Page 1

Yritystä Stadiin

3 2017

HELSINGIN YRITTÄJIEN JÄSENLEHTI

VIESTINTÄÄ NINJAN NOPEUDELLA Yksinyrittäjyys

Fokuksessa hyvinvointi

1_kansi.indd 1

Helsinki

Maailman toimivin kaupunki

Työelämä

Maksuttomat työtilat

31.10.2017 9.40


Sisältö

22 32 YRITTÄJÄINFO: Tietoa tuoreista verotusmuutok­ sista ja tieto­suojaasetuksesta

39 2

2-3_sisis.indd 2

Yritystä Stadiin 3 I 2017

31.10.2017 9.56


Sisältö

5 Pääkirjoitus

Yritystä Stadiin

6 Töissä: Dogsitteristä eläinkouluttajaksi 8 Tässä ja nyt 15 Tapahtumakalenteri 16 Ninchat: Nyt on kunnollista

3 2017

22 Yrittäjä on kansanedustajalle kullanarvoinen tiedon lähde

26 Maailman toimivin kaupunki

– Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021

29 Kattava verkkojulkaisu maahanmuuttaja­ yrittäjyyden tukemiseksi

30 Löydä yritykseesi osaaja uusista työnhakupalveluista

31 Kolumni: Sata vuotta 32 Hyödynnä maksuttomat työ­ ja kokoustilat Helsingissä

34 Lisää hyvinvointia HYMY­hankkeen opeilla 36 Yrittäjän asialla:

Yrittäjäjärjestön yhteystiedot

37 Paikallisesti: Yrittäjät luomassa

joulun taikaa Tuomaan Markkinoilla

39 YrittäjäInfo

16

6 Yritystä Stadiin 3 I 2017

2-3_sisis.indd 3

3

31.10.2017 9.56


Tunne oikea hetki – yrityskaupalla kasvuun Finnveran tavoitteena on edistää rahoituksen keinoin yritysten omistajanvaihdoksia. Tarjoamme lainoja ja takauksia kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan. Hyville yrityskaupoille löytyy rahoitus!

Lue lisää nnvera./omistajanvaihdos

3_alkuosa.indd 4

30.10.2017 16.54


Pääkirjoitus

Yritystä Stadiin Helsingin Yrittäjien jäsenlehti, jaetaan jäsenyrityksille ja sidosryhmille.

LISÄÄ MAHDOLLISUUKSIA ansainvälistymisen ajatellaan YRITTÄJYYDELLE usein koskevan vain suuria yri-

K

tyksiä. suurempi yritys sitälujen tuottamisesta ja yritysten itse Helsinki on ollut Mitä parrasvaloissa tarvitsemat palvelut ovat laadukkaita todennäköisemmin se harjoittaaviime kuukausina, kun kaupungin kin vientiä jossakin muodossa. uusi organisaatio aloitti toimin- Kuitenkinja helposti saatavissa. helsinkiläisistä pk-yrityksistäkin tansa kesällä uusien pormestariennoin 25 Nykyiset valtion aluehallinnon

Julkaisija Helsingin Yrittäjät ry Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki 050 575 2353 www.helsinginyrittajat.fi

prosentilla onSyyskuussa vientiä tai muuta liiketoi- palvelut - TE-palvelut ja ELYluotsaamana. kaupun-

Päätoimittaja Tiina Oksala, toimitusjohtaja tiina.oksala@yrittajat.fi

maakunnan sijaan Helsingin, yrityksensä Euroopantasa-arvoa ulkopuolelle. ilmastoystävällisyyttä, ja Yrittä-

Toimitus Jaana Tihtonen, AD/viestintäsuunnittelija jaana.tihtonen@yrittajat.fi Valpuri Aalto, viestintäkoordinaattori valpuri.aalto@yrittajat.fi Anette Loiske, toimistoassistentti anette.loiske@yrittajat.fi Kirjoittajat Ilona Savitie Mainosvaraukset: tiedotus.helsinki@yrittajat.fi

mintaa ulkomailla. ginvaltuusto vahvisti kaupungille

mesta käsinSeuraavan tai kohdemaassa 2017–2020. neljän oman tai järjestämisvastuulle. Muusta maasta poiketen näiden palvelujen järjesyhteistyöyrityksen kautta. Tässä lehdessä vuoden aikana kaupunki tavoittetäminen Uudellamaalla annetaan esitellään yrittäjiä, jotka ovat perustaneet lee lisääntyvää kansainvälisyyttä, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaujyyden edellytykset ovat kuitenkin elinvoimaisuutta. Urbaania ympäris-yhtäläipunkien hoidettavaksi. Tapasimme siäjariippumatta siitä, missä päin maailmaa töä kokeilukulttuuria edistetään näiden pääkaupunkiseudun kaupunyritys sijaitsee. tavoitteena eläväYritysmyönteinen ja elämyksellinenilmapiiri kien johtoa lokakuussa ja kerroimme ja toimintaympäristön kaupunki niin asukkaille,kilpailukykyisyys yrityksille ovatmatkailijoillekin. avaimia yritysten kasvuun. kuin

toimintaympäristön kehittämiseksi

yritystoiminta on vahvasti mukana TIINA OKSALA

pääkaupunkiseudulla sekä yhteis-

edistämässä kaupungin elinvoimaa. toimitusjohtaja, Helsingin Yrittäjät

ry Helsinkiläisten päätoimittaja,yritysten Yritystä suhdanneStadiin -lehti näkymät ovat muuta maata positiivisemmat, ja kaupungin tavoitteet luoda

työn tiivistämiseksi kaupunkien ja yrittäjien kesken. Lue lisää tapaamisesta lehden sivulta 12. Helsingin Yrittäjät juhlii Suomen

edellytyksiä yritystoiminnalle, uusille

100-vuotista itsenäisyyttä juhlagaa-

innovaatioille ja kansainvälisyydelle

lassa 5.12. Crowne Plazassa. Itse-

sekä parantaa kaupungin palveluja

näisyysjuhlagaala on osa Suomen

lupaavat alueen yrityksille hyviä

itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden

lähtökohtia tulevan kasvun tueksi.

virallista ohjelmaa. Lämpimästi

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu etenee Uudellamaalla.

Taitto Kirsi Grönvall, Faktor Oy, www.faktor.fi

maakunnalle vuonna 2020. Lakival-

ISSN 2342-8767 (Painettu) ISSN 2323-9611 (Verkkojulkaisu)

yrittäjien toiveista yrittäjyyden

Uudessa kaupunkistrategiassa

Kansi Ville Mujusen Ninchat on tuonut ninjamaisen nopean asioinnin yritysten asiakasviestintään. Kuva: Jaana Tihtonen

Paino Kirjapaino Fram, www.fram.fi

keskusten yrityspalvelut - siirtyvät

vuonna 2020 uusien maakuntien Kansainvälistyvä yritys vuosille voi toimia Suouuden kaupunkistrategian

tervetuloa mukaan juhlimaan yrittäjyyttä ja satavuotiasta Suomea!

Mittava uudistus vaikuttaa alueen kaupunkien tulevaan toimintaan muun muassa kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä mistelu on vielä kesken ja maakuntien tulevaa toimintaa ohjaavien lukuisten lakien pitäisi saada eduskunnan lopullinen hyväksyntä ensi vuoden toukokuussa. Yrittäjäjärjestö vaikuttaa vahvasti näihin uudistuksiin, jotta pk-yrityksillä on

MI 441

R IS T Ö M E R

K KI

Y

aidosti mahdollisuus kilpailla palveM

LJ ÖMÄR K T Painotuote

797

Tiina Oksala

Toimitusjohtaja, Helsingin Yrittäjät ry Päätoimittaja, Yritystä Stadiin -lehti

3_alkuosa.indd 5

30.10.2017 16.54


Töissä

Liisa Tikka Koirakoulu Masseter, yrittäjä Liisa Tikan vuonna 2007 perustama yritys, tarjoaa käyttäytymis­tieteisiin pohjautuvaa koiran­koulutusta. Helsingin Roihupellossa sijaitsevan yrityksen kursseilla käy kaikenikäisiä ja -rotuisia koiria.

3_alkuosa.indd 6

30.10.2017 16.54


Töissä

Dogsitteristä eläinkouluttajaksi TEKSTI I VALPURI AALTO JA JAANA TIHTONEN KUVA I JAANA TIHTONEN

Liisa Tikka, millainen oli polkusi eläinalan yrittäjäksi?

Mikä hetki on jäänyt mieleen urasi varrelta?

”Kouluttauduin alun perin restonomiksi ja työskente-

”Törmäsin hiljattain asiakkaaseeni, joka ker-

lin pitkään ravintola-alalla. Yrittäjäksi päädyin oikeas-

toi olleensa kuusi vuotta sitten järjestämälläni

taan vahingossa. Olen ollut lapsesta asti kiinnostunut

pentuagility-kurssilla. Hän oli osallistunut agilityn

koirista, jonka takia innostuin myös 4H-dogsitter-

SM-kisoihin koiransa kanssa, joka ei ole rodultaan

toiminnasta. Koirien hoitaminen maksua vastaan oli

tyypillinen agilitykoira. Oli palkitsevaa kuulla, että

tavallaan jo pintaraapaisu yrittäjyyteen. Myöhemmin

kipinä lajiin syntyi kurssillani.”

hankittuani oman koiran, innostuin sen kouluttamijon. Opiskelu imaisi mukaansa, kouluttauduin alalle

Millaisia kuvitelmia ihmisillä on työstäsi?

ja perustin oman yritykseni (Tmi Masseter). Homma

”Ihmiset ihastelevat usein, miten mahtavaa on,

lähti siis käsistä ja tässä ollaan – yrittäjyyttä on nyt

että saan tehdä töitä eläinten kanssa. Tosiasi-

takana 10 vuotta.”

assa teen asiakaspalvelutyötä ihmisten kanssa.

sesta ja halusin oppia aiheesta mahdollisimman pal-

Mikä on ihaninta työssäsi?

elävästä elämästä kokemuksiani, joihin asiakkaat

”Minulla on työelämälle kaksi tavoitetta, joita pääsen

pystyvät samaistumaan. Luottamus on työssäni

toteuttamaan yrittäjänä. Ensimmäinen on se, ettei

kaiken perusta, koska kurssilaiset kasvattavat

aamuisin tarvitse herätä kelloon. Nuorempana olin

koiriaan oppieni mukaisesti. Koulutustilanteessa

joustavampi työajoissa ja saatoin venyä aamuai-

koiranomistaja oppii ehdottomasti enemmän kuin

koina, mutta nykyään olen kello kymmenen jälkeen

koira. Tätä kehitystä on hienoa seurata. Esimer-

vasta asiakkaiden käytettävissä. Toinen tavoitteeni

kiksi ongelmakoirakursseilla ihmiset huomaavat,

on myös toteutunut: siivoaminen ei ole ollut ikinä

että muutkin elävät vastaavassa tilanteessa. Koiran

minulle se mieluisin juttu, joten kotini siisteydestä

edistyminen ei sinällään ole mikään ihmeellinen

vastaa siivooja. Yrittäjyydestä olen ymmärtänyt, että

juttu, nehän oppivat jopa ohjaajasta huolimatta.”

kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Parasta työssäni on Liisa Tikka nauttii yrittäjyydessä aamuista ilman herätyskelloa. Eläinrakkaan Liisan perheeseen kuuluu puolison lisäksi amerikanstaffordshirenterrierit Nasta ja Raita, isovillakoira Jänskä sekä kaksi marsua, Raimo ja Reino. Hännänheiluttajat kulkevat mukana myös maailmalla reissatessa. Koirakoulutuksen lisäksi Tikka tuottaa koiraharrastajille suunnattua Canistietolehteä.

Koulutustilanteessa olen oma aito itseni ja kerron

kuitenkin loppupeleissä ihmiset ja koirat. Osasta asiakkaista on matkan varrella tullut hyviä ystäviäni.”

Mikä on ollut haastavinta yrittäjyydessä?

