Page 1

Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie ‘Nadere vooropleidingseisen’ gepubliceerd door het ministerie van OCW op 7 april 2010)

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op tijd) wat de school zelf over de toelatingseisen van een studie zegt. Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen:

 : toegangsrecht  : géén toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. (…) : uit de tussen haken vermelde vakken kan worden gekozen. Eén van de genoemde vakken is voldoende.

sk: scheikunde

ec: economie

fa: Frans

wia: wiskunde A

gs: geschiedenis

du: Duits

wib: wiskunde B

m&o: management en organisatie

na: natuurkunde

mw: maatschappijwetenschappen

nl&t: natuur, leven en technologie

profielvakken

mvt: moderne vreemde taal

havo verplichte

bi: biologie

Profielkeuzevak

N+T

N+G

E+M

C+M

wib

wia/b

wia/b

gs

na

bi

ec

mvt

sk

sk

gs

1

1

1

2

zie schoolaanbod

1. INSTROOM MET HAVO-DIPLOMA Sector economie (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T

N+G

E+M

ec of m&o

ec of m&o

C+M (ec of m&o) + wi (a of b) (ec of m&o) + wi (a of b) (ec of m&o) + wi (a of b)

1.

Accountancy

2.

Bedrijfseconomie

ec of m&o

3.

Bedrijfskundige informatica

4.

Bestuurskunde /overheidsmanagement Business Administration in Hotel Management1

ec

ec

ec

2e mvt

2e mvt

2e mvt

ec of m&o

ec of m&o

ec of m&o

ec of m&o) + wi (a of b) (ec of m&o) + wi (a of b)

5. 6.

Commercieel Management

7.

Commerciële economie

8.

Communicatie

Pagina 1

wi (a of b) © DeDecaan.net


Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie ‘Nadere vooropleidingseisen’ gepubliceerd door het ministerie van OCW op 7 april 2010)

9.

Communicatiesystemen

10.

Facility management

11.

Financial services management

ec of m&o

ec of m&o

ec of m&o

ec of m&o

ec of m&o

ec of m&o

wi (a of b) (ec of m&o) + wi (a of b) (ec of m&o) + wi (a of b) (ec of m&o) + wi (a of b) (ec of m&o) + wi (a of b)

12.

Fiscale economie

13.

Food and business

Functiegerichte bachelor in toerisme en recreatie Hbo-rechten Hogere Europese beroepenopleiding Hogere juridische opleiding 1 Hoger hotelonderwijs Hoger toeristisch en recreatief onderwijs Informatiedienstverlening en -management Information management Information Security Management

ec of m&o

  

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

 e

 e

2 mvt

2 mvt

e

e

e

2 mvt

 e

2 mvt

2 mvt

2 mvt

ec of m&o ec of m&o

  

  

ec of m&o

ec ec of m&o ec of m&o of 2e mvt

ec ec of m&o ec of m&o of 2e mvt

     

ec of m&o

 

 

 

  (ec of m&o) + wi (a of b) ec of mw of m&o

 

27.

Integrale veiligheid Integrale veiligheidskunde International business and languages International business and management studies Journalistiek

28.

Kunst en economie

29.

Logistiek en economie

ec of m&o

ec of m&o

30.

Management, economie en recht

ec of m&o

ec of m&o

ec of m&o 2e mvt

ec of m&o 2e mvt

ec of m&o

 

 

ec of m&o

ec of m&o

ec of m&o

ec of m&o

    

ec of m&o

ec of m&o

2e mvt²

2e mvt²

2e mvt²

 

 

 

ec of m&o wi (a of b)

26.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Media and entertainment management Media, informatie en communicatie Office management Oriëntaalse talen en communicatie People and Business Management Small business & retail management 1 Sport, management en ondernemen Trade management Azië

39.

Vastgoed en makelaardij

40.

Vertaalacademie

41. 42.

Vrijetijdsmanagement Windesheim Honours College

31.

Pagina 2

e

2 mvt

ec

   ec of m&o wi (a of b) ec of m&o (ec of m&o) + wi (a of b)

© DeDecaan.net


Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie ‘Nadere vooropleidingseisen’ gepubliceerd door het ministerie van OCW op 7 april 2010)

1 2

Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Pagina 3

© DeDecaan.net


Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie ‘Nadere vooropleidingseisen’ gepubliceerd door het ministerie van OCW op 7 april 2010)

Sector gedrag en maatschappij (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T N+G 1. Creatieve therapie¹   2. 3.

