Persmap Het Wachthuis

Page 1

PERSMAP Het Wachthuis

Reportages

8/11/2023:

https://www.robtv.be/nieuws/wachthuis-in-haacht-krijgt-eigen-zorgboom-we-gaan-er-een-troostplek-van-maken-160825

1/09/2022:

https://www.robtv.be/programmas/uitgelicht-hoe-is-het-gesteld-met-de-geestelijke-gezondheidszorg-in-onze-regio-bekijk-hier-uitgelicht-met-minister-frank-vandenbroucke-vooruit-143022

Lees verder over Het Wachthuis op P.3.
Regio
Haacht
Regio Haacht

Het

Wacht huis in Haacht vraagt

aandacht voor wacht huizen: "Nood is groot, maar

weinig bekendheid"

Het

Wacht huis in Haacht wil meer

aandacht voor

de diensten die het aanbiedt Een

wacht huis verleent extra

psychische hulp aan mensen die daar behoefte aan

hebben. Er

is volgens de vzw

een

grote

nood aan

dergelijke hulp, maar

weinig mensen

weten van

hun bestaan af.

a 1

Demeulemeester g

6 :

2 2

Op

2

het Wacht huis vzw

in Haacht een evenement om

te

vieren dat het anderhalf jaar bestaat Het Wacht huis is een

plek waar mensen

extra

psychische hulp kunnen krijgen en

is de enige in zijn soor

t

in België De

nood aan

deze hulp is groot

volgens

m
Radio 2, Bar t 2 1 a u
september organiseer t
C o n ny J u s t é

1,2 miljoen euro voor 12 plattelandsprojecten

steun, µwerking, natuur, integratie ASSE

- HALLE - LENNIK

Op 16/01/2023 om 17:12

Gepubliceerd door: Freddy Kempeneer

12 plattelandsprojec ten krijgen samen meer dan 1,2 miljoen euro subsidies van de provincie VlaamsBrabant, Vlaanderen en Europa. Het gaat om projec ten, uit onder meer Halle, Asse, BegijnendijkKeerbergen-Rotselaar-Tremelo, Haacht, Lennik, Vlaamse Rand rond Brussel en Zuid-Hageland, die van het platteland een betere plek willen maken om te wonen en te leven.

“Het zijn onder meer projec ten die wandelgebieden toegankelijker maken en lok ale biodiversiteit versterken”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens, bevoegd voor platteland. “Daarnaast k rijgen oude gebouwen een noodzakelijke renovatie en nieuwe invulling Verder zetten we in op het vergroten van de kennis van stadsk inderen over landbouw en ondersteunen we de teelt van zonnebloemen in de provincie.”

Het gaat om de laatste twaalf goedgekeurde plattelandsprojec ten Omgevingskwaliteit (OKW ) en Platteland Plus van de huidige Europese programmaperiode:

OKW Investeringen

Lees het volledig artikel hier:

VLB22/CON/INV/18: Toegankelijk wandelpad Lennik

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/1-2-miljoen-euro-voor-12-plattelandsprojecten/54752?fbclid=IwAR0eRyLCxXoe08MspaFa6e9DbFv0AjXWNztfJAh9a6rfnyhFOvC5pE_a1ho

Samenvatting:

Wandelen door het Pajottenland, dat is genieten van het glooiende landschap en tot rust komen op de meest idyllische plekjes Helaas zijn deze plekjes niet altijd voor iedereen goed bereik baar Speci�ek op maat van wandelliefhebbers die nood hebben aan bepaalde aanpassingen of ex tra voorzieningen wil de gemeente Lennik , in nauwe samenwerk ing met Zonnestraal vz w en andere lok ale ac toren, een toegankelijk

13-06-2023 11:09 1,2 miljoen euro voor 12 plattelandsprojecten | Persinfo https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/1-2-miljoen-euro-voor-12-plattelandsprojecten/54752?fbclid=IwAR0eRyLCxXoe08MspaFa6e9DbFv0AjX 1/7
Privacy Voorwaarden

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.