Onko sinulla yrittäjyyteen liittyvää mottoa? ”En kestä sanontaa ”suutarin lapsella ei ole kenkiä”, sillä parhaansa täytyy aina yrittää. Oman maineeni kannalta on tärkeää, että käyttäydyn

”Kuluttaja on edelleen minulle suuri mysteeri.

lähiseudun lenkkipoluilla samalla tavalla kuin

Tämän takia työn kausiluonteisuuteen piti ensin

opetan koiranomistajille kursseillani. Koulutusalan

totutella. Alkuun pelkäsin, että kuolen nälkään

yrittäjälle sopii motoksi hyvin ”pitää elää niin kuin

elokuisin, kun kesäisin oli hiljaisempaa. Vaihte-

opettaa”.”

luihin on nyt vuosien varrella tottunut ja pidän työllistävällä pitää olla uskoa omaan osaamiseen

Totta vai tarua, onko koira ihmisen paras ystävä?

ja pärjäämiseen. Yrittäjällähän hallinnollista työtä

”Totta. Tärkeämpää on kuitenkin kysyä, onko ihmi-

riittää loputtomiin, joten työn aikatauluttamista ja

nen koiran paras ystävä. Ihan aina tämä ei toteudu

stressaamatta olemista on joutunut välillä opetella.

molempiin suuntiin, mikä on koirille surullista.”

hyvällä omallatunnolla lomaa kesäisin. Itsensä

Kaipaan ajoittain suurempaa työyhteisöä, koska työni on hyvin itsenäistä.” Yritystä Stadiin 3 I 2017

3_alkuosa.indd 7

7

30.10.2017 16.54


Tässä & Nyt

TEKSTI I ANETTE LOISKE KUVA I SUOMEN YRITTÄJÄT TEKSTI I HELSINGIN KAUPUNKI KUVA I ALEKSI POUTANEN

Tietopankki Helsingin palveluista yrittäjille Helsingin kaupunki kehittää yrityksille kilpailukykyistä toimintaympäristöä ja edesauttaa yritystoiminnan menestymistä alueellaan. Yritysten Helsinki -sivustolle on koottu täällä toimiville ja tänne toimintaa suunnitteleville yrityksille suunnatut kaupungin palvelut. Sivustolta löytyy muun muassa kaupungin tarjouspyynnöt, toimitilat, kaavoitusasiat sekä tilastotietoja taloudesta. Lisäksi sivusto tarjoaa reitin aloittavan ja toimivan yrityksen neuvonta- ja kasvupalveluihin, yrittämiseen liittyviin kaupungin lupa-asioihin ja ohjeisiin sekä kaupungin työllisyyspalveluihin. Sivusto on julkaistu suomeksi ja englanniksi, pian myös ruotsiksi.

Jäsen, ota etu irti uudesta mobiilisovelluksesta! Nyt jäsenyytesi kulkee kämmenelläsi – löydät jäsenedut, uutiset ja tapahtumat mobiilijäsenkortista! Kortilla voit myös päivittää tietojasi, lukea jäsenyyteesi liittyviä viestejä ja soittaa neuvontapalveluumme.

Näin saat mobiilikortin käyttöösi:

Tutustu sivustoon: www.hel.fi/yritystenhelsinki

• Lataa mobiilikortti sovelluskaupasta. Löydät sen hakusanalla ”Suomen Yrittäjät”. • Kirjaudu appiin jäsennumerollasi ja sähköpostiosoitteellasi. • Rekisteröidy syöttämällä henkilötietosi. • Aktivoi mobiilikortti vahvistuskoodilla, jonka saat tekstiviestillä. • Sovellus on saatavilla Androidja iOS-käyttöjärjestelmiin. Katso tarkemmat tiedot: www.yrittajat.fi/mobiilikortti

Stadilainen yrittäjyys ja yrittäjäjärjestö 100 vuoden ajan 1723 Willhelmsin apteekki, Helsingin vanhin yritys, perustetaan. (Toiminta päättyi 2013.)

1939 Yksinyrittäjäin Helsingin aluejärjestö perustetaan tammikuussa. Puheenjohtajaksi valitaan Vilho Liestalo. 8

1962 Nimenmuutos Suur-Helsingin Yrittäjät ry:ksi.

1980-1999 Yhdistyksen nimeksi vaihdetaan Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry.

1968 Ensimmäinen valtakunnallinen yrittäjäpalkinto jaetaan, voittajaksi helsinkiläinen Oy Suomen Autoteollisuus Ab, Tor Nessling. Tunnetaan nykyään nimellä Sisu Auto.

1997 Ensimmäistä Yrittäjän päivää vietetään 5.9. Taustavoimina Helsingin Yrittäjien luottamushenkilöt, jotka lamakauden jälkeen pohtivat, miten yrittäjyyden arvostusta voidaan lisätä.

1984 Ensimmäinen Vuoden helsinkiläinen yritys -palkinto jaetaan: Toimialapalvelu Kaisla&co, Eila Kaisla.

Yritystä Stadiin 3 I 2017

3_alkuosa.indd 8

30.10.2017 16.54


Tässä & Nyt

KUVAT I NIINA STOLT / STUDIO ONNI

TEKSTI JA KUVA I MARI LAAKSONEN

Helsingin Yrittäjien toimistolla uusia kasvoja

Vuoden 2017 kantahelsinkiläisenä mikroyrittäjänä palkittiin Niina Stolt

Syyskausi aloitettiin Helsingin Yrittäjien toimistolla mukavien muutosten myötä, kun tiimissä aloitti kaksi uutta työntekijää. Nina Salminen tuottaa helsinkiläisille yrittäjille inspiroivia koulutuksia ja tapahtumia ja Anette Loiskeen vastuualueelle kuuluu jäsenrekisterimme ja -palvelumme. Tervetuloa taloon tekemään töitä yrittäjyyden eteen!

Kanta-Helsingin Yrittäjien kesänavausristeilyllä 8.6. palkittiin vuoden 2017 kantahelsinkiläisenä mikro­ yrittäjänä valokuvausyrittäjä Niina Stolt, Studio Onni Oy. Palkinnon luovuttivat puheenjohtaja Mari Laaksonen sekä hallituksen jäsenet Raija Lehtinen ja Ulla ­Leppäkoski-Juvonen. Palkittu Niina Stolt on pitkän linjan valokuvausyrittäjä, yhdistysaktiivi ja kahden pienen lapsen äiti. Hänen yrityksensä Studio Onni on toiminut vuodesta 2004. Lisäksi hän on ollut perustamassa Helsingin Yrittäjien

Nina Salminen

Anette Loiske

nuorten yrittäjien verkostoa sekä toiminut usean yhdis-

tapahtumatuottaja

toimistoassistentti

tyksen hallituksessa.

p. 050 4911 936

p. 050 575 2353

nina.salminen@yrittajat.fi

anette.loiske@yrittajat.fi

Niina on lanseerannut ystävänsä Mirkku Merimaan kanssa uuden, elämyksellisen Ihana nainen -konseptin. – Konseptissa kyse on kokonaisvaltaisemmasta koke-

Uusi jäsenetu: asiakirjapankki

muksesta, joka alkaa jo studiolle

Yrittäjien jäsenille on nyt tarjolla noin 70

pohtiminen auttavat

erilaista asiakirjaa! Asiakirjapankki tarjoaa

katselemaan itseä,

laajan valikoiman asiakirja- ja sopimus-

omaa naiseutta

malleja. Voit tallentaa malleja käyttöösi

ja myös kuvan

maksutta ja käyttää niitä pohjana laati-

kohteena olemista

essasi tarpeidesi mukaisia asiakirjoja.

uusin silmin, Niina

Tällä hetkellä asiakirjat ovat saatavilla

kuvailee.

suomeksi, mutta myös ruotsin- ja englanninkieli-

Tutustu Ihana

set versiot ovat tuloillaan.

Nainen -konseptiin:

Löydät asiakirjapankin täältä:

www.ihanaelamys.fi

sisään tullessa. Herkeämätön huomio ja yhdessä

www.yrittajat.fi/asiakirjapankki

2006 Yrittäjäpatsas paljastetaan 5.9. Helsingissä. Pääministeri Matti Vanhanen toimii hankkeen suojelijana.

2000 Organisaatio alkaa toimia nykyisessä muodossaan Helsingin Yrittäjät ry -nimellä.

2009 Yhdistyksen 70-vuotishistoriikki ”Yrittäjyys kantaa Suomea – Helsingin ja pääkaupunkiseudun yrittäjäjärjestöt 1939–2009” julkaistaan.

2007 Ensimmäinen Yritystä Stadiin! -verkostoitumistapahtuma Bottalla.

2017 Ensimmäinen Vuoden helsinkiläinen yksinyrittäjä -palkinto jaetaan 5.12. Itsenäisyysjuhlassa.

2010 Valtakunnallinen Nuori Yrittäjä -palkinto ensimmäistä kertaa Helsingin Yrittäjien jäsenelle: Edward Blomstedt, Oy Nordic Cast Sourcing Ab.

Yritystä Stadiin 3 I 2017

3_alkuosa.indd 9

9

30.10.2017 16.54


Gallup TEKSTI I HELSINGIN KAUPUNKI

Miten pidät yrityksesi myyntikunnossa? Kolme yrittäjää kertoo, millä konsteilla aikoo pitää yrityksensä myyntikuntoisena tulevaisuudessa.

Helsinki kisaa Euroopan lääkevirasto EMA:sta Helsinki on mukana tavoittelemassa Euroopan

”Itselläni omistajanvaihdos konkretisoituu hyvinkin pian, potentiaalinen jatkaja löytyi yllättävän kaukaa. Olen ollut 35 vuotta yrittäjänä ja omistajanvaihdosta on suunniteltu jo pitkään. Suosittelen muillekin, että omistajanvaihdosta kannattaa harkita tarpeeksi ajoissa.”

Eila Heinänen vaatealan yrittäjä, Ompelimo Sormustin Eila Heinänen

lääkevirasto EMA:n sijoittamista Suomeen. Helsingin kaupungin No Hiccups -kampanja lupaa, että viraston Suomeen siirrossa kaikki sujuu moitteettomasti. Lisäksi kampanja toimii osana Helsingin kaupungin strategista päätöstä nousta maailman terveysalan pääkaupunkien joukkoon. Päätös Euroopan lääkeviraston uudelleensijoituksesta tehdään 20.11. EU:n yleisten asioiden neuvostossa. Hakemusta Euroopan lääkeviraston saamisesta Helsinkiin on valmisteltu yhteistyössä valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Lisätietoja: www.emahelsinki.fi www.nohiccups.myhelsinki.fi

”Uskon, että yrityksen saa helpommin kaupaksi, jos kokonaispaketti on kunnossa eli yrityksen tahtotila ja tavoite on kirkas, asiakaskohderyhmä on rajattu selkeäksi, taloudesta on pidetty huolta ja kassavirta on kunnossa ja toiminnan taustalla on timanttinen tiimi.”

Esko Valkeala yritysvalmennukseen erikoistunut yrittäjä, Coutsi Oy

”Tulevaisuuden omistajanvaihdoksen kannalta olen kokenut tärkeäksi tehdä itseni tarpeettomaksi: pystyn pitämään kesä- ja talvilomat, joiden aikana yritys pyörii ilman minuakin. Olen huolehtinut, että esimerkiksi kanta-asiakkaani, jotka tulevat liikkeeseeni ostamisen ohella vaihtamaan ajatuksia, että heistä huolehditaan hyvin poissaoloni aikana.”

Raija Lehtinen Hakaniemen kauppahallin pitkäaikainen yrittäjä, Punainen Lanka Oy

Koillis-Helsingissä juhlitaan Suomea 100 Festissä 16.11. Helsingin Yrittäjien Koillis-Helsingin paikallisyhdistys järjestää 100-vuotiaan Suomen kunniaksi Malmin lentoasemalla 100 Festin 16.11.2017. Luvassa on hyvää ruokaa ja juhlallisen viihdyttävää ohjelmaa, muun muassa Vuoden 2017 koillishelsinkiläisen yrittäjän ja 100-vuotiaan yrityksen palkitsemiset! Illan musiikkikattaus on monipuolinen: Jussi Saksa & Local Heroes soittaa tuttuja kappaleita vuosisadan varrelta ja kuulemme upeaa kuorolaulua Malmin mieslaulajilta. Ovet ovat auki klo 17.30, ja ohjelma starttaa klo 18.00. Tapahtuma on maksuton Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry:n ja HYNY:n jäsenille, illalliskortit muille 39 euroa. Tervetuloa! Ilmoittaudu mukaan: http://bit.ly/100_Fest

3_alkuosa.indd 10

30.10.2017 16.54


Tässä & Nyt

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto Fondia Oyj:lle

Seuraa meitä somessa!