Culturele en maatschappelijke vorming Godsdienst-pastoraal werk

4. 5.

Imam / Islamitisch geestelijk werker Integrale veiligheidskunde

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Maatschappelijk werk en dienstverlening Pedagogiek Pedagogisch management Kinderopvang Personeel en arbeid Sociaal-juridische dienstverlening Sociaal pedagogische hulpverlening Social work Sport en bewegen¹ Sport en bewegingseducatie Toegepaste psychologie

E+M

C+M

   

wi (a of b)

  

  

ec

ec

         

         

              

N+G

E+M

C+M

    

      

      

      

wi (a of b)

       

       

  

ec

        

¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.

Sector gezondheidszorg (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T 1. Audiologie  Bewegingsagogie/ psychomotorische 2.  therapie¹ 3. Ergotherapie  4. Farmakunde  5. 6. 7. 8. 9.

11. 12. 13. 14.

Fysiotherapie Huidtherapie Kunstzinnige therapie Logopedie¹ Management in de zorg¹ Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken Mondzorgkunde Oefentherapie Cesar Oefentherapie Mensendieck Optometrie

15.

Orthoptie

16. 17.

Podotherapie Sport, gezondheid en management

18.

Toegepaste gerontologie

       

19.

Verloskunde

bi

bi + sk

bi + sk + wi (a of b)

20.

Verpleegkunde

21.

Verpleegkundige, opleidint tot

 

 

 

 

10.

Pagina 4

wi (a of b) wi (a of b)

  

© DeDecaan.net


Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie ‘Nadere vooropleidingseisen’ gepubliceerd door het ministerie van OCW op 7 april 2010)

22.

Voeding en diëtiek

E+M

C+M wi (a of b)

¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.

Sector landbouw en natuurlijke omgeving (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T N+G 1. Bedrijfskunde en agribusiness²   Biotechnologie – geldend tot 1-9-2011   2. Biotechnologie – geldend vanaf 1-9-2011  wib 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 2

Bos- en natuurbeheer Dier- en veehouderij² Diermanagement Educatie en kennismanagement groene sector² Food design and Innovation Kust- en zeemanagement Land- en watermanagement Milieukunde² Plattelandsvernieuwing Toegepaste Biologie Tropische landbouw Tuinbouw en akkerbouw² Tuin- en landschapsinrichting Voedingsmiddelentechnologie Watermanagement

  

  

           

   

  wi (a of b)

sk bi

 

          

 

wia wia

sk sk sk sk sk

     

wi (a of b)

wia+sk

 

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

Sector onderwijs (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T 1. 2.

Aardrijkskunde² Algemene economie²

3. 4.

Basisonderwijs, opleiding tot leraar Beeldende kunst en vormgeving, docent¹

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bedrijfseconomie² Biologie² Bouwkunde² Bouwtechniek² Consumptieve techniek² Dans, docent¹

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Drama, docent¹ Duits² Economie² Elektrotechniek² Engels² Frans²

17.

Fries²

Pagina 5

N+G

E+M

C+M

ec of m&o

ec of m&o

 

 

ec of m&o

ec of m&o

    

     

     

bi of nl&t

du ec of m&o

du ec of m&o

du

 

 

  

fa

fa

fa

fa

    

ec

  ec bi of nl&t wi (a of b) wi (a of b)

   du ec wi (a of b)

© DeDecaan.net


Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie ‘Nadere vooropleidingseisen’ gepubliceerd door het ministerie van OCW op 7 april 2010)

18. 19.

Geschiedenis² Gezondheidszorg en welzijn²

20. 21. 22. 23. 24. 25.

Godsdienst² Grafische techniek² Informatie- en communicatietechnologie² Installatietechniek² Islam-godsdienst² Lichamelijke oefening¹

26. 27.

Maatschappijleer² Mechanische techniek²

28. 29.

Mens en maatschappij² Motorvoertuigentechniek²

30. 31.

