Akadálymentesség riport

Page 1

1


Tartalom Bevezetés

4

Mit jelent az akadálymentesség az interneten?

4

Mire jó a sárga ikon?

5

Az akadálymentesség elemei a honlapokon

6

Fényképek szöveges kiegészítése

6

Linkek aláhúzása

7

A navigáció akadálymentessége

8

Mit jelent az ugrólink?

8

Reszponzivitás

10

Színek, kontrasztok akadálymentesítése

11

Olvasóbarát íráskép

12

Tartalmi akadálymentesség: közérthetőség

13

Effektek, mozgó elemek minimális használata

15

Allami szervek weboldalainak akadálymentessége: riport Alapvető Jogok Biztosának Hivatala – ajbh.hu

16 17

Összefoglaló táblázat

18

Javaslatok

18

A magyar kormány honlapja – kormany.hu

19

Összefoglaló táblázat

20

Javaslatok

20

Egyenlő Bánásmód Hatóság – egyenlobanasmod.hu

21

Összefoglaló táblázat

22

Javaslatok

23

Integrált Jogvédelmi Szolgálat – ijsz.hu

24

Összefoglaló táblázat

24

Javaslatok

25

Nemzeti Adatvédelmi- és Információs Hatóság – naih.hu

26

Összefoglaló táblázat

27

Javaslatok:

27

Országos Bírósági Hivatal – birosag.hu

28

Összefoglaló táblázat

29

Javaslatok

30

Országgyűlés – parlament.hu

31

Összefoglaló táblázat

32

Kiemelt javaslatok

33

Általános megállapítások

34

2


Bevezetés A honlapok, weboldalak akadálymentesítése az utóbbi évek egyik legfontosabb trendje az interneten. Az akadálymentességre, felhasználhatóságra ügyelő honlapok tervezése mára legtöbbször extra költség nélkül megoldható. Az akadálymentesség az állami szervek weboldalainak vonatkozásában alapvető elvárás. Ezeknek a honlapoknak minden állampolgár számára elérhetőnek, érhetőnek és használhatónak kell lennie. Ha ügyet intézünk, állami jogorvoslatot keresünk vagy az állam működésével kapcsolatban szeretnénk tájékozódni, fontos, hogy ezt minél egyszerűbben és gyorsabban tehessük meg.1 Az akadálymentesség nem csak a fogyatékos lakosság számára fontos. Mindenkinek számít, aki ügyet intéz az interneten vagy bármilyen weboldalon időt tölt.

Mit jelent az akadálymentesség az interneten? Az online akadálymentesség két elemből áll: technikai és tartalmi akadálymentességből. 1. A ​technikai akadálymentesség​ azt jelenti, hogy az olvasó könnyedén tájékozódhat az oldalon, és a lehető legkönnyebben fér hozzá a honlapon közzétett tartalomhoz. Ez az elem a honlap működését érinti. 2. A ​tartalmi akadálymentesség​ közérthetőséget jelent. Azt jelenti, hogy érthetően, egyszerűen fogalmazzuk meg a mondandónkat. Ez az elem a tartalom megszövegezését érinti.2 A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 9. cikke (1) bekezdése szerint: “A fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvételének lehetővé tétele érdekében a részes államok megfelelő intézkedéseket tesznek, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind városi, mind vidéki területeken.” Továbbá, A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény 4. § g) pontja értelmében az egyenlő esélyű hozzáférés alapvető követelmény. Ugyanezen paragrafus h) pontja értelmében “az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára akadálymentes.” 2 A közérthetőség (tartalmi akadálymentesség) nem szinonimája a könnyen érthető fogalmazásnak. Ez utóbbi kifejezetten értelmi sérültek számára szerkesztett speciális szempontok szerint egyszerűsített írást jelent. További információ erről: ​konnyenertheto.gonczirita.hu 1

3


Az online akadálymentesség széles körben elfogadott kritériumait, technikai feltételit a ​Web Accessibilty Initiative​ honlapja foglalja össze. A honlap ​magyar nyelven is elérhető​.

Mire jó a sárga ikon? Magyarországon széles körben elterjedt, hogy a látássérültek számára sárga körbe rajzolt három fekete pont jelöli azt, hogy lehetőségük van átváltani erős színkontrasztos változatra. Ez a gyakorlat szinte csak Magyarországon használatos. Valójában semmilyen akadálymentességi jelentősége nincsen.3 ● Felesleges a kontrasztok és a betűk állítása, mert ma már minden elterjedt webböngésző eszköz lehetővé teszi az olvasó számára, hogy egyedi kontrasztot képezzen a háttér és a szöveg között, és módosítsa a betűk nagyságát. ● A sokszor vakbarát verziónak nevezetett ikonhoz vezető út sokszor megtalálhatatlan a látássérült személy számára a “normál” honlapon. Egyszerűbb az egész honlapnak egy felületet adni, és azt akadálymentesen megépíteni. ● Akadálymentességi szempontból a honlap kódolása fontosabb, mint külső megjelenése. Sajnos a vakbarát verziók sokszor rendetlenül kódoltak, ezért egyáltalán nem akadálymentesek a ténylegesen vak személyek számára. Ugyanakkor ha egységesen kezeljük a weboldalt, akkor akadálymentessé lehet tenni az egészet. 4 ● Az akadálymentes verzió hozzáépítése a honlaphoz rossz társadalmi üzenetet hordoz. Olyan, mint amikor a színházba csak a hátsó bejáraton épített liften keresztül juthatunk be. Helyette jobb megoldás az egész honlapot akadálymentesen megépíteni.5 A sárga ikon használatával szemben az akadálymentesség valójában sok-sok apró, konkrét beállítás elvégzését, folyamatos fejlesztését jelenti. Ezeknek a módosításoknak az a célja, hogy hozzáférhetővé tegyük a weboldal tartalmát, funkcióit. Az alábbiakben ezeket vesszük szemügyre részletesen.

