Velkommen til Broagerland

Page 1

Velkommen til

BROAGERLAND


Fakta om Broagerland Broagerland er en halvø med et areal på godt 43 km², der er omkranset af Flensborg Fjord. Store dele af halvøen er meget kuperet og præget af levende hegn. Rundt om halvøen har Gendarmstien sin rute. De ca. 6300 indbyggere på Broagerland er fordelt i Egernsund og Broager by samt i halvøens små landsbysamfund Dynt, Skelde, Gammelgab, Vemmingbund, Brunsnæs, Iller, Smøl, Skodsbøl og Rendbjerg. I 2018 var der i landsbyområderne 735 husstande med tilsammen 1770 indbyggere. Vi har næsten alt på Broagerland. I halvøens største by Broager med 3320 indbyggere findes en folkeskole med 0.-9. klasse og tilhørende SFO, tre børnehaver – herunder en tysk - og såvel kommunal som privat dagpleje. En tur rundt i Broager fører dig forbi vores bibliotek, et par supermarkeder, en blomsterbutik, flere frisører, en bager, et apotek, en bank og en bilmekaniker. Derudover findes der mange andre virksomheder. Her er der også lægehus, medborgerhus og et særdeles aktivt idrætsliv. Indenfor kort afstand ligger Gråsten og Sønderborg, som du kan tage en bus til. Her finder du uddannelser, store kulturarrangementer, verdenskendt arkitektur og ypperlige spisesteder. Herfra kan du også fortsætte dine rejser til hele verden. Der er togforbindelser til København hver anden time og fem daglige flyvninger fra Sønderborg Lufthavn på hverdage. Fra lufthavnen tilbydes også direkte internationale forbindelser. Vi må heller ikke glemme, at der er masser af arbejdspladser i området, som i øvrigt konstant kalder på ny arbejdskraft, og at Flensborg ikke ligger mere end 30 minutters kørsel herfra.Natur og kultur på Broagerland Broagerland er kendt for kirken i Broager med tvillingespirene, som kan ses langvejs fra, og sine kalkmalerier. Det var fra Broager, preusserne beskød Dybbøl Banke i 1864. Derudover er Broagerland præget af en historisk tæt koncentration af teglværker, der har sat spor i landskabet. Der findes også en særlig vandrerute, Teglværksstien, der er en sløjfe på Gendarmstien. Gendarmstien, som er Europæisk Kvalitetsvandresti og som hvert år tiltrækker mange naturelskere, er i stigende grad blevet en attraktion. Den leder igennem og forbi en varieret og spektakulær natur. Stensigmose Klint er populær blandt hobby-geologer, da man kan finde rester af alt fra forstenede snegle til stødtænder fra en skovelefant. Hertil kommer en rig og mangeartet natur, som er tilgængelig fra det gamle snoede vejnet som Gendarmstien nogle steder er en del af, fx Skeldekobbel, Kragesand og Skelde Vig. Der findes ”Liebestunnellen” ved Kragesand, hvor krattet er groet rundt om stien, så man går gennem en tunnel. Og der findes gode udsigtspunkter ved Stensigmose, Gratelund og Gammelmark.


Den gamle jernbanedæmning fra Broager til Dynt og videre til Skelde, er for nylig blevet lagt ud som cykelsti, så man nu kan gå eller cykle mellem byerne Der er flere gode strande på Broagerland, stranden i Vemmingbund er meget børnevenlig og har Blå Flag, men der er også fine strande i Brunsnæs og ved campingpladserne på nordøstsiden af halvøen. Ude i naturen på Broagerland er der mange muligheder for at være aktiv - om det er cykling, vandring, ridning eller den daglige løbetur, så er mulighederne her. Der kan overnattes i shelters, og på de 12 ”fordybelses-bænke”, som er placeret rundt på Broagerland, kan man nyde roen og udsigten. Stilheden i naturen kan især mærkes i de 12 stilleområder og –ruter, hvor naturen kan opleves helt uforstyrret. Det er en gruppe borgere fra Broagerland, som står bagved dette projekt. I Landsby en Gammelgab har en gruppe mennesker fundet i økosamfundet Soleng. Ønsket om at stå af ræset og indrette sig på en mere bæredygtig måde med tid og plads til livet, er drivkraften i dette fællesskab.


