Page 1

1 IIIIGG E S

Orgaan van "HOGHESCOTEu Kulturele Kring van Kapellen

Kultureel driemaandelijks tijdschrift - Jaargang

oomai


I T B R L e d e n b l a d v a n d e K u lUt u r e l e K r i n g v a n K a p e l l e n " H o g h e s c o t e " V . Z . W . G 17 1985 G 0 E JINHOUD. S a K a 1. b l z . Z. r N i e u w j a a r s b o o d s c hEa p v a n h e t b e s t u u r . g blz . 3 2. K a n s e n v a n b i j o n s ( R o g e r B a l b a e r ) a 3 . De p i n t j e s m e e s t e r e s v a n H oogboom ( P i e t V e u l e m a n s ) b l z . n 4g. I s o n z e b i e g i l d e v a n S t . A m b r o s i u s n o g s p r i n g n lev end ? ( P i e t Ve u le m a n s ) b l z . 12 r b l z . 14 5. 1 Onze K a p e l s e w i n d m o l e n s ( P i e t V e u l e m a n s ) 6j . De r i j k s w a c h t v a n K a p e l l e n ( R o g e r E a l b a e r t ) b l z . 15 a O ntv angen g i f t e n 7. b l z . 23 n 8. K l i m i n j e s tamboom ( P a u l V a n B o c k e l ) b l z . 24 u a r i Uw l i d g e l d v o o r 1 9 8 5 : 2 0 0 f r v o o r d e g e w o n e l e d e n 500 f r o f m e e r v o o r ( , e r e l e d e n k an g e s t o r t w o r d e n o p o n z e r e k e n i n g 0 0 1 - 1 5 5 9 4 3 6 - 4 3 ( gebr uik h e t h ie r b ijg e v o e g d e s t o r t i n g s b u l l e t i n )

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 1


2,. Be s t e L e z e r s , B i j d e a a n v a n g Vail h e t 1 7 째 j a a r v a n h e t b e s t a a n v a n de K u l t u r e l e K r i n g h o u d t h e t B e s t u u r e r a a n o m a a n a l l e l e z er s e n h u n f a m i l i e l e d e n h e t a l l e r b e s t e t o e t e w e n s e n : e e n goede g e z o n d h e i d o p d e e e r s t e p l e a t s , m a a r o o k v o o r s p o e d e n w elluk k en v o o r a l uw i n i t i a t i e v e n , . . . k o r t o m w i j wens en d a t 1985 v o o r U e e n g e l u k k i g j a a r w o r d t . Met n i e u w j a a r w i l l e n w i j o o k o n z e n i e u w j a a r s b r i e f v o o r lez en, v o l g b e l o f t e n e n goede v oor nemens . 7 )w er d i n g e z e t w i l l e n w i j d i t j a a r v e r d e r z e t t e n e n n o g i n t e n s i e v e , e doordruk k en. h eI n o n z e p l a n n i n g v o o r z i e n w i j v o o r d i t j a a r : r- 4 nummer s v a n ' t B r u g g e s k e : j a n u a r i , a p r i l , j u l i e n o c t o b e r , n - de v er der e afw er k ing v an het infor matiec entr em, i e- v e r s c h i l l e n d e k u l t u r e l e a k t i v i t e i t e n . u b i t pr ogr amma k u n n e n w i j v e r w e z e n l i j k e n a l s w i j k u n n e n r e k e n e n w op v e l e g e t r o u w e l e d e n . d W e ij hebben h e t l i d g e l d v o o r 1985 behouden op 200 f r v oor de w gewone l e d e n e n 5 0 0 f r o f m e e r v o o r d e e r e l e d e n . e Mogen w i j U v r a g e n om b i j g e v o e g d s t o r t i n g s b u l l e t i n v e r d e r i n r kt e v u l l e n e n a f t e g e v e n o r u w b a n k . i n W i j k u n n e n TJ n u r e e d s m e e d e l e n d a t w i j o p 1 4 MV.iRT 1 9 8 5 g veen a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n i n o n s l o k a a l o p d e ak n t w e r p s e s t e e n w e g ( i n d e m e i s j e s s c h o o I ) . n ij h o p e n v e l e l e d e n t e mogen b e g r o e t e n , g e z i e n h e t b e l a n g W d v an d e z e b i j e e n k o m s t . e Inder daad: 1 . W i j k i e z e n e e n nieuw e v o o r z i t t e r e n e e n n ie u w K u bes tuur s lid, l 2. w i j w i l l e n s e m e n m e t U 'cle k o m e n d e w e r k i n g v a n d e t Ku lt u r e le K r in g bes prek en. u r ebt U b e l a n g s t e l l i n g v o o r e e n b e s t u u r s f u n k t e , a a r z e l n i e t e n H eg e e f u w n a a m e n a d r e s v o o r 1 m a a r t o p b i j d e s e c r e t a r e s s e M a r l el e e n V e r s c h u e r e n , S t r e e p s t r a a t , 2 0 , K a p e l l e n , T e l . 6 6 5 . 0 0 . 1 9 K Vr iendelijk :e gr oet en. r Het B e s t u u r . i 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 2 n g w


MENSEN V A N B I J O N B . . . J E A N N E V E R A A R T .

Wij w ar en o p bez oek i n de g e z e l l i g e e n p r a c h t i g g e r es taur eer de woning v an een p i o n i e r , e e n s t i c h t e r v an de Kultur ele K r in g v an Kapellen. . . jeanne Ver aar t0 onz e g a s t v r o u w , w e l k e b e g i f t i g ; d i s m e t e e n f a n t a s t i s c h geheugen v o o r f e i t e dn e l ul i ji k t t h u i s . . e r J e a n n e b e g o n t e v e r t e l l e n , v l o t , s p o n t a a n , h e t o v e r z i c h t e l i i k z o d a t h e t o n s g e e n m o e it e k o s t t e om een e n a n d e r v e r l e d e o r t, e s o ' h p i l v e n . n v o e l d e n Onze g a s t v r o u w s t a m t 9 f v a n e e n z e e r o u d e e n b e k e n d e w i Om h e t g e h e e l d e a l t e te s i t u e r e n g e v e n w i j o p d e j voo l g e n d e b l a d z i j d e e e n k l e i n e s t a m b o o m v a n d e f a m i l i e . n s Om n i e t a l t e v e r t e m o e t e n t e r u g g a a n i n h e t v e r l e d e n o n m z i e n w i ji d a t d e g r o o t v a d e r v a n J e a n n e V e r s a n t , n a . J a n B a p t i s t d " V e r a a r t ,- g e b o P e n i s i n N i e u w Vo s m e e r i n N e d e r l a n d . o p 2 3 m e i 1 8 3 8 en g e h u w d w a s m e t M a r i a L o u i s a V a n d e n b o s c h , g e b o r e n t e E k e r e n op. 2 d e c e m b e r 1 . 3 6 i enr . b1 o u w K a p e l l e n De h h o eev e v at n d e f a m i l i e V e r s a n t l a g i n h e t c e n t r u m v a n d e g e m e e n t e on d ee p l a ra t s w b o aar n u De H oor n, d e D r aak , o p t i e k Ver bov en en z o ve e r d epr g e v e s t i g d z i j n t o t h e t B r u g g e s k e i n b e g r e p e n l a n g s d e z i j d e u i t o v an l e H o e v e n s e b a a n e n d e b u i z e n t o t d e w o n i n g v a n a d v o k a a t e f e n J a s p e r s i r b e g reren. d e v d e h i e rao n d e r a f g e d r u k t e f o t o z i e t U e e n a f b e e l d i n g v a n d e z e Or . hn o e v e . l a n d -

-

-

•

;Allkl itlf •o ft

-

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 3


4

De w e i d e v a n g r o o t v a d e r V e r e a r t l e g i n d e R u b e n s h e i d e w e a r nu l e v i l l a R o z e n h o f s t e e t v a n d e f e m i l i e P a r e i n . Rond 1 8 7 0 s t o p t e J e n B a p t i s t m e t z i j n l a n d b o u w b e d r i j f en b e g o n h i : L l e ehr dee t b i l b i l C a s s i m i r V a n 7 b , e ee t 1hr 9, 0o0 ueg i ni g tJ a n B a p t i s t O D p e n s i o e n . H i j l i e t d e b r o u w e r i j Rond p A a r t s e l a a r . vaan z ai j n z oon. J o a n n e s ' B a p t i s t V e r : 3 e r t e n h i j v e r h u i s d e n e a r d e T n ) o r p s t r e a t h e a r h e t n u i s w e e r n u b e t R e s t a u r a n t Ba m b o u i s g e vb e s t r' i g d .o H o e t e b r o u w e r i j e r u i t zaรง z i e t 7 o r o n d e r s t a a n d e f o t o . u w eโ€ข r u i t t e o e f e n e n . D e s t i e l

'De v e r e 7 ' v a r J e a n n e V e r a e h e t b r o u. w e r s r r o c e d e v a n z i j n v e d e r v o o r t t o e p a s t e , ,b i e r v e nr t h, o gwe ge i sl t kj n ge b r o u w d e , l i e t d i t p r i n c i p e i n 1 9 2 2 v a r e n e , e n i a l nl e e n d b e g . i n p e en h i j s t a n t e o d e r o p h e t b r oru w e n v a n b i e r v a n l a g , e g i s t i n g . I n h e t jia aor 1d9 2 e 9 werd d e b r o u w e r ij v er k oc ht a a n br ouwer C o r n e lis . En z o k o r e n w i j d e n t e r e c h t b i j J e a n n e V e r e e r t . Z i j w e r d gebor en i n K a p e l l e n o p 1 0 j a n u a r i 1 91 z i j o r s c hool b i j de z us ter s i n de E n o 0. l ' - env olgens i n d e k 2 P9 z e t b i j z u s t e r ' l e r t r u d e v o o r d e k l e u t e r - e o t b e a r 9 e r k0e l lass eel ne ib, ij l zwu as tee r E a u p h erm i e v o o r h e t l a g e r o n d e r w i j s . z i j 0 a c h t e r i n P

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 4


Z i j v e r l i e t d a a r n a v oor noemde s c h o o l e n w e r d i n t e r n i n h e t D ens ionaat i n M e l s e l e , w a a r z i j v e r b l e e f t o t h a a r 1 6 ' j a a r . In 1938 wer d d o o r l a u r l c e Lambrec hts d e 5 1 ' S t . M a u r i t i u s s c outs groep o p g e r i c h t e n o n m i d d e l l i j k wer d J eanne Ve r s a n t a k e l a b i j d e w e l p e n , w a a r ' A l s a me n i n l e i d i n g s t o n d m e t MapT y C o r n e l i s . Ren a n d e r e s c o u t s l e i d e r v a n K a p e l l e n , n l . A l b e r t L y n e n , h e e f t v e l e j a r e n l a t e r a a n J eanne V e r a a r t g e v r a a g d om o o k e e n s near d e s t i c h t i n g s v e r g a d e r i n g v a n e e n k u l t u r e l e k r i n g t e g a a n . 7 -t o t g r o t e b l o e i t e b r nMar c el Iembr ec hts , L o u i s V e r v l i e t , Simon, Bogaer t s , Va n G lab- Jen engen, b es e eak m e n lam e t D nz o Nav e n kee l e l j a r e n h e e f t z i j h e t r o e r a a n j o n g e r e n . o v e r g e g e v e n . . e ne maar t o c h - v o l g t z i j n o g m e t a a n d a c h t a n i n t e r e s s e n d e a k t i v i t e i t e n B e a n d e r e g vean dne k u l t u r e l e k r i n g . u i5 Roger B a l b a e r t . cno . kga . eV l a r a ni c e e z r ,i L j yh n e e n f ,t e z .i e c .h o o k a k t i e f i n 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 5 g e z


STAMBOOM V A N D E F A M I L I E V E R A A R T .

