Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 28 · 106. årg. Onsdag, den 10. juli 2013

Den tomme 20.000 kvadratmeter store Colas-grund ved Testrupvej i Aalestrup var udset til opførelse af et nyt butikscenter. Nu er planerne opgivet.

Et nyt butikscenter på Colas-grunden opgivet Projektgruppens arbejde har ikke været forgæves Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Det har ikke været muligt, at opnå tilstrækkelig opbakning fra detailhandelen til at der kan blive økonomi i at opføre et nyt butikscenter i Aalestrup. Derfor må planerne om et centerbyggeri på Colas-grunden ved Testrupvej opgives. Gruppen bag Projekt Aalestrup, der for tre år siden blev nedsat i et samarbejde mellem AIF Erhvervsklub og Borgerforeningen 9620 i Aalestrup har set realiteterne i øjnene, og har nu skrevet ud til de borgere i byen og omegnen, som beredvilligt stod

klar med risikovillig kapital til køb af selve grunden. Tanken var, at man sideløbende med opførelsen og uddet nye center skulle renovere bymidten til boligformål. På den måde kunne det forhindres, at Aalestrup blev en ”spøgelsesby” med tomme forretningslokaler og saneringsmodne ejendomme. - Mange muligheder har været forsøgt, men finanskrise, nedgang i forbruget, opgravning af gaderne og til dels manglende tro på projektet er årsag til, at arbejdsgruppen ikke kan komme videre og nu må opgive

planerne om at købe Colasgrunden til centerbyggeri, skriver gruppen i et personligt brev til de borgere, som havde givet tilsagn om økonomisk støtte, hvis projektet kunne gennemføres.

gruppen fortsat indsamlingsarbejdet var dette mål ikke urealistisk. Men man løb ind i problemer med manglende tilsagn fra detailhandelen som enten skulle leje eller købe en andel i butikscenteret, og så blev indsamlingen til selve grundkøbet stillet i bero. - Men det er ikke sådan, at alt har været forgæves selv om centerbyggeriet må opgives. Det var rent faktisk arbejdet med projekt Aalestrup, der for alvor satte gang i byudviklingen i Aalestrup. Der er lagt et omfattende frivilligt arbejde, som har ført til andre gode resultater i et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, staten og rådgivere, skriver projektgruppen i brevet og nævner i flæng renovering af midtbyens ejendomme med statstilskud, aktiviteter i og omkring Galleri Aalestrup, byens nye hundeskov, stianlæg med belysning, aktivitetsbane for de unge på banearealet, og en sikker overgang ved Testrupvej for skolebørn. Gruppen med Tom Berntsen, Per Bisgaard, Søren

Bruun Sørensen, Thomas Vestergaard og Thorkil Christensen i spidsen, giver også udtryk for, at når der

arbejdes med tingene i Aalestrup, så kommer der noget ud af det - dog ikke altid det som ligger lige for...

DENIM LEGGINGS Str. S - XXL

100,-

M ode E A Vestergade 17 Aalestrup Tlf. 98 64 26 27 Parkering lige ved døren!

www.eamode.dk

Transportanlæg og blandeanlæg Vi giver gerne tilbud på transportanlæg og blandeanlæg samt renovering og forandringer Konstruktion og smedeopgaver udføres efter tilbud Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC fræser opgaver

kornteknik 9632 MØLDRUP TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70

Pæn opbakning Med beslutningen bortfalder borgernes tilsagn om økonomisk støtte. I 2012 blev der på rekordtid givet tilsagn for omkring 300.000 kr. fra interesserede i byen og omegnen. Der blev holdt orienteringsmøde og stemt dørklokker. Een million kr. var nødvendig for at grunden kunne erhverves, og havde

LIGE NU

-50% på alle brilleste

l*

Aalestrup-cykelryttere tager til Paris Om kort tid drager disse fire flotte fyre, Finn Fil, Jørgen Kristensen, Knud Arne Hansen og Jørgen Wetke til Paris sammen med 40 andre cyklister. Starten går på fredag, 12. juli med afgang fra Aarhus tidligt om morgenen, og holdet skal på cykel tilbagelægge 1360 kilometer på otte dage. Det giver en dagsetape på mellem 160 og 190 kilometer, og den sidste dag kan de nøjes med 120 kilometer før de ”lander” på Champs Elysees, hvor de tager en runde omkring Triumfbuen. Vi er godt forberedt og har trænet ca. 5.000 km, fortæller Jørgen Wetke. Alle fire glæder sig til turen.

* Kun ved samtidig køb af brilleglas. Gælder ikke Nice Price serien

Jeg holder ferie fra 21/7 til 12/8 - begge dage incl. Men jeg kan stadig nå at lave nye briller til dig!

9864 2300

Lene


Side 2

10. juli 2013 Brønderslev (35.600), Rebild (28.866), Morsø (21.189) og Læsø 1839). Befolkningstætheden i Vesthimmerland er 48,8 pr. kvadratkilometer. Tallet er et udtryk for, at der i kommunen er ganske store landbrugsområder, hvilket også understreges af, at 26.218 af indbyggerne hovedsagelig bor i de største byer Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup.

Borgernes indkomst

1. januar var der 37.586 indbyggere i Vesthimmerlands Kommune. (Arkivfoto)

Nu 37.586 indbyggere i hele Vesthimmerland Statistisk Årbog er klar med de nyeste oplysninger Af Thorkil Christensen VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune er den syvende største i Region Nordjylland, når der måles på antallet af indbyggere. Det fremgår af den nye udgave af Statistisk Årbog,

som Danmarks Statistik udgiver, og som rummer en mængde tal og oplysninger om borgerne. 1. januar 2013 var der 37.586 indbyggere i Vesthimmerlands Kommune, heraf boede 26.218 i byområderne med 8071 indbyggere i

Aars, som er kommuneområdets største by. Der var ved årsskiftet 580.272 indbyggere i hele regionen. Vesthimmerland kommer ind på syvendepladsen blandt de 11 kommuner i regionen og overgår med de 37.586 indbyggere

Danmarks Statistik arbejder også med borgernes indkomster, men her er man et år bagefter, idet de seneste tal er fra 2011. For mændenes vedkommende var der en gennemsnitlig erhvervsindkomst på 218.100 kr., en gennemsnitlig overførselsindkomst på 67.000 kr. og en gennemsnitlig disponibel indkomst på 189.400 kr. Kvinderne haltede lidt bagefter med en gennemsnitlig erhvervsindkomst på 141.000 kr. og en disponibel indkomst på 163.800 kr. På området for overførselsindkomst var de til gengæld foran med 84.400 kr. Statistisk Åbog er et digert værk på 530 sider, som er udgivet siden 1896, og som i dag også er lagt på internettet. Det er en bog med sjov og brugbar viden, skriver Danmarks Statistik.

Igen hærværk ved Østerbølle klubhus ØSTERBØLLE: Kredsen omkring klubhuset i Østerbølle ærgrer sig og spørger: Hvorfor? Efter næsten et år uden problemer er der nogen der Din Servicepartner Tlf. 51 15 51 15

SOLCELLER Aut. El-installatør

Se mere på www.skals-el.dk

har igen forsøgt at komme ind i klubhuset i Østerbølle, og samtidig har de ødelagt et havebord. - Er det ”drengestreger”, ”tyveknægte” eller de såkaldte” utilpassede unge” der har forsøgt, det ved vi ikke, siger Johan Fruergaard, Østerbølle. Han håber, at hvis det er de ”utilpassede unge”, der vil gøre opmærksom på sig

selv, at de så vil stå frem. - Men uanset hvem det er, så er det stor gene for alle dem, der jævnligt bruger klubhu-

set og forsøger at have et sted, hvor det er godt og rart at komme, fastslår Johan Fruergaard.

Minilæsser stjålet fra hestehospital AALESTRUP: Onsdag i sidste uge blev en minilæsser af mærket Shäffer stjålet fra Hestehospitalet på Egegårdsvej i Aalestrup. Minilæsseren var med ekstraudstyr. Det forlyder dog ikke hvilket ekstraudstyr.

Mistænkelig bil MORUM: En nabo til en ejendom på Østrupvej i Morum kontaktede politiet lørdag. Han fortalte, at det ser ud som om, der er forsøgt indbrud på naboejendommen. Tidligere på dagen blev en sort Audi observeret på

Ligger du inde med oplysninger, der kan føre til opklaring, vil politiet gerne høre fra dig på 98 64 10 18

Vesthimmerlands Avis - hvis du vil vide hvad der sker lokalt

VESTHIMMERLAND: I sidste uge holdt Ungdomsskolen for 26. år i træk Sommerskole og for femte år SummerCamp i samarbejde med Rebild og Mariagerfjord ungdomsskoler. - Det har været en uge fyldt med spændende, sjove og nye oplevelser for børn og unge i kommunen. Ugen har budt på aktiviteter for alle aldersgrupper, og aktiviteterne har været fordelt på hele kommunen. Vi har aktiveret 520 børn og unge fordelt på 34 hold, og vi er rigtig glade og stolte over at kunne bidra-

ge til en super god start på de unges sommerferie, siger ungdomsskoleleder Michael Borg. Udover Sommerskolen har Ungdomsskolen afviklet en studierejse til Rom i samarbejde med Mariagerfjord Ungdomsskole. - Det har været en fantastisk god tur med masser af spændende kulturelle oplevelser for de unge mennesker, og vi glæder os til at rejse med de unge igen til næste år, hvor studieturen går til Barcelona, siger viceungdomsskoleleder Laila Kingo.

Af Thorkil Christensen

Af landpolitiassistent Hans Jørgen Nielsen

adressen. Naboen henvendte sig til de to personer der befandt sig i bilen, men de besvarede ikke henvendelser og valgte i stedet at køre fra stedet.

En fed start på sommerferien

Aalestrup har besat en ny formandspost

POLITIRapporten for Aalestrup

Det har været sjovt for de unge at være på SummerCamp.

Igen hærværk mod Østerbølle Klubhus. En bænk er ødelagt, og en dør er brækket op.

HAR DU IKKE MODTAGET onsdag inden kl. 20.00 - så kontakt vores budomdeling:

Distribution på telefon 98 92 89 00 fra torsdag kl. 8.00-16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

AALESTRUP: Tidligere elinstallatør Klavs Bojsen, Aalestrup, har overtaget formandsposten i Himmerlands Udviklingsråd, der er overbygning for de fire erhvervsrådsforeningerne i Vesthimmerland. Ny næstformand er områdedirektør Brian Otte, Farsø. Klavs Bojsen afløser fhv. sparekassedirektør Svend Jørgensen, Aars, og Brian Otte afløser revisor Ole Poulsen, Farsø. Desuden er ingeniør Preben Hansen, Aalestrup, blevet afløst af elinstallatør Hans Nielsen, Aalestrup. Formandsposten i Himmerlands Udviklingsråd går på skift mellem de fire lokale erhvervsråd i Vesthimmerland. Skiftet er sket i overensstemmelse med denne turnusordning. Klavs Bojsen har i flere år været formand for det daværende Aalestrup Erhvervsråd, som for få uger siden blev lagt sammen med Aalestrup Handelsstandsforening og i dag hedder Aalestrup handel & Erhverv. Klavs Bojsen kender til arbejdet i Himmerlands Udviklingsråd fra den periode, hvor han har været Aalestrup-områdets repræ-

Klavs Bojsen - ny formand for Himmerlands Udviklingsråd

sentant, og han er desuden medlem af byrådet i Vesthimmerlands Kommune, valgt på konservative stemmer. Himmerlands Udviklingsråd arbejder for erhvervslivet i hele Vesthimmerland og har sekreatariat med en fast rådgiverbemanding ved Messecenter Vesthimmerland i Aars. Udviklingsrådet blev etableret i 1993 som en sammenslutning af Nørager Erhvervsforening, Farsø Erhvervsråd og Aars Erhvervsråd. I 2003 blev rådet udvidet til også at omfatte Aalestrup Kommune og blev dermed det første amtsoverskridende erhvervssamarbejde.