Broagerland – et historisk præget kulturlandskab Den markante bakkekam rundt om Vemmingbund sætter den landskabelige ramme om det kulturprægede landskab omkring Broager og Dynt Bjerge sammen med den historiske slagmark og skanserne ved Dybbøl. Hele bakkelandskabet omkring Vemmingbund, Dynt Bjerge og Dybbøl Banke er samlet set et af kommunens mest storslåede landskaber, som i høj grad opleves som en helhed fra vandet som fra bakkerne på begge sider. Samtidig er dette landskab en helt afgørende del af 1864-fortællingen, der har sat scenen for krigshandlingerne. Særligt Dybbøl Banke emmer af historiske referencer.

Det overvejende kystvendte Broagerland er rigt på både geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske fortællinger. Stærke er de kulturhistoriske fortællinger om teglværkindustriens storhedstid og udskiftningen, som tydeligt opleves i landskabet.

Langs den vestvendte kyst er landskabet i høj grad præget af teglværksindustri, der har været aktiv i området frem til 1968, og som i dag formidles gennem teglværksmuseet Cathrinesminde ved Iller Strand og andre kulturspor i landskabet. Teglværksområdets placering har sammenhæng med forekomsten af store mængder stenfrit ler, aflejret under sidste istid, der let kunne indvindes til teglproduktion. Samtidig gav placeringen langs kysten let adgang til udskibning af tegl.Aktiv på Broagerland Iblandt de mange aktive fællesskaber på Broagerland skal først og fremmest nævnes idrætsforeningerne. Om du er til fodbold, håndbold, løb, bueskydning, ridning, gymnastik eller spejder – der er noget for alle! Hvert år arrangeres Gendarmløbet, hvor både børn og voksne kan løbe på 2, 5, og 10 km samt prøve sig på en halvmaraton. På Broagerhus, Broagerlands medborgerhus, er der et varieret tilbud af især kreative aktiviteter. Alle på Broagerland kan bruge huset til at skabe egne fællesskaber og aktiviteter.


Et event som forener Broagerland og som er kendt ud over halvøens grænser, er Broager ringridning og cykelringridning. Cykelringridningen er den største i hele landet og hvert år et tilløbsstykke, hvor ung som gammel klæder sig ud og pynter cyklen til det store optog gennem byen. BroagerKultur er en frivillig forening som ønsker at fremme kulturen på Broagerland og som står bagved forskellige gamle og nye arrangementer – fra børnedisco og livekoncerter til parkunderholdning og julefrokost. Uhyggeligt bliver det til Halloween på teglværket Catherinesminde, hvor der spredes gys og skræk med meget realistiske kostumer og rekvisitter. På Cathrinesminde teglværket kan man én gang om året opleve ”Det levende teglværk”, hvor voksne og børn i tidstypiske dragter fra omkring 1900 fortæller om det historiske liv på teglværket.


Fællesskabet på Broagerland De fem landsbylaug på Broagerland - Vemmingbund, Smøl, Skodsbøl, Brunsnæs/ Iller/Busholm (BIB), Dynt/Skelde/Gammelgab (DSG) – arbejder aktivt for fællesskabet og udvikling i landsbyerne. Der arrangeres bl.a. fællesspisen, renoveres transformator-tårne og sættes blomsterløg. I Broager Udviklingsforum arbejder ligeledes på at gøre Broager til et attraktivt sted at besøge og bo i, og som borgerne kan tage del i og være stolte af, samt være med til at udvikle. Her er der speciel fokus på foreningsliv, fritidsliv, erhverv og turisme.


Broagerland summer af landsbymiljø, fællesskab og initiativrigdom. For at udvikle og sikre det gode liv på Broagerland, er der mange borgerinitiativer, eksempelvis har en gruppe borgere stået for genoprettelsen af en gammel færgerute til Tyskland – for cyklister og vandrende. Hvordan vi sikrer, at vi også på Broagerland kan komme rundt på en bæredygtig måde, har en anden gruppe tænkt over og opsat 4 ”Kør-mæ’-bænke”. Sid ned på bænken så de forbikørende ved at du mangler et lift. Også landsbybussen – et projekt som landsbylaugene er en del af, støttet af Sønderborg Kommune og Trafikstyrelsen – har været en succes. Visionen om Grøn Transport med mere samkørsel og færre køretøjer har vist sig at virke. I en otte måneder lang forsøgsperiode for landsbybusserne blev den samlede kilometerbesparelse opgjort til 35.354 km, næsten kloden rundt. Og beregninger viste, at busserne samlet gav en gennemsnitlig besparelse på 8 ton CO2-udslip om året.


