Page 1

1

Cherry Gilchrist "Argipäeva alkeemia" Sissejuhatus

http://www.levity.com/alchemy/amcl_atalanta.html

Ouroboros - magav lohe

Üks alkeemia iidsemaid sümboleid on Ouroboros, lohe või madu, kes lebab rõngas, saba suus. Ouroboroses on potentsiaalselt kõik olemas, kuid seni pole miskit veel teostunud - lohe magab. Nning tõepoolest on meis endis olemas kõik see, mida vajame oma alkeemiliseks teekonnaks. Ent esmalt tuleb see lohe äratada. Seejärel peame ärganud lohega võitlema ning vabastama tema kolm erinevat energiat. Alkeemia on oskus ühitada need energiad uuel viisil , et nad toimiksid suurima võimsusega. Kuid nagu ütleb lohe : "Minu alguses on mu lõpp". Nõnda ei kaota Ouroborose sümbol kunagi oma tähendust, sest teatud mõttes ei jõua teekond kunagi lõpule - igale lõpule järgneb uus algus. Isegi kui me viimaks jõuame tagasi paika, kust oma teekonda alustasime, pole mitte miski enam sama, vaid kõik on muutunud.

Alkeemia juhtiv vaim on Hermes Trismegistos. Seetõttu tuntakse alkeemiat sageli ka "hermeetilise töö" nime all. Hermeetilise teine tähendus "eraldatud" tuleneb alkeemiaharrastusest enesest ning on seotud suletud anumaga, milles leiab aset suur osa muundamisi. Veelgi sümboolisemal tasandil tähendab see, et alkeemia töö on iseendas täielik, ning et see tuleb kaitsta sissetungi eest. Hermes Trismegistose legendaarne kuju on tuntud nii meisterlik võlur, hingede teejuht ning ühtlasi kui petis. Ehkki ta on seoses Kreeka jumal Hermese, jumalate käskjalaga, on ta samas ilmutuse, tarkuse ja transformatsioonikunstide personifikatsioon. Ta öeldakse olevat asjasse pühendatud esimesed alkeemikud. "Hermes Trismegistose smaragdtahvli" olevat kirjutanud pühak ise ning sellest on saanud alkeemikute võtmetekst. Selles sisaldub kuulus ütlesu: "Nagu ülal, nii ka allpool"...


2 Hermes Trismegistos on üks "Argipäeva alkeemia" peamisi inspiratsiooniallikaid. Tema võtmesümbol on heeroldikepp, mille ümber on keerdunud kaks tiivulist madu. Need tähendavad Ouroborose virgunud energiaid. Kepp kujutab otsest ja kindlat töösuunda - meie keskset muundamistaotlust. Kuid sellest üksi ei piisa. Sellise lõpptulemuse saavutamiseks on vaja meetodeid ja vahendeid. Need kaks madu avaldavad, mil moel meil tuleb olla leidlik ja isegi kaval, liikudest kord seda, kord teist teed mööda, jõudmaks lõppeesmärgini. Niisiis seisab heeroldikepp loovate jõudude taltutamise ja rakendamise eest, nende kolme energia liitmise eest uueks ja kõrgemaks harmooniaks.

Esimene peatükk

Muna lõhestamine

See silmapilk on käes. Hoiate käes mõõka, valmis lõhestama muna enda ees. See on täiuslik muna ning selle teo sooritamiseks on täiuslik hetk. Nüüd on teil võimalus lüüa

Ent sellele hetkele andumine on hirmutav. Märksa kergem on viivelda minevikus või tulevikuunistuses. Nind pealegi on muna tõesti kaunis. Kui mõõk ei löö puhtalt, võite koore purustada ja vigastada selles olevat väärtuslikku eluidu. Kas poleks parem see sinnapaika jätta?

Valik on mõistagi teie teha. Mõõk kannab teie kavatsusi ning teil tuleb otsustada, kas te kasutate seda, et murda lahti alkeemiline muna ja alustada muundamisprotsessi. Muna võib näida täiuslik, kuid seni on see veel välja kujunemata. Muna avamise hetkest alates peate alustama selles sisalduva toormaterjali arendamise tööd läbi kõigi muutumisstaadiumite, kuni sellest saab alkeemiline kuld. Kui muna potentsiaali ei ole vabastatud, siis see kahtlemata hävib, nii et otsutamist ei saa lõputult edasi lükata. Teisalt aga on kuld, mille poole te püüdlet ,riknematu. See on vaimuvalgus, elu eliksiir sümbol, elu sealpool elu, Päike päikese taga. See on inimhinge jaoks turvapaik ning sissepääs jumalikku maailma.

Näeme sellelt embleemilit, et läheneva muutuse silmapilk on hirmutav. Muna avamise akt paiskab alkeemuku tundmatusse maailma. Sellest hetkest alates on ta muutunud. Tal tuleb oma endine elu seljataha jätta. Tema näost võime lugeda kartust ning kogeni kabuhirmu vilksatust. Kuid ta teab, et ehkki ta väriseb kuristiku veerel, tulab tal edasi minna. See muutus võib tulla vaid korra elu vältel.


3 Teekonna kavandamine

Alkeemi seisneb muutuses. Igaüks meist muutub - elu ise teeb seda meiega. Vanus, keskkond ja kogemused mõjutavad meid, muutes me välimust ja maailmavaadet. Loodetavasti lõpetame me kõik oma elu veidi targemana kui alustasime. ...

Alkeemikud on alati öelnud, et Suure Töö ning alkeemilise protsessi alustamiseks leidub alati õige silmapilk. Sageli soovitasid nad valida aja astroloogia järgi, arvestades sobivate planeetide mõju ning kuutsükli õiget hetke. Kuid ehk veelgi kriitilisem sellele eelnev aeg - valiku tegemise hetk, mis on otsustatu muundamise töö ette võtta. Väga tihti võib selle vallandada mõni elu võtmesündmus.....

Samuti võib meie elus olla sündmusi, mis viivad meid selle muutumise hetkeni....

Kui see hetk on tabatud ning muna puruneb ja avaneb, toimub elus tõeline nihe. See on just nagu muutume reisijast juhiks. Teie valikuvõimalused avaduvad - kuhu minna, millise kiirusega liikuda ning mida tee ääres vaadata. Loomlikult on selle jurres erinevaid ohte ja vastutust nõudvaid puhke, kui asute juhtima kiiret ja potentsiaalset surmavat sõidukit. Kujund on kohane, sest alkeemiat ennast on sageli iseloomustatud kui loomuliku protsessi kiirendajat. Alkeemia kiirendab looduse tööd...

I Harjutus Juhtlõnga järgimine

Milliseid oma pöördepunkte suudate tuvastada? taastage mõni oluline sündmus, meenutades tegevuste välist järgnevust nii hästi kui suudate. Võite sellesse emotsionaalselt suhtuda, kuida peaksite oma emotsioone teadvustama, sest on oluline, et need ei vajutaks lugu ennast. ...Püüdke mitte arvsutada põhjusi ja ajendeid, üksnes järgige, mis teile meelde tuleb. ... Kirjutage üles, mis tea olete avastanud. Korrakse seda harjutust veel paaril päeval. meenutades sedasama sündmust ning jälgige, kas mõni teie arusaam muutub.

Vastupanu ületamine

http://www.levity.com/alchemy/emblems/embl280.html Vaadake uuesti pilti mehest mõõga ja munaga. siin sisaldub vihjeid sellele, mida alkeemia protsess endaga kaasa toob. Tuli juba lõõmab - oluline element, milles mees "keedab alkeemilist kulda". Muna taga näeme tunneli sissepääsu. Seda on juba pikka aega kasutatud sümboliseerimaks üleminekut


4 sellest maailmast teise. Paljud kirjeldused surmalähedastest kogemustest märgivad tunneli nägemist või mööda seda liikumist. Tunnel pole oluline mitte üksnes elu ja surma vahelise piirina, vaid ka sissepääsuna teadvuse teistele tasanditele. See on otsustava tähendusega punkt, kus tuntu kohtub tundmatuga, nin see on harilikult valvatud, et kaitsta meid astumast maailma , millega me kergesti toime ei tule. Enamiku ajast vajame oma loomulikke isiklikke piiranguid selleks, et indiviidina toimida. Ometi võime me ajuti vapipostist mööda lipsata. Inimene, kes söendab ette võtta alkeemilise teekonna, peab olema valmis seda läve ületama. Sellel embleemil on tee juba lahti.

See kõik lisandub loomupärasele hirmule muna avanemise ees. Kas te tahate, et teie turvalise maailma piirid purustatakse? Vastupanu on täiesti ootuspärane ja loomulik nähtus ning me kohtame seda kõigi oma elu uute alguste ning suurte ja väikeste muutusehetkede puhul. Kui hoiate midagi ideede tasandil, võib see püsida täiuslik. Kui otsutate selle teostada tegelikkuses, ei vasta see iial päriselt te ootustele. Niisiis võib olla märksa meeldivam hellitada ideed kui kanda see üle tegevusse.

Tegelikult kutsub iga alustatud ettevõtmine esile teatud vastupannu, mida tasub õppida tundma kui vana tuttavat vastast, peaaegu kui sõpra. ... Vastupanul on oma väärtus, ning loomisprotsessis on see tõeline jõud. Positiivset, loovat energiat, mis tahab sind tegevusse paisata, tuleb tasakaalustada teist laadi jõuga, mis seda piiraks ja suunaks. Vastuseis aitab testida, kas ideel on väärtus, ning muudab mõõdukamaks napakad mõtted, mis tekivad esialgu vaimustuse tuhinas. Pärast seda, kui loobus on kohtunud selle ohjeldava , vastupanu avaldava jõuga, leitakse sageli nende kahe vahel tasakaal. Kui kokkulepe on saavutatud, siis töötavad need jõud kood idee elluviimise nimel... Ei saa edasiliikuda kummatagi neist jõududest ja kindlasti mitte ilma väga erilise kolmanda jõuta, mis loob tasakaalu kahe teise vahel.

Niisiis vaadelge igasugust vastupanu, mida kogete, osana protsessist. Kuulake selle porin ja hoiatused viisakalt ära, kuid ärge laske end heidutada. Lubage vastupanul oma soove mõõdukamaks muuta, kuid mitte neid lämmatada. Siis olete valmis astuma esimest sammu. Käes võib olla hetk teha oma elust tõeliselt suur muudatus. Või on õige silmapilk alustada mingi ettevõtmisega, milleks te pole varem leidnud kas aega või tahtejõudu.

Mingis mõttes kaasneb muutumise teega uus algus. Kuid see ei tähenda kõige kõrvaleheitmist. See, mida te vajate alustamiseks, on juba olemas, ning teil tuleb üksnes kasutada koostisosi teisit, teadlikult ja oskuslikult. Üks alkeemia saladusi on see, et töö alustamiseks võite kasutada kõige algelisemat materjali. Alkeemikud nimetasid seda lähteaineks ning iseloomustasid kui ärapõlatut ning kahe silma vahele jäetut. Ta ei tarvitse otsida maagilisi koostisosi eksootilistest paikadest, sest alkeemikute järgi võib vajaliku materjali leida enda prügikastist.

...Kui kasutame iseennast alkeemilise anumana ning oma elu kui laboratooriumi, siis tuleb meil lähteainet


5 otsida omaenda kogemuse seast. ...Alkeemia ütleb : alusta sellest, mis sul olemas on, ning tee seda oskuslikult, teadlikult ja kujutlusvõimega.Just see kutsub esile tõelise muundumise. Ouraboros, madu või lohe, kes magab, saba hambus, on selle ebateadliku potentsiaali sümbol. Meil tuleb ta üles äratada.

Üks on Kõik ja seega Kõik ja selles sees kõik, ning kui see ei sisalda Kõike, siis on ta eimiski ( "Kleopatra kulla valmistamine" 100 a. eKr.)

Alkeemiline protsess teeb läbi mitmeid põhilisi staadiumid, milles sisaldub võitlus ning mingil määral surma ja puhastumist, enne kui uus elu on tõeliselt alanud. ...

Kui te protsessi käivitata, peate teie, alkeemik, isiklikult vastutama oma tegude eest. ... Te ei saa täpselt ennustada oma muutumise teekonna tulemust. ... Inimese tahe mängib suurt rolli ning universumil endal on nende sümbolistlike mudelite jõudtamiseks märkimisväärselt mitmekesiseid viise. Kahtlemata kaasneb teekonnaga, mis te ete võtate, üllatuslikke momente.

Mööda seda rada rändamine toob kaasa turvatunde. Ent see ei tähenda, nagu oleks teil selle teekonna üle täielik kontroll või et teil ei läheks korda sündmused, mis saavad osaks tavalistele inimestele. Te eneseusaldus võib mitu korda puruneda ning see tuleb taas üles ehitada. Ometi muutub te usk oma tegevusse üha tugevamaks.

Harjutus 2 Tahtejõu leidmine Isegi harjumuslikeks ja väheolulisteks tegudeks peab tõuke andma tahe, ent tavaliselt ei ole tahe see, milleks me seda peame. Püüdke ise kogeda.

1) Jälgige, mis käivitab teis hommikul ärkamisprotsessi 2) Valige väla mõni teine tegevus, mida sooritate iga päev, näiteks peremine, pange tähele momente, mil te tegelikult selle kallale asute. Kas kraane avades? Või algas see minut varem, tõusite oma istekohatl ning läksite valamu juurde? Oli see füüsiline või mõtteline toiming?

Harjutus 3 Projekti alustamine

See harjutus võimaldab teil töötada kitsal alal, kuid sarnasel viisil tervikliku alkeemilise protsessiga. Tähtis pole mitte see ,mida te teete, vaid kuidas te seda teete. Valige välja mõni lühiajaline, mitte eriti ambitsioonikas ettevõtmine, mida teile meeldiks teostada. See võib olla ühekordne sündmus,


6 nagu näiteks piduliku õhutsöögi korraldamine või miski, millel on kestvad tulemused, näiteks mõne uue oskuse omandamine. See võib olla nii praktiline või nii laialdane nagu teile meeldib, kuid hoolitsege selle eest, et see oleks miski, mille suudate tegelikkuses teostada ja lõpule viia.

Esmalt sõnastage oma kavatsus ja kirjutage see üles .

Teiseks märkige üles, kui pikka aega vajate projekti lõpuleviimiseks, ning milliseid vahendeid on teil selleks tarvis.

Kolmandaks määrake kindlaks alustamise aeg. Valige sobiv aeg, "püha hetk", ja tehke oma päevaplaani natukene ruumi, olgu see võib 10 minutit. Seejärel sooritage esimene sobilik praktiline tegu projekti käivitamiseks.

Iga kord kui jälle tööle hakkate, alustage sellest, et leiate hetk aega meenutamaks oma eesmärki ning esimest sammu, mil sõnastasite oma eesmärgi.

Eesmärgi saavutamise puhul lubage endale selle väikest tähistamist. Kui olete lõpule jõudnud, märkige üles oma muljed ning mida olete saavutanud.

