaard Hansen for det Aalestrup 1 Familie krans - 1 rustvognskørsel (max. 10 km + km takst) kommunes Erhvervsråd og KR. 10.500,for Landsforeningen til Bekæmpelse af øjensygdomme. Begravelse med gravsten KFUM-Spejderne i NordSom ovenstående - med gravsten Vesthimmerlands KR. 15.500,jylland har også nydt godt afAvis Tagebringer Buhls økonomiske gerne Gør-det-selv pakken indsigt, idet han var kasserer Se på www.begravelsetilfastpris.dk her. Samme hverv af havde han omtale KR. 5.500,i flere år i Skals Herreders Brandkasse. Stinne og Jan Hansen mærkedage I dag er det Lions-arbejdet Østre Allé 2 · Støvring og trædrejning der fylder DØGNVAGT 98 37 26 01 godt i Tage Buhls liv. Han er fingersnild og kreativ og deGRAVSTEN ler i øvrigt denne kreativitet 64 som 12 55 SPAR 25% medTelefon sine to 98 døtre, også har kunstneriske evner.

Ove Skyum

Hans og Lisa Vesthimmerland

Jens Møller

Aud-Julie Næss Rasmussen, Aaparken 43, Aalestrup, er død, 70 år. Aud-Julie Næss Rasmussen voksede op i Norge, men valgte handelsskohar de efter solgt sin pokalfirmaet til land med sin hustru. Ove leuddannelse at søge stilling og Jytte rejste derfor ofte ”Biksen”, hvor Ove Skyum iindtil København. sin død, var ansat på til Skotland, og de ture blev Hun Et flyttede deltid. arbejdemed somvirkhan ekstra gode, når Ove Skyum somheden til Vejle i 1965, nød, og det glædede ham Aud-Julie kunne besøge Whisky Næss nogle Rasmussen. og videre mand stadig at med være en og delbørn af destillerier og forretninger til Aalestrup i 1972, hvor ”Pokalafdelingen ” i Biksen. og gerne få nogle gode flahun blev uddannet børneha- ge blev tiden hurtigt besat,   I de senere år er der også sker med hjem til den store vepædagog fra seminariet i men der blev alligevel tid til blevet tid til mange interes- samling, som Ove var meget Viborg og derefter tog spe- slægtsforskning. ser, blandt andet var Ove stolt af og gerne viste frem Aud-Julie Næss Rasmussen cialuddannelse fra Danmarks Skyum glad for sin have og og gav smagsprøver på. Lærerhøjskole i Aalborg, rejste rundt i Norge og Dansit drivhus, hvor der ofte var   Ove Skyum døde pludseefterfulgt af en fire-årig mark for at finde og afdække et stort udbytte af tomater, ligt af et hjertestop i hjemmaleruddannelse fra Kunst- steder og familierelationer. agurker og vindruer, som met på Engvej, fredag sidDet blev også til rejser irundt skolen i Aalborg. glædede familie og venner. ste uge. Desværre nåede han i USA for at finde efterkomResultatet blev brugt til  et Flere længere rejser er det ikke at fejre sin 70 års fødmangeårigt arbejde med mere efter de udvandrere, som også blevet da de to sønselsdagNorge til juni. En fest han i 1868. børn med til, tilpasningsog forlod ner begge har været bosat havde inviteret til. HanNæss glæEn af Aud-Julies talebesvær i Himmerland. i udlandet flere tid år. Dette dede sig meget at samle storetilglæder var Der blevi også til at Rasmussens har givet nogle fantastiske familie og venner. af blomdyrke billedkunsten og til mangfoldigheden rejser tiludstillinger bl. a. Alaska,   Ove Skyum i haven og overefterlader de manmange medKina, for- ster Japan, Singapore, Scotland, ge hustruen sønner, orkideerJytte, inden2 døre. Og skelligartede udtryksformer. England, Australien, USA, så Michael Singapore og var det ihende magtpåligSom medlem af Aalestrup Sri Lanka og Indonesien. Peter i Herning, to svigerLions Klub Marie Louise, gende aktivt at følge med i Michael bor døtre (Jane og udvikling Juli) og tre og arbejdede hunnupåi Singapore alle plan, børnebørnenes meda.sin familie, og Peter var gøremål. børnebørn (Lily, Levi og bl. som præsident og med i en årrække bosat i arbejSkot- Denali). Aud-Julie Næss Rasmusklubbens humanitære de med hjælp til trængende sen havde et klart ønske om såvel lokalt, nationalt og at gøre en forskel med de Min kæreopgaver mand, hun påtog sig, og internationalt. vor kære far,egen svigerfar bedstefar det og kom bl. a. til udtryk i Med baggrund i sin helbredsmæssige tilstand, kampen mod kræft, som desværre blev tabt. var der også behovOve for et Skyum Aud-Julie Næss Rasmussen aktivt arbejde med hjælp * 1.til juni 1944 efterlader ægtefællen Knud osteoporoseramte. er pludselig død Med børn og børnebørn Rasmussen og to sønner og Aalestrup, den 14. februar 2014 deres familie på Sjælland. på Sjælland og familie i Nor-

75 år

Vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

S.U: d. 3. marts på 20620100 eller 40447222

19. februar 2014

Ved dødsfald

Vesthimmerlands Avis - hvis du vil vide hvad der sker lokalt!


19. februar 2014

Side 9

Bekendtgørelser

Rasmus Vetter holder som leder Af Hanne Grabow Nu bliver Rasmus Vetters dagligdag noget anderledes, ingen små piger i prinsessekjoler, der skal have flettet hår og ingen drenge med sværd og klap for øjet, der slår ham ud…   Med andre ord sagt: Rasmus Vetter forlader sin stilling som leder i ”Børnehaven Paddehatten” i Aalestrup.   Rasmus Vetter blev uddannet pædagog i 1975 og har siden 1987 være leder i insti-

tutionen på Aadiget. En børnehave der rummer børn fra 0-6 år. Rasmus Vetter har fået etableret en integreret og velfungerende børnehave med focus på børnenes trivsel og forskelligheder.  Selvom Rasmus Vetter holder som leder og går på efterløn fra den 1. marts er han stadig yderst aktiv i byen. Han er netop startet på sin anden periode som byrådsmedlem for Socialdemokratiet og sporten har stadig en høj stjerne hos ham.

dagshøjskole Fastelavnsfest

Aars Seniorer Pensionistforening Danseaften på Kimbrerkroen

Fredag den 28. februar kl. 19.00 - 23.00. Musikken leveres af Lars Palle. Alle er velkomne. Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING/ GENERALFORSAMLING/ GRUPPEMØDE GRUPPEMØDE FOR FORKFUM-SPEJDERNE KFUM-SPEJDERNE I AALESTRUP I AALESTRUP Mandag den 3. marts kl. 18.00

i Spejderhuset på Rolighedsvej. Afholdes ordinær generalforsamling/gruppemøde i Spejderhuset på Rolighedsvej. Alle forældre samt medlemmer over 15 er velkomne.

Søndag den 2. marts - kl. 13.00 - 16.00

Familiegudstjeneste i Gedsted Kirke, herefter slås ”katten af tønden” I Gedsted Hallen.

erige

M

den fri i Cimbrerl and Entre:un30 kr. Mandag den 20. januar for børn og voksne kl. 19.30

ndage

Den vigtigste tale erbolle. samtalen. Den kan skabe ( inkl. kaffe og bolle/slikpose, sodavand og viden, klarhed, fasthed. Tiden kalder på nye samtaler. Langt fra mediernes råben, afbrydelser og ensretning. Højskolebevægelsen vigtigste byggesten er Grundtvigs ideer om samtalen - ”Munden fri – hånden bundet”.

ar kl. 19.30 Mandag d. 20. janu Frode Muldkjær: rerland” ”Munden fri i Cimb

ygende

Frode Muldkjær lavede i 35 år radioprogrammer for DR - bl.a. børneprogrammerne Syvti, Søndagskvisten og Fabulatoriet. Han var i 70'erne initiativtager til Børns Vilkår, i 80'erne til Børnetelefonen, og i 90'erne landets første børnerådsformand. Senest har han startet sin egen samtalehøjskole i sin dobbeltgarage i Dronninglund -"Garagehøjskolen".

De Samvirkende Foreninger

Hessellund EL edrag

Vækst i balan

ce - vejen til indfl GedsTed Aps Grundlagt 1925 ydelse Aut. elektro-installatør Mandag den 5599 24. februar Vesterbro 3-5 • 9631 Gedsted • Tlf. 9864 5043 - 9864 kl. 19.30

Søren Gade var som forsvarsminister 2004-2010 én af de populæreste ministre i VK-regeringen. Men to sager – den såkaldte ”lækagesag” og balladen omkring bogen ”Jæger – i krig med eliten” – belastede Søren Gades sidste ministerår hårdt.

Mandagshøjskole

2014

kide i en glaspo tte?

ar kl. 19.30 Mandag d. 24. febru Søren Gade: vejen til indflydelse” ce balan i st ”Væk

andag den 17. marts 19.30

I 2012 adm. blev han direktør i ”Landbrug og Fødevarer” og er her en særdeles aktiv debattør, når det drejer sig om dansk landbrugs fremtid og muligheder for at overleve som erhverv.

Mandag d. 24. februar kl. 19.30

r blevet dyrket - de har skidt i en glaspotte, s de voksne klappede. ode grunde kan de ikke forstå, at der også skal s hensyn til de andre 23 børn i klassen... De gler simpelthen social kompetence. Uanset i aldrig trøster, eller altid trøster kommer der gt fungerende børn ud af det.

Søren Gade:

”Vækst i balancepå-Himmerlands vejen til indfl ydelse” Sted: Foredragssalen Ungdomsskole, Elevvej 10,var Haubro, Aars Søren Gade som9600 forsvarsminister

2004-2010 én af de populæreste ministre i Pris: Medlemmer af H.U.’s elevforening: kr. 50.- pr. foredrag VK-regeringen. Men to sager - den såkaldte .30 19 kl. r og hør om hverdagen på Rådmandsgade skole rua Ikke medlemmer: kr. 70,- pr. foredrag feb Mandag. 24. Gade ”Lækagesag” omkring bogen ørrebro. eller kr. 250,-og for balladen alle 4 foredrag. Søren ce ”Jæger - ierkrig med eliten” - belastede ”Vækst i balanelse” (Kaffe inkluderet i prisen) yd - vejen til indfl Søren Gades sidste ministerår hårdt. Sted: Foredragssalen,

nalitetenHimmerlands Ungdoms- og kræft skole, Elevej 10,en Haubro. Pris pr. foredrag:

Alle er velkommen

VEL MØDT

af H.U.’s Elevforening Mandag denMedl. 7. april 50. Ikke medl. kr. 70. l. 19.30 kr. (Kaffe er inkl. i prisen).

Sæt X i kalenderen:

dligere chefpolitiinspektør, Per Larsen, stod i idsen for efterforskningen i Belkingegadesagen19.3 i 0: d. 17. marts kl. Man 88-91 og rockerkrigen i 1996-97.

I 2012 blev han adm. direktør i ”Landbrug og Fødevarer” og er her en særdeles aktiv debatør, når det drejer sig om dansk landbrugs fremtid og muligheder for at overleve som erhverv.

Onsdag den 6. marts kl. 19.00 Afholdes ordinær generalforsamling/gruppemøde

kl. 18.00. Alle forældreFællesspisning samt medlemmer over 15 er velkomne. Generalforsamling starter kl. 18.30

Dagsorden i henhold til korpsets Dagsorden som i henhold til korpsets vedtægter, vedtægter, kan læses på www.spejdernet.dk. som kan læses på www.spejdernet.dk. Dagsordenen kan ses på gruppens hjemmeside Dagsordenen kan ses på gruppens hjemmeside -www.olestorp.dk, fra den 1. marts. - www.olestorp.dk

På grupperådets vegne—Henrik Klausen På grupperådets vegne - Henrik Klausen

Borgerforeningen 9620 Aalestrup indkalder til foredrag og generalforsamling onsdAg den 26. feBruAr kl. 18.30 hos ”Classic Bil & MC” klubbens lokaler, Vandværksvej 4a, Aalestrup. Program:

Dagsorden iflg. jf. vedtægter (se www.9620borger.dk) På valg er 4 bestyrelsesmedlemmer. Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest den 19. februar.

Husk tilmelding til

Pia Knudsen, tlf. 20 46 61 40 - mail: frauknutzen@gmail.com, senest den 21. februar.

oBs

Kun begrænset antal pladser (60 stk) - efter ”først til mølle” princippet! Guldbageren, Aalestrup, sponserer brød til kaffen. nye medlemmer er meget velkomne!

Vesthimmerlands Teaterforening holder stiftende generalforsamling

Mandag d. 24. februar kl. 19.00 Musikhuset ALFA

Alle teaterinteresserede er velkomne. Med venlig hilsen intiativgruppen www.vesthimmerlandsteaterforening.dk

Generalforsamling Torsdag den 27. februar kl. 19.30 på Hotel Hvide Kro afholder Aalestrup Venstre generalforsamling. Dagsorden efter reglerne. Efter generalforsamlingen kommer socialudvalgsformand Morten Mejdahl. Mvh. Bestyrelsen

Onsdag den 19. februar

14

kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Far til fire” kl. 19.00 Bymidten, Aars: Diabetesforeningen kl. 20.00 Alfa, Aars: ”Færdig med fyrre”

Torsdag den 20. februar kl. 15.00 Bio Aalestrup: ”Legofilmen” kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Klassefesten 2” kl. 19.00 Jydeværkstedet: Singleklubben, infomøde

Fredag den 21. februar kl. 14.00 Aalestrup Missionshus: Møde IM kl. 15.00 Himmerlands Kunstmuseum: Tina Tramp kl. 15.00 Bio Aalestrup: ”Legofilmen” kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Klassefesten 2”

Lørdag den 22. februar kl. 15.00 Bio Aalestrup: ”Legofilmen” kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Klassefesten 2”

Søndag den 23. februar

s

Lise Egholm: Skal vore

www. 9620borger.dk

ften.

kriminaliteten - og kræ

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Kaffe og entre 50 kr. Tilmelding senest d. 24. feb. til Grete 98 64 53 86 eller Tage 98 64 53 16

generalforsamling:

glaspotte? en mindre 008 måtte han ud i en anderledes n skideogiikke bør rd kamp – nemlig kampen mod kræft. lI 2010 blev 0: apri kl. 19.3 7. d. Man n valgt til hoved- bestyrelsen i Kræftens Bekæm- mod en: Kampen PerforLars lse og i 2012 til formand Børnerådet.

d. 22. og 23. februar kl. 10-16 på Bjergegaardsvej 4 i den sorte hal (opvarmet). Nye stande Mange gode tilbud

På Knabergården. Margrethe Rechendorff fortæller om Sigrid Undsets liv.

