Hil avis 2 - 2018

Page 1

Nummer 2, 2018. 40. årgang

Nummer 2, 2015. 37. årgang

Positiv endring

11 4

Full fart og fornøyde unger! 9

Takk for bilen, Jim! Stødig bak rattet HIL avisen er et samarbeidsprodukt:

10

12 rette og 3 poeng

Tom tente gløden

Fantastiske Harstad Tigers

Beste Fairplay-klubb


avisen

Leder Kjære HIL-medlemmer, fotballsupportere og Harstad-borgere!

Tekst: Trygve Bornø, leder

Nå er sesongen i gang! HIL startet serien med å vinne borte mot Korsvoll IL med 5-3! 2018 er første året i HIL’s 5-årsplan, hvor vi i 2023 skal være i 1. divisjon, nivå 2 i norsk fotball. Spillerne, trenerne og ledelsen ser frem til mange spennende oppgjør etter måneder med forberedelser gjennom vinteren. «Cup-eventyret» har startet. A-laget har spilt seg gjennom de to første kvalifiserende rundene og er i 1. ordinære runde i NM senior. Når dette leses, kjenner vi resultatet av kampen mot Mosjøen IL. Juniorlaget er videre i NM for juniorer. Og like gledelig som gode kampresultater; klubben har hatt god aktivitet i våre 7 yngre lag og Harstad Tigers gjennom vinteren. Takket være tilgangen til Seaworkshallen og Hålogalandshallen, har vi kunnet trene og spille fotball på godt underlag og i god

temperatur, selv om vinteren har vært på sitt «hardeste». Og nå overtar vår utmerkede, oppvarmede kunstgressbane med nytt flomlys, som arena for våre aktiviteter. HIL fyller 115 år i 2018. Vi håper flest mulig stiller opp på Stadion 21. april for å markere nok en minnerik dag i klubbens historie! Vi viser til egne artikler i HILavisen om jubileet. Styret har besluttet at følgende områder skal ha prioritet: På delt første plass: Markedsaktiviteter og Barne- og Ungdomsfotballen Tredje plass: Sport Fjerde plass: Økonomi Femte plass: Organisasjonsutvikling Markedsaktivitetene er helt avgjørende skal vi klare å skaffe til veie de inntektene vi trenger til planlagte aktiviteter. Vi har blitt møtt med positivitet og velvilje i næringslivet i Harstad og takker hjerteligst for det! Men, vi må fortsatt ha flere avtaler på plass før vi er i mål med den budsjetterte inntektssiden. I tillegg skal vi i år berede grunnlaget for forlengelser og nye avtaler for årene som kommer.

Barne- og ungdomsfotballen er basis for klubbens rekruttering og talentutvikling. Styret ønsker å utvikle organiseringen av aktivitetene, slik at HIL i større grad fremstår som «en klubb», ledet av klubbens styre. Vi ser også at det er mye å vinne ved å etablere en trenerutvikler som støtter lagstrenerne, gir tilbud om kurs og rekrutterer inn nye trenere. Styret har startet arbeidet. Det er gjennomført en møterekke med foreldre og ledere på det enkelte lag. Sport handler om å spille A-laget opp i nasjonal 1. divisjon i løpet av 5 år. Økonomi har fokus på å sikre klubben inntekter i henhold til budsjett og gjennomføre en streng kostnadskontroll. Dette er helt nødvendig for å bygge en robust økonomi. Organisasjonsutvikling skal skape en robust klubb som kan møte de krav og utfordringer som følger av den sportslige utviklingen. Det er et sterkt behov for å etablere en strukturert rekruttering av ledere, trenere, tillitsvalgte og dommere. Det langsiktige målet for dagens styre er å legge grunnlaget for en historie som skal vare i nye 115 år, til glede for barn og unge,

og sist, men ikke minst, for hele Harstad-samfunnet. HIL har fått ros for sin innsats for barn og unge, spesielt for innvandrerungdom. Dette viser at HIL er seg sitt samfunnsansvar bevisst. HIL ønsker å utvikle samarbeidet med Harstad Kommune og de organisasjoner som har ansvar for områdene. HIL er avhengig av støtte og innsats fra mange. Vi trenger «flere hender som er med på å løfte». Vi vil sette i gang rekrutteringstiltak for aktivt å få flere med i klubbarbeidet. Samtidig som vi utvikler oss sportslig, må vi utvikle oss organisatorisk og økonomisk. Disse tre områdene er gjensidig avhengig av hverandre. Og områdene må være robuste; de må tåle et opprykk på samme måte som de «må stå han av» om det skulle bli et tilbakeslag. Styret inviterer derfor de som er interessert til å ta kontakt, enten med styreleder eller andre i styret, for å ta en prat og avklare områder det er interessant å bidra på. Da ønsker jeg alle til lykke med jubileet! Velkommen til sesongen 2018 og mange spennende kamper!

Tribune med tak må komme Uttalelse fra Harstad Idrettslag til kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2030 Tekst: Helge Eriksen

Harstad Idrettslag (HIL) har et langt og nært forhold til Harstad stadion. Det har vært “vår” bane siden laget ble stiftet i 1903. Opp igjennom årene har HILmedlemmer i samarbeid med kommunen, bidratt med en betydelig dugnadsinnsats for å

oppgradere stadion-anlegget. Våre ønsker i forhold til videre utvikling av Harstad stadion som byens/kommunens sentralanlegg for fotball er: - At stadion snarest mulig får tribuneanlegg med tak. HIL håper kommunen er positiv til private initiativ som måtte komme i forhold til dette. - At kunstgresset fornyes etter planlagte intervaller - At det lages en helhetlig plan for blant annet å møte NFFs lisenskrav til toppfotball-anlegg. - Samarbeid om Seaworkshallen - At stadion blir en del av

Harstads sentrumsutvikling/sentrumsvitalisering. (Gangavstand

fra f.eks. parkeringsanlegget i Grottebadet er ca.10 minutter.)


avisen

– Harstad og HIL har alltid vært en del av meg Trygve Bornø – Selv om jeg har bodd i Oslo mesteparten av mitt voksne liv har jeg aldri mistet kontakten med Harstad. Jo eldre man blir jo viktigere blir barndom og ungdom. Tekst: Helge Eriksen

– Har hatt stor glede av mine år i HIL som nok har bidratt til å forme meg som menneske. Nå ønsker jeg å gi noe tilbake til laget og hjembyen.

spillere. - Dette tror jeg er en forutsetning for suksess på banen, påpeker han.

Det sier Trygve Bornø (76) i en samtale med HILavisa. Han er idrettslagets styreleder, men var før det med i strategiutvalget og leder for interimsstyret. “Vokste opp” på stadion - Jeg debuterte på A-laget som 17-åring sammen med spillere som jeg uten å nøle vil si holdt nasjonalt nivå. Det var artige og lærerike år med mange gode minner. Far min var skipper og jeg vokste opp i Harstadhamn. Tre ting spilte en sentral rolle i min barndom: - Nærheten til sjøen og båter, skolen og Harstad stadion. Her spilte vi fotball om sommeren og bandy om vinteren. Man kan nesten si jeg vokste opp på stadion, sier han Trygve har mange år i Forsvaret (Hæren.) Gikk befalsskolen i Harstad (BSIN) og senere Krigsskolen. Trygve flyttet fra Harstad i 1964. Etter den aktive fotballkarrieren for HIL, Skeid og landslaget (43 landskamper for Norge) var han mange år generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF.) 1.divisjon i 2023 Trygve er opptatt av langsiktighet og mener sport, organisasjon og økonomi henger sammen. -Skal vi nå målet om 1.div. i 2023 må vi ha en robust økonomi. Sport, økonomi og organisasjon må være på samme høye nivå skal vi lykkes. Og så må vi sørge for god forankring blant våre medlemmer.

