Page 1

V채ggbankboken Spara pengar med till채ggsisolering


Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt bankkonto. Passa på att tilläggsisolera väggarna innan du sätter på den nya fasadbeklädnaden och sänk på så sätt dina uppvärmningskostnader med upp till 10 500 kr i en normalvilla. Merkostnaden för isoleringen sparar du snabbt in i form av lägre driftskostnader. Avkastningen på investeringen blir upp till 50 %, mycket bättre än sparräntan på banken. Redan efter ett par år har du sparat in kostnaden för isoleringen men energibesparingarna fortsätter att göra din plånbok tjockare under hela husets livslängd.

2

Så investera dina pengar i väggarna istället för på banken. Bygg din egen väggbank där du får högre sparränta och slipper oroa dig för skenande energipriser. I den här broschyren visar vi dig hur enkelt det är att tilläggsisolera. Mer information och utförliga instruktioner hittar du på vår webb: www.isover.se/väggbanken. Vill du inte göra jobbet själv så passa på att utnyttja ROT-avdraget och få tillbaka halva arbetskostnaden som skatteavdrag. Välkommen som direktör i din egen filial av Väggbanken.


3


En säker investering Om du har ett hus som är äldre än 20 år och planerar att byta fasad så är tilläggsisolering en av de bästa investeringar du kan göra. Fördelarna är bland annat:

Lägre uppvärmningskostnader

Ökad komfort

Ett tilläggsisolerat hus använder mindre energi. I gynnsamma fall kan du sänka dina uppvärmningskostnader med 10 500 kr. Se beräkningen på sidan 5.

Tilläggsisolering ger ett behagligare inomhusklimat och ser till att värmen hålls kvar i huset.

Värdet på huset ökar Den numera obligatoriska energideklarationen vid husförsäljning gör det lätt för spekulanterna att se hur mycket lägre driftskostnader ditt hus har jämfört med andra hus på marknaden. Ditt hus blir lättare att sälja och att du kan begära ett högre pris. Om du renoverar ska du vara uppmärksam på att Boverkets byggregler, BBR ställer krav på att man eftersträvar god energiprestanda så nära dagens standard som möjligt. Exempelvis ska man eftersträva ett U-värde för ytterväggar på maximalt 0,18 W/m·ºC, vilket motsvarar minst 200 mm isolering totalt. Det får dock inte vara till nackdel för byggnadens utseende och funktion.

4

Mindre miljöpåverkan Du gör även en insats för miljön när du tilläggsisolerar. Lägre energianvändning leder till lägre koldioxidutsläpp och en ljusare framtid för dina barn och barnbarn.


Sparberäkningar Här kan du se hur mycket ränta du kan få i Väggbanken på olika orter i Sverige.

Umeå Energibesparing

8 775 kWh 10 530 kr

Motsvarande ränta i Väggbanken

50 %

Stockholm Energibesparing

6 695 kWh 8 034 kr

Motsvarande ränta i Väggbanken

40 %

Lund Energibesparing

5 850 kWh 7 020 kr

Motsvarande ränta i Väggbanken

33 %

Använd vårt beräkningsprogram på www.isover.se/väggbanken för att räkna ut hur mycket du kan spara genom att tilläggsisolera. I våra beräkningar har vi utgått från ett 1V-planshus på 140 mC med träfasad. Den ursprungliga isoleringen är 100 mm kutterspån och tilläggsisoleringen 150 mm. U-värdet blir 0,18 W/m·ºC. Väggytan är 100 mC och kostnaden för isoleringen är 200 kr/mC. Arbetet utförs av husägaren, dvs. inga arbetskostnader är medräknade. Huset värms med en elpanna som har 80 % verkningsgrad och energikostnaden är 1,2 kr/kWh inkl. alla skatter och avgifter.

5


Vind och kyla Tänk dig att du ska ut och promenera en vinterdag. Du tar på dig en tjock stickad tröja och ger dig ut. Vinden ligger på från norr och snart märker du att du fryser trots din tjocka tröja. Du tar på din vindjacka som du var förutseende nog att ta med och snart är du varm igen. Ditt hus fungerar på samma sätt. Att vindskydda huset är lika viktigt som att ha ordentlig isolering. Tillåts vinden blåsa igenom isoleringen så blir värmeförlusterna stora och uppvärmningskostnaderna onödigt höga. Med rätt produkter går jobbet snabbt. Hos ISOVER hittar du allt du behöver för både vindtätning och isolering.

Fyra enkla steg Arbetet med att tilläggsisolera består av fyra steg: 1. Ta ner den befintliga fasadbeklädnaden. Det bästa tillfället att tilläggisolera är när du ändå ska byta fasad. 2. M  ontera VEMPRO™ Vindskydd bakom Fasadskivan. 3. Tilläggsisolera i ett eller två skikt. 4. Sätt på den nya fasadbeklädnaden. Klart! Nu är det bara att njuta av lägre uppvärmningskostnader, högre komfort och ett gott miljösamvete.

