Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ" ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Page 1ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ναός των Ιαπώνων Ninja, “Myoryu-ji” (妙立寺, Kanazawa, επαρχία Ishikawa) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία της Ιαπωνίας, ανιδρυμένος το 1643 από τον τρίτο άρχοντα της περιοχής Maeda Toshitsune. Ενσωματώνει εξαιρετικά στοιχεία φρουριακής αρχιτεκτονικής τα οποία αιφνιδιάζουν τον επισκέπτη και αποτελεί επίκεντρο παγκοσμίου ενδιαφέροντος με “στρατιές” επισκεπτών που ενδιαφέρονται να εννοήσουν βαθύτερα το μαχητικό πνεύμα των Ninja και της φρουριακής αντιλήψεώς τους, ως βασικού άξονος αυτής της σπουδαίας πολεμικής τέχνης. Έτσι για την σύγχρονη Ιαπωνία, ο Ναός αυτός αποτελεί επίκεντρο πολιτιστικής αναφοράς και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να είχε μετατραπεί σε ένα εισπρακτικό …χρυσωρυχείο εσόδων εισιτηρίων επισκεπτών! Όμως κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο επιδιώκουν οι Ιαπωνικές πολιτιστικές αρχές με την “πολιτική” επισκεπτών που ακολουθούν. Συγκεκριμένα: Αντί να ενθαρρύνονται οι επισκέψεις στον Ναό αυτό …αποθαρρύνονται! Κατ΄ αρχήν, κάθε επισκέπτης υποχρεούται να δηλωθεί τηλεφωνικώς στην υπηρεσία του Ναού, απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν αδήλωτο. Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να δηλωθεί τρεις μήνες προ της επισκέψεώς του και δεν είναι βέβαιο ότι θα του επιτραπεί τελικώς η είσοδος οιοσδήποτε και εάν είναι αυτός. Στην


περίπτωση που θα του επιτραπεί η είσοδος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει όρους που θα του τεθούν και να ενσωματωθεί στο γκρουπ που θα του υποδειχθεί για να παρακολουθήσει κατανυκτικά την ξενάγηση που γίνεται αποκλειστικώς στα …Ιαπωνικά, ενώ απαγορεύεται αυστηρώς κάθε μετάφραση ακόμη και κατ΄ ιδίαν από ιαπωνομαθή επισκέπτη που θα ήθελε να μεταφράσει σε κάποιον άλλον επισκέπτη το περιεχόμενο της ξεναγήσεως! Το ίδιο το επίσημο Ιστολόγιο του Ναού είναι αναλυτικό, ως προς το εσωτερικό του, μόνον στην Ιαπωνική γλώσσα, ενώ η συνοπτική σελίδα του στα Αγγλικά περιλαμβάνει, απλώς, τους όρους επισκέψεως και καμιάν άλλη πληροφορία για το εσωτερικό του! Σημειωτέον, ότι το εισιτήριο εισόδου για τους ενήλικες επισκέπτες είναι μόλις επτά ευρώ και για τα παιδιά …πέντε ευρώ! Όλα τα παραπάνω μας “αποκαλύπτουν” μιαν αξιοπρόσεκτη προσέγγιση των πολιτιστικών παραδόσεων ενός αξιοθαύμαστου λαού ο οποίος διαθέτει αυτοσεβασμό που τον τοποθετεί υπεράνω υλικών συμφερόντων. Και αυτή η προσέγγιση, για την Σχολή των «Ελλήνων Κενταύρων» συνιστά μιαν υπόδειξη υιοθετήσεως κανόνων εισδοχής μελών τους οποίους εφεξής καθιερώνουμε με υψηλό αίσθημα αυτοσεβασμού και ανιδιοτελείας, όπως προϋποθέτει η αυθεντική διακονία μιας αρχέγονης πολεμικής τέχνης όπως η Έφιππη Τοξοβολία την οποία υπηρετούμε.Α. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» Η Σχολή των «Ελλήνων Κενταύρων» ιδρύθηκε το 2005 από τον Εφιπποτοξότη Αριστοτέλη Ηρ. Καλέντζη και απέκτησε νομικό πρόσωπο το 2008 με σκοπό (α) την ανάδειξη της ηρωικής αντιλήψεως της ζωής, (β) την αναβίωση των πολεμικών Αξιών των επικών Ελλήνων Στρατιωτών της Δύσεως με τους οποίους συνδέεται η Οικογένεια των Καλέντζη, (γ) την διάδοση των μαχητικών ιππικών παραδόσεων και, κυρίως, (δ) την διαμόρφωση Ελληνικής Παιδείας και συνειδήσεως στους μαθητές της! Βασικοί άξονες λειτουργίας της Σχολής των «Ελλήνων Κενταύρων» είναι η αλήθεια και η δικαιοσύνη και επ΄ αυτών των δύο αξόνων καλούνται να μαθητεύσουν όσοι αποδέχονται τον σκοπό της. Ηθικός προσανατολισμός της Σχολής των «Ελλήνων Κενταύρων» και κοινή «γλώσσα» επικοινωνίας των μαθητών της είναι το περιεχόμενο της «Πολιτείας» του Πλάτωνος και “ειδοποιό” πλαίσιό της τα όσα διαλαμβάνονται στην διδασκαλία του Ιωάννη Συκουτρή «Η ηρωική αντίληψις της ζωής» από το βιβλίο του «Η φιλοσοφία της ζωής». Τηρώντας την βασική αρχή διδασκαλίας των πολεμικών τεχνών, η Σχολή των «Ελλήνων Κενταύρων» ως, ειδικώς, υπηρετούσα την αρχέγονη πολεμική τέχνη της Έφιππης Τοξοβολίας, είναι μη κερδοσκοπική και τηρεί απαρεγκλίτως την αρχή της πλήρους διαφανείας δημοσιοποιώντας την δράση της δια του διαδικτύου και των ειδικών εκδόσεων (εντύπων και ηλεκτρονικών) τις οποίες, κατά περιόδους, επιλέγει.Β. ΤΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» Η Σχολή των «Ελλήνων Κενταύρων» έχει την Τιμή της πρώτης εισαγωγής στην Ελλάδα και στην Κύπρο της Έφιππης Τοξοβολίας και της Παραδοσιακής Τοξοβολίας (2005 και 2013, αντιστοίχως), της πρώτης Σχολής Ιππηλασίου (2013), της πρώτης Σχολής Έφιππης Σπαθασκίας (2015), της πρώτης Σχολής Τυφλών Εφιπποτοξοτών (2016), της πρώτης Σχολής Ιππικού Θεάτρου (2018). Επίσης, πρώτη η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" εισήγαγε στην Ελλάδα την Στρογγυλή ή Κυκλική Κίνηση (2013), την Γυμνιππευτική Υοga (Azva Yoga, 2014) την Έφιππη Πάλη (2015), την Σέλα της Στέπας (2016), την Καταρριχητική Τοξοβολία (2016),την Τοξοβολία εξ Επαφής, την Παραστατική Συραγώγηση (2021), τον Ιππακοντισμό (2021), την Ακροβατική Djigitovka (2021), τον πρώτο Πλαγιοβαδιστή Ίππο στην Έφιππη Τοξοβολία (2021), το επίγειο ισορροπιστικό ασκησιολόγιο με Ισορροπία επί Ιμάντος και Ισορροπία επί Μονορόδου (2021), το ασκησιολόγιο Μαχητικής Τοξοβολίας (2021), την Ναϊτικήν Ίππευση (2021), την Ενάλια Έφιππη Τοξοβολία (2022). Για την επίτευξη αυτού του έργου που διαρκεί επί δέκα επτά (17) συνεχή χρόνια και όπως προκύπτει από το λεπτομερέστατο αρχείο το οποίο τηρείται, ο Ιδρυτής της Σχολής, Εφιπποτοξότης Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης, χρειάστηκε να εκπαιδεύσει ο ίδιος 89 νεόλεκτους Ίππους (πέραν των πολλαπλασίως περισσοτέρων Ίππων τους οποίους ο ίδιος σε διάφορες ξένες Σχολές και χώρες, χειρίσθηκε) και να μεταφέρει όλη αυτή την τεράστια τεχνογνωσία