Helsinkiläinen, vahvasti kansainvälistyvä lakialan KUVA: HARRI MÄENPÄÄ / STUDIO KORENTO

yritys Fondia Oyj sai tänä vuonna valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Muut voittajat olivat Arcusys Oy Joensuusta, Finn Spring Oy Toholammilta ja Lune Groyp Oy Ltd Juupajoelta. Palkinnot jaettiin lokakuussa Suomen Yrittäjien vuoden päätapahtumassa, Valta-

innovatiivisesta työkulttuurista ja

kunnallisilla yrittäjäpäivillä Joensuussa.

konseptista. Alkuvuonna 2017 yrittäjien

Helsingissä pääpaikkaansa pitävä

yksi unelma toteutui, kun Fondia listau-

lakipalveluyritys Fondia huolehtii

tui Helsingin pörssin pienten yhtiöiden

asiakkaan koko juridiikan perustasta.

Nasdaq First North Finland -markkina-

Marianne Saarikko Janson ja Mårten

paikalle.

Janson huomasivat vuonna 2004, että lakiapua tarvitseville yrityksille oli vain

Fondia Oyj

kaksi vaihtoehtoa: palkata juristi tai

Toimipaikat Helsingissä, Turussa,

tehdä toimeksianto asianajotoimistolle.

Tampereella, Kuopiossa, Lahdessa,

Väliin mahtui vaihtoehto: asiakkaan

Oulussa, Vaasassa, Rovaniemellä,

rinnalla toimiva lakipalveluyritys, joka

Tukholmassa ja Tallinnassa.

huolehtii heistä oma-aloitteisesti. Nyt

Perustajat: Marianne Saarikko Janson

tätä tekee jo 118 fondiaania eri puolilla

ja Mårten Janson

Suomea. Fondia Oyj on saanut tunnus-

Toimitusjohtaja: Salla Vainio

tusta vuosien varrella niin kotimaassa

Liikevaihto: 14,9 miljoonaa euroa

kuin kansainvälisesti alaa uudistavasta,

Lue lisää: bit.ly/fondia2017

Facebook: Helsingin Yrittäjät Liity yli 2700 tykkääjämme joukkoon. Tietoa ja tunnelmia toiminnastamme.

Twitter: @HELyrittajat Yrittäjyyden uusimmat uutiset ja ajankohtaisimmat teemat.

Instagram: helsinginyrittajat Kurkista kulisseihin! Instagramissa helsinkiläisiä yrittäjiä ja ilmiöitä sekä järjestön arkea. Osallistu keskusteluun: #yrittäjät!

TEKSTI I HELSINGIN KAUPUNKI

Globaali startup-selvitys: Helsingin vahvuuksina tiivis yhteisö, tavoitteellisuus ja yhteydet globaaleille markkinoille Helsinki on jo

vuonna kansainväliseen Global Startup

tävät yhteistyön merkityksen. S ­ uomessa

pitkään voinut

Ecosystem -tutkimukseen, joka vertailee

kasvuyritysten sijoittajat laittavat rahaa

olla ylpeä startup-

startupien mahdollisuuksia globaaliin

yrityksiin, mutta jäävät niihin myös spar-

kentästään. Täällä

menestykseen 55 kaupunkialueella.

raajiksi. Myös työntekijät ovat merkittä-

on luotu globaalit

Vaikka kilpakumppaneitaan pienempi

vissä määrin osaomistajia yrityksissä.

menestystarinat:

Helsingin alue ei mahtunut maailman

Helsinkiläisten startup-kentän vahvuu-

Supercell, Rovio ja

20 houkuttelevimman startup-keskuksen

deksi nousi lisäksi niiden valmistamien

Euroopan suurin

joukkoon, tutkimus osoittaa Helsingillä

tuotteiden korkea taso ja tavoitteellisuus.

startup-tapahtuma

olevan kansainvälisessä vertailussa

Kokonaisuudessa Helsingin menestyksek-

Slush, sekä FiBAN, yksi Euroopan vah-

johtavia ominaisuuksia. Helsingin start­

käin osa-alue oli globaalit yhteydet. Pienet

vimmista businessenkeliverkostoista.

upit kokevat kaikista vähiten suuryhtiöt

sisämarkkinamme ohjaavat startupeja

Nyt aiheesta tutkimustietoakin: pääkau-

kilpailijoikseen, mikä kertoo yhteisön vah-

kansainvälistymiseen.

punkiseudun kaupungit osallistuivat tänä

vuudesta ja siitä, että eri toimijat ymmärYritystä Stadiin 3 I 2017

3_alkuosa.indd 11

11

30.10.2017 16.54


Tässä & Nyt

KUVAT I JAANA TIHTONEN

Kaupunginjohtajia tapaamassa Pääkaupunkiseudun yrittäjäjärjestöt ja alueen kaupunkien johto tapasivat lokakuussa Helsingin kaupungintalolla. Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren isännöimään tapaamiseen osallistuivat Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginjohtajat sekä kaupunkien elinkeinojohtajat. Yrittäjiä edustivat Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Sarianne Reinikkala ja toimitusjohtaja Tiina Oksala, Pääkaupunkiseudun Yrittäjien puheenjohtaja ja toimitusjohtajat sekä Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen järjestön elinkeinotiimin kera. Tapaamisessa keskusteltiin yrittäjyyden merkityksen kasvusta ja yrityksille tarjolla olevista palveluista, pk-yritysten pääsemisestä nykyistä paremmin mukaan julkisiin hankintoihin – erityisesti pienhankintoja ja palvelusetelejä hyödyntämällä. Myös kaupunkien maankäyttö ja alueelle suunnitellut liikenneuudistukset – kuten bulevardisointi - puhuttivat. Kaupungit esittelivät myös omia toimiaan alueensa yrittäjyyden vahvistamiseksi. Yhteisesti todettiin, että kaupunkien ja Yrittäjien edustajilla on paljon yhteisiä tavoitteita. Sovittiinkin tiiviimmästä yhteistyöstä yrittäjyyden toimintaympäristön kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla.

KUVA: SHUTTERSTOCK

Lue koko uutinen: bit.ly/hykaupunginjohtajat

Tule tutustumaan HEI Networkin toimintaan Business Date -iltoihin

Helsingin Yrittäjien kansainvälinen verkosto HEI Network järjestää englanninkielisiä Business Date -iltoja, joihin ovat tervetulleita kaikki kansainvälisyydestä kiinnostuneet yrittäjät. Business Date -illoissa on muutamia pitch-esityksiä ajankohtaisista aiheista sekä vapaamuotoista verkostoitumista. Marraskuun Business Date -tapahtumassa 29.11. Stringbergin Bakfickassa puhumassa markkinatutkimuksen asiantuntija Sharmili Ganguly ja City Digital Oy:n yrittäjä Ilkka O. Lavas globaaleista unelmista ja menestyksestä. Tervetuloa mukaan tutustumaan toimintaan! Lue lisää ja ilmoittaudu: bit.ly/6thbusinessdate

12

Yritystä Stadiin 3 I 2017

3_alkuosa.indd 12

30.10.2017 16.54


Tässä & Nyt

Cityvaraston perustajasta vuoden keskihelsinkiläinen yrittäjä Helsingin Yrittäjät – Keski-Helsinki ry palkitsi syyskuussa vuoden yrittäjäksi Cityvarasto Oyj:n pääomistajan Ville Stenroosin. Hän on rohkea ja innovatiivinen sarjayrittäjä, jolla on yli 20 vuoden kokemus yritysten TEKSTI I ANETTE LOISKE

Päivitä tietosi hankintapalveluista

johtamisesta menestykseen. Cityvarasto Oyj:n vuonna 1999 alkanut toiminta on upea menestystarina: yrityksen liikevaihto on kasvanut joka vuosi, mutta kasvu on tapahtunut kannattavasti. – Cityvarasto sopii liiketoimintana hyvin

Helsingin Yrittäjät tarjoaa jäsenilleen tukea ja tietoa

kaupungistumisen megatrendiin. Ihmiset muuttavat

hankinta-asioissa hankinta-asiamiehen ja hankinta-

ja harrastavat paljon, minkä johdosta tarve hyvälle varastotilalle

neuvonnan kautta:

kasvaa, Stenroos kertoo.

1. Hankinta-asiamiespalvelu

toalan ketjuksi. Laajeneminen on tapahtunut yritysostojen, liike-

Helsingin Yrittäjien hankinta-asiamiespalvelu palvelee pääkaupunkiseudun yrittäjiä julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvissä asioissa. Hankinta-asiamiehen neuvonta on jäsenille maksutonta. Hankinta-asiamies päivystää arkisin klo 9–17 puh. 045 110 4596. Neuvontaa annetaan myös sähkö­

Cityvarasto on kasvanut Metsälästä valtakunnalliseksi pienvarastoimintakauppojen, kiinteistöjen hankinnan ja orgaanisen kasvun kautta. Yhtiöllä on 34 toimipistettä eri puolilla Suomea. Pienvarastojen vuokraamisen lisäksi yhtiö myy asiakkailleen pakkaustarvikkeita, vastaanottopalveluita, pienvarastovakuutuksia ja vuokraa muuttolaatikoita ja kontteja sekä tarjoaa osoitepalvelua.

postilla: helsinki@hankinta-asiamies.fi. Lisänä myös hankinta-asiamiehen www-palvelu, jonka avulla jäsenet voivat seurata tarjousvaiheessa olevia tarjouspyyntöjä aiempaa paremmin ja helpommin. Voit kokeilla uutta pienhankintojen julkaisu- ja vahtipalvelua kolmen kuukauden ajan tai rekisteröityä saman tien. Tutustu palveluun osoitteessa: www.hankinta-asiamies.fi/hki Lisätiedot: Jari Lydén, hankinta-asiamies p. 045 110 4596, helsinki@hankinta-asiamies.fi

2. Lakisääteinen hankintaneuvonta Suomen Yrittäjät on yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistänyt keväällä 2017 yleisen

suomalaisista pk-yrityksistä näkee omassa toiminnassaan selvästi eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Lähde: Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometri, syksy 2017.

hankintaneuvonnan ympäri Suomen. Tarkoituksena on: • saada hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat jättää tarjouksia • saada pk-yritykset aktivoitua jättämään tarjouksia

www.moshjewelry.fi

julkisiin hankintoihin • kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua Lisätiedot: Pentti Komssi, pääkaupunkiseudun hankintaneuvoja p. 044 343 2045, pentti.komssi@yrittajat.fi

Yritystä Stadiin 3 I 2017

3_alkuosa.indd 13

13

30.10.2017 16.54


Helsingin Yrittäjien Itsenäisyysjuhla 5.12.2017 Helsingin Yrittäjät järjestää perinteisen Itsenäisyysjuhlan 5.12.2017 klo 18.00 alkaen Royal at Crowne Plazassa. Juhla on osa virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. Juhlan ohjelmassa upeaa musiikkia, tanssia, illallinen sekä vuoden 2017 helsinkiläisten yritysten palkitseminen. Juhlapuheen pitää Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki. Tutustu ohjelmaan: www.helsinginyrittajat.fi

a rtin hint Illallisko . nkilöltä 88 € he ittäjien

in Yr Helsing ykset tukevat ist d h y ksiään paikallis senyrity jä ia v u t s. osallis lla/yrity 30 euro

Nyt on aika juhlia Suomea ja yrittäjyyttä. Tervetuloa mukaan!

Juhlan järjestää

3_alkuosa.indd 14

Yhteistyössä

30.10.2017 16.54


Tapahtumakalenteri 2017

Kouluttaudu ja verkostoidu yrittäjäjärjestön tapahtumissa. Suurin osa tapahtumista sisältyy jäsenmaksun hintaan. Maksullisten tapahtumien hinnat löydät kotisivuiltamme: www.helsinginyrittajat.fi. | HY = Helsingin Yrittäjät HYNY = Helsingin Yrittäjien nuoret yrittäjät HEI = Helsinki Entrepreuneurs International SY = Suomen Yrittäjät PY = paikallisyhdistys

MARRASKUU 20.11. & 11.12. MENTORIKLINIKKA

9.11. Syyskokous (Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry) PY

Yrityskummien mentorit sparraavat ja neuvovat maksuttomalla klinikalla juuri aloittaneita ja jo pidempään toimineita yrittäjiä. Tervetuloa Helsingin Yrittäjien Yrittäjätilaan (Annankatu 36 B, 00100 Helsinki) kehittämään omaa firmaasi ja keskustelemaan mentorointitarpeista kokeneiden yrittäjien kanssa 20.11. ja 11.12. klo 14–16.

