Page 1

KUPNJA vrijedna POVJERENJA.

Promo

VIP vikend

I Z N I M N A

Dodatne pogodnosti na svim odjelima. Posjetite nas 7. i 8.12.2019. više na: promocije.harveynorman.hr/ flagship-trgovina/

P O N U D A S V I M O D J E L I M A

N A

Popust

-46

36x

7.990

,95 kn

221

kn

14.820

kn

3-sjed maxi BIG 310x125 cm, crveni tekstil RIVIERA. Veliki izbor boja i materijala po narudžbi uz nadoplatu.

36 MJESECI • EKS 0%

%

PROMO PONUDA

Ponuda vri jedi od 3.12. do 16.12.2019.

BEZ KAMATA

BEZ UČEŠĆA


K O Ž N E

S J E D E Ć E Popust

-40

%

S F U N KC I J A M A

G A R N I T U R E

ISPORUKA ODMAH

KOŽA

KO ŽA

LEŽAJ & 2 x SP REMNI K 2 X UZG LAV LJE

36x

1.490

kn

22.490

kn

Božićno drvce visina 185cm, sa LED rasvjetom visina 215cm kn1.990

Popust

624,73

kn

37.768

kn Kutna sjedeća garnitura LIDO 204x337x175 cm, ležaj i 2x spremnik, koža/eko koža G-180

ISPORUKA ODMAH

-39

%

KOŽ A

36x

ISPORUKA ODMAH

Popust

-36%

KO ŽA

KO ŽA

L EŽA J & SPR EMN IK & POD ESIVA UZGL AVL JA

Made inEU!

444

kn

,17

15.990

kn

26.224 Kutna sjedeća garnitura PIANO

kn

263x205 cm, s ležajem, spremnikom i podesivim uzglavljima. Koža/eko koža taupe boje 160 sa zalihe. Ostale boje i materijali po narudžbi uz nadoplatu.

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

36x

410

kn

,84

14.790

kn

23.144

kn

Kutna sje 274x206 cm, ležaj 130x192cm, spremnik, 3x p Koža/eko koža taupe ili crne boje

www.harveynorman.hr


Popust

PROMO PONUDA

-35

36x

%

H RAST MASI V / FURNI R

249,73

kn

8.990

kn

3.990

kn

13.950 Komoda TORINO

kn

147x42x91 cm, zlatni hrast

Popust

-20%

120x42x37 cm, zlatni hrast

ISPORUKA ODMAH

1.390

kn

Popust

-25%

KOŽA

1.490

ISPORUKA ODMAH

-45

%

1.990 Klub stolić ROMB

kn

120x60 cm, hrast natur/metal

KOŽA

LEŽAJ & SP REMNI K & P ODESI VA UZG LAV LJA

KO ŽA

LEŽA J & S P R E M N IK & PO D ESIVA U Z G L AVL JA

ISPORUKA ODMAH

kn

1.790 Klub stolić STAR

kn

102x60 cm, hrast/metal

Popust

6.570 TV element TORINO

kn

edeća garnitura SALERNO podesivo uzglavlje i pomični rukonaslon.

36x

305

kn

,28

10.990

kn

20.230

kn

Kutna sjedeća garnitura EDEN 225x165 cm, s krevetom 123x195 cm, koža/eko koža svjetlo sive boje 220 s jastucima u tekstilu. Ostale boje i materijali po narudžbi uz nadoplatu.

36 MJESECI • EKS 0%

BEZ KAMATA

BEZ UČEŠĆA


K O Ž N E Popust

-40

S F U N KC I J A M A

G A R N I T U R E

PROMO PONUDA

Popust

-50

366,39

kn

13.190

kn

36x

22.008 Blagovaonski stol OLIMPIA

kn

196/250x108 cm, eukaliptus velvet sjaj/mahagonij mat

-40

36x

%

PROMO PONUDA

-44%

37.890

kn

75.8

kn

282x382x163 m, 1x električna re

ISPORUKA ODMAH

fotelja

1.108,06

kn

39.890

kn

VEL IKI IZBO R BOJA MA D E IN ITA LY

1.052,50

kn

Popust

KOŽ A

KO ŽA

Popust

%

ISPORUKA ODMAH

KO ŽA

36x

%

S J E D E Ć E

66.497 Kutna sjedeća garnitura MARGE

kn

316x233 cm, podesiva dubina sjedišta. Koža kategorije 20. Veliki izbor elemenata i materijala po narudžbi uz nadoplatu.

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

36x

138,62

kn

4.990

kn

8.990

kn

Kožna fotelja BARTOLO, 110x97cm, 1x električni relax, koža/eko koža, crna

7.390

kn

12.79

kn

Kožni 2-sjed BARTOLO, 170x 2x električni relax, koža/eko

www.harveynorman.hr


O R I G I N A L N O

TALIJANSKO

KOŽA

1 x ELEKTRI ČNI RELAX 3 X P ODESI VO UZG LAV LJE

Made in Italy

833

Kutna sjedeća garnitura MARTINE elax funkcija, 3x podesivo uzglavlje, koža bijele boje sa zalihe. Ostale boje, materijali i sastavi po narudžbi uz nadoplatu.

90

Popust

-50%

KOŽA

KO ŽA

ELEKT RI Č N I RELA X I PODES I VA U ZGLAVL JA

9.990

kn

x97cm, koža, crna

14.990

kn

Kožni 3-sjed BARTOLO, 214x97cm, 2x električni relax, koža/eko koža, crna

36x

ISPORUKA ODMAH

534,59

kn

19.245

kn

RUČNI RAD!

