Page 1


/ t Bru g g e ske n o 5 / t Bru g g e ske ro u w t

Maandagavond 9 1 j un l, id e h e e r Ma rc e l L a mb re ch t s , e r e K a0p e lle '- v 7o o 0r z ,i t t e r a n K ri nvg va n rK a p e lle n . v o e d e lC i jewa H u es lDEd t i n i ut i a t ri e f ne e mle r ee n me d e s t ic h t e r va n o n ze CKK i nAan h e t i d e e o n s o u d p a t rimo n iu m t e re d d e n e n ie d e re e n , z o n d e r o n d e rdsch e id , g e le g e n h e id t e b ie d e n z i j n b i j d r a g e t e l e v e re n v o o r d e v e r h e f efi n g v a n d e gemeenschap, h e e f t h i j z i j n b e s t e k ra c h t e n g e w i j d . S i n t Onder z i j n v o o r z i t t e r s c h a p i s d e C u l t u r e l e K r i n g g e b o re n , m e t v e r Jscheidene o z aef d e l i n g e n , me t e e n h e l e re e k s v e rw e z e n l i j k i n g e n o p h e t f k l i na c t ii e f eva nke e n t w e e j a r i g b e st a a n . tZ i j n g r o t e d ro o m wa s,e e n s t e komen t o t e e n o ve rko e p e ln d e k r i n g o v a a r i n e zonder v e r s n i p p e r i n g va n k r a c h t e n , i n v o l l e e e n sg e zin d h e id , k o n g e we rk t worden a a n d e c u l t u r e l e b l o e i v a n z i j n g e l i e f d K a p e lle n . A l h e e f t h i j o n s , o p d e ze m o e i l i j k e we g , ma a r k o r t e t i j d kunnen v e r g e z e lle n , t o c h z a l z i j n naam v o o r a l t i j d a a n d i e va n d e CKK v e rb o n den b l i j v e n . I n d a n kb a re h e r i n n e r i n g z u l l e n w i j d e la mp va n h o o p brandend h o u d e n . . .

I P H O U D 1.

I n memoriam Ma rc e l L a mb re ch ts

p

1

2.

B a rt d e Pe g g e r

p.

2

3.

Ja zz

P.

7

4.

40 j a a r g e le d e n

p.

12

5. 6.

Ons b ra n d we e rko rp s

p.

14

I n h e t t e k e n va n d e le e u w

p.

16

7.

Mededelingen

p.

19

-i A F A 1 — F A — F A 1 F F A

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 1


Kapelse fi g u r e n

7-------17 \1 r _ J r) 1

We kenden d e s t i j d s e e n h e l e re e k s K a p e lse fi g u r e n e n fi l o s o f . n o. a . J e f k e d i k k e l i p , R i k va n ' t g e s t i c h t , L o n g e Ch a rd l , Mi e k e e n Je f ke Do o k , B e t h Ho f k e n s , Wit t e K lo e c k , d e P o e r t lman, m B o aer t dd ee Pr e g g eCr i s k a , S u t t e A ls e e r s t e i n d e ze re e k s w i l l e n we b e g in n e n me t la a t st g e n o e md e . B a rt d e P e g g e r (H u b e rt Van U f f e l e n ) wa s v o o rz e k e r e e n d e r p o p u l a i r s t e fi g u re n d i e e r o o i t t e K a p e lle n ro n d l i e p e n . H i j we rd g e b o re n t e Hoevenen o p 2 1 ma a rt 1 8 6 6 e n o p 1 1 n o ve mb e r 1886 huwde h i j me t Ma ri a Castermans (Mi e k e v a n C i s k a ) . Mie k e z a g h e t l e v e n s l i c h t o p 2 5 o k t o b e r 1 8 6 6 . Z o a l s d e b ijn a a m t e v e rs t a a n g e e f t , wa s B a r t d e Pe g g e r schoenmaker va n b e ro e p . A lh o e we l h i j ma a r s i mp e l d e l a g e r e s c h o o l v a n d ie j a r e n b e zo ch t h a d , ku n n e n we e ve n we l t o c h g e t u ig e n d a t h i j d a n i g o n d e rle g d w a s I f e n t o e fl i r t t e h i j o o k a l c e n s me t d e muze d e r d i c h t k u n s t . H i j A zifs za e t ee r nh e le ma a l n i e t om v e rle g e n , z o r a p m o g e l i j k e e n p a sse n d r i j m hp je et e ld e be i t e re n . De ze r i j m p j e s w a r e n d a n me e s t a l h e e l r a a k . k r a Wi a j pne r s o o n l i j k hebben b i j ' d e n B a r t ' v e l e u re n d o o rg e b ra ch t i n h e t i schoenmakerskot. V a n d e v i j f zo n e n z i j n e r d r i e d i e d e s t i e l hebben na a n g e le e rd ; a lle e n F ra n s , d o u d s t e b l e e f i n I t v a k e n wa s a l l i c h t g e s c een h di e r efi j nds t e sch o e n ma ke rs v a n d e o mg e vin g . H i j h e e f t m i j me n ig e n' M oil i e rse k e n s ' a a n g e me te n . B a r t e c h t e r wa s w i j d e n z i j d bekend paar e en n e rk e n d a l s d e g r o o t s t e s p e c i a l i s t i n h e t maken va n t b a sse n g we rke rs' da o e n e a n . De r ze g e p in d e schoenen wa re n h a a s t o n v e r s l i j t b a a r e n we rd e n d t j t o t i n me e rd e re n a b u rig e gemeenten g e d ra g e n . A l s we b i j h e t a f h a le n k s k van h e r s t e u n dl d e schoenen n o g ' e f k e n s l mo e ste n wa ch te n 2 wa s d a t v o o r e t e. l k e n s e e n verheugende v a s t s t e l l i n g . D a t l e f k e n s I k o n soms ons n o g a l l a n g d u re n 0

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 2


3 D i t n a a r g e la n g den B a r t g o e s t i n g had o m me e rd e re v a n z i j n g a mb e ta n t e l v ra g e n t e s t e l l e n . H e t k l o n k d a n b . v . W a t i s d e h o o g st e b e rg i n Europa ? Wanneer h e e f t Columbus A me rik a o n t d e k t ? Wanneer z a t Na p o le on v a s t g e v ro re n i n Ru sla n d ? Kon men a a n sto n d s e e n g o e d a n t wo o rd g e ve n , d a n wa s men me t hem g o e d e ma a t je s. N i e t v o o r 4 4 n , 0 0 k n i e t v o o r t we e o f me e rd e re b o r r e l s g i n g h i j o p z i j s t a a n . L i e f h e b b e r va n e e n g o e ie p i n t , l a g d e ?oude K l a r e ' hem t o c h d i c h t e r a a n I t h a r t . A l s h i j o p v a s t g e s t e ld e dagen ' s m o r gens v e r t r o k me t e e n z w a rt e z a k 7 men e r h e t ra d e n n a a r wa n n e e r h i j t e r u g t J u i s z o u b e la n d e n . had g e vu ld m e t Vaak h e g er b esu rdt e h e e tl o od k de a t e r i n z i j n z w a rt e sch o e n ma ke rsza k n o g g e re s a rece rd eh schoenen o e zna t e en , nna a s t a n d e re me e g e b ra ch t v o o r h e r s t e l l i n g . p 9 Ho h i j o p t o e r g i n g d a t d e d i c h t k u n s t o p we ld e . d t was r e ag e l m a t i g wanneer n horen hem n o g d e cla me re n i n d e t st a min e e ? v a n B e t h Ho fke n s 9 o p de Hoevensebaan B a rt Van U f f e l e n g in g eens s n u f f e l e n aan e e n andermans g waar h i j g e e n a f f a i r e mee h a d . G e wo o n lijk h a d h i j o o k e e n s t u k j e k r i j t o p z a k . A l s h i j d a n i n e e n o f a n d e re h e rb e rg ( e r wa re n e r + 3 0 o p d e Hoevensebaan e n n a a rg e la n g de s t a n d i n g e s t a m i n e t , z a a l , c a f 6 9 o f h eht neo gra l bd i ek wri j l gs d a t h i j me t z i j n s t u k j e k r i j t o p d e t o o g gebeurde g e h e t e n sch re e f A . G . O . De v ra a g l u i d d e d a n imme r z Wi e ka n h i e r zo n d e r e r ) ki e t s a awn t o e at e voegen m e e, n s t a d va n maken ? Dat k o n n a t u u r l i j k n ie ma n d ,t e ne, gne b a azrd ei n va j n 'kro mme n h a a s ' . We l , d a n nam d e n B a r t h e e l t r i o m d i e fha i e l iej k z i jt n c h i c u i t z i j n mond e n p l a a t s t e d e ze v o o r d e l e t t e r s rA G 0e • Meete e n dz a g zo s ie d e re e n d a t d a a r Ch ica g o t e l e z e n s t o n d . v r o e g A e ls z ir j n k l o k h a l f t w a a l f wees,was h e t s t i l l n t i j d om n a a r h u i s t e ke m re n . eB a r t e wa s imme m r p l e z a n t , l u i d r u c h t i g s c h e r t s e n d , ma a r n o o i t a a k was h i j g r o f o f gemeen. H i j wa s o o k t a mb o e r va n d e K o n i n k l i j k e S t S e b a s t ia a n s g ild e . T e r g e l e genheid va n d e ' g u l d e n m i s '