Trygve Bornø bor fortsatt i Oslo, men pendler jevnlig til hjembyen. I dagens digitale verden mener han geografisk avstand ikke lenger betyr så mye. - HILs utfordring i dag er at tilfanget av ledere, kompetente trenere og tillitsvalgte er begrenset. I tillegg er økonomien på et nivå som gjør at vi foreløpig ikke kan satse topp nasjonalt. Dette er igjen styrende for spiller-stallen og aktivitet, understreker han og tilføyer: - Man kan like det eller ikke, men dette er realiteter vi må forholde oss til. Viljen til å få det beste ut av HIL både sportslig og økonomisk, opplever jeg som stor. Men skal vi gå til nivå to i norsk fotball i løpet av fem år, må vi øke fra dagens fire millioner i omsetning til godt over det dobbelte. Det kommer ikke av seg selv. Det må jobbes hardt og målbevisst skal vi lykkes. Tror det er fullt mulig i en by som Harstad, sier en optimistisk Trygve. “En klubb” Styrelederen er svært opptatt av

å få frem at HIL er én klubb - fra lagene i barn og ungdom, via juniorene og seniorene til og med veteranene. -Vi er den klubb i Harstad med flest innvandrere. Det er en oppgave og et samfunnsansvar vi er bevisst og tar på største alvor. Han er også stolt over den jobb klubbens tillitsvalgte ildsjeler gjør i forhold til Harstad Tigers. -Den idrettsglede de viser inspirerer oss alle, sier han. Sterk styring Trygve er soleklar på at HIL til enhver tid skal klare å betjene sine forpliktelser. -Det betyr at vi ikke kan bruke mer penger enn vi til en hver tid har, sier han og legger til at møtene med sponsorer, næringsliv og kommune har vært positive og lovende. Han vil at idrettslaget skal være en arena for å rekruttere og utvikle unge ledere, trenere og

Harstad stadion Han mener Harstad stadion midt i byen har et potensial som sentral arena for fotball. - Med avansement i divisjonssystemet får vi strengere krav på oss i forhold til kvalitet på anlegg/ hjemmearena. Prosessen med stadion-eier Harstad kommune er startet. Vi samarbeider godt. Et sikkert og tidsmessig anlegg med 1500 – 3000 sitteplasser under tak, vil komme alle klubber i byen til gode, understreker han. Trygve vet hva han snakker om. Både FIFA og UEFA har brukt/ bruker han som inspektør på fotball-anlegg rundt omkring i verden. Forventningspress? - Føler ikke noe press, men tar med meg det positive jeg har møtt i hele Harstadsamfunnet. Vi har et godt styre, realistiske mål og budsjett, god kostnadskontroll. Sponsorer med langsiktighet. Engasjerte medlemmer. Samarbeid. Gjøre hverandre gode, er et sentralt stikkord. -Vi må prestere vårt beste på og utenfor banen, vi må være så robuste at vi tåler nederlag. Taper vi må vi reise oss, lære av feilene og komme sterkere tilbake, sier en tydelig engasjert HIL-leder. Han minner om at HIL ble stiftet for 115 år siden. - I det perspektivet er en 5-årsplan ikke lang tid, men at det blir viktige år er det ingen tvil om. Jeg skal være med, men om det hele tiden blir som styreleder, får vi komme tilbake til, avslutter Trygve.


avisen

-Fotballen er svært viktig i integreringen, sier Nina Sandnes Lindquist som er lagleder for HIL 2007/2008.

Full fart og fornøyde unger! Det er full fart og mye entusiasme når minst 50 unger fra Harstad Idrettslag trener i Hålogalandshallen et par ganger i uka. De unge spillerne er i hovedsak fordelt på årsklassene 2006, -07, -08, -09 og -10, men noen er yngre. De aller yngste er bare 3-4 år. Og på sidelinja eller på tribunen følger mange foreldre ivrig med. Tekst: Harald Berg

For journalisten ser det temmelig kaotisk ut, men Nina Sandnes Lindquist mener bestemt at alt er under kontroll. -Det blir selvsagt trangt i hallen når det er så mange, men vi deler inn banen slik at det blir bra trening for alle. Noen spiller mens andre terper på tekniske ting. Joda, dette går bra.

Integrering på sitt beste

Selv er hun lagleder for HIL 2007/08 – et lag som i hovedsak består av innvandrerbarn. Til sammen er de nesten 20 spillere og det kommer stadig flere til. -Jeg liker ikke ordet innvandrerbarn og bruker i stedet flerkulturelle. Du kan se selv at ungene stortrives sammen. Jeg er ikke i tvil om at fotballen er viktig for

integreringen. På mitt lag har vi barn med foreldre fra Syria, Somalia og Eritrea, og treneren Abdi er fra Somalia. Flere av ungene er født i Harstad eller har kommet til byen svært unge. Og foreldrene følger godt opp. Vi har i alle fall ingen problemer med oppslutningen når vi har foreldremøte. Og er det noen som ikke forstår, har vi alltid noen som bidrar med en enkel oversettelse, sier hun.

Gode talenter

Og man trenger ikke lang tid for å oppdage at flere av spillene er gode og godt skolerte. -De fleste på laget mitt trener for å bli best. Utenom treningene er de ofte på kunstgresset for å spille fotball. Ungene går på Bergseng eller byskolen. -Når serien starter skal laget

spille mot motstandere som er 1-2 år eldre. Vi tror det er med på ei god utvikling for våre spillere. For øvrig har vi et lag i Kilkam som «vennelag». Det funger bra, spillerne på lagene blir kjent med hverandre og utvikler et godt vennskap. , Gode venner, men konkurrenter på banen. På andre siden av banen er de yngste samlet. De aller yngste er bare tre år. All aktivitet dreier seg om lek og moro. Enkle øvelser – ofte med en liten fotball. Det viktigste er at ungene trives i leken, og kanskje etter hvert finner ut at fotball er en fantastisk idrett……

- Vi heier på HIL!


avisen

Spillerne på HIL 2007/2008 med trener Abdi og lagleder Nina.

Det aller yngste HIL-laget er 2014. De yngste er bare tre år gammel. Her består all aktivitet av lek og moro.

-Jeg stortrives med fotballen, sier Yousuf seks år.

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL


avisen

– En berikelse for klubben! Bjørn Ludvigsen sier seg meget fornøyd med de seks utlendingene i HILs spillerstall. De er en stor berikelse for klubben på mange måter, mener han. Tekst: Harald Berg

-Våre utlendinger bidrar både på fotballbanen og også utenfor. De kommer fra en helt annen fotballkultur enn det vi er vant med. Samtidig er de ydmyke, høflige og har glidd inn i gruppa på en utmerket

måte. De er gode fotballspillere, og vi har enda ikke sett det beste av våre utenlandske spillere. Men det kommer garantert når de blir skikkelig varme i trøya.

Han peker blant annet på at de bidrar med en annen mentalitet når de tar treningstøyet eller spillerdrakten på. -Jeg er ikke i tvil om at våre norske spillere har noe å lære av dem. Samtidig tror jeg våre utlendinger har noe å lære av oss og den norske kulturen og væremåte. En spennende og god mix som gjør HIL til et bedre fotballag. De fleste utenlandske HIL-spillerne er i arbeid i byen. Det øker

sjansen for at de kan etablere seg i Harstad. Da HIL vant 5-3 over Korsvoll i serieåpningen var fem av de seks utlendingene på banen. De bidro i høyeste grad til at HIL snudde kampen og vant andre omgang med 4-0. HIL-treneren er forsiktig med å fremheve noen av spillerne, men mener likevel at nyervervelsen Predrag Milakovic spilte stort på midtbanen og leverte en praktomgang. -Men alle er flotte fotballtyper som er en berikelse for både HIL og byen, er

Harstad Tigers er ekte idrettsglede Harstad Tigers ble startet i 2009 med fem spillere. I dag er de 25. Deltok på første landsturnering i 2011. Har vært på alle landsturneringer siden. I september skal laget til Bergen. Planen er å dra med Hurtigruta sørover og fly hjem. Årsaken er at de fleste spillerne på laget ikke har noen ferietur å se frem til. Med å reise med Hurtigruta håper vi å gi alle en følelse av ferietur i forkant av årets store høydepunkt. Laget trener en gang pr uke i Hålogalandshallen. Alder på spillerne er fra 13-71. Tre personer bruker hundrevis av timer på Tigers i løpet av året. Trenerne Kenneth og Viggo pluss Ole Kristian Lundberg som er altmuligmann og kjempeviktig for trenerne. Alle gjør dette på frivilling basis og gleder seg like mye til hver trening/ tur som spillerne. Kenneth Mågø

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL


avisen

Hånd i hånd for å bygge lag og klubb samtidig -Selv om vi har fått en fin start med seier og tre poeng i den første seriekampen har vi mye å forbedre. Vi skal bygge lag, forsterke spillestilen og forbedre treningskulturen. Tekst: Harald Berg