38.490

kn

Kožna kutna sjedeća garnitura MISU, 286x234cm lijeva ili desna strana, podesiva uzglavlja, goveđa koža bež boje sa zalihe

36 MJESECI • EKS 0%

BEZ KAMATA

BEZ UČEŠĆA


S T O LOV I Popust

-50

%

&

B L AG O VAO N I C E

S T O L I C E

Popust

ISPORUKA ODMAH

DORI

-50%

ISPORUKA ODMAH

R AZ VL AČ NI STOL

2 DIMENZIJE - ISTA CIJENA

36x

31,81

kn

1.145

kn

1.990

kn

kn

2.290

Stol OSCAR, 160/200x90 cm, sivi hrast

Popust

-46% 36x

ISPORUKA ODMAH

69,31

kn

2.495

kn

890

kn

4.990 Razvlačni stol DORI

kn

80x140/180 cm ili 160/200x90 cm, MDF sonoma hrast

Popust

-50%

199

kn

ISPORUKA ODMAH

399 Stolica LORA BASIC

kn

razne boje sa zalihe

Popust

-42%

36x

1.690 Stolica EMBRACE

kn

-34%

299

kn

ISPORUKA ODMAH

Popust

-43%

669

kn

459

kn

Stolica TIMA, bijelo/sivo ili sonoma/smeđe

kn

Stol MILANO, 150x90 cm, MDF bijelo/hrast

eko-koža, siva, crne noge

Popust

55,28

kn

ISPORUKA ODMAH

Popust

-36%

1.190

949

kn

kn

Stolica BRITT hrast/tekstil sa zalihe

3.690

ISPORUKA ODMAH

1.490

kn

Stolica CLAUDIA, hrast/sivi ili zeleni tekstil

MASI V NI H RAST METALNE NOG E

ISPORUKA ODMAH

FLOWER

36x

174,73

kn

6.290

kn

7.880 Stol COMBO IV

kn

primjer sa slike, 100x200cm, noga tip X

4.290 kn5.590 kn 100x240cm 5.690 kn7.390 Ploča COMBO, 100x200cm

kn

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

980

kn

1.690 Stolica FLOWER

kn

tekstil razne boje sa zalihe

www.harveynorman.hr


Popust

-50%

36x

ISPORUKA ODMAH

R A ZVL AČNI STOL

55,28

kn

1.990

kn

3.990

kn

Stol ALBINA, 160x90 cm, MDF bijelo visoki sjaj

Popust

-42

%

ISPORUKA ODMAH

R AZ VL AČN I STOL

Popust

-42%

ISPORUKA ODMAH

SILVER

36x 36x

102,50

kn

3.690

kn

3.990

kn

6.390

kn

Razvlačni stol LUXOR, 160/200x90 cm, MDF bijelo visoki sjaj

Popust

-52%

249

kn

ISPORUKA ODMAH

529

kn

Stolica RORY eko koža bijele, curry ili sive boje

Popust

-40%

-50%

479

590

kn

6.890 Razvlačni stol SILVER

kn

180/220x90 cm, MDF svjetlosiva visoki sjaj

Popust

kn

110,84

kn

ISPORUKA ODMAH

969 Stolica ALEC

kn

eko koža, bež ili konjak

Popust

-42%

799

kn

bež, crne noge

ISPORUKA ODMAH

899 Stolica NEVIO

kn

Popust

-43%

1.390 Stolica OXO

kn

crno/zeleni tekstil

899

kn

ISPORUKA ODMAH

1.590 Stolica SHERY

kn

metal/tekstil sivo ili zeleno

ISPORUKA ODMAH RAZV LAČNI STOL

VERDE

36x

124,73

kn

4.490

kn

7.590 Razvlačni stol VERDE

kn

90x180/240cm, MDF, siva visoki sjaj. Ostale dimenzije uz nadoplatu.

36 MJESECI • EKS 0%

499

kn

969

kn

Stolica DONATI siva eko-koža, crna noga

BEZ KAMATA

BEZ UČEŠĆA


S J E D E Ć E Popust

-39

36x

%

G A R N I T U R E

ZA MODERAN DOM

ISPORUKA ODMAH L EŽA J & POD ESIVA UZGL AVL JA , PO MIČN A D UBIN A SJ ED IŠTA

263,62

kn

9.490

kn

15.790

kn

Kutna sjedeća garnitura LOCARNO 291x210 cm ležaj 135x220 cm, 3x podesivo uzglavlje i dubina sjedišta, 2 x pomični rukonaslon, tekstil sa zalihe.

Popust

-41%

ISPORUKA ODMAH

Popust

-46%

Made inEU!

ISPORUKA ODMAH

VISOK I SJAJ & LED RASV JETA

L EŽA J & SPR EMN IK

499

859

Popust

ISPORUKA ODMAH

kn

kn Klub stolić LARKIN 110x60 cm, bijelo visoki sjaj

-46%

36x

1.290

kn

2.390 Klub stolić VALE

kn

100x50x40 cm, bijelo sjaj, bijelo/sonoma ili bijelo/beton

74,73

kn

2.690

kn

4.990

kn

Dnevnosobni sestav ELIZABETH 276x190x40cm, bijela/bijela visoki sjaj.

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

www.harveynorman.hr


Popust

-50

L E Ž AJ & 2X SPR EMNIK

36x

%

ISPORUKA ODMAH

127,50

kn

4.590

kn

9.366

kn

Kutna sjedeća garnitura ELSA MIDI 290x171 cm, s ležajem i 2x spremnikom. Svjetlo plavi tekstil sa zalihe.