10. juli 2013

Side 3 nakke, skulder, ryg eller lænd. Man kan også vælge en anden form for massage, nemlig wellnessmassage, eller aromatisk massage, få løsnet op for de spændinger der opstår og hvor man kan ligge og koble af og massagen udføres ved lange, rolige rytmiske strøg til rolig afstemt musik og liflige aromatiske dufte. Lotte Steiner har også taget en ekstra uddannelse i øreakupunktur, hvor hun ker, specielt børn kan have glæde af den behandling, hvor man ikke nødvendigvis skal bruge nåle, men også kan bruge en laserpen til at behandle punkterne med. Lotte Steiner kommer fra

Lotte Steiner er kommet godt i gang med sin nye klinik.

Nyt firma i Aalestrup Steiners Massage er et ny tilbud til ømme muskler Af Hanne Grabow AALESTRUP: Langt ude på landet, i skønne omgivelstrup og Østrup ligger en er blevet gennemgribende renoveret de senere år. I boligen bor Lotte Steiner med sin familie og i ”stalden” er der blevet lavet flotte og hyggelige lokaler der rummer Lottes nye klinik, som tilbyder Fysiurgisk

massage og Wellnesmassage. Lotte Steiner Schmidt er 43 år og er blevet uddannet lægeeksamineret massør på ”Lasota Terapi Akademi” i Fredericia. Og for nylig har hun taget endnu en uddannelse i øreakupunktur på samme uddannelsessted. Undervisningen og eksamener bliver foretaget af læger og John Lasota er en meget anerkendt underviser indenfor området.

Fysiurgisk massage er en dybdegående massage, hvor både væv og muskler bliver Lotte Steiner fortæller, at det vigtigste indenfor det felt og noget hun lægger særligt vægt på, er at der er god tid til hver enkelt patient. Behandlingen er individuel og bliver tilpasset klientens behov og ønsker i forhold til problemområderne. Det kan typisk være

oprindeligt uddannet pædagog og hun har blandt andet skole. Interessen for at blive behandler trængte sig dog på og Lotte blev færdig med den nye uddannelse for et år siden. Selvom hun var der måske på et tidspunkt, delvist tilbage til faget, er hun godt tilfreds med at have fået den nye uddannelse, som giver en sammenhæng mellem interesser færdig med at dygtiggøre sig indenfor faget, idet hun har et ønske om, at tage en uddannelse som diætist give sine klienter en sammenhængende behandling.

Aalestrup-klub skal til København igen AALESTRUP: Med minderne om en god og oplevelsesrig tur for to år siden er AIF Erhvervsklub i Aalestrup blevet opfordret til at gentage arrangementet. Det sker i weekenden lørdag 24. og søndag 25. august, og med tidligere folketingsmedlem Per Bisgaard, Aalestrup, som guide. - Det er en netværkstur, og

programmet bliver ikke det samme som for to år siden, siger Per Bisgaard. Turen gennemføres med bus for at ryste deltagerne sammen. Der bliver afgang fra Aalestrup tidligt om morgenen med ankomst i København til middag. Efter frokost besøges det kendte Nørrebro Bryghus, der i sin tid og under meget besvær blev etableret som en iværksættervirksomhed

Billedkunstneren Poul Spanggard udstiller i København - og får besøg fra Aalestrup.

bliver der rettet op på balancen når deltagerne gæster Aalestrup-kunstneren Poul Spanggaards maleriudstilling i København. Erhvervsklubben regner med 40 deltagere, og hvis det hele går som sidst vil der blive knyttet mange forbindelser på turen inden kursen igen sættes mod Jylland. - Gode forbindelser er jo hele ideen med at skabe netværk. Det kan blive til gavn for de enkelte virksomheder, for byen og for hele vor egn, siger Per Bisgaard, som har fået stor ros for arrangementet for to år siden.

Tidsbestilling

RING

98 64 14 64

Åbent på nr. 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

9.00-17.30 9.00-15.00 9.00-12.30 9.00-17.30 9.00-19.00 LUKKET

FERIELUKKET Uge 31+32

Sandra og Henrik på Vestergade 35

Sanne

Tidsbestilling

RING

98 64 26 26

Åbent på nr. 35

Man.-tors. 9.00-17.30 Fredag 9.00-19.00 Lørdag LUKKET

FERIELUKKET Uge 31

Henrik

Salon 2000

Vestergade 35

Vestergade 18

98 64 26 26

98 64 14 64

- Salonen for både

mænd og kvinder

AALESTRUP

IDRÆTSCENTERS NYT

Sandra

CAFETERIA Dagens Middag - Lækkert hjemmelavet mad

TIL KUN 55.- KR. PR. KUVERT Fra onsdag den 10. juli - onsdag den 17. juli

Onsdag

Pestostegt kalkunbryst med dagens kartoffel og grønsag

Torsdag

Karrygryde med ris og salat

Fredag

Peberhakkebøf med pom. fritter og salat

Lørdag

Jægerschnitzel med stegte kartofler og grønsager

Søndag

½ ovnstegt kylling med kartofler, persilleskysovs og agurkesalat

Mandag

Græsk hakkebøf med salat, kartoffelbåde og tzatziki

Tirsdag

Stegt rødspættefilet med kartofler og brunet smør

Onsdag

Forloren hare med tyttebær, skysovs og kartofler

Hver dag fra kl. 16.00

Har du andre ønsker - ring til mig på telefon 98 64 31 33 På gensyn - Mie

af en tidligere brygmester hos Tuborg. Nogle husker måske Nørrebro Bryghus fra TV-serien om iværksættil at følge slagets gang omkring etableringen, der absolut ikke var problemfri og bød på mange udfordringer. De er siden løst - bryghuset kører og har et godt ry som øl- og madsted. Aalestrup-gæsterne skal også spise Hereford steak og se revy i Tivoli med skuespilleren Tommy Kenter som den drivende kraft. Desuden besøges Københavns Zoo på Frederiksberg,

Sanne på Vestergade 18

- Bestil venligst - så står maden klar til afhentning. Spis her eller hjemme hos dig selv (afhentning) - også gerne firmaer!

Gruppen besøger bl.a. kendt iværksætter-bryghus Af Thorkil Christensen

DS 2013”

“ÅRETS ARBEJDSPLA

Bliv medlem af Facebookgruppen: www.facebook.com/AalestrupIdraetscentersCafeteria

Per Bisgaard: - Nu skal vi til København igen.

Med Vesthimmerlands Avis leves livet lokalt!

Når du har haft en skade, skaber vi tryghed.

KP

consulting Vi hjælper dig med at få den erstatning, du har ret til. Det første møde er gratis. Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for dig.

Skadesrådgivning Skalhuse 13 9240 Nibe Tlf.: 40 816 141 www.kogpconsulting.dk


Side 4

10. juli 2013

Mange frivillige var mødt op for at lære børnene de gamle håndarbejder.

I ”Jydeværkstedet” fik børnene hjælp af Sigfred Christensen til at lave ting i træ.

En rigtig god start på sommerferien Af Hanne Grabow

der er noget for alle aldersgrupper.

VESTHIMMERLAND: Sommerskolen i Vesthimmerland, som blev afviklet i sidste uge, blev arrangeret for 26. gang i træk. Det er efterhånden blevet en meget populær tradition den første uge i sommerferien. Det er et tilbud til alle børn i Vesthimmerlands Kommune og der bliver gjort rigtig meget ud af, at

børn fordelt på 34 hold og unge der havde taget imod tilbuddet og alle havde en meget spændende uge med de mange forskelligartede aktiviteter. den mange og rigt varierede. Udover de mere almindelige ting , kunne børnene i år også melde sig til bolche-

Poul Spanggaard for at lære børnene at male og tegne og det var der mange der gerne ville deltage i, ligesom Lystfiskerforeningen i Aalestrup, hvert år har mange deltagere til lystfiskeri, hvor rammerne er ”Lystfiskergården” på Aadiget.

af sommerskolen er et stort administrativ projekt, hvor man samarbejder med mange forskellige partnere og mange frivillige bruger denne uge på at give børnene nogle gode oplevelser og en lærdom ofte indenfor nogle til dels glemte fag. Men alle hygger sig sammen og ugen flyver af sted, men det er en rigtig god start på en forhåbentlig god og lang sommer for børn og voksne.

Ny direktør ansat for messecenteret

Jeg er alkoholiker

– men jeg drikker ikke mere Minnesota-behandling har hjulpet tusinder til et bedre liv – uden alkohol. Vi kan også hjælpe dig.

fremstilling, Street Dance, Aktiv Puls, ”Fra top til Tå” og ”Konditorkager”

Ole ”Bogart” Michelsen

Døgntelefon 70 20 40 80 www.tjele.com

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

VESTHIMMERLAND: Messecenter Vesthimmerland i Aars får ny direktør. Det er den tidligere viceborgmester i Mariagerfjord Kommune, Nicolaj Holm, 32 år, som er udset til at overtage stillingen efter Thomas Hermann. Nicolaj Holm kommer fra

I St. Ajstrup har vi ingen Peter, men vi har Jan Jeg kan levere og montere gratis. Kunne du tænke dig at få besøg af mig, så ring til St. Ajstrup på 98 35 53 11, så kommer jeg med Jeres nye hvidevarer. Bundsolid forretning at handle med

en stilling som direktør for en konference- og managementvirksomhed, der står bag en række succesfulde landsdækkende konferencer. Der var 36 ansøgere til stillingen. - Jeg glæder mig til udfordringerne, der meget ligner

Børn og voksne nød at være sammen i sommerskolen i Aalestrup.

noget jeg har prøvet før, siger Nicolaj Holm, der allerede er rykket ind i sit nye kontor på Messevej. Den nye messechef lægger ikke skjul på, at han ser mange muligheder med Messecenter Vesthimmerland - og ikke mindst samarbejdet med handels- og foreningslivet. - Hvis Horsens kan tiltrække store musiknavne, og Frederikshavn kan tiltrække Bill Clinton, så kan Vesthimmer-

SKROTHANDEL Niels 30 42 70 40

Nordvestvej 14, 9600 Aars g og få

Ring i da

! din pris

Kloakseparering Kloaksystemet i Aalestrup skal ændres fra fælles- til separatsystem og som lokal og autoriseret kloakmester, står vi klar til at hjælpe dig med: Opgravning Ændring til separatsystem Fliselægning og færdiggørelse

Nicolaj Holm - ny direktør i Messecenter Vesthimmerland.

land også tiltrække tilsvarende navne. Den slags kræver nøje planlægning og tager tid, men det kommer til at ske, lover den nye chef. På CV’et kan Nicolaj Holm samtidig skrive chefredaktør, iværksætter og strategisk rådgiver. Sideløbende med sin erhvervskarriere er han medlem af Radikale Venstres Forretningsudvalg, formand for Radikale Venstre i Nordjylland og tidligere viceborgmester i Mariagerfjord Kommune.

Aalestrup Dyreklinik

ApS

Testrupvej 14 - 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 15 05 www.familiedyrlægerne.dk

Kloak & Fundamenter

Aut. Kloakmester John Sørensen

Tlf. 30 71 64 95 mail@jskloak.dk

www.jskloak.dk

tikken d i bu r tilbud Kig in d o f e gode - altid

Åben: Tirs-ons-tors kl. 8.00 - 16.30

182 KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

St. Ajstrup v/Nibe

KØKKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN Brugsvej 7 , St. Ajstrup, 9240 Nibe

Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30 - Lørdag og søndag lukket. Tlf. nr.: 98 35 53 11 - www.st-ajstrup.dk - kontakt@st-ajstrup.dk

Grundlagt 1927 -stadig på vej


10. juli 2013

Side 5 Der var også opsat en hoppeborg til børnene. Både unge og gamle deltog i aktiviteterne med højt humør, og i år var vejret heldigvis lidt bedre end sidste år. Der blev fundet vindere -

Lisbeth Kristensen og Peter Madsen kunne lade sig hylde som nyt Søkongepar ved Søfesten i Fjelsø.

Nye idéer hittede til Søfesten i Fjelsø Støvlekast og hundeopvisning vakte glæde FJELSØ: Traditionen tro var der Søfest i Fjelsø 15. juni. Teltet blev sat op om fredagen, hvor menighedsrådet brugte det om aftenen til friluftsgudstjeneste. Lørdag morgen var der gratis kaffe og rundstykker,

og det valgte 120 mennesker at møde op til, så der var en summen af liv og glade mennesker i teltet. I løbet af dagen var der pon, som omhandlede folk i byen, og i år også to nye tiltag.

