Page 1

Skorzystaj z kuponu rabatowego! (szczegóły na ostatniej stronie)

10%

RABATU NA ZAKUPY

NR 1/2013

www.e -cnz.pl

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W numerze m.in.: ● RATUJMY SIĘ PRZED INFEKCJĄ str. 4

Dbamy o odporność naszych pociech str. 9 ● UWAGA KONTUZJA!!! str. 12 ● Dieta na zimę str. 33 ● Wędrówką życie jest człowieka str. 37 ● Czy siedzisz zdrowo? str. 39 ● krzyżówka str. 54


Skorzystaj z kuponu rabatowego! (szczegóły na ostatniej stronie)

10%

RABATU NA ZAKUPY

NR 1/2013

www.e -cnz.pl

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W numerze m.in.: ● RATUJMY SIĘ PRZED INFEKCJĄ str. 4  ●

DbAMY o oDPoRNość NASZYCh PoCIECh str. 9  ● UWAGA KoNTUZJA!!! str. 12 ● DIETA NA ZIMĘ str. 33 ● WĘDRóWKĄ żYCIE JEST CZłoWIEKA str. 37  CZY SIEDZISZ ZDRoWo? str. 39 ● KRZYżóWKA str. 54

Magazyn Czas na Zdrowie Nr 1/2013 Nakład: 30 000 egz. Wydawca: Marmed Health Care 38-300 Gorlice, ul. Sienkiewicza 36 Adres Redakcji: Redakcja Czas na Zdrowie Marmed Health Care 38-300 Gorlice, ul. Sienkiewicza 36 redakcja@e-cnz.pl Numer infolinii: 18 352 12 06 Zespół redakcyjny: Kamila Mendez-Faber, Alicja Marciniak, Beata Wasiak, Przemysław Szafran Opiekun merytoryczny wydania: Dr n. med. Cezary R. Lipiński Współpraca: Mgr fizjoterapii Paulina Bartczak, Mgr Małgorzata Kubicz, Mgr Marta Kaźmierczyk, Lek. Spec. Jadwiga Stępień, Mgr fizjoterapii Anna Zaremba - Ner, Dr n. med. Jakub Bogusz, Andrzej Piwowarski, Hanna Adamczak, Mateusz Stępień, Mariusz Stępień, Agnieszka Lewental Informacje dla reklamodawców: Beata Wasiak, bwasiak@medort.com.pl tel. 0 42 664 38 51, tel. kom. 0 695 120 761 Mariusz Stępień mariusz.stepien@life-plus.pl tel. kom. 601 238 866 Opracowanie graficzne i druk: Zakład Poligraficzny „OFFSET-DRUK” 36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 317 tel. +48 17 77 25 777 www.offsetdruk.pl Uwagi Redakcji: Redakcja nie odpowiada za treść reklam i materiałów promocyjnych przygotowanych przez firmy zewnętrzne. Magazyn Czas na Zdrowie ma informacyjno-edukacyjny charakter, zawarte w nim porady nie zastępują specjalistycznych konsultacji lekarskich.

Spis treści 4 Dbamy o odporność naszych pociech 9 UWAGA KONTUZJA!!! 12 PRZEWODNIK PO NEBULIZACJI 15 Zbawienna moc borowiny 19 RATUJMY SIĘ PRZED INFEKCJĄ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CZY POWINIENEM PRZEJMOWAĆ SIĘ MOIM CIŚNIENIEM KRWI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . porady dla przyszłej mamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERUKA JAKO ELEMENT   TERAPEUTYCZNY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jestem Amazonką .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dieta na zimę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zimowa pielęgnacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wędrówką życie jest człowieka . . . . . . . . . . . . . . Czy siedzisz zdrowo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciesz się pełnią życia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak organizować opiekę   nad osobą przewlekle chorą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stopy na co dzień .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polskie Towarzystwo Stomijne . . . . . . . . . . . . . . . . Nowości w naszej ofercie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krzyżówka .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAWINOWY SPADEK CEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Health Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 26 29 31 33 35 37 39 41 44 47 50 53 54 55 58


p

rezentujemy Państwu kolejny numer naszego periodyku niecodziennego. Nieubłaganie minęła już jesień a za oknem mroźna zima, która wita nas każdego poranka. Zima to piękny czas kojarzony z  początkiem Nowego Roku z odpoczynkiem, wyjazdami na narty, ale również z sezonem przeziębień i grypy, temperaturami poniżej zera, dużą wilgotnością powietrza, grubymi ubraniami, nielubianymi czapkami i ciągle ginącymi rękawiczkami. Jak każda pora roku, tak i  zima może być powodem wielu cudownych chwil i  niestety też chwil mniej przyjemnych, chwil choroby czy też urazów związanych z przemieszczaniem się, z niskimi temperaturami. Janusz Gniatkowski w swej Zimowej Piosence śpiewał: Ciche świerki pod śniegiem stoją białym szeregiem Wszystko dzisiaj tu piękne i wygląda inaczej. Chcielibyśmy by ten numer Czasu na Zdrowie pomógł Państwu zdrowo, wesoło, w pogodnej atmosferze spędzić ten czas. Czas, który dla naszego organizmu jest czasem wielu wyzwań zdrowotnych. Poczynając od ciepłoty otoczenia, często poniżej zera, dużych wahań temperatury przy wychodzeniu z zamkniętych, ogrzewanych budynków na otwartą przestrzeń, przez częste ekspozycje na bakterie i wirusy chorobotwórcze, po zwiększoną urazowość narządów ruchu związaną z aktywnością sportową czy zwykłym przemieszczaniem się po śliskich, oblodzonych chodnikach, jezdniach. Czas zimy to czas wielu pozytywnych przeżyć. Czas w  którym składamy sobie wzajemnie życzenia, czas kiedy odpoczywamy w gronie rodziny czy znajomych, czas wyjazdów na upragnione ferie, czas uprawiania sportów zimowych, czas spacerów. Zadanie, które stanęło przed aktualną edycją Czasu na Zdrowie to zaproponowanie Państwu zestawu porad, rozwiązań podstawowych problemów zdrowotnych wiążących się z zimą. W numerze znajdą Państwo ciekawe artykuły opisujące nowoczesne metody zapobiegania urazom, sposoby postępowania rehabilitacyjnego, ćwiczenia sprzyjające utrzymaniu wysokiego poziomu sprawności. Wśród artykułów znajdziemy też odpowiedzi na pytania o sposoby pielęgnacji cery, porady żywieniowe, porady dla osób opiekujących się obłożnie chorymi i jak zawsze wiele ciekawych uwag dotyczących nowoczesnego sprzętu pomagającego w codziennym życiu w zdrowiu i w chorobie. Nowością tego numeru jest zbiór informacji o naturalnym żywieniu noworodków, zaletach i wygodzie tego najbardziej oczywistego sposobu odżywiania się nowonarodzonych dzieci. Dowiemy się o zaletach pokarmu naturalnego, o możliwościach utrzymania laktacji przez cały czas zalecanego karmienia. Materiał ten szczególnie dedykujemy wszystkim obecnym i przyszłym Rodzicom. Korzystając z okazji chciałbym w imieniu swoim i całego P.T. Zespołu Redakcyjnego złożyć Państwu Życzenia Wszelakiej Obfitości w roku 2013.

Dr n. med. Cezary R. Lipiński


R at u j m y s i ę p r z e d i n f e k c j ą

Ratujmy się przed   infekcją – budujemy naszą odporność dr n. med. Cezary R. Lipiński /1961/ od 1987 roku związany z zarządzaniem w medycynie. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie i Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Członek Zarządu i pierwszy dyrektor Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, obecnie Prezes Zarządu Nasze Zdrowie GL+ . Zainteresowania zawodowe skoncentrowane wokół wad postawy, skoliozy, ortotyki, promocji zdrowia, zarządzania i informacji medycznej.

C

złowiek funkcjonuje otoczony niezliczoną ilością bakterii, wirusów, pasożytów, robaków, grzybów z których wiele jest dla naszego zdrowia obojętnych, niektóre są pożyteczne ale dużo jest chorobotwórczych lub nawet śmiertelnych. Nasz organizm wytworzył cały arsenał obronny służący ograniczeniu możliwości wniknięcia zagrożenia, a  jeśli już do tego doszło, jego rozpoznania i docelowo unieczynnienia lub zniszczenia. W tej wojnie stosuje on różnorodne środki: §

4

fizyczne – od barier utrudniających wniknięcie – ciągłość powłoki skórnej, oczyszczanie otworów ciała, poprzez ciągłe wytwarzanie

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

śluzu i jego ruch, poprzez temperaturę unieczynniającą intruza i  zwiększającą aktywności enzymatyczne – miejscowe odczyny zapalne. Pamiętajmy, że jest on też reakcją obronną organizmu, klasycznie opisywany jako podwyższenie temperatury – calor, zaczerwienienie – rubor, obrzęk – tumor, ból – dolor i świadczy o podjętej walce, § chemiczne

reakcje enzymatyczne prowadzące do rozpoznania obcogatunkowego białka i uruchomienie kaskady wytwarzanych swoistych białek eliminujących aktywność agresora, bariery chemiczne jak choćby kwas żołądkowy, enzymy zawarte w ślinie, w łzach,

§ po

skomplikowane i ciągle nie w  pełni wyjaśnione reakcje wytwarzania przeciwciał reagujących wybiórczo na dane zagrożenie i  pozostawiających w  naszym organizmie swoistą pamięć umożliwiającą łatwiejsze rozpoznanie i szybszą reakcję w przypadku napotkania znanego już agresora w przyszłości.


R at u j m y s i ę p r z e d i n f e k c j ą Już ten bardzo pobieżny i wyrywkowy obraz pozwala zorientować się, że nasz organizm ciągle toczy walkę w  wrogim środowisku, z  którego obecności w  zdecydowanej większości przypadków w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. Bez choćby startowego uzmysłowienia sobie roli i działań obronnych podejmowanych przez nasz organizm możemy naszym działaniem obniżyć skuteczność tej obrony lub w  pewnych sytuacjach doprowadzić do jej zniszczenia. Pamiętajmy, że naszemu organizmowi, tak zajętemu na polu walki o  naszą sprawność i  zdrowie należy się pomoc, a  nie przeszkadzanie. Uff, wybaczcie proszę tą wojenną retorykę, ale z obserwacji wiem, że często popełniamy błędy w naszym zachowaniu, sposobie odżywiania, działania, które obniżają nasze zdolności obronne. Ten krótki artykuł ma na celu uświadomienie nam obecności i zrozumienie podstawowych aktywności podejmowanych przez jakże skomplikowany nasz organizm i wzmacnianie jego sił obronnych. Posiadamy wysoce sprawny układ odpornościowy, który możemy wyobrazić sobie jako sieć współdziałających ze sobą elementów komórkowych i  humoralnych. Jego głównym zadaniem jest rozróżnienie elementów „własnych” od „obcych”. Realizuje on to zadanie poprzez dwa podstawowe mechanizmy odporności nieswoistej i  odporności swoistej. Odporność nieswoista  /wrodzona/ obejmuje składowe komórkowe ujęte w układ fagocytarny wchłaniający i pożerający drobnoustroje – granulocyty obojętnochłonne i monocyty w krwi oraz makrofagi zlokalizowane w tkankach i składowe rozpuszczalne czyli białka dopełniacza, białka fazy ostrej i cytokiny łączące reakcje odporności nieswoistej z  swoistą. Typ swoisty wytwarza się poprzez kontakt z drobnoustrojem, jego rozpoznanie, uczenie się, adaptację i  zapamiętywanie. Składowymi komórkowymi tej odporności są limfocyty wywodzące się z  grasicy – limfocyty T i  limfocyty wywodzące się ze szpiku kostnego – limfocyty B. Składową rozpuszczalną są skomplikowane cząsteczki im-

Pamiętajmy, że zdrowe ubranie ma zapewnić komfort termiczny i właściwą wymianę powietrza i wilgoci z otoczeniem.

munoglobulin (Ig). Niezwykła zdolność układu swoistego polega na teoretycznie nieskończonej ilości klonów z odpowiednimi receptorami w  populacji limfocytów odpowiedzialnych za rozpoznanie teoretycznie nieskończonej ilości antygenów. Jest to możliwe dzięki zdolności do aranżacji nieskończonej ilości układów poszczególnych genów kodujących limfocytarne receptory. Jakie to wydaje się proste, a jakie jest genialne i skomplikowane wiedzą specjaliści immunolodzy. Nie mamy tu miejsca na szerszy opis działania immunoglobulin, cytokin, komórek wspomagających, zabijających, układu dopełniacza, przeciwciał monoklonalnych i wielu innych pasjonujących zdarzeń dziejących się wewnątrz każdego z  nas, w  każdej chwili naszego życia, również w  czasie czytania tego artykułu. Zainteresowanych odsyłam do literatury popularnonaukowej lub do odwiedzin u  swojego lekarza i  zadania mu pytania – jak to działa, że walczę i  zwyciężam z  drobnoustrojami i  co mam robić by w walce tej pomagać. Jak wspomnieliśmy powyżej układ odpornościowy zapewnia wielowątkową i  kompleksową reakcję organizmu. Spróbujmy pomóc sami sobie poprzez stosowanie prostych aktywności

5


R at u j m y s i ę p r z e d i n f e k c j ą istotnych szczególnie w okresie zimy, okresie zwiększonych możliwości „złapania przeziębienia”, infekcji wirusowej, infekcji górnych dróg oddechowych. Zacznijmy od odżywiania, przecież nawet najlepszy strateg wojenny wie, że bez sprawnej logistyki i  całego łańcucha dostaw najlepiej nawet wyszkolone wojsko będzie łatwe do pokonania przez często prymitywnego wroga bez szczególnych umiejętności. Przykłady takich zdarzeń aż nadto łatwo znaleźć w historii. Nasza logistyka to nasze pożywienie, to przyjmowanie łatwych do dostarczenia, a szczególnie pożądanych produktów. Nasze pożywienie zawierać powinno dla zapewnienia energii, prawidłowego wzrostu, zachowania i aktywności węglowodany, białka, makrominerały /sód, potas, chlor, wapń, fosfor, magnez/ oraz wodę w ilości około 2,5 litra na dobę. Dziś prawie na każdym opakowaniu żywności znajduje się wskaźnik GDA – Guideline Daily Amount wskazanego dziennego spożycia dla przeciętnego zdrowego dorosłego konsumenta. Warto odnosić się do tego wskaźnika, choć należy go traktować orientacyjnie. Przykładowe GDA to: Wartość energetyczna Białko Węglowodany Tłuszcz Kwasy tłuszczowe  nasycone Błonnik Sód (sól) Cukry - w tym cukry dodane

2000 kcal 50 g 270 g nie więcej niż 70 g nie więcej niż 20 g 25 nie więcej niż 2,4 g (6 g) nie więcej niż 90 g nie więcej niż 50 g

W zakresie mikroskładników pokarmowych szczególną uwagę zwróćmy na witaminy. Mimo, że na rynku istnieje mnogość preparatów monoi wielowitaminowych i mają one znaczenie w naszej diecie. Zapewniają dostarczanie jednoznacz-

6

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

nie określonych ilości substancji, to pamiętajmy, że są to preparaty wysoce przetworzone chemicznie i często możliwe do zastąpienia spożywaniem naturalnych produktów spożywczych, w  których skład mikroelementów nie zawsze jest tak jednoznaczny jak w tabletce ale za to ich dostępność biologiczna, a i przyjemność spożywania jest większa. Nie zastępujmy wszystkiego tabletką. Witaminy dzielą się na rozpuszczalne w  wodzie to witamina C i kompleks ośmiu składników witaminy B - tiamina B1, ryboflawina B2, niacyna, pirydoksyna B6, kwas foliowy, kobalamina B12, biotyna, kwas pantotenowy. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to retinol – witamina A, cholekalcyferol i ergokalcyferol witamina D, tokoferol – witamina E, filochinon i menachinon – witamina K . Warto zwrócić uwagę, że tylko witaminy A, E i B12 są magazynowane w organizmie. W  nauce o  witaminach szczególnie zasłużył się i  często utożsamiany jest jako jej twórca, polski biochemik procujący w  Wielkiej Brytanii i  USA, Kazimierz Funk. Jest autorem nazwy witamina – (vita – życie, amina – związek chemiczny zawierający grupę aminową). Odkrył i  wyodrębnił z otrąb ryżowych witaminę B1. W  kolejnym artykule zamieścimy tabelaryczne zestawienie witamin, składników mineralnych i niezbędnych kwasów tłuszczowych, naturalnego miejsca występowania oraz skutków ich niedoboru i co ciekawe skutków ich nadmiaru. W pomocy dla naszego stanu sił obronnych niebagatelne znaczenie mają ćwiczenia, ruch. Tak jak każde wojsko dla utrzymania tężyzny fizycznej i  psychicznej musi odbywać ćwiczenia tak i  my naszą aktywnością fizyczną wspomagamy możliwości obronne ustroju. Dzieje się tak poprzez kilka mechanizmów. Siedzący tryb życia sprzyja słabszej perfuzji krwi przez poszczególne narządy, słabszemu dostarczaniu tlenu i substancji odżywczych do poszczególnych komórek. Dodatkowo każda z  komórek nie będąc „zmu-


R at u j m y s i ę p r z e d i n f e k c j ą szana” do fizjologicznych obciążeń, do których jest przygotowana i zaprojektowana, zaczyna realizować swoje procesy biochemiczne, enzymatyczne w zwolnionym tempie co dodatkowo obniża efektywna obronę na poziomie komórki. Słabszy przepływ krwi w  jednostce czasu ułatwia zagnieżdżanie się bakterii. Organizm słabiej reaguje na zmienne bodźce – jest ospały. Nasze otoczenie, zimowe temperatury, zwiększona wilgotność powietrza i  ekspozycja na innych zakatarzonych i  przeziębionych w  połączeniu z  słabszym ukrwieniem zwłaszcza dystalnych  /obwodowych/ części ciała powoduje przeziębienia. Pamiętajmy, że przeziębienie często zaczyna się od głowy i  od nóg. Często zwracamy uwagę, że przemoczone nogi w  nieszczelnym obuwiu, odkryta głowa – bo czapka niemodna, zbyt lekkie ubranie lub przeciwnie zbyt ciężkie – by się nie przeziębić, ale dobrze spocić, to początki naszych infekcji kataralnych, chorób wirusowych czy bakteryjnych zwłaszcza górnych dróg oddechowych ale również dróg moczowych. Nie zapominajmy o podstawowych warunkach zdrowego funkcjonowania w czasie zimy: § ćwiczenia

fizyczne poprawiające cyrkulację krwi, częste spacery na świeżym powietrzu szczególnie w słoneczne i niezbyt mroźne dni.

§ ćwiczmy

również w zaciszu domowym, pamiętajmy, że w okresie zmniejszonej ekspozycji na światło słoneczne często dopadają nas depresje zimowe, one również osłabiają nasze siły odpornościowe, a orężem na ich

pokonanie może być aktywność fizyczna, umysłowa w dalszej kolejności stosowanie substytucji światła słonecznego w  postaci lamp antydepresyjnych. Nauka uznała, że endorfiny – naturalne hormony zadowolenia i  szczęścia mocniej uwalniają się w  trakcie spokojnego wysiłku fizycznego. Nie ograniczajmy sobie tego naturalnego psychostymulatora. Mamy go od natury w prezencie. § dobre – adekwatne do temperatury i warun-

ków atmosferycznych ubranie, niekrępujące ruchów, zapewniające ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ale umożliwiające kontrolowaną interakcję z otoczeniem. Pamiętajmy, że zdrowe ubranie ma zapewnić komfort termiczny i właściwą wymianę powietrza i  wilgoci z  otoczeniem. Ubranie typu termos – pełna izolacja na pewno wywoła w nas przeziębienie, podobnie jak ubranie zbyt swobodne sprzyjające

7


R at u j m y s i ę p r z e d i n f e k c j ą nadmiernemu wychłodzeniu organizmu lub jego części nie zapewni nam zdrowia. Nie wszyscy z nas zrzeszają się w Klubach Morsa i nie zażywają zimowych kąpieli w przerębli. Dostosujmy nasze zachowania i  nasz ubiór do zapewnienia organizmowi najlepszych, najbardziej stabilnych warunków.