G er ar dine V e r a a r t J u l e s 7 K / e r a a r t aJAntN. e a1 1 n. n e nreh. D r J a n s sens iV9 e r a a r t . 1 9 3 0 , A l e x OL .VD o e k r a a Kapellen: 1 5 . 5 , 1 8 8rt e t r K a 7 , pellen: 6 . 1 1 . 1 9 2 K a p e l l e n : 5.101939 DE .P 0 RS 6a R uL A N mG Ss V At D E: R S Z I J D E : :GROOTOUDERS .t 2 2 . 1 2 J 1e .J an1 B a 8p t i s7 t V3e r a a r t o M a r ia L o u i s a Vandenbos c h 9r Ek er nn 9 . 1 2 . N ie u w Vo s mF e r 2 3 . 5 . 1 8 3 8 h 0. K a p e l l e n 1 1 . 8 . 1 9 2 2 K 1 apellen 7.12.1927 a 4 836 n Y n GROOTOUDERS L A N G S MO EDERS a e p s Petr us J ohannes D e B e i d e r Anna M a r i a Vander auw er a . Rums t 5 . 1 2 . 1 8 3 2 E r n s t 22.10.1842 B 2 a 6 p OVERGROOTOUDERS L A N G S GROOTVADERS Z I J D E : . t 3 i Anna M a r i a D e B i e Adr ianus V e r a a r t . s H 端ls ter en B e r g e n o p Z oom 1 1.1.1810 t 13.2.1808 9 N ie u w Vo s m e e r V St e e n b e r g e n , 0 9.3.1851 22.2.1892 e 8 r K OVERGROOTOUDERS L A N G S GROOTMOEDERS Z I J D E : a a a J ohanna C o r n e l i a J a c o b s , J ohannes B a p t i s t p Va n d e n b o s c h r . t L i l l o 4.3.1794 C appellen 1 9 . 1 2 , 1 7 9 2 1 C appellen 1 0 2 L . BETOV7RGROOTOUDERS L A N G S OVERGROOTVADERS Z I J D E . o 1 1 2 , 1 8 6 2 u J an B a p t i s t V e r a a r t A n n a C a t h a r i n a T h o l e n a a r . i B e r g e n o r Z oom 1 7 . 3 , 1 7 7 7 H u i s 1 s - t e r e n 9 BET0VER840OTOND7RE G R O O T MO =R S Z I J D E a 1 1 . 1 2 L. A1N G7 S 8O VER 2 1 C 0 Mar inus D e B i e A n n a C O r n e l i a Vander moer a K H u l s t e r e n 1 1 . 8 . 1 7 6 7 H u l s t e r e n 24.9.1809 t a h B7TOVERGROOTOUDERS L A N G S OVERGROOTVADERS Z I J D E p a , r G u ilh e lmu s Vandenbos c h Anna C a t h a r i n a B o g a e r t s 1 C appellen 5 . 1 . 1 7 6 1 i C appellen 1761 . C a p p e l l e n 1 7 . 1 . 1 8 4 3 8.6.1823 n 1 a BETOVERGROOTOUDERS L A N G S OVERGROOTMOEDERS Z I J D E : 2 D , e J ac obus J a c o b s A n n e C o r n e lia De B ie L B L i l l o 8.4.1765 9 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 6 e 1 i


7. DE PIN T J ESMEEST ER ES V tU HOOGBOOM.

'Een p i n t j e s m e e s t e r l opd e ie ne , t w edE , e d r ie v er jaegt k1 o o r t s en v o n d e n i y d e r o f p a t i e n t wel g i f t e n neemt, moor n o o i t een c ent v oor z y n genez ing v r a a g t " . ( J . Von. R i j s w i j o k ) , T oer J o h a n J a n s s e n s , o r e e n v o n d e z e m o o i e w i n t e r d a g e n . a n n o 1984 1 s telde met d e i e t w a t geheimz innige " L b iI s ip oou dnr e gd eu Sey mno ott h i e d a n s l a S c i e n c e e t l e F o l k l o r e " ( 1 ) , w a s ja r m o i r e bmi j m i j z e k e r h e t i d e n o g n i e t o p g e k o m e n , e e e t ni a r t i k e l t j e t e z or gen o v e r v olk s genees k unde. D e i n h o u d v o n h e t w e r k j e was e c h t e r vj e r vt a n d i e o o r d , d a t i k h e t n i e t v o o r m i j a l i 4 é n w o u h o u d e n . I k v o n d hhe t b e l o n g w e k k e n d g e n o e g o m h e t , U l e z e r , m e e t e d e l e n ! H e t , i s u een m o o i s t a a l t j e v olk s genees k unde u i t eigen, gemeente. E e n p r a k i tsi j k d i e v e r i n h e t v e r l e d e n t e r u g g a a t e n v o n g e n e r a t i e o p g e n e rka t i e w e r d o v e r g e l e v e r d : • d e g e s c h i e d e n i s v a n d e p i n t j e s m e e s t e r e s vwo n H o o g b o o m. a m De a u t e u r e r v e n r o o k t e i n d e b o n v o n b e t v e r h a a l v a n J o z e f a a Pne e t e r s , i n d i e t i j d ( 1 1 5 ) , m o g a z i j n i e r b i j d e d n t w e r p s e W apbr o t o n e n s t e l d e h o t t e b o e k . I n l i c h t i n g e n d u s u i t e e r s t e h a n d . tee r b raw o n d e r d o k t e r j.H p tch o sm g lin d e Ze l b e t r e f f e n de g e n e z in g v a n e t t e r e n d e wonden e n gongr een o f kl o u d v u u r . e n Voor oleer ev enwel de s c h r i j v e r e t z i j n infor mant. De r eden erv oor wordt n e e r s -t hae ta vne rhh a ael v an, we w o o r d m nod er hond d u i de e l i j k . t e l a t e n , e g e v e e In, d a t j a a r w o o n d e t e H o ne g b o o m , i n h e t " c a f é d e d r i e S n o e k e n " , n de w eduw e J e n - B a p t i s t I b e n s , g e b o r e n M o r i o C a r o l i n a H e rimions. Z i j o was u d e d o c h t e r v a n een h o u t h a n d e lo o r - h e r b e r g ie r t e Br as s c haat e n had d de l e e f t i j d v on z ev entig j a a r b e r e ik t t o e n het v er haol opgetbe k e n d w e r d . o e d s vRa e n wonderdok ter o f " pint jes mees t er es " . Z e had h e t g e le e r d v on de ze e s e n d ezku rs t et r i v go n d e s t r o d e k k e r T h o n s , d e v a d e r v a n J o n - B a p t i s t , h o o r ej j c h t gae n o o t d i e o v e r l e e d o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 0 3 ( 2 ) . 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 7 ae r bt e o


8. J oz ef en o n g e P l e et t se rt d e n o v e r h a a r d o r p e l k w amen om g e n e z e n t e w o r d e n v a n e r s e t t e r e n d e w onden e n g a n g r e e n . D e b e h a n d e l i n g was e e n v o u d i g . E e n v e r v o d j e , dto oer d lr o n g e n v a n e t t e r o f b l o e d u i t d e w o n d e w e r d i n e e n a a r d e n kd r uei k j e , " d e p i n t " F e b r a c h t t I n d e p i n t b e y o n d z i c h d e o p d lo s s in g v an een g e h e im z in n ig poeder a - ar mt e b e w a a r d o p d e s c h o u w b a l k o f i n d e w a r m e a s v a n d e h a a r d . w t . F i n t e n Z odr a d er v o d i n d e v l o e i s t o f w e r d g e b r a c h t , e i n d i g d e d e p i j n i n h o u d i - w e on de w en d e gr e n ads n a e w e i n i g e d a g e n . j o p k h a n d Ien d i e n z e e c h t e r h e t v o d j e t e r u g u i t d e p i n t h a a l d e , h e r nom d e pn i j n e n d e g e n e z i n g w e r d g e s t o p t . D e p i n t j e s m e e s t e r e s k o n o a l z o n e ar r g o e d d u n k e n d e g e n e z i n g b e s p o e d i g e n o f a f r e m m e n , d e p i j n d o e n o p hmo u d e n o f h e r b e g i n n e n . We e d e g e n e d i e b i j h a a r i n o n g e n a d e g e v a l l e nl w a s . o n De t dronk aard d i e , o p een nac ht, d e d o r p e l v an de her ber g bev uild w hod, k o n e r v on meepr aten. Ee n v o d je wer d pr omp met e e n i d e e l v a n d e o n w e lr ie k e n d e f a e c e s bes meur d e n i n d e " ma g is c h e " p i n t k g e b r o c h kt . H e t g e v o l g l i e t r i e t o p z i c h w a c h t e n en. d e m a n k wam t o e g e s n e l d ,e z i c h w r i n g e n d v a n d e p i j n m e t d e h a n d e n o p d e b u i k . T o e n h i j o n t mlo s k e r d w a s , n o n z e d e v o d u i t d e p i n t e n d e p i j n v e r d w e e n d a l s b i j et o v e r s l a g . n Teoen h i j k e n n i s h a d v o n h e t v e r h o a l , t o o g d e a u t e u r n a a r n Troogboom. V U r d o h e r b e r g s t o n d d e z w a r e h o u t e n t a f e l e n d e b o n k , v as t i n de gr ond geank er d. H i j t r a d b i n n e n e n een g r o t e , s t e r k e , oude v r o u w o p k l o m n e r b e g r o e t t e h e m w o n t r o u w o n d . N a e e n d r i e t a l b o r r e l t j e s w e r d z e e v e n w e l s pr aak z aam. Hem v e r t e l d e z e t o e n h o e ze z e l f , l o n g e t i j d g e l e d e n , g e n a s v o n h o o r w o n d e n d o o r d e m e t h o d e v an d e p i n t . E e n m e t h o d e w a a r i n z e z e l f s t e e v a s t g e l o o f d e . Dat g e l o o f w e r d a l l i c h t n o g v e r s t e v i g d w a n n e e r , n a a r h o a r z or gen., d e g e n e e s h e e r v a n K a p e l l e n h o a r d e r e s p e k t a b e l e s o m v a n V i j f h o n d e r d f r a n k h a d g e b o d e n om h o a r g e h e i m t e k e n n e n . N a t u u r l i j k had z e t o e n g e w e i g e r d l t e t g e h e i m d a t h o a r t o e v e r t r o u w d w a s , t e