Vi ønsker rett og slett å påvirke spillerne til å få toppidrettsvaner. Og da tenker ikke først og fremst det som skal skje på banen. Men HIL-trener Bjørn Ludvigsen mener at han og trenerteamet har et bra utgangspunkt foran årets sesong. -Vi har en spennende stall, en god mix av unge og litt eldre spillere og ikke minst engasjerte spillere som ønsker å bli bedre. Det lover godt for fortsettelsen. De små dyttene Og når han snakker om toppidrettsvaner mener han ikke først og fremst fotballtekniske ferdigheter og det som skjer i trening og i kamp. -Da mener jeg gode vaner som hva man spiser, når

man spiser i forhold til trening og kamp, søvn og hvile osv. Det er summen av slike ting som er hemmeligheten. Og da nytter det ikke med skippertak, men med gode vaner over tid. Det er de små dyttene som i sum gjør utslaget. Vi har mange unge spillere i stallen og derfor er det viktig å påvirke disse og føre dem på riktig spor. Det er en prosess som pågår hele tiden, sier han. Merker en ny giv I likhet med resten av klubben har også trenerteamet og A-lagsspillerne merket stor aktivitet og en ny giv i HIL etter at Trygve Bornø og hans nye styre ble valgt for noen uker siden. -Prosessen som nå er i gang påvirker de fleste både i HIL og omgivelsene på en veldig positiv måte. Når en skal bygge opp et bedre fotballag og en bedre klubb samtidig, må det skje «hånd i hånd». Folk i og rundt klubben må snakke positivt om HIL og det som skjer i klubben. Flere må engasjere seg både i og utenfor dersom vi skal lykkes til å gjøre HIL til en klubb som betyr noe i nord-norsk sammenheng. -Og klubbens mål er at A-laget skal rykke opp i 2019 – altså etter neste sesong. Det virker naturlig og realistisk, men vi sier selvsagt ikke nei

Fotball og jobb? Ny samarbeidsavtale med HIL kan bli gull for laget – vår oppgave er å finne jobben som passer for hver enkelt spiller. Heia HIL!

Adecco Hålogaland 77 00 05 90

- Prestasjonsvilje er viktig, sier HIL-trener Bjørn Ludvigsen og peker på slagordet i HIL-garderoben.

takk om det skjer allerede i år. Vi får se hvordan det utvikler seg utover i sesongen. Vi er så vidt kommet i gang, men vi har fått en flott start. Sultene unggutter HIL-treneren ble selvsagt bekymret da forsvarsklippen Simon Johansen pådro seg en langtidsskade like før seriestart. -Beklagelig nok, men vi kan ikke gjøre annet enn å håpe at

vi får se Simon på banen igjen snart. Skader skjer i fotball, og vi har unge, seriøse og treningsvillige spillere i stallen som får muligheten når skader oppstår. Flere av ungguttene har hatt god utvikling, og er sultne etter å få slippe til. Det gjelder bare å være forberedt og ta sjansen når den kommer. Og den kommer – garantert, Bjørn «Bebbe» Ludvigsen.

Nå kan du kjøpe sesongkort! VIPPS kr 700,- til 63875 Merk sesongkort Kortet kan hentes ved inngang HIL huset på første hjemmekamp den 21/4

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL


avisen

HIL-Veteraner

Til sammen representerer disse veteranene langt flere år enn idrettslagets 115-årige historie. De møtes hver mandag på HIL-huset til trivelig prat over en kopp kaffe. FAKTA HIL

Tekst: Helge Eriksen

Vi har spurt flere om hva de husker best av lagets mange sportslige høydepunkter: Her er noen av svarene: “Landsdelskampen på stadion i 1958 mot Nord -Sverige og 3-1 seieren mot Mjølner i Narvik i 68 har brent seg fast i minnet.” “I den samme landsdelskampen slo Bjarne Ag en corner som skrudde direkte i mål” “Kom hjem fra sjøen og husker kampen mot Larvik Turn (regnet som datidens beste fotballag i Norge) i 59 som HIL vant 5-3. “Scoret ett av målene i Mjølner-kampen, men det er klart vi alle husker Loffens fantastiske mål fra midtbanen.” “Var med faderen til Narvik da vi slo Mjølner 4-1 i den nordnorske cupfinalen i 1953. Innledet HILs storhetstid.” “Vi slo Mjølner 8-0 en gang tidlig på 50-tallet. I pausen (4-0) takket en av våre spillere for kampen……” “Larvik Turn-kampen i 59 var en stor opplevelse. Scoret tre mål! Utrolig stemning på stadion med over 6000 tilskuere.” (Publikumsrekord for fotball i Harstad.) “Har mange artige minner fra den tiden vi spilte våre hjemmekamper på Blåbærhaugen” “Odd Kr. Bendiksen (“Tætt”) er sammen med Trygve Bornø (43 landskamper) en av lagets store spillere. Hadde “Tætt” vært ung i dag ville han vært nasjonal/internasjonal stjernespiller”

• HIL ble stiftet 1.mars 1903 (ett år før Harstad ble by!) • Først under navnet Landsås skilag, deretter bare Landsås, men fra 1912 som Harstad Idrettslag (HIL) • HIL hadde i flere år også ski, friidrett og håndball på programmet, men fra 1990 ren fotballklubb • Harstad skiklubb overtok HILs hoppbakker i Kveldteigen. • HIL sto i årene før krigen sentralt i arbeidet med å få anlagt Harstad stadion.

- Vi støtter opp om det gode utviklings-arbeidet som gjøres i HIL


avisen

-Takk for en fantastisk gave, sier HIL-formann Trygve Bornø til Jim Madsen i Biltrend Harstad. Det er fjerde gangen klubben har fått en bil til HIL-lotteriet.

Takk for bilen, Jim! Her takker HIL-leder Trygve Bornø Jim Madsen for den flotte bilen Biltrend Harstad har gitt til klubben. Bilen, en Hyundai Ioniq hybrid, er førstepremie i HIL-lotteriet som nå er i gang. Tekst: Harald Berg

-Fantastisk å få en så flott bil til vårt lotteri. Det er slett ikke første gangen vi har fått en bil som hovedgevinst. Vi er imponert og svært takknemlig, sier en glad og tilfreds HIL-leder. Fjerde bilen -Dette er den fjerde bilen vi har

gitt til Harstad Idrettslag – alle gangene har Biltrend Harstad delt kostnadene med Hyundai. Uten denne delinga hadde det ikke vært mulig, sier Madsen. Og han angrer ikke for at Biltrend Harstad har vært en stor sponsor for HIL gjennom flere år. -Uten at jeg har et nøyaktig tall har vi opp gjennom årene solgt minst

100 biler til HIL-medlemmer og HIL-sympatisører. -Jeg har hatt to sønner i HIL. Selv om de ikke lenger er aktive har de fortsatt sine kamerater i HIL-miljøet – et rikt og godt miljø. Et annet viktig moment for oss er den jobben Harstad Idrettslag gjør for Harstad Tigers, og ikke minst i forbindelse med integrering for våre nye landsmenn. Årets bil 2017 Lotteribilen ble kåret til Årets Bil av NAF i fjor og er en hybrid kan gå på både batteri og bensin – noe som gjør at rekkevidden er stor og sjansen for å gå tom for strøm

er minimal. Den blå lotteribilen er en 2017-modell som er gått om lag 13000 kilometer. Ny koster den om lag 330 000 kroner, mens lotteribilen har en verdi på 270 000 kroner. -Jeg håper og tror at vi i HIL skal selge mange lodd i tiden som kommer. Bilen blir i tillegg til i Biltrends lokaler å se på våre hjemmekamper, på Torvet og på kjøpesenter. Kjøp lodd og støtt HIL, sier Trygve Bornø.

KOMPLETT KAMPOVERSIKT SERIEN 2018 7. april

15. april

21. april

28. april

2. mai

9. mai

19. mai

26. mai

2. juni

9. juni

HIL MJØLNER

HIL KORSVOLL

HIL FINNSNES

HIL SENJA

HIL FRIGG

HIL SKARP

HIL SKJERVØY

HIL STÅLKAM

HIL MELBO

HIL FLØYA

16. juni

24. juni

22. juli

28. juli

4. august

11. august

18. august

26. august

2. oktober

9. oktober

HIL JUNKEREN

HIL GREI

HIL SORTLAND

HIL LYN

HIL KORSVOLL

HIL FINNSNES

HIL SENJA

HIL FRIGG

HIL SKARP

HIL SKJERVØY

15. oktober

23. oktober

29. oktober

HIL STÅLKAM

HIL MELBO

HIL FLØYA

6. september 14. september 20. september 27. september

HIL JUNKEREN

HIL GREI

HIL SORTLAND

HIL LYN

HJEMMEKAMPER

BORTEKAMPER


avisen

HILs A-lagsspillere kommer til å bli godt kjent med Kjell Arne Bakkemo og Evenes Buss i sesongen som kommer.

