Page 1

KIRKE+SOGN HILLERSLEV OG KÅSTRUP SOGNE

Kirkebladene i Danmark

JUNI JULI AUGUST 2018 . 45. Årgang . nr. 2

Konfirmandbillede fra den 29. april 2018 Forrest fra venstre: Maria Toftdahl Thomsen, Louise Søgaard Jensby, Emilie Riis Nielsen, Maja Thim Øgaard. Bagest fra venstre: sognepræst Benne Holwerda, Peder Marius Mæland Kappelgaard, Anders Rysgaard Madsen, Malthe Kjeldgaard, Simon Holm Carlsen, Kris Sloth-Odgaard Petersen. Foto: Jens Kr. Vangsgaard, Fotografen Thisted


At ryste støvet af de gamle salmer I 1832 sendte Grundtvig en ny skrevet påskesalme til sin ven, præsten Gunni Busck; det var Tag det sorte kors fra graven, som har nummer 241 i den danske salmebog. Gunni Busck havde tidligere opfordret ham til ”at ryste støvet af de gamle salmer”. Således opfordret gik Grundtvig i gang med Thomas Kingos påskesalme Som den gyldne sol frembryder fra 1689. På det tidspunkt havde denne salme 143 år på bagen, men den findes stadigvæk i vores salmebog, som nr.227, nu 329 år gammel. Grundtvig nøjedes dog ikke med at forbedre eller forny salmen, han lod sig inspirere til at skrive en hel ny. Sådan kan det gå. De senere år er der sket en markant opblomstring af salmedigtningen i Danmark. Der er udkommet flere nye salmesamlinger, og det er skønt, at der er så mange nutidige salmer, hvis sprog

vi forstår. Men det skaber også en udfordring: Hvordan skal vi få dem sunget ind i folks bevidsthed? Når der bliver så mange at vælge imellem, hvordan får vi så blandt de mange nye valgt nogle, der kan danne grundlag for en ny - eller fornyet - fælles sangskat, som danskerne har et forhold til? Det kan jo kun lade sig gøre ved at tage dem i brug, og så må det vise sig over tid, hvad der kan bestå, og hvilke salmer går i glemmebogen. Sådan har det nok altid været. Dermed er det også vigtigt, at vi ikke glemmer de

‘gamle’, kendte salmer inden de nye er sunget godt ind, så vi ikke bliver rodløse. Derfor tænker jeg: vi må også ryste støvet af de gamle salmer, der har haft en stor værdi i flere generationer; ja, de holder måske ikke evigt, men Kingos salme har indtil videre holdt i 329 år, og Grundtvigs forsøg til at tage støvet af den i 186 år. Der må være en grund til, at de har holdt så længe, at de - i nogle tilfælde - har overlevet sig selv: Vi synger dem stadigvæk, selv om de nye generationer måske ikke længere forstår ordene. Derfor har jeg tænkt mig en gang i mellem at sætte en gammel salme i fokus, og se nærmere på, hvad der egentlig siges med de gamle ord. Det kan ske her, i vores kirkeblad, eller under en prædiken, eller måske i konfirmationsforberedelsen. For hvor i verden overlever sange så længe som i kirken? De har næsten flig af evighed. Tag nu f.eks. de velkendte ord fra Salmernes bog 23: Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst…

2


De blev skrevet af David, som var konge i Israel omkring 1000 f.Kr. I 2009 tog den daværende højskolelærer i Haslev, Arne Andreasen støvet af denne cirka 3000 år gamle sang; eller også inspirerede den ham til at skrive en hel ny. Den fik sin egen melodi, og har fået nummer 863 i tillægget til den danske salmebog “100 salmer”, som blev udgivet i 2016. Hillerslev-Kåstrup menighedsråd købte tillægget for et halvt år siden til brug ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Og siden 2016 har Arne Andrea-

sens gendigtning af Davids salme været konfirmandernes sang, som vi har sluttet præstetimerne med hver gang. Med den blev de unge mennesker sendt ud i livet ved konfirmationen den 29. april. Og i dag vil jeg det lade være mit ønske for alle jer i pastoratet, der snart skal på sommerferie, og jer, der måske må blive hjemme i år, ja til både jer, for hvem livet lige er begyndt, jer, der står midt i det, og jer, der fornemmer, at være kommet ved vejs ende:

Må Herren lyse for din fod så du kan finde frem. Og må vinden være varm og god må vejen være nem. Og må Herren give kraft på ny når du er uden mod. Må dit mørke blive morgengry med lys i overflod! God sommer! Benne Holwerda, sognepræst Hillerslev-Kåstrup-Sennels.

Siden sidst…

Døbt i Kåstrup Kirke: Sørine Engrob Svane Tillykke!

Viet i Kåstrup Kirke: Niels Melcher Nesgaard & Kirstine Sanja Madsen Tillykke!

Kirkelig velsignelse i Hillerslev Kirke: Allan Dahl & Maja Letager Dahl Tillykke!

Besøg kirkens hjemmeside: www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk Her finder du et hav af oplysninger vedr. vore kirker, gudstjenester, aktiviteter og arrangementer, personregistrering samt links og kontaktoplysninger for ansatte og menighedsråd i alle tre sogne. Hjemmesiden bliver løbende opdateret.

