Page 1

herregaardsjaegeren.dk

Årgang 62 — April 2017

Auktion 2017 Husk at støtte foreningens årlige auktion på hjemmesiden. Der kommer løbende flere og flere spændende tilbud. 1


Indhold •

Elevekskursion

Formanden beretter.

Kørsel i traktortrukket vogn

Dønnerup Gods søger skytte

Læresteder 2017

Auktion 2017

Elevekskursion Dette års elevekskursion afholdes hos Brahetrolleborg jagtvæsen på Fyn, ved skytte Søren H. Nielsen. Elever og læremestre mødes den 21. april kl. 10:00 på Reventlowsvej 1, 5600 Faaborg, medbringende elevernes arbejdsbøger, der gennemgås. Både elever og læremestre bedes senest den 17. april tilmelde sig til Skytte Nicholai Pedersen, Tlf: 3082 0915 eller e-mail: skytte@frijsenborg.dk

2


Foråret 2017 Af Kristian Stenkjær Det er nu for alvor blevet forår og alting spirer frem, forårsarbejdet presser sig på og en vigtig ting er at få styr på, er biotopplanen. Forhandlingerne vedrørende udsætning af fuglevildt er endnu ikke forhandlet på plads, så reglerne som vi kender dem, er stadig er gældende, men til næste år skal vi nok være opmærksomme på, at reglerne kan blive tilpasset. Det er vigtigt at vi tager reglerne om indberetning af biotopplaner og efterfølgende implementering af indberettede tiltag meget seriøst. Det er vigtigt at I sætter jer grundigt ind i disse regler. Vi er, som jeg har skrevet flere gange før, professionelle vildtforvaltere og kan derfor ikke undskylde os med, at vi ikke kender til reglerne og ikke har forstand på hvordan de skal udformes og placeres ude på jagtrevirerne. Fra myndighedernes side er der i øjeblikket fokus på kontrol af indfangning og hold af avlsfasaner, besætninger bliver kontrolleret, ansøgninger og veterinære papirer bliver tjekket, så vi skal nok forvente at biotopplanerne i år vil blive kikket ekstra grundigt igennem. Med denne lille reminder en mente, vil jeg ønske jer alle et rigtig god opdræts- og udsætningssæson. Med venlig hilsen Kristian Stenkjær

3


KØRSEL MED JÆGERE I TRAKTORTRUKKET VOGN Jagtvogne giver jægere en hurtig, bekvem og hyggelig måde, at komme omkring på i jagtområder. Lukkede vogne er samtidig praktiske som opholdsrum under selve jagten, til pauser og samvær og hvor man tit og ofte er langt fra faste bygninger og læskure.

kørsel og ikke mindst til kørsel med børn, som institutioner på skovtur og udflugtskørsel m.v. Rundvisninger i skov og naturparker er jo også efterhånden blevet en væsentlig del af fritidslivet, hvor vognen også har vist sin berettigelse, - primært hvad angår komfort og sikkerhed.

På foranledning og henvendelser fra jagt-ejere og lejere, har CN AGRO på Mors, gennem de senere år, produceret en del jagtvogne; der i dag til stor tilfredshed, kører i jagtområder mange steder i Danmark, samt enkelte der er eksporteret.

Vognene er udstyret med hydraulisk hæve/ sænke-system, der gør den særdeles velegnet til kørestole, klapvogne og hvad der ellers bruges til især børn og ældre. De fleste vogne, fremstilles med 3-4 siddepladser ved indgangen der kan slåes op, og derved give mere plads ved ind og udstigning.

Vognene varierer i størrelser og udstyr. De fremstilles altid efter ordre og i nøje overensstemmelser med kunderne og deres ønsker og behov. De mest almindelige størrelser har siddepladser fra 18 til 28 personer.

