Page 1

Yritystä Stadiin

1 2014

HELSINGIN YRITTÄJIEN JÄSENLEHTI

MENESTYKSEN AVAIMET Yrittäjät kertovat, mistä menestys on tehty

YRITTÄJÄKYMPPI 2014

VETOAPUA VERKOSTOISTA

YRITTÄJÄINFO-PAKETTI

Yrittäjien omaan juoksukisaan valmistaudutaan juoksukoulussa

Yrittäjän ei tarvitse pärjätä yksin

Tärkeitä lukuja vuodelle 2014


SISÄLTÖ

24

Yritystä Stadiin

ITSENÄISYYSJUHLA 2013 Golla Oy Vuoden 2013 Yritys.

14

1 I 2014 Pääkirjoitus

05

Tässä & Nyt

06

Tässä hetkessä: Petri Manu

11

Juoksuaskelin Yrittäjäkympille

13

Miten tehdään menestyvä yritys?

14

Opiskelijajäsenyys on totta

21

5 vinkkiä verkostoitumiseen

22

Hyvinvoiva yrittäjä on menestyvä yrittäjä

25

Pian päivä

27

Paikallista vaikuttamista

28

Paikallisesti

30

Itsenäisyysjuhlan tunnelmia

32

Yrittäjän asialla

35

YrittäjäInfo

37

Tärkeät luvut 2014

40

Verot ja rahat

46

Työnantajan ABC

48

Yritystoiminnan ABC

49

Yrittäjä ihmisenä

53

Paikallinen vaikuttaminen

53

11

37

YRITTÄJÄINFO Merkitse muistiin vuoden 2014 tärkeimmät luvut.

Yritystä Stadiin 1 I 2014

3


YRIT A T T UU

LTA A T C E E FON L L I J TÄ

Yrittäjä, kiire tietää menestystä, hallitse sitä nyt entistä paremmin! Me Fonectalla tiedämme, kuinka hektistä pienyrityksen arki voi olla. Siksi olemme tuoneet tueksesi uutuuspalvelun, 020202 Pron. Yritykseesi perehtynyt asiakaspalvelija ottaa vastaan ja käsittelee asiakkailtasi tulevat puhelut ja sähköpostit ammattitaitoisesti, ystävällisesti ja luotettavasti silloin, kun et itse pysty. Yhteydenottoihin vastataan aina sinun ohjeidesi mukaisesti ja ne välitetään yritykseesi toivomallasi tavalla. 020202 Pro -palvelun avulla kauppa ei enää kiireen vuoksi mene sivu suun.

1

Yrityksesi yhteydenottoihin vastataan silloin, kun sille on tarve.

2

Asiakaspalvelija vastaa aina yhteydenottoihin ohjeistamallasi tavalla.

3

020202 Pro on assistenttisi, jonka avulla kauppa ei mene koskaan ohi.

Voit todeta 020202 Pro -palvelun hyödyt yrityksellesi kokeilemalla sitä itse 30 päivän ajan veloituksetta. Varaa oma kokeilukuukausi tai tutustu uutuuspalveluun osoitteessa

fonecta.fi/yrityksille/020202-pro

Heidi, asiakaspalvelija 020202 Pro

020202 Pro on parempaa palvelua sinulle ja asiakkaillesi:


PÄÄKIRJOITUS

Yritystä Stadiin Helsingin Yrittäjien jäsenlehti, jaetaan jäsenyrityksille ja sidosryhmille. Julkaisija Helsingin Yrittäjät ry Lastenkodinkuja 1 A 4, 00180 Helsinki 050 575 2353 www.helsinginyrittajat.fi Päätoimittaja Pia Pakarinen pia.pakarinen@helsinginyrittajat.fi Toimitus Anna Simolin anna.simolin@helsinginyrittajat.fi Jaana Tihtonen jaana.tihtonen@helsinginyrittajat.fi Kaisa Välivehmas kaisa.valivehmas@helsinginyrittajat.fi Kansi Jenni Ahtiainen, g-TIE. Nainen, joka muutti kravatin muotoa. Kuva: Ilona Savitie Taitto Faktor Oy www.faktor.fi Paino Kirjapaino Fram www.fram.fi

75 VUOTTA VAIKUTTAMISTYÖTÄ HELSINGISSÄ

T

änä vuonna juhlimme Helsingin

yrityksillä on hyvät olosuhteet menestyä,

Yrittäjien 75-vuotista taivalta. Yk-

työllistää ja luoda uutta.

sinyrittäjäin Helsingin aluejärjestö perustettiin tammikuussa

Helsingin Yrittäjillä on aidosti hyvät mah-

1939. 75 vuotta vapaaehtoista yhdistystoi-

dollisuudet vaikuttaa. Meitä kuunnellaan

mintaa on upea saavutus, joka pitää si-

ja yrittäjätaustaisia vaikuttajia on keskei-

sällään hyvin vaiherikkaita aikoja. Yrittäjät

sillä paikoilla kaupungin valtuustossa ja

ovat selviytyneet monenlaisista ajanjak-

lautakunnissa. Olemme neljänneksi suu-

soista, sekä taantuma- että lamakausista.

rin Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöstä ja

PK-yrityksien menestyminen ja kasvu ovat

toimimme ainoana aluejärjestönä yhden

tällä hetkellä myös maan hallituksen toi-

kunnan rajojen sisäpuolella. Tämän kau-

vomuslistalla. Niissä nähdään maamme

pungin sisällä alueelliset erot ovat kuiten-

noususuhdanteen alku ja menestys.

kin suuret. Pelkästään nykyisten Helsingin kuuden teollisuusalueen pitäminen yri-

ISSN 1797-0024 (Painettu) ISSN 2323-9611 (Verkkojulkaisu)

Nyt kädessäsi on vuoden 2014 ensimmäi-

tyskäytössä edellyttää mm. kaavoituksen

nen numero Helsingin Yrittäjien uudistu-

jatkuvaa seurantaa ja suunnitelmiin rea-

neesta jäsenlehdestä. Oma lehti on ollut

gointia. Vaikuttamistyössä ajoitus onkin

aina jäsenistössämme luettu ja suosittu

tärkeää. Niin myös menestystarinoissa.

kanava sekä saada, että jakaa tietoa. Jä-

M

K KI

Y

senlehteä on julkaistu vuodesta 2002 lähR IS T Ö M E R

ajassaan ja palvelleet parhaalla mahdollisella tavalla lukijoitaan.

MI 441

LJ ÖMÄR K T

797

Painotuote

Yritystä Stadiin myös juhlavuotenamme!

tien. Lehden sisältö ja nimi ovat eläneet

PENTTI RANTALA

puheenjohtaja, Helsingin Yrittäjät ry.

Lehti on kokenut jälleen muodonmuutoksen ja nimeksi on tullut jäsentemme te-

PS. Helsingin Yrittäjien yhdeksällä paikallisyhdistyk-

kemistä ehdotuksista suurimman suosion

sellä on keskeinen rooli jäsenistömme edunvalvon-

saanut Yritystä Stadiin -lehti. Nimi kuvaa

nassa omilla alueillaan. Katso lehden osiosta Paikal-

hyvin järjestön toimintaa ja henkeä. Tär-

lista vaikuttamista s. 28, millaisiin asioihin alueellasi

kein tehtävämme on vaikuttaa siihen, että

vaikutetaan tänä vuonna.

Yritystä Stadiin 1 I 2014

5


TÄSSÄ & NYT

Etsitkö sopivaa toimitilaa? Jätkäsaaren liiketilat löydät osoitteesta jatkasaarenliiketilat.hel.fi

PASILA 3.0 Yrityslinnasta uutta voimaa yritystoiminnan kehittämiseen Yrityslinna kokoaa yrittäjiä, yrityspal-

linnan päätoimija on Helsingin kau-

veluja ja liiketoimintaosaamista saman

punginkanslian elinkeino-osastoon

katon alle. Tässä yrittäjyyden edistä-

kuuluva YritysHelsinki.

miskeskuksessa niin aloittavat yrittäjät kuin kasvuyrityksetkin voivat verkostoi-

Lisätietoja: Yrityspalvelupäällikkö

tua, sparrata ja saada sparrausta.

Timo Onnela, YritysHelsinki,

Yrityslinna avautuu huhtikuussa Kal-

timo.onnela@hel.fi

lioon osoitteeseen Ensi linja 1. Yritys-

Näe ja koe uusi Pasila! Tutustu Pasilan keskuksen suunnitelmaan. Pasila 3.0 -näyttelyssä esitellään rakentamisen ensimmäistä vaihetta, Pasilan keskusta, Triplaa. Koe tulevaisuuden Pasila liikkumalla uusissa julkisissa tiloissa virtuaalikypärän ja animaation avulla kulkumuotoa vaihdellen. Kokeile, miltä tuntuu julkisivujen uudet pintamateriaalit, kuten alumiinivaahto. Tarkastele keskustakorttelia uudesta pienoismallista ja kerro oma näkemyksesi siitä, millainen on hyvä Pasila. Avoinna 7.2.–26.4.2014 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, vanha linja-auto-

Helsinkiin saadaan oma yrittäjyyskasvatuksen strategia Miten oppilaitosten tulisi valmentaa nuoria työelämään ja yrittäjyyteen? Miten saadaan lisää vuoropuhelua yrittäjien ja oppilaitosten välille? Vuoden 2014 aikana laaditaan Helsinkiin yrittäjyyskasvatuksen strategia ja haetaan vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Tavoitteena on mallintaa yrittäjyyskasvatuksen polku, jossa yrittäjyyskasvatus on osa koulutusta perusasteelta korkeakoulutukseen saakka. Strategiatyössä pureudutaan erityisesti toisen asteen yrittäjyyskasvatukseen. Strategiatyöllä pyritään osallistamaan opettajia ja opiskelijoita, kouluja ja oppilaitoksia sekä elinkeinoelämää ja muita yrittäjyyskasvatuksen toimijoita kehittämään yrittäjyyskasvatusta Helsingissä. Myös yrittäjien panosta tarvitaan. Elinvoimainen Helsinki luodaan yhdessä – tule sinäkin mukaan strategiatyöhön! Ota yhteyttä Päivi Ojala, paivi.ojala@helsinginyrittajat.fi, p.040 582 2368 Lue lisää www.metropoli.yes-keskus.fi

6

Yritystä Stadiin 1 I 2014

asema, Kamppi, ma–pe 10–19 ja la 12–16 laituri.hel.fi/pasila

40% 40 % helsinkiläisistä yrityksistä uskoo suhdanteiden paranemiseen. Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät, Suomen Yrittäjät.


