Page 1

Nieuwsbrief 50 S eptember 2011

“En zie, Ik ben met u al de dagen...” Matteüs 28 vers 20

I

N

H

O

U

Geachte lezer,

D

Uitzendschema

2

Voorwoord Ds. Robert H. Schuller

3

Voorwoord Jan van den Bosch

3

Voorwoord Louis Pool

5

Column Marja Middeldorp

6

Interview Jan van den Bosch en Louis Pool

8

TV-opnames Robert V. Schuller

11

Hoogtepunten 12,5 jaar Hour of Power Nederland 12 Een medewerker van het eerste uur vertelt

17

Vrijwilliger aan ‘t woord

18

Jubileumconcert

20

Onze webwinkel

12,5

In verband met ons jubileum hebben we deze speciale nieuwsbrief in een grotere oplaag laten verspreiden, voor iedereen die op één of andere manier betrokkenheid heeft getoond bij Hour of Power. We wilden u deze unieke jubileumnieuwsbrief niet onthouden! Kijk voor onze speciale jubileumactie op pagina 7.

Paulusreis bijna vol!

Twijfelt u al een tijdje of u mee zult gaan met de Paulusreis? Of heeft u misschien nog nooit een Hour of Powerreis meegemaakt? Grijp dan nu uw kans! De Paulusreis van 10 t/m 21 oktober begint namelijk vol te raken. Zet uw twijfel overboord, ga naar pagina 16 en vraag uw plaatsen aan!

TV-opnames met ds. Robert Schuller jr.

Bestel nu uw kaarten!

22

16

HOOPlijn Kijk iedere zondagmorgen om 8 en 9 uur op RTL 5

www.hourofpower.nl

HOOP doet leven

Kijk snel op pagina 23...

Op 22 en 24 oktober aanstaande is het zover: dan gaan we een nieuwe serie preken opnemen met ds. Robert V. Schuller. Zijn spreektalent en inzicht staan garant voor opnieuw twee inspirerende, boeiende dagen.

Was u er vorig jaar niet bij? Dan raden wij u aan om nu uw kaarten te reserveren, want dit wilt u niet (nog een keer) missen. Blader snel naar bladzijde 11! Blader snel naar bladzijde 11!

11

our of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 1 Hour of Power Nederland, Postbus 22, 1250 AA Laren, TelefoonH035-5380588, E-mail: info@hourofpower.nl


hour

of

power - D iensten

P ro g r a m m aov e r z i c h t 11 september

Robert H. Schuller Flora Lagerwerf en Steve & Sarah Berger

18 september

Tony Campolo Rob Favier en Abby Rike

25 september

Jim Penner Wilma Veen en Jeannette Towne

2 oktober

12,5

Robert H. Schuller

Speciale Jubileumuitzending 9 oktober

jubileum

Gary Smalley

Charlene Kalkman en Samuel Young 16 oktober

Robert H. Schuller

JoĂŤl Voordewind en Tass Saada 23 oktober

Robert V. Schuller

Willem de Vink en Shayne Moore 30 oktober

Joni Eareckson Tada

Dr.ir. Paulus Steenkamp en Libera 6 november

Sheila Schuller Coleman The Jansen 5 en Rick Tramonto

13 november

Robert H. Schuller

Sjaak van der Tak en Frank Pastore

A g e n da 1 october

Jubileumconcert

10 t/m 21 oktober

Paulusreis o.l.v. Robert V. Schuller en Jan van den Bosch

22 en 24 oktober

TV-opnames Robert V. Schuller

Elke zondag om 8 en 9 uur op RTL5 Wijzigingen voorbehouden. Voor actuele informatie over het komende programma kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse e-mailnieuwsbrief op www.hourofpower.nl/nieuwsbrief. Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 2

Iedere week: Jan van den Bosch in gesprek met een speciale gast


voorwoord

D O M I N E E

R O B E R T

H .

S C H U L L E R

U heeft een speciale plek in mijn hart ! “Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Jezus Christus.” Filippenzen 1 vers 6

Nooit in de geschiedenis van de mensheid is het positieve nieuws van Jezus Christus harder nodig geweest dan nu. Nooit in de geschiedenis van het christelijk geloof heeft een ministry aan zo veel mensen geloof, hoop en liefde verkondigd als Hour of Power doet vandaag. En Hour of Power Nederland speelt daarin een belangrijke rol! Nederland heeft een speciale plek in mijn hart en zal dat altijd hebben. Ik kan me nog goed herinneren dat ik mijn goede vriend Jan van den Bosch wakker belde en hem op het hart drukte opnieuw zendtijd voor Hour of Power in Nederland te vinden. Ik wilde zo graag dat Hour of Power weer in mijn vaderland te zien zou zijn. Inmiddels is

V O O R W O O R D

J A N

V A N

D E N

dat alweer 12,5 jaar later... Tijdens mijn bezoeken aan Nederland heb ik veel enthousiaste mensen en vrienden ontmoet die mij vertelden hoeveel Hour of Power voor hen betekent. Weet u wie dit mogelijk maakt? U! Door úw loyale ondersteuning heeft Hour of Power Nederland deze mijlpaal kunnen bereiken en daar ben ik u persoonlijk heel dankbaar voor. God loves you and so do I!

B O S C H

Hour of Power

viert haar jubileum ! Al bijna twaalf en een half jaar lang mogen wij via RTL 5 wekelijks een boodschap van geloof, hoop en liefde uitzenden. Als ik alle reacties van de afgelopen jaren de revue laat passeren, kan ik niet anders dan met grote dankbaarheid terugkijken. Zoveel mensenlevens die op de één of andere manier zijn aangeraakt. Ik denk aan de verschillende gasten die ik heb mogen interviewen en die zo diep in de put zaten dat ze een einde aan hun leven wilden maken. ‘Toevallig’ keken ze naar Hour of Power, en dat heeft hun levens gered. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om op een zondagmorgen zoveel kijkers te bereiken. Ik heb wel eens uitgerekend dat dit elke zondag honderden volle kerken zijn! Bijzonder is dat in deze tijd van vervlakking en vervaging, Hour of Power een lichtend baken is in een donkere tijd. Ik ken dominee Schuller inmiddels 25 jaar. Wat ik bijzonder vind, is dat hij bij zoveel verdriet en vragen in deze wereld, verdriet dat hij ook in zijn eigen leven kent, steeds weer de kijkers voorhoudt dat je er sterker uit kunt

komen. Dat kan door te knielen aan de voet van het kruis, waar het lijden van Jezus ons verlossing brengt. Dominee Schuller, en daarmee Hour of Power, roept de kijkers op om een relatie met God te hebben. Relatie is verbinding. Horizontaal en verticaal. Ik hoop dat we op deze manier nog lang met elkaar verbonden mogen zijn. We zijn iedereen dankbaar die bijdraagt om dit mogelijk te maken!

Jan van den Bosch Vice voorzitter Hour of Power

God loves you and so do I!

Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 3


G edicht

‘Ik ben met je...’

I

Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 4


V O O R W O O R D

louis

pool

Een leger van vredestichters … Regelmatig denk ik: ‘Wat is de wereld toch een puinhoop’. Mensen sterven door te veel aan eten en mensen sterven van de honger. Sommigen lijden aan de eenzaamheid van armoede en anderen lijden aan de eenzaamheid van welvaart. De een zegt zoveel geluk te hebben in zijn leven dat men bang is het te verliezen en de ander zegt totaal geen geluk maar enkel rampspoed te kennen. Sommigen ervaren heel veel liefdeloosheid en snakken naar liefde en anderen kunnen de liefde die ze krijgen niet aan. Door middel van ontwikkelingshulp helpen we mensen onder de armoedegrens aan een beter bestaan en rijke mensen met roem en faam plegen zelfmoord. Kortom: de psychische druk in de wereld neemt toe.