Det ene var en støvlekastDet andet nye tiltag var DCH Vesthimmerland, der kom og lavede opvisning med deres hunde, og også det var meget populært.

K i aldersgruppen (0-9 år), Emilie (10-14 år) og Niels Christian Nielsen (15 år + ). I støvlekast vandt Lasse monsen (10-14 år) og Torben Larsen (15 år +). Det var Jesper fra Dalmosevej 9, der vandt Tipskuponen. Om aftenen var der fest i teltet, hvor man kunne købe en lækker kamsteg/grillmedister-menu, og det var Torben Pedersen og Anni, der stod for det. Cirka 90 mødte op og gjorde det til en hyggelig og festlig aften. Klokken 21.00 skulle der Der var fundet tre par, som skulle ro en rute på søen på tid, de heldige og dygtige roere, der blev udråbt til søkonge og dronning var Lisbeth Kristensen og Peter festen levende musik i år, hvor Daddys one man band leverede super god musik.

SKER…

2 nye hold Små Skridt til vægttab og Sundhed Har de sunde vaner været på ferie for længe, så har du mulighed for at starte på ”Små Skridt til vægttab og sundhed” efter sommerferien. Der starter hold 27. august og 18. september på Sundhedscentret i Farsø. Se mere på www.sundhedscentervesthimmerland.dk

Bliv en del af Frivilligmarked 2013 Alle der udfører frivilligt arbejde uden kommerciel eller agiterende karakter i Vesthimmerlands Kommune, inviteres til at deltage som udstillere på Frivilligmarked 2013 i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø lørdag den 28. september kl. 10.00 - 15.00. Læs mere om arrangementet og tilmelding på: frivilligmarked. vesthimmerland.dk. Tilmeldingsfristen er 15. august.

Orienteringsmøde for Byrådskandidater Stiller du op til Byrådet i Vesthimmerlands Kommune eller overvejer du at stille op? Så kom til orienteringsmøde for kommende byrådskandidater i Vesthimmerlands Kommune torsdag, den 22. august 2013, kl. 17.00. Se mere på www.vesthimmerland.dk/kandidat

Modernisering af Østermarkskolen Interesserede entreprenører opfordres hermed til at fremsende anmodning om afgivelse af tilbud i forbindelse med renovering og modernisering af Østermarkskolen, Aars. Digital Licitation. Tid: Den 27. august 2013, kl. 13.00. Sted: Digital licitation på projektweb.

afdækket forsvarligt. I dag er arbejdet slut og Fregatten Jylland hængt på plads i kirkerummet.

Læs mere på www.vesthimmerland.dk/renoveringoestermarkskolen

Ebeltoft, er kopien i kirken ikke helt så ny mere, og det er synligt at skibet trænger til at komme på værft og få helt ny rigning, siger graver Vagn Hedegård.

Nye NT buskøreplaner Den 30. juni 2013 er nye køreplaner trådt i kraft for NT’s busruter. Der ikke væsentlige ændringer i køreplanerne for de ruter, der kører i Vesthimmerlands Kommune. Køreplanerne for de lokale ruter udgives ikke længere i papirudgave, men kan ndes på NT’s hjemmeside: www.nordjyllandstra kselskab.dk. Har du ikke adgang til internet, kan du få udskrevet din NT køreplan hos Borgerservice.

Østerbølleborgerne så møde op i en nykalket kirke og det bliver så den sidste prækirken i Østerbølle.

DET

MEDDELELSER

Nykalket kirke er klar i Østerbølle har der ikke været gudstjeneste i Østerbølle Kirke, men nu står kirkerummet i nærmest ny klædning efter en omfattende behandling, vægge er ens hvide og luften føles ny i hele rummet. Inden arbejdet kunne iværksættes af den lokale murer, Carsten Christensen, var der et større arbejde med at fjerne løse stole, borde, genstande på alter, lamper og ikke mindst et alvorligt og forsigtigt arbejde med at nedtage orgelpiber. Alt blev

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de este tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde ndes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

Sådan så der ud i Østerbølle Kirke da renoveringsarbejdet var igang.

Udvidelse af husdyrbrug Afgørelsen kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Udbud ejendom Vesthimmerlands Kommune har ejendommen beliggende Farsøvej 3 og 5, 9640 Farsø i udbud Der henvises til nærmere informationer herom på www.vesthlimmerland.dk/ koebbygning. Der er frist til den 1. august, kl. 12.00.

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Bedsteforældredag i ”Bonderosen” Dagplejegruppen ”Bonderosen” havde i fredags arrangeret bedsteforældredag og med håb om godt vejr var aktiviteterne lagt på legepladsen ved Aalestrup Friluftsbad. Der var mødt 50 bedsteforældre til arrangementet og med 25 børn og dagplejere var det en stor flok der begyndte dagen med morgenmad og senere kastede sig ud i leg og aktiviteter på den store plæne.

Vesthimmerlands Avis - hvis du vil vide hvad der sker lokalt!


Side 6

10. juli 2013

Navne/Bekendtgørelser Torsdag d. 18. juli kan Vera og Peter Frederiksen fejre

Diamantbryllup

Dagen fejres i Hvalpsund, med indbudte gæster. Vi ønsker jer hjertelig tillykke. Børn, svigerbørn børnebørn og oldebørn

Kære Malthe Tillykke med de 11 år på torsdag.

Knus fra Lærke, Oliver, René far og Lis

Til lykke Peter med de 30 år den 11/7 2013. Fra Far og mor og søskende

Hjertelig tak

Ved dødsfald Begravelse til fast pris

for opmærksomheden ved vores bryllup d. 22/6-13. Vi havde en fantastisk dag.

1 Kiste - 1 Urne - 1 Kistepynt 1 Familie krans - 1 rustvognskørsel (max. 10 km + km takst)

KR. 10.500,-

Begravelse med gravsten Som ovenstående - med gravsten

KR. 15.500,-

Gør-det-selv pakken

Winnie & Steen Dahl

Se på www.begravelsetilfastpris.dk

KR. 5.500,-

Stinne og Jan Hansen Østre Allé 2 · Støvring

DØGNVAGT 98 37 26 01

Vesthimmerlands Avis bringer gerne omtale af mærkedage

GRAVSTEN SPAR 25%

Telefon 98 64 12 55

VESTHIMMERLAND BEGRAVELSE

Jens Fiskers eftf. v/ Jens Møller

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse Nørrehedevej 5 9620 Aalestrup

98 64 18 69 Jens Møller

Annette Rolighed

Jens Fisker

Vi er der når du har brug for os

Dødsfald Henny Birgit Klausen, Skovbakkealle 29, Farsø, tidligere Aalestrup, er død, 77 år. de sidste år i Farsø, men har boet en årrække i Aalestrup og var et meget kendt ansigt i bybilledet. Alle var på fornavn med hende. Klausen sammen med sin mand, Aage, et bageri, først i Vestergade og fra sen ”Klausens Bageri”, Jernbanegade 3. stor hjælp i bageriet. Hun styrede forretningen og det store personale, og samtidig var hun en meget omsorgsfuld mor for de fem døtre som kom til. i høj grad i byens aktive

liv. Mange foreninger og personer har nydt godt af hendes store hjælpsomhed. Man gik aldrig forgæves til Henny, når der var en opgave der skulle løses. ikke for at nyde pensionisttilværelsen. Der var stadig stor aktivitet over parret, og forpagtede de pavillonen i Den Jydske Rosenpark og drev den med stor dygtighed gennem en del år. og efter nogle år stoppede Henny i Rosenparken for at få lidt mere tid til venner og familie og hendes store nye interesse - golf i Hjarbæk, blev der også brugt megen tid på. ved at være meget aktiv, blandt andet var hun en del år på Danmarks Cykel-

Tak

for venlig deltagelse ved Leo Hansens bisættelse. Tak for kranse, blomster og mindegaver. Tak til Palliativ Farsø, hjemmesygeplejerske, og hjemmeplejen for alt jeres støtte og omsorg. Tak til børn og svigerbørn samt naboer og venner for støtte i den svære tid.

På familiens vegne Karen

Tak

for venlig deltagelse ved

Grethe Henneberg Porskrogs begravelse.

Tak for blomster og pengegaver. Tak for alle de mange besøg. Tak til vores fantastiske familie, venner og arbejdskollegaer for jeres hjælp, omsorg og støtte. Tak til Palliativ afdeling Farsø, hjemmehjælpere og hjemmesygeplejersker.

Finn Simone og Michael

Himmerlandsgade 76 9600 Aars

museum i Aalestrup, hvor hun solgte billetter og viste rundt. Hun var med i flere litteratur - og kortklubber og deltog gerne i pensionistklubbens aktiviteter og var desuden besøgsven for Røde Kors.

modeshow, ja, så var mor da frisk på det også.

meget livsglad person, der elskede musik og dans. Specielt var hendes humør helt i top, når hun kunne samle hele familien, hvilket skete så sent som i maj i år. Også den kreative side blev der brugt tid på. Henny Klausen lavede meget håndarbejde, strikkede, syede, hæklede og fremstillede smukke ting i patchwork som hele familien fik glæde af.

til jul var hun den der kom og gjorde klar til, at hele familien kunne rykke ind hos en af døtrene.

butik i Galten, fik også hjælp af sin mor, og hvis hun manglede en model til at vise smart tøj til et

Dødsfald Landmand Gunnar Reinholdt Mogensen, Fjelsø, døde den 1. Juli 2013. Han var en virksom mand med mange ideer. Hans ungdomsdrøm var at blive smed, men skæbnen ville at han overtog fødegården efter sin fars død. Hans mor fik aftægtsbolig i en del af stuehuset, og en hushjælp blev ansat til at klare den daglige husholdning. Anna Marie som hushjælpen hed og Gunnar fandt hurtigt ud af at de var et godt par. De blev gift og sammen fik de fire børn og siden ti børnebørn. skabte rammen om familien. Gunnars interesse for teknik og mekanik førte til, at han var den første på egnen til at erstatte heste traktor, og kort efter købte han endnu en. Deere importeret fra USA sammen med en græsslåmaskine.

fem piger stor hjælp af deres mor. Hun var meget stolt af sine piger og var altid klar til at rykke ud og give den store familie

har altid været hendes et og alt, hun elskede dem overalt på jorden og det var gengældt. efter kort tids sygdom, hvor hun for kun et par uger sider fik konstateret lungekræft. Hun efterlader de fem døtre, Kirsten i Aalborg, Gitte på Mols, Gurli i Skæring, Mette i Solbjerg og Lise i Farsø, samt svigersønner og

tjente han ind ved at slå græs og sprøjte kornafgrøder for egnens landmænd. Selvbinderen blev erstattet med egnens første privatejede bugserede mejetærskere, som efterfølgende krævede en større traktor og sådan fortsatte udviklingen af bedriften. Ombygninger, renoveringer og tilbygninger var med byens håndværkeres hjælp et udpræget ”gør det selv projekt”, som hele familien tog aktiv del i. i kompagniskab med sin landbrugsuddannede søn Arne og sammen fortsatte de udviklingen af bedriften, indtil Arne købte Gunnars halvpart. Gunnar Reinholdt Mogensen fortsatte som medhjælper, og fritiden blev brugt til egne småsysler med fokus på børnebørnene til stor gensidig glæde. Gunnar Reinholdt Mogensen fulgte interesseret med i nyheder og politik lige til det sidste.

98 62 58 69

Diamantbryllup

Læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Vesthimmerlands Avis - hvis du vil vide hvad der sker lokalt!

Vor elskede mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Agnes Eleonora Jensen * 4. december 1925 er stille sovet ind Aalestrup, den 2. juli 2013

Alex og Elisabeth Leo og Marianne Flemming og Gunhild Lisbeth og Flemming Lena og Nils Ellen og Kurt Børnebørn og oldebørn Bisættelsen har fundet sted ————————————— Hjertelig tak for venlig deltagelse. En særlig tak til Hjemmeplejen for den tid I kom til vor mor.