%

TÄSSÄ & NYT

Uusi, uljas jäsenlehti: Yritystä Stadiin

Yritys Yritystä tä S t adiin Stadiin

Käsissäsi on nyt stadilaisten yrittäjien oma lehti. Ulkoasu uudistui, sisältö selkiytyi, mutta entiseen tapaan yrittäjät näky-

1 2014

HELS

INGIN YRITTÄ HELSINGIN YRITTÄJIEN JÄSENLEHTI JIEN

JÄSE

NLEH

TI

1 2014

vät lehdessä kasvoina ja tarinoina, käsittelemme jatkossakin ajankohtaisia teemoja ja nostamme esiin mielenkiintoisia ilmiöitä yrittäjyydestä Helsingissä. Mukana matkassa on edelleen Suomen Yrittäjien kokoama YrittäjäInfo, joka sisältää tärkeää tietoa mm. yrittäjän talouteen, verotukseen ja lainsäädäntöön liittyen. Lehden ensimmäisen numeron teemana on menestyvä yrittäjyys. Mistä on menestys tehty ja miltä se maistuu? Lue, nauti

MENESTYKSEN MAVAIMET ENES TYKS VAIM EN Yrittäjät kertovat,Amistä ET Yr menestys ittäjät on kerttehty menestyovat, mistä s on teht y YRITTÄ

YRITTÄJÄKYMPPI 2014

Yrittäjien omaan juoksukisaan valmistaudutaan juoksukoulussa

Anna palautetta, risuja ja ruusuja tai ehdota mielenkiintoisia yrittäjätarinoita, yrittäjäpersoonia ja ideoita mukaan lehteen: tiedotus@helsinginyrittajat.fi.

JÄKYM

PPI 20 Yrittäjie 14 valmistan omaan juoksuk udutaan isa juoksuk an oulussa

ja löydä avain omaan menestymiseesi.

VETO

APUA VERK Yrittäjän OSTO VETOAPUA ei tarVERKOSTOISTA IS

vitse pärjätä sin Yrittäjän ei yk tarvitse pärjätä yksin

TA

YRITTÄJÄINFO-PAKETTI

YRIT Tärkeitä lukuja TÄJÄ INFO vuodelle 2014 -PAK Tärkeitä ETTI vuodelle lukuja 2014

Facebookissa kysyttyä: Mitä menestys on? ”Menestys on sitä, että aamulla on hienoa tulla työpaikalle kun tietää että vielä vuosienkin jälkeen tekee juuri sitä mistä pitää. Menestys on myös sitä että saa kouluttaa vaikkapa nuorta alalla alkavaa. Rahallakin on jonkinlainen merkitys, sehän auttaa meitä investoimaan yritykseen ja työntekijän hyvinvointiin.” ”Minusta menestys on sitä, että saa itse päättää työnkuvastaan, työ on vaihtelevaa ja sitä on sopivasti ja hieman liikaa. Ja että itse arvostaa sitä mitä tekee. Tietysti myös jos se tuo iloa ja onnea ja hieman leivän päälle huntuakin.” ”Menestys on sitä, että voi olla ylpeä siitä mitä itse tekee.” ”Tällaisena aikana tulee väistämättä mieleen, että yritys menestyy, jos toiminta jatkuu ja sillä on hyvät tulevaisuuden näkymät. Eli menestyminen ei enää vaadi suuria voittoja.” ”Kädenjälki, asiakaspalaute ja tulos.” Osallistu keskusteluun: www.facebook.com/HelsinginYrittajat Yritystä Stadiin 1 I 2014

7


TÄSSÄ & NYT

Oman yrityksesi menestyksen tueksi Menestyvän yrittäjyyden ohjelma tarjoaa tukea, apua ja konkreet-

Vaihtamo-ilta 18.11.

tisia välineitä yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Poimi omasi!

Vaihtamon tavoitteena on saattaa yhteen

Hauduttamo-ilta 24.4.

uudet yrittäjät ja luo-

Hauduttamo-klinikoilla pureudutaan yksittäisiin liiketoiminnas-

pujat. Illassa tapaat

sa hiertäviin asioihin. Haastetta puidaan pienissä ohjatuissa

yrityskauppojen asian-

ryhmissä, joissa vetäjä tarjoaa asiantuntemustaan, mutta osal-

tuntijoita sekä yritysten

listujat oppivat myös toinen toisiltaan.

myyjiä ja ostajia.

Yritystä Stadiin! -tapahtuma 8.5.

Freesaamo-ilta 28.10.

Yritystä Stadiin! -tapahtuman erityisteemana on vuonna 2014

Freesaamon kohderyhmänä

myynti ja markkinointi. Paahtamo, Hauduttamo, Pestaamo,

ovat kasvuun ja kansainvälistymi-

Freesaamo ja Vaihtamo ovat paikalla myös siellä.

seen tähtäävät yritykset mutta myös liiketoi-

www.yritystastadiin.fi

minnassaan käännekohdassa olevat yritykset. Saman alan yritykset voivat muodostaa myös klustereita ja kansainvälistyä

Pestaamo-ilta 18.9.

yhdessä.

Pestaamo-illassa kuullaan henkilöstön rekrytoinnin, johtamisen ja henkilöstöhallinnan ammattilaisia.

Lue lisää koko ohjelmasta osoitteesta www.helsinginyrittajat.fi/menestyvanyrittajanohjelma

Tiesitkö? Helsingin Yrittäjät on jo 75 vuotta.

TE-toimisto palvelee - Kumppanuudella ja luottamuksella, yhdeltä luukulta Yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheissa apua haetaan milloin mistäkin. Tulevaisuudessa yhdeltä luukulta, TE-toimistosta. TE-toimisto kuuluu ns. TEM-kvintettiin, jossa muut tahot ovat Finnvera, Finpro, Tekes ja ELY. TE-toimisto asiakaspalveluorganisaationa välittää edel-

Yksityisyrittäjäin Helsingin aluejärjestön perustamiskokous pidettiin 10.1.1939.

75

Palveluesite käytössäsi Tarkkaile postiasi, joko sait vuoden 2014 palveluesitteemme? Esite on postitettu kaikille jäsenillemme. Opus kannattaa pitää käden ulottuvilla, sillä siitä on helppo tarkistaa jäsenedut ja palvelut tai vaikkapa neuvontapalvelun numero.

leen työvoimaa ja auttaa työnantajuudessa. Sen lisäksi se ohjaa näihin muihin saman hallinnon palveluihin. Tämän lisäksi paikalliset TE-toimistot Pasilassa, keskustassa ja Itäkeskuksessa kehittävät yhdessä alueelle kuuluvien paikallisyhdistysten kanssa toimivimmat keinot jalkauttaa nämä kvintettipalvelut kaikille yrityksille.

International Corner, international contacts Tietoa yrittäjälle kansainvälisestä toiminnasta. Yhteydet, mahdollisuudet ja

8

Lisätietoja: kehittämispäällikkö

markkinat kootusti samasta nurkasta.

Kaisa Välivehmas,

www.helsinginyrittajat.fi

kaisa.valivehmas@helsinginyrittajat.fi

/internationalcorner

Yritystä Stadiin 1 I 2014


TAPAHTUMAKALENTERI 2014

08 / 05

MAALISKUU 4.3. Minä - hyvä myyjä! (SY) 5.3. Hyny After work 6.3. Yrittäjän iltakoulu (LähiTapiola) 6.3. Verkkokaupan etämyyntisäännöksiin muutoksia (webinaari) (SY)

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä: Ihana iltapäivä – suukkoja, salsaa ja suloisia siskoja!

11.3. Pienyrityksen talousjohtaminen (SY)

13.3. Kehityskeskustelu (SY) 18.-19.3. OMA YRITYS 14 18.3. Esiintymistaito (SY)

VUODEN PÄÄTAPAHTUMAMME VANHALLA YLIOPPILASTALOLLA. WWW.YRITYSTASTADIIN.FI

21 / 5

TOUKOKUU 7.5. Hyny After work 8.5. Yritystä Stadiin! 10.5. Juoksukoulu:

19.3. Yrittäjien hyvinvointikoulutus

Aloittelevat juoksijat

20.3. Nuorten yrittäjien

16.5. Twitter tutuksi

verkostoitumisbileet

(webinaari) (SY)

20.3. Juoksukoulun startti-info

17.5. Juoksukoulu:

20.3. Maahantuonti ja tulliverotus

Edistyneet juoksijat

(SY)

21.3. Yrityksen mobiilinäkyvyys (webinaari) (SY)

20 /3

KEVÄÄN MUOTI JA PUTIIKKIEN AARTEET CATWALKILLA

20.5. Sähköisen markkinoinnin seminaari

HUHTIKUU

20.5. Arvonlisäveropäivä (SY)

2.4. Yrittäjien hyvinvointikoulutus

21.5. Muotipäivät by Fashion Unit

2.4. Hyny After work

– Kevään muoti catwalkilla

3.4. Koulutusfoorumi – inspiraatiota liiketoiminnan kehittämiseen

5.4. Juoksukoulu: Aloittelevat juoksijat

9.4. Yrittäjien hyvinvointikoulutus NUORTEN YRITTÄJIEN LEGENDAARISET VERKOSTOITUMISBILEET

26.3. Yrittäjien hyvinvointikoulutus 28.3. Tarjouslaskelma Excelillä (webinaari ) (SY)

29.3. Juoksukoulu alkaa: Edistyneet juoksijat

10.4. Pienyrityksen talousjohtaminen (SY)

12.4. Juoksukoulu: Edistyneet juoksijat

24.4. Yrittäjäilta – Hauduttamo 25.4. Yritystä Stadiin –lehti 2/2014 ilmestyy

26.4. Juoksukoulu:

KAIKKI TAPAHTUMAT & ILMOITTAUTUMISET: WWW.HELSINGINYRITTAJAT.FI/ TAPAHTUMAKALENTERI

Aloittelijat ja edistyneet Yritystä Stadiin 1 I 2014

9


Ovatko teillä tänään kaikki paikalla? Pohjolan Hyvinvoivan työpaikan ratkaisu auttaa pitämään henkilöstön terveenä ja tuottavana ja työyhteisön turvallisena. Varaa aika vakuutusasiantuntijallemme numerosta 0100 05151 tai lue lisää osoitteesta pohjola.fi/tyo.


TÄSSÄ HETKESSÄ

HYVÄLLÄ SYKKEELLÄ MAALIIN TEKSTI I ANNA SIMOLIN KUVA I JAANA TIHTONEN

Petri Manu, onko yrittäjän askel kevyt? On, jos keskittyy tekemiseensä, käyttää tarpeeksi aikaa rentoutumiseen ja miettii jälkikäteen, että mitä tuli tehtyä. Ja askel kevenee systemaattisella harjoittelulla ja sopivilla välineillä.

