Page 1

BEUNINGEN JAARGANG 3 • NUMMER 6 • 2013

Oplage tis 11.000 ex. gra huis-aan-huis verspreid

Beuningen

WERKEN ALS ANDEREN SLA PEN

LEVEN, WONEN EN ONDERNEMEN


Landgoed

De Korenmolen

Onze brigade kookt met dagverse producten uit de streek en de elk seizoen wisselende menukaart wordt vergezeld door een mooie collectie wijnen. Genieten van een maandelijks wisselend 3-gangen menu kan al vanaf â‚Ź 30,- p.p.

Lunch | Diner | Terras | Vergaderen | Feesten | Partijen | Trouwen | Molen

Bovendijk 6 | 6627 KT Maasbommel | I www.korenmolen.nl | E info@korenmolen.nl | T 0487-54 26 10


voorwoord

colofon

BEUNINGEN

Het uitgeefteam van Beuningen4all heeft er weer hard aan gewerkt Leven, wonen en ondernemen in de gemeente BEUNINGEN

om u dit najaar een uitgave vol interessante artikelen en weetjes te bezorgen, die uw betrokkenheid bij het ‘Leven, Wonen en

Jaargang 3, nummer 6, november 2013 Uitgever: Yvonne van der Bend Henk van der Bend

Ondernemen’ in uw dorp kunnen prikkelen. Zo leveren wij graag een bijdrage aan de leefbaarheid in onze mooie gemeente!

Hoofdredacteur: Yvonne van der Bend yvonne@businessmedia4all.nl Adjunct Hoofdredacteur: Rogier van Lith rogier@businessmedia4all.nl Redactieadres: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl Redactie: Elly Bruns Jeske Kortenhorst Willeke Guelen Sylvia de Witt Mieke Wouters Fotografie: Ger Loeffen | Henk van der Bend Vormgeving/opmaak: Girafties, Cuijk Productiebegeleiding Print Rendement, Beuningen Druk Ten Brink, Meppel Advertentie Exploitatie Beuningen4all verschijnt twee maal per jaar in mei en november. Voor meer informatie over advertentie­ tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales: Sarina Baas, tel. 024 67 76 930 Losse verkoop: Prijs €6.95 Gratis voor de inwoners van en bedrijven gevestigd in de gemeente Beuningen. Exemplaren zijn via een email te bestellen bij de klantenservice; info@ businessmedia4all.nl ovv. extra exemplaren bestellen Beuningen4all. Svp aangeven aantal, contactpersoon en het factuur- en afleveradres. Abonnementen: Een abonnement houdt in, dat u naast de twee gratis uitgaven van uw eigen gemeente ook de zes uitgaven ontvangt uit de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Wijchen, waar ook in juni en november uitkomen de magazines West Maas en Waal4all, Druten4all en Wijchen4all. U betaalt voor een abonnement slechts € 22,50. U kunt een abonnement opgeven door een email te sturen aan de klantenservice: info@businessmedia4all. nl ovv abonnement Maas en Waal4all. Svp aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres. U ontvangt een factuur en na betaling sturen wij u de magazines toe. Uw abonnement is per maand opzegbaar.

In deze editie hebben we weer een gevarieerd aanbod over mensen en activiteiten in Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen: In de coverstory laten we Beuningenaren aan het woord die werken als anderen slapen, we presenteren u de mens achter de lokale politicus, gemeente en gebruikers komen aan het woord over het nut van rotondes en in de rubriek sport spreken we nu eens met trainers in plaats van sporters. Op het gebied van kunst & cultuur en verenigings­leven vindt u bijdragen over professioneel kunstenaar Ad Merx en muziek­ vereniging Kunst en Volharding. Kortom: Beuningen4all heeft in deze uitgave weer voor iedereen wat wils, zoals u van ons gewend bent. En meer, want ook door u gewaardeerde vaste rubrieken als ‘Kijkje in de Keuken van…’, ‘De Passie van…’ en ‘Familie in Beeld’ ontbreken niet.

Het uitgeefteam van Beuningen4all is trots op het resultaat en wil, naast onze trouwe lezers, ook onze adverteerders bijzonder danken. Mede dankzij hun support ontvangt u ons magazine nog steeds kosteloos. We hopen de goede samenwerking met hen ook in het nieuwe jaar voort te zetten, zodat Beuningen4all ook in 2014 weer bij u in de brievenbus valt. Ook zien we weer graag uw reacties en suggesties tegemoet, zodat we opnieuw aan de slag kunnen met een interessante voorjaarseditie. Het uitgeefteam van Beuningen4all wenst u met deze nieuwe uitgave weer veel leesplezier, bijzonder fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gelukkig 2014!

Yvonne en Henk van der Bend Uitgevers

INHOUD Gemeente

De Nacht

Erfgoed

Ondernemen

Oplage: 11.000 exemplaren Copyrights: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontro­ leerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijk­heid uit voor eventuele onjuist­ heden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens. ©2013 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever

www.businessmedia4all.nl

4/5 Familie

20/21

8/9 Trainer

28/29

13 Brugpiepers

37

14/15 Visie 2014

50


COVERSTORY

Een verschil

VAN DAG EN NACHT Marjo van Hoogstraten

“Slapen kan ik overal en altijd” Marjo van Hoogstraten (53) is sinds 1985 verloskundige. Haar praktijk in Beuningen heeft ze zelf opgezet, eerst thuis, later aan de Wilhelminalaan. Ze werkt er in een team van drie verpleegkundigen. “ ’s Nachts werken vind ik heerlijk”, vertelt Marjo. “Het donker straalt altijd een zekere rust uit. Ik vind het geweldig dat, als een kind wordt geboren, wij alleen werken. Dat heeft iets intiems. Logistiek gezien is het ook gemakkelijk; je staat nooit in de file en hebt altijd een parkeerplaats. “Kinderen worden vaak ’s nachts geboren door een natuurlijke oorzaak. De moeder is dan rustiger en ontspannen en de geboorte gaat dan over het algemeen gemakkelijker. Ik ben wel vaak een hele nacht bezig, zeker bij een eerste kind. Daardoor heb je soms twee uur slaap, soms acht uur en soms helemaal niet. Voor mijn ritme geeft dat geen problemen. Je moet weliswaar met minder slaap toe kunnen, maar slapen kan ik overal. Mijn gezin is er inmiddels wel aan gewend. “Voor de meeste mensen is werken in de nacht wel een item, voor mij niet. Waar mag je mij voor wakker maken? Voor een bevalling, natuurlijk!”

John Brouwer

“Ik doe wat ik altijd al wilde” John Brouwer (42) is bakker in Ewijk. Hij werkt al 19 jaar ’s nachts, meestal van half twee tot een uur of een ’s middags.

Werken in de nacht vindt hij heerlijk. “Je went er snel aan en vindt er je draai in. Ik zou niet anders meer willen. Niemand vraagt naar je, je telefoon gaat niet en er ligt weinig druk op je. Slapen doe ik maar weinig: zo’n vijf uur per dag. Ik moet immers ook nog aan mijn gezin denken. Mijn vrouw en kinderen zijn er inmiddels wel aan gewend, al vinden ze het niet altijd leuk dat ik tussendoor ga slapen, maar in mijn vak heb je geen keus.” John heeft maar weinig vrije tijd. “Die vul ik in met mijn gezin, op mijn racefiets (te weinig) en met het opknappen van ons boerderijtje, dat we sinds twee jaar hebben. Mijn partner heeft wel moeite met ons gebrek aan vrije tijd. Tijd om echt van elkaar en van ons leven te genieten is er maar weinig en van mijn sociale leven komt ook niet veel. Desondanks ben ik geen ontevreden mens; ik doe wat ik altijd al wilde.”

Nico Wijers

“Ik was altijd al een nachtmens” Nico Wijers (46) uit Beuningen werkt sinds 1993 in de beveiliging, als mobiel surveillant en plaatsvervangend teamleider. Hij kwam in de branche terecht, nadat hij zijn werk in de bouw te weinig zekerheid vond bieden en op zoek ging naar een alternatief. Via een thuiscursus haalde hij zijn diploma en werkt nu voor circa 90% in de nachtdienst. Nico: “Ik heb nooit moeite gehad met nachtwerk. Je stelt je erop in. Lastig was dat niet, want ik was altijd al een avonden nachtmens en ging nooit vroeg naar bed.” Nico erkent dat nachtwerk gevolgen heeft voor je privéleven: Nico Wijers

Marjo van Hoogstraten 4

John Brouwer


COVERSTORY

Als je overdag werkt, sta je er meestal niet bij stil dat er voor een groot aantal mensen een ander arbeidsritme bestaat; zij werken in de nacht, in ploegendienst of nachtdienst. Wat voor invloed heeft dat eigenlijk op je leven? Verstoort het je biologische ritme? Welke gevolgen heeft het voor je relatie en je sociale leven? Kun je er aan wennen en is het leuker of minder leuk dan werken overdag? Allemaal vragen waar Beuningen4all een antwoord op zocht bij vier willekeurige nachtwerkers. Monica Eker “Je moet goede afspraken maken met je partner en dat vereist wederzijds begrip. Ook hebben de meeste mensen een dagritme, dat vraagt om aanpassingen in je sociale leven. “Als surveillant krijg je te maken inbraak-, storings- en brandmeldingen. 90% daarvan zijn loze meldingen. Ik werk het grootste deel van de tijd alleen. Dat kan betekenen dat je ongewenste personen tegen het lijf loopt. Gelukkig heeft dat nooit tot bedreigende situaties geleid en sowieso sta ik in directe verbinding met onze AlarmServiceCentrale. Dit werk bevalt me prima en zolang ik me goed voel, ga ik er mee door.”

Monica Eker

“Je leert jezelf goed kennen” Monica Eker (45) uit Beuningen werkt al bijna 25 jaar als ambulant verpleegkundige voor Zorggroep Maas en Waal, het merendeel ‘s nachts. Na haar scheiding wilde ze graag veel werken om wat extra te verdienen. “Dat is goed voor mijn artrose”, vertelt ze lachend. Het nachtwerk bevalt Monica prima. “Je wordt ’s nachts op jezelf teruggeworpen en moet vaak belangrijke beslissingen nemen en onverwachte zaken oplossen. Dat is een grote verantwoordelijkheid, waardoor je jezelf goed leert kennen. ’s Nachts werken geeft een bepaalde rust. De dingen lijken geordender en het werk is bijzonder gevarieerd.” Monica vindt vooral het werken met terminale patiënten intrigerend; “Je wordt toegelaten tot de meest intieme kring van mensen en dat is heel bijzonder.” Minder leuk vindt ze dat haar sociale leven stil staat. “Met mijn dochter en vriend moet ik echt goede afspraken maken. Maar het went, ook voor je omgeving en alhoewel het soms zwaar en intensief werk is, kan ik het nog lang volhouden.”

Stefan Reijers

“Wij zijn altijd enthousiast” Stefan Reijers (44) werkt al tien jaar voor de gemeente Beuningen en is, naast zijn dagelijkse werk, actief bij de gladheidbestrijding. De gemeente Beuningen heeft als een van de weinige gemeenten een eigen strooidienst, waarvan de acht leden bij toerbeurt de coördinatie op zich nemen.

Stefan: “Je kunt nooit voorspellen wanneer je aan de bak moet, want Stefan Reijers gladheid door ijzel of plotselinge sneeuwval kan onverwacht optreden. Dat heeft iets spannends en ons team is altijd enthousiast en betrokken. Je moet soms á la minute bepalen of je gaat strooien of niet. Dat betekent echter niet dat we niet preventief strooien als dat kan, want veiligheid gaat voor alles. We proberen het in ieder geval zo te regelen dat onze mensen zo min mogelijk hun bed uit moeten.” Stefan vindt het niet gemakkelijk om zich in te stellen op de wisseling tussen nacht- en dagwerk. “Daar heb ik soms dagen last van. Dat betekent dat ik ’s winters goede afspraken moet maken met mijn partner; zij moet dan wat meer gezinstaken vervullen dan normaal. Ik probeer het zo veel mogelijk te regelen dat zij er geen last van heeft.” Een strooironde kost het team zo’n drie á vier uur. De verschillende teams zijn meestal op ongeveer hetzelfde tijdstip weer terug op de gemeentewerf, waar er altijd nog even tijd wordt gemaakt voor wat gezelligheid. “En dan weer terug naar bed”, zegt Stefan lachend.

Voor bijna alle geïnterviewden heeft de nacht iets speciaals en het merendeel heeft maar weinig last van de wisselingen. Nadeel is dat je moet inleveren op je sociale leven en moet er wederzijds begrip zijn in je privésituatie. Dat vraagt extra inzet. Maar ze zijn zonder uitzondering enthousiast over wat ze doen. Nachtwerk is volgens hen zo slecht nog niet.

BEUNINGEN

5


BEUNINGEN Kort Wijchen. Marcel Weber van het Kook College: “In deze workshops willen we kinderen kennis laten maken met gevarieerd eten, smaken en gezonde producten. Dat begint met een korte presentatie op school. Aan het eind daarvan krijgen de kinderen de opdracht om een gerecht te bedenken, dat ze een week later op een middag zelf bij ons bereiden.”

Zon en wind verlichten Olden Tempel De gemeente Beuningen heeft de eerste straatverlichting op wind- en zonne-energie in Nederland geplaatst. De lichtmasten staan aan weerszijde van de nieuwe entree van de wijk Olden Tempel, waar ze op elegante wijze deze toegangsbrug markeren. Van dit soort palen zijn de twee die in Beuningen zijn geplaatst, de eerste in Nederland. De geplaatste masten wekken hun eigen energie zelfstandig op door twee zonnemodulen en een stille, verticaal opgestelde windmolen. Ze gaan op hetzelfde moment aan als alle andere palen in de wijk. De palen zijn gemaakt van volledig te recyclen materialen.

Smaakbazen DE PEPPEL Basisschool de Peppel uit Beuningen nam op 12 november jl. deel aan het project Smaakbazen voor groep 7/8, een kookproject voor basisscholen, bedacht door Kook College uit 6

BEUNINGEN

In de kookschool kregen de kinderen een voor-, hoofd- of nagerecht toegewezen en bedachten samen een recept, dat gezamenlijk werd bereid. Daarbij letten ze op smaak, gezond­ heid en presentatie. De gerechten werden daarna door een jury beoor­ deeld, waarna de kinderen met hun klasgenootjes en ouders de gerechten konden proeven. Het was een gezellig en vooral lekker project, met aan het eind natuurlijk allemaal winnaars.

Rotary Santa Run Op zaterdag 21 december a.s. Geeft Burgemeester Carol van Eert op het Julianaplein het startschot voor de eerste Santa Run, een drie kilometer lange fun-kerstloop voor jong en oud in en rond het centrum van Beuningen. De deelnemers lopen, verkleed als kerstman, een hardloopparcours door het centrum. Mede-organisator en Rotary-lid Willemien Berkers vertelt over het doel van de Santa Run: “Met deze activiteit willen we geld bijeen­ brengen voor de Voedselbank en voor het organiseren van een vrijwilligers­ avond in Beuningen. De Voedselbank stelt voedselpakketten beschikbaar aan mensen die te weinig hebben om van te leven. Door de crisis neemt hun aantal echter sterk toe, terwijl de beschikbare levensmiddelen gelijk blijven. Door het organiseren van deze benefietloop hopen we een flink bedrag op te kunnen halen, waardoor de Voedselbank een groot deel van dat tekort op kan vangen.” Hoe werkt het? Deelnemers kopen voor € 10,- een kerstmannenpak (inclusief baard!). In dat pak verschijn je

op 21 december 2013 om 13.30 uur aan de start op het Julianaplein in Beuningen. Na de warming-up leg je rennend, lopend, wandelend, kruipend, zingend of op welke manier dan ook een parcours van 3 kilometer af. Na afloop wacht een medaille en een consumptie. Wil je meedoen aan dit leuke en bijzondere evenement? Schrijf je dan in op www.beuningen.rotarysantarun. nl/inschrijven/ of bij de Bruna of de Primera in het centrum van Beuningen. Dan krijg je direct een kerstmanpak en startnummer mee.