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 8


v e r r a d e n . G od z o u h o a r s t r a f f e n i n d i e n z e h e t w e l d e e d . V 6 6 r hear dood z ouden haar doc hter s t e I n t w e r p e n i n g e w i j d wor den i n hoar genees k uns t. T oen d e s c h r i j v e e e n e n a n d e r v e r n o m e n h o d e n d a c h t h a a r v e r t r o u w e n g e w o n n e n t e h e b b e n , v r o e g h i j h a a r om i n h e t b e z i t g e s teld t e worden v on de gebr ok en p i n t ( 3 ) d i e h i j i n de a c h t e r t u in had o p g e m e r k t . D a a r m e e h a d h i j h e t e v e n w e l v e r k o r v e n . W e l l i c h t v r ees de z e d a t b e t a l s c o r p u s d e l i c t i z o u d i e n e n b i j e e n b e s c h u l d i g i n g v an o n w e t t ig e u i t o e f e n i n g v on de genees k unde.

Z i j n tweede p o g in g , d o o r b e m id d e lin g v an een v an hear z onen, a a n n e m e r t e I n t w e r p e n , h a d m e e r s u c c e s . H i j k r e e g m e e r d e t a i l s , n a a r de in h o u d v a n de p i n t b l e e f geheim. De b e h a n d e l i n g , a f n a m e v a n e t t e r o f b l o e d , g e b e u r d e i n d e k euk en. H e t v o d j e w e r d b i j d e n o g v e l e a n d e r e , i n (re p i n t g e b r a o h ten . w ar m b e w a a r d g e d u r e n d e z e s d a g e n . N a d e z e t i j d w e r d d e b e h a n d e l i n g her nomen e n d a t n e t z l a n g t o t d e wonde genez en was . O nder tus s en moes t d e p a t i e n t e v e n w e l d a g e l i j k s d e wonde was s en met e e n a f k o o k s e l v o n t a r w e . E n v a n d e v e r h a l e n d i e d e r o n d e d e d e n i n de a a r d v a n dez e v a n de o n w e l v o e g l i l k e d r in k e b o e r , w as e l k w oor d v e r z o n n e n . O o k z i j n e r n o o i t g e b e d e n b i j t e D a s g e k o m e n . Vr oeger b e t a a l d e d e P a t i e n t t i e n c e n t p e r d a g gedur ende i i g a n s e b e h a n d e l i n g . N u was z e g r a t i s . N a t u u r l i j k w e r d b i j d i e gelegenheid m e n ig r o n d j e b e t a a l d e n d e v e l e " h a r t v e r s t e r k e r t j e s " kwamen z o w e l d e p a t i e n t a l s d e p i n t j e s m e e s t e r e s e n h a a r k l a n d i z i e ten. g o e d e . Wat n u v o l g t , k a n d e l e z e r m i s s c h i e n d e v e r k l a r i n g g e v e n c an w a t i n d e h e r s e n e n v o n o n z e d a p p e r e p i n t e l i e r v a n d a a r n e t o m 7 in g t o e n h i j z i j n " s p o e d b e s t e l l i n g " o p d e d o r p e l v a n d e d r i e s noek en a c h t e r l i e t . Wa s h e t d e o u d e v e r s i e v a n o n s m o d e r n " d r i n g e n d genees middelentr ans por t" e n dus v e e l e e r e e n b l i j k v a n a l t r u I s m e don v a n o n w e l v o e g l i j k h e i d ? O f w as h e t e e n g o e d b e d o e ld e m o p - z o n d e r w o o r d e n w a a r me e o n z e w o n d e r d o k t e r n i e t k o n l o c h o n l . M a a r l a t e n w e

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 9


10„

e r n s t ig b l i j v e n . G enees k uns t i s e e r e e r b ie d w a a r d ig onder wer p, o o k a l w o r d t d a a r i n s oms g e b r u i k g e m a a k t v a n d e m a t e r i e d i e m e n g e w o o n l i j k n i e t met raam noemt.

Feneliik e e t o g e n e -z i n g v a n h e m o r r o l i d e n , D e v r o u w v e r t e l d e d a t z e e r o o i t z e l f T c r e m e n t -;an g e n a s d o o r v o o r a f h e t z i e k e l i c h a n m s d e e l i n d e u i t w e r p s e l e n e n ta b r e nw g e ne. . . Tr e t t e r l i j k " m e t z i j n g . i n d e s t r . , " , a m h e t d a n m a a r eons m e dt b aea r nw o o r d e n t e f o r m u a e r e n . N a d i e n g e b e u r d e d e a f n a m e v a n i n d h e t hemor r oT daal b l o e d o p h e t v o d j e d a t v o o r d e p i n t bes temd was e r d De g e n e a z i n ga v o ldg d e n a e n k e l e d a q . n . o o G angr een w e r d e r o o k mee b e h a n d e l d e n m e t g o e d g e v o l g , t e n k m i n s t e agl s w ee h a a r m o g e n g e l o v e n . Z e g e n e s o o i t e e n m a n w i e n s h a n d e r v e r s bc h r i k rk e l i j k d o o r w a s a a n g e t a s t 7. a sVs ao goeubr r aa c fhi t , a fwg e wea s s re n d( j e t ) m e t l a u w w a t e r , v e r v o l g e n s g e d ek h a n d t di o m p e ld vi nn d e k a r n e m e l k . N a d i e n w e r d d e e t t e r u i t d e w o n d e o p h e t vd o d j e a aon g e b r a c h t d a t v o o r d e p i n t b e s t e m d w a s . o r N a t u u r l i j k was d e a u t e u r s t e r k g e 7 r t r i g e e r d d o o r d a t g e h e im Po e d e r m e t w o r d e r l i j k e g e n e e s k r a c h t . H i j v o n d u i t e i n d e l i j k d a n a tuur o f s a m e n s t e llin g er v an i n een N eder landn t i j d s c h r i f t ( 4 ) . H e t bleek " g e c a l c i n e e -v a n v e r h i t t e z w a r v e l z u u r w a a r i n e e n m e t a a l i s o p g e l o s t , E l d e r s w a s cde vs pri ak t er vi aon oi j zl e" r - , k o p e r - o f z i n k s u l f a a t . t e z i V ji t r i ono l , v o n h e t L a t i j n v i t r i o l u m , v i t r u m , d i t i s g l a s , , o u d t i j d s z o ger oemd o m w i l l e v a n d e k r i s t a l l i j n e v o r m v a n de s u l h e tf a t e n , g o l d a l s e e n m y s t e r i e u z e n a a m w a a r i n d e c h e m i s t e n v o l g e n d ka c r o r s t ii c hso n tz a gae n : V i s i t a b i s I n t e r i o r lO i s Laa p itd e m i Ver am M e d ic i a m , ptimum e p r o d a T e r r a e u R ek c t t i fi c a n d o I n Dev g e nee z i n ng g e bj e u r ed e d u s s o p a f s t a n d , d o o r " s y mpathie" ( i n de v o l k s m o n d d o o r S i n t e P a t h i e ) , d i t

i s door inv loed van het ge-

w i c h t l o o s fl u T d u m d a t e r v o n u i t g i n g , g e h e e l v o l g e n s d e o p v a t t i n g e n v an P a r a c e l s u s ( 5 ) . H e t w a s h e t P u l v i s S y m p a t h e t i c u s H e l m o n t i i ( 6 ) ,

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 10


ii Het v l u c h t i g e b e s t a n d d e e l v o n d e o p l o s s i n g v e r s p r e i d t z i c h door d e z o n e n w o r d t v e r d e r o p , v i a d e wonde i n h e t b l o e d o p g e nomen z o d a t w e i n i g e t i j d l a t e r d e w o n d e g e n e e s t . W i l d e l e z e r me e r t e w e t e n k omen o v e r d e " p i n t j e s k u n s t " , ZO r a d e n w i j h e m d e l e k t u u r a a n v a n d e m o g i s c h e " p i n t j e s b o e k e n " . En. w e t h e t o v e r i g e b e t r e f t , d a t h i j n i e t d e n k e d o t h e t o m e e n T ) r imitiev e Ka p e ls e u i t v i n d i n g g o o t . D a o r v e n z a l h i j w e l o v e r t u i g d war den b i j h e t l e z e r v o n d e t w e e d e u i t g o v e ( 1 6 9 7 ) v a n P o u l l i n i ' s ( 7) b e r o e m d e w e r k , g e t i t e l d :