Teine peatükk

http://www.levity.com/alchemy/amcl_atalanta.html

Kulla kasvatamine Alkeemiku jaoks on universum elav, muutuv olend. Kõik selles on evolutsioonilise kasvu seisundis ning traditsiooniline alkeemia õpetas, et kõik metallid sünnivad, arenevad lähteainest oma lõplikku, täiuslikku vormi. Nõnda siis valmistab loodus kullaseemneid pikka aega, enne kui kuld küpseb. Kahjuks kulub loodusel selleks tuhandeid aastaid, niisiis oli alkeemikute asi kiirendada looduslikku muundumisprotsessi. Esimese sammuna, mis on näidatud sellel embleemil, eraldas alkeemik kõigepealt kulla "seemned" toorainest ning seejärel "külvas" need maha, et käivitada kasvamise protsess.... Kuld on alkeemia eesmärk seetõttu, et see kujutab endast looduse loomulikku tippu. Paljudes kultuurides sümboliseerib kuld igavikku, taevast ja täiust. Tänapäevalgi kütkestab see jätkuvalt teadlasi. Ühe uusima teooria järgi tekkis kuld kui metall nagu mingis sulatusahjus, kui kaks neutrontähte biljonite kraadide kuumuses kokku põrkasid. ... "Vaata hoolega" - neis kahes näiliselt tähtsusetus sõnas peitub üks alkeemia põhilisi saladusi "Pööra tähelepanu sellele, mida sa teed" . Tähelepanu toimib kui salapärane kolmasjõud, olles materiaalse eksperimendi ja eksperimenteerija psüühika ühendaja. Just see aitab meil saavutada tõelist muutumist. Selle etapi ülesanne on leida kullaseemned ning istutada need täie tähelepanuga spetsiaalselt ette


7 valmistatud pinnsesse. Õigel hetkel võib siis koristada kuldse saagi. Alkeemina harrastamine argielus on mehaaniliselt elamise vastand. See tähendab elu pühendamist arengule, ning teadlikku tööd. ... Alkeemia kinnitab vaadet, et on olemas elujõud, mis kannab ka kõige tähtsusetumat ja vähetõotavamat materjali ülima täiuse poole. Kus on kullaseemned ? Kullaseemned on juba peidus me endi elukogemuses ning me ei tarvitse oodata, et keegi teine tooks meile maagilisi komponente. ... Mälestused tuleb taastada tõepärasel kujul, meil tuleb kaevata minevikuepisoodides vallandamaks tähendust, mis on neis varjul. "Tähendus" on õigupoolest üks viis defineerida kullaseemet. Tähendus ühendab meid rõõmu ja elusihiga, ning see on elurõõm, mis võib kasvada väikesest seemnest kuldseks puuks. Raskustega saab silmitsi seista, kui leiame neis mõtte, ning ka kõige tühisemad tööalad võivad rahuldust pakkuda, kui neil on meie jaoks tähendus. Vajame et kullast kasvaks kuld, sest eluarmastus kujundab meie isiklikku saatust - tööd mida teeme, panuseid, millele mängime ja suhteid, mida sõlmime. Inimene, kes on kaotanud kokkupuute selle armastuse allikaga, on tõeliselt nukras olukorras. Kui puu kasvab, kergitab ta oksi ja lehti taeva poole, võttes vastu alkeemias tuntud "taevat kastet", ning kaevub juurtega sügavale elusüdamikku.... Kullaseemneid võib sageli leida huvis, mis teid kord kirglikult haaras, võib - olla siis, kui olite palju nooremad. See vüib olla seotud näiteks spordi ,muusika või loodusega. VÕib - olla heitsite selle huvi hiljem kõrvale. Võib olla pilkas keegi teie huviala... Muidugi olete edasi liikunud ja endised huvialad vajavad arvatavasti revideerimist. Ent kui suudate sideme mõnega neist taasluua, on teil tõenäolilset kullaseeme, mis võib ikka veel idaneda ja kasvada. Õpime elutarkust, kuid seda tehes võime end ühel või teisel moel sellest lihtsast ja ehtsast eluarmastusest ära lõigata. Ilma selle armastuseta kuldne vili ei kasva. Võite seda täheldada inimeste juures, kellel on mõnel ala uskumatu intellekutaalne haare, ent puudb sellega tegelik side. Ta ei usaldaks neile oma isiklikke probleeme, sest neil ei näi olevat emotsionaalset tunnetust ning te ei ootaks neilt ühtegi loomingulist tööd. Kuid kohtuge aednikuga, kes tegeleb roosidega ja teab neist kõike, ning avastatate, et teid paelub see ,mida ta teile räägib ka juhul, kui roosid pole teie ala. Võib juhtuda, et ka teie olete võimeline kohaldama seda ,mida õpite, eri seostes. ...

http://www.levity.com/alchemy/emblems/embl278.html

Arenenud inimene pole see, kes on kaotanud oma erilised huvid, vaid see, kes on need omaks võtnud. See tähendab tunda lõbu loomisest ning teistega ühise õpetuse jagamist ... Millises punktis te oma teekonnal ka ei ole, aeg-ajalt on teil ehk vaja sidet eluga uuendada. See viib teid uude muutumisetsüklisse. On väiksemaid ja suuremaid tsükleid ning mingis mõttes pakub iga hetk võimalust uuendada ja otsast alustada. Mitte keegi ei saa teid muutumise teekonnal sundida, t enda tahe on see, mis teid käima paneb. Harjutus 1 Kulla leidmine Kas suudate oma elus kulda leida? Kui teil tuleks loobuda kõigest peale üheainsa ülesande või tegevuse, mis see siis oleks? See võib olla nii väike kui ka suur, tähtsusetu või kaalukas Harjutus 2 Kulla testmine Vaadake elus tagasi ja tuletage meelde, mis teid nimevikus liigutas, haaras ja inspireeris. Kas olete mõne neist tegevustest sealtpeale hooletusse jätnud? Kas võiksite mõned neist taaselustada? Kui vaja, tehke otsus, et katsetate mõnda neist uuesti, kas või ühe päeva. Olge valmist suhtuma sellesse muretult! Harjutus 3 Lumivalgete põldude ettevalmistamine. "Lumivalged põllud", millele viidatakse embleemil, esindavad teadvuse põldu, mis toimib kui viljakas


8 taimelava. Kõige paremini saab selle ette valmistada oma tähelepanuvõimet kasutades. Harilikult kärbime muljete voogu, mis meieni jõuab, ja teisendame meelte kaudu tulevaid signaale, et saaksime need vastu võtta. Ent võite koondda oma tähelepanu, kasutades meeli võimalikult laialdaselt ja täielikult. Mida te näete? MIda kuulete? Millised aistingud teil on? Kas tunnete mingit lõhna? Mis maitse suus on? KAs tunnete, kuidas õhk ninasõõrmetes sisse ja välja liigub? Püüdke tajuda, mis on selja taga, samuti kui näha, mis on ees. Ärge tõlgendage ega püüdke muuta, mida kogete, vaid üksnes põhendage sellele kogu tähelepanu. Tegelge sellega kaks korda päevas viis minutit ja sellel on tähelepanuväärne toime. Ärge sattuge kiusatusse laiendada seda tegevust üle nende viie minuti, vähemalt mitte enen, kui teil on selle harjutamisega piisav kogemsut. Vastasel juhul avastate end teatavast ebamugavustõelusest, kui normaalne tegevus püüab asemele tulla. Igal juhul võib selle harjutuse sooritamine igapäevase elu käigus aeg - ajalt teile alarmeerivalt mõjuda - äratada teid tavalistest toimingutest. Kui see aset leiab, olge valmis reageerima rahulikult, laiendades oma teadlikkuse põldu umbes minutiks. Hoiatus : võite tunda kiusatust tõlgendada neid "äratushelinaid" alarmsignaalidena, et midagi on pahasti, ent see pole tõenäoline. Saate lihtsalt teadlikumaks, kuidas hariliku unelemise seisund muutub täielikuks ärkvelolekuks. Kui kahtlete, avardage oma meeli ja vaadelge kõike rahulikult. Meditatsioon Alkeemia ime seisneb selles, et võite töötada nimelt sellega, mis teil on. Üks paremaid mooduseid hoida "valge põld" viljakana on regulaarne mediteerimine. Siiski, regulaarset mediteerimist tuleb lasta endale õpetada, mitte õppida seda raamatu järgi...i Oma taimelava hooldamine Nüüd on teil olemas lähtekuld ning veidi viljakat maad, kuhu see külvata, võite alustada selle kasvu eest hoolitsemist. Olen soovitanud, et see peaks algama eluarmastusega ning me oleme otsinud viise, kuidas seda turgutada. Ärge unustage, et võite vastu võtta kaalutletud otsuse teha midagi sellist, milleks teil pole tuju. Kui olete halvas, sünges meeleolus, aitab otsus minna välja jalutama ja pühenduge täielik tähelepanu sellele, mdia enda ümber näete, peaaegu kindlasti tuju tõsta ning uuendab mõtestatuse tunnet. Pikemas perspektiivis võib ka tegevus, mida teete puhtalt lõbu , mitte tulu või kasu pärast, taastada terve suhte eluga. Kõigi meelte tajumine hoiab selle ühenduse elus ning pakub hea aluspõhja kuldse puu seemne kasvuks. Seejärel tuleb aktiivne "aiapidamine", mis käesolevas järgus tähendab selle tegemist, mida on tarvis teha. See võib kõlada veidi absurdsena, ent tegelikult ei tee me seda suurema osa ajast. Me sõidame autopiloodiga, võttes appi tavapärased toimimisviisid ja harjumused, et nood juhiksid meid läbi igapäevase elu. Kui aga alustame oma vaatlusvõime treenimist, võime palju selgemini tajuda, mida on tegelikult tarvis. Vaatlus on keskendatum kui tähelepanu, aktiivse teadvuse alus. Tähelepanu püsib avarana, sellal kui vaatlus võib keskenduda korraga ühele aspektile. On võimalik - ehkki mitte kerge tegelda mõlemaga üheaegselt. Harjutus 4 Tagurpidi asjade meenutamine ( 1 osa) Et harjutus oleks mõjus, tuleb seda teha igal õhtul voodisse minnes kolmekuuse perioodi vältel. See hakkab hävitama "toimetamistöid", mis käib teie peas, ning samuti võib see aja jooksul avardada vanad mälestused ning muuta te unistuste sisu. Seepärast oleks otstarbekas pidada unistuste päevikut ajal, mil te alustate harjutustega tegelemist. Te ei peaks sellest tegevusest ootama silmapilkseid või dramaatilisi tulemusi, ehkki mõned inimesed leiavad, et see muudab nende unistused elavamaks. Otse enne magamajäämist tehke mõttes uuesti läbi kõik see, mida sel päeval tegite, alustades sellest hetkest voodis ning rännates siis tagasi läbi kogu päeva. ... Ärge püüdke tegevusi endale tagurpidi pöörata, nagu teeksite filmi algusesse kerides - kogu päev ning ka kogu eelmine päev, nii kaugele tagasi kui suudate, enne kui magama jääte. Tegelikult jääte üsna kindlasti magama, vaadates taas iseennast vannitoas hambaid pesemas. Sellest pole midagi.


9

Kolmas peatükk

Pesemine ja keetmine: kannatlik alkeemik Sellel embleemil näeme lihtsat stseeni kuueteistkümnenda sajandi kodus. Lapseootel naine keedab avaras köögis. Läheduses küürutab kass, võib -olla valmistub hiirt püüdma, ning tagapool on nõud ja lusikad korralikult virnadesse asetatud. Avatud aknast heidame pilgu vaatele, kus tee viib eemale läbi lageda maakoha. Ent kuigi see on rahulik igapäevane vaatepilt, pange tähele, kui jõuliselt on olemas elemendid. Vesi, tuli ja õhk on keetmise protsessis osalised märksa enam kui meie moodsates kodudes. Kõigepealt, naine keedab suurel lahtisel tulel. Keeva vee pott on riputatud otse leegi kohale. Lõõtsad asetsevad koldel, et õhutada tantsisklevaid leeke. Kolde kõrval on käepärast puuhalud tule toitmiseks, kuna koldes on veidi sütt püsivama kuumutamise jaoks. Värske õhk tundib sisse läbi klaasimata akna, ning tõmbetuul tekitab tohutu keerleva suitsu- ja aurupilve, mis peab kuidagiviisi leidma tee korstnasse. Ka vesi on põrandal veeanumas, kus ujuvad kaks kala, oodates arvatavasti elusalt keetmist. See naine on alkeemik. Ta käitleb toorest ning muundab selle keedetuks. Isegi tema rasedus on alkeemiline muundumise vorm, rasedus, mida toidavacd tema üsa soojad veed, luues vähehaaval uue elu. Naine juhib kõike seda leebel ja kaalutlevalt. Iga alkeemiline etapp sisaldab ednas väljakutset: tema oma seisneb loodsujõudude oskuslikus ja kannatlikus ohjamises. Pange tähele pingsa keskendatuse ilmet naise näol - ta on rahulik, ent ei unele. Ta on erk ning oma tegevusele täielikult keskendunud. Ta on igal hetkel valmis tuld vähendama või suurendama. "Pliivalgus", millele viidatakse selles epigrammis, on alkeemiline termin tina kohta. See näitab, et oleme edasi lliikunud varasema tööjärgu juurest igava grafiidiga, mida alkeemias vahelt kasutati algainena. Grafiit on Saturni sümbol, raskuse ja melanhoolia vaim. See näiliselt üksluine pilt on täis sümboolikat. Vaadake puuhalgude asetust kolme- ja kahekaupa. Kolm kujutab arvatavasti alkeemia kolme elementi - sool, väävel ja elavhõbe, mida tuntakse ühtlasi kolme muundumisjõuna, ning ühtlasi töö keha, hinge ja vaimu. Kaks võivad esindada tuld ja vett, vastandeid, mis peavad ühinema, või on need plii ja grafiit, millest oli juba juttu. Põrandal küürutav kass - kas ei või see olla Hermes, alkeemilise menetulusega geeniuse vallatu, kärsitu vaim? Ja miks on valamu all, luugistamata akna kõrval kummulikeeratud ämber? Ehk tähendab see, et tee on vaba ning protsess on alanud. kõik on hoolikalt kohale seatud ja igal üksiasjal on tähendus. Koguni nelja poti asetus koldel kujutab arvatavasti nelja elementi. ... Alkeemilised kujundid on jõulised ning neil on arhetüüpne väärtus. Terve hulk alkeemilisi kujundeid ilmub unenägudes, mõnikord ka siis, kui inimene, kellega on tegemist, pole kunagi lugenud sõnagi alkeemia kohta, nagu märkis psühholoog Jung. Tat ( otsija) - Ütle mulle siis, isa, miks ei jaganud Jumal mõistust kõigile inimestele? Hermes - See oli tema tahtmine, mu poeg, et mõsitus tuleb asetada keskele justkui autasu, mille inimhinged võivad võita Tat - Ja kuhu ta selle asetas? Hermes - Ta täidab suure anuma mõistusega ja saatis selle alla maa peale ning ta määras sõnumitooja ja käskis tal esitada üleskutse inimeste südametele : "Kuulge, kõigi inimeste südamed, kastke end sellesse anumasse, kui võite, tunnetades, milliseks eesmärgiks te olete loodud ja uskudes, et suudate tõusta Temani, kes saatis selle anuma alla." Nüüd said need, kes üleskutset kuulda võtsid ja kastsid end mõistuse anumasse, need iniemsed said osa gnoosisest, nad said mõistuse, muutudes seeläbi terviklikeks inimesteks. ( Hermeetika IV raamat". toim Sir Walter Scott) Niisiis võib meri olla "mõistuse vann", millesse meil on võimalik end kasta ning seeläbi saada oma sünniõigus ja viia täide oma saatus. ....