18.30-19.10 Kort fremvisning og info af Aalestrup Classic 19.10-20.00 Generalforsamling 20.00-21.00 Foredrag ved tidl. Politimand Hugo Mortensen 21.00-22.00 Kaffe - Generalforsamlingen forsættes

Alle er velkommen | VEL MØDT

Stort loppemarked

Onsdag d. 26. feb. Kl. 14.00

Generalforsamling Mandag 3. marts kl. 19.30 I museumsvillaen på Søndergade 44, Aars. Efter generalforsamlingen fortæller arkæolog Sine Toft Jensen om arkæologernes arbejde. Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement. Tilmelding på tlf.: 98 62 35 77 eller på mail: an@vmus.dk senest fredag den 28. februar kl. 12.00 Se mere om arrangementet og dagsorden på www.vmus.dk

kl. 13.00 Bio Aalestrup: ”Legofilmen” kl. 15.00 Bio Aalestrup: Klassefesten 2

Mandag den 24. februar kl. 19.00 Alfa, Aars: Vesth. Teaterforening: Stiftende generalforsamling kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Legofilmen” kl. 19.30 Himmerlands Ungdomsskole: Søren Gade

Tirsdag den 25. februar kl. 14.00 Knabergården: Generalforsamling, Aalestrup Pensionistforening kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Legofilmen” kl. 19.00 Aalestrup IC: Generalforsamling, AIF Støtteforening kl. 19.00 Gedstedhallen: Generalforsamling kl. 19.00 Simested Vandværk: Generalforsamling kl. 19.00 Fjelsø Forsamlingshus: Generalforsamling, FjelsøKlotrup Beboerforening kl. 19.00 Simested Kro: Generalforsamling, Simested Vandværk kl. 19.00 Firkløveren, V. Hornum: Årsmøde, frivilligrådet kl. 19.30 FDF huset, Fjelsø: Generalforsamling kl. 19.30 Aalestrup Kirke: Salmesangsaften

Onsdag den 26. februar kl. 14.00 Knabergården: Ældre Sagen kl. 18.30 Vandværksvej: Generalforsamling, Borgerforeningen kl. 19.00 Bio Aalestrup: ”Legofilmen” kl. 19.30 Fjelsø Forsamlingshus: Generalforsamling Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen


Side 10

19. februar 2014

Bekendtgørelser

Køb/salg Spisekartofler sælges

Generalforsamling på

HIMMERLANDS KUNSTMUSEUM

TINA TRAMP

Bintje - Ditta - Sava

"DET INDRE LANDSKAB"

10 kg. 30,- 25 kg. 70,-

Mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00

Fredag den 21. februar 2014 kl. 15.00-17.00 til den 18. maj 2014

Jørgen Skov

Dagsorden ifølge vedtægter

Kirkevangen 53, Østerbølle Tlf. 98 64 15 30

Alle er velkommen

Tina Tramp viser en række malerier og unika stentøjsvaser inspireret af den bornholmske natur

Bestyrelsen ÅBEN HVER DAG FOR SALG

ÆBLER OG PÆRER samt HONNING og koldpresset SPIS FRISK F RU ÆBLESAFT HVER DAGT Brovejen 78 G - 100% ren most presset på  9864 9231 Korsø

Velkomst ved Else Kragh

AF

Herefter fortæller Tina Tramp om sit kunstneriske univers Der serveres et mindre traktement Med venlig hilsen Himmerlands Kunstmuseum Søndergade 44 . 9600 Aars

!

plukket frugt fra egen plantage! ved Aalestrup - mellem Simested og Hvilsom

Nu kan du også handle med os HVER TORSDAG kl. 9.45-10.15 på parkeringspladsen ved Plejehjemmet Toftegården i MØLDRUP

Åbningstid: Tirsdag-søndag kl. 11.00-17.00

Valentine

Blandede

Romantisk

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 www.vesthimmerlandsavis.dk

middag for 2

annonce@vesthimmerlandsavis.dk / redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Gedsted Bogtrykkeri

Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Hanne Grabow Salgskonsulent

Redaktør

Produktion

Vinderen er:

AnnA-mArie A. pedersen Tolshøj 28, 9631 Gedsted

Salmesangsaften

Bodil Ankjær Johansen Tlf. 98 64 50 10

Kom og vær med til at synge nogle af tidens nyeste salmer sammen med Kirkens sangkor, Poul Nielsen violin og Susanne Holmen og Tom Rasmussen Thorkil Christensen

Peter Pedersen Grafiker

Kristine Andie Grafiker

tirsdag den 25. februar kl. 19.30 i Konfirmandhuset

Dennis Serritzlew Grafikerlærling

Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00

Arr. Menighedsrådet

Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00 Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst.

Søndag den 23. februar 2014

Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Trend

Hyllebjerg

Sønderup

Aars

Haverslev Farsø

Vognsild

Mejlby

Nysum

Østrup

Ullits

Stenstrup

Vesterbølle

Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hvilsom

Hvam

Hobro

Snæbum

Ulbjerg

Aalestrup 10.00 Hvam 10.00 Gedsted 09.30 Fjelsø 11.00 Simested ingen Testrup ingen Østerbølle 09.00 Vesterbølle 10.30 Skals 10.00 Hvornum 10.15 Snæbum ingen Hvilsom 14.00 Hersom 11.00 V. Bjerregrav 09.30

Vestergade 25 · 9620 Aalestrup Tlf. 29 48 86 63 www.blaakorsgenbrug.dk ----Vi modtager med tak brugbart tøj, ting, sager og møbler ----Åben daglig kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

LANDINSPEKTØR

FINN SKØT

Nygade 131 9620 Aalestrup TLF. 98 64 11 70 Kontortid kl. 8.30-16.00

UDLEJNING Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr

Guds­tjenester

Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution

Blå Kors Genbrug

Klejtrup ingen Gislum ingen Vognsild 09.30 Haubro ingen Rørbæk ingen Grynderup 09.30 Stenild 11.00 Tostrup 10.30 Roum 09.00 Kgs. Tisted ingen Binderup ingen Durup 09.00 Ullits 09.00, kaffe Alstrup 10.30 Aars 10.00 Farsø 10.30

Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Advokatfirmaet

Jan Poulsen

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 18 11 • Fax 98 64 24 58 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret der hjælper dig...

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

Møldrup

Skal du have lavet tryksager?

Sundstrup Skals

Klejtrup

Bjerregrav

Ring og tag en uforpligtende snak med os Vi hjælper gerne med udformningen

Hersom

Foulum Viborg

Borgergade 17 • 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Lånum Daugbjerg

Finderup

Vinkel

Lee

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling


19. februar 2014

Side 11

5 - 5½ kg

175,4½ - 5 kg

Uanset førpris

AAlestrup

165,-

1,4 - 1,7 kg. 4 - 4½ kg

299, Oksemørbrad

Hel svinekam

149,-

Kylling Oksekød Skinke Pepperoni

FRIT VALG

55,-

½ kg.

4 stk./500 g.

Hjemmelavet pizza

60,-

34

95

Tykstegsbøffer

Torsdag / Fredag

Pk. m/ 3 stk.

Torsdag / Fredag / Lørdag

25%

1 pakke

2125

pr. pk./200 g.

10,-

på alt* Änglamark

2 pakker

Kærgården Højst 5 pk. pr. kunde

25,- Is

Classic/Mandel

Torsdag / Fredag

Pr. stk.

HUSK

* Undtagen mælk, æg, modermælkserstatning og frugt- og grønt abonnementskasser

NyT - NyT - NyT - NyT - NyT - NyT Onsdag 26/2

Kagemarked

6,-

Flanksteaks

2 kg.

Hindbærsnitter - Cacaosnitter - Makronsnitter - Fastelavnsboller - Kokustoppe - Muffins - Gl.dags fastelavnsboller

Menu TO GO

Pr. pose

Super Brugsen Aalestrup

Hjemmelavede medister

HUSK SøNDAGS KyLLING

100,-

Middag for 2 med minimal tilberedning, kom ned og se hvad slagteren har på menuen

Vestergade 32, Aalestrup

60,-

Prøv Slagter Bjørns

Godt tilbud på hel kylling hver søndag

redag

Hver f

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 8 - 20

TILBUDENE GÆLDER T.O.M. LøRDAG - FORBEHOLDT FOR TRyKFEjL OG UDSOLGTE VARER


Side 12

19. februar 2014

Sport

Sponsorpenge til idrætsforeningen I pausen i håndboldkampen i Aalestrup Idrætscenter, mandag aften, blev der overrakt et stort sponsorbeløb til Aalestrup If.   Superkiosken og Karl W. Carlsen havde en check med til formanden

for Aalestrup IF, Thomas Svenningsen på 30.000 kr. Beløbet er en donation fra Superkioskens ”Pit Stop” som hvert år uddeler overskuddet til forskellige sportsaktiviteter.

Holdene hilser på hinanden efter en god kamp.

En historisk håndboldaften i Aalestrup hallen Håndbold Herrer Pokalturneringen Aalestrup IF – BjerringbroSilkeborg 21-34 (12-18) Taget i Aalestrup hallen var tæt på at lette, da Aalestrups herrer i 3. division og stjernerne fra BjerringbroSilkeborgs ligaherrer løb på banen mandag aften i pokalturneringen.   Udeholdet fra Bjerringbro-Silkeborg havde taget alle stjernerne med sig til Aalestrup mandag aften. En fuldstændig tætpakket Aalestrup hal blev vidne til en sand chokstart fra hjemmeholdet.  De første 20. minutter spillede hjemmeholdet nærmest over evne og førte en overgang med 8-5 med en Peter Krogh i særklasse. Med stillingen 8-5 var der tydeligvis uro på Bjerringbro-Silkeborgs bænk, efter holdet totalt blev taget på sengen af Aalestrup-herrernes blændende start. Vi skal rigtig mange år tilbage, hvor et Aalestrup-hold har spillet så fremragende håndbold.  Da sportschef Carsten Albrektsen tog sig til hovedet og med undrende blik kiggede ud på banen i kampens start, vidste man godt, at udeholdet var presset. Efter 20. minutter fik udeholdet imidlertid styr på spillet og kunne gå til pause med en føring på 12-18. En så absolut godkendt indsats fra hjemmeholdets side. Efter en fysisk krævende 1. halvleg kunne avisens rap-

porter, Brian Saugberg, godt frygte, at hjemmeholdet ville gå ned efter pausen, men herrerne fra Aalestrup tabte 2. halvleg med de acceptable 7 mål, hvor kampen dermed endte 21-34 til Bjerringbro-Silkeborg.  Vesthimmerlands Avis havde til lejligheden fået eksklusivt interview med målmand og landsholdsspiller, Jannick Green, til en snak om kampen. Jannick Green var dog ikke nem at fange, da autografhungrende unge mennesker hang på ryggen af ham. Det var nemt at forstå de unge mennesker, for ikke nok med at Jannick Green er en topspiller, er han et yderst sympatisk menneske.  Vesthimmerlands Avis spurgte til Jannik Greens oplevelse af kampen, og her måtte han indrømme, at der var uro på bænken, da Aalestrup bragte sig foran 8-5. Jannick Green var meget overrasket over den spillemæssige kvalitet, som Aalestrup kom med de første 20. minutter.   Selvfølgelig kunne han ikke undgå at fremhæve hjemmeholdets Peter Krogh for i stunder at drive gæk med sit holds forsvar. Jannick så det som en typisk pokalkamp, hvor den lille gerne vil drille den store. Jannick Green var ligeledes imponeret over det flotte set up, som hans klub mødte med indløb med musik og et publikum, som tog særdeles godt imod dem. Han var også beæret over alle de unge mennesker, som

begejstret efter kampen ventede på at få hans autograf. Der hersker ingen som helst tvivl om, at hjemmeholdet mandag aften gav tilskuerne en uforglemmelig oplevelse. Unge som gamle så et hjemmehold de første 20. minutter spille helt op med nogen af landets bedste holdboldspillere.   Kampen vil desuden blive husket for et hjemmehold, som turde tage kampen op som David mod Goliat. De unge stortalenter Simon Staun og Jonas Sommer scorede imod Jannick Green, ligesom både Palle Christiansen og Jesper Olesen lavede lækkerier overfor selv-

samme. Målmand Anders Haagensen diskede op med blandt straffekastredning fra Kristian Kjelling.   Kampens store spiller for Aalestrup, Peter Krogh, kommer man imidlertid ikke udenom. Selv BjerringbroSilkeborgs træner, Per Carlén, har ikke kunne undgå at bide mærke i, at Peter Krogh til tider i dag var i en klasse for sig.   Bag Aalestrups scoringer i dag stod: Peter Krogh 9; Jesper Olsen 4; Jannick Christensen og Rasmus Rold med 2; Palle Christiansen, Jonas Sommer, Jeppe Pedersen og Simon Staun med hver 1.

Brian Saugbjerg interviever Jannik Green efter pausen.

Thomas Svenningsen siger tak til K. W. Carlsen for sponsor ratet til AIF.