Vera og Peter Frederiksen, tidligere Aalestrup, kan torsdag, 18. juli fejre 60 års bryllupsdag. Efter en succesfuld periode med bilforretning i Aalestrup flyttede parret for nogle år siden til England, men har stadig interesser i Aalestrup og fejrer dagen i Hvalpsund, hvor de har sommerhus. Peter Frederiksen blev i sin tid hædret i Aalestrup med titlen “Knaberkonge”.

Vesthimmerlands Avis - når det skal være lokalt!

Farvel til præstevikar fratræder Birthe Brødsgård Kiilerich sit vikariat i pastoratet Simested, og ferie indtræder Line K. Børding igen i job. kendt i Vesthimmerland fra flere andre korte vikariater, det var derfor oplagt emne for pastoratets tre sogne at vælge Birthe som afløser. følgende to søndage er der afslutning i Simested


10. juli 2013

Side 7

Bekendtgørelser

Vestrup Skole fylder 50 Det fejres med jubilÌumsfest lørdag, 24. august VESTRUP: Lige nu er der helt stille pü Vestrup Skole, men ved skoleürets begyndelse i august vil der vÌre lagt op til festivitas mange dage i trÌk. Skolens elever begynder igen efter sommerferie mandag, 12. august og mandagen efter, 19. august, er det nøjagtig 50 ür siden, at skolen blev taget i brug. Den gang

Ib Høj var mødt op med sin fine gamle bil og transporterede �Brugs Per� standsmÌssig til jubilÌumsdagen i SuperBrugsen.

Per i Brugsen blev fejret med maner Af Hanne Grabow AALESTRUP: Uddeler Per Bach Mortensen, SuperBrugsen i Aalestrup, kunne i torsdags fejre sit 25 ĂĽrs jubilĂŚum og det blev gjort med maner. Allerede fra morgen-

stunden blev der sat focus pü den populÌre uddeler. Butiksrüdet havde sørget for standsmÌssig transport fra hjemmet i Engparken til SuperBrugsen i Vestergade, hvor der ventede en masse mennesker for at tage imod jubilaren - det

var personale, butiksrüdsmedlemmer og kolleger fra andre butikker i distriktet, der var mødt op for at hylde Per Mortensen. Dagen blev fejret med ekstra gode tilbud til kunderne, og sidst pü eftermiddagen blev der budt pü grillfest ved SuperBrugsen og en hoppeborg til børnene. Dagen blev sluttet af med spisning med personale, venner og familie.

Per B. Mortensen blev behørigt fejret for sine 25 ür. Mange mødte op for at lykønske og gavebordet bugner med hilsener. Pers hustru, Karen, var mødt for at vÌre med til receptionen.

ekstra ferie for at hündvÌrkerne kunne nü at blive fÌrdige. Pü selve ürsdagen markeres skolens fødselsdag sammen med nuvÌrende elever hejsning og kagemand i skolegürden. Torsdag, 22. august forventes et stort ryk ind til sensommerens traditionelle Åben Skole-arrangement. Åben Skole-udvalget, som reprÌsenterer stort set alle institutioner og foreninger i lokalomrüdet, har planlagt en sÌrlig festlig aften med god mad og underholdning. Dette arrangement er übent for alle medborgere i lokalsamfundet. Skolens tidligere elever har muligheden for at møde gamle skolekammerater og lÌrere lørdag, 24. august. Skolebestyrelsen serverer kaffe til de, der mütte have lyst til at gense deres gamle skole, og om aftenen er der stor fest med middag og dans i messehallerne i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Skolens leder Sonja Paulin hüber, at rigtig mange vil vÌre med til at fejre jubilÌet. For at nü ud til sü mange tidligere elever som muligt har et udvalg arbejdet med at ürgange gennem tiden. Det er hübet, at de sü kan skaffe kontakt videre til andre og fü dem med til festen. Der er

holder ferielukket uge 29 - 30 og 31 Søger en frivillig til at varetage

LANDSINDSAMLINGEN I AALESTRUP Indsamlingskartotek og materialer forefindes.

Henvendelse til Lis Saugbjerg, tlf. nr. 98641155 • E-mail: liss@dbmail.dk

Farvel til vikar

Søndag den 14/7 bliver afsluttende prĂŚdike-søndag for Birthe BrødsgĂĽrd Kiilerich i Ă˜sterbølle Kirke. Kirken genĂĽbner efter 1 mĂĽned med indvendig nykalkning. Almindelig gudstjeneste med efterfølgende kaffe kl. 9.30

Ă˜STERBĂ˜LLE MENIGHEDSRĂ…D

Vestergade 24 B 9620 Aalestrup

FARVEKOPIER

Klinikken

NĂĽr du blot skal bruge fĂĽ, flotte brochurer - sĂĽ lad os fremstille flotte

FARVEKOPIER

til dig.

Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255 Fax 9864 1693

Reduceret ĂĽbningstid I UGE 28 - 29 - 30 OG 31 MANDAG - FREDAG KL. 13.00-17.30 LĂ˜RDAG KL. 9.00-12.00

Hessellund EL GEDSTED ApS

Aut. elektro-installatør 6ESTERBRO s'EDSTED 4LF 

ogsĂĽ oprettet en gruppe pĂĽ Facebook, hvor man mĂĽske kan fĂĽ kontakt til gamle klasse- eller skolekammerater og aftale et gensyn i Vestrup el-

ler til festen i Aars. Tidligere medarbejdere er ogsĂĽ meget velkomne bĂĽde pĂĽ skolen og til jubilĂŚumsfesten.

Der bliver sjov og fest, nĂĽr Vestrup Skole fejrer 50 ĂĽrs jubilĂŚum. (arkivfoto)

13 Arrangementer uge 28+29 Onsdag den 10. juli kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: �Grusomme Mig 2� Torsdag den 11. juli kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: �Grusomme Mig 2� Fredag den 12. juli kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: �Grusomme Mig 2� Lørdag den 13. juli kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-14.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: �Grusomme Mig 2� Søndag den 14. juli kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: �Grusomme Mig 2� Mandag den 15. juli kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent Tirsdag den 16. juli kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent Onsdag den 17. juli kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent


Side 8

10. juli 2013

Bekendtgørelser

FERIELUKNING Kontoret er ferielukket fra den 15.juli til den 27.juli 2013 Ved akutte tekniske problemer kan vagthavende kontaktes pü tlf. 70 27 13 55 Aalestrup Varme amba Cvr.nr. 44279118 www.aalestrup-varme.dk info@aalestrup-varme.dk

Aalestrup Vand amba Cvr.nr. 32504515 www.aalestrup-vand.dk info@aalestrup-vand.dk

Vi ønsker vore forbrugere en god sommer

Skal du have lavet tryksager? Ring og tag en uforpligtende snak med os

Gudstjenester Søndag den 14. juli 2013 Aalestrup 10.00 Hvam 10.00 Vesterbølle 10.30 Simested ingen Testrup 11.00 Ă˜sterbølle 09.30 Skals 09.00 Hvornum 10.15 SnĂŚbum ingen Hvilsom ingen Gislum ingen Vognsild ingen Haubro 19.30

RørbÌk ingen Grynderup ingen Stenild ingen Tostrup 09.00 Roum ingen Kgs. Tisted 10.30 Binderup ingen Durup ingen Hvalpsund 10.00, havnegudstj. Svinglebjerg 19.30, friluftsgudstj. pü Kirketomten Aars 10.00 Farsø 10.00

Aalestrup Dyreklinik, Testrupvej 14, 9620 Aalestrup holder sommerlukket i uge 29 - 30 - 31 Har du brug for assistance henviser vi til: Aars Dyrehospital, Industrivej 4, 9600 Aars, tlf. 98 62 31 00 www.familiedyrlĂŚgerne.dk

Vi hjĂŚlper gerne med udformningen

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Kontoret i Aars holder ferielukket i uge 29 og 30 (perioden 15.07.2013 - 26.07.2013) begge dage inkl. Evt. henvendelse bedes rettet til vort kontor i Aalborg pĂĽ tlf.nr. 98 79 60 00

Borgergade 17 ¡ 9620 Aalestrup Telefon 98 64 12 55 ¡ Fax 98 64 16 93 www.vesthimmerlandsavis.dk e-mails: annonce@vesthimmerlandsavis.dk redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Blandede

Gedsted Bogtrykkeri

Kontor

Køb/salg Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Hanne Grabow Salgskonsulent

Redaktør

Produktion

Bodil AnkjĂŚr Johansen Tlf. 98 64 50 10

JORDBÆR - SELVPLUK Åben hverdage: 9-19 Lør/søn: 9-17 eller efter aftale

Peter Pedersen Grafiker

Kristine Andie Grafiker

LANDINSPEKTĂ˜R

FINN SKĂ˜T Plukkede bĂŚr pĂĽ bestilling

Thorkil Christensen

BlĂĽ Kors Genbrug

Dennis Serritzlew GrafikerlĂŚrling

Annonce-ekspedition: Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00 ¡ Fredag kl. 8.00-15.00 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00 Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution Redaktionen pütager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke pütager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst. Medlem af Provinsens Distriktsblade Danske Lokalaviser

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge:

Nygade 131 9620 Aalestrup TLF. 98 64 11 70 Kontortid kl. 8.30-16.00

Vestergade 25 ¡ 9620 Aalestrup Tlf. 29 48 86 63 www.blaakorsgenbrug.dk ----Vi modtager med tak brugbart tøj, ting, sager og møbler ----Åben daglig kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

ENTREPRENĂ˜R- OG DRÆNINGSMESTER

Ă˜KOLOGISK MARGIT & JENS CHR. SKOV MosevÂ?OHFUt-l#JOEFSVQt Mobil 24 21 61 77/23 44 65 57

IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Halm sĂŚlges UDLEJNING Tlf. 20 16 59 37

JordbĂŚr pluk selv

Ă…ben alle dage fra 1000 til 1800

Nye kartofler og ĂŚrter sĂŚlges

TeleskoplÌsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan rÌkke 17 meter og løfte 4 tons.

 

ADVOKATFIRMAET

JAN POULSEN

Aagade 8 . 9620 Aalestrup 4LFs&AX

Hans Riis

Grandgaardsvej 44, Testrup Tlf.: 98 64 19 04 / 51 29 51 63

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret der hjĂŚlper dig...

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk


10. juli 2013

Side 9

Slagterens

Hel til GRILL nakkefilet

2,5-3 kg.

AALESTRUP

½ kg.

UANSET FØRPRIS

Pr. stk.

5,-

Pr. stk.

Koteletter Pakke m. 10 stk.

125,- Grillklar svinekam

18

95

TORSDAG. FREDAG

Ca 400 g.

4

slags pålæg

1 kg.

Pr. pose

6

95

Pk m/2 stk.

50,-

Sukker Max 10 ps. pr. kunde

Pr. stk.

25,-

Møre entre côte Af dansk unfkvæg

Landgangsbrød Bestilling modtages gerne tlf. 96 97 07 95

. . . r e h e d r e u N

1 stk.

10,-

1 stk.

10,-

1 stk.

Faxe Kondi Pepsi alm/max Nikoline

10,-

150 cl.

Pålækker pålæg Flere varianter

10,-

28 cl.

1 stk.

2

1 stk.

95

Super Brugsen Aalestrup Vestergade 32, Aalestrup

Pr. æske

Cult Tempt Breezer

Avocado

10,-

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 8 - 20

Oma bage/ stege 500 g.

TILBUDENE GÆLDER T.O.M. LØRDAG - FORBEHOLDT FOR TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

Coop ispinde Mandel/classic

1 stk.