10

Toiduvalmistamise kaudu on väga kerge mõista, kuidas alkeemia toimib. See on üks parimaid transformatsioone igapäevaelus, samas selline, mida me ise võime teostada. Pidage meeles, et mitte mingi alkeemia pole täielik teadliku osavõtuta. Kui me räägime muundumisest keetmise läbi, on silmnähtavad tulemused vaid füüsilisel tasandi - valmistada söömiseks midagi head. Ent selleks, et alkeemia meile mõjuks, tuleb meil sellesse protsessi lülituda. Meil tuleb sellele oma tähelepanu pühendada, ka sel juhul kui toiming on korduv. Sel viisil võib transformatsioon toimuda igal tasandil, mitte üksnes kastrulis.... Transformatsioon on oleku muutumine, selle kaudu on kogu isik või aine teisenenud. Harjutus 1 Koostisosade transformeerimine toiduks Valige valmistamiseks välja miski, mille tulemuseks on tõesti lähteainete transformatsioon, nagu näiteks õunakook, limonaad, maasikamoos, besee või majonees. Kui tarvis kasutage retsepti. Toitu valmistades suunake kogu oma tähelepanu sellele toimingule. Kasutage kõiki meeli: vaadake, kuulake, maitske, nuusutage ja puudutage. pange tegevuse juures tähele oma tehnikat ning erinevaid protseduure, mida teil tuleb ette võtta. Kui töötate kuumusega, pöörake erilist tähelepanu viisile, kuidas te seda kontrolli all hoiate ning kuidas see mõjutab koostisosi. Kui olete toiduvalmistamise lõpetanud, tehke kogu protsess mõttes uuesti läbi. Kas teil on tunne, et see oli pidev või lahustatud väikesteks lõikudeks? Kas märkasite mingeid erilisi nihkeid kui koostisosade loomus muutus? Muutusehekted Transformatsioon ei piirdu köögiga. Vaadake enda ümber ning peagi hakkate märkama teisi võimalusi... Muundumishetkes sisaldub alati energia. Need hetked on justkui pisikesed sünnid ja surmad ning inimesi kütkestab väga see piiripealsus. Iga müügileti pidaja võib teile öelda, et sageli tekib huvitav sumin, kui väljapanek hakkab kuju võtma, ning ka siis - ehkki pahandavalt - kui seda hakatakse parajasti maha võtma. Inimestel on transformatsioonist vaistlik arusaam ning samuti loomuomane võime sellest rõõmu tunda.... Mitte kõik, mis on näiliselt nõidus, pole seda päriselt. Ehk peaksime olema valvas näilise muundumislubaduse suhtes, mis võib meid kütkestada, ent on tegelikkuses petlik. Reklaamindus mängib meie ihal transformeerida teiste silmis oma elu, välimust ning imagot. Ka see toimib kujundite kaudu, nii et ehkki reklaam ei tohi seaduse ärgi valetada, võib ta luua muinasjutu, fantaasia ning õhustiku, mis ahvatleb meid uskuma selles sisalduvasse muutuselubadusse - kui me vaid ostame selle auto, parfüümi või kohvi. Igatseme muuta oma elu, kuid teame, et peaksime suhtuma reklaamidesse ettevaatusega ning see kehtib ka arengut puudutava õpetussüsteemi puhul. Olge valvas kõige suhtes, mis püüab rõhuda ahnusele, võimujanule või edevusele. Head vaimsed õpetajad ei luba oma õpetuse järgimise eest kunagi valgustatust ega materiaalset kasu. Hüvitisi ega tulemusi ei saa kindlustada, ehkki need õpetajad võivad avada me silmad võimaluste suhtes, mis tekivad seda teed järgides. Ka ei esita nad neid nõudmisi endale. Harjutus 2 Transformatsiooni vaatlemine Otsige enda ümber transformatsiooni näiteid. Vaadake, mis toimub looduses, teie kodus ja töökohas, vaadelge iseenda toiminguid. Püsige väliste näidete juures ning ärge valige isikliku sisemise muutumise protsesse. Pange vaatlustulemused kirja. Millest transformatsioon algab ja millega lõpeb? Kas esialgset ja hilisemat identiteeti iseloomustab erinev sõna, nagu röövik/liblikas või ehitusplats/hoone? Harjutus 3 Sisemised muutused Püüdke tuvastada mõned tähtsad transformatsioonihetked oma elus. need ei tarvitse olla niivõrd elu dramaatilised sündmused kuivõrd ajahetked, mil te teadsite, et miski on pöördumatulst muutunud. Mis oli muutunud? Otsige välja mõned vanad fotod endast ja püüdke, kui suudate, luua järjepidevus titepõlvest praeguse hetkeni. Kus te näete eri faase algamas ja lõppemas? Mida need tähendavad? Mil määral on need seotud füüsiliste muutustega ( nagu puberteet või menopaus) ja mi määral elusündmustega ? Harjustus 4 Loov transformatsioon Nüüd püsitage endale ülesanne, mis põhjustab transformatsiooni. See peaks olema midagi praktilist,


11 mida teil oleks võimalik saavutatud teatud aja jooksul, mis ei tohiks olla pikem kui mõni päev ( Kui see toimib, võite hiljem alati seada endale eesmärgiks tõeliselt suurejoonelise projekti, nagu näiteks püstitada oma tagaaeda mini - Stonehenge). Transformatsiooni kriteeriumid ei tarvitse olla liiga ranged selleks võib näiteks olla toa ümberkujundamine. Seejuures on oluline, et ettevõtmise tulemuseks oleks nähtav transformatsioon, mida teie ise saate hinnata. See võib olla seotud ehituse, monteerimise, remondi, sepistamise, reorganiseermise, väljapaneku või millega tahes, mis teile meeldib .Ceel kord, jäglige seda protsessi. Püüdke märgata, millal ilmnevad muutusehekted. Harjutus 5 Millegi loomine eimilleski See harjutus seisneb kõrvaleheidetud esemete kasutamises loovalt ning osutab, kui palju on algaines potentsiaali Otsige oma kõrvaleheidetud kolu seast. Vaadake läbi igasugune praht, mida olete valmis äraviskama, materalijäägid pudi-padikarbid, mis on jäänud garaaži või tööriistakuuri. Võtke kolm või neli eset ning tehke neist midagi. See võib olla dekoratiivne, kasulik või lihtsalt veider. Otsustage ise. Kui soovite, võite selle muuta veel üheks toiduvalmistamise harjutuseks. Vaadake oma köögikappi: valige välja kolm või neli toiduainet, mida te peaaegu kunagi ei kasuta - kuid tehke kindlask, et neid kõlbab veel süüa! Mõelge neist igaühe peale - mis see on, mida sellega teha, ning selle olulistele maitse- ja muudele omadustele. Seejärel leiutage nendega retsepte. Isegi kui see pole just eriti söödav, on see loominguline. Kuid võite end üllatada millegagi tõelissssetl gastronoomisega. Harjutus 6 Elu muutmine Seda harjutust tehke lõbu pärast ning kujutlusvõime avardamiseks. Kui saaksite end muuta teist liiki olendiks, kes te siis oleksite ? Märkide üles oma uus ülendatud seisund, välimus ning see, mida oskate teha.

Neljas peatükk

Võitlusesse Hunt ja koer on lähedased sugulased, ometi kaalub nende vastasseis siin üles igasuguse hõimlustunde, mida nad võinuksid tajuda. Värisedes ja ilastades sulgevad nad oma lõuad teineteise kõri ümber, valades verd ägedas võitluses. Ilma konfliktita ei ole alkeemiat. Ouroboros, rõngasse tõmbunud madu, kujutab kogu alkeemiaprotsessi ning sisaldab eneses potentsiaalselt kõike. Kuid et seda potentsiaali kasutada, tuleb madu esmalt üles äratada. Suikuv kahesus tuleb vabastada. Alkeemia kasutab mitmeid kujundeid nagu näiteks tuli ja vesi, päike ja kuu, koer ja hunt, või mees ja naine, tähistamaks polaarsust, mis tuleb ära tunda ning seejärel võitlusesse õhutada. Selle võitluse siht pole lõplik purustamine, vaid pigem enegia äratamine ning uue liidu loomine. Hunt tuleb päikesetõusu poolt, ent sealt, kuhu see loojuba, tuleb koer, mõlemad raevust metsikud. Nüüd pureb kumbki teist, pureb raevukalt. Nende koonud on pärani meeletus lõrinas. Need on kaksikkivid, heldelt sulle antud. Kõigis asjades ja igal ajal. Hoa neid hästi. Alkeemias on mõningail neist vastandpaaridest eriline tähendus, näiteks rohelisel ja punasel lõvil. Roheline lõvi kujutab rahulikku põlist looduse vaimu, valmis kindlalt pöörama elutüüri ja vähehaaval suunda muutma. Punane lõvi sümboliseerib ohjeldamatut energiat, mis tahab tegutsemist


12 otsekohe, alkeemia tuld, mis tekitab äkilise muutuse. Transformatsiooniks on mõlemaid vaja: roheline lõvi kannatlik kordamine ja mõtisklus peab ühinema punase lõvi tulvava provokatiise energiaga. Need saab vabastada alkeemia esimesest mateeriakehast. Mina olen mürgist nõretav madu, kes on kõikjal....Minu vesi ja tuli hävitavad ja loovad taas. Minu kehast saate välja kiskuda rohelise ja punase lõvi. ("Aurelio Occulta: Theatrum Chemicum Britannicum", toim Elias Ashmile 1652 ) Niisiis on nad seotud ka tule ja veega, kahe elemendiga, mille ühinemine on alkeemias nii suure tähendusega, kui raske see ülesanne ka ei näiks. Samasugune protsess peab ka meis aset leidma. Meil tuleb oma elus tuvastada konfliktsed elemendid. Ainuüksi nende äratundmise fakt ise aitab vabastada energiat. Tõtt öelda ei tarvitse me harilikult kaugelt otsida, leidmaks võitluse, mis on juba raevukalt puhkenud meie sisemise impeeriumi erinevais nurkades. Konflikti tunnetamine võib olla valuline - alkeemia ei ole rahumeelne tegevus - ning mõnikord võib tunduda, et olete jõudude võimuses, mis teile ei allu. Mitte keegi ei tee läbi tõelist muutust, avastamata neid tooreid elemente iseendas. Võime alustada alkeemiatööd lootuses, et see võimaldab meil veidi kontrollida igapäevaelu probleeme. Mingis mõttes ongi nii, kuidas neist me ei vabane. Ent alkeemia on osav: see sisaldab endas võitlust ning püüab saavutada kontruktiise tulemuse minimaalse kahjuga. Võitlus ei ole eesmärk - see on osa protsessist. Leidke Uss Selles ja kahes järgnevas peatükis järgime magava Ouroborose ärkamist, mis viib soovi äratamise, kire tärkamisej a hinge tiivustatud lennuni. Neid etappe saab kirjeldada, kasutades nelja sümbolit, mida tuntakse kui Ussi, Meremadu, Lohed ja Inglit. Need moodustavad omal moel raamistiku, mis viib alginstinktist kõrgema intellektini. Mingis mõttes on nad ühtlasi ärkvel oleva Ouraborose neli ilmingut, mis sisalduvad juba nii magavas maos kui ka meie endi elusfääris. Just niisamuti nagu Ouroborose neli ilmingut, mis sisalduvad juba nii magavas maos kui ka meie endi elusfääris. Just niisamuti nagu Ouroboros tuleb äratada ja talutada läbi muundumisjärkude, peame äratama ka oma teadmise Ussist, Meremaost, Lohest ja Inglist, ning õppima aktiivselt nende olemisetasanditega töötama. Selles peatükis keskendume Ussile. See on ärganud Ouroborose esimene ilming, pigem vähenõudlik ja mõnevõra loid, kuid õigupoolest väga jõuline ja meie elus ääretult oluline. Uss kujutab põhilist elujõudu, mis hoiab meid toimimas. Selle esimene tegevusviis toimib iha või vastumeelsus kaudu. Need mõlemad on põhilised konflikti vallandajad, kui me ei saa või ei taha järgida selle ettekirjutusi. Uss reageerib nii välistele ärritajatele kui ka meie seisukorras sisemistele muutustele. Tema ülesanne on meid "käigus hoida", kindlustada liikide paljunemine ning kaitsta meie individuaalsust. Uss annab meile märku kui oleme näljased, meil on külm või oleme seksuaalselt erutatud. See toimub me kõige primitiivsemate reaktsioonide kaudu, mis võib puhuti olla ebameeldiv. ... Lapsed on Ussi tasandile lähemal kui täiskasvanud. See tähendab, kummaline küll ,et nad on kiretud. Sageli eksperimenteerivad nad külmalt viisi, mida meie peame jubedaks, näiteks tõmmates kärbestel tiibu küljest. Ussil ei ole kuigivõrd arusaamist teiste kannatusest. Ka ei omista lapsed omaenda valule mingit lisatähendust, kuna nad kogevad seda sellisena, nagu see tegelikult ongi. Nad ei pikenda oma reaktsiooni. Nälg ajab imiku südamest nutma ,tõmmates täiskasvanute tähelepanu oma väga tõelistele vajadustele, ent kui piim saabub, lakkab nutt peatselt. Ta ei ole veel õppinud ennast haletsema, tundma muret vigastuse pärast ega teisi süüdistama. Lapsed on sündinud enesekeskse "Ussi" - reaktsiooniga, kuid kogemusega saavad nad teadlikuks teistest. Müksude ja võmmude, noomituste ja nähvamiste kaudu õpib laps, et Uss ei tohi teoks teha kõiki oma soove ning et nende kaudu ergutatakse isiklikku inimlikku südametunnistust. Varane konflikt äratab me varjatud võimed. Uss ei kao kuhugi, kui tahes elukogenud või vanad me oleme, ning see on väga ilmne juhul, kui kogeme tugevat füüsilist valu. See võib muuta igaühe meist mõistusega inimolendist vingerdavaks Ussiks. Ometi on valu lõpuks siiski reaktsioon, mis on määratud organismi kaitsma, nii, et Uss täidab vaid oma ülesannet. Kui tunneme valu, oleme vähemalt elus. ... Uss toimib ka meie paljunemistungi juures. Oma soovides on ta ablas; naine võib last igatseda lausa füüsiliselt. ...