με χιλιάδες μαθημάτων σε 600, περίπου, εγγεγραμμένους μαθητές των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής γεμίζουν δέκα (10) ντοσιέ αρχειοθεσίας! Ήταν το 2008, αμέσως μετά την λήξη ακόμη ενός Σχολείου Αρχηγών του Οργανισμού «KASSAI» στο οποίο είχε συμμετάσχει, όταν ο Ιδρυτής των «Ελλήνων Κενταύρων» λαμβάνει μέρος στην Παγκόσμια Ημέρα Έφιππης Τοξοβολίας η οποία λαμβάνει χώρα στην Κοιλάδα του Οργανισμού, στο Kaposmérő, όπου και παρουσιάζει την Ελλάδα για πρώτη φορά ως χώρα Έφιππης Τοξοβολίας. Η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" έχει λάβει μέρος σε αρκετούς αγώνες στο εξωτερικό και έχει ήδη τιμηθεί με δύο πρώτα παγκόσμια βραβεία (Κορέα και Κίνα) αλλά και μετάλλια και άλλες διακρίσεις. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ιστορικά ντοκιμαντέρ και έχει τιμηθεί με ευρύτατη δημοσιότητα σε διάφορα μέσα του


εσωτερικού και του εξωτερικού! Τέλος, είναι η πρώτη, σε παγκόμια κλίμακα, Σχολή Έφιππης Τοξοβολίας η οποία, δια του Ιδρυτή της, παρουσίασε αυτή την αρχέγονη πολεμική τέχνη ως φιλοσοφικό ζήτημα, ενώπιον του 6ου Παγκοσμίου Φιλοσοφικού Φόρουμ (2016). Παραλλήλως, η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" έχει προσκληθεί σε διεθνή συνέδρια όπου έδωσε διαλέξεις ενώ διοργάνωσε και επιμορφωτικές διαλέξεις στο εσωτερικό ακόμη και με εξειδικευμένα ιστορικά θέματα. Πτυχιούχος της Σχολής Υψηλής Ιππασίας (Haute École) του Αυτοκρατορικού Ιπποφορβείου της Lipica και εκπαιδευμένος στην Κοιλάδα του Οργανισμού "Kassai" από τον ίδιο τον μεγάλο Δάσκαλο Kassai Lajos, έχοντας ιππεύσει για εκπαιδευτικούς λόγους σε ξένες χώρες κι έχοντας αποκτήσει μιαν ευρύτατη και πολυπρισματική τεχνογνωσία Ιππικής, ο Ιδρυτής της Ομάδος, συνέγραψε δέκα πέντε (15) εκπαιδευτικά εγχειρίδια προς χρήση των μαθητών της Σχολής μας, καθώς και 3.738 άρθρα-μελέτες που δημοσιεύονται στο Ιστολόγιο της Ομάδος των "Ελλήνων Κενταύρων". Η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" έχει διδάξει Ιππασία και Τοξοβολία στους πανεπιστημιακούς φοιτητές των Τ.Ε.Φ.Α.Α., σε μαθητές ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, σε μαθητές Σχολείων, όπως και σε ομάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας, αλλά και σε μαθητές με ειδικές ανάγκες, πάντοτε με την υποστήριξη ειδικού επιστήμονος. Στη Σχολή μας είχαμε και ένα ιδιαιτέρως τιμητικό φαινόμενο ξένης μαθήτριας η οποία έφθανε αεροπορικώς από το Λονδίνο για να κάνει το μάθημά της μετά την λήξη του οποίου επέστρεφε πίσω, αυτό δε και μόνον καταδεικνύει το κύρος αυτής της Σχολής σε διεθνή εμβέλεια. Παραλλήλως, οι "Έλληνες Κένταυροι" είχαν την Τιμή να καλέσουν στην Αθήνα τον Δάσκαλο και παγκόσμιο πρωταθλητή της Έφιππης Τοξοβολίας Kassai Lajos και να διδαχθούν από αυτόν επί ένα τετραήμερο. Επίσης, η Σχολή μας τιμήθηκε και από την παρουσία ενός ακόμη σημαντικού διεθνούς Δασκάλου της Έφιππης Τοξοβολίας, τον Αρχηγό της Σχολής "KASSAI" του Καναδά Robert Borsos ο οποίος μας προσέφερε στις εγκαταστάσεις μας ένα ειδικό Σεμινάριο. Η διδασκαλία των μαθημάτων της Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων" διεξάγεται είτε στον δικό μας χώρο, είτε σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους υψηλής ενεργείας, είτε σε μεσαιωνικά μνημεία, είτε σε ιστορικούς τόπους, πάντοτε με κριτήριο την ενέργεια και την έμπνευση που οι χώροι αυτοί προσφέρουν σε όσους κινούνται μέσα σε αυτούς. Η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" έχει συνεργασθεί με καταξιωμένους Οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι "Έλληνες Κένταυροι" υπήρξαν


επίσημοι προσκεκλημένοι της Ουγγρικής Πρεσβείας Αθηνών για την συνεχή επίδειξη Έφιππης Τοξοβολίας καθ΄ όλη την 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την οποία η Ουγγαρία ήταν η τιμώμενη χώρα, όπως επίσης, η Ομάδα μας ήταν επίσημη προσκεκλημένη από την Ουγγρική Πρεσβεία Αθηνών κατά την επέτειο της Ημέρας του Ουγγρικού Στρατού που τιμήθηκε στον Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου και όπου οι "Έλληνες Κένταυροι" επέδειξαν Έφιππη Τοξοβολία ενώπιον ξένων στρατιωτικών ακολούθων πολλών πρεσβειών. Και η Σχολή αυτή αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό Οργανισμό, τα Στελέχη του οποίου ουδέποτε εισέπραξαν την οιανδήποτε αμοιβή, τιμώντας την εποποιία των Ελλήνων Στρατιωτών της Δύσεως και ακολουθώντας τις Αξίες και τις Αρχές της "Πολιτείας" του Πλάτωνος επί του αριστοκρατικού άξονος της αλήθειας και της δικαιοσύνης! Κατά την διάρκεια των 17 χρόνων της λειτουργίας των "Ελλήνων Κενταύρων" και κατόπιν πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων ανεδείχθησαν είκοσι (20) Εφιπποτοξότες και οκτώ (8) Εκπαιδευτές. Έτσι, από την δική μας Σχολή προέρχεται και ο,τιδήποτε σχετικό με την Έφιππη Τοξοβολία υπάρχει στην Ελλάδα αφού οι αξιολογότεροι, εκτός Ομάδος μας, υπάρχοντες Εφιπποτοξότες προέρχονται όλοι από τους "Έλληνες Κενταύρους". Ο Ιδρυτής των "Ελλήνων Κενταύρων" είναι Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Έφιππης Τοξοβολίας W.H.A.F. Όλη η, μέχρι σήμερα και επί 17 χρόνια, δραστηριότητα των "Ελλήνων Κενταύρων", όπως περιγράφεται λεπτομερώς παραπάνω, κοσμείται από μ η δ ε ν ι κ ό δείκτη ατυχημάτων, τεκμήριο υψηλής ιππικής τεχνογνωσίας και άριστων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων! [http://horsebackarcherygr.blogspot.com/2022/06/blog-post_22.html]Γ. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κατά τα διαμεσολαβήσαντα 17 χρόνια της λειτουργίας της Σχολής μας τα κοινωνικά "πράγματα" έχουν υπελιχθεί επί τα χείρω εξ αιτίας της διεφθαρμένης δημοκρατίας η οποία ακυρώνει τις Αξίες, εξαχρειώνοντας τα ατομικά και, κατά συνέπειαν, τα ομαδικά ήθη. Αυτό επηρεάζει, ασφαλώς και την κοινότητα όσων ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με μία πολεμική τέχνη, βεβαίως και με την Έφιππη