Page 1

Fiskerbladet Marts 2014

Rekordomsætning for Thyborøn Havn - 2013 blev på mange måder et godt år med fremgang Det lykkedes i 2013 for Thyborøn Havn at realisere en rekordomsætning på 31,5 mio. kr., hvilket er den hidtil største omsætning i Havnens 99 årige historie og en fremgang fra 2012 på næsten 10 %. Årsregnskabet for 2013 er endnu ikke afsluttet, men resultatet vil indfri de stillede forventninger til fulde.

Et godt resultat og en høj omsætning for Thyborøn Havns regnskab afspejler, at der har været et særdeles højt aktivitetsniveau gennem året. Det er naturligvis særdeles glædeligt, og især er det glædeligt, at det også udmønter sig i, at der investeres, nybygges og udvides af flere virksomheder på Thyborøn Havn.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Fremgangen for fiskeriet har været markant med samlede landinger af fisk for 618 mio. kr. mod 509 mio. kr. året før. Det er en fremgang på 21,3 %, som naturligvis har kunnet mærkes i det daglige.

store forventninger til fremgang, og på lidt længere sigt arbejdes med flere projekter – herunder ikke mindst afledt af forventningerne til de kystnære vindmølleparker, som er under forberedelse.

For Thyborøn Havns råstofaktiviteter har det været et skidt år, mens andre godstyper har haft en positiv udvikling. Også for det kommende år er der

Stort tillykke til alle aktørerne på Thyborøn Havn, som har gjort en solid indsats for at sikre den fremgang vi har realiseret i 2013.

F i s k e r B l a d e t / 9· 2 0 1 3

1


Thyborøn Havns bestyrelse konstitueret - Karl Kristian Bro fortsætter som formand for bestyrelsen På bestyrelsesmødet d. 8. januar konstituerede Thyborøn Havns bestyrelse sig med direktør Karl Kristian Bro som bestyrelsesformand og Borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune som næstformand. Desuden er to nye bestyrelsesmedlemmer valgt for de næste 4 år. Det er Gert Normann Andersen, E ejer af JD-Contractor, Holstebro samt John Bennett-Therkildsen, som har været Executive Vice President, ansvarlig for Operations i Bang & Olufsen og er medlem af bestyrelserne i Grundfos A/S og JKF Industri. De tilføjer begge bestyrelsen nogle kompetencer, som er med til at styrke Havnens fremtidige udvikling. Karl Kristian Bro har været medlem af Thyborøn Havns bestyrelse siden Havnens etablering som Kommunal Selvstyrehavn i 2001, og han har de seneste 4 år virket som formand og har dermed, udover en bred erhvervsmæssig erfaring, et rigtig godt kendskab til Thyborøn Havn og dens positive udvikling igennem de seneste år.

Bestyrelsesformanden ser frem til den fortsatte opgave for Thyborøn Havn og glæder sig samtidig til at fortsætte de seneste års ekspansive udviklingen af Thyborøn Havn og være med til at sætte nye mål for Havnens fortsatte udvikling. Bl.a. det næste udviklingsprojekt, der skal arbejdes på, en yderligere udvidelse i

Sydhavnen med en decideret Offshore kaj. Offshore vindenergi er et område, som bestyrelsen forventer sig meget af i den kommende periode. Karl Kristian Bro retter en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Bent Hansen og Thorning Bonne Larsen for deres indsats. Samtidigt glæder

Karl Kristian Bro sig til samarbejdet med ledelsen og den ny bestyrelse, som nu består af: Bestyrelsesformand Karl Kristian Bro, næstformand Erik Flyvholm, Susanne Nicolaisen, Kenneth Iversen, Kurt Søndergaard Madsen, Gert Normann Andersen og John BennettTherkildsen.

Thyborøn Sejlmageri Thyborøn Sejlmageri har mere end 50 års erfaring i sejlsyning. Vi leverer udstyr til erhvervsfiskeri og fritidssejlads. Svanegade 14 · 7680 Thyborøn · 97831125 · www.sejlmager.dk

2

F i s k e r B l a d e t / 9· 2 0 1 3

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Vigtig uddybning i fuld gang - Største uddybningsprojekt i Thyborøn Havns historie

Entreprenøren Rohde Nielsen har indsat 2 ekstra pramme, så der er hele 6 fartøjer i gang på samme tid i forbindelse med Havnens store uddybningsprojekt. Elisabeth Høj som opgraver det øverste lag havnedesiment, samt spandkædefartøjet Ajax R med prammene Helge R og Roar R til at sejle de opgravede materialer ud til klappladsen. Derudover er prammene Zingst og Darss yderligere indkaldt til samme formål. Uddybningen til 9 meter i Industrihavnen og ind til Limfjordskaj i Sydhavnen forventes afsluttet i løbet af forsommeren

som planlagt. Denne uddybning forventes at bidrage positivt til udviklingen i 2014 og er meget vigtig for at fastholde nuværende brugere, men også for at tiltrække nye aktører til Thyborøn Havn. Uddybningen til 9 meter, samt de kommende planer om at etablere en decideret Offshore kaj, gør at Havnen er særdeles attraktiv i forhold til de kommende Nærkyst Vindparker, som skal anlægges fra 2016. (Vesterhav Nord, som ligger umiddelbart syd Thyborøn kanal, er én af 6 mulige nærkystparker). Derudover vil Thyborøn Havn også være

yderst brugbar som basehavn for offshore aktiviteter længere ude i Nordsøen, som f.eks. geofysiske forundersøgelser, kabellægning, fundament og mølleinstallationer, samt vedligeholdelses opgaver af vindmølleparker - opgaver som der alle er vigtige arbejdspladser i.