9.11. Syyskokous (Itä-Helsingin Yrittäjät ry) PY

9.11. Syyskokous (Helsingin Yrittäjät- Keski-Helsinki ry) PY 9.11. Tietosuoja-asetuksen velvoitteet ja vastuut (webinaari) SY 10.11. Lauttasaari ry:n 25-vuotis­ juhla (Helsingin Yrittäjät – Lauttasaari ry) PY

14.11. Syyskokous (Kanta-Helsingin Yrittäjät ry) PY

15.11. Yrittäjän vero­seminaari 2017 SY

15.11. Y-tila: Vuokrajohtajuus HY/XL-Knowhow

16.11. Syyskokous (Helsingin Yrittäjät-Itäväylä ry) PY

16.11. Koillisen 100fest (Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry) PY

17.11. Y-tila: Hankintaklinikka HY

KOULUTTAUDU KONEEN ÄÄRESSÄ! Suomen Yrittäjien webinaarit tarjoavat uutta tietoa ja osaamista muun muassa hakukoneoptimointiin, ensimmäisen työntekijän rekrytointiin ja työterveys­huollon järjestämiseen. Tutustu laadukkaaseen webinaari-tarjontaan: www.yrittajat.fi/koulutus

20.11. Y-tila: Open Mentoriklinikka

11.12. Y-tila: Open Mentoriklinikka

mikro- ja pk-yrittäjille HY

mikro- ja pk-yrittäjille HY

22.11. Senioriklubi: Mannerheim

12.12. Joulupuuro HY

ja saksalainen suudelma -teatteriesitys SENIORIT

12.12. Jouluglögi (Helsingin

22.11. Miten hankin työterveys– huollon palvelut? (webinaari) SY

Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry) PY

13.12. Pikkujoulut ja syyskokous HYNY

22.11. Syyskokous (Helsingin Yrittäjät – Töölö ry) PY

23.11. Taikahuilu Kansallisoopperassa (Kanta-Helsingin Yrittäjät ry) PY

24.11. Hakukoneoptimointi (webinaari) SY

28.11. Tietosuoja-asetus tutuksi SY 27.11. Syyskokous (Helsingin Yrittäjät – Lauttasaari ry) PY

29.11. Y-tila: Hankintaklinikka HY 30.11. Yrittäjän Olkapää 3 (Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry) PY

JOULUKUU

TAMMIKUU 11.1. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen (webinaari) SY

19.1. Mainosta Facebookissa (webinaari) SY

24.1. Y-tila: Kyberturvallisuus 25.1. Brändi – tärkeämpi kuin koskaan (webinaari) SY

26.1. Tuloslaskelman ja taseen perusteet (webinaari) SY

31.1. Y-tila: työhyvinvointi teemainen aamukahvi HY/HYMY

31.1. Tehokas kehityskeskustelu (webinaari) SY

1.12. Yrityksen investointi­laskelmat (webinaari) SY

2.12. Joulukuusi (Helsingin Yrittäjät – Lauttasaari ry) PY 5.12. Helsingin Yrittäjien

Koko tapahtumatarjontamme löydät aina ajantasaisena kotisivuiltamme: www.helsinginyrittajat.fi Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Itsenäisyysjuhla HY Yritystä Stadiin 3 I 2017

3_alkuosa.indd 15

15

30.10.2017 16.54


16

Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 16

31.10.2017 10.14


Nyt on kunnollista TEKSTI I ILONA SAVITIE KUVAT I JAANA TIHTONEN

Toisaalla vasta varataan aikaa lääkärin vastaanotolle, kun yksityisellä lääkäriasemalla on jo uusittu resepti, kuitattu asiointi päättyneeksi ja kirjauduttu ulos. Ninchat on tuonut nopean asioinnin yritysten asiakasviestintään. >

Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 17

17

31.10.2017 10.14


aimo uusi allergia­

tarjoavat omille asiakkailleen muun muassa

käsitettä ei silloin edes ollut.

lääke­reseptinsä klo 23

mielenterveysneuvontaa tai potilasasiointia.

Puhuttiin online communitysta.

Terveystalon chatissa.

Lokakuussa Mujunen oli lähdössä Sak­

Nyt on kunnollista.” Twiittaus satunnai­ selta kansalaiselta heinäkuussa 2017. Se

Sitten tuli koko maailman yhdistänyt

saan vienninedistämismatkalle, Finpron

Facebook, ja IRC-Galleria alkoi rajautua

operoiman Finland Health -ohjelman

pienemmän joukon kohtaamispaikaksi.

puitteissa.

Käyttäjiä on nyt reilut 450 000, kävijöitä

– Olemme ohjelman merkeissä tavan­

kuukaudessa noin 140 000. Nettiyhteisön

keräsi 16 uudelleentwiittausta ja yli 200

neet klinikoita ja sairauskassoja Pohjois-

tykkäystä. Ajankuvaa ehkä sekin, että

Saksassa. Meillä on jo saksankielinen

twiittaus oli tehty lähes ajantasaisesti,

tuote ja referenssiasiakkaita Sveitsissä,

kerran. Pienessä piirissä samat nimet

klo 23.08.

nyt tunnustellaan Saksan markkinan avaa­

vaihtoivat puolta ostajasta myyjäksi tai

mista ja etsitään sieltä pilottiasiakkaita.

toisinpäin. Kun Habbo Hotelin kehittä­

Nopeasta toiminnasta ilahtui moni muu­ kin kuin allergiaoireista kärsinyt vaimo

Seuraavaksi Ninchat lähtee marras­

käyttäjien keski-ikä on 26 vuotta. IRC-Galleria vaihtoi omistajaa jokusen

miseen keskittynyt yritys Sulake myi

ja vaimon puoliso. Myös Somia Reality

kuussa terveysalan Medica2017-messuille,

Gallerian pois vuonna 2011, Ville Mujunen

Oy:n toimitusjohtaja Ville Mujunen otti

21 muun suomalaisyrityksen kanssa.

siirtyi Sulakkeen tiimistä IRC-Gallerian

tyytyväisenä asiakaspalautteen vastaan:

toimitusjohtajaksi. Silloin syntyi Somia,

yrityksen oma tuote Ninchat oli mahdol­

Juuret IRC-Galleriassa

listanut Terveystalolle chat-viestipalvelun

Ville Mujusen lisäksi Ninchat-tekijätiimissä

oli kehittää IRC-Gallerian rinnalla toista,

ja sujuvan asionnin lääkärikeskuksen ja

on seitsemän muuta osaajaa. Moni on

täysin uutta tuotetta.

asiakkaan välillä.

legendaarisen IRC-Gallerian tekijöitä ja

Ninchatin asiakkaina on erityisesti terveys- ja vakuutustoimialojen yrityksiä. Chat-palvelun kautta asiakasyritykset

18

entisiä tai nykyisiä omistajia. Galleria oli 2000-luvun alun suomalais­ nuorison sosiaalinen media, vaikka some-

jolla oli muitakin suunnitelmia: tavoitteena

Aika tehdä jotain omaa Vaikka IRC-Galleriaa pidettiin pystyssä, Somian kehitystyö keskitettiin uuteen.

Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 18

31.10.2017 10.14


– Maailmantilanne oli aika haastava, ja oli aika hurja muuvi ostaa silloin. Mutta me otettiin lainaa ja ostettiin, ja se mah­

velu. Palvelua voisi räätälöidä erilaisiin

jakautuu yhä. Oppimisen oven voi pitää

asiakastarpeisiin ja skaalautuvasti.

auki, kun kaikki kunnioittavat ja arvostavat

Ensimmäinen asiakas oli Veikkaus. Sen

dollisti, että pystyimme sen ensimmäisen

jälkeen on tullut lisää: asiakkaita on tällä

vuoden-puolentoista aikana rakentamaan

hetkellä kuutisenkymmentä, viidessä eri

pohjan Ninchatille, Mujunen kertaa.

maassa.

– Istuimme tiimin kanssa neukkarissa ja

toistensa osaamista. Virheitä ei tarvitse piilottaa, Mujunen toteaa. Hän jatkaa, että virheitä ja bugeja tulee aina. Ero on siinä, miten ne jaetaan. – Tequilakulttuuri toi esiin sen, että

tävämpiä. Mobiililaitteiden määrän kasvun

Läpinäkyvyyttä, tequilaa ja tiimihenkeä

aiheuttama reaaliaikaisen viestinnän tarve

– Eri kehitystekniikat ja prosessit vaihtuvat

oli sellainen epäjatkuvuuskohta, jonka

jatkuvasti. Siksi pyrimme tiimin kanssa

siinä on Mujusen mielestä myös yrityksen

päälle oli hyvä rakentaa, Mujunen jatkaa.

käyttämään maalaisjärkeä, hyödyntäen

vahvuus.

mietimme, mitkä muutosvoimat ovat kes­

Vuonna 2014 oli aika myydä Galleria taas eteenpäin. Sen jälkeen on ollut vain Ninchat.

uusien kehitysmallien parhaita puolia, Mujunen sanoo.

tavallaan ne parhaimmat tyypit teki eniten virheitä, Mujunen pohtii. Ninchatin takana on pieni tiimi, mutta

– Pilvipalvelut on mahdollistaneet sen, että jos pieni yritys on tarpeeksi hyvä, se pystyy kilpailemaan ihan minkä tahansa

Ensimmäinen versio oli yrityksen

Aikanaan yksi IRC-Gallerian peruspe­

sisäiseen tiimiviestintään keskittynyt

riaatteista oli läpinäkyvyys. Jos koodauk­

maailman suurimman yrityksen kanssa. Ei

tuote. Siinä oli potentiaalia, mutta vuotta

seen oli pujahtanut näkyvä virhe, rangais­

ole enää sitä perinteistä mallia, että vain

myöhemmin Yhdysvalloissa lanseerattiin

tuksena piti juoda tequilaa.

isot yritykset voi tarjota isoille yrityksille

– Virheistä oppiminen ja läpinäkyväksi

ratkaisuja. Skaalautuvia palveluja voi tar­

kilpailija kehittyy turhan nopeasti ja on

tekeminen on sitä IRC-Gallerian tequila­

jota pienikin. Kunhan sulla on hyvä tiimi,

parempi itse muuttaa suuntaa. Niinpä

kulttuuria, mikä meillä on yhä käytössä.

Mujunen lisää.

alkoi muodostua asiakasviestintään sovel­

Nykyään tosin enemmän verbaalisessa

– Hyvä porukka pystyy toimimaan

tuva, tietoturvaa korostava chat-viestipal­

muodossa kuin alkuaikoina, mutta tieto

nopeammin ja paremmin, ja sen kautta

sitä vastaava Slack. Pian todettiin, että

Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 19

19

31.10.2017 10.14


16-37_jutut_.indd 20

31.10.2017 10.14


muodostuu kilpailuetu isoon yritykseen

telmäänsä ja poistaa sen internetistä.

verrattuna. Asetelma on muuttunut

Näin voidaan maksimoida turvallisuus,

– nykypäivänä suuri yritys voi katsoa

Mujunen sanoo.

pieniä ja miettiä mitä voisi niiltä oppia.

Menestymme vain kun asiakas menestyy – Olemme tehneet asiakasviestinnästä

Ninchat on Mujusen mukaan jalostunut niin, että tuotteen voi liittää asiakkaan omalla ilmeellä jo olemassa oleviin verkko­ palveluihin ja järjestelmiin turvallisesti. Samanlainen chattikanava toimii myös

mitattavaa: mitkä asiat johtavat asiakas­

Ninchatin ja asiakasyrityksen välillä tuki­

tyytyväisyyteen, mihin vaiheisiin palaa lii­

kanavana.

kaa aikaa. Asiakkailla on kännykät: he halu­

– Koko asiakkaan tiimi on samassa

avat että asiat tapahtuvat nyt heti. Samalla

chatissa, mikä vähentää sitä turhaa

lainsäädäntö asettaa rajoituksia sille, miten

sähköpostipompottelua edestakaisin.

tietoja voi käsitellä, Mujunen sanoo.

Käytämme siis omaa tuotettamme myös

EU:n laajuinen tietosuoja-asetus GDPR

omien asiakkaidemme palvelemiseen.

(General Data Protection Regulation) tuli

Sehän on vain ihan hyvä plussa, Mujunen

voimaan keväällä 2016. Kahden vuoden

toteaa.

siirtymäajan jälkeen vuonna 2018 pitäisi

Ville Mujunen, Ninchat / Somia Reality Oy 1. Kolmen vuoden päästä Ninchat on... Euroopan johtava turvallisen asioinnin järjestelmä. 2. Jos en olisi Ninchatin toimitusjohtaja, haluaisin tehdä... jotakin luovaa, sosiaalista ja merkityksellistä. 3. Parasta mitä Ninchatille voisi tapahtua... löytää kansain­ välistymiseen kumppani, jonka kanssa voisimme yhdessä kasvaa uudelle tasolle.