Bakkemo er stødig bak rattet Her har dere Kjell Arne Bakkemo – HILs faste bussjåfør de siste årene. -Jeg vet ikke helt hvor mange år jeg har kjørt på HIL-spillerne, men det nærmer seg sikkert 10 år. Det har blitt noen tusen kilometer til sammen i denne perioden, sier han. Tekst: Harald Berg

Og han har så langt ikke vært inne på tanken om å gi seg ennå. -Jeg trives svært godt sammen med Alagsspillerne. Mange turer Så langt i sesongen har Kjell Arne fraktet HIL-spillerne trygt til og fra Bodø, Bardufoss og Narvik i forbindelse med cupkamp og treningskamper. Og et blikk på terminlista forteller i klartekst at sesongen for bussjåføren knapt er kommet i gang. HIL skal nemlig møte de nord-norske lagene Finnsnes, Senja,

Skarp, Fløya, Skjervøy, Stålkameratene, Melbu og Junkeren i årets seriespill. Det betyr flere lange bussturer for Kjell Arne og HILspillerne. -Det kommer sikkert til å gå fint, sier mannen som i en årrekke har fraktet spillere og ledere trygt frem og tilbake. -Sikkerheten kommer alltid i første rekke. -Glad i HIL Det er nok flere som har lurt på hvorfor Bakkemo, som alle i HIL kaller han, bruker flere helger i året på å frakte laget rundt om i landsdelen uten en eneste krone i godtgjørelse. -Det er mye positivt

som skjer i klubben for tiden. Mye er på dugnad, og mitt bidrag er å kjøre til og fra til noen kamper. Jeg legger ikke skjul på at jeg er glad i HIL og HIL-miljøet. Sist men ikke minst er A-lagsspillerne greie og gode gutter å reise på tur med. Det hender selvsagt at jeg ikke er helt fornøyd med ryddinga i bussen, men da sier jeg klart fra. Sparer penger For noen år siden hadde HIL egen buss, men da den ble solgt har det vært mye Evenes Buss. -Jeg har en grei avtale med HIL, sier Frank Blix, mannen bak Evenes Buss. Selskapet har tre moderne store busser og fire mindre minibusser. -Vi har nok å gjøre, og det blir neppe mindre med det som skal skje på flyplassen de neste årene, sier han som har flere faste kunder i Harstad og omegn. Og for HIL er det en trygghet å alltid ha en sikker og god buss når

troppen på kanskje 25 mann skal ut å kjempe om viktige seriepoeng. At det ble Evenes Buss er neppe tilfeldig, Kjell Arne har tidligere jobbet hos Blix. Og med Kjell Arne som sjåfør slipper HIL litt billigere leie pr. kilometer. I løpet av en sesong kan det bli et ikke ubetydelig beløp. Det er forøvrig ikke bare bussen han har full kontroll over. Han sørger også for at HILs kamper blir tatt opp på film som trenerne senere bruker til analyse. Sønner i HIL Det er for øvrig ikke bare busskjøringen som gjør at Kjell Arne Bakkemo har valgt HIL som sin klubb. Sønnen Jonas spilte mange år aldersbestemt fotball i klubben, og nå er en ny Bakkemo på vei. 9 år gamle Aaron har allerede imponert flere og lover godt. -Joda, Bakkemo-navnet kan komme til å bli godt kjent i HILmiljøet i årene som kommer.

- Sammen får vi ting til å skje i Harstad


avisen

Bli medlem av Harstad Idrettslag! Her er HIL-veteranene Bjørn Kristiansen, Bjørnar Normann og Kjell Helge Markussen i gang med å sjekke medlemsoversikten til Harstad Idrettslag. -Målet er todelt – å lage en bedre medlemsoversikt samt å skaffe nye støttemedlemmer til klubben, sier Kristiansen. De tre veteranene har vært i sving i flere uker med prosjektet. Nå nærmer de seg en foreløpig avslutning på et nokså omfattende arbeid. Det hele startet da Bjørn Kristiansen fikk en faktura i posten om innbetaling av medlemskontingent til Harstad Idrettslag. -Jeg hadde vært medlem tidligere, men ingen har krevd meg for medlemskontingent på flere år. Ikke før fakturaen dumpet ned i postkassen min i fjor høst. Derfor tok jeg et initiativ. Men Bjørn Kristiansen er garantert ikke alene

som ikke har betalt medlemskontingent på flere år. Mye tyder på at klubben har mange sympatisører over hele landet som ikke er avkrevd medlemskontingent. Derfor fikk han med seg Bjørnar Normann og Kjell Helge Markussen til å ta tak i saka. Hvor mange potensielle medlemmer klubben har er umulig å si. Når de tre er ferdig med sitt arbeid har de ei lang liste med godt over 400 navn av tidligere aktive, tidligere styreog komitemedlemmer og sympatisører. 230 av disse får innbetalingsfaktura på mail, mens resten får den i posten. På det siste årsmøtet ble det bestemt at et støttemedlemsskap skal koste 600 kroner.

burde vært adskillig større, og å bli størst i byen kan være et langsiktig mål. Nå er vi i alle fall i gang, sier Kristiansen som er spent på responsen.

I følge årsberetningen for 2017 har HIL om lag 220 betalende medlemmer – de aller fleste i de aldersbestemte klassene. -Etter min mening er dette alt for lite. En klubb som Harstad Idrettslag

HIL-veteranene Bjørn Kristiansen (til venstre) Bjørnar Normann og Kjell Helge Markussen i gang med hver sin Pc for å finne frem navn til potensielle HILmedlemmer. Så langt har de over 400 navn på blokka.

12 rette og 3 poeng! Sist helg ble stor for oss i Harstad Idrettslag. Det aller største var selvsagt at A-laget hentet tre poeng i Oslo etter at ha slått Korsvoll solide 5-3. Seieren var spesielt imponerende fordi HIL lå under 3-1 ved pause. Tekst: Harald Berg

Men i andre omgang knallet HIL-guttene inn hele fire mål uten at Korsvoll scoret. Det hører med til historien at hjemmelaget fikk utvist tre spillere etter pause, men uansett var det sterkt å hente hjem seieren. Vi kan ikke huske sist laget scoret fire mål i en omgang på dette nivået. Serieåpningen lover godt for fortsettelsen.

Og dagen før slo HILs tippelag til med 12 rette. Premien ble vel 5000 kroner. Halvparten av gevinsten går til klubben, og dermed ble det nesten 3000 kroner til klubbkassa. Tippelaget består av 15 spillere som alle er faste på HILs fredagslunsj. Innsatsen er 200 kroner pr spiller. Det er «Mikke» Myrland og Geir Breivoll som administrer tippeklubben. De har fått høre det når det ikke har blitt premie, men regner med at den spøkefulle kritikken uteblir en stund fremover. -Endelig slo vi til etter noen tilbakeslag. Vi har hatt noen småpremier, men nå ser det ut til at tippeformen er sterkt stigende. Vi håper på mer i fortsettelsen. Vi har i alle fall spillepenger i flere uker fremover samtidig som det ble noen kroner til HIL. Nå jakter vi bare på en storgevinst, sier de to.

