Page 1

Info van en voor de inwoners van Hechtel•Eksel

januari 2015

INFO www.hechtel-eksel.be

LAAT DE ZON MAAR SCHIJNEN OP DE ZONNEPANELEN

FINSE PISTE

IS KLAAR VOOR SPORTIEVE VOORNEMENS

De Stermolen …ONS ERFGOED


SAMEN KOM JE VERDER ! We zijn allen geraakt door de tragische gebeurtenissen in Parijs. Eén van de principes die we heilig achten, de vrijheid van meningsuiting, werd genadeloos aangevallen. Extremisten willen een klimaat van angst creëren. Dit is de essentie van terreur. Een permanente ongerustheid van waar en wanneer de volgende zal kunnen toeslaan. Alleen samen kunnen we hier sterker uitkomen. We moeten de ambitie hebben om met alle burgers van goede wil één geheel te vormen dat groter is dan onszelf. Hoe verschillend we ook zijn, we moeten allemaal één gemeenschap vormen in Hechtel-Eksel. We zijn steeds meer afhankelijk van elkaar. Zeker in een periode van economische tegenspoed. Ik voel dat er in Hechtel-Eksel een grote wil en bereidheid is om samen op te trekken en de handen in elkaar te slaan. Ik zie ook veel kracht, talent en creativiteit die verder tot bloei kan komen. Ik zie het als mijn taak als burgemeester om hierin verbindend op te treden en mensen en partijen die willen werken aan een beter Hechtel-Eksel bij elkaar te brengen. Een nog beter Hechtel-Eksel, waar mensen zich thuis voelen en burgers zorgzaam zijn voor elkaar. Laten we in 2015 extra aandacht besteden aan de mensen in uw naaste omgeving, want samen kom je verder ! Ik wens u allen veel samenwerkingskracht !

INHOUD 03 IN ‘T ACTUEEL Laat de zon maar schijnen circa 140 zonnenpannelen op de daken van het gemeentehuis en de gemeentelijke werf.

05 IN ‘T GROEN Nieuwe locaties voor textielcontainers Overeenkomstig met de richtlijnen van OVAM vind je nu op het volledige grondgebied van Hechtel-Eksel 12 containers

07 INTO SPORT Finse piste klaar voor sportieve voornemens Eind december verklaarden enkele sportprominenten de Finse piste in Eksel voor geopend.

08

Uw burgemeester,

IN ‘T NIEUWS Nieuws van de provincie Kleine verhalen in een groote oorlog.

Jan Dalemans

11 IN ‘T KORT Gidsen gezocht

COLOFON Redactie: sofie.vrijsen@hechtel-eksel.be Vormgeving & druk: info@drukkerij-grafico.be Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen Hechtel-Eksel Don Boscostraat 5 - 3940 Hechtel-Eksel

2 inhoud • www.hechtel-eksel.be

De gemeente is op zoek naar mensen die zich verdiepen in het verhaal van het Hoksent en die een groep op sleeptouw durven nemen voor een boeiende verkenning van dit mooie Ekselse erfgoed?


Laat de zon maar schijnen Begin januari liet het gemeentebestuur circa 140 zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis en de gemeentelijke werf plaatsen. Hiermee besparen ze respectievelijk 22% en 41% op het verbruik. Een investering, die kadert in het gemeentelijk klimaatplan en die bovendien als voorbeeld kan dienen voor de inwoners van Hechtel-Eksel.

141 zonnepanelen Het is druk op de daken van het gemeentehuis en de gemeentelijke werf. Sinterklaas is nog maar net gepasseerd of de HechtelEkselse onderneming Energiecenter Geuns klimt op het dak. Ook dit bedrijf bracht iets mee, maar liefst 101 zonnepanelen voor het gemeentehuis en 40 panelen voor op het dak van de gemeentelijke werf. De panelen van het gemeentehuis produceren 22.600kWh per jaar, wat met 22% van het initieel verbruik overeenkomt. De gemeentelijke werf heeft zelfs een opbrengst van 42% van het initieel verbruik. Hechtel-Eksel tekende in het

najaar van 2011 de Covenant of Mayors, waarmee we ons engageerden meer dan 20% CO² te reduceren op ons gehele grondgebied. In het kader van deze overeenkomst stelden we een klimaatplan op. De scan, die Dubolimburg, provincie Limburg, Infrax en BBL maakte voor de gemeente toonde aan dat er nog genoeg potentieel was voor de toepassing van hernieuwbare energie en zonnepanelen in HechtelEksel.

Energie-onafhankelijker Begin vorig jaar werden tijdens een voorstelling van het energiejaarrapport 2013 de verbruiken

van de verschillende gemeentegebouwen van Hechtel-Eksel overlopen. Aan de hand van deze verbruiken en het bijhorende tarieftype heeft Infrax een haalbaarheidsstudie uitgerekend om te kijken wat de ideale installatie van zonnepanelen zou zijn voor deze gebouwen. Bovendien is het een investering die zichzelf terugverdient, zelfs zonder groenestroomcertificaten, en is dit een manier voor de gemeente om met haar gebouwen energieonafhankelijker te worden.

