Bethania-folder_1-halvaar-2024

Page 1

BE HANIA INDRE MISSION I HERLEV FOLDER GÆLDENDE FOR

JANUAR - JUNI 2024

MØDER OG AKTIVITETER FOR ALLE ALDERSGRUPPER


1

BE HANIA

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE Program for januar ......................................................................... side 3 Program for februar ........................................................................ side 3 Program for marts ........................................................................... side 4 Program for april ............................................................................. side 4 Program for maj .............................................................................. side 5 Program for juni .............................................................................. side 5 Bestyrelsen ..................................................................................... side 6 Bethanias børneklub og juniorklub................................................... side 7 Bethanias Unge (BU)........................................................................ side 7 Bethaniaaftner................................................................................. side 8 Formiddagsbedemøder.................................................................... side 8 Åben bibelkreds............................................................................... side 9 Fredagsmøder................................................................................. side 9 Bibelundervisning............................................................................ side 9 Tilsyn og arbejdslørdag................................................................... side 9 Bibelstudiegrupper........................................................................ side 10 Bogsalg........................................................................................ side 10 Pedeller......................................................................................... side 10 Gaver........................................................................................... side 10 Information om Bethania.............................................. side 11 (bagsiden)


BE HANIA

PROGRAM

PROGRAM, JANUAR - JUNI 2024 Hvor intet andet er anført, er mødetidspunkterne som følger:

Tirsdag:

Torsdag:

Møde hver tirsdag kl. 19.00 og bedemøde kl. 18.30 i salen

Formiddagsbedemøde: Anden torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.00

Første møde i måneden: Bibelundervisning Sidste møde i måneden: Bethaniaaften med fællesspisning kl. 18.00

Åben bibelkreds: Første torsdag i måneden kl. 10.00 - 11.30

Onsdag:

Fredag:

Bethanias Unge (BU) holder bibelstudie, samtaler, bøn og meget andet onsdage kl. 19.00

Fredagsmøde: tredje fredag i måneden kl. 14.00 - 16.00

Ved alle møder er der kaffe/the med brød/kage

2


3

BE HANIA

PROGRAM, JANUAR - FEBRUAR

JANUAR TORS. 4. KL. 10

Åben bibelkreds, Esajas kap. 2

MAN. 8. KL. 19

Evangelisk Alliances bedeuge i Lindehøj Kirke

TIRS. 9. KL. 19

Evangelisk Alliances bedeuge i Bethania

ONS. 10. KL. 19

Evangelisk Alliances bedeuge i Birkholm Sognehus

TORS. 11. KL. 19

Evangelisk Alliances bedeuge i Præstebro Kirke

FRE. 12. KL. 14

Evangelisk Alliances bedeuge i Herlev Kirkes sognehus

TIRS. 16. KL. 19

Møde v/ pastor Frederik Berggren Smidt. ”Jeg har en tjeneste rig for Gud”

FRE. 19. KL. 14

Fredagsmøde v/ volontør Julie Bech, SAT-7. ”Synliggør Guds kærlighed til Nordafrika og Mellemøsten”

LØR. 20. KL. 19

KIM stormøde i Bethesda, Rømersgade 17, Kbh. Tale v/ sognepræst Jonatan Hauge Noldegaard, Solvang Kirke

TIRS. 23. KL. 19

Møde v/ storbysekretær Henrik B. Jensen, Skovlunde. ”Komme dit rige”

TIRS. 30. KL. 19

Bethaniaaften v/ fritidskonsulent i familiearbejde Ulrik Buch, Hillerød. ”Bønnens plads i hjemmet”. Buffet kl. 18.00

FEBRUAR TORS. 1. KL. 10

Åben bibelkreds, Esajas kap. 6

TIRS. 6. KL. 19

Bibelundervisning v/ sognepræst Jonatan Hauge Noldegaard, Solvang Kirke. ”Jeg er livets brød” / Joh 6, 22-59

TORS. 8. KL. 10

Formiddagsbedemøde

TIRS. 13. KL. 19

Møde v/ fritidsforkynder Kai Lund, Herlev. ”Kong gulerod i knibe”

FRE. 16. KL. 14

Fredagsmøde v/ Palle Flyger. ”Dansk europamission”

TIRS. 20. KL. 19

Møde v/ missionær Roland Wilmann Jensen, Græsted. ”Jakobs kamp” / 1. Mos 32,25 ff

TIRS. 27. KL. 19

Bethaniaaften. En aften ved lokale kræfter om og med bøn. Buffet kl. 18.00


PROGRAM, MARTS - APRIL

BE HANIA

4

MARTS LØR. 2. KL. 19

KIM stormøde/årsmøde i Bethesda, Rømersgade 17, Kbh. Tale v/ sognepræst Anders Graversen, Kingos Kirke

TIRS. 5. KL. 19

Bibelundervisning v/ sognepræst Michael Skov Andersen, Lindehøj. ”Jeg er den gode hyrde” / Joh 10, 1-31

TORS. 7. KL. 10

Åben bibelkreds, Esajas kap. 9

FRE. 8. - LØR. 9.