13 Uss ilmutab end ka vastumeelsuse kaudu. Sageli võtab see näiliselt irratsionaalse kuju, nagu näiteks vastikus kaenlaaluste karvade vastu või paaniline hirm ämblike ees. ... Vastikus ja iha on ühe mündi kaks külge. Kuid nende poolused võivad vahetuda.... Ussi tundmine viib teid ühendusse elu tuumaga. Võime sellest õppida, millised on me tõelised, loomupärased vajadused, mis aitavad meil ellu jääda, milised on tingitud ihad, mis võivad, aga ei tarvitse olla kasulikud. Kui me õpime Ussi kuulama, teavitab ta meid täpselt meie tõelistest kehalistest vajadustest, mitte sellest ,mida arvame vajavat. Õpime ära, et teatud puhkudel saame Ussi soove eirata ning teatud puhkudel võime seda teha omal riisikol. Ühendusse astumine Ussiga liidab meid otseselt energiavooga, mis hoiab meid toimimas. Kui me Ussi urust välja meelitame, muutub ta võimeks, millega tarvidusel nõu pidada. Ussi avastamine Harjutus 1 Pöörake teraselt tähelepanu ärkamishetkele ning pange tähele, kas Uss tegutseb. Milliseid aistinguid ta teis tekitab. MIda ta tahab? Harjutus 2 Järgmine kord, kui tunnete kui tahes nõrka füüsilist valu, olge valmis seda uurima. Vabastage see solvatud tunnete, kartuste ja pettumuste pealiskihist. Milline on valu tegelikkuses? Harjutus 3 Võtke mõni lihtne asi, mida peate vastumeelseks, näiteks putukas või toit, ning uurige järele, mis sünnib siis, kui te sihilikult sellga kokku puutute. Kas suudate seda uurida selge pilguga, laskmata vastumeelsusel domineerida? Ärge suruge alla ühtegi vastuolu, mis tekib selle kokkupuute vältel, vaid laske sel end välja mängida. Seejärel küsige endalt, kas selles on midagi, mida te tegelikult peate külgetõmbavaks. Kas te suudate selles vastumeelsuses leida iha seemneid või koguni pöörata seda positiivseks külgetõmbeks?

Konflikti juured Inimestevahelisel suhtlemisel tekkiv vastasseis võib ajuti olla valulisem kui füüsiline haav. See võib olla valla päästa jõulisi emotsioone ning tithi läheb asi selleni, et võitlustander on meie eneste sees.... Selle kohta, millal hoida võitlust enda sees ning millal võidelda seda välismaailmas, ei ole reegleid. Põhiline juhtnöör on, et võitlus tuleb pidada minimaalse võimaliku jõukuluga ning kasutada selle energiat võimalikult produktiivselt. Konfliktid ei tarvitse alati olla halvad asjad, nad genereerivad energiat, mida on võimalik kanaliseerida. ... Mõned inimesed õhutavad sihilikult konflikti, et tekitada energiat, mida nad vajavad millekski muuks. Veel üks muusikaga seotud lugu. On Üks professionaalne laulja ,eks polnud kuulus mitte ainult oma meeldiva hääle, vaid ka oma riiaka loomuse poolest ja see lõi alati välja kontserdipäeval. Ta leidis midagi - valesti koostatud arve, kallima olematu kokandusoskus, bussi hilinemine - ning alustas pealetungi. Sellisel viisil virgutas ta oma energiat, et panna see oma esinemisse. See polnud ehk ideaalne toimimisviis ning ta kallimate ringlus oli suur; kuid see panita tõesti hästi laulma. Konflikt on möödapääsmatu. Juba elus olemine ise tekitab konflikti. Meil kõigil tuleb üksnes eksisteerimiseks hõivata teatud määral ruumi, mis tähendab, et keegi teine seda hõivata ei saa. Kui kaks inimest tahavad rongis endale viimast vaba kohta, on juba olemas huvide kokkupõrge, kui tahes viisakalt seda ka ei käsitletaks. ... Kinnitame oma olemasolu iga hingetõmbega - isegi õhu sissehigamine avardab kergelt ruumi, mille enda alla võtame! ... Täpselt samuti nagu me füüsiliselt tasandil püüame tõrjuda viiruseid ja nakkusi, et terve olla, püüame psühholoogilisel tasandil vältida rünnakuid oma uskumustele ja tunnetele, mis moodustavad osa me identiteedist. Ühiskondlik etikett hoolitseb selle eest. Ütleme inimestele, et nende kohutav toit maitseb


14 imehästi ning õudne tapeet on lausa vapustav, selle asemel, et solvata neid oma ausa arvamusega. Tihti väldime vestlusi poliitikast või religioonist, osaliselt ka seetõttu, et meie oma vaated ei satuks rünnaku alla. Kui alustate päeva lehelugemisega, on tõenäoline, et valite sellise, mis toetab teie enda maailmavaadet - kui te just ei ole nagu ülalkirjutatud laulja ega taha endas õhutada varahommikust raevu. Ühiskond soovib, et me neist vastasseisudest mööda hiiliksime ning looksime mehhanismi saavutamaks üksmeelt, nii et rattad pöörleksid sujuvalt. Ent alkeemias tuleb meil konfliktidele vastu astuda. Meil tuleb kasutada julgust, kuid samal ajal talitseda oma reaktsioone. Üks moodus konfliktiga toime tulla on kaasata see oma tavadesse ja harjumustesse. Teine võimalus, vahel esimesega kombineeritult, on võtta seda mänguliselt. Kui vaadata tähelepanelikult teatud tüüpi tantse, eriti rahvatantsu traditsioonilisi vorme, näete erinevaid toiminguid, mis meenutavad võitlust, isegi nii lihtsates liigutustes nagu partneriga plaksu löömine või vastasolevale tantsijate reale lähenemine, ngu oleksid nad vaenlased. Sõjakunsti õpitakse tihti palju leebemate võitlusvormide kaudud nagu "mõõgamäng" vo "Tai Chi tants", kus Tai Chi on Hiina võitluskunstide graatsilisi versioone. Mänguline element sobib väga hästi alkeemia arusaamaga Hermesest, mänglevast sulist, kelle kaval riukalikkus aitab leida lahenduse seal, kus kaks vastast on hõivatud võitlusest. See peegeldub ka viisis, kuidas konflikt on sagelik ritualiseeritud. Olemata tavatähenduses mänguline, võib see sisaldada teatavat näitlemist. Alati on sõdades kehtinud aukoodeks, nagu näiteks kohustus kohelda vange hästi või austada vaherahulippe. See võib ära hoida täieliku hävingu, millest keegi pole huvitatud. Loomad võitlevad harva surmani,m kui nende eesmärk pole vastast ära süüa. Kasutades hoiatussignaale, suudavad nad sageli võitluse üldse öra hoida. Jälgige kahte kassi, kes veedavad tunde, võisteldes territooriumi pärast, ent kordagi teineteist puudutamata - tänu agressiivse hoiaku, hääleliste ähvarduste ja hiiliva alistumise mitmekülgsetele rituaalidele. Paljude võitluste puhul on küsimus vaidluste lahendamises vastasrinde hävitamata. See kajastub jagatud ühise elu tunnet. Budistlik lugu räägib mehest, kes kavatses oma kaasreisija rongis mõrvata. Ta mõtles läbi iga liigutuse ning järgnes oma tulevasele ohrvrile koridori, valmis mehe rongiuksest välja tõukama. Ta avas ukse ning oli just valmis teda lükkama, kui rong äkki edasi jõnksatas. Midagi mõtlemata krahmas ta ohvrist kinni, takistamaks teda pudenemast. Tema instinkt päästa inimrassikaaslane oli võitu saanud ta mõrvakavatsusest. Konflikt ei seisa ainuüksi hävitamises. Tegelikuilt võib suunatud konflikt olla loov ja produktiivne. See võib vabastada energia ning muuta vastumeelsuse külgetõmbeks. See võib stimuleerida erutust, seksuaalsust, naeru ja kõrgemat kogemust. Piir võitluse ja seksuaalse kürkestatuse vahel on tõepoolest ähmane. Nii loomade kui inimeste armumängu rituaaliga kaasneb tihti teatud hulk nääklemist ning kordub üsna agressiivsete lähenemiste ja tõukamiste mudel, mis kestab kuni lõpliku tõrjumise või heakskiiduni. Harjutus 4 Konflikti käsitlemine Ühel päeval pöörake erilist tähelepanu igat liiki konfliktidele, mis te elus esile kerkivad, olgu need isiklikud, avalikud, tööalased, füüsilised, psühholoogilised või praktilised. Konflikt võib olla väike, nagu näiteks endale õigusega kuuluva koha nõudmine bussijärjekorras, või oluline vaidlus ülemusega. Kui mõni konflikt esile kerkib, püüdke mõista, millised on selle vastaspooled. Kui konflikt leiab aset kahe inimese vahel ,kas teie olete koer või hunt? Koer võib olla taltsam ja kaitsepositsioonil, kuna aga hunt võib olla metsik ja agressiivne. Veenduge, et olete selles asjas endaga aus. Olge valvel kõikevõimalike sisekonfliktide suhtes, pöörates erilist tähelepanu igasugustele rahutustundele, mis võiks viidata varitsevale konfliktile, kui see pole täielikult ilmnenud. Püüdke see välja meelitada, julgustades "hunti" ja " koera" end avaldama. Kui ilmneb mitmesuguste tegurite võrk, püüdke see taandada üksnes kaheks vastasjõuks. Võtame selle harjutuse käsile 5 peatükis, ent praegu keskenduge vaid konfliktide selgele määratlemisele. Vahetevahel põhjustab just konflikti vaatlemine selle kadumise. igal juhul näitab selgus tihti kätte küsimuse lahenduse. Harjutus 5 Konflikti rituaalne väljamängimine


15 Püüdke osa võtta ühest järgnevaist : sõjakunsti õpingud, debatt, tantsutund, kus sooritatakse etteantud liigutusi. Elaga läbi edusammud ja tagasilöögid, leidke, millise vormi on saanud võimalik agressioon ja kuidas see on muundatud. Millist tüüpi energiat sellest tekib ? kas te saate sellest energiat või kaotate? Harjutus 6 Tantsige end muredest vabaks - fantaasiakonflikt Valige üks parajasti olemasolevaist konfliktidest, mille olete määratlenud ning püüdke see tantsuks muuta. Kes on vastastantsijad? Mis neil seljas on? Kuidas nad välja näevad? Milliseid samme oskate nende tantsuks välja mõtelda? Kui olete selle visualiseerinud, tantsige niimoodi? Tantsige ära iga osapool eraldi. Kui töötate grupis, jagunege paaridesse ning paluge oma partneril esita üht vastastest. Teine võimalus on muuta konflikt fantaasiaks nagu joonisfilmi võitlus. Lubage oma fantaasial vabalt lennata, olgu lihtsalt kujutledes või pannes selle paberile pilgi või jutukesena. Harjutus 7 Maagiliste kivide valmistamine See harjutus annab võimaluse tegeleda väikese lihtsa nõidusega. Mis tahes teisi harjutusi selles peatüksi te ka välja ei jätaks, sellest siin ärge üle hüpake. "Kaksikkivid", millele viidati koera ja hundi kujundi juures, võivad ühtlasi tähendada konflikti kahte poolust. Need võivad olla väga kasulikud konflikti selgitamiseks ning tarviduse korral vajalike sammude astumiseks. Valmistage kaks kuubikut - suurus ei ole tähtis, ku nad on vaid sama suuruse ja kujuga. Nad peaksid olema piisavalt väikesed mahtumaks kergesti teie peapessa ning piisvalt kerged taskusk kandmiseks. Võite kasutada puitu, liimi ( kas kuumutatavat või isekuivavat varianti) või midagi muud, mis on tööötluseks küllalt tugev. Värvige nad kahte kontrastset värvi: soovitan musta ja valget või punast ja rohelist. Otsutage, milline kivi on "jah" ( positiivne, jaatav, aktiivne) ja milline "ei" ( keelduv, tagasitõmbuv, passiivne). Nüüd võite neid kasutada keskendumiseks ja oma otsuste täideviimiseks. Alustage probleemi või konflikti väljavalimisega. Alustuseks on ehk parim valida selline, mis pole liialt oluline. Mõelge probleem läbi ja seda tehes pöörake kive peos ringi. Keskenduge probleemile kui kahele täielikule vastandile, nagu on soovitatud harjutuses 4, ning seejärel kaaluge, mida te ses suhtes tahate ette võtta. Kui tahate tegutseda, valige "Jah" kivi. Kui kavatsete konfliktist tagasi tõmbuda, valige "EI" kivi. hoidke valitud kivi mõni minut peos, et kinnitada oma otsust. Aitamaks endal seda ellu viia ja meenutamaks eesmärki, võite sobivat kivi endagfa kaasas kanda, kuni teie valitud otsus on saanud tegelikkuseks. Samuti võite kasutada jah/ei tähenduste erinevaid aspekte. Näiteks võib "jah" tähendada : "Ma ühinen teise inimese otsusega ning kasutan kivi, et aidata endal seda konstruktiivselt kinnitada". Ning "ei" võib tähendada: " Olen selle üle järele mõelnud ning suun endiselt, et mul on õigus nuriseda, ning võtan kivi kaasa, et tugevdada oma otsust ning teha seda selgelt." Jõudke vaid oma mõttes selgele otsusele, kuidas tõlgendate jah-i ja ei-d. Kui olete lõpetanud ühe kivi kasutamise, viige ta alati paarilise juurde tagasi ja sõrmitsege paar minutit neid kõlemaid korraga, taastamaks tasakaalu. Palun ärge kasutage kive ennustamiseks, teisisõnu ärge valige neist ühte pimesi nagu mündi õhkuviskamisel, et otsustada tulemust. Eesmärk on keskendada teie enda jõuvarusid, saavutamaks intuitsioon, ning anda otsuste tegemiseks jõudu.