Sundhed/velvære

Red et liv med hjertestarteren SUNDHED: Alle kan blive uddannet til at redde liv -både unge og gamle. Det handler kun om at tage stilling til at ville det. Med et 30 minutters grundforløb/kursus er man godt på vej til at gøre en forskel på liv og død. Jyta Popik, som har været primus motor i et stort pilotprojekt, som primært har haft til formål at skærpe interessen omkring det at redde liv via hjertestart, skal nu videre ud i landsdelen, for at få folk på kursus i, hvordan man udøver hjertestart. Bag pilotprojektet står blandt andet TrygFonden, Region Nordjylland og Hjerteforeningen, og de vil nu gøre alt, hvad der står i deres magt for at få erfaringerne fra »Parat til Hjertestart« bredt ud i hele regionen. For at få fuld udnyttelse og glæde af de hjertestartere, som er sat op rundt om, skal det parres med en uddannelse på cirka en halv time i hjertelungeredning. - Og erfaringerne fra vores

netop afsluttede pilotprojekt viser, at borgerne er klar til at stille op og bruge den halve time, så de er klædt på til at agere, hvis ulykken er ude, siger Jyta Popik.   Når man går efter at mobilisere borgerne på denne måde er det selvfølgelig fordi chancen for at overleve et hjertestop er større, når der er udstyr til rådighed og hænder, der ved hvad de skal gøre, hvis et menneske falder om, så vi håber, at mange vil tage stilling og gennemføre et af de mange kurser vi tilbyder i kommunerne, siger Jyta Popik.

Klinik for fodterapi Kirsebærvænget 15 9620 Aalestrup Statsaut. fodterapeut

Bodil Wetke

98 64 92 40

Der blev skrevet autografer.... af Casper U. Mortensen.

KLIP FOR HELE FAMILIEN Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

LUKKET 9-17 9-18 8-12

v/Heidi Bygvraa Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64 Der blev kæmpet ihærdigt på banen.

... og Jannik Green.

Heidi

Regitze

Pernille


19. februar 2014

Side 13

Forlystelser

Bolig

Pletfjerning på tæpper BOLIG: Pletter opstår som regel enten ved spild eller ved afsmitning fra fodsåler. Pletterne bør fjernes omgående.   Uanset hvilken type tæppe De har valgt, er den følgende “førstehjælp” en god hjælp til at fjerne pletten.

Førstehjælp

Lego-figuren Emmet drager sammen med en broget flok af andre figurer ud på en rejse som bliver både farlig og spændende. Filmen vises i Bio Aalestrup fra i morgen torsdag.

Lego-filmen vises nu i Bio Aalestrup FORLYSTELSER: Den første Lego biograffilm nogensinde. Det er historien om Emmet, en helt almindelig, regel-følgende, fuldstændig gennemsnitlige Lego-figur, der ved en fejl bliver identificeret som den fyr, som skal redde hele verden. Han bliver ført ind i et fællesskab af fremmede mesterbyggere, der alle har det fælles mål at stoppe den onde tyran Diktatoren, som er indædt modstander af al leg og kreativitet. Emmet drager sammen med en broget flok Lego-figurer ud på en rejse, som både bliver spændende og farlig. En rejse han er håbløst uforberedt på!   Alle, der har bygget et helt univers ud af en bunke klodser på gulvet i deres soveværelse, ved, hvad manusforfatterne og instruktørerne på Lego Filmen - Et klodset eventyr, Phil Lord og Christopher Miller, mener, når de siger, at de altid havde en spand med Lego-klodser stående. ”Vi byggede rumskibe og alle mulige skøre ting, men det var ikke bare det at bygge, der var så sjovt, det var de uendelige måder, man kunne bygge ting og udtrykke sig på,” siger Miller.  Som filmskabere var deres fokus et andet: ”Chris og jeg var inspirerede af den opfindsomhed og humor, der præger Lego-verdenen,” siger Lord og henviser til Lego Cuusoo, en hjemmeside skabt af Lego Koncernen, hvor fans kan sende ideer ind til potentielle nye produkter, ”ReBrick”-forummer, hvor folk kan dele deres værker, og det stigende antal kortfilm, der benytter Legofigurer og –klodser, og som produceres og deles online

af folk fra alle verdensdele.   Fordi fascinationen af Lego-brandet er så stor – og for at hylde et legetøj, der er så populært, i evig udvikling og har fremmet kreativitet over flere generationer og kulturer – vidste Lord og Miller, at de ikke ville lave en klassisk animationsfilm. De ville derimod skabe en virtuel konstruktion, en spillefilm skabt udelukkende af Lego-klodser og -elementer. ”Vi tænkte begge to,” fortsætter Lord, ”’kunne det ikke være fantastisk at lave et sjovt, action-mættet Legoeventyr, der indfanger følelsen af at være et barn, der sidder og leger med klodser, men så bare i stor skala?’ Og hvis vi så også kunne bevare den der fine hjemmebyggede kvalitet, som kortfilmene har. For en stor del af appellen ved Lego-klodser er, hvor let tilgængelige de er som udtryksform. Vi ville lave en film, der føltes som noget, alle ville kunne lave i deres egen kælder … hvis de altså have en gigantisk kælder og et par millioner klodser!” (Faktisk ville en person skulle bruge cirka 15 millioner klodser, hvis de skulle genskabe filmen).   Ud over at være familievenlig med kant og fyldt med action og humor er filmen også fyldt med nye opfindelser. Ud over Lego-

Fjelsø Forsamlingshus Udlejning

tlf. 98 64 71 15 www.fjelsoe-klotrup.dk

favoritter som Lego BatwingTM introducerer filmen et helt arsenal af fantastiske køretøjer, der gør det muligt for Emmet og hans venner at undvige eller konfrontere deres fjender i byens gader, på havet, under havet eller ude i rummet. Derudover introduceres også et kuld af helt nye helte og skurke, der blander sig med allerede eksisterende Lego-minifigurer.   Benny, the Spaceman, der er en klassiker fra 80’erne, er sammen med BatmanTM den ene af to allerede eksisterende figurer, mens Emmet, Graffititøsen, Vitruvius, Direktøren og Betjent God/Betjent Grum er skabt særligt til filmen. Det samme er de to byggede figurer fra Emmets crew, Jernskæg og DanseKat.

BIO Aalestrup Aagade 1 • Aalestrup Tlf. 9864 1092 www.bio-aalestrup.dk

Legofilmen

Tors. 20/2 til lør. 22/2 kl. 15.00 Søn. 23/2 kl. 13.00 Man. 24/2 til ons. 26/2 kl. 19.00

  1. Fjern løst snavs Ved friske pletter fjernes først løse rester, og spildt væske suges op med en tør klud eller køkkenrulle uden farve. Du skal ikke gnide, men duppe pletten væk. Indtørrede eller koncentrerede pletter behandles med en børste og støvsuger.   2. Opløs med lunkent vand Lunkent vand - uden sæbe, vaskepulver, opvaskemiddel eller lignende - er næste skridt. Dup forsigtigt området med en våd klud, og sug derefter så meget af væden op som muligt ved at “duppe” med en tør klud.

www.fredborg-leje.dk

lejlighed Vestergade 35, 1. sal. Husleje 2.800,- incl. el. Dep. 3 mdrs. leje.

Tlf. 24 81 31 01 www.til-leje.nu Møldrup

Hyggelig 1 værelses lejlighed med hems. 2.700 kr. + forbrug.

Tlf. 4343 9999 #1

Husleje pr. måned 5.900.- + forbrug Indskud 3 mdr. husleje.

Frisørsalon udlejes i Gedsted Central nyrenoveret salon i hyggelige omgivelser, i sort/rød moderne stil. Salonen er etableret med 2 betjeningspladser - 1 vaskeplads og med et stort baglokale. Den tidligere ejer af salonen har lige haft 25 års jubilæum og har haft stabil/fast kundekreds. Henv. Klip & Krøl Gedsted

BO I LEJERBO

Møldrup

Stuelejlighed. Ny istandsat. 60 m2 2 vær., bad + garage Husleje pr. md. 3.400,00 + forbrug. Indskud 6.800,00

Hvam

Kontakt 40278055

Kartellet

trup

s 0 Aale , 962 2 2 Fjelsø j 38, il 4044 72 oseve B Dalm 4 7777 · 86 Tlf. 9

Finn porsKroG mobilnr. 20 32 51 69

Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

Danmarkspremiere:

i Toftehaven - Aalestrup

Nyrenoveret

Tors. 27/2 kl. 19.00

Tors. 20/2 til lør. 22/2 kl. 19.00 Søn. 23/2 kl. 15.00

nyt hus sælges/udlejes

4 vær. 100 m2

Lejlighed, 1. sal, 60 m2 Stue + vær. samt garage Husleje pr. md. 1.900,00 + forbrug. Indskud 3.800,00

Klassefesten 2 - begravelsen

Visse pletter kan ikke først behandles med vand.   3. Brug tæppepletfjerner Hvis vand ikke er nok til at opløse pletten, må man gå videre med et universal pletrensemiddel, f.eks. ege Pletfjerner. For at pletten ikke skal spredes eller blive presset dybere ned i tæppet, skal pletfjerningsmidlet fjernes igen ved “dupning”.   4. Brug specialmidler Hvis ingen af de tre første trin af “førstehjælpen” virker, kræves behandling med specialmidler. Generelt gælder det, at brugs- og doseringsanvisninger skal følges nøje, og at du ikke skal behandle på fugtige områder, men lade området tørre først. Hvis området efter pletfjerning fremtræder

lysere end resten af tæppet efter pletfjerning, kan det skyldes at tæppet generelt er snavset. Hvis der opstår rander omkring det rensede område, kan det skyldes at pletten ikke er fjernet i tilstrækkelig grad. Hvis pletten dukker op igen, kan der være rester af pletten tilbage. Så skal området behandles igen, som beskrevet under trin 3.

NY BOLIG?

Få mere at vide på www.lejerbo.dk eller tlf. 70 12 13 10

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00


Side 14

19. februar 2014

Stillinger/Uddannelse

Europaparlamentariker på skolebesøg UDDANNELSE: Det danske medlem af Europaparlamentet Ole Christensen besøgte, mandag i sidste uge, Erhvervsskolerne Aars for at holde foredrag for eleverne på htx og hhx om europæisk politik.   Eleverne på handelsgymnasiet og teknisk gymnasium på Erhvervsskolerne Aars fik i dag mulighed for at få et unikt indblik i, hvordan et dansk medlem af

Europaparlamentet arbejder: Ole Christensen fra socialdemokratiet besøgte skolen her til morgen og holdt et oplæg om sit arbejde.   Ole Christensen håber, at eleverne vil få en større forståelse for, hvordan den europæiske politik fungerer og hvorfor det også er vigtigt, at danskere interesserer sig for EU-politik. - EU er jo også demokrati, så det betyder rigtig meget

AARS KIRKE SØGER KORDEGN

at få folk til at engagere sig og få dem til at stemme til EU-valgene. Heldigvis er det min opfattelse, at de unge er lidt mere interesserede end de ældre generationer, fordi de kan se, at det europæiske samarbejde også åbner en masse muligheder for dem. Jeg håber bestemt også, at mange af dem i fremtiden vil benytte sig af muligheden for at arbejde rundt om i Europa, sagde Ole Christensen, og tilføjede: - Konkret vil jeg blandt andet tale om, hvordan det politiske arbejde foregår i EU-regi og undervejs give

konkrete eksempler på, hvordan jeg arbejder i fiskeriudvalget og i beskæftigelsesudvalget, som er det, jeg hovedsageligt beskæftiger mig med i europapolitikken. Generelt kan man jo sige, at vi i Europaparlamentet arbejder med de ting, der også bekymrer den almindelige dansker og den almindelige elev i Danmark.   Ole Christensen har siddet i Europaparlamentet i snart ti år og turde godt love, at eleverne ville blive klogere på, hvordan det politiske arbejde i EU foregår – og måske endda få aflivet nogle fordomme undervejs.

Aars Kirke.

Da vores kordegn gennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi hendes aøser. Som kordegn ved Aars Kirke kommer du til at være en vigtig del af kirkens ansigt udadtil. Du vil få en koordinerende rolle i forholdet til vores engagerede frivillige og lønnede medarbejdere.

Det går strygende med underskriftsindsamlingen til støtte for Farsø Sygehus.

Underskrifter griber om sig VESTHIMMERLAND: På opfordring af borgere i Vesthimmerland har Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø, nu haft gang i en underskriftsindsamling i en uge. En indsamling som har grebet om sig, og virkelig har befolkningens interesse. Farsø Sygehus har tydeligvis en så stor betydning for befolkningen i sygehusets optageområde, at interessen for at støtte sygehuset med sin underskrift er så enorm, at støtteforeningen ud over at supplere op med flere underskriftssedler, også er blevet kontaktet fra folk i Fjerritslev området og området omkring

Støvring, hvorfor der nu også blevet oprettet underskriftssteder her. Indsamlingen er således nu oppe på godt 40 underskriftssteder, og vil man selv samle underskrifter, er der mulighed for at hente en underskriftsformular på Støtteforeningens hjemmeside. Desuden er der i disse dage en facebookside under oprettelse, således at man også denne vej igennem har mulighed for at give sin støtte. Støtteforeningen påpeger dog, at man kun kan støtte indsamlingen med én underskrift per person over 18 år. Underskriftindsamlingen varer frem til 5. marts.

Vi kan tilbyde en udfordrende stilling, hvor arbejdsopgaverne bl.a. vil omfatte: • • • • •

Personregistrering Videreudvikling og tilpasning af kirkens PR- arbejde Medvirke til videreudvikling af kirkens ITudstyr herunder kirkens hjemmeside Medvirke til udbygning af frivillighedskulturen Sekretær for menighedsrådet samt visse sekretæropgaver for præsterne

Ole Christensen.

Landbrugsmedhjælper søges

Herunder varetagelse af kirkens budget og regnskabsførelse, der bl.a. omfatter:

Til kvæggård med 220 køer, fortrinsvis til malkning og fodring. Der er altid 2 mand til malkning. Vi søger en med erfaring.