Τοξοβολία κάτι το οποίο υποχρεώνει μία σοβαρή Σχολή, όπως αυτή των "Ελλήνων Κενταύρων" να αναθεωρήσει τακτικές και να επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στην υποστύλωση χαρακτήρων η ακεραιότητα των οποίων καθίσταται αδήριτη προϋπόθεση για την ενασχόληση με την πολεμική τέχνη μας. Και τούτο σημαίνει την απόδοση εμφάσεως, κατ΄ αρχήν, στην διάπλαση χαρακτήρων με θωράκιση Αξιών, πριν σκεφθούμε την εφιπποτοξοτικήν ή άλλη "παράμετρο"! Εν ολίγοις, η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων", στην εποχή της καταβαραθρώσεως των Αξιών από το χυδαίο δημοκρατικό καθεστώς, θεωρεί ότι κανένας μαθητής μας δεν έχει το υψηλό δικαίωμα της εφιππεύσεως εάν προηγουμένως δεν διαθέτει Π α ι δ ε ί α τ ο υ Ή θ ο υ ς ανάλογη των, εξίσου υψηλών, απαιτήσεων μιας πολεμικής τέχνης όπως η Έφιππη Τοξοβολία. Με άλλα λόγια, οι παιδευτικώς "ανιπτόποδες", δεν έχουν κανένα δικαίωμα να υπηρετηθούν από τον ευγενή Ίππο εάν, προηγουμένως, τουλάχιστον, δεν φροντίσουν να νίψουν τα ανομήματα της απαιδευσίας τους! Και, επειδή η ασελγής δημοκρατία έχει μετατρέψει σε χωματερές βαρβάρων τις κοινωνίες της, η Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" επιφορτίζεται με την ευθύνη της παροχής, κατ΄ ελάχιστον, Παιδείας του Ήθους στους μαθητές της, αναθεωρώντας, πρωτίστως, τις προϋποθέσεις ιδιοπροσωπίας (“προφίλ”) αποδεκτών μαθητών και τους όρους εγγραφής τους!Δ. Η ΙΔΙΟΠΡΟΣΩΠΙΑ («ΠΡΟΦΙΛ») ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ Οίκοθεν νοείται ότι η ένταξη στην Σχολή μιας πολεμικής τέχνης προϋποθέτει υ γ ι ή, ολοκληρωμένο και πειθαρχημένο χαρακτήρα, με επίγνωση της σημασίας του καθήκοντος και υπευθυνότητα επιλογών, άλλως, αργά ή γρήγορα, η Σχολή θα τον απορρίψει και ο ίδιος θα σπαταλήσει χρόνο ο οποίος θα του ήταν χρήσιμος επενδυόμενος σε κάτι άλλο! Προς αποφυγή, λοιπόν, κατασπαταλήσεως χρόνου και του ενδιαφερομένου να ενταχθεί στην Σχολή μας αλλά, κυρίως, του χρόνου της Σχολής μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αξιολογήσουμε την ιδιοπροσωπία κάθε ενδιαφερομένου να εισαχθεί στην Σχολή μας και, αναλόγως, να τον αποδεχθούμε ή όχι! Στην Σχολή των «Ελλήνων Κενταύρων» γίνονται δεκτοί ως μαθητές ενήλικα (μόνον) άτομα τα οποία πληρούν τις προαναφερθείσες χαρακτηροδομικές προϋποθέσεις η επάρκεια των οποίων θα κριθεί κατά την υποβολή του αιτήματός εισδοχής μετά από προσωπική, διεξοδική, συνέντευξη η οποία καθορίζεται κατόπιν επικοινωνίας του ενδιαφερομένου με την Σχολή, στο φορητό τηλέφωνο 6977764737. Μετά την ολοκλήρωση της προσωπικής συνεντεύξεως, εάν ο ενδιαφερόμενος κριθεί αποδεκτός, θα του ζητηθεί να στείλει ένα συνοπτικό βιογραφικό στο hellenichorsebackarchery@gmail,com. Η συνεκτίμηση της προσωπικής συνεντεύξεως και του περιεχομένου του βιογραφικού θα οδηγήσει στην απόφαση της Σχολής εάν ο ενδιαφερόμενος θα ενταχθεί στην χορεία των μαθητών της ή όχι και αναλόγως θα ενημερωθεί ώστε να προχωρήσει στην διαδικασία της εισδοχής-εγγραφής.