Mitä menestys sinulle tarkoittaa? Yhdysvaltojen armeijan aikoinaan 20 vuotta käyttämä slogan Be All You Can Be on kolahtanut minuun. Haluan jatkuvasti kehittyä ihmisenä, puolisona, isänä, ystävänä sekä yrittäjänä. Menestys on sitä, että olen huomenna parempi kuin tänään ja pystyn auttamaan muita hyviä ihmisiä.

Milloin yrittäjä voi hyvin? Kun kassavirta riittää tulevien kuukausien laskujen maksuun, palkkaan, perhe voi hyvin, vapaa-aikaa on riittävästi ja itse oppii ja kehittyy jatkuvasti. Ja naurua pitää riittää joka päivälle. Asenne ratkaisee aina, mutta tutuista ja kavereista on myös paljon apua. Kannattaa lisäksi tehdä niitä asioita, jotka toimivat ja lopettaa toimimattomien asioiden tekeminen tai tehdä niitä eri tavalla. Kun kehitys lakkaa, niin kannattaa hankkia neuvoja asiantuntijoilta. Esimerkiksi juoksukoulusta on paljon apua sekä aloittelijoille että kokeneemmille juoksijoille.

Kuinka tavoitteet saavutetaan? Ensiksi pitää haaveilla ja miettiä itseä motivoiva tavoite. Sitten tavoite kirjoitetaan kynällä paperille, vaikkapa: Minä olen hölkännyt yhden kilometrin 15.3.2014 mennessä. Sen jälkeen visualisoidaan eli haaveillaan mielikuvilla tuon tavoitteen saavuttamisesta syntyvästä mielihyvästä. Joka päivä kannattaa kirjoittaa kaikki positiiviset teot, jotka auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Lopuksi varsinkin isojen tavoitteiden saavuttamista kannattaa juhlia. Jos tavoitetta ei saavuta, niin alkuperäinen arvaus omista kyvyistä ei osunut tarpeeksi lähelle. Silloin tavoite tai määräpäivä muotoillaan uudestaan. Kirjoitin itse ensimmäiset tavoitteet paperille 26.10.2006 ja jatkoin kirjoittamista ensimmäiset vuodet päivittäin ja nykyään viikoittain.

Kuinka ylität itsesi? Kokeilemalla täysillä innostavia asioita. Joskus onnistuu ja joskus ei.

Petrillä on takana 6 maratonia Helsingissä, Tukholmassa sekä Berliinissä, jossa mukana olivat kaikki kolme sisarusta. Petrin vauhti sopii paremmin maratonille, kuin nopeille matkoille, mutta tyyliin kuuluu aina loppukiri.

Petri Manu Päätoimiala Atk-koulutus ja konsultointi sekä kirjatuotanto vuodesta 1997 www.mikrokoulutus.fi San Lupo -ekstra-neitsytoliiviöljyn maahantuonti ja markkinointi vuodesta 2012 www.glomaro.fi Markkinointivideotuotanto vuodesta 2014 www.menestysvideot.fi


SUOSITTELE YRITTÄJÄLLE

JÄSENYYTTÄ JA VOITA MERCEDES-BENZ!

Suosittele tutulle yrittäjälle Suomen Yrittäjien jäsenyyttä. Yrittäjä saa jäseneksi liittyessään vaikutusvaltaisen järjestön tuekseen sekä runsaasti rahanarvoisia etuja. Sinä saat liittymiseen johtaneesta suosittelusta valitsemasi ammattilehden 3 kuukaudeksi ja lisäksi voit voittaa A-sarjan Mercedes-Benzin! Suosittele osoitteessa yrittajat.fi/suosittele. Mitä enemmän suosittelet, sitä enemmän mahdollisuuksia voittaa.

YKSI KAIKKIEN JA KAIKKI YHDEN YRITTÄJÄN PUOLESTA!


I

TEKSTI AKI NUMMELA & ANNA SIMOLIN KUVA I JAANA TIHTONEN

Juoksuaskelin Yrittäjäkympille Onko juoksu sinulle rakas harrastus vai onko juokseminen vain

TopSportissa 20.3. klo 18. Tilaisuus on avoin ja kaikki juoksusta

askeleen päässä aikomuksesta? Yrittäjäkymppi on erinomainen

kiinnostuneet ovat tervetulleita tsekkaamaan juoksun uusimmat

ponnahduslauta juoksevaan elämäntapaan. Ole mukana histori-

trendit ja hakemaan vinkit kevään ja kesän juoksuihin.

an ensimmäisessä Yrittäjäkymppi-juoksutapahtumassa 6.9. Helsingissä. Yrittäjäkymppi on tarkoitettu kaikille liikkujille: aloit-

Juoksukoulun harjoitukset

telijoista totisiin juoksijoihin. Matka on virallisesti mitattu 10

Juoksukoulun harjoitukset pidetään Eläintarhan kentällä ja sen

kilometria. Tapahtumassa ovat miesten ja naisten sarjat sekä il-

ympäristössä. Jokainen treeni alkaa 15 minuutin tietoiskulla

man ajanottoa juostava FunRun.

päivän aiheesta. Samalla voi myös esittää kysymyksiä valmen-

Juoksun järjestelyistä vastaavat Helsingin Yrittäjät sekä juok-

tajalle juoksuharjoittelusta ja sen etenemisestä.

sutapahtumiin ja juoksuvalmennukseen erikoistunut Runner’s High Oy.

Ilmoittautumismaksut

29.3. Edistyneet: juoksutekniikka 5.4. Aloittelijat: juoksutekniikka 12.4. Edistyneet: juoksutekniikka,

30.6. asti: 30 €, Helsingin Yrittäjien jäsenille: 20 €

lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelu

31.8. asti: 35 €, Helsingin Yrittäjien jäsenille: 25 €

26.4. Aloittelijat ja edistyneet: Intervalliharjoittelu 10.5. Aloittelijat: peruskestävyys- ja vauhtikestävyysharjoittelu

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.yrittajakymppi.fi

Valmistaudutaan Yrittäjäkymppiin yhdessä

17.5. Edistyneet: mäkijuoksu 24.5.2014 Aloittelijat: juoksutekniikka, lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelu

Yrittäjäkympille tähtäävän juoksukoulun kaksi ryhmää starttaavat 20.3. Toinen ryhmistä on suunnattu aloittelijoille ja toi-

Varaa paikkasi pian ja ilmoittaudu juoksukouluihin sähköpostitse

nen edistyneemmille juoksijoille. Valmennuksesta vastaavat

valmennus@runhigh.fi tai puhelimitse 044 2050310.

Runner’s High:n juoksevat valmentajat suoraan suomalaisen kestävyysjuoksun terävimmästä kärjestä ja olet varmasti Hel-

Juoksukoulun hinta on 90 €. Jos haluat myös henkilökohtaisesti

singin asiantuntevimmassa valmennuksessa.

laaditun 10 viikon juoksutreeniohjelman, hinta on 150 €.

Juoksukoulun infotilaisuus

Lisätietoja Runner’s High:sta:

Infotilaisuus järjestetään Kannelmäen Ostoskeskus Kaaren

www.runhigh.fi Yritystä Stadiin 1 I 2014

13


Miten tehdään menestyvä yritys? Kassavirtaa, liikevaihtoa, jatkuvaa kasvua – tai sitten jotain ihan muuta. Yrityksen menestys voi olla myös vapautta, intohimoa ja arjen onnistumisia. TEKSTI & KUVAT I ILONA SAVITIE & ANNA SIMOLINTIMO LAMBERG EL & Site Oy www.elandsite.fi ”Menestynyt yritys… Sun pitää ensinnäkin handlata sun alasi. On oltava vahva ammattitaito sekä tuote, jolla erotut muista ja josta asiakas hyötyy. Markkinoinnin on oltava myös kunnossa ihan alusta lähtien. Sinulla on myös oltava hyvä maine ja pidettävä aina lupauksesi. Sitten vasta tulee raha. Suomalaisilla on helvetillinen kahvakammo. Ei uskalleta soittaa, ja usein myös pelätään sopimuksen klousaamista. Siitä kammosta pitäisi päästä eroon. Wolf of Wall Street – se elokuva muuten kannattaa käydä katsomassa. Minä kävin jo kaksi kertaa. Pitäisi päästä eroon myös ajatuksesta, että ”mä teen kaiken itse”. Se, että istuu iltaisin vielä kirjoittamassa laskuja. Sitä mekin tehtiin joskus aiemmin. Ihan hölmön hommaa.

”SINULLA ON OLTAVA HYVÄ MAINE JA PIDETTÄVÄ AINA LUPAUKSESI. SITTEN VASTA TULEE RAHA.” On myös hyvä, jos sinulla on joku kummi, joku samalta toimialalta, jolta voi kysellä neuvoja. Jos myyt samalla hinnalla vielä viiden vuoden päästä, yritys ei etene. Jos taas pistät jengiä pihalle, että saadaan voimakasta kasvua, sekään ei ole se juttu. Kasvua pitää olla, mutta se kasvu voi olla maltillistakin. Olin itse 18 vuotta sähkö- ja asennusliikkeen yrittäjänä. Sieltä hyppäsin pörssiyhtiöön, mistä kaduttaa vain se, etten tehnyt hyppyä jo nuorempana. Isossa pörssiyhtiössä oppii ihan mielettömästi. Tykkään lähteä luomaan uutta tyhjästä, ja perustin sittemmin EL & Site Oy:n. Tuotevalikoiman lisääminen, tuotteiden brändäys ja niiden tuominen yleiseen tietoisuuteen. Ne ovat yrityksemme seuraavat tavoitteet.”

16

Yritystä Stadiin 1 I 2014


ILKKA O LAVAS 17 vuotta yrittäjänä: pääbisnekset W3 Group, City Digital Oy, Vivas.fi

“Menestymisessä on kaksi puolta: koenko itse tai kokevatko muut, että olen menestynyt. Minä koen olevani menestynyt: saan tehdä sitä missä olen hyvä ja mitä tahdon tehdä. Saan olla mukana kiinnostavissa hankkeissa. Perhe ja lapset voivat hyvin, opin ja kehityn jatkuvasti. Pääsen myös vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan. Yritys ja yrittäjyys sekoitetaan usein keskenään. Menestynyt yritys mielletään usein rahaan, kasvuun ja ulkoisiin asioihin. Mutta yritys voi olla omistajiensa mielestä menestynyt myös silloin, kun se on mahdollistava ympäristö, jossa yrittäjä tai tiimi voi toteuttaa omaa unelmaansa, vaikka se

YRITYS VOI OLLA MENESTYNYT, VAIKKA SE EI OLISI RAHAKONE VAAN YMPÄRISTÖ, JOSSA VOI TOTEUTTAA OMAA UNELMAANSA.

ei olisi rahakone. Menestymisen mittareita voivat olla myös tuloksentekokyky, vakaus ja kestävyys.

