Vapaaehtoistyö-liite 2014

Page 1

KUVA LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI / JOEL FORSMAN

Mahdollista viikoittainen harrastus kymmenelle lapselle SIVU 5

Nauti

aamiaista melontaretkellä SIVU 7

Partiosta

saat uutta tuulta purjeisiin SIVU 4

Hei aikuinen,

on sinulle, tämä liite io on sillä part ras pa maailman yös m harrastus kuun a aikuiseen m

ö y t s i o t h e a a p a V – mikä ihana tekosyy!


RKINEN

KUVA ANTTI KU

Pääkirjoitus

Vapaaehtoisesti vapaaehtoinen

Lippukunta on partiolaisen koti

V

ippukunta on partion paikallisyhdistys, jossa varsinainen partiotoiminta tapahtuu. Lippukunnan jäsenet ovat iältään 7-vuotiaita ja sitä vanhempia. Lapset ja nuoret kokoontuvat oman ikäkautensa mukaisissa ryhmissä. Lippukuntaa johtaa vapaaehtoisista koostuva lippukunnan johtajisto ja erityisesti hallitus, etunenässään lippukunnanjohtaja. Lippukunnissa nuoret johtavat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö aikuisia tarvittaisi mukaan, ja ettei heilläkin kuuluisi olla kivaa. Päinvastoin! Jokainen partiossa toimiva nuori ansaitsee saada tukea aikuiselta. Sellaiselta tyypiltä, jolta ei ihan heti mene hermo, eikä sormi suuhun, kun tulee vaikea paikka eteen. Sellaiselta, joka tarjoaa korvaa kuunteluun ja idiksiä mennä eteenpäin. Vaikka sitten samalla kun kuoritaan leirilounaan neljääsataa perunaa. Lippukuntien koko vaihtelee noin 20 ja 200 henkilön välillä. Lippukunnat voivat olla joko tyttö-, poika- tai yhteislippukuntia. Lisäksi jotkut lippukunnat ovat erikoistuneet esimerkiksi meri- tai erätoimintaan. Aikuisia tarvitaan lippukunnissa monenlaisiin tehtäviin. On kertaluonteisia juttuja ja enemmän tai vähemmän aikaa ja paneutumista vaativia tehtäviä. Voisitko sinä opettaa sammutuspeitteen käyttöä tai tangoa yhtenä leiripäivänä tai auttaa partiokämpän kattoremontissa tai joulumyyjäisten leipomistalkoissa. Yleisin, ja ekana mieleen tuleva aikuiselle hyvin sopiva tehtävä on ryhmän vetäminen tai vaihtoehtoisesti ryhmänvetäjien tukena, luotsina toimiminen. Erityisesti pienimpien, sudenpentujen ja seikkailijoiden ryhmiin kaivataan aikuisia vetäjiä, jotka pystyvät sitoutumaan viikkotoimintaan ja haluavat jakaa osaamistaan lapsille. Lippukunnan toiminnassa lapsi ja nuori oppii monia sellaisia arjen taitoja, joista on aikuiselämässä hyötyä. Yhdistyselämän perustaidot auttavat ymmärtämään työelämää, päätöksentekojärjestelmiä ja vaikkapa taloyhtiön kokousta. Partiossa nuorikin on osallistunut yhdistyksen vuosikokoukseen, suunnitellut leiribudjettia ja pohtinut ryhmänjohtajaresurssien riittämistä. Pienikin partiolainen oppii nykyaikana kullanarvoisia arjen taitoja, hän osaa toimia ryhmän jäsenenä, ilmaista mielipiteensä yhteisessä päätöksenteossa ja pakata reppunsa niin, että tavarat löytyvät vielä viidennenkin telttayön jäljiltä. Partiolainen osaa kulkea metsässä, eikä pelkää nukkua ulkona. Retkillä ja omalla porukalla liikkuessa oppii ongelmanratkaisukykyä, kun kaikki ei aina mene niin kuin elokuvissa.

