HESA inprint - Issue 10

Page 1

hesa

nt inpri 0 1 issue

mber nove 2010
hesa

mber Nove 2011 nt inpri 0 1 e issu

contents · sisältö 5 Next · Seuraavaksi 6 Editor's Note · Pääkirjoitus — Anna Puhakka 8 Biotopes — Amy Gross 13 Bronze Fat Hen — Hannah Lees

staff · tekijät Anna Puhakka Founder & Editor-in-Chief Perustaja Ja Päätoimittaja Thierry François Art Director & Head of Online Media Kaisa Ahtiainen Editorial Director Toimitus päällikkö

14 A Seductive Process — Sarah Lawton 16 The Devil Is In The Detail — Anthea Bush 4

20 Apology And Acceptance — Bethan Lloyd Worthington 22 Decay — Igor Eugen Prokop

contributors · tekijät Anthea Bush Amy Gross Sarah Lawton Hannah Lees Makiko Nakamura Igor Eugen Prokop Timothy Shepard Bethan Lloyd Worthington

24 100 Years After The Party — Makiko Nakamura 28 Morning Glory La Galaube 7Am–10Am — Timothy Shepard

cover · kansikuva Igor Eugen Prokop Decay


t

aja Haku

es

lin Dead

1–29.11.2011

Man vs Machine · Ihmiset vs. Koneet

1–30.12.2011

Masquerade · Naamiaiset

You don’t have to be a professional artist, writer, photographer or a filmmaker to get involved with hesa inprint. We are looking for anyone with a vision and voice to share their opinions, work and stories not for a pay check but for the love of creating. You can buy your own printed copy of the magazine online at hesainprint.com/issues � Sinun ei tarvitse olla ammatiltasi taiteilija, kirjailija, valokuvaaja tai filmintekijä osallistuaksesi hesa inprinttiin. Me etsimme henkilöitä, joilla on oma ääni, visio ja jotka rakastavat uuden luomista ei rahan tähden vain vaan rakkaudesta luoda. Voit ostaa oman painetun kopion lehdestä netissä osoitteessa hesainprint.com/issues

hesa inprint

hesainprint.com issn-l 1799-8549 issn 1799-8549 (Painettu · Printed) issn 1799-8557 (Verkkolehti · Online)

5


� Dear Readers,

6

ief

Ch r-inEdito ittaja im Pääto anna kka puha

Welcome to the wonderful world of Botany, the science of plants. In many ways science and the creative arts are the same; they both endeavour to discover something new and to address questions that puzzle us. The arts, science and literature have always been signs of human development so the questioning of nature and our relationship to it only seems logical. As a result you may imagine that all we have to show you this issue is images of flowers, but as you may have realised, dear readers, we like to try for a more whimsical approach to any given theme. For those of you, who have come to view flowers, fear not we have many exciting works to fill your desire. Hope the works excite you and gets those ideas blooming.

Love, — Anna


Arvon lukijat,

Tervetuloa botaniikan, eli kasvitieteiden ihmeelliseen maailmaan. Tiede ja luovat taiteet ovat monessa mielessä samanlaisia; molemmat ponnistelevat löytääkseen jotakin uutta ja puhuttelevat niitä kysymyksiä, jotka meitä mietityttävät. Taiteet, tiede ja kirjallisuus ovat aina merkinneet ihmisen kehitystä, joten luonnon kyseenalaistaminen ja suhteemme siihen on loogista. Tuloksena saatatte kuvitella, että tämä numero on täynnä kuvia kukista, mutta ehkä olette jo ymmärtäneet, rakkaat lukijat, että lähestymme jokaista teemaa hieman eriskummallisemmin. Ne teistä, jotka haluatte nähdä kukkia, älkää pelätkö, meillä on myös teidän makuunne jännittäviä töitä. Toivottavasti työt saavat teidät innostumaan ja ajatuksenne kukkimaan

Rakkaudella, — Anna

7


ture Sculp eisto nv Kuva amy gross

For the last few years I have been recreating and interpreting nature through my mixed media and fiber sculptures. I call the majority of them “biotopes”, a term coined by zoologist Ernst Haeckel to define

