Yritystä Stadiin 1/2017

Page 1

Yritystä Stadiin

1 2017

HELSINGIN YRITTÄJIEN JÄSENLEHTI

PIKKUISEN KAPINALLINEN 28 Kuntavaalit 2017 Anna ääni yrittäjälle

1_kansi.indd 1

34 Konepajan Bruno

Kaupunkikulttuuri kukoistaa

37 Yrittäjäinfo

Vuoden tärkeät päivät

17.2.2017 15.12


Sisältö

6

KUNTAVAALIT 2017: MITÄ, JOS ANTAISIT ÄÄNESI YRITTÄJÄLLE? TUTUSTU STADILAISIIN YRITTÄJÄEHDOKKAISIIN

28

34 2

Yritystä Stadiin 1 I 2017

2_sisis_2.indd 2

17.2.2017 15.14


Sisältö

5 Pääkirjoitus 6 Töissä 8 Tässä ja Nyt 15 Tapahtumakalenteri 2017 16 Hyvän työelämän asialla kunnianhimoisesti

Yritystä Stadiin 1 2017

22 Sääntely minimiin ja yrittäjyyden esteet matalaksi

26 Kuntavaalit 2017: Uudistuviin kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka ymmärtävät yrittäjyyttä

28 Kuntavaalit 2017: Tutustu

stadilaisiin yrittäjäehdokkaisiin!

30 Kaupungin avoimesta datasta

bisnesmahdollisuuksia yrityksille

31 Kolumni: Yrittäjän esimerkki on arvokas 32 Mitä saimme aikaan? Yrittäjäjärjestö

vaikutti vahvasti yrittäjien puolesta 2016

33 Yrittäjän asialla 34 Paikallisesti: Konepajan Bruno 37 Yrittäjäinfo

22

16 37

YRITTÄJÄINFO: VUODEN 2017 TÄRKEÄT LUVUT

Yritystä Stadiin 1 I 2017

2_sisis_2.indd 3

3

17.2.2017 15.14


KUINKA YRITYKSESI VOI KEHITTÄÄ KAUPUNGIN TULEVAISUUTTA? Hanki aurinkopaneeli aurinkovoimalastamme, niin tuet uusiutuvan aurinkoenergian rakentamista Suomeen jo muutaman euron kuukausipanoksella. Vuokraamalla nimikoidun paneelin saat logosi nettisivujemme galleriaan muiden tukijoiden joukkoon. helen.fi/aurinkosahko

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA HELEN.FI

3_alkuosa.indd 4

17.2.2017 15.27


Pääkirjoitus

Yritystä Stadiin Helsingin Yrittäjien jäsenlehti, jaetaan jäsenyrityksille ja sidosryhmille. Julkaisija Helsingin Yrittäjät ry Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki 050 575 2353 www.helsinginyrittajat.fi Päätoimittaja Tiina Oksala, toimitusjohtaja tiina.oksala@yrittajat.fi Toimitus Jaana Tihtonen, AD/viestintäsuunnittelija jaana.tihtonen@yrittajat.fi Valpuri Aalto, viestintäkoordinaattori valpuri.aalto@yrittajat.fi Kirjoittajat Ilona Savitie Mainosvaraukset: tiedotus.helsinki@yrittajat.fi Kansi Marianne Saarikko Janson on hyvän työelämän asialla. Kuva: Jaana Tihtonen Taitto Kirsi Grönvall, Faktor Oy, www.faktor.fi Paino Kirjapaino Fram, www.fram.fi

M

R IS T Ö M E R

K KI

Y

ISSN 2342-8767 (Painettu) ISSN 2323-9611 (Verkkojulkaisu)

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Toinen kauteni Helsingin Yrittäjien

gia ja määrittää rooli toiminnalleen

puheenjohtajana on alkanut. Olen

vuodesta 2017 alkaen. Tämän vuoksi

kiitollinen jatkosta ja koen tekeväni

on tärkeää saada mahdollisimman

tärkeää työtä yrittäjien ja yrittäjäaat-

monta yrittäjää Helsingin kaupungin-

teen eteen. Viimeisen kahden vuo-

valtuustoon, sillä yrittäjyyden tulee

den aikana aluejärjestömme hallitus

olla yksi strategiatyön keskeisimmis-

on kokenut melkoisen nuorennus-

tä näkökulmista.

leikkauksen. Haluan yhteisesti kiittää

Yrittäjäjärjestö on puoluepoliit-

kaikkia järjestökonkareita ansiok-

tisesti sitoutumaton, ja yrittäjäeh-

kaasta työstä helsinkiläisen yrittäjyy-

dokkaita on mukana lähes kaikista

den hyväksi. Uuden hallituksemme

puolueista. Helsingin Yrittäjät esit-

17 hengen porukalla on hyvä tehdä

telee tässä lehdessä ja sähköisissä

sitä vaikuttamis- ja verkottamistyö-

kanavissaan jäsenyrittäjiä, jotka ovat

tä, mitä meiltä nykyjärjestönä odote-

ehdolla kuntavaaleissa. Yhdeksän

taan. Yrittäjäliikkeen voima kumpuaa

paikallisyhdistystämme ja nuorten

monipuolisesta luottamushenkilö- ja

yrittäjien verkostomme HYNY jär-

jäsenkunnastamme. Yhdessä saam-

jestävät kevään mittaan myös vaa-

me vietyä eteenpäin yrittäjyyttä tu-

li-iltoja. Näin nostamme jo etukä-

kevia ja kannustavia toimia. Yhdes-

teen yrittäjille tärkeitä asioita esiin

sä tekeminen – oli sitten kysymys

ja vaikutamme elinkeinotoiminnan

kunnallisesta vaikuttamisesta, koulu-

merkityksen huomioimiseen kau-

tuksesta tai juhlista - on toimintam-

pungissamme. Toivotan kaikille yrit-

me tärkein voimavara. Siksi toinen

täjäehdokkaille onnea ja menestys-

tämän vuoden pääteemoistamme,

tä vaaleihin. Ehdokkuus on arvokas

vaalien lisäksi, on nimenomaan kes-

asia, sillä kaupunkimme elää ja kas-

kinäinen yhteistyö.

vaa yrittäjyydestä.

Teemme järjestönä jatkuvaa työtä

Teimme loppuvuodesta jäsenleh-

sen eteen, että Helsingissä olisi hyvä

temme lukijatutkimuksen ja palaute

toimia yrittäjänä. Tätä vaikuttamistyö-

oli erinomaisen hyvä. Voin siis hy-

tä on listattu lehtemme viime vuoden

villä mielin toivottaa lukuiloa tämän

edunvalvonnan painopisteet -koos-

laadukkaan jäsenlehtemme parissa.

teessa. Yrittäjävähennys ja arvon-

Kiitämme kaikkia vastanneita hyvistä

lisäverotuksen maksuperusteisuus,

kehitysideoista ja kommenteista.

jotka auttavat erityisesti yksinyrittäjiä,

Iloa yrittämiseen meille kaikille

toteutuivat kattojärjestömme Suomen

– se on vaikea laji, johon vain harvat

Yrittäjien työn ansiosta.

ryhtyvät.

Tämän jäsenlehden keskeinen teema on kevään kuntavaalit. Meillä on yrittäjäjärjestönä mahdollisuus herä-

MI 441

LJ ÖMÄR K T Painotuote

797

tellä kuntapäättäjiä vireän elinkeinotoiminnan merkityksestä kaupungillemme. Suurimmalla osalla kunnissa tehtävistä päätöksistä on vaikutusta yrityksiin. Kuntien tulee uuden kuntalain mukaan laatia kuntastrate-

Sarianne Reinikkala puheenjohtaja

Twitter: @SarianneR www.facebook.com/pjyrittajathelsinki sarianne.reinikkala@yrittajat.fi

P.S. YRITTÄJÄ – MUISTA ÄÄNESTÄÄ YRITTÄJÄÄ!

3_alkuosa.indd 5

17.2.2017 15.27


Töissä

TEKSTI & KUVA I JAANA TIHTONEN

Unelmia rakentamassa

Pekka Ahlstrand on remonttimies, jonka polku on kulkenut muun muassa IT-alan ja televisiohommien kautta yrittäjyyteen. Kotona perheen koira Rino pitää huolen, että päivät Rako-yrityksessä eivät veny liian pitkiksi. 6

Yritystä Stadiin 1 I 2017

3_alkuosa.indd 6

17.2.2017 15.27


Töissä

Pekka Ahlstrand, miten päädyit yrittäjäksi rakennusja remonttialalle?

hankkeen arvo on yli 15 000 euroa. Eli

Mikä hetki on jäänyt mieleen yrittäjätaipaleeltasi?

kärjistettynä isommat yritykset hank-

”300-neliöinen entinen kauppa piti

”Tein 20 vuoden uran IT-maailmassa

kivat IT-järjestelmän ja pienet yritykset

muuttaa 18 huoneen eläinlääkäriasemak-

myyjänä, kouluttajana ja konsulttina.

laskevat käsin viikonloppuisin. Tästä

si tiukassa aikataulussa. Tiimiini kuului

Kyllästyin siihen, että en saanut

ylimääräisestä työstä kukaan ei maksa

työmiehiä Virosta, Tsekistä, Algeriasta

työstäni mitään kunnon palautetta.

yrittäjälle. Tietysti se voidaan lisätä

ja Suomesta. Lisäksi sähkömies oli suo-

Aloittaessani IT-alalla ei ollut myöskään

projektin hintaan, jolloin suomalaisten

menruotsalainen. Kun tämä monikulttuu-

kunnollista henkilöstöhallintoa. Teimme

rakentajien hintalappu kasvaa suhteessa

rinen ja -kielinen porukka väsähti, päätin

pienessä yrityksessä 14-tuntisia päiviä.

ulkomaisiin toimijoihin.”

viedä koko tiimin ajamaan mikroautoilla

Myyjät myivät, kuljettivat tavarat, asen-

levistä henkilöistä, jos rakennustyömaan

softat. Siinä moni lahjakas ja ahkera

Kenelle rakennusalan yrittäjyys sopii?

paloi loppuun.

”Tässä työssä yrittäjällä pitää olla pelisil-

sivat verkot ja laitteet sekä kouluttivat

Vuonna 2009 sain sysäyksen siirtyä

mää ja siviilirohkeutta sanoa asiakkaalle,

ja saunomaan. Saimme lääkäriaseman kaksi viikkoa myöhässä valmiiksi, mutta tempauksella sain pojat jaksamaan loppuun asti hyvällä motivaatiolla. Kahta päivää lukuun ottamatta en

rakennusalalle. Olen pienestä pitäen

että jotain rempparatkaisua en toteuttaisi

vaihtaisi tätä alaa. Ensimmäisenä

tykännyt tehdä käsillä ja ensimmäisen

esimerkiksi omaan kotiini. Rohkeutta on

päivänä sain kurjia uutisia eli diagnoosin

peltikattoni tein 16-vuotiaana. Sunnun-

kertynyt ehkä iän myötä, mutta toisaalta

keskivaikeasta astmasta. Toisena päivänä

taikävelyillä vaimon kanssa pysähdyin

haluan myös pitää työni ja toimintatapani

makasin masentuneena sohvalla miettien

erilaisten rakennustyömaiden kohdalle,

tietyllä laatutasolla - tehdään kunnolla

voinko jatkaa työssäni. Kolmantena

eikä minua meinannut saada millään

kun tehdään. Ala ei sovi kovin ujolle,

päivänä keksin tilanteeseen jo ratkaisun.

eteenpäin. Katselin, miten perustat

koska jo asiakkaan ensi tapaamisella

Yrittäjyyden etu on nimittäin se, että

on tehty ja miten työt edistyivät.

on suuri merkitys. IT-alan myyntityö on

voit valita - niin asiakkaat kuin sen mitä

Vaimoni, joka on itsekin yrittäjä, käski

valmentanut rohkeuteen, mutta se antoi

työtehtäviä teet.”

lopettamaan mankumisen ja potki minut

eväät myös siihen, että minulla on aina

perustamaan haaveilemani remonttialan

asiakirjat eli tarjoukset ja sopimukset

Miten vaihdat vapaalle?

yrityksen. Nyt saan palautetta työstäni

nopeasti kunnossa. Minulta asiakas saa

”Hankin kolme ja puoli vuotta sitten

joka päivä: työmaalla näen heti ovatko

tapaamisen jälkeen salamana tarjouksen,

espanjanvesikoiran Rinon, jota pitää

kaakelit suorassa ja keittiökaapit hyvin

kun muut kilpailijat vasta miettivät.

ulkoiluttaa ahkerasti. Koira huolehtii että

seinässä kiinni.”

Firmani kilpailuetu on ehdottomasti

liikun tarpeeksi, mutta se auttaa myös

myynnin nopeus ja työn huolellisuus.”

irrottautumaan työstä. Olemme käyneet

Minkälainen on tavallinen työpäiväsi?

