EasyCut R

Page 1

EasyCut R Bagmonterede skårlæggere


EasyCut R

Hurtigskifteknive for hurtig udskiftning af knivene

Skårlægning med den bedste erfaring, robust og let at håndtere

SmartCut: Skårlægning uden striber og optimal knivoverlapning

SafeCut: Individuelt beskyttede skæreskiver

DuoGrip: Tyngdepunktsophæng med dobbelt føring Optimalt marktryk ved hjælp af hurtigreagerende og justerbare trækfjedre


Crimber: CV-modeller med V-formede stålfingre CR-modeller med gummivalser eller M-Rolls Transport med bagmonteret skårlægger, der er foldet ind mod traktorens midte: Kompakt, bedste vægtfordeling og et godt udsyn

EasyCut R bagmonterede skårlæggere

4

Knivbjælken 6 KRONE SmartCut

8

Hurtigskifteknive 10 SafeCut knivbjælkesikring

12

DuoGrip tyngdepunktsophæng

14

Fjederaflastningen 16 Arbejds- og transportstilling

18

Bagmonterede skårlæggere uden crimber EasyCut R 280, R 320, R 360, R 400 20 Bagmonterede skårlæggere med stålfingre- og valsecrimbere EasyCut R 280 CV, R 320 CV Easycut R 280 CR, R 320 CR 28 Tekniske data

34

3


EasyCut R bagmonterede skårlæggere Uden crimber

Med crimber

Arbejdsbredde fra 2,73 til 4,04 m

Arbejdsbredde fra 2,7 eller 3,2 m

DuoGrip tyngdepunktsophæng

Med stålfingre- eller valsecrimber (Gummivalser eller M-Rolls)

Stor sammenfoldning for lav transporthøjde Hurtigtreagerende fjederaflastning

DuoGrip tyngdepunktsophæng Stor sammenfoldning for lav transporthøjde

Den meget populære EasyCut knivbjælke anvendes over hele verden og er udstyret med mange nyttige features, så som SafeCut knivbjælkesikring eller den optimerede SmartCut knivbane. EasyCut R – professionel teknik til landbrug og maskinstationer.

Komfort Den nye trepunktbuk med mulighed for hydraulisk indstilling af marktrykket står for højeste komfort og perfekt arbejde.

EasyCut R Med arbejdsbredder fra 2,73 m til 4,04 m efterlader de bagmonterede skårlæggermodeller EasyCut R et rent snit. De kompakt monterede skårlæggere er lette at trække og tilpasser sig perfekt til alle markens konturer.

4

| EasyCut R


2 5 cm

Ø

2 5 cm

Ø

Den rigtige crimber til alle afgrødetyper KRONE har et bredt crimberprogram, der opfylder alle krav. CV crimberen med stålfingre er særlig velegnet til den intensive crimbning af græs og andre stråafgrøder. For en skånsom crimbning af kløver og lucerne kan der arbejdes med en CR crimber. Her kan du vælge mellem gummivalser eller M-Rolls.

NY EasyCut R med crimber De bagmonterede skårlæggere med stålfingre- eller valsecrimber giver en hurtig tørring af foderet. Begge crimber den afskårede afgrøde over hele arbejdsbredden.

EasyCut R |

Nyt i programmet: KRONE M-Rolls De to omløbende stålvalser sørger for en ensartet crimbning af fx lucerne. M-profilerne på valserne knækker afgrøden intensivt og giver et homogent tørringsforløb uden bladspild.

5


KRONE Knivbjælken Fuldsvejset knivbjælke: Robust, tæt og smurt for livstid Langtidsholdbare satellittandhjul med massive cylindriske tandhjul: Arbejder lydsvagt og bedste virkningsgrad Ingen indersko: Ingen blokeringer

Den lukkede og fuldsvejsede knivbjælke opfylder de højeste kvalitetsnormer og forbliver formstabil og tæt, selv efter mange års arbejde. De massive cylindriske tandhjul i oliebad garanterer en lydsvag og pålidelig gang med konstant drift og den højeste arbejdsbelastning.

Ingen indersko

Knivbjælken drives af en vinkelgearkasse, der er placeret lige bag den inderste aflæggertromle. Dette system sikrer en blokeringsfri drift på forageren og på irregulære marker.