I I

In de verkondiging van de christelijke leer is er in het verleden altijd veel aandacht geweest voor het aanbod van een leven na de dood, terwijl steeds meer mensen in de wereld zich juist afvragen: Is er eigenlijk wel leven vóór de dood? Tijdens een toespraak heb ik Ds. Robert Schuller ooit horen zeggen: “Wat zou mijn beroep als dominee armzalig zijn als ik mensen alleen zou kunnen beloven dat er een beter leven is na de dood…” Dat is me altijd bijgebleven. Ook ik ben ervan overtuigd dat Jezus niet alleen is gekomen om ons voor te bereiden op de dood, maar om ons hier en nu te laten léven. Hij kwam om ons de smalle weg naar het leven te leren kennen. Dat is het goede nieuws voor degenen die kreunen in de getto’s van armoede en de getto’s van welvaart. Dat is de boodschap die we als Hour of Power inmiddels zo’n 12,5 jaar in Nederland uitzenden. De boodschap die we op 1 oktober a.s. tijdens een dankdienst zullen benadrukken. Wij zijn gemaakt om te leven voor iets dat groter is dan wijzelf. Dat noemen wij het koninkrijk van God… Gods droom voor deze wereld. Daar zijn de laatsten de eersten en de eersten de laatsten. Daar zijn de armen gezegend en de vredestichters kinderen van God. Het gaat in ons geloof niet alleen over : ‘het naar de hemel gaan na onze dood’. Het gaat over ‘het naar de aarde brengen van Gods

koninkrijk’! Dat is het evangelie van de vluchtelingbaby, die geboren werd te midden van een volkerenmoord. Die later door de wereld liep zonder een plaats om z’n hoofd neer te leggen. Die werd gevangen, gemarteld en genageld aan het kruis van het koninkrijk waar Hij zelf in woonde. Dat is het evangelie van Jezus die zegt: ‘Ik ben met je..’ Het evangelie dat de vermoeiden geruststelt. Ik hoop u met deze gedachten dichter naar Jezus van Nazareth te leiden. En ik hoop dat deze gedachten u ook dichter naar hen leiden die het leven vóór de dood niet meer zien zitten. Want als we ons voor hen openstellen en als het zuivere hart van Jezus in ons klopt, zullen we die éne mens ook ontdekken en zien. U zult degene gaan zien die God voor u plaatst. Dat is het moment waar het op aan komt: sta stil bij die éne mens. Neem een moment en heb die éne mens lief. Jezus daagt ú uit: nee, niet die ander. Hij zegt: ‘Ik wil dat jíj lief hebt. Ik wil dat jíj degene bent die Mijn koninkrijk naar de aarde brengt!’

of Power Hooplijn. Kijk naar onze uitzending op 9 oktober aanstaande!

Louis Pool Directeur Hour of Power Nederland

Al schrijvende ben ik benieuwd geworden wie er vandaag of morgen op uw weg komt; welke persoon God voor u stelt! Want dat is úw kans om liefde te tonen en lief te hebben! Ga het avontuur met Hem aan en vraag in gebed of Hij iemand op uw weg wil brengen door wie u gehoor kunt geven aan Zijn gebod om elkaar lief te hebben. En schrijf mij, ter bemoediging weer van anderen die deze nieuwsbrief lezen, hoe die ervaring u gezegend heeft. Gewoon doen! Want zo vormen we samen een leger van vredestichters in Gods koninkrijk! God loves you and so do we!

“Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat op dat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen”. 2 Cor. 1:4 Van hieruit willen we met een team van zo’n 20 pastorale vrijwilligers gestalte geven aan die missie van liefde door in oktober te starten met onze telefonische hulplijn: de Hour Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 5


C olumn

M arja

M iddeldorp

Hour of Power Nederland bestaat 12,5 jaar !

“Kleine kindjes - kleine zorgen, grote kinderen . groooote zorgen?” REGELMAAT is fijn…als het positief is. Als ik aan Hour of Power denk, dan is dit het eerste woord dat spontaan door mijn hoofd galmt: regelmaat. Terugkijkend op de jaren besef ik dat ik keer op keer mijn neus heb gestoten, ben gevallen, weer opgestaan, vaak gelukkig en meer dan eens verdrietig ben geweest. 12½ jaar, wat een tijd, wat een spannende periode. Ik was meer dan opgelucht toen onze zoon de middelbare school met goede resultaten had afgerond. Er viel een enorme last van mijn schouders.‘Zo, hè hè…dat diploma heeft hij, NU kan ons niets meer gebeuren!’Wat is ’t toch

een Godsgeschenk dat ouders alle raad in de wind slaan en blijven geloven met het geloof van een kind als het hun eigen nazaten aangaat. Nooit gehoord van het gezegde: “Kleine kindjes – kleine zorgen, grote kinderen – groooote zorgen?” Natuurlijk wel, maar dat geldt alleen voor kinderen van anderen, niet voor die van ons. Onze zoon is nu een man met een eigen levensvisie, huis, vrienden en baan. Ik kan nu zeggen: “Het is gelukkig goed gegaan.” Hij is een goed mens in hart en nieren en pas nu weet ik dat ik met vertrouwen kan zeggen dat hij zijn leven integer zal leven, wat er ook op zijn pad komt. En al die jaren, die dierbare jaren, maakte Hour of Power bijna iedere zondag deel uit van onze zondagse regelmaat, van ons leven. Dr. Schuller raakte vaak de juiste snaar, troostte bij verdriet, ontlokte weer een glimlach rond onze lippen. Leerde, keer op keer, vertrouwen te hebben en te houden. Vertrouwen om los te laten, vertrouwen in je geloof…en door al deze wijze lessen is er steeds meer rust, regelmaat en vrede in mijn leven gekomen. Dank aan allen met wie ik al zoveel jaren dit vertrouwen deel. Met de oprechte wens dat u en ik nog heel lang deel mogen uitmaken van Hour of Power.

God loves you and so do I...

Nick Vujicic verloofd ! “De grootste zegen die ik ooit heb ontvangen na de gift van het leven, redding en een relatie met God: mijn aanstaande vrouw Kanae!! Dank jullie wel voor jullie liefde, steun en gebed!”. Dat schrijft een dolgelukkige Nick Vujicic. Nick en Kanae hadden al een tijdje verkering en op 1 augustus vroeg hij haar ten huwelijk. We zijn ontzettend blij voor Nick en Kanae en wensen hen veel geluk en zegen op hun verdere reis samen! En wie weet komen ze nog een keer naar Nederland... Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 6

Felicitaties Gefeliciteerd met jullie jubileum! Ik kijk al ongeveer tien jaar naar Hour of Power en mijn droom was om eens naar de Crystal Cathedral te gaan. Die droom is vorige week werkelijk geworden... Ik had er jaren voor gespaard, maar het was het waard! Ik hoop dat er nog veel jaren uitzendingen mogen volgen. Misschien ooit weer met de zoon van dr. Schuller, want die mis ik heel erg.

Marja Verhagen uit Liempde Van harte gefeliciteerd met uw 12,5 jarig jubileum. Een gelegenheid om u en al de uwen te danken voor de aandacht die u heeft gegeven aan Henri Nouwen en de drie preken die hij hield in de Crystal Cathedral. Dankzij uw uitzendingen mocht Henri van betekenis worden voor veel mensen in Nederland en andersom kregen Henri’s woorden een zinvolle betekenis ver voorbij de grenzen van zijn leven. De Evangelische boodschap waarvan hij getuigde “U bent Geliefd” moge het simpele woord van God aan de mens zijn, alsook het antwoord van de mens aan God.

Henri’s broer Laurent Nouwen TV-gast Hartelijk gefeliciteerd met jullie 12,5 jarig jubileum. Ik kijk al naar Hour of Power sinds 2001. Met dankbaarheid blik ik terug op al die zondagmorgens waarop ik dominee Robert H. Schuller heb horen spreken. Dat zijn momenten van rust en bezinning. Hij laat echt blijken hoe groot de liefde van de Heer is, als je maar gelooft. Ik bid dat wij nog lang mogen genieten van de uren van Hour of Power op televisie. Bedankt en may God hold you in His hand!

Ruth Joseph-Taniwel uit Nijverdal Ik wil u van harte geluk wensen met dit 12,5 jarig jubileum. Begin 1987 hebben mijn man en ik voor het eerst een uitzending van Hour of Power gezien bij Engelse vrienden in Tenerife. Vanwege de gezondheid van mijn man, die inmiddels overleden is, zijn wij in Tenerife gaan wonen. Toen ik in 1997 zonder man weer terug kwam in Nederland, heb ik me meteen gestort op de uitzendingen en al heel snel daarna ben ik donateur geworden. Ik ben onder de indruk van de getuigenissen in de Crystal Cathedral en die bij Jan van den Bosch. Helemaal opgeladen ga ik daarna naar mijn kerk. Ik wil iedereen van het team heel hartelijk bedanken voor de mooie uitzendingen met prachtige muziek. Ik kijk er iedere zondagmorgen naar uit. Ga zo door!

Joke Ouwerkerk, Hendrik-Ido-Ambacht Mijn organisatie het MKI – Medical Knowledge Institute – werkt samen met Hart voor Kinderen in ZuidAfrika en ik ben al zeker meer dan 20 jaar een trouwe fan van Hour of Power. Mijn liefde voor dit geweldige positieve evangelie begon toen ik in de USA woonde en in contact kwam met dr. Schuller. In Nederland kwam ik een paar jaar geleden in contact met Louis Pool, maar ook met Jan van den Bosch en het geweldige team achter Hour of Power Nederland met wie ik een bijzondere vriendschap heb mogen opbouwen. Na twintig jaar geeft Hour of Power mij nog altijd de energie die ik in haar filosofie heb ontdekt. Ik wens Hour of Power Nederland 7 x 12,5 jaar.