Rinon kanssa verijäljellä, hirvimetsällä ja

”Aamut alkavat matkalla rautakauppaan

Millaisia uskomuksia kohtaat rakennusalasta?

ja jatkuvat sieltä työmaalle. Olen

”Yksi sitkeä myytti on se, että alalla on

kouluvierailuilla kertomassa yrittäjyy-

opettanut työntekijäni huolehtimaan

paljon huijareita ja työn laatu on mitä

destä. Entisenä aktiivisena partiolaisena

tauoista ja syömään kunnolla, joten

sattuu. Taklaan sen sillä, että teemme

nuorten kanssa toimiminen on tuttua

lounas keskipäivällä on tärkeä. Päivän

hyvää jälkeä ja meillä on käytössä myös

ja on ilo valaa rohkeutta heihin. Äitini

loppupuoli saattaa sujua paperitöiden

rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopi-

sanoi lapsuudessani, että ”toiset tekevät

parissa, jolloin tilaan tavaraa ja hoidan

mus. Paperi toimii kuin avioehtosopimus:

mitä osaavat, Pekka mitä haluaa”. Lähes

tälle alalle suotua byrokratiaa.

kun kaikki menee hyvin, sitä ei tarvita.

samaa viestiä jaan nyt nuorille: tee mitä

Tällainen luottamuksen väline on tärkeä

haluat, älä sitä mitä on pakko.

Ala on syystäkin tarkkaan säädelty, eli on paljon mitä joudumme ottamaan huomioon. Harmaata taloutta suitsiva

olla olemassa.”

etsimässä kadonneita ihmisiä. Käyn myös yrittäjäyhdistyksen kautta

Perhe auttaa palautumaan työstä, mutta remonttimies on remonttimies

lisärasite ja erityisesti pienyrittäjälle

Millaiselta rakennusalan tulevaisuus näyttää?

raskas ekstratyö. Rakennustyötä tilaavien

”Tiedän, että tällä alalla riittää töitä. Sekä

yritysten on ilmoitettava Verohallinnolle

rakentaminen että korjausrakentaminen

tiedot kaikista ostetuista rakennusura-

keskittyvät nykyään kuitenkin vahvasti

Minkä vinkin antaisit muille yrittäjille?

koista, jos tilatun urakan arvo ylittää

kasvukeskuksiin. Jos olet asettunut

”Suomi on hirveän pieni maa. Rehelli-

15 000 euroa. Lisäksi rakennustyömaan

perheesi kanssa väärälle paikkakunnalle,

syys kannattaa. Toisten suututtaminen

päätoteuttajan täytyy ilmoittaa kuukausit-

joudut matkustamaan työn perässä. Tätä

tai epärehellisyys kostautuvat jossain

tain tiedot kaikista työmaalla työskente-

työtä kun ei voi tehdä etänä.”

vaiheessa matkaa.”

verottajan rakentamisilmoitus on uusin

myös kotona. Jos joku lista repsottaa, niin hommiin on pakko tarttua.”

Yritystä Stadiin 1 I 2017

3_alkuosa.indd 7

7

17.2.2017 15.30


Tässä & Nyt

JAANA TIHTONEN

TEKSTI I HELSINGIN KAUPUNKI

PERTTI NISONEN

Tommo Koivusalosta NewCo YritysHelsingin ja Helsingin Uusyrityskeskuksen johtaja Helsingin kaupungin NewCo YritysHelsingin eläkkeelle jääneen päällikön Timo Onnelan seuraajaksi on valittu KTM Tommo Koivusalo. Aiemmassa tehtävässään Koivusalo toimi viiden vuo-

Helsingin Yrittäjien hallitus järjestäytymiskokouksessaan 1.2.2017.

Helsingin Yrittäjien hallitus järjestäytyi vuodelle 2017 Helsingin Yrittäjien uusi hallitus järjestäytyi 1.2.2017 kokouksessaan. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa toista vuotta Sarianne Reinikkala. Varapuheenjohtajiksi valittiin Milla Kissaniitty, Mika Tuominen ja Mari Laaksonen. Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtajiston lisäksi Timo Kangas ja Taru Päivike. Helsingin Yrittäjien hallituksen muut jäsenet ovat Taneli Hakkarainen, Pentti Tiainen, Timo Peltonen, Jari-Mikko Pajunen, Hanne Nuutinen, Henrik Keinonen, Merja Carlander, Kari Ehari, Pauliina Visuri ja Kaj Eriksson. Hallituksen yhteystiedot löydät: bit.ly/HYhallitus2017

den ajan Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa StartUp Schoolin perustajana ja johtajana. Monialaisen ja pitkän yritys- ja johtotehtäväkokemuksen omaava Koivusalo on myös ollut usean yrityksen perustajajäsen ja muun muassa A-Ware Oy:n perustajayrittäjä.

Neuvontapalvelu palvelee jatkossa jäseniä aamusta iltaan Suomen Yrittäjien jäsenille tarkoitetun lakineuvonnan palveluaika on laajentunut ja puhelinnumero muuttunut. Jäsenkyselyiden perusteella Suomen Yrittäjien juridinen neuvontapalvelu on arvokkaaksi ja tärkeäksi koettu jäsenetu. Haluamme palvella jäseniämme entistä paremmin. Siksi neuvonnan aukioloaikoja on

JAANA TIHTONEN

laajennettu. Palveluaika on jatkossa joka arkipäivä kello 8–20. Myös lakineuvonnan puhelinnumero muuttuu: lakineuvonta palvelee numerossa 09 229 222. Palvelu on jäsenyrittäjille maksuton. Myöhemmin keväällä verkkosivuillamme julkaistaan laaja malliasiakirjapankki jäsenyritysten käyttöön.

Näin neuvontapalvelu toimii SY:n jäsenille maksuton puhelinneuvonta antaa monipuolista opastusta ja neuvontaa yritystoiminnassa. Suomen Yrittäjien omien asiantuntijoiden lisäksi käytössäsi on ulkopuolisia HEI Networkin hallituksen jäseniä vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kansainvälisen verkoston toiminta kehittyy Helsingin Yrittäjien kansainvälisen verkoston HEI Networkin toiminta käynnistettiin viime vuonna onnistuneesti. Tänä vuonna verkosto aloittaa muun muassa uuden Business Date -tapahtumasarjan. Liity kansainvälisten ja kansainvälistyvien yrittäjien omaan verkostoon: bit.ly/HEINetwork2017 8

asiantuntijoita. 1. Neuvontapalvelu auttaa arkisin klo 8–20 numerossa 09 229 222. 2. Varaudu kertomaan jäsennumerosi. 3. Ethän lähetä neuvontaan liittyviä kysymyksiä sähköpostitse!

Yritystä Stadiin 1 I 2017

3_alkuosa.indd 8

17.2.2017 15.25


KALLIO

I

KONTULA I MALMI

I

MÄKELÄNRINNE

I

PASILA

I

SILTAMÄKI

I

TÖÖLÖ

I

VUOSAARI

TIINA OKSALA

20

Suomen Yrittäjät jakoi tunnustusta yrittäjäyhdistyksille – Kanta-Helsingin Yrittäjät ry on vuoden 2016 paikallisyhdistys Helsingin Yrittäjien paikallisyhdistys Kanta-Helsingin Yrittäjät ry palkittiin 29.1.2017 keskusjärjestön Suomen Yrittäjien Vuoden 2016 paikallisyhdistyksenä suurimpien yhdistysten sarjassa. Yhdistys vaikuttaa yrittäjille tärkeiden asioiden edistämiseksi erityisesti kaavoituksessa, yrityspysäköinnissä ja Helsinki Cruise Networkin kumppanina. Yhdistyksen toimintapiirissä on myös yksitoista kansanedustajien nimikkoyrittäjää viemässä yrittäjyyden viestiä valtakunnalliseen päätöksentekoon. Parhaat paikallisyhdistykset palkittiin jäsenmäärän mukaan neljässä sarjassa: alle 100, 100–199, 200–500 sekä yli 500 jäsenyritystä sekä uutuutena suhteessa eniten jäsenmääräänsä kasvattanut paikallisyhdistys. Muissa sarjoissa menestyivät Pukkilan, Suonenjoen ja Orimattilan Yrittäjät. Parhaasta jäsenkasvusta palkittiin Vaalan Yrittäjät. Vuoden 2016 toimialajärjestö on Suomen Taksiliitto. Suomen Yrittäjillä on 400 paikallisyhdistystä ja 64 toimialajärjestöä, joiden joukosta voittajat valittiin. Lue lisää kotisivuiltamme: bit.ly/kahyvuoden2016paikallisyhdistys

Firmanpiikki Joustava ja luotettava sopimus henkilöstön liikuttamiseksi. Lajeina: - uinti, kuntosali, ryhmäliikunta, sulkapallo Ei jäsenyyttä tai kuukausiveloitusta – laskutus vain toteutuneista liikuntakäynneistä. Firmanpiikin avaaminen ja ylläpito on ilmaista.

urheiluhallit.fi/firmanpiikki

Hankintalaki muuttui 1.1.2017 Alle 60 000 euron tavara- ja palveluhankintoja ei enää julkaista ns. HILMA-palvelussa. Pienhankinnat julkaistaan kuitenkin yrittäjäjärjestön sähköisessä hankinta-asiamies.fi-palvelussa. Tämä pienhankintojen julkaisu- ja vahtipalvelu on Helsingin Yrittäjien jäsenille maksuton. Lue lisää kotisivuiltamme: www.helsinginyrittajat.fi

3_alkuosa.indd 9

urheiluhallit.fi VIRKISTÄVÄN MUKAVA.

17.2.2017 15.25


Gallup Yrittäjä, aiotko äänestää kuntavaaleissa? Minkälaisia asioita toivot ehdokkaasi ajavan? ”Ehkä. Jos äänestän, etsin ehdokasta, joka ajaa yrittäjyyden teemoja ja vihreitä arvoja, ne ovat minulle tärkeimmät jutut. Niillä ei ole puolueen kanssa mitään tekemistä, vaan ne ovat ehdokkaaseen sidottuja. Minulle on myös tärkeää, että ehdokas pelkän puhumisen sijaan tarttuu toimeen ja tekee asioita.”

Viivu Padden Helsinki Foundation

Jaritek Oy on Vuoden 2016 itähelsinkiläinen yritys Itä-Helsingin Yrittäjät valitsi Vuoden 2016

”Ilman muuta, äänestäminen on minulle itsestäänselvyys. Äänestyspäätökseeni vaikuttaa myös tulevat maakuntavaalit. Helsinkiläisenä olen sitä mieltä, että liikenteen suunnittelussa olisi hyvä ottaa huomioon pien- ja kivijalkayrittäjät ja ympäristökysymykset - ja erityisesti näiden yhteen sovittaminen. Päivähoito- ja varhaiskasvatus pitäisi järjestää siten, ettei se estäisi naisten siirtymistä yrittäjyyteen tai ylipäätänsä yrittäjyyttä.”

Paula Hjelt-Putilin Assertum Oy

itähelsinkiläiseksi yritykseksi Jaritek Oy:n, jonka taustalla toimii yksinyrittäjä Jari Paavola. Vuonna 2005 perustettu yritys toimii asiantuntijana kiinteistö- ja rakennusalalla. Palkinto luovutettiin Jaritek Oy:lle kauppakeskus Columbuksen ravintola Fregatissa 16.12.2016. – Palkittu yritys on tunnettu hyvästä työn laadusta ja alan asiantuntemuksesta. Yrittäjä Jari Paavola on hyvin verkostoitunut ja aktiivinen yrittäjyyden edistäjä, ItäHelsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mika Tuominen kertoo valinnan perusteista. Lisätietoja palkitusta yrittäjästä: bit.ly/itahelsinginvuoden2016yrittaja

”Juu, tietenkin äänestän. Kyllä kaikkien pitäisi vaikuttaa siihen, että valtuusto vastaisi kaupunkia ja kaupunkilaisia. Yritykseni toimii palvelualalla Helsingin keskustassa ja rakennamme muun muassa puutarhoja. Yrittäjyyden kannalta olisi tärkeää, ettei palveluliikennettä ja liikennettä tehtäisi liian vaikeaksi. Nyt esimerkiksi Eiraan saattaa joutua varaamaan tunnin matkoihin.”

Johan Slätis Asfalttikukka Oy

Tiesitkö: Uusyrityskeskusten kautta perustettiin vuoden 2016 aikana jopa kahdeksan prosenttia enemmän yrityksiä kuin vuonna 2015. Erityisesti nuoret ja maahanmuuttajat ovat innokkaita ryhtymään yrittäjiksi. Lähde: Uusyrityskeskukset ry

3_alkuosa.indd 10

17.2.2017 15.25


Tässä & Nyt

TEKSTI JA KUVA I JAANA TIHTONEN

HYNY:lle uusi hallitus vuodelle 2017 - Puheenjohtajaksi valittiin Sanni Kaikkonen

TEKSTI JA KUVA I HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinkiläisten nuorten yrittäjien verkostolle HYNY:lle valittiin 7.12.2016 uusi hallitus ja puheenjohtaja. Hallituksessa vaikuttavat tänä vuonna ­Sanni ­Kaikkonen, Pekka Nurmela, Markus Seppänen, Heikki Järvinen, Vivi ­Wendelin, Joni Pakanen, Aino Jolkkonen, Pinja Bruun, Anttoni Palm ja Christa Hägglund. Vuoden aikana HYNY järjestää After work –iltoja, verkostoitumisbileitä sekä 2.3. kuntavaalipaneelin. Tutustu tapahtumatarjontaan ja viimeisimpiin uutisiin HYNY:n tuliterillä kotisivuilla: www.hyny.fi.

