Svensk Leverantörstidning 2, 2024

Page 1

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

SKELLEFTEÅ KRAFT BYGGER

PILOTANLÄGGNING

FÖR PRODUKTION AV VÄTGAS

Läs

8.

En komplett tillverkare inom tunnplåtsproduktion

Tranås Rostfria har en mycket gedigen maskinpark, som man uppdaterar med jämna mellanrum. När maskinparken kombineras med en mycket kompetent personalstyrka blir resultatet en komplett tillverkare inom tunnplåtsproduktion. Man kan vara med sina kunder från idé till färdig produkt. Nu har man siktet inställt på fortsatt tillväxt de kommande åren.

Läs mer på sidan 6.

Ledande logistikaktör satsar på hållbara transportalternativ

DFDS Logistics Contracts AB är en dynamisk aktör inom den svenska logistiksektorn. Den senaste tiden har företaget satsat på att stärka sin närvaro i södra Sverige. Samtidigt gör man stora satsningar på att elektrifiera sin fordonsflotta för att minska sin miljöpåverkan och främja hållbara transportalternativ.

Läs mer på sidan 11.

Ett av Norrlands största företag inom ljud, ljus och scen

Ljud & Ljus Control har byggt upp en imponerande erfarenhet inom ljud, ljus och scenbyggen sedan 1986. Idag är företaget bland de största i branschen i Norrland. Man arbetar alltid med den senaste tekniken och är så pass duktiga inom sitt gebit att man har initierat utbildningar. Nu söker man nya talanger.

Läs mer på sidan 56.

En pionjär inom hårdplaståtervinning

Van Werven är en ledande aktör inom hårdplaståtervinning med fem anläggningar runtom i Europa. 2018 öppnade man sin första nordiska anläggning i Svenljunga. Denna svenska anläggning är nu en nordisk pionjär inom hårdplaståtervinning. Under 2023 undveks över 30 000 ton CO2-utsläpp tack vare anläggningen i Svenljunga.

Läs mer på sidan 43.

7 UTGÅVOR PER ÅR - SVERIGES BREDASTE TIDNING FÖR LEVERANTÖRER
Nr 2 / 2024
mer på sidan

Tidningen utges av: PR & More Scandinavia AB

Fiskhamnsgatan 2, 414 51 Göteborg

Telefon 031-719 05 00

Fax 031-719 05 29

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Den enda mediepartnern du behöver. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Stora utmaningar för företagen när arbetsmiljön försämras

Jag har berört ämnet i tidigare ledartexter. Arbetsmiljön på svenska arbetsplatser blir allt sämre, och det är tidspress och psykisk stress som utgör huvudorsakerna. Den psykiska ohälsan slår hårt mot landets företag.

Svenskar som arbetar upplever alltmer ökad psykisk ansträngning och arbetar ofta under tidspress. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, som sammanställts av ManpowerGroup. Där framgår till exempel att drygt 60 procent av svenskarna ofta arbetar under tidspress, en utveckling som pekar på en ökning under de senaste två åren, efter att tidigare ha skvallrat om en vikande trend.

Dessutom uppger fler än hälften av respondenterna att de har ett psykiskt ansträngande arbete. Andelen är den högsta sedan undersökningen genomfördes för första gången 1980.

Vad kommer

Stress har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Förklaringarna till varför allt fler upplever stress på sina arbetsplatser är många. En som jag själv upplever framkommer alltmer är att många arbetsgivare generellt vill minska sina personalkostnader, men samtidigt höja produktionstakten.

Denna visar också att skillnaden mellan kvinnor och män är stor. Nästan 57 procent av kvinnorna, mot knappt 49 procent av männen, uppger att de är psykiskt stressade på jobbet. Särskilt tydlig blir skillnaden mellan könen när det gäller yrken inom vård och omsorg där kvinnor i allt högre grad upplever arbetet som psykiskt ansträngande.

innehåll

Svaren borde oroa många av landets företagare. När tempot i samhället, och således också på våra arbetsplatser, skruvas upp växer förstås behovet av åtgärder som främjar det sociala klimatet, ett tydligare ledarskapsstöd och möjligheten att se resultat av utfört arbete.

Följande innehåll hittar

Leverantörstidning

Ledaren

Ansvarig utgivare: Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

Chefredaktör: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se

Redaktör: Andreas Ziegler andreas.ziegler@hexanova.se

miljardsatsningarna att innebära?

Färre ska jobba mer.

När så blir fallet är växande sjukskrivningstal inte förvånande, och heller inte siffrorna i nämnda undersökning.

Vår i luften. Visst är det härligt? Jag ansluter mig till de som fylls av energi när vårsolen gassar som mest, när det börjar grönska och man har hela den härliga sommaren framför sig. Arbetslusten och glädjen ökar och det är härligt när den andan smittar av sig bland människor runtomkring.

Frågan är om även svensk infrastruktur går mot en ny vår? Det känns onekligen så efter regeringens besked om att satsa 522 miljarder kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka till en hel del när det handlar om att både stärka som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om det här i Svensk Leverantörstidning och det är intressant att konstatera att det inte enbart handlar om att bygga ut och bygga nytt, utan också om att bevara det som redan finns och fungerar. Drift och underhåll ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas i det faktum att nära nog halva miljardregnet ska falla över just detta. Resten ska gå till utveckling av infrastrukturen och det handlar i mångt och mycket om rälsbunden trafik, närmare bestämt höghastighetståg. Det ligger helt i linje med satsningar i andra länder världen över och lär i förlängningen innebära kortare restider, inte minst mellan landets storstadsregioner.

redaktion

Nr 3-2014 30:e årg

Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Besök oss gärna

Layout: Michaela Jönsson michaela.jonsson@hexanova.se

Tryck: Pressgrannar

Ekonomi: ekonomi@hexanova.se

Här i Göteborg undrar vi om den omdebatterade Västlänken verkligen kommer att bli av, men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken ska ju till stor del finansieras via just biltullarna.

Ansvarig utgivare: Urban Nilsson

Men hur realistiskt är det när tiden uppenbarligen inte räcker till? Här står företagen allmänt inför en stor utmaning. Kräver de mer av sina medarbetare ökar också behovet av olika stödinsatser och åtgärder som motverkar stress och psykisk ohälsa. Samtidigt växer sjukskrivningstalen i takt med att arbetsmiljön försämras, vilket i förlängningen bidrar till lidande ur ett både mänskligt och företagsekonomiskt perspektiv. En ytterligare konsekvens är att hela samhället blir lidande.

Företagarna har ordet

Infrastruktur

Industri

Bygg

Energi

IT/Säkerhet

Maskin

Danmark

Åland

Bornholm

När infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd presenterade regeringens mångmiljardsatsningar på svensk infrastruktur betonade hon att man kommer att satsa på sådant som leder till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar när de kallar den nationella infrastrukturplanen för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det ökande behovet av dylika satsningar och efterlyser större mod och ansvarstagande från berörda parter så att en modern och väl fungerande infrastruktur så småningom lämnas över till framtida generationer. Man tycker att vi ska ta lärdom av Danmark och använda oss av den statsgarantimodell man själva arbetat efter. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig för infrastruktur på Sveriges Byggindustrier, tycker i sitt inlägg längre fram i tidningen. Tills nästa gång önskar jag alla många sköna timmar i vårsolen!

Det är tydligt att den psykiska ohälsan bland landets arbetstagare har många olika orsaker. Många orsaker kräver å sin sida många olika åtgärder. Med tanke på att ohälsotalen ökar och allt fler ventilerar missnöje känns det snarare som om utvecklingen går åt motsatt håll. I förlängningen kan det också uppstå ett jämställdhetsproblem eftersom den psykiska ohälsan, som nämns ovan, slår olika hårt mellan könen och olika yrkesgrupper. Vikten av återhämtning hos personalen borde vara en prioritet bland landets företagare.

Mora/Leksand

Västmanland

Göteborg

Marks kommun

Småland

Borås

Ulricehamn

Utöver ohälsan hos den enskilde individen riskerar utvecklingen på sikt att leda till mindre produktiva företag, en tuffare, mer utslagsgivande arbetsmarknad och ett växande glapp mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Årjäng

Här har landets företagare ett gemensamt ansvar att ta. Det bör man göra, för i förläningen vinner alla på friskare medarbetare och arbetsplatser med en positiv och uppmuntrande atmosfär – såväl chefer som anställda.

Örjan Persson Chefredaktör

URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

Prenumerera: prenumeration@hexanova.se

Redaktionsledning:

Stefan Carewall 031-719 05 17 stefan.carewall@hexanova.se

Tryck: Pressgrannar

Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se

Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se

LEDAREN 2
2 - 2024 Företagarna har ordet 3 Industri 4 - 7 Bygg 8 Energi 8 IT 9 Hållbarhet 10 Storgöteborg 10 - 40 Svenljunga / Tranemo 41 - 54 Sundsvall 55 - 79
Nr
enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se Tidningsstatistik ISSN Nu kaN du scaNNa av QR-kodEN INTILL och ÄvEN LÄsa TIdNINgEN I dIN smaRTphoNE! Vad är en QR-kod och vad används den till? En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda
i din
på nätet: www.svenskleverantorstidning.se Den
en QR-kod
annons! ledaren 2
SVANENMÄRKET Trycksak 3041 0174 En del av Hexanova Media Group R & more P

Kommunerna vaskar vår välfärd

”Vad f-n får jag för pengarna?” Du kommer säkert ihåg de numera bevingade orden från Leif Östling som satte fyr på en välbehövd diskussion i Sverige 2017.

En utbyggd välfärd kostar, ett faktum de flesta i vårt land förlikat sig med. Men den tidigare Scania-vd:n satte fingret på något vi som skattebetalare många gånger känt. En gnagande känsla som är svår att göra sig av med så fort den börjar ta plats: ”Tänk om skatten jag betalar faktiskt inte kommer mig eller någon annan till nytta?

Om mina surt förvärvade pengar inte går till rätt saker? Kanske rent av slösas bort?” Sverige spenderar årligen cirka 900 miljarder på offentliga inköp. 3 800 upphandlande organisationer i både kommuner och myndigheter har till uppgift att förmedla dessa köp. I rådande tider gäller det mer än någonsin för dessa organisationer att hushålla med pengarna – även det offentliga pressas av den lågkonjunktur som vi befinner oss i.

Hur ser vi då till att pengarna används på rätt sätt? Större delen av de offentligas inköp omfattas av upphandlingsreglerna som i sig utgör ett skydd för leverantörer att köpen konkurrensutsätts i enlighet med bland annat transparens och likabehandling. Leverantörer till det offentliga

har en möjlighet att få tilldelningsbeslut prövade av tredje oberoende part, det vill säga i form av en överprövning i förvaltningsdomstol.

Det övergripande tillsynsansvaret över upphandlingslagstiftningen innehas av Konkurrensverket, som har möjlighet att fatta beslut om upphandlingsskadeavgift eller tillsynsbeslut. Gemensamt för både domstolsprövning och Konkurrensverkets

tillsyn är att det någonstans har skett ett eller flera brott mot upphandlingslagstiftningen. So far so good. Men något som helt trillar mellan stolarna utifrån en granskningssynpunkt är frågan om effektiva offentliga inköp. Effektiv är nyckelordet här, eller kanske snarare dess motsats – ineffektiviteten är ofta slående.

Som näringspolitisk expert med fokus på upphandling och konkurrens matas jag i

stort sett dagligen av dikeskörningar och projekt som blivit betydligt dyrare än vad som hade budgeterats. Låt oss ta byggnationen av badhuset i Kiruna kommun som exempel. Byggentreprenaden, som inte ännu är klar, har kostat skattebetalarna i Kiruna över en miljard kronor. Det vill säga över 50 000 kronor per kommuninvånare. Eller kan vi sätta fokus på Kriminalvården som nyligen producerat en podd som inklusive marknadsföringskostnader kostat 729 000 kronor per avsnitt. Allt är uppenbarligen möjligt när skattepengar finansierar.

Hur är det ens möjligt? Tyvärr kan listan göras lång av offentliga inköp som inte gått som planerat och vi konstaterar att inom det offentliga tycks toleransnivån för dåliga affärer vara långt högre än inom det privata.

Hur kan det komma sig att vi i Sverige år 2024 inte har någon organiserad tillsyn över hur effektiva inköpen för våra gemensamma pengar är? Riksrevisionen och kommunal revision i all ära, men saknas det inte en stor pusselbit i form av en ordnad effektivitetstillsyn? En stor del av problematiken kring offentliga inköp bottnar i bristen på transparens. Vi vet helt enkelt för lite.

Vem kan man lita på?

Sverige är ett av de länder i världen som har högst grad av social tillit och att leva i ett samhälle med en hög grad av tillit har många fördelar. Det är gynnsamt för hälsan, för handeln och för demokratin − hög tillit i ett samhälle har till och med en positiv effekt på upplevd lycka. Våra institutioner bygger på likabehandling och människors tillit till varandra, inklusive främlingar, underlättar såväl vardagslivet som affärslivet. Det går lätt att förstå som resultatet av att vi byggt upp vårt välstånd och vår tillit genom att samarbeta och handla med varandra, vi har lärt oss att lita på varandra över tid.

I grunden är det enkelt.

• Tillit skapar trygghet. När vi litar på andra kan vi känna oss trygga och bekväma i deras sällskap. Vi kan vara öppna och ärliga, och vi vet att vi inte kommer att bli lurade eller svikna.

• Tillit möjliggör samarbete. Samarbete kräver att vi kan lita på att de vi samarbetar med kommer att göra sin del. Vi behöver lita på att de är kompetenta, ansvarsfulla och har goda intentioner.

• Tillit underlättar kommunikation. När vi litar på varandra kan vi kommunicera

mer öppet och effektivt. Vi behöver inte vara rädda för att missförstås eller bli dömda.

• Tillit stärker samhället. Ett samhälle med hög tillit är ett mer sammanhållet och välfungerande samhälle. Människor är mer benägna att hjälpa varandra, och det finns en större grad av socialt ansvar. Så långt allting gott, men utvecklingen går åt ett annat håll. Allt som är gott och fint med tillit, att vi litar på våra medmänniskors goda uppsåt och att andra vill göra rätt för sig, gör oss tyvärr även sårbara för de som vill använda tilliten för att berika sig själva.

Den fruktansvärda ökning av bedrägerier vi ser i Sverige kannibaliserar på vår höga grad av tillit och det leder inte bara till förluster för de som drabbas, där ett helt liv av hårt arbete eller företagande kan vara förlorat på bara några minuter. Samtidigt riskerar bedragarna att omintetgöra den tillit vi byggt upp över generationer. Det krävs omfattande insatser för att hindra, hitta och lagföra bedragarna. Men inget av detta hanterar den grundläggande aspekten, att bedragarna använder vår tillit som ett vapen mot oss själva.

För att vi ska klara av att behålla vår generella tillit tror jag att vi behöver ompröva den, så att tilliten kan fungera som en

skydd mot bedragarna i stället för att vara en sårbarhet. Om den tillit vi byggt upp handlat om

Företagarna gjorde 2021 en ansats att granska de kommunala inköpen och därifrån följa vilka Sveriges kommuner ingår affärer med, vilket gav oss en bra inblick över vilka affärsmöjligheter som finns för små- och medelstora företag. Men den gången fick det stanna där, även om vi gärna hade granskat hur effektiva köpen varit ur ett skattebetalarperspektiv. I övrigt har det varit tyst när frågan om vem som granskar effektiviteten ställts.

Tills nu. Företagarna följer därför med spänning det arbete som entreprenören Jens Nylander har satt i gång i form av att bygga upp en databas som ska digitalisera alla offentliga inköp med hjälp av AI. Han är på god väg; redan nu ingår över 30 miljoner fakturor från 236 kommuner och 11 regioner. Med större transparens och AI kan vi komma långt i fråga om att mäta effektiviteten i offentliga inköp. En gemensam nulägesbild blir ett viktigt första steg för att sedan kunna bestämma lämpliga åtgärder för att få bukt med problemen. Som skattebetalare ska det inte vara omöjligt att få svar på Leif Östlings fråga. Det offentliga är svaret skyldigt.

att vi litar så mycket på vår motpart att de inte behöver bevisa sin uppriktighet, behöver vi omvärdera hur vill tillämpar vår tillit i mötet med en potentiell bedragare. För att försvara vår tillit skulle jag vilja vända på det kända ryska ordspråket доверяй, но проверяй; ”Doveryai, no proveryai” (lita på, men verifiera) så att det blir ”verifiera, för att jag litar på dig” eller ”när jag vet att du är du så litar jag på dig”. Med vårt gamla sätt att tillämpa tillit kan det kännas obekvämt och framstå som otrevligt att begära mer tid eller verifikat, men i den värld vi lever i nu är det absolut nödvändigt att kräva mer av en motpart för att skydda sig själv och andra. Faktum är att det är borde bara vara bedragare som motsätter sig en ordning där vi kräver mer verifiering och där vi saktar ner händelseförloppet.

Vi kan försvara oss mot bedragarna och bevara vår höga grad av tillit genom att reformera tillitens tillämpning, om vi gemensamt kräver mer av varandra, för att vi litar på varandra. Vi behöver helt enkelt veta vem det är bakom masken.

JOHAN

FÖRETAGARNA HAR ORDET 3
MAGNUS JOHANSSON Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens Foto: Oskar Omne
GRIP Företagarnas chefsekonom Foto: Oskar Omne

Specialanpassade produkter inom patienthygien sedan 1985

TR Equipment i Tranås har närmare 40 års erfarenhet av att skapa specialanpassade produkter inom patienthygien. Genom att vara uppmärksamma på trender, förändringar i branschen och kundernas önskemål strävar man efter att alltid erbjuda de modernaste och bästa produkterna på marknaden.

TR Equipment har en lång och intressant historia. Det hela började 1985, när företaget gick under namnet KEBO. Man presenterade då ett produktsegment inom patienthygien, exempelvis i form av höj- och sänkbara badkar, duschvagnar och patientliftar. Företaget bytte namn till TR Equipment 1990.

- Vi skapar specialanpassade lösningar av högsta kvalitet. Vi levererar produkter som möter olika länders specifika krav och behov, berättar Mico Olsen, som är företagets VD sedan september 2022.

Anpassade lösningar

Idag innefattar TR Equipments sortiment höj- och sänkbara badkar, duschvagnar, mobila badkarslyftar och duschstolar.

Slutanvändarna är personer med funktionsvariationer som innebär att de har låg rörlighet och ett stort vårdbehov. Alla produkter tillverkas i Sverige och marknadsförs av dotterbolag i Sverige, Tyskland och USA. Från Sverige marknadsförs produkterna genom ett brett distributörs-nätverk över hela världen.

- Vi har skapat en global närvaro genom våra dotterbolag och vårt distributörsnätverk. Målet är att fortsätta stärka vårt varumärke genom tätt samarbete med våra partners, säger Mico.

Mico lyfter bland annat segmentet hjälpmedel för brännskador, vilket är produkter som är speciellt framtagna för att användas för att behandla människor med brännskador. Dessa produkter är väletablerade på marknaden och används inom brännskade- och rehabiliteringscenter för sårhantering.

Trender och utveckling TR Equipment har ett tydligt mål.

- Vi vill vara ledande inom branschen genom att erbjuda unika och nischade

produkter som uppfyller både kundernas och industriernas behov. Vi vill erbjuda och utveckla produkter som hjälper både vårdtagarna och vårdgivarna, förklarar Mico.

Med närmare 40 års erfarenhet har medarbetarna på TR Equipment fingret på branschens puls. Man arbetar ständigt med att följa trender och sträva efter att

förbättra sina produkter.

- Vi har ett dedikerat team på 16 medarbetare i 3 länder. Genom att arbeta nära våra distributörer och vara uppmärksamma på förändringar i branschen kan vi fortsätta vara ledande på marknaden i vårt område, säger Mico.

Mico avslutar med att berätta att TR Equipment är fast beslutna att fortsätta sin framgångsrika resa med att erbjuda innovativa och högkvalitativa lösningar, som gör vardagen bättre för slutanvändarna. Detta arbete kommer underlättas av det faktum att man numera ingår i koncernen Midaq, ett småländskt investmentbolag som har sitt huvudkontor i Jönköping.

- Med stöd från Midaq ser vi ljust på framtiden och är redo att möta de kommande årens utmaningar, avslutar Mico.

Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler

INDUSTRI 4
VD Mico Olsen.

Plastprofiler i en mer hållbar värld

Primo är en dansk koncern som har sysslat med plasttillverkning sedan 1959. Det svenska dotterbolaget, Primo Sverige AB, fick en ny VD för knappt två år sedan; Mikko Sorjonen är känd som en förändringsledare och har implementerat en tillväxtplan för företaget, som fokuserar på organisk tillväxt genom effektivisering och ökad kapacitet. En viktig aspekt av företagets verksamhet är dess fokus på hållbarhet, vilket bland annat reflekteras av att man fokuserar på att arbeta med återvunnet material och material från förnybara råvaror.

Primo är en dansk koncern som har sina rötter i Tistrup i Danmark, där man startade produktionen i ett före detta mejeri och slakthus 1951. Åtta år senare övergick man till plasttillverkning, vilket man är kända för än idag. Primo är ett familjeföretag med Fleming Grunnet och hans döttrar, Mette och Dorote, som delägare i företaget. 1984 expanderade företaget till Sverige, där man etablerade Primo Sverige AB. Hela koncernen sysselsätter idag cirka 1000 medarbetare och omsätter cirka 2 miljarder konor om året. I Sverige sysselsätter man cirka

100 medarbetare och omsätter cirka 400 miljoner kronor om året.

- En våra spetskompetenser ligger inom biomedia, som används som bärare för bakteriefilm i MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) för vattenrening. Vi är dessutom involverade i projekt som involverar leveransen av MBBR-produkter till fiskodlingar, berättar Mikko Sorjonen, som är företagets VD.

Förändringar

Mikko tog över som VD 2022. Han är

känd som en förändringsledare i branschen och har en tydlig vision för företagets framtid. Sedan han tillträdde som VD har han drivit igenom flera förändringar och implementerat en tillväxtplan för bolaget.

- Vi fokuserar på organisk tillväxt genom effektivisering och ökad kapacitet. Samtidigt strävar vi efter att växa med både befintliga och nya kunder, berättar Mikko.

Primo har specialiserat sig på tillverkning av tekniska plastprofiler med en särskild

inriktning mot tillväxtbranscher som vattenrening och förnybar energi, branscher som går hand i hand med företagets fokus på hållbarhet.

Hållbarhetsinitiativ

Hållbarhet är en central del av Primos affärsstrategi.

- Vi är bland annat engagerade i ett hållbarhetslöfte som vi kallar ”Future Fit”, med både interna och externa mål som vi arbetar mot för att främja hållbar utveckling, säger Mikko. Mikko fortsätter med att berätta lite mer om hur det praktiska arbetet med hållbarhet går till. Genom att utveckla biobaserade material och erbjuda återvunna alternativ till traditionella mate-

rial, strävar företaget efter att minska sin miljöpåverkan.

-Inom fordonsindustrin ersätter vi gummi med återvunnen plast. Detta minskar inte bara avfallsmängden, utan ökar även möjligheterna till cirkulär ekonomi. Vi arbetar också mot infrastrukturprojekt, där vi erbjuder hållbara alternativ till traditionella material som aluminium och plåt, berättar Mikko. Primo Sverige är en förebild för hur innovation och hållbarhet kan gå hand i hand för att skapa en bättre och mer hållbar framtid.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

INDUSTRI 5

En komplett tillverkare inom tunnplåtsproduktion

Tranås Rostfria har en mycket gedigen maskinpark, som man uppdaterar med jämna mellanrum. När maskinparken kombineras med en mycket kompetent personalstyrka blir resultatet en komplett tillverkare inom tunnplåtsproduktion. Man kan vara med sina kunder från idé till färdig produkt. Nu har man siktet inställt på fortsatt tillväxt de kommande åren.

Med anor från 1945 har Tranås Rostfria mångårig erfarenhet av plåtbearbetning och slutmontering från flera branscher såsom dragskåp, laborationsinredning, medicintekniska produkter, plåtdetaljer för offentlig miljö, möbler, värmesystem, kontorsinredning och nyckelskåp. Företagets historia genomsyras av ett starkt fokus på kvalitet och att ständigt vara moderna. Idag är Tranås Rostfria en komplett tillverkare inom tunnplåtsproduktion.

- Vi värderar att ta hand om hela kedjan och det är ganska ovanligt att som legotillverkare ha en egen lackering. Allt sker in-house, från laserskärning och stansning till kantpressning, svetsning, lackering, montering och rullning, berättar Tim Liljeblad, som är företagets VD.

Han började först jobba som tidigare VD:ns högra hand med kalkyler och kunder för att sedan bli platschef och till slut VD.

En imponerande maskinpark

Tim har lång erfarenhet av branschen och kom till Trånas Rostfria för 6 år sedan.

Tranås Rostfria utmärker sig bland annat genom sin imponerande maskinpark,

i vilken man har investerat cirka 40 miljoner kronor sedan 2017.

- Under mina sex år på företaget har vi bytt ut nästan hela fabriken. Vi satsar stort på framtiden och har ökat vår kapacitet rejält för att kunna hjälpa kunder med allt från låga till höga serier. Antalen varierar från 50 stycken per år till 20 000 stycken per år för vissa kunder, berättar

Tim.

Tim fortsätter med att berätta att företaget har ambitioner att växa. En expansion på 2000 m² under 2024 är en viktig del i detta. Man planerar bland att byta ut hela lackeringslinjen de närmsta åren.

Från ritbordet till färdig produkt

Det spelar, så klart, ingen roll om man har världens mest välförsedda maskinpark om man inte har medarbetare som har kompetensen att hantera dem. Tranås Rostfria har ett starkt fokus på tillväxt. Medarbetarna är den viktigaste nyckeln till framgång.

- Vi arbetar mycket med att skapa och bevara en stark företagskultur. Vi är ett lag som samarbetar. Det är viktigt att varje individ finner sin plats i gruppen och förstår sin roll. Vi är som en familj och ställer alltid upp för varandra, vilket resulterar i korta beslutsvägar, berättar

Tim.

Det är tack vare den gedigna maskinparken och den tätt sammansvetsade personalstyrkan som man kan vara effektiva genom hela processen, från ritbordet till färdig produkt. Tranås Rostfria satsar på långsiktiga kundrelationer.

- Vi är stolta över våra långvariga samarbeten och arbetar nära tillsammans med våra kunder för att uppnå den bästa lösningen för deras produkter, säger Tim. Tim avslutar med att berätta att Tranås Rostfria har som mål att omsätta 200 miljoner kronor om året till 2030. Man ämnar nå detta mål genom att investera i sin maskinpark, stärka sin starka företagskultur och fortsätta sina starka partnerskap.

- Från detalj till helhet – det är vår filosofi och vägen framåt, avslutar Tim.

Intervju: Lukas Fernholm

Text: Andreas Ziegler

INDUSTRI 6

ABB:s smarta robotautomationslösningar stöttar Volvo Cars hållbarhetsmål

ABB ska tillhandahålla fler än 1300 robotar, inklusive funktionspaket, till Volvo Cars för nästa generations elbilar. ABB:s nya sortiment av energieffektiva stora robotar och OmniCore-styrenheter kommer hjälpa Volvo Cars att göra energibesparingar på upp till 20 procent och uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål. Driftsättning påbörjas 2024 vid Volvo Cars produktionsanläggningar i Torslanda och Daqing (Kina).

ABB tillkännagav tidigare i år en förstärkning av det långvariga partnerskapet med Volvo Cars för att tillhandahålla fler än 1 300 robotar och funktionspaket för att bygga nästa generations elbilar. Detta stöttar den svenska biltillverkaren att uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål.

– Bilindustrins historiska omställning, som drivs av en ökande efterfrågan på elfordon och en strävan efter att bedriva en mer hållbar verksamhet, skapar nya möjligheter men också utmaningar för globala tillverkare, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics.

– Den senaste satsningen från vår partner Volvo Cars är ett tecken på vårt gemensamma fokus på att nå en mer hållbar produktion. Genom vårt nya energieffektiva sortiment av stora robotar och OmniCore-styrenheter kommer vi hjälpa dem att göra energibesparingar på upp till 20 procent på anläggningar runt om i världen.

Kompletta funktionspaket

Avtalet innefattar funktionspaket för olika produktionsuppgifter, från punktsvetsning, nitning och dispensering till friktionsborrning och svetsinspektioner med ultraljud. Varje paket består av en bruksfärdig, kund-

testad kombination av hårdvara, mjukvara och tjänster som ska implementeras vid Volvo Cars anläggningar i Torslanda i Göteborg och Daqing i Kina. Tillsammans med hårdvaru- och funktionspaketen bidrar ABB Robotics senaste sortiment av OmniCoreTM robotstyrenheter till energibesparingar på anläggningarna på upp

till 20 procent, tack vare den högeffektiva kraftelektroniken och användningen av regenerativ bromsning i roboten. Under driftsättningen kommer ABB säkerställa att produktionen kan fortgå utan störningar med hjälp av sin planerings- och mjukvaruplattformen RobotStudio® för visualisering och optimering innan robo-

tarna installeras. Genom att utveckla och validera de automationssystem som krävs i den virtuella miljön kommer Volvo Cars och ABB Robotics att ta fram lösningar som kan byggas en gång men driftsättas många gånger.

Lång tradition

Volvo Cars och ABB delar en lång tradition av gemensam utveckling för att effektivisera bilproduktionen och att fortlöpande förbättra kapaciteten hos industrirobotar inom området. Det senaste projektet innebär att båda företagen fortsätter att arbeta tillsammans de närmaste åren och de första driftsättningarna planeras göras i början av 2024. Det är den senaste i en serie med lösningar från ABB framtagna för att hjälpa den globala bilindustrin att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål och omställningen till produktion av elbilar.

Höglandets experter på kyla och värme

AA Kyl och Energitekniks expertis sträcker sig från installation, service och underhåll av små värmepumpar och kylmaskiner till arbete med större industriella applikationer. Genom att prioritera långsiktiga kundrelationer strävar man efter att vara det självklara valet för det småländska höglandets invånare och företag.

AA Kyl & Energiteknik AB grundades 2011 av Anders Ahlqvist. - Ända sedan starten har vi fokuserat på högkvalitativa kyl- och energi-lösningar för både privatpersoner och företag. En av våra grundläggande värderingar är att vi alltid strävar efter att överträffa kundernas förväntningar, berättar Anders.

Experter på kyla och värme

Expertisen på företaget sträcker sig över ett brett spektrum, från installation och

underhåll av mindre kylsystem till hantering av större kylmaskiner och värmepumpar för industrier och fastigheter.

AA Kyl & Energiteknik arbetar med alla typer av värmepumpar, inklusive luftvärmepumpar, bergvärmepumpar, luft/ vatten-värmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Företaget använder produkter från välkända varumärkena så som Nibe, Daikin, Mitsubishi Electric och Samsung. Då man har lång erfarenhet av att arbeta med dessa varumärken, kan man vara mycket flexibla i sitt arbete. - Vi strävar efter att erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar som möter deras unika behov och krav, säger Anders.

Kundrelationer

AA Kyl & Energiteknik utgår från Sävsjö, men har kunder över hela det småländska höglandet, exempelvis i Eksjö, Vetlanda och Nässjö. Nyckeln till framgång ligger inte bara i att arbeta med högkvalitativa varumärken och att besitta en hög kompetens, utan även i de sociala aspekterna; man kommer väldigt långt i bran-

schen om man har ett trevligt bemötande och tycker om sitt jobb.

- Man ska ha kul på jobbet, säger Anders.

AA Kyl & Energiteknik arbetar mycket med långsiktiga relationer, både med

samarbetspartners i sitt breda kontaktnät och med sina kunder. Företaget arbetar mot ett ambitiöst mål.

- Vi vill vara det självklara valet för alla på småländska höglandet, avslutar Anders.

AA Kylteknik har dessutom nyligen anställt ytterligare en kyltekniker och är intresserade av att anställa fler personer med rätt kompetens.

Intervju: Lukas Fernholm

Text: Andreas Ziegler

INDUSTRI 7 Östra Esplanaden 3 576 33 Sävsjö +46 (0) 382 - 72 000 kylman@icloud.com www.kylenergiteknik.se AA Kyl & Energiteknik AB
Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. framtIden kan I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM VARA HISTORIA Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!
framtIden kan hjärt-lungsjukdom
hIstorIa
är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare
Problemet
pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. www.hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se
I
vara
Hjärt-lungsjukdom
liv.
är att
Anders Ahlqvist Källa: ABB ABB ska tillhandahålla fler än 1 300 robotar, inklusive funktionspaket, till Volvo Cars för nästa generations elbilar.

Fyrskeppet når nya höjder med klimatförbättrad betong

I Malmö reser sig Fyrskeppet, ett hållbart bostadsprojekt, byggt till stor del av ECO-Betong från Swerock som i det här projektet minskar klimatpåverkan med en tredjedel. Nyligen nåddes en milstolpe när den högsta gjutning på 40 meter ovan mark genomfördes.

Att gjuta på hög höjd har flera utmaningar, bland annat med att få upp

betongen. Detta löstes med hjälp av en lyftkran och en så kallad bask som lyfte upp tre kubikmeter ECO-Betong åt gången. En annan utmaning var att få upp vattentrycket då betongen ska begjutas med vatten för att behålla sin täthet.

Betongen är en viktig del av byggnaden och Swerock levererar cirka 4 000 kubikmeter från fabriken i Malmö. Den används bland annat till att bygga valv och väggar.

– Vi är stolta över att få leverera ECOBetong till Peab, som bygger en av sina hittills mest hållbara bostadsfastigheter, och samtidigt kunna bidra till en minskad klimatpåverkan i Malmö, säger Mats Olsson, säljare på Swerock.

”En vägvisare”

I hela projektet är målsättningen att minska på utsläppen av koldioxid, både från användning av material och transporter. Genom att använda ECO-Betong,

både i de prefabricerade elementen och i de konstruktioner som gjutits direkt på arbetsplatsen, sparas cirka 1 300 ton koldioxid. Det motsvarar att resa med bil cirka 217 varv runt jorden. – Vi har sett till helheten i det här projektet när det gäller klimatfrågan. Fyrskeppet är vår vägvisare i utvecklingen mot ett mer hållbart byggande, säger Embla Winge, ansvarig för Peabs klimatkoncept. Byggstarten för fastigheterna skedde år

2022 och de första lägenheterna är nu på väg att färdigställas. Fyrskeppet består av fyra huskroppar med totalt 103 bostadsrätter, där den högsta byggnaden är hela 14 våningar hög med milsvid utsikt över staden. Lägenheterna beräknas vara klart för inflyttning under våren 2024.

Källa: Swerock

Skellefteå Kraft bygger pilotanläggning för produktion av vätgas

Skellefteå Kraft har ansökt om och beviljats bidrag till en produktionsanläggning för förnybar vätgas. Detta som en del av arbetet med att hitta alternativ till fossilt bränsle till tunga transporter på väg och inrikes flyg. – Skellefteå Kraft vill bidra i omställningen till ett hållbart samhälle och vi ser förnybar vätgas som en möjlig del av lösningen på energi- och klimatomställningen, säger Joachim Nordin, vd på Skellefteå Kraft.

Skellefteå Kraft har beviljats bidrag till en investering för att upprätta en anläggning för förnybar vätgasproduktion i anslutning till Skellefteå Krafts kraftvärmeverk

i Hedensbyn. Anläggningens primära syfte är att minska CO2-utsläppen genom att ersätta flygbränsle i inrikes flyg vid Skellefteå Airport samt ersätta diesel

för tunga transporter på väg. Dessutom kommer ytterligare CO2-besparingar att göras genom att värme och syrgas som uppstår vid vätgasproduktionen tas tillvara.

– Vi gör det här som ett pilotprojekt som kommer att ge oss viktiga erfarenheter. Inte minst för den pågående utredningen om en storskalig industrisatsning inom förnybar vätgas och elektrobränslen. Skellefteå Kraft som stor producent av

förnybar el kan komma att spela en viktig roll som möjliggörare i utvecklingen av en vätgasmarknad, säger Ann-Christine Schmidt, ansvarig forskning, utveckling och innovation på Skellefteå Kraft.

Byggstart 2025

Projekteringen av projektet beräknas starta under första kvartalet 2024. Byggstarten beräknas kunna ske under andra

kvartalet 2025 och färdigställande och driftsättning av anläggning beräknas till slutet av 2025.

Medel för delfinansiering har sökts och beviljats av Naturvårdsverket via Klimatklivet. Åtgärden finansieras av medel från Europeiska unionen.