Originalen

Satellitdrevet i knivbjælken – udviklet af KRONE og brugt igennem årtier i hele verden: Massive cylindriske tandhjul med op til 59 tænder overfører drivkraften hele vejen ned til den allersidste skæreskive. På grund af tandhjulenes store diameter drejer de langsommere, og der er altid

6

flere tænder i indgreb. Det giver en lydsvag gang, optimal virkningsgrad og maksimal levetid. De foranliggende mellemtandhjulene driver kun hver én skæreskive, og de udsættes derfor for minimal belastning.

| EasyCut R


Tæt og robust

Smurt i hele levetiden

For at opfylde de højeste kvalitetsnormer anvender vi avanceret robotsvejsning og CNC-teknologi til fremstilling af vores fuldsvejsede og livstidssmurte knivbjælker. Når alt kommer til alt, er knivbjælken hjertet i enhver skårlægger.

Den lukkede og fuldsvejste knivbjælke forbliver tæt og formstabil, selv efter mange års brug. Specielle rengøringsprocedurer under produktionen gør livstidssmøring muligt, og således bliver de ellers sædvanlige olieskift overflødige.

EasyCut R |

7


KRONE SmartCut og aflægningsmodi Rent snit og passende aflægning Kileformet knivbjælke giver det reneste snit Kraftige cylindriske tandhjul med dobbelte lejer placeret langt fra hinanden Bredspredning og skårlægning efter behov

Korte stubbe i græs og længere stubbe i markafgrøder med lange stængler. Det er muligt med den kileformede knivbjælke med et stort indstillingsområde. Med EasyCut opstår der ingen blokeringer, og den efterlader et rent snit.

Robust og variabel Den kileformede knivbjælke har et stort indstillingsområde for snithøjden. Takket være de massive tandhjul med dobbelte lejer er knivbjælken ekstrem kraftig og kan belastes hårdt.

SmartCut

Eftersom nogle skæreskiver drejer parvis mod hinanden og andre væk fra hinanden, er der vigtigt at knivoverlapningen passer, for at sikre en ren afskæring. Derfor er overlapningen større mellem de skæreskiver, der roterer

8

væk fra hinanden, hvilket sikrer en stribefri afskæring i tyndere og yngre afgrøder. Samtidig giver den større afstand mellem knivbladene, der drejer mod hinanden, et mere jævnt flow bagud ved store afgrødemængder.

| EasyCut R


Praktisk De foranliggede tandhjulene neden under skæreskiverne er monteret excentrisk i lejehuset. De små mellemtandhjul afmonteres ovenfra, mens de store tandhjul i hoveddrivlinjen afmonteres fra siden.

Skårlægning Lejehusene er placeret på en sådan måde, at skæreskiverne roterer indad, for at traktoren kan skræve over skårstrengen. EasyCut R 280 og R 320 modellerne producerer en enkelt skårstreng. Her løber skæreskiverne i rotationsretningen “A”. EasyCut R 360 og R 400 modellerne producerer to skårstrenge, og her roterer skæreskiverne også i rotationsretning “A”. Bredspredning EasyCut modellerne med skæreskiver der roterer i rotationsretning “B”, spreder materialet i hele maskinens bredde. Alle skæreskiver roterer parvis. Materialet, der spredes i hele maskinens bredde, tørrer hurtigere og mere ensartet.

EasyCut R |

9


KRONE hurtigskifteknive Hurtigskifteknive for hurtigt knivskifte i marken Modulopbyggede skæreskiver Minimal slitage på knive: Knivene kan dreje 360° Effektiv afskæring: Optimal knivoverlapning

Hurtigskifteknive, slidstærke komponenter og perfekt placerede skæreskiver, der ikke efterlader striber, er blot nogle af grundene til at vælge en EasyCut skårlægger.

Hurtigt knivskifte Hurtigskifteknive er ganske enkelt et must for mange brugere. Knivene kan let og hurtigt udskiftes eller drejes i marken.

Glidesko De brede glidesko, der er fremstillet af hærdet stål, reducerer marktrykket og beskytter både knivbjælken og græsmarken. Endvidere er glideskoene boltet på knivbjælken, så de er lette og hurtige at udskifte.

10

Lange stubbe Med højsnitsko til stublængder på mere end 80 mm, kan du afhængig af montage øge skærehøjden med 30 hhv. 50 mm. Dette er ideelt ved skårlægning af foder- og helsædsafgrøder.