3 Lásd ehhez Szántai Károly, ​Honnan ered az akadálymentes verzió sárga-fekete pöttyös ikonja? Forrás: ​akadalymentesweb.hu ​(2018. május 14.); Lásd még ehhez Edelényi Zsolt, Miért felesleges az akadálymentes változat. Forrás: ​akadelymentes-webdesig.hu ​(2018. május 14.). Verdes Tamás: Mi fán terem a honlapod akadálymentessége? Forrás: ​premiumhonlap.hu​ (2018. május 14.) 4 Szántai Károly, ​Nem az akadálymentes verzió a megoldás. ​Forrás: ​akadalymentesweb.hu ​(2018. május 30.) 5 Uo.

4


Jóindulatra vall, de felesleges és haszontalan a sárga ikon.

5


Az akadálymenteség elemei a honlapokon

Fényképek szöveges kiegészítése

Ha kiírjuk, hogy kávé, többen fogják érteni a képet.

A vak olvasók nem látják a fényképeket, és a látó olvasónak is sokszor segítségre van szüksége ahhoz, hogy értse, mit lát a képen. Az akadálymentes fénykép az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik. ● A fájl neve érthető.​ IMG27839 helyett például kave.jpg ● A kép tartalmaz helyettesítő szöveget (angolul ​alternative text)​ . ​Ez a funkció a képernyőn nem jelenik meg, de a látássérültek által használt programok felolvassák a rajta elhelyezett írást. ● A kép tartalmaz feliratot.​ Ez a látó olvasók számára is olvasható, és segíti a képi információ megértését. ● A kép mérete legfeljebb 200 KB.​ Ez lehetővé teszi, hogy a kép mérete önmagában ne lassítsa a weboldal betöltődését, hanem gyors felhasználói élményt adjon.

6


Linkek aláhúzása

A linkek egy weboldal belső navigációját segítik. A linkek akadálymentesítése az alábbi elemekből áll. ● A link alá van húzva.​ Ha csak eltérő színnel jelöljük meg a linket, akkor a színtévesztő olvasók nem látják. Nem látják azok sem, akik erős napfényben olvassák a holnapot. A linkeket ezért alá kell húzni. Például: ​További információk a regisztrációhoz. ● A linkek szövege jelentéssel telített.​ A link olvasható részét horgonyszövegnek nevezzük. A horgonyszövegnek sok esetben nincs jelentése. Helyette érthetőbb ha konkrét, tartalmi jelentést társítunk a linkhez. Például ​Kattins ide​ helyett ​Töltsd le az adatvédelmi tájékoztatót​.

7


A navigáció akadálymentessége A navigációval segítjük az olvasót a weboldalon való tájékozódásban. Törekedjünk rá, hogy az oldal szerkezetét az olvasó, és ne a honlaptulajdonos szempontjai szerint alakítsuk ki. Ezzel máris sokat tettünk a tájékozódás megkönnyítése érdekében. A hatékony navigáció abban segíti az olvasót, hogy minél kevesebb lépésben megtalálja a számára fontos információt vagy el tudja végezni, amire szüksége van. ● Kerüljük a több rétegű navigációt. Lehetőség szerint ne használjunk legördülő menüt. Ez természetesen nem mindig lehetséges. ● A gombok, a menüpontok legyenek olvashatók. Válasszuk el őket élesen a weboldal egyéb elemeitől. ● A gombokat tegyük megnyomhatóvá. Ez különösen mobiltelefonon fontos, hiszen itt bumszli hüvelykujjunkkal kell rányomnunk a gombra úgy, hogy közben más elemeket ne nyomjunk meg. ● Használjunk ugrólinkeket.

Mit jelent az ugrólink? A menü akadálymentesítésének egy fontos lépése az ugrólinkek (angolul skip-linkek) használata. Az ugrólinkek segítségével egér nélkül, csak a billentyűzet segítségével is navigálhatunk egy weboldalon. Ekkor linkről linkre ugorhatunk a billentyűzet segítségével. Helyezzük az egeret a böngészősávba és nyomjuk meg a TAB-ot. ● Az akadálymentes weboldalak esetén ilyenkor külön feliratok jelennek meg, amelyek a honlap különböző részeire vezetnek. Ezek lehetővé teszik, hogy egér használata nélkül ugorjunk át egyik elemről a másikra. ● Ezt követően linkről linkre ugrik a fókusz. Nagyon fontos, hogy a fókusznak láthatónak kell lennie. Erre láthatunk remek példát a akadálymentes-webdesign.hu ​oldalon, ahol vizuálisan is látható a fókusz mozgása.

8


A birosag.hu használ ugrólinkeket, egyelőre még csak angolul.

9


Reszponzivitás

A kormany.hu oldala nem reszponzív. A mobilon és táblagépen böngésző olvasónak nehéz tájékozódnia.

