Page 1

Silketrykk


Innledning

Silketrykk eller serigrafi er en grafisk trykkemetode for bilder der trykkfargen blir overført til underlaget gjennom en stram, finmasket duk der motivet er avtegnet med lakk som en sjablong eller stensil med åpne og tette partier.

Jeg har i denne besvarelsen gjort meg kjent med silketrykk som teknikk. I mappen har jeg lagt ved ideer og skisser som har dannet grunnlag for de innleverte arbeidene.

Silketrykk oppsto i Japan og ble tatt i bruk blant annet til reklameplakat]er i USA tidlig på 1900-tallet. Trykkteknikken er fortsatt utbredt i industrien og til kommersielle formål, for eksempel ved reklametrykk på gjenstander og klær. Fra 1930-tallet er silketrykk også blitt benyttet av billedkunstnere. Teknikken ble særlig populær innen pop- og popart på 1960-tallet. En av de mest kjente kunstnerne innenfor disse to feltene var Andy Warhol, som ofte brukte silketrykk i sine verk. Avtrykkene er preget av jevne fargeflater og klare linjer ofte i sterke farger.

Silketrykk er en teknikk jeg lenge har ønsket å lære meg. Gjennom utallige utprøvinger og feiling føler jeg meg nå trygg på teknikken. Et av mine mål var å gjennomføre et 3-fargetrykk med samme motiv som i forrige arbeidskrav. Motivet har jeg valgt å kalle FAMILIE. Dette er et gammelt foto av mine besteforeldre, onkel og to tanter. Jeg liker fotografiet svært godt, mye på grunn av minner, men også på grunn av komposisjon og uttrykk. I tillegg ville jeg gjerne trykke på en genser med min favorittartist Blondie som motiv.

Etter å ha lest meg opp på teknikken har jeg Begrepet brukes både om teknikken og om fått en forståelse for at store og tydelige avtrykket etter teknikken, det vil si det trykte kontraster er viktig for et godt resultat. Jeg har bildet. Silketrykk egner seg til tekstil, kermikk, derfor valgt å bearbeide foto i Photoshop med glass, metall, plast og de fleste underlag i tillegg filteret Tom Edges. I tillegg har jeg tegnet etter til papir. foto i programmet Illustrator.

http://no.wikipedia.org/wiki/Silketrykk

Silketrykk eller serigrafi er en grafisk trykkemetode


Forberedelse

Gjennomføringen av prosjektet ar jeg jeg gjort på min arbeidsplass. Jeg underviser på Design og Håndverksavdelingen på Mysen videregående skole. Det er lenge siden noen har jobbet med silketrykk og rammene jeg skulle bruke hadde fortsatt den gamle emulsjonen på med motiv. Jeg gikk derfor i gang med rens av rammer. Her brukte jeg PREGAN MEGACLEAN X-TRA som inneholder lut. Jeg kledde meg derfor godt og brukte både gummihansker og beskyttelsesbriller. Rammene ble smurt inn og fikk virke et par minutter før jeg gikk i gang med skrubbingen. Etter all emulsjon var fjernet behandlet jeg dem med avfettingsmiddel og lot de tørke i rommet. Emulsjonen AZOCOL POLY PLUS S-RX har jeg bestilt fra Norseal i Larvik. Den blandes ut med en Diazol. Emulsjonen ble påført med påføringsrenne. 2 strøk på forsiden og et strøk innvendig. Rammene la jeg til tørk liggende med forsiden ned. Som støtte skar jeg til tre klosser på sløyden. Påføringen foregikk i mørkerom og rammen ble liggende der til tørk i ca 1 time med varmluftsvifte. Etter dette ble rammen belyst ovenfra 55 cm fra glassplaten. Jeg har brukt vakumspumpe og glassplate for et jevnt trykk. Jeg prøvde meg frem med 4 min, 3 min, 2 min, og kom til slutt frem til at 1 min og 45 sekunder fungerte best. I tillegg erfarte jeg at jo større flate som skulle trykkes med farge jo vanskeligere ble det å fjerne emulsjonen. Det var motivene med lite flater som fungerte best. Overflødig emulsjon ble fjernet i vanlig spring da vi ikke har høytrykkspyler på vårt verksted, men dette gikk greit. Rammene ble så satt til tørk foran et vindu for videre herding av emulsjon.


motivet kommer frem etter fremkalling og vask Transparentene blir belyst for så å fremkalle negativene under høytrykkspyler (her vanlig kran av manko på høytrykkspyler). Rammene settes til tørk mot et vindu eller lampe for videre herding av emulsjon.