Med hjerte i lokalsamfunnet


avisen

Mange bidro med solid dugnadsinnsats da Seaworkshallen ble reist på Harstad Stadion. (Foto Knut Ingebrigtsen)

Dugnadsinnsats uten sidestykke Harstad Idrettslag 115 år gamle stolte historie er spekket at mindre og store hendelser. Men vi tror ikke vi fornærmer noen når vi trekker frem tiden fra 2004 og de neste 5-6 årene. Tekst: Harald Berg

Da sørget fremsynte og innsatsfylte HIL-ledere med god støtte fra næringslivet, kommunen og ikke minst HILs medlemmer for å gi både klubben og stadion et skikkelig løft gjennom en fantastisk dugnadsinnsats. I denne perioden ble Seaworkshallen og HIL-huset bygget. Og når de sto ferdig startet dugnaden som resulterte i sittetribuner med plass til om lag 800 tilskuere. -Selv om det var tøft i perioder husker vi tilbake på «anleggsårene» med enorm innsats og vilje fra alle som bidro. Det gikk i hundre i lang tid. Rett og slett formidabelt når vi i dag ser tilbake på resultatene med

stor glede, sier Viggo Bendiksen og Jan Roar Nikolaisen, daglig leder og styremedlem og HIL-formann i denne perioden. Kjøpte brakke Etter at Seaworkshallen var på plass på stadion og tatt i bruk, dukket det opp en mulighet om et klubbhus på stadion. Brakkeriggen ved Hagebyen skole, som var i bruk når skolen ble pusset opp, var ikke lenger i bruk. Gjennom Harstad kommune kom HIL i forbindelse med eieren på Vestlandet. Det endte med at klubben kjøpte en tredjedel av brakkeriggen. -Dersom vi sørget for å frakte resten av brakkeriggen fra Hagebyen til kaia på Stangnes, å

gjøre den klar til utskipning, skulle vi få en gunstig pris. Det gjorde vi og dermed satte vi i gang med grunnarbeid og montering av det som i dag er HIL-huset. Helt sykt! Når den tidligere daglige lederen i HIL i dag tenker tilbake på byggingen av Seaworkshallen og klubbhuset sier han følgende; -Det var helt sykt. Det ble jobbet sent og tidlig med stor innsats fra mange. Jeg vil spesielt trekke frem Håvard Kildal, Hans Petter Schjelderup og Geir Ove Ingebrigtsen. De hadde innsikt og kunnskap som var helt nødvendig for å lykkes i den omfattende prosessen. Uten dem hadde det blitt adskillig vanskeligere. Og klubbens medlemmer støttet opp i hopetall. Det var ingenting å si på dugnadsinnsatsen i Harstad Idrettslag, sier Bendiksen.

Næringslivet støttet opp Det var ikke bare noen ildsjeler og klubbmedlemmer som bidro. HIL fikk solid støtte fra flere i næringslivet. Kurt Simonsens kran- og lastebiler sørget for å frakte de mange elementene på plass. I klubbhuset ble det nytt gulv og ei billig kjøkkeninnredning fra Per Strand. Og takket være Ola Eidberg og Byggesystemer ble det endelig sitteplasser på tribunene på stadion. Bidraget fra Harstad kommune til tribunen er også betydelig - 250 000 kroner. Og da klubbhuset sto ferdig fikk klubben solide 200 000 fra Sparebanken Nord-Norge fra bankens gavefond. Det var liksom store deler av byen så nødvendigheten av å ruste opp stadion og samtidig gi Harstad Idrettslag et sårt tiltenkt klubbhus. Ingen i

Fortsetter neste side...

- Vi støtter HIL


avisen

HIL skjønner hvordan klubben klarte seg uten klubbhus i over 100 år. I dag er det helt uunnværlig. -Det er mange som har bidratt for Harstad Idrettslag på en utmerket måte gjennom historien. Men klubbhuset, Seaworkshallen og tribunen er varige verdier som ikke blir borte, sier Viggo Bendiksen. Hjerte i klubben I dag er det ingen i Harstad Idrettslag som kan tenke seg en pulserende klubb uten et klubbhus. HIL-huset er hjerte i klubben og er i bruk sent og tidlig. Her er det samlinger, møter, kaffekos, fredagslunsj osv hele uka gjennom. I løpet av ei uke er minst 100 personer innom av forskjellige grunner.

K. Simonsens kran- og lastebiler i ferd med å transportere klubbhuset fra Hagebyen til stadion. (Foto Knut Ingebrigtsen)

Jan Kåre (Janco) Laukli og Rino Andersen i aksjon med byggingen av tribunen.

Nøkkelpersoner under byggingen av Seaworkshallen. Fra høyre Viggo Bendiksen, Hans Petter Schjelderup, Geir Ove Ingebrigtsen og byggelederen fra hall-leverandøren. (foto Knut Ingebrigtsen)

Bærebjelkene klare etter at fundamentet er ferdigstøpt. (Foto Knut Ingebrigtsen)

-Jeg minnes med glede da vi tok huset i bruk. Da kom nåværende og tidligere medlemmer innom med premier, diplomer og andre ting de hadde tatt vare på i en årrekke hjemme fori klubben ikke hadde klubbhus. Da var det litt av hvert som kom på plass i HIL-huset. Nå er alt samlet der det hører hjemme. Under den store innsatsen på stadion fikk klubben og stadion et skikkelig løft. Kanskje Harstad Idrettslag glemte litt av det sportslige i den hektiske perioden? Men nå er det aller meste av infrastrukturen på plass. Det bør gi gode muligheter for ei god sportslig utvikling i årene som kommer……

Første nordlending på A-landslaget? Hvem var den første nord-norske fotballspilleren som spilte på det norske A-landslaget? Det har vært tema i mange fotballdiskusjoner. Harald «Dutte» Berg sier at han har svaret. -Jeg var ikke først, men jeg var den første som representerte en nord-norsk klubb. Jeg tror den første var Oddvard Richardsen, opprinnelig fra Brønnøysund, men som spilte for Lillestrøm da han ble landslagsspiller, sier han. Oddvard Richardsen var født i 1936 og døde i 1997. Han var også Lillestrøm-

trener etter han la opp. Richardsen fikk fire A-landskamper. Også Wille Eliassen var tidlig ute og fikk med seg en landskamp som Friggmedlem. Trygve Bornø debuterte på landslaget noe senere enn «Dutte». Da representerte han Oslo-klubben Skeid. «Dutte» og Trygve spilte samme på landslaget i en årrekke. Begge fikk 43 Alandslagskamper.

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL


avisen

HIL mot tidligere toppklubber At det går opp og ned i fotballen er Oslo-klubbene Frigg og Lyn et eksempel på. En gang var begge i landets øverste divisjon, og leverte jevnt og trutt spillere til A-landslaget.

Tekst: Harald Berg

Men slik er det ikke i dag. I år skal både Frigg og Lyn møte HIL på nivå fire i norsk fotball. HIL - Frigg går på stadion søndag 6. mai, mens oppgjøret mot Lyn finner sted lørdag 28.juli. Returkampene går i Oslo på høstsesongen.

Frigg ble stiftet i 1904 og var i landets øverste divisjon første gang på 50-talleampet. Siste året i toppserien var i 1973 – da med spillere som Per Pettersen og Egil Drillo Olsen. Laget kom for øvrig til cupfinalen i 1965, men tapte da mot Skeid (med Trygve Bornø på laget) etter to omkamper. HIL og Frigg var forøvrig i samme divisjon i 2013-sesongen. Da ble Frigg nummer 12 og rykket ned med 25 poeng, mens HIL på sin side reddet plassen i 2.divisjon med 32 poeng og 10. plass. Lyn er en av landets eldste klubber, og ble stiftet 1897. Klubben fra Oslo vest har en lang og ærerik historie med både serie- og cup-gull. Men når Lyn-medlemmer mimrer om klubbens historie trekkes det ofte

frem de fantastiske kampene mot Barcelona i europacupens kvartfinale (se sak om «Dutte Berg) på slutten av 60-tallet. HIL har for øvrig spilt både seriekamper og en cupkamp mot Lyn. Seriekampen gikk for øvrig på den nye kunstgressbanen på Borkenes 1996 fordi Harstad stadion fikk nytt kunstgress som ikke ble ferdig til serieåpningen. Lyn vant for øvrig 1-0. Cupkampen gikk på stadion for vel 10 år siden. Da vant Lyn, med Henning Berg som trener, solide 6-1 etter at HIL ledet 1-0. Kampen gikk for øvrig i et kraftig snøvær. Flere tidligere HIL-spillere har for øvrig spilt for Lyn. Odd Mikal «Mikke» Myrland tidlig på 70-tallet, mens Øyvind Jakobsen spilte for klubben for få år siden.

- Vi støtter HIL

Det er kanskje grunn til å tro at de tidligere toppklubbene fra Oslo kommer til å gjøre det godt i årets serie. Frigg åpnet med solide 6-1 over Stålkameratene i Oslo, mens Lyn åpnet med 3-0-seier over Melbo i Vesterålen.

Bildet: Den tidligere storspilleren Henning Berg var Lyn-trener da hans klubb sendte HIL ut av cupen for vel 10 år siden.


avisen

Det var virkelig kraft og vilje over Harald Berg spill. Her i en landskamp mot Sveige. I bakgrunnen Trygve Bornø.

“Dutte” Bergs HIL-minner Norges beste fotballspiller gjennom alle tider, Harald «Dutte» Berg (76), har flere minner fra Harstad og HIL fra den tiden har spilte for Glimt. Ikke alle minnene er av det hyggelige slaget.