Prof .dr. Harold Robles


JUBILEUMACTIE

Ds. Schuller in de Keukenhof . Het Crystal C athedral Choir in Nederland . Dutch Sunday in de C rystal C athedral . S tuk voor stuk hoogtepunten uit 12,5 jaar H our of P ower N ederland . U kunt het nu beleven , opnieuw of voor het eerst ! Speciaal ter gelegenheid van ons jubileum brengt Hour of Power een unieke Jubileum dubbel-DVD uit. De ene DVD is een reis door 12,5 jaar Hour of Power Nederland met diverse hoogtepunten. De andere DVD bevat een greep uit de spraakmakende interviews die Jan van den Bosch heeft gehouden met zijn gasten.

Zo krijgt u deze bijzondere DVD in huis!

U begrijpt, deze dubbel-DVD is een absolute must-have voor elke kijker. Bent u nog geen donateur? Dan kunt u deze DVD gratis ontvangen als u nu jubileumdonateur wordt! Dit wordt u al vanaf slechts 5 euro per maand. Bent u al donateur? Dan kunt u of uw donatie verhogen met 5 euro per maand of u kunt de 2-DVD box bestellen voor 25 euro. In beide gevallen kunt u eenvoudig gebruik maken van de machtigingskaart in deze nieuwsbrief. Of kom naar ons Jubileumconcert op 1 oktober waar deze unieke Jubileum dubbelDVD gepresenteerd zal worden!

Verkrijgbaar vanaf 1 oktober

Verkrijgbaar vanaf 1 oktober

Word jubileum-donateur en ontvang hem GRATIS! Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 7


in

gesprek

met

J an

van

den

B osch

en

L ouis

P ool

De drijvende krachten a Hour of Power Nederland bereikt al vele jaren duizenden mensen. Dit najaar al 12,5 jaar elke zondagochtend via RTL 5. Een mijlpaal. Samen met de drijvende krachten achter Hour of Power, directeur Louis Pool en presentator Jan van den Bosch, blikken we terug...

Jan, jij was bij het allereerste begin van Hour of Power in Nederland betrokken. Kun je vertellen hoe dat is gegaan?

“In 1997 belde ds. Schuller mij ‘s nachts wakker met de woorden: ‘Jan, goedemorgen. Wat ik aan je ga vertellen, komt voort uit een diep verlangen voor het land waar ik me zo hecht aan verbonden voel, mijn oude vaderland. Ik wil graag Hour of Power zo snel mogelijk terug op de Nederlandse televisie en jij moet dat

gaan doen.’ Ik wist al dat we zendtijd zouden moeten inkopen en dat dit niet makkelijk zou zijn. Schuller verzekerde me: ‘If you believe it, you can do it’. De zoektocht naar zendtijd leidde me langs verschillende omroepen, zonder resultaat. Na gesprekken met RTL 5, die aanvankelijk ook op niets leken uit te lopen, kwam er ‘als door een wonder’ toch een uur zendtijd. Zo begonnen we op 4 april 1999 met 2 mensen op kantoor de eerste uitzending.” Louis, wanneer ben jij betrokken geraakt bij Hour of Power en hoe is dat verder verlopen?

“In oktober is het elf jaar geleden dat ik bij Hour of Power terecht kwam. Daarvoor ben ik door een moeilijke tijd gegaan waarin ik veel steun had aan Hour of Power, zeker na een persoonlijke ontmoeting met ds. Schuller. In diezelfde periode werd ik getroffen door een Bijbeltekst: ‘Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij – Matteüs 6:33’. Zo besloot ik een dag in de week vrijwillig als Office Manager te gaan werken voor Hour of Power. Dat werden al snel vijf dagen en zo ben ik in de functie van directeur gegroeid. Al mijn werkzaamheden die ik daarvoor had gedaan als TV-, boeken- en platenproducent kwamen samen in deze functie. Ik heb er nooit spijt van gehad. Ik voel me hier als een vis in het water!” In de afgelopen 12,5 jaar heeft Hour of Power veel ontwikkelingen doorgemaakt. Wat staat je bij als een van de belangrijkste ontwikkelingen?

Jan: “Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren is dat we van een kleinschalige organisatie gegroeid zijn naar een Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 8

die een plaats inneemt binnen de Nederlandse televisie. Daarnaast is voor mij belangrijk dat we met name mensen aanspreken die niet meer in de kerk komen. Zo kunnen we de boodschap van God toch overdragen. Sommigen komen er zelfs door tot geloof of zetten een eerste stap. Dat Hour of Power die ontwikkeling heeft kunnen doormaken, hebben we te danken aan vele trouwe donateurs. Verder vind ik het ook heel bijzonder dat ik in de loop van de jaren onbekende, maar ook bekende Nederlanders heb mogen interviewen. Meer dan 600 inmiddels. Dat gaat van de minister-president tot bekende sporters. En het zijn allemaal mensen die Hour of Power kennen.” Louis: “Wat Jan al noemde, Hour of Power heeft een enorme groei doorgemaakt in zowel kijkers als donateurs. Al heel snel kwamen we er achter dat we samen met Carolien Coppoolse (producer, red.) een heel goed team vormden, ieder op zijn eigen terrein. De synergie tussen ons zorgde voor het succes. Naast de onmisbare zegen van God denk ik dat we met onze diversiteit aan capaciteiten Hour of Power, zoals deze nu bestaat, op poten hebben kunnen zetten. En ook met de uitbreiding van de medewerkers op kantoor hebben we de activiteiten van Hour of Power kunnen laten groeien en bloeien. Dan doel ik bijvoorbeeld op pastoraal gebied, maar ook in de kwaliteit van de uitzendingen en de ontwikkeling die in de ‘Dutch touch’ zit. Die ‘Dutch touch’ geeft een grote betrokkenheid bij de kijkers. Vandaag de dag zijn mensen minstens zo nieuwsgierig naar wie er bij Jan op de bank zit als wie er bij ds. Schuller in de Crystal Cathedral te gast is.” Wat betekent Hour of Power voor Nederland?

Jan: “Hour of Power is een baken


n achter H our of P ower van hoop in deze onzekere wereld. Bijvoorbeeld bij de moordpartij vlakbij mijn huis in Alphen a/d Rijn of de wankele economie. Hour of Power bemoedigt mensen vanuit de Bijbel. Wat ik zelf heel bemoedigend vind is als ik mensen kan interviewen die onbaatzuchtig iets doen voor hun medemens. We geven een duidelijk ander geluid”. Louis: “Het hart van Hour of Power is de missie uitdragen van het evangelie van Jezus. Die boodschap is liefde. Hoeveel Hour of Power voor Nederland betekent merk ik aan de dagelijkse stroom van reacties waarin mensen hun waardering uiten voor dit programma en ons werk. Ik verwacht dat we in de toekomst nog meer voor Nederland kunnen betekenen, als ik kijk naar de toenemende psychische druk in de wereld. In de Bijbel vinden we de oplossing voor de puinhoop in de wereld.” Wat is een persoonlijk hoogtepunt geweest met betrekking tot je werk voor Hour of Power?

Jan: “De komst van het Crystal Cathedral Choir naar Nederland. Het was voor hen ook de eerste keer dat zij zo’n reis ondernamen. Ze gaven overal concerten en werden door Nederland omarmd, net zoals zij Nederland omarmden. Ook die uitspraak van Jan Peter Balkenende: ‘Zonder geloof kun je niet functioneren’, vond ik heel goed. Het heeft zelfs tot Kamervragen geleid.” Louis: “Waar Jan zijn boek met deze gelijknamige titel heeft uitgebracht, heb ik ‘Liefde en Leven’ mogen publiceren. Dat was voor mij persoonlijk een belangrijk document, omdat het precies beschrijft wat Hour of Power heeft bewerkstelligd in mijn leven maar ook in dat van andere mensen. Het is mijn getuigenis dat ik graag met de kijker wil delen; een kijkje achter de schermen. Verder denk ik ook aan de Hour of Power Kerstconcerten die we hebben mogen organiseren en de HOOPlijn; een droom die in vervulling is gegaan.” Jan: “Wat diepe indruk op mij maakt,

is dat Hour of Power soms letterlijk het leven van mensen redt. Zo was er dat meisje, dat voor de trein wilde springen, maar ‘toevallig’ langs Hour of Power zapte. Daar sprak ds. Schuller net de woorden ‘God loves you and so do I’. Dat veranderde haar leven zo, dat ze God vond en afzag van haar plannen om zich van het leven te beroven.” Wat zijn je dromen voor de toekomst van Hour of Power?

