Karla Čurčinski i Laura Martinović - Trud beskonačnosti..., u Galeriji Karas, 23.6.-5.7.2020.

Page 1