ESCO Het project wordt uitgevoerd via de ESCO (Energy Services Company)- werking van Infrax. Dit bedrijf stond dus in voor de organisatie van de gunningsprocedure. Uiteindelijk kwam de Hechtel-Ekselse onderneming ‘Energiecenter Geuns’ als beste uit de bus qua prijs en kwaliteit. www.hechtel-eksel.be • in ‘t actueel 3


Nieuw tegoed huisvuilzakken Elk gezin dat in Hechtel-Eksel gedomicilieerd is op 1 januari 2015, ontvangt in de loop van 2015 een aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van het afval. Het aanslagbiljet bestaat uit twee delen, die steeds samen verschuldigd zijn: een gezinskost en een aanrekening van een tegoed huisvuilzakken. Het aanslagbiljet en het tegoed huisvuilzakken wordt berekend en verstuurd op basis van de domicilie en de gezinstoestand van 1 januari 2015. Vanaf 10 februari 2015 kan je je tegoed huisvuilzakken voor 2015 afhalen. Je kan hiervoor terecht in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Vergeet je gemeentekaart of elektronische identiteitskaart niet wanneer je de tegoedzakken afhaalt.

Vuile honingpot? Bijen in gevaar! We weten het allemaal, wereldwijd gaat het slecht met de bijen. Er zijn minder wilde bijen en hele bijenvolkeren sterven af. Bijen zijn de belangrijkste bestuivers. Minder bijen, betekend minder bestuiving en dus lagere opbrengsten in de landbouw. Eén van de vele oorzaken die er voor zorgen dat de bijen het moeilijk hebben, is de bijenziekte ‘Amerikaans Vuilbroed’, een bacteriële infectie. Een mogelijkheid is dat de dieren de ziekte oplopen door een besmette honingpot. Als die niet voldoende werd uitgekuist en vervolgens stukvalt, kunnen de bijen de ziekte hebben opgelopen bij het opeten van de resterende besmette honing. De ziekte is niet gevaarlijk voor de mens, maar kan wel een volledige bijenkorf aantasten. Ook bijenkorven in de omgeving lopen gevaar. Wij vragen dus iedereen zijn lege honingpot goed te reinigen vooraleer bij het glasafval te voegen.

Doe mee en laat je stroomlijnen Wil jij minder betalen voor je elektriciteitsverbruik? En je energiefactuur afslanken zonder aan comfort in te boeten? Dat kan! De Stroomlijners, de nieuwe campagne van de provincie Limburg, geeft je meer dan honderd tips om slim om te gaan met je huishoudelijke toestellen. Van wassen op lagere temperatuur tot energiezuinige frigo’s, van was drogen op het rek tot sluipverbruik voorkomen: De Stroomlijners helpt je om met een minimum aan investeringen al onmiddellijk geld te besparen.

www.destroomlijners.be een gratis huisbezoek aan van een van onze Stroomtrainers. Deze energiedeskundige overloopt bij jou thuis de mogelijke besparingen die jij kan realiseren met eenvoudige tips en slimme keuzes. Deze actie loopt tot april 2015.

Advies op jouw maat Weet je zelf niet goed waar beginnen? Heb je graag hulp bij het energiezuiniger maken van je woning? Reserveer via de site 4 in ‘t groen • www.hechtel-eksel.be

Infosessie in onze gemeente Steek je licht op tijdens de infosessie ‘De Stroomlijners, voor een

slanke energiefactuur!’ die plaats vindt op 17 maart . Deze start om 19u30 in het gemeentehuis en is gratis. Inschrijven kan via destroomlijners@limburg.be. Meer info? milieu@hechtel-eksel.be of 011/73 01 46. De campagne De Stroomlijners wordt georganiseerd door de provincie Limburg, Ecolife, Bond Beter Leefmilieu, Vormingplus Limburg, Dubolimburg en Infrax. Ze loopt i.s.m. de Limburgse gemeentebesturen.


Nieuwe locaties voor textielcontainers Om de wildgroei van textielcontainers tegen te gaan besliste de gemeenteraad in 2014 om tot actie over te gaan. Overeenkomstig de richtlijnen van OVAM, vind je nu op het volledige grondgebied van Hechtel-Eksel 12 containers. De textielcontainers werden zoveel als mogelijk gegroepeerd met de locaties van de glasbollen. Vanaf heden vind je de textielcontainers op volgende locaties: • • • • • • • • • • • •

Gemeenteplein Eksel De Schans Schooltje Ruitersbaan Buurthuis De Locht Sporthal Kruisstraat Bosveld x Kerreweg Recyclagepark Welsh Guardsplein Kerkhof Hechtel Hondendweide De Kamert De Geer

Dorpsfotograaf Op het nieuwjaarsconcert van Animuz maakte onze burgemeester de dorpsfotograaf van 2015 bekend. Gert Struyven kwam als winnaar uit de bus en zal een jaar lang inzoomen op onze gemeente. Regelmatig zal je zijn foto’s zien verschijnen in dit infoblad, op onze website en onze facebookpagina. Houd ze in de gaten en geniet mee van de prachtige foto’s! Veel plezier, Gert!

Help mee je buurt proper te houden: Zaterdag 7 februari – Hoksent Elke eerste zaterdag van de maand gaat onze gemeentelijke zwerfvuilactiedienst (ZAD) in groep op pad. Zij zijn al het zwerfvuil in onze gemeente zat en doen een inspanning om dit te bedwingen. Help hen mee om je buurt proper te houden. Zien opruimen, doet opruimen! Vanaf nu zal elke groepsruiming bekend gemaakt worden in ons infoblad. Zo kan je ook je handen uit de mouw steken als ze in je buurt komen ruimen. Kom gewoon op de afgesproken dag en uur naar het verzamelpunt. Zo laat ook jij zien dat je het zat bent. De volgende groepsruiming van zwerfvuil vindt plaats op zaterdag 7 februari 2015 om 9 uur op het Hoksent. Afspraak aan Buurthuis ‘t Hoksent.