12900

*

poduszka elektryczna Lanaform

§ zdrowe,

kaloryczne, pełnowartościowe odżywianie, zapewniające dostarczenie organizmowi odpowiednich składników odżywczych, a nawet trochę małej rozpusty dietetycznej – gorące kakao, czekolada po mroźnym spacerze, wieczorny kubek gorącego mleka z  miodem. A  przede wszystkim stosowanie urozmaiconej diety o lekko podwyższonej kaloryczności jeśli często i długo przebywamy w zimnym i wilgotnym otoczeniu. Stosowanie dodatkowych porcji witamin i mikroelementów też sprzyjać będzie zdrowiu. Należy jednakże pamiętać, że nadmiar też szkodzi.

179

00*

koc grzewczy Lanaform 190x90 cm

§ unikanie

dużych zbiorowisk osób zainfeko-

wanych,

12

00*

TERMOMETR INTEC KFT 03

§ zasłanianie

12

00*

TERMOMETR INTEC MT 128

189

00*

BUT ELEKTRYCZNY BREMED BD7880

Szukaj okazji cenowych na www.life-plus.pl lub zapytaj konsultanta w najbliższym salonie medycznym Grupy Life+ * – średnia cena detaliczna w salonach medycznych 8

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

własnego nosa i ust w czasie kichania – wskazane jest noszenie jednorazowych maseczek – coś zupełnie normalnego w odległej od nas Japonii,

§ w

przypadku nadmiernego spocenia się, przemoczenia szybka zmiana ubrania i dostarczenie dodatkowej porcji energii. Stosowanie koców rozgrzewających, butów ogrzewanych elektrycznie, pomogą nam szybko doprowadzić organizm do stanu eutermii.

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten artykuł pozwoli nam lepiej zrozumieć nasz organizm, nasze zachowania, nasze reakcje związane z otoczeniem. Pozwoli także lepiej zastosować się do Czasu na Zdrowie jakim oczywiście jest również czas zimy. Dr n. med. Cezary R. Lipiński


dbamy o odporność naszych pociech

Dbamy o odporność   naszych pociech Jadwiga Stępień, Lekarz Specjalista Chorób Dzieci, Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi na oddziałach szpitalnych, w tym na oddziale pediatrii i zakaźnym dziecięcym. Obecnie pracuje jako lekarz pediatra POZ. Zainteresowania zawodowe: choroby alergiczne wieku dziecięcego oraz diagnostyka obrazowa USG dzieci.

P

rzyjmuje się, że średnia liczba infekcji dróg oddechowych w roku waha się od 4 do 8. Część dzieci, wychowująca się bez kontaktu z rówieśnikami i  dużą liczbą dorosłych, zapada na jedną do dwóch infekcji w roku. Inne natomiast mogą przebyć aż  10 do 12 infekcji, szczególnie te, które mają starsze rodzeństwo chodzące do przedszkola lub szkoły.

Ekspozycja na dym tytoniowy i zanieczyszczenie powietrza również znacznie zwiększa liczbę infekcji dróg oddechowych w roku. Niemniej, u ponad 60% dzieci nie można, mimo bardzo szczegółowej

Jednym z najczęstszych powodów wizyt małych dzieci u lekarza pediatry lub w oddziale dziecięcym są nawracające infekcje dróg oddechowych. Na wstępie należy precyzyjnie określić, co przez to rozumiemy .

diagnostyki, określić powodu tych zakażeń. Takie dzieci definiujemy jako „normalne, zdrowe” dzieci. Jak widać jest to najliczniejsza grupa. Dzieci te najczęściej zapadają na infekcje wirusowe, których przeciętny czas trwania to 8 dni. Jednak normalny czas trwania infekcji może wydłużyć się do 2 tygodni, co oznacza, że „normalne, zdro-

9


dbamy o odporność naszych pociech we” dziecko z  10 infekcjami dróg oddechowych w roku ma objawy przez prawie pół roku!. Jak wynika z  doświadczeń immunologów i  pediatrów, najwięcej pacjentów zgłaszających się do poradni z  nawracającymi infekcjami to dzieci zdrowe, u których problem wyniknął po tzw. kolektywizacji (tj. po pójściu do żłobka lub przedszkola). Wynika to oczywiście z narażenia dziecka z niedojrzałym jeszcze układem odpornościowym na ogromną liczbę patogenów i antygenów. Proces dojrzewania układu immunologicznego przebiega stopniowo aż do ukończenia 12 roku życia w którym układ odpornościowy jest już w pełni dojrzały.

189

00*

INHALATOR PINGWIN – CN-02WF

28

00*

Oczywiście możemy działać profilaktycznie, by zmniejszyć liczbę infekcji. Na pewno odpowiednia higiena i tryb życia są bardzo istotne. Nie należy palić w miejscu przebywania dziecka i powinno być ono karmione piersią co najmniej do 6 m.ż.

TERMOFOR GUMOWY SANITY® 2L W POKROWCU

28

00*

TERMOFOR SANITY® W POKROWCU 0,7L

28

00*

ASPIRATOR DO NOSA NOSALEK

Szukaj okazji cenowych na www.life-plus.pl lub zapytaj konsultanta w najbliższym salonie medycznym Grupy Life+ * – średnia cena detaliczna w salonach medycznych 10

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

Proste i podstawowe metody ochrony przed przeziębieniami mogą też działać prewencyjnie. Dbanie o odporność naszego dziecka to oprócz hartowania na świeżym powietrzu odpowiednia dieta. Pamiętajmy o  warzywach, owocach, rybach, kaszach w  codziennym jadłospisie, ograniczajmy słodycze by zapobiec nadwadze i otyłości która jest coraz częstsza w naszym społeczeństwie. Dzieciom nie lubiącym ryb można podawać tran. Odpowiednia ilość snu oraz wietrzenie naszych mieszkań a zwłaszcza sypialni ogrywa ogromną rolę w ograniczaniu ilości infekcji. Bardzo ważne jest dbanie o należyty odpoczynek i sen dziecka, odpowiednia ilość wysiłku fizycznego, spacery. Aktywne przebywanie na świeżym powietrzu uodparnia organizm na przeziębienia, pozwala wyszaleć się dzieciom, kształci koordynację ruchową. Dziecko powinno spędzać na dworze codziennie 1- 2 godziny. I nie ma "złej pogody", są tylko "złe ubrania". Ubranie dziecka tak, aby nie było mu ani za gorąco, ani za zimno to trudna sztuka. Cały strój nie


dbamy o odporność naszych pociech

Dbanie o odporność naszego dziecka to oprócz hartowania na świeżym powietrzu odpowiednia dieta. Pamiętajmy o warzywach, owocach, rybach, kaszach w codziennym jadłospisie.

może krępować ruchów dziecka, bo zbyt ciasny lub zbyt luźny może doprowadzić do różnych wypadków na skutek trudności z koordynacją ruchów. Ważne jest także, by ubranie było ciepłe i przewiewne. Sposób ubierania dziecka „na cebulkę” /wielowarstwowo/ jest stary jak świat i  sprawdza się doskonale w trakcie mroźnych dni. Duże znaczenie ma kontrolowanie szalejącego na śniegu malucha. Co jakiś czas należy sprawdzać czy dziecko nie jest przegrzane. Wystarczy włożyć rękę za kołnierz i dotkąć karku – suchy i ciepły oznacza, że dziecku nie jest za gorąco, jeśli mokry – maluchowi jest zdecydowanie za gorąco, więc warto zdjąć jedną z warstw lub wrócić do domu. Przegrzanie dziecka jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne niż wyziębienie jego organizmu.

119

00*

Termometr elektroniczny Fora

Istotne jest wyrobienie w dziecku nawyku częstego mycia rąk. Co ciekawe, badania dowiodły, że mydła eliminują wirusa RSV /najczęstsza przyczyna infekcji/ z mytych powierzchni. Kolejnym, niebudzącym wątpliwości postępowaniem są szczepienia ochronne. Istotne jest by dzieci, zwłaszcza narażone na nawroty zakażeń, były dodatkowo zaszczepione przeciw  Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i grypie. Wiele badań potwierdziło korzystny wpływ tych szczepień na ograniczenie nawracających infekcji dróg oddechowych. Jadwiga Stępień  Lekarz Specjalista Chorób Dzieci

139

00*

TERMOMETR INTEC HM 668A

Szukaj okazji cenowych na www.life-plus.pl lub zapytaj konsultanta w najbliższym salonie medycznym Grupy Life+ * – średnia cena detaliczna w salonach medycznych 11


U WA G A K O N T U Z J A !!!

Ruch na świeżym powietrzu jest zdrowy i wskazany bez względu na porę roku. Jednak żeby oddać się przyjemnościom białego szaleństwa należy się wcześniej odpowiednio przygotować, aby uniknąć przeciążeń i kontuzji – zwłaszcza jeśli marzysz o czasie wolnym spędzonym na stoku.

UWAGA KONTUZJA!!! Anna Zaremba-Ner, mgr fizjoterapii; absolwentka warszawskiego AWF oraz szkoły trenerów Metrum, z zamiłowania masażystka Ma-Uri. Wieloletni pracownik mdh sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds medycznych z doświadczeniem praktyka fizjoterapeuty, współtwórca nagradzanych za innowacyjność wyrobów medycznych.

O

rganizm ludzki jest przygotowany do znoszenia dużych obciążeń fizycznych jednak potrzebuje czasu na adaptację do takich nowych i trudnych warunków. Kiedy jednak wprost z biur

12

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

i aut trafiamy na stok narciarski dla naszego ciała jest to szok przekraczający jego możliwości adaptacyjne. Istotnym zagadnieniem w  planowaniu aktywnego, zimowego wypoczynku jest fakt jaka jest nasza aktywność fizyczna poza sezonem, bo do tej należy odnieść nasz „plan treningowy” oraz w jakim jesteśmy wieku, ponieważ jak wiemy niestety zdolności adaptacyjne organizmu zmniejszają się z upływem lat. Powinniśmy też przygotowując się uwzględnić jak zamierzamy wykorzystać nasz wolny czas- czy będzie to prawdziwe białe szaleństwo – czyli jazda na ekstremalnym poziomie (od rana do wieczora) czy raczej rekreacyjne zjazdy.


U WA G A K O N T U Z J A !!! Sumując te wszystkie czynniki powinniśmy określić nasz program przygotowań. Jeśli nasza aktywność podczas pozostałej części roku jest znikoma to przygotowania powinniśmy rozpocząć od treningu ogólnokondycyjnego. Świetnie sprawdzają się intensywne spacery, Nordic Walking, jogging czy marszobiegi. Mogą to być również rodzinne zabawy na świeżym powietrzu. Najlepsze są te aktywności, w których przyjmujemy pionową postawę i  osiowo obciążamy kończyny, bo to jednocześnie przygotowuje je do rodzaju wysiłku który zamierzamy podjąć. Istotne jest żebyśmy w trakcie takich ćwiczeń czuli przyspieszenie tętna i  oddechu (ogólnoustrojowe reakcje związane z  adaptacją do wysiłku fizycznego). Aby osiągnąć pozytywny i  pożądany efekt – czyli wzrost wydolności organizmu wysiłek powinien trwać nieprzerwanie przez ponad 20 minut kilka razy w tygodniu. Drugim etapem przygotowań jest dołączenie ćwiczeń odwzorowujących pracę jaką wykonuje nasze ciało podczas zjazdów. Najprostszym tego typu ćwiczeniem jest przyjęcie tzw. pozycji zjazdowej (stawy kolanowe zgięte do 90˚, kolana nie mogą być wysunięte dalej niż nad środek stopy) i utrzymanie jej początkowo przez kilkanaście sekund a następnie wydłużanie tego czasu. W miarę upływu czasu i naszych przygotowań do pozycji zjazdowej należy dodać wychylenia na boki, naprzemienne unoszenie kończyn a w końcowym etapie wykonywać te ćwiczenia z  zamkniętymi oczami co bardzo poprawia koordynację nerwowo-mięśniową i  zwiększa tym samym nasze bezpieczeństwo podczas prawdziwych zjazdów. Aby jeszcze uatrakcyjnić i jednocześnie podnieść efektywność naszego treningu dobrze wykorzystać tzw. ćwiczenia sensomotoryczne z  wykorzystaniem dysków, piłek, taśm. Dzięki nim poprawiamy propriocepcję – czucie własnego ciała, jego ruchu, ułożenia, dzięki czemu nasz aparat ruchu będzie pracował w sposób bardziej skoordynowany i  ergonomiczny, a  co najważniejsze będzie mniej podatny na urazy.

Aby osiągnąć pozytywny i pożądany efekt – czyli wzrost wydolności organizmu wysiłek powinien trwać nieprzerwanie przez ponad 20 minut kilka razy w tygodniu.

Takie przygotowanie powinno w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko przeciążeń i  urazów sprawiając, że będziemy mogli w pełni cieszyć się urokami zimowej aktywności. Jeśli jednak wcześniej doświadczyliśmy już jakiejś kontuzji a  na

13


U WA G A K O N T U Z J A !!! przygotowania nie było zbyt wiele czasu warto jest również pomyśleć o zewnętrznym wspomaganiu zwłaszcza stawu kolanowego (bo to staw jest najbardziej narażony i  najczęściej ulegający urazom). W  tej chwili jest dostępna na rynku KNEEMOTION Orteza stawu kolanowego Orteza wykonana z wysokiej jakości dzianiny z domieszką Lycry® zapewniającej idealne dopasowanie oraz komfort użytkowania.

ANMOVE Orteza stawu skokowego Orteza składa się z tutora wykonanego z oddychającej, elastycznej dzianiny z domieszką Lycry®.

PROHAND Stabilizator stawu nadgarstkowego Qmed Active Line Prosta konstrukcja. Orteza wykonana z oddychającej, elastycznej dzianiny z domieszką Lycry®,

CTI Orteza stabilizująca stawu kolanowego

CZAS NA ZDROWIE

Oczywiście rodzaj wybranego zaopatrzenia trzeba dostosować do rodzaju dysfunkcji czy problemu no i oczywiście naszego poziomu sportowego. Ortezy ramowe są zabezpieczeniem, które powinno być stosowane zwłaszcza u  osób jeżdżących wyczynowo lub preferujących „ekstremalne przygody”, a miękkie ortezy świetnie sprawdzają się u  narciarzy amatorów narażonych na przeciążenia czy dolegliwości pochodzenia mięśniowego. Pamiętajmy, że dobre przygotowanie do sezonu minimalizuje nieprzewidziane dolegliwości, dzięki czemu można w pełni cieszyć się urlopem. Najważniejszy jednak zawsze jest rozsądek i  zachowanie zasad bezpieczeństwa swojego i  innych. Cieszmy się urokami zimy z  rozwagą, aby jedyną pamiątka ze stoku były piękne zdjęcia a nie gips czy siniaki. mgr fizjoterapii Anna Zaremba-Ner

Sztywna rama wykonana z włókna węglowego z systemem nieelastycznych taśm zapewniająca wyjątkową siłę stabilizacji.

14

bardzo szeroka gama produktów stabilizujących staw kolanowy od miękkich stabilizatorów wykonanych z nowej generacji oddychających dzianin po sztywne ortezy ramowe wytwarzane zgodnie z najnowszymi technologiami (włókno węglowe, kompozyty) np. CTI szwedzkiej firmy Össur.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą mdh sp. z o.o. – wyłącznym dystrybutorem firmy ÖSSUR w Polsce

zima 2013


Przewodnik po nebulizacji

12 3 Czym jest inhalacja?

Inhalacja jest sposobem dostarczania środka leczniczego do organizmu.

Polega na wdychaniu rozpylonego preparatu (aerozolu, proszku, gazu).

Czym jest nebulizacja?

Nebulizacja jest jednym ze sposobów inhalacji, szczególnie wskazanym dla dzieci, niemowląt, a nawet noworodków. W nebulizacji wykorzystuje się środki farmakologiczne w formie zawiesiny. Dostarczane są one do organizmu poprzez wdychanie aerozolu wytwarzanego w nebulizatorze (zwanym pojemnikiem na lek) podłączonym do kompresora (sprężarki) przewodem powietrznym.

aerozol

Jakie są zalety inhalacji oraz nebulizacji?

Zaletą inhalacji, w tym nebulizacji, jest przyspieszenie działania leku oraz zmniejszenie wielkości jego dawki, co pozwala ograniczać możliwe, niekorzystne efekty uboczne terapii.

Pamiętaj, że nebulizację jako formę terapii warto wybierać zawsze — gdy jest to tylko możliwe! Nebulizacja nie wymaga koordynacji wdechowej, np. wdychania na sygnał), dlatego można skutecznie nebulizować dzieci i osoby niewspółpracujące, co jest 15

l


4 5 6 Co to jest inhalator?

Jak powstaje mgiełka?

Inhalator jest urządzeniem dostarczającym lek do organizmu drogą oddechową. W przypadku nebulizacji inhalatorem nazywamy zestaw do nebulizacji składający się z kompresora (sprężarki) oraz nebulizatora wraz z akcesoriami, takimi jak maska, ustnik, przewód powietrzny, itp. Opisywany zestaw może nosić jedną z następujących nazw handlowych:

Podczas nebulizacji kompresor sprężarkowy wytwarza strumień powietrza kierowany przez wężyk do nebulizatora, w którym znajduje się zawiesina leku. Gaz, który przepływa przez nebulizator z dużą prędkością powoduje powstanie strefy z obniżonym ciśnienieniem. W wyniku tego procesu z powierzchni cieczy zostają zassane i rozpylone drobne cząsteczki substancji leczniczej, zawartej w dozowanym leku.

Co należy wiedzieć o parametrach nebulizatora?

Dla skuteczności i przebiegu terapii kluczowe są właściwości mgiełki (aerozolu) wytwarzanego przez zestaw do nebulizacji. Aby nebulizacja była efektywna, mgiełka musi zawierać jak najwięcej odpowiednio małych cząstek leczniczych. Tylko cząsteczki o średnicy mniejszej od 5 mikrometrów (µm) tworzą frakcję, która może zostać zdeponowana w płucach (frakcja respirabilna).

inhalator lub inhalator -nebulizator sprężarkowy, pneumatyczno-tłokowy lub pneumatyczny

7

Wskazania do inhalacji

16

CZAS NA ZDROWIE

Inhalacja to doskonały sposób leczenia schorzeń dróg oddechowych, chorób płuc i oskrzeli, zwłaszcza u dzieci. Inhalacja polecana jest również osobom pracującym w szkodliwych warunkach oraz wszystkim, których drogi oddechowe, gardło i krtań podlegają szczególnie intensywnej eksploatacji i ulegają podrażeniom. zima 2013

przewlek


Ponadto im mniejsze cząsteczki występują w aerozolu oraz im większy jego odsetek stanowią, tym lepiej. Chociaż zasada wytwarzania mgiełki poprzez oddziaływanie sprężonym powietrzem

Wielkości i ilość cząsteczek dwóch parametrów: Frakcja respirabilna to odsetek cząstek w aerozolu, których średnica jest mniejsza od 5 µm. Jeśli przykładowo frakcja respirabilna wynosi 68%, oznacza to, że w wytworzonym przez dany inhalator aerozolu znajduje się 68% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikrometrów.

mgiełki (aerozolu) o parametrach odpowiednich do nebulizacji jest znacznie bardziej złożone i zależne od niuansów konstrukcji nebulizatora.

Efektywność i skuteczność inhalacji zależy przede wszystkim od rodzaju użytego nebulizatora, dlatego należy

MMAD to przeciętna średnica cząsteczek aeorozolu. Jeśli MMAD wynosi 1,8 µm, oznacza to, że połowa cząsteczek ma średnicę mniejszą bądź równą 1,8 µm.

uwagę na jego parametry.

alergie przewlekły nieżyt nosa i gardła

POChP

stany pooperacyjne

astma infekcje

infekcje oraz stany zapalne płuc

kłe i nawracające zapalenie oskrzeli grzybica jamy ustnej, gardła i krtani

mukowiscydoza

zakażenie grzybicze układu oddechowego 17

®


8

JakZ prawidłowo bawienna moc przeprowadzić inhalację

borowiny

czyli jak skutecznie nebulizować inhalatorem pneumatyczno-tłokowym UWAGA: każdy z użytkowników powinien używać własnego zestawu do nebulizacji (nebulizator, ustnik, maseczka)

Inhalator Philips Respironics Family Wyjątkowo efektywny inhalator dla całej rodziny...

wydłużona gwarancja do 3 lat polecany przez lekarzy i farmaceutów łatwy i wygodny w użyciu w domu

A B C D E F

oszczędny nebulizator (oszczędza lek)

Upewnij się, że wszystkie części nebulizatora zostały umyte po ostatnim użyciu — nebulizator, ustnik, maska, końcówka do nosa — w razie potrzeby umyj je ciepłą wodą z odrobiną mydła.

ostrożnie wkroplić do przezroczystego nebulizatora.

bardzo efektywny nebulizator najnowsza konstrukcja (przyjemniejsza dla ucha praca kompresora)

Inhalator Flaem Nuova Magic Care Ghibli Efektywny inhalator do użytku domowego...

i kompresor przezroczystym przewodem powietrznym (rurką).

