Page 1

HatRabbits

BUREAU PROFIEL


IDEAS ARE LIKE RABBITS. YOU GET A COUPLE AND LEARN HOW TO HANDLE THEM, AND PRETTY SOON YOU HAVE A DOZEN. — John Steinbeck


In het kort. Veel organisaties hebben moeite om creatieve ideeën te genereren. De gemiddelde brainstormsessie leidt nauwelijks tot écht originele uitkomsten. Daarbij lukt het zelden om vernieuwende ideeën in de praktijk te brengen. Er wordt gekozen voor een ‘veilige’, voorspelbare aanpak. 
Er wordt een monsterlijk compromis gesloten. Of men kopieert simpelweg wat de concurrentie doet. Door gebrek aan focus, structuur en draagvlak blijft echte innovatie uit. HatRabbits biedt de oplossing. Wij organiseren en faciliteren creatieve denktanks en bieden trainingen aan op het gebied van creatief denken. Wij brengen structuur aan in het creatieve proces en maken innovatie eenvoudig.

www.hatrabbits.com


Over ons. HatRabbits is een bureau dat gespecialiseerd is in zakelijke creativiteit en innovatie. We helpen om het spreekwoordelijke ‘konijn uit de hoge hoed’ tevoorschijn te toveren. Met onze partners begeleiden we grote organisaties bij de ontwikkeling van vernieuwende ideeën en bij het vinden van creatieve oplossingen. We organiseren en faciliteren creatieve denktanks en verzorgen trainingen in creatief denken. We brengen structuur aan in het creatieve proces en ondersteunen organisaties bij het realiseren van waardevolle vernieuwing. Onze Aanpak We begeleiden betrokkenen bij het hele creatieve proces. Omdat de uitkomst door de belanghebbende partijen zelf wordt vormgegeven ontstaat er op natuurlijke wijze draagvlak. Wij zijn overtuigd van de kracht van diversiteit en zullen, indien mogelijk, externen betrekken in het proces. De toevoeging van experts uit een ander veld geeft een extra dimensie aan de creatieve denktanks. De buitenstaanders zullen ‘naïeve vragen’ stellen en zullen met totaal andere ideeën komen. Dit levert nieuwe perspectieven en frisse inzichten op.


HatRabbits begeleidt het proces van de eerste focusbepaling tot aan het vormgeven van een concreet implementatieplan. Voor meer informatie Kijk op www.hatrabbits.com of neem contact met ons op via +31 (0)10 3070 534 of via hello@hatrabbits.com


Visie. In iedereen schuilt een creatief genie. Ieder mens is in staat om vernieuwende & waardevolle ideeĂŤn te bedenken. Elke organisatie heeft in potentie de creatieve capaciteit om elke uitdaging op verrassende wijze op te lossen. Missie Het democratiseren van creativiteit Propositie Het eenvoudig maken van innovatie


Expertise. Omdat er vaak onduidelijkheid bestaat over de betekenis van creativiteit en innovatie hanteren wij voor beide begrippen een eenvoudige definitie. Wij zien creativiteit als het combineren van bestaande elementen om iets nieuws te creëren. Innovatie is het succesvol implementeren van een nieuw idee. Hiernaast onderscheiden wij ‘zakelijke creativiteit’ van ‘artistieke creativiteit’. Waar artistieke creativiteit vooral gericht is op het raken van een emotie, is zakelijke creativiteit gericht op het behalen van zakelijke doelen. Deze doelen zijn direct of indirect uit te drukken in geld. Zakelijke creativiteit is onmiskenbaar van grote waarde voor het bedrijfsleven, maar ook non-profit organisaties en overheden kunnen er veel baat bij hebben. Je kunt zakelijke creativiteit inzetten op verschillende gebieden. Het specifieke doel bepaalt op welk gebied de focus moet liggen. Binnen het speelveld van zakelijke creativiteit houdt HatRabbits zich bezig met het oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.


Problemen Oplossen Wanneer je met een concreet probleem wordt geconfronteerd, wordt snel duidelijk waarom creativiteit zo belangrijk is. Met conventionele middelen los je problemen doorgaans niet op. Wat je nodig hebt is een onorthodoxe aanpak. Benader je probleem vanuit verschillende invalshoeken en verras vriend en vijand met spraakmakende oplossingen. Productontwikkeling Om de concurrentie voor te blijven en veranderingen in de markt het hoofd te kunnen bieden is het belangrijk om continu te vernieuwen. De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voorkomt dat je organisatie vastroest en ten onder gaat. Sla wegen in die nog niet bewandeld zijn. Benut kansen die anderen nog niet eens gezien hebben. Dit is het domein van radicale innovatie, disruptie en concurrenten die om genade smeken.