For alle nye ejere af en vogn til persontransport, vil det være formålstjenligt, at kontakte sit forsikringsselskab for en snak om sikkerhed og risiko. Normalt dækker traktorens ansvarsforsikring, ved uheld o.l. Men der kan jo sikkert være detaljer, som selskaberne ser forKØRSLEN SKAL VÆRE LOVLIG skellige på. Leveringstiden for en persontransportvogn, fra bestilling til levering, vil normalt Alle vogne er ved leveringen synet som synsfri være ca. 6 uger. sammenkobling og indregistreret med nummerplader. Dette foretages af fabrikanten i.f.m. færdiggørelsen af vognen. Traktoren, der anvendes som trækkraft, skal ligeledes være fuldt indregistreret og skal passe til vognens vægt og kapacitet. Vognen , er foruden at være jagtvogn, også særdeles velegnet til studenterkørsel, turist4


Billeder til medlemsbladet Skytter, der tilbringer det meste af deres tid ude i naturen, tager ofte nogle fantastiske billeder. Redaktionen vil gerne opfordre jer til at dele nogle af disse billeder, så vi kan få et endnu bedre medlemsblad. Billederne vil kun blive brugt i medlemsbladet og evt. på hjemmesiden. Hvis du har nogle billeder, som du gerne vil dele med medlemsbladet skal du blot klikke på nedenstående link .

Klik her for at dele billeder med Herregaardsjægeren

5


Dønnerup Gods søger vildtforvaltermedhjælper Jobbet Som vildtforvaltermedhjælper vil du med reference til vildtforvalter Torben Berthelsen indgå i godsets professionelle vildtforvaltning med 2 fastansatte medarbejdere.

• • •

blik for de æstetiske og etiske værdier der er forbundet med jagt, ordenssans, gode samarbejdsevner, kan se udfordringen i at arbejde med et nyt og moderne opdrætssystem for fasaner. Hurtig tiltrædelse og gerne senest den 01. juni 2017.

Reviret er på ca. 1200 ha skov • og mark, med en varieret biotop, der giver muligheder for at afholde jagter af høj kvalitet. Vildtfor- Hvad kan vi tilbyde valtningen betragtes som en in- • Løn efter kvalifikationer, botegreret og vigtig del af godsdriflig, ten, og der tages vide hensyn til • moderne produktionsfacilitedriftsgrenen i godsets daglige ter og et fantastisk jagtterdrift og planlægning. ræn, samt • et fagligt miljø i et stort jagtvæsen. Medhjælperens hovedopgaver er: • terrænpleje og udvikling. Lyder det som et job for dig, så • opdræt af fasaner, med egen send en mail med ansøgning og udrugning af kyllinger, i et cv til godsforvalter Niels Otto moderne opdrætssystem. Lundstedt på: • afholdelse af jagter. nol@doennerup.dk senest tirs• salg af jagtvæsenets produk- dag den 18. april. For yderligere ter. information kan du kontakte • fodring og pleje af hjortevildt- godsforvalter Niels Lundstedt på bestandene så markskader- 51367540 eller vildtforvalter Torne reduceres mest muligt ben Berthelsen på 20335769. Dine kvalifikationer • Stor interessere for fasanopdræt og vildtforvaltning iøvrigt. • relevant uddannelse gerne med praktisk erfaring.

6


7


Herregaardsjæger Lærested

Læremester

Adresse

Postnr.

Frijsenborg

Nicholai K. Pedersen

Fuglsangvej 55

8450

Klelund Plantage

Michael Rasmussen

Agerbækvej 4, Klelund Dyrehave

6682

Mattrup

Jesper Petersen

Stidsmøllevej 30

8740

Ormstrup Gods A/S

Troels Kragh Klokker

Frisholtvej 108

8850

Rohden

Aleksander Terkelsen

Strandvejen 118

8721

Ørumgård/ Williamsborg Vildtforvaltningsskolen

Anders L. H-Jørgensen

Juelsmindevej 381

8721

Peter Smærup

Molsvej 34

8410

Pajhede

Jeppe Bundgaard Jensen

Jylland

Fyn

Brahetrolleborg

Søren H. Nielsen

Nybo 4

5600

Faurskov

Claus Hansen

Hylkedamsvej 44

5591

Ravnholt

Peter Skovlund Andreasen Torben Pedersen

Ravnholtvej 57

5853

Holmemarksvej 11

5592

Astrup

Lars Rolsted Nielsen

Lysmosevej 2

4450

Bavelse

Erik Jensen

Skelbyvej 119

4171

Bregentved

Peter Bissø

Moltkesvej 57

4690

Giesegaard

Kim Sørensen

Giesegaardsvej 91

4100

Lystrup

Stig Bay

Klikkenborgvej 4 B

4640

St. Frederikslund

Frank Jacobsen

Stroe Frederikslund 18

4200

St. Svendstrup

Søren Kehling

Borupvej 88

4140

Ålholm

Ole Vennevold

Ålholmpark 16

4800

Søholt

Mads Peter Laursen

Søholtvej 49

4930

Søllestedgaard

Søren Rasmussen

Søllestedgaardvej 28

4920

Wedellsborg Sjælland

8


r læresteder 2017 By

Tlf.