,

wa s h i j i e d e r j a a r re e d s v ro e g o p s t a p

om a l l e g ild e b ro e d e rs e n z u s t e r s o p t e r o f f e l e n t o t h e t b ijwo n e n va n de m i s . Wa t d e zondagse m i s b e t r e f t , h i e r h e e f t h i j v e l e ma le n g e p a s t . Op l a t e r e l e e f t i j d we rd h i j e c h t e r e e n v a s t e k l a n t i n d e m i s v a n 7 u o

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 3


We hebben h e t geweten d a t

p a st o o r Van d e n Ho u d t z g hem h ie ro m e e n s

h a r t e l i j k f e l e c i t e e r d e . De r e p l i e k v o lg d e o n m i d d e l l i j k

I k

denk

meneer p a s t o o r, d a t i k n o g la n g z a l moeten l e v e n , o m b i j t e g e ra k e n . 9

B a rt e n Mie ke v i e r d e n h u n - g o u d e r Het we rd t e l k e n s e e n enorme o p t o c h t me t maa gde ke ns e n 2 j e ug egn d , p r a c h t i g e p d ra ai lwa a m s. aH e en l Kt a pee lle n kwam e r v o o r o p s t r a a t . T i j d e n s d e o n t n n g st op h e t g e me e n te h u is , t e r g e le g e n h e id va n h e t gouden h u w e l i j k s va h u w e l i j k f e e s t , werd B a r t h a r t e l i j k g e co mp lime n t e e rd d o o r b u rg e me e st e r S p e t h , s j u b i l e u vmo o ra l om d a t mo o i e n k r o o s t r i j k g e z i n . We menen w e l d a t b u rg e me e st e r Speth i n z i j n h e l e b u rg a me e ste rslo o p b a a n n imme r e e n z o s p i r i t u e e l a ls g e v a t a n t wo o rd t e in k a s s e re n k re e g . . . B a rt e n Mie ke z i j n n u re e d s me e rd e re j a r e n o v e rle d e n . Mie ke o p 1 0 a p r i l 1 9 4 9 e n B a r t o p 2 2 f e b r u a r i 19530 Wat we n o g even a l s e e n z e e r b i j z o n d e r f e i t kunnen a a n h a le n , i s h e t vo lg e n d e . V a n d e negen k in d e re n z i j n e r n o g ze ve n i n l e v e n , v i j f zonen en t we e d o c h t e rs . He e l me rkwa a rd ig i s h e t v o o rz e k e r d a t a l l e ze ve n , en d i t re e d s s i n d s me e rd e re j a r e n h e t ouderdomspensioen o n t v a n g e n . Jeanne, d e j o n g s t e , g e n i e t re e d s v i j f j a a r va n h a a r p e n sio e n . F ra n s de o u d s t e , g a a t n a a r d e 8 4 e n w o rd t n o g imme r b i j d e ' j e u n e s p r e m i e r s ' van d e gemeente g e re ke n d . P ro b e e r hem ma a r e e n s n a t e d o e n Z e t

in

a l l e g e va l u w b e st e b e e n t je ma a r v o o r ! A ls s l o t w i l l e n we h i e r n o g een r i j m d i c h t a a n to e vo e g e n , o p g e ma a kt i n d i e dagen d o o r e e n a n d e re fi l o s o o f v a n d e Hoevensebaan. Hie r gaat h e t ! Cor

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 4


5 Aan B a r t e n V ro u w Van U f f e l e n

Het i s b u i t e n k i j f Den B a r t e n z i j n H i j la n g , z i j k o r t va n l i j f , Gingen v i j f t i g j a r e n a a n e e n s t u k , Gebogen o n d e r I t h u w e l i j k s j u k . De-(n) B a r t i s v a n d e gemeente A ls v e r g r o e i d me t I t g e s t e e n t e . A ls i n h e t d o rp d o o r d e s t r a a t Een la n g e , ma g e re k e r e l g a a t De moustache i n d e n win d Op z o e k n a a r e e n p i n t Op d e n ko p e e n sch e e ve k l a k De handen i n e i k e n b ro e kza k Een p i j p k e v a s t i n d e n b e k Een z a k j e b o ve n o p d e n n e k En ie ma n d U n i e t k a n v e r t e l l e n Die r a r e g u i t i s d e n B a r t Maakt schoenen g e e l e n z w a r t Dan i s d i e mensch n i e t va n K a p e lle n Maar T a r t d e P e g g e r I s o o k e e n fi j n e z e g g e r, En v a n z i j n v o l e d o c h t e rs , zo n e n S p re e kt h i j me t l o f o p a l l e t o n e n I t Z i j v a n d o n G u s t o f va n d e n Wi t t e n H i j b l i j f t me t z i j n e t o n g i n I t s l i j k n i e t z i t t e n . De t i j d i s n u a l l a n g v o o r b i j Dat z i j samen n a a r d c p a s t o r i j Ginger, zeggen d a t z i j me t g e t w e e n I n I t b ru g g e ske n hadden g e v r e a n En d a t z e d a n ma a r gauw L i e f s t wa re n man e n v ro u w.

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 5


6 Het b o s t e i s d e n h a r t n o ch t a n s I n d e n l a n c i e r o f p o lka d a n s Wanneer h i j b i j d e n S ch o u t S in t S e b a st ia a n i n o c r e h o u d t . H i j d r a a i t d a n l u s t i g i r ca d a n s En i s e r b i j me t z i j n e n zwa n s. H i j k e e r t e n d r a a i t d a n ro n d z i j n w i j f En p a k t z o v a s t , a l s I t p a s t b i j ' t

lijf.