BYGG / ENERGI 8
Källa: Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts kraftvärmeverk i Hedensbyn, Skellefteå. Foto: Cliff Warg/Skellefteå Kraft. Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft. Foto: Paulina Holmgren. Joachim Nordin, vd Skellefteå Kraft. Foto: Paulina Holmgren.

Stor andel oväntade resultat från experimentering

Allt fler inser värdet av att utföra experimentering på webbplatser. Trots den växande populariteten står organisationer inför utmaningar när utfallet av experimenten inte alltid överensstämmer med de förväntade mönstren, visar en rapport från Optimizely. Rapporten lyfter fram betydelsen av experimentering då det är väldigt svårt att på förhand gissa sig till hur utfallet kommer att bli.

Optimizely har i en rapport med en analys av över 127 000 experiment utförda på tjänsterna Optimizely Web Experimentation och Optimizely Feature Experimentation mellan 2018 och 2023 sett en betydande tillväxt i antalet experiment på webbplatser hos e-handlare och myndigheter. Rapporten visar att 88 procent av de experiment som genomfördes inte haft det utfall som kunderna förväntade sig.

– Det faktum att det utförs fler tester

och experiment ser vi som mycket positivt. Det går självklart inte att garantera att experimenten kommer ha de förväntade effekterna varje gång, men även oväntade resultat innebär ju en lärdom genom att man i praktiken inte kommer

genomföra en förändring som har negativa konsekvenser, säger Mårten Bokedal, produktstrateg på Optimizely.

Understryker vikten

Drygt var tionde experiment som görs, 12

procent, har fått de förväntade resultaten. – Det kan tyckas som en låg siffra, men visar egentligen på hur viktigt det är med experimentering då det är oerhört svårt att på förhand räkna ut vad som kommer att fungera. Hela syftet med experimentering

är att testa sina idéer på den enda målgrupp som spelar någon roll – kunderna. Rätt använt kan man då också öka takten på hur snabbt webbplatsen förbättras, säger Mårten Bokedal.

Källa: Optimizely

Bara ett av tio företag använder avancerad analys och ny teknik för bättre riskhantering

Många organisationer rapporterar att de drabbas av cyberrisker, och nu visar en global undersökning på allt fler risker att hantera framöver. Men trots det utsatta läget är det få som använder avancerade tekniklösningar för att stärka beredskapen och minimera riskerna.

– Närmare fyra av tio organisationer uppger att de är mycket eller extremt utsatta för cyberrisker. Därför är det oroande att bara tio procent av de medverkande säger att de använder avancerad analys och den senaste tekniken för att förutse och analysera moment inom riskhanteringen, säger Sofia Sköld som är ansvarig för Financial Reporting & Risk Services inom PwC Sverige.

AI ger positiva effekter men kräver ny riskbedömning

Resultaten visar även att 60 procent av organisationerna i undersökningen ser

generativ AI som en möjliggörare snarare än en risk. Samtidigt innebär teknikutvecklingen en tydlig förändring av riskagendan bland många företag. 57 procent av de tillfrågade menar att förberedelser för teknikinvesteringar (som till exempel generativ AI) är en stor anledning till att organisationen ser över sin risksituation. Därefter följer enskilda riskhändelser (50 procent) och affärer på nya marknader (46 procent).

Framgångsföretag som ser möjligheter

Rapporten har även tittat närmare på hur så kallade framgångsföretag arbetar med riskfrågorna. De här förebilderna utgör cirka fem procent av de medverkande i undersökningen, och är särskilt vanligt förekommande inom branscher som finans, konsumentprodukter, teknik, samt media och telekom. Karaktäristiskt för dessa bolag är att de är mer benägna att se möjligheter, använder avancerad analys

och verktyg för cybersäkerhet i högre utsträckning, och de är även bättre på att kompetensutveckla medarbetare.

– Hela 73 procent av de här företagen har en teknikstrategi och vägledning för hela företaget, som innefattar specifika investeringar i teknik för hantering av och motstånd mot risker. Klart över genomsnittet i undersökningar som är 53 procent, avslutar Sofia Sköld.

Om Global Risk Survey

I PwC:s Global Risk Survey medverkar 3 910 respondenter i ledande roller, från totalt 67 länder. Syftet med rapporten är att undersöka synen på risker och dess påverkan på den egna verksamheten. Undersökningen har en stor spridning av deltagare från olika branscher, och drygt en fjärdedel av organisationerna har en omsättning på minst fem miljarder dollar.

Källa: PwC

IT 9
Sofia Sköld, ansvarig för Financial Reporting & Risk Services inom PwC Sverige.
Mårten Bokedal, produktstrateg på Optimizely. Drygt var tionde experiment som görs, 12 procent, har fått de förväntade resultaten.

TCO Development presenterar de senaste trenderna inom mer hållbara IT-produkter

En ökande efterfrågan på mer hållbar IT har gjort att antalet IT-produkter som certifierats med TCO Certified har ökat med 26 procent under de första två åren av den nuvarande generationen av TCO Certified jämfört med den föregående. Headsets är den kategori som ökar mest.

IT-produkter är en källa till växthusgaser under hela livscykeln – från tillverkning till distribution, användning och e-waste. Med förbättringar i design, tillverkning, teknik och användarbeteende är det möjligt att begränsa dessa effekter. TCO Certified, den ledande hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, har sett ett ökat intresse för mer hållbara IT-produkter under de senaste två åren.

– Procentuellt sett är headsets vår snabbast växande produktkategori. Sedan lanseringen av den senaste generationen av TCO Certified har vi sett en stor ökning av nya certifierade headsetmodeller, jämfört

med föregående generation. Ökningen kommer från en låg nivå jämfört med de två största produktkategorierna – bildskärmar och bärbara datorer – men det råder ingen tvekan om att varumärken vill få fler headset certifierade, säger Sören Enholm, VD på TCO Development, som är organisationen bakom TCO Certified.

Topplistan över produktkategorier som ökat mest:

1. Headsets, +850 procent (ökning från låg nivå)

2. Bärbara datorer, +49 procent

3. Bildskärmar, +24 procent

– Ett ökande intresse för mer hållbara IT-produkter är goda nyheter för alla som vill göra mer hållbara val. Efterfrågan är en effekt av att inköpare höjer sina röster och efterfrågar IT-produkter som tar hänsyn till frågor som klimat, cirkularitet, farliga ämnen och leveranskedjan. Olika varumärken visar sitt engagemang för att möta detta behov hos inköpare över hela världen

genom att certifiera sina produkter enligt TCO Certified. Inköparna har nu ett ännu bredare utbud av produkter att välja mellan, tillägger Enholm.

Många arbetstimmar Bakom alla certifikat ligger mer än 10 000 timmar per år i att utveckla krav. Varje år lägger också oberoende experter mer än 20

Kyrkan – en mötesplats

Masthuggskyrkan är känd för sin fina arkitektur och fina utsikt och varför inte öppna portarna och gå in. Kyrkan är en gemenskap som är öppen för alla. Kyrkan har öppet alla dagar om året.

Masthuggskyrkan stod färdig 1914. Den vackra byggnaden, ritad av arkitekten Sigfrid Ericsson, har genomgått flera renoveringar för att bevara sin histo-

riska arkitektur och säkerställa långsiktig bärkraft. Den vackra utsikten har blivit en mötesplats för många invånare. Kyrkan samarbetar med kommunen och BID Stigberget för att göra platsen runt kyrkan tryggare.

- Kyrkan erbjuder inte bara en spektakulär utsikt över staden, utan har även en djup symbolisk betydelse för göteborgarna och betraktas som en viktig del av vår stads kulturarv. Vi jobbar nu för att minska biltrafiken här uppe för att skapa en tryggare och lugnare miljö, säger Marika Palmdahl, som är församlingsherde sedan 2016.

Gemenskap

Under de senaste åren har kyrkan utvecklats till ett kreativt och pedagogiskt rum där både barn och vuxna kan trivas. Alla församlingens aktiviteter samsas i kyrkorummet. Tillsammans med sina kollegor arbetar Marika aktivt för att öka kyrkans lyhördhet gentemot befolkningen.

- I en tid av mycket samhällssplittring

strävar vi efter att främja social sammanhållning. Att föra samtal om livet och världen är viktigt. I kyrkan behöver vi inte ha samma bakgrund, ålder eller åsikter. Vi kan tycka olika men ändå samlas för att möta varandra och Gud, berättar Marika.

Masthuggskyrkan arbetar aktivt för barnens plats i kyrkan. Man strävar efter att skapa en lekfull och lärande miljö, där barnen själva får tolka och reflektera.

- För mig är det mest givande med det här arbetat att få se människor, både barn och vuxna, växa som individer och kristna. Att få dem att känna sig som en del av Masthuggskyrkan och våga kliva fram i gemenskapen ger mig stor glädje, säger Marika.

Ingen är ensam Kyrkan ser som sin uppgift att ge stöd åt människor i utsatthet både nära och

masthugg.forsamling@svenskakyrkan.se

000 timmar på produkttester och utvärdering av leveranskedjor för att säkerställa att de följer kraven och minska risken för greenwashing. Källa: TCO Development

långt borta. Inför jul samlade församlingen, med hjälp av bland annat företagare i närområdet, in över 100 000 kr till humanitärt bistånd till Ukraina och Gaza. Svenska kyrkan erbjuder också stöd, både genom samtal och ekonomiskt, till enskilda personer. Behovet av det märks särskilt i svåra ekonomiska tider som nu.

- Det är viktigt att kunna prata om sina problem och veta att man inte är ensam i sina utmaningar, säger Marika. Marika avslutar med att berätta om församlingens pilgrimsarbete som blomstrar, ett i alla aspekter hållbart sätt att färdas både med kropp och själ.

- Att vandra tillsammans med andra människor i reflektion och bön är en uråldrig tradition som vi har tagit upp igen. Det är öppet för alla att anmäla sig till vandringar och pröva på, säger Marika.

www.svenskakyrkan.se/carl-johans-pastorat/masthugg

HÅLLBARHET / STORGÖTEBORG 10
Intervju Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler Marika Palmdahl, Församlingsherde, Präst.
ökande efterfrågan på mer hållbar IT har gjort att antalet IT-produkter som certifierats med TCO Certified har ökat väsentligt. Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. framtIden kan I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM VARA HISTORIA Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. www.hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se
En

Ledande logistikaktör satsar på hållbara transportalternativ

DFDS Logistics Contracts AB är en dynamisk aktör inom den svenska logistiksektorn. Den senaste tiden har företaget satsat på att stärka sin närvaro i södra Sverige. Samtidigt gör man stora satsningar på att elektrifiera sin fordonsflotta för att minska sin miljöpåverkan och främja hållbara transportalternativ.

DFDS är ett danskt bolag som har ett av Europas största integrerade sjöfart- och

logistiknätverk. Koncernen har etablerat företag i 25 nordeuropeiska länder. I industriområdet Arendal i Göteborg har det svenska bolaget DFDS Logistics Contracts AB sitt huvudkontor. Här träffar vi företagets VD, Muhamed Ceric, som har lett företaget in i en ny expansionsfas de senaste åren.

- Med etableringar i Göteborg, Borås, Jönköping och Karlshamn har vi stärkt vår närvaro och utökat vår verksamhetyta till 120 000 m², berättar Muhamed.

Gröna transportalternativ

Hållbarhet och frågor rörande miljön blir allt viktigare för individer, företag och samhället i stort. Företag som är verksamma inom logistiksektorn, som ofta använder lastbilar för sina transporter, behöver därför tänka på hur de ska hantera dessa frågor om de inte redan gjort det; hållbarhet är inte längre en framtidsfråga, det är en nutidsfråga. Som en ledande aktör inom logistiksektorn är detta en viktig fråga för hela DFDS. Muhamed berättar att man har kommit en bra bit med detta arbete.

- Vi har totalt beställt 125 el-lastbilar, varav 8 utgår från Karlshamn och 60 från Göteborg. På sikt utvärderar vi att

elektrifiera fler lastbilar, vilket ligger i linje med vår hållbarhetsstrategi, säger Muhamed.

Det finns ett antal utmaningar rörande övergången till hållbara transportalternativ. Precis som när det gäller personbilar, är en laddinfrastruktur, med laddstolpar, avgörande för att det hela ska vara genomförbart på en stor skala. Detta är bara en av alla utmaningar som

Muhamed, hans medarbetare och företagets samarbetspartners arbetar aktivt med för att lösa.

DFDS leder vägen

DFDS är en dynamisk aktör på den internationella logistikscenen; det är viktigt att inte bara hänga med i utvecklingen, utan även att leda vägen. I detta syfte har Muhamed och hans kollegor även arbetat

med att diversifiera sina tjänster de senaste åren. Muhamed avslutar med att berätta vad nästa steg i företagets expansion består av:

- Utöver att fortsätta satsa på våra hållbarhetsinitiativ kommer vi öka vår närvaro på flera platser i Sverige.

Your partner in contract logistics

Revolutionise logistics with DFDS. Boost productivity with our tailored, integrated solutions, modern facilities and expertise.

Read

STORGÖTEBORG 11
more here
Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler Muhamed Ceric.

Projektering i framkant löser samhällets utmaningar

Hotel Grand Curiosa, Oceana och World of Volvo – alla bär de Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark

AB:s signum. Andersson & Hultmark är ett fristående teknikkonsultföretag inom bland annat VVS, energi, miljö och hållbarhet, och jobbar med en stående ambition om att vara en del av lösningen på samhällets utmaningar.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark

AB är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS, energi och miljö, hållbarhet, styr och övervakning, sprinkler samt kontroll och besiktning. En grundpelare i verksamheten utgörs av projektering. Nästan 80 procent av deras arbete fokuseras på denna kritiska fas, vilket gör Andersson & Hultmark till en framträdande aktör när det kommer till att

omsätta idéer till praktiska och hållbara lösningar.

– Vår expertis sträcker sig över flera olika teknikområden. Denna mångfald gör oss till en komplett konsult och en många gånger oumbärlig partner för både privata och offentliga beställare, säger Tobias Bodén, VD för Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark.

Heltäckande lösningar

För att ytterligare stärka företagets koncept samarbetar Tobias och hans kollegor tätt med Rejlers, FSD och flera andra partners. Därmed läggs en stark grund avseende både kunskap och erfarenhet som möjliggör heltäckande lösningar där Andersson & Hultmark uppfyller de mest krävande projektkraven, oavsett om det rör sig om nyproduktion eller renovering. Bolaget har spelat en avgörande roll i en mängd projekt, från imponerande nyproduktioner som Karlatornet, World of

Den mest engagerade

ingenjörsbyrån

Volvo och Partille Arena till känsliga renoveringar av äldre byggnader. – Vår kunskap och kompetens när det handlar om projektering och klimatsimulering sträcker sig över hela spektrumet, vilket ger oss förmågan att anpassa oss till varje unikt projekt, säger Tobias Bodén som i sammanhanget gärna lyfter fram sina medarbetare och den kultur som råder i företaget.

– Vi främjar en miljö där medarbetarna är involverade i verksamheten på ett aktivt sätt och delaktiga i de beslut som tas. Integrationen mellan ledning och personal skapar en platt organisation där alla röster hörs. Detta gör att idéer får flöda fritt hos oss, vilket bygger innovation.

Hållbarhet – en del av identiteten För Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är hållbarhet inte bara en trend utan en central del av företagets identitet. Redan under 1980-talet var bolaget involverat i utvecklingen av solvärme och även idag tar de del av utvecklingen kring moderna energilösningar och miljöbyggnadssamordning. Här vill de dra sitt strå till stacken i byggandet av en hållbar framtid.

I Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark jobbar de också mycket med mjuka värden, vilket blir särskilt tydligt i relationerna med deras kunder. – Från de inledande planeringsstadierna till utförandet och slutligen kontroll och besiktning strävar vi efter att vara en tillförlitlig och kompetent partner, säger Tobias Bodén.

Han betonar vikten av att hela tiden vara på tå och verka i branschens framkant. Företaget undervisar till exempel på Chalmers och investerar kontinuerligt i teknik och utbildning.

– I slutändan är det den genuina passionen för att bygga rätt som genomsyrar allt vi

gör. Vi jobbar med en stående ambition om att vara en del av lösningen på samhällets utmaningar. Det är en filosofi som ska gälla även i framtiden.

Ingenjörsbyrån

Andersson & Hultmark AB

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är verksamma sedan 1982.

Vi är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS, Energi & Miljö / Hållbarhet, Styr och Övervakning, Sprinkler samt Kontroll och Besiktning.

STORGÖTEBORG 12
!
inom VVS & Energi
Besök oss på LinkedIn www.aohab.se • 031-704 25 00
Intervju: Lukas Fernholm Text: Örjan Persson

Fartygsagenter sedan 1944

Shipagency erbjudit fartygsagenttjänster. Idag erbjuder man sina tjänster dygnet runt under årets alla dagar till fartyg som anlöper i alla större svenska hamnar. Företaget har, som en av de första agenturerna i Sverige, tilldelats en Kvalitetsstandard för

Redare och Agenter av FONASBA, vilket är ett fint kvitto på verksamhetens höga kvalitet.

VALD. Andersons Shipagency grundades 1944. Under 80 år har företaget erbjudit fartygsagenttjänster. Huvudkontoret ligger i Göteborg och man har även etablerat kontor i Stenungsund, Gävle och Stockholm.

- Vi erbjuder fullständiga fartygagenttjänster för fartyg och besättningar i alla stora svenska hamnar, berättar Johan Helmer, som är Agency Manager och har varit med företaget i trettio år.

Full uppmärksamhet

VALD Andersons Shipagency har ett

motto: ”You have our full attention” (=du har vår fulla uppmärksamhet).

Detta motto är talande för hur företaget bedriver sin verksamhet.

- Samarbetet med noggrant utvalda partners garanterar en personlig och omfattande serviceupplevelse för fartyg och besättningar, vilken dag som helst på året, säger Johan. Rederibranschen har alltid varit en komplicerad bransch, med ett stort antal olika lagar, regler och andra bestämmelser, som varierar från land till land. Det är, bokstavligt talat, en hel vetenskap att förstå sig på hur man ska gå till väga. Efter 80 år i branschen sitter VALD. Andersons Shipagency på en bred expertis inom sjöfartsindustrin. En av de viktigaste nycklarna till att uppnå goda resultat är tydliga kommunikationsvägar.

- Vi strävar efter effektivitet genom att ha en enda kontaktpunkt för våra kunder. Detta underlättar kommunikationen och säkerställer att varje hamnbesök hanteras smidigt. Tillförlitlighet är nyckeln för oss. Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa i varje situation, säger Johan.

You only need one number to receive quality rewarded service in any major Swedish port. Ours.

Karta där VALD Andersons Shipagency har kontor.

Kunskap

VALD. Andersons Shipagency har, som en av de första agenturerna i Sverige, tilldelats en Kvalitetsstandard för Redare och Agenter av FONASBA, vilket är ett fint kvitto på verksamhetens höga kvalitet och personalens fina arbete.

- Vi har försökt skapa en mångfald i vår personalstyrka och är i dag både kvinnor och män, unga och äldre, vilket bidrar till en bra gruppdynamik, säger Johan.

You only need one number to receive quality rewarded service in any major Swedish port. Ours.

You only need one number to receive quality rewarded service in any major Swedish port. Ours.

We understand the importance of a swift port call. With a single point of contact, we can guarantee your ship and crew a personal and efficient service of the highest standard. every Swedish port on any day of the year. Visit us at www.vas.se

Rederibranschen är föränderlig och

We understand the importance of a swift port call. With a single point of contact, we can guarantee your ship and crew a personal and efficient service of the highest standard. In every Swedish port on any day of the year. Visit us at www.vas.se

We understand the importance of a swift port call. With a single point of contact, we can guarantee your ship and crew a personal and efficient service of the highest standard. In every Swedish port on any day of the year. Visit us at www.vas.se

+46 31 85 54 40

+46 31 85 54 40

+46 31 85 54 40

VALD. Andersons Shipagency strävar alltid efter att vara en del av utvecklingen. Nyckeln till detta är kunskap. - Vi samarbetar med Chalmers. Studenter inom internationell logistik har möjlighet att göra sin praktik hos oss. De är en integrerad del av vår affärsmodell sedan nästan två decennier. Det är ett värdefullt samarbete som tillför nya perspektiv och möjligheter för både oss och studenterna, säger Johan.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

STORGÖTEBORG 13
I 80 år har VALD. Andersons Göteborgs hamn.

Enkelt att ta förarbevis för vattenskoter

Vattenskoter erbjuder en unik kombination av spänning och frihet. Sedan den 1 maj 2022 krävs ett förarbevis för att köra vattenskoter. På Vattenskoterutbildning Göteborg kan man få sitt förarbevis i tre enkla steg. Teoriutbildningarna sker i ändamålsanpassade lokaler i Sisjön medan de praktiska momenten äger rum ute på vattnet under vägledning av skickliga och erfarna instruktörer.

Vattenskotern introducerades på den europeiska marknaden i mitten av 50-talet och har sedan dess varit ett populärt fordon för motor- och vattenentusiaster.

- Med en vattenskoter kan man utforska dolda vikar, nå avlägsna öar och känna vinden i håret medan man kör genom det

blå vattnet. Det är en unik kombination av frihet och spänning, säger Joakim, som är instruktör på Vattenskoterutbildning Göteborg.

3 enkla steg

Från och med den 1 maj 2022 krävs förarbevis för att få köra vattenskoter.

På Vattenskoterutbildning Göteborg, vars utbildning självklart är godkänd av Transportstyrelsen, har man gjort processen enkel för att få förarbevis. Hemteoridelen består av läsmaterial som man får via sin dator eller mobil. Denna del kommer med testfrågor, så att man kan testa sin kunskap. Därefter får man

genomgå lärarledd teori. Denna del av utbildningen hålls i ett ändamålsenligt konferensrum på Stora Åvägen 21, ovanför Ö&B i Sisjön.

- Vi guidar våra elever genom viktiga koncept och säkerhetsaspekter, säger Joakim, som har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och förmedla informa-

tion och tankesätt på ett pedagogiskt vis. Den sista delen är praktisk körning, då eleverna får komma ut på vattnet och sätta sina färdigheter på prov under uppsyn av skickliga instruktörer som Joakim, som är en riktig vattenskoterentusiast.

- Hos oss får man inte bara sitt förarbevis, utan öppnar också dörren till en värld av spänning och äventyr på vattnet, säger Joakim med ett brett leende på läpparna.

Redo för sommarens äventyr (?) Sverige är inte det enda landet som har ställt högre krav på vattenskoter-åkare. Flera europeiska länder kräver numera förarbevis vid uthyrning av vattenskoter. Förarbeviset man får på Vattenskoterutbildning Göteborg är giltigt i många olika länder.

- Med förarbeviset i handen är man redo att utforska vattenskoterdestinationer över hela världen, säger Joakim. Vattenskoterutbildning Göteborg håller utbildningar året runt. Vi pratar med Joakim i början av mars. Våren känns som att den är långt borta, men plötsligt är den här.

- Om man vill ha sitt förarbevis i tid till sommaren tycker jag att man ska boka in sig för en utbildning så snart som möjligt, avslutar Joakim.

Text: Andreas Ziegler

STORGÖTEBORG 14 Taförarbevisför vattenskoterinnan sommaren! För anmälan och mer info Vattenskoterutbildning Göteborg WWW.VSUG.SE Vi är godkända av Transportstyrelsen Vattenskoterutbildning Göteborg | Stora Åvägen 21 Sisjön | 0707-268494

Ahlsell gör proffsens jobb enklare

varje

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver man utvecklingen framåt tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, i kombination med specialistkunskap och logistik i världsklass, tar Ahlsell på sig uppgiften att göra proffsens vardag enklare.

Ahlsells stående ambition är att erbjuda professionella användare tillgång till ett brett sortiment och relaterade tjänster inom VA, VS, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg och maskiner, samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning. I det omfattande sortimentet finns produkter från ledande leverantörer samt Ahlsells egna varumärken. Därmed är bolaget alltid rustat för att möta sina kunders högt ställda krav och tillgodose deras behov. Ahlsell ska, som man uttrycker det, göra det enklare att vara proffs.

Det är förstås också utgångspunkten i Ahlsell i Göteborg där vi träffar Jon Svensson som är chef för tjänstelogistik i Sverige. Han berättar att han har arbetet inom logistik i hela sitt yrkesverksamma liv och att byggandet av Nordens högsta hus, Karlatornet i Göteborg, i mångt och mycket utgjorde startskottet för Ahlsell beträffande tjänstelogistik. Här har, framhåller Jon, Ahlsell utvecklat ett mycket starkt och vinnande koncept.

Last Mile Perfection

Till Ahlsells terminal i Göteborg kommer material från samtliga bolagets leverantörer. Materialet samlastas på ett fordon som levererar produkterna på plats för det aktuella projektet.

eldrivna eller går på HVO. De är även försedda med bakgavellift och kran. – Vårt koncept erbjuder med andra ord hållbarhet för kunden i tre dimensioner – ekonomi, miljö och säkerhet. Projekten minskar risken för avvikelser och därmed onödiga utgifter kopplade till material och materialhantering, samtliga leveranser är fossilfria, samtidigt som det blir färre anlöp mot projektet då materialet samlastas på terminalen med hög fyllnadsgrad, och säkerheten ökar när det blir färre transporter till projektet. Det är positivt för både arbetsplatsen och närområdet i samhället. När mindre volymer material lagerhålls innebär det dessutom större arbetsytor för yrkesarbetarna, påpekar Jon Svensson.

Trivs på jobbet

– Vi strävar efter att ha en hög fyllnadsgrad och rätt lossningsförutsättningar för att kunna vara flexibla mot våra kunder och leverera i rätt tid enligt deras önskemål. Vi jobbar enligt

Ahlsell-flaken

Last Mile

Perfection-filosofin, vilket uppskattas av byggbranschen och innebär att materialet anländer till projekten i den takt de ska användas, förklarar Jon Svensson. Han berättar att fordonen Ahlsell använder är fossilfria och är antingen

Jon lyfter i sammanhanget också fram de uppskattade Ahlsell-flaken som de själva tillsammans med deras samarbetspartner JH Entreprenad AB har tagit fram med syftet att åstadkomma en så praktisk och flexibel tjänst som möjligt. Ahlsell-flaken är kompatibla med både kranlossning, gafflar från sidan samt bakgavellift, vilket innebär att materialet kan lossas på det

sätt som passar kunden och deras förutsättningar bäst. Flaken kan även stå på egna ben vilket ytterligare ökar flexibiliteten vid lastning och lossning. – Ahlsell-flaken ger kunden stor flexibilitet vilket behövs eftersom behov och lossningsresurser hos kunden av naturliga skäl varierar. Ahlsell-flaken har funnis sedan sommaren 2023 och gensvaret har varit mycket positivt. Det känns väldigt stimulerade att kunna erbjuda detta till våra kunder, säger Jon.

I Ahlsell Sverige finns 130 butiker och säljkontor knutna till centrallagret. Bolaget sysselsätter cirka 4 000 anställda och omsätter omkring 20 miljarder. Ahlsell är mer eller mindre unikt i Sverige när det kommer till bredden i det man erbjuder marknaden. Bolagets koncept kring innovativa och hållbara produkter, i kombination med logistik i världsklass, värdesätts av en vid kundkrets som sträcker sig över åtskilliga branscher. Ahlsell ligger även långt fram beträffande digitala lösningar, vilket underlättar i fråga om produktinköp, lagerhållning, prissättning och tillgänglighet.

Jon Svensson ser positivt på framtiden, han berättar att de har flera spännande projekt på gång och att de hela tiden jobbar med att utveckla sitt koncept.

Jon lyfter gärna fram sina medarbetare som han anser är bolagets viktigaste resurs. Han trivs dessutom själv ypperligt med sin yrkesroll.

– Det är väldigt givande att få möjligheten att bygga upp någonting från start, att få vara med och bygga ett team där alla individer är viktiga. Det känns förstås också extra roligt när vi får så stort positivt gensvar från kunderna och när de berättar att den hjälp och de tjänster vi erbjuder verkligen gör skillnad i deras vardag.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

STORGÖTEBORG 15
Framtiden byggs varje dag. Vi levererar. PROJEKTLOGISTIK Förnybart bränsle i tanken Framtiden byggs varje dag. Vi levererar. PROJEKTLOGISTIK Förnybart bränsle i tanken
Jon Svensson. Bild på teamet med fordon och flak.

En framstående partner inom teknikvärlden

Teknik-konsultbolaget Technity har utvecklat en omfattande portfölj av tjänster, som är uppdelade i segmenten design, engineering och management. Den platta organisationsstrukturen möjliggör god kommunikation både internt och externt, vilket gör att man kan ta snabba beslut.

Thomas Winberg har en bakgrund som maskiningenjör och arbetade många år som teknikkonsult. Hans erfarenhet sträcker sig över flera decennier och många olika delar av tekniksektorn. 2011 grundade han Technity Engineering AB, som har sitt huvudkontor strategiskt beläget i Göteborg, och som därmed har fått en inriktning mot fordonsindustrin. Technity har inte bara etablerat sig som en pålitlig partner inom fordonsindustrin

utan har även säkrat avtal med framstående företag inom andra sektorer, såsom Essity som är verksamt inom hygienbranschen. Utöver huvudkontoret i Göteborg har företaget expanderat och har idag även kontor i Västerås och Ludvika, vilket ytterligare stärker deras förmåga att hjälpa kunder över hela landet. Technity har arbetat på många projekt genom åren.

- Vi var med och utvecklade XC90-ambulansen och en drönare med inbyggd hjärtstartare, berättar Thomas när vi frågar om det är några projekt som ligger honom extra varmt om hjärtat.

Bland Technitys kunder finner man bland annat Toyota Material Handling och Volvo AB. Företagets högkvalitativa arbete och goda renommé reflekteras bland annat av att man är en så kallad Tier 1-leverantör till Volvo.

Ett helhetsperspektiv

Technity har delat upp sin verksamhet i tre huvudsakliga områden, som tillsammans bildar en helhet. Engineering, det vill säga ingenjörstjänster, kan sägas utgöra grunden för hela verksamheten. Design bygger vidare på detta på sätt och vis. Här tar man nämligen inte bara fram konceptuella skisser, utan kan också ta ansvar för hela utvecklingsprocessen, från visualisering till implementering och produktion. - Våra ingenjörer tar visioner och omsätter dem i verkligheten genom en kombination av befintliga komponenter och egenutvecklade lösningar, berättar Thomas. Det som skiljer Technity från många andra teknikkonsultbolag är de integrerade managementtjänsterna. Företagets förmåga att anpassa sig efter kundernas och marknadens behov gör att man kan leverera skräddarsydda lösningar, vilket gör dem till en eftertraktad aktör i teknikvärlden.

- Vi kan erbjuda helhetslösningar enligt kundens behov. Vi fungerar som en partner genom hela projektet, från början till slut, säger Thomas.

Effektiv organisation

Kundens behov står alltid i centrum och Technity strävar efter att vara en pålitlig samarbetspartner och rådgivare i alla lägen. Därför är kommunikation en viktig fråga för företaget.

- En av våra största styrkor är att vi har en platt organisationsstruktur. Detta möjliggör direkt kommunikation och snabba beslut, säger Thomas. I en bransch präglad av snabba förändringar och ständig utveckling fortsätter Technity att driva gränserna för teknisk innovation och leverera banbrytande lösningar för sina partners runtom i världen.

Intervju: Oliver Augustsson

STORGÖTEBORG 16
En
3D modellering av Volvo XC90 som ambulans.
En skiss från insidan på ambulansen. Sprängskiss från en drönare. Projektstadiet och modellering inför förlängning av en bil.

En viktig distributör för det västsvenska näringslivet

Det som startade som en lokal tidningsdistributör har utvecklats till en storregional aktör avseende distribution av såväl tidningar som post och paket. Med en hög kapacitet och ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet tar Västsvensk Tidningsdistribution nu sikte på framtiden.

Västsvensk Tidningsdistribution grundades 2001 som en del av Stampen Media och har sedan dess utvecklats till att bli en central aktör i det västsvenska näringslivet. Från basen i Landvetter sträcker sig bolagets distributionstjänster från Strömstad i norr till Laholm i söder, från Göteborg i väst till Herrljunga i öst, och inkluderar härutöver stora delar av skärgården. Verksamheten sysselsätter ett tusental anställda som dagligen samlevererar dagstidningar, post och paket. VTD distribuerar varje år cirka 30 miljoner tidningar fördelade på 60 olika titlar, och har sedan 2021 dessutom delat ut fler än 7 miljoner e-handelspaket.

– Utvecklingen går mot att allt fler försändelser går direkt till kundens hem, även under kvällstid, eller till leveransboxar. Vi har utvecklat en strategi som betonar flexibilitet och innovation, samtidigt som vi samarbetar med stora aktörer inom e-handel och andra branscher för att

möta våra kunders specifika behov, säger Maria Borg, operativ chef för Västsvensk

Tidningsdistribution.

Hon berättar att paketvolymerna beräknas öka med 50 procent bara i år, och betonar vikten av att allt levereras i tid. Därför sker paketdistributionen i samarbete med andra distributionsföretag. VTD blir härigenom en betydelsefull länk mellan e-handelsföretagen och deras slutkonsumenter.

Samleverans främjar miljön

Hösten 2022 invigde Västsvensk

Tidningsdistribution en helt automatiserad paketbana på sin distributionscentral i Landvetter med en kapacitet att hantera cirka 3 300 paket i timmen, något som öppnat upp för helt nya förutsättningar för nya samarbeten och att kunna växa på sikt. För att säkerställa snabba leveranser använder de sig av en kombination av cyklar, mopeder och bilar, där distributörerna utgår från ett antal filialer som är utspridda geografiskt.

Göteborgs stad har utsett Västsvensk

Tidningsdistribution till en av sina huvudleverantörer, och VTD strävar kontinuerligt efter att utvecklas och effektivisera för att vara ett attraktivt distributionsföretag. Att kunna samleverera post och paket i samband med tidningsdistribution ger dessutom minskade klimatavtryck. Idag ligger Västsvensk Tidningsdistribution i framkant när det gäller att minska

klimatpåverkan. I sin stora fordonsflotta har företaget 100 eldrivna mopeder och 36 eldrivna fyrhjulingar, och fler är på gång. Det uttalade målet är att ställa om till helt och hållet fossil- och utsläppsfria transporter senast 2027, och ambitionen är att kunna göra det redan 2026. Samtidigt ställer VTD också krav på sina leverantörer som också måste vara fossilfria.

Tydligt medarbetarfokus

Det händer med andra ord en hel del i Västsvensk Tidningsdistribution där medarbetare med fler än 50 olika natio-

naliteter jobbar. Här välkomnas både personer med olika bakgrund och de som söker sina första jobb. – Vi vill utveckla människor och få dem att växa. Det är viktigt för både individerna och för oss som organisation där vi alla behöver utvecklas för att vi ska kunna möta framtidens behov, understryker

Maria Borg.

Genom att öka antalet centraliserade filialer och effektivisera sin verksamhet strävar VTD efter att förbättra både kundupplevelsen och medarbetarnas arbetsmiljö.

– Ett nära ledarskap och en öppenhet för förändring är grundpelare i vårt arbete för att stärka vår position som en attraktiv arbetsgivare och möta de växande kraven från marknaden. För oss är det viktigt att ha ett starkt distributionsteam och vi söker därför mer eller mindre ständigt efter fler medarbetare. Då står vi redo att möta framtidens utmaningar, avrundar Maria Borg.

STORGÖTEBORG 17
Intervju: Oliver Augustsson Text: Örjan Persson

En smartare aktör inom återvinning

Återvinning och återbruk är mer aktuellt än någonsin. Det blir extra tydligt för ett företag som Smart Återvinning. Med sitt riktade tjänsteutbud åstadkommer företaget ett bredare tänk kring avfallshantering. Målet är att vara en smartare aktör.

Smart Återvinning i Göteborg AB vill inte bara omdefiniera avfallshantering utan också sätta tonen för hållbarhet och effektivitet. Företaget har haft en stark utveckling sedan starten 2019. Tanken bakom verksamheten är att implementera ett bredare tänk när det gäller avfallshantering genom att erbjuda kunderna sin expertis och vägleda dem till de enklaste och mest effektiva lösningarna. Arbetet handlar mycket om att ge råd och stötta kunderna med både kunskap och tjänster kring det avfall de hanterar.