Louis: “Dat we de missie mogen blijven uitdragen. Maar ik heb ook voor een nationale kerstmanifestatie of voor onze hulporganisatie Hart voor Kinderen een droom. Het zou geweldig zijn als we kinderen die op dit moment nog in een uitzichtloze situatie zitten een betere toekomst kunnen bieden. Een andere droom is een ‘Hour of Power Centrum’, een centrum waar mensen tot rust kunnen komen en contact kunnen hebben met lotgenoten.” Jan: “Mijn droom voor Hour of Power is nog heel lang te mogen uitzenden. En dat daar waar het kerkbezoek terugloopt, meer kijkers voor Hour of Power komen. Dat het antwoorden kan geven op de zingevingsvragen die veel mensen tegenwoordig met zich meedragen. Ik hoop dat Hour of Power een verbindende rol kan spelen tussen een wereld op zoek en een leven met God.”

jaar later gebeurde hetzelfde toen we ook naar de vrouw van ds. Schuller, Arvella, een tulp hadden vernoemd. Hij houdt zoveel van haar dat ook dat hem opnieuw tot tranen roerde.” Louis: “In levensbedreigende situaties mogen mensen bellen, zelfs ‘s nachts. Het callcenter is namelijk wel 24 uur per dag bereikbaar en dat schakelt mensen in noodsituaties naar me door. Zo was er één nacht die ik me herinner. Er werd een vrouw naar me doorgeschakeld die in paniek was. Ik schrok wakker van de telefoon en besloot haar te woord te staan. Zo zat ik daar, in de woonkamer, met mijn pyjama aan, en ik had haar zeker een uur aan de telefoon. Tijdens de afronding van het gesprek vroeg ik of ik voor haar mocht bidden. Dat mocht. Ik bad of de Heer haar nabij wilde zijn en of de Heer haar wilde helpen in deze situatie. Nadat ik amen zei, zei de vrouw duidelijk boos: ‘Heer?! Meneer Pool, het is niet uw broer met wie u spreekt, maar de Heere God!’ Perplex staarde ik naar de hoorn. Ze had hem er op gegooid!”

Nog een leuke anekdote?

Jan: “Een anekdote…er zijn er talloze geweest. Maar wat me vooral is bijgebleven, is een bezoek van ds. Schuller aan Nederland een aantal jaar geleden. We hadden geregeld dat er een tulp naar hem vernoemd werd. Het was een verrassing en we liepen door de keukenhof langs het bordje waarop stond ‘Ds. Schuller-tulp’, maar hij liep er zo voorbij! Toen ik hem er op wees, kon hij zijn ogen niet geloven. ‘Voor mij?!’ riep hij uit. Hij kreeg tranen in zijn ogen. Dat was heel ontroerend om te zien. Een paar Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 9


boeken

Felicitaties Namens Hour of Power Duitsland feliciteer ik jullie van harte met dit speciale jubileum. Al 12,5 jaar komt Dr. Schullers positieve evangelie van Jezus Christus in de Nederlandse huiskamers. Als het eerste kantoor van Hour of Power in Europa hebben jullie dankzij het denken vanuit mogelijkheden een enorm verschil gemaakt voor de mensen in Nederland en Europa. Met dank aan jullie steun heeft Hour of Power nu vestigingen in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. We danken jullie voor onze vriendschap in Christus. We zegenen jullie en jullie bediening. Stop nooit met het dromen van Gods droom voor jullie bediening! God houdt van jullie en wij ook!

Frank Handrich en het team van Hour of Power Duitsland We feliciteren jullie van harte met jullie 12,5 jarig jubileum. Het is geweldig om te beseffen dat jullie een groot verschil uitmaken in de levens van zo vele mensen in Nederland en daarbuiten. We hopen dat jullie minstens nog 12,5 jaar op de Nederlandse televisie te zien zullen zijn met jullie boodschap van hoop en liefde, zodat het Goede Nieuws blijvend verspreid kan worden. Ga zo door!

Rosi Blissenbach en het team van Hour of Power Zwitserland 12,5 jaar samen met Hour of Power is minimaal 650 uur positieve hoop en bezieling op TV. Voor ons is HoP de BTW (bijzonder toegevoegde waarde) in ons leven. De impact en geestelijke kracht die van de TV-uitzending uitgaat, laadt onze accu boordevol en verschillende facetten komen dan terug in ons denken en doen. Het is vooral ook de geestelijke verbondenheid die wij sterk voelen bij alles van HoP, zo sterk dat er een hechte vriendschap is ontstaan met medewerkers van HoP. Wij maakten 7 reizen mee, onder andere naar de Crystal Cathedral, wij kregen als enigen de HoP-award, wij hadden een interview bij Jan. Vorig jaar preekte Robert jr. in Hilversum over de geestelijke aanraking met elkaar, hij legde dat uit als het ‘vlindereffect’. In voor- en tegenspoed begeleidt HoP ons levenspad en dat is een grote dank waard.

Zonder geloof kan ik niet functioneren

Jan van den Bosch Het beeld dat je van iemand hebt, verandert meestal wanneer je de persoon in kwestie beter leert kennen. Dat is precies wat er gebeurt in de gesprekken die Jan van den Bosch al jarenlang elke week voert in Hour of Power. Maak kennis met de gevoelswereld van onder anderen Appie Baantjer, Ans Markus, Kardinaal Simonis, Majoor Bosshardt en vele anderen.

m 14,95

Liefde en Leven

Pieter en Lisa Akihary TV-gasten ‘k Weet nog wel van ons eerste interview voor Hour of Power. Na een wat stroef begin (‘k weet zeker dat u níet wilt weten wat dat was!) kwamen we zonder problemen bij het eind. En daar gaat het nu even om. Ik zei: “Wat is het toch fantastisch te weten dat opeens, midden in de kamer, zomaar de Here Jezus binnenstapt. En Hij zegt: ‘Ik ben met je’.” Van die kamer weten we verder niets – kan een ziekenkamer zijn of een gevangeniscel of gewoon thuis: rustig óf vol spanning. Maar i(I)emand zegt: ‘Ik ben met je.’ Dat gaat nu al 12,5 jaar zo door. O nee, de Bijbel zegt: altijd met je. Wel een felicitatie waard, dunkt mij.

Anne van der Bijl TV-gast Mede dankzij jullie inzet en Gods zegeningen mogen we nu al 12,5 jaar kijken naar de uitzendingen van Hour of Power. Van harte gelukgewenst met dit heugelijke feit! Vanaf het eerste jaar hebben wij gekeken naar de uitzendingen. Ze geven ons veel kracht in moeilijke tijden. Ik bid dat door deze uitzendingen nog vele mensen zich tot God mogen keren. Gods zegen over jullie werk.

Truus Geerts-Kruidhof uit Drenthe Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 10

Louis Pool In dit boek vol persoonlijke verhalen, gedichten en foto’s neemt directeur Louis Pool u mee op reis door tien jaar Hour of Power. Tegenover thema’s als schuld en schaamte ontdekt u Gods unieke vergeving. Een bijzonder kijkje achter de schermen van tien jaar Hour of Power!

m 17,95


T V - opnames R obert v . schuller

Nieuwe TV- opnames met ds . R obert S chuller jr . Bestel nú uw kaarten !

22 en 24 oktober 2011 Rehobothkerk, Hilversum

Geniet u ook zo van de preken van Robert V. Schuller? Misschien was u wel bij de TV-opnames vorig jaar. Op 22 en 24 oktober gaan we opnieuw tien preken met Robert opnemen. We raden u aan snel uw kaarten te reserveren en deze happening mee te maken! Op zaterdag 22 en maandag 24 oktober houdt Robert jr. in de Rehobothkerk in Hilversum een aantal spreekbeurten, waarbij TV-registratie zal plaatsvinden. U kunt hier een ochtend, middag of zelfs de hele dag bij zijn. Kaarten kosten 1 5,- per dagdeel en voor 17,50 reserveert u een heerlijke lunch (alleen mogelijk wanneer u de hele dag komt). De uitzendingen volgen later dit jaar en in het volgende jaar. Reserveer snel uw plaatsen, want het wordt een besloten setting van maximaal 200 mensen. Ga naar onze website, vul de machtigingskaart in deze nieuwsbrief in of bel ons op 035 – 538 05 88. Let op: er is geen vertaling vanuit het Engels naar het Nederlands.

Dit is Robert Schuller jr. Robert Vernon Schuller is net dertig jaar en de zoon van Robert Anthony Schuller. Hij is getrouwd met Hannah en vader van dochtertje Haven (1,5 jaar oud). In januari volgend jaar verwachten zij hun tweede kindje! Robert jr. heeft een kerk in Californië, The Gathering. Ze houden niet alleen diensten, maar willen ook op een praktische manier een verschil maken in hun samenleving. Dit doen zij door te zorgen voor dak- en thuislozen, het voeden van mensen die honger lijden en het aanbieden van opleidingen aan alleenstaande ouders. De missie van Hour of Power in de praktijk: ken God, hou van mensen en dien je naaste!

Op reis met Robert V. Schuller ‘Een zeer inspirerende reis’, ‘We hebben genoten van Robby’s overdenkingen’, ‘Het persoonlijke contact met Robby hebben we zeer gewaardeerd’. Dat zijn de reacties van Hour of Powerkijkers die met Robert V. Schuller op reis zijn geweest. U kunt dit ook meemaken! Van 10 t/m 21 oktober gaat Hour of Power in de voetsporen van Paulus naar Turkije, onder leiding van Robert V. Schuller en Jan van den Bosch. (allleen nog op aanvraag) Kijk snel op pagina 14 voor meer informatie!

Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 11


hoogtepunten

1 2 , 5

jaar

hour

of

power

nederland

Eerste uitzending op RTL 5 De eerste Hour of Power uitzending op RTL 5 is een feit! Vanaf deze zondag is Hour of Power elke week te bekijken. Tevens verschijnt in deze maand de eerste nieuwsbrief waarin het heuglijke nieuws breed wordt uitgemeten. In 2006 krijgt de nieuwsbrief een nieuw jasje en tegenwoordig is het met zijn vele kleurenfoto’s en boeiende artikelen een graag gelezen blad.

4 april 1999

Majoor Bosshardt in Hour of Power Majoor Bosshardt werkt in november 1999 mee aan het televisieprogramma Hour of Power. Vlak daarvoor is zij toegetreden tot ‘de club van 1000’, een groep van duizend kijkers die een jaar lang een bedrag geven om de uitzendingen van Hour of Power mogelijk te maken.

28 November 1999

Ds. Schuller in Ahoy Voor een publiek van zo’n 7000 mensen spreekt ds. Schuller in Ahoy te Rotterdam. Regelmatig wordt er gelachen om de aanstekelijke humor van ds. Schuller, maar ernst is er ook als hij zijn medeleven betuigt met de boeren die op dat moment door een zware tijd gaan. Een bijzondere bijeenkomst die in ieders geheugen staat gegrift.

April 2001

Crystal Cathedral Choir in Nederland Het 80 leden tellende Crystal Cathedral Choir tourt in het najaar van 2004 door Duitsland en Nederland. Onder leiding van dirigent Don Neuen en organist Christopher Pardini brengt het koor een gevarieerd programma ten gehore. Het koor wordt door de Nederlanders met groot enthousiasme ontvangen!

September 2004

Dutch Sunday in Garden Grove In oktober 2005 zetten ruim 750 Nederlanders koers naar Los Angeles. Hoogtepunt van deze reis: Dutch Sunday. Het is een feestelijke dienst ter ere van ds. Schuller die 50 jaar predikant is. Honderden Nederlanders zoeken een plekje in de Crystal Cathedral, die steeds meer wordt gekleurd met rood, wit, blauw en oranje. De Nederlandse delegatie, of beter gezegd: invasie, verrast dominee Schuller met het zingen van zijn favoriete psalm, Psalm 42, hetgeen hem tot tranen roert. Een geweldige happening!

Oktober 2005

Oprichting Corporate Eagles Club Ook zakelijk christelijk Nederland voelt zich verbonden met Hour of Power. In augustus 2006 wordt de Corporate Eagles Club opgericht. Op de eerste bijeenkomst in de Mariënhof in Amersfoort zijn ruim vijftig christelijke zakenmensen bij elkaar voor ontmoeting, een hapje en een drankje en natuurlijk uitbreiding van ieders netwerk. Dit gebeurt nog steeds meerdere keren per jaar op verschillende locaties in het land. Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 12

2006


hoogtepunten

1 2 , 5

jaar

hour

of

power

nederland

Hoogtepunten 12,5 jaar Oud-premier Van Agt wordt voorzitter Oud-premier mr. Dries van Agt wordt voorzitter van het Nederlandse bestuur van September 1999 Stichting Hour of Power: “Dit is een doorbraak voor Nederland, dat naar het buitenland toe voortdurend de indruk maakt dat het de religie en het christelijk geloof de rug heeft toegekeerd. Dit geeft me vertrouwen in, en hoop op de geestelijke toekomst van ons land.” De oud-premier heeft tot maart 2004 zijn rol als voorzitter met verve vervuld.

Ds. Schuller ontvangt Arvella Tulp Mei 2000

Ds. Schuller krijgt in de Keukenhof in Lisse van oud-premier Van Agt een tulp vernoemd naar zijn vrouw Arvella aangeboden. Tijdens zijn bezoek aan Nederland houdt ds. Schuller een aantal bijeenkomsten. Op één van deze vindt een bijzondere ontmoeting plaats met majoor Bosshardt. Zij signeert haar cadeau voor Ds. Schuller, een exemplaar van haar boek Majoor Bosshardt, een leven voor anderen.

Gebed van de Dag Juni 2003

Hour of Power start met vier dagelijkse e-mailservices! Mensen die zich op deze service abonneren, ontvangen dagelijks een e-mail met een inspirerende tekst die hen bemoedigt, steunt of troost. Het is nog steeds mogelijk om u op deze services te abonneren. Ga hiervoor naar www. hourofpower.nl/nieuwsbrief.

Streaming video op website Hour of Power gaat met haar tijd mee! Al in een vroeg stadium haakt Hour of Power aan bij de trend van de tijd, namelijk online streaming 2004 video. In 2004 werd het mogelijk om via de website van Hour of Power video’s van de uitzendingen te bekijken. Dit wordt vooral gewaardeerd door Nederlanders die in het buitenland verblijven. Wist u dat u op onze website uitzendingen kunt terugkijken tot wel vijf jaar terug?

Nederlandse artiesten in de Crystal Cathedral Oktober 2005 Tijdens de Dutch Sunday in de Crystal Cathedral zijn er ook een paar prominente Nederlandse artiesten aanwezig: Ralph van Manen en Noortje van Middelkoop.

Ook al zitten ze in een noodgebouw, de kinderen hebben het geweldig naar hun zin op school Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 13


hoogtepunten

1 2 , 5

jaar

hour

of

power

nederland

Eerste Hour of Power Kersttournee ‘Zangers en zangeressen opgelet! Zing mee met de Cathedral Singers!’ Zo begint in 2006 de eerste (zelfs Europese!) Hour of December 2006 Power Kersttournee. Sfeervolle Kerstconcerten verspreid door het hele land. Jimmie Earl Perry, Dan iel Rodriguez en Sharon Kips worden vertrouwde gezichten tijdens de Kersttournees die volgen. In totaal organiseert Hour of Power vier keer achtereenvolgens een Kersttournee, tot en met december 2009.

Laatste interview majoor Bosshardt

July 2007

In juli 2007 is het laatste interview dat majoor Bosshardt geeft in Hour of Power te zien. De majoor koesterde warme gevoelens voor Hour of Power. Het gesprek wordt kort voor haar overlijden opgenomen in haar eigen appartement. Een intiem gesprek waarin zij terugkijkt op haar leven: “Ik ben dankbaar, ik heb een mooi leven gehad. Ik ben niet volmaakt geweest, maar ik geloof dat ik toch m’n best heb gedaan.”

500ste Hour of Power uitzending

July 2007

In 2008 verschijnt het jubileumboek Zonder geloof kan ik niet functioneren. Reden van het boek is de 500ste uitzending van Hour of Power. Het is een bloemlezing van meer dan 50 gesprekken die Jan van den Bosch heeft gevoerd met zijn Dutch Touch-gasten. Bestel het boek via de machtigingskaart in deze nieuwsbrief!

Campagne Liefde Nodig? Ken God, hou van mensen, dien je naaste. De missie van Hour of Power. Om praktisch invulling te geven aan de tweede pijler bedenkt het team van Hour of Power de prikkelende campagne Liefde Nodig?. Op bijna elk station in Nederland worden opvallende posters geplaatst die met name de aandacht van niet-kerkelijke mensen moeten trekken. De respons was zeer groot!

Hulpactie Haïti

2008

17 januari 2010

Vrijwel direct na de ramp in Haïti start Hour of Power in samenwerking met Hart voor Kinderen een hulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving. In de TV-uitzendingen en de (e-mail)nieuwsbrieven wordt een oproep gedaan om geld te doneren. Een deel van dit geld wordt later gebruikt om het reddingsteam van RescueNet te steunen, maar het grootste deel is bestemd voor het kinderdorp Bon Repos in Port-au-Prince. De reacties zijn overweldigend... In totaal wordt maar liefst 1 250.000 opgehaald! Hart voor Kinderen ondersteunt het kinderdorp nog steeds.

Directeur Louis Pool publiceert boek Ter gelegenheid van zijn tienjarig jubileum bij Hour of Power geeft Louis Pool Liefde en Leven uit. Liefde en Leven biedt een uniek kijkje achter de schermen van tien jaar Hour of Power. Gevuld met zijn verhalen, gedichten en foto’s is dit een prachtig boek. Bestel het via de machtigingskaart in deze nieuwsbrief!

Oktober 2010

Hour of Power HOOPlijn Hour of Power heeft een droom: een telefonische hulplijn voor mensen in nood. Maar daar is veel September 2011 geld voor nodig, 50.000 euro om precies te zijn. Het is een stap in geloof. In maart start de campagne en niet veel later is het wonder geschied: de 50.000 euro is binnen. Een droom wordt werkelijkheid! In de uitzending van 9 oktober as. wordt de Hour of Power HOOPlijn gelanceerd. Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 14


hoogtepunten

1 2 , 5

jaar

hour

of

power

nederland

Hour of Power reist naar Israël Ruim 150 Nederlanders stappen in het vliegtuig naar Israël om Oktober 2006 daar een unieke reiservaring op te doen. Samen met ds. Robert V. Schuller en een groep Hour of Power kijkers vanuit de hele wereld bezoekt het gezelschap diverse belangrijke plaatsen uit de Bijbelse geschiedenis.

