Pyöräilykatsaus 2019

Page 1

Kaupunkiympäristön esitteitä 2019:1 www.hel.fi/pyoraily

Pyöräilykatsaus 2019


2

Helsingin kaupunki


Sisältö 3

Esipuhe

4

Helsingissä pyöräillään paljon

6 Pyöräliikenteestä ympärivuotista

8

10

Kaupunkipyöristä tuli supersuosittuja

12

Pyöräväyliä rakennetaan kantakaupunkiin

14

Baanat suunnitteilla koko seudulle

16

Lisää pyöräparkkeja kantakaupunkiin

18

Pyöräliikenteen edistäminen saa kaupunkilaisten tuen

20

Julkaisun tiedot

Pyörällä on kätevä liikkua

Pyöräilykatsaus 2019

1


Pyöräilykatsaus 2019 on sarjassaan kolmas pyöräliikenteen kehitystä, kaupunkilaisten mielipiteitä, pyöräliikennehankkeita ja pyöräilypalveluita esittelevä julkaisu Helsingissä. Ensimmäinen pyöräilykatsaus julkaistiin vuonna 2015.

ANEN LILLE SANT

2

Helsingin kaupunki


PAULA KUKKONEN

Tervetuloa mukaan pyöräliikenteen kasvavaan virtaan! Helsingissä pyöräliikenne on kasvussa, ja kaupungin tavoitteena on saada kasvu entistä suurempaan nousuun. Jotta pyöräliikenteen kasvu on mahdollista, rakennamme uusia pyöräväyliä, pyöräpysäköintipaikkoja ja parannamme pyöräliikenteen palveluita. Myös pyöräliikenteen strategia päivitetään vuosien 2019–2020 aikana. Helsingin visiona on olla maailmaan toimivin kaupunki, ja tämä edellyttää myös toimivia pyöräväyliä. Helsingin kantakaupunkiin onkin alettu rakentaa uudenaikaisia pyöräväyliä, joista uusimmat valmistuvat Mechelininkadulle, Tukholmankadulle ja Paciuksenkadulle. Tänä vuonna on päästy aloittamaan myös pitkään toivottu Hämeentien uudistaminen. Vastaavasti katujen varsille on asennettu uusia, turvallisia pyörätelineitä. Tänä vuonna pyörätelineitä toteutetaan Kruununhakaan ja muualle keskustan alueelle, jolloin telineitä on yhteensä noin 2 000. Tämän lisäksi kaupunkipyöräpalvelua on laajennettu ja pyöräväylien

kunnossapitoa kehitetty. Tämän katsauksen avulla voit tutustua tarkemmin Helsingin pyöräliikenteen suunnitelmiin. Pyöräliikennettä edistetään, koska sillä saavutetaan aikasäästöjä, tehokkaampaa tilan käyttöä, terveyshyötyjä, ympäristöetuja sekä liikenneturvallisuuden paranemista. On arvioitu, että jokainen pyöräväylien rakentamiseen sijoitettu euro tuottaa lähes kahdeksan euron hyödyt. Pyöräliikenteen edistäminen ei ole itseisarvo, vaan keino turvallisemman, viihtyisämmän ja toimivamman kaupungin luomiseen. Mitä useampi matka tehdään auton sijaan kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä, sitä suurempi joukko ihmisiä mahtuu liikkumaan kaupungissa sujuvasti. Tervetuloa pyöräliikenteen kasvavaan virtaan – kiitos, että pyöräilet! Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori Helsingin kaupunki

Pyöräilykatsaus 2019

3


Helsingissä pyöräillään paljon Yli puolet helsinkiläisistä pyöräilee viikottain 2–3 kertaa viikossa

päivittäin tai lähes päivittäin

20 %

kerran viikossa

29 % Pyöräily lumettomana aikana

10 % 12 %

Lähde: Pyöräilybarometri 2018

28 %

harvemmin kuin kerran viikossa

Pyöräliikenne kasvussa Helsinkiläisistä 59 prosenttia kulkee pyörällä vähintään kerran viikossa. Pyörällä kulkevien osuus on kasvanut 2,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Suomen suosituimmalla pyöräväylällä eli Lauttasaaren sillalla poljettiin vuonna 2018 yhteensä 1,14 miljoonaa matkaa. Myös Helsingin niemen rajalla pyöräliikenteen määrät ovat olleet nousujohteiset vuodesta 1997 asti. Vuonna 2018 pyöräliikenteen kulkutapaosuus oli kaikista matkoista 11 prosenttia. Vaikka pyöräliikenteen määrät ovat kasvaneet, pyöräliikenteen kulkutapaosuus ei ole noussut tavoitteiden mukaisesti. Helsingin tavoitteena on, että 15 prosenttia kaikista matkoista tehtäisiin pyörällä.

ei liiku lainkaan pyörällä

Eri kulkumuotojen osuus tehdyistä matkoista 2018 Kaikki matkat

Työ- ja opiskelumatkat

11 %

14 %

22 %

36 %

47 %

33 %

20 %

16 % Muu < 1 %

4

Helsingin kaupunki

Lähde: Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2018


Pyöräliikennemäärät automaattisissa laskentapisteissä 2018

Huopalahti 0,44 milj.