Tekst: Harald Berg

-Jeg debuterte som 17-åring for Glimt i en treningskamp på grus på Harstad stadion i 1959. Jeg husker ikke resultatet, men det jeg husker godt er at jeg brakk håndleddet, sier han i en hyggelig samtale med HILAvisen. «Dutte» den største Ved flere anledninger har Harald «Dutte» Berg blitt kåret til Norges beste spiller gjennom tidene. Dagens HIL-styreleder Trygve Bornø er helt enig at det er riktig. -Det er nok andre som har sine favoritter, men jeg er ikke i tvil. «Dutte» var bare stor i mange år – både i Glimt, i Lyn, på landslaget, i Ado i Nederland og da han kom tilbake til Glimt etter suksessårene i Nederland. Han er uten tvil Norges beste fotballspiller gjennom tidene. -Jeg og Trygve har like mange landskamper (43) og spilte sam-

men for Norge i mange år. Vi to nordlendingene holdt sammen på treningssamlinger og på turer. Trygves spillestil var innsats og full fart hele tiden. Det var ikke nødvendig å be han løpe, for å si det på den måten. Tap og uavgjort I tillegg til håndleddsbruddet i debutkampen husker «Dutte» to kamper som Glimt-spiller mot HIL. -I den nord-norske cupfinalen i 1962 møtte vi HIL i Narvik. Det var skuffelse i Bodø og jubel i Harstad da HIL vant 2-1. Og da jeg spilte min første Glimt-kamp etter at jeg kom tilbake fra Nederland skjedde det også mot HIL. Kampen gikk på Blåbærhaugen og endte 1-1. Det jeg husker fra den kampen er at jeg scoret Glimts mål, sier han. Sjokkerte Barcelona! Etter gode år i Glimt etter debuten i 1959 ble det Oslo og Lyn fra 65-sesongen. På den tiden var Lyn en av landets beste klubber – så god at de markerte seg i Europacupen.

-Vi kom til kvartfinalen i 68-69 i Europacupen og trakk selveste Barcelona. Både hjemme- og bortekampen skulle spilles i januar. Og i vinterlige Norge var det selvsagt umulig med hjemmekamp. Derfor ble begge kampene spilt i Barcelona. Vi hadde «hjemmekamp» først – spilte meget godt – og tapte bare 3-2. Bortekampen skulle gå uka etter og vi var i den spanske byen hele perioden og forberedt oss så godt vi kunne til returkampen. Vi sjokkerte de spanske stjernespillerne ved å lede 2-0 ved pause. Hadde det resultatet holdt seg hadde vi vært i semifinalen i Europa. Men det holdt ikke og kampen endte 2-2. Proff i Nederland I de to gode kampene mot Barcelona var det mange talentspeidere som la merke til den gode midtbanespilleren fra Bodø. Derfor gikk det ikke lang tid før Harald Berg skrev under for den nederlandske toppklubben Ado. -Jeg hadde vel fire gode år i Haag i Holland. I den perioden slo Ado seg sammen med den Haag, og skiftet navn til den Haag, sier han. Også i nederlandsk toppserie gikk det meget bra for «Dutte».

Han var en av lagets store profiler, og har ofte høyt oppe på spillerbørsene til de store nederlandske avisene. Han kunne nok fått flere år i nederlandsk toppfotball, men Norge, Bodø og Glimt fristet mer. Satte fart på Glimt Og med Harald Bergs gjeninntreden på Glimt ble det for alvor fart på nordlandsklubben. De klarte ikke opprykk til norsk 1.divisjon i 1975, men fikk et godt plaster på såret ved å vinne cupfinalen med 2-0 over Vard. Etter 0-0 ved pause sa legendariske Bjørge Lillelien følgende: -Glimt kommer til å bli cupmester fordi en spiller på Glimt driver med en annen idrett enn de andre på banen! Selvfølgelig tenkte han på Harald «Dutte» Berg. Året etter ble det opprykk og plass i landets øverste divisjon. Og siden har Glimt vært høyt oppe i norsk fotball. Endret treningsregimet Selv om han var den beste og den store stjerna i Glimt innrømmer han at han sleit den første sesongen. -I Holland var jeg vant til å trene ni økter pluss kamp. Overgangen til Glimt med bare fire treninger i uka ble for stor. Det tok vel et år før jeg følte at jeg var tilbake på nivå, sier «Dutte».


avisen

Og med han tilbake i Glimt ble det mer fart på treningene. Dosene ble økt med flere treninger i uka, og resultatene kom etter hvert. Dermed var han på en måte med på å øke treningsmengden i norsk toppfotball. Trening og riktig trening har vært gjennomgangsmelodien for Harald «Dutte» Berg i hele hans suksessfylte karriere. De som kjenner han er ikke i tvil om at han har vært viktig for utviklingen av norsk fotball. -Det var hyggelig å mimre litt, og hils Trygve, avsluttet Harald «Dutte» Berg – Norges beste fotballspiller gjennom tidene.

Harald «Dutte» Berg i kjent stil da han herjet i nord-norsk fotball før han slo gjonnom for fullt.

Gi HIL din grasrotandel! Akkurat i dag har Harstad Idrettslag 291 spillere som gir sin grasrotandel til klubben når de tipper eller spiller lotto. Så langt i år har dette gitt vel 67 000 kroner. Kanskje øker vi til over 70 000 kroner når første utbetaling fra Norsk Tipping kommer 1. mai. HIL er fornøyd så langt, men skulle gjerne hatt flere spillere som hadde gitt sin grasrotandel til klubben. Vi vet at mange sympatisører både tipper og spiller lotto uten å være grasrotgiver. Det er så enkelt at neste gang ber du dem bak disken til å registrere deg som grasrotgiver til Harstad Idrettslag uten at det reduserer din innsats, premie eller vinnersjanse. Og spiller du lotto, eller tipper på oddsen eller tippekupongen for 100 kroner, støtter du HIL med syv kroner. I statistikken fra Norsk Tipping viser at Harstad Idrettslag i fjor mottok 213 891 kroner i grasrotandel. Da hadde klubben 289 givere. Selv om beløpet var betydelig var det en nedgang fra 216. Da mottok klubben vel 237 000 kroner fra 295 givere. Og nå er det på tide å stoppe nedgangen. Skal vi klare det er Harstad Idrettslag avhengig av at medlemmer og sympatisører gir sin grasrotandel til HIL. Som klubb er vi på offensiven. Det bør også gi utslag i økte grasrotkroner i tiden som kommer. 1. januar i år økte grasrotandelen fra fem til syv prosent.

Send sms med teksten: Grasrotandelen 939553010 til mobilnummer 2020


avisen

Det er medvind og nå begynner det å blåse! «Det er medvind, han vil bare ikke blåse» har HIL-veteranen, Trond Rogde, sagt i flere år. Men nå begynner den faktisk å blåse…Det merkes kanskje ikke så godt for et HIL-lag som har større ambisjoner enn 3. divisjon, eller for en butikk i sentrum som har hatt bedre tider enn denne høsten. Tekst: Rolf Olsen

Men for de tålmodige har herren alltid en belønning. Så nå som medvinden begynner å ta ordentlig tak vil Harstad både få et levende sentrum og et godt fotballlag. Christian Ringnes pleide å si at kjennetegnet på en by er at de har et øl-bryggeri og et godt fotballlag. Nå har vi fått bryggeriet. Og da vet vi hva som mangler. Nå er det også sånn at byens fotball-lag ofte gjenspeiler dynamikken og kraften i byens næringsliv. Det er sikkert derfor Tromsø og Bodø har TIL og Glimt i vår øverste divisjon. Og kanskje er det ikke tilfeldig at Alta i en periode har vært bedre enn Harstad eller at Mjølner fra Narvik rykker opp samme året som de lanserer VM i alpint til Narvik, åpner nytt krigsmuseum, får tospors jernbane, fullfører Hålogalandsbrua og skisser på nytt sykehus samtidig som de proklamerer ny videregående skole til 1.2 milliarder kroner. Begynner å gå Harstads vei! Det var et psykologisk viktig øyeblikk for Harstad da Statoil proklamerte at de la Drift Nord til byen. Det betyde nytt sentrumsnært signalbygg både for Statoil og for optimisme. Vegpakken med landets største rundkjøringer har sine sider, men nå ser alle at fordelene er større enn en tikroning i ulempe.