Alkuaikoina omat tavoitteeni olivat liian

oikeasti muodostumassa sellaiseksi.

epäselviä ja liian korkealla. Nyt tavoitteet

City Digital on muutenkin onnistunut

Olen oppinut paljon ensimmäisen yri-

ovat realistisempia. Olen huomannut, että

tuhkimotarina. Printin lopettaminen ja bis-

tykseni saneerauksesta. Siksi se oli näin

ne onnistuvat usein nopeammin kuin olin

neksen kääntäminen digitaaliseksi oli kova

jälkikäteen hyvä kokemus. Työn ohessa

kuvitellut.

päätös, mutta on onnistunut näkyvyyden

tekemäni yrittäjän MBA oli upea tutkimus-

Yksi unelmistani juuri nyt on olla muka-

ja liikevaihdon kasvulla. Yrittäjänä arvos-

matka itseen ja teoriatietoon, mutta olen

na kansainvälisessä bisneksessä. Näyttää

tan, että digimediabisnes on hauskaa ja

myös oppinut muilta yrittäjiltä.

siltä, että City Digitaliin kuuluva Vivas.fi on

hyödyllistä, sekä meille että asiakkaille.”

Yritystä Stadiin 1 I 2014

17


I TUUTI PIIPPO

YLLÄTTÄVÄ TAITO YHDISTÄÄ PARHAITA YRITTÄJIÄ

M

iltä epävarmuus tuntuu?

keskity tarkasti määriteltyyn tavoittee-

Solmulta vatsassa. Sil-

seen – tai liiketoimintasuunnitelman

tä, että siitä täytyy päästä

toteuttamiseen.

eroon. Jonkun se lamaan-

Parhaat yrittäjät ovat lähempänä

nuttaa, toisia se ajaa toimimaan, jos-

Iron Chef -kilpailijoita, jotka luovat

kus jopa pakonomaisesti. Se on tila,

olemassaolevista raaka-aineista jotain

josta ihminen pyrkii pois. Se on myös

yllättävää, kuin suuryritysten johtajia,

tila, jota menestyvät yrittäjät sietävät

jotka toteuttavat ennalta määrättyä

muita paremmin.

reseptiä tehdäkseen juuri oikeanlaisia

Mieti tilannetta, jossa olet tekemässä tärkeää päätöstä. Ottaisinko loppu-

lihapullia. Näyttää siis siltä, että onnistuminen

tilin? Uskallanko perustaa yrityksen?

luuraa juuri epävarmuuden tilassa.

Laajennanko ulkomaille?

Kuvittelemme usein, että siellä asuu

Teetkö päätöksen lopulta siksi, että

hirvittävä epäonnistuminen, joka on-

päädyit mielestäsi varmasti oikeaan

kin todellisuudessa menestyksen työ-

ratkaisuun, vai siksi että halusit eroon

pari. Ne seuraavat toisiaan ja limitty-

inhottavasta tunteesta? Useimmiten

vät vyyhdiksi. Entä jos ajattelisimme

vastaus löytyy lähempää jälkimmäistä

enemmän kuin itämaissa: että epäon-

vaihtoehtoa.

nistuminen ja menestys ovat kuin yin

Suunnitelmaan nojaaminen hel-

ja yang, tai hapanimelä. Ne muodos-

pottaa. Sitä seuraamalla ajattelem-

tavat kokonaisuuden ja sulautuvat toi-

me pääsevämme kohti tavoitetta: me-

siinsa, eivät sulje toisiaan pois.

nestystä, läpimurtoa tai voittoa. Eikös

Jos pitää hapanimelästä, ehkä

menestyvä yrittäjä ole supernainen

epävarmuudestakin voi oppia naut-

tai -mies, joka määrittelee tavoitteen-

timaan. Saattaa jopa huomata, että

sa kristallinkirkkaasti, taistelee tiensä

myös omista raaka-aineista voi kokata

loputtomien esteiden läpi silkalla tah-

jotain ihan muuta kuin osasi kuvitella.

donvoimalla ja saavuttaa lopulta maineen, kunnian ja Lamborghinin? Tutkimus, jossa haastateltiin kymmeniä menestyneitä yrittäjiä, väittää

Tuuti Piippo on entinen toimittaja ja toinen

jotain muuta.

Kantapään kautta -kirjan (Tammi) kirjoittajis-

Yhteistä yrittäjille oli pörssiin listattujen firmojen ja yli 15 vuoden yrittä-

ta, joka asuu San Franciscossa ja työskentelee epävarmuuden tilassa startup-yrityksessä.

jäkokemuksen lisäksi kyky improvisoida ja muuttaa paitsi suunnitelmia,

Lisää tavoitteista, onnellisuudesta ja epävar-

myös koko toiminnan päämäärää.

muuden sietämisestä voi lukea Oliver Burke-

Toisin sanoen he oppivat matkalla ja

manin kirjasta The Antidote: Happiness for

hiovat maaliaan joustavasti, eivätkä

People Who Can’t Stand Positive Thinking.


JENNI AHTIAINEN gTIE www.gtie.com “Haluan jäädä historiankirjoihin naisena, joka muutti kravatin muotoa. Toimin alalla, joka yleensä käsitetään hyvin pinnalliseksi. Näen, että merkissäni on paljon muutakin kuin ulkonäkö: se rohkaisee ihmisiä olemaan oma itsensä, ajattelemaan itse. Ei rikkomaan etikettiä, vaan kunnioittamaan sitä itsensä näköisesti. Luovan alan yrittäjä ei mittaa saavutuksiaan rahalla, mutta onneksi muu maailma mittaa. Totta kai liikevaihto mittaa yrityksen kannattavuutta ja menestystä, mutta meillä kaikki raha käytetään kasvuun eikä mitään jaeta ulos, kunnes olemme päässeet tiettyyn rahalla mitattavaan välitavoitteeseen. Tärkein yrityksen työkalu ja menestyksen mittari on kuitenkin hyvä tiimi. Se kertoo tiimiläisten ja muiden sidosryhmien uskosta yritykseen. Väitän, että toinen mittari on muutenkin hyvä verkosto. Voimavarat ovat valtavia, kun luo ystävällisiä suhteita ja tekee vuorovaikutteista yhteistyötä asiakkaiden, jälleenmyyjien ja muidenkin ihmisten kanssa kanssa. Good people know good people. Minulla on erikoisen merkkini kanssa vain yksi ongelma ja se on Suomi. Jos haluan tehdä rahaa, gTIE on saatava kansainvälisille markkinoille. Kun pääsen ylittämään maan rajat ja merkki noteerataan ulkomailla, se on eräänlainen osoitus menestymisestä. Tarkoitus onkin saada näkyvyyttä ja puhdasta myyntiä kansainvälisesti ja Suomessa. Tavoitteeni on saada gTIE pelaamaan niin, että voin rauhassa keskittyä merkkini suunnitteluun ja verkostoitumiseen. Avasimme helmikuussa uuden liikkeen Kiseleffin talossa. Liikkeessä toteutuu yksi suurista haaveistani, sisäänrakennettu viskibaari. Se on herrainhuone, jonne voi tulla lukemaan päivän sanomalehden ja halutessaan myös varustautua juhliin. Yksi tärkeimmistä henkilökohtaisen elä-

HALUAN JÄÄDÄ HISTORIANKIRJOIHIN NAISENA, JOKA MUUTTI KRAVATIN MUOTOA.

män ja työn yhdistävistä tavoitteista on päästä hävittäjälentokoneen kyytiin testaamaan oikeita G-voimia. Olen jo ilmoittanut ilmavoimille, että olen halukas siitä hyvästä suunnittelemaan Suomen ilmavoimien univormut uudelleen.”

Yritystä Stadiin 1 I 2014

19


Ilmoittaudu veloituksettomaan OMA YRITYS 14 –tapahtumaan 18.-19.3. Helsingin Wanhassa Satamassa! Lisätietoja: www.omayritys-tapahtuma.fi ------------Tule räjäyttämään ideasi lentoon asiantuntijoiden opeilla! ------------2000 yrittäjää - 80 puheenvuoroa - 40 ratkaisuntarjoajaa - one-on-one coaching


Suomen Yrittäjien uusista jäsenistä jo neljännes on 1980- ja 1990-luvuilla syntyneitä, eli opiskelija-jäsenille on tarjolla tietoa omanikäisiltä yrittäjiltä.

Opiskelijajäsenyys on totta! ”Alan olla aikuinen…. Minun pitäisi tietää, mitä teen isona! Mistä saan töitä? APUA!” Näin miettii moni opiskelija. Yrittäjyys sopisi useille. Siksi Suomen Yrittäjät lanseerasi opiskelijajäsenyyden.

osa siirtyy eläkkeelle seuraavan kymmen

TEKSTI I EEVA KETVEL KUVAT I ILONA SAVITIE

paikkaa.

vuoden kuluessa. Tilalle tarvitaan saman verran uusia yrittäjiä, jos yritysten työpaikat halutaan säilyttää. Jos mitään ei tehdä, vuosittain menetetään jopa 8000 työOpiskelijajäsenyydellä Suomen Yrittäjät

14-vuotiaalla Valtteri Uotilalla ei ole ongel-

seeraustilaisuudessa. Suunnitelmissa on

kertoo nuorille ja opiskelijoille yrittäjyydes-

mia urasuunnitelmissa. Hän on ollut yrit-

jatkaa yrittäjänä ja avata verkkokauppa pu-

tä hyvänä uravaihtoehtona ja pk-yrityksistä

täjänä jo puolitoista vuotta, peruskoulun

helin- ja muille elektroniikkatarvikkeille ja

hyvinä työpaikkoina.

ohella.

mahdollisesti myös atk-tukipalvelu.

- Tuotan internetsivuja pienille yrityksil-

– Opiskelijatoiminta pidetään mahdollisimman vapaana ja verkostomaisena. Jä-

teita ja graafista suunnittelua, Uotila kertoi

Uusia yrittäjiä tarvitaan, jotta työpaikat säilyvät

Suomen Yrittäjien opiskelijajäsenyyden lan-

Suomen taloudelle Valtteri Uotilan kaltais-

Yrittäjäopiskelijoiden yhteisö on läsnä niis-

seeraustilaisuudessa Helsingissä tammi-

ten nuorten rohkaiseminen yrittäjiksi on to-

sä sähköisissä ympäristöissä, joissa nuoret

kuussa.

della tärkeää: Suomessa on yli 70 000 vä-

ja opiskelijat ovat luonnostaan, järjestösih-

Uotila liittyi opiskelijajäseneksi heti lan-

hintään 55-vuotiasta yrittäjää. Heistä suuri

teeri Päivi Laakso sanoo.

le ja yhdistyksille, logoja, mainoksia, julis-

senyydessä korostetaan opiskelijoiden innostusta ja intohimoa yrittäjyyttä kohtaan.