VEMPRO™ Vindskydd är en tålig polypropenduk som monteras på husets utsida och effektivt skyddar mot vinden. Duken är vind- och vattentät men även diffusionsöppen, vilket betyder att materialet släpper ut den eventuella fukt som finns i väggen. ISOVER Fasadskiva 31 består av kompakt, stabil glasull som har marknadens bästa isolerförmåga för mineralull. Skivorna är både styva och lätta vilket gör det snabbt och enkelt att montera dem.

7


Tips och råd När du tilläggsisolerar förändrar du husets konstruktion. Innan du sätter igång bör du göra en förbesiktning av huset och kontrollera befintlig ventilation och lufttäthet samt bestämma hur tjock tilläggsisoleringen bör vara. Om du känner dig osäker så tala med en byggfirma, din lokala byggfackhandel eller en kommunal energirådgivare.

Ventilation och täthet

Isolera mer än bara väggarna

Efter tilläggsisoleringen kommer du att få ett tätare, mer energisnålt hus. Den ökade tätheten ställer högre krav på en väl fungerande ventilation.

Om du tänker byta fasadpanel är tilläggsisolering av väggarna ett enkelt första steg mot ett mer energieffektivt boende. Vill du göra mer för att sänka dina driftskostnader finns det fler ställen på huset som kan tilläggsisoleras:

Har du ett hus med självdrag så bör du komplettera med fuktstyrda fläktar på ställen där det tillförs mycket fukt såsom badrum och tvättstuga. Du bör också försöka täta ytterväggarnas insida så gott det går och kontrollera alla genomföringar så att där inte finns glipor.

Tjocklek på isoleringen ISOVER rekommenderar att den totala isolertjockleken efter tilläggsisolering ska vara 200-300 mm på ytterväggarna, i nivå med lågenergibyggnader. Eftersom ISOVER Fasadskiva 31 har så god isolerförmåga så behöver man inte lika tjock isolering som när man använder traditionell, mjuk träregelisolering. Exempelvis motsvarar en 100 mm ISOVER Fasadskiva 31 ungefär 160 mm vanlig lättisolering monterat mellan reglar.

8

Tak eller vind

Eftersom varm luft stiger uppåt är tilläggsisolering av taket eller vinden en mycket bra åtgärd för att spara energi. Det är viktigt att i samband med tilläggsisolering av vind/snedtak se över konstruktionens lufttäthet.

Fönstren

Tänk på att både isolera och täta runt fönstren.

Källare eller krypgrund Ytterväggar inifrån

Om du inte kan isolera från utsidan kan du göra det invändigt istället. I första hand rekommenderar vi att du isolerar från utsidan eftersom det ger optimalt skydd av husets befintliga konstruktioner och bästa möjlighet till att isolera bort köldbryggor vid exempelvis husgrunden.


Arbetsanvisning för VEMPRO™ VEMPRO™ Vindskydd levereras på rulle och finns i både våningshöga format för horisontellt montage och smalare utförande för vertikalt montage. Fördelen med horisontellt montage är att det går snabbare och ger färre skarvar som måste tätas. Ta bort det gamla fasadmaterialet och vindskyddet. Det gamla vindskyddet bör tas bort för att få optimal täthet mot ytterväggsstommen när du monterar VEMPRO™ Vindskydd. Vid horisontell montering börjar man alltid i ett hörn. Justera den utrullade duken i hörnet och se till att ha ett överlapp på minst 100 mm. Fäst sedan VEMPRO™ Vindskydd på regelstommen med häftklammer, c-avstånd 150 mm. Vid vertikal montering fästs VEMPRO™ Vindskydd först på hammarbandet. Täta sedan alla skarvar med VEMPRO™ Butylband och genomföringar med VEMPRO™ Easy-Seal.

Tänk på att lägga till extra överlapp för att få en lufttät övergång till underlagstaket och avsätt minst 100 mm överlapp vid hörnen. Vid hammarband och syll samt på alla skarvar, öppningar och hörn ska läkt monteras ovanpå vindskyddet med spikavstånd på 150 mm. Du får optimal täthet om du använder VEMPRO™ Butylband mellan VEMPRO™ Vindskydd och stommen där det senare monteras läkt. Montera vindskyddet obrutet vid fönster- och dörröppningar. Diagonalskär sedan vindskyddet för att göra öppningen och fäst mot regelstommen med häftklammer. För fullständiga anvisningar se www.isover.se


Montering – två lager isolering Om du har plats är det en god idé att ha två lager isolering. 1. Riv ner befintlig fasadbeklädnad. 2. Regla upp ny träregelstomme (c-avstånd 600 mm) utanpå den befintliga ytterväggen. 3. Isolera mellan reglarna med ISOVER UNI-skiva 36 eller 33 tills du har fyllt hela väggytan. Se till att isoleringen ligger plant mot underlaget och sluter tätt kring reglarna. 4. Montera VEMPRO™ Vindskydd på den nya isolerade trästommen. Var noga med överlappning vid skarvarna.