11

Oelewaal krijgt een jeugd raad-van-elf

Al jaren wil carnavalsvereniging ‘De Dorstvlegels’ in Winssen carnaval voor de jeugd tot en met 14 jaar nóg leuker maken. Dit jaar is het zover; leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen zich opgeven om in een jeugd raad-van-elf zitting te nemen, er wordt een prins of prinses geloot en er komt een eigen jeugd­ zitting op zondag 2 februari, een dag


BEUNINGEN Kort kan constructief meedenken over oplossingen.

nadat de “grote” prins is onthuld. Roel van Beuningen, voorzitter van de jeugdcommissie: Het werd een keer tijd; In Ewijk en Afferden is er al jaren een jeugd raad-van-elf. Dat willen wij ook in Winssen. Door het opzetten van jeugdcarnaval hopen we dat de jeugd onderling betrokken blijft bij Winssen, ook als ze de basisschool verlaten. Door samen carnaval te vieren in Winssen blijft de jeugd elkaar zien, ook als ze uitgewaaid zijn naar verschillende middelbare scholen en houden ze voeling met de oudere dorpsgenoten.” Meer informatie: Facebook en Twitter mail: jeugdcommissiedorstvlegels@

Marion Sanders

outlook.com

Marion Sanders pgbambassadeur Beuningen Voor mensen met een langdurige beperking is het persoonsgebonden budget (pgb) een belangrijk middel om de regie over hun leven te behouden. De gemeente kan hen zekerheid geven door de keuze voor het pgb in de kernen te behouden De pgb-ambassadeur strijdt daarvoor en

In de gemeente Beuningen is Marion Sanders pgb-ambassadeur. Ze vertelt: ”De AWBZ-functies Begeleiding, Persoonlijke Verzorging en Kortdurend Verblijf gaan met ingang van 2015 over naar de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dat betekent dat de gemeente die zorg en ondersteuning moet gaan organiseren.” Het is derhalve belangrijk dat een pgbambassadeur in staat is om verder dan zijn eigen straatje te kijken en een brede kijk heeft op het belang van eigen regie over de zorg. Daardoor kan een pgb-ambassadeur de gemeente adviseren en tegelijkertijd de belangen van mensen met een pgb vertegen­ woordigen. Om uw verhaal bij de gemeente te laten horen kunt u contact met Marion opnemen: tel. 06-12099040, ambassadeurpgb3@gmail.com

Albert van Atteveld reikt het bloemetje uit aan Mevr Nijssen-van de Ven

Een bloemetje voor mantelzorgers Mantelzorgers zijn mensen die vrijwillig de intensieve zorg op zich nemen voor een hulpbehoevende, partner, ouder, kind, vriend of buur. Bij mantelzorg is er altijd sprake van een persoonlijke band. Mantelzorg is geen vrije keus; het overkomt je wanneer een naaste extra zorg en aandacht nodig heeft. In Nederland verlenen veel mensen mantelzorg. Daarom is 10 november uitgeroepen tot landelijke Dag van de Mantelzorg. Op vrijdag 8 november jl. verrasten vrijwilligers van Stichting Perspectief ruim tweehonderd mantelzorgers met een bloemetje bij hen thuis, als blijk van waardering voor hun belangeloze inzet. Inwoners van de gemeente konden mantelzorgers aangeven, waarvan zij vinden dat hij of zij als waardering een bloemetje verdient.

de mantelzorgers waren. Voor de meeste mensen kwam het bloemetje totaal onverwacht en soms waren er zelfs emotionele reacties. Voor iedereen is dit volgend jaar voor herhaling vatbaar!”

Beuningse Bloemetje voor mantelzorgers groot succes. Inèz van Veen

Inèz van Veen van stichting Perspectief vertelt dat de Dag van de Mantelzorg een groot succes was: “Het was hartstikke leuk om te zien hoe enthousiast de vrijwilligers en verrast

BEUNINGEN

7


GEMEENTE IN BEELD

Ieder raadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid moet dus goede contacten met de inwoners hebben. Maar wat voor mensen schuilen er nou achter de lokale politici? Beuningen4all legde een viertal van hen een aantal korte vragen voor, die een kennismaking vergemakkelijken.

Fons Mentinck

(CDA)

Wat was je eerste bijbaantje? Werk in een wasserij. Pakken stomen en persen. Wat is de mazzel uit je carrière? Samenwerken met prima collega’s. Wat is je belangrijkste vakprestatie? Tandheelkundige zorg op maat geven. Ook met eenvoudigemiddelen een zo goed mogelijk resultaat bereiken. Wat deed je als je dit werk niet deed? Een baan in het openbaar bestuur. Welke baan zou je absoluut niet willen? Huisarts: steeds meer regeldruk.

De mens

Jan Kersten

(BN&M) Wat was je eerste bijbaantje? Hulpje in mijn vaders eigen bedrijf. Wat is de mazzel uit je carrière? Dat de keuze voor mijn opleidingen zo’n mooie basis vormt voor mijn vak.

Wat is je belangrijkste vakprestatie? Anderen kunnen dat beter beoordelen, maar het feit dat ik inmiddels ruim 30 jaar aan goede organisaties als TNO en BN&M verbonden ben, vind ik een mooie prestatie.

Naast wie wil je in het vliegtuig zitten? E.T.

Wat deed je als je dit werk niet deed? Zo snel mogelijk vergelijkbaar werk zoeken.

Wat irriteert je het meeste in je vak? De overmatige regeldruk. Alles moet tegenwoordig in protocollen vastgelegd zijn.

Wiens baan zou je absoluut niet willen? Elke baan heeft zijn positieve en negatieve kanten. Ik probeer in elke kwestie een uitdaging te zien.

Wat draag jij bij aan de maatschappij? 12 jaar lang uit poli­­tieke activiteiten. Daarvoor bestuurlijk werk in beroep en sport.

Naast wie wil je in het vliegtuig zitten? Barack Obama, een bijzonder inspirerende persoon.

Op welke politieke partij stem je landelijk? CDA

Wat irriteert je het meeste in je vak? Gebrek aan nauwkeurigheid.

In wat voor auto rijd je? Citroen. Ik heb nu een C5. Wat trek je aan naar je werk? Tandartskleding.

Wat draag jij bij aan de maatschappij? Zo veel mogelijk, maar ik vind het moeilijk om dit waardering te geven.

Welke film moet iedereen zien? Intouchables. Een boodschap met veel humor.

Op welke politieke partij stem je landelijk? Verkiezingen zijn in Nederland nog steeds geheim.

Welk boek heb je het laatst gelezen? “Wat doe ik hier in godsnaam”van Carel ter Linden. Nu bezig met “Tegen verkiezingen” van David van Reybrouck

In wat voor auto rijd je? Mercedes Benz, B-klasse.

Wat denk je dat collega’s van je vinden? Die vind ik onbelangrijk. Ik sta daar niet bij stil.

Welke film moet iedereen zien? The Green Mile.

Vertel eens iets verrassends over jezelf. Wat mij het laatste jaar bijzonder heeft verrast is het gemak waarmee ik kan genieten van niet werken. Leven om te leven. En wat echt niemand van mij weet is…Naast wie ik in het vliegtuig zou willen zitten.

8

BEUNINGEN

Wat trek je aan naar je werk? Meestal een pak.

Welk boek heb je het laatst gelezen? Youp van ’t Hek’s verzameling van zijn zaterdagse columns in het NRC. Wat denk je dat collega’s van je vinden? Ik hoop een goede en inspirerende collega. Vertel eens iets verrassends over jezelf. Ik hou van Formule 1-races en muziek van Rowwen Hèze en Gé Reinders. En wat echt niemand van mij weet is…Er is al zó veel over mij bekend.


achter de politicus Ton Jacobs (PvdA) Wat was je eerste bijbaantje? Krantenbezorger van De Telegraaf toen ik 14 jaar oud was Wat is de mazzel uit je carrière? Benoeming tot directielid als hoofd P&O

Wim Brand

(VVD) Wat was je eerste bijbaantje? Inpakker bij Hartman tuinmeubelen. Wat is de mazzel uit je carrière? Dat ik altijd weer met een leuk team mensen mag samenwerken.

Wat is je belangrijkste vakprestatie? Na een heftige strijd het omzetten van 4 gesubsidieerde ID-banen in vaste banen.

Wat is je belangrijkste vakprestatie? Het behalen van de GM/Opel marketing award met mijn team studenten.

Wat deed je als je dit werk niet deed? Vrijwilligerswerk voor Amnesty International of Greenpeace.

Wat deed je als je dit werk niet deed? Ik zou reisleider of burgemeester zijn geworden.

Wiens baan zou je absoluut niet willen? De baan van Minister-President die de belangen van 15 miljoen mensen moet behartigen

Wiens baan zou je absoluut niet willen? Kuikensexer of putjeschepper.

Naast wie wil je in het vliegtuig zitten? Naast de piloot. Zou graag eens zelf het vliegtuig willen besturen. Wat irriteert je het meeste in je vak? Gekonkel en het hebben van een dubbele agenda Wat draag jij bij aan de maatschappij? Bestuurlijk vrijwilligerswerk bij verenigingen en stichtingen. Kaderfuncties bij een vakbondsvereniging en plv. afgevaardigde voor het gewest Gelderland en het landelijk congres.

Naast wie wil je in het vliegtuig zitten? Naast de paus, dan vliegen we wanneer het mis gaat samen naar de hemel. Wat irriteert je het meeste in je vak? Als de mensen voor dom worden gehouden. Wat draag jij bij aan de maatschappij? Ik probeer als gemeenteraadslid op te komen voor de belangen van de burgers. Op welke politieke partij stem je landelijk? VVD.

Op welke politieke partij stem je landelijk?PVDA

In wat voor auto rijd je? Een Honda Jazz, puike stadsauto!

In wat voor auto rijd je? Een oude mercedes CLK

Wat trek je aan naar je werk? Casual kleding, comfortabel en toch netjes.

Wat trek je aan naar je werk? Afhankelijk van omstandigheden. Een pak, combinatie of casual Welke film moet iedereen zien? The Heat. Welk boek heb je het laatst gelezen? Max Havelaar van Multatuli. Wat denk je dat collega’s van je vinden? Prettig in de omgang met een sociale inslag en een positieve instelling Vertel eens iets verrassends over jezelf. Dat ik op Java ben geboren en mijn ouderlijk huis in mijn geboortedorp (nog) niet heb bezocht. En wat echt niemand van mij weet is…Dat ik dat zelf niet weet en nog moet ontdekken

Welke film moet iedereen zien? Planet Earth. Welk boek heb je het laatst gelezen? Geert Mak: Reizen zonder John. Wat denk je dat collega’s van je vinden? Waarschijnlijk een aardige man, met humor maar af en toe wat verstrooid. Vertel eens iets verrassends over jezelf. Na mijn politieke loopbaan ga ik mij toeleggen op reizen, kunst en vrijwilligerswerk En wat echt niemand van mij weet is…Dat ik me zelf als lijstduwer op de komende kieslijst heb geplaatst: plaats maken voor een andere generatie!

BEUNINGEN

9


GLAZEN DEUREN | SCHUIFDEUREN | DOUCHEWANDEN | INLOOPDOUCHES Van Zalingen Glas is een modern ambachtelijk glasbedrijf met name gespecialiseerd in levering en/of montage van glazen deuren en puien, glazen douchedeuren en/of wanden. “De klant krijgt van ons het juiste advies voor iedere specifieke glastoepassing.” zegt Tom van Zalingen. Van een glasschapje tot een glazen ballustrade, voor zowel particulieren als de zakelijke markt, op elke door u gewenste maat.

ACTIE Ruime showroom Een bezoek aan onze ruime showroom op zowel de begane grond als de eerste verdieping biedt u een ruime indruk van wat wij kunnen leveren. • • • • • • •

Glazen deuren zowel draai- als schuifdeuren Douchedeuren en douchewanden Spiegels wel of niet geslepen / facet Keukenachterwanden in iedere maat / RAL kleur Glazen trappen, balustrades en luifels Glas uit voorraad leverbaar van 3 tot 19 mm dik Eigen slijperij met o.a. C.N.C.

Celsiusstraat 21 6604 CV Wijchen Tel 024-6455737 info@vanzalingenglas.nl www.vanzalingenglas.nl

volglazen deur in polynorm kozijn ingemeten en gemonteerd; glas vzv van 2 scharnieren en loopslot Blankglas € 700,- | Etsglas € 900,Geldig voor het verspreidingsgebied van Beuningen....4all  tot en met 31 december 2013.


‘Wij zoeken de klant die bij ons past’ Jeroen Lever en Ad van Son runnen in Beuningen aan De Balmerd 4 een bijzonder accountantskantoor met 10 medewerkers. We zijn een laagdrempelig kantoor, waar we zaken graag eenvoudig en begrijpelijk benoemen. We hebben veel kennis op het gebied van accountancy, maar vooral wordt onze kennis op fiscaal gebied gewaardeerd, daar liggen immers de mogelijkheden om belasting te besparen. In deze tijden niet onprettig!

complete filosofie schenken

grensverleggend bezwaar

startersbegeleiding pensioen

klant

doeltreffend

geld

bedrijfsoverdracht vechters

jaarrekening successierecht aangifte

verrassend inkomensplanning

Kaliber Adviseurs, verschil dat telt

Kortom, Kaliber werkt vanuit een andere meer complete filosofie. Wij zijn duidelijk anders dan reguliere kantoren. Daarom zoeken wij ook de klant die daar de waarde van inziet, de klant die bij ons past. Persoonlijke aandacht is daarbij een belangrijke peiler. In Kalibers visie wordt niet elke minuut gedeclareerd, maar is elke minuut er een voor onze klant. Kaliber Adviseurs, verschil dat telt Laat je inspireren op

www.kaliberadviseurs.nl


winterbanden

specialist

De ‘r’ zit weer in de maand, dus is het weer tijd om te kiezen voor winterbanden. Die bieden meer veiligheid op de weg door meer grip. Dat komt omdat een winterband een andere samenstelling heeft dan een zomerband. Een winterband blijft flexibel tijdens winterse omstandigheden; wanneer de temperatuur daalt, wordt het rubber zachter en door het betere profiel profiteert u van een comfortabeler weggedrag en optimale veiligheid. Van der Weerden autobandenservice is een VACO-gecertificeerd bandenbedrijf. Wij controleren uw banden, verwisselen ze en balanceren ze. Ook zorgen wij voor de opslag van uw zomer­­banden. Neem de eenvoudigste en veiligste weg en rijdt voor uw winterbanden naar Van der Weerdenautobandenservice. Wij hebben oog voor uw belangen en veiligheid, ook in de winter!

Slank af precies waar jij het wil! Je wil: • eindelijk iets doen aan je overgewicht? • een specifieke probleemzone (buik, taille….) aanpakken? • een medisch verantwoorde en snelle aanpak? • weer een mooi figuur na je zwangerschap? • je figuur behouden ondanks de menopauze? • simpelweg een maatje minder? • enkel verstevigen?

cadeaubon waarde € 75,zlim ® helpt je met een individuele aanpak op maat voor een gegarandeerd resultaat!

Gun je moeder, vriendin...of jezelf een gezond en slank 2014

Winterbanden Specialist BODYSTYLING CENTERS BODYSTYLING CENTERS

Voel je slank, voel je goed!

zlim ® bodystyling centers: Amersfoort • Alphen a/d Rijn • Best • Beuningen • Breda • Deurne • Doetinchem • Elst • Goirle • Helmond • Nuth • Oss • Oisterwijk • Oud-Beijerland • Sittard • Tiel • Valkenswaard • Veenendaal • Weert BEL VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE FIGUURANALYSE.