Faktat opiskelijajäsenyydestä: - Opiskelijajäsen pääsee osaksi nuorten yrittäjien ja opiskelijoiden yhteisöä, jossa voi kysyä yrittä-jyydestä suoraan tuoreilta yrittäjiltä. - Hän saa yrittäjyystietoa mm. uutiskirjeessä ja Suomen Yrittäjien jäsenlehdestä Yrittäjäsanomista.

Valtteri Uotila liittyi Suomen Yrittäjien opiskelijajäseneksi heti, kun se oli mahdollista – jäsenyyden lanseeraustilaisuudessa Helsingissä tammikuun lopussa. Hän on 14-vuotias peruskoululainen ja yrittäjä Seinäjoelta.

- Tarjolla on rahanarvoisia jäsenetuja Suomen Yrittäjien yhteistyökumppaneilta. - Opiskelijajäsenyys maksaa 20 euroa vuodessa. - Lisätietoa osoitteesta www.oonmunpomo.fi.

Yritystä Stadiin 1 I 2014

21


02

01 03

5 VINKKIÄ

verkostoitumiseen Vetoapua verkostoista. Miksi verkostoituminen kannattaa? Mistä lähteä liikkeelle? Mihin verkostot voivat sinut viedä?


04 05

Verkostoituminen ei ole pel-

muita heidän saavutuksistaan. Ole aloit-

kästään avain menestymi-

teellinen ja kiinnostunut muista ihmisistä.

01

seen vaan välttämätön elin-

Rakenna verkostoasi tietoisesti ja ota suo-

ehto jokaiselle yrittäjälle ja

raan yhteyttä niihin ihmisiin, joihin haluat

04

yritykselle. Nykypäivän työelämässä pitää

tutustua. Tilaisuudet ovat hyvä paikka ver-

ajalliset ja rahalliset panokset maksavat

kyetä yhdistämään eri alojen ammattilais-

kostoitua, joten käytä ne hyväksesi. Jatka

itsensä takaisin. Me HUB Helsingissä us-

ten tai asiantuntijoiden osaamista. Yksin

tilaisuuden jälkeen tutustumista tapaamiisi

komme, että verkostoiminen vaatii myös

ei voi, mutta ei myöskään tarvitse pärjätä.

ihmisiin: lounaalla tai sosiaalisessa medi-

tilan. Yhdessä tekeminen on ainoa tapa

Kukaan ei osaa kaikkea, mutta jokainen on

assa. Ole rohkeasti oma itsesi!

pienyrittäjän kasvaa ja siihen yrittäjä tar-

hyvä jossakin. Yrittäjänä kannattaa huolel-

Verkostoitumiseen tulisi suhtautua ammattimaisesti. On aika-ajoin kyettävä arvioimaan miten siihen sijoitetut

vitsee ajan, paikan ja ihmiset yhden luu-

ANJA KADZIOLKA

kun periaatteella.

taa ajatuksia muiden samassa vaiheessa

03

HUB Helsinki

olevien yrittäjien kesken.

ää tavata ja tutustua ihmisiin. Aina löytyy

lisesti miettiä mitkä ovat omia vahvuuksia, joista voisi olla apua muille ja keskittyä

Mama on bis, yrittäjä-äitien yhteisö

niihin. Yrittäjän kannattaa verkottua muiden yrittäjien kanssa, koska toinen yrittäjä pystyy ymmärtämään yrittäjyyteen liittyviä haasteita ja ongelmia yrittäjän näkökul-

Jotta voimme saada kontakteja, niin asiakkaita kuin yh-

joku henkilö, joka on vailla juuri sinun pal-

05

veluitasi tai tuotteitasi, kunhan olet ensin

taa häntä tai miten muuten voin yhdistää

tehnyt tiettäväksi mitä teet ja miten teet.

hänet omaan verkostooni. Oikeasti poten-

Neuvojen kysymisen kynnys madaltuu ja

tiaalisen asiakkaan osuessa kohdalle on

tekemällä yhteistyötä muiden yrittäjien

toki osattava tarttua toimeen, mutta ver-

Verkostoituminen on yksi

kanssa voi tarjota asiakkailleen enemmän

kostoituminen on niin paljon muutakin.

tärkeimpiä yrittäjän tehtä-

- tuttuja on helppo suositella!

Kannattaa yhdistää oman verkostonsa pal-

masta. Usein erityisen hyödyllistä on vaih-

JANNE RUOHISTO

Intunex Oy

02

OLA SUNDELL

viä. Koskaan ei tiedä, mihin uusi tuttavuus johtaa. Kyse

teistyökumppaneitakin, on mielestäni ensisijaisen tärke-

Olen verkostoitunut pääasiallisesti oman alan yhdistysten kautta, mutta jos

Olennaista ei ole aina miettiä mitä itse hyötyy jonkin henkilön tapaamisesta, vaan että miten minä voisin aut-

velun tai tuotteen tarvitsijoita ja tekijöitä keskenään.

voi olla kumppanista, asiakkaasta tai hen-

sinulla ei ole alan yhdistyksiä joihin men-

kilöstä jonka kautta voi löytyä uusia asiak-

nä mukaan, kannattaa kokeilla jotain har-

tuksessa mainiosti. Sitä kautta on helppo

kaita tai sitten omaan toimintaan se kai-

rastuspiiriä, opiskelija- tai naisjärjestöä ja

löytää mitä ikinä tarvitseekaan ja mikä pa-

vattu puuttunut linkki. Liikkeellä ei kannata

luonnollisesti yrittäjäjärjestöä.

rasta, samalla työllistää nuoria yrittäjiä.

MILLA KISSANIITTY

ELINA ILORANTA

Hynyn Facebook-sivu toimii tässä tarkoi-

kuitenkaan olla rahankiilto silmissä, vaan avoimin mielin. Mieti, miten voit olla toiselle avuksi. Laita hyvä kiertämään. Kehu

Kissaniitty Oy

Red Events Oy

Yritystä Stadiin 1 I 2014

23


YRITTÄJÄ osaat tehdä viisaita ratkaisuja

Jatka samalla linjalla. Ota itsellesi työttömyysvakuutus. Huolehdi itsestäsi ja perheestäsi. www.syt.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa


Ä

ä a a

I

TEKSTI SUSANNA YPYÄ

Hyvinvoiva yrittäjä on menestyvä yrittäjä Oma hyvinvointi on jokaiselle tärkeä asia. Yrittäjän hyvinvointiohjelma motivoi yrittäjiä oman terveytensä edistämiseen. Kannustamme yrittäjiä säännöllisiin terveystarkastuksiin ja hyvinvointia ja jaksamista edistäviin harrastuksiin. Pidä itsestäsi huolta, yrittäjä! Aslakista lisää kuntoa ASLAK-kuntoutus on työikäisille yrittäjille kohdennettua ryhmämuotoista KELAn

KELAn kuntoutushakemus (KU132):

Koulutuksen teemoina:

www.helsinginyrittajat.fi/hyvinvointiohjelma

• henkinen hyvinvointi • voimavarat ja niiden vahvistaminen

kustantamaa varhaiskuntoutusta (kurssin

Yrittäjän kuntolomatoiminta

arvo noin 5000e). Tavoitteena on kuntou-

Myös yrittäjä tarvitsee lomaa. Suomen

tujan työ- ja toimintakyvyn pitkäaikainen

Yrittäjät järjestää erilaisia kunto- ja perhe-

edistäminen ja elämänhallinnan paranta-

lomia Maaseudun Terveys- ja Lomahuol-

minen silloin, kun työ- ja toimintakyvyn

to kanssa niille yrittäjille, joiden ei muuten

alenemisen riski on olemassa ja ennakoi-

ole mahdollista lomailla. Lomatukea hae-

via oireita selvästi todettavissa. Kuntou-

taan kolme kuukautta ennen toivotun lo-

tuksen ajalta voi hakea KELA:ta kuntou-

man aloittamista. Tutustu vaihtoehtoihin

Ilmoittautumiset 4.3.2014 mennessä:

tusrahaa ja matkakorvauksen.

ja kysy lisää.

kilta@mielenterveysseura.fi

(Lisätietoja: www.kela.fi) Lisätietoja vuoden 2014 kuntolomista

Helsingin Yrittäjien ASLAK -kuntoutuskurssi Siuntiossa

Helsingin Yrittäjät, Susanna Ypyä

Avire Oy, Siuntio (kurssin numero 53822).

www.yrittajat.fi/kuntolomat

susanna.ypya@helsinginyrittajat.fi

• oman jaksamisen tukeminen • yrittäjän työhyvinvointi, stressin tunnistaminen ja hallinta • elämän kriisit ja selviytyminen Kurssi keskiviikkoisin: 19.3., 26.3., 2.4. ja 9.4., klo 17.30 – 20.30

Lisätietoja: Tiina Lumijärvi puh. 040 652 7880, Yrittäjien hyvinvointikilta, Suomen Mielenterveysseura

Haku kurssille päättyy 28.5.2014,

Kouluttajat: MTEA®1 ohjaajat Heli Koivula

kurssi alkaa 11.8.2014

ja Nina Jaakkola.

Kurssiajankohdat: 1. jakso 11.8.-14.8.2014 2. jakso 1.12.-5.12.2014 3. jakso 9.3.-11.3.2015

Ohjeet: Yrittäjä tarvitsee lääkärin B-lausunnon

Yrittäjän hyvinvointikoulutus

päästäkseen ASLAK-kuntoutukseen. Täytä

Omasta jaksamisesta huolehtiminen on

KELAn kuntoutushakemus ja laita liitteek-

oman yrittäjyyden ja menestyksen tulos-

si lääkärin lausunto. Hakemukset palau-

tekijänä. Yrittäjien hyvinvointikoulutuksen

tetaan Helsingin Yrittäjiin Susanna Ypyäl-

tavoitteena on, että osallistuja tunnistaa

le (Lastenkodinkuja 1 A 4,00180 Helsinki)

omaan jaksamiseen liittyviä suoja- ja ris-

suljetussa kuoressa (päälle oma nimi ja

kitekijöitä sekä oppii uusia selviytymisen

kurssi jolle hakee, Huom! Hakemus ja lää-

keinoja. Osallistuja saa valmiuksia arvioi-

kärintodistus oltava samassa kuoressa).

da, milloin omat voimavarat eivät riitä ja

Helsingin Yrittäjät kokoaa hakemukset ja

milloin tarvitaan ammattiapua.

välittää ne Kelaan.