Tervetuloa nuorten kesätyötalkoisiin! Kaikille Helsingin ysiluokkalaisille tarkoitettu Kesäseteli jaetaan jälleen tänä vuonna. Kesäsetelin tarkoituksena on helpottaa nuorten työllistymistä palauttamalla työnantajalle

JAANA TIHTONEN

palkkakuluista 300 euroa. Viime kesänä Kesäseteli jaettiin yhteensä 5167 nuorelle. Setelin avulla 1295 ysiluokkalaista eli 25 % ikäluokasta sai kesätöitä. Kesäseteli mahdollisti nuorille yli 800 uutta työpaikkaa. Liki 60 % työnantajista ilmoitti, että ei olisi palkannut nuorta ilman Kesäseteliä. Osa työnantajista palkkasi Kesäsetelin avulla useamman nuoren. Kesäseteli on Helsingin Yrittäjien, Helsingin seudun kauppakamarin ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke. Kesäseteli syntyi nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin ydinryhmän

TEKSTI I VALPURI AALTO

aloitteesta. Ruudin ydinryhmä teki kannanoton Helsingin kaupungin talousarvioehdo-

Jukka Lusua on Vuoden 2016 hynyläinen

tukseen vuonna 2015. Helsingin kaupunki ja

Helsingin Yrittäjien Nuoret Yrittäjät (HYNY) on toiminut vuodesta 2006 Hel-

dollistamalla kesätyökokemuksen, ja nyt jo

singin Yrittäjien alla vapaamuotoisena verkostona. Joka vuosi HYNY pal-

kaksi vuotta hanke on todistanut kaupungin

kitsee joukostaan Vuoden hynyläisen eli aktiivisen verkostoitujan, jolla on

ja yrittäjien sitoutumisen nuorten työllistämi-

yritteliäs asenne. Vuoden 2016 palkinnon nappasi tapahtuma-alan yrittäjä

seen. Tehdään kolmannesta vuodesta entistä-

Jukka Lusua (Yucca Group Oy).

kin parempi!

– HYNY on yrittäjälle hyvä väylä verkostoitumiselle ja vertaistuelle, Lusua iloitsee ja suosittelee muitakin nuoria yrittäjiä tutustumaan verkoston toimintaan. Lue lisää Vuoden 2016 hynyläisestä täältä: bit.ly/vuoden2016hynylainen

yrittäjät vastasivat nuorten aloitteeseen mah-

Lisätietoja: Ulla Paukku Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ulla.paukku@hel.fi, p. 09 310 89027 Yritystä Stadiin 1 I 2017

3_alkuosa.indd 11

11

17.2.2017 15.25


Tässä & Nyt

Jäsen, teemme töitä sinua varten! Haluatko lisätietoja jäseneduista tai tapahtumista? Onko mielessäsi yrittäjyyden teema, johon pitäisi vaikuttaa? Näissä ja monessa muussakin asiassa kannattaa kääntyä Helsingin Yrittäjien toimiston puoleen. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@yrittajat.fi. Valtakunnallisen neuvontapalvelumme tavoitat arkisin klo 8-20 numerosta 09 229 222. Tiina Oksala

Pauliina Tornberg

toimitusjohtaja

tapahtumatuottaja

p. 040 548 1104

p. 050 372 3031

HELSINGIN MATKAILU ENNÄTYSTAHDISSA! MARRASKUUSSA 2016 HELSINGISSÄ KIRJATTIIN

273 000 YÖPYMISTÄ.

Pirjo Manninen

Jaana Tihtonen

toimistopäällikkö

viestintäsuunnittelija

p. 040 750 9771

p. 050 375 9220

Vuosi 2015 oli Helsingissä kaikkien aikojen paras matkailuvuosi. Vuodelta 2016 odotetaan kasvua kasvun päälle. Matka kohti uutta ennätystä näyttää vakaalta, sillä tammikuusta syyskuulle kasvua oli kertynyt jo 3,7 prosenttia. Lähde: Visit Helsinki

Susanna Ypyä

Valpuri Aalto

hankekoordinaattori,

viestintä­-

jäsenvastaava

koordinaattori

p. 050 557 4200

p. 050 301 8422

Asta Kouri

Marja Kaijala

järjestöassistentti

hankevastaava

p. 050 322 6200

p. 050 444 0054

KUVAT: NIINA STOLT, STUDIO ONNI

Uusi kasvo toimistolla: Ritva Rajander-Juusti vaikuttaa Helsingin Yrittäjien hankkeissa Hänen vastuualueelleen kuuluu hanketyö Digiopisto- ja

Vuoden 2016 länsi­ helsinkiläinen yritys on Haitor Oy

XL-knowhow –hankkeissa.

Helsingin Yrittäjien paikallisyhdistys Länsi-

ANNA DAMMERT

Helsingin Yrittäjien toimistolla aloitti vuoden 2017 alussa uutena asiantuntijana Ritva Rajander-Juusti.

– Toimin Helsingin Yrittäjissä kahdessa ESR-rahoitteisessa hankkeessa, XL-knowhow -hankkeessa hankekoordinattorina ja Digiopisto-hankkeessa hankevastaavana. Minulla on yrittäjäkokemusta 9 vuotta omasta konsulttiyrityksestä, jossa olen tehnyt yritysten työhyvinvoinnin kehittämishankkeita sekä laajempia projekteja, jotka liittyvät työelämässä tapahtuvaan suureen muutokseen ja työn tulevaisuuden ja osaamistarpeiden ennakointiin, Rajander-Juusti kertoo. Ota yhteyttä: Ritva Rajander-Juusti, ritva.rajander-juusti@yrittajat.fi, p. 044 305 1067, Twitter: @RitvaRJ 12

TEKSTI JA KUVA I VELI LAURINSALO

Helsingin Yrittäjät ry palkitsi helmikuun alussa Haitor Oy:n Vuoden länsihelsinkiläisenä yrityksenä. Juha Haimilan luotsaama yritys on 35 vuoden ajan erikoistunut ruuviliitostekniikkaan, joka sisältää koko prosessin suunnittelusta tuottavuuden ja työturvallisuuden kannalta parhaaseen ratkaisuun. Yritys on nykyään alan johtava tekijä Suomessa. Lue lisää palkitusta yrittäjästä: bit.ly/lansihelsinginvuoden2016yrittaja

Yritystä Stadiin 1 I 2017

3_alkuosa.indd 12

17.2.2017 15.25


Tässä & Nyt

TEKSTI JA KUVA I VALPURI AALTO

Seuraa meitä somessa!

XL-hankkeessa murretaan työelämän myyttejä

Facebook: Helsingin Yrittäjät Liity yli 2000 tykkääjämme joukkoon. Tietoa ja tunnelmia toiminnastamme.

Helsingin Yrittäjien XL-Knowhow -hankkeen

suoranaisia myyttejä. Ennakko-oletus ”ku-

ytimessä on yli 50-vuotiaiden XL-osaajien eli

kaan ei palkkaa yli 50-vuotiaita” on paitsi la-

pitkän työkokemuksen omaavien työnhaki-

maannuttava, myös harhaanjohtava, sillä yli

joiden työllistymismahdollisuuksien edistä-

50-vuotiaita palkataan kuitenkin koko ajan.

minen. Samalla autetaan myös mpk-yrityk-

Itse asiassa heidän työllistymisasteensa on

siä löytämään XL-osaajia yritykseensä.

tilastojen mukaan paranemassa, hankevas-

Vuonna 2015 alkaneessa hankkeessa ensimmäinen toimintavuosi kului toiminnan or-

taava Marja Kaijala toteaa. Hankkeessa on järjestetty useita tapahtu-

ganisoinnin, tiedottamisen ja XL-osaajien ja

mia, joista viimeisin työpaja oli 2.2.2017 Sit-

yrittäjien löytämisen parissa. Eräs tärkeim-

ran tiloissa. Työpajoissa ideoitiin ratkaisuja

mistä tehtävistä on ollut kartoittaa ja murtaa

siihen, miten mikroyrittäjien ja XL-osaajien

yli 50-vuotiaiden työllistymiseen ja työllisty-

kohtaantoa voitaisiin yhä kehittää.

misen esteisiin liittyviä käsityksiä ja myyttejä. – Kokeneiden työnhakijoiden työllistymiseen liittyy useita ennakkokäsityksiä ja

Lue lisää XL-hankkeesta: bit.ly/xlknowhowhanke

Twitter: @HELyrittajat Yrittäjyyden uusimmat uutiset ja ajankohtaisimmat teemat.

Instagram: helsinginyrittajat Kurkista kulisseihin! Instagramissa helsinkiläisiä yrittäjiä ja ilmiöitä sekä järjestön arkea. Osallistu keskusteluun: #yrittäjät!

PROMOOTIOKUMPPANISI KOKO SUOMESSA Meiltä promoottorit, mallit, juontajat ja muut tapahtumapalvelut!

www.sunnyone.fi

Porkkalankatu 9-11 00180 Helsinki Pyydä tarjous: Sanni Kaikkonen 040 7161 441 sanni.kaikkonen@sunnyone.fi

3_alkuosa.indd 13

17.2.2017 15.25


3_alkuosa.indd 14

17.2.2017 15.25


Tapahtumakalenteri 2017 HY = Helsingin Yrittäjät SY = Suomen Yrittäjät PY = paikallisyhdistys

Kouluttaudu ja verkostoidu yrittäjäjärjestön tapahtumissa. Suurin osa tapahtumista sisältyy jäsenmaksun hintaan. Maksullisten tapahtumien hinnat löydät kotisivuiltamme: www.helsinginyrittajat.fi.

MAALISKUU 2.3. HYNY:n vaalipaneeli HY 3.3. Business Date (HEI Network) HY 3.3. Tuloslaskelman ja taseen

perusteet (webinaari) SY

7.3. Markkinointi-iltamat,

Digiopisto HY

16.3. Yrittäjäaamiainen (Helsingin Yrittäjät - Lauttasaari ry) PY 17.3. Arvopaperit kirjanpidossa ja verotuksessa (webinaari) SY 20.3. Y-TILA: OpenMentoriklinikka mikro- ja pk-yrittäjille HY 21.3. Yrittäjäverkko HY 22.3. Yrittäjien kokoontumisajot

7.3. Yrittäjäaamiainen (Itä-Helsingin Yrittäjät ry) PY

(Helsingin Yrittäjät – Vanhakaupunki ry) PY

8.3. Huippupomo SY 9.3. Vaalitentti (Helsingin

22.3. Vaaligrillaamo

Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry) PY

9.3. Aamiaistilaisuus: Hankinta-asiamiehellä on asiaa (Kanta-Helsingin Yrittäjät) PY

(Kanta-Helsingin Yrittäjät) PY

23.3. Joukkorahoitus tutuksi (webinaari) SY

24.3. Katelaskennalla parempaa tulosta (webinaari) SY

14.3. Webinaari: kannattavuus

ja hinnoittelu SY

30.3. Y-TILA: Yrittäjän hyvinvointikoulutus, Digiopisto, HY

15.3. Brändi – tärkeämpi kuin koskaan (webinaari) SY

30.3. Webinaari:

16.3. Y-TILA: Työlainsäädännön muutokset HY 20.3. Y-TILA: OpenMentoriklinikka mikro- ja pk-yrittäjille Huippusuositut mentoriklinikat jatkuvat keväällä! Yrityskummien mentorit sparraavat ja antavat vinkkejä yrittäjyyden elinkaaren eri vaiheisiin. Varaa paikkasi ennakkoon. Etkö ehdi paikan päälle? Ei huolta, virittäydy mukaan verkossa MentorointiChatissä.

24.4. Y-TILA: OpenMentoriklinikka mikro- ja pk-yrittäjille HY 25.4. Yrittäjäverkko HY 27.4. Y-TILA: Yrittäjän

hyvinvointikoulutus, Digiopisto HY 10.5. Yritystä Stadiin! –suurtapahtuma Yritystä Stadiin! –tapahtuma tarjoaa yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille huiman paketin inspiroivia yrittäjätarinoita, uusia kontakteja ja hyötytietoa. Tapahtuma palaa tänä keväänä juurilleen legendaariseen Hotelli Presidenttiin.

23.3. HYNY:n Verkostoitumisbileet HYNY

10.3. Ilta Q-teatterissa

(Helsingin Yrittäjät - Töölö ry) PY

22.4. Kevätmarkkinat (Helsingin Yrittäjät - Lauttasaari ry) PY

Verkostoitumisen ABC SY

28.4. Hakukoneoptimointi (webinaari) SY

TOUKOKUU

HUHTIKUU

5.5. Yrityksen investointilaskelmat (webinaari) SY

4.4. Yrittäjän Iltakoulu / Helsinki HY 4.4. Webinaari: Johtaminen

9.5. Verkostoitumisilta (Helsingin Yrittäjät - Lauttasaari ry) PY

murroksessa SY

5.4. Miten rakentui vahva brändi

ja kasvu? (webinaari) SY

6.4. Y-TILA: Yrittäjän hyvinvointi-

koulutus, Digiopisto, HY

7.4. Google AdWords (webinaari) SY 12.4. Paikallisyhdistysten

kevätkokoukset HY

12.4. Pilvipalvelu – OneDrive & Google Drive (webinaari) SY 20.4. Y-TILA: Yrittäjän hyvinvointikoulutus, Digiopisto, HY 21.4. Pk-yrityksen arvonmääritys (webinaari) SY

10.5. Yritystä Stadiin! -tapahtuma HY 12.–13.5. Get Together 2017 SY 20.5. TYKY-viikonloppu (Helsingin

Yrittäjät - Lauttasaari ry) PY

22.5. Y-TILA: Open Mentoriklinikka mikro- ja pk-yrittäjille HY 22.5. Petankkitreenit (Helsingin Yrittäjät – Töölö ry) PY TAPAHTUMAT LÖYDÄT AJANTASAISINA AINA KOTISIVUILTAMME: WWW.HELSINGINYRITTAJAT.FI PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN.