Dziecko powinno przyłożyć maskę do twarzy, Działający inhalator powinien wytwarzać (przez maskę).

Po inhalacji należy opukać dziecko po plecach. Nie należy robić tego pięścią lub otwartą płaską dłonią, tylko układając dłoń w tzw. „łódeczkę”. Podczas opukiwania dziecko powinno leżeć tak, aby jego główka była usytuowana nieco niżej niż pupa. Oklepywać należy tuż pod łopatkami w stronę głowy, czyli z dołu w górę pleców.

CZAS NA ZDROWIE

4 warianty kolorystyczne!

praca ciągła wytrzymały kompresor

i umycie twarzy ciepłą wodą z mydłem. Należy także umyć nebulizator i maskę.

18

płukania, jeśli dziecko jest zbyt małe, ponieważ zachodzi ryzyko połknięcia wody.

zima 2013

lekki wysoka jakość w ekonomicznej cenie optymalny rozkład cząsteczek dla większości zastosowań


Zbawienna moc bor o winy

Borowina

– czarne złoto z polskich ziem Czym jest borowina? Prawie każdy o niej słyszał, wielu z nas ją widziało, niektórzy z nas doznali jej działania i w tej grupie prawie wszyscy byli zadowoleni z jej dobrodziejstw.

B

orowina geologicznie to peloid. To słowo pochodzenia greckiego od pelos – błoto. Jest naturalnym wytworem przyrodniczym złożonym z substancji mineralnych, organicznych. Powstaje w  wyniku naturalnych długotrwałych procesów biologicznych i geologicznych przy udziale mikroorganizmów i  wody. Czasem stosowane jest również określenie biolity czyli skały osadowe pochodzenia organicznego. Takie jak wapienie, ropa naftowa, czy węgiel. Dodatkowo warto wspomnieć iż biolity (torfy z  udziałem substancji organicznych i mineralnych) to również muły borowinowe – o większej od borowiny zawartości wody, sapropele czyli muły jeziorne różne od torfów tym że powstały w środowisku wodnym bez udziału tlenu o znaczącej zawartości siarczków żelaza, które zabarwiają go na kolor ciemnoczerwony powstają z udziałem saprobiontów czyli organizmów rozkładających substancje organiczne. Dla porządku warto wymienić jeszcze gytie czyli szlamy torfiaste o  barwie szarej powstające w toni wodnej poza osadem dennym. Wszystkie one charakteryzują się dużą zawartością mniej lub bardziej przetworzonych substancji organicznych zmieszanych z  substancjami mineralnymi. Jako produkty naturalne różnią się między sobą składem i  konsystencją, jednakże

wszystkie zawierają wiele niezwykle cennych składników biologicznie czynnych. Na pewno pamiętamy doskonale postać profesora Stanisława Tołpy, który był w Polsce pionierem zaawansowanych badań składu i właściwości biologicznie czynnych torfu. Generalnie borowina jest rodzajem torfu o dużym stopniu przetworzenia składników organicznych przez bakterie humifikujące. Borowina cieszy się uznaną renomą i  jest stosowana w prawie 70% polskich uzdrowisk. Torf powstaje przez setki i  tysiące lat jego roczny przyrost sięga od 0,5 do 20 mm, a  znane są pokłady torfu /borowiny/ sięgające kilkunastu metrów. Powstały one po ustąpieniu lądolodu skandynawskiego czyli najstarsze liczą sobie ponad 10 000 lat. Już od dawna zauważono ich przydatność w  lecznictwie. Nie znano, co prawda szczegółów ich pochodzenia ani składu fizyko-chemicznego ale jak to często w nauce bywa obserwacja skutków znacząco wyprzedzała badania naukowe. Tak było i w przypadku borowiny, którą w  odnotowany sposób zaczęto stosować w  lecznictwie uzdrowiskowym po raz pierwszy w Krynicy w roku 1858. W roku 1882 kołobrzeski balneolog dr Herman Hirszfeld wprowadził ją do

19


Zbawienna moc bor o winy codziennych zabiegów uzdrowiskowych w Kołobrzegu. W  pozostałych uzdrowiskach triumfalny pochód borowiny trwa do dziś, a te które wyczerpały swoje naturalne złoża importują je z innych miejsc kopalnych, uznanych obecnie w  Polsce za przydatne w terapii jest 14 kopalni borowinowych, o różnej wydajności i o lekko różnym składzie. Na wartość leczniczą borowin wpływa fakt, iż wśród składników stałych torfu występują części organicznie i  nieorganiczne, których wzajemny stosunek jest podstawą podziału torfu na borowiny z torfowisk wysokich, przejściowych i niskich. Z reguły torfy typu wysokiego charakteryzują się wyższym stopniem rozkładu, dlatego też są bardziej cenione w lecznictwie uzdrowiskowym. Polska ma duże zasoby złóż borowinowych, które cechują się wysokimi wartościami leczniczymi. Uzdrowiskami, w których wykorzystuje się borowiny do kuracji są: Horyniec Zdrój, Inowrocław, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wieniec Zdrój. Jak sami Państwo czytacie borowina to nie tylko zwykłe czarne błoto (złoto) to zasób podlegający ocenie i ochronie prawnej. To nie tylko domowy sposób kuracji, to uznana metoda terapii fizykalnych o niekwestionowanych walorach zdrowotnych. Borowina w  naturalnej postaci jest gruboziarnista i  jako taka nie nadaje się do bezpośredniego użytkowania. Jedynym zabiegiem jakim jest poddawana to mielenie w młynach kulowych po którym to zabiegu borowina przyjmuje postać pasty, która w  odpowiedniej temperaturze podawana jest do zabiegu. To jedyne manipulacje, które nie maja żadnego wpływu na skład i właściwości borowiny. To przykład jak najbardziej ekologicznego sposobu wykorzystania i  postępowania z  kopaliną. W  przeciwieństwie do innych produktów naturalnych, ale poddawanych

20

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

wielokrotnym przemianom fizycznym i chemicznym, borowina pozostała w stanie jak najbardziej naturalnym. Kilka słów należy się dla wyjaśnienia składu borowiny. Wyróżniamy w  borowinach związki humusowe – kwasy huminowe, fulwonowe i inne. Aminokwasy, enzymy, cukry, garbniki, pektyny, ligniny. Warunkują one właściwości fizykochemiczne kopaliny. Związki rozpuszczalne w  wodzie wykazują właściwości aktywne biologicznie działające na skórę a przez nią działanie ogólne, zaś związki nierozpuszczalne w wodzie są dużym akumulatorem ciepła działając przegrzewająco miejscowo i ogólnoustrojowo. Dodatkowo wyróżnia się w składzie borowiny związki bituminowe będące produktem humifikacji wosków tłuszczów i  smół charakterystyczne dla szczególnie cennych torfów pochodzenia wysokiego. Składnikami mineralnymi obecnymi w borowinie są: sole krzemu, wapnia, magnezu, glinu, sodu, potasu, żelaza i inne. Znaczenie mają tyko te rozpuszczalne w  wodzie. Ostatnim elementem pobieżnej analizy borowiny jest zawartość wody, mieści się ona w przedziale między 96% – torfy wysokie a 93% torfy niskie Korzystne właściwości borowin zależą od ilości możliwej do wchłonięcia wody (czym wyższa tym lepiej). Jak podaje profesor Kazimierz Pasternak kierownik katedry i zakładu chemii Akademii Medycznej w  Lublinie polskie borowiny dzielą się na wysokie występujące w  6,5% torfowisk. Zawierają powyżej 95% substancji organicznych. Kwasy huminowe nadają temu typowi borowiny odczyn kwaśny, który nie sprzyja rozwojowi bakterii, a więc hamuje procesy rozkładu. Borowina wysoka jest więc mniej rozłożona, ale zachowuje większe ilości związków steroidowych, białek i  garbników, co powoduje, że borowiny typu wysokiego są bardziej przydatne w  leczeniu


Zbawienna moc bor o winy schorzeń ginekologicznych, a także niektórych reumatycznych. Borowina niska jest najczęściej spotykana i występuje w 89% torfowisk w Polsce. Zawiera więcej składników mineralnych, a mniej organicznych w porównaniu z borowiną wysoką. Powstała w miejscach po jeziorach, w zarastających korytach rzek, z  roślin wymagających dużej ilości soli mineralnych. Do celów leczniczych nadaje się jednak borowina nie zawierająca więcej niż 25% części mineralnych. Ze względu na dużą zawartość metali alkalicznych w  połączeniu z  kwasami humusowymi i  występujący w związku z tym odczyn alkaliczny, istnieją tu warunki sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów. Sprzyja to szybszemu rozkładowi roślin torfotwórczych oraz uwalnianiu z tych roślin białek, cukrów, pektyn, alkaloidów, żywic i wosków. Duży stopień rozkładu borowiny niskiej zwiększa jej wartość leczniczą. Za główne właściwości aktywne biologicznie borowiny odpowiadają wymienione już poprzednio w artykule, kwasy huminowe. powodują hamowanie aktywności hialuronidazy i  innych enzymów, pobudzanie funkcji granulocytów, wiązanie oligosacharydów na powierzchni komórek, pobudzanie mięśni gładkich, rozszerzenie naczyń krwionośnych, tworzenie połączeń kompleksowych z  różnymi związkami, hamowanie syntezy prostaglandyn, sorpcję i wymianę jonową z jonami innych metali. Kolejnym składnikiem borowiny są substancje czynne biologicznie typu hormonalnego (tzw. działanie hormonalne borowin, polega na pobudzaniu sekrecji [wydzielania] hormonów jajnikowych, nadnerczowych i  przysadkowych oraz bezpośrednim działaniu ciał estrogennych występujących w  borowinie – we frakcji bituminowej), kolejną grupę stanowią enzymy, antybiotyki oraz składniki mikrobiologiczne: bakterie tlenowe i beztlenowe, grzyby. Po tym długim opisie plasującym borowinę wśród pełnoprawnych substancji biologicznie

aktywnych warto opisać podstawowe działanie zabiegów borowinowych. Właściwościami licznych zabiegów borowinowych jest przede wszystkim ich działanie termiczne, mechaniczne, fizykochemiczne, hormonalne, enzymatyczne, immunomodulacyjne, bodźcowe i bakteriobójcze. Działanie fizjologiczne zabiegów borowinowych jest działaniem kompleksowym, w  którym na pierwszy plan wysuwa się działanie cieplne. Miejscowe przegrzanie tkanek powoduje zwiększenie metabolizmu komórkowego. Składniki borowinowe przenikają przez skórę, gromadzą się w warstwie rogowej naskórka i  głębiej dzięki rozpulchniającemu działaniu saponin i kwasów humusowych. Dzięki właściwościom sorbcyjno-wymiennikowym borowiny kwasy huminowe resorbują z  powierzchni skóry wydalane z tkanek głębiej położonych produkty uboczne przemiany materii. Z potem zostają wydalone sole, tłuszcze, cholesterol czy kwas moczowy. W  ten sposób wydaleniu może ulec wiele odpadowych produktów przemiany materii. Podczas zabiegów borowinowych może również zachodzić wchłanianie niektórych składników mineralnych i organicznych znajdujących się w  borowinie. Składniki borowiny wywierają również wpływ na receptory układu nerwowego w  tkance podskórnej oraz częściowo wchłaniają się do krwioobiegu. Ma to duże znaczenie przede wszystkim w  odniesieniu do miejscowych ognisk zapalnych, ponieważ w ten sposób zostają pobudzone wszystkie procesy prowadzące do ich likwidacji. Zwiększona przemiana materii tkanek, łącznie z miejscowym przekrwieniem, sprzyjają wchłanianiu do krwi

21


Zbawienna moc bor o winy chłonki tych produktów, które utrzymują stan zapalny oraz usuwaniu ich z organizmu. Naczynia krwionośne nerek zachowują się tak samo jak naczynia skóry, w związku z czym pod wpływem ciepła zachodzi zwiększone wydzielanie moczu przez nerki. Równocześnie przegrzanie tkanek powoduje zwiększenie pocenia się. Działanie mechaniczne zabiegów borowinowych polega na nacisku ciężkiej masy borowinowej, powodującym odpływ krwi żylnej i chłonki przy zastojach obwodowych. Ponadto, drażniący wpływ ocierającej się o skórę borowiny, zbliżony jest działaniem do masażu. Fakt ten jest wykorzystywany do ułatwiania wchłaniania się różnych stanów wysiękowych. Czynniki mechaniczne kąpieli borowinowej utrzymują ciało w  bezruchu, praktycznie w  stanie utraty masy kończyn, co pozwala całkowicie odprężyć się i uśmierzyć ból. Właściwości lecznicze i  profilaktyczne borowin mają zastosowanie m. in. w reumatologii, dermatologii, okulistyce, ortopedii i stomatologii. Działanie chemiczne zabiegów borowinowych następuje poprzez występujące w masie borowinowej kwasy huminowe, garbniki, żywice, woski, białka cukry, aminokwasy i  inne związki. Działają one drażniąco, ściągająco i  przeciwzapalnie na skórę i  błony śluzowe. Mają także korzystny wpływ na korę nadnerczy oraz na czynności wydzielnicze jajników. Borowiny stosuje się przede wszystkim w leczeniu chorób reumatycznych w  chorobach zwyrodnieniowych stawów, w  przewlekłych i  podostrych stanach bólowych kręgosłupa, w  procesach sanacji pourazowej i  pooperacyjnej. Borowiny stosuje się również w leczeniu dolegliwości ginekologicznych wykorzystując substancje hormonalnie czynne. Oczywiście jak każdy środek biologicznie czynny borowina ma również określone przeciwwskazania, do głównych należą ostre stany zapalne, choroby serca niewydolność krążenia i wiele innych. Ponieważ mówimy o środku biologicznie czynnym dobór metody zastosowania borowiny, jej zakres, czas

22

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

trwania i przeciwwskazania wymagają zawsze konsultacji lekarskiej. Do tradycyjnych zabiegów borowinowych zaliczyć możemy: § Kąpiele borowinowe, § Kąpiele zawiesinowe § Okłady, zawijania, § Zabiegi ginekologiczne, § Zabiegi laryngologiczne, § Jonoforeza borowinowa, § Fonoforeza borowinowa, § Wyciąg wodny z borowiny. Borowina stanowi składnik wielu preparatów kosmetycznych gdzie na plan pierwszy wysuwa się jej działanie antycellulitowe, stosowana jest w zabiegach odmładzających skórę poprzez dostarczanie jej preparatów biologicznie czynnych, wywołujących lepsze ukrwienie miejscowe oraz lepszego natlenienie komórek poprzez działanie okładów cieplnych. Borowina w  kosmetologii uznana jest z racji swoich doskonałych właściwości rozpulchniających, detoksykujących, przyśpieszających redukcję tkanki tłuszczowej i  poprawiających napięcie skóry. Neutralizuje działanie wolnych rodników przeciwdziałając przedwczesnemu starzeniu się skóry. W trakcie zabiegów borowinowych zachodzą procesy oczyszczenia skóry, rozpulchnienia naskórka i głębokiej penetracji substancji aktywnych. Tak wiele dobra kryje się w tym niepozornym peloidzie, który matka natura tak bogato przekazała polskiej ziemi. Pamiętajmy, że nie tylko marketingowo sprawne „kosmetyki z  Morza Martwego” ale i  nasza własna, polska borowina służyć mogą naszemu zdrowiu, jeśli stosowane sa mądrze, zgodnie ze wskazaniami i  sztuką medyczną, a w kosmetologii w codziennym, normalnym stosowaniu. W  numerze Czasu na Zdrowie odnajdą Państwo linie kosmetyków oparte o borowinę o pełnym, bezpiecznym działaniu i niekwestionowanych właściwościach prozdrowotnych. Dr n. med. Cezary R. Lipiński


Zbawienna moc bor o winy

Kropla Zdrowia mydło naturalne z borowiną 130 g: Ekskluzywne mydło naturalne powstałe na bazie oleju palmowego oraz oliwy z  oliwek i  oleju ze słodkich migdałów wzbogacone o naturalną borowinę. Dzięki zawartym w borowinie aminokwasom, wspomaga ona naturalny czynnik nawilżający skóry, a  sole mineralne bogate w  magnez, mangan, cynk i  fosfor nadają skórze korzystny, lekko kwaśny odczyn. Najwyższej jakości oliwa z  oliwek   sprawia, że skóra nie traci wody i  na długo zyskuje miękkość, jedwabistość oraz promienną świeżość, a znajdują się  w niej składniki mają właściwości przeciwzapalne. Olej palmowy i  olej ze słodkich migdałów  mają właściwości nawilżające, wygładzające i uelastyczniają skórę. Polecane do każdego rodzaju skóry także ze skłonnością do przesuszania.

Krem do stóp 50 ml: Kropla Zdrowia regenerujący antybakteryjny krem do stóp z borowiną, masłem Shea i  nanosrebrem wzbogacony o  Urea. Dzięki idealnemu połączeniu aktywnych składników doskonale nawilża, odżywia i  zmiękcza skórę stóp a  przy tym ma działanie antybakteryjne. Dodatkowo z  serii kosmetyków Kropla Zdrowia z  borowiną polecamy Państwu Regenerujący krem do rąk z  borowiną i  masłem Shea oraz mocno regenerujący krem do ciała z  borowiną i  masłem Shea.

Zalety stosowania naturalnych kosmetyków z borowiną: ✓ Nawilżona, elastyczna

i odżywiona skóra ✓ Ochrona przed przesuszeniem ✓ Działanie przeciwzapalne ✓ Łagodzenie podrażnień ✓ Skład bogaty w witaminy

i mikroelementy ✓ Tylko roślinne składniki

Balsam do ciała 200 ml: Kropla Zdrowia mocno regenerujący, nawilżający i ujędrniający balsam do ciała z masłem Shea, olejkiem avocado, olejkiem z  pestek winogron i borowiną. Wspomaga proces regeneracji skóry, odżywia ją i  nawilża. Wykorzystanie najwyższej jakości naturalnych olejków roślinnych umożliwia transport składników odżywczych do głębokich warstw skóry. Olej Avocado jest bogatym źródłem witamin A, B, D, E, H, K, PP. Łatwo wnika w głębokie warstwy skóry, regeneruje ją, nawilża i uelastycznia. Jest naturalnym filtrem ochronnym Masło Shea ma silne działanie pielęgnacyjne, natłuszczające i  nawilżające. Polecane do wszystkich rodzajów skóry, w tym profilaktycznie do pielęgnacji skóry narażonej na przesuszenia, podrażnienia i uszkodzenia

23


Przesuwająca się krew naciska na ściany naczyń krwionośnych. Siła tego nacisku jest ciśnieniem krwi. Ciśnienie krwi nie jest zjawiskiem, które możemy poczuć. Jedynym sposobem sprawdzenia ciśnienia krwi jest jego pomiar. Wynik pomiaru ciśnienia krwi zapisuje się w postaci dwóch liczb, np. 122/71 mmHg (milimterów słupka rtęci).

Jedz więcej warzyw i owoców

Postaraj się spożywać każdego dnia co najmniej 5 porcji (80g na porcję) warzyw i owoców. Szczególnie wskazane są te bogate w potas.

Pij mniej alkoholu

Dlaczego wysokie ciśnienie stanowi problem? Jeżeli ciśnienie krwi jest zbyt wysokie, powoduje nadmierne obciążenie serca i naczyń krwionośnych. Z czasem może ono powodować uszkodzenia narządów i ryzyko problemów zdrowotnych. Jeśli masz wysokie ciśnienie i nie kontrolujesz go, narażasz się między innymi na ryzyko zawału lub udaru.