Zlim Bodystyling Centers - Julianaplein 134a - 6641 CT Beuningen - 024 3735036

www.zlim.nl beuningen@zlim.nl 12 BEUNINGEN

p i t u a e d ca

eer n profit e m li Z bij ting Start nu 75,- kor € n a v nu kuur op een


INDUSTRIEEL ERFGOED

Industrieel erfgoed

Tekst: WG Foto’s: GL

in de uiterwaarden van Beuningen Veel inwoners van de gemeente Beuningen kennen de uiterwaarden als een heerlijk gebied om eens lekker uit te waaien. Ruige natuur, konikpaarden en roodbrandrunderen, verscholen strandjes en altijd weer het water. De machtige Waal biedt in elk jaargetijde een andere aanblik en blijft ons voortdurend boeien. Niet eens zo heel lang geleden bruiste het in de uiterwaarden van heel andere activiteiten. Het was een gebied waar klei gewonnen werd, waar steenfabrieken verrezen en waar honderden arbeiders elke ochtend naar toe trokken om hun boterham te verdienen. Beuningen 4all ging op zoek naar de sporen van deze oude industrieën. Het werd een ontdekkingstocht vol industrieel erfgoed.

Hoge schoorstenen Wie de uiterwaarden nadert ziet ze al vanuit de verte. Twee hoge schoorstenen, die hebben toebehoord aan de steenfabrieken Staartjeswaard en Bunswaard. Van eerste herinnert alleen de schoorsteen nog aan de activiteiten die hier ooit plaatsvonden, het ovengebouw is verdwenen. Steenfabriek de Bunswaard heeft – na een periode van verval – een herbestemming gekregen. In de voormalige steenoven wordt binnenkort niet langer meer gewerkt, maar gewoond.

Weurts Straatje Tussen Weurt en Steenfabriek de Bunswaard is nog altijd het ‘Weurts Straatje’ in het landschap te onderscheiden. Het was de weg die de

dagloners uit Weurt gebruikten om bij de steenfabriek te komen. Het verhaal doet de ronde dat deze weg speciaal werd gebruikt om het langs de dijk gelegen café te vermijden en zo te voorkomen dat de arbeiders hun dagloon in het café achterlieten. St. Historisch Besef Beuningen pleit ervoor om dit historische straatje, dat ooit helemaal doorliep tot aan Nijmegen, weer in oude glorie te herstellen, zodat ook hedendaagse wandelaars er gebruik van kunnen maken.

van betonnen en gemetselde sluisjes, roestige ijzeren constructies van waaruit ooit een bunkerschip de beroepsvaart bevoorraadde en nog veel meer te ontdekken. Kleinere en grotere hoogteverschillen in het uiterwaardenlandschap verraden de plekken waar voorheen klei werd gewonnen voor de baksteen industrie. Het uiterwaardengebied is niet alleen prachtig om uit te waaien, het vertelt ons nog altijd het verhaal van onze voorouders.

Het verhaal van onze voorouders Het moge duidelijk zijn; we zijn ogen goed de kost geeft ziet nog talloze overblijfselen van bedrijfsmatige en industriële activiteiten van weleer. Naast schoorstenen en al dan niet verbouwde ovengebouwen zijn resten

13


“We hebben behoefte aan beleid en plannen” Horeca Beuningen wil meer samenwerken

vlnr John van Fruten, Bas van der Aa en Michel Weijdt

Dat de horeca het zwaar heeft is geen geheim. Ook niet in Beuningen. Dat kent sowieso niet zo’n grote variatie aan horecabedrijven. Maar hoe keer je het tij? Hoe creëer je behoefte en hoe stimuleer je het uitgaansleven? Beuningen4all vroeg vijf horecaondernemers naar hun visie en toekomstbeeld. Dat er iets moet gebeuren in de Beuningse horeca staat volgens de ondernemers vast . Michel en John vinden dat er landelijk te veel goedkope mogelijkheden zijn om te feesten of te drinken. Michel: “Naar de kroeg gaan en nergens meer op letten is er niet meer bij. Men houdt de hand op de knip.” John valt hem bij: “De accijnsverhogingen, de prijsverhogingen door de brouwers, het rookbeleid en de crisis leiden tot minder bestedingen.” Bas geeft aan dat de versnippering van de horeca en het weinige aanbod in Beuningen een probleem vormen. De drie ondernemers zien de ontwikkeling van een horecaplein als oplossing. Als horecabedrijven te ver uit elkaar liggen kun je immers moeilijk gezelligheid creëren. Volgens Michel zou zo’n plein in de loop van het winkelend publiek moet liggen.

“Je moet niet bezuinigen op een extraatje voor je klanten” Streven naar een goede kwaliteit/ prijsverhouding is volgens John een 14 BEUNINGEN

eerste voorwaarde om de horeca in Beuningen succesvol te maken. John: “Klanten moeten zich speciaal en thuis voelen, dus de sfeer moet uitstekend zijn, net als de service en de prijs.” Michel knikt: “Je moet niet bezuinigen op een extraatje als bijvoorbeeld een portie bitterballen, want mensen waarderen dat bijzonder.” Bas voegt toe: “Maatwerk voor de klant is essentieel. Het is dus ook belangrijk om hun wensen te inventariseren.” Iets extra’s kan de horeca doen door evenementen te organiseren. Die wil is er volgens de ondernemers, maar de gemeente faciliteert volgens hen te weinig. Dat er regels moeten zijn snappen ze wel, maar het ver­ gunningenstelsel zou bij evenementen­ organisatie moeten worden vervangen door een meldingsplicht. John en Michel: “De administratieve rompslomp is erger dan de kosten; zes weken van tevoren een vergunning aanvragen is, vanwege de praktische kant van organiseren lastig en tot nog toe zien we van de gemeente meer woorden dan

daden.” Ze willen dan ook graag met de gemeente in gesprek over hoe evene­ mentenorganisatie gemakkelijker kan.

“Ondernemers en overheid moeten beter samenwerken” John meent dat het centrum baat heeft bij de reclamebelasting en de inzet van Urban Solutions: “Er gebeurt nu tenminste iets. De reclamebelasting werkt profiteren door een minderheid tegen en centrummanagement neemt ons een hoop werk uit handen.” Bas knikt: “De ondernemers werken nog steeds veel te weinig samen. Ze zouden hun handen meer uit de mouwen moeten steken. Als het gaat om samenwerking is het van belang dat ondernemers, gemeente en vrijwilligersorganisaties de handen ineen slaan. Samen sta je sterker en dat geldt niet alleen voor de horecaondernemers. In Beuningen is dat voor ons soort ondernemers echter lastig; de horeca is erg versnipperd en er is te weinig differentiatie.” Michel


ONDERNEMEN Door omstandigheden konden Jan Driessen en Erik Langedijk niet bij het interview aanwezig zijn. Hun bijdrage leest u hieronder.

Jan Driessen

De horecaondernemers aan het woord Michel Weijdt | eigenaar van Sportcafé De Tinnegieter John van Druten | met vrouw Ria eigenaar van Grand Café-Restaurant De Provence Bas van der Aa | eigenaar en uitbater van Café De Gouden Leeuw Erik Langedijk | eigenaar/uitbater van Café De Zaak Jan Driessen | eigenaar van Bowling Beuningen en Pannenkoekenrestaurant Beuningen

vindt concentratie van de horeca een noodzaak, maar vindt net als John dat er geen gang in zit die horeca stimuleert. “We zullen eerst moeten zorgen dat onze eigen bedrijven succesvol zijn, want als twee zaken goed lopen komt er automatisch ruimte voor een derde, vierde en vijfde.” De toekomst vinden de ondernemers moeilijk voorspelbaar. Michel: “Zo goed als we het gehad hebben wordt het volgens mij nooit meer, maar als de economie weer aantrekt gaan mensen vanzelf weer geld uitgeven, ook in de horeca. Bas geeft aan dat het streven naar goede prijsafspraken met leveranciers op de korte termijn belangrijk is en dat samenwerking op alle fronten essentieel is. Zo ook het streven naar minder regelgeving. Maar ze zijn het eens over hun eigen taak: Hard blijven werken, service en kwaliteit blijven verlenen en positief blijven ondernemen.

“In Beuningen is behoefte aan een groter aanbod en meer gevarieerde horeca”

Tekst: RvL Foto’s: RvL en Rob Koppers

De huidige situatie in de horeca is in Beuningen net als elders in het land. De crisis heeft een grote invloed. Mensen doen meer thuis op dit moment en de btw- en accijnsverhogingen doen natuurlijk ook niet veel goeds. Wat ook meespeelt is de lage prijs van een kratje bier in de supermarkt, waar je als horecaondernemer niet tegen kan inkopen. Met name jongeren drinken thuis in en als ze dan uitgaan zijn ze vaak al aangeschoten aan en verteren weinig meer. Dus de prijs van het bier in de supermarkt zou moeten worden gelijk getrokken aan de prijs van de ondernemer. Een leeftijdsgrens voor verkoop helpt niets, net als het rookverbod. Als horecaondernemer moet je ook geloofwaardig blijven voor je klanten. Helaas zijn er bedrijven die aan acties meedoen van Groupon of Sweet Deal. Die werken sterk onder de prijs en maken de markt kapot voor de andere ondernemers. Ook in een gemeente als Beuningen moet je variatie hebben aan restaurants en niet teveel van hetzelfde. Een stichting van horecaondernemers zou wel passen in het plaatje. Daarbij zouden alle horecabedrijven uit de gemeente zich bij moeten aansluiten. We moeten in overleg over wie dat gaat initiëren en wie het gaat begeleiden

Erik Langedijk De huidige horeca is in het dorp Beuningen teveel versnipperd. Dat heeft m.i. te maken met het feit dat de gemeente alleen maar rekening heeft gehouden met de winkelierswensen. Het item uitgaan heeft nooit op de agenda gestaan en bij de groei van het centrum is nooit een horecaplein of -plan aan de orde geweest. Vervolgens staat men wat horeca toe op de meubelboulevard langs de snelweg en het resultaat is bekend. Mijn advies aan de gemeente is om langs de Van Heemstraweg meer horeca te stimuleren en faciliteren; daar is immers al een evenementenplein.        Samenwerking tussen horeca­onder­nemers is noodzakelijk, maar kan in mijn optiek alleen op het gebied van branchevertegenwoordiging bij de gemeente. Dat is lastig, want door de versnippering en het lage aantal bedrijven kunnen we niet echt een vuist maken. In gesprek gaan en blijven met de gemeente is in ieder geval heel belangrijk.

BEUNINGEN

15


Loopt uw huurovereenkomst binnenkort af? Dan is het zeker de moeite vrijblijvend te komen kijken naar dit moderne, fraaie kantoorpand aan de

Hogelandseweg 60 te Nijmegen Niet alleen het pand maar ook de huur is zeer aangenaam!

n!

lle e b n e v e Ga nu

8 1 1 1 7 7 6 024

2 dern gebouw (550m VOV) • Een multifunctioneel mo n n, kantoren, en/of magazij jve dri be en typ le ve or Vo • • Goede beveiliging ting op A73 en A50 en op • Goed bereikbaar, aanslui A15 en o.a. glasvezel • Moderne mediatechniek • Eigen parkeerterrein

info@hegoed.nl www.hegoed.nl

06 53 76 28 56


aanpassingen in het wegennet, die als doel hebben de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar is dat ook altijd zo?

of l

as

o t o r n

We zien in onze gemeente en daarbuiten voortdurend

ak

g em : e d

INFRASTRUCTUUR

Beuningen4all vroeg wethouder Piet de Klein en verkeers­ deskundige Koen Knippenberg naar het hoe en waarom van een belangrijke verkeersaanpassing van de laatste tijd: de rotonde. Natuurlijk geeft dat een eenzijdig beeld, dus laten we ook een aantal gebruikers aan het woord. Is de rotonde nou een gemak, of juist een last?

Beuningenaren over rotondes:

t? De

Cor Engelen: “Rotondes vind ik prima, maar automobilisten geven er fietsers vaak nog slecht voorrang. Volgens mij kan dat verbeteren door ze landelijk allemaal hetzelfde te maken. Meer eenheid dus.” Koen Knipping en Piet de Klein

Piet: “Een rotonde heeft veel voordelen; de snelheid is er lager, de doorstroming van het verkeer beter en een rotonde heeft een positief effect op de uitstoot van uitlaatgassen. Feitelijk stel je een stukje luxe beschikbaar voor alle verkeersdeelnemers. Daarnaast bieden rotondes een leuke bijkomstigheid; je kunt er uitstekend kunstobjecten op plaatsen.” Koen vult aan dat een rotonde een grotere verkeerscapaciteit heeft dan een kruispunt. “Het aantal ongevallen is op de plekken waar rotondes liggen tot bijna nul gedaald. Dat ze meer ruimte innemen en dat we daarvoor soms grond­­aankopen moeten doen, nemen we om die reden graag voor lief.” Piet vervolgt; “Als je een rotonde aanlegt, verandert de voorrangs­situatie. Daarvoor nemen we een verkeersbesluit. Een inspraak­procedure hoeft niet, maar we gaan in de ontwerpfase altijd wel het gesprek met de omwonenden aan. Soms door een informatieavond te organiseren, maar vaak ook individueel. Suggesties nemen we mee, want het gaat tenslotte het hele dorp aan.”

Koen: “De aanleg van een rotonde is een wegreconstructie. In de initiatieffase kijken we naar de mogelijkheden. Er wordt dan een plan van aanpak gemaakt, wat leidt tot een schetsontwerp. Dan maken we een voorlopig ontwerp, waarbij we rekening houden met de details op de verschillende disciplines: ruimtelijkheid, verkeerstechniek, belangen van aanwonenden en gebruikers en budgettaire mogelijkheden. Past de realisering binnen het budget? Dan volgen een collegebesluit, aanbesteding en uitvoering.” Alhoewel er steeds meer uniformiteit in de rotondes komt, is het niet altijd duidelijk hoe het zit met de voorrangssituatie. Waar rood asfalt ligt, heeft de fietser voorrang. Voor de rest moeten weggebruikers goed letten op de haaientanden, zoals we dat allemaal geleerd hebben. Vast staat wel dat we door rotondes nu veel veiliger over straat kunnen.

Lot Elemans: “Als automobilist heb ik er geen last van, als fietser of voetganger vind ik ze prima; de snelheid is eruit en de doorstroming is beter. Meestal stoppen automobilisten bijtijds, al moet je op een rotonde beter om je heen kijken dan op een kruising.”

Wilma Ebbers: “Ik vind dat er veel te veel zijn en dat ze soms onoverzichtelijk zijn. Ook liggen de zebra’s vaak wel erg dicht bij de rotondes en dat vergroot ook risico’s. Auto’s geven immers vaak gas als ze de rotonde over zijn.”

Dhr. Schoester: “De verkeersveiligheid vind ik enorm verbeterd. De bredere fietsgedeelten vind ik prima. Alleen levert de gewenning aan de gewijzigde omstandig­heden soms nog riskante situaties op.”

17


www.tuincentrumbull.nl

Kom kerstshoppen in onze grandioze kerstshow! koopzondag 8 en 15 december open van 10:00 tot 17:00 uur

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang 1x per maand onze vaste klanten korting, inschrijven op www.tuincentrumbull.nl 18 BEUNINGEN


VERENIGING IN BEELD

Muziekvereniging Kunst & Volharding Martijn Krijnen begeleidt het fanfareorkest

Jeugdlid Servaes Sanders, voorzitter Henk Palm en seniorlid Theo Loermans

80 jaar muziek in Beuningen In 1934 besloten enkele Beuningse muziekliefhebbers dat het tijd werd voor een muziekvereniging. Wat eerst een mondharmonica­club zou worden, groeide uit tot het eerste fanfareorkest van Beuningen: Muziekvereniging Kunst & Volharding, nu gevestigd in De Lèghe Polder. Momenteel bestaat de vereniging uit een leerlingenorkest, slagwerkgroep en een fanfareorkest dat professioneel wordt gedirigeerd door Martijn Krijnen. Voorzitter Henk Palm, Theo Loermans die al dertig jaar lid is, jeugdlid Servaes Sanders en oud-lid Nicole Plaizier, buigen zich over de toekomst.