Yrityksen toimintaperiaatteisiin Mujunen

kaikkien organisaatioiden noudattaa uusia,

listaa mutkattomuuden, matalan hierar­

titään mitä siellä vastaanotolla tehdään,

yhteisiä vaatimuksia.

kian sekä asiakkaiden kunnioittamisen.

miten koko tilanteen voisi tehdä uudella

Yrityksellä on myös tietotaitoa, jolla pär­

tavalla niin, että se olisi asiakkaalle fik­

jätä maailmalla.

sumpaa ja hoituisi kerralla maaliin. Näistä

– GDPR asettaa asiakkaiden puolelle uusia vaatimuksia, ja Ninchat on niiden vaatimusten kanssa jo yhteensopiva.

– Meillä on kokemusta yrityksen toimin­

asioista meillä on osaamista mitä ei välttä­ mättä ole muualla, Mujunen miettii.

Tietoturvan osalta esimerkiksi asiakkaan

tatavan muutoksesta. Kuinka yritys voi

sosiaaliturvatunnus voidaan välittää chat-

saada asiakkaan ykkösasiaksi, ja kuinka

keskusteluun erikseen vahvasti salattuna.

osata tunnistaa ja palvella, olla lähempänä

meidän pitää huolehtia siitä, että asiakas

Meillä on asiakkaana myös eräs valtiolli­

asiakkaitaan. Enää ei kopioida niitä van­

onnistuu siinä mitä se on tekemässä.

nen toimija, joka heti keskustelun loputtua

hoja toimintamalleja, ei muuteta lääkärin

Menestyksemme on täysin riippuvainen

siirtää käydyn keskustelun omaan järjes­

vastaanottoa etävastaanotoksi – vaan mie­

asiakkaan menestyksestä.

– Koska olemme pieni kasvuyritys,

Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 21

21

31.10.2017 10.14


16-37_jutut_.indd 22

31.10.2017 10.14


Yrittäjä on kansanedustajalle kullanarvoinen tiedon lähde Nimikkoyrittäjyys on parhaimmillaan tehokkainta vaikuttamista suoraan politiikan ytimeen. Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) ja nimikkoyrittäjä Sarianne Reinikkala vaihtavat tottuneesti ajatuksia yrittäjyydestä ja sote-kysymyksistä. TEKSTI I ILONA SAVITIE KUVAT I JAANA TIHTONEN

M

yös Iisakin kirkko valmistui

loista. Meillä tulot vaikuttavat siihen, kuka

pereita isojen tekijöiden rinnalla, vaan

lopulta. Yhtä lailla sote-uudis­

pääsee hoitoon, Sarkomaa puuskahtaa.

yrityksen tulee täyttää palvelutuottajalle

tuksen valmistumiseen uskovat Sari Sarkomaa ja Sarianne

– Jopa Helsingin sisällä terveyskeskus­

asetetut vähimmäisvaatimukset ja ilmoit­

ten jonotusajoissa on valtava vaihtelu.

tautua valinnanvapauspalvelun tuottajaksi.

Reinikkala. Kun nämä kaksi tehokasta vai­

Kontulassa lääkäriin pääsee 29 päivän

Valinnan tekee palveluja käyttävä ihminen.

kuttajaa kohtaavat, keskitytään puhumaan

odottelulla, kun Paloheinässä tarvitsee

asiaa sote-yrittäjistä, uusista maakunnista

odottaa kolme päivää. Moni käyttääkin

Yhteistä tietokantaa odotellessa

ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta.

työterveyshuoltoa, ja yli 70 prosentilla

Kela on ollut luomassa kaikille sote-alan

– Nimikkoyrittäjyys on ollut tosi hyvä

lapsiperheistä on vakuutus, jotta lapset

toimijoille yhteistä kansallista Kanta-ter­

vaikuttamisen keino, ja yrittäjäjärjestön

pääsevät viivytyksettä hoitoon. Terveys­

veysarkistoa potilastietojen arkistointiin.

pitää ehdottomasti rakentaa tätä yhteis­

keskukseen ei pääse ja päivystyksessä

Kanta-palveluista kehitetään koko kansan

työtä jatkossakin, Reinikkala toivoo.

on vastassa tuntien jonotus. Niinpä useat

tietokantaa, jonne tulevaisuudessa tallen­

menevät suoraan yksityiselle, ja terveys­

tuvat terveystietojen lisäksi myös sosiaali­

­Reinikkala keskittyykin erityisesti sote-

keskukseen menevät sitten työttömät,

huollon asiakastiedot.

ja maakuntauudistukseen liittyviin asioi­

yrittäjät ja vähävaraiset lapsiperheet. Me

Sarkomaan mielestä oli tärkeää, että

hin. Agendalla ovat olleet myös verotus,

haluamme tähän ennen kaikkea yhden­

myös sote-alojen palveluntuottajista tulee

yrittäjien sosiaaliturva sekä metropoli­

vertaisuutta. Rahapussin paksuus ei saa

yksi yhteinen rekisteri ja palveluntarjoajan

Sarkomaan nimikkoyrittäjänä

vaikuttaa siihen, miten peruspalvelut ovat

vaihtaminen mahdollistettaisiin sähköi­

Fokus sote-asioissa sopii ilmeisen

saatavilla. Oikea-aikainen hoito on aina

sesti. Valtioneuvoston periaatepäätöksen

hyvin tälle yrittäjän ja kansanedustajan

edullisinta niin ihmiselle kuin veronmak­

ja ministerivaliokunnan linjauksen mukaan

työparille: keskustelu uusimmista sote-

sajalle.

laaturekistereistä vastaa Terveyden ja

alueen erityiskysymykset.

käänteistä alkaa pulputa saman tien,

– On hyvä hahmottaa esimerkiksi se,

hyvinvoinnin laitos THL. Reinikkala toivoo, että ennen lopullisen

kun naiset pääsevät Pikkuparlamentissa

että maakunta kilpailuttaa jatkossakin

näköetäisyydelle.

ostopalveluita, mutta tuottaessaan valin­

rekisteritietokannan valmistumista pk-

nanvapauspalveluja eivät nämä valinnan­

yrittäjiä varten saataisiin käyttöön välivai­

meillä on nyt kansainvälisessä vertailussa

vapauspalvelut ole sama kuin kilpailutus.

heen portaali. Kevyempi tietojärjestelmä,

yksi eriarvoisimmista perusterveydenhuol­

Pienyrittäjä ei siten täytä kilpailutuspa­

johon pienet yritykset voisivat helposti ja

– OECD on huomauttanut Suomelle, että

Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 23

23

31.10.2017 10.14


Varastettu: Yrityksesi tulevaisuus Sormenjälkiä ei näy, eikä sorkkarautaa tarvita. Silti kybervarkaan mukaan voi lähteä yrityksesi tärkein omaisuus. Tieto. Asiakaskanta ja tilauskirja. Onneksi tietoturman varalta on OP Kyber vakuutus. Tietoturman sattuessa se turvaa liiketoimintasi jatkumisen. Ja koska asiantuntija on langan päässä 24/7, vahinkojen minimoiminen alkaa yhdellä soitolla. Lue lisää: op.fi/kyber Vakuutuksen myöntää OP Vakuutus Oy. Asiantuntijapalvelut tuottaa CGI.

Yrittäjän pankki on aina avoinna Tiesithän, että voit hoitaa suurimman osan yrityksen pankkiasioista myös puhelimitse tai verkkotapaamisessa. Nordea Business Centre tarjoaa henkilökohtaista palvelua vuorokauden ympäri. Asiantuntijamme auttavat esimerkiksi yrityksen maksuliikenteeseen, rahoitukseen, sijoitukseen, säästämiseen ja vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Nordea Business Centre palvelee 24/7 numerossa 0200 2121 (pvm/mpm).

Nor dea , h el s i N g i N y r i t tä jäyksik kö 02 00 2 1 2 1 (pv m/mpm ), N or dea .Fi Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

24

Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 24

31.10.2017 10.14


heti päästä palveluntuottajiksi mukaan, jotta

Sarkomaa ja Reinikkala ovat yhtä mieltä

kansalaisen pääsy monituottajamallin valin­

siitä, että myös pienet yritykset ja yksinyrittä­

nanvapauspalveluihin ei viivästy ja pienyrityk­

jät on saatava heti mukaan ja valinnanvapaus­

set eivät jää uudistuksessa väliinputoajaksi.

palveluiden tuottajiksi.

– Olisi myös tärkeää, että Kelan tietokan­

– Meillä on melkein joka asiassa sellainen

nassa olisi avoimet rajapinnat ja järjestelmää

Nokia-kompleksi: katsotaan asioita ison yri­

testattaisiin piloteilla, joissa olisivat mukana

tyksen kannalta. Suomen Yrittäjät ja Helsingin

myös pienyritykset jo kehitysvaiheessa, Reinik­

Yrittäjät ovat tehneet tosi tärkeää työtä siinä,

kala ehdottaa.

että on saatu läpi viestiä, kuinka täytyy katsoa

– Tällä hallituskaudella sote-uudistuksen valmistelu eroaa aikaisemmista kausista siinä, että nyt on selkeästi sanottu, että yritykset

myös, miten asiat vaikuttavat pieneen yrityk­ seen ja yksinyrittäjään, Sarkomaa sanoo.

halutaan uudistukseen mukaan. On tärkeää

Hinta ja laatu läpinäkyväksi

saada kaikki osaaminen käyttöön ja ihmisille

– Varmaan se kaikista tärkein asia minkä eteen

vapaus valita palvelunsa. Ihminen valitsee sen

täällä eduskunnassa olen tehnyt työtä ja minkä

palveluntuottajan, mihin hän pääsee sujuvasti

yrittäjät jakavat, on se, että saadaan läpinä­

ja mistä kokee saavansa hyvän palvelun. Julki­

kyväksi, mitä palvelujen tuottaminen maksaa,

nen puoli saa tällä tavoin kirittäjän ja palvelun

miten hoitoon pääsee ja mikä on hoidon laatu.

laatu kehittyy, kun palveluntuottajat joutuvat

Yrittäjät on puhunut tämän puolesta koko

vähän ponnistelemaan, Sarkomaa toteaa.

ajan, mutta julkinen sektori ei niinkään. Kaikki

Mihin pieniä yrityksiä tarvitaan? – Me yrittäjäkansanedustajat tehdään täällä työtä sen eteen, että Suomessa olisi laaduk­

kunnat eivät vieläkään tiedä mistä kaikesta terveydenhuollon kustannukset esimerkiksi muodostuvat, Sarkomaa lataa. – Kun tiedetään mistä kulut muodostuvat,

kaat ja kaikille yhdenvertaiset verovaroin tuote­

tieto on julkista ja avointa, ja tietoja voidaan

tut sote-palvelut. Se ei onnistu ilman yrittäjiä,

vertailla. Muissa Pohjoismaissa on laaturekis­

Sari Sarkomaa toteaa.

terit, joita avoimesti vertaillaan. Tavoite on,

– Esimerkkinä Kelan vaativa lääkinnällinen

että täälläkin voidaan sitten vertailla palveluja

kuntoutus. Sitä tuottavat vain yksityiset fysio­

keskenään, ja maakunnat pystyvät rationaali­

terapiayrittäjät, ja sillä puolella valinnanvapaus

sesti tietoon perustuen tekemään sote-puolen

on vallinnut jo lähes 10 vuotta. Yritykselle on

päätöksiä.

luotu kriteerit ja määritelty palvelun hinta, yri­

– Maakunnat voisivat silloin nähdä, miksi

tykset on rekisteröityneet ja käyttäjä saa listan

joku toinen tuottaa samaa palvelua edullisem­

yrityksistä ja valinnanvapauden. Juuri valmistu­

min tai paremmin, ja saataisiin hyvät käytän­

nut tutkimus osoittaa, että vaikeakaan vamma

nöt jakoon. Siihen tarvitaan maakuntia ja Kela

ei vie ihmiseltä kykyä ja tahtoa vaikuttaa itse

tuottamaan ne järjestelmät, joihin pienenkin

käyttämiinsä palveluihin. Ei tiedä mistä puhuu,

yrittäjän on helppo ja kevyt päästä mukaan.

jos sanoo, että yrittäjien tuominen mukaan

Nythän kukaan ei pysty vertailemaan palveluja

valinnan piiriin estäisi hyvän palvelun.

ja käytäntöjä toisiinsa, Reinikkala sanoo.