A reszponzivítás azt jelenti, hogy a honlap a mobiltelefonon, táblagépen és asztali képernyőn eltérően jelenik meg. Minden esetben alkalmazkodnia kell az adott eszközhöz. Ha az eszköz nem reszponzív, akkor a mobiltelefonról böngésző olvasó számára szinte lehetetlen átlátni a weboldalt. A honlap reszponzivitását tesztelhetjük úgy, hogy megnézzük az adott oldalt mobiltelefonon vagy táblagépen. A legjobb teszt pedig az, ha a képernyő böngészőjében nagyítani kezdjük az oldalt. Ha a sorok a képernyőn belül maradnak, és új sortörtések kerülnek be, az oldal megfelelően reagál az eltérő eszközökre. Honlapunk reszponzivitását tesztelhetjük a ​mobiletest.me​ oldalon vagy a ​Screenfly eszközzel.

10


Színek, kontrasztok akadálymentesítése

Az ÁNTSZ oldalán halványzöld háttéren jelenik meg a fehér szöveg. Az olvasók 10-15%-a számára ez alig olvasható vagy láthatatlan.

A szöveg olvashatósága a legfontosabb, hiszen a legtöbb weboldal lényegében csak szövegből áll. Ezért a háttérszín és a szöveg közötti kontraszt kulcskérdés. Az olvashatóság akkor a legjobb, ha fehér háttéren jelenítünk meg fekete szöveget. Ekkor a színkontraszt-hányados (angolul color-contrast ratio) értéke 21 lesz. Természetesen nem várható, hogy minden weboldal fekete-fehér legyen. A színtévesztő és gyengénlátó olvasók is el fogják tudni olvasni az írást, ha a színkontraszt-hányados eléri a 4.5:1 értéket.

11


Olvasóbarát íráskép Az írás olvashatóságához további feltételeknek is meg kell felelnie egy honlapnak. Ezek a feltételek az alábbiak: 1. Szövegen belüli hierarchia használata. A címek, alcímek és bekezdések (szövegtörzs) tisztán elkülönülnek egymástól. A tiszta szöveghieararchia áttekinthetővé teszi a szöveget, és kényelmessé teszi az olvasónak az olvasást, kíméli a szemet. 2. Legfeljebb két betűtípust használjunk. Ez lehetővé teszi, hogy a szöveghierarchiát a betűkészlettel is tagolni tudjuk. 3. Egy sorban legfeljebb 55-100 betűt helyezzünk el. Ezt követően törjük a sort. Ez a szövegmennyiség a szem számára kényelmesen befogható. 4. A folyószöveg betűinek nagysága legalább 18px méretű legyen. 5. A folyószövegben a sorok egymás közti távolságának ideális nagysága 1.5px és 1.7px közé essen. 6. Ne használjunk sorkizárást. Ez értelmiségi, akadémikus honlaptulajdonos számára gyakran a rendetlenség benyomását kelti, pedig egy egyszerű olvashatósági elv gyakorlati alkalmazásáról van szó. Ha a szövegtörzs jobb oldala egyenetlen, az olvasó szeme könnyebben tájékozódik. Érdemes megnézni, hogy egyetlen nemzetközi internetes magazin sem használ sorkizárást.

12


Tartalmi akadálymentesség: közérthetőség

Az EBH weboldala elismerésre méltó módon törekszik az akadálymentességre. Már csak a szöveget kéne érthetőbbé tenni.

Egy weboldal lelke a rajta lévő írás. Az írást az olvasónak készítjük, és nem magunknak (hivatalnak, szervezetnek). Ezért fontos, hogy az írás a lehető legegyszerűbb legyen.6 ● ● ● ● ● ● ●

Egy bekezdésben legfeljebb 3-4 mondat legyen. Egy bekezdés csak egyetlen dologról szóljon. A mondatok hosszúsága ne haladja meg a 14 szót. Kerüljük az idegen szavak használatát. Használjunk minél kevesebb határozót és jelzőt. Kerüljük a többszörösen összetett mondatokat. Kerüljük a hivatali nyelv elburjánzását.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság - sok szempontból akadálymentes honlapja - például az alábbi módon ​mutatkozik be weboldalán​: “Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az emberi méltóság garanciális intézménye, az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrző autonóm állami jogorvoslati fórum. Valódi pozitív hatások elérésére törekszik a diszkriminációs folyamatokban, azok felismerését, illetve megelőzését a jogalkalmazás mellett szakmai információkkal és kiadványokkal támogatja. Olyan panaszosok ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér.” 6 A közérthető fogalmazásról Gergely Vera honlapján találhatunk értékes információkat: vilagosbeszed.hu

13


A szöveg közérthető fordítása így hangozhatna: “Azért dolgozunk, hogy senki ne kerüljön hátrányba azért, mert más, mint a többiek. Célunk, hogy igazi változások történjenek Magyarországon. Meg akarjuk előzni a hátrányos megkülönböztetést. Ennek érdekében információkat teszünk közzé és könyveket készítünk. Eljárásunkban segítünk azoknak, akiket kisebbségi csoporttagságuk miatt sérelem ér.”

14


Könnyen érthető fogalmazás

Egy példa a könnyen érthető információra. Egyszerű szöveg, egyszerű kép. Forrás: Könnyen érthető ÉFOÉSZ tájékoztató a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményről.7

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény alapján a weboldalaknak nem csak közérthetőnek kell lenniük, ennél többre van szükség. Mivel a honlapokat hozzáférhetővé kell tenni az értelmi fogyatékos személyek számára is, ezért elvárható, hogy valamennyi, az állami szervek által üzemeltetett weboldalon speciálisan az értelmi fogyatékos személyek számára készített ​könnyen érthető tájékoztatók​ is elhelyezésre kerüljenek. Gönzi Rita megfogalmazásában a könnyen érthető kommunikáció a következőt jelenti: “A könnyen érthető kommunikáció a köznyelvben megjelenő információ fontos tartalomegységeinek megjelenítése, vagy önálló információs tartalom kidolgozása egyszerű, letisztult formában, mely az információ valós megértését szolgálja. Az információ könnyen érthető kommunikációval történő átdolgozását/ kidolgozását az adaptáció tartalmi és formai szabályainak betartása mellett a képek és illusztrációk adekvát alkalmazása segíti.”8 7 ÉFOÉSZ – Szociális és Munkaügyi Minisztérium: A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény. Forrás: ​http://www.un.org/disabilities/documents/natl/hungary-ez.pdf​ (2018. június 1.) 8 Forrás: konnyenertheto.gonczirita.hu/elmelet/fogalom/ (2018. június 1.)