Henk Palm is twee jaar voorzitter van de vereniging. “Omdat ik me betrokken voel bij het verenigingsleven in Beuningen, besloot ik op het verzoek om voorzitter van K&V te worden, in te gaan. Ik ben altijd actief geweest in de badmintonsport. Ook op bestuurlijk niveau. Zowel regionaal (secretaris en penningmeester van Badmintonschool 3Stromenland) als landelijk (afgevaar­ digde bij Badminton Nederland en voorzitter van de Bondsvergadering).” In het dagelijks leven is Henk werkzaam bij de gemeente Beuningen op de afdeling Financiën. Hij vervult de rol van bedrijvencontactfunctionaris en is beleidsmedewerker grondbedrijf.

de slagwerkgroep.” Servaes zit in het leerlingenorkest en bespeelt percussieinstrumenten in de slagwerkgroep.

Theo Loermans is dertig jaar lid en bespeelt de es-bas. “Eerst zat ik in de slagwerkgroep, nu al vijf jaar in het orkest. In het dagelijks leven werk ik bij een technisch detacheringsbureau en doe ik veel vrijwilligerswerk. Zoals het ophalen van oud papier, het assisteren bij concerten en evenementen en het opbouwen van de draaimolen die regelmatig door K&V wordt verhuurd.”

“Jongeren zorgen voor een frisse wind binnen de vereniging”

De 16-jarige Servaes Sanders is jong, maar niet onervaren. “Ik speel al sinds mijn zesde jaar bij K&V en kom uit een echte ‘fanfarefamilie’. Mijn vader speelt ook in

Oud-lid Nicole Plaizier bespeelde vijf jaar met plezier de saxofoon, maar moest daar vanwege een kaakblessure helaas mee stoppen. “Ik studeerde aan het Conservatorium in Tilburg en daarnaast richtte ik Stichting Sprankel op. Door mijn blessure heb ik mijn studie abrupt moeten beëindigen. Momenteel studeer ik psychologie en loop ik stage bij de gemeente Beuningen. Gelukkig kan ik me nog steeds bezighouden met muziek bij St. Sprankel. Daar komen muziek, dans en theater bij elkaar.”

De jeugd heeft de toekomst “Momenteel constateren we een terugloop van jonge leden binnen de vereniging. Jongeren gaan liever sporten met vrienden”, aldus Theo. Servaes ziet dat anders: “Naast school, mijn werk en vriendin, heb ik geen tijd om te sporten. Bij K&V maak ik muziek met mensen van uiteenlopende leeftijden, van 14 tot 80 jaar. Dat is gezellig en moet in de toekomst

worden gewaarborgd.” Nicole beaamt dat het gezellig moet blijven voor de jeugd: “Ik denk dat jongeren willen oefenen om op een concert of wedstrijd te kunnen schitteren. Misschien is het een idee om bijvoorbeeld een orkestgroep op te richten met jeugdleden. Zo hoeven jongeren zich niet meteen aan de vereniging te verbinden, maar zetten ze zich wel voor de volle 100% in om zo goed mogelijk te presteren tijdens concerten.” Tekst: MW Foto’s: GL

2014, een feestjaar Volgend jaar bestaat Kunst & Volharding tachtig jaar en dat wordt uiteraard gevierd. Theo: “Het hele jaar door organiseren we diverse activiteiten, waaronder concerten en optredens in Beuningen. Dit alles wordt afgesloten met een jubileumconcert op 1 november 2014.” Henk vult aan: “In 2014 krijgt ledenwerving een prominente rol. De aandacht van K&V gaat vooral uit naar de jeugd vanaf acht jaar. Maar ook volwassenen worden benaderd. Degenen die nu al interesse hebben, kunnen contact opnemen met het secretariaat van K&V via fanfarekenv@upcmail.nl.”

19


Nieuw

FAMILIE IN BEELD

Juan en Marije Robben “In Weurt zijn we niet meer anoniem” Juan en Marije Robben wonen nu ongeveer een jaar in Weurt. Juan vertelt: “We hadden een klein flatje in Utrecht, maar na tien jaar begon het bij mij te kriebelen. Ik wilde weer richting het zuiden. Richting het Limburgse Venray, waar ik geboren ben.” Marije, die oorspronkelijk uit Maarssen komt, vond Limburg wat te ver: “We werden het snel eens dat het dan Nijmegen moest worden. Juan heeft daar gestudeerd en ik houd van de gemoedelijke sfeer die er heerst. Bovendien wilden we graag in een klein dorpje wonen op fietsafstand van een grote stad. Daarom googelde ik op ‘nieuwbouw Nijmegen’ en het eerste resultaat was De Rozenburg in Weurt!” Juan vertelt: “Op een dinsdagmiddag kwam ik thuis van het werk en Marije stond me in de deuropening op te wachten. “Volgens mij hebben we een huis gekocht!”, deelde ze me mee. Ze had een optie genomen op het huis in Weurt en een paar dagen later zijn we gaan kijken.” Het jonge stel was meteen verkocht en mei 2012 werd de nieuwbouwwoning opgeleverd.

“Ik geloof dat we een huis hebben gekocht!” Cultuurshock Juan en Marije werken allebei in het onderwijs. “Daar hebben we elkaar ook ontmoet. Marije liep stage bij mij en we reisden iedere dag met dezelfde bus van Vianen naar Utrecht. Op een gegeven moment sprong de vonk over”, vertelt Juan die geschiedenisdocent is. Hij werkt nog steeds in Vianen. “Ik heb geen keus, 20 BEUNINGEN

want in Nijmegen en omgeving is bijna geen werk te vinden als docent geschiedenis. Het reizen valt te overzien, maar het liefst zou ik in de toekomst dichterbij huis werken.” Marije had als docente Nederlands meer kansen op een baan en werd vlak na de verhuizing naar Weurt aangesteld op het Citadel College in Lent. “Dat was een cultuurshock voor me. Ik was gewend aan stadse kinderen die over het algemeen veel harder zijn. In deze regio vinden de leerlingen mij erg direct. Hier moest ik, maar ook de leerlingen, aan wennen.”

“Hier vertrekken de bussen pas als oma daadwerkelijk zit” Dat er in Weurt en omgeving een andere cultuur heerst, kan Juan beamen. “De volksaard is hier veel relaxter. Iedereen is gewoon ‘je’, in Utrecht is het ‘u’. Ook maakt het hier

niet zoveel uit als je een paar minuten te laat bent. Dat verschil in mentaliteit merk je. Oude mensen kunnen bijvoorbeeld rustig een praatje maken in de bus. In Utrecht mogen ze blij zijn als ze een plekje hebben gevonden voordat de bus wegrijdt.” Marije vult aan: “Dat dorpse karakter leeft hier in Weurt. Mensen zeggen ‘hoi’ tegen je als je op straat loopt. In Utrecht waren we veel anoniemer. Daar ging ik bijvoorbeeld geen kopje suiker vragen aan de buren, dan liep ik nog liever naar de winkel. Hier doe ik dat wel.” Juan: “Het liefst zouden we de rest van ons leven in Weurt blijven wonen. De locatie is perfect! We kijken uit op het groen, maar wonen toch dichtbij de stad. Dat geeft vrijheid.” “Maar…”, vult Marije aan. “Eerlijk gezegd doen we vaker boodschappen in Beuningen dan in Nijmegen. Dat heeft iets gezelligs!” Tekst: MW Foto: GL


Oud

FAMILIE IN BEELD

‘Schik is ’t moiste’

Dit jaar vierde de familie Tromp het Trompenweekend in Friesland.

Midden in het dorp Winssen, omgeven door kerk, Gasterij De Arend en de dijk, bevindt zich het knusse huis van Wim en Thea Tromp. Winssenaren in hart en nieren. Samen wonen ze al meer dan 50 jaar in het huis, dat voorheen werd bewoond door oom Johan Tromp. “Toen oom Johan, karrenmaker van beroep, overleed, werd het huis voor 14.000 gulden ingezet. Dat was toentertijd een hoop geld, dus het werd niet verkocht. Mijn vader zei: ‘Nou Wim, dan moeten jij en Thea er maar in’ En zo geschiedde”, vertelt Wim Tromp. Wim en Thea leerden elkaar kennen tijdens het schaatsen achter de dijk in Winssen. “Vroeger waren er nog geen verenigingen en er werden weinig activiteiten georganiseerd. Zodra het vroor gingen we met z’n allen schaatsen. Daar ontmoette je elkaar”. In de loop der jaren heeft de familie Tromp een stempel op het verenigingsleven in Winssen weten te drukken. Thea zingt inmiddels al 67 jaar bij zangkoor Vita Nova, ook gaat ze regelmatig met een aantal vrouwen rummikub spelen en maakt ze kleding voor de hele familie. Samen zijn Wim en Thea ook altijd betrokken geweest bij Buurtvereniging De Torenuilen en Carnavalsvereniging De Dorstvlegels.

“Van werken wordt niemand ziek” Wim: “Wij hadden nooit vakantie met ons eigen melkveebedrijf. Ik ging af en toe met mijn kameraden van de motorclub weg. Later richtten we met elkaar Carnavalsvereniging De Dorst­ vlegels op.” Tijdens een van de altijd gezellig carnavalsavonden werd Wim

uitgeroepen tot ‘Grootste Winssenaar aller tijden’. “Dat was een echte verrassing en erg gezellig! Gelukkig heeft de pastoor hem ’s nachts veilig thuis­ gebracht”, vertelt Thea.

“We gaan Winssen niet uit; wat goed is, is goed” In 1981 werd Wim uitgeroepen tot Prins van Oelewaal. Zijn lijfspreuk ‘Schik is ’t moiste’ typeert de instelling van de familie Tromp, bestaande uit vier zoons (“de vrollie komme vaneiges”), acht kleinkinderen en twee achterklein­ kinderen. Oudste zoon, Paul Tromp werkt als onderhoudsmonteur bij Megens in Druten. Regelmatig is hij ook als ober te zien op feesten en partijen in Winssen en omstreken. “Gewoon voor de hobby”, aldus Paul. Rob Tromp is beroepsmilitair, Hugo Tromp is onderhouds­­monteur en werkt als zzp’er en Edward Tromp is medewerker buiten­dienst bij de gemeente Beuningen. Paul, Rob en Edward wonen met hun gezin ook nog steeds in Winssen, Hugo woont in Bergharen.

Zoete inval Op de oude gaskachel in de huiskamer van Wim en Thea staan drie pannen soep te trekken. “Morgen is het zaterdag, dan komen we hier altijd soep eten”, vertelt Edward. “Wat dat betreft is het hier een zoete inval. Als ik thuis niets te eten heb, loop ik even naar opa en oma. Ze hebben altijd genoeg”, vult kleinzoon Stephan aan. Dat de Trompenfamilie een hechte familie is, blijkt uit de activiteiten die ze jaarlijks samen ondernemen. Kleinzoon Rémon vertelt: “We hebben een gezamenlijke Trompenpot waar iedereen maandelijks een bedrag op stort. Hiervan vieren we Sinterklaas, Kerst en ieder jaar gaan we met de hele familie, groot en klein, een weekend weg. Tijdens dat Trompen­ weekend geldt de eenvoud. Het leukste is dat we dan met de familie samen zijn. Touwtje springen is dan zelfs leuk!” Kortom, bij de familie Tromp is schik ’t moiste. Tekst: MW Foto: Familie Tromp 21


Tot 10 % korting op uw Zorgverzekering 2014! Poos Assurantiën B.V.

Woeziksestraat 692 6604 CH Wijchen 024-6454623 info@poosassurantien.nl www.poosassurantien.nl

Persoonlijk advies op maat voor:

CZ VGZ

-

Stad-Holland Amersfoortse

Avero Aevitae

-

Wij verlenen u persoonlijke en kosteloze service. Voor al uw vragen inzake, wijzigingen, declaraties, aanmeldingen etc. Spreekuurservice op diverse locaties of bel ons voor bezoek aan huis.

Spreekuurservice: Maandagavond: Maandagavond: Dinsdagavond: Vrijdagochtend:

18.00-19.00 uur Wijkcentrum Leghe Polder Beuningen (Nov t/m Jan) 19.30-20.30 uur Wijkgebouw ’t Achterom te Wijchen (Gehele jaar) 19.00-20.00 uur Wijkcentrum De Doorkijk te Druten (Nov t/m Jan) 09.00-10-00 uur Gemeentehuis Malden (via receptie) (Gehele jaar)

Wij bieden u hoge kortingen op al uw overige verzekeringen. U bespaart hiermee tot honderden euro’s per jaar! Vraag ons vrijblijvend hoeveel u in 2014 kunt besparen!

Bel nu 024-6454623 of kom langs! KOOPMANS WARENHUIS Bij Top 1 Toys een grote keuze in spellen en puzzels. Ook voor sleëen, sneeuw­ schuivers en kinderschaatsen kunt U bij Top 1 Toys terecht. van Heemstraweg 112a 6644 KG Ewijk tel 0487 521214

Dorpssingel 12

Dorpssingel 12

6641 BE Beuningen •

6641 BE Beuningen

www.vrolijksadvies.nl

www.vrolijksadvies.nl


Frans Gruwèl Veel mensen in Beuningen kennen Frans Gruwèl als oprichter van de stichting Dijkmagazijn en van de Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen. Wat echter maar weinig mensen weten is, dat Frans daarvoor een lange carrière in de horeca heeft gehad, als chef-kok bij onder meer Hotel Krasnapolsky, Hotel L’Europe en Molen de Dikkerd, maar ook als hoofd bedrijfscatering bij Hoogovens/Estel en de Provincie Gelderland. Ook heeft hij vier jaar als kok in Italië gewerkt. Frans kent de keuken als geen ander en kookt nog bijna dagelijks. Hij heeft een verfijnde neus en een grote voorliefde voor natuurlijk koken. Hij kweekt zijn eigen kruiden en is een liefhebber van de Franse en Italiaanse keuken. Voor deze Kijkje in de keuken van… ging hij aan de slag, met als basis een oerhollands product: venkel.

Venkeltaart met tijm en kruimeldeeg • Maak het kruimeldeeg door de ingrediënten snel te combineren met een deegsnijder of twee messen. Niet gaan kneden, het deeg moet vlokkerig blijven.

• Snijdt de venkel in dunne plakjes. • Bestrijk een ovenschaal met olijfolie. • Vermeng de venkel met het knoflook, thijm, peper en zout.

Benodigdheden +/- 4 personen Venkeltaart met tijm en kruimeldeeg 1 kg venkel 2 tenen knoflook 2 dl slagroom 150 gram bloem 50 gram suiker 100 gram koude boter 100 gram parmezaanse kaas in kleine plakjes 3 eetlepel olijfolie Tijmblaadjes 3 ons kleine tomaatjes aan steeltjes Serveer het gerecht met rode of witte wijn, een kruidige salade en vis of vlees erbij, geen aardappels.

Deze massa in de ovenschaal doen en giet de room erover. Strooi het kruimeldeeg over de venkelmassa. Bedek deze schaal met aluminiumfolie en zet de schaal 45 minuten in een voorverwarmde oven van ± 180 graden.

• Na deze tijd de folie verwijderen en strooi de kaas erover. Leg de tomaatjes aan hun takjes op de kaas en druk ze er een beetje in.

• Bak ze nog ± 15 minuten met bovenwarmte. Een modern en heerlijk gerecht!