Viies peatükk


16 Igavene liikumine Ikka ja jälle kujutavad alkeemilised kujundid seksuaalse külgetõmbe elektriseerivat jõudu ning mehe ja naise ühtimise õnnejoovastust. Ent need kujundid pole seal üksnes erutamiseks, sest seksuaalne poraalsus on kosmiline printsiip, mis toimib sügaval looduses samauti nagu igaühe elus eraldi. Seksuaalenergia genereerib iha, mis paneb maailma pöörlema. Samuti on see tranformatsiooni mõjur, mis võib teid juhtida te olemuse juurteni ning tõsta teid inglite tasemele. Selles peatükis vaatleem, kuidas liigitada erinevat tüüpi seksuaalenergiat ja - kogemusi, et õppida nendega töötama ning kogeda mõningaid seksuaalsuse sügavamaid aspekte. Ühtlasi vaatleme eri liiki alkeemilist kulda, mida loob seksuaaltegevus, ning rolle ,mida selles mängivad Uss, Meremadu, Lohe ja Inge. Pildi epigramm ütleb Oo Päike, sa ei toimi üksi, ilma minu väeta oles sa kukk ilma kanata. Ja mina Kuu, vajan omakorda sinu abi, just nagu kana vajab kukke. Rumal on see, kes tahab lahku kiksuda neid olendeid, mis ühendatud Looduse sidemetega. Kuldse Päikese ja hõbedase Kuu energiad peavad liituma, et viia lõpule alkeemiline muundumine. Igal teekonnal peab alkeemik kohtuma oma seksuaalsusega. Isegi tölibuudis elavatel alkeemikutel, nagu mungad, utleb siiski oma seksuaalsus sellesse protsessi lülitada. Alkeemia puhul ei saa te eristada end teadusest millega tegelete. Neli erinevat maailma on suguluses maa, tule , vee ja õhu elemendiga, mis etendavad alkeemias tähtsat osa. Need elemendid on kindlalt kinnistatud mitte üksnes alkeemia, vaid ka teistes lääne traditsioonides nagu astroloogia, kabala ja rituaalne nõidus ning nad märgivad olemise nelja tõusvat tasandit, nag ka füüsilisi elemente. Müütiline Olend - Uss ; Element - Maa ; üldine tähendus - Instinkt, füüsis ; Energia tüüp - struktruur, vorm; Muundamine kullaks - Orgasm, eostamine; tunnusjooned - Füüsiline iha Müütiline olend - Meremadu; Element - Vesi; Üldine tähendus - tunded, isiksus; Energia tüüp - Voog; Muundumine kullaks - Armastuse sünd, suhe; Tunnusjooned - Fantaasia. Müütiline olend - Lohe; Element - Tuli; Üldine tähendus - energia, loovus; Energia tüüp - Rütm; Muundumine kullaks - Jõud; Tunnusjooned - Kirg. Müütline olend - Ingel; Element - Õhk; Üldine tähendus - Intellekt, abstraktne mõtlemine; Enerigia tüüp - väli; Muundumine kullaks - Teadmine; Tunnusjooned - Armastus. Igaühel neist maailmatest , kõige maisemast kõige rafineeritumani, on olemas mitte üksnes vaid talle omast tüüpi seksuaalenergia, aga iga maailm loob ka vaid talle eriomast kulda. Esimene maailm - Maa kuningriik See on Ussi maailm, füüsilise reaktsiooni ja seksuaalse iha tärkamise tasand. Uss on seotud füüsiliste suguelunditega, kus peenise "uss" siseneb vastuvõtvasse " ussiauku" ( mis omakorda on teatav õõnes ussivorm). See esindab vormi maailma, kus kohtuvad ja paarituvad põhiliselt meehlikud ja naiselikud kehalised struktuurid, moodustades ühendatud entiteedi. Uss võbeleb huvist potentsiaalse seksuaalpartneri vastu. See tähendab iga võimalikku partnerit, sõltumata vanusest või perekonnaseisust. Ussil on omaenda kriteerium. Kui te kõnnite mööda tänavat, võite vaid pooleldi märgata isikut, kes teile vastu tuleb, kuid Uss on teda tähele pannud ning võib - olla teeb tema suunas väikese vingerduse. Ussi ülesanne on ära tunda kõrgetõmme või vastumeelsus, mida ta teebki, hoolimata kõiksugustest ühiskondlikest normidest. ta on nii looduse ja liikide kui ka teiste isiksuse teenistuses.


17 Kuna see on füüsiliste toimingute ja tulemuste maailma, avaldub kuld, mida luuakse Ussi maailmas ,orgasmis. Orgasm viib meid plahvatuslike tunneteni, mis on täiesti erinevad nauditavatest aistingutest eelneva suguakti käigus. See on energia vabanemine ja muundamine täiesti erinevaks seisundiks. Seksuaalne orgasm ei too mitte üksnes kehalist ekstaasi, vaid tomib ka psüühilise vabastajana, vabastades meid pingetest ja negatiivsetest emotsioonidest. Ning täpselt nagu iga maailm pakub võimalust astuda läbi värava kõrgematesse maailmadesse, toimib orgasmi energia raketina, mis lennutab meid kõrgustesse. Möödunud aegadel räägiti sellest üldiselt ka kui "väikesest surmast", pidades silmas, et orgasm võib avardada me isiklikke piire. Ehkki orgasm on kõige äärmuslikum näide kullast, mida luuakse Ussi tasandil, võib kulda kogeda laiemas mõttes õrna seksuaaalse hoovusena, mis ringleb meis pidevalt. Seda pole alati lihtne märgata, kuid teatavad hingamistehnikad või maagilised tegevused võivad muuta iniemse teadlikumaks sellest hoovusest, mida sageli kogetakse nagu vedelat kulda, mis kulgeb mööda keha kesktelge. Samuti tajuvad seda kegemini need, kes on seksuaalse teadlikkuse kõrgendatud seisundis, näiteks need, kes on uue põneva suhte algusjärgus. Muidugi on seks füüsilisel tasandil ilmne transformatsiooni näide, milleks lapse eostamine kui spermatisoid kohtab munarakku, ning luuakse uue elu kuld. Ka alkeemias on Kuninga ja Kuninganna või Päikese ja Kuu liidu tulemuseks lapse sünd. Kuid see ei ole protsessi lõpp. Laps peab surema, et kõrgemal tasandil uuesti sündida, enne kui muundamine on täielik. Teine maailm - Vee maailm Liikudes Ussi juurest edasi, läbime teatava siirdefaasi. Meremao vesise maailma, kus meie ihad võtavad unistuste ja fantaasia kuju. Suurel määral on see üleminekumaailm USsi ja Lohe vahel. Selles veealuses kuningriigis luuakse kujutlused. Meremao kurdudes keerduvad igatsused, ning ihad kogunevad ja hajuvad, kui keha väänleb alaliselt muutuvas sillerdava ilu mängus. See on voogamise maailm, kus kujutlused tulvavad sisse ja välja ilma tjutavca alguse ja lõputa. Me kõik teame, et fantaasia mängib seksis suurt rolli. Kui on tarvis veidi lisastimulatsiooni, on fantaasial oma osa. Armastajad mängivad mänge, kostümeerivad end ning õrritavad teineteist. Uue suhte puhul peab kumbki armastaja välja uurima, mis teisele meedlib ning milleks ta valmis on. Omavahelised naljad, jagatud unistused ja hellitusnimed - need kõik annavad suhtele väga isikliku ning privaatse iseloomu. Ent see maailm on ebapüsiv ning selle piirid pole selgelt määratletud. NIisiis võib suhte seadmine kindlale alusele olla risknatne üritus, sest ühe inimese fantaasia võib osutuda teise õudusunenäoks. KUigi meremao kirev veealune aed võib olla ülimeeldiv koht uurimiseks, pole see paik, kus surelikud võiksid alaliselt elada, nagu tõendavad rahvajutud õnnetutest abieludest näkineidude, hüljeste ja teiste veealuste olevustega. See on maailm, kuhu noorikud võivad sukelduda, kui seksuaalsete tunnete kohtumine on alles uus ning kui fantaasiad saavad võtta turvalise vormi. Mao ookeanimaailm toimib meediumina, mis ühendab me emotsioone füüsilise ajedega. Iseenesest on sel vähe tähendust, ometi on see väga võimas ning oluline, kuna just siin hakkab suhe arenema, vastandina seosteta sesksuaalsetele kokkupuudetele. Siin ootab meid tõeline rõõm ning imepärased tunded, mida armastajad jagavad, mitte lihtsalt seksuaalse rahuldus. Vesi on armastuse sünnipaik - ka Veenus sündis lainetest. Kuid nagu alkeemiline laps, peab ka armastus kasvama ja kannatama veealustes maailmades, enne kui jõuab oma tõelise puhkemiseni. Mõningates müütides on Meremadu imelise pärli valvur. See väärtuslik kalliskivi lebab ookeani põhjas, särav pind peegeldamas miljonite unistuste küütlevat helki. Siin esindab pärl veealust kulda. Pärl ise on transformatsiooni saadus, liivatera, mis muutub helivaks kalliskiviks karbis, mis on alkeemia pitseeritud anuma sarnane. Meremao maailmas ujume ihalainetes, otsides seda hinnalist pärlit ning järgides romantilist unistust, mille aaret me usume lebavat kusagil selle ookeani sügavustes. KUid milline on tõeline alkeemiline kuld, mida sealt leida võib? Alkeemias on kogu kuld muundumise tulemus. See ei ole seal lihtsalt küsimise peale. Harilikult tähendab see ühte asja ohverdamist teise nimel ning enese täielikku pühendamist sellele. Kuigi tunded ja kujutlusvõime võivad seda maailma toita, tuleb neid kulla valmistamiseks destilleerida. SUhtes tähendab see kulgemist kõrgemal isiklikest reaktsioonidest paika, kus suudate mõista ka oma partneri tundeid ja vaateid. See võib tähendada loobumist omaenda tugevatest tunnetest, adumaks teise inimese vajadusi ja soove. Kui te seda teege, tuleb miski muu asemele. Kui seda tehakse meelsasti, ei muut see alistumiseks partneri emotsioonidele, vaid aitab hoopis luua teise suhte " emotsionaalset keha". Sel on tõelisetl ainulaadne sisu, kuid see on ka


18 habras ja muutuv. Selle maailma kuld ei ole kindlaks määratud, just nagu ka veemaailm on alaliselt voogav ja muutuv. Võime sellest mõelda kui kuldsest valngust või sädelevast valgusemängudest veepinnal. Pärli värvid aga muutuvad valguse käes ning selle sära tuhmub või ergastab vastavalt ümbrusele. Kolmas maailma - Tuleriik See on Lohe maailm, kes suure osa ajast lebab kerratõmbununa oma pesas. Üksnes päriselt vigununa purskab ta tuld. Siis Lohe ärkab ning seirab oma ohvrit, pruusates leeke ja suitsu ning lennates kõrgele taevasse. tema tiivalöögiga algab kiresööst. Lohe on nagu tiibadega Uss või Madu. Ussil on pelgalt tung paarituda, ent kui Lohe tiivad laiali laotuvad, astub asemele kirg. Väga harva seksuaalsuhted algavad kirega. Nad algavad Ussi vingerdamisest ning vallandavad Meremao kirevate unistustega. Ent harilikult tõuseb Lohe lendu alles hiljem. Äkki taluvad partnerid vaevu teineteisest lahusolekut ning nende suhe asetub kõigest muust tähtsamale kohale. Veelgi ohtlikum aga on nende usk, et nad on haavamatud. Iga Lohe arvab, et ta on võitmatu, kuid müütide ja legendide kaudud me teame, et mõõgaga saab neid võita, tihti nende äärmise kõrkuse tõttu. Kire - Lohe saab eksisteerida ka teistes vormides peale seksusaalsuse, nagu näiteks religioosse kire või raevuka pühendumise puhul mingile ettevõtmisele. Lohe olemus seisneb millegi oma kütkes hoidmises ning ehkki meile võib tunduda, et lausa liugleme vaevata, võivad Lohe küünised meid kõvasti haardes hoida ning me ei saa ära pageda. Ent saabuv lõpp on harilikult valuline ja võib tähendada kukkumist suurest kõrgusest. Armastajad usuvad alati, et nad on ainulaadsed ja et nende kirg kestab igavesti. Seda kuuldes naeratame leplikult. Aga võib-olla see ärritab meid - kuidas nad küll võivad arvata, et nemad on ainsad, kes nõnda tunnevad. Ent kui sa ise oled kiretormi loopida, on asi surmtõsine. Paljud inimesed kujutlevad, et nende suhe on haavamatu, kuni see nendega sünnib, sageli kõige ebasobivamal ajal. KUi lendad koos Lohega, näib kõik teistsugune. Elu on palju värvikam ja põnevam, nii et meeletu armastaja haardub innukalt ka kõige igapäevasematesse toimingutesse. Temasse tulvab ebatavaliselt määral energiat ning teda haarab loobusesööst. Vahel võib täheldada Lohe energiat toimimas, isegi kui inimene ise püüab seda varjata. .... Ehk on parem olla Lohega tuttav, kui kogu elu tema eest hirmunult pageda. Paljud meist on sööstnud pöörastesse seiklustesse, või on meil olnud mõtlematuid armulugusid, mis on suurejooneliselt kokku varisenud. Kas poleks me pidanud seda teed minema? Kahtlen selles. Kohates seda energiat, õpime seda ära tundma ning see teadmine annab meile tulevikus valikuvõimaluse. Harilikult ei ole elus enam kui üks või kaks täisverelist "Lohe - episoodi". Ja isegi lool, mis lõpeb valuliselt , võib olla oma väärtus. See võib muuta inimese tundeid ja maailmavaadet ning asetada need uuele rajale, ehkki jätab ränki haavu. Lohet on võimalik võita, kuid seda ei saa teha riske võtmata. Kord vallutatuna, on teie käsutuses energia, loovus ja karisma, ehkki teil tuleb alati osata neid arukalt kasutada. Te ei tohi kunagi Lohet usaldada, mitte ainustki hetke. Lohe kuld on punane kuld. See kuld on sulatatud ja sepistatud ning sellest saab taguda imeväärseid vorme. See on tule ning samuti rütmi maailm, kus vasar taob kullast vorme ja Lohe hahksete tiibade rütm kannab ta lennul üle taeva. Suguakti rütm peegeldab kuhjunud kirge. Rütm tekitab erutuse ning mõned inimesed mängivad sihilikult armusuhte kord tuliseks, kord jahedaks, et see omakorda tugevaks erutuse astmeks. Lohe maailmas ühtlustuvad armastajate kehalised ja emotsionaalsed soovid nind nende pulss hakkab lööma samas taktis. Selliselt kirg järk-järgult kasvab. Siis saavad armastajad tõusta kõrgemale füüsiliselt tasandist ning sepistada loovast energiast kulda. Armastajad võivad tõepoolest saavutada imesid, teineteist nuustada, teostada elus koos suuri muudatusi või töötada partnereina äris, kunstis või etendustel. Täpselt nagu kaunilt töödeldud kuldne sõlg võib kesta tuhandeid aastaid, nii muutub lugu kirglikult armastusest müüdiks, mida võib lõputult jutustada nagu lood Tristanist ja Isoldest, Eloise`ist ja Abelart`ist ning Romeost ja Juliast. Kuigi need armastajd on tihti õnnetu saatusega, võidutseb kirg, ning surm ja õnnetus ei suuda nende suhte vastupidavat jõudu minema pühkida. Neljas maailm - õhu ala Lohe juurest liigume Ingli maailma. Ingel loob teatava kiirgusvälja, mis on kõrgemal Lohe tiivalöökide tormist ning mida ei häiri Ussi vingerdamine. Kui sisenete Inglite maailma, kantakse teid teistsugusesse


19 riiki. Lohe maailma joovastav elevus lahustub ning selle asemel võite kogeda tasakaalu, meelerahu ning tunnet, et kõik on hästi. See on üksnes vilksatus, milleni võime vaid ajuti jõuda, kuid selline "ingellik silmapilk" võib meile pikka aega toeks olla. ..... Ingli ilmumine on märk kõrgema maailma läbimurdest meie inimlikku maailma. Kui see aset leiab, heidetakse kõrvale tavapärased käitumis- ja reageerimismudelid. Ingli kohaloleku tulemusena võivad ilmneda müstilised või imepärased sündmused. Enamik iniemsi, kes on olnud tunnistajaks Ingli ilmumisele ( ning see näib olevat üsna tavaline kogemus), saavad selle kohtumise läbi lootust. Inglid annavad tunnistust, et meie universumis on enamat kui see, mis silmale näha, ning kindlust, et vähemalt mõnikord meid jälgitakse, aidatakse ja kaitstakse. Inglite ehk tiivuliste olendite olemasolu tunnistatakse paljudes kultuurides kogu maailmas, niisiis võib kindlalt väita, et nad esindavad inimliku kogemuse tegelikku tasandit. Ent nende kirjeldus varieerub, osutades, et igaüks tõlgendab nende kohalolekut omal moel. On väga erinevaid viise, kuidas inimesed ingleid kogevad. Inglit võib näha tiibulise olendina, kuuldes häälena või koguni tajuda kui pehmeid tiivalööke. Vahel väidavad inimesed, et on koahnud inglit tavaliseks inimeseks maskeeritult. Mõnedes kultuurides usutakse, et võõras, kes palub külalislahkust, võib olla ingel, nind seetõttu tuleb ootamatut külalist alati hästi kohelda.