Aønning efter kvalikationer. Stillingen er på fuld tid.

henv. 40947259/61760345 I/S Søgaard, Fjelsø

• • •

Bogføring og lønregnskab Betalinger Budgetlægning

Ansættelsen vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO 10 fællesoverenskomsten ) og organisations-aftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassicering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 265.550 - 351.854 kr (nutidskroner). Fikspunkteter 278828 kr. (nutidskroner).Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 31505,54 kr. (nutidskroner). Ansøgninger mailes til aars.sogn@km.dk Ansøgningsfrist: 5. marts 2014. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12. Yderligere oplysninger fås på www.aarskirke. dk eller ved at ringe til menighedsrådsformand Mogens Brinck på tlf. 20 72 20 39.

Lærer søges tiL FjeLsø FriskoLe Fuldtidsansættelse med klasselærerfunktion. ønskes: En lærer med linjefagskompetance i faget fysik/kemi og med gode danskkundskaber. Start pr. 1. april 2014. Ansøgningsfrist: Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 14.00. Ansøgning sendes som samlet pdf-fil til: fjelsoefriskole.793009@skolekom.dk Fjelsø Friskole, knabervej 120, 9620 Aalestrup Nærmere oplysninger på telefon 9864 7075 eller 6175 9800. Vi ser frem til at møde dig! Steen Verner Thomsen, skoleleder. Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation, samt ifølge gældende lokalaftale.

Nyt job? Kig i Vesthimmerlands Avis www.aarskirke.dk

Eleverne leverede en forrygende forestilling.

Over 1000 så musicalen” Hair” STØVRING: Årets musical på Støvring Gymnasium blev en kæmpe publikumssucces. I alt over 1000 mennesker så gymnasieeleverne fortolke den gamle hippiemusical ”Hair” på deres helt egen måde. Elever fra områdets folkeskoler havde lejlighed til at overvære snigpremieren mandag d. 3. februar, og de følgende fire aftener spillede forestillingen for en næsten fuld hal.   De mange tilskuere fik en kæmpe kulturel oplevelse, da sangere, skuespillere og musikere foldede sig ud på scenen i 60er-forestillingen. Sammen med folkene bag scenen, en trup på ca. 50 personer, leverede de en fantastisk forestilling, hvor der blev kræset for alle sanser. Orkestret spillede swingende og funky. De ti solister leverede smukke og følsomme sangfortolkninger med stor sikkerhed. Koret både sang, dansede og spillede skuespil af høj klasse.   ”Hair” handler om en gruppe politisk aktive, langhårede hippier bosat i New York City, hvor de kæmper for friheden og kærligheden og mod forældrenes konservatisme og ikke mindst mod Vietnamkrigen. Selv om tiderne er skiftet, kunne eleverne i musi-

caltruppen fint leve sig ind i de problemstillinger, datidens unge (tæt på at være deres bedsteforældres generation) kæmpede med og de idealer, de kæmpede for.   I samarbejde med lyd- og lysmand Jesper Meng havde musicaltruppen skabt en forestilling med videoeffekter på storskærm og en virkelig flot lyssætning, der underbyggede handling og stemning på bedste vis.   Musiklærerne Keld Mortensen og Karin Christensen formåede sammen med tidligere lærer George Lyhne og tidligere elev, Lise Ørtved, at få det bedste frem i de engagerede og kreative elever, så publikum fik en stor musikalsk oplevelse, og så eleverne selv fik en oplevelse af, at man ved hårdt arbejde og vedholdenhed kan skabe noget stort og næsten professionelt i fællesskab. Og netop det er ifølge rektor Jens Nielsen årsagen til, at Støvring Gymnasium prioriterer årlige musikprojekter, også i en tid hvor der er økonomiske nedskæringer.   Planen er, at gymnasiet næste år samler et kæmpe kor og forbereder sig på deltagelse i en international korfestival.


19. februar 2014

Side 15

KØR-SELV-LÆSERREJSER MED

Som læser af Vesthimmerlands Avis får du disse særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden VA ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

I dagene 2. til 5. april opfører Teaterforeningen Møldrup Grease i Møldrup Kulturcenter.

MØLDRUP: Til april stiller Teaterforeningen Møldrup traditionen tro op for at underholde alle fra nær og fjern. Årets forestilling er musicalen Grease. Musicalens omdrejningspunkt er forelskelsen mellem læderjakken Danny Zuko og den pæne og søde unge pige

Sandy Dumbrowski. Sammen med ”Burger Palace Boys” og ”Pink Ladies” slænget, går de på Rydell High School. Deres fælles historie danner baggrunden for en perlerække af smittende og kendte sange. Nogle kan muligvis mindes, at Grease blev opført i

Små lokale vandværkers fremtid skal kulegraves Stigende krav presser de små vandværker

VESTHIMMERLAND: Grundet stadig stigende krav til den danske drikkevandsforsyning besluttede bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand A/S på bestyrelsesmødet forleden at igangsætte et analyseog planlægningsarbejde for de drikkevandsforsyninger, som hører under selskabet. Vandselskabet overtog fra starten de små kommunale vandværker i Stistrup, Ertebølle, Fredbjerg, Gunderup, Gatten og Vestrup. Vandværket i Vestrup har fra starten været et kommunalt værk anlagt ved Vestrup skole, mens de øvrige er startet som forbrugerejede værker, der på grund af manglende økonomisk grundlag blev overdraget til den daværende Farsø Kommune og efter kommunesammenlægningen til Vesthimmerlands Kommune. - Vi må erkende, at de stigende krav rammer de seks små vandværker hårdt, da de tilsammen kun forsyner 1035 forbrugere, siger formanden for Vesthimmerlands Vand A/S, Jens Lauritzen. Det betyder, at det er

Jens Lauritzen, der er formand for Vesthimmerlands Vand A/S, ser frem til, at de små lokale vandværkers fremtidsudsigter bliver analyseret.

umuligt at drive værkerne under det centralt fastsatte prisloft. Derfor er vandselskabet tvunget til at søge dispensation fra prisloftet. At Vesthimmerlands Vands drikkevandssektion med en produktion på 45.000 kubikmeter om året er omfattet af en række lovbestemmelser samt prisloftregulering skyldes alene, at de små vandværker er kommunalt ejet. På baggrund heraf skal der inden udgangen af 2014

indføres kvalitetssikring, herunder kortlægning af forsyningen, udarbejdelse af handleplan samt opfølgning og dokumentation heraf. - Det er således nødvendigt at få belyst drikkevandsforsyningens fremtidige muligheder, og bestyrelsen har besluttet at engagere rådgivningsfirmaet Krüger til at analysere fremtidsmulighederne for de seks vandforsyninger, oplyser Jens Lauritzen. Vandselskabet søger nu kommunal godkendelse af at opkræve den første af de to drikkevandsrater i 2014 hos forbrugerne efter taksterne for 2013. Drikkevandsdelen udgør under to procent af vandselskabets samlede forretningsområde. Den altdominerende del vedrører spildevandsrensning, altså rensningsanlæg, spildevandsledninger m.v. - Det hindrer naturligvis ikke, at vore drikkevandsforbrugere skal have rimelige vilkår, hvilket vi arbejder på, fastslår Vesthimmerlands Vands formand, Jens Lauritzen.

6 dage ved Tretten, Norge

- skrevet for læserne

ms

t ad Gj e st eh

us

Sommer i Gudbrandsdalen Glomstad Gjestehus Gæstehuset er oprindeligt et pensionat med traditioner tilbage til 1600-tallet og ligger smukt hævet i de norske fjelde med panoramaudsigt over Gudbrandsdalen. I dag er det stadig de hyggeligste, norske traditioner, der præger såvel indretningen som den helt originale stemning. Historien lever også i omgivelserne, hvor den oprindelige, 300 år gamle staldbygning Fjøset er indrettet som gavebutik med kunsthåndværk. Omkring hotellet breder urgamle fjelde sig med solvarme sætere og alle Gudbrandsdalens unikke seværdigheder: Ringebu Stavkirke, Hunderfossen Familiepark ved Lillehammer og et utal af vandrestier her midt i Peer Gynts rige hører til de oplagte udflugtsmuligheder. For en længere tur kan det desuden anbefales at opleve skønheden omkring Norges nationalfjeld Dovre og den imponerende nationalpark (116 km).

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.199,-

Pris uden rejsekode 2.499,-

• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet • 5 x 2-retters middag/buffet Ankomst Søndage i perioden 1.6.-1.9.2014.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

4 dage i Gadebusch, Nordtyskland

Pris pr. person i dobbeltværelse

Tysklands pragtbyer

1.049,-

2 eller 4 overnatn inger Ring og hør!

Pris uden rejsekode 1.199,Fra 1.5.2014: 1099,-

God børnerabat – ring og hør! Hotel Christinenhof HHH Hotellet ligger i udkanten af den lille middelalderby Gadebusch, godt 225 km fra den danske grænse og 90 km fra Rostock. Noget nær den perfekte placering i forhold til nogle af Nordtysklands største attraktioner: De prægtige hansestæder Lübeck og Wismar samt torneroseslottet i Schwerin.

3 dage tæt på hovedstaden

Oplev København

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 2 x 3-retters middag • 1 velkomstdrink • 1 entre til Museum Gadebusch • 1 entre til Kloster Rehna Ankomst Valgfri frem til 18.12.2014.

Pris pr. person i dobbeltværelse

Børnerabat

699,-

1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-14 ½ pris.

Pris uden rejsekode 849,Perioden 4.3.-10.4, og 22.4.-22.6.2014: 100,-

3 overnatninger fra 1.049,-

• 2 overnatninger • 2 x økologisk morgenbuffet • Shuttlebus til og fra Kastrup Lufthavn

Quality Hotel Dan HHHH Det 4-stjernede hotel er garanti for høj indkvarteringsstandard på besøget i vores egen hovedstad – og beliggenheden i Kastrup Ankomst med metro- og busforbindelser nærmest lige uden for døren Valgfri frem til 21.6.2014. betyder let adgang til de store attraktioner, der ligger spredt i Opholdet inkluderer kun slutrengøring. og omkring København. Oplev f.eks. Tivoli (8 km). Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabat ved 2 voksne.

Vesthimmerlands Avis

lo

G

Grease i Møldrup

Møldrup af teaterforeningen i 1999. Foreningen forsøger nu at gentage succesen, og til det er rollerne til musicalen besat af både gode gamle kendinge fra Møldrup Teaterforening, men også en del nye dygtige og veloplagte skuespillere. Grease opføres 2., 4. og 5. april i Møldrup Kulturcenter, og igen i år sker det i samarbejde med den lokale idrætsforening MTIF.

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-14 år ½ pris.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

VA

Åbent hverdage kl. 8-17.


Side 16

19. februar 2014

Aktive foreninger i Vesthimmerland

Borgerforeninger

Borgerforeningen 9620 Formand: Søren Bruun Sørensen Aagade 9, 9620 Aalestrup Tlf. 51 55 67 47 sbruun@mail.tdcadsl.dk Kasserer: Pia K. Knudsen Jernbanegade 2C, 9620 Aalestrup Tlf. 20 46 61 40 www.9620borger.dk

Erhvervsklubber

Erhvervsklubben AIF Formand: Tom Berntsen Tlf. 98 64 10 33 Kasserer: Poul Pedersen Tlf. 98 64 15 00 Turistforeningen for Aalestrup og omegn Formand: Marianne Nielsen Engparken 66, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 34 38

Idrætsforeninger/klubber

Aalestrup Badminton Klub Formand: Dan Kristensen Engparken 58, 9620 Aalestrup Tlf. 22 28 90 78

HIF 91 Aalestrup Handicap Idrætsforening Formand: Karen Kristensen Toftehaven 6, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 36 63 Kasserer: Inga Vad Nielsen Gl. Aalborgvej 132, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 54 ivn.on@mail.tele.dk Idrætsforeningen Kvik Formand: Peter Andersen Boldrupvej 19, Simested 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 15 Kasserer: Jesper Dalum Ferskenvej 14, 8920 Randers Tlf. 29 34 19 03 Mødested: Hvam Stadion/Østhallen Simested Aalestrup Motionsforening Formand: Evald Munk Bøgevej 2 A, 9620 Aalestrup Tlf: 24 21 45 98 emunk@privat.dk Kasserer: Inga Vad Nielsen Gl. Aalborgvej 132, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 54

engparken589620@yahoo.dk

Mødested: Aalestrup Hallens hal 2

Kasserer: Jens Kvorning Engparken 54, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 31 71

www.aalestrupmotionscenter.dk

Mødested: Aalestrup Idrætscenter Aalestrup Gymnastikforening Formand: Susanne Nørris Rolighedsvej 26 B, 9620 Aalestrup Tlf: 21 82 34 08 Kasserer: Anne-Marie Sørensen Engparken 16, 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 22 82 www.aalestrupgymnastikforening.dk Gedsted og Omegns Rideklub Formand: Anders Hessellund Tyttebærvej 21, 9631 Gedsted Kasserer: Karina Pedersen Sundvej 52, Sundstrup 8832 Skals Tlf. 26 39 13 60

Knaber Cyklisterne kausmed@email.dk Formand: Karsten Kildevæld Jensen Knabervej 29, 9620 Aalestrup Tlf. 25 39 38 28 Kasserer: Rasmus Bisgaard Parkvænget 8, 9620 Aalestrup Mødested: Klubhuset, Østerbølle

Lystfiskerforeninger

Aalestrup Lystfiskerforening www.aalestrup-lystfisker.dk Formand: Søren Godsk Lærkestien 2, Birgittelyst, 8800 Viborg Tlf. 98 64 19 65 Mødested: Aadiget 40 s.godsk@mail.dk

Teater

Membranen Formand: Per Aagaard Højtoften 21, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 19 74 - 22 26 90 74 Kasserer: Lisa Bjørn Birkevej 18, 9620 Aalestrup Tlf. 61 72 98 64 Mødested: Knaberscenen