Mukaan mahtuu 15 yrittäjää! Koulutus on maksuton.

Helsingin Yrittäjien kotisivuilta löytyvät

Paikka: Hotel Arthur,

sekä kurssitiedot että hakuohjeet ja

Vuorikatu 19, Helsinki

Valtakunnallinen kriisipuhelin

Keskusteluapua elämän kriiseissä

Soita 01019 5202

ma–pe 9– 06  la 15–06  su 15–22

Yritystä Stadiin 1 I 2014

25


MUKANA YRITTÄJYYDEN KAIKISSA VAIHEISSA! Yrittäjien jäsenenä et jää yksin. Valvomme etujasi ja olemme äänitorvesi päättäjiin. Voit myös luottaa siihen, että läheltäsi löytyy asiantuntemusta aina tarvittaessa. Lisäksi yhteistyökumppaneidemme tarjoamat edut tuovat rahanarvoisen lisän jäsenyyteesi. Jäsenyys Suomen Yrittäjissä kannattaa monella tavalla.

YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄÄ ASIANTUNTEMUSTA! Jäsenenä saat asiantuntijan apua sosiaaliturvassa, yritysju-

joiden lisäksi käytössäsi on sadan ulkopuolisen ammattilaisen

ridiikassa, sopimusasioissa, verotuksessa, markkina-, teollis-

verkosto sekä alueelliset neuvojat, jotka tavoitat aluejärjestö-

ja kilpailuoikeusasioissa, työelämän juridiikassa, ympäristö-

si kautta. Soita maksuttomaan neuvontapalveluumme arkisin

asioissa, maksuliikenteessä, koulutusasioissa, sukupolven- ja

klo 9–16 puh. 09 229 221. Puhelusi yhdistetään asiantuntijalle.

omistajanvaihdoksissa. Suomen Yrittäjien omien asiantunti-

AINUTLAATUISET JÄSENEDUT VUONNA 2014!

TUTUSTU JÄSENETUIHIN: WWW.HELSINGINYRITTAJAT.FI/JASENEDUT

JÄSEN TULE MUKAAN TESTAAMAAN! Tilaa käyttöösi Suomen Yrittäjien mobiilijäsenkortti.

www.yrittajat.fi/mobiilikortti Näet ja hyödynnät kaikki valtakunnalliset jäsenedut kätevästi puhelimellasi!


TEKSTI I PIA PAKARINEN & ANNA SIMOLIN KUVAT I JAANA TIHTONEN

Pian päivä

Hyppää Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Pia Pakarisen matkaan yhdeksi päiväksi. Pian päivää rytmittävät työn lisäksi harrastukset ja perhe sekä erilaiset luottamustoimet esimerkiksi kaupunginvaltuustossa. Tämä päivä kului muuten normaaliin tyyliin, mutta iltakokouksia tai -tapahtumia ei ollut lainkaan. 5.50 Herätys vakioaikaan. Olen tehokkaim-

täjän sosiaaliturvasta, jotta osaamme neu-

16.00 Takaisin toimistolla, matkalla selvi-

millani aamulla. Koira ulos, Hesari, lapsil-

voa jäseniämme tarvittaessa. Vain 13 pro-

tän päivän mittaan tulleita puheluita. Päi-

le aamiaista.

senttia yrittäjistä on työttömyyskassan

vän mittaan on tullut 93 sähköpostia, jois-

jäseniä. Näinä aikoina määrä on lisäänty-

ta iso osa on päivän tapaamisten vuoksi

mään päin.

vielä lukematta. Vastaan mihin suinkin eh-

7.15 Töissä. Työmatkani on ihanteellinen: 7 minuuttia kävellen. Uusimaa-ohjelman läpikäyntiä iltapäivän tapaamista varten.

12.00 Lounas työn merkeissä, luettavaa

Yhteistyökumppanisopimusten tarkistusta.

riittää.

Helsingin Yrittäjien hallituksen seuraavan kokouksen esityslistan valmistelua. SY:n aluejärjestöviestistä löytyy mielenkiintoista asiaa. Jäsenyrittäjä soittaa toimitilaongelmistaan. 9.00 Tapaaminen jäsenyrittäjän kanssa. Hänellä on mielenkiintoinen uusi palvelu, jolle meillä saattaa olla myöhemmin käyttöä.

13.00 Tiedottajamme Annan ja viestintäsuunnittelijamme Jaanan kanssa tapaamisessa Faktor Oy:ssä. Käydään läpi lehden uudistukseen liittyen fontteja, värejä ja muita sivujen ulkonäköön vaikuttavia asioita. Lopputulos on juuri käsissäsi. 14.30 Tapaaminen Uudenmaan liitossa. Uudenmaan liitto on rahoittanut monia

din. SY:stä pyydetään pikaisia kommentteja kahteen muistioon. 17.30 Lähden toimistolta. Erään lehden toimittaja soittaa. Puhun niin pitkään, että ehdin samalla käydä kaupassa ja ajaa Lauttasaareen viemään ruokaostokset flunssassa olevalle isälleni. Puhelun aiheena Telakkarannan Konepajan tulevaisuus. 18.45 Cycling-tunti SATS Elielissä. Ihanaa rääkkiä! Kuntoilu kuuluu jokaiseen päivääni.

10.00 Viikoittainen toimistopalaveri.

tärkeitä hankkeitamme. Nyt olen kuule-

Käymme läpi yhteiset asiat ja sovimme,

massa, mitä rahoitusmahdollisuuksia hel-

20.15 Kotona. Iltapalaa lapsille, loppujen

kuka hoitaa mitäkin. Miten veroaamun val-

sinkiläisillä yrittäjillä voisi olla EU:n kautta.

sähköpostien läpikäynti. Muutama on tul-

mistelut etenevät? Miten tiedotamme ke-

Horizon 2020 -ohjelmassa erityisesti Ad-

lut lisääkin. Hahmottelen kivijalkayrittäjien

vään pk-yritysbarometristä?

vancing active & healthy ageing with ICT

kannalta tärkeitä kehittämistavoitteita pa-

voisi sopia monellekin jäsenyrittäjälle, jol-

perille. Tekemistä jää vielä huomiseksikin.

11.00 Yhteistyökumppanimme SYT-kassa pitää koko toimiston väelle esityksen yrit-

la on tämän alan osaamista.

00.10 Nukkumaan. Yritystä Stadiin 1 I 2014

27


Paikallista vaikuttamista Puheenjohtaja, miltä vuosi 2014 näyttää? Mitä tavoitteita vuodelle on asetettu? HELSINGIN YRITTÄJÄT - ITÄVÄYLÄ RY

Postinumeroalue 00570, 00590, 00800-00880 www.yrittajat.fi/itavayla

eellamme mm. kertomalla "kylätapahtumissa" yrittäjyyden ilosanomaa ja alueemme lehdissä tapahtumistamme ja muusta toiminnastamme. Toivomme, että jäsenistö olisi yhteydessä

Micael Blomster

vaikkapa Facebook-sivustomme kautta meihin, hallituksen jäse-

p. 040 755 7745

niin ja kertoo alueellisista tai omakohtaisista ongelmista yrittä-

mb@mblomster.info

misen saralla Parhainta kuluvaa vuotta kaikille!

Tavoitteeni on edistää pk-yritysten verkostoitumista ja jäsenpalveluiden laajempaa hyödyntämistä. Tulen myös jatkamaan lobbausta

HELSINGIN YRITTÄJÄT-LAUTTASAARI RY

Postinumeroalue 00200 ja 00210

www.yrittajat.fi/lauttasaari

päättävien elinten suuntaan yrittäjien aseman ja tulevaisuuden

Kari Ehari

parantamiseksi.

p. 0400 673 103 kari.ehari@reconos.fi

HELSINGIN YRITTÄJÄT - KOILLIS-HELSINKI RY

Jatkamme yhteistyön tiivistämis-

Postinumeroalue 00700-00790

tä alueen muiden toimijoiden kans-

www.kohy.fi

sa. Esimerkiksi tänä vuonna meillä on edustus Lauttasaari-Seuran hal-

Marja-Leena Kajander p. 0400 447 884

lituksessa. Suurin yhteinen edunvalvonnallinen asia on Metron

meena@meenak.fi

liityntäliikenteen linja, joista HSL on tehnyt ehdotuksensa kommentoitavaksi. Toimintamme teemana on ”Parasta paikallisyh-

Tänä vuonna keskustellaan alueen

distystoimintaa”. Toteutamme jäsenien toiveet verkostoitumisti-

valtuutettujen kanssa, miten Hel-

laisuuksista ja yritysvierailuista, seuraava verkostoitumisilta on

singin kaupunki toteuttaa tavoitet-

pilvipalveluiden merkeissä Cafe Mutterissa.

taan olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki ja osallistutaan kaupungin agendalla olevaan Malmin elinkeinotoiminnan kehittämishankkeeseen. Tavoitteellinen kuntoilu on antoisaa ja siksi osallistumme Yrittäjäkymppiin ja sitä edeltäviin juoksukouluihin. Järjestämme myös jo perinteisen Oktoberfestin lokakuun alussa.

HELSINGIN YRITTÄJÄT – TÖÖLÖ RY

Postinumeroalue 00230-00310 www.yrittajat.fi/toolo

Ulla Välimäki p. 050 535 8953

HELSINGIN YRITTÄJÄT – KESKI-HELSINKI RY

Postinumeroalue 00600-00690 www.keskihelsinki.fi

p. 041 514 8860 seppo.tuovinen@avas.fi Tavoitteenamme on entistä paremmin jäseniä palveleva paikallisyhdistys. Lisäämme näkyvyyttä aluYritystä Stadiin 1 I 2014

Tavoitteenamme on järjestää jäsenille hyödyllisiä ja informatiivi-

Seppo Tuovinen

28

ulla.valimaki@topi-keittiot.fi

sia tilaisuuksia, virkistäytymistä ja teemallisia jäseniltoja kevät- ja syyskokouksien merkeissä. Tarjoamme jäsenillemme myös aineellista hyvää ja kuntoilua, kuten hyvitystä uimahallilipuista sekä toimimme yhteistyössä koulujen ja urheiluseurojen kanssa. Vaikuttamistyötä teemme tapaamalla kaupunginvaltuutettuja aamukahveilla ja laatimalla kannanottoja.