" N eu- v er mehr te,H eils ome Dr ec k apothek â‚Ź

w i e n e m l i c h m i t K o t h u n d U r i n Fas-L a l l e , j a o u c h d i e s c h w e r s t e g i f f t i g s t e K r e n c k h e i t e n , u n d b e z a u b e r t e Sc h a d e n v om H a u p t b i s z um FlOssen, i n n - u n d o u s s e r l i c h , R l i l c k l i c h c u r i r e t w o r d e n . . . ( 8 ) . P i e t Veulemons . ( 1) V a n H e u r c k E . : L ' O n g u e n t a r m o i r e e t l a Po u d r e d e S y m p a t h ie dans 1 9 S c i e n c e e t l e F o l k l o r e , A n t w e r p e n , 1 ( 2 ) E e n J a n - B a p t i s t 9T h o n s w a s t a m b o e r 1 S - v a n d e t . g i l d e , v o o r z o v e5r g e w e t e n i s v o n 1 8 1 7 t o t 1 8 6 3 S e b o s t i e e n s - dez e R i l d e in . 1849 e n p a c h t t e d9e k ke e rn P e t rdu s eI b ,e n s sw a ts l ri d ov o n e r i n 1 8 5 9 h e t k-n o a p s c h o p v o o r d e s o m v a n 1 3 0 g u l d e n B r a b a n t s D c ourent. r ( 3 ) B e p i n t ( z o n d e r ub o d e m ) b e v i n d t z i c h i n h e t i l n t w e r n s V o l k s k u n d i g Mus eum. k k ( 4) S t u d i . . Y i j m e e n , 1 9 1 2 , Jb l z . 4 6 1 e n v l g g . 6n, ( 5) P a r a c e l s u s o f T h.e o p h r e s t u s B o m b e s t u s v o n H o h e n h e i m , Z w i t s e r s t i j d E s c m hed r ic u s , 1 4 9 3 - 1 5 4 1 . . (i 8 f) Jt a n B a p t i s t V o n H e I m o n t , H e e r v o n M e r o d e ( 1 5 7 7 1 6 4 4 ) B v ( 7 ) B e r o e m d g e n e e s hue e r - h i s t o r i o g r a f v o n d e b i s s c h o p v a n M u n s t e r o s ( 1643- 1712) o c r( 8 ) I n 1 8 4 7 v e r s c h e e n e r n o e e n u i t g a v e v a n i n D u i t s l a n d h ( m 7 , o a d s n d i e n n s t . , W e 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 11 t e n


IS ONZE BIEG ILDE V A N S T . 2 4 . 1 B ROSIUS N O G l e n Vo n E s hNe t Dn i e u w s b r a c h t , a l s z o u d e K a p e l s e S P R T oen I N G eGr t TC e E ?S i n t A m b r o s i u s g i l d e n o g b e s t a a n , w a s o n z e v e r r a s s i n g k o m p l e e t . Immer s , h o e z o u o n z e b i e g i l d e , d i e b i n n e n e e n p a a r j a a r h a a r t w e e h o n d e r d ja r ig bes taan z ou v ie r e n , h e t hebben k laar ges peeld ongemerk t te ov er lev en? D ear w i j v o o r e e n p a a r j a r e n , e r n o g v a s t v a n o v e r t u i g d war en, d e z e g i l d e a l s s c h o o l v o o r b e e l d t e mogen s t e l l e n v o o r d e t e l o o r g a n g v a n g i l d e n a l s g e v o l g v a n ( b r p s p o l i t i e k e n k o n fl i k t m e t de p a r r c h i a l e o v e r h e i d ( I ) , l a g h e t v o o r d e h a n d d a t d i t n i e u w s o p haar w a a r h e id z o u g e t o e t s t wor den.

Een e e r s t e k o n t a k t m e t d e H e e r I g n o u l , d e s y m p a t h i e k e e n ijv e r ig e s e k r e t a r is v an de " G ew es telijk e Imk er s feder atie v an Kapelle n e n oms tr ek en' e n de h e e r Bus s c hots , v o o r z i t t e r e n p l a a t s e l i j k a f g e v a e , r d ig d e v o o r K a p e l l e n , h e e f t d u s n i e t l a n g o p z i c h l a t e n wac hten. H e t h e e f t t o t g e v o l g gehad d a t z a l w or den nagegaan i n h o e v e r r e o n z e K a p e l se i m k e r s o f b i e b o e r e n 1" I mvk eer srb oen dn Ki agp e d l l e n "o, a ann s pdr a a ek k ur n n e n m a k e n o p d e n a a m " S i n t d e n, i l l a a m t -o e s i a s t e m e d e w e r k i n g v e r z e k e r d b i j h e t a r c h i e f o n d e r z o e k . D a t i s b r ook n o o d z a k e l i j k . o s Pet f e i t d a t d e Vlaams e I m k e r s b o n d ( V I E ) d e " I m k e r s b o n d iu Ksa pg e l l e n " a l s e e n a f z o n d e r l i j k e b o n d b e s c h o u w t e n d a t i n 1 9 3 6 d e ild 'G ew es telijk e I m k e r s f e d e r a t ie v a n Ka p e lle n e n oms tr ek en" wer d o p e " . gVe r i c h t , d o e n o n s n u r e e d s g e l o v e n ( m e t d e n o d i g e v o o r z i c h t i g h e i d dai t m a a l ) d a t d e e e r s t g e n o e m d e b o n d i n f e i t e n i e t s a n d e r s i s d a n d e vn o o r t z e t t i n g v an onz e a lo u d e S t . I m b r o s i u s g i l d e . De toek oms t z a l b eu v enwel mo e t e n u i t w i j z e n o f d i t v er moeden g e r e c h t v a a r d i g d i s , n k T en b e h o e v e v a n d e l e z e r , d e h i e r n a v o l g e n d e b i j k o m e n d e a i n l i c h t i n g e n : D e z ev en a k t ie v e l e d e n t e l l e n d e v e r e n i g i n g k omt n o tn g e v e e r m a a n d e l i j k s b i j e e n o p d e v e s t i g i n g s p l a a t s v a n d e F e d e r a t i e dei K a t e r h e i d e m o l e n t e M a r i a b u r g . V o e r h e e r , w a s d e f e d e r a t i e g e v e s t i g t s a c h t e r e e n v o lg e n s i n , " D e Z w a a n " , " D e Pauw " e n h e t " Z i l v e r h e e e . a l v a 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 12 s t d


1 3 •

J a a r lijk s houden z e hun t e e r f e e s t m t r e n t de ja a r w is s e lin g , B i j d i e g e le g e n h e id w o r d t dan d e m is v o o r d e o v e r le d e n e n opgedragen i n h e t l o k o o l , d o o r e e n p r i e s t e r , k e n n i s v a n e e n d e r b e s t uur s leden, H e t g e b e u r t d u s n i e t o p 7 dec ember , f e e s t d a g v a n St , Ax abr os ius . Kont ak t adr es s ien: s e c r e t a r i s

v on d e f e d e r a t i e

de h e e r P I g n o u a , K l a v e r h e i d e 7t e l e 6 f o4 o ,n 6 6 3 . 2 7 , 0 5 B r a s s c h a a t , v o o r z it t e r v an de f e d e r a t i e e n p l a a t s e l i j k a f g e v oor digde K a p e l l e n : de h e e r H . B u s s c h o t s , M a r c o t t e d r e e f , 2 2 , K a p e l a n n , telefoon: 663,70,01 k t iv it e it e n : Naast de e ig e n lijk e b ije n t e e lt , or ganis eer t de feder a t i e t e n behoev e v o n de l e d e n o o k r e g e l m a t i g e e n k urs us . I n 1985 v enaL z e • eon o n 10 f e b r u a r i k os ten: g r a t i s . fl o a t s : K o t e r h e i d e m o l e n , K a p e l l e n s t e e n w e g , 3 4 0 7 F or iabur g- Br as s c hoot. inlic htinT en

en i n s c h r i j v i n g e n : b i j d e h e e r I g n o u l ,

adr es h i e r b o v e n . ilo g r a m m a v o n d e B i j e n t e e l t s c h o o l - 1 9 8 5 - B a s i s k u r s u s . -------10 f e b r ,

D e

bij in

' t algemeen. H i s t o r i s c h o v e r z i c h t ,

17 f e b r .

h e

b i j a l s i n d i v i d u e n a l s s o c i a a l wez en„

24 f e b r . S a m e n s t e l l i n g v a n e e n b i j e n v o k . 3 maar t. O n t w i k k e l i n g v an een b ije n v o lk , 10 v a a r t : k n o t e m i e v o n d e b i j . 17 m a o l ' t . D e

b i j a ls bevruchter,

24 r o e r t . V o o r j o a r s o n d e r z o e k , 31 v o o r t , P r o k t i s c h v o o r j o a r s o n d e r z o e k , 7 opril. 14 a p r i l . B i j e n w o n i n g e n e n m a t e r i a l e n . 21 a p r i l .

B i j e n houden h e t gans e j e e r d o o r .

28 7 p r i 1 , h e

n a t u u r l i j k e z wer m e n d e k uns tz wer m.

5 mei, K o n i n g i n n e t e e l t , 12 m e i . B i j e n z i e k t e n e n h u n p r e v e n t i e . 19 m e i . B e z o e k e e n e e n b i j e n h o l . M a k e n v o n e e n k u n s t z w e r m , 26 m e . 2 ihni.

H o n i n g oogs ten e n bewaren.

9 juni,

I n w i n t e r e n v on een b ije n v o lk ,

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 13


-0 j u n i W e t g e v i n g . 23 j u n i . E x a m e n . P i e t Veulemans .

( 1) v e u le m a n s 7 . : T)e G u i d e v a n S t . S e b a s t i a e n t o t C a b b e l l e n i n d e n Hoegens c hoet, B e s p r e k i n g v a n dez e g i l d e i n e e n v olk s k undige e n h i s t o r i s c h e k o r t o lc s t t o t 1 9 8 0 , Kar ellen, 1982, b l z . 2 5 , 2 7 e r 3 6 .

ONZE K ; 1 F E L S E WIIITO MO IENS. +++++-1-ia+++4-P+++++rH-4a+-14-1-4 , I n onz e e e r s t e b i j d r a g e ( ' t Er ugges k e n r I , m a a r t 1 9 8 4 ) 4ov er d e w in d m o le n s a a n d e H oev ens ebaan e n t e E r t b r a n d h e b b e n we ons n o o d z a k e l i j k e r w i j z e u i t s l u i t e n d b e r e r k t t o t d e g e g e v e n s v a n H olemans e r L a ( U iter aar d hebben de s c haars e i n l i c h t i n g e n i n d i t , o v e r ig e n s v o o r aMenS. t r e f f e l i j k e f o t o - d o k u m e n t , d a t e e n o v e r z ic h t b i e d t v a n v e l e molens u i t e e n g r a t e r g e b i e d , o n s n i c k k u n n e n b e v r e d i g e n . We z i j n d u s maar b e g i n n e n " g r a v e n " i n h e t v e r l e d e n , h o p e n d a l d u s e n i g i n z ic ht t e v er w er v en i n de banden d i e v e r s c h i l l e n d e molenaar s ges l a c h t e n u i t o n z e k o n t r e i e n s i n d s l a n g s amenhouden. D a a r b i j i s w e l een e n a n d e r m a e r l a n g n i e t e l l e s d u i d e l i j k g e w o r d e n . I n e e n v o l g e n d n u mme r h o p e n w e d a a r o p m e e r u i t g e b r e i d t e r u g t e k unnen k omen. P i e t Veulemans .