BROAGER 3.0 – Hele Broagerland som frilandsby De fem landsbylaug på Broagerland og Broager Udviklingsforum er gået sammen om et nyt, stort initiativ: Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby. Det handler om at skabe ny udvikling og derved sikre fremtiden på Broagerland, hvor borgerne bestemmer og er primus motor. Projektet er lige nu i gang med at skabe nye måder for, hvordan vi bor, lever og arbejder på Broagerland i fremtiden. Hvordan kan vi bo på tværs af generationer og skabe nye arbejdsfællesskaber, hvor vi værner om naturen og kommer hinanden ved? Kan vi bruge nedlagte ejendomme – til både at bo og arbejde i - på en bæredygtig og fremtidssikker måde med plads til det gode liv? Mange regler og forvaltninger kan stå i vejen, og et led i det nye initiativ er at undersøge og måske få dem ophævet eller ændret på forsøgsbasis. Derfor kaldes det også ’frilandsby’. Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har bevilget kr. 500.000 til initiativet, ligesom Sønderborg Kommunes landdistriktskoordinator bidrager med arbejdskraft, og mange frivillige står bag. Bevillingen dækker to år og omfatter forberedelserne til at blive frilandsby.


Vores VISION ”I 2030 er vi på Broagerland kendt for vores store indsats for og succes med at sikre et levedygtigt samfund med nye folk og småerhverv byggende på fællesskaber. Da vi startede (i 2019), var vi klar over, at mange mennesker gerne ville skifte storbylivet ud med at bo og arbejde tæt på natur og være en del af et godt miljø. Digitaliseringen gjorde og gør det desuden muligt at have et job eller en virksomhed dér, hvor man helst vil bo, og mange nye arbejdsfunktioner kræver ikke meget andet end en stikkontakt. Spydspidsen i vores indsats blev derfor og er fortsat etablering og drift af nye, attraktive bo- og arbejdsfællesskaber, som trækker mange folk og småerhverv til, og som virker som dynamo for udviklingen på halvøen i det hele taget. I øvrigt er det særligt spændende, at vi selv står for det hele, og at det har sikret en del ’eksisterende’, lokale arbejdspladser og funktioner, som ellers var truet. Fællesskaberne er indrettet til at rumme alle generationer og typer af husstande, og en rød tråd for dem er nærhed til og brug af naturen i hverdagen. De er meget forskellige, fordi indretning, funktioner og aktiviteter er bestemt af de fysiske muligheder og folks interesser og behov i de enkelte situationer. Der er typisk tale om udlejningsvilkår. Lokale borgere eller gæster udefra har i øvrigt også deres gang i miljøerne, fordi de som regel er indrettet med fælles funktioner. Vi har etableret en primus motor for det hele i form af en paraplyorganisation, som står bag initiering, etablering, grundlæggende finansiering, overordnet drift og fortsat udvikling af fællesskaberne. De enkelte miljøer har så hver deres tilpassede organisering efter aftale.”


Erhverv Broagerland er ikke kun et godt sted at bo – det er også et godt sted at arbejde og drive virksomhed fra. Udover de mere klassiske erhverv som bl.a. bilmekanikere, fodpleje, håndværkere, dyrlæge, frisør og blomsterhandler, er der mange spændende nye virksomheder. Der findes flere helse- og sundhedsklinikker på halvøen, hundepension, vingårde, et mikrobryggeri med specialøl og et ismejeri. Der bliver også produceret frugt og grønt og flere netbutikker sender deres varer fra Broagerland. Da Gendarmstien tiltrækker flere og flere vandrere, er der også behov for værelsesudlejning og overnatning. Et sted, som har haft stor succes er det såkaldte ”Iller slot” Men også udlejere af enkelte værelser kan i stigende grad opleve interesse for overnatning.


Lokal fødevareproduktion har en stigende interesse. På Broagerland møder man flere vejboder, med frugt og grønt, marmelade og syltetøj, honning og saft. Da Broager og omegns handels- og erhvervsforening blev genoprettet i 2017, var der 143 virksomheder i lokalområdet, som kunne være med. Gruppens formål er at styrke handel og erhverv og har en livline til Broagers Udviklingsforum. For at styrke handels- og erhvervslivet bliver der igangsat en række gode initiativer såsom julemarked og torvedage.


Er du blevet nysgerrig? Hvis du har flere spørgsmål til liv og udvikling på Broagerland, er du meget velkommen til at kontakte Ingebeth Clausen på mail: clausen1818@gmail.com

Læs mere på

www.broager.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.