Effektiv beskyttelse De afrundede stop mellem glideskoene beskytter knivbjælken. Undersidens konturer forhindrer at der aflejres materiale. Afgrødematerialet strømmer uhindret bagud.

| EasyCut R


Minimal slitage Eftersom knivene kan dreje 360° rundt på deres pindbolte, er de beskyttede, kolliderer ikke med knivene på naboskiverne, slides mindre og er selvrensende.

Garanteret rent snit 112 mm lange knive med afbøjet form og den store knivbaneoverlapning sørger for et rent snit og et ensartet afgrødeflow.

Omkostningsbesparende Slidte knivbolte og afstandsstykker er ikke et problem på KRONE EasyCut. Med skæreskivens modulære konstruktion kan de udskiftes enkeltvis. Efter ønske kan knivboltene erstattes med gevindbolte.

EasyCut R |

11


KRONE SafeCut Hele drivlinjen er beskyttet for øget sikkerhed Skæreskiverne kolliderer ikke med hinanden Ingen slitage Hurtig udskiftning af rørnaglen betyder driftssikkerhed og lave omkostninger

Kollisioner kan forårsage skader og reparationsudgifter. Her yder KRONE SafeCut maksimal beskyttelse. Den DLG-præmierede knivbeskyttelse mod fremmedlegemer til alle EasyCut modeller er enestående med hensyn til sikkerhed og komfort. SafeCut er standardmonteret på alle EasyCut R modeller.

Fuldkommen beskyttelse EasyCut skæreskiverne er dobbelt beskyttet. De bevæger sig i et beskyttet område inden for knivbjælkens rammer og stikker ikke ud over glideskoene. Det standardmonterede SafeCut system giver ekstra sikkerhed.

Et ideelt system Når skæreskiverne roterer, er der ingen belastning på rørnaglerne, da lejerne er forspændte med en møtrik og to klemmeskruer. Resultatet er, at rørnaglerne ikke lider af metaltræthed og selv efter mange timers drift er belastningsgraden konstant.

12

| EasyCut R


Ganske enkelt genial Hver skæreskive på knivbjælken er individuelt sikret. Når den rammer et fremmedlegeme, brækker rørnaglen. Derefter drejes skæreskiven 15 mm opad via drivakslens gevind.

Absolut sicher I stedet for at hele chokbelastningen overføres til de cylindriske tandhjul, knækker rørnaglen i tandhjulets drivaksel, når der sker en momentan overbelastning. Akslen fortsætter med at rotere og løfter den pågældende skæreskive op og væk fra risikozonen, så den ikke kolliderer med naboskiverne

EasyCut R |

og ikke går tabt. På denne måde forebygger SafeCut systemet, at der sker skade på de cylindriske tandhjul og naboskiverne. Det tager kun få minutter at udskifte rørnaglen, og det er næsten omkostningsfrit.

13


KRONE DuoGrip tyngdepunktsophæng Knivbjælken er dobbeltophængt: Ophængt i sit tyngdepunkt og ført af føringsarme Ensartet marktryk i hele arbejdsbredden Optimal føring: Mindre sidetræk, ren afskæring Kort og kraftig bærebjælke

Foder af høj kvalitet kræver en ren afskæring Dette afhænger ikke blot af knivbjælkens konstruktion, men også dens ophæng. Med KRONE DuoGrip er skårlæggeren ikke alene ophængt i sit tyngdepunkt, men den styres også sideværts af ekstra føringsarme. Systemet holder samtidig et ensartet marktryk i hele skårlæggerens arbejdsbredde. Det giver en ensartet afskæring, samtidig med at maskinen er let at trække og har optimal sideføring.

Fordeler belastningen De parallelle føringsarme absorberer sidekræfterne og styrer maskinen i kørselsretningen. Samtidig optager føringsarmene noget af belastningen på udlæggerarmen og ophænget i tyngdepunktet. Samtidig er de indikatorer for den rette højde på traktorens trækarme.

Robust Skårlæggeren er monteret på udlæggerarmen ved hjælp af en pindbolt, som lejret i kugleøjet. Det giver et stort pendelområde og en overordentlig god jordfølgning. Desuden er der som standard integreret afvigersystem

14

| EasyCut R


Ikke i midten, men balanceret i tyngdepunktet Den skal arbejde med konstant marktryk i hele arbejdsbredden – det er et krav, som KRONE skårlæggerne opfylder til fulde. Da knivbjælken på grund af gearkassens placering er tungere på indersiden, anvender KRONE et ophængnings-

EasyCut R |

system, der holder skårlæggeren i sit tyngdepunkt, og ikke i midten. Dette sørger, sammen med den korte udlæggerarm og ekstra føringsarme, for høj stabilitet og lav maskinvægt. Et ideelt system under vanskelige driftsforhold.