apaaehtoisuus. Ensimmäiseksi tulee mieleen se kevättokariin käytöksen kultaista kymppiä tavoitellut. Se, jonka käsi nousi aina ensimmäisenä, kun tarvittiin vapaaehtoinen pyyhkimään vaikkapa liitutaulu koulussa. Toisaalta tulee mieleen armeija-ajat ja se, jos nosti kätensä vapaaehtoisuuden merkiksi väärällä hetkellä, yleensä päätyi johonkin melko ikäviin hommin. On myös ne lipaskerääjät ja tietenkin ne tyypit, jotka raatavat taloyhtiön talkoissa, kun itse on aina jotenkin onnistunut buukkaamaan jotain päällekkäistä menoa. Sitten on vielä ne jalkapallojoukkueen huoltajat, joita raahataan pitkin Suomea milloin missäkin tehtävissä. Eipä ole ruusuinen kuva vapaaehtoisuudesta – en kai minä kuulu mihinkään näistä ihmisryhmistä? Joitakin vuosia sitten tajusin, että minäkin olen mukana vapaaehtoistyössä. Oikeastaan olin silloin jo tehnyt monta vuotta vapaaehtoistyötä, mutta ei kai vain ollut ikinä tullut puheeksi, että tämä voisi olla vapaaehtoistyötä. Tässä mielestäni piilee se juttu mikä partiolla on tarjota kaikille partiossa toimiville vapaaehtoisille: partiossa ei olla töissä vaan mukana porukassa, jossa nautitaan, kasvetaan, kehitytään ja kikatetaan makuupussissa. Nuorille annetaan riittävästi tilaa ja itse hoidetaan oma osuus upean harrastuksen mahdollistamisesta. Siinä porukassa voi löytää itsensä liikuttelemasta tuhansien henkien ihmismassoja radiopuhelimella, maalamassa KISS-kasvomaalauksia, soittamassa kitaraa 10000 hengen edessä tai rakentamassa yöllä valtavaa vesiliukumäkeä keskelle metsää. Tärkeintä on kuitenkin se porukka. Erään onnellisuuden määritelmän mukaan onnellisuus on sitä, että tulee arvostetuksi ja hyväksytyksi siinä yhteisössä, johon kuuluu. Partio haluaa tarjota jokaiselle vapaaehtoiselle upeiden mahdollisuuksien lisäksi vähintäänkin yhden yhteisön lisää, jossa tämä toteutuu – jotta maailma olisi parempi paikka elää meille kaikille.

Matsku Salminen, aikuisministeri Pääkaupunkiseudun partiolaiset

L Piirinjohtajan viesti

Katso tiskivatia kauemmas

E

n aio huijata tai kaunistell a – sanon heti alkuun ja suoraan, että vap aaehtoistyössäkin tulee hetkiä, jolloin tekisi mieli luovuttaa taistelu pohjaa npalanutta kattilaa tai puutteellista kirjanpitoa vastaan. Viskata partiohuivi nurkkaan, hylätä sokerihumalassaan vauhkoontuneet sudenp ennut metsään tai jättää kesken retkivalmiste lut, joita hoidat jälleen kerran yksin. Silloin kannattaa ajatella lop putulosta. Ojensin elokuun alussa San karimerkin 13-vuotiaalle tytölle, joka oli pelast anut perheensä palavasta talosta. Siihen tar vitt avaa arviointikykyä, vastuullisuutta ja ripeää toim een tarttumista hän oli oppinut partiossa, ja niid en oppimiseen oli tarvittu vertaisryhmän lisäksi fiksuja aikuisia. Sellaisia, jotka ohjaavat erotta maan oikean ja väärän, kannustavat astumaan ain a hiukan liian suuriin saappaisiin ja rohkaisevat luottamaan itseensä. Partion vaikutuspiirissä kasvaneet lapset ja nuoret tekevät pieniä ja suu ria hyviä tekoja joka päivä. Tulipaloja ja hengen vaaroja ei onneksi osu meidän kaikkien polulle, mutta esimerkiksi kiusaamista, avuntarvitsijoita , välinpitämättömyyttä ja syrjimistä osuu. Jokain en meistä tietää, että niihin puuttumalla, ongelm at ratkomalla tai edes apua hälyttämällä voi teh dä toisten elämästä tosi paljon parempaa. Samalla auttaja itsekin kehittyy. Me partioaikuiset emme tietenkään voi emmekä saa ottaa kunniaa lasten ja nuorten tekemisistä. Mutta me saamm e tuntea niistä pakahduttavaa ylpeyttä ja taju ta, että ilman partiota tuotakaan tekoa ei olisi tod ennäköisesti tehty. Ihan äkkiä en keksi parem paa tarkoitusta, johon käyttää vapaa-aikaan i.

Anna Munsterhjelm, Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirinjohtaja


PARTIO-SUOMI –SANAKIRJA Lyhyt johdatus partioslangiin sudenpennut seikkailijat tarpojat samoajat vaeltajat aikuiset

7–9-vuotiaat partiolaiset 10–12-vuotiaat partiolaiset 12–15-vuotiaat partiolaiset 15–17-vuotiaat partiolaiset 18–22-vuotiaat partiolaiset yli 22-vuotiaat partiolaiset

partioryhmän viikoittainen kokous kokoontuminen

KUVA HEIK

KI LAURIL A

kolo

paikka, jossa partioryhmät kokoontuvat viikoittain

lauma

nuorimpien partiolaisten eli sudenpentujen ryhmä

joukkue

seikkailijoiden oma ryhmä

vartio

vanhempien partiolaisten (tarpojat, samoajat ja vaeltajat) kokoontumisryhmä, yleensä kooltaan pienempi kuin nuorempien ryhmät

sudenpentujen aikuinen akela ryhmänvetäjä seikkailijoiden aikuinen sampo ryhmänvetäjä

Partio on oppimista

paljon eriPartiossa opetellaan a jokaiseen laisia tietoja ja taitoj tavalla. lla ikäkauteen sopiva muassa un mu pii Partiossa op ntaitoja, de kä a, toj tai sosiaalisia ista, tam erä- ja leiritaitoja, joh ontunnn luo , ua ongelmanratkais vaa luo ä sek lua oje temusta ja -su uko a om ajattelua. Partiossa on a ull av ka jon lutusjärjestelmänsä, ea tuk t va saa nuoret ja aikuiset johtajuuteensa.