Yritystä Stadiin 1 I 2017

3_alkuosa.indd 15

15

17.2.2017 15.26


HYVÄN TYÖELÄMÄN ASIALLA KUNNIANHIMOISESTI Lakipalveluyritys Fondian työkulttuuri pudistelee pölyjä perinteikkään lakialan hartioilta. Uudenlainen ote työhön koskee sekä henkilöstöä että asiakasyrityksiä. TEKSTI I ILONA SAVITIE KUVAT I JAANA TIHTONEN

16

4_jutut.indd 16

Yritystä Stadiin 1 I 2017

17.2.2017 15.50


Yritystä Stadiin 1 I 2017

4_jutut.indd 17

17

17.2.2017 15.51


arianne Saarikko Janson tervehtii lämpimästi, pysähtyy kuuntelemaan, ja kättelee pitkään. Vastaanotto on yhtä mutkaton kuin koko miljöö Fondian Oyj:n toimitiloissa Lönnrotinkadulla. Samanlaisena ­Saarikko Janson toivoo koko yrityksen välittyvän asiakkaille: helposti lähestyttävänä ja asiakasta kuuntelevana. Liikejuridiikkaan erikoistuneessa lakipalveluyrityksessä ollaan pikkuisen kapinallisia. Yhtiö ei ole asianajotoimisto, sillä yrityksen rakenne ei noudata ikiaikaista Suomen Asianajajaliiton edellytystä, että kaikkien yhtiön osakkaiden on oltava juristeja. F ­ ondiassa oman siivunsa osakkeista omistaa nimittäin myös toimitusjohtaja ja ekonomi Salla Vainio, jolla ei ole lakimiehen koulutusta. Toinen perinteitä ravisteleva näkemys Fondialla on, että yritys haluaa tuntea asiak­kaansa koko bisneksen, sen etuja ja kokonaistarpeita kuunnellen. Ja sitten on tietysti henkilöstö. Fondiaanit, joiksi Fondian työntekijöitä yrityksessä kutsutaan, ovat juristeja, mutta myös äitejä ja isiä, joogaharrastajia, koiranulkoiluttajia. Työn ulkopuolista elämää halutaan vaalia niin vahvasti, että sen merkitys on kirjattu kaiken työn keskeiseksi lähtökohdaksi jo yrityksen perustamishetkellä vuonna 2004. – Fondian perustuslakiin on kirjattu, että me ollaan fantastinen työpaikka. Se on yksi kolmesta lähtökohdasta meillä. Ja se on perustuslaissa siksi, että perustuslaki on niitä lakityyppejä, joita on vaikea muuttaa, Marianne Saarikko Janson painottaa. Hänen mielestään hyvässä työpaikassa saa olla omissa arkivaatteissa, voi tehdä töitä toimistolla tai kotona, ja sisäiseen palaveriin voi ottaa vaikka lapsen tai koi18

4_jutut.indd 18

Yritystä Stadiin 1 I 2017

17.2.2017 15.51


ran mukaan. Työkulttuuriin kuuluu myös,

Fondialta ei osteta vain yhden laki-

että töissä ollaan vain tarvittava aika ja

miehen palveluja, vaan käytössä on aina

muulloin vietetään vapaata.

isompi tiimi toimialaan erikoistuneita

– Kaikki lähtee siitä, että on ihan okei, että on muutakin elämää kuin työ.

juristeja. – Korupuheissa kaikki sanovat, että

Kuulostaa ehkä vähän lällyltä, mutta mä

‘me ymmärrämme asiakkaitamme’. Karu

uskon, että tehokkaan kahdeksan tunnin

totuus kuitenkin on, että asiakkaan tarve

työpäivän jälkeen ihminen on aika poikki.

ja lakimiehen osaaminen siinä suhteessa

Kun tuntimäärä tasoittuu keskimäärin

eivät välttämättä kohtaa. Eikä se ole laki-

kahdeksan tunnin tasolle, sen enempää

miehen pahuutta, vaan meidät on jo kou-

sinulta ei odoteta, Saarikko Janson sanoo.

lutuksessa viritetty sille taajuudelle, että

Fondian uudistusmielinen työkulttuuri

asiakkaisiin ja keisseihin suhtaudutaan

on kerännyt niin kotimaista kuin kansain-

juridisesti, eikä osata nähdä asiakkaan

välistä tunnustusta. Joulukuussa Helsingin

koko bisnestä, Saarikko Janson pohtii.

Yrittäjät palkitsi Fondian Vuoden 2016 helsinkiläinen yritys -palkinnolla. Hieman aiemmin yritys sai hopeamita-

Tyhmiä kysymyksiä ja avoimuutta – Jos kirjoitetaan vain vaikkapa jakelu­

lin Lontoossa MPF Awards 2016 -kilpailun

sopimusta standardidokumenttina, se ei

edelläkävijäyritysten kategoriassa. Vuonna

ehkä ole asiakasyritykselle strategisesti

2015 yritys sijoittui hopeasijalle Lontoossa

hyvä. Meillä uskalletaan kysyä riittävän

Financial Timesin Game Changers of

pitkään tyhmiä kysymyksiä, jotta päästään

The Year -kategoriassa, ja onpa Fondia

pidemmälle asiakkaan tarpeisiin.

myös nimetty useana vuonna Euroopan parhaaksi lakialan työpaikaksi.

Valmiit paketit yrityksen ulkoistetulta lakiosastolta

Lakiosastoasiakkaat saavat meiltä muun muassa 12 kuukauden lakisuunnitelman, jossa kartoitetaan asiakkaan juridisia tarpeita yhä eteenpäin. – Me olemme päivittäin tukenasi – se on

Lakialalla liikeidea on perinteisesti

meidän viestimme ja se on ihan eri viesti

tuntilaskutuksella toimivaa bisnestä.

kuin mitä yleensä tällä alalla asiakkaalle sa-

­Fondia halusi uudistaa alaa palvelumuo-

notaan. Mikseivät kaikki tee niin? Koska se

toilun kautta: kuinka lakipalvelut olisivat

on aika vaikeaa, Saarikko Janson myöntää.

asiakkaalle helposti saatavilla, ja kuinka

– Lisäksi me toimitaan asiakkaan kanssa

asiakas saisi toimistolta mahdollisimman

hyvin avoimesti. Työmme on pilvipalvelus-

hyvän asiantuntemuksen liikejuridisiin

sa, jossa ollaan aika paljaana: asiakas voi

kysymyksiin.

koska tahansa kirjautua pilveen ja nähdä

Yrityksille myytävä ulkoistettu lakiosasto

mitä me ollaan tehty. On oltava valmis

on palvelukonsepti nimeltä LDaaS eli Legal

altistumaan myös kritiikille, ja uskallettava

Department as a Service. Konseptiin kuu-

sanoa, että tein nyt tällaisen tosi nopean

luu valmiiksi hinnoiteltuja paketteja, joita

luonnoksen, joka ei ole viimeistelty.

voi hankkia yrityksen käyttöön tarpeen

Lakialalla on kuitenkin totuttu siihen,

mukaan. Suurin osa liikevaihdosta kertyy

että asiakas näkee vain sen valmiin,

tuttujen asiakasyritysten lakipalveluista.

hiotun tuotoksen, jossa ei saa olla yhtään

Vakituisia kumppaneita Fondialla onkin liikevaihdossa mitaten 75 prosenttia. Loppu muodostuu yksittäisistä toimeksiannoista. Saarikko Janson tarttuu kynään, piirtää

kirjoitusvirhettä.

Listautuva lakitoimisto? – Meidän alalla on parhaimmillaan 40 pro-

paperille kaksi ympyrää ja hahmottelee

sentin voittomarginaali. Hyvä niin, mutta

verkkoa niiden välille.

meillä se on noin 15 %, eikä se meistä ole

– Perinteisesti firmalla on ollut kaksi tapaa

häpeä. Sen sijaan ihmisillä voi ja pitää

hoitaa lakiasiat: palkataan oma lakimies

olla muuta elämää ja vapaa-aikaa, ja

taloon, tai yrityksen koosta riippuen kokonai-

yritys toimii kestävällä pohjalla. Toisaalta

nen lakiosasto, tai sitten ostetaan yksittäisiä

meillä ei pääse rikastumaan silmittömästi,

toimeksiantoja ulkopuoliselta lakitoimistolta.

mutta meillä saa tehdä mielenkiintoisen

Näiden kahden väliin jää aika iso alue, joka

uran hyvien asiakkaiden kanssa, Saarikko

vaatii palveluntarjoajalta enemmän.

Janson summaa. Yritystä Stadiin 1 I 2017

4_jutut.indd 19

19

17.2.2017 15.51


Tunne oikea hetki – yrityskaupalla kasvuun Finnveran tavoitteena on edistää rahoituksen keinoin yritysten omistajanvaihdoksia. Tarjoamme lainoja ja takauksia kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan. Hyville yrityskaupoille löytyy rahoitus!

Lue lisää nnvera./omistajanvaihdos

4_jutut.indd 20

17.2.2017 15.51


Joulukuussa 2016 Fondian Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson saivat tunnustusta yrittäjyydestä voittamalla Vuoden 2016 helsinkiläinen palkinnon, joka luovutettiin Helsingin Yrittäjien itsenäisyysjuhlassa.

Nyt Fondia kaavailee jälleen uudenlaista

Marianne Saarikko Janson: Arvosta työntekijöitäsi!

muutosta, joka Saarikko Jansonin arvion

Fondia Oyj:n perustaja Marianne

3. Panosta siihen, että on aikaa tehdä

mukaan on lakipalveluyritysten tulevai-

Saarikko Janson näkee, että hyvä

asioita yhdessä, vähän Ruotsin malliin.

suutta. Aikomuksena on listautua Helsin-

henkilöstö on hyvän yrityksen kivijal-

Ei niin, että yrityksen johto sanelee

gin pörssin pienten yhtiöiden First North

ka. Euroopan parhaaksi työpaikaksi

ylhäältä miten asiat tehdään, vaan että

Finland -markkinapaikalle. Yritys hakee

monena vuonna nimetty Fondia haluaa,

kaikki saavat osallistua ja keskustella

kasvua, ja listautumista pohditaan kasvun

että työntekijät viihtyvät töissä – ja

aiheesta. Silloin myös päätökset ovat

tueksi. Jos suunnitelma toteutuu, Fondia

vapaalla.

yhteisiä. Prosessi on yhtä tärkeä kuin

Kasvu on kuitenkin yhtiön mielessä.

loppupäätelmä.

on Pohjoismaiden ensimmäinen liikejuridiikan alan yritys, jonka osakkeita voi kuka

1. Kuuntele myös firman nuorimpia.

tahansa julkisessa kaupankäynnissä ostaa.

Nuorilla on paljon annettavaa, ja

4. Vuosittaisen kehityskeskustelun

heidän kauttaan kuullaan, mistä heidän

sijasta on tärkeää tavata henkilöstöä

juristit ovat perinteisesti voineet omistaa

ikäistensä seurassa puhutaan. Men-

säännöllisesti. Kerran vuodessa on

lakitoimiston osakkeita. Tiedän kolme

nään helposti metsään, jos otetaan vain

aivan liian harvoin, mutkattomat

muuta lakialan yritystä maailmassa, jotka

suppea otanta yrityksessä ja vain 50+

kuukausikaffet toimivat meillä hyvin.

ovat listautuneet. Veikkaan kuitenkin, että

ikäiset herrat saavat äänensä kuuluviin.

– Se on todella harvinaista, sillä vain

5. HR-osastoa tärkeämpi on oma lähin

sellainen tulee ajan myötä yleistymään. 2. Valitse avoin linja. Mieti aina, onko

esimies. Hyvä esimies on vastuussa

Fondia Oyj toimii Suomessa, Ruotsissa ja

jokin erityinen syy, miksi jotakin asiaa

työntekijöiden hyvinvoinnista, HR-

Virossa. Henkilökuntaa on tällä hetkellä

ei voisi jakaa kaikille työyhteisössä.

osastolta voi sitten tarvittaessa pyytää

noin 110. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016

Meidän ei olisi ehkä pakko jakaa

konsultointia ja vaikkapa apua rekry-

oli hieman alle 15 miljoonaa.

tuloslaskelmaa koko henkilöstölle joka

toinnissa.

