HIL avisen 1-2022

Page 1

Nummer 1, 2022. 44. årgang

Nummer 2, 2015. 37. årgang

Positiv endring

2 3

Trener for trenerne

4

Historiskt samarbeid - Skal bli bedre enn bestefar HIL avisen er et samarbeidsprodukt:

5

Tilbake i allnorsk fotball

Tom tente gløden

Fantastiske Harstad Tigers

Beste Fairplay-klubb


avisen

Leder

Gjeldfri – og tilbake i allnorsk fotball! Tekst: Bjørn Ludvigsen, leder

Det ble heldigvis med den ene sesongen i den lokale kretsserien, selv om koronaen gjorde at vi måtte vente et ekstra år på det etterlengtede opprykket. Noen tok det kanskje for gitt at vi skulle klare det, men det er ikke bare å “vedta” et opprykk. Jobben skal gjøres, så jeg vil gratulere og takke alle i og rundt klubben for bidraget i en krevende koronatid. Mange har bidratt, men et ekstra klapp på skulderen går til følgende grupper: -De aktive, som har holdt ut og vært disiplinerte i perioder med restriksjoner og fravær av normal aktivitet. -Trenerne og andre ressurspersoner rundt lagene, som har klart å holde motet og trøkket oppe i sine respektive miljø. -De frivillige, med veteranene i spissen, som har bidratt

med alt fra vårt fantastiske billotteri til avvikling av en krevende hjemmekamp i cupen mot Brann. -Våre sponsorer, som lenge har stått lojale og tålmodige ved vår side, også gjennom et år uten tellende kamper i seniorfotballen. Ståa er bra nå. Vi er gjeldfri og har mye på stell. Men allnorsk fotball er noe annet enn en lokal kretsserie, og vi ser allerede nå at 2022 vil bli mye mer krevende enn 2021, både på og utenfor banen. Så vi må fortsette å bygge og utvikle klubben, for står vi i ro blir vi i beste fall forbigått. Mye kan sies om dette, men jeg vil trekke frem noen faktorer som ekstra viktige i et utviklingsløp: 1. Etablere en stabil og god prestasjons –og treningskultur -Vi er en fotballklubb og det er primært på feltet grunn-

laget legges. Er ikke dette på plass kan vi ha det så på stell vi bare vil på andre områder. For å sette det i perspektiv: Sist vi rykka opp til 1.divisjon var klubben tynga av både kort –og langsiktig gjeld, men dette prega ikke gutta på feltet. Her hadde vi mange nok med “1.divisjonsreferanser” og “1.divisjonsholdninger” som satte standarden og pusha resten av gjengen i samme retning. Nå har vi kontroll på økonomien, men skal vi ta nye steg på banen trenger vi flere som setter nye standarder på (og utenfor) feltet. Jeg tror vi allerede har disse i klubben, og håper og tror de vil stå frem denne sesongen. 1. Kapital, kompetanse og kontinuitet -Å ta nye nivå krever ny eller videreutviklet kompetanse i mange ledd, så skal vi komme videre må vi ha fokus på kontinuerlig kompetanseheving. Dette er lett å si, men ikke

alltid like lett å levere på. Her kommer også kontinuiteten inn, spesielt i organisasjoner som vår, som fullt ut eller i stor grad er basert på frivillige som “kommer og går”. Uten kontinuitet risikerer vi at viktig kompetanse og lærdom bygd opp over lang tid blir borte over natta. Tilgang på kapital blir selvsagt avgjørende for å kunne ta nye steg. -Så hva kommer først? Kapitalen, kompetansen eller kontinuiteten? Vi har per dato ingen rike onkler som på kort sikt kan spytte inn store summer i ei satsing. Samtidig finnes det mange nok aktører i regionen med muskler til å bidra i ei satsing. Men først tror jeg et knippe mennesker må stå i det over tid og sakte men sikkert overbevise omgivelsene om at vi er på vei mot noe. På “framgangens sti” vil flere og flere være med, og når det virkelig begynner å svinge vil “alle” være med.................

Takk for godt samarbeid i 2021 HIL takker våre sponsorer for godt samarbeid i 2021. Mye takket være dere kunne vi drifte klubben og klare våre forpliktelser. Vi nådde flere av våre målsettinger og vårt felles mål om at HIL A-lag skulle rykke opp. Det blir en spennende sesong i år og vi håper sesongen blir avviklet som planlagt. Vi takker også alle som blir med oss som sponsorer i 2022 og det blir nærmere presentasjon av disse i neste HIL-avis.


avisen

som trenerveileder - kan være en bidragsyter til at dette kan realiseres, er både hyggelig og positivt. Det er også - etter min mening, både viktig og riktig at de som kan bidra til at klubben/lagene får oppfylt sine ambisjoner og målsettinger, gjør dette gjennom aktive handlinger.