15


Ennek a feladatnak a gyakorlatban nehéz megfelelni. A folyamatosan frissülő tartalmakat, híreket szinte lehetetlen naprakész formában könnyen érthető verzióba önteni. Ugyanakkor reálisan megvalósítható az, hogy a hatóságokra vonatkozó alapvető információkat (mit csinál a hatóság, miben kérhetünk segítséget, hogyan tudunk kapcsolatba lépni vele) elhelyezzük a honlapon egy vizuálisan felismerhető jel segítségével. A könnyen érthető fogalmazásról részletes információkat, útmutatókat találunk a konnyenertheto.gonczirita.h​u oldalon.

16


Effektek, mozgó elemek minimális használata Az alapszabály az, hogy semmilyen effektet és mozgó elemet ne használjunk egy weboldalon, ha nincs rá feltétlenül szükség. Ha szükség van rá, legyünk figyelemmel az alábbi két szempontra: 1. Tegyük kontrollálhatóvá az olvasónak: tudja lekapcsolni, leállítani, indítani. 2. Írjuk alá szöveggel, hogy mi ez, és hogyan lehet irányítani. Az általunk vizsgált állami weboldalak alig vagy egyáltalán nem használnak zavaró effekteket.

17


Állami szervek weboldalainak akadálymentessége: riport Az alábbi értékeléssel nem célunk, hogy minősítsük, megítéljük az egyes szervek akadálymentesség terén végzett tevékenységét. Azt akarjuk megmutatni, hogyan tehetjük hozzáférhetőbbé a weboldalakat az állampolgárok számára. Ez a legtöbb esetben sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Sok teendő akár programozó bevonása nélkül is elvégezhető. Az alábbiakban minden vizsgált állami szerv honlapjáról adunk egy rövid szöveges áttekintést. Ezt követően táblázatos formában értékeljük ki akadálymentességi teljesítményüket egy táblázatban. A táblázatok megmutatják, mely területek értek el kiemelkedő teljesítményt, és hol van szükség fejlesztésre. Az alábbi honlapokat vontuk be a vizsgálat körébe. ● ● ● ● ● ● ●

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala – ​ajbh.hu A magyar kormány honlapja – ​kormany.hu Egyenlő Bánásmód Hatóság – ​egyenlobanasmod.hu Integrált Jogvédelmi Szolgálat – ​ijsz.hu Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság – ​naih.hu Országos Bírósági Hivatal – ​birosag.hu Országgyűlés – ​parlament.hu

Az elemzések 2018. május 8. és 14. között készültek.

18


Alapvető Jogok Biztosának Hivatala – ​ajbh.hu

Az ajbh.hu weboldal nyitóoldala. A biztos weboldala nem reszponzív. A honlapon elhelyeztek egy “Mobil verzió” menüpontot, ez mégsem teszi reszponzívvá az oldalt. A honlapnak automatikusan kellene alkalmazkodnia az eszközökhöz. Továbbá, a mobilról érkező olvasó nem biztos, hogy megtalálja ezt a menüpontot. Ennél is fontosabb az, hogy a menüpontra kattintva csak a híreket találjuk meg, a honlap többi tartalma elérhetetlen innen. A honlap 8 főmenüt és 31 almenüt tartalmaz, ami megnehezíti a tájékozódást. Ugyanakkor látható, hogy a segítségkérés, ügyindítás kiemelt helyet kapott a címlapon, hogy könnyebbé tegyék a panaszosoknak az ügyindítást. A hivatal elhelyezett egy könnyen érthető tájékoztatót, amely egyszerűen írja le azt, hogyan lehet ügyet indítani és panaszt tenni az ombudsmani eljárásban. Ugyanakkor ezt a tájékoztatót sajnálatos módon külön .pdf dokumentumban töltötték csak fel, és ​csak a hivatalt bemutató aloldalról ​érhető el. Elhelyezték az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szervezete) logóját, bizonyára azért, mert az ő szakembereik készítették a könnyen érthető tájékoztatót. Ugyanakkor az ombudsman honlapján segítséget kérő olvasó számára ennek az információnak nincsen jelentősége. Hatékonyabb volna egy segítségkérést kifejező ikont elhelyezni az adott oldalon. 19


A honlapon a betűk aprók, a sorok között alig van hely, az egyedi híreknél sorkizárást és helyenként rendkívül hosszú bekezdéseket találunk, amelyek megnehezítik az olvasást. A szövegezés meghatározó eleme a jogi szaknyelv, amely a panaszosok legtöbbje számára érthetetlen. A linkeket nem húzzák alá, ugyanakkor megvastagítják. A vizsgált képeknek helyesen beszédes nevük van, ugyanakkor semmilyen egyéb szöveges információt nem tartalmaznak. Örvendetes ugyanakkor, hogy a hivatal honlapja erősen kontrasztos színeket használ, és kerüli az effektek használatát.