Suomessa on lähes 19 000 sote-alan pienyri­

Tapaamiseen varattu aika päättyy, ja Sarko­

tystä. Yksinyrittäjiä näistä on yli 14 000, alle 10

maa kiirehtii jo seuraavaan. Kiire ei kuitenkaan

hengen yrityksiä 3 000. Nämä yritykset työllis­

estä tapaamasta omaa tuttua nimikkoyrittäjää

tävät yhteensä 20 000 työntekijää. Sosiaalipal­

aika ajoin.

veluista yksityiset yritykset tuottavat 35 %. – Jos maakuntauudistuksessa aiotaan ensin

Sari Sarkomaa (kok.) • kansanedustaja 1999– • opetusministerinä 2007–2008 • terveydenhuollon maisteri • valtiovarainvaliokunnan ja sosiaali- ja terveys­ valiokunnan jäsen • Kelan valtuutettujen puheenjohtaja • lukuisia muita toimielinjäsenyyksiä ja luottamustehtäviä

Sarianne Reinikkala • yrittäjä vuodesta 1996 • Finncontainers Oy:n perustajaomistaja • tradenomi, BBA • Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja • Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen • lukuisia luottamustehtäviä ja hallituspaikkoja

– Kun saa jutella henkilölle, jolle nämä asiat ovat tuttuja, omatkin ajatukset järjestyvät ja

ottaa isot yritykset mukaan ja vasta myöhem­

muistaa, mitkä kaikki asiat täytyy vielä tsekata.

min lisätään palvelutarjoajiin pienet yritykset,

Oli tosi hyödyllistä tavata, Sarkomaa huikkaa

mitäköhän töitä sote-alan pienyrittäjät tekevät

lähtiessään.

odotellessa, Reinikkala pohtii. Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 25

25

31.10.2017 10.14


Maailman toimivin kaupunki

– Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021

– Visio puhuttelee niin jokaista kaupungin asukasta,

Helsingin tavoitteena on aloittaa uuden yleiskaavan

elinkeinoelämää kuin jokaista kaupungissamme vieraile­

toteuttamisen suunnittelu Vihdintiestä Helsingin ensim­

vaa. Helsingin on oltava päivä päivältä parempi kaikille,

mäisenä kaupunkibulevardina. Muun muassa Malmin

korostaa Helsingin uusi pormestari Jan Vapaavuori.

pikaraitiotien toteuttamisen edellytyksiä selvitetään.

– Strategia asettaa kunnianhimoisia ja selkeitä tavoit­

Helsingissä siirrytään asteittain kohti alueellista ja

teita sille, mitä me haluamme olla ja mihin suuntaan

markkinaehtoista pysäköintijärjestelmää aloittaen uusista

mennä. Meidän on tehtävä joka päivä töitä ollaksemme

asuinalueista.

kansainvälisempi, palveluhenkisempi ja vetovoimaisempi kaupunki, hän jatkaa. Yritystoiminta näkyy uudessa strategiassa, jonka

Vetovoimainen keskusta on Helsingin käyntikortti ja elin­ ehto. Keskustan elinvoimaisuutta kehitetään yhteistyössä alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Kaupunki

mukaan Helsingin tavoitteina on olla Suomen paras

selvittää myös kävelykeskustan merkittävän laajentamisen

kaupunki yrityksille. Urbaani ympäristö tarjoaa hyvän

sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta

kasvualustan yritysten innovaatiotoiminnalle ja houkutte­

liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokooja­

levan asuinympäristön työvoimalle. Kaupunki haluaa olla

kadun edellytykset. Tämä kokoojakatu – keskustatunneli –

myös yksi Euroopan kiehtovimmista sijaintipaikoista uutta

rahoitettaisiin suurelta osin tienkäyttömaksuin.

luovalle startup-toiminnalle.

Ketterällä kaavoituksella luodaan kasvun mahdollisuuksia

Helsingin kaikissa kaupunginosissa on edellytykset hyvälle arjelle, toimivalle liikenteelle, monipuolisille lähi­ palveluille ja elinkeinoille. Helsinkiin rakentuvien uusien aluekokonaisuuksien ohella tehostetaan täydennysra­

Helsinki luo mahdollisuuksia kasvulle kaavoittamalla riit­

kentamista. Asuntotuotannon edellytyksistä kaupungissa

tävästi ja ketterästi tarvittavia työpaikka-alueita. Helsinki

huolehditaan kaavoittamalla vuosittain 600 000–700 000

tukee yritysekosysteemejä ja -klustereita tarjoamalla

kerrosneliömetriä asuinkerrosalaa ja luovuttamalla riittävä

monipuolisia sijaintimahdollisuuksia hyvin saavutettavilla

määrä tontteja. Asuntotarjonnan monipuolisuutta omis­

alueilla. Kaupungissa kehitetään aktiivisesti liike-elämän

tusasumisesta vuokra-asuntoihin huolehditaan niin uusilla

logistiikan edellytyksiä.

kuin täydennysrakennettavilla asuinalueilla.

Helsingissä suunnitellaan liikenneinvestoinnit ja maan­ koko liikennejärjestelmän toimivuudesta. Kestävien liikenne­

Kaupungin palveluita kehitetään asiakkaita kuunnellen

muotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Samalla huoleh­

Helsingin toimintamallissa tavoitellaan mahdollisimman

ditaan kaikkien liikennemuotojen kehittämisestä, ja elinkei­

suurta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kaupungin tavoit­

noelämän edellyttämän liikenteen kilpailukyky turvataan.

teena on olla myös parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä

käyttö aina yhdessä. Liikenne-investoinneilla huolehditaan

16-37_jutut_.indd 26

31.10.2017 10.14


Helsingin uuden kaupunkistrategian visiona on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki. Kaupunginvaltuusto vahvisti syyskuussa Helsingin uuden strategian vuosille 2017–2020. TEKSTI I HELSINGIN UUSI KAUPUNKISTRATEGIA JA TIINA OKSALA KUVA I SHUTTERSTOCK

kaupunki maailmassa. Sähköinen asiointi otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti ja palautetta kerätään systemaat­ tisesti sähköisesti. Kaupungin päätöksentekomalleja ja palveluprosesseja tehostetaan ja byrokratiaa kevennetään. Palvelujen kehit­ tämisessä huolehditaan saavutettavuudesta, monialaisesta osaamisesta sekä yhden luukun periaatteen vahvistami­ sesta.

Kaupungin edunvalvontaa kansainvälisesti ja kansallisesti Kaupungille kansainvälisyys on arvo sinänsä, mutta myös elinkeinopolitiikan keskeinen tavoite. Helsingin kasvu luo mahdollisuuksia uusien työpaikkojen synnylle. Viihtyisä kaupunki, jonka asukkaat ovat korkeasti koulutettuja, hou­ kuttelee ulkomaisia yrityksiä, investointeja ja matkailijoita. Helsinki vahvistaa kansainvälistä toimintaansa kärkinään

Helsingin kaupunki­strategia 2017-2020 on jaettu viiteen pääkohtaan: 1. Maailman toimivin kaupunki • Elävä ja kiehtovasti omaperäinen kaupunki • Hallitulla rytminmuutoksella nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin 2. Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeisin tehtävä • Pidämme jokaisen nuoren mukana ja ehkäisemme syrjäytymistä • Kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki

erityisesti digitalisaatio ja ilmastonmuutos, jotka yhdistävät kaikkia johtavia kaupunkeja. Helsinki vahvistaa myös omaa kansallista edunvalvontaansa, edistää modernin kaupun­ kipoliittisen agendan luomista ja luo entistä aktiivisemmin kumppanuuksia pääkaupunkiseudun sekä muiden suurten suomalaisten kaupunkien kanssa. Kaupunkien yhteistyön kehittäminen käynnistyi Suo­ men 21 suurimman kaupungin johtajien tapaamisella 5. lokakuuta. Helsingin pormestarin Jan ­Vapaavuoren koolle kutsumassa C21-ryhmässä sovittiin kaupunkien yhteistyön tiivistämisestä. Lisätietoja: www.hel.fi/kaupunkistrategia

16-37_jutut_.indd 27

3. Uudistuvat palvelut • Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia • Liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille • Elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat • Modernia ilmastovastuuta 4. Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta 5. Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

31.10.2017 10.14


Vaikuttavaa

kasvua

Sanotaan, että yrittäminen vaatii taidon lisäksi onnea, mutta ilman digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median ymmärrystä – siitä tulee uhkapeliä. DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUS YRITTÄJILLE – YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO aloitus

1/2018

sijainti

Espoo TUTUSTU TARKEMMIN JA ILMOITTAUDU: WWW.RASTOR.FI/DIGISOME-YRITTAJILLE

16-37_jutut_.indd 28

31.10.2017 10.14


Kattava verkkojulkaisu maahanmuuttajayrittäjyyden tukemiseksi TEKSTI I HELSINGIN KAUPUNKI KUVAT I SHUTTERSTOCK JA HELSINGIN KAUPUNKI

Y

rittäjyyspalvelukeskus NewCo

aikovia lupaviidakossa ja toimii yritys­

Helsinki kasvattaa yrittäjien

neuvojien ja muiden aiheen parissa

määrää Helsingin alueella

työskentelevien apuna päivittäisessä

Maahanmuuttajan yrittäjyys­ polun selkiyttäminen on koko Suomen etu

tarjoamalla neuvontaa ja muita

neuvontatyössä.

Elinkeinorakenteen ja työmarkkinoiden

Julkaisun tarjoama yrittäjyysintoa ja

voimakkaan muutoksen myötä yrittäjyys

-osaamista tukeva palvelupolku takaa,

on jatkuvasti yhä tärkeämpi työllistymis­

Tänä syksynä Helsingin kaupungin

että myös maahanmuuttajataustaisilla

väylä myös maahanmuuttajille. Jo tällä

NewCo Helsinki julkaisi uuden verkko­

yrittäjillä on parhaat mahdolliset lähtö­

hetkellä maahanmuuttajat perustavat

julkaisun ”Yrittäjäksi Suomeen – Mitä

kohdat menestymiseen.

yrityksiä muuta väestöä enemmän etenkin

palveluja, jotka tukevat niin alku- kuin kasvuvaiheen yrittäjiä.

lupia tarvitset?”. Julkaisu on kohden­

– Kattavuudessaan julkaisu on ensim­

pääkaupunkiseudulla.

nettu maahanmuuttajille, jotka suunnit­

mäinen laatuaan Suomessa. Tavoit­

televat yrittäjyyttä Suomessa. Samalla

teenamme oli koota yhteen lupa- ja

aikovia Helsingin lisäksi myös muualla

palvellaan myös ulkomailla asuvia

viranomaisasioita koskevat sirpaleiset

Suomessa. Julkaisussa käydään läpi eri

henkilöitä, jotka suunnittelevat yrityk­

tiedot ja erilliset lait helpottaaksemme

yritysmuotojen perustamismahdollisuus

sen perustamista Helsinkiin tai muualle

maahanmuuttajayrittäjien alkutaivalta,

riippuen henkilön lähtömaasta sekä sen

Suomeen. Julkaisu ohjaa yrittäjäksi

palvelupäällikkö Toivo Utso kertoo.

hetkisestä asuin- ja oleskelupaikasta.

Uusi verkkojulkaisu palvelee yrittäjäksi

Lisäksi julkaisu tiivistää kaikki yrittäjän lakimääräiset velvoitteet ja antaa käytän­ nöllisiä vinkkejä yrittäjänä menestymiseen. – Olemme pyrkineet huomioimaan kaikki erilaiset vaihtoehdot ja elämäntilanteet, jotta jokainen voisi löytää juuri itselleen sopivimman etenemispolun, Utso kertoo. Julkaisu on verkossa saatavilla aluksi suomen- ja englanninkielisenä. Verkko­ julkaisua päivitetään tulevien lakimuu­ tosten myötä jatkuvasti. Julkaisun oheen tullaan lisäksi toteuttamaan sähköinen verkkotyökalu, jonka avulla yrittäjäksi Suomeen haluava voi helposti löytää oikeat askelmerkit. Tutustu julkaisuun: newcohelsinki.fi/fi/materiaalit Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 29

29

31.10.2017 10.14


Rekrytointeja edessä? Löydä yritykseesi osaaja näistä palveluista! Mistä löytää uusi työntekijä yritykseen? Kiikarissa kokenut asiantuntija tai projektinjohtaja? Markkinoilla olevat työnhakupalvelut yhdistävät työnantajat ja työnhakijat näppärämmin kuin koskaan aiemmin. Tutustu uusiin ja kehitteillä oleviin työnhaunpalveluihin. TEKSTI I VALPURI AALTO KUVAT I SHUTTERSTOCK

1. Kurkistele asiantuntijatyön osaajia – PIIK uusi palvelu, jossa asiantuntijatyön osaajat ja työnantajat

2. Vuokrajohtaja käynnissä olevaan projektiin - Ferovalo

voivat anonyymisti ja reaaliaikaisesti kohdata toisensa.