3


Sæt

i kalenderen:

Sogneudflugt Hillerslev-Kåstrup lørdag den 25 august

Sogneudflugt for hele familien til Hjerl Hede Den årlige sogneudflugt for Hillerslev-Kåstrup bliver i år lørdag den 25 august 2018. Der er afgang med bus fra Hillerslev kirke kl. 8.45. Undervejs er der kaffepause ved Lodbjerg kirke; kirken er en af landets 2 mindste. Der er plads til 50-60 personer. Vi kører til Hjerl Hede hvor vi ankommer ca. kl. 11.15; vi ser os lidt omkring inden vi kl. 12:00 får serveret dagens ret på Restaurant Skyttegaarden. Kl. 13:00 vil der være en guidet tur på ca. 1 – 2 timer på museet. Kl. 15:00 er der kaffe og kage på Restaurant Skyttegaarden. Ca. kl. 16:00 tager vi bussen hjemad igen. Vi regner med at være hjemme igen senest kl. 18:00 Prisen er kr. 150.- for voksne og kr. 75.- for børn under 14 år inkl. mad, entre og kaffe, ekskl. drikkevarer. Tilmelding via hjemmesiden www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk ellers kan det gøres i Brugsen senest d. 10 august.

Minikonfirmander skoleåret 2018/19 8 torsdage fra uge 34 til og med 41 Et tilbud for alle børn, der går i 3. klasse på Thy Privatskole, og alle børn, der bor i Hillerslev og Kåstrup sogne, og går i 3. klasse på en anden skole. Vi går på opdagelse i kirken, vi hører historier, tegner/maler, synger, og meget mere. I skoleåret 2018/19 er mini-konfirmandundervisningen planlagt således, at vi starter op kort efter sommerferien er slut, og afslutter forløbet inden efterårsferien. Vi mødes hver torsdag i uge 34 til og med 41. Datoerne er: d. 23. + 30. august, d. 6. + 13. + 20. + 27. september, d.4. + 11. oktober 2018. Vi mødes i konfirmandstuen kl.14.00 og slutter i konfirmandstuen ca.kl.15.30. Der er kaffe på kanden når børnene skal hentes. Minikonfirmanderne medvirker desuden til familie& høstgudstjenesten søndag den 7. august kl.10.30 i Hillerslev kirke. Sæt X i kalenderen! Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have en tilmelding, så vi ved, hvor mange vi bliver. Tilmelding og info på hjemmesiden: www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk eller kontakt Benne på tlf. 97981403 eller mail: betho@km.dk Benne Holwerda (sognepræst) Jytte Brønnum Kristensen (organist)

4


Sogneudflugt Sennels onsdag den 6 juni 8.00 -17.30 Vi mødes kl 8.00 og drikker morgenkaffe i Storstuen på Fjordglimt, hvorefter vi kører til Voergaard slot og får en rundvisning. Vi spiser frokost på Jakobsens Fiskerestaurant i Sæby (mulighed for menu uden fisk) og ser samtidig det charmerende gamle havnemiljø. Herefter kører vi til den moderne og spændende Gug kirke. Her drikker vi kaffe. Forventet hjemkomst ca. 17.30. PRIS: 275 kr. (der betales på dagen) Tilmelding til Sigrid 51505035 sikj@km.dk eller Gerda 99173892 gaj@thisted.dk

Søndag morgen med morgensang og rundstykker i Sennels kirke kl. 9.00 Tre morgner hen over sommeren vil vi mødes til en kort morgensangs-gudstjeneste ved Sigrid, hvorefter menighedsrådet sørger for kaffe og rundstykker i våbenhuset. Hvis vejret tillader det sætter vi os ud i solen med kaffen. En hyggelig måde at mødes på i sommertiden: Søndag d. 17 juni Søndag d. 8 juli Søndag d. 5 august

100 års gudstjeneste for ”Vores kirke” Søndag d. 1 juli kl. 10.30 Sennels kirke Nu er det os der har nøglen! Engang var det kongen der havde ejendomsretten over vores kirke og senere blev det ejeren af Ullerupgård, men d. 1 juli 1918, for præcis 100 år siden, overgik Sennels kirke til at blive ejet af os, vi som bor her og bruger vores kirke. Kom og vær med til at holde en festlig 100 års gudstjeneste for vores kirke. Bagefter er menighedsrådet vært ved en lille

Skovgudstjeneste Søndag d. 26. august, kl. 10.30 Knudsbjerg plantage, Tag med i det grønne, og hold gudstjeneste med salmer og sange om naturen ledsaget af folkemusik. Vi mødes ved talerstolen (ved FDFhytten), medbring klapstol eller tæppe. Børn og hunde er velkomne. I tilfælde af regn rykker vi skovgudstjenesten ind i Sennels kirke. Hvis du er i tvivl om hvor gudstjenesten bliver holdt så ring til Sigrid 51505035 (der ligger besked på telefonsvareren). Tag gerne madkurven med, så kan vi spise sammen i det grønne bagefter. Sennels menighedsråd sørger for øl/vand til alle.