En stark vision

Smart Återvinning har ett tydligt upplägg. Kunden bokar avfallsbehållare i form av antingen säckar, så kallade smartboxar eller containrar, som de slänger sitt avfall i. Smart Återvinning ombesörjer

sedan hämtning och vidare hantering. Företaget är fokuserade på att betjäna Göteborg och dess omgivningar med en hög servicenivå. Som namnet antyder,

är Smart Återvinnings vision att vara en smartare aktör inom avfallshantering. Genom att kombinera sin långa erfarenhet och breda kunskap med befintliga tekniker och processer, strävar företaget efter att skapa smartare lösningar som främjar en hållbar framtid.

Smart Återbruk

Ett av företagets senaste initiativ inkluderar uppstarten av Smart Återbruk tidigare i år. Med ett pågående pilotprojekt, och planer på att bli mer tillgängliga på marknaden mot slutet av första kvartalet, erbjuder de en innovativ lösning för materialåterbruk. En speciellt utformad container på platsen skyddar materialet från väder och transport. Genom att främja återbruk och erbjuda en plattform där fungerande material kan få nytt

liv gynnas inte bara företaget och dess kunder, utan också mottagaren av materialet och – förstås – miljön.

Smart Återvinning vill erbjuda en helhetslösning för både återvinning och

återbruk. Företaget vill inte bara vara en aktör att räkna med, utan också vara ett föredöme inom hållbarhet.

STORGÖTEBORG 18 info@smartatervinning.se | 031-488858 www.smartatervinning.se
Intervju: Gabriella Wallenberg

Moderna säkerhetslösningar för ett tryggare samhälle

I ett samhälle som upplevs som alltmer otryggt växer behovet av moderna och effektiva säkerhetslösningar. Här ligger ett företag som Avarn Security AB i framkant med sitt breda produkt- och tjänsteutbud. Allt från brandlarm, inbrottslarm och passagesystem till larmutryckning, områdesbevakning och säkerhetsutbildningar ingår i konceptet. Avarn är kort sagt en komplett säkerhetspartner inom teknik och bevakning.

Avarn Security finns representerat i Sverige, Danmark och Finland, samt i Norge där koncernledningen återfinns. Bolaget sysselsätter totalt 17 000

anställda i Norden, varav 8 500 i Sverige där bolaget finns på 45 orter. En av dessa är Göteborg där vi träffar Jimmy Ljungberg, regionchef för området Väst som även innefattar Karlstad, Trollhättan, Uddevalla och Borås.

– För att vara nära våra kunder och kunna erbjuda bästa möjliga service har vi lokala kontor på flera platser. Vi vill vara tillgängliga och kunna agera snabbt när våra kunder behöver oss, förklarar Jimmy. Han konstaterar att säkerhetsbranschen

är under kraftig utveckling i en tid då samhället allmänt upplevs som alltmer otryggt. Det gäller, menar Jimmy, för branschen att hela tiden ligga steget före, vilket för Avarn Security innebär att företaget befinner sig i en expansionsfas.

– Vi har en fantastisk ledningsgrupp som skapat dessa möjligheter, samtidigt som vi åtnjuter ett stort förtroende från våra

En genomarbetad rekrytering resulterar i ökad trivsel och tillfredsställelse hos våra medarbetare och kommer våra kunder tillgodo genom bland annat hög servicenivå, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Den lägger också grunden till en vidareutveckling av medarbetaren och företaget.

Grundkrav

● fyllda 20 år

● ostraffad

● god hälsa och fysik

● psykiskt stabil

● gymnasiekompetens i svenska och engelska

● förmåga att klara ensamarbete

● ordnad ekonomi (inga betalningsanmärkningar)

● körkort för personbil (gäller vissa tjänster)

Utöver formkraven beaktar

Avarn Security följande egenskaper:

● förmåga att ge service och känna lojalitet

● drivkraft att vidareutveckla tjänsten

● trevlig, vänlig, utåtriktad, initiativrik och uthållig

● simultankapacitet och flexibilitet

● empatisk förmåga

kunder. Vi växer tillsammans med dem och har genom åren utvecklat långsiktiga samarbeten och relationer. Det är i mångt och mycket avgörande för vår framgång.

Små och stora uppdrag

Avarn Securitys säkerhetstekniska lösningar kretsar kring en mängd olika tjänster, så som kameraövervakning, passagesystem, brandlarm, lås och dörrautomation.

Området bevakning innefattar kombinerade säkerhetslösningar, ordningsvakter, skyddsvakter och väktare, stationär bevakning och ronderande bevakning, men också utryckningsverksamhet.

Skyddsvakter utför sitt arbete vid samhällsviktiga funktioner, medan ordningsvakter patrullerar exempelvis köpcentrum. Ronderande väktare är bilburna och besöker kunderna på plats.

Avarn Security signerade nyligen ett avtal med Göteborgs Hamn, ett skyddsobjekt som kräver högsta nivån av säkerhet.

– Vi är riktigt stolta över detta avtal och har vidareutbildat vår personal för att vi ska kunna möta de höga kraven, berättar Jimmy som dock betonar att det inte bara

är de stora kunderna och avtalen som bolaget prioriterar.

– Vi värdesätter alla våra kunder och uppdrag, stora som små, lika mycket, och jobbar med en stående ambition om att alltid kunna erbjuda en hög nivå av trygghet och säkerhet för alla.

Framhåller personalen

Jimmy Ljungberg framhåller att de i Avarn Security ser sin personal som företagets viktigaste tillgång.

– Vi investerar löpande i våra medarbetare och strävar efter att kunna erbjuda en trygg arbetsmiljö. Mångfald och inkludering är värdegrunder vi bygger verksamheten kring, säger Jimmy och berättar vidare att de just nu söker efter nya medarbetare inom olika områden. – Utbildning och erfarenhet är inte alltid viktigast, vi vill hitta rätt personer helt enkelt. Med vårt breda spektrum av uppdrag och kunder finns det plats för alla att växa och utvecklas hos oss.

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

STORGÖTEBORG 19

Gedigen samhällsbyggare i ny kostym

Det som tidigare hette Tuve Bygg heter numera Hedin Construction AB. Namnändringen signalerar starten på en ny era för det välrenommerade byggföretaget med ett allt tydligare fokus på framtiden. Med tre affärsområden – entreprenad, byggservice och snickeri – strävar Hedin Construction efter att leverera innovativa lösningar av högsta kvalitet i varje led.

Tidigare känt som Tuve Bygg och helägt av Hedin Group sedan 2022, har företaget nyligen genomgått en namnändring till Hedin Construction AB. Det är en förändring som markerar starten på en ny

era för organisationen, där fokus ligger på att i än högre utsträckning forma och anpassa verksamheten för framtiden.

Koncernen består av Hedin Construction AB, Hedin Construction Byggservice AB och Hedin Construction Snickeri AB, vilka tillsammans företräder verksamhetens tre affärsområden: entreprenad, byggservice och snickeri.

– Vår tydliga ambition är att leverera innovativa lösningar av högsta kvalitet i varje led. En ny satsning för 2024 är ROT-projekt där vi specialiserar oss på att erbjuda högkvalitativa tjänster inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad i både små och stora projekt. Det blir uppdrag för kunder inom både privat och offentlig sektor, berättar Emil Löveryd, VD för Hedin Construction AB.

Stora projekt

Med inspiration av Hedin Group tar Hedin Construction krafttag för att bli en konkurrenskraftig spelare på marknaden med fokus på att bygga kvalitativa och kostnadseffektiva byggnader för samhället i stort. Emil nämner det pågående projektet kring uppförandet av en skola i Södra Änggården, Högsbo, på uppdrag av Platzer Fastigheter. Skolan, som kommer att husera drygt 900 elever från förskoleklass till årskurs 9, beräknas stå klar för inflyttning inför höstterminen 2024 och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Förra året påbörjade de bygget av den nya skolan International School of the Gothenburg Region, ISGR, på uppdrag av Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg. Denna ska stå klar till höstterminen 2025.

– Framöver kommer vi bland annat att uppföra 175 hyreslägenheter på Danaplatsen norr om Säterigatan. Projektet, där vi medverkar i samarbete med Framtiden Byggutveckling, genomgår för närvarande projektering kring markarbetet som planeras att starta redan i maj, berättar Emil Löveryd.

Vill bidra till samhällsutvecklingen Emil Löveryd, nybliven VD för Hedin Construction AB, bär med sig omfat-

tande erfarenhet av olika områden i branschen. Han betonar att hans mångsidiga bakgrund har varit ovärderlig för att få en holistisk förståelse och bred kunskap inom olika sektioner av verksamheten.

– I den här branschen blir man aldrig fullärd, men jag ser verkligen fram emot att kunna växa och utvecklas i min nya roll. Jag känner mig både hedrad och entusiastisk över att ha tilldelats den, säger Emil. Han lyfter avslutningsvis fram företagets

engagemang, inte bara när det handlar om att bygga nya bostäder och skolor, utan också i arbetet med att bidra till och forma samhällets framtid, inte minst genom att investera i ungdomar.

– Hela vår verksamhet vilar på en värdegrund som handlar om att bygga för samhället, bidra till samhällsutvecklingen och samtidigt skapa hållbara lösningar för framtiden.

STORGÖTEBORG 20 ENTREPRENAD | BYGGSERVICE | SNICKERI hedinconstruction.se
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson Emil Löveryd. Visionsbild: White Arkitekter.

Sätter standarden för branschen

Bolag1 Plant Design AB kombinerar teknisk expertis och en förståelse för miljöpåverkan med en känsla för komplex design för att säkerställa att kundernas anläggningar är funktionella, optimerade och hållbara på lång sikt. Bolag1 är ett personalägt företag, där sammanhållning och engagemang är centrala värden. Alla arbetar mot samma mål; att utmana gränserna för vad som är möjligt inom anläggningsdesign och sätta standarden för branschen.

Bolag1 Plant Design AB grundades 2020 med ambitionen att förverkliga sina kunders idéer och visioner. Företaget tar ett helhetsgrepp om sina projekt, från inledande idéstudie till detaljkonsultation

till den slutliga överlämningen av anläggningen. Genom att kombinera expertis inom teknisk design med en djup förståelse för miljöpåverkan och hållbarhet, strävar man efter att skapa lösningar som

inte bara uppfyller kundens behov, utan även skyddar den omgivande miljön.

- Vi använder den senaste tekniken och vår kompetens för att säkerställa att anläggningarna inte bara är funktionella och optimerade, utan även är hållbara på lång sikt, säger Christian Calås, som är delägare i Bolag1.

Humankapital

Precis som de flesta andra ingenjörsföretag är humankapitalet den absolut

viktigaste tillgången som Bolag1 har. På Bolag1 har man formaliserat detta genom att vara ett personalägt företag.

- Vi är övertygade om att ett gemensamt ägarskap skapar en starkare känsla av samhörighet. Sammanhållning och engagemang är centrala värden för oss, säger Christian.

Det gemensamma ägarskapet gör att alla som jobbar på Bolag1 känner sig betydelsefulla för företagets framgångar. Den inspirerande kontorsmiljön gör att

både kreativitet och professionalism kan blomstra.

Sätter standarden

Att arbeta inom anläggningsdesign är en komplex process. Från den inledande konsultationen till den slutliga överlämningen av projektet är varje steg i processen avgörande.

- Vårt arbete handlar mycket om att integrera klientens behov och önskemål med en grundlig platsutvärdering och konceptuell design, säger Christian.

En annan viktig del av företagets arbete är att säkerställa att klienterna får rätt hjälp vid rätt tidpunkt.

- Med en flexibel inställning och en stor erfarenhetsbas kan vi skräddarsy våra tjänster för att möta varje kunds unika behov och önskemål, säger Christian. Delägarna och medarbetarna på Bolag1 är ambitiösa och ställer höga krav på sig själva och sina kunder.

- En anläggning är aldrig helt klar. Det finns alltid utrymme för förbättring och innovation. Vi vill, med nyfikenhet och erfarenhet, utmana det konventionella och sätta standarden i branschen, avslutar Christian.

STORGÖTEBORG 21
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

Små och stora insatser i mångfacetterad VVS-firma

När energioptimering och minskade uppvärmningskostnader får ett allt större fokus riktas blickarna mot en aktör som Kungsbacka Rör. Energioptimering är en av specialiteterna i den mångfacetterade VVS-firman som med ett 40-tal engagerade medarbetare tar sig an både små och stora uppdrag i trakterna kring Göteborg.

Kungsbacka Rör, grundat av Anton Eurén och Fredrik Larsen 2018, har

genomgått en spännande resa och står idag starkt med fler än 40 engagerade medarbetare. Företaget, med Göteborg och dess omnejd som främsta upptagningsområde, är känt för att leverera omfattande rörarbeten och en mångfald av tjänster inom VVS, kyla och el. – Vi är något av specialister när det kommer till kylsystem, värmelösningar och energioptimering. Vår starka bredd gör att vi kan ta oss an allt från små serviceuppdrag till storskaliga entreprenader för både privat och offentlig sektor.

Härutöver erbjuder vi jour 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan, upplyser Fredrik Larsen, vice VD i Kungsbacka Rör AB.

Hållbarhetsfokus

Fredrik fortsätter med att lyfta fram företagets tydliga fokus på hållbarhet, vilket bland annat innefattar en satsning på en helt fossilfri bilpark – en omställning som redan är i full gång. Verksamheten är dessutom ISO-certifierad inom flera olika områden, vilket i mångt och

mycket garanterar kunderna trygga och säkert utförda projekt. Genom att aktivt använda sociala medier sprider företaget kunskap och delar med sig av den arbetsdynamik de skapat. Härmed ges en inblick i de varierande arbetsdagarna samtidigt som de når ut till både befintliga och potentiella kunder. Det är också en viktig kanal för rekrytering av ny personal.

Trivseln viktig

Just personalen och vikten av att främja

en god arbetsmiljö är något som Fredrik Larsen gärna framhåller.

– Det är högsta prioritet för oss, vi vill forma en miljö där varje individ har utrymme att växa och trivas. För oss är det viktigt att hela tiden stärka personalen och att få den att känna sig uppskattad. Det bidrar till utveckling av hela verksamheten och är en synnerligen viktig del av vår framgång. När sammanhållningen är god och människor trivs bygger vi de bästa förutsättningarna för varje individ att prestera på topp. Hos oss ska det alltid vara möjligt att göra karriär, understryker Fredrik Larsen. Han berättar vidare att företaget just nu söker efter mer personal, framför allt montörer och personer med kompetens inom spolservice. Samtidigt, betonar Fredrik, är det viktigt att personerna i fråga delar företagets kärnvärden – att vara lyhörd, transparent och tillgänglig. – De är principer som vi ser som grundläggande för att skapa starka kopplingar både internt och externt. Vår stående ambition är att vara en pålitlig partner i rörbranschen och fortsätta utvecklas i takt med marknadens behov och teknologiska framsteg.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

STORGÖTEBORG 22

Där automation och säkerhet går hand i hand

Status Automation har utvecklats till en framstående aktör inom automation och maskinleveranser.

Leveranserna anpassas efter kundernas behov och i den egna verkstaden testas varje detalj innan leverans; en stabil och långvarig drift är en prioritet både för kunderna och Status Automation.

2016 förenades tre före detta kollegor av en gemensam vision att skapa något eget och unikt inom automation. Denna vision utmynnade i bildandet av Status

Automation AB, som nu har utvecklats till en framstående aktör inom automation och maskinleveranser.

- Vårt fokus ligger på att erbjuda skräddarsydda lösningar för automation av olika system och processer inom industriella anläggningar, berättar Roy Youhana, som är en av delägarna.

Automation och säkerhet Status Automation använder flera års erfarenhet och bra samarbeten med olika

leverantörer för att optimera, effektivera och automatisera kundens automationsbehov.

- Genom att använda programmerbara logiska styrenheter, robotar och andra automationsverktyg reglerar och styr vi olika enheter och maskiner. Genom att integrera olika system skapar vi en enhetlig plattform för support och fjärrstyrning. Molnbaserade lösningar möjliggör den typen av hantering, berättar Roy.

Säkerhet blir en allt viktigare fråga. Därför har Status Automation även ett väldigt starkt fokus på säkerhetslösningar.

- Vi integrerar säkerhetslösningar i våra system för att skydda dem från cyberhot och andra säkerhetsincidenter och kan samtidigt erbjuda våra kunder fjärrsupport, säger Roy.

Automation är en spännande bransch, som utvecklas hela tiden. Medarbetarna på Status Automation håller sig ständigt uppdaterade rörande regler och stan-

darder. Detta är ett väldigt viktigt led i en av de viktigaste aspekterna av automation; långvarig drift.

- Vi erbjuder underhållstjänster och snabb respons på problem och genomför även regelbundna uppdateringar av mjukvara och system. Vi anpassar oss efter kundens standarder och kan snabbt leverera kompetens genom etablerade samarbeten med olika leverantörer, säger Roy.

Kvalitetssäkring Status Automation har nått stora framgångar under sina åtta år i branschen med över 30 anställda och har ett mycket

gott rykte, vilket har lett till att man har projekt över hela landet och även internationellt. 2021 kunde man utöka verksamheten som, förutom huvudkontoret i Göteborg och ett lokalt kontor i Skövde, även öppnat kontor och verkstad i Alingsås. Här testas varje detalj innan de når kunderna. Ingen dag är den andra lik för ingenjörerna som arbetar här.

- Det mest spännande med branschen är dess oändliga bredd. Varje projekt är unikt och kräver sin egen unika lösning, säger Roy.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

STORGÖTEBORG 23 Vi är en komplett leverantör av helhetslösningar för industrin statusautomation.se info@statusab.se 031-75 74 900

En betydande samarbetspartner till den globala processindustrin

För processindustrin har NORAM International AB länge varit en viktig samarbetspartner. Med en stark grund av erfarenhet inom ingenjörskonst och projektledning, samt en djup förståelse för kundens krav, är NORAM med sitt breda tjänsteutbud en betydande partner för projektutförande och långsiktigt samarbete.

NORAM International AB, sprunget ut Noram Engineering & Constructors Ltd som grundades i Kanada på 80-talet, etablerades i Sverige 2011 och har utvecklats till en pålitlig kraft inom processindustrin. Företaget, med tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och miljövård, har framgångsrikt skapat en imponerande global närvaro, inte minst genom

NORAM Engineering och dess omfattande nätverk av representanter.

NORAM International är en del av NORAM Group som består av ett antal integrerade bolag med spetskompetenser inom olika områden, så som FoU, pilotanläggningar, fullskaliga processanläggningar, anpassad tillverkning och montage.

– Vi tillhandahåller en mängd olika produkter och tjänster och är världs-

ledande inom våra specialområden svavelsyra, svaveldioxid samt papper och massa. Här kan vi leverera innovativa ingenjörs- och utrustningspaket, säger Andreas Gunnergren, VD för NORAM International, som vi träffar på kontoret i Göteborg.

Satsar på personalen Andreas betonar företagets engagemang för personalutveckling.

– Jag ser att satsningen på personalen inte bara är en investering i verksamheten utan också en nyckel till vår framgång. Vi arbetar aktivt för att bygga en positiv företagskultur och strävar efter att vara en trivsam arbetsplats där varje individ spelar en viktig roll. Jag är stolt över hur våra medarbetare kontinuerligt jobbar mot förbättring, både som individer och som ett samspelt team, säger Andreas med stort eftertryck.

Störst tillväxt inom massa och papper

Han berättar vidare att NORAM International 2022 erhöll utmärkelsen Störst tillväxt inom Massa och Papper av UC.

Det är en utmärkelse som i många avseenden speglar företagets framgångsrika affärsstrategi, vilken präglas av långsiktiga relationer och flexibilitet.

– Den ger oss möjligheten att erbjuda skräddarsydda lösningar, samtidigt som vi positionerar oss som en pålitlig samarbetspartner för kunder världen över, säger Andreas Gunnergren.

NORAM International fortsätter sin expansiva resa och utforskar ständigt

nya områden och marknadsandelar.

Genom att vara obundna till specifika leverantörer eller begränsande avtal utgör bolaget en flexibel partner som kan erbjuda de bästa lösningarna för varje unik situation.

– Med en stark grund av erfarenhet inom

ingenjörskonst och projektledning, samt en djup förståelse för kundens krav, står vi alltid redo för nya projekt och långsiktiga samarbeten, avrundar Andreas Gunnergren.

STORGÖTEBORG 24 INNOVATIV DESIGN FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ www.noram-intl.com +46 31 757 40 10 Göteborg
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

Proaktivitet är nyckeln till framgång

Proacting Sverige AB är, som namnet antyder, inriktade på att erbjuda lösningar proaktivt; om man kan förutse sina kunders IT-behov, kan lösningarna vara på plats när de behövs. Företaget drivs av Fredrik Edendahl, som drivs av en sann entreprenörsanda. Han brinner för att skapa meningsfulla relationer och lösa sina kunders problem på bästa möjliga sätt.

Fredrik Edendahl har en gedigen bakgrund inom IT. Han har jobbat med både hårdvaru- och mjukvaruförsäljning och har skaffat sig en omfattande förståelse för branschen och olika aktörers behov.

- Min breda kunskap gör mig inte till en ämnesexpert inom ett enskilt område, men jag kan närma mig företag och deras behov med ett helhetsperspektiv, säger Fredrik. Det var detta helhetsperspektiv som

ledde till grundandet av Proacting Sverige AB.

Proaktiv

Som företagsnamnet antyder, är Proacting inriktade på att vara proaktiva när det kommer till IT-lösningar.

- Jag lade märke till ett påtagligt mönster av reaktivitet, som dominerar branschen; kunder tar kontakt när de har behov. Istället borde leverantörer arbeta med att förutse behov och adres-

sera dem i god tid, vilket väldigt ofta är fullt görbart, men tappas lika ofta bort, berättar Fredrik. Fredrik är alltid framåttänkande. Han trivs med kontinuerligt lärande och anpassande. Det är denna nyfikenhet och passion, kombinerad med hans helhetsperspektiv, som gör att han kan säkerställa att kunderna får omfattande lösningar som passar just deras behov.

- Jag har ett orubbligt åtagande för maximal kvalitet. Ingenting ska eller bör lämnas åt slumpen, säger Fredrik. Fredrik ger oss ett exempel på hur Proacting arbetar och hela tiden blir bättre:

- För närvarande är jag engagerad med biltillverkaren Zeeker. Jag har tagit ansvar för att implementera ett CRM-system för hela deras europeiska verksamhet. Det är en roll som är både givande och intensiv. Denna erfarenhet har inte bara breddat mina kulturella horisonter, utan har även fördjupat

min uppskattning för samarbete, inklusive över internationella gränser.

Driven av passion

Fredrik kommer från en familj av drivna individer och har en sann entreprenörsanda. Fredrik betonar att framgång inte bara är en fråga om att konstant sträva efter hög kvalitet och framsteg. Han poängterar att en avgörande del av framgång är förmågan att bygga meningsfulla relationer på resan mot framgång. Fredrik drivs av outtömlig nyfikenhet och ser varje utmaning som en möjlighet att växa, både som person och som företagare. Han omfamnar oförutsägbarhet i entreprenörskapet och trivs med den dynamiska naturen i arbetet. Nätverkande med andra entreprenörer är lika mycket en fritidssysselsättning som en källa till inspiration och samarbete.

STORGÖTEBORG 25
Intervju: Oliver Augustsson Text: Andreas Ziegler
VD/Ägare: Fredrik Edendahl.

Flexibla och hållbara ADR-transporter

Det krävs både kunskap, erfarenhet och tillstånd för att få transportera farligt gods. En aktör som företräder allt är Marcus Petersson Åkeri AB. Företaget är en specialist på transporter av vätskor och gaser, och har ett arbetssätt som gör att man alltid finner kreativa lösningar på de utmaningar som branschen för med sig.

Marcus Petersson valde att följa i sin fars fotspår och tog således steget in i åkeribranschen och grundade sitt eget företag. Marcus Petersson Åkeri AB etablerades 2015 och har sedan dess vuxit i omfattning till att idag innefatta sju containerlastbilar som alla uppfyller Euro 6-kraven. Ett kunnigt och erfaret team på tio medarbetare representerar bolagets koncept, vilket innefattar transporttjänster både nationellt och internationellt.

Företaget har specialiserat sig på ADRtransporter av tankcontainrar, vilket innebär att de fraktar farligt gods i enlighet med de stränga regler och föreskrifter som gäller för denna typ av körningar. Tankcontainrar används för säker transport av vätskor, gaser och andra ämnen som klassificeras som farligt gods.

– Vi innehar alla nödvändiga kunskaper och har dessutom lång erfarenhet av att hantera dessa ämnen på ett säkert och effektivt sätt enligt ADR-regelverket, upplyser Marcus.

Problemlösning

Marcus trivs onekligen med sin yrkesroll. – Jag gillar att ta mig an den konstanta strömmen av utmaningar som finns i den här branschen och som kräver kreativa lösningar. Att hantera allt från väderförhållanden till att koordinera ankomster från olika transportmedel som båtar och tåg innebär en ständig övning

i problemlösning och snabbtänkthet. I den här branschen är det avgörande att kunna agera snabbt för att säkerställa att kunden inte påverkas negativt, med tanke

på de många variabler som måste stämma överens för en smidig transport, påpekar

Nya lokaler

I Marcus Petersson Åkeri lägger de stor vikt vid både säkerhet och service, deras kunder ska alltid kunna lita på att företaget prioriterar deras behov och önskemål. Marcus är ständigt på jakt efter erfaren personal med branscherfarenhet för att säkerställa företagets fortsatta tillväxt och utveckling, och för att kunna bibehålla och stärka bolagets goda rykte kring högkvalitativa tjänster.

– Nu ser vi fram emot vår kommande flytt till Stora Holm på Hisingen. Det kommer att bli ytterligare ett lyft för oss eftersom vi då kan få en ännu mer effektiv drift genom att samla alla verksamhetsdelar under ett och samma tak. Det kommer i förlängningen att gynna både oss och våra kunder, säger Marcus Petersson.

Intervju: Gabriella Wallenberg

Text: Örjan Persson

Områdesskydd i framkant när otryggheten växer

I ett samhälle som upplevs som alltmer otryggt växer behovet av stängsel och områdesskydd.

Utvecklingen är tydlig i ett företag som Torslanda Montage AB som erbjuder professionella områdesskyddslösningar för allt från bostadsområden och lantbruk till kommersiella fastigheter och industrier.

Torslanda Montage AB startades av Daniel Nilsson, Sebastian Lidberg, Douglas Lidberg och Ulf Lidberg 2020. Sedermera blev även Marcus Kjelvik delägare, dock med ett mindre aktieinnehav än de fyra grundarna. Företaget specialiserar sig på olika typer av stängsel och områdesskyddslösningar. Deras kundfokus sträcker sig över olika branscher och segment, inklusive kommersiella fastigheter, industriella anläggningar, offentliga byggnader, bostadsområden och lantbruk.

– Vi jobbar med en ständig medvetenhet om att behoven för områdesskydd och stängsel varierar. Vi har gjort oss kända för vår anpassningsbarhet och förmåga

att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar varje kunds specifika behov, säger Sebastian Lidberg.

Moderna lösningar

Företagets produkter och tjänster uppfyller olika säkerhetsstandarder och regler, vilket möjliggör högkvalitativa och säkra lösningar i alla sammanhang. Ett tydligt exempel är deras säkerhetsgrindar som integrerar avancerade larmsystem och som är skapade specifikt för skyddsobjekt.

– Dessa grindar är konstruerade för att vara robusta och svåra att forcera. De är dessutom försedda med sensorer på insidan, så kallade perimeterlarm, med förmåga att upptäcka rörelse eller manipulation, och aktiverar varningssignaler vid försök till intrång, upplyser Sebastian Lidberg.

Förutom försäljning och installation erbjuder Torslanda Montage också eftermarknadsstöd, såsom underhåll, reparationer och uppgraderingar av sina produkter.

– Det är viktigt med långsiktig funktionalitet, det vet vi också att våra kunder värdesätter. Vi jobbar hela tiden med ett

stort engagemang för att säkerställa att kundernas behov är tillgodosedda även efter att installationen är klar, framhåller Sebastian.

Starka värdegrunder

Torslanda Montage har vuxit organiskt och med åren expanderat sitt team. Med en stark närvaro, främst inom den offent-

liga sektorn men även inom den privata, sträcker sig deras marknadsområde över hela Västra Götaland. Sebastian Lidberg ser flera orsaker till företagets popularitet och goda rykte och framhåller bland annat företagskulturen som präglas av värden som säkerhet, integritet, professionalism och kundorientering.

– Vi företräder en öppen arbetskultur där vi främjar delaktighet från alla medarbetare och betonar vikten av att varje individ har en inverkan på organisationen som helhet. Det tror jag återspeglas i de tjänster vi erbjuder, avrundar Sebastian Lidberg.

Intervju: Gabriella Wallenberg

Text: Örjan Persson

STORGÖTEBORG 26 0709-766175 • marcus@mpakeri.se • www.mpakeri.se 0729-99 40 19 info@torslandamontageab.se www.torslandamontageab.se
Marcus Petersson.

Ett screentryckeri med lång erfarenhet

Skyltar och tryck på rätt ställen kan göra riktig skillnad. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Skyltfokus HMS AB som är en helhetsleverantör inom skylt och tryck. Företaget är dessutom en av få aktörer som alltjämt erbjuder screentryck.

Med ett förflutet från skyltbranschen bestämde sig Robert Götberg för att starta eget i densamma. 2021 grundade

känt för sin höga kvalitet och service sedan starten 1999.

– Vi hade sedan tidigare ett gediget samarbete. Det här partnerskapet har gjort att vi har kunnat bredda vår portfölj ytterligare och i ännu högre utsträckning erbjuda helhetslösningar inom skylt och tryck, säger Robert Götberg.

Brett koncept

Något som får Skyltfokus HMS att sticka ut är företagets specialkompetens inom screentryck, en tryckteknik som reproducerar bilder på olika material som tyg, papper, glas, metall och plast.

– Faktum är att vi idag är en av få aktörer i branschen som fortfarande erbjuder denna tjänst, poängterar Robert Götberg och tillägger att företaget, utöver screentryck, står för en mångfald av tjänster och produkter, inklusive foliering och dekaler samt produktion av vepor och banderoller. Beställarna finns i ett flertal olika branscher, inte minst inom bygg och entreprenad där företagen ofta behöver olika typer av skyltar. Brand- och säkerhetsskyltar är vanliga produkter för Skyltfokus HMS.

– Vi jobbar med stor flexibilitet och har en god förmåga att anpassa våra insatser efter det aktuella projektets utformning och omfattning. För oss är ingen uppgift vare sig för liten eller för stor, vi jobbar ständigt med fokus på att uppfylla våra kunders unika behov och krav. Varje jobb är en ny spännande utmaning eftersom det ena uppdraget sällan är det andra likt, säger Robert Götberg.

Satsar framåt

Ett led i framtida satsningar inkluderar utvecklingen av en innovativ app som riktar sig mot befintliga kunder, inte minst i byggbranschen. Appen möjliggör betydande tidsbesparingar för kunderna och Skyltfokus jobbar kontinuerligt med utveckling av appen för att hela tiden göra den ännu bättre.

Skyltfokus vänder sig till en kundkrets som finns i hela Sverige. Försäljningen har sitt nav i Göteborg, medan produktionen utförs i Stockholm. Robert hoppas att företaget under sommaren ska kunna flytta försäljningskontoret i Göteborg till en ny produktionsanläggning i Kållered, som kommer att erbjuda större och mer ändamålsenliga lokaler. Dessutom finns framtidsplaner på expansion i Stockholm. Företaget växer och Robert söker därför efter erfaren montagepersonal i Stockholm samt en kvalificerad printoperatör.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

STORGÖTEBORG 27 Ni hittar oss på: Himmelsbodavägen 13, Tumba Gruvgatan 11, Västra Frölunda info@skyltfokus.se 08-556 333 22 0707 - 46 96 31
Robert Götberg. han företaget Skyltfokus och bara två år senare gick det samman med det etablerade varumärket HM Screen,

En komplett däckpartner

När våren står för dörren får landets däckföretag fullt upp. I Sisjön i södra Göteborg finner vi en komplett

aktör kring allt som rör däck. Väletablerade Euromasters breda koncept innefattar såväl försäljning som service och förvaring av allt från bildäck till stora entreprenaddäck.

Med däcksäsongen runt hörnet står Euromaster i Sisjön redo att ta itu med alla däckrelaterade behov som kunderna kan tänkas ha. Däckverkstaden har varit en pålitlig aktör sedan 2018, inte minst eftersom deras engagemang för att erbjuda omfattande service sträcker sig bortom att bara byta däck. Pierre Löfvendahl platschef på Euromaster i Sisjön, utvecklar:

– Utöver allt som har med däck att göra erbjuder vi allt från service och bromsbyten till kamremsbyten och hjulinställningar. Vi jobbar med avancerade tekniska utrustningar, inklusive laser för hjulinställningar, vilket garanterar noggrannhet och kvalitet i varje utfört arbete, säger Pierre.

Helhetskoncept

Euromaster attraherar kunder som eftersträvar en däckpartner de kan lita på och där det alltid råder ordning och reda. Verksamheten är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden, samt certifierad avseende både trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Härutöver arrangerar Euromaster interna utbildningar, såsom däckskola och reparationskurser, för personalen som på så sätt alltid är kunskapsmässigt uppdaterad om jobbet de utför. Genom ett nära samarbete med kända däckleverantörer som Michelin och Goodyear står de dessutom för ett kvalitetskoncept beträffande däckförsäljning.

En central del av Euromasters service är deras jourbil som står redo att rycka ut till strandsatta kunder var helst de befinner sig.

– Vi prioriterar alltid kunden och strävar efter att lösa dennes problem så snabbt och effektivt som möjligt. Det har i allra högsta grad bidragit till att vi idag är en betrodd partner för företag som ALD, trafikskolor och olika leasingföretag, berättar Pierre. När det kommer till däckförvaring går

Euromaster ett steg längre än många konkurrenter genom att regelbundet inspektera mönsterdjupet och erbjuda kunder nya däck om sådana behövs inför säsongen. Med cirka 3 000 platser i däckhotellet finns kapacitet att förvara däck för åtskilliga fordon.

Framhåller personalen

Pierre vill även lyfta fram sin personal, som han anser spelar en avgörande roll i arbetet med att upprätthålla Euromasters höga standard. Inför högsäsongen söker de särskilt efter duktiga verkstadsarbetare som kan hantera den ökade arbetsbelastningen.

– I vår anläggning kombinerar vi teknisk expertis med en passion för att hjälpa våra kunder i alla lägen. Det har skapat en miljö där varje problem kan lösas, oavsett om det rör sig om en punktering

eller ett komplext mekaniskt fel, säger Pierre Löfvendahl som ser framtiden an med tillförsikt för såväl Euromaster i stort som avdelningen i Sisjön. – Vi känner att vi står väl rustade inför däcksäsongen och alla de utmaningar som den kan föra med sig.

Intervju: Nikos Theodoridis Text: Örjan Persson

STORGÖTEBORG 28 031-395 00 90 • sisjon94@euromaster.com Södra Långebergsgatan 30, Askim Mån – Fre 07:00 – 17:00

En helhetspartner inom fastighetsautomation

Sedan starten 2009 har företagen

PNL Installation och PNL Solutions utvecklats till framträdande aktörer inom fastighetsautomation i Göteborgsregionen. Med moderna tekniska lösningar och smarta integrationer skapar de lösningar som inte bara innebär smidighet för användaren, utan också bidrar till mer energieffektiva bostäder och fastigheter.

PNL Installation och systerföretaget PNL Solutions utgår från samma lokaler och har gemensamt format ett framgångs-

rikt koncept avseende modern fastighetsautomation. Med sin spetskompetens erbjuder de kompletta lösningar i samband med såväl nybyggnation som renoveringar – från projekteringsstadiet till färdig installation. Peter Lager, VD och delägare, och Erik Lennartsson, delägare, leder verksamheten tillsammans med 15 engagerade medarbetare. – Vi har specialiserat oss på att utforma system i harmoni med den aktuella bostaden eller fastigheten. Vi utgår från arkitektur, interiör och miljö och tar fram integrerade lösningar som är både snygga och enkla att använda, säger Peter och Erik.

Från planering till installation

PNL Installation och PNL Solutions jobbar enligt KNX-standarden, en teknik som möjliggör integrering och styrning av en mängd olika system, från larm och belysning till värmesystem och kameror. Genom att integrera dessa med Control4, som är ett anpassningsbart och enhetligt hemsystem för att automatisera och kontrollera anslutna enheter, kan de erbjuda en komplett lösning för belysning, ljud, video, klimatkontroll, intercom och säkerhet, vilket eliminerar behovet av flera separata system och appar.