Werkwijze. Onze aanpak bestaat uit vijf fases. Fase 1: Focus bepalen Het doel van deze eerste fase is het in kaart brengen en verscherpen van de uitdaging. In deze eerste verkennende fase zullen we onderzoek doen naar de omstandigheden en achtergronden van de betreffende uitdaging. Dit onderzoek zal doorgaans bestaan uit het observeren van de bestaande situatie, het interviewen van betrokkenen (medewerkers, klanten etc.) en het in kaart brengen van interessante alternatieven (initiatieven in andere landen, andere branches etc.). Aan het einde van deze fase zal samen met de probleemeigenaar de concrete focus worden gedefinieerd. Fase 2: Ideeën genereren Aan de hand van de focus wordt samen met de opdrachtgever een creatief team samengesteld. Dit team zal in een creatieve sessie zoveel mogelijk vernieuwende ideeën genereren. De samenstelling van de creatieve denktank is als volgt: •

Probleemeigenaar & stakeholders (betrokkenen)

Gebieds-experts

Outsiders (professionals uit ongerelateerde vakgebieden)


Fase 3: Evalueren en verscherpen De enorme berg ideeën die is gegenereerd door de creatieve denktank wordt geclusterd en geëvalueerd. De meest veelbelovende ideeën worden in samenwerking met een kernteam uit de organisatie en enkele gebieds-experts verscherpt, gevisualiseerd en uitgewerkt. Fase 4: Testen Af hankelijk van de opdracht worden één of meerdere prototypes gemaakt en wordt de aanpak op kleine schaal getest. Het idee wordt voorgelegd aan een klankbord met vertegenwoordigers van de doelgroep en aan de hand van de feedback die zij geven wordt het plan van aanpak waar nodig verscherpt. Fase 5: Implementatieplan uitrollen Samen met een kernteam uit de organisatie wordt een lijst met actiestappen opgesteld die moeten worden voltooid om het beoogde resultaat te bereiken. Het uitgewerkte concept, inclusief plan van aanpak wordt terug gepresenteerd aan alle betrokkenen uit de organisatie.


Wat we doen. HatRabbits structureert het creatieve proces. Concreet kunnen we uw organisatie helpen met de volgende thema’s: Creatief problemen oplossen Stel, je hebt een probleem. Nou ja, laten we positief blijven: een uitdaging. Het is in ieder geval een situatie die je liever kwijt dan rijk bent. Elke organisatie kent dit soort uitdagingen en ze zijn niet op te lossen met de bestaande manier van denken. Wanneer de traditionele methoden niet meer werken, zul je op zoek moeten gaan naar een vernieuwende aanpak. Wij helpen graag bij het vinden van originele oplossingen. Structuur in het innovatieproces Binnen veel grote organisaties leeft het besef dat men moet vernieuwen. Vaak weten managers echter niet waar ze moeten beginnen. Ze voelen de moed in de schoenen zakken bij het vooruitzicht van een ingewikkeld innovatietraject. HatRabbits ontzorgt en brengt structuur aan. Wij zorgen voor enthousiasme bij de betrokkenen en stimuleren deelnemers om écht vernieuwende ideeën te bedenken.


Draagvlak voor veranderingen HatRabbits zorgt ervoor dat het creatieve vermogen van de organisatie optimaal benut wordt. Ideeën en oplossingen moeten vanuit de organisatie komen en mogen niet van bovenaf (of van buiten) worden opgelegd. We helpen medewerkers dan ook om zelf verrassende ideeën te vinden en te ontwikkelen. Door het proces te structureren en de deelnemers te begeleiden, is eenieder in staat om buiten de vaste denkpatronen te treden. Doordat medewerkers de oplossingen zelf vormgeven ontstaat er op een natuurlijke wijze draagvlak. Mensen lopen nu eenmaal harder voor hun eigen ideeën. Frisse blik en nieuwe perspectieven De oplossing komt vaak uit een ander systeem. Daarom betrekken wij, waar mogelijk, professionele buitenstaanders bij het creatieve proces. Wees dus niet verbaasd wanneer een architect, hersenchirurg en piloot aanschuiven om jouw probleem te helpen oplossen. Door mensen uit een ander vakgebied aan het team toe te voegen, zorgen we voor nieuwe perspectieven en een frisse blik. Deze groep buitenstaanders kan de ‘naïeve’ vragen stellen die intern al lang niet meer gesteld worden. Door hun totaal andere achtergrond zullen deze mensen bovendien hele andere oplossingen aandragen. Wellicht kennen zij zelfs oplossingen uit een ander vakgebied waar een vergelijkbare uitdaging speelde!