Da en Narvik-væring syntes rundkjøringene var i største laget måtte jeg si som «sant» var at de er tilrettelagt for stor vekst, også for det store antallet besøkende fra Narvik. - Nu, begynner jeg å tru på Harstad igjen, smilte reservesvensken. -Den arrogante Harstadhumoren som Harstad og HIL var så kjent for har vært borte i noen år. Bøyde hoder skaper ikke tillit til at noe er på gang. - Regionen trenger et sterkt Narvik og et sterkt Harstad, føyde han til med den selvtillit som var så naturlig for en Narvik og Mjølner-gutt for noen tiår-siden. Så da stod vi der og kapp-smilte, Narvik-væringen og æ. For vi tror det er noe på gang. Johan Castberg spiller ikke på HIL! Johan Castberg (1862-1920) spiller ikke på HIL. Men mannen som har fått to store oljefunn (Skrugard og Havis) oppkalt etter seg ville nok ha heiet på HIL og Harstad om han hadde levd i dag. Mannen bak de Castbergske konsesjonslover og de Castbergske barnelover stod for grunderholdninger, sosial rettferd, skoler for alle, fritidstilbud for alle og gode syke og pensjonsordninger. Eller «Attraktiv hele livet» som vi sier i Harstad. Siden olje-eventyret i nord skal styres fra Harstad er vi i dag like opptatt av dollarprisen og prisen pr. fat olje som på eurokursen, lakse- og torskeprisene. Vi er jo så heldig å bo i en by som er

midt på den nye norske gullkysten som får inntekter fra olje, gass, sjømat og reiseliv. Med disse gude-gavene i bunnen utvikler vi oss videre med et Arktisk universitet som får en fabelaktig ny Campus med scene, kafeer, hybler og leiligheter og selvfølgelig nye, flott forelesningssaler. Troms fylkeskommune utreder ny felles og sentrumsnær videregående skole for Sør-Troms fordi skoletilbudet for 16-19 åringene våre trenger nye og spennende linjer, attraktive og moderne omgivelser, de beste lærerne og et pulserende samfunn rundt seg. Harstad kommune og Statens vegvesen fullfører forhåpentligvis landets meste grønne vegpakke der særlig sykkelstier, effektive rundkjøringer, tidsbesparende og sentrumsbevarende tunnel og bedre vegstandard ut til nye E-10 styrker samferdselen til og fra og i byen. Når dette kombineres med nye kollektiv-knutepunkt og økt frekvens på sanntids-styrte busser. Ja, da ligner det på en by! Landsdelens triveligste sentrum ! Tida er over da alle skulle bo i drabantbyene utenfor sentrum av byen. Nå vil stadig flere inn til sentrum og om få år bor det minst 2000 mennesker inne i «city» som får nye torv, oppgraderte grønne lunger, ei havn som stråler, kunst og opplevelses-sti tvers gjen-

nom byen og et handels-mekka fra Kanebogen via Sjøkanten til sentrum. Harstad havn som lenge var oppfattet som noen som motvillig tok imot trossa fra anløpende skip er blitt proaktiv og knallmoderne; med landets best kai for hurtigbåter, ny bølgedempende molo, småbåthavn under utvikling og planer for ny cruisekai, havbad og oppgradering av alle sentrumsnære kaier. En svakhet for byen er vendt til en fordel, akkurat slik vinnere må agere. Den økte aktivitet og attraktivitet skaper behov for utvidelser, reåpning og bygging av hoteller. Det igjen gir mer energi til gourmet og utelivsbyen. Det er ingen utopi å tro at med de planer som foreligger vil Harstad sentrum være landsdelens triveligste sentrum om få år. For vi glemte å ta med ny kino, nytt bibliotek nytt rådhus. Det kompletterer bilde av byens vekst der også nye festivaler, nye scener og et ellevilt kultur- og opplevelsestilbud gjør at også den unge del av befolkningen vil øke. Så da var det fotballen dag, vi fikser vel det og. Vi gjør vel det…


avisen

HIL sine fantastiske sponsorer

Biltrend

Bæst ilag - Harstad Tidende og Harstad Sparebank I arbeidet med å få flere sponsorer og flere på et høyere nivå fikk HIL en utfordring. Tradisjonelt har det vært slik at de største sponsorene får logoen sin på spillerdraktene. Det er strenge regler fra NFF for hvordan draktreklame på spillerdraktene kan være. Det er for eksempel bare lov å ha en logo eller slogan på bryst. Harstad Tidende som generalsponsor har hatt reklame på bryst de siste årene. Utfordringen ble hvordan promotering på spilledraktene kunne gjøres når HIL trenger flere sponsorer også på generalsponsor nivå? I 2018 bestemte Harstad Sparebank seg for at de ville støtte HIL på det høyeste nivået. Siden det ikke er plass til

begges logo på spillerdraktene utviklet vi slogan Bæst ilag. Under denne slogan har vi et sterkt ønske om å synliggjøre at vi sammen kan løfte HIL framover, og at store og små prosjekter kan komme under denne slogan. Det er altså ikke bare at to bedrifter skal profilere seg sammen, vi inviterer alle i HIL-alliansen inn under konseptet Bæst ilag. Bæst ilag konseptet skal utvikles videre og vil inneholde ulike aktiviteter for bolyst, positiv og givende frittid og bidra til byutvikling på ulike måter. I dette perspektivet føler vi at alle som er sponsorer til og støtter ulike aktiviteter for HIL, er med på Bæst ilag-laget.

Biltrend har gjennom mange år vært en sterk medspiller til HIL. Både gjennom økonomisk støtte, gjennom å gi bil til lotteri og ikke minst med å ha ulike aktive roller i klubben.

Harstad Elektro Harstad Elektro er også en av de som over år har vært sponsor til HIL. I tillegg til den økonomiske støtten bidrar de med ulike tjenester. Ikke minst er det viktig at de har ansatt spiller som er kommet til Harstad. Uten jobb ville ikke denne spilleren kunne forsette med å bo i byen og spille for HIL. HIL er svært takknemlig for det samarbeidet som er med Harstad Elektro.

Seaworks Seaworks har vært og er en solid støttespiller til hallen som bærer deres navn. Fra 2018 er de også hovedsponsor til HIL. Jan Paulsen har et bankende hjerte for HIL og mener det arbeidet som gjøres for at barn og unge skal ha god og meningsfylt fritid, er noe de ønsker å støtte. Samtidig ser han at de små må ha noen helter å se opp til. Derfor ønsker Seaworks å støtte det brede arbeidet som gjøres i HIL fra de minste på fire år og opp til seniorene. Byen trenger også helter og derfor heier de på A-laget som er de mest synlige ambassadørene for byen.

Adecco HIL har fått på plass viktig avtale med rekrutterings- og bemanningsbyrået Adecco. Avtalen innebærer at Adecco ansetter og leier ut idrettsutøvere knyttet til HIL. I tillegg har de laget program for spillere for jobbsøking, videreutdanning og ulik støtte og rådgivning. Dette er gode verktøy for næringslivet for øvrig. Rolf Terje Kaurin er kontaktperson for Adecco i forhold til avtalen med HIL.

Sparebank 1 Nord-Norge Sparebank1 Nord-Norge har vært en sterk og solid medspiller for bl.a. HIL gjennom mange år. Deres nåværende avtale som hovedsponsor har vart i tre år. De ønsket imidlertid å bidra ytterligere til at HILs nye strategi kan nås og økte sin støtte betraktelig i år, noe som spesielt betyr at HIL kan gjennomføre sine planer for

talentutvikling. Dette er et svært viktig bidrag i det utviklingsarbeidet HIL skal gjøre for å sikre god rekruttering framover. Denne økte støtten gir status som generalsponsor, men profileres på en av hovedsponsorplassene på spillerdraktene – i henhold til gjeldende avtale.

HLK - En kraftig aktør i harstadregionen som støtter mye av det som skjer innen kultur og idrett, derfor er det også naturlig for dem å støtte HIL. I 2018 er de en av hovedsponsorene som bidrar betydelig med både økonomi, tjenester og ressurser på ulike nivå. En medspiller som HIL er svært glad for å ha på laget.


avisen

Advokatfirmaet FINN

Nordic Eiendom og Scandic Harstad har vært en sterke og gode hovedsponsorer gjennom mange år. Nordic Eiendom har et sterkt engasjement for byutvikling og er en betydelig aktør som har støttet fotballens mange utviklingsprosjekter. Som en del av dette bildet mener de at byen trenger et fotballlag i de øvre divisjoner. Det er en viktig brikke for å sette byen på kartet. For å få dette til må det være gode arbeidsforhold fra de små og opp til seniornivå.