Saarikko Janson on Fondia Oy:n

kuukausi, mutta se pitää kaikki hereillä.

perustaja. Yrittäjinä yhtiössä toimivat

Jos tieto on avoimesti saatavilla, ihmi-

lisäksi Mårten Janson, Johan Hammarén

set ovat itseohjautuvia ja aktiivisempia.

ja Timo Lappi. Toimitusjohtaja on Salla

(Tämä käytäntö on ollut mahdollista

Vainio.

listautumattomana yhtiönä.) Yritystä Stadiin 1 I 2017

4_jutut.indd 21

21

17.2.2017 15.51


22

4_jutut.indd 22

Yritystä Stadiin 1 I 2017

17.2.2017 15.51


TEKSTI I ILONA SAVITIE KUVAT I JAANA TIHTONEN

SÄÄNTELY MINIMIIN JA YRITTÄJYYDEN ESTEET MATALAKSI Saadaanko Helsinki mukaan Pohjoismaiden suurkaupunkien vetovoimaan? Entä kuinka hyödynnetään startup-pöhinä ja nouseva matkailumarkkina? Kansanedustaja Juhana Vartiainen ja nimikkoyrittäjä Jarmo Hyökyvaara istuivat yhteiseen pöytään madaltamaan yrittäjyyden esteitä.

K

ansanedustaja Juhana Vartiainen

maton yhtiö, jonka takana ovat Helsingin

innovatiivisille yrittäjille, tulivatpa he sitten

(kok.) astelee Marian sairaalan si-

kaupunki, Startup-säätiö ja Helsingin

mistäpäin maailmaa tahansa. Se on se

säpihalle ja kolkuttelee oviin. Sai-

Uusyrityskeskus.

ruotsalainen toimintatapa, josta Suur-

Hyökyvaara ja Vartiainen näkevät, että

Tukholma on hyötynyt valtavasti ja joka on

rustettu uusi startup-yrityskeskittymä

tällaisia ponnistuksia tarvitaan lisää - niin

ollut oikea magneetti yrityselämälle. Mutta

Maria 0-1, mutta kaikki ovet ovat lukossa.

valtakunnallisesti kuin Helsingin kaupun-

se ei ole edennyt vielä riittävästi.

Täytyy jo kaivaa puhelin avuksi, ja sitten

gin tasolla.

raalan alueelle on vastikään pe-

löytyy: vuonna 1954 valmistuneessa Kes-

– Nyt kun startup-skene on Helsingissä

– Maahanmuuttajat on ylipäänsä se tekijä, joka luo nettomielessä talouskasvun

kusrakennuksessa, entisen päivystyspolin

saatu hyvin käyntiin, on Slushit ja muut,

myös tänne Helsinkiin. Mitä enemmän on

aulassa, vastaan saapuu Vartiaisen nimik-

tämä voidaan vielä pilata sillä, että toimin-

elinkeinoelämää, sitä enemmän syntyy

koyrittäjä Jarmo Hyökyvaara.

ta, tilat ja liikeideoiden mahdollistaminen

markkinoita kaikille yrityksille, Vartiainen

jätetään liian pieneksi. Tilausta on paljon

tiivistää.

Noin 6500 neliömetrin tiloissa on vielä remontti kesken, mutta startup-yritykset eivät siitä hätkähdä. Tilat ovat jo ääriään

enempäänkin, Jarmo Hyökyvaara miettii. – Täällä Startup Mariassa on myös

Työaikalaki ja matkailun potentiaali

myöten täynnä, 61 yritystä on ottanut

paljon yrityksiä, jotka tarvitsevat sellaista

talon haltuun.

osaamista ja ammattitaitoa maailmalta,

– Nythän TEMissä on työryhmä, jonka

mistä meillä saattaa olla Suomessa pulaa.

tehtävänä on tuoda modernisoivia ehdo-

mutta tilat ovat kerta kaikkiaan täynnä,

Sellaisia avainhenkilöitä voisi tuottaa

tuksia ikiaikaiseen työaikalakiin. Toiveena

Startup Marian hallituksessa vaikuttava

tänne vaikka pikapassilla ja niin, että

on saada väljempi laki, jotta ihmiset

Hyökyvaara harmittelee.

työlupa olisi saman tien kunnossa.

voisivat itse sopia omista työajoistaan di-

– Parisataa yritystä olisi vielä jonossa,

– Yritykset toivovat pääsevänsä myös tuonne pihan toiselle puolelle, mutta Helsingin kaupungilla eri virastot vielä

Tätä ehdotusta Juhana Vartiainen myötäilee. – Työlupa heltiää melko suurella var-

kinastelevat, mihin tarkoitukseen tilat

muudella, jos palkkatarjous on riittävän

lopulta saadaan käyttöön.

korkea. Mutta systeemi on aivan liian hidas.

Sitä päätöstä odottaa ikkunasta näkyvä

gitaalisessa maailmassa vapaammin kuin ennen. Pitäen kiinni minimisääntelystä, mutta samalla luottaen kykyyn sopia asioista paikallisesti, Vartiainen arvioi. – Ajatellaan vaikka pyrkimyksiä

Työluparumba voi kestää puoli vuotta tai

tehdä Helsingistä kiinnostava matkai-

vuonna 1909 valmistunut, Lars Sonckin

jopa vuoden. Ja jos ajatellaan ­digiajan yri-

lijakaupunki: matkailu on takuuvarma

suunnittelema Sisätautipaviljonki.

tystä, vuosi on melkein ikuisuus. Liikeideat

lähivuosien kasvuala. Mutta jos jokaisen

vanhenevat ja kilpailijat ovat vallanneet

ravintolan täytyy maksaa ne pakolliset

markkinat, jos pitää vuosi odottaa vaikka

sunnuntain tuplapalkat, niitä ei ole varaa

kiinalaista koodaria tai venäläistä mate-

pitää auki ja eikä turistit pääse ravinto-

maatikkoa, Vartiainen miettii.

laan. Vaikka olisi turisteja, ravintoloita,

Startupit talouskasvun vauhdittajana Startup Maria on Helsingin kaupungin ponnistus yrittäjämyönteisen kaupungin

– Hallitusohjelmassa tähän oli selvät

ja tarjoilijoitakin, jotka olisivat valmiita

luomiseksi. Sitä operoi voittoa tavoittele-

nuotit: luodaan nopeita sisääntulokaistoja

tekemään työtä – jos ei olisi sitä lakiin Yritystä Stadiin 1 I 2017

4_jutut.indd 23

23

17.2.2017 15.51


Yrittäjä, sinä olet tärkein. Oletko varautunut yllättäviin tilanteisiin? Yrittäjälle tapaturmat, sairastumiset ja työkyvyttömyys tuovat mukanaan tulonmenetyksiä ja uhkaavat sekä liiketoiminnan jatkuvuutta että perheen toimeentuloa. Silti harva tietää tarkkaan, millaiseen turvaan on oikeutettu, jos oma tilanne äkkiä muuttuu. Sinä olet tärkein. Omaisuudesta tai työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää, mutta se ei riitä, jos et yrittäjänä ole huolehtinut omasta turvastasi. Katsomme yhdessä sinun kanssasi tilanteesi ja varmistamme, että sinun ja perheesi talous kestää ja yrityksesi toiminta jatkuu kaikissa olosuhteissa. lahitapiola.fi

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

4_jutut.indd 24

17.2.2017 15.51


kirjattua muinaisjäännettä eli pakollista

”Olimme sen ajan Über”

tuplapalkkaa.

Jarmo Hyökyvaaralla riittää ymmärrystä

Myös Hyökyvaara on huomannut, että matkailuvirta kasvaa Helsingissä.

startup-yrityksille ja uudenlaiselle liiketoiminnalle. Kun Hyökyvaaran veljekset

– Näitä matkailijoita kannattaa palvella

perustivat Smartum Oy:n vuonna 1995,

hyvin, sillä he ovat vasta ensi kärkeä tässä

liikuntaseteleistä ei kukaan ollut kuullut-

matkailukasvussa, Hyökyvaara huomauttaa.

kaan. Vaati sitkeyttä ja jäykän byrokratian

Vaikka kulttuuria ja etenkin musiikkitarjontaa miesten mielestä on paljon, tietty vetonaula kuitenkin vielä puuttuu. – Liian paljon keskitytään muutenkin

taivuttelua, ennen kuin lainsäädäntö muuttui 2004. – Kunnes tulimme taas vuotta myöhemmin markkinoille kulttuurisetelin kanssa,

siihen, mitä tapahtuu kesällä. Tavoitellaan

Hyökyvaara naurahtaa nyt, kun myös

liiaksi pariisilaista bulevarditunnelmaa,

palvelusetelit ovat jo yleisesti hyväksytty

vaikka Helsingissä tarvitaan elämyksiä tal-

käytäntö.

veksi. Katajanokan uusi merikylpylä Allas on siitä todella hyvä esimerkki. Keskellä talvea voit kellua lämmitetyssä uima-

Juhana Vartiainen näkee kuitenkin valoa tulevaisuudessa. – Luulen että moni asia tulee muuttu-

altaassa meressä ja katsella tähtitaivasta.

maan käytännön teoilla: ne muutamat

Tunnustusta yritteliäisyydelle täytyy antaa

rohkeat ja sinnikkäät puskevat uutta

myös tässä: Pääkkösen ja Vartian Löyly

ideaa tai toimintatapaa eteenpäin, kunnes

on komea, uusi juttu ja pääsi New York Ti-

se hyväksytään. Vähän kuin Über, joka

mesin sivuille ja matkaoppaisiin. Samaan

toimii lain rajamailla, mutta se on luonut

aikaan kaupunki ei pystynyt päättämään

itselleen niin vahvan aseman, että sitä ei

Guggenheimista, Vartiainen toteaa.

voi enää sivuuttaa, Vartiainen pohtii.

– Tässä kohtaa on pakko mennä tylsän

– Vanha lainsäädäntö ei enää monessa

poliitikon rooliin ja sanoa, että kyllä

kohtaa sovi siihen digitaaliseen maailmaan,

ne ideat tulevat yrittäjiltä, yksityisiltä

missä nuoret ihmiset ovat tottuneet toimi-

toimijoilta ja kulttuurin tekijöiltä. Toivoisin

maan. Luotan erityisesti meidän nuorisoon,

silti, että tänne Helsinkiin saataisiin myös

siitä kasvaa niin globaalia ja vapaamielistä,

julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä

että meidän ylenpalttinen normittuneisuus

sellaisia maamerkkejä, joista Helsinki

vielä purkautuu, Vartiainen näkee.

tunnettaisiin, Vartiainen sanoo.

Juhana Vartiainen (kok.) • ensimmäisen kauden kansanedustaja • talouden asiantuntija, taloustutkija, ekonomisti • valtiotieteiden tohtori 1992 • toiminut Helsingin Juhlaviikkojen hallituksen puheenjohtajana 1997–2001

Jarmo Hyökyvaara • yrittäjä ja hallitusammattilainen • perheyritys The Orange Companyn hallituksen puheenjohtaja • perusti palveluyritys Smartum Oy:n veljensä Jorma Hyökyvaaran kanssa vuonna 1995 • Suomen Yrittäjät valitsi Smartumin Vuoden Ravistajat -yritykseksi 2014 Yritystä Stadiin 1 I 2017

4_jutut.indd 25

25

17.2.2017 15.51


KOHTI YKSIPÄIVÄISTÄ TYÖVIIKKOA!

KEIJO JAATINEN (sit.) KuNNANVAlTuuSTOON.

4_jutut.indd 26

2

ÄÄNESTÄ MIELUUMMIN YRITTÄJÄÄ. yrittäjät.fi/kuntavaalit

17.2.2017 15.51


TEKSTI I TIINA OKSALA

UUDISTUVIIN KUNTIIN TARVITAAN PÄÄTTÄJIÄ, JOTKA YMMÄRTÄVÄT YRITTÄJYYTTÄ Joka neljäs vuosi järjestettävät kuntavaalit lähestyvät, ja kuntavaaliehdokkaiden ulkomainokset ilmestyvät katukuvaan noin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista maaliskuun lopulla. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4., jolloin Helsingin kaupunginvaltuustoon valitaan 85 valtuutettua. Kaikkiaan kunnanvaltuustoihin ympäri maan valitaan noin 9000 valtuutettua.

Helsinki siirtyy pormestarimalliin

Yrittäjät tietävät, minkälaiset päätökset auttavat yrityksiä menestymään

Helsingissä kaupungin johtamisjärjes-

Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirty-

telmää ja organisaatiorakennetta ollaan

minen Helsingiltä Uudenmaan maakunnan

muuttamassa perusteellisesti. Helsinkiin tulee pormestari ja neljä apulaispormestaria, jotka korvaavat kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajat. Nykyiset virastot ja liikelaitokset kootaan uudella tavalla toimialoittain kokonaisuuksiksi, joita apulaispormestarit osaltaan johtavat. Pormestarimalli korostaa Helsingissä vaalituloksen merkitystä, kun kaupunkia johtavat jatkossa avoimen poliittisesti valitut päätoimiset luottamushenkilöt. Kuntavaaleissa valittava uusi kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen joukosta. Muutos toteutetaan, kun uusi valtuusto aloittaa 1.6.2017. Uudistuksen tavoitteena on kuntavaalituloksen aiempaa selkeämpi näkyminen johtamisessa, kun virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätök-

Sinulla on ääni – käytä sitä kuntavaaleissa 9.4.2017! Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä päättävät asioistasi Helsingissä. Helsingin Yrittäjien aluejärjestö ja sen yhdeksän paikallisyhdistystä vaikuttavat yrittäjyyden edistämiseksi Helsingissä. Lue tarkemmin Helsingin Yrittäjien kuntavaalitavoitteista kotisivuiltamme: www.helsinginyrittajat.fi

Kuntavaalien aikataulu 2017 Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4. Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4. Varsinainen vaalipäivä 9.4.

senteko erotetaan selkeästi toisistaan.