Vuokrajohtajuus on varteenotettava vaihtoehto

PIIKissä osapuolien keskustelut toimivat ilman välikäsiä.

tilanteissa, joissa yrityksen ei kannata palkata

Harkinnassa kokenut asiantuntija yritykseesi? PIIK on

Palvelussa yhdistetään ja mätsätään asiantuntijoita ja

vakituista johtajaa. Vuokrajohtajan käyttö voi olla

työnantajia osaamisen, persoonan ja toiveiden perus­

kustannustehokas ratkaisu, kun lyhyellä varoitusajalla

teella. Kurkistele, löydä ja tule löydetyksi!

tarvitaan johtajaa takaamaan liiketoiminnan jatkuvuus

Lisätietoja: www.piik.it

ja asiakastyytyväisyys. Ferovalo välittää eri kokoluokan yrityksiin kokeneita vuokrajohtajia, joille organi­ saatiomuutosten läpivienti tai toiminnan tason nostaminen uudelle tasolle on arkipäivää. Lisätietoja: www.ferovalo.com

3. TULOSSA: Työmarkkinoiden Tinder – Työmarkkinatori Ensi vuoden puolella kannattaa seurata tulossa olevaa Työmarkkinatoria, joka kokoaa yhteen julkisia ja yksityisiä työpaikkailmoitusalustoja. Palvelun taustalla ovat työ­ ja elinkeinoministeriö sekä TE­toimistojen ja ELY­keskusten kehittämis­ ja hallintokeskus (KEHA­keskus). Työmarkkinatori mahdollistaa useamman työnhakijaehdokkaan löytymisen yhdestä alustasta tindermäisesti yhdistämällä osaajien ja työnantajien profiileja. Palvelun ensimmäisen vaiheen beta­ versio on tarkoitus julkaista joulukuussa 2017. Lisätietoja: www.tyomarkkinatori.fi

16-37_jutut_.indd 30

Esitellyt palvelut ovat olleet mukana Helsingin Yrittäjien ESR­rahoitteisen XL­Knowhow­ hankkeen tapahtumissa yhteistyökumppaneina. Joulukuussa 2017 päättyvän hankkeen tavoitteena on ollut edistää yli 50­vuotiaiden työttömien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia mikro­ ja pk­yrityksiin ja auttaa yrittäjiä löytämään ammattitaitoista, osaavaa ja kokenutta työvoimaa yrityksiinsä.

31.10.2017 10.14


Kolumni

SATA VUOTTA

A

ikamme iskusanat digitalisaatio, robotisaatio,

neljänneksen enemmän tulosta – joka vuosi. Tehdas

globalisaatio jne. ovat moukaroineet maail­

oli ajateltu uudestaan viisi vuotta sitten ja samaa työtä

maa jo kohta 10 vuotta. Koska kukaan ei pysty

jatketaan edelleen. Yllättäen pelottavat digitalisaatio,

enää varmaksi sanomaan, että huomenna

virtuaalitodellisuus, keinoäly ja uusin automatisaatio­

asiat ovat paremmin, niin on ihan odotettavaa, että osa meistä kaipaa lämpöisenpörröistä reinikais­Suomea,

teknologia ovatkin turvaamassa työpaikkoja Suomessa. Oulun tehdas luo omaa globaalia ekosysteemiään,

jossa huoli ei tuntunut ja devalvaatio korjasi kaiken.

jossa maailman resurssit tuodaan suomalaiseen

Nyt tilanne on kuitenkin aivan toinen. Kaikki maailman

tuotantoon ja niin myös uhkista suurin, eli globalisaa­

ihmiset on talouden ja globaalin kulttuurin keinoin

tio, onkin turvaamassa tehtaan säilymistä Suomessa.

sidottu tiiviisti toisiinsa kiinni, eikä irti enää pääse.

Vanhat suomalaiset vahvuudet, kuten koulutus, osaa­

Kun muutoksen aalto iski Suomeen elettiin vuotta

minen ja innovatiivisuus eivät ole hävinneet minne­

2008. Suomalainen perinteinen teollisuus ajautui kriisiin,

kään – mutta niitä uhkaavat tekijät ovatkin muuttuneet

kansantalous sukelsi ja lippulaivamme Nokia sai kyl­

mahdollisuuksiksi.

keensä repeämän, joka muutamassa vuodessa upotti sen osan suomalaisuutta, josta olimme olleet eniten ylpeitä.

Kyse on paljon siitä mitä suostumme ja osaamme nähdä kun katsomme peiliin. Onko omakuva masentu­

Vuosi 2016 oli mielialoissa varmaan yksi heikoimpia

neen kriittinen, jossa nähdään vain omat viat ja muiden

pitkään aikaan, mutta yllättäen 2017 onkin sujunut ihan

tarjoilemat uhkat? Tähän itsensä kyseenalaistamiseen,

eri sävellajissa. Kasvu tuntuu vielä kovin hauraalta, eikä

nöyryyteen ja uuden oppimiseen pystyy siis yritys,

siihen oikein vielä uskalla luottaa. Mistä avuksi kestä­

jonka helmasynti menneisyydessä oli äärimmäinen yli­

vää kasvua? Vastaukseksi voisi tarjota startup­kulttuu­

mielisyys ja usko omaan täydellisyyteensä. Jos entinen

ria ja pelejä, tai ulkomaisten suuryritysten Suomeen

öykkäri uskaltaa ajatella itsensä kokonaan uusiksi, ehkä

tekemiä investointeja. Mutta yllätysvetona nostan esiin

se on mahdollista meillä muillakin?

sen, joka on jo kauan sitten julistettu kuolleeksi. Myrskyn keskellä, julkisuudelta piilossa Pohjois­

Olipa kyseessä yksittäinen ihminen, pieni tai suuri yri­ tys, kunta, kaupunki tai alue – kaikki lähtee kyvystä ope­

Pohjanmaalla on säilynyt suomalainen tehdas. Nokian

tella itsensä uudestaan. Jos näin käy ja tähän pystymme,

Oulun tehtaan johtaja Erja Sankari kertoi Reboot

saattaa olla, että löydämme sen kuvan tulevaisuudesta

Finland D.Day ­tapahtumassa miten on ollut mahdol­

joka kantaa meitä myös seuraavan sata vuotta.

lista kulkea vastavirtaan. ”Jos ei voi olla halvin, on

16-37_jutut_.indd 31

pakko olla fiksuin” kertoi Sankari, jonka vuonna 2013

Ponder Nobs Oy:n yrittäjä Petri Rajaniemi on Itä-Pasilaa ja suomen

alkaneen kauden aikana tehdas oli nostanut tuottavuut­

kieltä rakastava toisinajattelija, joka on työskennellyt vuosia

taan 25 %:lla joka vuosi, eli tehnyt samoilla menoilla

tavoitteenaan aikaansaada ajattelua, joka mahdollistaa kasvun.

31.10.2017 10.14


KUVITUS: SHUTTERSTOCK

Hyödynnä maksuttomat työ- ja kokoustilat Helsingissä

32

Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 32

31.10.2017 10.14


Onko sinulla haussa paikka, jossa tavata yhteistyökumppaneita tai asiakkaita? Pidätkö yhteisöllisestä työskentelystä tai tarvitsetko hetkeksi pöydän läppärityöskentelyyn tapaamisten välissä? Kokosimme listan maksuttomista työskentelyja kokoustiloista Helsingissä. Microsoft Flux – yhteisöllinen startup-tila Mikä? Microsoftin startup­tila, joka kokoaa aloittelevia yrityksiä yhteen. Yhteisötilan lisäksi Fluxissa toimii vakituisemmin tiloja hyödyntäviä in­house ­startupeja.

Yrittäjätila – etätyöskentelyja kokouspaikka keskustan ytimessä Mikä? Helsingin Yrittäjien Yrittäjätila (Y­tila) on maksuton etätyöskentely­ ja tapahtumatila, jossa voi myös kokoustaa. Tarjolla on wifi­yhteys, kahvia ja tietysti tietoa yrittäjyydestä. Missä? Annankatu 36 B (katutaso), 00100 Helsinki Kenelle? Yrittäjätila on avoin yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Lisätiedot: Tila on käytettävissä ma–to klo 12–16, ei ennakkovarauksia. Yrittäjätilan löydät myös Facebookista: www.facebook.com/yrittajatila.

NewCo YritysHelsingin avoin yrittäjätila Mikä? Helsingin kaupungin NewCo YritysHelsingin maksuton työskentelytila sijaitsee Kalliossa Yrittäjä­ linnassa. Tilasta löytyy pöytäryhmiä kokouksia ja etätyöskentelyä varten, wifi­yhteys, tulostusmahdolli­ suus ja AV­tekniikkaa. Hyödynnä samalla Yrityslinnan

Missä? Microsoft Flux sijaitsee osoitteessa

upeat yrittäjätapahtumat sekä yritysneuvonta.

Korkeavuorenkatu 35, 00130 Helsinki.

Missä? Yrityslinnan 1. kerros, B­siipi

Kenelle? Tila on tarkoitettu erityisesti startup­

Ensi Linja 1, 00560 Helsinki

yrittäjille, luovan alan tekijöille ja teknologiasta

Kenelle? Tila on avoin kaikille yrittäjille

kiinnostuneille.

ja yrittäjyyttä harkitseville.

Lisätiedot: Tila on avoin ma–pe klo 9–20.

Lisätiedot: Tila on käytettävissä ma–pe klo 8–16,

Tutustu toimintaan: www.microsoftflux.com

ei ennakkovarauksia. NewCosta löydät lisätietoja

KUVITUS: SHUTTERSTOCK

osoitteesta www.newcohelsinki.fi.

Varaamo - Helsingin kaupungin maksuttomat kokous- ja työskentelytilat

Helsinki Think Companyn työtila

Mikä? Varaamo on Helsingin kaupungin

Mikä? Helsinki Think Company on yhteisöllinen

tilanvarauspalvelu, jonka kautta voi varata erilaisia

työtila, joka yhdistää opiskelijat, tutkijat, yrittäjät,

kaupungin tiloja tai välineitä. Suurin osa tiloista ja

yritykset ja yrittäjyydestä kiinnostuneet.

laitteista on maksuttomia.

Missä? Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki.

Missä? Tiloja on eri puolilla Helsinkiä,

Muut toimipisteet Viikissä ja Meilahdessa

esimerkiksi kaupungin kirjastoissa.

Kenelle? Avoin opiskelijoille, tutkijoille, yrittäjille

Kenelle? Avoin kaikille helsinkiläisille.

ja startup­yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Lisätiedot: Tutustu tiloihin: varaamo.helsinki.fi

Lisätiedot: www.helsinkithinkcompany.fi

Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 33

33

31.10.2017 10.14


16-37_jutut_.indd 34

31.10.2017 10.14


TEKSTI I ASTA KOURI JA RITVA RAJANDER-JUUSTI KUVAT I JAANA TIHTONEN

Lisää hyvinvointia HYMY-hankkeen opeilla Yksin- ja mikroyrittäjän hyvinvointi vaikuttaa suoraan yrityksen toimintaan ja menestykseen. Helsingin Yrittäjissä käynnistyi elokuussa kaksivuotinen hanke, HYMY – Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjä, joka kehittää ja kasvattaa yrittäjien hyvinvointia. Hanke toteutetaan pääosin Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Yrittäjän hyvinvointi tuottaa yrityksen hyvinvointia Hyvinvointi on tärkeä asia kaikille ihmi­ sille. Yksin- ja mikroyrittäjien tapauksessa se vaikuttaa omaan toimeentuloon ja työl­ listävällä yrittäjällä myös henkilökunnan tilanteeseen. Kun yrittäjä voi hyvin, niin yritys voi hyvin. Tämä toimii myös kään­ täen: kun yritys voi hyvin, myös yrittäjä voi hyvin. Kehä voi luonnollisesti pyöriä myös vastakkaiseen suuntaan: kun yrittäjä voi huonosti, yritys voi huonosti.

taloudellisestikin. Laajan hankeverkoston

Merkitse hyvinvointi­ tapahtumat kalenteriin: • 22.11. Miten hankin työterveys­ huollon palvelut? -webinaari • 12.12. Joulupuurot Yrittäjätilassa • 31.1. Yrittäjän työhyvinvointiaamu Kaikki tulevat tapahtumat löydät hankkeen kotisivuilta.

kanssa toteutetaan muun muassa hyvin­ vointikoulutuksia mielen hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä vertaisverkostotoimin­ taa, jonka tarve näkyy vahvasti yrittäjien toiveissa. Lisäksi hankkeessa testataan erilaisia hyvinvointituotteita ja -palveluja. Tulevat tapahtumat ja koulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja toimintaan voivat tulla mukaan kaikki hyvinvoinnistaan kiinnostuneet yrittäjät, muutkin kuin Helsin­ gin Yrittäjien jäsenet. Tilaisuudet tarjoavat tietoa, kokemuksia ja arvokasta vertaistu­

– Työhyvinvointitoiminta ei ole pelkäs­

kea muilta yrittäjiltä hauskoissa merkeissä.

tään hauskaa "humppaa ja jumppaa", vaan toimenpiteillä on tutkitusti mitatta­

päätökset elossa vielä ensi kuussa tai ensi

via myönteisiä vaikutuksia. Panostukset

vuonnakin. Tässä auttaa paljon vaikkapa

muassa Työterveyslaitos, Työeläkeyhtiö

työhyvinvointiin saadaan takaisin jopa

yrittäjäkaverin tai muun yhteisön tuki,

ELO, Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry,

kuusinkertaisesti parantuneena tuottavuu­

toteaa hankevastaava Ritva Rajander-Juusti.