Jakie są przyczyny nadciśnienia? Większość przypadków nadciśnienia nie ma wyraźnej przyczyny. Nie wiemy dokładnie, co wywołuje nadciśnienie, wiemy jednak, że twój tryb życia może wpłynąć na ryzyko jego rozwoju. Pewne osoby mogą cierpieć na nadciśnienie z powodu innych schorzeń, na przykład problemów z nerkami. W takich przypadkach po wyleczeniu danego schorzenia ciśnienie krwi może wrócić do normy.

Utrzymuj odpowiednią wagę Schudnij, jeśli twoja waga przekracza normę, aby obniżyć ciśnienie krwi i ryzyko problemów zdrowotnych.

Rzuć palenie

Zdrowy styl życia obniża ciśnienie krwi

Produkty tytoniowe (papierosy, cygara, tytoń do żucia) zawierają nikotynę, która powoduje chwilowe zwężenie żył i zwiększa ciśnienie krwi (przez około 30 minut lub krócej).

Jeśli masz zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi, możesz w zdrowy sposób zmienić styl życia, aby je obniżyć. Następujące zmiany diety i aktywności mogą mieć rzeczywisty wpływ na Twoje ciśnienie.

Zwiększ swoją aktywność fizyczną

Jedz mniej soli

24

Limity rekomendowane obecnie to 21 porcji alkoholu na tydzień w przypadku mężczyzn i 14 porcji na tydzień w przypadku kobiet. Porcja to mniej więcej kufel piwa (0,5 l), mała szklanka wina lub jedna miarka wódki (25 ml) lub innych wysokoprocentowych alkoholi.

Do potraw nie dodawaj soli ani podczas gotowania, ani spożywania. Robiąc zakupy, sprawdzaj etykiety i wybieraj produkty z obniżoną zawartością soli.

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

30 minut umiarkowanych ćwiczeń 5 dni w tygodniu pomoże utrzymać serce w dobrym stanie i przyczyni się do obniżenia ciśnienia krwi. Idealny wysiłek to taki, który sprawi, że poczujesz się rozgrzany, a twój oddech będzie przyspieszony.


4

Mierzenie ciśnienia w domu Aby ustalić, czy masz nadciśnienie lekarz potrzebuje więcej niż jeden wynik pomiaru, dlatego mierzenie ciśnienia w domu, gdy jesteś zrelaksowany i zajmujesz się codziennymi sprawami, jest doskonałym sposobem sprawdzenia ciśnienia krwi.

Wybór właściwego ciśnieniomierza Wybór dobrego ciśnieniomierza jest istotny, jeśli ciśnienie będziesz mierzył samodzielnie w domu. Staraj się dokonywać pomiarów zawsze o tej samej porze i gdy jesteś zrelaksowany. Niezależnie od tego, które urządzenie wybierzesz, upewnij się, że zostało przetestowane zgodnie z wytycznymi EHS (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia) i posiada walidację kliniczną. Dzięki temu będziesz mógł mieć pewność i zaufać pomiarom.

Jak otrzymać dokładne wyniki pomiaru? Aby pomiar był możliwie najdokładniejszy, bardzo duże znaczenie ma wybór mankietu w odpowiednim rozmiarze. Standardowy mankiet dostarczany wraz z ciśnieniomierzem nie zawsze gwarantuje prawidłowość wyników: niektóre osoby mają bardzo szczupłe lub bardzo grube ramiona. W takich przypadkach użycie standardowego mankietu może spowodować przekłamanie wyników pomiaru. Upewnij się, czy używasz mankietu właściwego rozmiaru.

Przewód powinien zbiegać po wewnętrznej powierzchni ramienia. Dolna krawędź mankietu powinna znajdować się 1-2 cm nad łokciem.

5

Zaciśnij mankiet wokół ramienia. W szczelinie pomiędzy ramieniem powinny zmieścić się tylko dwa palce.

6

Rozluźnij rękę, utrzymuj wewnętrzną stroną dłoni skierowaną w górę - palce powinny być zgięte w naturalny sposób, a następnie włącz urządzenie i zacznij pomiar. Staraj się wykonywać pomiary regularnie, codziennie o tej samej porze, notując uzyskane wartości. Wykonywanie pomiarów w różnych porach dnia i późniejsze porównywanie wyników jest niewłaściwe i może prowadzić do błędnej interpretacji wartości. Jeśli to możliwe, wykonuj jednorazowo co najmniej 3 pomiary i uśredniaj wartość. W ten sposób uzyskasz najbardziej wiarygodny wynik. Niektóre ciśnieniomierze wyposażone są w funkcje uśredniania wyników, która jest przy tym bardzo pomocna.

1

Zdejmij wszystkie ciepłe części ubrania i zrelaksuj się przez 5 do 10 minut przed pomiarem. Powinieneś siedzieć, najlepiej przy biurku lub stole, w cichym miejscu z rękoma dobrze podpartymi na nieruchomej powierzchni.

2

Zdejmij wszystkie warstwy ubrania z ramienia i załóż mankiet bezpośrednio na rękę.

3

Przełóż koniec mankietu przez metalową klamrę, zwracając uwagę, aby przewód pozostał na zewnątrz mankietu.

25


porady dla przyszłej mamy

Karmienie noworodka – porady dla przyszłej mamy Wydawać by się mogło, że karmienie noworodka piersią to najbardziej instynktowna czynność dla młodej mamy. Po prostu przystawiamy dziecko, a ono ssie. Jednak już tutaj pojawia się pierwsze pytanie: jak przystawiać dziecko? Karmienie piersią jest sztuką, której trzeba nauczyć się wspólnie z maleństwem.

W

trakcie nauki zapewne napotkamy przeszkody i  trudności. Pamiętajmy, że mleko mamy to najcenniejszy dla dziecka skarb i  właśnie dlatego nie warto się poddawać. Zanim urodzisz malucha, dobrze jest nabyć podstawową wiedzę na temat karmienia przede wszystkim po to, by przygotować się na możliwe wyzwania oraz odróżnić mądre rady od kłamliwych i  bolących stwierdzeń, np. o  tym, że masz za mało mleka lub kształt twoich sutków uniemożliwia naturalne karmienie. Instynkt kontra nowość – Noworodek posiada odruch szukania, ssania oraz połykania, ale w  trakcie pierwszego karmienia to, co instynktowne spotyka się z  tym, co nowe. Dlatego maluch musi nauczyć się, jak uchwycić pierś i  jak skutecznie ssać. Z  kolei mama powinna nauczyć się prawidłowego przystawienia do piersi, by ułatwić maleństwu ssanie. Warto poznać również anatomię swoich piersi i mechanizm ssania dziecka, a wiedza ta nie jest jeszcze powszechna. Dzięki

26

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

informacjom o tym, co dzieje się w  kobiecej piersi podczas karmienia dziecka i  jak wygląda mechanizm ssania malucha, możliwe było obalenie wiele mitów – wyjaśnia Dorota Szatkowska, Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Przełomowe fakty odkryte zostały w  2000 roku przez zespół prof. Petera Hartmanna z  Uniwersytetu Zachodniej Australii. Wiemy już, że kluczowym elementem udanego karmienia jest wytworzenie przez dziecko odpowiedniego podciśnienia, a  ssanie przebiega w  dwóch fazach. Jeśli zaś chodzi o  anatomię piersi, to nie ma czegoś takiego jak „zagłębienia mleczne”, a  kształt brodawki sutkowej nie powinien mieć wpływu na udane karmienie. Jeśli jednak posiadasz płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe, to już w czasie ciąży możesz nosić specjalne wkładki formujące. Dziecku łatwiej chwycić wypukłą brodawkę sutkową, ale jeśli umiejętnie obejmuje pierś podczas ssania, to płaskie lub wklęsłe sutki nie będą mu w  tym przeszkadzały. Pamiętajmy,


porady dla przyszłej mamy że dziecko nie ma zakodowanego idealnego obrazu kobiecej piersi, więc każdy sutek traktuje jako odpowiedni bez względu np. na rozmiar. Co możesz zrobić przed urodzeniem maleństwa? Zanim urodzisz maleństwo, warto poświęcić chwilę na to, by przygotować się do karmienia teoretycznie. Dowiedzieć się, czego możesz się spodziewać, jakie są najpopularniejsze problemy związane z karmieniem, oglądnąć pozycje, w których możesz karmić dziecko oraz zobaczyć, jak prawidłowo przystawiać malucha do piersi. Teoretyczna wiedza to jednak dopiero połowa sukcesu. Ogromnie ważne jest, by ktoś posiadający praktyczne przygotowanie, pomógł Ci w pierwszym karmieniu. Dlatego tak istotny jest wybór odpowiedniego szpitala. – Każda rodząca kobieta ma prawo do poradnictwa laktacyjnego, opieki w tym zakresie i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Obowiązkiem pracowników szpitala jest również prowadzenie edukacji w zakresie przystawienia dziecka do piersi. Warto jednak zwrócić uwagę na to, kto świadczy ową pomoc i czy na terenie szpitala zawsze dostępny jest doświadczony, certyfikowany konsultant laktacyjny. Jeśli jest taka możliwość, to na miejsce porodu wybierzmy Szpital Przyjazny Dziecku, w którym realizowany jest program „10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią” – mówi Tomasz Chodkowski, ekspert laktacyjny i  prezes firmy Medela. Wsparcie, szczególnie w razie problemów, ma ogromne znaczenie dla młodej mamy i  od niego może zależeć powodzenie karmienia piersią. Pierwsze chwile po porodzie Karmienie piersią najlepiej rozpocząć do dwóch godzin po porodzie, a  im wcześniej, tym lepiej. Maleństwo zaraz po urodzeniu powinno zostać położone na Twoim brzuchu. Ten kontakt skóra do skóry jest konieczny przede wszystkim dlate-

go, by na ciele dziecka osadziły się bakterie obecne na skórze mamy. O tym, że dziecko chce być karmione piersią, świadczy fakt, że maluch zaczyna pełznąć i  szukać piersi. Najpierw ssie swoje palce, by zbadać czy tego właśnie szukał, a  następnie pnie się dalej po brzuchu mamy. Z  obserwacji wynika, że ok. 40 minut po porodzie, noworodek podejmuje pierwsze próby chwycenia piersi i właśnie wtedy jest optymalny czas na pierwsze karmienie. Bardzo ważne, by podczas karmienia towarzyszył Ci doświadczony konsultant laktacyjny. Pierwsze karmienie na pewno będzie wymagało cierpliwości zarówno od Ciebie, jak i maleństwa. Przez kilka dni po porodzie, Twoje piersi będą produkować siarę, czyli pierwsze mleko o gęstej konsystencji, którego jest niewiele. Dziecko będzie zatem piło po kilka kropel z piersi i dlatego nie należy nastawiać się na długie karmienie. Będzie ono raczej bardzo krótkie, ale częste. Ilość mleka, szczególnie w  pierwszych dniach po porodzie, wywołuje u  mam wiele obaw, dlatego też przedstawimy dwa najpopularniejsze problemy, z  którymi najprawdopodobniej przyjdzie Ci się zmierzyć. Za mało lub za dużo pokarmu? Około 3 doby po porodzie możesz spodziewać się nawału mlecznego. Piersi staną się pełne, ciepłe oraz wrażliwe, co będzie oznaką tego, że siara zmienia się w  pełnowartościowe mleko. U  niektórych pań obrzęk trwa ok. 24 godzin, a  u  innych utrzymuje się przez kilka dni. W  jaki sposób możemy zmniejszyć ten dyskomfort? – Nawał mleczny jest okresem, gdy organizm próbuje wyregulować produkcję mleka do takiej ilości, która jest potrzebna dziecku. By zmniejszyć obrzęk, konieczne jest częste karmienie noworodka, nawet 12 razy w ciągu doby. Może to jednak nie wystarczyć i dlatego warto skorzystać z laktatora. W przypad-

27


porady dla przyszłej mamy

STACJA LAKTACYJNA SYMPHONY - PROFESJONALNY 2-FAZOWY ELEKTRYCZNY LAKTATOR DO UŻYTKU SZPITALNEGO I DOMOWEGO. DOSTĘPNY DLA PACJENTÓW POPRZEZ SYSTEM WYPOŻYCZALNI

599

00* SWING – 2-FAZOWY OSOBISTY LAKTATOR ELEKTRYCZNY. IDEALNIE ODWZOROWUJE NATURALNY RYTM SSANIA DZIECKA

68

34*

ZESTAW DO PODAWANIA POKARMU

280

00*

TOREBKA CITY STYLE – ELEGANCKA TOREBKA Z CHŁODZIARKĄ, UMOŻLIWIAJĄCA TRANSPORTOWANIE LAKTATORA RAZEM Z ODCIĄGNIĘTYM POKARMEM . W CHŁODZIARCE ZNAJDUJE SIĘ WKŁAD CHŁODZĄCY I CZTERY BUTELKI O POJEMNOŚCI 150 ML

Szukaj okazji cenowych na www.life-plus.pl lub zapytaj konsultanta w najbliższym salonie medycznym Grupy Life+ * – średnia cena detaliczna w salonach medycznych

28

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

ku nawału pokarmu, jeśli maluch naje się z jednej piersi, to z drugiej odciągamy mleko aż poczujemy ulgę. Bardzo ważne jest, by nie opróżniać całkowicie piersi, ponieważ przyzwyczaimy organizm do większej produkcji mleka. Po odciągnięciu nadmiaru pokarmu warto zrobić na pierś bardzo zimny okład i pozostawić go na ok. 20 minut. Odciąganie może być także przydatne przed karmieniem malucha, ponieważ zbyt pełnych piersi może nie potrafić ssać – tłumaczy Katarzyna Asztabska, Konsultant Laktacyjny (IBCLC). Kiedy nawał pokarmu minie, możemy mieć inne zmartwienia, formułowane najczęściej jako pytania: czy moje dziecko się najada, czy mam wystarczającą ilość pokarmu? Te obawy najczęściej są bezpodstawne, szczególnie jeśli karmimy dziecko na żądanie i prawidłowo przybiera ono na wadze. Jeśli zmartwienie nie daje Ci jednak spokoju, to warto zasięgnąć rady u konsultantki laktacyjnej. Pamiętaj, że produkcja mleka uzależniona jest od tego, ile ubywa go z piersi. By pobudzić laktację, możesz zwiększyć częstotliwość karmienia lub stosować odciągacz. Warto zwrócić się także do specjalisty, by ocenił, czy dziecko jest prawidłowo przystawiane do piersi. Przede wszystkim powinnaś jednak spróbować się zrelaksować podczas karmienia i zapomnieć o problemach. Bardzo rzadko zdarza się, by karmiąca mama miała za mało pokarmu, choć obniżenie laktacji może być wynikiem separacji z  dzieckiem, np. w  czasie choroby. Produkcję mleka można w  takim przypadku dosyć łatwo pobudzić, dzięki stosowaniu laktatora. W  razie innych problemów warto zasięgnąć porady u  specjalisty. Karmienie piersią jest jednym z najwspanialszych doświadczeń w życiu kobiety, ale nie znaczy to, że zawsze przebiega idealnie. Problemy mogą leżeć zarówno po stronie mamy, jak i dziecka, ale pozytywną wiadomością jest fakt, że niemal wszystkie można skutecznie rozwiązać. Artykuł powstał przy współpracy z firmą Medela Polska Sp. z o.o.


PERUKA JAKO ELEMENT TERAPEUT YCZNY

PERUKA JAKO ELEMENT   TERAPEUTYCZNY Ireneusz Harbuz – dyr. NAH SP. Z O.O., 15 lat doświadczenia w profesjonalnym szkoleniu fryzjerów, 5 lat doświadczenia w szkoleniu dla Amazonek, współwłaściciel - kreator Academy s.c., nauczyciel w Policealnym Studiu Fryzjerskim, współorganizator konkursów i targów fryzjerskich, laureat Złotej Odznaki im. J. Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego nadanej za zasługi dla fryzjerstwa.

W

poprzednim wydaniu magazynu medycznego „Czas na zdrowie” omówiliśmy historię i rolę peruk w życiu społecznym i kulturowym oraz ich terapeutyczne znaczenie w leczeniu pacjenta ze schorzeniami onkologicznymi. W momencie utraty włosów pacjent ma często problem z samoakceptacją, co pogarsza warunki terapii podstawowej jednostki chorobowej. Właściwe podejście konsultantów w  specjalistycznych sklepach medycznych oraz fachowy dobór peruki umacnia u pacjenta przekonanie o przejściowości stanu chorobowego. Jednak aby we właściwy sposób dobrać perukę należy zwrócić uwagę na wiele czynników: kształt głowy, rodzaj cery, wiek, charakter, wykonywany zawód oraz styl życia pacjenta. W tym wydaniu zajmiemy się jednym z tych czynników, czyli doborem peruki ze względu na kształt głowy. Podstawowe kształty głowy kojarzą się z  określonymi figurami geometrycznymi.

Rozróżnia się następujące podstawowe kształty: a) twarz owalna (owal), b) twarz kwadratowa ( kwadrat ), c) twarz trójkątna ( trójkąt), d) twarz okrągła ( koło). Ponadto wyróżniamy dodatkowe kształty twarzy takie jak: trapez, romb i prostokąt. a) Twarz owalna Jest to idealny kształt twarzy przypominający owal. Twarz taka jest proporcjonalna i symetryczna. Najszersze miejsce w konturze występuje na poziomie kości policzkowych. Od tej linii pośrodku twarzy wysokość owalu w górę i dół dzieli się na dwa identyczne odcinki. Kontur miękko zaokrągla się w stronę czoła i podbródka. Do tego typu twarzy pasują wszystkie rodzaje peruk. Decydującą rolę w indywidualnym doborze peruki odgrywa: długość szyi, wzrost, profil twarzy i proporcja sylwetki. Kolor peruki będzie zależny od typu urody i preferencji klienta. b) Twarz kwadratowa Ten kształt twarzy można wpisać w kwadrat. Charakteryzuje się tym, że zarówno szerokość, jak i długość

29


PERUKA JAKO ELEMENT TERAPEUT YCZNY twarzy są równe. Wyróżnia się szerokim czołem i mocno zarysowaną szczęką. Boczne partie twarzy są pozbawione zaokrągleń, a czoło, kość policzkowa i szczęki tworzą jedną linię. Do tego typu twarzy polecamy peruki, które mają za zadanie złagodzić rysy twarzy, wyszczuplić ją i wydłużyć. Wskazane są peruki o kształtach asymetrycznych, o  łagodnych i  miękkich liniach. Peruki te mogą być różnej długości, ale powinny być wycieniowane tak, by zmniejszać objętość wokół konturu zewnętrznego fryzury. Grzywki powinny być asymetryczne i cieniowane, aby nadać lekkości całej głowie. c) Twarz trójkątna Twarz ta ma charakterystyczne szerokie, prostokątne czoło, często z  występującymi zakolami. Część podbródkowa jest wydłużona i zakończona wyrazistą spiczastą brodą. Kości policzkowe osadzone są wysoko, najczęściej na wysokości oczu i stanowią najszerszą część twarzy. Dla tego typu twarzy polecamy peruki, które zrównoważą optycznie najszerszą u góry i najwęższą na dole część twarzy. Najlepsze będą modele o  uczesaniu, które zasłoni czoło oraz wypełni boki twarzy aż do linii brody. Należy unikać peruk z  krótkimi włosami, odkrywających czoło i  dolną część twarzy. Powinno się dobierać peruki z włosów półdługich, zawierające fale i loki, z asymetrycznym przedziałkiem.

W przypadku dodatkowych kształtów twarzy stosuje się dobór peruk na zasadach podobnych jak w  przypadku kształtów podstawowych. Wszystkie powyższe techniki możemy też stosować w doborze peruk przy korekcie deformacji twarzy, w celu zakamuflowania zniekształceń. Jak widzimy, właściwe przygotowanie konsultantów medycznych ma ogromny wpływ na maksymalizację zadowolenia pacjentki z  własnego wizerunku. Stosowanie peruk sprzyja szybszemu i  aktywniejszemu współdziałaniu z  lekarzem w  procesie terapeutycznym poprzez poprawę samoakceptacji, unikanie społecznego piętna przeżywanych trudności zdrowotnych. Stosowanie peruk poprzez wieloaspektowy charakter jest nie tylko elementem stylizacji, ale przede wszystkim istotnym narzędziem terapeutycznym. Materiały źródłowe:   Stylizacja – Zuzanna

d) Twarz okrągła

Sumirska wydawnictwo Suzi,

Ten kształt twarzy charakteryzuje się tym, że jej wysokość i szerokość są jednakowej długości, o  pełnych, zaokrąglonych liniach. Jej najszersze miejsce znajduje się na wysokości policzków. Podbródek jest mocno zaokrąglony, czoło niskie o półokrągłym kształcie.