Sõna "ingel" tuleb kreeka angelos`est ning tähendab "sõnimitoojat". Ristiusu traditsioonis, mis on välja kasvanud assüüria ja juudi mütoloogiast, peetakse neid Jumala ja inimkonna vahelisteks sõnumitoojaiks ning ühtlasi etendavad nad olulist rolli, toetades loomist. Üldiselt võime öelda, et inglid tegutsevad kõrgema ja madalama maailam vahel. Isiklikke kohtumisi inglitega võime ehk paremini mõista, kujutades seda kogemust "ingelliku silmapilguna", millel võivad olla inglite kohaloleku tunnused, kuid ilma et neid tingimata oleks nägemuslikult või tunnetuslikult tajutud. See võib olla hirmuäratav kogemus ,mis ei mahu tavalisse käsitusse ajast ja ruumist. Mõnedele inimestele tundub see kojunaasmisena, samas kui teisi otseselt kohutab. Me puutume kokku maailmaga, kus võimatu muutub võimalikuks. Kõige kohesem viis siinkohal inglit vaadelda on uurida seksi nig suhete ingellikku tasandit. Ingellik silmapilk jõuab kätte siis ,kui armastaja siseneb inglite riiki. Selline silmapilk võib saabuda pärast armatsemist, mil iha Ussi ja kire Lohe on ära kulutatud. Harilikult piirid hajuvad; võite tunda, et olete kehaliselt paigas, mis on avaram, valgem ja säravam kui harilikult. See pole üksnes seksi meeldiv järelkuma. See on teie seisundi tõeline muundumine. Tavapärane tunne sel hetkel on see ,et teie liit on tugevam kui teie kahe summa indiviidina. Teie isilikud piirid ei ole enam nii selgelt välja joonistatud ning ometi ei tunneta te nende ähmastumist ähvardavana. Lahkarvamused kaovad. Ärevus ja ebakindlus hajuvad. Lepite sellega, mis on see, see on. Mis tuleb ,see tuleb. Valitsevad armastus ja usaldus. See on õhu ja välja maailm, nagu energiaväli. Kahe armastaja ühendusest on tekkinud teadvusväli, ruum, mis täidetud kuldse valgusega. Mõtted, tunded, kehad - kõik nad liiguvad oma tõelisele tasandile. Koguni Lohe tiivalöögid aeglustuvad, sest tuli on ära kulutatud ning ta naaseb oma koopasse, jättes hingeolenditele puhta õhu. On üks vana ütlus, et kui keset vestlust tekib järsku vaikus, lendab ingel parajasti üle vestlejate. See ei ole üksnes kaunis uskumus, vaid selles võib olla ka tõetera. KUi igapäevane käre vaibub, on meil võimalus siseneda inglite riiki. Tühised mured haihtuvad ning leiame end kuulatamas - võib-olla muusikat, mida vaid vaevu kuuleme. Sel silmapilgul valitseb koosolijate hulgas osadustunne. Ning siis vaatavad inimesed üksteisele otsa, hakkavad naerma ja lummus on purustatud. See lahtub sama kiiresti kui tekkis. Seda on siiki võimalik alal hoida, eriti armastajate puhul, kelle vahel on juba tugev ühendus ning kes teineteise juuresolekul on kõrgendatud teadvuse seisundis. Sel juhul võite avastada, et te teate. Mida te teate? Võib - olla midagi neist elu jõududest, mis teid kahte kokku tõid, ning teest, millel te sammute. Võib - olla näete vilksatust tulevikust. Mõne jaoks võib see olla religioosne kogemus. Seksuaalselt on juba ammust ajast peetud väravaks kõrgema teadvuse juurde. Kui vaatate oma armsama silmadesse, võite näha Ingli juuresolekut. Vaatate kõrgemale isiksusest, üle ihast, otse tema põhiolemusse. See on kõige kaitsetum hetk ning harilikult usaldavad vaid kas


20 armastajapaar või ema ja laps ilma igasuguse teeskluseta teineteisele silma vaadata. Need ingelllikud silmapilgud puudutavad meie ühist inimlikkust, sest kullaväljade taga, mille loovad armastajad o veelgi suurem ühise elu väli, milles me kõik osaleme. Seal asuvad teadmine ja armastus. Armastus on ületanud kõik isekad soovid, see hõlmab kogu elu. Kuid Meremadu ootab hetke, et tõmmata meid välgukiirel tagasi fantaasiavetesse. Sentimentaalsus ja hirm võivad sulgeda uksed Ingelriiki. Ausalt öeldes on peaaegu võimatus seda sidet väga kaua alal hoida. Seistes silmitsi tundmatuga, püüame seda tõlgendada, ning seeläbi kaotame selle. Analüüsime, mis sünnib, ning ühtäkki seda polegi enam. Või tunneme selle hetke võimsust ning pageme hirmunult. Samuti on oht omistada sellele kõrgelennulisi tähendusi ("Aa - nüüd ma tean! Me olime Vanas Egiptuses preester ja preestrinna!") Ei, te olete preester ja preestrinna praegu - õigemini olite, kuni see ahvatlev mõte teile pähe tuli. Seksuaalenergia võib muundada algsest ihast unistuste veemaailma kaudu Lohe erutuse põletavaks energiaks ning viimaks selge ja rahuliku ingelliku maailma turvaliseks taevaks. Ka Lohe on ikkagi seotud aja ja ruumiga, ent Ingel suudab need üeltada. Igal kavatsusel, soovil või palvel, mis on tõstetud Ingli tasemele, võivad olla ebatavalised tulemused. Ideed ja ülesanded, mida ma siinkohal soovitan , aitavad meil paremini mõista oma seksuaalsuhteid ning samuti avada võimalusi neis muutuda. Seksuaalenergia jälgimine aitab meil eraldada oma kogemuse eri tasandid ning näha, kuidas see kulgeb füüsilise iha, emotsioonide, kirgliku energia ning trantsendentse rõõmu maailma vahel. Ülesanded Selle peatüki jaoks on kavandatud töö veidi erinevas vormis. Need pole mitte niivõrd harjutused, vaid pigem soovitused leidmaks jõudu ja imet, mis on olemas teie enese seksuaalkogemuses. Võite tegeleda nendega kohe või oodata sobivat aega. Teoreetiliselt võivad neid teha igas vanuses täiskasvanud. Need pole mõeldud suhte lõhkumiseks ega probleemide tekitamiseks kellegi elus. Siiski liikuge edasi ettevaatlikult, kergelt ning teistega arvestades. Kulla valmistamine Ussi maailmas Järgige iha tärkamist. Püüdke see tabada ootamatult, isegi kui te jalutate tänaval. Olge valmis seda teadvustama, kui te a pigem tahaksite seda ignoreerida. ... Kui tabate iha tärkamise, vaadate, kas saate seda kasutada, mitte otseselt seksuaalses olukorras, vaid seda tüüpi energiatana, mis võib elustada suhtlust ja muuta võib - olla rõõmsamaks kellegi teise päeva. See on endiselt seksuaalne energia ning toimib teise inimesega vastandamise kaudu. Igaühel on oma stiil, kuid see on tihti keskendatud teisele inimesele viisaka tähelepanu osutamisele. Mõnikord kaasneb sellega naljatlemine, varjatud imetlus või koguni häbitu flirdisööst. Kui üks inimene projetseerib veidi energiat, püüab teine selle kinni ning lähetab tagasi, lisanud sellele midagi enda omast. See tähendab, et energia kasvab ning ergastub, ent püsib kergena ja piirides. Võimalik, et olete selle tehnikaga juba hästi tuttav, kuid pole kunagi hoolega jälginud seda tegevuses. Nagu kõige puhul ,mille kallale otsustate teadlikult asuda, võite te seda eesmärki lihvida, nii et see toimib puhtamalt, ning arendada oma oskust ja suhelda kergemalt, loobudes sellest painlikult õigel hetkel. Kulla valmistamine Meremao maailmas Merepõhjas, kauni aiaga ümbritsetud ja kalliskividega ehitatud palees elab Meremadu. Ta valvab pärlit, mille peate temalt ära võtma ning andma oma armsamale. Looge sellest juhtustusest seda kirjutades, ümber jutustades või kujutledes oma versioon. Mis sünnib paleees? Milline on pärl? Kes on teie armsam ning mida tähendab pärli kinkimine? Tegelikus elus tehke oma armsamale kingitus. See võib olla materiaalne, seksuaalne või otse südamest tulev. Valige hoolikalt ning kinkige see meelsasti, sidumata kingitust nõudmiste või piirangutega. Kulla valmistamine Lohe maailmas Järgige oma iha rütmi ning kire ja vaimstuse tsüklieid. Kui teil on suhe ning soovite tõsta selle energiataset ja vastastikust iha, siis püüdke oma iha rütmid ühtlustada partneri omadega, nii, et mõlema energia pulseeriks ühes taktis. Kui tahate suhtesse rahu ja leevendust, siis vastandage see partneri omale. Ärge tõmbuge teisest inimesest eemal ( mis on solvav ja väljakutsuv) , vaid hoidke oma reageerimise laad tasakaalukana. Selle tasandi väljakutse seisneb Lohe taltsutamise õppimises. See muudab Lohe tule purustavast leegist kuldseks energiaks.


21 Kulla valmistamine Ingli maailmas Pange tähele neid hetki, mida olen kirjeldanud, kui suhtlus inimeste vahel kandub teisele tasandile. Eriti tähelepanelik olge nende vaikusesilmapilkude suhtes, mis võivad tekkida äkki keset vestlust või suhtlust. Kas tunnete sel hetkel kõrgendatud energiat, millega saate kontakti? Kui suudate end sellele häälestada, tõmbate tõenäoliselt kaasa ka partneri. Kui teil pole partnerit või sobivat suhet, leiate sääraseid silmapilke teiste kaaslastega. Kui need tekivad, ärge kiirstage neid tõlgendama. Suhtuge sellesse kui uude dimendsiooni, mida saate uurida. Siin on kullaks valgus, kuldne kiirgus, mis teid täidab, ning te leiate end kuldsest ruumist.

Kuues peatükk

Kõrge lend

See toob meid alkeemia ühe kõige veidrama etapini, mis jõuab kätte pärast kuninga ja kuninganna abiellumist ning nende lapse sündi. Võiks arvata, et siinkohal jõuab lugu õnneliku lõpuni. Kuid nüüd peab laps surema. MIks see nii on? Selles staadiumis lisandub meie alkeemilisele teekonnale müstiline element. Siiamaani oleme tegelenud peamiselt isikliku liikumisega. Nüüd tuleb hetk, mil peab selle ületama. Alkeemilise kuninga ja kuninganna isiskused muutuvad ebaoluliseks. Isegi nende ilus laps, õndsaliku abielu vili, peab surema, et sündida uuesti kõrgemal tasandil. Alkeemia on väga hägune ala. Kaks kirjanikku ei kirjelda seda kundagi täpselt ühtemoodi. Selles ei ole kindlaksmääratud etappide arvu, ehkki alkeemilises kirjanduses leidub hulk ühesuguseid kujundeid ja kirjeldusi. Kuid ühes etapis on põhiliselt kõik allikad ühelmeelel: See on "roiskumine" surm, millele järgneb elluärkamine. Hetkel, mil leiab aset alkeemiline surm, näib kõik olevat kadunud. Ent sünnib uue elu ime. Ning tõelisest Roiskumisest, pea meeles sedsa, Sest tõelisest muutumisest ei saa sa mööda minna, Ja nõnda Pimeduse Väravast pead sisse astuma Valguse Paradiisi Valenduses, kui tahad võita. ( George Ripley "Alkeemiline ühend") Alkeemias tuleb tihti heita pilk lava taha, mõistmaks, mis tegelikult toimub. Surm, olgu sümboolne või otsene, tähendab, et sidemed keha ja hinge vahel on valla pääsenud, ning seeläbi isiksus kui selline kaob. Niisiis on oluline esitada siinkohal tähtsaid küsimsui: mis juhtub, kui need sidemed on valla päästetud? Kas alkeemia suudab meile jutustada mitte üksens surmast ja taassünnist, vaid ka potentsiaalist, mis nendega vabaneb? Vihjete leidmiseks ei tarvitse minna kaugele alkeemiliste kirjelduste juurde .Embleem, mis selle peatüki jaoks välja valitud raamatust "Atlanta Eugiens", juhatab meile teed: Lõvi, loomade kuningas, kõva südamega Ja küünistega, võitleb kartmatult ning põlgab põgenemist. Ühendage temaga tiivuline emalõvi: Ta püüab õhku tõusta, kandes isalõvi. Ent isalõvi haardub maapinda ning hoiab emalõvi tagasi. Näidaku looduse kujund mulle teed.