5


Konfirmandindskrivning Går du i 6. klasse? Skal du konfirmeres i foråret 2019? Så læs her!

Omkring uge 23 er der tilmelding af kommende konfirmander i alle sogne i Thisted Provsti. Du skal tilmelde dig undervisningen i det sogn, hvor du bor, - IKKE hvor du går i skole. Vær opmærksom på, at konfirmationsforberedelse foregår på tre forskellige ugedage rundt i provstiet, så der kan opstå problemer, hvis du går på en anden

skole end den, der er den primære skole for elever i 7. klasse i dit sogn. Har du på grund af dit skolevalg problemer med at gå til konfirmationsforberedelse dér, hvor du bor, så kontakt alligevel præsten, hvor du bor, og drøft mulighederne. Kan du ikke kontakte egen sognepræst i uge 23, så gør det venligst tidligere. Sognepræsten i Hillerslev-Kåstrup Benne Holwerda kan kontaktes på telefon: 9798 1403 og på mail: betho@km.dk Kommende konfirmander med bopæl i Hillerslev og Kåstrup Sogne skal tilmelde sig senest i uge 23 på kirkens hjemmeside: www.hillerslev-kåstrup-

sennels.dk, på forsiden under ”Aktuelt i Hillerslev-Kåstrup”. Alle, der har skrevet sig ind, får efterfølgende en indbydelse til forældremøde og fælles opstart, hvor jeg vil orientere om forløbet og konfirmation 2019. Konfirmationsdatoer i 2019 og 2020 for Hillerslev-Kåstrup: 2019: søndag d. 28. april 2020: søndag d. 26. april Midt i juni 2018 foreligger også datoer i 2021; find dem på kirkens hjemmeside: www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk, eller Thisted provstis hjemmeside: www.thistedprovsti.dk. Thisted Provsti den 30. april 2018 Folmer Toftdahl-Olesen, fung. provst

Konfirmander anno 1985 6


Hillerslev-Kåstrup-Sennels pastorat: Sognepræst & personregisterfører Benne Holwerda (kbf.), Skovstedvej 4, Hillerslev 97 98 14 03, BETHO@KM.DK Sognepræst & sygehuspræst Sigrid Wilbrandt Kjær, Gadekæret 6, Sennels, 51 50 50 35, SIKJ@KM.DK Formand for Hillerslev-Kåstrup menighedsråd, Bethina Ladegaard Jensen, Snerlevej 6, 96 18 48 18 Hjemmeside: www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk Hillerslev og Kåstrup Kirker Graverkontoret: Skovstedvej 4, Hillerslev, 97 98 14 09, hillerslevkirke@mail.dk Graver: Jørgen Christensen Gravermedhjælpere: Jan Hørup Sørensen og Heidi Sejersbøl Kirkesangere: Else Marie Hulstrøm, 97 98 17 80. Anita Christiansen, 23 60 78 81 Organist: Jytte Brønnum Kristensen, 61 86 75 57

Menighedsrådet for Hillerslev-Kåstrup sogne : Bethina Ladegaard Jensen, Hillerslev: Formand Lotte Lykke Bonnerup, Hillerslev: Næstformand og Sekretær Agnes Jensen, Kåstrup: Kasserer Laurits Jensby, Hillerslev: Kirkeværge for Hillerslev Peder Langballe Kristiansen, Kåstrup: Kirkeværge for Kåstrup Tue Smed, Hillerslev: Bygningskyndig Jens Foged Overgaard, Hillerslev: Kontaktperson og Formand for Valgbestyrelsen Formand og kasserer er valgt som tegningsberettiget

Deadline for stof til næste nr.: 9. aug. KIRKE+SOGN udgives af Hillerslev-Kåstrup meninghedsråd REDAKTION: Benne Holwerda, ansvh. Tlf.: 97 98 14 03. Mail: betho@km.dk Marianne Nørgaard. Mail: mgn@eucnordvest.dk Rie M. Jakobsen. Mail: rie_moeller@hotmail.com Jens Rysgaard Madsen Mail: jens.madsen1@mvb.net Tonni Christensen. Mail: tonni251@altiboxmail.dk

Bidrag til Kirke+Sogn Endnu engang en meget stort tak til de mennesker, der bidrager med større eller mindre beløb til Kirke+Sogn. Evt. bidrag kan enten indsættes i Sparekassen Thy: reg.nr. 9090, konto 0001522132, eller puttes i en kuvert og lægges i postkassen ved præstegården. 7