The Art. Of Hair – Bergmann GmbH,

Odpowiednio dobrana peruka powinna optycznie wydłużyć i wyszczuplić twarz. Dlatego zalecane są peruki z  włosów wycieniowanych i  postrzępionych, z  pazurkami nachodzącymi na policzki. Grzywka powinna być asymetryczna i dość krótka, odkrywająca czoło.

30

Zalecane są peruki o średniej długości włosów, o  lekkiej, wycieniowanej na twarz fryzurze.

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

Materiały własne. Ireneusz Harbuz Dyrektor NAH Sp z o.o.

Materiał powstał przy współpracy z firmą NAH Sp. z o.o.


Jestem Amazonką

Szlachetna część biznesu Paradoksalnie, to mężczyzna z  Bawarii zrewolucjonizował spojrzenie świata na potrzeby kobiet po chorobie nowotworowej piersi. W 1975 roku stworzył pierwszą silikonową protezę piersi, a  jego wizja produktu o najwyższej jakości użytkowania kontynuowana jest do dziś pod szyldem Amoena. Nazwa firmy wywodzi się z  łaciny, oznacza wdzięk i  powab, czyli atrybuty kojarzące się z kobietą. Założyciel marki – Cornelius Rechenberg w  trakcie praktyk studenckich rozpoczął eksperymenty z  nowymi materiałami wykorzystywanymi do wytwarzania protez. Postanowił podjąć się wykonania prototypu, lepiej oddającego naturalne ukształtowanie kobiecej piersi. Jako ciekawostkę warto dodać, że matka Corneliusa przeszła zabieg mastektomii i to ona

jako pierwsza miała okazję docenić wyniki pracy syna. Dzięki zdobywanemu doświadczeniu i wyjątkowemu podejściu do klientek Amoena szybko zdobyła popularność uzyskując status lidera na rynku protetyki. Dziś przedsiębiorstwo produkuje około 800 różnych modeli. Ten sukces to efekt zastosowania nowoczesnych technologii, a  przede wszystkim wsłuchiwania się w  potrzeby kobiet, które przeszły podobną operację i  najlepiej potrafią określić czego oczekują od naszych produktów. To właśnie one wyznaczają nowe standardy w naszej specjalistycznej działalności. Aktualna oferta firmy Amoena została wzbogacona najnowszymi technologiami wykorzystywanymi m. in. przez NASA. Dzięki zastosowaniu materiału Outlast® proteza przez cały czas

31


Jestem Amazonką

Jak odpowiednio dobrać protezę   i dlaczego jest to   takie ważne? Zdaniem eksperta

pozostaje w równowadze termicznej z  ciałem. Innymi słowy w zależności od temperatury proteza oddaje lub kumuluje ciepło. Amoena jako pierwsza wprowadziła to rozwiązanie na rynek chroniąc je znakiem patentowym Comfort+. Działalność spółki to coś więcej niż produkcja. Jej misja opiera się na aktywnej pomocy kobietom. Twórcy protez chcą wpłynąć nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i  psychiczne szerokiej rzeszy kobiet. Specjalnie dla Amazonek powstało pismo „Amoena Life”, dostępne w wielu sklepach medycznych, szpitalach i  „Klubach Amazonek”. Jego celem jest dodawanie otuchy kobietom po mastektomii. Łukasz Bąk  Biznes Raport  Dziennik Gazeta Prawna

Każda kobieta jest inna, dlatego Amoena oferuje szeroką gamę protez piersi. Pięć unikatowych linii Hanna Adamczak – od ponad 15 lat kieruje produktów odfirmą Amoena Polska. powiada różnym potrzebom kobiet po operacji. Kształt i wielkość muszą być indywidualnie dopasowane przez odpowiednio przeszkolonego doradcę w  sklepie medycznym. W  tak ważnym wyborze pośpiech nie jest wskazany. Właściwy model wraz ze specjalnym biustonoszem protetycznym, nie tylko przywołuje uśmiech na twarzy kobiety, ale przede wszystkim pozwala zapomnieć o chorobie. Szacuje się, że w  Polsce mieszka około 100 tys. Amazonek, a  to oznacza tyle samo unikatowych potrzeb. Dlatego z myślą o nich stworzyliśmy linię bielizny i  strojów kąpielowych, gwarantujących wygodę, bezpieczeństwo, elegancję i pełen komfort użytkowania. Chcemy pomóc klientkom na nowo poczuć się kobieco i  atrakcyjnie, a  tylko odpowiednio dobrany produkt może to zapewnić Hanna Adamczak  Dyrektor Amoena Polska

32

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013


d i e ta n a z i m ę

Dieta na zimę Z

ima……. gruba kurtka, ciepłe buty, czapka, rękawiczki i wydaje nam się, że na mrozy i  śniegi jesteśmy przygotowani. Jednak jeżeli pomimo odpowiedniej garderoby cały czas czujemy się zmarznięci i zmęczeni powinniśmy się zastanowić nad zmianą, a  może tylko dostosowaniem diety to warunków panujących na zewnątrz. Lekka dieta śródziemnomorska uznana przez dietetyków za najzdrowszą może okazać się niewystarczająca w  naszych warunkach klimatycznych w sezonie zimowym. Może warto w  tym okresie przejąć trochę nawyków żywieniowych od naszych skandynawskich przyjaciół, którym ciemno zimno i  śnieg nie przeszkadza w zdrowym trybie życia. Po pierwsze POŻYWNE ŚNIADANIE najlepiej na ciepło. Owsianka z bakaliami i owocami, jajka, zupa, nawet kanapki z pełnoziarnistego chleba opiekane w sandwichu lub piekarniku dodadzą energii, rozgrzeją żołądek i  przygotują nas na resztę dnia. Jedzmy regularnie co 3-4 godziny, pijmy ciepłe napoje takie jak herbata, a  nawet ciepła woda z  dodatkiem imbiru, cytryny, goździków, soku malinowego, czy miodu. Jak najwięcej posiłków serwujmy na ciepło warzywne surówki możemy zastąpić gotowanymi lub grillowanymi warzywami, świetnym pomysłem będą rozgrzewające i sycące zupy kremy. Pamiętajmy o dobrodziejstwie rozgrzewających przypraw, które wzbogacą smak i  zapach naszych potraw, wprowadzą nas w  miły nastrój, a  do tego rozgrzeją nasze zmarznięte ciało.

Dodatek goździków do herbaty, cynamonu do słodkich i ostrych dań. Świetnym dodatkiem do potraw w  mroźne dni są ostre papryczki chilli. Podobnie rozgrzewającą moc ma nasz rodzimy czosnek, naturalny antybiotyk. Gdy temperatura na dworze spada, wzrasta chęć na tłuste potrawy. Wykorzystajmy to zjawisko i uzupełnijmy niedobory cennych kwasów omega 3 zawartych w  tłustych rybach, orzechach, czy oleju lnianym. Na koniec jedna uwaga biorąc pod uwagę, że w okresie zimowym wiele osób spożywa napoje alkoholowe aby się rozgrzać. Pamiętajmy, że nie jest to dobry pomysł, ponieważ ogarniające nas uczucie ciepła jest spowodowane rozszerzeniem naczyń krwionośnych, co paradoksalnie przyspiesza większą utratę ciepła z organizmu.

Herbata z cynamonem, goździkami i pomarańczą Składniki na jedną porcję: ✓ łyżeczka herbaty ✓ łyżeczka cukru (według uznania) ✓ plasterek pomarańczy ✓ kawałek kory cynamonowej ✓ kilka goździków ✓ sok malinowy

33


d i e ta n a z i m ę

Składniki: ✓ 150 g czerwonej soczewicy ✓ 1 duża cebula

Rozgrzewająca zupa z soczewicą

✓ 2 marchewki ✓ 3 duże ziemniaki

Sposób przygotowania:

✓ 2 ząbki czosnku ✓ 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego ✓ 1 łyżeczka curry ✓ 1/2 łyżeczki mielonej papryki słodkiej ✓ 1/2 łyżeczki mielonej papryki ostrej ✓ 1/2 łyżeczki kurkumy ✓ 1/2 łyżeczki kminku mielonego ✓ 1/2 łyżeczki lubczyku otartego (suszonego) ✓ 1 litr bulionu

W tym czasie pozostałą marchewkę kroimy w talarki a  ziemniaki w  kostkę. W  osobnym garnku gotujemy w osolonej wodzie do miękkości. Odcedzamy.

✓ 1 litry wody

dodatkowo: oliwa z oliwek do smażenia świeżo posiekana natka pietruszki

34

CZAS NA ZDROWIE

Soczewicę umieszczamy w miseczce i  zalewamy wodą. Moczymy jedną godzinę. W  dużym garnku blanszujemy posiekaną w kostkę cebulę i  czosnek. 1 marchewkę, ziemniak i  seler trzemy na tarce, wrzucamy do garnka, blanszujemy parę minut. Dodajemy koncentrat pomidorowy. Wlewamy soczewicę. Całość zalewamy wodą i  bulionem, dodajemy przyprawy, gotujemy na małym ogniu ok. 20 minut, aż soczewica całkiem zmięknie.

Zupę miksujemy na krem, dodajemy ugotowane osobno warzywa, mocno podgrzewamy. Przekładamy do miseczek, posypujemy natką pietruszki.

zima 2013


z i m o wa p i e l ę g n a c j a

Zimowa pielęgnacja O tym, że w zimie podstawą pielęgnacji skóry jest jej nawilżanie wiemy nie od dziś, jednak samo nawilżanie to nie wszystko.

Lucyna Mysłakowska – Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalista II stopnia dermatologii i  wenerologii. Certyfikowany lekarz dermatologii estetycznej. Prowadzi firmę medyczną związaną z dermatologią, kosmetologią i wizażem. Gabinety dermatologiczne i dermatologii estetycznej w Krakowie, Gorlicach, Nowym Sączu. Kontakt www.artderm.pl

J

eszcze niedawno dermatologia odradzała stosowania podczas zimowych dni kremów nawilżających, ponieważ zawarte w nich składniki przy zestawieniu z  ujemną temperaturą mogły prowadzić do nadmiernego wysuszenia niektórych warstw skóry. Dziś technologia wytwarzania kremów gwarantuje, że nie ma obaw o  jej wysuszenie. Kremy poza konsystencją i  szeregiem składników nawilżających, zawierają formuły ochronne dzięki którym zawarta w kremie woda momentalnie po aplikacji wnika w  głębsze warstwy naskórka, a  nie pozostaje na jej wierzchu, narażając nas na zniszczenie naturalnej ochrony, jaką wypracowuje sobie skóra. Aby skóra była zdrowa należy regularnie pozbawiać ją części naskórka, zwłaszcza

w miejscach, gdzie zwykle ma on tendencję do obumierania. Niewiele z nas zdaje sobie sprawę z tego, że częste wysuszenie naszej skóry zimą spowodowane jest nie tylko niewłaściwą pielęgnacją, ale czymś więcej – np. zaburzeniem systemu hydrolipidowego, który w  naturalny sposób chroni naszą skórę przed wysuszeniem. Może ono wiązać się z  nieodpowiednią produkcją sebum oraz z innymi problemami, które zaczynają się znacznie głębiej niż w zewnętrznej warstwie naskórka.

Poza pielęgnacją zewnętrzną, skórze zimą potrzeba też nawilżania od wewnątrz. Przyjmowanie odpowiednich ilości wody (lub innych płynów), odpowiednia dieta i suplemety w ramach uzupełnienia niedoboru witamin (A, C, E, B5) – to elementy, których w naszej zimowej codzienności nie może zabraknąć.

35


z i m o wa p i e l ę g n a c j a Na zewnątrz i wewnątrz

900

*

KROPLA ZDROWIA Z NANOSREBREM I BIAŁĄ GLINKĄ MYDŁO NATURALNE, KOSTKA 100 G

12

00*

1200

*

KROPLA ZDROWIA REGENERUJĄCY KREM DO RĄK Z BOROWINĄ I MASŁEM SHEA TUBA 50 ML

KROPLA ZDROWIA REGENERUJĄCY KREM DO CIAŁA Z BOROWINĄ I MASŁEM SHEA, TUBA 50 ML

16

00*

KROPLA ZDROWIA Z NANOSREBREM I BIAŁĄ GLINKĄ MYDŁO NATURALNE, PŁYN 500 ML

12

00*

KROPLA ZDROWIA REGENERUJĄCY ANTYBAKTERYJNY KREM DO STÓP Z BOROWINĄ, MASŁEM SHEA I NANOSREBREM TUBA 50 ML

36

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

Poza pielęgnacją zewnętrzną, skórze zimą potrzeba też nawilżania od wewnątrz. Przyjmowanie odpowiednich ilości wody (lub innych płynów), odpowiednia dieta i suplemety w  ramach uzupełnienia niedoboru witamin (A, C, E, B5) – to elementy, których w naszej zimowej codzienności nie może zabraknąć. Pamiętajmy też o tym, że zimą nasz naskórek narażony jest na ogromne wahania temperatur. Na zewnątrz -5, -10, a  czasem nawet -20 stopni, a w pomieszczeniach i samochodzie 15 czy 20 „na plusie”. Skóra ma możliwość dostosowania się do zmiennych warunków, ale często takie amplitudy odbijają się na niej szczególnie dotkliwie. O czym warto pamiętać zimą? § przynajmniej raz w tygodniu stosujmy dostosowany do rodzaju cery peeling twarzy   (raz na dwa tygodnie peeling ciała), § stosujmy wspomagająco suplementy diety, § dbajmy o właściwą ilość płynów spożywanych w ciągu dnia, § dzień zaczynajmy od szklanki wody § podczas mrozu stosujmy koniecznie kremy i szminki ochronne, § nawilżajmy skórę w miejscach szczególnie narażonych na niskie temperatury i tam, gdzie szczególnie często potrzebne są peelingi (dłonie, stopy, łokcie, kolana), – regularnie stosujmy dostosowane do wieku kremy na noc/np. tu można wymienić serie firmowe…./ oraz maski witaminowe, § jeśli przebywamy długo w mocno ogrzewanych pomieszczeniach, dbajmy o nawilżenie   powietrza. Lekarz Medycyny, Specjalista Dermatologii   Lucyna Mysłakowska


Wędrówką życie jest człowieka

„Wędrówką życie jest człowieka Idzie wciąż, Dalej wciąż, Dokąd? Skąd? Dokąd? Skąd? Dokąd? Skąd? To nic! To nic! To nic! Dopóki sił, Jednak iść! Przecież iść! Będę iść!...”

Wędrówką życie jest człowieka Marta Kaźmierczyk – mgr pedagogiki specjalnej (resocjalizacja), absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Mama 9 letniej Oliwki i 3 letniego Arturka. Od 8 lat związana z środowiskiem medycznym i jedną ze spółek medycznych w której pełni funkcję Dyrektora ds. Handlowych. Pasją jest taniec, pływanie, a także zdobywanie wiedzy z zakresu sprzedaży.

Ż

ycie człowieka, jest jak wędrówka, o której pisał w  swym wierszu Edward Stachura. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z własnego wpływu na przebieg tej wyprawy. Człowiek najpierw obserwuje, naśladuje, uczy się, a w efek-

cie analizuje i eksperymentuje. Trzeba mieć odwagę doświadczać, dzięki temu łatwiej nam przemierzać drogi i  wytyczać nowe szlaki, po których chcemy podążać. Życie to wyznaczanie celów, szczytów, które chcemy osiągnąć. Jednakże szczęśliwi są Ci, którzy wiedzą, że samo jego osiągniecie nie daje spełnienia. Najważniejsza jest wędrówka. To co z  niej wyniesiemy i  ile się nauczymy, w  przyszłości będzie dawało nam siłę byśmy mogli iść dalej. Nasza droga jest bardzo wyboista, obfituje w wiele niebezpiecznych zakrętów. Odkąd pamiętam, zawsze słyszałam od ludzi w  trudnych dla nich sytuacjach - „dlaczego ja,

37


Wędrówką życie jest człowieka dlaczego mnie to spotyka...”? Szczególnie gdy umiera bliska osoba, gdy doświadczamy subiektywnej niesprawiedliwości, gdy my, lub ktoś nam bliski ciężko zachoruje. Ja pytam Boga, swego losu – czemu ma to służyć, co mam zrozumieć, czego się nauczyć? Wiem, że skoro tego doświadczam to, po to by temu podołać. Jestem zdania, że do wyzwań rzucanych przez los, należy podchodzić jak do egzaminów. To od nas zależy, czy mimo niespodziewanej sytuacji, sprostamy zadaniu, czy nie. My sami decydujemy, czy mimo utracenia zaufania i tego co najważniejsze, czyli wiary we własne siły, będziemy chcieli powrócić na naszą drogę i pójść nią dalej. Wielu ludzi rezygnuje ze swych celów, marzeń, pozostając tam gdzie „upadli”. Chińskie przysłowie mówi: „Jak upadniesz, podnosząc się, weź z ziemi coś do ręki”. Przykre zdarzenia, trzeba traktować jako wartość dodaną, jako bogactwo, zdobyte w swej wędrówce. Życie może być przygodą, ale trzeba mieć odwagę stawiać czoło wszelkim przeciwnościom. Każdy z nas jest inny, ma na to wpływ wychowanie, środowisko w  jakim dorastamy, osoby jakich poznajemy i wybory jakich dokonujemy. Niejednokrotnie jest tak, że potrzeba nam dużo czasu, aby rzeczy niezrozumiałe nabrały sensu, aby zmieniło się nasze nastawienie i  patrzenie na pewne zagadnienia. Emocje cichną, a zostają przemyślenia, przypominają się cele, marzenia i powoli wracamy... może to już inny szlak, ale to nadal nasza droga, na nasz szczyt. Szczególnie ważne właśnie takie postrzeganie wędrówki człowieka jest w  sytuacji, gdy opiekujemy się bliskimi osobami, osobiście lub pomagają nam w tym osoby trzecie lub też sami doświadczamy choroby. Duża rola w  kształtowaniu pozytywnego podejścia do wędrówki człowieka leży w  gestii osób opiekujących się chorymi. To ich postawa ma kluczowe znaczenie w  procesie rekonwalescencji chorej osoby. Opiekun, czy to będzie rehabilitant, lekarz, pielęgniarka, wolontariusz, czy bliska osoba

38

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

– nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to co przekazują swoją postawą, słowami i czynami. O ileż więcej można „zdziałać” z osobą, która ma w  sobie wiarę, chęci i  wewnętrzny optymizm. Taką, pozytywną energię, należy przekazywać. W procesie terapii, zawsze przychodzi moment zwątpienia i  poddania się przez pacjenta. Jednak im krócej on trwa, tym lepiej i dla pacjenta i dla procesu terapeutycznego. Osoby starsze, schorowane, są zmęczone swoją wędrówką. Często rezygnują, chcą być niezauważane, są wyciszone i  wycofane. Okres jesienno-zimowy uwidacznia takie zachowania i wzmacnia u  chorych ich leki i  obawy. Nasze postępowanie, pozytywne nastawienie może mieć nieoceniony efekt. Jeśli mamy takie osoby w  swoim otoczeniu, powinniśmy „walczyć”, o każdy dzień w ich życiu, o każdą chwilę by chcieli postawić kolejny krok na swojej drodze. To co dla nas jest niezauważalne, dla nich, może być krokiem dzielącym ich do osiągnięcia swego szczytu. Życzę Państwu wytrwałości i optymizmu każdego dnia, w drodze do obranego celu. Marta Kaźmierczyk  Dyrektor ds. Handlowych  Nasze Zdrowie GL+ Sp. z o.o.


technika siedzenia

Czy siedzisz zdrowo? - technika siedzenia „Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie...” - w czasach kiedy Jan Kochanowski napisał fraszkę „Na lipę” siedzenie było głównie formą odpoczynku. Zdobycze techniki i postęp cywilizacji sprawiły, że obecnie najwięcej czasu spędzamy w tej pozycji. Siedzimy w drodze do pracy, w pracy, a po powrocie do domu odpoczywamy najczęściej znów siedząc. Tak często przyjmowana pozycja ma duży wpływ na naszą sylwetkę i kondycję mięśni. Nieprawidłowe siedzenie może prowadzić do dolegliwości bólowych pleców i krzyża, a także kolan i łydek, oraz barków i karku. Dlatego ważne jest, aby nasza pozycja siedząca, zwłaszcza w pracy i w trakcie nauki, jak najmniej obciążała stawy i nie prowadziła do statycznego przeciążenia mięśni.