Skisser og testing av trykk I trykkeprosessen brukte jeg akrylmaling for prøvetrykk på papir og stofftrykkfarge VISPROX tex 800 farger som herdes ved bruk av strykejern eller varmeovn på tekstilene. Jeg har valgt å herde med strykejern i ca 2 minutter på baksiden på middels varme. Dette etter trykket er tørt. For å fremskynde tørketiden kan man bruke hårføner. Visprox er en transparent farge og rengjøres lett med varmt vann umiddelbart etter trykkingen. Inntørket farge er nesten umulig å fjerne, men et kraftig løsemiddel blandet med alkalisk paste kan hjelpe. Fargen ble påført med gummispatel i en jevn flate den ene veien for å fordele fargen. Deretter presset gjennom duken. Kvaliteten på trykket ble ulik ut i fra trykket jeg hadde på spatelen. Når det gjelder grunnmotivet vil ble jeg mest fornøyd der jeg brukte akrylmaling på papir da stofftrykkfargen hadde en tendens til å flyte ut. (se bilder).

Øverst til venstre: For hardt trykk, detaljer blir borte Øverst til høyre: Bedre trykk styrke, men fargene flyter ut. Nederst til venstre: Vannbasert maling på syrefritt papir. Vellykket trykk.


Ungdom

Ungdom er en videreføring fra arbeidskrav 1 og 2. Her har jeg tegnet motivet for hånd og tegnet videre i Illustrator. Planen var å trykke på papir, men som dere ser på bilde har jeg ikke klart å trykke fargen godt nok gjennom duken. Dette kan være fordi rammen også her ble belyst for lenge, men også fordi malingen jeg brukte var noe tykk. Jeg vil på et senere tidspunkt prøve meg frem med Visprox stofftrykkfarge på genser.


Bille

Billemotivet er det første motivet jeg fremkalte. Jeg ble anbefalt 4 minutter belysning av Norleas, men dette var nok for lenge da jeg ikke klarte å fjerne all emulsjonen. Likevel har jeg valgt å trykke også på tekstil da jeg liker det litt litte uttrykket der fargen ikke har gått igjennom. Motivet er tegnet etter et foto jeg tok noen somre tilbake, i programmet Illustrator. Her har jeg valgt et stort hovedmotiv og utprøving av mønster.


Stofftrykk

StofftrykkAkrylfarge


Blondie

Blondie (Debbie Harry) har vært min favoritt artist siden jeg var 13 år:) Her har jeg valgt å lage et skyggebilde i Illustrator og trykket det på en singlet. Trykket fungerte fint og er trykket med en vannbasert stoff-farge. Motivet er plassert inni en sirkel for et emblem.


Familie

Familie er laget ut i fra et gammelt familiefoto. Målet mitt var et 3-fargetrykk. Foto er masket ut i Photoshop og så lagt på med filteret Tom Edges. De to andre lagene er laget med delvis maske i Photoshop og penneverktøy i Illustrator. Mønsteret på kjolen er laget med Pattern Make i Photoshop. Prøvetrykket ble Familiefoto også her gjort med akrylfarge på papir. Det var vanskelig å treffe motivet rett mellom de tre rundene, men samtidig ble forskyvningen en fin effekt. Også her slet jeg litt med å få fargen igjennom på det siste laget som er den sorte fargen. Jeg har valgt å levere inn trykket med kun et lag, der motivet er foto redigert med Tom Edges.

Familiefoto masket ut

Alle tre lagene


Lag 1

Lag 2

Lag 3


Trykk med kun lag 3 i sort - innlevert del 1

Utprøving av 3 lags trykk


Ferdig produkt - DEL 1 a FAMILIE Akrylmaling p책 syrefritt papir


Ferdig produkt - DEL 1 b BLONDIE Stofftrykk p책 lilla singlet


Ferdig produkt - DEL 2 BLONDIE Stofftrykk p책 lilla singlet


Refleksjon og fagditaktikk

Del 1. Her velger jeg meg to stk. motiver. Familie er en overføring fra forrige arbeidskrav i studiet der jeg jobbet med motivet i plexiglass risset inn med koldnål. Jeg har lagt til mer luft rundt selve motivet, og prøvd meg på 3 ulike lag – et for hver farge. Likevel falt jeg tilbake på kun fargen sort på hvitt papir. Jeg er fornøyd med det rene, kontrastfylte grafiske uttrykket. Blondie tar utgangspunkt i merke/emblem/logo og er trykket på genser. Jeg har valgt å jobbe med skygger og kontraster. Da jeg velger å trykke med mørk farge (her sort) på lysere (her lilla) bakgrunn vil det være behov for mer farge en bunn for en jevn balanse i uttrykket.