20,-

Wienerkringle


Side 10

10. juli 2013

Sport

104 i Møldrup var til kroketstævne KROKET: Møldrup Kroketklub havde lørdag inviteret til mix-turnering, og ikke færre end 104 spillere havde tilmeldt sig det store stævne. Spillerne blev inddelt i 13 puljer, og blandt deltagerne var der stor tilfredshed med banernes beskaffenhed, selv om vejret drillede lidt først på dagen. Mange deltagere roste arrangørerne for at have stablet et godt stævne på benene, og især stadion-

plimenter. Det eneste minus ved stævnet var, at nogle af banerne natten til lørdag var blevet saboteret af nogle lømler - formentlig de samme vandaler, som samme nat var på besøg på skolens tag. Der skulle dog mere end et par ødelagte baner til at spolere deltagernes gode oplevelse, og da præmierne var uddelt sidst på eftermiddagen, vendte alle glade og tilfredse hjem.

80 fodboldglade børn mødte op på Aalestrup stadion hver dag i en uge for at dyrke deres fælles interesse i DBU-regi.

DBU-fodboldskole for anden gang i Aalestrup 80 fodbold-børn mødte på Aalestrup stadion i en uge Af Hanne Grabow AALESTRUP: Med den store succes i erindring om DBU`s fodboldskole i Aalestrup sidste år, turde arrangørerne igen i år byde ind med et arrangement i

Aalestrup. Fodboldskolen er arrangeret af DBU Dansk Boldspil Union. Det er Morten Elkjær og Kim Mortensen der er koordinator for arrangementet i Aalestrup og ligesom sidste år var der i år 80 børn

Der blev trænet flittigt på fodboldbanen.

mellem 8 og 14 år, der i hele sidste uge, hver dag, mødte op på stadion for at få en god træning i boldspillet. Også fem voksne trænere og fem assistenter var på plads for at få det hele afviklet.

Tidligere var sommerfodbold i Aalestrup en del af tilbuddet fra Vesthimmerlands Kommune sommerskole men sidste år bestemte man, at afvikle fodboldskolen i samarbejde med det tilbud som kommer fra DBU. - Og det har vi bestemt ikke fortrudt, siger en af koordinatorerne Kim Mortensen. Det er et godt arrangement og hvis vi for eksempel mangler trænere til sommerskolen, kan vi få hjælp andre steder fra. Hele ugen var der et væld af glade børn der trofast mødte op på Aalestrup Stadion og fem dage blev der træner på livet løs af såvel piger som drenge, der synes det er skønt at spille fodbold. Så det var bare en god uge - Vi har måttet sige nej til en del i år, så næste år håber vi på at kunne udvide til flere hold så der i alt er plads til 96 børn, siger Kim Mortensen Fredag var sidste dag og med det fine sommervejr nød alle den sidste dag med kampe, frokost og alle sluttede af med en tur i friluftsbadet. Alle deltagere fik et fint diplom som erindring om en god uge med træning og godt kammeratskab.

Tungen blev holdt lige i munden, da 104 kroketspillere lørdag var samlet til et stort mix-stævne i Møldrup.

Sundhed/velvære

KLIP FOR HELE FAMILIEN Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

LUKKET 9-17 9-18 8-12

Ferielukket uge 29 og 30

Heidi går på barsel fra og med lørdag d. 22. juni

v/Heidi Bygvraa Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64

Skal du have lavet tryksager? Ring og tag en uforpligtende snak med os Vi hjælper gerne med udformningen

Men der var også tid til afslapning og et stykke frugt.

Vejret var godt - og friluftsbadet trak efter dagens træning.

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk


Side 11

10. juli 2013

I Skals stiller eleverne høje krav til lÌrerne Det boglige og internationale fylder meget i skolen SKALS: Pü efterskolen i Skals fylder det boglige og det internationale meget, og eleverne stiller høje krav til undervisningen. Skals Efterskole har en profil, der adskiller sig markant fra flertallet af de danske efterskoler. Det sociale, fÌllesskabet og den personlige udvikling er i centrum, men det er den skyhøje faglighed og elevernes internationalisering i sÌrdeleshed ogsü. - Vi er en klassisk grundtvigsk efterskole, og den sociale dannelse er vÌgtet meget højt, fortÌller Sven Primdal, der er forstander pü Skals Efterskole. Forstanderen hÌvder, at efterskoleformen kan noget helt sÌrligt, som modner eleverne og gør dem livsduelige i et bredt perspektiv. Mange udtrykker, at de lÌrer nye sider af sig selv at kende, og at genertheden og det barnlige forsvinder til fordel for en ny selverkendelse, som de efterfølgende kan bruge pü rejsen gennem uddannelsessystemet.

Aldersintegrering

Denne studieretning pudser elevens faglige form af forud for nÌste trin pü stigen, som for de fleste af eleverne pü Skals Efterskole gür i retning af en gymnasial uddannelse. I alle fagene og pü alle niveauer er kvalitetsprÌget undervisning i højsÌdet og den enkelte elev er i centrum. LÌrerne underviser i deres linjefag, og er süledes højt kvalificerede. Undervisningen er organiseret, sü eleven kan følge med i det tempo, som er nødvendigt for elevens faglige og personlige udvikling. Undervisningen baserer sig pü lige

Eleverne pĂĽ Skals Efterskole arbejder ogsĂĽ med projekter med et internationalt udsyn.

dele undervisningsdifferentiering og niveaudeling. Udgangspunktet for undervisningen er stamhold pü henholdsvis 9. og 10. ürgang hjemme. Nür eleverne er ude inddeles de i aldersintegrerede hold, hvor der niveaudeles ud fra f. eks. fagligt standpunkt, personlige lÌringsstile, køn, emner, behov og sü videre i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk. - Vi er godkendt af University of Cambridge til at undervise og eksaminere i IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), og hvis en elev gerne vil udfordres fagligt pü et højt niveau pü engelsk, er der mulighed for at vÌlge Cambridge-klasserne. Her foregür al undervisning nemlig pü engelsk, og prøverne bliver udarbejdet og vurderet i Cambridge, siger Sven Primdal. Skals International Project Class (SIP-klassen) er for de elever, der vil udvikle sig pü alle planer. Skolens

Erfaren driftsleder til sohold pü Lundgürden Lundgürden v. Løgstør søger dygtig og erfaren driftsleder. Du für ansvaret for en sobesÌtning pü 1.100 søer med smügriseproduktion, som afsÌttes til faste aftagere. Herudover har vi egen polte produktion. Desuden für du ansvaret for et godt team bestüende af 5 medarbejdere. Landmandsuddannelse og høj faglighed krÌves. Løn er efter kvalifikationer. TiltrÌdelse efter aftale. Lundgürden driver 400 ha med kartofler, frø og korn – til markdriften er der tilknyttet 2 medarbejdere.

Yderlige oplysninger:

1FS#BDI-BVSTFOtUMG www.lundgaarden.com Ansøgning/anbefalinger kan sendes til: per@lundgaarden.com

SIP-tilbud har eksisteret i mere end ti ĂĽr, og har vĂŚret under konstant udvikling, sĂĽ det passer ind i nutidens og fremtidens uddannelsessystem og arbejdsliv. SIP er for de elever, der ser muligheder i projektarbejde med et internationalt udsyn. Eleverne er i en klasse, hvor al kommunikation foregĂĽr pĂĽ engelsk, og hvor der altid er en eller flere udenlandske elever. De bliver fagligt, personligt og socialt klar til en gymnasial ungdomsuddannelse.

Ud pĂĽ studieture

Det internationale fylder rigtig meget pĂĽ Skals Efter-

skole, og det globale udsyn er tÌnkt ind overalt. - Vi har altid mange internationale elever og gÌstelÌrere, og vi har praktiseret udveksling i mange ür. Alle elever kommer pü rejser ud i verden, og skolen für hvert ür besøg af elever fra udenlandske skoler. Det skaber en helt sÌrlig indsigt i og afklaring omkring den globale verden, som vores elever efterfølgende skal fungere i, siger Sven Primdal. Eleverne i de aldersintegrerede klasser udveksler med Irland. Eleverne i Cambridge-klassen er pü studietur til Cambridge og eleverne fra SIP-klassen er netop hjemkommet fra en lÌrerig tur til Nepal. Den slags øjenübnende oplevelser er med til at forme de unge. Det er oplevelser, de aldrig glemmer - oplevelser der er nyttige at have med I bagagen. NÌsten alle elever fra Skals Efterskole fortsÌtter pü en gymnasial ungdomsuddannelse, og det er tÌnkt ind i undervisningen. LÌrerne er optaget af at klÌde eleverne pü med nogle sunde studievaner, som vil lette vejen gennem uddannelsessystemet. - Uddannelsesvejledningen er i øvrigt noget, vi arbejder integreret med i hele skoleüret. Vi hjÌlper eleverne med at formulere mül, og disse mül bliver der løbende fulgt op pü. Ogsü i fritiden, for pü en efterskole foregür undervisningen ikke kun i timerne - den gode samtale om fremtiden kan lige sü vel foregü i kontaktgruppen som pü sengekanten, nür eleverne bliver puttet, slutter Sven Primdal.

Politiet leder efter mand med hanekam AALESTRUP: Vesthimmerlands Politi er i disse dage pü udkig efter en ung mand med et ganske sÌrligt udseende. Natten til tirsdag blev den unge mand set forsøge at brÌkke et vindue til en villa pü VandvÌrksvej i Aalestrup op med et koben. Vidnet til indbrudsforsøget rübte manden an, og tyven tog flugten, men han skulle vÌre til at genkende, og nogen vil mü-

ske kunne hjÌlpe poltiet i den rigtige retning. Vidnet beskrev süledes indbrudstyven som vÌrende 25 til 30 ür, dansk af udseende og med tatovering pü den højre arm. Desuden blev hans frisure beskrevet som kortklippet i siderne og med hanekam pü toppen. Politiet hører gerne fra vidner eller personer, der har et bud pü, hvem manden kan vÌre.

Forlystelser BIO Aalestrup >}>`iĂŠÂŁĂŠUĂŠ>Â?iĂƒĂŒĂ€Ă•ÂŤ Tlf. 9864 1092 www.bio-aalestrup.dk

Danmarkspremiere

Grusomme mig 2 i 3D

TRYKSAGER

Stillinger/Uddannelser

BREVPAPIR KUVERTER FAKTURAER VISITKORT Lad os give et godt tilbud pĂĽ udformning. Vi kan ogsĂĽ arbejde ud fra dine disketter. Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255

VISES I 3D I UDVALGTE BIOGRAFER

Ons. 10/7 til søn. 14/7

Kl. 19.00

LUKKET 15/7 til 8/8 Billetbestilling pĂĽ bio-aalestrup.dk

Bolig RÆKKEHUS I HVILSOM

SPAAN TEKNIK

søger

CNC-OPERATĂ˜R/-MASKINARBEJDER til daghold pĂĽ Mazak CNC-drejebĂŚnke VI FORVENTER AT DU: t har erfaring med programmering af Mazatrol styringer og betjening af Mazak maskiner. t er en positiv medarbejder, der selvstĂŚndigt kan udføre de arbejdsopgaver som du bliver stillet overfor. t er samarbejdsvillig og indstillet pĂĽ teamwork t er ansvarsfuld og kvalitetsbevidst t er villig til overarbejde i pressede situationer VI KAN TILBYDE: t et alsidigt og udfordrende job t godt arbejdsmiljø t gode kollegaer t grundig oplĂŚring t løn efter kvalifikationer TiltrĂŚdelse hurtigst muligt Kontakt Preben pĂĽ nr. 96983380 i uge 29 eller uge 32

Skøn velindrettet 2 vÌrelses rÌkkehus fra 1998 med god solterrasse. Her er entrÊ, god spisekøkken, stue m. udgang til overdÌkket terrasse, stort badevÌrelse, sovevÌrelse med skabsvÌg, gode p-forhold og fÌlles vaskeri. Gode busforbindelser til og fra byen og kort afstand til motorvejen. Husleje kun kr. 3.500 pr. md. + forbrug. Henv. tlf. 40 30 41 20

UDLEJES Stort hus, 157 m2, pü landet, 4 km fra Farsø. Husleje 6.000,+ forbrug. Dep. : 3 mdr. leje.

www.fredborg-leje.dk

Henv. 21 46 99 83

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00


Side 12

10. juli 2013

Beboerforeninger

Testrup Beboerforening Formand: Hans Riis Grandgårdsvej 44, Testrup, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 19 04 Kasserer: Heide Bygvraa Eveldrupvej 146, Testrup, 9620 Aalestrup Tlf. 25 59 81 60 Mødested: Testrup Gl. Skole, Grandgårdsvej 10 Udlejning af Testrup Gl. Skole: Tlf. 98 64 19 04