Aalestrup Rideklub Formand: Karina Carlsen Højlyngen 19, 9620 Aalestrup Tlf: 31 31 54 30

Foreningens navn: _________________________________________

aalestruprideklub@hotmail.com

Navn: ____________________________________________________

Kasserer: Anna Laustsen Fredensvej 12, 9620 Aalestrup Tlf. 40 24 61 79

Adresse: _ _________________________________________________

www.aalestruprideklub.dk

Tlf: ______________________________________________________

Klubber

Singleklubben På sporet www.singleklubpaasporet.dk

E-mailadresse: _____________________________________________ Formand: _________________________________________________

By: ______________________________________________________ Kasserer: _________________________________________________ Navn: ____________________________________________________ Adresse: __________________________________________________

Kasserer: Jan Jensen Mejsevej 5, 9640 Farsø Tlf. 20 84 22 68

By: ______________________________________________________

Mødested: Klubhuset, Ryttervej 2, Aars ole@sager.dk

Evt. mødested: ____________________________________________

Tlf: ______________________________________________________ Hjemmeside: _____________________________________________

  “Aktive foreninger” bringes i Vesthimmerlands Avis mindst 8 gange årligt Pris for et års optagelse: kr. 310.- + moms pr. forening


dog min. 300 kg. Hurtig afhentning. Campingvogne modtages. Tlf. 25 47 13 12

19. februar 2014

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

SĂŚlges: 4 vinterdĂŚk, Michelin 185/65R14 - 8 mm mønster, kr. 800,Tlf. 98 64 50 54 SĂŚlges: Havetraktor med lille lad, uden klipper 1200,-. KĂ˜BES: Løvsuger. Lille bĂĽndsav. Tlf. 51 34 23 49 SĂŚlges: Puddel/Borderterrier krydsningshvalpe, har fĂĽet ormekur. De er langhĂĽret og ikke ruhĂĽret. Pr. stk. 2.000,Tlf. 40 17 81 50 Købes: +ÂĽKZIVLY Ă…`[[LIVLY Ă„ULYL PUKIV TÂĽISLY THSLYPLY [¤WWLYSHTWLY\YLZWLQSLWVYJLS¤UNSHZMHQHUJLĂ„N\YLYZÂĽS] N\SK ZHTSPUNLY UPWZ ZTr[PUN ;VWWYPZIL[HSLZRVU[HU[ Tlf. 21 64 80 90 SĂŚlges:;YHR[VY-VYKZVU+L_[H

Therese Ettrup overrakte en flot buket til Anne Marie Pedersen, somgYNJH havde inviteret sin mand, Jens ILUaPUTLKMÂĽYLErik Pedersen, pĂĽ middag. O\Z =LSLNUL[ [PS /VII` LSSLY MVY ZHTSLY2ÂĽYLYNVK[ Tlf. 61 14 89 66

Købes: Tyskerhjelme 1939-45 efter-

Landsdelens bedste AARS AVIS

FARSĂ˜ AVIS

FOLKEBLADET STĂ˜VRING NIBE AVIS

LOPPEMARKED VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD Ă˜STHIMMERLANDS FOLKEBLAD

finder du i

BEMÆRK HIMMERLANDS AVISERNE

• CAMPINGVOGNE • BILER • MOTORCYKLER • LANDBRUGSMASKINER CAMPINGVOGNE, - BILER, SKALMOTORCYKLER, med under LANDBRUGSMASKINER bilmarkedet AARS AVIS

BEMÆRK FARSĂ˜ AVIS

FOLKEBLADET STĂ˜VRING NIBE AVIS

VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD Ă˜STHIMMERLANDS FOLKEBLAD

BEMÆRK Skal medkøb under & bilmarkedet eller salg! eller køb & salg!

• CAMPINGVOGNE • BILER • MOTORCYKLER til til 101.262 88.050 husstande husstande • LANDBRUGSMASKINER 20 ord

LOPPEMARKED - SKAL under formed 50 kr. bilmarkedet HIMMERLANDS eller køb & salg!

SÌlges: 4 vinterdÌk, SÌlges: BrÌnde. Gran Michelin kr. pr. m lyses. Pris kr.- 1.000. Samt tyske 185/65R14 8 mm mønster, 200,-. Løv kr. pr. m 295,-. Kan kikkerter 7x50, 8x60, 10x80 mv. og kr. evt.800,leveres mod mere betaling. engelske faldskÌrmshjelme købes. Tlf. 98 64 50 54

Tlf. 28 59 12 49/21 26 43 30 helm1420@gmail.com SĂŚlges: Havetraktor Tlf. 61med 85 26lille 98 Købes: jern og metalKĂ˜BES: købes/ lad, udenGl. klipper 1200,-. afhentes. Evt. nedskĂŚring. Løvsuger. bĂĽndsav. SĂŚlges: 3Lille otte foxterrierhvalpe, sort/hvid. 9 ugerTlf.: og40 Tlf. 51salgsklare. 34 23 28 61 49 89 Har fĂĽet dobb. ormekur. ForĂŚldre SĂŚlges: Puddel/Borderterrier Købes: Jern, biler, mehaves. Pr.Skrot: stk. kr. 900. krydsningshvalpe, har fĂĽet ormetaller købes kontant pĂĽ92stedet. Tlf. 23 97 kur. De er langhĂĽret og 11 ikke Mindre mĂŚngder afhentes gratis ruhĂĽret. Pr. stk. 2.000,Givesmin. vĂŚk: Høns. stk. gule Ordog 300 kg. 21 Hurtig afhent40 17 81 50 pington 17 mdr. gl.Tlf. gives vĂŚk samning. Campingvogne modtages. let pga. helbredsproblemer. Købes: +ÂĽKZIVLY Tlf. 25Ă…`[[LIVLY 47 13 12 Tlf. 21 THSLYPLY 96 92 69 Ă„ULYL PUKIV TÂĽISLY [¤WWLYSHTWLY\YLZWLQSLWVYKøbes: Jern og skrot kontant. JLS¤UNSHZMHQHUJLĂ„N\YLYZÂĽS] SĂŚlges: Gode, nye250julegaveAfhentning v/mindst kg. N\SK UPWZ ZTr[PUN ideer: ZHTSPUNLY Bosch stiksav, 300 kr. Tlf. 40 32 01300 03 ;VWWYPZIL[HSLZRVU[HU[ Skruemaskine m/alt tilbehør, Tlf. 21 64 80kr.90 kr. 10 l Pinotex Classic, 250 1 SĂŚlges: Fodboldstøvler Adidas lSĂŚlges:;YHR[VY-VYKZVU+L_[H metalmaling, Hammerite, 75Str. kr. Absolado LZ TRX FG i gule. 1 l Sadolin rustvĂŚrn, 75 kr.3 mdr. gYNJH ILUaPUTLKMÂĽYL40 2/3. Brugt 3 gange, O\Z =LSLNUL[ LSSLY MVY Løgstør - /VII` tlf.de40er10 01 gamle. SĂŚlges[PSda for03lille. ZHTSLY2ÂĽYLYNVK[ Købt for kr. 600,-. Pris kr. 300,Tlf. 61 14 89 66 Tlf. 20 35 92 22

20 ord for 50 kr.

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - ogsĂĽ med max. 20 ord.

BETALING: HIMMERLANDS AVISERNE Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Tlf. 20 35 92 22 Købes: Skrot: Jern, biler, metaller købes pĂĽ stedet. AALESTRUP: VesthimSĂŚlges: Hø kontant i rundballer. Havre Mindre mĂŚngder afhentes gratis af sorten â€?Zorroâ€?, lille fodersilo merlands Avis havde i samdogrødbroget min. 300hoppe. kg. Hurtig afhentog arbejde med Hotel Hvide ning. Campingvogne modtages. Tlf. 98 38 72 19i Kro og Blomsterhuset Tlf. 25 47 13 12 Aalestrup en lynSĂŚlges: Tørtudskrevet brĂŚnde, lagret i2 Købes: købes/ konkurrence ioganledning af ĂĽr. SavetGl. og jern kløvet –metal 33 cm. afhentes. Evt. Dagâ€? nedskĂŚring. â€?Valentines i fredags. Tlf. 20 62 82 91 40 28 61 89   Mange af Tlf.: VesthimmerSĂŚlges:Avis’ Billige lĂŚsere B&G – deltog Kgl. filands SĂŚlges: Ny Mads bog Stage af BrĂĽten: Rund (D. igurer. konkurrencen og fadHIMden MESTERTYVEN FRA 38 cm) med Tjur kr. 300,-. Smuk MERLAND kr. kr. 125,-. Andre bøheldige vinder blev Annekrystal karaffel 200,-. ger omPedersen, Himmerland sĂŚlges. Marie Tolshøj 28, 61 77 51 Jens BrĂĽten, LilleTlf. Tingvej 7,37 Aars,

Vesterbølle. Anne-Marie jbr@aars.dk. SÌlges: Juliana pü sin 9,9 Pedersen havdedrivhus inviteret

62 37 26 m3 kr. 500,-. DuTlf. skal98selv skille det ad. SÌlges: Julegaver: Sekskantet Tlf. 23 32 01 53 foderbrÌt + aflange, redekasser, slotte, kollektiv. Kramkiste, Købes: jern og skrot. Hurtig SÌlges:Gl. Samler søger bajonetvugge, nissestoleog op. borde, afhentning, sü ring Kalle ter, sabler, tyske stülhjelme. gyngehest, nøgleskab + andre Tlf. 40 32 01 03 ting. Brokholm Tlf. 21 84 61 92 SÌlges: BrÌnde. Tlf.Gran 98Labrador. 66kr. 35 pr. 85 SÌlges: m. 200,-. Hundehvalpe Løv kr. pr. m 295,-. Kan Vi har 7 dejlige, tillidsfulde frÌkevt. lev. mod mere betaling. SÌlges: Udgüet/frisk trÌ. FÌlke hundehvalpe. Salgsklare 28at 59fü12trÌet 49/21 26storm43 nu. 30 des Tlf. mod og

Sundhedsbog mv. Pris 3.000,-.

vÌltet trÌ fjernes. Købes: Skrot: Jern, biler, meTlf. 21 44 28 27 taller købes kontant pü43stedet. Tlf. 22 20 08 Mindre afhentes gratis SÌlges:mÌngder El-scooter type EasyGO dog min. EgetrÌsbrÌnde 300 kg. Hurtig afhentSÌlges: m Jupiter M4B, 4-hjulet medi 3nye ning. Campingvogne modtages. lÌngde, Skovet 2012/2013. Lebatterier, medfølger holder til rolTlf.af25transport. 47 13 12 vering ved betaling

lator, regnslag, ben-overslag. Ny

Tlf.metal 98 14 28 pris 24.495,sÌlges for55 9.500,-. Købes: Gl. jern og købes/ Samsø seniorstol med El-hejs afhentes. Evt. nedskÌring. Købes: Palisander-spisestue, med tilhørende fodskammel. Tlf.: 40 28 61 Ny 89 bord,4.790,stole,sÌlges skÌnkfor i palisander pris 1.000,-.

SÌlges: bog af Brüten: købes og Ny skrivebord i palisander Tlf.FRA 24 28 31 63 MESTERTYVEN HIMkøbes. MERLAND kr. 125,-. Andre bøTlf. 40 73 19 97 SÌlges: isÌlges. opvarger om Loppemarked Himmerland met Brüten, hal, Bjergegaardsvej 4, Jens Lille Tingvej 7, Aars, Aalestrup, lørdag og søndag. jbr@aars.dk. Nye stande. Tlf. 98 62 37 26

Tlf. 61 66 65 71

SÌlges: Julegaver: Sekskantet foderbrÌt + aflange, redekasKøbes: FrimÌrker, gamle breve ser, slotte, kollektiv. Kramkiste, og postkort købes. Gerne større vugge, nissestoleog borde, partier, ogsünøgleskab samlinger fra gyngehest, + dødsandre boer Brokholm og lignende. Tilbud gives. ting. Tlf. Tlf. 98 22 66 40 35 65 85 56

SENEST FREDAG KL. 9.00

SÌlges: Billige B&G – Kgl. fiGives stk. gule gurer. vÌk: Rund Høns. Mads21 Stage fad Or(D. pington mdr. gl.kr. gives vÌkSmuk sam38 cm) 17 med Tjur 300,-. let pga. karaffel helbredsproblemer. krystal kr. 200,-. Tlf. 21 96 92 69 Tlf. 61 77 37 51

SÌlges: Gode, nye julegaveSÌlges: Juliana drivhus300 pü 9,9 ideer: Bosch stiksav, kr. Skruemaskine m/alt tilbehør, 300 m3 kr. 500,-. Du skal selv skille kr. det10 ad.l Pinotex Classic, 250 kr. 1 l metalmaling, Hammerite, 75 kr. Tlf. 23 1 l Sadolin rustvÌrn, 75 32 kr. 01 53 Løgstør tlf. 40 10 03 01 SÌlges: Samler søger bajonet-

m.m. Gerne store anlĂŚg + tilbe-

hør. Tilbud gives. SÌlges: EgetrÌsbrÌnde i 3 m lÌngde, Skovet 2012/2013. Tlf. 22 40 65Le56 vering ved betaling af transport.

SÌlges: BrÌndeovn Asgaard, 2 Tlf. 98 55 14 28 mdr. gammel. Ny Gaarden buskKøbes: rydder. Ny Palisander-spisestue, Top Craft motorsav. bord, stole, skÌnk i palisander BrÌndekløver. Alt pÌnt og iorden. købes og skrivebord i palisander Delvis med garanti. Langt under købes. nypris. Tlf. 40 73 19 97 Tlf. 21 96 92 69

ter, sabler, tyske stĂĽlhjelme. Tlf. 21 84 61 92

Indryk en loppemarkedsannonce     SĂŚlges: Hundehvalpe Labrador. og kom ud til 101.262 husstande!   Vi har 7 dejlige, tillidsfulde frĂŚk-

HUSK!

ke hundehvalpe. Salgsklare nu.sendes til: Annoncen Sundhedsbog mv. Pris 3.000,-. Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup Indlevering af Tlf. 21 44 28 27

SENEST fredag kl. 9.00 loppeannoncer er Mrk.: ÂťLoppemarkedÂŤ

Betaling vedlagt:

SENEST FREDAG KL. 9.00

� Kontant � Check ANNONCETEKST: � SÌlges � Købes � Byttes � Gives vÌk

Indryk en loppemarkedsannonce     og kom ud til 101.262 husstande!  

til til 101.262 88.050 husstande husstande

Annoncen mĂĽ fylde op til 20 ord!