8

climb, cling and drift away 127 × 76 × 48 cm Fabric, beads, yarn, embroidery thread, ribbon, transfers, paper, pom-poms, wire · Kangasta, helmiä, lankaa, kirjontalankaa, nauhaa, siirtokuvia, paperia, pom-pom –huiskat ja rautalankaa

a biological community, a “living place for a specific assemblage of plants and animals”. My hand sewn and embroidered and beaded objects are my attempt to merge the natural observable world with my own inner life. I’ve always been attracted to and frightened by things that are in their fullest bloom but on the verge of spoiling. There’s a beauty and sadness to them, heightened by the undeniable inevitability of their finality. The process forces me to look at and think about what I would much rather not – the heedlessness of time, of aging, of the stealthy undermining symbiosis of illness. I started miming nature, finding elements that paralleled my private world, of life merging into life, manipulating and altering each other completely. I need to make the invisible undermining real. My elements mimic both the microscopic and botanic forms in the human eye-scale. They grow, they climb, they take over. The one rule is that my “living things” are not


collection 20 objects, each approximately 10 × 15 cm

Fabric, beads, yarn, embroidery thread, ribbon, transfers, paper, pom-poms, wire, sewn to wood spheres · Kangasta, helmiä, lankaa, kirjolankaa, nauhaa, siirtokuvia, paperia, pompom –huiskat ja rautalankaa ommeltuna puisiin palloihin

9


corporeal, they’re imitation, they cannot die. They diagram change and decay, they don’t experience them. It’s a fantasy of human control, impossible but necessary. My making of objects does not fix things, or stop time, but it holds life still, in place, for a little while. � Viime vuosina olen luonut ja tulkinnut luontoa sekatekniikan ja kuituveistosten avulla. Kutsun suurinta osaa niistä ”biotoopeiksi”. Tämä on termi,

10

symptomatic 33 × 46 × 18 cm Fabric, beads, yarn, embroidery thread, ribbon, paper, pompoms, in wood and glass dome · Kangasta, helmiä, lankaa, kirjontalankaa, siirtokuvia, paperia, pom-pom –huiskat puuja lasikupolissa

jonka eläintieteilijä Ernst Haeckel keksi määritelläkseen biologisen yhteisön ”tiettyjen kasvi- ja eläinryhmien elinpaikaksi.” Käsin ommellut, kirjotut ja helmin koristellut esineeni ovat yritys sulattaa yhteen luonnollinen, havainnoitava maailma sekä oma sisäinen elämäni. Minua ovat aina kiehtoneet ja samalla pelottaneet asiat, jotka ovat täydessä loistossaan, mutta samalla lähellä pilaantumista. Niissä on kauneutta ja surullisuutta, jossa korostuvat niiden väistämätön loppu. Prosessi pakottaa minut katsomaan ja ajattelemaan asioita, joita en haluaisi – ajan välinpitämättömyyttä, ikääntymistä, sairauden viekasta jäytämistä. Aloin jäljitellä luontoa ja löysin elementtejä, jotka rinnastuivat omaan yksityiseen maailmaani; elämän sulautuessa elämään, manipuloiden ja muuntaen toisiaan täysin. Minun on tehtävä näkymättömästä heikentyneisyydestä aitoa. Elementtini jäljittelevät sekä mikroskooppisia ja kasvitieteellisiä muotoja ihmissilmin. Ne kasvavat, ne kiipeävät, ne ottavat haltuun. Ainoa sääntö on, etteivät ”elävät esineeni” ole aineellisia, ne imitoivat, ne eivät voi kuolla. Ne kuvaavat muutosta ja rappeutumista, mutta eivät koe niitä. Kyseessä on fantasia ihmisen hallinnasta, mahdottomuus ja samalla välttämättömyys. Esineiden valmistaminen ei korjaa asioita tai pysäytä aikaa, mutta se pitää elämän paikallaan hetken aikaa.