Partio on kokouksia ja leirejä

aisesti Partioon kuuluu olenn a – kokoukviikoittainen toimint si retkillä, äk set eli koloillat. Lis käydään la sil uk leireillä ja vaell . sti säännöllise

Partio on kaikenikäisille

istä niin Partiossa löytyy tekem uisilleaik lapsille, nuorille kuin kin.

Partio on luontoa

n suomalaiPartiossa tutustutaa nnonsuojeluo ja on seen luonto järjestetään luun. Retket ja leirit . Luonnonssä useimmiten metsä rjäämipä a oss suojelu ja luonn utta. isu ola rti pa nen ovat osa sa ns ka n tsä me ja n no Luon reillä lei lä, kil tullaan tutuiksi ret ja vaelluksilla.

Partio on kansainvälinen

ailman Partioliike on yksi ma iikkeistä. sol ori nu sta mi suurim

nsä noin 38 Partiolaisia on yhtee ailmaa. ma miljoonaa ympäri

Partio on päihteetön

oholia Partiossa ei käytetä alk an hausva ä eit iht pä eikä muita tavoin. kaa pidetään muulla

Partio on sitoutumaton

ittisesti Partio on puoluepoli ntaa. Parmi sitoutumatonta toi jokainen hin joi tiolla on arvot, . tuu ou sit n partiolaine

Partio on kaikille uskonnollisesta taustasta riippumatta

että jokaisen Partiossa ajatellaan, ioitettava. vakaumusta on kunn staa rra ha i Siksi partiota vo sta sta tau sta uskonnollise a partio riippumatta. Suomess seen lai on yhteydessä luteri tämä ä öss nn kirkkoon. Käytä ä, että sit ksi rki me esi tarkoittaa sta tau yhteimonen lippukunnan lippukunta ja sönä on seurakunta n tiloissa. na un rak kokoontuu seu

Partio on edullinen harrastus

maksaa Partion jäsenmaksu a noin 60 ull ud ise nk pääkaupu si leireistä euroa vuodessa. Lisäk desta uu pit peritään koosta ja lineiksi Vä . roa eu 0 riippuen 5–15 uvarusteet ja riittävät hyvät ulkoil sekä makuuiso reppu tai rinkka pussi ja -alusta.

Tervetuloa mukaan seikkailuun!

luotsi

tarpojien, samoajien ja vaeltajien aikuinen tukihenkilö

partiojohtaja (PJ)

partiojohtajakoulutuksen käynyt yli 18-vuotias partiolainen

lippukunta

partion paikallisyhdistys, kaiken partiotoiminnan ydin

partiopiiri

paikallisyhdistyksistä eli lippukunnista muodostettu aluejärjestö, jonka tehtävä on tukea toimintaa lippukunnissa. Helsingin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan partiolaiset muodostavat Pääkaupunki- seudun Partiolaiset ry:n.

Suomen Partiolaiset (SP)

suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö, johon kuuluvat kaikki partiopiirit ja sitä kautta kaikki suomalaiset partiolaiset.

Heppu

Pääkaupunkiseudun partiolaisten oma jäsenlehti

vähintään kolme yötä kestävä leiri kokoontuminen metsässä tai kämpällä retki

pari yötä kestävä kokoontuminen metsässä tai kämpällä

leirin tai retken ohjelmallinen iltanuotio illanvietto, jossa kokoonnutaan nuotion ääreen muun muassa laulamaan sisaruspiiri

usein partiolaiset päättävät kokouksensa ja muut tapahtumansa yhteiseen piiriin, jossa vasen käsi laitetaan ristiin oikean päälle ja tartutaan vierustoveria käsistä

partiopaita

partiolaisten virallinen asu, johon laitetaan kaikki ansaitut ja saadut merkit, jotka kertovat joko ohjelman suorittamisesta tai palkituksi tulemisesta

partio-ohjelma se, mitä partiossa tehdään. Koostuu käytännössä aktiviiteeteista ja perustuu kasvatustavoitteisiin. partio- menetelmä

se, miten partiota tehdään. nousujohteisuus kuvaa sitä, että partiossa vastuun ottamiseen kasvetaan vähän kerrallaan. Pieniä vastuutehtäviä on jo sudenpennuilla ja vastuu kasvaa ikäkausien karttuessa.


Tule mukaan vapaaehtoiseksi!

000 suomalaista nuorta Joka vuosi partio auttaa yli 50 ta, luonnosta ja yhdesnauttimaan uusista seikkailuis ssa toimii tuhansia säolosta. Yhdessä nuorten kan on valtava kirjo erilaisia aikuisia vapaaehtoisia, joilla rooleja ja mahdollisuuksia.