H i j k l o p t i n d h a n d e n va n d e p r e t En h o e f t d e k l a k o p h a l f t w a a l f d a n g e z e t . V i e r t f e e s t t h a n s , B a r t mo t u w Madam Te zamen me t u w ganschel' s t a m. B l i j f t a l l e b e i nog klo e k En g a i n i e t z i t t e n i n d o n h o e k. S la a t b i j w i j l e n n o g co n fl i k k e r En B a r t , w o r d n o o i t n i e t d i k k e r . G i j z i j t t e zamen me t u w w i j f Hog a l l e b e i g e zo n d va n l i j f . En me t e e n we n sch v l a k u i t h e t h a r t Stu re n w i j h i e r b i j n o g , B a rt , Eeen k l e i n i g h e i d a l s b l i j aandonken Dat g o e ie v rie n d e n U g a a rn e sch e n ke n . En n u t o t s l o t we n sch t d , z e z e g g e r Voel h e i l m o r v ro u w e n B a r t d o Pe g g e r En h o o p d a t B a r t Van U f f e l e n Hog l a n g h i e r o p d o e s a a rd mag s n u f f e l e n . K a p e lle n , 1 0 November 1 9 3 6

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 6


EN / 7 )

•-•

,

\

New O rle a n s \ - ) Rond d e e e u wwis s e lin g was h e w O rle a n s a a n d e M i s s i s s i p i , me e r d a n we lke a n d e re P o o rd -iime rika a n se s t a d , e e n s me lt k ro e s v a n v o l k e re n e n c u l t u re n . En h e t d e n d e rd e va n l e v e n . . . De s t r a t e n e n d e v e l e kro e g e n v i b re e rd e n va n d e sp o n ta n e v o lk s mu z ie k van d e k l e u r l i n g e n , d i e d a a r i n e e n u n ie k e u i t l a a t k l e l p vonden v o o r d e armoede e n d e o n b e s c h r i j l i j k e wa n to e sta n d e n o p s o c i a a l g e b ie d . I n d i e dagen was e r i n New O rle a n s t o c h a l t i j d wa t p r e t t i g s t e b e l e ven. Ma a r a l t i j d me t mu z ie k . Re g e lma t ig re d e n o rk e s t e n d o o r d e s t r a t e n o p la n g e ve rh u iswa g e n s. De b a n d s wa re n g e h u u rd om p u b l i c i t e i t t e maken v o o r e e n b o k s w e d s t ri j d een b a l , e e n f u i f , e e n h u w e l i j k . . . Op e l k e s t ra a t h o e k we rd e r g e s t o p t . De h e l e b u u r t t r o e p t e d a n samen en zo n g e n d a n st e mee.De s e c o n d -l i n e g e n o o t i n t e n s . De j a a r l i j k s e K in g -c o n t e s t s ( w e d s t r i j d e n w a a ri n d e b e s t e b ra ss-b a n d werd b e kro o n d )g in g e n g e p a a rd me t k l e u r r i j k e s t o e t e n . De mannen d r o e gen w i t t e z i j d e n h e md e n ,zwa rte b ro e ke n e n l i n t e n o v e r d o b o r s t , e n hun s t a t u s -s y mb o o l d e J . E . S t e t s o n , e e n p e p e rd u re h o e d wa a rvo o r z e maanden hadden g e sp a a rd . A l l e s e i n d i g d e g e w o o n l i j k me t e e n r e u s a c h t i ge p i k n i k o p d e g r o t e k e r m i s t e r r e i n e n . E lke a vo n d was e r e rg e n s b a l . De h a n d sp e e ld e e e n t i j d j e o p d e s t r a a t waarna i n d e z a a l h e t f e e s t we rd v o o rt g e z e t t o t i n d e mo rg e n u re n . Z e lf s d e b e g ra f e n is s e n g ro e id e n u i t t o t g r o t e v o l k s f e e s t e n , c u l m i n e re n d i n e e n o r g i e va n mu z ie k .

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 7


8 De r e l i g i e u s e n e g e rlie d e re n ( s p i r i t u a l s ) e n wo rk-so n g s, d e i n iMie rik a g e imp o rte e rd e Eu ro p e se v o l k s l i e d e r e n le v e rd e n d e t h e ma ' s wa a ro p h a r t s t o c h t e l i j k we rd g e imp ro v is e e rd . Z e we rd e n gekneed t o t h e t k l a n k i d e a a l van d e B o o rd -A me rika a n se k l e u r l i n g , t o t e e n d i r e c t e 9 e x p re s s i e v e s t i j l wa a rvo o r n ie ma n d o n v e r s c h i l l i g k o n b l i j v e n . A l t i j d e n o v e r a l w e d i j v e rd e men om d e b e s t e s o l i s t i s c h e e n e n se mb le i mp ro v i s a t i e s . Nie t t e g e n st a a n d e h u n gammele in s t ru me n t e n e n me e s t a l zonder k e n n is va n h e t n o t e n s c h r i f t , sp e e ld e n d i e bands h e t k l a a r d e gegeven me lo d ie o f h e t h a rmo n isch schema t e ve rwe rke n t o t 4 4 n g r o o t p r a c h t i g g e l u i d , me t v e e l syn co p e n , d e me lo d ie zwevend o v e r h e t g ro n d rit me . Hu n nummers b ra c h t e n z e p r a c t i s c h a l t i j d i n e e n t we e d e lig e ma a t so o rt . I n h u n so n g s e n i n s t ru me n t a l e mu zie k l e e f d e a l h e t l e e d e n h e t v e r d r i e t e n d e hoop v a n e e n v e ra c h t r a s . H e v i g g e k le u rd d o o r h u n o n g e re mde g e vo e le n s we rd h i e r d e e n i g e , o r i g i n i e A me rika a n se ku n st vo rm g e b o re n de Jit ZZ. De i n s t ru me n t a l e ra g t i me (Ha rle m Ra g 1895 ) Ma p le L e a g Rag 1 8 9 9 e n de v o c a l e b l u e s ( M a u i e ' s B lu e s ) wa re n d e vo o rn a a mste b ro n n e n . De b l u e s Ontstaan u i t wo rk -s o n g e n s p i r i t u a l , e n o n d e r i n v l o e d o . m ,I e rs v ea enn E n gde lsee b a lla d e n , h e e f t d e b l u e s e e n overwegend v o c a a l k a ra kt e r. Ze w o rd t i n f r a s e n va n 1 2 m a t e n 9zaam tempo vo o rg e d ra g e n . V a n d e b l u e -n o t e (v e rme n g in g va n m i n e u r - e n me t t a l r i j k e ma b jer u rhea rmo a n iek Zn s)wo rd , t h a n d ig g e b r u i k t g e ma a kt. m Zeer be e l a ne g r i j ks e v ot c a l ai s t e nl wa re n o . a . B e s s i e S mit h (a a p re s s o f t h e i n B lu e s) e n B i l l i e H o l l i d a y . l a n g Ie - d e re v o c a l i s t e b re n g t e e n z e e r p e r s o o n l i j k e e n d i e p b e le e f d e i n t e r p r e t a t i e v a n me e s t a l bekende t h e ma ' s . "Je v o e l t h e t gewoon, z e g t B i l l i e H o l l i d a y e rg e n s, e n a l s j e h e t zingt 9 Twee u i t v o e r i n g e n va n e e n z e lf d e b l u e s d o o r d e z e lf d e v o c a l i s t e k l o n kunn ken e n n o o i t i d e n t i e k . E r wa s s t e e d s v e r s c h i l i n te mp o e n i m p r o v i s a t i e nda a rg e la n g d e st e mmin g va n d e za n g e re s. De g e sch ie d e n is v a n d e b lu e s e wo a rd n t h o o f d z a k e l i j k h e r l e i d t o t d e g e sch ie d e n is v a n d e v e r t o l k e r s zd - l fe r e 7 zn h o e w t l e vo o 't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 ck a v lo