Wijziging gezondheidswandeling Een nieuw jaar, een nieuwe start met goede voornemens. Vaak is een goed voornemen om meer te sporten. Graag willen we dan ook onze gezondheidswandelingen promoten. Iedereen is welkom om met ons in groep te wandelen. Het is wandelen op ieders tempo, laagdrempelig en gezellig. Samenvattend in één woord: GEZOND. Kom met ons mee wandelen… • Elke maandag en donderdag om 10u00 aan OC de Schans (30 minuten) • Elke maandag om 14u00 (30 min) en vrijdag om 13u30 (1 uur) aan ’t Exelshof • Elke woensdag om 19u00 (30 min) aan het Parochiecentrum • Elke dinsdag om 20u00 (60 min) aan de Schans

www.hechtel-eksel.be • in ‘t groen 5


Nieuwe uitbater Leukenheide

Gemeentelijke Krokusdrink 2015

Don Boscostraat 5 Tel. 011 73 40 37 info@hechte 3940 Hechtel-Eksel l-eksel.be www.hechte l-eksel.be

Inschrijven : schrijf je voor 8 februari in via mail op dirk.neyens@hechtel-eksel.be en vermeld de naam van je onderneming.

Welkom nieuwe ondernemers

Uitnodiging Krokusdrink 2015 Een uitzonderlijke avond

Kapsalon Headlines Eksel “Na twee jaar het vak te hebben gemist, is het nu weer tijd om mijn passie voort te zetten”, zegt Miranda van Roosmalen van kapsalon Headlines. Je kan dus weer terecht met je hoofd in de Hoofdstraat 10 te Eksel. Openingstijden en prijzen zijn te vinden op www.headlines-eksel.be

Luc Geukens is de nieuwe zaakvoerder van Likeurstokerij Leukenheide BVBA. Hij neemt daarmee het levenswerk over van Jaak Scheelen. “We hechten groot belang aan de ambachtelijke productiemethode die steeds het kenmerk is geweest van Leukenheide”, zegt Luc Geukens. “Dankzij het onuitputtelijke receptenboek van Jaak én de loyale groep klanten is dit een stevige onderneming. Leukenheide zal zich aanpassen aan de moderne markt, zonder de rijkdom uit het verleden te vergeten. Zo zullen we de winkel renoveren en op zoek gaan naar nieuwe afzetmogelijkheden.” g www.drukkerij-grafico.b e

Op 25 februari om 19u organiseert de gemeente samen met gastbedrijf Geertrans de jaarlijkse Krokusdrink voor alle lokale ondernemers van Hechtel-Eksel. Het wordt een uitzonderlijke avond met in de hoofdrol de uitzonderlijke voertuigen van transportbedrijf Geertrans-Hellings.

L. Geukens : 0471 03 94 25 of luc.geukens@leukenheide.be

MELDINGSKAART Naam:......................................................................................................................................................... Adres:.......................................................................................................................................................... E-mail:........................................................................................................................................................ Het wegdek van de ............................................................................................ is beschadigd ter hoogte van..........................................................

.........................................................................................................................................................................

De openbare verlichting langs de ....................................... is defect ter hoogte van..............................................................................

.........................................................................................................................................................................

De riolering langs de ....................................................................................... is verstopt ter hoogte van.......................................................................

.........................................................................................................................................................................

De voetpaden langs de .............................................................................. zijn............................................................................................................................................................ ter hoogte van................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Stuur deze kaart terug naar College van Burgemeester en Schepenen, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

6 In ‘t kort • www.hechtel-eksel.be


Wist je dat 16,4% van de gezinnen in Hechtel-Eksel kansarm is, en onze gemeente hiermee het Limburgse gemiddelde van 11,04% overstijgt? OCMW Hechtel-Eksel wil daarom in 2015 de kinderarmoede binnen onze gemeente in kaart brengen. Door te vertrekken van een goede ‘foto’ van wat kinderarmoede binnen onze gemeente inhoudt, welke pijnpunten er nog bestaan en welke noden er zijn, wil het OCMW komen tot concrete projecten rond kinderarmoede en een verdere ondersteuning of uitbouw bieden aan bestaande initiatieven of acties. In september organiseerde het OCMW al een denkdag voor professionelen en vrijwilligers rond het thema kinderarmoede. Samen met hen werd er nagedacht over de behoeften en knelpunten die er bestaan rond kinderarmoede op de verschillende domeinen zoals opvoeding en onderwijs, gezondheid, huisvesting en leefomgeving. Maar om ook de gezinnen met kinderen zelf aan het woord te laten, zal het OCMW in samenwerking met de PXL Hogeschool van Hasselt een bevraging doen bij alle gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar in Hechtel-Eksel. Al deze gezinnen zullen op voorhand nog een brief ontvangen waarin het bezoek van de studenten wordt aangekondigd. Vanaf 23 februari 2015 zullen studenten van de PXL Hogeschool Hasselt dan bij alle gezinnen langsgaan met een enquête. De studenten zullen zich kenbaar maken met hun studentenkaart en het enqûeteformulier met daarop het logo van het OCMW. Daarnaast zal er op 24 maart 2015 een ‘koffieklets’ georganiseerd worden waarop ook alle geïnteresseerde inwoners uitgenodigd worden. Tijdens dit gezellige moment zal ook aan hen gevraagd worden hoe zij kinderarmoede binnen onze gemeente zien, wat er nodig is om kinderen voldoende kansen te geven of wat er anders aangepakt kan worden. Deze ‘koffieklets’ gaat door op dinsdag 24 maart 2015 in OC De Schans van 19u30 tot 21u30.