Tule mukaan viikoittaiseen

toimintaan

Tule mukaan akelaksi Akelana toimit 7–9-vuotiaiden sudenpentujen johtajana tai apujohtajana. Toimintaa vär ittävät leikit, seikkailut ja tari nat. Aikuisen on helppo omaksua sudenpentutoiminnassa tarv ittavat taidot, joten aikaisempaa kokemusta ryhmän vetämisestä et tarvitse! Tule mukaan sammoksi Sampona toimit 10–12-vuotiai den seikkailijoiden johtajana tai apujohtajana. Seikkailijat ope ttelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Niin retkikei ttimet, tulenteko, ensiapu kuin solmutkin tulevat tutuiksi! Tule mukaan luotsiksi Luotsina toimit valintasi mu kaan 12–22-vuotiaiden nuo rten taustavoimana ja tukijana. Luo tsi ohjaa ja tukee nuorta johtajaa pestissään. Luotsina sinulta vaa ditaan avointa asennetta ja halua oppia itsestäsi uutta.

lloin tällöin Tule mukaan si

ojekteihin ojekteissa voit Tule mukaan pr en erilaisissa pr ist la io n rt Pa un htajia tai mukaa Pääkaupunkiseud maan nuoria jo ta ut si ul ok ko ik i vi ks an ki ta päästä esimer rtiolaista majoite n, miten 4000 pa a sitä mielenko ik vi i ks suunnittelemaa ka ka ik sään. Kokeile va ätynyt! turvallisesti met skaan lopulta pä ko et n ho jo , tia at m am a ist to kiin pahtumiin n vasaraa lipTule avuksi ta a tai heiluttamaa to au n aa am aj n, mäpariksi vaelTule kokkaamaa ylimääräiseksi sil e hd Lä . lle iri le laan. Auttajille on pukunnan kesä kunnan joulujuh pu lip a lla pu o iv lukselle tai le aina tarvetta! ksi si partion hyvä aa tai kuAnna osaamista selvää pässinlih ito np rja ki n ne ai sellaista rt ke ta en kertynyt jo in Onko kahd si? Onko sinulle se ök ämisesty itt a ör vi py ku n vaatko elo ia yhdistykse or nu aa tt au isi vo osaamistasi laaosaamista, joka aan ja jakamaan om rt ke lla tu t sä tai josta voisi hyödyksi? jemman joukon .paakaupunkioitteessa www os i os et ti ys te toimintaan, Jätä yh iset.fi/mukaanla io rt pa un ud se yhdessä lisää ja etsitään niin jutellaan piva pesti! juuri sinulle so

KUVA ANTTI GA

RDING


Monta tapaa tehdä ä t ö y t s i o t h e vapaa KUVA ANTT

Partion kautta olen päässyt moniin erilaisiin tapahtumiin, tilanteisiin ja kokenut asioita, joista en olisi osannut edes uneksia.

JOUNI RYNÖ: Oman pojan akelaksi

A

iemmin toimin laumanjohtajana vanhassa lippukunnassa ja SP:n sudenpenturyhmässä, kunnes partio jäi työmatkustuksen, perhe-elämän ja muualla asumisen alle. Kun oma poika sitten tuli sudenpentuikään tarjouduin tuuraamaan tarvittaessa, kun hyvin tiesin, mitä se homma on. Toiseen lippukuntaan liittyminen oli aika mielenkiintoista, ei voi olettaa asioiden toimivan vanhan lippukunnan ”perinteiden” mukaisesti. Nuorempien johtajien pitää antaa toimia omien perinteidensä mukaisesti, vaikka mieli tekisi sekaantua. Jotain omista kokemuksista saa ujutettua mukaan vanhoja muistelemalla. Metsässä liikkuminen on yhä sitä samaa.

Joskus sitä vain tuntee olevansa oikeassa paikassa, kun täysikuun loistossa odottelee sudenpentuja saapuvaksi heijastinradan rastille, ympärillään vielä hiljainen, syksyinen metsä. Partiossa hienointa on, että hölmöily on sallittua, jopa kannustettua. Samoin epäonnistuminen, voi yrittää isoja tai pieniä juttuja muiden tuella. Joskus sitä vain tuntee olevansa oikeassa paikassa, kun täysikuun loistossa odottelee sudenpentuja saapuvaksi heijastinradan rastille, ympärillään vielä hiljainen, syksyinen metsä.

na innosja aikuise a ss on io rt a harrastus rena p na ja nuo en, koska e se ll a p e e d la k u n ik u li a O kaan illa k mään mu a voi koke antuin lähte . Partioss n misestä k e n tä li it o ik u le ip n n e o st m . la a kkuja Ja todell sesta ja man tuliti il urjehduk p n än a e ll e is jo m ta psille täm tyttä mahdollis ja tulen sy kun mahdollistaa la aan! n a ta n a k in , u kaan pa n riemua siivellä m a nistumise tysti itse aan omall v , n te ä voi sitä on isen – ja pääsee tie sv y n n si k y m ke hdä kaiken te yöskään te äistä ei m liina n o n r ä a ä K it . M orukalla p ri e v a k tutulla