– I rollen som helhetspartner kan vi ta ansvar för hela processen, från planering och projektering till installation och programmering. Vi erbjuder expertis och support genom hela projektets livscykel och säkerställer därmed felfria insatser och lösningar. Vår stående ambition är att alltid överträffa våra kunders förväntningar, säger Peter Lager. Han berättar vidare att en av PNL:s styrkor är de jobbar helt märkesoberoende och därigenom kan erbjuda skräd-

darsydda lösningar anpassade efter varje kunds specifika behov och önskemål.

Bostäder, restauranger och hotell

PNL har många framgångsrika projekt på sitt CV, inte bara i Sverige utan också i Norge, Finland och Danmark. Deras breda erfarenhet sträcker sig från bostäder, hotell och konferensanläggningar till nattklubbar och restauranger. – Vi har en god förmåga att lösa problem och har på så sätt blivit en oumbärlig partner för många av våra kunder. Vi har

till exempel jobbat med Liseberg Grand Curiosa Hotel, där vi assisterade Bravida med automationslösningar för hela anläggningen, upplyser Erik Lennartsson. Han understryker bolagens ständiga strävan efter att leverera fastighetsautomation i framkant och högkvalitativa produkter och tjänster. Med ett engagerat team, omfattande erfarenhet och mångsidig kompetens fortsätter PNL vara en pålitlig partner för alla som behöver professionella och pålitliga lösningar.

Intervju: Oliver Augustsson Text: Örjan Persson

STORGÖTEBORG 29 Metallvägen 7D 435 33 Mölnlycke 0735303305 info@pnlinstallation.se pnlinstallation.se

Asfaltsytor måste inte vara svarta

När det gäller asfalt är det få som slår Duo Asfalt på fingrarna. Företaget tar sig an såväl befintliga ytor som omfattande projekt med ambitionen att inte bara göra ytorna tätare, slitstarkare och hållbarare, utan också mer färgglada.

Med rötter som sträcker sig tillbaka till 1950-talet har Duo Asfalt AB utvecklats till ett företag i framkant när det gäller tätning, förstärkning och färgsättning av olika byggnadsstrukturer. Under ledning av VD:n Alexander Nilsson, som tog över rollen 2017, har detta familjeföretag med tre generationers erfarenhet inte bara behållit sin ställning i branschen utan också tagit ständiga steg mot innovation

och förbättring. Med en personalstyrka på 40 medarbetare strävar företaget hela tiden efter att förnya och utveckla sina metoder.

– Vi erbjuder helhetslösningar inom asfalt, gjutasfalt och färgad asfalt över hela landet, och har inte bara kapacitet att hantera befintliga ytor utan också storskaliga uppdrag. En av våra nyckelprodukter är gjutasfalt som används för allt från vägreparationer till balkonger, och erbjuder en rad fördelar inklusive brandsäkerhet, bullerdämpning och lång hållbarhet utan fogar, upplyser Alexander Nilsson.

Han tillägger att företaget dessutom kan åta sig betongrenoveringar för olika strukturer, såsom vattentorn och garage.

DuoColor

En av Duo Asfalts främsta konkur-

rensfördelar är deras eget asfaltverk i Landvetter, strax utanför Göteborg, vilket byggdes 2016. Anläggningen möjliggör utveckling av egna material och metoder, inklusive det unika färgsystemet DuoColor.

– Genom DuoColor kan estetiskt tilltalande och praktiska färgsättningar appliceras på en mängd olika ytor, vilket ger en ny dimension till många projekt. Faktum är att de flesta av de röda cykelbanorna i Göteborg är resultatet av asfalt från vårt eget verk i Landvetter, berättar Alexander. Duo Asfalt har med andra ord gjort sig känt för att förbättra asfaltprojekt genom att inte bara göra dem tätare, slitstarkare och hållbarare, utan också mer färgglada. Övergripande handlar det om högkvalitativa tätskikt av gjutasfalt för strukturer som broar, parkeringshus och simhallar, vilket har etablerat företaget som en pålitlig partner inom sitt gebit.

Kunskap och erfarenhet

Något som verkligen särskiljer Duo Asfalt från andra aktörer i branschen är deras höga kompetens och långa erfarenhet, vilket resulterar i gedigen

kunskap och möjligheter att erbjuda kunderna helhetslösningar från början till slut.

– Vi har ett tydligt engagemang för både kvalitet och innovation som gör oss till en ledande aktör i branschen, konstaterar Alexander Nilsson. Han trivs onekligen med sitt jobb.

– Det som jag finner mest spännande med vår bransch är bredden och

variationen av både små och stora projekt. Vår stående ambition är att alltid erbjuda enastående expertis och fullständiga lösningar till våra kunder. Vi vill vara en viktig part när det kommer till att forma landskap för hållbara och estetiskt tilltalande strukturer.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

STORGÖTEBORG 30 031-69 53 50 | info@duoasfalt.se | www.duoasfalt.se

Geoteknisk expertis i framkant när Västsverige bygger

Vid stora bygg- och infrastrukturprojekt i Västsverige är Ingefors Geoteknik en ofta anlitad aktör. Företaget är en expert på geotekniska fältundersökningar och ligger bland annat bakom byggandet av både Västlänken och Marieholmsförbindelsen i Göteborg. Ingefors Geoteknik säkerställer att byggnader och infrastruktur är stabila och säkra i sina omgivande miljöer.

Ingefors Geoteknik AB, grundat av Ingemar Forsgren 1976, är ett företag

som genom åren har spelat en betydande roll i infrastruktur- och byggprojekt i Västsverige. Genom ett nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och under ledning av VD:n John Forsgren har företaget kontinuerligt bidragit till utvecklingen inom geoteknik. – Vi utför alla slags geotekniska fältundersökningar. En viktig del av våra insatser kretsar kring helhetslösningar för övervakning av stabilitet vid exempelvis schaktning, byggnation och släntproblematik. Genom att kombinera expertis med avancerad teknik säkerställer vi att byggprojekt genomförs på ett både säkert och hållbart sätt, säger John Forsgren.

Stora projekt Geoteknik handlar om att förstå markens egenskaper och dess interaktion med strukturer och byggnader.

– En geoteknikers huvudsakliga uppgift är att säkerställa att byggnader och infrastruktur är stabila och säkra i sina omgivande miljöer. Detta uppnås genom en noggrann analys av markens beteende och lämpliga grundläggningsmetoder. I

det avseendet ligger vi i framkant, menar John Forsgren. Han berättar vidare att Ingefors

Geoteknik har varit involverat i flera stora projekt i Västsverige, inklusive Göteborgsprojekten Västlänken, Marieholmsförbindelsen och E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm. Idag där de involverade i bland annat sex projekt vid Masthamnsgatan.

Viktigt samarbete Ingefors Geoteknik arbetar nära Chalmers Tekniska Högskola för att möjliggöra för studenter med praktiska färdigheter att studera och analysera markens egenskaper.

– Detta ser vi som ett mycket viktigt samarbete, inte bara för oss utanför hela branschen i och med att vi bidrar till att utbilda nästa generation av geotekniker och säkerställa fortsatt innovation i branschen, poängterar John Forsgren. Han menar att medarbetarnas gedigna kunskap och erfarenhet i mångt och mycket har lagt grunden för Ingefors Geotekniks möjligheter att etablera sig som en pålitlig spelare.

– Vi är en betydande samarbetspartner för bygg- och infrastrukturindustrin. Vårt fokus på säkerhet, stabilitet och hållbarhet har gjort oss till en betrodd aktör. Det är en position vi vill behålla samtidigt som vi bidrar till branschens utveckling och framtidens geoteknik.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

STORGÖTEBORG 31
- 595 03 00 john.forsgren@ingefors.se www.ingefors.se
070

En framåtlutad problemlösare kring modern fastighetsautomation

Göteborgsbaserade D+ Driftteknik AB är en specialist när det handlar om att både installera och driftsätta styrsystem inom fastighetsautomation. För kunderna, som företrädesvis består av fastighetsägare, innebär det minimerade driftstopp som i förlängningen sparar både tid, pengar och miljö.

D+ Driftteknik, som grundades 2018 av David Andresen, installerar, driftsätter och utför service av styrsystem inom fastighetsautomation, så som värme, kyla och ventilation. Till skillnad från många andra aktörer i branschen byter D+ Driftteknik inte bara ut styrsystem, utan driftsätter även nya system, vilket minimerar driftstoppen. Det är något som, enligt David Andersen, uppskattas mycket av kunderna.

– Vi skiljer ut oss eftersom vi står för ett

helhetstänk i kombination med lösningar av hög kvalitet. Genom att erbjuda både installations- och driftsättningstjänster under ett tak kan vi säkerställa en oberoende och genomgående hög standard, vilket i slutändan blir mer kostnadseffektivt för kunderna, menar David Andersen.

Han nämner i sammanhanget systerföretaget D+ Installation som är specialiserat på styrinstallationer. D+ Installation kan hantera alla typer av styrintegrationer och automationssystem och arbetar noggrant med att säkerställa att alla installationer och reparationer utförs på bästa möjliga sätt, med fokus på hållbarhet och långsiktig funktionalitet.

Fyller ett behov

Fastighetsautomation har blivit en allt viktigare del av fastighetsförvaltningen, och enligt David är behovet av mätning och datainsamling större än någonsin.

Genom avancerade styrsystem kan fastighetsägare optimera energiförbrukning

och klimatkontroll, vilket inte bara ger ekonomiska fördelar utan också bidrar till en mer hållbar verksamhet.

Enligt David är det viktigt att förstå att installationen inte bara handlar om att koppla samman enheter utan också om att säkerställa korrekt placering för att uppnå optimal funktion.

– Jag upplever att många beställare och leverantörer av styrsystem har begränsad insikt i systemens uppbyggnad och dess viktiga faktorer. Det gör oss till en värdefull partner som kan ge vägledning och support genom hela processen. Härigenom fyller vi ett gap som finns på marknaden idag, säger David Andersen.

Kompetensbehovet växer

Kunder till D+ Driftteknik och D+ Installation består företrädesvis av fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. De uppskattar att D+ Driftteknik tack vare sin storlek jobbar med korta beslutsvägar och arbetar effektivt när det kommer till problemlösning. D+ Driftteknik har sedan starten varit involverat i många prestigefyllda projekt, bland annat i byggnationen av World of Volvo i Göteborg, vilket är bolagets primära upptagningsområde.

David Andersen leder verksamheten med sin långa erfarenhet. Han har en bakgrund som sträcker sig över flera yrkesroller i branschen, från installatör till programmerare, och tror på en fortsatt god utveckling för såväl D+ Driftteknik som branschen i stort. En utmaning han

dock pekar på är bristen på erfarna elektriker och tekniker på marknaden.

– Det är viktigt att vi kan locka unga talanger till branschen och uppmuntra dem att inte vara rädda för teknologi och datorer, eftersom dagens system kräver en djup förståelse för både elektriska och digitala komponenter. Med en

framtid där trådlös teknik och avancerade mätinstrument blir allt vanligare kan vi förvänta oss att behovet av kvalificerad personal kommer att öka, spår David Andersen.

STORGÖTEBORG 32 Hildedalsgatan 26A | 418 71 Göteborg 0707-693711 | david@dplus.se | dplus.se
Intervju: Oliver Augustsson Text: Örjan Persson David Andresen.

Moderna hissar för moderna behov

2019 genomgick ALT Hiss i Göteborg en omorganisation. Detta kontor har nu utvecklats till en viktig hubb för försäljning av nya hissar och moderniseringar av befintliga installationer i regionen. På ALT Hiss är specialbyggda hissar standard; produkterna och tjänsterna är utvecklade för att möta unika behov i regionen.

kontoret i Göteborg, när många medarbetare gick i pension. Patrik Magnusson klev då in som regionchef. Arbetsstyrkan

i Göteborg består idag av 20 medarbetare, som har lett kontoret till nya framgångar.

- Våra samarbeten och partnerskap med lokala företag har varit en nyckelfaktor

för att förstärka vår närvaro i regionen.

ALT Hiss grundades 1994 i Alvesta av fyra arbetskamrater. Utöver att erbjuda konventionella hissar, utvecklade man en smalhiss med unika inbyggnadsmått och drivsystem. Detta var början på företagets framgångssaga. 1998 öppnade man ett kontor i Göteborg, vilket var det första av många kontor runtom i landet. Runt 2019 skedde ett sorts generationsskifte på

Vi har nu uppnått en årsomsättning på 50 miljoner kronor, berättar Patrik.

Specialbyggt är standard ALT Hiss är idag rikstäckande och erbjuder helhetslösningar när det kommer till hissar och rulltrappor. Företaget arbetar mycket med anpassade lösningar, det vill säga hissar med särskilda mått eller för speciella ändamål; specialbyggt är standard med andra ord. Detta inkluderar att ta fram nya hissar som ska ersätta gamla sådana. Kunderna består av allt från privatpersoner till fastighetsbolag.

- Vi utvecklat skräddarsydda produkter och tjänster för att möta de unika behoven i regionen, säger Patrik.

Dedikerad personalstyrka ger framgång

Kontoret i Göteborg har utvecklats till en viktig hubb för försäljning av nya hissar och moderniseringen av befintliga installationer. Den 20 man starka personalstyrkan, som består av 16 tekniker och

4 tjänstemän, utgör hjärtat av verksamheten.

- De sätter verkligen standarden för teknisk expertis och kundservice. De har varit avgörande för att möta och överträffa våra kunders förväntningar, säger Patrik.

ALT Hiss i Göteborg har ett starkt koncept och har nått stora framgångar

trots att man mer eller mindre fick börja om från början med personalstyrkan för fem år sedan.

- Vi har skapat en stark arbetskultur. Den har varit drivande för vår tillväxt här i regionen, avslutar Patrik.

Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler

I teknikens framkant när automatiseringstakten ökar

I en tid då allt fler verksamheter i allt fler branscher ökar sin automatiseringsgrad har KUKA en viktig funktion att fylla som en av världens ledande leverantör av smart automation. KUKA erbjuder robotar och tillverkningsprocesser skapade av människor, för människor.

Automationskoncernen KUKA är i grunden ett tyskt bolag med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till slutet av 1800-talet. Genom åren har KUKA, med huvudkontor i Augsburg, utvecklats successivt till att idag verka i rollen som en av världens ledande leverantörer av intelligenta automatiseringslösningar för många olika branscher. Bolaget finns representerat i 40 länder och har genom åren levererat sina produkter över hela världen.

I Sverige har bolaget funnits sedan 30 år tillbaka. På KUKA Nordic AB i Göteborg, som är huvudkontor för de

nordiska och baltiska marknaderna, jobbar 35 av koncernens sammanlagt 14 000 anställda. Här träffar vi Channel Manager Micael Amandusson som beskriver KUKA som en bred leverantör av både produkter och tjänster. – Vårt utbud sträcker sig från robotceller och styrningssystem till specialiserade automationslösningar som skräddarsys efter varje kunds unika behov och branschkrav. Det kan handla om lösningar inom en rad olika användningsområden, så som montering och svetsning, precisionshantering och bearbetning, plockning och packning, säger Micael Amandusson.

Autonoma Mobila Robotar

KUKA levererar robotar, tillverkningsmaskiner och produktionsprocesser för en rad olika ändamål. I robotsortimentet finns ett stort antal modeller med olika bärlaster och räckvidder. De kan till exempel skapa fler än 300 olika robotar från det modulära upplägget. Inkluderat KUKA:s mobila lösningar blir antalet ännu fler. KUKA är idag världens största leverantör

av robotar till fordonsindustrin, men levererar också i hög utsträckning till branscher som e-commerce, livsmedel, metall, trä, aerospace, sjukvård och elektronik. En stor del av bolagets framgångar, berättar Micael Amandusson, bygger på dess förmåga att ta fram nya teknologier till varje bransch. Han nämner i sammanhanget Autonoma Mobila Robotar, AMR, som tillfört en ny dimension och rönt stor uppmärksamhet på marknaden. – Dessa robotar är utrustade med sensorer

och kameror, och använder avancerade algoritmer som simultan positions- och kartläggning för att navigera i dynamiska miljöer. Genom att använda AI för att fatta beslut baserat på omgivande data kan AMR-enheter automatisera upprepande uppgifter och därmed minimera risken för fel. Deras flexibilitet sträcker sig från lager och produktion till sjukvård och serviceindustrin, och förväntas spela en avgörande roll inom automation och logistik i framtiden, berättar Micael.

I framkant

Med en omfattande global närvaro i olika länder är KUKA väl positionerat för att stödja sina kunder internationellt. Under åren har företaget genomgått förändringar i ägandet. 2016 förvärvade kinesiska Midea Group en betydande del av KUKA. Det, i kombination med en ständig strävan efter nya innovativa lösningar, har gjort att KUKA har en framskjutande position i sin bransch. – I KUKA finns ett sedan lång tid tillbaka cementerat engagemang för innovation och forskning inom robotteknik och automation. Vi har investerat betydande resurser i att utveckla avancerade robotteknologier och intelligenta automationslösningar. Vi vill alltid verka i teknikens framkant och på så sätt vara en global banbrytare i branschen, säger Micael Amandusson.

Intervju: Gabriella Wallenberg

Text: Örjan Persson

STORGÖTEBORG Hör av dig till oss för att prata hiss! 031-75 72 850 althiss.se Vi erbjuder hissar för alla slags byggnader & miljöer! www.kuka.se tel: +46 31 726 62 00 info@kuka.se

Rätt temperatur med hållbara förutsättningar

ER-Kyl har varit aktiva sedan 1979 och sysslar idag med kyla, värme, energi och service. Företagets mål är att säkerställa att varje anläggning har rätt temperatur för sina unika behov. Som medlemmar i Nordic Climate Group är hållbarhet en väldigt viktig fråga; man levererar lösningar som är hållbara för både miljön och kundernas plånböcker och samvete.

ER-Kyl grundades 1979 och har genomgått en imponerande utveckling genom åren. Per Rasmussen kom till företaget som arbetsledare 2005. 2017 förvärvade han bolaget tillsammans med partnern Mikael Alm. Tillsammans leder de ett team på 18 samspelta medarbetare. Vi träffar Per i lokalerna i Sisjön. - Vi är strategiskt belägna, vilket möjliggör snabb och effektiv service till kunder i och runt Göteborg. Vi har även servicetekniker utplacerade i olika kommuner för att säkerställa en hög servicenivå och snabb respons, säger Per.

Rätt temperatur

Idag sträcker sig ER-Kyls verksamhet över fyra områden, som består av kyla, värme, energi och service. Expertisen som företaget och medarbetarna sitter på är komplex och djup. Per har dock ett väldigt enkelt sätt att förklara verksamheten på:

- Oavsett om det gäller kvartersbutiker, restauranger eller stora kontorsbyggnader är vårt mål att säkerställa rätt temperatur i varje anläggning vi arbetar med. Våra system är skräddarsydda för varje unik applikation.

Nordic Climate Group

Hållbarhet är en viktig fråga för ER-Kyl. - Miljömässig kvalitetssäkring är en integrerad del av våra installationsprocesser. Detta säkerställer att anläggningarna inte bara är tekniskt avancerade, utan också hållbara. Detta gäller allt från fraktalternativ och materialval till driftoptimering och vilka leverantörer vi väljer. Vårt mål är att leverera hållbara lösningar som gynnar miljön och våra kunders plånböcker och samveten, säger Per. 2021 gick ER-Kyl med i Nordic Climate Group, som är Nordens ledande aktör

inom kyla, värme och energieffektiva installationer. Totalt sysselsätter Nordic Climate Group över 1000 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Man arbetar enligt devisen ”For a better climate”, vilket är ett löfte till marknaden, kunderna och omvärlden. - Nordic Climate Group har, precis som vi, ett starkt engagemang för att ligga i framkant när det gäller hållbarhet och att alltid sträva efter de bästa lösningarna för våra kunder. Vi är öppna för ny teknik

och fokuserar på att använda naturliga köldmedier för en mer hållbar kylning och uppvärmning, avslutar Per.

Intervju:

Text:

STORGÖTEBORG 34 info@erkyl.se | 031-404550 | www.erkyl.se
Gabriella Wallenberg Andreas Ziegler

Bredden utmärker Sveriges äldsta måleri

Sveriges äldsta måleriföretag står alltjämt starkt med ett synnerligen gott renommé i branschen. P.

Chr. Rusch & Son AB – eller Rusch Måleri som man allmänt säger – tar sig an allt från försäkringsskador till omfattande renoveringsprojekt och dekorativt måleri. Härutöver kan företaget ta ett helhetsansvar kring kontorsanpassning.

Med en stolt historia som sträcker sig tillbaka till 1862 är P. Chr. Rusch & Son AB – eller Rusch Måleri som man allmänt säger – Sveriges äldsta måleriföretag. Genom årens lopp har företaget bytt ägare men alltid förvaltat sin roll som en pålitlig och erfaren aktör i branschen. 2021 blev företaget en del av Layer Group som är Sveriges största företagsgrupp för ytskiktstjänster. Layer Group är känt för att representera etablerade företag med lång branscherfarenhet, inte minst inom måleri där Rusch Måleri utmärker sig med tjänster kring kontorsanpassning, service och dekor som primära fokus-

områden. Med sina 24 erfarna medarbetare representerar de stor kunskap och kompetens inom sitt gebit.

Små och stora insatser

Servicemåleri utgör en central del av Rusch Måleris tjänsteutbud och omfattar

allt från försäkringsskador till omfattande renoveringsprojekt. De anlitas av bland annat försäkrings- och skaderegleringsföretag, men är även en ofta anlitad aktör när det gäller dekorativt måleri.

– Vi besitter stor teknisk kompetens och en tydlig förmåga att hantera olika typer av uppdrag, vilket gör att vi attraherar både företagskunder med komplexa behov och privatpersoner som strävar efter det extraordinära. När det kommer till kontorsanpassningar kan vi ta ett helhetsgrepp, från planering av nya lokaler till renovering av befintliga utrymmen, upplyser Sören Olesen, platsansvarig på Rusch Måleri. Företaget, med utgångspunkt från Göteborg, har genom åren byggt upp ett omfattande CV.

– Bland de lite mer udda uppdragen kan jag nämna renoveringen av Masthuggskyrkans tupp i bladguld, och målandet av fyra meter höga spelpjäser för Världskulturmuseet. Det sistnämnda uppdraget var en process som sträckte sig över åtta månader från planering till slutfört projekt, berättar Sören.

Sticker ut

Genom åren har Rusch Måleri också samlat på sig en imponerande samling utmärkelser och certifieringar, inklusive kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO-standarden. För att ytterligare förstärka sitt åtagande för en grönare framtid har företaget inför 2024 investerat i tre elbilar.

– Vi vill sticka ut i branschen på många

olika plan, inte minst miljömässigt, men också genom vår erfarenhet och kompetens samt det omfattande nätverk av samarbetspartners som vi har byggt upp under årens lopp. Det gör att vi kan stå för heltäckande insatser som många gånger överträffar våra kunders förväntningar, avrundar Sören Olesen.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

STORGÖTEBORG 35 Hulda Lindgrens Gata 3 | 421 32 Västra Frölunda | www.rusch.se | info@rusch.se

Ledande leverantör inom marina industrin expanderar

För fartygsindustrin är Fläkt Marine AB en betydande samarbetspartner. Fläkt Marine är en komplett VVS-systemleverantör för marin drift och är specialiserat på luftkonditionering, mekaniska ventilationssystem och kylsystem. Numera erbjuder man även traditionella ventilationstjänster, genom Gunbergs Ventilation, och har en etablering i Fort Lauderdale i delstaten Florida i USA.

Fläkt Marine AB har snart 20 år på nacken och har sitt ursprung i före detta ABB

verantör för marin drift med spetskompetens inom framför allt marin luftkonditionering, mekaniska ventilationssystem och kylsystem.

I företagets lokaler på Kalkbruksgatan på Ringön i Göteborg träffar vi bolagets VD, Thomas Andersson, tillika VD för Olander & Sjöstrand, som är en anrik skeppshandel i Göteborg med 75-årsjubileum i år.

– Jag förvärvade Fläkt Marine AB 2018 för att de två verksamheterna gick hand i hand. Genom förvärvet kunde vi bredda vårt utbud gentemot båda företagens kunder, förklarar Thomas och berättar att dessa består av rederier och andra aktörer inom den nordiska fartygsindustrin.

Brett koncept Thomas beskriver Fläkt Marine som något av en ventilationsfirma mot den marina branschen, företrädesvis rederier åt vilka man nyinstallerar och säljer delar. Beträffande Olander & Sjöstrand jämför han bolaget med Ahlsell, med den skillnaden att Olander & Sjöstrand uteslutande vänder sig mot den marina industrin, för vilken man levererar reservdelar och förbrukningsmaterial i form av allt från maskiner, pumpar, ventiler och motordelar till mat. – Vi har mångårig kunskap om den marina industrin och bistår även våra kunder med tull och transporter. Vi förfogar över egna transportbilar. I viss mån kan vi emellanåt även leverera till den landbaserade industrin, upplyser Thomas Andersson.

God utveckling

Thomas berättar att Fläkt Marine har

gått från en omsättning på cirka fem miljoner kronor under pandemiåret 2021 till en beräknad omsättning på cirka 30 miljoner 2023. Detta har gjort förutsättningarna för ökad tillväxt mycket goda. Olander Sjöstrand har nyligen förvärvat Gunbergs Ventilation, som kompletterar Fläkt Marines marina fokus genom att erbjuda mer traditionella ventilationslösningar på land.

- Med verksamhet i Västsverige och Stockholm erbjuder Gunbergs ventilation komplett service inom ventilation, kyla och andra relaterade områden, berättar Thomas.

Det senaste tillskottet till koncernen är etableringen av Fläkt Marine i Fort Lauderdale i delstaten Florida i USA.

- Det är en strategisk placering för att betjäna kryssningsindustrin, som är av högsta prioritet för oss, säger Thomas. Efterfrågan på koncernens lösningar ökar stadigt, vilket gör att man aktivt letar efter ventilationstekniker.

- Framgångsrika sökanden erbjuds ett arbete med frihet under ansvar och möjlighet att resa, säger Thomas.

Intervju: Oliver Augustsson

Text: Örjan Persson & Andreas Ziegler

STORGÖTEBORG 36 FLÄKT MARINE AB Olander Sjöstrand Fsg AB
Fläkt Marine AB. Sedan starten har bolaget utvecklats till en komplett VVS-systemle-

En sund prestationskultur

Människor som mår bra och har en god samarbetsförmåga är avgörande för alla företags framgångar.

Karin Djurback har specialiserat sig på ledarskap och samarbetskap.

Genom sitt företag, Ripples High Performance, erbjuder hon skräddarsydd så kallad High Performance Coaching och samarbetsträning, där hon tränar människor i att samarbeta och prestera på en högre nivå utan att offra vare sig hälsa eller positiva relationer.

High Performance Coaching och samarbete

Genom sitt företag, Ripples High Performance AB, arbetar Karin idag i huvudsak med företag och ledningsgrupper. Målet är att öka individuella prestationer så väl som både samarbetsförmågan och förhandlingsförmågan inom organisationen, som i förlängningen leder till hållbar lönsamhet.

Karin belyser att hennes arbete inte handlar om att pressa individer mot resultat, utan om att skapa en trygg miljö där människor kan växa och utvecklas tillsammans. Och ha kul!

Karin Djurback började jobba med verksamhetsutveckling inom byggbranschen 2005. Under åren fick hon ett antal insikter som till slut ledde till att hon startade eget företag 2017.

- Jag började mitt yrkesliv med processutveckling, men över tid insåg jag vikten av att integrera ledarskap och företagskultur i samma processer för att uppnå verklig framgång. Detta ledde mig till insikten att det mänskliga elementet, både inom människan och mellan människor, är en kritisk hävstång för att främja hållbar tillväxt och prestanda inom organisationer, berättar Karin.

- Genom individ- och gruppspecifik coaching och träning kan man uppnå verklig förändring och bygga en kultur där öppenhet, lärande och samarbete frodas, säger Karin.

Karin betonar att hon inte agerar rådgivare eller konsult, utan att hon fungerar som en kombination av lärare, coach och tränare – vilket borgar för att individerna, grupperna och organisationerna själva blir de som förverkligar de förändringar och den utveckling som de strävar efter.

- Mitt långsiktiga mål med mina samarbeten är alltid att de individer och grupper jag jobbar med på sikt inte ska behöva mig längre. På så sätt frigör jag ju kapacitet både hos de jag coachat och hos mig själv, så att vi tillsammans kan påverka ännu fler människor, säger Karin.

En passion för människor Alla företag vill uppnå optimala resultat. Detta uppnås dock inte genom att bara stirra sig blind på sista raden i resultaträkningen. Det är hur väl människorna inom organisationen fungerar tillsammans som avgör om siffrorna på den där raden ökar eller minskar. Detta var den viktigaste insikten som ledde till att Karin startade Ripples High Performance för sju år sedan.

- Mitt brinnande intresse ligger i att arbeta med den mänskliga sidan av verksamhetsutveckling. Mitt engagemang sträcker sig bortom affärsframgångar. Min sanna passion är att se hur mitt arbete förändrar

människors liv till det bättre, och deras barns liv, att göra ”ripples” helt enkelt, säger Karin leende och tillägger att det var så som hennes företagsnamn kom till; att ”sprida ringar på vattnet”.

Karins ambition är inte bara att hjälpa sina direkta kunder, utan att vara med och påverka hur framför allt byggbranschen, men även hela näringslivet, fungerar.

- Genom att erbjuda konkreta verktyg och färdighetsträning för personlig och professionell utveckling strävar jag efter att vara en del av en större förändring mot ett mer hållbart samhälle, avslutar Karin.

STORGÖTEBORG 37 karin@rippleshp.se
www.karindjurback.com
0706010330
Intervju: Oliver Augustsson High Performance Coaching. Karin Djurback.

Breda tjänster kring markarbeten och fastighetsskötsel

Markarbeten och fastighetsskötsel är specialområden för välrenommerade Maskintjänst Väst AB. Företaget företräder en bred palett av relaterade tjänster och arbetar enligt mottot att inget uppdrag är vare sej för stort eller för litet. Via jourtjänst är hjälpen aldrig långt borta för företagets kunder.

Maskintjänst Väst AB, grundat av ägarna Erik Karlsson och Jacob Lima, står redo att möta sina kunders fastighetsbehov dygnet runt. Verksamheten som utgår

från Västra Frölunda och med Göteborgtrakten som huvudsakligt upptagningsområde, expanderar nu detsamma via etableringen av ett nytt kontor i Trollhättan.

– Det blir ett klart lyft för oss, spår Erik Karlsson.

Han berättar att Maskintjänst Väst är en specialist när det kommer till fastighetsskötsel, markarbeten, maskinsopning, gaturenhållning, grönyteskötsel och vinterväghållning.

– Vi förfogar över en komplett maskinpark som gör att inget uppdrag är vare

sej för litet eller för stort för oss. Vi står redo att hantera alla förfrågningar, fastslår Erik.

Hög tillgänglighet

Maskintjänst Väst har ett utvecklat samarbete med Peab avseende klippning av stora grönområden runt om i centrala Göteborg.

– Vi har en tydlig inriktning mot den offentliga sektorn men strävar samtidigt efter att bredda vår kundbas och erbjuda våra tjänster även till privatpersoner. Här spelar vår stora tillgänglighet en viktig roll. Vi är alltid lätta att nå och erbjuder

dessutom jour, vilket säkerställer att våra kunder alltid kan nå oss när behovet uppstår, även när läget är akut, upplyser Erik Karlsson.

Ser möjligheter

I Maskintjänst Väst AB ser de möjligheter i allt och strävar ständigt efter utveckling för att leverera med precision och noggrannhet för sina kunder. Engagemang och tillgänglighet utgör andra grundpelare i verksamheten. – Vi vill inte bara vara en serviceleverantör i traditionell mening utan snarare en partner som överträffar våra kunders

förväntningar, säjer Erik Karlsson som i sammanhanget gärna lyfter fram företagets medarbetare.

– De är mycket kompetenta, samtidigt som vi mer eller mindre ständigt är på jakt efter nya förmågor som kan stärka vårt team ytterligare.

Erik berättar avslutningsvis att företaget jobbar med tydliga visioner och med målet att bli det främsta alternativet när det kommer till fastighetsskötsel och entreprenad, inte minst genom att hela tiden sträva mot förbättringar i alla led av verksamheten.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

031-20

info@maskintjanstvast.se

www.maskintjanstvast.se

STORGÖTEBORG 38
50 80

Fuktskador kräver snabba insatser

En fuktskada kan bli ytterst kostsam om lämpliga åtgärder inte vidtas snabbt. I Västsvensk Fuktteknik vet de med andra ord att varje timme räknas när de med ett flertal olika lösningar och verktyg rycker ut i samband med vattenskador. Uppdragen handlar om allt från fuktmätning till omfattande avfuktningsinsatser.

Trots att företaget är förhållandevis ungt har Västsvensk Fuktteknik vuxit och utvecklats till en etablerad aktör inom sitt gebit. Grundaren Jörgen Johansson, med många års erfarenhet som snickare, och med vatten- och fuktskador som specialitet, startade företaget 2018 som ett dotterbolag till Kyleffekt. Västsvensk Fuktteknik må vara ungt, men här finns både lång och gedigen erfarenhet av att hantera fuktskador.

– Fuktskador är allvarliga problem som

kan bli ytterst kostsamma om lämpliga åtgärder inte vidtas snabbt. Ju längre en fuktskada existerar, desto större blir problemet. Därför strävar vi hela tiden efter att så snabbt om möjligt vara på plats när olyckan är framme, säger Jörgen Johansson.

Varierande insatser

Kunderna består av allt från privatpersoner till företag och försäkringsbolag, företrädesvis i Göteborg med omnejd. För privatpersoner handlar det ofta om krypgrundsavfuktning och fuktutredningar, som även är en tjänst som ofta efterfrågas av försäkringsbolag. För fastighetsbolag och försäkringsbolag utförs mer omfattande åtgärder efter vattenskador. Byggfirmor efterfrågar ofta fuktmätningar av betong.

– Vi jobbar med en mycket hög servicenivå, samtidigt som kvalitet också har högsta prioritet för oss. Genom att vi är noggranna i valet av leverantörer och ställer höga krav på utförda arbeten har vi på relativt kort tid byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, och kunnat växa sakta men säkert, säger Jörgen Johansson.

Passion och erfarenhet

En annan viktig del av företagets framgång är den engagerade och erfarna personalstyrkan. Samtliga anställda har minst tio års erfarenhet av fuktteknik och liknande områden, vilket garanterar hög kompetens och tillförlitlighet i deras arbete. Här finns, menar Jörgen, en passion för service och felfria insatser, vilket har byggt starka och långsiktiga relationer med kunder och partners.

Jörgen Johansson tror att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig.

– Vi har en stående ambition om efter att växa och utvecklas utan att kompromissa med kvaliteten. Med en ledning som aldrig sätter expansion före kvalitet och ett dedikerat team som alltid strävar efter att överträffa förväntningar siktar vi mot nya mål.

Intervju: Oliver Augustsson

Text: Örjan Persson

Ett grönt företag inom markskydd och väggbeklädnad

Markskydd i Väst började med ett hemmakontor och har nu utvecklats till ledande aktör inom markskydd. Man är stolta över att vara ett grönt företag, vars produkter är tillverkade av 100 % återvunnen plast. Företaget betjänar ett stort antal kunder inom många olika branscher och man upptäcker ständigt nya användningsområden för sina produkter.

Markskydd i Väst AB grundades av Per Hillertz 2009. Till en början bedrevs verksamheten från ett hemmakontor medan materialet förvarades i en parkeringsruta. Företaget har vuxit organiskt genom åren och har nu utvecklats till en ledande aktör i branschen.

- Vårt huvudlager är beläget i Kungsbacka, men för att vara nära våra kunder har vi även mindre lager i Stockholm, Malmö och Växjö, berättar Jonathan Votrenius, som har varit med sedan 2014 och är företagets VD sedan 2023.

Ett grönt företag

Som namnet antyder, har Markskydd i Väst specialiserat sig på markskydd av olika slag. Man är stolta över att bidra till det cirkulära samhället.

- Samtliga av våra produkter är tillverkade av 100 % återvunnen plast, säger Jonathan.

Markskydd i Väst är ett bra exempel på hur hållbarhet och kvalitet kan gå hand i hand.

- En intressant utveckling är våra släta plastskivor, som har blivit populära som väggbeklädnad inom djurhållning tack vare materialets höga hållbarhet och motståndskraft mot slitage. De absorberar ingen fukt eller urin och är enkla att rengöra dessutom. Man kan bara spola bort smutsen, berättar Jonathan.