Munkkiniemen silta 0,71 milj.

Käpylä 0,35 milj.

Ratapihantie 0,54 milj. Auroransilta 0,47 milj.

Kuusisaarentie 0,45 milj.

Hesperian puisto 1,01 milj. Merikannontie 0,74 milj. HELSINGIN NIEMEN RAJA

1

Kulosaaren silta 0,61 milj.

Kaisaniemi 0,45 milj. Pitkäsilta 1,03 milj.

Baana 0,98 milj.

Kaivokatu 0,90 milj. Eteläesplanadi 0,43 milj.

Lauttasaaren silta 1,14 milj.

0

Viikintie 0,20 milj.

2 km

Pyöräliikennemäärät Helsingin niemen rajalla kesäkuun arkipäivänä 1997–2018 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1997

2000

Lähde: Helsingin kaupunki 2019

2003

2006

2009

2012

2015 Pyöräilykatsaus 2019

2018 5


Pakila

Pyöräväylien tehostettu talvikunnossapito nykytilanne

Oulunkylä

2019–2020

Haaga

2021–2023

Munkkivuori Pasila Ruskeasuo

Otaniemi Kallio

TakaTöölö EtuTöölö

Katajanokka

Ullanlinna Lauttasaari

0

1

2 km

Vuoden pyöräilijämäärän jakautuminen kuukausittain, 2017–18 keskiarvo 15 % 10 % 5% 0% TAMMI

6

HELMI MAALIS HUHTI

Helsingin kaupunki

TOUKO

KESÄ

HEINÄ

ELO

SYYS

LOKA

MARRAS JOULU

Lähde: Helsingin kaupunki 2019


Malmi

Tehostettu pyöräväylien ylläpito kilometreinä 2018–2018 32 km

Kontula

2019–2020 52 km Viikki

2021–2023 105 km

Itäkeskus

tavoite 150 km

Vuosaari

Harjasuolaus on lisännyt talvipyöräilyä baanoilla

Herttoniemi

EI HARJASUOLAUSTA 2012/13 – 2014/15

120 000

HARJASUOLAUS KÄYTÖSSÄ

2015/16 – 2017/18

60 000

Laajasalo

0 MARRAS

JOULU

TAMMI

HELMI

Lähde: Pyöräväylien priorisoitu talvihoito, loppuraportti kokeilusta 2015–2018

Pyöräliikenteestä ympärivuotista Helsingissä tavoitellaan pyöräliikenteen ympärivuotista kasvua. Tällä hetkellä vuoden ympäri pyöräilee 12 prosenttia helsinkiläisistä aikuisista. Jotta pyöräily olisi sujuvaa ja turvallista myös talvella, Helsingissä on tehostettu pyöräväylien talvihoitoa noin 35 kilometrin osuudella. Tehostettua talvihoitoa laajennetaan vähitellen niin, että se kattaa 150 kilometrin mittaisen verkoston. Tehostetun talvihoidon menetelmänä on käytetty harjasuolausta, jossa lumi

poistetaan väyliltä harjaamalla ja liukkauden torjuntaan käytetään suolaa. Suolauksen ansiosta väylillä ei tarvitse käyttää sepeliä, joka voi puhkoa pyörien renkaita ja altistaa kaatumisille lumien sulettua. Sepelin käyttöä vähennettäessä vähenee myös keväinen katupöly. Harjasuolaus on kasvattanut pyöräliikenteen määrää baanoilla talvella muihin väyliin verrattuna.

