Issuu on Google+


‫מהות הפרויקט‬


‫מהות הפרויקט‬


‫ניתוח שטח ‪ -‬סכמה עירונית‬


‫ניתוח שטח ‪ -‬סכמות עירוניות‬


‫תהליך‬


‫תהליך‬


‫פירוק והרכבה‬ ‫שלוש רמות של‬ ‫חפיפה‪ :‬וחיבור‬ ‫מבט‬ ‫נגיעה קלה‬ ‫מגע ישיר‬ ‫שני גופים‪ ,‬שזורים יחדיו‬ ‫המוביל והמובל‪ ,‬חיים יחד בסימביוזה‬

‫קונספט‬


‫סכמות וערכים חשובים בפרויקט‬


‫פרוגראמה‬רשות מבצעת