Bethania-lejrdage

TIRS. 12. KL. 19

Generalforsamling

TORS. 14. KL. 10

Formiddagsbedemøde

FRE. 15. KL. 14

Fredagsmøde v/ fritidskonsulent i familiearbejde Ulrik Buch, Hillerød

TIRS. 19. KL. 19

”Op til påske” i Herlev Kirke v/ sognepræst Jens Kaltoft, Herlev

TIRS. 26.

Intet møde

APRIL TIRS. 2. KL. 19

Bibelundervisning v/ sognepræst Anders Graversen, Kingos Kirke. ”Jeg er opstandelsen og livet / Joh 11, 1-44”

TORS. 4. KL. 10

Åben bibelkreds, Esajas kap. 11

TIRS. 9. KL. 19

Møde v/ missionskonsulent Maria Legarth, Hillerød. ”Bøn som mission”

TORS. 11. KL. 10

Formiddagsbedemøde

TIRS. 16. KL. 19

Møde v/ konsulent for kreativ forkyndelse Helle Noer, Børkop. ”Korsets gåde”

FRE. 19. KL. 14

Fredagsmøde v/ rejsepræst Børge Haahr Andersen, Vanløse. ”Femogtyve tønder land nordvest for paradis”

TIRS. 23. KL. 19

Sangaften v/ organist Lars Bak, Herlev

TIRS. 30. KL. 19

Bethaniaaften v/ sognepræst Morten Munch, Værløse. ”Fadervor”. Buffet kl. 18.00


5

BE HANIA

PROGRAM, MAJ - JUNI

MAJ TORS. 2. KL. 10

Åben bibelkreds, Esajas kap. 12

FRE. 3. KL. 19

KIM stormøde i Bethesda, Rømersgade 17, Kbh.

TIRS. 7. KL. 19

Bibelundervisning v/ pastor/rektor Henrik Nymann Eriksen, DBI. ”Jeg er vejen og sandheden og livet” / Joh 14, 1-14

TORS. 9. KL. 10

Formiddagsbedemøde

TIRS. 14. KL. 19

Møde v/ pastor Per Munch, Rødovre. ”Talsmanden”

TIRS. 21. KL. 19

Møde v/ adjunkt Christian Schøler Holmgaard, Hvidovre. ”Bøn” + fortælling om Promissio

LØR. 25.

Udflugt (nærmere program senere)

TIRS. 28. KL. 19

Bethaniaaften v/ teamleder Britta Kaltoft, Herlev. ”Lovsangsaften om bøn”. Buffet kl. 18

JUNI TIRS. 4. KL. 19

Bibelundervisning v/ pastor Jens Henrik Jakobsen, Frederiksberg. ”Jesu sidste bøn” / Joh 17, 1-26

TIRS. 11. KL. 19

Møde v/ fritidsforkynder Erik Friberg, Amager

TIRS. 18. KL. 19

Møde v/ fritidsforkynder Harry Dalgaard, Dianalund

SØN. 23. KL. 19

Sankt Hans hos Jens og Britta Kaltoft, Herlev Bygade 31. Tale v/ friluftsmissionær Torben Østermark, Hvidovre


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BESTYRELSEN Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alt, hvad der foregår i Bethania. Har du kommentarer, forslag eller andet, så kontakt et af medlemmerne. Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang hver måned. Bestyrelsen: Karen Margrethe Laursen (formand) Kai Lund (næstformand) Bente Madsen (sekretær) Else Mølgaard Tina N. Vinther

Tlf.: 30 24 15 97 Tlf.: 26 12 29 31 Tlf.: 22 30 14 49 Tlf.: 61 46 44 54 Tlf.: 26 12 96 82

Kasserer: Søren Madsen

Tlf.: 28 57 61 16

6


7

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BØRNEKLUB OG JUNIORKLUB Børneklub og juniorklub er i bero for tiden.

BETHANIAS UNGE (BU) Et mindre fællesskab i aldersgruppen 25-40 år, der mødes de fleste onsdage kl. 19.00 i Bethania til bibelstudie, bøn og samvær. Der er intet møde i uger med Bethaniaaften. Skriv eventuelt en besked til kontaktpersonen, hvis du vil have opdateringer om programmet. Kontaktperson: Anna Offersgaard

Tlf.: 28 18 30 08


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA

8

BETHANIAAFTNER Den sidste tirsdag i hver måned holder vi et fælles møde for alle aldersgrupper. Dette er også en oplagt mulighed for at invitere venner, naboer eller andre til at være med. Bethaniaaftnerne er festlige aftner med en central forkyndelse. Normalt har vi fællesspisning kl. 18.00, hvor man selv bidrager med mad, som man så stiller op i en fælles buffet. Mødet begynder kl. 19.00. Udvalget: Susanne Sønderby Jensen Jannie Skjerning Martha Søndergaard Tina N. Vinther Arne Haahr

Tlf.: 23 92 77 51 Tlf.: 44 97 69 96 Tlf.: 23 46 66 38 Tlf.: 26 12 96 82 Tlf.: 22 53 12 62

FORMIDDAGSBEDEMØDER Den anden torsdag i hver måned holdes der bedemøde i Bethania fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00. Fællesbøn og forbøn er vigtig for det kristne liv og fællesskab. Bibelen giver mange løfter omkring bøn. Bl.a. siger Jesus: ”Bed, og I skal få, for at jeres glæde skal være fuldkommen”. Kom og vær med til at bede. Ledere: Bodil Christiansen Niels Mølgaard

Tlf.: 30 69 32 16 Tlf.: 50 48 49 12

Forud for hvert møde om tirsdagen er der bedemøde kl. 18:30 i salen. Niels Mølgaard står for disse bedemøder.