Många användningsområden

Markskydd i Väst har specialiserat sig på temporära och mobila produkter, som har ett stort antal användningsområden och används inom en rad olika branscher.

- Våra produkter kan till exempel användas vid eller på temporära gångvägar, evenemang och vid vindkraft- och

solcellsbyggen, berättar Jonathan. Under sin tillväxt har man upptäckt många oväntade användningsområden för sina produkter. Idag kan man till exempel erbjuda markskydd som kan användas för trädgårdsarbete och för att skydda mark eller gräsmattor från tunga maskiner vid bygg- och markarbeten. Ett innovativt tillskott till sortimentet är Stockmattan i plast, som lanserades hösten 2023.

-Vår stockmatta väger betydligt mindre än de traditionella alternativen och efter användning kan mattorna enkelt sköljas av och återanvändas, berättar Jonathan. Jonathan avslutar med att berätta att Markskydd i Väst alltid är öppna för att utforska fler möjligheter.

- Materialet vi använder kan användas för en mängd olika ändamål. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss, säger han.

STORGÖTEBORG 39 Galvaniseringsgatan 4, 417 07 Göteborg vsft.se | info@vsft.se | 010-1614800
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler
Teamet på Västsvensk Fuktteknik.

Förändrar liv och skapar möjligheter

Fysiska funktionsvariationer ska inte betyda att man begränsas här i livet. Med rätt hjälpmedel och rehabutrustning i sitt hem kan man höja livskvaliteten betydligt och leva sitt liv på sina egna villkor. Det är detta HES Hjälpmedel & Fysio har specialiserat sig på. Företaget erbjuder helhetskoncept inom framförallt patientförflyttning och bostadsanpassningar, men även en rad andra hjälpmedel. På HES arbetar man mot visionen att skapa möjligheter i användarnas vardag.

HES Hjälpmedel & Elservice grundades 1999 av Joakim Hadders. Verksamheten bestod då av installation av takliftar samt service/besiktning och enklare elinstallationer. Efter några år sedan sköttes verksamheten av Joakims son. För ungefär fem år sedan tog företaget in Christian Nelhage som konsult. Christian blev snabbt en viktig del av företagets verksamhet och med gedigen kunskap och gediget driv utvecklades HES mer och mer till ett företag med mycket kunskap under samma tak ihop med fantastiska medarbetare. Med tiden gick han in som delägare och för ett år sedan tog han klivet upp till att vara ensam ägare. Christian berättar att

han ämnar driva företaget i samma familjära anda.

- Min vision är att verkligen förändra människors liv, så att de får en enklare och bättre vardag, säger Christian.

Skapar möjligheter

HES har nu varit en pålitlig aktör inom den så kallade hjälpmedelsbranschen i över tjugo år. Företaget är specialiserade på patientförflyttning och bostadsanpassningar för människor som har eller får funktionssvårigheter, men även andra former av hjälpmedel ämnade att förenkla vardagen för personer med fysiska funktionsvariationer relaterade till begränsad rörlighet. HES sysslar mycket med bostadsanpassning där man är väldigt kunniga och verkligen kan göra skillnad för sina kunder. HES installerar även mycket gym- och rehab-utrustning.

- Arbetet handlar mycket om att förstå användarnas vardag och vad de kan tänkas behöva. Vi fokuserar på individuell hjälp för privatpersoner och företag över hela landet. Ibland fungerar vi även nästan som en rådgivningsbyrå då vi har så många idéer och lösningar för våra kunder och vi tycker det är så kul att kunna hjälpa till, berättar Christian.

Christian fortsätter med att berätta att HES verkligen har allt i ett koncept; man

projekterar, installerar, servar och underhåller utrustningen. Det sistnämnda är väldigt viktigt; om utrustningen slutar fungera som den ska, kan det ju ställa till rejält med besvär för användaren. Detta har Christian och hans medarbetare tänkt på när de har utformat sitt tjänsteutbud.

- Vi jobbar med förberedande underhåll, även kallat årsservice eller besiktningar, av hjälpmedlen i form av vårdsängar, takliftar, rehabutrustningar och liknande. Det rekommenderas att man gör detta varje år, säger Christian. När man behöver hjälpmedel i sitt hem får man detta vanligtvis förskrivet av Arbetsterapeuten. HES har rättigheterna som krävs för att sälja många av dessa lösningar. - Vill man ha en snabb och smidig lösning kan man komma direkt till oss. Sedan kan vi komplettera det som man kanske inte får förskrivet, men har behov av. Om man exempelvis endast har fått en ramp förskriven till framsidan av huset, kan man kompletteringsbeställa en ramp till balkongen från oss lätt och smidigt, berättar Christian.

Trygga relationer

Det finns många olika sorters funktionsvariationer. HES sysslar därför mycket med skräddarsydda lösningar. Med ett dedikerat team strävar företaget efter att varje kund ska känna sig omhändertagen och trygg i sina val. Christian ger oss ett exempel:

- Vi hade en kund vars förmåga att gå

försvann efter en misslyckad operation. Kommunen kunde inte erbjuda tillräckligt med hjälp. I samråd med kommunen tog vi fram den bästa lösningen ihop med kunden och ställde upp med specialanpassade hjälpmedel, som gjorde det möjligt för kunden att fortsätta sin rehabilitering och sin vardag i sitt eget hem och nå sitt egna mål att en dag kunna gå igen. Tack vare ett starkt partnerskap inom branschen har HES gjort sig särskilt kända för att leverera Guldmann-taklyftssystem av hög kvalitet.

- Våra system, som vi installerar, är inte bara funktionella, utan även snyggt designade för att smälta in i hemmets interiör, berättar Christian. För HES handlar det inte bara om att sälja produkter.

- Vi vill bygga långsiktiga relationer och erbjuda service som sträcker sig långt bortom den initiala försäljningen, säger Christian.

STORGÖTEBORG 40 Industrivägen 7B 438 92 Härryda 031-757 44 80 info@heshjalpmedel.se www.heshjalpmedel.se
Intervju: Oliver Augustsson Teamet bestående av: Nahom Russom och Andreas Hulldin. Andreas Hulldin utför service på en maskin.

Trivselbygdens bank i 120 år

I 120 år har Mjöbäcks Sparbank varit Trivselbygdens bank. Genom att erbjuda hög personlig service och ha ett starkt samhällsengagemang har man etablerat sig som en viktig del av lokalsamhället. Inför 120-årsjubiléet har banken renoverat sina lokaler för att skapa en ännu mer välkomnande miljö.

Skräddarsydda lösningar Mjöbäcks Sparbank fokuserar, som alla sparbanker, på att stödja det lokala samhället både för privatpersoner och företag.

- Vi är stolta över att vara en del av Trivselbygden, där vi har ca 5 900 invånare och det finns en stark entreprenörsanda, säger Carolina. Företagskunderna består av allt från mindre företag till aktörer inom jordoch skogsbruket.

1904 grundades Mjöbäcks Pastorats Sparbank. Sedan dess har man kortat ner sitt namn till Mjöbäcks Sparbank, men grundvärderingarna har alltid varit desamma.

- Vår tradition av att vara en del av det lokala samhället har förblivit intakt. Att stödja och främja Trivselbygden är en självklarhet för oss, säger Carolina Skogsberg, som har varit bankens VD sedan 2019.

Begreppet Trivselbygden myntades för cirka 20 år sedan och benämner bankens närområde, innefattande sju orter i Svenljunga kommun, tre orter i Marks Kommun och en ort i Falkenbergs kommun.

- Genom att erbjuda hög tillgänglighet och personlig service, strävar vi efter att vara en pålitlig partner för varje kund, säger Carolina.

Samhällsengagemang

Mjöbäcks Sparbank erbjuder mer än bara banktjänster och hög service. Man har även ett starkt samhällsengagemang. Detta reflekteras bland annat av initiativ som Mjöbäcks Sparbanks Stiftelse för Utveckling i Trivselbygden och samarbeten med lokala föreningar och skolor.

- Att investera i våra barn och unga är en investering i Trivselbygdens framtid. Genom att stödja projekt som ”Lika Olika”, som är ett värderingsprojekt för skolor, strävar vi efter att rusta

nästa generation med verktyg för framgång. Vi erbjuder även utbildningar i ekonomi på skolorna, berättar Carolina.

I samband med Mjöbäcks Sparbanks

I morgon, i dag och i 120 år har vi sett till att Trivselbygden blomstrar. Som fristående Sparbank har vi inte några aktieägare utan vår vinst stannar kvar där den hör hemma - i Trivselbygden.

120-årsjubileum har man genomfört renoveringar för att skapa en ännu mer välkomnande miljö där personliga möten prioriteras.

- Vi vill vara den öppna banken, där

människor kan känna sig hemma och få personlig service, avslutar Carolina.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

SVENLJUNGA / TRANEMO 41
Lidavägen 1, Överlida | 0325-327 00 | mjobackssparbank.se
Vi fyller 120 år

Vuxenutbildningar som möter samhällets behov

Vuxenutbildningen i Svenljunga fokuserar på tre huvudsakliga områden: SFI, distansutbildning på gymnasial nivå och yrkesutbildningar, exempelvis i form av Vård- och omsorgscollege. Utbildningarna är utformade för att möta samhället behov, både för de personer som vill utbilda sig och för näringslivet, som har behov av arbetskraft.

Vuxenutbildningen i Svenljunga är modern i flera avseenden. För det första erbjuder man både utbildningar på distans

och på plats; somliga personer föredrar att studera i hemmets lugna vrå medan andra behöver hjälp av någon av lärcentrumets 14 medarbetare.

- Vår småskalighet möjliggör individanpassad undervisning, berättar Tiina Aavik, som är skolans rektor.

Tiina har lång erfarenhet. Hon började arbeta som lärare redan 1989 och har tjänstgjort som rektor sedan 2012, vilket ger henne en gedigen förståelse för utbildningssektorn.

Vuxenutbildningen i Svenljunga Vuxenutbildningen i Svenljunga fokuserar på tre huvudsakliga områden. Det första området är Svenska För Invandrare (SFI).

- Vi erbjuder alla fyra stegen av SFI och har över 100 elever i en pågående utbildning. Vårt flexibla tillvägagångssätt innebär att vi kan anpassa undervisningen baserat på elevens tidigare utbildningsbakgrund, berättar Tiina.

Det andra området är distansutbildning på gymnasial nivå. Från och med januari 2024 inleds ett samarbete med ABF Göteborg. Utbildningen har för närvarande fem pågående intagningsperioder och flexibla kurser på 10–20 veckor.

- Vi fokuserar på närundervisning i svenska och matematik för att stödja elever som behöver lärarhandledning

på plats. Till hösten kommer vi även ha närundervisning i engelska, berättar Tiina. Det tredje området är yrkesutbildningar, inklusive Vård- och omsorgscollege. Denna utbildning fokuserar både på de som redan är verksamma inom vården och de som vill omskola sig. Det är en flexibel utbildning på 1500 poäng som inkluderar Arbetsplatsförlagt Lärande (APL). Vuxenutbildningens småskalighet möjliggör individanpassad undervisning och enstaka kurser.

- Vård- och omsorgscollege har redan varit certifierat och vi håller nu på med arbetet att uppfylla de regionala certifieringskriterierna för 2024, säger Tiina. Ett framstående inslag för Vård- och omsorgscollege i Svenljunga är samarbetet med vård- och omsorgssektorn och även arbetsmarknadsenheten i regionen. - Tillsammans med närliggande kommuner strävar vi efter att snabbt integrera elever i näringslivet. Samarbetet med AME hjälper till att effektivisera övergången från utbildning till arbetsliv, säger Tiina.

Samarbeten

Vuxenutbildningen arbetar aktivt för att anpassa utbildningarna efter näringslivets behov.

- De goda relationerna med företagarna

i Svenljunga är väldigt viktiga för oss. Företagen är angelägna att ta emot praktikanter. Detta är en viktig styrka för Vuxenutbildningen här i Svenljunga. Vår ambition är att utvidga samarbetet med fler företag och vi ser fram emot att stärka

kopplingen mellan utbildningarna och näringslivet för att skapa en ännu starkare framtid för Svenljunga, avslutar Tiina.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

Gräventreprenader utan begränsningar

I trakterna kring Svenljunga är Kvarnerlinds Gräv en sedan länge välkänd aktör när det kommer till olika typer av gräventreprenader. Företaget vänder sig till såväl privatpersoner som företag med ett koncept som sträcker sig över allt från husgrunder till markplanering, dräneringar och vägbyggnation. För Martin Kvarnerlind och hans medarbetare är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort.

Martin Kvarnerlind är mannen bakom Kvarnerlinds Gräv AB som han startade på egen hand i Svenljunga 2007. Med sina nästan tre decennier av erfarenhet i bagaget har han utvecklat företaget från en enmansfirma till att idag sysselsätta ett team på tio kunniga och erfarna individer. – Jag var ambitiös och driven och ville verkligen köra i egen regi. Entusiasm har

varit min drivkraft och har i mångt och mycket banat vägen för våra framgångar, säger Martin Kvarnerlind och nämner sedan att även det strategiska samarbetet med tungviktare som Skanska och Peab, vilket inleddes direkt efter att Martin började sin resa som egenföretagare, är en annan tydlig framgångsfaktor.

Små och stora insatser Kvarnerlinds Gräv representerar ett brett koncept. Förberedande insatser inför vägbyggen och skogsarbeten har satt företaget på kartan, men tjänsteutbudet är förstås bredare än så.

– Vi täcker ett brett spektrum, det kan handla om allt från att skära asfaltkanter, plantera skog och gräva för husgrunder till att bygga skogsbilvägar, markplanering och dräneringar. För oss är inga uppdrag vare sig för stora eller för små och vi vänder oss således till både privatpersoner och företag, upplyser Martin.

Han berättar att ett av deras mest minnesvärda projekt inkluderade arbetet med Peab kring byggandet av en ny parke-

ringsplats vid Kungsfors köpcentrum förra våren.

Personal och maskiner Med en imponerande maskinpark, inklusive tre hjulgrävare och två bandgrävare, samt en lastbil som kan transportera upp till 38 ton material, är Kvarnerlinds Gräv väl rustat för att ta sig projekt i alla storlekar och omfattning. Maskinparken i all ära, det är, understryker Martin, dock

människorna som gör företaget. Han lyfter fram sina duktiga medarbetare och nämner att även hans fru Hanna och deras två söner Hugo och Anton spelar avgörande roller för företagets framgång. Det gör också hans far som bidrar med ovärderlig hjälp kring driften av företaget. – Det är bra att ha bredden i både maskinparken och personalen. Det gör att vi har alla möjligheter att expandera och utvecklas. För mig handlar det om att

våga satsa, samtidigt som jag värnar om familjen och jobbar för en stark arbetsmoral. Hos oss finns en ständig vilja att fortsätta utvecklas och på så sätt kunna fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster till kunder över hela regionen, säger Martin Kvarnerlind.

Intervju: Oliver Malm

Text: Örjan Persson

SVENLJUNGA / TRANEMO 42 Torggatan 9, 512 53 Svenljunga admin@kvarnerlindsgrav.se • 070-843 84 93

En pionjär inom hårdplaståtervinning

Van Werven är en ledande aktör inom hårdplaståtervinning med fem anläggningar runtom i Europa. 2018 öppnade man sin första nordiska anläggning i Svenljunga. Denna svenska anläggning är nu en nordisk pionjär inom hårdplaståtervinning. Under 2023 undveks över 30 000 ton CO2-utsläpp tack vare anläggningen i Svenljunga. Efterfrågan på företagets tjänster har ökat stadigt sedan starten och fortsätter öka än idag.

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för individer, företag och samhället i stort. Plast är en av de stora miljöbovarna. Det finns många företag över hela världen som försöker hitta hållbara alternativ till att använda plast, men även att utnyttja plast på ett mer hållbart vis. En av pionjärerna inom detta är Van Werven, som idag har anläggningar på fem platser runtom i Europa. Den första nordiska anläggningen öppnades 2018 i Svenljunga.

- Samarbetet med Svenljunga kommun har varit exemplariskt. Vi har likasinnade visioner om att värna om miljön,

säger Ulric Bergenholtz, som är Sverigechef för Van Werven.

Hårdplaståtervinning

Med sin nordiska anläggning har Van Werven etablerat sig som ledande inom branschen. Företaget har hela Norden som sitt upptagningsområde och får sitt material från exempelvis kommunala återvinningscentraler och sorteringsplatser för byggsektorn. Genom en imponerande process återvinner och sorterar de materialet i 25 olika fraktioner.

- Både manuell sortering och avancerad teknik, inklusive infraröd teknik, används för att maximera antalet fraktioner som kan utvinnas, berättar Ulric. Genom att kvarna ner plasten till flakes och sälja dem till plastföretag och komponderare skapar Van Werven en sluten cirkel av återvinning och återanvändning. Resultatet är imponerande. Under 2023 undveks över 30 000 ton CO2-utsläpp tack vare anläggningen i Svenljunga. Koncernen bidrar med en minskning på totalt 500 000 ton.

En uppmaning

Idag sysselsätter Van Werven i Sven-

ljunga 40 medarbetare som arbetar i två skift. Efterfrågan på företagets tjänster ökar hela tiden. Ulric och hans medarbetare är stolta över sina bedrifter, men vet att man kan göra mer. De vet att både privatpersoner och företag kan göra mer för att bidra till en mer hållbar framtid.

- Vi vill uppmana både företag och kommuner att skicka hårdplast till oss istället för att bränna den. Hårdplaståtervinning är nyckeln till att möta hårdare miljökrav, säger Ulric. Plaståtervinningsindustrin i Europa är idag under hård press på grund av att priset på nyråvara har sjunkit kraf-

tigt, vilket gör att omställningen till att använda återvunnen råvara tar längre tid. Införandet av styrmedel för att stimulera insamling av plastavfall samt att använda återvunnet material i nya produkter måste påskyndas. Van Werven är en förebild som visar att högkvalitativ hårdplaståtervinning är möjlig. Ulric avslutar med att berätta att företaget ser fram emot att fortsätta växa och investera i nya produktionslinjer för att möta den ökande efterfrågan.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

SVENLJUNGA / TRANEMO 43 Van Werven Sweden AB recycling plastics

Banbrytande aktör inom verktygsindustrin

Lidhs Tooling har länge varit en banbrytande aktör inom tillverkning av verktyg för den producerande verktygsindustrin. I hjärtat av verksamheten finner man en enkel, men kraftfull idé: att förvandla idéer till verklighet. Genom att ständigt investera i ny teknologi och nya processer kan man erbjuda sina kunder skräddarsydda lösningar som möter behoven på en dynamisk marknad.

1969 grundades Lidhs Verktyg. Genom åren har företaget varit en banbrytande aktör inom tillverkningen av verktyg för den tillverkande verktygsindustrin. Sedan en tid tillbaka heter företaget Lidhs Tooling AB, vilket reflekterar det faktum att företaget numera har både ett lokalt och internationellt fokus. Kunderna finns i allt från energisektorn till fordonsbranschen.

- Vi är en av norra Europas ledande verk-

tygstillverkare och strävar ständigt efter att omdefiniera normer i branschen och överträffa kundernas förväntningar, säger företagets VD, Magnus Andersson.

Från idé till verklighet

I hjärtat av Lidhs Toolings verksamhet finns en enkel men kraftfull idé: att förvandla en idé till verklighet. Efter över 50 år i branschen har man utvecklat en fingertoppskänsla för skräddarsydda lösningar.

- Genom att ständigt investera i ny teknik och nya processer kan vi både möta de skiftande behoven på en dynamisk marknad och expandera vår verksamhet. Vi söker ständigt nya kunder inom olika affärsområden, säger Magnus.

Engagerad personal

Eftersom Lidhs Tooling ofta arbetar med skräddarsydda lösningar, är samarbetet med kunderna av största vikt under arbetets gång. Det är företagets medarbetare som besitter den där fingertoppskänslan

som krävs för att få fram optimala resultat.

- Det är våra medarbetare som driver både innovation och framgången framåt, säger Magnus.

På Lidhs Tooling är man mycket måna om sin personals välbefinnande.

- Det är viktigt att skapa en miljö där medarbetarna känner sig uppskattade och får möjlighet att växa och utvecklas. Det är så vi kan behålla erfarenheten i företaget, säger Magnus. Magnus själv är ett mycket bra exempel på de möjligheter det innebär att arbeta på Lidhs Tooling. Han har arbetat på företaget i flera årtionden. En gång i

tiden började han på verkstadsgolvet. Därefter han klättrat upp genom olika befattningar tills han slutligen tillträdde som företagets VD 2018. Han besitter en djup förståelse för både själva verksamheten och kulturen på företaget. Hans engagemang för företagets medarbetare och deras fortsatta utveckling är påtaglig; det är människorna som har varit den drivande kraften bakom företagets framgångar sedan 1969.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

SVENLJUNGA / TRANEMO 44 Lidhs Tooling AB | 0321-53 03 00 | www.lidhs.se

184 år av traditioner

Tidbecks är en viktig del av Sveriges industriella arv och en symbol för framsteg och förnyelse. 184 år efter grundandet är det alltjämt ett modernt företag som idag är specialiserat på kundanpassade trådprodukter. Genom att ständigt utveckla sina produkter och arbeta nära kunderna kan man fortsätta möta kundernas behov på bästa möjliga sätt.

Tidbecks kan spåra sina anor tillbaka till 1840, när företaget grundades i Stockholm. Idag är man specialiserade på kundanpassade trådprodukter. Sedan 2014 leds företaget av Sven-Olov

Kronaas, som har lång erfarenhet av den tillverkande industrin och har arbetat i många olika delar av världen för välkända företag som Electrolux, ABB och Hexagon. Under alla sina år i branschen har han utvecklat en djup förståelse för branschen och dess behov, vilket är helt i linje med Tidbecks starka fokus på innovation och kvalitet.

- Vi är rustade för att leverera skräddarsydda lösningar som överträffar förväntningarna hos även de mest krävande kunderna, säger Sven-Olov när vi pratar med honom i början av februari.

Kundanpassade produkter

Tidbecks har ett brett utbud av produkter, exempelvis svetsade nät, svetsade galler,

krenelerade nät, bockade trådprodukter, metalldukar och sträckmetall. Kunderna har varierande och ofta väldigt specifika krav på sina produkter. Tidbecks kan ombesörja hela processen för sina kunder.

- Vi har egna funktioner för design, ritning och konstruktion, berättar SvenOlov.

Bland kunderna finner man många välkända namn, exempelvis Valmet, Volvo Penta, Starspring, Toyota och Bosch.

Framtidens behov Innovation fortsätter vara en viktig del av Tidbecks verksamhet.

- Genom att ha vår avdelning för teknik och utveckling här på plats och ha ett nära samarbete med kunderna kan vi möta marknadens behov på bästa möjliga sätt, säger Sven-Olov. Sven-Olov är noga med att lyfta personalen; kompetensen som företaget har byggt upp under sina 184 år i branschen finns i medarbetarna. Idag sysselsätter företaget cirka 50 medarbetare.

- Jag är väldigt stolt över deras engagemang för att leverera kvalitet i varje produkt, säger Sven-Olov.

Hållbarhet har blivit en allt viktigare aspekt för att möta framtidens behov och är en grundläggande del av Tidbecks företagskultur. Man investerar löpande i den modernaste tekniken och arbetar ständigt för att förbättra sina produktionsprocesser för att minska sin miljöpåverkan och skapa en positiv samhällseffekt.

- Genom att ta ansvar för miljön, samhället och våra medarbetare strävar vi på Tidbecks efter att vara ett föredöme inom hållbar tillverkning, avslutar SvenOlov. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

SVENLJUNGA / TRANEMO 45

Med fokus på service och hållbarhet

FREWO är ett transportföretag som har ett starkt fokus på hållbarhet, vilket bland annat reflekteras av att alla fordon är miljöklassade enligt Euro 6 och att chaufförerna är utbildade inom ecodriving. Den serviceinriktade personalen utgör verksamhetens hjärta; man har fått mycket beröm för medarbetarnas trevliga bemötande och professionalism genom åren.

I dessa tider, när miljömedvetenhet och hållbarhet är viktiga frågor i vårt samhälle, vill allt fler företag ses som hållbara. Pressen är extra stor på företag inom transportbranschen, vars fordon är ansvariga för en hel del utsläpp. På FREWO tar man hållbarhet på allra största allvar. - För oss är hållbarhet inte bara en trend, utan en integrerad del av vår verksamhet och har varit det sedan starten. Vår ambition är att vara ledande inom hållbara transportlösningar, säger Fredrik Håkansson, som är företagets VD.

Fredrik har lång erfarenhet inom transportsektorn. Efter tjugo år i branschen förstår han dess behov och utmaningar. Han tog över stafettpinnen för ett annat åkeri där han tidigare jobbade och startade FREWO Transport AB, då med en ny synvinkel och en tydlig inriktning mot hållbarhet.

Hållbarhet och säkerhet

En av de mest påtagliga åtgärderna som FREWO har vidtagit för att främja hållbarhet är att investera i en fordonsflotta som möter höga hållbarhetskrav. Samtliga fordon, från de nyaste till de äldsta lastbilarna, är miljöklassade enligt Euro 6.

Målet är att i närtid kunna jobba mot att bli fossilfria. En av företagets mer innovativa åtgärder är införandet av en ny citytrailer, som inte bara är miljösmart i sin körning, utan också kan navigera i trånga utrymmen med sina svängbara axlar.

- Detta har inte bara minskat våra transporters miljöpåverkan, utan även ökat effektiviteten, säger Fredrik. Chaufförerna genomgår också fortlöpande utbildningar inom ecodriving, som

ibland kallas sparsam körning, vilket är en körteknik som kan resultera i upp till 20 % lägre bränsleförbrukning. Ecodriving gynnar alltså både miljön och bidrar till att man kan hålla ett konkurrenskraftigt fraktpris.

- Ecodriving har implementerats för att säkerställa att förarna använder fordonen på det mest effektiva och miljövänligaste sättet som är möjligt, säger Fredrik. På FREWO ser man hållbarhet och säkerhet som två sidor av samma mynt. Lastbilarna har till exempel försetts med specialbyggda lås och larmsystem för att

minimera inbrottsrisken. Företaget har även en bred företagskultur som främjar personalsäkerhet, vilket tyvärr är ett växande problem i dagens samhälle, inte minst för åkeribranschen med dieselstölder och dylikt, enligt Fredrik.

Serviceinriktade medarbetare

Vid sidan av sitt fokus på hållbarhet, har FREWO byggt upp sitt goda rykte på den kvalitet och service man erbjuder.

- Vår engagerade och serviceinriktade personal är vår främsta tillgång. Vi har fått mycket beröm för våra medarbetares

trevliga bemötande och professionalism. Dessutom erbjuder vi helhetslösningar, vilket till exempel kan innefatta att både transportera och montera mässmontrar åt våra kunder, berättar Fredrik. Fredrik avslutar med att betona vikten av samarbete och kommunikation med både kunder och branschkollegor.

- Genom att samarbeta och dela kunskap och resurser tror jag att hela branschen kan arbeta mot mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar, säger Fredrik.

Intervju: Oliver Malm

SVENLJUNGA / TRANEMO 46 Liten i storlek, stor i service. Vi är ditt pålitliga åkeri! Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina transportutmaningar. Nylännesgatan 6, 512 53 Svenljunga info@frewo.se • 0703321859 • www.frewo.se
Emilia, Timo och Fredrik framför åkeriets nyförvärv, Volvo FH 460 med all extra utrustning för att kunna hålla hög focus på miljötänk genom hela processen. Vikten av regelbunden service är också en klimatsmart byggsten, därför rullar vi med serviceavtal på alla våra nya fordon.
hjärtat av
vi
Volvo med Citytrailer som blir det smidigaste alternativet när man
mycket gods som skall till en plats med lite begränsad yta. Denna fordonskombination
27ppl vilket är 11flm.
Här står Emilias Scania för lite rast ut med vägen. Emilia har ett stort lastbilsintresse och hennes Scania är nästa alltid redo för någon lastbilsutställning runt om i landet.
I
Eriksberg hittar
FREWOs
har
rymmer

Raka rör ger fina kundrelationer

Genom att ta helhetsansvar för sina projekt och erbjuda helhetslösningar har SP Rörservice byggt upp ett starkt förtroende på marknaden, vilket har lett till stora framgångar. Man bygger vidare på dessa framgångar genom att ha ett starkt fokus på transparens och goda kundrelationer.

Man kan nästan säga att Sören Eriksson har varit i VVS-branschen sedan barnsben. Hans pappa, Lars-Erik, grundade Erikssons rör 1974. Sören var med sin pappa på sommarloven och lärde sig yrket från grunden. Han började sedan jobba i företaget redan 1984 när han var 16 år gammal. 2012 sålde Lars-Erik företaget. Sören stannade kvar som arbetsledare och

anställde då sin svåger, Per-Eric ”Pärka” Axelsson, som även han har lång erfarenhet av branschen. Tre år senare kände de att ville driva företag i egen regi. Således grundades SP Rörservice AB.

- Vi erbjuder omfattande tjänster inom VVS, med fokus på värmepumpar och pannor från väletablerade svenska tillverkare som Nibe och Effekta, berättar Sören.

Det kan vara svårt att få igång ett nytt företag. I och med att Sören och Pärka redan var väletablerade i branschen, hade de dock ett stort kontaktnät med kunder och samarbetspartners redan från början. Första året omsatte man 5,5 miljoner kronor, vilket hade ökat till 13 miljoner förra året. Företaget tar sig an både små och stora projekt.

- Ett av våra mer betydande projekt inkluderade konstruktionen av en lagerhall i Lockeryd. Det var en viktig milstolpe för oss, berättar Sören.

Helhetsansvar

SP Rörservice har ett antal starka samarbeten med lokala företag, exempelvis JL

Bygg, med vilka man bland annat arbetar på försäkringsarbeten. SP Rörservice tar ofta ett helhetsansvar för större projekt de arbetar på.

- Genom att erbjuda helhetslösningar, inklusive material och montage, förenklar vi processen för våra kunder. Vi agerar som den enda kontaktpunkten för dem, vilket bidrar till smidigare och effektivare service, säger Sören.

Snabbt, bra och ärligt

På SP Rörservice tar man allvarligt på service. En av företagets främsta framgångsfaktorer är medarbetarnas förmåga att anpassa sig efter kunderna behov. - Vi har korta ledtider och erbjuder snabba och kvalitativa tjänster. Vi har inte fått ett enda klagomål hittills. Vi har kundrelationer som sträcker sig över flera

generationer. Det tycker vi är en bra indikation på att vi har byggt upp ett stort förtroende, säger Sören.

En annan viktig framgångsfaktor är den öppenhet man har gentemot sina kunder. - Vi har en transparent redovisning av kostnader och kör på löpande pris. Man får det man betalar för, berättar Sören. SP Rörservice har ett relativt stort upptagningsområde. I Svenljunga och dess omnejd är det Sören och hans kollega som leder arbetet, medan de vid behov följer med arbetena ner till Mark, Varberg och Kungsbacka.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

www.sprorservice.se SVENLJUNGA • KINNA Vi utför allt inom VVS! SVENLJUNGA • KINNA www.sprorservice.se Vi utför allt inom VVS! Pär-Erik 070368 41 35 Sören 070627 07 14 SVENLJUNGA • KINNA www.sprorservice.se Vi utför allt inom VVS! Pär-Erik 070368 41 35 Sören 070627 07 14

Sex decennier av professionell lastbilslackering

Ända sedan början av 1960-talet har Alenäs Lastbilslackering varit ett välkänt varumärke i fordonsoch transportbranschen. Sedan

bröderna Eddy och Leo Nord tog över verksamheten upplever företaget en nyrenässans, samtidigt som det mer än 60 år gamla konceptet alltjämt präglar verksamheten: lastbilslackering med oöverträffad finish och hållbarhet.

Grundat 1960 har Alenäs Lastbilslackering AB sett olika ägare och generationer passera genom åren. Och när bröderna Eddy och Leo Nord tog över i april 2023 fick företaget ett nytt lyft. Eddy, med en gedigen bakgrund i branschen och Leo, med sin passion för innovation och affärsutveckling, har tillsammans skapat en vision för företaget som sträcker sig bortom de traditionella gränserna.

En viktig del av Alenäs Lastbilslackerings framgång är företagets fokus på kvalitet i varje steg av processen. Med premiummärken som Glasurit och samma klarlack som används av exklusiva bilmärken som Koenigsegg, levererar de en oöverträffad finish och hållbarhet i varje lackeringsprojekt. Denna kompromisslösa inställning till kvalitet har inte bara cementerat företagets goda rykte på marknaden utan också öppnat dörrar för nya affärsmöjligheter. – Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en helhetslösning för våra kunder, från lackering till reservdelar. Vi har ända sedan vi tog över jobbat för att bryta traditionella mönster och skapa nya möjligheter för våra kunder. Genom att tänka så driver vi utvecklingen framåt samtidigt som vi hela tiden vässar vårt koncept, säger Leo Nord.

Konkurrenskraftiga priser

I Alenäs Lastbilslackering AB är begrepp som effektivitet och kvalitet alltså inte

bara ord, utan en levande verklighet. Genom att investera i både personal och teknologi har Leo och Eddy byggt en verksamhet där antalet anställda på kort tid vuxit från en till tio. Genom att importera material direkt och skippa mellanhänder kan de erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga priser utan att kompromissa med slutresultatet. Det är den typen av förståndig affärspraxis som, enligt Leo, bidragit till att företaget på kort tid har skördat framgångar och bättrat på ett redan gott rykte i branschen.

Satsar på personalen För bröderna Nord handlar det inte bara om att driva en framgångsrik verksamhet, utan också om att skapa en arbetsmiljö där personalen trivs och känner sig uppskattad. – Vi har valt att satsa på till exempel moderna arbetsmetoder, gemensamma utrymmen och miljövänlig teknologi.

Vi tror att det är viktigt för att skapa en plats och en atmosfär där människor kan växa och utvecklas tillsammans med företaget, säger Leo Nord. Med en solid kundbas som sträcker sig över en radie på 15–20 mil från hemorten och med ett växande rykte för kvalitet och pålitlighet ser framtiden ljus ut för Alenäs Lastbilslackering. – Genom att hålla fast vid våra kärnvärden effektivitet och kvalitet, och samtidigt omfamna förändring och innovation, känner vi oss redo att möta alla typer av utmaningar som kommer, avrundar Leo Nord.

SVENLJUNGA / TRANEMO 48 Hantverkaregatan 5 512 53 Svenljunga 0325-61 18 80 @alenas_lastbilslackering www.alenaslack.com
Intervju:
Text:
Oliver Malm
Örjan Persson

Redovisningsbyrån som vill ha nära till kunderna

AKISA strävar efter att vara en pålitlig partner inom redovisning och affärsrådgivning. En viktig del i detta är att vara auktoriserade och certifierade inom de områden man erbjuder tjänster inom. Då man gärna skräddarsyr sina tjänster efter kundernas behov, är närheten till kunderna viktig. 2015 expanderade man därför med ett kontor i Svenljunga.

AKISA är redovisningsbyrån som grundades i Borås 2008. Av de fyra grundarna är två kvar idag; Jeanette Isaksson och Gunilla Johansson, som båda har cirka 30 års erfarenhet av branschen. Byrån strävar efter att vara en pålitlig partner inom redovisning och affärsrådgivning. En av byråns största styrkor är flexibiliteten och närvaron hos kunderna. Därför är närheten till kunderna viktig. Som ett led i detta öppnade man ett kontor i Svenljunga 2015. Annicka Andersson, som har varit verksam i företaget sedan

2009, klev då in som både delägare och verksamhetsansvarig.

- Genom att vara ute på fältet och arbeta närmare våra kunder får vi en djupare förståelse för kundens verksamhet och kan erbjuda skräddarsydda lösningar, säger Annicka.

Skräddarsydda lösningar

AKISA erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, inklusive redovisning med deklaration och bokslut, lönehantering och affärsrådgivning. Kunderna består av allt från enmansföretag till större kunder. Med en sådan bredd i kundportföljen är det viktigt att anpassa sina tjänster efter kundernas behov.

- Vårt arbete handlar mycket om att förstå våra kunders unika behov. Detta gör att vi kan föreslå ändringar och effektiviseringar för att underlätta för kunderna och minimera fel, berättar Annicka.

Auktoriserade

AKISA är en förkortning för Auktori-

serade Konsulter i Sverige Aktiebolag. Detta namn är talande för hur AKISA driver sin verksamhet. Det kan kanske tyckas som en självklarhet att alla företag

som är verksamma inom redovisning är auktoriserade, men så är inte fallet. På

AKISA finns både redovisningskonsulter och lönekonsulter som är auktoriserade inom sina respektive fält medan affärsrådgivarna är certifierade.

