Helga Goran

Page 1

Biografija umjetnice:

Artist biography:

Helga Goran multimedijalna je umjetnica, rođena 1968. godine u Puli. Živjela je i radila na Novom Zelandu od 1996. godine. Bila je finalistica za nagradu Anthony Harper 2010. Izlagala je slike, crteže, fotografije i video radove u galerijama Novog Zelanda, Srbije i Hrvatske. 1995. godine diplomirala je na Odsjeku za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. 2007. godine završila je preddiplomski studij likovnih umjetnosti na Design & Arts College of New Zealand and WCAD, a potom i diplomski (Master) studij likovnih umjetnosti (fotografije) na Sveučilištu Massey u Wellingtonu 2011. Izlagala je na osam samostalnih i više od dvadeset grupnih izložbi. Od 2012. godine živi i stvara u Puli i Beogradu. Bavi se fotografijom, videom, crtanjem, slikarstvom, ilustracijom, grafičkim dizajnom i edukacijom. Od 2013. godine članica je HDLU Istre.

Born in 1968 in Pula, Croatia, Helga Goran lived and worked in New Zealand since 1996. She was a finalist of Anthony Harper Award 2010 and has exhibited paintings, drawings and photographs in galleries in New Zealand, Serbia and Croatia. She holds a Bachelor’s Degree in Science from the University of Belgrade, a Bachelor’s Degree in Fine Arts from Design & Arts College of New Zealand and WCAD, and a Master’s Degree in Fine Arts (Photography) from Massey University, Wellington, New Zealand. She has been a member of the Croatian Association of Visual Artists of Istria (HDLU Istria) since 2013. Helga currently lives and works in Pula, Croatia and Belgrade, Serbia.

HELGA GORAN

the book of land: spring

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika | Croatian Association of Fine Artists Galerija Prsten | Prsten Gallery Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb, Croatia | www.hdlu.hr Radno vrijeme: srijeda – petak 11 do 19h, subota i nedjelja 10 do 18h, ponedjeljkom, utorkom i blagdanom zatvoreno. Working hours: Wednesday to Friday 11am – 7pm, Saturday and Sunday 10am - 6pm, Monday, Tuesday and holidays - closed 29. i 30.4. zatvoreno, 25. i 26.4. otvoreno | April 29 - 30 closed, April 25 - 26 open IMPRESUM | Nakladnik/Publisher: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika/Croatian Association of Fine Artists, Trg žrtava fašizma 16, 10 000 Zagreb, hdlu@hdlu.hr, www.hdlu.hr | Za nakladnika/For the publisher: Josip Zanki | Upravni odbor HDLU/ Executive board of HDLU: Josip Zanki (predsjednik/president), Tomislav Buntak (dopredsjednik/vicepresident), Fedor Vučemilović (dopredsjednik/vicepresident), Ida Blažičko, Ivan Fijolić, Monika Meglić, Melinda Šefčić | Umjetnički savjet Galerije Prsten/Artistic board of Prsten Gallery: Tomislav Buntak, Suzana Marjanić, Koraljka Kovač Dugandžić, Branka Benčić, Ivan Fijolić, Josip Zanki, Ivica Župan | Ravnateljica/Director: Ivana Andabaka | Stručna suradnica/Associate: Martina Miholić | Predgovor/Preface: Helga Goran | Grafičko oblikovanje kataloga/Catalogue Design: Duje Medić | Lektura/Proofreading: Zana Šaškin | Tisak/Printed by Cerovski | Naklada/Copies: 150 Izložba je realizirana uz financijsku potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba / The exhibition is financially supported by the City Office for Culture, Education and Sports Zagreb.

Otvorenje izložbe - 19. travnja, 2016. u 18:30 sati | Opening of the exhibition - April 19 at 6:30 pm Galerija Prsten | 19. travnja - 8. svibnja 2016. | Prsten Gallery | April 19 - May 8 2016

Deplijan HDLU prijelom.indd 1

13.4.2016. 11:38:40


the book of land: spring Moj umjetnički rad fokusira se na urbani pejzaž i fotografiranje nevidljivih detalja svakidašnjice. Nalazim da bilježenje svakidašnjih aspekata vizualnog iskustva pretvara banalnost u priliku za otkrivanje estetske kvalitete nezamjetljivih tema. Promatram kako slučajnosti dobivaju smisao u kontekstima gdje se pojavljuju. Po meni, povijesne se realnosti razotkrivaju na najneprimjetnijim mjestima gdje je fotograf još samo jedan slučajni prolaznik. the book of land: spring multimedijska je izložba koja se sastoji od video projekcija pokretnih i nepokretnih slika i zvučnih zapisa s lokacija na kojima su pokretne i nepokretne slike sni-

Deplijan HDLU prijelom.indd 2

the book of land: spring mljene. Fotografije i kratki video zapisi snimljeni su s nivoa tla, usred vegetacije, čime sam postigla jedinstvenu atmosferu u snimljenom materijalu. Kada se ti zapisi povećaju na veličinu zida prilikom projekcije, mijenja se percepcija i dobiva se dojam nadrealnog ambijenta u kojem su gledatelji, koji obično gledaju vegetaciju iz ptičje perspektive ili hodaju njome, smanjeni na posjetitelje iskustveno nepoznatog čudnovatog krajolika.

In my artistic practice I focus on the urban landscape and photographing unnoticeable details of everyday sceneries. I find that recording everyday aspects of visual experience transforms ordinary sights into opportunities for discovering the aesthetic qualities of unlikely subjects. I observe how the accidental comes to make sense in the contexts where it occurs. For me, historical realities reveal themselves in the most inconspicuous places, where the photographer is just another passer-by. the book of land: spring is a multimedia exhibition consisting of video projections and a sound recording. Video pro-

jections are made of still and moving images. Sound is recorded at locations where still and moving images are taken. Still and moving images are recorded from a ground level, in the midst of local vegetation. This way the recorded material captures a unique atmosphere. When this recorded material is enlarged on a gallery wall during projections, change of perception occurs and a surreal, ambient feel is achieved. In this surreal ambient the spectators, who are usually watching the vegetation from a bird perspective or by walking on it, are diminished to the visitors of an empirically unknown scenery.

13.4.2016. 11:38:41


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.