15


KRONE fjederaflastning Centralt indstillelige aflastningsfjedre garanterer en ensartet afskæring ved optimalt marktryk Marktrykket reguleres uden brug af værktøj Ekstraudstyr: Hydraulisk regulering af marktrykket under arbejdet Dobbelt beskyttelse med afvigersystem

De hydraulisk eller manuelt indstillelige aflastningsfjedre har den fordel, at de reagerer lynhurtigt på ujævne marker. Den hurtige reaktionsevne medfører en perfekt afskæring uden striber ved højere kørehastigheder. Resultatet er kvalitetsfoder samt en hurtig og ensartet genvækst. Kinematikken mellem fjederen og bærebjælken sikrer, at det indstillede marktryk forbliver nærmest konstant, også i kuperet terræn.

Kontrol af trykket Manometeret viser det aktuelle hydrauliktryk, og det er let at aflæse fra traktoren. Sådan kan du være sikker på, at maskinen er indstillet korrekt, og kun er udsat for et minimalt sidetræk, og deraf følgende lavt kraftbehov.

Mere eller mindre marktryk Det er let og enkelt at indstille fjederspændingen manuelt, eftersom maskinføreren kun skal omplacere pindbolten. Marktrykket reduceres ved at forøge fjederspændingen.

16

Hydraulisk fra traktorsædet Nyd den suveræne førerkomfort med muligheden for hydrauliske indstilling af fjederspænding. Du kan regulere marktrykket under arbejdet og udløse fjederspændingen fra kabinen, inden du afmonterer skårlæggeren fra traktoren.

| EasyCut R


Fuldstændig beskyttet Afvigersystemet på EasyCut R modellerne giver ro i sindet, når du kører langs med markskel og hegn eller ved pludseligt påståede forhindringer. Når systemet udløses, svinger skårlæggeren op til 1,20 m tilbage og op til 40 cm opad for at undgå forhindringen. Så snart skårlæggeren har passeret forhindringen, svinger den automatisk tilbage i arbejdsstilling.

EasyCut R |

Svinger opad og bagud Det standardmonterede mekaniske afvigersystem mod kollision er forsynet med et justerbart fjeder- og låsesystem. Dette system er integreret i skårlæggerens ophæng, og det svinger skårlæggeren væk fra forhindringen.

17


Arbejds- og transportstilling Maskinen vippes længere ind end lodret: Lav transporthøjde, optimal vægtfordeling og fremragende udsyn Løftes hydraulisk på forageren: Det er ikke nødvendigt at aktivere traktorens lift Stor pendelvandring

Store arbejdsbredder kræver særlige konstruktioner med hensyn til vejtransport og jordfølgning. Vores løsning er, at bærearmen drejer meget tæt ved jorden og svinger maskinen op og forbi sit dødpunkt i transportstilling – “Z-positionen”. Desuden løftes maskinen op i foragerstilling, uden at traktorens lift aktiveres. Med en KRONE skårlægger er du sikkert på vej og får den bedste afskæring også under vanskelige forhold.

Fra traktorsædet: Maskinen svinges hydraulisk op i en lodret stilling og forbi dødpunktet. Den enkeltvirkende cylinder på EasyCut R 280 og R 320 har trykakkumulator og drejer 110°, mens EasyCut R 280 CV, R 320 CV og R 360 dobbeltvirkende cylinder drejer 124°. I begge tilfælde svinges skårlæggeren aktivt op og ned for at give en glidende og let omstilling.

Stort pendelområde Da bærebjælken er Z-formet, har knivbjælkerne et stort pendelområde på 29° opad og 20° nedad. Der er ikke noget i vejen. Det er ideelle forudsætninger for et let arbejde på skråninger og i grøfter.

18

| EasyCut R


Lav transporthøjde Når maskinen vippes ind i transportstilling, drejer “Z-armen” helt nede ved jorden for at reducere transporthøjden. Samtidig giver maskinens store frihøjde en sikker kørsel på ujævne veje.

EasyCut R |

Sikkert til målet At vægten flyttes mod midten, giver en ensartet vægtfordeling på bagaksel og lift. Det giver en bedre kørekomfort. Desuden er der fint udsyn i sidespejlene.

19


EasyCut R 280 og R 320 Drev og aflastning Manuel eller hydraulisk indstilling af marktrykket Næsten ingen vedligeholdelse – kraftig drivlinje uden remme KRONE SafeCut beskyttelsessystem er standardudstyr Fritbærende beskyttelsesramme sikrer et jævnt afgrødeflow

Leder du efter en kraftig skårlægger med en arbejdsbredde på omkring 3,00 m, så er KRONE EasyCut R 280 og R 320 skårlæggerne med DuoGrip det rigtige valg. Maskinernes DuoGrip tyngdepunktsophæng med affjedring, der kan indstilles manuelt eller hydraulisk, det unikke afvigersystem og den optimerede knivbjælke, der ikke efterlader striber, er blot nogle af de argumenter, der taler for disse EasyCut skårlæggere.

Fjederaflastet ophæng EasyCut R 280 og EasyCut R 320 anvender fjedre som knivbjælkeaflastning. Fjederspændingen indstilles manuelt eller hydraulisk (ekstraudstyr), for at optimere maskinens jordfølgningsegenskaber, også ved høje hastigheder.

Stabilt omdrejningstal og effektiv Traktorens drivkraft overføres gennem aksler og gearkasser. Friløbs- og friktionskoblinger på kardanakslen mellem hovedgearkassen og skårlæggeren beskytter knivbjælken, kardanleddene samt traktorens kraftudtag.

20

Fuld arbejdsbredde De indstillelige trækarmsbolte giver EasyCut R 280 og EasyCut R 320 den nødvendige fleksibilitet, idet de kan forskydes sideværts. Dette sikrer, at maskinen kan skære i hele bredden, eftersom den følger de forskellige traktorers sporvidde, eller ved arbejde på skråninger samt i kombination med en frontmonteret skårlægger.

| EasyCut R


Effektiv beskyttelse Den foldbare beskyttelsesdug i siderne har en ekstra bøjle, der yder beskyttelse, hvis maskinen kolliderer med en forhindring.

EasyCut R |

Kontinuerligt afgrødeflow Alle EasyCut R 280 og EasyCut R 320 skårlæggere har fritbærende beskyttelsesrammer, som sikrer et uhindret materialeflow. Disse maskiner udfører et flot arbejde på irregulære marker og bakkeskråninger, hvor en ensartet skårdannelse taler for sig selv.

21


EasyCut R 280 og R 320 Transport og vedligehold Kun et enkeltvirkende hydraulikudtag til at klappe enheden op og ned. Knivbjælken vippes ind i midten i en sikker transportstilling Med støtteben som ekstraudstyr kan maskinen opbevares lodret i en 110° stilling Afvigersystemet svinger skårlæggeren opad og bagud

KRONE’s skårlæggere arbejder med succes overalt i verden. Det skyldes, at brugere over hele verden videregiver deres erfaringer til os, og vi implementerer deres feedback i produktionen. Således sparer du plads med opretstående opbevaringsposition for EasyCut R. KRONE skårlæggerne har mange praktiske løsninger, der gør arbejdet lettere og mere effektivt.

Automatisk Beskyttelsesrammen vippes automatisk indad for at reducere maskinens totalhøjde, når den er i transportstilling. Den svinger tilbage i arbejdsstilling, når skårlæggeren sænkes ned i arbejdshøjde.

Let at komme til Den forreste beskyttelsesramme kan foldes op ved rengøring og udskiftning af knivene. Det giver bedre plads. Det er let at komme til alle steder på knivbjælken.

22

Indbygget i maskinen I den transportableknivboks er der rigelig plads til reserveknive. Det giver orden i tingene og intet ligger i vejen.

| EasyCut R


Op og ned med et enkeltvirkende udtag En enkeltvirkende hydraulikcylinder med trykakkumulator er tilstrækkeligt til at løfte EasyCut R 280 og R 320 modellerne op eller ned på forageren og i transportstilling.

EasyCut R |

Eksklusivt fra KRONE Opbevaring af maskinen i lodret transportstilling sparer plads. Støtteben som ekstraudstyr giver stabilitet og gør det lettere at tilog frakoble maskinen. Du kan naturligvis også opbevare EasyCut R 280 og EasyCut R 320 i vandret stilling.

23


EasyCut R 360 og R 400 Montering og aflastning 3,60 m eller 4,04 m arbejdsbredde To skår eller bredspredning Hydraulisk justerbart affjedringssystem som ekstraudstyr Maksimal værdi for pengene

De kraftige trepunktsophængte EasyCut R 360 og R 400 skårlæggere overbeviser med deres store arealydelse og høje rentabilitet. Skårlæggerne benyttes ikke blot til at høste grøntfoder, men spiller også en stor rolle i ekstensiveringsprogrammer.

Trepunktsbukken Begge skårlæggere er forsynet med meget stabile trepunktsbukke. De kan forskydes sideværts eller forskydes via liftarmsbolte, så de passer til forskellige traktorsporvidder og til brug sammen med frontskårlæggere.

24

| EasyCut R


Aflastningsfjedre På disse to skårlæggere minimeres marktrykket med to kraftige aflastningsfjedre. Fjederspændingen kan manuelt tilpasses de forskellige indsatsområder, eller som ekstraudstyr hydraulisk fra førersædet.

EasyCut R |

25


EasyCut R 360 og R 400 Transport og aflægningsmodi Lavt kraftbehov DuoGrip: Tyngdepunktsophæng med føringsarme Mekanisk afvigersystem bagud og opad SafeCut beskyttelsessystem for hver enkelt skæreskive

KRONE EasyCut R 360 og R 400 har mange egenskaber, der øger din produktivitet og kørekomfort. Disse førsteklasses egenskaber omfatter blandt andet maksimal værdi for pengene, stor effektivitet ved lavt kraftbehov, tyngdepunktsophænget, det innovative SafeCut system, der beskytter skæreskiverne, den kompakte transportstilling, brugervenligheden samt den lette håndtering. Alt efter konstruktion og skæreskivernes drejeretning kan skårlæggeren sprede afgrøden bredt eller udlægge den i to ensartede skår.

Kørsel på vej med EasyCut R 360 Ved kørsel på vej foldes EasyCut R 360 op over sit dødpunkt. Dens position i midten og tæt bag ved traktoren øger kørekomforten, især ved mindre traktorer.

Kørsel på vej med EasyCut R 400 Ved kørsel på vej foldes EasyCut R 400 hydraulisk bagud og den forreste skårdug foldes op. På denne måde er skårlæggeren smal på vejen og lav, når der skal køres under broer og gennem portåbninger.

26

| EasyCut R


Bredspredning Jo mere afgrødematerialet spredes, desto mere udsættes det for sol og vind og det tørrer hurtigere. Derefter kan det høstes kvalitetsfoder med mindre spild.

Bredspredning (drejeretning B) For bredspredning drejer alle skæreskiver på EasyCut R 360 og R 400 væk fra hinanden. Med den parvise drejeretning spreder skårlæggerne materialet i et kontinuerligt flow i hele bredden. Skårlægning (drejeretning A) For at forhindre at afskåret foder køres over af traktorhjul er der mulighed for at anvende drejeretning A. I denne indstilling, er det kun skæreskiverne i midten, der drejer væk fra hinanden, hvilket medfører udlægning i to skår.

EasyCut R |

27


EasyCut R 280 CV og R 320 CV Modeller med stålfingercrimber Let og hurtig betjening Skårledeplader til bredspredning som ekstraudstyr Trinløst variable skårbredder Gearkasse; crimbning med varieret intensitet

Med KRONE CV crimber med v-formede stålfingre i en stejl vinkel behandles foderet i hele knivbjælkens bredde. Den store diameter på 64 cm og den spiralformede montering af stålfingrene giver et jævnt materialeflow, høj indføringskapacitet og den bedste crimbning.

Fast greb i afgrøden De V-formede stålfingre er fremstillet af hærdet stål og er monteret i en stejl vinkel for at give en intensiv crimbning og de er yderst stærke. Stålfingrene svinger tilbage, når de rammer et fremmedlegeme, mens den fremadgående bevægelse er begrænset for at øge boltenes levetid.

I hele bredden Alle skårlæggernes crimberne med stålfingre arbejder i den fulde arbejdsbredde, fra venstre til højre aflæggertromle.

28

Det giver et homogent afgrødeflow over hele arbejdsbredden og en optimal crimbning af afgrøden.

| EasyCut R


Justerbar riffelplade Afstanden mellem stålfingrene og riffelpladen kan let indstilles via den fintjusterende raster. Jo mindre afstanden bliver, desto mere øges crimbningsgraden.

Intensiv crimbning Den standardmonterede riffelplade på CV crimberen øger stålfingrenes funktion og giver en endnu mere effektiv crimbning.