Mobil

E-mail

Hammel

30820915

skytte@frijsenborg.dk

Hovborg

30891725

mvr@klelund.dk

Brædstrup

22732203

Jesper.petersen@mattrup.dk

Bjerringbro

29255061

troelsklokker1@jubii.dk

Daugård

20313477

aleksander@rohdengods.dk

Daugård

25576097

skytten@gumlink.com

Rønde

27802841

psm@jaegerne.dk

22214055

jeppebundgaard@hotmail.com

Fåborg

62651039

22603017

sn@brahetrolleborg.dk

Gelsted

64491918

40161918

skyttecbh@gmail.com

23715755

skytte@ravnholt-gods.dk

40351320

skyttetp.wb@hotmail.com

28920010

lr@astrup.dk

Ørbæk Ejby

64781320

Jyderup Glumsø

57646019

25366019

hikama@live.dk

Haslev

56311211

40457818

pb@bregentved.dk

Ringsted

56879026

20469257

kimsorensen69@yahoo.dk

22955882

Stig.bay@mail.dk

Fakse Slagelse

58290274

40809221

fj@st-frederikslund.com

Borup Sj.

57526132

40106132

sk@svenstrup.dk

Nysted

54871522

25231122

olevennevold@mail.dk

Maribo

61221784

mp@soeholt.nu

Søllested

61397670

sr@sollestedgaard.dk 9


Guidet afskydn

Auktion 2017 Deltag i den absolut bedste auktion for jægere og støt samtidig Herregaardsjægernes Naturfond

Nordøst for Fåborg Brahetrolleborg Go jagt med mulighed hjort som den prof Jagten vil blive ge oktober 2017. Utrolig spændende Anslået værdi: kr.

Foreningen Danske Herregaardsjægeres årlige auktion, der afsluttes den 30. april klokken 21:00, indeholder i år en lang række spændende donationer.

Varen befinder sig

Venligst doneret a

Her på siden kan du se et udsnit af de mange flotte jagtoplevelser, som du kan byde på, på vores hjemmeside www.herregaardsjaegeren.dk Der kommer i løbet af april måned stadig flere auktion, så følg med på hjemmesiden. Spørgsmål til auktionen kan rettes til: Nicholai Vigger Knudsen info@herregaardsjaegeren.dk

Roughshooting på Bregentved Gods

Guidet pürsch på Ledrebor

Mini roughshooting for 2 personer med afskydning af op til 10 stk. vildt. Denne roughshooting er en dagjagt for 2 deltagere, hvor jagtformen er fortrinsvis walk-up. Ofte jages langs levende hegn og i forskellige kulturer således, at deltagerne får en så varieret jagtoplevelse som muligt. Paraden er typisk meget blandet med f.eks. ænder, fasaner, harer og evt. en sneppe. Egne hunde må gerne medbringes.

Hvis du nogensinde har besøgt det vest for Roskilde og tænkt:” her vi ligheden. En dags guidet pürschjagt sammen herregaardsjæger og muligheden fo Tid og sted efteraftale med skytten Du får ikke bare muligheden for at men også mulighed for at lære hvo Kødet fra det nedlagte stykke vildt

Anslået værdi: kr. 4.500,Varen befinder sig her: Haslev, Sjælland

Anslået værdi: kr. 2.500,-

Venligst doneret af: Bregentved Gods

Varen befinder sig her: Lejre, 10 km

Venligst doneret af: Ledreborg Jag 10


ning af selektionshjort

g på Sydfyn ligger den smukke grønne plet der udgør ods. Du har i år muligheden for at byde på en guidet d for afskydning af en selektions-hjort, altså en dåfessionelle skytte udpeger. ennemført i brunsten, helt præcist i perioden 20.-30.

