Izložba Jelene Kovačević, Polinom, u Galeriji Bačva, 12.-23.9.2018.

Page 1