Pyöräilykatsaus 2019

7


Pää­asiallinen syy pyöräillä: Kätevä tapa liikkua

42 %

Myönteiset vaiku­tukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen

33 %

Ulkoilu ja virkistys

9 %

8

Helsingin kaupunki

Ympäristösyyt

4 %

Riippumatto­muus aika­tauluista

4   %

Taloudellinen edullisuus

3   %

Muut syyt

5 %

LILLE SANTANEN

TOP 5 Helsinkiläiset pyöräilisivät enemmän, jos… 1.  pyörien pysäköinti­paikat ja alueet olisivat paremmin turvattuja ilkivallalta ja varastamiselta 2. pyöräväyläverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi 3.  pyöräily olisi turvallisempaa 4. pyöräväylien työmaa-aikaiset järjestelyt olisivat paremmat 5. pyöräväylät pidettäisiin paremmassa kunnossa Lähde: Pyöräilybarometri 2018


LILLE SANTANEN

Pyörällä on kätevä liikkua Helsingissä kuljetaan pyörällä ennen kaikkea siksi, että se on kätevä tapa liikkua. Myös myönteiset vaikutukset terveyteen ja kuntoon kannustavat hyppäämään pyörän selkään – kuten myös pyöräilyn tarjoamat ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. Yleisin matkan tarkoitus pyöräiltäessä on työ- tai opiskelumatka. Pyörä täydentää myös hyvin muita liikkumismuotoja. Päivittäin pyörällä liikkuvista lähes 30 prosenttia käyttää päivittäin myös joukkoliikennettä. Tyytyväisyys mahdollisuuksiin yhdistää pyörä- ja

joukkoliikennettä samalla matkalla on kasvanut selvästi viime vuosien aikana. Helsinkiläiset kertovat, että he pyöräilisivät enemmän, jos pyörien pysäköintipaikat olisivat turvallisempia ja pyörätieverkosto kattavampi ja yhtenäisempi. Pyöräilyä lisäisivät myös parannukset pyöräliikenteen turvallisuuteen, väylien kunnossapitoon ja työmaaaikaisiin reitteihin.

Pyöräilykatsaus 2019

9


KUVATOIMISTO KUVIO OY

Kaupunkipyöristä tuli supersuosittuja Helsingin ja Espoon kaupunkipyörät ovat saavuttaneet huippusuosion. Keväällä 2019 valmistuneen selvityksen mukaan kaupunkipyöräjärjestelmä on yksi maailman suosituimmista. Vuonna 2018 kaupunkipyörillä poljettiin yhteensä 6,3 miljoonaa kilometriä eli 158 kertaa maapallon ympäri. Vuonna 2019 uusia kaupunkipyöräasemia saadaan myös Pohjois- ja Itä-Helsinkiin.

10

Helsingin kaupunki

HSL:n verkkosivuilta voit tarkistaa, löytyykö läheltäsi kaupunkipyöräasema. Samalla pääset rekisteröitymään kaupunkipyörän käyttäjäksi: hsl.fi/kaupunkipyorat


5

2

3 4

Suosituimmat kaupunkipyöräasemat 1. Itämerentori

1

2. Kampin metroasema 3. Töölönlahdenkatu 4. Rautatientori / länsi 5. Ympyrätalo

300 000 6 pyöräiltyä kilometriä, eli 158 kertaa maapallon ympäri

48 500 koko kauden polkijaa — lähes yhtä paljon kuin Porvoossa on asukkaita

Lähde: Helsingin ja Espoon kaupunkipyörät 2018

Pyöräilykatsaus 2019

11


Pyöräväyliä rakennetaan erityisesti kantakaupunkiin Helsinkiin rakennetaan uusia pyöräväyliä, jotta pyöräily kaupungissa olisi sujuvampaa ja turvallisempaa. Pyöräväyliä rakennetaan erityisesti kantakaupunkiin, koska siellä pyöräväylien jatkuvuudessa on eniten puutteita. Keskustassa kulkee myös eniten ihmisiä, jolloin uudet väylät hyödyttävät

aloitettiin Hämeentien rakentaminen, jonka on määrä valmistua vuoden 2020 aikana. Kantakaupungissa pyöräliikenteen väylät rakennetaan pääosin yksisuuntaisiksi, koska yksisuuntaiset pyöräväylät ovat turvallisempia ja ne mahtuvat kaksisuuntaisia väyliä paremmin ahtaaseen kantakaupunkiin.

mahdollisimman suurta joukkoa. Vuonna 2019 kantakaupungissa saadaan valmiiksi Mechelininkadun, Nordenskiöldinkadun, Tukholmankadun ja Erottajan aukion pyöräliikennejärjestelyt. Keväällä 2019