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 14


DE R T J T g W , ICHT V N K : P T er g e l e g e n h e i d v o n d e o p e n i n g v o n d e n i e u w e r i j k s E L L ac htk az er ne v o n K a p e l l e n o p 7 dec ember 1984, h e b b e n w i j h e t E N . v 'o n d i t k o r p s . E : ; De R i j k s w a c h t i s i n B e l g i ë h e t o n d e r d e e l v a n d e k r i j g s P mac ht d o t b e l a s t i s m e t h e t h o n d h a v e n v o n d e o p e n b a r e o r d e e n a h se t v e r z e k e r e n v a n d e u i t v o e r i n g v o n d e w e t t e n De t o r g a n is a t ie v on een r ijk s w ac ht i s een fr ans e u i t v i n d i n g wge lk e d a t e e r t u i t d e 1 3 ° e e u w , l a t e r m i n o f m e e r i n d e v e r g e e t e hoek g e r a a k t e , d o c h i n 1 7 9 6 o n d e r h e t b e w i n d v o n N a p o l e o n v o l o le o d i g opnieuw wer d h e r i n g e r i c h t . r d G ez ilen o n s l a n d o p 1 O c t o b e r 1 7 9 5 i n g e l i j f d w e r d b i j h e t e Fer a n s e g r o n d g e b i e d , w e r d o o k i n o n s l a n d e e n " G e n d a r m e r i e N o t i o n a l . ol p g e r i c h t . Hde t g r o n d g e b i e d v a n k a p e l l e n v i e l t o e n o n d e r h e t t o e z i c h t v a n o de b r i g a d e v a n S t o b r o e k ( t o e n L i e u t e n o n c e g e n o e m d ) . D e b r i g a d e m was e gev es Ligd t e P u t t e , o p h e t gr ondgebied v a n St o b r o e k 9 n Amtw d e r pee n n a a r B e r g e n o p Z o o m , t e r h o o g t e v a n d e M o r e e a va a n Boon n t u s l e i . De b r ig a d e h i n g a f v a n de 20 D i v i s i e v a n h e t Departement k " lL e s d e u x n è t h e s " ( p r o v i n c i e i n t w e r p e n ) - C o m p a g n ie A n t w e r p e n . Hee t p e r s o n e e l s b e s t a n d o m v a t t e t o e n 1 l u i t e n a n t i 9 r ijk s wac hter s t e paar d, 1n b r i g a d i e r e n h 4 i Op 3 0 m e i 1 8 1 4 w e r d h e t g r o n d g e b i e d v a n B e l g i s l i j f d b .i j N e d e r l a n d . B i j S o u v e r e i n B e s l u i t n r 4 9 8 v a n 2 6 o c t o b e r t e: i n g e 1814 v o n W i l l e m I w er d h e t C o r p s Mar éc haus s ée i n g e s t e l d v o o r d e o n re d e r l a n d e n e n d u s o o k v o o r o n z e s t r e e k v o n K o p e l l e n . i os t d e r e e d s bov env er melde o p d r a c h t e n k r e e g Bo -c shaus s ée o o k a l s s p e c i fi e k e t o o k h e t w o k e n o v e r d e v e i l i g h e i d h ce t C o r p s M a r é aan h de gr enz en en o p de g r o t e wegen. o v e r z 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 15 i c h


16,

De o u d e k a z e r n e v e n d e v r o e g e r e G e n d a r m e r i e N a t i o n a l e , daterend u i t d e f r a n s e p e r io d e z a l w a a r s c h i j n l i j k i n een e r b a r a e lijk e t o e s t a n d v er k eer d hebben, w a n t o p 26 maar t 1820 t e 11 u u r i n d e v o o r m i d d a g b i j h e t e i n d e v a n d e h o o g m i s i n d e h o o f d k erk v e n K a p e l l e n wer d d o o r d e bur gemees ter Ven St a e y C h r i s t i n u s F r anc is c us b e k e n d gemaak t d a t o p 2 1 a p r i l 1 8 2 0 t e 1 1 M v oIoTr m i di d eng z a l d o v eer g e g a a n w o r d e n d o o r d e a r r o n d i s s e m e n t s c o m m i s s a T is v a n d e t o e w i j z i n g v a n d e l e v e r i n g e n v o o r h e t d e g e l i j k i n r i c h t e n v a n d e k a z e r n e v a n de mar ec haus s ées g e s t a t i o n e e r d t e H oev enen ( F u t t e ) . W a a r s c h i j n l i j k h e b b e n v oor noemde a a n p a s s in g e n h e t k o m f o r t v an d e r i j k s w a c h t e r s n i e t v o ld o e n d e v e r b e t e r d , w a n t o p 2 6 September 1827, n e nieuw e k l a c h t e n , s c h r i j f t d e bur gemees ter ' d a t d e v er plaats ing v an de k az erne v an de r ijk s w a c h t u i t Pu t t e n i e t doelmatig o f n o o d z a k e lijk i s g e z ie n Pu t t e a l s een s t a t i e p l a a t s er k end i s e n d a t d e a e n w e z ig h e id v e n d e mar éc haus s ées a l d a a r meer d e n v e r e i s t i s " . M e t d e g e u i t e o p m e r k i n g d a t d e k a z e r n e n i e t meer g e s c h i k t i s e n b o v e n d i e n o n g e z o n d z o u z i j n i s d e b u r g e m e e s t = n ie t ak k oord Heel h a n d ig s c h r i j f t h i j i n z i j n antw oor d d a t " d e gemeente F u it e ; mag b e s c h o u w d w a r d e n a l s e e n o t b r g e z o n d s t e s t r e k e n v a n d e p r o v in c ie g e z i e n z i j h o g e r g e le g e n i s e n ook omdat e r n o o i t e e n b e s mettelijk e z ie k t e werd v as t ges t eld" 0 a a r s c h ijn lijk wr ong h e t s c hoent je eldier s , w a n t v e r d e r v e r k l a a r W tde . b u r g e m e e s t e r " v e n a l l e h o o p o n t b l o o t t e z i j n om e e n w e l g e v o e g l i j k e w o n in g t o t k az er ne i n de gemeente t e k unnen b e z o r g e n .

Br ig e d e c o m m a n d e n t C o r t h a l s h o u d t e c h t e r v o e t b i j s t e k w ant o p 1 9 o c t o b e r 1 8 2 8 s c h r i j f t h i j J e t d o o r d e s t o r m w i n d e n " h e t s l e c h t onder houd" 1 0 r u i t e n v e r n i e l d wer den i n de k a z e r n e ,

N i e t a l l e e n h e t gebouw was i n e e n m in d e r goede s t a a t , o o k ov er d e u i t r u s t i n g v a n z i j n mans c happen was h i j n i e t t e s p r e k e n , Cp 2 2 m e i 1 8 2 9 s c h r i j f t h i j d a t h i j v e r p l i c h t i s g e w e e s t o m d e beddelak ens " g e z i e n d e s l e c h t e e r v i e z e n l i j k e s t a a t " b u i t e n g e b r u i k te s t e l l e n . W a a r s c h i j n l i j k d a c h t h i j o o k n e eds a a n d e 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 16 k o m e n d e w i n t e :


17. want h i j s c h r i j f t o o k n o g " d e o v e r i g e n s z o l a n g gev r aagde e n toeges tane w o l l e n dek ens b l i j f

i k nog a l t i j d tegemoet z ien" —

en v e r d e r " b e t r e f f e n d e d e m a t r a s s e n d e z e z i j n o o k i n e e n z e e r s l e c h t e s t a a t " . T e r l o o p s v e r m e l c t h i j ' nogmaals " d a t h i j b e m e r k t hc -J o fot n op d e w a t e r p u t s t a a t o m i n t e v a l l e n " . d e m a e r ts Een g o e d r i j k s w a c h t e r t r e k t z i j n p l a n e n o n z e c o m m a n d a n t d liea a t z e l f z i j n l i n n e l l w a s s e n . O p 1 8 o c t o b e r 1 8 2 9 v r a a g t h i j d e n tve r u g b e t a l i n g v a n d e g e d a n e k o s t e n v o o r h e t w a s s e n v a n d e l a k e n s o e en g de dek ens . le e n D ie k o r d a t e m a n i e r v a h rs - w e r k e n ee cin d e 1 8 2 9 v i n d e n w i j e e n r e k e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 7 , 4 7 p gh u l d e n vho o re h ee t l fe v et r e n i n d e k a z e r n e v a n P u t t e v a n 4 n i e u w e m a z e k e r a to rur a s s e n ge n lei j n wha a d ov o o rl -a e r4d d epps ac h a w oe o rr s n teen gev eegd. bw e d d e l a ak e n w tw si . . . t n G e z ie n o n z e C o mma n d a n t b l i j f t a a n d r i n g e n w o r d t b e g i n 1 8 3 0 ee n e trs ez o ugt s t a e l b li j g ei b o u j wd i n de k az er ne, e n tev ens worden de z o ld e r een d k e r t i j d ,Jwe d e u r e n e n d e v e n s t e r o h e r s t e l d . Wa a r o m w e t e n w i j n i e t , m a a r e e tne g e l i j k e r t i j d w e r d e r e e n g e v a n g e n i s v o o r v r o u w e n v o o r z i e n i n d e lg rki j k s w a c h t k a z e r n e . D a a r e n b o v e n w e r d e n i n d e p a a r d e n s t a l 3 n i e u w e e se nla g b o m e n v o o r z i e n , w e r d d e b o r n p u t h e r s t e l d e n w e r d e n o c k d e d a u r e fi h o v e n s t e r s v a n v oor noemde s t a l d e g e l i j k h e r s t e l d . D i t a l l e s k o s t t e en im de je g e m e e n s c h a p 2 0 4 , 5 0 g u l d e n . o n p , Om v e r d e r e k l a n h t e n t e v o o r k o m e n k w amen o p 2 7 j a n u a r i 1 8 3 0 g v bur gemees ter v a n Stabr oek e n een l i d v a n de gemeenter aad v an do e o Kg oa p e l l e n t e r p l a a t s e o m d e g e d a n e w e r k z a a m h e d e n a a n d e k a z e r n e v a n e de r mar éc haus s ées g e l e g e n t e E r t b r a n d o p h e t g r o n d g e b ie d v a n S t a v bnr o e k t e e x a m i n e r e n . V o o r n o e m d e w e r k e n w e r d e n , n a o p e n b a r e b a n e a bne s t e d i n g , u i t g e v o e r d d o o r T h e o d o r u s V o s , t i m m e r m a n u i t E k e r e n , m nh ea d a t h i j h i e r v o o r d e g o e d k e u r i n g h a d o n t v a n g e n v a n " H u n n e n e d e l he lo o g a c h t b a r e n H e r e n G e d e p u t e e r d e S t a t e n d e r P r o v i n c i .1e i8 2 9 . 6fj n " o p 1 6 m e i tk n d 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 17 ie e s tt