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa kuntien toimintaa Helsingin kaupunki on uuden edessä myös sote- ja maakuntauudistuksen myö-

hoidettavaksi tarjoaa kaupungille mahdollisuuden määrittää uudelleen elinkeinopoliittisen roolinsa edistää yritystoimintaa ja hyvinvointia pääkaupungissa. – Yritystoiminta on kaupungin tärkein voimavara, sillä se luo työtä, palveluja ja verotuloja. Kuntapäättäjiltä odotetaankin nyt uudenlaista yritysmyönteisyyttä, toteaa Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Sarianne Reinikkala. Helsingin kaupunki on jatkossakin yrittäjien kannalta läheisin elinkeinopoliittinen toimija verotusoikeutensa, itsehallintonsa ja yleisen toimivaltansa kautta. Lähes kaikki kaupungin päätökset vaikuttavat yrityksiin. Kaupungin elinkeinopoliittinen rooli ja sen merkitys muun muassa yritysten investointi- ja sijoittumispäätösten ohjaavana tekijänä on vahva, sillä toimintaympäristön yritystoiminnalle tarjoamat

jäseninä olisivat pääkaupunkiseudun

mahdollisuudet vaikuttavat olennaisesti

kaupungit. Muilla Uudenmaan kunnilla

yrityksen menestymiseen.

olisi mahdollisuus liittyä perustettavan kuntayhtymän jäseniksi. Helsingin Yrittäjät, Pääkaupunkiseudun

– Kaupungin tulee sitouttaa yrittäjät ja yritykset Helsinkiin, pitää heistä huolta ja kannustaa kasvuun, korostaa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

tä. Mittavassa valtakunnallisessa uudistus-

Yrittäjät ja Uudenmaan Yrittäjät halu-

hankkeessa sosiaali- ja terveyspalvelujen

avat rakentaa Uudenmaan maakuntaa

järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä

yhtenä kokonaisuutena. Sote-palveluiden

on tärkeää, että kaupungin päätöksenteki-

siirtyy maakunnille vuoden 2019 alusta

järjestämisestä tehtiin aiemmin päätös,

jöillä on tietämystä niistä yritystoiminnan

lukien. Niin sanottujen kasvupalveluiden

että pääkaupunkiseudulle ei tule eril-

menestystekijöistä, joihin kaupungin

eli työllisyys-, elinkeino- ja maahanmuut-

lisratkaisua. Yrittäjäjärjestöjen mielestä

päätöksillä voidaan vaikuttaa.

tajapalveluiden järjestämisen osalta ovat

myöskään kasvupalveluiden osalta uudet

- Helsinkiin tarvitaankin muuttuvassa

pääkaupunkiseudun kunnat esittäneet

hallinnon tasot eivät ole tarpeellisia, vaan

ympäristössä entistä enemmän päättäjiä,

vaihtoehtoista mallia, jossa järjestämisvas-

– pääkaupunkiseudun kuntien erityis-

jotka ovat yrittäjiä tai ainakin ymmärtävät

tuu tulisi Uudenmaan maakunnan sijaan

tarpeet kasvupalveluiden osalta voidaan

yrittäjyyttä, sanoo puheenjohtaja Sarianne

uudelle kasvupalvelukuntayhtymälle, jonka

hoitaa erillissopimuksin.

Reinikkala.

Kaupungin elinvoimaisuuden kannalta

Yritystä Stadiin 1 I 2017

4_jutut.indd 27

27

17.2.2017 15.51


YRITTÄJÄ ON HYVÄ EHDOKAS!

ANNA KUNTAVAALEISSA ÄÄNESI JÄSENYRITTÄJÄLLE Varmista, että yrittäjien ääni ja yrittäjyyden teemat kuuluvat kunnallisessa päätöksenteossa. Tutustu kevään vaaleissa ehdolla oleviin jäsenyrittäjiimme.* Varsinainen vaalipäivä on 9.4.2017 ja ennakkoäänestys tapahtuu 29.3.–4.4.2017.

Linda Ahlblad Suomen ruotsalainen kansanpuolue Pauhu® Oy linda@pauhu.fi www.lindaahlblad.fi ”Huomisen Helsinki.”

Heidi Ekholm-Talas Kokoomus BSG Marketing Oy heidi@heidiekholmtalas.fi www.heidiekholmtalas.fi ” Äiti yrittää valtuustoon.”

28

4_jutut.indd 28

Jasmin Hamid Vihreät Jasmin Hamid Tesian jasmin.hamid@vihreat.fi www.jasminhamid.fi ”Haluan Helsingin, jossa palvelut löytyvät läheltä ja lapset saavat opiskella sisäilmaltaan terveissä rakennuksissa. Pääkaupungissamme pitää olla erinomaiset edellytykset yrittämiseen ja työpaikkojen luomiseen.”

Otto Härkönen Perussuomalaiset Aifos otto.harkonen@iki.fi fb.me/harkonenotto ”Valvontamaksuja, taksoja ja byrokratiaa kohtuullistettava, yrittäjät ovat voimavara Helsingille, eivät rasite.”

Minna Isoaho Kokoomus Stratebility Oy minna@isoaho.net www.isoaho.net www.facebook.com/isoahominna ”#Tolkunpolitiikkaa helsinkiläisten puolesta.”

Kauko Koskinen Kokoomus LKV Kauko Koskinen Oy kauko@kaukokoskinen.fi www.kaukokoskinen.fi ”Yritysvaikutusten arviointi aktiivisesti mukaan kunnalliseen päätöksentekoon. Tekoja Helsingin ja helsinkiläisten hyväksi - aktiivista valtuustotyötä vuodesta 1989.”

Yritystä Stadiin 1 I 2017

17.2.2017 15.51


Ari Laamanen Vihreät Rakennusvalvonta Ari Laamanen Oy ari.laamanen@kodinterveys.fi www.arilaamanen.fi ”Terveellinen, homeeton ja kohtuuhintainen asuminen. Tasa-arvoinen yrittäjyys.”

Ulla Leppäkoski-Juvonen Sitoutumaton/ Kristillisdemokraatit NailNationOy nailstation@hotmail.com ”Meidän kaikkien hyväksi yrittäjyyden puolesta!”

Taru Päivike Keskusta Ekonomikoulu Oy taru.paivike@ekonomikoulu.fi www.tarupaivike.fi ”Helsinkiläisten yrittäjien asialla. Malmin lentokenttä säilytettävä ilmailukäytössä. Ei tietulleja Helsinkiin!”

Risto Rautava Kokoomus Risto Rautava Consulting www.facebook.com/ ristorautava.net www.ristorautava.net ”Hyvän Helsingin puolesta”

Petri Roininen Kokoomus Investors House Oyj petri.roininen@investorshouse.fi www.facebook.com/roininen.petri ”Yrityselämän intressit keskiöön – osaamista valtuustoon!”

Heidi Ruhala Kokoomus Oy Ankkalampi – Ankdammen AB heidi@ankkalampi-ankdammen.fi www.facebook.com/RuhalaHeidi www.heidiruhala.fi "Helsinki tarvitsee uudelleenajattelua ja rohkeita päätöksiä. Olen aidosti tehnyt asioita Helsingin hyväksi ja olen valmis ennakkoluulottomasti uudistamaan politiikkaa."

Mikko Savelius Kokoomus Tasolaiset Oy mikko@mikkosavelius.fi www.mikkosavelius.fi ”Palvelualan yrittäjä, järjestövaikuttaja ja kahden lapsen isä. Tiimipelaaja, joka keskustelee, kuuntelee ja vaikuttaa.”

Kirsi Sharma Kokoomus Oy Resha Ltd sharma@kolumbus.fi www.facebook.com/SharmaKirsi ”Yrittävä. Etninen. Elinvoimainen.”

Kuntavaaleissa ehdolla olevat jäsenyrittäjät löydät Helsingin Yrittäjien kotisivuilta sekä Suomen Yrittäjien valtakunnalliselta kuntavaalisivustolta. Löydä oma ehdokkaasi: >> www.helsinginyrittajat.fi >> www.yrittajat.fi/kuntavaalit * Tässä listauksessa esitellään 8.2.2017 mennessä Helsingin Yrittäjille tietonsa toimittaneet yrittäjäehdokkaat.

Yritystä Stadiin 1 I 2017

4_jutut.indd 29

29

17.2.2017 15.51


Helsingin kaupunki

TEKSTI I KIRSI RIIPINEN KUVA I NIKLAS SJÖBLOM

Kaupungin avoimesta datasta bisnesmahdollisuuksia yrityksille Helsinki kutsuu yrityksiä mukaansa massadatan talkoisiin: anturoimaan, keräämään, analysoimaan ja hyödyntämään tietoa. Mitä kaikkea tiedolla voidaan tehdä, ratkaistaan esimerkiksi Staran hankkeessa joukolla, johon kuuluu erilaisia yhtiöitä startupeista suuryrityksiin.

M

Yrityksille uusia bisnesmahdollisuuksia

lisäosien reittien optimointi. Kun töitä

le? Koska työmatkan pyöräreitin hiekat puhdistetaan? Kan-

Elisan IoT-ratkaisujen päällikkö Kari Terho

kulutetaan vähemmän polttoainetta ja

nattaako lentoasemalle ajaa

muistuttaa, että massadatasta ei ole

vähennetään päästöjä. Samalla rakenne-

juuri nyt Kehän III:n kautta vai Tuusulan-

mitään hyötyä, ellei sitä osata käyttää.

taan kestävän kehityksen kaupunkia, jossa

väylää pitkin?

Hänen mielestään Helsingillä on nyt näy-

liikkuminen on aiempaa turvallisempaa.

illoin lumiaura tulee kotikadul-

Kaupunkilaisille on luvassa aiempaa täsmällisempää ja ajantasaisempaa tietoa ja sitä kautta yhä sujuvampia

tön paikka saada eri toimialojen ihmiset yhteen toteuttamaan hyviä projekteja. – Nyt on mahdollista oikeasti parantaa

tehdään yhä sujuvammin ja ketterämmin,

Mitä kaikkea meneillään olevassa kaksivuotisessa pilotissa keksitään, ei vielä tiedetä. Pilotti päättyy syksyllä

palveluja. Helsinki on rakentumassa

esimerkiksi asukkaiden elinympäristöä tai

2018, ja tavoitteena on, että tuolloin ja

älykkääksi kaupungiksi, jossa hyödynne-

tehdä palveluista tehokkaampia. Tähän ei

mahdollisesti jo aiemmin voitaisiin esitellä

tään massadataa.

tarvita rakettitiedettä vaan pikemminkin

konkreettisia ratkaisuja.

Kaupunki ei yksikseen anturoi, kerää, analysoi tai hyödynnä tietoa vaan kutsuu mukaan dataosaajia. Yksi tuore esimerkki massadatan

rohkeutta viedä asioita eteenpäin toisella tavalla. Helsingin kaupungin yritysasiamies ­Päivi Piispa kertoo, että kaupungin

Avoin data ja yhteistyö yritysten kanssa ei jää Staran pilottiin. Esimerkiksi Fiksussa Kalasatamassa on käytössä lukuisia älykkäitä sovelluksia.

hyödyntämisestä on rakentamispalvelu

tavoitteena on massadatan avulla paitsi

Staran kaksivuotinen hanke, johon on

parantaa kaupungin palveluja, myös luoda

asukkaat voivat keksiä fiksuja ratkaisuja,

saatu Euroopan unionin aluerahastolta

yrityksille uusien tuotteiden ja palveluiden

kuten esimerkiksi Aurat kartalla -palvelun,

tukea. Siinä pilotoidaan massadatan

luomisen paikkoja.

jonka helsinkiläinen Sampsa Kuronen teki

mahdollisuuksia yhdessä yritysten kanssa. Tiedot lumiaurauksista, hiekoituksista

– Yrityksillä on työkaluja rakentaa massatiedosta palveluja, jotka hyödyttävät

Yritysten lisäksi myös yksittäiset

viikonlopun aikana harrasteprojektinaan. Kuten Staran pilotissa, myös muissa

kaikkia kaupunkilaisia. Datan avaaminen

älykkäissä hankkeissa hyviä käytäntöjä

ja sujuvista reiteistä ovat esimerkkejä

tarkoittaa uudenlaista yhteistyötä ja yrityk-

ja ideoita ei pantata, vaan ne jaetaan

mahdollisista palveluista, joita älykkää-

sille mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan

eteenpäin.

seen kaupunkiin voidaan massadatan

synnyttämiseen.

ansiosta rakentaa.