I KURKINEN

ALEKSI CEDER: Partiosta erilaisia haasteita

P

artiopolkuni jatkoi kulkuaan 30 vuoden tauon jälkeen vuonna 2011. Alun se oli saanut 80-luvulla puolen vuoden sudenpentutouhuista. Aikuisiällä törmäsin partioon Sipoonkorven avajaisissa, jossa huivikaulaiset nuoret esittelivät toimintaansa. Tästä innostuneena vierailin piirin avoimissa ovissa, minkä myötä minut ohjattiin Espoon Partiotuen järjestämän Espoon punainen -partiotaitokilpailun yörastille. Viihdyin rastilla hyvin ja hämmennyin, kuinka taitavia nuoretkin partiolaiset olivat. Partiourani uudelleenstarttaus olisi kuitenkin saattanut jäädä kyseiselle yörastille, jollen olisi sattumalta kohdannut Leppävaaran Korvenkävijöiden johtajaa, joka pyysi minut mukaansa lippukuntansa syysleirille. Virallisesti liityin partioon heti syysleirin jälkeen. Leirillä ymmärsin, kuinka tervetullut olisin mukaan toimintaan. Lippukunnassani on erittäin aikuismyönteinen ilmapiiri ja ilmapiiristä välittyy selvästi, että uudet aikuiset minut mukaan lukien todella halutaan mukaan toimintaan. Melkein ensimmäiseksi minulle opetettiin partiotapoja ja –slangia. Partiossa käytetään toisinaan vahvaa symboliikkaa ja partiotermien ollessa vieraita saattaa alussa tuntea itsensä hieman ulkopuoliseksi. Sain tietää, että partiossa esimerkiksi kätellään vasemmalla kädellä ja usein taputtamiseen sijaan huudetaan. Kaikki käytettävät termit tulevat kyllä tutuiksi ja nykyään kantapään kautta opittuna tiedänkin muun muassa, että piirissä kotkalaiset eivät ole itäsuomalaisia vaan koulutusryhmäläisiä. Kun terminologian ja toimintatavat oppii, yhteenkuuluvuuden tunne

kaikkiin muihin partiolaisiin syvenee entisestään. Tällä hetkellä puhunkin meistä partiolaisista ja tunnen kuuluvani isoon joukkoon upeita lapsia, nuoria ja aikuisia, joita yhdistää partiolaisuus. Vieläkään en ehkä täysin tiedä, mitä partio tarkalleen on, sillä se voi olla mitä tahansa! Olen harrastanut partion lisäksi muun muassa melontaa, suunnistusta ja retkeilyä. Näitä kaikkia pystyy tekemään partiossa, mutta partion on myös muuta kuin melonta, suunnistus ja retkeily yhteensä. Siihen kuuluu vahva yhteishenki ja ymmärrys. Lippukuntani sudenpentujen sanoin partio ei ole viiden tähden harrastus ja se on sitä että upotaan suohon. Partiossa olen saanut kokea ja tehdä monipuolisesti erilaisia ja uusia asioita. Olen toiminut muun muassa sudenpentujen apulaisjohtajana, ohjelmakeijuna syysleirillä ja lippukuntamme koulutusvastaavana. Piirin tasolla olen toiminut maailman toiseksi nopeimman partiotaitokilpailun apulaisjohtajana, järjestänyt useaan kertaan aikuisten iltanodeja ja ollut mukana aikuisr yhmässä tekemässä materiaaleja Tervetuloa partioon -kursseille, joissa olen toiminut myös ohjaajana. Yhtä mieleenpainuvinta partiohetkeä on mahdoton valita. Partion kautta olen päässyt moniin erilaisiin tapahtumiin, tilanteisiin ja kokenut asioita, joista en olisi osannut edes uneksia. Partio on tekemällä oppimista ja koska tehdessä usein myös epäonnistuu, ovat myös mokat saavutuksia. Suurin partiosaavutuksen on kuitenkin selvä: ansiomitaleiden ja kunniamainintojen sijaan olen erittäin ylpeä siitä, että olen partiolainen.

>Lähilippukuntasi löydät: www.pääkaupunkiseudunpartiolaiset.fi/ lippukunnat


Terkku-kursseilla tutuiksi partio ja partiolaiset

P

Tervetuloa partioon ääkaupunkiseudun partiolaiset järjestää le ja partioon palaauusil kuja, Terk in emm –kursseja, tuttavallis ta aikaa yhden illan ville aikuisille. Kurssi vie partioon tutustujal n sisältö koostuu tukse koulu tai aamupäivän: kolmen tunnin mittaisen partiossa”. Kuten esti vallis ”Tur ja asiakokonaisuuksista ”Tätä on partio” kassa tekemällä, poru ssä hyvä tuu tapah nen partiossa yleensä, tutustumi toimimalla ja itse ymmärtäen. Terkku-kurssin tavoitteena on, että Myytti siitä, koulutuksen jälkeen osallistujalla on partion voi että hyvä kuva tämän päivän partiosta vain lapsena, ttaa aloi – turvallisesta toiminnasta, kasvatustumassa mur on tavoitteista, ohjelmasta, arvopohjasta ja historiasta sekä organisoitumisesta. se vaadi sitoutumaan mukaan Kurssi ei vaadi minkäänlaisia esitietoja eikä toimintaan. ita, mikä tarkoittaa sitä, että Terkku-kursseille on kuukausittain tulijo iä ja myytti siitä, että parjäsen uusia lippukuntiin liittyy tasaiseen tahtiin e keväänä järjestettiin Viim sa. umas murt on tion voi aloittaa vain lapsena, n palautteen johdosta vastaavia myös yksi englanninkielinen kurssi. Hyvä ittain yhdessä Uudenmaan on tulossa myös tulevaisuudessa puolivuos entistä laajemman kirjon uusia i ttais partiopiirin kanssa, jotta partio tavoi