Összefoglaló táblázat

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Nem

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás

Akadálymentes, egyszerű navigáció

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia

Linkek aláhúzása, láthatósága

Fényképek szöveges kiegészítése

Színek kontrasztjai akadálymentesek

Tartalmi akadálymentesség

Könnyen érthető tájékoztató

Effektek, mozgó elemek kerülése

Javaslatok Önmagában az írás, tipográfia akadálymentességének, valamint az írás tartalmi érhetőségének növelésével és a navigáció egyszerűsítésével nagyságrendileg növelhető lenne a honlap akadálymentessége. A legfontosabb teendő a jogi szaknyelv helyett az érthető, egyszerű írás használata ott, ahol erre lehetőség van. 20


A honlap külön szekcióban ad lehetőséget az olvasónak az akadálymentességi beállítások kezelésére. Ezt a szakaszt javasoljuk megszüntetni, és a honlap egészét akadálymentessé tenni.

21


A magyar kormány honlapja – ​kormany.hu

A kormany.hu nyitóoldala. A kormány honlapja az összes minisztériumnak egységes felületet ad, és egy honlapról teszi elérhetővé mindegyiket. Ez a megoldás üdvözlendő, mivel az állampolgároknak nem kell az egyes minisztériumok honlapjait külön-külön keresgélniük. Természetéből adódóan komplex honlapról van szó, ezért is üdvözlendő, hogy a címlapon csak 3 főmenü közül választhatunk. Ezt követően a bal oldali menürendszer egyenként teszi elérhetővé a kormányszervekről szóló aloldalakat, egységesen és áttekinthetően. Üdvözlendő, hogy a honlap morzsamenüket használ, vagyis minden oldalon kiírják, éppen hol vagyunk az oldalon. A honlapon használt ugrólinkek kék keretet kaptak, amivel láthatóvá tették őket, így segítve az áttekinthető, egérmentes navigációt.

A látható ugrólink nagy segítség azoknak, akik nem használnak egeret.

22


A honlap kis bekezdéseket használ, érthetően tagolja a szövegeket, és üdvözlendő módon nem használ sorkizárást. A betűk ugyanakkor aprók, nehezen olvashatók. Mivel a honlap hírportálként is működik, láthatóan törekednek arra, hogy egyszerűen, érthetően fogalmazzanak. Linkeket nem találtunk az oldalon, ezért nem tudjuk, hogy azokat aláhúzzák-e vagy nem. A honlapon könnyen érthető tájékoztatót nem találtunk. A háttér és a szöveg éles kontraszttal válik szét, ez segíti az olvashatóságot. A fényképek szinte minden esetben feliratokat kapnak. Sajnálatos módon ezek a feliratok sokszor nem a képről, hanem annak készítőjéről adnak információt. A képekhez nem adnak kiegészítő szöveget.

Összefoglaló táblázat

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás

Akadálymentes, egyszerű navigáció

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia

Linkek aláhúzása, láthatósága

Fényképek szöveges kiegészítése

Színek kontrasztjai akadálymentesek

Tartalmi akadálymentesség

Könnyen érthető tájékoztató

Effektek, mozgó elemek kerülése

Nem

Javaslatok ● Javasoljuk a honlap reszponzív működésének biztosítását, a fényképek szöveges kiegészítését. 23


● Javasoljuk a betűméretek növelését annak érdekében, hogy a szövegek olvashatóbbak legyenek. ● A honlap jelentőségére tekintettel javasoljuk egy könnyen érthető összefoglaló jól látható helyen történő elhelyezését a nyitóoldalon.

24


Egyenlő Bánásmód Hatóság – ​egyenlobanasmod.hu

Az EBH címlapja. Egyszerű és áttekinthető. A korszerű weboldal nem használja a sárga ikont, hanem helyette az egész honlapot igyekszik hozzáférhetővé tenni az olvasónak. Ez üdvözlendő, és az általunk vizsgált weboldalak között kiemelkedő. A hatóságnak gyors, reszponzív weboldala van. A főmenü 8, a bal oldalra rendezett oldalsávi menü további 12 menüpontot tartalmaz. Lenyíló menük örvendetes módon nincsenek. Az összesen 20 menüpont asztali gépen áttekinthető, mobil-telefonon már két hamburger-menü között kell választania az olvasónak, ami zavart okozhat. Főleg akkor okozhat zavart, ha az olvasó segítséget akar kérni, hiszen nem egyértelmű, hová kattintson. Morzsamenüt nem használ a weboldal, ugyanakkor vizuálisan kiemeli az aktív menüpontot.

25


A nyilvános határozatok oldalán járunk. Jó, hogy ezt tudatják velünk. A honlap tipográfia megfelelően nagy betűket használ, sorkizárás nélkül, a szem számára kényelmesen elkülöníti egymástól a különböző elemeket. Ugyanakkor a szövegek hatalmas egybefüggő tömböket alkotnak. Ahelyett, hogy néhány mondatot tennének egy bekezdésbe, 10 mondatos bekezdések szerepelnek az oldalon rendkívül hosszú mondatokkal. A háttér és a színek megfelelően elválnak egymástól, ezzel segítik az olvashatóságot. A honlapon könnyen érthető tájékoztatót nem találtunk. A fényképekhez sok esetben nem társulnak szöveges elemek: sem felirat, sem helyettesítő szöveg nem segíti az olvasót.