- Auktorisation har visat sig vara avgörande när vi hjälper kunder som tidigare har stött på problem med ickeauktoriserade företag. Vi upprätthåller vår auktorisation och håller oss ständigt uppdaterade för att möta lagkraven och kundernas förväntningar, säger Annicka.

AKISA är självklart även anslutna till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Man samarbetar även med kommunerna där man är verksam för att erbjuda en introduktion till bokföring inom redovisning.

- Det hjälper företagare att förstå och hantera sina ekonomiska aspekter, säger Annicka.

AKISA har ett starkt fokus på att vara proaktiva i en föränderlig bransch. Byrån har arbetat med hållbarhetsrapporter i

flera år. Från och med 2024 är det lagkrav på större företag att ha en hållbarhetsredovisning, men det spiller över även på mindre företag, då de större företagen ställer krav på sina leverantörer. Som ett fortsatt led i verksamheten öppnades, i januari 2024, ett kontor i Ulricehamn för att bemöta närheten till kunderna där.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

SVENLJUNGA / TRANEMO 49 www.akisa.se | info@akisa.se | 033-29 02 50 | 0325-58 50 50
Lokal ingång Ulricehamn.

Råskinnen som målar

Kinds Roughnecks är specialiserade på målning och plattsättning och har nått stora framgångar på bara fem år. Man har bland annat arbetat på ett stort projekt för

Magnus Målar’n i Göteborg och i Eskilstuna. Företaget har inte bara en stor geografisk räckvidd, utan kommer nu även utöka sitt utbud med golvbeläggningar.

Kinds Roughnecks grundades 2019 och har snabbt etablerat sig som en pålitlig partner inom målning och plattsättning med ett särskilt fokus på större byggprojekt, som nybyggnationer av flerbostadshus, logistikcenter och andra storskaliga byggnationer.

- Trots de utmaningar som det rådande omvärldsläget kan medföra, fortsätter vi att leverera högkvalitativa resultat till våra kunder, säger Eduard Lucaci, som äger och driver Kinds Roughnecks.

Valet av varumärke är centralt för många målerifirmor. För Kinds Roughnecks har Alcro blivit det självklara valet.

- Vi arbetar med Alcro för att deras produkter har hög kvalitet och är användarvänliga. Detta har bidragit till att varje projekt utförs med precision och hållbarhet i åtanke, säger Eduard.

Stora projekt

Ett av Kinds Roughnecks mest framstående projekt har varit samarbetet

med Magnus Målar’n Borås i stadsdelen Kallebäck i Göteborg, där man har varit involverade i att måla och kakla badrum och kök, samt ombesörjt plattsättning i trapphus och på golv. Allt som allt har man jobbat med över 1000 lägenheter här.

- Efter fem år av dedikerat arbete närmar sig detta projekt sin avslutning, vilket kommer markera ännu en framgångsrik milstolpe för oss på Kinds Roughnecks, säger Eduard.

Större räckvidd

Det faktum att man jobbar både i Göteborg och Eskilstuna illustrerar Kinds

Rougnecks geografiska räckvidd. Man strävar dock inte bara efter geografisk räckvidd, utan vill nu även bredda sitt erbjudande.

- Ett relativt nytt tillskott är att vi nu även inkluderar golvbeläggningar, såsom parkett och textilplattor, i vårt erbjudande. Genom att erbjuda helhetslösningar strävar vi efter att möta alla behov som uppstår under byggprocessen, vilket har befäst vår position som en komplett serviceleverantör inom branschen, avslutar Eduard.

SVENLJUNGA / TRANEMO 50 +46 767 065326 eddie@kindsroughnecks.se
Intervju:
Text:
Oliver Malm
Andreas Ziegler

Sågverket som ger energi

När Hållanders Sågverk behövde ersätta olje- och el-försörjningen för sina virkestorkar löste man problemet genom att bilda ett eget energibolag i form av Hållanders Energi, som idag även förser andra industrier och kommunala fastigheter med energi. Verksamheten ett föredöme när det kommer till hållbara lösningar, då man använder material från sågverket som bränsle för energibolaget.

Hållanders Sågverk grundades redan 1948 och drivs idag i andra generationen av bröderna Olof och Christer Hållander. Anläggningen ligger i Dalstorp strax utanför Tranemo. Familjeföretaget har idag alltså över 75 års erfarenhet av sågning av klentimmer från gran och tall, vilket används inom framför allt byggindustrin. När vi pratade med bröderna under 2022 sa Olof att han tror att företagets filosofi om att kontinuerligt investera i ny teknik och engagerad personal är en del av förklaringen till verksamhetens framgångar. Det var denna framåtanda som resulterade i grundandet av dotterbolaget Hållanders Energi AB.

- Inledningsvis väcktes idén till Hållanders Energi av behovet av att ersätta olje-

och elförsörjningen för virkestorkarna vid sågverket med något mer kostnadseffektivt och miljövänligt, säger Christer när vi pratar med honom i början av februari 2024.

Hållanders Energi

Funderingarna ledde till att Christer, Olof och deras medarbetare började utforska alternativa uppvärmningsmetoder och investera i egna pannor istället

för att köpa in el från externa källor.

- Samarbetet med kommunen resulterade i att vi byggde en egen anläggning. Det visade sig vara ett framgångsrikt val, säger Christer.

Det var detta arbete som ledde till grundandet av dotterbolaget Hållanders Energi AB. Idag förser företaget inte bara sitt eget sågverk, utan även andra industrier och kommunala fastigheter i Dalstorp, med energi.

-Med en initial panna på fem megawatt, och en senare utbyggnad till en total kapacitet på nio megawatt, är vi väl rustade för att möta energibehovet under både sommar- och vinterhalvåret, säger Christer.

Hållanders Energi är ett föredöme när det kommer till hållbara lösningar, då man använder material från sågverket som bränsle för energibolaget.

- En central del av vår hållbarhetsstrategi är användningen av förnybara bränslen, som pinnflis, torrflis, sågspån och bark, som alla kommer från vårt eget sågverk, säger Christer.

Modern energi

Hållanders Energi har ett lika starkt fokus på att ständigt modernisera verksamheten som moderbolaget har. Genom att modernisera sågverksanläggningen och effektivisera processerna har Hållanders Energi inte bara ökat sin produktion, utan även minskat sin miljöpåverkan. - För att säkerställa en stabil och kontinuerlig drift investerar vi i både teknisk utrustning och personalen. Vi har en mycket dedikerad arbetsstyrka. Flera av våra medarbetare har varit verksamma under lång tid. Denna erfarenhet bidrar starkt till våra framgångar, säger Christer. När det kommer till framtidsplanerna, ämnar Hållanders Energi expandera verksamheten genom export och att öka sin produktion av grön el. Just nu pågår ett generationsskifte, då Christers barn, Erik och Elin Hållander, tar allt större ansvar inom företaget. De är redo att leda verksamheten mot nya framgångar.

Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

SVENLJUNGA / TRANEMO 51

Ett lokalt kraftpaket inom bilservice

Företag och privatpersoner i takterna kring Svenljunga har aldrig långt till en riktig allbilverkstad. Garage 74 tar sig an fordon av i princip alla märken och årsmodeller och är dessutom en pålitlig aktör när det handlar om däckhantering. Garage 74, som är en Godkänd Bilverkstad, är anslutet till Autoexperten.

Garage 74 är en etablerad Autoexpertenansluten verkstadskedja med verkstäder i Borås, Kinna, Falkenberg och Svenljunga. På den sistnämnda orten förvärvades dåvarande Led Motorsport för ett och ett halvt år sedan och blev således ännu ett tillskott bland kedjans etableringar. I lokalerna på Boråsvägen träffar vi platschefen Sofie Sigfridsson som berättar att verkstaden i höstas blev en Godkänd Bilverkstad.

– Vi reparerar och servar fordon på ett fackmannamässigt sätt enligt tillverkarens instruktioner, vilket innebär att ägaren behåller eventuell nybilsgaranti. Som Autoexperten-ansluten verkstad lämnar vi dessutom alltid tre års funktionsgaranti på alla reservdelar, upplyser Sofie.

Enkelheten i centrum Med fem lokala anställda har Garage 74 snabbt utvecklats till en fullserviceverkstad som hanterar allt från vanlig

service till omfattande reparationer. Anläggningen i Svenljunga hyser också en komplett däckverkstad med tjänster som inkluderar både balansering och

montering. Med möjligheter till besiktning i samma byggnad kan Garage 74 erbjuda en komplett serviceupplevelse under samma tak.

– Vi är en verkstad för alla, säger Sofie och betonar att Garage 74 välkomnar både företags- och privatkunder.

– Vi har etablerat starka samarbeten med olika aktörer, vilket möjliggör snabba leveranser och tillgång till originaldelar från flera olika leverantörer, bland andra Toveks. Det som jag dock tycker gör att vi verkligen sticker ut är vår strävan efter enkelhet och helhet i kundupplevelsen. Som kund lämnar du bara in nyckeln – vi ordnar resten, förklarar Sofie Sigfridsson.

Alltid i framkant Sofie, med en bakgrund på Autoexperten i Borås och som tidigare verkstadschef på Lahalls Bil, har ett stort engagemang för bilar och för arbetet i Garage 74. Hon berättar att företaget, som en del av Autoexperten-nätverket, har tillgång till kontinuerlig utbildning av sina meka-

niker, vilket gör att de alltid kan hålla sig uppdaterade om den senaste tekniken, inte minst avseende elektrifiering, i branschen.

– Vi servar en ständigt växande kundkrets i ett tillika ständigt växande upptagningsområde. Till oss vänder sig såväl privatpersoner som företag och kommuner, vilket bidragit till vårt goda rykte och att vi idag har en framskjutande position beträffande bilservice i regionen. Kvalitet, service och samarbete är några av våra ledord. De har i mångt och mycket lagt grunden till våra framgångar, avrundar Sofie Sigfridsson.

SVENLJUNGA / TRANEMO 52 Garage74 i Svenljunga AB | Boråsvägen 16 | 512 53 Svenljunga | 0325 - 100 45 | svenljunga@garage74.se | garage74.se
Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Familjen som bygger stängsel

Juneborgs Stängsel började som en liten hobbyverksamhet. Idag är det ett väletablerat och rutinerat familjeägt företag som bygger sina stängsel från grunden. Man jobbar snabbt och effektivt och kan bygga stängsel i de flesta terrängtyper med en kapacitet på upp till 130 meter om dagen. Bröderna Rasmus och Jonathan Juneborg är redo att ta över verksamheten och leda företaget in i framtiden.

Året var 1975 när Roger Juneborg började tillverka stängselstolpar som en liten sidoverksamhet.

- Från början var det bara en hobby. Vi började med stängselstolpar och så småningom utvecklade vi bolaget och började arbeta med olika typer av stängsel och staket. Runt 1988 bestämde jag mig för att satsa heltid på verksamheten, berättar

Roger, som driver företaget än idag. Idag är Juneborgs Stängsel ett familjeföretag, som sysselsätter Roger, Magdalena, och sönerna Rasmus och Jonathan.

- Vi har även tre duktiga killar som är anställda på heltid. De är mycket viktiga och värdefulla för Juneborgs Stängsel. Vi har alla en passion för det vi gör och det är fantastiskt att kunna jobba tillsammans som en familj, säger Jonathan stolt.

Rutinerade

Under årens lopp har Juneborgs Stängsel fortsatt att erbjuda en variation av produkter, med fokus på främst den privata marknaden, men även på nybyggen.

- Vi arbetar med tre modeller av stängsel och staket. Vi lockar inte bara nya kunder, utan har även en stark bas av återkommande kunder som litar på oss och vår expertis, säger Roger. Efter nästan femtio år i branschen är man väldigt rutinerade på Juneborgs Stängsel.

Man bygger sina stängsel från grunden.

- Vi har byggt upp starka samarbeten med lokala bönder för att säkerställa tillgången på material, vilket har varit avgörande för våra tillgångar, säger Rasmus. Materialet, det vill säga virket, som köps in från bönderna sågas och kvistas innan det läggs på tork.

- Vi är stolta över att använda lokalt trä, där gran används till staketen och tall till stolparna. Materialet tryckimpregneras av våra samarbetspartners i Sverige för bästa resultat, berättar Jonathan. Juneborgs Stängsel sätter även upp sina stängsel och staket. Man är vana vid att arbeta i alls slags terräng, inklusive att borra i berg.

- Vår effektivitet är en av våra största styrkor. Vi kan snabbt slutföra projekt. Ibland kan vi sätta upp 130 meter stängsel per dag om vi jobbar med ett team, säger Jonathan.

Nästa generation tar vid

Juneborgs Stängsel är idag ett mycket väletablerat företag med en stadigt växande närvaro i södra Sverige. När vi pratar med familjen Juneborg i början av februari sträcker sig upptagningsområdet cirka 25 mil runt Svenljunga, vilket gör att man kan betjäna stora delar av regionen. Ambitionen är att upptagningsområdet ska fortsätta växa. Framtiden ser sannerligen ljus ut för familjeföretaget. Inom en snar framtid står man inför ett generationsskifte.

- Jag och Rasmus är redo att axla ansvaret och föra företaget in i framtiden. Vi är stolta över vår historia och exalterade inför vad som komma ska, säger Jonathan.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

SVENLJUNGA / TRANEMO 53 Finns även med vidjor Telefon 0325-300 90 • www.juneborgs-stangsel.nu Smålandsstaket Från 260:-/m

En erfaren kraft i den västgötska svetsbranschen

I västgötska Ambjörnarp finner vi en synnerligen erfaren aktör när det kommer till svetsning. Danielssons Svets levererar högkvalitativa delar till byggsektorn och kan härutöver stå för olika typer av specialtjänster.

I ett industriområde i västgötska Ambjörnarp, vilket andas historia och traditioner, finner vi Danielssons Svets AB. För Robert Danielsson, VD och ny ägare av företaget, är varje svep med svetspistolen en påminnelse om det långvariga arvet men också om nya kapitel som skrivs om den gedigna

verksamheten. Det har gått två år sedan Robert tog över företaget efter sin farbror, som en gång i tiden grundade bolaget. – Jag hade redan då god erfarenhet av branschen tack vare arbetet i min fars firma. Denna erfarenhet, även om den var kopplad till en annan verksamhet, har varit väldigt värdefull för mig i min nya roll, konstaterar Robert.

Brett kontaktnät

Sedan Robert tog över stafettpinnen har verksamheten utvecklats och förfinats.

Från att tidigare ha fokuserat på tillverkning av maskiner för olika industrier har de nu rört sig mot en mer specialiserad inriktning på traditionell svetsning.

Med sin rika bakgrund i branschen, där han bland annat arbetade som resande montör av stål- och betongkonstruktioner, har Robert byggt upp ett omfattande kontaktnät och gedigen kunskap som i mångt och mycket har lagt grunden till de senaste årens goda utveckling.

Det är mycket tack vare detta nätverk som Danielssons Svets idag kan leverera

högkvalitativa komponenter till aktörer i byggsektorn. Härutöver kan företaget också stå för olika specialtjänster, såsom tillverkning av gjutbord för betongindustrin och reparation av olika maskindelar.

Givande samarbeten

Genom ett nära samarbete med företag som Axelent Engineering har Danielssons Svets deltagit i flera spännande projekt, vilket har bidragit till att stärka företagets position på marknaden och öppna upp nya möjligheter.

– Vi har också inlett ett givande samarbete med Nexans för vilka vi levererar svetsade produkter för deras utbyggnad och nya satsningar. För att kunna leva upp till de stränga kraven på marknaden och kunna leverera bärande stålkonstruktioner erhöll vi för ett år sedan dessutom den viktiga EN1090-1-certifieringen. Det har förstås blivit ytterligare ett lyft för oss, konstaterar

Robert Danielsson.

Till sin hjälp har Robert i dagsläget fem anställda. Under perioder av hög efterfrågan hyrs ytterligare personal in för att de

ska kunna tillgodose sina kunders behov och säkerställa att verkstaden alltid är i full drift. Upptagningsområdet sträcker sig i en fem mils radie från hemorten där Danielssons Svets har blivit en betydande aktör för det lokala näringslivet.

– För oss går kontinuitet och förnyelse

hand i hand. Vi har en stående ambition om att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Ett sådant kvalitetsfokus värdesätter våra uppdragsgivare, avrundar Robert Danielsson.

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Mästare på glas och aluminium i Tranemo och Borås

Borås/Tranemo Glas/Aluminium har etablerat sig som en pålitlig aktör inom tillverkning och montering av glas- och aluminiumkonstruktioner. Sedan ägarbytet 2019 har man utökat sin produktionskapacitet och breddat sitt tjänsteutbud, vilket, kombinerat med den långa erfarenheten som finns i företaget, har lett till att man följer många av sina kunder land och rike runt.

Borås/Tranemo Glas/Aluminium kan spåra sina rötter tillbaka till 80-talet, men har existerat i sin nuvarande form sedan 2002. Det finns mycket erfarenhet i företaget. Vi fick möjlighet att prata med Johan Martinsson, som har arbetat i verksamheten sedan år 2000 och tog klivet upp till delägare 2019 tillsammans med Stig Salomonsson.

- I samband med att vi tog över företaget flyttade vi verksamheten till betydligt större lokaler med en arbetsyta på 600 m².

Flytten innebar inte bara en ökad kapacitet utan även möjlighet att bredda vårt tjänsteutbud, berättar Johan.

Borås/Tranemo Glas/Aluminium sysselsätter i dagsläget sex medarbetare.

- Vi använder oss av SAPA byggsystem i allt vi gör och våra dedikerade montörer säkerställer att varje projekt utförs med precision och kvalitet, säger Johan.

Breddat tjänsteutbud

Idag är Borås/Tranemo Glas/Aluminium specialiserade på att tillhandahålla skräddarsydda lösningar inom fasader, glasväggar, räcken, dörrar, automatik och tak till både inomhus- och utomhus-miljöer. Johan fortsätter med att berätta lite om

produktutbudet:

- Fasader och fasadsystem kan se ut på olika sätt och variera i storlek. Vi tillverkar och monterar fönster och glasväggar för olika miljöer och ändamål, inne som ute. Dessutom tillverkar vi stabila räcken - som klarar tuffa miljöer - och dörrar av olika slag, inklusive säkerhetsdörrar och brandklassade dörrar.

Land och rike runt

Genom åren har Borås/Tranemo Glas/ Aluminium byggt upp en imponerande kundbas inom både byggsektorn och bland glasmästare. Man arbetar mycket

Företagets goda rykte gör dock att man även får en del uppdrag utanför Västsverige. Borås/Tranemo Glas/Aluminium har bland annat jobbat på stora projekt för McDonald’s; företaget har varit involverade i projekt från Skellefteå i norr till Malmö i söder.

- Vi arbetar både lokalt och följer våra kunder land och rike runt, säger Johan

med ett brett leende på läpparna. När vi pratar med Johan i slutet av februari står Borås/Tranemo Glas/Aluminium inför en ny utmaning, då man ska delta i byggandet av en ny KFC-restaurang i Stockholm. Det ser man fram emot.

Intervju: Oliver Malm

Text: Andreas Ziegler

SVENLJUNGA / TRANEMO 54 0735 12 64 90 • Robert@danielssonssvets.se
i Västsverige och på lokal nivå. - Ett projekt vi är väldigt stolta över här i Borås är Pinocchio parkeringshus, säger Johan.

Från förstudie till genomförande – en komplett partner för alla industriprojekt

Eurocon har länge varit en respekterad och uppskattad samarbetspartner till namnkunniga aktörer inom branscherna skog, gruva, biokemi, kemi, energi, infrastruktur och installationsteknik.

Eurocon erbjuder spetskompetens i form av kvalificerade tjänster och system för genomförande av industriprojekt, och tar ett helhetsansvar kring varje uppdrag – från förstudie till genomförande.

Eurocon grundades 1990 i Örnsköldsvik och har sedan starten utvecklats till en betydande aktör inom teknikkonsultation. Trots att de initialt strävade efter att inte växa för snabbt påbörjade de en resa mot expansion redan efter ett år. Idag sysselsätter bolaget omkring 250 anställda, varav 50 i Sundsvall och 90 i Örnsköldsvik, och fortsätter att växa.

Kontoret i Sundsvall startades 2008 och där träffar vi bolagets VD Robert Bylin som berättar att Eurocon erbjuder spetskompetens i form av kvalificerade tjänster och system för genomförande av industriprojekt inom process- och tillverkningsindustri, infrastruktur och informationssystem.

– Vi tar på oss uppdrag av alla storlekar och komplexitet. Våra tjänster omfattar hela livscykeln för kundens investering –från förstudie till genomförande och efterföljande underhåll, berättar Robert. Han nämner som exempel Eurocons hittills största åtagande, projekt Helios där SCA investerade 8,5 miljarder i Östrandsfabriken för att dubblera sulfatmassakapaciteten. Projektet sträckte sig över fyra år och Eurocon deltog i princip i samtliga delprojekt på ett eller annat sätt. De volymmässigt största uppdragen fanns inom el och automation samt inom mek och rör. Förutom detta bistod de med projektledning, process- och projektstöd i olika delprojekt.

I projekt Helios användes även Eurocons egenutvecklade programvara Site-

Base som strukturerar, effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt. Genom att kombinera SiteBase med konsultverksamheten kan Eurocon erbjuda en totallösning för maximal effektivitet.

Driv och nyfikenhet

I Eurocon fokuserar de på att hitta synergier och konkurrensfördelar mellan branscher och discipliner genom att ta tillvara på och dela nyheter och kunskap som förvärvas i projekten och som utvecklas ihop med projekteringsverktyget SiteBase. De strävar efter att rekrytera medarbetare med olika kompetenser, från automationsingenjörer till projektledare, och värdesätter personliga egenskaper som öppenhet, social kompetens, driv och yrkesintresse, vilka är avgörande för att passa in i företagets kultur.

– Här finns en djup nyfikenhet för ny teknik och att vara en del av utvecklingen i teknikbranschen. Genom engagemang i forsknings- och utvecklingsbolag som MoRe Research och samarbete med startups som Cinic Fertilizer strävar vi efter att vara en innovativ kraft och inte ”bara” ett konsultbolag, säger Robert Bylin.

Tydligt samhällsengagemang

Eurocon har under lång tid redovisat god lönsamhet, mycket tack vare kontinuerliga investeringar i människor och ny teknik

samt ett stort engagemang för närområdet. De investerar aktivt i samhället genom att engagera sig i föreningsliv och framför allt i samverkan med gymnasieskola och universitet. Mats Karlsson, affärsenhetschef Sundsvall/Härnösand, berättar att en av Eurocons medarbetare, Tomas Brink, undervisar några timmar i veckan på Teknikprogrammet vid Västermalms gymnasium i Sundsvall i ämnet mät-, styroch reglerteknik. Två av eleverna gör även sin APL på Eurocon under våren 2024 där de får möjlighet att prova på att arbeta som konsulter inom automationsområdet. Eurocon är också årligen handledare för examensarbeten där de i sin tur samarbetar med sina kunder för att skapa ett intressant och utvecklande uppdrag för studenten. Eurocon handleder examens-

arbeten på universitetsnivå för allt från kandidat- till civilingenjör.

Därutöver tar Eurocon även emot LIApraktikanter från yrkeshögskolor som därmed får en inblick i bolagets arbete. Eurocon i Sundsvall har de senaste åren tagit fram verktyg och metoder som skapar bra förutsättningar att kunna erbjuda praktik och examensarbeten på olika nivåer. Ytterligare en fördel är att de är förberedda för att ta emot juniora nya medarbetare som ska läras upp i yrket. Eurocons mål med sitt engagemang i närområdet är att forma och intressera framtida generationer till ingenjörsyrket och locka fler yngre till branschen och den gröna omställningen som industrin står inför. Genom ett starkt lokalt engagemang vill de bidra till regionen och stärka

Läs mer om våra kompetenser, uppdrag och lediga jobb på eurocon.se

bolaget som en attraktiv arbetsgivare och därmed säkerställa tillväxt tillsammans med moderbolaget Rejlers.

– Vi siktar på att vara en ännu mer betydande aktör i Norrland med ambitionen att vara delaktiga i kommande industriprojekt, säger Robert Bylin och betonar samtidigt vikten av förtroende och nära relationer med bolagets kunder och medarbetare.

– Vi har ett engagerat och öppet arbetsklimat här på Eurocon. Det är grunden i vår verksamhet men också i vår ambition att vara med och påverka den tekniska utvecklingen. Där känner vi att vi har mycket att bidra med.

SUNDSVALL 55
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Robert Bylin.

Ett av Norrlands största företag inom

ljud, ljus och scen

Ljud & Ljus Control har byggt upp en imponerande erfarenhet inom ljud, ljus och scenbyggen sedan 1986. Idag är företaget bland de största i branschen i Norrland. Man arbetar alltid med den senaste tekniken och är så pass duktiga inom sitt gebit att man har initierat utbildningar. Nu söker man nya talanger.

Per ”Pelle” Johansson har alltid haft ett stort intresse för ljud och ljus i samband med event av olika slag. Han var en av grundarna till vad som så småningom skulle bli Ljud & Ljus Control redan 1986 när han bara var 16 år gammal. Till en början var verksamheten en del av ett handelsbolag, men övergick snart till att vara ett eget aktiebolag för att möjliggöra större satsningar. Pelle utbildade sig till elektriker och har arbetat heltid med Ljud & Ljus Control sedan 1996. - Vi har lite av en geografisk utmaning, då vi är belägna lite för långt norrut för att delta i de största nationella evenemangen,

men vi har ändå lyckats etablera oss som ett av de främsta företagen i branschen i norra Sverige, säger Pelle.

Teknisk framkant

Ljud & Ljus Control erbjuder en omfattande tjänsteportfölj, som sträcker sig från enklare ljud- och ljusuppsättningar till mer komplicerade scenbyggen.

- Vi har 18 fordon och är redo att ta oss an uppdrag av alla storlekar, allt från små konferenser till stora utomhusevenemang, säger Pelle.

Nyckeln till framgång ligger i intresset för teknik som Pelle delar med alla sina medarbetare. Detta intresse har gjort att man alltid är nyfikna på den senaste tekniken, vilket gynnar både kunderna och företaget.

- När Midas släppte ett nytt mixerbord för ett par år sedan var vi först i Sverige att inkorporera det i vår verksamhet, berättar Pelle.

Nästa generation

Ljud & Ljus Control arbetar nära skolor och har till och med initierat utbild-

ningar; man bidrar alltså till att fostra branschens kommande generation.

- Jag ser fram emot att se företaget fortsätta utvecklas och är öppen för möjligheten att sälja företaget till någon som

delar min vision för Ljud & Ljus Control. Företagskulturen på Ljud & Ljus Control präglas av mångfald och en god gruppdynamik.

- Det är viktigt att ha en glad, ärlig och öppen atmosfär på arbetsplatsen, säger Pelle.

Ljud & Ljus Control satsar på tillväxt och söker just nu aktivt efter nya talanger, särskilt inom ljud- och ljus-området.

- Vi letar efter spetskompetens och en vilja att bidra till företagets fortsatta tillväxt. Vi på Ljud & Ljus Control är ett företag som ligger i framkant och vill fortsätta växa, avslutar Pelle.

SUNDSVALL 56 Er lokala event partner inom LJUD-LJUS-SCEN-BILD Inget event är för litet! Kontakta oss: per@llcab.se / www.llcab.se
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler VD Pelle Johannson. Martin Garrix konsert.

En ledande aktör kring samhällsplanering och projektering

Ett av de ledande konsultbolagen i Norden avseende samhällsplanering och projektering är Norconsult AB. Företaget står för ett helhetsåtagande kring olika projekt och arbetar innovativt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling såväl nationellt som internationellt.

Norconsult är Norges största och ett av de ledande tvärvetenskapliga konsultbolagen i Norden. Tjänsterna kretsar kring samhällsplanering och projektering, och genom åren har Norconsult utvecklats till en ledande aktör både nationellt och internationellt. Med innovativ och riktad rådgivning bidrar man till en hållbar samhällsutveckling.

I Sverige finns verksamheten representerad på ett 40-tal platser från Gällivare i norr till Malmö i söder med aktiva insatser inom marknadsområdena arkitektur och bygg, energi, industri, infrastruktur, IT, miljö, risk och säkerhet, samhällsplanering samt vatten och avlopp. Sammantaget sysselsätter bolaget cirka 1 300 personer.

Viktiga projekt

En av Norconsults etableringar finns i Sundsvall där vi träffar Malin Hulinder, avdelningschef Industri Sundsvall, och Rolf Johansson, avdelningschef Energi. De framhåller vikten av närhet till kunder längs den norrländska kusten där Norconsult sedan länge har spelat en viktig roll i regionens utveckling.

– Vi servar till exempel två av de ledande industrierna här i Sundsvall, Valmet och SCA, vilket har bidragit till vår goda utveckling, och gjort att vi har kunnat cementera vår position som en pålitlig partner för industriella lösningar. Idag driver vi stora projekt kring elektrifieringen i norra Sverige, vilken inkluderar bland annat stålverk och gruvindustrier.

Vi är också engagerade i projekt kring vind- och vattenkraft samt vätgasproduktion, och samarbetar med bland andra Svenska Kraftnät, berättar Rolf Johansson.

Rolf, som började sin resa i Norconsult redan 2011, har gedigen erfarenhet av vattenkraftskonsultation och var också en av nyckelpersonerna i etableringen av Norconsults kontor i Sundsvall. Malin Hulinder anslöt till företaget 2019. Med sin industriella expertis var hon en del av etableringen i Sundsvall av affärsområdet

Industri. Genom sitt arbete har Malin bidragit till att Norconsult cementerat sin närvaro i den industriella sektorn.

Fokus på personalen Norconsult präglas av en imponerande

historia och en stark vilja att växa och utvecklas. En av bolaget styrkor ligger i dess förmåga att rekrytera lokalt och därigenom upprätthålla nära relationer med sina kunder.

– Det råder över lag en familjär atmosfär

i hela bolaget, alla jobbar med ett stort engagemang. Vi har alltid prioriterat och främjat samarbete, vilket jag tror i många avseenden har varit avgörande för vår framgång, säger Malin Hulinder.

Hon berättar vidare att Norconsults tillväxtstrategi kretsar kring organisk tillväxt och att vara ledande i de branscher bolaget verkar. Genom att locka rätt talanger och erbjuda ett välrenommerat traineeprogram, Norconsult Engineering Program, har Norconsult skaffat sig en framträdande position som ett av de mest välrenommerade konsultföretagen i Sverige och internationellt. Bolaget börsnoterades i Sverige 2023.

– Vi blickar framåt med tillförsikt och ser fram emot nya utmaningar och möjligheter. Vi vill inte bara vara ett framträdande företag, utan också en drivkraft för att förbättra vardagen för både kunder och anställda, avrundar Malin Hulinder och Rolf Johansson.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson

SUNDSVALL 57
Malin Hulinder och Rolf Johansson. Andreas Hallin, Johan Norberg, Marika Lifjell och Åsa Jacobsson. Stefan Modin, Helena Jansson, Carl-Henrik Larsson och Björn Lundström.

En helhetsleverantör av pålitliga fordonslösningar

Med fullserviceanläggningar längs stora delar av Norrlandskusten

är Bilinorr en väletablerad aktör.

Bilinorr är en auktoriserad återförsäljare för Toyota och erbjuder ett komplett koncept som inkluderar service och reparation, försäljning av både nya och begagnade fordon, hyr- och leasingbilar. Här skräddarsyr de lösningar utefter varje kunds unika behov.

I januari 2022 etablerades Bilinorr som en samlad identitet för ett nätverk av bilföretag på olika orter längs Norrlandskusten. Genom förvärv i städer som Umeå, Luleå, Örnsköldsvik, Gävle, Sundsvall, Skellefteå och Piteå har Bilinorr skapat en stark närvaro längs kusten. Det senaste tillskottet i Örnsköldsvik 2023 stärkte bolagets regionala dominans.

Bilinorr är därmed hela Norrlands lokala leverantör och återförsäljare av Toyota. Med en bred tjänsteportfölj, inklusive verkstäder, skadeverkstäder, hyrbilar och försäljning av både nya och begagnade fordon står Bilinorr för ett helhetskoncept.

– Hos oss kan man som kund till exempel både köpa och leasa ett fordon, vi är specialister när det kommer till att skräddarsy lösningar för varje kunds unika behov, säger Fredrik Harrvik, platschef på Bilinorrs etablering i Sundsvall.

Förstår kundens behov

En av Bilinorrs starka sidor är dess fokus på att skapa personliga och nära rela-

tioner med både privatpersoner och företagskunder.

– Oavsett om det rör sig om att leverera bilar till en fordonsflotta eller erbjuda skräddarsydda finansieringslösningar är vi i Bilinorr kända för att vara lyhörda och förstå kundens behov, säger Fredrik och berättar att de märker att ökat intresse kring Bilinorr och varumärket Toyota.

För att möta kundernas önskemål lanserade Bilinorr en chattfunktion på sin hemsida den 22 januari 2024.

– Det är ett led i vår ständiga strävan efter att erbjuda både enklare och snabbare service, samtidigt som vi anpassar oss efter kundernas kommunikationspreferenser, påpekar Fredrik Harrvik.

Samhällsengagemang

Bilinorr strävar också efter att vara en aktiv del av samhället. Genom att samarbeta med skolor och erbjuda möjligheter till praktik för APU-elever vill Fredrik och hans kollegor göra praktisk skillnad med sitt engagemang för att stödja utbildning och bidra till återväxten i branschen. Fredrik, som utöver arbetet i

Bilinorr även är aktiv medlem i Motorbranschcollege, betonar vikten av att vara öppen för skolorna och dela branschens insikter för att stödja elevernas utveckling. Han konstaterar också att Bilinorr har expanderat organiskt och utvecklats på ett positivt sätt genom ett nära samarbete enheterna emellan.

– Här i Sundsvall har vi stadens nyaste

bilhall, samtidigt som vi jobbar med ett starkt engagemang för personlig och lokal service. Vi siktar på att fortsätta växa längs Norrlandskusten och vara det självklara valet för både privatpersoner och företag som söker pålitliga fordonslösningar.

SUNDSVALL 58 Toyota Sundsvall Norra Förmansv. 13 060-64 18 60 • www.bilinorr.se VÄLKOMMEN TILL DIN LOKALA TOYOTALEVERANTÖR
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Rasmus Tombach, Alexander Johansson och platschef Fredrik Harrvik.

VVS-firman med ett stort 100-årigt hjärta

Radiator fyller 100 i år. Företaget står stadigt på den svenska VVSmarknaden och har mycket god tillväxt. Detta beror mycket på att företagets expertis sträcker sig över hela VVS-spektrat, men man har även ett starkt fokus på att bygga en gemenskap, både med kunder och framförallt inom företaget.

- Vår transparens och inkluderande arbetsmetoder säkerställer att alla känner sig delaktiga och värdefulla, säger Lasse Åhlander, som är filialchef i Sundsvall.

Radiator är Sveriges äldsta privatägda VVS-firma. I år firar företaget sitt 100-årsjubileum. Man har ett väldigt brett tjänsteutbud, som sträcker sig från badrumsrenoveringar till fjärrvärmebyten.

- Vi har en stark serviceverksamhet och konstruktionstjänster i ryggen. Vi kan ta oss an både små och stora projekt med hög säkerhet och precision, säger Lasse Åhlander, som är filialchef i Sundsvall.

Tillväxt

Radiator har mycket god tillväxt, både inom de olika filialerna och i form av nya filialer. Företaget har nyligen öppnat en ny filial i Umeå. Under Lasses tid på Radiator i Sundsvall har filialen vuxit från 7 medarbetare till 29 montörer och 5 arbetsledare.

- Vår familjära atmosfär och aggressiva expansionsstrategi lockar talanger till våra dörrar, säger Lasse.

En gemenskap

Lasse fortsätter att tala med värme om gemenskapen på Radiator. Vid rekryteringar krävs mer än ett yrkesbevis och bevisad teknisk kompetens. Även social förmåga värdesätts högt. Efter alla sina år i branschen litar Lasse dock även mycket på sina instinkter.

- Det är magkänslan som avgör om en

individ kommer trivas i vår dynamiska arbetsmiljö, säger han.

Radiator satsar mycket på långsiktiga relationer; kunderna är också en viktig del av gemenskapen. Man erbjuder även interna traineeutbildningar som en väg för montörer att växa och utvecklas inom organisationen och branschen.