22 Tiivuline emalõvi lendab üles nagu iidne taevane jumalanna. Hing kerkib ning püüab keha endaga üles tõmmata. Ent keha on liiga raske ning vanad sidemed, mis hoidsid emalõvi ja ta paarilist koos, on nõrgenenud. Sellele vaatamata võitleb maien lõvikeha selle eest, et hoida oma hingekaaslane enda juures. Muutumiseks tuleb paaril lahku minna ning ühineda uuel kujul .Mõnedes teistes alkeemilistes tekstides on seda protsessi vahel illustreeritud kahe linnuna peas, kus üks neist püüab ära lennata, teine aga hoiab teda tagasi. Kõik see muutub kaunis keerukaks, kui võtame arvesse veel kujundi alkeemilisest lapsest, kes on sündinud ja kellel tuleb nüüd surra. Paremaks mõistmiseks meenutage alkeemia printsiipi vastanditepaarist, mida ühendab kolmas komponent, nind need kolm kokku moodustavad harmoonilise ja ühtse terviku. Protsessi dünaamika lähtub aga sellest, et see tervik tuleb pidevalt osadeks jagada ning formeerida uuesti kõrgemal tasandil.Niisiis tugevdas lapse sünd esmalt kuninga ja kuninganna liitu. Nüüd aga laps, see kolmas jõud ning abielu hing, sureb, lõdvendades seeläbi sidemeid kuninga ning kuninganna vahel, jättes nad kõrbe. Siis ärkab laps kõrges vormis taas ellu ning tema kasvamine seab kuninga ja kuninganna jälle troonile. Selles peatükis vaatleme selle kõrbe olemust ning taastulekut kõrgemasse eluvormi. Vaade mäelt Mõned alkeemilised tekstid teevad selgeks, et lennuaeg on võimalus tundma õppida hingemaad. Üks kõige salapärasemaid alkeemilisi tekste, "Lambspringi raamat", näitab seda kahe kuju näol, kes seisavad kõrge mäe tipus. Tiivuline Teejuht on viinud alkeemilise abielu kuningliku poja kõrgustesse ning paneb nüüd ette näidata talle imepäraseid vaateid: Nende sõndadega pöördub Teejuht Poja poole: Tule siiapoole! Ma juhin su kõikjale, Kõrgeimale mäetipule, Et sa võiksid mõista kogu tarkust, Et sa võiksid näha maa ja mere suurust Ja sellest ammutada rõõmu. Kannan sind läbi õhu Kõrgeima taeva väravani. Poeg kuulates Teejuhi sõnu Nind tõusis koos temaga kõrgemale. Seal nägi ta taevast krooni. Mis oli kujuteldamatult hiilgav. Ometi meenub pojale sulnist vaatepilti tema kuningast isa, kelle ta on hüljanud all maa peal ning palub Teejuhil lubada tal naasta: Kui ta oli noid asju näinud Meenutas ta ohkega isa, Tundis suurt kurbust ISa pärast Ja lausus: Naasen tema rinnale Lähen alla oma Isa juurde Sest tema ei suuda elada minuta Ta ohkab ja hüüab valjutl minu järele. Kui poeg naaseb, kugistab isa ta rõõmust sõna otseses mõttes alla, neelates ta tervenesti. Seejärel lamab palavikus kuningas pärast säärast tormakat tegu oma voodis ning palub Jumalal ta poeg elule tagasi anda. Tähtedelt langeb hõbedast vihma, pehmendades kuninga keha ja muutes selle selgeks veeks. Sellest pühitsetud veest sünnib nii kuningas kui tema poeg uuesti. Nad kulgevad läbi pimeduse. Nõnda mõnedest asjadest Nad valmistavad ärarääkimata hinnalise puuvilja Nad ei hävi enam iial Ja naeravad surma üle. Teejuhist saab nende alaline kaaslane. Ühel troonil istuvad nad Ning Iidse Käskija nägu Otse ennde vahel on nähtud:


23 Ta on riietatud karmiinpunasesse rüüsse. ( Anon "Lambspringi raamat") Mahajäetud isa südamevalu võib vaadelda kui haigusnähte kehas, mis on jäetud peaaegu asustamata, seniks kuni hing uitab ringi , et kohata kõrgemaid tasandeid. Veidi hiljem vaatleme seda seoses psüühilise tegevsuega. Kuid selles episoodis sisalduv tugev kaastundenoot: inimlikkus reageerib armastuse köidikutele, tuues mängu ka moraalse dimensiooni. Ei piisa taevastes saalides uitamisest ning imetlusväärsete teadmiste saamisest, peame selle kõik tooma tagasi lähtepunkti ning kasutama seda, et aidata kergendada kannatusi ning leevendada igapäevast heitlust. Selle näite puhul saabun tegelik surmahetk siis, kui poeg püüab naasta isa juurde. Ent seda ei pea sündima, tagasiteed pole. Isa on poja ära söönud ning mõlemad peavad nüüd surema, et anda teed uuele elule. Ohver on toodud. Hiljem tuleb selles raamatus juttu teene pakkumisest, kuid oleme saavutanud teadmise, ning see tähendab tihti isilike ambitsioonide kõrvalejätmist, mida võiks sümboliseerida alkeemiline surm. (Teejuht) Kes ta on?Kahtlemata on ta tiivuline ja tark Hermes Trismegistos, alkeemia patroon. Sellel konkreetselt puhul võib ta esindada ka ristiusu kolmainsuse Püha Vaimu, sest anonüümne autor on otsustanud kujutada meessoost kolmikut, vastandina alkeemia tavapärasele kuningale, kuningannale ja kuninglikule pojale. Ent Teejuht kujutab ka otsija hinge. Kui keha, hing ja vaim on ellu äratatud ning häälestatud uuele ja püsivale harmooniale, on võimalikud veelgi suuremad imed. Varasem Embleem "Lambspringi raamatus" toob rohkem selgust, illustreerides seda ükssarviku ja hirvega sügaval metsas. Meil tuleb nimetada metsa Kehaks... Ükssarvik on alati Vaim Hirv ei ihalda muud nime Kui vaid Hing.... Seda, kes teab kuidas taltsutada ning valitseda neid Oskuse läbi Ühendada nad Ning juhtida metsa ja metsast välja Võib õigusega nimetada Käskijaks. See on hämmastav soovitus, et võime saavutada väe juhtida vaim ja hing tahte abil kehasse ja sellest välja. Mõte on selles, et vaim ja hing, mis on alaliselt seotud keha "metsaga", ei saa arendada oma tõelisi võimeid. KUid selles elus ei saa täielikku vabadust kehast saavutada. Niisiis peab alkeemik välja arendama võime juhtida vaim ja hing pimedasse metsa ja sellest välja. See on tõeliselt meisterlik alkeemiku tipptasemel töö. ....... Kui te järgite transformatsiooni teed, siis mingil hetkel jõuate "kärbumise" ja "roiskumise" punkti, nagu alkeemikud on iseloomustanud. Peate astuma väravast tundmatusse pimedusse. Seda etappi tuntakse ka "Ronga tiivana" ning see võib ilmneda otse pärast eriliselt viljakat perioodi ning nimetatakse "Paabulinnu sabaks". Kui palju me selleks silmapilguks ka ei valmistuks, ei usu me kunagi päriselt, et õnn võib teha sellise tagasikäigu. Töö varastel etappidel oleme tihti märksa enesekindlamad kui hiljem . Kui te asuta vaimsele teekonnale, saavutate kiiresti eneseusu õpetuses, mida järgite. Sageli leidub parimaid intruktoreid ( mitte õpetajaid) üliõpilaste seas, kel on vaid kolme- või nelja aastane kogemus. Nad on selge peaga, entusiastlikud, kindlad oma teadmistes ja innukad panema ka teisi õiges suunas tööle. Alustades näib kõik täiesti selge. Kuid hiljem tuleb pimeduseaeg, mil eneseuks haihtub. ... Mitte mingisugune vaimne treening ei saa kindlustada kerget läbi elu kulgemist. Mitte miski siin elus pole püsivalt ühetaolises seisundis: kui lakkab muutumine, lakkab ka elu. Ning kui muutused kestavad, toovad nad esile uusi väljakutseid. Treening, mille te läbi teete, aitab teil nendega toime tulla, mitte neid kaotada. Valgustatus, nagu ka alkeemiku ülim kuld, tähendab toetuspinna saavutamist igaveses maailmas, mitte absoluutset ülemvõimu selle maailma hädada üle. ... Hetk, mil saabub alkeemiline pimedus ja surm, on aste kindlas järjestuses. See võib teie elu vältel toimuda mitmeid kordi. Ehkki alkeemilise protsessi võib visandada päris täpselt algusest lõpuni, liigume tegelikult läbi eri tsüklite, eri arengufaaside, mis ilmnevad eri tasanditel. Niisiis võib protsessi eri viisidel


24 korrata üha uuesti. Mäletan, et olin kord suvel ühel kursusel, kui saabus esimene selline tajutav "surm". Ärkasin keset ööd ängisatuna ning tundsin end ihuüksi ja lootusetuna. See maailm oli taganenud, ent polnud midagi, mis hõivaks selle koha. Järgmisel päeval ei suutnud ma teha muud kui nutta. See ei olnud tavaline emotsionaalne kriis, vaid miski, mis oli vapustanud mu olemuse juuri. Minu õpetaja viis mu välja jalutama. "Seda hetke", ütles ta leebelt, "nimetame me hinge sünniks. Iga sünd on valuline." Vaatasin teda hämmeldunult. Ma ei tundnud muud kui valu. .Ent tõeliselt oli see minu jaoks suure muutuse silmapilk. Minu varasem enesekindlus oli ühe hoobiga hajutatud, kuid miski uus pressis end ülespoole nagu võsud tungivad läbi maapinna. Mõte sellest, nagu peaks hing kõigepealt sündima, võib tunduda kummaline. Hermeetilise traditsiooni järgi sünnib iga inimene algse võimega omada hinge, kuid sel on kalduvus jääda latentseks ja organiseerimatuks. Vaimse töö või elukogemusega võib selle tõeliselt saavutada. Kord sündinuna on see nagu organ. See on võime, mille kaudu tajume teiste meid ümbritsevate hinge loomust. See oin vahendaja kõrgemate ja madalamate maailmade vahel ning mõnikord on seda peetud karikaks, millesse saab valada vaimu. Teised "kärbumised" tähendavad traagilisi elusündmusi, mis võivad lõhki käristada vaimselt hästitreenitud inimese rahuliku enesekindluse.

Surm perekonnas, reetmine partneri poolt, ametialase karjääri kokkuvarisemine - need on vaid mõned ilmsetest sündmustest, mis võivad valldandada pimedushetke. Õpime,et kui tahes tõsine ka poleks pühendumine vaimsele arengule, ei suuda see siiski meid väliste hoopide eest kaitsta. Ometi leiab inimene, kes on sellise trauma läbi teinud, et tema treenitus aitab tal selle integreerida. Samuti on võimalik näha neid osana transformatsiooni ja arengu protsessist ning sellest võib välja tulla tugevamana kui enne. Alkeemia teel tuleb meil toimuvat aktsepteerida ning meil peab olema usku, et suudame sellega hakkama saada. Kuigi me ehk läbime tundmatuse värava, on vaimul siiski võimalik lennata. Võime lennata nagu tiivuline lõvi ning ronida koos Teejuhiga üles mäkke. Teejuht on alati leitav, ükskõik kas tunnetate teda oma kaitseinglina, kõrgema mina või targa Hermes Trismegistosena. Sellelt mäetipult võime näha imesid, ka siis , kui me ikka veel kannatame nagu kuningas, kes jäeti maa peale leinama Töö selle lõiguga Kui olete mõne sellise kannatuse juba läbi teinud, minge mõttes tagasi ja küsige endalt, kas te ei kogenud sealjuures ka midagi kõrgematasandilist. Kas te saite juurde vaimseid teadmisi? Kas tundsite lahknemist oma vanasst minast, kus ehk kogesite üht või teistsugust valu, kuid olite omati võimeline vastu võtma uut tüüpi mõistmist või valgustatust? Tundmatusse Iga katastroof, kurbmäng või tagasilöök võib olla materjal uue elu jaoks, kui saabub taassünd. Inimesel, kes on läbi teinud sellise pimeduseperioodi, areneb tavaliselt kaastunne ja elu sügavam mõistmine. Mitte keegi ei või õieti teisi õpetada, enne kui nood pole läbinud seda punkit - nad võivad üksnes "instrueerida", nagu ma varem märkisin. Mõned õpetused otseselt kavandavad sümboolse surma kogemuse, stimuleerimaks seda hüpet tundmatusse. žhamanistlikud traditsioonid on selle poolest iseäranis tuntud ning pühendamise kandidaadid võidakse sulgeda päevadeks "nägemuse seemnesse" ilma jäetud toidust, veest ning seltskonnast. Enda jaoks peab ta "surema", ta võib läbi teha füüsilise valu katsumusi ning vaimse ängistuse. Alles siis kui kogu normaalsus on minema pühitud, saab nägemus tulla. žhamanismis võib see olla vaimu ilmumine linnu või looma kujul - see esindab žamaani teejuhti ja kaitsjat ning sellest saab žhamaan abi oma ravimistöö juures kogukonnas. Ent see tuleb pälvida autasuna. Tavaliselt tuleb žamaanidel loobuda igasugusest isiklikust elust. Neilt võidakse nõuda üksinda elamist ning loobumist