Ε. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» Ούτω πως, προκύπτουν νέες συνθήκες λειτουργίας της αθηναϊκής Σχολής των "Ελλήνων Κενταύρων", οι οποίες θα ισχύσουν από 1ης Σεπτεμβρίου 2022, με την έναρξη της ΙΕ' Προπονητικής περιόδου! Ενώ τα Παραρτήματα των "Ελλήνων Κενταύρων" θα εξακολουθήσουν να διατηρούν, υπό την ευθύνη των Αρχηγών και επικεφαλής τους, την ως έχει αυτοτέλειά τους, η Σχολή των Αθηνών των "Ελλήνων Κενταύρων" δέχεται εφεξής νέους μαθητές υπό τους ακόλουθους όρους, δεδομένης της εκ μέρους μας δυνατότητος αναθεωρήσεων, ένεκεν της ανιδιοτελούς και μη κερδοσκοπικής προσφοράς ενός μέρους της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η "Unesco" αναγνωρίζει την Έφιππη Τοξοβολία: 1. Κάθένας υποχρεούται να αποφασίσει εγκαίρως και κατ΄ ιδίαν, εάν όντως τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με την Έφιππη Τοξοβολία για την οποία προσφέρονται, πια, αμέτρητες πηγές ουσιαστικής πληροφορήσεως και κανείς δεν δικαιολογείται να βρεθεί στην "πόρτα" μας ζητώντας να "δοκιμάσει" την Έφιππη Τοξοβολία για να ..."αποφασίσει" εάν του αρέσει. Δεν αποτελούμε "δοκιμαστήριο νεωτερισμών" και δεν προσφερόμεθα για "πρόβες εσωρούχων", εναπόκειται δε στην ωριμότητα ατομικής υπευθυνότητος ενός εκάστου να ξέρει το "τι" του αρέσει και, κυρίως, σε ποιον και τι αρέσει και ο ίδιος! 2. Καθένας που είναι βέβαιος ότι του αρέσει η Έφιππη Τοξοβολία έχει να επιλέξει μεταξύ διαφόρων Σχολών που προσφέρονται για κάθε Έλληνα ενδιαφερόμενο και όλες είναι αξιόλογες μιας και όλες έχουν την ρίζα τους στη Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" από την οποία όλα τα εν Ελλάδι σοβαρά εφιπποτοξοτικά, προέρχονται! 3. Εάν παρά τα προαναφερθέντα, κάποιος επιμένει να μυηθεί στην Έφιππη Τοξοβολία από την Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων" και είναι άνω των 18 ετών (διότι ανήλικοι, εφεξής, δεν γίνονται δεκτοί) τότε, θα πρέπει να επισκεφθεί το επίσημο Ιστολόγιό μας και να ενημερωθεί από το διεξοδικότατο περιεχόμενό του για


κάθε τι που αφορά στη Σχολή μας δίνοντας ιδιαίτερην έμφαση στην κατανόηση του Καταστατικού μας. 4. Έχοντας εννοήσει πλήρως και αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως το παραπάνω περιεχόμενο (διότι "εκπτώσεις" δεν συνηθίζουμε σε κανέναν και για τίποτε) ο ενδιαφερόμενος να εκπαιδευθεί στη Σχολή μας θα πρέπει, προηγουμένως, να έχει εγκριθεί η εγγραφή του κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως με την συνεκτίμηση βιογραφικού που πρέπει να καταθέσει (βλ. ανωτ. Δ’) και: (α) Να καταθέσει Αίτηση Εισδοχής, (β) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του, (γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων του ισχύοντος Δ.Α.