Popust

-43%

36x

LEŽAJ & SP REMNI K 1 X UZG LAV LJE & 3 X LUMBALNI JASTUK

166,39

kn

5.990

kn

ISPORUKA ODMAH

10.690

kn

Kutna sjedeća garnitura WALES 285x185cm, lijeva ili desna strana, ležaj, spremnik, 1x uzglavlje, 3x lumbalni jastuk, sivi tekstil. Ostale boje i materijali po narudžbi uz nadoplatu.

Popust

-50

36x

%

208,06

kn

7.490

kn

ISPORUKA ODMAH

15.120

kn

Kutna sjedeća garnitura CAPRISE 170x325x258 cm, lijeva ili desna strana, ležaj, spremnik, tekstil odabrane boje sa zalihe. Ostale boje i materijali po narudžbi uz nadoplatu.

36 MJESECI • EKS 0%

BEZ KAMATA

BEZ UČEŠĆA


P R A K T I Č N I Popust

-31

36x

%

TROSJEDI

PROMO PONUDA

L EŽA J & SPR EMNIK

146,95

kn

5.290

kn

4.490

kn

7.695 Kutna sjedeća garnitura BOMBAY

kn

3-sjed BOMBAY 240x114cm, tapecirano, ležaj 160x200cm, spremnik, bež tekstil

240x180cm, tapecirano, lijeva ili desna strana, ležaj 160x200cm, spremnik, bež tekstil

Popust

-49

%

7.236

kn

Popust

ISPORUKA ODMAH

-48

%

ISPORUKA ODMAH

LEŽAJ & SP REMNI K

VEL IKI L EŽA J 140x 190c m

36x

69,17

kn

2.490

kn

4.860

kn

3-sjed BROOKLYN 195x87cm, ležaj 136x195cm, spremnik, tekstil razne boje

Popust

-39%

36x

LEŽAJ I SP REMNI K

194,17

kn

6.990

kn

ISPORUKA ODMAH

13.950 2sjed maxi ROYAL

kn

199x98 cm, s ležajem 140x190 cm. Tekstil razne boje sa zalihe

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

36x

96,94

kn

3.490

kn

5.775

kn

3-sjed BELLINI 200x100cm, ležaj 150x200cm, spremnik, tekstil RIVIERA

www.harveynorman.hr


Nano Cell Display 9 13 cm

5.199

kn

)

144,42

kn

kn

5”

1.400

kn

36x

100

(5

UŠTEDA

UŠTEDA

249

kn

6.599 LED TV LG 55SM8200PLA

kn

349

kn

Bežična tipkovnica LOGITECH K400 plus USB wireless, kompatibilnost PC - SMART TV

4K HDR, Smart TV, webOS ThinQ AI, DVB-C/T2/S2, energetski razred A

13

9

9

13

NOVO

)

Direct Full Array 10X

(5

5”

(5

4.500

kn

cm

cm

UŠTEDA

QLED

) 5”

4000 PQI Smart TV

idealna za Smart TV

Android TV dostupan i u veličini 65’’

36x

361

kn

,09

12.999

kn

19.999 kn25.099

kn

17.499 LED TV SAMSUNG QE55Q90RATXXH

kn

4K HDR, Smart TV Tizen 5.0, QLED tehnologija, DVB-C/T2/S2, energetski razred B

36x

222,20

kn

7.999

kn

LED TV TCL 55X815 4K HDR, Smart TV, Dolby Vision, Direct Led, DVB-C/T2/S2, energetski razred B

3

81

12

cm

36 MJESECI • EKS 0%

36x

52,75

kn

)

LED TV SONY KD49XG8096 4K HDR TV, Smart TV, Triluminos display, Motionflow 400Hz, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x3, energetski razred A

Smart TV

2”

5.499

kn

(3

4.699

kn

)

130,53

kn

9”

36x

SUPER CIJENA

(4

800

kn

Android TV

cm

UŠTEDA

1.899

kn

LED TV PHILIPS 32PFS5803 Full HD, USB snimanje, Wi-Fi, Pixel Plus HD, energetski razred A+

BEZ KAMATA

BEZ UČEŠĆA


UŠTEDA

baterijski zvučnik

AV bundle

1.100

kn

Popust

-10% 36x

113,86

kn

4.099

kn

36x

32,48

kn

1.169

kn

5.199 Bundle AV receiver YAMAHA RX-v385

kn

+ zvučnici YAMAHA NSF 51, 5.1 kanala, bluetooth, WI-FI, HDMI 4IN/1OUT, Dolby Vision, 4K, zvučnici 6 ohms, 240W

1.299

kn

Audio sustav BLAUPUNKT PA10 600W, Bluetooth, USB, FM radio, karaoke, priložen mikrofon

dostupne u 8 boja Popust

Popust

-21%

SUPER CIJENA

299

kn

699

kn

već od Bluetooth slušalice HAPPY PLUGS AIR1 Trajanje baterije do 14 sati, bežične, Bluetooth 5.0

vodootporan dostupan u 6 boja

-10%

379

899

kn

kn

Streaming media player GOOGLE CHROMECAST audio media player, WiFi, Bluetooth

999

kn

BT zvučnik JBL FLIP5 BLK bluetooth zvučnik, 12h play time

Najviše igranja za najbolju cijenu

11.249

Prijenosno računalo HP OMEN 7SG97EA

1.599

Igraća konzola SONY PLAYSTATION 4 500GB FORTNITE

12.499

kn

Prijenosno računalo HP OMEN 15-DH0013NM 7RY31EA

Popust

kn

312,48

kn

kn

8.699

kn

) 6” 5,

36x

(1

*Akcija traje od 05.12-31.12.2019.