Af Hanne Grabow

SÌlges: Udgüet/frisk Købes: Modeltog. Alt trÌ. har FÌlinteIndlevering des mod at füaf trÌet og stormresse. Merklin, Arnold, Minitrix, vÌltet trÌ fjernes. Fleischmann, Picollo, loppeannoncer er Roco Tlf. 22 43 20 08

SÌlges: 3 otte foxterrierhvalpe, brÌnde, lagret i 2 SÌlges: Tørt sort/hvid. 9 kløvet uger og ür. Savet og – 33salgsklare. cm. Har füet dobb. ormekur. ForÌldre Tlf. 20 62 82 91 haves. Pr. stk. kr. 900. Tlf. 23 92 11 97

Side 17

Du trykker bare Vandt romantisk SE HER! 98 64 12 55 middag og blomster - inden du laver din annonce!

HUSK!

Købes: Tyskerhjelme 1939-45 efterlyses. PrisHø kr. i 1.000. Samt Havre tyske rundballer. SÌlges: kikkerter 8x60, lille 10x80 mv. og af sorten7x50, �Zorro�, fodersilo engelske faldskÌrmshjelme købes. og rødbroget hoppe. helm1420@gmail.com Tlf. 98 38 19 Tlf. 61 85 72 26 98

AVISERNE

LOPPEMARKED

Købes: Jern og skrot kontant. Købes: Gl.v/mindst jern og skrot. Hurtig Afhentning 250 kg. afhentning, sü ring Kalle op. Tlf. 40 32 01 03 Tlf. 40 32 01 03 SÌlges: Fodboldstøvler Adidas SÌlges: BrÌnde. Gran kr. Str. pr. Absolado LZ TRX FG i gule. m. 200,-. Løv kr.3 pr. m 295,-. Kan 40 2/3. Brugt gange, 3 mdr. evt. lev.SÌlges mod mere gamle. da betaling. de er for lille. 12 49/21 43 30 KøbtTlf. for28 kr. 59 600,-. Pris kr.26300,-

Annoncen sendes til:

Mrk.: ÂťLoppemarkedÂŤ Betaling vedlagt:

Telefon:

� Kontant � Check ANNONCETEKST: Afsenders navn og adresse: SÌlges � Købes � Byttes � �

Gives vĂŚk

- sĂĽ trykker vi resten

mand, Jens Erik Pedersen Ring og tag en til? Hvad KAN bruges med og parret fik daloppemarkedet ogsĂĽ en uforpligtende Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan hyggelig og god oplevelse snak med lĂŚkker madmed og vin som annonceres køb, salg, bytte og med ÂťgivesosvĂŚkÂŤ af hotellet havde sponseret. nĂŚsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede   Udover den lĂŚkre tre retVi hjĂŚlper gerne og virksomheder kan IKKE bruge lopterspersoner middag med vine, fik med udformningen pemarkedet, men henvises Anne-Marie Pedersen ogsĂĽ til avisens øvrige spalter. overrakt en smuk buket, som Blomsterhuset havde sponHvilke effekter kan IKKE annonceres? seret. Det var vĂŚrtinden pĂĽ Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annonceHotel Hvide Kro, Therese Borgergade ring der af: overrakte Ejendomme, sommerhuse, grunde,17biler, Ettrup, blom9620 Aalestrup campingvogne, og landbrugsmaskiner, sterbuketten til detmotorcykler heldige Tlf. 98 64 12 55 ĂŚgtepar fra Vesterbølle. herunder ogsĂĽ traktorer. (Disse ting henvises til

• •

post@himmerlandstryk.dk

henholdsvis avisens EJENDOMS-, MOTOR- og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KĂ˜B OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse dato Stressog klokkeslĂŚt. annoncer Købes: Disse Dødsboer, ytteboer, SĂŚlges: 2 stk. afSenator ďŹ nere indbo, møbler, malerier, lesshen lĂŚnestole + 1rubrikken skammel. Farvises til BEKENDTGĂ˜RELSER.

SE HER! Hvor stor mĂĽ annoncen vĂŚre?

tĂŚpper, lamper, ure, spejle, porcelĂŚn, glas, fajance, ďŹ gurer, sølv, guld, samlinger, nips, smĂĽting. betales kontant. SĂŚlges: Dewert elevationsseng, Annoncen mĂĽ HĂ˜JST fyldeToppris 20 ord. Det første ord 4 Handy klapstole i trĂŚ, 4 spiseTlf. 21 64 80 90 f.eks. ÂťSÆLGESÂŤ og til slut Âťtlf. nummerÂŤ regnes stuestole, 2 st. afsyrede sengeHvad KAN loppemarkedet bruges til? SĂŚlges: Hø med. i mini big. gavle, Magnific vĂŚgur, 20 stk.derfor hver for et ord og skal tĂŚlles Uanset Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan HerregĂĽrdssten. Tlf. 23 48 12 71 om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tĂŚller annonceres med køb, salg, bytte og Âťgives vĂŚkÂŤ af Tlf. 41 88 11 51 SĂŚlges: Komfur, det for alle et ord. Har du flere effekter til vaskemaskine, salg, end nĂŚsten BRUGTE effekter. - Momsregistrerede køleskab, fryser, spisebord i eg m. personer og kan virksomheder kan IKKE bruge til lopKøbes: Palisander spisestue, en annonce rumme, er du velkommen at 6 stole. bord, stole, skĂŚnk i palisander pemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter. Tlf. 53 97 96 33 indrykke flere iannoncer, købes og skrivebord palisander. husk dog telefonnr. under hver annonce. Tlf. 40 73 19 97 SĂŚlges: Garderobeskabe, 2 Hvilke effekter kan IKKE annonceres? hvide, som nye, H:220 cm, B:100 cm, D:60 cm. Pr. 250 kr. Du kan IKKE bruge loppemarkedet til stk. annonceTlf. 22 80 23 38/41 59 34 18 Hvad koster en loppeannonce? ve: Cognac. Kr. 2500,-

Tlf. 98 35 17 94

- inden du laver din annonce!

ring af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, KUN kr. 50.00motorcykler pr. annonceogforlandbrugsmaskiner, hver indrykning. campingvogne, AnnoncenogsĂĽ betales KONTANT herunder traktorer. (Disseved tingindleveringen henvises til henholdsvis avisens EJEN DOMS -, MOTORog eller ved check. Husk: Breve sendt med postvĂŚLAND BRUGS eller kontanter! evt. til rubrikken KĂ˜B senet mĂĽ IKKESIDER indeholde OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslĂŚt. Disse annoncer Hvor bliver annoncen indrykket? henvises til rubrikken BEKENDTGĂ˜RELSER.

HUSK:

Indlevering af loppeannoncer

Annoncen indrykkes i 7 aviser i Himmerland (totaloplag 88.050 ekspl.): Aars Avis.KL Farsø Avis. VestHvor stor mĂĽ annoncen vĂŚre? SENEST FREDAG 9.00 himmerlands Løgstør. Vesthimmerlands Annoncen mĂĽFolkeblad, HĂ˜JST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. til slut Âťtlf. nummerÂŤ regnes Avis, ÂťSÆLGESÂŤ Aalestrup.ogĂ˜st himmerlands Folkeblad, hver for et ord og skal derfor tĂŚlles med. Uanset Kongerslev.. Folkebladet, Støvring. samt Nibe Avis.

SE HER!

om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tÌller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end Hvornür skal annoncen indleveres? en annonce kan rumme, er du velkommen til at Annoncenflere skalannoncer, vÌre avisen senest under fredag indrykke huski hÌnde dog telefonnr. kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modhver annonce.

- inden du laver din annonce!

tages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Hvad koster enIKKE loppeannonce? loppemarkedet kan indtelefoneres. Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Derhver kan annonceres med KUN kr. 50.00 pr. annonce for indrykning. køb, salg, bytte og gives vÌk af nÌsten alle BRUGTE effekter. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge eller ved check. Husk: til Breve med postvÌloppemarkedet, men henvises avisenssendt øvrige spalter.

senet mĂĽ IKKE indeholde kontanter!

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: EjenHvor bliver annoncen indrykket? domme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorAnnoncen indrykkes i 7 aviser i Himmerland (totalcykler og landbrugsmaskiner, herunder ogsĂĽ traktorer. (Disse henvises til henholdsvis EJENDOMS-, oplag ting 88.050 ekspl.): Aars Avis. avisens Farsø Avis. VestMOTORog LAND BRUGS SIDER eller evt. til rubrikken KĂ˜B himmerlands Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands OG - Du kan IKKE annoncer med angivelse Avis,SALG). Aalestrup. Ă˜stindrykke himmerlands Folkeblad, af dato og klokkeslĂŚt. Disse annoncer hen vises til rubrikken Kongerslev.. Folkebladet, Støvring. samt Nibe Avis. BEKENDTGĂ˜RELSER. Hvor stor mĂĽ annoncen vĂŚre? indleveres? HvornĂĽr skal annoncen Annoncen mĂĽ HĂ˜JST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. ÂťSÆLAnnoncen skal avisen i hĂŚnde GESÂŤ og til slut Âťtlf.vĂŚre nummerÂŤ regnes hver forsenest et ord fredag og skal kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, modderfor tĂŚlles med. - Uanset om et ord er forkortet der eller skrevet tages ugen efter.effekter Annoncer til helt ud, senere, tĂŚller detindrykkes for et ord. Har du flere til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres. annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

BEMÆRK

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Husk: Breve sendt med postvĂŚsenet mĂĽ IKKE indeholde kontanter! Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 7 aviser i Himmerland (totaloplag 88.050 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Ă˜st him merlands Folkeblad, Konger slev.. Fol ke bladet, Støvring. samt Nibe Avis.

CAMPINGVOGNE • BILER • MOTORCYKLER • LANDBRUGSMASKINER •

Hvornür skal annoncen indleveres? Annoncen skal vÌre avisen i hÌnde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

- SKAL med under bilmarkedet eller køb & salg!

BEMÆRK

VÌr opmÌrksom pü, at der kan vÌre Ìndrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene üret igennem. Loppeannoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!


Side 18

19. februar 2014

Ugens tv

19. - 25. februar 2014

UGE 08 - 2014

Machine Gun Preacher

DR1 fredag kl. 21.50 Amr. actiondrama fra 2011 med bl.a. Gerard Butler Kriminalitet, narkomisbrug og flere fængselsdomme bag sig. Sam er ikke et af Guds bedste børn, men efter en religiøs oplevelse lægger

DR1 torsdag kl. 20.00: “Bonderøven”

han sit liv om. Sam rejser til Sudan, hvor han bygger et børnehjem. Og med maskingevær i hånden begynder han at redde nogle af landets yngste krigsofre - børn, der er blevet bortført af LRA-milits for at blive soldater.

Boy A

TV2 torsdag kl. 20.00: ”Savnet”

DR1 lørdag kl. 00.35 Britisk drama fra 2007 med bl.a. Andrew Garfield. Som barn begår Eric en alvorlig forbrydelse og bliver sendt i fængsel på ubestemt tid. Som 24-årig bliver han prøveløsladt og tildelt en ny

identitet med navnet Jack. Med tilsynsværgen Terrys hjælp begynder Eric tøvende et nyt liv med arbejde, venner og en pige. Men fortidens spøgelser er svære at flygte fra, og Eric må kæmpe for at bevare sin hemmelighed.

DR1 lørdag kl. 21.30: ”Kriminalkommissær Barnaby” To familier befinder sig i en strid, og snart må Barnaby opklare et mord.

Contact

DR1 fredag kl. 19.00: “Disney Sjov” En hel time med Disney-tegnefilm. Denne gang bl.a. med Gummi Bears og Phineas & Ferb.

TV2 fredag kl. 23.55 Amr. sci-fi drama fra 1997 med bl.a. Jodie Foster. Dr. Arroway vier sit liv til at søge efter intelligent liv på andre planeter i SETI-projektet. Efter mange års søgen modtager hun et radiosignal fra rummet. Det besynder-

lige signal viser sig at være en tegning over rumskib med plads til en person. Selvom hun bliver modarbejdet af sin gamle flamme Palmer, lykkes det Elanor at blive valgt som den, der skal af sted på menneskehedens første rumrejse.

TV2 lørdag kl. 23.45: “Touch” Martin forsøger at finde Tellers workshow og ender med at hjælpe Logan med at vinde i poker.

Killers

Ugens tv

TV2 fredag kl. 20.00: ”Hvem vil være milllionær?” Hans Pilgaard tager imod 10 førsteårsstuderende.

05.50 06.15 07.15 12.40 14.20 16.05 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.40 21.10 21.30 22.35 23.15 00.45

TV2 lørdag kl. 20.55 Amr. action komedie fra 2010 med bl.a. Ashton Kutcher og Katherine Heigl. På en ferie til den franske riviera møder den ellers notoriske singlepige Jen pludselig drømmemanden, den flotte Spencer Aimes. Tre år efter er de blevet gift og lever det perfekte for-

stadsliv, da kuglerne pludselig begynder at flyve om ørerne på dem. Det viser sig nu, at Spencer belejligt har ”glemt” at fortælle Jen om sin gamle karriere som lejemorder - og at der er blevet udlovet en milliondusør på hans hoved! Parret flygter fra venner og fjender, der alle er ude efter dusøren.