Τ. ή του ισχύοντος διαβατηρίου του και (δ) Πιστοποιητικό ιατρού ο οποίος θα βεβαιώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι ο ενδιαφερόμενος δύναται να αθληθεί. Η κατάθεση των προαναφερθέντων και πάλι δεν συνεπάγεται και την υποχρέωση της Σχολής να τον αποδεχθεί ως μαθητή, αλλά, περί αυτού η Σχολή αποφασίζει εν καιρώ και ενημερώνει σχετικώς τον ενδιαφερόμενο. 5. Εάν και εφ΄ όσον ο ενδιαφερόμενος ειδοποιηθεί, εν τέλει, ότι γίνεται δεκτός στην Σχολή των "Ελλήνων Κενταύρων", υποχρεούται να παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων π ρ ι ν εφιππεύσει και τα οποία είναι: α. Αρχές Ελληνικής Θρησκείας β. Διδασκαλία της "Πολιτείας" του Πλάτωνος γ. Διδασκαλία του "Περί Ιππικής" του Ξενοφώντος δ. Διδασκαλία της "Φιλοσοφίας της Ζωής" του Ι. Συκουτρή ε. Ιππογνωσία στ. Αρχές Ιππικής ζ. Διδασκαλία του "Ζεν και Τοξοβολία" του Eugen Herrigel η. Το δίδαγμα και η θεατρική μεταφορά του βίου του Μιχαήλ Μαρούλλου Ταρχανιώτη Τα υποχρεωτικά, αυτά, μαθήματα θα διαρκούν επί ένα τετράμηνο, αρχής γενομένης από την έναρξη κάθε Προπονητικής Περιόδου (αρχή Σεπτεμβρίου κάθε έτους) με τις λεπτομέρειες


διεξαγωγής τους να αναρτώνται στο Ιστολόγιο της Ομάδος μέχρι 20ής Αυγούστου. ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους θα ακολουθούν εξετάσεις και, μόνον, όσοι επιτυγχάνουν σε αυτές θα έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους επί του Ιππευτηρίου και της Γραμμής Βολής. Της υποχρεώσεως παρακολουθήσεως αυτών των μαθημάτων απαλλάσσονται οι ξένοι μαθητές οι οποίοι είναι μεν καλοδεχούμενοι, αλλά διόλου δεν μας ενδιαφέρει η διάπλαση της Παιδείας του Ήθους τους για την οποία είναι υπεύθυνες οι κοινωνίες τους! Όσοι δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν εντός του τετραμήνου τα εγκύκλια μαθήματα και να επιτύχουν στις εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα εκπαιδεύσεως επί του Ιππευτηρίου και/ή της Γραμμής Βολής αλλά υποχρεούνται να επαναλάβουν το επόμενο έτος τον κύκλο των θεωρητικών μαθημάτων ώστε να συνεχίσουν. Tέλος, για την Σχολή των Αθηνών των "Ελλήνων Κενταύρων" οι ήδη εγγεγραμμένοι μαθητές (ενήλικοι και ανήλικοι) παραμένουν ως έχουν, υποχρεούμενοι όμως να παρακολουθήσουν τα εγκύκλια μαθήματα που προγραμματίζονται από την έναρξη της ΙΕ’ Προπονητικής Περιόδου (Σεπτέμβριος 2022) εν εναντία δε, περιπτώσει θα παραμένουν εκτός εκπαιδεύσεως Ιππευτηρίου και/ή Γραμμής Βολής. Επίσης, τα Στελέχη της Ομάδος (Εκπαιδευτές κλπ) επειδη ήδη έχουν αναγνωρισθεί ως φορείς Παιδείας Ήθους και μετέχοντες της Ελληνικής Παιδείας, δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα ως άνω μαθήματα. Πάντα ταύτα δεδομένου ότι μη αποσκοπώντας σε κέρδη διατηρούμε την "πολυτέλεια" μιας ουσιαστικής και όχι "πελατειακής" σχέσεως με τους μαθητές μας, έτοιμοι να συνεχίσουμε να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο! Πληροφορίες επί λεπτομερειών που δεν διαλαμβάνονται στο παρόν κείμενο μόνον με γραπτό μήνυμα στο e-mail: hellenichorsebackarchery@gmail,comIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.