HAM HAMPIÐJAN GROUP Nordsøkaj 1 • 7680 Thyborøn • Denmark Phone: + 45 97832090 • Fax: + 45 97831280 Mobil: + 45 20831989 • Email: thy@nordsotrawl.dk www.nordsotrawl.dk

Opkøb og salg af fisk af højeste kvalitet, fra den jyske vestkyst

Ove Rønn Tlf.: 97 83 10 75 Mobil: 51 34 40 80

Email: fisk@overonneftf.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

vestjyskbank.dk/thyborøn

F i s k e r B l a d e t / 9· 2 0 1 3

3


Thyborøn Havns initiativpris til - Entusiasme og godt samarbejde som baggrund for tildelingen. Prisen tildeles Jollehavnen for den flotte hovedistandsættelse og udvidelse af området i Beddingshavnen, samt den entusiasme og det gode samarbejde, der har været omkring projektet. Herunder også den store indsats, der er ydet af bestyrelse, byggeudvalg og ikke mindst frivillige medhjælpere. Det er lykkedes at forandre det gamle udtjente anlæg til en flot, charmerende og moderne lille jollehavn med godt 60 liggepladser.

4

F i s k e r B l a d e t / 9· 2 0 1 3

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


”Jollehavnen” En jollehavn som er blevet ”en lille perle” i centrum af Thyborøn Havn.

geudvalg, håndværkere og en lang række frivillige hjælpere og økonomiske bidragsydere.

Det er første gang, at modtageren af årets initiativpris ikke er direkte havne- og erhvervsrettet, men samtidig finder vi det et meget naturligt og velfortjent valg.

De har haft både lysten og initiativet til at få det til at lykkes, og det har de kæmpet for det med en forbilledlig energi.

Thyborøn Havn er en moderne erhvervshavn – og det er den funktion, vi arbejder på at forbedre og udvikle, men vi ønsker ikke at stække andre tiltag i at udvikle sig. Tvært imod! Der er mange involverede fra Jollehavnens bestyrelse, byg-

Resultatet af det store arbejde, der er blevet lagt, er blevet fantastisk flot og betragtes af alle som et stort aktiv for Thyborøn Havn. Samtidig er projektet gennemført med en meget stor entusiasme og i et forbilledligt samarbejde med alle de parter, der har været involveret.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Initiativprisens formål og tidligere tildeling Prisen er stiftet af Thyborøn Havn for at påskønne særlige initiativer, som understøtter den erhvervsmæssige udvikling til gavn for Thyborøn Havn og hele området. Til udvælgelse af prismodtagere er nedsat et prisudvalg bestående af erhvervsrepræsentant Michael Madsen, en repræsentant med særlig indsigt i fiskeriets forhold Bent Bro, havnekaptajn Theis Christensen og havnedirektør Jørgen Buhl. Tidligere prismodtagere: - 2002 Thyborøn Fiskeauktion - Internetauktionen - 2003 Michael Bork L 66 “MARIA BORK” - 2004 Michael Lodahl - 2005 Wellfish v. Anders Olesen - 2006 Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab a/s - 2007 Knud Erik Abildtrup, Thyborøn NordsøRal a/s - 2008 Fiskeriskolen i Thyborøn - 2009 Thyborøn Skibssmedie - 2010 Thyborøn Invest a/s. - 2011 Kenneth Smed, Smed Marine Service - 2012 John-Anker Hametner Larsen, ”Rederiet” Vi glæder os over at kunne føje ”Jollehavnen” til listen.

F i s k e r B l a d e t / 9· 2 0 1 3

5


Thyborøn Havns 100 års jubilæum - Jubilæumsåret fejres med en perlerække af aktiviteter. Thyborøn Havn er anlagt efter en dejlig kort og præcis lov på 2 paragraffer – underskrevet af Christian den Tiende og dateret d. 29. maj 1914 .

maj 2014, ligesom der bliver ”Owen Awten” i byens butikker og stor folkefest med musik af Tørfisk og The Grandfætters.

Etablering af Thyborøn Havn er egentlig kun en bisætning i loven ”.. og en mindre Fiskerihavn indenfor Lossebroen paa Kanalens Sydside.”

På selve dagen - torsdag d. 29. maj 2014, som er Kristi Himmelfartsdag - inviterer virksomhederne på Thyborøn Havn til ”Åben Havn”.