18. Ier e e n w o 7 o n t "le , , ;z eo cr ' e n w e r d e n no 7 e z i e n , 1-171d b e t bes tek , i n or be werden bev onden". oit n d e T e 0' d e w o e l i e o c o t n e r d c or n r or .: 1 3 0 t i j d e n s d e w e l k e n b e v e o r v o d e r e r t i ct n u i v n c b . t e n v 7n d e N e d e 7 lo m e r s , w e r d onz e bv -1oo r p s F e r 4 c h o -1r 7 7 ud s t i e s ! .T !. e tfi v oT n e H s r t i k e T 12C',) . H e t s t o t u u t v o n d e R i j k s w o o n t b l e e d o -b oee tf c or t e t; b. c or h e t . 3 b T .,n e n ,et o t 2 j u n i 1 9 9 . t o e n d e w e t v o n 2 d e c e 7 i b e r 1 9 5 7 b e t r e f f e n d e b e t vd e r e -sS t o t t v o n d e TRAlk s woc ,ht v o ' ] k r o c h t w e r d . v-o n e ,l nt v e . T - O n u ku d T l i t ti ' N o e s T..on7n. o -vol . o n l e don 0e0, w ohters, w e rl3l :utt , i t I - ? 0e e f jd .ve r i Po 7 b n e tu ,B ed H- d7 7 ,oo : ri e nd i t e o t ; .e i . e H 1 e n8e t , rde nz 1 T i r )s5ui d etn to d e et1 Ie ,e P : i g e k u t t rP '0 ,P n i, r bi o o e 4 n -2 ,v d zei ewn o n o un rt:rtfcc , i isre v-P t,c . . - u ioo yn o l ots t eo r t a n st,eo o o 7ot ne . crsn eb o l 7 b db d :v1 7d i o l d e 6730P u t t e Den Drijhoek in 1914. tore be rji n E : u e n9v jro . r P d:re .n e o er1r kz ,iP o K e se rlrp 3i r w c0 d i7 s oa .ni,v c. it aoe hK n nh od ts S '. re w o dvro e i .r,e r fb e0 B d jt ru o 7 b uiVn D e e o1 o n oF nb 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 18 s a e rzv rl en ; o o m


19

T ijdens d e e e r s t e w e r e ld o o r lo g werd e e n g r o o t g e d e e lt e v an P u t t e p l a t g e l e g d o m e e n g o e d w a a r n e m i n g s v e l d t e h e b b e n langs heen d e " e l e k t r i s c h e d r a q d " , s i l n d e d e g r e n s t u s s e n h e t bez ette Belgi*6 e n h e t v r i j e N e d e r la n d . D e k az er ne v a n de r i j k s w a c h t wer e" v o l l e d i g v e r n i e l d d o o r d e D u i t s e t r o e p e n , z o d a t d e O om- andant e n z i i n ma n n e n e e n o n d e r k o m e n m o e s t e n z o e k e n o p de 7 r i e b o e k i n h e t h u i s n n a s t h e t c a * ' 6 " D e K r u i s b a s n " . Na h e t e i n d e v a n d e v i j a n d e l i j k h e d e n w e r d d e : B r i g a d e P u t t e t e r u g o P e r a t i o n e e l e n i n 1Q 21 w e r d z i j o n d e r g e b r a c h t in d e h u iz e n aan de Er t b r a n d s t r a a t n r l l 8 - 1 3 Or o n d e r s t a a n d e f o t o ' k u n t N z i e n w a a r o n z e m a n n e n g e l o g e e r d w a r e n . 0 e n 1 2 2 .

Het n o o d l o t b l i j f t o n z e r i j k s w p c h t e r s a c h t e r v o l g e n went i n 1 P4 0 w o r d t o o k a l d a a r h u n onder k omen v o l l e d i g v e r n i e l d b i j e e n luc htbombar dement e n m o e t e n z i j e e n t i j d e l i j k e v 7 r b 1 ijf r 1 a a t s z oek en i n h e t k a s t e e l v an Yor etus t e Stabr oek Bov enaan b l z . 2 0 g e v e n w i j e e n z i c h t 07) d e t o e n g e b r u i k t e lok alen.

Het v e r b l i j f t e t a b r o i s k w as s l e c h t s v a n k o r t e d u u r want r e e d s i n 1 0 , mannen i n h e t c entrum v qn Ka p e lle n , n l . Sev enhans lei n r 2 4 . 4 1Ook v e n d i t g e b o u w v i n d t P o P d e v o ' D o- n t m o e t 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 19 e' e n nde b l a d z i j d e e w ie jn a f b e l d i n g . K o m m e


• -•ozi, 41PelliZAZ47,Z:P.,Vil4,:;,./,,,:

0007,4**viig::

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 20


- „J._ •

I n 1,950 w o r d t 1 v i n d e n w1 i0j 7KM om R T a n d a n t P n i l i n s e n z i j n ma n s c h a p D e n i n h e h u i s g e l e g e n , o r d o A r t w e r p s e s t e e n w e g n r 2 8 . D i t h u i s , w a a r v a n T.T h i e r n a ei el S n a f b e e l d i n F z i e t i s v o o r d e mees te l e z e r s n o 6 w e l v e r a n d een v e r t r o u w d b e e l d . e r d v a n k w a r t i e r e n d e n

7i.nds 1 g o b i e d . 97 7o kwam. d e F 3 r i g a6 d o v an d e r ; o m n a g r i e k r t w o r r o n , o n d o r h e t k ommanda v a n h e t D i s t r i k t v ol lr e n , K * o e .d i a n ed .a i s a D ne r v t a .tn k eo l i j rT i c o k Ook d e e f f e c t i e v e n o n I e m i d d e l e n v a n d e B r i a d e w e r d e n o ta fk h ri e g e 1 mna et 5 g g e w 7 g id , 7 * T d e n o n g e v o o r d , z o d a t w e n u e e n p e r s o n e o l s kr b e s t a n d eh o b . a -O n d e r o fnfi c i s r e r . s e nen se v a n n m c e Met de b 1 e h n A d gjr o ue i e n d e w e r k v o l u m e , d e e d z i c h m e e r e n m e e r d e n o o d g e maar n a d a n Ldti d i g e ve e e n R angePas te b e h u i z i n g . D e p l a n n e n v o o r e e n e n d e r l o te I n Ran. ee f f , a .en b e t e rer aca ntg oi p e s t l o g e m o n t k r o g e n P e n v a s t e v o r m i n . 1 9 7 9 . ? t K e u eo rv e eI n 1 0 0 nw e r d r e e d s o v e r g e g a a n t o t d o a a n k o o p v a r d e b o u w g r o n d oon inn dRnn e r ofir i l 1 0 0 r7 ow ef e r d e n , cd i ee nr r o g 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 21 i ew n e m n r a d d ee n 3 n e l ng e t a is


22. Op 7 d e c e m b e r 1 9 8 4 w e r d e n d e n i e u w e g e b o u w e n v a n d e . T I e e s t e lijk ingehuldigd. Be br igade Kapellen oper eer t nu v anuit i u lt r a m o d e r n e gebouwen v o o r h e t Ranc e g r o n d g e b i e d v a n S t a b r o e k j k( met H o e v e n e n ) e n K a p e l l e n ( m e t P u t t e , H o o g b o o m e n z i l v e r e n h o e k ) . s w O at b e s l u i t g e v e n w i j TJ n o g d e n a m e n v a n d e r e s p . K o m m a n d a n t e n a vc a n d e B r i g a d e v a n K a p e l l e n : hJ 96: C o r t h a l s P e t r u s . 1899: W i j n e n d a e l e C h a r l e s , t1838: T oudy C h a r l e s . 1901: Maus M i c h e l . , 1844: o n b e k e n d . 1909: V e r v o o r t F r a n s . g 1860: Van G e e r F r a n ç o i s . e 1913: G i e l e n . l1868: Haegeman A d r i e n . 1920: M a r i s s e n s T h e o p h i l e . e 1870: Cammaer t, 1933: Penne A l p h o n s e , g 1880: Mor eau i k n t o n i u s . 1934: K e r s t e n s , e 1883: Van d e r H a l l e n P e t r u s . n 1945: P h i l i p s . i1886: Dec ante J o a n n e s . 1969: Les age P a u l . n 1890: F a r l e y n E m i l i u s . 1980: V e r s c h u e r e n A l f o n s . d 1894: Noll Camille. e S t Br r o n n e n : e Grote Wink ler Pr ins . 1, e 2, p Rijk s ar c hief , I n t w e r p e n . 3s T o e s p r a a k v a n K a p i t e i n V a n D y c k , D i s t r i c t s c o m m a n d a n t . t 4. k r c h ie v e n R ijk s w ac ht, r a R oger B a l b a e r t . a t n r 2 0 t e K a p e l l e n , 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 22


23.

ONTVANGEN G I F T E N .