6. Skär rent kring fönstren när du monterat en rad färdigt. Fortsätt sedan med nästa rad tills hela fasaden är täckt. 7. F ör att kunna fästa spikläkterna måste du först montera distanshylsorna. Tryck in dem i isoleringen med den medföljande pinnen, rakt utanpå de underliggande reglarna. 8. S  pika upp spikläkterna, rakt igenom distanshylsorna och in i den underliggande regeln. 9. Sätt upp den nya fasadbeklädnaden. Vid val av träpanel ska den spikas fast i spikläkten. Loda in den första brädan så det blir rakt. Vill du hellre ha liggande panel så monterar du spikläkterna lodrätt istället.

5. Montera ISOVER Fasadskiva 31 utanpå reglarna med plastbrickor och spik (eller skruv). Se till att skivornas kanter ligger över reglarna och tätt mot varandra. För fullständiga anvisningar se www.isover.se

10


2 - 3.

4.

5 - 6.

7. 8.

9.

11


Montering – ett lager isolering I vissa fall krävs det inte så tjock isolering på ytterväggen. Då kan du avstå från att regla upp och hoppa över det innersta lagret isolering. 1. Riv ner befintlig fasadbeklädnad. 2. M  ontera upp VEMPRO™ Vindskydd på den befintliga ytterväggen för att säkra vindtätheten.

3.

3. Montera ISOVER Fasadskiva 31 direkt på VEMPRO™ Vindskydd. Se till att skivorna ligger plant mot underlaget och spika fast dem i de underliggande reglarna. Använd plastbrickorna för att spiken ska greppa isoleringen. Det är viktigt att skivornas kanter ligger tätt mot varandra. Skär rent runt fönstren och fortsätt rad för rad tills hela fasaden är täckt.

4.

4. För att kunna fästa spikläkterna måste du först montera distanshylsorna. Tryck in dem i isoleringen med den medföljande pinnen, rakt utanpå de underliggande reglarna. Spika upp spikläkterna, rakt igenom distanshylsorna och in i regeln. 5. Sätt upp den nya fasadbeklädnaden. Vid val av träpanel ska den spikas fast i spikläkten. Loda in den första brädan så det blir rakt. Vill du hellre ha liggande panel så monterar du spikläkterna lodrätt istället. För fullständiga anvisningar se www.isover.se

12

5.


Produktöversikt Det här behöver du för att tilläggsisolera dina ytterväggar. Du hittar alla produkter hos din lokala byggfackhandlare.

ISOVER Fasadskiva 31

ISOVER UNI-skiva 36

ISOVER Plastbrickor

ISOVER Distanshylsor

VEMPRO™ Vindskydd

VEMPRO™ Easy-Seal

VEMPRO™ Butylband

ISOVER Vario SilverFast

13


Ta hjälp av en väggbanksrådgivare Att tilläggsisolera ytterväggarna är enkelt. Men det kan ändå vara en bra idé att fråga en fackman om råd innan du påbörjar arbetet. Din lokala bygghandel hjälper dig gärna med tips och goda råd samt förser dig med allt du behöver för att kunna bygga din egen väggbank på bästa sätt.

Utnyttja ROT-avdraget Vill du slippa göra arbetet själv är det för närvarande mycket förmånligt att låta en byggfirma göra jobbet. Med ROT-avdraget får du tillbaka 50 % av arbetskostnaden som ett avdrag på skatten. Den maximala summan som kan dras av är 50 000 kr/person. Det vill säga att om ni är två som står som ägare till huset så kan det bli ända upp till 100 000 kr.


ng! Tävli

Bor du i Sveriges kallaste hus? I så fall har du chansen att vinna isolering till ditt hus, värt 25 000:-

GÖR SÅ HÄR: Gå in på isover.se/väggbanken och läs mer om hur du deltar. Här fyller du i enkla uppgifter om din boyta, antal boende, vilket uppvärmningssystem du har samt bifogar en bild på huset och en kopia på dina räkningar på värmeenergi för perioden 2011-10-01 – 2012-03-31. OBS! Du ska bo i ett enfamiljshus (60 – 300 mC) för att få delta. Skicka in ditt bidrag senast den 31 augusti 2012.

Ditt tävlingssvar bedöms av en jury vars beslut ej kan överklagas. Anställda vid Saint-Gobain ISOVER AB får ej deltaga. Vinnare svarar själva för ev vinstskatt. Vinnare meddelas per post senast den 30 oktober 2012. Saint-Gobain ISOVER AB förbehåller sig rätten att använda insända bidrag i sin marknadsföring.

15


TH O R N R E K L AM BYR Ă… 2012.0 4

Saint-Gobain ISOVER AB 267 82 Billesholm Tel 042-840 00 info@isover.se www.isover.se

Väggbankboken  

ISover väggbankbok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you