26


Összefoglaló táblázat

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Nem

Akadálymentes, egyszerű navigáció

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia

Linkek aláhúzása, láthatósága

Fényképek szöveges kiegészítése

Színek kontrasztjai akadálymentesek

Tartalmi akadálymentesség

Könnyen érthető tájékoztató

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás

Effektek, mozgó elemek kerülése

Javaslatok ● A jogsérelmet szenvedett állampolgárnak szüksége lenne egy kiemelt menüpontra, ahol segítséget tudnának kérni. ● A főoldal listázza a legfrisseb híreket. Az adott hírre kattintva a bevezető szöveghez érkezünk, és újabb kattintásra van szükség ahhoz, hogy a teljes szöveget olvashassuk. Ez a megoldás szokatlan, és egy felesleges lépéssel akadályozza a szöveghez való megérkezést. Javasoljuk egyszerűsíteni a szöveghez való eljutást. ● Az egyes eljárásokról csak a határozatok jogi szakszövegei jelennek meg. Fontos lenne egy rövid bevezetőben érthetően, egyszerűen összefoglalni az adott ügyet és az eljárás eredményét. ● A hatósággal csak postai levélben, telefonon vagy email-ben lehet kapcsolatba lépni. Ezeket kiegészítve javasoljuk lehetővé tenni, hogy a panaszosok egy kapcsolati formán keresztül is felkereshessék a hatóságot.

27


● A hatóság fontos jogvédelmi feladatot lát el. Ezért esetében különösen fontos egy könnyen érthető tájékoztató elhelyezése a weboldalon.

28


Integrált Jogvédelmi Szolgálat – ​ijsz.hu

A weboldal nem reszponzív, mobilon minden eleme olyan apró, hogy az olvasás és a navigálás egyaránt szinte lehetetlen. Ezt súlyosbítja a tény, hogy a betűk picik, az oldal sorkizárást használ, és sok esetben még a bekezdések között sem hagynak helyet a szövegben. Aláhúzott linket nem találtunk. Az írás tartalmi akadálymentességére láthatóan nem fordít gondot a szervezet. A szövegek között nem találtunk olyat, amely egyszerűen és közérthetően mondaná el az olvasónak, hogy miben és hogyan kérhet segítséget. De azt sem, hogy az oldalon egyáltalán segítséget kérhet-e. A honlapon könnyen érthető tájékoztatót nem találtunk. A fényképeket sajnálatos módon nem látják el feliratokkal, ezért a látássérült olvasók számára a képek értelmezhetetlenek maradnak. Ugyanakkor örvendetes, hogy mozgó effekteket sem használ a honlap.

29


Összefoglaló táblázat

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás

Akadálymentes, egyszerű navigáció

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia

Linkek aláhúzása, láthatósága

Fényképek szöveges kiegészítése

Színek kontrasztjai akadálymentesek

Tartalmi akadálymentesség

Könnyen érthető tájékoztató

Effektek, mozgó elemek kerülése

Nem

Javaslatok Javasoljuk a honlap reszponzivitásának biztosítását. Javasoljuk a navigációnak az olvasó szempontjából történő felülvizsgálatát, és annak biztosítását, hogy a segítséget kereső állampolgár könnyebben és egyszerűbben tájékozódhasson az oldalon. Fontos lenne a tartalom hozzáférhetőbbé tétele azzal, hogy ahol erre lehetőség van, ott közérthető megfogalmazást használjon a weboldal. A linkeket javasoljuk aláhúzni, illetve a fényképeket szöveges kiegészítő elemekkel ellátni.

30


Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság – naih.hu

Asztali képernyőn talán olvasható. Mobilon még a betűk is alig felismerhetők. A honlap nem reszponzív. A főoldalon 20 főmenü és 104 almenü található, amelyek nehezen áttekinthetővé teszik az oldalt. Az írásképben a betűk nagysága megfelelő. A linkeket helyenként alahúzza a hatóság, helyenként nem. Ez utóbbi esetben csak kék színnel jelölik őket. A színtévesztő és/vagy gyengénlátó olvasók ezért nem minden esetben ismerik fel a linkeket. A folyószövegben a betűk nagysága az olvashatóság határán áll. Egyetlen sorban sokszor több, mint 100 karakter kap helyet, ami megnehezíti az olvasást. Az oldalon csak és kizárólag szakmai jogi szövegeket találtunk. Nem találtunk olyan részt az oldalon, amely egyszerűen és érthetően tudatná az állampolgárokkal a hivatal szerepét és azt, hogy a polgárok mit kapnának a hivataltól. A honlapon nem találtunk könnyen érthető tájékoztatót. A honlap rendkívül kevés fényképet használ. Ez aggodalomra ad okot, mert a képek önmagukban jelentéssel bírnak, és segítik a szöveg megértését. A meglévő fényképek ugyanakkor sem feliratokat, sem helyettesítő szöveget nem tartalmaznak, 31


ezért a látássérült olvasók számára a képek értelmezhetetlenek. A háttérből a szöveg élesen elválik, ezzel segítve, támogatva az olvashatóságot, tájékozódást. Örvendetes, hogy az az oldal nem használ mozgó, villogó effekteket.

Összefoglaló táblázat

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás

Akadálymentes, egyszerű navigáció

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia

Linkek aláhúzása, láthatósága

Fényképek szöveges kiegészítése

Színek kontrasztjai akadálymentesek

Tartalmi akadálymentesség

Könnyen érthető tájékoztató

Effektek, mozgó elemek kerülése

Nem

Javaslatok: ● Legyen kiemelt szempont a honlap reszponzív működésének biztosítása annak érdekében, hogy mobiltelefonon és táblagépen is kezelhető, olvasható legyen. ● Javasoljuk a honlap tartalmi akadálymentesítését, hogy a polgárok számára érthető legyen a hivatal tevékenysége és az, hogy miben és hogyan kérhetnek segítséget a hivataltól. ● Javasoljuk a menürendszer egyszerűsítését. ● Javasoljuk a fényképek használatát, valamint ezek szöveges elemekkel való ellátását.