ODLIČNA PONUDA

cm

NA SVE HP GAMING LAPTOPE*

,6

) 6”

5,

7.829

kn

(1

217,48

kn

• Intel Core i7 9750H do 4,1Ghz • RAM 16GB • Disk 512 GB SSD • Grafika nVidia geForce RTX2060 6GB

cm

36x

-10

%

,9 43

• Intel core i5 9300H do 4Ghz • RAM 8GB • Disk 512 GB • Grafika nVidia GTX 1650 4GB • Windows 10

144Hz IPS zaslon

39

Popust

-27 399

kn

%

549

kn

Gamepad SONY DUALSHOCK V2 Bežićni, vibracija, boje crna plava, bijela

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

Popust

-20

%

399

kn

Best buy!

499

kn

Igraći miš Logitech G402 DeltaZero, 4000dpi, crni, USB

www.harveynorman.hr


,6 35

UŠTEDA

900

kn

cm

39 ,6 cm ) 6” 5, (1

SUPER CIJENA

36x

) 4” (1

• Procesor i3 8145u • RAM 8GB • Disk 512GB SSD • Windows 10

136,09

kn

4.599

kn

36x

39

,6

4.499

cm

,6

(1

5,

6”

)

83,31

36x

• Octa Core 6x1,35 Ghz, 2x 1,66Ghz • RAM 3GB • Memorija 32GB

24x

230

46,63

1.119

• Octa Core 1,7 Ghz • RAM 4GB • Memorija 64GB • Android 9.0 (Pie)

24x

UŠTEDA

200

70,79

1.699

Mobitel SAMSUNG A40 (2019) Amoled zaslon 1080 x 2340p,kamera 16MP + 5 MP, prednja 25MP, baterija 3100 mAh

15,7 cm 6,2’’

16,73cm 6,59’’

24x

62,45

kn

1.499

aurora plavi & crni

SUPER CIJENA

kn

Mobitel HUAWEI P SMART 2019 IPS zaslon, rezolucija 2340x1080p, kamera 13+2MP, prednja 8MP, baterija 3400mAh

Prijenosno računalo ACER A315-42-R42E (NX.HF9EX.005)

mot orizira na kamera

• Kirin 710 Octa Core 4x2,2 GHz • RAM 4GB • Memorija 64GB • Android 9.0 (Pie)

24x

300

,13

1.899

kn

• Octa Core 1,8 Ghz • RAM 4GB • Memorija 64GB • Android 9.0 (Pie)

24x

kn 2.199

kn

Mobitel HUAWEI P SMART Z 2019 LTPS IPS zaslon 1080 x 2340p FHD+, motorizirana Pop-up dvostruka kamera 16MP/2MP, baterija 4000mAh

36 MJESECI • EKS 0%

UŠTEDA

700

kn

74,96

kn

1.799

2.499

kn

Mobitel SAMSUNG A30S Amoled zaslon 108x2340, kamera 16MP prednja, 25MP stražnja 15,7 cm 6,2’’

• Octa Core 4x1,7, 4x 2,2 Ghz • RAM 4GB • Memorija 128GB

UŠTEDA

79

kn

16,2cm 6,4’’

kn

1.899

kn

Mobitel SAMSUNG A20E Super Amoled zaslon rezolucija 720x1560p, kamera 13+5MP, prednja 8MP

• Octa Core 4x 2,2Ghz, 4x 1,7Ghz • RAM 3GB • Memorija 64GB • Android 9

)

Best Buy!

kn

kn

kn

1.349

kn

• AMD Ryzen R3200U • RAM 8GB • Disk 256Gb • Grafika AMD VEGA

6”

14,9cm 5,9’’

kn

kn

kn

UŠTEDA

5,

83,31

3.399

14,7cm 5,8’’

jama

(1

kn

kn

Prijenosno računalo Acer Swift 5 NX.HLJEX.003

do st upan u svim bo

cm

SUPER CIJENA

kn

9.899

5.499 Prijenosno računalo HP 250 G7 6MR39ES

kn

39

SUPER CIJENA kn

124,97

kn

kn

4.899 Prijenosno računalo HP Pavilion X360 7JV93EA

kn

• Intel Core i7 1065G7 do 3,9Ghz • RAM 8GB • Disk 512GB SSD • Grafika nVidia Geforce 250MX 2GB

36x

• Intel Core i5 8265U 1,8-3,9 Ghz • RAM 8GB • Disk 256GB SSD • Intel UHD Graphics 620 • Widnows 10 Home

24x

200

,29

1.999

kn

UŠTEDA

kn

83

kn

Oc ta core

2.199

kn

Mobitel HUAWEI P 30 LITE IPS zaslon, rezolucija 1080x2312p, kamera 48MP+8MP+2MP, prednja 24MP, GPS, WIFI, LTE

BEZ KAMATA

BEZ UČEŠĆA


V R H U N S K I Popust do

-53

%

36x

ISPORUKA ODMAH

VELIKIH HOTELSKIH LANACA

3.590 kn7.125 160x200cm 4.790 kn9.300 kn 180x200cm 5.390 kn10.388 120x200cm

5.974 Madrac SWITZERLAND

kn

90x200cm, džepićasta jezgra obložena s 4 cm HR pjene u 5 anatomskih zona. Isporuka odmah.

Popust do

-57%

ISPORUKA ODMAH

DŽ E P IĆA STA J EZGR A & N A D MA D R AC V ISINA 35 CM

69,17

kn

2.490

kn

3.690 kn8.073 160x200cm 4.390 kn8.961 kn 180x200cm 4.990 kn9.772

140x200cm

5.794 Madrac OPERA

kn

Popust do

-56%

ISPORUKA ODMAH

kn

kn

M ULT I SPR ING J EZGR A VISIN A 36 c m

110,84

kn

3.990

9.263 Madrac ROYALTY

90x200cm, 5 zonska džepićasta jezgra, memory pjena i sloj meke pjene, navlaka od satena. Visina 36cm.