Eet smakelijk!

25


wintertips PRE-SALE

KINDERSCHOENEN EN DAMESLAARSJES

DE VIER JAARGETIJDEN AL WEER 20 JAAR DE ZAAK VOOR AL UW WOONACCESSOIRES, INTERIEURADVIES, CADEAUS EN UITERAARD GEURBELEVING Lampe Berger, is het summum als het gaat om luchtreiniger en geurbeleving ; dit merk staat al een eeuw bekend om zijn kwaliteit. Alle actuele geuren en nieuwste modellen hebben wij op voorraad.

No mans land

Ook exclusief regiodealer van PTMD, Riverdale, Sia, Bastion, Durance, Scentchips en Blomus.

Cambio, Rosner, Mac Dolce Vita

Julianaplein 95, 6641 CS Beuningen 024 677 6633 www.de-vier-jaargetijden.nl

Monari Qui Arma leder Rozes of Avelon

aak 1 11-11-11 07:05 Pagina 1

EXCLUSIEVE DAMES EN KINDERSCHOENEN

(maat 17 t/m 40 vanaf 49,95 t/m 359,- euro)

�u

Openingskorting 10%

Miss Blumarine, Monnalisa, D&G, Iceberg, Frankie Morello, GF Ferre, John Galliano, Liu-Jo, Andrea Montelpare, Parrot, D’acquasparta, Zecchino d’oro, I Pinco Pallino, Oca- Loca, Simonetta, Bumper en Clic!

! U KLANT N D R O IR W D TVANGT

Vanaf 12 november bij aankoop van nieuwe schoenen, de oude schoen zetten bij Blitzkidz!ECT

10% U ON

& 3 december, de schoen Jullie mogen dan zaterdag bij Sinterklaas weer ophalen! De Sint is van 14.00 uur tot 16.00 uur, bij ons in de winkel!

L VASTE K

024-6771390

DE DeZAAK Zaak �

ORTING ANTENK

van Ruud � R V� Merken M c Gregor State of Art Vanguard Fellows Van Gils Olymp John Miller Ledub   etc etc  

Julianaplein 35 6641 CS Beuningen Tel. 024-6770782 www.dezaakvanruud.nl


GRANDCAFE-RESTAURANT DE PROVENCE Julianaplein 43 6641 CS Beuningen tel 024 6772511 Op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur serveren wij een 3-gangen keuzemenu voor slechts € 22,95. Reserveren gewenst maar niet noodzakelijk.

VRAAG NAAR ONS KERSTMENU VAN 2DE KERSTDAG

De winter komt eraan Bij Shoeby Beuningen zijn we voorbereid, met een mooie warme winter collectie. Zoekt u voor de komende feestdagen een schitterende en stijlvolle outfit, ook die kunt u bij ons vinden.

www.deprovence-beuningen.nl

Onze collectie is zoals je mag verwachten weer geheel in stijl. Mooi, feestelijk en verrassend! Jongens en meiden, mannen en vrouwen, bij ons kan iedereen slagen.

Sranang bibi

Sinds 10 maart 2012 zit in Beuningen de eerste, enige en echte Surinaamse afhaal. Naast onze heerlijke roti, nasi en bami nu nog meer exclusief Surinaamse gerechten.

Onder het genot van een lekkere cappuccino of een kop thee kun je op je gemak rondkijken en passen. Desgewenst ondersteund door en voorzien van deskundig en eerlijk advies. Tot ziens bij Shoeby in Beuningen.

Kom langs en geniet van een broodje of maaltijd in onze zithoek! Maandag & dinsdag gesloten Woensdag t/m zaterdag 11:00 tot 19:00 uur Vrijdagavond koopavond Zondag van 16:00 tot 19:00 uur Thorbeckeplein 42,6641 CA Beuningen, Telefoon: 024-360 75 25/ mobiel 06-478 454 65

Julianaplein 176C. 024-6751930

Like ons ook op onze facebook pagina https://www.facebook.com/ shoeby.beuningen

“In het nieuwe jaar ga ik echt beginnen met sporten!” Herken jij dit voornemen? Heb jij dit voornemen ook al meerdere malen uitgesteld en uiteindelijk afgesteld? Dan wordt het tijd om je nu bij Curves Beuningen aan te melden en stralend het nieuwe jaar in te gaan. Wil jij gewichtsverlies, spierontwikkeling & versteviging of conditieopbouw, dan is Curves perfect voor jou! 30 minuten per keer, gezellig met vrouwen, geen vaste lestijden, altijd begeleiding en maandelijks meten en wegen zorgen ervoor dat jij jouw doelen gaat behalen. Loop binnen voor een gratis proefles en figuuranalyse! Wordt nu lid en betaal pas is 2014!

Julianaplein 105 6641 CS Beuningen T. 024-675 17 72 beuningen@curves.nl www.curves.nl


SPORT

Trainers en hun club

Pure passie en tomeloze ambities Patricia, Amanda en Kim met hun leerlingen

Het succesvolle team van Nigel

Trainer: Nigel Read WVW Weurt Achtergrond: Nigel is vanaf 1996 Weurtenaar. De geboren Engelsman was destijds in dienst en gestationeerd op vliegveld Weeze. Tijdens de Vierdaagse in Nijmegen kwam hij zijn vrouw tegen. “Zij kwam uit Weurt en niet lang daarna verhuisde ik naar Nederland. Voetbal stroomt door mijn aderen, dus ik melde me aan bij WVW en heb toen jaren in de selectie gespeeld als keeper. Toen ik een blessure kreeg en zelf niet meer kon voetballen, ben ik me gaan inzetten als keeperstrainer en was enige tijd assistent-hoofdtrainer.” Het team: Vanaf het seizoen 2010-2011 is Nigel trainer van het team WVW 2, en niet zonder succes. “Het eerste seizoen dat ik de jongens trainde, werden we meteen kampioen en promoveerden naar de vijfde klasse. Het seizoen daarop was het weer raak. Als kampioen dwongen we promotie naar de vierde klasse af. Vorig seizoen werden we tweede in de Bekerfinale.” Buiten deze successen probeert Nigel vooral het plezier voorop te stellen. “Binnen de ploeg heerst een goede sfeer. De jongens moeten hard werken en leren van hun fouten, maar vooral genieten! Daarom sparen we maandelijks geld waarvan we leuke dingen doen. Bijvoorbeeld bowlen of een hapje eten bij een van onze sponsors: Frank’s Food & Grill. Ook onze andere sponsors, waaronder Vermeer en Kersten, Haarstudio ’95, Ted Bakker, Hans van Duin en Ronnie Tel, maken het mogelijk dat we één keer per jaar naar Engeland kunnen om een voetbalwedstrijd bij te wonen.” Ambities: “Dit jaar wil ik met het team de top 4 van de vierde klasse behalen. Daaraan kan ik als trainer slechts richting geven.”

Trainers: Patricia van den Brink, Amanda Loen en Kim van de Louw Dreamdance Ewijk Achtergrond: De naam Dreamdance ontstond in 2006. Patricia: “Dat was het jaar dat ik trainster werd. Toen heette de dansvereniging nog De Dijkvelderinnekes. Dat klonk zo ouderwets! Ik vond dat er een pittigere naam moest komen.” Amanda en Kim dansten onder leiding van Patricia en sinds drie jaar zijn zij nu ook trainsters van de junioren. Het team: De trainsters zijn het erover eens dat er een heel gezellige sfeer heerst in alle teams. Amanda: “In april beginnen we met de training. Ieder jaar trainen we een nieuwe dans die we vervolgens in een aantal wedstrijden laten zien.” Kim vult aan: “In Ewijk treden we op tijdens de pronkzitting van Carnavalsvereniging De Dijkvelders. Dat is een van de hoogtepunten voor de danseressen, want bijna alle kinderen komen zelf ook uit Ewijk.” Dit jaar vindt de pronkzitting plaats op 18 en 19 januari 2014. Ambities: “Dat ik de kinderen zie genieten en lachen tijdens het dansen, is voor mij het mooiste. Ik zou graag op deze sterkte willen blijven, zodat alle kinderen veel plezier blijven beleven aan het dansen en optreden. Op toernooien doen we inspiratie op en leren we van anderen. Een eventuele prijs is bijzaak”, aldus Patricia. 16 februari 2014 organiseert Dreamdance voor de vierde keer een danstoernooi in Ewijk.

“De dansen zetten we zelf in elkaar. Ook de showdanskleding wordt door een van onze moeders gemaakt.”

“WVW past bij mij en ik bij WVW” Tekst: MW Foto’s: GL en HvdB 28 BEUNINGEN


Sport is passie, ambitie, volhouden, winnen en afgaan. Maar vooral genieten! Dat blijkt uit gesprekken met Nigel Read, Patricia van den Brink, Amanda Loen, Kim van de Louw, Arjen Fluijt, Anton Coenders en Charles Verbeet. Allen enthousiaste trainers die hun teams op verschillende manieren weten te motiveren. Arjen bespreekt de techniek met zijn team

De training van Charles en Anton begint altijd met groeten

Trainer: Arjen Fluijt

Trainers: Anton Coenders en Charles Verbeet

MHCB Beuningen

Judovereniging Taiiku Winssen

Achtergrond: De Bemmelse Arjen studeerde aan het CIOS en is vanaf 1999 fulltime hockeycoach. “Voordat ik bij de Beuningse hockeyclub terecht kwam, heb ik clubs in Zevenaar, Bemmel, Enschede, Ede en in Zwitserland getraind. Toen het eerste dameselftal van Beuningen naar de eerste klasse promoveerde werd ik benaderd door een commissielid van MHCB met de vraag of ik Dames 1 wilde coachen. Er moest meer structuur komen en een lijn richting de jeugdteams worden getrokken.”

Achtergrond: Trainer Anton uit Beneden-Leeuwen was jarenlang zelf judoka bij een vereniging in Boven-Leeuwen. “Op een gegeven moment had die club geen trainer meer en stapte ik over naar Winssen. Familie van me woont daar en het was voor mij dichtbij. In Winssen zochten ze versterking voor Charles. Dus ik volgde de cursus om trainer te worden en geef nu sinds twee jaar les.” Charles komt uit Horssen en kwam bij de Winssense judovereniging terecht, omdat zijn zoon onder judo wilde. “Ik was zelf jarenlang judoka bij Judo Ryu in Nijmegen. Ik vind de judostijl bij de vereniging in Winssen erg goed. Ze hebben hier een fijne mentaliteit.”

Het team: Sinds twee jaar is Arjen nu trainer van Dames 1. “Het is een jong team met redelijk weinig ervaring in de eerste klasse. Toen ik hier als trainer begon, kreeg ik te maken met een team dat al jaren samen speelde en een hechte vriendinnengroep was. Dat had voor- en nadelen. Vooral rond de selectieperiode was het dan soms emotioneel. Op dit moment zitten er een aantal speelsters bij die veel tot alles voor hockey over hebben, maar er zijn ook een aantal dames die er meer uit zouden kunnen halen. Wij trainen twee keer per week. Op woensdag is dit een dubbeltraining en dan trainen ook talentvolle jeugdspeelsters mee. Zo proberen we met elkaar iedere week stappen te zetten.” Ambities: Arjen wil ieder jaar progressie blijven boeken met het team. “Dit jaar moet het team goed kunnen meedraaien in de middenmoot van de eerste klasse. Ook train ik de meisjes A en wil hen verbeteren, zodat er een goede doorstroming is naar Dames 1. Dat zie ik positief in, de club doet er veel aan om te investeren in de opleiding van onze trainers en jonge hockeyteams.”

“In Beuningen zijn ze erg slagvaardig. De contacten en communicatie verlopen goed. Dat heb ik gemist bij mijn vorige clubs.”

De leerlingen: Charles vertelt: “Judo is een individuele sport. Natuurlijk trainen we wel in groepen, ingedeeld naar leeftijd. Zo trainen we de allerjongsten van zes jaar, maar ook senioren.” De focus in de training ligt op het aanleren van technieken en het respectvol met elkaar en de trainers omgaan. Anton: “Kinderen worden mentaal en fysiek sterker. Ze krijgen vaak meer zelfvertrouwen. Ik vind het dan ook geweldig om de ontwikkeling te zien die een kind doormaakt. Een verlegen kind verandert in een zelfbewust kind dat binnen enkele lessen een worp kan uitvoeren.” Ambities: “Onze trainingen zijn niet gericht op wedstrijden, daarvoor is er momenteel te weinig animo. Het gaat erom dat we ontwikkeling bij onze pupillen zien. Als er nieuwe leerlingen komen, plaatsen we hen bij ervaren leerlingen. Zo leuk om dan te merken hoeveel deze ervaren leerlingen al kunnen uitleggen! Ze steken meer van de lessen op dan we denken”, aldus Anton.

“Veiligheid gaat bij ons boven alles, tijdens de trainingen ligt daar de nadruk op.” BEUNINGEN

29


JANUARI-APRIL 2014

muziek

kindervoorstelling

cabaret

zondag 12 januari

zondag 18 januari

zaterdag 25 januari

De Olifant (v.a. 4)

Nummerrr 1!!!

Prinsjesdag

Troupe A’dour

Jan Rot

Jefrey Spalburg en Rayen Panday

Aanvang: 14.00 uur Entree: e 6,-

Aanvang: 20.30 uur Entree: e 16,-

Aanvang: 20.30 uur Entree: e 16,-

kindervoorstelling

cabaret

amateurvoorstelling

zondag 2 februari

zaterdag 8 februari

Molletje Bim (v.a. 3)

zaterdag 15 februari

Lik op stuk

Theater Koekla

De Ingebeelde Zieke

Sjaak Bral

Theater Meander

Aanvang: 14.00 uur Entree: e 6,-

Aanvang: 20.30 uur Entree: e 16,-

Aanvang: 20.30 uur Entree: e 10,-

muziek vrijdag 21 februari

zaterdag 22 februari

Andermans Veren Live!

Pompen!

Aanvang: 14.00 uur Entree: e 16,-

Arie Koomen & Edo Brunner Aanvang: 20.30 uur Entree: e 16,-

kindervoorstelling Zondag 23 maart

Hallo wereld in 80 dagen (v.a. 4)

cabaret

cabaret

muziek zaterdag 29 maart

Beste meneer Halsema (v.a. 3)

Aarnoud Agricola

Marijn Brouwers

Aanvang: 14.00 uur Entree: e 6,-

Aanvang: 20.30 uur Entree: e 16,-

zaterdag 15 maart

Vastberaden Anuar Aanvang: 20.30 uur Entree: e 16,-

cabaret zaterdag 5 april

In principe wel Marjolijn van Kooten Aanvang: 20.30 uur Entree: e 16,-

Voor informatie over de voorstellingen en online reserveren: www.theaterdemolen.nl Molenstraat 54 | 6641 BK Beuningen | Telefoon: (024) 677 41 60 | E-mail: post@theaterdemolen.nl


Theater de Molen:

laagdrempelig uitgaan voor iedere leeftijd! In een monumentale boerderij aan de Molenstraat in Beuningen is Theater de Molen gehuisvest. Het werd opgericht in 1999 en beschikt over een theaterzaal met maximaal 100 stoelen en een gezellig theatercafé. Het theaterseizoen loopt van begin september tot half juni. Theater de Molen streeft naar een verrassende mix aan cabaret, muziek en toneel. Daarnaast heeft het theater een expositiefunctie voor lokale en regionale kunstenaars. Beuningen4all vroeg Eufride Klein Rouweler, directeur van stichting Perspectief en Theater de Molen, naar haar toekomstambities voor het Beuningse theater.