Einar blir trener for trenerne En ny og viktig rolle er endelig på plass når Einar Brinck Hansen nå tar fatt på oppgaven som trenerutvikler i HIL.

-Trenerne på de ulike lagene har sikkert ulike utgangspunkt og erfaringer for sine trenergjerninger, og således også svært ulike behov. I så henseende vil jeg både måtte tilnærme meg og fungere overfor de ulike trenerne/lagene på en ulik måte, i hvert fall til å begynne med.

Samtidig må det være på sin plass å fronte muligheter for videre personlig utvikling for trenerne gjennom trenerutdanning/ulike kurs mv. Einar avslutter med å liste opp noen stikkord for det videre arbeidet. Han poengterer at prioriteringene skal diskuteres med trenerne i HBU før man sammen blir enige om veien videre. • Trenerforum - diskusjon/ debatt over aktuelle tema/ artikler/litteratur • Skape/forsterke nysgjerrighet • Tillit - trygghet - trivsel mestring • Pedagogikk • Psykologi

Tekst: Harald B. Berg

Glad for å kunne bidra -Jeg har jo et generelt ønske om at HIL som klubb skal komme høyest mulig/høyere med sitt A-lag. For at dette skal skje bør jo klubbens øvrige lag også ta steg, slik at det hele henger i hop på en optimal måte. Et seniorlag med en underskog av aldersbestemte lag som

Prioriterer trenerne i barne -og ungdomsfotballen Trenerutvikleren skal i all hovedsak bruke tiden sin på trenerne i barne -og ungdomsavdelingen. Einar har gjort seg opp noen tanker om hvordan han kan jobbe sammen med trenerne.

Ydmyk tilnærming til rollen -Jeg er selvfølgelig ikke et orakel eller en allviter i denne sammenhengen. Det er sikkert mye som jeg også har å lære, så jeg skal selvfølgelig ikke komme på besøk til de respektive lagene for å eksaminere noen.

driftes og trener på en best mulig måte, og slikt sett kan være med å produsere både gagns mennesker og fremtidige gode seniorspillere, vil være en forutsetning for en bærekraftig klubb og kultur. Det at klubben har tro på at jeg - gjennom denne rollen

Uansett mener jeg det vil være både nødvendig og viktig å være en diskusjonspartner, og en som stiller en del spørsmål som medfører at de enkelte trenerne vurderer/reflekterer over egen praksis. Bruk av Sportsplanen som et verktøy vil i så henseende kunne bidra til en praksis som medfører en etablering av en rød tråd i det som gjøres og praktiseres.

• Anatomi • Fysiologi • Coach vs Trener? En forskjell? • Kultur. Hva slags kultur ønsker vi å skape? • Begrepsutvikling/skolere spillere og trenere • Relasjonsbygging/-utvikling

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL


avisen

Historisk samarbeid skal blåse liv i populær cup Festspillcupen, som mange i Harstad vil kjenne igjen, ble arrangert i 28 år til den ble vedtatt nedlagt i 2009. Tekst: Bjørn Ludvigsen, leder

Nå har fire av Harstads fotballklubber, Harstad Idrettslag, IF Kilkameratene, Medkila Idrettslag og FK Landsås, for første gang gått sammen om å arrangere ei fotballturnering. Målet er klart: Cupen skal bli den største fotballturneringa nord for Trondheim. Gir ekstra kraft til satsing Nylig ble det klart at Nordkraft går tungt inn som samarbeidspartner og navnet på turneringen er nå Nordkraft Festspillcup. Sverre Mogstad, leder HR og

samfunnskontakt i Nordkraft, sier følgende om bakgrunnen for kraftkonsernets engasjement i cupen: -Vi er et lokalt selskap med eiere som i all hovedsak er kommunene i aksen mellom Harstad og Narvik. Vi er derfor ekstra opptatt av å bidra til aktiviteter og prosjekter som bidrar til økt bolyst i regionen vår. Vi mener dette er et slikt prosjekt og har stor tro på at denne cuphelga blir magisk for hele fotballfamilien. Det skal bli en opplevelse som «skaper minner for livet» og legge grunnlaget for gode verdier

hos barn og unge – på veien i livet deres. -Så må jeg også føye til at vi synes det er flott at fire klubber kan samarbeide om denne satsingen. Vi ser at samarbeid er viktig, spesielt når nye, tunge løft skal tas. Dette er et eksempel til etterfølgelse. Turneringsleder på plass Jobben så langt har vært gjort på frivillig basis av representanter fra de fire klubbene. Nå får de etterlengtet avlastning fra Jan Lindgren, som er nyansatt turneringsleder. -Det må nevnes at bidraget fra Samfunnsløftet fra Sparebank 1 Nord-Norge var avgjørende for å kunne gå til denne ansettelsen.