6.490 kn13.163 160x200cm 7.990 kn15.075 kn 180x200cm 8.990 kn17.304 140x200cm

kn kn

kn

-57%

ISPORUKA ODMAH

5 ZONSKA DŽEP I ĆASTA JEZG RA S 5 SLOJEVA MEKANE MEMORY P JENE V I SI NA 3 4 cm

99,73

kn

3.590

kn

8.400 Madrac SPLENDID

Popust do

-56%

ISPORUKA ODMAH

kn kn

5 ZONSKA DŽEP I ĆASTA JEZG RA & MEMORY NADMADRAC V I SI NA 3 2 CM

63,62

kn

2.290

kn

5.990 kn12.038 160cm 7.490 kn13.800 kn 180cm 8.490 kn15.375 140cm

kn

90x200cm, 5 zonska džepićasta jezgra sa 5 slojeva mekane memory pjene, Satenska navlaka hladi tijelo i stvara idealnu klimu u svim uvjetima.

36x

kn

kn

Popust do

36x

90x200cm, džepićasta jezgra, 3cm VISCO pjene, s nadmadracem.

kn

PRVI IZBOR

77,50

2.790

36x

S E R T A

5-ZO NSKA DŽEPIĆA STA J EZGR A & N AV L A KA O D DVOSLOJ N E J ER SEY T KA NIN E

kn

kn

36x

S VJ E T S K I H B R E N D O VA

M A D R A C I

5.292 Madrac PERFECT DREAM

kn

90x200cm, 5cm memory pjene u nadmadracu, pojačana box struktura

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

3.390 kn7.493 160x200cm 4.390 kn8.691 kn 180x200cm 4.890 kn9.425 140x200cm

kn

kn

www.harveynorman.hr


Popust do

-48%

36x

ISPORUKA ODMAH

38,62

1.390

36x

1.990kn3.977 kn 160cm 2.290kn4.506 kn 180cm 2.590kn4.998 140cm

2.675 Madrac DUAL SUPPORT

kn

90x200cm,5 zonska džepičasta jezgra 2 tvrdoće spavanja pu pjena i kokosova vlakna, skidiva i periva navlaka

Popust do

-48%

ISPORUKA ODMAH

7 ZO NSKA DŽEPIĆA STA J EZGR A VISIN A 26CM

3.063

Madrac COMPACT SEVEN 90x200cm, 7 zonska džepičasta jezgra

Popust do

-41

%

ISPORUKA ODMAH

120cm 140cm

2.190 4.272 2.390 kn4.645

kn

kn

kn

160cm 180cm

kn

kn

M IK R O DŽEPIĆA STA J EZGR A & PER IVA NAVL A KA

74,73

kn

2.690

1.990

4.613 Madrac BRISTOL PLUS

90x200cm, džepićasta jezgra, HR pjena, PU pjena, svila u navlaci, prozračna 3 MASH tkanina na bočnim stranama. Visina 26 cm.

3.990 kn7.353 160x200cm 4.990 kn8.274 kn 180x200cm 5.590 kn9.197 140x200cm

kn kn

36 MJESECI • EKS 0%

4.170 Madrac PLATINUM

kn

90x200 cm, džepićasta jezgra, memory pjena, antialergijski. Do isteka zaliha.

ISPORUKA ODMAH

kn

P OZLAĆENA V LAK NA U NAV LACI LJETNA I ZI MSKA STRANA

60,84

2.190

4.260 Madrac LOTUS

kn

90x200cm, džepićasta jezgra, BOX struktura, ljetna i zimska strana, pozlaćena vlakna u navlaci. Visina 27cm.

Popust do

-46

%

ISPORUKA ODMAH

3.490 kn6.480 160cm 3.990 kn6.870 kn 180cm 4.590 kn7.350 140cm

kn kn

K RALJEV SKA V I SI NA 3 6 cm 6 CM MEMORY P JENE

94,17

kn

3.390

kn

3.490 kn6.570 kn 160x200cm 3.990 kn7.470 kn 180x200cm 4.590 kn8.370 140x200cm

kn

kn

36x kn

55,28

-48%

2.690 5.199 2.990 kn5.851

kn

V I SI NA 2 8 cm MEMORY P JENA U NAV LACI

kn

36x kn

ISPORUKA ODMAH

kn

Popust do

44,10

1.590

kn

kn

kn

kn

36x

-52%

kn

kn

36x

Popust do

M A D R AC S 2 T VR D OĆE ORTO PED SKI

6.300 Madrac DIAMANTE

kn

90x200cm, 7 zonska multidžepićasta jzgra s naduloškom od memory pjene, pamučna navlaka.

BEZ KAMATA

4.990 kn9.780 5.990 kn11.040 6.990 kn12.450

kn 140x200cm kn 160x200cm kn 180x200cm

BEZ UČEŠĆA


K O M P L E T N E

S PAVAĆ E S O B E Popust do

-41%

M O DER A N D IZA J N & VR H UNSKE VO D IL ICE

36x

ISPORUKA ODMAH

49,73

kn

1.790 kn3.060

kn

Krevet DENVER, 160x200cm

180cm

1.990 kn3.536

kn

2.590 kn5.440

kn

Ormar DENVER, 215x225x60cm*

270cm

3.290 kn6.766

kn

349 kn850

kn

Noćni ormarić DENVER, 45x46x40cm

2X L A D ICA

Popust

-45%

*paspartu uz dodatnu nadoplatu dostupno u boji artisan/siva

1.199 kn2.550

kn

Komoda DENVER, 150x90x40cm

ISPORUKA ODMAH

2X R A SVJ ETA & 10 PO L ICA

36x kn

152,50

kn

5.490 kn10.160

SET spavaća soba DONNA: krevet 160x200 s podiznom podnicom i spremnikom za posteljinu + 2x noćni ormarić + ormar 211x225x63cm, boja bijeli hrast/siva