Nyt fra Hillerslev Sidste nyt fra FDF fronten. Vi har dejligt mange børn og masser af aktiviteter. Fastelavn er godt overstået. Vanen tro med start i kirken til gudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i Skovsted forsamlingshus. Her har vi også haft en kreds weekend kun for de mindste. Pizza og bio hygge på højt plan. De store pilte og væbner har lige været på det ultimative FDF løb. EXFoks! Vi løste nogle opgaver i svømmehallen i Thisted, og skulle skyde hos Thisted Skytterkreds (i deres nye lokaler i Thy-hallen). Fredagen afsluttede vi med gudstjeneste i Thisted kirke omkring midnat, med kirkens præst. Lørdagen startede med stjerneløb med 12 poster i Thisted by, inden vi blev kørt til Bulbjerg. Der var vi på orienteringsløb og skulle tyde koder på afstand, inden aftenen nærmede sig, rundt om lejrbålet. Derfra startede natløbet i skoven deromkring, med forskellige poster, både praktiske og teoretiske, inden vi spadserede ad skovveje til Bjerget efterskole. Der var flere poster om søndagen: vi klatrede, havde førstehjælpsopgave, flere opgaver med forskellige typer bål, kastede med vandballoner i skålen. Det var en spændende weekend fuld af oplevelser, og alle drenge og piger var godt trætte, men en superfed oplevelse rigere. Vi samarbejdede i hold fra de kredse vi kom fra, og opgaverne tog udgangspunkt i at være stærke sammen, være gode til at samarbejde fysisk såvel som mentalt. I skrivende stund er vi ved at plan8

lægge årets puslinge/tumlinge stævne. Vi står i år for forberedelserne sammen med Thisted 2. Regner med at kunne samle godt 100 børn plus ledere og postmandskab. I år skal børnene ind i Phineas og Ferb univers. Der skal opfindes og dystes på livet løs og mon ikke vi alle ses igen til vores sommerleje som i år skal holdes i Nykøbing sammen med vores netværk. Som andre fdf kredse og foreninger skal der arbejdes for at få midler til aktiviteter og andre økonomiske poster. Vi har modtaget 2000 kr. fra Inner Wheel (øremærket tilskud til nyt telt) samt 25000 kr. til kanotrailer og bålsted fra Thy-Mors Familielandbrug. Vi takker tusind gange. Uden støtte er vores frivillige arbejde for børnene nærmest umuligt. Tiden flyver afsted og derfor vil vi

allerede nu gerne invitere byen til Sankt Hans i fælleden. Med båltaler, sang og pølser. Nærmere info senere.


9


Nyt fra Hillerslev Sport: Program sportsfest d. 1 – 2 juni 2018 Fredag:

Cykelløb som vi plejer. Opskrivning og uddeling af rygnumre for 0 – 9 år, starter kl 15:30. Cykelløb for 0 – 9 år kl 16:00 – 16:45. Opskrivning og uddeling af rygnumre for 10 – 99 år, starter kl 16:30 Cykelløb for 10 – 99 år kl 17:00 –18:00. Vores maskot render rundt ved startfeltet. Kom og se om du kan kører flere omgange end dine venner.. Der er gode gevinster. Grill gris I forsamlinghuset. Kl 18:30 åbner vi dørerne til grillgris. Vi har bestilt gris hos slagteren, så tag familien med, og køb jeres aftensmad til billige penge. Efter maden råber vi vinderne op, kom og hør om du har vundet en af de gode gevinster. Ca kl 21:00 er der hygge I teltet på sportspladsen.

Lørdag:

Fodboldkampe kl 10:00 – 17:00. Vores kiosk har åben kl 10:00 - 18:00. Om eftermiddagen kommer der 4 faldskærmsudspringere, som lander på banen. Kom og se om det lykkedes. Lørdag aften holder vi madkurvefest for de voksne I teltet. Har du kødet, så har vi grillen klar kl 18:00. Kommer du...... Se mere I det program der kommer I din postkasse inden længe, eller på vores hjemmeside www.hillerslevsport.dk. Har du synes godt om vores facebookside? Der kan du også se hvad vi har på programmet I den kommende tid. Med venlig hilsen Hillerslev Sport 10

Gymnastik I Hillerslev

Siden sidst har vi afholdt kolbøttedag. Det var koldt og blæsende, og det havde nok lidt skylden for at en del ikke kom. Ja rent statistisk så var fraværet ca 50% samlignet med andre år. Men dem der var, kæmpede med stor iver om hvem der kunne slå flest kolbøtter og saltoer. Vi havde tre præmier på højkant, og alle tre blev vundet af Wietse Holwerda. Alt I alt blev der slået 2490 kolbøtter og 212 saltoer. Det blev til et sponsorbeløb på knap 6400 kr. Det er rigtig godt gået trods de få deltagere. Vi har besluttet at kolbøttedagen, bliver erstattet af noget andet I næste sæson. Så sidder der én med nogle rigtige gode ideer som de synes der kunne være spændende vi prøvede af, kan man henvende sig til gymnastikudvalget. I slutningen af marts havde vi vores lokale gymnastikopvisning I Thy hallen. Til trods for at vi ikke har haft så mange gymnaster denne sæson, så leverede de en kanon god og flot opvisning. Denne aften blev vores nye maskot I Hillerslev Sport også præsenteret. Har du set at der er en konkurrence om navngivning af maskotten?