Borgerforeninger

Borgerforeningen 9620 Formand: Søren Bruun Sørensen Aagade 9, 9620 Aalestrup Tlf. 51 55 67 47 sbruun@mail.tdcadsl.dk Kasserer: Pia K. Knudsen Jernbanegade 2C, 9620 Aalestrup Tlf. 20 46 61 40 www.9620borger.dk

Erhvervsklubber

Erhvervsklubben AIF Formand: Tom Berntsen Tlf. 98 64 10 33 Kasserer: Poul Pedersen Tlf. 98 64 15 00 Turistforeningen for Aalestrup og omegn Formand: Marianne Nielsen Engparken 66, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 34 38

Idrætsforeninger/klubber

Aalestrup Badminton Klub Formand: Dan Kristensen Engparken 58, 9620 Aalestrup Tlf. 22 28 90 78 engparken589620@yahoo.dk Kasserer: Jens Kvorning Engparken 54, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 31 71 Mødested: Aalestrup Idrætscenter Aalestrup Gymnastikforening Formand: Susanne Nørris Rolighedsvej 26 B, 9620 Aalestrup Tlf: 21 82 34 08 Kasserer: Anne-Marie Sørensen Engparken 16, 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 22 82 www.aalestrupgymnastikforening.dk Gedsted og Omegns Rideklub Formand: Anders Hessellund Tyttebærvej 21, 9631 Gedsted Kasserer: Karina Pedersen Sundvej 52, Sundstrup 8832 Skals Tlf. 26 39 13 60

HIF 91 Aalestrup Handicap Idrætsforening Formand: Karen Kristensen Toftehaven 6, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 36 63 Kasserer: Inga Vad Nielsen Gl. Aalborgvej 132, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 54 ivn.on@mail.tele.dk Idrætsforeningen Kvik Formand: Peter Andersen Boldrupvej 19, Simested 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 15 Kasserer: Jesper Dalum Ferskenvej 14 8920 Randers Tlf. 29 34 19 03 Mødested: Hvam Stadion/Østhallen Simested Aalestrup Motionsforening Formand: Evald Munk Bøgevej 2 A, 9620 Aalestrup Tlf: 24 21 45 98 emunk@privat.dk Kasserer: Inga Vad Nielsen Gl. Aalborgvej 132, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 54 Mødested: Aalestrup Hallens hal 2 www.aalestrupmotionscenter.dk Aalestrup Rideklub Formand: Karina Carlsen Højlyngen 19, 9620 Aalestrup Tlf: 31 31 54 30 aalestruprideklub@hotmail.com Kasserer: Anna Laustsen Fredensvej 12, 9620 Aalestrup Tlf. 40 24 61 79 www.aalestruprideklub.dk

Klubber

Singleklubben På sporet www.singleklubpaasporet.dk Kasserer: Jan Jensen Mejsevej 5, 9640 Farsø Tlf. 20 84 22 68 Mødested: Klubhuset, Ryttervej 2, Aars ole@sager.dk Knaber Cyklisterne kausmed@email.dk Formand: Karsten Kildevæld Jensen Knabervej 29, 9620 Aalestrup Tlf. 25 39 38 28 Kasserer: Knud Arne Hansen Smedevænget 5, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 55 45 Mødested: Klubhuset, Østerbølle

Aktive Kvinder Aalestrup j.olesen@hotmail.dk Formand: Jytte Olesen Dalvangen 35, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 10 Kasserer: Solvejg Østergaard Rolighedsvej 23, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 25

Lystfiskerforeninger

Aalestrup Lystfiskerforening www.aalestrup-lystfisker.dk Formand: Søren Godsk Lærkestien 2, Birgittelyst 8800 Viborg Tlf. 98 64 19 65 Mødested: Aadiget 40 s.godsk@mail.dk

Teater

Membranen Formand: Per Aagaard Højtoften 21, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 19 74 - 22 26 90 74 Kasserer: Lisa Bjørn Birkevej 18, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 19 80 Mødested: Knaberscenen

Foreningens navn: _________________________________________ E-mailadresse: _____________________________________________ Formand: _________________________________________________ Navn: ____________________________________________________ Adresse: __________________________________________________ By: ______________________________________________________ Tlf: ______________________________________________________ Kasserer: _________________________________________________ Navn: ____________________________________________________ Adresse: __________________________________________________ By: ______________________________________________________ Tlf: ______________________________________________________ Evt. mødested: ____________________________________________ Hjemmeside: _____________________________________________

“Aktive foreninger” bringes i Vesthimmerlands Avis mindst 8 gange årligt Pris for et års optagelse: kr. 310.- + moms pr. forening


10. juli 2013

Side 13

Politiet i Hobro får ny adresse VESTHIMMERLAND: Da Løgstør Politikreds blev nedlagt blev det samtidig besluttet at flytte Politistationen til Hobro. Den gamle station passer dog ikke længere. Derfor er der gennem det seneste år blevet bygget en ny politistation i det nordlige Hobro. ter Lokalpoliti Himmerland ind i deres splinternye lokaler på Digterparken nr. 2 i Hobro. Det betyder, at Lokalpoliti Himmerland den 1. og 2. august 2013 er lukket for personlige borgerbetjening. Det er dog muligt at blive betjent hos nærpolitiet i Løgstør, Aars, Støvring eller Hadsund. Fra mandag 5. august står Lokalpoliti Himmerland i Hobro igen til rådighed for direkte og personlig borgerbetjening.

- Hvis borgerne kan vente med at få deres betjening hos os til 5. august, anbefaler vi, at man henvender sig til os der, men man er selvfølgelig meget velkommen hos vores nærpoliti, hvis det er nødvendigt at få sin service nu og her, siger lederen af Lokalpoliti Himmerland, Henrik Skals. Han understeger, at beredskabet naturligvis fungerer som altid, så der er uniformerede patruljer klar til at rykke ud, hvis borgere i Himmerland har akut brug for politiets assistance – i sådanne tilfælde skal man ringe 112. Alle andre opkald sker til 114. Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Nye aktiviteter hos Guldbageren AALESTRUP: Det kribler og krabler med Krumlinger og Kramlinger i KrummeKids-universet. KrummeKids er KrummeKlubbens nye univers for børn. Her kan familiens yngste samle KrummeMønter, når man køber brød og kager hos GuldBageren i Aalestrup. KrummeMønter sættes i samlehæftet, som kan afhentes hos den lokale GuldBageren-butik. KrummeMønter kan senere indløses til bl.a. KrummeBoller, Pixiebøger og sjove Krumlinger og Kramlinger bamser. Også for de lidt større er det spændende at gå til sin Guldbager, udover man naturligvis kan købe lækkert brød kan man i hele juli vinde gevinster fra Weber:

Salt & Pebersæt, Grillsten eller en grillbog. Man skal blot købe nogle af bagerens grillflutes og aflevere sin bon med navn og adresse så er man med i konkurrencen om de fine præmier.

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

Sælges: Sekskantede ovale fliser, ca. 10 kvm. Kr. 300.-. 2 stk. B&O 4500 højttalere, kr. 1300.-. Tlf. 20 33 07 56 Sælges: Børnevenlige hundehvalpe er salgsklare. Er vant til at være i hænder. Ved salg chippet, vaccineret og ormekur. Pris kr. 1.500.-. Tlf. 22 21 43 42

FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS

Sælges: Sofabord i massivt fyrretræ, str. 80x140 plus tilhørende bord str. 75x75. Sælges samlet for 950,Tlf. 20 30 45 48

Sælges: Komfur, vaskemaskine, køleskab, fryser, spisebord i eg m. 6 stole. Tlf. 53 97 96 33 Købes: Flinteøkser og stenøkser med hul til skaft samt andre ting fra stenalderen, f.eks. segl, mejsler, knive, dolke og pilespidser købes. Tlf. 98 37 33 46

Købes:

Tlf. 26 59 26 64 Sælges: Sort TV-bord m/hylde. Træ - købt i Ikea. 90x40 cm. Pris: 250 kroner. Tlf. 20 30 45 48

Sælges:

Tlf. 98 64 30 03 Sælges:

Tlf. 30 31 98 94 Sælges:

Tlf. 40 17 81 50 Tlf. 21 64 80 90

BEMÆRK

Købes: Jern og skrot, stort som småt. Tlf. 25 47 13 12

Købes:

• CAMPINGVOGNE • BILER • MOTORCYKLER • LANDBRUGS-MASKINER

Tlf. 21 26 43 30/28 59 12 49 Sælges: Eng- og markgræs på rod, 1,5 hektar kr. 1.500.

Tlf. 22 44 12 86 Indlevering af loppeannoncer er

SENEST FREDAG KL. 9.00

Tlf. 22 15 51 85 Sælges: Garagesalg - flyttesalg Dronningholmvej 54, 9600 Aars, lørdag og søndag kl. 10-16

- SKAL med under bilmarkedet eller køb & salg!

Tlf. 20 13 83 24

LOPPEMARKED tiltil101.262 husstande 88.050 husstande

HIMMERLANDS AVISERNE

Indrykenen loppemarkedsannonce Indryk loppemarkedsannonce kom 101.262 husstande! ogogkom udud til til 101.262 husstande! Annoncen sendes til:

Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup Østhimmerlands Folkeblad,

SENEST8, fredag kl. 9.00 Refsnæsvej 9293 Kongerslev Mrk.: »Loppemarked«

Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check ANNONCETEKST: ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk

Pizzasten.

Vi hjælper gerne med udformningen

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Sælges: Yamaha Neos scooter fra 2007 - med stor baggageboks. Istandsat for 3000 kr. sommeren 2012. Sælges grundet bilkøb, kr. 4.500,-

ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Sælges:

Ring og tag en uforpligtende snak med os

Sælges: V-Max fullface styrthjelm, XS54 ECE R 22-05. Ny-pris 1500,- sælges for 350,Tlf. 20 30 45 48

Sælges: Stiga plænetraktor, som ny. Nypris 15.000.-, sælges for 8.000.-. Tlf. 60 19 20 13

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Tlf. 26 82 45 95

Skal du have lavet tryksager?

Sælges: GPS 400,- div. gamle mælkeflasker, dykpumpe 200,stor vinkelsliber 150,- gammel vaskebræt 100,- mahognispillebord 500,- havepavillon teak 350,Tlf. 24 43 09 52

Sælges: Bøgebrænde i 30 cm. stk. pris 500 kr. pr. rm. granbrænde i 30 cm. stk. 395 kr. pr. rm. Tlf. 20 25 19 04

Sælges: Brænde. Gran kr. pr. m 200 kr. Løv kr. pr. m 295 kr.

Salt og pebersæt.

Sælges: Computerbord i gråmetal og med glasbordplade og underbord. 52x79 cm. 600 kr. Tlf. 20 30 45 48

Sælges: Mops, 3 år tæve med stamtavle, har været udstillet, sælges grundet særlig omstandighed til godt og blivende hjem. Tlf. 60 19 20 13

Sælges: Stort loppemarked: Lørdag den 13. juli. Børnetøj, legetøj, dametøj, sko, tasker, nyt og brugt. Ting og sager. DVD. Tlf. 60 19 20 13

AARS AVIS FARSØ AVIS

20 ord for 50 kr.

En bog om grilllen og dens muligheder.

Sælges: Børnevenlige labradorhvalpe, sorte, brune og gul. Salgsklar 13/6-13, forældre DNA testet, HD og AD 1. kl. Sælges til gode hjem og jagt m.m. Tlf. 21 78 77 74 - 28 34 88 56

Annoncen må fylde op til 20 ord!

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING:

Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Telefon:

Afsenders navn og adresse:


Side 14

10. juli 2013

UGENS TV

10. - 16. juli 2013

UGE 28 - 2013

The Kingdom DR1 fredag kl. 21.55 Amr. actionthriller fra 2007 med bl.a. Jamie Foxx og Chris Cooper. Flere end 100 mennesker omkommer under et terrorangreb i Saudiarabien. Et FBI-team ledet af den handlekraftige Fleury sendes til DR1 torsdag kl. 20.00: “Spise med Price”

landet for at opklare, hvem der står bag. Selv om teamet bliver mødt med mistænksomhed, lykkes det alligevel Fleury og den saudiske politikaptajn Al Ghazi at gøre fremskridt i sagen. Men snart bliver FBI-teamet selv et terrormål.