PO D IZNA PO D N ICA I SP REMNI K ZA P OSTELJI NU

M DF VIS O K I SJA J &MOD ER A N D IZA J N & VRHUN SKA KVA L IT ETA

Popust

-54%

36x

194,17

kn

6.990

kn

ISPORUKA ODMAH

15.431

kn

Spavaća soba KSANTI krevet 160x200cm, 2x noćni ormarić 44x42x33cm, garderobni omar 262x222x64cm, MDF, visoki sjaj bijela/ogledalo

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

www.harveynorman.hr


ORMARI Popust do

-52%

S

K L I Z N I M

ISPORUKA ODMAH

Popust do

-53%

46,95

kn

1.690

kn

36x

do 270 cm

3.549 Ormar VERONA

270x210x60cm

2.290 kn4.439

kn

MODULARNI ORMARI

S A

ISPORUKA ODMAH

99,73

kn

3.590

kn

6.433 Ormar BOMA 3D

138x245x53 cm. Veliki izbor boja i dim. 4D 183cm

4.490

kn

7.306

kn

5.590 kn9.754 6.590 kn10.627

kn 5D 229cm kn 6D 274cm

ORMARI Popust do

-40%

S

ISPORUKA ODMAH

4.690

kn

155x215x66cm, hrast i bijela, s ogledalom.

ISPORUKA ODMAH

7.880

kn

Ormar PIANO 272x224x56cm, bež visoki sjaj, passpartu i dodatna oprema uz nadoplatu.

O G L E D A LO M ODLIČNA PONUDA

9 PO L ICA, OGL EDA LO & 3 L A D IC E

36x 3.990 Ormar PENELOPA

V R AT I M A

130,28

-40%

66,39 kn

3.290 kn7.179

kn

kn

Popust

kn

2.390

kn

301x215x64cm

MEKO ZAT VA R A NJ E & L A KIR A NO VISO KI SJA J

DO 7 PO LI CA I 3 LA D I C E GRATI S

36x

5.299 Ormar GAMMA

kn

Z A O K R E T N I M

36x

kn

do 301 cm

200x215x64 cm, luksuzan ormar sa do 6 polica... vrhunska kvaliteta, proizvedeno u EU.

-40%

TA LI JA N S KI O RM A RI PO M J ERI

36x

2.490 Popust

245 cm

-44%

69,17

kn

kn

kn

215x210x60cm, sonoma hrast/bijela

Popust do

ISPORUKA ODMAH

DO 6 POL ICA GR AT IS

MO D ERA N D I Z AJN MA D E I N EU

36x

V R AT I M A

205cm 255cm

2.790 kn4.590 3.790 kn5.990

kn kn

36 MJESECI • EKS 0%

108,06

kn

3.890

kn

6.493

kn

Ormar HAJFA 255x236x61cm, 3 ladice, 9 polica, sonoma hrast/ogledalo, bijela/ogledalo ili burgundi HR/ogledalo

BEZ KAMATA

BEZ UČEŠĆA


K R E V E T I Popust do

-50

%

ODLIČNA PONUDA

ZA UDOBAN SAN Popust

-48%

TA L IJA N SKI D IZA J N VEL IKI IZBO R BOJA I MAT ER IJA L A

39

kn

ISPORUKA ODMAH

75

kn Jastuk RISTAR 50x70cm, periv na 400C.

IDEALAN POKLON Popust

-37% 36x

96,95

kn

3.490

kn

4.490 8.050 4.990 kn8.750

kn 160cm kn 180cm

7.000 Krevet MONTREAL

kn

140x200cm, podizna podnica i spremnik uz nadoplatu

Popust

-52

36x

%

ISPORUKA ODMAH

PO D IZNA PO D N ICA & SPR EMN IK

69,17

kn

2.490

kn

Popust do

-60%

-54%

BOX SPR IN G KR EVET S MA D R ACEM

Boxspring krevet PRESIDENT 90x200 cm

116,39

kn

Popust do

-40%

36x

3.290 8.794 3.590 kn9.364

kn 120cm kn 140cm

349

kn Jastuk HOOFDKUSSEN 60x70cm, kapok, srebrna.

9.275

kn

Krevet ENEA sa spremištem, plinskim amortizerima i podnicom, veliki izbor boja

77,50 7.125

219

kn

P ODI ZNA P ODNI CA & SP REMNI K

4.190

kn

kn

kn

ISPORUKA ODMAH

kn

5.215

kn

ISPORUKA ODMAH

2.790

kn

Popust

36x

Krevet MONTREAL 160x200cm, podizna podnica i spremnik, bijela eko-koža.

36x

ISPORUKA ODMAH

kn

4.490 9.975 4.890 kn10.789

kn 160cm kn 180cm

kn

ISPORUKA ODMAH

33,06

kn

1.190

kn

G RATI S P ODNI CA!

1.990

kn

Krevet AMAL 140x200cm, Metalni krevet s podnicom

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

160x200cm 180x200cm

1.199 kn2.190 1.390 kn2.390

kn kn

www.harveynorman.hr


DJ E Č J E S O B E Popust

-61%

Popust do

ISPORUKA ODMAH

309

kn

-58

%

-45%

169

kn

739

kn

Stolić MARIO, 50x47x50cm

Popust

Stolica MARIO 28x50x28cm

1.271 Krevet BILLUND

ODLIČNA PONUDA

ISPORUKA ODMAH

49,73

kn

1.790

kn

90x200cm, masivno drvo bukva, boja pink/plava/bijela/natur/wenge

-52%

M L A D E

443

kn

Popust do

Z A

M AS IVN O DRVO B U K VA

ISPORUKA ODMAH

690

S O B E

kn

36x

kn

I

4.785

kn

Krevet na kat TWINS 90x200cm, natur. Bijela boja uz nadoplatu. Mogućnost odvajanja kreveta. Podnice u cijeni.