Ellers kan du læse mere om det på vores hjemmeside www.hillerslevsport.dk. Dagen efter havde vi tre hold som deltog I Robin Hoodstæve I Thy hallen. Det gik også rigtig godt. Desværre var det ene hold hårdt ramt af sygdom, så de havde kun fem gymnaster med på gulvet. Men de fem klarede det virkelig godt, og fik

Forårshilsen

ros fra mange af tilskuerne, så godt gået. Efter en forespørgelse startede vi sommeryoga op I starten af april. Knap så mang har benyttet sig af tilbuddet, men vi ses vel når gymnastikken starter op til efteråret. Lige nu sidder gymnastikudvalget og arbejder på næste sæson. Det er lidt af et puslespil, men det

plejer altid at gå op. God sommer til alle. Mvh gymnastikudvalget Christina Sixhøj, Freja Hartvig Knudsen, Lene Prebensen, Lone Smed og Pia Søgaard Jensby

skoleår, og det er dejligt, at vi i år kunne Benny Andersen skriver i sin sang Godt forår. præsentere et overskud på kr. 362.000. ”Hilsen til forårssolen” i de skønneste Med venlig hilsen Thomas Smidt Dissing Det betyder, at Thy Privatskole i løbet af vendinger om forårssolens positive dette skoleår, vil have oparbejdet positiv indvirkning på tankerne, humøret og egenkapital. det daglige overskud. Sangen minder Næste skoleårs planlægning er i fuld mig om, at vi som mennesker altid har gang. Thy Privatskole starter, som de fleet valg, et valg om, hvad vi vil kigge ste ved 7. klassetrin, hvilket indebærer, efter! at der skal ansættes en lærer. På Thy Privatskole har vi også Vores børnehus er i fuld gang med en valgt! Vi har valgt en ressourceorienlæringsmæssig udvikling. Der arbejdes teret tilgang, der gør, at trods bump Kontaktoplysninger: dagligt på, at rammesætte de læringspå vejen og til tider forstyrrende omThy Privatskole tiltag, der skal fordre børnenes faglige, verdensforhold, så vælger vi,Forårshilsen. at kigge Hillerslev Kærvej 5, 7700 Thisted. sociale og personlige udvikling bedst på de positive elementer, der altid er. Tlf: 4219 7410 muligt. forbindelse, glæder vi os til,i de skønneste vendinger om forårssolens I Benny Andersens sang er det, nårAndersen Benny skriverI iden sin sang ”Hilsen til forårssolen” Åbningstider: positive indvirkning på tankerne, humøret detafdelingsdaglige overskud. Sangen minder mig om, at vi at kunne præsentere voresognye forårssolen skinner, på Thy PrivatMandag-torsdag kl. 06.00-16.45 menneskerleder, altid har valg, et valg om, hvad af vi vil kigge efter! deret forventes ansat i løbet maj. skole er det, når vores børnsom og elever Fredag kl. 06.00-16.00 Sidst men ikke mindst, så afholder vi trives og lærer noget – og det gør de! Privatskole harvores vi også valgt! Vi har valgt Planlægen ressourceorienteret tilgang, der gør, at trods snart årlige sommerfest. Foråret betyder også, at På detThy årlige bump på vejen ningen og til tider så vælger vi, at kigge på de positive er i forstyrrende fuld gang, ogomverdensforhold, har været det forældrekredsmøde er blevet afholdt. Kontaktperson: elementer, der altid er. I Benny Andersens sang er det, når forårssolen skinner, på Thy Privatskole længe. Det bliver et brag af en fest, som Forældrekredsmødet var rigtig godt Thomas Smidt Dissing, skoleleder. er det, når vores børn og elever trives og lærer noget – og det gør de! besøgt og valget til bestyrelsen gik såbyder på aktiviteter udover det forventetsd@thyprivatskole.dk, lige. Sommerfesten afholdes d. 9 maj og ledes, at de tre der ønskede genvalg, tlf. 53 69 60 50 Foråret at det årlige forældrekredsmøde for alle børn, elever og gamle eleverer blevet afholdt. Forældrekredsmødet var også blev valgt – et stort tillykke til betydererogså, rigtig godt besøgt valget til bestyrelsen gikforældre. således, at de tre der ønskede genvalg, også blev fra og Thy Privatskole og deres dem. valgt – et stort tillykke til dem. Så foruden de positive læringselemenThy Privatskole kunne også ter, der præger dagligdagen, så har vi fremlægge organisationens første Thy Privatskolerigtig kunnemange også fremlægge organisationens første regnskab, der bygger på et helt ting at se frem til. regnskab, der bygger på et helt skoleår, og det er dejligt, at vi i år kunne præsentere et overskud på kr. 362.000. Det betyder, at 11 Thy Privatskole i løbet af dette skoleår, vil have oparbejdet positiv egenkapital.