HELSINGIN YRITTÄJÄT - VANHAKAUPUNKI

Postinumeroalue 00500-00560 ja 00580 ww.yrittajat.fi/vanhakaupunki

Sinikka Salo

viemässä jäsenistömme näkemyksiä ja kannanottoja eteenpäin. Elämä ei ole pelkkää työtä ja yrittämistä, toki on luvassa myös verkostoitumista ja "sirkushuveja". Aktivoitukaa ja tulkaa rohkeasti mukaan Kahyn tapahtumiin.

p. 040 540 0746 info@designduosinikkasalo.fi Toivomme sekä jäseniemme että uusien yrittäjien yhteydenottoja

LÄNSI-HELSINGIN YRITTÄJÄT RY

Postinumeroalue 00320-00440

www.yrittajat.fi/lansihelsinki

luodaksemme yhdessä vielä yritys-

Pauliina Visuri

myönteisemmän Vanhakaupungin.

p. 040 508 7438

Huomioimme uudet jäsenet tervetulokortilla sekä puheenjohta-

viivu@kolumbus.fi

jan puhelinsoitolla. Haluamme luoda hyvät yhteydet päättäjiin voidaksemme parantaa yrittäjän arkea. Meillä on myös aktiivi-

Vaikutamme yrittäjien olosuhteisiin

nen yhteistyö Metropolian kanssa. Tavoitteenamme on kannus-

paikallisesti yhdessä kaupungin toi-

taa nuoria taitajia yrittäjyyteen.

mijoiden kanssa, verkostoidumme tapaamisissa koulutuksen ja virkistyksen parissa. Tänä vuonna meillä on erityisen monipuolisia jä-

ITÄ-HELSINGIN YRITTÄJÄT RY

Postinumeroalue 00890-00990

www.yrittajat.fi/itahelsinki

sentapahtumia mm. kirjanpitoon, arkkitehtuuriin, liikuntaan ja musiikkiin liittyen. Tervetuloa lataamaan akkuja ja vaikuttamaan yrittäjän arkeen!

Timo Peltonen p. 050 321 5136 timo.peltonen@poxytec.fi

SENIORIKLUBI www.helsinginyrittajat.fi/seniorijasenyys

Meno ei todellakaan ollut tasaisen

Raimo Mäkinen

tyyntä vuonna 2013, mutta onnis-

p. 0400 402 422

tuimme reivaamaan purjeita niin,

raimomakinen@kolumbus,fi

että etenimme oikeaan suuntaan ja edistyimme tavoitteissamme. Näemme haasteet tilaisuuksina

Tavoitteemme kuluvalle vuodel-

osoittaa kykymme ja vahvuutemme. Kuluvan vuoden toiminnan

le on kehittää yhteistyötä paikallis-

pääpaino on jäsenpysyvyydessä ja jäsenyritysten verkostoitumi-

yhdistyksien kanssa. Toteutamme mahdollisuuksiemme mukaan jä-

sen edistämisessä. Haluan myös tässä yhteydessä kiittää jäseniämme kuluneesta vuodesta ja toivottaa Teille hyvää alkanut-

sentemme meille esittämiä toiveita ohjelmiemme laadinnassa.

ta vuotta 2014.

Tervetuloa verkostoitumaan ja jäseneksi Helsingin Yrittäjien Senioriklubiin.

KANTA-HELSINGIN YRITTÄJÄT RY

Postinumeroalue 00100, 00120-00190, 00220 www.yrittajat.fi/kantahelsinki

HYNY – HELSINGIN YRITTÄJIEN NUORET YRITTÄJÄT www.hyny.fi

Mari Laaksonen

Elina Iloranta

p. 040 5780 189

p. 044 366 7713

mari.laaksonen@cleanmarin.fi

puheenjohtaja@hyny.fi

Tänä vuonna edesautamme jäsen-

Hynyn päätavoitteina vuodelle 2014

temme välistä kauppaa. Tiedo-

on tuottaa jatkossakin yhtä laaduk-

tamme sivuillamme jäsenien ta-

kaita ja mielenkiintoisia tapahtumia

pahtumista, jäseneltä jäsenelle

ja kehittää entisestään nuorten yrit-

-kampanjoista ja tarjouksista sekä julkaisemme yritysesittelyitä.

täjien keskinäistä verkostoitumista. Yhteistyötä Espoon ja Van-

Edunvalvonta on toimintamme ydin. Toivon rohkeita yhteyden-

taan nuorten yrittäjien kanssa pyritään syventämään entises-

ottoja, sillä luottamushenkilöinä olemme keskeisessä asemassa

tään yhdistämällä voimavaroja tapahtumakentällä. Yritystä Stadiin 1 I 2014

29


Keskihelsinkiläiset yrittäjät saivat uuden hallituksen ja oman Facebook-sivun TEKSTI & KUVAT I YRJÖ TEINILÄ

Helsingin Yrittäjät - Keski-Helsinki ry:n vuosi 2014 alkoi hallituksen järjestäytymiskokouksella 9. 1. Puheenjohtaja Seppo Tuovinen valittiin jo syyskokouksessa jatkamaan tehtävässään, joten tammikuun kokouksessa valittiin järjestön varapuheenjohtajaksi Timo Kangas, sihteeriksi Irmeli Virkki, taloudenhoitajaksi Soile Viita ja tiedotusvastaavaksi Yrjö Teinilä. Uutena vahvistuksena hallituksen toimintaan tuli mukaan Ulla Immonen. Koko hallituksen löydät yhteystietoineen osoitteesta www.keskihelsinki.fi Vuoden alusta keskihelsinkiläiset perustivat oman Facebook-sivun. Kaikki tärkeimmät tiedotettavat asiat löytyvät jatkossa kätevästi siis myös somesta. Käy klikkaamassa Tykkää-nappia osoitteessa www.facebook.com/keskihelsinki ja osallistu oman alueesi yrittäjien keskusteluun.

Uusi hallitus kokoontuu. Vasemmalta: Seppo Kinnunen, Irmeli Virkki, Seppo Tuovinen, Erkki Tammi ja Mari Parvikoski.

Kasvu lähtee oivalluksesta Tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta alkaville, kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille. Kysy lisää puhelinpalvelustamme 029 460 2580 tai katso www.finnvera.fi

Helsingin-aluekonttori Eteläesplanadi 8, 00130 Helsinki


PAIKALLISESTI

Yrittäjät ja valtuutetut tapasivat Koillis-Helsingin hengessä TEKSTI & KUVA I ANU PELKONEN

Koillis-Helsingin Yrittäjät kutsui 5.2. pidettyyn aamukahvi- ja Hyvän Olon tilaisuuteen alueen kaupunginvaltuutetut, varavaltuutetut ja yrittäjät. Luottamushenkilöistä paikalla olivat Veronika Honkasalo, Kauko Koskinen, Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Olli Sademies, Ann Selin ja Sinikka Vepsä. Lisäksi paikalla oli kymmenen alueen yrittäjää. Korostimme tilaisuudessa kaupungin hankintojen kilpailutusta niin, että pienetkin yritykset voivat niihin osallistua, samoin selvää linjausta, mitä palveluja kaupunki tuottaa itse ja mitä se ostaa ulkopuolelta. Ja tietysti yritysvaikutusten arvioinnin tärkeyttä kaikissa päätöksissä. Paikallisista asioista esille nousi tärkeimpänä asiana Malmin alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen ja Malmin lentokentän tulevaisuus. Aamiaisen ja keskustelun jälkeen siirryttiin Hyvän olon tunnille, joka oli rauhallinen, kokonaisvaltainen ja kehoa huoltava tunti. Venytykset ja rullaukset tekivät tosi hyvää koko kropalle!

Yrittäjät ja valtuutetut kohtasivat aamukahvi- ja Hyvän olon tilaisuudessa 5.2. Tapanilan Urheilukeskuksessa.

Vuoropuhelu koillisen yrittäjien ja valtuutettujen välillä on saatu hyvään alkuun, nyt tavattiin jo toistamiseen. Seuraava aamiaistilaisuus sovittiin pidettäväksi 4.9.2014.

Tähtiä Bio Rexin punaisella matolla TEKSTI & KUVAT I JAANA TIHTONEN

Helsingin Yrittäjien paikallisyh-

mi televisiosta tuttu Raija Pelli

distykset järjestivät yrittäjille

ja juhlakansaa tanssitti orkes-

joulukuussa jo toista vuotta pe-

teri Salattu alue. Tapahtumassa

räkkäin yhteiset pikkujoulut. Ta-

palkittiin myös ansioitunut yrit-

pahtumapaikan, legendaarisen

täjä: Paula Hjelt-Putilinille luo-

Bio Rexin hengessä illan pukeu-

vutettiin kultainen yrittäjäristi yli

tumisteema oli elokuvien suo-

20 vuotta kestäneestä yrittäjätoi-

sikkihahmot. Juontajana toi-

minnasta. Juhlakauden huipennus oli yhdistysten yhteinen ponnistus ja yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessakin yli kaupunginosien rajojen. Iltaa organisoinut Ulla Välimäki (Helsingin Yrittäjät Töölö ry) oli vaikuttunut osallistujien upeista puvuista ja illan loistavasta tunnelmasta. Kuvia 14.12.2013 järjestetystä juhlasta löydät osoitteessa: helsinginyrittajat.kuvat.fi Yritystä Stadiin 1 I 2014

31


Itsenäisyysjuhlan tunnelmia Helsingin Yrittäjien perinteistä Itsenäisyysjuhlaa vietettiin 5.12.2013. Tällä kertaa upeat puitteet arvokkaalle juhlalle tarjosi Kalastajatorppa. Kansainvälisesti toimiva Golla Oy sai Vuoden helsinkiläinen Yritys 2013 -palkinnon. Illan aikana jaettiin myös Suomen Yrittäjien Yrittäjäristejä sekä ansiomerkkejä yksityisen yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä. Lisää kuvia: helsinginyrittajat.kuvat.fi I

TEKSTI ANNA SIMOLIN KUVAT I JAANA TIHTONEN

Golla Oy:n Petri Kähkönen kiitti puheessaan erityisen lämpimästi puolisoaan tuesta. Helsingin Yrittäjät – Lauttasaari ry:n Tora Bränn palkittiin pronssisella ansiomerkillä.

Pirjo Savolainen (Boutique Bigarre) palkittiin Yrittäjäristin Timanttiristillä komeasti 30 vuoden yrittäjätaipaleesta. 32

Yritystä Stadiin 1 I 2014


Golla Oy:n Petri Kähkönen vaimoineen vastaanotti Vuoden 2013 helsinkiläisen Yrityksen palkinnon. Palkinnon luovuttivat Helsingin Yrittäjien Pentti Rantala ja Pia Pakarinen.

Illan pääesiintyjä Pepe Willberg tanssitti juhlakansaa ikimuistoisilla hiteillä.

Yrittäjänaisten pj Seija Estlander muistutti juhlapuheessaan tasa-arvoisen työelämän tärkeydestä

Harri Karppinen (KuntoutusKarppinen Oy) palkittiin hopeisella ansiomerkillä.