Popust

MA SIVN O D RVO

-58%

ISPORUKA ODMAH

MA SIVNO D RVO

36x

46,95

kn

1.690

kn

36x

3.564

kn

Krevet PARIS 90x200cm, bijela, masivno drvo

Popust

-53%

36x

kn kn

ISPORUKA ODMAH

1.990

kn

KR EVET + L A D ICA + 2X MA D R AC+ PO D N ICA

55,28

-46%

36x

4.307

kn

Dječji krevet TWINS 90x200cm, krevet + ladica s madracem+ podnica + madrac lotos ili ergo foam

36 MJESECI • EKS 0%

4.785

kn

Krevet na kat DAVID s podnicom natur 90x200cm, masivno drvo bukva, bijela uz nadoplatu.

Popust

kn

1.990

kn

2.290 kn4.860 160x200cm 2.790 kn5.252 kn 180x200cm 2.990 kn5.652 140x200cm

55,28

kn

ISPORUKA ODMAH

MASI VAN K REV ET S LADI COM

49,73

kn

1.790

kn

3.348

kn

Krevet JULIJA 90x200cm, s ladicom, masivno drvo, bijela boja

BEZ KAMATA

BEZ UČEŠĆA


K U H I N J E Popust

P O

M J E R I

Z A V R H U N S K I U Ž I TA K

-50

%

NA DRVENI DIO VENETA CUCINE

EKSKLUZIVNE T A L I J A N S K E

K U H I N J E

CARANTO keramičke i kvarcne radne ploče s potpisom

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

www.harveynorman.hr


POTPUNA USLUGA info 01 55 66 200

info@harveynorman.hr

Savjetovanje

Popust

Izmjera prostora

-50

%

NA DRVENI DIO GOLD LINE MADE IN GERMANY

N J E M AČ K A K V A L I T E T A

I

D I Z A J N

3D projektiranje

Montaža & demontaža

Dostava

Zadovoljstvo kupaca

MADE IN GERMANY

36 MJESECI • EKS 0%

BEZ KAMATA

BEZ UČEŠĆA


322 jel hla�en

299 jel hla�en

407 jel

101anl je

122anl je

210anlje

zamrzav

hla�en

zamrzav

zamrzav

dozator vode & ledomat

Total NoFrost

No Frost

UŠTEDA

UŠTEDA

600

500

kn

UŠTEDA

1.400

kn

kn

*

36x

124

kn

,98

4.499

Kn

36x

*

,31

7.499

Kn

5.099

kn

Hladnjak WHIRLPOOL T TNF 8211 OX Tehnologija 6.ČULO, VxŠxD:180x70x72,5cm, energetski razred A+

7.999

kn

9.999

kn

5

GARANCIJE

Hladnjak GORENJE NRM8181UX Inverterski kompresor, VxŠxD: 80×182×71cm, energetski razred A+

3 košare 16 kompleta A+++ energ. raz.

1.700

kn

*

91

,64

3.299

kn

PLOČA ELECTROLUX EIV63440BW 1 Bridge zona, Power Boost .

36x

UŠTEDA

700

kn

166,64

kn

5.999

Kn

4.999

kn

*

8.599

1.200

3.999

kn

A+ energ. raz.

111,09

kn

5.199

kn

Pećnica AEG BPS351120M LED ekran u boji, prijedlog temperature i vremena za sondu, teleskopske vodilice

*

A++ energ. raz.

UŠTEDA

700

kn

UŠTEDA

36x

138

kn

,86

4.999

kn

3.999

kn

13 kompleta

zapremnina 71 l

36x

*

Samostojeća perilica posuđa CANDY CDPM3T62PRDFX

1.300

kn

91,64

kn

kn

piroliza

UŠTEDA

36x

3.299

kn

Ploča SAMSUNG NZ84J9770EK/EO Indukcijska ploča, 1 bridge zona, širina 80 cm

piroliza

kn

UŠTEDA

2.600

kn

UŠTEDA

36x

11.399

kn

Hladnjak SAMSUNG RS68N8240WW/EF No Frost, Inverter motor, Twin Cooling Plus Space Max Technology, funkcija godišnji odmor, VxŠxD: 178x91x75cm, A+ energ. raz.

GODINA

indukcijska ploča

kn

277,75

kn

36x

208

kn

*

36x

6.299 Pećnica WHIRLPOOL W7 OS4 4S1

kn

pečenje na paru, Touch control

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

0

kn

158,31

kn

5.699

kn

80

6.399

kn

*

Perilica POSUĐA BOSCH SMV68MX04E zeolit sušenje, iznimno tihi rad

www.harveynorman.hr


inverter motor

inverter motor

8 kg pranja

9 kg pranja

1400 o/min

1400 o/min

A+++ energ. raz.

A+++ energ. raz.