Det er mye jobb med ei turnering som dette, så vi er veldig fornøyd med å få Jan på laget. Så er det en ekstra bonus at vi også får med oss Rune Selnes som hovedansvarlig for konserten vi planlegger å gjennomføre i løpet av cuphelga, sier Lena Torbergsen, styreleder i Festspillcupen AS som er selskapet klubbene har stiftet sammen. Web, facebook og app Nordkraft Festspillcup, som går av stabelen helga 24.-26. Juni, har etablert hjemmesiden festspillcupen.no. Det er også etablert en egen gruppe på facebook. Snart lanseres også en egen app som vil bli et nyttig og informativt verktøy for så vel deltagere som publikum for øvrig.

- Sammen får vi ting til å skje i Harstad


avisen

Bak fra venstre: Per Valter Ingebrigtsen med barnebarna Samuel og William, Tor Ivar Budahl med Thobias og John Andersen og Julie Andersen Bygland med Johannes og Amund.

-Vi skal bli bedre enn bestefar! -Det sier de fem unge HIL-spillerne som stortrives på treningene i Seaworkshallen. Flere ganger i uka er de i aksjon og fremgangen har ikke latt vente på seg. -Ungene stortrives med fotballen og vi håper de fortsetter i samme spor, sier besteforeldrene John “Kid” Andersen, Per Walter “Valle” Ingebrigtsen og Tor Ivar Budahl. De tre har tilsammen mange titall A-lagskamper i gult og sort. Nå følger de opp barnebarna og er ofte på sidelinja når de unge trener. Tekst og Foto: Harald MArtin Berg

John “Kid” Andersen var sentral i HIL fra 1977 til 1987 som både spiller, kaptein og trener. “Valle” spilte fra 1971 til 78, mens Tor Ivar scoret mange viktige mål for HIL i perioden 1970 til 80. -Vi hadde mange flott år og opplevelser i HIL. Derfor er

det naturlig for oss å prøve å gi våre barnebarn de samme opplevelsene. Flott at de har valgt fotballen og HIL. Og for oss er det artig å følge med på utviklinge til våre barnebarn, sier de. Da vi var innom Seaworkshallen

var det full fart og stor stemning. Flere aldersbestemte lag var i aksjon samtidig med mange ivrige foreldre som tilskuere. -Her er det mange gode talenter som om noen år kan bli A-lagsspillere i HIL dersom de fortsetter, mener de tre bestefedrene. En av de trenerne i ungdomsgruppa er forøvrig datteren til “Kid” - Julie Andersen Bygland. Hun trener HIL 2012 der sønnene Amund og Johannes ofte er i aksjon. Samuel og William er barebarna til “Valle” mens Tor Ivar følger nøye med treningene til unge Thobias. -Selv om ungene tilhører en aldersbestemt årsklasse er det flere av de som trener med flere aldersgrupper.

Ei trening i uka er tydeligvis ikke nok for de ivrigste. Og for HIL er det selvsagt både viktig og flott at tidligere HILspillere bidrar på en positiv måte når de neste generasjonene vokser opp. Det er viktig for den sportslige utviklingen. Også på det sosiale hverdagslivet i klubben har utviklingen vært positiv. Hver eneste hverdag i uka er det minst 20-30 medlemmer og sympatisører som møtes i HILhuset til en kaffe, en hyggelig prat og ikke minst mange utrolige historier. Folk trives, nye har kommet til, men vi har plass til mange flere. Nøl ikke med å ta kontakt....


avisen

-Målet er oppe i toppen! Det er både med forventning og litt skrekkblandet fryd når den nye HIL-treneren Håvard Fjellvang nå er i gang med treningene etter fjoråret suverene oppykk. - Bortsett fra cuptapet for Brann gikk vi gjennom serien uten tap. Da spilte vi bare syv seriekamper, men denne sesongen blir noe helt annet med 26 seriekamper. Den fysiske belasningen som møblir betydelig større, men vi et godt rustet, sier han. Tekst: Harald Martin Berg