- Vår transparens och inkluderande arbetsmetoder säkerställer att alla känner

sig delaktiga och värdefulla, säger Lasse. Radiator är ett gammalt företag, som gång på gång bevisar att det ligger mycket i det gamla talesättet ”Gammal är äldst”; med en dedikation till kvalitet och kompetens och med ett stort bultande hjärta ser man nu fram emot ytterligare 100 år i VVS-branschen.

SUNDSVALL 59 010-4586692
Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler Kristoffer Olsson, Niklas Eriksson, Fredrik Thunström, Jörgen Åslin och Lars Åhlander.

Industrins mekaniska samarbetspartner

Från Sundsbruk i Sundsvall utgår verksamheten i Johannedals Mekaniska Verkstad, som varit en pålitlig samarbetspartner för industrin ända sedan grundandet i början av 1980-talet. Med en imponerande historia och stark familjär närvaro är företaget känt för sin hängivenhet till kvalitet och snabba leveranser.

Johannedals Mekaniska startades 1982. Bara tre år senare köpte Ulf Lundqvist ut sin sista kompanjon och blev ensam ägare. 2007 överlämnade han företaget till sönerna Boris och Jörgen samt deras mor Inger, med ett redan då långt förflutet i verksamheten. Ett viktigt skede i företagets historia inträffade 2012 då bolaget investerade i en modern hall på drygt 800 kvadratmeter, vilket gav dem tillgång till en helt nybyggd verkstad och möjligheter att expandera.

Brett koncept

På anläggningen i Sundsvall träffar vi

Jörgen som berättar att Johannedals Mekaniska erbjuder en mångfald av mekaniska arbetsuppgifter, inklusive klippning, svarvning, bockning och valsning. Genom samarbete med lokala aktörer kan de även erbjuda skärning i form av både gas-, vatten- och laserskärning.

– Vi har gjort oss kända som en samarbetspartner som aldrig tackar nej till jobb och alltid levererar över förväntan. Det är något vi ofta hör från våra kunder. En annan styrka är våra snabba leveranser och förmåga att hantera akuta situationer, berättar Jörgen Lundqvist.

Med en 5-tontravers och sex meters takhöjd kan Johannedals Mekaniska ta sig an projekt av alla storlekar och vikter. Målgruppen finns bland tillverkningsindustrier, serviceverkstäder, hamnverksamheter, åkerier och tillverkare av entreprenadredskap som plogar och skopor med flera. Johannedals Mekaniska är dessutom en specialist på reparation av hydraulcylindrar, arbetsmaskiner med mera. Kunder som exempelvis EAG Entreprenad har utnyttjat deras tjänster för snabba

reparationer och uppskattar företagets förmåga att leverera resultat på kort tid.

Blickar framåt

Med en personalstyrka på sex personer, inklusive Boris och Jörgen, är företaget stolt över sin låga personalomsättning och starka teamkänsla. Jörgen betonar vikten av frihet under ansvar och berättar att de söker medarbetare som

delar deras intresse och kunskap. – Det kan absolut bli aktuellt med rekrytering framöver eftersom vi nu har en ganska hög medelålder bland våra medarbetare, upplyser Jörgen som, liksom Boris, planerar att dra sig tillbaka inom fem–sex år. – Vi har fått erbjudanden om att sälja vår hall men vi strävar efter att överlämna hela företaget till rätt köpare. Vår anläggning är utformad så att den

passar många typer av verksamheter, vi ser fram emot att välkomna en ny ägare som delar vår syn på att se möjligheter i varje utmaning. Det är en inställning som genom åren har varit nyckeln till vår framgångsrika resa, avrundar Jörgen Lundqvist.

SUNDSVALL 60 johannedals.mek@telia.com | Tel: 070 53 76 412
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Från vänster Jan Hällman, Boris Lundqvist, Ulf Johansson, Mikael Åkerdahl, Jörgen Lundqvist, Hans Ledin och Inger Lundqvist. Ulf Johansson.

En pålitlig partner för vårdsektorn

K M Telesystem fokuserar på larmsystem och kommunikationsteknik för sjukhus, äldreboenden och vårdcentraler. Företaget gör stora ansträngningar för att ligga i teknikens framkant. Men det är inte bara detta som gör företaget till en pålitlig partner för vårdsektorn; medarbetarna har lång erfarenhet av och en djup förståelse för vårdmiljön.

K M Telesystem grundades 2002 av Kent Söderlund. Idag leds företaget av hans son, Mattis.

- K M Telesystem är en viktig länk mellan vårdinrättningar och kommunikationssystem, säger Mattis. Företaget fokuserar på larmsystem och kommunikationsteknik för sjukhus, äldreboenden och vårdcentraler. Produkterna sträcker sig från enkla patientlarm till kritiska larm. Systemen är ämnade att användas i akuta situationer som kräver omedelbara åtgärder.

Teknikens framkant

En nyckelfaktor bakom K M Telesystems framgångar är företagets fokus på ständiga förbättringar. Företaget investerar kraftigt i både hårdvara och mjukvara för att säkerställa att produkterna alltid är representativa för teknikens framkant. Samtidigt har man alltid slutanvändaren i åtanke.

- Vi strävar efter att göra våra system så användarvänliga och enkla som möjligt. Detta är särskilt viktigt med tanke på att de ska användas i stressiga och kritiska situationer, säger Mattis. Samarbetet med Best Teleprodukter, som är baserat i Göteborg, är en central del i ansträngningarna att ligga i teknikens framkant.

- Genom detta partnerskap garanteras inte bara högkvalitativa produkter, utan även en ständig ström av innovation och utveckling, säger Mattis.

Passionerade tekniker

Om man frågar Mattis är K M Telesystems största styrka dock medarbetarna.

- Vi har väldigt kunnig personal, vilket gör att vi kan skräddarsy lösningar som passar unika behov, säger Mattis.

K M Telesystem erbjuder helhetslösningar; man levererar inte bara produkterna, utan erbjuder även projektplanering, driftsättning och utbildningar.

- För oss är arbetet inte bara en affär, utan en möjlighet att stödja de verkliga hjältarna inom vården, de som dagligen kämpar för att göra skillnad i människors liv. Vi försvinner inte bara när ett projekt är slutfört, utan är vid deras sida under hela systemets livslängd, säger Mattis. Mattis och hans medarbetare brinner för det de gör. Denna passion, kombinerat med det starka fokuset på innovation och utveckling, gör att företaget växer. Teknikerna som arbetar på företaget har utmanande och stimulerande dagar.

- För att vara framgångsrik i det här arbetet behöver man vara flexibel, ha kunskap inom IT, el och kommunikation och även besitta sociala färdigheter för att kunna förstå och stödja kunderna på bästa möjliga vis. Det är viktigt att man kan hantera stressiga situationer och vara en problemlösare, berättar Mattis.

Mattis avslutar med att belysa det faktum att medarbetarna får mycket utrymme att utvecklas samtidigt som de bidrar till samhället.

- Vi erbjuder en miljö där medarbetarna

uppmuntras att växa och lära sig. De jobbar med allt från grova byggprojekt till fullskaliga driftoperationer. Arbetet består av en rad spännande och meningsfulla arbetsuppgifter. Dessutom har man

ju möjlighet att bidra till vårdens effektivisering och samtidigt utveckla produkter som kan göra skillnad i människors liv, avslutar Mattis.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler

SUNDSVALL 61
info: info@kmtelesystem.se
tel: 060-662720 |
VD Mattis Söderlund.

Ryds Bilglas är alltid nära – när stenen träffar glaset

Bilglasreparationer bör alltid utföras av experter. Det är ett konstaterat faktum i rikstäckande

Ryds Bilglas där man gör allt från att laga stenskott till att byta hela vindrutor. Med representation över hela Sverige är professionell hjälp aldrig långt borta när bilens glas blivit skadat.

Ryds Bilglas har sitt ursprung i Sundsvall där Erik Ryd startade Ryds Glasmästeri 1947. Genom åren har verksamheten formats och specialiserats. 2011 separerades Ryds Bilglas som en självständig enhet från Ryds glas. 2017 blev företaget en del av Nordic Capitals och tre år senare bildades Cary Group som nu ansvarar för fordonsglas och bilskador i nio europeiska länder.

Idag finns Ryds Bilglas inte bara i

Sverige utan även i bland annat Spanien, Norge, Danmark och Storbritannien. I Sverige sysselsätts cirka 500 personer på närmare 200 verkstäder på sammanlagt 73 orter. En av dessa är Sundsvall där vi träffar områdeschefen Fredric Olsson som berättar att Ryds Bilglas i Sundsvall sysselsätter sammanlagt nio bilglastekniker på fyra verkstäder.

Hållbara insatser

Ryds Bilglas är marknadsledande inom sitt gebit. Företaget samarbetar med alla försäkringsbolag och kan erbjuda fri lånebil i de fall vindrutan behöver bytas. Ibland går den att reparera i stället, vilket förstås är bra för såväl miljön som kundens plånbok. Via olika försäkringsbolag kan man emellanåt erbjuda lagning av stenskott för noll kronor.

Bolaget uppfyller förstås alla de krav som branschen ställer och är dessutom kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden, samt certifierat enligt OHSAS 18001.

– Vi har en hög reparationsgrad vilket sparar upp till 44 kilo CO2 per utförd reparation. Vi arbetar över lag aktivt med hållbarhet, bland annat genom att klimatkompensera, upplyser Fredric Olsson och berättar att deras engagemang för miljövänliga alternativ även sträcker sig över deras bilflotta. Genom att introducera 180 eldrivna Mini-Cooper som lånebilar har de siktet inställt på att eliminera fossila bränslen från lånebilsflottan före slutet av 2024.

Eget lärlingsprogram

I Ryds Bilglas jobbar de löpande med kompetensutveckling. I bolaget finns en teknisk resursgrupp som fokuserar på att hålla personalen uppdaterad om de senaste innovationerna i branschen. Denna grupp har varit en nyckelkomponent i arbetet med att förbättra och standardisera arbetsmetoder samt lyfta kunskapsnivån i företaget.

Fredric Olsson lyfter i sammanhanget också fram bolagets lärlingsprogram som lanserades 2023.

– Genom vårt lärlingsprogram välkomnar

vi individer utan tidigare erfarenhet av branschen och erbjuder en möjlighet till yrkesutveckling. Här lägger vi stor vikt på jämställdhet och erbjuder en väg in i branschen för socialt kompetenta, praktiskt lagda och serviceinriktade personer, berättar Fredric.

Expanderar

Ryds Bilglas har inte bara vuxit i omfattning utan har också anpassat sig till en föränderlig bransch. Under de senaste tio åren har de framgångsrikt navigerat genom teknikförändringar och hållbar-

hetsutmaningar. En stark lokal närvaro, ett klimatsmart arbetssätt och nära kundrelationer gör Ryds Bilglas ytterst marknadsledande. Med nyligen öppnade verkstäder i Lycksele, Åre och Sollefteå fortsätter Ryds Bilglas att expandera. – Vår ambition är att både behålla och stärka vår position som branschledare genom kontinuerlig tillväxt. Vi ser positivt på framtiden och planerar för fler förvärv, avrundar Fredric Olsson.

SUNDSVALL 62
|
fredric.olsson@rydsbilglas.se
Fredric Olsson
070-3340112
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Fredric Olsson.

I framkant kring rörteknisk expertis

Från Matfors utgår verksamheten i en specialist när det kommer till rörsystem. Åsbergs Rörteknik jobbar med både konstruktion och montage och vänder sig med skräddarsydda lösningar till vattenkrafts- samt pappers- och massaindustrin. Förra året försågs ett redan starkt koncept med ännu större muskler då Åsbergs Rörteknik blev en del av Bravida.

I den växande sfären av teknik och industriell utveckling finner vi Åsbergs Rörteknik, en del av Bravida och en vital aktör som präglas av samarbete, kompetens och stadig tillväxt. Grundat 2012 av sex eldsjälar, varav fyra fortfarande utgör ryggraden i verksamheten, inklusive bröderna Åsberg, har företaget under åren cementerat sin position som en pålitlig leverantör inom rörteknik och installationer.

– Vi är specialiserade på rörsystem inom framför allt vattenkraftsindustrin samt pappers- och massaindustrin där vi bidrar med skräddarsydda lösningar inom både rörkonstruktion och rörmontage. Vi tillverkar och installerar rör för en mängd olika applikationer och har byggt vår

framgång genom en kombination av lojal personal och starka relationer med betrodda beställare. Det har gjort oss till en framträdande aktör i en konkurrensutsatt bransch, säger Joakim Ehnberg, avdelningschef på Åsbergs Rörteknik.

En del av Bravida

2023 utgjorde en milstolpe i bolagets historia då Åsbergs Rörteknik blev en del av Bravida med representation på närmare 160 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravida är Nordens största

installations- och serviceföretag, tillika Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter.

– Att bli en del av Bravida har onekligen gett oss starkare muskler och ökat vår

konkurrenskraft. Med Bravida som partner kan vi dra nytta av ökade möjligheter och synergieffekter, särskilt på industriell front där Bravida är offensivt och expanderar i mellersta Sverige, konstaterar Lars Vestin, arbetsledare på Åsbergs Rörteknik.

Framtidsoptimism

Åsbergs Rörteknik sysselsätter en personalstyrka på 43 personer, men söker mer eller mindre ständigt efter nya talanger med erfarenhet inom rörmontage och svetsning. Företaget erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där de anställda har stort eget ansvar, och där betydelsen av lagarbete alltid är närvarande. Både Joakim Ehnberg och Lars Vestin ser med positiva ögon på företagets framtid.

– Med Bravida i ryggen känner vi att vi står redo att möta den ökande efterfrågan, inte minst beträffande alla industriella etableringar i närregionen. Det handlar om att upprätthålla goda relationer med både befintliga och potentiella kunder, värna om vårt goda rykte och åta oss fler och större projekt. Vi vill öka vår närvaro på den lokala marknaden. Det är en i många avseenden både dynamisk och utmanande bransch, men vi tror, som vi brukar säga, på en ”rörig” framtid, avrundar Joakim Ehnberg och Lars Vedin med glimten i ögat.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson

SUNDSVALL 63
0730525946 info.4268@bravida.se

Ledande leverantör av smarta portlösningar

Garageportexperten är Sveriges största portleverantör och erbjuder portar och montage över hela landet. De besöker kunden på plats, mäter, tar fram rätt port och monterar den. Enklare och tryggare kan det inte bli.

Garageportexperten är en marknadsledande franchisekedja som idag representeras av ett 30-tal franchisetagare med butiker och utställningar på ett 50-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret ligger i Linköping. Garageportexperten i Sundsvall leds av Emil Svensson med ett förflutet i bolaget sedan sex år tillbaka, bland annat som både säljare och montör innan han 2022 övertog ägarskapet och VD-rollen. Han berättar att Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar, men att utbudet är större än så.

– Vi kan erbjuda portar för allt från privata villor till industrier och kommunala fastigheter. Vi kan med andra ord ta fram en port för alla ändamål och behov.

Takskjutportar är vår vanligaste lösning, säger Emil och nämner i sammanhanget högkvalitativa varumärken som Crawford och Hörmann.

Lösningar från andra välkända tillverkare, såsom Torverk, Dieden, Edsbyporten och Sommer/Aperto, ingår också i det breda konceptet, liksom litauiska Ryterna som Garageportexperten är generalagent för.

Ledande varumärken

Sammantaget innebär det att det oberoende av hustyp och färger alltid finns en port som kan anpassas till den aktuella byggnadens stil och karaktär. Industriportar kan till exempel erhållas i form av

vikportar, takskjutportar eller rullportar, såväl manuella som eldrivna. Portarna tillverkas i galvaniserad stålplåt och kan fås i vilken kulör som helst. Portarna är förstås också CE-märkta.

– Vi skiljer oss från konkurrenterna med vår breda produktportfölj. Den inkluderar dessutom vårt eget varumärke, Sverige Porten+, som blivit mycket populär. Utöver garageportar saluför vi även ytterdörrar i form av den svensktillverkade Leksandsdörren, upplyser Emil Svensson.

Han berättar vidare att affärsidén i Garageportexperten är att alltid kunna leverera en komplett lösning inklusive alla funktioner. De inleder med ett hembesök med måttagning och förslag på olika lösningar, varpå kunden erhåller en offert. Därefter måttbeställs porten som sedan tillverkas hos någon av Garageportexpertens leverantörer. De avlägsnar den gamla porten, anpassar öppningen och monterar, samt driftsätter därefter den nya. Garageportexperten står härutöver även för service och underhåll, samtidigt som de också erbjuder branschens bästa garantier. På utfört arbete lämnas fem år och på själva portarna tio års garanti.

Tydliga visioner

Emil Svensson jobbar med en tydlig vision om att utveckla och förbättra företagets koncept. Han noterar en tydlig ökning beträffande industriportar och ser bolagets storlek som en stor fördel.

– Det är förstås en styrka att ingå i en rikstäckande kedja, vilket säkerställer kompetens och service på en hög nivå.

Vi har regelbundna samtal och möten med övriga kontor runt om i landet. Det bidrar till utvecklingen och vår förmåga att alltid kunna tillgodose våra kunders behov.

Emil betonar också vikten av att attrahera kompetent arbetskraft och vill i

sammanhanget lyfta fram betydelsen av att företräda en attraktiv arbetsplats. Han letar kontinuerligt efter självgående individer med branschkunskap och en stark förmåga att kommunicera och sälja.

– Vi har en ambition om att växa inom industrisektorn, vilket ökar vårt behov av att bredda vår personalstyrka. Det är en utmanande bransch, men vi känner oss redo att möta framtiden. Kvalitet och

enkelhet är nyckelbegrepp i vårt koncept och en stor förklaring till vår framgång, säger Emil Svensson.

SUNDSVALL 64 Kontorsvägen 8 | 060 56 80 70 sundsvall@garageportexperten.se
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Emil Svensson, Franchisetagare Sundsvall.

Nu kan man panta bilen i Sundsvall

Sundsvalls Bildemontering är ett anrikt företag i Sundsvall som idag drivs i tredje generationen. Företaget har moderniserats en del de senaste åren och har idag ett mycket starkt fokus på hållbarhet. Det senaste konceptet heter ”Pantabilen”, vilket gör det möjligt för kunder att återvinna sin bil med några enkla knapptryck i ett digitalt verktyg. Sundsvalls Bildemontering kan till och med komma och hämta bilen om den befinner sig inom en radie på tio mil.

Sundsvalls Bildemontering grundades 1935 av Gunnar Åkesson. Företaget utvecklades till ett familjeföretag. Lars Åkesson tog över efter sin far. Det senaste generationsskiftet ägde rum 2021, när

Angelica Åkesson och hennes man, Eric Ohanians tog över driften av företaget. - Vi hade redan arbetat i företaget i sex år och bestämde oss för att förnya och utveckla verksamheten, berättar Angelica om det senaste generationsskiftet. Det har snabbt visat sig att en modernisering låg precis rätt i tiden. Sedan övertagandet har både omsättningen och antalet anställda nästan tredubblats.

Nya hållbara tag

Sundsvalls Bildemontering har huserat i Gamla skolan sedan 1991. Här har man nu renoverat kontoret och bytt ut fönstren. Man har även skapat ett däckhotell. Den viktigaste aspekten av moderniseringen av verksamheten är dock ett starkare fokus på hållbarhet.

- Vi har övergått till ett cirkulärt tankesätt. Vi tar vara på fler delar från skrotade bilar. I och med att vi tar emot alla märken och årsmodeller, vänder sig andra företag i trakten till oss för delar till äldre bilar, berättar Eric.

Engagemanget för miljön har lett till att Sundsvall Bildemontering fick utmärkelsen Årets unga företagare 2023.

- Vi har även en pågående dialog med Sundsvalls kommun om hur man ska tackla de miljöutmaningar som bildemontering innebär, säger Angelica.

Pantabilen

För att fylla en befintlig lucka på den svenska marknaden har Sundsvalls Bildemontering introducerat Pantabilen, en innovativ tjänst som gör det enklare att skrota bilen. Det digitala verktyget gör att kunderna kan få en offert på upp till 3000 kronor genom att fylla i några enkla enkätfrågor och ett enkelt knapptryck.

- Verktyget är kopplat till både Bank-ID och Swish. Dessutom kan vi ta hand om transporten inom en radie på 10 mil, berättar Eric.

Angelica och Eric har stora ambitioner för Pantabilen. De hoppas att konceptet ska sprida sig som ringar på vattnet, att fler bildemonteringsföretag ska omfamna en liknande hållbarhetsmodell.

- Vi söker en person som delar våra värderingar och kan hjälpa oss att utveckla konceptet, med särskild vikt på hållbarhet och byråkratiska nätverk i närområdet, säger Angelica.

Planen är att fortsätta driva branschen mot en grönare och mer hållbar framtid.

- Vi på Sundsvalls Bildemontering vill att man ska kunna panta bilen lika enkelt som man pantar en burk, avslutar Angelica och Eric.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler

SUNDSVALL 65

Experter på skyltar sedan 1965

Neon Reklam började sin bana i branschen med att reparera neonskyltar i trakten. Idag har familjeföretaget en bred verksamhet. Utöver att tillverka egna skyltar och banderoller samt att tillverka och montera bildekorer, är man även återförsäljare för ljusskyltar från Skyltdepån i Norrköping och flaggor från Vrigstad Skyltfabrik. Tack vare en skylift och el-behörighet, är man mer flexibla än någonsin när det kommer till installationer och service.

Neon Reklam har en lång historia och starka rötter i det lokala näringslivet. - Det hela började med en enkel idé och en lång stege, berättar Karin Göransson Ödlund, som driver företaget idag tillsammans med sin bror, Håkan, och brorsonen Jimmy Göransson. Året var 1965 när Karins och Håkans föräldrar, Åke och Kerstin Göransson, grundade Neon Reklam som en enskild firma. Till en början specialiserade sig

företaget på reparationer av neonskyltar. Då merparten av företagen i staden hade neonskyltar på den tiden, växte företaget snabbt. Karins bror, Håkan, anslöt till familjeföretaget 1980, vilket ledde till ett fokus på att montera skyltar för till exempel bensinmackar och andra företag i hela Norrland. När Karin anslöt till företaget 1985 omformades företaget till ett aktiebolag. 1988 flyttade hela

verksamheten till nya lokaler. Detta var en viktig milstolpe, som möjliggjorde en expansion.

- Vi investerade i modern teknik, som vinylskärare, och började tillverka egen dekor och egna skyltar, berättar Karin.

Neon Reklam idag

Idag är Neon Reklam en väletablerad aktör som erbjuder en rad olika tjänster, från

tillverkning av plåtskyltar och banderoller till att vara återförsäljare för Skyltdepån i Norrköping när det gäller ljusskyltar och Vrigstad Skyltfabrik när det gäller flaggor. Service och installation av skyltar fortsätter vara en viktig del av verksamheten som man har utvecklat en del.

- Med en skylift och el-behörighet kan vi nå höga höjder för installationer och underhållsarbete, berättar Karin.

Neon Reklam är kända för sin snabbhet, långa erfarenhet och förmåga att lyssna på kundernas behov och önskemål samtidigt som de ger kvalificerade råd. Genom att fokusera på långsiktiga relationer och leverera högkvalitativa tjänster har familjeföretaget byggt upp ett starkt förtroende i branschen.

Neon Reklam imorgon

Neon Reklam ämnar fortsätta i samma takt, där investeringar i ny teknik och maskiner gör dem fortsatt konkurrenskraftiga.

- Vi är redo att fortsätta anpassa oss efter marknaden. En möjlig framtida nisch kan vara foliering av kontors- och butiksinredning samt möbler, säger Karin.

Magnus, Karins son, är den tredje generationen vid sidan om kusin Jimmy att arbeta i familjeföretaget.

- Deras entusiasm och idéer kommer bidra till att föra företaget framåt i skyltbranschen, som är väldigt föränderlig, avslutar Karin.

Utmaningar välkomnas i mekanisk verkstad

Erikssons Mekaniska verkstad har varit en hörnsten inom precisionsmekanik sedan grundandet 1969. Idag drivs företaget i tredje generationen av bröderna Anders och Dan Eriksson, som för en tradition byggd på bred kompetens och ett stort intresse för innovation vidare. Man tar sig gärna an projekt som andra mekaniska verkstäder tycker är för invecklade, då man tycker om utmaningar.

Erikssons Mekaniska Verkstad (EMV) grundades 1969 av Per Eriksson och hans söner, Lennart och Rolf. Rolfs son, Anders, började jobba i verksamheten 1990 medan hans andra son, Dan, började 1996. Idag drivs företaget i tredje generationen av Anders och Dan. Övergången till en mer modern tillverkningsera har varit smidig, tycker bröderna.

- Det har varit en både professionellt och personligt utvecklande resa, säger Anders. Idag är EMV specialiserade på toppmodern bearbetning av en rad olika material, inklusive plast, koppar, titan och en rad

andra metaller. Expertisen inom invändig kilspårstillverkning utmärker företaget i branschen. Maskinerna som används i detta arbete är ovanliga på marknaden.

Innovation

Innovation har alltid varit en del av EMV:s DNA. Utöver sin tillverkning, har man även utforskat möjligheter inom produktutveckling. Det var detta arbete som ledde till att man utvecklade en speciellt utformad vattenpump. Den första versionen av denna vattenpump var i produktion från 50-talet fram till 80-talet. EMV:s ombyggda version finns i fyra olika modeller, som kan pumpa 2000–3500 liter per minut.

- De är lätta, men samtidigt robusta och användbara för att förstärka isvägar, berättar Dan.

Utmaningar

Hjärtat i EMV:s framgångar ligger i företagets engagemang för kvalitet, tillförlitlighet och kundnöjdhet. Nyckeln till en hög grad av kundnöjdhet är kompetens och passion.

- Vår styrka ligger inte bara i produktionen, utan även i anpassning; vi möter

nischkrav med finess. Sedan trivs vi med utmaningar som andra finner för invecklade, säger Anders.

Det är viktigt att hela tiden utveckla sin kunskap om man vill ligga i framkant i sin bransch. EMV sätter stort värde på att främja ett gott samarbetsklimat med grannverkstäder.

- Ömsesidigt stöd och kunskapsutbyte är viktigt för oss, säger Dan. Denna samarbetsanda sträcker sig, så klart, även till EMV:s kundrelationer.

- Vi söker strategiska partnerskap med distributörer i Europa för vår isförstärkningspump, avslutar Dan.

Intervju: Amanda Eliasson

Text: Andreas Ziegler

- Öppen dialog och delad expertis leder till effektivare lösningar och ökat värde för kunderna, säger Anders. När bröderna vänder blicken mot framtiden, funderar de på att expandera sin marknadsräckvidd.

SUNDSVALL 66 info@emv-ab.se 060 614376
Intervju: Amanda Eliasson Dan Eriksson och Anders Eriksson som visar en EMV-57 ispump. Endast 16kg. Karin, Magnus, Jimmy och Håkan. Montagefoto Mister York.

Moral och engagemang formar Handrés byggkoncept

Handré Sander, mannen bakom DTC Sundsvall AB, såg brister på god kvalitet i byggbranschen och bestämde sig för att fylla gapet. Han startade eget och erbjuder sedan dess en räcka av kvalitativa byggtjänster. DTC Sundsvall bygger allt från hus och friggebodar till altaner och uterum.

Handré Sander, grundaren av DTC Sundsvall, bär med sig en rik erfarenhet från Sydafrika där han startade företaget Dynamic Timber Craft 2002 med fokus på snickeri. Sedan ankomsten till Sverige 2015 har han framgångsrikt integrerat DTC, som företaget allmänt benämns, på den svenska arbetsmarknaden. Efter att ha arbetat på en fabrik i Sundsvall och startat ett företag med en partner insåg

Handré att hans passion låg i att fortsätta utveckla DTC. Trots att han behövde anpassa sig till svenska regler och svensk arbetskultur höll han fast vid sitt sydafrikanska tankesätt kring en positiv attityd, öppenhet, arbetsmoral och tydlighet. – Att flytta verksamheten till Sverige är en erfarenhet jag är glad att jag har. Jag har utgått från mina egna värderingar men samtidigt anpassat mitt koncept efter svenska förhållanden. Det gäller att man har rätt inställning för att kunna passa in och lyckas på den svenska arbetsmarknaden, konstaterar Handré Sander.

Kvalitet i fokus

Han noterade tidigt kvalitetsbrister i den svenska byggbranschen och bestämde sig för att erbjuda ett högkvalitativt alternativ. DTC Sundsvall står för helhetslösningar till byggnads- och underhållspro-

cessen, vilket innefattar byggnation av allt från hus och friggebodar till altaner, uterum och trappor.

Handré har anammat jobbetik från sitt arbete med inflytelserika personer i Sydafrika, vilket gjort att DTC Sundsvall präglas av pålitlighet, ärlighet och konkurrenskraftiga priser. Med ett fokus på att erbjuda bra arbetsvillkor och kvalitetssäkrat arbete har företaget vuxit och sysselsätter idag mellan tre och sex snickare, beroende på säsong och efterfrågan. Härutöver jobbar DTC Sundsvall även med snöskottning då mellan 20 och 60 personer kan vara verksamma utifrån rådande behov.

Stort engagemang

Oavsett om en person är snickare, har erfarenhet av takarbete eller annan färdighet som passar in i företaget, är de välkomna

att ansluta till DTC. Handré söker individer som är nyfikna, ödmjuka och öppna för olika möjligheter. – Att jobba hos DTC innebär att man inte

bara får en arbetsgivare, utan en mentor. Jag är engagerad i mina anställdas utveckling och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla trivs och växer tillsammans. Lojalitet och öppenhet har skapat en företagskultur där respekt och förtroende råder, berättar Handré Sander.

Handrés ambitioner inkluderar att utveckla DTC Sundsvall ytterligare och skapa fler arbetstillfällen. Genom investeringar i företaget och starkt fokus på attityd ser han fram emot att forma företagets framtid.

– Att jobba med rätt inställning betyder massor. Det är en företagsanda som i mångt och mycket har varit nyckeln till våra framgångar – såväl i Sydafrika som här i Sverige, avrundar Handré Sander.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Handre Sander.

SUNDSVALL 67 Tel: 070 246 24 79 Mail: dynamictimbercraft@gmail.com
36 m2 inglasad altan.

Rikstäckande transporter för de flesta behov

EB Road Cargo är ett rikstäckande företag med transportlösningar för de flesta behov. Företaget finns med representation på tolv platser i landet vilket gör EB Road Cargo till mångas självklara val när det kommer till transporter och lagringstjänster. Med 400 förare och fler än 600 fordonsenheter är hjälpen aldrig långt borta.

EB Road Cargo grundades redan 1937. En av bolagets etableringar finns i Sundsvall där verksamheten funnits sedan 60-talet, och där fokus genom årens lopp har förskjutits från en mångfald av transporter till specialisering på transporter av sjöcontainrar, tankcontainrar och styckegods. Vi träffar platschefen

Roger Hedman som tror att en av förklaringarna till EB Road Cargos framgång är dess förmåga att kombinera det stora bolagets muskler med en stark lokal förankring.

– Eftersom vi har resurser över hela landet kan vi erbjuda våra tjänster på den lokala marknaden med både effektivitet och konkurrenskraftiga priser. Vi har dessutom nyligen förnyat vår fordonsflotta

som ett led i vår ständiga strävan efter att hålla oss aktuella och konkurrenskraftiga på marknaden. Det gör att vi även framöver kan erbjuda pålitliga och effektiva transportlösningar i både i Sundsvall och resten av Sverige, säger Roger Hedman.

Lyfter fram personalen

Roger ser bolagets anställda som dess allra främsta resurs. Med en kontinuerlig strävan efter expansion söker han efter fler potentiella medarbetare med kompetens inom transport och med en stark kundorientering.

– Vi letar mer eller mindre ständigt efter nya medarbetare, särskilt chaufförer med rätt kvalifikationer och egenskaper som lojalitet, samarbetsförmåga och starkt kundfokus. Samtidigt ska vi som arbetsgivare erbjuda trygga anställningsvillkor, inklusive ordnade arbetstider och förmånliga avtal, understryker Roger Hedman.

EB Raod Cargo är också mycket engagerat i miljöfrågor och efterlever förstås alla relevanta regler och normer. Här finns en god förmåga att hantera stora laster samtidigt som det pågår ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska bolagets miljöpåverkan.

Kapaciteten ökar

Enligt Roger är framtiden för EB Road Cargo fylld av möjligheter till tillväxt och utveckling.

– Vi vill bland annat utöka vår expertis inom specialtransporter och fortsätta investera i miljövänliga fordon. Från och med april månad kommer vi dessutom att kunna köra 34,5 meter långa ekipage, vilket möjliggör transporter av två 40-fotscontainrar samtidigt. För oss handlar det om att fortsätta kombinera bolagets höga kapacitet med lokal expertis, det en viktig nyckel i vår strävan efter att förbli en ledande aktör i den svenska transportbranschen, avrundar Roger Hedman.

SUNDSVALL 68 VI ARBETAR LOKALT MED DET STORA ÅKERIETS FÖRDELAR!
Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson Platschef Roger Hedman.

Omtanke som konkurrensfördel

På kort tid har familjedrivna Sundsvall Fisk & Logistik etablerat sig som en pålitlig aktör som hittar de bästa erbjudandena och produkterna åt sina kunder. Företagets starkaste konkurrensfördel är den norrländska mentaliteten som genomsyrar företaget; man hjälper sina kunder för att man bryr sig.

Jerry Johansson och hans barn, Annelie Enström, Mia Andersson och Thomas Johansson, har lång erfarenhet av att jobba i fisk- och skaldjursbranschen. De arbetade alla på ett företag som behövde lägga ner sin verksamhet för ungefär sex år sedan. Då tog man det modiga steget

och grundade Sundsvall Fisk & Logistik, som slog upp portarna i juli 2018. Med korta beslutsvägar och en hög servicenivå har företaget nu etablerat sig som en pålitlig fisk- och skaldjursgrossist. Logistikavdelningen levererar varorna till restauranger, storkök, butiker och privatkunder.

- Vi har aktivt tagit marknadsandelar i närområdet tack vare vår förmåga att erbjuda personlig service och kvalitetsprodukter. Vi strävar alltid efter att överträffa kundernas förväntningar, berättar Thomas.

De bästa erbjudandena

Thomas sätter huvudet på spiken; nycklarna till familjeföretagets framgångar är långsiktiga relationer och fördelaktiga erbjudanden. Thomas är säljaren

Vi har service i världsklass. Det får vi ofta höra från våra kunder.

i familjen. Efter många år i branschen har han en sällsynt förmåga att hitta de bästa erbjudandena och produkterna åt kunderna.

- Kunden är alltid nummer ett bland våra

prioriteringar. Genom att vara lyhörda och innovativa har vi dessutom skapat en stark familjär känsla både internt och externt, säger Thomas. Sundsvall Fisk & Logistik har haft en

stadig tillväxt sedan starten. Man är måna om att hitta en bra balans i företaget och strävar nu mot en mer hållbar framtid med fokus på miljövänliga alternativ och certifieringar som MSC och ASC.

Omtanke

På Sundsvall Fisk & Logistik handlar verksamheten inte bara om affärer, utan kan nästan sägas handla om en livsstil.

Den norrländska mentaliteten, att hjälpa varandra, är stark i företaget. Omtanke skulle kunna sägas vara familjeföretagets främsta konkurrensfördel.

- Under tuffa tider, som pandemin, har vi försökt stödja våra kunder på olika sätt, berättar Thomas.

Den höga servicenivån och den genuina omtanke man visar mot sina kunder har resulterat i att företaget har fått ett mycket gott rykte.

- Vi har service i världsklass. Det får vi ofta höra från våra kunder, säger Thomas. Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler

SUNDSVALL 69 info@sundsvallfisk.se
Jerry Johansson, Annelie Enström, Thomas Johansson och Mia Andersson. Sundsvall Fisk lastbilar.

Driftsäkra maskiner och stort engagemang

På bara sju år har EAG Rental vuxit till en betydande aktör inom maskinuthyrningsbranschen i framför allt Norrland. Nyckeln till framgång är driftsäkra och välskötta maskiner och engagerad personal, som erbjuder en hög servicegrad. Företaget har stark lokal närvaro med sina fyra etableringar i norra Sverige, men hyr ut sina maskiner över hela landet.

Det finns en intressant historia bakom EAG Rental. Det hela började 1989, när Nisse Anderssons Åkeri och BG Erikssons Gräv slogs ihop. De två företagen hade redan då varit aktiva i 40 respektive 25 år. Det nya företaget kallades EAG Entreprenad, som snart blev ett familjeföretag. Idag drivs företaget av bröderna Micke och Mats Göthesson. 2016 förvärvade man Byggleasing i Ådalen, som då varit aktiva i uthyrningsbranchen sedan 1979

och bildade då EAG Rental, som idag hyr ut allt från handhållna maskiner till hyrbilar och tunga entreprenadmaskiner.