UŠTEDA

UŠTEDA

900

1.700

kn

kn

*

111,09

kn

36x

3.999

kn

36x

4.999

kn

5.699 Perilica rublja AEG L7FBE48S

kn

*

138,86

kn

5.899

kn

Perilica rublja BOSCH WAT28690BY i-DOS sustav: automatski mjeri precizne količine deterdženta i vode za svako pranje. VxŠxD: 85x60x63 cm

Parna funkcija, Aqua Control, VxSxD :85x60x57cm

inverter motor 8 kg sušenja

UŠTEDA

700

kn

1.900 *

138,86

kn

4.999

kn

6.899 Sušilica rublja AEG T8DBE48S

Toplinska pumpa, dvosmjerna aktivnost bubnja, Auto off, VxŠxD: 85x60x60cm

50

0

5.799

800

HERVIS

161,08

kn

+ BON kn

kn

kn

36x

UŠTEDA

3.000

kn

UŠTEDA

kn

kn

energ. raz. A+++

energ. raz. A++

A++ en. razred

36x

8 kg sušenja

9 kg sušenja

*

36x

6.499

kn

6.499

kn

Sušilica rublja BOSCH WTW85491BY AllergyPlus tehnologija, LED display, VxŠxD: 84.2x59.8x59.9cm

*

180,53

kn

9.499

kn

Sušilica rublja ELECTROLUX EW9H188SC 3DSense tehnologija, ujednačeno sušenje, VxŠxD: 85x60x64cm

AddWash 8 kg pranja

9 kg pranja

? kg sušenja

10 kg pranja

5 kg sušenja

1400 o/min

6 kg sušenja

1400 o/min.

A+++ energ. raz.

1600 o/min

A en. razred

800

36x

119,42

kn

4.299

kn

UŠTEDA

UŠTEDA

2.000

kn

166,64 kn 5.999 7.999 36x

5.099

kn

Perilica/sušilica rublja CANDY ROW 4966DWHC Inverter motor, Kg check, Mix Power sistem, VxŠxD: 85x60x43cm

1.700

kn

kn

kn

Perilica/sušilica rublja AEG L8WBC61S Parna funkcija, inverter motor, VxŠxD: 85x60x60,5

36 MJESECI • EKS 0%

*

36x

Quic kDrive

194,42

kn

6.999

kn

8.699

kn

Perilica/sušilica rublja SAMSUNG WD90N644OOW/LE Inverter motor, Eco Bubble, Q-rator, VxŠxD: 85x60x64cm

BEZ KAMATA

BEZ UČEŠĆA

*Uz online registraciju

UŠTEDA

kn


VODI VAS NA

U KINIMA

ISLAND

e

putova x 1 nj

on paket

Slikovni prikazi su simbolični.

Kupite BILO KOJE proizvode Oral-B u vrijednosti 50 kn i sudjelujte u nagradnoj igri.

10x pokl

Nagradna igra traje do 31.1.2020. www.nagradne.hr

-36%

-38

%

najjači bežični štapni usisavač

Popust

-29% 3-399

kn

Sušilo kose DYSON SS Iron/Fuchsia + MAGNETSKI STALAK Digitalni motor uz Air Multiplier tehnologiju za najbrže sušenje i oblikovanje kose

1.099

kn

1.799

Usisavač ELECTROLUX EUSC66-SB 900W, 2 brzine, 2 programa, 600ml

6 inox oštrica Popust

%

2.499

Usisavač iROBOT ROOMBA 671 do 120 min rada, površina do 90m2, senzori za zaštitu od pada niz stepenice

UŠTEDA

700

kn

12 opcija rada

Popust

-25%

% 36x

4.499

kn

Aparat za kavu DELONGHI ECAM 21.117.W mljevena ili u zrnu, tihi mlinac s 13. nastavaka za mljevenje, mogućnost doziranja količine kave i vode.

699

kn

999

kn

Blender ELECTROLUX E7CB1-8SSM 900W, 2 brzine, 2 programa, 600ml

30

DANA B

-30

-44 kn

2.999

kn

PRO

Popust

1.899

kn kn

599

kn

799

kn

Pekač kruha ECG PCB 82120 3 razine pečenja, 850W, 750-1250g

NOG R

127,75

kn

4.599

kn

KA

2.399

kn

O

Popust

WiFi povezivanje

Popust

5.299

kn

Štapni usisavač Dyson V11 Absolute Ciklonska tehnologija, 125 000 okr/min, LCD zaslon

Ne preuzimamo odgovornost za moguće tiskarske pogreške, razlike u boji, za tehničke promjene, mogućnosti isporuke, promjenu postupka ili programa. Naznačene cijene su maloprodajne i PDV je uključen u cijenu. Ponuda vrijedi od 3.12.2019. do 16.12.2019. odnosno do isteka zaliha. Fotografije su simbolične. Označene cijene odnose se na proizvod prikazan na slici, a neoznačeni ugradbeni električni uređaji nisu uračunati u cijenu proizvoda. Dekoracijski dodaci na slikama nisu uračunati u cijenu, a većinu možete kupiti u našoj trgovini Harvey Norman Croatia d.o.o., Velimira Škorpika 34 (King Cross), 10 000 Zagreb. Informacije o općim uvjetima plaćanja dostupne su u trgovini, na info telefonu i na web stranici www.harveynorman.hr. *36 rata bez kamata - plaćanje putem PBZ MAESTRO / VISA INSPIRE; DINERS; MASTERCARD ZABA i PBZ potrošačkog kredita. Minimalan iznos kupovine je 1.000 HRK.  Zagreb, Velimira Škorpika 34 (King Cross), 10 000 Zagreb, tel.: 01/55 66 200. Od ponedjeljka do subote od 09.00 do 21.00h i nedjeljom od 09.00 do 20.00h. www.harveynorman.hr.

KUPNJA vrijedna POVJERENJA Cijena, Kvaliteta & Usluga

www.harveynorman.hr

Profile for harveynormanhr

Harvey Norman - Iznimna blagdanska ponuda  

Harvey Norman - Iznimna blagdanska ponuda