”Hvorefter alle vedkommende sig have at rette”, afsluttes loven, og vi gør fortsat vores bedste for at leve op til lovens intentioner og udvikle Havnen.

Endelig glæder vi os meget over at Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen vil aflægge et besøg i Thyborøn mandag den 1. september 2014, med Kongeskibet Dannebrog.

Thyborøn Havn holder officiel reception onsdag d. 28.

North Sea Offshore Service Group - Regional opbakning til udvikling i Thyborøn

Offshore serviceskib anløber Thyborøn Havn

Den nyoprettede serviceklynge har afholdt stiftende generalforsamling hvor Rasmus Normann, Tage Hansen, Jørgen Riise, Kasper Byskov og Anders Holm blev valgt til bestyrelsen. De har efterfølgende konstitueret sig med Rasmus Normann som formand. Den daglige ledelse i klyngen tegnes af projektleder Lars Sylvester, som kan glæde sig over stor medlemstilslutning. Allerede på nuværende tidspunkt er der 25 medlemmer og flere er på vej.

North Sea Offshore Service Group er en meget vigtig parameter for udviklingen i og omkring Thyborøn Havn, derfor har Region Midtjylland også valgt at støtte serviceklyngen med 827.000 kr. over de kommende 2 år. Det er sket for at kunne positionere Thyborøn Havn som udskibnings- og servicehavn for de kystnære havmølleprojekter i Nordsøen, at skabe vækst og udvikling for områdets virksomheder med tilknytning til det maritime miljø samt ikke mindst at skabe nye arbejdspladser.

Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77 mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168

6

F i s k e r B l a d e t / 9· 2 0 1 3

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Styrker organisationen Med henblik på de kommende Offshore Vind projekter Thyborøn Havn har pr. 1. januar ansat Torben Strømgaard i stillingen som Maritim Salg- og Marketingchef, hvilket tager sit udgangspunkt i Havnens ambitiøse strategi for fortsat vækst og udvikling af eksisterende og nye forretningsområder. Torben er 34 år og kommer fra en stilling som Salgs- og Forretningsudvikler indenfor offshore vindindustrien. Med sin logistiske baggrund og uddannelsesmæssige ballast som Markedsføringsøkonom og HD i Organisation er han med til at styrke Havnens profilering overfor nuværende og kommende brugere på Thyborøn Havn.

Særligt fokus rettes nu fra Torbens side imod de forventede store muligheder i forbindelse med de kystnære vindmølleparker (Vesterhav Nord). Her ligger Thyborøn fantastisk godt placeret og vil naturligt komme til at spille en betydelig rolle. De nuværende uddybninger af havnebassinerne og ikke mindst planerne om etablering af en decideret ’Offshore kaj’ i Sydhavnen, med yderligere tilhørende arealer til oplagring af gods, er meget vigtigt for at positionere Thyborøn Havn på Offshore kortet. Havnen ser med ansættelsen af Torben Strømgaard frem til at styrke den ledelsesmæssige indsats på salgs- og udviklingssiden samt frem for alt, en fortsat udvikling af samarbejdet med Havnens nuværende brugere.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F i s k e r B l a d e t / 9· 2 0 1 3

7


Lars Løkke Rasmussen til Torskegilde i Thyborøn - 101 betalende gæster indsamlede 95.137 kr. til Løkkefonden Det er sjældent at politikere ikke ved hvad de skal sige, men det var en mundlam Lars Løkke, der på vegne af Løkkefonden, modtog en check fra John-Anker Hametner Larsen - lidt over 95.000 kr. lød den samlede donation på. Idéen til torskegildet fik John-Anker da han hørte om et lignende arrangement i København, måske ikke alt for optimistisk skrev han derfor til Lars Løkke via Facebook: at Lars og Løkkefonden var meget velkommen i Thyborøn, samt at han i så fald ville stå for arrangementet og donere torsk, øl og snaps. Næste aften lå der noget overraskende en besked om at det kunne lade sig gøre søndag d. 19. januar. Så fik han travlt, men via sit store engagement og med stor hjælp og støtte fra de lokale erhvervsdrivende fik John-Anker stablet et fantastisk arrangement på benene i den Røde Hal, hvor 101 betalende gæster nød hinandens selskab til god mad og underholdning fra The Grandfætters. Efter torsken serverede Ole Ritter æblekage krydret med lystige anekdoter fra sit professionelle cykelliv. Det var en glad og tilfreds John-Anker der gjorde status på dagen. Selv om han havde forventet at vi i Thyborøn kunne skrabe et større beløb sammen end i København havde han dog ikke regnet med at beløbet ville blive næsten 3 gange så stort.

8

F i s k e r B l a d e t / 9· 2 0 1 3

TripleNine tlf. 7912 0999 Mandag-fredag kl. 09.00-15.00 Vægten tlf. 9690 0432 eller Kristian Lilleøre tlf. 2023 2483 Christian Bisgaard tlf. 2177 5999 Tilmelding via fax 9690 0434

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk

HavneNyt Marts 2014