Het v o o r b i j e t r i m e s t e r mo c h t e n w i j d e v o lg e n d e g i f t e n i n ontv ang- q nemen: 1. G e s c h o n k e n d o o r d e f a m i l i e H e r m a n s : a. 3 f a k t u r e n b o e k e n v a n d e b e g r a f e n i s a a n n e m e r L . H e r m a n s , St a t ie s t r a a t , 1 6 t e Cappellen, r e s p . v o o r de per ioden: - 14 a -- 1 0 f e b r u a r i 1 9 3 6 t o t 2 7 n o v e m b e r 1 9 3 7 oril -1 1 98 j a n u a r i 1 9 3 8 t o t 1 8 m e i 1 9 4 1 . b . 231 f1a k t u r e n v a n E d . v o g e l s , s c h r i j n w e r k e r , S t a t i e s t r a a t , 1 8 tt e C e p p e l l e n v o o r h e t l e v e r e n v a n d o o d s k i s t e n . o t 2. G e s c2h o n k e n d o o r J o h n R o h a r t , S P o o r s t r a a t , 1 7 t e K a p e l l e n : 21 f5o t o - a f fi c h e s v a n 1 0 0 j a a r " L e K o t t e r " u i t 1 9 7 6 . n o 3 , B i e rvfl e s s e n v a n l o k a l e b r o u w e r i j e n , g e s c h o n k e n d o o r R o b S e hee l f o u t , N i e u w e L a a n n r 4 t e K a p e l l e n : m 1 fl e w v a n b r o u w e r F . C o r n e l i s - e P r e b -2 fl e s s e n v a n b r o u w e r i j J . V a n i l e r d e C a p p e l l e n . ter C a p p e l l e n . 1 fl re s v a n . b r o u w e r i j F l o r i m e m d - R a e t s C a p p e l l e n . 1 2 fl e s s e n v a n b r o u w e r i j J . B e y e r s e n Z o n e n C a l m p t h o u t . 9 2 fl 3 e s s e n v a n b r o u w e r i j C . V a n Wa e y e n b e r g h A n t w e r p e n . 3 Het b e s t u u r v a n d e K u l t u r e l e K r i n g d e n k t d e m i l d e g e v e r s v a n har te. I n d i e n U nog v oorwerpen t h u i s h e b t l i g g e n d i e U w i l t bewar en v o o r h e t n a g e s l a c h t g e e f o n s d e n e e n s e i n t j e e n w i j k omen e v e n l a n s . B i j v o o r b a a t d a n k .

Roger B a l b a e r t . T el. 6 6 4 . 5 7 . 2 2

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 23


24 KL I Y I N

J E STAMBO O M

D oor e e n b i j z o n d e r t o e v a l b e n i k b e t r o k k e n g e w o r d e n i n h e t o n t c i j f e r e n v r.1 de g e b o o r t e r e g i s t e r s v a n d e p a r o c h ie s . Dear d e z e r e g i s t e r s v o n K a p e l l e n n o g n i e t o n t c i j f e r d w e r e n h e b i k dez e t a n k o p m i j genomen. Dez e p o r o c h i e r e g i s t e r s z i j n i n v e r s c h ille n d e d e l e n en goon v an 1608 t o t 1802. N i e t ie d e r e e n i s e c h t e r i n K a p e l l e n g e b o r e n e n daar om z a l men o o k d e r e 7 is t e r s v a n ander e gemeenten moeten r aadplegen. Voor d e l e z e r s w e l k e g e i n t e r e s s e e r d z i j n i n h e t opmak en v o n hun s tamboom w i l i k h i e r n e e n k e l e b e l a n g r i j k e t i p s g e v e n . De p o r o c h i e r e g i s t e r s v a n d e 1 7 째 e n d e 1 8 ' e e u w d i e i k b e handel z i j n i n h e t l a t i j n ges c hrev en. I e d e r e e n k e n t n a t u u r l i j k geen l a t i j n , m a a r d o t i s o o k n i e t n o d i g w a n n e e r m e n e n k e l z i j n s tamboom w i l o p m a k e n . Z ie h ie r e n k e le v o o r b e e ld e n v o n bos is w oor den e n a f k o r t i n g e n d ie i n e l k e d o o p o k t e v oor k omen e n d i e men moet k ennen. 10 D e g e b o o r t e d a t a w a r d e n i n c i j f e r s e n o f i n l e t t e r s g e s c h r e v e n Dus d e g e t a l l e n v o n 1 t o t 3 1 k e n n e n . i s a l v o l d o e n d e : 11 u n d e c i m o

21 7 i g e s i m a p r i m a

2 s ec unda

12 d u o d e c i m o

22 v i g e s i m a s e c u n d e

3 tertia 4 quarto 5 quinto 6 s ex ta

13 d e c i m o t e r t i a

23 v i g e s i m a t e r t i a

14 d e c i m o q u a r t o

24 v i g e s i m a q u a r t a

15 d e c i m o q u i n t o 16 d e c i m o s e x t a

25 v i g e s i m e q u i n t o

7

s ept ima

17 d e c i m e s e p t i m o

27 v i g e s i m e s e p t i m e

oc tav e

18 d e c i m o o c t a v o

28 v i g e s i m e o c t a v e

19 d e s i m o n o n e 20 v i g e s i m o

29 v i g e s i m a n o n e

Pr im e

9 none d e c lin e

26 v i g e s i m a s e x t a

30 t r i g e s i m o 31 t r i g e s i m a p r i m a

P. De m a a n d e n : h i e r i n k o m e n 3 m a a n d e n v o o r

d i e s oms a n d e r s

w a r d e n g e s c h r e v e n e n w eer e e n v e r k e e r d e i n t e r p r e t a t i e

ken

aan g e g e v e n w a r d e n : febr uar ii = febr uar i m a r t i j

januor ii j a n u a r i arrilis a p r i l

moij - mei

julij = juli

ougus ti - augus tus

j

u

n

i

j

- maart - juni

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 24


s eptembr is ( 7 b r i s ) = s ept ember

o c t o b r i s

oc tober

2 5 .

n o v e m b r is ( 9 b r i s ) = n o v e m b e r dec embr is ( x b r i s ) - d e c e m b e r . 3. D e g e b o o r t e a k t e : z i e h i e r e n k e l e t r e f w o o r d e n d i e i n e l k e a k t e v oor k omen, m e t h u n v e r t a l i n g : nata, n a t u s - i s gebor en

l e g i t i m u s

- wettig

batiz ata - gedoopt

s u s c e p t o r e s

fi l i a

(

d o c h t e r

fi l i u s

-

p

e

t

= doopheffers

e

r

en meter)

z oon

enk ele u i t z o n d e r i n g e n : c o 4 ju g u m - g e h u w d e n s u b c o n d i t i o n e = z o n d e r p l e c h t i g h e i d ab o b s t e t r i c e o n d e r v o o r w a a r d e h e n i - g i s t e r e n loc o -

i n w iens p l e a t s h a b i t a n t e s

gemini = t w e e l i n g

n a t u r a l i s

- inw oner s = n a t u u r lijk ( onwettig)

V e r k la r in g v an enk elec Ilr mees t g e b r u i k t e t e k e n s : " betek ent: geboren te, o p ov er leden t e doodgebor en It

gehuwd

tt

gedoopt t e

De s c h r i j f w i j z e : e n k e l e l e t t e r s w a r d e n i n e e n w o o r d o p v e r s c h ille n d e w i j z e n ges c hrev en ( z i e v olgende b l a d z i j d e n ) v b. J a s p e r s , s u s c e p t o r e s ( s ) Kler c k ( r ) fi l i u s NB: B5 i j h e t o p m a k e n v a n d e i n d i c e s w o r d e n d e l i d w o o r d e n e n a u v o o r v o e g s e ls D E, I T , V I N , T AN D E g u 5I N , VI N A N D E N , s t ' Ti , T S , U I T ( T E ) , L E , D E L , D E L L A , t u s s e n h a a k j e s n a V I N D E R , ( h V e t s t aEm t v o oRr d g e ,p l a a t s t , z e l f s a l s t a a n z e i n h e t r e g i s t e r aan eul k a a rF g e s c h r e v e n . O ) vDb . L e u v eEn ( V a n ) ,, B i e s t ( V e r ) . f w ijk ende n a me n w o r d e n i n h e t k l a s s e m e n t opgenomen o n d e r de m e e s t n o r m a l e e n a k t u e e l n o g g e b r u i k t e v o r m . v b. K l a e s - G le e s

O s s e n

- Kas en.

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 25


26. Op v o l g e n d e b l a d z i j d e n s t a a n a f d r u k k e n u i t e e n d o o p r e g i s t e r v an de j a r e n 1751 e n 1 7 5 3 . a n d e h a n d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e ld e i n l i c h t i n g e n I r a n h e t n i e t m o e i l i j k z i j n om d e z e t e o n t c i j f e r e n . H ie r o n d e r z i e t U een v oor beeld hoe z e wor den v er w er k t: CAMF ( V N ) A d r i a n u s ( ex W e r c h t e r ) J oannes F r a n c i s c u s

x

SPO R T T PN S Mar ia ( ex W u u s t w e z e r l 1 7 5 1 - E k e r e n 1 7 5 3 ) 20.09.1751 B r e s s e l e e r s m a n n e s F r a n c is CUS

J as per s E liz a b e t h @ C athar ina

6.10.1753 V a n 1) e r H e d e Sp n o r t ma n s O h t h a r i n a P e t r u s

Lez er s w e lk e g e i n t e r e s s e e r d z i j n e n meer i n l i c h t i n g e n wens en o v e r h e t opmak en v n h u n s tamboom e n d i e d e s p e c i a l e f o r m u l i e r e n w e lk e h i e r v o o r b e s t a a n i n h u n b e z i t w i l l e n h e b b e n , k u n n e n b e s t k o n t a k t nemen m e t V . V , F . , V a n H e y b e e c k s t r a a t , 3 , 2 0 6 0 Mer k s em telefoon 646.97.88 De o p e n i n g s u r e n z i H n : w o e n s d a g v a n 1 4 t o t 1 9 u u r donder dag v an 1 4 t o t 2 1 u u r . i j d i e meer i n l i c h t i n g e n wens en o v e r d e g e b o o r t e n s i n Ka Pellen k unnen t e r e c h t b i j Van Boc k el Pa u l, t e l . 664. 68. 00 Het l i g t

i n o n z e b e d o e l i n g om i n d e v o l g e n d e nummer s v a n

i bt e s t e d e n a a n d e g e b o o r t e n s i n K a p e l l e n . D e p e r i o d e v a n 1 7 5 1 B t o t 1802 i q uitgew er k t. r u g Paul Van B o c k e l. g e s k e , i n a l f a b e t 't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 26 h i s


as„.e,„ 'I 1 3z.lc1---:, ercitot / ft_s tt ._87.4.-_-.-ctA 4" . 1 40, it c,t,,,cs .i l i r e ʻ i % .- . 4 4 . 1 . 1 o r t t •