NewCo YritysHelsinki, Suomen Mielenter­

tena, kertoo Ritva Rajander-Juusti, HYMYhankevastaava.

Tule mukaan voimaan hyvin

HYMY-hankkeen kumppaneita ovat muun

veysseura, Suomen Yrittäjäin Työttömyys­ kassa sekä Suomen Yrittäjät. Tällä joukolla

Kahden vuoden aikana hanke panostaa

on valtavasti tietoa, palveluja ja mahdolli­

dellista tulosta ja asiakastyytyväisyyttä

siihen, että kaikkein pienimmät yritykset

suuksia auttaa yrittäjiä, ja hankkeen avulla

sekä vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta,

ja niiden yrittäjät voisivat paremmin niin

niitä voidaan koota ja tarjota yrittäjille

sairauspoissaoloja ja tapaturmia.

fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti kuin

helpommin löydettävässä muodossa.

Yksinyrittäjän arjessa omasta hyvinvoinnista huolehtiminen usein unohtuu

Tutustu hanketiimiimme ja ota yhteyttä:

Työhyvinvointi parantaa yrityksen talou­

HYMY-hanke on suunniteltu nimenomaan helsinkiläisille pienimmille yrityksille eli yksin- ja mikroyrittäjille, joita on yli puolet Helsingin Yrittäjien jäsenistöstä. Yksinyrittäjien hyvinvointi on myös yhteiskunnallisesti tärkeää, sillä heidän määränsä kasvaa koko ajan. Asian tärkeys aletaan jo ymmärtää juhlapuheissa, mutta monella yksinyrittäjällä oma hyvinvointi jää tärkeys­järjestyksessä jälkipäähän ajan, voimien tai resurssien vähyyden vuoksi.

Ritva Rajander-Juusti, hankevastaava p. 044 305 1067 ritva.rajander-juusti@yrittajat.fi

Susanna Ypyä, hankekoordinaattori p. 050 557 4200 susanna.ypya@yrittajat.fi

Asta Kouri, viestintäasiantuntija p. 050 322 6200 asta.kouri@yrittajat.fi

Asiaan havahdutaan monesti vasta sitten kun on jo myöhäistä. – Hyvinvointiin liittyvissä päätöksissä

Yksin-ja mikroyrittäjien hyvinvointia tukevaa materiaalia löydät hankkeen kotisivuilta:

monilla meillä on kokemus, että hyvät

www.yrittajat.fi/hymy

aikeet eivät pelkästään riitä, tarvitaan

Seuraa hanketta myös Twitterissä:

tahtoa ja pitkäjänteisyyttä pitää hyvät

twitter.com/HYMYhanke (@HYMYhanke) Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 35

35

31.10.2017 10.14


Yrittäjän asialla

Yrittäjä, ole yhteydessä! Helsingin Yrittäjät ry Sarianne Reinikkala, pj p. 040 9000 334, sarianne.reinikkala@yrittajat.fi www.helsinginyrittajat.fi

Helsingin Yrittäjät – Keski-Helsinki ry Timo Kangas, pj p. 044 064 4448 keski_helsingin@yrittajat.fi www.keskihelsinki.fi

Kanta-Helsingin Yrittäjät ry Mari Laaksonen, pj p. 040 578 0189 kanta_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/kantahelsinki

Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry Milla Kissaniitty, pj p. 040 242 7846 koillis_helsingin@yrittajat.fi www.kohy.fi

Helsingin Yrittäjät – Vanhakaupunki ry Taneli Hakkarainen, pj p. 0500 411 897 vanhankaupungin@yrittajat.fi www.hyvk.fi

Helsingin Yrittäjät – Lauttasaari ry Kari Ehari, pj p. 0400 673 103 lauttasaaren@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/lauttasaari

Helsingin Yrittäjät – Itäväylä ry Jari­Mikko Pajunen, pj p. 050 527 0698 itavaylan@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/itavayla

Helsingin Yrittäjät – Töölö ry Taru Päivike, pj p. 050 511 7469, toolon@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/toolo

Länsi-Helsingin Yrittäjät ry Pauliina Visuri, pj p. 040 508 7438 lansi_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/lansihelsinki

Itä-Helsingin Yrittäjät ry Mika Tuominen, pj p. 040 183 3120 ita_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/itahelsinki

HYNY Sanni Kaikkonen, pj p. 040 716 1441, puheenjohtaja@hyny.fi www.hyny.fi

HEI Network Raija Lehtinen, pj p. 050 517 4771, hei.helsinki@yrittajat.fi www.helsinginyrittajat.fi

Senioriklubi Raimo Mäkinen, pj p. 0400 402 422, raimomakinen@kolumbus.fi

16-37_jutut_.indd 36

www.helsinginyrittajat.fi

KUVAT: NIINA STOLT, STUDIO ONNI

Helsingin Yrittäjät muodostuu yhdeksästä paikallisyhdistyksestä, jotka vaikuttavat omissa kaupunginosissaan. Yhdistyksemme alla toimii myös nuorten yrittäjien verkosto HYNY, kansainvälinen HEI Network sekä Senioriklubi. Mihin asioihin toivot, että vaikutamme? Ota yhteyttä!

31.10.2017 10.14


Paikallisesti KUVA I JUSSI HELLSTEN

Yrittäjät luomassa joulun taikaa Tuomaan Markkinoilla Tuomaan Markkinat on H­ elsingin vanhin ja suurin ulkoilmassa järjestettävä joulu­tori, jossa vierailee vuosittain satojatuhansia kävijöitä niin Suomesta kuin maailmalta. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään 2.–22.12.2017.

Tänä vuonna markkinoiden yli 130 mökistä kaikkiaan 43:sta löytyy helsinki­ läisiä ruoka-, käsityö-, design- ja ravintola­ yrittäjiä. Markkinoiden isoimmissa sisään astuttavissa myymälöissä toimivat helsinki­ läiset vaatemerkit Makia ja Costo, kau­ punkilaisten legendaarinen ruokakauppa Stockmannin Herkku sekä kaikenikäisten suosikkikohde Korkeasaari. Lahjakujilta voi lahjapakettiin tai joulupöytään ostaa kau­ pungin katoilla ja puutarhoissa tuotettua hunajaa, käsintehtyjä makkaroita ja leivon­ naisia, villasukkia, lapasia, kirjoja, pipoja, saippuoita ja kosmetiikkaa. Ruokapihoilla pääsee maistelemaan joulu- ja talvikauden herkkuja Helsingin taivaan alla 11 eri ruoka­ kojussa tai istahtamaan glögimukilliselle ravintola Grönin tai Komos3n pöytään. Markkinoiden keskellä pyörii maksu­ ton vanhanajan karuselli ja joulupukki on tavattavissa markkinoiden jokaisena päivänä. Vuoden 2017 uutuutena markki­ noilta löytyy esiintymislava. Paikallisille yrittäjille tapahtuma mahdollistaa alustan kokeilla uudenlai­ sia konsepteja ja kokeiluja. Markkinoista kiinnostuneet myyjät voivat hakea vuoden 2018 markkinoille toukokuussa alkavassa myyjähaussa.

Tuomaan Markkinat Senaatintorilla 2.–22.12.2017 ma–pe klo 11–20 la–su klo 10–19 Lisätietoja: www.tuomaanmarkkinat.fi

Joulutunnelmaa Stadissa

T

uomaan Markkinoiden suosio jat­

kun joulutori siirtyi vuonna 2014 Senaatin­

kuu vuosi vuodelta. Viime vuonna

torille. Tällä hetkellä Tuomaan Markkinat

markkinoilla vieraili 350 000 kävi­

jatkaa kehitystään uudessa sijainnissaan

jää ja taattu vetonaula, joulupukki

helsinkiläisenä joulutorina, joka kutsuu

tapasi vieraita kaikkiaan 95 eri maasta.

viihtymään joulun kiireiden keskellä. Mark­

Tapahtuman suurin kävijäryhmä ovat

kinoilla panostetaan erityisesti kotimai­

kuitenkin paikalliset, erityisesti lapsiper­

seen paikallistuotantoon, hyvään ruokaan,

heet, joille elämyksellisestä joulutorista on

laadukkaisiin ja persoonallisiin lahjoihin

muodostunut jokavuotinen perinne.

sekä joulun tunnelmointiin. Tapahtuman

Aikaisemmin Esplanadin puistossa järjestetty tapahtuma koki uudistuksen,

tavoitteena on olla Euroopan kiinnostavin joulutori vuonna 2020.

Helsinkiläiset yrittäjät myyvät tuotteitaan joulutapahtumissa ympäri kaupunkia. Nappaa meno­ vinkit listauksestamme ja tue paikallista yrittäjää. 1.–3.12. Ornamon Design Joulu 2.–22.12. Tuomaan Markkinat 2017 3.12. Vuosaaren Joulupolku 3.12. Hakaniemen Joulumarkkinat 6.–10.12. Naisten Joulumessut 10.12. Seurasaaren Joulupolku 15.–22.12. Vanhan Joulutori 2017 16.–17.12. Teurastamon joulu­markkinat Yritystä Stadiin 3 I 2017

16-37_jutut_.indd 37

37

31.10.2017 10.14


Yrittäjä on etunsa ansainnut.

Suomen Yrittäjien jäsenet ovat oikeutettuja saamaan runsaasti rahanarvoisia etuja. Ne kannattaa hyödyntää täysimääräisesti. Katso valtakunnalliset etusi osoitteesta yrittajat.fi/jasenedut

38-52_info.indd 38

31.10.2017 10.04

taittoo


TYRMÄÄVÄ UUTUUS! Lataa uusi Yrittäjän mobiilikortti. Sen ansiosta jäsenedut ja -alennukset kulkevat aina mukanasi. Lisäksi näet mobiilikortista oman alueesi tapahtumat ja paljon muuta hyödyllistä. Lataa sovelluskaupoista! Katso lisätiedot yrittajat.fi/mobiilikortti.

38-52_info.indd 40

31.10.2017 10.04

taittoo


Älykkäät työkalut yrittäjille ja supersankareille löydät Elisalta.

Siirry yrittäjän välinevarastolle osoitteessa elisa.fi/yrityksille

Ota yhteyttä! Varaa aika lähimmälle Yrityspisteelle www.elisa.fi/ajanvaraus, tai soita 010 808 088 (pvm/mpm, ark. 8–16.30). Lisätietoa palveluista ja Elisan yrittäjäjärjestöeduistasi saat myös www.elisa.fi/yedut

38-52_info.indd 52 54223_EL_YJA_Hintasaarnaajat_LKSB_Raksa_v2_HEY_210x250.indd 1

31.10.2017 10.04 4.10.2017 16.05

Profile for Helsingin Yrittäjät

Yritystä Stadiin 3/2017  

Yritystä Stadiin on Helsingin Yrittäjät ry:n jäsenlehti.

Yritystä Stadiin 3/2017  

Yritystä Stadiin on Helsingin Yrittäjät ry:n jäsenlehti.

Advertisement