Tlf.: 50 48 49 12


9

BE HANIA

ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

ÅBEN BIBELKREDS Første torsdag formiddag i måneden kl. 10.00 - 11.30 er der åben bibelkreds. Vi mødes til en kop kaffe og deler tanker om en bibeltekst, som vi i forvejen har læst igennem. Ledere: Kai Lund

Tlf.: 26 12 29 31

FREDAGSMØDER Den tredje fredag i måneden kl.14.00 - 16.00 er der fredagsmøde i Bethania. Ledere: Bodil Christiansen Judy og Arne Skjerning Ivar Laursen Kai Lund

Tlf.: 30 69 32 16 Tlf.: 61 31 44 65 Tlf.: 41 40 88 12 Tlf.: 26 12 29 31

BIBELUNDERVISNING Den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 er der bibelundervisning i Bethania. Et bibelsk emne eller skrift tages frem, og hvert halvår har et overordnet tema. Udvalget: Christian Mølgaard Henrik Boje Jensen

Tlf.: 44 84 61 30 Tlf.: 40 20 82 42

TILSYN OG ARBEJDSLØRDAGE Tilsyn med huset Bethania og ledelse af arbejdslørdage. Ansvarlig: Ivar Laursen

Tlf.: 41 40 88 12


ARBEJDSGRENE OG AKTIVITETER

BE HANIA 10

BIBELSTUDIEGRUPPER En række bibelstudiegrupper er tilknyttet Bethania. Interesserede kan kontakte en fra bestyrelsen.

BOGSALG Bethania har et velassorteret bogsalg med kristne bøger og CD’er. Bogsalg: Aase Christensen

Tlf.: 31 90 20 52

PEDELLER Bethanias pedeller: Kai Lund, Herlevgårdsvej 28 Herdis Lund, Herlevgårdsvej 28

Tlf.: 26 12 29 31 Tlf.: 22 31 74 85

GAVER Gaver kan enten gives i mærket kuvert i Bethania eller indsættes på Bethanias konto i Nordea bank, Herlev afd. Reg.nr.: 2279. Kontonr.: 0262306933 eller på MobilPay: 475028


En invitation til dig

11

Vi er Indre Mission i Herlev - også kaldet Bethania - og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Indre Mission er en del af Den Danske Folkekirke og er et åbent kristent fællesskab - også når det ikke er søndag. Bethania blev taget i brug første gang i 1928, men er trods de mange år fortsat et sted med mange aktiviteter. Bethania inviterer til møder og aktiviteter for alle aldersgrupper. Om tirsdagen er alle velkomne til at deltage i møderne, hvad enten det er almindeligt tirsdagsmøde, bibelundervisning eller Bethaniaaften. Onsdag aften sker der noget særligt for Bethanias Unge. Torsdag afholder vi åben bibelkreds eller formiddagsbedemøde, ligesom fredagsmøderne også byder på berigende emner. Se i denne folder, hvad vi ellers inviterer til - eller på www.herlevim.dk. Bag alle møder og aktiviteter ligger et ønske om at bringe budskabet om Jesus Kristus ud til Herlevs borgere. Kristendom drejer sig ikke blot om at læse i Bibelen, høre en prædiken eller et foredrag eller leve på den rigtige måde. Det drejer sig om et levende og personligt forhold til Gud, vores himmelske far. Derfor samles vi i Bethania. Kom og vær med. Denne folder er en samling af information om møder, arbejdsgrene og aktiviteter fra januar - juni 2024. I folderen kan du også se navne og kontaktoplysninger på de ansvarlige inden for diverse arbejdsgrene og aktiviteter. Hjemmeside: www.herlevim.dk

Generalforsamling i februar/marts • For at kunne stemme, opstille til bestyrelsen, skal man være bidragsyder: For tiden er det sat til 100,- kr. Fælles opgaver • Kaffe og kage (hjemmebag) til møderne. Hvis du ønsker at bidrage, kan du henvende dig til Bente Madsen. • Opvask – her skiftes vi. Ved henvendelse til Aase Christensen kan man komme på listen. • En lørdag formiddag i foråret er der fælles arbejde i Bethania, rengøring og småreparationer. • Adresseliste – bruges til at udsende informationer til mødedeltagere og interesserede. Ved henvendelse kan man komme på denne – gerne på mailliste, hvor mange informationer sendes ud.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.