Op eigen kracht Eufride heeft duidelijk omlijnde toekomstplannen, maar beseft ook dat Theater de Molen als gevolg van wegvallende subsidies steeds creatiever moet zijn: “We willen graag meer ‘schwung’ aan het theater geven, maar beseffen tegelijkertijd dat we zelf onze broek moeten ophouden; in 2015 valt onze subsidie immers geheel weg. Dat betekent dat we meer moeten doen aan verhuur van onze ruimte voor congressen en symposia en aandacht moeten besteden aan de acquisitie van sponsors. Denk daarbij aan het ‘vriend worden van’ en aan het ‘kopen’ van een stoel in het theater. Ook starten we in 2014 met een inloop voor senioren.”

Klantvriendelijkheid Theater de Molen wil nóg meer uitgaan van de eigen kracht. Eufride: Het theater is dichtbij voor iedereen, je kunt er op de fiets naartoe. Het is fris en vernieuwend, maar tegelijker­ tijd ook intiem en knus. Nóg meer aandacht gaan we besteden aan de service naar onze bezoekers: We introduceren een nieuwe website,

waarop mensen digitaal kunnen reserveren, we bieden bij de toegangsprijs een consumptie aan en gaan werken met het toewijzen van stoelen als je binnenkomt, zodat je voor de voorstelling nog rustig wat kunt gaan drinken. Daarnaast gaan we ons personeel en vrijwilligers goed laten scholen, zodat de bediening effectiever gaat lopen. Ook kun je tegenwoordig pinnen; dat was echt een noodzaak.”

Kwalitatief hoogstaande programmering Ook op het terrein van de programmering wil de Molen nog een slag maken: “Dat gaat zich niet alleen uiten in een breed aanbod aan voorstellingen, maar ook in een bredere spreiding qua doelgroepen. We bieden voor ieder wat wils op het gebied van muziek, toneel, dans, cabaret, kindervoorstellingen en stand-up-comedians. Lokale muziekof toneelverenigingen en koren krijgen de kans om hun kunsten te presenteren in ons knusse theater. We zijn tevens bezig met het nadenken

over bijzondere en onderscheidende activiteiten of evenementen. Ideeën genoeg die we kunnen concretiseren. Het is Eufrides doel om, samen met haar team, Theater de Molen bij iedere Beuningenaar bekend en geliefd te maken: Dit mooie Beuningse theater verdient dat. Het is prachtig vernieuwd, laagdrempelig en biedt een leuk en gevarieerd programma, ook in 2014. Kom eens kijken bij onze voor­ stellingen en laat je verrassen door kwaliteit en gezelligheid. Theater de Molen is écht uitgaan in Beuningen!

Eufride Klein Rouweler Tekst: RvL Foto’s: RvL, Theater de Molen 31


b

ct ar! re Di ikba ch es

uw ! Bo tart s ge

Keizershoeve I, Ewijk

Keizerlijk wonen

aan een schitterend park!

Bouwen met keuzevrijheid

VANAF € 245.000,- V.O.N.

VANAF € 225.000,- V.O.N.

IEDERE EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND OPEN HUIS van 11.30-12.30 uur - FORUM 19 EWIJK (024) 677 77 76 www.hansjanssen.nl

Curves Beuningen Julianaplein 105 6641CS Beuningen 024-6751772

(024) 649 01 00 www.driessenmakelaardij.nl

www.jansenbouwontwikkeling.nl


De passie van Piet van Mourik

Piet van Mouri k

“Ik heb altijd een uitgebreide fantasie gehad” Piet van Mourik begon al op jonge leeftijd met fotografie en later kwam daar ook een passie voor sculptuur bij. Van Mourik is een echte verzamelaar; alles wat hij vindt en waar hij iets mee denkt te kunnen, neemt hij mee naar huis. Zijn gedreven creativiteit bleek Beuningen4all tijdens een bezoek bij hem thuis.

“Het gaat niet om het resultaat, maar om het scheppingsproces” Piet werd 87 jaar geleden in Den Haag geboren en werkte onder meer voor de Bijenkorf en Perry van de Kar. Op 56-jarige leeftijd werd hij door een hart­ infarct gedwongen om met vervroegd pensioen te gaan en daardoor kon hij zich storten op zijn grote hobby: fotografie. Piet: “Ik heb altijd veel gefotografeerd, maar mijn belangstelling ging steeds meer uit naar mijn eigen kunstzinnige weergave van de werkelijkheid. Zo heb ik een grote verzameling afbeeldingen opgebouwd. Met name het fotograferen van glas heb ik altijd bijzonder interessant gevonden. Geëxposeerd heb ik veel en ik mocht bij hoge uitzondering lid worden van de fotoclub van Philips, die eigenlijk voorbehouden was aan medewerkers van het concern. Dat was best een hele eer.”

Brede fantasie Piet was een van de eersten die overstapten op digitale fotografie. Moeite om van stijl te wisselen had hij niet. “Ik ben altijd creatief genoeg geweest en beschik over een brede fantasie. Het gaat om het scheppen van

iets, dat karakteristiek is voor jezelf. Daarom hield ik ook bijzonder van experimenteren met nieuwe materialen en stijlen. Mijn vrouw was daar niet altijd blij mee, zeker niet toen ik eens rottende vis gebruikte als materiaal.”

Uitleven in steen Na het overlijden van zijn vrouw, 15 jaar geleden, kwam Piet in contact met Creapulca, een sculptuurgroep uit Ravenstein. “Dat was een ontzettend gezellige en creatieve groep. Er ging daar een wereld voor me open en ik heb me gedurende drie seizoenen bezig gehouden met het beeldhouwen in speksteen. Daarin kon ik mij heerlijk uitleven, want ik kon in een onbewerkte steen al het uiteindelijke resultaat zien. In die periode heb ik een groot aantal beelden gemaakt, die bijna allemaal nog in mijn bezit zijn. Verkocht heb ik niet veel, maar soms gaf ik wel eens een beeld weg. Voor mij ging het meer om het scheppingsproces.”

beeldhouwen gedwongen om daarmee te stoppen. Omdat ik vrij rusteloos ben, ging ik op zoek naar een nieuwe bezigheid. Die heb ik uiteindelijk gevonden in het scannen van mijn duizenden dia’s en het opzetten en inrichten van mijn eigen website, mouk. jouwweb.nl. Daar kan ik laten zien, waar ik mijn leven lang door gepassioneerd ben geweest. Piet vindt het niet altijd gemakkelijk om ouder te worden en daardoor minder te kunnen. Nu hij minder mobiel is, richt hij zich op zijn derde grote passie: kamperen. Hij verblijft zo veel als hij kan in zijn caravan in Berg en Dal. Wat er met zijn kunstzinnige nalatenschap gebeurt, kan hem weinig schelen. “Dat laat ik aan mijn kinderen over.” Tekst en foto’s: RvL

Eigen website Piet’s productiviteit blijkt uit zijn woonkamer, die grotendeels gevuld is met zijn beelden en foto’s. Helaas heeft hij zijn beeldhouwcarrière vroegtijdig moeten afbreken: “Ik kreeg COPD en werd door het stof tijdens het

BEUNINGEN

31


KUNST & CULTUUR

Ad Merx’ creatieve beleving Iedere beeldend kunstenaar heeft zo zijn eigen bron van inspiratie. Die kan voortkomen uit levensbeschouwing of filosofie, fantasie, nieuwsgierigheid of pure waarneming. Voor Ad Merx uit Weurt zijn de laatste twee het belangrijkst. Nieuwsgierigheid en waarneming drijven hem tot het creëren in een voor hem kenmerkende stijl. Beuningen4all zocht hem op en ontdekte zijn niet aflatende drang om te scheppen.

”Ik ben We treffen Ad in zijn atelier in Galerie De Tweeling in Weurt. Daar blijkt meteen zijn veelzijdigheid; het staat er vol met sculpturen, plaquettes, schilderijen en grafiek en op de wanden is er bijna geen plek onbezet. Merx komt op het eerste gezicht over als een realistisch en redelijk nuchter mens, maar in het gesprek merk je al gauw dat daarachter een nieuwsgierige en gedreven kunstenaar schuilt.

“Alles draait voor mij om beleving” Nieuwsgierigheid als levenswijze Ad vertelt: Ik werd in 1945 in Nijmegen geboren in een gezin waar veel aan kunstbeoefening werd gedaan en keek toen al graag naar schilderijen. Waarneming is altijd erg belangrijk voor me geweest en dat is het nog steeds. Ik wil ervaren, want alles draait voor mij om beleving. Mijn nieuwsgierigheid drijft me tot het ‘maken’ en dat is bijna een levenswijze geworden. Het begint voor mij allemaal bij kijken en begrijpen.” Naar de volmaakte plek Na de HBS startte Ad een studie Notariaat in Amsterdam. Na anderhalf jaar hield hij die echter voor gezien en vertrok hij naar Den Bosch om er de kunstacademie te volgen, waarna hij naar Amsterdam verhuisde om daar 34 BEUNINGEN


mijn grootste verzamelaar” zijn artistieke opleiding af te ronden. Hij werkte vervolgens als tekenleraar op het Nijmeegse Canisius College en begon daarnaast zijn kunstenaarscarrière. Tijdens een expositie in de Nijmeegse benedenstad in 1974 werd hem daar een atelier aangeboden. “Door de enorme ruimte die ik toen opeens tot mijn beschikking had, was ik in staat om mijn eerste galerie te openen. Die is opgericht in 1975 onder de naam ‘galerie Lossertpoirt’. Die naam refereerde aan het oude stadspoortje dat zich onder het gebouw bevond waarin de galerie werd gevestigd. Toen mijn vrouw Marion en ik verhuisden naar de Sterreschansweg in Nijmegen veranderde die naam in galerie de Tweeling. Daar exposeerde ik, samen met mijn overbuurman onder de titel ‘Beelden aan de rand van Nijmegen’. De grotere beelden plaatsten we in zijn tuin en de kleine plastieken in ons huis.” Ad vervolgt: “In 1989 verhuisden we opnieuw. Via een klant die aannemer was werden we er op gewezen dat het monumentale pand ‘de Buitenhof’ in Weurt te koop stond. Met de aankoop vervulden we onze droom om, naast een woning en een galerie, een beeldentuin te realiseren. Vanaf dat moment brachten we voornamelijk beeldhouwwerk en keramiek binnen in de galerie en buiten ontstond

beeldentuin de Buitenhof. De laatste tentoonstelling heeft plaatsgevonden in november 2011 en op dit moment zijn de expositieruimte en tuin in gebruik als presentatieruimte van mijn werk.” Zoeken, ontwikkelen en scheppen In het scheppingsproces zijn omgeving en voorwerp voor Ad even belangrijk: “Er is geen dichterbij of verder weg. Alle waarneming geeft je impulsen die je in een maakproces toepast. Natuurlijk kun je ook door een opdracht tot ideeën komen of jezelf een opdracht stellen, maar de interpretatie van je waarneming leidt tot het uiteindelijke resultaat. Het proces van ontwikkelen en scheppen vind ik dan ook ontzettend belangrijk. Dat leidt er toe dat ik nooit stil wil staan, maar altijd aan het werk wil blijven. Dat is niet anders als je ouder wordt. Het leuke daarvan is dat je beter verbanden tussen dingen gaat zien en de emotie die je in je werk legt wordt steeds evenwichtiger. Als kunstenaar put je voortdurend uit je gevoelens, je speelt met ideeën en je kijkt vervolgens welke emoties het werk weer in je oproepen. Het scheppen is eigenlijk een levenslange zoektocht. Kijk bijvoorbeeld naar de beeldhouwer Giacometti: die heeft zijn hele leven gezocht en geprobeerd en twijfelde altijd. Niets werd zoals hij het zich voorstelde en zijn werk werd bekend

gemaakt door zijn broer. Ik hoef in mijn scheppingsproces gelukkig veel minder te zoeken, omdat ik inspiratie haal uit alles wat ik tegenkom. Dat hoort bij mij en heeft geleid tot mijn uitgebreide en diverse oeuvre. Ik doe wat er ‘binnenkomt’: de ene keer leidt dat tot sculpturen de andere keer tot schilderijen of grafiek.

“Ik ben mijn grootste verzamelaar” Merx’ activiteit is onstuitbaar. Productief wil hij zich niet noemen, want dat suggereert iets fabrieksmatigs, maar hij kan het scheppen gewoon niet laten. Hij beseft ook dat dat hij niet alles kan of hoeft te verkopen en voelt daartoe ook niet de behoefte. Hij maakt veel van zijn kunst voor zichzelf en noemt zichzelf ‘mijn grootste verzamelaar’. “Ik hoop dat ze mij niet om mijn artistieke nalatenschap zullen vervloeken”, besluit hij lachend. Bezoek op afspraak In de ruimte waarin galerie de Tweeling steeds mooie exposities toonde, is nu een permanente presentatie van werken van Ad Merx ingericht. U kunt het atelier na afspraak bijna het hele jaar door bezoeken. Belt u met Ad of Marion Merx, tel. 024-6777752.

BEUNINGEN

35


THE WIRELESS HIFI SYSTEM FILL YOUR HOME WITH MUSIC

Adv Maas&Waal 205x138.indd 1

24-09-13 15:34

Volgende zomer satijngladde benen? Begin dan nú met definitief ontharen! De winter is hét moment om te starten met definitief ontharen! Als u deze winter met de behandelingen begint, bent u van de zomer van uw ongewenste haargroei bevrijd. Geen zorgen meer over stoppels en een geïrriteerde huid! Daarbij kunt u deze winter gebruikmaken van onze superactie: bij definitieve ontharing van uw onderbenen of bikinilijn krijgt u de definitieve ontharing van uw oksels gratis!*

ACTIE

Bij definitieve ontharing van uw onderbenen of bikinilijn: definitieve ontharing van uw oksels GRATIS!*

*Uw voordeel per behandeling: € 125,-! • Voor iedere haarkleur en ieder huidtype • Gekwalificeerde apparatuur • Door ANBOS erkend specialist definitief ontharen

®

Maak snel een afspraak voor een satijngladde huid! Kijk op www.dorien.nl voor meer informatie of bel naar 0487 – 51 75 34. *Actie geldt alleen voor nieuw te starten behandelingen.

Hét Anti-Ageing Center

17 eigen parkeerplaatsen | Brouwersstraat 14 Druten | tel. (0487) 51 75 34 | info@dorien.nl | www.dorien.nl


BRUGPIEPERS

Naar de Middelbare school Al vanaf de entreetoets in groep 7 leef je er naartoe: de middelbare school en een volgende stap naar je vol­­ wassenheid. De Cito-toets bepaalt het niveau, maar natuurlijk kijk je zelf, samen met je ouders, welke middelbare school het beste bij je past. Maar wat kun je daar verwachten? Hoe veel anders zal het zijn in vergelijking met de lagere school? Beuningen4all vroeg het aan vier oud-scholieren van Basisschool De Peppel.

Jop van den Brink Mondial College, Energieweg

Madelon Striekwold Mondial College Lindenholt

Wat was voor jou belangrijk bij de keuze? Wat was voor jou belangrijk bij de keuze? Het gevoel als je binnenkomt en wat ze je bieden, Dat het goed voelde en paste bij het advies wat ik bijvoorbeeld de kleine klassen. Dat sprak mij wel aan. had gekregen. Vond je de overgang spannend? Nee, viel mee.  Wat vind je leuk en wat minder leuk? Leuk: het is een kleine school, je maakt snel vrienden.  Nadeel is het oude gebouw, maar gelukkig verhuizen we volgend jaar. Welke verschillen zijn er met de lagere school? Je hebt verschillende leraren. Als de ene leraar niet leuk is, is de andere dat wel.

Vond je de overgang spannend? Nee, eigenlijk niet. Mijn zus zit hier ook, dus ik kreeg allerlei informatie van haar. Wat vind je leuk en wat minder leuk? De klas is superleuk, de pauzes ook met de andere klassen. Het vele huiswerk vind ik minder. Welke verschillen zijn er met de lagere school? Je hebt kluisjes in plaats van kapstokken, en je hebt veel docenten en een mentor. Dat is fijn als je iets kwijt wilt. De school is ook veel groter.

