Svensk Leverantörstidning nr-4 2018

Page 69

skåne - simrishamn

69

www.svenskleverantorstidning.se

Markentreprenör med kundfokus Hellre tio kunder som är hundra procent nöjda än 20 halvnöjda. Det är Martin Larssons filosofi. Han driver den egna firman M Larsson Markentreprenad där han med sin starka bredd och sitt tydliga kvalitetsfokus vänder sig till både privatpersoner och företag på Österlen med omnejd.

Marin Larsson hade många år bakom sig i branschen och åtskilliga markentreprenader när han för två år sedan bestämde sig för att starta eget. – Det har gått bra eftersom många i branschen vet vem jag är efter alla år som jag jobbat med olika projekt, stora som små. Jag har byggt upp ett stort kontaktnät och vänder mig i huvudsak till privatpersoner. Uppdragen för företag blir dock fler och fler, konstaterar Martin som med andra ord erhåller allt fler förfrågningar från byggare. Redan idag blir det också en hel del uppdrag som inhyrd för branschens större aktörer. Stor flexibilitet Vid större insatser tar han hjälp av en kollega,

men i vanliga fall fungerar M Larssons Markentreprenad som en traditionell enmansfirma där beslutsvägarna således är kortast tänkbara och flexibiliteten stor. – Jag utför alla typer av jobb på Österlen med omnejd. Ofta handlar det om grävning inför olika former av tillbyggnader, trädgårdsanläggning, markinfiltrationer och avloppsgrävningar. Under senare år har det dessvärre dykt upp många oseriösa aktörer på marknaden, vilket lett till att vi som sköter oss får åka runt och åtgärda sådant som inte blivit utfört på ett korrekt sätt, berättar Martin Larsson. Till sin hjälp har han en ändamålsenlig maskinpark bestående av en stor grävare, en mindre variant för bland annat arbete i trädgårdar, en traktor, en lastbil samt en hel del specialmaskiner för allehanda arbetsmoment.

Tät dialog Martin Larsson lämnar aldrig en arbetsplats innan uppdragsgivaren är hundra procent nöjd. – Det kanske innebär att jag lägger några extra timmar på projektet, samtidigt som jag alltid har en tät dialog med kunden under hela processen. Jag gillar utmaningen med att jobba ute hos kunderna och tillsammans med dessa komma fram till lämpliga lösningar. Många gånger har kunden en bra grundidé som vi utgår från och sedan finjusterar för bästa möjliga resultat. Det uppskattas av kunderna som många gånger inte har reflekterat över olika aspekter kring det aktuella jobbet, säger Martin som arbetar enligt en klar och tydlig filosofi: Hellre tio kunder som är hundra procent nöjda än 20 halvnöjda. – Jag strävar efter att alltid hålla en hög nivå på allt jag gör och arbeta med rimliga tidsplaner. Kundera uppskattar ärlighet och det är så jag vill ha det.