-p8


Enkele m u s i c i Een z e e r b e l a n g r i j k e j a z z -mu s i c u s u i t d i e e e r s t e p e rio d e wa s o n g e t w i j f e l d J e l l y R o l l Mo rt o n . (1 8 8 5 - 1 9 4 1 ) P i a n i s t e n v o c a l i s t wa s h i j e e n g ro o t me e s t e r i n d e i m p r o v i s a t i e , e n le g d e d e b a s i s v o o r h e t o n t s t a a n va n d e p i a n o - j a z z s t i j l . De e e n o g ig e Jo e K i n g O l i v e r , - d e t i t e l K i n g v e r w i e r f h i j t i j d e n s d e c a rv in g c o n t e s t s - v i e r d e t r i o m f e n a l s k o r n e t t i s t n7 i s t . Ma a r d 没 w e d i j v e r e n c o n c u re n t ie t u s s e n d e b a n d s wa s e n o rm. b a n d le id e r e n A k ile e o n dme w pe r k eo l i j k-e n a t u u rt a le n t e n konden z i c h u i t e i n d e l i j k h a n d h a ven 2 konden d ra g e n . op vDe me e ste m u s i c i mo e ste n a a n v A k e l i j k v o o r e l k o p t re d e n h u n i n s t ru me n o n g a a n h u re n . He t d u u rd e soms l a n g e e r z e h e t d e fi n i t i e f ko n d e n te o r aankopen, e n d a n n o g moesten z e h e t r e g e l m a t i g ve rp a n d e n om i n h u n w le a ve n sb e h o e fte n t e v o o r z i e n . aDo r r i v i e r b o t e n va n ',few O rle a n s n a a r S t L o u is v e rs c h a f t e n v e e l w e r k d eg e le g e n h e id a a n d e mu zika n t e n e n d ro e g e n d e n ie u we k la n k e n v e r d e r u i t , da ls p l u i z e n i n d e w i n d . T e r w i j l h e t o r k e s t s p e e ld e p i k n i k t e n e n a tdansten d e p a s s a g ie rs . z Eens d a t d e p o p u l a r i t e i t v a n d e mu z ik a n t v e rz e k e rd was i n d e g r o t e e t e n t e n e n d e b e l a n g r i j k s t e s t r a t e n v a n New O rle a n s , g i n g h e t s n e l d ecre ce n d o . w Ook L o u i s A rms t ro n g i s a a n h e t v o l s t r e k t e n u lp u n t begonnen. e K e o le n d ra g e rt je e n s t ra a t b e n g e l b e la n d d e h i j a l s 1 3 - j a r i g e i n h e t lo p vo e d in g sg e st ich t . Y a t u u r l i j k was d a a r o o k e e n o r k e s t j e . H i j k r e e g d e r z i j n e e r s t e k o rn e t . To e n h i j v r i j k w a m k o c h t h i j , me t z i j n v e rd i e n s t e e ea ls h a ve n a rb e id e r a a n g e vu ld me t e e n fi k s e l e n i n g , z i j n e ig e n i n s t r u n n t. H e t wa s ve rwro n g e n a n z a t v o l E a t e n , n a a r d a t b e l e t t e A rms t ro n g me d n e i e t z i c h s p o e d ig t e l a t e n o p me rke n . l Van J o e O l i v e r , z i j n b e sch e rme n g e l, k r e e g h i j z i j n e e r s t e e c h t e le s s e n u en e e n b e t e r i n s t r u m e n t x ve7e n t j e o p z o ' n o u d s t u k t e z i e n b la z e n . want P a p a v J o e a w e r d n e r d z i e k e v a n g d a r t o k l e e i n e n e d 't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 o l l a

-p9


11

Die z e lf d e Jo e K i n g aanvaardde A rms t ro n g maar a l t e g ra a g i n z i j n n e g e ro rke st , d a t b e st o n d u i t g Jo h n n y Do d d s ç k la rin e t ) B a b y Dodds (d ru ms), Ho n o re D u t re y ( t r o m b o n e ) , L i l H a rd i n ( p i a n o ) . Z i j wa s d e e n ig e met e e n s e ri e u z e mu z ik a le o p l e i d i n g ( F r i s h U n i v e r s i t y ) e n we rd d e l a t e r e e ch t g e n o t e va n A rms t ro n g . Jo h n n y S t C y r sp e e ld e b a n jo . Joe O l i v e r , d e b a n d l e i d e r , k o r n e t , e v e n a ls A rms t ro n g z e l f . (1 9 2 3 ) Het wa s e e n f o r m a t i e va n b e t e k e n is . O o k l a t e r , t o e n z e u i t e e n v i e l , speelden d e ze m u s i c i s t u k v o o r s t u k e e n b e l a n g r i j k e r o l i n d e o n t w i k k e l i n g va n d e j a z z . Papa Jo e i s h e t l a t e r n i e t v o o r d e win d gegaan. F a j a re n l a n g e s u c c e s sen begon i n d e d e r t i g e r j a r e n z i j n ro o m t o t a n e n , Mon vo n d z i j n s t i j l vorouderdg d e e v o l u t i e i n d e j a z z s t o n d n i e t s t i l . Een mo n d zie kt e z e t t e d e fi n i t i e f e e n p u n t a c h t e r z i j n lo o p b a a n . To t a a l v e ra rmd - h i j mo e st me t e e n g r o e n t e n s t a l l e t j e i n z i j n iv o o r z i e n - s t i e r f h i j e l l e n d i g e n v e rg e t e n , i n 1 9 3 8 , a a n e e n g e b ro ke n g E h r a rt . H e t i s zo wa t h e t e l l e n d i g s t o waaraan men ka n s t e r v e n . a f t Ke i nn g O l i v e r b l i j f t e e n d e r s l e u t e l fi g u r e n i n d e o ve rg a n g va n d e Joe h i s t o r i s c h e n a a r d e moderne j a z z . O n t wik k e lin g Zo a ls t e v o o rz i e n l i e t d e i n v l o e d va n d i e v e r b i j s t e r e n d e mu zie k z i c h gelden i n d e b la n k e o rk e s t e n . Gro te f d i t a t i e ' s o . a . v a n P a u l Whiteman s p e e l d e n lle g d e a rra n g e me n te n , a a n p a ssin g e n a a n d e b la n k e sma a k. i n v e r fi j n d e v a s t g e Rond 1920 v e rd ro n g z e l f s d i e p se u d o -vo rm d e o o r s p r o n k e l i j k e j a z z . Ma u rice Ra ve l (p ia n o c o n c e rt o e n v i o o l s o n a t e ), P a u l Hin d e mit h (Kamermusic n ° 1 ) , Ge o rg e s G h e rswin (P o rg y a n d B e s s - Rh a p so d ie i n B lu e ) componeerden o . a , o n d e r i n v l o e d va n d i e a a n g e p a ste j a z z v o rm. Maar i n Yew O rle a n s z e l f , b l e e f men i n d e k l e i n e t e n t e n ln e rs e n v o o r e ig e n g e n o e g e n 0 e a u t h e n t ie k e j a z z s p e le n . voor d e k e n De b la n ke n noemden h e t n u h o t - j a z z . (L 9 2 5 ) De i n v l o e d va n A r m s t r o n g , t r o m p e t t i s t , b l e e f e n o rm. L a t e r z a l o o k h i j e v o lu e re n n a a r d i e k le in k u n s t e n a a r e n v o c a l i s t zo a ls w i j d i e n u kennen e 3 h e t o p d e e e r s t e p l a a t s h e t g r o t e p u b l i e k n a a r d e z i n ma ke n , in p l a a t s v a n d e mu zika n t e n e n d e ce u wig e k r i t i k a s t o rs.