God støttespiller for unge HILspillere og administrative tjenester til klubben. En medspiller som på ulike måter støtter lag og foreninger med skilt på ulike arenaer. Det er en viktig del av advokatfirmaets samfunnsengsjement å bidra til at unge får gode og sunne tilbud.

GO ALEINA

BÆST ILAG Han hadde sans for gull, han som det første avsparket tok. Det byrja med ski. Men etter kort tid kom ei avgjerd så klok. Fotballen måtte sjølvsagt ha plass. I lag, i hjarte og i sinn. 115 år. Mykje har hendt. Nokre tap, men aller mest vinn. I Generalhagen står han. Løytnanten som stod på for full musikk. Ein takk skuldar vi han Evensen, for at vi endeleg ein stadion fikk. Kan hende var det her vegen byrja. Ein veg som går opp og rett fram. Vi har nesten vore på toppen. Og skal dit att. Come on! Ikkje ver tam!

DnB DNB ønsker gjennom sitt bidrag å støtte Harstad Idrettslag sine sportslige mål for Alaget, samt den organisatoriske utviklingen som nå skjer i laget.

50-åra. Feberen herja, og alle var smitta. «Tætt», Trygve og alle dei, sørga for at bortelaget i bagen måtte pakke, eit nederlag som svei. «Gammel ost og margarin. HIL dæm e nu jævla fin. Heia HIL, opp med dampen. Vi skal slå dem ned i tjærastampen.» Feber gjekk over i engelsk sjuke. HIL og trenar Casey bar på ein visjon. No skulle det skje. Og gult og svart tok steget - til nest høgste divisjon. Men med eitt var eventyret over. Både forsvar og lommebok var lekk. Men aldri at gløden forsvann. HIL-hjartet slo - og gode augneblikk vi fekk. Og fleire skal det bli. Sesongen har byrja bra, og døra står på gap så vid, Og ynskjer velkomen inn. Til alle dei som har trua, på ei ny storheitstid. Den kjem. Berre vent. Vis tålmod, så skal vi om ikkje altfor lenge få sjå. På banen spring gutane. For drakta dei blør. Vi står på sida – vi heier på.

Serit Serit støtter HILs arbeid for barn og unge. De støtter også det integreingsarbeidet som gjøres slik at alle barn som bor i Harstad og vil spille fotball i HIL, skal kunne ha et godt tilbud. Her har HIL og Serit felles mål og det er veldig bra og ha gode medspillere også på dette nivået.

Amfi kanebogen Amfi Kanebogen støtter opp om HIL og den betydning klubben har i og for byen. Viktig å ha både dame og herrelag i de øverste divisjonene,og bidrar så godt de kan på ulike områder. Viktig medspiller for HIL.

Kva er vel Harstad utan HIL? Og kva er HIL utan Harstad by? Mykje - men også ganske lite. Difor må vi gå saman om å sy, etter eit mønster som vert suksess. Då er eg viss på at vi ein dag, er i ein høgare divisjon. Vi er god aleina. Men vi er aller bæst ilag. Kjell Rune Henriksen, Harstad Tidende 2018

Nå kan du kjøpe

sesongkort! I tillegg er HIL veldig takknemlig for alle øvrige sponsorer som Statoil, Montèr, Bilpleie1, Riis Bilglass, Averdi, Stamina, Nergård, Berg Hansen m.fl. Vi takker for god mottakelse fra alle dere som hittil er med på HIL-laget, og ser fram til å ønske flere velkommen inn. Klubben jobber med mange forskjellig ting, bl.a. sponsorprogram. Hittil er det invitert til sponsortreff før kampen nå på lørdag, det blir sponsortur til første landslagskamp på Ullevaal i september og det blir et flott arrangement for alle etter sesongslutt. Bli med og følg med, nye tiltak kommer.

VIPPS kr 700,- til 63875 Merk sesongkort Kortet kan hentes ved inngang HIL huset på første hjemmekamp den 21/4


avisen

HARSTAD IDRETTSLAG 115 ÅR Kampsponsorlauget

Du bygger - Vi tar oss av resten. Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med mer enn 160 utsalgssteder, 1 900 ansatte og 10 milliarder kroner i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer og kjedene Montér, Flisekompaniet og Byggi. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain. Montér er en del av Optimera AS, Norges største byggevarekjede og har 119 Montér byggevarehus fra nord til sør, fulle av byggevarer for gjør-det-selv-markedet, byggmestere og håndverkerne.

P

1. HJEMMEKAM

HARSTAD VSPROFFSELGER FINNSNES MONTÉR PER STRAND STORSLETT SØKER:

Lørdag 21/4 kl 16.00 - Aktiviteter fra kl 15.30 Arbeidsoppgaver: • Salgs- og budsjettansvarlig for egen kundeportefølje • Gjennomføre markedsaktiviteter i henhold til markedsplaner • Aktiv, operativ kundebearbeiding gjennom oppsøkende salg til både eksisterende og nye potensielle kunder. • Bidra til å gjøre Optimera Proff til en ennå bedre leverandør mot det lokale entreprenørmarkedet.

• Gode kunnskaper i bruk av data som arbeidsverktøy • Interesse for salg som fag • Gode samarbeidsegenskaper og nøyaktighet i arbeidet • Service- og kundeorientert, utadvendt og kontaktskapende • Trives med høyt tempo, og ha ”mange baller i lufta” samtidig • Fleksibel

- Velkommen v/ Trygve Bornø - Hilsen til 115-åring v/ Kjell Rune Henriksen - Sangen om HIL - Utdeling av gave i pausen til Treffpunktet /Kreftforeningen - Salg av lodd til Billotteriet - Salg av Sesongkort 700,-(500,- for SeHonnør) alle stillingsutlysningene på monter.no - Salg av HIL-skjerf kr. 150,Kvalifikasjoner: • Salgserfaring med dokumenterte resultater • Kunnskap om trelast og byggevarer er en fordel, men ingen forutsetning

Kvinner oppfordres til å søke Søknadsfrist: 8. mars 2018 Tiltredelse: Etter avtale Kontorsted: Storslett

Kan betales med VIPPS! - (VIPPS til: 63875)

Generalsponsorer

Hovedsponsorer

HIL Partner

Til den rette personen kan vi tilby: • Gode pensjons- og forsikrings-ordninger • Bredt fagmiljø med høyt kompetansenivå • Hyggelige kollegaer • Gode utviklingsmuligheter

Kontaktperson: Eirik Kristiansen. Tlf: 992 92 892. Kortfattet søknad med CV sendes til: eirik.kristiansen@per-strand.no. Søknad merkes med: Proffselger

SALG KIOS K

Hjerte for HIL

Du bygger - Vi tar oss av resten. Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med mer enn 160 utsalgssteder, 1 900 ansatte og 10 milliarder kroner i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer og kjedene Montér, Flisekompaniet og Byggi. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain. Montér er en del av Optimera AS, Norges største byggevarekjede og har 119 Montér byggevarehus fra nord til sør, fulle av byggevarer for gjør-det-selv-markedet, byggmestere og håndverkerne.

MONTÉR PER STRAND STORSLETT SØKER:

PROFFSELGER Arbeidsoppgaver: • Salgs- og budsjettansvarlig for egen kundeportefølje • Gjennomføre markedsaktiviteter i henhold til markedsplaner • Aktiv, operativ kundebearbeiding gjennom oppsøkende salg til både eksisterende og nye potensielle kunder. • Bidra til å gjøre Optimera Proff til en ennå bedre leverandør mot det lokale entreprenørmarkedet. Kvalifikasjoner: • Salgserfaring med dokumenterte resultater • Kunnskap om trelast og byggevarer er en fordel, men ingen forutsetning

• Gode kunnskaper i bruk av data som arbeidsverktøy • Interesse for salg som fag • Gode samarbeidsegenskaper og nøyaktighet i arbeidet • Service- og kundeorientert, utadvendt og kontaktskapende • Trives med høyt tempo, og ha ”mange baller i lufta” samtidig • Fleksibel Til den rette personen kan vi tilby: • Gode pensjons- og forsikrings-ordninger • Bredt fagmiljø med høyt kompetansenivå • Hyggelige kollegaer • Gode utviklingsmuligheter


avisen

VI ØNSKER HARSTAD IDRETTSLAG LYKKE TIL MED ÅRETS SESONG!