Max van den Brink Mondial college Lindenholt

Lisa Sackers

Stedelijk Gymnasium Wat was voor jou belangrijk bij de keuze? Of hij me aansprak en of de sfeer goed was. Ik had hier meteen een goed gevoel. Vond je de overgang spannend? Viel mee. Ik kende weinig mensen, maar heb snel vrienden gemaakt. Onze klas is één grote groep en er zijn geen groepjes vriendinnen. Dat vind ik fijn. Wat vind je leuk en wat minder leuk? De sfeer is leuk en je leert veel. Minder leuk zijn de vele trappen. Welke verschillen zijn er met de lagere school? Je hebt veel huiswerk en moet vaak wisselen van lokaal. Er zijn veel leraren en je leert heel veel.

Wat was voor jou belangrijk bij de keuze? Een goede, gezellige school. Vond je de overgang spannend? Nee, want ik zit bij 13 kinderen van de basisschool in de klas . Wat vind je leuk en wat minder leuk? Leuk: dat we veel gebruik maken van de I-pad. Minder leuk”: de school is vrij groot, ik verdwaal nog wel eens. Ook heb je meer huiswerk. Welke verschillen zijn er met de lagere school? Meer huiswerk en veel van klas wisselen, maar dat went. De school is een stuk groter en ik moet verder fietsen, maar we fietsen met een groepje en dat is gezellig. Tekst: RvL Foto’s: RvL en ouders


&

Bowling Partycentrum Beuningen

Zoek je vertier? Bowlen is plezier!!! Alle kerstarrangementen 29,90 per persoon (v.a. 15 euro per kind t/m 12 jaar)

1 1/2 uur bowlen + steengrill 90

1 1/2 uur bowlen + partypan 90

1 1/2 uur bowlen + gourmet 90

1 1/2 uur bowlen + bowlingpan 90

29,

29,

29,

29,

Garage Vermeer & Kersten

Hadrianussingel 36, 6642 AJ Beuningen Voor meer informatie en reserveringen bel (024) 675 43 00 of kijk op www.bowlingbeuningen.nl

Zonnebloemveld 5 | 6641 TA BEUNINGEN Tel.: 024 677 93 53 | www.garagevermeerkersten.nl

Het team van ForzaBeuningen dankt alle sponsoren voor het bereikte resultaat.

RO B VA N H O RSSEN BV

38 BEUNINGEN


Een ondernemend gezin uit Weurt over hun actieve leven. Peter-Paul Puijn en Mildred Gaertner wonen samen met hun zoontje Jean-Paul in een landelijke boerderij in Weurt. Peter-Paul is actief in de transportsector, Mildred heeft een nagelstudio aan huis. Beuningen4all vroeg hen naar het verhaal achter een druk, maar goed leven. Tekst & Foto’s: RvL

“Wij zijn bezige bijen!” Peter-Paul (46) en Mildred (39) zijn sinds 1988 bij elkaar. Mildred nodigde PeterPaul, vriend van haar broer, uit om met haar naar de kermis te gaan en van het een kwam het ander. Inmiddels zijn ze 25 jaar samen en sinds 2½ jaar zijn ze, door de komst van zoon Jean-Paul, een (h)echt gezin. Mildred en Peter-Paul zijn naar eigen zeggen bezige bijen: We hebben het druk, maar plezier in ons werk en dankzij de inzet van Opa Piet en Oma Riet, die vaak op Jean-Paul past, kunnen we werk en gezin prima combineren.” Peter-Paul komt uit een transporteurs­ geslacht. Zijn grootvader startte in 1923 een transportbedrijf in Nijmegen, waar hij met paard en wagen zeeppoeder transporteerde voor Van Gend & Loos. In 1948 deed hij het bedrijf over aan vader Piet, die het uitbouwde tot een modern transportbedrijf. Peter-Paul kwam in 1985 bij zijn vader in dienst. Vandaag de dag rijdt hij met zijn eigen vrachtwagen voor een bedrijf uit Almere spouwmuurisolatiemateriaal door de Benelux. “Ik rij hoofdzakelijk alleen”, vertelt hij. “Als het te druk wordt kan ik gelukkig terugvallen op mijn vader, die op zijn 75ste nog steeds enthousiast en

betrokken is en soms huren we een extra wagen met chauffeur in. Mijn vrachtwagen loopt bijna non-stop en ik vertrek regelmatig midden in de nacht; de silo’s van onze klanten moeten immers voortdurend worden aangevuld. Het is een drukke baan, maar mijn liefde voor het vak en voor de vrachtwagen is groot en ik vind het heerlijk om op weg te zijn, alleen met mijn eigen muziek en gedachten. Andere opdrachtgevers heb ik niet. Ik heb het zo al druk genoeg, ook omdat ik in Nijmegen nog een kamerverhuur­bedrijf heb. ” Mildred’s ouders waren eigenaar van Café De Tol in Ubbergen en hadden een kamerverhuurbedrijf in Beek. Voor Mildred was dat niet haar carrière. In 1988 haalde ze haar kappersdiploma, ging werken in dienstverband, maar besloot dat ze een eigen nagelstudio wilde beginnen. Sinds 2002 is ze eigenaresse van nagelstudio Nailfarm en tot 2008 combineerde ze dat met het kappersvak. In 2008 zei ze dat vaarwel om zich uitsluitend nog bezig te houden met nagelverzorging.

verveelt nooit. In het vak zijn voldoende ontwikkelingen om het interessant te houden. Ik werk veel met acrylnagels, omdat die sterk en dun zijn en gemakkelijk te verwerken. Een nieuwe trend is shellac, een laklaag aan, die in veel kleuren verkrijgbaar is, onmiddellijk droogt en wel drie tot vier weken blijft zitten.” Haar klanten krijgt Mildred voornamelijk door mond-totmondreclame: “Ik heb een bijzondere en gezellige klantenkring. Dat komt omdat het er in de studio altijd informeel toe gaat. Sommige klanten komen al 11 jaar bij mij.”

Mildred is enthousiast over haar werk en haar klanten: “Ik doe alles op het gebied van nagelverzorging. Dat

BEUNINGEN

39


Johan Weijers:

levering van kwaliteit in riooltechniek In 2009 startte Johan Weijers zijn bedrijf in riooltechniek. Hij vond dat de kwaliteit van riool­ stelsels in de regio beter kon, investeerde fors in de modernste apparatuur en opleidingen en groeide in enkele jaren uit tot een belangrijke speler op de markt. Een gesprek over het belang van controle, goed onderhoud en optimale veiligheid van het riool.

“Ik ben afkomstig uit de rundveehouderij en mesthandel”, vertelt Weijers. “Daar hield ik me ook al bezig met het bouwen en schoonhouden van mestputten en –bassins. Uiteindelijk heb ik, samen met vijf neven, de stap gezet naar inspectie, onderhoud en reparatie van rioolstelsels. Dat doen we bij Weijers Riooltechniek voor de hoofdstelsels van gemeenten en bedrijven en bij We-com rioolservice voor particulieren en woningbouwverenigingen.”

Topkwaliteit “Het riool is een van de belangrijkste uitvindingen voor de medische gezondheid”, vertelt Weijers. “We streven daarom continue naar topkwaliteit. Daar ligt onze kracht. Door het gebruik van de nieuwste materialen en technieken en een voortdurende bijscholing van ons team, zijn we optimaal in staat om niet alleen bij onderhoud, maar vooral ook bij calamiteiten direct actie te ondernemen.”

Modernste techniek Zelf komen de medewerkers van Weijers Riooltechniek nauwelijks nog in het riool. Dat is niet alleen veiliger, maar er

is ook geen noodzaak meer voor. Het bedrijf heeft daarvoor de modernste apparatuur beschikbaar die kan reinigen en inspecteren. Ook ‘re-linen, het aanleggen van een nieuwe rioolbuis in een oude, behoort tot de mogelijkheden. Het familiebedrijf is het eerste in de Benelux met een 3D-putpanoramacamera, die putten of schachten tot 100 meter diep in beeld kan brengen. Het riool wordt tot op de centimeter nauwkeurig opgemeten en gegevens en beelden worden direct doorgegeven aan de inspectiewagens, worden direct op kantoor verwerkt en doorgestuurd naar de opdrachtgever. Die gegevens stellen Weijers in staat om deskundig bedrijfsmilieuplannen en beheersplannen op te stellen. Opdrachtgevers kunnen daardoor voldoen aan hun milieuverplichtingen.”

Duurzaam en snel Weijers Riooltechniek investeert veel in social return en duurzaam ondernemen. “Met milieuvriendelijkheid, recycling en CO2-reductie kun je uiteindelijk alleen maar winnen”, meent Weijers. “Maar snelheid is ook belangrijk; meerdere


werken vanuit de inspectiewagen De modernste apparatuur

foto’s: Broer van den Boom

Johan Weijers

keren per week ontvangen we oproepen voor calamiteiten als wegverzakkingen en verstoppingen. Ook zijn we actief in de gladheidbestrijding. Daarin werken we met 17 combinaties van strooiwagens en sneeuwschuivers, allemaal voorzien van de modernste technieken en middelen.”

Klantenbinding Inmiddels is Weijers Riooltechniek ook een vestiging gestart in Druten. Het familiebedrijf wil in de eigen regio zo dicht mogelijk bij de klant zitten. Het doel is volledige ontzorging, niet alleen door het reinigen en inspecteren van het rioolstelsel, maar ook het onderhouden van complete bedrijfsterreinen. Klantvriendelijkheid en vertrouwen staan voorop. Weijers sluit geen jarenlange servicecontracten af, maar laat de klant beslissen of zij willen blijven of overstappen. “We willen zó goed zijn dat onze klanten aan ons verbonden willen blijven. Is een klant geïnteresseerd, of heeft hij hulp nodig, dan komen we zo snel mogelijk naar hem toe. Voor de meeste bedrijven is dat service, voor ons de normaalste zaak van de wereld.”

Weijers Riooltechniek Hogelandseweg 9 6545 AC Nijmegen Tel. 024-675 11 52 www.weijersriooltechniek.nl


SNS Huisselectie Altijd keuze uit meerdere hypotheekaanbieders Als je een huis gaat kopen, dan zoek je net zo lang tot je de perfecte woning hebt gevonden. Heel logisch natuurlijk. Maar waarom zou je dan maar naar ĂŠĂŠn hypotheek kijken? Ook hier is genoeg keuze.

hypotheek van Delta Lloyd, Aegon of Nationale Nederlanden.

Daarom heeft SNS Bank alvast een selectie van goede hypotheken voor je gemaakt. Natuurlijk van SNS Bank zelf, maar ook van een groot aantal andere aanbieders. Zo kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor een

Ook voor mij? Nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden? Maak dan vandaag nog een afspraak met een adviseur in de SNS Winkel of bel 0900 - 18 50 (lokaal tarief ). Meer informatie vind je op snsbank.nl/hypotheken.

Met de huisselectie van SNS Bank is er dus altijd een hypotheek die bij je past.

Julianaplein 162 A, Beuningen Burchtstraat 15, Wijchen


Eet bewust en laat uw ogen er de vruchten van plukken! Dat worteltjes goed voor de ogen zijn, is geen fabeltje. Dit jaar is wederom wetenschappelijk aangetoond dat ook andere stoffen zeer belangrijk zijn voor de gezondheid van de ogen. Deze voedingsstoffen worden teruggevonden in diverse groenten en fruitsoorten, zoals oranje paprika, avocado, rucola en broccoli. Het wetenschappelijk onderzoek heeft zich voornamelijk beziggehouden met de relatie tussen voeding en bepaalde, veelvoorkomende oogziekten. En wat blijkt; het proces van de ziektes kan worden verzacht en uitgesteld door gezond te eten. Goed nieuws voor alle mensen die tot de risicogroepen behoren.

Goed voor ogen Schippers Optiek heeft deze informatie op haar website www. schippersoptiek.nl staan, onder de kop “Goed voor ogen”. Hier vindt u allerlei recepten waar deze gezonde ingrediënten in worden verwerkt. Om extra aandacht te schenken aan gezonde voeding hebben we een “Goed-voor-Ogen-week” uitgeroepen, die wij jaarlijks terug laten komen. Dit jaar loopt deze week van zaterdag 21 december tot en met zaterdag 28 december. In deze periode geven we extra aandacht en informatie over dit thema, ook kunt u proeven dat gezond eten ook erg lekker kan zijn. Op de extra koopzondag op 22 december bent u van harte welkom bij Schippers Optiek voor goed advies. We zijn natuurlijk geen kookwinkel die uw ogen kan herstellen. Heeft u het idee dat uw ogen achteruitgaan? Of komen er in de familie oogaandoeningen voor, kom dan naar Schippers Optiek. Wel kunnen we elke specifieke oogzorgvraag beantwoorden. U kunt bij ons terecht voor nagenoeg alle informatie over oogaandoeningen. Denk hierbij o.a. aan staar, glaucoom, diabetes en macula degeneratie. Julianaplein 29 | 6641 CS Beuningen | tel 024 6751399 www.schippersoptiek.nl

Overweegt u een ooglaserbehandeling? De optometristen van Schippers Optiek kunnen u informeren over alles wat er bij een ooglaserbehandeling komt kijken. De verschillende behandelmethoden, de kliniek, de behandeldag en de resultaten. U kunt alle vragen stellen aan onze optometristen die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van het totale behandeltraject van refractiechirurgie. Stelt u zich eens voor: nooit meer een bril of lenzen … Dat kan! Ontvang t/m 15 december tot maar liefst € 800,- korting op ooglaserbehandelingen. Meer informatie? Kom langs in onze winkel.


wintertips HAARSTUDIO 95 Met de winter voor de deur. Tijd voor een nieuwe coupe en creëer een mooie kleur. De kapper die staat voor kwaliteit, gemixt met creativiteit en op de hoogte is van de nieuwste trends. Wij werken met Lanza en Schwarzkopf. Wilt u ons leren kennen, kom gerust eens langs. De koffie staat klaar. Kinderen tot en met 9 jaar € 11,50 en kids van 10 tot en met 12 jaar € 15

HAARSTUDIO 95 Laan 1945 20B Weurt 024 677 73 76

BRASSERIE DODDENDAEL… een ontdekking! De Brasserie is geopend donderdag tot en met zondag vanaf 12.00 uur. Het à la carte restaurant is gevestigd in de slotkelder en beschikt over een ruim terras. De brasserie is een zeer geschikte plek voor een (zakelijke) lunch, diner, kop koffie of borrel. Op zondag is het ook mogelijk om heerlijk te brunchen.

Binnenweg 2 Tel 0487 521862 www.doddendael.nl

DIERENKLINIEK BEUNINGEN De zorg voor uw huisdier is in goede handen bij de dierenartsen Lidy Peters en Ilse van der Geld en de dierenarts assistentes Angeliek en Mare. Alle leden van het team bezitten zelf huisdieren en verzorgen uw huisdier alsof het hun eigen dier is. Tijdens onze openingstijden kunt u deskundig advies krijgen over de gezondheid van uw huisdier, medicijnen en voeding aan de balie of via de telefoon. Voor de behandeling kunt u het best een afspraak maken, zodat de dierenarts voldoende tijd voor onderzoek van uw dier kan nemen. De kliniek beschikt over twee behandelkamers over röntgen en bloedanalyse apparatuur. Indien na een onderzoek een operatie nodig is dan wordt deze uitgevoerd in onze goed uitgeruste operatiekamer. Wij maken gebruik van gasanesthesie dit een nauwkeurige manier van narcose geven die bovendien ook veiliger is. OPENINGSTIJDEN ma t/m vr van 8.30-12.00 en van 13.15-17.00 uur. ma, wo en vr van 18.30 19.30 TELEFONISCH BEREIKBAAR OP (024) 6771744 Behandeling volgens afspraak. U bent van harte welkom.