anuotiot

Aikuisten ilt

tettävää omaa ovat aikuisille järjes Aikuisten iltanuotio tumaan, kokeitou ren tus on päästä ohjelmaa, jossa tarkoi amaan jotain uh pu n asioita tai vaa lemaan kenties uusia muita aikuisia, ata tav s suu a mahdolli kivaa. Samalla on oiv sekä tietysti nautsaada vertaistukea, jakaa kokemuksia ja tia hyvästä seurasta! kuukausittain, en teemat vaihtuvat Aikuisten iltanuotioid istä. Tule siis ee mielekästä tekem joten jokaiselle löytyn , saunomaan tai lemaan, kiipeilemään mukaan vaikka luiste kaan. Tsekkaa a, ja ota kaveritkin mu paistamaan makkara anodet tai /ilt http://purkki.partio.fi tulevat tapahtumat ://www.facetps (ht ä PäPassa -ryhmäst Facebookin Aikuiset ). isetpapassa/ book.com/groups/aiku

aikuisia. sta porukkaa: partiokonkareiTerkku-kursseille ilmoittautuu hyvin erilai ita, aivan ensimmäistä kertaa ta ja partioon palaajia, kaupunkiin muuttane in osa osallistujista on Suur uja! stett partioon liittyneitä ja mukaan inno in aikana. Yksi kurskurss ksi tutui at tulev a mutt toisilleen tuntemattomia, in aikuisiin. neisi oon liitty sin päämääristä onkin tutustua muihin parti ssit: Tämän syksyn Tervetuloa partioon –kur 11.9. klo 18–21 4.10. klo 10–13 4.11. klo 18–21 9.12. klo 18–21 istyön koordinaattori Ilmoittautumiset ja lisätietoja vapaaehto .heinonen@partio.fi elina , 1222 65 88 09 p. , Elina Heinonen Osallistumismaksu on 10 € / hlö

MIKÄ SAI SINUT ION? ALOITTAMAAN PART Seppo,

ukunnan vuotiaana teekkarina lipp Liityin Otavaeltajiin 23hieman n vai lin tte aja sin tta. En rekrytointikampanjan kau mukana tta hyvin pian olinkin jo katsella ja tutustua, mu statio iljaa huomasin par n edu viikkotoiminnassa. Pikkuh tä. kei tär t ova i llen oja, jotka itse van täsmälleen samoja arv t kiinova n, dää teh a ass nn a lippuku Tämän lisäksi jutut, joit in ollut kon, että lapsenakin olis Us iä. llis kse my elä toisia ja tetty. jes jär a nallani olisi toiminta partiossa, jos paikkakun itella kuv si voi en een ittamisen jälk n Nyt 16 vuotta partion alo vaa tus ras har lle nu mi tio ei ole elämää ilman partiota. Par ilönä. olennainen osa minua yks

Jarmo,

unnan nua pyydettiin sisulippuk Reilu 40 vuotta sitten mi akkoluuenn kka vai an, stuin homma retkelle avustajaksi. Suo ti. riit Hyvin aallisena harrastuksena loja partiosta yltiöisänm uttuivat. mu t kaatuivat ja mielikuva pian turhat stereotypiat njohtatio par en pikkusormen ja sitt Sisutoiminnalle annoin toiminni kiin n öte my jäin kor via jakurssin ja Ko-Gin kautta ä niin sill pumaan kokemuksistani, taan. En olisi halukas luo paljon olen saanut.

Kaisa, Olen aina ollut kiinnostunut partiosta, mutta lapsena harras tus oli liian pitkän matkan päässä kotoa. Aikuisena tuli mahdo llisuus liittyä ja tässä sitä nyt ollaan, ihan oikeana partiolaisena (joka tosin joutuu tarkistamaan aina ne solmut sieltä kirjalli sesta lähteestä)!

Johanna, Olin lapsena ja nuorena partiossa ja aikuisena innostuin lähtemään mukaan uudelleen, koska harrastus on todella monipuolinen. Partiossa voi kokeilla kaikkea mahdollista jollapu rjehduksesta ja lasten leikittämisestä kankaan painantaan ja tulen sytyttämiseen ilman tulitikkuja. Ja voi sitä onnistumisen riemua, kun mahdollistaa lapsille tämän kaiken tekemisen – ja pääsee tietysti itse siivellä mukaan! Mitään näistä ei myösk ään tehdä yksin nysväten, vaan omalla tutulla kaveriporukalla.

