Page 1

A La Juventud Filipina Spanish version

Alza su tersa frente, Juventud Filipina, en este dÃa! Luce resplandeciente Tu rica gallardÃa, Bella esperanza de la Patria Mia!Vuela, genio grandioso, Y les infunde noble pensamiento, Que lance vigoroso, Mas rápido que el viento, Su mente virgen al glorioso asiento.Baja con la luz grata De las artes y ciencias a la arena, Juventud, y desata La pesada cadena Que tu genio poético encadena.

Tu, de celeste acento, Melodioso rival Filomena, Que en variado concento En la noche serena Disipas del mortal la amarga pena. Tu que la pena dura Animas al impulso de tu mente, Y la memoria pura Del genio refulgente Eternizas con genio prepotente. Y tu, que el vario encanto De Febo, amado del divino Apeles, Y de natura el manto Con mágicos pinceles Trasladar al sencillo lienzo sueles.

Ve que en la ardiente zona

Corred! que sacra llama

Do moraron las sombras, el hispano

Del genio el lauro coronar espera,

Esplendente corona,

Esparciendo la fama

Con pia sabia mano,

Con trompa pregonera

Ofrece al hijo de este suelo indiano.

El nombre del mortal por la ancha espera.

Tu, que buscando subes,

Dia, dia felice,

En alas de tu rica fantasÃa,

Filipinas gentil, para tu suelo!

Del Olimpo en las nubes

Al Potente bendice

Tiernisima poesÃa

Que con amante anhelo

Más sabrosa que néctar y ambrosÃa.

La ventura te envia y el consuelo. Mula sa: http://alfredo.palconit.com/to-the-filipinoyouth


To The Philippine Youth English version

Unfold, oh timid flower !Lift up your radiant brow, This day, Youth of my native strand ! Your abounding talents show Resplendently and grand, Fair hope of my Motherland !Soar high, oh genius great, And with noble thoughts fill their mind; The honor’s glorious seat, May their virgin mind fly and find More rapidly than the wind.

More sweet than divine honey; You of heavenly harmony, On a calm unperturbed night, Philomel’s match in melody, That in varied symphony Dissipate man’s sorrow’s blight; You at th’ impulse of your mind The hard rock animate And your mind with great pow’r consigned Transformed into immortal state The pure mem’ry of genius great; And you, who with magic brush

Descend with the pleasing light

On canvas plain capture

Of the arts and sciences to the plain,

The varied charm of Phoebus,

Oh Youth, and break forthright

Loved by the divine Apelles,

The links of the heavy chain

And the mantle of Nature;

That your poetic genius enchain.

Run ! For genius’ sacred flame

See that in the ardent zone,

Awaits the artist’s crowning

The Spaniard, where shadows stand,

Spreading far and wide the fame

Doth offer a shining crown,

Throughout the sphere proclaiming

With wise and merciful hand

With trumpet the mortal’s name

To the son of this Indian land.

Oh, joyful, joyful day,

You, who heavenward rise

The Almighty blessed be

On wings of your rich fantasy,

Who, with loving eagerness

Seek in the Olympian skies

Sends you luck and happiness

The tenderest poesy, Mula sa: http://alfredo.palconit.com/to-the-filipinoyouth


Sa Kabataang Pilipino Filipino Version Itaas ang iyong

Ikaw na lagi nang pataas nag lipad,

Malinis na noo

Sa pakpak ng iyong Mayamang pangarap,

Sa araw na ito,

Na iyong Makita sa Ilimpong ulap

Kabataang Pilipino!

Ang lalong matamis

Igilas mo na rin ang kumikinang mong

Na mag tulaing pinakananais,

Mayamang sanghaya

Ng higit ang sarap

Magandang pag-asa ng Bayan kong Mutya! Kaysa “ambrosia” at “nectar” na awagas Makapangyarihang wani’y lumilipad,

Ng mga bulaklak.

At binibigyang ka ng muning mataas,

Ikaw na may tinig

Na maitutulad ng ganap na lakas,

Na buhat sa langit,

Mabilis na hangin, sa kanyang paglipad,

Kaagaw sa tamis

Malinis na diwa, sa likmuang hangad.

Na kay Filomenang Malinis na hiomig, Sa gabing tahimik

Ikaw ay bumaba

Ay pinaparam mo ang sa taong sakit,

Na taglay ang ilaw

Ikaw, na ang batong sukdulan ng tigas

Ng sining at agham

Sa lakas ng iyong diwa’y nagagawad

Sa paglalabanan,

Ng buhay at gilas,

Bunying kabataan,

At ang alaalang makislap

At iyong kalagiun ang gapos mong iyang

Ay nabibigayan ng kamay mong masikap

Tanikalang bakal na kinatalian

Ng buhay na walang masasabing wakas.

Ng matulain mong waning kinagisnan.


At ikaw, na siyang Sa may iba’t ibang Balani ni Febong kay Apelas mahal, Gayundin sa lambong ng katalagahan, Na siyang sa guhit ng pinsel mong tanga’y Nakapaglilipat sa kayong alinman; Hayo na’y tumakbo! Sapagka’t ang banal Na ningas ng wani’y nais maputungan Kayong naglalama’y, At maipamansag ng tambuling tangan, Saan man humanggan, Ang ngalan ng tao, sa di matulusang Lawak ng palibot na nakasasaklaw. Malwalhating araw, Ito, Pilipinas, sa lupang tuntungan! Ang Lumikha’y dapat na pasalamatan, Dahilan sa kanyang mapagmahal, Na ikaw’y pahatdan.

Mula sa: http://www.joserizal.ph/pm13.html

Sa Kabataang Pilipino  

mga salin ng tula ni rizal tungkol a mga kabataan