1, 1

4

C L

1 t %•-- 0 J

I

i

It

e

t

1

1 t r t Y nrt 1 o k , 4 -I S. 1 , . i ( 2 - • t E 1 7 t • ; k i av- A i- P i l i k g 1- e - , 1 1 4 t n r i f t , S r l i fi r t t A / 4 5 . -e tt c , 1 l47 i . 1 p i l l 0.9 iz 1. . I E 1 9 d i e- , xA l -I t , L e -i f t ; , J i t . ʻ 1 - 1 4 4 1 t fl e • 4 . 4 ' 0 1 : 4/ 1 ., 7 e e . c t , € 5 t• o A i• , , $• t • 7 T • tt ' ••• l1 . t ' ' i 7 ; o , 1 4e 1 ,. 1 • . . C • , • e -. e 1 — 1, ,t 1 t; I ; ʻ , 1 , 4 4 i 4 _ l 4 rk 1i 4 ! 11 • z f t ' , , , • ol , • p s ,i •-----; i " / ,- 7I • y5 / 1; l :e; A c 11 y i i r ; i t t f 0 5 .;„-• , : -, 1 1 7 ii 1 ? t ʻ l / i e 4 ft ; dl C k : ti n e t " 0 ;• 0 7 5 4 / 1 ; i 1 *P fi 1 g I r e t • e k . • f. da . ' r 7ei 7 1 , 4 ' t1 • IF • fi .; i : C 1 0i C 1 „ ; P l ve,t-s4 01 ; k C, , , •o . Olp f f I *' a , - - L • t 'I o .t • l • b e c Ca f. 7 4 4 6 ' T- , - i / 1 1 f 1 t r g r e r • ; ) i: i t “ 1 tt C . . kl-p;: • • • • ' 1 1 1 e . 7 ; ) • r a - - ) i r 7 g4;/ e _

,4, , , 4)g z „ iR

-

;

a

1- cfi ,l , Tc.cii7t l , 1 t r1 1a1 ( A t r1t t mt a • - _ f eo 1 t / r r ArA e, IL , eNt - •e l 4- e 1 t , r- , , A k4 61 'ri ,et I l le fi 'Nreçiie t t .4 1rk I . 4 f t: : , I . .' ?f , i41s , L- _ f1 , 2 r; ..:-) , ',. eCf'E t5 , i 1 • 1• c, -t,4 ;. 5 ; ,. t - l o1 ,6,r.. iA- gq -.' c t---, t: , /*6 ', , t ••2L • i Cc, 7ei -1 i4A - - , 1It1 "1 1 1 ' • 1 e ..-, : e t ,1A 1 t - i - t -- ; ti : A r , L ; 7e t , i pi - , , iT , 1 „ - tC 5t lt) , t c- b,, •iatt. 4t e$ d1r,_i, d ;; c - t , .t e a ,, tI7 ʻ et jaargang A l f • k•ʻ - januari 1985 - nr. 1 - p 27 r 't Bruggeske - 17e k •

da,mom• • • • • •

i

tb:.7 .' D

l

l

l

. .' - . E , , . F1 p • - .e- - -,

1

•••••,-

1 l .

V

) 1 • 5

r . . .

. t .

4

'

1

. 0

. 1

, 0

A

I

l

l

'

-

'

,

1

1

ʻ

o

r

L

, ,

k

.

1

/

. '

4 1 t .

f t i

e 0 t ,

A

1 ? ; ;

Ç-e-cket ufra

1

i

) ' C i i . : t , e l c • ' -

; 7 1 . g ; P ' s 2 f , „ . s *

1 at 1

-

( C 1• oi r c r ' 1 i 5 0 m r ,

1 , 1 7 t i e t z •


• 5 4

e c-leVitg

e t

(ttFfrIe1ï7tS.

f o i

11 a , f r t t 2 é

C-

f 1 c -- e 4 e• 4 , • 11' rx. ʻ - - • A / t 1 f /11 ) eft-- ;1 1 p, t 1 4 1 i • 1_2 t C 1.1 c-1••:••••dr 1 st, 4 , ".• , ' _ . ; C 7 i r a — 0 .1 4 . ' ,,..,.. l f 5 I 1 r.-tr L 74sc. .: - / • /,. ,......-, 1 C . -.-1 - . , 1 N 'o v rE /4ʻ 1i e, i1f t%t t •I. 1 , / - , - t rJV •,1,• 1 1 _ (3_

I

CA e• t - v • t •-•' 5

C Pro'

e k

1

l

C ,

, t CL

It- , 1e c i

1 : 7 1 4 0

-

s2

C-

,,,•1„f 1

1P I

A

r 1 1 ;

C

a

y

-

, • 4 4

f I T I

,

S

•c l A t , I . . S i . C I . . . , r c C r tt o r e S

7

l--; L i /,-,

-

15

/

NA-zc' )4,7,1-A-1-4_-.!„,,,,_.,s >/ , _-iI A -1' 6 t ,;., ' •t'•1• $ / , ' el t-/ , , , , •, 5- ...1,;Ic 6J r ) ,,1 . . e',---' 4 • , ' , , ;A T5.7% 1t - c i . . t i c•,0 , c . 5 e1 tl :q_, k , ' p -N s, 2-11e I i "7rV ,e v f t: f ,S e1. e S e t t ( 11c-'z-S , t g0tr/a ti•C1 t ' etit , 7 : t

, 1i1 1 u., , 1 r " I ,- •.,,, •• 1 ,

,a . ;,E t - 1•'1' i ' ʻ' „i • , - 1 ,1 c• e c t - o t - .7 r ,2 , •, { .1i 1 , - „t . 4 -. t ' S r t T' : . c i t 1,4. , ll e -

e

l

i

pl t - e

r

1 ' 7 L t •

t i • O e _ e

t

,

i

v r ),té ,4 'c :

f

octoiltris t a r 4i_tvCrt

: -1- i •e t ,-v, 41- f; a te a ' S e a 3,11 rt C ,,s1 ect ;f ; e7-0e • C e 5i ee t _,r c px ckitov fe ,12 7•-• 1 5— t, z t -eil ctc-t - 17 1 7• , v 1 4 3 1 ), . 2 1e t• ,t . t,, 1 !, I -;e). 1Il , 1 , p• I t -2 — i t . " _ c 0 vI, I-N i e ; / i-_ - t , e1:1-4v, / t - t f r •0 i, r e ot ; ( e c l. -4; , a rr5t f(44 c t *L,, 1 . ii ' 4 /to_ et iU41 1 / t „• i S; i1. 7 C5. . t , 7 4 1 , . ,v 1

to . , 7:• (;":.• c. 1_4c- , E 1- .f l 1 e e A ; 7 1 zLc•F e

5j 1

et ,

' t

I / O

pt,2:4

't Bruggeske - 17e jaargang - januari 1985 - nr. 1 - p 28


• 5 4

e c-leVitg

e t

(ttFfrIe1ï7tS.

f o i

11 a , f r t t 2 é

C-

f 1 c -- e 4 e• 4 , • 11' rx. ʻ - - • A / t 1 f /11 ) eft-- ;1 1 p, t 1 4 1 i • 1_2 t C 1.1 c-1••:••••dr 1 st, 4 , ".• , ' _ . ; C 7 i r a — 0 .1 4 . ' ,,..,.. l f 5 I 1 r.-tr L 74sc. .: - / • /,. ,......-, 1 C . -.-1 - . , 1 N 'o v rE /4ʻ 1i e, i1f t%t t •I. 1 , / - , - t rJV •,1,• 1 1 _ (3_

I

CA e• t - v • t •-•' 5

e k

1

l

C ,

C

C-

, t CL

,,,•1„f 1

1P I

a

y

-

, • 4 4

f I T I

,

S

•c l A t , I . . S i . C I . . . , r c C r tt o r e S

7

l--; L i /,-,

-

15

/

NA-zc' )4,7,1-A-1-4_-.!„,,,,_.,s >/ , _-iI A -1' 6 t ,;., ' •t'•1• $ / , ' el t-/ , , , , •, 5- ...1,;Ic 6J r ) ,,1 . . e',---' 4 • , ' , , ;A T5.7% 1t - c i . . t i c•,0 , c . 5 e1 tl :q_, k , ' p -N s, 2-11e I i "7rV ,e v f t: f ,S e1. e S e t t ( 11c-'z-S , t g0tr/a ti•C1 t ' etit , 7 : t

, 1i1 1 u., , 1 r " I ,- •.,,, •• 1 ,

,a . ;,E t - 1•'1' i ' ʻ' „i • , - 1 ,1 c• e c t - o t - .7 r ,2 , •, { .1i 1 , - „t . 4 -. t ' S r t T' : . c i t 1,4. , ll e -

e

l

i

pl t - e

r

1 ' 7 L t •

t i • O e _ e

t

,

i

v r ),té ,4 'c :

f

octoiltris t a r 4i_tvCrt

: -1- i •e t ,-v, 41- f; a te a ' S e a 3,11 rt C ,,s1 ect ;f ; e7-0e • C e 5i ee t _,r c px ckitov fe ,12 7•-• 1 5— t, z t -eil ctc-t - 17 1 7• , v 1 4 3 1 ), . 2 1e t• ,t . t,, 1 !, I -;e). 1Il , 1 , p• I t -2 — i t . " _ c 0 vI, I-N i e ; / i-_ - t , e1:1-4v, / t - t f r •0 i, r e ot ; ( e c l. -4; , a rr5t f(44 c t *L,, 1 . ii ' 4 /to_ et iU41 1 / t „• i S; i1. 7 C5. . t , 7 4 1 , . ,v 1

to . , 7:• (;":.• c. 1_4c- , E 1- .f l 1 e e A ; 7 1 zLc•F e

5j 1

et ,

' t

I / O

s2

It- , 1e c i

1 : 7 1 4 0

-

A

r 1 1 ;

C Pro'

pt,2:4

Bruggeske 1985-1-januariWeb  

1 Orgaan van "HOGHESCOTEu Kulturele Kring van Kapellen Kultureel driemaandelijks tijdschrift - Jaargang oomai 3. De pintjesmeesteres van Hoo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you