Finse piste klaar voor sportieve voornemens Eind december verklaarden enkele sportprominenten de Finse piste in Eksel voor geopend. Met deze omloop kunnen zowel recreatieve als meer geoefende lopers hun goede voornemens voor het nieuwe jaar waarmaken. En uiteraard kunnen ook de ouders, terwijl hun kinderen een training in de sporthal afwerken, enkele rondjes afwerken. De aanleg van de piste was trouwens een mooie samenwerking tussen verschillende partners. Het Agentschap Natuur en Bos heeft er voor gezorgd dat er een mooi parcours kronkelt doorheen de bossen. De technische dienst heeft de volledige aanleg gedaan van de onderlaag. En via Infrax kwam er verlichting waardoor de piste zowel overdag als ’s avonds gebruikt kan worden dankzij de led-lampen langs het parcours. De verlichting kan opgezet worden door een drukknop aan de start en deze blijft dan gelijk met de straatverlichting branden.

Enkele cijfers • • • •

Lengte 1km Breedte: +/- 3m 33 verlichtingspalen met ledlampen 15cm onderlaag bestaande uit 450 m³ schors

Inschrijving : kinderarmoede@ocmwhechtel-eksel.be of bij Anneleen Goossens en Nicky Blokken op 011 89 12 12. Kom hier zeker naartoe, want ook jouw mening telt! www.hechtel-eksel.be • int0 sport 7


NIEUWS VAN DE PROVINCIE LIMBURG www.facebook.com/limburgbe -

twitter.com/limburgbe

© Jef Gabriëls

www.limburg.be -

44 bezette Limburgse gemeenten. Elke helm heeft een aparte QRcode die een lokaal verhaal vertelt, één voor elke gemeente.

Samen verhaal schrijven

EERSTE WERELDOORLOG.  De Eerste Wereldoorlog vond 100 jaar geleden plaats en speelde zich vooral af in de loopgraven van de Westhoek. Maar ook Limburg kende zijn portie oorlogsleed. De jarenlange bezetting had grote invloed op het dagelijkse leven in onze gemeenten. De provincie bewaart deze vele kleine en lokale verhalen voor de toekomst. Miljoenen doden en gewonden, ontelbare rouwende families: ‘14‘18 mag nooit worden vergeten. 100 jaar na de Duitse invasie zijn er ook in Limburg heel wat herdenkingen. De provincie bundelde deze - vaak lokale - initiatieven onder één noemer: “Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog”. En onder één logo: het margrietje.

Leren uit het verleden Kennis van het verleden, verruimt de blik op de toekomst. In die optiek werkte de provincie samen met Stijn Meuris en Jan Swerts een educatieve voorstelling uit over WO I voor de derde graad van het secundair. Ook socio-culturele ver-

enigingen kunnen de voorstellingboeken. Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) stelde voor het basisonderwijs een interactief lespakket op maat samen. Het PCCE ontwikkelde ook roll-uptentoonstellingen die je gratis kunt ontlenen en publiceerde een bronnengids over WO I.

Multimediale tentoonstelling Hét hoogtepunt is de multimediale tentoonstelling. Met een unieke tentoonstellingsfilm waarin personages Mathilde, Baptist en Isidore over hun leven tijdens de oorlog vertellen: in Limburg én aan het front. Het decor van de expo bestaat uit 44 betonnen Duitse Stahlhelmen - symbool voor de

Zelf een lokaal initiatief opzetten over WO I? Dan heb je misschien wel recht op een subsidie. De volgende oproep voor WO I-projecten is op 1 april 2015. Meer info? Neem contact op met het PCCE via 011 23 75 75. Voor de expo, de lokale verhalen, de educatieve projecten, de roll-ups,…: kijk op www.limburg1914-1918.be

© Jean Vandijck www.internetgazet.be

Kleine verhalen in een Groote Oorlog

In het najaar stonden de helmen op C-mine. Daarna verhuisden ze naar Leopoldsburg en vanaf 23 januari verzamelen ze op het Kolonel Dusartplein in Hasselt, waar de expo tot 20 februari loopt. Daarna krijgt elke gemeente de kans om zijn helm creatief vorm te geven. De “gepersonaliseerde” helmen zijn vervolgens te zien op de volgende expo in Domein Bokrijk, van 8 mei tot 7 juni. Daarna verhuizen ze defi nitief naar een permanente plaats van herinnering.

Investeren in extra fietscomfort Korte verplaatsingen: nog te vaak laten we de fiets ervoor op stal. Daarom werkt de provincie continu aan een betere fietsinfrastructuur en extra fietsgemak. Zo wil ze in de toekomst extra fietssnelwegen aanleggen. Dat zijn trajecten


waar je enkel met je fiets snel en toch veilig doortrapt. Handig ook voor de vele elektrische fietsers. Voor het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) werkt de provincie samen met de steden en gemeenten. Zij kunnen subsidies krijgen uit het Fietsfonds. Dat fonds investeert in de aanleg of verbetering van fietspaden die deel uitmaken van het BFF-traject. Meer info? Dienst Mobiliteit - tel. 011 23 83 40 mobiliteit@limburg.be

Samen tegen eenzaamheid Armoede, beperkte mobiliteit, ziekte, geen of beperkte toegang tot moderne communicatiemiddelen, ‌ leiden er soms toe dat mensen binnenblijven en zich afzonderen van de buitenwereld. Om de vereenzaming tegen te gaan en dit sociaal isolement te doorbreken lanceerde RIMO Limburg in Genk het pilootproject DUO PLUS. DUO Plus werkt samen met wijkverenigingen om buurtnetwerken uit te bouwen, brengt vraag en aanbod samen en leidt mensen naar het bestaande aanbod aan vrijetijdsbesteding en hulpverlening. De projectaanpak lijkt te werken en daarom wil de provincie dit project ook bekendmaken bij de Limburgse plattelandsgemeenten. Hier vallen sociaal isolement en vereenzaming namelijk minder snel op. De onzichtbare eenzaamheid kan zo samen overwonnen worden. Meer info? Dienst Landbouw en Platteland, tel. 011 23 74 22 - landbouwenplatteland @limburg.be