Timo, Lapseni eivät olisi päässeet mukaan toimintaan, ellen olisi itse ryhtynyt akelaksi, minkä johdosta partiourani alkoi 43-vuo tianna. Alussa noin puolen vuoden ajan toimin yhdessä kokene emman johtajan kanssa. Kokemuksen ja akela-kurssin myötä sain oman lauman johdettavaksi. Tämän jälkeen olen myös rakenn ellut nettisivuja ja toiminut jäsenrekisterin kanssa.


KUVA JOEL FORS

MAN / LOUNAIS

-SUOMEN PART

IOPIIRI

Aikuisviihde – jotta johtajaohjelma ei olisi pelkkiä bileitä

A

ikuiset vapaaehtoiset mahdollistavat mon ella tavalla partiotoiminnan, minkä johdosta kesällä 2014 koetun Väiski-leirin viides leiritavoite otti kantaa aikuisten leiriv iihtyvyyteen. Tämän mukaan tavoitteena on luoda ohjelmaa, joka on monipuolista, tarjolla kaikkina kellon aikoina ja siten olla kaikk ien tavoitettavissa pestistä riippumatta. Sen tulisi myös tarjota elämyksiä sekä auttaa jaksamaan. Aikuiset huomioiden ohjelma jaettiin leirillä kahtia – hupiin ja viihteeseen. Leirillä Hupi huvitti sudenpentuja, seikkaiaikuisviihde lijoita, tarpojia ja samoajia, kun taas jakaantuu yhä edelleen viihteen kohderyhmänä ovat vaeltajat ja aikuiset eli yli 18-vuotiaat partiolaiset. kolmeen eri Viihde jakaantui erikseen johtajakahosa-alueeseen: tarjolla on vilaan, jossa pääsi bailaamisen lisäksi urheilua, gourmeeta ja esimerkiksi kelluvaan puusaunaan, ja rentoutusta. aikuisviihteeseen. Väiskin aikuisviihdepäällikkö Mimi Rant anen kertoo, että leirillä aikuisviihde jakaantuu yhä edelleen kolm een eri osa-alueeseen: tarjolla on urheilua, gourmeeta ja rentoutusta. Näid en alta löytyy kaikki, mistä aikuisviihteen käyttäjät voivatkaan fanta sioida: aina SUP-kokeilusta, lohiburgereiden ja pekoniaamupalaa sisält ävien melontareissujen kautta kasvohoitoihin. Aikuisviihde ei hurmaannut Väiskillä vain monipuolisuudellaan vaan myös laatuun panostettiin. Leirillä vieraili todellista ammattitaitoa esimerkiksi baristan muodossa maistattamass a erilaisia kahveja. Liesikiesinimisessä street food –kokkisodassa osall istujilla oli mahdollisuus hyödyntää niin etrecoteeta kuin rasvakeiti ntä. Edellisellä leirillä savunjohtajana toimineen Mimin henkilökohtainen tavoite oli tavoittaa kaikki leirin aikuiset ja erityisesti ne, jotka jäävät omiin savuihin muiden lähtiessä viihteelle . Vaikka savunjohtaja onkin vastuussa tietyn alueen leiriläisistä, ei pesti tarkoita jatkuvaa vastuunkantoa. ”Kukaan ei ole niin korvaamaton, ettei voisi ottaa tuntia omaa aikaa”, hän kiteyttää. Mimi kertoo aikuisviihdetiiminsä saaneen erinomaista palautetta kaikilta ohjelmiin osallistuneilta. Hänestä puolen vuoden viihdesuunnittelu oli lunastanut arvonsa, jos myös aikuisella oli kotona elämyksiä jaettavana.

KUVA INSTAGRAM: ©AIKUISVIIHTEELLA

KUVA INST AGRA

KUVA ALINA AIN

OL A / LOUNAIS-SU

OMEN PARTIOP IIRI

M: ©AIKUI

SVIIHTEEL

LA


Pestitesti

Testaa, minkälainen partiopesti sopii juuri sinulle!

1. OLETKO HARRASTANUT PARTIOTA AIKASEMMIN? A) En ole, aivan uusi harrastus minulle ja mielenkiinnolla odotan mitä se voisi tuoda tullessaan B) Kokeilin lapsena tai nuorena, mutta harrastus ei silloin kiinnostanut C) Olen ollut mukana aikuisenakin mukana ja voisin aloittaa harrastuksen uudelleen KUINKA USEIN VOIT OSALLISTUA PARTIOTOIMINTAAN? A) Useamman kerran viikossa B) Kerran viikossa C) Kerran kahdessa viikossa D) Kerran kuukaudessa E) Harvemmin 3. KUINKA MONTA TUNTIA VIIKOSSA VOIT KÄYTTÄÄ PARTIOON