En klang af ydmyghed Af: Christian Baadsgaard chba@dagbladetringskjern.dk Er der noget, vi vestjyder har respekt for, så er det vores tegnebog. I lommen ligger den så godt, og utallige gange har jeg oplevet den fornemmelse af at finde noget i en butik, jeg virkelig godt kunne tænke mig, og så begå den fejl, der ligger instinktivt i mig, at man da lige skal vende prissedlen om. Så indfinder chokket sig om en bølge gennem kroppen, og man forlader tomhændet butikken. Prisseddel-vender-syndromet kan også ramme en, selvom man ikke skal betale, og kan være fuldstændig ligeglad. Det gjorde det for mig for et års tid siden. 2,8 millioner kroner var beløbet, og da der igen kom forbindelse til tænkemaskinen efter at have hørt den astronomiske sum, begyndte jeg at omregne i ting. Mere end 10 gange prisen for min bil... Den var svær at omsætte på stående fod. Så jeg valgte at gå i kirke. For det er her, investeringen til 2,8 millioner kroner står. Kirken hvor jeg er døbt og konfirmeret har nemlig fået nyt orgel, og det er en smuk historie. For mange år siden havde kirken en rengøringskone, hvis søn hjalp hende med arbejdet i og omkring kirken. Han flyttede senere til nabosognet, men følte 12

en stærk veneration for denne kirke, hvor hans mor havde gjort rent. Nu er han oppe i årene, har ingen børn, og han besluttede, at de penge, han gennem et langt liv har sparet sammen, skal komme kirken til glæde. Han har derfor givet 1,5 millioner kroner til et nyt orgel. At betegne det som en meget flot gave, er næsten for beskedent. Man kan spørge sig selv efter, om menigheden ikke bare kunne nøjes med Spotify om søndagen, og så spare de penge. Men når man kigger på det nye orgel, så er det ikke bare en spilledåse. Det er håndværk med over 900 piber, som der er brugt flere årsværk på, for orgelet skal stå der i mange år. Alt sammen afstemt i mindste detalje til et 800 år gammelt kirkerum, og når man betages af resultatet, så må man konstatere, at nok bliver alting gjort op i penge i vores tid, men der er også værdi i noget mere end bare en pris. Jeg var også til stede, da det gamle orgel spillede for sidste gang. Det blev ”Nu falmer skoven”, og en smukkere afslutning kunne en historie, der begyndte i 1947, ikke få. For det var i 1947, den spillede første gang, og her på kirkebænken kom jeg til at tænke på, hvor meget, den har spillet til. Min barnedåb, min konfirmation... Den har spillet til bryllupper og begravelser. Dage af lys, hvor glæden lyttede med. Dage af mørke, hvor alt håb syntes ude. Sorrig og glæde fandt den i mere end en forstand melodien til. Både til jul, påske og pinse. Eller bare på en helt almindelig søndag, for mennesker der kom og gik. Desværre kunne

det gamle orgel kun spille. For havde det kunnet tale, så ville det blive en lang og interessant fortælling om en kirke og dens menighed. Forårssolen skinnede og fuglene sang, da jeg gik fra kirken, efter at have hørt det nye orgel. Johann Sebastian Bachs Toccata & Fuga i D-mol klarede den til UG. Udover at være glad på kirkens vegne, var jeg også ydmyg. For når man begynder at spekulere på, hvor meget det gamle orgel spillede til, og hvor meget det nye orgel skal spille til, så har man med et enormt tidsperspektiv at gøre. Så langt, at det kan være svært at forholde sig til, og så bliver man som menneske meget lille. Så er man bare et lille bitte støvfnug på den store orgelpibe, om man vil. Eller blot et komma i en meget lang bog. Jeg tror, det er sundt for mennesket at blive ydmyg, bare engang imellem. Til alle tider har mennesket haft det svært med at være den lille. Og det er ikke blevet nemmere i en tid, hvor en tilværelse helst skal være et vellykket gør-det-selvprojekt, som andre kan beundre. Nok kan begrebet ydmyghed i dag forekomme som noget, der enten er broderet, eller skrevet med en meget gammel skråskrift. Nok kan det virke som en kliche, når anføreren for et håndboldhold siger; Vi går til opgaven med ydmyghed. Men der er nu noget om snakken. For hvis selvsamme håndboldhold går på banen i troen på, at modstanderholdet bare er en ekspeditionssag, så kan resultattavlen være noget træls at se på, når kampen er fløjtet af. Selvom det er


en vanskelig disciplin, så har ydmyghed som værdi en uendelig tidslinje, der i sig selv gør os små. Den har noget at sige i nutiden og fremtiden, lige såvel som den også har haft betydning i fortiden. Man kan ikke gøre noget ved fortiden. Men man kan lære af den: Tænk hvor

mange konflikter, der kunne have været forhindret gennem historien, hvis parterne bare i god tid havde mødt hinanden med ydmyghed? Rigtig god påske.

Obs.! Denne klumme blev publiceret den 27. marts 2018 i Dagbladet RingkøbingSkjern, og er her gengivet med tilladelse. Christian Baadsgaard kommer oprindelig fra Hillerslev og er journalist ved Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

13


MISSIONSHUSET Program for Missionshuset Maj: Ons. d. 30 Møde ved Pastor Emeritus Bent Hedemand, Frejlev Juni: Man. d. 4 Bedemøde kl. 19.00 d. 14-18 Teltmøder i Vilsund d. 14 Tale v/ Sognepræst Brian Christensen, Holstebro Sang v/ Skivekoret d. 15 Tale v/ Ungdomskonsulent Cecilie Sønderby Christensen, Hadsund Sang v/ Ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg Hyggesamvær: Efter mødet kan der købes grillpølser d. 16 Tale v/ Sognepræst Peter Østerby Jørgensen, Galtrup. Sang v/Nordthy Mandskor d. 17 Tale v/ Missionær Søren Grysbæk, Horsens Sang v/ Koret ”Håbet”, Thyholm d. 18 Tale v/ Missionær Egild kildeholm Jensen, Rønde Fællessang; v/Birgit Christensen, Redsted Alle aftner kl. 19.30 - Bede møde kl. 18.45 Juli: Søn. d. 8 d. 20-27