You Got Served

TV2 torsdag kl. 21.25: ”Forsvar”

DR1 lørdag kl. 23.50 Amr. musikdrama fra 2004 med bl.a. Omari Grandberry og Marques Houston. Vennerne og hiphopdanserne Elgin og David kommer på kant, da David brænder varm på Elgins lillesøster. Det truer med at

ødelægge deres danse-crew, netop som de er blevet inviteret til at deltage i en stor dansekonkurrence. Men snart finder crewet sammen igen, og inden længe er de klar til at tage kampen op mod deres værste rivaler.

DR1 lørdag kl. 21.15: ”Kriminalkommissær Barnaby” John Nettles som Barnaby og John Hopkins som hans nye assistent Dan Scott.

Frækkere end politiet tillader III DR1 fredag kl. 20.00: “Puk og Herman går i land - Christiansø” Thomas og Puk er på rundrejse til otte småøer omkring Danmark.

TV2 fredag kl. 20.50 Amr. actionkomedie fra 1994 med bl.a. Eddie Murphy og Judge Reinhold. Under en aktion bliver den rapkæftede betjent Axel Foleys chef skudt ned og dræbt af to morderiske biltyve. Axel kommer dog hurtigt

på sporet af gerningsmændene - og sporet fører ham tilbage til Beverly Hills. Her slår han igen pjalterne sammen med den lokale strømer Billy og deres efterforskning fører til en kæmpestor forlystelsespark, hvor skurkene holder til.

TV2 lørdag kl. 20.00: “Stjerner på stribe” Jarl Friis-Mikkelsen er klar med ni stjerner og to par, der skal dyste på viden og strategi.

A Good Year

TV2 fredag kl. 20.00: ”Hvem vil være millionær?” Hans Pilgaard er klar med endnu en gang friske spørgsmål.

UGENS TV ONSDAG

DR1 06.25 Naboerne 06.45 Dage i haven 07.15 Luksuskrejlerne 08.00 Formiddagsprog. 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprog. 16.55 Miss Marple 17.50 TV Avisen 18.00 Skattejægerne 18.30 Nyhedsblok 19.00 Aftenshowet 19.55 TV Avisen 20.00 Guld på godset 21.00 AftenTour 2013 21.30 TV Avisen med Vores sommervejr 22.00 Kniven på struben 22.45 Damages IV 23.35 OnsdagsLotto 23.40 Kystvagten 00.25 Natfjernsyn DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.05 Formiddagsprog. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.15 Eftermiddagsprog. 16.10 At overleve kræft 17.40 Tidsmaskinen om motionering 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.15 The Daily Show 18.40 Solen 19.30 Drengene fra Angroa 20.00 Store danskere - Carl Th.Dreyer 20.40 Morder jages 21.35 Rytteriet 22.00 Meningen med livet 22.30 Deadline 23.10 Flugten fra Grønland 00.10 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 06.30 Go’ sommer Danmark 11.30 Frihuset 12.00 Nyhedsblok 12.15 Eftermiddagsprog. 14.15 Tour de France: 11. etape, direkte 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.25 Tour de France: Studiet 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Liebhaverne 20.35 Stor, større - megafamilier 21.25 Dagens mand 22.00 Nyhedsblok 22.30 Deep Impact. Amr. sci-fi drama fra 1998 00.35 Lie to Me. 2 afsnit 02.10 Blue Bloods 02.55 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 06.25 Naboerne 06.45 Dage i haven 07.15 Luksuskrejlerne 08.00 Formiddagsprog. 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprog. 16.55 Miss Marple 17.50 TV Avisen 18.00 Skattejægerne 18.30 Nyhedsblok 19.00 Aftensshowet 19.55 TV Avisen 20.00 Spise med Price 20.30 Søren Ryge direkte 21.00 AftenTour 2013 21.30 TV Avisen med Vores sommervejr 22.00 Taggart: Den store Sabina 23.45 Vi mødes i retten 00.35 Water Rats 01.20 Natfjernsyn DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.05 Formiddagsprog. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.15 Eftermiddagsprog. 16.01 DR2 Tema 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.15 The Daily Show 18.35 Kroppens mysterier 19.25 Drengene fra Angora 19.55 Store danskere - Piet Hein 20.35 Morder jages 21.35 Rytteriet 22.00 Meningen med livet 22.30 Deadline 23.10 Uskyldig dømt. Amr. dokumentar fra 2012. 00.50 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 06.30 Go’ sommer Danmark 11.30 Frihuset 12.00 Nyhedsblok 12.15 Eftermiddagsprog. 14.15 Tour de France: 12. etape, direkte 16.00 Nyhederne 16.10 Tour de France: 12. etape, direkte 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.25 Tour de France: Studiet 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem bor hvor? 20.35 Grillfeber 21.25 Forsvar 22.00 Nyhedsblok 22.30 Volcano. Amr. katastrofefilm fra 1997 00.20 The Following. 2 afsnit 01.55 Natfjernsyn

UGENS TV

TV2 lørdag kl. 20.50 Amr. romantisk drama fra 2006 med bl.a. Russell Crowe og Marion Cotillard. Max arver et vinslot i Provence, da hans onkel dør. I første omgang vil Max sælge slottet, men da han først ankommer, bliver han over-

FREDAG DR1 06.25 Naboerne 06.45 Dage i haven 07.15 Luksuskrejlerne 08.00 Formiddagsprog. 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprog. 16.15 Til undsætning 16.55 Miss Marple 17.50 TV Avisen 18.00 Skattejægerne 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Disney sjov 20.00 Puk og Herman går i land Christiansø 21.00 TV Avisen med Vores sommervejr 21.25 AftenTour 2013 21.55 The Kingdom. Amr. actionthriller fra 2007 23.40 The Medallion 01.05 Natfjernsyn DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.05 Formiddagsprog. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.15 Eftermiddagsprog. 16.01 DR2 Tema 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.15 The Daily Show 18.40 Kroppens mysterier 19.30 Drengene fra Angroa 20.00 Hope Springs 21.30 Morder jages 22.30 Deadline 23.10 60 Minutes 23.55 Cirkeltegneren. Fransk krimi fra 2007 01.25 Bedste kvinde vinder. Dokumentarserie fra BBC TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Frihuset 12.00 Nyhedsblok 12.15 Eftermiddagsprog. 14.15 Tour de France: 13. etape, direkte 16.00 Nyhederne 16.10 Tour de France: 13. etape, direkte 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.25 Tour de France: Studiet 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Frækkere end politiet tillader III 22.35 The Following. 2 afsnit 00.10 Natholdet - Highlights 00.45 Shoot ’Em Up 02.15 Natfjernsyn

vældet af minder fra barndommen og af den smukke kvinde Fanny. Snart er Max indfanget af den afslappede livsstil, men lige som hans nye liv begynder at tage form, dukker den unge amerikansk kvinde Christie op og hævder, at hun er et uægte barn af Onkel Henry.

LØRDAG DR1 06.45 Dage i haven 07.15 Naboerne. 5 afsnit 09.10 Min italienske drøm 10.10 På togt med Kongeskibet 11.10 Merlin. 2 afsnit 12.40 Eftermiddagsprog. 16.35 Store forretninger 17.20 Guld på godset 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Vejret 19.00 AftenTour 2013 19.30 Forældreløse dyrebørn 20.00 Store forretninger 20.45 Kriminalkommissær Barnaby: ”Fiskerkongen” Eng. krimi 22.20 Lewis: Hvem dræbte Mary? Eng. krimi 23.50 You Got Served. Amr. musikdrama fra 2004 01.20 Natfjernsyn DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.05 Formiddagsprog. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.15 Den moderne spion. 2 afsnit 14.00 DR2 14.00 - Nyheder 14.10 River Cottage 14.20 Mit liv som en kalkun 15.10 Camilla Plum 15.40 Judas - helt eller forræder? 16.35 Landeplagen 17.05 DR2 Tema 19.05 Kroppens mysterier 20.00 DR2 Tema 22.00 Landeplagen 22.30 Deadline 23.10 The Deal 00.45 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 08.40 Kongen af Queens. 3 afsnit 10.00 Nyhederne 10.05 Guider i paradis 10.35 Formiddagsprog. 12.00 Nyhederne 12.15 Seernes ønske-etaper 13.30 Tour de France: Studiet 14.30 Tour de France: 14. etape, direkte 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.25 Tour de France: Studiet 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Stjerner på stribe. Underholdende quiz 20.50 A Good Year. Amr. romantisk drama 22.45 The Double 00.30 The Stepford Wives 02.05 Natfjernsyn

DR1 søndag kl. 22.30: “Mørkets gerninger”

SØNDAG DR1 06.05 Dage i haven 06.35 Der er noget i luften. 5 afsnit 08.45 Formiddagsprog. 12.10 BingoBoxen 12.25 Byens bedste horehus 14.15 Inspector Morse: Liget i kanalen. Eng. krimi 16.00 Kommissæren og havet: Den mørke engel 17.30 Puk og Herman går i land - Strynø 18.30 Nyhedsblok 19.00 Kyst til kyst 20.00 Afrika - Sydafrika 21.00 TV Avisen 21.15 AftenTour 2013 21.45 Mord i Skærgården: Stille nu. Sv. krimi 22.30 Mørkets gerninger 00.00 Til undsætning 00.45 Natfjernsyn DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.10 Formiddagsprog. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.15 Eftermiddagsprog. 16.20 Rovdyr i baghaven 17.15 Hårdt mod hårdt 19.05 The Tudors 20.00 Fra køkkenbord til marked 20.30 Amerikas Hairy Bikers 20.50 River Cottage 21.00 Spis Vietnam 21.30 Storrygeren - det oser af laks 22.00 I hegnet 22.30 Deadline 23.10 Mordet på vandrehjemmet 23.55 Dødens natsorte øje 00.45 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 08.40 Kongen af Queens. 3 afsnit 10.00 Formiddagsprog. 12.00 Nyhederne 12.15 Seernes ønske-etaper 13.30 Tour de France: Studiet 14.30 Tour de France: 15. etape, direkte 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Dit sommervejr 18.25 Tour de France: Studiet 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Så det synger 20.50 Den grønne mil. Amr. drama med Tom Hanks 23.55 Natholdet - Highlights 00.25 Stjerner på stribe. Underholdende quiz 01.15 Natfjernsyn