Wie worden onze sportkampioenen? Het eerste weekend van de krokusvakantie valt er heel wat te vieren op sportief vlak. Vrijdagavond 13 februari worden de kampioenen 2014 van Hechtel-Eksel gehuldigd. Wie even tijd heeft moet eens een kijkje komen nemen want het loont zeker de moeite. Alle kampioenen zowel Wereld-, Europese, Belgische als Clubkampioenen en kampioenenploegen worden dan gehuldigd. Net als de afgelopen jaren wordt dit opgeluisterd met een aantal sportieve en muzikale optredens. Het hoogtepunt van de avond blijft natuurlijk de bekendmaking van de Beloftevolle jongere, sportvrouw en sportman van het jaar. En de avond wordt traditiegetrouw afgesloten met een gezellige babbel in het cafetaria van de sporthal. Stemmen voor de sportvrouw, sportman en beloftevolle jongere kan je trouwens doen via de facebookpagina Sport Hechtel-Eksel.

Sportactiviteiten tijdens de krokusvakantie De krokusvakantie is dit jaar terug iets sportiever getint. We starten traditiegetrouw op vrijdagavond met de kampioenenhuldiging. En ook de kleuter-doe-voormiddag en beweeg- en spelnamiddag gaan zoals elke korte vakantieperiode door. Nieuw dit jaar is het handbal- en omnisportkamp. In samenwerking met handbalvereniging HV Arena organiseert de sportdienst dit jaar voor de eerste keer een sportkamp tijdens de krokusvakantie. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen tijdens deze week (16-20 februari) proeven van handbal, afgewisseld met sport en spel. Inschrijven kan via de gemeentelijke website of via het vrijetijdsloket op het gemeentehuis.

Materiaal nodig voor je activiteit? Organiseer je een leuke activiteit en wil je hiervoor materialen ontlenen bij de gemeente? Neem dan tijdig contact op met het vrijetijdsloket. Zij behandelen je aanvraag en maken afspraken met de technische dienst. Meer info: vrijetijd@hechtel-eksel.be of 011 73 01 50

www.hechtel-eksel.be • Into sport 9


29 januari – 4 februari Tijdens deze poëtische week haalt de bib de meest hartverwarmende en – verscheurende gedichtbundels uit de rek en presenteert ze op een stemmige thematafel. Tegelijkertijd wordt iedereen uitgedaagd om zélf in de pen te kruipen.

Laat de dichter in jezelf los en leuk onze bibliotheek op met post-it poëzie

DE BIB IN ROMANTISCHE SFEREN

Laat je verleiden door onze Valentijn-themastands en droom even weg temidden van al die liefdesromans en amoureuze films met happy ending. En kies zeker ook een cd met lovesongs uit…

Hoofdbibliotheek te Eksel: maandag, woensdag en vrijdag van 14u-18u, dinsdag en donderdag van 18u-20u en zaterdag van 9u-13u Filiaal te Hechtel: woensdag van 14u-18u, donderdag van 18u-20u en zondag van 10u-12u

10 In de bib • www.hechtel-eksel.be


Culturele uitstap naar Leuven Leuven heeft alle troeven in handen om je een leuk dagje uit te bezorgen. Historisch erfgoed, een schitterend museum, moderne architectuur en natuurlijk keuze te over voor een pauze met een hapje en een drankje. We starten met een stadswandeling onder de noemer ‘Hapje Stapje’. Een wandeling door Leuven vol smakelijke verhalen over eten en drinken. Als het water ons in de mond komt, staat er een hartig of zoet proevertje klaar. Van middeleeuwse markten tot de huidige succesvolle vrijdagmarkt, van armoedige maaltijden in universiteitscolleges tot culinaire hoogstandjes nu, van een universitaire bier- en wijnkelder tot de hedendaagse faculteitsbars. In de namiddag brengen we een bezoek aan het gerenommeerde M, het nieuwe Museum Leuven. M staat voor spannende en onverwachte combinaties van oude en actuele kunst. Het indrukwekkende museumgebouw van Belgisch toparchitect Stéphane Beel integreert historische panden en hedendaagse architectuur rondom een rustige binnentuin. Datum: zaterdag 14 maart Deelnameprijs: € 24,00 (inclusief gidsen en museumticket) Inschrijven kan tot en met 27 februari 2015: • in het vrijetijdsloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis • via mail aan vrijetijd@hechtel-eksel.be • telefonisch op 011 79 01 50 • Je inschrijving is pas volledig als de kostprijs betaald is. Opgelet: beperkt aantal plaatsen!

Gidsen gezocht! De prachtigste natuur en het meest waardevolle erfgoed vinden we op het Hoksent, maar helaas door velen nog niet gekend. En daar willen we graag verandering in brengen. De jaarlijkse viering van de Sint-Theuniskermis doet misschien al een belletje rinkelen, maar de geschiedenis van de Hoksentkapel en haar omgeving legt nog veel meer boeiende verhalen bloot. En wie beter kan die vertellen dan een deskundige gids? Daarom zijn we op zoek naar mensen die zich willen verdiepen in het verhaal van het Hoksent én die een groep op sleeptouw durven nemen voor een boeiende verkenning van dit mooie Eksels erfgoed. Wij sturen je natuurlijk niet onvoorbereid op pad! De Heemkundige Kring loodst je in een lessenreeks doorheen de geschiedenis van het Hoksent aan de hand van het recente boek ‘Het Hoksent in Eksel’. De Sint-Theunisziekte zal je niet krijgen, maar de kans is wel groot dat je wordt aangestoken door het gidsenvirus en zo een echte ambassadeur van dit prachtige gehucht wordt. De gratis lessenreeks (6 lessen) ‘Hoksenter gids’ start op woensdag 11 februari om 19 u in De Geer. Voorkennis is niet vereist, we vragen wel oprechte interesse en de motivatie om je in het onderwerp te verdiepen. Inschrijven kan tot en met maandag 9 februari via het Vrijetijdsloket: vrijetijd@hechtel-eksel.be of 011 73 01 50. Deelname is gratis.