DR1 søndag kl. 22.10: “ Agent TV2 søndag kl. 21.00: 007 - Lev lad dø” februar “True Grit” 2014 19. -og25.

OnsDAg

tORsDAg

FReDAg

LØRDAg

sØnDAg

DR1 Der er noget i luften Den store britiske bagedyst Formiddagsprog. Vinter-OL: Langrend Sprint Semi (m+k) Inspector Morse Miss Marple Stormagasinet TV Avisen Price inviterer Nyhedsblok med Aftenshowet Sporløs De unge landmænd Det søde liv Nyhedsblok Vegas Zen: Sammensværgelsen Natfjernsyn

DR1 Der er noget i luften Den store britiske bagedyst Piger støber kugler Formiddagsprog. Bevar mig vel Hammerslag Hun så et mord Vinter-OL: Curling Finale (k) Price inviterer Nyhedsblok med Aftenshowet Bonderøven Den store bagedyst - Masterclass Undskyld vi er her også Nyhedsblok med Bag Borgen Taggart: Snærende bånd I farezonen Natfjernsyn

DR1 Der er noget i luften Den store britiske bagedyst Piger støber kugler Formiddagsprog. Bevar mig vel Hammerslag Inspector Morse Vinter-OL: Skiskydning Stafet (k) Stormagasinet TV Avisen Bonderøven TV Avisen med Vejret Sporten Disney Sjov X Factor Nyhedsblok X Factor Afgørelsen Machine Gun Preacher For ung, for farlig. Amr. thriller Sidste appel Natfjernsyn

DR1 Der er noget i luften Slut med de store katte? Pingviner på stranden Formiddagsprog. Vinter-OL: Langrend 30 km (k) Arvingerne Tid til kærlighed Vinter-OL: Skidskydning Stafet (m) X Factor X Factor Afgørelsen Nyhedsblok Held og Lotto De kære dyrebørn Støv for alle pengene Kriminalkommissær Barnaby Kommissær George Gently Natfjernsyn

DR1 Der er noget i luften Dygong og Din De unge landmænd Vinter OL: Langrend 50 km (m) Halifax Vore Venners Liv I hus til halsen Håndbold: HSV Hamburg Aalborg Håndbold (m) Pop up - spis Ærø KIF Kolding København Dunkerque (m) Nyhedsblok Vores planet Arvingerne 21 Søndag Fodboldmagasinet Agent 007 - Lev og lad dø Original Blod, sved og luksusvarer. Brit. dokumentarserie Natfjernsyn

DR2

06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Madmagasinet Bitz & Frisk 11.30 DR2 Uden hjem 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 DR2 Undersøger 13.00 Eftermiddagsprog. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.01 Michael Jeppesen møder... 18.30 Sådan opstod kelvin, ampere og alt andet 19.30 Når mænd er værst 20.00 Sådan er det bare 20.30 Tidsmaskinen 20.40 Sagen genåbnet 22.30 Deadline 23.00 Børnene på teglværket 23.50 Natfjernsyn

TV2

06.00 Nyhedsblok 06.30 Go´morgen Danmark 08.00 OL: Alpint, storslalom 1. løb (m) 10.05 OL: Freestyle, halfpipe (m) 11.10 OL Update 11.25 OL: Alpint, storslalom 2. løb (m) 13.05 OL Update med langrend 13.30 OL: Ishockey - kvartfinale (m) 15.45 OL: Skiskydning mixed stafet 17.00 OL-studiet med langrend 18.00 Nyhedsblok 18.00 Go´aften Danmark 20.00 Liebhaverne 20.35 BS & recepten på lykke 21.25 Fangerne 22.00 Nyhedsblok 22.30 Sochi 2014 by Night 23.10 Natholdet 23.45 Natfjernsyn

05.50 06.15 07.15 08.00 12.30 13.00 13.30 14.30 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.35 23.45 00.35

DR2

06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Penge 11.30 Jersild i tiden 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprog. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.10 Min verdenshistorie 18.40 Europas skabelse - vand 19.30 Når mænd er værst 20.00 Debatten 21.00 Detektor 21.28 Fuldt stop frem 21.30 Dårligt Nyt 22.00 Nærkontakt 22.30 Deadline 23.00 Er fisk sundt? 23.50 Natfjernsyn

TV2

06.00 Nyhedsblok 06.30 Go´morgen Danmark 09.00 OL: Nordisk kombineret hold skihop 09.55 OL: Freestyle, ski cross tidtagning (m) 10.25 OL: Freestyle, ski cross finaler (m) 11.55 OL: Nordisk kombineret hold stafet 13.20 OL: Ishockey - bronzefinale (k) 15.30 OL: Freestyle ski cross finaler (m) 17.00 Nyhedsblok med Go´appetit 18.30 Go´aften Danmark 20.00 Savnet 20.50 Station 2 22.00 Nyhedsblok 22.30 Sochi 2014 by Night 23.10 Natholdet 00.00 Natfjernsyn

Ugens tv

05.50 06.15 07.15 08.00 12.30 13.00 13.30 15.25 16.55 17.50 18.00 18.30 18.54 19.00 20.00 21.00 21.25 21.50 23.30 00.55 02.20

DR2

06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Kontant 11.30 Nærkontakt 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Lige til stregen 13.00 Eftermiddagsprog. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.10 Nærkontakt 18.40 Europas skabelse - jordskælv 19.30 Når mænd er værst 20.00 Mit liv som geisha 22.20 Tidsmaskinen 22.30 Deadline 23.00 60 Minutes 23.45 The Daily Show 00.05 Natfjernsyn

TV2

06.00 Nyhedsblok 06.30 Go´morgen Danmark 09.00 OL: Freestyle ski cross, tidtagning (k) 09.55 OL Update 10.25 OL: Freestyle ski cross, finaler (k) 12.00 OL: Kunstskøjteløb, fritløb (k) 13.40 OL: Alpint slalom 1. løb (k) 15.05 OL: Curling, finale (m) 17.30 OL: Alpint slalom 2. løb (k) 18.25 OL-studiet 19.00 Nyhedsblok 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Sochi 2014 by Night 21.55 Lokkeduen 23.55 Contact. Amr. sci-fi drama fra 1997 02.15 Natfjernsyn

06.00 06.30 07.25 08.20 10.25 12.25 13.25 15.25 17.00 18.00 18.30 19.05 19.10 20.00 21.30 23.05 00.35 06.30 07.30 08.00 08.01 09.00 12.00 12.01 13.00 16.15 16.45 18.30 19.10 20.00 22.30 23.00 23.30 00.30 06.00 09.00 12.00 12.10 13.40 15.25 15.50 16.15 16.35 17.05 19.00 19.30 19.45 20.00 20.55 22.40 23.45 00.35

DR2

Debatten Nyheder fra Grønland DR2 8.00 - Nyheder Kvinder på vilde eventyr Formiddagsprog. DR2 12.00 - Nyheder Australien rundt med Simon Reeve. Rejseserie fra BBC Eftermiddagsprog. Danske Vidundere The Tudors. 2 afsnit Nak & Æd Europs skabelse - ild DR2 Tema: Alt for meget velfærd Deadline Dårligt Nyt Skavlan Natfjernsyn

TV2

Morgen TV - mest for børn Go´morgen Danmark Nyhederne OL: Best of OL OL: Alpint slalom 1. løb (m) OL Update OL: Speedskating holdstafet, finaler (m) OL: Speedskating holdstafet, finaler (k) OL Update med langrend OL: Alpint slalom 2. løb (m) Nyhederne Regionalprogram Sochi 2014 studiet Klipfiskerne. Familiequiz med bid i Killers. Amr. action komedie fra 2010 Sochi 2014 by Night med skøjtegalla Touch Natfjernsyn

06.00 06.30 07.20 07.55 10.55 12.25 13.25 14.10 15.50 16.40 18.30 19.05 20.00 21.00 21.40 22.10 00.10 01.50 03.45 06.40 08.00 08.01 09.00 12.00 12.05 12.30 16.05 19.00 20.00 21.00 21.45 22.00 22.30 23.00 23.30 06.00 06.30 06.45 07.15 08.05 08.30 09.00 12.00 13.00 16.00 17.00 19.30 20.00 20.50 21.00 22.50 23.45 00.20 01.25

DR2

Dokumania DR2 8.00 - Nyheder Skavlan Formiddagsprog. DR2 12.00 - Nyheder Vindue til verdensrummet Eftermiddagsprog. Den gode, den onde og den grusomme Javel, hr. minister. 2 afsnit Jimmys bondegård The Tunnel River Cottage Michael Jeppesen møder... Deadline 2. sektion Natfjernsyn

TV2

Morgen TV - mest for børn Canimals. 2 afsnit Bananer i pyjamas. 2 afsnit Mumitroldene Shaggy & Scooby-Doo Turtles Go´morgen Danmark OL-studiet OL: Ishockey, finalen (m) OL-studiet OL: Afslutningscermoni Nyhedsblok Gerningsstedet - 13 tons hash i lasten Dit vintervejr True Grit. Amr. western fra 2010 Klipfiskerne Fangerne Station 2 Natfjernsyn

06.05 06.30 07.30 08.15 12.00 12.30 13.35 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.40 21.05 21.30 22.20 22.30 00.00

MAnDAg

tIRsDAg

DR1 Der er noget i luften. Aus. dramaserie Den store britiske bagedyst Piger støber kugler Formiddagsprog. Antikduellen Bevar mig vel: Det gamle rådhus i Sæby Eftermiddagsprog. Stormagasinet TV Avisen Price inviterer Nyhedsblok med Aftenshowet Kender Du Typen? Fældende beviser For godt til at være sandt? TV Avisen med Horisont Sporten Restless Natfjernsyn

DR1 Der er noget i luften Den store britiske bagedyst Piger støber kugler Formiddagsprog. Antikduellen Skattejægerne Eftermiddagsprog. Stormagasinet TV Avisen Price inviterer Nyhedsblok med Aftenshowet I hus til halsen Skattejægerne Kontant TV Avisen Madmagasinet Bitz & Frisk Sporten Beck: Spor i mørket I farezonen Natfjernsyn

DR2

06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Bag Borgen 11.30 Detektor 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprog. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 Dårligt Nyt 18.35 Myrekrigen 19.30 Når mænd er værst 20.00 Nak & Æd 20.45 Krysters Kartel 21.00 DR2 Undersøger 21.30 Sådan er det bare 22.00 Jersild i tiden 22.30 Deadline 23.00 Raceing Bastards 00.10 Natfjernsyn 06.00 06.30 11.30 12.00 12.20 12.50 13.35 14.30 15.15 16.05 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.35 23.10 01.20

TV2

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Liebhaverne Sæt skønheden fri Klar, parat, sælg Hus til stregen The Good Wife. Amr. dramaserie Venner. Amr. komedieserie. 2 afsnit Nyhedsblok med Go´appetit og Go´aften Danmark Hvem vil være millionær? Sæt pris på dit hjem Den rene vare Nyhedsblok Natholdet Wall Street Natfjernsyn

06.05 06.30 07.30 08.15 12.00 12.30 13.35 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.40 21.05 21.30 21.55 22.20 22.35 00.00 00.50

DR2

06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Horisont 11.30 2. sektion 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 DR2 Live: Optakt til spørgetime i Folketinget 13.00 Eftermiddagsprog. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.10 Kålkællingerne 18.40 Røde ildmyrer 19.30 Når mænd er værst 20.00 Michael Jeppesen møder... 20.30 Min verdenshistorie 21.00 Dokumania 22.30 Deadline 23.00 Mennesker i rendestenen 23.50 Natfjernsyn 06.00 06.30 11.30 12.00 12.20 12.50 13.35 14.30 15.15 16.05 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.35 23.10 01.00

TV2

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Liebhaverne Sæt skønheden fri Klar, parat, sælg Hus til stregen The Good Wife. Amr. dramaserie Venner. Amr. komedieserie. 2 afsnit Nyhedsblok med Go´appetit og Go´aften Danmark Operation X De ustyrlige Station 2 Politirapporten Nyhedsblok Natholdet The Usual Suspects Natfjernsyn

19. - 25. februar 2014


19. februar 2014

Side 19

Find din fagmand FĂŚrdigblandet beton

AALESTRUP EL-SERVICE

b

- ogsĂĽ udlĂŚgning med bĂĽnd Levering af sand og grus! MOBIL BETON ApS

• Ny- og tilbygning • Renovering

Telefon 30 86 96 70 (dag) - 98 52 40 03 (aften)

• Materieludlejning Sognevejen 156 . 9620 Aalestrup . jphauerslev@ofir.dk

- EN AFDELING AF SIMESTED EL-SERVICE ApS

20 14 61 01

El-installationer i landbrugsbedrifter

Arne Knudsen

Tonnys VVs A/s Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester møldrup • skals Kontor og vÌrksted:

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

Tlf. 86 69 18 38

Tlf. 98 64 50 14

Vi er medlem af:

ole@smede-vvs.dk www.smede-vvs.dk

1<7

1<7

TOFTEVEJ 3 . 9620 AALESTRUP . 98 64 10 05 SĂ&#x2DC;NDERGADE 8 . 9640 FARSĂ&#x2DC; . 98 63 11 27 www.colorama-farsoe.dk Varmepumpeprdningen

1<7

Ring efter tĂŚppeog gardinbussen!

Vand â&#x20AC;˘ Varme â&#x20AC;˘ Sanitet â&#x20AC;˘ Ventilation â&#x20AC;˘ Solceller â&#x20AC;˘ Naturgas â&#x20AC;˘ Solvarme â&#x20AC;˘ Jordvarme - Blik Mail: tonny@tonnysvvs.dk â&#x20AC;˘ www.tonnysvvs.dk

1<7 1<7 1<7 1<7 1<7 1<7

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv Salg og reparation af hvidevarer

Dalgaardsvej 3- 5 ¡ 9620 Aalestrup 'DOJDDUGVYHMĂ&#x192;$DOHVWUXS

Tlf. 98 64 80 80 7O) 7O) 7O) www.aasvt.dk 0,&+$(/1,(/6(1*(57.0$'6(1

Faguddannede montører m/ vüdrumscertifikat

De beDste tv-kanaler i Den beDste kvalitet

kig forbi og hør mere!