Kredsudflugt Bibelcamping i Hurup

August: Tirs. d. 7 Bedemøde kl. 19.00 Tors. d. 30 Møde i Frøstrup ved Bjarke Friis, Soldatermissionen

Bibelkredsen: d. 5-6 d. 19-6 d. 14-8 d. 28-8 14

hos Jørgen Christensen hos Jens Jensen hos Ulla Bekhøj hos Knud Jørgen Christensen

IM’s spalte Pinsedag, da Helligånden kom. Apg.2,1-47

Jøderne var kommet fra alle egne for at fejre en af deres store højtider i Jerusalem. Jesu venner var samlet i et stort rum. Pludselig kom et vældigt vindstød, der fyldte hele salen, hvor de sad, og noget, der lignede ild, fordelte sig og satte sig på hver af dem. I samme øjeblik kunne de tale forskellige sprog, så alle de, der kom langvejsfra, forstod, hvad de sagde. ”Hvad er dog dette?!” råbte folk forbavset. De kan jo tale både latin og græsk og egyptisk og arabisk. Er disse mennesker ikke bare almindelige, ulærde fiskere? Folk kunne ikke begribe noget som helst. Men nogle af dem trak foragteligt på skuldrene og sagde: ” Åh, de har såmænd bare drukket sig fulde.” Men da kom Peter ud til de mange mennesker og sagde: ”Nej, hvem drikker sig fuld kl. ni om formiddagen?” Der blev stille i den store forsamling, da Peter tog ordet, og han fortsatte: ”Nej, her er ingen berusede, men det som profeten Joel har sagt for mange hundrede år siden, er nu gået i opfyldelse, da Gud sagde: ”Jeg vil udgyde min Ånd over alle mennesker.” Og nu gav Peter sig til at gøre det klart for dem, at Jesus, som de havde korsfæstet, var den Messias, som Gud i mange hundrede år havde lovet dem. Folk, der hørte dette, blev ganske fortvivlede over det, de havde været med til, og de råbte til Peter: ”Jamen hvad skal vi gøre for at blive frelst?” ”Bed om tilgivelse for jeres synder, og vend om til den levende og opstandne Jesus, og lad jer døbe i hans navn, så vil i blive frelst,” svarede Peter. Den dag blev der døbt omkring tre tusinde mennesker. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. Apg. 2,4 Fra ”Bibelen hver dag” af Beate Højlund


Personregistrering og Borger.dk Digital anmeldelse / anmodning Al kommunikation vedr. fødsler, dødsfald, vielse, navngivning, navneændring og attester foregår digitalt. Det vil sige, at anmeldelse af fødsler og dødsfald, anmodning om begravelse/bisættelse, navneændring og navngivning samt bestilling af attester skal gøres elektronisk. Dette sker ved selvbetjening på internettet, for vejledning: se de forskellige emner forneden. I mange tilfælde skal du bruge NemID eller Digital signatur. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet kan du få hjælp i Thisted kommunes Borgerservice eller på biblioteket. Den øvrige sagsbehandling ligger fortsat hos sognepræst / personregisterfører Benne Holwerda, Hillerslev. Har du svært ved at få det til at fungere er du velkommen til at kontakte Benne på tlf.97 98 14 03, e-mail: BETHO@KM.DK. Dødsfald Bedemanden er som regel behjælpelig med den elektroniske anmeldelse af dødsfald og anmodning om begravelse eller ligbrænding. Hvis det ønskes er det dog også muligt at gøre det selv ved selvbetjening på Borger. dk. Vælg “dødsfald og begravelse” i menuen til venstre, derefter: “dødsfald” og så: “selvbetjening”. Når anmodningen er godkendt sendes automatisk besked til anmelderens E-boks. Som ved de øvrige kirkelige handlinger kommer en af præsterne gerne ud i hjemmet til en samtale om begravelsen eller bisættelsen og øvrige spørgsmål. Fødsel – Omsorgs- & ansvarserklæring Et barns fødsel anmeldes digitalt af jordemoderen. Men sker fødslen uden jordemoder,