Opdrachtgevers.


Referenties. “Wie om inspiratie, slimme oplossingen en mooie ideeën verlegen zit, moet zeker even met HatRabbits bellen. De jonge energie en vrije aanpak van dit bureau werkt aanstekelijk en zette tijdens brainstormsessies alle aanwezigen aan tot creatief denken. Honderden gekke en minder gekke suggesties werden verzameld. Het bleef niet alleen bij een grote stapel mogelijkheden, HatRabbits verwerkte alle ideeën tot een mooie concrete toekomstvisie voor de nieuwe websites van de gemeente Rotterdam. Zowel qua inhoud als beeld is het een prachtig verhaal geworden, waarover de hele organisatie erg lovend is.” Petra Berrevoets Sr. Adviseur Digitale Media, Gemeente Rotterdam


“Als een ‘Konijn uit de Hoge Hoed’ verzorgde HatRabbits binnen ABN AMRO een verfrissende blik op verandering en verbetering. Vernieuwing vergt loslaten van het oude, en creativiteit is nodig om niet al te krampachtig vast te blijven houden aan dat oude. Jeroen en René weten op een ongedwongen manier duidelijk te maken dat creativiteit juist bijdraagt aan verbetering en verhoging van de performance in plaats van dat het een tijdsverspillend effect heeft. De internetgeoriënteerde wereld om ons heen verandert steeds sneller. Tegelijkertijd moeten banken steeds omvangrijker worden om te kunnen voldoen aan de eisen van de wetgever en de markt. Bij die combinatie is één ding duidelijk: blijven doen wat je deed is geen optie; verandering en innovatie zijn essentieel. HatRabbits kan helpen om groepen te laten inzien dat zij daar zelf een belangrijke rol in kunnen spelen.” André Sliedregt Customer Excellence (Lean) Expert, ABN AMRO


“Het is verbluffend om te zien hoe snel er heel creatieve ideeën op tafel liggen. Het aardige is dat deze twee broers op een natuurlijke wijze goed op elkaar zijn ingespeeld. Daardoor kunnen ze de dynamiek van de groep goed in de gaten houden, een behoorlijke dosis energie uitstralen en flink de vaart in het proces houden. Werkelijk heel inspirerend om te zien en mee te maken. Ik kan iedere organisatie die te maken heeft met een probleem waar een creatieve oplossing voor nodig is, aanraden zich te laten bijstaan door dit inspirerende duo.” Jelle Vijn Operations manager, Alstrom Grid

“Are you stuck with a problem and need “unsticking”, my experience with the HatRabbits is that they will enable you to see that you can achieve much more with what you already have. The diverse and varied thinking techniques used in the HatRabbits workshop twist & turn your brain so your head almost hurts. They also confront you with how fixed your thinking patterns have become. “Delay your judgement” & you realise how quickly you jump to conclusions, “switch the order” - that’s a brain twister, “add something new” and other techniques shake the ideas out & help you to use areas of your brain you never knew you had.” Liz Boers-Maynard Partner at feeling-healthy.net


“Jeroen & Rene’s workshop on creative thinking was simply illuminating and fun to do. They take you step by step down the road of creative thinking, show you how you think now (in the box) and quickly learn you tips and tricks to get outside of that box. A skill worth to have in every profession whether an art director, journalist or lawyer.” Silvia Gawronski Associate at NautaDutilh

“A magical experience indeed. I experienced that creative thinking is much more of a feet on the ground kind of activity than one would expect. A skill that can be learned. René is an expert in the field and has the gift of passing his “creative magic” on to others. I was truly impressed. The name of the game is almost entirely learning by doing. While Jeroen’s knowledge of methods for tackling creative challenges seems endless he is also very able in bringing out the creative genius in others. Trying out a variety of methods was not only exhilarating but also helped me to get a good grasp of how to apply them in practice.” Marc do Amaral, Communication Strategist at VimpelCom