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 10


11 Werd i n d e e e r s t e p e rio d e de- o o r s p r o n k e l i j k e j a z z d o o r d e b la n ke n omvormd t o t d e s we e t -mu s ic , u i t d e h o t . j a z z (z o n d e r ma a t wis s e lin g en zo n d e r v a s t e b e z e t t i n g ) o n t s t o n d d e b la n k e s win g -mu s ic 9 me t a l s t y p i s c h v o o rb e e ld Benny Goodman. Nu n o g sp e le n k l e i n e n e g e re n se mb le s h u n j a z z -mu z i e k vo lg e n s d e o o r s p ro n k e lijk e t r a d i t i e s h9e t o g e n b l i k . Da a rn a a st g ro e i e n e n b l o e i e n a l l e m o g e l i j k e g e c i v i l i o p win d e n d seerde vo rme n va n s win g , s we e t e n b e b o p , t o t d e g r o t e v e rs c h e id e n h e id 9 c r ed a van e thiuei df i g e d a n s - e n amusementsmuziek. 9 Maar v o l ge cehnt es j a z z ka n Den s l e c h t s b e l u i s t e r e n t i j d e n s d o u i t v o e r i n g zd e l f ( o f l aet e r o p p l a a t e n b a n d ). Z e ka n o n mo g e l i j k g e re p ro d u ce e rd i n s p i r worden d o o r m u s i c i d i e a t i e 9 van h e t b l a da s p e le n . Do o r i m p r o v i s a t i e e n mu z ik a le vo n d st e n d e v b ra a f e n n th k e ma u 'sn n ada r ie igge n g e vo e l v e rk la n k e n , d a a r ko mt h e t i n j a z z o p a a n . , Het g e ve n th e ma b l i j f t s e c u n d a i r. d e f e i l l o M. z e a „r r r a n g e \ m e n (C t e n 4 P , \

\ (5 1 7

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 11


12 40 J A A R GELEDEN -4-44+++++++4.---1-4-1-4-44. In de in t e rn a t io n a le t e n t o o n s t e 1 1 i n g 7 een a f d e lin g o n d e rg e b ra c h t was 1 9 3 0 9d i e i n opgevat mi n i a t u u rs t a d , g a f e e n h e e l g e z e l l i g e i n d r u k me t d e td i e em ae l sn e e n 'e e n O u d A ne t l v a wng hei si t ro r i sp c h ee gebouwen n weergave e n a n d e re t y p i s c h e b e zie n swa a rd ig h e d e n u i t B g e h o u d nv e rs coh i l l een d e ms t re kd e n va e n o. nes l a nnd o I n d e s t r a a t j e s e n o p d e p l e i n t j e s wa s w ei r e d , D menige e g o ned e rg el b ra ch a f k ro d i t i n d e g e t ra p g e ve ld e h u i z e n 9 nvan v eg e r e ,e n p a a r h o n d e rd j a a r o p rie p e n o Da t d a a r t o t i n d e z e e r l a t e u u r d ie d e e c h t e s f e e r t j e s h e t g e rs t e n a t a l s h o n ig d ra n k d o o r d e k e l e n we rd g e g o te n e n l e u t e e n j o l i j t n o o i t va n d e l u c h t w a r e n h9e t f e e s t k o mit e e o o k n o g v o o r a l l e rh a n d e a t t r a k t i e s , o m h e t l e v e n i n d e hoefde z e k e r bg ro u e w e ri je n o gn me e r b lo e d b i j t e z e t t e n ob e t o o g . R e g e spanningsoordo E n o f h e t a a n d a t d o e l b e u n two o rd d e 1 'l O m u d a t- i gB e 1 g i ' 6 ' De Ga ze w a ot v a ns An z r twe rp egn g a f i n d i e p e rio d e e e n ' O f fi c i e e l d a g b la d -p ro g ra mma b e d o van d d e We e re l d t e n teo o n ls t e l d l i n g v o o r Co lo n in 1 . a s c h le e p v sa a r t 9 n K u n st ' u n i t o I n h te t nummer va n a woensdag, 2 j u l i 1930 o a 7 d a tn m e t o e v a l l i g geleden V l o ai n drae handen mt s vie c l 9hv o ned i k h e t vo lg e n d e 2 k . . . E e n d o r g r o o t s t e su cce sse n we lk e o o i t i n Oud-Belgi*4 b e h a a l d t evann za te , rdw vo odrzewkeer rd a a g aavo nsd o Nimme r za g e n we e r z u l k e e n massa v o l k om h e t mid d e lp u n t d e r G ro t e Ma rk t g e sch a a rd e n 9l a nog sot ekl l i n gn weo lkeo d ii e t va n Za t e rd a g e v e n a a rt . H e t b e s t u u r va n O u d -B e lg iU k e n d e n had w d i t m ae a l d e g e l u k k i g e eg e d a ch te rgehad eene ma a t sch a p p ij u i t t e n o d ig e n e e rz e k e r inn h e t k a d e r va n d e o u d e w i j k h e t b e s t e p a s t e , v a n a l l e we lke v o o b e we lke w i j re e d s g e z ie n hebben e n 0 . . . mi s s c h i e n n o g z u l l e n z i e n De befaamde S t S e b a st ia a n s G i l d e va n Ca p p e lle n h a d d e u i t n o o d i g i n g aangenomen e n z o u Za te rd a g a vo n d h a re gekende e n o u d e dansen u i t v o e r e n . . . H e t g e l d t h i e r geen s o lo d a n s e rs v a n e e n k e u rk o rp s ma a r e e n v e re e n i g i n g va n b ra v e b u i t e n me n se n 9 g e tro u w z i j n g e b le ve n e n s t e e d s g e d a n st hebben e n nog' dansen n a a r d e l e e r d ie , van v ad enn goeden ouden t i j d . . . He e r d o k t e r V e r z w i j v e l v e rg e z e ld e d e v e re e n i g i n g v a d h i j , n a a r we me e n e n waarvan r e r e 9e Dane we rd a l s p o e d ig n a a r d e G ro o t e Ma rk t g e t ro k k e n e n d e f e e s t e l i j k h e d e n o v o o r z i t t e r D e, b o e rin n e ke n s, me t h u n z w a rt e ro kke n ,wa a rb o ve n d e o u d e , g e kle u rd e p ibegonnen. s kezo rtoe soj a na l p r i j k t e n me t d e w i t t e ka n t e n mu t s o p h e t h o o fd ,n o me n n o g e n k e le n w a a r o o lp o g e n b likke n r u s t 9 hvden aa vonn d i a a n v a t j t e r w ioj 1 zIm o n 9 d a t d ie n e n z a l om d e d o r s t i g e d a n se rs t e l a v e n t i j d e n s h u n op b ee s tte l l e h eam ed l i j k on m e e br intni e .n. . e e x h ae fid e vt o l k n a a p rk e e o e l ih sp n t n .e d e d o r 't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p o m b e l a c h e n g r i j t th k s t e