TV2 søndag kl. 20.50:

grønne mil” 10. - 16.“Den juli 2013 MANDAG

DR1 06.25 Naboerne 06.45 Dage i haven 07.15 Luksuskrejlerne 08.00 Formiddagsprog. 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprog. 16.55 Miss Marple. Eng. krimiserie 17.50 TV Avisen 18.00 Skattejægerme 18.30 Nyhedsblok 19.00 Aftenshowet 19.55 TV Avisen 20.00 Sporløs 20.40 Sådan er forældre 21.00 Giv mig livet tilbage 21.30 TV Avisen med Vores Sommervejr 22.00 Sommer Horisont 23.00 Fader Brown. Eng. krimiserie 23.45 Natfjernsyn DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.10 Formiddagsprog. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.15 Eftermiddagsprog. 16.01 DR2 Tema 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.15 The Daily Show 18.35 Kroppens mysterier 19.30 Drengene fra Angroa 20.00 Store danskere - Buster Larsen 20.40 Vidnerne 21.30 Rytteriet 22.00 Meningen med livet 22.30 Deadline 23.10 Mordet i skønhedssalonen 23.55 Bedste kvinde vinder 00.45 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Frihuset 12.00 Nyhedsblok 12.15 Eftermiddagsprog. 14.50 Seernes ønske-etaper 16.00 Tour de France: Studiet 17.00 Nyhedsblok 17.25 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.25 Tour de France: Studiet 19.00 Nyhedsblok 20.00 Anna Phil 20.50 Station 2 Special 21.40 Station 2 Patrulje 22.00 Nyhedsblok 22.30 A History of Violence. Amr./ can. thriller fra 2005 med Viggo Mortensen 00.10 Lie to Me. 2 afsnit 01.45 Blue Bloods 02.35 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 06.25 Naboerne 06.45 Dage i haven 07.15 Luksuskrejlerne 08.00 Formiddagsprog. 12.00 Antikduellen 12.30 Eftermiddagsprog. 16.55 Miss Marple 17.50 TV Avisen 18.00 Skattejægerne 18.30 Nyhedsblok 19.00 Aftenshowet 19.55 TV Avisen 20.00 Hammerslag Sommermix 20.35 Det søde liv 21.00 AftenTour 2013 21.30 TV Avisen med Vores sommervejr 22.00 30 grader i februar 23.00 Kommissær Winter; Et yndigt land 00.00 Natfjernsyn DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.10 Formiddagsprog. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.15 Eftermiddagsprog. 16.01 DR2 Tema 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.20 The Daily Show 18.45 Når vejr dræber 19.30 Drengene fra Angora 20.00 Store danskere - Poul Reumert 20.40 Vidnerne 21.30 Krysters Kartel 22.00 Meningen med livet 22.30 Deadline 23.10 Myrdet af den perfekte søn 23.55 The Daily Show 01.15 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 06.30 Go’ sommer Danmark 11.30 Frihuset 12.00 Nyhedsblok 12.15 Eftermiddagsprog. 16.00 Nyhederne 16.10 Tour de France: 16. etape, direkte 17.30 Tour de France: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.25 Tour de France: Studiet 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Store boligdrømme 20.35 Gordon Ramsays hotelmareridt 21.25 Razzia 22.00 Nyhedsblok 22.30 Kold hævn 00.20 Lie to Me. 2 afsnit 02.00 Blue Bloods 02.50 Natfjernsyn

10. - 16. juli 2013


10. juli 2013

Side 15

Find din fagmand AARS MOTORSERVICE v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

TOFTEVEJ 3 . 9620 AALESTRUP . 98 64 10 05 SØNDERGADE 8 . 9640 FARSØ . 98 63 11 27 www.colorama-farsoe.dk

TELEFON 98 62 45 22 UDLEJNING AF MOSFJERNER ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag

Færdigblandet beton

- EN AFDELING AF SIMESTED EL-SERVICE ApS

20 14 61 01 Service og salg af hårde hvidevarer

Arne Knudsen

7.30-17.00 9.00-12.00

Lørdag

AALESTRUP EL-SERVICE

b

Ring efter tæppeog gardinbussen!

Faguddannede montører m/ vådrumscertifikat

- også udlægning med bånd Levering af sand og grus! MOBIL BETON ApS Telefon 30 86 96 70 (dag) - 98 52 40 03 (aften)

Borgergade 17 · 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 50 10

Tlf. 98 64 50 14 ole@smede-vvs.dk www.smede-vvs.dk

gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk

MURER- OG BYGGEFIRMAET DALSGAARD A S

Dalgaardsvej 3- 5 · 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 80 80 www.aasvt.dk

P

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Landbrugsbyggeri Jord/beton Nybyggeri Reparationer Kloak Totalentrepriser

v/

M.B.D.

Flemming Dalsgaard

Ørnhøjvej 39 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 93 91 . Mobil 23 41 17 91

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv Salg og reparation af hvidevarer

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

ApS

MØLDRUP VVS A/S

Aut. GAS- og VANDMESTER Mogens Kastrup Nielsen GAS- og VANDMESTER Dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

V/ Mikael Sadolin Pedersen Bjergegaardsvej 4, Aalestrup

98 64 12 77

Montør Hans Leegaard mobil 20 48 52 76

SKAL DU HAVE LAVET TRYKSAGER? Så kontakt os!

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

● Nybygning ● Tilbygning ● Udlejning

13m lift

● Køkken

af

montering

Find DIN fagmand - i Vesthimmerlands Avis!

Quick-Guide

● Renovering

- til din lokale fagmand

● Beton/Cement Mobil Beton ApS 30 86 96 70 / 98 52 40 03

Ring og tag en uforpligtende snak med os

● Elektriker En Lys Idé 40 59 80 80 / 98 64 13 00 Simested El-Service 20 14 61 01

Vi hjælper gerne med udformningen

● Hus og Have

ApS Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Bjergegaardsvej 4 Mobil 40 31 84 64 kbj.byg@gmail.com www.kbj-byg.dk l

l

Aars Motorservice 98 62 45 22 Colorama 98 64 10 05 / 98 63 11 27

● Murermester ● Tryksager Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

● Tømrer/Snedker

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Søhalevej 8 - Hvilsom - Tlf. 98 54 84 15

- Alt i tømrer- og snedkerarbejde - Nybygning - Til- og ombygning - Erhvervs - og landbrugsbyggeri

Arne Albertsen og Martin Nielsen Priv. 86 69 21 16

Priv. 86 69 16 60

Find DIN fagmand - i Vesthimmerlands Avis!

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforr. 98 54 84 15 Mester Jacob 22 75 70 40 Tømrer og snedker Kim B. Jørgensen 40 31 84 64 / 98 64 26 10

● VVS Arne Bach Pedersen ApS 98 64 12 77 Gedsted Smede & VVS 98 64 50 14 Møldrup VVS 86 69 20 99 / 40 20 93 99 Aalestrup Smede & VVS Teknik 98 64 80 80 / 20 45 17 28 / 23 30 86 76


Side 16

10. juli 2013

Stop nedskĂŚringer Vagn Olesen, Dalvangen 35, Aalestrup, skriver om nedskĂŚringer pĂĽ ĂŚldreplejen:

LĂŚserbrev

�Møllebo� ved Simested fotograferet fra luften formentlig i perioden før 1950. Møllen brÌndte i 1953.

Et minde om �Møllebo� ved Simested er fundet Af Thorkil Christensen SIMESTED: �Møllebo� ved Simested. De Ìldste husker eller har hørt om den lille hyggelige Simested Mølle, højt beliggende pü en top et par kilometer fra Aalestrup og med kun 500 meter til Simested by. Møllen brÌndte i 1953, men minderne har man lov til at have. Og de fastholdes af et gammel billede i formatet 60 gange 78 centimeter, som nu er skÌnket til Aalestrup Lokalhistoriske Arkiv.

Her kan man se det idylleriske billede af ejendommen motor- og vinddrevne mølle i baggrunden og en udrangeret togvogn, som formentlig blev benyttet til hønsehold. Billedet er skÌnket af Preben Lykke Nielsen, Vinderup, barnebarn af Mette Kirstine Nielsen og Laurits Nielsen, som overtog møllen i perioden mellem 1922 og 1926. Det nøjagtige ürstal er usikkert, men parret blev Svend Lykke, født i 1919 og

død i 2010, Jens Kristian Kaj Lykke Nielsen, født i 1922 og død i 2006 og Asta Lykke Nielsen, født i 1926. Asta Lykke Nielsen lever endnu og bor pü plejehjem i København. - Alle tre børn har güet pü Aalestrup Realskole. Asta husker ikke sü godt lÌngere, men mener at møllen brÌndte i 1953. Laurits Nielsen døde i 1950, og Mette Kirstine Nielsen flyttede efter branden til Simested by og levede her til 1976, siger Preben Lykke Nielsen, søn

TAGRENS & TAGMALING TLF. 30 30 89 82 Med et renset og malet tag forlĂŚnges tagets levetid med 15-20 ĂĽr! VI TILBYDER ARBEJDE MED :

                  

HUSK!

HĂĽndvĂŚrk erfradraget g

ĂŚlder nu ig en fra 1/1-201 3! GĂŚlder

Vi giver uforpligtende tilbud - og 10 ürs garanti pü udført arbejde.

ogsĂĽ sommerhuse!

MB Tagrens & Tagservice - Hegedalsvej 30 - 9500 Hobro www.mbtagrens.dk

af Jens Kristian Kaj Lykke Nielsen, som drev bagerforretning i Vinderup.

Et stykke historie Preben Lykke Nielsen har ikke sü mange oplysninger om billedet, men er interesseret i at fü historien belyst. Derfor har han skÌnket billedet, som er et foto i guldramme, til Aalestrup Lokalhistoriske Arkiv. - Det afspejler jo et stykke gammel historie om Simested og Aalestrup, siger Preben Lykke Nielsen. Billedet indgür nu i den samling af gürdmalerier, som Aalestrup Lokalhistoriske Arkiv rüder over. For et par ür siden satte Vesthimmerlands Museum og de lokalhistoriske arkiver i kommunen fokus pü disse gamle malerier og billeder. Det viste sig, at Aalestrup Lokalhistoriske Arkiv kunne bidrage med langt den største samling, og det er müske et udtryk for, at der har vÌret en sÌrlig interesse pü Aalestrup-egnen for at fü gürdene afbilledet med henblik pü der er malet af omrejsende gürdmalere, men enkelte er fotograferet fra luften som billedet af �Møllebo�. Luftfoto dengang - altsü i tiden før 1950 - var ikke nogen hverdagsbegivenhed, og det bliver billedet jo ikke mindre interessant af. Aalestrup Lokalhistoriske Arkiv hüber, at

KÌre byrüd! Stop nu med flere nedskÌringer pü Ìldre- og sygeomrüdet. Stregen er nüet. Seneste byrüdsmøde vedtog I en nedskÌring pü 11 millioner kroner - trÌk den tilbage! Det er en hün mod de Ìldre/syge og personalet, det ser ud som, der ikke er styr pü, hvad der foregür. Med hensyn til de syge som bliver sendt hjem efter behandling er der jo bevilget penge til efterbehandling af staten. Er det fordi I ikke vil med i den nye sundhedsaftale med regionerne? Her forlyder det ellers at alle kommuner er enige om en fornuftig aftale. Pü Ìldreomrüdet ser det ud til, at her kan man bare skÌre efter behag, men der mü vÌre en grÌnse, eller er det den konservative politik, der skal gennemføres? Skal der skÌres ned pü hospiceomrüdet? Hvad er der at skÌre? Skal de døende bare ligge uden hjÌlp ? Pü personalesiden er det da den helt forkerte vej at gü, hvis man vil have sygefravÌret ned. Sü skal man da ikke fyre, for hvorfor er det sü stort? Der er übenbart ingen grÌnser for, hvad der kan spares pü.

Forleden sĂĽ vi, at borgmesteren vil spare fem skoler vĂŚk. Hvad bliver det nĂŚste? Skal Vesthimmerlands Kommune nedlĂŚgges? Blev der ikke begĂĽet en fejl ved at nedsĂŚtte skatten? fra staten, men ikke det hele - de penge kunne jo have vĂŚret gode at have nu. sĂĽ er det mĂĽske pĂĽ motionsstier eller forlystelsesparker. Men sĂĽ er der jo ikke muligheder for fremtrĂŚdende personer at fĂĽ lov til at klippe snoren og fĂĽ sit foto i avisen. Det var mĂĽske bedre at kikke pĂĽ erhvervslivet. Her tror jeg, vi kunne bruge virksomheder, som vil betale skat. SĂĽ kĂŚre byrĂĽd! ligheder der er i stedet for at drive hetz pĂĽ personalet, de unge og de ĂŚldre/syge.

oplysninger om �Møllebo�.

FERIELUKKET UGE 29 NĂ˜DTELEFON 98 64 50 14

fire flotte ørreder.

92-ürig fangede fire ørreder i Volstrup VOLSTRUP: Poul Poulsen, Aars, har gennem mange ür, flere gange om müneden, vÌret pü lystfiskeri i Volstrup Fiskepark. Indtil for to ür siden kørte han i egen bil, men efter at have afleveret kørekortet kører venner og bekendte ham gerne til Volstrup for

at fiske. I sidste uge blev det til en flot fangst pü fire ørreder, tre regnbueørreder og en bÌkørred. - Det er dejligt at komme ud i naturen og nyde dyrelivet, og nür man sü samtidig fanger fire flotte fisk, ja sü har man haft en rigtig god dag, siger Poul Poulsen.

2013 28  
Advertisement