Yritystä Stadiin 1 I 2014

33


Onnistuneen asiakas­ kokemuksen aakkoset – katso jäsentarjoukset

Merja Fischer, Satu Vainio Potkua palvelubisnekseen Asiakaskokemus luodaan yhdessä

Uutuus

Kirjan konkreettiset esimerkit tulevat arjen työelämästä ja ovat tuttuja työntekijöille, johtajille, kollegoille ja asiakkaille – meille kaikille. Vaikeitakin vuorovaikutustilanteita tarkastellaan objektiivisesti. Uusi ja parempi työelämä perustuu positiivisella tunne-energialla rakennettuihin laatuyhteyksiin ja yhdessä tekemiseen.

»

Janne Löytänä, Kari Korkiakoski Asiakkaan aikakausi

Pauli Aalto-Setälä, Mikael Saarinen Innostus

Rohkeus + rakkaus = rahaa

Myötämanipuloinnin aakkoset

Asiakkaan aikakausi avaa asiakaskokemuksen kätketyn potentiaalin ja kuvaa keinoja uudenlaisen johtamisen, mittaamisen ja yrityskulttuurin juurruttamiseen. Tarvittavan teorian lisäksi mukana on paljon konkreettisia malleja ja case-esimerkkejä edelläkävijöiltä. Kirja antaa lukijalleen paitsi ajatuksia ja ideoita myös rohkeutta.

»

»

2014, 198 s., jäsenhinta 41 € (sh. 55 €)

Ilo, yhteys toisiin ja arvostus. Näistä kasvaa innostus, onnistumisen ja hyvinvoinnin edellytys. Tämä kirja kertoo, mitä sinun tulisi tehdä ja minkälaisia ihmisiä ympärilläsi tulisi olla, jottet kadottaisi innostustasi silloin, kun sitä eniten tarvitset.

»

Ilm. maaliskuu 2014, n. 250 sivua, jäsenhinta 52 € (sh. 69 €)

Jäsenetu

2014, 178 sivua, jäsenhinta 37 € (sh. 49 €)

Mainitse tilatessasi Helsingin Yrittäjien jäsenetukampanjan tunnus HYKI2014 alennuskoodi-kentässä alennuksen saadaksesi.

Tilaa

kirjatilaus@talentum.fi 020 442 4100

Helsingin_Yrittajat_1_14.indd 1

Talentumshop.fi


I

TEKSTI VIESTINTÄTIIMI KUVA I MARJU SILANDER JA JAANA TIHTONEN

Yrittäjän asialla Olemme Helsingin Yrittäjien toimistolla jäseniämme varten. Tällä palstalla kerromme, mitä tämä työ on käytännössä ja miten hyödyt jäsenyydestä koko rahan edestä. Tässä numerossa viestintätiimimme tärpit yrityksesi menestykseen. Paperimainonta elää ja on yhä voimissaan. ”Tämä uudistunut

Onko ilmaista mainostilaa olemassakaan? ”Kyllä on, Synergias-

Yritystä Stadiin -lehti on erinomainen keino jäsenille tavoittaa

sa! Rakenna oma näyteikkunasi, markkinoi osaamistasi, päivitä

muut yrittäjät ja erityisesti suoraan yritysten päätöksentekijät.

yhteystietosi ja kerro ajatuksistasi vaikka blogin muodossa. Sy-

Jäsenet saavat ilmoituksista 40% alennusta. Lehti ilmestyy 4

nergia löytyy osoitteesta synergia.yrittajat.fi”

kertaa vuodessa. Hyödynnä myös Sanoman ja Helsingin Uutisten tarjoamat edut mainospaikkoihin.” Nämä edut löydät kotisi-

Kunpa joku keräisi ja suodattaisi tietoa yrittäjyydestä… ”Se on

vultamme sekä pian jäsenillemme postissa toimitettavasta Pal-

meidän työtämme! Helsinkiläisille yrittäjille kohdennetut uutiset

velut jäsenille -esitteestämme.

löydät some-kanavistamme.”

Jokainen tapahtuma on tilaisuus verkostoitua ja myydä. ”Tapah-

www.helsinginyrittajat.fi

tumatarjontamme on huikea ympäri vuoden. Tule paikalle ajois-

www.facebook.com/HelsinginYrittajat

sa, varaudu käyntikortein ja tutustu ihmisiin. Tuoreimmat ta-

www.twitter.com/HELyrittajat

pahtumat löydät lehden tapahtumakalenterista ja lähetämme

www.youtube.com/helsinginyrittajat

menovinkit myös suoraan sähköpostiisi uutiskirjeessämme.

www.linkedin.com/company/helsingin-yritt-j-t-ry

Muista siis pitää yhteystietosi ajan tasalla!”

www.instagram.com/helsinginyrittajat

Viestintätiimi eli tiedottaja Anna Simolin, viestintäsuunnittelija Jaana Tihtonen ja projektikoordinaattori Valpuri Aalto.

Mitä

mieltä

lehdestä?

nus esi.

I

I

HELSINGIN YRITTÄJÄT SÄHKÖPOSTIMME OVAT MUOTOA: ETUNIMI.SUKUNIMI@HELSINGINYRITTAJAT.FI VAIHDE: 050 575 2353 Yritystä Stadiin 1 I 2014 LÄHETÄ JUTTUIDEOITA, RUUSUJA JA RISUJA OSOITTEESEEN: TIEDOTUS@HELSINGINYRITTAJAT.FI

35


Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös

luottotietoyhtiö?

Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava asiakashallintapalveluiden asiantuntija. Konsernin liikevaihto on 466 miljoonaa euroa ja sillä on 3 500 työntekijää 20 Euroopan maassa. Suomessa henkilöstöä on noin 400 kuudella eri paikkakunnalla. Intrum Justitian tavoitteena on mitattavasti parantaa toimeksiantajiensa kassavirtaa ja pitkän aikavälin kannattavuutta.

Intrum Justitia Luottotietopalvelusta saat markkinoiden reaaliaikaisimman maksutapatiedon kotimaisista yrityksistä. Yrityksen maksuhäiriötietojen lisäksi käytössäsi ovat Intrum Justitian luottotietorekisterin maksutapatiedot. Tätä tietoa et saa mistään muualta. Palvelun käyttö tapahtuu vaivattomasti Intrum Web -verkkopalvelussa.

Luottotietopalvelulla minimoit luottotappioriskisi ja kohdennat myynnin maksukykyisiin asiakkaisiin säästät aikaa ja rahaa. Ota yhteyttä numeroon 09 2291 1600 niin kerromme, miten Luottotietopalvelu sopii juuri sinun tarpeisiisi.

Intrum Justitia Oy, PL 47, 00811 Helsinki puh. 09 2291 1600 info.finland@intrum.com www.intrum.fi


synergia. yrittajat.fi

ÄlÄ jÄÄ tuntemattomaksi suuruudeksi. Vaikka saappaasi olisivat suuret ja liikeideasi suurenmoinen, ei suuruus vie sinua menestykseen ilman hyvää verkostoa. Nyt sinulla on mahdollisuus verkostoitua parhaalla mahdollisella tavalla, toisten yrittäjien kanssa. Yhteisön nimi on Synergia, uusi jäsenpalvelumme verkossa. Synergia yhdistää yrittäjät. Synergiassa voit kohdentaa markkinointiasi, löytää kontakteja ja tulla itse löydetyksi. Omalla sivullasi voit kertoa laajasti yrityksestäsi. Voit esitellä tuotteitasi ja markkinoida palveluitasi kohdennetusti, perustaa keskusteluryhmiä ja paljon muuta. Katso lisää ja rekisteröidy y-tunnuksellasi ja jäsennumerollasi nyt, voit voittaa Tallink Siljan Tukholman risteilyn kahdelle. synergia.yrittajat.fi.

! lvelu a p n e Äs uusi j


Kysy myös muita laitetarjouksia.

”Hups, vanhasta tuli vaarallinen,

mutta uudesta edullinen!”

HP 255 G2 Erinomainen hintalaatusuhde. Windows 8 -käyttöjärjestelmä.

Viimeinen kuulutus:

jos sinulla on vielä koneellasi Windows XP, vaihda se heti. Vanhaan käyttöjärjestelmään ei enää saa päivityksiä, ja se aiheuttaa tietoturvariskin. Päivitä nyt työkalusi helposti osoitteessa elisa.fi/xp.

kk 12 €/kk 24 kk sopimus, kokonaishinta 288 € (norm. 360 €). Alv. 0 %.

Elisa Mobiililaajakaista 4G Pro Ensimmäiset 12 kk

Normaalihinta

8 45 16 90 €/kk

€/kk

• Avausmaksu 3,15 € • 4G-nettitikku kaupan • 24 kk sopimus, alv. 0 % päälle (arvo 72 €)

Elisa Toimisto 365 Small Business Premium

Ensimmäiset 6 kk

Normaalihinta

0 €/kk 11€/kk

• MS Office Office -työkalut työkalut viiteen viite laitteeseen • 24 kk sopimus, alv. 0 %

OmaGuru

Asiantuntija palveluksessasi!

73€ puh. 0600 900 500

elisa.fi / verkkokauppa

Tule käymään tai varaa aika elisa.fi /ajanvaraus

Soita 0800 0 4411 (ark. 8.00–16.00, pvm/mpm)

Alv. 0 % Tietokoneen asennus + tiedostojen kopiointi

Kaikki hinnat alv. 0 %. Mobiililaajakaista ja Elisa Toimisto 365 -tarjoukset voimassa tietokoneen tai tabletin ostajalle. Hinnat koskevat ainoastaan y-tunnuksellisten yritysasiakkaiden uusia sopimuksia.

Ota yhteyttä! Varaa aika lähimmälle yrittäjäjärjestömyyjällesi www.elisa.fi/ajanvaraus, tai soita 010 19 13 19 (pvm/mpm , ark 8–16.30). Lisätietoa palveluista ja Elisan yrittäjäjärjestöeduistasi saat myös www.elisa.fi/yedut

2802_EL_YA_WindowsXP_HEY_210x250.indd 1

13.2.2014 12.37

Profile for Helsingin Yrittäjät

Yritystä Stadiin 1/2014  

Yritystä Stadiin on Helsingin Yrittäjien uudistunut jäsenlehti. Entisestä YrittäjäInfo-lehdestä on säilytetty tietysti mahtavat yrittäjätari...

Yritystä Stadiin 1/2014  

Yritystä Stadiin on Helsingin Yrittäjien uudistunut jäsenlehti. Entisestä YrittäjäInfo-lehdestä on säilytetty tietysti mahtavat yrittäjätari...