Body & Face Company is dè salon met een breed aanbod aan behandelingen. “Uw huid weer winterklaar maken?” Gezichtsbehandelingen kunnen gegeven en aangepast worden met specialisaties. B.v.micro dermabrasie, fractional needling of Obagi anti-aging stimulation peeling. Pedicure behandelingen, inclusief de medische voet, vergoedt door uw zorgverzekeraar. Voor de kerst van wat kilootjes af? Afslanken met Prodimed, waarbij de intake en àlle weegconsulten kosteloos zijn. Figuurcorrectie met ultrasound op de sportbank Benexere.Met het gure weer is ook een heerlijke ontspannings / hot stone massage een aanrader bij Body& Face `Company. Lotte, Berdie en Roelien zien u graag in de salon, ook in de avonduren. Nina Simonestraat 8 6541 EA Nijmegen 024-3732721 info@bodyandfacecompany.nl

Onze wintertip ; GENIAAL EENVOUDIG. Combineer isoleren met decoratieve afwerking! Het TREL Korpu-systeem biedt door de modulaire opbouw een hoge flexibiliteit in de vormgeving. Alle Korpuelementen van een bepaalde diepte (standaard 180 mm en 350 mm) zijn met elkaar te combineren en als vloerplafondelement of als zijdeel te gebruiken. De verpakkingseenheid bestaat hierbij uit 2 elementen van gelijke lengte en diepte. VOORBEELD: er moet een TRELKorpu van 180 mm diepte, bestaand uit 400 mm brede vloer- /plafondelementen en zij-elementen van 800 mm lengte worden gebouwd. Het TREL KS-modulesysteem kan individueel volgens uw ideeën gecombineerd worden en kan in standaard-droogbouwelementen worden geïntegreerd.

Woninginrichting Marcusse levert alle soorten vloerbedekking en raamdecoratie. In onze showroom zijn alle materialen te zien én te voelen, omdat wonen een beleving is! Stalen kunnen meegenomen worden om thuis te kijken of u de juiste keuze maakt. Wij geven ook advies bij u thuis, meten en monteren wordt door ervaren stoffeerders gedaan en uw gordijnen worden in ons eigen atelier geconfectioneerd.

20% KORTING OP 1 ARTIKEL* Beuningen

Wij heten u van harte welkom in onze showroom aan de Alex-Willemsstraat 2 te Winssen. Telefoon 0487-521601 info@marcusse.nl www.marcusse.nl

Showroom: Zonnebloemveld 3A 6641 TA Beuningen T. 024-677 63 26 E. info@spb-afbouw.nl www.spb-afbouw.nl

Claudiuslaan 60 *Maximaal 1 bon per klant, geldig t/m 31 december 2013. Geldt ook voor kerstartikelen. Niet in combinatie met geldende (folder)aanbiedingen. De korting geldt op het duurste artikel. TUIN

TERRAS

HUIS

DIER

café catering De gouden leeuw Café: Een begrip in Winssen en wijde omgeving. Een heerlijke gelegenheid om eens gezellig te borrelen. Ook wanneer u dit graag in besloten kring wilt doen. Catering: U krijgt wat u wenst, want De Gouden Leeuw biedt geen standaard catering aan. In overleg stelt u zelf uw gerechten samen en bepaalt u de aankleding van uw feest, receptie of evenement. Voor meer informatie:

www.degoudenleeuwwinssen.nl Catering De Gouden Leeuw Notaris Stephanus Roesstraat 8 6645 AH Winssen T. 0487-522 539 E. info@degoudenleeuwwinssen.nl


BEUNINGEN

was erbij...

Dag van de mantelzorg

Ladies Fair Doddendael

Beuningse Oeverwal Loop

Veel voor weinig beurs


Bouwdorp Jeugdvakantieweek

Kunstroute


Sinds mei 2013 is Fitnesscentre Healthy van de Claudiuslaan 119 verhuisd naar de Zonnebloemveld 3B in Beuningen.

Er zijn hier groepslessen mogelijk en/of “vrij” trainen voor € 25,00 per maand.

De groepslessen bestaan uit BBB, Bodyshape, Boksen, Insane, Pilates, Power BBB en Seniorenfit. Dit alles geschiedt onder leiding van ervaren docenten. Ook bestaat er de mogelijkheid om voor of na de training koffie, shakes of frisdrank te nuttigen.

Uitstekend berekend! • Administraties • Jaarrekeningen

• Advisering • Belastingaangiften

Dorpssingel 12 • 6641 BE Beuningen tel.: 024 - 6770432 • www.adb.eu info@adbeuningen.nl

De sportschool is voor een ieder toegankelijk en indien nodig of gewenst krijgt men een aangepast programma.

Voor openingstijden en lesinformatie zie onze website

www.fitnesscentrehealthy.nl

024-6774272 ‘Pap, ik kap!’ zei het zoontje dapper.

Dé partner voor al uw bouwactiviteiten nieuwbouw - verbouw - onderhoud

‘Zonder diploma? Nou dat is dapper! Maar wat wil je dan worden?’ Zei het zoontje: ‘kapper…?!’

Ernst kappers Koolzaadveld 3 6641ST Beuningen www.ernstkappers.nl volg ons op:

Traditionele bouw - Houtskeletbouw - Houtstapelbouw Prefab houtconstructies - Vastgoed

www.koenenbouwgroep.nl

Factorijweg 13c Nijmegen T. 024-3789201


Beuningen ontwerpt creatieve en originele bouw- en verbouwingsprojecten. Het bureau onderscheidt zich door zijn vernieuwende ontwerpen. Iedereen is bij Oosterhout Architecten welkom, ook als het gaat om een kleine verbouwing en iedereen krijgt dezelfde op dit moment de architectendiensten goedkoper bij verbouwingen, van 6% tot 1 maart 2014.

wintertips Kwaliteit in beweging Fysiotherapie | Manuele therapie Oedeemtherapie Bekkenfysiotherapie | Hydrotherapie

-

Longreactivatie | Revalidatie Medische Trainingsgroepen Onze praktijk vindt u in het centrum van Beuningen! Wilhelminalaan 106B | 6641 KN Beuningen 024-6751804 | info@dehofstedebeuningen.nl www.dehofstedebeuningen.nl

Nieuw: Erkend steunpunt Topsport Gelderland!

LimbuRgia

Limbugia vlaai-specialiteiten aan het Julianaplein in Beuningen wordt alweer ruim vijf jaar geleid door Theo Engelen die samen met vriendin Wendy en hun altijd gastvrije medewerksters altijd iedereen vriendelijk en gastvrij ontvangen in de “huiskamer van Beuningen” welke dit najaar weer opgefrist is met een nieuw behang en eigentijds kleurtje. Één en al gezelligheid onder het genot van de beste Cappuccino met een vers puntje vlaai! Ook de lunchkaart van Limburgia laat een divers aantal belegde broodjes zien en warme snacks. Maar waar Limburgia vooral om bekent staat zijn de Vlaaien, Taarten, Gebak en Petit four welke in een zeer ruim assortiment te bestellen is, ruim 80 soorten! In de zomermaanden word er gretig aftrek gevonden in 18 soorten ambachtelijk Italiaans schepijs uit eigen ijskeuken, een echte aanrader op warme dagen genieten van een overheerlijk ijsje. Naast handgemaakte Bonbons worden er ook nog samengestelde Cadeaupakketjes verkocht van “studio koekepeer” zeer trendy en gekleurd serviesgoed gevuld met Bonbons een aanrader om te geven of te krijgen! Mocht u na het lezen trek krijgen in de smakelijkste winkel van Beuningen , dan zien wij u graag, Engelen en Wendy van de Geer 6-6-2013Theo 16:47:00

Mitra slijterij Dirk Vermeulen Thorbeckeplein 6 Beuningen

Limburgia vlaai-specialiteiten Julianaplein 22a/b Beuningen

De NatuurDrogist

Voor velen is de NatuurDrogist in Nijmegen sinds 1975 een begrip, voorheen onder de naam ‘t Droppy. Sinds de opening in Beuningen in 2007, heeft ook menig beuningenaar de NatuurDrogist ontdekt. Het adres waar u terecht kunt voor persoonlijk advies omtrent uw gezondheid. Het vertrouwde assortiment bestaat uit natuurlijke voedingssupplementen, homeopathie, natuurlijke lichaamsverzorging, kruidenthee en reformvoeding. Tegenwoordig vindt u hier ook een uitgebreid assortiment aan superfoods, rawfoods, ontzurende producten en Vitility hulpmiddelen. Loop de aankomende koude maanden ook eens binnen voor vilten Glerups pantoffels, Bighorn / Shepherd vachtpantoffels en Medima thermo-ondergoed van angorawol. Dan zit ook u er warm bij! Graag tot ziens bij,

De NatuurDrogist, Julianaplein 170, Beuningen, 024-6751838

Word gratis lid van mijn Mitra ontvang een leuke attentie en laat u verrassen door de vele voordelen!


Visie op 2014

John Gerrits over Carnaval, crisis, uitgaan en veiligheid John Gerrits was dit jaar Prins Carnaval van carnavalsvereniging De Plekkers. De 53-jarige John is Groesbeker van geboorte, maar al sinds 1989 woonachtig in Beuningen. Als bouw­ vakker ondervindt hij dagelijks de gevolgen van de economische crisis, maar als prins heeft hij ondervonden dat het niet overal slecht gaat. Hoe kijkt John aan tegen 2014 en wat verwacht hij voor het komende jaar? Beuningen4all sprak met hem.

John heeft bijzonder goede herinneringen aan zijn prins-zijn: “Muziek zat me altijd al in het bloed. In eerste instantie zong ik bij Café Het Hartje mee en flauwekulde ik maar wat, maar gaandeweg werd dat steeds serieuzer. Als discjockey en zanger werd ik steeds meer gevraagd en algemeen was bekend dat Prins Carnaval worden een jongensdroom van me was. Toch was ik totaal verrast dat ze me vroegen. Ik kan nog steeds niet onder woorden brengen hoe veel plezier ik als prins heb gehad; het was een heel bijzonder jaar. Ik ben heel anders tegen Carnaval gaan aankijken, want ik kwam er achter dat er veel meer bij komt kijken dan de meeste mensen denken. Het moeilijkste vond ik het afscheid, maar vast staat wel dat ik veel meer uren bij De Plekkers ga doorbrengen. Je raakt er zó bij betrokken.”

Carnaval 2014 De nieuwe Prins Carnaval moet in 2014 vooral elke minuut genieten van het enorm drukke programma. Veel verbeteren hoeft hij niet, want ze hebben het volgens John bij De Tinnegieter allemaal geweldig voor elkaar. De Plekkers ziet hij als één grote familie en een gedegen organisatie.

De crisis Als bouwvakker ziet John ook in 2014 nog geen einde aan de crisis komen: “Er wordt nog steeds te veel nieuwbouw neergezet, terwijl we in Beuningen volgens mij veel meer behoefte hebben aan parkeerruimte. Dat vind ik hier een ramp. Ik zie Beuningen wel groeien, maar meer op maatschappelijk gebied. Ons verenigingsleven is er een om trots op te zijn, al moeten organisatoren het met steeds minder steun doen. Evenementen als Beuningen On Ice en de sinterklaasintocht moeten echt blijven! Ik ben trouwens zeer te spreken over onze burgemeester, Carol van Eert. Dat is een mooi mens, die resultaten kan boeken en altijd en voor iedereen interesse toont.”

Uitgaansleven Wat het centrum betreft vindt John dat de gemeente nog meer moet faciliteren als het gaat om het verstrekken van terras- en muziekvergunningen. Ook hoopt hij dat de kermis volgend jaar wat meer ruimte krijgt: “Het uitgaansleven in de gemeente heeft een flinke stimulans en extra aandacht nodig. Het Asdonckterrein biedt volgens mij een hoop mogelijkheden voor de ontwikkeling van horeca.” John voelt zich ’s avonds niet altijd veilig in het dorp. “Ik zou graag meer blauw op straat zien, want inbraken en overlast groeien volgens mij nog steeds. Wat mij betreft mag de ouderwetse wijkagent terug in het straatbeeld. Die dwingt respect af, vooral omdat je hem kent.” Voor 2014 wenst John voor Beuningen en de Beuningenaren dat de crisis zo snel mogelijk voorbij is en dat er geen bezuinigingen meer nodig zijn: “Dan krijgen we het hier allemaal wat beter.” Tekst: RvL Foto’s: RvL en JG 50 BEUNINGEN


ONLY FOR MEN DRUTEN DÉ MODEWINKEL VOOR DE MAN VAN DE REGIO! ONLY FOR MEN BESTAAT UIT 11 VESTIGINGEN EN EEN WEBWINKEL (ONLYFORMEN.NL). SINDS 1,5 JAAR IS ONLY FOR MEN IN DRUTEN GEVESTIGD EN UITGEGROEID TOT DÉ MODEWINKEL VOOR DE MAN VAN DE REGIO!. Volgens Only for Men ga je naar een modewinkel om verrast te worden. Je wilt je prettig voelen dankzij een deskundig en persoonlijk advies. Je wilt je kunnen verbazen over de hoeveelheid aan merken en trends die er voor je te vinden zijn. Voor de zakelijke man een tijdloos kostuums, in grote, kleine, korte of lange maten, voor de starter een jong en dynamisch pak vanaf 139,-. Voor de vrije tijd een sportieve outfit en voor het avondje uit een stijlvol gesneden colbert. Verder biedt Only for Men Druten een zeer uitgebreide collectie jeans in authentieke en ruige wassingen van de beste merken. Herenschoenen van diverse A-merken complementeren verder het totaalconcept van Only for Men Druten. Van geklede schoenen in luxe leer kwaliteiten tot sportieve boots en hippe sneakers. Tevens verkoopt Only for Men herengeuren van alle topmerken, huidverzorging voor mannen, luxe lederwaren van Cowboysbags en Castelijn & Beerens en lifestyle boeken voor mannen.

* Laagste geprijsde broek is gratis. Actie is geldig op broeken met actielabel. Actie is geldig t/m 8 december 2013.

ONLY FOR MEN JEANSTIPS Ȉ Ȉ Ȉ Ȉ Ȉ Ȉ Ȉ Ȉ Ȉ Ȉ

Rol je denim op voor een nonchalant effect. Draag een denim met een smalle pijp, zodat de schoenen weer zichtbaar worden. Draag een slimfit model als je smalle bovenbenen hebt. Heb je wat stevigere bovenbenen, draag dan een tapered fit. Deze geeft je voldoende ruimte op je benen, maar blijft wel mooi smal aan de onderkant. Laat je identiteit zien en maak een Fashion statement met een paar vrolijke Happy Socks. Combineer een gewassen jeans met een nette blazer en creëer contrast. Denim op denim kan weer helemaal, kies hierbij juist voor contrasterende kleuren. Black on blue. Kies voor een zwarte spijkerbroek(slimfit) en combineer dit met een denimhemd. Destroyed look. Een denim met gaten is zeker cool, alleen als deze ‘repaired’ is geeft dit een nog stoerdere uitstraling. Je kan dit zelf doen, maar deze zijn ook te koop in verschillende varianten. Premium Denim. Deze vaak ongewassen denims zijn gemaakt van de beste kwaliteiten en vervaardigd op originele weefgetouwen. Door het zelf ‘indragen’ van deze broek creëer je je eigen ID. Maar bedenk…. Hoe langer je hem niet wast, hoe heftiger het effect.

DOESBURG - DRUTEN - EDE - GELDERMALSEN - HELMOND - REUSEL - ROSMALEN - VELDHOVEN - WAALWIJK - OOSTERHOUT - ETTEN LEUR


Beuningen4All, nr: 6, 2013  

Inspirerend regionaal magazine over leven, wonen en ondernemen in de gemeente Beuningen