Een samenwerkingsverband tussen Bocholt, Hechtel-Eksel en Peer. Zij nemen de busonkosten voor hun rekening. www.hechtel-eksel.be • in’t kort 11


Houden van … Griffelrock 2015 Wil jij plezierig meezingen met Vlaamse liedjes? Kom dan allemaal gezellig mee. Het gemeentebestuur voorziet op donderdag 30 april 2015 een uitstap met de bus naar ‘Houden van, griffelrock 2015’ in het sportpaleis van Antwerpen. Het bestuur wil zo zijn inwoners een fijne muzikale namiddag aanbieden. Dit jaar staat er een mooi

muzikaal programma op je te wachten. Zo hebben we Erik & Sanne maar ze brengen ook vrienden en gasten mee: Om te beginnen Maartje Van Neygen en Heintje maar er komen er zeker nog bij. Het is een toegankelijk evenement voor jong & oud, goed te been of minder goed te been… Echt iedereen is welkom om gezellig mee te gaan. Dit is een namiddag waarbij de ambiance verzekerd is. Voor een bedrag van 17 euro reserveren we een plaatsje op de bus en ontvang je een toegangsticket. Je kan je wenden tot het vrijetijdsloket van het gemeentehuis voor meer informatie en inschrijving.

Verlies werkloosheidsvergoeding Op 1 januari 2015 zullen heel wat mensen hun inschakelingsuitkering (werkloosheidsvergoeding) verliezen, waaronder ook personen met een handicap of hun partner.

Tips : • Betrokken personen kunnen met behulp van hun elektronische identiteitskaart op Handiweb (www.handiweb.be) nakijken of er al een nieuwe beslissing genomen werd. De informatie is daar vaak eerder beschikbaar. Het versturen van de administratieve beslis sing neemt ongeveer 10 dagen in beslag. • Vermeld aan DG Personen met een handicap via het contactfor mulier op de website (www.handicap.fgov.be) als je in februari nog geen brief hebt gekregen en je wel in aanmerking komt voor de prio ritaire herziening (dus als je een IT en/of IVT krijgt en jij of je partner de inschakelingsuitkering verliest.) Stuur via dit contactformulier ook het bewijs van de beëindiging van het recht op de inschake lingsuitkering (brief van de RVA) door. • Indien je een erkenning van je handicap hebt, maar geen tegemoet koming krijgt (bijvoorbeeld vanwege een hogere werkloosheidsuit kering), staat het je vrij om een nieuwe aanvraag in te dienen. Er hoeft geen nieuw medisch onderzoek te gebeuren gezien enkel je administratieve toestand wijzigt.

Als jij (of je partner) de inschakelingsuitkering op 1 januari verloor en een integratietegemoetkoming (IT) en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) krijgt, zal de Directie Generaal Personen met een handicap jouw dossier met prioriteit herzien en het bedrag van je tegemoetkoming eventueel herberekenen. Je moet dus geen nieuwe aanvraag voor een tegemoetkoming indienen.

Voor hulp bij bovenstaande tips of om een aanvraag in te dienen kan u terecht op het spreekuur van de sociale dienst op het OCMW.

In december en januari stuurt de DG Personen met een handicap een brief om je op de hoogte te brengen van de herziening van je dossier. De nieuwe beslissing zal zo snel mogelijk aan je meegedeeld worden. • •

12 in ‘t kort • www.hechtel-eksel.be

12 februari - Hechtel : Preisoep, kipfilet met stroganoff-saus/ gebakken aardappelen en vanillepudding 26 februari - Eksel : ajuinsoep, varkensfricassee/ krieltjes en appelcake


De Stermolen … ons erfgoed De molensite draait op volle toeren. Het molenhuisje, dat in 2010 interactief ingericht werd, is een unicum in Europa. De jaren daarna stond de renovatie van de standerdmolen gepland, waarna een jaar van proefdraaien volgde. In 2013 werd onze Stermolenn na meer dan tien jaar stilstand, opnieuw maalvaardig bevonden. Voor hun jarenlange inzet werden de molenaars van de Stermolen door het Molenforum Vlaanderen genomineerd tot Actieve Molen 2013! Het kenteken kreeg een mooie plaats tegen de molen. Nu de molen weer maalde, konden de plaatselijke boeren hun graan leveren. De teller staat momenteel op 17 ton en we verwachten dat we in 2015 de kaap van de 20 ton kunnen overschrijden. Van enkele

zakken tot verschillende tonnen, zowel boeren als particulieren, iedereen kan op de Stermolen terecht om gratis hun graan te laten malen. Zo blijft onze “meulen” in goede vorm!