4. PYSTYTKÖ VARAAMAAN JONKIN SAMAN VIIKONPÄIVÄN PARTIOLLE A) Kyllä B) Ehkä, jos tarve vaatii C) En valitettavasti pysty esimerkiksi töiden takia osallistumaan viikosta aina samaan aikaan 5. AHKEROINTISI JÄLKEEN HALUAT NÄHDÄ A) Tornin, joka on rakennettu lohenpyrstöliitoksilla B) Sudenpennut nukkumassa tyytyväisesti teltassaan C) Vastaavan ja vastattavaa -puolien täsmäävän kirjanpidossa D) Lippukunnan tavarat järjestyksessä oikeilla paikoillaan E) Kokoukseen osallistujia tyydyttävän toimintasuunnitelman

A) 0-1 tuntia B) 1-3 tuntia C) 3-5 tuntia

Tutki mikä pesti sopii sinulle parhaiten! Ympyröi kunkin kysymyksen riviltä oma vastauksesi niin monta kertaa kuin se rivillä esiintyy.

6.MINKÄ NÄISTÄ NÄET MIELUITEN EDESSÄSI

9. MINKÄLAISESTA TOIMINTAMUODOSTA PIDÄT?

A) Kirjoitusvirheettömän hallituksen pöytäkirjan B) Kartan ja suunnistusreitin C) Lippukuntasi vision ja toimintasuunnitelman D) Muonituslaskelman E) Kesäleirin asemakaavan F) Projektisuunnitelman tavoitteet ja toteuttamistavat

A) Pidän lyhyistä ja konkreettisista projekteista, kuten esimerkiksi retken suunnittelusta ja toteutuksesta B) Pidän pitkäjänteisemmästä toiminnan tukemisesta ja kehittämisestä C) Pidän pitkäkestoisesta ja konkreettisesta ryhmässä toimimisesta 10. KUINKA HALUAN HARRASTAA PARTIOTA?

7. KENEN KANSSA TOIMIT MIELUITEN A) Lasten ja nuorten B) Aikuisten 8. MITEN MIELUITEN OSALLISTUN TOIMINTAAN A) Toimintani ohjeistetaan selvästi, ja pääosin riittää että saavun paikalle B) Voin perehtyä asioihin etukäteen ja haluan itse määritellä toimintaani C) Perehdyn hyvin asioihin etukäteen ja haluan olla johtamassa niiden etenemistä

Vastausten lukumäärä:

A) Haluan päästä partiotoiminnan näköalapaikoille vaikuttamaan B) Haluan toimia paikallisesti toiminnallisen partiotoiminnan parissa C) Haluan toimia paikallisesti partiota tukevan toiminnan parissa

SARAKE 1 2 3 4 5 6 1. Kysymys: B B, C C A B,C B, C 2. Kysymys: B, C B A,B D, E B, C B, A 3. Kysymys: A B,C B, C A A, B B, C 4. Kysymys B, C A B, C B, C B, C B, C 5. Kysymys C, E B C, D, E A,D E A, E 6. Kysymys A, F B, D C,D, F B, D F D, E, F 7. Kysymys B A A, B B B A,B 8. Kysymys B B,C C A B B, C 9. Kysymys B C B, C A B, C A, C 10. Kysymys C B C B A B

Huom! Sama vastaus voi liittyä useampaan pestiin.

Tutki nyt mille sarakkeelle sait eniten vastauksia:

1. SARAKE: Olet hyvä pitämään talouden ja dokumentit järjestyksessä. Sinusta tulisi hyvä sihteeri tai lippukunnan talouden hoitaja. Nämä pestit ovat ajankäytöllisesti joustavia ja esimerkiksi hallituksen kokosten ajankohdat voi-

daan sopia yhdessä muun hallituksen kanssa.

johdettavaksi toisen johtajan kanssa.

2. SARAKE: Haluat toimia lasten ja nuorten kanssa, ja voit osallistua säännöllisesti toimintaan. Olisit mainio toimintaryhmän vetäjä, voisit ottaa esimerkiksi sudenpentulauman

3. SARAKE: Olet monipuolinen partiojohtaja, ja pystyt organisoimaan ja johtamaan toimintaa. Sinusta olisi ainesta lippukunnanjohtajaksi.

Tervetuloa mukaan!

4. SARAKE: Voit osallistua partiotoimintaan

keikkaluontoisesti, eli voisit osallistua esimerkiksi retkien ja kurssien muonittamiseen tai olla muuten auttavana kätenä käytännön järjestelyissä. 5. SARAKE: Voisit aloittaa partiotoiminnan esimerkiksi piirin luottamushenkilönä,

missä pääset tukemaan ja kehittämään partiotoimintaa. 6. SARAKE: Olet projektityyppi, sopisit hyvin esimerkiksi kesäleirien järjestämiseen. Olet aktiivinen partiolainen, joka pitää joustavista aikatauluista.

Lue lisää partion monipuolisista vapaaehtoistyömahdollisuuksista: http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/aikuiset tai ota yhteyttä vapaaehtoistyön koordinaattori Elina Heinoseen elina.heinonen@partio.fi, puh. 09 88 65 1222

www.liitypartioon.net


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.