Som jeg nevnte innledningsvis har jeg lært meg utrolig mye i denne oppgaven gjennom prøving og feiling. Under studiesamlingen silketrykk, var jeg dessverre bortreist. Av den grunn har jeg lest meg opp på teknikken på egenhånd. Planen er å kunne bruke silketrykk som teknikk med elevene mine, så jeg ser nå at skolen må skaffe tilveie en høytrykkspyler. Selve påføringen av emulsjonen gikk greit når jeg først fikk taket på det. Det jeg har erfart er at det er best å holde påføringsrennen kun på duken og ikke komme inntil noen kanter som bremser påføringen og lager ujevnheter. Rammene har i etterkant heller blitt dekket til med Gaffa-tape der det er behov for å unngå søl. Det er helt nødvendig å ha fokus og å holde orden på atelier. Det er fort gjort å glemme Del 2. ingredienser noe jeg erfarte på de første Jeg har prøvd meg på mønster med billeforsøkene, stenge ute lys, etc. Selve påføring motivet, grunnet for høy belysning fik jeg prob- av farge gikk greit. Jeg la arbeidet på en plate lemer med å overføre all fargen til materialet. som er oppspent med skumgummi og voksLikevel liker jeg det slitte uttrykket som ble duk. Rammen glir ikke så lett på voksduken og resultatet av manglende fargeflater. Produktet jeg unngikk forskyvninger samtidig som jeg fikk ble en pute til hagestolen. bedre press/trykk mot et mykt underlag.


PLANLEGGING AV UNDERVISNING OG VEILEDNING

Utstillingsarbeid Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • bruke verktøy og arbeidsmåter med materialer på fagmessig måte i eget arbeid • bruke fagrelaterte digitale verktøy • velge og begrunne tekniske, og funksjonelle løsninger i eget arbeid • bruke skrift som formuttrykk • utforme logo i tråd med bedrifts profil • utforme reklamemateriell til bruk i markedsføring • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, og sikkerhet Her vil jeg lage en oppgave som går ut på å designe og produsere en logo for en bedrift fra skisse til ferdig produkt der produktet er reklame via logo på klær.

I undervisning av teknikken silketrykk vil jeg Inspirasjon dele oppgaven opp over flere ganger. En del hvor elevene jobber digitalt med forberedelse og design av motiv. Dette kan være ut i fra et tema, i mitt tilfelle logo for bedrift. Her vil det ligge til grunn en designprosess hvor eleven gjør seg kjent med bedriftens profil og bedriftens målgruppe. Flere skisser vurderes før ferdigstilling i programmet Illustrator. Etter en gjennomgang av teknikken silketrykk i klasserom vil logo bli omgjort i første omgang til sort/hvitt (kun en farge) da jeg ser på flere farger som mer avansert (dette kan bli en videreføring av oppgavene senere). Elevene blir med på verkstedet og får en innføring i hvordan påføre emulsjon, tørk og HMS. Under tørketiden er det fint å kunne ferdigstille logo digitalt og få den overført til transparent eller sjablong. Vi har også folieskjærer på skolen som kan skjære ut logo direkte i folie, dette ville være et godt utgangspunkt for sjablong under fremkalling. Her er det viktig å holde tunga rett i munn for å unngå speilvendte resultater. Etter fremkalling og vask står rammen til tørk og vi kan rydde/vaske etter oss og finne frem farger og underlag for trykk, samt hva vi skal trykke på. I dette tilfelle T-skjorter som eleven har fått beskjed om å ha med på forhånd. T-skjortetrykkene tørker mens vi rydder. Deretter herdes fargen med strykejern. De ferdige arbeidene stilles ut sammen med presentasjonsmappe.


Besvarelse p책 arbeidskrav 3. SILKETRYKK av Hege Evensen - Digital foto og Grafikk, EST - HIOA

Silketrykk  

Besvarelse på arbeidskrav 3. SILKETRYKK av Hege Evensen - Digital foto og Grafikk, EST - HIOA