Wie zijn wij? Wij zijn niet gespecialiseerd in één branche. Wij weten hoogstwaarschijnlijk niets van jouw vakgebied, laat staan dat we je kunnen adviseren over jouw expertise. Waar we je wèl mee kunnen helpen is met ónze expertise: zakelijke creativiteit. We helpen je graag met het structureren van het creatieve proces. Welk type organisatie je hebt maakt ons niet uit. Wij transformeren je team, afdeling of organisatie tot een groep creatieve ninja’s. Zij zullen moeiteloos vernieuwende ideeën genereren en ontwikkelen voor elke uitdaging. Wil je meer weten over HatRabbits of over zakelijke creativiteit? Neem dan contact op met de oprichters, de gebroeders de Ruijter.


René de Ruijter Als spin in het web houdt René zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en de zakelijke kant van het bureau. Ondanks alle creatieve chaos blijft dankzij hem alles op rolletjes lopen en worden de deadlines gehaald. Door zijn achtergrond in rechten en fotografie is hij als geen ander in staat om te schakelen tussen werelden. René zet zijn brede algemene kennis en interesse graag in om de meest uiteenlopende onderwerpen begrijpelijk te maken en met elkaar te verbinden. rene@hatrabbits.com | M. +31 (0)6 1302 1945 Jeroen de Ruijter De spreekwoordelijke creatieve duizendpoot. Jeroen studeerde Toegepaste Creativiteit in Amsterdam en werkte als conceptontwikkelaar in de reclame. In 2012 vertegenwoordigde hij Europa’s jonge creatieve talent op het Ad Stars Festival in Busan, Zuid-Korea. In hetzelfde jaar werd hij door Het Parool uitgelicht als één van de meest veelbelovende jonge creatieven in de reclame. Binnen HatRabbits houdt Jeroen zich bezig met strategie en conceptontwikkeling. jeroen@hatrabbits.com | M. +31 (0)6 8126 2378


Contact. We helpen je graag met jouw uitdagingen. Of het nu gaat om het oplossen van een probleem, het verbeteren van een situatie of het zoeken naar nieuwe kansen in de markt. Wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden van zakelijke creativiteit voor jouw organisatie. We horen graag hoe we u kunnen helpen. Een oriënterend gesprek kan natuurlijk altijd. Wij zijn gevestigd in het MerweVierhavens gebied in Rotterdam. Vroeger vooral bekend als een van de innovatiefste fruithavens van de wereld en nu een broedplaats voor de creatieve industrie. Mocht je zin hebben in een kop koffie in een dynamische omgeving, dan ben je van harte welkom.HatRabbits

New Business

Gustoweg 45H

René de Ruijter

3029 AR Rotterdam

rene@hatrabbits.com

+31 (0)10 30 70 534

+31 (0)6 1302 1945

hello@hatrabbits.com www.hatrabbits.com


HatRabbits is een bureau dat gespecialiseerd is in zakelijke creativiteit en innovatie. We helpen om het spreekwoordelijke ‘konijn uit de hoge hoed’ tevoorschijn te toveren. Met onze partners begeleiden we grote organisaties bij de ontwikkeling van vernieuwende ideeĂŤn en bij het vinden van verrassende oplossingen. We organiseren en faciliteren creatieve denktanks en verzorgen trainingen op het gebied van zakelijke creativiteit. We brengen structuur aan in het creatieve proces en ondersteunen organisaties bij het realiseren van waardevolle vernieuwing.

HatRabbits Gustoweg 45H 3029 AR Rotterdam +31 (0)10 30 70 534 hello@hatrabbits.com www.hatrabbits.com kvk: 59534281 btw: NL853537586B01

Profile for HatRabbits

HatRabbits Bureauprofiel  

HatRabbits is een bureau dat gespecialiseerd is in zakelijke creativiteit en innovatie. We helpen om het spreekwoordelijke ‘konijn uit de ho...

HatRabbits Bureauprofiel  

HatRabbits is een bureau dat gespecialiseerd is in zakelijke creativiteit en innovatie. We helpen om het spreekwoordelijke ‘konijn uit de ho...

Advertisement