Małgorzata Kubicz – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, specjalista rehabilitacji ruchowej. Zatrudniona w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Od 1998 roku związana z Ortopedią i Traumatologią Narządu Ruchu. Zainteresowania zawodowe: prawidłowa postawa, podologia, terapia funkcjonalna w urazach i chorobie zwyrodnieniowej. Stosowane metody: Terapia manualna, SET-Therapy, metoda Pilatesa, masaż, kinesiology taping.

W

arto wiedzieć, w jaki sposób siedzieć, aby sobie nie szkodzić. Wzorem do naśladowania może być wschodni Mnich lub Jogin, którzy potrafią w  pozycji siedzącej spędzać długie godziny podczas medytacji. Ich sposób siedzenia jest wynikiem stabilnego „osadzenia”, mięśnie stabilizujące

kręgosłup są napięte w sposób harmonijny, gwarantując utrzymanie sylwetki w równowadze bez poruszania się. Ułożenie ciała w pozycji siedzącej przypomina piramidę. Podstawę tworzy trójkąt utworzony przez kolana i kość ogonową, a wierzchołek jest na czubku głowy (linia brody powinna być równoległa do podłoża). Jak przenieść takie ułożenie ciała na krzesło? Wystarczy dobrze dobrać krzesło, na którym spędzamy większość czasu. Krzesło powinno być dobrane do naszych warunków fizycznych i budowy anatomicznej. Dobierając go zwracamy uwagę na jego wysokość, siedzisko, oparcie, ewentualnie podłokietniki. Jak powinno wglądać nasze krzesło? Stojąc przed krzesłem sprawdzamy

39


technika siedzenia czy przednia krawędź siedziska znajduje się tuż poniżej stawów kolanowych. Taka wysokość umożliwi pełne podparcie stóp oraz pozwoli uniknąć zbytniego obciążenia stawów biodrowych. Jeśli nasze krzesło jest za niskie w stosunku do wysokości biurka, należy podnieść wysokość siedziska i  zastosować podnóżki dla pełnego oparcia stóp. Osoby, które mają problemy z  odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa mogą dodatkowo używać poduszki w  kształcie klina, ułatwiającej prawidłowe utrzymanie krzywizn kręgosłupa w  trakcie siedzenia. Długość siedziska powinna wynosić 2/3 lub 3/4 długości ud. Gwarantuje to rozłożenie ciężaru tułowia na większą powierzchnię dzięki czemu siedzimy stabilniej. Równie ważne jest oparcie krzesła, które powinno znajdować się kilka centymetrów nad siedzeniem (siedzisko powinno „wystawać” poza oparcie). Jego wysokość powinna sięgać do łopatek. Dla osób, które dużo rozmawiają przez telefon wskazane jest wyższe oparcie, nawet z  podparciem głowy. Podłokietniki są ważne dla osób pracujących przy komputerze i  powinny znajdować się na wysokości stawów łokciowych, przy rozluźnionych i opuszczonych barkach. Wysokość krzesła powinna być dopasowana do wysokości biurka, czyli podłokietniki powinny być na wysokości blatu lub tuż poniżej, zapewniając podparcie dla kończyn górnych w trakcie pracy. Górna krawędź monitora powinna być na wysokości oczu. 40

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

Jednak, nawet dobrze dobrane, krzesło nie zastąpi zbawiennego dla naszego ciała ruchu. Aby siedzieć w sposób aktywny i  przeciwdziałający statycznemu przeciążeniu mięśni, wystarczy zastosować niestabilne podłoże. Osoby pracujące w  biurze mogą stosować tzw. „dyski rehabilitacyjne”, czyli dmuchane poduszki przypominające wycinek kuli. W  trakcie siedzenia na takiej poduszce, każdy ruch ręką powoduje przesunięcie środka ciężkości ciała, na co reagują mięśnie posturalne odpowiedzialne za utrzymanie pionowej postawy ciała. Dla osób młodych, do zastosowania w domu np. do pracy przy komputerze, wskazana jest zamiana krzesła na piłkę rehabilitacyjną. Piłka intensywnie wymusza pracę mięśni posturalnych, czyli siedzimy w sposób aktywny. Przygotowałam dla Państwa proste ćwiczenie, które wzmocni mięśnie posturalne oraz umożliwi pełne gracji siadanie i  wstawanie z  krzesła. Zanim się podniesiemy z  krzesła, wciągamy brzuch, ściągamy pośladki i napinamy uda (pojawi się uczucie wydłużania się kręgosłupa), utrzymując napięcie mięśni podnosimy się w górę mocno stojąc na całych stopach. Podobnie siadając na krześle, wciągamy brzuch, ściągamy brzuch i napinamy uda, utrzymując napięcie mięśni powoli siadamy. Małgorzata Kubicz  Specjalista rehabilitacji ruchowej


Problem nietrzymania moczu

Ciesz się pełnią życia Paweł Siwicki – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie. 20 lat doświadczenia w sprzedaży m.in. w branży farmaceutycznej i optycznej. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Handlowego Inlet Sp. z o.o

Co to jest inkontynecja ? Jest to niekontrolowane oddawanie moczu lub stolca w ilości lub częstotliwości będącej problemem bytowym lub zdrowotnym. W przypadku gdy mówimy o inkontynecji moczu mamy na myśli również warunki, które przekształcają kropelkowe popuszczanie moczu w permanentny stan nietrzymania moczu. Inkontynencja może zaistnieć z  wielu powodów jak również rozróżniamy jej kilka rodzajów i typów:

inkontynencja naciskowa inkontynencja z braku kontroli § inkontynencja przelewowa

niekontrolowany ruch jelita powodujący wyciek stolca

§

§

§

doświadczanie więcej niż jednego typu inkontynencji

§

inkontynencja moczu

inkontynencja stolca

inkontynencja mieszana

inkontynencja funkcjonalna

niemożliwość skorzystania z odpowiednich urządzeń sanitarnych z powodu urazów psychicznych

§

41


Problem nietrzymania moczu W przypadku inkontynecji moczu rozróżniamy jej trzy rodzaje: naciskową, niekontrolowaną i przelewową.

Inkontynencja przelewowa:

Inkontynencja naciskowa:

§ Powoduje przetrzymywanie dużych ilości

§ Najlepiej oddaje jej symptomy stwierdzenie

"kiedy natężasz się, to popuszczasz" § Jest to wyciek moczu z powodu aktywności

fizycznej (np. kichanie, kaszel, spacer, bieganie, skakanie..) § Najczęściej bardzo mały lub mały wyciek moczu,

rzadko średni wyciek moczu § Jest to najbardziej popularny typ inkontynencji

wśród kobiet § Najczęściej spowodowana przez zmiany anato-

miczne (np. ciąża, urodzenie dziecka, menopauza, operacje ginekologiczne, naturalne starzenie się) powodujące przygięcie pęcherza moczowego, i/lub utratę funkcjonalności przez mięśnie miednicowe i zwieracze. Inkontynencja z braku kontroli: § Nagła i silna potrzeba opróżnienia powodująca

wyciek moczu § Znana również jako zespół zbyt aktywnego pę-

cherza moczowego i niestabilności wypieracza § Najczęściej wyciek moczu średni § Dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn (głównie

osoby starsze) § Spowodowana przez nieprawidłowe/ zakłóco-

ne sygnały pomiędzy mózgiem a pęcherzem moczowym (np. infekcje pęcherza moczowego, udar, demencja, problemy psychologiczne, wzmożona produkcja moczu poprzez czynniki stymulujące: kawa, alkohol, proces starzenia się) § Często przyspieszana przez

określony stymulant (np. przepływająca woda…)

42

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

§ Utrata moczu z powodu nieaktywnych mięśni

pęcherza moczowego moczu do momentu kiedy większa ilość moczu nie może być utrzymywana § Może powodować częste lekkie wycieki jak rów-

nież większe opróżnienia pęcherza moczowego § Najczęściej spowodowana przez :

a) Problemy z pęcherzem moczowym   (np. słabe kurczenie się pęcherza moczowego, słabe czucie, problemy neurologiczne   lub zatory) b) Problemy z cewką   moczową (np. prostata, guz,   kamienie)

Typowy pęcherz moczowy Mocz Wypieracz Wewnętrzny zwieracz Cewka moczowa

Mięsień miednicowy Zewnętrzny zwieracz

Istnieją różne środki zapobiegawcze przeciw inkontynencji moczowej np. operacje chirurgiczne czy ćwiczenia miednicy, które zapobiegają jej przyczynom oraz pomoce w postaci wkładek lub pieluchomajtek w przypadku leczenia skutków inkontynecji. Szczególnie ciekawe jako środek zapobiegawczy w  leczeniu przyczyn inkontynencji są ćwiczenia miednicy. Polegają one na ćwiczeniu mięśni miednicowych czyli grupy mięśni okalających i wspomagających spodnią część pęcherza moczowego, odbytnicy i  cewki moczowej w procesie ich prawidłowego zamknięcia. Środkiem zapobiegawczym w leczeniu skutków inkontynecji moczu są wszelkiego rodzaju higieniczne produkty jednorazowgo użytku takie jak: wkładki, pieluchy, podkłady, wkładki anatomiczne, majtki ochronne, pieluchomajtki, pieluchomajtki z pasem itp.


Problem nietrzymania moczu W Polsce jest kilku znanych producentów produktów dla pacjentów z nietrzymaniem moczu. Jednak na wyjątkową uwagę zasługuje producent marki Lille. Firma Lille Healthcare już od ponad 45-ciu lat projektuje rozwiązania dla osób z nietrzymaniem moczu. Szczególnie ciekawa jest nowa linia produktów Suprem, zawierająca produkty w 100% oddychające i przetestowane dermatologicznie (hipoalergiczne), przez co pacjent ma zapewniony maksymalny komfort użytkowania. W  ramach linii produktów Suprem znajdują się małe wkładki anatomiczne dla kobiet Supremlight. Jest to produkt dla osób aktywnych z lekkim nietrzymaniem moczu (tzw. kropelkowe popuszczanie moczu). W  odróżnieniu od zwykłych podpasek, które muszą być często zmieniane w ciągu dnia i nie dają komfortu suchości ani zapachu, specjalnie zaprojektowane wkładki Supremlight mają wiele zalet: § Specjalny system Odour Control maksymalizuje

chłonność i neutralizuje nieprzyjemny zapach, § Środkowa część wkładki posiada wkład

o podwójnej chłonności, przez co wkładka   może być dłużej używana § Specjalna warstwa chłonna poprawia szybkość

wchłaniania, zmniejszając ryzyko wycieku i ewentualne poczucie wilgotności § Produkt jest w 100% oddychający

i hipoalergiczny. § Produkt jest dostępny w 6-ciu poziomach

absorpcji (Mini, Normal, Extra, Extra Plus, Super, Maxi) § Wkładki Mini, Normal, Extra i Extra Plus

są pakowane pojedynczo. Paweł Siwicki Dyrektor Handlowy Inlet Sp. z o.o.

Warto wiedzieć – różnice między wkładkami a podpaskami Podpaska ✓ Zaprojektowana z myślą o menstruacji ✓ Musi być częściej zmieniana ✓ Nie zapewnia uczucia suchości ✓ Nie wchłania nieprzyjemnego zapachu

Wkładka ✓ Zaprojektowana specjalnie z myślą

o problemie nietrzymania moczu ✓ Specjalny absorbent zapewnia szybsze

wchłanianie moczu, dając poczucie suchości ✓ Nie musi być tak często zmieniana ✓ Doskonale wchłania i zapobiega po-

Materiał powstał przy współpracy z firmą Inlet Sp. z o.o.

wstawaniu nieprzyjemnego zapachu

43


Gdy długo opiekujemy się chorym

Jak organizować opiekę nad osobą przewlekle chorą Paulina Bartczak, mgr fizjoterapii, absolwentka Wydziału Fizjoterapii, od dwóch lat związana ze środowiskiem medycznym, pełni funkcję Kierownika Regionalnego w spółce medycznej odpowiadając za rozwój sprzedaży na terenie województwa mazowieckiego.

C

horoba przewlekła wywołuje w życiu rodziny poważny kryzys. Zmianie ulega zwykle rytm życia, pełnione role, zadania oraz system wartości. Zachodzi konieczność przeorganizowania wielu spraw, jednak przede wszystkim rodzina musi poradzić sobie z  lękiem, żalem, bezsilnością, niepewnością i  przeciążeniem.

44

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

Sprawowanie długotrwałej opieki pociąga za sobą konsekwencje określane w literaturze mianem obciążenia. Niestety, jeśli jesteś opiekunem osoby przewlekle chorej, musisz być przygotowany na to, że te trudności spotkają również Ciebie. Opieka nad chorym długotrwale unieruchomionym w łóżku to wielkie wyzwanie dla bliskich. Wymaga nie tylko określonej wiedzy na temat zasad higieny, dawkowania leków, ale także empatii, delikatności, cierpliwości, wytrzymałości fizycznej i psychicznej oraz nierzadko całkowitej reorganizacji życia. Wiele rodzin z  braku możliwości lokalowych, czasowych, finansowych oraz w obawie przed tym, że nie podołają zadaniom, umieszcza bliskich w placówkach opieki długoterminowej. Równie wiele rodzin decyduje się na


Gdy długo opiekujemy się chorym opiekę nad chorym w domu. Niezwykle ważne jest wtedy, aby obowiązek ten nie spoczywał na barkach jednej osoby. Aby zapewnić przewlekle choremu leżącemu w  łóżku jak najlepsze warunki do rekonwalescencji, odpoczynku i życia, warto przeznaczyć dla niego jeden oddzielny pokój. Jeśli nie jest to możliwe, warto wydzielić miejsce oddzielone od reszty pomieszczenia parawanem lub zasłonką, co zapewni spokój i intymność, np. podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Pokój chorego powinien być utrzymywany w  temperaturze 18–200C, często wietrzony, by zapewnić dopływ świeżego powietrza i codziennie sprzątany. Długotrwały pobyt przewlekle chorego w domu wiąże się także z zapewnieniem przez rodzinę akcesoriów domowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnej osoby. Sprzęty, które powinny znaleźć się w  pokoju chorego, to: § Łóżko – dzielone na trzy części, ‘’łamane’’ pod róż-

nymi kontami przy zagłówku i kolanach, z możliwością regulacji wysokości, na kółkach, z barierkami i wysięgnikiem. Łóżko nie powinno stać przy ścianie a raczej w centralnym miejscu, umożliwiając dostęp do chorego z każdej strony. § Materac przeciwodleżynowy – jest najważniejszym elementem w  wyposażeniu łóżka dla chorego. Pościel powinna być miękka, nie krochmalona i  bez zagnieceń, zawsze świeża i sucha. Prześcieradeł nie należy osłaniać zwykłą folią czy ceratą. Jeśli chory ma problemy związane z nietrzymaniem moczu, można zastosować pieluchomajtki, wkładki urologiczne czy podpaski urologiczne oraz nieprzemakalne prześcieradło chłonące wilgoć, bardzo pomocne w utrzymaniu higieny. § Krzesło sanitarne, basen i  kaczka – krzesło sanitarne jest węższe od wózka inwalidzkiego, dzięki czemu umożliwia przewiezienie chorego do łazienki i najechanie bezpośrednio nad sedes. § W zależności od stanu zdrowia: wózek inwalidzki z podparciem głowy i pleców (niektóre modele posiadają funkcję pionizacji), balkonik, kula.

§ Szafka

na rzeczy osobiste, leki i środki pielęgnacyjne. § Przybory umożliwiające samodzielne spożywanie posiłków: stolik nałóżkowy, talerz na antypoślizgowej folii lub przyssawkach, kubek ‘’niekapek’’, wygięte u nasady sztućce zaopatrzone w grubszą rękojeść dla chorych nie mogących samodzielnie utrzymać łyżki lub widelca.

Wiele rodzin decyduje się na opiekę nad chorym w domu. Niezwykle ważne jest wtedy, aby obowiązek ten nie spoczywał na barkach jednej osoby.

Utrzymanie chorego przewlekle w dobrej kondycji nie jest łatwym zadaniem. Pielęgnacja powinna uwzględniać postępowanie przeciwodleżynowe, ponieważ długotrwałe przebywanie w  jednej pozycji sprzyja miejscowym zaburzeniom krążenia, a w konsekwencji niedokrwieniu i uszkodzeniu tkanek. Powstają rany od naskórka aż do tkanki kostnej włącznie. Odleżyny goją się bardzo trudno, sprawiają wiele problemów pielęgnacyjnych i wiążą się z dużymi kosztami leczenia. Pojawienie się odleżyn znacznie pogarsza jakość życia chorych i pogłębia ograniczenia jakie wywołała choroba podstawowa. Pacjenci w  zaawansowanym stadium choroby są szczególnie narażeni na rozwój odleżyn, dlatego też bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka. Wyróżnia się kilka elementów profilaktyki: § Minimalizacja

ucisku – należy często zmieniać pozycję ciała pacjenta i skłaniać go do poruszania się w łóżku. Pozycję ciała zmienia się co 2 godziny, chorego trzeba układać na bokach, placach i brzuchu. Jeśli już występują odleżyny pacjent nie może leżeć bądź siedzieć na tych częściach ciała. Bardzo niebezpieczne jest układanie chorego w pozycji półleżącej lub półsiedzącej. Taka pozycja powoduje ześlizgiwanie się pacjenta, który próbuje temu zapobiec poprzez zapieranie się piętami o podłoże. Może to

45


Gdy długo opiekujemy się chorym

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LUNA Parametry techniczne: • długość wewnętrzna 200 cm / zewnętrzna 214 cm • szerokość wewnętrzna 90 cm / zewnętrzna 103 cm • najniższe /najwyższe położenie 40/80 cm • kąt regulacji zagłowia o° - 83° • kąt regulacji części nożnej 0° - 20° • max dopuszczalne obciążenie 140 kg

powodować wystąpienie odleżyn na piętach, kości krzyżowej oraz kościach kulszowych. Pacjenci na stałe przebywający w łóżku powinni być obkładani poduszkami i klinami piankowymi. Można używać poduszki, podkładki z miękkiej tkaniny lnianej. Jeśli chory jest wydolny oddechowo należy układać go na brzuchu w celu odciążenia kręgosłupa. Pacjenci poruszający się na wózkach powinni siedzieć na poduszkach, które zmniejszają nacisk. Aby zapobiec odleżyną powinni oni co 10-15 minut podnosić się na rękach na czas około 10 sekund. Dzięki temu uciśnięte miejsca zostaną ponownie ukrwione. Jeśli pacjent nie jest w stanie unieść się na rękach nie powinien przebywać na wózku dłużej niż 2-3 godziny. Dodatkowo powinno się podkładać wałki, poduszki lub kliny pod pośladki, uda i kolana chorych. § Kontrola stanu skóry chorego, § Korzystanie

z materacy i poduszek przeciwodle-

żynowych, § Prawidłowa

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY VITACARE RUROWY Z POMPĄ Długość x szerokość x wysokość w cm: 190x85x12 cm nośność materaca: 130 kg

masa ciała – wychudzenie, ogólne wyniszczenie organizmu jak i znaczna nadwaga czy otyłość są czynnikami ryzyka,

§ Czynności poprawiające ukrwienie skóry - bardzo

delikatny masaż i oklepywanie, które pomoże również zapobiegać zapaleniu płuc, § Należy również unikać podawania zbyt dużej ilo-

ści leków uspakajających i zachęcać pacjentów do różnych, choćby najmniejszych form aktywności. PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA wymiary: 45x40 cm kształt klina front: 7,5 cm tył: 4,5 cm

Starajmy się nie okazywać przy chorym smutku, zniecierpliwienia, nawet zmęczenia. Może to odczuć boleśniej niż samą chorobę. Jakiekolwiek są rokowania i prognozy, chory ma prawo do nadziei i opieki, uwzględniającej jego, nawet niewypowiedziane potrzeby. Jeśli nie opuszcza łóżka, ale jest w stanie, pozwalającym na utrzymywanie kontaktu z otoczeniem – niech to otoczenie będzie przyjazne i kojące. mgr fizjoterapii Paulina Bartczak