32


Országos Bírósági Hivatal – ​birosag.hu

Linkgyűjtő oldal vagy egy megbízató hatóság weblapja? A honlap nem reszponzív, mobilkészüléken a betűk szinte láthatatlanok, a címek olvashatatlanok. A weboldal rendkívül tömött, a nem jogász olvasó számára szinte lehetetlen tájékozódni rajta. A navigáció rendkívül bonyolult: a címlapon 8 különböző menüt számoltunk, amelyek több mint 70 menüpontot kínálnak fel. A betűk rendkívül aprók. A sorok hosszúak (100 karaktert meghaladó sorok), a sorközök nem érik el a minimálisan szükséges nagyságot, ráadásul a szövegek jelentős részében sorkizárást használ a hivatal, ami tovább nehezíti az olvasó dolgát. Az olvashatóságot tovább rontja, hogy a linkek sokszor nincsenek aláhúzva. A honlap tartalmi akadálymentességét csak korlátok között kérhetjük számon, hiszen a weblap elsődleges célközönsége a jogi végzettségű bírósági munkatárs. Ugyanakkor sokat lehetne javítani már azzal is, ha a kifejezetten az állampolgárok számára készített szövegeket leegyszerűsítenék, illetve, ha a ​Gyakran Ismételt 33


Kérdések​ nem csak egy .pdf dokumentumban, hanem a honlap felületén lennének elérhetők. A folyószöveg a legtöbb esetben éles kontraszttal emelkedik ki a háttérből. Ugyanakkor (ahogyan fenti fényképen látszik) helyenként halványpirossal emelik ki a lényegi mondanivalót – ezekben az esetekben a háttér és a szöveg kontrasztja alacsony, és a látássérült olvasók közül sokan már nem látják az írást. A fényképeknél nem találtunk sem feliratot, sem helyettesítő szöveget, ezért a látássérült olvasók számára a képek nem értelmezhetők. A címlapon található lapozó (angolul slider) funkció egy olyan mozgó effekt, amely állandóan váltja a fényképeket és a hozzájuk tartozó szöveget. Ezek az effektek lassítják az oldalt, és a lassan olvasó látogatók számára lehetetlenné teszik a szöveghez való hozzáférést. Érthetetlen, hogy az - egyébként teljesen felesleges – éles kontrasztú verzióban ezek a lapozók szintén működnek, csak éppen a fényképek nem jelennek meg. Szembetűnő továbbá, hogy ugyancsak a látássérültek számára készített verzióban olyan fénykép került elhelyezésre, amelynek helyettesítő szövege sincsen. A honlapon könnyen érthető tájékoztatót nem találtunk.

Fénykép a látássérülteknek szóló szekcióban, helyettesítő szöveg nélkül.

34


Összefoglaló táblázat

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás

Akadálymentes, egyszerű navigáció

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia

Linkek aláhúzása, láthatósága

Fényképek szöveges kiegészítése

Színek kontrasztjai akadálymentesek

Tartalmi akadálymentesség

Könnyen érthető tájékoztató

Effektek, mozgó elemek kerülése

Nem

Javaslatok

● Javasoljuk a honlap reszponzív működésének biztosítását, hogy mobiltelefonon és táblagépen is olvasható legyen. ● Ajánlott a rendkívül tömött, tömény megjelenés lazítása annak érdekében, hogy az oldal áttekinthetőbb, könnyebben kezelhető legyen. Ezzel egyidejűleg fontos feladat a weboldal tipográfiájának, írásképének akadálymentesítése. ● Javasoljuk az állampolgároknak szóló szakaszok (főként a Gyakran Ismételt Kérdések) szövegezésének egyszerűsítését és elérhetővé tételét úgy, hogy ehhez az olvasónak ne kelljen egy .pdf dokumentumot letöltenie. ● Javasoljuk a lapozó (slider) eltávolítását a honlapról.

35


Országgyűlés – ​parlament.hu

A Parlament honlapja reszponzív: harmonikusan, olvashatóan jelenik meg mobilkészüléken és táblagépen egyaránt. A weboldal megjelenése harmonikus, rendezett, és itt sikeresen elkerülték a készítők a sok más weboldalon található tömöttséget, zsúfoltságot. Az intézmény összetettségére tekintettel érthető a címlap felső részén a két menüsor kialakítása és a 79 lenyitható menü elhelyezése, ugyanakkor ez megnehezíti az állampolgárok tájékozódását. A folyószövegben használt betűk – például a ​törvényalkotást bemutató szakaszban​ – aprók. Az egyes sorokban 150-170 karaktert helyeztek el, ezzel lehetetlenné téve az olvasó számára, hogy az egyik sor végéről könnyedén a következő sorra ugorjon a tekintetével. A sorok közötti hely szűkös, ezért a sorok nem válnak el élesen egymástól. A honlap helyesen nem használ sorkizárást, és a linkeket a legtöbb esetben aláhúzással is kiemelik a könnyebb felismerhetőség érdekében.