12


" De mu zika n t e n - h e t i s g e e n g r o o t o r k e s t 7 P la a tse n ingenomen,en d a a r we e rk lin k e n d e e e rs t e ma te n va n d e e e r s t e d a n s, d e hoor , e n k e l v i j f le g " . He mu kea " Ze n ve -n sphro n e b t ibs eee n dn e r e ig e n a a rd ig s t e dansen va n h e t r e p e r t o r i u m n en v e rb e e l d ut d e b o e re n d i e densen,moe wo rd e n n a h e t t e r e n e n t e n s l o t t e g e h u n we kt wo rd e n d o o r e e n h a n e n g e kra a i, d a t d o o r e e n p i s t o n h e e l n a i e f wo rd t n a g e b o o t s t . He t i s e e n a f w i s s e l i n g va n ro n d e d a n s e n , k n ie le n tpeng zee bl f as r e n , t o t h a l f s l y u we lijk s i s h e t h a n d g e kla p wa t gae l u w dNa t 7d tae ru g o p h u n p l a a t s e n k r i j g e n we a l d a d e l i j k " De Ko lo m" t e z i e n , . . oe f e d na a r s t e l l e n ee j u i c h t e n we h a r t e l i j k d e hupsche " E n g e lsch e " e n d e " K l e p p e rda l l Opvolgens k ao d n dr wa e r s leg" ts o e s d i zy i c h t Na e " Mie kee S t o u t "e k o mt h er t v r o l i j k e " J a n P i r r e w i t i n d e h o e k va n d e sch o u w" . w i dZoi eg n e ra ke n we a a n d e b re e d e , z wie rig e " K a d r i l " , d e t r o t s v a n d e G i l d e . da l r usDe "pMaorsch va n Na p o le o n " s l o o t w a a rd i g d e re e k s d a n s e n . . . D e S i n t S e b a s t i kea e ndsg iild e h e e f t o n s e e n aangenamen a vo n d doen smaken i n O u d mg- ] 3 e l g i Z h e t we e set c i m i t e i t ez a l ne r v o o rz e k e r w e l a a n denken d i e ku n d ig e e n geode d a n se rs aF r d anogmaals u i t t e n o d ig e n . W i j wensen d i e G i l d e o o k v o o r d e t o e ko mst n o g e n ksteeds o p me e rd e re e n g ro o t e re g u c c e s s e n . . . . t g e eD i t wa s e e n d e e l v a n h e t u i t g e b r e i d v e r s l a g o v e r h e t o p t re d e n va n o n ze v o n l g gG ild e , n u 4 0 j a a r g e le d e n . Ik h e b d i e aangehaalde r e g e l s me t h e e l v e e l we e d amoed g e le z e n , wa n t . . , w a t i s e r va n o n ze e e n s z o b l o e i e n d e d a2 Se o b a stia e n sg d ld e geworden ?Waar z i j n h a a r le d e n g e b le ve n ? E r moeten t o c h rv e r m a a r d e S i n t o nnog oude G ild e -b ro e d e rs e n z u s t e r s i n l e v e n z i j n . E n d e jo n g e re n d a n ? r eHebben z i j g e e n i n t e r e s s e v o o r d e Oud-Kempische dansen? V in d e n z i j d i e m i s wh sch ie n u i t d e t i j d o f t e f u t l o o s va n in h o u d D i e dansen hebben n o ch t a n s oe t r een d ie p e re z i n d a n d a t z e , o p h e t e e r s t e z i c h t 4 a t e n ve rmo e d e n . I n h u n a a rd i de hebben z e z e k e r z o v e e l wa a rd e a l s d e vo lksd a n se n va n a n d e re Eu ro p e se la n d e n , g t e t d ie z e w e l i n e r e houden, E n d a t d a a r b e l a n g s t e l l i n g v o o r b e s t a a t b e w i j s t on h e t j a a r l i j k s v o l k s d a n s f e s t i v a l t e 2 o o te n .E n v e r d e r , m o e i l i j k z i j n o n ze ea a e -dr a n se n n i e t . H e t v o l s t a a t s l e c h t s d e o p e e n vo lg in g va n d e fi g u r e n t e gGild d i ekennen.Stramme z o we l a l s jo n g e benen kunnen e r b e s t i e t s b e h o e r l i j k s v a n g j ma ke n ue 5" wa rd e n . I e d e re e n ka n e r d u s a a n meedoen. Zouden e r d a n geen v o ld o e n i gevoerd m Si t s cde d lei e f h e b b e r s ku n n e n gevonden wo rd e n , d ie d e i n d e h o e k g e ra a k t e S i n t - S e hp v e r ibi a s t ia e n s g ild e n ie u w le v e n zouden w i l l e n i n b l a z e n ? E n w i e e r n o g aan z o u s c h .tnw i j f e l e n s v o l k s d a n s e n in l l 7Ze z i j n v a n a l l e t i j d e n , e n w i e d a n s t , v o e l t z i c h j o n g . ee n gilde-dansen Een G i l d e dn e z i j n -fan b" n i e t e. n i e u w , w z i j n e n i e g i t 't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p n o u g d e .

13


14 v ijf d e ve rvo lg

U i t ' 1 9 1 3 A u g u stu s 6 h e e f t H e n r i Van Hilv e re n b e e k e e n n o t a v a s t g e le g d , d i e e e n h e r i n n e r i n g moet opwekken b i j m i j n s c h o o lg e n e ra t ie , " ' s Mi d d a g s t u s s e n t w a a l f e n e e n u u r o n tsto n d e r b ra n d i n e e n e s c h u u r o p h e t h e t b u it e n g o e d va n Mijn h e e r F re d . S p e t h , d i e t o t a a l v e r n i e l d n e r d . ' Die d a g hebben v e e l sn a ke n v a n m i j n j a r e n ma a r h a l f g e g e te n en z i j n d a d e l i j k n a a r h e t s p u i h u i s g e lo p e n om d a a r d e mo t o r t e ve rva n g e n . Me t d e d wa rd h o u te n s t o k k e n va n d e d i e s e l i n onze k l e i n e handen, l i e p e n we d a t g e e n e n k e le d e f t i g e p o mp i e r o n s k o n v o lg e n e n me t d e ra t e l e n d e b ra n d s p u it a c h t e r ons a a n , s t o rmd e n we n a a r d e v i j v e r . E e n p a a r p o mp ie rs waren o p p o s t , l e - d e n d e darmen e n w i j p o mp te n ,p o mp te n d a t we me t d e o p e n neergaande b ru g d e h o o g t e i n w i p t e n . Toen d e g r o t e mensen o n s a fl o s t e n me t d e a f s c h e id s g ro e t g ' A l l e z s n o t t e r s , mo k t d a y g e we g z i j t g ' s t o n d e n w i j d a a r v e rl a t e n i n d a t g r o o t d o me in , d ru i p e n d va n z we e t , s t i k k e n d van d e d o r s t , w a n t h e t wa s wa rm. En d a a r st o n d e n , 0 0 k z o v e r l a t e n a l s w i j , a p p e la a rs me t appelen g E n h o e ' t gekomen i s , j a

' t

wa s n i e t o n ze e e r -

y s t e k e e r . . . . m a r d i e a p p e le n e r . w i j 1 We hebben e r v e e l opegeten, we hebben e r n o g me e r i n o n ze za kke n g e st o ke n . I k h a d e r o p m i j n b l o o t l i j f , a c h t e r m i j n hemd, z e h in g e n o ve r m i j n b ro e ksb a n d . T e l a a t i n d e s c h o o l e n kla p p e n Te v u i l t h u i s komen e n kla p p e n g Ma a r wa n n e e r moeder o n t d e k t e d a t i k n o g z o v e e l a p p e le n h a d ,b e g re e p z e waarom i k z i e k was en e e n l i j d e n d e mens v o o r t a f r a n s e l e h , z i e , d a t h e e f t z e n i e t g e d u rfd 9 s maken o v e r d e b ra n d e n o v e r s t e l e n . Z o i s d e me e st e r h e e l A n d e wat r e tne dwe t e n gekomen, ma a r a l s i k e r n u a a n t e ru g d e n k g h i j a i s ah ege ls b re e d g e we e st me t z i j n . a m n e s t i e . . . 0 . , . z i j n b r o e r m o was p o mp ie r c h - > l y ) H ot e eh e e l a n d e rs b e z i e n w e nze o gne s tzo rvee n z i j n e n w i j z e l f e e n p a a r t i e n t a l l e n j a r e n o u d e r s c h -,) ow o l m ec e geworden „ s t e i r s , j n w a n e a l e r l e m a a l 't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 14 e e n o


15

Even v o o r h e t u i t b r e k e n va n d e o o r l o g u4 it g e b o rs t e n " z e g t H e n r i va n H i l v e re n b e e k 3 21 9 -1 4 d J eu n my a n2 Co n co. rd ia .i s , i n d e D oErp s s t ra ar t - " o p d e h o e ve va n L o u i s Leemans i n 0 w o o n d e i e t E sas csh e an h o u tr h w Iwen z i jr n bu l i aj v e n snt a a n . d(We e r e e n va n d i e e ig e n a a rd ig e su cce sse n ! ) nb de h o e v e Ii n 1915 A p r i l 2 2 g a a n we b u i t e n o n ze gemeente : " o p d o ze n d a tu m s v h eee f t rmen n o ni s k o rp s v e r w i t t i g d d a t e r b ra n d o n t s t a a n wa s i n d e b u re e e l d le , n v amn d e na He e r Van d e n Wi j n g a e r t t e Ma ria b u rg e n o n s t e z e l v e r t i j d a gevraagd r o n ze h u l p t e b ie d e n om h e t v u u r t e b e s t r i j d e n h e tg e e n b e r e i d d w i l l i g gebeurde e n n a e e n ig e n t i j d we rke n s me t d o p o mp ie rs v a n M a r i a e b s u rg e n c E e cke re n , w e r d h e t v u u r o v e rme e s t e rd . " h u En n u komen we s t i l a a n b i j h e t e in d e va n h e t o u d e V e rsla g b o e k u r e" 1 9 1 6 A we mb e r 2 4 . Op d o ze n d a tu m i s d e Ho e r H. P u t cu yp s k a p i t e i n n van h e t k o rp s p o mp ie rs o v e rle d e n " . a n Ja re n la n g had h i j d e f u n c t i e waargenomen e n b i j i e d e r e b ra n d zagen d e w i j hem r eo p ru kke n - h i j h a d e e n s t a t i g e , v l u g g e t r e d e n e e n fl i n k e g re c h t e g e s t a l t e . H i j d ro e g boven z i j n b u rg e rp a k d e o u d e e 7 met z i l v e r e n e n gouden b i e s j e s e n we b e ke ke n hem, w i j sch o o lg a a n d e b ronde k e p i e ojongens e n me i s j e s , a l s e e n h e e l vo o rn a a m man. I k meen me t e h e r i n n e u re n d a t h i j , a l wa s h e t o o r l o g , h e e l p l e c h t i g t o r a a rd e b e s t e l d we rd . J u i s t o n d e r d e h o g e r aangehaalde wo o rd e n s t a a t " November 2 6 - i n

h

d a t z e lf d e j a a r 1916 -

"

Aangenomen b i j h e t k o rp s R e m y Ce n te n e n

G u illa u me C o r r i j n e n " e n d e ma r d i e d a t n e e rs c h re e f w i s t n i e t , d a t h i j de naam v a n e e n moderne b e ve lh e b b e r n ce rp e n d e o n d e r d i e va n ie ma n d d ie d e oude t i j d ve rt e g e n wo o rd ig d e . Oude p a p ie re n sp re ke n e e n e i g e -

i

n a a rd ig e t a a l t o t h e n d i e z e l a t e r i n handen k r i j g e n . Wie h e e f t o p d a t o g e n b l i k ve rmo e d t 1 d a t u i t d i e a c h t t i e n j a r i g e k e r e l de l a t e r e g e sch o o ld e e n g e d ip lo me e rd e g e me e n t e lijk e b r a n d w e e r e f fi c i e r en b ra n d me e st e r va n d e P o l d e r zo u g ro e i e n ? De t i j d va n d e z a t t e p o mp ie rs i s u i t , d e t i j d va n v i j v e r s , g ra c h t e n ,

-

t ;,• . koeen wetenschap g e wo rd e n . l q e k e n , w a t e r 't Bruggeske p u t

POL B E I NA E RDTS ( s l o t vo lg t )

- 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 15


16

I n h e t t e k e n va n d e le e u w

\

De o n v e r s c h i l l i g h e i d waarmee h e t s t a t i o n m i j u it s p u wd e , g e t u i g d e va n ja re n i j s k o u d e e f fi c i e n t i e o I k s j o k t e me t d e s t ro o m mee,de l a s t e n e n d e p i j n e n v a n d e d a g me e zeulend a l s e e n kwa a d a a rd ig e z i e k t e o E e n warm b a d l e e k m i j e e n k o n in g sre me d ie - a l z a t d e k wa a l d i e p e r - ma a r sp in n e n d a a n e e n sombere woede 9 rd a n . . . wo voeld eI k m i k t e m i j n j a s n a a r d e k a p s t o k e n z o c h t v e rmo e id n a a r m i j n p a n t o f fi e l sko O n d e r d e ve ra ch t e n d e b l i k k e n va n d e v i s s e n i n h e t v u i l e a q u a riu m d z e i i k , b i j w i j z e va n sp o n ta n e b e g ro e t in g a t z -Nog ez o ' n d a g e n i k wo rd Hin d o e -mo n n ik. K a a lg e sch o re n n a a r m i j n n a v e l lst a re f n i s n o g m i j n e n ig e b e t r a c h t i n g . NU i s d e ma a t v o l . . . s -Een t i j d j e v a s t e n e n o n t h e c h t in g z a l j e g o e d doen 9 z e i z e . d Ii k we e t z e k e r e De w r e s t g i n g v e r l o r e n i n h e t gedaas v a n d e ko e ko e k 9 d i e v o l e n t h o u s i e asme , v a n d e d u i v e l g e e n kwaad we te n d , v e e l t e l u i d e n t e h o o g i n z e t t e . e H i j s c h r o k z i c h e e n o n g e lu k va n m i j n g i f t i g e b l i k , s l i k t e h e t l a a t s t e l udu r h a a s t i g i n e n t r o k z i j n d e u r t j e me t e e n b o n s d i c h t . -e . . o . a l t i j d g e ze g d , e i n d i g d e z e 9 z a n d e r a c h t t e s l a a n o p h e t i d i o t e m beesto Z e w i s t w a a r s c h i j n l i j k t o c h a l h o e l a a t h e t wa s . e -T v re k i n godsnaam e e n a n d e r g e z i c h t , z e i z e n o g . De n k j e soms d a t i k a vandaag n i e t g e we rk t h e b ? J e t o b t v e e l t e v e e l e n j e ma a kt va n h e t n min s t e e e n d ra ma . E n i k mo e t h e t d a n bezuren. d Iak s t e i g e r d e m E a r z a g e r t e g e n o p a l l e s n o g eens t e g a a n h e rka u we n . a Vermoedde z e w e l i e t s v a n d e p e rv e rs e w e l l u s t waarmee sommigen h u n g ma n a t sch a p p e lijke p o s i t i e o f g r o t e r e i n t e l l i g e n t i e m i s b r u i k t e n ? Iik sp e u rd e wa n h o p ig ro n d n a a r m i j n re d d in g s g o rd e l. e t z o u g e g 't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 16 u n d


1 7 - Geen k r a n t va n d a a g , z e i z e . Da a r i s t ro u we n s n i e t s a a n v e r l o r e n . Met a l d i e v l i e g t u i g e n d i e z e i n cl(J l u c h t l a t e n v l i e g e n . -Da a r d ie n e n z e ma a r v o o r , z e i i k m o e d w i l l i g e n g ro e p me t e e n min a c h t e n de g r i j n s n a a r h a a r damesblad d a t , n a t u u r l i j k , g e e n v e r s t e k h a d l a t e n gaan. H o r o s c o o p - I k w i s t n i e t d a t i k e e n le e u w wa s, z e i i k n a e e n t i j d j e . W e l lZe kwam e r n i e t va n o n d e r d e i n d r u k . wel. -B e st e le e u w, l a s i k . De ze we e k i s o n g u n s t ig i n a l l e o p z ic h t e n . Ho e d u v o o r o ve rd re ve n s e n t ime n t . I n v l o e d va n h e t we e r ka n n e f a s t e g e vo lg e n hebben o p u w te mp e ra me n t. Wees v o o r z i c h t i g i n u w z a k e l i j k e b e s l i s s i n g e n I n f a m i l i e k r i n g z i j n e r mo e ilijk h e d e n t e ve rwa ch t e n a l s u n i e t t a c t vo l o p t re e d t . . . . -T y p is c h v r o u w e l i j k om m i j d i r e c t d e s c h u l d t e g e ve n va n a l d i e r o t zo o i, z e i i k t r i o m f a n t e l i j k . J e h o o r t t o c h d a t a l l e s i n d e s t e r r e n geschreven s t o n d 1 - H i e r i s j e z u u rk o o l , w e l p , z e i z e . B e g in e r ma a r a a n v o o r a l e e r a l l e s koud w o r d t , - I n w e l k t e k e n b e n j i j e i g e n l i j k g e b o re n ? h i e l d i k a a n . E i g e n l i j k had i k d a t a l v ro e g e r moeten w e t e n . E e n man k a n n o o i t v o o r z i c h t i g genoeg z i j n . Ze b l e e f d ru k doende me t h a a r p o t t e n e n p a n n e n . -J e z u l t w e l e e n maagd z i j n , b ro md e i k o n r e d e l i j k . O f e e n v i s , o f e e n sch o rp io e n . -Wees t a c t v o l v o lg e n s d e r i c h t l i j n e n va n j e h o ro sco o p , z e i z e . Morgen, a l s j e b u i o v e r i s , z a l i k h e t j e w e l v e r t e l l e n . Da n we e t j e meteen we lk e h a n g e r j e mo e t ko p e n v o o r m i j n v e rj a a rd a g . Goud h o u d t een v ro u w j a r e n j o n g e r . -He t s p e k i s t e v e t , z e i i k h a a s t i g .

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 17


18

- S a n t a ma ria , i k b e n me t e e n t w e e l i n g g e tro u wd r i e p

i k n a een t i j d j e

p lu iz e n . Da a r zo u i k e e n fl a u w g r a p j e o v e r kunnen maken, ma a r d a t ka n je w a a r s c h i j n l i j k z e l f we l b e d n k e n . E n wa t s c h r i j f t men n u o v e r m i j n g e lie f d e t w e e l i n g ? . . . E r s t a a n j e g r o t e fi n a n t i e l e v o o rd e l e n t e wa ch t e n . Uw p s y c h is c h o v e rwic h t o p e n t r u i m e p e rs p e c t ie v e n , wa a rd o o r j e j e o mg e vin g i n goede z in k u n t d o min e re n . Maak e r g e b ru i k va n ! -Toe ma a r 2 n i j d i g d e i k . J a a g ze n o g wa t o p . He b j e daarom d e ze week nieuwe schoenen g e ko ch t ? -Nog wa t w o r s t ? v ro e g z e l i e f . E n m a k z o n i e t . H e t i s t o c h n i e t d e l a a t s t e k e e r d a t j e z u u rk o o l e e t . -Hoed j e v o o r g r o t e s t e r k e ma n n e n ,. . l a s i k -Da t b e n j i j , s c h a t , z e i z e . J e z i e t , madame Zo rb a va n d e f o o r h e e f t v o o r t . h e t a l l e m a a l l e k k e r v o o r j e u i t g e k i e n d . H e t i s a l l e e n ma a r s p i j t i g d a t h e t d e h o ro sco o p v e e r vo lg e n d e we e k i s . Z i e j e , d i e damesbladen we rke n a l t i j d g ra a g een we e k v o o r u i t 9 e n d u s I k s l o e g h e t we e kb la d d i c h t . - I k w i s t n i e t d a t j e e e n t w e e l i n g s z u s t e r h a d , z e i i k . J e mo e t z e e e n s meebrengen. -V e rg e e t h e t ma a r, z e i z e h o o g h a rt ig . H e t was e e n b r o e r . We hebben hem weggedaan t o e n h i j a c h t wa s. H i j h a d a l l e dagen e e n humeur a l s e e n oude s i k . I k v e rt e e rd e t o t s t o f e n a s . -V o o ra le e r i k h e t v e rg e e t , z e i z e n o g . H e t s t o r t b a d i s b u i t e n g e b r u i k . De wa rmwa te rkra a n d o e t h e t n i e t me e r. A l s j e e e n o g e n b l i k j e t i j d h e b t . . -Ge e f me e e r s t n o g wa t a a rd a p p e le n , z e i i k .

MELCHIOR

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 18


19 M E D E D E L I N G E N

1, D e a f d e l i n g P l a s t i s c h e K u n ste n k re e g een n ie u we v o o r z i t t e r de h e e r H e n r i S imo n , ( H e i d e s t r a a t 6 4 -E k e re n . T e l 6 4 4 7 7 5 ) Wij wensen hem v e e l s u c c e s ! De u i t t re d e n d e v o o r z i t t e r , Na t u s V e rb a e n e n 1 aan bd el li a jy -f o tu t e n d e i l l u s t r a t i e s . m e d e w e r k e n 2. , a l o 3. o v o e e n a e n

V o o r 9 o kto b e r e . k w o r d e n ve rg a d e rin g b i j J . V a n He rc k , Hoevensebaan 9 l l e 1 0 8 K a aa npv e l l e n . Dagorde e d e nu l l i n g s t a t u t e n . A a n v a n g 2 0 u u r . p g e r Dee t e p n t o oen s tne l l i n g va n d e C. K . K . o p d e ke rmisd a g e n i s re e d s t r a d i t i e og e wo rd e n . De b e l a n g s t e l l i n g i n d e f e e s t z a a l v a n d e Gemeenr t e l i j k e Jo n g e n ssch o o l wa s n o g b e d u id e n d h o g e r d e n v e rle d e n j a a r , en t o e n d a ch te n w i j h e t summum b e r e i k t t e hebben . Wij n o t e e rd e n d u ize n d e n b e zo e ke rs v o o r h e t e e r s t e f o t o s a l o n va n l g onzema f d e l ien g Fo c id a k 9 v o o r b e t ' O u d K a p e lle n ' v a n d e a f d e l i n g e Heemkunde , v o o r d e s e l e c t i e wapens v a n d e h e e r L e s a g e . . . A ile e n a l d e k l e u r fi l m o v e r oude b e ro e p e n e n ambachten we rd 35 maal v e rt o o n d , v o o r g e mid d e ld 6 0 k i j k e r s . I n d e z a a l wa re n d i a ' s t e z i e n , a la a m e n fo to mo n ta g e s o v e r b ro o d b a kke n , d e h o e f smid , d e k a s s e i e r . E r was e e n e s t a min e t s t i j l 1 9 0 0 , e n n o g v e e l me e r. N a t u u r l i j k kwamen o o k v e r s c h i l l e n d e le d e n v a n heemkundige k r i n gen u i t h e t o mlig g e n d e e e n k i j k j e nemen. De f o t o ' s e n vo o rwe rp e n van d e S i n t S e b a s t ia a n s g ild e 9 v o o r a l d e oude brandweerwagen e n de ' w i e g ' v a n K a p e lle n , n o g a l c y n i s c h d e v o o r l o p e r va n d e 9 0 0 g e noemd, ku n n e n z e o n s t e r e c h t b e n i j d e n . Z e w i l d e n h o t g ra a g bekennen. Op v e l e p la a t s e n z i j n z u l k e d in g e n v o o r a l t i j d v e r l o r e n gegaan.

4. T i j d e n s d e t e n t o o n s t e l l i n g we rd o o k o n ze e e r s t e d o cu me n t a t ie re e ks 'Ca p p e lle n 1900 ' aangeboden. Deze o msla g me t z e s p re n t k a a rt e n ( r e p r o d u c t i e s ) i s e e n u i t g a v e van d e OKK , me t me d e we rkin g va n h e t Ge me e n te b e stu u r. P r i j s 5 0 f r . Fo rma a t 1 8 x 1 1 9 e r k r i j g b a a r b i j d e b e s t u u rs le d e n . V 5 . Wacht n i e t t o t d e re e k s i s u i t g e p u t !

't Bruggeske - 2e jaargang - september 1970 - nr. 3 - p 19


Orgaan v an d e C ul tur ele Kr i ng v an Kapel l en v, z, w. d. Verschijnt drie-maandelijks. Redaktie: Geel handdr eet 9, Kapel l en Redaktieleiders: L. D e Schutter G. Bogaer ts J. Van de W ijgaer t N. Ver baenen Verantwoordelijke ui tgever : Culturele Kr i ng Kapel l en

Bruggeske 1970-3-septemberA4Web  
Bruggeske 1970-3-septemberA4Web  

Kring van Kapellen. Hij was DE initiatiefnemer en medestichter van onze CKK IPHOUD p. 12 5. Ons brandweerkorps 3. Jazz p. 14 't Bruggeske -...

Advertisement