Håvard har solid trenererfaring etter 7-8 år i TUIL. Men da som hjelpetrener til Gaute Helstrøm, dagens TIL-trener. -Jeg lærte mye av Gaute, og vi har fortsatt meget god kontakt. Vi snakkes omtrent hver eneste uke og diskuterer trening og treningsmetoder. En god del av dette kommer til nytte i min jobb som HIL-trener. Godt trent -Vi har trent bra så langt, og jeg mener vi er godt rustet til det

som møter oss når alvor begynner. Stallen teller 24 spillere, og korona og andre begrensninger har gjort at vi har hatt jevnt 20 på trening. Det tallet må opp i tiden som kommer. I har mange unge spillere som kanskje tror at årets sesong blir like lett som i fjor, men dette blir noe helt annet. De testene vi har gjennomført i vinter viser at vi er på rett vei. Håper det vil gi utslag allerede i treningskampene so kommer tett i februar og mars.

Gi HIL din

GRASROT-ANDEL


avisen

ÅRSMØTE I HARSTAD IDRETTSLAG 23. mars 2022 kl. 18.00 Sted klubbhuset

Hvis smittetiltakene tillater, blir årsmøtet avholdt på klubbhuset. Digitalt: Meld deg på ved å sende e-post til post@harstadil.no Du vil da få innkalling til teams-deltakelse. Styret i Harstad idrettslag innkaller herved til årsmøte i henhold til klubbens lov, § 13.

Agenda for årsmøtet: 1. Registrering av stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Støtt HIL med idrettsstrøm - det koster ingenting! Nå kan du støtte HIL uten at det koster deg et eneste øre! Ved å bestille idrettsstrøm hos Polar Kraft vil 1 øre pr kilowatt gå til HIL - en kostnad Polar Kraft sponser. Samtidig sier Polar Kraft at over 80 prosent som velger idrettsstrøm får billigere strømregning enn det de har i dag. Bedre tilbud får du neppe i dagens turbulente strømdebatt. Vi i HIL har de siste månedene vervet HIL-medlemmer og sympatisører til å stætte klubben gjennom Idrettsstrøm. Responsen har vært god og i dag har vi solide 106 som er med på tiltaket. Det gjør at HIL er klart størst blandt idrettlagene i Harstad-regionen. Det er klubben fornøyd med så langt. Men ambisjonene er en betydelig vekst på sikt. I Narvik har de hatt tilbudet om idrettsstrøm i flere år får vi fikk det i Harstad. Det har idrettsklubbene i Narvik utnyttet godt. Fotballklubben Mjølner har flere hundre på idrettsstrøm, noe som har resultert betydelige beløp til klubbens økonomi. Vi i HIL er kommet godt i gang i løpet av få måneder, og målet må være å nærme seg Mjølner. Vi er i gang. Derfor oppfordrer vi foreldre, tanter, onkler, besteforeldre, ildsjeler og støttespillere til å støtte HIL ved å velge idrettsstrøm hos Polar kraft. Ring Polar kraft og spør etter Tommy eller Astrid. Der får du opplysningene du trenger.

4. Behandle og godkjenne årsberetning 5. Behandle og godkjenne årsoppgjør 6. Behandle innkomne forslag 7. Behandle og vedta medlemskontingent og treningsavgift 8. Budsjett 2022 9. Valg av styre og valgkomité Frist for innsendelse av saker til behandling er 2.3. kl. 18.00. Sendes til styreleder@harstadil.no. Saksdokumentene vil bli tilgjengelige på HILs hjemmeside harstadil.no fra 9.3.2022.

Styret ønsker alle medlemmer velkommen! Vennlig hilsen For styret Bjørn Ludvigsen, leder


avisen

Nye

spillere Her er HIL-trener Håvard Fjellvang mening om klubbens tre nye spillere: Tekst: Harald Martin Berg

Sebastian Andreassen -En type som alltid gir 100 prosent. Duellsterk og gjorde en OK sesong i SOIF i fjor. Ikke ulik sin far Svein Are i spillestilen. En forserkning. (foto HT) Mirjan Emeri -Briblesterkt og bra tempo. Var god sist han var i HIL. God sesong i SOIF og ble der toppscorer. Blir en viktig offensiv brikke. (foto HT) Jovan Radocaj -Robust midtstopper med god på begge bein. Blokkerer mange skudd og god med ball. Sett han kun på film, men virker som en kjempeforsterkning. (foto HT)


avisen

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL

Gi HIL din

GRASROT-ANDEL

BESIKT AS

- Vi støtter HIL


avisen

- BÆST ILAG med byens egen bank!

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL

- Vi støtter HIL

- Vi heier på HIL!

- Vi støtter HIL