skal forældrene selv anmelde fødslen. Er I gift med hinanden, bliver faderskabet automatisk registreret i forbindelse med barnets fødsel. Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via en ‘Omsorgs- og ansvarserklæring’, senest 14 dage efter fødslen. Er erklæringen ikke modtaget inden 14 dage skal faderskabet fastslås af Statsamtet. Selvbetjening på Borger.dk: Vælg “Familie og børn” på forsiden i menuen til venstre, derefter: “Faderskab, medmoderskab, forældremyndighed” og: “Faderskab”, og så igen “Faderskab og fælles forældremyndighed (de første 14 dage efter fødslen”. Dåb og navngivning Inden 6 måneder efter fødslen skal barnet navngives. Oftest sker det ved dåb. I sognebladets gudstjenesteplan kan du se, hvor og hvornår der er planlagt gudstjenester og hvem af de to præster har tjenesten. Har du fundet en gudstjeneste, du gerne vil have dåb er du velkommen til at kontakte den pågældende præst for at aftale nærmere. Samtidig fastsættes et tidspunkt til en samtale - gerne i hjemmet - om barnets navn, dåbshandlingens forløb, faddere og evt. andre spørgsmål. Ligger dagen længere ud i fremtiden er du velkommen til at kontakte en af de to præster. Ved en barnedåb skal der være mindst 2 og maks. 6 faddere, som bliver registreret i kirkebogen med fulde navn og adresse.

“navngivning”. Navneændring i forbindelse med en vielse, hvor parret ønsker fælles mellem- og/eller efternavn er gratis. Øvrige navneændringer er der gebyr på. Se mere på www.borger.dk under “navneændring”. Vielse Tidspunkt for bryllup i kirken kan aftales telefonisk med en af pastoratets to præster. Der skal være en vis tilknytning til sognet og den kirke, hvor vielsen skal foregå. Uanset om man bliver borgerlig gift eller i kirken, skal der udfyldes en ægteskabserklæring og udstedes en prøvelsesattest. Gå ind på Borger.dk, vælg “familie og børn” fra menuen til venstre, derefter: “Ægteskab og parforhold”. Herefter vælger du: “Når I vil giftes” og kommer således til selvbetjening, hvor du kan vælge “ansøg om vielse- og ægteskabserklæring” og eventuelt “navneændring på bryllupsdagen”. Bestilling af attester Fødsels- og dåbsattest og andre attester skal bestilles elektronisk på hjemmesiden www. borger.dk Vælg i menuen på forsiden: “Familie og børn”, derefter: ”Navne og navneændring” derefter igen: “Attester” og så: “Bestil attest”, så bliver du vejledt nærmere. Du kan evt. kontakte sognepræst / personregisterfører Benne Holwerda, på tlf.97 98 14 03, e-mail: BETHO@ KM.DK, for at aftale nærmere om afhentning af attester.

Navngivning og navneændring Navngivning uden dåb og navneændring sker ved selvbetjening på Borger.dk. Vælg “familie og børn” fra menuen til venstre, derefter: “navne og navneændring”. Herefter kan du vælge: “regler” eller “navneændring” eller

15


GUDSTJENESTER HILLERSLEV maj Trinitatis søndag juni 1. søn. e. Trinitatis 2. søn. e. Trinitatis 3. søn. e. Trinitatis 4. søn. e. Trinitatis fredag

27.

09.00 AKF

03. 10. 17. 24. 29.

10.30 BH b 09.00 BH

juli 5. søn. e. Trinitatis

01.

09.00 AKF

KÅSTRUP SENNELS 10.30 SK

10.30 SK 09.00 BH

6. søn. e. Trinitatis 7. søn. e. Trinitatis 8. søn. e. Trinitatis 9. søn. e. Trinitatis august 10. søn. e. Trinitatis fredag

08. 15. 22. 29.

10.30 BH b 09.00 BH 09.00 AKF

05. 10.

10.30 SK b

11. søn. e. Trinitatis 12. søn. e. Trinitatis 13. søn. e. Trinitatis

12. 19. 26.

09.00 AKF

september 14. søn. e. Trinitatis

02.

10.30 BH 09.00 SK 10.30 SK 10.30 BH Fjordglimt 10.30 SK 100-års jubilæum * 09.00 SK 10.30 BH 09.00 AKF 09.00 SK 10.30 SK Fjordglimt

10.30 BH 09.00 BH

10.30 SK 10.30 SK Skovgudstjeneste * 09.00 BH

Træffetider og ugentlig fridag Præsterne har ingen fast træffetid, men træffes efter aftale. Benne på 97 98 14 03, eller på mail: BETHO@KM.DK og Sigrid på tlf.: 51 50 50 35, eller på mail: SIKJ@KM.DK. Sigrid holder fri om mandagen og Benne om tirsdagen. Ferie og fravær. Benne holder ferie i uge 30, 31 og 32. I uge 30 varetages embedet af sognepræst Annie Krog Foldager, Hindingvej 1 Nors, som træffes på telefon 97 98 10 30, og mail: AKF@KM:DK . I uge 31 og 32 er Sigrid til stede; al henvendelse vedr. personregistrering skal dog i hele perioden ske til Annie Krog Foldager.

AKF: Annie Krog Foldager, Nors SK: Sigrid Wilbrandt Kjær BH: Benne Holwerda b: kirkebil, bestilles på 97920422 inden lørdag kl.12.00 * se nærmere annoncering andetsteds i bladet.

Kirke og sogn juni 2018  

Sognebladet for Hillerslev-Kåstrup juni til og med august 2018

Kirke og sogn juni 2018  

Sognebladet for Hillerslev-Kåstrup juni til og med august 2018

Advertisement