Vid förvärvet omsatte företaget cirka 10 miljoner kronor, och har sedan dess haft mycket god tillväxt. Idag omsätter man 165 miljoner kronor om året.

- Vi har expanderat från Kramfors och Sollefteå till Östersund och Sundsvall.

Vi har blivit en betydande aktör inom maskinuthyrningsbranschen i Norrland, berättar Mikael ”Micke” Billström, som är operativ chef för EAG Rental. Micke fortsätter med att berätta att EAG Rental har en stark lokal närvaro, men även har maskiner spridda över hela landet. Under våren 2024 kommer EAG Rental även öppna en depå i Umeå.

Driftsäkra maskiner

EAG Rental tar väl hand om maskinerna i sitt sortiment. Maskinerna hålls nya, fräscha och driftsäkra. Man har satsat mycket på kvalitet.

- Vi arbetar nästan uteslutande med Volvo-maskiner inom de tyngre segmenten, säger Micke. EAG Rental har ISO-certifieringar inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö, vilket är ett kvitto på företagets höga standard.

Engagemang

Om man frågar Micke är det medarbetarna man har att tacka för företagets positiva utveckling.

- Vi har skapat en hög servicegrad. Det är viktigt att vara snabbfotad gentemot

kunderna. Företaget har dessutom en lagom storlek, vilket möjliggör snabba reaktioner även för komplexa leveransbehov, säger Micke.

Företagskulturen på EAG Rental är präglad av en familjär stämning och en öppenhet för individuell utveckling. Micke lyfter fram vikten av att ha ordning och struktur, att vara serviceinriktad och alltid hålla vad man lovar.

- Det är personalens driv och engagemang som verkligen särskiljer EAG Rental. Hos oss är varje anställd en viktig pusselbit i den framgångsrika helheten, avslutar Micke.

SUNDSVALL 70 DIN LOKALA MASKINUTHYRARE www.eagrental.se ÖSTERSUND - SOLLEFTEÅ - KRAMFORS SUNDSVALL - UMEÅ
Intervju: Amanda
Text: Andreas
Eliasson
Ziegler
Annelie Häggström, Amadeus Frenell, Sebastian Madsen, Robert Isaksson, Niklas Mikkola, Åke Berglund, framför disken Mikael Billström. Hiltimaskinen är en mejselhammare på 7,9 kg.

En viktig länk i livsmedelskedjan

Sundsvalls Fryseri är ett välrenommerat fryshus som har specialiserat sig på att frysa in bär, men även exempelvis köttprodukter. Från sina lokaler på Förmansvägen distribueras varorna sedan nationellt, vilket gör Sundsvalls Fryseri till en viktig länk i livsmedelskedjan. Med en aktuell kapacitet på 3 500 kvadratmeter, är företaget redo för framtida tillväxt.

Sundsvalls Fryseri grundades 1952. Från sina ödmjuka rötter i Sundsvalls hamn har företaget blomstrat till ett välrenommerat fryshus, som idag ligger på Förmansvägen. 1992 förvärvades företaget av Börje Fröberg och fyra kollegor. Idag är det ett familjeföretag, som drivs vidare av Börjes barn efter han gick i pension för tre år sedan.

- Vi har ju vuxit upp med företaget. Jag har jobbat här sedan 2004 medan min bror, Johan, kom in 2018. Vår syster, Jenny, är även hon delägare, berättar Sara Viklund, som är Börjes dotter.

En länk i livsmedelskedjan

Sundsvalls Fryseri har specialiserat sig på att frysa in bär, exempelvis i form av hjortron, blåbär och lingon. Varje år hanterar man cirka 2000 ton bär. Man har dessutom utvecklat en innovativ approach för småbönder, som utnyttjar företagets tjänster för att fryslagra köttprodukter. Detta möjliggör lokal produktion och förlänger hållbarheten på köttet.

- Vår lokala närvaro har visat sig ha en strategisk betydelse. I en region där centrala fryshus och lager är få, kan vi agera som en viktig säkerhetsventil vid eventuella infrastrukturstörningar, som kan bli kritiska för kunderna, berättar Sara.

Sundsvalls Fryseri fungerar som ett tredjepartsföretag; varor som lagerhålls distribueras sedan nationellt till livsmedelsbutiker, vilket gör företaget till en viktig länk i livsmedelskedjan. Under högsäsongen hyr man även ut delar av lokalerna till andra livsmedelsgrossister.

En hållbar och varm framtid

Sundsvalls Fryseri har en aktuell kapacitet på 3 500 kvadratmeter och har möjlighet att bygga på höjden.

- Vi är redo för framtida tillväxt, intygar Johan.

I lokalerna har man bland annat två snabbfrysar, vilket säkerställer snabb och effektiv

nedkylningen. Restvärmen används för att värma företagets kontor och även grannhuset. Sundsvalls Fryseri delar med sig av en annan sorts värme genom sponsring av ungdomsidrotten och lokala föreningar.

- Vi är inte bara ett företag som hanterar kyla; vi ger även värme till samhället vi är en del av, säger Johan.

För Sundsvalls Fryseri handlar framtiden om att bevara och bygga på sitt arv. Man har bland annat planer på att implementera digitala system för att effektivisera sina processer.

Intervju: Amanda Eliasson

Text: Andreas Ziegler

- Genom att fokusera på specifika arbetsuppgifter och öka det rullande godset, hoppas vi kunna anställa mer personal och skapa en ännu starkare och mer hållbar framtid, avslutar Sara.

SUNDSVALL 71
info@sundsvallsfryseri.se | Tel: 060 12 33 60 sundsvallsfryseri.se
Mail:
Syskonen Johan och Jenny.

Tredje generationens markarbetare

Alviks Traktor etablerades 1966 och drivs idag i tredje generationen. Tack vare en välförsedd maskinpark och erfarna medarbetare kan man ta sig an de flesta mark- och anläggningsprojekten.

Allan Forsström kom till Alnön 1966 och omformade då sitt bolag, som sedan dess är känt som Alviks Traktor. Under 80-talet tog Allans son, Gunnar, över rodret för företaget. 1989 blev Joakim Forsström, Gunnars son, den tredje generationen att arbeta i företaget. Sedan 2010 har Joakim varit ensam ägare. Idag är Alviks Traktor ett mycket mångsidigt företag inom markoch anläggningsentreprenader.

- Vi har ett brett utbud av entreprenadtjänster. I vår maskinpark har vi bland annat grävmaskiner, hjullastare, lastbilar och kranar, säger Joakim, som vi träffar i mitten av februari.

Sundsvall och resten av Norrland

Lågkonjunkturen har drabbat hela byggbranschen rätt hårt. Som företagare gäller det därför att tänka strategiskt och göra

det bästa av situationen, vilket råkar vare lite av ett motto på Alviks Traktor.

- Vi anser att ingenting är omöjligt, säger Joakim.

Alviks Traktor har behövt dra ner på

personalstyrkan lite, men har nu hittat en stabil nivå. Företaget sysselsätter fyra heltidsanställda och tar in ytterligare tre anställda under högsäsongen. Tack vare att man är väletablerade har man även

ett stort kontaktnät och kan ta in underentreprenörer, eller ”F-skattare”, när det behövs.

- Historiskt sett har vi på Alviks Traktor verkat i hela Norrland, men på senare år har vi, i större utsträckning, fokuserat på Sundsvall och dess omgivningar, berättar Joakim.

Det händer, så klart, fortfarande att man får uppdrag i andra delar av regionen. Joakim berättar att Alviks Traktor bland annat var med och byggde en elledning till Kebnekaise. Joakim berättar även att han, tillsammans med sin fru, driver företaget Alnö Företagsby AB, som är ett fastighetsbolag där Alviks Traktor AB är en av många hyresgäster som bedriver sin verksamhet i lokalerna på Alnö. Där finns verkstad och lagerlokaler, kontorsplatser och ställplatser för husvagnar. Man hyr även ut en inhägnad till byggfirmor. Nu har man planer på att bygga ut denna inhägnad ytterligare.

- Den senaste utvecklingen inom företagsparken är min bonusdotters nystartade företag inom lasergravering, säger Joakim stolt.

Alviks Traktor har varit en pålitlig partner för projekt inom mark- och anläggningsarbete i snart 60 år. Joakim är öppen för nya möjligheter. En av dessa möjligheter är att hans son, Philip, ska driva företaget vidare i fjärde generationen.

SUNDSVALL 72 alviks.traktor@gmail.com | 070 224 83 46
Intervju: Amanda Eliasson VD Joakim Forsström. Garageplats Alnö.

Breda VVS-insatser när Sundsvall växer

När Fiskarhedenvillan bygger sina välrenommerade hus är det Alnö VVS som ligger bakom VVSinsatserna. Företaget, som jobbar med allt från rördragning och ROTarbeten till installation av pannor och värmepumpar, har byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, inte minst tack vare en stark lokal förankring och många uppskattade arbetsinsatser på sitt CV.

När välrenommerade husproducenten Fiskarhedenvillan skulle etablera sig i trakterna kring Sundsvall fick Pontus Lundgren en förfrågan om ett samarbete. – Min bror arbetar med VVS så det är ett yrke som familjen har i blodet. Jag såg en möjlighet jag inte kunde tacka nej till, säger Pontus som startade Alnö VVS 2015.

Sedan dess har samarbetet med Fiskarhedenvillan i Sundsvall spelat en central

roll i företagets verksamhet. Alnö VVS ansvarar för alla VVS-relaterade insatser i samband med husbyggnationer, och det är ett samarbete som därutöver har öppnat dörrar till andra möjligheter. Företaget har till exempel ett avtal med Timrå kommun, vilket omfattar insatser i en mängd olika byggnader från bostäder till skolor och brandstationer.

Lokal förankring

Alnö VVS:s tjänsteutbud är omfattande och inkluderar allt från rördragning och ROT-arbeten till installation av pannor och värmepumpar. Trots tider av inflation forsätter förfrågningarna att strömma in till Pontus.

– Fastigheter är en konstant faktor i en kommuns livscykel. Det i sig utgör en stabil grund för hela verksamheten, konstaterar Pontus Lundgren som efter att nyligen har flyttat verksamheten till nya lokaler i viss mån också har skiftat geografiskt fokus.

Från att ha varit aktivt på flera platser runt om i Sverige, inte minst i Mälardalen, har Alnö VVS nu återvänt till sitt ursprung, men med en bredare förståelse för byggprocessen. – Vi jobbar med en mycket stark lokal förankring och har en tydlig ambition om att expandera vårt upptagningsområde mot Östersund med omnejd. Även om vår lokala anknytning är påtaglig drar vi oss förstås inte för att ta oss an projekt i andra delar av landet. I grund och botten tar vi oss dit jobben finns, konstaterar Pontus.

Högt i tak

Han nämner att företaget för bara något år sedan bidrog med VVS-insatser när Fiskarhedenvillan byggde nio villor på Alnö. Fiskarhedenvillan, liksom andra kunder, uppskattar företagets fokus på

kvalitet och service. Den breda kunskapen i Alnö VVS har skapat ett mycket gott rykte i branschen och byggt en stabil kundbas. Pontus lyfter i sammanhanget fram personalen som företagets främsta resurs.

– För att passa in hos oss ska man vara ödmjuk, serviceinriktad och social samt kunna arbeta både självständigt och i team. Vi har en positiv arbetsmiljö där högt i tak och en klackspark till livet är en del av företagskulturen. Vi vill företräda en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Vi är dessutom ett företag som alltid svarar när du ringer, säger Pontus Lundgren.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson

SUNDSVALL 73 pontus@alnovvs.se • 070 961 55 23
"Rörig" bild från projekt i Pajala. Jonas Ångman, Pontus Lundgren och Simon Bergström.

Helhetslösningar kring högtrycksspolning och sanering

Såväl privatpersoner som stora industrier kan med fördel anlita Swoosh AB när problem uppstår. Företaget står för ett komplett koncept avseende högtrycksspolning, sanering, vakuumsugning, rörinspektion och klottersanering när man med stor kunskap och modern teknik blir en effektiv problemlösare för sina kunder.

2023 slogs NHS, det vill säga Nordisk Högtrycksspolning, samman med Swoosh som därmed cementerade sin position i framkant av branschen för spoltjänster och relining. Med utgångspunkt från huvudkontoret i Umeå verkar Swoosh rikstäckande via etableringar på 27 orter från norr till söder. En av orterna är Sundsvall där vi träffar Ulf Granström som är avdelningschef för området Relining.

– Vi har gjort oss kända för vår förmåga att erbjuda hållbara och kostnadseffektiva lösningar för både fastighetsägare, kommuner, industrier och företag. Vi står för en räcka av olika tjänster inom allt från högtrycksspolning och vakuumsugning till sanering och rörinspektioner, och kombinerar vår stora kompetens med korta inställelsetider, säger Ulf.

Relining och kanaltätning Ulf Granström, som började sin karriär

i Swoosh 2012 när han blev delägare i etableringen i Örnsköldsvik, har i mångt och mycket varit en drivande kraft bakom företagets organiska tillväxt, särskilt inom relining – en teknik som har fått ökad uppmärksamhet och stor efterfrågan under senare år.

– Relining, som innebär att ett nytt rör skapas inuti ett befintligt, har blivit alltmer populärt eftersom det är både hållbart och kostnadseffektivt. I stället för att genomföra omfattande och dyra stambyten kan vi skapa självbärande rör med en ny, slitstark insida av härdad plast. Röret blir mer hållbart samtidigt som kunden kan spara upp till 40 procent av kostnaderna jämfört med traditionella stambyten, upplyser Ulf Granström.

En annan av Swoosh specialiteter är kanaltätning för ventilationssystem, en metod som kan förbättra inomhusklimatet samt minska energikostnaderna och påverkan på miljön.

– Även denna tjänst efterfrågas alltmer, inte minst mot bakgrund av att uppskattningsvis 80 procent av landets ventilationskanaler inte är helt täta idag, berättar Ulf.

Brett tjänsteutbud

Vid rörinspektion tar Swoosh ett helhetsgrepp kring en rörledning med full dokumentation. Beträffande högtrycksspol-

ning och avloppsrensning kan Swoosh utföra såväl planerade underhållsinsatser som akuta åtgärder. Vanligtvis använder de sig av hetvatten som under högt tryck och med roterande dysor gör att fett och slam löses upp och spolas bort, utan att några kemikalier behöver användas. Stamspolning förebygger akuta stopp och förlänger dessutom livslängden på stammarna, medan de med hjälp av fräsning kan avlägsna rost, hårda avlagringar och flytspackel på utsatta rör. Rötter som vuxit in i markledningar och brunnar tas effektivt bort med rotskärning. Beträffande slamsugning kan Swoosh ta sig an exempelvis gatubrunnar, fettavskiljare, dagvattenbrunnar, pumpgropar och oljeavskiljare. En annan del av verksamheten kretsar kring TV- och rörinspektioner där Swoosh från markytan kan lokalisera och dokumentera eventuella skador med kamera.

Rörinspektioner i fastigheter sker ofta i samband med återkommande stopp, då det snabbt går att upptäcka vad som orsaker stoppet i avloppet och åtgärda felet. Swoosh företräder dessutom jour dygnet runt.

Hållbar tillväxt Med en stabil arbetsstyrka på ett 25-tal personer i Sundsvall och planer på att öppna en filial i Östersund strävar Swoosh efter att fortsätta sin tillväxtresa i regionen.

– Vi är mer eller mindre ständigt på jakt efter nya talanger som delar vårt engagemang för hållbara lösningar och tekniskt nyskapande. Eftersom det inte finns någon specifik utbildning för reliningtekniker erbjuder vi intern utbildning för att säkerställa att vår personal är kompetent och kunnig, säger Ulf Granström. Han betraktar Swoosh som ett tryggt företag som arbetar för en hållbar framtid.

– Vi strävar efter att leverera hög kvalitet i alla led och ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling i branschen. Vår stående ambition är att fortsätta växa och utvecklas, både nationellt och internationellt, samtidigt som vi upprätthåller våra höga kvalitetsstandarder och vårt fokus på hållbarhet.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson

SUNDSVALL 74 Vi säkrar dina flöden • swooshsverige.se
Med relining kan även alla bo kvar under tiden!
Swooh Relining är
ett kostnadseffektivt, smidigt och miljövänligt sätt att renovera dina avloppsrör och stammar.
Före och efter relining med linervent/strumpmetoden. Swoosh skapar självbärande hållfasta rör inuti de befintliga.
Ofta kan det växa in rötter som blockerar rören. Genom att använda en kraftfull fräs så eliminerar vi oönskade material som förhindrar flödet. Rörinspektion med robot.
Strumpan som senare skall härdas och bli ett hållfast rör impregneras först med en epoxylösning.

Kunder och medarbetare i fokus i välrenommerad VVS-firma

För företag och privatpersoner i takterna kring Sundsvall är en professionell VVS-expert bara ett samtal bort. Sundsvalls VVS företräder lång erfarenhet och bred kunskap kring allehanda VVSinsatser – allt från mindre servicejobb till stora entreprenader – och företräder snabba insatser och stor flexibilitet. Sedan Andreas Persson och Patrik Klang startade Sundsvalls VVS Service 2011 har företaget inte bara vuxit i omfattning utan också byggt upp ett mycket gott rykte i VVS-branschen. Duon hade redan då gedigen erfarenhet av densamma. Magnus Mesch, numera arbetsledare för entreprenad, anslöt sig till teamet efter fyra år, och när Andreas 2018 tog över

bolaget på egen hand bestämde han sig för att expandera. Sedan dess har den fem man starka personalstyrkan tredubblats i antal, och innefattar sedan några år tillbaka även arbetsledaren för entreprenadverksamheten, Fredrik Nordlund. Vi träffar honom i den ändamålsenliga anläggningen i Sundsvall där han nämner några nycklar till företagets framgång. – En av förklaringarna är det stora ansvar som var och en av våra medarbetare tar. Alla, inklusive oss arbetsledare, är breda och dynamiska i vårt sätt att jobba, vi älskar de utmaningar som kommer med det, säger Fredrik.

Stort och smått

Sundsvalls VVS erbjuder ett omfattande tjänsteutbud som sträcker sig från små servicejobb till stora entreprenader. De rycker in i samband med såväl renovering och ombyggnation som ny- och tillbygg-

nation, och betjänar framför allt fastighetsbolag med serviceavtal som Diös, HSB och Neobo. Företaget har en betydande närvaro i Sundsvall och Härnösand samt sidoprojekt i områden som Åre och Vemdalen.

– Våra kunder uppskattar att vi är tillgängliga och kan agera snabbt på deras förfrågningar. De ser oss som en pålitlig partner som aldrig säger nej till utmaningar. Genom åren har vi dessutom byggt upp ett omfattande kontaktnät i branschen, vilket gör oss ytterst flexibla. Här finns en ständig vilja att lösa våra kunders problem, säger Fredrik Nordlund.

Vårdande företagskultur

Genom åren har Sundsvalls VVS utvecklat en företagskultur som inte bara fokuserar på att leverera högkvalitativa VVS-tjänster utan också på att vårda en

stark sammanhållning och gemenskap i företaget. Ambitionen att hela tiden ge tillbaka till såväl anställda som andra personer och aktörer som bidrar till företagets framgång har gjort Sundsvalls VVS till en mycket respekterad arbetsgivare i branschen.

– Såväl våra anställda som kunder som samarbetspartners värdesätter det sociala sammanhanget och den gemenskap som företaget står för, samtidigt som det lägger grunden till fortsatta framgångar. Vi vill inte bara behålla vår framskjutande position i branschen utan strävar hela tiden efter tillväxt och nya samarbeten. Jag tycker att framtiden ser ljus ut för oss, avrundar Fredrik Nordlund.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson

SUNDSVALL 060 66 31 60 andreas@sundsvallsvvs.se
VD Andreas Persson. Arbetsledare Magnus Mesch.

Digitala transport- och logistiklösningar för målmedvetna företag

Digitala lösningar blir allt viktigare för företag i en mängd olika branscher. Det gäller också transportnäringen där Pagoda Logistics är en föregångare i det avseendet. Företaget erbjuder ett brett transportutbud och olika servicenivåer, och kan via den heltäckande fraktportalen Wisdom säkerställa optimala lösningar för sina kunder avseende bokningar, priser och uppföljning av försändelser.

När Mats Ingelsson tillsammans med Veronica och Andreas Österlund slog sina kloka huvuden ihop och grundade Pagoda Logistics i augusti 2019 hade de en tydlig vision framför sig. Den gick ut på att erbjuda ett effektivt och förenklat transportadministrativt system för sina kunder, med fokus på Västernorrland och Jämtland. När pandemin slog till tvingades de omvärdera sin geografiska strategi. Den regionala inriktningen omprövades och trion började leta möjligheter på andra delar av den svenska marknaden. Genom att samtidigt bredda sina synvinklar och anpassa konceptet efter den nya verkligheten lyckades de attrahera kunder i städer som Luleå och Karlstad. Idag servar Pagoda Logistics en

kundkrets som sträcker sig över mer eller mindre hela Sverige.

Wisdom

Pagoda Logistics erbjuder ett brett transportutbud och olika servicenivåer. – Vi verkar som en opartisk aktör och bistår våra kunder med allt i deras logistikkedjor. Det kan handla om support, konsultation, professionella råd och lösningar som i förlängningen bidrar till ökad tillväxt för våra kunder. För företag i behov av transportkoordinering eller som behöver digitalisera sin logistik kan vi göra väsentlig skillnad, säger Veronica Österlund.

Kärnan i Pagoda Logistics verksamhet är deras transportadministrativa system, Wisdom, som tillgodoser alla kundernas behov kring exempelvis bokningar, priser och uppföljning av försändelser. Beroende på vikt, volym, destination, leveranstidskrav och budget kan Pagoda Logistics alltid ta fram en optimal lösning.

– Vi fokuserar på både export, import och inrikes frakt, och genom att förhandla fram avtal kan vi erbjuda våra kunder en enkel och effektiv bokningsprocess, samtidigt som vi håller kostnaderna nere. Vårt system, vilket innehåller verktyg som fraktkalkylatorer och ekonomiöversikter, är utformat för att vara både

enkelt och snabbt att använda, upplyser Veronica.

Hon berättar vidare att Pagoda Logistics jobbar med både flyg-, väg- och sjötransporter, och härutöver erbjuder de dessutom konsultuppdrag inom frakt, tull, logistik och spedition.

Kompletterar varandra

I Pagoda Logistics strävar de ständigt efter att förbättra och utveckla sitt system för att möta kundernas föränderliga behov. Genom att lyssna på sina kunder och erbjuda personlig kontakt och support har de byggt upp en lojal

kundbas. Digitaliserade lösningar i framkant i kombination med hög kundservice har gjort dem till en attraktiv partner för många företag.

Något som, enligt Veronica, utmärker Pagoda Logistics är grundarnas olika kompetenser och erfarenheter, vilka kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Veronica med sin ekonomiska expertis, Andreas med sin logistikbakgrund och Mats med sin långa erfarenhet av affärer och relationsbyggande skapar tillsammans en stark grund för hela verksamheten.

– Mats erfarenhet av att starta upp

enheter, även internationellt, har varit ovärderlig för oss, framhåller Veronica Österlund som ser fram emot fortsättningen med tillförsikt.

– Under 2024 siktar vi på att fortsätta utveckla vårt system med nya funktioner och integrationer, vilket bör attrahera ännu fler kunder. Vi jobbar med en organisk tillväxtstrategi och ett starkt fokus på digital innovation, det gör oss redo att ta nya kliv i den svenska logistikbranschen.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson

SUNDSVALL 76 060 – 55 80 08 | Raholmsvägen 100, 865 92 Alnö | info@pagodalog.com | www.pagodalog.com

Smidig och personlig truckservice

Matfors Truckservice är det lilla personliga företaget som säljer, hyr ut och utför service och underhåll på truckar. Företaget har konkurrenskraftiga priser och kan utföra både leveranser och service på plats med hjälp av sina lastbilar och mobila enheter. Den säsongsvisa uthyrningen av truckar har blivit en del av företagets signum.

Anders Westin grundade Matfors Truckservice 1991 och äger och driver företaget än idag.

- Jag såg ett behov på marknaden. I en bransch som är dominerad av stora företag, blev vi ett unikt fåmansbolag, berättar Anders.

Fördelarna med ett mindre företag är bland annat kortare beslutsvägar och mer personlig service. Det visade sig snart

att konceptet var mycket framgångsrikt, vilket är anledningen till att Matfors Truckservice än idag har samma antal anställda som vid starten.

- Vi har tre kunniga servicetekniker medan jag själv är administrativ försäljare, säger Anders.

Smidiga erbjudanden

Matfors Truckservice har ett brett erbjudande. Grunden till verksamheten består av försäljning, uthyrning och service och underhåll av truckar. Man erbjuder konkurrenskraftiga priser och pålitlig service. Med två egna lastbilar kan företaget effektivt transportera truckar till kunder över hela Sverige.

- En av våra mer framstående tjänster är den årliga servicen av truckarna, vilket stöds av fältservice med tre mobila enheter och en omfattande verkstad, berättar Anders. Ett annat framstående erbjudande är uthyrningen av truckar, vilket har blivit en del av företagets signum. Erbjudandet

Matfors Truckservice

är ett företag som är ett lyft för våra kunder.

innebär att kunderna inte behöver binda kapital och kan hyra truckar säsongsvis. - Det gör att kunderna enkelt kan byta ut eller uppgradera sina truckar, vilket är avgörande om produktionen ändras, säger Anders. Matfors Truckservice har samarbeten med många företag runtom i landet. Dessa samarbeten innebär att kunderna kan få hjälp av lokala företag. Matfors Truckservice är även leverantör åt andra uthyrningsfirmor.

Tips från experten

Anders Westin har lång erfarenhet av branschen och förstår hur kunderna tänker. Han har många tips att ge till alla

som har funderingar kring truckar. Han ger oss ett exempel:

- Gamla truckar som inte är säkerhetstestade utgör en säkerhetsrisk. Bytet till säkrare alternativ behöver inte vara kostsamt. Vi på Matfors Truckservice är redo att guida kunderna genom denna övergång.

Framtidsplanerna för Matfors Truckservice inkluderar en expansion av uthyrningen och ökad mångfald av avtal och trucktyper.

- Matfors Truckservice är ett företag som är ett lyft för våra kunder, avslutar Anders.

Intervju: Amanda Eliasson Text: Andreas Ziegler

SUNDSVALL 77 anders.westin@matforstruck.se | tel: 070 570 25 24
Truckar som är redo att hyras ut. Ägare Anders Westin.

Sprinklers, ingenjörer och montörer

Det fanns mycket erfarenhet i Sprincom redan när företaget grundades 2010. Företaget, som sysslar med vattensprinklersystem, finns idag på flera orter i Norrland. Nyckeln till företagets framgångar är att man satsar på kvalitet i alla led. Detta gäller allt från systemen man arbetar med till rekrytering av ny personal.

Tomas Pålsson och Nils ”Nisse” Dahlin var redan branschveteraner, med 20 respektive 10 års erfarenhet, när de förverkligade drömmen om att starta eget företag i sprinklerbranschen; Sprincom drog igång sin verksamhet 2010. - Det var en naturlig progression att ta steget att starta egen verksamhet. Initialt hade vi som mål att gå med vinst först andra året, men vi överträffade våra egna förväntningar och kunde expandera snabbt tack vare ett starkt kontaktnät och

att fokusera på kvalitet, berättar Nisse. Till en början hade Sprincom kontor i Sundsvall och Gävle. Idag har man även kontor i Skellefteå och Borlänge och har planer på att eventuellt expandera ytterligare med nya kontor. Sedan 2017 ingår företaget i Sandbäckens koncern.

Kvalitet och service Sprincom specialiserar sig i huvudsak på

vattensprinklerinstallationer för brandskydd. Man erbjuder även omfattande service. Med en egen konstruktionsavdelning kan man ta på sig totalentreprenaden när det kommer till installationer. Detta skapar en sömlös upplevelse för kunden, men ger framförallt Sprincom möjligheten att garantera kvalitet i alla led. Brandskydd är ett område där man absolut inte kan tumma på kvaliteten.

Sprincom är ett bra exempel på detta, vilket reflekteras av den breda kundbasen som har förtroende för dem.

- Våra kunder består av allt från industrier och ägare av kommersiella fastigheter till regioner och kommuner, säger Nisse.

Ingenjörer och montörer

För att nå sina expansionsmål rekryterar Sprincom aktivt personal med olika bakgrunder, från erfarna konstruktörer till lovande montörer. Nisse berättar att företagskulturen är en annan viktig nyckel till framgång.

- Vi betonar frihet under ansvar och möjligheten att växa, både som montör och tjänsteman internt inom företaget.

Tack vare noggranna rekryteringsbeslut har vi en låg personalomsättning, säger

Nisse.

Nisse avslutar med att berätta att Sprincom även har fem behöriga ingenjörer i sin personalstyrka, vilket är ytterligare en garant för kvalitet och trygghet.

- Vi betonar fördelarna med vattensprinklersystem, inklusive dess driftsä-

kerhet och förmåga att minimera skador vid brand, avslutar Nisse.

I en bransch där kvalitet och tillförlitlighet är avgörande har Sprincom visat sig vara en pålitlig och innovativ aktör. Med en stark grund i erfarenhet och en tydlig vision för framtiden, ser Tomas, Nisse och deras medarbetare fram emot att fortsätta växa och bidra till säkerheten och tryggheten för sina kunder runtom i landet.

Intervju: Amanda Eliasson

Ett alltmer efterfrågat namn i den norrländska byggbranschen

I den norrländska byggbranschen

blir Fredrik Herkules ett alltmer efterfrågat namn. Fredrik, med lång erfarenhet av branschen, verkar i konsultrollen och erbjuder en rad kvalificerade tjänster som inte bara bidrar till en kvalitetshöjning, utan också till effektivare och mer kostnadseffektiva projekt.

Fredrik Herkules har en imponerande bakgrund som egenföretagare sedan han var 24 år gammal. Han drev tidigare sin egen byggfirma men sadlade i viss mån om för fem år sedan då hans far Tomas sålde sin bygghandel i Sundsvall till AB Karl Hedin. Den nya ägaren behövde anställa en säljare och deras blickar föll snabbt på Fredrik, som med sin gedigna erfarenhet och bakgrund som snickare var den optimala kandidaten. – Mitt arbete som utesäljare tog mig runt om i Norrland där jag kunde knyta

värdefulla kontakter i byggbranschen. Det var härigenom jag träffade VD:n för Byggbiten i Norrland, Patrik Norlén, som erbjöd mig en roll som konsult kring byggandet av Logosols nya anläggning i Härnösand. De behövde en skicklig projektledare som kunde hantera de dynamiska bitarna kring den aktuella byggprocessen, berättar Fredrik Herkules.

Stort engagemang

Fredrik visade sig vara just rätt man för jobbet, vilket omfattade en byggnation på 6 000 kvadratmeter till ett värde av 70,5 miljoner kronor. Med sin gedigna byggkunskap, långa erfarenhet som snickare och goda ledaregenskaper kring olika byggprojekt tog han sig an uppgiften med stort engagemang. Hans sociala kompetens och förmåga att samarbeta med olika typer av människor har gjort honom omtyckt bland både byggare och beställare, inte bara i Logosolprojektet utan också i många andra byggrelaterade sammanhang.

Även om Fredriks nuvarande projekt på Logosol snart når sitt slut ser han redan fram mot nya utmaningar. – Jag har ett gott samarbete med Byggbiten i Norrland och utforskar hela tiden nya möjligheter. Vi har bland annat ett potentiellt projekt i Umeå på gång som kan sträcka sig över tre år. Jag brinner för byggprojektledning och ser egentligen inga geografiska begränsningar för mina uppdrag, säger Fredrik Herkules.

Trivs med utmaningarna

en stark affärsförståelse och en passion för att leverera resultat, säger Fredrik Herkules som är öppen för det mesta.

– Vem vet, om det dyker upp en möjlighet

att återvända till bygghandelsbranschen stänger jag inga dörrar där heller.

Fredriks erfarenhet sträcker sig även över förvaltning av egna fastigheter, vilket ger honom en unik förståelse för branschen och dess olika aktörer. Hans mångsidighet och förmåga att anpassa sig till olika arbetsmiljöer gör honom till en ovärderlig tillgång för alla projekt han engagerar sig i. – Jag känner en genuin tillfredsställelse i mitt arbete och trivs med utmaningarna det innebär. Mina kunder uppskattar att jag kombinerar teknisk skicklighet med Projektledare

SUNDSVALL 78 Telefon: 070 35 65 973 Mail: Fredrik@herkulesbygg.se
Fredrik Herkules framför nya Logosol anläggningen på 700m2. Telefon: 076-144 76 10 www.sprincom.se
Text: Andreas Ziegler Tomas Pålsson och Nils Dahlin. Intervju: Amanda Eliasson Text: Örjan Persson

Expert på släpvagnar firar 10-årsjubileum

De senaste tio åren har Mohlin Trailers & Fritid etablerat sig som en expert på släpvagnar. Utöver serviceavtal med bland annat Brenderup och kedjor som OKQ8, Cirkle K och ST1, köper och säljer man även släpvagnar. Den höga servicenivån man erbjuder sina kunder är den viktigaste nyckeln till framgång.

Året var 2014 när Stefan Mohlin grundade Mohlin Trailers & Fritid på Alnön utanför Sundsvall, där man ligger än idag. Det hela började med några släpvagnar från en leverantör. I takt med att verksamheten växte, blev man kontaktade av flera olika märken. I dag säljer man Lorries, BK Hengeren, Respo, TK Trailer, Brenderup, NCT. På den begagnade sidan jobbar man mest med Brenderup.

- Brenderup har i stort sett hela hyrmarknaden i Mellannorrland och det är vi som står för servicen på deras släpvagnar, berättar Stefan.

Mohlin Trailers & Fritid har även serviceavtal med flera välkända kedjor, exempelvis OKQ8, Cirkle K, ST1, Jysk, K-Bygg och Bauhaus.

Service

Efter leasingavtalen på släpvagnar har gått ut, köper och säljer Mohlin Trailers & Fritid dem.

Detta är ett genomgående tema för

Mohlin Trailers & Fritid; de löser det mesta. Man har alla reservdelar man kan tänkas behöva i ett välförsett lager, vilket gör att man alltid har korta servicetider.

- Vi säljer till hela Sverige. Som regel kommer kunderna och hämtar släpvagnen, men om en kund skulle behöva hjälp med en transport, så löser vi det, säger Stefan.

- Vi har kunderna i fokus. Vi tar gärna ett extra steg. Vi hjälper exempelvis våra kunder att besiktiga vagnarna. Det är en extra service som är väldigt uppskattad, säger Stefan. Stefan och hans medarbetare har lång erfarenhet av branschen och vet vad kunderna efterfrågar. Det var denna kunskap som ledde till att Mohlin Trailers & Fritid blev återförsäljare av återvunnet PVC-golv, som används mycket till hästfinkor och skotertrailers. Kunderna åker långt för att få tag på denna produkt.

- Det är en otroligt slitstark lösning, säger Stefan.

10-årsjubileum

Under 2024 firar Mohlin Trailers & Fritid sitt 10-årsjubileum. Detta hade man tänkt fira med fördelaktiga erbjudanden, både på Blocket och lokalt.

- Vi kommer annonsera i våra lokala tidningar, så det gäller att hålla utkik efter kampanjer under 2024, säger Stefan. För tillfället sysselsätter Mohlin Trailers & Fritid två medarbetare utöver Stefan. Till sommaren kommer de ta in en timanställd, som har varit hos dem förut. Skulle man få in fler serviceavtal kommer man dock behöva anställa ytterligare en person.

- För att jobba här ska man vara självgående, tekniskt kunnig och sätta kunderna i fokus. Det är viktigt att vara en problemlösare och kunna tänka kreativt. Vi har en väldigt rolig arbetsplats. Det är högt i tak, man får se mycket och har varierade arbetsdagar, avslutar Stefan.

Intervju: Amanda Eliasson

Text: Andreas Ziegler

SUNDSVALL 79 0705293412 | info@mohlintrailers.se
Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.
och cancer hör inte ihop.
6 år, hjärntumör.
Barn
Julius

I

I framtIden kan hjärtlungsjukdom

framtIden kan hjärtlungsjukdom vara hIstorIa

vara hIstorIa

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv.

Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

www.hjart-lungfonden.se

posttidning En del av Hexanova Media Group: R & more P
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.