Muziek, docent¹ Natuurkunde²

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Nederlands² , Nederlandse gebarentaal/tolkenopleiding¹ ² Omgangskunde² Opleidingskunde Pedagogiek² Scheikunde² Spaans² Techniek² Turks¹,² Verzorging/ huishoudkunde² Verzorging/ gezondheidskunde² Werktuigbouwkunde² Wiskunde²

                          

                        

                         

wib

wib

na of nl&t

   wi (a of b) wi (a of b) wi (a of b)

   wi (a of b)

 wi (a of b)

             wi (a of b) wib

¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

Sector taal en cultuur (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T 1. Autonome beeldende kunst¹  2. Circus Arts¹  3. Circus and Performance Art  4. Dans¹  5. Film en televisie¹  6. Museologie  7. Muziek¹  8. Muziektherapie¹  9. Theater¹  10. Vormgeving¹ 

N+G

E+M

C+M

         

         

         

¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.

Pagina 6

© DeDecaan.net


Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie ‘Nadere vooropleidingseisen’ gepubliceerd door het ministerie van OCW op 7 april 2010)

Sector techniek (HBO: instroom met havo-diploma) nr Opleidingen N+T

N+G

E+M

C+M

wb na of nl&t

    

     

  

wib

Bewegingstechnologie

        

10.

Bio-informatica

11.

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

12. 13. 14. 15.

Biometrie Biotechnologie Bouwkunde Bouwmanagement en vastgoed

    

  

  

na of nl&t

wib + na

ec + wi (a of b)

16.

Bouwtechnische bedrijfskunde

17. 18.

  

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Advanced Sensor Applications Aot-techniek Applied Science Aquatische ecotechnologie Autotechniek Aviation

7. 8.

Bedrijfsmanagement mkb Bedrijfswiskunde

9.

  na of nl&t na of nl&t

na

 

wi (a of b) wib wi (a of b) wi (a of b) of na

 wi (a of b)

 

Business environment Built engineering

  

na of nl&t na of nl&t

  

19.

Business Management

ec of m&o

ec of m&o

mw, ec of m&o

20. 21.

Chemie Chemische technologie

 

22. 23.

Civiele techniek Climate & Environment

   

  

   

24.

Commercieel ingenieur

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Communication and multimedia design Elektrotechniek Embedded Systems Engineering Engineering, design and innovation Forensisch onderzoek Game architecture and design Geodesie

  

32.

Gezondheidszorgtechnologie

33. 34. 35. 36. 37. 38.

Grafimediatechnologie Human technology Hydrografie Industrieel product ontwerpen Industriële automatisering Informatica

39.

Kunst en techniek¹

              

Pagina 7

na of nl&t

na of nl&t na of nl&t na of nl&t na of nl&t

     na of nl&t na of nl&t na of nl&t

 

na

       na na

 

wi (a of b) ec of wi (a of b) wi (a of b)

    wi (a of b)

  wi (a of b) wi (a of b)

   wi (a of b) wi (a of b) © DeDecaan.net


Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo (gebaseerd op de publicatie ‘Nadere vooropleidingseisen’ gepubliceerd door het ministerie van OCW op 7 april 2010)

40. 41.

Logistiek en technische vervoerskunde Luchtvaarttechnologie

42. 43. 44. 45. 46. 47.

Maritiem officier¹ Milieugerichte materiaaltechnologie Milieukunde Netwerk infrastructuur design Orthopedische technologie Ruimtelijke ordening en planologie

48. 49.

Scheepsbouwkunde Stedenbouwkundig Ontwerpen

50.

Technische bedrijfskunde

          

51.

Technische commerciële confectiekunde

52.

Technische commerciële textielkunde

53. 54. 55. 56.

Technische informatica Technische natuurkunde Verkeerskunde Werktuigbouwkunde

 na of nl&t na of nl&t

    

    sk

     wi (a of b)

 

     

    

 

(ec of m&o) + wi (a of b) wi (a of b)

wib

wib

  

  

na of nl&t

na of nl&t

 na of nl&t

    

¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.

Pagina 8

© DeDecaan.net

Toelatingseisen van havo naar hbo 2010  
Toelatingseisen van havo naar hbo 2010  

Toelatingseisen van havo naar hbo 2010

Advertisement