25 isiklikest kontaktidest sõprade ja perekonnaga. Nende kogukond võib neid samavõrd karta kui ka austada. Nende missioonist saab nende elu. Valvamisi ja rituaale, millega kaasneb isoleerimine pimedusse, leidub ka Lääne religioossetes ja maagilistes traditsioonides, ehkki neid ei teostata nii äärmuslikul moel. Rüütliseisuse - kandidaat pidi tavaliselt enne pühitsemist järgmisel päeval veetma üksinda öö pimedas kabelis. Selline protseduur aitas tal vabaneda kõigist igapäevaelu köidikuist ning jõuda tagasi omaenda ressursside juurde. Vaid täieliku isolatsiooni või üksioleku hetkel võib toimuda läbimurre teise maailma. Peate kogema üksindust, enne kui saate avastada, et maailm ei lõpe teie isiku piiridega. Loomulikult ei aita kolmetunnine üksindusse sulgumine alati saavutada täielikku transformatsiooni. Kuid pidage meeles, et rituaal on ühtlasi moodus valmistamaks teid ette nende väljakutsete jaoks suuremal skaalal. Kui olete kas või mõned tunnid pimeduses ja kõigest äralõigatult vastu pidanud, olgu piltlikult või sõna otseses mõttes, olete palju parmeini varustatud seismaks tulevikus silmitsi samalaadse kogemusega. Me oleme olendid, kes instintiivselt mõistavad sümboolset tegevust ning selle seost sündmustega "pärisajas". Vahel arvavad inimesed, et rituaal, millele ei järgne silmapilkne ja dramaatiline muutus, on kasutu, end see pole nii. See on keha ja mõistuse treening. Läbimurdeks maailma, mis on kõrgemal isiklikest piiridest, on vägagi tõeline võimalus. Ühel öösel lamasin ma pimeduses voodis, täiesti ärkvel, sest tegin parajasti läbi emotsionaalset madalseisu. Ma ei suutnud end neist tunnetest lahti raputada, niisiis otsustasin lasta valul tugevneda, mitte ei püüdnud seda leevendada. See muutus tugevamaks, kuid keskendus päikesepõimiku piirkonda. Valu kasvas järk-järgult pinnarikka haripunkti suunas. Siis kadus see järsku sootuks, ning ma leidsin end täiesti teistsugusest maailmas. Sõnad pole suutelised kirjeldama selle ümberlülitumise olemust ning uut valdkonda, mille avastasin. Olin täielikult teistsuguses teadvuseseisundis, vabamas ja avaramas. Leidsin, et suutsin liikuda mis tahes suunas. Võisin esitada küsimusi ning teadsin vastuseid. See oli mitmemõõtlmeline paik, tulvil teadmist, ning olin vananenud oma isilikest piiridest. Esitasin küsimusi erinevate inimeste kohta, keda tundsin ja samal hetkel sain nende kohta teavet. Nende potentsiaal ja iseloom paljastasid mulle jahmatava selguse. Oleksin olnud õnnelik, jäädes sinna lausa igavesti, ent umbes poole tunni pärast võttis maailm taas oma tavalise kuju. Sageli on selliste kogemuste mõõdupuuks väärtus, mis neist maha jääb. Sel puhul oli minu varasem emotsionaalne madalseis täielikult haihtunud ning kogemus, mis oli selle põhjustanud, näis nüüd päris tähtsusetuna. Oli ikka veel südaöö, ent mina oli täis energiat. Pidin üles tõusma ja endale midagi süüa tegema. Ma ei tahtnud enam voodissse tagasi minna ning vaatasin eesseisvale päevale vastu värskena ja täis tarmu. Mõistusehekted, milleni ma tol ööl jõudsin, säilisid, ning isegi tänasel päeval , umbes kümme aastat hiljem , heidavad nad endistviisi valgust inimestele ja olukordadele, mida toona võõrustasin. ..... Kui kord on saavutatud tasand, mis on kõrgemal isiklikust , on loomulik soovida minna sinna taas. Ning on suur kiusatus taasluua tingimused, mis selle hetke lõid. Inimesed, kes kannatasid füüsilise paine all, võivad panna end üha uuesti samataolisse ohtlikku olukorda ( kihutamine autoga, mägironimine või mis tahes), lootes läbi murda haprast barjäärist. Üsna pikka aega tagantjärele oli mul kiusatus tugevdada iga emotsionaalset valu, kasutamaks seda hüppelauana teise maailma. Kuid see pole iial tulemusi andnud mul on kahtlus, et minu õnneks! Harva osutab vajalikuks naasta selle kogemuse juurde. Kuid mida te võite teha, on hoida valla läbipääsuava selle juurde - mitte seda taas läbi elada, vaid üksnes leida moodus seda taas puudutada, nii et kanal kahe maailma vahel oleks pidevalt avatud. ...... Mõte hinge ja vaimu juhtimisest kehasse ja sellest välja, mida kujutatakse "Lamvspringi raamatus", osutub väljaspool keha viibimise kogemustele. Need toimuvad ootamatult hulga inimestega, mõnikord mõne õnnetuse puhul või kokkupuutel surmaga, vahel une ja ärkveloleku piirimail ning ajuti inimestega, kel lihtsalt näib olevat raskusi püsioda kogu aeg oma kehas. Need kogemused ei ole alkeemiaga tegelemise olulisim osa, kuid te võite neid kogeda kas seetõttu, et olete selliselt meelestatud, või kuna töö, mida teete, neid soodustab. Igal juhul on füüsilised väljaspool keha viibimise kogemused ( kui see ei kõla just liiga paradoksaalselt) mõnes suhtes sarnased nendega, mis kaasnevad teatavate vaimsete kogemustega, ning neil on mõningane seos meditatsiooni ja visualiseerimisega. Sel ajal võivad sidemed keha, hinge ja vaimu vahel lõtvuda...... Psüühika keeles on meil "hõbelõng", mis juhib meid tagasi kehasse, kui me ajutiselt sellest välja libiseme, ning mis aitab meil leida sellesse tagasitee. Meediumid,


26 kes vajuvad transsi, peavad suutma kergesti oma kehasse tagasi lipsata ning seetõttu ei tohi neid ehmatada ega järsku äratada. Pange tähele, et mõned lapsed on samuti väga häiritud, kui neid järsku äratada, ning meid manitsetakse alati uneskäijaid leebelt kohtlema. Mittemeelelised kogemused ei tarvitse siiski alati olla väljaspool keha viibimise kogemused ja enamus arvatavasti polegi. Peaaegu igalühel esineb neid aeg-ajalt: hakkate parajasti sõbrale helistama, kui tema helistab teile, või leiate end paigas, mida olete varem unes näinud, kuid kus te päriselus pole kunagi varem käinud. Võite ühtäkki teada, mis tuleb tänase postiga, või viia just enne sissemurdmist väärisesemed panka. Mitte keegi ei oska kogu aeg kõike täpselt ette ennustada, või loteriid ja hobusevõidusõitude kihlveod jääksid soiku. Ning kui olete otsustanud demonstreerida oma võimeid teistele, on neil naljakas omadus sootuks kaduda. Ennustuskunstid, nagu tarokikaardid, käejoonte lugemine ja astroloogia, on seotud intuitiivsete ja ülemeeleliste võimetega. Need annavad tiivulisele emalõvile võimaluse lennata, kuid neil on ühtlasi ka toestik ja tehnika, mis juhivad meid nagu ka lendava lõbi, tagasi reaalsusesse. Mõned ennustussüsteemid, nagu näiteks astroloogia, panevad rõhku tehnikale, kuna teised, nagu näiteks tarokkaartide panemine, toetuvad märksa rohkem intuitsioonile. Vanaaja oraaklitel, nagu näiteks Delfi oraaklil, tuli meediumitööks sageli vajuda ekstaasi või transsi, kuid enamik tänapäevaseid ennustussüsteeme seda õnneks ei nõua. Siisk, kui te tegelete ennustamisega, tuleb teil selleks ikkagi luua eritingimused. Võite toa ette valmistada koristades, mööblit paigutades ning kinldustades, et telefonihelin, külalised jne teid ei segaks. Isegi siis, kui peate läbi ajama lauaga lärmakas pubi nurgas ( kuulus seitsmeteistkümnenda sajandi astroloogi William Lilly ajas peaaegu kogu oma äri kohvikutes), võite siiski teha selleest pühitsetud paiga. Mingis mõttes leiab ennustamine alati aset pühitsetud paigas ja pühitsetud ajal. Töö selle lõigu juurde Harjutus 1 Kaitsmise rituaal Eesmärk on kaitsta ruumi, mida soovite kasutada meditatsiooniks või vaimseks tööks. Seda võib edukalt läbi viia ka grupitööna. Kõige parem on kasutada seda ruumi puhul, kuhu kellelgi peale teie enda või teie grupi pole õigustatud põhjust siseneda, teisisõnu, ärge kasutage avalikku ruumi või võite tekitada konflikti. Kujutlege nelja väga pikka sinisest valgusest inglit, kes seisavad toa igas nurgas. Nende tiivad on kokku pandud. Nüüd laske neil tiibu sirutada, nii et ühe ingli tiivaots puudutab teise oma. Nende ühendatud tiivad ümbritsevad nüüd kogu ruumi ning ruum on kaitstud. Kui olete oma tööga valmis saanud, naaske kujutluse juurde inglitest ning paluge neil tiivad kokku panna. Tänage neid kaitse eest ning vabastage nad. Harjutus 2 Sisenemine tundmatusse - öine valvus Valmistage tuba ette selliselt, et see oleks nii pime kui võimalik ning et vähimgi valgus ei piiluks kusagilt sisse. Otsustage, kus te istute, kas põrandal või sirge seljatoega toolil. Parim aeg on keset ööd ajal, mil te tavaliselt üelval ei ole ja väljas on pime. Minge ettevalmistatud tuppa ja istuge seal tund aega ( võite äratuskella või stopperi kaasa võtta, kuid hoiduge kiusatusest seda vaadata, kuni see tund kestab.) Laste oma tavalistel mõtetel ja muredel taanduda nii kaugele kui võimalik, kuid olge ärkvel. Kui jääte uniseks või lihased tõmblevad, võite liigutada või sirutada. Umbes 20 minuti või poole tunni pärast ( teil tuleb see nii hästi kui suudate ära arvata) tehke "Pimeda katla" harjutust. See seisneb kõige selle mõttelise kõrvaleheitmises, mida oma olemasolu jaoks oluliseks peate. "Pime katel". Teie ees seisab tohutu suur katel. Kui kord kõik on selle sisse visatud ei nähta seda enam kunagi. Nüüd visake ükshaaval minema kõik asjad, millel on teie jaoks tähendust - töö , sõbrad, kodu, riided, varandus, perekond ja koguni keha. VÕite need üksikosadeks lahti võtta - abikaasa, parim kleit, jalad jne. See on puhtalt mõtteline harjutus ning sellega ei pea kaasnema mingid füüsilised žestid. Kui olete kõik ära visanud, küsige endalt :"Mis järele jäi?" Seejärel tõrjuge katel täiesti ning pidage meeles, et see harjutus on mõeldud juhtimaks teid te sügava olemuseni, mitte selleks, et kindlaks teha, kui palju te hindate seda, millest loobusite. Tõuske püsti, käige pimedas toas veidi ringi ning seejärel lõpetage oma tunniajaline öövalvus. Pärast lahkuge sellest toast, süüdake mõned tuled ning sööge või jooge midagi, enne kui puhkama heidate. See harjutus sobib ka grupitööks. Seda on soovitatav teha mitmekesi, osaliselt pimendatud ruumis harilikul kokkutulemise ajal, kui rühmajuht võtab küsitleja rolli. Ennustamine Järgnevad harjutused ei ole kohustuslikud ning peaksid andma teile pisut aimu ennustamise tööst. Kui need teile meeldivad ning tunnete, et need sobivad, võite edasi minna, õppida ära mõne terve süstemi, nagu näiteks tarokikaardid või astroloogia.


27 Harjutus 3 Ennustamine pendliga - "nõiavitsaga otsimine" Valmistage pendel sõrmusest, suurest raskest helmest või mündist, mille keskel on auk - ükskõik millest, mis kaalub piisavalt, et õõtsuda nööri otsas. Võtke jupp nööri ning siduge ese selle ühte otsa, jättes vähemalt 20 cm nööri vabaks. Hoidke nööri pöidla ja nimetissõrme vahel, vajadusel tieste sõrmedega veidi toetades. Peaksite hoidma nööri küllalt kindlalt, et see sõrmede vahelt välja ei libiseks, kuid mitte nii tugevasti, et takistataksite selle liikumist. Harjutamine näitab teile, kuidas. Alsutage selles, et uurite välja ,millised on teiei vastused "jah-ile" ja " ei-le". Võtke istet, laske end lõdvaks ja hoidke pendlit veidi kõrgemal laua pinnast või põrandast, kui istute maas. See on tavapärane tööviis. Laske pendlil kõlkuda ning mõelge " Jah" üha uuesti ja uuesti. Mida pendel teeb? Kas ta kiigub otsejoones või ringikujuliselt? Seejärel korrake harjutust, öeldes "Ei" Tehke seda mitu korda. Kõige tavalisem on kiikumine otsejoones "jah" juures ning ringlev liikumine "ei" puhul, ent see võib inimeseti varieeruda. Tulemus võib ka eri päevadel olla erinev, nii et alustage oma nõiavitsa - seanssi alati selle harjutusega. Kui olete neis küsimustes selgusele jõudnud, võite tööd alustada. Nõiavitsaga otsimine põhineb lihtsalt jah/ei tüüpi vastusel. Isegi vee otsimine on tegelikult "Jah - siin on vett" - laadi tegevus. Võite sooritada mitmeid nõiavitsa - harjutusi ning kui olete need omandanud, mõelge välja oma harjutus. Olulised kriteeriumid on: - Ärge kunagi sundige pendlit liikuam ega takistage seda liikumast - Ärge püüdke muuta selle liikumise viisi, kui tahes ootamatu see olekski - Hoidke mõistus tulemustele avatuna - Olge valmis selleks, et mõnel korral töötab pendel paremini kui teisel Järgnevad soovitused tööks nõiavitsaga vahelduvad küsimustest selle kohta, mis on materiaalselt olemas, kuni asukohta määramiseni pendliga kaardi kohal ning nägemuste kohta minevikust ja tulevikust. Otsitavad esemed Laske sõbral peita mõned esemed tasside või muude anumate alla. Nende hulgas peaks olema teile kuuluv asi. Püüdke leida , kus on teie ese, hoides pendlit krodamööda iga anuma kohal ja küsides: "On see siin ?" ( jah/ei) Samuti võite kasutada seda tehnikat tegemaks kindlaks, millised esemed kuuluvad naisele, millised mehele. Kõigepealt tehke selgeks, millise liikumisega reageerib teie pendel mõistele "mees" ja " naine" peale samal viisil, nagu katsetasite " jah-i" ja " ei-ga". Võite kasutada mehe ja naise pilte, mille kohal lasete pendlil kõikuda, kus see aitab teil koodi kindlaks teha. Pendliga kaardi kohal asukoha määramine Võite siinkohal esitada mitut tüüpi küsimust. On ehk parem alustada sellisega, millele leiate vastuse otsekohe. Näiteks võite paluda sõbral luba teha pendli abil kindlaks , kust on pärit üks nende sugulastest. kasutage küsimuse all oleva maa kaarti, laotage see laiali ja ennustage kas lihtsalt vaadates või kasutades võrgustiku jooni. Küsige," kas see on selle poole peal?". Loodetavast ülteb teie pendel ühe poole peal "jah", teise peale "ei". Kui olete ühe poole kohta saanud jaatava vastuse, jagage see kaheks ning proovige kumbagi poolt. Seejärel poolitage uuesti "jah" - pool ning jätkake seni, kuni järele on jäänud ala, mis on liiga väike, et seda poolitada. See ongi teie vastus. Võite kasutada pendlit kaardi kohal ka ennustamiseks, esitades küsimuse: "Kus elan mina / elab mu sõber tulevikus?" või "Kus on postitatud järgmine kiri, mille ma saan?"

Seitsmes peatükk

Loov tuli


28 Kaheksas peatükk

Täiuslik lill

Ühksas peatükk

Õunte söömine

Kümnes peatükk

Sügavikus õngitsemine : visioone teisest maailmast

Üheteiskümnes peatükk

Valguse ja pimeduse seostamine


29 Kaheteisk端mnes peat端kk

Kulla valmistamine kus tahes, millal tahes

Argipäeva alkeemia  

Märkmed raamatust Cherry Gilchrist "Argipäeva alkeemia"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you