Hanke toteutetaan osana Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä

lisäksi mukana Tampereen kaupunki

Avointa tietoa kaikille kaupunkilaisille

sekä veturina Elisa, jonka alustalle tietoa

Staran päämäärä datan keräämisessä

Lisätietoja: Yritysasiamies Päivi Piispa

kerätään.

ei ole pelkästään koneiden ja niiden

elinkeino-osasto, paivi.piispa@hel.fi

Hankkeessa on Staran ja yritysryhmän

30

4_jutut.indd 30

6Aika-strategiaa. Lue lisää aiheesta: www.hri.fi

Yritystä Stadiin 1 I 2017

17.2.2017 15.51


Kolumni

TEKSTI I JOONAS MIKKILÄ KUVA I JARKKO ÖVERSTI, TOSIKUVA OY

YRITTÄJÄN ESIMERKKI ON ARVOKAS

E

sikuvilla on väliä. Pitkälti siksi

aikana, kun vastaava luku oli vuosi-

firmassa on lottovoitto yrittäjyydestä

yrittäjäperheiden vesat suun-

tuhannen alussa vain pari prosenttia.

kiinnostuneelle.

taavat selvitysten mukaan

Suomalaisnuoret myös arvostavat

Nuorten Yrittäjien alueelliset

muita todennäköisemmin yrit-

yrittäjien yhteiskunnallista panosta

yhteisöt, kuten Helsingin Yrittäjien

täjäuralle. Kaunistelemattomat koke-

enemmän kuin missään muussa

Nuoret Yrittäjät eli Hyny, ovat myös

mukset yrittäjäisän tai -äidin arjesta,

Euroopan maassa.

erinomaisia kasvualustoja yrittäjyyttä

Tämä on suomalaiselle yhteiskun-

vastuusta, tarjoavat eheän lähtökoh-

nalle historiallinen mahdollisuus, jota

toimivien ikätovereiden tuki, apu ja

dan nuoren urapohdiskelulle.

emme saisi hukata.

verkostot ovat kultaakin kalliimpia.

Vain harvalla nuorella on kuiten-

Yrittäjäjärjestömme vahvuus on

tään, on siihen helpompi suhtautua

kaan mahdollisuus raottaa perheensä

moninaisuus. Yhdistämme yrittäjiä

kiihkottomasti vaihtoehtona muiden

tai tuttaviensa avulla yrittäjyyden

erilaisista taustoista ja vaiheista.

joukossa.

verhoa – ja konkreettisen esimerkin

Olemme ainutlaatuinen yrittäjien ja

puuttuessa valinnat jäävät ennakko-

yrittäjyyden edistäjien verkosto, jonka

on liikkunut viimeisen parin vuosi-

luulojen varaan. Lopputuloksena on

sosiaalista pääomavarantoa ei sovi

kymmenen aikana myönteisempään

menetettyjä mahdollisuuksia, kun

piilotella. Jokaisen yrittäjän kokemus

suuntaan. Yrittäjyydessä nähdään ris-

askel yrittäjäksi jää ottamatta, tai kar-

on jakamisen arvoinen. Näytetään

kin ja vastuun lisäksi yhä enemmän

vaita pettymyksiä, kun askel on otettu

rohkeasti esimerkkiä!

myös vapautta ja mahdollisuuksia.

mielikuviin eikä tietoon perustuen.

Joonas Mikkilä

Kun yrittäjyys on riisuttu myyteis-

Julkinen keskustelu yrittäjyydestä

Diskurssi on tasapainottunut, mikä

Jotta mahdollisimman moni

eittämättä on julkisuuteen nostettujen

nuori saisi mahdollisuuden pereh-

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien

positiivisten yrittäjäesimerkkien

tyä yrittämisen todellisuuteen, on

järjestöpäällikkö, joka vastaa järjes-

ansiota.

yrittäjien itsensä oltava aktiivisia.

tön Nuorten Yrittäjien toiminnan

Oppilaitokset kaipaavat jatkuvasti

kehittämisestä ja koordinoinnista.

on varmasti yksi merkittävä tekijä

yrittäjiä kertomaan uratarinaansa, tar-

www.nuoretyrittajat.fi

nuorten yrittäjyyskiinnostuksen vah-

joamaan työharjoittelu- ja työelämään

vistumisen taustalla. Jo joka viides

tutustumispaikkoja ja mentoroimaan

18–24-vuotias arvioi perustavansa

nuorten harjoitusyrityksiä. Kesä- tai

yrityksen seuraavan kolmen vuoden

kausityöpaikka yrittäjävetoisessa

Muutos yleisessä ilmapiirissä

4_jutut.indd 31

pohtivalle nuorelle. Yrittäjänä jo

sen iloista ja suruista, vapaudesta ja

17.2.2017 15.51


Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajat Timo Aronkytö (oikealla) ja Markus Sovala (vasemmalla) tapaamassa puheenjohtaja Sarianne Reinikkalaa ja toimitusjohtaja Tiina Oksalaa. TEKSTI I TIINA OKSALA KUVA I JAANA TIHTONEN

Mitä saimme aikaan?

Yrittäjäjärjestö vaikutti vahvasti yrittäjien puolesta 2016 Yrittäjäjärjestön tehtävä on kertoa päättäjille, mitä uudistuksia pitää tehdä tai olla tekemättä, jotta pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät toimimaan mahdollisimman hyvin. Järjestömme vaikuttaa kolmiportaisesti: valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Suomen Yrittäjät sai aikaan parannuksia verotukseen ja lainsäädäntöön Keskusjärjestö Suomen Yrittäjien työn tuloksena verotuksessa otettiin käyttöön maksuperusteinen arvonlisävero ja yrittäjävähennys vuoden 2017 alusta. Järjestö

eivät tarpeellisia, yksityisille ja julkisille toimijoille yhtäläiset edellytykset kilpailla palveluntuottajina. • Marian sairaalan startup-keskittymälle varattava laajenemismahdollisuudet kaavoituksessa. • Helsingin uudessa yleiskaavassa

ennen merkittävien rakenteellisten muutosten toteuttamista. • Yritysvaikutusten arviointi käyttöön Helsingissä – arvioinnin laajentaminen päätöksenteon eri osa-alueille. • Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-

vaikutti myös muun muassa työllistämisen

­Malmin lentokenttä ja Rastilan leirintä­

ohjelma) – joustavia mahdollisuuksia

helpottumiseen ja pk-yrittäjien pääsyyn

alue säilytettävä nykykäytössään, liiken-

tilojen käyttötarkoitusten muutoksiin.

ketterämmin mukaan julkisiin hankintoi-

ne- ja elinkeinovaikutukset arvioitava

hin. Lue tarkemmin Suomen Yrittäjien

tarkkaan ennen kaupunkibulevardin

vaikeuttaisi alueellisena lisäverona

kotisivuilta yrittäjän työhön liittyvistä

mahdollista toteuttamispäätöstä.

asiointi-, työmatka- ja tavaraliikennettä

asioista, jotka etenivät vuonna 2016: bit.ly/yrittajat_mitasaimmeaikaan2016

Helsingissä vaikutettiin laaja-alaisesti Helsingin Yrittäjät vaikutti monella

• TE-hallinnon yrityspalveluiden tarjoaminen yhdeltä luukulta – Helsingin Yrittäjien Vaikuttamisverkosto–yhteistyönä luodun palvelun laajentaminen Uudellemaalle.

• Tietullien/ruuhkamaksujen käyttöönotto

Helsinkiin. • Helsinki tarvitsee Hernesaareen laajan venesataman. • Raide-Jokerin toteuttamista vauhditettava.

• Työpaikka-alueiden autojen ja pyörien

sektorilla yrittäjyyden edistämiseksi pää-

pysäköintipaikkamäärien uusissa

Helsingin Yrittäjien yhdeksän paikallisyh-

kaupungissa ja otti kantaa muun muassa

laskentaohjeissa varattava riittävästi

distystä vaikutti omilla alueillaan asema-

seuraaviin asioihin:

lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja kivijal-

kaavoitukseen ja yritysten paikalliseen

kayritysten asiakkaille.

toimintaympäristön kehittämiseen. Kiitos

• Maakuntauudistuksen toteuttamien pääkaupunkiseudulla – ei uusia hallinnon

• Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän

tasoja ns. kasvupalveluihin, pk-yrityksil-

ehtojen tarkistaminen – yrityksen

le nykyistä paremmat mahdollisuudet

kullekin toimipaikalle viisi tunnusta

tarjota palveluitaan. • Sote-uudistuksen toteuttaminen pääkaupunkiseudulla – erillisratkaisut 32

4_jutut.indd 32

aiemman kolmen sijaan. • Hämeentien muuttuminen joukkolii-

jäsenyrittäjillemme, jotka kertovat, mihin asioihin järjestön pitää puuttua! Lue aiheista lisää kotisivuiltamme: www.helsinginyrittajat.fi

kennekaduksi – vaikutuksia testattava

Yritystä Stadiin 1 I 2017

17.2.2017 15.51


Yrittäjän asialla KUVAT I NIINA STOLT, STUDIO ONNI

Helsingin Yrittäjien paikallisyhdistykset ja verkostot Helsingin Yrittäjät muodostuu yhdeksästä paikallisyhdistyksestä, jotka vaikuttavat omien kaupunginosiensa edunvalvontaan ja auttavat paikallisia luomaan uusia

verkostoja. Helsingin Yrittäjiin kuuluu myös kolme aktiivista, vapaamuotoista verkostoa: Helsingin Yrittäjien Nuoret Yrittäjät (HYNY), Senioriklubi ja Helsinki

Entrepreneurs International (HEI Network), jotka yhdistävät eri-ikäisiä yrittäjiä ja kansainvälistymisestä kiinnostuneita tapahtumissa ja verkossa.

Helsingin Yrittäjät - Keski-Helsinki ry Timo Kangas, pj p. 044 064 4448, keski_helsingin@yrittajat.fi www.keskihelsinki.fi

Kanta-Helsingin Yrittäjät ry Mari Laaksonen, pj p. 040 578 0189, kanta_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/kantahelsinki

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry Milla Kissaniitty, pj p. 040 242 7846, koillis_helsingin@yrittajat.fi www.kohy.fi

Helsingin Yrittäjät - Vanhakaupunki ry Taneli Hakkarainen, pj p. 0500 411 897, vanhankaupungin@yrittajat.fi www.hyvk.fi

Helsingin Yrittäjät - Lauttasaari ry Kari Ehari, pj p. 0400 673 103, lauttasaaren@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/lauttasaari

Helsingin Yrittäjät - Itäväylä ry Jari-Mikko Pajunen, pj p. 050 527 0698, itavaylan@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/itavayla

Helsingin Yrittäjät - Töölö ry Taru Päivike, pj p. 050 511 7469, toolon@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/toolo

Länsi-Helsingin Yrittäjät ry Pauliina Visuri, pj p. 040 508 7438, lansi_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/lansihelsinki

Itä-Helsingin Yrittäjät ry Mika Tuominen, pj p. 040 183 3120, ita_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/itahelsinki

HYNY Sanni Kaikkonen, pj p. 040 716 1441, puheenjohtaja@hyny.fi www.hyny.fi

HEI Network Raija Lehtinen, pj p. 050 517 4771, hei.helsinki@yrittajat.fi www.helsinginyrittajat.fi

Senioriklubi Raimo Mäkinen, pj p. 0400 402 422, raimomakinen@kolumbus.fi

www.helsinginyrittajat.fi Yritystä Stadiin 1 I 2017

4_jutut.indd 33

33

17.2.2017 15.52


TEKSTI I JAANA TIHTONEN JA VALPURI AALTO KUVA I JAANA TIHTONEN

Konepajan Bruno luo uutta kaupunkikulttuuria Helsinkiin

Vallilassa sijaitseva Konepajan alue on toiminut pitkään kymmenien yritysten keskittymänä ja viime vuoden toukokuusta asti uudenlaisen kaupunkikulttuurin kotina. Kirpputorit, konsertit, juhlat ja jooga täyttivät kalustovuokraamolta vapautuneen 100-vuotiaan hallin, joka nimettiin Konepajan Brunoksi. Kaupunkilaiset ottivat uuden toiminnan heti innostuksella vastaan. Kun kiinteistön omistava VR ilmoitti kesällä 2016 aikeistaan myydä tilat Bauhausille, jopa 12 000 henkilöä allekirjoitti vetoomuksen nykyisen toiminnan säilyttämisen puolesta.

Konepajan Bruno pähkinänkuoressa: • Sijainti: Aleksis Kiven Katu 17 A, 00510 Helsinki • Tilassa järjestetään mm. yritystapahtumia, konsertteja, häitä, teemakirppiksiä, elokuvanäytöksiä. • www.konepajanbruno.com

34

4_jutut.indd 34

Yritystä Stadiin 1 I 2017

17.2.2017 15.53


K

onepajan Brunon synnyn taustalla on

senvalvojiin. Lisäkäsiä Hietalan ja Nikkarisen

kaksi valokuvaajaa Ilkka Hietala ja

mukaan silti tarvittaisiin.