Skyd en fuldskuffel i medaljeklassen på Romsø Øst for Kerteminde på Fyn, et godt stykke ude i Storebælt, ligger den smukke ø Romsø. Øen har en bestand på omkring 180 dådyr, som oprindeligt stammer tilbage fra 1200-tallet.

e jagt. 10.000,-

g her: Nordøst for Fåborg på Sydfyn.

af: Brahetrolleborg Gods

Dådyrene har ingen naturlige fjender på øen og jagt er derfor en del af naturplejen og sikrer balancen i denne naturtype. Samtidig skaber jagten i sig selv store oplevelser og fødevarer af enestående smag og kvalitet som afspejler dyrenes levevilkår. Bestanden er under løbende opsyn og hvert år bortskydes 70-90 dyr efter nøje vurdering af såvel øens natur som dyrenes vilkår. Du får her den enestående chance for at skyde en fuldskuffel dåhjort i medaljeklassen. Jagten, der guides af Hverringe gods’ professionelle herregaardsjæger, vil foregå som pürschjagt 2:1. Inkluderet i dette fantastiske tilbud er både sejladsen med Romsøbåden fra Kerteminde, guidning, afskydning, trofæafgift samt kødet fra disse velsmagende dyr. Hvis du ønsker det vil jagten finde sted i brunsten (oktober måned). Anslået værdi: kr. 15.000,Varen befinder sig her: Romsø øst for Kerteminde på Fyn Venligst doneret af: Hverringe Gods

rg

smukke Ledreborg Slot, ti kilometer il jeg gerne på jagt!”, så er her mu-

med jagtvæsenets professionelle or at skyde et rålam eller en dåkalv. n. jage på et eksklusivt jagtterræn, ordan de professionelle jæger. t får du naturligvis med hjem.

Andejagt for to på Venø Nord for Struer ligger den smukke ø Venø. Her får du ikke bare muligheden for en skøn naturoplevelse men også en god andejagt. Hvis du drømmer om at prøve kræfter med andejagt i Limfjorden, er her muligheden for to pladser, når der i efteråret 2017 afvikles andejagt på den 7,5 km lange og 1,5 km brede ø i Limfjorden De praktiske detaljer omkring jagten, som f.eks. tid og sted aftales direkte med ejeren Christian Kjær eller skytten Kristian Olesen. Datoen vil være afhængig af vejrforholdene. Anslået pris: kr. 2.000,-

m vest for Roskilde

Varen befinder sig her: På Venø nord for Struer, Jylland

gtvæsen

Venligst doneret af: Christian Kjær, Venø 11


Er du medlem? ”Husk at Foreningen af Danske Herregårdsjægere har en lukket gruppe på Facebook, hvor nyheder, jobopslag o.l. deles intern medlemmerne imellem. Hvis du ønsker at være en del af gruppen og ikke allerede er blevet spurgt, så find gruppen ”Foreningen af Danske Heregaardsjægere” og anmod om adgang eller kontakt Jacob Larsen fra Juliane-

12


Husk at give besked til bogholder Paw Helms, hvis du har ændrede kontaktoplysninger, telefon, e-mail eller adresse.

Deadline Sidste frist for indlevering af jeres indlæg til de kommende 3 numre af

HERREGAARDSJÆGEREN Juli 2017……………….. den 15.6.2017 Oktober 2017……………….. den 15.9.2017 Januar 2018………………. den 15.12.2017 Materiale sendes til: Kratbakken 15, 8400 Ebeltoft eller e-mail: info@herregaardsjaegeren.dk 13


”Herregaardsjægeren” udgives af foreningen ”Danske Herregaardsjægere” Formand:

Kristian Stenkjær

tlf. 23 93 31 31

E-mail: formand@herregaardsjaegeren.dk Bogholder:

Paw Helms

tlf. 20 25 64 94

E-mail: bogholder@herregaardsjaegeren.dk

Kasserer:

Morten Truelsen

tlf. 22 61 87 45

E-mail: kasserer@herregaardsjaegeren.dk Elevudvalgsformand:

Nicholai K. Pedersen

tlf. 30 82 09 15

E-mail: skytte@frijsenborg.dk

Følg os på

Kontakt redaktionen Har du ris, ros eller bare kommentarer så kontakt os på: Herregårdsjægeren Kratbakken 15 8400 Ebeltoft

Profile for Herregaardsjægeren

Herregaardsjægeren - Årgang 62 - April 2017  

Foreningen Danske Herregaardsjægeres kvartårlige medlemsblad

Herregaardsjægeren - Årgang 62 - April 2017  

Foreningen Danske Herregaardsjægeres kvartårlige medlemsblad

Advertisement