PODNOŚNIK SUNLIFT

46

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013


zdrowe stopy

Stopy na co dzień

Stopy na co dzień wykonują potężną pracę: to dzięki nim stawiamy kroki, biegniemy, skaczemy… Czy jednak tą ich ciężką pracę doceniamy? Czy dbamy o ich kondycję i dobry wygląd? No właśnie… Kto z nas nie odczuwał bólu zmęczonych stóp, nie marzył o uldze dla piekących czy opuchniętych stóp? Na pewno każdy z  nas nie raz myślał o tym. Tak właśnie zrodził sie pomysł na Assistance socks – linię wyrobów pończoszniczych znajdującą zastosowanie w  codziennej pielęgnacji stóp, w  profilaktyce i  wspieraniu leczenia schorzeń układu krążenia. Szczególnie jest dedykowana osobom mającym problemy z  kończynami dolnymi spowodowanymi różnymi dolegliwościami, jako wsparcie w  ich leczeniu lub niwelowaniu przykrych objawów. Wszystkie produkty są podzielone ze względu zastosowanie na: skarpety bezuciskowe, skarpety masujące, skarpety przeciwgrzybiczne, podkolanówki kompresyjne. SKARPETY BEZUCISKOWE – są dla osób z chorobami układu krążenia, cierpiących na obrzęki nóg, dla diabetyków, u  których występuje zespół stopycukrzycowej czyli specyficznych

przypadłości dotykających stopy takich jak: opuchlizna, owrzodzenia, trudno gojące się rany, wrażliwość i bolesność przy dotyku. Występują w  dwóch wersjach: z  elastanem i  bez elastanu. Jest to podyktowane wrażliwością nóg na ucisk. Przy stopach wyjątkowo spuchniętych lepiej stosować skarpety bez elastanu, o luźnym splocie, które delikatnie przylegają do nogi, nie uciskając jej. Dają one uczucie komfortu i  zapewniają swobodny przepływ krwi. Wykonane z  wysokogatunkowej bawełny lub bambusa z dodatkiem specjalnej przędzy Siltex STOP BACTERIA mają właściowści antyseptyczne, hamują rozwój mikrobów na skarpetkach i zapobiegają powstawaniu przykrego zapachu podczas noszenia. Jak to możliwe? Innowacyjne antybakteryjne zmodyfikowane włókna Prolen® Siltex skutecznie hamują wzrost bakterii, grzybów i  pleśni, gdyż stwarzają niekorzystne środowisko dla ich rozwoju. Ich zadaniem specjalnym jest ochrona skóry w  środowisku wymagającym wysokich standardów higienicznych. Jony srebra ograniczają nadmierny rozwój niepożądanych, powstałych przy skórze bakterii, stabilizując ich ilość na najbardziej przyjaznym i  pożądanym poziomie. Chronią skórę

47


zdrowe stopy przed niebezpiecznymi drobnoustrojami. Mają długotrwałe działanie, gdyż jony srebra są scalone z włóknem bawełnianym, a  nie nanoszone podczas procesu produkcji. W  odczuwalny sposób przyczyniają się do zmniejszenia tworzenia się nieprzyjemnego zapachu stóp oraz utrzymują biologiczną równowagę skóry. Skarpety bezuciskowe dodatkowo posiadają dzięki przędzy HOLLOW szczególne właściwości „oddychające” i jednocześnie utrzymujące stałą temperaturę ciała. Odprowadzają nadmiar potu wydzielanego podczas wzmożonego wysiłku, przy jednoczesnym zapobieganiu stratom ciepła. Następuje to poprzez szybkie odparowanie wilgoci dzięki włókienkom polipropylenowym o specjalnej strukturze. Użytkownik nie odczuje nigdy efektu „zimnego kompresu” jak w  przypadku produktów wykonanych z  włókien tradycyjnych. Przędza HOLLOW, z uwagi na swoje właściwości zapewnia szczególne cechy biofizyczne wyrobów. Odznaczają się prawie zerową higroskopijnością czyli nie pochłaniają wilgoci, ale ją transportują na zewnątrz. Takie skarpetki są całkowicie hypoalergiczne, tworzą przyjazny mikroklimat przy skórze człowieka, pozostawiając uczucie lekkości, co zapewnia wysoki komfort użytkowania. Druga grupa produktów to SKARPETY MASUJĄCE – o działaniu relaksującym i pobudzającym krążenie, polecane dla osób mających chłodne i szybko marznące stopy. Lekko masują stopy, pobudzają krążenie w  nich, dają przyjemne uczucie relaksu i  odprężenia. Skarpetki posiadają specjalną fakturę na całej powierzchni spodniej stopy, uzyskaną poprzez zastosowanie odpowiednich splotów, które podczas noszenia przyjemnie masują, dając przyjemne uczucie relaksu i odprężenia. Wpływają korzystnie na krążenie krwi w stopach. Przynoszą ulgę zmęczonym, obolałym stopom. Prążkowana powierzchnia masująca stymuluje receptory umieszczone na spodzie stopy, dzięki czemu skarpety mogą być wsparciem przy reflekso-

48

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

terapii. Zastosowana wysokiej jakości bawełna dzięki swym naturalnym własnościom higroskopijnym jest przewiewna, co zapobiega poceniu się stóp, pochłania nadmiar wilgoci, gromadzący się podczas noszenia. Dla osób lubiących nowinki technologiczne ciekawa jest wersja polipropylenowa skarpet masujących. Czym się różnią od skarpet bawełnianych? Posiadają dodatek specjalnej przędzy Siltex STOP BACTERIA, która zawiera w sobie jony srebra, o  działaniu antyseptycznym, hamującym rozwój mikrobów na skarpetkach i  zapobiegającym powstawaniu przykrego zapachu podczas noszenia. Te skarpetki są bardzo elastyczne, dobrze dopasowują się do nogi i nie zsuwają się podczas noszenia. Kolejną grupą produktów funkcyjnych Assistance socks to podkolanówki KOMPRESYJNE, ze stopniowaną kompresją wzdłuż całej cholewki. Wskazane są dla osób prowadzących siedzący tryb życia, pracujących na stojąco, często podróżujących samolotem, samochodem, które mają problemy z krążeniem w kończynach dolnych, gdzie najczęstszymi objawami są obrzęki, ciężkie nogi, uczucie mrowienia. Wyprodukowane zgodnie z  wymogami kompresjoterapii – metody opracowanej w celu leczenia i profilaktyki chorób żył, są bardzo pomocne w  długotrwałej terapii żylaków kończyn dolnych. Ich podstawową funkcją jest stopniowany ucisk wzdłuż całej nogi – największy w kostce, średni w łydce, najsłabszy pod kolanem). Na przykład podczas lotu nasze ciało podlega dość szybkim zmianom ciśnienia powietrza. Może to powodować czasowe zakłócenie pracy naszego układu krwionośnego. Mamy wrażenie ociężałości nóg, zastój limfy w nogach objawiający się opuchlizną. Aby temu zapobiec stosujemy podkolanówki kompresyjne. Dzięki stopniowanemu uciskowi wspomagamy układ krążenia, nie pozwalamy poddaniu się żył zmiennemu rozszerzaniu i  zwężaniu spowodowanemu różnicą wysokości. W ten sposób część krwi nie zalega


zdrowe stopy w stopach, naczynia krwionośne zachowują stałe ciśnienie wewnętrzne. Z kolei SKARPETKI PRZECIWGRZYBICZNE CUPRON rekomendowane są osobom mającym problemy skórne o podłożu grzybicznym. Dzięki czemu mają tak dobroczynne właściwości? Są to skarpetki wykonane z  bawełny, z  dodatkiem przędzy z cząsteczkami miedzi w spodniej części stopy. Miedź jest niezbędnym minerałem występującym w  organizmie człowieka, którego dobroczynne właściwości zdrowotne i pielęgnujące znane są od tysięcy lat, jego korzystne działanie na skórę wykorzystywane było już przez starożytnych Egipcjan, Rzymian i Azteków. Posiada silne własności antybakteryjne, które zabijają wiele gatunków bakterii i  grzybów i  innych drobnoustrojów. W jej otoczeniu zarodniki grzybów powodujące stany zapalne na skórze nie rozwijają się. Skarpety z jej dodatkiem korzystnie wpływają na wygląd skóry, łagodzą zmiany chorobowe przy schorzeniach skórnych wywołanych zarodnikami grzybicy, zapobiegają też powstawaniu przykrego zapachu podczas noszenia. Wskazane do noszenia podczas kuracji farmakologicznej. Skuteczność tej przędzy z  dodatkim miedzi została wytestowana między innymi podczas głośnego wypadku w w jednej z kopalni w Chille. Uwięzionym górnikom spuszczono też na dół skarpetki i  bieliznę z  dodatkiem przędzy CUPRON, dzięki którym – przebywając 63 dni w  potwornym upale i  przy 90% wilgotności nie nabawili się grzybicy na nogach, w pachwinach i pod pachami. Wg lekarzy, stan ich skóry był w bardzo dobrym stanie. Wszystkie wyroby z linii Assistance socks uzyskały Deklarację Zgodnosci WE na podstawie badań Instytutu Włókiennictwa w  Łodzi i  tym samym zyskały statut produktów medycznych klasy I. Wiecej informacji na ich temat można znaleźć na stronie www.assistancesocks.pl Materiał powstał przy współpracy z firmą Wola Sp. z o.o.

22

90*

Podkolanówki damskie kompresyjne ASSISTANCE

12

90*

Skarpetki damskie/męskie z miedzią ASSISTANCE

14

90*

Podkolanówki damskie z miedzią ASSISTANCE

17

90*

Skarpetki damskie/męskie bezuciskowe z elastanem ASSISTANCE

17

90*

Skarpetki damskie/męskie bezuciskowe bez elastanu ASSISTANCE

13

90*

Skarpetki damskie/ męskie z masażem siltex ASSISTANCE (soft comfort)

14

90*

Skarpetki damskie/ męskie z masażem bawełniane ASSISTANCE (soft comfort)

Szukaj okazji cenowych na www.life-plus.pl lub zapytaj konsultanta w najbliższym salonie medycznym Grupy Life+ * – średnia cena detaliczna w salonach medycznych 49


blisko ludzkich spraw

Wolontariat stomijny POL-ILKO Andrzej Piwowarski Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "KOLONIA". Ponadto także przewodniczący Sekcji Olimpiad Specjalnych Zasuwaj Sułkowice, członek Rady LGD "Między Dalinem i Gościbią". Ogólnie działacz w ngo (organizacjach pozarządowych) od 15 lat. Wykształcenie: Studia pedagogiczne (mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie) studia podyplomowe - orientacja i doradztwo zawodowe (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Praca zawodowa: obecnie doradca ds. osób niepełnosprawnych - PCPR Myślenice

J

ednym z najważniejszych działań stowarzyszeń stomijnych na całym świcie jest wolontariat stomijny. Także w Polsce propagujemy tę formę pomocy nowym pacjentom, a także tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Wolontariat stomijny w Polsce ma już bardzo długą historię, jego początki to ostatnie lata ubiegłego wieku. Pierwsze ogólnopolskie szkolenia odbyły się w latach 19972000 (1997 - Głuszyna, koordynatorzy, 1988 – Kazimierz Dolny, 2000 – Paprotnia). W  ostatnich latach powróciliśmy ze szkoleniami ogólnopolskimi, które są niezwykle potrzebne, zwłaszcza dla koordynatorów wolontariatu. Oczywiście kwestia podnoszenia swych umiejętności, wymiany doświadczeń oraz sięgania po nowości jest niezwykle ważna dla każdego wolontariusza. A  szczególnie inspirujące oraz potrzebne są tu zajęcia i  warsztaty z  psychologiem. Poza tym w  skład wykładowców wchodzą: lekarz, pielęgniarka, przedstawiciel Zarządu Głównego POL-ILKO i  ewentualnie specjalista z  sieci Centrum Wolontariatu, który prezentuje aspekty prawne wolontariatu. To co wyróżnia i jest podstawą wolontariatu stomijnego to, że mogą nimi być wyłącznie osoby posiadające stomię. I co niezwykle ważne, muszą oni swoim dobrym, pozytywnym przykładem świadczyć o  możliwości dalszego aktywnego  i pełnego uczestniczenia w życiu społecznym czy

50

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

też zawodowym. Wolontariusz stomijny jest osobą, która przynosi ulgę, uśmiech i nadzieję dla nowego Stomika. Bo któż inny, jak nie osoba „o takiej samej przypadłości” może zrozumieć, wysłuchać i dać najważniejsze rady i wskazówki. Wolontariusze są nie po to, aby wyręczać czy zastępować lekarzy, pielęgniarki, psychologów ale aby uzupełniać  i pomagać w rehabilitacji oraz powrocie do aktywnego życia nowych Stomików. A że są to procesy bardzo trudne, skomplikowane i bardzo indywidualne wiedzą o tym wszyscy, w tym rodziny osób ze stomią. Kto może zostać wolontariuszem? Teoretycznie każdy odważny Stomik, który wyrazi chęć i przejdzie odpowiednie szkolenia. Najpierw w Oddziale Regionalnym, następnie ogólnopolskie szkolenie wolontariuszy potwierdzone stosownym certyfikatem. Oczywiście w praktyce zdarza się, że nie każdy ma te predyspozycje, które pozwalają na aktywne i efektywne spełnianie roli wolontariusza stomijnego. Zachęcamy gorąco wszystkich Stomików, którzy chcą pomagać innym jako wolontariusze stomijny, aby zgłaszali się do najbliższych Oddziałów Regionalnych POL-ILKO. Tam otrzymają szczegółowe informacje i będą mogli zasilić szeregi wolontariuszy POL-ILKO. Andrzej Piwowarski  Prezes ZG POL-ILKO

Relacja z ostatniego   szkolenia wolontariuszy stomijnych POL-ILKO W dniach 20-22 września 2012 r. w Rezydencji „Korab” w urokliwych Międzyzdrojach odbyło się szkolenie dla kilkunastu kandydatów na wolontariuszy  z całej Polski. Zostały zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stomijnego POLILKO oraz Koordynatora Generalnego Wolontariuszy – Jolantę Matalewską (Prezesa Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Szczecinie).


blisko ludzkich spraw Pierwszego dnia kandydaci wzięli udział w warsztatach poświęconych komunikacji międzyludzkiej, a w szczególności kontaktom z pacjentem, które poprowadziła Bianca-Beata Kotoro, psycholog społeczny, psychoseksuolog, psychoonkolog, terapeutka; założycielka Instytutu Psychologiczno-Psychoseksualno-Szkoleniowego w Warszawie. W drugim dniu, po śniadaniu, jako pierwszy warsztaty poprowadził dr n. med. Wojciech Szczęsny, który przybliżył kandydatom nowoczesne metody leczenia raka, w szczególności raka jelita grubego. W drugiej części warsztatów pielęgniarka stomijna, Małgorzata Bilińska omówiła problemy życia z  wyłonioną stomią, dietę w chorobach nowotworowych i po operacjach.  W  trzeciej części wykładów mgr Anna Graczyk ze szczecińskiego Centrum Wolontariatu zapoznała wszystkich z  ciężką, aczkolwiek niezmiernie wdzięczną pracą wolontariusza i aspektami prawnymi tej społecznej pracy, czyli przepisami oraz ustawą dotycząca wolontariatu. Oczywiście nie zabrakło czasu na powitanie  z  morzem, integrację i  zwiedzanie najpiękniejszych miejsc Międzyzdrojów oraz najbliższych okolic. Drugi dzień zakończył się uroczystą kolacją i wręczeniem certyfikatów ukończenia szkolenia wolontariuszy. Trzeciego dnia rano przeszkoleni wolontariusze mieli okazję osobiście poznać przedstawicieli Zarządu Głównego POL-ILKO oraz usłyszeć o celach i zadaniach naszego Stowarzyszenia. Po obiedzie wszyscy rozjechali się do domów. Dorota Kaniewska  Członek ZG POL-ILKO,   Prezes OR POL-ILKO w Warszawie

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO Zarząd Główny, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, www.polilko.pl e-mail: polilko@polilko.pl Prezes – Andrzej Piwowarski (OR Kraków) Wiceprezes – Janusz Drużycki (OR Warszawa) Sekretarz – Ewa Maria Sawicka (OR Katowice) Skarbnik – Ryszard Lisek (OR Katowice) Członek Zarządu – Dorota Kaniewska (OR Warszawa) Oddziały Regionalne Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO (Stan na dzień 01.06.2012 r.) BIAŁYSTOK Siedziba: ul. Świętojańska 22/1 (Centrum Współpracy), 15-950 Białystok, kontakt: Danuta Skutnik, tel. kom. 604 967-220, e-mail: bialystok@polilko.pl BYDGOSZCZ Adres korespondencyjny: Jan Łosiakowski, ul. Leszczyńskiego 111/34, 85-137 Bydgoszcz  e-mail: bydgoszcz@polilko.pl GORZÓW WIELKOPOLSKI Adres korespondencyjny: Mirosława Pękosz,   ul. Widok 24/51, 66-400 Gorzów Wielkopolski,   tel. dom. 95 725-80-00 KATOWICE Siedziba: Wojewódzka Przychodnia   Specjalistyczna w Katowicach, Katowice   40-038, ul. Powstańców 31, III piętro, pok. 341  Adres korespondencyjny: Ewa Maria Sawicka,   ul. Żwirki i Wigury 27/14, 40-063 Katowice,   tel. kom. 502 077-519,   e-mail: katowice@polilko KIELCE Siedziba: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce  Adres korespondencyjny: Eugeniusz Kotlarski,   ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 137/3,   25-433 Kielce, tel.  dom. 41 331-87-06,   tel. kom. 505 691-606, e-mail: kielce@polilko.pl

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO § Zarząd Główny § ul. Przybyszewskiego 49 § 60-355 Poznań www.polilko.pl § e-mail: polilko@polilko.pl § NIP 779-16-08-829 § KRS 0000076005 § REGON 004809170 Konto bankowe 95 1020 4027 0000 1402 0300 0965

51


blisko ludzkich spraw KONIN Siedziba: ul. 11 Listopada 9, 62-500 Konin Adres korespondencyjny: Stanisław Stencel,   Grochowy 59, 62-574 Rychwał,   tel. dom. 63 248-36-17  e-mail: konin@polilko.pl KOSZALIN Adres korespondencyjny: Kwiryn Buzalski,   ul. M. Karłowicza 46B/1, 75-563 Koszalin   tel. kom. 693-581-103  e-mail: koszalin@polilko.pl KRAKÓW Adres korespondencyjny: Grażyna Włodarczyk,   ul. Stachiewicza 17/102,   31-303 Kraków, tel. kom. 502 338-436  e-mai: krakow@polilko.pl LUBLIN Adres korespondencyjny: Stanisław Majewski,   21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/VI,   tel. kom. 501 593-945  e-mail: lublin@polilko.pl OLSZTYN Adres korespondencyjny:   Janina Tabaczyńska-Sassyn,   ul. Limanowskiego 19B/9, 10-342 Olsztyn, tel.  089 526-94-08, e-mail: olsztyn@polilko.pl OSTROWIEC SWIĘTOKRZYSKI Adres korespondencyjny: Zofia Skrok,   ul. Polna 37/72 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. kom. 502 576-025,   e-mail: ostrowiec@polilko.pl PŁOCK Adres korespondencyjny: Danuta Kupis,   09-400 Płock, ul. Jasna 12/1m56   tel.  dom. 24 268-56-86   e-mail: plock@polilko.pl POZNAŃ Adres korespondencyjny: Alicja Smolarkiewicz, Poznań, Os. Lecha 18 m 30,   tel. dom. 61 877-77-36   e-mail: poznan@polilko.pl

52

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013

RZESZÓW Adres korespondencyjny: Krzysztof Bryndza, Poraż 111/2, 38-540 Zagórz, tel. kom. 512 823-367   e-mail: rzeszow@polilko.pl SZCZECIN Siedziba: Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin  Adres korespondencyjny: Jolanta Matalewska,   ul. Chodkiewicza 1/15, 70-344 Szczecin,   tel. kom. 667 309-712, e-mail: szczecin@polilko.pl TARNOBRZEG Adres korespondencyjny: Zygmunt Bogacz,   ul Sandomierska 85, 39-432 Gorzyce,   tel. dom. 15 836-25-91, tel. kom. 694 312-007  e-mail tarnobrzeg@polilko.pl  WARSZAWA Siedziba: Szpital Bielański Oddz. Chirurgii Ogólnej, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, pawilon H, pok. 232, tel.  022 569 03 34   Spotkania: „Ośrodek Nowolipie”, ul. Nowolipie 25b, Warszawa Adres korespondencyjny: Dorota Kaniewska,   Al. Niepodległości 137/141 m. 38,   02-570 Warszawa, tel. dom. 22 646 27 05,    tel. kom. 691 739 924, e-mail: warszawa@polilko.pl WŁOCŁAWEK Adres korespondencyjny: Włodzimierz   Mańkowski, ul. Kaliska 83a/13,   87-800 Włocławek, tel. dom. 54 234-56-51,   tel. kom. 601 897-009  e-mail: wloclawek@polilko.pl  WROCŁAW Adres korespondencyjny: Jan Drajczyk,   ul. Komorowska 12/5, 54-436 Wrocław,  tel. dom. 71 788-14-22, tel. kom. 604 148-453   e-mail: wrocław@polilko.pl ZIELONA GÓRA Siedziba: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra  Adres korespondencyjny: Waldemar Maniak,   ul. Zielonogórska 61, 67-100 Nowa Sól,   tel. dom. 68 387-52-39,  e-mail: zielonagora@polilko.pl


N o w o ś c i w n a s z e j o f e r c i e

Kropla Zdrowia mydło naturalne   z białą herbatą 130 g

Ekskluzywne mydło naturalne powstałe na bazie oleju palmowego oraz oliwy  z  oliwek i  oleju ze słodkich migdałów wzbogacone o naturalną borowinę.