11

tangled biotope 46 × 46 × 18 cm Fabric, beads, yarn, embroidery thread, ribbon, transfers, paper, wire, pom-poms, on metal stand · Kangasta, helmiä, lankaa, kirjontalankaa, nauhaa, siirtokuvia, paperia, rautalankaa ja pom-pom –huiskat metallitelineessä


red blooming biotope 30.5 × 55 × 28 cm Fabric, beads, yarn, embroidery thread, transfers, paper, pom-poms, wire · Kangasta, helmiä, lankaa, kirjontalankaa, siirtokuvia, paperia, pom-pom –huiskat ja rautalankaa

12

contagious 30 × 91 × 25 cm Fabric, beads, yarn, embroidery thread, ribbon, transfers, paper, wire · Kangasta, helmiä, lankaa, kirjontalankaa, nauhaa, siirtokuvia, paperia ja rautalankaa


ture Sculp eisto nv a Kuv ah hann lees

13

20 x 14 cm Sand-cast Bronze Hiekkaan valettu pronssi


� 14

Drypoint etching Kuivaneulaetsaus

sarah on lawt

ng maki Print fiikka gra Taide


“The real act of discovery consists not in finding new lands, but in seeing with new eyes,” Marcel Proust.

drypoint technique, I indulge my preoccupation with process. Long hours have been spent in the herbarium, where I consider and re-edition the handwriting of botanists including Sir Charles Darwin, Admiral Franklin and the great Swedish naturalist Linnaeus. By denying the freedom of my own line and replicating theirs, I make prints to represent vital discoveries and question our value systems.

My etchings respond to the Manchester Herbarium archives which are unfortunately, becoming obsolete. I am interested in the specimen labels and recipes, which have now become a hidden and valuable apothecary. By refocusing on what has been written before and using a labour intensive � ”Löytämisen oikea tarkoitus ei ole löytää uusia maita, vaan nähdä uusin silmin”, Marcel Proust. Etsatut työni ovat reaktio manchesterilaisen kasvikokoelman arkistoon, joka ikävä kyllä on vanhentumassa. Minua kiinnostavat lajiluokat ja reseptit, jotka nykyään ovat osa piilotettua ja arvokasta apteekkia. Keskittymällä siihen, mitä aikaisemmin on kirjoitettu ja käyttämällä työlästä kuivaneulatekniikkaa, annan myöten kiinnostukselleni ja prosessille.

Vietin pitkiä tunteja kasviossa, jossa tutkin ja editoin uudelleen kasvitieteilijöiden käsikirjoituksia, mukaan lukien Sir Charles Darwinin, Amiraali Franklinin ja suuren ruotsalaisen naturalisti Linnaeuksen töitä. Kieltämällä oman vapauteni ja kopioiden heidän vapauttaan, teen printtejä, jotka edustavat elintärkeitä löytöjä ja kyseenalaistavat arvomaailmaamme.

15


ration Illust tus Kuvi ea anth bush

‘The Devil is in the Detail’ is a series of drawings / watercolors all referring to the strange state of affairs that most of us are in, buying and eating a multitude of different fruits and vegetables but with little knowledge of the plants they originate from. Each drawing is a fabrication of the truth, combining existing fruits or

vegetables with imaginary plants. A playful investigation of the disconnection felt towards nature in western society. � Paholainen Piilee Yksityiskohdassa on piirustusten / vesiväritöiden sarja, joka kuvastaa

16

pomegranate

kiwi


sitä outoa asiaintilaa, jossa monet meistä ovat: ostetaan ja syödään valtavia määriä erilaisia hedelmiä ja vihanneksia tietämättä paljoakaan siitä, mikä niiden alkuperä on. Jokainen piirros on totuuden sepitelmä, jossa yhdistyvät olemassa oleva hedelmä tai vihannes ja kuvitteelliset kasvit. Leikkisä tutkimus siitä, kuinka

irrallaan tunnen olevani luonnosta länsimaisessa yhteiskunnassa.

100 × 70 cm Paper, pencil, water colour, gouache, ink

17

fig

eye


18

water melon


19

asparagus


� 20

oyd an ll n h t e b to hing wort

ration Illust tus Kuvi


21

apology for untimely use of mobile phone internet whilst at ancient beauty spot anteeksipyyntö internetyhteydellä varustetun matkapuhelimen sopimattomasta käytöstä kauniilla esihistoriallisella muistopaikalla 2011 · 29.7 x 42 cm Pencil, watercolour and gouache Lyijykynä, vesiväri ja guassi

acceptance of apology for untimely use of mobile phone internet whilst at ancient beauty spot anteeksipyynnön hyväksyntä internet-yhteydellä varustetun matkapuhelimen sopimattomasta käytöstä kauniilla esihistoriallisella muistopaikalla 2011 · 29.7 x 42 cm Pencil, watercolour and gouache Lyijykynä, vesiväri ja guassi