36


A szöveg és a háttér színe egyszer segíti, egyszer akadályozza az olvasást. A szövegek a legtöbb esetben olvashatóan emelkednek ki a háttérből. Ugyanakkor helyenként a szöveg annyira halvány, hogy alig olvasható az olvasók egy része számára. A képek többsége beszélő címet kapott, és helyettesítő szöveggel is rendelkezik. Ezzel lehetővé tették, hogy a vak és látássérült olvasók pontosan tudják, hogy az adott kép miről szól, mi található rajta. A honlap tartalmi értelemben nem akadálymentes. A szövegek kivétel nélkül jogi szakszövegek. Ezzel szemben a hazai demokrácia alapintézményének honlapján elengedhetetlen lenne legalább egy mindenki számára érthető, egyszerű leírás arról, hogy mi történik a Kossuth téren. A honlapon könnyen érthető tájékoztatót nem találtunk. A weboldal címlapján két lapozó effektet is láthatunk. Ezek visszafogottak, és nem zavarják az olvasást, ugyanakkor szükségtelenek.

37


Összefoglaló táblázat

Igen

Inkább igen

Inkább nem

Nem

Akadálymentes, egyszerű navigáció

Olvasóbarát íráskép, tipgráfia

Linkek aláhúzása, láthatósága

Fényképek szöveges kiegészítése

Színek kontrasztjai akadálymentesek

Tartalmi akadálymentesség

Könnyen érthető tájékoztató

Effektek, mozgó elemek kerülése

Reszponzivitás, eszköz szerinti alkalmazkodás

Kiemelt javaslatok ● Javasoljuk egy könnyen érthető, nem jogi szaknyelven írt szöveg elhelyezését a címlapon. Ez segítené azt, hogy minél több állampolgár értse a Parlament működésének célját, értelmét. ● Javasoljuk az íráskép és a tipográfia akadálymentesítését: a nagyobb betűk használatát, a sorok hosszának csökkentését, és a sorok közötti hely növelését. ● Tekintettel a Parlament alapvető funkciójára, javasoljuk egy könnyen érthető tájékoztató elhelyezését a weboldalon. ● Javasoljuk az oldal navigációjának egyszerűsítését, ahol erre lehetőség van.

38


Általános megállapítások Minden vizsgáltweboldalra igaz az, hogy tartalmi értelemben nem akadálymentesek. Helyenként elhelyeznek könnyen érthető tájékoztatókat. Ez kétségtelenül jóindulatra vall. De egy weboldal tartalmi értelemben attól lesz akadálymentes, hogy mindenhol a lehető legegyszerűbb fogalmazásra törekednek. Ez azt jelenti, hogy a jogi szaknyelvet csak indokolt esetekben kellene használni a honlap minden részén. Az átlagos, nem jogvégzett állampolgár számára közérthető megfogalmazás célszerű mindenhol, ahol erre csak lehetőség van. Ezzel szemben a vizsgált weboldalak – a kormany.hu kivételével – a jogi szaknyelvet tekintik alapvető nyelvi eszköznek, és a hétköznapi állampolgár nyelvén nem szólalnak meg. Több esetben látható, hogy az adott intézmény elhelyezi a honlap fejlécében a sárga ikont, amely lehetővé teszi, hogy az olvasó a jól ismert fekete-sárga megjelenítésre váltson át. Sajnálatos módon azonban ez a szinte csak Magyarországon elterjedt gyakorlat nem tesz akadálymentessé egy honlapot egy cseppet sem. Valójában semmi köze az akadálymentességhez. A vizsgált honlapok között csak egy olyat találtunk, amely sok szempontból megfelel a technikai akadálymentesítés követelményeinek (az Egyenlő Bánásmód Hatóság weboldala). Ebben a tekintetben az összes vizsgált intézmény honlapja fejlesztést igényel. Sok esetben tapasztaltuk, hogy a honlapok nem reszponzívak, vagyis mobiltelefonon és táblagépen szinte kezelhetetlenek, olvashatatlanok. Ennek a megváltoztatása jelentős költséget igényel majd. Egy weboldal akadálymentessége nem vagy-vagy kérdés. Nincs tökéletesen akadálymentes honlap. De a részletekre való figyeléssel, apró módosításokkal folyamatossan fejleszthetjük, egyre több olvasó számára tehetjük hozzáférhetővé. A tipográfia akadálymentesítése nem igényel jelentős beruházást egy weboldalon, mégis nagyságrendekkel növeli a honlap hozzáférhetőségét. Végülis egyetlen szempontot kell szem előtt tartania a magyar állam tisztségviselőinek, amikor egy intézmény honlapján dolgoznak vagy végeznek akár apró módosítást: vajon érteni fogja-e ezt egy átlagos, nem jogi végzettségű állampolgár? A kérdésre minél inkább igennel tud válaszolni, annál nagyobb a 39


valószínűsége annak, hogy egy lépéssel akadálymentesebbé tette nem csak intézményének honlapját, hanem hazánkat is.

40


PRÉMIUM HONLAP A ​PRÉMIUM HONLAP​ weboldalkészítéssel és online marketing szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozás, amely elkötelezett abban, hogy az internet minél több ember számára legyen hozzáférhető.

VERDES TAMÁS egyéni vállalkozó Budapest – Gödöllő premiumhonlap.hu tamas@premiumhonlap.hu +3670 546 5237 Nyilvántartási szám: 50963737 Statisztikai számjel: 67929478-6201-231-01 TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ​emberi jogi jogvédő civil szervezet, amely 1994-es megalakulása óta azért dolgozik, hogy Magyarországon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben. A TASZ kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személyek jogaira.

1136 Budapest Tátra u. 15/b. tasz@tasz.hu +36 1 2​09 00 46 Nyilvántartási szám: 01-02-0006069 Adószám: 18067109-1-41 41


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.