Ekskluzywne mydło wykonane w 100% ze składników roślinnych wzbogacone o 8 naturalnych olejów roślinnych, w tym olejek avocado, olejek Shea/Karite, olejek macadamia, olejek jojoba, oliwa z oliwek, olejek ze słodkich migdałów, olejek winogronowy, olejki z palm kokosowych.

Kropla Zdrowia mydło naturalne z miodem 130 g Miód Spadziowy to jeden z najcenniejszych darów natury  i jeden z najwspanialszych Polskich miodów. Pozyskiwany jest z drzew iglastych jodły, świerku, sosny i modrzewia.  W kosmetyce wykorzystywane są jego wyjątkowe właściwości i zdolności do odmładzania, nawilżania, wygładzania i regeneracji.

NOWOŚCI!

Kropla Zdrowia mydło naturalne z borowiną 130 g

Balsam do ciała 200 ml Kropla Zdrowia mocno regenerujący, nawilżający i  ujędrniający balsam do ciała z masłem Shea, olejkiem avocado, olejkiem z pestek winogron i borowiną.

Qmed HEAD PILLOW – Poduszka rehabilitacyjna do snu Znajduje zastosowanie w odciążeniu odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Idealna w podróży jako wsparcie głowy. Rozmiar uniwersalny, wymiary:12cmx27cm, gęstość 55 kg/m3

53


krzyżówka z niespodzianką

Za rozwiązanie poprzedniej krzyżówki nagrody otrzymują: Maria – Moszczenica Teresa – Klęczany Lucjana – Giebułtów Lidia – Jasło Wojciech – Przeworsk Helena – Stróżna Stanisław – Poznań Justyna – Pińczów Zdzisław – Wrocław Witold – Mońki

Rozwiąż krzyżówkę – czekają nagrody

KUPON

Zasady: Wpisz rozwiązanie do poniższego kuponu oraz wyślij na adres Redakcji: Marmed Health Care, 38-300 Gorlice, ul. Sienkiewicza 36 Pierwszych 10 poprawnych rozwiązań nagrodzonych zostanie prezentem niespodzianką. O kolejności decyduje data stempla pocztowego. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

54

Hasło krzyżówki: Imię i nazwisko osoby wypełniającej kupon: Miasto:

Kod:

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych na kuponie przez Marmed HC zgodnie z ustawą z  dnia 29.08.1997 o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926). Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Marmed HC korespondencji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204)

Czytelny podpis uczestnika:

CZAS NA ZDROWIE

e-mail: zima 2013


LAWINOWY SPADEK CEN OFERTA WAŻNA OD 18.01 DO 28.02.2013 R. LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

2800***

129 **

00*

18900***

2299

9995

14995

ROZGRZEWA I POBUDZA KRĄŻENIE KRWI Poduszka grzewcza Lanaform

Termofor SANITY zwierzątko

organizator promocji Medical Sprzęt Medyczny S.C.

But grzewczy BD 7880

organizator promocji Albert Polska Sp. z o.o.

organizator promocji Remix Sp. Jawna

6600***

189 **

00*

Poduszka lędźwiowa

53

99

15995

organizator promocji MDH Sp. z o.o.

ULGA PRZY BOLĄCYCH PLECACH

1490***

1390***

1199

UŁATWIA ODDYCHANIE

1099

Inhalator Philips Respironics Family organizator promocji Novamed Sp. z o.o.

2200***

DZIAŁA ANTYBAKTERYJNIE

19

99

1260***

Kropla zdrowia balsam do ciała 200ml organizator promocji Marmed Health Care Sp. z o.o.

929

POBUDZA KRĄŻENIE KRWI

Podkolanówki damskie z miedzią ASSISTANCE organizator promocji Wola Sp. z o.o.

Kropla zdrowia krem do stóp tuba 50ml

organizator promocji Marmed Health Care Sp. z o.o.

Skarpetki damskie z masażem siltex ASSISTANCE (soft comfort) organizator promocji Wola Sp. z o.o.

1260***

980

NATURALNIE PIELĘGNUJE

14900***

13900***

99

95

10999

DOSKONALE WCHŁANIA I NEUTRALIZUJE ZAPACH Wkładki Lille Supremlight Mini 28 szt. organizator promocji Inlet Sp. z o.o.

CIŚNIENIE PO KONTROLĄ Ciśnieniomierz Intec 868

organizator promocji Medical Sprzęt Medyczny S.C. * – standardowa średnia cena na rynku ** – cena promocyjna organizatora promocji Produkty w promocji nie podlegają refundacji z NFZ

TEMPERATURA PO KONTROLĄ Termometr bezdotykowy HM 668 organizator promocji Medical Sprzęt Medyczny S.C.

SPRZĘT REHABILITACYJNY / SPRZĘT ORTOPEDYCZNY / SPRZĘT PIONIZUJĄCY / SPRZĘT STOMIJNY I UROLOGICZNY SPRZĘT POMOCNICZY I PRZECIWODLEŻYNOWY / SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY ASORTYMENT DLA AMAZONEK / PRODUKTY PROFILAKTYKI ZDROWIA / LIKWIDACJA BARIER w w w. l i f e - p l u s . p l

55


p r o m o c j a „ l aw i n o w y s pa d e k c e n ” d o s t ę p n a w następujących salonach medycznych Kraków, 31-571 | Al. Jana Pawła II 78 | budynek główny AWF tel. 12 683 15 18, 663 903 415 krakow4@life-care.pl

Salony medyczne Grupy Life + Brzozów, 36-200 | ul. Ks. Bielawskiego 18 tel. 13 434 32 57, 663 901 013 e-mail: brzozow@life-care.pl

e-mail: krakow3@life-care.pl

Kraków, 31-202 | ul. Prądnicka 35-37 tel. 12 416 25 19, 663 901 015 e-mail: krakow2@life-care.pl

Busko - Zdrój, 28-100 | ul. Batorego 2a tel. 41 378 34 17, 695 122 554 e-mail: busko@life-plus.pl

Kraków, 31-826 | os. Złotej Jesieni 1 tel. 12 64 68 741, 12 64 82 698, 669 970 560 e-mail: krakow1@life-care.pl

Gliwice, 44-100 | ul. Górnych Wałów 8 tel. 32 331 60 57,695 120 397

Krosno Odrzańskie, 66-600 | ul. Poznańska 9 tel. 68 383 93 33, 695 120 493

e-mail: gliwice@life-care.pl

e-mail: krosnoodrz@life-plus.pl

Goczałkowice Zdrój, 43-230 | ul. Uzdrowiskowa 63 tel. 32 212 70 50, 607 459 240

Leszno, 64-100 | ul. Łaziebna 17 tel. 695 120 483

e-mail: goczalkowice@life-care.pl

Gorlice 38-300 | ul. 3 Maja 3 tel. 695 120 399 e-mail: gorlice2@life-care.pl

Gorlice, 38-300 | ul. Sienkiewicza 36 tel. 18 354 92 12, 603 695 377 e-mail: sklep@life-care.pl

Gorlice, 38-300 | ul. Węgierska 21 tel. 18 353 71 30 w.366 18 352 69 48, 697 068 601 e-mail: gorlice1@life-care.pl

Gorzów Wielkopolski, 66-400 ul. Gen. Stanisława Maczka 1b tel./fax 95 729 75 71, 695 120 490 e-mail: gorzowwlkp@life-plus.pl

Jasło, 38-200 | ul. 3 Maja 24a tel. 13 448 23 75, 697 068 619

e-mail: leszno@life-plus.pl

Lublin, 20-064 | ul. Lubartowska 50 tel. 81 747 00 36, 695 120 393 e-mail: lublin@life-plus.pl

Nowa Sól, 67-100 | ul. Witosa 18 tel. 68 387 60 83, 695 120 494 e-mail: nowasol@life-plus.pl

Nowy Sącz, 33-300 | ul. Batorego 77 tel. 18 444 17 58, 722 044 222 e-mail: nsacz2@life-care.pl

Nowy Sącz, 33-300 | ul. K. Wielkiego 4 tel. 18 443 47 18, 697 068 602 e-mail: nsacz@life-care.pl

Poniatowa, 24-320 | ul. Lubelska 3 tel. 81 820 55 23, 695 120 498 e-mail: poniatowa@life-plus.pl

e-mail: jaslo@life-care.pl

Poznań, 61-823 | ul. Piekary 6 tel. 61 852 32 75, 695 120 390

Kielce, 25-734 | ul. Artwińskiego 1 | w przychodni sportowej tel. 41 367 15 40, 669 970 580

Przemyśl, 37-700 | ul. Sportowa 6 tel. 16 675 14 37, 697 068 620

e-mail: kielce@life-plus.pl

Kielce, 25-363 | ul. Wesoła 37A tel. 41 344 15 81, 695 120 395 e-mail: kielce2@life-plus.pl

Kielce, 25-040 | ul. Pakosz 68 w poradni specjalistycznej PROMEDICA tel. 667 953 700, 695 120 415 e-mail: kielce3@life-plus.pl

56

Kraków, 30-039 | ul. Pomorska 1 tel. 12 429 63 93, 695 120 394

e-mail: poznan@life-plus.pl

e-mail: przemysl@life-care.pl

Rzeszów, 35-073 | pl. Wolności 12 tel. 17 852 49 22; 17 852 88 10, 695 120 388 e-mail: rzeszow3@life-care.pl

Sandomierz, 27-600 | ul. Schinzla 13 | w szpitalu tel. 15 864 75 83, 697 068 627 e-mail: sandomierz@life-plus.pl

Końskie, 26-200 | ul. Gimnazjalna 41B | w szpitalu tel. 41 372 44 65, 669 970 360

Skarżysko – Kamienna, 26-110 | ul. Szpitalna 1 | w szpitalu tel. 41 252 47 96, 697 068 617

e-mail: konskie@life-plus.pl

e-mail: skarzysko@life-plus.pl

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013


p r o m o c j a „ l aw i n o w y s pa d e k c e n ” d o s t ę p n a w następujących salonach medycznych Stalowa Wola, 37-450 | ul. 1 Sierpnia 12 | tel. 15 842 39 43, 695 120 497 e-mail: stalowawola@life-care.pl

Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Paderewskiego 7 tel. 22 868 00 88

Starachowice, 27-200 | ul. Radomska 70 | w szpitalu tel. 41 275 19 20, 663 901 017

Rawa Mazowiecka, 96-200 | Jerozolimska 3 tel. 697 068 635

e-mail: starachowice@life-plus.pl

nowy.dwor@life-med.com.pl

e-mail: rawa@life-med.com.pl

Staszów, 28-200 | ul. 11 Listopada 78 | w szpitalu tel. 15 864 13 24, 697 068 618 e-mail: staszow@life-plus.pl

Szczecin, 70-263 | ul. Langiewicza 19/10 tel. 91 489 39 19, 695 120 386 e-mail: szczecin@life-plus.pl

Tarnów, 33-100 | ul. M.B. Fatimskiej 17 tel. 14 627 82 35, 667 953 900

Suwałki, 16-400 | Pułaskiego 26A tel. 87 562 60 36, 509 549 060 e-mail: suwalki@life-med.com.pl

Warszawa, 02-002 | Nowogrodzka 62b tel. 22 632 22 12, 695 120 385 e-mail: warszawa@life-med.com.pl

Wysokie Mazowieckie, 18-200 | Szpitalna 5B tel. 86 275 22 38, 503 191 599 e-mail: wys.maz@life-med.com.pl

Wyszków, 07-200 | Okrzei 75 tel. 29 742 91 75, 505 490 282

e-mail: tarnow@life-care.pl

Wadowice, 34-100 | ul. Karmelicka 5 tel. 33 873 12 94, 695 120 499

e-mail: wyszkow@life-med.com.pl

e-mail: wadowice@life-care.pl

Wrocław | 50-437 ul. Kościuszki 194, tel. 691 405 990 e-mail: wroclaw@life-plus.pl

Września, 62-300 | ul. Słowackiego 37A tel. 61 437 67 76, 607 877 076 e-mail: wrzesnia@life-plus.pl

Salony „Nasze Zdrowie”:

Zamość, 22-400 | ul. Lwowska 10 tel. 84 638 01 08, 695 120 383

Bydgoszcz, 85-006 | ul. Gdańska 46 tel. 52 321 50 54, 695 120 405

e-mail: zamosc@life-plus.pl

Zielona Góra, 65-751 | ul. Podgórna 46 wej. C | w szpitalu tel. 68 325 02 28, 695 120 795

e-mail: salon4@nzgl.pl

Ciechocinek, 87-720 | ul. Zdrojowa 46 tel. 54 283 58 56, 695 120 480

e-mail: zielonagora@life-plus.pl

e-mail: salon8@nzgl.pl

Gdańsk, 80-392 | ul. Szczecińska 23 tel. 58 761 93 36, 665 103 160 e-mail: salon1@nzgl.pl

Kutno, 99-300 | ul. Kościuszki 52 tel. 24 253 70 00, 695 120 407

Salony medyczne:

e-mail: salon5@nzgl.pl

Białystok, 15-028 | Słonimska 5 lok. 5 tel. 85 831 13 68, 695 120 403 e-mail: bialystok@life-med.com.pl

Łódź, 90-513 | ul. A. Struga 20 tel. 42 664 38 30, 695 120 496 e-mail: salon3@nzgl.pl

Biskupiec, 11-300 | Armii Krajowej 8 tel. 89 535 72 44, 695 120 382

Łódź, 90-541 | ul. Radwańska 19/33 tel. 609 117 566

e-mail: biskupiec@life-med.com.pl

Działdowo, 13-200 | Leśna 1 tel. 23 697 22 11 wew. 297, 512 263 847 e-mail: dzialdowo@life-med.com.pl

Ostrów Wielkopolski, 63-400 | ul. Partyzancka 25/2 tel. 62 730 09 25, 693 169 633 e-mail: salon10@nzgl.pl

Ełk, 19-300 | Chopina 11 lok. 2 tel. 87 610 94 95, 512 263 867

Skierniewice, 96-100 | ul. Jagiellońska 6/3c tel. 46 832 44 50, 605 615 770

e-mail: elk@life-med.com.pl

e-mail: salon6@nzgl.pl

Mława, 06-500 | Ordona 27 lok. 7 tel. 23 654 97 82, 512 263 849

Władysławowo 84-120 | ul. Gen. Józefa Hallera 1/15 tel. 509 618 017 e-mail: salon9@nzgl.pl

e-mail: mlawa@life-med.com.pl

www.life-plus.pl

www.mdh.pl

www.inlet.pl

www.healthclub.com.pl

57


h e a lt h c lu b – O D B I E R A J N A G R O D Y

Program lojalnościowy Health Club to konkretne korzyści:

1. Możliwość odbioru atrakcyjnych nagród zgodnie z katalogiem Health Club 2. Bezpłatny dostęp do kwartalnika „Czas na Zdrowie”, gdzie swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z Państwem najlepsi specjaliści, w tym lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i trenerzy

Kubek termos* nr katalogowy TR 002

599 pkt.

Latarka brelok* nr katalogowy TR 001

599 pkt.

Termos turystyczny 1l* nr katalogowy TR 004

Koc polarowy 170x130*

1665 pkt.

nr katalogowy TR 005

669 pkt.

58

CZAS NA ZDROWIE

zima 2013


h e a lt h c lu b – O D B I E R A J N A G R O D Y

Polar damski S-XL*

Polar męski S-XL*

nr katalogowy TR 010

nr katalogowy TR 009

1999 pkt.

1999 pkt.

3. Dostęp do infolinii medycznej z zakresu zasad refundacji sprzętu ortopedycznego i  medycznego, serwisu posprzedażowego, danych kontaktowych najbliższych Partnerów Health Club 4. Zaproszenia na badania, sympozja i spotkania organizowane przez zaprzyjaźnione z nami Stowarzyszenia i Fundacje Uczestnictwo w Klubie Zdrowia jest całkowicie bezpłatne i w dowolnym momencie można z niego zrezygnować. Więcej informacji na stronie www.healthclub.com.pl lub pod nr infolinii 801 533 003 Masz już kartę Health Club? Jeśli nie – zapytaj konsultanta medycznego w najbliższej placówce Grupy Life + lub zadzwoń pod numer infolinii 801 533 003 i dołącz do Nas. Szukaj oznakowania Partner Health Club na drzwiach sklepów medycznych

Lampa grzewcza z podczerwienią EFBE-SCHOTT IR 801* nr katalogowy ZU 023

3480 pkt.

Mikser Zelmer* nr katalogowy RA 009

3750 pkt.

Patelnia Tefal, średnica 20, 26 cm* nr katalogowy RA 010 20 cm – 2000 pkt., 26 cm – 2400 pkt.

* wybrane nagrody z katalogu, pełen spis nagród na: www.healthclub.com.pl

59


h e a lt h c lu b – O D B I E R A J N A G R O D Y

Waga Microlife* nr katalogowy ZU 031

2200 pkt.

Zestaw garnków Tefal Ingenio 16, 18, 20cm* nr katalogowy RA 031

7700 pkt.

Termowentylator Eldom HL 9* (2 poziomy grzania, zimny nawiew, regulacja temperatury, moc 2000W) nr katalogowy RA 011

Zdrowy parowar Tefal* nr katalogowy RA 032

2500 pkt.

10 000 pkt.

KUPON RABATOWY

Skorzystaj z kuponu

Zasady wykorzystania KUPONU RABATOWEGO 10% rabatowego! 1. Kupon jest ważny od 20 stycznia do 31 marca 2013 r 2. Kupon uprawnia do jednorazowego zakupu z 10% rabatem 3. Kupon można wykorzystać tylko przy zakupie asortymentu, który nie podlega refundacji ze środków NFZ 4. Aby zrealizować kupon rabatowy należy poprawnie wypełnić kupon informacyjny i pozostawić go w salonie u konsultanta medycznego. 5. O chęci realizacji kuponu należy, poinformować pracownika salonu, przed dokonaniem sprzedaży tj przed fiskalizacją transakcji. 6. Kupon nie może być zrealizowany w przypadku zakupów asortymentu będącego już w promocji

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Dane adresowe: Tel. stacjonarny:

Tel. komórkowy:

Nazwa zakupionego asortymentu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych na kuponie przez MARMED HC zgodnie z ustawą z  dnia 29.08.1997 o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926). Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MARMED HC korespondencji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204)

e-mail: Data transakcji:

Data i czytelny podpis:

Pieczątka salonu medycznego

10%

RABATU NA ZAKUPY

Czas na Zdrowie  

Magazyn o zdrowiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you