Jakke Nikkarinen. Idea yhteisöllisestä kaupunkitilasta heräsi kahvitauolla ny-

kyisen Brunon seinän takana miesten työpaikalla Studio Skaalassa. – Kolmisen vuotta sitten naapurin kalusto-

– Viime kesänä vapaaehtoinen tuottajaporukka pyöritti toimintaa, joten me pääsimme jopa lomallekin, miehet naurahtavat. VR suunnittelee edelleen tilan myyntiä, mutta Bauhaus-kauppa vaikuttaisi miesten mukaan

vuokraamo muutti Roihupeltoon. Ilkka rupesi

kaatuneen Helsingin kaupungin käsittelyssä.

miettimään, että kukakohan seuraava naapu-

Suunnitelma ei sopinut kaupunginosan kaavaan.

rimme on, ja toivottavasti olisi kiva. Totesin, että perustaan kirpputori, Nikkarinen muistelee. Hietala, Studio Skaalan osakas, soitti saman

Alueen kehittämistä varten kaupunkilaiset ovat perustaneet oman Konepaja-liikkeen, joka on kerännyt Facebookiin yli 700 jäsentä. Ryhmän

tien tilan omistajalle ja yllättäen kirpputorin

tavoitteena on ajaa laajemmin Konepajan alueen

toiminta sai vihreää valoa.

asiaa ja osallistaa muun muassa pienemmät

Miksi juuri kirpputori? Skaalan tiimi oli huomannut entisen Valtterin kirpputorin

yritykset ja alueella asuvat vaikuttamaan. Brunon toiminta on tuonut jo yhteen paljon

jättämän aukon alueelle. Toiminnan päättymisen

pieniä yrityksiä. Esimerkiksi viime kesänä järjes-

jälkeenkin turistit eksyivät vanhojen esitteiden

tetty Helsinki Night Market kokosi saman katon

kanssa alueelle.

alle ruokarekkoja ja muita ruoka-alan toimijoita.

Lauantait ovat olleet Brunossa vielä hiljaisia

Studio Skaala on sijainnut alueella jo vuodesta

kirppispäiviä, mutta sunnuntaisin sekä myyjiä

2000. Nikkarisen ja Hietalan mukaan muutaman

että ostajia on ollut hyvin liikkeellä. Brunossa

viime vuoden aikana Vallilan seutu on muuttunut

on testailtu erilaisia teemakirppiksiä sekä

paljon ja asukkaitakin on tullut lisää. Nyt kun

myyntiä ilta-aikaan.

Konepajan alueen portit on saatu kunnolla auki,

Mutta kirpputorit ovat vain yksi osa Brunon toimintaa ja viehätystä. Tapahtumat ovat houkutelleet ihmisiä paikalle ihan eri tavalla. Viime

miehet povaavat siitä todella mielenkiintoista yrittäjyyden kannalta.

kesä osoitti, että alueella on kysyntää Brunon

Uutta Helsinkiä - osallistaen

kaltaiselle moneen taipuvalle tilalle.

Kaupungin kanssa toimiminen Brunon alku-

– Meillä oli täällä terassi, perjantai- ja

vaiheissa saa miehiltä kiitosta. Lupia hakiessa

lauantai-iltaisin klubeja, ilmaista joogaa,

Rakennusvalvontaviraston arkkitehdit antoivat

taidenäyttelyitä, tatuointi- ja parturointipiste,

hyvää apua.

miehet luettelevat. – Saman tyyppistä toimintaa on luvassa tänäkin vuonna, mutta ehkä jollain eri tvistillä,

– Meitä ehdotettiin jopa Rakentamisen Ruusun saajaksi, Hietala kertoo. Kaupunki ei ole ollut kuitenkaan innokas

he jatkavat ja peräänkuuluttavat monimuotoi-

ostamaan Brunon kiinteistöä, mikä on harmitta-

suutta.

nut nykyisiä toimijoita.

Tähtäimessä on laajemman asiakaskunnan

– Kaapelitehdas ja Suvilahti ovat kaupungin

puhuttelu aina lapsista eläkeläisiin asti. Viime

omistuksessa ja niissä toteutetaan hienoja,

kesänä kävijäkunta rajautui aika tiukasti nuoriin

monipuolisia ja tavallaan matalamman kynnyk-

aikuisiin, vaikka aurinkoinen sää houkutteli

sen juttuja, Hietala toteaa.

piha-alueelle ja terassille kaiken ikäisiä. Erilaiset taideprojektit sopisivat myös tilaan.

Vaikutteita Brunon toimintaan on tarttunut Hietalan ja Nikkarisen matkaan muun muassa

Ehdotuksia ja ideoita Brunon tiimi ottaa

Tallinnan Telliskivestä ja Berliinistä, ja pa-

lämmöllä vastaan – ja niitä kuulemma tulee

lautteiden perusteella Brunon kansainvälinen

koko ajan.

tunnelma on välittynyt kaupunkilaisille. Poten-

Mahdollisuuksien Konepaja Brunon toiminnan pyörittäminen käy työstä.

tiaalia tilan kehittämiselle on kuitenkin miesten mielestä valtavasti. – Olisi hienoa löytää tähän tuottaja tai tuotta-

Vaikka idean takana on kaksi miestä, ei

japorukka, joka ottaisi tämän omiin näppeihin-

nykyinen toiminta olisi onnistunut ilman suu-

sä. Siinähän olisi hirveän hyvä työnsarka jollekin

rempaa tiimiä. Yhteistyötä on tehty muiden

rakentaa tästä mitä tahansa, miehet hymyilevät.

yritysten, opiskelijoiden ja pakolaisten kanssa.

Tähän asti Brunon tiimi on uusien tilanteiden

Parhaimmillaan Brunon palkkalistoillakin on

edessä opetellut tekemään kaiken itse – ennak-

ollut 29 ihmistä aina lipunmyyjistä järjestyk-

koluulottomasti kokeillen.

4_jutut.indd 35

Luovuus ja kehitys kulkevat käsi kädessä Vanhassakaupungissa Helsingin Yrittäjien paikallisyhdistyksen Helsingin Yrittäjät – Vanhakaupunki ry:n toimintaalueeseen kuuluu laidasta laitaan erilaisia, urbaaneja kaupunginosia, kuten Alppiharju, Kalasatama, Pasila, Vallila ja tietenkin Kallio, jonka Maakuntahallitus valitsi hiljattain Vuoden 2017 uusmaalaiseksi kaupunginosaksi. Vanhankaupungin paikallisyhdistys on toiminut alueella jo pitkään, miltei yli 25 vuotta. Millaisia yrittäjiä ja minkä alan yrityksiä paikallisyhdistykseen kuuluu? – Käytännössä jäsenistömme koostuu varsin tavallisia helsinkiläisistä yrityksistä. Tosin luovia aloja meiltä löytyy keskimääräistä enemmän, ja annamme sille arvoa edunvalvonnassamme, yhdistyksen varapuheenjohtaja Mikko Savelius kertoo. Samalla hän kannustaa alueen jäsenyrittäjiä osallistumaan toimintaan ja ideoimaan yhdessä sitä, miten luovan alan yrittäjiä voitaisiin palvella paremmin. Mahdollisuuksia on yhtä monta kuin yrittäjiäkin. Tiivis oppilaitosyhteistyö on osoittautunut mielekkääksi tavaksi tavoittaa nuoria, yrittäjyydestä kiinnostuneita ja yrittäjäksi aikovia opiskelijoita. Metropolia ammattikorkeakoulu kouluttaa luovan alan opiskelijoita, joille monelle yksi luonnollinen työllistymistapa on itsensä työllistäminen yrittäjänä. Yhteistapahtumat tuovat yrittäjiä ja opiskelijoita yhteen ideoimaan ja verkostoitumaan. Lue koko juttu kotisivuiltamme: www.helsinginyrittajat.fi

17.2.2017 15.57


YRITTÄJÄ! ONKO RAHAN KIERTONOPEUS HIDASTUNUT? HALUAISITKO MINIMOIDA LUOTTOTAPPIORISKEJÄ?

Meiltä saat jäsenetuhintaan käyttöösi monipuoliset ja helppokäyttöiset palvelut. Käväise osoitteessa www.intrum.com/yrittaja. Voit myös kysyä lisää numerosta 09 3154 4880. Muistathan mainita olevasi Helsingin Yrittäjien jäsen.

www.intrum.fi 5_info.indd 36

17.2.2017 15.47

Yrittaja


Käytä SY:n jäsenetuja ja hyödyt!

2017

TERVETULOA

Alennukset euroina keskimäärin Yrityksen sairauskuluvakuutus alennus päiväkorvauksen maksusta

700 €

Fennia

Alennus kaskoon

400 €

Fennia

Yritysturva 1–9 henkilön yrityksille

400 €

Fennia

70 €

Fennia

300 €

Fennia

Laskelma on esimerkki. Jäsenedut ovat tapauskohtaisia. Jäsenetuja tarjoava kumppani vastaa sisällöstä. SY pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

YRITTÄJÄN ILTAKOULUUN

Etu kodin vakuutuksiin

MENESTYSTARINOITA JA VALMENNUSTA YRITTÄJÄLLE

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen lisäosa

LähiTapiolan järjestämä Yrittäjän Iltakoulu on inspiroitumista ja verkostoitumista, mielenkiintoisia Esim. alennus puolen päivän koulutustilaisuudesta 100 € Suomen Yrittäjät puhujia jotka tuovat yrittäjyyteen tuoreita ja yllättäviäkin näkökulmia. Talouselämä-lehti Summa-palvelun kautta (12 kk)

68 €

Alma Talent

Ajatuksiaan menestyvään yrittäjyyteen kertomassa mm. Kari Ketonen, Ilkka Lavas tai Maija-Riitta 010 Yritysnumero kahdeksi vuodeksi 0 € Ollila. Tilaisuus on maksuton. Elisa Puheratkaisu Vakion kanssa

408 €

Elisa

Mobiililaajakaistaliittymä – Elisa 4G Supreme 150M Ilmoittaudu, paikkoja rajoitetusti: www.lahitapiola.fi/iltakoulu -30 % kk-maksusta 24 kk 179 € Elisa Netti Lite ja Elisa KARI Netti KETONEN Lite 4 G, 7.2. avaus- ja asennusmaksu 0 Joensuu €

150 €

21.2. Mikkeli

1.3.avausmaksu Oulu Elisa Maksupäätepalvelu, 0€+ 8.3. Kokkola ensimmäisen 2 kk käyttömaksut –50 % 9.3. Seinäjoki 14.3. Lohja Alennus lakipalveluista16.3. Jyväskylä 21.3. Lappeenranta Maksuton alkuneuvottelu jaJärvenpää neuvonta 23.3. 28.3. Hämeenlinna 29.3. Lahti Verkko+lehti-ilmoitus Yrityspörssissä 30.3. Kouvola

+

Tämän lisäksi saat Suomen Yrittäjien oikeudellista puhelinneuvontaa esim. 1–2 kertaa, arvo 200 €.

+

Saat myös Yrittäjäsanomat 8 kertaa vuodessa, arvo n. 90 €.

+

Lisäksi saat 10 – 20 % alennuksen risteily- ja reittimatkoista Tallinkin ja Silja Linen laivoilla.

+

Saat reitistä riippuen 10 –30 % alennuksen risteily- ja reittimatkoista Viking Linen laivoilla.

+

Yrittäjän ammattikirjallisuutta jäsenhintaan Suomen Yrittäjien kirjakaupasta, www.yrittajat.fi/kirjallisuus

114,90 €

Elisa

ILKKA LAVAS Elisa 7.2. Pori 22.2. Kuopio 23.3. Turku

Elisa

1 000 €

JuriNet JuriNet

100 €

jäsenedut www.yrittajat.fi/ jasenedut

Suomen Yrittäjät

+

Jäsenet saavat lisäkuukauden (13 kk) Yrittäjien kampanjakoodilla kirjautuessaan ostamansa Museokortin käyttäjäksi.

+

Saat myös 15 % alennuksen Holiday Clubin kylpylähotellien ja loma-asuntojen päivän majoitushinnasta.

+

MAIJA-RIITTA Katso kaikki OLLILA 15.2. Tampere rahanarvoiset 1.3. Varkaus

Saat 5 %:n alennuksen normaalihintaisista tuotteista Metro-pikatukuissa. Alennus ei koske tupakka- eikä alkoholi- ja panimotuotteita, pantteja ja palveluveloituksia.

+

Restel Hotel Group tarjoaa jäsenille huoneet 20 % alennuksella päivän hinnasta ja Ravintolamaailmassa jälkiruoka veloituksetta normaalihintaisen pääruuan yhteydessä.

+

Jäsenille alennusta –20 % normaalihintaisista autopesuista HelmiSimpukka-ketjun asemilla.

+

Saat jäsenalennusta Teboilin ja Nesteen polttoaineista.

Tarkista aluejärjestösi tarjoamat edut

www.yrittajat.fi/jasenedut

5_info.indd 38

www.yrittajat.fi/aluejarjestot

17.2.2017 15.47

Yrittaja


ONGELMA?

ELISA YRITYSGURU RATKAISEE SEN SAMAN TIEN.

.. .. HELLO YRITTAJA! Apua teknisiin ongelmiin 0600 900 200 (2,19 €/min + pvm/mpm)

LUE LISÄÄ OSOITTEESTA ELISA.FI/YRITTÄJÄ Elisa Yritysgurulta saat nopean avun, kun arki tökkii: teknistä tukea, neuvontaa ja asennusapua puhelimessa ja paikan päällä.

Ota yhteyttä! Varaa aika lähimmälle Yrityspisteelle www.elisa.fi/ajanvaraus, tai soita 010 808 088 (pvm/mpm, ark. 8–16.30). Lisätietoa palveluista ja Elisan yrittäjäjärjestöeduistasi saat myös www.elisa.fi/yedut

5_info.indd 56 57539_EL_YJA_Yritysguru_HEY_210x250.indd 1

17.2.2017 15.47 19.1.2017 12.14