Page 1


Side 2 | www.sommersjov.dk


til Sponsorer En stor tak til alle vore sponsorer, som hver isæt har ydet en uundværlig støtte til gennemførelse af dette års Sommersjov i Bøgeskov. Tak til alle vore annoncører, som har finansieret dette års festavis. Avisen er udgivet af styregruppen for Sommersjov i Bøgeskov.

ONSDAG 17.00 Som indledning på Sommersjov i Bøgeskov afholdes der traditionen tro familie- og friluftsgudstjeneste med FDF ved den Bruunske Pavillon efterfulgt af fællesspisning ved Kirkeladen. Sammen med FDF kan I lave pandekager over bål. Maden koster kr. 25,- for voksne og er gratis for børn. Tilmelding til spisning til kirketjener Anja Christensen 2344 3853 egeskovkirke@mail.dk senest den 15. august.

Side 3 | www.sommersjov.dk


Side 4 | www.sommersjov.dk


Side 5 | www.sommersjov.dk


Side 6 | www.sommersjov.dk


Side 7 | www.sommersjov.dk


Side 8 | www.sommersjov.dk


• • • • • • • •

Side 10 | www.sommersjov.dk


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Side 11 | www.sommersjov.dk


Side 12 | www.sommersjov.dk


Side 13 | www.sommersjov.dk


Side 15 | www.sommersjov.dk


Festavis 2018 - Sommersjov i Bøgeskov  
Festavis 2018 - Sommersjov i Bøgeskov  
Advertisement