Molenaars Op vraag van plaatselijke verenigingen werden al mooie initiatieven uitgewerkt, zoals: het inlassen van een extra draaidag ter gelegenheid van een wandeldag, het opsmukken van het maaiveld met schaalmodellen van molens ter gelegenheid van 75 jaar Volkstuinen Eksel en last but not least, de samenwerking tussen de Boegezekoekers en de molenaars tijdens hét hoogtepunt van het jaar… de molenfeesten. Een “actieve” molen zonder molenaars is dus ondenkbaar. Erwin Hamers en Roeland Vekemans zijn gediplomeerde molenaars en zijn als vrijwilligers aangesteld door

onze gemeente. Zij staan in voor de werking en klein onderhoud en zorgen voor tevreden klanten. Robert Spelmans, die zijn molenaarsdiploma in 2007 behaalde, heeft einde 2014 een punt gezet achter een mooie periode van inzet en vrijetijdsinvulling. Bij dezen, bedankt voor je jarenlange betrokkenheid Robert! Man of vrouw, 16 jaar of ouder, ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Ben je geïnteresseerd in de werking van molens en wil je ons een handje komen helpen? Grijp deze kans en breng een bezoek aan de Stermolen, misschien is deze vorm van actieve monumentenzorg wel iets voor jou. Meer info kan je op de website van onze gemeente vinden of je kan terecht bij één van de molenaars. “Met de wind in de zeilen” Erwin Hamers www.hechtel-eksel.be • in ‘t kort 13


Vrijdag 30 januari • Leerlingentoneel ‘Adam en Eva’ Org. Don Bosco Hechtel Om 20u in De Schans Zaterdag 31 januari • Leerlingentoneel ‘Adam en Eva’ Org. Don Bosco Hechtel Om 16u in De Schans Maandag 2 februari • Naaicursus voor beginners Org. Femma Hechtel-Eksel 5 maandagen in De Geer Dinsdag 3 februari • Algemene infoavond kleuters °2013 Org. GBS Eksel. Om 18u in de GBS Meer info: www.gbs-eksel.be Zaterdag 7 februari 2015 • ‘Hoe rugproblemen voorkomen en/of op een goede manier aanpakken’ Org. KWB-Hechtel. Om 10u in de sporthal van Don Boscocollege Info: Jos Vangeneugden (011/73 34 05 Zondag 8 februari • Startwandeling. Org. Natuurpunt Hechtel-Eksel. Om 14u aan de Begijnenvijvers Info: www.natuurpunthechtel-eksel.be

Dinsdag 10 februari • Voordracht ‘Vallei van de Zwarte Beek’ Org. Natuurpunt Hechtel-Eksel ism KWB Hechtel. Om 20u in De Schans Info: www.natuurpunthechtel-eksel.be • “De Nationale Parken van de VS”, een beeldreportage van Guido Vervoort. Om 20u. CCleopoldsburg. € 5, niet-leden € 7 Info : www.vtbkultuur.be/leopoldsburg • Gezond eten en op gewicht blijven Org. Tuinhier Eksel Om 19u30 in Parochiecentrum Vrijdag 13 februari • Kubben. Org. Okra Hechtel. Om 14u in de sporthal. Ook voor rolstoelgebruikers • ‘Cocktails maken en proeven’ Org. KWB-Hechtel. Om 20u in de Schans Meer info: kwb-hechtel@skynet.be of Ronny Timmers (011/73 53 63 Zondag 15 februari • Freestage. Org. ’t Exelshof Vanaf 20u in ’t Exelshof Meer info: marco@freestage.be Donderdag 19 februari • Bezoek aan NAC (nieuw administratief centrum) in Houthalen met als gids Robert Spelmans. Org. KWB-Hechtel

Om 14u. Meer info: Jos Vangeneugden tel. : 011/73 34 05 Zaterdag 21 februari • Bezoek aan de kunstcollectie van Belfius in Brussel (per trein). Vertrek om 10 uur € 20, niet-leden € 22, inclusief lunch zonder dranken. Info en inschrijving: rosina@rosina-johan.be of 0470/205305 Info: www.vtbkultuur.be/leopoldsburg Zondag 22 februari • Ontdekkingstocht in Bosland met als gids boswachter Eddy. Org: KWB-Hechtel Om 13u in de Schans (eerst voorstelling van het hele boslandverhaal, daarna wandeling in den Brand) Meer info: Jean Snoeks (011/73 16 38) Vrijdag 27 februari • Symfonisch orkest en koor Luca School of Arts. “The Queen Symphony” van Tolga Kashif en eigen werk van de compositie klassen van “het Lemmens” om 19u15 in Sint-Catharinakerk Maaseik. Prijs € 10 Info en inschrijving: 0470/205305 of rosina@rosina-johan.be Info: www.vtbkultuur.be/leopoldsburg • April in Paris. Org. Animuz, om 20u in De Geer. Info: www.hechtel-eksel.be Zondag 29 maart • Start to Bike. Org. Fietsdames Dé Doorzetsters. Om 9u aan Den Dorpel Met op zondag 22 maart een eerste kennismaking om 11u in Den Dorpel Kostprijs €35. Meer info: 0477/22 65 67 of yvette.leten@telenet.be

GEKIEKT 1) Vier generaties: familie Jehoul : bompa Jef 93 jaar, Pake Tony 58 jaar, Papa Christof 29 jaar, Neal 4 maand 1

Gouden bruiloft: 2) Bothof - Brink : 17/11/1964 3) Six - De Knijf : 10/11/1964 4) Deckers - Alen : 14/01/1965

2

3 4

14 in en uit • www.hechtel-eksel.be


IN’FORMATIE Geboorten 3 dec. Lars, zoon van Roby Cornelissen en Sara Martens 8 dec. Ninthe, dochter van Werner Lemmens en Elke Evers 9 dec. Fienne, dochter van Ruben Deckers en Els Timmermans 23 dec. Farès, zoon van Karim Nait Oukhedou en Zahra Naït-Oubella 24 dec. Zion, zoon van Kim Loenders en Stephanie Evens 6 jan. Jonas, zoon van Joris Eikenaar en Lieve Dejong 8 jan. Sven Arthur Valaina Andreas, zoon van Jan Hermans en Marijke Conjaerts 11 jan. Kim, dochter van Miroslaw Czyzewski en Everdina Hilkhuijsen