'DOJDDUGVYHMĂ&#x192;$DOHVWUXS 'DOJDDUGVYHMĂ&#x192;$DOHVWUXS

0,&+$(/1,(/6(1*(57.0$'6(1 0,&+$(/1,(/6(1*(57.0$'6(1 PDLOPQ#DDVYWGNPDLOJNP#DDVYWGN PDLOPQ#DDVYWGNPDLOJNP#DDVYWGN PDLOPQ#DDVYWGNPDLOJNP#DDVYWGN  [SM [SM  [SM  [SM [SM [SM

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

t7BOE t4NFEFBSCFKEF t7BOE t7BOE t4NFEFBSCFKEF t4NFEFBSCFKEF t7BSNF t6OEFSMFWFSBOEÂ&#x201C;S t7BSNF t7BSNF t6OEFSMFWFSBOEÂ&#x201C;S t6OEFSMFWFSBOEÂ&#x201C;S t4BOJUFU t4BOJUFU t4NFEFKFSO t4NFEFKFSO t4BOJUFU t4NFEFKFSO urer og byggefirmaet t4PMWBSNFKPSEWBSNF t4PMWBSNFKPSEWBSNF t3FQBSBUJPOFS t3FQBSBUJPOFS t4PMWBSNFKPSEWBSNF t3FQBSBUJPOFS t#MJLLFOTMBHFSBSCFKEF t#MJLLFOTMBHFSBSCFKEF t4WFKTFPQHBWFS t4WFKTFPQHBWFS ApS t#MJLLFOTMBHFSBSCFKEF t4WFKTFPQHBWFS alsgaard

M D ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

v/

ApS

Ă&#x2DC;rnhøjvej 39 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 93 91 . Mobil 23 41 17 91

Borgergade 17 ¡ 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 50 10

gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk

Find din fagmand l Tilbygning

l Udlejning af 13m lift

Vi handler lokalt! - Hvor handler du!

M.B.D.

Flemming Dalsgaard

l Nybygning

9697 0012

Vestergade 9, 9620 Aalestrup ¡ www.aalestrupradiotv.dk

Tlf. 40 59 80 80 ¡ 98 64 13 00

-

Landbrugsbyggeri Jord/beton Nybyggeri Reparationer Kloak Totalentrepriser

Aalestrup Radio/TV Aps

l Køkken

V/ Mikael Sadolin Pedersen Bjergegaardsvej 4, Aalestrup

98 64 12 77

Montør Hans Leegaard mobil 20 48 52 76

Quick-Guide

montering

- til din lokale fagmand

l Renovering

Vand ¡ Vand ¡ Varme ¡ Sanitet ¡ Naturgas ApS

Bjergegaardsvej 4 Mobil 40 31 84 64 kbj.byg@gmail.com www.kbj-byg.dk l

l

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

- Alt i tømrer- og snedkerarbejde - Nybygning - Til- og ombygning - Erhvervs - og landbrugsbyggeri

Arne Albertsen og Martin Nielsen

Priv. 86 69 16 60

Elektriker:

En Lys IdĂŠ 40 59 80 80 / 98 64 13 00 Aalestrup El-Service 20 14 61 01

Hus & Have

Colorama 98 64 10 05 / 98 63 11 27

Murermester:

Murer- og Byggefirmaet Dalsgaard ApS 98 64 93 91 / 23 41 17 91

Radio/TV:

Aut. gAs- og vAndmester mogens Kastrup nielsen gAs- og vAndmester dennis WĂźrtz . mobil 21 42 58 99

Søhalevej 8 - Hvilsom - Tlf. 98 54 84 15

Beton/Cement:

Mobil Beton ApS 30 86 96 70 / 98 52 40 03

Aalestrup Radio-TV 96 97 00 12

MøldrUp VVS a/S

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Priv. 86 69 21 16

Varme Sanitet ¡ Solvarme ¡ Jordvarme ¡ Blik ¡ Uforpligtende tilbud ¡ Store / smü opgaver

Find din fagmand

- i Vesthimmerlands Avis!

Tryksager:

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Tømrer/Snedker:

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforr. 98 54 84 15 Mester Jacob 22 75 70 40 Tømrer og snedker Kim B. Jørgensen 40 31 84 64 / 98 64 26 10

VVS:

Arne Bach Pedersen ApS 98 64 12 77 Gedsted Smede & VVS 98 64 50 14 Møldrup VVS 86 69 20 99 / 40 20 93 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38 Aalestrup Smede & VVS Teknik 98 64 80 80 / 20 45 17 28 / 23 30 86 76


Side 20

19. februar 2014

Det er dejligt at have en hund! En læser, Inge Andersen, har sendt følgende til Vesthimmerlands Avis, efter at have læst et indlæg fra Bodil Byrialen, Aalestrup i avisen i sidste uge:

Læserbrev En hund giver mange gode og sjove oplevelser. Man får lyst til at gå lange ture med sin søde hund. Det er godt for både hunden og ejeren med frisk luft og motion. På spadsereturen har man også chance for at møde mange andre skønne og venlige såvel hunde som mennesker. Derfor er det både synd og skam at menneskets bedste ven skal lægges for had, fordi nogle få hensynsløse hundeejere ikke sørger for at samle sin hunds efterladenskaber op under en luftetur. Jeg kender ikke et eneste menneske hundeejer eller ej, som synes det er fedt med hundelort under sandaler, kondisko, støvler m.v.

En glidende takling og hundelort på tøjet!

Det er hvad dagplejere ofte oplever på deres gåture med dagplejebørnene, når hundelortene ligger på rad i græsrabatter langs gade og vej. Det samme opleves desværre ofte af børn som leger på store åbne græsarealer, ikke engang skolernes

sportspladser eller legearealer er friholdt for et sådant svineri. Forestil dig du er et skolebarn som en kold dag glider i en hundelort og din jakke som skulle beskytte dig mod kulden må tages af og kommes i en plasticpose. Så kan du gå og fryse resten af den dag.  Hundens sundhedstilstand er truet af dovne hundeejere!  Hundens sundhedstilstand er som menneskenes i høj grad afhængig af det miljø de færdes i, hvilket er endnu en god grund til at samle din hunds efterladenskaber op. Alle de hunde ekskrementer som fylder byerne rundt omkring udgør en latent sundhedsrisiko for alle hunde, unge og gamle hunde er mest udsatte. Risikoen består i farlige sygdomme som Parvovirus, Coronavirus, Hepatitis, Hundesyge, Kennelhoste og Leptospirose, en meget livstruende sygdom som hos mennesker kaldes Weils syge. De fleste af førnævnte sygdomme kan forebygges via vaccination, det er dog langt fra alle hunde som har gennemført et fuldt vaccinationsprogram.

Sammen kan vi gøre en forskel – se hvordan:

Derfor kære hundeejer og øvrige borgere. Lad os hjæl-

Ikke for kønt

pe hinanden med at holde vores områder fri for hundelorte. Det er desværre sådan, at en hundelort kommer sjældent alene. Ligger der en hundelort vil den næste hund som kommer forbi lægge sit visitkort i umiddelbar nærhed. Derfor kan jeg kun opfordre til at man fjerner de eksisterende hundeklatter i fællesskab i sit nærområde.   Fremover opfordres alle til at bære en tom hundeopsamlingspose i sin lomme, så kan man altid være den ulykkelige hundeejer behjælpelig med at udlevere en pose, hvis hundeejeren skulle have glemt at få en med. Ligeledes kan man jo tilbyde at holde dem firbenede ven i snoren medens hundens ejer sørger for oprydningsarbejdet.   Pose med indhold afleveres i nærmeste skraldestativ, findes et sådant ikke tages posen med hjem!

Berit Byg, der er anæstesisygeplejerske på Farsø Sygehus, deltager i debatten om Sygehus Himmerland:

Læserbreve Debatten om Sygehus Himmerland har ikke været køn at følge i den senere tid. Forskellige patienter har stået frem i medierne og klaget over, at de har følt sig fejlbehandlede på Hobro Sygehus. Det er klart, at dette umuligt kan opleves som særlig rart af det personale, der hver dag gør fremmøde i Hobro og tilstræber at gøre deres arbejde så godt som muligt. Desværre har det også blandt andet fra ledelsen for Sygehus Himmerland været mere end antydet, at det var iscenesat og stampet op af jorden specielt til lejligheden fra Farsø Sygehus’ side. Til det er blot at sige: Personalet på Farsø Sygehus har ingen intention om at fremstille Hobro Sygehus som dårligt fungerende og hive den ene patient efter den anden op ad hatten med dårlige fortællinger om stedet. Det må stå for de pågældendes egen regning, om de ønsker deres oplevelser belyst i medierne. Tillad mig dog at gøre opmærksom på, at den bedste og mest korrekte vej vil være at klage til patientklagenævnet. Og dermed altså heller ikke, som sagt i medierne, noget der ordnes ved en ge-

En bøn til Vesthimmerlands Kommune!

Det ville være dejligt med nogle flere stativer til hundelorteposer nær skolernes grønne arealer samt øvrige grønne arealer, ligeledes i nærheden af stisystemer i byområder. På Teknisk Forvaltning i afdelingen for naturvejledning m.v. er de gode til at lave flotte skilte om adgang og adfærd i naturen. Sådanne nogle skilte kunne det måske også være praktisk at placere i nærheden af skolernes sportsarealer.

mytlig samtale med den lægefaglige direktør. Min opfordring skal altså lyde til alle, der føler sig dårligt eller fejlbehandlede, hvad enten det drejer sig om Hobro, Farsø eller på alle andre af landets sygehuse for den sags skyld, at man lader sin sag gå den slagne gang igennem de officielle klageinstanser. Kun derved bliver vi i sundhedsvæsnet i stand til at lære og forbedre af vores fejl, hvis vi ikke selv har oplevet dem som sådan inden. Når det så er sagt, er det vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at det faktisk også er en enorm belastning for personalet i Farsø igennem mange år at blive udsat for målrettede beskæringer, hvor det gør allermest skade på den arbejdsplads, vi holder så meget af. Heriblandt at nedlægge langt flere medicinske sengepladser end noget andet sted i regionen, uden at nogen som helst hverken i politik eller medier gider interessere sig for det under henvisning til, at det var en gammel beslutning truffet af tidligere tiders politikere, selvom antallet af sengepladser først blev fastlagt i det sidste regionsråds embedsperiode. Vel at mærke når disse beskæringer konsekvent begrundes i fejlagtige påstande og angiveligt fagligt velbegrundede argumenter, der dog ikke kræver ret meget nærlæsning for at fremstå som både søgte og useriøse. Det er forfærdeligt at leve

Jubilæum og åbent hus i Aalestrup Af Hanne Grabow

Vagn og Lene Christensen fejrede 25 år med serviceudlejning i Himmerland.

AALESTRUP: 13. februar var det 25 års siden, at Lene og Vagn Christensen startede virksomhed. Først hed den Aalestrup Serviceudlejning, men senere blev det til det mere dæk-

kende navn, Himmerlands Serviceudlejning. Parret valgte at markere jubilæet med en reception i Rosenparken og mange benyttede lejligheen til at møde op og gratulere med jubilæet. Samtidig kunne man opleve en flot udstilling af

med konstant utryghed i ansættelsen og ikke at vide, om man er købt eller solgt i en meget nær fremtid. At høre fra den øverste ledelse, at vi igennem længere tid ikke har fastansat personale i Farsø. Underforstået at man derved slipper for besværlige og omkostningstunge opsigelser, der bare vil besværliggøre de planer, man tilsyneladende for længst har bidt sig fast i. Det er ikke rart i en situation som den aktuelle på forhånd at vide, at det, der skulle forestille at være en fælles ledelse for hele Sygehus Himmerland udelukkende peger på spareforslag, der kun vil skade i Farsø. Og det er da slet ikke rart, når der sendes besynderlige mails rundt til personalet, og den lægefaglige direktør oven i købet stiller sig op på TV Nord i den bedste sendetid og mere end antyder, at dårlige patientberetninger om Hobro er orkestreret af Farsø, selvom det nok så meget styrker den sag, man selv ønsker at trumfe igennem. Og naturligvis og ganske forventeligt også straks er blevet grebet af støtteforeningen for Hobro Sygehus. Først den dag man lader hensynet til de himmerlandske borgere veje tungere end hensynet til politikernes bopæl, gamle lokumsaftaler, magtbegær og fællesledelsers personlige præferencer, vil man på begge sygehuse kunne være tryg og glad for at gå på arbejde igen. Hvilket helt sikkert også i sidste ende vil være den bedste garant for høj kvalitet og faglighed i pleje og behandling. dækkede borde, som interesserede kunne besøge og få en masse ideer til forårets kommende fester. Et lille sjov kuriosum, var et dækket bord, som Lene og Vagn er fotograferet ved, er det samme som parrets første opgave med borddækning i 1989, så ud med et flot bord med duge, porcelæn og bestik. Også bord og stole er de samme som dengang.

Kom til 25 års jubilæum i

Farsø rådhuscenter Hold øje med din postkasse i næste uge!

72 sider med masser af underholdning, og ikke mindst jubilæumstilbud fra alle centrets 17 butikker, som du ikke har set mage til siden åbningen i 1989.

Torsdag 27. februar til kl. 21.00 - Fredag 28. februar til kl. 21.00 - Lørdag 1. marts til kl. 16.00 Søndag 2. marts til kl. 16.00 KOM & MØD: Linse Kessler • Chili Klaus • Ole Gas Kaptajn Klatøje • Tradish • Janne Franciska. Vi glæder os til at se dig.

FARSØ RÅDHUSCENTER

GRAT

parke IS rundt ring hele c om entre t!

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 8 - 2014  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 8 - 2014  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk