Page 1

1


Tartalom     Bevezetés

4

Mit jelent az akadálymentesség az interneten?

4

Mire jó a sárga ikon?

5

Az akadálymentesség elemei a honlapokon

6

Fényképek szöveges kiegészítése

6

Linkek aláhúzása

7

A navigáció akadálymentessége

8

Mit jelent az ugrólink?

8

Reszponzivitás

10

Színek, kontrasztok akadálymentesítése

11

Olvasóbarát íráskép

12

Tartalmi akadálymentesség: közérthetőség

13

Effektek, mozgó elemek minimális használata

15

Allami szervek weboldalainak akadálymentessége: riport Alapvető Jogok Biztosának Hivatala – ajbh.hu

16 17 

Összefoglaló táblázat

18

Javaslatok

18

A magyar kormány honlapja – kormany.hu

19

Összefoglaló táblázat

20

Javaslatok

20

Egyenlő Bánásmód Hatóság – egyenlobanasmod.hu

21

Összefoglaló táblázat

22

Javaslatok

23

Integrált Jogvédelmi Szolgálat – ijsz.hu

24

Összefoglaló táblázat

24

Javaslatok

25

Nemzeti Adatvédelmi- és Információs Hatóság – naih.hu

26

Összefoglaló táblázat

27

Javaslatok:

27

Országos Bírósági Hivatal – birosag.hu

28

Összefoglaló táblázat

29

Javaslatok

30

Országgyűlés – parlament.hu

31

Összefoglaló táblázat

32

Kiemelt javaslatok

33

Általános megállapítások

34


Bevezetés   A honlapok, weboldalak akadálymentesítése az utóbbi évek egyik legfontosabb  trendje az interneten. Az akadálymentességre, felhasználhatóságra ügyelő honlapok  tervezése mára legtöbbször extra költség nélkül megoldható.     Az akadálymentesség az állami szervek weboldalainak vonatkozásában alapvető  elvárás. Ezeknek a honlapoknak minden állampolgár számára elérhetőnek,  érhetőnek és használhatónak kell lennie. Ha ügyet intézünk, állami jogorvoslatot  keresünk vagy az állam működésével kapcsolatban szeretnénk tájékozódni, fontos,  hogy ezt minél egyszerűbben és gyorsabban tehessük meg.1    Az akadálymentesség nem csak a fogyatékos lakosság számára fontos. Mindenkinek  számít, aki ügyet intéz az interneten vagy bármilyen weboldalon időt tölt.     

Mit jelent az akadálymentesség az interneten?    Az online akadálymentesség két elemből áll: technikai és tartalmi  akadálymentességből.     1. A ​technikai akadálymentesség​ azt jelenti, hogy az olvasó könnyedén  tájékozódhat az oldalon, és a lehető legkönnyebben fér hozzá a honlapon  közzétett tartalomhoz. Ez az elem a honlap működését érinti.  2. A ​tartalmi akadálymentesség​ közérthetőséget jelent. Azt jelenti, hogy  érthetően, egyszerűen fogalmazzuk meg a mondandónkat. Ez az elem a  tartalom megszövegezését érinti.2    A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív  Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 9. cikke (1) bekezdése szerint: “A  fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes  körű részvételének lehetővé tétele érdekében a részes államok megfelelő intézkedéseket tesznek,  hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai  környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az információs és  kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy  rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind városi, mind vidéki  területeken.” Továbbá, A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló  törvény 4. § g) pontja értelmében az egyenlő esélyű hozzáférés alapvető követelmény. Ugyanezen  paragrafus h) pontja értelmében “az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki,  különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára  kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára  akadálymentes.”   2 A közérthetőség (tartalmi akadálymentesség) nem szinonimája a könnyen érthető  fogalmazásnak. Ez utóbbi kifejezetten értelmi sérültek számára szerkesztett speciális szempontok  szerint egyszerűsített írást jelent. További információ erről: ​konnyenertheto.gonczirita.hu  1

3


Az online akadálymentesség széles körben elfogadott kritériumait, technikai feltételit a ​Web Accessibilty Initiative​ honlapja foglalja össze. A honlap ​magyar  nyelven is elérhető​.   

Mire jó a sárga ikon?   Magyarországon széles körben elterjedt, hogy a látássérültek számára sárga körbe  rajzolt három fekete pont jelöli azt, hogy lehetőségük van átváltani erős  színkontrasztos változatra. Ez a gyakorlat szinte csak Magyarországon használatos.  Valójában semmilyen akadálymentességi jelentősége nincsen.3  ● Felesleges a kontrasztok és a betűk állítása, mert ma már minden elterjedt  webböngésző eszköz lehetővé teszi az olvasó számára, hogy egyedi  kontrasztot képezzen a háttér és a szöveg között, és módosítsa a betűk  nagyságát.   ● A sokszor vakbarát verziónak nevezetett ikonhoz vezető út sokszor  megtalálhatatlan a látássérült személy számára a “normál” honlapon.  Egyszerűbb az egész honlapnak egy felületet adni, és azt akadálymentesen  megépíteni.   ● Akadálymentességi szempontból a honlap kódolása fontosabb, mint külső  megjelenése. Sajnos a vakbarát verziók sokszor rendetlenül kódoltak, ezért  egyáltalán nem akadálymentesek a ténylegesen vak személyek számára.  Ugyanakkor ha egységesen kezeljük a weboldalt, akkor akadálymentessé lehet  tenni az egészet. 4  ● Az akadálymentes verzió hozzáépítése a honlaphoz rossz társadalmi üzenetet  hordoz. Olyan, mint amikor a színházba csak a hátsó bejáraton épített liften  keresztül juthatunk be. Helyette jobb megoldás az egész honlapot  akadálymentesen megépíteni.5  A sárga ikon használatával szemben az akadálymentesség valójában sok-sok  apró, konkrét beállítás elvégzését, folyamatos fejlesztését jelenti. Ezeknek a  módosításoknak az a célja, hogy hozzáférhetővé tegyük a weboldal tartalmát,  funkcióit. Az alábbiakben ezeket vesszük szemügyre részletesen.   

3 Lásd ehhez Szántai Károly, ​Honnan ered az akadálymentes verzió sárga-fekete pöttyös ikonja? Forrás: ​akadalymentesweb.hu ​(2018. május 14.); Lásd még ehhez Edelényi Zsolt, Miért felesleges az  akadálymentes változat. Forrás: ​akadelymentes-webdesig.hu ​(2018. május 14.). Verdes Tamás: Mi fán  terem a honlapod akadálymentessége? Forrás: ​premiumhonlap.hu​ (2018. május 14.)  4 Szántai Károly, ​Nem az akadálymentes verzió a megoldás. ​Forrás: ​akadalymentesweb.hu ​(2018.  május 30.)  5 Uo. 

4


Jóindulatra vall, de felesleges és haszontalan a sárga ikon.

  

5


Az akadálymenteség elemei a honlapokon   

Fényképek szöveges kiegészítése  

Ha kiírjuk, hogy kávé, többen fogják érteni a képet. 

A vak olvasók nem látják a fényképeket, és a látó olvasónak is sokszor segítségre van szüksége ahhoz, hogy értse, mit lát a képen. Az akadálymentes fénykép az alábbi  tulajdonságokkal rendelkezik.  ● A fájl neve érthető.​ IMG27839 helyett például kave.jpg  ● A kép tartalmaz helyettesítő szöveget (angolul ​alternative text)​ . ​Ez a  funkció a képernyőn nem jelenik meg, de a látássérültek által használt  programok felolvassák a rajta elhelyezett írást.   ● A kép tartalmaz feliratot.​ Ez a látó olvasók számára is olvasható, és segíti a  képi információ megértését.  ● A kép mérete legfeljebb 200 KB.​ Ez lehetővé teszi, hogy a kép mérete  önmagában ne lassítsa a weboldal betöltődését, hanem gyors felhasználói  élményt adjon.  

6


Linkek aláhúzása

A linkek egy weboldal belső navigációját segítik. A linkek akadálymentesítése az  alábbi elemekből áll.  ● A link alá van húzva.​ Ha csak eltérő színnel jelöljük meg a linket, akkor a  színtévesztő olvasók nem látják. Nem látják azok sem, akik erős napfényben  olvassák a holnapot. A linkeket ezért alá kell húzni. Például: ​További  információk a regisztrációhoz.  ● A linkek szövege jelentéssel telített.​ A link olvasható részét  horgonyszövegnek nevezzük. A horgonyszövegnek sok esetben nincs  jelentése. Helyette érthetőbb ha konkrét, tartalmi jelentést társítunk a  linkhez. Például ​Kattins ide​ helyett ​Töltsd le az adatvédelmi tájékoztatót​.   

7


A navigáció akadálymentessége A navigációval segítjük az olvasót a weboldalon való tájékozódásban.     Törekedjünk rá, hogy az oldal szerkezetét az olvasó, és ne a honlaptulajdonos  szempontjai szerint alakítsuk ki. Ezzel máris sokat tettünk a tájékozódás  megkönnyítése érdekében.     A hatékony navigáció abban segíti az olvasót, hogy minél kevesebb lépésben  megtalálja a számára fontos információt vagy el tudja végezni, amire szüksége van.     ● Kerüljük a több rétegű navigációt. Lehetőség szerint ne használjunk legördülő  menüt. Ez természetesen nem mindig lehetséges.  ● A gombok, a menüpontok legyenek olvashatók. Válasszuk el őket élesen a  weboldal egyéb elemeitől.   ● A gombokat tegyük megnyomhatóvá. Ez különösen mobiltelefonon fontos,  hiszen itt bumszli hüvelykujjunkkal kell rányomnunk a gombra úgy, hogy  közben más elemeket ne nyomjunk meg.   ● Használjunk ugrólinkeket.    

Mit jelent az ugrólink? A menü akadálymentesítésének egy fontos lépése az ugrólinkek (angolul  skip-linkek) használata. Az ugrólinkek segítségével egér nélkül, csak a billentyűzet  segítségével is navigálhatunk egy weboldalon. Ekkor linkről linkre ugorhatunk a  billentyűzet segítségével. Helyezzük az egeret a böngészősávba és nyomjuk meg a  TAB-ot.     ● Az akadálymentes weboldalak esetén ilyenkor külön feliratok jelennek meg,  amelyek a honlap különböző részeire vezetnek. Ezek lehetővé teszik, hogy  egér használata nélkül ugorjunk át egyik elemről a másikra.    ● Ezt követően linkről linkre ugrik a fókusz. Nagyon fontos, hogy a fókusznak  láthatónak kell lennie. Erre láthatunk remek példát a  akadálymentes-webdesign.hu ​oldalon, ahol vizuálisan is látható a fókusz  mozgása.   

8


A birosag.hu használ ugrólinkeket, egyelőre még csak angolul.

9


Reszponzivitás

A kormany.hu oldala nem reszponzív. A mobilon és táblagépen böngésző olvasónak nehéz tájékozódnia. 

A reszponzivítás azt jelenti, hogy a honlap a mobiltelefonon, táblagépen és asztali képernyőn eltérően jelenik meg. Minden esetben alkalmazkodnia kell az adott  eszközhöz. Ha az eszköz nem reszponzív, akkor a mobiltelefonról böngésző olvasó  számára szinte lehetetlen átlátni a weboldalt.   A honlap reszponzivitását tesztelhetjük úgy, hogy megnézzük az adott oldalt  mobiltelefonon vagy táblagépen. A legjobb teszt pedig az, ha a képernyő  böngészőjében nagyítani kezdjük az oldalt. Ha a sorok a képernyőn belül maradnak,  és új sortörtések kerülnek be, az oldal megfelelően reagál az eltérő eszközökre.  Honlapunk reszponzivitását tesztelhetjük a ​mobiletest.me​ oldalon vagy a ​Screenfly  eszközzel. 

10


Színek, kontrasztok akadálymentesítése

Az ÁNTSZ oldalán halványzöld háttéren jelenik meg a fehér szöveg. Az olvasók 10-15%-a számára ez alig  olvasható vagy láthatatlan. 

A szöveg olvashatósága a legfontosabb, hiszen a legtöbb weboldal lényegében csak szövegből áll. Ezért a háttérszín és a szöveg közötti kontraszt kulcskérdés.   Az olvashatóság akkor a legjobb, ha fehér háttéren jelenítünk meg fekete szöveget.  Ekkor a színkontraszt-hányados (angolul color-contrast ratio) értéke 21 lesz.   Természetesen nem várható, hogy minden weboldal fekete-fehér legyen. A  színtévesztő és gyengénlátó olvasók is el fogják tudni olvasni az írást, ha a  színkontraszt-hányados eléri a 4.5:1 értéket.  

11


Olvasóbarát íráskép Az írás olvashatóságához további feltételeknek is meg kell felelnie egy honlapnak.  Ezek a feltételek az alábbiak:  1. Szövegen belüli hierarchia használata. A címek, alcímek és bekezdések  (szövegtörzs) tisztán elkülönülnek egymástól. A tiszta szöveghieararchia  áttekinthetővé teszi a szöveget, és kényelmessé teszi az olvasónak az  olvasást, kíméli a szemet.   2. Legfeljebb két betűtípust használjunk. Ez lehetővé teszi, hogy a  szöveghierarchiát a betűkészlettel is tagolni tudjuk.  3. Egy sorban legfeljebb 55-100 betűt helyezzünk el. Ezt követően törjük a sort.  Ez a szövegmennyiség a szem számára kényelmesen befogható.  4. A folyószöveg betűinek nagysága legalább 18px méretű legyen.   5. A folyószövegben a sorok egymás közti távolságának ideális nagysága 1.5px  és 1.7px közé essen.  6. Ne használjunk sorkizárást. Ez értelmiségi, akadémikus honlaptulajdonos  számára gyakran a rendetlenség benyomását kelti, pedig egy egyszerű  olvashatósági elv gyakorlati alkalmazásáról van szó. Ha a szövegtörzs jobb  oldala egyenetlen, az olvasó szeme könnyebben tájékozódik. Érdemes  megnézni, hogy egyetlen nemzetközi internetes magazin sem használ  sorkizárást.  

12


Tartalmi akadálymentesség: közérthetőség

Az EBH weboldala elismerésre méltó módon törekszik az akadálymentességre. Már csak a szöveget kéne  érthetőbbé tenni. 

Egy weboldal lelke a rajta lévő írás. Az írást az olvasónak készítjük, és nem magunknak (hivatalnak, szervezetnek). Ezért fontos, hogy az írás a lehető  legegyszerűbb legyen.6   ● ● ● ● ● ● ●

Egy bekezdésben legfeljebb 3-4 mondat legyen. Egy bekezdés csak egyetlen dologról szóljon.  A mondatok hosszúsága ne haladja meg a 14 szót.  Kerüljük az idegen szavak használatát.   Használjunk minél kevesebb határozót és jelzőt.  Kerüljük a többszörösen összetett mondatokat.  Kerüljük a hivatali nyelv elburjánzását. 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság - sok szempontból akadálymentes honlapja - például az alábbi módon ​mutatkozik be weboldalán​:  “Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az emberi méltóság garanciális intézménye, az  egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrző autonóm állami  jogorvoslati fórum. Valódi pozitív hatások elérésére törekszik a diszkriminációs  folyamatokban, azok felismerését, illetve megelőzését a jogalkalmazás mellett  szakmai információkkal és kiadványokkal támogatja. Olyan panaszosok ügyében jár  el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér.”  6 A közérthető fogalmazásról Gergely Vera honlapján találhatunk értékes információkat:  vilagosbeszed.hu 

13


A szöveg közérthető fordítása így hangozhatna: “Azért dolgozunk, hogy senki ne kerüljön hátrányba azért, mert más, mint a többiek.  Célunk, hogy igazi változások történjenek Magyarországon. Meg akarjuk előzni a  hátrányos megkülönböztetést. Ennek érdekében információkat teszünk közzé és  könyveket készítünk. Eljárásunkban segítünk azoknak, akiket kisebbségi  csoporttagságuk miatt sérelem ér.” 

14


Könnyen érthető fogalmazás  

Egy példa a könnyen érthető információra. Egyszerű szöveg, egyszerű kép. Forrás: Könnyen érthető  ÉFOÉSZ tájékoztató a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményről.7 

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény alapján a  weboldalaknak nem csak közérthetőnek kell lenniük, ennél többre van szükség.     Mivel a honlapokat hozzáférhetővé kell tenni az értelmi fogyatékos személyek  számára is, ezért elvárható, hogy valamennyi, az állami szervek által üzemeltetett  weboldalon speciálisan az értelmi fogyatékos személyek számára készített ​könnyen  érthető tájékoztatók​ is elhelyezésre kerüljenek.     Gönzi Rita megfogalmazásában a könnyen érthető kommunikáció a  következőt jelenti: “A könnyen érthető kommunikáció a köznyelvben  megjelenő információ fontos tartalomegységeinek megjelenítése, vagy önálló  információs tartalom kidolgozása egyszerű, letisztult formában, mely az  információ valós megértését szolgálja. Az információ könnyen érthető  kommunikációval történő átdolgozását/ kidolgozását az adaptáció tartalmi és  formai szabályainak betartása mellett a képek és illusztrációk adekvát  alkalmazása segíti.”8    7 ÉFOÉSZ – Szociális és Munkaügyi Minisztérium: A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló  egyezmény. Forrás: ​http://www.un.org/disabilities/documents/natl/hungary-ez.pdf​ (2018. június 1.)  8 Forrás: konnyenertheto.gonczirita.hu/elmelet/fogalom/ (2018. június 1.) 

15


Ennek a feladatnak a gyakorlatban nehéz megfelelni. A folyamatosan frissülő tartalmakat, híreket szinte lehetetlen naprakész formában könnyen érthető verzióba  önteni. Ugyanakkor reálisan megvalósítható az, hogy a hatóságokra vonatkozó  alapvető információkat (mit csinál a hatóság, miben kérhetünk segítséget, hogyan  tudunk kapcsolatba lépni vele) elhelyezzük a honlapon egy vizuálisan felismerhető  jel segítségével.     A könnyen érthető fogalmazásról részletes információkat, útmutatókat találunk a  konnyenertheto.gonczirita.h​u oldalon.  

16


Effektek, mozgó elemek minimális használata Az alapszabály az, hogy semmilyen effektet és mozgó elemet ne használjunk egy  weboldalon, ha nincs rá feltétlenül szükség. Ha szükség van rá, legyünk figyelemmel  az alábbi két szempontra:  1. Tegyük kontrollálhatóvá az olvasónak: tudja lekapcsolni, leállítani, indítani.  2. Írjuk alá szöveggel, hogy mi ez, és hogyan lehet irányítani.   Az általunk vizsgált állami weboldalak alig vagy egyáltalán nem használnak zavaró  effekteket.    

17


Állami szervek weboldalainak akadálymentessége: riport  Az alábbi értékeléssel nem célunk, hogy minősítsük, megítéljük az egyes szervek  akadálymentesség terén végzett tevékenységét. Azt akarjuk megmutatni, hogyan  tehetjük hozzáférhetőbbé a weboldalakat az állampolgárok számára. Ez a legtöbb  esetben sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Sok teendő akár programozó bevonása  nélkül is elvégezhető.   Az alábbiakban minden vizsgált állami szerv honlapjáról adunk egy rövid szöveges  áttekintést. Ezt követően táblázatos formában értékeljük ki akadálymentességi  teljesítményüket egy táblázatban. A táblázatok megmutatják, mely területek értek el  kiemelkedő teljesítményt, és hol van szükség fejlesztésre.   Az alábbi honlapokat vontuk be a vizsgálat körébe.   ● ● ● ● ● ● ●

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala – ​ajbh.hu A magyar kormány honlapja – ​kormany.hu  Egyenlő Bánásmód Hatóság – ​egyenlobanasmod.hu  Integrált Jogvédelmi Szolgálat – ​ijsz.hu  Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság – ​naih.hu  Országos Bírósági Hivatal – ​birosag.hu  Országgyűlés – ​parlament.hu 

Az elemzések 2018. május 8. és 14. között készültek.      

18


Alapvető Jogok Biztosának Hivatala – ​ajbh.hu

Az ajbh.hu weboldal nyitóoldala.  A biztos weboldala nem reszponzív. A honlapon elhelyeztek egy “Mobil verzió”  menüpontot, ez mégsem teszi reszponzívvá az oldalt. A honlapnak automatikusan  kellene alkalmazkodnia az eszközökhöz. Továbbá, a mobilról érkező olvasó nem  biztos, hogy megtalálja ezt a menüpontot. Ennél is fontosabb az, hogy a  menüpontra kattintva csak a híreket találjuk meg, a honlap többi tartalma  elérhetetlen innen.   A honlap 8 főmenüt és 31 almenüt tartalmaz, ami megnehezíti a tájékozódást.   Ugyanakkor látható, hogy a segítségkérés, ügyindítás kiemelt helyet kapott a  címlapon, hogy könnyebbé tegyék a panaszosoknak az ügyindítást.   A hivatal elhelyezett egy könnyen érthető tájékoztatót, amely egyszerűen írja le azt,  hogyan lehet ügyet indítani és panaszt tenni az ombudsmani eljárásban. Ugyanakkor  ezt a tájékoztatót sajnálatos módon külön .pdf dokumentumban töltötték csak fel,  és ​csak a hivatalt bemutató aloldalról ​érhető el. Elhelyezték az ÉFOÉSZ (Értelmi  Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szervezete) logóját,  bizonyára azért, mert az ő szakembereik készítették a könnyen érthető tájékoztatót.  Ugyanakkor az ombudsman honlapján segítséget kérő olvasó számára ennek az  információnak nincsen jelentősége. Hatékonyabb volna egy segítségkérést kifejező  ikont elhelyezni az adott oldalon.  19 


A honlapon a betűk aprók, a sorok között alig van hely, az egyedi híreknél sorkizárást és helyenként rendkívül hosszú bekezdéseket találunk, amelyek  megnehezítik az olvasást. A szövegezés meghatározó eleme a jogi szaknyelv, amely  a panaszosok legtöbbje számára érthetetlen.   A linkeket nem húzzák alá, ugyanakkor megvastagítják. A vizsgált képeknek  helyesen beszédes nevük van, ugyanakkor semmilyen egyéb szöveges információt  nem tartalmaznak.   Örvendetes ugyanakkor, hogy a hivatal honlapja erősen kontrasztos színeket  használ, és kerüli az effektek használatát. 

Összefoglaló táblázat  

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Nem

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás 

Akadálymentes, egyszerű navigáció 

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia 

Linkek aláhúzása, láthatósága 

Fényképek szöveges kiegészítése 

Színek kontrasztjai akadálymentesek 

Tartalmi akadálymentesség 

Könnyen érthető tájékoztató 

Effektek, mozgó elemek kerülése 

 

Javaslatok Önmagában az írás, tipográfia akadálymentességének, valamint az írás tartalmi  érhetőségének növelésével és a navigáció egyszerűsítésével nagyságrendileg  növelhető lenne a honlap akadálymentessége. A legfontosabb teendő a jogi  szaknyelv helyett az érthető, egyszerű írás használata ott, ahol erre lehetőség van.    20 


A honlap külön szekcióban ad lehetőséget az olvasónak az akadálymentességi beállítások kezelésére. Ezt a szakaszt javasoljuk megszüntetni, és a honlap egészét  akadálymentessé tenni.   

21


A magyar kormány honlapja – ​kormany.hu

A kormany.hu nyitóoldala.     A kormány honlapja az összes minisztériumnak egységes felületet ad, és egy  honlapról teszi elérhetővé mindegyiket. Ez a megoldás üdvözlendő, mivel az  állampolgároknak nem kell az egyes minisztériumok honlapjait külön-külön  keresgélniük. Természetéből adódóan komplex honlapról van szó, ezért is  üdvözlendő, hogy a címlapon csak 3 főmenü közül választhatunk. Ezt követően a bal  oldali menürendszer egyenként teszi elérhetővé a kormányszervekről szóló  aloldalakat, egységesen és áttekinthetően. Üdvözlendő, hogy a honlap  morzsamenüket használ, vagyis minden oldalon kiírják, éppen hol vagyunk az  oldalon. A honlapon használt ugrólinkek kék keretet kaptak, amivel láthatóvá tették  őket, így segítve az áttekinthető, egérmentes navigációt.    

 

A látható ugrólink nagy segítség azoknak, akik nem használnak egeret.

22


A honlap kis bekezdéseket használ, érthetően tagolja a szövegeket, és üdvözlendő módon nem használ sorkizárást. A betűk ugyanakkor aprók, nehezen olvashatók.  Mivel a honlap hírportálként is működik, láthatóan törekednek arra, hogy  egyszerűen, érthetően fogalmazzanak. Linkeket nem találtunk az oldalon, ezért nem  tudjuk, hogy azokat aláhúzzák-e vagy nem.     A honlapon könnyen érthető tájékoztatót nem találtunk.    A háttér és a szöveg éles kontraszttal válik szét, ez segíti az olvashatóságot.     A fényképek szinte minden esetben feliratokat kapnak. Sajnálatos módon ezek a  feliratok sokszor nem a képről, hanem annak készítőjéről adnak információt. A  képekhez nem adnak kiegészítő szöveget.   

Összefoglaló táblázat    

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás 

Akadálymentes, egyszerű navigáció 

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia 

Linkek aláhúzása, láthatósága 

Fényképek szöveges kiegészítése 

Színek kontrasztjai akadálymentesek 

Tartalmi akadálymentesség 

Könnyen érthető tájékoztató 

Effektek, mozgó elemek kerülése 

Nem

 

   

Javaslatok ● Javasoljuk a honlap reszponzív működésének biztosítását, a fényképek  szöveges kiegészítését.   23 


● Javasoljuk a betűméretek növelését annak érdekében, hogy a szövegek olvashatóbbak legyenek.   ● A honlap jelentőségére tekintettel javasoljuk egy könnyen érthető  összefoglaló jól látható helyen történő elhelyezését a nyitóoldalon.   

24


Egyenlő Bánásmód Hatóság – ​egyenlobanasmod.hu

Az EBH címlapja. Egyszerű és áttekinthető.     A korszerű weboldal nem használja a sárga ikont, hanem helyette az egész honlapot  igyekszik hozzáférhetővé tenni az olvasónak. Ez üdvözlendő, és az általunk vizsgált  weboldalak között kiemelkedő.    A hatóságnak gyors, reszponzív weboldala van. A főmenü 8, a bal oldalra rendezett  oldalsávi menü további 12 menüpontot tartalmaz. Lenyíló menük örvendetes módon  nincsenek.     Az összesen 20 menüpont asztali gépen áttekinthető, mobil-telefonon már két  hamburger-menü között kell választania az olvasónak, ami zavart okozhat. Főleg  akkor okozhat zavart, ha az olvasó segítséget akar kérni, hiszen nem egyértelmű,  hová kattintson. Morzsamenüt nem használ a weboldal, ugyanakkor vizuálisan  kiemeli az aktív menüpontot.    

25


A nyilvános határozatok oldalán járunk. Jó, hogy ezt tudatják velünk.   A honlap tipográfia megfelelően nagy betűket használ, sorkizárás nélkül, a szem  számára kényelmesen elkülöníti egymástól a különböző elemeket.     Ugyanakkor a szövegek hatalmas egybefüggő tömböket alkotnak. Ahelyett, hogy  néhány mondatot tennének egy bekezdésbe, 10 mondatos bekezdések szerepelnek  az oldalon rendkívül hosszú mondatokkal.     A háttér és a színek megfelelően elválnak egymástól, ezzel segítik az olvashatóságot.    A honlapon könnyen érthető tájékoztatót nem találtunk.     A fényképekhez sok esetben nem társulnak szöveges elemek: sem felirat, sem  helyettesítő szöveg nem segíti az olvasót.    

26


Összefoglaló táblázat    

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Nem

Akadálymentes, egyszerű navigáció 

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia 

Linkek aláhúzása, láthatósága 

Fényképek szöveges kiegészítése 

Színek kontrasztjai akadálymentesek 

Tartalmi akadálymentesség 

Könnyen érthető tájékoztató 

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás 

Effektek, mozgó elemek kerülése 

Javaslatok   ● A jogsérelmet szenvedett állampolgárnak szüksége lenne egy kiemelt  menüpontra, ahol segítséget tudnának kérni.   ● A főoldal listázza a legfrisseb híreket. Az adott hírre kattintva a bevezető  szöveghez érkezünk, és újabb kattintásra van szükség ahhoz, hogy a teljes  szöveget olvashassuk. Ez a megoldás szokatlan, és egy felesleges lépéssel  akadályozza a szöveghez való megérkezést. Javasoljuk egyszerűsíteni a  szöveghez való eljutást.   ● Az egyes eljárásokról csak a határozatok jogi szakszövegei jelennek meg.  Fontos lenne egy rövid bevezetőben érthetően, egyszerűen összefoglalni az  adott ügyet és az eljárás eredményét.   ● A hatósággal csak postai levélben, telefonon vagy email-ben lehet  kapcsolatba lépni. Ezeket kiegészítve javasoljuk lehetővé tenni, hogy a  panaszosok egy kapcsolati formán keresztül is felkereshessék a hatóságot. 

27


● A hatóság fontos jogvédelmi feladatot lát el. Ezért esetében különösen fontos egy könnyen érthető tájékoztató elhelyezése a weboldalon.     

28


Integrált Jogvédelmi Szolgálat – ​ijsz.hu

  A weboldal nem reszponzív, mobilon minden eleme olyan apró, hogy az olvasás és a  navigálás egyaránt szinte lehetetlen. Ezt súlyosbítja a tény, hogy a betűk picik, az  oldal sorkizárást használ, és sok esetben még a bekezdések között sem hagynak  helyet a szövegben. Aláhúzott linket nem találtunk.     Az írás tartalmi akadálymentességére láthatóan nem fordít gondot a szervezet. A  szövegek között nem találtunk olyat, amely egyszerűen és közérthetően mondaná el  az olvasónak, hogy miben és hogyan kérhet segítséget. De azt sem, hogy az oldalon  egyáltalán segítséget kérhet-e.     A honlapon könnyen érthető tájékoztatót nem találtunk.    A fényképeket sajnálatos módon nem látják el feliratokkal, ezért a látássérült  olvasók számára a képek értelmezhetetlenek maradnak. Ugyanakkor örvendetes,  hogy mozgó effekteket sem használ a honlap.  

 

29


Összefoglaló táblázat    

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás 

Akadálymentes, egyszerű navigáció 

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia 

Linkek aláhúzása, láthatósága 

Fényképek szöveges kiegészítése 

Színek kontrasztjai akadálymentesek 

Tartalmi akadálymentesség 

Könnyen érthető tájékoztató 

Effektek, mozgó elemek kerülése 

Nem

 

Javaslatok Javasoljuk a honlap reszponzivitásának biztosítását. Javasoljuk a navigációnak az  olvasó szempontjából történő felülvizsgálatát, és annak biztosítását, hogy a  segítséget kereső állampolgár könnyebben és egyszerűbben tájékozódhasson az  oldalon.   Fontos lenne a tartalom hozzáférhetőbbé tétele azzal, hogy ahol erre lehetőség van,  ott közérthető megfogalmazást használjon a weboldal. A linkeket javasoljuk  aláhúzni, illetve a fényképeket szöveges kiegészítő elemekkel ellátni.  

30


Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság – naih.hu 

Asztali képernyőn talán olvasható. Mobilon még a betűk is alig felismerhetők.    A honlap nem reszponzív. A főoldalon 20 főmenü és 104 almenü található, amelyek  nehezen áttekinthetővé teszik az oldalt.     Az írásképben a betűk nagysága megfelelő. A linkeket helyenként alahúzza a  hatóság, helyenként nem. Ez utóbbi esetben csak kék színnel jelölik őket. A  színtévesztő és/vagy gyengénlátó olvasók ezért nem minden esetben ismerik fel a  linkeket. A folyószövegben a betűk nagysága az olvashatóság határán áll. Egyetlen  sorban sokszor több, mint 100 karakter kap helyet, ami megnehezíti az olvasást.     Az oldalon csak és kizárólag szakmai jogi szövegeket találtunk. Nem találtunk olyan  részt az oldalon, amely egyszerűen és érthetően tudatná az állampolgárokkal a  hivatal szerepét és azt, hogy a polgárok mit kapnának a hivataltól. A honlapon nem  találtunk könnyen érthető tájékoztatót.    A honlap rendkívül kevés fényképet használ. Ez aggodalomra ad okot, mert a képek  önmagukban jelentéssel bírnak, és segítik a szöveg megértését. A meglévő  fényképek ugyanakkor sem feliratokat, sem helyettesítő szöveget nem tartalmaznak,  31 


ezért a látássérült olvasók számára a képek értelmezhetetlenek. A háttérből a szöveg élesen elválik, ezzel segítve, támogatva az olvashatóságot, tájékozódást.     Örvendetes, hogy az az oldal nem használ mozgó, villogó effekteket.    

Összefoglaló táblázat  

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás 

Akadálymentes, egyszerű navigáció 

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia 

Linkek aláhúzása, láthatósága 

Fényképek szöveges kiegészítése 

Színek kontrasztjai akadálymentesek 

Tartalmi akadálymentesség 

Könnyen érthető tájékoztató 

Effektek, mozgó elemek kerülése 

Nem

 

   

Javaslatok: ● Legyen kiemelt szempont a honlap reszponzív működésének biztosítása  annak érdekében, hogy mobiltelefonon és táblagépen is kezelhető, olvasható  legyen.   ● Javasoljuk a honlap tartalmi akadálymentesítését, hogy a polgárok számára  érthető legyen a hivatal tevékenysége és az, hogy miben és hogyan kérhetnek  segítséget a hivataltól.   ● Javasoljuk a menürendszer egyszerűsítését.   ● Javasoljuk a fényképek használatát, valamint ezek szöveges elemekkel való  ellátását.     

32 


Országos Bírósági Hivatal – ​birosag.hu

Linkgyűjtő oldal vagy egy megbízató hatóság weblapja?    A honlap nem reszponzív, mobilkészüléken a betűk szinte láthatatlanok, a címek  olvashatatlanok.    A weboldal rendkívül tömött, a nem jogász olvasó számára szinte lehetetlen  tájékozódni rajta. A navigáció rendkívül bonyolult: a címlapon 8 különböző menüt  számoltunk, amelyek több mint 70 menüpontot kínálnak fel.     A betűk rendkívül aprók. A sorok hosszúak (100 karaktert meghaladó sorok), a  sorközök nem érik el a minimálisan szükséges nagyságot, ráadásul a szövegek  jelentős részében sorkizárást használ a hivatal, ami tovább nehezíti az olvasó dolgát.  Az olvashatóságot tovább rontja, hogy a linkek sokszor nincsenek aláhúzva.     A honlap tartalmi akadálymentességét csak korlátok között kérhetjük számon,  hiszen a weblap elsődleges célközönsége a jogi végzettségű bírósági munkatárs.  Ugyanakkor sokat lehetne javítani már azzal is, ha a kifejezetten az állampolgárok  számára készített szövegeket leegyszerűsítenék, illetve, ha a ​Gyakran Ismételt  33 


Kérdések​ nem csak egy .pdf dokumentumban, hanem a honlap felületén lennének elérhetők.     A folyószöveg a legtöbb esetben éles kontraszttal emelkedik ki a háttérből.  Ugyanakkor (ahogyan fenti fényképen látszik) helyenként halványpirossal emelik ki  a lényegi mondanivalót – ezekben az esetekben a háttér és a szöveg kontrasztja  alacsony, és a látássérült olvasók közül sokan már nem látják az írást.     A fényképeknél nem találtunk sem feliratot, sem helyettesítő szöveget, ezért a  látássérült olvasók számára a képek nem értelmezhetők.     A címlapon található lapozó (angolul slider) funkció egy olyan mozgó effekt, amely  állandóan váltja a fényképeket és a hozzájuk tartozó szöveget. Ezek az effektek  lassítják az oldalt, és a lassan olvasó látogatók számára lehetetlenné teszik a  szöveghez való hozzáférést.     Érthetetlen, hogy az - egyébként teljesen felesleges – éles kontrasztú verzióban ezek  a lapozók szintén működnek, csak éppen a fényképek nem jelennek meg.  Szembetűnő továbbá, hogy ugyancsak a látássérültek számára készített verzióban  olyan fénykép került elhelyezésre, amelynek helyettesítő szövege sincsen. A  honlapon könnyen érthető tájékoztatót nem találtunk.   

Fénykép a látássérülteknek szóló szekcióban, helyettesítő szöveg nélkül. 

 

34


Összefoglaló táblázat  

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás 

Akadálymentes, egyszerű navigáció 

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia 

Linkek aláhúzása, láthatósága 

Fényképek szöveges kiegészítése 

Színek kontrasztjai akadálymentesek 

Tartalmi akadálymentesség 

Könnyen érthető tájékoztató 

Effektek, mozgó elemek kerülése 

Nem

Javaslatok

● Javasoljuk a honlap reszponzív működésének biztosítását, hogy mobiltelefonon és táblagépen is olvasható legyen.  ● Ajánlott a rendkívül tömött, tömény megjelenés lazítása annak érdekében,  hogy az oldal áttekinthetőbb, könnyebben kezelhető legyen. Ezzel  egyidejűleg fontos feladat a weboldal tipográfiájának, írásképének  akadálymentesítése.  ● Javasoljuk az állampolgároknak szóló szakaszok (főként a Gyakran Ismételt  Kérdések) szövegezésének egyszerűsítését és elérhetővé tételét úgy, hogy  ehhez az olvasónak ne kelljen egy .pdf dokumentumot letöltenie.   ● Javasoljuk a lapozó (slider) eltávolítását a honlapról.   

35


Országgyűlés – ​parlament.hu

  A Parlament honlapja reszponzív: harmonikusan, olvashatóan jelenik meg  mobilkészüléken és táblagépen egyaránt. A weboldal megjelenése harmonikus,  rendezett, és itt sikeresen elkerülték a készítők a sok más weboldalon található  tömöttséget, zsúfoltságot.     Az intézmény összetettségére tekintettel érthető a címlap felső részén a két  menüsor kialakítása és a 79 lenyitható menü elhelyezése, ugyanakkor ez  megnehezíti az állampolgárok tájékozódását.     A folyószövegben használt betűk – például a ​törvényalkotást bemutató szakaszban​ –  aprók. Az egyes sorokban 150-170 karaktert helyeztek el, ezzel lehetetlenné téve az  olvasó számára, hogy az egyik sor végéről könnyedén a következő sorra ugorjon a  tekintetével. A sorok közötti hely szűkös, ezért a sorok nem válnak el élesen  egymástól. A honlap helyesen nem használ sorkizárást, és a linkeket a legtöbb  esetben aláhúzással is kiemelik a könnyebb felismerhetőség érdekében.    

36


A szöveg és a háttér színe egyszer segíti, egyszer akadályozza az olvasást.   A szövegek a legtöbb esetben olvashatóan emelkednek ki a háttérből. Ugyanakkor  helyenként a szöveg annyira halvány, hogy alig olvasható az olvasók egy része  számára.     A képek többsége beszélő címet kapott, és helyettesítő szöveggel is rendelkezik.  Ezzel lehetővé tették, hogy a vak és látássérült olvasók pontosan tudják, hogy az  adott kép miről szól, mi található rajta.     A honlap tartalmi értelemben nem akadálymentes. A szövegek kivétel nélkül jogi  szakszövegek. Ezzel szemben a hazai demokrácia alapintézményének honlapján  elengedhetetlen lenne legalább egy mindenki számára érthető, egyszerű leírás arról,  hogy mi történik a Kossuth téren.     A honlapon könnyen érthető tájékoztatót nem találtunk.    A weboldal címlapján két lapozó effektet is láthatunk. Ezek visszafogottak, és nem  zavarják az olvasást, ugyanakkor szükségtelenek.       

37


Összefoglaló táblázat    

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Nem

Akadálymentes, egyszerű navigáció 

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia 

Linkek aláhúzása, láthatósága 

Fényképek szöveges kiegészítése 

Színek kontrasztjai akadálymentesek 

Tartalmi akadálymentesség 

Könnyen érthető tájékoztató 

Effektek, mozgó elemek kerülése 

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás 

   

Kiemelt javaslatok   ● Javasoljuk egy könnyen érthető, nem jogi szaknyelven írt szöveg elhelyezését  a címlapon. Ez segítené azt, hogy minél több állampolgár értse a Parlament  működésének célját, értelmét.   ● Javasoljuk az íráskép és a tipográfia akadálymentesítését: a nagyobb betűk  használatát, a sorok hosszának csökkentését, és a sorok közötti hely  növelését.   ● Tekintettel a Parlament alapvető funkciójára, javasoljuk egy könnyen érthető  tájékoztató elhelyezését a weboldalon.  ● Javasoljuk az oldal navigációjának egyszerűsítését, ahol erre lehetőség van.       

38


Általános megállapítások   Minden vizsgáltweboldalra igaz az, hogy tartalmi értelemben nem akadálymentesek.  Helyenként elhelyeznek könnyen érthető tájékoztatókat. Ez kétségtelenül  jóindulatra vall. De egy weboldal tartalmi értelemben attól lesz akadálymentes, hogy  mindenhol a lehető legegyszerűbb fogalmazásra törekednek. Ez azt jelenti, hogy a  jogi szaknyelvet csak indokolt esetekben kellene használni a honlap minden részén.  Az átlagos, nem jogvégzett állampolgár számára közérthető megfogalmazás célszerű  mindenhol, ahol erre csak lehetőség van.     Ezzel szemben a vizsgált weboldalak – a kormany.hu kivételével – a jogi szaknyelvet  tekintik alapvető nyelvi eszköznek, és a hétköznapi állampolgár nyelvén nem  szólalnak meg.     Több esetben látható, hogy az adott intézmény elhelyezi a honlap fejlécében a sárga  ikont, amely lehetővé teszi, hogy az olvasó a jól ismert fekete-sárga megjelenítésre  váltson át. Sajnálatos módon azonban ez a szinte csak Magyarországon elterjedt  gyakorlat nem tesz akadálymentessé egy honlapot egy cseppet sem. Valójában  semmi köze az akadálymentességhez.     A vizsgált honlapok között csak egy olyat találtunk, amely sok szempontból megfelel  a technikai akadálymentesítés követelményeinek (az Egyenlő Bánásmód Hatóság  weboldala). Ebben a tekintetben az összes vizsgált intézmény honlapja fejlesztést  igényel.    Sok esetben tapasztaltuk, hogy a honlapok nem reszponzívak, vagyis mobiltelefonon  és táblagépen szinte kezelhetetlenek, olvashatatlanok. Ennek a megváltoztatása  jelentős költséget igényel majd.    Egy weboldal akadálymentessége nem vagy-vagy kérdés. Nincs tökéletesen  akadálymentes honlap. De a részletekre való figyeléssel, apró módosításokkal  folyamatossan fejleszthetjük, egyre több olvasó számára tehetjük hozzáférhetővé. A  tipográfia akadálymentesítése nem igényel jelentős beruházást egy weboldalon,  mégis nagyságrendekkel növeli a honlap hozzáférhetőségét.     Végülis egyetlen szempontot kell szem előtt tartania a magyar állam  tisztségviselőinek, amikor egy intézmény honlapján dolgoznak vagy végeznek akár  apró módosítást: vajon érteni fogja-e ezt egy átlagos, nem jogi végzettségű  állampolgár? A kérdésre minél inkább igennel tud válaszolni, annál nagyobb a  39 


valószínűsége annak, hogy egy lépéssel akadálymentesebbé tette nem csak intézményének honlapját, hanem hazánkat is.        

40


PRÉMIUM HONLAP   A ​PRÉMIUM HONLAP​ weboldalkészítéssel és online marketing szolgáltatásokkal  foglalkozó vállalkozás, amely elkötelezett abban, hogy az internet minél több ember  számára legyen hozzáférhető.    

  VERDES TAMÁS  egyéni vállalkozó    Budapest – Gödöllő  premiumhonlap.hu  tamas@premiumhonlap.hu  +3670 546 5237  Nyilvántartási szám: 50963737  Statisztikai számjel: 67929478-6201-231-01      TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT    A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ​emberi jogi jogvédő civil szervezet, amely  1994-es megalakulása óta azért dolgozik, hogy Magyarországon bárki  megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom  indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben. A TASZ kiemelt figyelmet  fordít a fogyatékossággal élő személyek jogaira.   

    1136 Budapest  Tátra u. 15/b.  tasz@tasz.hu  +36 1 2​09 00 46  Nyilvántartási szám: 01-02-0006069  Adószám: 18067109-1-41  41 

Akadálymentesség riport  

Alapvető elvárás, hogy az állami szervek honlapjai akadálymentesek legyenek. Ezért hét állami szervnek tettek javaslatokat azzal a céllal, h...

Akadálymentesség riport  

Alapvető elvárás, hogy az állami szervek honlapjai akadálymentesek legyenek. Ezért hét állami szervnek tettek javaslatokat azzal a céllal, h...

Advertisement