BESTUUR Jan DALEMANS - Burgemeester jan.dalemans@hechtel-eksel.be gsm: 0475 42 40 93 - Verkeersveiligheid, Politie, Burgerzaken en Financiënbegroting, Personeel en organisatie, e-Government - Perscommunicatie en Protocollaire feesten - Voor een afspraak, contacteer Martine Vanderbiesen: secretariaat martine.vanderbiesen@hechtel-eksel.be - tel.: 011 73 01 52 Nele LIJNEN - 1ste schepen nele.lijnen@hechtel-eksel.be

Huwelijken 12 dec. Marc Linsen en Jeannine Frederix 13 dec. Michiel Ceyssens en Tine Gijbels Overlijdens †16 dec. Cox, Henrica Anna Leontina, 85 jaar †19 dec. Mallet, Petrus Joannes, 94 jaar †19 dec. Waelbers, Theo Alfons, 72 jaar †21 dec. Wollants, Leontine Prudence Charlotte (Leonce), 64 jaar †24 dec. Vandeweyer, Jan Jozef, 79 jaar †26 dec. Hermans, Joannes Emile Hendrik (Henri), 91 jaar †26 dec. Meekels, Margaretha Anna Antoinetta (Margriet), 86 jaar †27 dec. Truyens, Margaretha Catharina Maria (Margriet), 90 jaar †8 jan. Kerkhofs, Paulus Victor Joseph (Viktor), 72 jaar †9 jan. Hermans, Alexander Henricus, 83 jaar †13 jan. Agten, Josephus Carolus (Jef), 87 jaar

gsm: 0486 13 09 18 - Sport, Economie & werk, Gelijke kansen, Wonen, Kinderopvang en Evenementen - Spreekuren: op afspraak Raf TRUYENS raf.truyens@hechtel-eksel.be gsm: 0479 49 06 69 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Natuur en Bos, Bosland, Mobiliteit en Openbaar Vervoer, Juridische aangelegenheden, Erediensten, Heemkunde en Erfgoed, Internationale samenwerking - Spreekuren: op afspraak Theo MARTENS theo.martens@hechtel-eksel.be gsm: 0495 18 40 75 - Jeugd, Toerisme, Leefmilieu, Landbouw en Buurtwerking - Spreekuren: op afspraak

OPENINGSUREN Openingsuren gemeentehuis Maandag: ............................................................................9u - 12u en 13u30 - 19u Woensdag: .................................................................................................................. 13u30 - 17u Dinsdag, donderdag en vrijdag: ..................................................... 9u - 12u

Jacky SNOECKX jacky.snoeckx@hechtel-eksel.be gsm: 0495 50 28 11 - Openbare werken, Recyclage, Begraafplaatsen, Nutsvoorzieningen en Waterzuivering - Spreekuren: op afspraak Evy RUTTEN

Openingsuren containerpark maandag: ................................................................................................................................. 13u - 16u dinsdag: .......................................................................................... 9u - 12u en 13u - 16u woensdag: .............................................................................................................................. 13u - 19u donderdag: .............................................................................. 9u - 12u en 13u - 16u vrijdag: ............................................................................................................................................ 13u - 18u zaterdag: ..................................................................................................... 9u - 15u (doorlopend) zondag: ............................................................................................................................................ gesloten

evy.rutten@hechtel-eksel.be gsm: 0498 80 23 82 - Cultuur, Onderwijs, Bibliotheekwezen, Gezondheidszorg, Gehandicaptenbeleid en Communicatie - Spreekuren: op afspraak Tony BASELET: voorzitter OCMW tony.baselet@ocmwhechtel-eksel.be tel.: 011 89 12 12

CULTURELE UITSTAP NAAR LEUVEN

Ga mee naar Leuven op zaterdag 14 maart . Inschrijven kan nog to t 27 februari voor meer info zie pagi na 11

- Gezinsbeleid, Senioren en Armoedebestrijding - Spreekuren : op afspraak. Kempische Tehuis Afgevaardigde Hechtel-Eksel : Yvette Leten - Spreekuur iedere maandag tussen 9 en 10 uur

www.hechtel-eksel.be • in’formatie 15


APRIL IN PARIS op vrijdag 27 februari 2015 om 20u in De Geer Albert en Betty hebben een haat-liefde relatie. Ze houden ervan mekaar te haten. Maar dan wint Betty een romantisch weekendje Parijs voor twee! Een korte cruise en één overnachting in de lichtstad. Voor het koppel dat nooit verder gereisd heeft dan de kerktoren wordt dit een sprong in het diepe. Een hilarische, bitterzoete komedie met Annick Segal & Bart Van Avermaet (bekend als ‘Rosa’ en ‘Waldek’ uit de tv-serie ‘Thuis’).

Ticketverkoop vanaf maandag 2 februari 2015: • via het Vrijetijdsloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis • via mail aan vrijetijd@hechtel-eksel.be • telefonisch op: 011 73 35 65 Tarieven: • voorverkoop: €8/€6 (jongerentarief tot 25 jaar) • kassa: €12/€10 (jongerentarief tot 25 jaar)

Profile for Gemeente Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel info januari 2015  

Lees hier het infoblad van januari 2015 digitaal.

Hechtel-Eksel info januari 2015  

Lees hier het infoblad van januari 2015 digitaal.

Advertisement