EasyCut R |

Med gearkasse 900 o/min-1 for intensiv, 600 o/min-1 for mindre intensiv crimbning. Den nødvendige omdrejningshastighed lader sig nemt og bekvemt indstille via et håndtag.

29


EasyCut R 280 CR og R 320 CR Modeller med valsecrimber (gummivalse eller M-Rolls) Kontinuerligt afgrødeflow med 25 cm valsediameter Høj produktivitet med aktiv pressevalse Optimal crimbning med profilerede valser med “fortandingseffekt”. Vælg mellem valsecrimber med gummivalser eller M-Rolls med stålprofil

Bladrige afgrøder som lucerne og kløver stiller andre krav til crimberen end græs. Valsecrimberen CR arbejder meget skånsomt. De fine proteinrige blade, og dermed foderets høje værdi forbliver intakt. Bredspredningen giver en hurtig tørring.

Affjedret Den affjedrede montering af den øverste valse giver et kontinuerligt materialeflow, også ved uregelmæssige bestande, og lader fremmedlegemer passere. For at kunne tilpasse sig til forskellige fodermængder og -arter kan valseafstanden og pressetrykket justeres trinløst.

Fuld kraft Valsecrimberen trækkes virkningsfuldt via en gearkasse. Det nederste valsedrev er placeret i knivbjælkens drev bag den inderste aflæggertromle, for at beskytte den.

Crimbning i hele bredden Den udelte og dermed gennemgående gummivalse sikrer en ensartet crimbning i hele arbejdsbredden. Gummibelægningen sikrer lang levetid. De store pressevalsers profiler griber ind i hinanden. Denne fortandning giver en intensiv men skånende crimbning af afgrøden uden bladspild.

250 mm i diameter De store valser i CR crimberen sikrer et kontinuerligt afgrødeflow uden stop, og arbejder med et imponerende lavt kraftbehov.

2 5 cm

30

Ø

| EasyCut R


Dobbelt power Det aktive drev til M-Rolls øverste valse sker synkront via en gearkasse fra den nederste valse, som sidder på ydersiden. Så kan du klare selv de kraftigste afgrøder.

Ideel crimbning med nye profilerede M-Rolls De omløbende valser griber ind i hinanden og overfører således en pressende bevægelse til afgrøden. M-profilerne giver plads nok til at foderet kan passere. Resultatet: En ensartet, intensiv crimbning til homogen udtørring uden smuldring – ideelt til fx bjergning af lucerne.

NY

Ø m c 5 2

EasyCut R |

31


EasyCut R 280 / 320 CV og R 280 / 320 CR Vedligehold og transport Sikker transport da knivbjælken kan foldes 124° opad Pladsbesparende opbevaringsposition med støttefod som ekstraudstyr Optimal tilpasning med sideforskydelig trepunktbuk Slidstærke beskyttelsesrammer med omløbende gummilister

KRONE kender landmændenes behov og leverer teknologien, der kan maksimere maskinernes udnyttelsesgrad og lønsomhed og evne til at arbejde med et højt komfortniveau med EacyCut R 280 CV / CR og R 320 CV / CR. Med transport i en 124° position, så vægten fordeles ligeligt, og maskinføreren har et godt udsyn bagud, samt den sideforskydelige trepunktsbuk er du med EasyCut R 280 CV/CR og R 320 CV/CR optimalt udstyret.

Konstant marktryk To aflastningsfjedre overfører skårlæggerens vægt til monteringsbukken og skåner dermed marken. Som ekstraudstyr kan aflastningsfjedrene indstilles hydraulisk fra traktorsædet – for mere komfort.

Vedligeholdelsesvenlig Den forreste beskyttelsesramme kan vippes op og låses, så det er let at komme til skæreskiverne i forbindelse med rengøring og udskiftning af knive. Du får bedre plads og knivbjælken er let tilgængelig.

32

Effektiv beskyttelse De foldbare beskyttelsesrammer i siden og foran er forsynet med gummilister, der beskytter dem mod skader ved påkørsel af forhindringer.

| EasyCut R


Kompakt Med støtteben som ekstraudstyr kan skårlæggeren opbevares i ikke blot arbejdsstilling, men også i opretstående med knivbjælken foldet op. Det sparer plads og er ideelt til vinteropbevaring i maskinhuset.