6 januari 2008

Uitbreiding zendtijd Hour of Power krijgt er een uur zendtijd bij! Kijkers kunnen vanaf nu om 8 uur én om 9 uur een positieve kerkdienst bijwonen.

Sharon Kips in de Crystal Cathedral November 2008

Samen met een paar honderd Nederlanders reist Sharon Kips af naar de Crystal Cathedral om daar op te treden. Het is een jubileumreis ter ere van de 500ste uitzending van Hour of Power in Nederland.

2009 Stichting Hart voor Kinderen opgericht In 2008 komt vanuit Hour of Power Amerika de opdracht om praktisch invulling te geven aan de pijler ‘dien je naaste’. Hour of Power Nederland besluit het Chinese weeshuis Daxing County te ondersteunen. Het project krijgt de naam Hart voor Kinderen. Enthousiast wordt gestart met de fondsenwerving en uiteindelijk kunnen we 50.000 euro overhandigen! Het besef leeft dat dit meer kan worden dan een eenmalig project en in 2009 wordt de zelfstandige stichting Hart voor Kinderen opgericht.

September 2010

Robert Schuller jr. in Nederland De kleinzoon van ds. Schuller, Robert Vernon Schuller, is in Nederland voor TV-opnames. In twee dagen preekt hij tien boodschappen die later worden uitgezonden in Hour of Power. In oktober 2011 is hij opnieuw in Nederland (zie pagina 11).

Melissa Venema in de Crystal Cathedral Juli 2011 Talentvol trompettiste Melissa Venema treedt op in de Crystal Cathedral. Het publiek is zo onder de indruk van haar spel dat Melissa een staande ovatie krijgt.

12,5 jarig jubileum Hour of Power 1 oktober 2011

Een geweldige mijlpaal is bereikt! Hour of Power zendt 12,5 jaar elke zondagochtend uit via RTL 5. Een heuglijk feit dat gevierd wordt met een speciaal Jubileumconcert in de Sint-Janskerk te Gouda. Kijk voor meer informatie over het programma en de artiesten en gasten op pagina 20 en 21! Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 15


Met Hour of Power in de voetsporen van Paulus! 10 t/m 21 oktober 2011 € 1315,alleen nog op aanvraag

Inclusief: • • • • • • • • •

Vluchten naar Istanbul en binnenlandse vlucht Luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen Vervoer per comfortabele touringcar met airco Verblijf in luxe 4****hotels o.b.v. halfpension Comfortabele 2-persoonskamer met bad/douche, toilet en airconditioning Alle excursies (excl. entreegelden) in Istanbul en alle landexcursies Nederlands sprekende gidsen Kennismakingsbijeenkomst Onder leiding van Ds. Robby Schuller en dhr. Jan van den Bosch

Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 16

HOP TURKIJE rondreis.indd 1

Vraag direct de gratis brochure aan via 0172 -48 48 48 of www.hourofpower.nl/reizen De reissom is onder voorbehoud en gebaseerd op de prijzen zoals deze op dit moment beschikbaar zijn.

i.s.m. Beter-uit Reizen 05-08-11 08:49


C olumn

Een medewerkster van het eerste uur vertelt “God loves you and so do I” sprak mij persoonlijk heel erg aan, omdat ik met diezelfde woorden jaren geleden tijdens een kerkdienst tot geloof was gekomen.

“Inge, bij Hour of Power zoeken ze een administratieve kracht. Is dat niet iets voor jou?” Ik had zeker van Hour of Power gehoord en als we zondags thuis waren, keken mijn man en ik naar de uitzending. Vooral de begroeting van “God loves you and so do I” sprak mij persoonlijk heel erg aan, omdat ik met diezelfde woorden jaren geleden tijdens een kerkdienst tot geloof was gekomen. Na een weekend van gebed van onze eigen kerk, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gebeld naar het kantoor in Laren. Men had al een poosje gebeden en naarstig gezocht naar de juiste persoon. Het kennismakingsgesprek verliep voorspoedig, er was een klik en binnen twee weken ging ik aan de slag. Ik beschouw het nog steeds als Gods leiding en plan dat ik met liefde en

passie bij Hour of Power mag werken. Niets is voor mij als vanzelfsprekend. Hour of Power werd in die tijd nog uitgezonden via NBC/CNBC, maar vanaf april 1999 kregen wij zendtijd via RTL 5. Het werk begon te groeien en te bloeien. Met het handje vol vrijwilligers was het vele werk niet meer te klaren. Een van de dingen die ik heb geleerd van de prediking van dominee Schuller, is problemen als uitdagingen te beschouwen. Ik heb veel gebeden dat God de juiste personen zou sturen om het werk in de juiste banen te leiden. Het begon met Louis als kapitein. Ook al was het een komen en gaan van medewerkers en vrijwilligers, een ieder heeft zijn/ haar steentje bijgedragen en nog.

C olumn

D r .

I N G E

N E I J N D O R F

Als ik terug kijk op de afgelopen 12,5 jaar waren er zeker tropenjaren bij. Dit had en heeft tot doel dat het wereldwijde werk van de Crystal Cathedral Ministries via de televisie voortgezet kan blijven worden. Mijn hart gaat uit naar de mensen die de boodschap van Gods liefde nog moeten ontdekken. Het is mijn innige wens dat wij met ons gehele team met Gods onmisbare hulp en zegen, de uitzendingen kunnen blijven doorgeven! God loves you and so do I! Inge Neijndorf

john

C .

M a x well

Elk mens heeft bemoediging nodig !

e

De belangrijkse persoon die u kunt bemoedigen bent uzelf. Als u ontmoedigd bent en wilt stoppen, verliest u de mogelijkheid om andere mensen aan te sporen die bij u bemoediging hopen te vinden. Hier zijn vier eenvoudige ideeën om uzelf bemoedigd te houden.

In het grootste museum- en onderzoekcomplex van de wereld, het Smithsonian Instituut in Washington DC, zijn de persoonlijke bezittingen van de Amerikaanse president Abraham Lincoln ten toon gesteld die hij bij zich had in de nacht dat hij werd vermoord. Een van die dingen is een versleten krant waarin Lincoln werd beschreven als een van de
grootste staatslieden ooit. Dat zelfs Lincoln, die ten tijde van de burgeroorlog werd overladen met kritiek van beide kanten, een krant bij zich droeg om zichzelf te bemoedigen spreekt boekdelen over de menselijke behoefte aan bevestiging. 1. Maak een gedenkteken


Hebreeuwse herders graveerden belangrijke mijlpalen van hun leven in het hout van hun
staf. Hierdoor herinnerden zij zich elke dag aan de hindernissen die ze hadden overwonnen. We putten alleen bemoediging uit eerder behaalde successen als we eraan herinnerd worden. Dit kan heel goed door iets tastbaars te hebben van uw prestaties. Abraham Lincoln koos voor een krantenartikel in de zoom van zijn

jas. Wat u ook kiest, u zult zien dat visuele herinneringen aan belangrijke mijlpalen in uw leven u zullen bemoedigen. 2. Bouw een Support Team

Mark Twain, een van Amerika’s belangrijkste schrijvers, begreep hoe belangrijk het is omringd te zijn door bemoedigers: “Blijf weg van mensen die proberen uw ambities te kleineren. Dat doen kleine mensen. Grote mensen geven u het gevoel dat u ook groot kunt worden.” Iedere relatie tilt ons of op of trekt ons naar beneden. Kies zorgvuldig wie u toelaat tot uw binnenste kring omdat de houding van deze mensen invloed heeft op uw succes. Met supporters in uw leven maakt u veel meer kans om moeilijkheden te overwinnen. 3. Kijk uit naar toekomstige beloningen


We halen bemoediging uit toekomstige beloningen. Als u ooit aan een lange afstand-race hebt meegedaan, dan kent u de energie die u krijgt als u de finish ziet. Neem gerust de tijd om eens te bedenken hoe u zich zult voelen bij de aankomst

bij de finish. Hoe zal het voelen om uw doelen te bereiken? Hoeveel mooier zal het leven wordt beter als uw visie tot bloei komt? 4. Zaai bemoediging om u heen


We zijn zoals onze vrienden. Als u bemoediging van anderen wilt ontvangen, wees dan zelf gul in het bemoedigen van anderen. Mensen zullen uw goede voorbeeld graag volgen. Uw omgeving gaat er daardoor steeds mooier uitzien met meer mensen die moed en hoop uitdelen. Bemoediging is wederkerig. Ik ben altijd weer verbaasd over hoe enthousiast mensen zijn om een gunst terug te doen nadat ik hen heb bemoedigd met inspiratie. En hun bemoedigende woorden geven mij weer de kracht om door te gaan. En stop om uzelf als een mislukking te beschouwen. Negatief denken zal u er van weerhouden om vooruit te falen.

Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 17

08:49


vrijwilliger

aan

‘ t

woord

Onze trouwe krachten Samen met onze medewerkers vormen ze het kloppend hart van Hour of Power: onze vrijwilligers. Graag laten wij hen ook eens aan het woord. Dit keer Jacques en Thea Koeman, een zeer gewaardeerd echtpaar op wie we altijd kunnen rekenen. Dat hun talent verder gaat dan alleen kantoorwerk of tuinieren, blijkt wel uit het feit dat ze als kostersechtpaar fungeerden tijdens de TV-opnames met Robby Schuller vorig jaar. Ook dit jaar zijn ze er weer bij (zie blz. 7)! Wanneer zijn jullie als vrijwilligers begonnen bij Hour of Power?

Thea: “Ik ben tien jaar geleden begonnen na een oproep op TV. Mijn man Jacques is na zijn pensionering meegekomen. Hij springt in als het druk is bij Hour of Power of bijvoorbeeld om de parkeerplaats onkruidvrij te maken.” Wat is jullie functie en wat zijn jullie taken?

“Ik ben bezig met de verzending van boeken en alle andere post. Ik doe dat met veel passie en plezier. Ik zit heerlijk op mijn werkplek met een mooie CD aan en word op tijd voorzien van chocolademelk.”

Wat deden jullie voordat jullie bij Hour of Power kwamen?

“Voor Hour of Power hadden we een sigarenwinkel in een heel gezellige buurt in Hilversum. Dat hebben we 25 jaar gedaan, maar in verband met de gezondheid moesten we stoppen. Toen is Jacques bij een uitvaartbedrijf begonnen en daar heeft hij tot zijn 70ste met heel veel plezier gewerkt.”

Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 18

Waarom doen jullie dit vrijwilligerswerk?

“We doen dit werk om Gods Koninkrijk te helpen uitbreiden en groot te maken. Zelf gaan we op zondag naar de kerk en nemen we de uitzending op.” Wat spreekt jullie het meeste aan in Hour of Power?

“De uitzendingen zijn heel belangrijk voor mensen die de drempel naar de kerk te hoog vinden of daarvoor te ziek of te oud zijn.” Wat waren leuke momenten uit de afgelopen jaren?

“In december pakten we thuis alvast zo’n 8000 kruisjes in. Zo hoefde er op het kantoor van Hour of Power alleen nog maar een sticker op te worden geplakt en dan konden ze zo verzonden worden. Scheelde weer tijdens de kerstdrukte! Ook de boekentafels tijdens de kerstconcerten vinden we geweldig. We gaan alle avonden mee. Met het jubileumconcert hopen we weer op onze post te staan. Een andere grote klus was een paar duizend tulpen inpakken, de speciale ‘Ds. Schuller-tulp’. Alle donateurs ontvingen die vanwege ds. Schullers bezoek aan Nederland. Op mijn werkdag maak ik met de lunch altijd tosti’s, wat een traditie is geworden. Soms zijn we wel met 18 mensen! Verder zijn de uitjes voor de medewerkers en vaste vrijwilligers altijd geweldig. Ieder jaar weer een verrassing. Super voor de contacten en onderling hebben we altijd heel veel plezier met elkaar. Maar wat na 45 jaar huwelijk ook heel bijzonder is, is dat je meer en meer alles samen gaat doen. Wij hopen dit werk nog vele jaren te kunnen en mogen doen. Alleen God daarvoor de eer en dank. Soli Deo Gloria.”


hart voor kinderen

Met de verkoop van handgemaakte producten uit Afrika steunt Bits of Africa een fantastisch doel: kwetsbare kinderen en moeders in Afrika. Van elk verkocht sieraad gaat het grootste deel van de opbrengst direct terug naar de maker(s) (FAIRTRADE) waarmee ze een kans krijgen op een beter bestaan en de zelfwerkzaamheid wordt aangemoedigd. Het overige deel van de opbrengsten is bestemd voor stichting Hart voor Kinderen ter ondersteuning van pleeggezinnen.

n e d an a r e naam v i k r s e m l e l Yoe tspraak you will) ihs adndgemaakt wordikt a.

i e fr Yoell® (u sieradenlijn di wen, in Zuid-A e u k o e i een un eïnfecteerde vr ind in het g ra door HIV en worden get e armbanden. w u ev o i r ids Deze v gen van exclu n in Zu n e d r o w i e d n vervaar cteerde vrouwe it hun familie ters u fe en n n c ï e e HIV g k verstot lth information en a a v g o Afrika n schap. In de hea e YOELL® sierad in te ez en ez leefgeme KI maken zij d om hun eigen g ok n eo M e z van het ij geld verdien oor verdienen z d r e waarme derhouden. Hie aatschappij. , n o e n n d m ven, te werken i g kunne u r e t plek r te le oed weer een IV ‘gewoon’ doo ld te zetten en g n H re we Door met nderen op de we , zijn deze vrou i n n e k gezonde inderen te zorg e townships va k d n n voor hu hét voorbeeld i ’. n e ent i bovend powerm m e n e m o echte ‘w

Yoell sieraden

Por tia si eraden Por tia M pan

gwa werken de jonge is een getalente erd v en een s tenen h rouw. Haar dro e en hard uis. Haa om? Een kamer v rp eig a loopt het n golfplaten in robleem? Ze wo en zaak Zu on w dat haa ater onder haa id-Afrika. Als t in een r ‘huis’ i h r bed do et regen nst or kraaltjes t, en Zulu or t. Por tia maa en vreest ze armban kt sierad beads (z d e a helft na gaat de helft na den). Van elke n. Van ar v a verlaten het hulpfonds r Por tia en de a erkochte ndere H ar t v o kindere o n Een mo oi cadea een nieuw thu r Kinderen, dat u v oo r P is geeft. or tia, de kindere n en u!

Van links naar rechts namen: fantasy original, black night, purple crystal

Bestel een van deze sieraden via de bijgesloten machtigingskaart of ga naar

Portia sieraden

www.bitsofafrica.nl

Van links naar rechts namen: desert drop ketting en/of armband, white rose, black bead, fruit salad, green girl, blue moon, pink lady en purple rain

Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 19


jubileumconcert

JUBILEUMCONCERT

‘ik ben met je ’ 1 Oktober 2011

Over minder dan vier weken is het zover: het Hour of Power Jubileumconcert. Als u nog geen kaarten heeft besteld, raden wij u aan dat zo snel mogelijk te doen. De kaartverkoop gaat hard en deze avond wilt u niet missen!

De Artiesten Mindy Kim, USA

Voor ons is ze bekend geworden door haar solo-optredens als sopraan in het Crystal Cathedral Choir. Maar Mindy heeft meer op haar muzikale CV staan. Ze treedt regelmatig op als soliste in werken als The Messiah van Händel, het Requiem van Mozart en Fauré en het Gloria van Vivaldi. Ook heeft Mindy op het podium gestaan van de Hollywood Bowl, het Dorothy Chandler Paviljoen en de Walt Disney Concerthal. Speciaal voor ons Jubileumconcert vliegt ze naar Nederland om ons te verrassen met haar prachtige stem.

The Psalm Project Traditionele psalmen in een modern muzikaal jasje. Dat is The Psalm Project. De band bestaat onder meer uit de getalenteerde Luca Genta, een kunstenaar in het bespelen van instrumenten als bas, cello, percussie en fluit. Hij heeft aan meer dan 150 cd’s meegewerkt en is vaak op het podium te zien en te horen. Susanna Fields is één van de leadzangers. Zij zong onder andere in de Ronduit Praiseband, bij Ralph van Manen, Kees Kraayenoord en Gospel Boulevard. Ook Ariën Vink is leadzanger. Hij deed dit jarenlang in een gospelband en tegenwoordig zingt hij als backing vocalist bij Gerald Troost. Trouwe kijkers kennen hem van zijn muzikale interview in de serre van Jan van den Bosch. The Psalm Project is een unieke muzikale én geestelijke beleving!

Jan Willem van Delft

Creatief en bevlogen. Dat zijn twee kernwoorden die pianist Jan Willem van Delft karakteriseren. Bezoekers van de Hour of Power Kerstconcerten hebben hem al meer-

malen kunnen zien en horen. Jan Willem is afgestudeerd aan het Conservatorium van Den Haag en op dit moment leidt hij een bevlogen jazztrio en werkt hij regelmatig samen met o.a. Gospel Boulevard, Sharon Kips en Bigband ‘The Convocation’. Naast optredens is Jan Willem vaak te vinden in de studio om te arrangeren en opnames te maken. In maart verscheen zijn nieuwe solo-CD ‘In Zijn aanwezigheid’. Kom genieten van deze kunstenaar op de piano!

Koren en orkest Zoals u van Hour of Power gewend bent, kunt u ook genieten van koor en orkest. Tijdens het Jubileumconcert zijn er maar liefst twee koren, Adonai o.l.v. Peter Burger en Deum Fidentes o.l.v. André van Vliet. Het geheel wordt muzikaal omlijst door een professioneel strijkorkest. De algehele muzikale leiding is in handen van Marcel Koning, ook bekend van de Hour of Power Kerstconcerten, dus dat belooft een mooie muzikale avond te worden!

Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 20


jubileumconcert

SPECIALE GASTEN Anne van der Bijl – ‘Gods smokkelaar’ In veel landen is hij bekend als Brother Andrew. Hij was één van de eerste mannen, die Bijbels smokkelden naar het communistische Oostblok. Het was het begin van de stichting Open Doors. Van der Bijl is 83 en gepensioneerd, maar zit zeker niet stil. ‘God doet niet aan pensioen’, is zijn motivatie. Tijdens ons Jubileumconcert zal hij een stukje van zijn hart met u delen.

Joop Gottmers – De Nicky Cruz van Nederland Hij was Europees bokskampioen en drugsbaron van Nederland. Bakken met geld verdiende hij, maar ondanks al het geld van de wereld verloor Joop alles wat hem lief was. Op het dieptepunt van zijn leven heeft hij een ontmoeting met God. Tegenwoordig spreekt Joop op bijeenkomsten door het hele land en vertelt daar zijn wonderlijke getuigenis. Op 1 oktober kunt u naar hem luisteren!

HEt Programma Zoals u van Hour of Power gewend bent, staat u wederom een boeiend programma te wachten. Omdat we weten hoeveel u houdt van het samen zingen van prachtige oude liederen beginnen we de avond om 19.45 uur met samenzang. Om 20.00 uur wordt de avond geopend door Jan van den Bosch en kunt u genieten van een afwisselend programma. We kunnen u natuurlijk nog niet alles verklappen, maar een tipje van de sluier kunnen we wel oplichten. Mindy Kim zal onder meer het prachtige lied Come Unto Him uit The Messiah van Händel ten gehore brengen. En, omdat ze in Nederland is, zal ze u verrassen in uw eigen taal...!

DE SINT-JANSKERK TE GOUDA Beroemd om haar Goudse Glazen is de Sint-Janskerk een prachtig en uniek monument. Met haar 123 meter is zij de langste kerk van Nederland. In dit bijzonder mooie gebouw zal ons Jubileumconcert plaatsvinden. Het plaatje is compleet...

BESTEL NU UW KAARTEN! Wilt u kaarten bestellen voor het Jubileumconcert? Dat kan! Wij vragen een eenmalige jubileumgift en u mag zelf bepalen hoe hoog die is. U kunt kaarten bestellen via de machtigingskaart in deze nieuwsbrief of via onze webwinkel.

Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 21


B estel

via

W W W . hourofpower . nl / winkel

Welkom in de winkel van H our of power Deze en vele andere producten kunt u bestellen in onze webshop: www.hourofpower.nl/winkel. U kunt natuurlijk ook de antwoordkaart gebruiken. (Prijzen zijn inclusief verzendkosten)

Jubileum dubbel DVD Een dubbel-DVD vol hoogtepunten uit 12,5 jaar Hour of Power, speciaal geproduceerd ter ere van ons jubileum. De ene DVD is een reis door 12,5 jaar Hour of Power Nederland en de andere DVD bevat hoogtepunten uit de honderden gesprekken die Jan van den Bosch heeft gevoerd met zijn gasten. Een must-have voor elke kijker! m 25,- Verkrijgbaar vanaf 1 oktober!

Zonder geloof kan ik niet functioneren Jan van den bosch Het beeld dat je van iemand hebt, verandert meestal wanneer je de persoon in kwestie beter leert kennen. Dat is precies wat er gebeurt in de gesprekken die Jan van den Bosch al jarenlang elke week voert in Hour of Power. Maak kennis met de gevoelswereld van onder anderen Appie Baantjer, Ans Markus, Kardinaal Simonis, Majoor Bosshardt en vele anderen. m 14,95

Liefde en Leven Louis Pool In dit boek vol persoonlijke verhalen, gedichten en foto’s neemt directeur Louis Pool u mee op reis door tien jaar Hour of Power. Tegenover thema’s als schuld en schaamte on tdekt u Gods unieke vergeving. Een bijzonder kijkje achter de schermen van tien jaar Hour of Power! m 17,95

Dubbel-DVD The very best of the Crystal Cathedral Choir Het Crystal Cathedral Choir is één van de beroemdste kerkkoren ter wereld. Deze dubbel-DVD bevat de meest geliefde hymns, gezongen in Hour of Power. Zing mee of geniet al luisterend! m 25,-

Doet u mee? Eén van onze Corporate Eagles – we houden nog even geheim wie – hoopt in maart 2012 de Marathon van Los Angeles te gaan lopen voor Hour of Power. Deze marathon beslaat maar liefst 42,16 km, dwars door de stad van de Crystal Cathedral. Wij wilden u hier vast over informeren, want u kunt mee doen! U kunt meelopen of u kunt de loper(s) sponsoren. Mocht u interesse hebben in eerstgenoemde, dan is het raadzaam om vast een trainingsschema te gaan opstellen... Sponsoren kan iedereen, dus we moedigen u aan hier vast rekening mee te houden! Wij houden u op de hoogte in onze komende nieuwsbrieven! Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 22

colofon Hour of Power, iedere zondagmorgen om 8 en 9 uur op RTL 5 Deze nieuwsbrief wordt 4 x per jaar toegezonden aan iedere donateur van de Eagles Club, de Ambassador Club, de Crystal Cathedral Club en de Golden Eagles Club. Al voor C 5.00 per maand maakt u deel uit van de groep kijkers die de uitzendingen van Hour of Power in Nederland mogelijk maakt en blijft u door middel van dit magazine op de hoogte van nieuws en activiteiten. Missie van Hour of Power: Door middel van de moderne massamedia het doorgeven van de liefde van Christus met de bedoeling de levens te beïnvloeden van een ieder die luistert of kijkt en hen te helpen geloven dat ze de persoon kunnen zijn die God wil dat ze zijn. Steun Hour of Power Nederland • Door donateur te worden. Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van onze TV-programma’s en andere activiteiten en bent u sympathisant dan geven we u vriendelijk ter overweging om u aan te sluiten bij de Crystal Cathedral Club, de Ambassador Club, de Eagles Club of de Golden Eagles Club. Voor meer info: zie antwoordkaart of bel 035 538 05 88 of ga naar www.hourofpower.nl • Door giften te geven of Hour of Power testamentair te gedenken. Onder bepaalde voorwaarden zijn giften aan Hour of Power volledig aftrekbaar. Websites www.hourofpower.nl (Hier kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse e-mail nieuwsbrief.) www.gebedvandedag.nl www.overdenkingvandedag.nl www.jezuszegt.nl www.inspirationalthoughts.nl De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden. Vertalingen: Ton van Mourik / Bettina Vlot / Louis Pool Fotografie: De fotografie in dit nieuwsblad is o.a. van Louis Pool, CCM-USA, Justin Heyl/Action Reaction Productions, Charl Stoffels, Patricia Steur Redactie: Bettina Vlot, Esther van Helden en Vera Vincken. Eindredactie: Louis Pool Ontwerp: Henk Dokter Creative Associates www.henk-dokter.nl Drukkerij: Graficiënt Printmedia www.graficient.nl ING 13800 t.n.v. Hour of Power te Laren Rabobank 1009.95.985te Laren Bankrekeningnummer België: KBC - 736-0003641-19 t.n.v. Hour of Power te Laren, Nederland Voor giften vanuit andere Europese landen kunt u gebruik maken van onze Rabobank-rekening IBAN: NL80 RABO 0100 99 59 85 BIC/SWIFT code: RABONL2U Dit is een uitgave van: Hour of Power Nederland Postbus 22, 1250 AA Laren Tel. 035 538 05 88, Fax. 035 538 06 11 E-mail: info@hourofpower.nl www.hourofpower.nl Hour of Power is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


Hour of Power HOOP lijn gaat van start!

! n e v e l t e o d p o o H Mis de speciale uitzending op 9 oktober niet! Hour of Power Nieuwsbrief 50 - pagina 23


12,5 uitnodiging

Jubileum ‘Ik ben met je’

DV 1 oktobe r 2011

Hour of Power Nederland nodigt u uit voor ons

jubileumconcert op 1 oktober 2011 in de Sint-Janskerk te Gouda Aanvang: 19.45 uur Met medewerking van:

Mindy Kim, USA topsopraan Crystal Cathedral Choir

The Psalm Project met Ariën Vink en Susanna Fields

Jan Willem van Delft bekend van de Hour of Power Kerstconcerten

Anne van der Bijl ‘Gods smokkelaar’

Joop Gottmers de Nicky Cruz van Nederland

Jan van den Bosch presentator Koor Adonai o.l.v. Peter Burger Koor Deum Fidentes o.l.v. André van Vliet Algehele muzikale leiding Marcel Koning Toegang: jubileumgift naar eigen inzicht Bestel uw kaarten via www.hourofpower.nl of bel 035 - 538 05 88

Hour of Power Nieuwsbrief  

Nieuwsbrief van Hour of Power TV

Advertisement