RAKENNETTAVAT OSUUDET *

Lue lisää suunnittelun perusteista: pyoraliikenne.fi/blogi

2018

2020

2022

2024

Erottajan aukion järjestelyt Olympiastadionin ympäristö Pikku Huopalahden puiston baana Hämeentie ja liittyvät kadut Linnankoskenkatu Telakkakatu Hietalahdenranta Lauttasaaren sillan järjestelyt Aleksis Kiven katu Helsinginkatu–Runeberginkatu–Caloniuksenkatu Mäntymäenkenttä Päärautatieaseman alikulkuyhteys Hakaniemen alue Mannerheimintie Vallilanlaakson baana Mäkelänkatu Sturenkatu * alustavat rakentamisvuodet

12

Helsingin kaupunki

Lähde: Helsingin kaupunki 2019


Arvio kantakaupungin tavoiteverkon 2025 rakentumisesta Pyöräliikenteen väylien tavoiteverkko

2019 valmistuvat

Valmiit osuudet 2012-

2021–2024 vamistuvat

2020 valmistuvat

Haaga Käpylä

Ruskeasuo Pasila Vallila Munkkiniemi Laakso

Hermanni

Meilahti

Kallio

EtuTöölö Kruununhaka Katajanokka Kaartinkaupunki

Kamppi

Ullanlinna Eira

Lauttasaari

0

1

2 km Pyöräilykatsaus 2019

13


Baanoja suunnitteilla koko seudulle Pyöräväylien suunnittelun eteneminen Helsingissä 2018

10 km 6 km

VANTAA

TAVOITE TOTEUTUNUT

2019

15 km 7 km

ENNUSTE

2020

20 km

2021

20 km 0

5

10

15

20

Lähde: Kaupungin talousarvion tehokkuustavoitteet

Keskustan Baanan pyöräliikennemäärät

Myyrmäki

1,0 milj. 0,5 milj. 0,0 milj. 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Haaga

Leppävaara

Lähde: Helsingin kaupunki 2019

Espoon keskus

ESPOO

Matinkylä

Lauttasaari

Soukka

14

Helsingin kaupunki

Lähde: Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit 2019


Helsinkiin suunnitellaan baanoja, jotka ovat pyöräliikenteen yhteyksiä myös naapurikaupunkien välillä. Baanoja on rakennettu Helsinkiin yhteensä kuusi kilometriä vuosien 2012–2019 aikana. Koko verkon pituus tulee olemaan 130 kilometriä. Vuonna 2018 Helsingin seudulle tehtiin yhteinen baanabrändi, jonka mukaiset infotaulut Helsinki ottaa käyttöön ensimmäisellä baanalla vuoden 2019 aikana.

2019 suunniteltavat baanat Baanan alikulku Kansalaistorilta Kaisaniemeen, rakentaminen alkaaSIPOO 2020 Itäbaanan osuus Kulosaaresta Itäkeskukseen, rakentaminen alkaa 2020

Tikkurila

Viikinbaana, rakentaminen alkaa 2020 osana Raide-Jokeria

Landbo

Jakomäki Malmi

Viikki Vuosaari Itäkeskus

Pasila

Laajasalo

HELSINKI

0

2,5 Pyöräilykatsaus 2019

5 km 15


Lisää pyöräparkkeja kantakaupunkiin Tavoitteena yhteensä noin 3 900 uutta pyörätelinettä vuoteen 2021 mennessä Pyörätelineet ovat keskeinen osa pyöräliikenteen infrastruktuuria, koska jokainen matka pyörällä alkaa ja päättyy pysäköintiin. Pyörätelineitä on asennettu vuoden 2019 loppuun mennessä katualueille noin 2 000 kappaletta. Vuonna 2019 pyörätelineitä toteutetaan Kruununhakaan ja

keskustan alueelle. Tämän jälkeen suunnittelu jatkuu pohjoisessa kantakaupungissa. Tämän lisäksi kaupunki kehittää pyöräpysäköintiä ja palveluita metroasemilla. Vuonna 2018 kaikille metroasemille asennettiin pyöränhuoltopiste, jossa voi pumpata renkaat ja tehdä omatoimista pyörän huoltoa. Vuonna 2019 pyöräkeskus palvelee Kansalaistorilla.