ďż˝ 22

n euge igor kop pro

ďż˝

y graph Photo aus uv Valok


23


� 24

ic Ceram kka ii m Kera ko maki mura naka

The series is inspired by a story Makiko Nakamura tells about a tea service left behind at the end of civilisation. In the story, seeds land on the disintegrating porcelain by chance 100 years later, consuming the pieces in flowers. Makiko creates her works from stories she generated with some inspiration and her works also play a role as media to approach the stories behind them. ….One hundred years after the party, all the luxury furniture and ornaments in the room have

rotten and moulded, and only porcelain tea set has been left. Gorgeous gold paint on the tea set has been washed away by rain and the tea set was absolutely lonely and miserable. But on the day, one hundred years after the party, it is nothing short of a miraculous, beautiful bird dropping the seed on the tea set. Then, leaves and germs come out and flowers bloom on it. The tea set has got a new life and not lonely anymore. Happily ever after…


25

lamp


teapot

26

Sarjaa inspiroi Makiko Nakamuran kertoma tarina siitä, kuinka sivilisaatio jätti jälkeensä teekaluston. Tarinassa siemenet sattuvat laskeutumaan hajonneen posliinin päälle 100 vuotta myöhemmin, ja kukkivat palasten päälle. Makiko luo töitään omien tarinoidensa inspiroimana, ja työt toimivat samalla myös välineenä, jolla lähestytään niiden taustalla olevia tarinoita. …Sata vuotta teekutsujen jälkeen huoneen luksushuonekalut ja koristeet ovat mädäntyneet

ja homehtuneet, jäljellä on ainoastaan posliininen teeastiasto. Upea kultamaali on sateen pois huuhtoma, ja teekalusto oli todella yksinäinen ja surkea. Mutta sata vuotta kutsujen jälkeen, lähes ihmeen kaupalla, kaunis lintu pudotti siemenen teeastiaston päälle. Sitten lehdet ja idut tulevat esiin, ja kukat kukkivat sen päällä. Teeastiastolla on uusi elämä, eikä se ole enää yksinäinen. Onnellisesti loppuun sakka…


cup

27

plate


y graph Photo aus uv Valok thy timo d r shepa

28

Sequenced 8 mm cine frames (1 frame every 12 seconds) printed on hahnmuhle paper 150 × 110 cm Part of the series "System Observations"


In recent years I have begun work on a series of images exploring a fresh response towards my landscape collages. I call these pieces Observations.

part of a larger overall system as it passes before me, these works produce an expression of a larger whole – in a pattern and composition of their own design. In these works, creativity is in the complex act of observation. The final resulting image – not belonging to me but to the observation itself – explores the relationship between individual aspects of the whole subject and documents the changes that occur within that viewpoint over an exact period of observation.

I am interested in the idea of Whole System: the understanding that each single aspect of an event is not merely itself in isolation, but is in relation to every other aspect of the event – an expression of the whole. Repeatedly capturing (using cine film) a single viewpoint of a small � Lähivuosina olen aloittanut työskentelyn kuvasarjan parissa ja tutkin tuoretta reaktiota maisemakollaaseihini. Kutsun näitä töitä Havainnoiksi. Minua kiinnostaa idea Koko Järjestelmästä: ymmärrys siitä, että tapahtuman jokainen aspekti ei ole ainoastaan eristetty itsensä, mutta suhteessa jokaiseen muuhun tapahtuman puoleen – kokonaisuuden ilmaisu. Jatkuvasti kuvaamalla (kaitafilmi) yhtä näkymää suuren kokonaisuuden pienestä

osasta sen kulkiessa edelläni, nämä työt tuottavat ilmauksen laajemmasta kokonaisuudesta – oman muotonsa kuvioissa ja koostumuksessa. Näissä töissä luovuus piilee havainnoinnin monimutkaisuudessa. Tuloksena on viimeinen kuva, joka ei kuulu minulle mutta itse havainnolle, ja kuva joka tutkii subjektin yksilöllisiä näkökantoja ja niiden suhdetta niihin muutoksiin, jotka tulevat esiin tietyn havainnon ajanjaksoissa.

29
hesainprint.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.