Fuld arbejdsbredde Trepunktsbukken kan forskydes til siden. Ved at kunne tilpasse sig de forskellige traktorers sporvidde og brug af frontmonteret skårlægger, kan der skårlægges i den fulde arbejdsbredde med optimal overlapning.

EasyCut R |

33


Tekniske data EasyCut R 280

Bagmonterede skårlæggere

EasyCut R 320

EasyCut R 360

EasyCut R 400

Arbejdsbredde

ca. m

2,73

3,16

3,60

4,04

Transporthøjde

ca. m

3,50

3,90

4,00

1,50

110°

110°

124°

-

4

5

6

7

Lodret transportstilling Antal skæreskiver Antal aflæggertromler SafeCut Hurtigskifteknive

2

2

2

2

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

PTO hastighed standard

min-1

540

540

540

540

PTO hastighed ekstra

min

1.000

1.000

1.000

1.000

780

840

1.040

1.050

40 / 55

50 / 68

55 / 75

66/90

Egenvægt Kraftbehov

-1

ca. kg ca. kW/hk

Mekanisk indstilling af marktryk

Standard

Standard

Standard

Standard

Hydraulisk indstilling af marktryk

ekstra (1 dv)

ekstra (1 dv)

ekstra (1 dv)

ekstra (1 dv)

Hydraulikudtag

1 x ev

1 x ev

1 x ev, 1 x dv

1 x ev, 1 x dv

Liftarmsbolte

Kat. II

Kat. II

Kat. II

Kat. II/III

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

4,0 - 4,5

4,5-5,0

EasyCut R 280 CV

EasyCut R 280 CR

EasyCut R 320 CV

Kapacitet

ca. ha/t

Bagmonterede skårlæggere med crimber

EasyCut R 320 CR

Arbejdsbredde

ca. m

2,73

2,73

3,16

3,16

Transporthøjde

ca. m

3,10

3,10

3,50

3,50

124°

124°

124°

124°

Antal skæreskiver

Lodret transportstilling

4

4

5

5

Antal aflæggertromler

2

2

2

2

SafeCut

Standard

Standard

Standard

Standard

Hurtigskifteknive

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

CV crimber med stålfingre Mekanisk crimbergearkasse

600 o. 900 min-1

CR valsecrimber - gummivalse Øvre valsedrev CR valsecrimber – M-Rolls (stålvalser) Øvre valsedrev Ledeplader til bredspredning

Standard

Standard

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Standard

Standard

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

PTO hastighed standard

min-1

540

540

540

540

PTO hastighed ekstra

min-1

1.000

1.000

1.000

1.000

Egenvægt Kraftbehov

ca. kg

1.120

1.220

1.260

1.380

ca. kW/hk

51 / 70

51 / 70

59 / 80

59 / 80

Mekanisk indstilling af marktryk

Standard

Standard

Standard

Standard

Hydraulisk indstilling af marktryk

ekstra (1 dv)

ekstra (1 dv)

ekstra (1 dv)

ekstra (1 dv)

Hydraulikudtag

1 x ev / 1 x dv

1 x ev, 1 x dv

1 x ev / 1 x dv

1 x ev / 1 x dv

Kat. II

Kat. II

Kat. II

Kat. II

3,0 - 3,5

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

3,5 - 4,0

Liftarmsbolte Kapacitet

ca. ha/t

Alle illustrationer, mål og vægte svarer ikke nødvendigvis til standardudstyret og er uden forbindende. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

34

| EasyCut R


Tilbehør

Sikker undervejs Til alle EasyCut R modeller fås en LED belysningspakke som ekstraudstyr. Det betyder sikker transport, også ved dårligt lys.

EasyCut R |

35


Maschinenfabrik Bernard KRONE Perfekt til sidste detalje

Innovativ, kompetent og tæt på kunden – disse kriterier kendetegner filosofien bag familievirksomheden KRONE. Som specialist i høstmaskiner til foderafgrøder fremstiller KRONE skårlæggere, høvendere, rotorriver, læsse- og doseringsvogne, rundballe- og storballepressere samt de selvkørende BiG M højkapacitets-skiveskårlæggere og finsnitteren BiG X. Kvalitet, made i Spelle i Tyskland, siden 1906.

Din KRONE forhandler

DK · EasyCut R · 11/19

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG Heinrich-Krone-Straße 10 D-48480 Spelle Telefon: +49 (0) 5977 935-0 Fax: +49 (0) 5977 935-339 info.ldm@krone.de | www.krone.de