Yhden autopaikan tilalle mahtuu telineet 10 pyörälle

16

JUSSI HELLSTEN Helsingin

kaupunki


Pyörätelineitä asennetaan vaiheittain kaupunginosiin

SUUNNITTEILLA

2020–2021

Kulosaari

2017

2018

ASENNUS VALMISTUU

Katajanokka

2019

Lauttasaari Jätkäsaari

0

1

2 km

Lähde: Helsingin kaupunki 2019

Pyörätelineet 2017–2020 2017 Kallio 432 telinettä

2019 keskusta noin 900 telinettä

2020–2021 pohjoinen kantakaupunki, noin 1 500 telinettä

2018 Töölö 320 telinettä

= 50 telinettä

Pyöräilykatsaus 2019

17


JUSSI HELLSTEN

Pyöräliikenteen edistäminen saa kaupunkilaisten tuen Helsinki saa asukkailta edelleen vahvan tuen tavoitteelleen edistää pyöräliikennettä ja parantaa pyöräilyoloja. 94 prosenttia aikuisväestöstä suhtautuu myönteisesti pyöräliikenteen edistämiseen. Pyöräilevien asukkaiden mielestä Helsinki on melko hyvä pyöräilykaupunki ja tyytyväisyys on kasvanut viime vuosina. Myös pyöräilyn turvallisuuteen ja sujuvuuteen ollaan hieman aiempaa tyytyväisempiä, vaikkakin parantamisen varaa selkeästi on, sillä joka neljäs pyörää käyttävistä kokee yhä turvattomuutta liikkuessaan pyörällä. Pyöräilykokemukseen vaikuttavista asioista eniten tyytymättömyyttä herättävät pyöräväylien työmaa-aikaiset poikkeusjärjestelyt.

18

Helsingin kaupunki

Eniten on lisääntynyt tyytyväisyys mahdollisuuksiin yhdistää pyörä- ja joukkoliikennettä, mihin ovat varmasti vaikuttaneet kaupunkipyörät sekä parantuneet mahdollisuudet kuljettaa pyörää junassa ja metrossa. Kaupunkilaisten tyytyväisyyttä pyöräliikenteen olosuhteisiin pyritään parantamaan rakentamalla pyöräväyliä, pyöräpysäköintiä sekä kehittämällä pyöräväylien talvikunnossapitoa ja pyöräliikenteen palveluita.

Pyöräliikenteen olosuhteista Helsingissä voi antaa palautetta ja kehitysehdotuksia osoitteessa hel.fi/palaute


Pyöräliikenteen osuus kaikista matkoista (%) TAVOITE

15 % 12 % 9% 6% 3% 0% 2010

2012

2014

2016

2018

2020

Lähde: Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2018

Osuus kaikista

96 % 91 %

96 %

Osuus pyöräilijöistä

94 %

92 %

83 %

87 %

89 %

2014

2016

2018

88 %

Ei pyöräilevät

2014

2016

2018

Positiivisesti pyöräilyn edistämiseen suhtautuvien osuus

Tyytyväisyys Helsinkiin pyöräilykaupunkina Lähde: Pyöräilybarometri 2018

16 % 12 %

12,6 MILJ.

14,8 MILJ.

Pyöräliikenteen osuus liikennebudjetista (%)

19,5 MILJ. 11,5 MILJ.

8% 4% 0%

2018

2019

2020

Lähde: Helsingin kaupunki 2019

2021

Helsinki investoi pyöräväyliin sekä kantakaupungissa että baanaverkolla. Vuonna 2019 pyöräväyliin investoidaan 14,8 miljoonaa euroa, mikä on 11 prosenttia liikenteen kokonaisbudjetista. YK suosittaa, että jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen käytettäisiin 20 prosenttia liikennebudjetista.

Pyöräilykatsaus 2019

19


Julkaisun tiedot Sarja ja numero Kaupunkiympäristön esitteitä 2019:1 Julkaisu 5/2019 Paino Next Print Oy, Helsinki 2019 Toinen painos

Julkaisun toimitus Projektipäällikkö: Reetta Keisanen Työryhmä: Mikko Uro, Annika Alen Taitto ja grafiikat: Laura Koivunen-Niemi / Koponen+Hildén Oy Kuvat Kansikuva: Jussi Hellsten Kuvat sisäsivuilla: Tiina Koivusalo, Lille Santanen, Paula Kukkonen, Jussi Hellsten, Kuvatoimisto Kuvio Oy Taustakartat: Seutukartta 2019 © Kaupunkimittaus, Helsinki, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2019

Lisätiedot www.hel.fi/pyoraily Palautteet www.hel.fi/palaute Kaupunkiympäristön suunnittelijoille: www.pyöräliikenne.fi

20

Helsingin kaupunki

JUSSI HELLSTEN


Pyöräilykatsaus 2019

21


Helsingin kaupunkiympäristö

Käyntiosoite Sörnäistenkatu 1 00580 Helsinki Postiosoite PL 58200 00099 Helsingin kaupunki Puhelinvaihde 09 310 2611 hel.fi/kaupunkiymparisto


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.